site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-188.jpg

d-2.jpg


Meer dan 8,9 miljoen 65-plussers in Spanje

SPANJE - Het Spaanse Bureau voor de Statistiek (INE) heeft de definitieve lijsten bekend gemaakt wat betreft het aantal inwoners in Spanje, waaruit men kan opmaken dat Spanje nu 46.722.980 inwoners heeft van wie 8.908.151 ouder zijn dan 65 jaar. Het aantal inwoners in Spanje is in vergelijking met 1 januari 2017 gestegen met 150.848 inwoners.

Van het totaal aantal van 46.722.980 hebben er 41.988.289 de Spaanse nationaliteit en 4.734.691 een buitenlandse nationaliteit. Van het totaal aantal inwoners zijn er 8.908.151 die 65 jaar of ouder zijn. Hieronder een overzicht van de Spaanse, Nederlandse, en Belgische, 65-plussers.
unnamed-42.jpg
Spanjaarden
Volgens het INE wonen er nu 41.988.289 Spanjaarden van wie 8.587.955 een leeftijd van 65 jaar of meer hebben. Om precies te zijn wonen er:
-  2.275.064 Spanjaarden met een leeftijd tussen de 65 en 69 jaar,
-  2.022.169 Spanjaarden met een leeftijd tussen de 70 en 74 jaar,
-1.466.524 Spanjaarden met een leeftijd tussen de 75 en 79 jaar,
-1.383.955 Spanjaarden die tussen de 80 en 84 jaar oud zijn,
-   935.766 Spanjaarden die een leeftijd hebben tussen de 85 en 89 jaar,
- 392.892 Spanjaarden die tussen de 90 en 94 jaar oud zijn,
-  96.237 die een leeftijd hebben tussen de 95 en 99 jaar
-  15.348 Spanjaarden die 100 jaar of ouder zijn.

Spanjaarden

Nederlanders

Belgen

65-69

  2.275.064

   4.129

3.226

70-74

  2.022.169

   3.909

2.623

75-79

  1.466.524

   2.223

1.521

80-84

  1.383.955

   1.053   

   940

85-89

     935.766

     459

   459

90-94

     392.892

    149

   198

95-99

      96.237

      38

    37

100+

     15.348

        8

     6

Nederlanders
Volgens het INE wonen er 44.458 Nederlanders in Spanje waarvan 11.968 een leeftijd van 65 jaar of meer hebben. Om precies te zijn wonen er:
- 4.129 Nederlanders met een leeftijd tussen de 65 en 69 jaar,
- 3.909 Nederlanders met een leeftijd tussen de 70 en 74 jaar,
- 2.223 Nederlanders met een leeftijd tussen de 75 en 79 jaar,
- 1.053 Nederlanders die tussen de 80 en 84 jaar oud zijn,
-    459 Nederlanders die een leeftijd hebben tussen de 85 en 89 jaar,
-    149 Nederlanders die tussen de 90 en 94 jaar oud zijn,
-    38 die een leeftijd hebben tussen de 95 en 99 jaar,
-      8 Nederlanders die 100 jaar of ouder zijn.

Er zijn 6.441 Nederlandse mannen die 65 jaar of ouder zijn en in Spanje wonen, terwijl dit aantal oploopt naar 5.527 Nederlandse vrouwen die 65 jaar of ouder zijn.

Belgen
Volgens het INE  wonen er 31.068 Belgen in Spanje van wie 9.010 een leeftijd van 65 jaar of meer hebben. Om precies te zijn wonen er:;

- 3.226 Belgen met een leeftijd tussen de 65 en 69 jaar,
- 2.623 Belgen met een leeftijd tussen de 70 en 74 jaar,
- 1.521 Belgen met een leeftijd tussen de 75 en 79 jaar.
-   940 Belgen die tussen de 80 en 84 jaar oud zijn,
-   459 Belgen die een leeftijd hebben tussen de 85 en 89 jaar,
-   198 Belgen die tussen de 90 en 94 jaar oud zijn,
-    37 die een leeftijd hebben tussen de 95 en 99 jaar
-      6 Belgen die 100 jaar of ouder zijn.

Er zijn 4.685 Belgische mannen die 65 jaar of ouder zijn en in Spanje wonen, terwijl dit aantal oploopt naar 4.325 Belgische vrouwen die 65 jaar of ouder zijn.

Het gaat in het geval van de Nederlanders en Belgen die 65 jaar of ouder zijn overigens wel over die Nederlanders en Belgen die zich hebben ingeschreven in het bevolkingsregister in Spanje (empadronamiento). Belgen en Nederlanders die niet staan ingeschreven worden niet meegeteld, waardoor het realistische aantal hoger kan zijn.
000logo-1232.jpg


Zich inschrijven in de Spaanse gemeente waar men woont... wel of niet doen?

SPANJE – dinsdag 9 mei 2017 -  Recent hebben we gekeken naar het aantal Nederlanders en Belgen dat ingeschreven staat het ‘Padrón’ ( Bevolkingsregister) van de Spaanse gemeente waar men woont, waarbij we gemeld hebben dat er buiten de officiële cijfers om, wellicht drie keer zoveel Nederlanders en Belgen wonen in Spanje, omdat veel mensen zich niet willen, of kunnen laten inschrijven in Spanje. Het inschrijven of ‘empadronar’ is niet ingewikkeld en is eigenlijk een hele logische stap als men in Spanje woont, gaat wonen, of als men er langer dan drie maanden verblijft , en is hetzelfde als wat geldt voor Spanjaarden.

Empadronamiento’ is registratie in het gemeentelijke ‘Padrón’ (Bevolkingsregister) van de gemeente waar men gaat wonen, woont, of langer dan drie  maanden verblijft, dit heet ook wel ‘empadró’ (ingeschreven zijn) , wat men heel makkelijk kan doen door naar de afdeling ‘registro civil’ (burgerlijke stand) te gaan, deze bevindt zich meestal in het ayuntamiento (gemeentehuis) van de desbetreffende gemeente,
inschr.jpgAls men is ingeschreven in het Bevolkingsregister krijg men een bewijs van inschrijving mee, het zogenoemde ‘certificado de empadronamiento’, dat is hetzelfde document wat Spanjaarden ook krijgen en heeft dus niets te maken met het feit dat men buitenlander is. Dit document kan men nodig hebben als men diensten wil contracteren, er wordt bijvoorbeeld ook naar gevraagd wanneer men voor een Nederlands paspoort moet gaan naar de Ambassade in Madrid (of Belgisch paspoort bij Spaanse gemeente van de Belgische Ambassade in Spanje).

Bij inschrijving in het ‘Padrón’ (gemeentelijke bevolkingsregister) heeft men nodig:

 • Het ingevulde formulier voor inschrijving, dat men verstrekt in het ayuntamiento (gemeentehuis);
 • Een geldig Nederlands/Belgisch paspoort, of geldige identiteitskaart;
 • Eventueel een trouwboekje, of een ander bewijs van burgerlijke staat;
 • Een bewijs van de verblijfplaats c.q. het woonadres, zoals rekeningen van water, gas, elektriciteit, telefoon, of woon/koopcontract (escritura).

Officieel dient men bij een gemeente op het moment van inschrijving een woon/huurcontract, het Spaanse ‘Número Identificacón Extranjero (NIE); en een bewijs van uitschrijving uit de Nederlandse/Belgische gemeente te overhandigen, maar dit laatste wordt steeds minder gevraagd bij de gemeenten. Daarnaast vragen veel gemeenten een bepaald bedrag voor het ‘certificado de empadronamiento’ (bewijs van inschrijving).

Belangrijk
Inschrijven is zowel belangrijk als men permanent in Spanje woont, of  gaat wonen; maar ook, als dit niet permanent is, doch tijdelijk en men nog een adres in Nederland/België heeft. Het inschrijven bij zijn, of haar  nieuwe Spaanse gemeente is slechts een formaliteit welke ook geldt in eigen land. Toch is het inschrijven bij de gemeente niet verplicht in Spanje. Het wordt echter wel vaak door de gemeenten aangeraden, omdat men zo weet wie er in de gemeente woont. Daarnaast kan de gemeente, met een correct geregistreerd aantal inwoners, de lokale voorzieningen, waar men ongetwijfeld als inwoner gebruik van gaat maken) zoals dokters, ziekenhuizen, afvalophaaldiensten, plantsoenendiensten en investeringen)  beter inschatten en aanpassen..

Melden
Het komt vaak voor, dat buitenlanders die zich eenmaal hebben ingeschreven bij een gemeente zich om de zoveel jaar moeten melden om te controleren of men nog op dezelfde plaats woont of niet.
Mocht men verhuizen naar een ander dorp of stad, dan kan men  daar opnieuw ingeschreven worden waarna  men automatisch bij de oude gemeente wordt uitgeschreven.
Ook is het raadzaam om zich opnieuw te melden bij de gemeente indien men verhuist binnen dezelfde gemeente zodat de gegevens altijd correct zijn

NIE
Inschrijven bij de gemeente moet niet verward worden met het ‘Numéro de Identificación de Extranjero’ (NIE) wat een uniek nummer is voor buitenlanders die in Spanje wonen, of er langer verblijven dan drie maanden; en is vaak essentieel van belang bij ongeveer alle administratieve zaken in Spanje. Het NIE is te vergelijken met het Nederlandse Burger Service Nummer, al is het niet helemaal hetzelfde. Het voordeel van het NIE-nummer in Spanje is, dat dit één nummer is wat voor alles geldt, van belastingzaken tot medische zorg, enz.

Bovendien krijgen de eilandbewoners - dus ook de buitenlandse eilandbewoners - (van de Canarische Eilanden en de Balearen) en de stadstaatbewoners (van Ceuta en Melilla) 50% residenten-korting (gesubsidieerd door de Spaanse Staat via het Ministerie van Fomento - Ontwikkeling) op de binnenlandse vlieg- of bootreis vanuit hun woonplaats naar het Península (het Schiereiland = het vasteland van Spanje) visa versa, waarbij men dan naast het paspoort, tevens een kopie uit het voornoemde Padrón (Gemeentelijke Bevolkingsregister) van het CERTIFICADO DE RESIDENCIA PARA VIAJES INDIVIDUAL (waarvan de afdruk telkens zes maanden geldig is) moet overleggen bij het aan boord gaan van de binnenlandse reis per vliegtuig, of boot.

Voorheen was het NIE een blauw, plastic kaartje met een foto erop, wat erg makkelijk was indien men zichzelf moest legitimeren. Dat systeem werd afgeschaft en men kreeg daarvoor in de plaats een groen A4-tje zonder foto. Dat is ook weer anders geworden (want ‘het groene vod’  was uiteraard  erg lastig meenemen) en is nu  een klein kaartje wat in de portefeuille past, groen van kleur maar opnieuw zonder foto. Het voordeel daarvan is echter wel dat dit niet (zoals het oude blauwe kaartje) om de zoveel jaren vernieuwd hoeft te worden, en dus voor altijd geldt. Men moet het helaas wel zelf plastificeren, zodat het niet beschadigd raakt.

De meeste buitenlanders worden voor het eerst geconfronteerd met het NIE-nummer op het moment dat ze een huis willen kopen en een notaris hierom vraagt. Een NIE-nummer is verplicht voor alle buitenlanders die langer dan drie maanden in Spanje verblijven. Het aanvragen gebeurt in het ‘oficina de extranjero’ (het kantoor van  de vreemdelingendienst), meestal gevestigd in de provinciale hoofdstad. Het is mogelijk om daar een afspraak te maken en men dient zich altijd persoonlijk te melden.. Mocht er geen ‘oficina de extranjeros’ zijn, dan kan men ook naar de ‘comisaría de policía’ (het hoofdbureau van Politie) gaan.

In Las Palmas de Gran Canaria is het secretariaat van de vreemdelingendienst gevestigd in het gebouw van de ‘Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias’

dat gelegen is aan het Plaza de Fería (de ingang is aan de achterzijde van het pand), waar men bij de portier een nummer krijgt en men -  na lang wachten op de patio (binnenplaats)  - aan de beurt komt bij afroep van dit nummer, om zich - voorzien van de juiste, zo nodig in het Spaans vertaalde documenten, te melden voor het verkrijgen van het zo noodzakelijke NIE-nummer; bewoners in het Zuiden van Gran Canaria kunnen hiervoor terecht bij het Hoofdbureau van Politie in de gemeente San Bartolomé de Tirajana. Zie ook:
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/canarias.html

unnamed-17.jpg

LAS-PALMAS-Delegacion-IC.jpg

Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias
Plaza de la Feria, 24
35003  Las Palmas de Gran Canaria

Telefoon: 928 999 000
Fax........: 928 363 994
E-mail: dg.canarias@seap.minhap.es

 ZZZIslas-canariaslogo-872.jpg


Spaanse nationaliteit geweigerd
aan een Nigeriaanse omdat ze de taal niet begrijpt

ARRECIFE - vrijdag 12 augustus 2016 - De Audiencia Nacional (Spaanse Rechtbank) heeft de beslissing bevestigd van het Registro Civil (de Burgerlijke Stand) van Arrecife (Lanzarote) dat geweigerd heeft de Spaanse nationaliteit toe te kennen aan een Nigeriaanse vrouw die al 14 jaar op het eiland woont, twee Spaanse kinderen heeft, en al tien jaar Sociale Lasten heeft afgedragen.

In dit geval, erkent het Dirección General del Registro Civil (Directoraat-generaal van de Burgerlijke Stand, “dat de vrouw beschikt over de algemene vestigingsvereisten welke worden verlangd voor het toekennen van de Spaanse nationaliteit, maar men stelt ook dat ze niet heeft aangetoond geïntegreerd te zijn in de Spaanse samenleving. “Omdat ze niet voldoende kennis heeft van de taal.”
163_png.jpg
587248c50b6a0486b1e4b0417c330a48.jpgnigeria20ligging20in20afrika.jpg                     (Archieffoto).
In een uitspraak van 21 juli 2016, heeft de Kamer van Overheidsgeschillen van de Spaanse Rechtbank benadrukt, dat de rechter belast met de Burgerlijke Stand van Arrecife in zijn rapport kenbaar heeft gemaakt, dat deze vrouw - toen men haar heeft gehoord - de meeste vragen die men haar heeft gesteld niet heeft begrepen en, dat men die op’ een andere wijze moest formuleren om te bereiken dat ze die wel begreep.

En, wat betreft de Spaanse cultuur, merkt men op, “dat haar basiskennis zich beperkte tot de kleuren van de Spaanse vlag, hoeveel eilanden er zijn in de deelstaat Canarias, en het aantal Deelstaten in Spanje; maar, dat ze niet de naam kende van de president van de Deelstaat waarin ze woont, en ook niet de kleuren van de Canarische vlag.”

“Ook was ze nagenoeg geheel onbekend met vragen over de geografie, de geschiedenis en het Spaabse culturele leven, de officiële talen; en, om de hoeveel tijd men verkiezingen organiseert,” zo, legt de rechter van de Burgerlijke Stand uit.
                                     Nigerian-girls-abducted-Bring-Back-Our-Girls-2-500x494.jpg
cklasse.jpgNa de uitspraak van de Rechtbank heeft de vrouw in kwestie, de 41-jarige Nigeriaanse Edna, besloten Spaanse les te gaan volgen en zich meer in de samenleving te gaan bewegen. Bovendien wil ze haar in Nigeria verblijvende, 21-jarige zoon  naar Spanje halen.
De Audiencia Nacional (Spaanse Rechtbank) benadrukt het feit, dat deze vrouw een niet toereikend niveau heeft in spreekvaardigheid van de Spaanse taal, "ondanks dat ze al 14 jaar legaal in Spanje woont en werkt, waardoor ze geacht wordt haar relatie en mondelinge communicatie met de omgeving te hebben kunnen bevorderen.”

"Het lijkt voldoende duidelijk, dat er nauwelijks integratie kan worden bereikt als men niet bekend is met het gebruikte uitdrukkingsmiddel, de gemeenschappelijke taal die verplicht gekend moet zijn door leden van de maatschappij, waarvan men te kennen heeft gegeven de nationaliteit te willen bezitten,” beargumenteert de rechter, Felisa Atienza.

De uitspraak geeft te kennen, dat de aanvraagster geen andere activiteit van sociale, of culturele aard is aangegaan, wat aantoont dat ze niet geïntegreerd is in het Spaanse leven en de gewoonten; niet verder, dan haar wonen en werken in Spanje samen met haar echtgenoot en kinderen.”

Wat betreft haar onwetendheid over actuele kwesties en politieke organisatie in Spanje, "wat binnen bereik is voor iedereen die betrokken is bij het land", stelt het Hof, “dat het negeren van de fundamentele instellingen, onverenigbaar is met de uitoefening van politieke rechten welke het verkrijgen van de nationaliteit met zich meebrengt."

In dit verband benadrukt de rechter, dat een zaak is te werken in Spanje; en de andere, het hebben van de nationaliteit; omdat met dit laatste, “men het recht verkrijgt deel te nemen aan het openbare leven, rechtstreeks, of door middel van vertegenwoordigers die vrijwillig gekozen zijn bij periodieke verkiezingen bij universele stemming, evenals evenredige toegang tot een openbaar ambt.”
000islas-canariaslogo-96.jpg


Spanje biedt nakomelingen van in 1492 verbannen Joden  een paspoort aan

MADRID - dinsdag 16 juni 2015 - Een nieuwe wet van de Spaanse Regering Rajoy stelt de zogeheten Sefardische joden in staat om een paspoort te krijgen in Spanje. Het gaat in dit geval om de afstammelingen van Joden die in het jaar 1492 uit Spanje werden verbannen. Er is echter wel een aantal eisen aan een nieuw paspoort verbonden, toch zijn er ondertussen al ruim 5.000 aanvragen.

Sefardische joden kregen in 1492 de keuze uit bekering, verbanning of de brandstapel. (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sefardische_Joden).
Hun nakomelingen kunnen vanaf oktober 2015 aanspraak maken op het Spaanse burgerschap. Daarvoor moeten ze niet alleen aantonen af te stammen van Sefardische ballingen; maar ook, dat ze het Spaans machtig zijn, over wat elementaire kennis over het land beschikken en een band met Spanje hebben. Voor dit laatste zou een donateurschap van een Spaanse organisatie, of het bezit van Spaans onroerend goed al genoeg zijn.
paspoort4.jpg

De Spaanse Federatie van Joodse Gemeenschappen heeft ruim vijfduizend verzoeken om informatie over de procedure ontvangen. Hoeveel Sefardische afstammelingen in aanmerking komen voor een Spaans paspoort is onduidelijk. Sommige schattingen lopen in de miljoenen.

Sinds maart 2012 biedt buurland Portugal nakomelingen van verbannen joden ook al het staatsburgerschap aan. Voor de Portugese autoriteiten is bewijs van afstamming al voldoende voor aanspraak op naturalisatie.
kleurlogoCanarias.png 


Duizenden Spaanse bankrekeningen kunnen gesloten worden tenzij men een ID toont

 SPANJE - woensdag 29 april 2015 - Geen paniek… maar het zou zomaar kunnen gebeuren dat u uw bankrekening in Spanje binnenkort niet meer kunt gebruiken. Voor 30 april 2015 moeten namelijk alle eigenaren van een bankrekening in Spanje hun identiteit tonen bij het betreffende filiaal van de bank waar men zijn de banrekening heeft. Doet men dat niet voor 30 april 2015, dan is de kans groot dat de bankrekening tijdelijk wordt afgesloten.

Waarschijnlijk heeft men het ID al eerder getoond en is er niets aan de hand, maar er zullen ongetwijfeld nog duizenden inwoners van Spanje zijn die dit nooit hebben gedaan. Spanjaarden moeten een DNI tonen, hun identiteitskaart, bij het betreffende filiaal van de bank waar men zijn de bankrekening(en) heeft. Voor buitenlanders geldt, dat zij, of hun Spaanse residentie-kaart (Certificado de registro de ciudadano de la unión) moeten tonen, of paspoort, of ander geldig identiteitsbewijs.
bank1.jpgHet registreren van de identiteit van de rekeninghouders heeft alles te maken met een wet uit het jaar 2010 waarin de Spaanse banken vijf jaar tijd hebben gekregen om hun digitale gegevens op orde te brengen, om zo fraude en eventuele financiële steun aan terroristische daden tegen te gaan. Deze termijn loopt af 30 april 2015 .

Risico
Heeft men voor 30 april 2015 nog niet de identiteit laten registreren bij de betreffende Spaanse bankinstelling, dan is de kans groot, dat deze vanaf 1 mei 2015 tijdelijk gesloten wordt, net zolang totdat de gegevens wel in orde zijn. Alles lijkt erop, dat het moeilijk is om de bankrekening nog terug te kunnen krijgen als men niet in staat is om een geldig identiteitsbewijs te overhandigen binnen een periode van drie maanden na 30 april 2015.
kleurlogoCanarias.png


Canarias keurt het reglement goed voor de registratie van  parejas de hecho (ongehuwde paren)

Het nieuwe reglement is aangepast op de nieuwe eisen voor het legaal verblijven in Spanje en het reguleren van de lokale bevolkingsregisters

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 20 maart 2015 - De Canarische Regering heeft op donderdag 19 maart 2015 het in 2014 goedgekeurde reglement voor het Registro de Parejas de Hecho, (Register voor Ongehuwde Paren) aangepast aan het decreet voor de nieuwe eisen voor legaal verblijf in Spanje en het reguleren van lokale volkstellingen , om die te integreren in die van de Parejas de Hecho de Canarias (Ongehuwde Paren op de Canarische Eilanden).

Men heeft de wijzigingen van het reglement benut voor het aanpassen van het besluit op de nieuwe regelingen voor de modernisering van het overheidsapparaat die zijn vervat in het

Decreto 48/2009 (Besluit) van 28 april, waarin men maatregelen vaststelt voor het Openbaar bestuur van de Deelstaat Canarias tegen de economische crisis en de vereenvoudiging van de overheid.
par.png untitled-90.png imagesU1OLTHXC.jpgMet de juridische steun van de Canarische Raad van Advies, vindt de Canarische Regering het noodzakelijk de vereiste wettelijke garanties te regelen, voor de volkstelling en de dossiers van de lokale overheden ten behoeve van hun integratie in het Canarische Register van Parejas de Hecho (Ongehuwde Paren), mits zij voldoen aan de wettelijke eisen van de Ley (Wet)5/2003, van 6 maart, zo heeft de regeringswoordvoerder, Martin Marrero, uiteengezet.

Concreet wijzigt met het Reglement om dit aan te passen aan de Ley (Wet) 4/2012, van 25 juni, voor overheids- en fiscale maatregelen, welke in Artikel 34 een serie bepalingen wijzigt van de Ley (Wet) 5/2003, van 6 maart, voor de regulering van de parejas de hecho (ongehuwde paren) in de Deelstaat Canarias.
imagesXMHH0O82.jpgDaartoe wijzigt men in Hoofdstuk 2 - Artikel 2 van de Wet, in de zin, dat men legaal verblijf in Spanje eist voor hen die als zodanig een paar vormen, evenals hun empadronamiento (inschrijving in het bevolkingsregister) in een van gemeenten van de Deelstaat Canarias.

Bovendien bepaalt de Ley (Wet) 4/2012, van 25 de juni, voor Overheids- en Fiscale maatregelen, in de enige aanvullende bepaling van de Ley (Wet) 5/2003, van 6 maart, voor de regulering van parejas de hecho (ongehuwde paren ) op Canarias, de lokale overheden hun eigen registers voor parejas de hecho (ongehuwde paren )kunnen creëren met uitsluitend het karakter ter uitvoering van het kiesrecht voor de bevoegdheden van de lokale overheden.

Overeenkomstig de tweede overgangsbepaling welke is toegevoegd aan de Ley (Wet) 5/2003, kunnen ongehuwde paren, die zijn ingeschreven in de registers van de lokale overheden, in de Deelstaatwetgeving worden erkend als ongehuwde paren, op voorwaarde dat zij voldoen aan de eisen van volkstellingen en werkdossiers in die registers, voor opname van Parejas de Hecho de Canarias (Ongehuwde Paren op de Canarische Eilanden).
kleurlogoCanarias.png


Burgemeester Cardona:
‘Het transformator-station wordt eerder vroeger, dan later verplaatst’

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - vrijdag 20 februari 2015 - De burgemeester van Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona (PP), heeft op donderdag 19 februari 2015 laten weten, dat de verhuizing van het ‘La Cicer’ transformator-station in de stadswijk Guanarteme onvermijdelijk is en, dat die dan ook -“eerder vroeger, dan later”- zal plaatsvinden.” De uitspraak van het Canarische Hooggerechtshof zal de verplaatsing bespoedigen.

In deze bewoordingen heeft Cardona de onherroepelijke uitspraak van het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof) gewaardeerd, welke de Gemeente in het gelijk stelt, om de vergunning aan Endesa te onthouden, welke de elektriciteitsmaatschappij in 2010 heeft verloren voor het legaliseren van het transformator-station.
CicerLamapa.png

Cicer1950areaFedac.jpg
De onder leiding van de Duitse ingenieur Gustav Winter gebouwde elektriciteitscentrale 'La Cicer' aan het Las Canteras-strand, met linksonder - op deze foto uit 1950 -  het transformator-station. 
Verplaatsing
De burgemeester is van mening,” dat deze uitspraak de verplaatsing van het transformator-station zal bespoedigen; iets, wat in elk geval zal gaan gebeuren,”

“We praten al lang met de betrokken maatschappijen, zoals Endesa en Red Eléctrica, over de mogelijkheid een geschikt alternatief te zoeken, en van wat dat financieel inhoudt,” zo heeft de eerste burger uitgelegd.

Cardona waardeert het vonnis van het TSJC als positief, want dit maakt het mogelijk de terreinen die momenteel worden bezet door het transformator-station, gebruikt kunnen gaan worden voor sportdoeleinden, net zoals de rest van het ‘Cicer’-perceel.

Ook de woordvoerster van de PSOE-fractie in het Gemeentebestuur, Isabel Mena, heeft haar tevredenheid laten blijken over het vonnis, dat dit transformator-station illegaal verklaart in de stadswijk Guanarteme.

Voorwaarden
“We zijn van mening, dat de Gemeente haar voorwaarden stelt aan Endesa, en niet andersom, zoals tot nu toe het geval was. Nu is het moment gekomen waarop de Gemeente de termijn bepaalt waarbinnen het transformator-station een zenuwcentrum, wat La Cicer en het Las Canteras zijn, zal moeten verlaten,” zo verzekert Mena in een communiqué.

45.000 huishoudens
De socialistische woordvoerster zal er bij de burgemeester op aandringen, dat hij het initiatief neemt om te bereiken, dat men dit transformator-station verplaatst naar buiten de bebouwde kom; “op een redelijke termijn,” omdat ze erkent, “dat men niet van de ene dag op de andere een installatie kan ontmantelen die 45.000 huishoudens van stroom voorziet.”
kleurlogoCanarias.png 


Het Hooggerechtshof bevestigt,
dat het ‘La Cicer’ transformator-station onwettig is

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - donderdag 19 februari 2015 - Het ‘La Cicertransformator-station voor elektriciteit is sinds 1962 onwettig, het is een installatie die compleet illegaal is en die in geen enkel geval een openingsvergunning had mogen krijgen in de plannen Ruimtelijke Ordening welke men sindsdien heeft opgesteld.

Het ‘La Cicer’ transformator-station - door maatschappij Endesa beschouwd, “als het belangrijkste in de provincie Las Palmas”- voldoet op geen enkele wijze aan de wettelijke eisen voor het verkrijgen van een openingsvergunning.
untitled-80.png
Het Estación eléctrica de La Cícer, in de Calle Secretario Padilla, erfgenaam van de bouw van 1928.
Dat bevestigt een uitspraak van Sala de lo Contencioso (Kamer voor Overheidsgeschillen) van het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof) van woensdag 18 februari 2015 over het vonnis dat in september 2013 in de hoofdstad van Gran Canaria is uitgevaardigd door de Rechtbank voor Overheidsgeschillen, waarmee het hoger beroep is afgewezen dat door Endesa was ingediend tegen het onthouden van de bedrijfsvergunning voor het tussenstation, waartoe de Hoofdstedelijke Gemeente heeft besloten in mei 2010.

De resolutie geeft nu uitvoering te kennen, “dat het pand een bouwvergunning toegekend heeft gekregen op 27 augustus 1966 zonder erkenning van de uiteindelijke bouwwerken, noch een vergunning voor eerste bezetting,” waardoor, volgens de huidige toepasselijke wetgeving: “het gebouw in een ernstig onwettige situatie verkeert, ofwel geheel illegaal is.”

Men benadrukt, “dat de transformator-activiteit van de het station in de stadswijk Guanarteme een openingsvergunning vereist,” en, “dat men deze vergunning nooit heeft toegekend,” waardoor, “het gebruik waartoe men is overgegaan steeds clandestien is geweest.”

Het vonnis overweegt, dat de in 1928 gestarte activiteit, “buiten de ruimtelijke ordening blijft sinds het plan van 1963,” wat men als zodanig ratificeert in het Plan Ruimtelijke Ordening van 1989, en de latere aanpassing per decreet van 24 mei 1995, waarin men een toeristisch gebied voorziet met horeca-bestemming, op dit perceel, wat de opening zal omvatten van, “ een straat op de bouwlocatie van het tussenstation met de verplaatsing ervan naar een ander punt op het perceel.

De uitspraak die is ondertekend door de magistraat Cristina Páez geeft aan, dat er geen

recurso ordinario’ gewoon rechtsmiddel (hoger beroep) kan worden toegepast.
kleurlogoCanarias.png
 


El Confital gaat per november 2014
zijn laatste bewoners kwijtraken

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - woensdag 6 augustus 2014 - Een vonnis van eind juli 2014 stelt de Gemeente in het gelijk in haar poging tot uitwijzing van de laatst illegale bewoner en het slopen van de nog resterende bebouwing op El Confital. In september 2014 zal men de bouwsels gaan slopen en men verwacht, dat er in november 2014 niemand meer verblijft met woonplaats in het natuurgebied.

De Kamer voor Overheidsgeschillen van de Rechtbank in Las Palmas de Gran Canaria heeft de Gemeente in het gelijk gesteld in de geopende procedure voor de ontruiming van de laatste illegale bewoners van El Confital, die het gebied van Las Salinas bewonen. In dit geval -  het vonnis is bekrachtigd op 17 juli 2014 - heeft men het hoger beroep afgewezen, dat was ingesteld door een van deze bewoners, Juan Orlando H.L., tegen de gemeentelijke resolutie, waarin men het herstel van het gebied is overeengekomen wat is gecatalogiseerd, en wordt beschouwd, als openbaar domein.

Sloop, een archieffoto van de ontruiming van een
chabola (krot) op El Confital, eind mei 2014.

Met dit vonnis verwacht men, dat de chabola (het krot), dat gebouwd is bij de oude vis pekel hallen, gesloopt zal zijn in september 2014, zo heeft men uiteengezet vanuit het hoofdstedelijke Gemeentebestuur. Daarmee resteert er nog een bewoner in het gebied, die ontruimt kan worden kort nadat er een ander vonnis zal worden geveld door de Rechtbank.

Dit wat betreft de zaken, waarvan de Gemeente verwacht, dat er omstreeks november 2014 in het natuurgebied geen enkele chabola (bouwval) meer aanwezig al zijn.

               El Confital, op La Isleta in Las Palmas de Gran Canaria.

Het vonnis van juli 2014 wijst het voornemen af van de bewoner de verordening te laten annuleren, toen deze is uitgegeven door de wethouder van Bouwzaken en niet door de gemeenteraad. De rechter heeft echter verduidelijkt, “dat de interpretatie van de eiser […] zoals het akkoord van de Gemeenteraad eist, niet is toegekend en niet kan worden gelijkgesteld aan de opvattingen van het Gemeentebestuur en de Gemeenteraad.

Bovendien heeft de rechter het argument afgewezen, dat men niet zou beschikken over het eigendom van het gebied voorafgaand aan de ontruiming en, dat men deze beschikking heeft uitgevaardigd na ruim een jaar bewoning. In die zin bepaalt het vonnis, “dat het niet nodig is, dat het plaatselijke Gemeentebestuur de effectiviteit van een openbaar bezit moet bevestigen,” en wijst men af, dat men zou kunnen spreken van begrenzing omdat het openbaar bezit is.
kleurlogoCanarias.png


Volkstelling Arinaga:
Het aantal Duitse inwoners is in tien jaar tijd vervijfvoudigd

AGÜIMES - woensdag 5 februari 2014 - Het strand van Arinaga, in de Grancanarische gemeente Agüimes, verandert ’s winters in een Duits woongebied. Volkstelling wijst uit, dat de Duitse samenleving in slechts 10 jaar tijd vervijfvoudigd is, het gaat om een aantal toeristen, dat voor een groot deel gepensioneerd is, die komen, om de kou in eigen land te ontvluchten en die worden aangetrokken door de rust, het klimaat en de dienstverlening.

In 2033 stonden in het Bevolkingsregister in Playa de Arinaga 37 Europese inwoners van Duitse nationaliteit ingeschreven. Dit aantal is tot 99 toegenomen in 2008, en tot 111 in 2009; en in 2013 zijn dit er al 170.
Vluchtend voor een klimaat met temperaturen onder nul, aan het strand verblijven, wonen in een rustig en mooi vissersdorp, goede dienstverlening waarmee het gebied is gezegend en - in de afgelopen jaren - het kopen van in prijs gedaalde woningen; zijn meer dan voldoende reden voor de Duitse samenleving, om zich in te schrijven in het bevolkingsregister, een kolonie die voor het grootste deel gepensioneerd is, en die in de afgelopen tien jaar explosief is toegenomen in Arinaga.

Duitsers in een restaurant aan de zeeboulevard van Arinaga (gemeente Agüimes)
.

Feit is, dat van de in totaal 9.752 inwoners die de gemeente Agüimes telt, er 292 de Duitse nationaliteit hebben en, dat van hen er alleen al 122 buiten de dorpskern van deze kustgemeente wonen.

De Duitse gemeenschap die voor Arinaga heeft gekozen, vertegenwoordigt een groot deel van het totaal van de in de gemeente geregistreerde inwoners, van wie het jongere deel met 25% het grootste aandeel heeft.
Volgens de gegevens van de Statistiek van Agüimes zijn er van de 170 Duitsers,
- 43 tussen   1 en 39 jaar oud  (25,00%),
- 33 tussen 40 en 49 jaar oud  (19,00%),
- 32 tussen 50 en 59 jaar oud  (18,80 %),
- 26 tussen 60 en 69 jaar oud  (15,00%),
- 31 tussen 70 en 79 jaar oud  (18,00%),
-   5 van     80 jaar en ouder... (  2,90%),
wat wil zeggen, dat 55% ouder is dan 50, hoewel de bevolkingsgroep tot 49 jaar groeiend is.

De burgemeester van Agüimes, Antonio Morales, laat weten, dat de Duitse kolonie een zegening is voor deze woonwijk en hij waardeert het, dat men deze toeristenbestemming kiest als tweede woonplaats en locatie met grote aantrekkelijkheden, zoals Arinaga.

Toch merkt hij echter op, dat met het dalen van de onroerend goed -prijzen, in plaats van huren, de Duitsers woningen in eigendom aan het verwerven zijn welke ze tot nu toe huurden van de eigenaren, die rekenen op deze huur voor hun gezinsinkomen.

Fe de vida (Attestatie de vita - Bewijs van in leven zijn)
De Gemeente Agüimes ontvangt vanuit de Duitse Overheid verzoeken om Fe de Vida (Attestatie de vita) van de Duitse inwoners die in de gemeente staan ingeschreven, om te bevestigen dat zij nog in leven zijn en hun pensioenuitkering kunnen blijven ontvangen, zo leggen bronnen in het Gemeentehuis uit.

Spaarders en gemiddeld €1.600,= aan pensioenuitkering
Heidi (61) en Walter (72) Restle komen uit Stuttgart en hebben 15 jaar geleden Arinaga gekozen als tweede woonplaats van september tot april.

Het is een van de Duitse echtparen die het best zijn geïntegreerd met de lokale bevolking; ze maken graag excursies, doen inkopen op de markt in San Mateo en, “ze hebben voet gezet op dit en andere eilanden, zoals La Palma,” zegt Heidi.
Haar echtgenoot is gepensioneerd en ontvangt €600,= aan pensioen na zijn werkzame leven als zelfstandig ondernemer, “hoewel de gemiddelde pensioenuitkering in  Duitsland €1.600,= bedraagt), bevestigt Walter.
Zij heeft sinds haar 15 jaar gespaard voor haar pensioen en ontvangt sinds zij met pensioen is gegaan hetzelfde bedrag als haar echtgenoot.
Hun kinderen en kleinkinderen komen op bezoek en die verblijven in het huis, dat Heidi en Walter huurden toen ze op Gram Canaria zijn neergestreken.
kleurlogoCanarias.png


Wijziging Nederlandse paspoortwet en -tarieven

Met ingang van zondag 9 maart 2014 krijgen de vanaf dan aangevraagde, en/of de vernieuwde paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen (18 jaar en ouder) een geldigheidsduur van 10 jaar. Met de wijziging in de paspoortwet veranderen ook de tarieven.

Identiteitskaart

Vanaf 20 januari 2014 worden er geen vingerafdrukken meer opgenomen bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart. Hiermee heeft de identiteitskaart niet langer meer de status van een reisdocument. Deze verkrijgt nu de status van een identiteitskaart waarmee binnen Europa (zoals tot nu toe) kan worden gereisd.


Paspoort

Bij de aanvraag van een paspoort worden nog maar twee vingerafdrukken opgenomen

Vanaf 9 maart 2014 krijgen paspoorten en identiteitskaarten voor volwassenen (18 jaar en ouder) een geldigheidsduur van 10 jaar. Paspoorten en identiteitskaarten voor personen jonger dan 18 jaar blijven vijf jaar geldig.

Met de wijziging in de paspoortwet veranderen ook de tarieven. Deze worden kostendekkend.

Men kan eveneens op Schiphol en bij de Gemeenten Den Haag, Bergen op Zoom, Echt-Susteren, Enschede, Maastricht, Montferland en Oldambt een reisdocument aanvragen. De prijzen liggen ongevee €30,= lager, dan de prijzen die de buitenlandse vertegenwoordigingen (Nederlandse Ambassade en Consulaten) moeten berekenen. Voor minderjarigen is het voordeliger om vóór 09 maart 2014 nog een nieuw reisdocument aan te vragen.

Tarieven Ambassade en Consulaten:

Oude tarieven (tot 8 maart 2014)        

 

Geldigheidsduur 5 jaar

   

Nationaal Paspoort

84.80 €

 

Zakenpaspoort

84.80 €

 

Nederlandse identiteitskaart Jeugd (t/m 13 jaar)

69,30 €

 

Nederlandse identiteitskaart (vanaf 14 jaar)

79,35 €

 

Laissez-Passer

46,15 €

 

Spoedprocedure

50,00 €

 
     
     
     

Nieuwe tarieven (vanaf 9 maart 2014)

   

Geldigheidsduur (jonger dan 18 jaar)      5 jaar

 

Nationaal Paspoort

115,20 €

 

Zakenpaspoort

115,20 €

 

Nederlandse identiteitskaart 

93,66 €

 

Laissez-Passer

46,61 €

 

Spoedprocedure

50,00 €

 
     
     

Geldigheidsduur (18 jaar en ouder)         10 jaar

 

Nationaal Paspoort 

131,11 €

 

Zakenpaspoort

131,11 €

 

Nederlandse identiteitskaart

118,25 €

 

Laissez-Passer

46,61 €

 

Spoedprocedure

50,00 €

 kleurlogoCanarias.png


Canarische Woningwet
gaat de belangen van de koper beschermen

Boetes voor projectontwikkelaars en financiële instellingen als men de garanties aan de kopers niet nakomt

Projectontwikkelaars moeten een bankgarantie verstrekken voor de bedragen die betaald zijn voor de aankoop van een, in aanbouw zijnde woning

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 23 januari 2014 - De woordvoerster van Vivienda (Volkshuisvesting) van de Socialistische fractie in het Canarische Parlement, Rosa Jerez, heeft op woensdag 22 januari 2014 aangekondigd, dat in het wetsvoorstel - dat in  behandeling is over deze kwestie - men voorziet, sancties op te leggen aan projectontwikkelaars en financiële instellingen die garanties aan kopers van in aanbouw zijnde woningen  niet nakomen.

Rosa Jerez: "Kopers van in aanbouw zijnde woningen, straks beter wettelijk beschermd."
In een communiqué merkt Jerez op, dat men in de huidige wet de garanties aan de consumenten noemt en ze meldt, dat de projectontwikkelaars een bankgarantie moeten toekennen voor de betaalde bedragen bij het kopen van een in aanbouw zijnde woning.

Zo is er in voorzien, dat financiële instellingen afzonderlijke rekeningen moeten openen met bepaalde limieten voor de betaling van deze bankgaranties, “maar deze garanties zijn systematisch niet nageleefd ten tijde van de explosie op de onroerendgoedmarkt en de kopers van huizen die uiteindelijk niet gebouwd zijn, zagen zich verplicht een beroep te doen op een civiele procedure, “zo benadrukt zij.

De PSOE parlementariër benadrukt, dat met het in behandeling zijnde wetsvoorstel, de Canarische Regering dit soort gedrag zal kunnen  gaan sanctioneren met boetes tot €150.000,= en men zodoende de bescherming van de kopers herstelt.

Rosa Jerez heeft ook opgemerkt, dat men met de geïnde bedragen van deze boetes zal bestemmen, voor het bekostigen van de tijdelijke onteigeningen van hypothecaire executies van gezinnen zonder inkomen.
kleurlogoCanarias.png


Buitenlandse toeristen kunnen hun paspoort laten registreren in het politiebureau

CANARISCHE EILANDEN - maandag 15 juli 2013 - Met ingang van de zomer 2013 kunnen de duizenden toeristen die Canarias bezoeken in elk politiebureau una fotocopia compulsada (een gecertificeerde kopie) van hun paspoort verkrijgen, waarmee het niet nodig is het origineel te tonen, dat zodoende op een veilige plaats bewaard kan worden.

Het Cuerpo Nacional de Policía (Korps Rijkspolitie) en de Guardia Civil hebben op vrijdag 12 juli 2013 de in Las Palmas de Gran Canaria geaccrediteerde consuls, de horeca-verenigingen en de toeristengemeenten geïnformeerd over deze nieuwe dienstverlening, waarmee men wil voorkomen dat het paspoort van toeristen verloren kan raken, of gestolen kan worden.


De door een politiefunctionaris gecertificeerde fotokopie kan dienen voor de buitenlandse burger, om zich te identificeren tegenover elke autoriteit, terwijl het paspoort op een veilige plaats bewaard wordt en men ernstige ongemakken voorkomt die het verlies van het paspoort met zich mee kan brengen, bijvoorbeeld, bij het op het vliegtuig stappen voor de retourvlucht naar het land van herkomst.

De Politie benadrukt, dat uitsluitend door functionarissen van het Korps Rijkspolitie (Policía nacional) en de Guardia Civil deze geldigheid hebben, dus niet de gecertificeerde fotokopieën van andere instanties, zoals de consulaten.
kleurlogoCanarias.png


Maximale alertheid op Gando
voor een tussenlanding van Snowden
in het vliegtuig van Evo Morales

MADRID - woensdag 3 juli 2013 - Spanje vreest, dat de ex-technicus van de Amerikaanse Regering- die gezocht wordt door de Amerikaanse Justitie - Moskou zou hebben verlaten met een vlucht van de Boliviaanse president Evo Morales, die om een technische tussenlanding op Gran Canaria gevraagd heeft.

De Boliviaanse president Evo Morales heeft op dinsdag 2 juli 2013 toestemming gevraagd aan de Spaanse Regering, om - komend vanuit Moskou waar hij het Forum van Gas-exporterende Landen heeft bijgewoond - een technische tussenlanding te mogen maken in Las Palmas de Gran Canaria.
De Spaanse Regering is alert op de mogelijkheid, dat de ex-medewerker van de Amerikaanse CIA Edward Snowden, die gezocht wordt door de Amerikaanse Justitie, met de Boliviaanse president reist en in Spanje asiel zal aanvragen tijdens de tussenlanding.Politiebusjes in staat van paraatheid  op de luchthaven van Gran Canaria.

>
De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel García-Margallo y Marfil.

De minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel García-Margallo y Marfil, heeft op dinsdag 2 juli gezegd, dat de Spaanse Regering geen politiek asiel overweegt voor Edward Snowden - de voormalige analist van de CIA, die gezocht wordt voor spionage in de Verenigde Staten -omdat deze aanvraag juridisch is aan te vechten, omdat de persoon in kwestie zich niet in Spanje bevindt.

Edward Snowden heeft asiel aangevraagd in 21 landen, waaronder Spanje, zo wordt onthuld op de internetpagina van Wikileaks.

In verklaringen tegenover journalisten in het Congres, heeft García-Margallo uitgelegd, “dat het juridisch ‘niet mogelijk is’, omdat de Ley de Asilo (Asielwet) dit recht alleen toekent aan personen die in Spanje zijn en ‘dit is niet het geval,” aldus de uitleg na kennis te hebben genomen van een mogelijke technische tussenlanding.

De minister heeft uitgelegd, dat wat hij weet, hij dit gelezen heeft in de pers en heeft benadrukt, dat, wil een asielaanvraag door de Regering bestudeerd kunnen worden, dit juridisch toelaatbaar moet zijn en daarom, deze persoon fysiek in het land aanwezig dient te zijn.
“Daarom zal de Regering dit niet bestuderen, omdat het verzoek geen rechtsgevolgen heeft, ”zo voegde García-Margallo hier aan toe.

                                              "Klokkenluiders zijn helden."
In afwachting van antwoord van Ecuador en IJsland, landen waar hu al asiel heeft aangevraagd, heeft Snowden - via zijn wettelijke vertegenwoordigster, Sarah Harrison ,  asiel aangevraagd in 19 andere landen, die de betreffende aanvragen op zondag 30 juni 2013 aan de diplomatieke vertegenwoordigers heeft overhandigd op de Moskouse luchthaven Sheremétievo.

Spanje, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Ierland, Polen Noorwegen, Finland, Rusland, Bolivia, Brazilië, Venezuela, Cuba, Nicaragua, China en India zijn de andere landen waar de Amerikaanse vluchteling asiel heeft aangevraagd.

Volgens Wikileaks zijn de aanvragen van Snowden door de Russische diplomatieke vertegenwoordigers overgedragen aan de ambassades van al deze landen in Moskou.
kleurlogoCanarias.png


Nieuwe huurwet in werking getreden

Meer flexibilisering op de huurmarkt

MADRID - maandag 24 juni 2013 - Begin juni 2013 is de nieuwe huurwet in werking getreden waarmee diverse veranderingen zijn doorgevoerd die de huurmarkt soepeler maken.

Voor nieuwe huurcontracten wordt de verplichte looptijd korter en bedraagt deze van vijf jaar nu drie jaar. Als drie maanden voor de afloopdatum niets anders wordt overeengekomen, wordt het huurcontract automatisch met één jaar verlengd en niet - zoals voorheen - met drie jaar.


De minister van
Fomento (Ontwikkeling), Ana Pastor heeft zich bij de flexibilisering van de woningmarkt danig geweerd tegen de oppositie.

Nieuw is ook de mogelijkheid voor huurders, na het verstrijken van het eerste half jaar, slechts met een opzegtermijn van 30 dagen op te zeggen en, ongeacht de jaartermijnen en zonder schadevergoeding, het huurcontract te beëindigen en het pand te verlaten.

Van zijn kant heeft de verhuurder voor eigen gebruik de mogelijkheid, na afloop van een jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van twee jaar, het huurcontract op te zeggen.

Huurverhogingen, of -verlagingen, kunnen vanaf het derde huur-jaar vrijelijk tussen de verhuurder en de huurder worden overeengekomen en zijn niet, zoals tot nu toe, aan de Consumentenprijsindex gebonden.

Als een huurder renovatie, of een verbouwing realiseert, die een waardevermeerdering van de woning teweeg brengt, kan een overeenkomst met de verhuurder worden overeengekomen, om de kosten op het maandelijkse huurbedrag in mindering te brengen.

De nieuwe wet brengt ook een verdere verscherping van de "gedwongen huisuitzetting "met zich mee. Als een huurder ook slechts een maand in gebreke blijft, is het contract ongeldig en kan een goedkeuringsprocedure voor gedwongen woningontruiming in gang worden gezet. Vanaf de ontvangst van het verzoek tot betaling van de achterstallige huur, heeft de huurder tien dagen de tijd, om dit te regelen. De evacuatie kan pas na tien dagen worden uitgevoerd en daartoe worden de formaliteiten vereenvoudigd. De verhuurder kan het proces op elk moment stoppen door het betalen van de verschuldigde huurpenningen, in dat geval, wordt het huurcontract gereactiveerd.
                                            images457large.jpg

Bij verkoop van het onroerend goed hoeft de nieuwe eigenaar het huurcontract niet over te nemen, tenzij dit in het Eigendomsregister is geregistreerd.

Voor wan-betalende huurders, tegen wie een vordering loopt, heeft de Regering een register geopend, waarin deze worden ingeschreven. Dit moet huisbezitters tot verhuren aanmoedigen, , omdat hen de zorg over huurders met een slecht betaalgedrag ontnomen wordt.
               certificado-enegetico-casalarge.jpg

Ook moeten verhuurders een ‘Certificado energético’ (energie-label) voor zijn pand kunnen overleggen, dat sinds 1 juni 2013 verplicht is, als hij het pand verlaat, of voor langer dan vier maanden verhuurt (lees onze eerdere berichtgeving hierover).
kleurlogoCanarias.png


Alle eigenaren van panden in Spanje
moeten vanaf 1 juni 2013
een certificaat energiebesparing hebben

MADRID - zaterdag 18 mei 2013 - Het verkopen en/of verhuren van een pand (woonhuis, appartement, winkel, kantoor enz.) in Spanje zal vanaf 1 juni 2013 alleen nog maar mogelijk zijn, als de eigenaar, of projectontwikkelaar over een certificaat beschikt, dat zijn/haar pand (woonhuis, appartement, winkel, kantoor enz.) energiezuinig is. Het betreft een Europese regel uit 2007 waar ook Spanje aan moet gaan voldoen. Deze energiecertificaten kunnen vergeleken worden met die van elektronische apparatuur.

Het ‘certificado de eficiencia energetica’ ook wel CEE genoemd is niets minder dan een energiebesparingscertificaat wat aangeeft, dat een gebouw of een gedeelte daarvan (woonhuis, appartement, winkel, kantoor enz.) energiezuinig is of niet. Dit wordt aangeduid met letters, van A wat maximaal efficiënt betekent tot G wat niet efficiënt betekent.
Deze certificaten - die moeten voldoen aan het gestelde in het Real Decreto (Koninklijk Besluit) 235/2013 van 5 april - zullen verplicht zijn voor panden die gebouwd zijn in de periode van vóór 2007.


Het energie-certificaat - een nieuwe vereiste, om een pand te verkopen, of te verhuren.
Inspectie

Bij de inspectie wordt onder andere gekeken naar het energieverbruik in de woning en op welke manieren het energieverbruik gereduceerd, of aangepast kan worden. Voor het opstellen van een CEE moet een deskundige  (architect, technisch architect, of ingenieur)  ingeschakeld worden wat al snel €150,= euro gaat kosten en wat - plus belastingen en administratiekosten, afhankelijk van de grootte van de woning of appartement en incluis de kosten van een te kiezen taxatiebureau, - gemiddeld kan oplopen tot  €250,= á €300,=

Alleen via een in Spanje gecertificeerde architect kan een Energy Performance Certificate (EPC) worden verkregen. Het College van Architecten in elke deelstaat beschikt over een lijst met namen van door de wet geaccepteerde inspecteurs die certificaten mogen/kunnen toekennen.

Naar schatting is 85% van de woningen in Spanje - ook vaak die, welke na 2007 zijn gebouwd - niet energiezuinig en zullen veel panden (woonhuizen, appartementen, winkels, kantoren, enz.) de G-status (niet efficiënt) krijgen. Verkrijgt men het certificaat, dan is dit maximaal tien jaar geldig en is dit tevens de periode waarbinnen de eigenaar van het pand verantwoordelijk zal zijn voor de renovatie, of aanpassing in overeenstemming met wat bepaald is door de bevoegde instantie van de Deelstaat.

Geen certificaat, geen verkoop/verhuur
Iedereen die na 1 juni 2013 een pand (woonhuis, appartement, winkel, kantoor enz.) wil verkopen, of verhuren, moet over een CEE-certificaat beschikken, wat men moet overhandigen aan de nieuwe eigenaar, of de nieuwe huurder.
U moet zelfs als u alleen adverteert een energie-certificaat kunnen overleggen, (bijv. via makelaars)

Een notaris zal uw huis NIET transporteren als u geen Energie-certificaat heeft.
Ook bij verhuur van langer dan 4 maanden is een Energie-certificaat verplicht.
De eigenaar/projectontwikkelaar die het pand wil verkopen/verhuren moet dit CEE certificaat ook ter officiële registratie aanbieden bij de juiste instanties in de Deelstaat waar het pand staat.

Heeft men geen (officieel geregistreerd) CEE certificaat en wordt het pand toch verkocht, dan kan de eigenaar boetes krijgen tot maar liefst €6.000,= ; zeker, als er met het verstrekte certificaat gefraudeerd wordt.

In het Koninklijk Besluit staat, dat met het van kracht worden ervan - vanaf 14 april 2013 - de Deelstaten drie maanden de tijd hebben voor instellen van een register voor een Regeling Energiecertificaten.
Anno medio mei 2013 echter zijn er pas vier deelstaten die voorbereid zijn op deze certificaten (Canarias, Andalusië, Valencia en Galicië).

Toch blijft de genoemde datum van 1 juni 2013 voor het hebben van het bedoelde certificaat geldig, ook al is dit (nog) niet officieel geregistreerd kunnen worden bij de Deelstaat.

Uitzonderingen
Van deze regeling zijn uitgezonderd gebouwen en monumenten die officieel beschermd zijn; locaties voor het bedrijven van godsdienstige activiteiten; tijdelijke gebouwen (voor een gebruik korter dan twee jaar); niet bewoonde gedeelten van industriële panden, van defensie en voor de landbouw, afgekregen panden met minder dan 50m² nuttige oppervlakte en gebouwen die minder dan 4 maanden per jaar in gebruik zijn.

Wat is het doel van het energiecertificaat zoals dit is opgelegd door de Europese Unie?
Het doel is, dat - ook panden in Spanje- zo effectief mogelijk zijn, maar het resultaat van de energiekwalificatie van een pand heeft verder geen enkele consequentie; dit wil zeggen, dat het gaat om een informatief, niet bindend, document en het doel van de Regering en van Europa is, te bereiken, dat panden met een slechtere energiekwalificatie onderworpen zullen zijn aan renovatie, om hun energie-efficiënte te verbeteren.
Het streven is, dat panden die vanaf 31 december 2020 gebouwd gaan worden, een energieverbruik van bijna nul hebben,  in overeenstemming met de bepalingen in de aangehechte beschikking van het Koninklijk Besluit 235/2013, van 5 april, wat zoekt te weten hoe de huidige staat van het pandenbestand in Spanje is, om te weten welke maatregelen men moet nemen, om hun efficiëntie te verbeteren.

MOET ER EEN HUISBEZOEK DOOR EEN TECHNICUS WORDEN GEDAAN?
Ja
, De EPC-technicus moet het huis bezoeken, om maten en gegevens te verzamelen over het huis. Hierna wordt het Energie-rapport opgesteld en gecertificeerd.

 WAT KOST EEN ENERGIE-CERTIFICAAT?
Op basis van de grootte van uw huis, (excl. IVA / IGIC):
tot 100 m² ..........................  € 250,=
van 100 m² tot 200 m²......... € 375,=
van 200 m² tot 300 m² ....... € 500
,=

groter dan 300 m² ............... € 630,=

ZAL EEN LAAG ENERGIE-LABEL DE WAARDE VAN MIJN HUIS BEÏNVLOEDEN?
U bent natuurlijk vrij om uw huis te verkopen. De enige manier dat een laag energie-label een verkoop zal beïnvloeden, is hoe de koper hiermee omgaat.

ALS IK MIJN HUIS WIL VERKOPEN EN HET HEEFT EEN LAAG ENERGIE-LABEL, BIJVOORBEELD D, E OF F, BEN IK DAN VERPLICHT OM VERBETERINGEN AAN TE BRENGEN?
Nee, u bent niet verplicht om verbeteringen aan te brengen ook al heeft uw huis een laag energie-label.

KRIJG IK OOK TE WETEN WAT ER VERBETERD KAN WORDEN AAN MIJN HUIS?
Ja, naast het energie-certificaat krijgt u ook een aantal aanbevelingen om de energie-prestatie van uw huis te verbeteren en om het op zijn minst 1 stap hoger te krijgen op de schaal van het energie-label.
kleurlogoCanarias.png


BUENO LEGAL

Mevrouw mr. dr. Odavia Bueno Díaz
De rijdende Nederlandstalige advocate

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - maandag 15 april 2013 - Haar advertentie in het Cluborgaan van de Nederlandse Vereniging Canarias (NVC) trekt onze aandacht en is aanleiding om contact op te nemen met de vrouw op de foto, om eens nader kennis te maken, en om u deelgenoot te maken van wat zij voor u zou kunnen betekenen als advocate privaatrecht gespecialiseerd in Distrubutiecontracten (gestor - belasting) adviseur - voor administratieve en juridische dienstverlening bij u aan huis, of bij haar op kantoor in Playa del Inglés.

In dit artikel richten we de schijnwerper op mr. dr. Odavia Bueno Diaz: die als advocate gevestigd is op Gran Canaria en kantoor houdt in Urbanización ‘Sonnenland’ in Playa del Inglés (Maspalomas); maar, die op verzoek, graag als adviseur bij u aan huis komt.


                                                     GOED RECHT

Odavia Bueno Díaz spreekt vloeiend Spaans, Nederlands en Engels en studeert momenteel Noors, om naast haar Nederlandse en Engelse cliënten, ook de Scandinavische, vakkundige en vooral ook persoonlijke aandacht te geven in zaken die te maken hebben met haar specialisatie: Privaatrecht, civiele- en commerciële zaken.

Daarnaast kan zij voor u niet alleen als advocate van bijzondere betekenis zijn, maar ook als gestor - (belasting)adviseur - voor zaken die te maken hebben met ‘Distributiecontracten’, wat een juridische vakterm is voor alles wat te maken heeft met o.a.: huurcontracten, koop- en verkoopcontracten (escrituras de compra venta), leveringsvoorwaarden (elektra, water, gas enz.) en alle andere diensten waarvoor men een beroep doet op een gestoria -(belasting)advieskantoor -maar dan wel met het voordeel, dat Odavia Bueno Díaz polyglot (meertalig) is en u dus op Gran Canaria in het Nederlands bij haar terecht kunt voor raad én daad, juridische bijstand dus.

Onder de expertise mogen ook timesharing-contracten genoemd worden. Odavia Bueno Díaz verdedigt consumenten-slachtoffers van fraudelente timesharing-praktijken. De advocate geeft ook fiscale adviezen betreffende civiele- en commerciële contracten, daartoe werkt ze samen met  een fiscalist.

Biografie
Odavia Bueno Díaz is op 29 september 1973 geboren op Gran Canaria en studeerde rechten aan de Universiteit van Salamanca, Spanje, de Universiteit van Leuven en de Universiteit van Amsterdam. Daarna was zij gedurende drie jaar werkzaam als advocaat, eerst in Salamanca en daarna twee jaar op Gran Canaria.


Odavia Bueno Díaz.

In 1999 krijgt Odavia een beurs voor een LLM (Master in Laws) Europees recht aan de Universiteit van Leuven in België.

In september 2000 verhuist Odavia naar Amsterdam om te werken voor de rechtenfaculteit van de Universiteit van Amsterdam, waar zij onlangs een onderzoek op het gebied van franchiseovereenkomsten heeft afgerond.
Dit onderzoek maakt deel uit van een internationaal onderzoeksproject, het ‘European Civil Code Project’, waar zij als vertegenwoordigster van Spanje samen met Nederlandse en internationale juristen werkt aan het formuleren van principes op het gebied van verbintenissenrecht.

Het project heeft in mei 2006 geresulteerd in een eerste boek: ‘The Principles of European Law on Commercial Agency, Franchise and Distribution Agreements’.

Sinds januari 2006 werkt Odavia als teamleider aan een nieuw onderzoeksproject over vertegenwoordigingsovereenkomsten.

Sinds september 2007 coördineert Odavia het master-programma Europees Privaatrecht.


Proefschrift
:

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Promotor.....: prof. dr. mr. M.W. Hesselink, Universiteit van Amsterdam.
Copromotor: dr. J.W. Rutgers, Universiteit van Amsterdam.
Op 2 november 2007 verdedigt Odavia haar proefschrift, waarin ze de Europese principes van franchising vergelijkt met Frans en Spaanse recht. Haar scriptie is gepubliceerd in 2008.

Sinds januari 2008 heeft Odavia les gegeven in drie onderwerpen:
- ‘Nederlands contractrecht’, aan eerstejaars studenten Rechten.
- ‘Privaatrecht en de Interne Markt'’, een onderwerp in het master-programma Europees Privaatrecht.
- ‘European Contract Law’, aan Master-studenten.

In juni 2009 is Odavia gekozen als lid in de Ondernemingsraad (OR) van de medewerkers van de Rechtenfaculteit en in 2012 in deze functie herkozen.

Odavia is als OR-lid de oprichtster van de zogenoemde 'Afdeling Gezelligheid'. Samen met drie collega’s organiseert zijn sociale activiteiten die bedoeld zijn om sociale contacten te onderschrijven en te verbeteren tussen medewerkers en zodoende, de kennisoverdracht in de Faculteit Rechten te verbeteren

Vanaf oktober 2009 is haar tijd verleend, om een nieuwe lijn van onderzoek te starten binnen het Center for the Study of European Contract Law (CSECL), dat een empirische focus op Europees verbintenissenrecht heeft.

Specialisatie:
Zoals al eerder gezegd heeft Odavia Bueno Díaz zich als advocate gespecialiseerd in civiel recht, commercieel recht, Europees verbintenissenrecht; distributiecontracten (franchising. huurcontracten, koop- verkoopcontracten/escrituras, enz.)
Publicaties:

In 2006:

- ‘Principles
of European Law: Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts’, Sellier 2006 (samen met M. Hesselink, J.W. Rutgers, M. Scotton, M. Veldman), Genre: Internationaal (publiek)recht; 300 pagina’s; taal: Engels; uitgever Oxford Univ Pr;  Publicatiedatum: 01-03-2013;  NUR: Internationaal (publiek)recht; ISBN/ISBN13: 9780199568291; Intern nummer: 11471793

Beschrijving:
Het onderzoek van de studiegroep voor een Europees Wetboek Privaatrecht streeft ernaar, het proces van Europeanisering van het privaatrecht te bevorderen door het opstellen van een reeks gemeenschappelijke Europese uitgangspunten die relevant zijn voor de werking van de gemeenschappelijke markt. De uitgangspunten bieden nationale jurisdicties met een referentiekader voor de toekomstige ontwikkeling van de wet.

In 2008:
- ‘Franchising in European Contract Law: a comparison between the main obligations of the contracting parties in the Principles of European Law on Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts (PEL CAFDC) French and Spanish law
[UvA-catalogus], Sellier 2008.

In januari 2013
-  ‘Principles of European law on Mandate Contracts’
    (samen met M.B.M Loos).


CONTACT:

BUENO LEGAL
Mevrouw
mr. dr. Odavia Bueno Diaz
Telefoon: 689 326 830
E-Mail:
buenolegal.gc@gmail.com
Voor advies bij u aan huis (op afspraak),
of in:
Urbanización ‘Sonnenland  (Playa del Inglés/Maspalomas)
op het
kantooradres: ma. t/m do. van 09:00 tot 16:30 uur,
                                   vr. van 09:00 tot 15:00 uur.

Mevrouw mr. dr. O. Bueno Diaz
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afd. Privaatrecht A
Oudemanhuispoort 4-6
1012 CN AMSTERDAM

O.BuenoDiaz@uva.nl

kleurlogoCanarias.png


Een examen
voor het verkrijgen van de Spaanse nationaliteit

SPANJE - Goede Vrijdag 29 maart 2013 -  Buitenlanders zullen moeten slagen voor een ‘officieel examen’- waarmee zij aantonen, dat zij in voldoende mate de Spaanse taal beheersen en geïntegreerd zijn in de Spaanse samenleving -  als zij de Spaanse nationaliteit willen verwerven en die, per decreet verloren kan worden, om redenen van nationale veiligheid, of het openbaar belang.

Alle buitenlanders zullen hiervoor moeten slagen, aldus de concepttekst van het wetsvoorstel voor de Ley de Reforma Integral de los Registros (Wet Algehele Hervorming Bevolkingsregister), dat de voorwaarden wijzigt voor Spanjaarden die dit van oorsprong niet zijn en die de nationaliteit kunnen verliezen op beslissing van het Ministerie van Justitie.

Deze tekst bepaalt, dat de documenten en de door de aanvrager van de Spaanse nationaliteit afgelegde tests moeten worden opgenomen in een ‘notariële akte’, waarin men zal bevestigen, dat de aanvrager, in elk geval,  geslaagd is voor het officiële examen - waarvoor de eisen wettelijk zullen worden vastgelegd - waarmee voldoende kennis van het castellano (Castiliaans = het officiële Spaans)  en de integratie in de Spaanse samenleving kan worden aangetoond.

Artikel 25 bevat nieuwe manieren, om het verlies van de Spaanse nationaliteit te regelen. Deze zal men kunnen verliezen, ”om dwingende redenen van openbare orde, openbare veiligheid, of nationaal belang,” of wanneer men, “vrijwillig in buitenlandse krijgsdienst treedt, of een politiek ambt vervult in een Buitenlandse Staat.” Momenteel gebeurt dit alleen, wanneer men dit doet tegen het uitdrukkelijke verbod van de Regering in; een eis, die men in de nieuwe wetgeving heeft geschrapt.

Bovendien handhaaft men andere, huidige, motieven voor het intrekken van de Spaanse nationaliteit. Daaronder, het motief, dat men de Spaanse nationaliteit heeft verkregen door frauduleuze gedragingen, of door het verstrekken van valse informatie, of door het simuleren van voorwaarde en vereisten voor het verkrijgen ervan.”

Tussenkomst van de notaris
Zoals vermeld wordt in het voorwoord, legt men in hetzelfde wetsontwerp een nieuwe procedure vast voor toekenning van de Spaanse nationaliteit op grond van woonplaats met tussenkomst van de notaris; een procedure, “die ingrijpende wijzigingen omvat,” met het zicht op “mislukkingen” veroorzaakt door voorgaande wetgeving welke geleid heeft tot, “onverenigbare vertragingen met de normale werking van de openbare diensten,” aldus de toelichting.

Zo zal men via een beëdigde verklaring in een notariële acte moeten bewijzen, dat men voldaan heeft aan de eed, of belofte van trouw aan de Koning en gehoorzaamheid aan de Grondwet en de Wetten, waarin de notaris verklaart, dat dit succesvol is geweest. De Spaanse nationaliteit zal worden toegekend door het  Ministerie van Justitie, na voorafgaande behandeling door het bevoegde Oficina del Registro Civil (Register van de Burgerlijke Stand).

In een ander wetsartikel geeft men aan, dat men deze nationaliteit zal kunnen toekennen aan die buitenlanders die kunnen aantonen in Spanje gewoond te hebben binnen de termijnen en de voorwaarden die zijn vervat in de Código Civil (het Burgerlijk Wetboek). De verwerking van deze procedure geschiedt elektronisch en de uitvoering ervan berust bij de ambtenaren van het Registro Civil (de Burgerlijke Stand).
kleurlogoCanarias.png


De vredesrechter treedt de 21ste Eeuw binnen

Het Ministerie van Justitie is de bevolkingsregisters van 14 Canarische gemeenten aan het digitaliseren, de boeken zijn naar Madrid gestuurd

CANARISCHE EILANDEN - maandag 18 maart 2013 - Wie zich wendt tot een Juzgado de Paz (Vredesrechtbank) (Gemeentelijke Administratie) voor het verkrijgen van een uittreksel van een  geboortebewijs, huwelijksakte, of overlijdensakte, kan als antwoord krijgen, dat men daar 14 dagen op moet wachten, wat dan geen verrassing hoeft te zijn na het lezen van dit artikel. Het Ministerie van Justitie is de bevolkingsregisters van 14 Canarische gemeenten aan het digitaliseren, namelijk van de gemeenten met een bevolkingsaantal van meer dan 20.000 inwoners.

De reden voor deze wachttijd is gelegen in het feit, dat de boeken op de Archipel, die dateren van 1950 tot 2012, niet gedigitaliseerd zijn en nu via de post over zee en land naar Madrid zijn gestuurd, om te belanden in een gespecialiseerd centrum in Alcobendas.
Het Ministerie van Justitie laat weten, dat men voor de vestiging in Madrid heeft gekozen vanwege de  centrale ligging, omdat de modernisering die men op de Eilanden uitvoert, plaatsvindt in het kader van een project, dat wordt uitgevoerd door de Juzgados de Paz (Vredesrechtbanken) van geheel Spanje.


De boeken van het Bevolkingsregister van de Vredesrechter van Santa Brígida, Gran Canaria.

De Canarische Juzgados de Paz (Vredesrechtbanken) zien hun activiteit gedurende ongeveer 8 werkdagen onderbroken.

Volgens de bevolkingsgegevens van het Instituto Nacional de Estadística (INE) (Nationaal Bureau voor de Statistiek) over 2011 -het jaar waarin het project is goedgekeurd - betreft de digitalisering de gemeenten:
- Mogán;
- Santa Lucía de Tirajana;
- Ingenio;
- Agüimes;
- Gáldar
- Adeje;
- Los Realejos;
- Candelaria;
- Tacoronte;
- La Oliva;
- Guía de Isora
- Teguise;
- Pájara
- Tías.

De procedure is eind februari 2013 begonnen, met de ontvangst van de boekdelen van Mogán en Santa Lucía de Tirajana, waarbij het Ministerie van Justitie voorziet, dat men eind april 2013 deze werkzaamheden voltooid heeft. De bevolkingsregisters blijven geopend en men kan inschrijvingen blijven verrichten via het computerprogramma Inforeg, de Juzjados de Paz (Vredesrechtbanken) zien hun werkzaamheden onderbroken gedurende acht werkdagen “behalve als zich ‘grote problemen’ mochten voordoen”; binnen deze termijn, blijven de boeken toegankelijk via de computer, zo heeft het Ministerie aangegeven.

Koffers met GPS
De woordvoerder van de Ondernemingsraad (OR) van de Afdeling Justitie, Meri Pita, van de Canarische Regering, laat weten, dat voor de digitaliseringsprocedure van het Registro Civil (Bevolkingsregister) van de kantoren van de Burgerlijke Stand van Las Palmas de Gran Canaria en van Santa Cruz de Tenerife het niet nodig is, de boeken buiten de Eilanden te sturen, omdat het Ministerie van Justitie een akkoord heeft bereikt met de Canarische Regering.

Pita beschrijft de verzending van de bestanden naar de hoofdstad van het koninkrijk, alsof het niet anders zou kunnen, als "onzinnig", omdat door overdracht van de bestanden aanzienlijke schade zou kunnen ontstaan. Dit geldt ook voor de economische criteria en het zou ten koste gaan van de effectiviteit en efficiëntie. “Al zou ook maar een van de boeken verloren gaan, zou dit een onherstelbaar verlies betekenen voor de gezinnen,” aldus Meri (Mary) Pita.

De Juzgados de Paz (Vredesrechtbanken) van Mogán en van Santa Lucía de Tirajana hebben hun boeken al terugontvangen, zo laat de  secretaris van laatstgenoemde gemeente, Juan José Ramos, weten, die de “extreme beveiliging” prijst welke de exemplaren vergezeld heeft tijdens hun reis. Ramos legt uit, dat de volumes verpakt zijn in een serie koffers die beschikt over een GPS controlesysteem, waarmee deze op elk moment gelokaliseerd kan worden en, dat er een alarm afgegaan zou zijn, als de inhoud uit de koffers ontvreemd zou worden.

Gedurende de twee weken die het digitaliseringsproces in beslag heeft genomen, waren er klachten van personen die een uittreksel kwamen halen en die met lege handen zijn weggegaan. Ramos voegt hier echter aan toe, dat in die gevallen, waarin de overheid dit eiste, men berichtgeving heeft verzonden, zodat men de gestelde termijnen verlengde. Ramos meldt geen incidenten en merkt op, dat ondanks men aan het digitaliseren is, de informatie verkregen kan worden via het computerprogramma.


De
Juzgado de Paz (Vredesrechtbank) van Santa Brígida
.

Sinds 1870
Francisco Javier Rodríguez, beheerder van de administratieve processen van de Juzgado de Paz (Vredesrechtbank) van Santa Brígida, waar men nog niet begonnen is met de digitalisering, betreurt het, dat men de oudste exemplaren niet gaat digitaliseren, terwijl hij in zijn handen een boek koestert dat de geboorten, huwelijken en overlijdens bevat die geregistreerd zijn in 1875.

De Juzgados de Paz (Vredesrechtbanken) bewaren volumes die dateren uit 1870. Echter, zoals Rodríguez, evenals de vredesrechter van dezelfde Grancanarische gemeente, Casimir Navarro , de enige op Canarias die  Dr. in de Rechten  is, zijn het er samen over eens, als zij opmerken, dat het vervoer van deze antieke exemplaren onmogelijk is vanwege de delicate staat waarin zij verkeren. “Met het verstrijken der jaren raakt het papier aangetast,” zo merkt Navarro op, die niet geïnformeerd is, over hoe de boeken naar Madrid zullen verhuizen en ook heeft hij nog steeds geen officieel bericht ontvangen over de datum waarop dit gaat plaatsvinden.

Sommige mensen komen naar de Gemeenteadministratie met foutieve datums, dus digitaliseren van  de volumes versnelt het zoeken, zegt Rodríguez. "Sommige negentiende eeuw volumes zijn niet voorbij de index, dus moet erin worden gekeken en worden er dagelijks datums gecontroleerd,” zo bevestigt hij.

Regionale samenwerking
De viceminister van Justitie, Pedro Herrera, van de Canarische Regering, bevestigt, dat de Regionale Regering in de procedure zal samenwerken met het verstrekken van computergegevens als ondersteuning. Hij voegt er echter aan toe, dat de Spaanse Regering momenteel die samenwerking niet vraagt.

Herrera  vertrouwt erop, dat de verhuizing van de boeken naar Madrid kan rekenen op voldoende veiligheid en bevestigt, dat de digitaliseringsprocedure nagenoeg onderbroken is vanwege het wetsvoorstel voor de Ley de Registro Civil (Wet Burgerlijke Stand), die een einde zal gaan maken aan de gratis inschrijvingen in de registers, omdat dit de bevoegdheid zal gaan worden van notarissen en griffiers.

Wat dat betreft, laat Herrera weten, dat het Registro Civil (de Burgerlijke Stand) niet het karakter van overheidsinstelling  mag verliezen en, “dat dit de burger geen geld mag kosten.”
kleurlogoCanarias.png


Toeristengemeenten vragen meer financiering
voor instandhouding openbare dienstverlening

MADRID - woensdag 13 maart 2013 - In de vergadering van de Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) (Vereniging Spaanse Gemeenten en Provincies) die in Madrid heeft plaatsgevonden op woensdag 13 maart 2013 en waarin de burgemeesters hebben gedebatteerd over de problematiek betreffende de instandhouding van de openbare dienstverlening welke gevraagd wordt door de fluctuerende bevolking, heeft de Commissie Toerisme - onder voorzitterschap van de burgemeester van Mogán, Francisco González – gevraagd, om meer financiering daartoe.

De toeristengemeenten zijn het er gezamenlijk over eens, dat de financiële krachtsinspanning die de toeristengemeente leveren voor het versterken van de openbare dienstverlening, gefinancierd moet worden al naar gelang de bevolkingsomvang binnen een gemeente. Deze extra kosten zullen moeten worden weergegeven in de begrotingsmiddelen die de Spaanse Staat in en herverdeelt aan de gemeenten in de deelstaten van waaruit die inkomsten komen,” zeggen de burgemeesters in een verklaring.


                   De burgemeesters van toeristengemeenten in conclaaf bijeen,
                                    in Madrid op woensdag 13 maart 2013.
De Commissie Toerisme van de FEMP herinnert eraan, dat het toerisme de voornaamste activiteit van Spanje en Canarias is en, dat het concurrentievermogen als toeristenbestemming in grote mate afhankelijk is van de logieskwaliteit, van de middelen en de diensten welke de bestemming aan de bezoeker biedt.”

In de Commissie merkt men genuanceerd op, “dat, wil men de hoge mate van tevredenheid en loyaliteit van toeristen die het land ontvangt, behouden; het noodzakelijk is, om een begrotingssysteem te ontwerpen voor de efficiënte dienstverlening die de toeristen verlangen, en welke verplicht door de Gemeente moet worden geleverd,” aldus de burgemeesters.

Voor de FEMP hoeft deze financiering niet te worden volgehouden in de vastgoedsector, want zo verzekeren zij, dat dit op de middellange- en lange termijn zorgt voor een onhoudbaar consumptiemodel van het gebied.

Aantal officieel geregistreerde inwoners
In de zogeheten toeristengemeenten consumeert de fluctuerende toeristenbevolking, terrein onroerend goed en diensten, maar zonder, dat daar bij de verdeling van overheidssubsidies rekening mee wordt gehouden, omdat het een subidie is, welke alleen toegekend wordt naar gelang het aantal officieel geregistreerde inwoners.

Zo verzekert de Gemeente Mogán, dat het gemiddelde, dagelijkse bezoekersaantal het inwoneraantal verdubbelt en, “dat daardoor de Gemeente niet over voldoende eigen middelen beschikt, om de toegenomen kosten voor bevoegdheden zoals veiligheid in de openbare ruimten, verkeersregeling en sociale diensten te betalen.”

De burgemeesters van de toeristengemeenten concluderen, dat met de hoge aantallen terugkerende bezoekers, de toekomstige ontwikkeling van het toerisme in Spanje voor een groot deel af zal hangen, “ van het onderhoud en de kwaliteitsverbetering van de essentiële openbare dienstverlening die de toeristen ontvangen via de Gemeenten.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-236.jpg


Laatste chabolas van El Rincón gesloopt

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - maandag 3 december 2012 - In alle vroegte zijn op maandag 3 december 2012 op last van de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria de laatste zeven chabolas (krotten) in El Rincón ontmanteld.

Voor de sloop van deze krotwoningen achtte men de aanwezigheid van de Politie gewenst, die echter niet heeft hoeven in te grijpen, daar de bewoners vrijwillig dit krottenwijkje hebben verlaten, na het bereiken van een akkoord met de hoofdstedelijke Gemeente die hen tijdelijk een huurwoning heeft aangeboden.


                                   Sloop van de chabolas in El Rincón. 
 


Op de ruimte die deze krotten in beslag namen, en op de rest van het perceel, zal men sportaccommodaties bouwen en recreatievoorzieningen, samen met het toekomstige hotel in El Rincón.
kleurlogoCanarias.png


Het plan voor woningaankoop met verblijfsvergunning
houdt geen toestemming in
voor werkvergunning voor burgers van buiten de EU

MADRID - dinsdag 20 november 2012 - Tegenover de persmedia heeft de Staatssecretaris van Handel, Jaime García-Legaz het betreurd, dat men “enige verwarring” heeft gecreëerd met wat nu nog een ‘gewaardeerd voorstel’ is van een interministeriële werkgroep die in het leven is geroepen door de Regering Rajoy, voor het aanpakken van de overtollige woningvoorraad in, bijvoorbeeld, de Spaanse kust
Ja Verblijfsvergunning.

García-Legaz, heeft verzekerd, dat de bedoeling van de Spaanse Regering het verwerven van een tweede woning te faciliteren is voor burgers van buiten de Europese Unie, onder wie men Chinezen en Russen noemt, “maar, dat men in geen geval een werkvergunning zal krijgen, kinderen naar school zal kunnen laten gaan, of gebruik zal kunnen maken van de gezondheidszorg in Spanje.Jaime García-Legaz heeft opgemerkt, dat wat deze werkgroep voorstelt, het verlenen van toestemming is voor een aantrekkelijke verblijfsvergunning, welke al bestaat in de huidige wetgeving, met verlichting van de ‘correcte eisen’ en de ‘bureaucratische rompslomp’ die dit momenteel nog met zich meebrengt. “Het enige wat men nader zal preciseren is, dat een veronderstelde buitenlander die een verblijfsvergunning wil aanvragen, een woning zou moeten kopen van meer dan €160.000,=


Maffia
De staatssecretaris heeft de kritiek van de oppositie afgewezen en kwalificeert deze als ‘heel onterecht’, omdat men denkt, dat Russische, of Chinese burgers die geïnteresseerd zijn in het kopen van een tweede huis in Spanje als vakantiewoning, betrekkingen met de maffia zouden onderhouden.

Wat de Regering wil, is  het verstrekken van een  aantrekkelijke verblijfsvergunning, aldus de staatssecretaris, wat nu landen als Portugal al doen, “zij zijn ons al  voorgegaan in dit soort mogelijkheden.”
kleurlogoCanarias.png


Toestemming voor verblijfsvergunning bij aankoop van een woning van €160.000,=

De Spaanse Regering kondigt aan, residencia te verlenen aan buitenlanders die woningen kopen van minstens €160.000,=

MADRID - maandag 19 november 2012 - De staatssecretaris van Handel, Jaime García-Legaz, heeft aangekondigd, dat de regering studeert op het wijzigen van de  Ley de Extranjería (Vreemdelingenwet) om residencia (een verblijfsvergunning) te verlenen aan buitenlanders die een woning in Spanje kopen voor een bedrag, dat hoger is dan €160.000,=

In zijn toespraak tijdens een perslunch die georganiseerd is door het tijdschrift ‘El Economista’ en gesponsord door Ernst & Young en Promarca, heeft García-Legaz uitgelegd, dat dit initiatief vooral gericht is op de Russische en Chinese markt en, dat de wetswijziging al over ‘enkele weken’ kan ingaan.


Papieren voor buitenlanders voor het kopen van onroerend goed.

Wat betreft de minimumprijs van €160.000,= heeft hij gezegd, “ dat het gaat om een ‘evenwichtig niveau’, waarbij het ook niet gaat om een massale aanvraag van verblijfsvergunningen,” waarbij hij verzekerde, dat een lagere prijs zou kunnen dienen als ‘excuus’ voor het verkrijgen van residencia (een verblijfsvergunning).


De staatssecretaris van Handel, Jaime García-Legaz.

García-Legaz heeft uiteengezet, dat er op dinsdag 20 november 2012 een vergadering is met de betrokken ministers voor het behandelen van deze regelgeving waarmee de Spaanse Regering de buitenlandse vraag naar woningen een impuls wil geven, op een moment waarop de binnenlandse vraag verlamd is en er amper een uitweg is voor teveel gebouwde, onverkochte woningen.

De staatssecretaris heeft verzekerd, dat buiten Spanje er ‘veel ‘ vraag is in de vastgoedsector en hij heeft opgemerkt, dat de Spaanse huizenmarkt een ‘heel aantrekkelijke’ situatie biedt vanwege de aanzienlijke daling van de prijzen.

Daarnaast benutten we het concurrentievermogen van de sector, door de nabijheid van andere Europese landen en de politieke en juridische stabiliteit die dit de buitenlanders biedt.

“Over enkele weken zal de wijziging van het vreemdelingendecreet van kracht kunnen zijn voor het doen opleven van de buitenlandse vraag en bijdragen aan het verminderen van de ‘voorraad’ in het woningaanbod", heeft de staatssecretaris gezegd, met de toevoeging, dat deze wijziging in de regelgeving ook is toegepast in Ierland en Portugal en ook wordt overwogen door de Regeringen van andere Europese landen.


De minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel García-Margallo.

De minister van Buitenlandse Zaken, José Manuel García-Margallo, heeft al op 14 november 2012 in het Congreso de los Diputados (de Tweede Kamer) laten weten, dat men het verlenen van verblijfsvergunningen zal bespoedigen voor buitenlanders die onroerend goed kopen in Spanje.
kleurlogoCanarias.png


Een Spaanse bankrekening

SPANJE / CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 20 oktober 2012 - Een Spaanse bankrekening is iets, dat men zeker nodig heeft als men in Spanje komt wonen of als men er een woning bezit. Er zijn hier twee soorten bankrekeningen beschikbaar voor buitenlanders:

- Een rekening voor residenten: die kan geopend worden in euro, of in een vreemde munt

- Een rekening voor niet-residenten: indien men geen NIE nummer heeft en afkomstig is uit een ander land, dan is men niet-resident. Volgens de regels van de Nationale Bank van Spanje kan een niet-resident een rekening hebben in euro, of in een vreemde munt.
(Hierbij zij opgemerkt, dat men wel een NIE-nummer kan aanvragen, zonder residencia (verblijfsvergunnig) te hebben).
cuenta-corriente-bancaria-y-cheque-giraldi-mla-f-2799877783-062012large.jpg
INTEREST
Bij de opening van de rekening moet men een geldig paspoort of identiteitskaart van zijn land van oorsprong kunnen voorleggen. Tevens moet men zijn niet-residenten status kunnen aantonen.  Dat is, omdat de bank van een niet-resident geen belastingen inhoudt op de interest.
                                          images282large.jpg

Normaal kijkt de bank elke zes maanden, of men zijn niet residenten status nog altijd heeft. Indien uzelf de residenten status op uw rekening wenst te veranderen dan geeft u hiervan kennis aan de bank door het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister te tonen. De kosten voor een residenten-rekening zijn lager dan voor een niet residenten-rekening. Voor hypotheken, leningen en bankhandelingen liggen de kosten hoger voor een niet-resident.

De regels zijn duidelijk, maar denk er aan, dat als men naar een lokale bank gaat, het personeel dikwijls alleen de Spaanse taal machtig is en meestal geen ervaring heeft met residenten- en niet residenten-rekeningen.

Als men geld wil storten, of men wenst een hypotheek af te sluiten, dan moet men zijn NIE-nummer binnen 30 dagen overhandigen.

Transacties waar geen NIE-nummer op staat, moeten door de bank aan de overheid aangegeven worden.

Het betalen van water-, elektriciteitsrekeningen en de huur gaat dikwijls via automatische betaling (domiciliación). De eigenaar van het huis dat u huurt, kan vragen, dat u de huur in contanten betaalt, meestal is dit een aanwijzing, dat er zwart geld (‘dinero negro’, of ‘dinero B’)  in het spel is.

Banken rekenen hoge kosten, om een binnenlandse betaling te doen. Overschrijvingen van en naar het buitenland worden nu geregeld door het IBAN- systeem.

Er zijn ook jaarlijkse kosten en kosten voor de kredietkaart. Kijk eens rond want de kosten zijn dikwijls onderhandelbaar.

Over het algemeen is het Spaanse banksysteem modern. Praktisch alle banken bieden online banking aan en overschrijvingen tussen banken gebeuren snel.

Spaanse bankrekening openen
Als men emigreert naar Spanje, of er woont of er vaak is, is het onontkoombaar om een Spaanse bankrekening (cuenta corriente) te openen. Er zijn veel verschillende banken in Spanje.  Het aanvragen van een bankrekening in Spanje voor buitenlanders staat hieronder  beschreven.

Algemeen
De Spaanse banken hebben hun eigen manier van werken. Het systeem is niet hetzelfde als in andere Europese landen.
Een paar verschillen:
- Pinnen bij een andere bank dan je eigen Spaanse bank kan altijd, maar tegen (vaak hoge) pinkosten.
- Spaanse banken zijn alleen op werkdagen open, meestal tot 13:00 uur
- Pinautomaten in Spanje kunnen veel. Zo kun men bijvoorbeeld beltegoed opwaarderen en toegangskaartjes voor evenementen kopen.
cuenta-corrientelarge.jpg
Spaanse bankrekening(en)
Zij die een verblijfsvergunning hebben, kunnen een zogenoemde Cuenta de Residente openen.
Niet-ingezetenen die in Spanje een tweede woning hebben krijgen een Cuenta de No-Residente
Openen van de bankrekening gaat met overlegging van uw paspoort, adres in Spanje, uw NIE-nummer en (voor ingezetenen) uw residencia (verblijfsvergunning).

Indien men onroerend goed koopt kan men feitelijk niet zonder een Spaanse bankrekening. Men kan er ook meerdere openen. Bij openen van een bankrekening krijgt men  automatisch een chequeboek. Cheques worden in Spanje veel gebruikt. Informeer bij de bank welke voorwaarden gelden voor het gebruik ervan. 

Er zijn veel verschillende banken in Spanje waar men een rekening kan openen, er zijn ongeveer 30 banken die landelijk opereren, de twee grootste zijn BBVA en Santander Central Hispano. Daarnaast zijn er ook nog veel regionale banken.  La Caixa is in Spanje een  makkelijk toegankelijke bank en men kan zeggen, dat het de meest  voordelige bank is wat kosten betreft voor het onderhouden van een non-residenten bankrekening.
                           timthumb-php1-largelarge.jpg

Residenten-bankrekening in Spanje
Zodra u een verblijfsvergunning heeft in Spanje, worden uw bankrekeningen in Nederland, of België omgezet naar een niet-ingezetene rekening. Uiteraard dient u hiervoor te kunnen aantonen, dat u daadwerkelijk naar het buitenland bent vertrokken, zoals uitschrijving uit het gemeentelijke bevolkingsregister en bewijs van de belastinginspecteur dat u ook fiscaal bent uitgeschreven.

Blijft u nog (gedeeltelijk) belastingplichtig in Nederland, dan behartigt de belastinginspectie te Heerlen uw belastingzaken.

Niet-residenten bankrekening in Spanje
Als men in Spanje geen resident is, dan kan men toch een Spaanse rekening openen.  Deze rekening heet ‘cuenta de no-residente’.  Bij een no-residente rekening betaalt men bij sommige banken meer kosten ten opzichte van een wel Spaanse residenten-rekening. Als deze verschillen erg groot zijn, kan men  misschien beter naar een andere Spaanse bank gaan.

Een credit card zal men u niet snel verstrekken bij een Spaanse bankrekening. Ook rood staan is meestal niet mogelijk.

Om een ‘cuenta de no-residente’ te openen gaat men naar de bank en neemt men mee:
- het paspoort
- het adres in Spanje (huur of koopcontract), of in het thuisland
- sommige banken vragen ook om een ‘certificado de no residencia’. Die kan men opvragen bij het politiebureau.
kleurlogoCanarias.png


Er staan ruim 20.000 vaste bewoners geregistreerd in toeristengebieden

Een derde van de geregistreerde bevolking in San Bartolomé de Tirajana heeft zijn woonadres in en van de tien toeristengebieden van de gemeente

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zaterdag 29 september 2012 - De toeristengebieden van San Bartolomé de Tirajana tellen ruim 20.000  van de 60.000 in het bevolkingsregister ingeschreven personen. Wat neerkomt op een derde deel, een verschijnsel waarvan de FEHT van mening is “dat dit niet te controleren is”, ondanks de inspanningen vanuit de sector en de overheid, om deze uitbreiding af te remmen welke men beschouwt als zijnde contraproductief voor de toeristenindustrie. Registratie is geregeld bij Staatswet en de gemeenten kunnen geen onderscheid maken tussen de bewoners in de buurt waar ze wonen en, ondanks de veronderstelling die heerst in de industrie, heeft deze regelgeving niets te maken met het recht van elke persoon, om zich in te schrijven in de gemeente waarin men woont.

Zo is, volgens de door de Gemeente San Bartolomé de Tirajana aan de persmedia verstrekte gegevens, Playa del Inglés met 8.198 in het bevolkingsregister ingeschreven  personen het gebied met de meeste residenten en wordt gevolgd door Sonnenland met 3.704 residenten, San Agustín telt 2.600 vaste bewoners en Campo Internacional telt er 2.397. Op zijn beurt telt El Salobre 1.464 geregistreerde bewoners.
Met gegevens die variëren van 476 residenten in Playa del Águila en de 242 in Bahía Feliz, wonen er in Pasito Blanco 464 en in Maspalomas 143.


Inschrijving in het bevolkingsregister, om het feest compleet te maken...

De vicevoorzitter van de Federación de Empresarios de la Hostelería y el Turismo (FEHT), Tom Smulders, zet zich in voor het afremmen van deze uitbreiding voor zover dit demografisch en economisch haalbaar is, omdat de  belangen van de resident “heel anders” zijn dan die van de toeristen, met gevolgen voor zowel het stedelijk gebied, als voor het complex waarin men woont.

Binnen de problematiek gaan stemmen op voor acties die meer te maken hebben met een woongebouw, dan met een toeristencomplex en wat dit betreft heeft men kinderopvang, parken en andere infrastructuur nodig, wat niets te maken heeft met het toerisme, zo laat Smulders weten.
residentes1large.jpg

In  elk geval, zet hij zich ervoor in, onderscheidt te maken tussen hen die werkelijk in het Zuiden wonen en hen die een appartement als tweede woning hebben en die, hoewel men als resident geregistreerd staat, alleen in de winter in het Zuiden verblijven, wat geldt voor zowel Spanjaarden van het vasteland als voor Europeanen, voor het in aanmerking komen van het recht op residentenkorting op vliegtickets.


Tom Smulders, vicevoorzitter van de FEHT.

Eveneens is de vicevoorzitter van de FEHT van mening, dat er onderscheid gemaakt dient te worden tussen jongeren en ouderen, met of zonder kinderen, omdat in het algemeen de behoeften aan infrastructuur die men kan eisen, afwijkend zijn en ook, of men Canario of buitenlander is, omdat hun eisen en gedrag, om te integreren met de toeristen, afwijkend zijn.

Ook laat Smulders weten, “dat als men massaal gaat deelnemen aan verkiezingen, dit een drastische verandering teweeg zou kunnen brengen in het politieke landschap.”
kleurlogoCanarias.png


Spanje:
Voorwaarden registratie EU-burgers aangescherpt

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 28 augustus 2012 -  Wie legaal langer dan drie maanden in Spanje wil verblijven, heeft volgens wettelijke, Europese regels geen verblijfsvergunning (residencia) meer nodig, maar men moet zich wel bij de Dienst Vreemdelingenzaken laten  registreren. Het daar afgegeven bewijs (Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión) moet na vijf jaar worden verlengd, waarna het - door de toevoeging: ‘permanente’ - onbeperkt geldig is.

Voor EU-burgers was deze aanmelding in de afgelopen jaren in zoverre vereenvoudigd, dat het uiteindelijk voldoende was, met  het paspoort, een  ingevuld formulier (EX-18) en de betaling van de leges, zich persoonlijk bij de Dienst Vreemdelingenzaken - of bij het bevoegde bureau van de Policía Nacional - te melden, voor het verkrijgen van het groene inschrijvingsbewijs, het  ‘Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión’.Maar het is nu afgelopen met deze vrijblijvendheid. De Dienst Vreemdelingenzaken eist nu, dat men kan aantonen over voldoende financiële middelen en, dat men over een ziektekostenverzekering beschikt.

Op 24 april 2012 is een 35 pagina’s lang Overzicht van Maatregelen gepubliceerd in de BOE (Staatscourant), waarmee de Spaanse Regering in het kader van de algemene bezuinigingsmaatregelen het openbare gezondheidssysteem (Servico de Salud = Ziekenfonds) voor misbruik wil beschermen. Daaronder: Een nieuwe regeling van het tot dan toe geldende Koninklijk Besluit 240/2007 inzake: de binnenkomst, het vrije verkeer en de verblijfplaats van de EU-burgers in Spanje.
De minister van Volksgezondheid, Ana Mato, wil er zodoende voor zorgen, dat alleen buitenlanders de voordelen van  Spaanse Sociale Voorzieningen genieten, die werkelijk in Spanje wonen en die, “net zoals wij, werken en belasting betalen."

Deze verordening is niet in strijd met de Europese bepaling, omdat het slechts om een striktere toepassing gaat van al langer bestaande voorschriften. Het vrije verkeer van de EU-wetgeving  bepaalt, dat EU-burgers het recht op vrije  toegang en verblijf hebben, als zij als zelfstandig ondernemer, of  als werknemer in de economie werkzaam zijn.

Niet-werkende EU-burgers hebben dit recht, als zij in de ontvangende Lidstaat kunnen aantonen over voldoende bestaansmiddelen en over een toereikende ziektekostenverzekering te beschikken. Dienovereenkomstige bewijzen moeten nu meteen bij aanvraag overlegd worden - ook bij verlenging van verlopen inschrijvingscertificaten.

VEREISTEN VOOR INSCHRIJVING:
Men voldoet aan de voorwaarden voor EU-burgers, als men:
- in Spanje als werknemer, of als zelfstandig ondernemer werkzaam is, of
- als men over voldoende bestaansmiddelen beschikt, om tijdens het verblijf niet ten laste te komen van de Spaanse  Sociale Voorzieningen en   daarnaast kan aantonen over een ziektekostenverzekering te beschikken, die alle risico’s in  Spanje dekt, of
- als scholier; bijvoorbeeld, als student staat ingeschreven bij een officiële, of  officieel erkende private instelling, of
- gezinslid is van een EU-burger, dat aan de voorwaarden voldoet.

Vereiste documenten
Na de aanvankelijk heersende verwarring, over hoe elk van deze voorwaarden aangetoond kon worden, heeft de Spaanse Regering op 10 juli de Verordening PRE/1490/2012 uitgegeven, waarin uitgebreid geregeld is, welke documenten overlegd moeten worden, om zich in het vreemdelingenregister te laten inschrijven.

Zo moet als bewijs van een arbeidsverhouding een verklaring van de werkgever en een bevestiging van Sociale Zaken overlegd worden. Mocht dit niet mogelijk zijn, omdat de werkgever eerst een buitenlander verklaring wil zien, dan is ook een aanvraagbevestiging (declaración de contratación) voldoende, of een werkgelegenheidscertificaat (certificado de empleo) van de werkgever voldoende. Op de documenten moet verplicht naam, adres en belastingnummer van de werkgever vermeld zijn.

Zelfstandigen kunnen hun status bewijzen door aanmelding bij de Fiscus (Censo de Actividades), of door inschrijving in het Handelsregister (Registro Mercantil). Ook een dienovereenkomstige bevestiging van de Seguridad Social is voldoende.

Personen die niet werken in Spanje en die zich hier willen vestigen, bijvoorbeeld renteniers, moeten  naast een bewijs van  verzekeringsdekking, of van een privé-verzekering voor ziekenkosten, welke de gebruikelijke dienstverlening van de Spaanse Gezondheidszorg dekt, ook het  voorhanden zijn van voldoende financiële middelen kunnen aantonen. Of het bedrag wat een aanvrager ter beschikking staat  voldoende is, wordt, volgen de verordening, “individueel bepaald al naar gelang de persoonlijke en gezinsomstandigheden van de aanvrager,”

Navraag  bij de Dienst Vreemdelingenzaken wijst uit, dat dit voor een alleenstaande €5.007,80 per jaar moet zijn, en bij een echtpaar wordt een jaarinkomen van  €8.513,26 verlangt.

Echter ook het eigenwoningbezit e.d. wordt meegewogen. Als bewijs van financiële onafhankelijkheid kunnen ‘eigendomsbewijzen’ (titulos de propiedad), gecertificeerde cheques (cheques certificados), of andere documenten overlegd worden, die aantonen, dat er regelmatig inkomsten zijn. In de praktijk is een bevestiging van de huisbankier voldoende, om  regelmatige inkomsten, of een voldoende banksaldo te bevestigen.

Studenten die zich in het Vreemdelingenregister willen laten inschrijven, dienen het certificaat van inschrijving van een Spaanse onderwijsinstelling te overleggen en een bewijs van een ziekten kosten verzekering met uitgebreide dekking in Spanje. Daarnaast moet een schriftelijke verklaring door de student worden afgegeven, dat deze over voldoende middelen beschikt, om te voorzien in diens levensonderhoud. Deelname aan een EU-uitwisselingsprogramma is op zich ook voldoende.

Adressen in de provincie Las Palmas:

 
Jefatura Superior de Policía de Canarias

Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas

Calle Luis Doreste Silva Nº 68

35004, Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928304667 / 928304666 / 928304697
Fax: 928304857
Trámites: Autorizaciones de Regreso
              Cartas de Invitación
              Certificados y asignación de NIE
              Informes de nacionalidas
              Prorrogas de estancia
              Solicitudes de Asilo y Refugio
              Títulos de viaje y Cèdulas de Inscripción

Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas
Plaza de la Feria Nº 24
35071 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 99 92 81 / 928 99 92 66 / 928 99 92 67
Fax: 928 37 36 60
Trámites: Estudiantes
               Expedición TIE
              Régimen comunitario
              Residencias No lucrativas
maspalomas-operacion-burbuja-2-web-300x225large.jpg

Voor EU-burgers in het Zuiden van Gran  Canaria:
Comisaría Local de Maspalomas

Avenida de Moya,  4
35100 Maspalomas
Tel.: 928 73 04 47  en 928 73 04 52
Fax: 928730575
Trámites: Cartas de Invitación
               Certificados y asignación de NIE
               Expedición de TIE
                Informes de nacionalidad
               Títulos de viaje y Cèdulas de Inscripción

Adressen in de provincie Santa Cruz De Tenerife:
Policía Nacional Brigada Provincial de Extranjeria y Fronteras de Santa Cruz de Tenerife

Calle de Ramón Pérez de Ayala,
638007 Santa Cruz de Tenerife
Tel.  922 23 56 32
Fax: 922 23 56 17
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 14:00 uur.

                                        Avenida José María del Campo Llarena, 3
Voor EU-burgers in het Noorden van Tenerife:

Policía Nacional
Brigada Provincial de Extranjeria y Fronteras de Santa Cruz de Tenerife
Avenida José María del Campo Llarena, 3
Puerto de la Cruz.

Voor EU-burgers op La Palma:
Comisaría de Policía Nacional
Calle Pérez Galdós, 16
38700 Santa Cruz de La Palma
Tel.: 922 41 40 43
Fax: 922 41 66 02
Extranjería: 922 41 05 68
Maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 14:00 uur.
kleurlogoCanarias.png


De Spaanse Regering wil de huurmarkt verbeteren
Achterstand in betaling huurpenningen kan leiden tot een desahucio exprés (spoedprocedure huisuitzetting)

Huurders die niet bij zijn met de betaling van de huur, kunnen 10 dagen na aanmaning worden uitgezet

SPANJE - vrijdag 24 augustus 2012 - De Spaanse Regering heeft op vrijdag 24 augustus 2012 het Wetsvoorstel tot Medidas para Flexibilizar el Alquiler (Maatregelen voor het Versoepelen van de Huurwet) goedgekeurd, wat op 11 mei 2012 is ingediend door het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) en wat “verbetering van de juridische zekerheid” nastreeft voor huurders en verhuurders, zo bevestigt La Moncloa (het Paleis in Madrid , dat de ambtswoning is van de Spaanse minister-president).

Met deze regelgeving, die de Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) (Wet op de Huurovereenkomsten) en die van de Enjuiciamiento Civil  (Burgerlijke Rechtsvordering) zal gaan wijzigen, zal men het o.a.  gaan toestaan huisuitzettingen te versnellen in het geval van niet-betaling, door niet meer van de verhuurder te eisen, dan een notarieel, of juridisch oordeel, zonder de noodzaak van een gerechtelijk vonnis. Een akte, waarin men de teruggave van het pand aan de eigenaar verordonneert.
2012-08-24-img-2012-08-24-08-35-56-pisoslarge.jpg

Versnelde huisuitzetting
Bovendien heeft minister Ana Pastor op 11 mei 2012  laten weten, dat de nieuwe regeling ook een versnelde juridische procedure in het leven zal roepen, opdat men binnen een termijn van tien dagen de betaling van de verschuldigde huur kan opeisen en. dat men de juridische procedures zal gaan vereenvoudigen voor het verrichten van huisuitzettingen, wat een verdubbeling van de juridische processen met zich mee zal brengen.

In dezelfde lijn, wil men het de verhuurder mogelijk maken, zijn eigendom na en jaar verhuur terug te verkrijgen, om dit te gebruiken als gebruikelijke woning, met een kennisgeving aan de huurder van slechts twee maanden.

Verlenging huurcontract
De nieuwe regelgeving beperkt eveneens  de verlenging van huurcontracten met de helft, die gaat daarmee van vijf naar drie jaar in gedwongen gevallen en, van drie naar een jaar in gevallen van automatische verlenging. Zo beschermt mnn de huurders met een periode van vier jaar, in plaats van acht.

Huurverhoging
Met het doel, “de vrijheid van overeenkomst tussen de partijen te versterken,” geeft men voorrang aan de overeenkomsten tussen verhuurder en huurder, die een huurverhoging kunnen overeenkomen die hoger, of lager is aan de Indice de Precios y Cotizaciones (IPC) (Prijsindex van Offertes), waarbij men aan de huurder het voorkeursrecht toestaat.

Boetevrije opzegtermijn
Pastor heeft in mei 2012 uitgelegd, dat de voornaamste maatregel in de nieuwe wetgeving is, dat de huurder de woning verlaat zonder bepaling van een financiële sanctie, met een opzegtermijn van een maand.

Belastingvrijstelling
Bovendien zullen de comparanten  verplicht worden, de huurders toe te staan, dat deze hun contracten inschrijven in het Registro de Propiedad /(Eigendomsregister) en er belastingvrijstelling zal worden ingevoerd voor 6o% van de IRPF (Inkomstenbelasting) voor niet residente eigenaren die hun woning verhuren, en voor 100% voor hen die in de EU wonen, jonger zijn dan 30 jaar en van wie het inkomen hoger is dan, dat van de Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) (een technische ondersteuning van het jaarsalaris van een werknemer die  wordt ontslagen, gebaseerd op maximaal 360 dagen.)

Vastgoed Investeringsmaatschappijen
Ten slotte zal men de periode van zeven naar drie jaar bekorten voor huurpanden die beheerd worden door de Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimis) (Beursgenoteerde Vastgoed Investeringsmaatschappijen), waarbij men de verplichte verdeling van  de winsten beperkt en men het minimum aan bedrijfskapitaal verlaagt, voor het vestigen van dit soort vennootschappen, wat bij zal dragen aan de bedrijfsresultaten van elk boekjaar.

Huurmarkt
Zoals de minister van Fomento herhaaldelijk heeft uitgelegd, is het doel van deze wetswijziging, het ontwikkelen van de verhuur van woningen die in handen zijn van niet-residenten en het geven van meer juridische zekerheid aan de eigenaren, opdat zij woningen op de markt brengen en zo de toegang tot het huren van een woning mogelijk maken voor jongeren, kwetsbare groepen en gezinnen met een laag inkomen.

Dit, omdat volgens gegevens van het Ministerie de Spaanse huurmarkt 1,8 miljoen woningen telt, 17% van het totale woningbestand, wat het laagste percentage is in de gehele Eurozone, waar het gemiddelde huurbestand uitkomt op 30% en, op 47% in landen zoals Duitsland. Tegelijkertijd zijn er in  Spanje 3 miljoen leegstaande huizen en die niet beschikbaar zijn op deze markt.
kleurlogoCanarias.png


Uitkering stopt ook in buitenlandse cel

's-GRAVENHAGE - woensdag 15 augustus 2012 - Nederlanders die in het buitenland in de gevangenis zitten, kunnen straks niet meer - wegens bescherming van de privacy - geheimhouden, dat ze ten onrechte een uitkering ontvangen.

Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) gaat de wetgeving zodanig aanpassen, dat uitkeringsinstanties gegevens over gedetineerden in het buitenland kunnen krijgen van Buitenlandse Zaken.

 
Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken)
en Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken).

Gedetineerden hebben geen recht op een uitkering. Maar nu kan het voor instanties lastig zijn om te achterhalen, of iemand in een buitenlandse cel zit, omdat nog een wettelijke grondslag ontbreekt, om deze gegevens op te vragen bij Buitenlandse Zaken.


Centro penitenciario Salto del Negro (Las Palmas de Gran Canaria).


Centro penitenciario Gran Canaria II (Juan Grande).

De Krom vindt het onacceptabel, dat detentie zo in het buitenland verborgen blijft en uitkeringen ten onrechte doorlopen.
kleurlogoCanarias.png


Aanvragen (nieuw)
Nederlands Paspoort/Nederlandse identiteitskaart (NIK) op het Nederlandse Consulaat in Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE - maandag 16 juli 2012 - U kunt het consulaat verzoeken, u per E-mail het aanvraagformulier in pdf.formaat toe te sturen zodat u dit kunt downloaden en het  op de computer kunt invullen en vervolgens (per aangevraagd document) in tweevoud uitprinten.
U kunt het formulier ook handmatig op het consulaat invullen.
Alle aanvragen moeten persoonlijk op het consulaat gedaan worden, dit geldt ook voor kinderen, iedere persoon moet een eigen reisdocument hebben.

Vanwege de strenge fotonormen (zie website) raden wij u aan de foto’s te laten maken bij Foto Rima, calle Cruz Verde 18, Santa Cruz deTenerife, geopend van 9:30 tot 13:30 uur).

Het duurt ongeveer drie tot vier weken vóór u dan uw nieuwe paspoort en/of Nederlandse identiteitskaart (NIK) ontvangt (per aangetekende post, hiervoor betaalt u bij aanvraag respectievelijk €5,45 of €5,40), als uw oude document dan nog geldig is, kunt u dit behouden tot het nieuwe document er is.

Paspoortaanvraagformulier
Het, voor het paspoort verschuldigde tarief, dient bij de aanvraag te worden voldaan.

Indien de aanvrager nog niet eerder in het bezit van een Nederlands paspoort is geweest, dient duidelijk te worden aangegeven op welke wijze het Nederlanderschap is verkregen. Ter vaststelling van de nationaliteit en de identiteit van de aanvrager dienen voldoende bewijsstukken, waaronder in ieder geval de zonodig gelegaliseerde geboorteakte, te worden overlegd.

Indien de aanvrager niet in staat is een hem of haar eerder afgegeven Nederlands reisdocument over te leggen, dient een schriftelijke verklaring omtrent de vermissing te worden afgelegd.

Hoewel art. 4.2 van de PUB voorschrijft dat slechts 1 pasfoto moet worden overlegd, heeft de praktijk tot nu toe bewezen dat inlevering van twee pasfoto’s de voorkeur verdient.

Indien u nadien nog vragen heeft, kunt u het consulaat  natuurlijk ook telefonisch bereiken (wegens grote drukte graag na 13:00 uur).

Voor een (nog geldig) nationaal paspoort is nodig:
* huidig paspoort/NIK en verblijfsvergunning (tarjeta residencia/groen certificaat)
* €58,55
* €  5,45 verzendkosten (als u het paspoort per aangetekende post wenst te ontvangen)
 * foto's (zie hierboven)
(indien uw paspoort reeds is verlopen, dient u tevens een recent "certificado de empadronamiento" te overleggen.)

voor een NIK (Nederlandse identiteitskaart) is nodig:
* huidig paspoort/NIK en verblijfsvergunning (tarjeta residencia/groen certificaat)

* € 49,60
* €   5,40 verzendkosten (als u het paspoort per aangetekende post wenst te ontvangen)
* foto's (zie hierboven)
* certificado de empadronamiento = recent (max. 3 maanden) bewijs van inschrijving in uw huidige gemeente in Spanje
* recent bewijs van uitschrijving uit Nederland, LET OP: DIT GELDT OOK ALS U UW NIK WILT VERNIEUWEN (vóór 1 oktober 1994 bij: vestigingsregister.dps@denhaag.nl, daarna bij de laatste gemeente in Nederland)

 1. GRAAG VAN ALLE ORIGINELEN 2 KOPIEËN MAKEN (van het aanvraagformulier in totaal 2 exemplaren afdrukken)

  Waat vindt u ons?
  De makkelijkste en tevens voordeligste manier, om vanaf *Gran Canaria *naar het consulaat te komen is per boot (Armas vanuit Las Palmas of Fred.Olsen vanuit Agaete).

  De boten leggen ongeveer 300 m vanaf het consulaat aan, dus een auto meebrengen is niet praktisch (met uw rug naar zee, is schuin links voor het hoofdkantoor van de BBVA bank, onze straat loopt rechts van dat gebouw. **Op de rechterhoek van onze straat zit een kantoor van de Barclays-Bank en op de linker een Movistar-winkel. Het consulaat bevindt zich aan de linkerzijde op Nº 5, (3e etage) voorbij Bar Waikiki, maar vóór VIBO Viajes)

  De goedkoopste manier om vanaf de andere eilanden naar het consulaat te komen is via luchthaven Tenerife Norte per bus. Op de luchthaven met bus 102, 107 of 108 LET OP!!! richting Santa Cruz de Tenerife. U stapt uit op het busstation (eindhalte) en gaat dan 1 verdieping omlaag. Daar staan de stadsbussen. Met bus 914 rijdt u tot voor ons kantoor : Calle Villalba Hervás 5.
  BELANGRIJK: Als u recht heeft op de residentenkorting op tickets en uw paspoort is verlopen, vraagt Fred Olsen u om een recent certificado de empadronamiento (=bewijs van inschrijving in uw gemeente) te tonen. Indien u dit niet kunt overleggen, kunnen zij bij de incheckbalie een hoger tarief in rekening brengen. In geval van verlopen reisdocumenten geeft Naviera ARMAS geen korting op tickets.

  U WORDT VERZOCHT ALTIJD EEN AFSPRAAK TE MAKEN (de diverse eilanden hebben verschillende feestdagen!!!)
  Het consulaat is geooend van maandag t/m donderdag van 10:00 tot 15:00 uur, de fotograaf sluit echter al om 13:30uur.
  Op sommige vrijdagen is een afspraak ook mogelijk.

  Consulaat der Nederlanden
  Marjolein Baan,
  Consular Office Manager
  C/ Villalba Hervás 5, 3º
  38002 Santa Cruz de Tenerife
  Tel.:  922 271 721
  Fax:  922 240 287
  kleurlogoCanarias.png

Tweede woning in Spanje

NEDERLAND /SPANJE  -  woensdag 21 maart 2012 - Woont u in Nederland en heeft u een tweede woning in Spanje? Dan geldt de navolgende regeling voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Belastingheffing in Nederland
Uw tweede woning behoort tot uw bezittingen in box 3. Deze woning is namelijk niet uw hoofdverblijf. Als u de woning met een lening heeft gefinancierd, wordt deze lening als schuld in box 3 meegenomen. Over uw vermogen in box 3 betaalt u per saldo 1,2% inkomstenbelasting.
126044-8909-maspalomas-gran-canaria-villa-thumblarge.jpg

Belastingheffing in Spanje
Omdat Nederland met Spanje een belastingverdrag heeft, wordt het heffingsrecht meestal aan Spanje toegekend. In Nederland heeft u dan recht op een korting op de verschuldigde inkomstenbelasting, de zogenoemde vermindering ter voorkoming van dubbele belasting. Hierbij wordt uitgegaan van de waarde van de tweede woning, verminderd met de schuld die daarop rust.
kleurlogoCanarias.png

'

Residencia: ‘Groen vod’ op A4-formaat
vervangen door handzaam kaartje

Registratiecertificaat van het EU burgerschap van een Communautaire burger

Canarische Eilanden – vrijdag 13 januari 2011 - Het al snel na de invoering in de volksmond als ‘groen vod’ getypeerde A-4 formaat van het Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión (Registratiecertificaat van het EU-burgerschap) - dat overigens NIET GELDIG is als nationaal identiteitsbewijs van de drager - is nu teruggebracht tot een handig ‘credit card’-formaat.

Hierdoor hoeft men niet langer meer met een groot vel papier op stap als men, bijvoorbeeld  o.a. als Communautair resident op de Canarische Eilanden, of op de Balearen, in aanmerking wenst komen voor de zogenoemde residenten-korting op tickets voor vlieg- en/of bootreizen naar het Península (vasteland van Spanje).


Het beruchte "groene vod" (hier verkleind weergegeven) is nu vervangen door een handzaam kaartje op creditcard-formaat:

(De onderstaande  tekst is geredigeerd conform de van kracht zijnde wetgeving op 20 juni 2008):
INHOUDSOPGAVE:

1. Over het Europese Burgerschap
2. Regulering in Spanje
3. Familieleden van burgers uit de EU op wie het Communitaire stelsel van toepassing is
4. De belangrijkste toegekende rechten
5. Toegang tot en vertrek uit Spanje
6. Tijdelijk verblijf en Residentie
7. Het Registratiecertificaat als Communitair Resident
8. De Residentiekaart voor familieleden van een Communitair burger
9. Het Registratiecertificaat dat recht geeft als EU burger permanent is Spanje te verblijven
10. De Residentiekaart voor permanent verblijf van een familielid van een EU burger
11. Het Identificatienummer van Buitenlanders (N.I.E.)
12. Aanbevelingen
13. Wettelijke Referenties
14. Kantoren en Registers
15. Belangrijke Websites

1. Over het Europese Burgerschap
- Volgens het verdrag van Maastricht wordt een ieder die de nationaliteit heeft van een van de Lidstaten van de Europese Unie, beschouwd als burger van de Europese Unie.
- Het Europese Burgerschap is in het leven geroepen om de Europese identiteit te versterken en het mogelijk te maken dat burgers directer kunnen deelnemen aan het Communitaire integratieproces. Hiertoe wordt aan genoemde burgers een aantal rechten toegekend op verschillend gebied, waaronder dat van de vrije toegang, het vrije verkeer en verblijf in een andere lidstaat van de Unie.
- Het ten uitvoer brengen van deze rechten is echter niet vrijblijvend. Het is gehouden aan bepaalde bestuurlijke vereisten die zijn vervat in de Europese wetgeving alsook in de wetgeving van iedere afzonderlijke lidstaat.

2. Regulering in Spanje
- Voor wat het verblijf in Spanje betreft van burgers uit andere lidstaten van de EU heeft zich, met de goedkeuring van het Koninklijk Besluit 240/2007, een betekenisvolle wettelijke verandering voorgedaan met betrekking tot de toegang, het vrije verkeer en verblijf in Spanje van burgers uit de lidstaten van de EU.
- Deze goedgekeurde wettelijke normen dienen ter aanvulling op de Algemene Vreemdelingenwet en regelen het recht op toegang, vertrek, vrije verkeer, verblijf en werk in Spanje van burgers uit de overige lidstaten van de EU en, wat erg belangrijk is, ook van hun familieleden in het geval laatstgenoemden geen burgers zijn van enig lidstaat van de Europese Unie.
- De normen zijn ook van toepassing op burgers die afkomstig zijn uit de landen die deel uitmaken van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte (AEER) en de burgers uit Zwitserland.

- Concreet is de regelgeving van toepassing op de volgende landen:
a) LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE:

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland. Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Roemenië, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.
b) LANDEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HET AKKOORD OVER DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE:
IJsland, Noorwegen, Liechtenstein.
c) AKKOORD TUSSEN DE EUROPESE UNIE EN DE ZWITSERSE FEDERATIE
:
Zwitserland.

- De normen verlenen aan burgers op wie zij van toepassing zijn, ruimere rechten dan die welke vervat zijn in de Algemene Vreemdelingenwet. Voor deze burgers bestaat een juridische regelgeving die dichterbij de voor de Spaanse burgers geldende regels ligt dan voor iedere andere willekeurige buitenlander. Dit is het zogenoemde “Communautaire Stelsel”.

3. Familieleden van burgers uit de EU op wie het Communitaire stelsel van toepassing is
- Algemeen gezien is, in de volgende gevallen, de vastgestelde regelgeving voor burgers uit de EU met betrekking tot hun toegang en verblijf in Spanje, op een aantal kleine verschillen na, van gelijke toepassing op hun familieleden. Dit geldt voor:
• De echtgenoot: tenzij er sprake is van een wettelijke scheiding, echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk.
• De partner met wie men een relatie onderhoudt die analoog is aan het huwelijk, op voorwaarde
dat deze relatie ingeschreven staat in een daartoe, in de landen van de EU of van de Europese Economische Ruimte, speciaal in het leven geroepen openbaar register. Deze openbare registers moeten duidelijk de mogelijkheid van een gelijktijdige inschrijving met een andere partner uitsluiten. Het ligt voor de hand dat deze inschrijving niet dient te zijn geannuleerd. Voorts is het geregistreerde partnerschap, in geen geval, compatibel met het huwelijk. Momenteel accepteren de Spaanse Autoriteiten alleen de registraties van Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, deTsjechische Republiek, Denemarken, Slovenië, Finland, Luxemburg en Zweden.
• De directe ascendenten van een Europese burger en die van zijn echtgenote of geregistreerd partner, op voorwaarde dat er geen sprake is van een wettelijke scheiding, echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk, en genoemde ascendenten leven op kosten van de Europese burger en van hem afhankelijk zijn.
• De directe descendenten van een Europese burger en die van zijn echtgenote of geregistreerd partner, op voorwaarde dat er geen sprake is van een wettelijke scheiding, echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk, en genoemde descendenten jonger zijn dan 21 jaar, of indien ouder dan genoemde leeftijd, financieel afhankelijk zijn van de Europese burger in kwestie, of invalide zijn.
- Op de overige familieleden van een Europese resident, zal de Algemene Vreemdelingenwet van
toepassing zijn. Er kan echter, om uitzonderlijke redenen, een bijzondere autorisatie tot verblijf wordenafgegeven aan de volgende familieleden:
• Extracommunautaire familieleden tot de tweede graad in directe lijn, bloedverwanten of aanverwanten, die in het land van herkomst, op kosten van, of samen met de Europese burger leven, of wanneer om ernstige gezondheidsredenen of invaliditeit, het strikt noodzakelijk is de persoonlijke zorg voor de persoon in kwestie op zich te nemen.
• Een Extracommunautaire partner van een Europese burger die niet ingeschreven staat, wanneer er sprake is van een aantoonbare stabiele relatie.

4. De belangrijkste toegekende rechten
Europese burgers en hun familieleden op wie het Communautaire Stelsel van toepassing is hebben, over het algemeen en conform de aanwijzingen die verder worden genoemd, de volgende rechten:
- Toegang, vertrek, vrije verkeer en verblijf op Spaans grondgebied, na voldaan te hebben aan de formaliteiten als voorzien in de van kracht zijnde wetgeving.
- Toegang tot iedere willekeurige arbeidsactiviteit, hetzij in dienstverband, hetzij voor eigen rekening, het verlenen van diensten en volgen van studies, onder dezelfde voorwaarden als de Spanjaarden.
• Dit recht wordt echter niet toegekend aan descendenten die ouder zijn dan 21 jaar, noch aan ascendenten die financieel afhankelijk zijn van een Europese burger in het geval genoemde descendenten of ascendenten niet de nationaliteit hebben van een lidstaat van de EU.
• In dit kader bestaat er ook een aantal beperkingen voor burgers uit Roemenië en Bulgarije die eerst, conform de Algemene Vreemdelingenwet (Organieke Wet 4/2000, en haar reglementen) de desbetreffende werkvergunning dienen te verkrijgen als het gaat om werken in loondienst. Deze beperkingen voor Roemeense en Bulgaarse burgers gelden tot 1 januari 2009.
• Er bestaan ook bepaalde beperkingen met betrekking tot de toegang tot arbeidsplaatsen bij de Openbare Overheden, daar deze uitsluitend voorbehouden zijn aan burgers met de Spaanse nationaliteit.
- Het recht op familiehereniging in Spanje.
- Alle in Spanje woonachtige burgers van de Europese Unie en hun genoemde familieleden, zullen in het kader van de toepassing van het oprichtingsverdrag van de Europese Gemeenschap, dezelfde gelijkheid van behandeling en respect genieten als de Spaanse burgers.
- Burgers van de Europese Unie en hun familieleden die voornemens zijn langer dan 3 maanden in Spanje te verblijven, zullen in ieder geval verplicht zijn een registratiecertificaat (voor EU burgers) of residentiekaart voor familieleden (voor familieleden van een EU burger) aan te vragen volgens de procedure die verderop in deze handleiding aan de orde komt.

5. Toegang tot en vertrek uit Spanje
- Een EU burger die voornemens is Spanje binnen te komen, dient tegenover de Spaanse autoriteiten slechts een geldig paspoort of nationaal identiteitsbewijs, waarin de nationaliteit van de houder vermeld staat, te tonen.
- De familieleden van een EU burger die geen Communautaire nationaliteit hebben, dienen behalve een geldig paspoort ook het desbetreffende toegangsvisum voor te leggen aan de Spaanse autoriteiten.
• Het genoemde visum zal niet nodig zijn als het familielid burger is van een land waarvan de inwoners geen visum nodig hebben om toegang te krijgen tot Spanje.
• In ieder geval zal indien een visum nodig is, dit gratis worden verstrekt. Er is sprake van een voorkeursafhandeling als het familielid vergezeld wordt door de EU burger.
• Indien een familielid van een EU burger in het bezit is van een geldige, door een van de Staten die deelnemen aan het Schengenakkoord (met betrekking tot de opheffing van grenscontroles) uitgegeven residentiekaart, is er ontheffing van de verplichting tot het verkrijgen van genoemd visum. In dit geval wordt het afstempelen van het paspoort bij binnenkomst of vertrek niet vereist.
• Een visum kan slechts worden geweigerd in de volgende gevallen:
• Bij het niet voldoen aan de vereisten,
• Om redenen van de openbare veiligheid en gezondheid.
- De belanghebbende zal in kennis gesteld worden van de redenen, behalve wanneer deze gerelateerd zijn aan de binnenlandse veiligheid.
- Indien burgers van een lidstaat van de EU of hun familieleden niet in het bezit mochten zijn van het paspoort of andere benodigde documenten om toegang te krijgen tot het Spaanse grondgebied, zullen zij van alle faciliteiten worden voorzien om deze documenten te verkrijgen of om te bewijzen dat zij vallen onder het Communautaire Stelsel.
Vertrek

- Burgers van een lidstaat van de EU en hun familieleden hebben, ongeacht hun nationaliteit, het recht uit Spanje te vertrekken met het doel te reizen naar een andere lidstaat. Daartoe dienen zij een geldig paspoort of identiteitsbewijs te tonen aan de ambtenaren die belast zijn met de grenscontroles.
- Genoemd vertrek kan slechts worden verboden om veiligheidsredenen, om redenen die de nationale openbare gezondheid betreffen of om redenen als voorzien in het Wetboek van Strafrecht.

6. Tijdelijk verblijf en Residentie
Het huidige Spaanse stelsel erkent 3 mogelijke situaties waarin Europese burgers of hun familieleden zich kunnen bevinden, te weten: het verblijf, de residentie (* verblijf gedurende langere tijd) en de permanente residentie.
a. Verblijf
- Hiervan is sprake wanneer het verblijf van een EU burger in Spanje, om welke reden dan ook, korter duurt dan 3 maanden. In dit geval kan worden volstaan met het tonen van een geldig paspoort of identiteitsbewijs en hoeft niet aan de administratieve registratie te worden voldaan.

b. Residentie (*verblijf gedurende langere tijd) Europese burgers
- Zoals eerder aangegeven heeft iedere EU burger het recht op een verblijf van meer dan 3 maanden op Spaans grondgebied.

- In dit geval is een EU burger verplicht inschrijving in het Centraal
Vreemdelingenregister aan te vragen, conform de aangegeven procedure in het desbetreffende hoofdstuk van deze tekst, en daartoe de benodigde documenten te overhandigen.
- Als eenmaal het verzoek tot inschrijving in genoemd register heeft plaatsgevonden, wordt aan de EU burger een Certificaat uitgereikt waarop zijn naam, nationaliteit, woonplaats in Spanje, zijn identificatienummer (NIE) en de datum van registratie worden vermeld.
Niet Communautaire familieleden van een EU burger
- Ook de familieleden van een EU burger die niet de nationaliteit hebben van een van de lidstaten, kunnen in Spanje verblijven voor een periode van langer dan drie maanden. In dit geval dienen genoemde familieleden een residentiekaart voor familieleden van een EU burger aan te vragen.
- De procedure en de benodigde documentatie voor het aanvragen van deze residentiekaart, worden uitgelegd in het desbetreffende hoofdstuk van deze gids.
- Het overlijden van een EU burger wiens familieleden geen Communautaire burgers zijn, beïnvloed niet automatisch het recht op verblijf van laatstgenoemden, op voorwaarde dat zij, in de hoedanigheid van familielid, in Spanje hebben gewoond vóór het overlijden het rechthebbende EU familielid.
- Na het verstrijken van 6 maanden, gerekend vanaf het overlijden van een EU burger, dient een familielid conform de Algemene Vreemdelingenwet (artikel 96.5 van het Reglement van de Organieke Wet 4/2000) een verblijfs- en werkvergunning aan te vragen, tenzij hij het recht van permanent verblijf in Spanje al had verkregen. Hiertoe dient hij te kunnen aantonen ingeschreven te staan in het desbetreffende sociale zekerheidsstelsel, dat hij zowel voor zichzelf als voor de overige familieleden over voldoende financiële middelen beschikt om in het onderhoud te kunnen voorzien, of dat hij deel uitmaakt van een in het gastland reeds gestichte familie die gerelateerd is aan een persoon die voldoet aan de vereisten.
- Het vertrek uit Spanje of overlijden van een EU burger, veronderstelt in geen geval het verlies van het recht op verblijf van zijn kinderen noch van de ouder aan wie zij zijn toegekend, mits genoemde kinderen in Spanje woonachtig zijn en ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling waar zij een studie volgen. Dit is van kracht tot de beëindiging van genoemde studie.
- In geval van nietigverklaring van het huwelijk, echtscheiding, wettelijke scheiding of annulering van
het geregistreerde partnerschap dient de echtgenoot die niet over het EU burgerschap beschikt, om het recht op residentie te behouden, aan te tonen dat een van de hierna te noemen voorwaarden op hem/haar van toepassing is:
• Minimale duur van 3 jaar huwelijkse staat of geregistreerd partnerschap, waarvan minstens 1 jaarin Spanje is doorgebracht.
• Toewijzing, door wederzijdse goedkeuring of rechtelijk bevel, van de zorg voor de kinderen van de EU burger aan de niet Communautaire ex-echtgenoot of exgeregistreerde partner.
• Het bestaan van bijzondere omstandigheden: bijvoorbeeld, slachtoffer geweest zijn van huiselijk geweld gedurende het huwelijk of geregistreerde partnerschap.
• Een rechtelijk bevel of wederzijds akkoord tussen partijen, waarmee aan de niet Communautaire echtgenoot het bezoekrecht aan een minderjarig kind is toegekend, mits deze minderjarige in Spanje woonachtig is.
- Na het verstrijken van 6 maanden waarin een van bovengenoemde voorwaarden van toepassing was, dient de niet Communautaire ex-echtgenoot, conform de Algemene Vreemdelingenwet, een verblijf en werkvergunning aan te vragen, tenzij het recht van permanent verblijf in Spanje al was verkregen. Deze aanvraag geschiedt onder dezelfde voorwaarden als aangegeven in het geval van overlijden van een Communautaire burger.

c. Permanente residentie
- De burgers van de lidstaten van de EU hebben recht op permanent verblijf in Spanje. Dit geldt ook voor hun niet Communautaire familieleden, op voorwaarde dat zij legaal over een onafgebroken periode van 5 jaar in Spanje woonachtig zijn geweest.
- Recht op permanent verblijf, voordat de 5 jaar verstreken zijn, hebben tevens:
• Zelfstandige werknemers of werknemers in loondienst die, op het moment dat zij ophouden met werken, de voor de Spaanse wetgeving geldende pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en recht hebben op een pensioenuitkering. Dit geldt ook voor werknemers in loondienst die met vervroegd pensioen gaan en gedurende tenminste de laatste 12 maanden hun werkzaamheden hebben uitgevoerd in Spanje en gedurende meer dan drie jaar onafgebroken in Spanje woonachtig zijn geweest.
• Zelfstandige werknemers of werknemers in loondienst die als gevolg van een permanente arbeidsongeschiktheid hebben moeten opgehouden met werken en meer dan 2 jaar onafgebroken in Spanje woonachtig zijn geweest. Het is niet nodig enige onafgebroken verblijfsduur aan te tonen, als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een bedrijfsongeval of van een ziekte die is opgelopen door de uitoefening van een beroep dat recht geeft op een pensioenuitkering waarvoor, geheel of gedeeltelijk, een Spaanse instelling verantwoordelijk is.
• Zelfstandige werknemers of werknemers in loondienst die na 3 jaar onafgebroken hun werkzaamheden op Spaans grondgebied te hebben uitgevoerd en gedurende deze tijd ook onafgebroken op Spaans grondgebied woonachtig te zijn geweest, hun werkzaamheden voor eigen rekening of in loondienst, met behoud van de woonplaats in Spanje, verplaatsen naar een andere lidstaat. Hierbij dient echter aangetoond te kunnen worden dat de werknemer in kwestie, ten minste 1 maal per week terugkeert naar Spaans grondgebied.
- Familieleden van een zelfstandige werknemer of werknemer in loondienst die met hem samenwonen in Spanje hebben, ongeacht hun nationaliteit, recht op permanent verblijf als de werknemer in kwestie voor zichzelf het recht op permanent verblijf heeft verkregen.
- Een EU burger die voldoet aan de vereisten om aanspraak te maken op het recht van permanent verblijf in Spanje dient het desbetreffende Certificaat aan te vragen bij het Centraal Vreemdelingenregister.
Niet Communautaire familieleden dienen de zogeheten Residentiekaart voor familieleden van een EU-burger aan te vragen. De procedure en de benodigde documentatie voor het verkrijgen van beide documenten worden toegelicht in het dienaangaande hoofdstuk van deze tekst.
- Indien de rechthebbende op residentie in Spanje, in de loop van zijn actieve leven nog voor het verkrijgen van het recht op permanent verblijf op Spaans grondgebied mocht komen te overlijden, hebben de familieleden die met hem samengewoond zouden hebben recht op permanent verblijf wanneer:
• De rechthebbende op verblijf op Spaans grondgebied, op de datum van overlijden, tenminste 2 jaar onafgebroken in Spanje woonachtig zou zijn geweest.
• Het overlijden te wijten is aan een bedrijfsongeval of ziekte als gevolg van het uitoefenen van een bepaald beroep.
• De langstlevende echtgenoot Spaans burger was en deze nationaliteit is kwijtgeraakt als gevolg van eerder gesloten huwelijk met de overledene.
- Het recht op permanente residentie gaat verloren bij afwezigheid op Spaans grondgebied van meer dan 2 opeenvolgende jaren.

7. Het Registratiecertificaat als Communitair Resident
    Wat is het Registratiecertificaat als Communitair resident?
- Het Registratiecertificaat als Communitair resident is het document waarmee een burger uit een van de lidstaten van de EU aantoont dat hij legaal in Spanje verblijft.
- Dit document toont uitsluitend het legale verblijf van een EU burger op Spaans grondgebied aan en geldt niet als identiteitsbewijs van de houder noch als bewijs van zijn nationaliteit. Dit kan slechts bewezen worden door een identiteitsbewijs uit het land van herkomst (geldig nationaal identiteitsbewijs of paspoort).
- Sinds 2 april 2007 is het voor burgers uit een van de lidstaten van de EU, die voornemens zijn voor een periode van langer dan 3 maanden in Spanje te verblijven, niet meer noodzakelijk een residentiekaart aan te vragen. Deze kaart is vervangen door het Certificaat van inschrijving in het Centraal Vreemdelingenregister. Europese Residenten die nog een geldige residentiekaart hebben, kunnen wachten totdat deze verlopen is om het Registratiecertificaat van het Centraal Register aan te vragen.
- Het Certificaat bevat de persoonlijke gegevens van belanghebbende zoals, nationaliteit, woonplaats, NIE nummer en datum van uitgifte. Dit certificaat heeft geen vervaldatum.
Hoe wordt het certificaat verkregen?
- Binnen 3 maanden gerekend vanaf het moment van binnenkomst in Spanje, moeten zij die voornemens zijn langer dan 3 maanden in het land te blijven, inschrijving in het Register en het daarbij horende Certificaat aan te vragen.
- Deze aanvraag dient persoonlijk te geschieden en men kan hierbij geen gebruik maken van een vertegenwoordiger of advocaat. De aanvraag wordt behandeld op het Vreemdelingenbureau in de Provincie waar de burger voornemens is te verblijven of domicilie te kiezen. Indien er in een Provincie geen Vreemdelingenbureau is, wordt het verzoek behandeld op het desbetreffende Commissariaat van Politie.
- In  het hoofdstuk “Kantoren en Registers” staan de adressen vermeld van de Vreemdelingenbureaus op Gran Canaria.
- Het certificaat wordt meteen uitgereikt.
- De registergegevens kunnen veranderen, bijvoorbeeld, bij verandering van woonplaats. In dit geval dient een nieuw Certificaat te worden aangevraagd waarop de nieuwe gegevens worden vermeld.
- Wanneer een persoon niet langer in Spanje woonachtig is, dient hij uitschrijving uit het Register aan te vragen.
Benodigde documentatie:
- Origineel en kopie van aanvraagformulier Model EX 16.
- Bewijs van betaling van de leges (het bedrag voor 2011 is € 10,20) De te betalen leges zijn dezelfde als die voor de Spanjaarden gelden bij het aanvragen van hun DNI (Documento Nacional de Identidad).
- Een geldig paspoort of nationaal identiteitsbewijs. Mocht deze verlopen zijn, het verlopen document en het bewijs van aanvraag van een nieuw exemplaar.
- Indien een burger van de EU, op het moment van het aanvragen van genoemd Certificaat, nog niet over het NIE nummer beschikt, dient dit eerst te worden toegekend. Over het algemeen kunnen beide zaken op dezelfde dag worden afgehandeld. In geval het NIE nummer eerst dient te worden toegekend is de daartoe benodigde documentatie:
• een geldig paspoort of nationaal identiteitsbewijs. Mocht deze verlopen zijn, het verlopen document en het bewijs van aanvraag van een nieuw exemplaar.
• Bewijs van betaling van de leges (het bedrag aan leges voor het jaar 2011 is € 9,00).
• Het officiële model van het aanvraagformulier Ex-14:


8. De Residentiekaart voor familieleden van een Communitair burger
    Wat is de Residentiekaart voor familieleden van een EU burger?
- De residentiekaart voor familieleden van een EU burger is een document, waarmee een familielid van een EU burger die niet de nationaliteit heeft van een van de lidstaten, zijn legaal verblijf in Spanje aantoont.
- Op de kaart zijn persoonlijke gegevens opgenomen, zoals nationaliteit, woonplaats, NIE nummer en een pasfoto van de persoon in kwestie.
- Op de kaart staan ook de naam, achternamen en het NIE nummer van de EU burger aan wie het familielid het recht op verblijf ontleent.
Hoe wordt de kaart verkregen?
- Binnen 3 maanden gerekend vanaf het moment van binnenkomst in Spanje, moeten niet Communautaire familieleden van een EU burger die voornemens zijn langer dan 3 maanden in het land te blijven, deze kaart aanvragen.
- Deze aanvraag dient persoonlijk te geschieden en men kan hierbij geen gebruik maken van een
vertegenwoordiger of advocaat. De aanvraag wordt behandeld op het Vreemdelingenbureau in de
Provincie waar de burger voornemens is te verblijven of domicilie te kiezen.
- Om in de Provincie Alicante dit verzoek af te handelen, dient vooraf een afspraak te worden gemaakt via de website www.consultor.com/oue. Klik op 'modo para presentación de solicitudes”'(aanvragen indienen) en vervolgens op “CITA-4”.
- De aanvrager krijgt eerst een ontvangstbewijs en als de kaart hem uiteindelijk is toegewezen, ontvangt hij deze binnen maximaal 3 maanden. De ingangsdatum wordt met terugwerkende kracht verleend gerekend vanaf de datum van aanvraag.
- De geldigheidsduur van de kaart is 5 jaar, gerekend vanaf de datum van uitgifte, of voor de voorziene verblijfsduur van de EU burger waar hij familielid van is, in het geval dit verblijf korter is dan 5 jaar.

Benodigde documentatie
- Origineel en kopie van aanvraagformulier Model EX 16.

- Bewijs van betaling van de leges (het bedrag voor 2011 is € 10,20) De te betalen leges zijn dezelfde als die voor de Spanjaarden gelden bij het aanvragen van hun DNI (Documento Nacional de Identidad).
- Een geldig paspoort of nationaal identiteitsbewijs. Mocht deze verlopen zijn, het verlopen document en het bewijs van aanvraag van een nieuw exemplaar.
- Indien nodig, een vertaald of van apostille of legalisatie voorzien bewijsstuk waaruit de familierelatie blijkt, de geldigheid van het huwelijk bevestigd wordt of een door een daartoe erkende instelling afgegeven bewijs (met een maximale uitgiftedatum van 3 maanden voorafgaand aan het in te dienen verzoek) van een geregistreerd partnerschap. De documentatie dient uitgegeven te zijn door de autoriteiten van het land waarvan de Communautaire burger de nationaliteit heeft. 1º.
- Het registratiecertificaat van de EU burger die hem begeleidt of met wie hereniging plaatsvindt, evenals het geldige paspoort of identiteitsbewijs van genoemde burger. Indien het recht verkregen wordt door bemiddeling van een Spaanse burger, het DNI van de persoon in kwestie of de autorisatie om via elektronische weg zijn identiteitsgegevens te verifiëren. * Voor wat de elektronische verificatie betreft, is in de diverse provimncies een telematisch consult nog niet mogelijk. Daarom moet in ieder geval een kopie van het DNI worden overlegd.
- In het geval van descendenten van 21 jaar of ouder, of van directe ascendenten: een bewijs dat zij wat hun inkomsten betreft, afhankelijk zijn van de EU burger, of van diens echtgenoot of geregistreerd partner.
- Drie recente kleurenpasfoto’s met een witte achtergrond.
- In het geval het familielid van de EU burger, op het moment van de aanvraag van de residentiekaart, nog geen NIE nummer heeft, zal op het Vreemdelingenbureau dit nummer op het ontvangstbewijs van zijn aanvraag worden vermeld. Hiermee kan hij tijdens de behandeling van zijn aanvraag tijdelijk arbeid verrichten.

9. Het Registratiecertificaat dat recht geeft als EU burger permanent in Spanje te  verblijven
    Wat is het Registratiecertificaat als Communitair resident?
- Dit is het document waarmee het legale permanente verblijf in Spanje van een burger uit een van de lidstaten van de EU, wordt bekrachtigd.
Bijvoorbeeld: Als een burger uit Nederland  getrouwd is met een burger uit Cuba, dient de desbetreffende documentatie te worden verstrekt door de Nederlandse  autoriteiten
- Dit document is substantieel hetzelfde als het eerder genoemde Certificaat, hoewel het tevens verwijst naar het feit dat de EU burger langer dan de vereiste 5 jaar is verbleven op Spaans grondgebied, of heeft voldaan aan de vereisten van een van de andere voorwaarden daartoe.
Hoe wordt dit certificaat verkregen?
- Als eenmaal is voldaan aan de tijdelijke vereisten of een van de andere voorwaarden als vastgesteld door de normen, dienen zij die voornemens zijn permanent in Spanje te verblijven dit certificaat aan te vragen.
- Deze aanvraag dient persoonlijk te geschieden en men kan hierbij geen gebruik maken van een
vertegenwoordiger of advocaat. De aanvraag wordt behandeld op het Vreemdelingenbureau in de
Provincie waar de burger voornemens is te verblijven of domicilie te kiezen. Indien er in de Provincie geen Vreemdelingenbureau is, wordt het verzoek behandeld op het desbetreffende Commissariaat van Politie.
- In de Provincie Las Palmas  worden deze verzoeken behandeld op de kantoren die onderstaand zijn weergegeven in het hoofdstuk “Kantoren en Registers”  waar ook de adressen van alle kantoorlocaties in de Provincie Las Palmas vermeld.
- Het certificaat wordt niet meteen verstrekt, daar de autoriteiten dienen te verifiëren of het verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten.
- De registergegevens kunnen wijzigen, bijvoorbeeld, door verandering van woonplaats. In dit geval dient een nieuw certificaat te worden aangevraagd waarop de nieuwe gegevens worden vermeld.
- Wanneer een persoon niet langer in Spanje woonachtig is, dient hij/zij uitschrijving uit het Register aan te vragen.
Benodigde documentatie:
- Origineel en kopie van aanvraagformulier Model EX 16.
- Bewijs van betaling van de leges (het bedrag voor 2011 is € 10,20).
- Een geldig paspoort of nationaal identiteitsbewijs. Mocht deze verlopen zijn, het verlopen document en het bewijs van aanvraag van een nieuw exemplaar.
- Indien er sprake is van een specifieke voorwaarde waaraan moet worden voldaan, dient tevens de volgende documentatie getoond te worden .
• Het registratiecertificaat van het EU burgerschap waaruit een minimale periode van 5 jaar
onafgebroken verblijf in Spanje blijkt.
Een zelfstandige werknemer of werknemer in loondienst die,
- is opgehouden met werken,
- conform de Spaanse normen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt,
- recht heeft op een pensioenuitkering,
- meer dan 3 jaar onafgebroken in Spanje heeft gewoond,
- zijn werkzaamheden gedurende de laatste 12 maanden in Spanje heeft uitgevoerd,
  dient tevens de volgende documentatie te tonen:
a. Het bewijs van pensionering
b. Een certificaat over het arbeidsverleden uitgegeven door het Sociale Zekerheidsstelsel, waaruit blijkt dat hij gedurende de laatste 12 maanden zijn werkzaamheden in Spanje heeft verricht (dit, tenzij de echtgenoot of geregistreerd partner van de EU burger, Spaans burger is of genoemde nationaliteit is kwijtgeraakt door het huwelijk / geregistreerd partnerschap met genoemde EU burger).
c. Het registratiecertificaat als EU burger waaruit blijkt dat hij gedurende een periode van
minimaal 3 jaar onafgebroken in Spanje heeft gewoond (tenzij de echtgenoot of geregistreerd
partner van de EU burger, Spaans burger is of genoemde nationaliteit is kwijtgeraakt door het
huwelijk / geregistreerd partnerschap met genoemde EU burger).
Een zelfstandige werknemer of werknemer in loondienst die op basis van vervroegd pensioen is
opgehouden met werken:
a. Het bewijs van pensionering
b. Een certificaat over het arbeidsverleden uitgegeven door het Sociale Zekerheidsstelsel, waaruit blijkt dat hij gedurende de laatste 12 maanden zijn werkzaamheden in Spanje heeft verricht (dit, tenzij de echtgenoot of geregistreerd partner van de EU burger, Spaans burger is of genoemde nationaliteit is kwijtgeraakt door het huwelijk/geregistreerd partnerschap met genoemde EU burger).
c. Het registratiecertificaat als EU burger waaruit blijkt dat hij gedurende een periode van
minimaal 3 jaar onafgebroken in Spanje heeft gewoond (tenzij de echtgenoot of geregistreerd
partner van de EU burger, Spaans burger is of genoemde nationaliteit is kwijtgeraakt door het
huwelijk / geregistreerd partnerschap met genoemde EU burger). In dit geval dient documentatie
te worden overhandigd aan de hand waarvan men deze omstandigheid kan aantonen.
Een zelfstandige werknemer of werknemer in loondienst die als gevolg van permanente
arbeidsongeschiktheid is opgehouden met werken:
a. Een document waarmee de permanente arbeidsongeschiktheid kan worden aangetoond.

b. Het registratiecertificaat als EU burger waaruit blijkt dat hij gedurende een periode van minimaal 2 jaar onafgebroken in Spanje heeft gewoond, (tenzij de echtgenoot of geregistreerd partner van de EU burger, Spaans burger is of genoemde nationaliteit is kwijtgeraakt door het huwelijk/ geregistreerd partnerschap met genoemde EU burger).Het is niet nodig enige onafgebroken verblijfsduur aan te tonen, als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een bedrijfsongeval of van een ziekte die is opgelopen door de uitoefening van een beroep dat recht geeft op een pensioenuitkering waarvoor, geheel of gedeeltelijk, een Spaanse instelling verantwoordelijk is.
Een werknemer die na 3 opeenvolgende jaren van werkzaamheden en verblijf in Spanje, zijn
werkzaamheden verplaatst naar een andere lidstaat en zijn woonplaats in Spanje aanhoudt. Hierbij moet kunnen worden aangetoond dat hij minstens 1 maal per week terugkeert naar Spanje.
a. Het registratiecertificaat als EU burger waaruit een minimale periode van 3 onafgebroken
jaren op Spaans grondgebied blijkt.
b. Een certificaat van het Sociale Zekerheidsstelsel waaruit blijkt dat hij de laatste 3 jaar zijn
werkzaamheden in Spanje heeft verricht.
c. Een document waaruit blijkt dat hij zijn werkzaamheden in een lidstaat verricht.
d. Bewijs dat hij minstens 1 maal per week terugkeert naar Spanje.

10. De Residentiekaart voor permanent verblijf van een familielid van een EU burger
      Wat is de residentiekaart voor een familielid van een EU burger?
- Dit is een document aan de hand waarvan een familielid van een EU burger die niet over de nationaliteit van een van de lidstaten beschikt, het recht op permanent legaal verblijf in Spanje aantoont.
- Deze kaart bevat, als eerder aangegeven, de persoonlijke gegevens van het familielid zoals, de
nationaliteit, de woonplaats, het NIE nummer en een pasfoto.
Hoe wordt deze kaart verkregen?
- Binnen een maand voorafgaand aan de vervaldatum van een eerder uitgegeven residentiecertificaat.
- De kaart kan ook binnen 3 maanden na genoemde vervaldatum worden aangevraagd. In dit geval zal er een administratieve boete worden opgelegd.
- Deze aanvraag dient persoonlijk te geschieden en men kan hierbij geen gebruik maken van een
vertegenwoordiger of advocaat. De aanvraag wordt behandeld op het Vreemdelingenbureau in de
Provincie waar de burger voornemens is te verblijven of domicilie te kiezen.
- De aanvrager krijgt eerst een ontvangstbewijs en als de kaart hem uiteindelijk is toegewezen, ontvangt hij deze binnen maximaal 3 maanden. De ingangsdatum wordt met terugwerkende kracht verleend gerekend vanaf de datum van aanvraag.
- De kaart is 10 jaar geldig en wordt automatisch verlengd.
Benodigde documentatie:
- Origineel en kopie van aanvraagformulier Model EX 16.
- Bewijs van betaling van de leges (het bedrag voor 2011 is € 10,20).
- Een geldig paspoort of nationaal identiteitsbewijs. Mocht deze verlopen zijn, het verlopen document en het bewijs van aanvraag van een nieuw exemplaar.
- Een vertaald of van apostille of legalisatie voorzien bewijsstuk waaruit de familierelatie blijkt, de geldigheid van het huwelijk bevestigd wordt of een door een daartoe erkende instelling afgegeven bewijs (met een maximale uitgiftedatum van 3 maanden voorafgaand aan het in te dienen verzoek) van een geregistreerd partnerschap.
- Drie recente kleurenpasfoto’s met een witte achtergrond.
- Indien er sprake is van een specifieke voorwaarde waaraan moet worden voldaan, dient tevens de volgende documentatie getoond te worden:
Een familielid van een EU burger met recht op permanent verblijf:
a. Het registratiecertificaat van de EU burger als permanent resident.
Een familielid van een EU burger die, voorafgaand aan het verkrijgen van het recht tot permanente residentie, is overleden:
a. Residentiekaart van familielid van een EU burger die ontleend is aan het hebben samengewoond met de overledene.
b. Indien er sprake is van een specifieke voorwaarde waaraan moet worden voldaan, dient
tevens de volgende documentatie getoond te worden:
- Een registratiecertificaat als EU burger van het overleden familielid waaruit blijkt dat er van een minimale periode van 2 onafgebroken jaren verblijf in Spanje sprake is;
- Een bewijs dat het overlijden te wijten is aan een bedrijfsongeval of ziekte opgelopen door de
uitoefening van een bepaald beroep;
- Bewijs dat de langstlevende Spaans burger was en deze nationaliteit is kwijtgeraakt als gevolg
van een eerder gesloten huwelijk met de overledene.
- In ieder geval dient er rekening mee te worden gehouden dat de geldigheid van de registratiecertificaten en residentiekaarten en hun vervanging, door een bewijs van permanente residentie, respectievelijk, een permanente residentiekaart, afhankelijk zal zijn van het feit of de houder nog steeds voldoet aan een van de voorwaarden die recht geeft op het verkrijgen hiervan.
- Belanghebbenden dienen alle eventuele wijzigingen van omstandigheden te melden op het
Vreemdelingenbureau van de Provincie waar zij woonachtig zijn of bij het ontbreken van een dergelijk bureau, op het desbetreffende Commissariaat van Politie. Hierbij wordt gedacht aan verandering van nationaliteit, burgerlijke staat of woonplaats.

11. Het Identificatienummer van Buitenlanders (N.I.E.)
- Het identificatienummer voor buitenlanders (NIE) is een uniek, exclusief persoonsgebonden nummer, dat het Hoofdbureau van Politie toewijst aan buitenlanders. Dit nummer staat op alle documenten die worden uitgegeven, alle aanvragen die gericht zijn aan Openbare Bestuursorganen en voorts, vermeld wordt bij een belangrijk deel van handelingen tussen privépersonen (zoals bij bankinstellingen, het sluiten van verzekeringen, leveranciers van water, elektriciteit, telefoon …).
- Het NIE is een identificatienummer van de persoon en heeft hoofdzakelijk fiscale doeleinden. Het is geen identiteitsbewijs waardoor een EU burger altijd naast het NIE nummer, een bewijs moet kunnen overleggen waaruit zijn identiteit blijkt (paspoort, nationaal identiteitsbewijs …).
- Het NIE nummer wordt aangevraagd op het Hoofdbureau van Politie in de Gemeente waar men woont.
De verschillende Commissariaten van Politie in de Provincie Alicante staan hierna vermeld.

Er bestaan specifieke informatiefolders over het NIE-Nummer
U treft daarin een uitgebreide uitleg over wat het NIE-nummer is, waar het toe dient, hoe men het verkrijgt, de benodigde documentatie ter verkrijging, enz.

12. Aanbevelingen
- Voordat u welke zaak dan ook afhandelt op het Vreemdelingenbureau is het raadzaam eerst de Website van het bureau te raadplegen om er zeker van te zijn dat u de juiste documenten kunt overleggen.
- Het is belangrijk alle benodigde documentatie bij zich te hebben als er een aanvraag wordt gedaan op een politiebureau of een vreemdelingenbureau. Bij het ontbreken van een document bestaat de kans dat u de volgende dag terug moet komen.
- Alle documentatie waaruit de relatie met een EU burger blijkt dient, vertaald en van apostille voorzien, te worden overhandigd.
- Wanneer een huwelijk tussen een EU burger en een burger uit een land dat geen lid is van de Europese Unie plaatsvindt buiten het land van herkomst van genoemde EU burger, dient dit huwelijk ingeschreven te staan in het Bevolkingsregister van het land van herkomst van deze EU burger. Het is daarom belangrijk deze inschrijving te realiseren voor binnenkomst op Spaans grondgebied. In het geval er in het buitenland een huwelijk is gesloten tussen een Spaanse burger en een extracommunitaire burger, dient dit huwelijk te worden ingeschreven in het Centrale Bevolkingsregister te Madrid om in Spanje van kracht te zijn. Deze inschrijving dient te worden
aangevraagd op het Spaanse Consulaat of Consulair kantoor in het land waar het huwelijk gesloten is.

13. Wettelijke Referenties
- Organieke Wet 4/2000, van 11 januari, over de rechten en vrijheden van buitenlanders in Spanje en hun sociale integratie, gewijzigd bij de Organieke Wetten 8/2000, 11/2003 en 14/2003.
- Koninklijk Besluit 240/2007, van 16 februari, over de toegang, het vrije verkeer en verblijf in Spanje van burgers uit de lidstaten van de Europese Unie en andere Staten die deel uitmaken van het akkoord over de Europese Economische Ruimte.
- Koninklijk Besluit 2393/2004, van 31 december, waarbij het reglement ter ontwikkeling van de Organieke Wet 4/2000 wordt goedgekeurd.
- Reglement (CE) Nº 539/2001, gewijzigd bij Reglement (CE) Nº 2414/2001, Reglement (CE) Nº 453/2003 en Reglement (CE) Nº 1932/2006, waarbij goedkeuring plaatsvindt van de gezamenlijke lijst van derde landen waarvan de burgers geen visum hoeven te overleggen in de Lidstaten.
- Instructie DGI/SGRJ/03/2007, met betrekking tot het Koninklijk Besluit 240/2007, van 16 februari, over de toegang, het vrije verkeer en verblijf in Spanje van burgers uit de lidstaten van de Europese Unie en andere Staten die deel uitmaken van het akkoord over de Europese Economische Ruimte.
- Instructie DGI/SGRJ/08/2006, van 26 december, over het van kracht zijnde stelsel tijdens de overgangsperiode van het vrije verkeer van werknemers in loondienst uit Bulgarije en Roemenië.
- Order pre/3654/2007, van 14 december, waarbij het bedrag aan leges wordt vastgesteld voor het toekennen van bestuurlijke autorisaties en de uitgifte van documenten aangaande Immigratie- en Vreemdelingenzaken, of het afhandelen van visa aan de grens.

14. Kantoren en Registers op Gran Canaria
Oficina de Extranjeros de Maspalomas, San Bartolome de Tirajana
Policía San Bartolomé de Tirajana
Avenida de Moya, 4, Las Palmas
35100 San Bartolomé de Tirajana
Telefoon: 928 73 00 77
Open voor het publiek van maandag t/m vrijdag 09:00 - 14:00 uur.

Oficina de Extranjeros in Las Palmas de Gran Canaria
Plaza de la Feria, 24
35071 – LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Telefoon: 928 999 260
Fax……: 928 363 994
Open voor het publiek van maandag t/m vrijdag 09:00 - 14:00 uur.
Telefoon: voor het maken van een bezoekafspraak: 928 999 252

15. Belangrijke Websites
- Webpagina van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over het algemene stelsel van Europese Residenten;
http://www.mir.es

- Webpagina van het Ministerie van Openbare Overheidsorganen, over de residentieomstandigheden van EU burgers in Spanje:
http://www.map.es

- Webpagina van het Ministerie voor Werkgelegenheid en Emigratie met betrekking tot het Spaanse stelsel voor burgers uit de EU:
http://extranjeros.mtas.es


- Webpagina van het Ministerie vo or Buitenlandse Zaken en Samenwerking.
http://www.maec.es/

Wettelijke Kennisgeving: De in bovenstaande tekst verstrekte gegevens zijn slechts van informatieve aard. Er kunnen geen rechten noch verwachtingen aan worden ontleend.  http://gran-canaria-actueel.jouwweb.nl draagt in deze generlei verantwoordelijkheid voor de verstrekte informatie.
kleurlogoCanarias.png

'

Eerste homohuwelijk van buitenlanders in Agaete

AGAETE - maandag 11 januari 2010 - De sinds 1985 op Gran Canaria wonende Nederlanders Wim Roxs en Hans Camps hebben elkaar leren kennen in 1976 in Eindhoven, sinds 20-02-1977 wonen ze samen en dit is destijds, in Nederland, geformaliseerd in een notarieel Samenlevingscontract.

 In 1985 hebben onze beide hoofdrolspelers een chalet gekocht in Urbanización “La Suerte” in de Vallei van Agaete. In het jaar 2000 kregen Wim en Hans de unieke kans het huis te kopen waar ze nu wonen in Urbanización El Turmán, met schitterend uitzicht op de westkust van Gran Canaria. Dit hield tevens in, dat ze hun appartement in Nederland hebben verkocht en zich daar hebben laten uitschrijven (hun lidmaatschap bij de NL-Fiscus opgezegd dus!) en sindsdien wonen ze permanent op La Isla Redonda.


Hans Camps en Wim Roxs (en Juan Carlos...)

Aangezien het voornoemde Nederlandse Samenlevingscontract niet erkend wordt in Spanje en Wim en Hans zodoende door de Spaanse wetgever (lees Hacienda = Fiscus) als twee volledig vreemden worden beschouwd, als het op erfrecht aankomt, hebben zij besloten, om hier, in Spanje, in hun woonplaats Agaete om precies te zijn, een huwelijk aan te gaan.

Dit om te voorkomen, dat anders de langstlevende partner straks, volgens de Spaanse wet, 81,2% aan successierecht moet betalen. Nu, als echtpaar, betaalt de langstlevende partner volgens het Canarische successierecht slechts 0,01%.

 
Hans en Wim.

Om helemaal de erfeniskwestie goed af te dekken, laten ze een Spaanse notaris hun nieuwe testamenten opmaken, waarbij de langstlevende huwelijkspartner alles erft. Belangrijk is, dat in deze testamenten (volgens een Europese richtlijn) de bepaling komt te staan, dat de gehele erfenis wordt afgehandeld volgens Spaans recht, c.q. Canarisch erfrecht.

En daarmee is dan de wederzijdse erfenis van Wim en Hans veilig gesteld.  Dit kan, omdat sinds 3 juli 2005 in Spanje het zogenoemde ‘homohuwelijk’ is erkend.

Een andere oplossing was het oprichten van een Sociedad Anónima (S.A.) (Besloten Vennootschap – B.V)  geweest, maar dan betaalt men, naast de kosten van de notariële acte, ook nog eens 7% van het in de vennootschap ingebrachte kapitaal.

Dus in de specifieke casus van Wim en Hans is hun huwelijk letterlijk een “moetje”!  Maar ze hebben er, na ruim 32 jaar samenzijn, wel een romantisch tintje aan gegeven, door middel van een Almuerzo Nupcial (Huwelijkslunch) in kleine vriendenkring, op hun (binair uitziende) trouwdag: 11-01-10.

Homohuwelijk in Spanje
Op 21 april 2005 passeerde de homohuwelijk wet voor de eerste maal het Congres van Spanje, op aansturen van Premier José Luis Rodríguez Zapatero. Hoewel de Senaat tegenstemde, werd haar beslissing op 30 juni 2005 herroepen door een tweede stemming van het congres, waarbij de wet met 187 tegen 147 stemmen goedgekeurd werd, ondanks protesten van de conservatieve Partido Popular en de Catalaanse Convergència i Unió. Maatschappelijk protest kwam vooral van de Rooms-katholieke Kerk en een petitiebeweging die 600.000 handtekeningen verzamelde. Op 3 juli 2005 heeft de wet rechtskracht gekregen en op 12 juli 2005 is in Spanje het eerste mannenpaar (een Spanjaard en een Amerikaan die elkaar al 30 jaar kenden) in de echt verbonden.
kleurlogoCanarias.png


e-4.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--335.jpg

zon-107.jpg

Maak jouw eigen website met JouwWeb