site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-221.jpg

mapa-canarias2-74.jpg


De Gemeenteraad zal in beroep gaan
tegen de veroordeling
die de overeenkomst van de moskee verbreekt

Doreste vraagt dat, ‘omdat  het de stad in gevaar brengt om een miljoenen compensatie aan te gaan, en zegt 
dat het hetzelfde zou zijn in het geval
dat het een complot was voor de katholieke kerk'.

LAS PALMAS GRAN CANARIA - donderdag 20 december 2018 - De burgemeester van de hoofdstad van Gran Canaria, Augusto Hidalgo, reageerde  op dinsdag 18 december 2018 op het nieuws over de nietigheid van de overeenkomst tussen de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria en de Liga del Mundo Islámico-Centro Cultural y Religioso Islámico de Madrid ( Islamitisch Wereld Liga-Islamitisch Cultureel en Religieus Centrum van Madrid), die de onteigening van een eigendom van de islamitische gemeenschap dat nodig was voor de bouw van de Julio Luengo-tunnels in ruil voor de cessie van gemeentelijke gronden voor de bouw van een moskee in Las Torres, zodat de Gemeenteraad de mogelijkheid van beroep tegen de beslissing bestudeerde.

De gemeenteraadslid Javier Doreste heeft op woensdag 18 december 2018  echter geen twijfels over de manier waarop het lokale bedrijf zal handelen. “Ten eerste, we doen een beroep; ten tweede, we begrijpen het niet; en ten derde, wat we hebben gedaan is om te voldoen aan een onteigening van de tijd van de heer Soria, waarin de islamitische gemeenschap werd beroofd van zijn eigendom, om de tunnels van Julio Luengo te maken," zei hij. Hij voegde eraan toe, “ dat wij ons houden aan een akkoord van de Gemeenteraad van 2014, voorgezeten door de heer Cardona, waarin men een perceel  van religieus gebruik krijgt, wat we hen hebben gegeven."
as038171218_4409634_20181219180538.jpg
                                           
De grond in  kwestie in de wijk Las Torres
Hij erkende dat hij niet begrijpt, “hoe de Rechtspraak een overeenkomst annuleert die de Gemeenteraad het risico doet te  worden gevraagd om een miljoenen compensatie door de islamitische gemeenschap," omdat hij zich herinnerde dat de landstukken die onteigend waren, zich in Ciudad Jardín bevonden.

De wethouder van Bouwzaken zei, “dat we 24.000 Canarios hebben, geregistreerd met Spaanse identiteitskaart, moslims in de stad Las Palmas de Gran Canaria, mensen die sinds de vorige Eeuw en sinds de late Negentiende Eeuw in de stad zijn, advocaten, artsen,  en architecten." .En hij zei, “ dat als het een complot voor de katholieke kerk was, zou de zin dan hetzelfde zijn?"

Doreste vroeg: "In hoeverre speelt hier de algemene belangen van de Gemeente, gegeven het feit dat zij (de islamitische gemeenschap) hun samenwerking hebben geleverd om de Julio Luengo-tunnel te bouwen".

Voor al het bovenstaande garandeerde de wethouder van Bouwzaken  , “dat we in beroep gaan omdat we ervan overtuigd zijn dat we zullen winnen." En hij merkte op wat er zou gebeuren, “als aan die rechter die die zin heeft opgelegd, de gemeenteraad, de autonome regering, of een openbaar bestuur,  zijn eigendom, zijn appartement, zijn huis  nodig heeft om een weg te maken  en eenmaal onteigend, geen zonder krijgt hij, omdat het niet van algemeen belang is. '

Doreste betwistte de rechterlijke beslissing, omdat hij benadrukte, "dat het eigendom  werd onteigend voor de islamitische gemeenschap om de Julio Luengo-tunnels te maken, en er werd overeengekomen dat er een pakket werd gegeven in religieus land, wat we hebben gedaan. Wat we hebben gedaan is om aan die afspraken te voldoen en we begrijpen het niet (de veroordeling)," voegde hij eraan toe.
000logo-kopie-74.jpg


De rechter wijst de gemeentelijke overdracht af
van de grond voor de moskee van Las Torres

Het is niet, voor het voordeel van de inwoners van de stad.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - dinsdag 18 december 2018 - De Overheidsrechtbank heeft de in februari 2016 ondertekende overeenkomst tussen de gemeente Las Palmas de Gran Canaria en het Mundo Islámico - Centro Cultural y Religioso Islámico de Madrid ( Islamitische Wereldliga - Islamitisch Cultureel en Religieus Centrum van Madrid) , voor de bouw van een grote moskee, nietig verklaard gelegen in de buurt van Las Torres. Volgens de Rechtbank  is niet bewezen, “ dat de gratis overdracht van een vermogensbestanddeel is, voor het welzijn van de inwoners van de stad."

Deze resolutie, ondertekend door rechter María del Carmen Monte Blanco, komt tegemoet aan de oproep van de gemeenschap van eigenaren van het woongebouw El Azahar, die inging tegen de materialisatie van een verbintenis die de gemeente Las Palmas de Gran Canaria heeft aangegaan met de moslimgemeenschap in de jaren '90, toen de uitwisseling van een aantal van hun eigendommen, noodzakelijk voor de bouw van de  Julio Luengo tunnels, werd overeengekomen voor een stuk grond om de grote moskee te bouwen.
Na bijna een decennium zonder de bovengenoemde ruil te verwezenlijken, eiste de islamitische gemeenschap in 2000 de opheffing van het land en, na onderhandelingen met het Gemeentebestuur kwamen zij overeen dat het de locatie was in de Calle Archivaris Joaquín Blanco Montesdeoca, naast de deur
van het tankstation aan de Avenida Juan Carlos I en vlakbij het winkelcentrum Las Ramblas.
as039171218-2_4397794_20181217202702.jpg
                  Afbeelding van de locatie in de Calle Joaquin Blanco Montesdeoca,
                               waar de grote moskee zou worden gebouwd.
Welnu, de rechter heeft besloten deze overeenkomst van van de Gemeenteraad van Las Palmas de Gran Canaria nietig te verklaren, ondertekend in 2015 door burgemeester  Javier Doreste met de directeur van het Centro Cultural Islámico de Madrid (Islamitisch Cultureel Centrum van Madrid), Saud Abdullah A Alghudayyan.

De feiten

De gemeenschap van eigenaren van het Residencial El Azahar gebouw deed beroep op de instemming van de Gemeenteraad  van 4 februari 2016 die het beroep tegen de definitieve goedkeuring van de stadsontwikkelingsovereenkomst met de Liga del Mundo Islámico - Centro Cultural y Religioso Islámico de Madrid (Islamitische Wereldliga - Islamitisch Cultureel en Islamitisch Centrum van Madrid) verwierp, en betwistte ook de overeenkomt  tussen de Gemeenteraads en die verenigingen van 12 november 2015, waarin ze de tijdelijke toewijzing van het gebruik van de grond sloten, zonder het eigendom van het gemeentelijk perceel dat geschikt was voor religieus gebruik in de straat te plaatsen in het Archief Joaquín Blanco Montesdeoca.
Tegen deze resolutie kan beroep worden aangetekend door de Gemeenteraads.

In de resolutie verklaart de rechter dat noch in de procedures voorafgaand aan de goedkeuring van de overeenkomst, noch in de overeenkomst zelf, "de samenloop van het speciale doel waartoe de gratis toewijzing van een patrimoniumgoed moet reageren," is aangetoond.
Het is anders dan het, "voordeel van de inwoners van de gemeente", zoals bepaald door de Regeling activa van de lokale bedrijven.

In tegenstelling tot wat de wet stelt, "zijn de feiten voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst en haar eigen bepalingen, die bevestigen, dat de eigendomsoverdracht werd gedaan met als enige doel het vermijden van de betaling van een vergoeding voor een eerdere uitwisseling
was gefrustreerd door een wijziging in de planning, " detailleerde de zin, en dat een gerechtelijk bevel gedwongen werd uit te voeren," niet zijnde de overdracht van activa het juiste mechanisme en wettelijk gepland om de feitelijke situatie te corrigeren die wordt gegenereerd door de onmogelijkheid om een oordeel uit te voeren."

"Maar het is meer", beweert de rechter, "de samenloop van het doel waartoe de toewijzing van activa juridisch ondergeschikt is, is niet gerechtvaardigd in de daaropvolgende door de Gemeenteraad gevolgde procedure,",die culmineerde in de instemming van het Gemeentebestuur gehouden op 12 november 2015, die de tijdelijke overdracht van het gebruik van het perceel heeft goedgekeurd.

Wetgeving

Bovendien vereist de wet als een vereiste waaraan de Gemeenteraad moet voldoen, dat in het dossier dat moet worden verwerkt voordat het akkoord gaat met de gratis overdracht van de grond, “een demonstratierapport moet worden ingediend dat de nagestreefde doelen tot gevolg hebben dat duidelijk en positief ten behoeve van de inwoners van de gemeente is," en in dit geval hebben zij alleen een brief bijgevoegd waarin de verenigingen op de hoogte waren van de overeenkomst en een korte verwijzing naar de samenwerkingsovereenkomst tussen de Staat en de Islamitische Commissie van Spanje.
"Het is dan ook duidelijk dat geen van de bovengenoemde documenten kan worden beschouwd als een rapport in de voorwaarden vereist door de bovengenoemde voorschriften, en daarom niet kan dienen als een documentaire rechtvaardiging dat de doeleinden die door de opdracht worden nagestreefd, overbodig zijn, en positief voor de inwoners van de Gemeente," aldus de details van de resolutie.

Dat is de reden waarom de Overheidsrechtbank van Las Palmas de Gran Canaria heeft geoordeeld, “ dat de in de wettelijke overeenkomst overeengekomen overdracht van goederen niet voldoet aan het doel dat uitdrukkelijk in de toepasselijke regelgeving is voorzien,", en dat het daarom is overgegaan tot de schatting van de hulpbron gepresenteerd door de gemeenschap van eigenaren van het woongebouw El Azahar, veroordeling van de verweerder in de kosten.

Tegen deze resolutie hebben de beklaagden de mogelijkheid om binnen 15 dagen beroep in te stellen.
000logo-kopie-65.jpg


400 jaar van de jihadistische aanval die Lanzarote verwoestte met de steun van Moorse informanten
die op het eiland woonden

Na het beëindigen van Lanzarote
en het verslaan van honderden mannen
bereikten ze La Gomera

4.000 Turken en Algerijnen vielen Lanzarote binnen in 1618 toen het eiland 2000 inwoners had

CANARISCHE EILANDEN - zondag 28 oktober 2018 - Tussen de 14de  en 17de Eeuw werden de Canarische eilanden aangevallen door Turkse en Algerijnse heidenen omdat ze geobsedeerd waren door de eilanden als een bron van slaven.
De rol van de Spaanse Marine in de Middellandse Zee was cruciaal voor de eilandbewoners om vrij te zijn. Er waren aanvallen in 1569, 1571 en 1586. Het wreedst was de maritieme jihadist in mei 1618. In die periode leefden 91 Moorse inwoners op een stabiele manier op het eiland, volgens de documenten van het Santo Oficio (Heilige Kantoor) in Las Palmas.

Hoe zijn ze aangekomen?
Vanwege handelaren die toegewijd waren aan het importeren voor grondbezitters van Moorse slavenarbeid. Deze slaven waren de bron van informatie voor opeenvolgende aanvallen. De aanvallen maakten blijkbaar geen onderscheid tussen rijken en arme mensen. Het was verboden; maar ze waren meer geïnteresseerd in het versnellen van de productie van hun land dan in de veiligheid van hun mensen.
islas-moros-turcos-kpF--620x349abc.jpg
De deskundige in de militaire geschiedenis van Lanzarote, José Manuel Clar, zegt over Lanzarote, “ dat dit arme eiland bestemd was om het voorwerp te zijn van de woeste roof van de volgelingen van Mohammed. De invasie van 1618 was de meedogenloze, wrede en verwoestende invasie opgenomen in de annalen van het eiland door Turken en Berbers.”

" De verbijstering en angst moet worden verondersteld die zich verspreiden onder de tweeduizend inwoners van Lanzarote, een dergelijke menselijke massa, die ook volledig gebruik maakte van hun macht met hun fanfare," zegt Clar over de aanval van 1 mei 1618. Over het hele eiland .Er waren minder dan 2.000 inwoners.

Gedurende vijf decennia werden 1.600 Canario’s tot slaven gemaakt door de Moren op Lanzarote. Het was zeldzaam om een buurman met 50 jaar oud te zien

Sommige bewoners van Lanzarote vluchtten naar Fuerteventura, maar in de Cueva de Los Verdes vluchtten 1.000 eilandbewoners. Op 2 mei trokken ze naar Teguise waar ze alles wat met de katholieke godsdienst te maken had, verwoestten: Van beelden tot documenten, kloosters, en kerken.

De professor van de ULPGC, Luis Alberto Anaya, in ‘De invasie van Lanzarote van 1618 en zijn sociaaleconomische effecten’, geeft aan, dat het bestaan van een grote Moorse gemeenschap op Lanzarote en Fuerteventura die deze eilanden voortbracht onderwerp waren van willekeurige aanvallen door de Moren. afkomstig uit Marokko en Algerije, naast Turkije. Zij waren de informanten.

Ze sleepten
Lanzarote nam altijd het slechtste deel in. Fuerteventura werd binnengevallen in 1593 door Xaban Arraez. Van 1569 tot 1618 maakte hij vijf aanvallen. Dat was de kracht waarmee het bestaan van 50-plussers op het eiland met vulkanen men op het eiland binnenkwam, dat als exotisch werd beschouwd.

Gedurende in totaal 49 jaar werden 1.600 Canario’s gevangen gezet. Zo groot was het toen  Lanzarote in 1605 slechts 270 bewoners had. Anaya bevestigt dat een Franse of 'flamenco'-burger die op Gran Canaria woont, genaamd Josep Pérez, ook informatie heeft verstrekt om eilandbewoners te boeien.Er waren Marokkanen  die allianties hadden gesloten tegen de Turkse en Algerijnse indringers met de christenen , omdat ze niet gedwongen wilden worden terug te keren naar hun oorspronkelijke gebied.

Islamistische rituelen
Omdat de Canario’s de druk van zoveel maritieme jihadistische aanvallen niet aankonden, gingen degenen die niet gevangen waren, op andere eilanden wonen. En degenen die op Lanzarote bleven, waren Marokkanen en sub-Sahara slaven. Dat is het geval, dat het verboden was om slaven mee te nemen, maar ze kwamen illegaal aan.

Toen de Canario’s  het eiland verlieten vanwege jihadistische druk, hadden de geïnstalleerde Moren hun eigen getto.

Professor Anaya wijst op zijn studie ‘Minderheden in de geschiedenis van de Canarische Eilanden’, “dat de integratie van deze minderheid, ongetwijfeld het hoogste niveau onder de tot slaaf gemaakte, buitengewoon bezorgd was over de burgerlijke en kerkelijke autoriteiten, zoals blijkt uit de frequente processen van burgerlijke en inquisitaire gerechtigheid, voor ontsnappingen, afkerige, en Mohammedaanse praktijken, en de frequente regelgeving in dit opzicht.

"Deze situatie reageerde niet alleen op het hoge aantal, maar ook op het potentiële gevaar dat zij vertegenwoordigden als de vijfde kolom van hun Maghrebi-geloofsgenoten, die vanaf de tweede helft van de 16e tot de late 18e Eeuw de eilanden verwoestten," zegt Anaya, de professor Millares Torres citerend.

Hij wijst erop, “ dat veel oude christenen uiteindelijk van hen zijn geëmigreerd en het veld vrij hebben gelaten aan de vreemdelingen, die ook werden beschermd door de heren van hetzelfde." omdat het hun werk was.

“In 1521,” zo merkt Anaya op, “getuigde de dominee van het eiland, Hernán Darias,  vóór de Inquisitie het bestaan van een moskee op dat eiland, waar de Moren hun eigen mensen begraven; hoewel, in werkelijkheid was het de tombe van een intelligente muzelman, gelegen in een barranco (ravijn) van Jable.

"Deze locatie verschijnt als een Moorse residentie in andere documenten, dus, in 1532, geeft een Tomás Martín van Lanzarote aan , dat ze naar El Jable zijn gegaan waar de Moren zijn en in hun tenten in Tenguatona zijn geweest," voegt Anaya eraan toe.
islas-moros-turcos2-kpF--540x285abc.jpg                            Slavenmarkt van Algiers, volgens een Nederlands tapijt.
Invasie  
Op 6 april 1618 verliet een vloot van 33 schepen Algiers die enigszins werd teruggedrongen omdat tussen Ibiza en Dénica een storm plaatsvond die ertoe leidde dat een deel van de vloot terugkeerde naar Orán. Op Lanzarote arriveerden 28 schepen met 6.500 Moren, waarvan 5.000 troepen ‘gevechten’ begonnen. Zowat 600 bleven op de schepen omdat zij als zeevaarders werkten omdat zij Christelijke gevangenen waren. Ze hebben geen mensen gedood, ze maakten het nutteloos om te leven door permanente pesterijen en de afwezigheid van mannen om te werken.

De Spaanse marine slaagde erin om de Canario’s vrij te geven omdat het aandachtig was voor de maritieme handel in Gibraltar.

De verdediging van het eiland Lanzarote wordt geregisseerd door Baltasar de Brito, Hernán Peraza de Ayala, Samarines, Diego Cabrera Peraza, met hun weinige middelen. 40 Argentijnen stierven bij de landing. Er waren slechts twee doden aan de Spaanse kant omdat de Moren kwamen op zoek naar slaven. De Turken verbrandden bijna alle huizen. Na het verlaten van Lanzarote gingen de Algerijnen naar La Gomera, die ze verwoestte en slaven maakte buiten de eilandbewoners die het nuttig achtte.

Toen de vloot terug was naar Algiers, lanceerde de Spaanse Marine een aanval op het hoogtepunt van Gibraltar op 24 juni 1618 onder het bevel van admiraal Miguel de Vidazabal, die enkele schepen veroverde en gevangenen bevrijdde. 200 Canario’s  werden bevrijd die gingen in 17 gratis boten. Een brief die de graaf van Medina Sidonia op 6 november 1618 aan de stad Sevilla richtte, liet weten dat de gevangenen van Lanzarote goed waren behandeld en dat ze hun schip in Sanlúcar hadden bereikt.
000logo-730.jpg


Canarische musulmanes (moslims)
vieren het einde van de Ramadan

GRAN CANARIA - zaterdag 16 juni 2018 - Op  vrijdag 15 juni 2018  hebben de musulmanes (moslims) op Gran Canaria het Idu al-Fitr,  het Suikerfeest, ofwel het verbreken van de vasten, gevierd (zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Suikerfeest)

Zoals die gewoonlijk is gedurende twee decennia, ontmoette de Islamitische gemeenschap van Gran Canaria elkaar op vrijdag 15 juni 2018  om het begin van het feest van de onderbreking van het vasten te vieren, beter bekend onder de Arabische naam: Aid al-Fitr.

Het Aid al-Fitr beëindigt de Ramadan, de negende maand van de moslimkalender, waarin beoefenaars van dat geloof het religieuze gebod van vasten en seksuele onthouding van zonsondergang tot zonsondergang moeten naleven, de tweede belangrijkste religieuze viering van de islamitische kalender.
img-20180615-wa0042-1_g-2.jpg
                                                        VIDEO:
https://videos-cdn.laprovincia.es/multimedia/videos/2018/06/15/146047/musulmanes-canarias-celebran-ramadam-1_p.mp4
img-20180615-wa0046-5_g-1.jpg
De viering is in 2018 gekenmerkt door een lagere welvaart van de gelovigen en met de aanwezigheid van Marco Aurelio Pérez, burgemeester van San Bartolomé de Tirajana, in gebed in San Fernando de Maspalomas. In de mezquita (moskee) van Las Palmas de Gran Canaria, in de Calle Viriato; op de overstapplaats van Guaguas, in de haven van Las Palmas; op de esplanade tussen het winkelcentrum Atlántico, bij het Hotel ‘Vecindario’ in Vecindario; en in San Fernando de Maspalomas, gemeente San Bartolomé de Tirajana.

De ruim 1,9 miljoen musulmanes (moslims) die in Spanje wonen, hebben op vrijdag 15 juni 2018 het feest van Idu al-Fitr gevierd, wat het einde van de maand Ramadan en de onderbreking van het vasten markeert.

Ramadan begon in 2018 op 17 mei, het begin van een maand waarin volgelingen van de Islam niet kunnen eten of drinken, roken of relaties onderhouden van zonsopgang tot zonsondergang, om meer ruimte te schenken aan de gebed en hulp aan mensen in nood.

De Ramadan is een van de vijf pilaren van aanbidding in de Islam, die wordt beoefend tijdens deze maanmaand (29/30 dagen) en heeft een belangrijke religieuze betekenis voor de  musulmanes (moslims), omdat het deze maand was met de goddelijke openbaring van de Koran, via de engel Gabriël aan de profeet Mohammed, die het doorgegeven heeft aan de rest van de mensheid.
mosdl-3.jpgDe Spaanse Muzelman gemeenschap heeft de gehele Spaanse samenleving bedankt voor hun ‘begrip"’van de praktijk van het vasten van hun islamitische buren, en zelfs voor de ‘hulp en faciliteiten’ zij bieden voor de naleving, en vooral voor mensen in besluitvormingsposities.
img-20180615-wa0048-7_g-7.jpg

In de video die bij dit nieuws hoort, kan men zien hoe, in dit geval, het gebed in Las Palmas de Gran Canaria precies begint met een dankzegging aan de samenleving van Gran Canaria.

Men maakt bovendien gebruik van het feest van Idu al-Fitr om Spaanse muzelmannen (moslims), evenals moslims over de hele wereld, te feliciteren en te bidden voor vrede om over de hele wereld te heersen.
zzzislas-canariaslogo-386.jpg


De Duitse islamfobe leider
vestigt zich op Canarias
en wijdt zich aan de renovatie van hotels

ARONA - donderdag 22 september 2016 - Lutz Bachmann, leider van de Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente (Pegida) (Europese Patriotten tegen de Islamisering van het Westen), een opkomende kracht in Duitsland, houdt vanuit Los Cristianos (Tenerife) zijn vinger aan de pols tegen de aanwezigheid in de Europese Unie van vluchtelingen afkomstig uit Syrië.

Lutz Bachmann, de leider van de Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente (Pegida) (Europese Patriotten tegen de Islamisering van het Westen), heeft op woensdag 21 september 2016 bevestigd, dat hij op Canarias woont omdat hij niet langer het migratiebeleid kan verdragen en de ondersteuning van vluchtelingen door de Duitse autoriteiten.
islamfoob.png                                                                  Lutz Bachmann.
Op Canarias heeft hij werk gevonden in het leveren van diensten aan de renovatie-sector van hotels en aan de toeristische marketing-sector, zo heeft Bachmann laten weten aan de persmedia. Hij woont in de toeristenwijk Los Cristianos, in het Zuiden van Tenerife. Hij verzekert dat ook zijn echtgenote zich op Canarias bevindt, die psychologische hulp heeft ontvangen.

Bachmann heeft bevestigd, dat hij zich op Tenerife bevindt ‘vluchtend’ voor de vluchtelingen die zich nu in Duitsland vestigen en die hij brandmerkt als "ganado" (“vee”) en "escoria" (“uitschot").

Omdat hij niet langer de naar Kesseldorf - nabij Dresden - gevluchte, immigranten kan verdragen, heeft hij enkele maanden geleden ervoor gekozen om met zijn echtgenote te gaan wonen op Tenerife. En dat heeft hij aangekondigd via een video. Op zijn profiel op Facebook, voegt de islamfobe leider toe, dat hij elke veertien dagen zijn land bezoekt als, “een bewijs van verzet”.

Vanaf Tenerife is Bachmann de mobiliseringen aan het organiseren van 3 oktober 2016 in Dresden, de stad van waaruit hij zijn politieke beweging heeft opgestart, en die nu in 2016 de nationale herdenkingsevenementen verwelkomt van de hereniging van Duitsland, in aanwezigheid van - onder andere leiders - de Bondskanselier, Angela Merkel, en de president van de Republiek, Joachim Gauck.
zzzislas-canariaslogo-386.jpg


De moslimgemeenschap van Canarias
viert het eind van de ramadan

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA – woensdag 6 juli 2016 - De comunidad musulmana (moslim-samenleving in Las Palmas de Gran Canaria) heeft in de hoofdstad op woensdag 6 juli 2016 het eind van de ramadan gevierd.

De intercambiador van het parque Santa Catalina was de uitverkoren plaats voor de ceremonie, met religieus gezang als eerbetoon aan Dios (Allah), een korte preek en een gebed waarmee men gebeden heeft voor alle musulmanes (moslims) wereldwijd die zich in een moeilijke situatie bevinden, zoals degenen die in vluchtelingenkampen verblijven.
finaliza-el-ramadan-13521619-6_g.jpg
finaliza-el-ramadan-13521638-25_g.jpg                                                          'Seguro tiene la Palma'
  finaliza-el-ramadan-13521651-38_g.jpg     las-palmas-de-gran-canaria_escudo-1.png
finaliza-el-ramadan-13521628-15_g.jpg finaliza-el-ramadan-13521624-11_g.jpg
finaliza-el-ramadan-13521629-16_g.jpg
finaliza-el-ramadan-13521639-26_g.jpg

finaliza-el-ramadan-13521635-22_g.jpg
finaliza-el-ramadan-13521615-2_g.jpg
finaliza-el-ramadan-13521637-24_g.jpg
finaliza-el-ramadan-13521640-27_g.jpg
finaliza-el-ramadan-13521650-37_g.jpg
finaliza-el-ramadan-13521620-7_g.jpg
finaliza-el-ramadan-13521643-30_g.jpg finaliza-el-ramadan-13521645-32_g.jpg

       "Jong geleerd is oud gedaan, wees beleefd door voor ouderen in de bus op te staan
                                               en dan... snel naar Syrië te gaan."

finaliza-el-ramadan-13521627-14_g.jpg
finaliza-el-ramadan-13521632-19_g.jpg

finaliza-el-ramadan-13521631-18_g.jpgfinaliza-el-ramadan-13521626-13_g.jpg
finaliza-el-ramadan-13521630-17_g-2.jpg
finaliza-el-ramadan-13521625-12_g.jpg
finaliza-el-ramadan-13521636-23_g.jpg
finaliza-el-ramadan-13521633-20_g.jpg
finaliza-el-ramadan-13521642-29_g.jpg finaliza-el-ramadan-13521623-10_g.jpg

finaliza-el-ramadan-13521621-8_g.jpg finaliza-el-ramadan-13521622-9_g.jpg
finaliza-el-ramadan-13521614-1_g.jpg
finaliza-el-ramadan-13521634-21_g.jpg
finaliza-el-ramadan-13521647-34_g.jpg

finaliza-el-ramadan-13521617-4_g.jpg
finaliza-el-ramadan-13521646-33_p.jpg finaliza-el-ramadan-13521616-3_g.jpg
finaliza-el-ramadan-13521618-5_g.jpg
finaliza-el-ramadan-13521648-35_g.jpg finaliza-el-ramadan-13521649-36_g.jpg          De islam rust niet, voordat de hele wereld islam is!  Gaat heen en vermenigvuldigd u...
finaliza-el-ramadan-13521644-31_g.jpg
finaliza-el-ramadan-13521641-28_g.jpgMeerdere honderden moslims hebben de bijeenkomst bijgewoond.
000islas-canariaslogo-15.jpg


De politie onderzoekt de ontdekking van
twee varkenskoppen tegen de moskee

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zondag 20 maart 2016 - De Policía Nacional (Rijkspolitie) heeft een dossier geopend voor het onderzoeken van de ontdekking van twee varkenskoppen en een varkenspoot, evenals gekalkte leuzen tegen de islam, op een perceel in de wijk Las Torres waar men de toekomstige mezquita (moskee) zal bouwen van Las Palmas de Gran Canaria.

De agenten, die de feiten ter hand hebben gesteld van de betreffende rechte, hebben dossiers geopend voor het veronderstelde delict van aanzetten tot haat uit religieuze motieven, of om geloofsredenen, zoals staat omschreven in de Código Penal (het Wetboek van Strafrecht), zo hebben bronnen binnen de Politie laten weten.
Op zijn beurt heeft de imán (imam) van de hoofdstad van Gran Canaria, Muhammad Sáleh  de actie welke men heeft uitgevoerd op het nieuwe bouwterrein voor het gebed van de moslimgemeenschap, betiteld als:  “kinderachtig”.
varkenmezq.jpg           Een van de op vrijdag 18 maart 2016 op het perceel in Las Torres aangebrachte leuzen,
                                         met een kop en een poot van een varken.
Tijdens een interview met de lokale pers in de huidige mezquita (moskee) in Las Palmas de Gran Canaria, heeft Muhammad Sáleh, aan de talrijke, op vrijdag gebedsdag, aanwezige musulmanes (moslims) meegedeeld, dat de twee varkenskoppen en de tegen de islam gekalkte leuzen die zijn verschenen in de wijk Las Torres: “geen enkel belang hebben”.
De imán (imam), heeft laten weten, dat het gaat om een actie die meer eigen is aan kinderen, dan aan volwassen personen en dat deze geen betrekking hoeft te hebben op de musulmanes (moslims) van het Eiland.

2010-08-11_IMG_2010-08-11_00_04_52_iman.jpg                                                                Archieffoto:
                                                      Imam Muhammad Sáleh
                           leidt een gebedsdienst in de mezquita (moskee) in de Calle Viriato
                                               in de hoofdstad van Gran Canaria.
Saleh heeft gezegd, dat deze percelen door de Gemeente zijn toegekend aan de Liga del Mundo Islámico (Islamitische Wereld Liga) voor de bouw van een nieuwe moskee in de stad, waarmee dit een zaak is die niets te maken heeft met de Liga de la comunidad islámica de Canarias (Liga van de Canarische islamitische gemeenschap)".
In zijn woorden, "is het, het Gemeentebestuur dat moet instaan voor de veiligheid van de locatie; zo heeft hij de moslims in zijn preek bij de zonsondergang verzocht, “zich niet druk te maken om deze daad,” aangezien het grondgebied niet is bezoedeld.
365840-1g.jpg
                                                                    Archieffoto:
                                         De gemeenschappelijke islamitische gebedsdienst
                          n tijdens het Suikerfeest in de hoofdstad van Gran Canaria in 2015
                                                                 "
allahu akbar",
                                  zie en beluister de video-weergave van dit lied op.
                  https://www.youtube.com/watch?v=cxzBQJQwFd0
Wat de imán (imam) meer interesseerde tijdens het vrijdaggebed, zijn de islamitische feesten en de ramadan, want er is niet voldoende ruimte in het gebedshuis om alle gelovigen te herbergen die bijeenkomen om gezamenlijk te bidden, zoals de moslim-religie voorschrijft. Daarom heeft hij de noodzaak kenbaar gemaakt een ander pand te zoeken in de hoofdstad van Gran Canaria voor het ontlasten van de enige moskee die er is.

Over dit onderwerp heeft hij tegenover de aanwezigen opgemerkt, dat de beste locatie in de omgeving van het Santa Catalina-park zal zijn, vanwege het grote aantal musulmanes (moslims)  dat in deze wijk woont en voor wie het moeilijk is om vijf keer per dag te bidden in de mezquita (moskee) in de Calle Viriato. Het geschikte pand zal moeten vervoegen over 300 tot 400 m².
1290556-281592f631d71bc03a995528f48f8bc9.jpg
islam-mapa.pngEveneens heeft de imán (imam) ook eraan herinnert, dat in het concessieverdrag voor de percelen de Gemeente heeft aangegeven, dat men een termijn van drie jaar toekent waarbinnen de Liga del Mundo Islámico (Islamitische Wereld Liga) moet beginnen met de bouw van de mezquita (moskee), maar dat men - ondanks de ondertekening in 2015 - nog steeds niets heeft ondernomen.

“Tekort aan contant geld”
Mohammed Saleh heeft wat dat betreft geen reden genoemd, maar volgens een van de aanwezigen - tijdens een interview met de lokale pers na afloop van het  vrijdaggebed -  verkeren  Saoedi-Arabië en andere Perzische Golfstaten (wat de landen zijn die de Muslim World League financieren) vanwege kelderende olieprijzen in een economische crisis, wat hen ervan weerhoudt op te komen voor onevenredig hoge kosten, zodat de vertraging eventueel te wijten is aan het tekort aan liquiditeit binnen de Liga del Mundo Islámico (Muslim World League - Moslim Wereld Liga).
zzzzzzzislas-canariaslogo-323.jpg


Varkens tegen de mezquita in Las Torres

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zaterdag 19 maart 2016 - Twee varkenskoppen en een varkenspoot -  een onrein dier volgens de koran - evenals een paar leuzen tegen de islam, verschenen op vrijdag 18 maart 2016 op het perceel in de wijk Las Torres waar de bouw van een mezquita (moskee) gepland staat.

“Er zijn veel omwonenden in het gebied die geen mezquita (moskee) willen, maar om dit te doen, dit lijkt me overdreven,” zo heeft een bewoner gezegd op vrijdag 18 maart 2016. De hoogste verantwoordelijke binnen de islam-gemeenschap in de hoofdstad van Gran Canaria, heeft op vrijdag 18 maart 2016 laten weten, toen hij wist wat er aan de hand was, dat dit niet van belang is,” zo laat Fabio García weten.
1-31.jpg

VIDEO:
http://videos-cdn.laprovincia.es/multimedia/videos/2016/03/18/98732/cabezas-cerdo-pintadas-mezquita-1_p.mp4
2-24.jpg

3-22.jpgDe Colombiaan  John Harrison, die ook in  de wijk woont, laat weten dat het hem om het even is,  dat er een templo muzelmana (islam gebedshuis) komt; en op dezelfde wijze begrijpt hij niet, “dat men tot zulke extremen komt, om het ongenoegen te laten blijken.
Het is heel afschuwelijk, zo is op haar beurt Paula Perera van mening,  het bevalt me niet dat men  tot dit soort zaken komt om te protesteren; ik ben er geen voorstander van, dat hier een moskee komt, maar ik accepteer het.”
4-21.jpg

5-20.jpg
De meest recente poging om de bouw van de mezquita (moskee) in de wijk af te remmen, was een bezwaar tegen de ‘visuele uitwerking’ die het gebedshuis zou kunnen veroorzaken. De Gemeente Las Palmas de Gran  Canaria heeft in februari 2016 het beroep van de buurt afgewezen en de weg vrijgemaakt dat de comunidad musulmana (moslim gemeenschap) de vergunning kan aanvragen voor de bouw van het gebedshuis, het Gemeentebestuur beargumenteert dat de hoogte van het gebouw, inclusief minaret, past binnen de vereisten van het Algemeen Plan Ruimtelijke Ordening voor het gebied.

6-78.jpg 7-19.jpgZodoende, hebben de wijkbewoners alle wegen uitgeput gezien om de bouw van de mezquita (moskee) in het gebied te verhinderen; het verschijnen van de leuzen en de varkenskoppen als protest tegen de bouw, vormt een hoofdstuk apart in de reeks voorvallen van de bouwgeschiedenis van een gebedshuis voor de islamitische gemeenschap in Las Palmas de Gran Canaria.
8-17.jpgMario Regidor, wethouder van Personeelszaken en van het District Ciudad Alta, veroordeelt deze vreemdelingen hatende  actie.
“Ik heb opdracht gegeven de leuzen uit te wissen en de varkenskoppen plus de varkenspoot  te verwijderen, en alles schoon te maken, daar zullen we uiterlijk begin volgende week in slagen. Het is het werk van enkele onzaligen die zo blijk geven van hun ongenoegen over het onderwerp mezquita (moskee), maar men heeft geen enkele reden om dat te hebben, het vertegenwoordigt niet de Canarische samenleving in het algemeen, die is tolerant,  en we verwachten niet, dat dergelijke manifestaties herhaald zullen worden,” zo heeft hij laten weten.
Regidor heeft bovendien verzekerd, dat men de zaak in handen zal geven van de Policía Local (Gemeentepolitie) om te proberen te achterhalen wie de mogelijke schuldigen zouden kunnen zijn.

9-15.jpg

10-13.jpgMomenteel bestaat en een pand in de wijk Guanarteme waar de 23.000 musulmanes (moslims) naar toe kunnen in de gemeente. Deze mezquita (moskee) in Las Torres, die 3.200 m² gaat tellen, heeft er  20 jaar over gedaan voordat de Gemeenteraad zich gecommitteerd heeft en terrein toe te kennen voor een templo musulmana (moslim gebedshuis); een belofte, die men gedaan heeft in de jaren ’90 van de vorige Eeuw, toen de comunidad musulmana (moslimgemeenschap)  het chalet beschikbaar heeft gesteld dat men had in Ciudad Jardín voor de bouw van de Julio Luengo-tunnel.
11-10.jpg

Het meest recente precedent was in Vitoria
De gekalkte leuzen en de afgesneden varkenskoppen tegen de islam in de hoofdstedelijke wijk  Las Torres heeft recentelijk een precedent gehad in Vitoria,  toen,  enkele dagen geleden, men geageerd heeft tegen een nieuwe mezquita (moskee) in de wijk Zabalgana met he bevlekken van de buitenkant met varkensbloed en twee koppen van hetzelfde dier bij de ingang, die geforceerd was; een feit , dat zich heeft voorgedaan na protesten van de buren welke zich in de afgelopen weken hebben voorgedaan tegen de opening van het gebedshuis, dat eerder functioneerde op een andere locatie.

12-8.jpg

Zo hebben in 2010 vijftien  leden van een ultrarechtse groepering een varken begraven op een perceel in de Sevilliaanse wijk San Jerónimo wat de Gemeente de musulmanes (moslims) wilde toekennen voor het bouwen van een mezquita (moskee), het doel van  het begraven van  dit dier op dat perceel was, te bereiken dat men geen gebedshuis zou bouwen.
Een maatregel, die op dat moment is afgewezen door het buurtcomité dat  men heeft gevormd om zich te verzetten tegen de bouw van de templo musulmána (het moslim gebedshuis).

zzzzzzzislas-canariaslogo-322.jpg


Bewoners
appartementencomplex ‘Europa’
moe van luidspreker die dag en nacht
in het Arabisch gebeden reproduceert

Een buurman produceert dag en nacht Koran gezangen
vanaf zijn balkon

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - woensdag 7 oktober 2015 - De bewoners van Apartementos ‘Europa’, in de Calle Alféreces Provisionales in de toeristenwijk Playa del Inglés, vragen om ingrijpen van de Gemeente in het conflict, “waarbij in Maspalomas de werkgelegenheid van veel receptionisten, kamermeisjes en bartenders op het spel staat, evenals de nachtrust van veel wijkbewoners en toeristen.” Ze zijn de voortdurende overlast ‘moe’ die een van de bewoners van het appartementencomplex veroorzaakt, met het dag en nacht vanaf zijn balkon op volle geluidssterkte ten gehore brengen van Arabische gebeden.

De overlast die veroorzaakt wordt door dit sujet is dusdanig, dat zelfs de moslimgemeenschap in Playa del Inglés zich zorgen maakt.
img_30401.jpg

 
إن شاء ال

altavoz.jpg
Het ongenoegen strekt zich uit tot bars en restaurants in de wijk en verbaasde klanten worden erdoor afgeschrikt de etablissementen te bezoeken, zo verzekert men vanuit de horeca.

Ook heeft deze overlast klachten van toeristen opgeleverd, en zelfs annuleringen van gereserveerde vakantieappartementen in de wijk, wat aanzienlijke financiële verliezen heeft opgeleverd voor de aangrenzende bedrijven.

Deze buurman, een Canario, is goed voor bij elkaar opgeteld 32 aangiften, “maar zowel de Policía Local (Gemeentepolitie), evenals de Policía Nacional (Rijkspolitie) zijn niet in staat, de geluidsinstallatie te verzegelen. W e kunnen de man gerust een kleine terrorist noemen,” zo laat de Vereniging van Eigenaren van het Complex ‘Europa’ weten.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-163.jpg


De Canarische Junta Musulmana opent
een nieuw gebedshuis in Maspalomas

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - maandag 6 april 2015 - De Junta Musulmana Canaria (Canarische Moslim Raad) heeft op de avond van (Paas)zondag 5 april 2015 haar nieuwe, sociale ontmoetingsruimte geopend in San Fernando. Het centrum in San Fernando biedt ruimte voor gebed en onderwijs. Het is in de gemeente de tweede locatie welke gewijd is aan het fe islámica (islam-geloof).

De plechtigheid waarbij men het culturele centrum, dat gelegen is op een benedenverdieping in de Calle La Palma in Maspalomas, aan de musulmanes (moslims) heeft voorgesteld, heeft een groot aantal gelovigen bijeen gebracht van het gehele eiland, die bijeengekomen zijn om de opening van dit centrum bij te wonen, onder hen een grote groep Spanjaarden die het fe islámica (islam-geloof) omarmen. Dit is de tweede locatie voor de islam-cultus in San Bartolomé de Tirajana.
junta-musulmana-canaria-abre-nuevo-local-maspalomas.jpg  Abdelkarim Tadawut, een van de imanes (imams) in El Doctoral, reciteert de Corán (Koran).
Omdat veel musulmanes (moslims) op zondag werken, heeft de presentatie plaatsgevonden tijdens het vierde islamgebed van de dag, genoemd Al-magrib, dat gehouden wordt vlak na zonsondergang, en het laatste avondgebed, dat bekend is als Al-isha. Tussen de twee gebeden heeft een gesprek plaatsgevonden en na het laatste gebed heeft men een Marokkaanse maaltijd geserveerd waarmee men de opening van het centrum heeft gevierd.

De opening van dit gebedshuis betekent een nieuwe stap te zijn in het traject van de

Canarische Junta Musulmana (Islam Raad), een entiteit zonder winstoogmerk welke gecreëerd is in 2012, die zich kenmerkt als een vereniging die twee doelstellingen heeft:

- zorgen voor de uitoefening van de burgerrechten voor de musulmanes (moslims) in de

deelstaat Canarias;

- het bouwen van dialoogbruggen tussen de diverse sociale componenten en voor een geïntegreerde en diverse maatschappij.

Doelstelling

Haar voorzitter, Husseini Oubal, de 56-jarige tot Spanjaard genaturaliseerde Marokkaan die werkzaam is als zakenman, heeft uiteengezet, dat de enige doelstelling van de Junta Musulmana Canaria (Canarische Moslim Raad) het bereiken is van de integratie van de

musulmanes (moslims ) op Canarias.

Dagelijkse realiteit Deze doelstelling maakt deel uit van de dagelijkse werkelijkheid van veel van haar leden; want zo is, bijvoorbeeld, Husseini Oubal gehuwd met een Spaanse die het fe musulmana (moslimgeloof)  heeft omarmd en die ook deel uitmaakt van de junta (Raad)

Dialoog Husseini Oubal heeft verklaard, dat voor het doel van het integreren van de

musulmanes (moslims) en het bevorderen van de dialoog met de rest van de samenleving, onderwijs en kennis fundamenteel zijn. Slechts met kennis bestrijdt men de onwetendheid.

Lezingen Daarom is dit pand veel meer dan een gebedsruimte, want het heeft als doel te dienen als ruimte waarin projecten en activiteiten worden ontwikkeld, waaronder zich het lesgeven aan kinderen bevindt; kinderen, die deel uitmaken van de comunidad musulmana (moslimgemeenschap) in de San Fernando, met lezingen over de islam voor iedereen die kennis wil maken met de islamitische religie.

Taal Husseini Oubal heeft benadrukt , dat zijn kinderen en de meerderheid van de immigranten – niet alleen die in San Bartolomé de Tirajana, maar op het gehele eiland- Spaans als enige voertaal hebben, waardoor het fundamenteel is, dat de activiteiten die in dit pand plaatsvinden in deze taal worden gehouden; niet alleen om de islam kenbaar te maken aan de Spanjaarden; maar ook, om de fundamenten van dit geloof te onderwijzen aan kinderen van immigranten die op het eiland geboren zijn en die zich volledig Canari@ voelen.

Voor hen is het fundamenteel - in tegenstelling wat plaatsvindt in de meerderheid van de gebedsruimten op het eiland - dat de imam van dit centrum Spaans weet te spreken.

1-AAAAislas-canarias-90.jpg


Los musulmanes wenden zich tot Saoedi Arabië
voor financiering van de mezquita

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zondag 22 februari 2015 - Los musulmanes (de moslims) wenden zich tot Saoedi Arabië voor financiering van de mezquita (moskee) in de stadswijk Las Torres, in de hoofdstad van Gran Canaria.

De imam heeft de geloofsgemeenschap gewaarschuwd, dat hun bijdragen te weinig is voor het bouwwerk.
musulmanes-acuden-arabia-saudi-para-financiar-mezquita-torres-1.jpgDe loctie in de Stadswijk Las Torres, waar naar verwachting de mezquita (moskee) gebouwd zal gaan worden  (zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=ephn8y9qEoI)

Het complex, dat Rey Kahle (Koning Khaled) zal gaan heten, biedt de mogelijkheid tot het volgen van lessen in de Arabische taal en in de Koran.
1-AAAAislas-canarias-90.jpg


De mezquita voorkomt 
miljoenen euros schadeloosstelling

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - woensdag 18 februari 2015 - Het convenant wat de bouw van een mezquita (moskee) mogelijk zal gaan maken in de hoofdstad van Gran Canaria, voorkomt, dat de Gemeente, “ een schadeloosstelling van miljoenen euro’s,” zal moeten betalen. Hicham Sakr Sánchez, vertegenwoordiger van de Liga Islámica,herinnert eraan, “dat men al 25 jaar wacht op het nakomen van hetgeen er is overeengekomen.”

De islamgemeenschap in Las Palmas de Gran Canaria wil de dag niet prijzen, voordat de avond gevallen is. “Er zijn nog veel zaken die moeten worden opgelost, maar eens zien , of we deze keer geluk hebben, want we moeten ooit een punt achter dit proces zetten, waarbij we al 25 jaar wachten opdat men het overeengekomene nakomt,” bevestigt Hicham Sakr Sánchez, leider van de Liga Islámica.
53693.jpg             De viering van het einde van de Ramadan in Las Palmas de Gran Canaria.
En het overeengekomene is het akkoord waarmee in 1990 de genoemde religieuze entiteit de percelen grond aan de Stad heeft toegekend; daar, waar men de eerste moskee wilde vestigen en wat anders de aanleg van de Julio Luengo-tunnels onmogeijk gemaakt zou hebben.

In ruil voor die grond, heeft de Gemeente toegezegd terreinen toe te kennen voor het verplaatsen van de locatie voor de culto musulmán (islam ritus), zonder dat men deze oplossing tot nu toe heeft verwezenlijkt.

“Een gerechtelijke uitspraak heeft eind 2008 de islamgemeenschap in het gelijk gesteld en die die zou momenteel een ‘miljoenen schadeloosstelling’ kunnen verlangen,” zo merkt de woordvoerder van de Gemeente, Ángel Sabroso, op.

“Maar het is geen kwestie van geld,” benadrukt Hicham Sakr. “Wat we nodig hebben is ern waardige plaats voor het houden van onze religieuze cultus, de huidige mezquita (moskee) aan de Calle Viriato biedt amper plaats aan 500 gelovigen,” zo laat hij weten.

“In juni 2012 hadden we alles opgelost, met het perceel in de stadswijk ‘La Minilla’. Maar de dag voodat we het convenant zouden ondertekenen heeft men ons laten weten, dat dit niet zo kan zijn, en dat is tot op heden het geval,” zo brengt de vertegenwoordiger van het collectief in herinnering. “Daarom wil ik voorlopig sceptisch blijven.”

“Zolang dit niet is ondertekend, gaan we geen voorspellingen doen,” zo merkt Hicham Sakr op, het project voor het centro musulmán (islam-centrum ) zal men uitwerken,” zodra we weten over welke grond we gaan beschikken, we wachten totdat men de behandeling ervan zal voltooien tijdens dit mandaat),” zo stelt hij.

(In mei 2015 zijn de Gemeenteraadsverkiezingen. Red.)
1-AAAAislas-canarias-90.jpg


De islamgemeenschap verlangt
een 'waardige locatie' 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - woensdag 18 februari 2015 - De islamgemeenschap in Las Palmas de Gran Canaria laat weten: “We willen alleen, dat men zo snel mogelijk een oplossing vindt die het ons mogelijk maakt, te beschikken over een waardige locatie voor de religieuze cultus.”

De secretaris van de islamgemeenschap, Hicham Sakr Sánchez, heeft op dinsdag 17 februari zijn tevredenheid uitgesproken over de gerechtelijke uitspraak welke de Gemeente verplicht de ruil na te leven van een perceel in de stadswijk La Minilla voor de bouw van een mezquita (moskee) in de hoofdstad van Gran Canaria.
gebhedskle.png untitled-75.png
                                               Met het Suikerfeest in 2014
                              bidden in de openlucht wegens plaatsgebrek in
               de
mezquita in de Calle Viriato in  Las Palmas de Gran Canaria.
Over de locatie - welke de Gemeente destijds, begin jaren 90, heeft gekozen- zijn we steeds bereid geweest om tot een akkoord te komen, om elk conflict met de planning, of met de omwonenden te vermijden. Wat geen zin heeft is, dat - na de zeven jaar waarin de Gemeente ons geen alternatief heeft aangeboden - men niet opnieuw contact met ons heeft opgenomen.”

De vertegenwoordiger van de islamgemeenschap herinnert eraan, “we zijn geen groep rare snuiters, de comunuidad msulamana (moslimgemeenschap) wordt voor het overgrote deel gevormd door Canario’s met diepe wortels in deze stad en het enige wat we nodig hebben is een waardige locatie voor de cultus, omdat de locatie die we hebben - in de Calle Viriato- te klein is geworden en niet voldoet aan de voorwaarden om onderdak te bieden aan de gelovigen die wekelijks de gebedsruimte bezoeken. Bovendien hebben onze kinderen recht op adequaat godsdienstonderricht, en er zijn momenteel veel ouders die moeilijkheden ondervinden om dit recht te garanderen, vanwege de grote toeloop op de huidige locatie tijdens belangrijke dagen, wat niet ideaal is voor de allerkleinsten.”

Sakr wil bovendien verduidelijken, dat de islamgemeenschap van Las Palmas de Gran Canaria de enige is op de Canarische Eilanden die volledig functioneert met donaties van de gelovigen; destijds bestond er een Saoedi Arabisch project voor financiële bijdragen aan de nieuwe mezquita (moskee), maar die hulp is aan het begin van dit decennium ingetrokken. De mezquita (moskee) zal worden gebouwd met eigen middelen, sinds 2001 zijn we geld aan het inzamelen bij de gelovigen,” zo heeft hij aangegeven.

In die zin heeft hij opgemerkt, “dat de ruil van het perceel niet gratis is, we hebben daarentegen diverse eigendommen ingeleverd, waarvan de waarde destijds veel hoger was, dan het perceel waarop we nog steeds wachten. We willen eenvoudigweg, dat men onze rechten zo snel mogelijk normaliseert.”

1-AAAAislas-canarias-90.jpg


De Moslimgemeenschap in Las Palmas de Gran Canaria mag een nieuwe, grote moskee bouwen

 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - woensdag 18 februari 2015 - Op een ongeveer 6.000 m² groot grondstuk in de stadswijk `Las Torres‘, dat beschikbaar wordt gesteld door de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria, zal binnenkort een moskee verrijzen. Daarmee komt een einde aan een jarenlange juridische strijd tussen het Gemeentebestuur en de Moslims.

Ruim15 jaar geleden is de Stad onder de toenmalige burgemeester José Manuel Soria met de moslimgemeenschap een ruil overeengekomen.
Overeenkomstig die ruil, zou de Stad Las Palmas enkele, voor de aanleg van de Julio Luengo-tunnels, benodigde grondstukken verkrijgen die in het bezit waren van de moslimgemeenschap.
Als tegenprestatie was voorzien, dat deze in de stadswijk ‘La Minilla’‚ een perceel bouwgrond te beschikking zou krijgen, om daarop een nieuwe, grote Moskee te bouwen.
untitled-72.pngEscudodeLasPalmasdeGC.jpgOm reden van protesten van omwonenden en met de ontdekking, dat op het bedoelde perceel bouwgrond een met uitsterven bedreigde kever ontdekt werd, kon de Stad haar belofte niet nakomen.

Na een langdurige juridische strijd, die ten gunste van de islamgemeenschap is beslecht, is men nu eindelijk tot overeenstemming gekomen; wat dan toch de bouw van een nieuwe moskee mogelijk maakt.

Achter het winkelcentrum ‘Las Ramblas’ in de stadswijk ‘Las Torres’ zal nu een religieus centrum verrijzen, waar naast een gebedsruimte ,ook een bibliotheek, meerdere onderwijsruimten. plus woonruimte voor de geestelijken komen. In het bouwplan is ook een minaret opgenomen die niet hoger mag zijn dan 12 meter.
iman-asegura-1.jpg                                      Volgens de iman van de mezquita (moskee)
              
is er niets concreets over het nieuwe gebedshuis: "we hebben niets ondertekend..."
Voor de 20.000 moslims in de hoofdstad van Gran Canaria betekent de bouw van deze nieuwe, veel grotere moskee, dat het veel te kleine gebedshuis aan de Calle Viriato eindelijk opgezegd kan worden.
1-AAAAislas-canarias-90.jpg


De Gemeente stelt een perceel beschikbaar
op het bedrijventerrein ‘Las Torres’
voor de bouw van een grote moskee

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - dinsdag 17 februari 2015 - De Gemeente Las Palmas de Gran Canaria heeft een overeenkomst gesloten om de Islam-gemeenschap in de hoofdstad een perceel toe te kennen op het bedrijventerrein ‘Las Torres’.

Het perceel waar de nieuwe moskee gebouwd zal gaan worden, ligt naast het benzinepompstation aan de Avenida Juan Carlos I.

Daarmee komt men een toezegging uit de jaren 90 na aan de muselmanes (moslims) in de stad.
imagen-solar.jpgArchieffoto van het bedrijventerrein 'Las Torres', in Las Palmas de Gran Canaria,
waar
إن شاء الله (insjallah -  zo God het wil) anno 2015,
binnen afzienbare tijd de grote
mezquita (moskee) moet verrijzen.

Het voorstel dat de Gemeente heeft gedaan, situeert het nieuwe religieuze gebouw aan de Calle Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, naast de benzinepomp aan de Avenida Juan Carlos I en nabij het Winkelcentrum ‘Las Ramblas’.

Het convenant is de verwezenlijking van een belofte welke de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria in de jaren 90 aan de comunidad muselmana (moslimgemeenschap) heeft gedaan, toen men overeen is gekomen enkele gemeentelijke percelen te ruilen, wat nodig was voor de aanleg van de Julio Luengo-tunnels, voor een terrein voor de bouw vanj de mezquita (moskee).

Er is bijna een decennium voorbij gegaan, zonder dat deze ruil tot stand is gekomen, toen de islamgemeenschap in 2000 de toekenning van het terrein heeft opgeeïst.

Bezwaarperiode
Daarmee is de islamgemeenschap in Las Palmas de Gran Canaria erin geslaagd een grote moskee te kunnen gaan bouwen, die een bibliotheek, studieruimten en woonruimte voor de clerus zal zal omvatten .
De termijn van een maand is ingegaan voor het indienen van bezwaren op de bouwplannen, of  tegen de bouw,  van deze moskee.
1-AAAAislas-canarias-90.jpg


Viering van het einde van de
vastenmaand ramadan op de Eilanden
El desayuno musulmán

De musulmanes grancanarios  (Grancanarische moslims)
vieren het feest van het einde van het nuchter zijn maar vier mezquitas (moskeeën) konden dit niet doen vanwege
bureaucratische redenen

GRAN CANARIA - dinsdag 29 juli 2014 - Het einde van het nuchter zijn gedurende de vastenmaand ramadán wordt gekenmerkt door het feest, dat bekend staat als Aid al-Fitr (Suikerfeest), dat wederom gevierd is door de beoefenaars van het islam-geloof op geheel Gran Canaria.

Elke Grancanarische islamgemeenschap heeft geprobeerd het Aid al-Fitr te vieren, en wel in de open lucht, dit vanwege het aantal gelovigen wat naar de mezquitas (moskeeën) was gekomen, die bij deze viering gesloten moesten worden, omdat de capaciteit bij lange na niet voldoende was vanwege de enorme deelname en het aantal beschikbare plaatsen werd overschreden.

Desayuno musulmán: personen van alle rassen, nationaliteiten en sociale klassen bidden schouder aan schouder op het Plaza de Canarias in Las Palmas de Gran Canaria, aan het eind van de vastenmaand ramadan, om het Aid al-Fitr (Suikerfeest) te vieren.

Ook dit jaar weer is de islamitische samenleving op Gran Canaria bijeengekomen, om te laten zien, dat ook op Gran Canaria de moslim-religie de tweede religieuze confessie is met de meeste volgelingen. Een plaats die men wereldwijd onder de geloven inneemt, nu 23% van de bevolking op de Planeet voert dit beleid.

De gelegenheid dankt men aan het feest op maandag 28 juli 2014 met het beging van het Aid al-Fitr (Arabisch: عيد الفطر, `id-al-fitr  - het Suikerfeest of het Kleine Feest, ofwel het feest van het verbreken van het nuchter zijn, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Suikerfeest), met de deelname van ongeveer 1.000 gelovigen op het Plaza de Canarias in Las Palmas de Gran Canaria en ruim 600 op de rolschaatsbaan in San Fernando.

Deze viering is de op een na grootste moslim-festiviteit en wordt gehouden aan het eind van de negende maand van de islamkalender, die men ramadan noemt, en waarin de moslims nuchter zijn en seksuele onthouding praktiseren van zonsopgang tot zonsondergang.


Bepalend voor de islamkalender is de maanstand, de maanden beginnen in de nacht van het eerste kwartier na nieuwe maan, wat de reden is, dat men op zondagnacht heeft meegedeeld, dat het de volgende dag Aid al-Fitr (id-al-fitr = Suikerfeest) zal zijn.
 


In alle islamitische landen is het de gewoonte onder de beoefenaars van het islamitische geloof naar de moskeeën te gaan voor gezamenlijk gebed, maar omdat in de negen moskeeën op Gran Canaria niet genoeg ruimte is voor zoveel mensen, heeft de congregatie geprobeerd dit in de open lucht te doen.

Zij die jaarlijks voor dit soort gebed kiezen, zijn de mezquita (moskee) van rey Khaled in Las Palmas, die het Aid al-Fitr viert op het Plaza de Canarias, dat gelegen is op de intercambiador van het Parque Santa Catalina; de mezquita (moskee) At-Tawba in Playa del Inglés, waarvan de gelovigen zich verzamelen op de rolschaatsbaan in San Fernando de Maspalomas, en de drie mezquitas (moskeeën) in Vecindario: Al-wahid al-ahad, Nur en Al-imam, samen met de mezquita As-salam in El Doctoral, die dit doen in het openluchtpark van Vecindario naast het Winkelcentrum ‘Atlántico’.
 
 
 
  

Dit jaar was het echter niet mogelijk, dat deze vier mezquitas (moskeeën) in het Zuidoosten van het Eiland de festiviteit konden houden in de open lucht, vanwege bureaucratische redenen.

Daarom waren de mezquitas (moskeeën) van Vecindario en die in El Doctoral zo overvol, dat men niet genoeg plaats had vanwege het grote aantal gelovigen, dat zich in deze ruimten voor de cultus verzameld had, wat de viering behoorlijk bemoeilijkte.

Mercadillo del Sur

Als bewijs, dat dit de islamitische feestdag is die de meeste gelovigen samenbrengt, mag het feit dienen, dat ondanks, dat de At-Tawba mezquita (moskee), gelegen in het Winkelcentrum ‘Yumbo’ In Playa del Inglés - de grootste van het eiland - niet het aantal personen kon herbergen, dat gekomen was om Aid al-Fitr te vieren en men daarom moest samenkomen in de mercadillo municipal van San Bartolomé de Tirajana; en men het feest vierde op de rolschaatsbaan van San Fernando de Maspalomas.
Daar werd het gebed geleid door de imam Abdelhabib El Aoukan, die preekte, dat het fundamenteel is, dat op deze dag de mensen het beste van zichzelf laten zien en, dat vooral zij die ruzie hebben, hun verschillen bijleggen en zich daardoor verzoenen, want het is een dag, dat Allah (God) de zonden vergeeft en, dat moslims onder elkaar hun zonden moeten vergeven.
CY3K0GJWkAAx2z9.jpg

Net zoals andere jaren heeft de moslimgemeenschap van Mogán (Coismogan) het feest gevierd in de mezquita (moskee) Al-muhsinín in Puerto Rico.

Wegens ruimtegebrek hebben de mannen dit jaar gebeden in de mezquita (moskee) en op de gangetjes van het Winkelcentrum van Puerto Rico, waar de moskee is gevestigd, terwijl de vrouwen dit deden in de gehoorzaal van de school voor de Arabische taal en islam die de moslimgemeenschap heeft tegenover de mezquita (moskee) en die bijna een jaar in gebruik is.
Muhammad Bellahcen, de imam van de mezquita (moskee) Al-muhsinín in Puerto Rico, preekte vooral over de betekenis van deze feestdag in het dagelijks leven van de muselmanes (moslims),wat veel meer is dan een viering van het eind van de mes del ayuno (vastenmaand).
Hij herinnerde ook aan degenen die in moeilijkheden verkeren, vooral verwijzend naar de situatie van de bevolking in Gaza, waarvoor hij de verzamelde gelovigen vroeg, God te smeken, de oorlog te beëindigen.
 
Felicitaties

Op alle locaties is men op hetzelfde tijdstip begonnen. Vanaf 08:30 uur hebben de aanwezigen een kwartier lang gezongen totdat de betreffende imam het gebed begon, om daarna de preek te houden. Aan het einde hebben alle gelovigen elkaar broederlijk begroet en felicitatie uitgewisseld omdat men de vastenmaand met succes heeft volbracht. Zoals elk jaar de gewoonte is, zijn er aan de aanwezigen zoetigheden, vruchtensap en snoepjes uitgedeeld en cadeautjes aan de kinderen die, hoewel zij niet de voorschriften van vasten en onthouding hebben gevolgd, toch hebben deelgenomen aan de viering.
 

Op zijn beurt, was in Las Palmas de Gran Canaria de persoon die bij deze gelegenheid optrad als imam, een Egyptenaar - met de naam Abdelkarim, inspecteur van de mezquitas (moskeeën) voor het Egyptische Ministerie van Geloofszaken ´- die men naar Gran Canaria had gestuurd om de gebeden te leiden gedurende deze festiviteit.

Abdelkarim vertelde, dat de goddelijke zegen die de muselmán (moslim) ontvangt wanneer deze vast tijdens de ramadan, niet ophoudt als de vastenmaand afloopt, maar dat die hem zijn hele leven vergezelt; daarom is het fundamenteel te vasten in de negende maand van de islamkalender, om de rest van het jaar door te kunnen komen.
De preek is simultaan vertaald door de tolk van de mezquita, Faruq Alrami, voor de Spanjaarden die het moslimgeloof omarmen en die de viering hebben bijgewoond.

Op die wijze eindigde het gebed, dat het begin van het Aid al-Fitr aankondigt, dat als feest drie dagen duurt en als zodanig de tiende maand inluidt, bekend als shawwal.
Ondanks de verschillende nationaliteiten onder de moslims, is het Aid al-Fitr (Suikerfeest) op dezelfde wijze gevierd op het gehele eiland.

De meest gevarieerde groep wordt gevormd door de muselmanes (moslims) van Las Palmas, omdat in de hoofdstad van Gran Canaria zich de meeste nationaliteiten hebben verzameld, van personen uit Indonesië, het meest oostelijke land in de islam-wereld en Senegalezen als bewoners van het meest westelijke deel, met leden van talrijke islamgemeenschappen zoals Palestijnen, Marokkanen, Bengalen en tot de islam bekeerde Canario’s.

Opnieuw heeft Gran Canaria haar meest kosmopolitische kant getoond als ontmoetingspunt voor personen van alle nationaliteiten, in dit geval voor een religieuze viering die telkens meer praktiserende gelovigen heeft onder Canarische bevolking.

Sinds een aantal jaren hebben de Grancanarische moskeeën steeds geprobeerd, om dit feest te vieren als een manier om in het openbaar hun verlangen naar integratie te uiten in de samenleving van de eilanden waarin zij leven, want moslims zijn zich bewust van het feit, dat hoe meer zichtbaar hun gewoonten zijn, des te minder achterdocht ze wekken in de maatschappij, wat te wijten is aan onwetendheid over de islamitische gemeenschap die niet Marokkaans, Algerijns of Senegalees is, maar gewoon Canarisch.

Met deze vreedzame bedoeling heeft men ook dit jaar weer het Aid-al-Fitr (Suikerfeest) gevierd op Gran Canaria, met de wil, dat men het volgend jaar feest zal vieren onder betere omstandigheden, denkend aan muzelmanes (moslims) die te lijden hebben onder oorlogen, honger en leven in de kantlijn, en die daarom niet hebben kunnen deelnemen aan het feest van de ramadán.
1-AAAAislas-canarias-90.jpg


Moslims op Fuerteventura
zonder geld en zonder begraafplaats
waar ze Alá (Allah) kunnen eren

PUERTO DEL ROSARIO - zaterdag 15 maart 2014 - Op Fuerteventura wonende muselmanes (muzelmannen = moslims) vragen het Gemeentebestuur van Puerto del Rosario al jaren om een begraafplaats waar ze hun overledenen kunnen begraven volgens de rite van de islam; terwijl ze wachten op de vervulling van de toezegging die destijds is gedaan door het Gemeentebestuur, betreuren ze het, dat - door de crisis - ze zonder geld zitten, om hun doden te repatriëren.

De comunidad musulmana (moslimgemeenschap) op het Eiland bedroeg ruim 12.000 personen, hoewel door de crisis dit aantal is afgenomen tot ongeveer 6.000. De werkloosheid in de bouw en in andere sectoren heeft velen verplicht terug te keren naar hun thuislanden, of om ergens anders op zoek te gaan naar nieuwe kansen.

                              Moslims geloven dat bij het afsterven van de ziel,
                                     deze verhuist naar een tussen wereld.
                    Daar krijgen ze een straf of beloning voor het geleefde leven.

                                                     Islam begrafenis.
Echter zij die op het eiland blijven wonen, gaan door met het vasthouden aan een ‘belofte’ uit 2006, waarin de burgemeester van de hoofdstad, Marcial Morales (CC), gesproken heeft over de mogelijkheid hen een ruimte te geven voor het begraven van hun overleden familieleden. Sindsdien is het idee, te kunnen rekenen op een heilige plaats voor de moslims, een van de grootste zorgen van deze gemeenschap geworden. Op 10 februari 2014, hebben ze een stap gezet in hun strijd voor toekenning door de Gemeente, met 470 handtekening van eilandbewoners van diverse religies die hun eis ondersteunen.

De voorzitter van de Unión de Comunidades Islámicas de Canarias UCIC) (Unie van Canarische islamgemeenschappen), Abdou Ould Ahmed Eli, verduidelijkt aan de persmedia, dat het enige wat men vraagt, een perceel binnen de gemeentelijke begraafplaats is, waar men hun doden kan begraven volgens de rite van de islam.
 
Volgens islamitisch voorschrift moeten de lichamen begraven worden in de richting van Mekka, de bedevaartplaats van de islam, en in reine grond.

De religieuze adviseur van de moslimgemeenschap op de Eilanden en voorzitter van de Federación Islámica de Canarias (FIDC) (Canarische islamitische Federatie), Tijani El Bouji, herinnert eraan, dat de moslimsamenleving op Canarias al jaren strijd voor het naleven van de belofte Islam-Spaanse Staat van 1992 waarin men, in een van de artikelen, het recht erkent, te beschikken over eigen, islamitische begraafplaatsen

Tijani El Bouji legt uit, “dat dankzij de samenwerking met de lokale overheden,” de moslimgemeenschappen van sommige eilanden erin geslaagd zijn, dat men hen een perceel heeft toegekend op de begraafplaats.

“Sommige ervan zijn heel klein, zoals die van Las Palmas de Gran Canaria en van Santa Cruz de Tenerife,” erkent hij, “terwijl Lanzarote al beschikt over een moslimbegraafplaats met alle voorzieningen die de rite van de islam vereist voor een begrafenis.”

Ahmed Eli legt uit hoe op Fuerteventura de leden van de moslimgemeenschap enkele jaren geleden zich verenigden en fondsen hebben geworven voor het repatriëren van overledenen via een collecte. Nu, met een uitgedunde bevolkingsgroep, waarvan de meerderheid werkloos is en in onzekere arbeidsomstandigheden verkeert, “blijkt het heel moeilijk te zijn geld in te kunnen zamelen.”

Een stoffelijk overschot repatriëren naar Afrika kan, in geval van Marokko, tussen de €3.000,,= en €6.000,= kosten, wat kan oplopen tot €7.000,= in geval van Subsaharaans Afrika.

De coördinator van de UCIC en belast met het beheer en het regelen van de overbrenging van de overledenen, Rachid Belchadir, heeft in 2013 vanaf Fuerteventura 15 repatriëringen geregeld.

Sommige heeft men, vanwege geldgebrek, over moeten brengen naar Lanzarote. Echter, overbrenging naar het buureiland kost ongeveer  €3.000,= zo merkt Belkhadir op.

Van de moslims die op Fuerteventura wonen, zijn er ongeveer 1.500 Spanjaard, onder wie 650 kinderen.

“Deze personen moeten, als het zover is, begraven worden in Spanje,” zo benadrukt de coördinator van de UCIC.

Ondertussen blijft men wachten op een antwoord op de ‘belofte’ van 2006, Rachid Belkchadir herinnert aan de lijfspreuk die veel politici hanteren; “de deuren staan altijd open voor de moslimgemeenschap.” Waarop hij zegt: “Maar we willen ook, dat dit voor hen geldt op de begraafplaatsen.”
 
Bronnen binnen het Gemeentehuis van Puerto del Rosario herinneren eraan, dat de stad drie lekenbegraafplaatsen heeft in gemeentelijk beheer, “zonder voorwaarden” en tegelijkertijd erkennen ze, dat om redenen van de openbare gezondheid, men begraaft in nissen, en niet in aarde.

Vanuit het Gemeentebestuur heeft men toegegeven, het project te hebben bestudeerd, vooral op verzoek van de moslimgemeenschap, hoewel men niet heeft aangegeven, of men dat in de toekomst zal uitvoeren.
1-AAAAislas-canarias-90.jpg


De islam verlicht duizenden Canario’s

Het aantal aanhangers van deze godsdienst
is groeiend op de Archipel

CANARISCHE EILANDEN - zondag 14 juli 2013 - Het is Ramadan. Duizenden musulmanes (moslims) op de Eilanden zijn nuchter van zonopgang tot zonsondergang, Onder hen veel Canario’s die zich tot de islam hebben bekeerd, meer dan 35.800 eilandbewoners, wat neerkomt op de helft van de moslimbevolking, voornamelijk, in de provincie Las Palmas.

Op de Archipel zijn ongeveer 67.000 musulmanes (moslims), van wie de helft bestaat uit Canario’s die zich tot de islam hebben bekeerd van wie de meeste dit hebben gedaan in de provincie Las Palmas. Over het algemeen heeft het aantal moslims zich in de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Dit blijkt uit een demografische studie van de Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide) (Unie van Islamitische Woongemeenschappen) uit het jaar 2012 die aangeeft, dat van het aantal personen wat de Koran omarmt, er ongeveer 35.800 Spanjaard zijn en woonachtig op de Canarische Eilanden, wat over het algemeen neerkomt op 53,56%.
Bovendien is het opmerkelijk, dat in de provincie Las Palmas drie keer zoveel moslims wonen, dan op Tenerife (namelijk 76%). In totaal belijden ongeveer 51.000 personen in de oostelijke provincie de religie die gevestigd is door de profeet Mahoma (Mohamed) en ongeveer 16.000 in de westelijke provincie.
  Musulmanes (moslims) biddend in de straat waar de mezquita (moskee) zich bevindt
                                    in de hoofdstad van Gran Canaria.

De hoofd-imam van Las Palmas de Gran Canaria, Mohamed Mahmoud Saleh, beschouwt deze gegevens als waarheidsgetrouw en bevestigt het groeiend aantal gelovigen in de doctrine van Koran. Op de Canarische Eilanden zij 30 imams en alleen al naar de mezquita (moskee) in de hoofdstad van Gran Canaria komen ruim 700 musulmanes (moslims). Op donderdag 11 juli 2013 is de Ramadan begonnen welke men in de negende maand van de moslimkalender houdt, dat is de maand waarin Alá (Allah) al zijn boodschappen heeft geopenbaard.

Er komen zoveel mensen naar de mezquita (moskee) in de hoofdstad voor het middaggebed, dat de moslims buiten moeten bidden, op het trottoir, terwijl ze luisteren naar een uitgenodigde imam, die speciaal uit Egypte is overgekomen. Veel van hen zijn Canario’s, maar ook van andere nationaliteiten. Er zijn meer mannen, dan vrouwen, en zelfs kinderen. De Canarische samenleving, aldus Udice, is er een die de meeste moslim-leerlingen telt, rond de 7.500, van wie 5.500 Spaanse leerlingen en ongeveer 2000 studenten zijn immigrant.

Gedurende een maand mogen ze niets eten en niets drinken vanaf zonsopgang tot zonsondergang. Om 05.40 uur houden de sohur, het ontbijt, en tot 21:00 uur mogen ze het complete nuchter zijn van eten en drinken niet doorbreken. Er mag niets worden genuttigd. Door de dag heen wordt vijf keer gebeden. “het is de maand waarin de mensen het dichtst bij Alá (Allah) komen,” legt de imam van de hoofdstad van Gran Canaria uit.

Geen voedsel en niet drinken is gebaseerd op het feit (aldus de Koran), dat nuchter zijn de menselijke geest onderwijst en de rijken gelijk zijn aan de armen, omdat ze hetzelfde voelen, honger en dorst, zo laat de imam weten, die aangeeft, dat men niets bijzonders doet om gelovigen voor de islam te winnen; maar, dat de mensen uit zichzelf geïnteresseerd zijn in deze religie en die omarmen. Er is niets seksistisch en nog minder fundamentalistisch, zo verzekert de imam. De vrouwen kiezen hoe ze wensen te komen, hoewel de Koran aanbeveelt, dat ze bedekt gaan, Anderzijds, is het fundamentalisme een fractie die niets van doen heeft met de islam, benadrukt de imam. Men praktiseert vrede en verdedigt iedere tegenactie.

Binnenkort bekeren twee Canarische vrouwen zich tot deze godsdienst. Er hoeft niet gedoopt te worden. Het is voldoende als men deze zin uitspreekt: "Atestiguo que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su mensajero" (“Ik getuig, dat er geen andere  God is dan Allah en dat Mohammed zijn boodschapper is").

Naast een dertigtal mezquitas (moskeeën), telt Canarias nog eens 31 geloven die gerelateerd zijn aan de islam. Volgens het rapport van de Ucide zijn er in Spanje ongeveer 1.671.000 musulmanes (moslims), van wie 4% op Canarias. Op de Archipel zijn het niet alleen eilandbewoners die deze godsdienst belijden, maar ook andere nationaliteiten. Zij worden gevolgd door de Marokkanen, met ruim 18.000 adepten en, op afstand, door de Senegalezen, met 3.200 personen. Ook zijn er moslims uit Nigeria, Guinee, Algerije, Mali, Bangladesh en Pakistan. In Spanje tellen Catalonië en Andalusië momenteel de meeste musulmanes (moslims).
1-AAAAislas-canarias-90.jpg


De musulmanes beëindigen El Ramadán met  een broederlijk gebaar naar de Christenen

De mezquita verdeeld voedsel onder behoeftige gelovigen van andere religies, legt imam Kamil uit

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - maandag 20 augustus 2012 -  De Gemeenschap van Moslims op Gran Canaria heeft op zondag 19 augustus het eind van de Ramadan gevierd met de deelname van 800 gelovigen in de hoofdstad van Gran Canaria en 1.000 in het Zuidoosten van het Eiland. De twee uit Egypte afkomstige imames (imams) moesten voor het eind van de plechtigheid terugkeren naar hun land. De  comunidad musulmana (moslimgemeenschap) heeft, in deze tijden van crisis, de Ramadan beëindigd met een oproep voor broederschap tussen de musulmanes (Moslims) en de  christianos (Christenen) die geen eten kunnen kopen.

Dit religieuze feest -  dat men viert in de negende maand van de moslimkalender - wordt in het Arabisch aid al fitr (fiesta de la ruptura - feest van het breken, ofwel het suikereest) genoemd en is de beëindiging van het dagelijkse nuchter zijn van el alba  (zonsopgang) tot aan la puesta del sol (zonsondergang) van de Canarische musulmanes tijdens de ramadanmaand; net zoals dit het is, voor hun geloofsgenoten in de rest van de wereld.
Bijna duizend musulmanes (moslims) hebben zich op zondag 19 augustus 2012 verzameld op het plein van de Intercambiador de Santa Catalina voor het slotgebed aan het eind van de Ramadan-maand.Aid al fitr (Suikerfeest)
Het feest duurt drie dagen - de eerste drie, van de tiende maand van de islamitische kalender - en begint met een gebedssamenkomst, waarna men zoetigheden verdeelt onder de gelovigen en waarbij de kinderen cadeautjes krijgen. De congregatie heeft plaatsgevonden in de negen mezquitas (moskeeën) op Gran Canaria, maar in vijf daarvan, heeft men dit in de openlucht gedaan, vanwege plaatsgebrek in de moskee. Het gaat om de mezquita van rey Khaled (koning Khaled-moskee) in de hoofdstad van Gran Canaria en de drie mezquitas in Vecindario: Al-wahid al-ahad, Nur en Al-imam, samen met de As-salam mezquita in El  Doctoral, die de gebedsbijeenkomst hebben gehouden in het openlucht-park van Vecindario, naast het Winkelcentrum ‘Atlantico’.

 
  
Dit jaar was de opkomst iets groter dan  in voorgaande jaren, omdat de festiviteit niet alleen is gevallen in augustus, de vakantiemaand bij uitstek, maar ook op de vrije zondag. Al met al waren er 800 personen op het Plaza de Canarias en  ruim 1.000 in het Parque aéreo (Wandelpark) van Vecindario. Musulmanes van allerlei herkomst (van Indonesisch tot Senegalees) en Canarische verenigd in het geloof van de islam zijn samengekomen, om te bidden en, om elkaar te feliciteren aan het eind van een vastenmaand die gemarkeerd is door hoge temperaturen.
 
In Vecindario was de imam Abdelhamid Mohammed Saber Ibrahim Mohammed, van de mezquita Nur,  die de preek heeft gehouden voor de gelovigen. En in Las Palmas de Gran  Canaria was dit de taak van Mohammed Saleh, imam van de mezquita van rey Khaled (koning Khaled-moskee).

In tegenstelling met vorig jaar heeft de islamgemeenschap van Mogán de viering niet in de openlucht kunnen houden op de locatie Motor Grande, waardoor men dit heeft moeten doen in de mezquita (moskee) van Al-muhsinín in Puerto Rico.

Zoals  elk jaar heeft het Egyptische Ministerie van Religieuze zaken twee afgevaardigden uit hun land naar Gran Canaria gestuurd: doctor Nashat Kamil, imam van de Majalla-moskee, die ook in 2011 aanwezig was bij de ramadan, en el sheij (Sjeik) Hasan al-adel. Beide imams hebben de feestelijkheden ter beëindiging van de ramadan niet kunnen meemaken, omdat ze al vroeg in de ochtend moesten terugkeren naar  Egypte, kort voor aanvang van de feestelijkheden.

Nashat Kamil heeft verzekerd, dat hij een betere islamgemeenschap op Gran Canaria heeft aangetroffen, omdat men, beter dan een jaar eerder, de islam begrijpt; omdat men meer met de niet-moslims heeft samengewerkt. Hij heeft dit kunnen vaststellen, omdat er dagelijks Christenen naar de mezquita (moskee) komen, om te eten, omdat ze geen levensmiddelen kunnen kopen en ze worden uitgenodigd door hun moslim-buren die op de hoogte zijn van de situatie waarin ze verkeren. “Alleen als de musulmán (moslim) begrijpt, dat er geen verschil is tussen een moslim en een niet-moslim, begrijpt deze wat de ware Islam betekent,” legt Kamil uit.

Daarom is het festiviteit van "aid al fitr" een feest waarin mensen van alle nationaliteiten elkaar als broeders begroeten, afgezien van hun  ras, of economische verschillen, overeenkomstig een fundamenteel voorschrift van de islam, waarin staat, dat alle gelovigen broeders zijn, zo vertelt Kamil.
1-AAAAislas-canarias-90.jpg


De diversiteit van de Islam
via de mezquitas op Gran Canaria

Een rondgang langs de gebedshuizen van de moslims
op Gran Canaria weerspiegelt een breed scala van gevoeligheden

GRAN CANARIA - zondag 8 januari 2012 -  Ondanks de  diversiteit die het moslimgeloof ten toon spreidt, hebben de tien mezquitas (moskeeën) op Gran  Canaria gemeen, dat ze Soennitisch zijn, wat te wijten is aan het feit, dat de Soennieten de moslimmeerderheid vormt.

De meerderheid van de mezquitas op Gran Canaria volgt de Maliki-school (een van de vier recht scholen die bestaan in de Soennitische Islam), die wordt beoefend in Marokko, Mauritanië en Senegal én, dus ook door het grootste deel van de musulmanes (moslims) op Gran Canaria.
Deze gebedshuizen zijn een afspiegeling van de diversiteit welke bestaat onder moslims, niet alleen wat betreft hun etnische herkomst, maar ook in hun ideologie.


                      Bidden in de mezquita Rey Khaled in de Calle Viriato,
                                        in Las Palmas de Gran Canaria.
Op
Gran Canaria zijn tien mezquitas, hoewel sommige personen dit aantal inperken, omdat ze als zodanig alleen maar staan geregistreerd in het register van religieuze verenigingen; maar in het Spaans staat de term mezquita (moskee) voor het gebouw waarin de musulmanes (moslims) hun religieuze ceremonies houden en daarom moet men al deze centra als mezquita bestempelen, hoewel ze afwijken van de officiële, dit wil zeggen, ingeschreven staan als religieuze entiteiten, waarbij de panden als mezquita fungeren zonder officieel geregistreerd te staan.

MEZQUITA REY KHALED
De oudste mezquita is die, welke toebehoort aan de Liga de la Comunidad Islámica (Verbond van de Moslimgemeenschap), ook wel genoemd Mezquita Rey Khaled (Koning Khaled- Moskee), die gevestigd is op de begane grond in de Calle Viriato 42 en, waar de imam (degene die als soort van leider voorgaat in het canonieke moslimgebed en  die voor de gelovigen gaat staan, zodat deze hem kunnen volgen in zijn gebed en bewegingen) is de Egyptenaar Mohammed Mahmud Saleh.

Deze moskee wordt gefinancierd door Saoedi Arabië (koning Khaled is niemand minder dan Khalid bin Abdelaziz, monarch van het koninkrijk van het Arabische Schiereiland van 1975 tot 1982) en zijn imam studeerde islamitische wetenschappen in dit land; men volgt de Wahhabi-school, de officiële in Saoedi Arabië, die in de 18de Eeuw gecreëerd is door de theoloog Muhammad ibn Abd al-Wahhab.

De Islam schrijft vijf keer bidden per dag voor, hoewel de gelovigen dit thuis kunnen doen. Het vrijdaggebed is gemeenschappelijk, waardoor de mezquitas op Gran Canaria op deze weekdag een grotere toestroom aan gelovigen kennen. Maar het is gedurende de Ramadan (de negende maand van de moslimkalender, waarin de musulmanes nuchter dienen te zijn vanaf zonsopgang tot aan zonsondergang) als de mezquitas een verrassende samenkomst laten zien, vooral de Rey Khaled-Moskee, die dan te klein is voor het grote aantal gelovigen wat dan de mezquita bezoekt.
Men heeft geprobeerd en grotere moskee te bouwen, op diverse locaties in de wijk La Minilla, maar men is gestuit op tegenstand, ten eerste op die van de buurtverenigingen en verder op die van Los Verdes (De Groenen), die - toen men wilde gaan bouwen in Los Arenales de La Minilla - beweerden, dat dit grondstuk een van de laatste bolwerken was van de escarabajo bomboncillo negro (pimelia granulicollis - zwarte bonbonnetjes-kever)
Momenteel heeft men enkele percelen grond toegekend gekregen aan de Avenida Juan Carlos I en de bouw ervan is afwachting van het verkrijgen van financiering.


Centro Islamico Las Palmas.
imagen-257_large.jpg

CENTRO ISLÁMICO CANARIO
Twee jaar geleden heeft een groep Spanjaarden die de Islam omarmt de enige mezquita van het gehele eiland geopend waar de prediking op vrijdag in het Spaans gehouden wordt. Het gaat om het Centro Cultural Islámico Canario (Canarisch islamitisch Cultureel Centrum), dat eerst gevestigd was in de Calle Cayetano de Lugo, nº 41,  vervolgens in de Calle  Obispo Rabadán nº 57, en momenteel verhuisd gaat worden naar een andere locatie.


                                 Enkele leden van het Centro Islamico.
Deze moskee brak met de vasthoudendheid van de overige, waar men altijd al de gebedsdienst op vrijdag in het Arabisch heeft gehouden; vanwege het feit, dat de bezoekers van deze moskee die taal niet begrijpen, wat de reden is, dat de preek gehouden wordt in  het Spaans, wat dan meteen ook de grootste nieuwigheid is in de moslimgeschiedenis van Gran Canaria.

En het is aan de passiviteit van de moslims in de stad Las Palmas te danken, dat ondanks, dat ze geen mezquita hebben die groot genoeg is, om de gelovigen van de stad tijdens het vrijdaggebed te herbergen, tot ieders verrassing, er geen andere gebedslocaties ('kapelletjes', zo u wilt) hebben geopend; zoals wel het geval is in andere steden waar musulmanes, vanwege het gebrek aan een geëigende moskee, veel gebedsplaatsen hebben geopend. Want in Las Palmas de Gran Canaria zijn slechts twee mezquitas, wat een belachelijk aantal is in vergelijking met andere steden die een veel groter aantal moskeeën tellen.


Mezquita Arrahma Carrizal, Ingenio.

AR-RAHMA (LA MISERICORDIA)
In Carrizal - Ingenio staat de mezquita Ar-rahma (la misericordia - de barmhartigheid) in de Calle Pedro Perdomo Acedo, nº 14 en waar de gelovigen voornamelijk Marokkanen uit de Sahara zijn.

Mezquita Nur (Luz) (NOOR - licht) in Vecindario.

NUR (LUZ) (NOOR - LICHT)
Maar het grootste aantal mezquitas op Gran Canaria staat in Vecindario, hier treft men drie moskeeën aan, de oudste is genaamd Mezquita islámica de Vecindario, die ook wel bekend staat als Mezquita Nur (luz - licht) en in de Calle Fataga, nº 43 staat, en wiens imam Abdelhamid Mohammed Saber Ibrahim Mohammed is, Egyptenaar en Wahhabi zoals Mohammed Mahmud Saleh.

De meeste gelovigen die deze mezquita bezoeken zijn marroquíes rifeños (Marokkanen die afkomstig zijn uit het Rif-gebergte).  Dit is de mezquita die de meeste imams heeft gehad en sinds 2009 een van de actiefste was.
Deze moskee geniet  bekendheid in een groot deel van Spanje, omdat deze door de Spaanse Regering is gekozen als een van de vier meest representatieve mezquitas voor het verrichten van studie ‘Religieuze Diversiteit’ welke in opdracht van de Spaanse Staat  is uitgevoerd door de Fundación Pluralismo y Convivencia (Stichting Pluralisme en Samenleving), maar die sinds vijf jaar aan dynamiek heeft ingeboet.

De Nur mezquita was de eerste moskee van het eiland waar in het openbaar het Aid al fitr (Liefdadigheidsdiner) is gehouden (het religieuze moslimfeest, wat het eind van de Ramadan markeert), wat in 2007  heeft plaatsgevonden in een tent in Vecindario en, in de daaropvolgende jaren in het openluchtpark, dankzij de inspanningen van de moskee bij de afgevaardigde van de Spaanse Regering op de Canarische Eilanden.

AL WAHID AL AHAD
De jongste moskee staat in het buurtschap Balos en is op 30 juli 2011 in gebruik genomen. De mezquita Al Wahid Al Ahad (de enige die twee namen draagt van de 99 eigenschappen waarmee het unieke van Allah (God) wordt aangeduid), staat in de Calle Tenerife, nº 36. De imam is Mohammed Abderrahmán, afkomstig uit Mauritanië en als zodanig opgeleid in dat land. In deze moskee springt niet een bepaalde nationaliteit in het oog.

AVENIDA DE LA UNIÓN
Niet alleen alle voornoemde moskeeën staan ingeschreven als religieuze entiteiten (de mezquita Al Wahid Al Ahad  heeft deze erkenning aangevraagd, maar die is nog in behandeling, vanwege de recente opening), maar ook de Senegalese en Mauritaanse leden van de sufí tiyania (Tijania Sufi) broederschap, kunnen rekenen op een vestiging aan de Avenida de La Unión en hebben als imam de Mauritaniër Omar Li die behoort tot de Fulani-etniciteit (Wolof) en is opgeleid in Mauritanië en Senegal. Omar Li is tot leider van de Tijani-gemeenschap op Gran Canaria benoemd door Sjeik Mansur Baro- imam van de Senegalese stad  Mbour - toen deze in 2003  het eiland bezocht.

Het Soefisme is het mystieke aspect van de Islam en heeft zich verenigd in groeperingen rond de de geestelijke leermeesters, die zich mettertijd hebben gevormd tot broederschappen die functioneren als authentieke geestelijke orden.

De Soefi-broederschap welke het meest verbreid is in Marokko, Mauritanië en Senegal, is  die van de Tijania, waardoor deze veel leden telt onder de moslims op het eiland, maar op Gran Canaria zijn talrijke leden van de andere Soefi-broederschap die als zaoui'a (lid van een broederschap)  behoren tot la muridía (een Marabout) dit wil zeggen, een shaykh (religieuze leider).

De volgelingen van de Wahhabi-stroming beschouwen het soefisme als buitenstaander van de Islam, maar ondanks hun veroordeling, bezoeken de leden van deze broederschappen de mezquitas waar de Wahhabische imams prediken en, ze bidden vreedzaam samen met hen, omdat ze weten, dat het moslimgeloof, ondanks zijn verscheidenheid, één is. Per slot van rekening beoefenen alle mezquitas op Gran Canaria hetzelfde geloof.

download-34.jpg

 Mezquita As Salam (la Paz) in El Doctoral.

AS-SALAM (LA PAZ) (DE VREDE)
In El Doctoral, bevindt zich de Comunidad musulmana de Doctoral (Moslimgemeenschap van El Doctoral, en hun centrum staat bekend als de mezquita Asd-Salam (la paz - de vrede) en is gevestigd in  de Calle La Paz Nº 14, Hun imam, Hasan (die voorheen imam was in de  mezquita Nur), is Marokkaan; deze moskee wordt dan ook grotendeels bezocht door Marokkanen die afkomstig zijn uit het Rif-gebergte, omdat zij hem als hun gebedsvoorganger zien.

Deze moskee onderscheidt zich op een onderdeel van de overige mezquitas en is daarom het meest gevreesd, want men onderscheidt zich door het in het Arabisch  lesgeven aan moslimkinderen en ze ook in het Arabisch de kennis van het moslimgeloof bijbrengt.

MezquitaTaubahI.jpg

 Mezquita Taubah in Playa del Inglés.
BhBOcGBIUAAIrD9.jpg
AT-TAWBA (EL ARREPENTIMIENTO) (HET BEROUW)

In Playa del Inglés bevindt zich de Mezquita At-tawba (het berouw) in het winkelcentrum Yumbo; het gaat hier, om de grootste moskee van het Eiland waar de meeste gelovigen samenkomen en wat de tweede moskee is, nadat de allereerste geopend was in Las Palmas de Gran  Canaria; hun imam is Abdelhabib El Aoukan,  de meerderheid hier is van Marokkaanse afkomst uit het Rif-gebergte en staat geregistreerd als een culturele vereniging.

mahoma-reacciono.jpg
Muhammad Bellahcen is de imam van de Comunidad islámica (Moslimgemeenschap)                                                     in Mogán (Coismogan). 

COMUNIDAD ISLÁMICA MOGÁN
In Puerto Rico heeft de Comunidad islámica de Mogán (Coismogan) (islamitische Gemeenschap van Mogán) een mezquita in het winkelcentrum van Puerto Rico ‘Fase III’, in de panden 9 en 10, en zij hebben momenteel geen imam, maar een persoon die als zodanig optreedt. Deze twee mezquitas, samen met de Mezquita Rey Khaled, zijn  de enige panden die eigendom zijn van de gemeenschap en niet gehuurd zoals de andere panden waarin mezquitas gevestigd zijn.

AL-MUHSINÍN (LOS BIENHECHORES) (DE WELDOENERS)
Ten slotte treft men in La Aldea de mezquita Al-muhsinín (los bienhechores) (de Begunstigers) aan in de Calle General Franco, nº 58, de imam is Abdallah Chtuiui, een Marokkaan die zijn opleiding in Marokko heeft genoten.

Oppervlakkig gezien lijkt het misschien, dat alle moslims hetzelfde denken, maar het volstaat naar een moskee te gaan, om te zien, dat - net als in andere geloven - ook in dit geloof verscheidenheid in opvattingen overvloedig aanwezig is, wat dan weer afhangt van het opleidingsniveau van de gelovigen, of van hun nationaliteit, omdat elke cultuur een grote invloed heeft uitgeoefend deze religie. Zodoende kan de Islam door twee personen van dezelfde nationaliteit  geheel verschillend worden uitgelegd; hoewel ze, zij aan zij, dezelfde riten uitvoeren.
Vandaar, dat een betere kennis van de diversiteit binnen de moslimgemeenschap op Gran Canaria, kan bijdragen aan het voorkomen van negatieve generaliseringen en het hebben van vooroordelen bij degenen die over deze gemeenschap praten zonder deze te kennen.
1-AAAAislas-canarias-90.jpg


 

kaart_canaria-5-56.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--402.jpg

yyy1208786641_smileyhuilend-15.jpg

zon-127.jpg

Maak jouw eigen website met JouwWeb