aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-77.jpg

d-22.jpg


Een gebouw met zonne panelen dat de hele stad van energie kan voorzien

Solli betoogt, ‘dat er  niets is zoals dat is in de wereld’

Het toeristencomplex, ontworpen door Kokoon Global, omvat een hoofdgebouw gebouwd met blauwe ramen die ook functioneren als zonnepanelen, die in staat zijn om schone energie te genereren om de locatie en het hele dorp La Aldea energie te leveren, volgens de journalist Per Jacob Solli, die is gericht op het bestrijden van verdenkingen over zijn bedrijf en het Caserones-project, dat ondanks zijn grootsheid nog steeds geen verwachtingen wekt bij de politieke en de zakelijke klasse.

Solli zegt dat hij dit project de afgelopen zes jaar heeft voorbereid en, “dat er geen gelijkenis bestaat in de hele wereld, omdat het een ruimte is die bestemd is voor een exclusief toerisme met een zeven sterren hotel, ziekenhuis, winkelcentrum, luxe restaurants, en sportgebieden.”
edificio-forrado.jpg
      
Schets van een van de ontwerpen die het bedrijf levert voor zijn project in La Aldea.
De architecten die het complex ontwerpen, gebruiken volgens de promotor de nieuwste technologieën op het gebied van alternatieve energie, omdat het de bedoeling is dat alle consumptie afkomstig is van duurzame bronnen, inclusief een vloot van hoogwaardige elektrische voertuigen om klanten over te brengen  van de toeristische luchthaven naar  het zuiden.

Kokoon Global wil dat het beheer van het bedrijf wordt uitgevoerd door een grote internationale hotelketen en heeft, volgens Solli, al onderhandeld met een tiental van hen, die nog niet allemaal op Gran Canaria zijn geïnstalleerd. In dit verband voerde hij aan, dat lokale toeristische bedrijven hun project niet als een wedstrijd zouden moeten zien, omdat ze naar verschillende klanten worden geleid. Integendeel, de komst van toerisme met een hoge economische capaciteit, als artiesten, of topsporters, kan het eiland op de kaart zetten van de exclusieve locaties van de wereld.

Klanten komen, voornamelijk uit de Verenigde Staten, vanwaar het nodige kapitaal komt om de werken te financieren, ter waarde van ongeveer een miljard euro. In het bezoek met zijn partners aan La Aldea, op 9 oktober 2018 , werd Solli vergezeld door onder andere Ron Atkinson, voormalig coach van Manchester United en Atlético de Madrid; en Terry Slater, muzikant en platenproducer.
000logo-1126.jpg


Disa neemt contact op met Huawei en Trina voor een nieuwe zonnepanelen installatie
op de Canarische Eilanden

GRANADILLA DE ABONA  - donderdag 25 oktober 2018 - De hernieuwbare dochteronderneming van oliemaatschappij Disa heeft zich tot Huawei en Trina Solar gewend voor de uitrusting van het nieuwe zonnepanelen-park dat in La Mulata, met drie megawatt stroom, in Granadilla de Abona, Tenerife.

Disa Renovables is van plan om 3.040 eenheden zonnepanelen van het merk Trina Solar  met een vermogen van 0,3 kilowatt te installeren. Huawei zal intussen aan de dochteronderneming van het oliebedrijf Demetrio Carceller 30 eenheden van de SUN 2000-omvormer leveren om 100 kilowatt vermogen toe te voegen.
DoLV4Y-aVsAA-i1NI-k2eC--620x349abc-2.jpg

Disa verwacht een investering van maximaal 2,2 miljoen euro.
000logo-693.jpg


Einde van zonbelasting en bureaucratie
wat betreft zonnepanelen Spanje

SPANJE - zondag 7 oktober 2018 - De huidige Socialistische Regering van premier Pedro Sánchez heeft per direct via een Koninklijk Besluit een einde gemaakt aan de zogenoemde zonbelasting en bureaucratische tegenwerkingen wat betreft zonnepanelen voor eigen gebruik. Dit houdt dus in, dat er een einde is gekomen aan de beruchte ‘impuesto al sol,’ wat een stimulans zal zijn voor de Spanjaarden om over te schakelen op eigen zonnepanelen.

Op vrijdag 5 oktober 2018  heeft de Spaanse Regering, aan de hand van het Ministerie van Ecologische Overgang via een Koninklijk Besluut  in de Ministerraad,  besloten dat er een eind komt aan de zonbelasting voor zonnepaneel-gebruikers die niet meer dan 100 kWh produceren.
52b0f1fd6ee3a68d3eecab9bac805752-2.jpg
Daarnaast zijn de overheids- en technische handelingen vereenvoudigd en is er een einde aan het tegenwerken van de installatie van zonnepanelen. Ook erkent de Spaanse Regering vanaf nu het recht op eigen gebruik voor persoonlijk, of meerdere gebruikers (zoals in een appartementencomplex). Men heeft dus het recht, om zelf elektriciteit op te wekken en te gebruiken zonder dat daar een belasting of kosten voor betaald dient te worden.

Aan de hand van de veranderingen in de wetten op het zonnepanelen-gebruik moet het voor de consument makkelijker worden om alternatieve energiebronnen te kunnen hebben in plaats van de traditionele manieren die door de elektriciteitsmaatschappijen worden aangeboden.

Het  zorgt ervoor, dat niet alleen de kosten voor de gebruikers omlaag kunnen gaan maar ook dat er minder gevraagd wordt van het elektriciteitsnet, er meer energie-onafhankelijkheid komt, en de gas uitstoot zal verminderen, wat weer ten goede komt aan het milieu. Daarnaast zal het gebruik van zonnepanelen banen creëren zoals de productie, installatie, en onderhoud van de installaties, aldus de Regering.

Het is een hele mijlpaal, omdat nadat de ‘impuesto del sol’  - in 2015 door de toenmalige conservatieve Regering van de Partido Popular (PP) en ministerpresident Rajoy werd ingesteld - dit ervoor zorgde dat Spanje van toonaangevend land op het gebied van groene energie wegzakte naar een land dat de schone energie tegenwerkte.

In maart 2018 is er door de PP in het congres (waar deze partij de meerderheid heeft) nog een veto uitgesproken tegen de afschaffing van de zonbelasting, terwijl dit door alle andere politieke partijen gesteund werd. Volgens de PP zou het opheffen van de zonbelasting inhouden dat de staatskas 162 miljoen euro minder zou binnenhalen.

Wat is zonbelasting
Volgens die wet (die nu is afgeschaft) moesten degenen die gebruik maken van zonnepanelen extra belasting betalen, de zogenoemde ‘impuesto al sol’. Deze moest betaald worden over elke kWh die geproduceerd wordt door de eigen installatie.

Dit werd gerechtvaardigd door het feit dat de elektriciteitsmaatschappijen geen stroom leveren aan de gebruikers van eigen zonnepanelen, en dus inkomsten mislopen terwijl men wel kosten maakt voor de infrastructuur.

Het is een belasting die bijna de helft is van de kWh-prijs welke de consument betaalde aan het stroombedrijf. “Solidariteit met de andere consumenten”, noemde de Regering dat in 2015 toen deze wet werd aangenomen.

Uitzonderingen
In principe zouden alle eigenaren die zonnepanelen, of een fotovoltaïsch-,productiesysteem hebben geïnstalleerd in hun huis, of eigendom, de zonbelasting moeten betalen. Er zijn echter enkele uitzonderingen, waarbij  men vrijgesteld was van de extra belasting, zoals bij installaties met minder dan 10 kWh stroom, en gebruikers van zonnepanelen op de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla. Ook gebruikers op de Balearen genoten van een vermindering van de zonbelasting.

Eigenaren van zonnepanelen die niet op het gewone stroomnetwerk zijn aangesloten, zoals als men in de natuur woont, of op een boot; hoefden de zonbelasting ook niet te betalen want zij maken immers geen gebruik van het vaste netwerk en zorgen dus ook niet voor kosten bij de energieleveranciers.

Praktijk
In de praktijk is echter gebleken dat niemand deze zonbelasting ooit betaald heeft in Spanje, maar alleen het feit dat deze bestaat heeft er bij de Spanjaarden voor gezorgd dat men besloot niet over te stappen op zonnepanelen. Zo zouden er ook boetes gegeven kunnen worden tussen de €6.000,=  en 60 miljoen euro.

Al met al leek het dus een storm in een groot glas water, en was de zonbelasting iets om mensen bang te maken. Het was echter wel een bangmakerij die de Spaanse Regering graag warm hield, omdat ze nu eenmaal zwaar beïnvloed werd (en nog steeds wordt) door de energiesector in het land (denk aan draaideuren politiek enz.).

Hoe meer potentiële zonne-energie gebruikers dachten, dat er extra belastingen gelden, de overheid en aanvraag moeilijk zijn, de kosten hoog zijn, en er hoge boetes golden als men niet aan de regels voldeed hoe meer mensen van het gebruik van zonnepanelen afzagen.
000logo-517.jpg


Einde in zicht
van de beruchte ‘zonbelasting’ in Spanje

SPANJE - zaterdag 16 juni 2018 - Het lijkt erop dat er een nieuw tijdperk aankomt in Spanje nu men binnen de Europese Unie (EU) besloten heeft dat elke vorm van beletting van de burger - om zelf elektriciteit op te wekken - verboden gaat worden vanaf 2021. De huidige Spaanse socialistische regering Sánchez heeft  al aangegeven dat er een verandering van energiebeleid komt en dat is medio juni 2018  duidelijk geworden nadat de EU een overeenkomst heeft weten te bereiken wat betreft een pakket  met maatregelen die voor 2030 plaats moeten vinden.

In de EU tekst die volgens de krant 'El Confidencial' nog correct uitgewerkt moet worden, staat een belangrijke zin: “el derecho al ser autoconsumidor” (“het recht op zelf gebruik .) Dat houdt in,  dat het hele pakket van belemmerende bureaucratische eisen, belastingen en hoge bijkomende kosten, niet meer mag in Spanje en in andere EU-landen; waarbij eenieder het recht heeft om door middel van zonnepanelen, batterijen,-en/of kleine windmolens de eigen stroom op te wekken en op te slaan.
a6053fc1dfc75a62e197e72c12568063.jpg
imagen-sin-titulo-14.jpg                 De minister van Transición Ecológica (Ecologische Overdrcht), Teresa Ribera,
                            
heeft al laten weten dat ze de ‘zonbelasting’ wil intrekken
De conservatieve PP van de Mariano Rajoy regering belette tot nu toe deze Europese overeenkomst en was geen voorstander van zonnepanelen enz. voor eigen gebruik, en stelde zelfs via een niet goed doordachte ‘’zonbelasting  - die bedacht werd om mensen te ontmoedigen, maar in de praktijk niet werd toegepast -  dat particulieren belasting zouden moeten betalen voor het opwekken van eigen stroom.

Daar zal dus binnen een of twee jaar een einde aan moeten komen, waarna het de inwoners van Spanje makkelijker gemaakt moet worden om zonnepanelen te plaatsen en eventueel batterijen te gebruiken om de teveel gemaakte stroom op te slaan. Op de Canarische Eilanden wordt door de Cabildos (Eilandbesturen) al subsidie verstrekt bij het plaatsen van zonnepanelen op de woning.

In de overeenkomst die men bereikt heeft met de EU staat ook, dat men het recht heeft om teveel opgewekte elektriciteit aan het net te verkopen tegen de marktprijs. Vanaf juni 2018  wordt teveel opgewekte stroom in Spanje door het net gebruikt maar krijgt de opwekker er geen cent voor. Vooral dit laatste punt in de overeenkomst is iets wat de traditionele elektriciteitsmaatschappijen niet leuk vinden.

Deze nieuwe EU-maatregelen zullen van kracht worden in 2021; waarbij  landen zes maanden de tijd hebben om hun energiewetten aan te passen. Vanaf 2021 zullen de inwoners van Spanje dus de mogelijkheid hebben om zonder bureaucratische belemmeringen en overdreven extra kosten zonnepanelen, windmolens,  en batterijen te plaatsen om eigen elektriciteit op te wekken.

Dat is een hele stap voorwaarts in het groene stroom beleid in Spanje en het kan het begin zijn van een grote energie-toename, daar verwacht wordt dat veel inwoners van Spanje nu zonnepanelen zullen gaan plaatsen. Spanje  - en zeker de deelstaat Canarias - blijft immers het EU-land waar de meeste zonuren te vinden zijn en waar tot nu toe het minste gebruik werd gemaakt van deze gratis energiebron… ¡Vamos a ver!
zzzzslas-canariaslogo-kopie-kopie-8.jpg


Het Cabildo (Eilandbestuur) keurt de eerste subsidie van €150.000,= goed voor het installeren van zonnepanelen op woningen op Gran Canaria  

GRAN CANARIA - zondag 3 juni 2018 - Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria heeft op vrijdag 1 juni 2018 de eerste aanvraag goedgekeurd voor subsidies op de installatie van zonnepanelen op woningen voor een bedrag van in totaal €150.000
Zoals uitgelegd door de minister van Energie van het Cabildo (Eilandbestuur), Raúl García Brink, is het de bedoeling om de eigen consumptie te bevorderen en om te evolueren naar een nieuw model dat het mogelijk maakt om door hernieuwbare energie de maximaal mogelijke energie-soevereiniteit te bereiken.

Dit initiatief kan ten goede komen aan natuurlijke personen en Verenigungen van Eigenaren van van huizen, of gebouwen op Gran Canaria die een index van elektrisch eigen verbruik van meer dan 80% hebben, dat wil zeggen die is verkregen uit de opgewekte en verbruikte energie in verhouding tot het totaal, gegenereerd door de geïnstalleerde zonnepanelen.

Placa-solar-domestica-Monsolarcom_EDIIMA20160408_0168_18-1.jpg

Het te subsidiëren bedrag in elk project is €1,= per geïnstalleerde watt, met een vermogensbeperking van 3000 watt, heeft García Brink gezegd. De uiterste datum voor het indienen van aanvragen is 31 december, of tot het subsidie-budget is opgebruikt.

De aanvragen kunnen via de computer worden ingediend via een toepassing die beschikbaar is op de internetpagina van het Consejo Insular de la Energía (Ministerie van Energie) van Gran Canaria) op:  www.energiagrancanaria.com/subvenciones.
Om de verwerking van de procedure te vergemakkelijken, kunnen aanvragers kiezen voor het toepassen van een laagspanningsinstallatiebedrijf als vertegenwoordiger voor het beheer.

Het Cabildo (Eilandbestuur) laat weten dat deze subsidies zijn opgenomen in het Plan Estratégico de Subvenciones (Subsidie Beleidsplan) om energie-efficiëntie te bereiken, waarbij geld wordt bespaard en ook het spoor op de planeet wordt verkleind door hernieuwbare, schonere, en meer milieuvriendelijke brandstof, dan fossiele brandstof.

Bovendien zijn de zonnepanelen  verenigbaar met andere subsidies, of inkomsten voor hetzelfde concept van andere overheidsdiensten, of particuliere entiteiten, op voorwaarde dat de som van alle niet meer bedraagt dan 100% van de totale kosten van de installatie.

Deze eerste lijn van subsidies voor de promotie van zonnepanelen- energie zal vóór het einde van 2018 worden aangevuld met een andere, specifiek voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB).  Het doel is om een impuls te geven aan de implementatie van hernieuwbare energie in woningen en bedrijven, samen met andere initiatieven van het Cabildo (het Eilandbestuur)  om de uitwerking  van de klimaatverandering te minimaliseren en naar het model van 'ecoisla' (‘economisch eiland’) toe te werken.
00000slas-canariaslogo-711.jpg


Schone energie en recreatiecentrum

ARRECIFE - donderdag 10 mei 2018 - De installatie van zonnepanelen in de wijk Maneje van Arrecife, die binnenkort zullen  worden geïnstalleerd, kan een veel ambitieuzer en moderner project zijn dan aanvankelijk is ingeschat, omdat het een 1,9 megawatt zonne-energiecentrale huisvest om 30% van de water consumptie te  stimuleren op het eiland; en tegelijkertijd een centrum voor sport, recreatie, en toneel; met een oppervlakte van 16.000 vierkante meter

Hoewel het op dit moment nog gaat om een meer complete ontwikkeling, begint het Consorcio de Aguas (Waterschap) al met de mogelijkheid te spelen dat de toekomstige installatie van zonnepanelen in deze wijk van Arrecife, gelegen tegenover het project Vivero Musical van het  Cabildo (Eilandbestuur) van Lanzarote, niet alleen kan dienen als een van de belangrijkste centra voor de opwekking van hernieuwbare energie van het eiland, maar ook als een macro-centrum voor recreatie, sport, en amusement, in een deel van de hoofdstad met meer mogelijkheden voor toekomstige ontwikkeling.

image_content_3441828_20180502134134.jpgEen ontwerpafbeelding van  de toepassingen onder de structuur van de1.600 zonnepanelen.
Het project bestaat uit het herstellen van het oude waterbassin van Maneje - dat al tientallen jaren verwaarloosd was - van meer dan 16.000 vierkante meter, en volledig bedekt door een vrijdragende constructie met meer dan 7.000 zonnepanelen, die 1,9 megawatt stroom zullen garanderen, voldoende om ruim 30% van het verbruikte water op het eiland te stimuleren, waardoor niet alleen energie wordt bespaard, maar ook de elektriciteitsrekeningen die worden betaald door het Consorcio de Aguas (Waterschap) aanzienlijk worden verlaagd.

Bovendien zal het huidige ontwerp van de bouwkundige structuur die deze zonnepanelen  zal ondersteunen, de project-technici in staat stellen tegelijkertijd daaronder een ruimte te ontwerpen met de capaciteit om een modern centrum te installeren voor vrije tijd, sport en podium, met tribunes voor optredens en muzikale evenementen, concerten, toernooien, en sportfestivals.
00000slas-canariaslogo-556.jpg


Subsidies voor het installeren van zonnepanelen
op woonhuizen en bedrijven

GRAN CANARIA - zaterdag 14 april 2018 - Het Cabildo (Eilandbestuur) van  Gran Canaria zal voor de eerste keer in de komende weken subsidies aankondigen voor de installatie van placas fotovoltaicas (zonnepanelen) op woningen en fabrieken, aldus de minister van Energie, Raúl García Brink, tijdens de toespraak die hij heeft gehouden tijdens de  III Jornadas sobre Cooperación y Desarrollo (Derde Conferentie over Samenwerking en Ontwikkeling) van de Real Sociedad Económica Amigos del País de Gran Canaria (Koninklijke Economische Maatschappij van het Land op Gran Canaria).

De subsidie zal tussen de €170.000,=  en €200.000,= bedragen en maakt deel uit van de maatregelen die het Cabildo  (Eilandbestuur) heeft genomen om de invoering van hernieuwbare energie te bevorderen; ook voor zelfconsumptie, heeft de minister toegevoegd, die heeft opgemerkt dat de aankondiging waarschijnlijk in mei 2018 zal verschijnen en het Cabildo  (Eilandbestuur de bevolking over de bases en vereisten zal informeren om te profiteren van deze ‘empujón”’ (‘duw’) voor particulieren om de zonnepanelen te installeren.

ConferenciaRSEAPGC.jpg“Het doel is, om zelfconsumptie op een bepaald niveau te bevorderen en zonne-energie is een geweldige kans omdat we hier enorme mogelijkheden hebben, maar de ontwikkeling die we hebben nog steeds klein is," heeft de minister gezegd.

De minister - die op donderdag 12 april 20918 de conferentie ‘El Cabildo de Gran Canaria ante los retos del XXI’ (‘Het Eilandbestuur van van Gran Canaria met uitzicht op de uitdagingen van de 21dte Eeuw)  heeft aangeboden-  heeft laten weten dat de overheid in november 2017 het subsidie-beleidsplan heeft goedgekeurd dat is gericht op het uitvoeren van energie/efficiëntie-studies en het aanmoedigen van het gebruik van alternatieve energie voor particulieren en bedrijven, die op deze manier op het punt staat het licht te zien samen met andere acties gericht op het minimaliseren van de uitwerking van klimaatverandering en het bereiken van maximale energie-soevereiniteit door hernieuwbare energiebronnen.

De grote veranderingen, heeft hij gezegd, ontstaan met de som van andere kleinere, van de overheden, maar ook van elk huishouden. Daarnaast heeft het Cabildo (Eilandbestuur) in 2016 de Grupo de Acción Climática (Klimaat Actiegroep) gelanceerd bestaande uit onafhankelijke wetenschappers, de twee Canarische universiteiten, de ITC, en verschillende milieuorganisaties; met als doel, dat het maatschappelijk middenveld kan werken en hun criteria kan bijdragen aan de definitie en ontwikkeling van acties op het gebied van klimaatverandering.

Het Eilandbestuur  is ook bezig met de ontwikkeling van de het klimaatveranderingsbeleid van Gran Canaria dat eind mei 2018  een routekaart zal hebben die tot 2030 primaire- en overgangs-acties omvat.

De Eilandministerie Energie, opgericht in het huidige mandaat, heeft een begroting van meer dan twee miljoen euro in 2018  en coördineert hjet Burgemeestersconvenant dat 15 gemeenten op het eiland bij elkaar brengt die betrokken zijn bij de ontwikkeling van actieplannen voor klimaat en duurzame energie met de hulp van een tiental ingenieurs die hiervoor zijn opgeleid. Het Minustreie is ook bezig met het voorbereiden van een diagnose van risico's, kwetsbaarheden en aanpassing aan de klimaatverandering op Gran Canaria. Het doel is om de uitstoot van kooldioxide tegen 2030 met 40 procent te verminderen.

Het Cabildo (Eilandbestuur) heeft ook een overeenkomst getekend met Involcan om de ontwikkeling van het geothermisch-potentieel van Gran Canaria te analyseren door middel van veldwerk en om het elektriciteitsopwekkingssysteem te bepalen dat het meest optimaal is voor het eiland. Meer dan 3.500 locaties zijn al geanalyseerd en voor het einde van 2018 zullen er conclusies zijn na een investering van een half miljoen euro.

García Brink heeft een gedetailleerd overzicht gegeven van andere acties, zoals het oplaadnetwerk van elektrische voertuigen in 17 gemeenten van het eiland, naast het houden viering van de tweede Movelec-beurs in Infecar op 27 en 28 april 2018 over dit soort auto's.

Het Cabildo (Eilandbestuur) promoot ook dit jaar windmolenparken op grondpercelen die ze bezitten, zoals het milieucomplex van Juan Grande, dat in 2018  met  twee megawatt wordt aanbesteed, naast een ander windmolenpark dat gepland staat in Agüimes.
Anderzijds zullen de parkeergarages van Infecar een installatie van zonnepanelen krijgen voor eigen verbruik van 94,5 kWp, naast de zelfvoorzienings-installatie van 36 kilowatt die al is gecontracteerd voor de centrale parkeergarage van het Cabildo (Eilandbestuur).

Omdat de Sociedad de Promoción Económica (Economische Promotie Maatschappij) ook deelneemt aan de acties om de nieuwe Eeuw tegemoet te treden met de Intelligente Eiland-programma's, inclusief een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor (bos)branden, evenals incident- en noodbeheer, een toezicht-project en controle van het water- en leknetwerk, en een derde partij die al een aanbesteding heeft gedaan voor intelligente schermen voor openbaar vervoer.
00000slas-canariaslogo-356.jpg


Het Europese Parlement stemt tegen
de ‘impuesta al sol’ (‘belasting op de zon’) in Spanje

Het Europese Parlement keurt het doel goed om in 2030 voor 35% hernieuwbare energie te hebben

Het amendement dat landen oproept geen belasting te heffen op eigen verbruik van energie is door een meerderheid van het Europees Parlement op de proef gesteld, dat nu met de Europese Raad en de Europese Commissie moet onderhandelen

STRAATSBURG -  vrijdag 23 februari 2017 - Het Europees Parlement heeft op woensdag 21 februari 2018 de Europese richtlijn inzake hernieuwbare energie goedgekeurd, waarin wordt voorgesteld dat tegen 2030 35% van het EU-energieverbruik afkomstig is van 'groene' technologieën.
De tekst wijdt ook een sectie aan eigen verbruik, waarin men specificeert dat consumenten het recht hebben om de elektriciteit die zij produceren en opslaan, "te gebruiken zonder het betalen van enige heffing, tarief, of belasting." Daarom moeten de lidstaten niet verplicht een type heffing opleggen, zoals de ‘zonbelasting" momenteel in Spanje doet.

imagen-sin-titulo-12.jpg el-caballo-de-troya-que-ha-dejado-el-tc-en-el-sistema-electrico-con-su-ultima-sentencia.jpg

el-consejo-europeo-avala-el-impuesto-al-sol-del-autoconsumo-electrico-en-espana.jpg impuesto-sol-espana.jpg

'Impuesto al Sol'
De Spaanse Regering heeft in 2015, met de Canario  José Manuel Soria aan het hoofd van het ministerie van Energie, een Koninklijk Besluit goedgekeurd, dat eigenverbruik-faciliteiten met geïnstalleerd vermogen van meer dan 10kW verplicht stelt om onmiddellijk een heffing op zelf geproduceerde en verbruikte elektriciteit te betalen. 
el-caballo-de-troy-1.jpg 1516213130_370590_1516213264_noticia_normal_recorte1-1.jpg

el-eurodiputado-socialista-jose-blanco.jpg eco98_73_original.jpg                                                                                                   José Manuel Soria.
Het Europese Parlement heeft - met 594 stemmen voor, en 69 stemmen tegen - het amendement goedgekeurd en gepubliceerd waarin staat: "Dat consumenten gemachtigd zijn om elektriciteit te gebruiken uit hernieuwbare bronnen van hun eigen productie en dat dezes in hun gebouwen, of huizen blijf, zonder te worden onderworpen aan, heffingen of belastingen van welke aard dan ook".
Tijdens de stemming in de plenaire zitting van het Europese Parlement heeft de Spaanse Partido Popular (PP) nauwelijks steun gehad in hun positie, voor heffingen, of belastingen van welke aard dan ook .

Zoals blijkt uit de notulen van dit amendement, heeft zelfs de meerderheid van de PP Europarlementariërs - de groep van rechts liberale Europeanen - het voorstel gesteund dat landen oproept  geen lasten op te leggen aan eigen verbruik.

Maar het hoofdstuk over de 'zonbelasting' is nog niet afgerond, omdat het Europees Parlement nu moet onderhandelen met zowel de Europese Commissie als met de Europese Raad, die wat    a dit betreft haar steun aan de Spaanse Regering al heeft getoond.
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-kopie-238.jpg


De bizarre situatie rondom zonne-energie in Spanje

De beruchte zon-belasting voor zonne-energie in Spanje is er wel maar wordt nog steeds niet toegepast

SPANJE  - dinsdag 12 december 2017 - Iedereen is boos op Spanje, de EU-commissie in Brussel, de zonne-energiesector in Spanje, de Spanjaarden en buitenlanders die graag gebruik willen maken van zonnepanelen enz. De reden daarvoor is de beruchte zonbelasting die de Spaanse Rregering heft op het gebruik van de zon die in principe van iedereen is en gratis zou moeten zijn. Dit hebben we al eens toegelicht in onderstaande artikelen, maar wist u dat, ondanks alles, niemand ooit een cent aan zon-belasting heeft hoeven te betalen in Spanje?

De zogenoemde, in 2015 ingevoerde ‘impuesto al sol’ (‘zon-belasting’ ) van de voormalige minister van Industrie José Manuel Soria (Canario, en inmiddels afgetreden vanwege de Panama-affaire) is weliswaar door de Conservatieve Regering bestaande uit de Partido Popular (PP) goedgekeurd en zou van toepassing moeten zijn, maar dankzij fouten van de overheid en het niet op tijd inleveren van de gegevens door het voormalig hoofd van het energiebeleid van de Spaanse Regering is de zon-belasting helemaal niet ingevoerd in Spanje. De wet rondom de zonbelasting is door de Regeringt oentertijd wel goedgekeurd en aangenomen, maar dankzij het ontbreken van de ministeriële besluiten heeft de Spaanse Regering nog geen cent kunnen berekenen aan de gebruikers van zonne-panelen in Spanje.

El-llamado-impuesto-al-sol.jpg00NoimpustoalSolespaol2.jpg

Impuesto al sol’ (‘Zon belasting’)
Ondanks dat de wet is aangenomen en in principe actief zou moeten zijn, wordt de zonbelasting dus aan niemand die gebruik maakt van fotovoltaïsche installaties (zonnepanelen) in Spanje doorberekend (zie: https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/cinco-anos-sin-impuesto-al-sol-20170104).
Daarnaast is het nog maar de vraag of dat er ooit van zal komen, want de oppositie in het Spaanse Parlement wil er niets van weten, en men is bezig om te kijken of de Wet op het Energieverbruik uit 2014 aangepast kan worden.
 ministro-solria-autoconsumo-peaje-respaldo-impuesto-sol-1.png images-199.jpg

http_ihuffpostcom_gen_3520482_images_n-SORIA-628x314-1.jpg Sol.png
estructuras-metalicas-cubiertas-placas-solares-ingenieria-naves-metalicas-industriales-ganaderas-agricolas-cerramientos-metalicos-sobrecubierta-metalica-chapa-placassolares.jpg ffff-1.jpg
Impuesto-al-sol-cc.jpgVolgens die wet moeten degenen die gebruik maken van zonnepanelen extra belasting betalen, de zogenoemde ‘impuesto al sol’(zonbelasting). Deze moet betaald worden over elk kWh dat geproduceerd wordt door de eigen installatie. Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat de elektriciteitsmaatschappijen geen stroom leveren aan de gebruikers van eigen zonnepanelen en dus inkomsten mislopen terwijl men wel kosten maakt voor de infrastructuur. Het is een belasting die bijna de helft is van de kWh-prijs die de consument betaalt aan het stroombedrijf. ‘Solidariteit met de andere consumenten’, noemde de Spaanse Regering dat destijds.

In de Wet staat, dat hoe meer de zonnepanelen aan energie opwekken, hoe meer er aan belasting betaald dient te worden; uiteraard een rare gedachtegang. Het gaat namelijk  om een vorm van belasting die op geen enkele plaats ter wereld geheven zou worden. Wat ook uniek is, is het feit dat de afwikkeling slordig is verlopen en niemand tot nu toe extra betaalt, waardoor het een hele grote storm in een glas water is geworden.
52b0f1fd6ee3a68d3eecab9bac805752.jpg

Installatie
Wat echter wel van kracht is geworden na aanname van de nieuwe Wet zijn de kosten en overheids rompslomp rondom het plaatsen van zonnepanelen in Spanje.
Zo zijn er meer regels gekomen  en moest men aan meer voorwaarden voldoen waardoor mensen in de bureaucratische molen terecht zijn gekomen, iets waar de Spanjaarden erg goed in zijn. Een installatie die slechts twee dagen duurt kan nu wel negen maanden in beslag nemen en honderden euro’s extra kosten.
227-diputados-y-el-principio-del-fin-del-impuesto-al-sol.jpgVoldoet men niet aan de nieuwe regels, dan kan men als zonnepaneel-eigenaar boetes krijgen van  tussen de €6.000 ot maar liefst 60 miljoen euro! Mocht men er uiteindelijk toch in slagen om zonnepanelen te plaatsen, dan dient men de teveel geproduceerde stroom gratis af te staan aan de elektriciteitscentrales. Hier ontvangt men  je dus geen enkele beloning voor, iets wat in de meeste landen wel beter geregeld is.
Impuesto-al-Sol.jpgBangmakerij
Er kan momenteel met recht gesproken worden van bangmakerij waarbij de Spaanse Regering de discussie blijkbaar warm houdt omdat ze nu eenmaal zwaar beïnvloed wordt door de energiesector in het land (denk aan draaideur-politiek enz.).
Hoe meer potentiële zonne-energie gebruikers denken dat er extra belastingen gelden, de administratie en aanvraag moeilijk is, de kosten hoog zijn, en er hoge boetes gelden als men niet aan de regels voldoet, hoe meer mensen van het gebruik van zonnepanelen afzien.

De beruchte 'impuesto al sol ('zon-belasting') voor zonne-energie in Spanje is er wel maar wordt nog steeds niet toegepast
estructuras-metalicas-cubiertas-placas-solares-ingenieria-naves-metalicas-industriales-ganaderas-agricolas-cerramientos-metalicos-sobrecubierta-metalica-chapa-placassolares-1.jpg placas-solares-1.jpg

Vreemd genoeg was Spanje ooit een van de voorlopers met zonne-energie in Europa en hebben Spanjaarden en internationale investeerders veel geld in de wereld van zonne-energie geïnvesteerd.
Toen de huidige conservatieve Regering van Mariano Rajoy  aan de macht kwam in 2011, was de Partido Popular (PP) van mening dat de traditionele energiebedrijven werden benadeeld, waarop plots - met als excuus de economische crisis - in het land alle subsidies zijn  afgeschaft en men zelfs extra belastingen zou gaan heffen aan diegene die gebruik maakte van zonne-energie (c.q. zonnepanelen).

Het plaatsen van zonnepanelen om zelf elektriciteit op te wekken, wordt in Spanje op allerlei manieren tegengewerkt.
Zo zijn er veel overheidshandelingen die lang duren en prijzig zijn, en heft men theoretisch in Spanje een zogenoemde ‘impuesto del sol’ (‘zonbelasting’).  In eerdere artikelen hebben we al geschreven dat deze belasting voor het gebruik van de zon weliswaar bestaat, maar dat deze niet actief wordt toegepast.
Iedereen die met zonnepanelen op de woning, bedrijf,  of kantoor, in een eigen stroombehoefte wil voorzien, blijft sinds 2014 verplicht aangesloten op het traditionele stroomnet. Ook al neemt men als gebruiker geen kilowatt ouderwetse stroom af, men betaalt wel een vaste maandelijkse belasting.

Rechter
De Hoge Raad heeft half oktober 2017  de ‘impuesto al sol’ (‘zonbelasting’) die de Spaanse Regering in 2014 invoerde, goedgekeurd; of beter gezegd, een verzoek van de Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), om de ‘impuesto al sol’ (‘zon-belasting’) af te schaffen, afgewezen.
Zie: http://www.20minutos.es/noticia/3163814/0/supremo-avala-impuesto-al-sol).

De rechter oordeelde,  dat iemand die zelf stroom opwekt, maar ook gebruik maakt van het stroomnetwerk, daarvoor in de praktijk dient te betalen.
De zonne-energie opwekkers die alleen gebruik maken van de zelf opgewekte elektriciteit en niet aangesloten zijn op het stroomnet, betalen namelijk geen zonbelasting;  en dat is  wat de rechter dan ook als normaal ziet.
poio.jpg

Zon belasting
Volgens de in 2014 door de Partido Popular (PP) verzonnen Energie Wet, moeten degenen die gebruik maken van zonnepanelen extra belasting betalen, de zogenoemde ‘impuesto al sol’.
 Deze ‘zon-

belasting’ moet  betaald worden over elk kWh dat geproduceerd wordt door de eigen installatie, maar ook als men niets opwekt.
Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat de elektriciteitsmaatschappijen geen stroom leveren aan de gebruikers van eigen zonnepanelen en dus inkomsten mislopen terwijl men wel kosten maakt voor de infrastructuur.
Het is een belasting die bijna de helft bedraagt  van het Kwh-tarief wat de consument betaalt aan het stroombedrijf. ‘Solidariteit met de andere consumenten’, noemde de Regering dat destijds.
In de wet staat,  dat hoe meer de zonnepanelen aan energie opwekken, hoe meer er aan belasting betaald dient te worden; uiteraard een rare gedachtegang. Het gaat hier om een vorm van belasting die op geen enkele plaats ter wereld geheven zou worden.

placas_solares.pngInstallatie
Met de aanname van de nieuwe Energie Wet in 2014 zijn de kosten en overheidsrompslomp rondom het plaatsen van zonnepanelen in Spanje alleen maar erger geworden.
Zo zijn er meer regels gekomen en moet men aan meer voorwaarden voldoen, waardoor mensen in de bureaucratische molen terecht zijn gekomen. Een installatie die slechts twee dagen in beslag neemt, kan nu wel negen maanden gaan duren en honderden euro’s extra gaan kosten.

jpg-4.jpgVoldoet men niet aan de nieuwe regels, dan kan men als zonnepaneel-eigenaar boetes krijgen van tussen de €6.000 en maar liefst 60 miljoen euro!
Mocht men er uiteindelijk toch in slagen om zonnepanelen te plaatsen, dan dient  men de teveel geproduceerde stroom gratis af te staan aan de elektriciteitscentrales. Daar ontvangt men dus geen enkele beloning voor, iets wat in de meeste landen wel beter geregeld is.

Energietekort
Het is voor de meeste mensen - behalve de energiereuzen zoals Repsol, Iberdrola, Endesa en Gas Natural in Spanje - onbegrijpelijk  dat een land waar zoveel zon is, daar niet, of nagenoeg geen gebruik van maakt.
Recent is gebleken dat de elektriciteitsrekening in Spanje een van de hoogste is binnen de Europese Unie en Europa; en vanwege de weersomstandigheden van de laatste jaren -  met gebrek aan regen en wind - is gebleken dat het opwekken van stroom ook moeilijker was.
De stuwmeren en windmolens kunnen niet genoeg elektriciteit opwekken, waardoor de energiebedrijven gebruik moeten maken van milieu-onvriendelijk gas en kolen wat daarnaast ook duur is; iets, wat voor de energieleveranciers niet zo erg is, want dat berekent men wel weer door aan de consument.

Veranderingen
Zijn er veranderingen op komst in Spanje wat betreft zonne-energie? Ja en nee.
Begin 2017 hebben de  gezamenlijke oppositiepartijen een voorstel ingediend om de omstreden ‘impuesto al sol’ (‘zon-belasting’) te beëindigen. De Regering heeft daar eind november 2017 eindelijk min of meer antwoord op gegeven, door aan te geven dat men gaat onderzoeken, of de overheidshandelingen versoepeld kunnen worden en makkelijker gemaakt kunnen worden. (zie: http://www.20minutos.es/noticia/3193573/0/impuesto-sol-gobierno-eliminar-trabas-administrativas).
Hierdoor zou het dus in theorie makkelijker en voordeliger moeten worden om zonnepanelen aan te schaffen, te plaatsen, en te gebruiken.
Helaas wil de Regering de ‘impuesto al sol’ (‘zon-belasting’) niet aanpassen, of weghalen, en zal deze extra belasting voor: zonne-energie gebruikers die ook aangesloten zijn op het stroomnet, blijven bestaan, zeker nu de Hoge Raad de Impuesto al sol als gerechtvaardigd ziet.

Lobby
De mening en invloed van de lobby is in Spanje nog steeds te machtig, want een twintigtal oud-ministers en vroegere hoge ambtenaren werkt voor energiereuzen als Repsol, Iberdrola, Endesa en Gas Natural, die met fossiele energiebronnen werken en liever geen zonne-energie willen zien in Spanje.
Het is met name die lobby die als verantwoordelijke wordt gezien, dat het beleid van de huidige regering ervoor heeft gezorgd dat Spanje van voorloper met zonne-energie, is gedaald naar een land waar de meeste zonuren te vinden zijn maar deze niet gebruikt worden om elektriciteit op te wekken. Dat staat in schril contrast met andere Noord Europese landen waar minder zonuren zijn maar waar wel veel meer gebruik gemaakt wordt van deze vorm van groene stroom.
0000Islas-canariaslogo-kopie-925.jpg


Brussel stuurt boze brief naar Spaanse Regering over de 'zon-belasting'

SPANJE - dinsdag 28 maart 2017 - Het lijkt erop dat de politici in Brussel eindelijk wakker zijn geworden en notie hebben genomen van het vreemde zonne-energie beleid dat de Spaanse regering voert. Zoals bekend, dienen veel eigenaren van zonnepanelen in Spanje een extra belasting te betalen voor het gebruik van zelf opgewekte energie, iets waar de Spaanse energiebedrijven, die nauwe banden hebben met de overheid, voor gezorgd hebben. De Europese Commissie heeft nu eindelijk formeel gereageerd en een boze brief gestuurd naar de Spaanse regering waarin men om opheldering vraagt.

Volgens de Europese Commissie zijn de extra bureaucratische barrières en belastingen welke  de Spaanse Regering handhaaft tegenstrijdig met de Europese rechten, en al helemaal in een land zoals Spanje waar meer dan genoeg zon aanwezig is voor iedereen. In Spanje zijn veel politieke partijen al tegen de beslissingen die genomen zijn door de Spaanse Regering en de oppositiepartijen hebben nu een partner gevonden in de Europese Commissie.
zonnepan-1.jpgAbsurd
Als men er over nadenkt is het een absurde situatie. Spanje is het land met de meeste zonuren van heel Europa maar men ziet meer zonnepanelen in het bewolkte Nederland en Duitsland dan in Spanje. Er wordt in Spanje  amper gebruik gemaakt van de energie welke de zon de inwoners gratis afgeeft, niet omdat de mensen het niet willen maar omdat dit financieel en bureaucratisch onmogelijk wordt gemaakt door een Regering die alleen maar denkt aan de belangen van de ‘vrienden”’ van de energiebedrijven in het land. Hierbij wordt dus absoluut niet gedacht aan het milieu en de groene energie; iets, waar de EU commissie tot nu toe eigenlijk ook niet veel over heeft gezegd.

Huidige situatie
Dankzij de nieuwe wet op het elektriciteitsverbruik welke in 2014 van kracht is geworen, moeten degenen die gebruik maken van zonnepanelen extra belasting betalen, de zogenoemde ‘impuesto al sol’. Deze moet betaalt worden over elk kWh dat geproduceerd wordt door de particuliere installatie. Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat de elektriciteitsmaatschappijen geen stroom leveren aan de gebruikers van eigen zonnepanelen en dus inkomsten mislopen.
Het is een belasting die bijna de helft bedraagt van de kWh-prijs die de consument betaalde aan het stroombedrijf. ‘Solidariteit met de andere consumenten’, noemde de Regering dat toen ter tijd. Hoe meer de zonnepanelen aan energie opwekken, hoe meer er aan belasting betaalt dient te worden; een rare gedachtegang. Het gaat hier om een vorm van belasting die op geen enkele plaats ter wereld geheven wordt, uniek dus en ‘Made in Spain’.

Ook de installatie van zonnepanelen werd moeilijker gemaakt met de nieuwe wet. Zo kwamen er meer regels en moest men aan meer voorwaarden voldoen ,waardoor mensen in de bureaucratische molen terecht kwamen, iets waar de Spanjaarden erg goed in zijn.
Een installatie die slechts twee dagen in beslag neemt, kan nu wel negen maanden in beslag nemen en honderden euro’s extra gaan kosten. Voldoet mem niet aan de nieuwe regels, dan kan men als zonnepaneel-eigenaar boetes krijgen tussen de €6.000,= en maar liefst 60 miljoen euro!

Mocht men er uiteindelijk toch in slagen om zonnepanelen te plaatsen, dan dient men de teveel geproduceerde stroom gratis af te staan aan de elektriciteitscentrales. Hier ontvangt men dus geen enkele beloning voor, iets wat in de meeste landen wel beter geregeld is.

Uitleg
Brussel wil nu van Spanje weten waarom het de zonnepaneeleigenaren moeilijk wordt gemaakt en waarom men extra belastingen moet betalen waardoor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van de eigen elektriciteit niet meer aantrekkelijk is. Men is er in Brussel dus nu eindelijk achter gekomen dat het beleid wat Spanje voert tegenstrijdig is met het groene en milieubewuste beleid dat de Europese Commissie graag wil zien.

ZZZIslas-canariaslogo-739.jpg


Oppositiepartijen Spanje willen: afschaffing van de ‘zon-belasting’,
op onder andere zonnepanelen

SPANJE  - zondag 12 februari 2017- Het lijkt erop, dat er betere tijden aankomen voor de eigenaren van zonnepanelen in Spanje. In 2011 is  door de toen met absolute meerderheid regerende Partido Popular (PP) besloten, dat er belasting wordt gegeven  op het gebruik van zonnepanelen, om zo de traditionele energiebedrijven te bevoordelen. Het is een omstreden regel die eigenlijk nergens op slaat als men er van uitgaat dat de zon niet belast kan worden want die is van niemand. Nu de PP niet meer met een meerderheid regeert, hebben de gezamenlijke oppositiepartijen een wetsvoorstel ingediend voor de afschaffing van deze belachelijke, en onterechte belasting op het gebruik van zonnepanelen.

Als men er over nadenkt, is het een absurde situatie. Spanje is het land met de meeste zonuren van heel Europa maar men ziet meer zonnepanelen in het bewolkte Nederland en Duitsland dan in Spanje. Er wordt amper gebruik gemaakt van de energie welke de zon de mensheid  gratis geeft; niet omdat de mensen het niet willen, maar omdat dit financieel en bureaucratisch onmogelijk wordt gemaakt door een Regering die alleen maar denkt aan de belangen van de ‘vrienden’-energiebedrijven in het land. Hierbij wordt dus absoluut niet gedacht aan het milieu en groene energie, iets waar de Europese Unie  eigenlijk ook niet veel over zegt.
zinbbelasting-1.jpgPolitiek
Nog niet zo lang geleden hebben alle oppositiepartijen, te weten PSOE, Podemos-Unidos, Ciudadanos, PDeCAT en Compromis, aangekondigd, dat ze eisen, dat de wet aangepast gaat worden, waardoor men weer zonnepanelen kan gaan plaatsen zonder extra belast te worden. Alleen de Partido Popular (PP) en Foro Asturias hebben dit initiatief niet gesteund. Met dit nieuwe wetsvoorstel, dat aan het Congres is  gepresenteerd, wil men de gezamenlijke  energieconsumptie bevorderen, wil men een wijziging van de huidige sancties, en wil men de belastingen op de zon (‘impuesto al sol’) elimineren. Hierdoor zou het dus mogelijk moeten worden om als particulier weer zonnepanelen te plaatsen om eigen stroom op te wekken zonder daarvoor honderden euro’s te moeten betalen aan de energiebedrijven.

Huidige situatie
Dankzij de nieuwe wet op het elektriciteitsverbruik die in 2014 in Spanje in werking is getreden,  moeten degenen die gebruik maken van zonnepanelen extra belasting betalen, de ‘impuesto al sol’. Deze moet betaald worden over elk kWh dat geproduceerd wordt door de eigen installatie. Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat de elektriciteitsmaatschappijen geen stroom leveren aan de gebruikers van eigen zonnepanelen, en dus inkomsten mislopen.. ‘Solidariteit met de andere consumenten’, noemde de Spaanse Regering dat toen ter tijd. Hoe meer de zonnepanelen energie opwekken, hoe meer er aan belasting betaald dient te worden; een rare gedachtegang. Het gaat hier om een vorm van belasting die op geen enkele plaats ter wereld geheven wordt, uniek dus en: ‘Made in Spain’.

Ook de installatie van zonnepanelen is moeilijker gemaakt met de nieuwe wet. Zo zijn  er meer regels gekomen en moet men aan meer voorwaarden voldoen, waardoor mensen in de bureaucratische molen terecht zijn gekomen; en dat is  waar de Spanjaarden al erg goed in zijn. Een installatie die slechts twee dagen in beslag neemt, kan nu wel negen maanden vergen en honderden euro’s extra gaan kosten. Voldoet men niet aan de nieuwe regels, dan kan men als zonnepaneel-eigenaar boetes krijgen van tussen de 6.000 en maar liefst 60 miljoen euro!

Mocht men er uiteindelijk toch in slagen om zonnepanelen te plaatsen, dan dient men de teveel geproduceerde stroom gratis af te staan aan de elektriciteitscentrales. Hier ontvangt men dus geen enkele beloning voor, en dat is in de meeste landen wel beter geregeld .

Veranderingen
Mocht de wetswijziging uiteindelijk worden aangenomen, dan zal het in Spanje dus makkelijker en goedkoper gaan worden om zonnepanelen te plaatsen. Niet alleen op kleine schaal voor particulieren, maar ook voor bedrijven die investeren in grote installaties. Momenteel zijn er zoveel obstakels en belachelijk hoge kosten, dat men al snel afziet van het installeren van zonnepanelen. Jaren geleden zijn alle subsidies in het kader van de ‘crisis en ‘geldgebrek afgeschaft, waardoor veel nationale en internationale bedrijven failliet zij gegaan,  of Spanje hebben verlaten; te denken valt aan de ooit enorme grote speler op de Spaanse zonne-markt Abengoa. Daarnaast is Spanje aangeklaagd door tientallen internationale bedrijven die met beloften van subsidies voor miljoenen geïnvesteerd hebben in installaties in Spanje enn waarna plotsklaps de geldkraan is dichtgedraaid.

Het probleem is echter nog steeds, dat de traditionele energiebedrijven in Spanje -  zijnde Endesa, Gas Natural, Repsol en Iberdrola - zo machtig zijn en zo verbonden met de politiek van de PP en ook de PSOE, dat deze maatschappijen tot nu toe op allerlei manieren geholpen worden. Regelrechte vriendjespolitiek, waarbij het vooral opvalt dat er tientallen oud-ministers en ambtenaren, van wie het merendeel van de conservatieve PP maar ook van de socialistische PSOE is , mooie en duurbetaalde banen hebben en uiteraard begrijpen dat dit het geval is. Wellicht, dat de nieuwe politieke partijen daar verandering in kunnen brengen.

Toekomst
Ooit was Spanje een van de grootste spelers op het gebied van zonne-energie, maar ondertussen  zijn er andere landen die Spanje voorbij zijn gestreefd, niet omdat de zon is verdwenen, maar omdat het gebruik van zonne-energie praktisch onmogelijk ís gemaakt.
Het vreemde van dit alles is, dat er vanuit de EU gehamerd wordt op groene stroom en milieumaatregelen enz., maar dat men de situatie in Spanje jarenlang heeft toegestaan.
Het lijkt er echter op, dat momenteel ook de EU-politici in Brussel wakker zijn geworden en meer gaan eisen van Spanje op het gebied van hernieuwbare energie en het milieu in algemeen.

In Spanje kunnen daarnaast duizenden ,zo niet miljoenen banen, gecreëerd worden als men meer aandacht besteedt aan de opwekking van groene stroom, en deze niet alleen voor eigen gebruik zou opwekken maar ook voor de export naar andere landen.
Tot nu toe moet Spanje de meeste energie importeren, maar het land zou zo maar een grote exporteur van groene stroom kunnen worden als er eindelijk eens over nagedacht zou worden. Spanje heeft wat dat betreft alles: zon voor zonne-energie, wind voor windenergie´, en de zee voor het opwekken van stroom door de waterkracht van o.a. de golven. Wie oh wie, gaat ervoor zorgen dat Spanje op de kaart wordt gezet als een land waar niet alleen 75 miljoen buitenlandse toeristen naartoe gaan voor een vakantie in de zon, maar waar ook binnen Europa de meeste hernieuwbare stroom wordt  opgewekt die afkomstig is van  diezelfde zon.
zzzslas-canariaslogo-kopie-78.jpg


DISA werpt zich op als
grootste producent van zonnepanelen
op de Archipel

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 5 december 2015 - Brandstofleverancier DISA heeft het solar fotovoltaica (perceel met zonnepanelen) El Bailadero gekocht, dat gelegen is in de gemeente Arico, waarmee de maatschappij op de Archipel de grootste private opwekker is geworden van zonne-energie. De installatie heeft een oppervlakte ter grootte van 50 voetbalvelden en is in staat tot 10 Megawatt aan elektrisch vermogen op te wekken, zonder enigerlei vervuilende uitstoot.

De maatschappij laat weten, dat deze fotovoltaïsche installatie kan voorzien in de vraag naar elektriciteit van een gemeente als La Orotava (Tenerife), die ruim 40.000 inwoners heeft, of Arucas (Gran Canaria) met ruim 37.000 inwoners. Met deze verwerving positioneert DISA - die met 23 installaties aanwezig is op vijf van de zeven eilanden - zich als de grootste private opwekker van energía solar fotovoltaica (zonne-energie) op de Archipel.

disa-erige-1.jpg
                                                          El Bailadero .
bailadero_thumb1.jpgbailaderoplantafofovoltaicaaaa.pngDe terreinen die door DISA zijn aangekocht, zijn aangelegd door het bedrijf Alondra Energías Renovables, een maatschappij met een grote nationale en internationale ervaring in het aanleggen van grote en kleine productievelden voor schone energie. Aldus, heeft Alondra werkzaamheden verricht nabij El Bailadero en in andere Spaanse steden zoals Valladolid en Ciudad Real. Op Tenerife staat hun kantoor in La Matanza.
rullaaaa-1.jpg
                                           DISA Renovables, Santiago Rull.
"Het El Bailadero-complex voor zonne-energie voorkomt de uitstoot in de atmosfeer van 9.500 ton kooldioxide (CO²) die wordt veroorzaakt door brandstoffen zoals diesel en stookolie voor het opwekken van dezelfde hoeveelheid elektriciteit en die een bos nodig zou hebben ter grootte van het eiland El Hierro om geabsorbeerd te kunnen worden,” zo heeft de vertegenwoordiger van DISA Renovables, Santiago Rull, uitgelegd.

Windmolenparken
Naast de 10 Megawatt aan zonne-energie, wil DISA haar bijdrage vergroten in de uitbreiding van hernieuwbare energie op Canarias, door middel van het investeren in twee projecten voor het installeren van nieuwe windmolenparken, waarmee de maatschappij zal gaan bijdragen in het op Canarias bereiken van de doelstelling 20% van de elektriciteit op de Eilanden te generen via hernieuwbare energie.
noticia_1377637954.jpg

                                             De Joint Venture: DISA-SHELL
DISA-Shell
De energiegroep vordert goed in haar inzet voor het milieu door middel van de productie van hernieuwbare energie en de verkoop van alternatieve brandstoffen, zoals LPG als autobrandstof en duurzame energie. Al met al draagt men op Canarias bij tot de naleving van de door de Europese Unie bepaalde doelstellingen, om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
DISA is - met ruim 1.700 directe arbeidsplaatsen - een van de motoren van de ontwikkeling en bevordering van de economie van de Eilanden en heeft meer dan 80 jaar geschiedenis op Archipel. Sinds 2004 is DISA aanwezig in alle Deelstaten van Spanje via het netwerk van tankstations dat men beheert onder de merknaam Shell.
00000AAAAAAAAAslas-canariaslogo-7.jpg 


 Wegvallen overheidssteun zorgt voor teloorgang van het aantal zonnepanelen in Spanje 

SPANJE - zaterdag 16 mei 2015 - Volgens recente gegevens van Red Eléctrica de España (REE) zijn er gedurende de eerste 4 maanden van 2015 maar liefst 0 zonnepanelen bijgekomen. Dat is een bizar en triest resultaat als men bedenkt, dat er meer zonne-uren te vinden zijn in Spanje dan in enig ander Europees land.

Het gaat in dit geval uiteraard niet om particuliere zonnepanelen, maar om de grote panelen welke geplaatst worden door de elektriciteitsmaatschappijen, of investeerders, en die Spanje nu compleet links laten liggen, door bezuinigingen van de huidige Spaanse Regering en een gebrek aan interesse in groene stroom, is de subsidie-geldkraan voor bedrijven en particulieren compleet dichtgedraaid.
Zo wijt REE de afwezige investering volledig aan de afgeschafte overheidssteun.
zonnepanelen1.jpgAls men dit nagaat, is het te gek voor woorden: dat land als Spanje met ontzettend veel zonne-uren en zo weinig zonnepanelen heeft om energie op te wekken. Vanwege het gebrek aan overheidssteun en de ongeïnteresseerdheid in groene stroom -– en de klaarblijkelijke enorme invloed van de energiebedrijven in het land - is het triest gesteld met de zonne-energie.

Spanje hoopt in 2015 ruim 5 gigawatt zonnestroomvermogen op te wekken en op te slaan, maar of dit gaat lukken is nog maar de vraag.

Tot eind april 2015 telt Spanje 4,67 gigawatt, maar er is slechts 7 megawatt geïnstalleerd in het land. Als Spanje bij het selecte groepje van landen wil horen waar meer dan 5 gigawatt wordt opgeslagen, dan moet men beter zijn best gaan doen en meer investeren.

Subsidie
Daar waar men in Nederland, België en Duitsland te koop loopt met subsidies en er privaat steeds meer zonnepanelen bijkomen, is dat in Spanje steeds minder.  Zo zijn er geen subsidies meer voor particulieren, bedrijven en investeerders.

Vanwege de grote bezuinigingen heeft de conservatieve Spaanse Regering van premier Rajoy de geldkraan al in 2011 volledig dichtgedraaid. Veel buitenlandse investeerders voelen zich daardoor benadeeld en er loopt nog steeds een rechtszaak tegen de Spaanse Regering.

Om het nog erger te maken voor de zonne-energie… particulieren die zonnepanelen hebben, moeten daar sinds 2013 zelfs belasting over betalen. Daarnaast is het economische voordeel van particuliere energieproductie afgeschaft; zo kunnen eigenaren van zonnepanelen die deze niet op het elektriciteitsnetwerk aansluiten, zelfs beboet worden met astronomische bedragen.

Er wordt vooralsnog dus geen vooruitgang geboekt met groene stroom in Spanje, maar eerder achteruitgang.
1-AAAAislas-canarias-kopie-333.jpg


 

e-26.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--125.jpg