site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-85.jpg

mapa-canarias2-57.jpg


Bijna de helft van de langdurig werklozen
heeft alleen Primaria (jeugdwerk)

Ongeveer 48.000 eilandbewoners
die al minstens één jaar werkloos zijn,
hebben de initiële opleiding niet behaald.

De SCE stimuleert training in basisvaardigheden bij gemeenteraden.

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 22 januari 2019 - Canarias heeft een ernstig probleem met de vorming van zijn werkloze bevolking. Bijna de helft van de langdurig werklozen - zij die minstens één jaar als werkzoekende zijn geregistreerd - heeft alleen basisonderwijs, een opleidingsachterstand die hen dwingt oplossingen te zoeken zodat deze werklozen ten minste een aantal basisvaardigheden verwerven, hun toegang geven tot getuigschriften van professionalisme die de deur opent naar de arbeidsmarkt, of hen zelfs aanmoedigt om terug te keren naar het pad van formeel onderwijs.

De eilandbewoners die een jaar of langer werkloos waren, zijn in december 2018 opgestegen naar 113.156. Hiervan kunnen 48,051 - 42,4% - alleen primaire onderzoeken accrediteren, volgens gegevens van het Observatorio Canario de Empleo (Obecan),  waarnaar verwezen werd in december 2018. De som van deze groep en de 53.732 werklozen die de middelbare school kwamen afmaken, maakt mogelijk dat slechts 10% van de langdurig werklozen een universitair diploma, of een beroepsopleiding heeft.
1548052157498k-1.jpg
De opleidingsnadelen zijn meer uitgesproken bij mannen dan bij vrouwen. Daarin heeft de meerderheid alleen primaire studies (21.107, vergeleken met 20.578 die Secundair hebben), terwijl in de vrouwelijke groep de groep van degenen die het secundair onderwijs hebben voltooid, omvangrijker is (33.154, vergeleken met 26.944 die nog steeds op de basisschool zijn).

De directeur van Servicio Canario de Empleo (SCE)  (Werkgelegenheidsdienst van Canarias), Sergio Alonso, waarschuwt voor dit ‘zeer ernstige probleem’met de opleiding die is uitgesproken door mensen die als werkzoekende zijn geregistreerd bij openbare arbeidsbemiddelingsdiensten. "De stap van Primair naar Secundair is basaal, want als ze geen ESO (verplicht secundair onderwijs) hebben, kunnen we ze niet inschrijven voor niveau 2 en 3 professionele certificaten", die de meeste mogelijkheden voor arbeidsbemiddeling bieden.

Om deze handicap te ondervangen, ontwikkelt de SCE samen met de Gemeenten acties om langdurig werklozen een opleiding in basisvaardigheden te bieden - wiskunde, taalkunde, talen - gedurende een periode van zeven maanden waarin ze het verenigbaar maken met de ontwikkeling van een baan.
Zodra dit proces is voltooid, worden ze onderzocht en als ze slagen voor de test, kunnen ze deelnemen aan de trainingscursussen voor werklozen.
In de subsidie die het Ministerie van Werkgelegenheid bijdraagt aan de Gemeenten - van de door de Staat overgedragen gelden, 8 miljoen euro in 2018 - is het salaris van de studentarbeiders en dat van hun professoren inbegrepen.

"We richten ons vooral op werklozen van meer dan 45 jaar, die op schema zitten: Ze zijn niet opgeleid en kunnen daarom niet concurrerend zijn op de arbeidsmarkt, er is een ander dat de cursussen, of de ESO heeft en het gebeurt met hen vooruit," legt Alonso uit.

De directeur van de Servicio Canario de Empleo (SCE) (Canarische Werkgelegenheidsdienst), Sergio Alonso, waarschuwt dat opleiding geen direct rendement oplevert, maar 'een investering op middellange termijn' is.
Het is noodzakelijk om studieroutine en basis hulpmiddelen te verwerven en, als een tweede stap, getuigschriften van professionaliteit te verkrijgen en wie weet of na terugkeer in het formele onderwijs.
"Opleiding is geen cursus van een week, dat is recyclen", zegt Alonso.

De opleiders die deelnemen aan de door de SCE uitgevoerde acties ‘motiveren hun studenten’ om weer aangesloten te raken op de studies die ze toen achterlieten, zegt de directeur van SCE. Dit is het geval in oefeningsprogramma's in afwisseling met werkgelegenheid (PFAE), een initiatief dat leren combineert met de tijdelijke uitoefening van een beroep en dat in de laatste editie, die nog steeds in ontwikkeling is, een investering van bijna 33 miljoen euro met zich meebracht.

De 119 lopende projecten worden uitgetest, meestal door de openbare besturen (83 Gemeenteraden en drie Cabildos (Eilandbesturen), gemobiliseerd door lokale ontwikkelingsagenten, beroepskrachten die ook financiële steun ontvangen van de Servicio Canario de Empleo (Arbeidsvoorziening van Canarias).

De oproepen van de PFAE - met uitzondering van die specifiek gewijd aan het programma voor jeugdgaranties - omvatten een toezegging van invoeging door de begunstigde entiteiten. Zo werken sommige deelnemers - drie, vier, soms zes, in het geval van de Gemeenten met het grootste potentieel - gedurende zes maanden, als het voltijds is, of voor twaalf maanden, als het deeltijds is, wat toegang geeft tot een eerste werkervaring en een eerste contract.
000logo-kopie-193.jpg


Canarias, onder de deelstaten
met het laagste percentage
in aanbiedingen aan banen

SPANJE -  dinsdag 9 oktober 2018 - Canarias behoort tot de deelstaten die minder banen aanbieden, met 1 % van het totaal op nationaal niveau, 0,18 % meer dan in 2017. Deze lichte stijging is echter niet voldoende geweest en zorgt ervoor dat de eilanden een positie verliezen in de rangorde van de regionale verdeling van de werkgelegenheid, waardoor ze op de elfde plaats komen.

Dit volgt uit de XXI editie van het Informe Infoempleo Adecco (verslag) over vraag en aanbod van werkgelegenheid in Spanje, waaruit blijkt dat de provincie Las Palmas een groter deel van de vacatures (59,5%) genereert dan de provincie Santa Cruz de Tenerife (40,5%).
1539083885798k.jpg
De  Índice de Especialización Regional (Specialisering Index) plaatst de Canarische Eilanden tussen de drie deelstaten met een lagere score (-0,22). Dat wil zeggen dat hun sectorale specialisatie laag is en dat de in de regio gepubliceerde vacatures overeenkomen met diverse economische sectoren.

Per sector concentreert de hotel- en toerismesector het grootste aantal banen op de Canarische Eilanden (25,3%). Het wordt gevolgd door de detailhandel, die 18,6% samenbrengt. Daarachter verschijnen de dienstensector (5,2%),de gezondheidssector (5%), en de verzekeringssector (3,8%).

Per functionele gebieden blijft de handelssector het aanbod van werkgelegenheid leiden, hoewel het licht daalt (van 52,8% naar 51,1% in oktober 2018). Het wordt gevolgd door aankopen, logistiek en transport (10%), engineering en productie (6,8%), en technologie, informatietechnologie en telecommunicatie (6,4%).

De meest gevraagde banen op de Canarische Eilanden zijn: commercieel (7,4%), verzorging (6,7%), manager (3,6%), leraar (2,9%), en klantenservice-technicus (2, 3%).

NATIONALE GEGEVENS
Het aanbod van werkgelegenheid in Spanje is het afgelopen jaar met 13,1% gestegen, de hoogste stijging van de afgelopen tien jaar, en waarmee vijf opeenvolgende jaren groei zijn verbonden vanaf het keerpunt dat in 2013 werd geregistreerd. Tijdens de presentatie van de studie heeft de algemeen directeur van Infoempleo, Jorge Guelbenzu, erop gewezen,  dat deze toename het feit benadrukt dat de arbeidsmarkt verbetert en dat de groei van de Spaanse economie wordt geconsolideerd. "We hopen dat de Spaanse economie op alle gebieden wakker wordt en deze groei realiseert", benadrukte hij.

Per Deelstaat  zijn Madrid (26,4%), Catalonië (22,3%) en Baskenland (12,2%) goed voor zes van de tien vacatures die in Spanje zijn gepubliceerd (76,3%). Ze worden gevolgd door Andalusië, dat goed is voor 8,3% van de gepubliceerde aanbiedingen en "nog steeds blijft verliezen", en de Comunidad Valenciana, 7,1% van het Spaanse arbeidsaanbod zich voordoet..

Anderzijds wordt 23%  van de resterende vacatures verdeeld onder de andere 12 Deelstaten. De deelstaten met het laagste percentage banen zijn Cantabrië (1,5%), de Balearen (1,4%), Murcia (1,3%), Asturië (1%), La Rioja (0,9%), Extremadura (0,6%).

Volgens het rapport is een van de belangrijkste kenmerken die de regionale verdeling van de werkgelegenheid bepalen, het concentratieniveau. In feite is het afgelopen jaar de trend naar geografische concentratie van het aanbod rond deelstaten met een groter zakelijk en industrieel potentieel versterkt.

Per provincie benadrukt het rapport, dat in het afgelopen jaar bijna de helft van de uitgebrachte offertes betrekking had op een baan in Madrid, en Barcelona. In feite accumuleren beide provincies een percentage van 45,5% van de totale aanbiedingen.

De bouwvakken keren terug naar de werkaanbieding
Anderzijds benadrukt het rapport ook, dat meer dan de helft van de vacatures die het afgelopen jaar zijn gepubliceerd (56,4 %) in de dienstensector lag. Ook opmerkelijk zijn de industrie (26,5%) van het wereldwijde aanbod en de macrosector van informatie- en communicatietechnologieën (12,7%).

In de 21ste Editie van het rapport wordt ook benadrukt, dat de bouw terugkomt om werk te vinden, omdat het nu is gegaan van het genereren van 2,3% van de vacatures tot 3,7 % anoo oktober 2018.

Dit toont volgens Infoempleo en Adecco aan, dat de in de crisisjaren in de sector ontstane breuk ‘begint af te nemen, vooral met betrekking tot het aanbod van werkgelegenheid gegenereerd door de sector van woningbouw en nieuwe woningcreatie. Anderzijds vertonen openbare werken ‘nog steeds geen opleving’.

Bovendien wijst deze nieuwe editie van het onderzoek erop, dat universitair afgestudeerden nog steeds het meest geëist worden door bedrijven, vooral in het geval van bedrijfskunde en management, computer- en industriële ingenieurstechnieken, bedrijfskunde en rechten, handel en marketing.

Het benadrukt ook het feit, dat de werkgelegenheid gericht op beroepsopleiding het afgelopen jaar 'zeer positief' is geëvolueerd en praktisch die van universitair afgestudeerden heeft bereikt. In feite was 40% van het werkaanbod in Spanje gericht op kandidaten met deze opleiding.

Een van de vereisten om te overwegen is het feit van het beheersen van een vreemde taal, die het afgelopen jaar met 10 punten is gegroeid; professionele ervaring, die essentieel is in de meeste aanbiedingen (80,5%), waarvoor een gemiddelde van 3,3 jaar vereist was. In feite vroeg slechts 22% van de aanbiedingen niet om eerdere ervaring, terwijl bijna 20 % meer dan vijf jaar vroeg.

Leeftijd is een andere vereiste die het afgelopen jaar stabiel is gebleven in banen-aanbiedingen. Het is zelfs expliciet verzameld in bijna 26% van de aanbiedingen die in Spanje zijn gepubliceerd. De gevraagde gemiddelde leeftijd was 33 jaar.

46% contracteert meer werknemers

Het rapport benadrukt ook, dat zes van de tien bedrijven iemand ontslagen hebben van hun personeel in het afgelopen jaar. De belangrijkste redenen zijn de kostenverlaging (25,5 %) of de slechte prestaties van sommige werknemers (17%). Daarnaast zijn de afdelingen die onder deze vermindering vallen: commercieel en verkoop, administratie en algemene diensten, en klantenservice.

Voor het laatste kwartaal van 2018 en het begin van 2019 voorziet 46% van de bedrijven het inhuren van meer werknemers. Per sector, in een periode van twee jaar, zullen degenen die meer werknemers zullen vragen, commercieel en verkoop, technologie, engineering en productie en klantenservice, zijn.

Wat het salaris betreft, geeft het onderzoek aan dat de gemiddelde directe vergoeding voor nieuwe aanwervingen €25.053,= /bruto per jaar was, hoewel Guelbenzu heeft benadrukt dat in de lagere delen van de tabel de salarissen nog steeds ‘precair’ zijn. In deze lijn heeft hij erop aangedrongen dat de bedrijven en de overheden werken, “zodat de markt ophoudt onzeker te zijn."

Van zijn kant heeft de algemene secretaris van de Adecco-groep, Santiago Soler, de noodzaak benadrukt om het onderwijs aan te passen, zodat er een permanente vernieuwing en constante bijwerking is, omdat hij gelooft dat globalisering en technologische veranderingen iedereen zullen treffen. 
000logo-540.jpg


Vídeo:
De reactie van een toerist bij het zien
van een lange rij werklozen op Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA -  zaterdag 5 oktober 2018 - De hotelketen Silken, die  in september 2018 een hotel in de stad Las Palmas heeft geopend, organiseerde een sollicitatieprocedure van werklozen. De vraag is druk beantwoord. Het solliciteren viel samen met de week waarin de Día Mundial del Turismo (Wereldtoerisme Dag) werd gehouden.

Het hotel is eigendom van Amarsi Ajay Bhagvanji Pradhan en Sanjay Bhagvanjibhagvanji, eigenaren van een benzinepompstation in Vecindario, en een textielimportbedrijf in El Sebadal.
islas-canarias-empleo-kv7C--620x349abc.jpg
                                                                Video:
            https://www.facebook.com/7.Canarias/videos/303662600226606

Een Italiaanse toerist reageerde om een dergelijke lange rij in een toeristisch gebied te zien, ongeveer 1.000 mensen met een rechtvaardige zon en buiten. De toerist  noemt het ‘onfatsoenlijk’ wat op de eilanden door niemand is gekwalificeerd. Men heeft  geprobeerd tijdens de sollicitatieprocedure  in contact te komen met Silken om de redenen te kennen voor het gebruik van deze methode om menselijke hulpbronnen aan te trekken op Canarias, maar het was onmogelijk om contact te maken met wie dan ook.
000logo-515.jpg


Correos stemt in met
een nieuw aanbod van 1.959 banen

Het aanbod is goedgekeurd,
hoewel het selectieproces van het aanbod in 2016
eind 2017 nog niet is gestart

SPANJE - donderdag, 28 december 2017 -  Correos (de Spaanse Tante Post) heeft een nieuwe aanbieding van banen goedgekeurd voor uitbreiding van het personeelsbestand met 1.959 werknemers, van wie 1.869 postbodes en medewerkers voor postsorteercentra, en de overige 90 voor diverse leidende posities, of als probleem oplossers, zo hebben de Spaanse Postdienst en de vakbonden laten weten.

Dit is het derde banenaanbod dat het postbedrijf in de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) (Staatsbedrijf van Industriële Deelnemers) (zie: http://www.sepi.es) heeft opgenomen, sinds 2015, toen overheidsbedrijven na de crisis opnieuw in dienst kwamen.
In dat jaar keurde men een aanbod goed voor de opname van 1.606 werknemers, en in 2016 nog eens voor 2.443 werknemers.

                                                          logo_sepi.jpg

1280px-Correos_-_logosvg.png
cartero.jpg
                        Archieffoto: Een postbode tijdens het bezorgen van de post.
Echter, de realisering van deze selectieprocessen  heeft een grote  vertraging opgelopen  door het voltooien van de overeenkomstige onderzoeken en tests.

De omstandigheid doet zich voor, dat het aanbod van 2017 wordt goedgekeurd, terwijl het selectieproces dat overeenkomt met dat van 2016 - en enkele maanden nadat de werknemers die in het aanbod van 2015 zijn geselecteerd en in hun functie zijn opgenomen -  nog niet is geïntroduceerd.

De vacatures van Correos zijn gekaderd in de mate van vervanging van personeel, dat de Ley de Presupuestos Generales del Estado (Wet op de Rijksbegroting) toestaat, om te ondernemen voor overheidsbedrijven. In het geval van het postbedrijf is het echter 75% en niet 100% omdat het in twee van de afgelopen drie jaar verliezen heeft geleden.

Correos is een van de bedrijven met het grootste personeelsbestand in Spanje. Eind 2016 telde men  51.027 medewerkers, wat kan oplopen tot 57.000 in het geval men het hele personeelsbestand  aanmerking neemt; dit, door het toevoegen van hun verschillende dochterondernemingen.

Onderzoek plegen
Vanaf nu moet Correos de specifieke basissen van de 2016 sollicitatie-oproep nog lanceren, de grootste van allemaal, gezien het feit dat het 2.435 arbeidsplaatsen heeft. Dat wil zeggen, Correos  moet de posities die het zoekt - de verdeling ervan per provincie, en de eisen die door de belanghebbende partijen worden gevraagd - specificeren, om vervolgens de verplichte onderzoeken te houden.

In het geval van de nieuwe sollicitatieprocedure - die welke op donderdag  28 december 2017 is goedgekeurd en die correspondeert met 2017 - gaat  het om 1.869 vacatures die bestemd zijn om de operationele posities te dekken.
ccootwitter.jpg CSIF-CN-LETRA.jpg
De vakbond CCOO heeft in een verklaring laten weten,  zoals al eerder is gedaan in eerdere oproepen, dat men  zal vragen dat het grootste aantal aangeboden arbeidsplaatsen voltijds is.
Anderzijds beschouwt
de onafhankelijke ambtenarenvakbond Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) het aanbod, "al naar gelang de behoeften van de verschillende werkcentra, en de noodzaak om een personeelsbestand te verjongen dat momenteel een gemiddelde leeftijd van 48 jaar heeft".

Correos keurt een nieuwe aanbieding van arbeidsplaatsen goed terwijl men wordt ondergedompeld in hun digitale omvormingsbeleid, waarmee het de betreffende logistiek leider van de internet-handel wil worden om de val van het bezorgen van  traditionele poststukken te voorkomen.
0000Islas-canariaslogo-kopie-1057.jpg


De Canarische Regering investeert 7,2 miljoen euro in beroepsopleiding voor jongere werklozen

Deze projecten zijn speciaal gericht op jongeren
die deelnemen aan het
Sistema Nacional de Garantía Juvenil
 
(Nationale Jongeren Garantiesysteem)
dat wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds
via het Initiatief Jongeren werkgelegenheid

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 15 december 2017 - Het Ministerie van Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, en Volkshuisvesting, van de Canarische Regering zal, in samenwerking met de Cabildos (Eilandbesturen) €7.283.031,72 investeren in projecten die werkgelegenheid creëren en die opleiding moeten bevatten voor deelnemende werknemers - primair bestemd voor jongeren.

Deze projecten zijn speciaal gericht op jongeren die deelnemen aan het Sistema Nacional de Garantía Juvenil   (Nationale Jongeren Garantiesysteem) dat wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds via het Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) (Initiatief Jongeren-werkgelegenheid).
index-57.jpg

Een nota van het Consejería de Empleo (Ministerie van Werkgelegenheid) geeft aan, dat deze projecten het contracteren van 1.123 werkende leerlingen mogelijk zal maken, die geen basisopleiding hebben gevolgd, van wie er 887 moeten worden ingeschreven in het jeugdgarantiestelsel.
Bovendien zullen met de projecten nog eens 273 werklozen aangesteld worden als leraren, coördinatoren van de beroepspraktijk, en overheids personeel.

De minister van Werkgelegenheid, Cristina Valido, bevestigt in de notitie, dat deze programma's een belangrijke inzet zijn voor jonge mensen op de Canarische Eilanden die geen basisopleiding, geen kwalificatie, en weinig mogelijkheden hebben, tot toegang op de arbeidsmarkt.

Dit zijn projecten waarbij opleiding wordt gecombineerd  die onbetaald en verplicht 40% van de dag vertegenwoordigt,  en de resterende 60% bestemd is voor het uitoefenen van een baan waarmee de deelnemers ervaring opdoen als echte beroepskracht, door het ondertekenen van een leer-arbeidscontract.

De subsidie die de Canarische Regering toekent, dekt de salaris- en sociale zekerheidskosten van de jongeren die zijn geregistreerd als jeugdgarantie, en de projecten worden op een unieke manier aangepast aan elk eilandgebied, aan de behoeften van de bevolking die op zoek is naar werk, en aan de vraag van de arbeidsmarkt op elk eiland.

De nota voegt eraan toe, dat de tewerkstellingsplannen ook opleidingsplannen in basisvaardigheden omvatten om jongeren te helpen een bachelor-diploma in ESO of gelijkwaardig te behalen, of de nodige vaardigheden verwerven om toegang te krijgen tot getuigschriften van vakkundigheid.

De jonge deelnemers moeten geregistreerd zijn als werkloze bij de SCE, en niet hebben gewerkt, en geen educatieve, of trainingsacties hebben ontvangen op de natuurlijke dag voorafgaand aan het moment van ontvangst van de actie.

Anderzijds worden docenten en overheidspersoneel ingehuurd om de projecten te beheren, die moeten geregistreerd als werkzoekenden bij de SCE-kantoren en bij voorkeur ouder zijn dan 45 jaar, langdurig werkloos en ingezetenen van de Deelstaat Canarias.

Volgens het Ministerie zal de groep werkloze vrouwen bij voorkeur aandacht krijgen, door hen een minimum aanwervingsquotum van 50 % te garanderen.
0000Islas-canariaslogo-kopie-953.jpg


De toeristische rijkdom staat in tegenstelling
tot de salariëring

Canarias ontving in 2016 bijna 15 miljoen toeristen

CANARISCHE EILANDEN -  woensdag 15 november 2017 - De groei van het toerisme in dit decennium is ongekend. In 2016 bereikten de Canarische accommodaties een omzet van 3.900 miljoen euro, 66% meer dan in 2010. In deze zes jaar zijn de salarissen in de hotelsector veel minder gestegen, ongeveer 5% en de hotelbezettingsgraad was 16,6% hoger.

De buitengewone toeristische voorspoed die Canarias heeft ervaren, heeft zich vertaald in meer werkgelegenheid en betere salarissen, maar de herverdeling van welvaart is zeer ongelijk. En de arbeiders kregen het kleinste deel.

hotelpersoneel-50217933.jpghotelpersoneel-49431189.jpg

In 2016 telde  de Archipel 58.754 werknemers, dat wil zeggen 8.355 meer dan in 2010, met een toegenomen bezettingsgraad in hotels en appartementen van 16,6%.

En in dezelfde periode hebben de toeristencentra van de eilanden hun omzet met 66% verhoogd, van de 2,333 miljard euro die in 2010 werd behaald, tot de 3,877 miljard die in 2016 werd bereikt, volgens gegevens van de Canarische Regering.

Een hotel zet gemiddeld €100.000,= om per 1,8 werknemers.

Concreet zijn de opbrengsten per beschikbare hotelkamer met 65% gestegen tot gemiddeld €75,32.

aruba-sharon-willemarck-10-728.jpg
puzzel_07.png

ebdf4eede00a3aaddfe910157af8b8d6.jpg 21receptie.jpgMaar hoe is het aandeel werknemers toegenomen in vergelijking met dat van toeristen die op de Canarias verbleven?
In 2016 waren er 14,2 banen per 100 accommodatieplaatsen, 21% meer dan die geregistreerd werden in 2010, volgens de Istac-gegevens.
Het valt daarom niet te ontkennen dat de verhouding van werknemers is toegenomen. Maar deze toename van het personeel in verhouding tot de toename van de vakantievraag is veel gematigder: Het aantal werknemers is in deze zes jaar met 9% toegenomen, tot gemiddeld 6,41 werknemers per 1.000 overnachtingen.
Deze groei van de werkgelegenheid in verhouding tot de toename van klanten heeft de winstgevendheid van bedrijven in dit decennium verstevigd.

De hotels en appartementen hadden gemiddeld slechts 1,8 werknemers nodig om €10.000,= aan logiesomzet te genereren in 2016, toen de Canarische Eilanden 15 miljoen toeristen telden.
In 2010 waren 2,6 werknemers nodig om deze omzet te bereiken, wat betekent dat om €10.000;=  logiesomzet te bereiken in 2016, het aantal werknemers in zes jaar tijd met 30% is verminderd.

Bovendien blijft de groei van de salarissen overeengekomen tussen werkgevers en vakbonden ver beneden die van de omzet. In de provincie Las Palmas zijn de salarissen in de horeca tussen 2010 en 2016 met 4,85% gestegen. In deze provincie hebben in 2016 en de accommodaties in 65,6% meer omgezet dan zes jaar geleden. In de provincie Santa Cruz de Tenerife is de ontwikkeling vergelijkbaar: De salarissen zijn met ongeveer 5% gegroeid en de logiesomzet met 67%.

Tegelijkertijd is het aanbod van de logiesaccommodatie stabiel gebleven, zodat de omzet nagenoeg onder dezelfde exploitanten is verdeeld: In 2016 telden Canarische hotels en appartementen 429.531 hotelbedden, 2,7% meer dan in 2010.
0000Islas-canariaslogo-kopie-685.jpg


Clavijo schat in, dat er in 2018
tussen de 18.000 en 20.000 banen
zullen worden gecreëerd

De president verdedigt de structurele hervormingen die door de Canarische Regering zijn en worden doorgevoerd om kwalitatief goede banen te genereren;
 hij heeft dit gedaan tijdens de Encuentro de Líderes (Bijeenkomst van Leiders) georganiseerd door Prisa Radio en de Prensa Ibérica-redactie

CANARISCHE EILANDEN – vrijdag 10 november 2017 - De president van de Canarische Regering, Fernando Clavijo, schat in, dat er in 2018 tussen de 18.000 en 20.000 nieuwe banen zullen worden gegenereerd als gevolg van de groei van de Canarische economie, met een toename van 3,3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

In het Gabinete Literario, in Las Palmas de Gran Canaria, heeft Clavijo op vrijdag 10 november 2017 tijdens de Encuentro de Líderes (Bijeenkomst van Leiders), georganiseerd door Prisa Radio en de Prensa Ibérica-redactie, een voordracht  gehouden met als titel: ‘Hacia una Canarias más justa; redistribución de la riqueza a través del empleo y de política fiscal’  (Naar een eerlijker Canarias; herverdeling van welvaart door werkgelegenheidsbeleid  en fiscaal beleid).
jparez-curbelo-18_g.jpg jparez-curbelo-17_g.jpg

doqypzxxcaey1f3-2_g.jpg

jperez-curbelo-15958002.jpg

                                                                 VIDEO:

http://videos-cdn.laprovincia.es/multimedia/videos/2017/11/10/132194/foro-provincia-opinion-tenerife-fernando-clavijo-hacia-canarias-justa-1_p.mp4

jparez-curbelo-40_g.jpg

jparez-curbelo-37_g.jpg
jparez-curbelo-25_g.jpg
Voor de talrijke aanwezigen  heeft de president de acties uiteengezet die de Canarische Regering  heeft ondernomen om de  armoede terug te draaien, dat was toen zijn Regering  in juli 2015 tot de uitvoerende macht overging,  met een crisis die leidde tot het verloren gaan van 20% van de werkgelegenheid, waarbij 180.000 banen verloren zijn gegaan en het aantal gezinnen met sociale uitsluiting is toegenomen.

jparez-curbelo-19_g.jpg jparez-curbelo-20_g.jpg
jparez-curbelo-21_g.jpg jparez-curbelo-22_g.jpg
jparez-curbelo-23_g.jpg jparez-curbelo-24_g.jpg

jparez-curbelo-26_g.jpg jparez-curbelo-27_g.jpg
jparez-curbelo-36_g.jpg jparez-curbelo-34_g.jpg

jparez-curbelo-28_g.jpg jparez-curbelo-29_g.jpg

 jparez-curbelo-30_g-1.jpg jparez-curbelo-32_g.jpg
"Wat duidelijk en onbetwistbaar is, is dat we met problemen aan de crisis kwamen en dat we veel erger achterbleven", heeft Clavijo gezegd, nadat hij een diagnose stelde van de gegevens van 2008 tot 2016. Daarom heeft de Regering erop aangedrongen om ‘dingen anders te doen’ en ‘in te zetten op’ structurele hervormingen die de concentratie van rijkdom trachten te verminderen, en die hebben geleid tot de uitgebreide  Deeltsaatbegroting-2018, welke de grootste is in de geschiedenis van de Canarische Eilanden.

Het eerste wat de Regering Clavijo gedaan heeft voor het herstellen van de economische stimulans, was te proberen de financiering van de Deelstaat te verbeteren door de betrekkingen met de Spaanse Regering te hervatten, waarmee men in 2015 de betaling van de opgeheven Impuesto, van jaarlijks 160 miljoen euro, heeft  hersteld; en met hen die het Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) (Fonds voor Ontwikkeling van de Canarische Eilanden Ontwikkelingsfonds) hebben opgericht.
jparez-curbelo-38_g.jpg
jparez-curbelo-39_g.jpgClavijo beschouwt het als een andere geweldige prestatie, dat dankzij de parlementaire rekenkunde en de waarde van de stemming van Coalición Canaria (CC) in het  Congres voor de inhuldiging van Mariano Rajoy heeft gezorgd in ruil voor de Canarische agenda, het scheiden van het REF (Belastingstelsel) van het deelstaat- financieringssysteem dat een economische injectie veronderstelt in de 2018 budgetten van 416 miljoen euro. Met al deze extra middelen is men  er in geslaagd  de eerste begroting te realiseren  sinds de crisis met een verbetering van de financiering van de overheidsdiensten en een toename van investeringen, onder andere kwesties.

jparez-curbelo-33_g.jpg
jparez-curbelo-35_g.jpg jparez-curbelo-31_g.jpg
De president heeft  ook het in werking stellen geprezen van de Ley del Suelo, die investeringen -welke geblokkeerd zijn door de administratieve kluwen bij de planning van het landgebruik - stroomlijnen, evenals de goedkeuring van het REF (Belastingstelsel), en de verbeteringen in de verbinding met de toeristische sector en de primaire sector, zoals structurele hervormingen, "gericht op het genereren van hoogwaardige werkgelegenheid".

Volgens Clavijo heeft het beleid van zijn Regering een klimaat gecreëerd van ernst en vertrouwen in particuliere investeringen, dat kan worden gebruikt als een knooppunt om een sprong naar Afrika te maken. "We moesten aantonen dat de Deelstaat rigoureus werd beheerd, zodat de toezeggingen en diensten in de loop van de tijd duurzaam waren en niet omslachtig," zei hij.

Deze maatregelen zijn al in 2017 vastgesteld, heeft Clavijo gezegd, waar de helft van de banen die de crisis heeft gekost, is hersteld en de werkloosheid is gedaald; de belastinging met 17% is gestegen, en de financiering is verbeterd, met wat de begroting van 2018 zal afsluiten - zoals in 2017 -met een overschot.

jparez-curbelo-14_g.jpg jparez-curbelo-11_g.jpg
jparez-curbelo-5_g.jpg
Clavijo heeft het beleid verdedigd dat kan worden gevoerd om het werkloosheidspercentage en sociale uitsluiting te verminderen, met maatregelen zoals werkgelegenheidsplannen en het verstrekken van  belastingvoordelen voor gezinnen ern zelfstandigen die worden weerspiegeld in de budgetten van 2018, evenals plannen voor sociale gezondheid en investeringen in de gezondheidszorg en in het onderwijs.

Bovendien heeft Clavijo  ontkend,  dat er een onevenwichtigheid is in de investering ten gunste van Tenerife, omdat men  "slechts de foto van een film ziet" en men het per sector moet analyseren waar de investering is. Hij verdedigde dat de middelen zijn toegewezen aan de infrastructuren die echt nodig zijn op elk eiland, en heeft erop gewezen dat bijvoorbeeld met de afrekening van 2017 de investering gunstig zal zijn voor Gran Canaria, maar dit komt omdat de eerste fase is voltooid van de weg van La Aldea naar Agaete.

De Encuentro de Líderes (Meeting of Leaders - Leidersontmoeting) is gesponsord door Astican, Satocan, RIU, Hospitales San Roque, Heineken, en Grupo Ralons.

000islas-canariaslogo-674.jpg


Het Cabildo (Eilandbestuur)
biedt tot 8.500,= subsidie
voor het contracteren van vrouwen

GRAN CANARIA - zondag 29 oktober 2017 - Het Cabildo (Eilandbestuur) zal in het laatste kwartaal van 2017 tot €8.500,= subsidie verlenen, of minimaal €2.000,= al naar gelang het soort contract, de contrastduur, en  de begunstigde, voor het contracteren van werklozen die moeilijk toegankelijk zijn tot de arbeidsmarkt. Langdurig werklozen, vouwen,  ouder dan 45 jaar en jonger dan 25, zijn de gezochte profielen.

Men de drie miljoen euro die het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria  in 2017 heeft toegewezen ter aanmoediging van  het contracteren van moeilijk toegankelijke werklozen, kan men tussen 6 en 12 maanden, tussen de 353 en 12.500 personen helpen, tenminste, dat is het bedrag dat de Fdcan (Vereniging Canarische Gemeenten) inzet voor dit doel.
image_content_2508950_20171029104043.jpg
        Eilandbestuur van Gran Canaria: Gilberto Díaz eilandminister van Werkgelegenheid,
                      en achter hem zit Pedro Justo, de eilandminister van Financiën.
Dit bedrag verdeeld men met een  minimale subsidie die €2000,= bedraagt voor opleidingscontracten, en maximaal €8.500,= voor een vast arbeidscontract aan werklozen die behoren tot een van deze drie groepen, dat wil zeggen, vrouwen ouder van 45 jaar en langdurig werkloos, met een minimale subsidie, dat is €2.000 ,= voor opleidingscontracten, en het maximum van €8.500,= voor een vast contract .
Et is 2,5 miljoen euro gereserveerd  voor bedrijven, en een half miljoen euro is gereserveerd voor nutsbedrijven.

De begunstigden van deze aanmoedigingen moeten  resident zijn op Gran Canaria tenminste zes maanden  voorafgaand aan de datum van het contract ,en moeten eenzelfde periode, onafgebroken, ingeschreven staan als werkzoekende. Bovendien mag men geen werkverhouding hebben met hetzelfde bedrijf, ondernemer, of nutsbedrijf, gedurende die periode.

Men wordt als langdurig werkloos beschouwd als men gedurende minimaal 360 dagen staat ingeschreven als werkzoekende  gedurende de 540 aan het contract voorafgaande dagen.

De contracten kan men te allen tijde in het laatste kwartaal van 2017 aangaan, van 1 september tot en met 31 december. De einddatum voor het indienen van de subsidieaanvragen wordt echter verlengd tot 15 januari 2018 en zolang er een begrotingstermijn is. De contracten moeten van  ononderbroken duur en in vol tijd zijn. De onbepaalde arbeidscontracten en de opleidingscontracten  (in de praktijken een vak leren) zullen minstens 12 maanden zijn, en de tijdelijke arbeidscontracten niet minder dan zes maanden.

Voor de kosten
De subsidies van het Cabildo (Eilandbestuur) zullen worden gebruikt voor de salariskosten en afdracht Sociale Zekerheid die afkomstig zijn van het arbeidscontract voor de eerste zes maanden, ook al is het arbeidscontract langer.
0000Islas-canariaslogo-kopie-558.jpg


Het ontbreekt aan bouwvakkers op Canarias
om de behoefte in de bouw te dekken

Het gebrek aan opleiding tijdens de crisis
en de omzetting van veel bouwvakkers naar andere sectoren heeft geleid tot een vacuüm in het aanbod  aan vakmensen

CANARISCHE EILANDEN - maandag 23 oktober 2017 - De bouwsector op de Canarische eilanden heeft te kampen op een probleem dat zich het nooit heeft kunnen voorstellen: Het gebrek aan gekwalificeerd personeel. De 145.000 medewerkers in 2007 zijn verdwenen met de crisis. Sommigen zijn  van sector veranderd, anderen zijn gepensioneerd en een grote meerderheid is naar elders vertrokken. Bouwvakbedrijven vinden geen personeel met het profiel dat ze eisen.

De bouwvaksector is begonnen met groeien op de Canarische Eilanden en begint op progressieve wijze bouwvakkers te werven. Momenteel werken 46.300 werknemers na het toenmen in het afgelopen jaar met bijna 8.000 mensen (20%) en naar verwachting zal het groeitempo aanhouden. Bedrijven en projectontwikkelaar vinden echter geen gekwalificeerd personeel dat past bij het profiel dat zij zoeken.
image_content_2467546_20171021185801.jpg
Er zijn 12.000 werkloze bouwvakkers, maar ze voldoen niet aan de eisen die bedrijven vragen, onder wie degenen die een Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) hebben (de beroepskaart ter voorkoming van beroepsrisico's), zij die veelzijdig zijn (en o.a. andere vakkennis hebben, zoals het hanteren van machines) en die een rijbewijs hebben.

Het tekort aan bouwvakkers bedraagt ongeveer 1.500, hoewel het cijfer stijgt als men rekening houdt met de aanverwante bedrijven. Alleen al bij de Asociación De Empresarios De Construcción (AECP) (Vereniging van Bouwvakondernemers) heeft men momenteel 500 werknemers nodig zegt de voorzitter, Maria de la Salud Gil. Het gebrek aan personeel richt zich op metselaars  (het meest gevraagd), projectmanagers en leidinggevenden , en gespecialiseerde vakmensen in elektrische installaties en sanitair, gevolgd door houtbewerking, met name deuren, ramen, en schilderwerk.

Volgens Salud Gil beschikken de meeste werklozen die werk in de sector zoeken, niet over de  vereiste benodigdheden,  omdat ze het beroep niet op basis van ervaring hebben geleerd en velen gebrek  hebben aan basale en algehele  kennis, vooral in de bouw.

De voorzitter van de AECP wijt deze situatie aan het tekort aan opleiding die tijdens de crisis aan de bouwvakkers is gegeven. "We hebben gezegd dat dit een fout was, dat toen we mensen moesten trainen dat tijdens de  crisis moest zijn omdat de bouw zou terugkeren, maar men negeerde ons. De prioriteit van de opleiding in de sector werd in onderaan de rij van alles anders geplaatst en vandaag de dag hebben we geen geschoolde arbeidskrachten. Men het het toen moeten doen, maar we werden niet gehoord," klaagt Gil, die ervan overtuigd is dat deze situatie opgelost zal worden.

f91uhl8l1yx54yq19rx0bendd9rnj6lz1476886921815-medium.jpg                         De voorzitter van de AECP, Maria de la Salud Gil. zie:

http://canariasenhora.com/#!/los-canarios-que-estamos-con-la-nueva-ley-del-suelo-somos-mayoria

Bouwvakbedrijven weigeren projecten aan te nemen omdat ze de bouwtermijnen niet kunnen nakomen
Het gebrek aan bouwvakkers voor de bouwwerken, in het bijzonder van nieuwbouw en herstelwerkzaamheden, veroorzaakt spanningen en problemen bij de bedrijven. Gezien de moeilijkheid om werknemers te vinden, hebben sommige van hen geweigerd zich te onderwerpen aan bouwprojecten uit angst om de deadlines niet na te kunnen komen, aldus de AECP voorzitter, Maria de la Salud Gil. "Deze week is dat voorgevallen met een bouwer op Fuerteventura. Hij was van plan om te bieden op een werk van meer dan 80 miljoen euro en kon dat niet doen omdat hij de deadline niet kan nakomen omdat niet voldoende werknemers heeft, "zegt Gil. Zoals ze verklaart, heeft deze zakenman geprobeerd mensen van het Península ( Schiereiland = het vasteland van Spanje)  te  halen, maar hij heeft ervan afgezien  omdat er door de druk van de vakantiewoningverhuur geen huisvesting op dit eiland is om ze onder te brengen.
0000Islas-canariaslogo-kopie-485.jpg


Maspalomas krijgt er
een nieuwe groenstrook bij van 4.300 m²

15 leerlingen van het project ‘+Verde’ voor opleiding ter opname in de arbeidsmarkt, wat wordt gesteund door de Servicio Canario de Empleo (het Canarische Arbeidsbureau) werken in het laaggelegen gedeelte van Sonnenland

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - woensdag 13 september 2017 - De gemeente San Bartolomé de Tirajana krijgt er in september 2017 een nieuwe stedelijke groenstrook bij van bijna 4.300 m², in het laaggelegen gedeelte van Sonnenland, in het bijzonder op de afgelegen half rotonde, gelegen tussen het benzinestation van de kruising Faro de Maspalomas en de parkeerplaats die de vorige gemeenteraad gebouwd heeft, aangelegd in de Calle  César Manrique

Deze actie van milieuherstel en landschap verfraaiing van de openbare ruimte wordt uitgevoerd en geregisseerd door het gemeentelijke Departement  Parque y Jardines (Groenvoorziening)  van de Gemeente  San Bartolomé de Tirajana park en wordt rechtstreeks uitgevoerd door 15 van de ruim 30 studenten die sinds eind  2016 deelnemen aan het project '+ Verde' de beroepsopleiding en omscholing voor opname in de arbeidsmarkt.
img_42261.jpg
Het project is gesubsidieerd met €243.918,24 van het genoemde Programa de Formación en Alternancia con el Empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE) en van het Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) (Spaanse Ministerie van Werkgelegenheid).
Uiteindelijk zal op 13 december 2017 dit project worden voltooid,  de  studenten uit de gehele  gemeente hebben ongeveer 1.760 uur theoretische kennis en  praktische training bijgebracht gekregen,  om het beroepscertificaat te verkrijgen voor installatie en het onderhoud van tuinen en groengebieden.
0000Islas-canariaslogo-kopie-229.jpg


Canarias kan rekenen op 42 miljoen euro voor werkgelegenheid

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag  2 september 2017 - De Spaanse Staat heeft de formaliteiten voor het ondertekenen van de overeenkomst geformuleerd welke de ontwikkeling en uitvoering van het Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) 2017 (Algehele Plan voor de Werkgelegenheid van de Canarische Eilanden)  zal reguleren, met goedkeuring in de Ministerraad. Aan het PIEC zal een injectie van 42 miljoen euro worden toegevoegd, 21 miljoen euro uit Staatsfondsen, en de overige 21 miljoen euro uit Europese fondsen, voor programma's gericht op het verbeteren van de werkgelegenheid voor burgers die op de eilanden verblijven.

De directeur van de Servicio Canario de Empleo (SCE) (het  Canarische Arbeidsbureau),Sergio Alonso, is van oordeel  “dat met deze overeenkomst de Spaanse Staat erkent, dat de Canarische eilanden meer moeite hebben om werkgelegenheid  te genereren," en benadrukt, “dat de toevoeging aan het PIEC 2017 een grote inspanning met zich mee zal brengen van de Canarische Regering ter compensatie van de vertraging in de goedkeuring van het plan, maar voor de Archipel de mogelijkheid opent van een genormaliseerd PIEC 2018."

empleo.jpgNa de ondertekening van de overeenkomst moet de Servicio Canario de Empleo (SCE)(het Canarische Arbeidsbureau) alle acties van de staatsfondsen voor het einde van dit boekjaar nakomen, hoewel - zoals is onderhandeld met de Spaanse Staat, met het Ministerie onder leiding van  Cristina Valido - maatregelen kunnen worden genomen om ook in de loop van 2018 in praktijk gebracht te kunnen worden. Wat de investering van 21 miljoen euro in Europese fondsen betreft, moet de SCE (het Canarisch Arbeidsbureau) alle operationele programma's herzien die in hetzelfde jaar door de Europese Commissie moeten worden goedgekeurd.

Het budget dat in de Ley de Presupuestos del Estado (Begrotingswet van de Staat) is goedgekeurd, bedraagt 42 miljoen euro, waarvan 21 miljoen uit staatsfondsen zullen komen, en de overige 21 miljoen uit het budget voor uitbreiding  de operationele programma's op de Canarische eilanden, komen uit zowel het Europees Sociaal Fonds, als uit het Jeugdgarantie-fonds.

Het Plan Integral de Empleo de Canarias, PIEC 2017 (Algehele Werkgelegenheid plan voor de Canarische eilanden)  , is gerechtvaardigd in de overeenkomst door een reeks natuurlijke nadelen zoals insulariteit, grote afstand, en isolatie, schaarste aan natuurlijke hulpbronnen, orografie, verminderde oppervlakte, en milieuproblemen; die extra kosten opleveren, waarvan het bestaan en combinatie, de economische ontwikkeling ernstig belemmert en het genereren en onderhouden  van de werkgelegenheid beïnvloedt.

De belangrijkste doelstellingen van het PIEC zijn de werkgelegenheid voor werklozen te bevorderen en de werkgelegenheid te verbeteren, gelijke toegang tot de arbeidsmarkt te verschaffen tussen mannen en vrouwen, en de meest kwetsbare groepen te bevorderen; de inzetbaarheid van jeugdactiviteiten te activeren en te verbeteren; het bevorderen van een opleidingsaanbod voor de behoeften van de arbeidsmarkt; de kwaliteit en stabiliteit van de werkgelegenheid te vergroten; de arbeidsmobiliteit van werknemers te bevorderen, en ondernemersgeest en ondernemerschap te ondersteunen.
0000Islas-canariaslogo-kopie-141.jpg


€6.500,= subsidie
voor het contracteren van langdurig werklozen

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 22 augustus 2017 - Het Ministerie van Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, en Volkshuisvesting, van de Canarische Regering, heeft deze aanvraag voor subsidie gepubliceerd en nodigt daarmee bedrijven uit om personen in dienst te nemen die langer dan een jaar werkloos zijn, zo heeft men meegedeeld in een communiqué.

Het Boletín Oficial de Canarias (BOC) (de Canarische Staatscourant) heeft op dinsdag 22 augustus 2017 de  subsidieregeling gepubliceerd die gaat van €2.500,= voor tijdelijke arbeid contracten;  tot €6.500,= voor vaste arbeidscontracten voor werknemers ouder dan 45 jaar, die meer dan anderhalf jaar werkloos zijn.
Zie: http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/161).

image_content_2200104_20170822131405.jpg                                                          Minister Cristina Valido.
Minister Cristina Valido heeft aangegeven, dat het doel van  deze subsidieregeling  is, dat degenen die langer zijn losgekoppeld van de arbeidsmarkt, meer kans op een contract krijgen door bedrijven te stimuleren - als deze persoon ouder is dan 45 jaar - een arbeidscontract voor onbepaalde duur aan te bieden.

“Het is een groep met veel moeilijkheden, die het risico loopt op sociale uitsluiting, waardoor hun opname in de arbeidsmarkt een doel op zich is, inclusief het herstel van de  Canarische economie,” zo heeft de minister toegevoegd.

Zoals is vastgelegd in de regels die zullen gelden  tot 2020, zullen bedrijven subsidies ontvangen  van €2.500,= voor een voltijdse, tijdelijke arbeidsovereenkomst, met een minimum-duur van 6 maanden; waarbij de subsidie wordt verhoogd met €500 ,= voor elke zes maanden, tot maximaal €4.500,=

Als het vaste arbeidscontracten zijn, is de subsidie  €5.500,= en in het geval de werknemer ouder is dan 45 jaar, wordt de subsidie verhoogd met nog eens €1.000,=

Personen die minimaal 360 dagen staan ingeschreven als zijnde werkloos, in een periode van 540 dagen voorafgaande aan het arbeidscontract, worden beschouwd als langdurig werkloze.

Volgens de laatste werkloosheidscijfers van  juli 2017, zijn in totaal 103.217 mensen langdurig werkloos, die ongeveer de helft van het totale aantal personen zonder werk vertegenwoordigen.

Tijdens de subsidie-aanvraagperiode kunnen geïnteresseerde bedrijven de aanvraag indienen met de verbintenis van contracten, zodat het contract is geëvalueerd en geformaliseerd, wordt de subsidie toegekend.

Personen die langdurig werkloos zijn en geïnteresseerd in deelname aan dit programma, kunnen vóór de ondertekening van het contract,  deze subsidieregeling aanvragen  bij het elektronische hoofdkantoor van  de  SCE (Canarische Sociale Dienst) , of bij de kantoren van de   arbeidsbureaus van de SCE.
0000Islas-canariaslogo-kopie-58.jpg


Bijna 90% van de Spaanse jongeren heeft moeilijkheden in het vinden van een baan

Ze noemen als nadelen: instabiliteit, of hoge vraag naar arbeid flexibiliteit als voorwaarde

Wat kunnen jongeren studeren?

SPANJE -  zaterdag 12 augustus 2017 -  88% van  de Spaanse jongeren heeft moeilijkheden om een baan te vinden, omdat men weinig werkervaring  heeft (89 %), omdat ze niet voldoen aan de eisen (4%), vanwege instabiliteit (4%), of vanwege de grote voorwaarden van arbeid flexibiliteit (3%).

Dit kan men afleiden uit een peiling welke gehouden is ter gelegenheid van de Internationale Jongeren Dag, via o.a. de internetpagina www.trabajando.com, waaraan ruim 1.000 Spanjaarden hebben deelgenomen, de meerderheid in de leeftijdsgroep van 23 tot 30-jarigen, om te weten hoe de jongeren tegen de arbeidsmarkt aankijken.
jovenes.jpg
                                 Jongeren die deelnemen aan een sollicitatie procedure.
Wat betreft de waarden die de jongere generaties bij kunnen dragen aan de bedrijven, denkt 42% van de ondervraagden, dat ze ‘creativiteit, innovatie en hoge motivatie’ kunnen bieden (33%), goede beschikbaarheid (13 procent), en geactualiseerde kennis (8%).

Over de relatie tussen het prestige van een school, of universiteit, en het gemak om een baan te krijgen, is 50 procent van de ondervraagden  van mening, “dat een goede hogeschool, of universiteit, zorgt voor meer kansen op werk;" terwijl 46 procent zegt, “dat deze  invloeden weinig, of niets zeggen;" en 4%  zegt, “dat jonge mensen die afkomstig zijn uit goede scholen, beter zijn in het werk.”

Een andere enquête, die gehouden is door het Observatorio de Innovación en el Empleo (OIE) van Adecco,  geeft weer dat acht van elke tien jonge studenten jonger dan 25 jaar:  De zomer wil benutten om te werken, tegenover hen die de voorkeur geven aan het leren van  talen, reizen, of het genieten van de liefhebberijen.

60% van de ondervraagden bevestigt, dat de reden om te werken in  de zomer, het verkrijgen van werkervaring is, en wat extra geld te verdienen.

images-40.png

300.jpg

Werk van tijdelijke aard
Uitbreiden van de werkervaring, de arbeidsmarkt kennen,  en het geleerde in praktijk brengen, zijn de voornaamste voordelen voor jongeren die werken in juli, augustus en september, in de meeste gevallen in tijdelijke banen, en - in sommige gevallen - zonder financiële vergoeding,. aldus de IMF Business School.

De Unión por el Mediterráneo (Unie voor het Middellandse Zee-gebied) sluit zich aan bij deze conclusie, die in 2017 de leuze ‘Jeugd vredesopbouw’ heeft, en de dringende noodzaak benadrukt om de vaardigheden van jongeren te verbeteren, om de sociaaleconomische ontwikkeling en stabiliteit te bevorderen aan beide zijden van de Middellandse Zee.

20_Marijke_vakantiewerk_1.jpg NIB-GELD2.pngDeze intergouvernementele instantie, gevormd door 43 landen, steunt 15 projecten van regionale samenwerking gericht op ruim 100.000 jongeren in de regio, om bij te dragen aan hun beroepsopleiding, inzetbaarheid, mobiliteit, en maatschappelijke betrokkenheid.

Misiones Salesianas (Salesiaanse Missies) dringt er bij internationale organisaties en overheden op aan,  te investeren in onderwijs, omdat het wordt beschouwd als het beste instrument voor verandering, en individuele en maatschappelijke ontwikkeling.

Deze organisatie ondersteunt jonge mensen met alfabetiserings-centra, centra voor  secundair onderwijs, technische opleiding, hoger onderwijs, agrarische scholen, ambachtelijke werkplaatsen en universiteiten, in meer dan 130 landen op vijf Continenten.
0000AAAAIslas-canariaslogo-193.jpg


Jongeren die niet studeren en niet werken,
ontvangen €430,= euro per maand
van de Spaanse Regering

SPANJE - Spanje telt veel ninis, dat zijn jongeren die ‘ni estudiar y ni trabajar’ =  ‘niet studeren en niet werken’.  De Spaanse Regering heeft nu aangekondigd dat er een plan klaarligt om deze jongeren aan het werk te krijgen door hen €430,= per maand te gaan doen toekomen; als ze wel het  daartoe vereiste contract ondertekenen waarin staat, dat ze aan scholing doen en hun wil tonen, om iets te leren om zo te gaan werken.

Volgens de minister van Werkgelegenheid, Fátima Báñez, kan dit plan meteen in werking treden, al moeten er nog wel wat details uitgewerkt worden:(zie:
http://www.20minutos.es/noticia/3065548/0/gobierno-ayuda-mensual-jovenes-practicas)
Uiteraard krijgt de Spaanse jeugd niet zomaar geld om niets te doen en staat daar wel wat tegenover. Het kan echter wel een stimulans zijn, om deze moeilijke groep binnen de Spaanse gemeenschap weer actief te krijgen.
fatima-banez-mjg.jpg nini.jpg

Zo dienen deze jongeren ingeschreven te staan in het Sistema Nacional de Garantia Juvenil; een systeem dat in de gehele Euroese Unie  is opgezet om jongeren aan scholing en werk te helpen. Ook mogen de kanshebbers op deze financiële vergoeding niet werken, niet studeren, en moeten ze jonger zijn dan 30 jaar. Daarnaast moeten de jongeren een contract ondertekenen, zodat men accepteert een opleiding, of bijscholing te gaan volgen om zo spoedig mogelijk een baan te vinden en krijgen.

Volgens de minister staan er momenteel 608.000 jongeren ingeschreven in het Sistema Nacional de garantia Juvenil (zie: http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html) en van hen heeft een derde al een contract gekregen en is aan het werk.
De financiële hulp voor de deelnemende jongeren zal niet langer duren dan 12 maanden, waarna men hoopt dat de jongeren dan een baan zullen hebben. Om dat te bewerkstelligen, wil men ook dat bedrijven mee gaan doen met dit programma waarbij deze ook eventuele financiële voordelen kunnen krijgen.

De vakbonden vinden het allemaal leuk en aardig, maar vragen de minister om minder propaganda en meer onderhandelingen. Zo willen de vakbonden dat de jeugd niet alleen werk zal hebben maar dat dit ook onder goede omstandigheden; dus dat ze niet als het ware misbruikt worden door de werkgevers en aldus slecht betaald krijgen en onder slechte omstandigheden moeten werken.
AAAAIslas-canariaslogo-3.jpg


Het gedwongen vertrek van de ‘millennials’ van Canarias kost dagelijks 1 miljoen euro

De Archipel, die de motor is van het toerisme in Spanje,
heeft een jeugdwerkloosheid van ruim 50%

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 27 mei 2017 -  Het  vertrek van de ‘millennials’ van de eilanden - vanwege de verslechtering van de economische situatie en de weinige kansen om op markten, buiten het toerisme, werk te vinden - zal in 10 jaar tijd leiden tot een tekort van 3,666 miljard euro. Dagelijks een miljoen euro.

Dit cijfer is wat de Universidad Complutense de Madrid hanteert over de emigratie van jonge Canario’s. Dit cijfer wordt verkregen door rekening te houden met de investeringsuitgaven in het onderwijs en het gebrek aan belastinginkomsten

jovenes-canarios-exterior-k5PG--620x349abc.jpg                    Een inpakmagazijn in Polen voor elektronische handelsproducten.
Volgens het Instituto Nacional de Estadística (INE) (Nationaal Bureau voor de Statistiek), zijn  in 2015 van de op de Canarische Eilanden geregistreerde eilandbewoners van tussen de 20 en 34 jaar er 12.205 vertrokken.  Dit cijfer is gedaald in vergelijking met 2014, het jaar waarin 1.239 eilandbewoners emigreerden uit dezelfde leeftijdsgroep.

Op de eilanden is een van elke twee jongeren werkloos. De senator voor de Partido Popular (PP) op Canarias en een van de grootste deskundigen op de eilanden van de interne markt, Jorge Rodríguez, is van mening dat en nog een aantal goede jaren nodig, voordat de economie de jeugdwerkloosheidscijfers op het eiland kan absorberen, welke momenteel rond de 50% ligt.

In de lijn van de studie van de Universidad Complutense de Madrid, merkt Rodríguez op, dat drie van elke vier jongeren van mening is dat er betere kansen in Europa zijn dan op de Archipel en dat 58% voornemens is Canarias te verlaten, op zoek naar banen zoals verpakker van computers en informatica-systemen in Nederland en ander noordelijke landen.

Van de ‘millennials’ in de leeftijd van 27 tot 30 jaar blijft 48% studeren vanwege gebrek aan werk op de eilanden, , en zijn deze jongeren toonaangevend in de statistieken van het ondernemerschap, niet zozeer uit roeping, maar om een onmiddellijke oplossing te zoeken voor de werkloosheid waaronder ze lijden.
ZZZIslas-canariaslogo-975.jpg


18.000 deeltijdbanen voor ambtenaren
worden vast op Canarias binnen 3 jaar

Met de overeenkomst inzake de overheidsdienst,
welke de Spaanse Regering is overeengekomen met de vakbonden en die staat ingepland voor opname in de Rijksbegroting voor 2017,  probeert men  binnen drie jaar 90% van de deeltijdbanen voor ambtenaren om te zetten naar
vaste banen

SPANJE - Op de Canarische Eilanden kunnen ongeveer 18.000 interinos (uitzendkrachten, flexwerkers) als ambtenaar overgaan naar een vaste baan, via het aanbod van werkgelegenheid dat men zal gaan uitschrijven.

Ambtenaren als uitzendkrachten en flexwerkers (ruim 20.000) in de Deelstaat Canarias vormen een derde van het totaal aantal ambtenaren. Met het aanbod van openbare werkgelegenheid voor 250.000 arbeidsplaatsen in de komende drie jaar voor het geheel van de Spaanse Staat wat gedaan is door de Regering van Mariano Rajoy zal het begrotingswetsvoorstel ervoor gaan zorgen dat van de tijdelijke ambtenarenbanen  90% wordt teruggedrongen door omzetting naar een vast dienstverband, wat zich op de Eilanden erin laat vertalen dat 18.000 ambtenaren in  tijdelijke dienst een vaste aanstelling zullen gaan krijgen via het werkgelegenheidsplan dat tot 2020 van kracht zal zijn.
emnpleados.jpgeb5609b423-1.jpg                               (Archieffoto) Een demonstratie van ambtenaren.
De effectieve toepassing van het akkoord, dat het Ministerio de Hacienda y Administraciones Territoriales (Ministerie van Financiën en Deelstaten) bijna heeft afgerond met de vakbonden CSIF, UGT en CCOO, is afhankelijk van de goedkeuring van de Rijksbegroting van 2017 die minister Montoro op 4 april 2017 zal voorleggen aan het Congreso (de Tweede Kamer), dus waarvoor hij tot nu toe, nog niet de benodigde steun heeft gegarandeerd.

Onder de voorwaarden tot nu toe onderhandeld, zal de centrale overheid een aanbod gaan goedkeuren van een akkoord voor buitengewone publieke tewerkstelling, om tijdelijk werk bij de overheid terug te brengen tot 8% - op Canarias is dat momenteel ruim  30% -, wat toestaat dat de Deelstaten gemachtigd zijn om vaste banen aan te bieden aan de tussentijdse en tijdelijke arbeidskrachten Werknemers die momenteel deze posities bezetten krijgen deze niet automatisch als vaste baan gegarandeerd, maar moeten daarvoor  via de sollicitatieprocedures -waarmee men dan voldoet aan de wettelijke vereisten van concurrentie en transparantie -solliciteren om zo een vaste aanstelling te krijgen.  De scoringsschaal zal de aanvragers beoordelen  volgens de werkplek waarop ze  hebben gewerkt voor de overheid.

Onderwijs, gezondheidszorg,  en justitie zijn de terreinen die het meest te maken krijgen met het plan van de Regering om het grootste deel van het  personeel (ambtenarenbestand)  binnen drie jaar aan te nemen in een vaste baan,  hoewel ook is voorzien dat in ander sectoren - zoals de sociale diensten, inspectie  van uitkeringsinstanties, en de gemeentepolitie - bestaande tijdelijke banen volgens dit plan kunnen worden omgezet naar vaste.
ZZZIslas-canariaslogo-715.jpg


36% van de in januari 2017 ondertekende arbeidscontracten duurt minder dan een maand

90,8% van de arbeidscontracten is tijdelijk en daarvan hebben er 382.269 een looptijd van minder dan zeven dagen

SPANJE - maandag 27 februari 2017 -   Een op de drie, 36,8%, van de arbeidscontracten die in januari 2017 zij ondertekend had een looptijd van minder dan een maand, en ruim de helft daarvan minder dan een week, aldus de recente gegeven van de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) (Spaanse Arbeidsdienst)

In januari 2017 zijn in totaal 1.633.592 arbeidscontracten getekend - 17% meer dan in januari 2016 - en 99,8% daarvan was tijdelijk met 1.483.430 van dergelijke contracten, wat 16,6% meer is dan in januari 2016.
arbeidscontracten-jurist.pngBinnen deze tijdelijke arbeidscontracten hadden er 382.269 een looptijd van minder dan 7 dagen, 17% meer dan in januari 2016, en dat is 23,4% van het totaal.

Begin 2017 waren er 601.876 arbeidscontracten net een looptijd van een maand, wat 15% meer is dan aan het begin van 2016,  en 36,8% van het totaal.
Ejemplo_Listado_Contrato_Trabajo.jpgAls men daar de arbeidscontracten met een looptijd tot zes maanden bij optelt, komt men aan een aantal van 826.886; wat erop neerkomt, dat de helft van het aantal in januari 2017 ondertekende arbeidscontracten niet langer duurt dan: een half jaar.

Toch steeg ook het aantal vaste arbeidscontracten in de eerste maand van 2017 met 159.162, wat 19,5% meer is dan een jaar eerder, en 9,1 van meer dan het totaal in lijn met januari 2016.

Terug naar de tijdelijk arbeidscontracten, was de meting naar sekse voor die van een week of minder: 54% voor mannen en 46% voor vrouwen.

In het totale plaatje, gelden tijdelijke arbeidscontracten nagenoeg op gelijke wijze voor mannen en vrouwen.
Van de 9459.1981 door mannen gerekende contracten was 91,2% (866.103) tijdelijk; terwijl van de 674.401 door vouwen getekende contracten 90,1% (617.327) van tijdelijke aard was.

Wat de duur van de arbeidsdag bij tijdelijke contracten betreft, waren de meeste -1.039.188 arbeidscontracten - voor een volledige werkdag, en 444.242 in deeltijd.

contrato-indefinido.png

guia-para-comprender-el-contrato-de-trabajo.jpgBij de vaste arbeidscontracten zijn er 93.401 met een volledige werkdag en 45.1225 in deeltijd,  waarbij men 11.636 contracten moet optellen met onderbreking van de werkdag.

Globaal gekeken per sector, telt de dienstensector met 1.005.634 arbeidscontracten 61,5% van het totaal. Met minder aantallen arbeidscontracten zijn dat de:
- Landbouw…….met 341.606,
- Industrie………met 183.063,
- Bouwvakken….met 103.280,
- Horeca………...met 227.621.
contract.jpgwerkloosheid.jpg
In de leeftijdsgroepen zijn er 262.992 arbeidscontracten afgesloten in de groep van 25 tot 29 jaar, wat met 40.685 minder was bij jongeren tussen de 16 en 19 jaar, en bij ouderen was dat in de leeftijdsgroep 55 tot 59 jaar 73.083 arbeidscontracten, en de groep ouder van 59 jaar: 29.9676.

Wat betreft opleiding was bijna de helft van de arbeidscontracten, 772.039, voor personen met een middelbare opleiding.

In 2017 is de maand januari afgesloten met 3.760.231 geregistreerde werklozen bij de openbare arbeidsdiensten in Spanje (dat zijn 390.524 werklozen minder dan in januari 2016), en is op jaarbasis de sterkste daling over het aantal jaren sinds 1999.
000islas-canariaslogo-662.jpg


De Senado (Eerste Kamer) spoort Rajoy aan een werkgelegenheidsplan te ontwikkelen voor Canarias

De Eerste Kamer-commissie voor Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid heeft unaniem dit plan goedgekeurd,
‘dat voldoende financiering’ zal moeten hebben’

MADRID - woensdag 15 februari 2017 - De Commissie voor Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid van de Senado (Eerste Kamer) heeft unaniem de motie aangenomen waarin men er bij de Spaanse Regering op aandringt een werkgelegenheidsplan op te stellen voor de Deelstaat Canarias, een plan, “dat voldoende financiering zal moeten hebben.”

Het doel van dat plan is, “het bevorderen van het creëren van werkgelegenheid, armoede te bestrijden, en de concurrentieproblemen oplossen van de op de eilanden gevestigde bedrijven.”
yaiza-castilla-candidata-al-senado-asg.jpg
                 Yaiza Castilla, Senator van de Agrupación Socialistas Gomera (ASG) ,
images-35.png
Met dit initiatief, dat is genomen door de senator van de Agrupación Socialistas Gomera (ASG) Yaiza Castilla, vraagt men aan de Spaanse Regering bepaalde maatregelen te nemen voor het herstel van het Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) (Canarische Integrale Werkgelegenheidsplan), dat in 2014 is afgeschaft.

Maar de Canarische parlementariër heeft een door de Partido Popular (PP) ingediend amendement geaccepteerd wat dat Plan Integral vervangt voor een,  "plan de empleo con dotación suficiente" (“werkgelegenheidsplan met voldoende financiering”) met het doel een impuls te geven aan het creëren van werk, armoede te bestrijden, en de concurrentieproblemen oplossen van de op de eilanden gevestigde bedrijven,” zo staat in de tekst van de motie die op woensdag 15 februarie2017 het groene licht heeft gekregen.

Het goedgekeurde initiatief verlangt eveneens coördinatie van  de Spaanse Regering met de Canarische Regering, “over de inspanningen en hulpmiddelen met het doel de werkgelegenheid op de Archipel maximaal te doen toenemen.”

Daartoe zal men fondsen gaan gebruiken  uit de eigen middelen van de Canarische Eilanden in  in de Rijksbegroting (PGE); en andere uit het Europees Sociaal Fonds voor communautaire initiatieven. De wijziging van de tekst, zo heeft  de senator uitgelegd, “valt binnen de geest van de oorspronkelijke tekst van de motie.”

Feitelijk heeft ze bevestigd dat het ‘vitaal’ voor Canarias is een werkgelegenheidsplan te hebben. Met de afschaffing  van het Plan Integral de Empleo zijn  de eilanden , “tien  miljoen euro misgelopen” voor het ontwikkelen van werkgelegenheidsbeleid. Voor de Canarische parlementariër  is het nemen van maatregelen voor dat doel, “fundamenteel vanwege de  op de Archipel geregistreerde hoge werkloosheid, en in het bijzonder, als ‘ultra perifere regio’ door de geografie als afgelegen eilandengroep.” In die zin heeft ze  benadrukt,  dat dit plan geen ‘privilege’ is ten opzichte van andere regio’s .”

Op zijn beurt heeft PP-senator Mariano Hernández  het ‘compromis’ met de Regering van Mariano Rajoy en de eilanden benadrukt, en tegelijkertijd heeft hij de verlaging van de werkloosheid benadrukt die in de periode van 2012-2016 op Canarias 24,9% bedroeg. “En dat men erin geslaagd is bijna 110.000 banen te creëren,” zo heeft hij laten weten, om vervolgens  de groei op te merken welke men ook heeft ervaren in, ”vaste banen”. En dit alles, zo heeft hij bevestigd,” dankzij de inspanningen die gerealiseerd zijn door, “alle  Canario’s, bedrijven, en de Spaanse Regering.” Volgens de PP-senator, heeft de Spaanse Staat sinds 2012 ongeveer 773 miljoen euro bestemd voor Canarias, “voor het ontwikkelen van actief werkgelegenheidsbeleid”.

“Deze Regering blijft doorgaan met alle mogelijke inspanningen om te bereiken dat Canarias werkgelegenheid blijft creëren,” zo heeft Mariano Hernández bevestigd.
Anderzijds. heeft senator Olivia María Delgado namens de PSOE bevestigd, “dat de PP-Regering het minst gevoelig is geweest met Canarias en de werklozen.”
Waarop de PP-senator heeft geantwoord, “dat men rekening moet houden met een heleboel politieke schaamteloosheid socialist te zijn en lessen over werkgelegenheid te geven aan de Partido Popular (PP).”
zzzslas-canariaslogo-kopie-92.jpg


Spanje is het zesde Europese land
met de meeste ‘ninis’

SPANJE - Spanje staat op de eervolle zesde plaats van Europese landen wat ‘betreft het aantal ‘ninis’. Een ‘nini’ is een jonger iemand die ‘NI estudia y NI trabaja’, ofwel: die ‘NIET studeert en NIET werkt. Het gaat dan om de groep jongeren tussen de 20 en 24 jaar in Spanje, waarvan 22,2% onderdeel uitmaakt van de ‘generación nini’ (de ‘nini’-generatie).

Het is ernstig gesteld met de jeugdwerkloosheid in Spanje, maar het aantal jongeren tussen de 20 en 24 jaar dat en niet studeert en niet werkt is ook nog eens erg hoog. Volgens Eurostat staat Spanje wat betreft aantallen - met 22,2% van alle jongeren in die leeftijdscategorie die als nini bekend staan - op de zesde plaats.
nini4a.jpgDe lijst wordt aangevoerd door Italië met 31,1%, en Griekenland op de tweede plaats met 26,1%, Kroatië op de derde plaats met 24,2%, Roemenië op vierde plaats met 24,1% en Bulgarije op de vijfde plaats met 24%. Cyprus staat samen met Spanje op een gedeelde zesde plaats met 22,2%.

Bij de landen met de minste ninis staat Nederland bovenaan met slechts 7,2%; gevolgd door Luxemburg met 8,8%, Denemarken, Duitsland en Zweden met 9,3%, Malta en Oostenrijk met 9,8% en de Tsjechische Republiek met 10,8%. In heel Europa is het percentage jongeren tussen de 20 en 24 jaar dat ‘en niet werkt en niet studeert’, vastgesteld op 17,3%.

Spanje staat echter niet alleen op de zesde plaats in deze lijst met aantallen ninis , maar is daarnaast ook het land waar het aantal niet werkende en niet studerende jongeren, op drie landen na, het meest is gestegen tussen 2006 en 2016: met 9% (van 13,2% naar 22,2%). Alleen in Italië met een toename van 9,5% en Griekenland met 9,3% is dat strijgingspercentage hoger.
zzzislas-canariaslogo-166.jpg


Plan Prepara’: Hoe dit aan te vragen?

SPANJE - dinsdag 16 augustus 2016 - De Regering heeft besloten, om tot 2017 de uitkering te verlengen in het kader van het plan voor beroeps-bijscholing, voor werklozen die geen WW-uitkeringen meer ontvangen; een programma, dat ook bekend is als het 'Plan Prepara' wat o. a. een werkloosheidsuitkering inhoudt van €400,= tot €450,=

Wat is het?
Het gaat om een buitengewone ondersteuning aan werklozen, met een duur van maximaal zes maanden en welke gericht is op herintreding op de arbeidsmarkt, waarbij de uitkeringsgerechtigde moet voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals het volgen van een opleiding, en het via het Arbeidsbureau aanvaarden van door de overheid aangeboden werk.
ww.jpgWie kunnen deze uitkering aanvragen?
De werklozen die deze uitkering kunnen aanvragen, mogen geen recht meer hebben op eerdere uitkeringen en ze moet gezinsverantwoordelijkheid hebben. Bovendien moeten ze voldoen aan de volgende vereisten:

- Er moeten twee maanden gepasseerd zijn na het ontvangen van de laatste uitkering.

- Men mag niet eerder uitkeringen ontvangen hebben zoals: de Protección por Desempleo e Inserción (PRODI) (WW-uitkering, de Renta Agraria (Landbouw-uitkering), of de Renta Activa de Inserción (Herintredings-uitkering)

- Men moet een document ondertekenen voor inzet tot opleiding en het actief zoeken naar werk.
ayudas-parados.jpgHoe de aanvraag in te dienen?
Er bestaat een termijn van twee maanden, die begint te tellen vanaf de datum waarop men de laatste uitkering heeft ontvangen. De documenten die men kan verlangen, zijn de navolgende:

- DNI , of het Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), NIE of het persoonsbewijs van het
  land van herkomst van de aanvrager en/of de partner en/of de kinderen.

- Libro de Familia (Trouwboekje), Certificado del Registro Civil (Inschrijving bij de
   Burgerlijke Stand); of een soortgelijk document, in het geval van buitenlanders.

- Bewijs van inkomen dat is verkregen in de maand voorafgaande aan de aanvraag.

- Uitspraak en/of regeling in het geval van scheiding van tafel en bed, of echtscheiding.

- Certificado del Padrón Histórico y Colectivo (Certificaat van historische en collectieve
   inschrijving in het gemeentelijke Bevolkingsregister)

- Bewijs, dat men actief op zoek is geweest naar werk.
000islas-canariaslogo-107.jpg


Canarias beschuldigt de Spaanse Staat ervan
dat de Deelstaat niet mee zal doen
in het Plan Juncker

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 26 mei 2016 - De Canarische Regering  schiet op de Spaanse Regering omdat die er verantwoordelijk voor is, dat er geen enkele Canarische investering is opgenomen in het Plan Juncker (EFSI), dat goed is voor 315 miljard euro. Volgens de Canarische minister van Economie heeft de vorige Canarische Regering projecten ingestuurd, maar heeft Rajoy die niet willen indienen.

Voor ondernemers is het de ‘juridische kluwen’ die Kabinet na Kabinet op Canarias is opgebouwd, die alle investeringen blokkeert welke zijn vervat in het Plan Juncker; terwijl het voor de Canarische Regering - verantwoordelijk voor deze wettelijk structuur - de Spaanse regering is die niet op een adequate wijze de projecteren heeft weten te presenteren aan de Europese Unie.

De minister van  Economie, Industrie en Wetenschap, Pedro Ortega, heeft op woensdag 25 mei 2016 gezegd, dat de Canarische Regering van het vorige mandaat projecten naar Madrid heeft gestuurd, “die niet aan de Europese Commissie zijn gepresenteerd.”
ministerrraad.jpg
De  minister van Economie (links) in gesprek met de president van de Canarische Regering (rechts) voorafgaande aan de Ministerraad.
vk1siybuycvw.jpg
In het pakket dat het Ministerie van Economie aan Brussel heeft voorgedragen figureert geen enkele investering die betrekking heeft op Canarias, zoals diverse communicatiemedia hebben gepubliceerd in 2014 en 2015.

Pedro Ortega heeft niet de verondersteld ingestuurde voorstellen gedetailleerd. Hij verkiest liever te verwijzen naar de huidige etappe voor het noemen van door het  Europese plan te financieren gevoelige projecten: de Bus Rapid Transit en de Gran Telescopio.  

Daartoe heeft de contactpersoon die  Canarias heeft bij de Europese Investeringsbank – Gonzalo Cabrera - dezer dagen ontmoetingen met de overheden, private organisaties en ondernemers aan wie hij uit zal leggen waaruit het plan bestaat, “waar iedereen het over heeft en niemand werkelijk weet wat het is,” zo heeft de minister toegevoegd.

Ortega volhardt in zijn  'optimisme' en denkt , “dat we de tijd hebben de situatie te keren," hoewel de looptijd gaat tot 2018.

De Minister van Economie geeft de ‘wettelijke problemen’ toe welke de Canarische regelgeving op dat vlak veroorzaak, maar benadrukt, “dat niemand hem kan verwijten dat deze Regering aan het werken is om wetten en procedures  te vereenvoudigen.” Bovendien , heeft hij verzekerd, “net zoals we de hernieuwbare energie hebben gedeblokkeerd, zo zullen we dat ook doen met dit probleem.
P026852000302-135896.jpg

Hoe gaat het plan - Juncker - met het fonds van 315 miljoen euro aan strategische investeringen - de beloofde banen scheppen

Het investeringsplan van Commissievoorzitter Juncker, gericht op het versterken van de economie van de EU met  315 miljard euro, heeft het  licht van het Parlement gekregen in juni 2015. Hoe zal dit Europees Fonds voor Strategische Investeringen werken? Hoe kan men een bedrag van 315 miljard euro bereiken? Een animatiefilmpje van europarltv legt het uit, zie: http://www.europarltv.europa.eu/nl/player.aspx?pid=c466a070-502c-448a-8f5b-a4d000e76007
presidente-8jean-claude-juncker-dia-que-presento-lista-los-nuevos-comisarios-europeos-1424380079898.jpg
Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft  het investeringsplan gepresenteerd  in november 2014. Tijdens de plenaire vergadering van juni 2015 heeft het Parlement er mee ingestemd  maar ook de financieringsstructuur gewijzigd. Het Parlement heeft ook het recht om de leidinggevenden van het fonds goed te keuren en te zorgen voor meer democratisch toezicht op het fonds.
1aaaislas-canariaslogo-kopie-24.jpg


Spaanse Regering keurt €96.122.362,= goed
voor werkgelegenheidsbeleid op Canarias

SPANJE – zondag 15 november 2015 - De Spaanse Ministerraad heeft op vrijdag 13 november 2015 de regionale verdeling van fondsen voor werkgelegenheidsbeleid voor het boekjaar 2015 goedgekeurd die beheerd worden door de Deelstaten.

Het gaat om regionale bevoegdheden voor een totaal van 1,414 miljard euro, waarvan €96.122.362,= bestemd is voor Canarias.
img_31119.jpg
Dat is 14,4% meer dan de in totaal 1,236 miljard euro in 2014; zo heeft de Spaanse Regering laten weten in een communiqué.
AAAAAAislas-canarias-84-99-79.jpg


20% van de Canarische jongeren is ‘ni-ni

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 20 oktober 2015 - Op de Canarische Eilanden is van elke vijf jongeren in de werkende leeftijd er een die niet gestudeerd heeft en niet werkt, deze groep ‘ni-nis’ Is de grootste van Spanje, aldus een studie van AFI (Werkgelegenheidsbeurs=) en Asempleo (Werkgelegenheidsbemiddelaar).

Feit is dat op de Archipel het aantal ‘ni-ni’-jongeren is blijven groeien en in juni 2015 het aantal van 20,1% heeft bereikt. “ Het is niet voldoende erop te vertrouwen, dat de breedtegraad en het toerisme het probleem zullen oplossen, zoals de gevallen op Canarias in La Rioja aantonen,” leggen de onderzoekers van de studie uit.
logo-1.jpg slide_01.jpg
ninigroot.jpgDaarentegen is in het tweede kwartaal van 2014 in heel Spanje het aantal ‘ni-nis' afgenomen met 8,4% van 660.000 tot 608.100.
generacion-ni-niaqaa.jpg NiksnuttenLOGO.png

Hoewel dat aanzienlijk blijft - want het vertegenwoordigd 15,2% van de jongeren in de leeftijd tussen 16 en 24 jaar - is het bijna met bijna 55.500 personen minder, lager dan een jaar eerder.

Dat is te danken aan het feit, dat het aantal jongeren wat werkloos is, niet gestudeerd heeft en geen beroepsopleiding heeft genoten met 8,2% is gedaald; en degenen die niet werken en geen opleiding ontvangen met 8,8% is afgenomen

Ondanks dat de vermindering van de eerste groep kleiner is dan die van de tweede, drukt het grote gewicht ervan (die ongeveer ¾ vertegenwoordigd) op het totaal, wat het meest de afname van het aantal 'ni-nis' verklaard in het afgelopen jaar.

De afname van de 'ni-nis' in Spanje, is iets groter onder vrouwen, en in gelijke delen als men onderscheid maakt tussen buitenlanders en Spanjaarden, overeenkomend met het begin van het herstel van de economische activiteit en het creëren van werkgelegenheid aan het eind van 2013,

De oudste jongeren met een gemiddelde opleiding vormt de grootse groep die de daling verklaart; wat zij zijn het, die het meest zijn bevoordeeld met het creëren van werkgelegenheid.
weltevree-1.png
jovenesni-ni.jpg
              NI NI JONGERE                                             MOGELIJKE NI NI OUDER
ko7j63.jpg
Binnen de 'ni-nis' overheerst de groep jongeren van tussen de 20 en 24 jaar (76% van net totaal), van Spaanse nationaliteit (76% van het totaal) en die een gemiddelde opleiding hebben afgerond (70%).

Volgens dit rapport is in de afgelopen twee jaar de mogelijkheid werk vinden, toegenomen voor de groep werkloze jongeren onder de 25 jaar, en bedraagt deze groep 14% in het e kwartaal van 2015; hoewel in vergelijking met de rest van de leeftijdsgroepen, dit een van de laagste dalingen is geweest.

Dankzij de grotere groep die werk heeft gevonden, is de gemiddelde leeftijd waarop jongeren hun eerste betaalde baan vinden, sinds 2013 in bijna een jaar tijd gedaald naar 21,7 jaar.

Volgens deze studie telden in 2014 de Balearen de grootste aantallen ‘ni-nis', maar die zijn met 6% gedaald, dankzij de goede gedraging van de toeristische sector en van de activiteiten die daar verband mee houden.

Andalusië, de Comunidad Valenciana en Castilla-La Mancha, zij drie andere Deelstaten die grote groepen ni-ni’s hebben op het Spaanse grondgebied en die er in 2014 ook in geslaagd zijn deze te doen verminderen, hoewel minder intensief.

Over het algemeen heeft het Noorden van het Península (Schiereiland-= het vasteland van Spanje)het laagste percentage 'ni-nis', onder andere omdat dit verschijnsel sterk verband houdt met de heersende werkloosheid.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-43.jpg 


Slechts 20%  van de Canarische jongeren
kan emanciperen

CANARISCHE EILANDEN - maandag 12 oktober 2015, Día de la Hispanidad - Het rapport ‘Jeugd nodig’ waarschuwt voor een verhoogd risico op armoede en sociale uitsluiting op de Eilanden.

Een rapport van de Consejo de la Juventud de España (Jeugdraad van Spanje) onthult dat slechts 20% van de Canarische jongeren zich kan emanciperen, de jeugdwerkeloosheid is 57,4%, het risico op armoede en sociale uitsluiting onder dit deel van de bevolking is geëxplodeerd sinds 2007, en 11.209 jongeren in de leeftijd van 18 tot 29 jaar zijn naar het buitenland moeten gaan sinds in 2007 de crisis is uitgebroken.

Dit blijkt uit de studie ‘Jongeren nodig’ van de Jeugdraad van Spanje die is uitgevoerd door de docenten Stefano Marco en Daniel Sorando. Als algemeen eerste resultaat van het onderzoek - Spanje in het kader van de Europese Unie; en vervolgens regio per regio, inclusief de archipel - waarschuwt in het rapport, dat als de vooruitzichten doorgaan onder de huidige omstandigheden, in de komende tien jaar de kosten van de migratie van de jeugd op de Canarische Eilanden 3,667miljard euro kan bedragen, dit wil zeggen, dat het veruit hoger ligt dan de begroting voor de Gezondheidszorg voor 2015 (2,619 miljard euro) in de Deelstaat.
emancipacion-juventud-canarias--644x362.jpg                                    De directeur van het filiaal, Aarón Afonso,
                    in de nieuwe vestiging van het Directoraat-generaal Jeugdzaken.

‘Zeuren’
In deze context heeft de toenmalige president van de Canarische Regering, Paulino Rivero, de jonge Canari@’s aangemoedigd ‘ambitieus’ te zijn, omdat - zo heeft hij letterlijk gezegd - ‘met zeuren, dat men hen niets geeft; men niets bereikt.’

Overwegende, dat de studie van de Jeugdraad van Spanje bevestigt dat 2007 een jaar is geweest van economische ombuiging - ook electoraal - voor Canarias, heeft de nationalist, aan het begin van een golf aan bezuinigingen, de aanwezigen bij de opening van het seminar I Jornadas de Formación Profesional de la Familia de Administración, in de Chapatal-school voor middelbaar onderwijs in Santa Cruz de Tenerife, uitgenodigd: “werkgelegenheid te zoeken in de particuliere sector,” omdat de bezuinigingen die zijn Regering in gang zou gaan zetten, weinig kans zouden bieden om ambtenaar te zijn; vanwege de aanpassing van de Overheid,” zo heeft hij toegegeven.

Vier jaar later, merkt het rapport op dat de situatie van de jeugd op Canarias ‘uiterst’ gecompliceerd is en bewijst dat - door het gebrek aan kansen op werk – “het percentage van geëmancipeerde jongeren sinds 2008 niet heeft afgelaten te dalen, om uit te komen op een lager gemiddelde dan het nationale, aan het eind van de studieperiode,” die zich uitstrekt van 2002 tot en met 2014.
                                  249366647-op-kamers-praktische-gids-voor-thuisverlaters-7303.jpg
Woonbeleid
Opgemerkt wordt, dat jongeren thuis blijven in het gezin, “totdat de gezinssituatie hun emancipatie toestaat, wat wordt bepaald door de onzekerheid op de arbeidsmarkt, bij afwezigheid van voldoende woonbeleid;” en dit, terwijl Rivero in mei 2007 huurwoningen van €200,= voor 50.000 jongeren heeft aangekondigd.

 Aldus “is sinds 2007 de jeugdwerkloosheid uitzonderlijk gegroeid tot bijna 60% en de werkonzekerheid ligt ‘iets’ boven het gemiddelde van dat in geheel Spanje, vooral vanaf 2010,” zegt het rapport.

Meer onzekerheid en meer ‘ninis’
De baanonzekerheid op de Canarische Eilanden, in de door de Jeugdraad van Spanje geanalyseerde periode, contrasteert steeds meer met de opleiding van jonge Canari@s, "hoewel het percentage 17-jarigen, schoolgaande jongeren lager is dan het Spaanse gemiddelde, neemt het sinds 2010 af.”

De gegevens bevestigen ook het hogere percentage van Canari@’s van tussen de 18 en 24 jaar die - in vergelijking met het Spaanse gemiddelde - niet beschikken over de noodzakelijke voorwaarden voor werk of studie. En ook bevestigt het rapport, dat de arbeidsmarkt, "weinig verwelkomend is voor aan de Universiteit afgestudeerden”, voor deze categorie is de werkloosheid op de Eilanden hoger dan het gemiddelde in Spanje.
jongere.jpgPeepshow
Als je niet weet wat je worden wilt, kun je altijd nog Nini worden. De enorme Spaanse jeugdwerkloosheid - met weinig kans dat het snel beter gaat - creëert een compleet nieuwe generatie. Die van de nini’s. Niet werken. Niet studeren. Helemaal niets.

Opvoeding
Het zijn verwende kinderen die nooit iets verboden werd; met geen enkele taak en nergens verantwoordelijk voor. Ze zijn vergroeid met de knoppen van hun Playstation. Sociologen putten zich uit in verklaringen waarom veel Spaanse jongeren zich nergens om bekommeren. Ze komen tot steeds meer stellingen .

“Wat ga je later doen?”
54% van de jongeren heeft geen enkel plan of project voor de toekomst. En de samenleving heeft diezelfde jongeren ook niet echt nodig. Nu bijna 60% van de jongeren werkloos is (het hoogste cijfer van Europa) heeft de vraag: “wat ga je later doen?” geen betekenis meer; net als de gedachte, dat je door een inspanning te leveren, verder komt. Dat is iets voor sukkels geworden.

Maar een op de drie jongeren die studeerden, vindt werk volgens de studie. Wie wel werkt, komt met moeite boven het minimumloon uit. Het alternatief - voor 80% van de Canarische   jongeren - is: thuis bij pa en moe blijven. Niets doen en je ouders op grote afstand houden: nini zijn

De Spaanse televisiezender Sexta heeft er - een veel te lang maar aardig - programma over gemaakt. In een huis van het type big brother aan de rand van Madrid hebben ze acht van die monsters bij elkaar gezet. Het klopt. De nini’s… ze doen inderdaad helemaal niets, etteren wat in het rond en pakken de zwakke broeders en zusters van de groep.

Ware het niet, dat bij de acht jongeren ook twee psychologen zijn opgesloten, die hen proberen te activeren met gedwongen huishoudelijke taken, zoals bedden opmaken en wc’s schoonmaken. Daarna gaan ze in de praktijk aan de slag in het slachthuis en in de riolen van Madrid. De deelnemers weten niet wat ze meemaken. Ze werken!

Het televisiehuis van de nini’s is een platte doos in een studio. Binnen branden lampen, maar buiten is het donker. Men kan er wel naar binnen kijken, maar zij niet naar buiten. Iemand ligt uitgevloerd in zijn bed. Een ander hijst haar onderbroek eens op. Er hangen zwarte gordijntjes aan de buitenkant van de ramen en men kan erdoor naar binnen gluren; zo moet ook een peepshow zijn.

Volgens psycholoog Alberto, “is het niet makkelijk als je werkloos bent. Het is zaak gemotiveerd te blijven en door te zetten. En vooral niet opgeven, ook al zit je in een moeilijke situatie.”
Psychologe Silvia zegt: “Wat me opvalt, is dat de jongeren in het huis zich goed voelen om taken te doen. Klusjes waar ze eerst niet over piekerden. Ze zijn daarover toch tevreden. Dat is heel belangrijk.”
AAAAAAislas-canarias-84-99-14.jpg 


Subsidie tot €4.500,= voor aannemen werkloze als nieuwe medewerker

CANARISCHE EILANDEN – zondag 6 september 2015 - Bedrijven die een arbeidscontract aangaan met een bij het Canarische Arbeidsbureau ingeschreven werkloze, kunnen via de zogenoemde ‘cheque-trabajo’ tot €4.500,= subsidie verkrijgen in de arbeidskosten voor deze nieuwe werknemer, zo heeft de Canarische Regering laten weten.

Het creëren van arbeidsplaatsen voor werklozen heeft de prioriteit van de vicepresident van de Canarische Regering en minister van Werkgelegenheid, Sociaal Beleid en Volkshuisvesting, Patricia Hernández, zo benadrukt de Canarische Regering in een communiqué.
cheque_2015.jpg

                                    In 2015: aanvragen vóór uiterlijk 31 oktober.
De socialistische minister richt haar beleid op het verkrijgen van integratie in de arbeidsmarkt van hen die op zoek zijn naar werk, vooral diegenen die daar moeilijkheden mee hebben door hun sociaal economische omstandigheden, gebrek aan opleiding, of langdurige werkloosheid.

 cheque2.jpg

Met dit door de Servicio Canario de Empleo (SCE) (Canarische Arbeidsdienst = het Arbeidsbureau) in gang gezette initiatief, genoemd: cheque-trabajo (arbeidscheque), wil de Canarische Regering een rechtstreekse, financiële impuls geven aan bedrijven, met het gedeeltelijk dekken van de kosten die het aannemen van nieuwe werknemers met zich meebrengt .

De directeur van het SCE, Alejandro Martín, heeft uitgelegd, dat men 360 werkzoekenden heeft geselecteerd, die eerder hebben deelgenomen aan een stage werk/beroepsopleiding en die al over een cheque -trabajo beschikken waarmee het Canarische Arbeidsbureau de toekenning van een rechtstreekse subsidie garandeert voor het bedrijf dat besluit, deze werkzoekenden - middels een volledige baan met een vast arbeidscontract - in dienst te nemen.

Voor deze vaste voltijd arbeidscontracten kent men een bedrijf een subsidie van €4.500,= toe; voor een voltijd arbeidscontract van zes maanden is dit €2.500,= en in het geval, dat het gaat om een deeltijdcontract, varieert het subsidiebedrag al naar gelang de duur van de werkdag, die in geen geval lager mag zijn dan 50% van een volledige werkdag.”
images2GFSR1LL.jpg

cheque-trabajo-864x400_c.jpg

De termijn van het op deze basis aannemen van personeel eindigt op 31 oktober 2015, maar bedijven die ervoor kiezen een arbeidscontract toe te zeggen in plaats van een feitelijk contract, kunnen dit doen tot 1 oktober 2015, en hebben dan tot 31 oktober de tijd , om het arbeidscontract te effectueren.

In 2015 is voor de ‘cheque-trabajo’ €500.000,= beschikbaar, en naast bedrijven, kunnen ook instanties zonder winstoogmerk deze subsidie aanvragen, evenals vastgoedgemeenschappen (comunidades = verenigingen van eigenaren), of elke organisatie van privaat kapitaal die beschikt over een permanent arbeidscentrum op de Canarische Eilanden.
ZZZZZZAislas-canarias-84-59.jpg  


Het Cabildo gaat werk verschaffen
aan 500 werkloze jongeren via
het Garantieplan Werkgelegenheid

GRAN CANARIA - woensdag 19 augustus 2015 - Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria heeft op maandag 17 augustus 2015 het Werkgelegenheidsplan voor Jongeren gepresenteerd, waarmee men werk zal verschaffen aan 494 jongeren onder de 30 jaar in de 21 gemeenten van het eiland. Deze werklozen zullen medio september 2015 (na de zomervakantie, dat wel!) aan de slag kunnen.

De minister van Werkgelegenheid, Gilberto Díaz, van het Cabildo (Eilandbestuur) heeft benadrukt tegenover journalisten, “dat de uitvoering van dit programma ‘vooral’ een oproep is aan de Spaanse Regering, voor het impliceren van werkgelegenheidsplannen, omdat de situatie bijzonder ernstig is en er mensen zijn die het slecht hebben.”
Gilberto20Daz20Jimnez.jpg naamloos-134.pngNa de vergadering met de betreffende wethouders van de gemeenten op Gran Canaria heeft de eilandminister blijk gegeven van de grote bezorgdheid van de gemeenten over de hoge graad van werkloosheid.

Dit plan, dat gefinancierd gaat worden met €2.800.000,= van het Cabildo (Eilandbestuur) en met €2.114.000,= van de Canarische Regering, heeft tot doel, dat via het uitvoeren van werk de jongeren toegang krijgen tot het ESO (Middelbaar Voortgezet Onderwijs) en een vakdiploma kunnen behalen

De eilandminister heeft uiteengezet, dat de acties gericht zullen zijn op het verbeteren van het milieu en de kust, “opdat de toeristen een betere indruk van het eiland krijgen;” en hij heeft aangegeven, dat men schoonmaakwerkzaamheden zal verrichten in de barrancos (ravijnen), op de stranden, en onderhoud van groenvoorzieningen en het snoeien van struikgewas.

Een team van leerkrachten zal de leerlingen via algemene vorming opleiden in de basiskennis en aan alle mogelijkheden voor toetreding tot de arbeidsmarkt.

Díaz is van mening, dat dit proces ‘een tweede kans’ is voor jongeren zonder diploma van het Middelbaar Onderwijs, of zonder vakdiploma, en heeft benadrukt, dat hij hen zal helpen zo gemakkelijk mogelijk een baan te vinden.

De deelnemers aam dit plan moeten in de leeftijd van 18 tot 30 jaar zijn en staan ingeschreven voor het Jeugdgarantieplan van de Servicio de Empleo Estatal (het Arbeidsbureau van de Staat), waarvoor men zich via het Internet kan inschrijven, zodat de Servicio Canario de Empleo (het Canarische Arbeidsbureau) rekening met hen kan houden:
logo_Empleo_joven.pngjovenes--300x400-365xXx80.jpg

                           http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/home.html

De minister heeft laten weten, dat het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria begin oktober 2015 zal beginnen met de uitvoering van het sociale werkgelegenheidsplan dat, met een financiering van vijf miljoen euro, werk zal bieden aan 890 personen uit gezinnen waarvan geen enkel lid werk heeft; en de minister heeft toegevoegd, “dat beide plannen elkaar niet overlappen.”
1-AAAAislas-canarias-84-24.jpg  


Ongeveer 90.000 Canari@’s zijn minimaal
al twee jaar werkloos

De meeste langdurig werklozen treft men aan op de
oostelijk gelegen eilanden

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 12 augustus 2015 - De Spaanse Regering heeft deze gegevens verstrekt aan het Congreso (de Tweede Kamer).

De gegevens over de afnemende werkloosheid lijken het begin aan te kondigen van het ten einde lopen van de dramatische gevolgen die de sociaaleconomische crisis heeft veroorzaakt op de arbeidsmarkt.
banen.jpg
Werkloze-420x253groot.jpg kk.jpg
 Eind juli 2015 telde Canarias bijna 4.500 werklozen minder, wat bevestigt,  dat zelfs op de eilanden, waar werknemers de meeste ontberingen hebben geleden, en  dat Spanje het ergste achter de rug heeft.

Maar toch blijven de kille cijfers van persoonlijke en gezinsdrama’s van aanzienlijk grote omvang, zoals die van hen die zelfs geen werkloosheidsuitkering ontvangen, of van die van de ‘langdurig werklozen’ die men op nationaal niveau in Spanje telt in encuesta de población activa (EPA) (het Onderzoek naar de Actieve Beroepsbevolking), waarbij het echter moeilijk blijft om de aantallen per deelstaat vast te stellen.

De Archipel telde op 31 maart 2015 echter ongeveer 90.000 werklozen die dit minimaal al 24 maanden zijn, die dus al twee jaar of langer op zoek zijn naar een baan.

Het is de Spaanse Regering die deze gegevens heeft verstrekt aan het Congreso (de Tweede Kamer) na een schriftelijke vraag van het socialistische kamerlid María Teresa Rodríguez Barahona.

Een officieel rapport meldt, dat er in het eerste kwartaal van 2015 exact 88.059 langdurig werklozen zijn op Canarias.

Cijfers, die aangeven dat ongeveer 88.059 personen - ofwel 34,3% van de 256.851 werklozen die de Deelstaat telt - al 24 maanden of langer proberen een baan te vinden; aldus de statistieken van de Spaanse Regering.

Van deze 88.058 langdurig werklozen treft men de meeste aan op de oostelijk gelegen eilanden. Er zijn er 47.407 in de provincie Las Palmas en 40.562 in de provincie Santa Cruz de Tenerife.

De gegevens die de Spaanse Regering heeft verstrekt aan het Parlementslid van de PSOE tonen ook aan, dat in beide provincies het grootste aantal langdurige werklozen van twee jaar, of langer) dat staat ingeschreven bij het INEM (Arbeidsbureau) 50 jaar of ouder is:
- 25.390 op Gran Canaria, Lanzarote en Fuerteventura,
- 22.235 op Tenerife, La Palma, La Gomera en El Hierro.

Ook beschrijft men het opleidingsniveau, waarbij bijna 46% - bijna de helft (32.103) - geen opleiding heeft, en dat 8.120 langdurig werklozen alleen maar basisonderwijs heeft gevolgd en 1.900 een middelbare, of hogere opleiding hebben genoten.
1-AAAAislas-canarias-84-1.jpg 


49% van de Canarische werklozen
ontvangt geen enkele WW-uitkering

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 16 juni 2015 - 49 % van de op Canarias bij het Arbeidsbureau ingeschreven werklozen - in totaal 124.742 personen - ontvangt geen enkele WW-uitkering. De vakbond CCOO noemt dit cijfer een ‘sociale catastrofe’, en is van mening, “dat dit in contrast staat met de euforie die de Regering van premier Rajoy ten toon spreidt over de daling van de werkloosheid,” zo geeft de vakbondscoördinator op Canarias, Antonio Pérez, aan.

Het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid heeft op dinsdag 16 juni 2015 de meest recente cijfers gepubliceerd van de uitkeringsgerechtigden in het sociale beschermingsplan ,voor wat betreft de werkloosheid in april, die aantonen, dat dit dekking geeft op de eilanden aan 129.274 personen.
guia-2015-de-la-prestacion-contributiva.jpg

naamloos-45.png acvgob.png
Van hen ontvangen 43.272 werklozen de WW-uitkering waarvoor premie is afgedragen; 60.580 ontvangen subsidie; en 21.011 de werkloosheidstoeslag waarvoor ze staan ingeschreven, en 4.411 ontvangen steun uit het werkgelegenheidsprogramma voor herintreding. April 2014 heeft men op Canarias echter afgesloten met 243.056 geregistreerde werklozen, wat betekent, dat 124.742 personen geen enkele uitkering ontvangen.

In totaal is er aan WW-premie op Canarias 87,9 miljoen euro afgedragen. Van dit bedrag is 49,08 miljoen euro aan WW-premie uitgekeerd, 28,08 miljoen euro aan subsidie, 8,94 miljoen euro aan toeslagen en 1,78 miljoen euro aan het werkgelegenheidsprogramma voor herintreding.

De gemiddelde werkloosheidsuitkering bedraagt op de Canarische Eilanden €747,60 per maand, de op een na laagste in Spanje, na Extremadura, waar men gemiddeld €687,60 ontvangt.

De vakbond CC OO vindt het onaanvaardbaar, dat men toestaat, dat er personen zijn die geen enkele vorm van inkomsten hebben. Vooral wanneer dit hele gezinnen betreft die geen enkele euro aan inkomsten hebben. Volgens de vakbond vereist dit, "dat de te vormen Canarische Regering als eerste prioriteit een noodplan moet hebben, om deze onfatsoenlijkheid te stoppen".
kleurlogoCanarias.png


25% van de Canarische jongeren onder de 30 jaar
heeft niet voldoende inkomen voor
een passend leefniveau

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 16 juni 2015 - 25% van de Canarische jongeren onder de 30 jaar heeft niet voldoende inkomen voor een passend leefniveau - uitgaande van €450,= per maand/per persoon in het huishouden - aldus de gegevens van het rapport Juventud y Crisis 2007-2013 (Jeugd en crisis 2007-2013) dat is opgesteld door het Observatorio Canario de la Juventud. Deze studie waarschuwt voor het creëren van een nieuwe sociale groep, ‘el precariado’ (‘de zorgwekkende’).

De studie welke op maandag 1 juni 2015 is gepresenteerd tijdens een persconferentie door de directeur-generaal voor Overheidsbetrekkingen, Burgerbetrokkenheid en Jeugdzaken,Teófilo González, van de Canarische Regering en de Dr. in Sociologie, José Saturnino García hebben ook opgemerkt, dat de deeltijdarbeid voor jongeren tussen de 16 en 24 jaar rond de 60% ligt, tegenover die van 25 tot 30% bij de rest van de bevolking.
contenedor-basura-comida--644x362.jpg

                                         Een man doorzoekt een afvalcontainer.
Daarom waarschuwt deze studie voor het creëren van een nieuwe sociale groep,‘el precariado’ (‘de zorgwekkende’), een groep personen die zich beweegt tussen integratie en sociale uitsluiting en die zich kenmerkt door instabiliteit in werkgelegenheid en afwisselende perioden van werkloosheid; wat voornamelijk jongeren, immigranten en laag opgeleide personen treft.

De studie maakt duidelijk, dat de crisis gepaard gaat met verlies aan koopkracht onder jongeren, met een gemiddeld salaris dat sinds 2017 met 22% is gedaald van €1.022= naar €800,= per maand, terwijl deze daling slechts 3% van de rest van de bevolking heeft getroffen.

Bovendien heeft Canarias ruim 66.000 jongeren verloren sinds 2007; een kwestie, die professor García voornamelijk toeschrijft aan het lagere geboortecijfer en niet zozeer aan een mogelijke emigratie; een aspect, dat op de eilanden moeilijker is vast te stellen, omdat er een subsidie wordt verleend op de vliegtickets; er zijn geen dalingen in het bevolkingsregister, zo bevestigt hij.

Oorsprong van de armoede
De crisis heeft de terugkeer van Canarische jongeren naar het onderwijs bevorderd; zodanig, dat het voortijdig schoolverlaten is gedaald van 36,4 naar 23,8%, hoewel dit veel hoger is onder hen die ouders hebben met uitsluitend verplicht onderwijs (39,2%) en van die met hogere opleidingen (12,2%)

Over het algemeen schommelt het aantal ‘ninis’op Canarias tussen de 3 en 8%, “hoewel dit vaker voorkomt onder jongeren uit de ‘lagere millieus , die tegelijkertijd het meest getroffen zijn door de toegenomen ongelijkheid en armoede.

Prestación Canaria de Inserción (PCI)
Als oplossing heeft García een ‘gezamenlijke’ actie voorgesteld, daar de planningen die zich uitsluitend richten op dit segment van de bevolking, slechts ‘pleisters’ zijn, waarvoor hij overkoepelende plannen verwacht; met de opmerking, dat hoewel de Prestación Canaria de Inserción (PCI) (Canarische Basisvoorziening in situaties van armoede, marginalisering en sociale uitsluiting) voor verbetering vatbaar is, “deze in de goede richting gaat.”

García maakt er geen geheim van, dat als de economie in de komende jarem verbetert, de situatie van de jongeren zichtbaar zal verbeteren, hoewel hij voorspelt, dat deze zorgwekkend zal blijven vanwege de ‘verzwakking’ van de vakbonden en vanwege de wet op de arbeidshervorming.

Aan deze diagnose heeft González toegevoegd, dat men - naast andere maatregelen - vanuit het genoemde Directoraat-generaal werkt aan een ‘overkoepelend plan’ wat erop is gericht, “dat jongeren meer ‘competenties’ verwerven; met het doel, de ‘ninis’ te her-integreren die nu ‘buiten beeld’ zijn,” zo erkend hij.
kleurlogoCanarias.png 


Zwart werken in Spanje is heel normaal

SPANJE - vrijdag 8 mei 2015 - Uit een onderzoek van de internetpagina Infojobs blijkt, dat een op de vijf Spaanse werklozen wel eens gewerkt heeft en zwart geld heeft ontvangen. Hetzelfde onderzoek laat zien, dat mensen met een baan ook wel eens zwart werken en, dat bijna de helft van de werklozen wel open staat voor het idee, betaald te krijgen met zwart geld.

Zwart werken lijkt heel normaal in Spanje, zowel onder diegenen die een baan zoeken , evenals bij diegenen die al een baan hebben. Het onderzoek van Infojobs laat zien, dat een op de vijf werklozen, en een op de tien werkenden, wel eens in dinero-‘B’ (zwart geld) betaald krijgt, dus zonder iets af te dragen aan de belastingdienst en de sociale diensten.
Daarnaast geeft 45% van de werklozen aan, dat men een baan met zwart loon zou accepteren.
zwartwerken1.jpgHet onderzoek laat verder zien, dat bij veel werkenden 24,5% van het inkomen zwart is. Van de werklozen geeft 19% aan, dat zij zwart gewerkt hebben, of een klus verricht hebben en daar zwart voor betaald kregen. Van de werklozen die nog geen zwart loon hebben gehad, geeft slechts 36% aan, dat ook niet te zullen accepteren. In 66% van de gevallen zeggen de arbeiders, dat een werkgever alleen de mogelijkheid van zwart werken aanbood.

Zwart werken lijkt daarmee heel normaal in het land van de bijna vijf miljoen werklozen en slechte sociale voorzieningen, zoals de matige werkloosheidsuitkeringen. Er zijn immers nog steeds 1,7 miljoen gezinnen waarvan zowel de man als de vrouw geen baan hebben.

Is er legaal geen werk te vinden, dan gaat men illegaal c.q. zwart werken. Men moet toch ergens van leven? Iets, wat in Spanje overigens ook al voor de economische crisis gebeurde.

kleurlogoCanarias.png


De werkloosheid in Spanje is volgens de Regering,
in april 2015 gedaald met bijna 119.000 personen

SPANJE - donderdag 7 mei 2015 - Terwijl de EPA-enquête aan het einde van april 2015 geen rooskleurige cijfers heeft laten zien, zegt de Regering dat bijna zo´n 119.000  mensen een baan hebben gevonden. Volgens de Spaanse Regering zijn er op dit moment 4,3 miljoen werklozen en 17 miljoen Spanjaarden met een baan.

Volgens de cijfers van de sociale diensten die zich bezig houden met de registratie van werkzoekenden in Spanje, is dat aantal in april 2015 afgenomen met 118.923 personen. De cijfers van de Oficinas de los Servicios Públicos (het voormalige INEM) (Arbeidsbureaus) laten zien, dat er op dit moment 4.333.016 werklozen zijn en 17.008.296 mensen met een baan.
werk.jpg

Volgens die cijfers zou dit de grootste daling sinds 1996 zijn in aantal werklozen. Ondanks het feit, dat dit mooi klinkt, moet men voorzichtig omgaan met deze statistieken. Ten eerste is het verkiezingsmaand (regionaal en lokaal) waardoor er alleen maar positieve berichten naar buiten komen als verkiezingsstrategie van de regerende PP partij.

Ten tweede staan deze cijfers in contrast met die van het Spaanse Bureau voor de Statistiek, dat in haar driemaandelijkse cijfers uit de enquête onder de beroepsbevolking laat zien, dat het niet goed gesteld is met het aantal werklozen en, dat dit aantal nog steeds boven de vijf miljoen ligt.

Slechte contracten
Daarnaast is ruim 91% van de ondertekende arbeidscontracten slechts van tijdelijke aard, van enkele maanden tot slechts enkele dagen. Er mogen dan wellicht meer mensen zijn die een baan hebben, maar de condities zijn er zeker niet beter op geworden voor de werknemers.
De veranderingen in de arbeidswetgeving door de Partido Popular (PP) hebben er onder andere voor gezorgd, dat de arbeidscontracten minder gunstig zijn en, dat het gemakkelijker en goedkoper is om iemand te ontslaan.

Toerisme
Het merendeel van de werkzoekenden heeft een baan gevonden in de dienstensector die gerelateerd is aan het toerisme. April 2015 was de maand van de Semana Santa (Goede Week) en dus is er meer werkgelegenheid.  Het betreft dan vaak tijdelijke contracten van slechtst enkele maanden maar… werk is werk.
Ook zijn er veel buitenlanders vertrokken uit Spanje, waardoor het aantal werkzoekenden is gedaald.

Eind april heeft de EPA-enquête van het Spaanse Bureau voor de Statistiek nog laten zien, dat het aantal werklozen is gedaald met 13.100 personen gedurende het eerste kwartaal van 2015 naar 5.444.600 personen; beduidend meer, dan de rekenmethode die de Spaanse Regering aanhoudt.

De feitelijke kwaliteit van de arbeidsmarkt in Spanje
Ondanks de positieve berichten van economische herstel en daling in aantal werklozen is het nog steeds bar en boos in crisisland Spanje. De positieve berichten die de Spaanse Regering regelmatig naar buiten brengt moeten met een korreltje zout worden genomen, gezien het feit, dat de realiteit minder rooskleurig is en er niet snel beter op lijkt te worden.

Telling werklozen
Te beginnen bij de interpretatie van de verschillende manieren van werklozen tellen. Als eerste is daar de manier van de Spaanse Regering die zich baseert op de cijfers van de Servicios Públicos de Empleo (Arbeidsbureaus) waar in principe alle werkzoekenden en werkenden geregistreerd staan. Deze cijfers worden elke maand bekend gemaakt maar geven niet de echte situatie aan.
Er wordt namelijk alleen gekeken naar de personen die met naam ingeschreven staan als werkzoekende. Veel werklozen schrijven zich echter niet meer in bij de instanties omdat ze, of geen recht meer hebben op enige vorm van uitkering, of omdat ze niet ingeschreven willen staan en de hoop op een baan hebben opgegeven.
Daarnaast wordt geen rekening gehouden met zelfstandigen die vaak niet ingeschreven staan en ook niet met werknemers die niet meer staan ingeschreven, omdat ze naar het buitenland zijn vertrokken, zowel buitenlanders als ook Spanjaarden.

Enquête onder de Actieve Beroepsbevolking
(EPA) De tweede manier van tellen is het driemaandelijkse EPA-onderzoek, in de vorm van een enquête waarbij telkens 65.000 mensen ondervraagd worden, op jaarbasis 200.000 personen.
Bij dit onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het feit of iemand werk heeft, maar ook naar de familieomstandigheden en nog veel meer sociale aspecten.
Het duurt anderhalve maand om alle verzamelde gegevens te verwerken, waarna men de resultaten bekend maakt.
Het EPA-onderzoek wordt al sinds 1964 uitgevoerd en is de manier van tellen die ook de Europese gemeenschap aanhoudt, gezien het feit, dat deze resultaten veel realistischer zijn.

Arbeidsomstandigheden
Daarnaast zijn er meerdere instanties die wijzen op het feit, dat de kwaliteit van de arbeidsmarkt er niet beter op is geworden in Spanje.
Wat betreft de arbeidsomstandigheden Staat Spanje nog steeds onderaan de lijst van Europese landen.
De contracten worden slechter; korter, en het is makkelijker om iemand te ontslaan. Terwijl in de Europese landen de lonen gemiddeld met 0,2% zijn gestegen, zijn deze in Spanje gedurende 2014 met 1,8% gedaald.
De kloof tussen arm en rijk is in de afgelopen jaren alleen maar groter geworden en ondanks het feit, dat de Regering durft te zeggen, dat de Spanjaarden niet meer bang hoeven te zijn hun baan te verliezen, is dat nu nog steeds de grootste zorg bij de inwoners van Spanje.
Het is immers makkelijker en goedkoper voor de werkgever om iemand te ontslaan, waarbij er voor elke baan er genoeg vervangers te vinden zijn...

Ook is aantal werkloze jongeren in toenemende mate gestegen, wat niet bepaald hoopgevend voor de toekomst is.
Het verschil tussen salarissen voor mannen en vrouwen is groter geworden en er zijn grote verschillen in jaarsalarissen in de zelfstandige deelstaten in Spanje, waardoor er armere en rijkere regio’s zijn ontstaan.
kleurlogoCanarias.png 


De Canarische Regering gelooft niet in ‘herstel van de economie’

Men is blij met de vermindering van de werkloosheid,
maar vindt deze afname niet voldoende

CANARISCHE EILANDEN - maandag 5 januari 2015 - De Canarische Regering vindt de gegevens aan het eind van 2014 over de vermindering van de werkloosheid op de Archipel, ‘goed’; hoewel, “ niet zodanig, zoals men zou mogen verwachten als men werkelijk voor een economisch herstel zou staan,” waarbij men van mening is, dat die niet bestaat, zo heeft de directeur van het Canarisch Arbeidsbureau, Alejandro Martín, opgemerkt op maandag 5 januari 2015.

Bij het analyseren, tijdens een persconferentie van de op maandag 5 januari 2015, van de gepubliceerde cijfers - die aantonen, dat op de eilanden het jaar 2014 geëindigd is met 260.682 werklozen (13.371personen, ofwel 4,49% minder , dan in 2013) - heeft de directeur van het Servicio Canario de Empleo (SCE) (Canarische Arbeidsbureau), bevestigd, “dat in de Deelstaat de jaarbalans ‘positief’ is; maar, dat men de gegevens niet ziet zoals ze hadden kunnen zijn zoals gehoopt; want, dit laatste is niet het geval.
SCEMARTn.pngDe directeur van het Servicio Canario de Empleo (SCE) (Canarische Arbeidsbureau), Alejandro Martín. 

“Omdat het werkloosheidsprobleem in Spanje niet is opgelost,” hoewel de Spaanse (PP) Regering berichten doet uitgaan die zeggen, dat de situatie aan het verbeteren is, zo oordeelt Martín van de PSOE.

Als bewijs daarvan heeft Alejandro Martín verzekerd, “dat de huidige werkloosheidssituatie in het land ‘iets slechter’ is, dan toen de PP aan de macht is gekomen,” en, “dit wil zeggen, dat we rampzalige gegevens hadden in de arbeidsmarkt,” en zodoende concluderend, “dat de Partido Popular (PP) niet kan beweren, dat de huidige cijfers goed zijn.”
oficina20de20empleo_11.jpg

imagesYIKCNM9S.jpg“Waardoor we vanuit Canarias blijven aandringen op meer fondsen voor werkgelegenheidsbeleid,” zo heeft de directeur van het SCE bevestigd, die eraan heeft herinnerd, dat de Canarische Regering - een coalitie van nationalistisch Coalición Canaria (CC) en socialistisch PSOE - er tijdens het gehele, huidige regeringsmandaat heeft aangedrongen op dit verzoek van meer staatsinvestering voor het bevorderen van de verbetering van de arbeidsmarkt.

Vandaar, dat de Canarische autoriteiten begrijpen, dat de PP - vanuit de Spaanse Regering - in de afgelopen jaren, “bezuinigingsbeleid heeft toegepast, dat de werkgelegenheid heeft geschaad,” zo beargumenteert Martín.”

Alejandro Martin waardeert echter de ontwikkeling van de arbeidsmarkt die zich heeft voorgedaan op Canarias, waarbij hij benadrukt, “dat men in december 2014 een afname van het aantal werklozen heeft geregistreerd, die groter is dan het Nationale, Spaanse gemiddelde” waarmee hij heeft willen duiden, “dat de werkloosheid, sinds oktober 2011, eind 2014 veel lager is.”

Hij schrijft een deel van deze verbetering toe aan het beleid, dat de Canarische (CC en PSOE) Regering heeft ontwikkeld, wat heeft bijgedragen aan de toename van het aantal arbeidscontracten voor werklozen op de eilanden, met initiatieven zoals belastingvoordelen voor de filmindustrie en cursussen voor nieuwe specialismen in de beroepsopleiding, zo betoogt hij. Toevoegend, dat men maatregelen zoals deze verwacht, in het creëren van nieuwe banen in het jaar dat zojuist is begonnen.

“Een jaar,” zo laat de directeur van het SCE eveneens weten, “waarin zijn Dienst voornemens is, informatie te verzamelen over de situatie van de toeristische sector,” omdat die zorgwekkend is en niet groeit in hetzelfde tempo als waarmee de omzetten groeien.

Wat dit betreft heeft Martín aangegeven, “dat in deze sector de werkgelegenheid minder is toegenomen dan het gemiddelde waarmee de toeristische activiteit is toegenomen.” Al met al, is het aantal arbeidscontracten niet aan het toenemen, “althans niet in de mate, die wij graag zouden zien,” zo heeft hij opgemerkt.

In elke geval heeft Martín laten weten, dat hij het nodig vindt, te bestuderen waarom dit verschijnsel zich voordoet; of dit te wijten zou zijn aan een verandering in het beheer van de toeristische etablissementen, die minder personeel zouden willen hebben dan voorheen; en hij heeft benadrukt, dat hij niet denkt , zoals sommige vakbonden hebben aangegeven, dat de oorzaak, uitbuiting van de werknemers is.

"Ik denk niet, dat onregelmatigheden zo wijdverbreid zijn in een sector als deze," heeft Alejandro Martín in dat opzicht gezegd.
kleurlogoCanarias.png 


Het SCE start cursussen  beroepsopleiding
voor 10.000 langdurig werklozen

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 2 januari 2015 - De Servicio Canario de Empleo (SCE) (het Canarische Arbeidsbureau) start in totaal met 657 cursussen voor de beroepsopleiding van 10.000 werklozen op geheel Canarias, aldus een nota van dit overheidsdepartement. Er zijn 657 mogelijkheden, vooral voor de groepen die het moeilijkst toegang tot de arbeidsmarkt hebben

Het opleidingsaanbod voor werkzoekenden kan in 2015 rekenen op een budget van €25.778.100,= en de cursussen worden gegeven - in totaal - in 94 opleidingscentra; en zoals de directeur van het SCE (Arbeidsbureau), Alejandro Martín, uitlegt, is een groot deel van dit aanbod gericht op het verkrijgen van vakdiploma’s die het de leerlingen mogelijk maken, hun kwaliteiten en geschiktheid te bewijzen in hun zoektocht naar werk.
logoGobiernoCanarias.jpg
alejandromartin.png
                                                         Alejandro Martín.
Martin bevestigt in een communiqué, dat deze uitnodiging een actief werkgelegenheidsbeleid is, dat gericht is op het verbeteren van de omstandigheden van werklozen in het vinden van een baan.

Martín legt uit, dat personen die het moeilijkst bemiddelbaar zijn in de toetreding tot de arbeidsmarkt, prioriteit hebben voor de toegang tot deze cursussen, vrouwen, langdurig werklozen, mensen van 45 jaar en ouder, personen met een lichamelijke- of geestelijke beperking, immigranten; en degenen die bedreigd worden door sociale uitsluiting ,evenals werknemers van 55 jaar en ouder die geen recht meer hebben op een WW-uitkering.

De directeur van het SCE (Arbeidsbureau) voegt hier aan toe, dat voor de toekenning tot toelating  van de cursussen van de opleidingsinstellingen, de evaluatiecommissie indicatoren koppelt aan de arbeidsmarkt en aan de door de leerlingen in voorgaande jaren uitgevoerde beroepsopleidings-stages in bedrijven

Eveneens hecht men waarde aan de talenopleiding, met de erkenning van het opleidingsinstituut als uitzendbureau in de Deelstaat voor het ontwikkelen van hun activiteit op het eiland; of aan het feit, dat die entiteit in het bezit is van het kwaliteitszegel van het ‘Ondernemingsbeleid en Jongeren werkgelegenheid 2013-2016’.

Martin benadrukt de geschiktheid van de beroepsopleidingen welke men gaat geven overeenkomstig de tegenwoordig meest gevraagde beroepsprofielen op de Archipel.

Zie de internetpagina van het SCE:
http://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce/oficina_virtual

kleurlogoCanarias.png 


Waarom levert het toerisme
geen werkgelegenheid op,
ondanks dat de omzet hoger is
dan van vóór de crisis?

CANARISCHE EILANDEN - maandag 3 november 2014 - De gegevens zijn nu officieel en hebben oude conflicten doen opleven. De sector heeft in 2013 een jaaromzet behaald die hoger is, dan welke ook van voor de crisis, maar wel met 42.500 werknemers minder.

Het Bruto Binnenlands Product (BBP) van het toerisme op Canarias heeft op jaarbasis in 2013 een stijging ondergaan van 5,4% met een omzet van 12,583 miljard euro: volgens de resultaten van de Estudio de Impacto Económico del Turismo (Impactur) (Studie over de Economische Uitwerking van het Toerisme), die eind oktober 2014 bekend zijn gemaakt.
 
“Deze waarneming” zo stelt Impactur, “heeft het mogelijk gemaakt de niveaus te herstellen van de van toeristische activiteit welke verloren zijn gegaan tijdens de crisisjaren, na de daling in 2009.” En benadrukt: “Dat de economische uitwerking van het toerisme op Canarias in het jaar 2013 zich boven de niveaus bevindt, dan van voor het begin van de internationale, economische crisis.

 
En deze waarnemingen hebben niet alleen betrekking op wat er in 2013 is voorgevallen, maar op gegevens van de afgelopen vier jaar, “waarin de prestaties van de toeristische activiteit is gestegen tot boven die van het totale gemiddelde van de Canarische economie.”

Zo is in de periode 2010-2013 de toeristische activiteit op jaarbasis met 3,6% gegroeid tegenover de 0,1% economische groei van de eilanden.”

Echter, deze prachtige economische cijfers- die aanzienlijk zullen verbeteren wanneer het boekjaar 2014 wordt afgesloten, gaan niet vergezeld van gelijkwaardige cijfers in de werkgelegenheid.
Omdat volgens dezelfde bron, Impactur, men gedurende 2013 slechts 0,2% heeft gegenereerd aan nieuwe arbeidsplaatsen in de Canarische toeristische sector.

In totaal levert het toerisme op de eiland werk aan een aantal  van 251.480 personen; dit is 42.500 minder dan aan het begin van de crisis.

De vakbonden in de sector verzekeren echter, dat dit cijfer in 2014 is verslechterd; in een jaar, waarin een record in het toerisme gevestigd zal worden, dat echter vergezeld is gegaan met een verlies aan werkgelegenheid die becijferd wordt op 0,7%, aldus het Instituto Nacional de Estadisticas (NIE) (Nationaal Bureau voor de Statistiek).

De argumenten welke toe nu toe verdedigd zijn door de Canarische toeristische werkgeversbonden, zijn ernstig beschadigd door deze officiële gegevens van het Canarische NIE (Istac), van het NIE en van het Instituto de Estudios Turísticos (IET) (Instituut voor Toeristische Studies), doe allemaal gecoördineerd worden door Exceltur.

Want het is bewezen, dat de inkomsten zijn gegroeid tot niveaus van voor het uitbreken van de internationale crisis; maar, dat er echter ruim 42.000 minder arbeidsplaatsen zijn.
                                           

De algemene secretaris van de werknemers vakbond UGT, Gustavo Santana, is van mening, “dat veel ondernemers er de voorkeur aan gegeven hebben, over te gaan op een meer industrieel toerisme, dan in te zetten op kwaliteit; door te beweren concurrerender te willen zijn, heeft men voornamelijk de loonkosten verlaagd en het creëren van werkgelegenheid, wat zich automatisch heeft vertaald in een slechtere dienstverlening.”

De UGT - die in de tweede week van november 2014 een voorlichtingscampagne lanceert over dit onderwerp - verzekert, dat men zal waarschuwen voor deze sinds de jaren 90 gekelderde kwaliteit, toen men in de Canarische toeristische logiessector is begonnen met het introduceren met formaten als het ‘todo incluido’ (‘all inclusive’ = ‘alles inbegrepen’), of met de buffetmaaltijden in de horeca.

Maar bovendien beschuldigt Santa de werkgeversbonden van het voortdurend schenden van de twee Cao’s in de sector, die verplichten tot een minimum aantal van 60% aan vaste arbeidscontracten in elk personeelsbestand.

Vanuit de hoteliers vereniging van Santa Cruz de Tenerife, Ashotel, antwoordt men op deze gegevens en beschuldigingen, zwaaiend met cijfers van het tweede kwartaal van 2014 - het beste van het jaar omdat daarin - in april - de Semana Santa (Goede Week) valt. 

Volgens deze vereniging heeft men in dat kwartaal bijna 6.000 nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd, en 17.000 in dezelfde drie maanden sinds 2009.

Wat dat betreft, kritiseert Gustavo Santana de ondernemers, “die voortdurend praten over duizenden nieuwe banen, terwijl het in werkelijkheid nieuwe arbeidscontracten zijn die kunnen overeenkomen met dezelfde personen gedurende het gehele jaar.”
 
Adequate personeelsbestanden voor elke categorie
Het parlementslid voor de PSOE in het Canarische Parement en voormalig directeur van Arbeid, Gloria Gutiérrez, in de Canarische Regering, gaat nog veel verder en hekelt het uitbesteden van diensten in de horeca, vooral in een bijzonder grote groep van kamermeisjes.

Deze personeelsleden hebben gezien, dat ze in de afgelopen jaren buiten de horeca-Cao zijn gevallen, terwijl hun nieuwe werkgevers hun taak aanzienlijk hebben verzwaard en hun salarissen substantieel hebben verlaagd en, “ hen hebben onderworpen aan een totaal gebrek aan bescherming van arbeid.”.
 
Met de overgang van het afhankelijk zijn van externe ondernemingen die hun diensten verlenen aan de hotels, vallen deze camareras de piso (kamermeisjes) niet langer onder de bescherming van de vakbondsvertegenwoordigers, wat heeft geleid tot enkele vonnissen op het gebied van arbeidsrecht. Een van die vonnissen - in Santa Cruz de Tenerife - heeft geresulteerd in de veroordeling van een hotel, op grond van het feit, dat de kamermeisjes salarissen ontvingen op een niveau van 2007, met meer werk (25 tot 30 hotelkamers per dag) en met een verminderring tot 90% van hun vakantiedagen.

De gegevens van Impactur en de werkelijke arbeidsomstandigheden van sommige groepen werknemers in het toerisme hebben ervoor gezorgd, dat het PSOE-parlementslid een Wetsvoorstel heeft ingediend, waarmee men van de Canarische Regering verlangt, dat deze de huidige Wet op het Toerisme aanpast, opdat men - in overeenstemming met de categorie van de hoteletablissementen - minimumeisen vaststelt voor personeelsbestanden, voor het regime voor hun klanten (todo incluido, logies/ontbijt, half- of volpension), voor hotelbezetting, voor het aantal verkooplocaties van restaurants en bars, enz.

De reactie van Ashotel op dit initiatiefwetsvoorstel was woedend. Haar voorzitter, Jorge Marichal, heeft dit onmiddellijk gekwalificeerd als “onzin”. Omdat naar zijn oordeel, “de Horeca-cao al een personeelsbestand in vaste dienst voorschrijft van 60%, in de hotel-etablissementen.”
Personeelsbestanden, waarvan de UGT zegt, dat men die nooit nakomt. De arbeidshervorming die is uitgevaardigd is door de Spaanse Regering, heeft ervoor gezorgd, dat deze niet-naleving van de arbeidsvoorwaarden zich uitbreidt.

Marichal heeft ondertussen een ontmoeting gehad met de Socialistische parlementsfractie, om uiteen te zetten, “hoe een hotel arbeidstechnisch functioneert. De PSOE handhaaft momenteel haar Wetsvoorstel.
kleurlogoCanarias.png
 


Canarische werknemers behoren tot
de laagstbetaalden en staken het minst

De Eilanden hebben het hoogste percentage aan
langdurig werklozen
van heel Spanje

De gemiddelde zoektijd naar een baan is
- met gemiddeld 18,6 maanden -
ook de langste van heel Spanje

Het gemiddelde maandsalaris bedraagt € 1.343,= op de Archipel,
€300,= minder  dan op het Spaanse vasteland

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 20 augustus 2014 - De Canarische werknemers zijn de op een na slechtst betaalden van heel Spanje en ook, op een na, degenen die het minst deelnemen aan stakingen, aldus een studie die is verricht door Adeco.

De hoge werkloosheid, onvoldoende aandeel van hoogwaardige banen en het lage percentage aan werknemers die hebben gestudeerd, zorgen ervoor dat Canarische de deelstaat is met de laagste kwalificatie in de Monitor Adeco, die is samengesteld op basis van gegevens uit het tweede kwartaal van 2014 van de Encuesta de Población Activa (Onderzoek onder de Actieve Beroepsbevolking).

Uit de meest recente studie kan men afleiden, dat op de Archipel het gemiddelde maandsalaris €1.343,= bedraagt, het op een na laagste van heel Spanje (het gemiddelde is €1.634,= per maand). De Canarische salariëring laat een daling zien van 0,7% ten opzichte van een jaar eerder. Bovendien is de daling van de koopkracht het sterkst van heel Spanje.

De deelstaat Canarias heeft het hoogste percentage aan langdurig werklozen van heel Spanje (43,6%), en de gemiddelde zoek-tijd naar een baan is op de Archipel de langste van heel het land, met een gemiddelde van 18,6 maanden (tegenover 17,5 maanden in geheel Spanje).

Het gemiddelde percentage aan werkloosheid is op Canarias opgelopen tot 33,3%, het op een na hoogste van Spanje.
Ook is Canarias de deelstaat met het laagste percentage aan gekwalificeerde arbeidsplaatsen, 23,8%.
  
               Wanneer iedereen werkloos is, zal staken geen zin hebben.
Canarias staat op de 14de plaats in termen van werk en gezin. Hoewel het percentage werklozen, dat een studie heeft gevolgd is gedaald (8,7%) en het aandeel deeltijdarbeid blijft stijgen (16,4%).

Wat betreft arbeidsconflicten, is Canarias op een na de deelstaat men een lager aantal werknemers, dat aan stakingen deelneemt (8,3 werknemer per 10.000), en staat daarmee tweede na La Rioja.
kleurlogoCanarias.png


Ruim 2.300 Canario’s melden zich aan
voor de 'cheque' bij een arbeidscontract

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 14 augustus 2014 - Ruim 2.300 personen hebben zich tot op heden aangemeld voor de ‘cheque-trabajo’ welke door de Canarische Regering is ingesteld  voor het wisselen van de rol in de zoektocht naar werkgelegenheid: het zal de werkloze zijn die het bedrijf kiest wat hem/haar aan wil nemen en, het is het bedrijf, dat dan een subsidie van maximaal €4.500,= ontvangt.

De minister van Werkgelegenheid, Industrie en Handel, Francisca Luengo, van de Canarische Regering, heeft tijdens een persconferentie op maandag 12 augustus 29014 uiteengezet, dat deze maatregel, “er ‘een van vele’ is in het actieve werkgelegenheidsbeleid, dat haar departement ontwikkelt; maar, dat dit ‘interesse heeft gewekt’ en ‘twijfels heeft opgeroepen’, omdat het ‘nieuw is’ en tegelijkertijd controversieel.”

Dit laatste is te wijten aan het ontbreken van informatie; maar - zo heeft Luengo toegevoegd -het gaat om een ‘gefundeerde, transparante, en al maanden lang besproken studie,” omdat men die al in april 2014 heeft gepresenteerd aan de Consejo General de Empleo (Canarische Raad van Arbeid), waarbij de sociale partners (werkgevers en vakbonden) aanwezig waren.

In de grond genomen gaat het erom, dat de werkloze een “cheque aan toonder” bij zich heeft en de “hoofdrolspeler” wordt, wat ‘lucht’ geeft in het zoeken naar een baan.

De werklozen die minimaal een onafgebroken periode van zes maanden als werkzoekend ingeschreven staan bij de Servicio Canario de Empleo (SCE) (het Canarische Arbeidsbureau), kunnen tot 15 september hun werkcheque aanvragen.

De cheque is geldig vanaf 15 september tot 31 oktober 2014 als deze eenmaal is toegekend door de SCE, dat twee maanden de tijd heeft om deze te erkennen, hoewel men voorziet, dat dit binnen enkele dagen het geval kan zijn, zo legt de directeur van het Arbeidsbureau, Alejandro Martín, uit.

Bij een mogelijk arbeidscontract kunnen de sollicitanten de cheque presenteren aan bedrijven met een geheel privaat kapitaal, of die gevestigd zijn op Canarias, waarbij nutsbedrijven uitgesloten zijn.
  
                                               Francisca Luengo.
Als het arbeidscontract eenmaal tot stand is gekomen, hebben de bedrijven tien dagen de tijd, om te besluiten, of men voor deze subsidie kiest, die €4.500,= voor vaste banen bedraagt – met een arbeidscontract voor minimaal twee jaar - en €2.500,= voor tijdelijke arbeidscontracten van minimaal zes maanden, en in het geval van deeltijdwerk, zat dit proportioneel zijn in overeenstemming met de duur van de werkdag/-week.

Voor het verkrijgen van de subsidie zal men nagaan of het bedrijf bij is met de verplichtingen aan de Canarische Fiscus, de Spaanse Fiscus en de Sociale Dienst.

“Als de maatregel - waarvoor nu 2 miljoen euro beschikbaar is - een succes wordt, zal deze in 2015 een permanent karakter krijgen,” aldus het Ministerie van Werkgelegenheid.
kleurlogoCanarias.png


Canarias gaat tot €4.500,= betalen aan
bedrijven die werknemers in dienst nemen welke langer dan zes maanden staan ingeschreven als werkloos

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 5 augustus 2014 - Werklozen die langer dan zes maanden staan ingeschreven op de Canarische Eilanden, kunnen vanaf nu werk zoeken met een document op zak, waarmee de Canarische Regering rechtstreeks tot €4.500,= betaalt aan het bedrijf, dat hen in dienst neemt.

Deze subsidie noemt men ‘cheque trabajo’, en is bedoeld ter stimulering van het in dienst nemen van personen in een van regio’s met het hoogste percentage aan werkloosheid in Europa. Men wil dit doen, door de werkloze hoofdrolspeler te maken in het proces, waarbij deze probeert opnieuw in te treden op de arbeidsmarkt. Dit is op dinsdag 5 augustus 2014 aangekondigd door de minister van Werkgelegenheid, Francisca Luengo (PSOE).

Luengo heeft opgemerkt, dat met deze maatregel - die in première gaat tijdens de rest van 2014 - de Canarische Regering probeert het werkgelegenheidsbeleid te veranderen door een schok teweeg te brengen in de werkloosheid, door deze ‘actieve’ aanmoediging in het gehele herintredingsproces.

De minister van Werkgelegenheid, Francisca Luengo, van de Canarische Regering, en de voorzitter van de
Federación Canaria de Municipios (Fecam) (Vereniging Canarische Gemeenten), Manuel Ramón Plasencia.

De minister heeft geweigerd meer informatie te verstrekken over dit programma, tot aan de komende week, maar de aankondiging is op maandag 4 augustus 2014 gepubliceerd in het Boletín Oficial de Canarias (BOC) (Canarisch Staatsblad) en al na 24 uur heeft men een honderdtal aanvragen ontvangen.

In overeenstemming met het mechanisme, dat beschreven is in het BOC, kunnen werklozen die als zodanig langer dan zes maanden staan ingeschreven bij de Servicio Canario de Empleo (het Canarische Arbeidsbureau) voor 15 september 2014 aan de Canarische Regering vragen, dat men hen erkent als begunstigden in het ‘cheque-trabajo’-programma, dat in 2014 kan rekenen op een begroting van €500.000,=.

Werklozen die deze erkenning verkrijgen, kunnen vanaf die dag een baan gaan zoeken met de belofte van de Canarische Regering, dat het bedrijf wat hen inlijft in hun personeelsbestand rechtstreeks een subsidie ontvangt van €4.500,= als het een vast arbeidscontract is (met een duur van minimaal twee jaar); of van €2.500,= als het een tijdelijk arbeidscontract is (met een duur van minimaal zes maanden).

Ook staat men deeltijdcontracten toe -´met minimaal 50% van een normale volle werkdag – welke men proportioneel subsidieert al naar gelang de werktijd.

Anderzijds kan elk bedrijfsonderdeel van maatschappijen profiteren van deze maatregel, hoewel met beperkende voorwaarden en gelimiteerde bedragen hanteert.

Alleen ondernemingen -die geen gedwongen ontslagen hebben gekend in het voorafgaande jaar en die ten opzichte van een kwartaal eerder werkelijk rechtstreeks hun personeelsbestand uitbreiden-, kunnen voor deze regeling bij het in dienst nemen van de nieuwe werknemer in aanmerking komen.

De ‘cheques de trabajo’ (‘werkgelegenheid-cheques’) kunnen niet gebruikt worden bij het contracteren van familieleden van de werkgever, of voor leidinggevenden in het bedrijf (echtgenoten en familieleden tot in de tweede graad), en ook niet voor het aannemen van werknemers die gestuurd zijn door een ETT (Empresas de Trabajo Temporal) (Uitzendbureau).

Ook bedrijven die ernstige, of zware overtredingen begaan hebben op het vlak van arbeidsrisico’s, of in het beheer van subsidies welke zijn  afgeleid van de werkgelegenheidsprogramma’s, zijn van deze regeling uitgesloten.

Bovendien is het een onvoorwaardelijke eis, dat het contracterende bedrijf daadwerkelijk actief is op de Canarische Eilanden en dat  de aan te nemen baan wordt uitgevoerd op locaties de zich bevinden op de Archipel.

Bovendien heeft men limieten ingevoerd, om te voorkomen ,dat weinig bedrijven de meerderheid van de subsidies binnenhalen; elke bedrijf kan via deze weg een subsidie van maximaal €200.000,= ontvangen op een termijn van drie jaar, welke men reduceert tot €200.000, als het gaat om logistieke bedrijven voor het vervoer van vracht over de weg.
kleurlogoCanarias.png


Werkloosheid op Canarias gestegen
met 0,25% tot 356.900 personen

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 24 juli 2014 - De werkloosheid onder de Actieve Beroepsbevolking is in het tweede kwartaal toegenomen met 900 personen t.o.v. het eerste kwartaal in 2014

Bovenstaande cijfers zijn afkomstig van de Encuesta de Población Activa (EPA) die op donderdag 24 juli 2014 zijn gepubliceerd door het Instituto Nacional de Estadística (INE) (Nationaal Bureau voor de Statistiek).

In het tweede kwartaal van 2014 is in alle deelstaten de werkloosheid  afgenomen, behalve op Canarias waar die met 0,25% is toegenomen, en deze is vooral gedaald op de Balearen, met 22,58%.

In geheel Spanje is in het tweede kwartaal van 2014 de werkloosheid gedaald met 310.400 personen en momenteel zijn 5.622.900 Spanjaarden op zoek naar werk, dit is de hoogste seizoensdaling in de EPA-geschiedenis.

In het afgelopen jaar is in Spanje de werkloosheid gedaald met 7% (424.500 werklozen minder), wat - volgens het INE -  op jaarbasis de grootste daling is sinds 1999.

Het aantal werkenden in Spanje is 17.353.000, met de hoogste toename (402.400 personen) sinds midden 2005.
kleurlogoCanarias.png


Sociaal drama op de Canarische Archipel
 die bij alle enquêtes de laatste plaats inneemt

De positie van de arbeidsmarkt blijft kritiek

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 22 juli 2014 - Terwijl officiële enquêtes aangeven, dat werkloosheid tot de voornaamste zorgen van de Spanjaarden behoort, bezetten de Canarische Eilanden in bijna alle statistieken en op ranglijsten de laatste plaatsen.

De situatie is bovendien catastrofaal. Ondanks, dat het aantal bij het Arbeidsbureau geregistreerd werklozen volgens het Ministerie van Werkgelegenheid in juni 2014 in vergelijking met de maand daarvoor met 4.350 is afgenomen, zijn er toch nog 270.000 Canario’s zonder werk en op zoek naar een baan.
Van hen ontvangt bijna de helft (48%) geen overheidsuitkering meer, want na twee jaar werkloos zijn, heeft men in Spanje geen recht meer op een financiële uitkering, die in vergelijking  met de deelstaten, op de Canarische Eilanden  met €740,= per maand, ook nog het laagste uitvalt
                           

270.000 Canario’s zijn op zoek naar werk, maar het banen-aanbod is vooralsnog uiterst klein. Minder dan de helft krijgt een WW-uitkering.

In private studies valt het aandeel langdurig werklozen op de Canarische Eilanden bijzonder op (67% volgens Asempleo en het Spaanse gemiddelde:62%) evenals het grote aandeel van gezinnen waarvan alle leden werkloos zijn (20% volgens Asempleo en het Spaanse gemiddelde: 15%).

Een studie van de Arbeidsbureaus geeft ook weinig reden tot hoop, want Canarias behoort tot de deelstaten met de hoogste werkloosheid en het kleinste aanbod in banen.

Voornamelijk worden banen in de dienstensector gezocht
De grote meerderheid van de 196.000 bij het Arbeidsbureau geregistreerde personen zoekt naar een baan in de dienstensector. En 3900 mensen zoeken naar een baan in de bouw, 12.200 in de industrie en in de landbouw 6.100. Iets meer dan 198.000 werklozen zijn jonger dan 25 jaar. Bij het Arbeidsbureau staan bijna 20.000 buitenlanders als werkzoekend ingeschreven.

Van degenen die in juni 2014 een baan hebben gevonden, is het grootste deel werkzaam in de dienstensector (2.700), gevolgd door de bouw (700), de industrie (300) en in de landbouw (200).

De toeristensector op Tenerife trekt aan
Ondanks alle negatieve berichten is er op Tenerife reden tot vreugde. De eilandpresident, Carlos Alonso, heeft onlangs bekend kunnen maken, dat in juni 2014 op Tenerife 10.500 e arbeidscontracten in de horeca zijn ondertekend - zo veel is in vijf jaar niet voorgekomen.
In vergelijking met dezelfde maand in 2013, is dit een plus van 4.300 nieuwe banen.
Van alle Canarische Eilanden is op Tenerife in  juni 2014 van alle nieuwe arbeidscontracten 43% in de horeca ondertekend.
kleurlogoCanarias.png


Canarias krijgt 73 miljoen euro voor het geven van onderwijs en werk aan de Eiland-‘ni nis’

Het Ministerie van Werkgelegenheid gebruikt het Internet
voor inschrijven op het Plan

De Canarische Regering versterkt het project voor jongeren 
onder de 30 jaar

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 8 juni 2014 - Van de 1,8 miljard euro voor het Plan de Garantía Juvenil (Jeugd Garantieplan), dat de Europese Unie (EU) heeft bestemd voor Spanje, zal Canaria 72 miljoen euro ontvangen, zo is besloten in de Spaanse Ministerraad.
Deze fondsen zijn bestemd voor het geven van onderwijs en werk aan de zogenoemde ‘ninis’ (ni educación - ni trabajo = jongeren zonder onderwijs - zonder werk). Dit betreft 46.900 Canarische jongeren tussen de 16 en 25 jaar die geen baan hebben en die geen onderwijs genoten hebben, of die niet zijn opgeleid voor enigerlei activiteit.

Zowel de Spaanse Regering, evenals de Deelstaatregeringen beheren ieder het Plan voor 50%, dit wil zeggen, dat ieder 900 miljoen euro bijdraagt.
Voor de verdeling onder de deelstaten houdt de Spaanse Staat enerzijds rekening met het percentage jeugdwerkeloosheid in de leeftijd tot 25 jaar en, anderzijds met het percentage, dat deze leeftijdsgroep uitmaakt op de totale bevolking.

Veel Canarische, jongere werklozen zal het een rotzorg zijn, dat ze geen baan hebben en ook in de toekomst niet, zodat ze lekker alle
romerias,  volksfeesten, pop- en hard rock-concerten, carnavals evenementen en andere festiviteiten kunnen aflopen en bij al deze evenementen vooral kunnen deelnemen aan de botellones (openbare zuipgelagen)!

Op Canarias vertegenwoordigt - volgens de EPA (Onderzoek onder de Actieve Beroepsbevolking) -  het percentage werkloosheid onder de 16 tot 30-jarigen 2,3% van de bevolking en onder de 20 tot 25-jarigen is dit 10,9%.

Terwijl het percentage werklozen in de leeftijdsgroep van 16 tot 20 jaar 61,45% bedraagt, en 53,23% in de leeftijdsgroep van 20 tot 25-jarigen.

Bovendien heeft 78,25% van de werklozen onder de 25 jaar geen enkele opleiding ontvangen, zo laat de Canarische Regering weten.
In totaal is 54,5% van de jongeren onder de 25 jaar op de Archipel werkloos.

De Spaanse Regering gebruikt deze fondsen, om aan jongeren die ingeschreven staan voor het Plan, een opleiding en werk, of een stageplaats te bieden, binnen een termijn van vier maanden; daarna houdt de Servicio Canario de Empleo (SCE) (het Canarische Arbeidsbureau) zich bezig met het het beheer van dit aanbod.

Jongeren in de leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar die voor 33% of meer arbeidsongeschikt zijn – en die aan een aantal voorwaarden voldoen - kunnen nu van deze hulp gebruik maken via een register op de internetpagina welke het Ministerie van Werkgelegenheid op maandag 7 juli 2014 heeft geopend.

De directeur van het SCE, Alejandro Martín, heeft op 7 juli 2014 gekritiseerd, dat de Spaanse minister-president, Mariano Rajoy, de jongeren in de leeftijdsgroep van 25 tot 30 jaar uitsluit van deze steun, terwijl ze die wel toegezegd hebben gekregen van de EU; een leeftijdsgroep, die momenteel op Canarias ook een percentage vertegenwoordigt, dat hoger is dan 50%.

Martín heeft bevestigd - zonder een bedrag aan te geven, omdat men dat aan het vaststellen is - dat Canarias en subsidie zal opnemen met eigen fondsen, voor het belonen van opleiden en contracteren van deze ‘ninis’.
kleurlogoCanarias.png


Canarias behoort tot de deelstaten waar de armoede het sterkst is gegroeid gedurende de crisis

In alle Spaanse deelstaten gezamenlijk
is tussen 2007 en 2012het percentage armen toegenomen met 16,2%
terwijl de langdurige werkloosheid
is toegenomen met 565%

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 17 juni 2014 -  De zes jaar van crisis die zijn verstreken sinds 2007 hebben op Canarias veroorzaakt, dat de index van menselijke armoede is toegenomen met 12,4%, zeven keer meer dan in het gehele samenstel van deelstaten in Spanje (+1,7%); een uitwerking, die alleen wordt overtroffen door Extremadura, dat een score van 15,5% heeft behaald.

De index van menselijke armoede in  Spanje is gedurende de crisis gestegen met 1,7% door de toename van zowel het aantal armen,  als de toename van het langdurige werkloosheidspercentage; en  Extremadura, Canarias en Andalusië zijn  deelstaten die het zwaarst lijden onder deze situatie.
 
                               Menselijke ontwikkeling en armoede in Spanje.
Dit zijn enkele van de meest nadrukkelijke resultaten uit een onderzoek van de Fundación Bancaja y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) (Stichting Bancaja en het Valenciaans Economisch Onderzoeksinstituut) die op dinsdag 17 juni 2014 openbaar zijn gemaakt tijdens een persconferentie, wat aangeeft, dat de variabelen in gezondheid en onderwijs zijn verbeterd gedurende de genoemde periode, in tegenstelling tot de sociale uitsluiting.

Het percentage armen is in geheel Spanje tussen 2007 en 2012 toegenomen met 16,2%, terwijl de langdurige werkloosheid is gestegen met 565%.

Op Canarias is het aandeel armen met tien procentpunten toegenomen gedurende de crisis, en is gestegen van 21% van de bevolking. In 2007 tot nu: 31,1%, het hoogste percentage van Spanje.

Extremadura, Canarias en Andalusië zijn de deelstaten met de hoogste stijging van het percentage menselijke armoede tegenover Navarra, Baskenland en Cantabrië, die lagere percentages vertonen in verhouding tot het nationale gemiddelde, terwijl Murcia een verbetering te zien heeft gegeven in onderwijs.

Eerst werkgelegenheid - Eigenschappen van de eerste werkervaring
Emancipatie heeft tijd nodig
Terugkeer naar het nest - Opleiding in oudersschap - Veranderingen in leefwijze
Materiële armoede

De materiële armoede is met drie procentpunten gestegen, waardoor in 2012 de index is uitgekomen op 22,23% van de bevolking (wat niet hoger is dan €9.917,= per jaar/uitgegeven per gezin), en is meer uitgesproken in de deelstaten die grenzen aan de Middellandse Zee, dankzij de toeristische sector.

De slechtste situatie doet zich voor in Catalonië, de Comunitat Valenciana en Andalusië, wat te maken heeft met de productiviteitsstructuur, het belang van de bouwsector en de overheidssector (investeringen in infrastructuur)

Het langdurige werkloosheidspercentage is voornamelijk gegroeid in op de Balearen, in Murcia en in La Rioja.

Op Canarias is de langdurige werkloosheid toegenomen met 554,7% en is daarmee van 2,7% in 2007, gegaan naar 17,6% aan het eind van 2013.

De variabelen in gezondheid en onderwijs zijn - ondanks de crisis- verbeterd, iets wat zich niet heeft voorgedaan in andere landen (Rusland en Griekenland) wat betreft de eerste indicatie; in het geval van onderwijs, is het aantal voortijdige schoolverlaters minder geworden, als antwoord op de werkloosheid.

In het geval van Canarias, behoren de eilanden tot de deelstaten die het meest, hun ‘gezondheidsarmoede’ hebben weten te beperken, samen met Cantabrië, Baskenland, La Rioja, Aragón en Murcia.

Wat betreft voortijdige schoolverlaters, is dit verschijnsel op Canarias gedurende de crisis afgenomen met ruim 22%.

Antonio Villar, IVIE-onderzoeker en hoogleraar aan de Pablo de Olavide-Universiteit heeft echter benadrukt, dat gedurende de “explosieve groei” in de bouw, men een enorme “bulk” heeft gecreëerd aan jongeren zonder werk en zonder opleiding, “wat tijd gaat kosten, om dit te verwerken,” en men voorziet een grote ongelijkheid, omdat de verschillen in opleiding zich zullen vertalen in verschillen van inzetbaarheid.

Bovendien, als het veel tijd  kost om werk te vinden, “verdampt het geleerde snel” en daardoor de investering in onderwijs; en de effectieve onderwijsniveaus in Spanje zijn “niet heel erg briljant”.

De onderzoeker heeft gewaarschuwd, dat de middenklasse ‘afstevent’ naar het gebied van de armoede en, dat men de samenleving aan het polariseren is; en de gemiddelde omvang van arme gezinnen is gegroeid met 8% in het benutten van de economische schaalvoordelen.

Naar het oordeel van Villar, is het moeilijk een oplossing aan te dragen voor het oplossen van het werkloosheidsniveaus, maar iedereen zou beroepsonderwijs moeten krijgen en dit, in de bedrijven.


Hij heeft gepleit voor “serieuze herijking” van de opleidingsstrategie, en te rekenen op ‘verzet’, dat er kan bestaan bij de vakbonden en de werkgevers die fondsen ontvangen om dit te verstrekken en hij heeft kritiek geleverd op verspillende cursussen, “die niet veel hebben opgeleverd.”

Gevraagd naar hoe het productiviteitsmodel te veranderen, is hij van mening, dat er geconcurreerd moet worden op kwaliteit en daartoe is het noodzakelijk, te beschikken over menselijk kapitaal en over een ondersteunende industrie; en het vestigen van adequate stimulansen door de Overheden.

Hij heeft de in Spanje bestaande sociale vrede met een hoog niveau aan werkloosheid, als ‘verrassend’ gekwalificeerd; en hij heeft aangegeven, dat de gezinsstructuren zijn opgetreden als een groot ‘opvangkussen” van de crisis.
kleurlogoCanarias.png


De Fecao geeft de sluiting aan
  van 4.112 horecabedrijven

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 24 mei 2014 - De Federación Empresarial Canaria de Ocio y Restauración (Fecao) (Horeca-werkgeversvereniging) klaagt de foutieve gegevens over de economie aan, welke steeds worden verspreid in verkiezingstijd.

De realiteit, zo zeggen de horeca-ondernemers, staat in het door La Caixa uitgegeven rapport, dat de sluiting bevestigt van 4.112 etablissementen in de deelstaat Canarias, “dit wil zeggen, die gesloten zijn, zonder de vergunning te verliezen,” en de ongeveer 3.000 die van eigenaar zijn gewisseld; wat maakt, dat 32% van de etablissementen op de Archipel verloren is gegaan.

De Fecao voegt hier aan toe, dat het eerste kwartaal van 2014 slecht is geweest voor de arbeidsmarkt en voor het uit de crisis geraken, "Een ander pak leugens van onze politieke leiders," de werkgelegenheid blijft achter bij de economische activiteit en dat is wat de encuesta de población activa (EPA) (Onderzoek onder de Actieve Beroepsbevolking) aantoont, die bekend is gemaakt door het INE (Nationaal Bureau voor de Statistiek).

In het eerste kwartaal van 2014 zijn er arbeidsplaatsen vernietigd; en dat zijn de gegevens die er zijn. Het kwartaal is afgesloten met 16.950.00 medewerkers, het laagste cijfer sinds eind 2012. Een slecht gegeven, dat nog gecompleteerd wordt door de stijging van de werkloosheid met twee decimalen, tot 25,9%; wat de grote leugen van de Spaanse Regering blootlegt die zich in de afgelopen maanden heeft ingespannen, om de idee te verspreiden, “dat het herstel op rolletjes loopt,” volgens de minister van Werkgelegenheid, Fátima Bañez.

De EPA bevat meer negatieve gegevens, vooral een: de actieve beroepsbevolking - personen in de arbeids-productieve leeftijd die kunnen werken - is in het afgelopen jaar gedaald naar 424.500 personen. Maar als er iets is waarin het herstel moeilijk zal zijn, is dat voor de sociale gevolgen die deze zeven jaren van neergang in de werkgelegenheid hebben gehad, want op Canarias hebben ongeveer 150.000 personen geen enkele vorm van inkomsten.

Op nationaal (Spaans) niveau bedraagt het aantal huishoudens van wie alle leden werkloos zijn bijna twee miljoen; en wat betreft de langdurig werklozen - zij die een jaar, of langer zonder werk zijn en die moeilijker weer aan de slag kunnen komen, hun aantal neemt niet af, en nu zijn het er al 3,6 miljoen (61,6%).
Het toerisme, met de hoogste bezettingsgraad in de geschiedenis, levert geen werk op en de oogst in de land- en tuinbouw beleeft niet zijn beste momenten; “en ondertussen gaan we verder zonder dat onze leiders een tastbare oplossing zoeken, wat niet zal worden nagestreefd door de enkelen die nog werken,” zo oordeelt de Fecao.
kleurlogoCanarias.png


Slechts 10% van de werkgelegenheid in de horeca is afhankelijk van de komst van toeristen

De FEHT-voorzitter verduidelijkt
dat de horeca al een groot aantal personeelsleden in dienst heeft om  open te blijven waarbij de fluctuatie in de hotelbezettingsgraad minimaal is

LAS PALMAS - vrijdag 16 mei 2014 - De toename van het aantal toeristen zal niet leiden tot het genereren van meer perspectieven voor wat betreft het creëren van werkgelegenheid, omdat de hotels al een groot personeelsbestand hebben vanwege de simpele reden, geopend te kunnen blijven; en als zodanig zal een lagere bezetting dan ook geen verlies aan arbeidsplaatsen opleveren; terwijl de fluctuatie in de arbeidscontracten - die rond de 10% ligt - afhangt van de komst van bezoekers.

De voorzitter van de patronal turística (horeca-werkgevers) van Las Palmas (FEHT), Fernando Fraile, heeft aan de persmedia uiteengezet, dat het recordaantal bezoekers zich niet evenredig vertaalt in het creëren van werkgelegenheid; en het is “daarom dan ook”, dat men verlangt nieuwe hotels te kunnen bouwen, omdat het de enige manier is, nieuwe banen in aanzienlijke volumes te genereren.

Geen ontslagen

De netto werkgelegenheid aan het eind van 2014, zo gaat Fraile verder, zal rond de 8.000 personen liggen, maar zal zodoende niet spectaculair groeien met een 100% hotelbezetting; ook zullen er in dit pas begonnen laagseizoen geen ontslagen vallen, waarbij de hotelbezetting zal dalen tot op 60%.

En dat is, omdat de hotels het gehele jaar rond, minimaal het nodige aantal receptionisten, onderhoudspersoneel, kantoorpersoneel en ander dienstverlenend personeel in dienst moet hebben om de dag- en nachtdiensten  te kunnen vervullen, terwijl de percentage aan hotelbezetting ervoor zorgt, dat er een evenredig percentage meer nodig zal zijn aan o.a. Restaurantpersoneel en kamermeisjes.

“Als de hotels personeel zouden moeten ontslaan vanwege het laagseizoen, dan zouden ze minimaal 60.000 personen moeten ontslaan, maar zo is het niet,” omdat het nodig is het hele jaar door het bedrijf draaiende te houden.

“Laat daarom duidelijk zijn, dat verlaging, of verhoging van het aantal banen niet veel verschilt,” omdat dit niet rechtstreeks te maken heeft met de komst van toeristen,” er is het gehele jaar door een vast personeelsbestand; met, of zonder een hotelbezettingsgraad; anderzijds "spreken we nu in plaats van werkloosheid, meer over werkgelegenheid,' herhaalde Fraile.

Want 90% van het personeel is het gehele jaar in dienst, aldus Fraile, die stelt, dat voor het creëren van nieuwe banen, het nodig zal zijn, “de moratoria op te heffen,” en nieuwe hotels, restaurants, thema-parken en, uiteindelijk, nieuwe toeristencentra te bouwen.
kleurlogoCanarias.png


De Fecao toont het "falen" van de Regering
aan  betreffende het werkgelegenheidsbeleid
op Gran Canaria

“De horeca is de enige sector die ondanks de economische crisis werkgelegenheid  heeft gecreëerd”

GRAN CANARIA - maandag 10 maart 2014 - De Federación Empresarial Canaria de Ocio y Restauración (Fecao) (Horecabond) heeft een overzicht opgesteld aan de hand van de officiële gegevens van het Instituto de Estadística de Canarias (Istac) (Canarische Bureau voor de Statistiek) over de ontwikkeling van de bevolking, de werkgelegenheid en de toeristische activiteit, gedurende deze eeuw tot nu toe op Gran Canaria.

Volgends de gegevens die de Fecao heeft gepresenteerd, is het bevolkingsaantal op Gran Canaria aanzienlijk toegenomen: van 741.181 bewoners in 2000, tot 852.723 in 2013.

De werkgelegenheid in de Agrarische sector, “zwaar gesubsidieerd met overheidsgeld, vooral voor de productie van bananen en tomaten,” heeft een teruggang te zien gegeven van 49,2%: van 16.437 geregistreerde banen in 2000, naar 8.344 medewerkers in 2013.

Het aantal arbeidsplaatsen in de Industrie, waarvan veel activiteiten worden beschermd door handelsbelemmeringen, zoals de AIEM, is met 40,8% gedaald: van 18.107 geregistreerde medewerkers in 2000, naar 12.251 banen in 2013.

Eenmaal beland op dit punt, benadrukt de Fecao, dat de werkgelegenheid die is gegenereerd door de Horeca is toegenomen met 17,1%: van 34.356 geregistreerde werknemers in 2000, naar 40.244 arbeidsplaatsen in 2013.
“De horeca is de enige sector die, ondanks de economische crisis, werkgelegenheid heeft gecreëerd”

Ondanks de ernstige economische crisis, heeft het bestedingspatroon van de toeristen op Gran Canaria een positieve ontwikkeling doorgemaakt, door te groeien van 3,150 miljard euro in 2006, naar 3,744 miljard euro in 2013.


                           Wij Canario's zij er gerust op, Paulino Rivero waakt.

Vanuit de horecabond laat men weten, dat het feit van het verbieden van de bouw van nieuwe logiesaccommodatie - voornamelijk nieuwe vier sterren-hotels,, waar een brede vraag naar is bij Europese toeristen en gezinnen uit de midden- en hogere klasse - op een eiland met bijna 200.000 werklozen, “niet alleen dwaas is, omdat het ontbreekt aan de geringste economische en sociale basis; maar, dat dit het vlak van het groteske raakt.”

kleurlogoCanarias.png


Na twee jaar arbeidshervorming heeft Canarias14.800 arbeidsplaatsen 
verloren zien gaan

Sinds februari 2012 telt Spanje
ruim 1 miljoen arbeidsplaatsen minder

CANARISCHE EILANDEN - zondag 16 februari 2014 - Deze week is het twee jaar geleden, dat de arbeidshervorming is ingegaan welke is ontworpen door de minister van Werkgelegenheid, Fátima Bañez. Sindsdien zijn op Canarias 14.800 arbeidsplaatsen verloren gegaan en ruim 1 miljoen in geheel Spanje, ondertussen is het aantal werklozen op de Archipel gegroeid tot 29.800 en 622.700 in geheel Spanje. Gezien deze cijfers bevestigen de vakbonden hun afwijzing, terwijl de werkgevers zeggen, dat dit heeft bijgedragen tot het stoppen van het verlies aan banen en, dat het resultaat het gevolg is van de crisis in de Spaanse economie.

De voorzitter van de Confederación Canaria de Empresarios (CCE) (Canarische Werkgeversbond), Agustín Manrique de Lara, ontkent, dat de arbeidshervorming ontworpen zou zijn in het belang van de werkgevers.” Het is een tegemoetkoming tussen de belangen van de werkgevers en van de vakbonden, waardoor we geen van beiden het er over eens zijn,” heeft hij uitgelegd.

De voorzitter van de Confederación Canaria de Empresarios (CCE) (Canarische Werkgeversbond), Agustín Manrique de Lara.
Zowel Agustín Manrique de Lara, als de professor van de Afdeling Toegepaste Economie, van de Universiteit van las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José María Grisolía Santos, zijn het er samen over eens als beiden bevestigen, dat dit niet het moment is, om het effect na te gaan, dat deze hervorming heeft gehad. “Zonder groei is er geen werkgelegenheid, zo werkt de arbeidsmarkt nu eenmaal,” verzekert de professor.
 
José María Grisolía Santos.                Juan Jesús Arteaga (CC.OO. Canarias).

Volgens Manrique de Lara, is de door de Regering van Mariano Rajoy genomen maatregel “het vestigen van de basis,” waarmee bereikt is, dat negatieve economische cycli in de toekomst, “niet zoveel invloed hebben op de werkgelegenheid.”

Daar waar werkgevers en vakbonden aan beide zijden op hetzelfde toneel staan, staat men vanuit conceptueel standpunt in het geval van de arbeidshervorming vanaf de eerste minuut lijnrecht tegenover elkaar.

De vakbond UGT heeft een studie verricht over de effecten van deze regelgeving waarin men, naast andere vraagstukken, melding maakt van een toename van tijdelijke arbeidscontracten (8,6%), terwijl de groei van de vaste arbeidscontracten 2% bedraagt. Waarmee alle vakbonden de vinger op de zere plek van de arbeidsomstandigheden leggen. Daartoe mag een ander gegeven tellen: “ de leerklingencontracten zijn toegenomen met 74,9% en die van de praktijkcontracten met 18,5%.”

“De arbeidshervorming is rampzalig,” oordeelt de algemene secretaris van de CCOO Canarias, Juan Jesús Arteaga. Hij bevestigt deze bewering, door te zeggen, “dat deze arbeidshervorming niet gediend heeft voor geen van de doelstellingen welke men voor ogen heeft gehad.”
Het Koninklijk Besluit voor noodmaatregelen in de hervorming van de arbeidsmarkt merkt in de eerste hoofdstukken op, dat het , “de ernstige economische en werkgelegenheidssituatie van dat moment,” was,; waardoor de Regering via een snelle weg gekomen is tot de totstandkoming van, “een onmiddellijke hervorming die de economische exploitanten en werkgevers en voorziet van een horizon van rechtseenheid en vertrouwen voor het opnieuw met zekerheid bereiken van herstel van de werkgelegenheid.”

Wat volgens Arteaga niet gewerkt heeft. De kille cijfers  bevestigen, dat - verre van herstel-  het bloedige proces van banenverlies niet is opgehouden.
Hier sluit de voorzitter van de CCE zich bij aan, die bevestigt, dat het uitgerekend in de hervorming ontbreekt aan het creëren van een kader, dat voldoende zekerheid biedt, om te voorkomen,  dat men  de interpretatie van de rechters - die vaststellen, of men wel of niet overgaat tot een expediente de regulación de empleo (ERE) (aanvraag tot werktijdverkorting, of gedwongen ontslag) - in de Cao-onderhandelingen aanpast aan de wet.

De algemene secretaris van CCOO Canarias erkent, in grote lijnen, “dat de Rechtbanken een progressieve houding hebben gehanteerd;” als het aankomt op het interpreteren van de wettekst, wat heeft gediend voor het, “een ‘beetje afremmen’ van het afslanken van de personeelsbestanden.”

Het collectief ontslag is een van de belangrijkste effecten die de wijziging van het beleid heeft gehad. In januari 2012, net voor de hervorming, waren er op de eilanden 468 werknemers getroffen door een ERE, slechts vier maanden later waren dat er 2181. Sindsdien is het cijfer bijna altijd uitgekomen boven de cijfers die waren voorzien in het Koninklijk Besluit en met een duidelijke tendens af te zwakken sinds juli 2013.

Professor Grisolia schat in, dat het keerpunt in de werkgelegenheid zonder veel vertraging kan worden bereikt. In tegenstelling tot de Wet van Okun (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Okun) -  die stelt, dat het scheppen van banen niet plaatsvindt, totdat de economie groeit boven de twee punten - merkt hij op, “dat gegeven de dominantie van de dienstensector en de trage groei van de productiviteit in huidige Spaanse economie ", significante verbeteringen kunnen worden bereikt, “als het bruto binnenlands product (bbp) met meer dan 1% groeit."

Daartoe, zo verzekert hij, is het noodzakelijk verandering te brengen in de “geografische arbeidsmobiliteit van de werknemers die daartoe weinig bereid zijn.” Met de duidelijke waarschuwing, dat het aandeel langdurig werklozen, dat door de jaren heen is gevormd, “moeilijk al zijn te her-integreren op de arbeidsmarkt.” “Ik vrees, dat de crisis een onherstelbaar spoor zal nalaten en, dat kan geen enkele wet tot arbeidshervorming veranderen,” zo concludeert de professor.
kleurlogoCanarias.png


44,3 % van de werkloze Canario’s
is
jonger dan 34 jaar

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 24 januari 2014 - Volgens de gegevens van de Encuesta de Población Activa (EPA) over het derde kwartaal van 2013 waren er op Canarias - onder het totale aantal werklozen van 372.000 op de Eilanden - ruim 165.000 werkloze jongeren, verdeeld in de leeftijdscategorieën:
-         16-19 jaar:   12.300
-         20-24 jaar    44.300
-         25-34 jaar: 109.000
en daarmee is 44,3 % van de werkloze Canario’s jonger dan 34 jaar (peildatum laatste kwartaal van 2013).

Dit houdt automatisch in, dat 45,7% van de werkloze Canario’s 35 jaar, of ouder is.

En dat, terwijl men zich  bijvoorbeeld in Nederland anno januari 2014, 'zorgen' begint te maken over een werkloosheid van 700.000 werklozen (7% van de beroepsbevolking van 10 miljoen personen).

Hierbij mag in aanmerking worden genomen, dat de Canarias een bevolkingsaantal heeft van iets meer dan 2 miljoen inwoners en Nederland van bijna 17 miljoen ingezetenen.
kleurlogoCanarias.png


Gedwongen ontslag bij het ITC
lijkt onvermijdelijk

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 3 januari 2014 - Het ITC is afhankelijk het Ministerie van Financiën voor het in gang zetten van ERE (werktijdverkorting, of gedwongen ontslag). De Canarische Regering moet aangeven, wat de marge is in het te verwachten tekort van het instituut, alvorens het aantal gedwongen ontslagen vastgesteld kan worden.

De minister van Werkgelegenheid, Industrie en Handel, Francisca Luengo, van de Canarsiche Regering, heeft op donderdag 2 januari 2014 gezegd, dat de expediente de regulación de empleo (ERE)  (werktijdverkorting, of gedwongen ontslag) voorzien voor het Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) (Technologisch Instituut van de Canarische Eilanden) in behandeling is bij het Ministerie van Financiën, dat het tekort van de onderneming moet vaststellen.

      Een vlammend protest op een spandoek bij een van de vestigingen van het ITC.

Als dit tekort eenmaal is vastgesteld, wat men waarschijnlijk in de komende dagen zal weten, zal men besluiten wat de noodzakelijke kostenbesparing is en hoe die zal uitwerken op de medewerkers, zo heeft Luengo aangegeven.

De minister betreurt het, dat de door de Canarische Regering voorgestelde oplossing, om ERE te voorkomen, niet is geaccepteerd door de vakbonden; omdat ´- zo verdedigt de minister - die oplossing alle arbeidsplaatsen gegarandeerd zou hebben.

Naar haar mening, “gaat het om een ‘fantastische’ oplossing’ waardoor 105 ITC medewerkers onderzoekers worden aan de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria en 60 onderdeel gaan uitmaken van een nutsbedrijf.”
kleurlogoCanarias.png


De Spaanse minister-president
belooft de Spanjaarden banen in 2014

MADRID - dinsdag 31 december 2013 - Na het jaar 2012, dat gericht was op het terugdringen van het begrotingstekort en 2013, dat gericht was op hervormingen wordt 2014 volgens minister-president Mariano Rajoy het jaar van het creëren van banen en daarmee het terugdringen van de werkloosheid in Spanje.

Spanje zal 2013 afsluiten met bijna 26% werkloosheid, wat inhoudt, dat een van elke vier voor de arbeidsmarkt beschikbare Spanjaarden, werkloos is.

Op de Canarische Eilanden is de werkloosheid ruim 34%, wat betekent, dat van elke vier voor de arbeidsmarkt beschikbare Canario’s er een werkt.

2014 wordt volgens Rajoy het jaar van economisch herstel waardoor er ook meer banen gecreëerd zullen worden. Nadat Spanje in 2011 voor de tweede keer in vijf jaar in een recessie terecht is gekomen, is het land daar in het derde kwartaal van dit jaar uit gekropen met een bescheiden groei van 0,1% van het bruto binnenlands product (bbp).

Met een werkloosheidspercentage van 25,98 blijft het creëren van banen een van de belangrijkste aandachtspunten voor de op drie na grootste economie van de Eurozone. Rajoy heeft op vrijdag 27 december, tijdens de laatste Ministerraad van 2013, toegegeven, nog zeer ver verwijderd te zijn van zijn doelstelling, banen te creëren; maar hij toonde zich wel optimistisch.

Analisten en deskundigen blijven echter voorzichtig. De Spaanse Regering gaat voor 2014 uit van een groei van 0,7 %, wat veel analisten als onvoldoende beschouwen, om banen te kunnen creëren.

kleurlogoCanarias.png


Bijna de helft van de werkloze Canario’s
heeft helemaal geen inkomen

47% van de  bij het Arbeidsbureau ingeschreven werkzoekenden heeft  geen recht op een uitkering,
of toelagen

CANARISCHE EILANDEN -  woensdag 4 december 2013 - Het voortduren van de crisis heeft ertoe geleid, dat bijna de helft van de bij het Canarische Arbeidsbureau ingeschreven werkzoekenden (47,35%) niet langer recht heeft op enigerlei overheidsuitkering en dus geen inkomen heeft

Volgens de door de Spaanse Regering op dinsdag 3 december 2013 gepubliceerde gegevens, hebben 149.588 Canario’s recht op een WW-uitkering (van wie 56.863 perceptores, 79.570 subsidios en 22.235 met renta activa de inserción (22.235).
 
Canarias heeft de maand november afgesloten met 248.309 werklozen die staan ingeschreven bij het arbeidsbureau, wat inhoud dat 143.667 werkzoekenden (47,45%) van het totale aantal werkzoekenden, dat geen recht heeft p een WW-uitkering, of de heeft.

Eind november 2013 telt Canarias 284.309 werkzoekenden die staan ingeschreven bij het Arbeidsbureau, wat inhoud, dat 134.668 geen recht heeft op een WW-uitkering, of voor wie de uitkeringstermijn is verstreken (37,35% van het totaal).

De Spaanse Staat heeft in oktober 2013 op Canarias 107,20 miljoen euro betaald aan uitkeringen; waarvan 64,75 miljoen euro aan WW-uitkeringen; 32,93 miljoen euro aan bijstand en 9,51 miljoen euro aan la renta activa de inserción (de speciale bijstandsuitkering van €426,= per maand aan werkzoekenden, die geen enkele vorm van inkomen hebben.)

Momenteel bedraagt de gemiddelde werkloosheidsuitkering op Canarias €749,50  per maand, dat is €79,50 minder, dan wat men gemiddeld uitkeert in de rest van Spanje (€829,=)

Dit is het op een na laagste van Spanje, na Extremadura (€725,= per maand).
kleurlogoCanarias.png


Het Ministerie kent het werkgelegenheidsplan
van Canarias niet toe
en elimineert het vanwege ‘inefficiënt’

MADRID - dinsdag 8 oktober 2013 -Staatssecretaris Engracia Hidalgo is van mening, dat het werkgelegenheidsplan van Canarias ‘strijdig’ is met de nieuwe strategie van de Regering. De Eilanden zijn dan ook geïntegreerd in de globale verdeling van de middelen.

De Spaanse Staat heeft geen enkele intentie, om haar beslissing terug te draaien op het gebied van het wetsvoorstel voor de Rijksbegroting 2014, betreffende het Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) (Integraal Canarisch Werkgelegenheidsplan), wat de Spaanse Staat en de Canarische Regering - sinds het vorige mandaat van de PP - jaar na jaar ondertekenen en waarvan men de jaarlijkse bijdrage van 24 miljoen euro heeft beperkt in de Rijksbegroting van 2013 tot 10 miljoen euro.


                                         Engracia Hidalgo (archieffoto).
De Staatssecretaris van Werkgelegenheid, Engracia Hidalgo, heeft het op maandag 7 oktober 2013 heel duidelijk gemaakt in het Congres (de Tweede Kamer), door op te merken, dat het aanhouden van het PIEC en andere ruimtelijke plannen - zoals dat van Extremadura – “een ‘strijdigheid’ veronderstellen te zijn met het nieuwe actieve beleid en de verdeling van middelen onder de diverse deelstaten, zoals is overeengekomen in de Conferencia Sectorial van april 2013 en –bovendien - is het PIEC “inefficiënt” voor het terugdringen van de werkloosheidspercentages

Het idee van de Ministerraad is, dat het nieuwe door de Staat en de meerderheid van de deelstaten geaccordeerde beleid - om al het actieve werkgelegenheidsbeleid en alle voor dit doel bestemde middelen in een programma op te nemen, wat is onderworpen aan gelijkgeschakelde evaluatiecriteria - “door het hanteren van speciale territoriale plannen zoals het PIEC, daarmee in diverse deelstaten ‘strijdig’ zou zijn.”

 De nieuwe strategie zal - volgens het Ministerie - het beleid beter stroomlijnen, de ontwikkeling van werkgelegenheid efficiënter maken en de middelen die bestemd zijn voor dit doel een hoger rendement geven. Aan dit staatsfonds zal men in geen geval bedragen toevoegen die eerder zijn toegekend aan regionale plannen, maar wel het bedrag van 500 miljoen euro wat Spanje verwacht te ontvangen uit het Europees Sociaal Fonds voor Werkgelegenheid.

Tijdens haar toespraak in het Congres (de Tweede Kamer) - om de diverse begrotingsposten voor 2014 van dit Departement uiteen te zetten - heeft de Staatssecretaris verzekerd, ”dat men de werkgelegenheidsplannen op tafel heeft gelegd met de bedoeling een marge aan flexibiliteit te geven aan bepaalde deelstaten die op een concreet moment specifieke behoeften hadden.” Die situatie, aldus Hidalgo, doet zich nu niet voor, omdat tegenwoordig de meerderheid van hen een werkloosheid heeft die zeer hoog is, waardoor de Staat een gemeenschappelijk pot zal maken, waarbij de verdeling volgens het aantal werklozen in elke deelstaat een van de variabelen zal zijn waarmee rekening gehouden zal worden. Daarom blijft het principe geannuleerd wat het PIEC levend houdt waarbij Canarias een serie kenmerken heeft vanwege de geografische, economische en sociale ligging die een speciaal fonds voor beroepsopleiding rechtvaardigde.

“De realiteit is, dat er momenteel diverse deelstaten zijn die hoge en sociaal ondraglijke werkloosheidsniveaus hebben en het niet consequent is, om enerzijds, een actief beleid te verdedigen waarin we van start gaan met de programmering tot aan het eind en we dit samen gaan doen met de parameters; en anderzijds een serie plannen handhaven die buiten de marge vallen van de Conferencia Sectorial en buiten deze verdeling,” zo heeft de Staatssecretaris benadrukt.

De ‘nummer twee’ op het Ministerie heeft  toegegeven, dat men in de sectorale ontmoetingen met de deelstaten, Canarias niet heeft gewaarschuwd voor de onderdrukking van het PIEC.
kleurlogoCanarias.png


In 2012 zijn2.923 Canario’s
naar het buitenland geëmigreerd

1,3% minder dan in 2011

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 28 september 2013 - In 2012 zijn  in totaal 2.923 Canario’s naar het buitenland geëmigreerd, wat een afname betekent van 1,3% ten opzichte van 2011, toen 40 Canario’s meer emigreerden.

Per provincie zijn uit Las Palmas 1.134 personen geëmigreerd en uit Santa Cruz de Tenerife 1.789. Aldus de gegevens van de vakbond van private emigratiebureaus Asempleo, die zijn verkregen via de EPA (Encuesta de Población Activa = Enquête Actieve Beroepsbevolking) in het tweede kwartaal van 2013.


Monument: ‘Emigrante Canario’, in Garachico (Tenerife) vervaardigd in brons door de dichter/beeldhouwer Fernando García Ramos; met het voetstuk is het standbeeld vier  meter hoog.

Per provincie gaat Santa Cruz met 1.7889 emigranten aan kop in de uittocht. De meerderheid van de Canarische emigranten kiest voor landen in Amerika (1.34) en Europa (966).

Volgens het meest recente rapport van Asempleo zijn 142 Canario’s naar Azië geëmigreerd, 79 naar Afrika en19 naar Oceanië; in het verslag benadrukt men, dat sinds de crisis is begonnen, op Canarias de nationale emigratie naar het buitenmland is toegenomen met 100,2%.

Het land wat de meeste Canatrio’s ontvangt is Venzezuela (890), gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (286), Duitsland (200), de Verenigde Staten (176), Frankrijk (113) en Argentinië (108).

In Afrika is Marokko - met 25 Canarische  25 immigranten - het meest aantrekkelijke land voor de Canario’s. Er emigreerden 17 Canarios naar Australië (Oceanië).

Canarias is op een na de deelstaat die het hoogste aantal gezinnen telt waarvan alle leden werkloos zijn (19,3%), wat ver boven het Spaanse, nationale gemiddelde van 14,1% ligt.

Bovendien heeft in de deelstaat Canarias een van elke tien werklozen (59,5%) al langer dan een jaar geen werk (tegenover het Spaanse, nationale gemiddelde van 58,4%,, zo staat in het rapport te lezen.

Asempleo benadrukt , dat hoewel de Spaanse emigratie blijft toenemen, deze in  2012 slechts met  6,7% is toegenomen, terwijl  in 2011 de toename 41,7% heeft bedragen.
kleurlogoCanarias.png


Spaanse Regering verlaagd aantal soorten
arbeidscontracten van 41 naar vijf

MADRID - dinsdag 3 september 2013 - Op vrijdag 30 augustus 2013 is door de minister van Werkgelegenheid, Fatima Bañez, een grote verandering aangekondigd in het aantal arbeidscontracten. Van de huidige 41 verschillende zullen er slechts vijf resteren. Zo wordt er na jaren van verzoeken van de werkgeversvakbond iets gedaan aan het tot nu toe te gecompliceerde systeem van arbeidscontracten.

De minister van Werkgelegenheid gaat de huidige 41 verschillende contracten verlagen naar slechts vijf soorten, te weten: die voor:
- onbepaalde tijd,
- tijdelijk werk,
- lichtere voorwaarden in geval van ziekte en zwangerschap,
- werkervaring,
- opleiding (stage).

Volgens de minister zullend de Spanjaarden profijt gaan hebben van deze vijf contractsoorten wanneer er weer meer werk gecreëerd zal gaan worden. Volgens de minister schept de export op dit moment al veel nieuwe banen en zodra men ook weer in Spanje zelf meer zal gaan besteden zal ook het aantal werknemers weer gaan toenemen.
contract1large.jpg
De Spaanse werkgeversbond CEOE heeft al jaren om een versimpeling van het systeem van arbeidscontracten gevraagd, maar tegenstanders zien dit als een gemakkelijke manier voor de werkgevers, om werknemers te ontslaan.
kleurlogoCanarias.png


WW-uitkering van het Plan Prepara
verlengd voor 5.655 langdurig werklozen
op Canarias

Deze uitkering wordt gehandhaafd zolang het Spaanse werkloosheidspercentage boven de 20% blijft

MADRID - zaterdag 17 augustus 2013 - De Spaanse Regering heeft op vrijdag 16 augustus 2013  in de Boletín Oficial del Estado (BOE)  (Staatscourant) de verlenging gepubliceerd van de WW-uitkering van het Plan Prepara, de €400,= en €450,= die men gedurende een periode van zes maanden verstrekt aan langdurig werklozen.

Bij de meest recente telling, in juni 2013, telde de Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) het Arbeidsbureau) 5.655 gerechtigden die op de Archipel voor deze uitkering in aanmerking komen.


De Regering Mariano Rajoy heeft in januari 2013 besloten een mechanisme werking te stellen voor de automatische verlenging van deze uitkering voor werklozen die geen recht hebben op enigerlei andere uitkering zolang het werkloosheidspercentage volgens de Encuesta de Población Activa (EPA) (Enquête naar de Werkende Beroepsbevolking) hoger is dan 20%

De EPA heeft in het tweede kwartaal laten zien, dat eind juni 2013, dit percentage in Spanje 26,2% is, terwijl het op de Archipel is uitgekomen op 33,6%.

In de Provincie Las Palmas ontvangen 2.973 langdurig werklozen deze uitkering, wat neerkomt op  1.156.450,= per maand, terwijl de kosten in de provincie Santa Cruz de Tenerife neerkomen op €978.778,= per maand voor in totaal 2.682 uitkeringsgerechtigden.
Omdat het gaat om een uitkering van slechts zes maanden, is de mate van fluctuatie hoog. Alleen al in juni 2013 hebben 868 nieuwe uitkeringsgerechtigden deze steun ontvangen op de Canarische Eilanden.

Om voor deze WW-uitkering van het Prepara in aanmerking te komen, moeten de aanvragers ingeschreven staan als werkzoekende en mogen zij  geen enkele andere uitkering ontvangen die, als zodanig, hoger is dan 75% van het Minimum Maandloon (€481,=), afgezien van 2 maanden tantième.

Voor deze uitkering komen in aanmerking langdurig werklozen waarvan het gezinsinkomen niet hoger is dan 75% van het minimum-maandloon. Dit wil zeggen, dat het totale gezinsinkomen, verdeeld over het aantal gezinsleden, niet hoger is dan €481,=.
Men ontvangt deze ’Prepara’-uitkering  van €450,= uitsluitend, als men naast de geregistreerde (huwelijks)partner, de zorg voor twee familieleden heeft.
kleurlogoCanarias.png


Het Servicio Canario de Empleo (Canarisch Arbeidsbureau) te bezoeken op afspraak

Telefonisch via 012 of via het Internet

CANARISCHE EILANDEN - Nuestra Señora de Las Nieves, maandag 5 augustus 2013 - Het Servicio Canario de Empleo (Canarisch Arbeidsbureau) neemt met ingang van maandag 5 augustus 2013 een nieuw systeem in gebruik; waardoor het mogelijk is, vooraf een afspraak te maken en men dus niet in een lange wachtrij hoeft staan, bijvoorbeeld als men werkloos is geworden en op zoek is naar een baan via de kantoren van het Arbeidsbureau op de eilanden.

In een nota van het Ministerie van Werkgelegenheid en Handel laat men weten, dat de gebruikers vooraf een afspraak kunnen maken voor o.a. hun inschrijving als werkzoekende, wijzigingen in hun werkaanvraag, informatie over werken in landen van de EU via het Eures-netwerk, het aanvragen van uittreksels die hun werkgelegenheidssituatie bevestigen, of van de uitkeringen welke men ontvangt.
citapreviainem-20130427_large.jpg

Met ingang van maandag 5 augustus 2013 ‘kan men gebruik maken van deze dienstverlening, ofwel via het internet: http://www.citapreviainem.es/cita-previa-inem-canarias, ofwel via de telefoon 012, wat 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar is.

De directeur van het Canarisch Arbeidsbureau, Alejandro Martin, laat in de nota weten, “dat de toepassing van bezoek op afspraak een belangrijke verbetering is voor de gebruikers, wat lange wachtrijen voorkomt bij de kantoren van de arbeidsbureaus.”
Alejandro Martín legt uit, dat men de twee systemen zal combineren, want de gebruikers die rechtstreeks, zonder voorafgaande afspraak, naar het arbeidsbureau komen, zullen te woord worden gestaan in combinatie, met hen die wel een afspraak hebben gemaakt.

Na verloop van tijd, wil men bereiken, dat alle gebruikers vooraf een afspraak maken voor hun bezoek aan een van de kantoren van het Arbeidsbureau.
kleurlogoCanarias.png 


Canarias verlangt de door de Staat toegezegde 76 miljoen euro voor werkgelegenheid

“Meer duidelijkheid” geëist van de Regering bij de evaluatie van actief werkloosheidsbeleid

MADRID - vrijdag 26 juli 2013 - De directeur van het Servicio Canario de Empleo (SCE) (Canarische Arbeidsbureau), Alejandro Martín, heeft aan de minister van Financiën, Cristóbal Montoro, van de Spaanse Regering, gevraagd, “het bedrag van 76 miljoen euro vrij te geven wat de Staat heeft ‘toegezegd’ aan deze deelstaat voor actief werkgelegenheidsbeleid in 2013.”

Voor Martín is het, “onlogisch, dat de Staat, enerzijds van deze deelstaat eist enkele doelstellingen te bereiken en indicatoren in werkgelegenheidsbeleid, met dreiging van economische sancties als men daaraan niet voldoet. En, anderzijds, dat het diezelfde Regering is, die haar beloften aan Canarias niet naleeft, door nog steeds niet de middelen te hebben overgemaakt die toegezegd zijn, om dit werkgelegenheidsbeleid in gang te zetten wat men vervolgens evalueert.”

 
                       Alejandro Martín.                                       Cristóbal Marrero.

Martín heeft dit verzoek gedaan na het “mislukte resultaat,” dat naar zijn oordeel de sectorale conferentie had welke op woensdag 24 juli 2013 heeft plaatsgevonden in Madrid. Waarbij, zo geeft men weer in een verklaring: “er volledige dekking was geweest als het geld zou zijn overgemaakt voor het helpen van de aanwezige deelstaten. Wat een gevoel van malaise heeft veroorzaakt.”

“Als deelstaten blijven we wachten op het bedrag wat de Regering Rajoy heeft toegezegd voor 2013, dat - voor consistentie - men ons had moeten geven aan het begin van het boekjaar, en niet halverwege,” zo beweert de directeur van het SCE.
30264_large.jpg
Tijdens de ontmoeting heeft Martín, “meer duidelijkheid” geëist, op het moment van het evalueren van actief werkgelegenheidsbeleid wat de deelstaten ontwikkelen, omdat - zoals hij heeft aangegeven - “men tot op de dag van vandaag niet heeft kunnen voldoen aan de gesteld criteria voor het verdelen van gelden, omdat die nog steeds niet aan hen zijn overgemaakt.”

De directeur van het SCE heeft ook gekritiseerd, dat het Ministerie van Werkgelegenheid op woensdag 24 juli 2013 de doelstellingen en de indicatoren heeft laten weten waaraan de deelstaten moeten voldoen betreffende de werkgelegenheid, ”maar die niet hetzelfde weegt,” wat, naar zijn mening, “onzekerheid en onveiligheid zaait”

“Onwetendheid over welke doelstelling meer, of minder telt; plaats de deelstaten op een kruispunt, aangezien 40% van de middelen die het Ministerie zal verdelen onder de deelstaten met het zicht op 2014, zal worden gebaseerd op het verwezenlijken van dei doelstellingen,” zo beweert Martín.
kleurlogoCanarias.png


Canarias wil regeling tot beperking van
werk- en verblijfsvergunningen
voor niet EU-ingezetenen

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 27 juni 2013-  Tijdens de vergadering van het Canarisch Parlement op woensdag 26 juni 2013 is - met tegenstemmen van oppositiepartij Partido Popular - goedgekeurd, om van de Canarisch Regering te verlangen, voorstellen uit te werken voor het reguleren en beperken van werk- en verblijfsvergunningen voor niet EU-ingezetenen op de eilanden.

De motie, ingediend door de nationalistische groepering (CC-PN-CCN) en gesteund door de PSOE en Nueva Canarias, is verdedigd door de CNN-afgevaardigde Ignacio González, die benadrukt heeft, dat met de huidige werkloosheid die er is op de eilanden, “niemand kan beweren,” dat “een Canario in zijn thuisland eerder werk vindt, dan welke andere niet EU-ingezetene ook.”"EIGEN VOLK EERST."


Mayte Pulido García (PP): "Het toegeven aan lage verlangens van een maatschappij die moeilijke economisch tijden doormaakt, is heel gevaarlijk!”

Het PP-parlementslid Mayte Pulido heeft laten weten, dat men niet kan ingaan tegen het vrije verkeer van personen in de Europese Unie, noch tegen het principe van uitsluiting wegens nationaliteit, en heeft gewaarschuwd, “dat het toegeven aan lage verlangens van een maatschappij die moeilijke economisch tijden doormaakt, heel gevaarlijk is.”

Het voorstel, waarin men de wijzigingen van de PSOE en Nueva Canarias heeft opgenomen, dringt aan op het bijeenroepen van de Bilaterale Commissie Canarias-Spaanse Staat voor het vaststellen van maatregelen ter regulering en beperking van verblijf- en werkvergunningen voor niet EU ingezeten.
kleurlogoCanarias.png


Het Sociaal-Werkgelegenheidsplan blijft ver weg
van het aanvankelijk geplande bedrag van
30 miljoen euro

CANARISCHE EILANDEN - Eerste dag van de zomer, vrijdag 21 juni 2013 - Men heeft het Plan de Empleo Social (Sociaal-Werkgelegenheidsplan) ondertekend; doch, zonder al te veel publiciteit. Het beoogde doel heeft men niet kunnen verwezenlijken; dat, van de door Paulino Rivero aangekondigde 30 miljoen euro, waarmee de Gemeenten langdurig werklozen in dienst nemen die in gezinnen wonen waarvan geen enkel familielid een sociale uitkering krijgt.

Uiteindelijk hebben de gemeentebesturen zich aangesloten bij het convenant waarmee men in  totaal 10,8 miljoen euro uitgeeft; zo draagt de Regering, via de Servicio Canario de Empleo (SCE) (het Canarische Arbeidsbureau) 5,4 miljoen euro bij. Van dit alles heeft een aantal van “ruim 2.000 personen” voordeel. Aldus de becijferingen van de voorzitter van de Federación Canaria de Municipios (Fecam) (Vereniging Canarische Gemeenten), Manuel Ramón Plascencia.


Veel beloven, weinig geven; het doet de gek in vreugde leven...
dit keer misrekende Paulino zich 'slechts' 20 miljoen euro...

Er wordt aan herinnerd, dat de gemeenten het plan zouden kunnen financieren met maximaal 10% van het geld, dat ze ontvangen via het Fondo de Financiación Municipal (Fonds Gemeentelijke Financiën) (206 miljoen euro). Nu eenmaal het percentage is vastgesteld, doet de Canarische Regering daar eenzelfde bedrag bij.

Fondsen
De aanvankelijke begroting heeft men niet gehaald. Omdat niet alle gemeenten meedoen en omdat ze ook niet allemaal 10% hebben kunnen inleggen, van wat ze ontvangen uit het Fonds Gemeentelijke Financiën.


...en en zij mocht de kolen uit het vuur halen voor het Kabinet Rivero.

Hoewel de bevoegde minister van Werkgelegenheid, Francisca Luengo, op donderdag 20 juni 2013 benadrukt heeft, “dat alle gemeenten hebben aangehaakt bij het plan,” is dit niet helemaal waar. Vier zijn er buiten spel gebleven: Gáldar, Santa Brígida, La Aldea en Vilaflor. De redenen zijn de expedientes de regulación de empleo (ERE) (gedwongen ontslagaanvragen) die momenteel in behandeling zijn, waardoor het hen verboden is, rechtstreeks nieuwe arbeidscontracten aan te gaan.

Luengo haastte zich te verduidelijken, “dat vanuit het gezichtspunt van vrijwilligheid, men kan bevestigen , dat  alle gemeenten deelnemen,” maar tegelijkertijd erkende ze, “dat er tegen de wet niets is te doen.”


Manuel Ramón Plascencia.

Hoe dan ook. Manuel Ramón Plascencia, viel de minister bij, “dat er een oplossing zal zijn,” voor deze gemeenten.

In die zin, heeft Luengo het actieve werkgelegenheidsbeleid afgeschoven als alternatief op het niet naleven door genoemde gemeenten.
kleurlogoCanarias.png 


Canarias is de vierde deelstaat met de meeste voortijdige schoolverlaters
28,3% in 2012

SPANJE - donderdag 20 juni 2013 - Het percentage voortijdige schoolverlaters op de Canarische Eilanden is 28,2% in 2012; wat de Archipel doet belanden op de vierde plaats van deelstaten, volgens het onderzoek van de Arbeidsmarkt, dat is verricht door AML Afi Asempleo.

De lijst wordt aangevoerd door Extremadura, met 32,2% voortijdige schoolverlaters en wordt gevolgd door de Balearen met 39,1%, Andalusië met 28,8% en Canarias met 28,3%), allemaal heel hoog boven het landelijk gemiddelde van 24,9%. Daartegen was het aantal voortijdige schoolverlaters in Baskenland 11,5%, Navarra 13,3%, in Cantabrië (14%) en Asturië (19,4%).


Alle deelstaten hebben sinds 2007 (het jaar waarin de arbeidscrisis is begonnen) hun percentages voortijdige schoolverlaters weten te doen dalen. Degenen die het meest deze percentages hebben weten terug te dringen zijn de Balearen met 13%, gevolgd door Murcia met 11,9% en Cantabrië met 11,3%, allemaal ver boven de gemiddelde daling op nationaal niveau (van 6,1%). Degenen die het minst hun aantal voortijdige schoolverlaters heeft weten terug te dringen zijn Galicië met 0,8%, Castilla y León met 2% en Extremadura met 2,1%.

De enge relatie tussen het aantal voortijdige schoolverlaters en de jeugdwerkloosheid is duidelijk zichtbaar in de Europese vergelijking.
Het gemiddelde voor Europa komt uit op 13,5% in 2011 (het meest recent beschikbare gegeven van de EU).
Spanje met 26,5%, Portugal met 23,2% en Italië met 18,2%  zijn de landen met de hoogste aantallen voortijdige schoolverlaters en met de hoogste jeugdwerkloosheid in de Europese Unie.

Malta is een bijzonder geval, want ondanks, dat men het hoogste percentage aan voortijdige schoolverlaters had in het EU-gebied (33,5% in 2011) is echter het percentage jeugdwerkloosheid amper 14,1%. Dit in tegenstelling tot Zwitserland 6,3%, Zweden 6,6%), Oostenrijk  8,3% en Nederland  9,1%, die de laagste combinaties van deze percentages registreerden van de gehele Unie.

Als men kijkt naar de schommelingen die hebben plaatsgevonden sinds het begin van de crisis, ziet men, dat Sopanhje (-4,5%) en Portugal (- 13,7%) twee van de economieën zijn waar de arbeidsmarkt het minst getroffen is door de crisis, het zijn landen waar men het meest het aantal jongeren heeft weten te beperken, dat voortijdig hun studies beëindigt.

Beide landen zij echter uitgegaan van aantallen voortijdige schoolverlaters, die veel hoger zij dan het Europese gemiddelde (respectievelijk 31% en 36,9% in 2007, tegenover 15,1% van de EU), een vermindering  die, tot op heden, geen pas heeft gehouden met de groei van de jeugdwerkloosheid, vooral, in het geval van degenen die een laag opleidingsniveau hebben (wat  gemiddeld 1,3 keer hoger is dan, dat van alle jongeren).
kleurlogoCanarias.png 


Crisis doet geëmancipeerde jongeren
terugkeren naar ouderlijke woning
en naar
de klaslokalen

De Diagnóstico de la Juventud de Canarias merkt op dat 83% bereid is te emigreren

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 5 juni 2013 - De crisis drijft Canarische jongeren terug naar hun ouders, houdt ze langer op school en maakt, dat ze bereid zijn, te emigreren.

Het is zo, dat 83% bereid is de Eilanden te verlaten, om een vervolgstudie te doen, maar vooral om te werken. In 2007 overwoog slechts 25% van de jongeren dit, aldus de bekendmaking van de Diagnóstico de la situación de la juventud de Canarias 2012 (Diagnose van de situatie van jongeren op de Canarische Eilanden) op dinsdag 4 juni 2013, door de minister van Algemene Zaken, Francisco Hernández Spínola, van de Canarische Regering.
3paro-jufvgenil_large.jpg

Uit de gegevens van de enquête, waaraan is deelgenomen door 1.145 jongeren van tussen de 14 en 30 jaar op de zeven eilanden, tussen 25 september en 21 oktober 2012, blijken er grote veranderingen te zijn in de levensstijl van de jeugd. Dit komt, dat de werkloosheid in het laatste kwartaal van 2012 is opgelopen tot 63% van de actieve beroepsbevolking die jonger is dan 30 jaar; en van hen staat 56% al langer dan een jaar in de rij bij de Servicio Canario de Empleo (het Canarisch Arbeidsbureau). Het logische gevolg is het verlies van onafhankelijkheid; zowel financieel, als op het vlak van wonen.
paro-canarias_large.jpg
Van de geëmancipeerde jongeren, is tussen 2010 en 2012 maar liefst 26,5% terug naar huis, naar de ouders gegaan. Dit zijn de zogenaamde boemerang-kinderen. Jeugd die bij de voltooiing van hun studie buiten de archipel, of op een ander eiland weinig vooruitzicht op een baan heeft, of op lage lonen, worden door de kosten van levensonderhoud en de werkloosheid gedwongen, om naar huis terug te keren.
 In feite is het percentage van de bevolking tussen 18 en 30 jaar, dat bij hun ouders of andere familieleden woont, in twee jaar tijd met bijna vijf procentpunten gestegen: van 58,8% naar 63,4%.
Laag echter, is het percentage mensen wat met schoonfamilie (-0,1%), met eigenwoningbezit (-0,7%), samen met een partner (1,3%) of in een gedeelde flat woont (2,4%). Dit betekent, dat als men in 2010 zou kunnen zeggen, dat 40,4% van de Canarische jongeren zelfstandig woonde, dit in 2013 nog slechts 35,7% is. De oorzaak: de vermindering, of het niet hebben van inkomsten.

62% van de jongeren tussen de 18 en 30 jaar leeft voornamelijk op het salaris, of op de uitkering van andere personen, tegenover de 38,3% die zich als financieel zelfstandig beschouwt.

De enquête, die geleid is door de socioloog Juan del Río Alonso, merkt op, dat de afhankelijkheid van de ouders met bijna 6 procentpunten is toegenomen in de periode 2010-2012, van 60,9% van de bevolking tussen de 14 en 30 jaar naar 66,8%; van de jongeren met regelmatig werk was dit twee jaar geleden 30,9%, nu is deze 25,6%;  en 7,9% heeft sporadisch werk, tegenover 7% bij de vorige enquête.

Bovendien beperkt dit het gewicht aan afdracht Sociale Lasten, omdat 5% gesubsidieerd werk verricht en dit in 2010 nog 7.7% was; en 4,2% een studiebeurs heeft ontvangen (0,5% minder, dan bij de enquête die gehouden is in 2010).


                                                          Francisco Hernández Spínola.
Tegenover deze realiteit staan twee perspectieven:
- het aantal jongeren van tussen de 18 en 24 jaar, dat studeert, is toegenomen, vooral onder mannen, van 66,5% in 2010 tot 71,8% eind 2012
en
- het probleem van de schoolverlaters,  waarvoor - door de crisis - de Canarische Regering  al jarenlang geen oplossing heeft, is paradoxaal genoeg, aan het afnemen. Zo is het percentage dat het verplichte onderwijs verlaat alvorens aan een vervolgopleiding te beginnen, gedaald van 34% naar 29,3%.
Minister Hernández Spínola heeft op dinsdag 4 juni 2013 gezegd, dat de crisis gezorgd heeft voor, “een terugkeer naar de klaslokalen.”

Vergelijkt men de gegevens van de enquête Canarische Jongeren 2010 met die van 2012, dan ziet men een toename tussen hat aantal, dat besluit uitsluitend te gaan studeren (van 43,5% naar 45,3%), en zij die kiezen voor studie en werk (van 1,5% naar 2,6%) en van het aantal wat werkloos is, maar dat wel studeert (van 2,75% naar 3,1%). Dit wil zeggen, dat men een, of andere studie volgt, al dan niet gecombineerd met werk van 58,7% tegenover 56,7% twee jaar eerder.

Onder de jongeren van tussen de 25 en 30 jaar, dit wil zeggen, in de werkzame leeftijd, doet 73,4% dit; werken en studeren doet 14%; 12,4% studeert uitsluitend; 27,5% is werkloos en 4,2% krijgt een WW-uitkering en werkt.

In deze leeftijdscategorie volgt 6,7% een basisopleiding; 25,7% heeft het eerste deel van het van het voortgezet onderwijs gevolgd; 28 heeft ook het tweede deel van het voortgezet onderwijs gevolgd en 39,3% bezit een hoger diploma. Van deze laatste groep is 38,8% man en 39,9% vrouw.
kleurlogoCanarias.png
 


Meer recessie meer werklozen
en minder toeristen

De crisis blijft aanhouden op Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE - zaterdag 25 mei 2013 - De werkgeversbonden op Tenerife zijn van mening, dat de Canarische Economie in 2013 zal uitkomen op minus een procent (-1%) van het Bruto Binnenlands Product (BBP) en, dat men in juni 400.000 geregistreerde werklozen zal hebben.

Canarias zal op korte termijn het hoofd niet opheffen, zoals men vanuit de Canarische Regering aankondigt, of zoals dit vast en zeker gedaan wordt door de Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE) (Federatie van Werkgeversbonden in de Provincie Santa Cruz de Tenerife), die veel pessimistischere gedachten heeft, dan de leden van het Regeringskabinet.
cabecera11_large.jpg
Na een analyse van de economische conjunctuur over het eerste kwartaal van 2013, is de Tinerfense werkgeversfederatie van mening, dat de maand juni 2013 zal worden afgesloten met 400.000 werklozen en dat de economische recessie op de Archipel eind december 2013 minus een procent (-1%) zal zijn.


Ondanks de speciale plannen van de Canarische Regering, herinnert de CEOE eraan, “dat het tweede kwartaal van het jaar seizoensmatig slechter is voor de werkgelegenheid. Vandaar, d at te vrezen is, dat het verlies van werkgelegenheid intensiveert, wat ons zal kunnen leiden tot de grens van 400.00 werklozen in juni 2013.”

Men herinnert eraan, dat gedurende het eerste kwartaal van 2013 er in de Canarische economie 9.500 arbeidsplaatsen verloren zij gegaan, hoewel de werkgeversfederatie een sprankje hoop heeft vanaf de maand augustus “en in het bijzonder voor het laatste kwartaal, wanneer door de seizoensinvloeden de werkgelegenheid zal kunnen toenemen.”

Echter, “onze schattingen zijn, dat we 2013 zullen afsluiten met ongeveer 15.000 verdwenen banen (-2%) ten opzichte van 2012, met een werkloosheidcijfer van ongeveer 295.000 personen en een werkloosheidspercentage van plusminus 35%.”

Deze prognose heeft uiteraard effect op de groei van het BBP, “omdat zowel de Spaanse, evenals de Canarische economie in een recessie blijft die in elk geval tot eind 2013 aan zal houden.”

“Het slechte gedrag van de interne consumptie,” heeft de CEOE verplicht “de verwachte groei van de Canarische economie met 0,2% naar beneden toe bij te stellen, en die voor wat betreft het jaar 29013 zal uitkomen op minus een procent (-1%), terwijl on dezelfde reden we de verwachte val van het Spaanse BPP met 0,3 procent hebben moeten bijstellen, dat gaat uitkomen op -1,5%.
                                      kruis-of-munt-1_large.jpg

Kruis, of munt van het toerisme
Zoals gebruikelijk, legt het toerisme het meeste gewicht in de schaal op Canarias, de factor die minder afname in de economische activiteit van Archipel te zien zal geven, dan in vergelijking met de Spaanse economische activiteit.

Al met al, en in overeenstemming met de schattingen van de Tinerfense CEOE, “zal in 2013 het aanntal toeristen wat Canarias ontvangt afnemen met 3,2%.”

“Het toerisme uit het buitenland zal een vermindering te zien geven van 1,5%, ongeveer 150.000 buitenlandse toeristen minder, dan in 2012 en uitkomen op iets minder dan 10 miljoen, zo schat mem in. Reden? De globalisering van de crisis en, daarom, “de reprise van een recessie op onze voornaamste uitzendende, Europese markten.”

Een terugval, die veel meer uitgesproken is voor wat betreft de verarming van het nationale toerisme, waarvan de ontwikkeling “veel negatiever zal zijn,”, op grond van de aanhoudende crisis waar Spanje mee te kampen heeft, zonder dat de Spaanse Regering er in geslaagd is, deze in toom te gouden. Volgens de gegevens die de werkgeversfederatie hanteert, zal het aantal nationale bezoekers 15% minder zijn, wat gelijk is aan de vermindering in 2012, dit komt neer op 225.000 Spaanse toeristen minder, dan vorig jaar.


Canarias op twee na de regio in Europa
met de meeste werkloosheid

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 22 mei 2013 - Canarias was, samen met Extremadura de derde Europese regio met het hoogste aantal werklozen in 2012 met 33% werkloosheid van de gemiddelde actieve beroepsbevolking, alleen Ceuta met 35,5% en Andalusië met 43,6% kwamen hoger uit, aldus de gegevens die bekend zijn gemaakt door Eurostat, het Bureau voor de Statistiek van de Europese Unie.

Op de zesde plaats staat Melilla (28,6%), wat hetzelfde percentage is als Reunión (Frankrijk) en vervolgens Castilla-La Mancha (28,5 %), Murcia (27,9 %) en Centraal Griekenland (27,8 %).Het werkloosheid spook.

In 2012 telde men 25 Europese regio’s met een werkloosheidspercentage van boven de 20,8% - het dubbele van het EU-gemiddelde – waaronder 11 deelstaten van Spanje, tien Griekse regio’s en vier Franse overzeese departementen.

Het ander uiterste, de regio’s met het laagste percentage werkloosheid in de Europese Unie (EU), waren in 2012 de Oostenrijkse regio’s Salzburg en Tirol (beide met 2,5%) en het Duitse regio’s Tübingen, Oberbayern en Trier (elk met 2,7% ).

In totaal hadden 53 Europese regio’s een werkloosheidspercentage lager dan 5,2% - de helft van het Europese gemiddelde – waaronder 22 Duitse regio’, 19 Oostenrijkse, zeven Nederlandse, vijf Britse, vier Belgische, drie Roemeense, twee Tsjechische en een Italiaanse, evenals het Groothertogdom Luxemburg.

Wat betreft de jeugdwerkloosheid, was deze het hoogst in West Macedonië (72,5%), Ceuta (70,6 %), Canarias (62,6 %), Andalusië (62,3 %) en Extremadura (61,6 %).

De jeugdwerkloosheid was het laagst in Oberbayern (4,2 % ) Tübingen (4,5% ) en Freiburg (4,8 %).

In een kwart van de Europese regio’s, is de werkloosheid van jongeren tussen de 15 en 24 jaar gelijk aan het dubbele niveau van de totale werkloosheid, aldus Eurostat, dat ook heeft gewezen op de ‘significante verschillen’ tussen de 270 Europese regio’s.
kleurlogoCanarias.png


In vijf jaar tijd 600.000 banen verloren gegaan
in de Spaanse toeristensector

MADRID – woensdag 15 mei 2013 - De afgelopen vijf jaar zijn er in een van Spanje’s belangrijkste arbeidssectoren, het toerisme, minstens 600.000 banen verloren gegaan. Het aantal werknemers in het toerisme is gedaald van 2.533.080 in 2008, naar 1.921.639 in 2013.

De economische crisis heeft de afgelopen vijf jaar minstens 600.000 banen gekost in de toeristische sector. Het toerisme - vaak gezien als de economische motor van Spanje - is voor het land een van de belangrijkste bronnen van inkomsten, maar toch zijn er duizenden banen verloren gegaan waarbij het aantal werkzoekenden in de toeristensector is gestegen tot 21.4% van het totale aantal werklozen.
images431large.jpg

In het eerste kwartaal van 2008, toen de werkloosheid in Spanje nog (slechts) 10% bedroeg, bood het toerisme werk aan 2.533.080 personen. Vijf jaar later in 2013 is dat aantal met 611.441 werknemers gedaald naar 1.921.639 personen. Volgens  de EPA-enquête onder de actieve beroepsbevolking, is er veel werk verloren gegaan en zij die nog wel een baan hebben, krijgen vaak tijdelijke contracten.Er zijn enkele grote bedrijven in de toeristensector die duizenden banen geschrapt hebben, denk aan Iberia, Orizonia en Paradores de Turismo, nota bene een staatsbedrijf. Toch zijn het vooral de kleinere toeristische bedrijven die hun werknemers hebben moeten ontslaan vanwege het sluiten van het bedrijf. Te denken valt aan reisbureaus maar ook aan de horeca en andere, aanverwante bedrijven.

Deelstaten
De meeste banen zijn verloren gegaan in de Deelstaat Andalusië waar het aantal werkenden van 408.175 naar 288.017 is gedaald. In Catalonië, de toeristisch gezien meest bezochte regio van Spanje, daalde het aantal werknemers in het toerisme van 423.804 naar 310.089, in de Comunidad Valenciana met onder andere de bekende Costa Blanca, daalde dit van 288.420 naar 181.169 werkenden in het toerisme en in de Comunidad de Madrid van 403.610 naar 312.454.


   FEHT

Canarische Eilanden
Op de Canarische Eilanden echter zijn er gedurende de laatste vijf jaar 5.742 banen in het toerisme bijgekomen en op de Balearen is het aantal medewerkers in het toerisme gestegen van 85.307 in 2008 naar 87.982 in 2013. Op veel plaatsen echter hebben de horecamedewerkers tijdelijke contracten, behalve op de Canarische Eilanden aangezien hier het toerisme het hele jaar doorgaat.

Bron: www.spanjevandaag.com
kleurlogoCanarias.png


61,7% van de Canarische jongeren
heeft geen eigen inkomen

Van elke 100 Canario’s tussen de 18 en 30 jaar zijn er in 2012 slechts 35 geëmancipeerd en hebben zich financieel onafhankelijk weten te maken, zo heeft onderzoek door de Canarische Regering uitgewezen, waarvan de resultaten bekend gemaakt zijn in het Parlement.

Het directe gevolg van de jeugdwerkloosheid op de Canarische Eilanden is, dat 69%  van de werkzoekende Canarische  jongeren tussen de 18 en 30 jaar zich niet onafhankelijk heeft kunnen  maken, om een zelfstandig leven te leiden buiten het gezin waarin zij zijn opgegroeid en, daarentegen, een ‘last’ vormen voor hun ouders, die in deze tijden mogelijk een financieel precair bestaan hebben.
Dit is alvast op te maken uit de Encuesta Jóvenes Canarias 2012 en de Diagnóstico de la Situación Social de la Juventud en Canarias die de Canarische Regering aan het uitwerken is en waarvan de resultaten in juni 2013officieel gepubliceerd zullen worden.


Francisco Hernández Spínola (PSOE).

Toch heeft de minister van Algemene Zaken, Francisco Hernández Spínola (PSOE), in het Parlement al enkele veelbetekenende, verontrustende gegevens openbaar gemaakt.

Het eerste is, “dat 61,67% van de jongeren tussen de 18 en 30 jaar voornamelijk leeft van de inkomsten van andere personen.”Het tweede, een rechtstreeks gevolg van het eerste, is, “dat de gemiddelde emancipatie naar residentiële onafhankelijkheid (zelfstandig wonen, volgens de EJC - Europese Commissie, Directoraat-generaal Onderwijs en cultuur)  in 2012 is uitgekomen op hetzelfde percentage van 35,7%  en als gevolg van de economische crisis is blijven steken, wat een daling is van bijna 5 procentpunten ten opzichte van 2010.”
awake_large.jpg

Deze gegevens tonen aan, “dat er ‘nog een lange weg te gaan is’ voor een groot deel van Canarische jongeren tot de mogelijkheid, zich zelfstandig te kunnen maken.”

“In een jaar tijd is de jeugdwerkloosheid met 5% toegenomen en ik maak me zorgen, dat dit nog blijft toenemen,” aldus Spinola.
kleurlogoCanarias.png 


Ruim 130.000 werklozen hebben
geen enkele uitkering

44,68% van de bij het Arbeidsbureau ingeschreven
werklozen ontvangt niets

CANARISCHE EILANDEN - maandag 6 mei 2013 - Het aantal werklozen, dat geen enkele vorm van inkomen, of uitkering heeft, is in maart 2013 toegenomen met 4.350 personen en daarmee ontvangt 44,68% van de 130.3134 werkzoekenden helemaal niets, aldus de cijfers die bekend zijn gemaakt door de Spaanse Regering.

De meest recente gegevens zijn die van maart 2013, en die geven aan, dat er op Canarias 161.358 werklozen zijn die een uitkering van de overheid ontvangen: 62.896 ontvangen de zogenoemde prestación contributiva, 77.094 de subsidio, en 21.368 de renta activa de inserción.
duracion-prestacion-contributiva_large.jpg

Ten opzichte van februari 2013 is deze groep uitkeringsgerechtigden met 3,45% gegroeid toen er 125.064 in dezelfde situatie verkeerden, ofwel 43,21% van alle werklozen op de Eilanden.
                                   images421_large.jpg

In maart is er 119,06 miljoen euro aan werklozen op de Archipel uitgekeerd:
73,36 miljoen euro aan prestación contributiva,
36,52 miljoen euro aan subsidio,
  9,17 miljoen euro aan renta activa de inserción.

Momenteel bedraagt de gemiddelde WW-uitkering op Canarias €773,30 per maand, de op een na laagste in Spanje, na Extremadura, waar men gemiddeld €762,30 ontvangt. Het nationale gemiddelde bedraagt €855,80 per maand.
kleurlogoCanarias.png


20.463 Zuid-Amerikanenpakken hun koffer
en ontvluchten de crisis op Canarias

CANARISCHE EILANDEN - zondag 28 april 2013 - 35,73% van de buitenlandse inwoners op de Archipel heeft geen werk. De wettelijke beperkingen en een scherpere controle van de Regering bevorderen de terugkeer naar de thuislanden.

Opnieuw met de koffers op sleeptouw. Met in duigen gevallen dromen en teleurstelling op de gezichten, pakken sommigen hun bagage, om naar huis terug te keren, anderen proberen hun geluk op bestemmingen elders. De crisis op Canarias treft ook de immigranten, vooral de Zuid-Amerikanen. In totaal zijn 20.363 Latino’s de Archipel ontvlucht sinds in 2008 de economische crisis begon en verergerde.

Alleen al in 2012 zijn 11.067 buitenlanders het eilandenrijk ontvlucht, 5.300 van hen zijn afkomstig uit Amerika. Deze afname stemt overeen met de afname van het inwoneraantal, dat is gedaald met 4.999 personen tot 2.113.345, na aftrek van de 6.068 geregistreerde Spanjaarden; het is voor het eerst sinds 1996, dat het aantal buitenlandse inwoners afneemt, zo laten de statistieken van het INE (Nationaal Bureau voor de Statistiek) zien.

De verwachtingen van de economen zijn verwoestend: de werkloosheid groeit onophoudelijk in deze Deelstaat en bedraagt 34,27%, wat veel meer is dan de 10% van zes jaar geleden, ten tijde van voorspoed. De analyse is schrikbarend, vooral die betreffende de buitenlanders. De meesten zijn alleenstaand en, zoals ze zelf erkennen, zijn ze zich steeds meer bewust dat, terugkeer naar de warmte van hun familie beter is, dan “honger lijden” in het buitenland

De recente gegevens van  het Onderzoek naar  de Actieve Beroepsbevolking spreken voor zich: de werkloosheid onder buitenlanders in de toenemende crisis is op Canarias gestegen van 10,73% in het eerste kwartaal van 2007 naar 35,73% nu.
In concrete cijfers is die van 18.900 toegenomen tot 81.200 werkloze buitenlanders nu.
rthth_large.jpg

Kansloos
Niet alleen de stilliggende economie rechtvaardigt het vertrek van de buitenlanders. Er is nog een andere belangrijke factor: het verstrijken van de geldigheidsduur van de werkvergunningen, zo laat de socioloog Miguel Guerra weten. De dreiging van een bevel tot uitzetting, het gebrek aan kansen op werk en het ontbreken van sociale uitkeringen zijn beslissend. "Het beleid van de Spaanse Regering zorgt voor meer controle dan voorheen," zo verklaart de voormalige directeur van het Centro de Estadística y Documentación de Canarias (Istac) (Canarische Bureau voor de Statistiek).

Echter, het vertrek van de Amerikaanse Latino’s wordt gecompenseerd door méér Europeanen, Afrikanen en Aziaten. Momenteel verblijven er op de Eilanden 66.852 Amerikanen, van wie er 50.235 afkomstig zijn uit Zuid-Amerika. Op 1 januari 2000 telde men 9.787 Zuid-Amerikanen en, dankzij familiehereniging, nam dit aantal toe tot een hoogtepunt in aankomsten (van 70.698) tot aan januari 2008 en sindsdien is dit dalende.

Sinds 2008, het begin van de crisis, zijn er ruim 29.757 burgers uit andere Europese landen aangekomen tot 185.253, hoewel er in 2012 weer 5.237 vertrokken zijn. Ten opzichte van 2008 is de aankomst van Afrikanen en Aziaten gestegen met respectievelijk 2.655 en 2.943. In 2012 hebben toch 970 Afrikanen besloten te vertrekken.
images413_large.jpg

De president van de Canarische Regering, Paulino Rivero, heeft in tal van openbare uitlatingen gepleit voor beperking van de immigratie, als weg tot vermindering van de werkloosheid op de Canarische Eilanden. In zijn toespraken heeft hij erop gewezen, dat in de afgelopen tien jaar zich 178.5674 buitenlanders op de Archipel hebben gevestigd. Vandaar dat hij inzet op het vaststellen van “bepaalde limiet” voor de komst van nieuwe werknemers.

Het vrije verkeer van personen wat geldig is voor EU-ingezetenen, draagt ertoe bij, dat zij vaker werk vinden, dan niet EU-ingezetenen, zo stelt Miguel Guerra, die aangeeft, dat hoewel er een afname is van de buitenlandse bevolking - wat een aanhoudende trend is - deze gecompenseerd wordt door meer EU-burgers. Het lage opleidingsniveau van de Zuid-Amerikanen is de voornaamste oorzaak van het moeilijker werk kunnen vinden, en daarom werken de meeste in de bouw, de landbouw en in de dienstensector.

De beperking van de Spaanse Regering voor immigranten tot toegang van de (tarjetas sanitarias) gezondheid en de wetgeving voor het reguleren van huishoudelijk werk, wat veel buitenlandse werkneemsters doen, zijn enkele wettelijke beslissingen die ervoor zorgen dat men 'adiós’ zegt tegen Canarias, aldus de socioloog Gonzalo Rodríguez. Hij geeft aan, dat 14,2% van de eilandbewoners buitenlander is: 65% Europanen, 22,3% Amerikanen, 10% Afrikanen en de overige zijn Aziaten.

Van de Europeanen is 22% Duitser en 22% is Brit., In elk geval heeft zich in 2012 een daling voorgedaan in beide nationaliteiten, met 4.077 Duitsers tot een aantal van 41.503 en een afname met 2.016 Britten van 43.100 tot 41.084. Het gaat voornamelijk om Duitsers en Britten die werkzaam zijn in de horeca en die zich getroffen zien door de zwakte in de toeristensector. Maar sinds 2008 is  het aantal Italianen en Roemenen toegenomen tot respectievelijk 32.539 en 8.743.
can_large.jpg

In het geval van de Zuid-Amerikanen is er een aanzienlijke vermindering met 6.282 Colombianen, hun aantal is sinds 1 januari 2008 afgenomen van 21.798 tot 15.516, aldus de recente gegevens van het Istac. De geschiedenis herhaalt zich met de Argentijnen, de Venezolanen, de Ecuadoranen en de Uruguayanen.

Volgens de professor in  de Sociologie aan de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Gonzalo Rodríguez, is het gebrek aan werk de sleutel tot migratie, evenals het risico sociale, gezondheids- en onderwijsvoorzieningen te verliezen, wat een bedreiging is voor de persoonlijke levenssfeer, ofwel: de kwaliteit van leven. Hij voegt hier aan toe, dat de opkomende economie in delen van Zuid.-Amerika, zoals in Colombia en Brazilië, ook aantrekkelijk blijkt te zijn.

Het is duidelijk dat de consulaten telkens meer aanvragen tot terugkeer krijgen. “Men verlangt ernaar om te vertrekken, maar men heeft geen geld voor de reis en, dat is de voornaamste tegenslag,” zo laat men op sommige consulaten weten. In feite is dit het grootse obstakel waar Ricardo Escalona mee te maken heeft, zijn gezin verblijft al 12 jaar op Tenerife en spaart voor de verhuizing, “maar dat is niet gemakkelijk”. Een container kost €2.500,= plus nog eens €2.500,= aan belastingen, zonder de vliegtuigtickets. Escalona is ingenieur in de wegenbouw, 39 jaar en vader van drie kinderen, hij werkte eerst bij de Canarische Radio en vijf jaar in een hotel in Guía de Isora en sinds drie maanden is hij werkloos. Ook zijn echtgenote werkt al jaren niet, wat de reden is, dat ze besloten hebben, om terug te keren naar Venezuela. Ondanks, “de onzekere sociale toestand daar,” is Escalona er zeker van, er “gemakkelijker” werk te vinden. Hij geeft echter toe, dat er twee onbetaalbare zaken zijn: de zekerheid en de rust die er op Canarias is.  In Venezuela leeft men van dag tot dag en met angst.

Hij krijgt een WW-uitkering van €800,=, waarvan €500,= voor de huur bestemd is en de rest voor water, elektra en eten. Hij deelt zijn curriculum uit, “maar de deuren blijven gesloten,” en hij kan zelfs geen bedrijfje opstarten, “omdat de huur, de vaste lasten en de belastingen alles opslokken.” Men is letterlijk gebonden. Hoezeer iemand ook wil blijven, er zijn zaken die je dwingen,” zo bevestigt hij. Escalona is een van de 9.174 Venezolanen die woonachtig zijn op de Eilanden, 2.774 minder dan oo 1 januari 2008.

Zo treft de Ecuadoraan Fernando Coello de laatste voorbereidingen om naar Zwitserland te vertrekken. Hij zal gaan, zodra hij voldoende geld heeft, om zijn reis te betalen. Acht jaar gelden zette hij voet aan wal op Canarias na een telefoontje van een van zijn broers; en hoewel hij niet wil vertrekken, ziet hij zich gedwongen. “Vanwege de criminaliteit zal ik niet terugkeren naar mijn land, In Europa heeft men meer zekerheden,” betoogt Coello, die in Vecindario (Gran Canaria) zijn echtgenote, Bibiana Vasconez, en hun twee zonen, Daniel en Guillermo, zal achterlaten, totdat hij een vast arbeidscontract heeft gevonden in het Alpengebied.

El Dorado
Tot 2008 heeft hij gewerkt in de bouw en in de horeca. Sindsdien is hij diverse keren in Zwitserland en in Nederland geweest, om er te werken; maar in 2012 ging dit niet meer vanwege een ziekte, Coello voelt zich niet gediscrimineerd voor toegang tot de arbeidsmarkt op de Eilanden, eenvoudigweg, “omdat en voor niemand werk is,” zo vat hij samen.
Aan het begin van de crisis waren er 6.012 Ecuadoranen op Canarias, nu staan er 3.575 geregistreerd in de padrones municipales (gemeentelijk bevolkingsregisters).

Zo is ook de hoop vervlogen voor de Argentijn José Arias, die acht jaar geleden op de Eilanden is aangekomen. Hij was hier zes maanden alleen, tot hij zijn vrouw en twee zonen, die momenteel 11 en 13 jaar zijn, liet overkomen. “Ik had hier een familielid, dat zei, dat de zaken goed gingen en daarom ben ik naar hier gekomen, om een beetje geld bijeen te brengen en daarna naar mijn land terug te keren, maar uiteindelijk zag ik, dat dit een veilige plaats was en heb ik mijn gezin laten overkomen,” vertelt deze ambachtsman die werkzaam is in de aluminiumsector. Zijn echtgenote werkt en hij is een jaar werkloos, wat niet bevorderlijk is voor zijn humeur. Daarom zal hij in oktober, of november zijn thuis in het Zuidoosten van Gran Canaria verlaten en naar Santiago de Chile vertrekken, op 400 kilometer afstand van Mendoza, zijn geboorteplaats in Argentinië.

“Van nul af aan beginnen is heel moeilijk; het doet mij pijn, om te vertrekken, maar hier is de conjunctuur verschrikkelijk voor iedereen,” zo merkt Arias op. Dit gezin zal de twee auto’s verkopen en geld sparen, om te kunnen vliegen. Zij laten hier hun bezittingen en herinneringen achter. “Het heeft geen zin de spullen mee te nemen, want de verhuiscontainer is heel duur,”  geeft deze immigrant toe, die van mening is, “dat er op Chileens grondgebied meer werkgelegenheid zal zijn.”

Arias is een van de vele Argentijnen die voor de uittocht hebben gekozen. Van de 10.159 die Canarias er sinds 1 januari 2008 heeft opgevangen, zijn er nu nog 6.623 (3.536 minder.) Het Argentijnse Consulaat op Tenerife ontvangt “dagelijks” landgenoten die informatie vragen, om hun leven opnieuw in Argentinië op te pakken.
amoscamp201213_large.jpg
Het door Cristina Fernández de Kirchner geregeerde land past de Ley del Retorno (Terugkeer-wet) toe, die het mogelijk maakt, dat iedereen die twee jaar in het buitenland heeft doorgebracht, met al zijn bezittingen kan terugkeren naar Argentinië , zonder daar invoerrechten over te hoeven betalen. Dit is een maatregel, waarvan men elke zeven jaar, een keer gebruik van kan maken, “een manier van samenwerken, zodat de terugkeer niet zo ingrijpend is,” legt de consul, Pablo Antonio de Angelis, uit.

De situatie op de eilanden is "onhoudbaar", zo geeft de Marokkaanse Tarik Ennahaji aan. In 2012 hebben 410 van zijn landgenoten zich uit laten schrijven uit het bevolkingsregister, waar er 18.893 stonden geregistreerd.

De 35-jarige Ennahaji, woont 13 jaar in Vecindario. Hij kwam bij een familielid op vakantie en uiteindelijk is hij hier permanent gaan wonen. Hij heeft in hotels gewerkt en in het verzekeringswezen, maar hij heeft al anderhalf jaar geen baan. Aan zijn horizon doemen drie mogelijke wegen op: Frankrijk, Nederland, of Barcelona. “Ik zou willen, dat ik niet hoefde te vertrekken.”
Canarias is niet langer het El Dorado.
zzzislas-canariaslogo-169.jpg


Werkloosheid op Canarias bedraagt 34,7%
ofwel 385.600 personen

Bijna een miljoen Spaanse jongeren zit zonder werk

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 25 april 2013 - Het aantal werklozen op de Canarische Eilanden is in het eerste kwartaal van 2013 toegenomen met 17.200 personen waardoor het totale aantal 385.600 werkzoekenden, ofwel 34,27% van de actieve beroepsbevolking bedraagt.

Bovenstaande gegevens van de Encuesta de Población Activa (EPA) (Enquête Actieve beroepsbevolking) zijn op donderdag 25 april 2013 gepubliceerd door het Instituto Nacional de Estadística (INE) (Nationale Bureau voor de Statistiek)


Ontwikkeling van de werkloosheid op de Canarische Eilanden in %

- Canarias telt in een jaar tijd 23.300 werklozen meer.
- 17.200 werklozen meer in het eerste kwartaal van 2013.
- In totaal zijn er 385.600 werklozen op Canarias.


Ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid  in %

- 15,5% van de werklozen is jonger dan 25 jaar.
- 960.400 werkloze jongeren.

Uit de EPA blijkt, dat de Archipel, op twee na, de Spaanse deelstaat met de hoogste werkloosheid is, na Andalusië (36,87%) en Extremadura (35,56%) en zeven procentpunten boven het nationale gemiddelde (27,16%). Bijna een miljoen Spaanse jongeren is werkloos.

Gedurende de eerste drie maanden van 2013 zijn er in de Canarische Economie 9.500 arbeidsplaatsen verloren gegaan (1,27% van de werkgelegenheid) wat neerkomt op nog eens 7.700 personen (0,69%) die op zoek zijn naar een baan.

3253f1d864c6c41acaaf3b97c6d699c11_large.jpg

In geheel Spanje is de werkloosheid toegenomen met 237.400 personen (4%meer), waardoor het totale aantal werklozen 6.202.700 personen betreft, tot nu toe een historisch hoog cijfer voor de Spaanse economie.
ZZZIslas-canariaslogo-717.jpg


Waarom zijn de werkloosheidcijfers van het INEM verschillend van die van de EPA?

De Encuesta de Población Activa (EPA)  laat grotere aantallen zien
dan die welke geregistreerd en gepubliceerd worden door het INEM (Arbeidsbureau)

Het Instituto Nacional de Estadística (INE) publiceert elk kwartaal de meest recente gegevens over de werkloosheid volgens de Encuesta de Población Activa (EPA). Deze cijfers lijken af te wijken van die welke een andere grote barometer over de werkgelegenheid in Spanje weergeeft, over het aantal werklozen, dat staat ingeschreven bij de kantoren van de Servicio Público de Empleo Estatal (het voormalige INEM) (Arbeidsbureau).

De voornaamste reden is, dat beide instanties gegevens bijhouden over de werkgelegenheid in Spanje maar verschillende zaken meten op verschillende wijze. Laten we beginnen met de EPA, die nog steeds een goede steekproef is, omdat men aan de bevolking vraagt, wat hun situatie is voor wat betreft werk, wat men  realiseert door een telefonische enquête onder 60.000 gezinnen, waardoor men een schat aan gegevens verzamelt over de actieve beroepsbevolking met waardevolle informatie over hoeveel leden in een gezin werkloos zijn.

Bij het analyseren van deze gegevens, beschouwt men als werkloze bevolking alle personen tussen de 17 en 74 jaar die aan twee vereisten voldoen.
Bij de eerste telt men hen die geen werk  hebben, niet als werknemer en  niet als ondernemer (zelfstandige) in de week voorafgaand aan de enquête., maar ook zij die minimaal 4 weken daarvoor werkzoekend waren en die elk werkaanbod zouden kunnen accepteren in de 2 daaropvolgende weken.

Terwijl men bij de werkloosheid welke men registreert in de voormalige INEM-kantoren (het Arbeidsbureau) uitgaat van alle personen die bij deze kantoren geregistreerd staan als werkzoekende. Inschrijving in deze overheidskantoren is niet verplicht: er zijn werkzoekenden zij die dit wel hebben gedaan. Maar er zijn ook werkzoekenden die dit niet hebben gedaan en die dus niet meegeteld worden in de gegevens over de geregistreerde werkloosheid - waardoor er een aanzienlijk verschil ontstaat.

Maar in de geregistreerde werkloosheid doet men ook “aanpassingen” die eveneens de hoeveelheid verlagen. Op de eerste plaats sluit men personen uit, die beroepsopleidingscursussen volgen van het Arbeidsbureau, iets wat niet het geval is bij de EPA. Ook telt men de uitkeringsgerechtigde werknemers in de landbouw niet mee (evenals zij die tijdelijk werken) en zij die naar een eerste baan op zoek zijn terwijl ze nog studeren, of na voltooiing van hun studie.

Als men rekening houdt met het belangrijke gewicht van de jeugdwerkloosheid, praat men ook over een aanzienlijk verschil in aantallen.
Maar hierin verricht men nog meer aanpassingen, men telt ook de werklozen die korter dan drie maanden op zoek zijn naar een baan niet mee (tijdelijk werk, vakantiewerk, of na voltooiing van de studie) en ook de personen die een deeltijdbaan zoeken van minder dan 20 uur per week, worden niet meegeteld voor de werkloosheidcijfers, beide omstandigheden hebben vooral betrekking op jongeren.


Toename werkloosheid in Spanje in 2012.

(EPA) Overzicht werkloosheid per provincie - december 2012 - totaal Spanje: 26.2%

Sinds zeven jaar laten de EPA gegevens grotere aantallen werklozen zien dan de geregistreerde werkloosheid, wat aangeeft, dat in tijden van toenemende werkloosheid, dit effectiever gemeten wordt. Dit betekent niet, dat de geregistreerde werkloosheid geen geldige waarde zou zijn, in feite is deze belangrijk in de berekeningen bij het uitvoeren van werkgelegenheidsbeleid.

Zeker is, dat de EPA - zonder de beperkingen van de geregistreerde werkloosheid - een beter overzicht geeft van de werkgelegenheidskaart van Spanje, bovendien verschaft de EPA- index meer gegevens over de gezinssituatie, dan die van de geregistreerde werkloosheid, over zulke ontmoedigende cijfers als die over gezinnen waarvan alle gezinsleden werkloos zijn.
oficina-de-empleo_large.jpg

In Spanje zijn1,9 miljoen huishoudens waarvan alle leden werkloos zijn
In het eerste kwartaal van  2013 is deze situatie toegenomen met 72.400 huishoudens - bijna 4% meer, dan in het kwartaal daarvoor - en komt nu uit op 1.996.110 huishoudens, aldus de gegevens van de Encuesta de Población Activa (EPA) die op donderdag 25 april 2013 zijn gepubliceerd door het Instituto Nacional de Estadística (INE).

In het afgelopen jaar is in Spanje het aantal huishoudens waarvan alle leden werkloos zijn, toegenomen met 177.700 (10,3% meer).
kleurlogoCanarias.png


Hoog werkloosheidscijfer verandert Canarias in een zwartwerk-‘paradijs’

28,7% van het
Canarische Bruto Binnenlands Product (BBP)
betreft dinero ‘b’ (‘zwartgeld’
)

aldus de belastingambtenaren

De ´chapuzas´ (knutselaars, beunen de haas)  en illegale appartementen  ontsnappen aan de fiscus

CANARISCHE EILANDEN - maandag 25 maart 2013 - Eerst overleven en daarna het papierwerk, ofwel eerst eten en daarna belasting betalen. De verslechtering van de Canarische economie in vijf lange jaren van crisis is de voedingsbodem die verklaart waarom de Eilanden, met 28,7% van hun Bruto Binnenlands Product (BBP) de op een na Spaanse Autonome Deelstaat zijn met de grootste zwartgeld-economie, aldus de gegevens van het rapport, dat in 2009 is opgesteld door de vakbond van belastingambtenaren van het Ministerie van Financiën (Gestha).

Deze vakbond stelt een nieuw rapport op dat in juli 2013 het licht zal zien en waarvan de verwachting is, dat de cijfers aanzienlijk zullen zijn toegenomen.
hgghjty_large.jpga5537a170ad12621c541091d5a5701aa-normal_large.jpg
De cijfers plaatsen Canarias boven het nationale gemiddelde, dat 23,3% van het Nationale BBP bereikt, wat twee keer hoger is dan, dat van geheel Europa. Voldoen aan de fiscale verplichtingen is een twijfelachtige kwestie in een autonome deelstaat die een werkloosheid kent van 32,96%.
“Men betaalt eerder aan een bank, of aan een leverancier, dan aan de belasting,” zo verzekert de algemene secretaris van Gestha, José María Mollinedo.

Het betalingsschema van een Spanjaard in  crisis kan worden gezien als net zo logisch en toepasbaar  als, dat van elke andere Europese burger. Mollinedo bevestigt echter, dat het verschijnsel in Spanje  intensiever ia, dan in andere landen waar de omstandigheden niet veel beter zijn. “"De daling van de inkomsten- en vennootschapsbelasting en van de Btw-inkomsten is ongeëvenaard groter, dan in elk ander Europees land", zegt de algemene secretaris van Gestha.

Vanwaar de verminderde inkomsten van deze twee belastingen in Spanje? Bijvoorbeeld, omdat iemand die naar een particuliere woning gaat om een kraan te installeren, liever geen factuur uitschrijft en, zodoende, het geld volledig zwart in zijn zak steekt. Het kost niet veel moeite de klant hiervan te overtuigen, omdat die blij is de betaling van de IGIC uit te sparen.

In de helft van Europa
Het Rapport over de inkomstenverdeling in Spanje: ongelijkheid,  structurele veranderingen en cycli, dat is opgesteld door de Consejo Económico y Social (CES)  (Sociaal Economische Raad = SER) van Spanje, plaatst het land op de 14de plaats van de EU van de 27 zwart geld economieën waarmee 19,2% van het BBP zich beweegt in de riolen van de economie. Wat betreft belastingfraude staat Spanje op de 17de plaats, met 6% van het BBP verborgen voor het Ministerie van Financiën en met hogere percentages dan Zweden en Denemarken.

“Meer nog dan van zwartgeld, zou ik willen spreken van een onregelmatige economie,” zo bevestigt de voorzitter van de Canarische CES, Fernando Redondo, die zegt, dat al het overtollige, bureaucratische papierwerk te lijf moet worden gegaan, om een volledige regularisatie van elke economische betrekking aan te pakken als een van de oorzaken van de movimiento de dinero en b (zwartgeld-stroom).

Volgens het CES-rapport, is de Archipel een van de regio’s in Spanje waar de bouw het grootste gewicht heeft, samen met Murcia, de Balearen, Andalusië, Castilla-La Mancha en de Comunidad Valenciana. Daarom is het ook een van de regio’s die het meest heeft te lijden van de “aanpassingen op de werkgelegenheid en de economische bedrijvigheid.”

Deze ongelijke handelsbetrekkingen werken ook door bij de kansarmen die geen werk hebben en ook geen enkele hulp, wat de reden is, dat het animo, om hun precaire situatie te lijf te gaan, steeds minder wordt.
images396_large.jpg
Het mag duidelijk zijn, dat de markt de voorkeur geeft aan deze klussers en beunen de haas, dan aan anderen die wel trouw hun belasting betalen. “In die zin bestaat er geen recht, om een dergelijke concurrentie te weerstaan,” bevestigt de voorzitter van de Confederación Canaria de Empresarios (CCE) (Canarische Federatie van Werkgeversverenigingen), Sebastián Grisaleña. Afgezien van de bedrijven die dagelijks proberen te openen en die legaal zijn,” merkt de gehele samenleving het nadeel van het lagere volume aan geheven belastingen.

Afgezien van de toevallige thuiswerkers, merkt Grisaleña op, dat deze appartementen niet worden aangegeven bij de belasting, maar dat ze verhuurd blijven worden en ziet hij de reparatiewerkplaatsen als zakelijke niches waarop de inspectie nauwlettender op zou moeten toezien.
kleurlogoCanarias.png


Duitsland biedt werk en opleiding
voor jonge eilandbewoners

Canarias en Duitsland beginnen een programma dat bestemd is voor jongeren onder de 35 jaar

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 6 maart 2013 - De Servicio Canario de Empleo (het Canarische Arbeidsbureau) en het Duitse Arbeidsbureau werken samen in het in gang zetten van het programma ‘The job of your life’ wat het mogelijk zal maken, dat jongeren van de Archipel, die jonger zij dan 35 jaar, een beroepsopleiding krijgen in Duitsland.

Het Canarische Ministerie van Arbeid legt uit, “dat de Duitse tweezijdige opleiding bestaat uit een drie jaar durende opleidingsperiode, waarin de leerling werkervaring bij een bedrijf combineert met een theoretische beroepsopleiding.


                                         De deur naar mogelijk succes....

Het tweezijdige Duitse systeem biedt 350 vakdiploma’s voor beroepen die alleen kunnen worden uitgevoerd door het volgen van de opleiding welke vergezeld gaat van een leerlingencontract wat de jongeren ondertekenen en waarvoor ze een salaris ontvangen.
sfsfsfsf_large.jpg

Het ‘The job of my life’-programma betekent, dat de jongeren op Canarias een twee maanden durende  cursus Duits volgen, waarmee ze het Niveau A2-certificaat kunnen behalen.

Nadien volgen de geselecteerden een intensieve cursus Duits in Duitsland voor het verkrijgen van het Niveau B1 en de eerste praktijklessen bij het bedrijf.

Beide cursussen zullen worden gefinancierd door het Servicio de Colocación Internacional de la Oficina Federal de Empleo (ZAV) (Zentralstelle für Internationale Arbeitsvermittlung - ZAV).  Bovendien zullen de leerlingen sociaalpedagogische ondersteuning ontvangen van de begeleiders in het bedrijf.

De derde en laatste fase van het project bestaat in een stage-opleiding met een arbeidscontract en bijbehorend salaris.
eures-logo-300dpi-jpg_large.jpg

Via het EURES-netwerk, waarvan het Canarische Arbeidsbureau deel uitmaakt, ontvangt men de eerste uit Duitsland afkomstige aanbiedingen.

bakkerij_large.jpg

Een eerste stage-plaats welke aangeboden is, is die van verkoper in de ambachtelijke levensmiddelenproductie, zich specialiserend in broodbakken; een aanvankelijk project waarvan voorzien wordt, dat 35 Canarische jongeren hiervoor geselecteerd zullen worden en deze opleiding zullen ontvangen.

De directeur van het Canarische Arbeidsbureau, Dominica Fernández, erkent, “dat de oplossing voor het teloorgaan van werk niet gemakkelijk is,” hoewel zij bekent, “dat er recepten zijn die, als men deze vergezelt laat gaan met een betere economische context, effect zullen sorteren.”

Zij wijst erop, dat men sommige ervan in werking aan het stellen is, met de verwachting,” dat herscholing  van werklozen deze beter zal afstemmen op de huidige arbeidsmarkt.”

Fernández zet in, “op versterking van de mobiliteit, als een kans - en niet de enige -waarmee de jongeren nieuwe vaardigheden kunnen verkrijgen en vervolgens een koerswijziging teweeg brengen in de versterking van de Canarische arbeidsmarkt.”

De directeur van he Canarische Arbeidsbureau heeft benadrukt, dat de arbeidsbureaus zich aan het aanpassen zijn op de werkelijkheid, met het introduceren van gedetailleerde informatie- en begeleidingsprogramma’s zoals die worden aangeboden via het Eures netwerk.

EURES (EURopean Employment Services) is een samenwerkingsnetwerk. Arbeidsbureaus. vakbonden en werkgeversorganisaties maken als partners eveneens deel uit van het netwerk. Doel van het EURES-netwerk is, om het vrije verkeer van werknemers in de Europese Economische Ruimte (EER) (de zevenentwintig lidstaten van de Europese Unie, plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) plus Zwitserland eenvoudiger te maken.
logo-nl-jpeg_large.jpg
Voor meer informatie over het EURES-netwerk neemt u een kijkje op:
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=faq&lang=nl&catId=2547&parentCategory=2547
kleurlogoCanarias.png
 


In 2013  ontslaat CaixaBank
3.000 werknemers

BARCELONA - dinsdag 26 februari 2013 - De Catalaanse CaixaBank, voormalig La Caixa, zal nog dit jaar 3.000 werknemers ontslaan. De bank zelf is voornemens, om tot april 2013 te onderhandelen met de vakbonden over de ontslagvoorwaarden, maar de beslissing staat vast.

Een van de oorzaken van de massaontslagen is de fusie van CaixaBank met Banca Cívica en Banco de Valencia. In een verklaring meldt de bank, dat men zich moet aanpassen aan de huidige situatie en, dat de efficiëntie verbeterd moet worden. Een van de middelen om dit te bereiken, is een grondige herstructurering, waaronder dus ook een vermindering van het aantal werknemers, om de kosten te drukken.
caixa_large.jpg

Eind 2012 had CaixaBank een personeelsbestand van 32.625 werknemers, dat waren maar liefst 5.632 medewerkers meer dan in 2011. De reden hiervoor was de overname van de twee eerder genoemde banken wat er tevens toe heeft geleid, dat het aantal kantoren en bankfilialen in 2012 is toegenomen met  1.146 in totaal van 5.196 in 2011 naar 6.342 in 2012, het grootste filialennetwerk van Spanje.

Gedurende 2012 heeft CaixaBank 230 miljoen euro winst weten te maken, maar dit was wel 78,2% minder dan in 2011.
kleurlogoCanarias.png 


Sinds 2008 hebben 42.000 Canario’s de Archipel verlaten voor een baan
in het buitenland

Door de crisis is de toevlucht tot Azië buitensporig

CANARISCHE EILANDEN - maandag 18 februari 2013 - Sinds het begin van de crisis tot op heden zijn ongeveer 42.000 Canario’s geëmigreerd, op zoek naar een betere toekomst. Het gaat grotendeels om aan de Universiteit afgestudeerde jongeren, die hoogopgeleid zijn en hun talen spreken. Azië is het Continent waar de meeste Canario’s naar toe gaan. Momenteel leven 115.390 Canario’s in het buitenland.

In de afgelopen vier jaar hebben 41.770 eilandbewoners zich door de crisis verplicht gezien, Canarias te verlaten, aldus de Censor de Residentes Ausentes (CERA) (Telling Afwezige Bewoners) welke is verricht door het Instituto Nacional de Estadística (Nationaal Bureau voor de Statistiek).


                       "...aan de Universiteit afgestudeerde  jongeren,
                        die goed zijn opgeleid en hun talen spreken..."
Het oplopende cijfer plaatst Canarias aan kop in het aantal Spanjaarden, dat het land verlaat, hoewel hierbij opgemerkt dient te worden, dat het in ruim 60% van deze emigratiegevallen personen betreft die wonen op Canarias maar die een dubbele nationaliteit bezitten en die, door de crisis, teruggaan naar hun thuisland, omdat het onmogelijk is op de Canarische Eilanden werk te vinden.

Zo is het aantal naar Cuba geëmigreerde Canario’s met 134% (20.566 personen) toegenomen, tot 35.852 Canario’s die daar wonen.
De uittocht naar Venezuela laat een toename zien van 21% (met 10.116 personen) tot een aantal van 56.841 Canario’s dat op ‘la octava Isla’ (‘het achtste eiland’ = Venezuela ) woont.
Naar Ecuador is de toename 360% (wat in absolute cijfers neerkomt op 126 personen méér).

Het overige percentage van 40% betreft Canario’s die op de Eilanden zijn geboren en dat zich verplicht ziet te emigreren in het zoeken naar een toekomst ver van huis, vanwege de onmogelijkheid een baan te vinden op de Archipel. In meerderheid gaat het om aan de Universiteit afgestudeerde  jongeren, die goed zijn opgeleid en hun talen spreken, maar men begint ook een uittocht waar te nemen van Canarische emigranten van boven de 45 jaar.
kleurlogoCanarias.png


Jeugdwerkloosheid Canaria 63%

Van elke 10 Canarische jongeren onder de 30 jaar
zijn er 6 werkloos

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 5 februari 2013 - Canarias heeft een jeugdwerkloosheid van 63%, aldus de gegevens die op maandag 4 februari 2013 zijn gepubliceerd door de directeur van de Servicio Canario de Empleo (het Canarische Arbeidsbureau), Dominica Fernández. Daarmee komen de Canarische Eilanden 8 procentpunten hoger uit dan het Spaans nationale gemiddelde. Deze mededeling komt gelijktijdig met de aankondiging van de Canarische Regering, van een noodplan tegen de jeugdwerkloosheid in 2013.

Spanje telt momenteel 4.980.778 werklozen, een historisch maximum. Het merendeel van de jeugdwerklozen heeft nauwelijks onderwijs gevolgd of een beroepsopleiding genoten. 62% van de Spaanse ouders is van mening, dat hun kinderen het slechter hebben dan zij.


Dominica Fernández.

Canarias telt momenteel 127.624 werklozen die geen enkele vorm van uitkering ontvangen, wat neerkomt op 44% van het aantal bij het Arbeidsbureau geregistreerde werkzoekenden

De Archipel telt 551.002 werkenden die Sociale Lasten afdragen (2,9% minder dan een jaar geleden).


Tomas Burgos.

Ouderen
Tegenover elke gepensioneerde staan nu in Spanje 2,61 werkenden. Het aantal vervroegde pensioneringen is in 2012 ten opzichte van 2011 met 14% toegenomen. “Een tendens, waartegen maatregelen moeten worden genomen”, aldus de Spaanse staatssecretaris van Sociale Zaken, Tomas Burgos.
kleurlogoCanarias.png


De crisis heeft in 2012 op de Canarische Eilanden 14.300 banen doen verdwijnen

De Spaanse Regering geeft het toe
het effect van de bezuinigingen
vindt zijn weerslag in toenemende werkloosheid

MADRID / CANARISCHE EILANDEN - donderdag 24 januari 2013- In het vierde kwartaal van 2012 is de werkloosheid in Spanje opgelopen tot 5.965.400 personen, dat is 26,02% van de actieve beroepsbevolking en 3% hoger dan in 2011, het hoogste niveau ooit in Spanje.

Ten opzichte van 2011 is in 2012 de werkloosheid in Spanje toegenomen met 13,1% en 2012 is het zesde jaar op rij, dat de werkloosheid is gestegen.
In 2007 is de werkloosheid gestegen met117.000 personen, in 2008 kwamen er 1.280.300 werklozen bij, in 2009 plus1.118.50 personen; in 2010 was de toename 3709.1900 personen en in 2011 kwamen er nog eens 57.700 personen bij.
nuevografico-epa-2012_large.jpg

Canarische Eilanden
Hoewel in de periode oktober t/m december 2012 de werkloosheid op de Eilanden is afgenomen met 9.800 personen (-2,59%) heeft de crisis in 2012 op de Canarische Eilanden 14.300 banen doen verdwijnen. Het aantal werklozen op Canarias bedraagt 368.400 personen (32,96%) van wie 198.800 inde provincie Las Palmas en 169.600 in de provincie Santa Cruz de Tenerife.

Bovenstaande gegevens zijn afkomstig van de Encuesta de Población Activa (EPA) die op donderdag 24 januari 2013 zijn gepubliceerd door het Instituto Nacional de Estadística (INE).

De Spaanse staatssecretaris van Economie, Fernando Jiménez Latorre, is van mening, dat er eind 2013/begin 2014 werkgelegenheid zal worden gecreëerd.
kleurlogoCanarias.png


Canarias sluit 2012 af  met
284.915 werklozen (33,6%)
dat is 19.346 (7%) méér dan in 2011

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 5 januari 2013 - Het aantal werkzoekenden, dat ingeschreven staat bij het Canarische Arbeidsbureau is in 2012 met 7,28% toegenomen, op 1 januari 2013 telt de Archipel 284.915 werklozen, ofwel 33,6% van de beroepsbevolking.

De stijging in 2012 bedroeg in de provincie Las Palmas 7,22% en in de provincie Santa Cruz de Tenerife 7,36%


De Minister van Werkgelegenheid, Margarita Ramos, van de Canarische Regering, analyseert de werkloosheidscijfers.

Alleen Andalusië en de Comunidad Valenciana hebben een werkloosheidspercentage van boven de 35%. Spanje telt begin januari 2013 in totaal 4.848,723 werklozen (9,64% méér dan in 2011). Aldus de gegevens die op vrijdag 4 januari 2013 bekend zijn gemaakt door het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken.

De provincie Las Palmas heeft het boekjaar afgesloten met 151.107 werklozen (10.173 méér, dan in 2011) en de provincie Santa Cruz de Tenerife is 2012 geëindigd met een aantal van 133.898 werklozen (9.173 méér, dan in 2011).

Van de op Canarias 284.915 ingeschreven werklozen zijn er 142.802 man en 142.113 vrouw; 22.006 zijn jonger dan 25 jaar (11.454 mannen en 10.612 vrouwen).

Op 1 januari zijn er op Canarias 200.156 werklozen in de dienstensector, 49.277 in de bouwvakken, 13.554 in de industrie en 5.872 in de landbouw en veeteelt, en 16.005 werklozen zijn nieuwkomers op de arbeidsmarkt, die nog nooit een baan hebben gehad.

Onder de  buitenlandse werknemers is de werkloosheid op Canarias in 2012 afgenomen met zeven personen (0,32%), om uit te komen op 24.063 werkzoekenden die afkomstig zijn uit andere landen.

Deze 24.063 buitenlandse werklozen kan men als volgt verdelen; 17.948 in de dienstensector, 3.466 in de bouwvakken, 707 in de industrie, 520 in de landbouw en 1.422 nieuwkomers op de arbeidsmarkt, die nog nooit een baan hebben gehad.

In 2012 zijn op de Canarische Eilanden in totaal 527.560 arbeidscontracten ondertekend, daarvan 54.513 open (10,33%) en 473.047 tijdelijk (89,67%).
In de provincie Las Palmas heeft men 29.427 open en 254.413 tijdelijke arbeidscontracten ondertekend en, in de provincie Santa Cruz de Tenerife 25.086 open contracten en 218.634 tijdelijke.
kleurlogoCanarias.png 


Lopesan gaat voor zijn luxe hotels kandidaten aannemen die een horeca-opleiding
met succes hebben afgerond

GRAN CANARIA - zaterdag 29 december 2012 - De Ministerraad van de Canarische Regering heeft op vrijdag 28 december 2012 goedkeuring verleend voor het ondertekenen van twee samenwerkingsovereenkomsten tussen de Servicio Canario de Empleo (Het Arbeidsbureau) en de bedrijven Hijos de Francisco López Sánchez en Lopesan Touristik voor het opzetten van horecacursussen voor het personeel van twee vijfsterrenhotels.

Volgens de uitleg van de woordvoerder van de Canarische Regering, Martín Marrero, houdt deze vakopleiding de verplichting in, dat ten minste 60% van de geslaagde cursisten aangenomen zal worden.


Het contracteren voor een baan in de horeca voor geslaagde cursisten, betreft het werken in twee luxehotels die deze bedrijven gaan bouwen in de gemeente San Bartolomé de Tirajana.

Met deze samenwerkingsovereenkomsten, hebben de bedrijven ook toegezegd, dat 60% van het personeel, dat in hun twee hotels gaat werken, geselecteerd zal worden uit de leerlingen die de beroepsopleiding met succes hebben afgerond.

De termijn van uitvoering voor deze convenanten is zes jaar, te rekenen vanaf de opening van de hotels.

Het gaat om een actie op lange termijn, maar die kan bogen op de toezegging van een baan door beide ondernemingen; wat inhoudt, dat ruim de helft van de horeca-leerlingen, die met succes hun opleiding afronden, een arbeidscontract zouden kunnen krijgen.

Dit is een overeenkomst in het kader van de geplande initiatieven binnen de Ley de Medidas Urgentes (Wet op de Noodmaatregelen) van de Canarische Regering, waarbij bovendien de voorstellen opgeteld kunnen worden die zijn vervat in de Estrategia Canaria de Formación y Empleo (ECFEM) (het Canarische Beleid voor Beroepsopleiding), dat tot doel heeft actie te ondernemen op het in gang zetten van maatregelen voor opleiding van werklozen, die bovendien hun herintreden op de arbeidsmarkt faciliteert, zoals in dit geval.
7841377-kelners-en-serveersters-silhouet_large.jpg

Om deel te kunnen nemen aan deze vakcursussen, is de voorwaarde, dat men ingeschreven moet staan bij het Arbeidsbureau en, dat het SCE de instantie is die belast zal zijn met de voorselectie van kandidaten die deelnemen aan deze beroepsopleidingen.

Bij de selectie van de studenten zal men ervoor zorgen, dat de kandidaten over de juiste vaardigheden beschikken, om de opleiding met succes te kunnen afronden en ook zal men rekening houden met de groepen die de voorkeur genieten voor deelname aan deze beroepsleidingen waardoor de toegang mogelijk gemaakt wordt voor mensen die moeilijk op de arbeidsmarkt terecht kunnen, of die zich daar moeilijk staande kunnen houden.

Bovendien zal de SCE (het Arbeidsbureau) bij de selectieprocedure toezien op de effectiviteit van het beheer van de acties in het kader van de wet, en op de toezeggingen voor het contracteren van de leerlingen.

Ook zal men kwaliteitscontrole uitoefenen, door toezicht op de geschiktheid van de leerkrachten, het onderwijsmateriaal en, op elk ander element dat men noodzakelijk acht.
b5-gs12inuaa-1-minionderneming-jpg-h170-jpg-280_large.jpg
Het aantal deelnemers per vakcursus zal maximaal 25 leerlingen zijn.

De arbeidscontracten die men op basis van de toezegging van deze horeca-bedrijven zal afsluiten, zullen bij voorkeur voor onbepaalde tijd zijn, of voor een periode van niet minder dan zes maanden voor een voltijdbaan, of 12 maanden voor een deeltijdbaan.

Het aannemen van de afgestudeerde leerlingen begint op het moment, dat de hotels geopend zullen gaan worden.

De goedgekeurde convenant bepaalt tevens, dat men geen enkele andere leerling zal kunnen contracteren binnen deze acties van toegezegde arbeidscontracten, zonder dat deze voor 75% zijn uitgediend. Deze opleiding wordt medegefinancierd door het Europese Sociaal Fonds.

Het aantal deelnemers per vakcursus zal maximaal 25 leerlingen zijn.

De arbeidscontracten die men op basis van de toezegging van deze horeca-bedrijven zal afsluiten, zullen bij voorkeur voor onbepaalde tijd zijn, of voor een periode van niet minder dan zes maanden voor een voltijdbaan, of 12 maanden voor een deeltijdbaan.

Het aannemen van de afgestudeerde leerlingen begint op het moment, dat de hotels geopend zullen gaan worden.

De goedgekeurde convenant bepaalt tevens, dat men geen enkele andere leerling zal kunnen contracteren binnen deze acties van toegezegde arbeidscontracten, zonder dat deze voor 75% zijn uitgediend. Deze opleiding wordt medegefinancierd door het Europese Sociaal Fonds.
kleurlogoCanarias.png 


Ruim 7.500 werkloze bouwvakkers
ontvangen geen opleiding

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - woensdag 26 december 2012 - De Fundación Laboral de la Construcción de Las Palmas (Stichting Opleiding Bouwvakken in de Provincie Las Palmas) geeft aan, dat door “technieken” die worden opgelegd door de Servicio Canario de Empleo (SCE) (het Canarische Arbeidsbureau, dat ressorteert onder de Canarische Regering) in de aanvraag voor subsidies voor opleidingsactiviteiten voor werklozen, deze organisatie buitengesloten is, ondanks de schat aan 20 jaar ervaring in de sector en het hebben van ruim 7.500 aanvragen van werklozen in de oostelijke provincie, die op de wachtlijst staan voor hun cursussen.Hun bedrijfshal, op het industrieterrein Las Torres’ in de hoofdstad van Gran Canaria, van 3.600 m² en voorzien van allerlei soorten materiaal en machinerieën staat nu leeg. Wat in andere tijden diende om honderden werknemers en werklozen te instrueren en veel lof heeft gekregen van Europese, nationale en regionale autoriteiten, is vandaag de dag een woestenij van ijzer en metselwerk van bakstenen.

De SCE (het Canarische Arbeidsbureau) heeft de subsidie van €500.000,= in 2011 gereduceerd tot nul in 2012 voor het activiteitenprogramma wat door deze stichting wordt georganiseerd, waarvan de voorzitter, Delia Medina, vreest, dat in 2013 de korting op de subsidie “desastreus” zal zijn als gevolg van de afnemende middelen, zowel die van de van de Spaanse Regering, evenals die van de Canarische Regering. Daarom verlies de stichting 50% van haar gesubsidieerde opleidingen.

De reden is gebaseerd op de gewijzigde voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie, waarbij op het terrein van de werklozenopleiding de openbare concurrentie een rol speelt; zodanig, dat elk willekeurig opleidingsinstituut een subsidieaanvraag kan indienen, instituten die zich niet specialiseren op de sector van de bouwvakken, maar zich richten op de inhoud van het onderwijsprogramma, dat men aanbiedt.
fundacion-laboral-construccion_large.jpg
 arch5049ea0cb84af_large.jpg

Gil kritiseert, dat men het de Stichting kwalijk neemt, bijvoorbeeld, geen lessen Engels te geven, terwijl men de werklozen wil opleiden voor het herstellen van verwaarloosde woningen en verwaarloosde stedelijke en toeristische gebieden op de Eilanden; een feit, dat in de toekomst zal bijdragen aan de dynamiek in de bouw, een locomotief die sinds de stagnatie van 2007 tot stilstand is gekomen wat ertoe heeft bijgedragen, dat 85.000 bouwvakkers op de lijst van werklozen terecht gekomen en er 7.500 bedrijven gesloten zijn.

Het systeem is zo geautomatiseerd en onpersoonlijk, dat men geen rekening houdt  specifieke kenmerken, of professionaliteit e ook beloont men de investeringsinspanning niet welke maatschappijen  in de bouwvaksector doen,” zo laat Gil weten, die benadrukt, dat de Cao in de bouwvaksector de ondernemers verplicht tot het leveren van  een bijdrage in de opleiding van hun personeel.

Naast de jaarlijkse basisafdracht van 0,7% aan de Seguridad Social (Sociale Dienst) voor het concept Formación Profesional (Beroepsopleiding), betalen deze maatschappijen 0,35% extra voor het opleiden van hun personeel, “maar deze bedragen vloeien niet terug in de sector,” zo betreurt de voorzitter van de Aecp, die verlangt, dat de Fundación Laboral (Stichting van de Arbeid) van deze provincie, " zich verre houdt van alle opleidingsprogramma’s in de bouw en, d at men opleiding geeft aan ongeschoolde arbeiders. Daarom stel men, “dat vrije concurrentie zijn tekortkomingen heeft,” terwijl deze instelling enkele enorme hallen heeft gehuurd met een aantal prachtige machines die niet worden gebruikt.”
curso-inicial-tpc-esl_large.jpg

De beheerder van de Fundación Laboral de la Construcción en Las Palmas (Stichting Werkgelegenheid in de Bouw in de provincie Las Palmas, Delia Medina, is dezelfde mening toegedaan; voor haar is, “het gereedschap wat gecreëerd is voor de sector gesloten en daarmee de erkende instantie voor het opleiden van hun werknemers. Het kan  niet zo zijn, dat elke zojuist op de markt komende en zonder specialisatie zich bezighoud men een activiteit die zo belangrijk is, omdat men niet beschikt over de ervaring die wij hebben,” zegt zij met overtuiging.

                       Delia Medina, tijdens een werkbezoek aan een bouwproject.
Ze legt uit, dat het inhouden van subsidie te wijten is aan enkele ‘technisch’ aspecten, die te maken hebben met de vereisten voor hun erkenning, zoals het beschikken over een certificaat van toegankelijkheid, en een ander certificaat voor milieubeheer; documenten die elk drie punten opleveren en die de stichting niet heeft, maar men is volop bezig met de aanpassing. Zo heeft men echter wel het kwaliteitscertificaat, “ maar in dit geval telt ervaring niet neemt,” zo geeft Delia Medina aan.

De subsidiebeperking verplicht de Stichting tot het verlangen van €20,= inschrijfgeld, omdat de eigen middelen (€400.000,=) uitgeput zijn die het tot nu toe mogelijk maakten het onderwijs gratis te verstrekken. “Het is een schande, dat we nu van onze werklozen €20,= moeten verlangen, zodat ze weer toe kunnen treden tot de arbeidsmarkt,” geeft Salud Gil toe, die opmerkt, dat van de ruim 7.500 aanvragen die de Stichting heeft voor haar cursussen, er 2.000 onderricht nodig hebben in risicopreventie op de werkvloer.

TPC (Tarjeta Profesional de la Construcción).

Het opleidingsaanbod is gericht op het verkrijgen van de Tarjeta Profesional de la Construcción (Bewijs van Vakbekwaamheid in de Bouw), wat de vaardigheid, ervaring en kennis aantoont op het gebied van preventie.

Zo heeft de Stichting ook geïnvesteerd in de opleiding via haar Organismo Paritario para la Prevención en la Construcción (Gemeenschappelijk Agentschap voor Preventie in de Bouw) en men heeft in 2012 gratis cursussen verstrekt aan 200 werklozen.

De hulpmiddelen zijn afkomstig van de bijdragen van ongeveer 2.000 bouwbedrijven en projectontwikkelaars in de provincie, die verplicht zijn deze afdracht te doen in overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomst die de Stichting heeft op landelijk niveau. Geconfronteerd met afnemende middelen, biedt de Stichting kredietfaciliteiten in de vorm van een betalingsregeling voor de werklozen en voor de bedrijven, voor respectievelijk hun cursussen en hun afdrachten.

Delia Medina stelt, “dat de sector niet dood is,” en verdedigt, “dat de werklozen en hun familieleden een enorme inspanning leveren, om hun cursus te betalen, want men wil blijven werken in dit beroep.”
188_large.jpg
Zie ook: www.fundacionlaboral.org en www.construyendoempleo.com
kleurlogoCanarias.png
 


Bijna 124.000 werkloze Canario’s
zonder inkomen

CANARISCHE EILANDEN - maandag 24 december 2012, kerstavond - Bijna 124.000 werkloze Canario’s worden niet meer door de Staat ondersteund en hebben momenteel geen enkele vorm van inkomen. Dit blijkt uit de meest recente gegevens van het Ministerie van Arbeid. In november 2012 hebben weer ruin 1.200 personen op de Canarische Eilanden hun baan verloren. Van de bijna 290.000 werklozen heeft 43% geen recht meer op een uitkering van de Staat.

In tegenstelling tot Nederland, België en Duitsland betaalt de Spaanse Staat na ongeveer twee en een half jaar werkloosheid niets meer, zodat momenteel een aantal van bijna 124.000 Canario’s helemaal geen inkomen meer heeft. Achter dit ongelooflijk grote aantal schuilt een sociaal drama, dat het lot van honderdduizenden treft.


Net als overal in Spanje vormen zich ook op de Canarische Eilanden
dagelijks lange rijen voor de kantoren van het Arbeidsbureau.

In het afgelopen jaar is het aantal werklozen op de Canarische Eilanden met 8,6% gestegen tot 289.032; toch staat de autonome deelstaat daarmee in de rij van Spaanse regio’s met de minste verslechtering op de arbeidsmarkt.

De meeste werklozen komen uit de dienstensector (bijna 204.000), gevolgd door de bouwvakken (ruim 49.000) en de landbouw( bijna 6.000).

Van de bij het arbeidsbureau geregistreerde personen hebben 17.000 nog nooit een baan gehad.
kleurlogoCanarias.png


Werkgevers geven aan dat Rivero verplicht tot discrimineren bij het aannemen van werknemers

De werkgevers vinden het ‘ongrondwettelijk' dat de Canarische Regering tijdelijke voorwaarden oplegt bij
het afsluiten aan arbeidscontracten

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 8 december 2012, María Onbevlekte Ontvangenis - De verplichting vanuit de Canarische Regering aan ondernemers, dat men alleen subsidies en overheidsvergunningen kan verkrijgen bij het aannemen van personeel, dat minimaal zes maanden staat ingeschreven bij de Servicio de Empleo de Canarias (SCE) (het Canarische Arbeidsbureau), vinden de werkgeversbonden van de provincie Las Palmas veel te ver gaan en men vindt deze maatregel - die is vervat in het wetsvoorstel voor de overheidsbegroting van 2013 - ‘ongrondwettig’ en ‘discriminerend’; reden, waarom men eist, dat men deze verwijdert, of wijzigt, tijdens de parlementaire behandeling van de regionale overheidsbegroting.

De Confederación Canaria de Empresarios (CCE) heeft op woensdag 5 december 2012 een brief gezonden aan  de minister van Werkgelegenheid, Industrie en Handel, Margarita Ramos, van de Canarische Regering, waarin men de ‘bezorgdheid’ en de ‘twijfel’  tot uitdrukking brengt over deze maatregelen, waarvoor men een amendement voorstelt,. opdat de Canarische Regering dit initiatief afremt. Om te beginnen, laten de ondernemers weten, dat maatregelen zoals deze, discriminerende gevolgen genereren die strijdig zijn met Artikel 14 van de Grondwet, in de overweging, dat men probeert kracht van wet te geven aan zaken die het gelijkheidsbeginsel schenden.


De werkgeversorganisatie is van mening, dat het discriminerend is, voorwaarden te stellen aan het in dienst nemen van werklozen die al geruime tijd als werkloze geregistreerd staan. De werkgevers vrezen, dat deze maatregel kwetsbare groepen, zoals die van als vrouwen en ouderen van boven de 45 jaar, zal benadelen. Eveneens is het CEE van mening, “dat we een persoon met betere verdiensten en bekwaanheden moeten discrimineren ten opzichte van anderen, omdat deze niet voldoet aan de criteria van tijdelijke werkloosheid, of niet op de lijst van langdurig werklozen van de SCE staat, tegenover de criteria voor productiviteit en voor het beheer van subsidies.”

Aanvullende bepalingen
Deze maatregelen vervat de Canarische Regering in de 18de en 47ste bepaling van de tekst voor het wetsvoorstel van de Autonome Overheidsbegroting 2013. De Canarische Regering eist van bedrijven die een subsidie aanvragen bij de Autonome Deelstaat, dat men personeel contracteert, dat gerekruteerd is uit de personen die minimaal al zes maanden staan ingeschreven als wekzoekende bij de Servicio Canario de Empleo (SCE).

De werkgeversorganisatie kritiseert het Ministerie van Werkgelegenheid, door discriminatie aan te geven in de arbeidsbetrekkingen, terwijl de door de CCE aangegeven aanvullende bepalingen ook een ‘discriminatie’ inhouden als het op het contracteren van personeel aankomt.

De ondernemers geven opnieuw ‘de duidelijke interventionistische bedoeling van de wetgever’ aan in de arbeidsmarkt, omdat, afgezien ven het doen afnemen van de werklozenlijsten, “men hiermee meer schade zal aanrichten, dan men ermee wil voorkomen.

Eveneens kritiseert de brief die door de CEE naar de minister van Werkgelegenheid is gestuurd, dat de Regering opnieuw in een ‘kluwen’ van beperkende maatregelen treedt welke de adequate ontwikkeling van werkgelegenheid en economische activiteit voorkomt, door het opleggen van wettelijke criteria en voorwaarden, terwijl de Canarische arbeidsmarkt als zodanig op zich al veel “rigiditeit” bevat welke moeilijk te veranderen is wanneer men deze vervat in een wet.


Paulino Rivero op woensdag 5 december 2012
,
op diverse momenten tijdens de Parlementaire begrotingsdebatten.

'Verraad aan de Canarische bevolking'
Tijdens het parlementaire debat over de Regionale Overheidsbegroting 2013 heeft men op woensdag 5 december 2012  het amendement voor een algemene verwerping van het begrotingsvoorstel afgewezen   waarop de Partido Popular van mening is, dat met het verdedigen van de het gepresenteerde wetsvoorstel voor het regelen van de overheidstekorten, “ men verraad pleegt aan de Canarische bevolking.”
kleurlogoCanarias.png


18.000 banen op de tocht

Nieuwe verordening maakt ontslagen bij de overheid gemakkelijker

MADRID /CANARISCHE EILANDEN - maandag 12 november 2012 - Op 31 oktober 2012 is een nieuw Koninklijk Besluit (KB) van kracht geworden, dat over heel Spanje 840.000 banen bij de overheid bedreigt, waarvan alleen al op de Canarische Eilanden 18.000.

Het Real Decreto Ley (KB) 1483/2012 vergemakkelijkt het de overheidsinstanties, een zogenoemde expediente de regulación de empleo (ERE) in gang te zetten, wat een wettelijke procedure is betreffende collectief ontslag, arbeidstijdverkorting en vervroegde uittreding.


Banen van de nuts medewerkers staan op de tocht.

Sinds eind oktober 2012 is hiervoor nodig, dat een medewerker (niet ambtenaar zijnde) die voor de Overheid (o.a. een nutsbedrijf) werkt, overbodig is, of dat zijn/haar salaris in het lopende boekjaar met 5% gekort is, of in de laatste twee boekjaren met 7%. Net als bij private ondernemingen moeten ontslagen berusten, “op zakelijke, technische, of organisatorische gronden.” Ambtenaren zijn van de regeling uitgesloten en medewerkers in vaste dienst bij de overheid krijgen een voorkeursbehandeling.
                             je-bent-ontslagen_large.jpg
Bijna alle overheidsinstanties kunnen een ERE aanvragen
Op de Canarische Eilanden werken  momenteel ongeveer137.900 personen voor de Overheid, van wie ongeveer 26.900 ambtenaren en medewerkers in dienst zijn  bij nutsbedrijven van de Spaanse Staat; 6.200 bij  nutsbedrijven van de Canarische Regering; 45.600 bij nutsbedrijven van de Cabildos (Eilandregeringen) en Gemeenten; 3.300 zijn werkzaam voor de Universiteiten, en nog eens 2.200 nutsmedewerkers zijn werkzaam voor Justitie.

Volgens het Instituut Nacional de Estadística (NIE) (Bureau voor de Statistiek) zijn vanaf het tweede kwartaal 2011 tot aan het derde kwartaal 2012 al 14.500 banen in de Openbare Sector afgebouwd. De nieuwe verordening bedreigt nu nog eens 18.000 banen.

Francisco Bautista, algemeen secretaris van de vakbond FSP-UGT op Canarias, is van mening, “dat 99,9% van het openbaar bestuur op de Canarische Eilanden van de nieuwe regeling gebruik kan maken.”
kleurlogoCanarias.png


Werkloosheid in derde kwartaal 2012 toegenomen met 7.400 werklozen op Canarias

Het aantal werklozen op de Canarische Eilanden is in het derde kwartaal van 2012 met 7.400 (2% van het aantal werklozen) toegenomen tot 378.200, wat neerkomt op 33,69% van de actieve beroepsbevolking. Dit volgens de gegevens die op vrijdag 27 oktober 2012 zijn gepubliceerd door het Instituto Nacional de Estadística (INE) (Bureau van de Statistiek).


Encuesta de Población Activa (EPA)
(Onderzoek betreffende de Actieve Beroepsbevolking).

De cijfers van het Encuesta de Población Activa (EPA) (Onderzoek betreffende de Actieve Beroepsbevolking), dat na de zomer van 2012 heeft plaatsgevonden, bevetsigt, dat Canarias op een na de Deelstaat is met het hoogste aantal werklozen  na Andalusië (35,2%) - en daarmee 8% boven het nationale Spaanse gemiddelde ligt (25,2%).
kleurlogoCanarias.png


Een "juridische absurditeit" staat toe,
dat men niet-EU-werknemers kan contracteren, eerder dan Canario’s

De parlementaire Kamerfracties hebben unaniem aan de Regering gevraagd, dat men een eind maakt aan wat de Socialistische fractieleider, Dolores Padrón, een  "juridische absurditeit" noemt, welke het ondernemers mogelijk maakt, om niet EU-ingezetenen te contracteren, eerder dan werkloze Canario’s. De Kamerfracties vragen de Staat per eiland en per provincie de Catalogus van Moeilijk Vervulbare Vacatures te Actualiseren.

Aldus heeft men  op voorstel van de CCN-afgevaardigde en initiatiefnemer Ignacio González de Staat gevraagd, “de actualisering van de ‘kwartaalcatalogus voor moeilijk te vervullen beroepen’  in te delen, naar een verdeling per deelstaat, provincie en eilanden.”


Bovendien hebben de Kamerfracties de Regering gevraagd, “dat men instructies geeft aan de sub-gedelegeerden van de Spaanse Regering in Las Palmas en Santa Cruz de Tenerife, opdat men, alvorens men niet communautaire-residenten op Canarias residencia (verblijfsvergunning) en de werkvergunning verleent, nagaat, of  hun beroepen op de lijst staan van ‘moeilijk te vervullen beroepen op de eilanden' en, of de werkgever voordien de vacature heeft aangemeld bij het Servicio Canario de Empleo (Arbeidsbureau).”

González heeft eraan herinnerd, dat moeilijk te vervullen vacatures beroepen betreft waarmee de arbeidsbureaus moeilijkheden hebben ervaren, om deze door de werkgever aan hen  aangeboden vacante arbeidsplaats te vervullen, “wat het mogelijk maakt, een buitenlandse werknemer in dienst te nemen, zonder eerste de vacature bij het Arbeidsbureau aan te melden.”

Dubbel negatief effect
De catalogus bevat op dit moment dergelijke moeilijk vervulbare beroepen , zoals die voor zeelieden, in uiteenlopende gebieden zoals Madrid, dat geen kust heeft; de Balearen; Canarias en de overige Spaanse kustgebieden.

Voor González, “veroorzaken het gebrek aan uitsplitsing naar eilanden in de catalogus, en de twijfels over de geografische actualisering daarvan, voor ernstige schade aan de beroepsgroep van zeelieden, die zo belangrijk is op de eilanden, omdat dit collectief dubbel te lijden heeft onder de gevolgen van de werkloosheid.”

“Over drie maanden kan men niet communautaire werknemers contracteren, terwijl de Canarische geen werk hebben,” zegt González

In die zin heeft Carmen Hernández, fractiewoordvoerder van Nueva Canarias in de Grupo Mixto, aangegeven, “dat er in de catalogus beroepen zijn opgenomen  zoals logopedie, terwijl er logopedisten op Canarias zijn, waardoor het relevant lijkt, in een context van crisis, om dit soort wettelijke vergissingen te voorkomen.”

Op haar beurt heeft de socialiste Dolores Padrón eraan herinnerd, “dat we aan het praten zijn over Canario’s die geen werk hebben en,  dat door een reglementaire vergissing zij hun schaarse mogelijkheden, om werk te verkrijgen, verder verschraald zien ten gunste van niet residenten uit derde landen.”
discriminatie2_large.jpg

“Dit is geen xenofobe benadering, wat hier wordt gevraagd, is het gebruik van gezond verstand.”

Wat betreft de conservatieven, heeft  Fernando Figuereo verzekerd, “dat de Partido Popular (PP) alle initiatieven ondersteunt die ten goede komen aan alle Canario’s en we niet treden in koude oorlogsvoering.”
kleurlogoCanarias.png


Canarische Regering verhoogt scholing werklozen met 3 miljoen euro

CANARISCHE EILANDEN - maandag 27 augustus 2012 - Het Ministerie van Werkgelegenheid, Industrie en Handel, van de Canarische Regering, heeft via het Canarische Arbeidsbureau, de financiële bijdrage van 17 miljoen euro voor het boekjaar 2012, die bedoeld is voor het bieden van opleiding aan werklozen, verhoogd met 3 miljoen euro.

Minister Margarita Ramos merkt op, dat een hoger opleidingsniveau doel “nummer één” is in het Canarische werkgelegenheidsbeleid, terwijl zij benadrukt, terwijl de Spaanse Regering erop gericht moet zijn, echt beleid te ontwikkelen, om uit de crisis te geraken, met het ondersteunen van economische activiteit en het creëren van werkgelegenheid.


Margarita Ramos.

De oproep voor het toekennen van subsidies voor het uitvoeren van opleidingsactiviteiten die vooral op werklozen gericht zijn in het programma van 2012, en die medegefinancierd worden door het Europees Sociaal Fonds, is dus uitgebreid van 17 naar 20 miljoen euro. “De Canarische regering is gevoelig voor de huidige sociale economische situatie en heeft om deze reden die middelen voor opleiding uitgebreid,” zo benadrukt de minister.

“Het is de bedoeling van het Ministerie, om te komen tot een betere en meer effectieve verdeling van de publieke middelen voor de beroepsopleiding ten behoeve van de werkgelegenheid,” zo ging Ramos verder, die voorziet, dat de acties die worden goedgekeurd in september 2012 in gang kunnen worden gezet.

“Het voornaamste doel, dat we  hebben in  de samenwerking met de opleidingscentra, is het bieden van de mogelijkheid voor het verkrijgen van,  ten  minste 70%, gediplomeerde beroepskrachten  voor het in aanmerking komen van  een arbeidsplaats, waarbij het overige cursussen zijn voor beroepsopleiding, die eveneens de mogelijkheid bieden vakdiploma’s te behalen,” aldus de minister.

Ten slotte hanteert  Margarita Ramos een "wezenlijke" rol voor opleiding, als antwoord op de nieuwe eisen van de werkwijze. Ze legt ook uit,  dat met het inzetten op opleiding een betere inzetbaarheid wordt bereikt, die uiteindelijk zorgt voor een effectieve vermindering van de werkloosheid, die het ondernemerschap stimuleert en in het algemeen de arbeidsomstandigheden van de burgers.
kleurlogoCanarias.png


UGT ruim de helft
van de Canarische werklozen vindt
al langer dan een jaar geen werk

CANARISCHE EILANDEN - zondag 26 augustus 2012 - De Vakbond Unión General de Trabajadores de Canarias (UGT) geeft aan, dat ruim de helft van de Canarische werklozen - in totaal 200.400 personen - er al langer dan een jaar niet in slaagt werk te vinden. Van wie er 82.600 tussen de een en twee jaar werkloos zijn, en 117.800 die al langer dan twee jaar geen werk meer hebben.

Terwijl het totale aantal werklozen op de Eilanden is opgelopen tot 370.700 personen (33,1% van de actieve beroepsbevolking): 162.400 (36,3%) in de provincie Las Palmas en 162.400 (29,8%)  in de provincie Santa Cruz de Tenerife.
ugt-canarias_large.jpg

De vakbond zegt zich bewust te zijn van de ernstige werkloosheidssituatie op de Archipel, en heeft een groter percentage aan plaatsen opgenomen in haar Plan de Formación voor al haar beroepsopleidingen voor werklozen.
Het opleidingsprogramma van dit jaar, dat medegefinancierd wordt door het Europees Sociaal Fonds en door het Canarische Arbeidsbureau - is voornamelijk gericht op mensen met een baan, hoewel men een gedeelte van het aantal beschikbare plaatsen reserveert voor werklozen, wat ertoe bijdraagt, dat er mogelijkheden op het verkrijgen van een baan zijn, door de opname van beide groepen in de schoolklassen.
40% van de Canarische werklozen heeft niet meer opleiding genoten dan uitsluitend basisonderwijs (lagere school).

kleurlogoCanarias.png 


Regering eist: 30 dagen solliciteren,
alvorens de steunuitkering van €400,= aan te vragen

MADRID - zaterdag 25 augustus 2012 -  De Spaanse Regering gaat eisen, dat werklozen die de bijstandsuitkering van €400,= ontvangen, werk gezocht hebben gedurende 30 dagen nadat  hun WW-uitkering, of bijstandsuitkering is stopgezet en, dat men een  certificaat van  hun Deelstaat, of Gemeente overlegt, waarin staat aangegeven, of men een andere vorm van uitkering toegekend heeft gekregen.

Zo is dit opgenomen  in het Koninklijk Besluit - dat voor de derde keer het beroeps-omscholingsprogramma (bekend als het plan PREPARA) verlengt - wat men op zaterdag 25 augustus 2012 heeft gepubliceerd in de Boletín Oficial del Estado (BOE) (Staatscourant) en dat, met terugwerkende kracht tot 16 augustus 2012, op 26 augustus 2012 in werking treedt.
20228_large.jpg

                                Fátima Báñez op vrijdag 24 augustus 2012
                tijden de persconferentie na afloop van de Ministerraad.
Om deze financiële ondersteuning te ontvangen, eist men van de werklozen die nu geen WW-uitkering en geen bijstandsuitkering ontvangen, dat ze zich hebben ingeschreven als werkzoekende gedurende ten minste 12  van de afgelopen 18 maanden, en wel, dat ze de zorg hebben voor familieleden.

Als men geen WW- of Bijstandsuitkering meer ontvangt, moeten de werklozen “gedurende een periode van 30 dagen actief naar werk  hebben gesolliciteerd, waarvan men een bewijs moet overleggen op het moment, dat men de steunuitkering van €400,= aanvraagt.

Volgens bronnen binnen het Ministerie van Arbeid, kan men, bijvoorbeeld, onder deze gevallen rekenen, arbeid die men gedurende enkele dagen heeft verricht, of gedurende enkele weken; met als gevolg, dat dit geen recht geeft op de steunuitkering.

In elk geval leggen de technici van het ministerie van Arbeid de laatste hand aan het ontwikkelen van een reglement van accreditatie-eisen, dat niet veel zal verschillen van, dat wat nu al van toepassing is, voor het toepassen van de WW-uitkering, zo merkt de woordvoerder op, van het Ministerie van Fátima Báñez.

Bovendien zullen de nieuwe accreditatie-eisen voor het zoeken naar werk gedurende 30 dagen, niet van toepassing zijn op de aanvragers die al vóór 16 augustus geen WW-uitkering meer genieten; de datum, vanaf welke men de  voorwaarden in het Koninklijk Besluit zal toepassen.

De aanvragers van de  steunuitkering van €400,= zullen ook een door hun Deelstaat, of lokale overheid uitgegeven certificaat moeten kunnen overleggen, “waaruit blijkt, of men wel, of geen recht heeft op al deze uitkeringen (met hun betreffende bedragen) die de aanvrager en/of zijn gezinssamenstelling  kan ontvangen.”

Zodoende wil de Spaanse Regering zich ervan verzekeren, dat er geen overlapping is van het Plan Prepara met andersoortige uitkeringen van de Deelstaat, zodat een begunstigde niet meer krijgt, dan €400,= ( wat ook de limiet is voor het ontvangen van het totaal aan gezamenlijke uitkeringen).

De Regering is ook van plan, om aan de Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales (Commissie Werkgelegenheid en Arbeidszaken) voor te stellen, “dat de resultaten van de monitoring van het plan, in aanmerking worden genomen bij de verdeling van de middelen voor actief beleid die uit te keren zijn  aan de Deelstaten."

De Spaanse Ministerraad  voor werklozen die geen recht op andere uitkeringen hebben; een bedrag, wat verhoogd wordt tot €450,= voor hen die de zorglast hebben van ten minste drie familieleden, het echtpaar inbegrepen.

Zoals al eerder is vastgesteld,  kan men het programma slechts één keer ontvangen, voor een periode van zes maanden, zonder de mogelijkheid dit te verlengen.

Om de steunuitkering te ontvangen, zal het noodzaak zijn, dat het gezinsinkomen niet hoger is dan maandelijks €481,= voor elk gezinslid, waarbij tot op heden men de ouders van de aanvrager niet meetelde als familieleden (hoewel men onder hetzelfde dak woont), maar alleen de echtgenoot, of partner en kinderen jonger dan 26 jaar, of met een handicap.

Het gaat, zo heeft de minister van Arbeid, Fátima Bañez, uitgelegd, om prioriteit te verlenen aan hen die met beperkte middelen de zorg hebben voor familieleden (niet meer dan globaal geteld €381,= per persoon), tegenover hen die kunnen rekenen op een “vangnet” van de familie.
kleurlogoCanarias.png


De Spaanse Regering verlengt de
‘Plan Prepara’-werklozenuitkering van €400,=

MADRID - 15 augustus 2012 - Dit heeft de Spaanse minister-president, Mariano Rajoy, aangekondigd na zijn ontmoeting met koning Juan Carlos I in het Marivent paleis, het vakantieverblijf van de koninklijke familie op Mallorca.

Rajoy laat weten, dat men in de Ministerraad van 24 augustus 2012 de verlenging van het Plan Prepara zal verlengen, dit met terugwerkende kracht tot 15 augustus 2012.  Dit Plan omvat een maandelijkse uitkering  van €400,= voor werklozen die geen andere uitkeringen hebben.
 
 

Tijdens een persconferentie na zijn ontmoeting met de koning, heeft Rajoy uitgelegd, dat de Regering zal proberen het programma van het Plan Prepara uit te breiden, opdat het meer effectief is voor het doel waarvoor het in het leven is geroepen: de terugkeer van werklozen naar de arbeidsmarkt.
kleurlogoCanarias.png


1.800 werklozen in het Zuiden
verliezen steunuitkering van €400,=
als de zes maanden zijn verstreken

De Spaanse Regering heeft besloten de uitkering
met ingang van 15 augustus 2012 stop te zetten

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 4 augustus 2012 - Vanaf half augustus 2012 verliezen 1.800 werklozen hun uitkering van maandelijks €426,=, als de zes maanden, van de duur van deze uitkering, zijn verstreken, zo heeft men meegedeeld aan La Expresión el Observatorio Canario de Empleo y Formación Profesional (OBECAN) (Observatie van Werkgelegenheid en Beroepsopleiding).

De Spaanse Regering heeft in het kader van haar bezuinigingsmaatregelen de beslissing genomen, om deze uitkering, die is vervat in het ‘Plan Prepara’ (Werkgelegenheidsplan), in ruil voor het actief zoeken naar werk, - niet te vernieuwen.
concentracia-n2_large.jpg

Volgens de argumenten van het Ministerie van Arbeid, bedraagt het niveau binnen het Plan Prepara voor inzetbaarheid van werklozen, 6%; “een zeer laag percentage.”
img-9261_large.jpg

Vanaf 15 augustus 2012 zullen de nieuwe werklozen de uitkering van €426,= niet meer kunnen aanvragen, welke momenteel in Santa Lucía ontvangen wordt door 1.123 werklozen, 562 in San Bartolomé de Tirajana en 156 in Mogán. Ook zij die deze uitkering hebben aangevraagd in de maanden juni en juli zullen deze vertraagd zien tot de maand september.

Tot het Plan Prepara, dat in februari 2011 van start is gegaan, hebben zich ruim 411.000 Spanjaarden gewend, van wie 31.365 in de deelstaat Canarias.

Om aanspraak te kunnen maken op de bijstandsuitkering moet men ingeschreven staan als werkzoekende - vanwege beëindiging van de arbeidsverhouding -  en geen WW-uitkering ontvangen tot en met 15 augustus - waarbij men geen recht heeft op enigerlei uitkering noch op bijstand, of enigerlei andere ww-uitkering en voordien geen uitkering hebben ontvangen - bijvoorbeeld uit de PRODI, het voorgaande Plan Prepara, of de Renta Activa de Inserción (actieve invoegingsuitkering) -  of een inkomen hebben van 75% van het gemiddelde minimumloon, dit wil zegen minder dan €480,75.
kleurlogoCanarias.png


Werkloosheid Canarias in tweede kwartaal 2012 toegenomen met 2,32% tot 33,14%

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 27 juli 2012 - Volgens de gegevens die het Instituto Nacional de Estadística (INE) op vrijdag 27 juli 2012 heeft gepubliceerd is de werkloosheid in Spanje, in het tweede kwartaal van 2012,  toegenomen met 0,95%, waarbij de toename op de Canarische Eilanden neerkomt op 2,32 %.

 Volgens de Encuesta de Población Activa (EPA) (Enquête Actieve Beroepsbevolking)  is in het tweede kwartaal van 2012  het aantal werklozen in Spanje toegenomen met 53.500 personen (0,95%) tot een totaal van 5.693.100 werklozen of wel 24,63% van de beroepsbevolking.
0-nx-1336228231_large.jpg
Aan het begin van de tweede helft van 2012 zijn de werkloosheidscijfers als volgt:
- 39,47%  in Ceuta
- 33,92%  in Andalusië  
- 33,38%  in Extremadura
- 33,14% in Canarias
- 30,27%  in  Melilla
- 28,72 % in Castilla-La Mancha ,
- 27,10%  in de Comunidad Valenciana, 
- 26,19%  in Murcia,
- 24,44 % gemiddeld in Spanje
kleurlogoCanarias.png
 


Programma 'NIEUWSUUR'
Spaanse jongeren werken in Marokko

CANARISCHE EILANDEN / SPANJE - woensdag 11 juli 2012- Advocaten, verpleegsters, sociaal werkers: veel hoogopgeleide Spaanse jongeren zoeken hun geluk in Marokko. Daar is namelijk wél vraag naar werknemers, terwijl in Spanje de werkloosheid rond de vijfentwintig procent schommelt. Europacorrespondent Saskia Dekkers doet in het televisieprogramma 'Nieuwsuur' op de zender Nederland-2, op woensdag 11 juli 2012, om NL tijd 22:30 uur (21:30 uur GMT = Canarische tijd) verslag en spreekt onder anderen met werkgevers.

In Spanje hebben de meeste jongeren na hun opleiding recht op een korte uitkering van 426 euro per maand. Maar die uitkering krijgen ze slechts een half jaar, een enkeling een jaar. Zeker jongeren met weinig werkervaring of die zwart hebben gewerkt krijgen nauwelijks geld.Lange rij bij het arbeidsbureau in Santa Cruz de Tenerife.

Laagstbetaalde baantjes.
Steeds meer jongeren steken daarom de Straat van Gibraltar over, of vertrekken van de Canarische Eilanden, naar Marokko,waar ze dankbaar de laagstbetaalde baantjes aannemen. Ze werken in callcentra, in de bouw, de toeristenbranche, of als au pair.

De jongeren krijgen een tijdelijk contract en verdienen een paar honderd euro per maand. Er zijn geen officiële cijfers, want de meesten werken illegaal of met korte contracten waarvoor men geen werkvergunning nodig heeft.


Kijk op Nederland-2: Op woensdag 11 juli 2012, om NL tijd 22:30 uur (21:30 uur GMT = Canarische tijd).

kleurlogoCanarias.png


Werkloosheid op Canarias in juni
 afgenomen met 2.564 personen

Aantal werklozen op de Archipel in 2011toegenomen
met 38.701,  tot 299.664 in juni 2012

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 3 juli 2012 - De werkloosheid op Canarias is in juni 2012 afgenomen met 2.564 personen ten opzichte van de maand mei 2012, maar is in 2011 toegenomen met 38.701, aldus de gegevens die op dinsdag 3 juli zijn gepubliceerd door het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid. In  juni 2012 telde de archipel in totaal 299.664 werklozen, dat is 0,87% minder dan  in mei 2012, maar 15,36% meer in vergelijking met een jaar eerder, met een stijging van 38.701 personen.


De werkloosheid is in alle Spaanse  deelstaten en provincies afgenomen, hoewel Canarias tot de tien deelstaten behoort, waar de werkloosheid het minst is gedaald.

Op nationaal Spaans niveau is de werkloosheid in juni 2012 voor de derde maand op rij gedaald, en wel met 98.853 personen, ofwel 2,10% minder dan in mei 2012,  waardoor het totaal aantal werklozen in Spanje uit komt op 4.615.269.
 ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-46.jpg


Werkloosheid Canarias in mei 2012
met 4.476 opgelopen tot  293.228

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - maandag 4 juni 2012 - De werkloosheid in Spanje is nu twee achtereenvolgende maanden iets afgenomen, maar is in heel 2012 tot nu toe gestegen. Canarias is in de maand mei 2012 een van de vier regio’s waar de werkloosheid echter is toegenomen ten opzichte van de maand april 2012, en komt daarmee nog voor Melilla, Ceuta en Extremadura.

In de maand mei 2012 is de werkloosheid op de Archipel met 4.476 werklozen toegenomen en de Eilanden komen daarmee uit op een totaal aantal werkzoekenden van 293.228 personen die staan ingeschreven bij het Instituto Canario de Empleo (Canarische Arbeidsbureau). Dit is een toename van het geregistreerde aantal met 1,55%  ten opzichte van april 2012, volgens de gegevens die op maandag 4 juni 2012 zijn gepubliceerd door het Ministerio de Trabajo (Ministerie van Arbeid).
3548333897-74e51840d42_large.jpg

Op jaarbasis komt de stijging neer op 15,20%, bijna 3 procentpunten boven het nationale gemiddelde van 12,52%.

Per provincie, registreerde Las Palmas het grootste aantal ingeschreven werklozen bij de arbeidsbureaus, met 155.153 personen, 2.414 werkzoekenden meer dan in april 2012.

In Santa Cruz de Tenerife bedroeg de toename 2.062 werklozen, tot 137.075 als werkzoekende geregistreerd staande personen in mei 2012.

In beide gevallen, is de stijging hoger dan1,5%; met 1,57% meer in de oostelijke provincie en 1,52% in de westelijke.

De nieuwe werklozen zijn voornamelijk afkomstig uit de dienstensector (4.168), door de terugval van het toerisme; en, van hen die voor het eerst op de arbeidsmarkt zijn gekomen,  zijn er 504 werkloos. In  de bouw is de werkloosheid met 166 werkzoekenden afgenomen en in de industrie zijn 57 werklozen aan de slag gaan.

José Sánchez Tinoco.

“Werkgelegenheidsbeleid van de Canarische Regering functioneert niet”
De voorzitter van de Kamer van Koophandel van Gran Canaria, José Sánchez Tinoco, heeft na kennis genomen te hebben van de biuvenstaande cijfers over de ‘relatieve werkloosheid’ over de maand mei 2012 met 4.476 werklozen meer dan in april 2012, aangegeven, dat het werkgelegenheidsbeleid van de Canarische Regering niet functioneert.”

De voorzitter van de KvK is van mening, “dat een overeenkomst tussen de politieke en de zakelijke krachten essentieel is, om een positief effect te bereiken op het de doen afnemen van het aantal werklozen.”
kleurlogoCanarias.png


Crisis: 55.600 Canario’s
zijn al langer dan drie jaar werkloos

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - dinsdag 29 mei 2012 - Naarmate de crisis toeneemt, groeit ook het aantal langdurig werklozen. Het langdurig werkloos zijn is in 2011 met 65% gegroeid op de Eilanden  tot een totaal van 55.600 langdurig werklozen; dit is 18,2% van het totaal aantal werklozen op de Eilanden en, 6,5% meer dan in 2010 .
Van de werklozen op Canarias is 57,8%  gestopt met werken bij het aflopen van het contract bij hun laatste werkgever en 14% na een ontslagaanzegging.

Het gemiddeld aantal werklozen in Spanje, dat in deze situatie verkeert, is met 15,5% toegenomen  tot 704.900. Volgens deskundigen is het voor deze groep binnen de huidige recessie moeilijker  om terug te keren op de arbeidsmarkt.


      De crisis houdt 55.500 Canario’s al langer dan drie jaar zonder werk.
Volgens de Variabelen van de Tussentijdse Steekproef van 2011 van de Encuesta de Población Activa (EPA) (Enquête onder de Actieve Beroepsbevolking), is de meerderheid van de werklozen op de Canarische Eilanden afkomstig uit een vorige werkomgeving en, voor 60% van hen is de hoofdreden dat men werkloos is, het aflopen van de duur van hun arbeidscontract.

In 2011 waren van de 305.100 werklozen op de Canarische Eilanden er 176.300 werkloos, omdat hun contractduur was afgelopen, dit is 1,6% meer dan in 2010.
Ook bleven 42.400 werknemers werkloos wegens ontslag, of druk oo de arbeidsplaats, inclusief zij met werktijdverkorting(14%).
En  4.200 waren werkloos vanwege ziekte of invaliditeit (1,4%); 500 vanwege studie, of het volgen van een opleiding, plus nog eens 300 vanwege de zorg voor kinderen, zieke volwassenen, invaliden en bejaarden.
Bovendien zijn er 2.600 uit de WW gegaan, vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Wat betreft de beroepen, was het merendeel in 2011 werknemer. Dit wil zeggen, dat 77,6% een chef had, maar geen ondergeschikten.
Van de leidinggevende was 7% zelfstandig (zonder chef en geen ondergeschikten); 6,2% was manager, 5,8% directeur van een klein bedrijf, of filiaal; 1,8 % behoorde tot het middenkader en 1,5% was directeur van een middelgroot, of groot bedrijf.

Het percentage medewerkers is toegenomen tot 77,6% ten opzichte van 2010 (74,6%); terwijl het percentage leidinggevenden  met 0,5% daalde, van 6,7% in 2010 naar 7,2% in 2011.

Zo is ook het aantal mannelijke directeuren van kleine bedrijven verdrievoudigd ten opzichte van het aantal vrouwelijke directeuren; hoewel 1% meer vrouwen, dan mannen bedrijven leiden. In het geval van medewerkers, is het percentage vrouwen 82,1% en, dat is hoger dan het aantal mannen (73,7),

Al naar gelang de arbeidsovereenkomst, bleef in  2011 het aantal tegen een salaris gecontracteerden via een empresa de trabajo temporal (ETT) (uitzendbureau voor tijdelijk werk) stabiel, met 0,6%.
Ongeveer 2% had zijn/haar baan verkregen via het arbeidsbureau, dat is 0,7% minder dan in 2010.

Naar leeftijd is de grootste groep onder de werklozen die van tussen de 25 en 34 jaar, gevolgd door de groep van de 35 tot 44-jarigen.

In Spanje bevindt 85% van de werklozen zich in de eerste fase en 78,5% bevindt zich in de tweede fase.
kleurlogoCanarias.png


Vakbond CC OO
'Als gemiddeld cijfer een 6 verlangen,
is onrechtvaardig voor
het verkrijgen van een studiebeurs'

CANARISCHE EILANDEN - maandag 28 mei 2012 -  De Onderwijsfederatie van de vakbond Comisiones Obreras (CC OO)  heeft aangegeven, dat de maatregel van het Ministerie van Onderwijs, om als gemiddeld minimumcijfer de vijf te verhogen naar een zes voor een leerling die een studie-werkbeurs heeft in het niet universitair onderwijs, “elke rechtvaardiging mist.”

De werknemersvakbond CC OO kwalificeert de maatregel van het Ministerie van Onderwijs, om het gemiddelde cijfer  te verhogen,  om voor een studiebeurs in aanmerking te komen, als: “onrechtvaardig”. De vakbond waarschuwt, “dat in het licht van de door het Ministerie genomen maatregelen tegen ongelijke kansen, een sociale breuk tussen jongeren onvermijdelijk is.”
ocde1_large.jpg
areas-de-trabajo-de-la-ocde1_large.jpg

CC OO benadrukt, dat de studiebeurzen “onmisbaar” zijn, om gelijke kansen mogelijk te maken voor leerlingen met grotere financiële problemen voor het volgen van hoger onderwijs, “wat maximaal geldt voor een samenleving zoals die op de Canarische Eilanden, waarbij men nog eens de moeilijkheden van de ultra-perifere ligging moet optellen.”

Eveneens benadrukt men, “dat de Spaanse Regering lijkt te vergeten, dat het systeem van studiebeurzen de onderwijsgelijkheid garandeert en de opname van jonge talenten mogelijk maakt die hun  studie kunnen voortzetten, onafhankelijk van hun afkomst, geografische situatie, of sociaal-cultureel niveau.”
images132_large.jpg

Waarom, zo voegt men toe, heeft men ervoor gekozen de criteria te verzwaren voor het toekennen van studiebeurzen, of dit nu is voor het verkrijgen van een gratis inschrijving, of voor subsidie van studieboeken, of voor het verschaffen van mobiliteit.

In het Hoofdstuk ‘Studiebeurzen’ investeert het Ministerie van Onderwijs 0,1% van het Bruto Binnenlands Product (BBP), de helft van wat de landen van de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) (Organisatie voor Samenwerking en de Economische Ontwikkeling)  investeren, zo geeft men aan.

De vakbond herinnert eraan, dat in een context van crisis waarin het de gezinnen, “moeite kost een behoorlijk levensniveau  aan te houden,” en met een werkloosheidscijfer op Canarias van meer dan 30%, de verhoging van de universitaire collegegelden die door het Ministerie zijn aangekondigd, “men niet helpt , om uitgerekend uit deze situatie te geraken.”
ifff_large.jpg big-nl1106-3_large.jpg

“De Spaanse Regering heeft ervoor gekozen, om de crisis en de ellende, zowel de economische,  evenals de intellectuele, uit te stellen, " zo besluit CCOO, die zegt, niet te weten in welke mate de minister van Onderwijs, José Miguel Pérez , de initiatieven op Canarias zal uitvoeren.

kleurlogoCanarias.png


Open Brief aan president Paulino Rivero

GRAN CANARIA - donderdag 17 mei - Hallo ‘Gran Canaria actueel´,  het vakje op jullie website is te klein voor deze reactie,  jullie mogen deze als Open Brief plaatsen welke geschreven is door een zelfstandige, Nederlandse ondernemer die gevestigd is op Gran Canaria…
index21_large.jpg

Geachte mijnheer de president,

Als men - ook op de Canarische Eilanden - wil werken, is er altijd werk! Misschien niet altijd waarvoor men gestudeerd heeft,  of wat men graag zou willen gaan doen, maar, er is altijd werk.

Waarom de lokale bevolking veelal buiten de boot valt, heeft meerdere redenen.

In het Zuiden van, in dit geval Gran Canaria, kunnen we spreken van een meertalige omgeving en zullen veel bedrijven direct of indirect werkzaam zijn in de toeristenindustrie. Het is daarom onontbeerlijk, dat men naast het Spaans ook een 2e of 3e taal machtig is, kennis van meerdere talen bevordert de kans op de arbeidsmarkt.

De nieuwe generatie heeft dit gelukkig ook door, maar de huidige generatie - grofweg tussen de 25 en 45 jaar-  heeft tot op heden gemeend ,dat dit een dergelijke vaart niet zal lopen en valt bij het verdelen van de banen buiten de boot.

De veelal door de ouders verkeerd aangeleerde mentaliteit werkt nu ook tegen hen, omdat met de paplepel is ingegeven, dat de PARO (WW-uitkering) een recht is waarvoor je hebt gewerkt en dat je met dit recht tot op de laatste dag moet genieten.

Voor een werkgever is dit een grote afknapper, want de persoon die meent er op deze manier de kantjes van af te kunnen lopen,  profiteert op een foute manier van dit systeem en, die hebben wij ondernemers  niet nodig.

Met de regelmaat van de klok komen sollicitanten aan de deur om een Curriculum Vitae (CV) af te geven, veelal is men in gezelschap van een familielid of goede vriendin (want het is tenslotte gezelliger om samen op pad te gaan, nietwaar?). Men neemt vervolgens niet eens de moeite te vragen, of een gesprek eventueel mogelijk is en loopt naar het volgende bedrijfskantoor.

Bij het nalezen van de CV vallen direct de vele korte arbeidscontracten op en de vage tussenpozen (die waarschijnlijk op kosten van de gemeenschap zijn genoten). De vele cursussen die men gevolgd heeft hebben een duur van 30 a 60 uur en zijn klassikaal gevolgd wat inhoudt, dat men geen enkele ervaring heeft met hetgeen men gestudeerd heeft.

Als je als werkgever uiteindelijk een goede kandidaat op het spoor komt (veelal via, via) en je zou overwegen een arbeidscontract te sluiten, dan komen uiteraard  de sociale lasten om de hoek kijken, wat een normale gang van zaken is. Echter bij een netto maandsalaris van €1.000,- komt daar voor de werkgever nog eens gemiddeld €600,- tot 700,- aan sociale lasten bij.

Hier zijn de verhoudingen helemaal zoek en is de Regering helemaal de weg kwijt en heeft bovendien, tot op heden, nog niet eens de moeite genomen, om deze verhouding eens tegen het licht te houden. Het is daarom voor werkgevers een uitermate groot bezwaar, om iemand aan te nemen tegen een normaal salaris.

Iemand die als autonomo (zelfstandige zonder personeel) werkt, draagt gemiddeld  per maand €260,= af aan Sociale Lasten. Die andere kosten zijn belastingen voor... Díos mag weten wat! Niemand, die daar een duidelijk antwoord op heeft, maar de kleine zelfstandige moet ze wel betalen.

Ander bijkomend probleem op de huidige arbeidsmarkt is de ontslagvergoeding. Wie deze bedacht heeft zou nu alsnog op een groot plein door bekogeling met taarten, rottende groeten en doorgedraaid fruit moeten worden terechtgesteld, want dit gaat helemaal nergens over; want als men ontslag krijgt, dan heeft dit twee redenen:
A) het gaat slecht met de zaak en er is geen plaats meer voor jou,
of,
B) men heeft zijn/haar werk niet goed gedaan en wordt bedankt.

Waarom zou ik als werkgever in beide gevallen de werknemer een beloning moeten geven?

Zeker in geval B is er geen haar op mijn hoofd geen haar die eraan denkt, om een werknemer een beloning te geven voor het niet goed functioneren binnen mijn bedrijf.

Momenteel worden oudere werknemers, zelfs als ze binnen het bedrijf vrijwel geen enkel nut meer hebben, vanwege deze ontslagvergoeding in dienst gehouden, omdat het ontslaan van deze medewerker het bedrijf vele duizenden euro’s kost welke men eigenlijk beter zou kunnen gebruiken voor het aannemen van een jonge kracht met frisse ideeën en die het bedrijf op zijn/haar beurt een jonge en dynamische uitstraling kan geven. 

Ook hier laat de Regering weer een grote steek vallen en wordt de arbeidsmarkt voor de jongeren geblokkeerd totdat iemand sterft, of met pensioen gaat. En dit is uiteraard een hard gelag.

Ook wij overwegen, om ons personeelsbestand uit te breiden maar kunnen hier op de lokale arbeidsmarkt geen geschikt personeel vinden, dat aan onze eisen kan voldoen.

Daarom zijn wij in gesprek met een Nederlandse kandidaat en zijn wij, ook door de Regering genoodzaakt , aan het kijken naar een creatieve beloning voor deze persoon, zodat wij een ‘redelijk’ salaris kunnen betalen en niet gebukt hoeven te gaan onder de extreem hoge kosten, waarbij we dit dan ook niet ‘zwart´ hoeven te doen.

En daarom meneer Paulino Rivero, kijken buitenlandse werkgevers eerder naar een buitenlandse arbeidskracht.

Overigens is het overgrote deel van het (buitenlandse) personeel, dat in het Zuiden bij een werkgever in dienst is - veelal in de horeca en bij bedrijven die excursies aanbieden - zwart aan het werk, om de Sociale Lasten maar niet te hoeven betalen. Helaas wordt er door de belastingdienst vrij weinig op gecontroleerd en blijft ook hier de arbeidsmarkt voor de lokale bevolking gesloten.”

 (Naam en adres van de inzender van deze ‘open brief’ zijn bij de redactie  van ‘Gran Canaria actueel' bekend.)

En voor het geval, dat mijnheer de president deze internetpagina onder ogen mocht krijgen, hebben we deze in het Nederlands toegezonden ‘Open Brief’ in het Castiliaans vertaald: / Y por si acaso el señor Presidente podría conseguir ver esta página, hemos traducido esta ‘Carta abierta’ del neerlandés al castellano:

Carta abierta al presidente Paulino Rivero
Gran Canaria - Jueves, 17 de mayo - Hola 'Gran Canaria actueel’, el espacio de reacciones en su sitio web es demasiado pequeño para esta reacción, que entonces puede servir como 'Carta abierto' que fue escrito por un empresario independiente, un holandés establecido en Gran Canaria...
"Estimado Sr. Presidente,
Si uno - también en las Islas Canarias - quiere trabajar siempre hay trabajo! Aunque no siempre es la cosa para que estudies, o que a uno le gustaría hacer, pero siempre hay trabajo.
La causa por que los habitantes locales a menudo se quedan fuera del mercado laboral tiene varias razones.
En el Sur, en este caso, de Gran Canaria podemos hablar de un entorno multilingüe y muchas empresas son, directa o indirectamente empleadas en la industria del turismo. Por tanto, es esencial que además del castellano se hable una lengua segunda o tercera, el conocimiento de varios idiomas aumenta la posibilidad de encontrar empleo.
La nueva generación felizmente entiende esto, pero la generación actual - más o menos la de entre 25 y 45 años de edad - hasta ahora ha creído que tal cosa no se ejecutará y por su puesto en la distribución de puestos de trabajo se cae fuera del barco.
La incorrectamente mentalidad, por la mayoría de los padres enseñado y introducido con la cuchara de gofio, ahora funciona en contra de ellos,  el PARO (subsidio de desempleo) es un derecho para que uno ha trabajado y que con este derecho hay que disfrutar al máximo hasta el último día.
Para un empresario esto es una gran decepción, porque la persona que piensa así y quisiera trabajar para beneficiarse de la misma, se beneficio de mal en este sistema y estos tipos no nos necesitamos los empresarios.
Con la regularidad del reloj son los candidatos que aparecen a la puerta con un Curriculum Vitae (CV) para solicitar, a menudo uno va acompañado de un familiar o amigo cercano (porque después de todo es agradable salir juntos, ¿verdad?) y a continuación ni siquiera se molestó en preguntar si una conversación de solicitud podría ser posible y a continuación se anda por la siguiente empresa

Al leer el CV, directamente se nota que hay muchos contratos cortos e intervalos difusos (en que probablemente se ha vivido a expensas de la comunidad). Los numerosos cursos que se han seguido tiene una duración de 30 a 60 horas lectivas y esto significa que uno no tiene experiencia ninguna con lo que estudiaron.
Si usted es un patrón y en la última instancia encuentras a un buen candidato en el camino (en su mayoría por decir boca a boca) y que se considera de ofrecer un contrato, a continuación, por supuesto, la seguridad social está en la mirada, lo que es una cosa normal. Sin embargo, con un salario mensual neto de € 1.000, - el patrón tiene que pagar unios otros 600 o 700 - euros por carga social.
Así son las cosas y en general el Gobierno ha perdido por completo la relación y también, hasta la fecha, ni siquiera se molesta en considerar esta relación por su valor. Por lo tanto, existe una oposición muy grande para que  los patrones contraten a alguien por un salario normal.
Una persona que actúa como Autónomo (cuenta propia) realiza en promedio por mes €260, = a  las cargas sociales. Los otros gastos son los gastos de God (Dios) sabe qué! No hay Nadie que tenga una respuesta clara, pero la pequeña e independiente patrón debe pagar.
Otro problema adicional en el actual  mercado laboral es la indemnización por despido. El que ha inventado esto, ahora mismo tiene que estar en un una gran plaza y ser ejecutado, tirado con pasteles, verduras rotas y frutas podridas, ya que esto no tiene que ver con nada, porque si se renunció a alguien, esto tiene dos razones:
A) el negiocio sale mal y no hay lugar para ti,
o
B) uno no hace su trabajo bien y se le dan las gracias.

¿Por qué debería yo, como patrón, en ambos casos, dar a un ejecutado una recompensa?
Especialmente en el caso B ni hay un pelo en mi cabeza que se acuerda, de dar una recompensa a un trabajador por el mal funcionamiento dentro de mi empresa.
En la actualidad, los trabajadores viejos, incluso si están dentro de la empresa prácticamente sin usufructo ninguno,  se queda su empleo ya que el despido de este empleado, cuesta la compañía miles y miles de euros, que en realidad podrían ser mejor utilizados para la adopción de un joven cito con ideas frescas y que da a la empresa a la vez una imagen joven y dinámica.
Una vez más, el Gobierno hace otro gran error y se bloquea el mercado laboral para los jóvenes hasta que alguien muere o se retire. Y esta es obviamente una cosa muy dura.

También consideramos de ampliar nuestra fuerza de trabajo aquí, pero no cabe encontrar personal laboral local, que satisface a nuestras demandas.
Por lo tanto, estamos hablando de un candidato holandés y también estamos obligados por el Gobierno, de buscar a un premio creativo de esta persona, así que tenemos una "recompensa razonable" como sueldos y no sufrir para pasar por debajo de los costos extremadamente altos, y que por lo tanto, no tenemos que  hacer trabajar con "dinero b".

Y por eso, Sr. Paulino Rivero, los empresarios extranjeros están buscando a un trabajador extranjero.
Por cierto, la gran mayoría del personal (extranjero) en el Sur que trabaja por un  patrón - en su mayoría en el sector de la hostelería y las compañías que ofrecen excursiones: hace esto por “dinero b”, y a las cargas sociales no pagan. Desafortunadamente, Hacienda hace muy poco control y entonces el mercado de trabajo permanece cerrado para la población local."
(Nombre y dirección del remitente de esta "Carta abierta" están conocidos por la redacción  de 'Gran Canaria actueel’.)
kleurlogoCanarias.png


Rivero heropent debat over
het inperken van buitenlandse arbeidskrachten

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 17 mei 2012 - De president van de Canarische Eilanden, Paulino Rivero, heeft zijn persoonlijke blog (www.paulinorivero.com) opengesteld  voor het debat over, hoe te voorkomen, dat een regio met zulk een hoge werkloosheid kan doorgaan met het ontvangen van zoveel buitenlandse arbeidskrachten.

In zijn  tekst die hij zondags op zijn  blog publiceert, richt Paulino Rivero zich op een analyse van de arbeidsmarkt en begint op te merken, dat de door de regering van Mariano Rajoy goedgekeurde hervorming, dient voor het doen toenemen van de lijst werklozen: “De recente gegevens betreffende de werkloosheid bevestigen, helaas, dat de hervorming van de arbeidsmarkt welke door de Regering van de Partido Popular is afgekondigd gaat veroorzaken - en veroorzaakt -  dat duizenden Canario’s hun baan verliezen.


www.paulinorivero.com

Rivero schrijft: “Ik heb maanden geleden al opgemerkt, dat gezien het enorme gewicht, dat de  dienstverlenende sector heeft onze economie, de hervormingen op de arbeidsmarkt vooral schadelijk gaan zijn voor Canarias. Helaas zijn de meest pessimistische verwachtingen bewaarheid en is de werkloosheid op onze eilanden  gegroeid. De feiten maken het nodig, een analyse te maken over de zorg van duizenden personen - en gezinnen - die in Spanje en op de Eilanden zich buiten de arbeidsmarkt geplaatst zien.”

“De eerste overweging, is” zo voegt Rivero toe, “dat wij als overheden, vooral die van de deelstaten, zo weinig speelruimte hebben op dit vlak. Werk wordt gecreëerd door ondernemers. Als overheid moeten we de voorwaarden bevorderen en stimuleren, opdat de arbeidsmarkt vlot en efficiënt functioneert, in het kort gezegd, moeten we het eenvoudig maken voor degenen die banen kunnen - en moeten - creëren.

Het is bekend, dat in het geval van de deelstaten de marge uiterst smal is.  Als we bij deze beperking die van de Rijksbegroting optellen, die op dit gebied  niet voldoen aan de behoeften van Canarias – en daarbij bovendien optellen, dat de Staat maatregelen heeft afgeschaft die hielpen banen te creëren- , deze combinatie van elementen de Canarische Regering de Canario’s - voor een uiterst moeilijke situatie plaatst, met weinig speelruimte op het gebied van werkgelegenheid. Dit jaar hebben we op Canarias 170 miljoen euro minder voor werkgelegenheidsbeleid, wat inhoudt, dat we meer moeten doen met minder.”

“Ondanks deze voorwaarden,” zo gaat Paulino Rivero verder, “handelen we, om de gevolgen van de arbeidsmarkthervorming te minimaliseren; die van  een slechte Rijksbegroting, en de eliminatie van maatregelen, bijvoorbeeld voor de  luchthavenbelastingen - die  hebben geholpen werk te creëren. In die zin, zal binnenkort het Plan Anual de Empleo (Jaarplan Werkgelegenheid)  van start gaan wat het mogelijk zal maken in de maand juni 5.000 werklozen te contracteren via de gemeenten, net zoals is vastgelegd in het Plan de Choque (Noodplan), dat is goedgekeurd in februari 2012. Dit plan,  dat - ondanks een bezuiniging op deze zijn begrotingspost - de doelstellingen handhaaft met vastgelegde acties die zich richten op het aannemen van personeel voor de groenvoorzieningen, verband houdend met het milieu en de duurzame ontwikkeling – en in de witte sector – de gezondheidszorg.

Evenzo is gepland het beleid te handhaven in het ondersteunen van lokale ontwikkelingsmiddelen van de eilandbesturen, de workshops en de beroepsopleiding. Op dezelfde wijze, werkt men aan een ontwerp voor een plan tegen de jeugdwerkloosheid, gezien het werkloosheidscijfer van mensen onder de 25 jaar, aldus het Encuesta de Población Activa (Onderzoek onder de Beroepsbevolking) wat betrekking heeft op het eerste kwartaal van 2012, en wat 54% bedraagt. Dit plan kan rekenen op twee actieterreinen: dat van  jongeren zonder diploma’s en, dat van jongeren met diploma’s. Op het gebied van onderwijs, zal men voortzetting geven aan het noodplan voor de werklozen, met een dotatie van 17 miljoen euro, en voor jongeren onder de 30 jaar zonder opleiding, heeft men een nieuw onderwijssysteem ontwikkeld via het Internet. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de acties die men onderneemt vanuit Canarias, met slechts weinig hulpmiddelen, maar met de grootste toewijding.”

Op dit punt van het artikel, introduceert Rivero het nadenken over de noodzaak, om de komst van buitenlandse arbeidskrachten  te beperken: “Men moet een bijzonder kenmerk benadrukken, dat duidelijk is geworden in het recente Onderzoek onder de Beroepsbevolking:  Het hoge aantal nieuwe actieven op Canarias. De toename van de werkloosheid met 20.400 personen en de toename van de  actieve beroepsbevolking met 17.000 personen, zijn cijfers die alle aandacht verdienen- benadrukt moet worden, dat der stijging op jaarbasis van de toename van de beroepsbevolking, op de Canarische Eilanden twee keer zo hoog is, dan het gemiddelde in de rest van Spanje. Deze omstandigheden verplichten ons tot serieus nadenken over de capaciteit van Canarias voor het eindeloos opnemen van nieuwe arbeidskrachten; een factor, die een verantwoordelijke reflectie verdient.”

De president eindigt als volgt: “We gaan niet met de armen over elkaar zitten. We gaan alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt, opdat de uitwerking van de arbeidshervorming en andere factoren de vernietiging van werkgelegenheid op de Eilanden  niet verhoogt. Onze speelruimte is beperkt en de Rijksbegroting beperkt ons bovendien nog meer. Maar goed, werk was, is en zal het hoogste punt op de agenda van de Canarische Regering blijven.”


kleurlogoCanarias.png


Hoeveel werklozen telt Spanje werkelijk?

MADRID - woensdag 9 mei 2012 -  Elk kwartaal worden gegevens bekend gemaakt over de stand van het aantal werklozen in Spanje, met hoeveel deze is gestegen, of gedaald. En elk kwartaal verschillen deze overzichten onderling. Dit komt door twee manieren van tellen: De ene methode telt (maandelijks) het aantal werkzoekende werklozen, dat staat ingeschreven bij het INEM (Arbeidsbureau) en de andere gaat uit van een  telefonische enquête, de Encuesta de Población Activa (Onderzoek onder de Actieve Beroepsbevolking), ofwel de zogenoemde (driemaandelijkse) EPA meting.

Daar waar begin april  2012 is gemeld, dat er 4.750.867 werklozen zijn, is dit aantal eind april al opgelopen tot 5.639.500 werkelozen in Spanje. Waar komt dit verschil vandaan en wat is nu het werkelijke aantal werklozen?
inem9-opt_large.jpg

INEM
Een van de methodes om het aantal werklozen in een land te meten is, om naar het aantal ingeschreven werkzoekenden bij het Arbeidsbureau (in Spanje het INEM)  te kijken.
Bij het INEM staan, volgens de meest recente gegevens,  4.750.867 personen in geschreven als werkzoekend. In april daalde dit aantal licht, met 6.635 personen. Deze cijfers worden ook gehanteerd door Eurostat, het Europese Bureau voor de Statistiek.

EPA
De Encuesta de Población Activa (EPA) is een andere manier van meten, waarbij men via een telefonische enquête probeert te achterhalen, hoe de situatie in het land is. Bij deze laatste EPA-telling is het aantal werklozen uitgekomen op  5.639.500 personen.  Met 888.633 personen meer, is dit dus een aanzienlijk verschil met het INEM

Verschil
Bij de INEM methode wordt gekeken naar het aldaar ingeschreven aantal werkzoekenden;, realistische gegevens, die maandelijks bekend worden gemaakt voor alle regio’s in Spanje.

Bij de EPA methode worden elke drie maanden voor het INEM gegevens verzameld aan de hand van het bellen naar 65.000 huishoudens- wat gelijk staat aan 200.000 personen - om zo te achterhalen hoe de werkgelegenheidssituatie is van de Spanjaarden.

Waarom dan toch die verschillen? Niet alle bij het INEM ingeschreven personen worden gezien als werkzoekend, aangezien sommigen niet actief op zoek zijn naar werk, anderen slechts deeltijdbanen zoeken, of werk voor kortere periodes. Deze worden bij het INEM blijkbaar niet meegeteld. Daarnaast zoeken alle via het EPA systeem geregistreerde werklozen, actief een baan. Velen staan, om een of andere reden, niet ingeschreven.

ven bij het INEM; ook, omdat sommigen de hoop op het vinden van een baan al lang geleden hebben opgegeven.
kleurlogoCanarias.png


Werkloosheid op Canarias 32,8%

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 28 april 2012 - In het eerste kwartaal van 2012 is de werkloosheid op de Canarische Eilanden, ten opzichte van december 2011, met 20.400 personen toegenomen (5,98%)  en, opgelopen tot 32,8% van de actieve beroepsbevolking.

Aldus de cijfers die op vrijdag 27 april 2012 bekend zijn gemaakt door het Instituto Nacional de Estadística (INE) (Nationale Bureau voor de Statistiek).
4315619074-7c3b77d381_large.jpg
                                                     WERKLOOS ZIJN
De Canarische Eilanden zijn daarmee op een na de Deelstaat met de hoogste werkloosheid in Spanje. Alleen in Andalusië is de werkloosheid hoger (33,17%), wat bijna acht punten hoger is dan het nationale gemiddelde van 24,44%.

Het Encuesta sobre Población Activa (EPA) (Onderzoek naar de Beroepsbevolking) laat zien, dat in 2012, gedurende het eerste kwartaal, 3.3000 arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan; gelijktijdig, is de actieve beroepsbevolking die een baan zoekt met 17.200 personen toegenomen, waardoor het aantal werklozen per saldo  met 20.400 is tegenomen.

Zodoende telt Canarias momenteel 49.900 werklozen meer, dan in het eerste kwartaal van 2011, wat neerkomt op een verhoging van de werkloosheid met 15,98% ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar geleden.

Dit cijfer is deels te wijten aan de vernietiging van netto 22.600 arbeidsplaatsen, en deels aan de toename van de actieve beroepsbevolking op de Archipel, met 27.300 personen.

Feitelijk is Canarias, op een na, de Deelstaat waar in 2011 de actieve beroepsbevolking het sterkst is toegenomen, met 2,49% (alleen op de Balearen is dit hoger uitgekomen, met 2,99%).

In geheel Spanje is de werkloosheid in het eerste kwartaal van 2012 gestegen met 6,94%, wat neerkomt op een totaal van 5.639.500 werklozen, ofwel 24,44% van de actieve beroepsbevolking.

De nationale cijfers laten zien, dat de werkloosheid in Spanje in het afgelopen jaar is toegenomen met 15,84% en, d at er 718.500 arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan, bij een toename van de actieve beroepsbevolking met 10.900 personen.


          "Zal ik in dit land kunnen werken als ik mijn studies voltooid heb?"
Op Canarias betreft de werkloosheid momenteel 30,51% van de mannen en 34,35% van de vrouwen die in de  leeftijd zijn waarop deze zouden kunnen werken.

De provincie Las Palmas telt  met 33,75% van de beroepsbevolking op haar grondgebied 192.800 werklozen. In de Provincie Santa Cruz de Tenerife bedraagt dit 30,75%, wat neer komt op 196.500 werklozen.
kleurlogoCanarias.png


Spaanse Regering wil huisuitzettingen voorkomen

MADRID - dinsdag 13 maart 2012 - De Regering Rajoy heeft eindelijk een plan opgesteld, om iets te doen tegen de vele huisuitzettingen die dagelijks plaatsvinden in Spanje.

De Spaanse Regering heeft richtlijnen uitgevaardigd waarmee men een halt toe wil  te roepen aan de dramatische golf uitzettingen van huiseigenaren die hun hypotheekschuld niet langer kunnen aflossen.
uitzetting2_large.jpg

Het gaat om een gedragscode die banken vrijwillig ter harte zouden moeten nemen. De code stelt, dat hypotheekschulden kunnen worden geherstructureerd en, dat men deze kan aflossen over een periode van 40 jaar.

Ook zou een eigenaar onder bepaalde voorwaarden zijn onroerend goed moeten kunnen overdragen, om daarmee van de hypotheekschuld verlost te worden. In veel gevallen worden gezinnen die geen inkomen meer hebben, nadat ze zijn uitgezet, achtervolgd door de restschuld.

Vicepremier Soroya Sáenz de Santamaría heeft op vrijdag 9 maart 2012 gezegd,  dat ze daar een eind aan wil maken.

De regels gelden voor huishoudens van werklozen en waar de maandelijkse aflossing van de hypotheek  voor  ruim 60% deel uitmaakt van het gezinsinkomen.

“We hebben deze regels aangenomen ter verlichting van de dramatische situatie van veel Spanjaarden die alles kwijt zijn geraakt, “aldus de vicepremier.

Sinds de huizenprijzen in 2008 kelderden, zijn van ongeveer 300.000 woningen de bewoners hun huis uit gezet. Volgens Sáenz de Santamaría betreft het 1,5 miljoen huisbewoners die deel uitmaken  van gezinnen met kinderen, waarvan beide ouders werkloos zijn.

Bron: www.spanjevandaag.com
kleurlogoCanarias.png


Rivero:
“De bevolkingstoename op de Eilanden
is zorgwekkend
en ‘bemoeilijkt’ het oplossen van de crisis”

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 1 maart 2012 - Het recente Encuesta de Población Activa (Onderzoek naar de Beroepsbevolking) geeft aan, dat hoewel Spanje 2011 heeft afgesloten met 23.600 personen minder, de balans op Canarias is, dat er 19.620 méér zijn.

De president van de Canarische Regering, Paulino Rivero, heeft tijdens een vergadering gezegd - een gedachtewisseling die is opgezet door de Grupo Intereconomía -,  dat het “een zorgelijk feit” is, dat Canarias jaarlijks toename blijft ervaren van de beroepsbevolking, ondanks de crisis en, dat dit de oplossing om eruit te geraken “bemoeilijkt”.

 

Rivero heeft dit gezegd als antwoord op een vraag van de vicepresident van de luchtvaartmaatschappij Binter Canarias, Rodolfo Nuñez, die geïnteresseerd is in de vraag, hoe het komt, dat het recente onderzoek naar de beroepsbevolking dit aangeeft,  terwijl over geheel Spanje het jaar is afgesloten met 23.600 beroepskrachten minder, en er op de Canarische arbeidsmarkt  19.620   zijn.


De regionale president heeft deze cijfers gedeeltelijk weerlegd en geeft aan, dat uit het onderzoek blijkt, dat hoewel 5.240 Spanjaarden van het Península die op Canarias hebben gewerkt, weer  zijn teruggekeerd naar het Iberisch Schiereiland, evenals 1.300 EU-ingezetenen en de 56.249 Canario’s  die men op de arbeidsmarkt heeft ingelijfd; er als gevolg van de vegetatieve groei, er 18.700 niet EU-ingezetenen zijn die zich op de Archipel hebben gevestigd; een gegeven, dat Rivero als “verschrikkelijk” beschouwt, als men rekening houdt met het bestaande hoge  werkloosheidscijfer.

Anderzijds heef Rivero benadrukt, dat de enige manier om op korte termijn werkgelegenheid te creëren, zowel in Spanje als op de Canarische Eilanden, te vinden is  in de toeristische sector, en meer nog, op de lange termijn, als Canarias een rol kan gaan spelen als ontwikkelingsplatform voor Afrika.

In dezelfde lijn verwijst Rivero  naar de ‘handicap’ waarvan momenteel sommige rapporten melding maken voor wat betreft de communicatie met dit Continent.
kleurlogoCanarias.png


Noodplan
bestrijding Werkloosheid op  Canarias

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 24 februari 2012 -  De Ministerraad van de Canarische Regering heeft goedkeuring gehecht aan het nemen van noodmaatregelen voor leniging van de  sociale nood die de werkloosheid op de Canarische Eilanden met zich meebrengt. Het Ministerie gaat 75 miljoen euro bestemmen voor de werkgelegenheid  en de beroepsopleiding van 12.000 Canario’s. Momenteel is momenteel 30,9% van de beroepsbevolking op de Archipel werkloos, aldus de gegevens van het instituut voor de Statistiek.  Met een hele reeks aan maatregelen in de diverse programma’s, wil men dit hoge percentage te lijf gaan en werk gaan leveren aan ongeveer 12.000 werkloze Canario’s.

“Het  is urgent onmiddellijk conjuncturele maatregelen te nemen die zich in het bijzonder richten op de meest door werkloosheid getroffen groepen: Jongeren en  laagopgeleiden,” zo legt men uit in het document dat vanuit het Ministerie voor Werkgelegenheid, Industrie en Handel op donderdag23 februari aan de orde is gekomen tijdens de Ministerraad.De goedgekeurde maatregelen zijn in lijn met het Estrategia Canarias de Formación y Empleo 2012-2014  (Canarisch Beleid voor Opleiding en Werkgelegenheid 2012 -2014) en betreft de terreinen opleiding, begeleiding en arbeidsbemiddeling. Op het gebied van onderwijs boekt het beleid van de Canarische Regering vooruitgang, als de Spaanse Staat haar  begroting  van 17 miljoen euro goedkeurt, die bestemd zijn voor de opleiding van 4.200 werklozen die deel kunnen nemen aan sommige van de 584 aangeboden cursussen. Bij dit  initiatief gaat  het in 60% om beroepsopleidingen.
2011-12-28-fgg6q0xcesvvgonfpee2l7_large.jpg

Met deze maatregel wil men toetreding op de arbeidsmarkt mogelijk maken. maar ook zij die willen blijven studeren, kennen dit doen en zo hun diploma behalen. Eveneens een doel van dit plan, is de  herintreding van werknemers die uit moeilijke sectoren afkomstig zijn, zoals de bouw, in sectoren die meer kansen bieden. De Canarische Regering  wil een serie opleidingen van start doen gaan, waarvan er 132 gericht zijn op de toeristische sector, maar ook op die van de herstel- en renovatie-sector.
estrategia-canaria-formacion-empleo-2012-2014_large.jpg
“Deze Regering gaat, met een vaste verbintenis het groot mogelijke aantal kansen te bieden aan werklozen, op voorhand 17 miljoen euro  uittrekken voor de uitbreiding van  de opleiding van 4.200 personen; waarbij, op het moment, dat er meer kredieten beschikbaar zijn, er meer personen kunnen toetreden tot deze beroepsopleidingen,” zo staat te lezen in het document

Bovendien ontwikkelt men het Red de Orientación Laboral de Canarias (Canarisch netwerk voor  Werk-oriëntatie) waarin de diverse sociale partners samenwerken (Kamers van Koophandel, vakbonden, werkgeversverenigingen…) wat het mogelijk maakt, een dienstverlening in gang te zetten voor de persoonlijke begeleiding van werklozen. Daartoe stelt men een carrièredoel en stippelt men een route uit voor herintreding op de arbeidsmarkt en voert men effectief zoeken naar werk uit.

Deze initiatieven komen samen in de acties die al zijn opgestart in november 2011 en die een investering verlangen van 55 miljoen euro, waarmee bijna 5.000 personen hun voordeel mee zouden kunnen doen via de projecten van gemeenten, eilandbesturen, educatieve workshops en NGO’s. Speciale nadruk zal liggen op non-profit instellingen en speciale Arbeidsbureaus. Laatstgenoemden met de bedoeling, de daadwerkelijke integratie op de arbeidsmarkt te bereiken van mensen met een lichamelijke beperking.

De acties van de Canarische Regering omvatten ook nieuwe manieren van werken, met niet betaalde praktijkstages, die beheerd zullen worden door Canarische Universitaire Stichtingen en die contracten van 10 maanden mogelijk zullen maken, waaraan ongeveer 1.000 jongeren van tussen de 18 en 30 jaar, kunnen deelnemen in de vraag naar geschoolde beroepskrachten, of afgestudeerden die zo ervaring kunnen opdoen bij bedrijven en overheden. Daartoe zal een begrotingspost worden uitgetrokken van 3 miljoen euro voor het op korte termijn opstarten van dit initiatief, dat snel werkgelegenheid voor jongeren zal moeten brengen.
kleurlogoCanarias.png


De belangrijkste hervormingen
van de Spaanse arbeidsmarkt
op een rijtje

MADRID - dinsdag 14 februari 2012 - Op vrijdag 10 februari 2012 heeft het  Spaanse parlement, waar de PP de absolute meerderheid heeft, de door het Regeringskabinet  Rajoy  voorgestelde hervormingen van de arbeidsmarkt goedgekeurd. Met de hervormingen moet een einde komen aan het ‘bloedbad’ op de arbeidsmarkt, zoals vicepresident Soraya Saenz de Santamaría het verwoordde. De minister van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid   Fátima Báñez, noemde de wijzigingen die doorgevoerd gaan worden, ‘historisch’.

Hoofdpunten:
De regering focust met de maatregelen op drie pijlers:

□ Het stimuleren van  het  aannemen van jongeren en langdurig werklozen,
□ De ontmoediging van het afsluiten van tijdelijke arbeidscontracten,
□ Het flexibiliseren van de arbeidsomstandigheden, om ontslagen te ontmoedigen.


Vicepremier Soraya Saenz de Santamaría
en de minister van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid,  Fátima Báñez
.

Doelstellingen
Met de wijzigingen moet de toenemende werkloosheid worden afgeremd en, worden voorwaarden geschapen waarmee zo snel mogelijk banen gecreëerd kunnen worden.

Verder moet er een einde komen aan de tweeslachtigheid  in de arbeidsmarkt met betrekking tot tijdelijke en langdurige contracten, waarbij enerzijds werknemers tot in het extreme zijn beschermd en anderzijds men deze bescherming totaal ontbeert.

Daartoe is het nodig,, dat er voor ondernemingen  in het midden- en kleinbedrijf een nieuw, langdurig contract komt met een proeftijd van 1 jaar.


"De snelweg naar ontslag"

Andere maatregelen:
- Het ontslaan van werknemers in vaste dienst wordt  goedkoper. De werkgever hoeft nu nog maar maximaal 33  dagen per gewerkt jaar aan ontslagvergoeding uit te  betalen, waar dit voorheen 45 dagen  was. De drempel, om  personeel in vaste dienst aan te nemen, wordt hiermee  verlaagd.

-  De mogelijkheden, om personeel te ontslaan met een  ontslagvergoeding van 20 dagen, worden verruimd.

- De onderhandelingen rond collectieve  arbeidsovereenkomsten worden gemoderniseerd, om zo  eenvoudiger tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van bedrijven en werknemers.

- Bedrijven moeten hun werktijden makkelijker kunnen  aanpassen aan de specifieke marktomstandigheden, zodat ze minder snel genoodzaakt zijn, personeel te  ontslaan.

- De erkenning, en de introductie, van een nieuw individueel recht van werknemers op levenslange scholing, om zo beter  opgeleide mensen met grotere kansen op de arbeidsmarkt  af te leveren. Ook zal er een overzicht worden ingevoerd  waarin per werknemer precies vermeld staat, welke scholing  deze heeft genoten.

- Het vergroten van mogelijkheden voor langdurig werklozen en jongeren, om aan werk te komen, door het voor het midden-en kleinbedrijf  (ondernemingen tot 50 werknemers) fiscaal  aantrekkelijker te maken, hen aan te nemen.

- Het intensiveren van de samenwerking tussen particuliere arbeidsbemiddelingsbureaus en die van de overheid, om  zo de gemiddelde periode, dat iemand werkloos is, omlaag te  brengen en beter passende banen bij iedere werkloze te  vinden.

- Het ondersteunen van zelfstandigen in het midden- en kleinbedrijf,  omdat deze volgens de Regering de  meeste banen moeten gaan creëren.

- Het opvoeren van de strijd, tegen fraude met werkloosheidsuitkeringen.
b380b-20091031131714-zwart_large.jpg

“Zonder zwarte economie, hadden we het in Spanje niet overleefd”
Het Spaanse dagblad  ‘El Confidencial’  heeft naar aanleiding van de op vrijdag  10 februarui 2012 gepresenteerde arbeidsmarkthervormingen een aantal werklozen ondervraagd.
De eensluidende  boodschap van deze mensen is, dat ze zonder zwart werk, niet hadden geweten wat te doen, om de crisis te overleven. Sommigen danken het feit dat ze nog steeds in hun huis wonen, volledig aan hun zwart-betaalde baantjes.

Ook afgestudeerden komen aan het woord die, met een bul in rechten of economie op zak, werken als administratief medewerker voor een telefoonprovider, een contract hebben voor 4 uur per dag, maar dagelijks minstens 8 uur werken.

“Fraude, of overlevingsinstinct?” zo vraagt de krant zich af. De verborgen economie in Spanje omvat 25% van het Bruto Binnenlands Product(BBP), een percentage dat veel hoger is, dan het gemiddelde Europese BBP: 15,1%.

Zwart werk mag dan de enige manier zijn  om nog wat geld binnen te slepen, voor de Spaanse staat betekent het een enorme derving aan inkomsten.

BRON: www.spanjevandaag.com
kleurlogoCanarias.png
 


Begin 2012
nu al100.234 werkloze Canario’s
zonder enige bron van inkomsten

De situatie wordt steeds nijpender

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 7 januari 2012 - De situatie wordt steeds nijpender en de moeilijkheid een baan te vinden heeft in 2011 het aantal werklozen met 26% doen toenemen.
Begin 2012 telt men op de Canarische Eilanden 100.234 werklozen die geen uitkering ontvangen, dat zijn er 26.674 meer dan in 2011, toen dit aantal 78.550 bedroeg.

Het verstrijken van dagen en maanden zonder een nieuwe baan te kunnen vinden, vertaalt zich in een progressief verlies van uitkeringen voor veel Canario’s. In slechts een jaar tijd, is het aantal eilandbewoners, dat geen enkele bron van inkomsten heeft, gestegen tot 100.234.
index2_large.jpg
Anderzijds zijn er 165.979 Canario’s die enigerlei uitkering krijgen, hoewel slechts 64.160 eilandbewoners ontvangen wat we populair gezegd kennen als een WW-uitkering, de uitkering van de Spaanse staat aan personen die hun baan verliezen en die voorheen sociale lasten hebben betaald.

De overige 101.819 zullen het moeten doen met een uitkering van de Spaanse Staat, van wie er 81.076 de uitkering krijgen van €426,= per maand welke men doet toekomen aan personen van wie de uitkeringsperiode voor de WW is verstreken en die de zorg hebben voor personen die ten laste van hen komen. En 20.743 personen ontvangen de zogenoemde Renta Activa de Inserción (RAI), een uitkering voor personen die het bijzonder moeilijk hebben toe te treden tot de arbeidsmarkt.

Aan het begin van 2011, was het aantal Canario’s , dat geen enkele bron van inkomsten heeft, opgelopen tot 79.550; terwijl 77.143 eilandbewoners  een of andere vorm van uitkering kregen:
- 69.489 Canario’s hebben een WW-uitkering ontvangen,
- 91.985 Canario’s een bijstandsuitkering ontvangen,
- 15.669 Canario’s hebben de Renta Activa de Inserción (RAI) ontvangen.

Als men de cijfers van eind 2011 vergelijkt met die met dezelfde periode van 2009, is het verschil nog groter. Toen waren er ‘slechts’ 71.000 werklozen zonder uitkering, die moesten leven met hulp van de sociale organisaties en familieleden. Daarentegen waren er 177.446 die een of ander vorm van uitkering hebben ontvangen, van wie er 83.4673 recht hadden op een WW-uitkering.

De uitputting van de uitkeringen leidt tot een afname van de fondsen die de Spaanse Staat voor Canarias bestemd. In november 2009 heeft men 134,3 miljoen euro uitgegeven, tegenover de 123,3 miljoen euro in 2011
kleurlogoCanarias.png


Werkgeversbonden
wijzen de kritiek van de Regering af

Hoteliers in de provincies  Las Palmas en Santa Cruz de Tenerife merken op, dat met 10.783 nieuwe banen in 2011
de sector goed is voor het creëren van arbeidsplaatsen

CANARISCHE EILANDEN – vrijdag 6 januari 2012 - De vier toeristische werkgeversbonden op de Canarische Eilanden hebben op vrijdag 6 januari 2011 de kritiek afgewezen van de Canarische Regering over de werkgelegenheidssituatie in de horecasector en hebben bevestigd, dat men in 2011 arbeidsplaatsen heeft gecreëerd, hoewel onvoldoende voor het hoge aantal werklozen dat de Eilanden tellen.

In een communiqué merken de werkgeversbonden van Fuerteventura, Lanzarote, Las Palmas en Tenerife op, dat de sector in de periode januari tot aan december 2011 gemiddeld 10.793 nieuwe maandcontracten heeft afgesloten; een cijfer, dat 22,85% vertegenwoordigt van het totaal aantal in 2011 op de Canarische Eilanden geregistreerde werknemers (566.630), “waarmee de horeca aan kop gaat in deze ranglijst.”

 

Voor de werkgeverorganisaties zijn de uitlatingen van de Regering “ongelukkig en fout”, omdat de interpretatie over het aantal bij de Servicio Público de Empleo Estatal (Arbeidsbureraus) ingeschreven werkzoekenden onjuist is, vanwege het feit,  dat men het aantal werkzoekenden gelijkschakelt met de vernietiging en het creëren van werk in de sector, of in het geheel van de   Canarische economie.

Volgens het communiqué  betekent het feit- dat het aantal  in december 2011 ingeschreven, in de horeca werkzoekende personen 303 meer was dan in november 2011- niet, dat men 303 medewerkers  in de sector heeft ontslagem.

Zo kan de inschrijving bij de arbeidsbureaus louter zijn van werkzoekende personen zonder  voorafgaande ervaring  n de horeca, of van sector veranderende werklozen die ingeschreven stonden in ander sectoren waar de kansen op het verkrijgen van een baan minder zijn,en zodoende dit  cijfer van 303 verklaren.

De werkgeversbonden zijn ook van mening, dat het onjuist is, werkzoekenden in de horeca gelijk te stellen als zuiver hotelpersoneel, want men heeft het restaurant- en barpersoneel niet inbegrepen.

 De bij de arbeidsbureaus op de Canarische Eilanden ingeschreven 108.102 werkzoekenden in de horeca (gegevens van het ISTAC van september 2011) vertegenwoordigt 15% van het totaal aantal medewerkers in de logiesbedrijven van 51.532 personen, ofwel 48% van het horecapersoneel dat werkzaam is in de toeristische logies verstrekkende etablissementen.

De overige 56.480, ofwel (52%) maakt deel uit van restaurant- en barbedrijven, waardoor de prestatie van werkgelegenheid in de logiesverstrekking op de Canarisch Eilanden verondersteld wordt buiten de analyse te blijven van 52% van de werknemers, zo vermeldt men in het communiqué.

Bovendien merken de werkgeversbonden op, dat voor het analyseren van enigerlei economische indicator, het nodig is analyses te maken over langere perioden (minimaal een jaar) met het doel de tendensen te identificeren en niet alleen maandelijks gedrag waarbij meerdere factoren van invloed kunnen zijn (seizoensinvloeden, uitwijken van toeristen, enz.)

Daarom wijzen zij af, dat als de hotels in december volgeboekt zijn, men dit automatisch moet vertalen in het massaal aannemen van werklozen; want, “dat getuigt van een simplistische visie op het functioneren van de economie.”

Bovendien geeft men aan, dat de cijfers over de bezettingsgraad niet correct zijn, omdat die in de maand december op Canarias is uitgekomen op 80%.

De werkgeversbonden kritiseren ook het verkondigen tegenover de publieke opinie, dat het toeristische jaar 2011 een goed resultaat te zien heeft gegeven voor wat betreft het aantal toeristen en de bezettingsgraad.

Men benadrukt, dat een variabele prijs voor de hoteliers veel belangrijker is, dan wat men aan hoeveel producten verkoopt, want dit heeft duidelijke effecten op de winstgevendheid van de bedrijven en, daarom, op het vermogen werkgelegenheid te creëren.

Ook noemt men de problemen die voortvloeien uit het gemiddelde van de laaggeschoolde werklozen op de Eilanden, wat belangrijke gevolgen heeft als men praat over intersectorale arbeidsmobiliteit, want de kansen op een baan, of werken als zelfstandige, nemen daardoor in belangrijke mate af, en verlangen “grotere en betere inspanningen” van de Canarische overheden op het gebied van onderwijs.

De werkgeversbonden in het toerisme geven echter  aan, dat het creëren van werk zich alleen zal voordoen als er een significante en aanhoudende groei is van het Bruto Binnenlandse Product (BBP) op de Canarische Eilanden en, dat het dan de bedrijven zijn die werkgelegenheid creëren, en niet de overheden.

Men merkt op, “dat wetten op zichzelf geen werkgelegenheid creëren en nog minder de begrotingsbezuinigingen en -besparingen,” door de Spaanse Staat of de Canarische Regering; want, dat hangt af van de investering, de economische stabiliteit, het vertrouwen en, de toegang tot het verkrijgen van kredieten.

Dus begrijpen de werkgeversbonden, “dat het onrechtvaardig en weinig verstandig is, dat de diverse overheden en sociale diensten,  kritiek leveren die niet gebaseerd is op de Canarische  toeristische sector.”

Bovendien zijn ze van mening, dat het “criminaliseren als het kwaad van Canarias” van de enige sector die de zich voordoende, lauwe economie moet aantrekken, “een exercitie is van onverantwoordelijkheid en weinig visie hebben op politiek beleid en strategie.”
kleurlogoCanarias.png


kaart_canaria-5-40.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--140.jpg

yyy1208786641_smileyhuilend-1.jpg