site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

mapa-canarias2-42.jpg


Stemmen als buitenlander in Spanje

In Spanje stemmen voor het Europees parlement in mei 2019

SPANJE - zondag 17 februari 2019 -Tussen 23 en 26 mei 2019 zullen voor de negende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. In Nederland is gekozen voor 23 mei als stemdag, terwijl men in België en Spanje op 26 mei kan stemmen.

Er zijn twee manieren om voor het Europees parlement te stemmen: Als Nederlander of Belg kiezen voor Nederlandse of Belgische politieke vertegenwoordiging; of als Nederlander of Belg in Spanje kiezen voor Spaanse vertegenwoordiging.
In beide gevallen moet men als stemmer geregistreerd staan.

unnamed-51.jpg

Voor Nederland stemmen vanuit Spanje
Heeft men de Nederlandse nationaliteit en woont men in het buitenland? Dan kan men stemmen voor deze verkiezingen . Men moet zelf wel online registreren. Men kan ook iemand machtigen om voor te stemmen in Nederland.

Registreer uzelf uiterlijk 11 april 2019 op de website van de gemeente Den Haag. Men hoeft dit maar één keer te doen. Bij iedere verkiezing krijg men dan per post een briefstembewijs, of een kiezerspas, toegestuurd. Daarmee kan men  stemmen.

Stemmen is eenvoudig: Stuur uw stem naar het adres dat op de retourenvelop staat. Zorg er wel voor dat u uw briefstem biljet tijdig verstuurt: Ruim vóór 23 mei 2019. Dan komt uw stem op tijd aan.

Wanneer u iemand in Nederland wilt machtigen om voor u te stemmen, krijgt deze persoon een volmacht pas toegestuurd. Hiermee kan hij of zij namens u in een Nederlands stembureau stemmen.

Staat u al geregistreerd als kiezer buiten Nederland en heeft men verkiezingen van het Europees Parlement ook aangeklikt? Dan hoeft men niets te doen en worden de benodigde documenten opgestuurd. Rond 28 februari 2019 stuurt vóór de Verkiezingen het brief stembewijs, de retourenveloppen en een instructiefolder.

Ongeveer vier weken voor de verkiezing verstuurt unit Verkiezingen (afhankelijk van wat u heeft aangegeven) per post of e-mail het stembiljet en de kandidatenlijst.

Voor België stemmen vanuit Spanje
Belgen die in een andere lidstaat van de Europese Unie wonen, mogen ook deelnemen aan de Europese verkiezingen. Zij kunnen stemmen per brief. In België zijn alle Belgen vanaf de leeftijd van 18 jaar verplicht om deel te nemen aan de stemming, ook als ze niet in staat zijn om naar het stemlokaal te gaan zoals bij het wonen in Spanje.

In België vinden op 26 mei 2019 (net zoals in Spanje) meerdere verkiezingen plaats, te weten de federale, regionale, en Europese, verkiezingen. In principe met de stemplicht moet men in de gemeente gaan stemmen waar men op 1 maart 2019 staat ingeschreven. Het is alleen mogelijk een volmacht te geven als daar een geldige reden voor is. Ook als men in het buitenland woont, of tijdelijk verblijft, kan men een volmacht geven.

Maar… Als men als Belg in het buitenland woont geldt de stemplicht niet automatisch. Men moet eerst een aanvraag indienen tot deelname aan de federale en Europese verkiezingen (als men niet officieel in België woont kan men niet deelnemen aan de lokale en provinciale verkiezingen).

Als eerste moet men voor 31 januari 2019 een aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke, of consulaire post (Belgische ambassade of consulaat). In aanloop naar de verkiezingen stuurt het bijzonder kiesbureau bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een stembiljet naar uw adres in het buitenland.

Men brengt jouw stem uit op het stembiljet. De uitgebrachte stem moet vervolgens ruim op tijd in een neutrale retouromslag worden teruggestuurd naar het bijzonder kiesbureau.

Stemmen in Spanje
Als men als Nederlander of Belg staat ingeschreven bij de gemeente van de woonplaats in Spanje (empadronado), dan mag men als men  ouder is dan 18 jaar, meestemmen bij de Europese verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen.

Wil men als buitenlander stemmen voor de Europese parlementsverkiezing in Spanje en dus ook op een Spaanse vertegenwoordiging, dan dient men dat voor 30 januari 2019 bij de Spaanse gemeente kenbaar maken.

Op dit moment staan er volgens het Spaanse Bureau voor de Statistieken (INE) 407.784 EU-bewoners ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen en 324.259 EU-bewoners voor de Europese verkiezingen.

Volgens het INE staan er op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 13.793 Nederlanders en 9.762 Belgen ingeschreven. Voor de Europese verkiezingen is dat aantal 11.624 Nederlanders en 8.317 Belgen.

Buitenlanders mogen in Spanje niet meestemmen bij de nationale en autonome (regionale) verkiezingen maar wel bij de gemeenteraadsverkiezingen en Europese verkiezingen. Hieronder een korte beschrijving over hoe men als Nederlander, of Belg, kan stemmen in de Spaanse woonplaats.

Als men als Nederlander of Belg in Spanje woont en daar ook als inwoner staat ingeschreven mag men op 26 mei 2019 meedoen met twee verkiezingen, te weten de Europese verkiezingen (elecciones Parlamento Europeo) en de gemeenteraadsverkiezingen (elecciones municipales). Bij deze laatste worden 67.515 volksvertegenwoordigers in 8093 gemeenten gekozen.

Overigens vinden er op 26 mei 2019 ook autonome verkiezingen plaats in 13 autonome deelstaten waarbij er geen regionale verkiezingen zijn in Andalusië (2 december 2018), Catalonië (21 december 2017), Baskenland (25 september 2016), en Galicië (25 september 2016). Er zijn wel verkiezingen in Aragón, Cantabrië, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Ceuta, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Balearen, Canarische Eilanden, La Rioja, Melilla, Navarra, Asturië en Murcia. Hier mogen buitenlanders niet aan mee doen.

42141eb9201e9c2f5639788f15d28fa0.jpg

Stemmen in Spanje
Als men als buitenlander staat ingeschreven bij de gemeente van jouw woonplaats in Spanje (empadronado) dan mag men als men ouder  is dan 18 jaar meestemmen bij de Europese verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen.

Wil men als buitenlander stemmen in Spanje dan dient men dat voor 30 januari 2019 bij de Spaanse gemeente kenbaar te maken. Meer informatie is te achterhalen bij de gemeente van uw woonplaats waar men officieel staat ingeschreven (empadronado). Men heeft om te stemmen ook een Número de Identificación de Extranjero (NIE) nodig.

Inschrijven
Inwoners van EU-lidstaten die wonen in Spanje en staan ingeschreven bij de gemeente als officiële inwoner en die willen stemmen in Spanje dienen zich daarvoor op te geven, iets wat men kan doen bij de gemeente waar men staat ingeschreven. Men komt dan in het “Censo Electoral de los extranjeros residentes en España te staan waarna men in de toekomst altijd kan stemmen bij de Europese en gemeenteraadsverkiezingen.

Dit geldt overigens niet als men al eens eerder heeft aangegeven (intención de votar) dat men wilt stemmen (votar) in Spanje, dan staat men hoogstwaarschijnlijk nog in het “censo electoral”. Het is echter altijd beter om dat te controleren.

Mocht men ingeschreven staan (voor personen die dat na 1 september 2013 hebben gedaan), dan heeft  men waarschijnlijk eind oktober, of begin november, een brief ontvangen met daarin uw gegevens en verdere uitleg over hoe men moet aangeven om te stemmen.

Men moet voordat men kan stemmen, aangeven dat men dat wilt gaan doen (manifestación de voluntad de voto). Dat kan via internet, via de post, of bij de gemeente. Lees HIER meer informatie (in het Engels en Spaans).

Nederlanders en Belgen in Spanje
Volgens het Spaanse Bureau voor de Statistieken (INE) staan er op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 13.793 Nederlanders en 9.762 Belgen ingeschreven.
Voor de Europese verkiezingen is dat aantal 11.624 Nederlanders en 8.317 Belgen.
000logo-1163.jpg

 

 


Bezoeken Consulair Team Ambassade Madrid aan de regio’s voor paspoortaanvragen in 2019

SPANJE - donderdag 3 januari 2019 -  Het Consulair Team van de Ambassade in Madrid zal ook in 2019 weer het land in trekken om in de regio waar veel Nederlanders wonen de aanvraag van reisdocumenten te regelen. Paspoortaanvragen in Spanje dienen normaliter op afspraak op de Ambassade in Madrid te worden ingediend. Maar net als in voorafgaande jaren zal de Ambassade Madrid in 2019 Consulaire Teams afvaardigen naar de regio voor de aanvraag van reisdocumenten (paspoort en/of identiteitskaart).

In een vooraankondiging op de website van de Nederlandse ambassade in Madrid werd de voorlopige planning bekend gemaakt:

 • Balearen: maart 2019
 • Canarische eilanden: mei 2019
 • Comunidad Valenciana (La Nucia): juni 2019
 • Catalonië (Barcelona): oktober 2019
 • Andalusië (Málaga): november 2019

unnamed-35.jpgOngeveer een maand voordat het Team arriveert volgt een nieuwe aankondiging op de internetpagina:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/spanje/actueel/nieuws/2018/11/21/bezoeken-consulair-team-ambassade-madrid-aan-de-regio-i.v.m.-paspoortaanvragen-2019,
via welke de definitieve datum van het bezoek wordt bekendgemaakt.
Het indienen van een paspoortaanvraag in de regio is in beginsel bedoeld voor Nederlanders die gedurende een lange periode niet in staat zijn naar Madrid te reizen en dit kunnen aantonen door middel van een medische verklaring.

Personen die niet in deze categorie vallen kunnen eveneens een gemotiveerd verzoek indienen. De Ambassade bepaalt op basis van de capaciteit hoeveel personen uit deze tweede categorie in aanmerking zullen worden gebracht, en maakt –indien noodzakelijk- een selectie.

In de definitieve aankondiging treft men een e-mailadres aan waar een aanvraag naar toe gestuurd kan worden (met toevoeging van de documenten waaruit blijkt dat men aan de gestelde voorwaarden voldoet).

Ongeveer een week voordat het Team arriveert ontvangen de kandidaten in reactie op de mail een bericht of men in aanmerking komt voor het indienen van uw aanvraag. In die mail leest men waar en wanneer men precies wordt verwacht. De betaling zal voorafgaand aan de afspraak door de Ambassade moeten zijn ontvangen, en ook daarvoor treft men in deze mail instructies aan.

Ervaring leert dat bovenstaande wijze van communicatie naar klanten succesvol en afdoende is. Men wordt dan ook verzocht niet tussentijds de Ambassade te banaderen met vragen. Alle vragen zullen uiteindelijk tijdens de hierboven aangegeven communicatiemomenten worden beantwoord.

Ter informatie: Het is eveneens mogelijk om op afspraak een aanvraag in te dienen in de vertrekhal 1 op Schiphol dan wel bij diverse Nederlandse (grens) gemeenten: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord/kan-ik-in-nederland-een-paspoort-aanvragen-als-ik-in-het-buitenland-woon

Bron: Persbericht Nederlandse Ambassade in Madrid.
000logo-1163.jpg


De vreemde oorsprong van de bekende
El Gordo’ kerstloterij in Spanje

SPANJE  - vrijdag 21 december 2018-  Men heeft  er wellicht weleens over gehoord, de ‘El Gordo’ kerstloterij in Spanje, waarbij meer dan 2,3 miljard euro aan prijzengeld wordt gegeven en waarbij de winnaars feestjes bouwen op straat, in bars, en thuis op de stoep. Dit wordt allemaal rechtstreeks op de Spaanse televisie uitgezonden en het is een hele happening waarbij miljoenen mensen hopen op een deel van de enorme prijzenpot. Inmiddels is de ‘El Gordo’ loterij uitgegroeid tot een van de grootste ter wereld maar weet men eigenlijk waar deze vandaan komt?

De voorloper van deze nu immens populaire ‘El Gordo’ loterij werd gesticht in het jaar 1812 in de Zuid Spaanse gemeente Cádiz. De reden voor deze loterij was het inzamelen van geld om kogels te kopen, en kanonnen te plaatsen in de strijd tegen de Franse troepen van Napoleon.

c814f392d8e451477b9855876e891c59.jpgIn dat jaar begonnen de Spanjaarden met een oorlogsoffensief tegen het Franse leger, om een van de enige Spaanse provincies, Cádiz. Het was hier waar de toenmalige Spaanse regering sinds 1810 hun intrek hadden genomen en waarvan men probeerde het land te heroveren op de Fransen.

1545421176354c.jpgGeld inzamelen
In het jaar 1812 had de Generaal Gervaiso Gasca het slimme idee om een loterij op te zetten waarbij men geld kon inzamelen om de broodnodige kogels en kanonnen te kunnen kopen om de strijd tegen de Franse troepen voort te zetten.
Ondanks dat in dat jaar de speciale kerstloterij uiteraard nog niet bestond wordt deze beslissing wel gezien als de voorloper van de tegenwoordige ‘El Gordo’  kerstloterij.

Overigens was het systeem van de loterij niet nieuw, want dat werd al eerder in 1809 gebruikt in Sevilla om de kosten van de onafhankelijke oorlog te betalen, maar dat gebeurde in de zomer en dus niet rond kersttijd.

Balletjes
De loterij werd door tegenstanders echter niet als moreel gezien,  maar aangezien men geld nodig had werden alle middelen geaccepteerd en dus ook de loterij.
In augustus 1812 beval de Spaanse Regering om 25.000 genummerde houten balletjes te maken die gebruikt zouden worden om de winnaars bekend te maken. Deze moesten tussen 15 en 20 december van dat jaar klaar zijn zodat de voorloper van de kerstloterij plaats kon vinden.

De eerste loterij vond uiteindelijk plaats op 18 december 1812 waarbij de hoofdprijs van 8.000 Spaanse dollars (toen bekend als reales de la ocho) op het nummer 03604 viel, dat is omgerekend €7.028,=. Een lot kostte toen 40 Spaanse dollars, omgerekend 0,06 eurocent.

Heel Spanje
Het vreemde is, dat toen de loterij eenmaal op 18 december 1812 werd gehouden de oorlog in Cádiz al voorbij was en hadden de Spaanse troepen de Fransen verslagen.
De oorlog tegen de Fransen duurde echter voort in andere delen van Spanje en het systeem van de loterij - om geld op te halen van de burgers - verspreidde zich door heel Spanje terwijl het Spaanse leger Spanje heroverde op de Fransen.

In het jaar 1814,  toen de oorlog in Spanje bijna voorbij was,  verhuisde het hoofdkantoor van de loterij van Cádiz naar Madrid waar deze sindsdien gehuisvest is.
000logo-kopie-76.jpg


Hoe men in Spanje
de Nederlandse en Belgische steden en provincies noemt

SPANJE   - zaterdag 3 november 2018 - Eenieder die in Spanje is gaan wonen, zal zich moeten aanpassen aan de taal, en dus ook de namen van steden, provincies en regio’s in de taal van het land uitspreken. Dat gebeurt echter niet altijd, en net zoals de Nederlands- en Vlaamssprekenden in sommige gevallen een eigen naam geven aan een Spaanse stad/regio in Spanje, doen de Spanjaarden dat ook met Nederlandse en Belgische steden/provincies.

Als men het in Spanje over de País Vasco heeft, dan zeggen de Nederlandstaligen Baskenland. Heeft men het over Asturias, Cantabria, of Galicia, dan zeggen wij Asturië, Cantabrië, en Galicië. Andalucía is Andalusië, en Cataluña is Catalonië; om maar enkele regio’s op te noemen.
0fc2b0dcf1b003a285d6ecd5d49bf94b.jpg
Personen die een andere taal spreken, hebben nu eenmaal de neiging om steden en regio’s in andere landen een meer vertrouwde naam te geven, indien mogelijk. Dat doen Nederlanders en Belgen in Spanje, en dat doen de Spanjaarden met de Nederlandse en Belgische steden en provincies.

Nederland (Países Bajos)
Laten we eens kijken naar de Nederlandse provincies en hoe deze in het Spaans genoemd worden:

 • Groningen = Groninga
 • Friesland = Frisia
 • Drenthe = Drente
 • Flevoland = Flevolanda
 • Overijssel = Overijssel
 • Noord Holland = Holanda Septentrional
 • Zuid Holland = Holanda Meridional
 • Utrecht = Utrecht
 • Gelderland = Güeldres
 • Noord Brabant = Brabante Septentrional
 • Zeeland = Zelanda
 • Limburg = Limburgo

Sommige steden hebben in het Spaans ook een andere naam zoals:

 • Groningen = Groninga
 • Nijmegen = Nimega
 • Den Haag = La Haya
 • Middelburg = Midelburgo
 • Tilburg = Tilburgo
 • Den Bosch = Bolduque
 • Maastricht = Mastrique

België (Bélgica)
België is onderverdeeld in het Vlaams Gewest (Flandes) met vijf provincies en het Waals Gewest (Région Valona) met vijf provincies die in het Spaans de volgende namen hebben:

Vlaams Gewest (Flandes)

 • Antwerpen = Amberes
 • Limburg = Limburgo
 • Oost-Vlaanderen = Flandes Oriental
 • Vlaams-Brabant = Brabante Flamenco
 • West-Vlaanderen = Flandes Occidental

Waals Gewest (Région Valona)

 • Waals Brabant = Brabante Valon
 • Henegouwen = Henao
 • Luik = Lieja
 • Luxemburg = Luxemburgo
 • Namen = Namur

Sommige steden hebben in het Spaans ook een andere naam zoals:

 • Brugge = Brujas
 • Antwerpen = Amberes
 • Gent = Gante
 • Brussel = Bruselas
 • Luik = Lieja
 • Leuven = Lovaina
 • Waver = Wavre
 • Aarlen = Arlon

BRON:  www.spanjevandaag.com
000logo-775.jpg


Officiële feestdagen Spanje
tegenover Nederland en België

SPANJE - Recent is de arbeidskalender voor 2019 in Spanje bekend gemaakt, zie: https://www.spanjevandaag.com/28/09/2018/arbeidskalender-2019-weer-bekend-gemaakt-in-spanje, waarop te zien is welke officiële feestdagen er in heel Spanje gelden en welke regionaal zijn. Veel Nederlanders en Belgen denken dat de Spanjaarden altijd vrij lijken te hebben. Het klopt dat de Spanjaarden veel feestdagen hebben, maar is dat echt zoveel meer dan in bijvoorbeeld Nederland of België?

De verschillende officiële feest- en in sommige gevallen verlofdagen zijn op een rijtje gezet waaruit iedereen zijn/haar eigen conclusie kan trekken. Men moet wel  rekening houden met de regionale en vaak ook nog lokale feestdagen in Spanje, waardoor het aantal daadwerkelijke verlofdagen meer kan zijn.
Hieronder een overzicht van de verlof/feestdagen in Spanje, Nederland en België.
2e7af939fd39b79ffb5cb7c7ed34d79b-1.jpg
Spanje
Spanje heeft 12 officiële feestdagen in 2019 waarvan er 8 zijn die in heel Spanje gelden en 4 die per deelstaat anders kunnen zijn. De nationale “niet verwisselbare” dagen zijn:

 • Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag / Año Nuevo)
 • Vrijdag 19 april (Goede vrijdag / Viernes Santo)
 • Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid / Día del Trabajador)
 • Donderdag 15 augustus (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart / Asunción de la Virgen)
 • Zaterdag 12 oktober (Día de Hispanidad / Fiesta Nacional de España)
 • Vrijdag 1 november (Allerheiligen / Día de Todos los Santos)
 • Vrijdag 6 december (Dag van de Spaanse Grondwet / Día de la Constitución Española)
 • Woensdag 25 december (Kerstmis / Navidad)

Daarnaast heeft Spanje vier feestdagen die weliswaar voor heel Spanje gelden maar door de verschillende deelstaten op andere dagen geplaatst kunnen worden (zoals op maandag) of geruild kunnen worden met andere regionale dagen, te weten:

 • Zondag 6 januari (Driekoningen / Epifanía del Señor)
 • Dinsdag 19 maart (San José)
 • Donderdag 18 april (Jueves Santo)
 • Zondag 8 december (Inmaculada Concepción)
  46c68c9eba0df677ecbfce00e5e1bad0-1.jpg

Nederland
Nederland heeft voor 2019 in totaal 11 officiële feestdagen op de lijst staan. Ondanks deze feestdagen is er blijkbaar in Nederland geen wet die bepaald dat de feestdagen ook vrije dagen zijn voor werknemers, dat is niet wettelijk geregeld maar staat in de CAO of arbeidsovereenkomsten. De dagen zijn:

 • Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
 • Vrijdag 19 april (Goede vrijdag)
 • Maandag 22 april (tweede paasdag). Zondag 21 april is eerste paasdag.
 • Zaterdag 27 april (Koningsdag)
 • Zondag 5 mei (Bevrijdingsdag)
 • Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)
 • Maandag 10 juni (tweede Pinksterdag). Zondag 9 juni is eerste pinksterdag
 • Woensdag 25 december (eerste Kerstdag)
 • Donderdag 26 december (tweede Kerstdag)

Er zijn drie feestdagen die in 2019 op een zondag vallen (Bevrijdingsdag, Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag), en een feestdag die op een zaterdag valt (Koningsdag) waardoor dit geen vrije dagen zijn.

België
Zoals men hier kan lezen,  heeft men in België 11 officiële feestdagen:

 • Dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
 • Maandag 22 april (Tweede Paasdag). Zondag 21 april is Eerste Paasdag.
 • Woensdag 1 mei (Dag van de Arbeid)
 • Maandag 10 juni (tweede Pinksterdag). Zondag 9 juni is Eerste Pinksterdag
 • Zondag 21 juli (Nationale Feestdag)
 • Donderdag 15 augustus (Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart)
 • Vrijdag 1 november (Allerheiligen)
 • Maandag 11 november (Wapenstilstand dag)
 • Woensdag 25 december (Eerste Kerstdag)

Er is een feestdag (Nationale feestdag) die op zondag valt in 2019. In sommige gevallen wordt deze dag verplaatst naar de maandag, maar dat blijkt iets te zijn wat op bedrijfsniveau is geregeld in België.

Daarnaast hebben de Vlaamse ambtenaren ook nog de volgende verlofdagen:

 • Donderdag 11 juli (Feest van de Vlaamse Gemeenschap)
 • Zaterdag 2 november (Allerzielen)
 • Vrijdag 15 november (Feest van de Dynastie)

De Waalse ambtenaren hebben ook nog de volgende verlofdagen (bron):

 • Vrijdag 27 september (Fête de la Communauté française)
 • Zaterdag 2 november (Commémoration des morts)
 • Vrijdag 15 november (Fête du Roi)
  000logo-462.jpg

Het is begonnen. Nu echt!

Kom op woensdag 19 september 2018 vanaf 12:00 uur
naar de haven van Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE - De Nederlandse Consul op Tenerife, Zijne Excellentie de heer Stanley Weytjens, nodigt de Nederlanders en Vlamingen op de Canarische Eilanden uit, aanwezig te zijn van 11:00 tot 12:00 uur, voor de bezichtiging van het schip, de ‘Morgenster’ en kennismaking met de bemanning.
Het schip de 'Morgenster'  ligt drie dagen - van maandag 17 t/m woensdag 19 september 2018 - in de Haven van Santa Cruz de Tenerife.

De ‘Morgenster’ is een groot Nederlands zeilschip, gewijzigd in ‘Think-Tank’ (‘Denk Tank’), of Laboratorio Flotante de Pensamientos  (Drijvend Denklaboratorium) met 20 jongeren aan boord. Het schip is van Amsterdam naar Santa Cruz de Tenerife gevaren voor het houden van creatieve ontmoetingen. Tijdens de reis verandert  het een multinational (Teijin) als een toonaangevend bedrijf in de circulaire economie, en elimineert afval en vervuiling, en houdt producten in gebruik die natuurlijke systemen regeneren.

De eerste groep van Quest for Change is op maandag 27 augustus 2018 op TallshipMorgenster’ vertrokken richting Tenerife, zie:

https://www.clean2antarctica.nl/en/explore/challenging-companies-and-millenials

en ook:
https://www.clean2antarctica.nl/updates/het-begonnen-nu-echt

en zie:
https://www.clean2antarctica.nl/updates/volg-de-avonturen-van-de-quest-chang
en:
https://www.clean2antarctica.nl/node/1     
q4c2_0.jpg                    Het afscheid op maandag 27 augustus 2018 in Amsterdam
               ging gepaard met veel ceremonie, feest en een prachtige
Sail Out
                              met veel schepen en veel belangstelle
n
den.
                                                 c2a.png
Tijdens het weekeinde konden de teamleden al wennen aan elkaar en het schip. Tijdens de Uitmarkt lag de ‘Morgenster’ voor het Scheepvaartmuseum, zodat bezoekers konden kennismaken met Clean2Antarctica én de Quest for Change. Bovendien was het Scheepvaartmuseum een prachtige locatie voor een officieel moment. De heer Jun Suzuki, leider van Tejin was overgekomen vanuit Tokio voor een diner met de teamleden en het overhandigen van de opdracht (quest). De komende weken zal daar op het schip hard aan gewerkt worden.

Jong en oud gaan voor duurzaam
Langs de Buikslotermeerweg in Amsterdam was het op maandagmorgen 27 augustus 2018 drukker dan anders. Naast de ‘Morgenster’ lagen nog meer schepen klaar voor de Sail Out van de Quest for Change. Edwin sprak zijn dromen van een schone wereld uit. Er waren toespraken van oud en jong: Oud-minister Jacqueline Cramer, die zich inzet voor duurzaamheid;  en de tienjarige Sophie, die zich zorgen maakt om al het afval. Sophie zette al een eerste stap tot minder afval: ‘Ik koop bijvoorbeeld nooit Danoontjes!’
_DSC1901.jpg
                                                        De 'Morgenster'.
Feest en tranen
De belangstellenden die aan de kant stonden, konden de kick-off van de Sail Out goed volgen. Met muziek, een parachutist, een water jet pack-show, en confetti, werd het een feestelijk geheel, al werden er ook wel wat tranen gelaten. De groepsleden namen aan de kant afscheid van vaders, moeders, vrienden, vriendinnen, oma’s en een hond. Tijdens de Sail Out kon er alleen nog maar gezwaaid worden van afstand.

Sail Out
Bij vertrek richting IJmuiden werden kanonskogels afgeschoten. De optocht van schepen zal vanaf de kant een prachtig gezicht zijn geweest. Bij IJmuiden keerden alle schepen, behalve Tallship ‘Morgenster’ zich om. Het  Quest for Change team Teijin is op zee!

Verschillende media berichtten over het evenement en belangrijker: Over de missie! Een schone wereld is mogelijk!

Journey of Tallship Morgenster
Varende naar het einde van de bewoonde wereld, grenzend aan Antarctica. Duurzaam en leerzaam: Tallship Morgenster wordt varende denktank!

Met de wind in je haren en zeewater in je gezicht oplossingen verzinnen voor duurzaamheidsvraagstukken, kan dat? Zeker! Op schone wijze naar het zuiden zeilen, om zo nog duurzamer te gaan denken.

Wij nodigen een getalenteerde, jeugdige bemanning uit om op Tallship 'Morgenster' aan te monsteren. Want wie nu jong is, zal straks - in 2048 - bepalen of het Antarctica-verdrag verlengd wordt. Het reisdoel: De expeditiegroep van de Solar Voyager zo dicht mogelijk naar Antarctica brengen, zodat zij daarna hun expeditie naar de geografische Zuidpool kunnen starten.

De reis is de bestemming, want onderweg naar het einde van de bewoonde wereld ontwikkelen de bemanningsleden oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. Oplossingen die ze overdragen aan delegaties die ze treffen in havens tijdens tussenstops. Deze delegaties gaan vervolgens hard aan het werk om de oplossingen toe te passen, hoe ongemakkelijk of uitdagend ze ook mogen zijn.

We durven nu al te zeggen dat dit een levens-veranderende ervaring zal zijn voor iedereen die erbij betrokken is

Wenst u op de hoogte te blijven? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief:
https://www.clean2antarctica.nl/updates/het-begonnen-nu-echt
000logo-270.jpg


UITNODIGING
Laat u weten of u
als zodanig aanwezig zult zijn:

Uitnodiging 2 juli 2018 op Tenerife
Uiitnodiguing2julk2018opTenerife-1.jpg

Graag uw antwoord sturen
op uiterlijk 29 juni 2018
aan:

nlconsulaatcanarias@gmail.com

zzzzzIslas-canariaslogo-kopie-8.jpg


Gran Canaria door kruistde Nederlandse stad Den Haag
met een afbeelding van de Duinen van Maspalomas
op de tramwagons

De trams van de op twee na grootste stad van Nederland promoten Gran Canaria tijdens de zomermaanden

's-GRAVENHAGE - zaterdag 9 juni 2018 - Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria heeft op vrijdag 8 juni 2018 een overeenkomst getekend met de reisorganisator TUI Holland, zodat een met afbeeldingen van de Dunas de Maspalomas versierde tram die  in de zomermaanden door de Nederlandse stad Den Haag rijdt,  met het doel om last minute reserveringen voor het zomerseizoen 2018 aan te trekken

Ruim  240.000 Nederlandse toeristen reisden in 2017 naar Gran Canaria, het is dus de vierde buitenlandse uitzendmarkt in aantal bezoekers, alleen overtroffen door Scandinaviërs, Duitsers en Britten, heeft de minister van Toerisme, Inés Jiménez,  van het  Cabildo (Eilandbestuur) van  Gran Canaria, gezegd;  die erop wees dat Gran Canaria als eerste bestemming door Nederlanders  is gekozen op de Archipel .

img_46743.jpg

Gedurende 13 weken stappen ongeveer 300.000 passagiers aan boord van deze tram en de reclame wordt door  duizenden mensen gezien op een route die het centrum van Den Haag, de op twee na grootste stad van Nederland met 530.000 inwoners, verbindt met de kustplaats Scheveningen, een van de meest bezochte plaatsen door nationale en internationale toeristen in de zomer.  Jimenez heeft er alle vertrouwen in, dat deze actie besluiteloze reizigers zal helpen om Gran Canaria als de volgende vakantiebestemming te kiezen.

Bij de openingsceremonie waren verschillende functionarissen in Den Haag aanwezig, van de reisorganisator TUI, de algemeen directeur, Arjen Kers; de directeur Marketing en Promotie, Koen Klomberg; de directeur van Communicatie, Petra Kok; de coördinator van Marketing en Promotie, Laura Van Dorp; en de persoon die de leiding heeft over Merk en Campagnes, Niels van Veen.
Anderzijds waren er de fotograaf Ariane Kok; de vertegenwoordiger van Tourinews, Lidia Ali; Ton Hunnego van HTM Zakelijke Markt; en Rosa Vicente van het Spaanse Bureau voor Toerisme.
00000slas-canariaslogo-748.jpg


Televisieprogramma van ABC Canarias:
Tertulia ter gelegenheid van
de Día Mundial de Ginebra

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - donderdag 7 juni 2018 - Ter gelegenheid van de Día Mundial de Ginebra 2018 (WorldGinDay - voor de tiende keer de Wereld Jenever-dag = 9 juni; zie: https://worldginday.com ) heeft al op 7 juni 2018 de opname van een televisie-uitzending plaatsgevonden, waar voor de tertulia (het forum/de gespreks-groep) georganiseerd door dagblad ABC-Canarias, men o.a. de op Gran Canaria wonende Nederlander en journalist Hans Camps heeft uitgenodigd voor deelname aan de bijeenkomst op het restaurant-terras van EdificoElder in het Parque Santa Catalina waar mensen praten over hoe jenever (gin) (vooral: Bols) heeft gediend als een verbinding tussen Nederland en de Canarische Eilanden. Maar ook over de Britse markt. Het gebouw Elder is precies het product van de Britse aanwezigheid op de eilanden.

Het ruim 76 minuten durende  televisie-progmma ABC Día Mundial de Jinebra (met drie interview/gespreksdelen en daartussen reclamefilm) is uitgezonden op de ‘Jenever Wereld Dag’ zaterdag  9 juni 2018, en is te bekijken  - en vooral te beluisteren (in het Spaans) - op:                        
                                                 VIDEO:
                        
https://twitter.com/ABC_Canarias

https://www.facebook.com/7.Canarias/videos/10155741431687473IMG_2655.jpg
                 Het restaurant-terras van Edificio Elder in het Parque Santa Catalina, 
                waar op donderdag 7 juni 2018 het televisieprogramma is opgenomen.

IMG_2656.jpgHet televisieprogramma is rechtstreeks uitgezonden door ABC Canarias.es op:
- Twitter ABC Canarias Facebook
- Live Islas Canarias Facebook Terraza Elder 
- Hastag #WorldGinDay
 

https://twitter.com/ABC_Canarias
dia-ginebra-mundial-U30865070281ZDI--300x168abc.jpg

Publicatie1-2.jpg

https://www.facebook.com/7.Canarias/videos/10155741431687473
22894471_10155749813844043_6465269115453081913_n.jpg Kbu46A4E_400x400.png 10628223_901803879848428_909871569799160697_n-290x300.jpg

De heer Alemán is de presentator van de tertulia als dialoog van genodigde sprekers in een informele-, dynamische, niet monologe-, gezonde-  populaire sfeer. En de genodigde sprekers zijn:

Sr. D. Hans Camps, journalist.
    Lid van de Nederlandse gemeenschap op de Canarische Eilanden

    Focus: Invloed van Nederland op de Canarische Eilanden.
               Wat was er het eerste Bols-jenever, of de Bandama?

   IMG_2653.jpg 18655_0.jpg
                BOLS-Likeur  Danziger Goldwasser, ofwel: 'Bruidstranen'
                                           met 24 karaats goud-schilfertjes.

IMG_2659.jpg

Sra. Dª. Beatriz Morales, professor in Taal en Literatuur.
    Deskundige in Canarische teksten.
    
Focus: De invloed van recreatie op de Canarische Eilanden in de tijd van Alonso Quesada.
               Anekdotes van schrijvers van die tijd.

Sr. D. Jaime Rubio, leraar en geschiedkundige.
    Focus: De Nederlandse en Britse verladers op de Canarische eilanden.
               Wat hebben ze hier achtergelaten?

Sr. D. Bernardo Sagastume, journalist.
    
Focus: Vrije handel: Het Nederlandse model om exporteurs te zijn omdat ze niet genoeg
                land hebben om te groeien.
                Het geval van Canarische suiker op de Antwerpse effectenbeurs.
                Zie: https://goo.gl/tYcmz8

In de 20ste minuut, zie: https://www.youtube.com/watch?v=wiw-QtvSm9w

En vervolgens gesprekken tussen de deelnemers
Te volgen op Facebook Live, maar niet op Twitter van ABC Canarias.

De twee video-fragmenten zijn uitgezocht  door de regisseur Javier Argüello:
- https://www.yostube.com/watch?v=DhUK6nJmM_I
- https://www.youtube.com/watch?v=NekbPQRPkHo

publicatie2.jpgInterview: Sr. Aleman ondervraagt Manuel Villa, Bestuurslid van de Sikkim Gin

Vervolgens is de video geplaatst waarin Sr. Villa naar een demonstratieruimte gaat en een lezing geeft over zijn product:
- https://www.youtube.com/watch?v=dNA39BMRm7Q

 Sr. Aleman sluit het televisieprogramma af.

Lees o.a. ook:           
https://www.esquire.com/nl/de-thuisdrinker/a8578/jenever-trots-nolet

Esteban Banus, is en van de stichters van het bedrijf dat in 2014 het kwaliteitsmerk Vodka Blat op de wereldmarkt heeft neergezet. VIDEO: https://youtu.be/EC9oTrlZu4Q

 4cb4a9301bab795e17586846d903b2f8.jpg _1.jpg

                    De ballerina danst op de tonen van de wals 'Der schöne Blaue Donau'

9c9bb5180f5fd0f3a101ddf2c9c5a63b.jpg

 00000slas-canariaslogo-736.jpg


Niet alle donkerharige Nederlanders en Vlamingen zijn afstammelingen van Spaanse soldaten;
wel o.a. zij die de Catalaanse achternaam
Camps dragen

SPANJE -  woensdag 6 juni 2018 -  De ‘zwarte legende’ over de Spaanse soldaten die tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) de Nederlandse vrouwen verkrachtten waardoor er donkerharige kinderen met donkere ogen werden geboren, blijkt niet waar te zijn.
Volgens het  artikel ‘Españoles en Holanda: la leyenda negra’ (‘Spanjaarden in Holland; de zwarte legende’) in het dagblad  ’El Mundo’ (lees de onderstaande vertaling), gelooft een groot deel van de Nederlanders en Vlamingen in die legende; namelijk, dat er nogal wat Nederlanders en Vlamingen als verre afstammelingen zijn van de Spanjaarden. Nu klinkt deze theorie, of legende, ook wel aanneembaar en is het te begrijpen, immers ten tijde van een oorlog en zeker in de jaren 1568 tot 1648 toen men de Tachtigjarige Oorlog vocht in De Republiek der Zeven Verenigde Provinciën, hebben de soldaten zich ongetwijfeld niet altijd  netjes gedragen en waren er aardig wat Hollandse en Vlaamse  vrouwen het slachtoffer van de driften van de Spaanse mannen.

Daarom zegt men dat het te begrijpen is, dat met name in het zuiden van Holland -  in Limburg, Noord Brabant en Zeeland, maar ook Vlaams Brabant - er naast de typisch Nederlandse blond harige en blauwogige inwoners, ook mensen zijn die geen 1.80 meter zijn maar kleiner en donker haar en ogen hebben.
camps.jpg
Studie
Een nieuwe studie van de Universiteit van Leuven zegt nu, dat er geen bewijzen zijn gevonden van Spaans DNA in de Nederlanders en Vlamingen die anders zijn dan de rest van Nederland en Vlaanderen. Tijdens dat onderzoek heeft men het DNA van 1.300 Nederlanders en Belgen onderzocht die in de gebieden wonen waar vroeger de Spaanse troepen marcheerden.

De onderzoekers zeggen dat er in de 15e en 16e Eeuw ongetwijfeld verkrachtingen van Hollandse en Vlaamse vrouwen door Spaanse soldaten hebben plaatsgevonden, maar er zijn geen bewijzen gevonden dat deze acties effect hebben gehad op de huidige generatie van Nederlanders en Belgen met donkere haren en donkere ogen.

100 jaar
De Spaanse aanwezigheid was niet lang genoeg om het DNA van een volk te veranderen. Deze conclusie trekt men , terwijl de Spanjaarden toch ruim 100 jaar over Holland en Vlaanderen  en geregeerd hebben tussen 1566 en 1648 toen de Verklaring van Onafhankelijkheid werd erkend.

Volgens de onderzoekers gelooft men nog steeds in de ‘zwarte legende’ terwijl deze waarschijnlijk als propaganda verspreid werd om de Spanjaarden van die tijd negatief neer te zetten. De Spaanse soldaten werden gedurende de oorlog en ook de jaren daarna neergezet als een leger van verkrachters en dieven.

De conclusie van het onderzoek van de Universiteit van Leuven is dus, dat er geen Spaans bloed door de aderen van Nederlanders en Vlamingen stroomt. Maar de wetenschappers weten ook dat het moeilijk is om de publieke mening te veranderen, dus… laat iedereen zijn of haar eigen conclusie trekken, maar zeker zij die de Catalaanse achternaam ‘Camps’ dragen, zoals de Noord Brabantse redacteur van  ‘Gran Canaria actueel’ die nogal wat familie in Limburg (Horst en Sevenum) heeft.

Españoles en Holanda: la leyenda negra
Spanjaarden in Holland: de zwarte legende

De vertaling van het ‘El Mundo’-artikel:

"Wetenschappelijke studies bewijzen dat de donkere Nederlanders geen afstammelingen zijn van Spaanse soldaten uit de 16de Eeuw, tegen de mythe dat die van de ‘legerovertreders’ afstammen.

Niet alle Nederlanders zijn 1,80 meter lang, zijn blond en hebben lichte ogen. De 'zwarte schapen' bestaan en zijn geïnfiltreerd vooral tussen de Nederlanders van het Zuiden en de Vlaamse Belgen. Een paar Nederlanders zijn iets korter dan gemiddeld, een beetje donkerder en met donkere ogen. Voor de mensen heeft dit zijn verklaring in de ‘seksuele agressies’ van de Spaanse soldaten die de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën (tegenwoordig Nederland) hebben gekoloniseerd en hun sperma hebben verspreid onder de Hollandse en Vlaamse  vrouwen. Eeuwen later komt de wetenschap zeggen dat dit verre van waar is, hoewel weinigen bereid zijn om deze zwarte legende,  die de regio bewoont sinds de 16de Eeuw, op te geven.
15281293690589.jpg                          Niños en la Ciudad de Breda (Kinderen in Breda).
"In mijn familie, op enkele uitzonderingen na, hebben we allemaal een donkere huidskleur en nemen we aan  dat we afstammelingen zijn van een Spanjaard als gevolg van de invasie. Het is duidelijk dat een Spaanse soldaat een zaadje onder ons heeft achtergelaten ", zegt Annemarie, een Nederlandse vrouw uit de zuidelijke provincie Limburg. Deze jonge vrouw aanvaardt niet de conclusies van een rapport van de Universiteit van Leuven, waarin bevestigd wordt dat deze mythe niet waar is en dat er "geen stempel van Spaans DNA" in het bloed van de donkerste Nederlanders zit. "Ik ben geen specialist en ik heb hier geen bewijs van, maar ik heb twijfels over dit rapport", voegt zij eraan toe. Want wat grootouders zeggen, gaat naar de mis.

De bioloog en Vlaams geneticus Maarten Larmuseau, die deelnam aan dit onderzoek, legt aan ‘El Mundo’ uit, dat deze valse theorie ,”het resultaat is van een sterke propaganda tegen de Spaanse vijand tijdens de Tachtigjarige Oorlog, die duurde van 1568 tot 1648,” en waarin wordt gezegd dat het Zuidelijke leger duizenden vrouwen heeft verkracht in verschillende van de steden die het veroverde. Een van de bekendste afleveringen van die oorlog is het bezet van Antwerpen op 4 november 1576, de zogenaamde Spaanse Furiën, waarbij Spaanse soldaten onder het bevel van de Hertog van Alva geld van de burgers eisten, en de huizen verbrandden van degenen die dat niet konden betalen. Dit is dezelfde opstand waarop  de Nederlanders 500 jaar later trots zijn.

En het is omdat ze het uiteindelijk hebben gewonnen en hun onafhankelijkheid van Spanje hebben bereikt. “In welke oorlog dan ook, propaganda is een sterk wapen en in dat conflict werkte en het werkt heel goed", zegt Larmuseau.
"De troepen die de Spaanse koning naar de lage landen regio stuurde, lieten veel minder DNA achter dan de zwarte legende zou willen; mijn eigen familie gelooft ook in deze mythe, en mijn tante belde me na de publicatie van het rapport om het te vragen, omdat het duidelijk is dat mijn ooms donker zijn vanwege de vermeende agressies van het Spaanse leger, " zegt Larmuseau, onder de indruk van de populariteit van deze mythe.
"Eigenlijk vinden mensen het ook leuk om Spaanse afkomst te hebben omdat ze me hierover hebben gevraagd in gesprekken die ik in andere landen heb gegeven, maar niemand is geïnteresseerd in de invasies van Fransen. of Duitsers, die bijvoorbeeld Vlaanderen bezetten", ironiseert hij.  Ze vormen evenmin het erfgoed van Romeinse, Oostenrijkse, of Franse bezetting. "Eens vroeg iemand me naar de Vikingen, omdat ik dacht dat hun wortels daar waren," voegt hij er sarcastisch aan toe, maar het was één op de miljoen.

Annemarie heeft gemeentelijke diensten gebruikt om haar voorouders te volgen, met behulp van geboorteaktes en alle informatie die ze heeft, maar het kon slechts 1760 bereiken.
"Het zou goed zijn om te controleren wat het rapport zegt met een genetische test," stelt zij voor., over haar eigen geschiedenis. Er is iemand wiens nieuwsgierigheid haar ertoe heeft gebracht een bloedtest te ondergaan op zoek naar de invloeden die de genealogische stamboom van haar familie heeft gekregen. "Tussen 14 en 15,6% van mijn DNA heeft Spaanse en/of Italiaanse invloed, volgens verschillende tests die ik heb gedaan om de samenstelling van mijn bloed te kennen", zegt een jonge Vlaamse in een E-mail die naar Larmuseau is gestuurd. Zij vraagt zich af hoe het mogelijk is dat nu deze mythe niet meer is dan dat, een zwarte legende.

Het rapport bevat de genetische tests van ongeveer 1.300 Nederlandse en Vlaamse mensen uit de regio waar de Spanjaarden zijn gepasseerd en, volgens de onderzoekers, "hoewel de seksuele aanvallen plaatsvonden in de 16de  Eeuw, hebben ze geen traceerbaar Spaans genetisch spoor achtergelaten in het autochtone genoom van de Lage Landen.”
Larmuseau legt uit, dat in die tijd vrouwen kinderen hadden van Spaanse soldaten, maar niet veel om het DNA van de bevolking te beïnvloeden. De 17 gebieden van Holland waren Spaans bijna 100 jaar geleden, sinds het bewind van Felipe II. Er was een Nederlandse opstand in 1566 en een onafhankelijkheidsverklaring in 1581, maar deze werd pas in 1648 formeel erkend.

Maar de bioloog gelooft ‘moeilijk’ dat de wetenschap erin slaagt de ‘collectieve herinnering’ van de Vlaamse en Nederlandse samenlevingen te veranderen, die wrok koestert tegen Spanjaarden die al eeuwenlang als ouders en grootouders zijn overleden. Volgens hen zijn Spaanse soldaten volgens Larmuseau, "de wreedste wezens in de wereld," en de stereotypen die door propaganda in de 16de  Eeuw zijn voortgebracht, "nog steeds vertegenwoordigd in toneelstukken en behoren tot de pagina's van sommige schoolboeken en zelfs in de prentenboeken, " die tegenwoordig worden gepubliceerd.

De propaganda was effectief: De Spanjaarden werden gepresenteerd als een leger van verkrachters en dat hielp om een nationale identiteit te creëren om tegen een gemeenschappelijke vijand te vechten. Dat beeld stagneerde in de herinnering van de maatschappij.
"Als kind las ik in de prentenboeken  van 'Spike en Suzy' hoe extreem gewelddadig de Spanjaarden waren, historici proberen dat stereotype in diskrediet te brengen en vanaf nu is er wetenschappelijk bewijs dat het niet zo was. Het Spaanse bloed stroomt niet door de  Nederlandse en Vlaamse  aderen, ",besluit de geneticus. Wat de wetenschap ook zegt, in deze landsdelen zal Spanje altijd herinnerd worden voor de moordpartijen die het tijdens die oorlog pleegde."
00000slas-canariaslogo-741.jpg


'Spanje vandaag' enquête
met 10 vragen over
de Nederlandse ambassade in Spanje en...
Het vernieuwen van het paspoort

SPANJE - zondag 29 april 2018 - Naar aanleiding van de enquête van de internet-gemeenschap Nederlanders in het Buitenland (NIHB) en het recente artikel; zie:
https://www.spanjevandaag.com/29/04/2018/het-debacle-van-een-nederlands-paspoort-verlengen-in-spanje

over de problematiek wereldwijd bij de Nederlanders om een paspoort aan te vragen of te vernieuwen, heeft www.spanjevandaag.com een enquête samengesteld, maar dan alleen met betrekking op Spanje en de situatie rondom deze problematiek.
0d050fae354a329c1cd15c23f0eb8ea8.jpg
Aan de hand van tien meerkeuzevragen en  als lezer(es) van ‘Gran Canaria actueel’ en uiteraard ook van ‘SpanjeVandaag’ en zeker als Nederlander die in Spanje woonachtig is, zijn/haar  mening over het systeem van paspoort en ID-kaart aanvragen en vernieuwen in Spanje laten weten. Zo krijgen wij  een beter overzicht van de mening van de Nederlanders in Spanje die de ervaring hebben gehad, of  die te maken krijgen met de problematiek rondom de paspoortkwestie.

Voor het invullen van de enquête gaat u naar de internetpagina van onze collega’s van ‘Spanje Vandaag’:
https://www.spanjevandaag.com/29/04/2018/spanjevandaag-enquete-over-de-nederlandse-ambassade-in-spanje-en-het-paspoort-verlengen

Alvast bedankt voor uw medewerking in deze. De resultaten van de onderstaande enquête zullen we over enkele dagen plaatsen en laten die aldus toekomen aan de Ambassade in Madrid:

  1. Wat vindt u van het systeem van slechts één plaats in heel Spanje voor het 
      aanvragen/vernieuwen van het paspoort, of de ID-kaart?

  2. Wat is de reisafstand van uw woonplaats in Spanje naar de Ambassade in Madrid?

  3. Wat waren de extra bijkomende kosten?

 1. Hoe bent u naar Madrid gereisd en heeft u daar overnacht?
 2. Hoe verliep het maken van een afspraak met de ambassade?
 3. Heeft u gebruik gemaakt van de dienstverlening van het Consulair Team in Spanje?
 4. Heeft u gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het paspoort te vernieuwen in Nederland?

   8. Vreest u het Nederlanderschap kwijt te raken omdat u het paspoort niet kunt verlengen?
   9. Hoe vindt u de dienstverlening van de Nederlandse Ambassade in Madrid?

 1. Hoe vindt u de dienstverlening van de Nederlandse overheid op het vlak van paspoort aanvragen/vernieuwen?    
  00000slas-canariaslogo-499.jpg

Het debacle van een Nederlands paspoort vernieuwen in Spanje

SPANJE – zondag 29 april 2018-  Zoals bekend bij Nederlanders die in Spanje woonachtig zijn, is het alleen nog mogelijk om een paspoort of identiteitskaart te verlengen bij de Nederlandse Ambassade in Madrid. Nu is een bezoekje aan de Spaanse hoofdstad altijd wel een leuke aangelegenheid maar niet als men daartoe gedwongen wordt, en al helemaal niet als dat hoge kosten voor de reis en overnachting met zich meebrengt,  of als dat niet mogelijk is vanwege een persoonlijke situatie, zie:  https://www.nihb.nl/Enquete_results.pdf

Op de internetpagina van  NIHB (Nederlanders In Het Buitenland) zie:  https://www.nihb.nl, is een enquête gehouden onder haar bijna zestien duizend leden op Facebook. De aanleiding was de aanhoudende stroom klachten en schrijnende verhalen vanwege beperking van de mogelijkheden om het Nederlandse paspoort te vernieuwen, respectievelijjk voor nieuwgeborenen aan te vragen. Dit als gevolg van de drastische bezuinigingspolitiek die het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ingezet, resulterend in wereldwijde sluiting van consulaire posten. Hierdoor worden naar schatting 1,4 miljoen Nederlanders in het buitenland gedwongen tot soms onmogelijke keuzes zoals het paspoort niet vernieuwen (ook niet aanvragen voor nieuwgeborenen) met risico op verlies van Nederlanderschap en/of terugkeren naar Nederland.

bf47bca6a6597e72bff71c69f6a7ede5.jpgDaarnaast moeten veel mensen afstanden tot duizenden kilometers, verschillende tijdzones, en zelfs naar andere landen afleggen; of zoals in Spanje, bijvoorbeeld van de Canarische Eilanden naar Madrid vliegen waardoor men vliegtickets, hotelovernachtingen met het hele gezin, en andere daarmee gepaard gaande reiskosten en tijd (incl. opname vakantiedagen en/of bedrijfssluiting), oplopend tot duizenden euro’s die voor sommige mensen niet op te brengen zijn

DOE MEE en geef uw mening

SpanjeVandaag enquête over de Nederlandse ambassade in Spanje en het paspoort verlengen

Nederland als alternatief
Het alternatief, naar Nederland voor paspoort vernieuwing, is vaak ook geen keuzemogelijkheid. Voor de senioren is het ondoenlijk en soms zelfs onverantwoord om deze reizen nog te ondernemen, dit naast de financiële aanslag op hun meestal gekorte AOW-  en pensioen uiotkeringen

Consulair Team Spanje>
In Spanje (en waarschijnlijk ook andere landen) gaat een Consulair Team rond om in verschillende steden voor ouderen en zieke mensen de paspoortaanvragen af te handelen. Daarvoor dient dan altijd een afspraak gemaakt te worden en hangt het er van af, of men iemand accepteert. Daarnaast gaat het hier om een eenmalig bezoek per deelstaat in Spanje en is er soms niet genoeg tijd om iedereen te helpen. De data in 2018 in Spanjezijn:

 • Balearen: maart
 • Canarische eilanden: mei
 • Comunidad Valenciana (La Nucia): juni
 • Catalonië (Barcelona): oktober
 • Andalusië (Málaga): november

Brief
Ondanks verzoeken, smeekbedes, enz., beperkt het Ministerie van Buitenlandse Zaken nog steeds wereldwijd de mogelijkheden, en komt niet in beweging om actie te ondernemen. Het doekje voor het bloeden, geldigheid tien jaar i.p.v. vijf  maakt de reis niet korter, of voordeliger. Dit is toch niet meer van deze tijd, in de digitale en globaliserende wereld waarin men nu leeft. De internet-gemeenschap  NIHB heeft Minister Blok om een reactie gevraagd, middels een open brief ; het NIHB verwacht een spoedige reactie van Minister Blok en antwoord op de Vragen van het lid Van Rooijen (50PLUS).

BRIEF AAN ZIJNE EXCELLENTIE MINISTER BLOK

Datum: 24 april 2018

Onderwerp: De wereldwijde sluiting van consulaten (en beëindiging paspoort afhandeling) en de directe gevolgen voor Nederlanders in het buitenland.

Hooggeachte Minister Blok,

Gaarne stellen wij u in de gelegenheid voorbereid te zijn op vragen vanwege ons persbericht (zie bijlage), dat wij vandaag zullen verspreiden. Wij gaan er van uit dat deze constructief voorbereidende bijdrage tot gelijkwaardige reacties van uw ministerie zullen leiden.

Minister Blok, stelt u zich eens voor, er is een nieuwe wetswijziging en door de bezuinigingen is het niet meer mogelijk om uw paspoort in Nederland te verlengen. Nu moeten u en uw gezinsleden onverwacht voor het verlengen van het Nederlandse paspoort naar Indebor, Kazachstan reizen, een afstand van 3800 km enkele reis. Dit vergt uiteraard enige planning, een aantal dagen vrijnemen van uw nieuwe drukke functie als minister, een vlucht, huurauto en overnachting(en) boeken. U heeft gepland een dag eerder aan te komen omdat de consulaire dienst maar van 9-12 open is. De pasfoto’s zijn gemaakt bij een goedgekeurde fotozaak (stel dat ze niet aan de strikte eisen voldoen) en u weet bijna zeker dat u alle officiële (gelegaliseerde en apostilles) documenten bij u heeft. Bijna zeker, want de informatie hierover is niet bepaald duidelijk en consequent. U heeft wel 5 x gechecked of u overal een kopie van gemaakt heeft, want de consulaire dienst weigert dit te doen mocht u een kopie missen. Het laatste wat u wilt, is weggestuurd worden omdat het niet in orde is. Gelukkig heeft u geen kinderen onder de 18 jaar, anders zou u deze reis iedere 5 jaar moeten maken. Om maar niet te spreken, dezelfde reis met een nieuwgeborene te maken. Naast de stress die het met zich meebrengt, kost het ook nog eens veel tijd en geld, maar u heeft in ieder geval het geluk, dat u financieel en fysiek in staat bent deze reis te ondernemen.

Het klinkt natuurlijk allemaal volslagen absurd en (kafkaësk) sureëel.

Echter, voor een groot deel van de geschatte 1.4 miljoen Nederlanders die in het buitenland wonen is dit de harde realiteit. 

Daarom vragen wij, de online community Nederlanders in het buitenland, hierna te noemen NIHB, uw aandacht voor het volgende;

Naar aanleiding van talloze klachten en schrijnende voorbeelden omtrent de aanvraag van een nieuw paspoort, besloot NIHB een enquête te houden onder haar bijna zestien duizend leden.

Doel van de enquête;  Het in kaart brengen van de gevolgen voor ruim 1 miljoen Nederlanders van de drastische inkrimping van de consulaire posten met paspoort-dienstverlening wereldwijd. Maar liefst 6450 mensen uit meer dan 90 landen hebben de enquête ingevuld.

In veel landen is er nog maar op één locatie paspoort aanvraag/verlenging mogelijk. Bijvoorbeeld in een land als Australië, moeten veel Nederlandse staatsburgers (en kiezers) tot wel 8000 km reizen om een nieuw paspoort aan te vragen. Maar ook binnen Europa is een afstand tussen de 1000-1600 heen en weer, voor een nieuw paspoort (officieel document) de realiteit. Zo heeft Spanje alleen nog een ambassade in Madrid, Frankrijk in Parijs en Duitsland in Berlijn, om er maar een paar te noemen. In veel landen moeten mensen zelfs 2 x heen en weer, omdat het paspoort persoonlijk op het consulaat moet worden opgehaald.

De belangrijkste aspecten die uit de enquête naar voren zijn gekomen:

 • Voor maar liefst een derde kost het verlengen van het paspoort tussen de € 250-500 per persoon. Ruim 15 % is tussen de € 500-1000 p.p. kwijt. Dit is nog exclusief de kosten van het paspoort zelf, rondom € 130. Zo’n 5% -en dat zijn nog altijd vijftig duizend kiezers!- is letterlijk duizenden euro’s kwijt per persoon.
 • Reisafstanden liggen voor de helft van de ondervraagden tussen de 250 en 1000 km en voor ruim 15% tussen de 1000 en 4000 km (enkele reis). Zo’n kwart moet een vliegticket boeken om het paspoort te verlengen en is daar 2 tot 3 dagen aan kwijt. Nog daargelaten als je niet exact voorbereid over alle juiste gegevens/foto’s o.i.d. beschikt, de balie ‘helaas’ gesloten is, of de tientallen ander redenen waardoor je je toch al kostbare ticket moet omboeken.
 • Ondanks de lange afstanden en hoge kosten die hiermee gepaard gaan, willen deze Nederlanders hun paspoort, koste wat kost, verlengen en hebben er ontzettend veel voor over om de Nederlandse nationaliteit te behouden.
 • Echter voor sommige Nederlanders is dit niet meer haalbaar, wegens geldgebrek of men is fysiek niet (meer) in staat de lange reis te maken. Zij zien geen andere oplossing dan hun paspoort te laten verlopen, met het risico hun Nederlanderschap kwijt te raken. Gezinnen kiezen er zelfs noodgedwongen voor geen Nederlands paspoort voor de kinderen meer aan te vragen. De campagne spotjes van het 24/7 contact centrum BZ over het verlies van het Nederlanderschap, staan hiermee in schril contrast.
 • Velen, zeer velen! voelen zich in de steek gelaten door de Nederlandse overheid; ‘uit het oog uit het hart’.

Voorgaande acties, petities en onderzoeken van de ombudsman hebben helaas niet het nodige effect bereikt. De verbeteringen tot vandaag de dag zijn voor veel mensen ontoereikend.

NIHB denkt mee en heeft de volgende aanbevelingen;

NIHB heeft niet alleen de problematiek in kaart gebracht, maar ook naar oplossingen gezocht.

Digitaal en per post aanvragen
Zoals bekend, verplicht het besluit van de Europese Commissie (28 juni 2009) EU-landen om naast naam, paspoortnummer, nationaliteit, geboortedatum, geslacht, geldigheidsdatum, BSN en gelaatsscan, ook de vingerafdrukken op te slaan in de biometrische paspoort chip.

Deze vingerafdrukken mogen alleen worden afgenomen door gekwalificeerde en gemachtigde personeelsleden van een Nederlandse autoriteit, die verantwoordelijk zijn voor de afgifte van paspoorten en reisdocumenten. Tevens mogen deze vingerafdrukken alleen op de chip van het paspoort bewaard worden en nergens anders.

Nederlanders in het buitenland moeten dus duizenden km’s reizen voor twee vingerafdrukken! Dat moet in het huidige digitale tijdperk toch anders kunnen.

Vingerafdrukken kunnen over tientallen jaren iets vervagen doordat de papilairlijnen lager worden. Van de recherche weten we dat een vingerafdruk altijd, ook na 60 jaar, te herleiden is naar de juiste persoon. NIHB heeft navraag gedaan en het blijkt technisch mogelijk om het vingerafdruk bestand van het oude paspoort uit te lezen en te gebruiken in de chip op het nieuwe paspoort.

Derhalve onze aanbeveling; De gegevens van de aanvrager worden online (via internet) aangeleverd incl. track en trace code van het op te sturen oude paspoort en de pasfoto’s, welke via een een online pasfoto app/programma gemaakt kunnen worden (op dit moment zijn er al verschillende apps beschikbaar). De opgeslagen gegevens van de RFID chip op het oude paspoort (met o.a. de vingerafdrukken) zijn met een code te kopiëren en kunnen op een nieuw paspoort ingevoerd en versleuteld worden. Het enige wat nodig is voor een paspoortverlenging zijn dus recente pasfoto’s, officiële papieren en certificaten en het oude paspoort. De controle of de aanvrager daadwerkelijk ook de bezitter van het oude paspoort is, is mogelijk door recente pasfoto’s te vergelijken (computer- meetpunten gezicht) met diegene die op het oude paspoort staan. Het nieuwe paspoort wordt naar de aanvrager verstuurd op dezelfde veilige manier als paspoorten die nu al door Ambassades per DHL (of soortgelijke koeriersdiensten) gebruikt worden om de nieuwe paspoorten te verzenden. Dit zou betekenen dat men maar één maal vingerafdrukken hoeft af te geven en vervolgens kan volstaan met het aangetekend opsturen van het oude paspoort, met toebehoren, naar Den Haag, waar alle paspoort behandelingen gecentraliseerd worden. De vingerafdruk blijft, op deze manier, alleen op het paspoort bewaard.

Referentie: overhevelen chip gegevens van oud naar nieuw paspoort: DEXLAB.NL Jeroen van Beek.

Korte termijn aanbevelingen
- Om direct het paspoort proces te versoepelen, stelt NIHB een aantal korte termijn
  aanbevelingen voor, welke in het bijgaande enquête rapport worden toegelicht.
 
-
De mobiele en/of flying consul uitbreiden
-
Uitbreiden van deze service en toegankelijk maken voor iedereen en op vaste dagen van de week of maand, zodat iedereen ervan op de hoogte is.

Uitbesteden aan derden (uitbreiding)
Vanaf 17 juli 2017 is er een proef van start gegaan en verwerkt VFS Global in Edinburgh aanvragen van Nederlandse paspoorten:
http://www.vfsglobal.com/Netherlands/UK/passport-renewal.html  

Openingstijden consulaire diensten
Openingstijden verruimen van een halve dag naar een hele dag of in ieder geval in de middag open, in plaats van alleen in de ochtend.

Locatie consulaire diensten
Heropening van een consulaire service voor paspoortafhandeling in de nabijheid van de hoogste concentratie Nederlanders.

Pasfoto’s
De digitale pasfoto’s op het consulaat/ambassade zelf maken.

Documenten en akten
Het eenmalig aanleveren en digitaal opslaan van geboorteakten en andere documenten.

Als laatste wil NIHB benadrukken dat Nederlanders in het buitenland de wegbereiders voor- en onderhouders van Nederlands wereldwijde producten en diensten zijn, een uithangbord voor een uniek klein laagland, en/of niet in de laatste plaats een aanzienlijk contingent kiezers en verspreiders van de nationale trots.

Er van uitgaande dat elke politieke partij zeer groot belang hecht aan export, zou een dergelijk interesse ook moeten gelden voor hen die daar primair uitvoering aan geven; de Nederlanders In Het Buitenland! Export is mensenwerk, vooral ter plaatse, om er voor te zorgen dat de ratio van handel gedragen wordt door de emotie van lokale betrokkenheid en de uitstraling van typisch Nederlandse kenmerken en kwaliteiten.

Genoeg reden zou je zeggen, om deze groep de aandacht te geven die ze verdienen. De overheid riskeert op dit moment een groot deel van deze ambassadeurs kwijt te raken door het toegepaste en op de techniek achterlopende paspoortbeleid. Waar miljoenen buitenlanders hun paspoort per post kunnen verlengen, wordt er besmuikt gelachen om de Nederlandse regering die hun onderdanen dwingt het vliegtuig te nemen.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, zien wij uw reactie met grote belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
Namens het NIHB team
Antonietta Sgherzi

Enquête
De NIHB heeft ook een enquête gehouden onder haar leden (zie: https://www.nihb.nl/Enquete_results.pdf ) van wie  er 6.450 hebben meegedaan die wonen in 90 verschillende landen.
Op de vraag hoeveel kilometer men moet afleggen om een paspoort te verlengen antwoordde 26,8% tussen de 500 en 1.000 km, 24,3% tussen de 250 en 500 km en zelfs 8,9% meer dan 1.500 km wat hoofdzakelijk het geval is in grote landen zoals Canada, Amerika en Australië, maar wat ook makkelijk in Spanje kan voorkomen.

Op de vraag over de bijkomende kosten antwoordde 29,6% dat deze tussen de 250 en 500 euro zijn, 23,2% tussen de 150 en 250 euro en 15,6% tussen de 500 en 1.000 euro. Hierbij is dan gekeken naar reiskosten, overnachtingen, pasfoto’s, legaliseren van papieren, maaltijden etc.

Op de vraag over het systeem van een afspraak maken bij de ambassade ,antwoordde 47,8% dat ze daar geen problemen mee hadden en dat het goed werkte terwijl 23,9% aangaf dat er een lange wachttijd was en 10,8% dat het moeilijk was een afspraak te maken.

Gevraagd naar de mogelijkheid van het verlies van Nederlanderschap omdat men geen kans heeft om een paspoort te verlengen antwoordde 43,4% dat ze daar niet bang voor zijn terwijl 30.5% aangaf daar misschien wel bang voor te zijn en 19,2% gaf aan dat ze menen dat ze het Nederlanderschap kunnen verliezen als men het paspoort niet verlengd.

Bekijk de uitslag van de NIHB enquête op:
 https://www.nihb.nl/Enquete_results.pdf.

NIHB (Nederlanders in het buitenland) telt 15.600 leden wereldwijd.
Via de Facebook community en de website www.nihb.nl wordt informatie gedeeld die van belang is voor Nederlanders die zich tijdelijk, of permanent in het buitenland hebben gevestigd, of willen gaan vestigen.
00000slas-canariaslogo-501.jpg


Bezoeken Consulair Team Ambassade Madrid
aan de Deelstaten
voor paspoortaanvragen in 2018

SPANJE  - dinsdag 9 januari 2018 - Het Consulair Team van de Ambassade in Madrid zal ook in 2018 weer Spanje  in trekken om in de deelstaten waar veel Nederlanders wonen de aanvraag van reisdocumenten te regelen. Paspoortaanvragen in Spanje dienen normaliter op afspraak op de Ambassade in Madrid te worden ingediend. Maar net als in voorgaande jaren zal de Ambassade Madrid in 2018 Consulaire Teams afvaardigen naar de deelstaat voor de aanvraag van reisdocumenten (paspoort en/of identiteitskaart).

Op de internetpagina van de Nederlandse ambassade in Madrid is de planning bekend gemaakt:

 • Balearen: maart
 • Canarische Eilanden: mei
 • Comunidad Valenciana (La Nucia): juni
 • Catalonië (Barcelona): oktober
 • Andalusië (Málaga): november

Ongeveer een maand voordat het Team arriveert volgt een definitueve aankondiging op de internetpagina: https://www.nederlandwereldwijd.nl/actueel/nieuws/2017/12/21/bezoeken-consulair-team-ambassade-madrid-aan-de-regio-i.v.m.-paspoortaanvragen-2018
website, waar dan  de definitieve datum van het bezoek wordt bekendgemaakt.
pasprt.jpgHet indienen van een paspoortaanvraag in de regio is in beginsel bedoeld voor Nederlanders die gedurende een lange periode niet in staat zijn naar Madrid te reizen en dit kunnen aantonen door middel van een medische verklaring. Personen die niet in deze categorie vallen kunnen eveneens een gemotiveerd verzoek indienen. De Ambassade bepaalt op basis van de capaciteit hoeveel personen uit deze tweede categorie in aanmerking zullen komen, en maakt –indien noodzakelijk- een selectie.

In de definitieve aankondiging treft men een E-mailadres aan waar een aanvraag naar toe gestuurd kan worden (met toevoeging van de documenten waaruit blijkt dat men aan de gestelde voorwaarden voldoet).

Ongeveer een week voordat het Team arriveert ontvangen de kandidaten - in reactie op de E- mail - een bericht, of men in aanmerking komt voor het indienen van de aanvraag.
In die E- mail leest men waar en wanneer men precies wordt verwacht. De betaling zal - voorafgaand aan de afspraak - door de Ambassade moeten zijn ontvangen, en ook daarvoor treft men in die E- mail instructies aan.

Ervaring leert, dat bovenstaande wijze van communicatie naar klanten succesvol en afdoende is. Men wordt dan ook verzocht niet tussentijds de Ambassade te banaderen met vragen.
Alle vragen zullen uiteindelijk tijdens de hierboven aangegeven communicatiemomenten worden beantwoord.

Ter informatie: Het is eveneens mogelijk om op afspraak een aanvraag in te dienen in de aankomsthal op Schiphol, dan wel bij diverse Nederlande (grens)gemeenten, zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord/kan-ik-in-nederland-een-paspoort-aanvragen-als-ik-in-het-buitenland-woon

Bron: Persbericht van de Nederlandse Ambassade in Madrid:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/actueel/nieuws/2017/12/21/bezoeken-consulair-team-ambassade-madrid-aan-de-regio-i.v.m.-paspoortaanvragen-2018
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-57.jpg


Verklaring van
het ministerie van Buitenlandse Zaken
over
de bilaterale relatie met Turkije

DEN HAAG - maandag 5 februari 2018 -  Nederland en Turkije hebben in de afgelopen periode op verschillende niveaus gesprekken gevoerd.
Deze gesprekken bieden echter vooralsnog geen zicht op normalisatie van de bilaterale betrekkingen.
Minister Zijlstra: 'De recente gesprekken boden een kans voor Turkije en Nederland om weer nader tot elkaar te komen, maar we zijn het niet eens geworden over de manier waarop normalisatie zou moeten plaatsvinden.'

Het kabinet heeft daarom besloten om de Nederlandse ambassadeur in Ankara, die al sinds maart 2017 geen toegang tot Turkije meer heeft, officieel terug te trekken.

minbuza_logo-1.gif
Zolang Nederland geen ambassadeur in Turkije heeft, zal Nederland ook geen toestemming verlenen voor het aantreden van een nieuwe Turkse ambassadeur in Nederland. Deze boodschap is aan de Turkse zaakgelastigde in Den Haag overgebracht.  Hiermee is ook een pauze in de gesprekken met Turkije gekomen.

Wij plaatsen dit bericht, omdat Turkije, samen met landen als bijvoorbeeld Tunesië en Egypte toeristisch gezien grote concurrenten van Spanje en - vooral in de wintermaanden - ook van de Canarische Eilanden zijn.
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-254.jpg


Het Wonder van Empel

In 1892 is Maria, bij Koninklijk Decreet, tenslotte
de patrones van de Spaanse Infanterie geworden

 • Het Wonder van Empel is onderdeel van de 80 Jarige Oorlog
  - van 4 tot 8 december 1585
  - strijdende partijen: nl.png de  Staatse vloot en es.png  het Spaanse leger
  - in de Bommelerwaard en Empel,
  - Spaanse soldaten doorbreken de Staatse omsingeling.
  - Leiders en commandanten:
     Filips van Hohenlohe-Neuenstein en Francisco Arias de Bobadilla
  - Troepensterkte:
     100 schepen met infanterie en 4.000 infanterie
  - Verliezen:
    Onbekend aantal schepen door Spaanse vernietiging of verovering
      Onbekend aantal soldaten door honger, kou en Staatse beschietingen

EMPEL - zaterdag 9 december 2017-  Het Wonder van Empel of de Slag bij Empel is een gebeurtenis in december 1585 tijdens de Tachtigjarige Oorlog waarbij 4.000 Spaanse soldaten ontsnapten aan vernietiging door Staatse troepen in de omgeving van Oud-Empel.

Voorgeschiedenis.
''s-Hertogenbosch was sinds het Schemer-oproer van 1579 een uitgesproken Spaansgezinde stad, terwijl in de omgeving alle steden juist in opstandige handen vielen (Bommel 1572, Geertruidenberg 1573, Breda 1577, Eindhoven 1577, Nijmegen 1578). Eindhoven wisselde vaak van handen, zodat 's-Hertogenbosch grotendeels geïsoleerd bleef, totdat Breda werd heroverd in 1581 en ten slotte in maart 1585 Nijmegen vrijwillig de poorten opende voor de Spanjaarden. Iets verder verwijderd, maar zeker niet minder belangrijk, werden in maart en augustus 1585 respectievelijk Brussel en Antwerpen heroverd door de koninklijke legers. Landvoogd Alexander Farnese, de hertog van Parma, wilde  Vlaanderen en (zuidelijk) Brabant de komende winter niet extra belasten en tegelijk zich voorbereiden op Gelderse operaties die gepland waren voor het volgende jaar, en beval daarom zijn troepen om zich in het noorden te legeren. De soldaten onder leiding van Karel van Mansfeld verplaatsten zich daarom richting ''s-Hertogenbosch.

Empel_1585_Braun__Hogenberg.png
                                    Overzichtsschets van de Slag bij Empel.
                            es-2.png Bobadilla omsingeld door nl-1.png Hohenlohe;
                            Frans Hogenberg & Georg Braun, eind 16e eeuw.
Eén groep legerde zich te Ravenstein, een andere versterkte Haultepenne in Gelre en een derde groep onder Don Francisco Arias de Bobadilla besloot zich rond 20 november 1585 te legeren in de Bommelerwaard. Met enkele pontons stak hij de Maas over en liet drie regimenten winterkwartieren opzetten bij Heerewaarden, Driel en Hurwenen, omdat hij inschatte dat daar voldoende voedsel verkregen kon worden van de aldaar wonende boerenbevolking. Die had echter de dorpen verlaten en was met alle levensmiddelen en vee naar Bommel vertrokken, waar een sterk Staats garnizoen lag. Door de winterkou en het voedselgebrek kregen Bobadilla's manschappen het zwaar te verduren. Even later kwam bovendien Filips van Hohenlohe-Neuenstein met een vloot van honderd Staatse schepen met een aanzienlijke krijgsmacht op Bobadilla af en stak de dijken van de Bommelerwaard door. De overstromingen die volgden dwongen de Spanjaarden tot de aftocht, en zij staken weer de Maas over. Echter, ter hoogte van Empel bleek de terugtocht naar 's-Hertogenbosch afgesneden door watervlakten, scherp bewaakt door Hohenlohe en zijn soldaten. De Spanjaarden richtten zich vervolgens ter verdediging in op de enkele hoogten die droog gebleven waren, waarvan er één Empel was. Mansfeld deed vergeefse pogingen om Bobadilla's mannen te ontzetten, en Hohenlohe trof reeds voorbereidingen om duizenden krijgsgevangenen te maken en probleemloos af te voeren.
800px-Tachtigjarigeoorlog-1585.png

                                                       Krijgstoestand in 1585.

Wonder van Empel’
De Spaanse troepen zaten vijf dagen vast in de kou en regen, ingesloten tussen de Staatse troepen met hun schepen op het water. De schutters op de schepen vuurden van 4 tot 7 december voortdurend op de Spaanse stellingen. Om zich tegen de dreigende landing van de Staatsen te beschermen, groeven de tercios zich in rond de kerk van Empel. Een Spaanse soldaat vond daarbij een onbeschadigd schilderij dat de Onbevlekte Ontvangenis van Maria voorstelde. Bobadilla liet de afbeelding in de kerk plaatsen, waarna een gebed plaatsvond. De volgende dag, 8 december, was de dag waarop de Onbevlekte Ontvangenis traditioneel al enige eeuwen werd gevierd, en de Bossche Broederschap van Onze Lieve Vrouw hield een plechtige processie om Gods hulp af te smeken over de ingesloten Spaanse soldaten, die hun katholieke geloofsgenoten waren.

Later die dag begon het hard te vriezen. De schepen, die dreigden in te vriezen, moesten zich terugtrekken naar het open water van de Maas. Twee dagen later begon het te dooien en zo konden de Spaanse troepen weer terug worden gebracht in 's-Hertogenbosch. Dat verhinderde evenwel niet dat er nog vele stierven ten gevolge van de doorstane ontberingen.

Volgens een Spaanse bron, bliezen de Staatsen echter de aftocht omdat Mansfeld zware artillerie uit 's-Hertogenbosch had aangevoerd, waarmee hij de schepen beschoot, die daarom moesten terugtrekken; toen liepen de schepen vast in het ijs, en werden enkele door Mansfeld's troepen in brand geschoten of veroverd. Volgens deze versie was het ijs dus geen motief voor, maar een obstakel tijdens de Staatse terugtocht. Ook de Staatsgezinde cartograaf Frans Hogenberg stelde dat het eigenlijk Mansfeld was die de manschappen van Bobadilla heeft gered.

Niettemin werd in het Spaanse leger hetgeen geschiedde in Empel, beschouwd als een wonder. De verering van Maria nam in militaire kringen een hoge vlucht. Er werd een Broederschap opgericht die de naam droeg: "Soldaten der Onbevlekt Ontvangen Maagd".
In 1892 is tenslotte bij Koninklijk Decreet: Maria de patrones van de Spaanse infanterie geworden.

BRON: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wonder_van_Empel

Lees ook het artikel:
Los infantes veneran a su patrona

De infanteristen vereren hun patrones

OP:
http://gran-canaria-actueel.jouwweb.nl/spanje-canarias/militair


0000Islas-canariaslogo-kopie-897.jpg


Een humoristische kijk op Spanje

Een humoristische kijk op het leven in Spanje
en hoe het leven verandert
na een verblijf van enkele jaren in Spanje

SPANJE - maandag 2 oktober 2017 - Onderaan dit artikel staat een vertaling van een aantal Spaanse woorden in de onderstaande teksten;  door die te vertalen in de tekst zelf zou namelijk de ‘clou’ wegvallen.

Dit artikel is humoristisch bedoeld en bevat een aantal woorden die seksueel getint zijn.
spanje3.jpg

 Men weet dat men in Spanje woont als…

 1. men denkt dat het toevoegen van limonade, Fanta en Coca Cola, aan rode wijn perfect aanvaardbaar is en dan vooral bij het middageten.
 2. men niet alleen verbaasd is als de Spaanse loodgieter/elektriciën/enz. op de afgesproken tijd opdaagt, maar men verbaasd is dat hij gewoon al komt opdagen 
 3. men vreemdelingen gewoon aanstaart.
 4. als men elke (nieuwe) bekende geen twee kussen geeft.
 5. men geschokt is door mensen die bij de eerste zon hun benen ontbloten... kunnen zij niet wachten tot in juli?
 6. men op MSN ‘jajaja’ typt in plaats van ‘hahaha’
 7. men niet verbaasd is als de Spaanse programma-info niet overeenstemt met wat er op TV vertoond wordt.
 8. men vergeet om achter een vraag “aub” (“por favor”) te zeggen, en men denkt dat het veranderen van toon voldoende is.
 9. men weet wat een pijo/pija is en hoe men er een kan zien?
 10. in elke zin die men zegt minstens een van de volgende woorden voorkomt: ‘bueno,’ ‘coño,’ ‘vale,’ ‘venga,’ ‘pues nada’.
 11. men weet hoe men boquerones moet eten.
 12. men het verschil kent  tussen gambas, gambones, cigalas, langostinos, enz.
 13. men het verschil kent tussen jamón pata negra en jamón de York en men de eerste het lekkerst vindt..
 14. men het middagmaal nuttigt om14:00 uur en men er zelfs niet aan denkt om het avondeten voor 21:00 te nuttigen .
 15. men weet dat men na 14 uur niet meer naar de winkel moet, men kan best de siesta genieten tot 17:00 uur, dan zijn de winkels terug open.
 16. men weet dat men er minimaal twee dagen voor met uittrekken als men officiële documenten nodig heeft.
 17. men weet hoe men een bombona moet vervangen.
 18. men geen bier drinkt tenzij het ijskoud gekoeld is.
 19. men weet dat Bimbo geen vrouw van lichte zeden is, maar dat het een broodmerk is.
 20. men het verschil kent tussen cojones en cajones; tener calor en estar caliente; pollo en polla; en estar hecho polvo en echar un polvo. Misschien heeft men alles op de harde manier moeten leren.
 21. men op sommige zondagen het ontbijt neemt voordat men naar bed gaat.
 22. de vloer in sommige bars een ideale stortplaats is voor peuken, servetten, enz. want:  Waarom zou men een vuilbak gebruiken?
 23. men weet dat een ensaladilla rusa niets met Rusland te maken heeft.
 24. de dokter zegt dat men constipado is, dan gaat men geen laxeermiddel kopen.
 25. men vrienden heeft met de naam Jesus, José María, María Josó, Ángel, en misschien zelfs Inmaculada Concepcion.
 26. men weet dat ‘ahora’ niet noodzakelijk “nu” is.
 27. man een afspraak met vrienden maakt om 15:00 uur , dat dan de eerste persoon zal opdagen rond 15:30uur, als men geluk heeft.
 28. vrouwen denken dat Bh-bandjes onzichtbaar zijn.
 29. het helemaal normaal is dat er in elke keuken een frituurpan is maar geen waterkoker.
 30. om te vermijden dat men een goedkope Eristoff wodka krijgt dat men om  ‘un esmirnoff’ vraagt.
 31. men weet wat een guiri is en iemand dat al eens tegen u gezegd heeft.
 32. blonde meisjes beginnen te denken dat hun naam ‘Rubia’ is.
 33. iets groots is het dan ‘de putt madre’ is
 34. men   5 maal per dag eet : het eerste ontbijt (desayuno) , het tweede ontbijt om 11.30 uur, het middageten (almuerzo), een tussentijdse maaltijd om 17:00  uur (merienda), het avondeten (cena).
 35. men de jongles kent van  Los Cuarenta Principales, M80, Onda Zero, enz.
 36. men naar de bank/slager/bakker gaat en vraagt ‘Quien es la ultima?
 37. men het het antwoord op de voorgaande vraag begrijpt: “Ahora es Usted” .
 38. men een wasdroger aanschaft  terwijl men ook de waslijn op het terras van het appartement kan gebruiken
 39. men dj vrienden tio/a, nena, chaval, of macho  en op Canarias mi niña/mi nino) noemt ,eerder dan bij hun gewone naam.
 40. men de telefoon beantwoordt met “Si” of met “Diga”.
 41. men denkt dat het het bovenstaande normaler is dan dat men in het thuisland doet.
  versprekingen.jpg

 De vertaling in zin:

 1. pijo = snob, pija = lul
  10, bueno = goed, coño = kut, vale = ok, venga = volg, kom, pues nada = dan niets
  11. boquerones = ansjovis
  12, gambas = grote garnaal, cigalas = zeekreeft, langostinos = langoustine/krab
  13. jamón pata negra = gedroogde han maar zeer duur, jamón York = gekookte ham
  17. bombona = fles butagas
  20. cojon = kloot, teelbal, cajon = lade
  20, tener calor = ik heb het warm, estar caliente = ik ben heet
  20. estar hecho polvo = doodmoe zijn
  20. char un polvo = een vluggertje
  20. pollo = kip, polla = lul
  23. ensaladilla rusa = Russisch ei
  24, constipado = verkouden
  31. guiri = buitenlander, vreemdeling die geen Spaans spreekt
  36. ¿Quien es la ultima? = ¿Wie is de laatste?
  37 Ahora es Usted = Nu bent u het
  38. tio/tia = oom/tante
  38. nena = liefje, schatje
  38. chaval/chavala = jongen/meisje
  38. macho = mannetje

 0000Islas-canariaslogo-kopie-261.jpg


Niet iedere Spanjaard is blij
met de ‘buitenlanders-reclame’ voor
de aanschaf van Spaanse ‘El Gordo’-loten

SPANJE - zondag 6 augustus 2017 - Met een komisch bedoelde televisiereclame wil de organisatie van de Spaanse kerstloterij voorkomen dat buitenlanders  die loten kopen,  er wellicht met de enorm grote El Gordo prijs vandoor gaan. De boodschap voor de Spanjaarden is dus eigenlijk: “Wees er snel bij, en koop uw El Gordo lot voordat de ‘guiris’
dat doen. Dit reclamefilmpje is nu al te zien op de Spaanse televisie en is opgenomen in de kustplaats Benidorm. Maar niet iedereen is blij met deze vervroegde kerstboodschap.

Een ‘guiri’ is een buitenlander, vreemdeling, toerist (die over het algemeen geen Spaans spreekt), en de titel van het reclamefilmpje dat de Lotería de Navidad (Kerstloterij) voor de zomercampagne van 2017 heeft bedacht is: ‘The GUIRIS’.
maxresdefault-77.jpg touristgay-copia.jpg
guiri1.jpg GettyImages-72736585-594745ce5f9b58d58acf2893.jpg

guiri.jpg

                                                                       Guiris
                                                    verbreken de regels van de mode,

                                                            sinds onheuglijke ti
jden

                          preview_m-29.jpg

                                                                   VIDEO:
                                  
https://youtu.be/nYlsEM3qCqk
1499768197_536898_20741200_fotograma_8.jpg

71.jpg
kkkk-2.jpg
En-pleno-verano-llega-la-campana-del-Gordo-de-Navidad-The-Guiris-divertida-y-con-un-toque-retro-VER-VIDEO-1.jpg
In de kerstloterij van 2017 wordt maar liefst 70 miljoen euro méér prijzengeld uitgekeerd dan in voorgaande jaren, wat dus goed nieuws is voor de aanhangers van de El Gordo-loterij,waarvan de trekking jaarlijks plaatsvindt op 22 december.

banners_imagenes_33_navidad_guiri_2017.jpg

De loten voor deze loterij zijn nu al te koop in Spanje en dat is dan ook goed nieuws voor de buitenlanders die gedurende de zomermaanden in Spanje zijn.

Naast de miljoenen Spanjaarden die meespelen met de El Gordo loterij rond de feestdagen, zijn er elk jaar ook steeds meer buitenlanders die loten kopen voor Europa’s grootste loterij.
Met de mogelijkheid om deze loten te kopen via het Internet is de verkoop aan buitenlanders dan ook gemakkelijker geworden, maar er zijn altijd nog duizenden buitenlanders die liever een papieren lot kopen in Spanje zelf. Gezien het feit dat de loten nu al te krijgen zijn, is de zomervakantie dan ook een goed moment om een El Gordo loterij te kopen bij de lokale loten verkoper.

Met de nieuwe televisiereclame speelt de Lotería de Navidad hier dan ook handig - en op komische wijze - op in. In het iets minder dan twee minuten durende filmpje zijn Duitsers, Fransen, Britten, en ook Nederlanders op leeftijd te zien die hun mening geven over “hun Spanje” en dan met name in Benidorm waar het reclamefilmpje is opgenomen.
Zo vertellen  de hoofdrolspelers wat zij zouden doen met veel geld; bijvoorbeeld een strandbar, of een groot appartement kopen. Uiteraard verwijst dit naar de El Gordo loterij en de enorme hoofdprijzen waarmee de buitenlanders alles zouden kunnen kopen wat ze maar willen.

gtiiuu.jpgEn-pleno-verano-llega-la-campana-del-Gordo-de-Navidad-The-Guiris-divertida-y-con-un-toque-retro-VER-VIDEO-1-1.jpg

19665_loterias7.jpgDe video wordt afgesloten met ‘guiris’ die op het strand staan met een Kerst-lot in hun hand en de tekst: “Ellos saben que ya hay Lotería de Navidad” (“Zij weten al, dat er nu Kerstloterij is”) en vervolgens  klinkt spannende muziek en verschijnt de tekst :“Yo que tú, compraría” (Als ik joú was, zou ik kopen).

Niet iedereen ziet echter de humor in van dit reclamefilmpje en men veroordeelt het gebruik van senior-vakantiegangers, redelijk stereotiepe beelden, en het gebruik van de badplaats Benidorm die dus weer eens in verband  wordt met oudere buitenlanders die genieten aan de Costa Blanca. Op zich niets mis mee, want vaak is het in de praktijk ook zo,  maar men wil Benidorm graag op een andere wijze zien want… Benidorm is veel meer dan de bejaarden-stad van de Europese Unie. Tegenstanders willen dan ook, dat het reclamefilmpje verwijderd wordt van de televisie.
0000AAAAIslas-canariaslogo-161.jpg


Belgische huizenkopers in Spanje op de vierde,
en Nederlanders op de elfde plaats

Het is voor een klein land als België een hele prestatie om op de vierde plaats te staan op de lijst van nationaliteiten die de meeste woningen kopen in Spanje.
Nederlandse kopers staan ver onder de Belgen en niet in de top tien, maar op de elfde plaats.
huiizenkop.jpg
Gedurende het eerste kwartaal van 2017 was het aantal buitenlandse aankopen van woningen in Spanje 13,28% wat neerkomt op ongeveer 15.000 woningen,  terwijl  86,72% van de woningen, gekocht is door Spanjaarden.

De lijst van nationaliteiten wordt aangevoerd door de Britse kopers die goed zijn voor 14,5% van het totaal aantal buitenlandse kopers; gevolgd door de Fransen met 9,6% en de Duitsers met 7,7%: een volledig overzicht trrft u aan op het overzicht in PDF-formaat:
http://www.registradores.org/wp-content/estadisticas/ber/BER_27_2017-Junio.pdf

De Belgische kopers staan op een vierde plaats met een percentage van 6,9% van alle buitenlandse woningaankopen Nederlandse kopers zijn te vinden op een elfde plaats met een aandeel van 2,54%.
                                   BER_26-212x300.jpg
Een groot deel van de woningen wordt door de buitenlanders gekocht in de deelstaten Andalusië, Comunidad Valenciana, Catalonië,  en op de Canarische Eilanden.
Deze gegevens zijn afkomstig van  Registradores de España; http://www.registradores.org/portal-estadistico-registral/boletin-estadio-regsticistral
0000AAAAIslas-canariaslogo-140.jpg


Samengesteld video-overzicht van
de achtdaagse vliegreis
Gran Canaria -Valverde de Mérida

Met complimenten voor de logiesaccommodatie:
Casa Rural Romana

https://youtu.be/YWUn7jEKFdw

GRAN CANARIA /VALVERDE DE MÉRIDA - zondag 23 juli 2017 - Zoals u heeft kunnen lezen, en de videofragmenten heeft kunnen bekijken, in de rubriek,   ‘GESCHIEDENIS’ -  ‘Aanval Pieter van de Does':
http://gran-canaria-actueel.jouwweb.nl/geschiedenis/vice-admiraal-pieter-van-der-does
over het bezoek van de redactie van ‘Gran Canaria actueel’ aan Valverde de Mérida (Provincie Badajoz - Deelstaat Extremadura), zustergemeente met La Villa de Santa Brígida (Gran Canaria), publiceren wij hier een samengesteld video-overzicht van de achtdaagse vliegreishttps://youtu.be/YWUn7jEKFdw


BA-Valverde_de_Mrida-_29-2.jpg
                                                Het centrum van Valverde de Mérida

VIDEO REIS-OVERZICHT:
https://youtu.be/YWUn7jEKFdw

Bekijk hier het video-verslag,  dat Wim Roxs samengesteld heeft van de reis, welke we vanuit Gran Canaria gemaakt hebben als Nederlandse vertegenwoordigers in dit deel van de Geschiedenis, betreffende de jaarlijkse herdenkingsplechtigheden en -evenementen inzake de aanval van de Hollanders in 1599, onder leiding van admiraal Pieter van der Does, op El Real de Las Palmas:

2017-07-13040.jpg
Casa Rural Romana’, in het gehucht Don Álvaro: 

DSCN5404.jpg
In het bijzonder willen wij onze waardering laten blijken voor ons vijfdaagse verblijf tijdens deze achtdaagse reis in: ‘Casa Rural Romana’: de logiesaccommodatie, van eigenaar/directeur Antonio Carranco López, en zijn echtgenote Rocio.
Het schitterende pand in Romeinse stijl is geopend in 2008, telt 11 gastenkamers, en men verblijft er op basis van logies ontbijt, men kan gebruik maken van het riant op het landgoed gelegen zwembad, met fantastisch uitzicht op de in de verte gelegen sierras (bergketens).

Antonio Carranco López is archeoloog en professor Romeinse- en Griekse geschiedenis, en was verbonden aan de Universiteit van Zaragoza, totdat hij als zelfstandig ondernemer dit horecabedrijf als Hotel Garni (logies/ontbijt) is begonnen. Zijn echtgenote Rocio is daarnaast momenteel ook nog werkzaam als verpleegkundige in het ziekenhuis van Mérida.
IMG_1174-kopie2.jpg IMG_1176.jpgAntonio Carranco López is archeoloog en professor Romeinse- en Griekse geschiedenis,
en was verbonden aan de Universiteit van Zaragoza, totdat hij als zelfstandig ondernemer
het logiesbedrijf  '
Casa Rural Romana'  is begonnen.
Het maliënkolder en de accessoires die hij op deze foto's draagt,
- samen met een buste van keizer Augustus -
te bewonderen in de ontvangstruimte van
  deze aanbevelenswaardige logiesaccommodatie.

IMG_1175.jpg 2017-07-13045-1.jpg
Als gast, die logeert in de accommodatie Casa Rural Romana, krijgt men desgevraagd uitvoerig informatie over het Romeins Imperium, de Romeinse tijd, en het verblijf van de Romeinen op het Iberisch schiereiland.
IMG_0532-1.jpg IMG_0541.jpg

     Kamer Nr. 1 -' Victrix' (Overwinning), en onze kamer: Nr. 10 'Italica 'Pia' (Groot Italië).
Via een enthousiaste hoteleigenaar - en onder andere de Latijnse namen van de hotelkamers en overige Romeinse inrichting van deze aangename logiesvoorziening - komt men veel te weten over o.a. de Latijnse taal, het Legion Romana (Romeinse Legioen), en daarnaast over bijzonderheden zoals de Romeinse bouwstijl (zeker die van het pand op dit landgoed, net even buiten de gemeente Don Álvaro), met afmetingen zoals die wetenschappelijk-meetkundig zijn vastgesteld door Leonardo da Vinci.
2017-07-13042-1.jpg
                           Wim (rechts op de foto), de maker van het video-overzicht,
                                      in gesprek met Antonio Carranco López, 
  op het terras van
Casa Rural Romana, met een schitterend uitzicht op de landelijke omgeving.
Zo zijn de acht pilaren aan de voorgevel van deze heerlijke logiesaccommodatie, net even buiten Don Álvaro, elk drie meter hoog en hebben deze ieder een doorsnede van 30 cm, en is de rest van het pand - op aanwijzingen van Antonio - gebouwd volgens de wetenschappelijk-meetkundig vastgestelde afmetingen. Tevens weet Antonio Carranco López zijn logiesgasten veel te vertellen over plebejers, patriciërs, en legionairs, en nog veel meer over Romeinse zaken en alles wat Romeins is, of met de Romeinen te maken heeft.

2017-07-13037.jpg
Ook geeft Antonio nuttige informatie over het maken van excursies in de werkelijk prachtige, rustiek landelijke omgeving, waar agrarisch de olijfboomgaarden, de wijnbouw, en wat maïsvelden de boventoon voeren.
Een bezoek brengen aan het nabijgelegen La Zarza, en zeker ook aan het Middeleeuwse Trujillo, is meer dan de moeite waard!

Merida = Augusta Emerita
O ja, de plaats Merida heeft haar naam eveneens te danken aan de Romeinen die het in de eerste Eeuw voor Christus al 'Augusta Emerita '('tot Eer van Keizer Augustus') noemden, wat te zien is in de bestrating van het voetgangersgebied in de winkelstraten, in het centrum van  de stad:
IMG_0492.jpg
                                Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Augustus_(keizer).
ZZZZZZIslas-canariaslogo-kopie-134.jpg


Spanje is een voordelig  land wat betreft
kleding, tabak en alcohol;
maar duur wat betreft meubels en telefonie

Spanje  -  De meningen zijn vaak verschillend, is Spanje nu wel of niet een voordelig  land om te wonen. Dat is natuurlijk voor eenieder anders, maar over het algemeen is het nog steeds voordeliger om te wonen in Spanje dan in bijvoorbeeld Nederland of België. Uiteraard zullen de Spanjaarden deze vergelijkingen niet zo snel maken,  want zij zijn vaak niet anders gewend; maar is Spanje nu wel zo voordelig  als men denkt?

Eurostat heeft de prijzen vergeleken in de verschillende EU landen en elk land punten gegeven. Het gemiddelde is 100 punten, waarbij Spanje in 2016 is geëindigd met 91,5 punten. Dit houdt in, dat Spanje volgens de EU een ‘relatief voordelig’ land is, omdat het onder de 100 is geëindigd. Landen die boven de 100 eindigen, worden gezien als landen die ‘relatief duur’ zijn om te wonen.
voordeliug.jpg
Nederland is bij dat onderzoek geëindigd op 110 punten en België op 109 punten, twee relatief dure landen, maar nog steeds veel voordeliger dan Denemarken dat bovenaan staat met 139 punten. Het voordeligste land is Bulgarije met slechts 48 punten (maar dat heeft nog geen euro).

Over het algemeen zijn de noord en midden Europese landen het duurste wat betreft bijna alles, en wordt het voordeliger  naarmate men meer naar het zuiden zakt in de Europese Unie. Spanje is echter sinds de invoering van de euro duurder geworden en begint steeds meer richting de 100 te gaan op de lijst.

Spanje versus Nederland/België
Kijkt men naar het hoofdstuk eten, dan staat Spanje op de lijst met 95,8 punten en hebben Nederland 100.2 en België 112,5 punten.

In de volgende hoofdstukken ziet de puntenlijst er als volgt uit:
                                                                 Spanje - België - Nederland
- Alcoholische dranken en tabak:              86,1 - 101,9  - 108,7
- Kleding en schoeisel                                  92,0 - 111,9  - 112,0
- Vaste lasten 
(gas, water, stroom, enz.)             91,4 - 109,6  - 121,5
- Meubels                                                    102,9 - 112,3  - 115,1   
- Persoonlijk transport
(auto, fiets, enz.)        87,8 - 103,8  - 118,5
- Openbaar vervoer 
(bus, trein, taxi, enz..)       79,6 - 106,5  - 112,6
- Communicatie 
(telefonie, internet, post enz.) 108,8 - 127,9  - 108,1
- Recreatie en cultuur                                   94,8 - 104,3 - 102,1
- Restaurants en bars                                       85,6 - 116,5 - 109,3

Conclusie
Spanje is dus in praktisch alle groepen voordeliger dan Nederland en België maar in sommige hoofdstukken komen ze dicht bij elkaar in de buurt - en slechts tweemaal (meubels en communicatie) komt Spanje boven het Europese gemiddelde van 100.
Slechts een keer staat Spanje boven Nederland; in de groep communicatie, maar wel weer onder België.
Over het algemeen kan dus aan de hand van de gegevens van dit Europese onderzoek gesteld worden: Dat het leven in Spanje voordeliger is.

Men moet er echter wel rekening mee houden, dat als zodanig de salarissen in Spanje veel lager zijn dan in de meer noordelijke Europese landen. Dus is de vraag, hoe liggen de verhoudingen? Iemand die meer verdient kan zich uiteraard permitteren om meer uit te geven; terwijl iemand die minder verdient het daar moeilijker mee heeft. Maar daar is dit keer echter geen onderzoek naar gedaan.

Maar, als men als Nederlander, of Belg met geld naar Spanje verhuist… dan is Spanje een mooi land om te wonen. Dit wordt - vaak - anders… als men in Spanje een baan heeft, een ‘Spaans salaris ontvangt en dan gaat vergelijken en bekijkt wat men overhoudt op het einde van de maand.
AAAAIslas-canariaslogo-5.jpg


Permanente registratie
als kiezer buiten Nederland

Nog maar één keer ‘permanent’ registreren

DEN HAAG - 5 juni 2017 - Op 1 april 2017 is de Nederlandse Kieswet veranderd waardoor men zich als nederlander woonachtig in het buitenland voortaan nog maar één keer ‘permanent’ hoeft te registreren. Is men als zodanig eenmaal geregistreerd dan krijgt men automatisch het persoonlijke brief-stembewijs toegestuurd.

Met deze permanente registratie kan men stemmen tijdens:
- Tweede Kamerverkiezingen,
- Europese Parlementsverkiezingen
- raadgevende referenda.
Unit Verkiezingen stuurt dan voor elke verkiezing de documententie waarmee men per brief kan temmen. Men  hoeft zich aldus niet meer voor elke verkiezing opnieuw te registreren.
00d37837-b6a4-43a3-adfa-fcf783593c5a_Logo-niet-goed-v2.jpg

142009_fullimage_2014_tpretina_gemeente.jpgScholierenverkiezingen.jpg

Wenst men neer te weten over hoe permanente registratie voor kiezers buiten Nederland werkt, dan kan men daartoe terecht op het YouTube-kanaal van de gemeente Den Haag:
- Video Permanente registratie kiezers buiten Nederland
-
https://www.youtube.com/watch?v=OLhu4Txx4zA&feature=youtu.be

Men registreert zich eenvoudig met het formulier via de internetpagina:
- Registreer u permanent als kiezer buiten Nederland
https://formulier.denhaag.nl/Tripleforms/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scRegistratieformulierPermanenteRegistratieKiezersBuitenland.aspx/fKiezersBuitenlandPermanenteRegistratieIntro

 • Vul dit formulier in.
 • Onderteken het.
 • Stuur het formulier samen met een kopie van uw bewijs van Nederlanderschap (een kopie van uw Nederlandse paspoort of Identiteitskaart) op.
  Volg hiervoor de instructie in het registratieformulier.

Men krijgt per e-mail een bevestiging wanneer de gemeente Den Haag het persoonlijke registratieverzoek heeft ontvangen.
Zodra de gemeente hget persoonlijke  verzoek heeft verwerkt, ontvangt men een bevestiging van de inschrijving.

Voorwaarden voor registratie
Voor registratie als kiezer buiten Nederland gelden de volgende voorwaarden:

 • Men woont buiten Nederland, en men staat niet meer ingeschreven in een Nederlandse gemeente.
 • Men heeft op het moment van de aanvraag de Nederlandse nationaliteit.
 • Het kiesrecht is persoonlijk niet afgenomen.
 • Men is op het moment van de aanvraag 17 jaar of ouder. Men kunt pas meedoen aan verkiezingen als men 18 jaar of ouder is.
  reg.jpglogo-gemeente-den-haag.jpgimages-164.jpg

Stemmen als kiezer buiten Nederland
Is u eenmaal geregistreerd dan krijgt men automatisch het persoonlijke briefstembewijs en bijbehorende retourenveloppen toegestuurd per post. Men krijgt vóór elke verkiezing het stembiljet automatisch per E-mail. Men  kan dit stembiljet zelf printen, invullen en samen met het brief stembewijs en een kopie van het Nederlandse paspoort, of identiteitskaart ,opsturen naar het adres van het briefstembureau op de retourenveloppe. Omdat Unit Verkiezingen het digitale stembiljet niet hoeft te laten drukken en versturen, krijgt men het eerder.Men heeft dus langer de tijd om zijn/haar stem terug te sturen.
                                    pjqqyzkpgctcgchj.jpg                           
Wenst men het stembiljet toch per post te ontvangen? Dan kan men dat aangeven op het registratieformulier. Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid om het brief stembewijs tijdig te retourneren aan het briefstembureau.

Het is ook mogelijk om persoonlijk  met een kiezerspas in Nederland te stemmen, of iemand een volmacht te geven om de stem vóór u uit te brengen. Als men  kiest voor één van deze laatste twee opties, moet men dit voor elke verkiezing opnieuw aangeven. Iemand anders voor zich laten stemmen kan bijvoorbeeld handig zijn als men verwacht dat de post niet tijdig geretourneerd kan worden, of de postverzending minder betrouwbaar is in het land waar u verblijft.

Houd uw adres actueel
Verhuist men  naar een ander adres in het buitenland? Geef dit dan door aan de gemeente Den Haag. Men leest er meer over op de pagina:
-  Adres wijzigen als kiezer buiten Nederland
https://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/to/Adres-wijzigen-als-kiezer-buiten-Nederland.htm

                                 156714_fullimage_logo_nl-1.png

De algemene internetpagina van en over de Gemeente Den Haag treft men aan op: https://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/to/Permanente-registratie-als-kiezer-buiten-Nederland.htm
ZZZIslas-canariaslogo-1037.jpg


Zelftest:
Men is pas echt in Spanje geïntegreerd
als men…!

SPANJE  - maandag 5 juni 2017 - Duizenden Nederlanders en Belgen hebben ooit de stap gemaakt om hun vaderland te verruilen voor een nieuw leven in Spanje. Sommigen hebben dat gedaan, of doen dat nadat ze gepensioneerd zijn en lekker ontspannen onder de zon willen leven; terwijl anderen een bedrijf hebben opgezet, of ergens in Spanje zijn gaan werken. Dan zijn er natuurlijk ook nog, die met een Spanjaard/Spaanse samenwonen, of getrouwd zijn en op die manier in Spanje verblijven. De vraag is echter, is mnn  wel geïntegreerd in de Spaanse samenleving? Doet men voor 100% mee in de Spaanse samenleving?

 Beoordeel  het onderstaande en ga de eigen  situatie na...
570e50b8a7fe89d4f242a5b33f89d90b.jpg
kaart_canaria-5-25.jpgVeel Nederlanders en Belgen gaan er trots op, dat ze volledig zijn geïntegreerd in de Spaanse samenleving en cultuur,  maar of dat ook zo is, is nog maar de vraag.
Anderen zeggen dat ze naar Spanje zijn gekomen voor het lekkere weer en het ontspannen leven terwijl ze eigenlijk gewoon Nederlands/Belgisch blijven leven en zich niet mengen met de autochtone inwoners. Hieronder zijn enkele aspecten beschreven waarbij men zich kan afvragen  in hoeverre men werkelijk is geïntegreerd in Spanje als gastland.

Onderstaande  aspecten moeten echter wel  met een korreltje ‘sal’ worden genomen en niet al te ‘serio’; in sommige gevallen gaat het  om een humoristische kijk op het leven in Spanje, dus bekeken een ‘guiño’ (knipoog) en is het onderstaande geschreven in een algemene vorm en zijn er meer dan genoeg uitzonderingen te bedenken.
blog-1.jpgDe taal
Ongetwijfeld een van de belangrijkste aspecten als men in de Spaanse samenleving wil integreren is… het spreken van de Spaanse taal. Woont men in Catalonië, de Comunidad Valenciana, op de Balearen , of in Galicië, kan men zelfs nog een stapje verder gaan en daar de regionale taal beheersen; en als men  in Andalusië, of op de Canarische Eilanden woont, kan men nog beter integreren door de dialecten te beheersen (de ‘m’ aan het eind van een woord uitspreken als een ‘n’; bijvoorbeeld, als men zegt dat men in ‘Ansterdan’ heeft gewoond, en  de ‘s’ aan het eind van een woord helemaal niet uit te sprken, of door gewoon het laatste deel van woorden in te slikken), al gaat dit soms vanzelf als men er eenmaal woont.

Andere aspecten van integratie die te maken hebben met de Spaanse taal, zijn :-
- meer Spaans dan Nederlands/Vlaams spreken
- schrijven en lezen in het Spaans
- denken in het Spaans
- het Spaans van de Spanjaarden gaan verbeteren
- grapjes vertellen in het Spaans en Spaanse grapjes begrijpen
- goed kunnen schelden in het Spaans en ook weten wat alle woorden betekenen
- Spaanse televisie kijken en geen Nederlandse of Belgische tv-kanalen via de satelliet/het internet

Eten en drinken
Een ander groot aspect, en iets wat zeer belangrijk is in de Spaanse samenleving is: de gastronomie en het ritme van de dag. Dat wil zeggen, van ’s morgens vroeg tot ‘s avonds laat het Spaanse ritme en dagindeling aanhouden wat zeer belangrijk is bij een integratie.
Dat begint met het ontbijt , dat slechts bestaat uit een kopje koffie en enkele geroosterde sneetjes brood, of koekjes en het nuttigen van een tweede ontbijt maar dan als men al aan het werk ius, door even naar een bar, of piscolabis, te gaan om koffie te drinken en iets zoets te eten.

Ook de lunch nuttigt men zoals een Spanjaard door deze tussen 14 en 15 uur) als hoofdmaaltijd te gebruiken en warm te eten, hetzij thuis, hetzij met een voordelig  geprijsd dagmenu in een Spaanse bar of restaurant. Deze lunch is dan veel belangrijker dan het avondeten wat minder groots is opgezet en daarnaast pas laat wordt gegeten tussen 21:00 en 22:00 uur.

Andere aspecten, die te maken hebben met de gastronomie, zijn:
- een ritueel maken van het bestellen van een koffie (met de vele combinaties)_
-de juiste koffie op het juiste moment drinken: zoals een café con leche ’s morgens vroeg; en de rest van de dag: cortado/americano/café sólo;
- geen café con leche vóór of ná de maaltijd bestellen, maar eerder een: sólo/cortado/carajillo;
- weten welke wijn men wanneer moet drinken, en dan het liefst Spaanse wijn;
- niet de hele dag aan de sangria zitten (dat is echt meer voor toeristen);
- niet zeuren over de schuimkraag van het biertje;
- weten wanneer men wat moet eten, zoals seizoensgebonden gerechten;
- weten wat de gerechten in het Spaans betekenen;
- de menukaart in een restaurant in het Spaans lezen en begrijpen;

Nieuws en televisie
Op de hoogte blijven van wat er gebeurt in het nieuwe thuisland is wel zo makkelijk. Uiteraard mag men altijd http://gran-canaria-actueel.jouwweb.nl,  of www.spanjevandaag.com lezen, om op de hoogte te blijven van het belangrijkste Canarische en Spaanse nieuws; maar het lezen en bijhouden van het Spaanse nieuws via de internetpagina’s, kranten en televisie-journaals kan absoluut geen kwaad.
Denk aan de tv-journaals die’s morgens vroeg al beginnen;  en om 14:00 en/of 15:00 uur nogmaals gedurende 60 minuten de kijkers op de hoogte houden, en dat om 20:00 en/of 21:00 uur nog eens overdoen. Denk aan het bijhouden van internetpagina’s zoals die van  e dagbladen  ‘El País’, ’El Mundo’, ‘La Vanguardia’, en op  Canarias:  ‘La Provincia’, ‘Canarias7’,  ‘Canarias Ahora’, en de vele regionale dagbladen /tijdschriften, om er maar een paar te noemen.

Men is ook pas volledig geïntegreerd als men eigenlijk meer (of uitsluitend) Spaanse televisiekanalen bekijkt en de Nederlandse/Belgische satelliet amper aanzet (of niet eens heeft). Het volgen van Spaanse programma’s is ook een vorm van integratie, evenals het bekijken van series en films in het Spaans, of  nagesynchroniseerd in de Spaanse taal, wat de ultieme vorm is van integratie (en daarnaast een goede oefening voor het beheersen van de Spaanse taal).

Andere aspecten die te maken hebben met de Spaanse actualiteiten:
- men weet meer over de Spaanse actualiteit dan de Nederlandse/Belgische,
- men herkent de Spaanse BS’ers (Bekende Spanjaarden) en politici,
- Urenlang naar Spaanse praat- en roddelprogramma’s kijken, om op de hoogte te blijven van de laatste roddels,
-Lachen om Spaanse humor in shows, films en series, en dat nog allemaal begrijpen ook,
- Spaanse kookprogramma’s kijken om zijn/haar Spaanse kookkunst te verbeteren

Algemeen
De hierboven beschreven aspecten van integratie in Spanje zijn er slechts een paar. Daarom hieronder in het kort nog enkele andere aspecten meer, die ervoor zorgen dat menvolledig geïntegreerd is in de Spaanse samenleving en cultuur.:
- men heeft meer Spaanse dan Nederlandse/Belgische vrienden;
- men spreekt meer Spaans dan Nederlands/Vlaams;
- de eigen (klein)kinderen gaan naar een Spaanse school en men helpt ze met het Spaanse huiswerk
- men gaat vaak laat slapen, en ook de eigen (klein)kinderen gaan laat naar bed (en staan weer vroeg op);
- als men in een restaurant is maakt men veel lawaai en spreekt men luid;
- men bezoekt nooit een Nederlands/Belgisch restaurant of, bar;
- men eet en drinkt geen Nederlandse/Belgische producten (meer) en mist deze ook niet;
- men mist eigenlijk helemaal niets uit Nederland/België en heeft ook absoluut geen heimwee;
- men vergelijkt niets tussen Spanje en Nederland/België, want dat heeft geen zin (meer);
- men reist naar Nederland/België om op ‘vakantie’ te gaan, of op ‘familiebezoek’,
   maar wil zo snel mogelijk weer terug naar Spanje, of men gaat helemaal niet (meer)
  naar het voormalige thuisland (waar tegenwoordig meer vrouwen met een (moslim)hoofddoek
  en jongemannen en kerels  - vooral profvoetballers - met een (moslim) baard rondlopen dan
  in Spanje, om over de tatoeages nog maar te zwijgen;
- men heeft een auto met Spaans kenteken, gaat keurig op tijd  naar de ITV, en heeft een
   Spaans rijbewijs (met punten)
- men betrapt zichzelf erop, dat men regelmatig fout (dubbel) geparkeerd staat en de
   gevaarlichten aan zet om eventjes…;
- men gebruikt voor alles de auto, ook als je bestemming dichtbij is;
- als men gaat fietsen trekt men een hele reeks kleding + handschoenen + helm aan, het liefst
   met reclame erop;
- mobiele telefoon, tablet, televisie en computer staan in het Spaans geprogrammeerd, dus niet
   in het Nederlands/Vlaams;
- men neemt deel aan Spaanse activiteiten zoals flamenco-dansen,torens bouwen, padel,  
   botellón enz.;
- men luistert uitsluitend naar Spaanse en internationale (geen Nederlandse/Belgische) muziek;
- men weet precies welke Spaanstalige zanger welk lied zingt en kan dat nog meezingen ook:
- net zoals iedereen klaagt men over het weer
- men heeft zijn /haar  kleding aangepast aan de Spaanse stijl en dus niet Nederlands/Vlaams,
  en men weet ook wanneer men wat moet dragen;
- men viert geen Koningsdag meer, want zijn/haar Koning is nu Rey Felipe IV geworden;
- bij een voetbalwedstrijd tussen Spanje en Nederland/België is men voor Spanje:
- men herkent Spaanse voetballers en weet waar deze spelen, en weet eigenlijk niets over de
  Nederlandse/Belgische spelers en clubs;
- men heeft alleen nog maar een Spaanse bankrekening en niets meer in Nederland/België;
- men  betaalt zoveel mogelijk met de kredietkaart (met of zonder code), ook kleine bedragen;
- men werkt zwart (dus zonder Btw/IVA c.q. IGIGC) te hoeven af te dragen, wat men heel
   normaal vindt;
- men raakt niet meer opgewonden bij het zien van een palmboom, of olijfboom.
- men weet wanneer men van het strand weg moet gaan en aldus de heetste periode tussen
   14:00 en 17:00 uur wegblijft uit de zon (is toch de tijd van de hoofdmaaltijd almuerzo/siesta).
images-162.jpgVrouw-kijkt-schuin-omhoog-300x244.png
Kortom: “¡hasta luego!”
ZZZIslas-canariaslogo-1033.jpg


Ambassades hebben versterking nodig

GRAN CANARIA - woensdag 24 mei 2017 - De redactie van ‘Gran Canaria actueel’ heeft in haar Email-postbus het navolgende nieuwsbericht ontvangen dat op  24 mei 2017 is gepubliceerd op Rijksoverheid.nl; we willen het onze lezers niet onthouden nu er al geruime tijd geen Honorair Consulaat van het Koninkrijk der Nederlanden meer is in Las Palmas de Gran Canaria.

We publiceren onderstaand bericht onder het motto: ‘Hoop doet leven’:
2e637a2f-61ce-48b0-9666-b40a7eacb84f.jpgLogo-Rijksoverheid.png

Koenders onderschrijft advies: ambassades hebben versterking nodig

Nieuwsbericht | 24-05-2017 | 

Er is extra geld nodig om de capaciteit van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland op peil te brengen. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken onderschrijft deze conclusie van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) in het rapport De Vertegenwoordiging van Nederland in de Wereld.

"In navolging van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid eerder deze maand schetst de AIV op een overtuigende manier dat de ontwikkelingen in de wereld vragen om uitbreiding van onze ambassades en consulaten’, aldus Koenders. Er is sprake van fors meer onveiligheid in het buitenland waar we in eigen land in vele vormen last van hebben, zoals migratie, terrorisme, criminaliteit en cyberdreigingen. ‘Dat levert veel extra werk op voor onze vertegenwoordigingen in het buitenland.’

Ook de economische concurrentie vraagt om meer diplomatieke inzet. ‘Het succes van Nederlandse bedrijven schept enorm veel groei en banen in Nederland. Maar om succesvol te blijven, hebben bedrijven steeds vaker de hulp van onze diplomaten nodig, bijvoorbeeld om deuren te openen bij overheden die aan protectionisme doen en een grote vinger in de pap hebben van de economie’, stelt Koenders.

De minister wijst er ook op dat Nederlanders steeds vaker, verder en avontuurlijker reizen terwijl de wereld de afgelopen jaren onveiliger is geworden. Ook dat vraagt meer van ambassades op het gebied van reisadviezen om problemen te voorkomen en consulaire bijstand als het mis gaat.

De afgelopen jaren is fors bezuinigd op onze ambassades. Ten opzichte van 20 jaar geleden sturen we een derde minder ambtenaren naar onze diplomatieke posten: 834 nu ten opzichte van 1250 in 1997. De AIV concludeert zelfs dat het op veel plekken zodanig knelt dat veelvuldig stagiairs worden ingezet op functies die eerder door diplomaten werden vervuld.

Koenders: ‘Ik ben enorm trots op hoe onze diplomaten door het vuur gaan voor de Nederlandse belangen. Het is hoog tijd dat na vele jaren van krimp weer wordt geïnvesteerd in onze diplomatieke slagkracht."
ZZZIslas-canariaslogo-964.jpg


Stop de invasie van Engelse woorden
in de Spaanse taal

 SPANJE  - Zaterdag 20 mei 2017 - De Real Academia Española (RAE) (Koninklijke Academie voor de Spaanse Taal)  is een campagne gestart om het gebruik van Engelse woorden in de Spaanse taal te voorkomen. Net zoals in Nederland en België worden er steeds meer Engelse/Amerikaanse woorden gebruikt in de dagelijkse taal en dat wil men tegen gaan houden.

Het pure Castellano (Castiliaans), een andere benaming voor de Spaanse taal, heeft steeds meer concurrentie van het Engels.

taal-2.jpg
Dat wil zeggen,dat er steeds meer Engelse begrippen worden gebruikt voor iets waar ook Spaanse woorden voor zijn; overigens net zoals in Nederland en Vlaanderen waar dan goede Nederlandse woorden voor zijn... en waar het wachten op  het gebruik  van arabische (moslim)-woorden niet lang meer zal duren, nadat men binnenkort in Amsterdam politie-agenten met een hoofddoek zal kunnen tegenkomen als een minderheid weer eens een keer erin slaagt aan de meerderheid hun wil,  lees: eisen, op te leggen: Adios cultura Neerkandesa, fuera con esto... viva Mohamed con su propio Allah.

Ondanks het feit dat het niveau Engels spreken in Spanje nog steeds erg laag is, begrijpen de meeste Spanjaarden wel woorden die men ziet op internet, of hoort op televisie, of in films.

Met name in reclames worden veel Engelse termen gebruikt welke makkelijk door Spaanse termen vervangen zouden kunnen worden, aldus de Academie voor de Spaanse Taal.
                                  images-154.jpg
Om dat te bewerkstelligen is men nu een campagne begonnen, maar de vraag is natuurlijk of dat veel effect zal gaan hebben (net zoals het kuddevolk van veel west-europese jongemannen - zeker beroepsvoetballers en tv-presentatoren - ook hun mode-baard voorlopig nog niet zullen afscheren terwijl dat Arabische (moslim)uiterlijk de meeste helemaal niet staat en het (als westerling zijnde en zeker cultureel gezien)  nog minder bij ze past!.

Er zijn namelijk veel woorden die, mede dankzij het internet, televisie en andere vormen van communicatie al in de Spaanse taal zijn overgenomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan termen in de sportwereld zoals Hattrick, Crack, Ace, Running, Footing of in de huizen-business met Alto Standing, of Penthouse.

Andere woorden zijn Parking, Zapping, Tuning, Office, Friki of wat dacht u van Gin Tonic (wat in het Spaans ginebra y tónica zou zijn). En zo zijn er nog wel veel meer termen op te noemen… probeer het maar eens, u zult versteld staan van hoeveel Engelse termen er eigenlijk gebruikt worden.

Niet (meer) doen dus, als is het maar voor het behoud van de lands cultuur en de nationale identiteit! Of platweg gezegd:  “Spreek uw moer's taal!”
ZZZIslas-canariaslogo-939.jpg


Consulair Eerbetoon aan Andrés Melián

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - maandag 24 april 2017 -  Tijdens de bijeenkomst van het Corps Consulair van Las Palmas in het Gabinete Literario ter gelegenheid van de ‘Dag van de Consul’ heeft de voormalige consul van Luxemburg erkenning van zijn collega’s ontvangen na twee decennia van dienstbetoon

Het Cuerpo Consular de Las Palmas heeft Juan Andrés Melián in het zonnetje gezet, een van de oudste veteranen van de consulaire missie, en eveneens het Programa Mundial de Alimentos van de Verenigde Naties, vertegenwoordigd door Pablo Yuste.

celebracian-cuerpo-consular-gabinete-literario-4_g.jpgcelebracian-cuerpo-consular-gabinete-literario-5_g-1.jpg Andrés Melián, rechts, ontvangt de consulaire onderscheiding uit handen van Ulises Barquín, consul-generaal van Cuba en decaan van het Corps Consulair.
cons-1.jpg world-food-programme-wfp-2.gif
celebracian-cuerpo-consular-gabinete-literario-9_g.jpg
VN vertegenwoordigd door Pablo Yuste, ontvangt  de Consulaire erkenning voor het Programa Mundial de Alimentos

De consuls hebben elkaar ontmoet in de Meifrén salon van het Gabinete Literario met de president van het Cabildo (Eilandbestuur), Antonio Morales; de burgemeester van de hoofdstad van Gran Canaria, Augusto Hidalgo; en de wethouder van Economie, Pedro Ortega, van de Canarische Regering, samen met andere autoriteiten en genodigden van het eiland.
celebracian-cuerpo-consular-gabinete-literario-7_g.jpg                                                           Juan Andrés Melián
Het eerbetoon aan Juan Andrés Melián heeft plaatsgevonden nadat hij het  stokje als consul van Luxemburg heeft overgedragen aan zijn zoon Juan Andres Melián Suárez.
De ‘Dag van  de Consul’ die is gevierd op vrijdagavond 21april 2017 heeft kunnen rekenen op een volledige deelname van de gezantschappen van de  landen die vertegenwoordigd zijn in de Provincie Las Palmas.
celebracian-cuerpo-consular-gabinete-literario-10_g-1.jpg                                                                      
Pablo Yuste.
Roemloos
Grote afwezige is, ook nu weer, het Koninkrijk der Nederlanden, dat uit - misplaatste - zuinigheid het Consulaat der Nederlanden in Las Palmas de Gran Canaria heeft opgeheven toen in het Kabinet Balkenende IV (2007-2010) Maxime Verhagen minister van Buitenlandse Zaken was; en de toenmalige honorair consul, wijlen  Joep Hezemans, en secretaresse, Fenja Damsma, roemloos aan de kant zijn gezet. Kortom, een Kabinetsbesluit waarop de Nederlandse Regering anno 2017 niet trots kan zijn.
000islas-canariaslogo-kopie-188.jpg


Poen, poen... poen... wat men met oude Spaanse pesetas al dan niet kan doen...

Spanje – zondag 23 april 2017-  Recentelijk heeft men in diverse Spaanse kranten artikelen kunnen lezen over de oude Spaanse munteenheid, de peseta. Blijkbaar zijn er diverse peseta-munten die duizenden euro’s waard kunnen zijn.

Veel Spanjaarden zijn  zich al rijk te rekenen, men heeft in Spanje namelijk nog voor miljoenen euro’s aan pesetas in de la liggen, in dozen zitten, of aan de muur hangen als herinnering. Helaas is het echter niet zo makkelijk als men denkt.>
algemeen.jpg hqdefault-55.jpg
                             
VIDEO: https://youtu.be/jCxz9T1UeoM
Om een peseta munt veel geld waard te laten zijn, moet deze uitzonderlijk zijn zoals een fout in de tekst bevatten, uit een bepaald jaar stammen, of andere bijzonderheden hebben.
Volgens de Banco de España zijn er 275 miljard peseta’s in omloop en heeft men  de tijd tot 31 december 2020 om deze om te wisselen naar euro’s. Ondertussen zijn er verzamelaars die grof geld geven voor bepaalde peseta-munten zoals de hieronder afgebeelde exemplaren:

1987E87.jpgDe 1 peseta munt 1987 E-87

Een speciale peseta die gemaakt is voor de III Nationale Numismatische Expositie, voor deze munt betalen verzamelaars €45,= per stuk.
110pes19873.jpgDe 100 pesetas munt 1983
De typische bronskleurige ‘20 duros’ vervaardigd in 1983 hebben anno 2017 een waarde van €55,= per stuk.
50oes1984.jpgDe 50 pesetas munt 1984
Voordat men in 1990 met het nieuwe  betalingssysteem begon in Spanje circuleerden er grote 50 peseta- muntstukken. Deze hebben nu waarden van tussen €60,=  en €70,=
25oes1995.jpgDe 25 pesetas  munt 1995
De bekende ‘cinco duro’-muntstukken met een gat in het midden waarvan per Deelstaat een versie bestaat, hebben tegenwoordig een waarde van €100,= per stuk.
100oers1996.jpgDe 100 pesetas munt 1996
Anno 2017 leveren grote zilverkleurige muntstukken, vervaardigd in 1996,  €145,= op. Er is een versie met een kleine afwijking die voor €400,= gekocht wordt tegenwoordig.

5oes1975.jpg De 5 pesetas munt 1975
Bij de 5 pesetas muntstukken uit 1975, met aan de achterkantzijde een afbeelding van het WK 82, gaat het om fout geperste muntstukken, daar deze 5 pesetas gedrukt werden voor het  WK van 82 maar er per abuis 1975 op staat; er zijn er niet veel van maar als men het geluk heeft er  te hebben, dan kan men  daar al snel €350,= tot €400,= aan verdienen.

1pesfrancoi.jpg

De 1 peseta-mumnt
In 1947 verschenen de eerste muntstukken met het portret van Francisco Franco die al snel bekend werden als ‘rubias’. Anno 2017 worden deze Franco-pesetas door de verzamelaars gekocht voor €1.400,=
25oes.jpg

De 2,5 pesetas -munt 1953
Het is niet makkelijk om een van deze 2,5 peseta-muntstukken te vinden maar mocht men er een thuis hebben liggen dan kan men daar al snel €1.700,= mee aan overhouden.
5opes1949-1.jpgDe 5 pesetas -munt 1949
Dit zijn de meest waardevolle peseta-muntstukken die anno 2017  te vinden zijn. De beroemde ‘duros’ zijn vervaardigd  tot 1952 en hebben nu waarden van tussen de €12.000,= en €20.000,=, afhankelijk van de staat waarin deze muntstukken zich bevinden.

Mocht u toevallig nog ergens peseta-muntstukken hebben rondslingeren, bekijk ze dan eens, wellicht leveren ze geld op...!
000logo-929.jpg


Spanje doet niet mee met de 1 april-grappen… behalve Menorca en Galicië

SPANJE - zaterdag 1 april 2017- Voor degene die in Spanje woont en die bang is dat men deze zaterdag 1 april in de maling wordt genomen, maakt u zich  geen zorgen... Spanje viert geen 1april-grappen en grollen. In Spanje viert men dat op 28 december, de Día de los Santos Inocentes (Dag van de Onschuldige Kinderen). 

In Spanje zijn echter twee uitzonderingen en dat zijn het Balearen-eiland Menorca waar wel 1april, of Día de las bromas de abril - in het Balear: ‘Dia d’enganyar’ - gevierd wordt; en de regio Galicië, met de: ‘Día dos enganos’
360abc303f303a3ec5708af2644fac43-1.jpg
.Een 1-aprilgrap (ook wel aprilgrap of aprilvis genoemd) is een traditie waarbij mensen elkaar op 1 april voor de gek proberen te houden. Over het algemeen weet men niet waar de 1april-grappendag vandaan komt en wat de oorsprong is maar dat houdt niet in dat er geen  theorieën zijn.

Spaanse connectie
In de Lage Landen was het, dat op 1 april Alva ‘zijn bril’ verloor, de datum waarop de Spaanse IJzeren Hertog den Briel moest prijsgeven aan de watergeuzen.  De Inname van Den Briel vond plaats op 1 april 1572, waarbij de watergeuzen het stadje Den Briel, tegenwoordig Brielle, veroverden op het aldaar gelegerde koninklijke, Spaanse garnizoen.
Het is een van de bekendste gebeurtenissen van de Tachtigjarige Oorlog en daarmee in de "vaderlandse geschiedenis" van Nederland.
94926-de-beste-1-april-grappen-1.jpgalva_bril-1.jpg
Dus ondanks dat men in Spanje over het algemeen geen 1april-grappenmakerij  kent, is het als  zodanig toch een verbinding met het Nederlandse.

Uit sommige bronnen blijkt dat de bijzondere betekenis van 1 april terug te voeren is op de Franse wijziging naar de Gregoriaanse kalender, zoals opgedragen door Paus Gregorius XIII in 1582. Voor die tijd werd Nieuwjaar gevierd van 25 maart tot 1 april. Met de verandering van het kalendersysteem werd Nieuwjaar verplaatst naar 1 januari. Mensen die dit vergaten, of die het nieuwe kalendersysteem weigerden te aanvaarden, kregen uitnodigingen voor niet gehouden feestjes, grappige presentjes, enzovoort. Deze verklaring is echter onwaarschijnlijk.

Een andere theorie over de 1april-grap wordt al eerder vermeld in een Franse bron uit 1508, dus ruim voor de bovengenoemde  verklaringen.

Wat wel vast staat is, dat de aprilgrap al in de 16de eeuw in de Nederlanden voorkwam.
 In 1539 verhaalt de Gentse rederijker Eduard de Dene in een gedicht van een knecht die doorheeft dat hij door zijn heer om een belachelijke boodschap gestuurd wordt. Het gedicht heet "Refereyn vp verzendekens dach Twelck den eersten April te zyne plach".
Het is de eerste vermelding in Nederlandstalige proza en is geschreven in het Zuid Nederlandse Brugge. De 1april-geschiedenis gaat dus ten minste terug tot het begin van de zestiende eeuw. De wijde verspreiding van het verschijnsel wijst echter op een oudere oorsprong.

Volgens weer een andere theorie is de 1april-grap ontstaan uit een vroeg Middeleeuws festival: het feest van de zotten. La fête des fous was vooral in Frankrijk van de 5e tot de 16e Eeuw uiterst populair. Het werd gevierd omstreeks 1 januari met het kiezen van een valse paus, of bisschop; en dat ging gepaard met allerlei rituelen en festiviteiten, waarbij de geestelijkheid werd geparodieerd.

Spanje
In de Spaanstalige wereld (Spanje en Latijns-Amerika) is 28 december  de dag van de Onschuldige Kinderen (Día de los Inocentes) het equivalent van 1 april.
Nadat iemand is beetgenomen, roept men vaak: “Inocente palomita que te dejaste engañar” (“Onnozel duifje, je hebt je laten beetnemen”), of kortweg: “¡Inocente para siempre!” (“Voor altijd onnozel!”).

Menorca
Uitzondering op de Spaanse regel is het eiland Menorca, waar de Dia d’enganyar (Gekkendag) wel op 1 april wordt gevierd. Dit gebeurt omdat dit eiland in de 18e eeuw een Britse kolonie was en men daar altijd de April Fools Day heeft gehouden, wat dus cultureel op het Balearen-eiland is overgenomen.

Galicië
In de Deelstaat Galicië heeft men nauwe banden met de Oud-Engelse cultuur waardoor ook de inwoners in dit deel van Spanje een 1april-dag vieren die, in het Galicisch, daar de naam: ‘Día dos enganos’ (in het Spaans vertaald: ‘día de los engaños’) heet, of ‘Día dos Burros’ (‘día de los burros’) (‘de dag van de ezels’), heeft gekregen.

Kortom, als er één dag is waarop gespot mag worden dan is het wel 1 april. Niet alleen in Nederland; ook in België (verzendekensdag), Duitsland (aprilschicken), Frankrijk (poisson d'avril) en Engeland (April fool) steekt men op 1 april de draak met elkaar, en al eeuwen lang:
'1 april, kikker in je bil!' (die er nooit meer uit wil)
'Op 1 april verloor Alva zijn bril'
'Op 1 april stuur je de gekken waar je wil'
'd' Eerste dag van de groene April scheerd men de gek met wie men wil'

Oorsprong 
Van oudsher is de meest voorkomende vorm van de aprilgrap, iemand om een onzinnige, niet bestaande boodschap sturen (om aprilzaad, een ons gaten zonder kaas, gedroogde sneeuw, een boek met de titel ‘bosbrand op zee’, een plintentrapje…).
Hoe dit gebruik ontstaan is in Europa weet zoals gezegd echter niemand. Volgens de één ligt de verklaring in de christelijke godsdienst en is de aprilgrap een herinnering aan het heen en weer sturen van Christus tussen Pilatus en Herodus. Anderen zochten een verklaring in het invoeren van de Gregoriaanse kalender (in 1582), waardoor het begin van het jaar verschoven werd van april naar januari. De mensen die toch op 1 april nieuwjaar bleven vieren, werden door de anderen bespot. Nog weer andere verklaringen zijn gezocht in de Germaanse mythologie, of in lach-riten uit de klassieke oudheid, maar voor geen van alle is, zoals al eerder gezegd ooit bewijs gevonden. 

1 april 1572 
In Nederland is lange tijd gedacht dat de inname van Den Briel door de Watergeuzen op 1 april 1572 het begin van de grappenmakerij is. Zoals gezegd:  op 1 april verloor de Hertog van Alva zijn bril.
1april-1.jpgGedenkplaat op de 300-jarige herdenking van de inname van Den Briel, 1872. Afgebeeld is onder meer de bestorming van de stadspoort door de Watergeuzen. met bijbehorende gedrukte verklaring, H.J. van Lummel en Tresling & Co, collectie Nederlands Scheepvaartmuseum
Het gebruik om mensen voor de gek te houden op 1 april was echter al 33 jaar eerder in de Nederlanden bekend. Ook in Duitsland en Frankrijk heeft men een historische gebeurtenis gezocht als oorsprong voor de aprilgrap. In Frankrijk dacht men, naast bovengenoemde, dat de ontsnapping van de prins van Lotharingen op 1 april 1632 uit zijn eigen kasteel, het begin was van de poisson d'avril.
In Duitsland legde men de oorsprong bij 1 april 1530, een dag waarop een groep speculanten (zoals achteraf bleek) voor niets naar de Rijksdag te Augsburg geroepen was en daar werd uitgelachen.

Het lijkt er echter meer op dat al deze verklaringen zelf in omloop gebracht zijn als een goede aprilgrap.

ZZZIslas-canariaslogo-768.jpg


Bezoeken Consulair Team Ambassade Madrid
aan de regio
i.v.m. paspoortaanvragen 2017

 SPANJE - woensdag 18 januari 2017 / zondag12 maart 2017 - Het Consulair Team van de Ambassade in Madrid zal ook in 2017 weer het land in trekken om in die deelstaten  waar veel Nederlanders wonen, de aanvraag van reisdocumenten te regelen.
Paspoortaanvragen in Spanje dienen normaal gesproken op afspraak op de Ambassade in Madrid te worden ingediend. Maar net als in voorafgaande jaren zal de Ambassade Madrid in 2017 Consulaire Teams afvaardigen naar diverse deelstaten voor de aanvraag van reisdocumenten (paspoort en/of identiteitskaart).

De voorlopige planning is als volgt:
- Balearen: eind april
- Canarische Eilanden: half mei
- Comunidad Valenciana: begin juni
- Barcelona: eind oktober
- Zuid-Spanje: begin november
mva_enero_2017.jpgca455b69590e1c6874fd7e501ecc6670.jpgVoorwaarden
Ongeveer een maand voordat het Team arriveert, volgt een nieuwe aankondiging op de internetpagina, en wordt de definitieve datum van het bezoek bekend gemaakt, daaarin worden ook  de voorwaarden aangegeven, om voor een aanvraag in de regio in aanmerking te komen.

In die aankondiging treft men een E mail-adres aan waar men de  aanvraag naar toe kan sturen (met toevoeging van de documenten, waaruit blijkt dat men aan de gestelde voorwaarden voldoet).

Ongeveer een week voordat het Team arriveert,ontvangt men – als reactie op de E- mail - een bericht, of men in aanmerking komt voor het indienen van uw aanvraag.
In die E-mail leest men waar en wanneer men precies wordt verwacht. De betaling zal, voorafgaand aan uw afspraak, door de Ambassade moeten zijn ontvangen, en ook daarvoor treft u in de genoemde E- mail instructies aan.

Ervaring leert dat bovenstaande wijze van communicatie naar klanten succesvol en afdoende is. Men wordt dan ook verzocht, niet tussentijds de Ambassade te benaderen met vragen. Alle vragen zullen uiteindelijk tijdens de hierboven aangegeven communicatiemomenten worden beantwoord.

Ter informatie: het is eveneens mogelijk om op afspraak een aanvraag in te dienen in de aankomsthal op Schiphol, of bij diverse Nederlandse grens-gemeenten N (zie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/vraag-en-antwoord/kan-ik-in-nederland-een-paspoort-aanvragen-als-ik-in-het-buitenland-woon

Bron : Nederlandse Ambassade in Madrid,
             http://spanje.nlambassade.org/nieuws/2017/01/vooraankondiging-mva.html
zzzslas-canariaslogo-46.jpg


Spanje,
mooi land om in te wonen,
maar slecht land om in te werken

SPANJE - Spanjaarden slapen minder en maken langere werkdagen dan in andere Europese landen. Men hoort dit al jaren en volgens de statistieken is dat ook zo, maar de productiviteit van de Spanjaarden is weer lager dan in andere Europese landen. Daarnaast vertrekt ook nog eens een groot deel van het jonge talent het land op zoek naar werk, daar Spanje nog steeds een torenhoog aantal (4 miljoen) werklozen heeft.
Ondanks de aanhoudende crisis is Spanje echter nog steeds een mooi land om te wonen, toch?

Zoals zo vaak,  gaat het in dit artikel om iets algemeens en is het hieronder gemelde niet altijd van toepassing. Het moet meer gezien worden als een leidraad voor het leven (wonen en werken) in Spanje.
spanje-1.jpg

Wonen
De clichés over Spanje wat betreft woonland zijn eigenlijk wel waar. Ondanks de diepe crisis waarin Spanje verzeild raakte, is het nog steeds een mooi land om in te wonen.
Het klimaat is over het algemeen (ligt er uiteraard aan waar) aangenamer dan in andere Europese landen, het eten is goed, de gezondheidszorg is uitstekend, en de wijze waarop de meeste Spanjaarden met elkaar omgaan is aangenamer en socialer dan in andere landen in Europa.
Dat is dan ook een van de redenen waarom zoveel buitenlanders kiezen om in Spanje te gaan wonen, of dat ooit van plan zijn.

Werken
Komt men  naar Spanje om alleen te wonen zonder zich  zorgen te maken over een inkomen dan is dat erg prettig, maar komt men naar Spanje om er te wonen én te werken, dan is dat  een ander verhaal. Degenen die in Spanje het geluk hebben om een baan te hebben (dat zijn er nog steeds meer dan 17 miljoen ten opzichte van de meer dan 4 miljoen werklozen) moeten echter harder dan ooit werken, dat wil zeggen meer urenwerken  voor minder loon, en vaak met minder middelen omdat de werkgevers een betere marktpositie willen hebben en meer eisen, zonder extra te investeren.

Productief
Volgens de officiële cijfers werken Spanjaarden gemiddeld 1.699 uren per jaar en dat is een van de hoogste aantal uren binnen Europa. Ter vergelijking, in Duitsland zijn dat 1.362 werkuren en in Frankrijk 1.489 werkuren. Ondanks de uren die men in Spanje meer werkt, is de productiviteit toch  minder dan in andere Europese landen. Het zijn echter nog steeds veel uren, tijd die men dan niet kan besteden aan bijvoorbeeld familie en kinderen.
download-75.jpg 
c8e5ee3eb65f2372e90c96a67d0068a5.jpg
Altijd weer die siesta
Het merendeel van de G8-landen meent dan ook, dat Spanje een mooi land is om in te wonen maar niet om in te werken, om er zaken mee te doen, of om er te investeren in kwaliteitsproducten. Iedereen kent uiteraard het cliché van de siesta, en het is deels waar dat men aan de siesta doet maar steeds minder. Het idee van de siesta is echter internationaal bekend, wat dan weer een negatief beeld geeft over de kwaliteit van het werk.

Daarnaast is het nog steeds zo, dat winkels, kantoren en bedrijven tussen de middag (de siësta) sluiten, om twee uur lang  te gaan eten en om dan tot laat in de avond door te werken, of om laat open te zijn. Veel werknemers zouden graag van dat systeem af willen, maar het is vooralsnog diep genesteld in de Spaanse cultuur.

Motivatie
Ook worden Spanjaarden vaak als minder serieus en gemotiveerd gezien in hun werk. Dat merkt men dagelijks in de supermarkt, bij taxichauffeurs, ambtenaren, winkelpersoneel, enz.
Spaanse werknemers worden als minder serieus en als minder gemotiveerd gezien, iets wat de baas beter moet organiseren, maar leidinggevenden zijn vaak minder goed dan ze zelf denken en de hiërarchie van bedrijven is vaak te gecompliceerd. Daarnaast hangt er altijd de dreiging van ontslag boven het hoofd van de werknemers, daar er voor hen duizenden anderen zijn die het werk graag zouden willen overnemen. Ook wordt men niet echt gestimuleerd om te werken daar er meestal maar tijdelijke contracten worden afgegeven en er geen hoop is op verlenging, op een vast contract, of op salarisverhoging.

Spanje staat als nummer 13 op een lijst van 30 landen wat betreft productiviteit, maar als het om het sociale leven gaat staat Spanje op nummer een.
Met andere woorden, Spanjaarden werken meer uren. zijn minder productief  maar ze proberen de resterende uren zo sociaal mogelijk met elkaar om te gaan.

000islas-canariaslogo-kopie-44.jpg


BVN: Verkiezingsdebat voor Nederlanders in het buitenland

Televisie-uitzending: 
Op Maandag 27 februari, 21:55 (NL-tijd) bij BVN

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 23 februari 2017 - Op de televisiezender BVN is het Verkiezingsdebat te volgen vanuit de Haagse sociëteit ‘De Witte’ onder leiding van presentator Martijn de Greve met de buitenlandwoordvoerders van de VVD, de PvdA, de SP, het CDA, D66 en Groen Links.

Het debat gaat over drie thema's n.l. Europa in Nederland en de wereld, de geopolitiek met Trump en migratie.
5464w46002ead754.jpg

unnamed-15.jpg

Daarnaast wordt er ook stilgestaan bij de positie van Nederlandse 'expats' in het buitenland. Migratie.
000islas-canariaslogo-kopie-7.jpg


Ook Spanje viert Valentijnsdag
El día de los enamorados’

SPANJE  - Sint Valentijn,  dinsdag 14 februari 2017 - Valentijnsdag is de dag waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen, of kaarten.

Nadat Paus Gelasius I in het jaar 496 heeft uitgeroepen dat 14 februari de dag van de Heilige Valentijn is, wordt Valentijnsdag gevierd op 14 februari.
valentin.jpg

San Valentín, zoals de dag in het Spaans heet, is een dag waarbij geliefden elkaar extra aandacht geven, maar het is tegenwoordig eigenlijk meer een commerciële dag dan een liefdeslag. Toch heeft de dag voor veel mensen een extra betekenis.

Van oorsprong is Valentijnsdag de dag waarop iemand anoniem de liefde kon verklaren aan een ander, door bloemen, chocolade of cadeautjes te sturen zonder naam erbij te vermelden.
Zo moest de ontvangster, of ontvanger, raden van wie het liefdesgoed kwam en dat maakte de dag extra spannend.
Tegenwoordig is - zeker uit commercieel oogpunt - de nadruk meer gelegd op de dag dat geliefden elkaar iets geven , om  zo nog eens extra de nadruk te leggen op : ‘het houden van’.
Vooral in de Verenigde Staten wordt Valentijnsdag behoorlijk commercieel uitgebuit; maar landen als Spanje, Nederland en België doen daar eigenlijk niet voor onder.

Geschiedenis
Voor zover bekend is er  over Sint Valentijn officieel geen enkel biografisch gegeven bekend.
In de achttiende eeuw werd geopperd dat het Valentijnsfeest op 14 februari is gesteld om de oude Lupercalia, een Romeins (en wellicht nog ouder) vruchtbaarheidsfeest te vervangen.
Lupercalia werd op 15 (!) februari gevierd ter ere van vruchtbaarheidsgod Lupercus.
Voor de Romeinen was dit destijds een belangrijk feest. Het feest werd hoogstwaarschijnlijk gevierd in de buurt van de grotten waar Romulus en Remus, de stichters van Rome, waren opgevoed door wolven.
Volgens het verhaal werden de namen van ongehuwde jonge vrouwen in een grote kom gegooid. Ongehuwde mannen mochten dan om de beurt een naam trekken. Tijdens het feest waren de twee jonge mensen die zo aan elkaar gekoppeld werden,  elkaars partner.
Toen in Europa het christendom opkwam, werd dit heidense feest door de kerk verboden en verving men Lupercalia door Valentijnsdag.

Spanje
In Spanje is San Valentín min of meer in de 20ste Eeuw ingevoerd met, volgens de verhalen, het idee om de verkoop van cadeaus te stimuleren. Men beweert zelfs dat in Spanje de warenhuisketen El Corte Inglés met het invoeren van San Valentín is begonnen om zo de verkopen (met succes) te stimuleren.
000islas-canariaslogo-618.jpg


Fray Pablo Montañés,
kapelaan op de Canarische Eilanden
en bohemien in Amsterdam in 1696

AMSTERDAM - zaterdag 28 januari 2017 - Fray Pablo Montañés verliet de eilanden als kapelaan van de Canarische troepen, was biechtvader van de soldaten en het geld, dat zou worden besteed om terug te keren naar de eilanden, werd uitgegeven van "bordeel tot bordeel". De aalmoezenier werd nooit meer gezien op de eilanden

Fray Pablo Montañés maakte deel uit van het korps kapelaans (aalmoezeniers) dat de Canarische troepen steunde die naar Europa werden gezonden In Amsterdam, werd dat gedaan als jood. In zijn huis op de eilanden is tegenwoordig de Consejo Consultivo de Canarias (Canarische Adviesraad) gevestigd, het juridisch adviesorgaan van de Canarische Eilanden

De historische aanwezigheid van Montañés op Tenerife is breed gedocumenteerd door José Peraza de Ayala, in zijn tekst: 'Relación Genealógica de los Patronos del Convento de San Sebastián de Los Silos' (‘Genealogische Relaties van  de Oversten van het Klooster van Sint Sebastiaan van de Ondergrondse Graanopslag’); en door Antonio Luque Hernández in zijn boek over: 'Las familias Chaves y Montañés de Tenerife'.
amterdam-holanda-guerra-kGAE--420x236abc-1.jpeg
                                   Amsterdam volgens Johann Gottfrieden in 1696 .

Veertig jaar geleden heeft, Haim Beinart, Spaans Israëlisch historicus, een kleine biografie geschreven over de Canarische kapelaan. Luis Alberto Anaya Hernández, professor van de Afdeling Historische Wetenschappen van de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) heeft ook melding gemaakt van de Canarische broeder, “die er toe kwam de mis te lezen en de biecht af te nemen van de soldaten,” aldus Beinart.

Deze augustijn  was zoon van de kapitein Sebastián Pérez Montañés. Fray (broeder) Pablo maakte als kapelaan (aalmoezenier) deel uit van de Canarische troepen, hij vervulde zijn religieuze plichten totdat het derde garnizoen, gelegerd in Namen, zich hervormde, om vervolgens via Brussel naar Amsterdam te gaan om terug te keren naar Spanje, dat was althans hun bedoeling. Fray Pablo Montañés moet de kleinzoon geweest zijn van  Francisco Gabriel Montañés del Castillo Machado, de sergeant van de cavalerie was.

Om naar Canarias terug te keren, laat Haim Beinart weten, dat men hem in Amsterdam als steun  400 zilveren realen gaf. Volgens een van de getuigen en de studies van Anaya Hernández, “besteedde hij dit geld van bordeel tot bordeel.” In dat proces koos hij ervoor om  joods te worden. En "met alle gevolgen van dien", omdat hij werd besneden en de nieuwe naam aan nam: 'D. Alexandria'. Hij trouwde met een joodse vrouw met wie hij een zoon had.

Hij zei dat hij joods was. Om te worden toegelaten tot de synagoge werd verzonnen dat in zijn familie op de Canarische Eilanden criptojudíos waren (zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cryptojodendom), een zaak waaraan de  familie op Tenerife zich ergerde. En omdat hij dat niet kon bewijzen, werd hij uitgebannen. De religieuze gemeenschap in Amsterdam gaf hem zes maanden om het te bewijzen.

Daartoe vroeg hij petities om zijn stelling te bevestigen; maar niemand op Tenerife gaf daar gevolg aan. Het was onzeker. Een getuige uit Garachico op Tenerife, genaamd Juan Antonio Moermans, een Vlaamse handelaar die zich in die dagen in Amsterdam bevond, zo merkt Haim Beinart op, uitte zijn twijfels.

Uiteindelijk, na begin november 1696 besneden te zijn, is tussen de gegevens een brief bewaard van zijn vader waarin die zegt, “geen idee te hebben van de bedoelingen”, van  Fray (broeder) Pablo Montañés. Sommige joden bezochten hem in januari 1697, omdat hij nog herstellende was van de operatie en gaven een vernietigende getuigenis: "Hij was noch een Jood, noch een Christen, omdat hem de kennis ontbreekt over het jodendom." Onder andere vroeg  Francisco Coronado hem om wat geboden in het Hebreeuws te noemen. Hij had geen idee.

Na het vertrek van de monnik als aalmoezenier van Canarias, geld uitgevend van ‘bordeel tot bordeel’, trouwen met een joodse, het krijgen van een kind, imiterend Jood te zijn en problemen te creëren voor zijn familie op Tenerife, zei hij dat het hem speet. En hij zei, dat hij naar Rome zou gaan om vergeving te vragen. Professor Anaya Hernández merkt op, dat dit in  Amsterdam samenviel met o.a. Rodrigo Núñez, die koster was in de Kathedraal van Sevilla, “en met een priester genaamd Chumasero, die gevlucht was voor de inquisitie omdat hij joods geworden was.”

“In het geval van fray Pablo Montañés en de genoemde overige gelovigen, is het niet vreemd, want we hebben originele documentatie over andere kerkelijken die dezelfde weg volgden,” bevestigt Méndez Anaya, professor aan de ULPGC. Naar zijn oordeel, “is voor onze doeleinden in dit proces interessant, de door Fray Pablo vanuit Amsterdam op 10 oktober 1696 zelfgeschreven brief aan zijn vader, die men bewaart.

In die brief merkt Fray Pablo Montañés op dat veel eilandsoldaten zijn gestorven door ziekte op de schepen, in Engeland, en in het ziekenhuis van Malinas (Mechelen), daaraan stuurt hij een herinnering die niet is bewaard, op grond van de notering van hun namen, hoewel hij laat weten  dat hij vele namen verkoren heeft, “van vele anderen die gestorven zijn.” In die tekst betreurt hij, “zoveel doden met weinig clementie van de Spaanse Regering.” Hij bevestigt dat er geen strijd was, ”de legers keken alleen naar elkaar”

Fray Pablo Montañés werd veroordeeld in Spanje en men legde beslag op zijn eigendommen. Over Amsterdam noemt hij de vrijheid van eredienst, met paters van zijn orde en met meer dan vijftig kerken, en hij legt uit, dat hoewel het katholicisme niet is gelegaliseerd, dat het wel wordt getolereerd; en  “dat deze kerken aan de Staat een belasting betalen als particuliere woningen, en dat deze als vrij land, die kerken toestaat.”

In de brief aan zijn vader van 10 oktober 1696 laat hij weten, dat hij over zee vanuit Amsterdam wil terugkeren naar Cádiz, als de overtocht eenmaal zeker zal zijn. En dat hij van daar naar Madrid wil gaan, om op te treden als gereformeerd priester en vervolgens naar Rome wil gaan.  Men heeft hem nooit meer terug gezien op Canarias.
000islas-canariaslogo-546.jpg


Het hoe en wat, over hoe men
als Nederlandse stemgerechtigde
vanuit Spanje
kan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen
in maart 2017

SPANJE - vrijdag 13 januari 2017-  Is men als Nederlandse stemgerechtigde woonachtig in Spanje terwijl er in Nederland verkiezingen worden gehouden? Dan kan men toch  zijn/haar stem uitbrengen.

Op 15 maart 2017 vindt de verkiezing plaats van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal. U als kiesgerechtigde Nederlander in het buitenland kunt uw stem uitbrengen voor deze verkiezingen. Daarvoor moet men zich eerst registreren bij de gemeente Den Haag, ook als men zich al eens eerder heeft geregistreerd voor een verkiezing of referendum. We leggen het kort uit, maar wees er snel bij want het moet allemaal voor 1 februari 2017 gebeuren.
verk.jpg

Komende 15 maart zijn er verkiezingen in Nederland en veel Nederlanders die in Spanje wonen, of die er dan op vakantie zijn, kunnen toch vanuit Spanje hun stem uitbrengen.
Om vanuit Spanje (en buitenland in het algemeen) te kunnen stemmen, moet men aan de volgende criteria voldoen:
- de Nederlandse nationaliteit bezitten
- op woensdag 15 maart 2017 (de dag van de stemming) 18 jaar of ouder zijn
- niet zijn ingeschreven in een Nederlandse gemeente, Bonaire, Sint Eustatius of Saba
- niet uitgesloten zijn van het kiesrecht

Hoe kan men zich registreren als kiezer in het buitenland?
Als men wilt stemmen voor de leden van de Tweede Kamer dan moet men zich eerst registreren bij de gemeente Den Haag. Dat kan nog tot en met 1 februari 2017. Men treft het  registratieformulier aan op de internetpagina:
https://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/to/Kiezers-buiten-Nederland-niet-ingeschreven-in-Nederland.htm

Vul het registratieformulier volledig in, onderteken het ,en voeg een kopie van uw bewijs van Nederlanderschap bij.
 Een bewijs van Nederlanderschap is nodig om vast te kunnen stellen of men de Nederlandse nationaliteit bezit.

Een bewijs van Nederlanderschap is:
- een kopie van uw geldige paspoort
- een kopie van uw geldige identiteitskaart
- een kopie van uw geldige identiteitskaart van Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
   of uw geldige identiteitskaart van Aruba, Curaçao of Sint Maarten waarop de Nederlandse
   nationaliteit staat vermeld
- een kopie van uw verklaring van Nederlanderschap

Gebruikt men een kopie van het paspoort of identiteitskaart, dan moeten die documenten nog geldig zijn op 30 januari 2017.
Stuurt men een verklaring van het Nederlanderschap mee met het registratieformulier, dan mag die verklaring op 30 januari 2017 niet ouder zijn dan 3 jaar.
Een verklaring van het Nederlanderschap kun men krijgen bij een Nederlandse ambassade of consulaat, in het geval van Spanje in: Madrid en Barcelona.

Inleveren registratieformulier
Men kan het ondertekende formulier met het bewijs van Nederlanderschap op drie manieren inleveren, namelijk:
- scannen en per e-mail opsturen naar: kbn.verkiezingen@denhaag.nl
- per post opsturen naar de gemeente Den Haag (postbus 84008, 2508 AA Den Haag, Nederland)
- per post opsturen, of in persoon afgeven, bij de Nederlandse ambassade of een consulaat-
 generaal in het land waar men woont

Uiterlijk op 1 februari 2017
Kiest men ervoor het registratieformulier per post te sturen, houd er dan rekening mee dat het registratieformulier uiterlijk op 1 februari 2017 moet zijn ontvangen bij de gemeente Den Haag.
000islas-canariaslogo-497.jpg


Spaanse huishoudens hebben meer vermogen
dan Nederlandse huishoudens

SPANJE - donderdag 5 januari 2017-  Uit een onderzoek van de Europese Centrale Bank kan afgeleid worden dat Spaanse huishoudens het lang niet zo slecht hebben dan gedacht. Het blijkt namelijk dat de Spanjaarden meer vermogen hebben dan de Nederlanders waardoor de tweedeling tussen het arme zuiden en het rijke noorden van Europa niet zo zwart-wit lijkt te zijn als men dacht.

In het  139 pagina’s tellende rapport van de Europese Centrale Bank:
- https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecbsp18.en.pdf

heeft men vele aspecten in diverse Europese landen vergeleken, waaruit de conclusie getrokken kan worden dat de tweedeling tussen arm en rijk in de eurozone anders is als gedacht.Weliswaar zijn de publieke schulden in Spanje hoger dan in Nederland, daar tegenover staat dat de noordelijke landen vaker grotere private schulden hebben dan in het zuiden van Europa.
f8015fcb2b9dd2f30d6a704319783cf7.jpg

Voegt men de publieke en private schulden samen, dan kan geconcludeerd worden dat Nederland er slechter voorstaat dan Spanje. Cijfers van de Nederlandsche Bank laten zelfs zien dat de helft van de huishoudens in Nederland geen vermogen heeft, omdat de schulden die men heeft, net zo hoog zijn als de bezittingen.

Het vermogen in landen als Spanje (maar ook Italië en Griekenland) zit voor een groot deel in de eigen woning. Nederlandse huishoudens bouwen echter weer meer vermogen op via pensioenfondsen waarin geld belegd is in aandelen, obligaties, etc. In dit onderzoek is niet gekeken naar de pensioenvoorzieningen in de onderzochte landen. Als men die wel had meegeteld, had men waarschijnlijk een andere conclusie getrokken.

Het onderzoek heeft echter wel uitgewezen dat de Europese huishoudens slechter uit de crisis zijn gekomen, waarbij het vermogen sinds 2011 met zo’n 10% is gedaald. Daarnaast is in de cijfers duidelijk te zien dat de vermogensongelijkheid flink is toegenomen gedurende de crisisjaren, met andere woorden de armen zijn armer geworden en de rijken zijn rijker geworden.

Tevens merkt men op, dat huishoudens in Spanje wat betreft het vermogen de laatste jaren harder geraakt zijn dan in bijvoorbeeld Nederland of Duitsland. De reden daarvoor is dat de huizenprijzen in Spanje veel harder gedaald zijn dan in noordelijke landen. Hierdoor is dus ook het vermogen - wat in Spanje grotendeels in een eigen woning zit - minder.

Bron: www.spanjevandaag.com
000islas-canariaslogo-463.jpg


Overzicht van
Nederlandse Verenigingen en -Clubs  in Spanje

SPANJE - zondag 4 december 2016 -  Onze journalistieke collega, Remco Stoffer, van de internetpagina: www.spanjevandaag.com  - waarvan ‘Gran Canaria actueel’  zo af en toe voor wereldwijd Nederlandstaligen, maar in het bijzonder voor Nederlandstalige residenten op de Canarische Eilanden interessante artikelen overneemt - weet ons te melden  dat er , volgens de cijfers van het Spaanse Bureau voor de Statistiek , ruim 46.000 Nederlanders in Spanje, staan ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeenten.
Dit zijn cijfers van 2015 en binnenkort zullen we op ‘Gran Canaria actueel’ de nieuwe aantallen  plaatsen. Zo  zijn er duizenden Nederlanders die definitief voor Spanje hebben gekozen om er te (gaan) wonen en leven. Toch wil men vaak een bepaalde band houden met Nederland en dan is lid worden van een Nederlandse vereniging, of -club een mogelijkheid.

Canarische Eilanden
Nederlandse Vereniging Canarias (Gran Canaria)
De Nederlandse Vereniging Canarias is op Gran Canaria opgericht in 1973 en beoogt, zonder enig winstoogmerk, te voldoen aan haar doelstellingen zoals neergelegd in de statuten. De vereniging heeft haar zetel in Playa del Inglés. De NVC heeft geen commerciële doelstelling maar heeft uitsluitend een sociaal recreatieve functie:
http://www.ned-ver-canaria.nl

Nederlandse Vereniging Holland Club “El Teide” (Tenerife)
Is een uiterst actieve club op Tenerife van en voor Nederlanders en Vlamingen en ieder ander die affiniteit heeft met de Lage Landen en zich thuis kan voelen in hun gezelschap:
http://www.hollandclubtenerife.net
b91c64bf151d01cf3464dd158837ebcd.jpgDe overige Nederlandse verenigingen, of -clubs (waar we in dit artikel voornamelijk naar hebben gekeken) zijn uiteraard op die plaatsen te vinden in Spanje waar ook Nederlanders wonen. Gezien het feit dat een vereniging, of club pas kan bestaan als er voldoende leden zijn voor hun activiteiten, moet er aldus een redelijk grote groep Nederlanders zijn die woonachtig is in een bepaalde stad, provincie of deelstaat. Naast de Nederlandse zijn er ook veel Vlaamse verenigen en -clubs  te vinden, evenals combinaties van verenigingen die voor alle Nederlandstaligen zijn.

Eenieder die Nederlandstalig is, kan zich inschrijven bij een club of vereniging waarna men meestal een bepaald bedrag aan contributie moet betalen. Daarna is het mogelijk voor de leden (vaak met niet leden als genodigde gasten: introducé) deel te nemen aan  de vele activiteiten die in verengings c.q. clubverband georganiseerd worden.
Daarnaast is het een voortreffelijke mogelijkheid om andere landgenoten te leren kennen in Spanje, hetzij voor de gezelligheid, hetzij voor zakelijke doeleinden. Er zijn namelijk Nederlandse clubs en verenigingen die gericht zijn op residenten al dan niet gepensioneerd, maar ook op zakenmensen, ondernemers en soms uitsluitend op ondernemende vrouwen. Er is voor ieder wat wils.

Activiteiten
Wat betreft activiteiten ligt het een beetje aan de vereniging c.q. club, en in sommige gevallen de omgeving,  maar op zich zijn er over het algemeen enkele activiteiten die alom georganiseerd worden zoals: puzzelritten; excursies; etentjes; (berg)wandelen); boek-leesclubs; kaart- en bridge avonden; golf- of tenniswedstrijden: Koningsdag-activiteiten met vrijmarkt, Sinterklaasfeesten, rommelmarkten; en Kerstactiviteiten. In het geval van zakelijke clubs worden er evenementen gehouden met nuttige, vooral informatieve bijeenkomsten met of zonder gastsprekers, en met diverse bedrijfsgerichte activiteiten.

Overzicht verenigingen/clubs
Het onderstaande overzicht van Nederlandse verenigingen en -clubs pretendeert zeker niet, compleet zijn; we moedigen daarom iedereen aan om ons meer informatie (of correcties) te sturen, zodat we een overzichtelijke en actuele lijst kunnen publiceren.
Sommige Nederlandse verenigingen en -clubs die we hier noemen  staan vermeld op de internetpagina van de Nederlandse Ambassade in Madrid, zie:
http://spanje.nlambassade.org/you-and-country/wonen-in-spanje/nederlandse-verenigingen.html
terwijl we op het Internet hebben gezocht naar informatie over de overige Nederlandstalige verenigingen en -clubs.

We hebben uitsluitend gekeken naar clubs en verenigingen die een internetpagina hebben, zodat iedereen meer informatie over deze organisaties kan vinden.
We raden u aan om, naast onderstaand overzicht, ook een kijkje te nemen op de internetpagina: http://www.spanjevandaag.com/16/07/2016/overzicht-van-facebook-groepen-voor-nederlanders-en-belgen-in-spanje

Canarische Eilanden
NVC Nederlandse Vereniging Canarias
De Nederlandse Vereniging is op Gran Canaria opgericht in 1973 en beoogt, zonder enig winstoogmerk, te voldoen aan haar doelstellingen zoals neergelegd in de statuten.
De vereniging heeft haar zetel in Playa del Inglés. De NVC heeft geen commerciële doelstelling maar heeft uitsluitend een sociaal-recreatieve functie:
http://www.ned-ver-canaria.nl

Nederlandse Vereniging Holland Club “El Teide” (Tenerife)
Is een uiterst actieve club op Tenerife van en voor Nederlanders en Vlamingen en ieder ander die affiniteit heeft met de Lage Landen en zich thuis kan voelen in hun gezelschap:
http://www.hollandclubtenerife.net

Costa Brava
Nederlanders in Girona
Nederlanders in Girona ius een vereniging, die volgens de website al sinds 1980 bestaat en is opgericht door en voor  Nederlanders die in de provincie Girona wonen, of die regelmatig voor kortere of langere tijd verblijven in Catalonië en het nuttig vinden om informatie te ontvangen van, en contact te onderhouden met andere Nederlanders in de Provincie Girona, zie: http://www.nederlandersingerona.nl

Barcelona
Kring Nederlands Bedrijfsleven in Barcelona
De Kring vormt al meer dan 45 jaar dé ontmoetingsplaats voor Nederlandstalige ondernemers, professionals, managers, CEO’s en directeuren die gevestigd zijn Barcelona en omstreken:
http://www.dekring.org

Nederlandse Vereniging in Barcelona en omstreken
De Nederlandse Vereniging Barcelona en Omstreken  (NVBCN) is opgezet voor en door Nederlanders die permanent of voor langere tijd in Barcelona en omstreken verblijven:
http://www.nvbcn.com

Costa Dorada
Nederlandse Vereniging in Tarragona
De Nederlandse Vereniging in Tarragona is opgericht in maart 2010 met als doel het bij elkaar brengen van Nederlanders en Nederlandstaligen, die in de provincie Tarragona wonen, om gezamenlijk leuke en informatieve activiteiten te organiseren en eventueel ook zakelijke connecties te leggen:
http://nctarragona.com

Valencia
Nederlandse Zakenkring Valencia

De Kring is in 2010 begonnen met als doel  zakelijke, culturele, sociale en sportieve activiteiten te organiseren; om zo de contacten tussen Nederlandse en Spaanse ondernemers in Valencia te bevorderen:
http://nederlandsezakenkringvalencia.com/nl/home

Costa Blanca
Nederlandstalige Business Club Costa Blanca - NBCCB
De NBCCB heeft als doel  het bij elkaar brengen van Nederlandstalige ondernemers en elkaar versterken in het zakendoen:
 http://www.nbccostablanca.com

Nederlandse Club Alicante
De Nederlandse Club Alicante is opgericht in 1984 te Albufereta met als hoofdzetel Alicante en heeft als doelstelling: Het bevorderen van contacten tussen personen die in de Nederlandse taal willen communiceren:
http://www.ncaalicante.nl  

Club Centro (El Campello)
De Club Centro is een Sociëteit, gevestigd in Coveta Fumá, gemeente El Campello met als doel het bevorderen en onderhouden van maatschappelijke- , sociale-, en culturele activiteiten voor ‘jonge senioren’ in El Campello en omgeving:
http://www.club-centro.es

Nederlandstalige Vereniging Denia
De vereniging is een ontmoetingsplek voor Nederlandstaligen woonachtig in Denia en omstreken:
http://www.ntvdenia.com

Nederlandse Club Jávea
De NCJ is een vereniging van Nederlanders en Nederlandstalige Belgen die permanent of regelmatig in deze streek van Spanje verblijven en die ook in het buitenland sociale contacten willen onderhouden en gezellige omgang met landgenoten op prijs stellen:
http://www.clubholandesjavea.com

Nederlandse Club Penon Ifach Calpe
De vereniging is opgericht in 1986 en heeft als doel om het contact tussen de leden onderling en tussen de leden en de Spaanse bevolking te bevorderen. Deze doelstellingen worden nagestreefd door het organiseren van culturele-, sociale-, en recreatieve activiteiten:
http://www.nederlandstaligeclubcalpe.com

N.V.O.C. De Lage Landen Alicante (Moraira)
 De Nederland Vlaamse Ontspannings Club ‘De Lage Landen’ is gevestigd in Moraira en bedoeld voor de Nederlanders en Vlamingen die afleiding en contact zoeken in dit deel van de Costa Blanca:
https://www.nvoc-delagelanden.com

Nederlandse Vereniging Costa Blanca (La Nucia)
De Nederlandse Vereniging Costa Blanca, beter bekend als NVCB, is een vereniging voor Nederlandstalige bewoners en bezoekers van de Costa Blanca. De vereniging stelt zich tot doel maatschappelijke-, sociale- en culturele activiteiten te bevorderen en te onderhouden:
http://www.nvcb.net

Club de los Holandeses Alfaz del Pi (l’Alfaz de Pi)
De vereniging richt zich op Nederlandstalige, permanente en tijdelijke inwoners van Spanje en biedt hen een scala van activiteiten en evenementen:
http://www.holandeses.nl

Vlaamse Vriendenkring Benidorm (V.V.B)
In dit geval geen Nederlandse club maar een Vlaamse club in Benidorm:
http://www.vvbenidorm.be

Nederlandse Vereniging Torrevieja
De vereniging bevindt zich in het hart van de zuidelijke Costa Blanca en is een verzamelpunt voor vele Nederlandse, en ook Belgische, ‘pensionados’ die in dat deel van Spanje, al dan niet tijdelijk, hun domicilie gekozen hebben:
http://www.nedvertorrevieja.com

Murcia
Nederlandstalige Club Mazarrón (en omstreken)
De Nederlandstalige Club Mazarrón, of NCM is als vriendenclub opgericht in mei 2008. Inmiddels heeft de NCM ruim 270 leden. Zij houden zich bezig met tal van activiteiten. Het motto is gezelligheid!
http://www.clubncm.es

Costa del Sol
Nederlandse Club Costa del Sol (NCCS)
De vereniging heeft tot doel het onderlinge contact tussen de aan de Costa del Sol verblijvende nederlandstaligen te verstevigen en gemeenschappelijke belangen van haar leden te behartigen. http://www.nederlandseclub.nl

Ellas, Nederlandstalige zakenvrouwen aan de Costa del Sol
Ellas is een netwerk Nederlandstalige zakenvrouwen aan de Costa del Sol
http://www.ellas-spanje.com

Marbella
Marbella Dutch Business Club (Marbella)
Is een  club bedoelt voor diegene die woonachtig, en in hoofdzaak op zelfstandige basis (eigen bedrijf), werkzaam zijn in Andalusië. Tevens bestaat er voor een beperkt aantal Nederlandse Non-Executives die permanent, of semipermanent in Zuid Spanje woonachtig zijn de mogelijkheid om lid te worden van de MDBC:
http://marbelladutchbusinessclub.nl

Mallorca
Mallorca Dutch Business Club  (Mallorca)
Heeft u  een bedrijf op Mallorca, of wil men er een bedrijf gaan starten, of wenst gewoonweg  meer Nederlandstaligen op Mallorca ontmoeten om meer inspiratie te krijgen, om nieuwe ontwikkelingen te ontplooien, dan is deze club de moeite waard om u bij aan te sluiten: http://www.mallorcavandaag.com/mallorca-dutch-business-club

Deze lijst pretendeert niet compleet te zijn en kan hulp gebruiken van Nederlanders en Vlamingen die in Spanje wonen, of  die er vaak komen,  n meer informatie hebben over andere verenigingen en clubs zoals die welke hierboven staan vermeld.
Opdat iedereen de verlangde informatie kan vinden hebben we  bij de samenstelling van deze lijst uitsluitend gekeken naar verenigingen en clubs die een internetpagina hebben.
000islas-canariaslogo-296.jpg


Spanjaarden die in Nederland wonen,
doen het goed, maar willen niet blijven

SPANJE - vrijdag 28 oktober 2016 – In dit artikel kijken we niet naar Nederlanders die naar Spanje verhuizen; maar  naar de Spanjaarden die naar Nederland verhuizen, in de meeste gevallen voor werk.

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) staan er momenteel ongeveer 40.000 Spanjaarden in Nederland ingeschreven.
Veel Spanjaarden zijn sinds het begin van de economische crisis in 2008 - en de uitzichtloze toekomst in eigen land - naar Nederland verhuisd om te werken, of te studeren.
Een deel van de Spanjaarden wil echter, zodra dat kan, weer terug naar eigen land.
maxresdefault-45.jpg

holland1.jpg
Volgens het SCP zijn de Spanjaarden die zich hebben ingeschreven in Nederland jong; spreken ze goed Engels, en soms zelfs een beetje Nederlands.
Daarnaast zijn ze hoog opgeleid, waardoor het zogenoemde kennismigranten zijn en werken ze in hogere functies, of studeren ze aan Universiteiten en Hogescholen.
Ruim 60% van deze nieuwe migranten wil echter niet blijven in Nederland en zal, zodra dat mogelijk is, meteen terugkeren naar eigen land.
esnl.pngEnquête
Het rapport van de SCP baseert zich op cijfers van het CBS dat een enquête heeft gehouden onder 1.300 Spanjaarden die zich in 2012 en 2013 in een Nederlands bevolkingsregister hebben ingeschreven.
De deelnemers zijn, zodra dat mogelijk was en nog steeds in Nederland ingeschreven stonden, twee keer ondervraagd.

Sinds 2008 is er een aanzienlijke toename geweest van jonge Spanjaarden die naar Nederland zijn gekomen om er te werken, of te studeren.
Degenen die begonnen te werken zijn meestal hoog opgeleid en 78% is in het bezit van een HBO- of Universitair diploma.
De meeste Spanjaarden die naar Nederland zijn gekomen, zijn jong, ongehuwd en kinderloos, waarbij 84% van de recente migranten jonger is dan 35 jaar.
spainnl.jpgWerk
Van de Spanjaarden die momenteel in Nederland werken, werkt 65% als technicus, verpleegkundige, of IT- specialist. Meer dan de helft werkt tenminste 36 tot 40 uur per week, waarbij 20% zelfs meer dan 40 uur werkt.
De meeste van de Spaanse werknemers hebben een tijdelijk contract en slechts 29% geniet van een vast contract.
Meer dan 40% van de naar Nederland gekomen Spanjaarden was werkloos in Spanje, en is dus naar Nederland gekomen voor werk dat ze via officiële kanalen hebben weten te vinden.
logoSCP_webimage.jpg

In Nederland blijven of niet
Op de vraag of de Spaanse migranten ook in Nederland zullen blijven, als de kansen op werk en een carrière weer beter zijn in eigen land, heeft ruim 60% negatief geantwoord; en zal men, zodra dat mogelijk is, meteen terugkeren.
17% weet nu al zeker dat men in Nederland blijft. terwijl de rest het nog niet zeker weet.
15% van de nieuwe migranten leest, spreekt en/of verstaat Nederlands waarbij de meeste Spaanse migranten zich met Engels weten te redden in Nederland.
Het merendeel van de in Nederland wonende Spanjaarden heeft meer interesse in het Spaanse nieuws dan in het Nederlandse nieuws en actualiteiten. Daarnaast is de verbondenheid met Spanje nog steeds hoger dan die met Nederland, ondanks het feit dat men in Nederland woont en werkt.

Tevreden
Ondanks het feit dat het merendeel weer wil terugkeren naar Spanje, is 81% van de Spanjaarden tevreden met het leven in Nederland. 49% van de deelnemers aan de enquête geeft aan, dat het leven in Nederland vergelijkbaar is met dat in Spanje; terwijl 35% zegt, dat het in Nederland beter wonen is. 70% vindt dat men gastvrij is ontvangen door de Nederlanders en men zich snel thuis voelt. Slechts 7% zegt, dat men te maken heeft gehad met een vorm van discriminatie.

Terugkeer
Naast dat er Spanjaarden naar Nederland komen, keren er ook migranten weer terug naar eigen land. Datzelfde gebeurde ook al in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw toen veel Spanjaarden naar Nederland kwamen om te werken, maar later weer terugkeerden naar Spanje. Diegene die een baan hebben en daarnaast een partner, gaan minder snel terug naar eigen land; tenzij het een Spaanse partner is, want dan keert men sneller terug naar Spanje

Voor de volledige, gedetailleerde informatie over dit onderwerp zie:
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/Nieuwe_Spaanse_migranten_in_Nederland
zzzislas-canariaslogo-527.jpg


Het Bestuur van de Balearen
wil geen wintertijd meer

DE BALEAREN – maandag 24 oktober 2016 - Komend weekeinde  zal - in  de nacht van zaterdag 30  op zondag 31 oktober - in de  gehele Europese Unie de wintertijd weer ingaan, waarbij de klok om 3 uur ’s-nachts (op Canarias om lokale tijd 2 uur ’s nachts) een uurtje terug gaat.

Dat zal niet alleen voor Spanje gelden maar voor de gehele Europese Unie. De Deelstaarregering van de Balearen wil dat echter niet meer, en men zal op dinsdag 25 oktober 2016 een institutionele verklaring uitgeven waarin staat, dat ze tegen de wintertijd zijn en daar niet meer aan mee willen doen.
wtertd.png cambio_de_hora_atraso_2016_ok-1.png

                   Rest van de Europese Unie.                                   Canarias.
De Balearen willen geen donkere namiddagen meer en willen: “más luz, más color, más vida,” ofwel: meer licht, meer kleur en meer leven. De wintertijd zorgt ervoor dat het ’s morgens vroeger licht wordt, maar ’s avonds ook vroeger donker, waardoor het lijkt dat er minder zonlicht is en dus minder kans om te te genieten van de kleur van het leven bij daglicht. Daarnaast is het hele jaar door dezelfde tijden aanhouden voordelig voor het toerisme, de economie, en het stroomverbruik.
zzzislas-canariaslogo-513.jpg


 Het Nederlandse ABC,
maar dan in het Spaans uitgelegd

SPANJE -zondag 16 oktober 2016 - Nogal wat Nederlanders en Belgen doen er van alles aan (of niet) om de Spaanse taal onder de knie te krijgen en zoveel mogelijk foutloos typisch Spaanse woorden uit te spreken. Dat lukt niet bij iedereen helemaal foutloos maar een poging wordt meestal wel gedaan. Maar wat, als men Spaanssprekend is en in Nederland gaat wonen. Hoe spreek je de Nederlandse taal uit en wat betekenen die typische woorden.

Voor diegenen die van nature Nederlandstalig zijn en Spaans (proberen te) spreken is de taal al moeilijk genoeg om uit te spreken, te begrijpen en te schrijven. Voor Spaanstaligen die in Nederland gaan wonen is dat proces net zo moeilijk, of misschien nog wel ingewikkelder. Nederlands blijkt namelijk niet een van de makkelijkste talen te zijn voor buitenlanders om te leren.
naamloos-258.png rrokworst.png

Op de internetpagina 'NUESTRA HOLANDA:
https://nuestraholanda.com/intercambio-holandes-espanol-en-amsterdam/el-abc-de-los-holandeses
leggen Spaans-sprekenden die in Nederland wonen de Nederlandse cultuur uit, omschrijven ze de tradities en gewoontes, legt men uit hoe het leven in Nederland is en proberen ze de Nederlandse taal uit te leggen … dat alles in het Spaans uiteraard.

Met hier en daar een verkeerde omschrijving en spelfouten worden woorden van A tot en met Z uitgelegd.
Voorbeelden zijn Amsterdam, Appelflap, Haring, Bitterballen, Boerenkool, Dijken, Dropjes, enz..
Het is uiteindelijk een lange en handige lijst geworden om te bewaren, als men ooit iets in het Spaans aan een Spanjaard moet uitleggen.

Bekijk de website:
https://nuestraholanda.com/intercambio-holandes-espanol-en-amsterdam/el-abc-de-los-holandeses
en geniet van
EL ABC DE LOS HOLANDESES
zzzislas-canariaslogo-466.jpg


Spaanse supermarkten
lonken naar
buitenlandse klanten

SPANJE -  woensdag 6 april 2016 - Spaanse supermarkten lonken sterk naar buitenlandse klanten en daarvoor breiden zij hun aanbod aan producten uit.

Cijfers geven aan dat de doorsnee Spanjaard maandelijks €198,= uitgeeft aan levensmiddelen, maar dat de doorsnee Engelsman in Groot-Brittannië daaraan €463,= per maand besteedt.

Momenteel zijn er in Spanje ruim 2.500 supermarkten waar er een aanbod aan buitenlandse voedingsmiddelen beschikbaar is voor de buitenlandse klanten. met treft deze supermarkten voornamelijk aan op de Canarische Eilanden en in de kustregio’s Valencia, Catalonië, Andalusië, Murcia, en de Balearen.
supermarkt2a.jpgZo plaatst men ook markeringen in meerdere talen met aanbevolen plaatselijke producten. De supermarkt die zich het meest heeft aangepast aan de buitenlandse consumenten is Carrefour gevolgd door Mercadona en Eroski.

los-tulipanes-large_large-1.gif                                            http://www.denederlandsewinkel.com
Nederlandse  winkel

Daarnaast zijn er natuurlijk nog de buitenlandse supermarkten zoals de Lidl en Aldi en zijn er veel buitenlandse supermarkten waar alleen Nederlandse, Duitse, of Britse producten te vinden zijn, zoals op de Canarische Eilanden 'Los Tulipanes', de ‘Nederlandse Winkel: http://www.denederlandsewinkel.com, die gevestigd is in de woonwijk San Fernando in de toeristengemeente San Bartolomé de Tirajana op Gran Canaria, waar Loek Goeken de scepter zwaait en men ook via het internet bestellingen kan plaatsen, zodat men op de Archipel bijvoorbeeld niet hoeft te missen: stroopwafels, advocaat, drop, jenever, en peperkoek… om maar enkele typisch Nederlandse specialiteiten te noemen.
zzzzzzzislas-canariaslogo-380.jpg


PSV supporters misdragen zich in Madrid
door het gooien van geld naar bedelaarsters

MADRID – woensdag 16 maart 2016 - Een aantal PSV-supporters heeft de Spaanse nieuwsuitzendingen weten te halen, omdat zij zich niet zo heel keurig hebben gedragen in het centrum van Madrid.

Op het Plaza Mayor is een groep supporters voor aanvang van de Champions League-wedstrijd vrolijk aan het drinken, als enkele bedelaarsters om wat geld vroegen. Diverse PSV-aanhangers beginnen daarop muntgeld op de grond te gooien, waarbij de bedelaarsters het geld oprapen onder het gejoel van een aanmoedigend, maar uiterst vernederend:  “ olé ”.

Op dinsdag 15 maart 2016 speelde PSV in het stadion van Atletico Madrid tegen de Spaanse ploeg in de achtste finales. Op het veld ging het er sportief aan toe, maar uren voor de wedstrijd wisten enkele niet zo aardige PSV-supporters de show te stelen door muntgeld op straat te gooien zodat enkele vrouwelijke bedelaars het geld onder “olé” gejoel opraapten.
Het duurde dan ook niet lang dat de video van dit voorval: https://youtu.be/EV2RQLOunds
op de Spaanse televisie en websites wereldwijd te zien was/is.
psv-1.jpgEr komt pas  een einde aan het domme gedrag van de PSV-supporters, als een Spaanse man tussenbeide komt en begint te schreeuwen: “ Zoiets doet men niet, idioten!”
Daarvoor was er ook nog een vrouw die probeerde iets tegen dit irritante gedrag te doen, maar zij is door de PSV-supporters uitgelachen.
Het is maar een klein voorval van slechts enkele idioten die dachten grappig te zijn, maar aldus wel de voetbalclub PSV in diskrediet hebben gebracht.
excuus-klantgerichtheid-300x224.png

Dat door dit misselijk makende gedrag uiteraard het imago van de Nederlandse toerist in diskrediet is gebracht, is een reden te meer om dit voorval te betreuren, zeker op Canarias waar Nederlandse residenten, overwinteraars, en toeristen in het algemeen, gewaardeerde gasten zijn,

zzzzzzzislas-canariaslogo-309.jpg


Dutch People all over the World

LA ROMANA - zondag 10 januari 2016 - Ze willen zich graag even voorstellen: Anne-Marie en Frans Jansen en komen uit Noord Brabant. In maart 2013 hebben ze de keuze gemaakt om te emigreren naar Spanje en ze wonen nu in La Romana (provincie Alicante). De Jansen’s hebben hun ervaringen als resident in Spanje gepubliceerd op hun internetpagina: Dutch People all over the World die ze publiceren via Facebook: https://www.facebook.com/groups/1501548550060685

Alvorens zich in la Romana te vestigen, hebben Anne-Marie en Frans zich enkele jaren georiënteerd aan de oostkust van Spanje, ze zijn gestart in Calpe en van daaruit verder naar het zuiden gegaan.
aa-1.jpg                                                       
Anne-Marie en Frans Jansen.
Bij hun zoektocht naar de juiste locatie als resident kwamen ze steeds uit in de Hondon vallei. De omgeving heeft een specifiek rustgevend karakter en pittoreske dorpjes met mooie pleintjes... waar de tijd stil lijkt te hebben gestaan, maar het gebied heeft een goed economisch klimaat.

bb-4.jpg

                                                                     VIDEO:
                                               https://youtu.be/rkMQNKQykZU
                                                                           en:
                                               https://youtu.be/ru52vzHnkxI
cc-1.jpg

La Romana is een plattelandsdorp met 2.500 inwoners, in het achterland van Alicante,  omringd met wijngaarden en amandelboomgaarden, en ligt in de uitlopers van de Serra del Reclot een paar kilometer van Algueña en op enkele kilometers van Hondón de las Nieves en Novelda, in de deelstaat Valencia. 
dd.gif   Rond La Romana is een aantal grotwoningen dat nog in gebruik is, de meeste grotten zijn omgebouwd tot moderne woningen. Het gebied is ook bekend vanwege een aantal marmer – en kalksteensteengroeven.

Het populaire fiesta van de stad wordt jaarlijks gehouden in de derde week van augustus, met een humoristische parade op donderdag en de optochten van Moros y Cristianos op vrijdag en zaterdag. Er is een kleine wekelijkse markt op zaterdag, met een markthal voor verse vis, vers vlees en verse groenten.

Een totaal ander leven dan in Nederland, wat Anne-Marie en Frans prima bevalt!!!

En waarom vertellen wij van ‘Gran Canaria Actueel’ dit allemaal? Wel, omdat de Jansen’s hun eigen emigratie-verhaal op hun internetpagina hebben geplaatst, waarop ze ook andere Nederlanders, wereldwijd,  de kans geven hun emigratie-ervaringen te delen met andere ‘geloofsgenoten’ (Nederlandse emigranten dus).

                                       ee.jpg
                                       http://thingsdutchpeopledo.com/join-the-club

Bezoek de internetpagina: Dutch People all over the World 

Ook leuke verhalen lezen van Nederlanders elders op de wereld? Bezoek dan de internetpagina: Dutch People all over the World’, die Anne-Marie en Frans publiceren via Facebook: https://www.facebook.com/groups/1501548550060685, waarop ook Nederlandse residenten op de Canarische Eilanden hun emigratie-ervaringen bekend kunnen maken en delen met een groot, rechtstreeks geïnteresseerd  publiek.
zzzzzzzislas-canariaslogo-25.jpg 


‘RTV Holland’

‘Post voor Holland’ de ‘Radiobrief’
speciaal voor Nederlanders
die ooit de stap hebben gezet,
om  uit  Nederland  te vertrekken”

Uitzending op zaterdag en zondag van 12:00 tot 14:00 uur

SLIEDRECHT – zaterdag, 9 januari 2016 - RTV Holland is de internetradiozender die zoveel aandacht besteedt aan Nederlanders die – wereldwijd - in het buitenland wonen. Radio-Dj John Deventer verzorgt elke zaterdag en zondag op de populaire radiozender ‘RTV Holland’ http://www.rtvholland.nl/live vanuit Sliedrecht in Nederland het radioprogramma: ‘Post voor Holland’, de ‘Radiobrief’ speciaal voor Nederlanders die ooit de stap hebben gezet om uit Nederland te vertrekken.”

In dit radioprogramma wordt in leuke en ontspannen gesprekken teruggekeken op de beslissing, Nederland te verlaten; en ook komt aan bod waar men - alvorens naar het buitenland te vertrekken - in Nederland heeft gewoond.
cropped-RTVHolland_logo_395x170.jpg               RTVHolland-Knop-a.png
             
http://www.rtvholland.nl/live

Ook kan men vanuit het buitenland via dit radioprogramma de groeten doen aan familie, vrienden en/of bekenden in Nederland.

Skype: djjohn82
Via Skype (voeg aan uw Skype contacten toe: djjohn82), via E-mail: postvoorholland@rtvholland.nl , en/of per telefoon kunnen - meestal in de avonduren van maandag tot donderdag gesprekken worden gevoerd - voor de opnamen die vooraf plaatsvinden voor uitzending op zaterdag en zondag.van 12:00 tot 14:00 uur.

‘RTV Holland’ zendt al ruim één jaar uit
Op 15 november 2015 was het precies een jaar geleden dat clown Bassie de studio van de Nederlandse internetomroep ‘RTV Holland’ officieel heeft geopend. Veel aandacht besteedt de omroep er niet aan. “Het is geen echt jubileum. We verjaren en dat is natuurlijk heel mooi. Veel aandacht besteden we niet aan ‘de verjaardag’, wel als het om een jubileumdatum, 5 of 10 jaar, gaat”, zegt programmaleider Peter Donk.
RTVHolland.jpgTwee medewerkers van de omroep. De presentatoren in het weekend John Deventer van het programma ‘Post voor Holland’, en clown Bassie van het kinderprogramma ‘Kinderen van Holland’. (Foto ‘RTV Holland’)
De oprichtingsakte van de omroep is op 7 juli 2014 bij een notaris in Sliedrecht gepasseerd; de studio van ‘RTV Holland’ is gevestigd in Sliedrecht (zie http://www.sliedrecht24.nl/rtv-holland-zendt-precies-een-jaar-uit); de Omroep kent een Sliedrechts bestuur en een aantal professionele vrijwilligers komt uit Sliedrecht.

Donk: “We hebben samen veel Sliedrechts DNA, maar de medewerkers komen uit alle hoeken van het land.”
‘RTV Holland’ brengt 24/7 programma’s voor luisteraars in Nederland en voor  Nederlanders die kortere of langere tijd in het buitenland verblijven, een groot aantal landelijk onderwerpen die in Sliedrecht worden opgenomen. 

CXq9RPkWkAEtsEn.jpg
 Programmamaker/presentator John Deventer
in
'@postvoorholland' met @JohnDj00
weer als vanouds alle vaste rubrieken.
De Radiobrief komt uit ....
 pic.twitter.com/DnJJ155YXC
CYO_07rWMAIhsjw.jpg

CV-j918WcAEkuwJ.jpg
                             Programmamaker/presentator John Deventer.
Samenwerking via thuisstudio’s

Internet is het codewoord voor de omroep. Alle programmamakers en programma samenstellers hebben een thuisstudio en leveren programma’s aan, of maken deze in de studio in Sliedrecht. Bovendien beschikken ze over een goed gevulde radio-rugzak. Allen hebben ervaring in het maken van programma’s. Een aantal deed, of doet dat professioneel bij een regionale of landelijke omroep. De Stichting RTV-Holland werkt samen met de redactie van ‘Sliedrecht24’ Sliedrecht (zie http://www.sliedrecht24.nl/rtv-holland-zendt-precies-een-jaar-uit).
Via deze internetpagina kan via een rechtstreekse klik (luister banner) rechtsboven op de pagina: http://www.rtvholland.nl/live) geluisterd worden naar de internetomroep.  RTV Holland levert geluidsfragmenten aan voor deze internetpagina.  Radio luisteren, terwijl u leest, is dus mogelijk op deze lokale nieuwswebsite.
zzzzzzzislas-canariaslogo-20.jpg


Moet Spanje één uur terug naar de Greenwich-tijd?

MADRID - dinsdag 27 oktober 2015 - De Nationale Commissie voor Rationalisering van de Spaanse Tijd heeft, nu het land weer de wintertijd is ingegaan, nog maar eens het voorstel herhaald, om de klok op het Península (Schiereiland = het vasteland van Spanje) en op de Balearen één uur terug te zetten, terug dus naar de oorspronkelijke Greenwich-tijd (Greenwich Mean Time - GMT) (zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Greenwich_Mean_Time).

De klok 60 minuten terug zetten zou ten goede komen aan de productiviteit en werkschema’s in Spanje. Mocht de klok op het Iberisch Schiereiland (inclusief de Balearen), één uur worden teruggezet, dan zal heel Spanje hetzelfde tijdstip hebben als op de Canarische eilanden.
350px-Lengtegraden.pngGreenwich-tijd (GMT) Het aanhouden van de Greenwich-tijd is niet nieuw op het Península, daar men tot 16 maart 1942 deze tijd hanteerde; op de genoemde datum heeft men dit veranderd, samen met landen als Groot Brittannië en Portugal, in verband met de Tweede Wereldoorlog.

06628f201ad580a94033ff614e97f013_1349622284.jpg
zzzklokteruguuyophetpennsula.jpg

In die tijd besloten verschillende landen de tijd van Berlijn (Midden Europese Tijd - MET) (zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Midden-Europese_Tijd) te handhaven maar na de oorlog veranderden landen als Portugal en Groot Brittannië dit weer naar hun oude staat(dus terug naar GMT). Spanje handhaaft echter nog steeds het tijdstip van Berlijn (MET), omdat de toenmalige leider Franco dat zo wilde.
sanchez-rivera-acuerdan-islas-dejen-tener-hora-menos.jpg

U3Pic1.jpg

Vrije tijd
Dit maakt, dat de Spaanse tijden niet toereikend zijn en dat de Spanjaarden alles wat later doen, zoals de maaltijden gebruiken, het stoppen van de werkdag, vrije tijd, enz. Daarbij komt het probleem van de lange werkdagen in Spanje, aangezien men de werkdag op hetzelfde tijdstip begint als andere Europese landen, maar de werkdag later eindigt

Maaltijden
Vanwege de Spaanse uren zijn de schema’s van werk en privéleven moeilijk te combineren. Spanje is het EU-land waar de meeste uren worden besteed aan werken, ruim 200 uur meer dan het jaarlijkse Europese gemiddelde. In Spanje is het de gewoonte om te stoppen met werken voor het ontbijt (meestal is dit de ‘koffiepauze’ rond 11:00 uur, men verlaat de werkplek gaat 20 minuten tot een half uur in de patisserie, of kroeg om de hoek de inwendige mens versterken) of de lunch (siesta !); iets, wat in geen enkel ander Europees land gebeurt. In de andere landen gaat men later van huis met een goed ontbijt in de maag en rond het middaguur wordt gemiddeld 45 tot 60 minuten gestopt om te lunchen; voldoende tijd, om een goede maaltijd naar binnen te werken.
tijd.jpgWaar in Spanje
De Greenwich-tijdlijn (de Nulmeridiaan) loopt door Spanje, met name door de deelstaten Aragón en de Comunidad Valenciana. Een deel van de genoemde Deelstaten, plus Catalonië en de Balearen vallen in de tijdzone die gelijk is aan Nederland en België (MET), terwijl de rest van Spanje, net zoals bijvoorbeeld Portugal en de Canarische Eilanden, behoort tot de Greenwich-tijd (GMT); dat wil zeggen, dezelfde tijd die men ook in Groot Brittannië aanhoudt. Op diverse plaatsen in Aragon en de Comunidad Valenciana staan borden en monumenten om de Greenwich tijdlijn te markeren en aan te geven.
Siësta
De onafhankelijke Commissie heeft het voorstel nogmaals aan de Spaanse Regering voorgelegd, die eerdere voorstellen daartoe ook al in ontvangst heeft genomen, maar die tot nu toe nog geen actie heeft ondernomen en die tot nu toe ook de siesta niet officieel heeft afgeschaft (terwijl heel Europa werkt overdag, ligt Spanje drie tot vier uur nagenoeg plat).

De Commissie wil, dat Spanje wat dit betreft niet langer een buitenbeentje is in de Europese Unie.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-81.jpg 


Nederlands Consulaat in Barcelona
voor het publiek gesloten

BARCELONA - woensdag 2 september 2015 - Sinds 1 september 2015 is het niet meer mogelijk om reisdocumenten (paspoorten, identiteitskaarten, noodpaspoorten) en consulaire verklaringen (zoals bewijs van in leven zijn) aan te vragen op het honoraire consulaat in Barcelona.

Vanaf die datum moeten in Spanje aanvragen in persoon worden ingediend bij de Nederlandse ambassade in Madrid. De maatregel, van het sluiten van consulaten word  door Nederland in alle landen doorgevoerd als gevolg van bezuinigingen waartoe de Nederlandse Regering heeft besloten en is eerder in 2015  ingevoerd op de honorair consulaten in La Nucia, Torremolinos, Palma de Mallorca en Santa Cruz de Tenerife, het consulaat in Las Palmas de Gran Canaria is al langer gesloten.
consulaat1A.jpgNaast de Ambassade in Madrid is het mogelijk om reisdocumenten aan te vragen in Nederland, op Schiphol en bij enkele grensgemeenten.

De paspoortbalie op Schiphol accepteert Spaanse documenten bij het aanvragen van een reisdocument. Benodigde afschriften voor paspoortaanvraag worden geaccepteerd in het Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans aan de paspoortbalie op Schiphol.

Ook is het mogelijk om een paspoort aan te vragen op een Nederlandse ambassade in een ander land waar men tijdelijk verblijft. Sinds 9 maart 2014 is de geldigheidsduur van een paspoort voor volwassenen (vanaf 18 jaar) verlengd naar 10 jaar.

Consulaire verklaringen (zoals een Attestatie de Vita – Bewijs van in Leven zijn)  kan men op de Ambassade in Madrid aanvragen en in sommige gevallen bij lokale autoriteiten (Ayuntamiento - Gemeentehuis) en notarissen.

De Honorair Consul blijft in functie. Nederlanders kunnen in acute noodgevallen bij de Honorair Consul terecht voor beperkte consulaire dienstverlening. Daarnaast kunnen Nederlanders terecht bij de ambassade in Madrid. De website van de ambassade bevat de nodige informatie over consulaire dienstverlening en wordt steeds actueel gehouden: http://spanje.nlambassade.org
ZZZZZZAislas-canarias-84-33.jpg 


Consulaire Team naar de Canarische Eilanden

MADRID / CANARISCHE EILANDEN - maandag 11 mei 2015 - Het Consulaire Team van de Nederlandse ambassade te Madrid heeft het voornemen om in de maand mei naar de Canarische Eilanden te reizen. Tijdens dit bezoek kan een aanvraag ingediend worden voor een paspoort of identiteitskaart. Deze mogelijkheid staat open voor Nederlanders die door middel van een medische verklaring kunnen aantonen gedurende een lange periode niet in staat te zijn om in persoon naar Madrid te reizen.

Ook andere Nederlanders die door bijzondere omstandigheden de reis naar Madrid niet kunnen maken, kunnen zich in contact stellen met de ambassade om te bezien of zij in aanmerking komen voor een aanvraag voor een paspoort of identiteitskaart tijdens het bezoek aan de Canarische Eilanden.
minbuza_logo.gif producten-en-diensten.jpg
De medische verklaring dient te zijn opgesteld door een arts verbonden aan het INSS of u dient bij de apotheek een Certificado Medico Oficial te kopen en te laten invullen door uw arts. 

Voor verkrijging van informatie en het maken van een afspraak, verzoekt men u een E-mail te sturen naar mad-ca@minbuza.nl, of om telefonisch contact op te nemen op werkdagen van 10 tot 13 uur met de Consulaire Afdeling van de Ambassade Madrid, te bereiken op telefoonnummer 91 353 75 11/12.

Afhankelijk van de reactie van de geregistreerde Nederlanders op de Canarische Eilanden kunnen twee eilanden bezocht worden, nl. Tenerife en Gran Canaria.  Bewoners van de overige eilanden hebben de mogelijkheid hun voorkeur voor een van deze eilanden uit te spreken.

Indien uw verzoek voldoet aan de vereisten, zult u geïnformeerd worden over de voor de aanvraag te overleggen documenten en betaling.

Voor uw vragen omtrent het verkrijgen, of het vernieuwen van een Nederlands paspoort, en andere informatie die voor u als Nederlander in Spanje belangrijk kan zijn, verwijst men  u naar de internetpagina van Zijne Majesteits Ambassade in Madrid:
http://spanje.nlambassade.org
kleurlogoCanarias-7.png


Nieuwe regels
voor controle op handbagage
sinds 1 maart 2015
ook
op Spaanse
luchthavens

 SPANJE - maandag 2 maart 2015 - Sinds 1 maart 2015 zijn op alle Spaanse luchthavens nieuwe regels van kracht volgens Europese voorschrift waarbij handbagage extra gecontroleerd wordt op elektronische apparatuur, op zoek naar explosieven. Dat betekent, dat eenieder die vanaf een Spaanse luchthaven gaat vliegen, rekening moet houden met het feit dat er meer gecontroleerd wordt, wat inhoudt dat de wachtrijen bij de controleposten op de luchthavens langer worden.

Moet u vanuit Spanje vliegen, houdt er dan rekening mee dat u op tijd op de luchthaven bent. Met de invoering van nieuwe Europese regels wat betreft handbagage zal er extra gecontroleerd worden op elektronische apparatuur en alles waar maar een batterij inzit. Deze controles hebben te maken met een verscherpt toezicht, op zoek naar eventuele explosieven.
controle1.jpg
Wat houdt dit in?
Heel simpel, alles wat elektrisch is en/of batterijen heeft moet extra gecontroleerd worden. Hierbij moet men dus denken aan mobiele telefoons, tablets, laptops, haardrogers, elektrische tandenborstels, camera’s en al het speelgoed waar baterijen inzitten.

Waarom extra controles?
Omdat volgens gegevens van de veiligheidsmedewerkers in Europa, terroristen bezig zouden zijn met de ontwikkeling van een nieuwe manier van het aan boord van een vliegtuig brengen van explosieven. Dit zou mogelijk zijn via de handbagage door middel van elektronische apparatuur en batterijen. Daarom heeft de Europese Luchtvaartdienst besloten extra veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wachtrijen
De extra controles op Spaanse vliegvelden gaan ongeveer 17 miljoen euro extra kosten, omdat men extra apparatuur heeft moeten aanschaffen maar ook extra personeel moet inzetten. Of dit alles voldoende zal zijn om de rijen minder lang te maken moet nog blijken.

Bron: http://www.spanjevandaag.com
kleurlogoCanarias-7.png


Integratie Buitenlanders bevorderd
door
Duits-Nederlandse samenwerking
op
Radio Gáldar 107.9I

NOORD GRAN CANARIA - zaterdag 31 januari 2015 - Sinds kort draagt de redactie van ‘Gran Canaria actueel’ haar steentje bij aan de integratie (voor zover mogelijk) van voornamelijk Nederlands-sprekende buitenlanders in de Canarische samenleving en doet dit naast het dagelijks publiceren van nieuwsberichten op deze Internetpagina, nu ook - gedurende dit winterseizoen en voorjaar op elke laatste woensdag van de maand - via het wekelijkse radioprogramma ‘La Voz Alemana’ dat wordt uitgezonden op Radio Gáldar 107.9; de radiozender, die een venster wil bieden op vooral het Noorden van Gran Canaria.

'La Voz Alemana’
Het wekelijkse radioprogramma met de toepasselijke titel ‘La Voz Alemana’ wordt in de herfst en winter op woensdag om - Canarische tijd - 19:00 uur live uitgezonden door de lokale zender Radio Gáldar 107.9 en wordt - uiteraard in het Duits - gepresenteerd door de uit Berlijn afkomstige en in Puerto de Las Nieves (Agaete) wonende María (in het Spaans, alias: Mura) Graf.

Maria houdt op het Internet een blogspot bij over haar radioprogramma: http://lavozalemanaradiogaldar.blogspot.com.es

88889998777.jpg7751319057726g.jpg2015-01-28001Radiosendung-LaVozAlemana-RadioGldar-Copy.JPG 2015-01-28007Radiosendung-LaVozAlemana-RadioGldar.JPGDe hoofdredacteur van' Gran Canaria actueel' - Hans Camps (l.) - te gast bij Radio Gáldar 107.9 in het radioprogramma van Maria Graf: 'La Voz Alemana' (op woensdag 28 januari 2015).
 2015-01-28009Radiosendung-LaVozAlemana-RadioGldar.JPG 2015-01-28003Radiosendung-LaVozAlemana-RadioGldar.JPG
Woensdag 28 januari 2015: Maria Graf ; de geluidstechnicus van Radio Gáldar 107.9, en Hans Camps (rechter foto),  in de studio van Radio Gáldar 107.9
Herhaling en werdwijd beluisteren
Dit vooral informatieve radioprogramma wordt op de radiozender zelf herhaald op vrijdag om 19.00 uur en Internetgebruikers kunnen de muziek, presentaties en informatievoorziening op de regionale zender Radio Gáldar 107.9 - wereldwijd; waar, hoe en wanneer men maar wil - rechtstreeks beluisteren via:
http://www.ivoox.com/escuchar-online-radio-galdar-fm-107-9_tw_2456_1.html

7751319057726g.jpg
Uitzending gemist

Een uitzending van Maria Graf’s ‘La Voz Alemana’ gemist? Bijvoorbeeld die, waarin de hoofdredacteur van ‘Gran Canaria actueel’ zijn medewerking heeft verleend, dan hoeft dat geen probleem te zijn, want die kan men via het Internet - waar, hoe en wanneer men maar wil - terug beluisteren via I-Vox op:
http://www.ivoox.com/voz-alemana-28-enero-2015-audios-mp3_rf_4011508_1.html?autoplay=1&utm_source=play_button&utm_medium=email&utm_campaign=mail_subscription

88889998777-1.jpg2015-01-28008Radiosendung-LaVozAlemana-RadioGldar.JPG

Informatie:
Informatie over de programma’s van de regionale zender Radio Gáldar 107.9 treft u aan op de internetpagina:
http://radiogaldar.blogspot.com.es
kleurlogoCanarias-7.png 


Koenders aan ambassadeurs: ‘Buitenlandbeleid belangrijker dan ooit’

DEN HAAG - dinsdag 27 januari 2015 - Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft aan de ambassadeurs bij de opening van de ambassadeursconferentie op maandag 26 januari 2015 een opdracht meegegeven: ‘Moderne diplomatie gaat door, grijp de kansen om het werk flexibel in te vullen. Motiveer uw mensen en durf out-of-the-box te denken. En werk daar voor de Nederlandse burger.’

Volgens Koenders dreigt behalve de fysieke veiligheid, ook de economische en morele veiligheid van Nederland te worden aangetast. “Onze waarden staan onder druk door de opkomst van terroristische organisaties zoals ISIS en Boko Haram. Het is daarom des te belangrijker dat Nederland helder heeft welke waarden we willen uitdragen", stelt de minister. “Dat is een voorwaarde voor succesvolle diplomatie. Het is onmogelijk om herkenbaar Nederlands buitenlandbeleid te voeren als we binnen Nederland in de war zijn over wat we wereldwijd zouden moeten uitdragen”, heeft Koenders gezegd. Hij heeft zijn ambassadeurs dan ook opgeroepen om zoveel mogelijk binding te houden met de Nederlandse samenleving.
koendersspeech-01.jpg          Minister Koenders tijdens de openingsspeech van de Ambassadeursconferentie.
Toekomstbestendig buitenlandbeleid is belangrijker dan ooit. Een veiligheidsbeleid dat scherp aan de wind vaart met aandacht voor energiezekerheid, mensenrechten en klimaat is essentieel in deze tijden. Die doelen zijn niet altijd makkelijk in overeenstemming te brengen’, aldus Koenders.

Tot slot heeft Koenders zijn diplomaten een hart onder de riem gestoken voor hun intensieve werk van de afgelopen tijd. ‘Ik weet van collega’s en het bedrijfsleven hoe belangrijk zij het werk van de posten vinden en hoezeer zij uw dienstverlening waarderen. Nederlanders in het buitenland waarderen uw consulaire inzet,’ aldus de minister.

Het thema van de ambassadeursconferentie 2015 is ‘Voor Nederland, Wereldwijd: Diplomatie in een woelige wereld’. De opdracht van de Nederlandse diplomaten wereldwijd is om de Nederlandse belangen te behartigen. Tijdens sessies over onder meer geopolitiek, handelsbelangen, mensenrechten en Europese samenwerking delen de ambassadeurs de komende dagen hun ervaringen.
kleurlogoCanarias-7.png 


Een Nederlands paspoort
kan,
ná 1-9-2014 in Spanje
alleen bij de
Ambassade in Madrid
worden aangevraagd

MADRID - Semana Santa (de Goede Week) maandag 14 april 2014 -  Onderstaand plaatsen wij integraal de mededeling van de Rijksoverheid:

MEDEDELING VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN AAN NEDERLANDERS IN DE OMGEVING VAN TENERIFE, MALLORCA, LA NUCIA EN TORREMOLINOS

“Na 1 september 2014 zal het niet meer mogelijk zijn om reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten, noodpaspoorten en laissez-passers) en consulaire verklaringen (zoals bewijs van in leven zijn) aan te vragen op de honoraire consulaten in Santa Cruz de Tenerife, Palma de Mallorca, La Nucia en Torremolinos. Vanaf die datum moeten aanvragen in persoon worden ingediend bij de Nederlandse ambassade in Madrid. Daartoe dient u via de website van de ambassade een afspraak te maken. Deze maatregel, die door Nederland in alle landen wordt doorgevoerd, is het gevolg van bezuinigingen waartoe de regering heeft besloten en overwegingen rond de kwetsbare infrastructuur en veiligheid.

Daar staat tegenover dat het tegenwoordig mogelijk is om uw reisdocumenten aan te vragen in Nederland, op Schiphol en bij de gemeenten Den Haag, Enschede, Maastricht, Echt-Susteren, Oldambt, Montferland en Bergen op Zoom. Ook is het mogelijk om een reisdocument aan te vragen op een Nederlandse ambassade in een ander land waar u tijdelijk verblijft. Sinds 9 maart is bovendien de geldigheidsduur van een paspoort voor volwassenen (vanaf 18 jaar) verlengd naar 10 jaar.

Consulaire verklaringen kunt u op de Ambassade in Madrid aanvragen en in sommige gevallen bij de lokale autoriteiten en notarissen.

De Honorair Consuls blijven in functie. Nederlanders kunnen in acute noodgevallen bij de Honorair Consul terecht voor beperkte consulaire dienstverlening. Daarnaast kunnen Nederlanders terecht bij de ambassade in Madrid. De website van de ambassade bevat veel informatie over consulaire dienstverlening en wordt steeds actueel gehouden: http://spanje.nlambassade.org 
 Tot zover de integrale weergave:
MEDEDELING VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN AAN NEDERLANDERS IN DE OMGEVING VAN TENERIFE, MALLORCA, LA NUCIA EN TORREMOLINOS.
 
KORTOM:
De uitgifte van Nederlandse reisdocumenten gaat wereldwijd veranderen, ook in Spanje.
Vanaf 1 september 2014 vervalt het innemen van aanvragen en uitreiken van reisdocumenten bij de Honorair Consuls in Santa Cruz de Tenerife, Palma de
Mallorca, La Nucia en Torremolinos

Dit geldt ook voor visa ten behoeve van visumplichtige buitenlanders. Vanaf 1 september 2014 kunt u in Spanje hiervoor uitsluitend terecht bij de Nederlandse ambassade in Madrid. 

De overheid begrijpt, dat deze wijziging voor veel Nederlanders in Spanje praktische consequenties heeft. Om Nederlanders die een paspoort of identiteitskaart willen aanvragen, tegemoet te komen, zijn de volgende maatregelen genomen:

Langere geldigheid
Vanaf  9 maart 2014 zijn nieuwe paspoorten en identiteitskaarten voor personen vanaf 18 jaar voortaan tien in plaats van vijf jaar geldig.
Dit betekent, dat u in de toekomst slechts één keer in de tien jaar een nieuw paspoort / identiteitskaart zult hoeven aan te vragen.
Het tarief voor het aanvragen van een reisdocument wordt  verhoogd: €131,11 voor een paspoort en  €118,25 voor een identiteitskaart.
 
Waar wel uitgifte reisdocumenten?
1. Bij elke Nederlandse Ambassade en sommige Consulaten-Generaal. 
Identiteitskaarten kunnen alleen worden aangevraagd en uitgereikt bij een Nederlandse Ambassade binnen de Europese Unie, evenals in Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland en Zwitserland.

2. Bij de balie van de gemeente Haarlemmermeer op Schiphol (vertrekhal 1, zeven dagen per week van 07.00 uur tot 22.00 uur, op afspraak). U kunt dan uw paspoort bij aankomst op Schiphol aanvragen en het document ophalen als u weer uit Nederland vertrekt;

3. Op het stadhuis van de  Nederlandse (grens)gemeenten:
    - Oldambt,
    - Enschede,
    - Maastricht,  
    - Montferland,
    - Echt-Susteren,
    - Bergen op Zoom,
    - Den Haag (alleen op afspraak).
De Gemeente Bergeijk treft voorbereidingen om op 1 mei 2014 ook te starten met
paspoortafgifte aan niet ingezetenen. 

Bezoek vooraf de website van Rijksoverheid voor meer informatie over tarieven en de locatie waar u een reisdocument wilt aanvragen:  
http://www.rijksoverheid.nl
en zie o.a. ook:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/paspoort-aanvragen-in-het-buitenland

Wanneer u een Nederlands paspoort of identiteitskaart alleen aanvraagt voor de bevestiging van de Nederlandse nationaliteit, kunt u ook overwegen een ‘Bewijs van Nederlanderschap’ aan te vragen (dit kost €30,=); echter, dit bewijs is geen identiteitsdocument en hiermee kunt u niet reizen.

Voor het stellen van vragen kunt u terecht op het E-mailadres: mad-ca@minbuza.nl
kleurlogoCanarias-7.png


De Nederlandse kapitein van de sleep
“lacht zich een breuk”

‘Het in zee gestorte vliegtuig, dat een ponton bleek te zijn’ zo luidt de kop van het artikel in het Noordse dagblad NRK over het vals alarm van het ‘luchtvaartongeval’ op Gran Canaria.

Het Noorse dagblad NRK heeft een interview gemaakt met Willem Groenier, de kapitein van de Nederlandse sleepboot ‘Dutch Power’ die iedereen verraste door de commotie die eind maart 2014 is ontstaan op de Canarische Eilanden (en in Spanje), zelfs nadat de Dienst Luchtvaart Controle het valse alarm al minutenlang had bevestigd voordat 1-1-2 de melding toch op Twitter heeft geplaatst, “dat er een passagiersvliegtuig in zee ‘zou ‘zijn gestort.”

                                   (Links) de - ondertussen  ‘beruchte’ - foto
                                  die is gemaakt door Javier Celard Rodríguez 
                           en (rechts) de kapitein van de sleep, Willem Groenier.

De Noorse krant laat weten, dat de Nederlandse sleep zich op weg bevond tussen Nederland en Nigeria, met als deklast een gele hijskraan, die bij vergissing is aangezien voor een vliegtuig. Een vals alarm, waarover de kapitein van de sleep, Willem Groenier zich - vanwege de verwarring - een breuk heeft gelachen.”

In een verklaring die is opgetekend door NRK geeft de kapitein van de sleepboot ‘Dutch Power’ toe, “dat, vanuit de verte, men de sleep echt kan zien zo klein als een vlieg.”

Zwerm schepen, vliegtuigen en helikopters
In een interview met de Noorse krant, zegt Groenier, “zeer verrast te zijn geweest, betrokken te zijn geraakt bij een zwerm schepen, vliegtuigen en helikopters", maar waarbij al snel werd verteld, dat het een sleepboot was en geen vliegtuig, dat men meende vanaf de wal in Las Palmas de Gra n Canaria te hebben gezien.

De ponton ‘Dutch Power’, met als thuisbasis Scharendijke (Nederland), heeft tot en met 2 april 2014 afgemeerd gelegen in de haven van Arinaga (Gran Canaria), in afwachting van een weersverbetering, om naar Bonny (Nigeria) te varen, waar men - volgens planning - verwacht eind april 2014  aan te komen.

            Dit 'vals alarm' heeft de nodige commotie veroorzaakt op Gran Canaria.

Aanwezigheid op de sociale netwerken

De Noorse krant heeft ook de grote uitwerking benadrukt die deze gebeurtenis (lees: dit vals alarm) heeft veroorzaakt op sociale netwerken zoals Twitter, of Instagram en in de internationale communicatiemedia.

In het artikel maakt de krant melding van het blog van Javier Celard Rodríguez, een uit Vigo (Galicië) afkomstige man die op Gran Canaria woont, en die een vreemd object heeft waargenomen in het water; reden, waarom hij besloot, om er met zijn camera een foto van te maken. Bij uitvergroting van de foto moest hij - inderdaad - constateren, dat het niet om een Boing-737 ging zoals hij aanvankelijk had meegedeeld.
kleurlogoCanarias-7.png


HEMA
gaat notarismarkt op 

Notaris verkoopt rookworst

LEIDERDORP - Allerheiligen vrijdag 1 november 2013 - Bij een notariskantoor in Leiderdorp zijn op vrijdag 1 november rookworsten te koop. De actie is bedoeld als protest tegen de verkoop van notariële producten door de HEMA.

Notaris Pepijn de Vries van het kantoor benadrukt, dat de ludieke actie een serieuze boodschap heeft: 'Wij vinden het gevaarlijk en onverstandig, om testamenten en samenlevingscontracten via een formuliertje op internet aan te schaffen. Dat is namelijk maatwerk en geen eenheidsworst.'
notaris-rookworstanp-312_large.jpg

Eerder deze week maakte HEMA bekend scherp geprijsde notarisproducten te gaan verkopen.
De rookworsten zijn te koop bij een marktkraampje voor de deur van het notariskantoor. Een broodje kan men er niet bij krijgen. 'Het is gewoon een standaard worst,' aldus De Vries, 'geen maatwerk dus.'

De eenheidsworsten, die overigens niet bij de HEMA zijn ingeslagen, zijn verkrijgbaar tussen 10:00 en 16:00. Ze kosten één euro per stuk.

hema-anp312_large.jpg

HEMA gaat notarismarkt op
Consumenten kunnen voortaan via HEMA een standaard samenlevingscontract of testament regelen. De winkelketen heeft bekend gemaakt, gestart te zijn met de verkoop van deze producten.

De stukken worden online opgesteld. Het concept krijgt de consument via e-mail toegestuurd. De notaris neemt vervolgens contact op, om een afspraak te maken voor de ondertekening. Als dat bij de notaris is gebeurd, is de akte rechtsgeldig.

Voorlopig kan de consument kiezen uit ongeveer 30 notariskantoren. Dat moeten er in de toekomst meer worden, aldus een woordvoerster in een toelichting.

HEMA werkt met een vaste prijs van €125,= per akte. Gemiddeld liggen de prijzen voor een standaard samenlevingscontract of testament 50% hoger, aldus de HEMA-woordvoerster.

Alléén standaardwerk
Website www.DeGoedkoopsteNotaris.nl vindt het een opmerkelijk, maar interessant initiatief. De website vergelijkt al 15 jaar tarieven op de notarismarkt. Consumenten moeten wel goed oppassen dat deze tarieven alleen gelden bij standaardwerk, aldus DeGoedkoopsteNotaris. Wil men iets speciaals, of buiten de geijkte paden gaan, dan gaat dit scherpe tarief niet op. Het is dus alleen voor standaardwerk.

Voor het opmaken van een testament geldt, dat men voor slechts vier tientjes meer direct bij een notaris zit en, dat men dan niet alles zelf hoeft in te vullen. Daarnaast krijgt men persoonlijke aandacht en advies van de notaris.

Bron: DeGoedkoopsteNotaris / Tros Radar.
kleurlogoCanarias-7.png


Koninklijke Onderscheiding voor
voormalig NVC-gastvrouw
Ida Albers, in het 'Oranje'-zonnetje gezet

BAARN - maandag 2 september 2013 - De traditie wil, dat de Nederlandse Vereniging Canarias haar jaarlijkse zomer-reünie ergens  in Nederland organiseert,  telkenjare op 31 augustus, zijnde de geboortedag van wijlen Koningin Wilhelmina. En net als in 2012 heeft het NVC-bestuur ook voor 2013 gekozen voor een ontmoeting in het, centraal in Nederland gelegen, 'Pannenkoekenrestaurant  ‘t Jagershuis’  aan de Dorpsstraat in Lage Vuursche (gemeente Baarn). Een reünie, die dit jaar wel een heel bijzonder tintje heeft gekregen.

Het heeft namelijk Zijne  Majesteit de Koning behaagd, de onderscheiding in de orde van Oranje Nassau te verlenen aan Ida Albers, voor haar jarenlange verdiensten als bestuursmedewerkster /gastvrouw van de Nederlandse Vereniging Canarias (NVC) (zie: http://www.nvc-gc.nl).
                                                      Ida op Gran Canaria.    

                                                            Ida in Nederland.
Een nietsvermoedende Ida keek wat vreemd op, toen de burgemeester van Baarn, Jonkheer M.A. Roëll, compleet met ambtsketting, op het zonovergoten terras van het Pannenkoekenrestaurant verscheen en plaatsnam achter het kateder, om de Nederlandse goegemeente toe te spreken die, zeker in de wintermaanden, thuis is op de Canarische Eilanden en dan met name op Gran Canaria.
 


Gechaperonneerd door NVC-voorzitter Hans Koedijk, heeft Ida de bij de Koninklijke Onderscheiding behorende versierselen opgespeld en de Oorkonde uitgereikt gekregen, uit handen van de burgemeester van Baarn.
 
                                                

Vele lezers van ‘Gran Canaria actueel’ zullen mevrouw Albers-Kuipers, zeg maar  Ida, kennen als gastvrouw van de NVC; een vrijwilligerstaak die - socialer en persoonlijk betrokken kan haast niet meer - door Ida jarenlang trouw is vervuld als zijnde een van de trouwste NVC-leden.
 
Felicitaties voor de gedecoreerde van NVC-voorzitter Hans Koedijk
en van voormalig NVC-voorziter Frank Goldberg.
Zeker menig 30-ste april, als Koninginnedagviering op Gran  Canaria, zal veel NVC-leden bijblijven als steeds weer perfect georganiseerd door Ida en haar assistente, rechterhand Wil van Deventer-Elserman. Daarbij wist Ida, naast het organiseren van het nodige oranje, ook een door haarzelf  samengesteld 'oranjebitter' te creëren (neen, nog net niet zelf gestookt… de accijns was al betaald!).

En ook Sinterklaas kan meepraten over Ida’s activiteiten, want hij werd telkens rond zijn verjaardag door haar hoogstpersoonlijk, tussentijds teruggefloten van zijn bezoek aan Nederland, om in zijn thuisland acte de presence te geven voor de Nederlandse kinderen tijdens de Sinterklaasmiddag op het eiland Gran Canaria en voor de volwassenen op de maandelijkse NVC-koffieochtend.

Ook de organisatie van de opening van het NVC-seizoen, jaarlijks op 3 oktober - ‘Leidens Ontzet’ - was bij haar in goede handen, en Ida wist altijd aan Klaas van Restaurant 'De Volendammer’ exact te vertellen voor hoeveel personen hij ‘haring en wittebrood plus hutspot met klapstuk ’ had te bereiden voor de Nederlanders onder de Canarische zon.

Ook bij de NVC petanca club is Ida jarenlang een vertrouwd gezicht geweest en wist zij menig keer de jeu de boules-wisseltrofee in de wacht te slepen.

Van het regelen van touringcars tot het bedingen van een super voordelige prijs (ons bent zuunig!) voor een NVC-lunch of -diner, menig restauranthouder kan meepraten over Ida’s onderhandelingstechnieken. Ook de door Ida (uit eigen portemonnee) ter beschikking gestelde prijzen in de jaarlijkse kersttombola hebben de nodige NVC-leden verblijd.

 
Natuurlijk zijn wij niet volledig in deze opsomming, want het is haast ondoenlijk om alle taken te noemen die Ida jarenlang als vrijwilligster, belangeloos, trouw op zich heeft genomen als actief NVC-lid. En nu zij als erelid van de NVC in Nederland haar permanente domicilie heeft, wensen wij haar in het thuisland een welverdiende rust toe.

Van harte feliciteren wij Ida - namens onze lezers en vooral de leden van de NVC- met deze welverdiende onderscheiding en wensen haar, na het definitieve vertrek in 2013 uit Puerto Rico (gemeente Mogán), een aangenaam  en vooral gezond verblijf toe in Nederland.
kleurlogoCanarias-7.png


Het wonder van de ‘Astrid’

KINSDALE - donderdag 1 augustus 2013 - Luis Montaña i Moll de Alba, de 15-jarige zoon van een Canarische, heeft samen met 29 anderen de door motorpech ontstane  schipbreuk van het Nederlandse zeilschip, de tweemaster 'Astrid', overleefd voor de zuidkust van Ierland nabij Cork.

Het wonder van de ‘Astrid’, zo mag men definiëren wat er afgelopen week is gebeurd in de nabijheid van de Ierse stad Kinsdale.
De ‘Astrid’, een Nederlands opleidingszeilschip uit 1918, kapseisde met 23 jonge scholieren en 7 bemanningsleden aan boord, die er ondanks de sterke branding van de Keltische zee in zijn geslaagd, zonder kleerscheuren het schip te verlaten.

 
                                           De 'Astrid' in volle glorie.
Het schip, wat de leerlingen tot het laatst toe hebben proberen te redden, is op de rotsen gelopen van de Ierse zuidkust. Aan boord was de enige Spanjaard de 15-jarige Luis Montaña i Moll de Alba, de zoon van een Grancanaria, die erkent bang te zijn geweest.

De geplande route op de 25ste juli 2013 leek op het eerste gezicht eenvoudig; de ranke, 24 meter lange ‘Astrid’ zou slechts vijf kilometer varen, vanuit de stad Oysterhaven naar de haven van Kinsdasle. Met aan het hoofd de 63-jarige Pieter de Kam als kapitein. En samen met hem  nog zes bemanningsleden en 23 leerlingen afkomstig uit Engeland, Ierland, Nederland, Frankrijk en België, plus de Spanjaard Luis Montaña i Moll de Alba; die de opleidingsexpeditie waren begonnen op 15 juli 2013 in de Engelse stad Southampton.

Niets wees erop, dat de overtocht - die normaal maar een uur in beslag neemt- meer bewogen zou verlopen dan normaal. Vier meter hoge golven en sterke wind dreigden de reis om te zetten in een intense ervaring voor de jongeren. Men was niet alleen, men werd vergezeld door andere schepen die dezelfde vaarroute hadden.
                                 Einde oefening op en van de 'Astrid'.            
 
Halverwege de reis begon de situatie gecompliceerd te raken toen de scheepsmotor dienst weigerde. Dat leverde het zeilschip over aan de genade van de golven, waarop het heen en weer slingerde. Vervolgens kregen de leerlingen de belangrijkste les van hun verblijf tijdens de cursus; en waarschijnlijk, die van hun leven. Een les, die ze niet licht zullen vergeten. Op dat moment waren ze geen leerlingen meer, maar veranderden in bemanning, die als enige doel had, de ‘Astrid’ te redden van een bijna onvermijdelijke ondergang.

Luis Montaña had de taak om op de boegspriet te klimmen; de paal, die het mogelijk maakt de fok-zeilen op te tuigen. De overige leerlingen hielpen een handje mee, om de oppervlakte van de zeilen van het schip te vergroten.
“Iedereen wist wat men moest doen, we waren allemaal goed opgeleid;” heeft de 18-jarige Ier Daragh Comiskey gezegd tegen het dagblad ‘Daily Mail'.
Het schip begon er uit te zien zoals altijd, met de zeilen van de twee masten gehesen waarmee men een aanvaring met de rotsen wilde voorkomen, “maar de woeste zee en de overweldigend sterke wind maakten elke poging om van de rotsen weg te varen, onmogelijk” vertelt Luis Montaña.
13753597747771_large.jpg

Men heeft geprobeerd alles zo goed mogelijk te redden; zelfs met een, van een ander schip, over geworpen touw, dat ook niets heeft opgeleverd. De uren van de ‘Astrid’ waren geteld
De jongeren hebben hun reddingsvesten aangetrokken. Met hen, nog steeds in het interieur, begon het zeilschip  tegen de rotsen te stoten. De reddingsdiensten zijn erin geslaagd hen veilig en wel te redden, hoewel ze gezien hebben, hoe de ‘Astrid’ haar 95-jarige geschiedenis achter zich heeft gelaten, toen de romp begon te verdwijnen in de branding van de Keltische zee.
astrrrrrrid1_large.jpg

Dieven hebben hun slag geslagen op het gezonken zeilschip 
Ondertussen hebben dieven kostbare spullen geroofd van het gezonken zeilschip; zo heeft de eigenaar van het schip, Pieter de Kam, op woensdag 31 juli 2013 laten weten.

Van de kostbare scheepsbel en het kompas is het zeker, dat deze zijn meegenomen; van andere spullen is het nog onzeker, heeft een aangeslagen De Kam gezegd. Hij vermoedt zelf, dat de dieven vrijdagnacht op hoog tij hebben gewacht tot ze, duikend, ongezien hun slag konden slaan.

De berging van het schip kan nog weken duren. Het ligt op een diepte van 10 meter. Omdat het ongeluk in Ierse wateren heeft plaatsgevonden en het om een Nederlands schip gaat, zijn er twee bergingsbedrijven bij betrokken, heeft De Kam eerder al laten weten.
kleurlogoCanarias-7.png


Hoogstwaarschijnlijk in 2014
non plus ultra
voor het Nederlandse Consulaat in
 Santa Cruz de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE - woensdag 17 juli 2012 - Uit betrouwbare bron heeft ‘Gran Canaria actueel’ vernomen, dat hoogstwaarschijnlijk - en welhaast met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid - in de loop van 2014 het Consulaat van het Koninkrijk der Nederlanden in Santa Cruz de Tenerife gesloten zal worden.

Het Kabinet Rutte II (november 2012 - ????), ook wel het kabinet-Rutte/Asscher genoemd, moet nog eens 6 miljard euro (extra) bezuinigen en er is sprake van, dat ook het Ministerie van Buitenlandse Zaken daarbij niet buiten schot zal blijven.

Het Nederlands Consulaat voor de Canarische Eilanden bevindt zich, na de door het Kabinet Balkenende IV 2007-2010 (Minister Maxime Verhagen) wegbezuinigde post op Gran Canaria, alleen op het buureiland Tenerife. Nu is uitgelekt, dat naar alle waarschijnlijkheid - door de 6 miljard aan extra bezuinigingen die het Kabinet Rutte II zal moeten weten te vinden - ook het Nederlandse Consulaat in Santa Cruz Tenerife wegbezuinigd zal gaan worden en in de loop van 2014 voorgoed de deuren zal moeten sluiten: ‘non plus ultra’ (‘tot hier en niet verder’).

                                            Mogelijk in 2014: 'Non plus ultra'...

Mocht dit inderdaad zo zijn, dan zijn op de Canarische Eilanden residerende Nederlanders voor de vernieuwing van hun Nederlandse paspoort aangewezen op de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Madrid, of op de secretarie van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Andere op de Canarische Eilanden verblijvende Nederlanders kunnen (in noodgevallen) terecht bij de Ambassade in Madrid, of op de gemeentesecretarie van hun vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

Mochten zich ontwikkelingen in de richting van een definitieve sluiting van het Nederlandse Consulaat op Tenerife voordoen, dan houdt ‘Gran Canaria actueel’ en uiteraard de Nederlandse Ambassade in Madrid (http://spanje.nlambassade.org) u daarvan op de hoogte.
kleurlogoCanarias-7.png


Pili Carrera kleedt dochters van
Guillermo y Máxima

JAVEA - Dag van de Arbeid, 1 mei 2013 - Het Spaanse modehuis is blij verrast bij het zien, dat de drie dochters van het kersverse Nederlandse koningspaar Carrera creaties dragen

Het Spaanse kindermode-merk, Pili Carerra, heeft de eer gehad die drie dochters van de nieuwe Koning en Koningin van Nederland te kleden. Bij het betreden van het balkon van het Paleis op de Dam heeft iedereen kunnen zien, dat Catalina Amelia, Alejandra en Ariadna (uiteraard moet dit zijn: Catharina Amalia, Alexia en Ariane) kleding droegen van dit prestigieuze merk.

Als eerste, was het modehuis verrast om te zien, dat - na de die vraag men destijds heeft gesteld - men voor een zo belangrijke dag, toch gekozen heeft voor hun ontwerp. Bij Carrera heeft men alleen maar woorden van dank voor de Nederlandse Koninklijke Familie, voor het vertrouwen, dat men in hen heeft gesteld.


Guillermo y Máxima
, vergezeld door hun drie dochters.

Sinds de zomer van 2011 vertegenwoordigt Junior Fashion het Spaanse merk Pili Carrera in de Benelux: http://www.pilicarrera.com/es/inicio.html

Pili Carrera, is  opgericht in 1963 en heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een ‘lifestyle’-merk in het hogere segment.
De exclusieve collectie wordt in het eigen atelier in Vigo, Spanje geproduceerd en men heeft franchisewinkels over de hele wereld. Het aanbod van Pili Carrera bestaat o.a. uit baby- en kinderkleding met bijpassende accessoires, maar ook uit luxe meubeltjes voor de baby- en peuterkamer, beddengoed, accessoires en cadeauartikelen. De collectie is te bezichtigen en te bestellen in de vernieuwde showroom van Junior Fashion aan de Planetenweg 5 te Hoofddorp. Meer informatie: www.juniorfashion.nl

Pili Carrera is discreet over de contacten met het Koninklijk Huis, maar men mag niet vergeten, dat zij Catharina Amalia, de toekomstige Koningin der Nederlanden, hebben gekleed.Generale repetitie op 29 april 2013.

Maar men heeft niet alleen de gele jurkjes gekozen, ook op de dag voor de inhuldigingsceremonie, heeft men kunnen zien, dat toen alleen Amalia een wit, met geel en marineblauw, Pili Carrera-jurkje droeg; een model, dat men kan tegenkomen op de internetpagina van Pili Carrera.

Bij het zien van de historische foto’s, reageerde het modehuis met een bescheiden, "Gracias, gracias, gracias".
kleurlogoCanarias-7.png


Eerste Oranjemarkt in Playa del Inglés succesvol

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - dinsdag 30 april 2013 - De eerste Koninginnedagviering in de wijk El Veril in de toeristenwijk Playa del Inglés is rustig op gang gekomen.

Na wat kleine stroom-probleempjes heerst er een vrolijke en ontspannen sfeer, gezellige kraampjes met Nederlandse producten, veel bekende BCN’ers (Bekende Canarische Nederlanders) en in vrolijk oranje uitgedoste mensen.


 
   30 april 2013: El Veril, Playa del Inglés, gemeente San Bartolomé de Tirajana.
  
   30 april 2013: El Veril, Playa del Inglés, gemeente San Bartolomé de Tirajana.
Deze eerste keer, dat men in El Veril Koninginnedag viert, is tevens ook de laatste. Wil men volgend jaar Oranjefans op Gran Canaria tegemoet komen, dan mag men de viering van Koningsdag organiseren en wel jaarlijks op 27 april, in 2014 wordt Koning Willem Alexander 47 jaar, wat dan in Nederland - omdat het zondag is - gevierd wordt op zaterdag 26 april.


30 april 2013: Edificio
' Vista Nautica' aan de Avenida de Adeje, 300 - Armeñime - gemeente Adeje (Tenerife).

Getuige bovenstaande foto, heeft ook op Tenerife de nieuwe koning de Nederlandse - en zelfs Vlaamse! - overwinteraars  en  residenten niet ongemoeid gelaten.
kleurlogoCanarias-7.png


El Veril  viert Koninginnedag,
om Nederlandse toeristen te trekken

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zaterdag 27 april 2013 - Het winkelgebied organiseert o.a. een markt, levende muziek, een proeverij van Nederlandse producten, een straatoptocht, kinderspelen, een  loterij met als prijs gratis logies, het optreden van een DJ, en andere activiteiten, om Nederlandse toeristen te trekken. Bovendien is er een groot scherm waarop rechtstreeks de inhuldiging van koning Willem Alexander te volgen is.

De toeristenwijk El Veril en het Winkelcentrum ‘Águila Roja’, in Playa del Inglés organiseren op dinsdag 30 april 2013 de traditionele Festividad del Día de la Reina de Holanda (Koninginnedag) met als doel, Nederlandse toeristen aan te trekken, van wie er in 2012 ruim 290.000 Gran Canaria bezochten.


                                   De aankondiging van de viering van de
     
'Día de la Reina de Holanda' (Koninginnedag) in El Veril-Playa del Inglés
.
Het evenement wordt in opdracht van de ondernemers van het genoemde winkelcentrum uitgevoerd door Vip Events, in samenwerking met de Gemeente San Bartolomé de Tirajana, en valt samen met de abdicatie van la Reina Beatriz de Holanda ten gunste van haar zoon Guillermo Alejandro, die sinds 1890 de eerste mannelijke troonopvolger en koning zal zijn.

Zijne Majesteit Koning Willem Alexander
en
Hare Majesteit Koningin Máxima.
Het feest, met een brede waaier aan activiteiten, vindt plaats van 12:00 tot 02:00 uur in de omgeving van het Parque Europeo en het Winkelcentrum ‘Aguila Roja-El Veril’; het gebied, waar  in de hotels veel Nederlanders verblijven.

De voorzitter van de Ondernemersvereniging van El Veril, Luis Mosquera, herinnert eraan, dat de deze vereniging al jarenlang dit soort evenementen organiseert, zoals de viering van de Día Nacional de Irlanda (Nationale Feestdag van Ierland - Saint Patricks Day), “om te proberen het fysieke en economische aspect van het gebied te promoten.”

Sinds 1885 viert men in Nederland officieel Koninginnedag (El Día de la Reina). De viering ervan in de toeristenwijk Playa del Inglés dient een promotioneel belang, aldus Mosquera, die in de loop van het jaar soortgelijke evenementen organiseert die gewijd zijn aan andere nationaliteiten.
kleurlogoCanarias-7.png


Inhuldiging Koning Willem Alexander
rechtstreeks te volgen via YouTube 

AMSTERDAM - woensdag 24 april 2013 - De inhuldiging is 30 april niet alleen via de (satelliet)televisie te volgen, de plechtigheid en de feestelijkheden worden ook op YouTube live uitgezonden. Dat laat internetondernemer Ben Woldring (28) weten, die als lid van het Nationaal Comité Inhuldiging er persoonlijk voor heeft gezorgd, dat ook internetkijkers niets hoeven te missen van de troonswisseling.

“YouTube is in deze tijd net zo belangrijk als gewone tv. We krijgen verzoeken van Nederlanders van New York tot Shanghai die mee willen feesten. Via internet uitzenden op YouTube is dan veel praktischer”, zo vertelt Ben Woldring in het Algemeen Dagblad over de beslissing van het comité, om de beelden ook online uit te zenden.


De inhuldigingsplechtigheid en de feestelijkheden
 worden ook rechtstreeks uitgezonden via YouTube.

 

                                                                 
Ben Woldring.
Op woensdag 24 april 2013 presenteert Woldring met minister Liliane Ploumen (Buitenlandse Handel) eveneens een Google-pagina waarop Nederlanders overzee hun wensen voor de koning kunnen achterlaten. Ook lanceren zij een zogenoemde Google-‘hangout’ waar Nederlanders in den vreemde de inhuldiging live op kunnen meevieren.

 
                            John Ewbank hoofdcomponist Koningslied.
 
Beluister hier het Koningslied, video met liedtekst, (officiële uitgave):

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=h_lRn6oBwWY

Woldring, die op zijn 13e naam maakte met zijn vergelijkingssite Bellen.com en zich al jarenlang tot de vriendenkring van de prins mag rekenen, heeft ook geregeld, dat de applicatie voor het veel bekritiseerde Koningslied op tijd in de App Store is gekomen. Over de kritiek op het lied zegt hij: “Ik vind het heel pijnlijk, dat John Ewbank zich genoodzaakt voelde zijn song terug te trekken. Kritiek is prima, maar dit was niet netjes meer.”

Volg de Troonswisseling via NOS.nl, NOS apps en mobiel
De NOS-uitzendingen van 29 april en 30 april zijn rechtstreeks te volgen via de livestream op NOS.nl.
Mensen buiten Nederland kunnen terecht op het NOS Koningshuis YouTube-kanaal: NOS Koningshuis YouTube-kanaal.

Van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander wordt op 30 april de hele dag verslag gedaan op NOS.nl, de NOS apps en de mobiele site. Op de kaart van Nederland worden foto’s en video’s van sociale media met #troon geplaatst. In een twitterfeed worden de Koninklijk Huis verslaggevers in Amsterdam, onder wie NOS’ers Kysia Hekster en Menno Reemeijer, gevolgd.

In het dossier ‘Inhuldiging Koning Willem Alexander’ is nu al heel veel te vinden, o.a. een interactieve kaart van de Nieuwe Kerk. Op de kaart is te zien wie waar zit. Op het NOS Koningshuis YouTube-kanaal zijn Playlists aangemaakt over Beatrix, Willem-Alexander en Maxima.

Ook op de NOS apps voor Android, iPhone, Windows Phone en Blackberry is de livestream te volgen.

Klik hier voor he>K NOS Koningshuis YouTube-kanaal.

Klik hier voor de NOS apps.

Dinsdag viert men, tot prinses Amalia de troon bestijgt, voor de laatste keer Koninginnedag. De komende jaren wordt het Koningsdag, die gevierd wordt op 27 april.
kleurlogoCanarias-7.png


Rijksmuseum haalt Canarische Pers

CANARISCHE EILANDEN - maandag 15 april 2013 - Nederland heeft zich weer eens in de kijker weten te spelen in de Canarische pers, zelfs het dagblad ‘Canarias7’ heeft aandacht besteed aan de heropening van het Rijksmuseum.

De krant heeft dit gedaan met het plaatsen van een fotoserie die vergezeld gaat van de onderstaande tekst, waarin, traditiegetrouw, de Spanjaarden buitenlandse (eigen)namen op onnavolgbare wijze weten te verhaspelen c.q. te verkrachten:


Amsterdam presume de museo (5 fotos)
14/04/13 - Amsterdam festejó por todo lo alto la reinauguración del complejo Rijksmuseum, con lo más selecto del arte y la historia de Holanda. La reina Beatriz ejerció de maestra de ceremonias.”

Amsterdam beschikt over museum (5 foto's)
14-04-13- Amsterdam heeft in stijl de heropening van het Rikjsmuseum-complex gevierd, met de elite van de kunst en geschiedenis van Nederland. Koningin Beatrix trad op als ceremoniemeester(es).”kleurlogoCanarias-7.png


Het Nederlands Consulaat
voor de Canarische Eilanden
‘Bevlogen’ Marjolein Baan: “non plus ultra”

SANTA CRUZ DE TENERIFE -  vrijdag 7 september 2012 - Het Nederlands Consulaat voor de Canarische Eilanden bevindt zich, na de door het Kabinet Balkenende IV 2007-2010 (Minister Maxime Verhagen) wegbezuinigde post op Gran Canaria, alleen op het buureiland Tenerife. Verderop in dit artikel laten wij u nader kennis maken met de ‘bevlogen’ consulair-kantoormanager Marjolein Baan; de hiervoor gebruikte aanhalings- en sluittekens zullen u dan ook duidelijk worden.

Om te beginnen, geven we de essentiële en actuele documentatie betreffende het Nederlandse, honorair Consulaat voor de Canarische Eilanden en onderaan dit artikel treft u dan de volledige adresgegevens van het consulaat aan, samen met een handige routebeschrijving.

 
                               Stanley Weytjens en zijn echtgenote Kristine.

Stanley Leopold Weytjens
Zoals het zo mooi heet in de officiële, diplomatieke voertaal - het Frans - is de Chef de Poste de heer Stanley Leopold Weytjens.

De Vlaamse Stanley Weytjens is van beroep bedrijfsadviseur, informatica- en verzekeringsdeskundige en werkzaam voor de besloten vennootschap ‘Los Menceyes Tenerife Sur  SL’ - makelaardij in horeca-objecten.

De heer Weytjens is door Hare Majesteit de Koningin benoemd tot honorair consul, zoals blijkt uit de officiële dienstmededeling van de Kanselarij van het Spaanse Ministerie van Buitenlandse zaken:
“La Subdirección General de Cancillería del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en escrito 40113 de fecha 17 de octubre de 2004, comunica a esta Delegación del Gobierno lo siguiente:
"Cúmpleme informar a V.E. para su conocimiento y efectos oportunos que, con fecha 19 de enero de 2011, se ha aceptado el nombramiento del Sr. Stanley Leopold Weytjens, como Cónsul Honorario en el Consulado Honorario de Países Bajos en Santa Cruz de Tenerife".
Lo que se pone en su conocimiento a los efectos oportunos.
El Jefe de Gabinete de la Delegada del Gobierno en Canarias, Antonio Ortega Sarmiento.”

Maar omdat het publiek in het contact met het Nederlandse Consulaat in Santa Cruz de Tenerife voornamelijk te maken krijgt met de kantoor-manager, stellen wij u hier nader voor aan: Marjolein Baan.


Marjolein Baan.

Marjolein Baan
Tijdens ons bezoek aan het consulaat in Santa Cruz de Tenerife - we moesten er toch zijn voor het vernieuwen van ons paspoort  (tegenwoordig mét digitale vingerafdruk) - hebben we Marjolein geïnterviewd en, we willen de verkregen confidenties en informatie met u delen.

Als verrassend openingsmoment van dit interview vertelt Marjolein, dat ze ooit  zeilvlieg- en ultralight-piloot was tot aan 1984 bij  de ‘Zeilvliegschool Amsterdam’, waar Marjolein als zeilvlieginstructeur  piloten in spe de kunst van het vliegen met deltavleugels heeft bijgebracht.

We schrijven nu augustus 2012 en 28 jaar geleden is ze neergestreken op Tenerife, met de bedoeling hier - in een letterlijk en figuurlijk beter klimaat - eenzelfde zeilvliegschool op te zetten; een avontuur, dat tot 1986 heeft geduurd, maar wat gestopt is, omdat het vanwege o.a. de barrancos (ravijnen) een te gevaarlijke bezigheid was.
00323_large.jpg
En de geschiedenis is bekend, ondertussen is Marjolein al weer 21 jaar lang de ‘bevlogen’ consulair-kantoormanager van het Nederlandse consulaat in Santa Cruz de Tenerife.
00715_large.jpg
De bloem van de natie
Nu het sinds 26 juni 2012 verplicht is, om voor naar het buitenland reizende kinderen van alle leeftijden over een eigen paspoort c.q. identiteitskaart te beschikken, is Marjolein begonnen, met het aanleggen van een fotocollectie van de peuters en kleuters die bij haar op het kantoor al een paspoort hebben aangevraagd. En zo hangt de op de Canarische Eilanden residente bloem van de natie in Marjolein’s kantoor op de zijkant van de archiefkast.

Zie voor meer informatie over het paspoort/identiteitskaart voor een kind:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/vraag-en-antwoord/wanneer-heeft-mijn-kind-een-eigen-paspoort-of-identiteitskaart-nodig.html?ns_campaign=BZK_Paspoortbijschrijving&ro_adgrp=Paspoort_en_identificatie_ID_kind&ns_mchannel=sea&ns_source=google&ns_linkname=kinderen%20eigen%20paspoort&ns_fee=0.00&gclid=CI-Tgsix5LECFdKBfAodhnQAEA

  Op afspraak
Voor de goede orde laat Marjolein weten, dat voor het aanvragen van reisdocumenten in het consulaire kantoor op Tenerife, altijd vooraf een afspraak gemaakt dient te worden.
Nederlands Consulaat voor de Canarische Eilanden,
Calle Villalba Hervás, 5 - 3º
38002 Santa Cruz de Tenerife
Tel       : 922 27 17 21
Fax     : 922 24 02 87
E-mail: nlgovtfe@terra.es
             nlconsulaattfe@live.com

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 10:00 -13:00 uur, aanvraag reisdocumenten: op afspraak;
Op vrijdag: alle zaken *alleen* op afspraak.
(Tijdsverschil met Nederland: een uur vroeger.)

Routebeschrijving:
De voordeligste manier om vanaf Gran Canaria naar het consulaat te komen is: vanuit Las Palmas de Gran Canaria  per boot  met Rederij Armas (vaartijd 2,5uur), of  de snelste, vanuit Agaete - Puerto de Las Nieves, met rederij Fred.Olsen (vaartijd 75 minuten).

De veerboten leggen ongeveer 300 m vanaf het consulaat aan, dus een auto meebrengen is niet praktisch.
(Met uw rug naar zee ziet u - schuin links voor u - het hoofdkantoor van de BBVA-bank, de Calle Villalba Hervás loopt rechts van dat gebouw. Op de rechterhoek zit een kantoor van de ‘Barclays’ Bank en op de linker een ‘Movistar’-winkel.
Het consulaat is gevestigd aan de linkerzijde van de straat op Nº 5, (3e etage), voorbij Bar ‘Waikiki,’ maar vóór ‘VIBO Viajes’.

De voordeligste manier om vanaf de andere eilanden naar het consulaat te komen, is via de luchthaven Tenerife Norte en vandaar per bus, lijn 102, 107, of 108 - richting Santa Cruz de Tenerife (!)
U stapt uit op het centrale busstation (eindhalte) en gaat dan 1 verdieping omlaag; hier staan de stadsbussen. 
Met buslijn 914 rijdt u tot aan het adres: Calle Villalba Hervás 5 (dit is de bushalte voor reisbureau ‘VIBO Viajes’).  De ingang naar het Consulaat is direct links naast dit reisbureau. Het Consulaat  bevindt zich op de 3e verdieping.
kleurlogoCanarias-7.png


Grote reisorganisaties slaan de handen ineen

Vorming super-verbond reisbureaus  veroorzaakt
aardverschuiving in reiswereld

NEDERLAND - zaterdag 25 augustus 2012 - D-reizen, VakantieXperts, Thomas Cook Traveslhops en de Veluwe-reisbureaugroep gaan samenwerken en hebben op vrijdag 24 augustus 2012 de 'Dutch Travel Alliance' (DTA) gelanceerd.

Het is voor het eerst dat er zo’n ingrijpende samenwerking in de Nederlandse reisindustrie wordt aangegaan. Deze coöperatieve (inkoop)vereniging is goed voor een omzet in Nederland van meer dan een miljard euro per jaar.

 
(V.l.n.r.) Werner van Disseldorp (
Veluwegroep), Don Kaspers (Thomas Cook Travelshops), Hans Holterman (VakantieXperts), Steven van Nieuwenhuijzen (D-reizen) en Raimond van Maanen vormen het DTA-bestuur.

De bijna 500 reisbureaus die bij de vier deelnemende ketens zijn aangesloten, behouden hun eigen naam.

DTA zal met touroperators, hotels en vliegmaatschappijen harder onderhandelen over lagere prijzen, betere reisvoorwaarden, meer bestemmingen en producten, flexibele reisduur en ruimere vliegtijden.

Krachtenbundeling zorgt voor betere afspraken
Internationaal heeft DTA een samenwerking met QTA (Quality Travel Alliance) in Duitsland met meer dan 6.500 aangesloten reisbureaus.
Leveranciers hebben het voordeel collectief afspraken te kunnen maken met meerdere, voor hun belangrijke reisagenten. Dit zou de efficiency en daarmee de prijzen ten goede moeten komen.
Omdat de leden van DTA dicht bij de consument staan, bieden zij leveranciers ook een ingang, om hun aanbod beter op de wensen van de vakantiereiziger af te stemmen.

kleurlogoCanarias-7.png


Steeds meer controle op B&B-bedrijven in Spanje

SPANJE - maandag 6 augustus 2012 - In Spanje is het gedurende zeer lange tijd veel te gemakkelijk geweest om zomaar  pensions met ‘bed and breakfast’ (B&B’s) en/of kleinschalige boerderijterrassen te beginnen, zonder enige kennis van zaken, zonder vergunningen, zonder verzekeringen, zonder belastingen en verdere verplichtingen.

Gelukkig komt daar nu steeds meer controle op. Zo  zijn er een aantal maanden geleden in de provincie Granada ongeveer  vijftig illegale zaken aangeklaagd.Mede door televisieprogramma’s zoals  ‘Ik vertrek’ en ‘Vier in een bed’ zijn heel wat Nederlanders en Vlamingen plotsklaps naar Spanje getogen om een Bed and Breakfast uit te gaan baten. Zonder te voldoen aan al de wettelijke verplichtingen kan men dan al gauw de kamers veel goedkoper aanbieden wat oneerlijke concurrentie teweeg brengt, de kwaliteit naar beneden haalt en uitwassen creëert.

Eigenaren van B&B’s die in  Spanje aan alle eisen voldoen, kunnen dit initiatief alleen maar toejuichen en hopen, dat er verdere maatregelen in Spanje getroffen zullen worden, om mensen ervan te weerhouden zomaar iets te gaan opzetten.
zzzzzzzislas-canariaslogo-21.jpg


Pensionados strijden tegen zorgverzekering

STRAATSBURG - zondag 5 augustus 2012 - Gepensioneerden die in het buitenland wonen, maar verplicht in Nederland tegen ziektekosten zijn verzekerd, hebben een klacht ingediend bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Zo proberen zij van hun dure verzekering af te komen waar ze geen gebruik van maken.

De gepensioneerden, verenigd in de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland(zie: http://www.vngsint.com ), vragen het Hof om de Nederlandse staat te veroordelen wegens schending van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Hof_voor_de_Rechten_van_de_Mens).

Ongeveer  40.000 Nederlandse gepensioneerden in het buitenland betalen verplicht in Nederland premies voor de zorgverzekeringswet.
kleurlogoCanarias-7.png


'NIEUWSUUR'
Nederlandse koopjesjagers mikken op
huizenmarkt aan de Spaanse Costa

HILVERSUM - zaterdag 21 juli 2012 - Kijk op zaterdagavond 21 juli 2012   naar het televisieprogramma ‘Nieuwsuur’ op Nederland-2 om 22:00 uur NL-tijd (21:00 uur GMT- Canarische tijd). Na jaren van recessie en voorzichtigheid beleggen steeds meer Nederlanders hun geld weer in stenen - en wel in Spanje. Volgens hen is dit hét moment om in te stappen. ‘Nieuwsuur’ spreekt met een makelaar die de laatste tijd steeds meer Nederlanders ziet komen. Ook een gesprek met twee investeerders, die niet bang zijn voor een nieuwe crisis.

Steeds meer Nederlanders durven weer te investeren in vastgoed aan de Spaanse kust. In 2011 kochten buitenlandse investeerders bijna dertig procent méér dan het jaar ervoor.
header_large.jpg
Ingestort
De Spaanse vakantiehuizenmarkt is volledig ingestort. Lokale makelaars schatten de huizen nu soms wel de helft goedkoper dan voor de crisis. Hoewel het de vraag is of de bodem inmiddels is bereikt, zien Nederlandse koopjesjagers juist nu hun kans schoon: voor twee tot tweeënhalve ton kun je een vrijstaand huis kopen met een grote tuin en een zwembad. In Nederland koopt men daar een gemiddeld rijtjeshuis voor
397473_large.jpg

Contant geld
Het zijn vooral mensen met geld die kopen. De tijd dat men  gemakkelijk bij een Spaanse bank een hypotheek kreeg, is voorbij.  'Cash-buyers' worden ze in de regio genoemd: mensen die een paar ton op de bank hebben staan en die contant kunnen betalen. Voor hen is een huis aan de Spaanse kust een interessante belegging.

Een investeerder: "Als ik het geld op de bank laat staan, levert het weinig op aan rente. De aandelenmarkt is een casino geworden, waar je als individu geen invloed op hebt. Dan kan ik mijn geld beter steken in onroerend goed en dat met redelijk rendement verhuren, met de optie om het op een gegeven moment weer van de hand doen. Dat is leuk en levert misschien nog iets op voor later."

Keerzijde
Toch is er een keerzijde aan deze 'uitverkoop'. Want waar goedkoop gekocht wordt, wordt ook voor weinig verkocht. Veel mensen die noodgedwongen moeten verkopen, maken verlies of blijven zelfs met een schuld zitten. Het zijn veelal mensen die in de hoogtijdagen hebben gekocht en ook dachten geld te kunnen verdienen aan hun huis of appartement. Maar hun moment van in- en uitstappen is slecht gebleken.

Vragen en/of opmerkingen? Mail de makers: Rudy.Bouma@Nieuwsuur.nl en/of Monique.Wijnans@Nieuwsuur.nl.
kleurlogoCanarias-7.png


Zomervakantie 2012:
Geen noodpaspoort voor kinderen

NEDERLAND - vrijdag 22 juni 2012 - Vanaf dinsdag 26 juni 2012 hebben kinderen een eigen reisdocument nodig, om naar het buitenland te reizen. Bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders is dan niet meer voldoende. Minderjarigen worden bij de grens tegengehouden.

In maart hebben ongeveer  500.000 ouders een brief gekregen, met daarin de mededeling, dat de paspoortaanvragen voor 1 mei 2012 ingediend moesten zijn; dit, om er zeker van te zijn tijdig, voor de zomervakantie van 2012, een paspoort voor het kind te hebben.
 

Nederlandse marechaussee
De 240.000 kinderen die nu nog geen eigen paspoort of identiteitsbewijs hebben (en dat zouden er momenteel nog ongeveer 240.000 zijn), kunnen niet rekenen op een noodpaspoort in de zomervakantie van 2012. De Nederlandse marechaussee is niet van plan coulant te zijn. Ouders hebben volgens de marechaussee genoeg tijd gehad, om een reisdocument voor hun kind aan te vragen.

Ook hebben gemeenten ouders voldoende ingelicht, dat de regeling van kracht zou worden.
Alleen bij hoge uitzondering wordt een noodpaspoort gegeven, bijvoorbeeld aan een kind, dat vanwege een overlijden naar het buitenland moet.

Brief
In maart hebben ongeveer 500.000 ouders een brief gekregen, met daarin de mededeling, dat de paspoortaanvragen voor 1 mei 2012 ingediend moesten zijn; dit, om er zeker van te zijn tijdig (voor de zomervakantie van 2012) een paspoort voor het kind te hebben.

Europese regelgeving
Vanaf 26 juni 2012 hebben kinderen van alle leeftijden verplicht een eigen paspoort of ID-kaart nodig, als zij naar het buitenland reizen. Kinderen die zijn bijgeschreven in het paspoort van de ouder(s), worden niet geaccepteerd. Dat de bijschrijving vervalt, heeft geen gevolgen voor het paspoort van de ouders, dat blijft dus gewoon geldig. Europese Regelgeving bepaalt, dat 'één persoon per paspoort’ een verplichting wordt.

Fraude
Reden hiervoor is, dat er gemakkelijk fraude gepleegd kan worden met een reisdocument waar meerdere mensen in vermeld staan. Door voor iedereen afzonderlijk een reisdocument te verplichten, kan beter gecontroleerd worden, of het kind daadwerkelijk de persoon is die vermeld staat.
kleurlogoCanarias-7.png


Hoe kan men stemmen in het buitenland?

DEN HAAG - 7 mei 2012 - De verkiezing voor de Tweede Kamer der Staten Generaal is op 12 september 2012. Nederlanders die in het buitenlandwonen, kunnen ook hun stem uitbrengen. Stemmen kan alleen als u zich bij de gemeente Den Haag als kiezer laat registreren. Voor elke verkiezing bent u namelijk verplicht uzelf te registreren als kiezer. Ook als u zich voor eerdere verkiezingen al hebt geregistreerd.

Als u wilt stemmen, vult u het registratieformulier helemaal in. U vindt het formulier op de website:
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/burgerzaken/to/Registreren-als-kiezer-voor-Nederlanders-in-het-buitenland.htm
case-restzetels-tcm118-108818large.jpg

Als u al bent opgenomen in het zogenaamde ‘semipermanente bestand’ omdat uheeft opgegeven aan een volgende verkiezing mee te willen doen, of omdat u zich bij een voorgaande verkiezing heeft laten registreren, vul dan op het formulier uw dossiernummer XXXXXXXX in.
U ondertekent het formulier zelf.

U stuurt het formulier op met een kopie van uw bewijs van Nederlanderschap (over het algemeen een kopie van uw paspoort). U kunt de documenten per post sturen aan:
Gemeente Den Haag
Verkiezingen KBN
Postbus 12620
2500 DL Den Haag
Los Países Bajos

U mag de ondertekende documenten ook (ingescand) e-mailen naar:
kbn.verkiezingen@denhaag.nl

Verkiezingsuitslag
Als de stembureaus om 21.00 uur sluiten, worden de stemmen geteld. Het Centraal Stembureau in Den Haag verzamelt alle lokale uitslagen, telt deze op en stelt de uitslag van de verkiezingen vast.

Er wordt vastgesteld hoeveel zetels elke partij krijgt. Dan volgt de toedeling van de zetels aan de partijen. Kandidaten krijgen een zetel toegewezen in de volgorde van het aantal op hen uitgebrachte stemmen. In de praktijk krijgt de lijsttrekker de meeste stemmen en haalt slechts een beperkt aantal kandidaten het benodigde aantal voorkeursstemmen. De meeste kandidaten krijgen dan ook een zetel op grond van hun plaats op de lijst.

Kiesdeler en restzetels
In het Nederlandse kiesstelsel komt een partij pas in de Kamer als ze de zogenoemde kiesdeler haalt. De kiesdeler is het minimum aantal stemmen dat nodig is om één zetel in de Tweede Kamer te halen. De kiesdeler is het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen gedeeld door 150, het aantal Tweede Kamerzetels.

Restzetels
Die verdeling komt meestal niet precies uit. Er blijft eigenlijk altijd wel een rest over. De restzetels voor de Tweede Kamer worden verdeeld volgens het systeem van de grootste gemiddelden. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet een partij tenminste een zetel hebben behaald.

Voor meer informatie neemt u een kijkje op:
http://www.tweedekamer.nl/hoe_werkt_het/verkiezingen_en_kabinetsformatie/index.jsp
kleurlogoCanarias-7.png


12 september 2012
Algemene Verkiezingen  in Nederland

DEN HAAG - woensdag 25 april 2012 - Ongeveer 500.000 Nederlanders mogen vanuit het buitenland hun stem uitbrengen. Kiezers die in het buitenland wonen hebben tot 1 augustus de tijd om zich te registeren om te kunnen stemmen.

In juni 2010 zijn er vanuit het buitenland 33.849 geldige stemmen binnengekomen. Een magere opkomst van 7 %. De vraag is, hoeveel stemmen er in 2012 verloren zijn gegaan.

‘Half-permanent bestand’
Op basis van vorige verkiezingen heeft de  gemeente Den Haag ondertussen een ‘half-permanent bestand’ opgebouwd,  met kiezers in het buitenland, met daarin, momenteel,  80.000 namen en adressen. Dit wil zeggen, dat het grootste deel van de Nederlanders in het buitenland nog altijd niet als mogelijke kiezer geregistreerd staat.
verkiezingen-nederland800_large.jpg

Het Bureau Verkiezingen van de gemeente Den Haag moet ervoor zorgen, dat Nederlanders die in het buitenland wonen, hun stembiljetten krijgen. Daarvoor moeten zij zich wel hebben laten registreren. Vanaf 5 mei 2012 is het registratieformulier te downloaden op:
http://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/burgerzaken/to/Kiesrecht-voor-Nederlanders-in-het-buitenland.htm

B&W van Den Haag moeten binnen een week na ontvangst de registratie aanvaarden.
Uiterlijk zes weken voor de verkiezingsdag moet het formulier bij Den Haag of de ambassade binnen zijn.
Kiezers die in het buitenland wonen hebben dus tot 1 augustus de tijd zich te registeren, om te kunnen stemmen.

Emigranten en expats in Spanje die al bij adres officieel bij de Gemeent Den Haag bekend zijn, krijgen een registratieformulier toegestuurd, dat naar Den Haag - of naar de ambassade/het consulaat - moet worden opgestuurd, om vervolgens het stembiljet toegezonden te krijgen.
kleurlogoCanarias-7.png


D'66  wil 'expat-nota' van Kabinet


ROTTERDAM - zondag 22 april 2012 - D66 heeft op het partijcongres in Rotterdam een motie aangenomen die de Regering vraagt, om de rechten van expats te verduidelijken.

Aanleiding is de discussie over dubbele nationaliteit. De motie was ingediend door Eelco Keij, die vorig jaar als Nederlander in New York één van de opstellers was van een petitie voor het behoud van dubbele nationaliteit.  Maar de D66-motie gaat ook in op andere pijnpunten van Nederlanders in het buitenland.Zoals het niet kunnen aanvragen van DigiD zonder Nederlands postadres en de twee jaar geleden al door media gesignaleerde problemen bij het aanvragen en insturen van stemformulieren. De motie roept daarom op, om 'de invoering van electronisch stemmen vanuit het buitenland te bevorderen, inclusief het kunnen stemmen op Nederlandse consulaten wereldwijd'.  En ook, om het voor elke Nederlander in het buitenland mogelijk te maken een DigiD aan te vragen.

Tot slot roept de D66-motie het Kabinet op, om voor 1 januari 2013 te komen met een aparte 'expatnota'. Daarmee reageert de partij op de bij veel expats en emigranten onstane indruk, dat het huidige Kabinet steeds meer van hun rechten en toeslagen ter discussie stelt.
kleurlogoCanarias-7.png


Korting KOB:  Rechtsgelijkheid voor
Nederlanders in het  Buitenland 

HAARLEM - Goede Vrijdag 6 april 2012 - De in het buitenland wonende rechthebbenden op een Nederlandse AOW-uitkering zijn in het gelijk gesteld in het geschil over de maandelijkse Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB) van €33,65 bruto per maand (nett0 €33,09). Het Ministerie van Sociale Zaken overweegt in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Ondertussen blijft de KOB ingehouden worden op de AOW-uitkering.

De Rechtbank  in Haarlem heeft geoordeeld, dat de Nederlandse overheid ten onrechte heeft gekort op de AOW-uitkering van Nederlanders in het buitenland, door sinds juni 2011 niet langer een koopkracht-ondersteuning aan deze groep uit te betalen. Alleen AOW'ers die 90 % of meer van hun belasting in Nederland betalen, komen voor deze koopkracht-ondersteuning in aanmerking. 
aow-jpg_large.jpg
De rechter in Haarlem heeft geoordeeld, dat er geen relatie mag bestaan tussen het ontvangen van een tegemoetkoming en het belastingplichtig zijn. De procedure is gestart door een aantal Nederlanders in het buitenland die deze kortingsmaatregel als discriminerend ervaren.

Geschiedenis
In 2005 is de tegemoetkoming-AOW in het leven geroepen, om gepensioneerden te compenseren, omdat ze door koopkrachtdaling  minder te besteden hadden.

Deze AOW-tegemoetkoming is met een wijziging in het Nederlandse belastingstelsel in juni 2011 vervangen door een nieuwe regeling, de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB), waarbij de tegemoetkoming van €33,= voor gepensioneerden in het buitenland is komen te vervallen.

De Europese Commissie heeft de wijziging als on-Europees bestempeld. De Raad van State heeft eerder al geoordeeld,  dat de Nederlandse maatregel niet sluitend is: “Alle burgers moeten toegang hebben tot dezelfde sociale voorzieningen,” luidde destijds het advies aan de regering. De uitvoering van de KOB is echter niet in handen gegeven van de Belastingdienst, maar wordt gedaan via de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Terugwerkende kracht
Volgens de benadeelde ouderen zal het Nederland sieren, als de maatregel snel wordt aangepast en Nederlanders in het buitenland weer kunnen genieten van de tegemoetkoming van bruto €33,65  per maand (op jaarbasis bruto €403,80). Aangenomen wordt, dat de Nederlandse overheid ook het onderspit zal delven bij een eventueel beroep tegen de uitspraak van de rechter.

Het Ministerie van Sociale Zaken zegt, eerst de uitspraak van de rechter te zullen bestuderen, alvorens eventueel verdere stappen te ondernemen.
Of AOW'ers in het buitenland met terugwerkende kracht recht hebben op deze tegemoetkoming, kan de woordvoerder van Sociale Zaken nog niet zeggen
.

Uitspraak van het Hof
De redactie van 'Gran Canaria actueel' heeft, in dank, een E-mail ontvangen van de Heer Johannes Meijer met daarin de verwijzing naar:

http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BW0678%EF%BB%BF%C3%87%20%EF%BB%BF

waar de uitspraak van het Hof in zijn geheel is na te lezen.
kleurlogoCanarias-7.png


Open huis
bij het nieuwe 'consulaat' in  Barcelona

BARCELONA - donderdag 16 februari 2012 -  Per 1 maart 2012  sluit het Consulaat-generaal der Nederlanden in Barcelona officieel zijn deuren. Maar de Nederlandse vertegenwoordiging in de stad verdwijnt niet helemaal.

Een honorair consul neemt het stokje over en wordt daarbij bijgestaan door een zogenoemd Business Support Office.
nederlandse-consulaat-generaal-in-barcelona_large.jpg
De honorair consul houdt vanaf 20 februari 2012 kantoor in het Edificio Prisma langs de Diagonal op de vierde verdieping en het Business Support-team zal zich vestigen in hetzelfde gebouw op de zesde verdieping.

Nederlandse inwoners in de stad zijn uitgenodigd op 22 februari  2012, om een kijkje te komen nemen in de kantoren.  Voor de duidelijkheid: van een feestelijke opening is geen sprake. men kan een bezoek brengen tussen 12.00 en 14.00 uur op het adres:
Edificio ‘Prisma’, Avenida Diagonal 611-613, Barcelona.

Bron: www.spanjevandaag.com
kleurlogoCanarias-7.png


Spaanse televisie te bekijken via internet

SPANJE/NEDERLAND/BELGIË - zondag 29 januari 2012 - Voor hen die in het buitenland wonen en niet dagelijks de Spaanse televisie-uitzendingen kunnen bekijken, of voor iemand  die in Spanje woont en een bepaald programma gemist heeft, biedt het internet een oplossing. Alle bekende  kanalen  zijn  via het internet te bekijken en bieden video’s van hun eigen series, documentaires en nieuwsuitzendingen. De ideale manier, om Spaanse televisie te kijken wanneer en waar men maar wil en, zonder reclameblokken!

De televisiestations weten, dat internet steeds belangrijker aan het worden is, zeker nu surfen op het web sneller gaat dan voorheen dankzij ADSL aansluitingen. Uit een onderzoek blijkt, dat de Spanjaarden meer voor het computerscherm zitten dan, dat ze televisiekijken, respectievelijk 12,1 en 11,7 uur. Ook blijkt, dat 23% van de ondervraagden als men voor het computerscherm zit, gelijktig televisie kijkt of radio luistert.
tv_large.jpg

 

Eigen internetpagina’s en applicaties

In Spanje hebben de televisiestations ondertussen hun eigen internetpagina’s aangepast en gemoderniseerd, door veel video’s online te plaatsen. Meestal bieden deze websites ook de mogelijkheid, om rechtstreekse televisie-uitzendingen direct te bekijken. Daarnaast zijn veel internetbladzijden ook als ‘App’ voor op de Ipad of Tablet te downloaden, bijvoorbeeld  die van RTVE en MiTele.

RTVE
Goed voorbeeld van een zeer uitgebreide en moderne intenetpagina is die van RTVE.es, die naast de recente nieuwsberichten, een programmagids en uitgebreide programma-informatie ook honderden video’s aanbiedt die via ‘streaming’ bekeken kunnen worden. De video’s die de internetsurfer kan bekijken, zijn eigengemaakte producties, zoals actualiteitenprogramma’s, nieuwsuitzendingen, reportages en documentaires, maar ook andere programma’s en series waarvan RTVE de rechten heeft gekocht. Populair zijn momenteel lopende series,bijvoorbeeld: 'Águila Roja', het reportageprogramma 'Comando Actualidad', het documentaireprogramma 'Españoles en el Mundo' en ‘Destino España’.

La Sexta
Een van de pagina’s is die van LaSextaOn, van het kanaal La Sexta. Hierop zijn eigen gemaakte programma’s te zien zoals ‘Salvados’, ‘Quien vive ahí’, ‘Mundo oficina’, ‘Hoteles con encanto’ en ‘Supercasas’. Daarnaast kunnen ook nieuwsuitzendingen en documentaires achteraf bekeken worden.

Antena 3
Antena 3 Vídeos, bekend als ‘Modo salón’, is een goed alternatief, om de programma’s van Antena 3 te bekijken. Zo zijn de eigen series, zoals ‘El Barco’, ‘Bandolera’, ‘Toledo’, ‘Gran Hotel’ en ‘Hispania’ in hun geheel te bekijken (weliswaar met kleine reclame-onderbrekingen). Daarnaast zijn er ook documentaires, nieuwsuitzendingen en dagelijkse praatprogramma’s ter beschikking die via ‘streaming’ te bekijken zijn.

Telecinco en Cuatro
De televisiekanalen ‘Telecinco’ en ‘Cuatro’ zijn sinds eind 2010 gefuseerd en hebben al hun programma’s ‘online’ beschikbaar gesteld via hun internetpagina MiTele.es. Op deze uitgebreide internetpagina zijn eigen geproduceerde series te vinden, evenals  eigengemaakte documentaires en televisiefilms, vaak over actuele onderwerpen. Interessant zijn programma’s zoals ‘Callejeros Viajeros’, ‘21 días’, ‘Conexión Samanta’, ‘Callejeros’, ‘Desafío extremo’, ‘El líder de la manada’ (met Cesar Millan in het Spaans) en ‘Granjero busca esposa’, de Spaanse versie van ‘Boer zoekt vrouw’. MiTele.es heeft ook een V.O.-afdeling, wat staat voor ‘Version Original,’ waar series worden getoond die in de oorspronkelijke taal worden uitgezonden, dus niet in het Spaans nagesynchroniseerd.

Regionale zenders
Ook regionale televisiestations zijn actief op het internet , zoals het Catalaanse TV3, dat op de website ‘3alacarte’ veel documentaires en programma’s aanbiedt, in het Catalaans uiteraard. Telemadrid heeft op de eigen internetpagina diverse programma’s staan die online bekeken worden, net zoals het Baskische EITB en het Zuid-Spaanse Canal Sur.

Voordelen
Al met al, veel mogelijkheden, om de Spaanse programma’s niet alleen op de televisie, maar ook op het computerscherm te bekijken. Voordeel is, dat er op de computer geen vervelende reclameblokken - van soms wel 20 minuten - in de programma’s zitten. Daarnaast kan men programma’s bekijken op locaties en tijdstippen die men zelf kiest. Wel is de kwaliteit vaak minder, dan op de televisie, maar is alles duidelijk te zien. Dit geldt ook voor hen die een snelle internetverbinding  hebben, aangezien de programma’s in ‘streaming’ worden uitgezonden. Het kan voorkomen, dat sommige programma’s niet te zien zullen zijn in andere landen vanwege uitzendrechten etc.

Heeft u nog tips, opmerkingen, of commentaar te, dan kunt u ons dit via de kolom opmerkingen laten weten. Wij wensen u alvast veel kijkplezier!!

Bron: www.spanjevandaag.com
kleurlogoCanarias-7.png


 

kaart_canaria-5-25.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--204.jpg

zon-16.jpg

Maak jouw eigen website met JouwWeb