site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-234.jpg

mapa-canarias2-73.jpg


De nieuwe Canarische maatregel
in  de herfst en winter
tegen de bosbranden in de zomer

CANARISCHE ELANDEN – zondag 21 oktober 2018 -  De Canarische eilanden werken sinds de herfst en winter oktober 2018 aan beschermingsmaatregelen  om bosbranden te vermijden in de zomer. Op Gran Canaria bijvoorbeeld,  heeft men acties in gang gezet die al ervaren zijn in Frankrijk met een uitstekend resultaat.

Het Cabildo (Eilandbestuur) en de herders van Gran Canaria hebben een overeenkomst van dit jaar 2018 waarmee ze een gezamenlijke beleid uitvoeren om te vechten tegen bosbranden die een milieudienst omvat van de herders. Ze ontvangen een directe betaling tussen €20,= en €130,= per ontruimde hectare.
islas-canarias-campo-kJMG--620x349abc.jpg
De gecontroleerde begrazing komt naar voren als een effectief, economisch en ecologisch instrument dat in toenemende mate in verschillende landen wordt gebruikt om de last van bos biomassa en daarmee de mogelijkheid van bosbranden te verminderen.

Tot €130,=
In plaats van bosmaaiers, gebruiken de herders schapen, of  geiten, en hun kuddes zullen verantwoordelijk zijn voor het verminderen van de vegetatie van het veld tot adequate niveaus. De betaling is afhankelijk van de reisafstand, het soort vegetatie en het strategische belang van de locatie, zodat degenen met gras gaan vanaf €20,= en als ze weggaan en bezet zijn door rietvelden, vooral in ravijnen, bereikt het €130,=

Zo heeft een honderdtal herders en producenten van kaas op Gran Canaria een agenda met de president van het Cabildo (Eilandbestuur) , Antonio Morales, en Miguel Hidalgo, adviseur voor voedselsoevereiniteit, om deze "overeenkomst  zonder precedenten op de Canarische Eilanden, waarvan de belangrijkste maatregel al werkt met succes in Frankrijk en Andalusië op een vergelijkbare manier,” benadrukt Morales.

De technici van de Servicio de Medio Ambiente (Milieudienst) van Gran Canaria bepalen de beleidsgebieden van begrazing, de vee-belastingen die de verschillende landerijen ondersteunen en de plantensoorten die bescherming behoeven om schade aan de bedreigde flora te voorkomen.

Land
In het geval van Gran Canaria, ontwerpt het Cabildo (Eilandbestuur) momenteel een eilandkaart om weiden te verbeteren en uit te breiden om een gevarieerd landschap te creëren, mozaïeklandschap genoemd, gevormd door gecultiveerde velden, weiden, en verschillende soorten bossen, om meer obstakels voor vuur te genereren.

Voor deskundigen is dit de beste manier om ervoor te zorgen dat het in geval van brand het vuur langzamer wordt verspreid en gemakkelijker kan worden uitgeschakeld op deze locaties, waar de vlammen niet zo hoog zijn, zoals bij de recente brand in de behandelde gebieden gebeurde met voorgeschreven branden.

Gran Canaria werkt al samen met 54 herders van het eiland aan brandpreventie en landbeheer. Deze veetelers mogen grazen in openbare bossen, strategische plaatsen, en beschermde natuurgebieden. Het idee is om 90 herders te bereiken, aldus de minister van Milieu, Miguel Ángel Rodríguez.

Tegen verlating
De oppervlakte beheerd door deze herders, is 3.283 hectare. In deze tijd hebben ze meer dan 7.000 dieren, voornamelijk schapen en geiten. Wat het beheer van wilde dieren betreft, omvat de overeenkomst de verbintenis om samen te werken om verwilderde dieren uit de natuurlijke omgeving te verwijderen, zodat herders het achterlaten, of vrijlaten, van dieren vermijden en deelnemen aan de opvang.

De overeenkomsten zorgen voor het opnieuw verschijnen van routes, of routes waar veetransporten passeren, of van oudsher passeren, en benadrukken de transhumance als immaterieel cultureel erfgoed van het eiland Gran Canaria. Begrazing, culturele identiteitsteken van Gran Canaria, is een oude praktijk van meer dan 2.000 jaar oud en  erkend als een van de oudste culturele evenementen op de Canarische Eilanden.
000logo-655.jpg


De Parador van Tejeda heropent in september

Het kenmerkende etablissement moest een jaar geleden sluiten omdat het aangetast was door de bosbrand die 3.000 hectare van het gebied in de as legde

TEJEDA -  zaterdag 25  augustus 2018 - Het PSOE-Parlementslid voor de provincie Las Palmas, Sebastián Franquis, heeft op vrijdag 10 augustus 2018 aangekondigd, na een ontmoeting met de algemeen directeur van Turespaña, Héctor Gómez, en met de  voorzitter van de Paradores, Oscar López, dat de Parador van Cruz de Tejeda  de deuren heropent op 17 september 2018.

De Parador van Cruz de Tejeda  moest in september 2017  sluiten,  na aangetast te zijn door de bosbrand die 3.000 hectare dennenbos en bergstruikgewas in de as legde in het gebied van Cruz de Tejeda, toen de brand het perceel  bereikte, en de spa-voorziening en 15 gastenkamers- waarvan tien aanzienlijke – schade leden, met de andere vijf kleine schades; zo heeft de PSOE laten weten.

parador-cruz-2.jpg

josa-carlos-guerra-39_g.jpg                                 Herstel van  de parador van Tejeda na de bosbrand.
josa-carlos-guerra-44_g.jpg
Vervolgens begon in november 2017 de reparatie van het dak, dit was de eerste herstelactie die werd ondernomen, om vervolgens de door het vuur getroffen gedeelten te herstellen, voornamelijk de spa,-voorziening, de terreinen, faciliteiten, machines, en gastenkamers.
josa-carlos-guerra-46_g-1.jpg

josa-carlos-guerra-47_g.jpgIn dit verband erkende Franquis de coördinatie die bestond tussen Turespaña, de  Canarische Regering, en het Cabildo (Eilandbestuur) van  Gran Canaria, de gemeenteraad van Tejeda, en het Bestuur van de Paradores, waardoor de herstelwerken in de oorspronkelijk geplande tijden konden worden uitgevoerd
000logo-77.jpg


Canarias evalueert de wetgeving over bosbrandpreventie

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 8 mei 2018 - "Het huidige regelgevingsdecreet stamt uit 2001 en het is noodzakelijk om in de verordening een specifieke regelgeving voor het stedelijk bos-grensvlak in te voeren met de vaststelling van verplichtingen op het gebied van preventie, de indeling van risicogebieden en de bevoegdheden van gemeenten. en om het gebruik van vuur in de gemeente te beheersen," zo verwijst, de minister van Regionaal beleid, Nieves Lady Barreto, in een nota.

Het stedelijke bosbeleid wordt gedefinieerd als de lijn, het gebied of het gebied waar structuren en andere menselijke constructies elkaar ontmoeten of vermengen met ongewijzigde bosgebieden of met brandstoffen van plantaardige oorsprong.

De minister wijst erop, dat bosbranden steeds vaker en intenser voorkomen en mensen en hun eigendommen in gevaar brengen.
1524823740259g.jpg

"De situatie is de laatste jaren gecompliceerd, vooral door het verwaarlozen van gewassen en andere traditionele, en door de toename van het contact tussen het bos en de geïsoleerde woningbouw," zegt zij.

In die lijn geeft ze aan, “dat deze nieuwe risico-scenario's worden verergerd door de weersomstandigheden, met steeds meer droge en hete zomers, en met meer frequente en langdurige afleveringen van zuidelijk weer gedurende het jaar, wat betekent dat de bosen en contactgebieden vatbaarder zijn voor branden met grote venijnigheid ."

In die zin waarschuwt de minister dat alles wijst op periodes van risico die steeds breder worden.

"In 2017 verlengde het Directoraat-generaal Veiligheid en Noodsituaties tot eind november de waarschuwingscampagne voor bosbranden, vanwege de ongewoon hoge temperaturen die op dat moment waren opgetekend. Tegelijkertijd  werd deze campagne verlengd tot eind november, als periode van activiteit voor de Equipos de Intervención y Refuerzo contra Incendios Forestales (EIRIF) (Interventie- en Bosbrandbestrijdingsgroepen), waarvan de werkzaamheden naar verwachting eind oktober zouden eindigen,"  zo laat de minister weten.

Deze 72 medewerkers van het EIRIF maakten deel uit van het apparaat dat werd geactiveerd voor de zomercampagne van 2017, bestaande uit in totaal 1.698 militairen (500 vrijwilligers), negen helikopters en 227 landvoertuigen, bijgedragen door de Canarische Regering en de vijf Cabildos (Eilandbesturen) van de eilanden met veel bossen.

De actualisering van de geldende verordeningen van 2001 is ook noodzakelijk voor de herziening en actualisering van preventieve maatregelen en de bepalingen voor het brandblussen, waarbij deze worden aangepast aan de bepalingen van het Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias) (Speciale Plan voor Bescherming en Noodmaatregelen bij Bosbranden van de Deelstaat Canarias) goedgekeurd in 2014.
00000slas-canariaslogo-540.jpg


De stichter van de bosbrand in 2008
is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis

Het vonnis is geveld en bekend gemaakt,  
tien jaar na de grote bosbrand

GRAN CANARIA - dinsdag 20 december 2017 - De agente forestal (boswachter) die het vuur heeft aangericht dat bijna 20.000 hectare op Gran Canaria in de as heeft gelegd, is door la Audiencia (de Arrondissementsrechtbank) van Las Palmas veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenisstraf in een uitspraak die niet meer compensatie toelaat dan die, welke al was geaccepteerd door de overheden.

Het vonnis is openbaar gemaakt toen het meer dan tien jaar geleden was dat die grote brand - een van de ernstigste die de Canarische Eilanden in hun geschiedenis hebben meegemaakt-  heeft plaatsgevonden; en na een proces waarin de beklaagde, Juan Antonio N. A, uitdrukkelijk zijn schuld heef erkend en tevreden is met de door het Openbaar Ministerie gevorderde straf.
incendio-gran-canaria-56_g.jpg
incendio-gran-canaria-64_g-1.jpg incendio-gran-canaria-34_g.jpg incendio-gran-canaria-59_g.jpg
desalojan-pueblo-chipude-gomera-prevencian-ante-5_g.jpg incendio-chipude-vallehermoso-74_g.jpg
Tijdens het proces zijn  alleen compensaties geëist door de maatschappij die eigenaar is van de dierentuin ‘Palmitos Park’, die extra 6,83 miljoen euro eiste, naast de 11,64 miljoen die destijds  al was betaald door de verzekeringsmaatschappij van het nutsbedrijf waarvoor de beklaagde werkte in de campagne voor preventie en bestrijding van bosbranden.
incendio-cumbre-gran-canaria-75_g.jpg incendio-julio-2007-65_g.jpg
incendio-julio-2007-76_g.jpg incendio-julio-2007-67_g.jpg
desalojan-pueblo-chipude-gomera-prevencian-ante-6_g.jpg desalojan-pueblo-chipude-gomera-prevencian-ante-35_g.jpg
De uitspraak van deze procedure bevestigt de Canarische Regering en het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria als verantwoordelijken voor de burgerlijke aansprakelijkheid van de schade veroorzaakt door Juan Antonio N.A., daar hij werkte voor het Deelstaat-nutsbedrijf Gesplan, dat op haar beurt verantwoordelijk was voor deze taken namens het eilandbestuur.
incendio-julio-2007-15_g.jpg incendio-julio-2007-14_g.jpg
De twee overheden hadden overeenstemming bereikt met de ruim 70 gewonden, om hun schuld aan hen te erkennen en over te gaan tot onmiddellijke uitbetaling, waardoor de hoorzitting zich kon beperken tot een paar dagen, waarbij men niet voorzag, dat het proces naar verwachting maanden zou gaan duren.
0000Islas-canariaslogo-kopie-988.jpg


De overheden wijzen af,
de zeven miljoen euro te betalen
die Palmitos Park eist

 Bosbrand 2007

GRAN CANARIA - dinsdag 12 september 2017 - De advocaten van de overheidsinstanties hebben op dinsdag 12 september 2017  het taxatierapport van Palmitos Park afgewezen, waarin men zeven miljoen euro  schadevergoeding verlangt in aanvulling op de 11,6 die reeds in 2008 door de verzekering zijn uitgekeerd voor de schade door de bosbrand op Gran  Canaria  van 2007.

Op de tweede procesdag die heeft plaatsgevonden met de jury in de Arrondissementsrechtbank  van Las Palmas tegen de dader die bekend heeft de bosbrand gesticht te hebben, de boswachter Juan Antonio Navarro Armas, hebben de advocaten van het Nutsbedrijf Gesplan, ressorterend onder de Canarisch Regering, en van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria bovendien  opgemerkt, dat Palmitos Park een miljoen euro meer heeft ontvangen dan was verschuldigd, zo blijkt uit  een taxatierapport van  2016 waarom was verzocht  door het Openbaar Ministerie.
img_42266.jpg                                 
Voorzieningen van  Palmitos Park na de bosbrand in 2007.
Evenzo hebben de verweerders van Gesplan en van het Cabildo (Eilandbestuur) aangevoerd, dat Palmitos Park in 2009 heeft afgewezen om juridische stappen te ondernemen over deze schadevergoeding, in de unanieme overeenkomst die de partijen hebben bereikt - met de onafhankelijke deskundige die de de schade heeft beoordeeld, waardoor men 11,6 miljoen euro kon ontvangen.

De advocaten van overheidsdiensten wijzen dan ook af,  de extra bedragen te betalen  die Palmitos wil incasseren  voor de geleden schade die, zoals verklaard door de advocaat van het park, niet door verzekering is gedekt.
0000Islas-canariaslogo-kopie-227.jpg


Degenen die
door de bosbrand van 2007 zijn getroffen,
geven de ‘willekeur van de taxaties’ aan

Een communiqué van het Plataforma Más Nunca
betreffende  het proces
dat op dinsdag 12 september 2017 heeft plaatsgevonden 


GRAN CANARIA - dinsdag 12 september 2017 - Volgens de actiegroep, “heeft men tot op heden van een dertigtal getroffenen niet de schade getaxeerd. Bij  het laatste taxatie is geen rekening gehouden met de vergoedingen of embargo's van de Canarische Regering, noch die welke zijn uitgesloten voor een tweede woonadres, noch diegenen wier gezinskomen de schalen overschrijdt," meldt de actiegroep Más Nunca.

Vanuit het Plataforma de Afectados, Víctimas y Damnificados por los incendios Más Nunca (de Actiegroep van  getroffenen, slachtoffers en benadeelden van bosbranden Más Nunca - ‘Nooit Meer’), klaagt men opnieuw de nalatigheid en incompetentie aan van dit proces dat in de bloemlezing van onzin moet worden opgenomen.
Incendio.jpg
Een oorzaak die na tien lange jaren nonsens, apathie, improvisatie, en vertragingen, de geschiedenis zal ingaan, omdat het de eerste keer is dat via het strafrecht en met een jury, men een dader die bekend heeft, berecht en  zijn boete accepteert.

Naast de ramp die men heeft geleden, is door de Canarische Regering en door de Spaanse Staat beperkt vastgesteld waarvoor men in veel gevallen een onzinnige overheidsbeleid heeft moeten volgen, en nu voegt men de mogelijkheid toe om niet gecompenseerd te worden waarop men vertrouwde als zijnde een handeling van gerechtigheid.

Bij de tweede rechtszitting heeft het Plataforma Más Nunca vastgesteld dat de laatste taxatie die is verricht, geen rekening heeft gehouden met individuele slachtoffers en dat die niet zijn beoordeeld vanwege het gebrek aan fondsen; noch aan de slachtoffers over wie de Canarische Regering beoordeeld heeft tot teruggave van de steun met rente; noch aan degenen die zonder hulp zijn gelaten, rekening houdend met de deelstaat-overheden dat het tweede woonadres,  of een hoger gezinsinkomen niet telt; noch de veranderingen van eigendom welke zijn ontstaan door de dood van veel slachtoffers; noch voor degenen die via embargo zijn  verplicht om via de nieuwe wettelijk regelingen veranderingen te ondernemen, onder andere gewetensleer.

Daarnaast heeft men in deze rechtszitting perplex gehoord hoe men degenen heeft heen gezonden die niet getaxeerd zijn en niet op tijd de nodige documentatie hebben bijgedragen, met een simpele verwijzing van, “wij richten ons alleen op het bestuderen van de documentatie.”

Aan de verontwaardiging en voortdurende aanklacht, voegt de actiegroep de frustratie toe te weten dat justitie niet zal gaan handelen, of verantwoordelijkheden oplossen wegens nalatigheid en het uitsterven van het daaropvolgende beheer, en nu wordt toegevoegd dat veel van de slachtoffers niet  gecompenseerd zullen worden.

Vanuit het Plataforma Más Nunca bevestigt men, dat tot op heden geen van de slachtoffers door deze instantie  zijn gedekt, men heeft geen eurocent compensatie of buitengerechtelijke afwikkeling ontvangen.

Tijdens de lijdensweg van tien jaar heeft men geleden, en bovendien bezittingen verloren, psychologische schade opgelopen en schade aan het erfgoed; de bureaucratische marteling heeft  hen bedrogen op een meedogenloze manier omdat ze niet voldoen aan hun verplichtingen en verantwoordelijkheden.

Het heeft ook niet gediend voor de getroffenen door de bosbrand om het overheidsbeleid  te betwisten, aangezien de Canarisch Regering met vaste uitstraling, sinds 2015 aan hen  weigert te voldoen

Men betreurt dit einde. Geheugen is moeilijk te bevatten. Niet van justitie en niet van de overheid. De slachtoffers kunnen het niet vergeten, zij zijn  erdoor verteerd.
0000Islas-canariaslogo-kopie-221.jpg


De stichter van de bosbrand in 2007
vraagt vergiffenis en zegt,
“dat het uit de hand is gelopen”

Juan Antonio Navarro erkent, dat zijn enige bedoeling was, om de weinige middelen aan te geven die de boswachters hebben

GRAN CANARIA - dinsdag 12 september 2017 - De  boswachter die de bosbrand in 2007 veroorzaakte op Gran Canaria, een van de grootste milieurampen  die het eiland sindsdien heeft gekend, heeft op dinsdag 12 september 2017 excuses gevraagd en heeft erkend dat het vuur, “uit de hand is gelopen,” omdat hij alleen wilde aantonen dat er weinig blusmogelijkheden waren.

Tijdens de eerste zitting van het proces met de Volksrechtbank, dat is begonnen in de Audiencia (Rechtbank) van Las Palmas, heeft Juan Antonio Navarro Armast verklaard dat hij de dag  van 27 juli bewust gekozen heeft, maar niet voor het veroorzaken  van  de 'catastrofe' in het middelhoge gebergte  van Gran Canaria   met meer dan 20.000 hectare van hoge ecologische waarde verbrand en 4.550 mensen geëvacueerd vanwege het risico om te komen.
img_42251-1.jpg
                   Juan Antonio Navarro Armas, de dader die de bosbrand heeft bekend
               welke in 2007 ruim 20.000 hectare op Gran Canaria in de as heeft gelegd.
De beschuldigde heeft verklaard, dat hij ook het moment van 14:00 uur gekozen heeft, met alle gunstige omstandigheden om het vuur te verspreiden, en dat hij, “onmiddellijk het Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin)  heeft gewaarschuwd voor het controleren van de bosbrand, opdat men deze zou blussen; waarvan hij dacht, dat het ‘onmiddellijk’ zou gebeuren; waardoor hij verbleef op de plaats waar de brand begon in het te Pinar de Pajonales, in de gemeente  Tejeda.

Het hoofd van de Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) (Dienst Natuurbescherming) van de Guardia Civil van Las Palmas heeft voor de Rechtbank getuigd, "dat nog nooit eerder zoveel schade is aangericht  met zo weinig middelen", omdat het vuur met een enkele lucifer is  begonnen, aldus de beschuldigde.

De beschuldigde is veroordeeld tot acht en een half jaar gevangenisstraf, vanwege  de bekentenissen en onnodige vertragingen, aangezien hij aanvankelijk een mogelijk vonnis van 16 jaar had kunnen krijgen, volgens de aanklager, die heeft gezegd, dat dit het  laatste proces betreffende bosbrand is, dat een Jury in Spanje zal beoordelen, aangezien de wet is veranderd.

De openbare aanklager heeft bovendien  benadrukt, dat - afgezien van deze bijzonderheid - het proces gaat over andere zaken  zoals het feit dat het wordt gehouden ondanks de bekentenis  van de beschuldigde, aangezien de straf waarmee hij geconfronteerd is, meer dan zes  jaar is; en dat de president van de rechtbank, rechter Salvador Alba - die beslist over de eisen van de twee getroffenen, een particulier en de eigenaren van de dierentuin Palmitos Park - waarbij  de overige ruim 400 getroffenen  de overeengekomen schadevergoedingen al hebben geaccepteerd.
0000Islas-canariaslogo-kopie-220.jpg


Rechter Alba zit het proces voor
tegen de bekende dader van de
grootste bosbrand in de geschiedenis van Canarias

In het beklaagdenbankje staat Juan Antonio Navarro Armas, de bekende dader van  de bosbrand die 129.291 hectare
in de as heeft gelegd in negen gemeenten op Gran Canaria, waaronder San Bartolomé de Tirajana

GRAN CANARIA - maandag 11 september 2017 -  De rechter Salvador Alba, die voor het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof) de vermoedelijke delicten heeft onderzocht van:
- prevaricación (uitvluchten zoeken),
- coaccione (dwang),
- cohecho (omkoping),
- falsedad (leugen),
- revelación de secretos (openbaring van geheimen)
-  negociaciones prohibidas a funcionarios públicos
   (verboden onderhandelingen met ambtenaren),
zit deze week in de Audiencia Provincial (Arrondissementsrechtbank) van  Las Palmas het proces van de volksrechtbank voor, betreffende de grootste vernietigende bosbrand waaronder Canarias heeft geleden.
 In het beklaagdenbankje staat Juan Antonio Navarro, de bekende dader van  de bosbrand die 129.291 hectare in de as heeft gelegd in negen gemeenten op Gran Canaria, waaronder 18.773 hectare aan bosgebied.
336486-1g_CSN336486_MG1557278.jpg 1185799183_0.jpg
                                                       Juan Antonio Navarro.
img_42241.jpg                                       
Archieffoto: Bosbrand op Gran Canaria in 2007
Het feit dat de beschuldigde, die op het moment van de feiten boswachter was, erkent dat de aanklacht uitsluitend vergoeding betreft aan degenen die door de vlammen zijn getroffen , wat er slechts twee zijn, Palmitos Park Zoo en de erfgenamen van een familie, heeft men de aangeboden schadevergoeding niet geaccepteerd. Deze aspecten beslist echter niet het volkstribunaal  maar de rechter Alba als die een vonnis velt.  Navarra accepteerde acht jaar en zes maanden gevangenis die het Openbaar Ministerie van Las Palmas eist.

Ondanks het feit dat bosbranden sinds het jaar 2015 niet beoordeeld zijn door de rechtbankformule, daar deze samenvatting een decennium onder instructie was welke men toepaste in het vorige Wetboek van Strafrecht. De vertraging kwam vanwege het feit dat de bosbrand zich heeft voorgedaan in  het gebied van de bevoegde Rechtbank van Arucas, die noet voldoende middelen had om, de bosbrand te onderzoeken die ruim 400 wonigen heeft gertoffen waarbij 4.500 personen geëvacueerd moesten worden. Feitelijk  is er een platform van getroffen mensen gecreëerd dat onder andere verklaard heeft, dat ze in deze tijd geen verantwoordelijkheden zijn gewist.

Archieffoto: Bosbrand op Gran Canaria in 2007

.Zoals vermeld in de brief van de officier van justitie, besloot boswachter Juan Antonio Navarro - met het doel dat het nutsbedrijf Gesplan (van de Canarische Regering) het arbeidscontract zou verlengen - het vuur aan te steken in een gebied dat sinds 2005 was uitgeroepen tot Biosfeer Reservaat.

“Daartoe ging hij, op 27 juli 2007- zonder zelfs maar na te gaan of de biologen het Casa Forestal (de Boswachterij) hadden verlaten, en of er wel of geen bergwandelaar in het gebied waren, of dat de andere  bewakers afwezig waren - op weg om het vuur aan te steken,  accepterend dat enig resultaat van de doelbewuste en vrijwillige actie niet alleen het natuurreservaat van Inagua kon treffen, maar ook de bevolking in het algemeen en de biologen die het herstelplan Pinzón Azul ( Blauwe Duif) Blue aan het ontwikkelen."

Vanwege de hoge temperaturen, van meer dan 36 graden, de lage luchtvochtigheid (van 22%) en de sterke wind (windstoten van tussen de 40 en 70 kilometer per uur, verspreidde het vuur, aangestoken met enkele lucifers in  een  gebied met dennennaalden,  zich snel en zorgde eervoor dat de  aanvankelijke vuurhaard veranderde in andere secundaire vuurhaarden.

Toen de beschuldigde de vlammen had veroorzaakt  stapte hij in zijn voertuig en ging hij naar zijn werkplek, waar hij telefoneerde met het CECOPIN om het bestaan van een bosbrand mee te delen. In eerste instantie gaf hij aan de Guardia Civil aan, “dat het enkele  jonge drugsverslaafden  in bermuda’s waren,”
Echter, toen hij werd opgeroepen als getuige door de agenten van de Benemérita (Guardia Civil) om meer details van de verdachten aan te geven, erkende hij dat hij de auteur van de ramp was, en gaf hij aan  hoe en waar hij zijn luciferdoosje gebruikte.
Het sein brand meester kon formeel pas gegeven worden op 1 augustus, vijf dagen nadat deze begonnen  was.

"De bosbrand was de grootste milieu-tragedie die op de Canarische Eilanden is geproduceerd, niet alleen omdat deze een oppervlak van groot belang heeft beïnvloed, maar ook vanwege de specifieke wijziging van de dier- en plantensituatie, die een beschermd natuurgebied beïnvloedt en de getroffen bronnen ernstig verslechtert," zo vat de Openbare Aanklager van Milieuzaken. Javier Ródenas, samen.

Volgens een rapport van het Directoraat Generaal  Milieu, van de Canarische Regring, na de brand, was 87,2% van het getroffen gebied - 13.389 hectare - Lugar de Interés Comunitario (LIC) (Locatie van Gemeenschappelijk Belang), terwijl 60,86% - 9.385 hectare . zich ontwikkelde in een Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) (Speciaal Vogelbeschermingsgebied). Zo bevonden zich in het gebied 200 exemplaren van de Pinzón Azul van  Gran Canaria, een met uitsterven bedreigde soort en die in het afgelopen  decennium hersteld was.

Rechter Alba slaat een formaliteit over
Tijdens de hoorzitting in de eerste volle week van september 2017 heeft in aanwezigheid van zes partijen - de verdachte en zijn advocaat, de aanklager, de Canarische Regering, en Palmitos Park als vervolging, Gesplan als subsidiair burgerlijk aansprakelijk, en het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria als beschuldigde en als aansprakelijke - rechter Salvador Alba een formaliteit overgeslagen om de procedures te bespoedigen.

En dat is, dat van  de 35 personen die de jury zouden  kunnen vormen, er zeven zich geëxcuseerd hebben en,  volgens de wet, deze personen   aanwezig zouden moeten zijn bij de hoorzitting, maar niet gekomen zijn. Daarom zijn er  nu 29 personen voor de jury en in  het geval dat er tien ontbreken, zou het proces op maandag niet gevoerd kunnen worden.

Rekening houdend met het feit dat de beschuldigde de feiten erkent, heeft  het hoogtepunt van het proces - dat naar verwachting op maandag 11 september plaatsvindt - te maken met de bedragen van de  schadevergoedingen. In zijn uitspraak zal Alba moeten beslissen of er reden is om die aan Palmitos Park Zoo toe te kennen, die 7 miljoen euro eist omdat de vlammen 80% van hun voorzieningen hebben vernietigd en 10% van de diersoorten en 65% van de planten heeft getroffen. Volgens het  deskundigenadvies van derden is geconcludeerd,  dat de schadevergoeding ongeveer 18,5 miljoen euro bedraagt, maar de verzekeringsmaatschappij verzekert  alleen de 11,5 miljoen die in de polis wordt genoemd, zodat de eigenaars van het park de rest eisen van  het Cabildo (Eilandbestuur)  van Gran Canaria en van Gesplan, omdat zij het niet eens zijn met de taxaties.

0000Islas-canariaslogo-kopie-214.jpg


Brandweer Spanje
wil begraafplaatsen aanleggen op afgebrande grond,
om bebouwing te voorkomen

SPANJE - maandag 23 januari 2017 -  Als een vorm van protestactie maar tevens een relatief serieus idee, hebben Spaanse brandweermannen, die jaar in jaar uit de bosbranden bestrijden een idee geopperd om op afgebrande bosgrond begraafplaatsen aan te leggen. De reden daartoe is simpel. Volgens de wet mag er namelijk niet gebouwd worden rondom een begraafplaats waardoor de projectontwikkelaars geen kans hebben om (speculatief) op de grond van de vaak bewust aangestoken bossen te bouwen.

Elk jaar weer moeten duizenden brandweermannen de vele bosbranden met gevaar voor eigen leven te lijf gaan waarbij er duizenden hectare natuur verloren gaat. Bijna alle bosbranden in Spanje ontstaan door toedoen van de mens, hetzij door onvoorzichtigheid- zoals niet gedoofd vuur, of sigaretten - maar vaak ook aangestoken en dan meestal door pyromanen die blijkbaar niet beter weten, maar ook vaak in opdracht van projectontwikkelaars.
brnadweer.jpg

Wetswijziging
Dat laatste is sinds 2015 alleen maar erger geworden toen de Conservatieve Regering van premier Mariano Rajoy (PP) een wet heeft aangenomen waarin staat, dat de grond waar een bos is afgebrand niet meer als beschermd natuurgebied gezien wordt en zelfs gekocht kan worden door onder andere projectontwikkelaars die daar dan in de toekomst zouden kunnen gaan bouwen.

Normaal gesproken is de natuur in Spanje beschermd om het ecosysteem te behouden maar in het geval van een (dus vaak bewust aangestoken) bosbrand verandert de wet dat stuk grond, of natuur in bouwgrond, of in ieder geval in grond die niet meer wettelijk beschermd is. Dit is uiteraard funest, omdat het opzettelijke brandstichting in de hand werkt. Op deze manier kunnen projectontwikkelaars afgebrande grond zeer gunstig kopen, om daar later op te bouwen en miljoenen te verdienen. Hierbij wordt dus totaal niet nagedacht over de natuur, de flora en fauna én de levens van inwoners en brandbestrijders.

Oplossing
De brandweermannen hebben zich nu verzameld in een campagne die de naam [Fo]rest in Peace heeft gekregen en waarmee het de bedoeling is om de Spaanse wet met de Spaanse wet te bestrijden; zie http://forestinpeace.es
Dit wil zeggen, dat de conservatieve regering weliswaar de wet heeft veranderd om projectontwikkelaars een handje te helpen, maar tegelijkertijd staat in artikel 50 van het decreet 2263/2014: dat er binnen een straal van 500 meter rondom een begraafplaats niet gebouwd mag worden.
En dus is het idee: om op de grond van afgebrande bossen en natuur begraafplaatsen aan te leggen, waardoor de projectontwikkelaars niets kunnen doen.

Change.org
In een actie op Change.org :
https://www.change.org/p/modifiquen-la-ley-de-montes-para-que-incendiar-nuestros-bosques-no-sea-un-negocio
wil men 500.000 handtekeningen verzamelen om aan de Spaanse Regering te vragen, om afgebrande bosgronden automatisch te benoemen tot begraafplaatsen en dat ook wettelijk vast te leggen.
In een indrukwekkende video is te zien, hoe de brandweermannen een nep-begraafplaats aanleggen,  iets wat ze overigens niet van plan zijn om overal in Spanje te doen,  want dat zou onbegonnen werk zijn.
brnadweer.jpgAls u het eens bent met de Spaanse brandweer:
http://forestinpeace.es
dan kunt u de petitie tekenen op Change.org:

https://www.change.org/p/modifiquen-la-ley-de-montes-para-que-incendiar-nuestros-bosques-no-sea-un-negocio

Op het moment dat we dit schrijven, heeft men 412.105 handtekeningen verzameld en heeft men er nog 87.895 nodig om het half miljoen te bereiken. Doe ook mee! 
000islas-canariaslogo-535.jpg


Waarschuwing voor Bosbrandgevaar op Canarias
vanaf donderdag 14 juli 2016


13672134_1142372559119578_335867316_n.jpg

 

Deze waarschuwing voor het risico op bosbrand, is van kracht voor Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera en El Hierro.
De  waarschuwing is van kracht met ingang van donderdag 14 juli 2016 en geldt tot nader order.
ZZZZislas-canariaslogo-kopie-52.jpg


Brand in het duinengebied van Maspalomas
onder controle

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - maandag 6 juni 2016 - De brandhaard in  het beschermde  duinengebied van Maspalomas, in de nabijheid van het Charca (Afwateringskanaal)  is uitgebroken op maandag 6 juni 2016 om 14:05 uur en heeft twee hectare aan struikgewas en palmbomen in de as gelegd. De oorzaak  van de brand is vooralsnog onbekend.

De brandweer van San Bartolomé de Tirajana, de Policía Local (Gemeentepolitie),  de Policia Nacional (Rijkspolitie) zijn actief geweest in het gebied, evenals een helikopter van de Bosbrandbestrijdingsdienst van de Canarische Regering.
img-20160606-wa0015-12_g.jpg
incendio-dunas-charca-maspalomas-2_g.jpg incendio-dunas-charca-maspalomas-1_g.jpg
declarado-conato-incendio-matorrales-reserva-16_g.jpg incendio-zona-dunas-maspalomas-31_g.jpg
incendio-zona-dunas-maspalomas-27_g.jpg incendio-zona-dunas-maspalomas-23_g.jpg
img-20160606-wa0013-10_g.jpg                                                              VIDEO:
http://videos-cdn.laprovincia.es/multimedia/videos/2016/06/06/103363/incendio-maspalomas-1_p.mp4
incendio-dunas-charca-maspalomas-6_g.jpg

incendio-zona-dunas-maspalomas-18_g.jpg
incendio-zona-dunas-maspalomas-30_g.jpg

img-20160606-wa0011-8_g.jpg img-20160606-wa0012-9_g.jpg

controlado-conato-incendio-declarado-dunas-14_g.jpg
2016-06-06-photo-00000060-13_g.jpg incendio-dunas-charca-maspalomas-7_g.jpg
Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria heeft het publiek verzocht voorzichtig te zijn en niet naar het gebied te gaan, zodat de brandbestrijders ongehinderd hun werk kunnen doen.
incendio-zona-dunas-maspalomas-19_g.jpg incendio-zona-dunas-maspalomas-22_g.jpgNa anderhalf uur is het de brandweerlieden gelukt het sein brand meester te kunnen geven voor het vuur dat de Duinen van Maspalomas heeft aangetast.incendio-zona-dunas-maspalomas-26_g.jpg
Om 14:05 uur heeft het Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN)  een melding ontvangen van een brandhaard  binnen de grenzen van het Natuurreservaat van  de Duinen van Maspalomas, zo heeft het Cabildo (Eilandbestuur) bevestigd in een communiqué.
incendio-zona-dunas-maspalomas-21_g.jpg
incendio-zona-dunas-maspalomas-33_g.jpg incendio-zona-dunas-maspalomas-24_g.jpg

Naar het gebied is de directeur brandbestrijding gegaan, een agent van de Milieudienst van het Cabildo (Eilandbestuur), evenals twee brandweerwagens die zijn geassisteerd door een helikopter van  de Canarische Regering. Daarnaast zijn de Brandweer van San Bartolomé de Tirajana, de Protección Civil (Bescherming Burgerbevolking = BB),  de Policía Nacional, de Recherche diens, en de  Policía Local ingezet.
incendio-zona-dunas-maspalomas-37_g.jpg

incendio-zona-dunas-maspalomas-40_g.jpg
incendio-zona-dunas-maspalomas-35_g.jpg incendio-zona-dunas-maspalomas-38_g.jpg
incendio-zona-dunas-maspalomas-34_g.jpg
Om 15:39 uur  was de brand onder controle, hoewel de brandweer actief is gebleven met nablussen.

De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend.
000logo-901.jpg


Het Cabildo reserveert 9,65 miljoen euro schadevergoeding
voor door bosbrand getroffenen in 2007

GRAN CANARIA - maandag 16 mei 2016 - Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria reserveert 9,65 miljoen euro voor de betaling van schadeloosstelling aan de in 2007 door bosbrand getroffenen; daarbij komt eenzelfde bedrag van de Canarische Regering, om zo juridische procedures te voorkomen.

Beide overheden zijn van mening,  dat het beter is om tot een akkoord te komen tussen alle partijen, dan het voeren van lange processen voor de rechtbanken, aldus de uitleg van de president van het Cabildo, Antonio Morales,  na de Ministerraad van het Eilandbestuur op maandag 16 mei 2016.
pil0001.jpgDe Canarische Regering en het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria worden hoofdelijk burgerlijk  aansprakelijk gesteld voor de bosbrand van 2007, omdat de vermoedelijke brandstichter, Juan Antonio Navarro,  in  dienst was als boswachter van het nutsbedrijf Gesplan.
marino.jpg
             Marino Alduán Guerra.
De Ministerraad heeft ook de benoeming goedgekeurd van Marino Alduán Guerra tot directeur-generaal van het Kabinet Algemene Zaken van het Cabildo (Eilandbestuur), die zodoende de voornaamste adviseur en rechterhand van president Antonio Morales wordt.

 0000Islas-canariaslogo-kopie-216.jpg


18 bos schuilhutten van het Cabildo zijn gesloten

GRAN CANARIA - dinsdag 10 mei 2016 - Het Cabildo (Eilandbestuur) telt, verdeeld over de beschermde natuurgebieden en haar landgoederen, 18 bos schuilhutten die in slechte staat verkeren en in onbruik zijn.

Naar soort van diverse afmetingen en grotendeels erfenis uit de tijden van het Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) - dat in 1991 is vervangen door het Dirección General de Conservación de la Naturaleza (Directoraat-generaal voor Natuurbehoud), zie: https://es.wikipedia.org/wiki/ICONA - zal men hun status controleren en beslissen wat ermee te doen.
tirmaboswachterij.jpg          De boswachterij van het Cabildo (Eilandbestuur) in Tirma, zonder enige dienstverlening.
Van grotwoningen tot eenvoudig overdekte ruimten, niet bezet, zonder enig onderhoud en zonder historische- of architectonische waarde. Zo zijn, overwegend, de 18 bos-schuilhutten die niet meer in gebruik zijn welke het Ministerie van Milieuzaken telt in de beschermde natuurgebieden die zij beheert en die zich bevinden op landgoederen welke het Ministerie bezit.

Het dennenwoud van Tamadaba, met vier huisjes, en het landgoed van Osorio, met drie, zijn de enclaves die de meeste van dit soort pandjes hebben en die het gehele jaar buiten dienst zijn, behalve in speciale gevallen. Er zijn er twee in Pajonales en nog eens twee in Tafira, aldus de door het Cabildo (Eilandbestuur ) verstrekte gegevens.

Ook zijn er gesloten boshutten in Tirma, Cruz Grande, Las Arbejas en San José del Álamo, een op elke locatie. Bovendien is er een in Cruz de Acusa, die in zeer slechte staat van onderhoud  verkeert; en die in Mesa de Las Vacas, welke is toegekend aan een jagersvereniging.

De lijst wordt gecompleteerd door de schuilhut van Díaz Bertrana, in het hooggebergte.

Tijdens de zomercampagne in de bosbrandbestrijding dienen enkele van deze schuilhutten als overnachtingsplaats voor het grondpersoneel dat wordt ingezet in deze afgelegen natuurgebieden; en soms ook door wetenschappers en botanici.
1aaaislas-canariaslogo-kopie.jpg


Bosbrand 2007, buitengerechtelijk…

GRAN CANARIA - vrijdag 18 december 2015 - De partijen die betrokken zijn in het proces waarin besloten zal worden wie de verantwoordelijken zijn voor de bosbrand in de zomer van 2007, de grootste die Gran Canaria ooit beleefde, proberen een buitengerechtelijk akkoord te bereiken  voor het betalen van de schade. Degene die bekend heeft de brand te hebben gesticht is insolvent en dus zijn het Cabildo, evenals Gesplan, subsidiair civiel aansprakelijk.

Het macroproces vanwege de op 27 juli 2007  opzettelijk gestichte bosbrand op Gran Canaria - veroorzaakt door een bewaker van de brandbestrijding - zou kunnen worden teruggebracht tot louter de vaststelling van de straf voor de dader die bekend heeft de brand te hebben veroorzaakt, als de betrokken partijen een buitengerechtelijk akkoord bereiken over de betaling van de schadevergoeding.
fuego.jpg                                 Bosbrand in het gebergte van Gran Canaria
                 in de nacht van 27 juli 2007; de dag, waarop de brand is gesticht.
In afwachting dat de Rechtbank een jury kiest die zal gaan beslissen over de schuld of onschuld van de boswachter Juan Antonio Navarro Armas - door het nutsbedrijf Gesplan in dienst genomen voor het uitvoeren van een beheerstaak voor het Cabildo (Eilandbestuur) - in een proces waarbij zich 160 particulieren partij hebben gesteld en ongeveer 20 verzekeringsmaatschappijen, is in afwachting van de procesdatum die vastgesteld zal worden door de Arrondissementsrechtbank van Las Palmas.

Het Cabildo (Eilandbestuur) en de Canarische Regering onderhandelen al maanden met de getroffenen over de uitvoering van een buitengerechtelijk akkoord voor de betaling van de aangegeven schade die is veroorzaakt door de bosbrand waarbij men zich verplicht zag ruim 4.500 personen te evacueren uit hun woningen; een bosbrand, die vijf dagen lang geeft gewoed.

De minister van Algemene Zaken, Pedro Justo,  heeft op woensdag 17 december 2015 laten weten, dat het schadebedrag wat door alle aangevers gezamenlijk verlangd wordt van het Cabildo, is opgelopen tot 75 miljoen euro. Dat zou worden teruggebracht tot 40%  als het Cabildo (Eilandbestuur) en de Canarische Regering opkomen voor hun eigen vordering, en tot de helft  als de verzekeringsmaatschappijen de particulieren instemmen met een vermindering van 50%, om te voorkomen dat de  rechter de hoogte van de schadevergoeding vaststelt.

Ook het aanvaarden, gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de ramp,  is  de  eilandschatkist, en Gesplan  zou worden gedwongen om uitbetaling van 10 miljoen in elk geval om de betalingen te voldoen.
Ook zullen de subsidiair civiel hoofdelijk aansprakelijk instanties aanvaard moeten worden, de eilandschatkisten en die van Gesplan, die zich verplicht zouden zien, om in elk geval 10 miljoen euro te moeten betalen, om de schadevergoedingen te regelen.

Partijen hebben al twee ontmoetingen gehad en zijn uitgenodigd voor een derde bijeenkomst  medio januari 2016. Als men niet tot een akkoord komt, zal het proces eind  2016 plaatsvinden.
00000AAAAAAAAAslas-canariaslogo-74.jpg  


Grazen om brandgangen te behouden

SAN MATEO - donderdag 5 juni 2014 - De kudde van 70 schapen die gehoed wordt door Francisca en Miguel -  inwoners van Arínez (gemeente San Mateo) - is de eerste die ‘gecontracteerd’ is door het Departement Milieuzaken van het Cabildo (Eilandbestuur), de tra’s (brandgangen) te behouden in de bossen in het gebergte. En dit zal niet de laatste zijn. Als het vee er niet graast, maakt het struikgewas binnen twee jaar een einde aan de brandgangen.

De ovejas (schapen), corderos (lammeren) en carneros (rammen) van Francisca Miguel, veehoeders in Arínez, treffen een perfecte weidegrond aan in de tra (brandgang) welke een team van het Departement Milieuzaken van het Cabildo (Eilandbestuur) is geopend in Mesas de Galaz. Die ring aan brem is al snel weer ondoordringbaar struikgewas als het vee er twee jaar niet graast.

   Het vee van Miguel en Francisca graast in de tra (brandgang) van
Mesas de Galaz.

Zodoende voorkomt het weiden, dat de natuur een eind maakt aam de brandgangen en bovendien komt het ten goede aan het vee, aan de eigenaar van de boerderij, aan de bosbrandbestrijders en aan alle Grancanario’s.

kleurlogoCanarias.png


Canarische bergen verzamelen plantaardige resten
‘klaar om in brand te vliegen'

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 9 mei 2014 - De Asociación de Forestales  (Bosbouwvereniging) vraagt samenwerking voor een integrale aanpak voor een beter beheer van plantaardige resten in de bossen.
Het Plan forestal de Canarias (Canarisch Bosbouwplan) voert men niet in zijn geheel uit: men heeft het sinds 2006 ook nog eens verwaarloosd. De voorzitter van Profor Canarias is van mening, dat de schoonmaakteams te kampen hebben met een ‘fundamenteel probleem’.

De voorzitter van de Asociación de Forestales en Canarias (Profor) (Canarische Bosbouwvereniging), Yeray Martínez, heeft laten weten, dat de recente neerslag ervoor heeft gezorgd, dat de grassen en het struikgewas in het laaggebergte zijn gegroeid en de hoeveelheid plantaardige resten in het gebergte op de Archipel heeft doen toenemen, waardoor het verandert in brandstof in het geval er bosbrand uitbreekt.


             Profor Canarias:Yeray Martínez Montesdeoca, bosbouwingenieur.
 
Met het oog op de zomer en mogelijk bosbrandgevaar, raken de Canarische bergen steeds meer bedekt met brandbaar, plantaardig restmateriaal.

Toen in oktober 2013 San Mateo en Telde te maken hadden met bosbranden, waarbij diverse woningen in vlammen zijn opgegaan, blijkt enkele maanden nadat de burgemeester van de laatstgenoemde gemeente het gebrek aan schoonmaak van de wegbermen heeft aangeklaagd, dat de situatie sindsdien niet veel verbeterd is.
 
Martínez bevestigt, ”dat het feit, dat het de afgelopen winter heeft geregend, de situatie alleen maart verergert, omdat de vegetatie meer is gegroeid en als de zomer komt en deze verdroogt, er meer brandstof is om in brand te vliegen.”

Eveneens is hij er zich van bewust, dat de orografie van de Eilanden ervoor zorgt, dat er elke zomer het risico bestaat op het ontstaan van bosbranden, een mogelijkheid “waarvan we moeten leren en waarmee we moeten leven” Hij is echter van mening, dat de oplossing niet ligt in het verhogen van het aantal teams voor het beheer van de bossen, maar in het uitwerken van een integraal beleid.

Het Plan forestal de Canarias (Canarisch Plan Bosbeheer), dat is opgesteld in de jaren 90, voert men niet alleen niet in zijn geheel uit, maar men heeft het sinds 2006 ook verwaarloosd en sindsdien “hebben we geen planning over, hoe om te gaan met onze bergen,” betreurt Martínez. De vereniging is van mening, dat het probleem van de bosbranden op de Archipel structureel is en, “om dit op te lossen, hebben we een integraal beleid nodig, dat de burgers bewust maakt van de zaken welke de mensen die in de bergen wonen moeten doen.”

In die zin geeft hij aan, dat in de afgelopen jaren veel mensen die niet op het platteland woonden, zijn verhuisd naar deze gebieden en hij merkt de noodzaak op, te doen aan zelfbescherming door het schoonhouden van de woonomgeving, “omdat de overheden het niet aankunnen, al deze vegetatie te beheren, mede ook, omdat een gedeelte van deze brandgevaarlijk plantaardige resten op privéterreinen ligt.”

Weinig efficiënte teams
Wat betreft het voorstel van de socialistische minister, Isabel Guerra, om opnieuw personeel aan te nemen via de werkgelegenheidsplannen - personeel, dat sinds drie jaar niet meer aan de slag is geweest in het schoonmaken van de barrancos (ravijnen) - merkt Martínez op, “dat de genoemde schoonmaakteams te maken hebben met een ‘fundamenteel’ probleem.”

Wat dat betreft, herinnert Martínez eraan, dat sinds het begin van de economische crisis de begrotingsposten voor bosbouw en bosbrandpreventie aanzienlijk zijn verminderd, met de bijbehorende druk op het gespecialiseerde personeel voor dit soort taken. Vervolgens, zo gaat hij verder, houden de door Guerra genoemde werkgelegenheidsplannen van het Servicio Canario de Empleo (Arbeidsbureau), Paradoxaal genoeg in, “ dat men deze gebruikt voor het verrichten van werkzaamheden die men heeft wegbezuinigd; maar men niet toestaat, dat men werknemers uit deze sectoren zou kunnen contracteren, omdat het idee is, voornamelijk werkloze bouwvakkers aan te stellen.”

Martínez is van mening, dat het positief is dat men werkgelegenheidsplannen uitvoert voor het schoonmaken van de bergen op het Eilanden; het echter niet contracteren van bestaand, gekwalificeerd personeel in het gebied, zorgt ervoor, dat men voor het verbeteren van de bergen hulpmiddelen doet toekomen, die niet efficiënt zullen zijn.”

Jaarlijks 600 miljoen euro
Profor heeft onlangs een project gepresenteerd, voor wat Gran Canaria heeft ontwikkeld voor de Europese fondsen voor Plattelandsontwikkeling; en dat bestaat uit een studie voor het compenseren van de economische waarde welke de bossen bieden aan de burgerij; een waarde, die men schat op jaarlijks 600 miljoen euro. “Vanwege deze voordelen zouden de bossen voor hun verzorging ook van de burgerij een deel van de begrotingen moeten ontvangen,” zo merkt Martínez op.

Een bijdrage, die afkomstig zou kunnen zijn van de zogenoemde ‘céntimo forestal (‘1%-regeling voor bosbouw’), welke men bestemd oor de verbetering van de bossen.  “We zijn het voorstel aan het overleggen met deskundigen, om het vervolgens aan de Canarische Regering voor te leggen,” zo besluit Martínez.
kleurlogoCanarias.png


Canarias tegenover het vuur

Bosbranden op de Archipel

CANARISCHE EILANDEN - zondag 11 augustus 2013 - Met de herinnering nog vers in het geheugen aan de gebeurtenissen van 2012 zetten de overheden zich in tijdens de zomercampagne van 2013.

Op Canarias is de zomer begonnen en tot op heden heeft die een aantal hittegolven gebracht welke bijna steeds vergezeld zijn gegaan van calima (een massa zeer warme lucht vanuit Afrika met in de atmosfeer zwevend Sahara-zand). Naast die van nu, was de meest recente calima op 16 juli 2013 waarbij het Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) heeft gewaarschuwd voor een verhoogd risico op bosbranden op grote delen van de eilanden, vooral op die van de westelijke provincie.

De vuurhaarden hebben ook in 2013 niet op zich laten wachten en de Archipel heeft de eerste bosbranden al weer geregistreerd, zoals onlangs in het berggebied van Los Campitos, in Santa Cruz de Tenerife; en op Gran Canaria in een barranco (ravijn) in Telde, waarbij diverse hectare grasland, riet en heide in de as zijn gelegd. Het gaat echter om een serie voorvallen, zonder al te grote schrik, die niet vergeleken kunnen worden met wat er in dezelfde periode in 2012 is voorgevallen op La Palma, Tenerife en La Gomera.
1140_large.jpg

Volgens de gegevens die verstrekt zijn door het Ministerie van Landbouw, Levensmiddelen en Milieu, hebben de tussen 1 januari en 7 juli 2013 op Canarias geregistreerde bosbranden slechts 1,3% van het nationale oppervlak aangetast.

“In de afgelopen decennia hebben zich op de Archipel  steeds vaker grote bosbranden voorgedaan”
Een van de grootste hindernissen waar de Eilanden mee te maken hebben op het moment, dat het op het bestrijden van bosbrand aankomt, is het ruige terrein en de sterke wind die op sommige van deze punten waait; wat maakt, dat de vlammen zich heel snel verspreiden. De Cabildos (Eilandbesturen) zijn ervoor verantwoordelijk, gedurende het gehele jaar door voorzorgsmaatregelen in acht te nemen en zich bewust te zijn van het bekende gezegde: “Bosbranden blust men in de winter.”

Diverse milieuorganisaties laten echter sinds enkele maanden weten, dat het Canarische gebergte niet is voorbereid op het zomerseizoen, door het samengaan van twee factoren: de overheidsbezuinigingen op de schoonmaak van het platteland en de geregistreerde neerslag in voorgaande seizoenen, die gezorgd hebben voor de verspreiding van struikgewas en droge grassen, die dienen als brandstof voor de vlammen.

Daarbij komt de waarschuwing van de beheerder van de Fundación Canaria para la Reforestación (Foresta) (Canarische Stichting voor Herbebossing), Sergio Armas, die laat blijken, “dat als het op preventie aankomt, het grote probleem van deze Archipel ligt op private terreinen die men niet verzorgt, of die verwaarloosd zijn en waar de Cabildos (Eilandbesturen) niet direct kunnen optreden, zonder medeweten van de eigenaar.” Armas legt uit dat 75% van de eilanden privaat grondgebied is, een cijfer dat op Gran Canaria 85% en op Tenerife 70% is. De overheden bevelen de eigenaren van percelen op het platteland aan, dat ze de vegetatie schoonmaken tot op 15 meter rondom hun woningen, waardoor het vuur wordt afgeremd en de woningen niet verwoesten.

Bosbranden van de vijfde generatie
De Asociación de Forestales de España en Canarias (Profor) (Spaanse Bosbouwvereniging op Canarias) waarschuwt, “dat de bossen onderworpen zijn aan diverse processen van ernstige risico’s van woestijnvorming,” en men merkt op, dat series veranderingen in neerslag en temperaturen ervoor gezorgd hebben, dat de bossen stoppen met het volgen van een dynamiek van “vuur afkoelen”, om te veranderen in grote, vernietigende brandhaarden.

In dit opzicht is de Vereniging Ben Magec-Ecologistas en Acción (Ecologen in Actie) heel uitgesproken als zij aangeeft, dat op Canarias sinds decennia een nieuw tijdperk is ingetreden waarbij zich steeds vaker Grandes Incendios Forestales (GIF) (grote bosbranden) voordoen die niet gecontroleerd kunnen worden en die een veel grotere, vernietigende capaciteit hebben dan die, welke zich in het verleden hebben voorgedaan.

De bosbouwingenieur en bosbrandanalist, Diego Díaz, van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, geeft aan, dat er zes teams van deskundigen zijn, ‘presas’ (‘in dammers’) genoemd, die gedurende het jaar vooropgezette branden organiseren op een aantal strategische locaties, om het Eiland voor het geval zich een groot gevaar aandient, te verdelen (met tra’s = brandgangen) en zo kansen creëren, om het vuur te bestrijden.
265_large.jpg
De  ‘presas’ (‘in dammers’) zijn de eersten die uitrukken als de branden uit de hand lopen, maar Diaz merkt echter op, dat ze gespecialiseerd zijn in bosbranden van de derde generatie (van grote omvang in open terrein); maar, dat de bosbranden die zich de laatste jaren voordoen op de Eilanden worden beschouwd als zijnde van de vijfde generatie, dit wil zeggen, dat ze zich voordoen op het platteland en in diverse plattelandsdorpen terwijl ze zich uitbreiden via ‘niet te stoppen’ vuur-armen. “Het vuur treedt anders op in gebergten, dan op een landgoed,” legt hij uit met verwijzing naar de specialisatie van de brandweerlieden.

Alleen al zes van de in het afgelopen decennium geregistreerde bosbranden op Canarias hebben 90% van de oppervlakte aan bos verbrand.

De gegevens die door de milieubeweging zijn gepubliceerd op haar internetpagina, bevestigen de verklaringen van Díaz als men verzekert, dat alleen al zes van de in het afgelopen decennium geregistreerde bosbranden op Canarias, 90% van de oppervlakte aan bos heeft getroffen. Dit betekent, 44.700 hectare van de 50.000 die er in totaal zijn verbrand. Bovendien merkt men op, dat de GIF in frequentie zijn toegenomen, waarbij er zich diverse voordoen in hetzelfde jaar; zoals is gebeurd in 2007, toen ruim 35.700 hectare aan oppervlakte is getroffen op Tenerife en Gran Canaria. In 2012 hebben zich gelijktijdig vier van deze grote bosbranden voorgedaan, twee op La Palma, een op Tenerife en nog een op La Gomera, waarbij 12.000 hectare in de as is gelegd die ecosystemen bevatten van hoge waarde, zoals de laurisilva (laurierbossen) van het Parque Nacional del Garajonay.

Nieuw blusvliegtuig
De handelwijze van de overheden op het moment van het hoofd bieden aan de vlammen, heeft in de loop der jaren geleid tot kritiek van de diverse collectieven. Dat is het geval met de vereniging ‘La Gomera se Mueve’ (‘La Gomera Roert Zich’), die in februari 2013 een aanklacht heeft ingediend bij de Instructierechtbank van San Sebastián de La Gomera, opdat deze onderzoekt, of de verantwoordelijke technici en politici die tijdens de zomer van 2012 belast waren met de bluswerkzaamheden, schuldig zouden kunnen zijn aan corruptie, bosbrand en ravage.

Vanuit de vereniging laat men weten, dat gedurende de 88 dagen die de band heeft geduurd, sinds het ontstaan ervan tot aan het moment, dat men het sein brand meester heeft gegeven, men een serie “nalatigheden’ heeft gepleegd, zoals het verlagen van het niveau van de noodsituatie, ondanks, dat het vuur niet onder controle was en de komst van een hittegolf was aangekondigd.

Om vertragingen in optreden te vermijden en het hoofd te bieden aan eventuele incidenten die zich kunnen voordoen tijdens de zomer, hebben de bevoegde autoriteiten hun preventie- en bestrijdingscampagnes geactiveerd.
De Minister van Landbouw, Levensmiddelen en Milieu, Miguel Arias Cañete, heeft gezegd, dat de Spaanse Regering voor dit seizoen 130 miljoen euro heeft gereserveerd, 27 miljoen euro meer dan in 2012. En bovendien een nieuw amfibievliegtuig voor de Eilanden, zoals was verlangd door de Deelstaatregering.
350_large.jpg
Cañete heeft gezegd, in verklaringen die door de persmedia zijn opgetekend, dat de beslissing, om de AT-802 Fire Boss met een capaciteit van 3.100 liter te plaatsen op La Gomera,  te wijten is aan het feit, dat op Canarias “ men het probleem veel groter maakte,” omdat het niet een probleem van de bevoegdheid van de Deelstaat is, maar van de Cabildos (Eilandbesturen) en men dan in een lager bestuursniveau treedt, wat meer moeilijkheden aan het blusproces toevoegt.

Het vliegtuig is op 1 juli 2012 op het eiland aangekomen en had gedurende drie maanden zijn basis op de luchthaven van La Gomera.
Bij de presentatie was de Regeringsgedelegeerde, María del Carmen Bento, aanwezig, die duidelijk wilde laten blijken, dat het ging, “om een nieuw blusvliegtuig en niet om een oud toestel, zoals men heeft proberen te verkopen als een slechte behandeling van Canarias.”
Hoewel de minister van Regionale Ontwikkeling, Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, van het Cabildo (Eilandbestuur) van La Gomera, de stationering van het vliegtuig positief noemde, bevestigt deze, dat het veel effectiever geweest zou zijn, als men een helikopter had ingezet vanwege de topografie van het Eiland, wat veel effectiever geweest zou zijn voor het doven van de vuurhaarden.

Verdeling van hulpmiddelen
De directeur-generaal van Veiligheid en Noodgevallen, Juan Manuel Santana, van de Canarische Regering, heeft bevestigd, dat Canarias in de zomer van 2013 zal beschikken over hetzelfde aantal aan materieel en manschappen als in 2011 en in 2012; waarop men vanuit het Ministerie verzekert, “dat dit een ‘goed antwoord’ is.”

Dit bestaat uit vijf helikopters verdeeld over de eilanden, het personeel van de Nationale Parken en van de alarmcentrale 1-1-2 en bovendien uit de hulpmiddelen die de Spaanse Regering beschikbaar stelt voor het Plan de Riesgos contra Incendios Forestales (Infoca)( Risicoplan tegen Bosbranden) bestaande uit een Kamov helikopter met als basis Los Rodeos, Tenerife, twee BRIF eenheden helitransport met basis op La Palma, de Unidades Militares de Emergencia (UME) (ME-teams) en het nieuwe blusvliegtuig op La Gomera.

Hierbij mag men de middelen bij optellen waarop de Cabildos (Eilandbesturen) kunnen rekenen, om het hoofd te bieden aan het zomerseizoen.
Het Eilandbestuur van Gran Canaria beschikt over 243 manschappen, 22 meer dan in 2012; twee helikopters; helitransportteams van ‘presas’ (‘indammers’) met basis in Artenara en 10 landbrigades die o.a. ondersteund worden met vrachtwagens en 10 blusvoertuigen. Bovendien benadrukt men het in het leven roepen van vijf patrouilles die een groot deel van het Noordelijke gebied controleren en die kunnen rekenen op lichte voertuigen met een capaciteit van vier liter water per seconde.

In totaal 309 manschappen maken deel uit van de Brifor `ploeg voor Prevención y Extinción de Incendios Forestales op Tenerife, van wie er 48 behoren tot de afdeling Coördinatie en Bewaking, 261 tot de Brandweer, 97 is personeel van Milieuzaken en de rest is Ondersteuning. Het Cabildo (Eilandbestuur ) van Tenerife kan rekenen op hulpmiddelen, zoals een Sokol helikopter met basis op La Guancha, plus het Plan de Riesgos contra Incendios Forestales (Infoca).

Het team op La Palma bestaat uit ruim 200 personen, maar met een begroting die verminderd is met €120.000,= ten opzichte van 2012. Het Eiland kan rekenen op personeel van het Nationale Park La Caldera de Taburiente; op leden van de Vrijwillige Brandweer, twee BRIF-helikopters en nog een van de Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) van de Canarische Regering met Mazo als permanente basis.

Het team van La Gomera bestaat uit 133 personen, van wie er 38 behoren tot het personeel van het Cabildo (Eilandbestuur), 51 zijn ingelijfd bij Tragsa en 42 werken bij het Nationale Park Garajonay.
Eiland minister Rodríguez Herrera merkt op, dat er een vermindering is van het personeelsbestand ten opzichte van 2012 en verzekert, dat dit te wijten is aan de bezuiniging waarmee de nationale parken zij geconfronteerd. Op dit punt, bevestigt ze, “dat men vanuit het Eilandbestuur het team versterkt heeft met drie technici,” wat een verhoging van de begroting is van 15% ten opzichte van 2012. Bovendien is het eiland de basis van het nieuwe blusvliegtuig, en zijn er diverse ambulances en o.a. blusvoertuigen

 Het Eilandbestuur van El Hierro heeft een team van 90 personen samengesteld; een personeelsbestand, wat volgens de uitleg van de minister van Milieuzaken, Michael Ángel Acosta, een toename is als men dit vergelijkt met 2012, wat toe te schrijven is aan de Bajada de la Virgen de los Reyes, waarvan de feesten beginnen op 6 juli en eindigen op 3 augustus.
El Hierro is overgegaan tot het sluiten van boswegen en barbecue-plaatsen en heeft een GES-helikopter met als standplaats Frontera, bovendien beschikt men over diverse blusvoertuigen.
440_large.jpg
Omdat het minder bosrijke eilanden zijn, houden Lanzarote en Fuerteventura het hele jaar door draaiboeken actief tegenover mogelijke bosbranden en heeft men een aantal voorzorgsmaatregelen en plannen uitgewerkt voor het geval, dat zich een dergelijke brand voor mocht doen, waarbij men vanuit het Eilandbestuur van Fuerteventura aangeeft, dat deze gedekt zijn door de gemeentelijke brandweer, de Protección Civil (BB) en vrijwilligers.

De Canarische Regering en de Cabildos (Eilandbesturen) hebben in mei 2013 de hulpmiddelen aangegeven die ze delen vanaf het moment waarop het gevaar het 0B-niveau bereikt; wat is, als het vuur niet onder controle gehouden kan worden met de eigen middelen van het betreffende Eiland.
In die zin stelt de Tinerfense overheid een bosbouw-specialist ter beschikking, een Milieu-agent, twee boswachtersteams (elk van acht personen), twee brandweerwagens van 3.500 liter en diverse blusvoertuigen met een capaciteit van 500 liter.
Op haar beurt stel Gran Canaria een helitransport-brigade ter beschikking, een technicus, een milieu-agent, een boswachtersteam en een brandweerwagen.
Het Cabildo (Eilandbestuur) van La Palma stelt een boswachtersbrigade ter beschikking, een milieu-agent en een technicus.
El Hierro beschikt hiertoe, evenals La Gomera, op de andere eilanden over een boswachtersbrigade, “in afwachting totdat het Cabildo deze beschikbaarheid bevestigt, zoals in 2013, zo merkt men op vanuit de Canarische Regering.

Sluimerend geheugen
De duizenden hectare vegetatie die in 2012 ten prooi gevallen zijn aan de vlammen op La Palma, op Tenerife en in het Parque Nacional de Garajonay op La Gomera, zijn langzaam aan het herstellen. De littekens zijn echter diep en bij sommige duurt het tot wel een eeuw, voordat ze genezen zijn.

De parkdirecteur, Ángel Fernández, betreurt het, dat het Garajonay “zo veel geleden heeft na,” wat hij kwalificeert als, “de bosbrand die de meeste schade heeft aangericht in de afgelopen decennia op Canarias,” waarbij het vuur 20% van het totaal in de as heeft gelegd, waar zich groen gebergte bevindt, “wat zich veel slechter herstelt dan een dennenbos.”

Fernández drukt zijn bezorgdheid uit, “want het herstel van de aangetaste gebieden, is tot nu toe heel laag.” Anderzijds toont hij zich optimistisch, “want in de afgelopen maanden is er een aanzienlijke opleving, die we op dit moment schatten op ongeveer 50%.”

Bij gebrek aan een definitieve balans, welke men op verwacht te maken aan het eind van 2013, bevestigt de directeur, dat de groei van de flora en het struikgewas “relatief goed is.” En hoewel men zeldzame soorten heeft verloren, voegt hij toe,” dat we gelukkig zaden hebben en we deze soorten in elk geval kunnen herstellen,”

In sommige gevallen, zoals bij de varens en op kwetsbare gronden is het herstel minder, wat Fernández wijt aan neerslag die de erosie kan beïnvloeden. De regeneratie van de bossen doet zich traag voor, waardoor hij schat, dat het herstel van de jonge bossen ongeveer 30 jaar in beslag zal nemen en, dat van de oudste bossen ongeveer 100 jaar.

In het geval, dat het opnieuw aangroeien, doorgaat met 50%, laat hij weten, dat het noodzakelijk zal zijn, herbebossing toe te passen, “waarvoor we een aanzienlijke, aanvullende financiering nodig zullen hebben voor de komende vijf a zes jaar.”

Nationale Parken
Diverse wetenschappers hebben aan het eind van 2012 de bezuinigingen aangeklaagd die de Canarische Regering wil gaan toepassen op de begroting van 2013, waarbij men de investering drastisch beperkt voor de vier Nationale Parken van de Eilanden:

- La Caldera de Taburiente (La Palma);
- Garajonay (La Gomera);
- Teide (Tenerife);
- Timanfaya (Lanzarote).
Eveneens laten ze weten, dat vermindering van de financiering is verworden tot een “algemene trend”, sinds deze parken januari 2012 zijn overgedragen aan de Regionale overheid.
534_large.jpg
Deze bezuinigingen hebben verontwaardiging opgeroepen bij de Spaanse milieubeweging Ecologistas en Acción, waartoe ook de milieuvereniging Ben Magec behoort, die waarschuwen, dat de begroting voor de afgebrande gebieden ‘zo klein’ is, dat men er geen preventieve bewaking patrouilles van op na zou kunnen houden.
Een waarschuwing, zo heeft onlangs de milieuvereniging op La Gomera, ‘Jonay Izqierdo’ (‘Links Jonay’) uitgelegd, dat dit zich vertaalt in een vermindering van 50% van de middelen voor deze Parken.

In een open brief die begin augustus 2013 is verstuurd aan diverse persmedia, heeft de minister van de Partido Popular in het Cabildo (Eilandbestuur) van Tenerife, Antonio Alarcó, verwezen naar, “de al gerealiseerde bezuiniging van ruim drie miljoen euro door de Canarische Regering voor de brandpreventie en het optreden van woestijnvorming in de Canarische Nationale Parken,” wat naar zijn oordeel, “ een grote tegenstrijdigheid veronderstelt te zijn en onzekerheid genereert bij de burgerij op een moment, dat al onze aandacht zich zou moeten richten op het voorkomen van tragedies zoals die van een jaar geleden.”

De waarschuwing van 2007 duurt voort
De slechte houding van velen duurt voort na de tegenslagen welke veroorzaakt zijn door de bosbranden van 2007. Het proces tegen de dader, die bekend heeft de aanstichter ervan te zijn, heeft nog steeds niet plaatsgevonden, terwijl de juridische en overheidsconflicten met de dag toenemen.

De actiegroep ‘Más Nunca’ (‘Nooit Meer)’ heeft de, "bekrompen en beschamende houding” aan de kaak geteld, “welke de Canarische Regering een paar maanden geleden heeft aangenomen tegenover de slachtoffers en getroffen van de brand van 2007."

Volgens deze vereniging , “heeft men wat eenvoudige eisen zijn in documentatie (facturen, uittreksels en certificaten) veranderd in aankondigingen tot beslaglegging, als de getroffenen niet overgaan tot  terugbetaling van de schadevergoedingen welke zijn uitgekeerd door de Canarische Regering.” Zo heeft deze vereniging laten weten in een communiqué.
632_large.jpg
We herinneren eraan, dat destijds in 2007 de Canarische Regering, evenals de Spaanse Regering, de Decreto Ley 326/2007 (Wettelijke Verordening 326/2007) heeft goedgekeurd waarin men een aantal buitengewone middelen heeft opgenomen voor het saneren van de schade en de verliezen die geleden zijn door de verwoesting. Op grond van dit decreet, heeft men 1.154 schadedossiers opgesteld op de vier getroffen eilanden (Gran Canaria, Tenerife, La Palma en La Gomera), wat zich heeft vertaald in ruim 6 miljoen euro wat gefinancierd wordt uit de begrotingen van de Canarische Regering.

Maar de directeur-generaal van Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Tomás Pino, van de Canarische Regering, heeft aan de persmedia uitgelegd, dat de schadeloosstellingen bestemd waren voor een specifiek, vastgesteld doel.
Het probleem is ontstaan “omdat sommige schadeloosstellingen, die waren bestemd voor de geplande acties, door de bewoners zijn aangewend voor andere doeleinden die niet zijn aangemeld bij het claimen van de schade, wat is gebleken uit de onregelmatigheden die bij forensisch onderzoek aan het licht zijn gekomen.

Anderzijds blijft de advocaat van ‘Mas Nunca’ volharden, “dat 90% van de subsidie gebruikt is waarvoor deze bestemd was. De meerderheid heeft deze aldus aangewend, slechts vijf telers van avocado’s, hebben er een sinaasappelplantage van aangelegd.”

In het kort is het geval te wijten aan het inherente, bureaucratische functioneren van de Overheden wat nog stamt uit de tijden van de Franse Revolutie, die in feite het beginsel van een rationele en gecentraliseerde Overheid vestigde met het doel een betere zelfstandigheid te vestigen tegenover de feodale aristocratie: “de interpretatie van de wet kan niet afhangen van de manier waarop men iets bekijkt,” aldus Pedro Tomás Pino.

De vereniging benadrukt, dat veel van de getroffenen al zijn overgegaan tot het terugbetalen van de opgeëiste bedragen, “Maar niet zonder hun totale verontwaardiging te laten blijken over een Regering die ons criminaliseert met een catastrofe waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.”
kleurlogoCanarias.png


Bosbrandgevaar
San Bartolomé de Tirajana
verbiedt het ontsteken van vuur

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zondag 11 augustus 2013 - De Gemeente verbiedt het grillen op barbecues.

Vanwege het risico op het ontstaan van bosbranden heeft de Gemeente San Bartolomé de Tirajana een Gemeentelijk Verbod uitgevaardigd waarmee men het aansteken van vuur verbiedt, inclusief in draagbare systemen met elke soort van brandstof, kaarsen, toortsen, fakkels en andere voorwerpen waarmee/waarin vuur  vervoerd kan worden.

Zich baserend op de ‘Hoogste Staat van Paraatheid ‘ die dezer dagen is afgekondigd voor de Canarische Archipel (weerwaarschuwing Oranje, vanwege temperaturen tot 40º Celsius), verbiedt de Gemeente het grillen op barbecues, zowel op plaatsen waar dit normaal wel is toegestaan, zoals in recreatiegebieden, maar ook op private locaties met een risico op bandgevaar.
bbq_large.jpg
Het verbod geldt ook voor het afsteken van vuurpijlen en siervuurwerk - tijdens feesten en daarbuiten - en voor elke ander element wat brandgevaar kan opleveren.
kleurlogoCanarias.png


Canarische Regering weigert dat militairen
in de zomer de bergen bewaken

CANARISCHE EILANDEN - maandag 13 mei 2013 - De Canarische Regering weigert ertoe over te gaan, om de komende zomer militairen de bergen te laten bewaken als voorzorgsmaatregel tegen bosbranden. De Canarische president, Paulino Rivero, heeft dan ook het aanbod van het Ministerie van Defensie afgeslagen, om via eenzelfde samenwerkingsovereenkomst als men heeft afgesloten met Galicië, de bergen te laten bewaken. Rivero wil zijn hulpmiddelen gebruiken en extra kosten van €549.913,= besparen.

In juli en augustus 2012 hebben bosbranden ruim 10.650 hectare aan vegetatie op Tenerife, La Palma en La Gomera is de as gelegd en verplichtte tot de evacuatie van duizenden personen, dit nog afgezien van de bosbrand in juni 2012 in San Mateo op Gran Canaria die 40 hectare in de as heeft gelegd. De verdenking bestaat, dat de meeste van de bosbranden, moedwillig zijn gesticht. De hoge temperaturen, de relatief lage luchtvochtigheid en de wind zijn beslissend geweest in de verspreiding van de bosbranden.
20090805132351-incendio-forestal-en-portugal-3_large.jpg
Om een zodanige natuurramp te voorkomen, heeft het Ministerie van minute Pedro Morenés diverse keren een overeenkomst aangeboden aan de Canarische Regering; een convenant, die gelijk is aan die welke men in 1999 heeft ondertekend met Galicië en die verlengd is vanaf 2007. Hoge militairen van de Eilanden hebben rechtstreeks contact opgenomen in een ontmoeting met president Rivero en nadien is er contact geweest met de directeur-generaal van Veiligheid en Calamiteiten, Juan Manuel Santana. De overeenkomst bestaat uit het opsporen en identificeren van mogelijke brandstichters in de bossen en, dat de aanwezigheid van militairen hen ontmoedigt.

Inzet van manschappen en materieel
De met de Xunta van Galicië ondertekende overeenkomst houdt de preventieve inzet in van het Leger. De Spaanse Regering verplicht zich, militaire patrouilles van de landmacht in te zetten, die bestaan uit drie militairen in een voertuig en bewakingshelikopters bij middelhoge, hoge en zeer hoge risico’s.

Het eerstgenoemde scenario komt overeen met een standaardsituatie en brengt de inzet van 23 patrouilles met zich mee. Terwijl bij hoog risico 50 voertuigen en een helikopter worden ingezet; en bij heel hoog risico, nemen 75 patrouilles en 2 helikopters aan de bewaking deel. Deze operatie wordt geactiveerd als zich over het algemeen bosbranden voordoen met de ernst van kracht 2 in enigerlei provincie n Galicië en de inzet ervan moet aangevraagd worden door de Minister van Defensie van de Xunta.

Daartoe moet de deelstaat Galicië €549.913,= uitgeven bij middelhoog bosbrandgevaar. Daar komt  €16.545 bij per inzet en €8,282 per dag voor het handhaven van de militairen bij hoog risico, en €32,516,= voor de troepeninzet en €16.259,= per dag als er een hoog risico bestaat op bosbranden.

De Canarische Regering  is niet bereid deze extra kosten aan te gaan die in beginsel neerkomen op ongeveer  €600.000,= en wijst daarom de assistentie van Pedro Morenés af.
“De geplande overeenkomst vormt ‘een extra kostenpost’ waaraan alle instanties, inclusief de Spaanse Staat bijdragen voor dit doel,” zo rechtvaardigen bronnen binnen de Canarische Regering.

Het Ministerie van Veiligheid stelt, dat half augustus vorig jaar, na de uitbreiding van branden op de westelijke eilanden, men een bewakingsplan in werking heeft gesteld, dat gezien ‘het succes’ ervan, in 2013 zal worden herhaald. Dit vanwege meteorologische omstandigheden en de aanwijzingen, dat  de bosbranden gesticht zijn door georganiseerde bendes, regelt de Canarische Overheid de inzet van  teams van de Guardia Civil, de Policía Local, de Canarische Politie en de Protección Civil (Burger Bescherming = BB).

Het is de bedoeling van het Directoraat-Generaal van Veiligheid en Calamiteiten, het nieuwe systeem toe te passen vanaf juni, “vooral tijdens hittegolven, om bovendien, “een afschrikmiddel te zijn als vroegtijdige waarschuwing,” zo laten bronnen binnen dit Ministerie weten.


                                                  Kamov helikopter.
Tot 2012 bestond er geen preventieve bewaking. Voor de campagne tijdens het komende seizoen zijn nog steeds geen manschappen, of bedragen ingezet waarmee de Canarische Regering en de Cabildos (Eilandbesturen) zich richten op de bosbrandbestrijding.
Normaal gesproken stelt het Cabildo (Eilandbestuur) van Tenerife een helikopter ter beschikking en de Brigada forestal (Brifor) (Boswachtersbrigade), het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria kan het gehele jaar door rekenen op twee helikopters en de Canarische Regering beschikt het hele jaar rond over vijf helikopters. Op haar beurt zet de Spaanse Staat steeds een Kmov helikopter in die gestationeerd is op Los Rodeos en bij de brigade van La Palma.

In buitengewone situaties, niveau 2, en als de eilandbrigades de zaak niet aankunnen, vraagt men de Spaanse Staat, om in te grijpen met de Unidad Militar de Emergencias (UME) (ME), die zijn basis heeft op Tenerife en op Gran Canaria.
In de zomer van 2012 zijn manschappen van de UME ingezet op La Palma en op La Gomera.
kleurlogoCanarias.png


Gesplan op Gran Canaria
stelde Landrover ter beschikking
aan pyromaan zonder rijbewijs

GRAN CANARIA - maandag, 7 januari 2013 - De dader die bekend heeft in de zomer van 2007 de grootste bosbrand op Gran Canaria te hebben gesticht, is naar de plaats gereden waar hij het gebergte in lichterlaaie zette, in een voertuig dat door Gesplan ter beschikking is gesteld, ondanks, dat de boswachter geen rijbewijs had. Dit onthult de door het Cabildo (Eilandbestuur) geformuleerde bijzondere aanklacht.

De boswachter die op 30 september 2007 de grootste bosbrand uit de geschiedenis van Gran Canaria heeft gesticht, gebruikte het voertuig wat hem door het nutsbedrijf van de Canarische Regering te beschikking was gesteld - ondanks, dat hij geen rijbewijs had - waarmee hij naar de locatie is gegaan waar hij het gebergte in vuur en vlam zette.


                                                    Juan Antonio Navarro.
Met deze ivoorkleurige Landrover Defender is de boswachter naar het Pinar de Pajonales gereden en daarna naar de uitkijkpost van La Alsándara waar hij werkte. Na, met behulp van een doosje lucifers, het dennennaaldentapijt in brand te hebben gezet, heeft hij twee keer met zijn mobiele telefoon naar Cecopin gebeld, omdat de Landrover niet was uitgerust met radio zendapparatuur, waarbij hij gewaarschuwd heeft voor het bestaan van een bosbrand en beweerde enkele drugsverslaafden te hebben gezien in bermuda’s. Hij heeft op geen enkel moment de twee in e Landrover aanwezige brandblusapparaten gebruikt.

Dit onthult het Cabildo (Eilandbestuur) in de schriftelijke, bijzondere aanklacht welke men heeft ingediend tegen de brandstichter, Juan Antonio Navarro, bij de Instructierechtbank in Arucas - die vijf en een half jaar later, doorgaat met met het vooronderzoek voor het houden van een juryrechtspraak.

Het Eilandbestuur benadrukt dit feit, na van de Arrondissementsrechtbank van Las Palmas toestemming te hebben gekregen tot het voeren van een civiele procedure, die eerder door de het Kantongerecht in Arucas geweigerd was, omdat er - door Gesplan - subsidiair nagelaten zou zijn civiele aansprakelijkheid in te stellen voor de schade van de bosbrand.


"... hopelijk zal dit alles nooit meer gebeuren..."

In de schriftelijke aanklacht van het Cabildo (Eilandbestuur) overweegt men, dat de beschuldigde de enige civiel rechtelijke aansprakelijke voor de bosbrand is en, dat de wettelijke aansprakelijkheid subsidiair Gesplan betreft en haar enige aandeelhouder, de Autonome Deelstaat.

De brandstichter, zo zegt het Eilandbestuur, werkte voor deze instelling en naast zijn bekentenis - plus de overhandiging van het doosje lucifers waarmee hij de brand heeft gesticht - stelt men, dat hij dit heeft gedaan, omdat Gesplan de arbeidsovereenkomst zou gaan opzeggen. Ook benadrukt men, dat hij op weg was naar zijn werk, dat hij is ondervraagd door Gesplan en, dat hij het gebergte in brand heeft gestoken met behulp van de kennis die hij heeft opgedaan, door sinds 2001 bij deze onderneming te werken.

In haar verweerschrift als - voor de helft met Gesplan - subsidiair veronderstelde, wettelijk aansprakelijke partij, verlangt het Eilandbestuur een schadeloosstelling ter waarde van 17,74 miljoen euro, plus rente sinds 2007, betreffende de door taxatie vastgestelde, directe en indirecte brandschade aan vastgoed wat op naam staat van het eilandbestuur.

De directe schade beloopt 9,69 miljoen euro (de helft voor verloren gegaan, pas aangeplant bos) en de resterende schade bedraagt 8 miljoen euro. In dit geval stelt het Cabildo (Eilandbestuur), dat het contract met Gesplan onwettig was. Dat had moeten plaatvinden via openbare aanbesteding en niet door middel van opdracht door het management.
kleurlogoCanarias.png


Garajonay zal een eeuw nodig hebben
om te herstellen

LA GOMERA - zondag 19 augustus 2012 - Ongeveer honderd hectare aan volwassen flora van het Parque Nacional de Garajonay, dat is aangetast door de bosbrand op La Gomera zal een eeuw nodig hebben om zich te herstellen tot de staat waarin het voorheen verkeerde, zo bevestigt de directeur van het Park, Ángel Fernández.

Fernández die becijfert, dat er 900 hectare is aangetast door de het vuur, waarbij de vegetatie in verschillende gradaties is aangetast, heeft in La Laguna Grande aan de persmedia laten weten, dat de andere gedeelten van het Park in korte tijd hersteld zullen zijn. Zo is betreft het grootste deel grassen en struiken, die in twee jaar tijd hun groene aanzien terugkrijgen.

                                                                                            Ángel Fernández.
De brand heeft ook gewoed in gedeelten die 10 tot 15 jaar oud zijn en die gelegen zijn aan de rand van het Park, waar men programma’s heeft ontwikkeld voor ecologisch herstel, en die tot 10 jaar nodig zullen hebben, om te herstellen.

Het gaat om licht ontvlambaar jong berggewas, als aanjager van de brand die is binnengedrongen in landbouwgebied, zo laat Fernández weten. Ook heeft de brand de lauriergedeelten van aanzienlijke kwaliteit  bereikt in het natuurreservaat Benchijigua en heeft  diverse stadia van gradatie aangetast.


Maar waar, volgens Fernández, de schade “buitengewoon” is en er geen eerdere bosbrand op Canarias is geweest die een dergelijke belangrijke ecologische waarde heeft aangetast, dan is dit in Los Galloas, Vallehermoso; een  bos, dat in meerde opzichten veel ouder is, dan dat van El Cedro

       ↑ Laurisilva (Laurierbos) in betere tijden in het Nationale Park Garajonay.
Bovendien heeft de brand de fauna aangetast, laat Ángel Fernández weten, die eraan herinnert, dat het Park en de omgeving ervan, het op een na belangrijkste gebied van Spanje is wat betreft het aantal bedreigde plantensoorten.

Wat dit betreft, benadrukt hij, dat er veel soorten zijn aangetast, hoewel ze niet met uitroeiing zijn bedreigd, omdat er andere populaties bestaan buiten de verbrande gebieden.

“Maar ze vormen wel een punt van zorg, omdat niemand weet, hoe ze zullen reageren,” zo laat de directeur van het Parque Garajonay weten, die erop vertrouwt, dat door het herstelmechanisme in de  ontkieming en via de zaadbank, men deze ten minste gedeeltelijk kan herstellen.

Ángel Fernández zet zich ervoor in, dat er voor de komende maanden een monitor programma opgenomen wordt  in het algemene beheer van de restauratie. Hij laat ook weten, dat men weer van nul af aan zal moeten beginnen met het regenereren van de aangetaste gebieden.
kleurlogoCanarias.png


kaart_canaria-5-55.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--424.jpg

yyy1208786641_smileyhuilend-18.jpg

Maak jouw eigen website met JouwWeb