site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-161.jpg

d-73.jpg


De Gemeente gaat 4,1 miljoen euro investeren
in de golfbaan van La Ballena

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - vrijdag 13 november 2015 - Dit sportcomplex is eigendom van de Gemeente, en hoewel het al jaren geleden failliet is gegaan, heeft het Gemeentebestuur van Las Palmas de Gran Canaria op donderdag 12 november 2015 in de Gemeenteraadsvergadering goedkeuring gehecht aan de hypothecaire overeenkomst met de curatoren van het bedrijf Las Palmeras Golf Park SLU, om  4,1 miljoen euro te betalen en daarmee de volledige controle over de golfbaan van La Ballena te herwinnen.

Ook heeft men besloten een externe beheerder aan te stellen voor de exploitatievergunning van de golfbaan; een concessie, die in 2002 is toegekend door het toenmalige Gemeentebestuur onder leiding van de Partido Popular (PP).
naamloos-187.png
                                                     Las Palmeras Golf Park.
Zodoende wil men vaststellen, “of zich schade heeft voorgedaan in het algemene belang van de Gemeente, en wil men licht laten schijnen op de financiële transacties die door Las Palmeras Golf Park (filiaal van het bedrijf Evemarina) zijn gerealiseerd in 2006, het jaar waarin het beheer van de golfbaan een hypotheek heeft geregeld,  wat er uiteindelijk toe geleid heeft dat het sportcomplex betrokken is geraakt bij het faillissement van de moedermaatschappij.
las_palmeras_golf-gran_canaria_8.jpg
                                                 Las Palmeras Golf Park .
“Het akkoord dat we op donderdag 12 november 2015 hebben bereikt, komt voort uit het tijdperk van de PP met Juan José Cardona als burgemeester,” zo heeft de locoburgemeester en wethouder Bouwzaken, Javier Doreste, uitgelegd.
dORESTE.png

                                                             Javier Doreste.
De wethouder heeft toegevoegd, “dat de Gemeente gaat betalen, omdat dit Gemeentebestuur het gemeentelijke eigendom over deze sportvoorziening wil herstellen; en omdat de Rechtbank voor het einde van de week aan antwoord wilde hebben. Als we dit akkoord niet zouden hebben bereikt, zouden we het risico op een juridisch proces lopen en uiteindelijk het dubbele te moeten betalen, omdat de curatoren zijn begonnen om bijna 14 miljoen euro van de Gemeente te eisen.”
1-21.jpg                                                   Las Palmeras Golf Park .
De wethouder van Bouwzaken heeft benadrukt, dat de juridische situatie waarin de gemeentelijke golfbaan verkeert, het gevolg is van een hypothecaire  transactie waarbij de vennootschap Evemarina in 2006 de concessie voor het beheer van de recreatievoorziening op zich genomen heeft (die 50 jaar moest duren, voor het verkrijgen van een hypothcaire lening van negen miljoen euro).

Uiteindelijk, en ondanks de verkregen lening, is Evemarina, na surceance van betaling,  failliet verklaard, en eisen de curatoren nu van de Gemeente een schadeloostelling,  omdat men de 50 jaar concessie niet vol heeft kunnen maken.

Doreste heeft uitgelegd, “dat de curatoren van Las Palmeras Golf Park in 2013 zijn begonnen met een nog te eisen van 13,6 euro voor investeringen die vermoedelijk gedaan zijn in de golfbaan tussen 2002 en 2013; het jaar, waarin de maatschappij failliet is verklaard.”

“Nadat technici van de Gemeente hebben aangetoond, dat men geen werkzaamheden verricht heeft voor een dergelijke waarde, hebben de curatoren  het geëiste bedrag verlaagd tot 4,1 miljoen euro, waaraan we nu het hoofd moeten bieden om de eigendomstitel van de sportvoorziening te herstellen. Dit alles voor een 13 jaar geleden door de  PP toegekende ,  vergunning aan een bedrijf dat niet de nodige solventie bezat, en door niet op tijd te voorkomen, dat ditzelfde bedrijf de golfbaan als onderpand heeft gegeven voor het verstrekken van de hypotheek,” zo laat de wethouder weten.

Met het nu overeengekomen akkoord, verplicht de Gemeente zich 4,1 miljoen euro te betalen in vijf termijnen. De eerste betaling - van €500.000,= - zal in 2015 worden voldaan  en daarna jaarlijks €900.000,= (te betalen tussen 2016 en 2019).
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-171.jpg 


Lopesan wil een hotel bouwen
op de Golfbaan van Meloneras

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - dinsdag 17 februari 2015 - De Lopesan-Groep wil een hotel bouwen op de zo karakteristieke golfbaan van Meloneras.

lopesan-proyecta.jpg
                                                        De golfbaan van Meloneras.
Daartoe plant men het verleggen van de holes aan de kust, naar het binnenterrein van de golfbaan.
1-AAAAislas-canarias-55.jpg


Crisis en huursom Bandama golfbaan
doen oudste golfclub de das om

Real Club de Las Palmas betaalt iets meer dan €330.000
aan he Eilandbestuur voor de percelen 

Aantal betalende leden gedaald van 1.000 naar 680

SANTA BRÍGIDA - maandag 10 juni 2013 - De betaling van de jaarlijkse pachtsom voor de terreinen waarop de baan is gelegen van de Real Club de Golf de Las Palmas brengt de honderdjarige club in moeilijkheden. Dit staat te lezen in het verslag wat op maandag 3 juni 2013 door de sportinstantie is gepresenteerd in het register van het Cabildo (Eilandbestuur).

De daling in het hoofdstuk Omzet - grotendeels bestaande uit de maandelijkse lidmaatschapsgelden - bedraagt ongeveer 20%, maar ook de leeftijdspiramide van haar leden, hebben ervoor gezorgd, de club een beslissing te doen nemen die de continuïteit van het voortbestaan bedreigt van een van de meest gedecoreerde en oudste sportinstituten van Spanje.Als openbaar terrein, zijn de percelen op de Bandama waarop de golfbaan zich uitstrekt in 1957 toegekend aan de Real Club de Golf de Las Palmas en 1957, tijdens het mandaat van Matías Vega Guerra, die deze heeft toegekend voor een periode van 50 jaar en tegen een symbolische prijs voor de club. Toen deze periode was verstreken - en met José Manuel Soria als president van het Eilandbestuur ´- heeft men het gebruik van deze terreinen openbaar aanbesteed, waarbij de Real Club de Golf de Las Palmas bij de gunning als winnaar uit de bus is gekomen.

De sportieve en sociale successen van de oude entiteit, evenals de becijferde jaaropbrengst van €307.000,= hebben ervoor gezorgd, dat het Eilandbestuur bij de optie een voorkeur had voor de Bandama club.
2631759-vik-hotel-bandama-golf-gran-canaria-hotel-exterior-10_large.jpg
Waarschuwingsbericht
Met een ledenaantal van iets meer dan duizend leek de financiële haalbaarheid van de operatie op het moment van de ondertekening geen probleem. De huidige economische situatie heeft echter het ledenaantal met enkele honderden doen afnemen, wat geleid heeft tot een drastische inkomstenvermindering voor de club. Momenteel telt degolfclub niet meer dan 680 betalende leden. Dit, met een omgekeerde piramide in de leeftijdsopbouw van de clubleden, heeft het instituut een laatste boodschap om hulp doen lanceren.

Al in 2011 kon men in de Canarische persmedia lezen, dat het Cabildo (Eilandbestuur) de terreinen terugvorderde na het door de concessiehouder niet betalen van de pachtsom over het tweede kwartaal, maar uiteindelijk heeft men deze optie afgewezen vanwege de juridische complexiteit van een dergelijke actie en, omdat Bandama de openstaande rekening betaalde op het moment, dat het Cabildo (Eilandbestuur) liet weten, te volharden in haar afwijzing.
bandama-15_large.jpg
Deze keer zijn de tijden veranderd en bij het opstellen van de begroting voor 2013, heeft het clubbestuur geconcludeerd, dat het onmogelijk is het jaar zonder een voor de club  onhoudbaar tekort af te sluiten, als men jaarlijks €330.000,= blijft betalen. Zo heeft het clubbestuur unaniem besloten, dit onderwerp te behandelen tijdens een buitengewone ledenvergadering, die gehouden is in april 2013.

In die vergadering heeft men de Bandama leden geïnformeerd over de onderhoudskosten van het golfterrein, die ervoor zorgen, dat als men de waarde van het onroerend goed ongewijzigd laat, wat men becijfert op ongeveer 1,7 miljoen euro, de ware kosten va de concessie voor de club uitkomen op een jaarlijks bedrag van iets meer dan twee miljoen euro.

De installaties van de Bandama golf bestaan uit een 18 holes golfterrein, twee tennisbanen, een hippische afdeling, een hotel en een clubhuis, waarbij dit laatste het eigendom van de club is en niet van het Cabildo (Eilandbestuur). Dit maakt het toetreden van een mogelijk nieuwe concessiehouder heel gecompliceerd, omdat men daarbij moet optellen, dat de waterleidingen van irrigatiesysteem waarmee het golfterrein wordt onderhouden eveneens eigendom van de club zijn.

Omdat het als oudste golfclub van Spanje - en een van de oudste in Europa - een heel belangrijke, toeristische attractie is voor Gran Canaria, lijkt het verdwijnen van het golfterrein niet redelijk en wordt een veronderstelde exploitatie van het terrein door het Cabildo (Eilandbestuur) onhaalbaar geacht door de hoge kosten ervan, evenals vanwege de afwezigheid van zaalaccommodatie, omdat die eigendom is van de club, zoals de leden ven het Eilandbestuur al officieus opgemerkt hebben in 2011.

Dit, in combinatie met een door de jaren heen strikte naleving van de club betreffende de terreinen die gekwalificeerd zijn als natuurgebied, waardoor men geen nieuw clubhuis heeft kunnen bouwen, zorgen ervoor, dat de toekomst van de terreinen minder onzeker is, als deze niet in handen zijn van de huidige concessiehouder.
65604-151537405024642-1112188350-n_large.jpg

Nauw verbonden met het gebied waarop men gevestigd is, geeft de club momenteel werk aan 50 personen en biedt deze faciliteiten aan jongeren die stage lopen als tuinman in het tuinonderhoud wat beheerd wordt door het Cabildo (Eilandbestuur).

Als men het heeft over de sportieve verdiensten van de club gedurende meer dan een eeuw, dat deze bestaat, dient te worden opgemerkt, dat er momenteel diverse Spaanse kampioenen zijn die op deze golfbaan trainen en, dat de club onder haar leden drie winnaars telt in het Europese Circuit. Daarbij moet de sterke band genoemd worden die Rafa Cabrera - een internationaal bekende figuur in de golfwereld, onderhoudt met de golfclub in Santa Brígida, waar hij gewoonlijk komt, om er te trainen en te ontspannen als zijn agenda dit toelaat.
1-AAAAislas-canarias-55.jpg 


Eilandbestuur Tenerife verkoopt
golfbaan Buenavista

SANTA CRUZ DE TENERIFE - Pinksteren, zondag 19 mei 2013 - In de ministerraad van het Cabildo (Eilandbestuur) van Tenerife is men akkoord gegaan met het voorstel van de minister van financiën, Víctor Pérez, om de aandelen van de entiteit Buenavista Golf S.A. te verkopen voor een bedrag van 18,3 miljoen euro.

Het Cabildo (Eilandbestuur) is eigenaar van 13.200 aandelen (55%) van de entiteit, terwijl nutsbedrijf   10.320 aandelen (43%) bezit.
Zodoende verkoopt het Cabildo via een openbare veiling in totaal 23.520 aandelen voor een bedrag van €18.376.509, waarvan €10,3 voor het Eilandbestuur is.


                                          Campo de Golf Buenavista, Tenerife.
De beslissing is genomen in het kader van het ‘Plan Herstructurering Nutsbedrijven’ wat unaniem is goedgekeurd in de Eiland Ministerraad van 30 maart 2012 waarmee men het aantal nutsbedrijven wil verminderen, om - vanwege de noodzaak van controle op de overheidsuitgaven - op een rationele en efficiënte manier tot meer soberheid te komen.

Víctor Pérez heeft aan de persmedia laten weten, “dat sinds maart 2012 het herstructureringsplan voortvarend ter hand is genomen en, dat de voorgenomen vermindering van het aantal nutsbedrijven en stichtingen van het Cabildo (Eilandbestuur) momenteel voor 80% is gerealiseerd.”
buenavista-mapa_large.jpg
De Campo de Golf de Buenavista del Norte ligt in het uiterste noordwesten van Tenerife, in La Isla Baja; een bijzonder aantrekkelijk landschap, met enkele traditionele dorpen in de nabijheid. Ontworpen door de vooraanstaande Spaanse golfspeler Severiano Ballesteros, ligt de 18 holes par 72 golfbaan rond het Casa Club (Clubhuis), van waaruit men goed zicht heeft op het golfterrein met op de achtergrond het indrukwekkende uitzicht op de Atlantische Oceaan.

Het golfparcours is 6.019 meter lang en is volledig geïntegreerd in de omgeving, met veel inheemse planten, een ontziltingsinstallatie voor zeewater wat de toelevering van dagelijks 2.000 liter water voor de besproeiing van de baan garandeert, waardoor dit golfterrein geheel zelfvoorzienend is.

De Golfbaan heeft diverse onderscheidingen gekregen, waaronder de Premio Madera Verde de Responsabilidad Ambiental toegekend door de Real Federación Española de Golf; terwijl het tijdschrift Golf Journal, de golfbaan in 2011 gekwalificeerd heeft als het op een na beste golfterrein van geheel Europa.
1-AAAAislas-canarias-56.jpg 


Federación Canaria de Golf
onderhandelt over beheer
La Minilla golfbaan

De sportvereniging studeert opeen convenant
met de Gemeente,
om het sportcomplex te gaan beheren

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - maandag 11 maart 2013 - De Federación Canaria de Golf  ( CG) onderhandelt met het Gemeentebestuur van Las Palmas de Gran Canaria over het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst voor het beheer van het La Minilla sportcomplex waarvan Las Palmeras Golf, een filiaal van Evemarina, momenteel in de afsluitende fase van het faillissementsproces verkeert.
In 2004 heeft de Gemeente de aanbesteding voor de bouw en het beheer van het complex gegund aan Evemarina.

Las Palmeras de Golf verkeert al vier jaar in  surseance van betaling en faillissementsaanvraag, vanwege de opschorting van de betalingen van Evemarina en zodoende verkeert het complex in een delicate situatie, hoewel alle horeca-bedrijven, winkels en sportvoorzieningen open zijn gebleven.

De Campo de Golf de Buenavista del Norte ligt in het uiterste noordwesten van Tenerife, in La Isla Baja; een bijzonder aantrekkelijk landschap, met enkele traditionele dorpen in de nabijheid. Ontworpen door de vooraanstaande Spaanse golfspeler Severiano Ballesteros, ligt de 18 holes par 72 golfbaan rond het Casa Club (Clubhuis), van waaruit men goed zicht heeft op het golfterrein met op de achtergrond het indrukwekkende uitzicht op de Atlantische Oceaan.

Het golfparcours is 6.019 meter lang en is volledig geïntegreerd in de omgeving, met veel inheemse planten, een ontziltingsinstallatie voor zeewater wat de toelevering van dagelijks 2.000 liter water voor de besproeiing van de baan garandeert, waardoor dit golfterrein geheel zelfvoorzienend is.

De Golfbaan heeft diverse onderscheidingen gekregen, waaronder de Premio Madera Verde de Responsabilidad Ambiental toegekend door de Real Federación Española de Golf; terwijl het tijdschrift Golf Journal, de golfbaan in 2011 gekwalificeerd heeft als het op een na beste golfterrein van geheel Europa.
lp1_large.jpg
De voorzitter van de FCG, Salvador García Cantón, bevestigt de bereidheid van de vereniging voor het beheer van het sportcomplex, na het accepteren van een dergelijk verzoek daartoe door de Gemeente, waarmee burgemeester Juan José Cardona het voortbestaan van de activiteiten op het, complex wil garanderen.

Momenteel zijn beide partijen de financiële voorwaarden aan het vaststellen waaronder men de concessie voor het beheer kan gaan uitvoeren, die een provisioneel karakter zal hebben, gedurende ten minste een jaar; de minimum tijd , welke nodig is waarbinnen de Gemeente de voorwaarden kan opstellen voor het openstellen van een nieuwe aanbesteding voor de concessie. Cantón heeft om hulp van de Real Federación Nacional de Golf gevraagd, waarvan voorzitter, Gonzaga Escauriaza, al heeft toegezegd, de Canario’s het benodigde geld te verstrekken voor het beheer en het onderhoud van het complex.

Cantón wil geen bedragen noemen, met de argumentatie, dat alles zal afhangen, of men een akkoord bereikt met het Gemeentebestuur. “De Gemeente heeft ons gezegd, dat men geen verstand heeft van golfbanen, men heeft ons om medewerking gevraagd en zij hebben ja gezegd, we hebben de verantwoordelijkheid de zorg voor deze voorzieningen op ons te nemen, want het is onze plicht de golfsport te promoten,” aldus Cantón, die duidelijk wil maken, dat de federatie alleen het beheer van de golfbaan en het sportgedeelte van het complex op zich zal nemen

De Federatie werkt met het idee de exploitatie van het complex binnen twee weken op zich te nemen, als de rechter het bedrijf Las Palmeras Golf failliet verklaart. “Een convenant zal het ons mogelijk maken in een interim fase het beheer en het onderhoud op ons te nemen en we gaan proberen, dat de golfbaan geopend blijft, waartoe we een investering zullen moeten doen,” in afwachting van de vaststelling van de omvang daarvan.

Hoewel de voorzieningen in een relatief goede staat verkeren, zal men een serie machines moeten kopen en onderdelen moeten vervangen, om de sportactiviteit te kunnen hervatten. De federatie zal haar steun geven aan de golfcursussen die men op het complex blijft geven aan ruim 200 leerlingen. Cantón is van mening, dat La Minilla utstekende voorwaarden biedt voor het bevorderen van de opleidingsprojecten die de federatie momenteel in gang gezet heeft, zoals de ontwikkeling van een college voor het bevorderen van de kennis van de golfsport.

Cantón heeft aan het begin van de week een inspectie uitgevoerd, om de situatie te bekijken. In juli 2011 heeft hij  de golfbaan van La Minilla al geprezen, waarvan hij zegt, “dat deze uitstekend is vanwege de ligging, de schoonheid, de afwisseling van de holes en vooral, om de mogelijkheden die deze golfbaan biedt voor het onderricht in en de ontwikkeling van de sport.”
1-AAAAislas-canarias-57.jpg 


Cardona onderhandelt met curator
om sluiting ‘La Minilla’ te voorkomen

De burgemeester probeert dat
Evemarina de golfbaan open houdt
totdat een andere maatschappij deze overneemt

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - vrijdag 1 februari 2013 - Sinds enkele weken onderhandelt de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria met de curatoren van het bedrijf dat de concessiehouder is van de in de stadswijk La Minilla, die al ruim vier jaar in surseance van betaling verkeert, om de sluiting van het complex te voorkomen, totdat een andere maatschappij dit gemeentelijke eigendom overneemt. Dit heeft de hoofdstedelijke burgemeester, Juan José Cardona, verzekerd op donderdag 30 januari 2013 en die uitlegt, dat het doel van de Gemeente is, om in de komende weken een akkoord te bereiken.

Op hun beurt hebben de ondernemers die de restaurants, bars, winkels en de Golfschool beheren, zich georganiseerd in een vereniging, om hun medewerking aan te bieden aan de Gemeente en ze verlangen, dat men het complex open zal houden. De beheerders van de acht dienstverlenende bedrijven van het complex vrezen, dat het liquidatieproces van de concessiehouder van de golfbaan hun exploitaties in gevaar brengt en men heeft al aan de Gemeente laten weten, interesse te hebben, de concessies van de golfbaan over te nemen, als de Gemeente hiertoe een aanbesteding uitschrijft.


                                 De Gemeentelijke Golfbaan ‘ La Minilla’.

De curatoren van de concessiehouder van Las Palmeras Golf, een filiaal van makelaardij Evemarina, hebben enkele weken geleden het faillissement van het bedrijf aangevraagd, waardoor sluiting van de golfbaan slechts een kwestie van tijd is, totdat de rechter de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) (Ontslagvergunning) toekent voor de elf medewerkers van het bedrijf; een omstandigheid, die zowel de Gemeente, evenals de ondernemers van het winkelcentrum en de golfschool willen voorkomen.

Het garanderen van het voortbestaan van deze bedrijven is een van de argumenten die de burgemeester hanteert, om te proberen sluiting van het complex te voorkomen, terwijl men de toekomst van de concessie in goede banen probeert te leiden, “waar voor het beheer ervan, naast de eigenaren van het winkelcentrum, diverse maatschappijen geïnteresseerd zijn,” zo verzekeren bronnen binnen de Gemeente.

In het winkelcentrum en de golfschool (met 150 leerlingen) zijn 6o personen werkzaam. In 2006 is de concessie voor het beheer van ‘La Minilla’ verleend aan makelaardij Evemarina, die twee jaar later surseance van betaling heeft aangevraagd. Sindsdien is het beheer van de golfbaan in handen van de curatoren, die het beheerscontract hebben uitbesteed aan een bedrijf van Luis Hernández, die zich in december 2012 heeft teruggetrokken.
logo-evemarina2_large-1.gif
Evemarina heeft de pachtsom nooit betaald
Het concessie houdende bedrijf van de golfbaan ‘La Minilla’, genoemd ‘Las Palmeras Golf’ en filiaal van Evemarina, heeft nooit de pachtsom van jaarlijks 70.000,= betaald; het bedrag, dat was vastgesteld door het Gemeentebestuur van de hoofdstad van Gran Canaria. Momenteel is het bedrijf €560.000,= verschuldigd voor deze pachtsom aan de Stad, die jaarlijks ongeveer €200.000,= betaalt aan het waterleidingbedrijf Emalsa, voor de besproeiing van de golfbaan.

De ondernemers van het winkelcentrum van La Minilla kritiseren, dat de Gemeente, “die om een, of andere reden, nooit het beheer van de concessiehouder heeft gecontroleerd en, ook niet heeft gereageerd bij het eerste uitblijven van de maandbetaling van de pachtsom.”

 

Bronnen binnen de Gemeente verzekeren, dat het Gemeentehuis in de zomer van 2012 de concessiehouder al gemaand heeft, de pachtsom te voldoen; een kwestie, die nu onder de rechter is. Noch het vorige Gemeentebestuur, noch het huidige hebben het aangedurfd, om de redding van de concessie te starten, ondanks de nalatigheden van de aannemer, uit angst, dat het bedrijf schadevergoeding zou eisen voor de investering die men destijds heeft gedaan, om het sportcomplex in gebruik te nemen.
1-AAAAislas-canarias-59.jpg 


De geheimen van het golfparadijs

GRAN CANARIA - zaterdag 15 december 2012 - Ruim tien jaar geleden is het project ontstaan, om Gran Canaria te veranderen in een aantrekkelijke bestemming voor het golftoerisme. In die periode hebben het Patronato de Turismo (plm. de VVV) en de Asociación de Campos de Golf (Vereniging van Golfterreinen) van Gran Canaria de handen ineengeslagen, om gezamenlijk de weg te bewandelen die op 15 november 2012 de hoogste onderscheiding in de wacht heeft gesleept.

Het is niet Schotland en niet de Algarve. Het is noch Dublin, noch Lissabon en zelfs niet de Franse Riviera. Op 15 november 2012 heeft de voorzitter van de Internationale Vereniging van Touroperators in het Golftoerisme, Peter Walton, de naam Gran Canaria genoemd en dit eiland is na jaren van constant werken door de private en de overheidssector, veranderd in de belangrijkste Europese bestemming voor het beoefenen van deze sport. die tegelijkertijd wereldwijd een belangrijke impuls is voor de toeristensector.
logo-2012-edited-1_large.jpg federacion-territorial-canaria-de-golf-logo-escudo-bmp_large.jpg

Op de genoemde datum tijdens de International Golf Travel Market 2012 (IGTM), die gehouden is in Portugal, zijn de golfbanen van de Bandama, El Cortijo, Maspalomas, Meloneras, de twee van El Salobre en die van Anfi Tauro verkozen boven de genomineerden van de Costa del Sol, die van Turkije, Tenerife, Ierland, Murcia en Toscane.


V.l.n.r.: Alejandro González, Javier Suárez, Cameron Procter en Francisco Bethencourt op de golfbaan van de Bandama.

De managers van de zeven golfbanen op het eiland analyseren de hoofdredenen die Gran Canaria tot de beste Europese bestemming hebben gemaakt voor het beoefenen van deze sport

De toeristische sector op het eiland is er blij mee. "Dit is het resultaat van vele jaren voortdurend met zijn allen samenwerken," aldus Javier González, manager van de Real Club de Golf de Las Palmas, de decaan van Spanje. Met hem, Cameron Procter, Mary Ley, Alejandro González, Francisco de Bethencourt en Maria González Tunon. Zij zijn verantwoordelijk voor het product; de schat, die zij vertegenwoordigen voor het toerisme op het eiland met golfterreinen die sinds 2008 de crisis is ingezet,  hebben niet nagelaten hun clientèle te doen toenemen met het bereiken in 2011 van het grootste aantal bezoekers.
Elk jaar komen ongeveer 180.000 toeristen naar Gran Canaria die worden aangetrokken door de faciliteiten van de Real Club de Golf Las Palmas, Anfi Tauro Golf, Lopesan Meloneras Golf, Maspalomas Golf, Salobre Golf en Cortijo Club de Campo en het gelijktijdige aanbod op het eiland van een hoog niveau aan horecavoorzieningen wat inherent is aan deze markt.
In 2012 zijn deze bezoekersaantallen gelijk gebleven en nu, met de erkenning van de IGTM, zijn de verwachtingen nog hoger gespannen. Maria Gónzalez, heeft zich hier categorisch over uitgelaten: "Gran Canaria als golfbestemming wil in de mode zijn."

Maar wat is het, dat het eiland zo doet verschillen van de rest? De managers voeren zwaarwegende argumenten aan. “Het belangrijkste is uiteraard het klimaat,” zo laat María Ley weten. “Daarin hebben geen concurrentie te duchten, van geen enkele Europese bestemming,” zo voegt Javier Suárez toe. “Hooguit van Tenerife.”

Momenteel komt de concurrentie van golftoerisme en golfresorts die worden geïnstalleerd in opkomende landen, maar die zijn niet zo stabiel, als het aanbod in Europa. “En  de klant  geeft de voorkeur aan de stabiliteit en het comfort wat Gran  Canaria biedt,” aldus Cameron Procter, waar Alejandro González aan toe voegt: “Hier biedt men zowel zekerheid als kwaliteit, want bestemmingen zoals Marokko, Turkije, of Egypte, zijn dan wel in prijs verlaagd, maar men keert niet terug naar de drukke golfbanen daar en, geeft men toch de voorkeur aan dit Eiland.”

Deze zes managers zijn het er samen over eens, als men opmerkt, “dat de buitenlandse klant op hun golfterreinen, trouw is aan de geografie van het Eiland. Het merendeel komt terug,” zo merkt Francisco Bethencourt op, die eerder al heeft laten weten: “we hebben veel golfers die een jaar wegblijven, men probeert een andere bestemming, vergelijkt en, vervolgens komt mij bij ons terug. Dit zijn klanten voor het leven.”

Naast de kwaliteit van het warme klimaat wat men in gedurende de winterperiode geniet op Canarias, benadrukken de managers van de golfbanen de kwaliteit van de dienstverlening. “De golfer zoekt uitdagingen en hier liggen de golfbanen niet verder uiteen, dan hooguit een half uurtje autorijden,” merkt Alejandro González op. “En bovendien zijn ze allemaal verschillend, van Maspalomas tot aan Salobre Norte; de golfbaan, die er het laatste is bijgekomen; elke golfterrein biedt een andere uitdaging aan de speler,” zo legt González verder uit.

Bovendien noemen zij het niveau van de logiesaccommodaties een bepalende factor en de inzet die de hoteliers betonen is fundamenteel. “Zonder hen zou dit allemaal niet bestaan,” merkt Francisco Bethencourt op. “Als men naar andere bestemmingen gaat houdt men rekening met het niveau van de hotelketens.  En eerlijk gezegd, die van Seaside, Sheraton, of Lopesan zijn net zo goed, of zelfs beter, dan de standaarden die in de Verenigde Staten worden gehanteerd,” zo merkt de Noord-Amerikaanse Cameron Procter op met een Canarisch accent en die hieraan toevoegt, “dit is fundamenteel, omdat zij het zijn die het soort klant aantrekt wat wij zoeken en van wie wij vervolgens het vertrouwen winnen en aan ons binden.”

Tot slot merken de managers op, dat er nog veel ruimte op het eiland is voor verbetering.
1-AAAAislas-canarias-59.jpg


iPad- en iPhone-app voor Canarische golfbanen   

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 1 juni 2012 -  Nu ook beschikbaar, de applicatie voor  iPad en iPhone betreffende Canarische golfbanen. 'Golf in Canary Islands' is de eerste gids voor het golf-toerisme op de Eilanden en kan gratis worden opgeslagen.

Met groot succes heeft men in de ‘App Store’ van Apple de eerste Gids voor Golfbanen op de Canarische Eilanden gelanceerd. Deze toepassing kan gratis worden opgeslagen en is beschikbaar in het Engels voor iPad en iPhone en in de eerste week heeft deze het licht gezien in toerisme uitzendende landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Scandinavische landen, maar ook op plaatsen zo divers als Rusland, Japan en de Verenigde Staten, in ruim dertig landen kan de toepassing worden opgeslagen.

'Golf in Canary Islands' is de eerste gids die exclusief gewijd is aan het golftoerisme op de Canarische Eilanden als een applicatie voor de mobiele apparaten  iPad en iPhone.

De gids bevat adresgegevens van alle golfbanen die een actieve internetpagina hebben, plattegronden van golfbanen, puntenkaarten, actieve GPS, fotogalerijen, video’s, strategische speeltips voor de belangrijkste holes van elke baan, die men regelmatig aanpast, om zoveel mogelijk informatie aan het publiek te geven.

De gids bevat ook informatie over zaken die voor de golfer van belang kunnen zijn, zoals weerberichten; golfsimulatoren met analyses van de swing; aanbevolen restaurants; autoverhuur, alternatieve activiteiten, zoals bootexcursies, het bekijken van walvissen;  of , waar men kan uitrusten in spa’s en zogenoemde ‘wellness’-centra op de eilanden.

Wereldwijd zijn er 70 miljoen iPad’s en ruim 300 apparaten waarop de software van Apple kan worden afgespeeld, waardoor de verspreiding van deze toepassingen gemakkelijk is voor de meeste op de markt verkrijgbare mobiele apparaten

Tosal Creative Projects, S.L. is een bedrijf op Tenerife, dat zich bezighoudt met de nieuwste technologieën en het promoten van het golftoerisme op de Canarische Eilanden  en  richt zich op de buitenlandse markt, waarvoor men diverse campagnes ontwikkelt die buitengewone resultaten boeken en die een heel interessant sociaaleconomisch profiel hebben voor de Canarische logiesbedrijven.

De gids is in 2011 in drukvorm uitgekomen in het Tsjechisch en in de zomer van 2012 zal de tweede druk verschijnen. De Eilandbesturen van Gran Canaria, Tenerife en Lanzarote zijn de eersten, om dit soort vernieuwende initiatieven te ondersteunen, samen met de logiessector en de golfbanen van de Eilanden.

De initiatiefnemer is Andrés Tosal, uitgever en schrijver die lid is van de  International Golf Travel Writers Association (IGTWA),welke in het jaar 2000 is, om wereldwijd  de belangrijkste journalisten bijeen te brengen die zich specialiseren in het schrijven van kwaliteitsartikelen over golf-reizen. De IGTWA wordt beheert door de IAGTO - Wereldhandelsorganisatie voor de Industrie van het Golf-toerisme.

Andrés Tosal  is correspondent en medewerker van diverse internationale golf-tijdschriften. Hij is de uitgever van de eerste gids in het Tsjechisch over Canarische Golfbanen, die ook is gepubliceerd op het internet: www.tosal.cz

De applicatie die nu in het Engels verkrijgbaar is, zal ook vertaald worden in het Duits en in andere talen.
1-AAAAislas-canarias-59.jpg


 

e-74.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--283.jpg

zon-82.jpg

Maak jouw eigen website met JouwWeb