site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-190.jpg

d-3.jpg

Se-alquilakopie.jpg


De TS bevestigt dat de vakantiehuizen
per kamers worden verhuurd

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA -   vrijdag 25 januari 2019 - Het  Tribunal Supremo (Hooggerechtshof) heeft het gebod van het decreet van vakantiehuisjes van de Canarische Regering, dat de eigenaren verbiedt om ze te verhuren voor niet bezette kamers,  nietig verklaard, en vindt geen enkele reden om die beperking te rechtvaardigen, zelfs niet in het ongemak voor de buren.

Het Supremo (Hooggerechtshof) herroept een van de meest controversiële artikelen van de verordening die de vakantiewoning op de Canarische Eilanden reguleert sinds 2015, weken na het annuleren van de belangrijkste beperking: Degene die het aanbieden van dergelijke soorten vakantiehuisjes in toeristische gebieden verbood.
MediaHandlerashx-2.jpg
In deze nieuwe uitspraak bevestigt het Alto Tribunal (Hooggerechtshof) opnieuw dat het vetoën van vakantiehuizen in toeristische gebieden in strijd is met de vrijheid van zaken en een maatregel is die alleen kan reageren op een poging, "de bevoorrading van traditionele accommodatieproducten te bevorderen," wat in strijd is de wet op Unidad de Mercado (Marktuniteit).

Deze nieuwe uitspraak gaat een nieuw artikel van het decreet onderzoeken, om de reden voor het Hooggerechtshof van de Canarische Eilanden te geven in haar beslissing om het artikel dat het zogenaamde "bed and breakfast", de huur voor kamers verbood, ook te schrappen uit het decreet.

De Canarische Regeriomng had in haar verweerschriften aangevoerd dat zij van algemeen belang beschouwde en dat deze tot uiting kwam in de invloed die naar haar oordeel zou kunnen bestaan op dit soort huurprijzen voor ruimten in gebouwen waar woon- en toeristische woningen naast elkaar bestaan.

Men staayt  het "bed and breakfast" in hen toe, betoogde de autonome gemeenschap, "verstoort de coëxistentie tussen de gewone bewoner met de toeristische gebruiker die op vakantie is en andere planningen en gewoonten heeft."

Het Supremo (Hooggerechtshof) vraagt in de eerste plaats waarom de Canarische Regering ditzelfde bezwaar niet gebruikt als het gaat om het toestaan van de verhuur van complete huizen, waar geen belemmeringen van dit type zijn, zelfs als ze zich in gebouwen met gewone inwoners bevinden.

Het Hof verduidelijkt echter ook, dat het deze redenen niet deelt, omdat de Canarische Regering, “niet heeft gerechtvaardigd dat deze hypothetische verstoring van de coëxistentie in ieder geval onvermijdelijk en onverdraaglijk moet zijn, omdat deze de enkele nadelen overstijgt die, uiteraard,  betrekt het gedeelde leven in de context van een gemeenschap van buren."

De autonome gemeenschap probeerde ook te verdedigen, dat dit soort huur door kamers de  Ley de Arrendamientos Urbanos (Wet van Stedelijke Verhuur) schond, iets dat het Supremo (de Hoogste Rechtbank)  regelrecht afwijst, omdat er geen bepaling in die regel is om deze activiteit te verbieden.
000logo-kopie-201.jpg


Vuil, en afwezigheid van de gastheer:
Grotere klachten op de Canarische Eilanden
van toeristen in de vakantieverhuur woningen

Het jaar 2019 zal de sleutel zijn tot deze activiteit op de eilanden.

De stad Las Palmas stelt voor
om deze toeristische accommodatie tot een minimum te beperken

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 26 december 2018 - De meeste opmerkingen van toeristen die hun toevlucht nemen tot vakantieverhuur zijn positief over hun verblijf. De kritieken die worden geuit op platforms zoals Airbnb, de belangrijkste exploitant van de sector op de Canarische Eilanden, zijn vergelijkbaar met die van het hotelwezen voor een regionale markt van 16 miljoen toeristen: Hygiëne en afwezigheid van iemand om een probleem aan te pakken.

De generalisatie van vakantieverhuur op de Canarische Eilanden heeft ertoe geleid dat platforms voor samenwerkende economie niet langer alleen door reizigers maar ook door toeristen worden gebruikt. Deze verandering zorgt ervoor dat er op de Archipel steden zijn zoals de hoofdstad van Gran Canaria, waar ze willen dat dit soort toeristische activiteiten tot uitdrukking komen. Er zijn 1.600 gezinnen in de hoofdstad van Gran Canaria waarvan de huizen op deze platforms zijn geplaatst.

islas-canarias-airbnb-kLaD--380x285abc-2.jpg
De EU heeft er bij Airbnb, de grootste exploitant van Canarische, op aangedrongen om prijsinformatie op een transparantere manier te herformuleren en onderscheid te maken tussen particuliere en professionele gastheren. "Populariteit kan geen excuus zijn om de EU-regels voor consumenten niet na te leven," zei de EU-adviseur Consumentenzaken, Vera Jourova, in juni 2018.

Airbnb brak tien jaar geleden in scène, door miljoenen mensen te overtuigen hun huizen te openen voor het toerisme. Zo begon een trend voor avonturiers op zoek naar unieke en goedkope accommodatie. Maar het model heeft kritiek opgeleverd: Opereer in huizen alsof het hotels zijn. Critici hebben ook gezegd dat overvloedige kortetermijnhuren de huisvestingskosten verhogen en buurten ontwrichten.

Een Airbnb gastvrouw in Las Palmas verdedigt het model, maar verduidelijkt: “Airbnb is erg streng en controleert alles; maar voordat ze de formulieren beter hebben bewaard, komen mensen nu met bedreigingen en Airbnb is daar niet verantwoordelijk voor. In mijn huis zijn arme toeristen gegaan op zoek ernaar om hen geld terug te geven,  om leugens te vertellen, het zijn toeristen, geen reizigers, we moeten begrijpen dat het verschillende profielen zijn ».

Gevallen van kakkerlakken, of afwezigheid van toiletpapier
Als een voorbeeld, een Airbnb gebruiker genaamd Carmen zegt over haar huis in Lanzarote: "Het probleem met het huis van Matt zit in Matt zelf, wat niet bestaat. Ja, op de dag dat u moet vertrekken, verschijnen op uw mobiel de relevante instructies .De eigenaar antwoordt: "Ik heb met Carmen gesproken toen ze aankwam en ik heb haar telefoonnummer opgeslagen. Ik heb sinds haar komst gewoon geen communicatie meer van Carmen ontvangen.”  €78,= per nacht.

Dezelfde gastheer heeft nog een opmerking van een andere toerist: "Toen het probleem met de kakkerlak ontstond, wilde hij niets weten, nam hij gewoon een product en ging weg, we waren bedwelmd, we moesten vertrekken, ik stuurde hem foto's van de kakkerlakken die gingen weg en natuurlijk naar Airbnb, waardoor het probleem werd opgelost door ons naar een andere accommodatie te verhuizen."

De mogelijkheid om zichzelf te verdedigen op het Airbnb platform stelt Matt in staat te concluderen dat het waar is dat kakkerlakken hebben bestaan, maar, “ dat ze me nog nooit van kakkerlakken hadden verteld, noch levend noch dood in het appartement". De rest van de reacties van deze gastheer zijn positief.

Op een van de andere eilanden, Tenerife, zegt een gebruiker: "De ongemakkelijke slaapbank is erg versleten in het gebruik. Ik zie het niet als voldoende om alleen te rusten, of vergezeld door een andere persoon. De matras op het bed van de kamer is te zacht, misschien.”

In 2018 is een van de critici van de vorm van vakantieverhuur,  die van een toerist die op een Canarisch appartement wijst van TripAdvisor: “We kwamen aan bij de accommodatie en zodra we aankwamen, wisten we dat het niet was wat er was aangekondigd en een grote fout. We konden niet in de accommodatie verblijven vanwege gebrek aan hygiëne en onderhoud.”  "De handdoeken waren bevlekt, oude en vochtige hangende op het balkon, geen wc-papier en geen wifi. Het was walgelijk."
000logo-1143.jpg


Het nieuwe Staatsbesluit laat zien
dat Canarias de duurste huizenprijs heeft 
voor vakantieverhuur

Het kopen, of huren, van een huis op Canarias
is onmogelijk geworden.
Hieraan is toegevoegd het gebrek aan een plan
van de regionale overheid en reacties voor huisvesters.

CANARISCHE EILANDEN  -  Kerstmis, maandag 24 december 2018 -  Het nieuwe Staatsbesluit over huisvesting, beoogt maatregelen te treffen om huurders te beschermen en te reageren op het probleem van toegang tot deze markt door de buitensporige prijsstijging.
Een situatie die de laatste jaren gecompliceerd is door de vraag naar huurprijzen in het licht van de moeilijkheden van de arbeidsmarkt om een hypotheek te sluiten en andere factoren zoals vakantiehuizen.

Dit laatste wordt geopenbaard in hetzelfde decreet van Pedro Sánchez dat een paar dagen geleden in de BOE (Staatskrant) is gepubliceerd en waarbij de twee Canarische provincies onder de gemeenschappen worden geplaatst waar de prijs van onroerend goed om deze reden het sterkst is gestegen en plaatst ze in dezelfde lijn dan andere zoals Madrid, Barcelona, Malaga en de Balearen. Een van de maatregelen van de overheid van de staat benadrukt de noodzaak om huurcontracten uit te breiden tot vijf of zeven jaar, de stijging van de huizenprijzen te beperken tegen prijzen die alleen worden verlaagd door de CPI of het tekort op de sociale woningmarkt te verlichten.

9279_al-1.jpg                      Vivienda vacacional (Vakantie huurwoning) in Mogán.
In het geval van Santa Cruz de Tenerife en van Las Palmas is het probleem van de huisvesting versterkt door het ontbreken van een autonoom plan op dit gebied.
De laatste zes jaar en dit jaar 2018 wordt ontslagen zonder dat de overheid voldoet aan haar inzet voor een nieuw goed te keuren, nog in de pijplijn.
Evenmin hebben zij dringende maatregelen genomen in dit verband door het ministerie van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Volkshuisvesting, in het beheer van Cristina Valido (CC), die in de Canarische Parlement in de eerste plaats heeft verworpen voor het beheer van de Ley de Dependencia (Afhankelijkheid Wet)  en de gegevens over de hoge armoede.
Op de Archipel, volgens het rapport van het Europees netwerk voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, de snelheid van de mensen met een risico op sociale uitsluiting is  40%. In deze situatie zijn de officiële gegevens van de kandidaten voor de volkshuisvesting 14.300 mensen, hoewel de oppositie praat over cijfers van meer dan 30.000 families sinds vóór de verlamming van de openbare woningvoorraad (net gebouwd in de afgelopen jaren) de eisers stoppen met registreren.
De Regering heeft ook geen huurhulp kunnen bespoedigen met gelden die afkomstig zijn van de Staat. De laatste oproep werd in augustus 20187 gepubliceerd, een ingewikkelde maand voor de publicatie van beurzen en voor openbaar bestuur, tijdens de zomer en met minder personeel.

Met dit panorama is de prijs van de huurwoningen niet blijven stijgen. Volgens verschillende studies, bijvoorbeeld in Las Palmas, is het huren van een huis ongeveer €700,=. Op eilanden zoals Lanzarote is het probleem geaccentueerd en is het een onmogelijke missie geworden. De arbeidsmarkt helpt de Canarische eilanden niet, die herstellende zijn van het scheppen van banen, maar van zeer lage kwaliteit, wat betekent dat men niet langer nadenkt over het aangaan van een hypotheek. Het onvermogen om te sparen is een andere vertragende factor.

Bij gebrek aan regionaal beleid dat de mogelijkheid van toetreding tot de woningmarkt stimuleert, is het gebrek aan regulering van vakantieverhuur beëindigd door het probleem dubbel te compliceren.
Het Ministerie van Toerisme heeft geprobeerd een decreet in te dienen, dat nog steeds voortduurt in de periode van beschuldigingen, waarvan de belangrijkste maatregel is dat vakantieverhuur in toeristische gebieden verboden is.
Juist omdat deze beraadgeving ertoe leidt dat het zich meer richt op toerisme dan op het probleem van huisvesting op de Canarische Eilanden.
Een van de zwaarste kritieken die hij heeft ontvangen in de periode van beschuldigingen, is die van het Canarias Territorio Sostenible Platform, dat van mening is, “dat de prevalentie van vrijheid van ondernemen boven het recht op fatsoenlijke huisvesting in strijd is met de grondwet."
De Canarische Regering heeft precedenten met andere decreten in deze zin die zijn omvergeworpen door de rechter, reden waarom er deskundigen zijn die schatten dat de nieuwe poging tot regulering slechts enkele maanden van het leven kan hebben.
In feite was op zaterdag 22 december 2018 het  bekend als een veroordeling van de Supremo (Rechtbank) die de beslissing van de uitvoerende macht van CC vernietigde om het vakantiehuis in toeristische gebieden te verbieden om te begrijpen dat de maatregel wordt bevorderd om de hotelketens te bevoordelen.

Volgens een recente studie van de Canarische Regering zijn er momenteel 131.032 bedden voor vakantiehuizen op de Canarische Eilanden, een feit dat vanwege de omvang van het probleem moeilijk nauwkeurig te meten is, aangezien er een percentage is dat dit onregelmatig doet. In de hoofdstad van Gran Canaria zijn verschillende protesten gehouden over het gebrek aan regulering en de faciliteiten waarmee de regels worden geschonden, wat heeft geleid tot de gentrificatie (opwaardering van een woongebied waardoor de vastgoedprijzen stijgen)   van sommige gebieden, zoals Guanarteme.

Het nieuwe Staatsbesluit inzake huisvesting bepaalt, “dat ze voortaan op de markt gebracht, of gepromoot moeten worden, in kanalen voor toeristische aanbiedingen, of andere marketing- of promotiemiddelen, en winstgevend zijn, mits onderworpen aan een specifiek regime, afgeleid van zijn regelgeving voor de toeristensector ."
Bovendien, zodat de gemeenschappen van eigenaars de huizen aan de toeristenhuur kunnen aanpassen, "zal de gunstige stemming van de drie vijfden van het totaal van de eigenaars vereist zijn, die eveneens de drie vijfden van de quota van deelname vertegenwoordigen."

Een ander hoogtepunt in het nieuwe decreet is de toename, nogmaals, van het aantal uitzettingen in Spanje in de afgelopen jaren. De Canarische eilanden zijn niet vrijgesteld van deze verhoging, die als 7,9% hoger wordt ervaren.
Een van de maatregelen van de PSOE voor deze situaties benadrukt dat de lanceringen worden verlamd totdat maatregelen worden genomen door de bevoegde sociale diensten in het geval van mensen die het risico lopen te worden uitgesloten.
Een zaak die een alarm afgaf op de Canarische Eilanden, is die van Añaza's huizen. De regionale overheid onderhandelt om 358 huizen te kopen in deze wijk van Santa Cruz de Tenerife voordat de dreiging van uitzetting door Banco Santander.
De regiomanager doet onderzoek naar deze huizen, beoordeelt deze en onderhandelt met de bank, wat juridische twijfels opwekt om de aankoop van woningen voor hun park niet aan openbare aanbestedingen voor te leggen. Om dit te doen, heeft CC de anti zelfmoord activist Inma Évora ondertekend, om te bemiddelen tussen buren en de Overheid

Het jaar 2018 eindigt met overheidsoplossingen voor het probleem van huisvesting, maar niet zelfstandig. De sociale woningvoorraad is de afgelopen jaren nauwelijks toegenomen, de hulp is niet opgelost, er zijn geen maatregelen genomen om de prijzen te beperken, het plan en het decreet inzake toeristische huisvesting zijn nog niet voltooid en dus zonder een duidelijke strategie.
000logo-1134.jpg


De FEHT presenteert haar voorstellen aan de fracties voor de wijziging van de Ley de Renovación (Wet van Vernieuwing)

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 5 december 2018 - De Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) (Federatie van Hotel- en Toerisme-ondernemers van Las Palmas) heeft onlangs een grote groep voorstellen ter discussie voorgelegd in de parlementaire procedure voor de wijziging van de wet modernisering en vernieuwing op de Canarische eilanden (LRMTC) (Wet 2/2013, van 29 mei) aan de verschillende Groepen waaruit het Parlement van de Canarische Eilanden bestaat.

Ondernemers hebben de gelegenheid gezien, om de bovengenoemde procedure te openen en te proberen een aantal van de benaderingen van de bovengenoemde regel te rationaliseren en gebruik te maken van het noodzakelijke bereik van de wet, om de wijziging van anderen aan te moedigen, zoals de Ley de Ordenación del Turismo de Canarias (Canarische wet voor het Toerismebeheer) zelf.
393_zonatur-4.jpg
Het meest relevante voorstel is om het regime van voorafgaande vergunningen definitief te beëindigen, bij de opening en rehabilitatie van toeristenbedrijven, om de grondslagen van Wet 17/2009, van 23 november, op vrije toegang tot de dienstverleningsactiviteiten en hun uitvoering, die de beroemde Bolkestein richtlijn in de Canarische rechtsorde heeft omgezet.

Op het gebied van de vernieuwing w et zelf, de onderdrukking van de zogenoemde toeristische technische inspecties, die alleen het systeem van verplichte inspecties in gebouwen zou dupliceren, naast het toekennen van bevoegdheden aan de geaccrediteerde instellingen die overeenkomen met de toeristische inspectie zelf.

Een andere bezorgdheid van de Federatie is benadrukt met betrekking tot de consolidatie van residentieel gebruik in toeristencentra, die werd ingevoerd via de Canarische  Ley del Suelo in de LRMTC (Disposición Transitoria Séptima). Naast de noodzaak om een controlesysteem in te stellen en in de toekomst te bepalen hoe een dergelijke consolidatie moet worden behandeld, zijn in dit verband deze aspecten aan de orde gesteld.

Tot slot omvatten de voorstellen de noodzaak om een echt beleid uit te voeren die de vernieuwing van winkelcentra in toeristische gebieden aanmoedigt; de herziening van het Principio de Unidad de Explotación, en een grotere verduidelijking op het gebied van de reglementering van vakantiehuizen.
000logo-1050.jpg


De FEHT brengt de Staatssecretaris van Toerisme
op de hoogte van haar bezorgdheid
over de problemen van de sector

Vertegenwoordigers van de Federación de Empresarios (e) (Federatie van Ondernemers) hebben op woensdag 28 december 2018  een lunchbijeenkomst gehouden met Isabel Oliver, de staatssecretaris voor Toerisme, waarin de belangrijkste problemen en zorgen van de sector op tafel zijn gelegd.

De voorzitter van de FEHT, José María Mañaricúa, woonde de vergadering bij; evenals de voorzitter van de Asociación de Empresarios de Alojamientos (AEAT), (Vereniging van Ondernemers van Toeristische Accommodatie van Las Palmas), de Nederlander Tom Smulders, en o.a. vertegenwoordigers van de PSOE,  leden van de deelstaatregering, en afgevaardigde van de  Canarische Regering, Elena Máñez; en de plaatsvervanger van het Congreso de los Diputados por Las Palmas (Congres van Afgevaardigden voor Las Palmas); Sebastián Franquis.

9015_feht-2-copia-1.jpg
Zo was een van de besproken onderwerpen de situatie van onzekerheid die de Brexit met zich meebracht over de noodzaak om te anticiperen op de precieze maatregelen om mogelijke negatieve gevolgen te vermijden en in directe relatie hiermee, de frontale afwijzing van een eventuele oplegging van de zogenoemde Toeristenbelasting, die aan de ene kant het concurrentievermogen van de sector vermindert en aan de andere kant, een duidelijk obstakel vormt voor het aantrekken van nieuwe markten.

De noodzaak van investeringen in toeristische infrastructuren was een andere besproken kwestie, in het kader van de aanpak van de noodzakelijke deelneming van het bedrijfsleven bij het bepalen van de eindbestemming van de verstrekte middelen.

Evenzo was versnelling van de verwerking van investeringsprojecten op het gebied van het maritieme terrestrische publieke domein (kusten) in de verschillende onderrichtingen van het Ministerie van Ecologische Transitie een andere doelstelling van de FEHT, die flagrante voorbeelden van vertragingen onthulde  in het proces en de gevolgen die daarvan zijn afgeleid.

José María Mañaricúa heeft de situatie van ‘quasi monopolie’ op het gebied van energieprijzen blootgelegd en dientengevolge het prijsverschil van propaangas dat Canarias heeft ten opzichte van andere deelstaten, zoals de Balearen.

Vakantiewoning verhuur
FEHT vicevoorzitter Tom Smulders uitte zijn bezorgdheid over de situatie in de niet hotel sector en zijn specifieke kenmerken met betrekking tot de accommodatiesector op het vasteland en het probleem van illegale verhuur in inrichtingen, die meestal wordt verward met vakantiehuur.

In deze lijn bracht de FEHT de noodzaak aan, tot nadenken over een specifiek regime in de Ley de Propiedad Horizontal (Horizontale Eigendom Wet)  voor inrichtingen van toeristische aard

De problematiek van het vakantiehuisverhuur werd ook grondig besproken, waarbij de vertegenwoordigers van de Staat het eens waren, dat de gemeenschappen van eigenaren over de uitvoering van deze activiteit in hun gebied moeten beslissen.

Ten slotte werden andere kwesties besproken, zoals de noodzaak om de 5ª Libertad Aérea (5e Luchtvrijheid) te implementeren en de toepassing van een enkel venster voor het beheer van intellectuele eigendomsrechten van entiteiten zoals SGAE, AGEDI, AISGE, EGEDA, enz.
000logo-1025.jpg


Santa Cruz beperkt het vakantieverblijf tot woningen van meer dan tien jaar oud

Het ontwerp van de Gemeenteraad
verdeelt de stad in twee grote gebieden

SANTA CRUZ DE TENERIFE - donderdag 8 november 2018 - Het  Gemeentebestuur van Santa Cruz de Tenerife heeft op woensdag 7 november 2018 aangekondigd dat de ontwerpverordening die de vakantiewoning in de stad zal regelen deze accommodatie-modaliteit beperkt tot huizen van meer dan tien jaar oud, met uitzondering van de gebouwen die worden onderworpen aan rehabilitatie in de zone van de historische groepen.

In het ontwerp is de stad verdeeld in twee gebieden: Aan de ene kant, de historische complexen van het oude Santa Cruz, El Toscal, en Barrio de Los Hoteles; en aan de andere kant, de rest van de gemeente, zoals gemeld door de Gemeenteraad in een persbericht.
1541611906259k.jpg
De verordening beoogt het gebruik van woningen compatibel te maken met het toeristisch gebruik van woningen en om de vrije uitoefening van een economische activiteit en vrije concurrentie te verzoenen met het recht op co-existentie, persoonlijke- en familiesfeer, in de huisvesting en de wortels van de bewoners, zegt de Gemeenteraad.

Voor de toelating van vakantiewoningen moeten de gebouwen, of constructies, een minimumleeftijd van tien jaar hebben, en de belanghebbende partijen moeten bij de gemeenteraad een kennisgeving van verandering van stedelijk gebruik en een ander begin van de geclassificeerde activiteit indienen.

In het gebied van de historische complexen, volgens het ontwerp, is het vakantiehuis toegestaan in de lagere verdiepingen van de gebouwen en constructies, en gelijkwaardige situaties wanneer er geen woningen onder zijn, evenals op die etages die een onafhankelijke ingang hebben.

Op de bovenverdiepingen kunnen zich ook vakantiehuizen bevinden, "op voorwaarde dat huizen die onderworpen zijn aan het regime van horizontaal eigendom, niet uitdrukkelijk verboden zijn door de statuten van de gemeenschap van eigenaren," of met uitdrukkelijke toestemming als het gebouw vroeger is bij het decreet van de autonome gemeenschap van mei 2015.

In alle gevallen kunnen de residentiële eengezinswoningen vakantiewoningen zijn en is de vereiste minimumleeftijd van 10 jaar in de gebouwen die onderhevig zijn aan revalidatie niet vereist.

In de tweede zone, die de rest van de gemeente bestrijkt, "zijn de omstandigheden precies hetzelfde, behalve de uitzondering op oudheid, zodat huisvesting in dit gebied in alle gevallen meer dan tien jaar moet hebben."

Het toeristisch gebruik in beschermde huizen is niet toegestaan met behoud van de kwalificatie en het zal niet mogelijk zijn meer mensen te huisvesten dan degenen die overeenkomen met de capaciteit van de woning, vastgesteld op basis van het aantal slaapkamers en de bezetting.

De burgemeester van Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, is op woensdag 7 november 2018 begonnen met de presentatie van het ontwerp aan de bedrijfsmanagers, een vergadering die is bijgewoond door de wethouders van Economische Promotie, Alfonso Cabello; en Stadsplanning, Carlos Tarife.

Volgens de burgemeester, “ is het vakantieverblijf een goede gelegenheid voor de economie van Santa Cruz, op voorwaarde dat er een effectieve regeling komt die het toeristisch gebruik in overeenstemming brengt met de woonwijk."

Voor raadslid Cabello kan men niet toerekenen aan de vakantiewoning de stijging van de prijs van huurwoningen, “omdat het nog een factor is van degenen die de prijs vaststellen."

"De vakantiewoning zal niet ten koste gaan van de traditionele toeristische sector als ze wordt gehandhaafd, zoals we doen, de kwaliteitseisen en de bijbehorende fiscale en fiscale verplichtingen," zegt Cabello.

Het concept zal volgende week op de gemeentelijke internetpagina worden geplaatst, en een periode van 30 dagen zal worden geopend voor de ontvangst van bezwaren.

Daarna zal er een eerste goedkeuring zijn en een andere periode van publieke bekendheid, vóór de definitieve goedkeuring ervan in de Gemeenteraadsvergadering.
000logo-807.jpg


Het vakantiehuis moet een andere ingang hebben  naast dat van de buren

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - woensdag 24 oktober 2018 - Het Algemene Plan vereist dat de toeristenetages van de stad onder de etage van de bewoners van het gebouw liggen. Bovendien zal het onafhankelijke trappen en liften opleggen. Met de nieuwe regel wordt het grootste deel van dit type huur in de stad gecontroleerd

Na de aanpak van prostitutie vanuit een stedelijk standpunt, zal de wijziging van de gedetailleerde regels van het Plan General de Ordenación (Algemeen Plan van Afstemming), op vrijdag 26 oktober 2018 in de plenaire vergadering in stemming worden gebracht, en  ook gevolgen hebben voor de activiteiten van de vakantiehuizen.
jc006290318_4157974_20181023174801.jpg
                                                  
Archieffoto van Las Canteras.
De nieuwe verordening wijst op het bedrijfsmodel dat meer conflicten kan genereren in deze nieuwe economische categorie, dat is wanneer het samengaat met woongebruik in hetzelfde gebouw. In dit geval verwijst de planning naar de gemeentelijke bouwverordeningen, in de categorie toeristische accommodatie. "Daarom moeten deze vestigingen zich onder de etage van huizen bevinden, onafhankelijk van deze, en de toegang en uitgang van deze lokalen zal worden gemaakt zonder gebruik van trappen, liften of portalen, om toegang te krijgen tot de huizen", zoals de  stedenbouwkundige normen bevatten..

Bovendien is een parkeerplaats vereist voor elke honderdvijftig vierkante meter bebouwde oppervlakte. En de Gemeenteraad behoudt zich het recht voor om op de bouwplaats - dat wil zeggen buiten de openbare ruimte - te voorzien van  een laad- en losplaats, “ wanneer voorspellingen van de toestroom van voertuigen die door dit gebruik worden gegenereerd, aanleiding kunnen geven tot concentraties daarvan .”. In feite overweegt de gemeentelijke bouwverordening de mogelijkheid om de goedkeuring van de activiteit te weigeren in het geval dat om deze reden toegangsproblemen worden gegenereerd.

De strikte toepassing van de norm zou het panorama van het vakantiehuis in de hoofdstad van Gran Canaria in gevaar kunnen brengen, omdat het in de meeste gevallen niet mogelijk zal zijn om te voldoen aan de vereisten van onafhankelijke toegang, noch van het feit dat men onder de etage van het woonhuizen is, wanneer de twee gebruiken samenvallen in hetzelfde gebouw.

Inspectie
De wethouder Urbanismo (Bouwzaken) van Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, betreurt in elk geval het gebrek aan inspectiecapaciteit die het de Gemeenteraad heeft. "Als we inspectiecapaciteit hebben, kunnen we de situatie regulariseren,"  zegt hij. De wethouder erkent dat het Gemeentebestuur  het aantal vakantiehuizen in de stad niet zeker weet omdat de registratie wordt gedaan in de Cabildo  (Eilandbestuur) van Gran Canaria "en de Canarische Regering niet de nodige mechanismen voor de overdracht van informatie mogelijk maakt."

De Gemeenteraad weet niet, "welke vakantiehuizen voldoen aan de vereisten die voortaan door het algemene bestemmingsplan zullen worden geëist. We inspecteren de internetpagina's en we bestuderen de mogelijkheid om naar die te gaan om te controleren welke geautoriseerd zijn, welke licenties hebben ...", voegde de wethouder  toe, die in elk geval begrijpt, “ dat geregulariseerd er maar heel weinigen zijn."

"Als het hele gebouw een vakantiehuis is, zullen er geen problemen zijn," voegt hij eraan toe. En hij zegt dat dit soort situaties meestal geconcentreerd is in de achterstraten van het Las Canteras-strand.

Anderzijds verzekerde de woordvoerder van de Partido Popular (PP) in de gemeenteraad, Angel Sabroso, “dat de toepassing van deze normen bijna de honderd procent van de activiteit van het vakantiehuis laadt wat momenteel wordt ontwikkeld in Las Palmas de Gran Canaria". Het gemeenteraadslid is van mening, “ dat er een fout is gemaakt bij het opstellen van de nieuwe stedenbouwkundige regels van het Plan General (Algemeen Plan) door geen rekening te houden met de realiteit van deze economische sector."

Na de aanpak van prostitutie vanuit een stedelijk standpunt, zal over de wijziging van de gedetailleerde regels van het Plan General de Ordenación (Algemeen Plan van Afstemming), op vrijdag 26 oktober 2018 in de plenaire vergadering worden gestemd, en ook gevolgen hebben voor de activiteiten van de vakantiehuizen.

image_content_3540009_20180523040658-2.jpg
                                                           Playa del Inglés.

image_content_3527934_20180520193126-1.jpgDe nieuwe verordening wijst op het bedrijfsmodel dat meer conflicten kan genereren in deze nieuwe economische categorie, dat is wanneer het samengaat met woongebruik in hetzelfde gebouw. In dit geval verwijst de planning naar de gemeentelijke bouwverordeningen, in de categorie toeristische accommodatie. "Daarom moeten deze vestigingen zich onder de etage van de woningen bevinden, onafhankelijk van deze zijn, en de toegang en uitgang van deze lokalen zal worden gemaakt zonder gebruik van trappen, liften, of portalen, om toegang te krijgen tot de huizen," zoals opgenomen in de stedenbouwkundige normen.

De strikte toepassing van de norm zou het panorama van het vakantiehuis in de hoofdstad van Gran Canaria in gevaar kunnen brengen, omdat het in de meeste gevallen niet mogelijk zal zijn om te voldoen aan de vereisten van onafhankelijke toegang, noch van het feit dat men onder de woonetage is, wanneer de twee gebruiken samenvallen in hetzelfde gebouw.
000logo-683.jpg


De toeristische gemeenten,
bezorgd
over de stilte in de vakantiewoningverhuur

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 23 oktober 2018 - De Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (Vereniging van Toeristische Gemeenten van de Canarische Eilanden)  heeft op dinsdag 23 oktober 2018,  haar ‘bezorgdheid’ uitgesproken vóór de ‘stilte’  van de Canarische Regering over de status van het project van een nieuw regionaal decreet van regulering van vakantiehuur, een van de ‘grote problemen’ van de sector die antwoord verlangt van de Regering.

Enkele maanden nadat men het project in het openbaar presenteerde , en verschillende economische en sociale agenten het niet eens zijn met verschillende aspecten van de inhoud van een decreet dat, zoals hij beweerde, "de Canarische Regering voornemens is voor het einde van 2018 te realiseren " zeggen  gemeenten van die organisatie, "wat ons zorgen baart is die stilte,"  aldus de vicevoorzitter Marco Aurelio Pérez.
3981_am.jpg
Bovenal, zoals benadrukt door de burgemeester van  San Bartolomé de Tirajana, toen er instellingen en entiteiten waren, zoals de uwe, die na het kennen van de tekst gewerkt hebben aan het ontwikkelen van verbetervoorstellen die de Canarische Regering behandelde zonder enig antwoord te hebben ontvangen ondanks de verstreken tijd. Aangezien bijvoorbeeld in het geval van de toeristische gemeenten van de organisatie, waaronder de gemeenten Adeje, Arona, Guía de Isora, Mogán, Pájara, en San Bartolomé de Tirajana, een commissie werd opgericht om suggesties te doen aan het decreet, "praktisch een maand nadat het publiek bekend is gemaakt, en van daaruit hebben we een document ontvangen dat is voorgelegd aan de Canarische Regering."

En, ondanks dat, "wat we niet hebben gehad, is een antwoord van de kant van de Canarische Regering, in de zin van uiten of een van onze meningen hen goed leek, of ze gewoonweg weigeren," zei Pérez, die in dit opzicht enige reactie openbaar opgeëist.
alquiler_vacacional1-2.jpg

Omdat, "we in die zin werk hebben gedaan als toeristische gemeenten en we van plan zijn dat decreet tenminste te beïnvloeden," betoogde hij. De burgemeester van San Bartolomé de Tirajana heeft deze verklaringen gegeven op vragen van journalisten voordat hij deelneemt aan een vergadering van de burgemeesters die deel uitmaken van de Vereniging van Toeristische Gemeenten met directeuren van de Kamer van Koophandel van Gran Canaria.

Een ontmoeting georganiseerd vanuit het doel van hun gemeenten om met verschillende sectoren te discussiëren over de 'grote problemen' die het toerisme raken om te proberen ze met de grootst mogelijke steun aan te pakken.

"We hebben het over de snelheid van toerisme, vakantieverhuur, verbouwing, al die grote problemen die de industrie betreffen, die ons als gemeenten betreffen en die we zullen moeten proberen om ze op tafel te zetten om op een of andere manier te convergeren. in oplossingen, " verduidelijkte hij.
000logo-676.jpg


De Cabildos (Eilandbesturen),
zijn bereid om ‘actief ‘ te werken
met het regelen van  de vakantiewoningverhuur

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 24 juli 2018 - De Federación Canaria de Islas (Fecai) (Federatie van Canarische Eilanden) heeft de bereidheid geuit om ‘actief’ te werken in de regulering van vakantiewoningverhuur door middel van het ontwerpdecreet dat de Canarische Regering heeft ontwikkeld en waarin gemeenten en raden uitzonderingen kunnen vaststellen op hun respectieve territoriale terreinen.

De presidenten van de Cabildos (Eilandbesturen) hebben elkaar op dinsdag 24 juli 2018 ontmoet op het hoofdkantoor van de El Hierro-waterkrachtcentrale in het kader van een nieuwe bijeenroeping van de algemene Fecai-vergadering, waarvan het voorzitterschap is terechtgekomen bij de president van het Cabildo (Eilandbestuur) van El Hierro, Belén Allende.
1532449871377c.jpg
                                                    Vergadering van de Fecai.
Op de Agenda van de Vergadering, afgezien van de opluchting van het voorzitterschap van de Fecai, is het competentiekader van de Raden op het gebied van de Deelstaat behandeld met betrekking tot het vakantieverhuur-regime.

"Een belangrijk aspect dat van invloed is op de belangrijkste economische motor van de eilanden, die is blijven bestaan; en daarom zijn de Cabildos (Eilandbesturen)  van mening, dat onze deelname aan de opstelling van het decreet dat men op de Canarische eilanden ontwikkelt en reguleert van vitaal belang is," verklaarde Belén Allende.

De president bevestigde dat de vakantiewoning al een modaliteit is waarvan het effect op het grondgebied octrooi is op alle eilanden. In dit verband herinnerde zij eraan, dat er in slechts drie jaar tijd 1.200 vakantiehuurwoningen zijn geregistreerd op El Hierro.

Er zijn ook vijf technische profielleden aangesteld om lid te worden van een werkgroep met als doel een voorbereidende studie uit te voeren met betrekking tot het voorstel tot wijziging van de  Wet 8/2015 van 1 april, Cabildos (Eilandbesturen)  en andere aanverwante zaken.

De presidenten hebben zich aangesloten bij de motie van het Cabildo (Eilandbestuur) van Tenerife,  in verband met de noodzaak om een onderzoek uit te voeren naar vervoer en belastingen, en naar de uitwerking ervan op het grondgebied; en de oprichting van de commissie van inspecteurs binnen Fecai, onder andere Agendapunten die zijn  goedgekeurd.

De verantwoordelijken van de eilandbesturen hebben de gelegenheid gehad om kennis te maken met de werking van de waterkrachtcentrale van El Hierro, waarmee het eiland zich inzet voor zelfvoorziening door middel van schone energie.
zzzzIslas-canariaslogo-kopie-195.jpg


De FEHT draagt aan het Ministerie van Toerisme haar overwegingen over betreffende  
het concept van Vakantiewoningverhuur

CANARISCHE EILANDEN- vrijdag 20 juli 2018 - De Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) (Horeca Federatie) heeft het Ministerie van Toerisme van de Canarische Regering de overwegingen voorgelegd aan het ontwerpdecreet dat de activiteit van vakantiewoningverhuur op de Canarische Eilanden moet regelen, die het Ministerie ruim een maand geleden zelf openbaar heeft gemaakt.

De positie van de FEHT, uitgedrukt door verschillende vertegenwoordigers, met name door haar voorzitter, José María Mañaricúa en haar vicevoorzitter, de Nederlander Tom Smulders, naar aanleiding van hun deelname aan debatten en demonstraties voor de verschillende media

.img_47565.jpg

Momenteel heeft de FEHT, met de verplichte instemming van haar Raad van Bestuur, al haar, nader voorlopige,  voorstellen over het ontwerp gespecificeerd,  totdat de Canarische Regering formeel het overeenkomstige openbare informatieproces initieert.

De tekst van de gepresenteerde bezwaren is gestructureerd vanuit een dubbel perspectief: enerzijds, een algemeen verzoek om het ontwerpdecreet in zijn geheel of wat hetzelfde is, een amendement, op het geheel te heroverwegen; en anderzijds, specifieke overwegingen voor meer specifieke kwesties van zijn artikelen.

Met betrekking tot het verzoek om heroverweging, of wijziging van het gehele decreet, is dit een duidelijk resultaat van de gedetailleerde analyse van de aard van de activiteit zelf waarvan de regeling is bedoeld, in verband met een beginsel dat de FEHT van essentieel belang acht, zoals dat van zakelijke vrijheid.

Volgens de FEHT (Horeca Federatie) vraagt dit principe om zijn normale ontwikkeling, duidelijke en rechtvaardige regels van het spel.

Veiligheid

De FEHT benadrukt de onschadelijkheid van het verbodsbeleid voor de implementatie van vakantiewoningverhuur  in bepaalde gebieden, gemarkeerd in het ontwerp, vóór de opeenstapeling van juridische uitspraken in deze deelrepubliek, wanneer de deelstaatregeringen of bedrijven hebben geprobeerd om deze beperkingen vast te stellen. De FEHT is van mening dat een norm met roeping voor duurzaamheid haar ontwerpfouten niet kan toelaten, dus vereist ze vaardigheid bij het vaststellen van de nieuwe regelgeving.

In die zin is de FEHT duidelijk in haar openlijk verzet tegen het voorzorgs-bepalende verbod van het decreet, met betrekking tot de locatie van vakantieverhuurwoningen in het toeristische gebied, zelfs wanneer de plaatselijke bedrijven deze locatie mogelijk zouden maken. Evenzo is de FEHT er voorstander van, dat deze activiteit kan worden ontwikkeld in plattelands nederzettingen.

De belangrijkste nieuwigheid kan zijn, dat de Federatie pleit voor een veel bredere objectieve reikwijdte voor de toekomstige verordening, zodat een nieuwe extra-hotel typologie, die van vakantiewoningverhuur, niet alleen vakantiehuisjes, maar ook die toeristische vestigingen zou kunnen herbergen, momenteel buiten gebruik, residentieel , of illegaal beheerd, om ze opnieuw in te voeren op het pad van legaliteit en vernieuwing, altijd onder de paraplu van een enkele bedrijfsleider en allemaal onder de bevoegdheid van de Deelstaat.

Met betrekking tot de artikelen hebben, onder meer, de werkgevers in de toeristische sector hun bezorgdheid geuit, zodat de vraag naar verantwoordelijkheid doeltreffend kan worden gemaakt voor de marketingplatforms; grotere objectiviteit van de criteria, zodat lokale bedrijven de locatie van dit type aanbod in zijn territoriale bereik en de noodzakelijke vereenvoudiging van procedures in evenwicht kunnen houden.
000logo-39.jpg


Canarische makelaars
presenteren bezwaren tegen
het nieuwe wetsontwerp vakantiewoningverhuur

CANARISCHE EILANDEN – dinsdag 6 juni 2018 - De Asociación Canaria de Empresas a Gestión Inmobiliaria (ACEGI) (Vereniging van Vastgoedbeherende Bedrijven; lees: Makelaars) ogericht in 2008 en waarvan momenteel  een honderdtal bedrijven (makelaars) lid zijn in beide provincies van de Deelstaat Canarias die zich bezighouden met vastgoedbeheer, heeft aangekondigd aan dat ze beschuldigingen zullen voorleggen aan het ontwerp van de nieuwe verordening vakantieverhuurwoningen; men is niet akkoord met het feit dat dit voor deze activiteit in de toeristische gebieden verboden is en met het overbrengen van het probleem naar de Gemeenteraden en de Cabildos (Eilandbesturen).

Voor de ACEGI houdt het concept - dat op  maandag 4 juni 2018 door de Canarische Regering is gepubliceerd - een veel beperkendere wetgeving in dan de huidige, omdat het de activiteiten in alle toeristische gebieden verbiedt, wat een meer wezenlijk deel van het grondgebied is dan in het van kracht zijnde decreet.
img_46705.jpg
                                         De toeristenwijk Playa del Inglés.
De huidige verordening maakt deze activiteit mogelijk in volledige woonwijken, hoewel deze zich in de toeristische wijken bevinden;  daarentegen verbiedt de voorgestelde nieuwe verordening vakantiewoningverhuur in alle wijken die als toeristisch zijn geclassificeerd, dat wil zeggen in een groot deel van de gebieden van de eilanden waarop de verordening betrekking heeft.

Hoewel het wetsvoorstel de deur opent voor eiland- of gemeentelijke planning om activiteiten in de toeristische gebieden mogelijk te maken, veronderstelt de ACEGI nog steeds een stilzwijgend verbod, of op zijn minst een moratorium, daar de ontwikkeling van dergelijke planning met lange processen en met een volledig onzeker resultaat zal zijn  Daarom zou het effect op de korte en middellange termijn het absolute verbod in die gebieden zijn.

Voor de ACEGI zijn er tal van negatieve effecten die deze verordening zou hebben indien goedgekeurd: Om te beginnen - en vanuit het perspectief van de vastgoedsector - zou dit leiden tot rechtsonzekerheid die zowel grote als kleine beleggers zal afschrikken, wat de omvang van de vastgoedtransacties zal aantasten, evenals de marktwaarde van de gebouwen en dus het erfgoed van de burgers, evenals de bouw die nu weer bescheiden is, te beperken; net als de gemeentelijke inkomsten en de die van investeringen van buiten de Canarische Eilanden als bestemming.

De ACEGI is van mening, dat juist in de toeristische gebieden de voorkeur moet worden gegeven aan de introductie van vakantiewoningverhuur, om de combinatie van gebruiksmogelijkheden en mogelijke burenconflicten in woonwijken te vermijden, en om zo min mogelijk het huisvestingsaanbod voor de lokale bevolking aan te tasten.

Anderzijds is het geen nieuw verschijnsel dat woningen in toeristische gebieden duurder en ontoegankelijker zijn;  hetgeen naar de mening van de ACEGI moet worden aangepakt door een passend huisvestingsbeleid te ontwikkelen. Uiteindelijk is de analyse van deze werkgever, dat er andere factoren zijn die meer gewicht in de kosten van huisvesting hebben dan de vakantiewoningverhuur, voornamelijk de reactivering van de economie en ook de woningvoorraad in handen van financiële instellingen en investeringsfondsen, die ze moduleren naar hun aanwezigheid op de markt.

Bovendien waarschuwt de ACEGI dat het effect op korte termijn, sinds de publicatie van het wetsvoorstel, het tegenovergestelde kan zijn van het gewenste, als het de bedoeling is om de groei van het aanbod te beheersen, omdat men moet zorgen voor een massale registratie van vakantieverhuurwoningen die zo lang mogelijk van de huidige verordening willen profiteren, evenals een toename van aanvragen voor bouwvergunningen voordat het besluit in werking treedt, waardoor speculatieve effecten worden gegenereerd die de markt onevenwichtig maken.

Kortom, veel negatieve gevolgen tegen enkele positieve, omdat het niet logisch en verdedigbaar is om toeristen buiten de toeristische gebieden te laten verblijven, vanuit het oogpunt van het algemeen belang; namelijk, dat de overgrote meerderheid van groepen en sectoren, zowel privaat als publiek, zich hebben uitgesproken  tegen deze beperking, wat de diversificatie van het toerisme en in het algemeen van de Canarische economie zou afremmen met gevolgen op middellange en lange termijn voor de werkgelegenheid en de sociale welvaart.

De ACEGI sluit zich daarom aan bij de eisen die al zijn gesteld door andere sectoren, zoals de verhuur van vakantiewoningen, de bouw, handel, recreatie en restauratie, een groot deel van de hotel en buitenhotelse werkgevers, gemeentelijke bedrijven, enz. In termen van het niet beperken van deze activiteit, maar deze goed te regelen.

De ACEGI wijst erop dat de huidige verordening met brede tegenstand van de agenten die betrokken zijn bij de verwerking van het wetsvoorstel, met uitzondering van de toeristische ontwikkelingen op het laatste moment in de definitieve tekst, zonder enige poging tot voorafgaande consensus werd goedgekeurd.

Latere arresten van het  Canarische Hooggerechtshof zijn gaan dicteren dat een dergelijke uitsluiting in strijd is met de vrije concurre en het algemeen belang niet gehoorzamen, hoewel ze niet vastberaden zijn omdat de Canarische Regering hoger beroep heeft aangetekend bij de Hoge Raad.

Daarom is het voor de ACEGI niet begrijpelijk, of aanvaardbaar , dat de Canarische Regering niet alleen niet corrigeert, maar de fout herhaalt en zelfs de omvang ervan verhoogt, en men  vraagt de Canarische Regering om zo snel mogelijk hun bereidheid tot wijziging van een wetsvoorstel op het gebied van het toestaan van naar behoren gereguleerde vakantiewoningverhuur in toeristische gebieden om de reeds bestaande rechtsonzekerheid aan te pakken, en om een andere bron van welvaart te produceren, om een gevarieerd aanbod van accommodaties te helpen verbeteren en, kortom, het scheppen van werkgelegenheid.

00000slas-canariaslogo-728.jpg


De vijf zaken die men moet weten, als men
de woning op Canarias verhuurt aan toeristen

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 31 mei 2018 - Rust: de standaard die op de eilanden is ontwikkeld, is innovatief en flexibel. Het stelt gezinnen in staat om toegang te krijgen tot het inkomen, terwijl ze de hotellerie voor het gezinstoerisme in Maspalomas, Adeje, Arona, Guía de Isora, of Mogán niet verstoren. Moet men een poster aan de buitenkant plaatsen? Moet men de zegen van de gemeenschap hebben? Wat moet men doen als men huurt in Vilaflor, Gáldar, aan de Mesa y López. of de Avenida de Anaga?

Twijfels hebben over huuroperaties voor woningen op de eilanden. Dat is normaal omdat de recente wetgeving in de overlegfase verkeert. Maar er is al een juridisch orgaan. En het is innovatief zolang men  geen hotelier als buur heeft. Als men dingen doet vanuit eerlijkheid, is men vrij van schuld.
DcxIc-LrVAA-AJqOy-kK6C--420x236abc.jpg
De wetgeving staat open voor veranderingen door de eilanden en gemeenten. Elk eiland dat wordt georganiseerd volgens hun interesses. Tenerife is minder open dan Gran Canaria. Elk eiland zal de kwestie aan hun gemeenten voorleggen. Stel u zich  voor dat ze in Tetir, Fuerteventura, dezelfde regel toepassen als in Jandía. Dat is: elk van hen voor het eigene.

De Canarische Regering heeft een decreet betreffende vakantieverhuur goedgekeurd dat vragen oproept over verhuuractiviteiten van woningen, of, op de eilanden. Dit is normaal omdat de recente wetgeving in de consultatiefase is. Maar er is al een juridisch orgaan. En het is innovatief zolang je geen hotelier als buur hebt. Als men dingen doet vanuit eerlijkheid, is men vrij van schuld.
DU3zUS-TXcAE-aEWT-kK6C--510x287abc.jpg

Nuances
De gemeenten moeten bepalen wat toeristische grond is. En dat is heel gecompliceerd, want zijn,  bijvoorbeeld, Pedro Infinito, of Somosierra - respectievelijk in Las Palmas de Gran Canaria en Santa Cruz de Tenerife -  toeristisch? Nee. Maar dat zijn wel  Las Canteras, de Mesa y López en de Avenida de Anaga.
Kan men in die gebieden huren? Volgens de Canarische wetgeving in de maand mei 2018, ja. Omdat het geen toeristisch land is. En de definitie van het toeristengebied zal heel goed moeten worden beargumenteerd door de gemeenteraden.
DcxIA-uCVMAA-RBIV-kK6C--510x287abc.jpg

Huren in plattelandsgebieden
Als de vakantieverhuurwoning  in Saucillo is, of in Sardina del Norte, in El Valle in Agaete, of Vilafor, Garafía, of Tegueste; zal het zal afhangen van de definitie die wordt gemaakt over wat een gebruikelijk of langdurig verblijf van toeristen is,  de wetgeving verandert. En het geeft aan dat, de huizen in landelijke of agrarische nederzettingen kunnen worden gebruikt als vakantieaccommodatie, op voorwaarde dat de stadsplanning het toelaat.
dia-de-canarias6-kK6C--510x287abc.jpgDe Vereniging van Eigenaren verleiden
In niet toeristische gebouwen zegt de nieuwe Canarische standaard dat men deze kan huren zolang deze activiteit niet verboden is door de statuten van de Vereniging van Eigenaren  in gebouwen die onderhevig zijn aan het regime van horizontaal eigendom.

En, daartoe, zegt de wet niets, maar de Ley de Propiedad (Wet Horizontaal Eigendom) suggereert het, de unanimiteit van de eigenaren zou noodzakelijk zijn. Als iemand tegenstemt, kan het niet doorgaan.

Wat gebeurt er met kapper salons, of tandheelkundige praktijken in woongebouwen? En de masseurs? Het zijn ook economische activiteiten op woongrond

Nog een detail: Het is niet verplicht om dat doel zo onaantrekkelijk te maken dat men het  de woning verhuurt zolang het is overeengekomen door de Vereniging van Eigenaren.
CdQNy-6KWoAA-LvUL-kK6C--510x287abc.jpg

En als men alles toeristengrond verklaart?
Het zou onzin zijn. Ten eerste omdat het zeker industrie-terreinen heeft. Maar er is meer: De buren zouden een IBI (OZB) voor toeristen betalen. Dus? De Canarias wil dat logica wordt toegepast. De gebieden waar toeristen terechtkomen in het hotelwezen zullen beperkingen hebben. Maar men kan het professionaliseren en verantwoordelijkheden uitbesteden.

Als de gemeenten alle toeristengrond verklaren, kunnen grote gebieden het hele jaar geopend zijn. En zelfs het aantal gezondheidscentra, huisartsen, apotheken, en zelfs water,  zouden een andere prijs hebben. Daarom heeft elke gemeente zijn eigen recept.
Cv2QA-kgUkA-AA_PZ-kK6C--510x287abc.jpg

Inspecteurs? Men wordt betrapt door de IGIC (Btw)
Ojito (bekijk het even). Iedereen die huizen heeft voor vakantie-verhuur, zal uiteraard belasting- en activiteits-controles hebben. Omdat ze worden aangegeven op de internetpagina waarmee men zijn  huis of kamer aanbiedt..

Men zegt dat men maar 14 inspecteurs heeft. Maar de Canarische Regering heeft een krachtige toewijding, als men iets anders wil, zal vroeg of laat worden ingegrepen. Vanaf juni 2017 zou deze controle automatisch zijn. Bewaking van de activiteit met de IGIC (Btw). Omdat het toezicht houdt op het verbruik  van water, energie, ADSL-diensten in die woningen. Men kan het verbruik zelf thuis kennen via de IGIC. Degene die een huis op Airbnb heeft, bijvoorbeeld met kamerverhuur, zou dat moeten doen.
00000slas-canariaslogo-672.jpg


Het decreet Vakantiewoningverhuur
opent een juridische weg in de toeristische activiteit

CANARISCHE EILANDEN  - maandag 28 mei 2018 - De nieuwe wetgeving bewijst de standpunten welke diverse vertegenwoordigers hebben over de uitdagingen van de sector:
Marco Aurelio Pérez
"Als de vakantie een toeristische activiteit is, laten we het dan als zodanig regelen en niet met bouwzaken."
Burgemeester van de San Bartolomé de Tirajana

Onalia Bueno
“De gemeenten willen deelnemen aan de beslissingen: de dialoog ontbreekt.”
Burgemeester van Mogán

Dimple Melwani
"We mogen niet vergeten dat we te maken hebben met een vraag die overal in Europa bestaat.
Wethouder van Toerisme - Puerto de la Cruz

Jorge Marichal
"We hopen dat de Regering moedig zal blijven, opdat het decreet voldoet."
Voorzitter van Ashotel

Cristóbal de la Rosa
"Alle beschuldigingen zullen worden gehoord, een ander ding is de uiteindelijke beslissing die we nemen.
Minister van Toerisme  

decreto-vacacional-2.jpgAls het waar is dat een foto meer dan duizend woorden waard is, beeldt het congreso Futurismo Canarias deze week dit  in twee kaders af. En het is dat op het podium van het Infanta Leonor-Auditorium in Arona, de spanningen waarmee het toerisme wordt geconfronteerd in het licht van de uitdagingen waarvoor het staat, zijn belicht aan twee discussietafels. En de visie wijst uit dat sommige vertegenwoordigers, zowel overheids- als private schaamte hebben, waaraan ze het hoofd moeten bieden.

Het nieuwe Canarische besluit over de vakantiewonigverhuur was een van de hoofdrolspelers van de conferentie. Een dag nadat het concept was vrijgegeven, kregen de deelnemers de gelegenheid om een ​​persoonlijke ontmoeting bij te wonen tussen vertegenwoordigers van de Regering, de auteur van de verordening, en van de gemeenteraden, op wiens dak men de reguliere bal hebben geplaatst.

Gevoelige kwestie
"Wat we hebben gedaan is, zoals in de
Ley del Suelo (Wet op de Bouwgrond), capaciteit geven aan elk eiland en elke gemeente om te reguleren op basis van hun kenmerken, door hun respectieve planning," heeft  de minister van Toerisme gezegd.

Maar Cristóbal de la Rosa antwoordde namens enkele burgemeesters van de Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) (/Vereniging van Toeristische Gemeenten van de Canarische Eilanden ): "Hoe lang vertrouw je me; Largo me lo fías" vatte Marco Aurelio Pérez het samen en legde uit,” dat planning een instrument voor de lange termijn is. Het decreet, ondanks enkele positieve elementen, laat ons in dezelfde situatie van juridische onzekerheid ". En de burgemeester van San Bartolomé de Tirajana voegde hieraan toe: "Als de vakantieverhuurwoning een toeristische activiteit is, regel het dan als zodanig en kom niet met bouw-planning."

De la Rosa verwees hem terug naar de nieuwe Ley del Suelo  en herinnerde eraan,” dat het Artikel 154 de mogelijkheid biedt om toevlucht te nemen tot een verordening, om de benodigde tijd te dekken tot de planning verandert".
Maar de burgemeester van San Bartolomé de Tirajana zei, “ dat het niet genoeg is om te zeggen, u gemeenteraad, wijzig de planning, omdat u ook de insulaire plannen en de sectorisering van het toerisme moet wijzigen".
En de burgemeester van Guía de Isora, Pedro Martin, beschouwde op zijn beurt, “ dat het gemakkelijk zou kunnen zijn om te proberen een probleem als dit bij wijze van voorlopige verordening te regelen," aangezien het bovengenoemde artikel van toepassing is in geval van buitengewone en dringende openbare behoefte en van begeleidend karakter.

De legalisering van toeristische activiteiten als gevolg van de restrictieve regeling van vakantiehuurwoningen is het echte risico dat Canarias loopt. Men heeft zowel van sommige organisaties (la asociación extrahotelera de Gran Canaria = de buitenhotelse vereniging van Gran Canaria, en  bouwondernemers) als van verschillende eiland- en lokale bedrijven gewaarschuwd: "De Canarische Regering heeft geen dialoog gehad om dit besluit voort te zette,. actief bij de besluitvorming, "beweerde de burgemeester van Mogán, Onalia Bueno.

En in dezelfde zin verklaarde de president van het AMTC en burgemeester van Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga,: "De rol van de Regering is om alle factoren te integreren en de dialoog moet echt zijn, we gaan een reeks aangiften uitwerken om te presenteren bij het vakantiedecreet, evenals bij de nieuwe coördinatie wet van de gemeentepolitie, die ook geen rekening houdt met de eigenaardigheden van de toeristengemeenten ."

De juridische middelen komen ook via de Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), (Canarische Vereniging Vakantiewoningverhuur), waarvan de voorzitter een van de deelnemers aan Futurismo was.
De tweede debattafel was veel bitterder dan die van de burgemeesters en werd veel duidelijker voorgesteld aan de verschillende acteurs in geschil: "Ik feliciteer de Canarische Regering met haar moed om dit decreet voort te zetten", kwam overeen in de bevestiging van de minister van Toerisme van het Cabildo (Eilandbestuur) van Tenerife ,Jorge Marichal;  en de voorzitter van de Asociación Hotelera y Extrahotelera (Buitenhotelse Vereniging) van Tenerife,  Alberto Bernabé
En vóór de reacties tegen de norm voegde de laatstgenoemde eraan toe: "We laden het sociale ecosysteem, dus vertel ons niet dat men geen deuren naar het veld kan zetten, we moeten het toerisme-model dat gewerkt heeft, verdedigen en we hopen dat de Regering even dapper blijft, zodat het decreet, zodra het is goedgekeurd, wordt nageleefd ".

Van twee gemeenten die aanzienlijk worden getroffen door het verschijnsel vakantiewoningverhuur, waren de standpunten meer verzoenend: "Het decreet zal de prijs van huurwoningen niet oplossen. We kunnen niet zeggen dat de verschillende huisvestingsmodaliteiten niet naast elkaar kunnen bestaan, ​​of de termijnen dat ze naast elkaar bestaan, omdat het een realiteit is, noch kunnen we vergeten dat vakantiewoningverhuur een vraag is die in heel Europa bestaat," weerspiegelde Dimple Melwani, wethouder van Toerisme van Puerto de la Cruz. En de tegenhanger van Arona stelde: "Tijden veranderen en modellen veranderen, in Arona hebben we het vakantie-aanbod gezien als een kans voor toeristische veranderingen van bepaalde verslechterende volwassen gebieden,"verklaarde David Pérez. En na het herkennen van de problemen van samenleving die worden gegenereerd, voegde hij toe: "Ze huren kamers tegen de prijs van appartementen en bedden voor de prijs van kamers, en we moeten het probleem van de toegang van mensen tot fatsoenlijke woningen oplossen. Hij wil de vakantiewoningverhuur, zolang toeristen  het eens zijn  met de bewoners."

Hij gaf het van de eigenaren aan Doris Borrego, de voorzitter van de ASCAV, die de nadruk legde, “ op de problemen die de overheden regelen tussen 14.000 en 16.000 huizen die hun verantwoordelijke aangifte hebben ingediend en die niet zijn gelegaliseerd".
En hij zei: "De klant laat zich niet manipuleren: Als die in een vakantiehuis wil verblijven, kan die niet gedwongen worden naar een hotel of een appartement te gaan."
 "Alle beschuldigingen zullen worden gehoord. Een andere kwestie is de uiteindelijke beslissing die we nemen, want als dit debat iets heeft laten zien, is het  hoe moeilijk het is om tot een akkoord te komen," besloot de minister van Toerisme.

Het toeristenbeleid, in kwestie

 • “De Canarische Regering heeft de beslissing genomen om het vakantieverblijf tegen de dreiging te regelen en niet de mogelijkheden te overwegen die dit aanbod biedt," klaagde de voorzitter van de ASCAV, Doris Borrego.En hij draaide zich om het argument van de minister van Toerisme: "Men zou kunnen hebben gekozen voor dezelfde formulering maar in de tegenovergestelde richting: in plaats van verbieden, het toestaan ​​van vakantiehuurwoningen met een algemeen karakter en dat de gemeenten hen in de toekomst zouden verbieden gebieden waar nodig. "
  Het was niet de enige vraag naar het toeristenbeleid die naar voren kwam op het forum in Arona. De burgemeesters hebben ook enkele van de beslissingen die door de Canarische Regering worden genomen ter discussie gesteld: "Toerisme is altijd de zaak van de overheid, slechts 1% van het budget gaat naar deze sector, wanneer toerisme meer dan 30% van het budget vertegenwoordigt. Het Bruto Binnenlands Product (BBP) lijkt erop dat het niets nodig heeft omdat het al inkomsten heeft, maar zo is het niet, " verklaarde Pedro Martín.
  En zowel Onalia Bueno als Miguel Rodríguez Fraga versterkten de argumenten van de burgemeester van Guía de Isora: "We willen de middelen krijgen die we nodig hebben in infrastructuur en uitrusting", zei de burgemeester van Mogán.
  Terwijl die van Adeje zei: "De toerismegemeente willen als zodanig worden gedefinieerd en hebben een financiële structuur die evenredig is met de last van de toersitenbevolking, waaraan we samen met de bewoners basisdiensten moeten verlenen."

00000slas-canariaslogo-645.jpg


De burgemeesters waarschuwen voor de chaos die de vakantiewoningverhuur bedreigt

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 23 mei 2018 - De locoburgemeester van  San Bartolomé de Tirajana waarschuwt voor de ‘juridische onzekerheid’ van het overlaten aan gemeentebesturen van uitzonderingen om vakantiewoningen in de woongebieden van toeristische gebieden toe te staan. Het project ‘verdrijft’ activiteiten van het platteland.

De burgemeester van San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Perez Sanchez, heeft op dinsdag 22 mei 2018 gewaarschuwd  dat het overlaten in handen van gemeentebesturen en Cabildos (Eilandbesturen)  om uitzonderingen goed te keuren om vakantieverhuur in woonwijken in toeristische gebieden toe te staan, in de praktijk de blokkering betekent van deze activiteit, en rechtsonzekerheid zal creëren die zal leiden tot talrijke gerechtelijke processen.
image_content_3539976_20180523040658.jpg
                                   De minister van  Toerisme, Isaac Castellano;
                        met de  staatssecretaris van Toerisme, Cristóbal de la Rosa;
            en de directrice voor Toeristisch Beleid, en Promotie, Candelaria Umpiérrez.

image_content_3540009_20180523040658.jpg
Pérez betwijfelt de kerninhoud van een wetsvoorstel gericht op het regelen van de toeristische activiteit van de vakantieverhuurwoning, “waarin dezelfde fouten worden herhaald als in de vorige wet, die is goedgekeurd in 2015, een wet die vier uitspraken van het Hooggerechtshof bij elkaar optelt van de Canarische Justitie, in hoger beroep aangetekend door de Canarische Regering bij het Hooggerechtshof.

Het voorstel dat de minister van Toerisme van de Canarische Regering, Isaac Castellano, heeft ingediend op maandag 21 mei 2018, beperkt opnieuw de activiteit van vakantiewoningverhuur  tot woongebieden en sluit het uit van toeristische gebieden in het algemeen, hoewel gemeenten en gemeentehuizen uitzonderingen kunnen maken. Maar de burgemeester van een van de belangrijkste toeristische steden in Spanje waarschuwt, “dat het koppelen van de toepassing van vakantiewoningverhuur aan stedenbouw het probleem niet oplost, omdat dit hulpmiddelen voor de lange termijn zijn en hun wijziging en aanpassing zal leiden tot een vertraging van de oplossing met vier of vijf jaar.”

Het verstoort ook Artikel 8.e van het wetsontwerp, “aangezien het de ontwikkeling verbiedt van vakantiewoningverhuur in het binnenland van het eiland Gran Canaria. De tekst van het ontwerp staat alleen toe dat de activiteit wordt uitgevoerd op de plaatsen waar dit is toegestaan door de planning en op dit moment is het op de Canarische Eilanden nergens toegestaan, omdat de vakantiewoningverhuur iets nieuws is,” zo betoogt Perez.

Vandaar dat de burgemeester uitlegt, “dat men vakantiewoningverhuur verdrijft  naar de kernen in het binnenkand. Pérez vindt het logisch, “dat het wetsvoorstel zelf de definitie zal aannemen van wat vakantiewoningverhuur is, het gebruik en vereisten voor de  exploitatie in toeristische gebieden, omdat er elementen zijn die niet in de wet zijn opgenomen, zoals vrijstaande villa's. die geen dekking hebben als een instrument dat gehuurd mag worden volgens de toeristenwetgeving. "

"De Canarische Regering moet vakantiewoningverhuur in toeristische woongebieden reguleren en niet verbieden," voegt Perez toe. De minister is van mening,” dat het concept ook positieve aspecten heeft zoals de identificatie van de mensen en dat zijn de gemeenschappen van eigenaren die de uitbuiting van de vakantie onderschrijven."

Ook de burgemeester van Las Palmas de Gran Canaria uitte zijn twijfels, “ dat de Gemeenteraden en de Cabildos (Eilandbesturen)  de controle over de vakantiewoningverhuur kunnen overnemen als ze niet de middelen hebben om het illegale aanbod op te sporen. Men moet normen stellen en ervoor zorgen dat ze worden gerealiseerd en daarvoor moet men inspectie-elementen plaatsen, maar die moet de overheid vaststellen die de wetgeving bepaalt."
00000slas-canariaslogo-612.jpg


Een vijftigtal stadsbewoners wijst
in Las Canteras
de vakantiewoningverhuur aan toeristen af

Men wijst erop
dat het traditionele klimaat van begrip met bezoekers ijl is

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA -  zaterdag 12 mei 2018 - Ruim een vijftigtal demonstranten marcheerde op zaterdag ochtend 12 mei 2018 over de  Las Canteras-zeeboulevard  protesterend tegen de effecten welke  de wildgroei van vakantiehuurwoningen veroorzaakt  in hun woonwijken. Ze waarschuwen dat de buitengewone stijging van de prijzen van huurwoningen, de inwoners het grootste deel van hun leven uit de gebieden jaagt waar ze hebben gewoond.

Actiegroepen zoals Un barrio para vivir (Een buurt om te wonen), en Ben Magec hebben het protest georganiseerd in de hoofdstad van Gran Canaria, bijeengeroepen in heel Europa onder de slogan ‘Las ciudades no se venden’ (‘Steden worden niet verkocht’).
De overgrote meerderheid van de deelnemers liep -  gekleed in pyjama’s en met spandoeken van openlijke veroordeling,en leuzen zingend tegen toeristische appartementen - van het Plaza de Saulo Torón naar Plaza de Pilar (Guanarteme).

preview2col_mg-67.jpg                                                                      VIDEO:
https://videos-cdn.laprovincia.es/multimedia/videos/2018/05/12/143378/protesta-alquiler-vacacional-capital-grancanaria-1_p.mp4836/500

Onder de leuzen die konden worden gelezen waren :
‘Se alquila vivienda para turistas, se vende el ama del barrio’
(‘Woningen worden verhuurd voor toeristen, de huisvrouw verkoopt de buurt’)
en
‘P'a limpiar y p'a servir y sin sitio p'a dormir’

(‘Pa maakt schoon en pa dient zonder plaats om te slapen.’); Federi co Santana, 52 jaar oud, de laatste tien jaar  inwoner van Guanarteme, is woningeigenaar, dus hij wordt niet rechtstreeks getroffen door de huurverhogingen. Wel door  de veranderingen die rondom hem plaatsvinden. In de afgelopen tijd heeft hij moeten zien hoe  nogal wat  van zijn buren naar andere plaatsen in de stad moesten verhuizen, “omdat men hun  huur met 60% verhoogde; van de ene dag op de andere. Meer nog, de eigenaar van het huis waarin haar schoonmoeder met een pacht woonde, 'had' het huis nodig. De familie ging aan het werk om een ander onderdak te vinden. "

"Of dit stopt, of ze gaan ons echt uit onze wijken halen," zegt Candela Caro, een 26-jarige vrouw die in Triana en in El Terrero heeft gewoond. “Het is tijd voor emancipatie en je kent de moeilijkheden waarmee je wordt geconfronteerd. Ik was op zoek in Arenales en Guanarteme en dat is onmogelijk," zegt zij. “Een maandhuur van €400,= euro is in slechts één jaar tijd verdubbeld, of meer,” zo verklaren de deelnemers aan de protestmars.

Het protest had ook een preventief karakter. Althans dat is hoe het overkwam in de woorden van Laura Castilla, 29 jaar, en bewoners van Guanarteme, een van de wijken van de hoofdstad van Gran Canaria die het meest zijn getroffen door de toepassing van dit nieuwe zakelijke gat in de markt. "We hebben gezien wat er op Mallorca en in  Barcelona is gebeurd", zo verwees hij naar afleveringen van aanvallen tegen bezoekers die in de zomer van 2017 hebben plaatsvonden. "Ik denk niet dat we moeten toestaan dat hier de ‘k’ uitbreekt," zei hij.

Canarias heeft sinds drie jaar een decreet dat verblijven in vakantiehuurwoningen regelt. Het is in de laatste maanden van de vorige Regering goedgekeurd. Het Tribunal Superior de Justicia (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof ) aanvaardde de oproep van de uitvoerende macht, maar  het was het Tribunal Supremo (de Hoge Raad)  die de volledige geldigheid van het  TSJC retourneerde betreffende het verbod om deze economische activiteit te ontwikkelen in de bij uitstek toeristische gebieden.
duenos-viviendas.jpg
                                     Asociación Canaria de Alquiler Vacacional
De Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Canarische Vereniging Vakantiewoningverhuur) zette erop in dat het de eigenaren zijn die besluiten wat ze doen met hun panden, zonder te weigeren te voldoen aan kwaliteitsvoorschriften die het imago van de bestemming garanderen. Degenen die zich verzetten tegen beroeps- en buurtgroepen, eisen beperkingen die het effect verzachten door het veroorzaken van hun snelle woekering

Over negen dagen (op dinsdag 22 mei 2018) zal het Ministerie van Toerisme, van de Canarische Regering, het nieuwe decreet presenteren, dat zal gaan naar Openbare Informatie. Daarin  zal de Canarische Regering  het algemene kader van regelgeving vaststellen en de Cabildos (Eilandbesturen) en  Gemeenteraden zullen het laatste woord hebben over in welke plaatsen op de eilanden en in de steden deze activiteit is toegestaan.

"We zijn bang dat de wetgeving laks zal zijn," zegt Federico Santana, uit vrees “dat men zal proberen, de belangen van hoteliers en speculanten te combineren". Volgens zijn inzicht, “hebben de kleine eigenaren een kans gevonden om te speculeren; maar de tendens is, dat grote bedrijven uiteindelijk het onroerend goed gaan monopoliseren".

Voor Laura Castilla is er geen tijd meer, het moet al zijn wanneer het probleem wordt aangepakt, "omdat de huurprijzen erg hoog zijn, en bovendien begint het traditionele klimaat van samenleven met het toerisme te veranderen. We moeten het nu stoppen om de problemen die we hebben onder degenen die hier wonen te verbannen en te voorkomen dat een vijandig klimaat groeit tegen degenen die ons bezoeken," zo waarschuwt zij.
00000slas-canariaslogo-581.jpg


Appartementen in Palma op Mallorca
mogen niet meer aan toeristen worden verhuurd

PALMA DE MALLORCA -  woensdag 28 april 2018- Appartementen die gelegen zijn in woonwijken en in panden waar meer mensen wonen dan dat er vakantieappartementen te vinden zijn, en dus niet in een toeristisch gebied liggen, mogen niet meer aan toeristen verhuurd worden. Het gaat om appartementen die in zogenaamde ‘edificios plurifamiliares’  ofwel panden met meergezinswoningen gelegen zijn. Binnen de gemeente geeft men de voorkeur aan de mensen die kunnen wonen in het centrum van de stad, en niet aan toeristen die daar vakantie vieren; om zo het woon- en leefklimaat niet aan te tasten.

Appartementen die in panden gevestigd zijn waar veel gezinnen wonen, en het dagelijkse leven van een drukke stad plaatsvindt, mogen niet meer verhuurd worden aan vakantiegangers. Dat heeft de Gemeente met een nieuwe gemeentelijke verordening bepaald om de overlast van het toerisme in woonwijken te doen afnemen. De enige uitzondering op deze nieuwe regel zijn plattelandshuizen met eigen grond (casas en suelo rústico), woningen nabij het vliegveld (entorno del aeropuerto), en woningen die gelegen zijn op, of nabij industrieterreinen (polígonos industriales).
6fbcd12ac20102ff5e89a459dbc41f82.jpg

Palma de Mallorca heeft met deze nieuwe gemeentelijke verordening een primeur binnen Spanje, want het is de eerste gemeente die via een lokale wet de verhuur aan toeristen niet meer toestaat om de leef- en woonomgeving van de inwoners van de stad niet negatief te beïnvloeden.
Deze beslissing is in samenspraak met verenigingen van eigenaren genomen  en vormt onderdeel van de Ley de Turismo die al in de  zomer van 2017 actief is geworden in Palma en op Mallorca.

Volgens de recente gegevens van de gemeente worden er in Palma ongeveer 11.000 particuliere vakantie- appartementen aangeboden aan toeristen die via internetpagina’s  zoals van de bekende AirB&B en Homeaway te boeken zijn. Er worden dus 11.000 vakantie-logiesaccommodaties binnen de stad aangeboden terwijl er officieel slechts 645 ingeschreven staan bij de gemeente, iets wat feitelijk verplicht is.

De verhuur van vakantie-appartementen moet dus nu vanuit het centrum van de stad verplaatst worden naar gebieden buiten het centrum (nog nader te bepalen waar dat precies is), en in andere gemeenten, of in de drukke vakantieplaatsen. In andere overbevolkte gemeenten op Mallorca zijn er ook beperkingen zoals die van maximaal 60 dagen per jaar verhuren in Deià, Alcúdia, of Pollenca, terwijl er in gemeenten als Binissalem, Manacor of Porreres geen beperkingen zijn wat betreft de vakantieverhuur.

Op de Canarische Eilanden is men druk bezig om een dergelijke wetgeving tot stand te brengen via de wet Ley del Suelo, maar ook dit keer wil men opnieuw  het wiel zelf uitvinden, dus is het ook Canarias afwachten wat of dit uiteindelijk gaat worden.           

00000slas-canariaslogo-474.jpg


AirB&B zegt in 2017
alleen al in Las Palmas de Gran Canaria en Arona 130.000 mensen te hebben ondergebracht

CANARISCHE EILANDEN - maandag 23 april 2018 - Ruim 130.000 mensen gebruikten in 2017 de diensten van de AirB&B-internetpagina om alleen in vakantiehuurwoningen te verblijven in Las Palmas de Gran Canaria (70.000) en Arona, Tenerife (60.000), volgens gegevens die op vrijdag 20 april 2018 zijn vrijgegeven door het Amerikaanse bedrijf zelf.

Deze internetpagina zorgt ervoor dat in 2018 ruim 8,1 miljoen reizigers uit 150 landen hun diensten gebruikten om de nacht door te brengen in huurwoningen in Spanje.
1523986139910k-1.jpg
De gemiddelde opbrengst per AirB&B-gast is hoger dan €3.795,= op de Canarische Eilanden.

Airb&b onthult de specifieke gegevens van sommige steden in het Spanje, waaruit blijkt dat alleen deze internetpagina accommodatie beheerde voor 1,39 miljoen reizigers in Barcelona en 1,02 miljoen in Madrid.

Over de Canarische Eilanden biedt AirB&B gegevens van twee verschillende scenario's, de meest bevolkte stad van de eilanden: Las Palmas de Gran Canaria, en een van de krachtigste toeristische bestemmingen in het Zuiden van Tenerife: Arona.

In Las Palmas de Gran Canaria zorgt Airb&b ervoor dat huiseigenaren die hun diensten gebruiken, gemiddeld 64 nachten per jaar verkopen, waardoor ze een gemiddeld inkomen per jaar hebben van €4.250,= verhuurde woning (= €66,40 per nacht).

Op de Canarische Eilanden verbiedt het decreet dat deze activiteit regelt het uitvoeren in officieel als toeristisch gecatalogiseerde gebieden; een maatregel, die in eerste instantie nietig verklaard is door het Canarische Hooggerechtshof, maar die nog steeds van kracht is, omdat er hoger beroep mogelijk is.

Het aantal reizigers dat AirB&B zegt in Las Palmas de Gran Canaria ondergebracht te hebben is gelijk aan 19% van het aantal klanten dat hotels in de stad in 2017 hadden, 356.084 volgens het Instituto Canario de Estadística (Canarische Bureau voor de Statistiek).

In Arona, met veel meer toeristische activiteiten, is met 745.281 reizigers die in 2017 in hotels verbleven, de vergelijking met huurwoningen 8 % lager.
00000slas-canariaslogo-442.jpg


Wat zet de deuren open voor het toerisme?

Men moet zich  afvragen  hoe de vakantiewoningverhuur
met een dergelijke kracht is opgekomen

CANARISCHE EILANDEN - maandag 23 april 2018 - Luis, Aran, Jony, Andrea... zijn een handvol mensen van wie bekend is dat ze, met een paar weken verschil, nieuws hebben ontvangen dat men van plan is een uitgebreide hervorming in hun woning door te voeren, en met de verlenging van het huurcontract te stoppen, met aan hen te verhuren.
Anderen, vrienden en kennissen, zijn in andere gemeenten gaan wonen omdat het in Las Palmas de Gran Canaria steeds moeilijker wordt om woninghuur tegen betaalbare prijzen te vinden in gebieden waar ze vroeger woonden... en met dit alles rekening houdend dat het niet gaat  om de meest kwetsbare sectoren van de samenleving.

Woninghuur heeft in midden van de vorige eeuw een ondergeschikte rol in Spanje gespeeld. Dat werd tot uitdrukking gebracht  in de zin: "We willen een land van eigenaren, geen proletariërs", in 1957 bedacht door José Luis Arrese, toen minister van Volkshuisvesting. Dit idee werd voortdurend gematerialiseerd door het beleid met betrekking tot de huur (meer in de afwezigheid  daarvan), in het niet bestaande openbare bestand van huurwoningen en met een belastingvoordeel dat was gericht op het bevorderen van de aankoop van woningen. Zozeer zelfs, dat men door gebrek aan - officiële- gegevens moest wachten tot het einde van 2017 om binnen het Ministerie van Ontwikkeling een werkgroep te creëren om informatie over de huursector te verstrekken.
img_45893.jpg
                  G
raffiti tegen de vakantiewoningverhuur in de stadswijk Guanarteme.
Ondanks het feit dat er geen officiële gegevens zijn, leggen de ervaringen in Las Palmas de Gran Canaria (en in andere steden en eilanden van de Archipel) de relatie vast tussen de stijging van de huurprijs en de toename van het aanbod van toeristen-appartementen door middel van actiegroepen P2P (peer to peer = van persoon tot persoon) zoals Airbnb en HomeAway.
Deze ervaringen worden versterkt door de niet-officiële gegevens over de stijging van de huurprijzen en de rapporten met betrekking tot de vakantiewoning. De Canarische Archipel staat bovenaan de ranglijst in de stijging van de huurprijs: De Deelstaat Canarias,  de provincies Las Palmas en en Santa Cruz de Tenerife, en de stad Las Palmas de Gran Canaria, daar de provinciale hoofdsteden de grootste stijgingen in heel Spanje hebben geleden in 2017 zijnde respectievelijk:  27,8%; 26,9%; 22,7%; en 22,5%. Als men een bredere periode analyseert, ziet men dat de steden waar de huur het meest is toegenomen sinds het maximum van 10 jaar geleden -2007- Las Palmas de Gran Canaria en Santa Cruz de Tenerife zijn, respectievelijk met 31,4% en 24%, volgens gegevens van www.idealista.com

Op zijn beurt, geeft het rapport El alquiler vacacional en Canarias: Demanda, Canal y Oferta. 2017  (De vakantiewoning op de Canarische Eilanden: Vraag, Kanaal en Aanbieding. 2017) -opgesteld door de Canarische Regering- aan,  dat in de periode 2015 - 2017 op de Canarische Eilanden de vraag naar vakantiewoningverhuur met 42% is toegenomen evenals het  aantal bedden in vakantiewoningen op de twee belangrijkste platforms (Airbnb en HomeAway , die goed zijn voor de helft van het geadverteerde aanbod) van 116% (89.719 nieuwe bedden). Evenzo is de stad Las Palmas de Gran Canaria de gemeente op Gran Canaria waar de toename in absolute aantallen groter was: 792 nieuwe vakantiewoningen met 3.008 bedden, resulterend in een stijging in relatieve aantallen van respectievelijk  69.05 % en 78,20%.

Veel verder dan de statistieken
De hierboven beschreven cijfers kristalliseren in het leven van de stad, van de buurten, en vooral het leven van de mensen die ze bewonen, kortom:
- bewoners die uit hun woningen worden gezet,
- banden verbreken die in de loop van de tijd door hen met de buurt zijn gevormd;
- verplaatsingen van ingezetenen om bezoekers aan te trekken;
- culturele en associatieve ruimten die hun activiteiten beperken voor de ‘schade’
  die kan leiden tot degenen die een paar dagen van bezoek komen (en die ervan profiteren);
- veranderingen in het type handel,
- transformatie van het gebruik,
- activiteiten die plaatsvinden in de openbare ruimtes van de stad.

Pintada-invita-turistas-Maite-Arencibia_EDIIMA20180419_1070_19.jpg                        Graffiti die de toeristen uitnodigt naar hun thuislanden te gaan.
Deze problematiek die voortdurend wordt weerspiegeld in alledaagse gesprekken, en ook tot uiting komt op muren in de Guanarteme-wijk (samen met La Isleta, een van de meest getroffen wijken in de stad Las Palmas de Gran Canaria).
Het is heel belangrijk, volgens de minister van Toerisme, Isaac Castellano, van de Canarische  Regering, om het aantal vakantiewoning-toeristen, dat 9,2% van het totaal vertegenwoordigt, te conditioneren. Het toekomstige decreet lijkt meer voornemens te hebben om de niet-geregistreerde vakantiewoning te regelen,  dan de conflicten op te lossen die dit genereert bij de toegang tot huisvesting voor de bevolking.

Het bemeste veld beplanten
Men moet zich afvragen ​​ hoe de vakantiewoningverhuur in staat is om zo hard door te breken in Las Palmas de Gran Canaria (en in andere delen van de Archipel), waar tot voor kort dit verschijnsel  werd  gezien als een typisch voorbeeld van grote steden, zoals  Barcelona en Madrid.
Misschien kon het niet anders, omdat het een veld had gevonden dat er volledig voor bevrucht was. Het genoemde gebrek aan overheidsbeleid voor huur, voor volkshuisvesting,  voor zichzelf en een fiscaal systeem; dat in het verleden de voorkeur had van  privaat-eigendom (die de prijs van de woningen heeft overgeleverd aan de genade van de speculatieve  markt),  moet worden andere regelgeving worden toegevoegd die iets aan  de voorkeur die bekend staat als: huisvesting en het grondgebied als uitstekend zakenmiddel voor enkel monopoliserende winsten die worden gegenereerd door de vennootschap (in het geval van steden), wat moet behoren tot een geheel van natuurlijke omgevingen, of dat de beleidsbelangen voor zeer waardevolle agrarische gebieden zou behouden.

Twee recente wettelijke instrumenten dienen als een voorbeeld van hoe hete onwettige legaal wordt. Aan de ene kant heeft de Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) (Wet Stadsverhuur), door zijn opeenvolgende wijzigingen, de huurders in toenemende mate beschermd en de duur van de contracten verminderd, waardoor de prijsstijging werd bevorderd (de recente hervorming van 2013 kondigde in zijn naam het doel aan waarvoor deze is gecreëerd: Maatregelen van flexibilisering en promotie van de woningverhuurmarkt).
Anderzijds laat de goedkeuring, in 2017, van de
Ley del Suelo de Canarias (Grondoperelen-wet van de Canarische Eilanden), de mogelijkheid open van een integrale conceptie van de Archipel, waardoor gemeentelijke besturen hun eigen planning kunnen goedkeuren, waardoor de concurrentie tussen gemeenten wordt bevorderd (onthoud dat belastingheffing gekoppeld  is aan stedenbouw en de vertiging is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten in de gemeentelijke schatkist).
 Bovendien verbreedt de wet aanzienlijk de complementaire gebruiken die kunnen worden gemaakt op rustiek land, waar bijna alles past; het vermindert de strategische milieubescherming en geeft ‘carte blanche’ aan de projecten van insulair, of deelstaat-belang, die in staat zijn om in bijna elke klasse van grond te worden geïnstalleerd.
Verre is het vaststellen van grenzen aan verstedelijking en woningbouw, of de verplichting om rekening te houden met de vraag naar mobiliteit die wordt gegenereerd door de in dit  opzicht nieuw te treffen  plannen en maatregelen, zoals ook in andere Deelstaten is gedaan.
Graffiti-reivindicativo-Maite-Arencibia_EDIIMA20180419_1086_19.jpg
                                                          
Opeisende graffiti.
Het her opeisen van kapitaal, lijkt iets abstracts, maar dat materialiseert in bedrijven en beleggingsfondsen die streven naar economisch rendement van het gebied (stad en land) en de rijkdommen ervan te nemen.
Dat is de rechtvaardiging die men aantreft na tal van projecten die gericht zijn op invoering op de eilanden: Het gassysteem wil bijdragen aan een duurzame economische ontwikkeling op de Canarische Eilanden; het Monumento Natural Montaña de Tindaya project weerspiegelt de combinatie van economische en ecologische belangen van de criteria van proportionaliteit; de weg door het Parque Rural de Doramas (Doramas Plattelandspark) wordt uitgevoerd in het kader van het Samenwerkingsplan van het Cabildo (Eilandbestuur) met gemeenten, dat zich richt op gemeentelijke bestrijding van de werkloosheid door het uitvoeren van ontwikkelingswerken; het wetsvoorstel van de Ley del Suelo stelt het doel de economische en sociale activiteiten parallel te behouden met het mogelijk maken van conservering en restauratie.
Economische ontwikkeling en werkgelegenheid is het overheersende argument waarmee men grote haven aanleg pieren, biomassa-installaties, olie-exploratie, kruisvaart-terminal uitbreidingen, en alles wat beleggingsmaatschappijen  van plan zijn om te maken, zoekt te rechtvaardigen.

Wat voor soort economische ontwikkeling bevordert deze projecten? Wat is hun duurzaamheid op de lange termijn in een context van uitputting van energie en materialen? Welke milieu-impact genereren ze? Hoe beïnvloedt dit het leven van mensen? Is de economische rijkdom die kan worden gegenereerd verdeeld? Welke autonomie geven ze aan een gebied dat materieel afhankelijk is van de Canarische Eilanden? Dit zijn zaken die buiten officiële discussies vallen.

Wie opent deuren naar toerisme... en dit plaats dit soort ontwikkeling?
En wie stelt grenzen aan dit systeem? Zal de uitbreiding van het Airbnb-verschijnsel worden stopgezet zoals voorgesteld in San Francisco, of  zal men moeten worden uitgezet uit de woonbuurten? Ken we een andere vorm van economische ontwikkeling , of is men van plan de miljoenen toeristen te blijven uitbreiden, ongeacht de draagkracht van het gebied en de waardevolle en schaarse hulpbronnen zoals water, , en energie?
Promoot men hernieuwbare energie, op een gedecentraliseerde manier, of overweegt men we de overgang naar schonere energieën om gas te installeren en bomen te verbranden die van de andere kant van de waterplas komen?

Er is veel werk verzet om een einde te maken aan deze herverdeling van kapitaal dat men blijft verkopen als een voordeel voor de maatschappij, haar grote projecten ,en de niet zo grote, maar dat zich uiteindelijk op een paar handen concentreert (zoals het feit dat twee B&B-groepen, gevestigd  in de Verenigde Staten, de helft beheren van het aanbod aan vakantiehuurwoningen).
viviendas-vacacionales-Maite-Arencibia_EDIIMA20180419_1074_19.jpg

Nee tegen vakantieverhuurwoningen<
Een herverdeling die men probeert te verkopen als project voor duurzame ontwikkeling die de Canarische economische en energieafhankelijkheid accentueert, die niet komt om de problemen van de Canarische samenleving op te lossen en die de onhoudbaarheid van het kapitalistische economische model waarin men leeft, verdiept.
Het antwoord op deze situatie laat niet lang op zich wachten. Talrijke actiegroepen  (sommige onlangs opgericht, andere met een lang traject), hebben gearticuleerd via de Canarische actiegroep voor een duurzaam gebied, verzetten zich tegen dit soort ontwikkeling, in de onmiddellijke omgeving ervan, en proberen het grondgebied en de mogelijkheid te beschermen en te behouden waarin mensen leven.

Gezien de onbeperkte hebzucht van dit systeem en de leus van onbeperkte groei in een wereld van eindige hulpbronnen, is meer sociale steun nodig om dit model af te remmen en ook om in een andere richting te gaan waarin men de ontwikkeling van de toename in verbruik van materialen en energie, de toename van het aantal toeristen, de toename van verstedelijking en cement, die terugkeert ondanks de crisis die het heeft veroorzaakt en waarin men dat bekende ontwikkelingsmodel volgt.
 Voorstellen en pad ontbreken niet om vooruitgang te boeken in de richting van een grotere soevereiniteit van het grondgebied, zoals hernieuwbare energiebronnen, agro-ecologie en verantwoord consumeren, om te evolueren naar een nieuw energiemodel, naar grotere soevereiniteit en energie- en voedselzekerheid,. en naar vermindering van milieu-uitwerking die de levens van mensen genereren.

Alleen of vergezeld?
Een andere vraag om te overwegen is, met wie en hoe dit pad te maken? Of anders gezegd, wat is de beperking van de individuele actie ten tijde van het oversteken ervan?
Vakantieverhuurwoningen,  of andere diensten die worden aangeboden via P2P-platforms zijn daar een goed voorbeeld van. Enerzijds dienen ze, in precaire economische situaties, als een bron van Anderzijds  neemt het aantal eigenaars dat een groter aantal huizen bezet af, en maken ze gebruik van een gevel van een samenwerkende economie om zaken te doen in meer precaire omstandigheden en lagere belastingen te betalen
Het zou voldoende zijn om zich af te vragen welk salaris in rekening wordt gebracht en welke bescherming moet de persoon -waarschijnlijk een vrouw - hebben om de vakantiehuurwoningen van een eigenaar die hen via Airbnb aanbiedt, schoon te maken? Kunnen ze nog erger zijn dan de omstandigheden die de Kellys (kamermeisjes) aan de kaak stelden?
Het resultaat is dat de mogelijkheid om in de buurten en gebieden te blijven wonen, steeds kleiner en duurder wordt.

Met het risico turismofobie te worden genoemd als men wil blijven, en wil blijven leven zonder het handelsleven van buurten dat, juist door dat te doen, verdwijnt.
00000slas-canariaslogo-440.jpg


Men klaagt ‘plagerij’ aan, in de deelname bij het opstellen van de voorschriften van de Ley del Suelo

CANARISCHE EILANDEN - Paaszaterdag 31 maart 2018 - Het Plataforma Canarias Territorio Sostenible (de Actiegroep Canarias Duurzaam Territorium) hekelt de ondoorzichtigheid van de Canarische Regering bij de verwerking van de regels die de Ley del Suelo (Landwet)ontwikkelen. Op een internetpagina, "die beweert transparant te zijn, maar waarvan de  toegang een uitdaging is, worden tegelijkertijd vijf voorschriften uiteengezet zodat de burgers in slechts vijftien dagen de bezwaren kunnen presenteren. Er is het ‘toeval" dat in die vijftien dagen de Semana Santa  (Goede Week) week is inbegrepen.

De vijf verordeningen tellen in totaal 205 pagina's en bevatten in totaal niet minder dan 382 artikelen, plus 2 bijlagen, en 29 aanvullende bepalingen, van voorbijgaande aard, denigrerende en definitieve;  zodat het voor elke burger fysiek onmogelijk is, ongeacht hoeveel deze wil samenwerken en deel nemen, om de voorgestelde regelgeving in detail te analyseren en om veel minder uitgebreid het uitwerken, of fouten, defecten , en alternatieven, voor de inhoud ervan aanduiden.

Maspalomas-1.jpg

2016052806302383512.jpg2017042006311453592-2.png
2016100209541626500-1.jpg

2016061709571116019.jpg

Dat is de reden waarom het Plataforma Canarias Territorio Sostenible (de Actiegroep Canarias Duurzaam Territorium)  van mening is, dat de open periode voor burgerparticipatie slechts ,en nogmaals, een ‘grapje’ is, “ waaruit blijkt dat de Regering geen interesse heeft in burgers die deelnemen aan de juridische ontwikkeling, noch regelgeving en; om dit te voorkomen, voorwaarden stelt die samenwerking, of deelname uitsluiten. "
index-95.jpg

Voor la Plataforma (de Actiegroep) ,"heeft de Regering niets geleerd of wil ze niets leren," van de kritiek die is geuit op de ‘belachelijke’ voorwaarden voor burgerparticipatie die zij met hetzelfde doel had vastgesteld tijdens de verwerking van de Ley del Suelo (Landwet). Integendeel, men herhaalt hetzelfde beleid van ‘occultisme en obstructie" van de deelname van burgers in aangelegenheden die van groot belang zijn voor de ontwikkeling van de economische activiteit van de Archipel en voor de instandhouding valnet Canarische milieu, territoriaal en landschapserfgoed.
img_plataforma_leysyelo.jpg
Plataforma-territorio-sostenible.jpg
De vermeende transparantie en het valse aanbod van burgerdeelname bij de uitwerking van de regelgeving, houden niet op louter 'propagandistische handelingen' van de Regering te zijn, die hun authentieke doel niet verbergen: 'Om te voorkomen dat de burgers daadwerkelijk deelnemen aan de verordening en het beleid van het grondgebied, om het ten dienste te stellen van de speculatieve en destructieve belangen van bepaalde economische vertegenwoordigers.”
00000slas-canariaslogo-263.jpg


Internet-verhuurorganisaties moeten
voor oktober 2018 alle gegevens
aan de Spaanse belastingdienst bekend maken

SPANJE- dinsdag 6 maart 2018 -  Degenen  die wat extra bijverdienen door een appartement, of woning via internet-verhuurorganisaties zoals AirB&B , HomeAway, Wimdu, of Niumba, te verhuren moeten oppassen; want vanaf oktober 2018 weet de Spaanse Belastingdienst alles over hen.
De verhuurorganisaties zijn namelijk verplicht niet alleen de namen van de verhuurders te geven,  maar ook het aantal keren dat een accommodatie verhuurd is en het geld wat daarmee is verdiend.

Voor 31 oktober 2018 moet de Spaanse Belastingdienst toegang krijgen tot de gegevens van de internet-verhuurorganisaties, zoals o.a de meest bekende: Airbnb. Particulieren die dus een extra zakcentje bijverdienen met de verhuur van hun appartement, of woning,  zijn vanaf die datum bekend bij Hacienda (Financiën) ofwel  het Agencia Tributaria (de Belastingdienst) . Dit is onderdeel van een nieuwe regeling wat betreft vakantiewoningverhuur  die al in december 2017 is aangenomen en actief zal worden in juli 2018.
382945f73f599f7fb5d2a219e20362ee.jpg

De verhuurorganisaties zijn in Spanje verplicht om de namen van de verhuurders te geven. In het geval dat er geen sprake is van een naam van een persoon, maar van een bedrijf; dan zal dat bekend moeten worden gemaakt. De verhuurorganisaties dienen tevens de identificatie van de verhuurde objecten door te geven,  zoals het kadasternummer. Ook moet de Spaanse belastingdienst weten hoeveel dagen een bepaalde accommodatie verhuurd is en daarnaast de prijzen waarvoor men deze verhuurd heeft.

Er komt dus vanuit het Agencia Tributaria (de Fiscus) extra controle op de verhuur van accommodaties via internet-verhuurorganisaties om zo een beter beeld te krijgen van de,  die eventueel extra belasting moeten gaan betalen over de verhuur-inkomsten.
00000slas-canariaslogo-70.jpg


Canarias stelt voor om een limiet van plaatsen
voor vakantiewoningverhuur
in te stellen

De vraag naar vakantieverhuurwoningen is in 2017
met 9,2% toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 27 februari 2018 - Het toekomstige decreet dat de vakantieverhuurwoning op de Canarische Eilanden zal reguleren, zou een limiet van plaatsen - zoals op de Balearen - kunnen bevatten; volgens hetgeen op dinsdag 27 februari 2018 door de minister van Cultuur en Sport,  Isaac Castellano, van de Canarische Regering, is aangekondigd.

Na de presentatie van de studie El alquiler vacacional en Canarias 2017 (De vakantiewoningverhuur op de Canarische Eilanden 2017), heet de minster bevestigd, dat de Canaruische Regering  de mogelijkheid overweegt om verschillende proportionaliteitsnormen vast te stellen tussen het aanbod van vakantieverhuurwoningen en permanent bewoonde huizen.
jpc0001-1.jpg                 Isaac Castellano, minister van Toerisme in de Canarische Regering
(de zoveelste West-Europese jonge vent met een mode-baard die hem voor geen meter staat).
In deze zin acht hij het van belang, dat de Canarische Regering deze bevoegdheid reserveert, los van het feit dat de Cabildos (Eilandbesturen) en gemeenteraden dit soort normen op hun grondgebied kunnen vaststellen.

De vraag naar vakantiehuurwoningen is in 2017 toegenomen met 9,2% in vergelijking met 2016; een variatie die, voor Isaac Castellano, niet zo belangrijk is om de positionering van de Canarische Regering met betrekking tot het toekomstige decreet te conditioneren. Se-alquilakopie.jpg  index-13.pngEr zijn echter enkele gegevens die hij met bezorgdheid waarneemt, zoals het kleine aantal geregistreerde vakantiehuurwoningen in vergelijking met het aanbod.

Daarom adviseerde de minister dat het toekomstige decreet zou kunnen overwegen dat de internetpagina’s waar deze vakantiehuurwoningen worden aangeboden, het registratienummer moeten tonen; als ze dat niet doen, moeten ze worden teruggetrokken.

Hoewel de logiessector beweert dat ze zich niet registreren omdat de overheden met problemen zitten, heeft Castellano verduidelijkt dat verschillende alternatieven worden geanalyseerd, vooral met de gemeenteraden, om een via internet een systeem op te zetten dat de registratie vergemakkelijkt.

Volgens de studie bedroeg in 2017 de vraag naar vakantiehuurwoningen op de Canarische Eilanden 1.468.144 toeristen, 9,19% van de 15.975.511 toeristen die de eilanden bezochten, en het marktaandeel is gestegebn met een half punt in vergelijking met 2016. Vanaf het jaar 2016 tot 2017 is er een toename van de vraag naar vakantiehuurwoningen met 13,76%.

Het aanbod van logies-plaatsen in appartementen op de Canarische Eilanden stond in 2017 op 168.222. Sinds 2010 is het aanbod met 27.376 plaatsen verminderd, wat 14% minder is dan in 2010. Van 2016 tot 2017 is het aanbod van logies in appartementen met 1.412 plaatsen verminderd, wat een daling betekent van 0,84%

Het  marktaandeel van  todo incuido (all in - alles inbegrepen) is gedaald tot 30,71% van de totale vraag, vergeleken met 32,6%  in het voorgaande jaar. De vraag is van 2010 tot 2017 met 80,26% toegenomen. Alleen al in 2016  is het gestegen naar 4.150.132 toeristen, en in 2017 naar 4.254.593 toeristen.

Wat betreft het aanbod, was er vorig jaar een toename op P2P-internetpagina’s ten opzichte van 2016: Het onderzoek analyseert de negen belangrijkste intenetpagina’s voor de commercialisering van vakantiehuurwoningen en identificeerde 70.321 geldige woningverhuur-reclames (in vergelijking met 52.029 advertenties in 2016), 31.675 unieke advertenties (uniek getelde woningen), met een herhalingsfrequentie van 45.43% (vergeleken met 43.39%  in het voorgaande jaar).

Het internetpagina-aanbod dat in 2017 het meest is gegroeid, is die van Booking, met een stijging van 115%. De twee belangrijkste internetaanbieders, Airbnb en HomeAway, ontvangen 55,79% van het aanbod-quotum (vergeleken met 61% in 2016): Airbnb heeft een aandeel van 34,82% en een totaal van 23 900 advertenties, en HomeAway (Expedia) heeft  een aandeel van 20,97% en een totaal van 14.393 advertenties.

De sterke opkomst van Booking toont een trend aan van toegenomen concurrentie, goed voor de bemiddelingsmarkt. Evenzo wordt de concentratie-trend stopgezet en ziet men een inzet van de OTA's  (Over The AirType van draadloze netwerken.) voor het vakantiewoningverhuur-product. (zie, onder andere: https://www.travelnext.nl/strijd-hotels-en-otas-ontvlamt).

Ruim 31.000 vakantieverhuurwoningen
Het onderzoek toont ook aan dat het aantal adverteerder vrijwel identiek is en er 7.900 verschillende en unieke adverteerders worden geïdentificeerd, vergeleken met de 7.986 van een jaar eerder, met een kleine vermindering. Hiervan zijn 4.735 adverteerders die één vakantieverhuurwoning beheren, wat 59.94% van alle adverteerders vertegenwoordigt (vergeleken met 3.165, ofwel 40.06%, in 2016). Dit aanbod, dat meer dan de helft van de adverteerders vertegenwoordigt, beheert 16,32% van de totale aanbieding
aan logiesplaatsen

Het onderzoek over 2017  laat ook zien dat er op Canarias 31.6675 vakantieverhuurwoningen zijn, en dat zijn er 1.744 meer dan in  2016. Dat zijn  131.032 logiesplaatsen, 1.347 bedden meer dan het jaar daarvoor.  Dat resulteert in een gemiddelde van 4,14 bedden per vakantieverhuurwoning , iets minder dan de 4,33 bedden per vakantieverhuurwoning in 2016. Voor dit totale aantal logiesplaateen, worden 7.979 kamers aangeboden, 36.86% (2.149 bedden) meer dan in 2016.

Het totale aanbod van logiesaccommodaties op de Canarische Eilanden wordt geschat op 572.910 bedden. Het totaal van de geregistreerden bedraagt 441.878 bedden. Het totaal aan vakantieverhuurwoningen vertegenwoordigt 22,87% van het totaal in 2017, waardoor het aandeel van 23,43% in 2016 met meer dan een half punt is gedaald.

Wat het aanbod per eiland betreft, is Tenerife nog steeds het eiland waar de meeste plaatsen in vakantieverhuurwoningen geconcentreerd zijn: 52.435 bedden in 12.493 woningen, de concentratie van 40,02% van het totale aanbod op de Canarische Eilanden (in 2015 was dat 40,01%).

Gran Canaria - met 27.461 bedden, 6.889 vakantieverhuurwoningen en 20.96% van het aanbod van de Canarische Eilanden - heeft het laagste percentage wat betreft het totale aanbod van deze logiesaccommodaties op het eiland: 16.27%.
El Hierro is toevallig het eiland met het hoogste percentage vakantieverhuurwoningen geconcentreerd in het totaal van het aanbod: 39,71%.

In 2017 bedroeg de  gemiddelde huurprijs van vakantiehuurwoningen €99,98, waarmee het gemiddelde van €92,69 in 2016 met meer dan €7,= is overschreden.
 
De eilanden met de hoogste gemiddelde huurprijs van vakantiehuurwoningen zijn Lanzarote, met gemiddeld €106,67 euro per nacht (€107,23 in 2016), en Gran Canaria, met een gemiddelde prijs van €105,31 euro per nacht (€112,78  in 2016).

Fuerteventura heeft, van de vier eilanden met de meeste toeristen, de laagste gemiddelde prijs, €92,38, maar met een stijging van 18,27% ten opzichte van 2016 (€78,11).
La Gomera is het eiland dat in een jaar tijd de gemiddelde prijs het mneeste heeft verhoogd van €58,86 euro in 2016 tot €73,11 euro in 2017, dat is 24,21% op jaarbasis.

De schatting van de bestedingen van de toeristen in concept van vakantieverhuurwoning werd over 2017 berekend op meer dan 720,8 miljoen euro, wat 8,89% is van de totale bestedingen van toeristen op de Canarische Eilanden die uitkwam op 17.764,3 miljoen euro.
00000slas-canariaslogo-4.jpg


De gemeenten zijn het niet eens
met het door de Regering ontworpen huurbesluit
voor toeristen

De gemeenteraden verwerpen
het verbod op het vakantiewoningverhuur
in gebieden met een hoge dichtheid aan bedden

Het decreet betreffende de huur van vakantiewoningen, voorbereid door het Ministerie van Toerisme van de Canarische Regering, wordt van  meet af aan afgewezen door enkele gesprekspartners. Het handhaven van een gebied van uitsluiting - waarin vakantiewoningverhuur verboden wordt - is een beleid dat zelfs botst met de belangen van bij uitstek toeristengemeenten, en dat via deze modaliteit - van bedden die uit het bedrijfsleven zijn verdwenen- probeert te reguleren en te profiteren van illegaliteit.

De Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) (Canarische Vereniging van Vakantiewoningverhuur), en de Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) (Horeca Federatie), verzetten zich ook  tegen het verbod in gebieden met een hoge concentratie aan hotel- en appartementen-activiteit.
delarosa.jpg
Cristóbal de la Rosa (staand), tijdens de bijeenkomst op maandag 26 februari 2018  met de  Fecam.
Turismo-Cristobal-Rosa-Federacion-Municipios_EDIIMA20180226_0688_4.jpg
Er is een nieuwe halte in de overlegronde die het Ministerie uitvoert om alle betrokkenen bekend te maken met het concept waarmee het werkt. Vorige week heeft het raadslid Isaac Castellano het voorgelegd aan de horeca-ondernemers, aan de vakbonden en aan Ascav. Op maandag 26 februari 2018  was het de beurt aan de Federación Canaria de Municipios (Fecam) (Canarische Federatie van Gemeenten). Ausente Castiliaans, was staatssecretaris van Toerisme, en  Cristóbal de la Rosa was verantwoordelijk voor het doorgeven van de computerpresentatie aan de gemeentelijke vertegenwoordigers.

De nummer twee van het Ministerie heeft aangegeven, “dat de standaard die men voorbereidt geen grote veranderingen veroorzaakt met betrekking tot de huidige realiteit, en dat het decreet een startpunt  is waaruit de Cabildos (Eilandbesturen) en gemeenten ‘precies zoals nu’ kunnen kiezen, wanneer ze al besluiten waarop hotels en toeristische appartementen worden geïmplementeerd, en de uitwerking van de artikelen ‘flexibiliserend’ om de punten aan te geven waarop de vakantiewoningverhuur dient te worden aangepast."

Uitgaande van  een maximum
 "De wet begrijpt dat het vakantiehuis een aanvullend gebruik van de woonwijk is en daarom zal het er zijn waar men dat woongebruik kan geven." Waar niet, wordt het meeste geweigerd, omdat er geen woongebruik is," zo heeft De la Rosa uitgelegd.

Op de eerste rij
David Pérez is wethouder van Toerisme in Arona, de tweede Canarische stad in aantal huizen gewijd aan de verhuur aan  toeristen, volgens de recent gepubliceerde statistieken (op dinsdag 27 februari 2018 worden die overeenkomend met 2017 gepresenteerd). De aanpak heeft een rechtstreekse uitwerking  op de intentie van het Ministerie om exclusiviteit te geven aan de traditionele horeca-sector in de gemeenten waar de bezoekers altijd zijn bediend.

"We bespreken en bestuderen het beperken van die gebouwen, of urbanizaciones (woonwijken) die toeristisch waren, en zich bevinden op strategische locaties, op de eerste lijn [aan het strand], of op zeer centrale locaties," zo heeft hij uitgelegd.

Ermitas Moreira, zijn evenknie in Adeje - de enige Canarische gemeente die Arona in aantal vakantiewoningen overtreft - heeft haar instemming betuigd met de laatste woorden van de gemeentebesturen. Ze is het echter eens met Pérez in de betrekking dat deze accommodatie-modaliteit een grotere uitwerking heeft juist in toeristische gebieden, en weinig, of geen in woongebieden, waar de recreatie van reizigers in conflict komt met de ‘het dagelijks leven’ van de buren.

“Hoe zullen hoteliers dat nieuws ontvangen? We moeten alles compatibel maken," heeft Moreira gezegd, die toevoegde, “dat het vakantiehuis ‘een nieuwe manier van toerisme is geworden’ en is blijven bestaan." Zowel Adeje als Arona hebben geleden onder het intrekken van het aanbod aan huurwoningen en dat willen de gemeenteraadsleden stoppen.

Van zijn kant schatte Rafael Perdomo, vicevoorzitter van de Commissie voor Toerisme van de Fecam, burgemeester van Pájara in, dat de gemeenten een tweesnijdend zwaard in handen zullen houden wanneer het decreet in werking treedt. Aan de ene kant zullen ze in staat zijn om het gebruik te bepalen als een beter bewustzijn van de realiteit in elk gebied, maar voorspelde "veel conflicten tussen Cabildos (Eilandbesturen) en  gemeenteraden." Naast het ondersteunen van de politieke kosten, omdat hij er zeker van is, dat de beslissingen die sommigen bevredigen anderen kwaad zullen maken.

Ascav is tegen het feit dat gemeentebesturen de laatste slag in handen hebben. "Dat gebeurt al", waarschuwde de voorzitter van de vereniging, Doris Borrego. "We hebben een ontmoetingen gehad met gemeenteraden die voor zijn  en met Cabildos (Eilandbesturen ) die tegen zijn, en omgekeerd, zelfs straten waar vakantiewoningverhuur mogelijk is op nummer 38 maar niet op 39," zei zij. Daarom schatte zij in, “dat  verordening niet in 88 gemeenten kan gelden, naast kritiek op het gebrek aan transparantie waarmee het Ministerie dat uitvoert. Ze hebben ons ontmoet en een presentatie gegeven, maar we hebben het concept niet kunnen zien," klaagde zij.
9092.jpg  cristobal-rosa.jpg
                   
Tom Smulders.                                                   Cristóbal de la Rosa .
De vicevoorzitter van de FEHT, de Nederlander Tom Smulders, toonde zich ook voorstander van het vermijden van een verbod. "Er zijn situaties waarin het beter is om toleranter te zijn dan scherp," legde hij uit en verklaarde,” dat in toeristische gebieden, zelfs op ‘toeristische percelen’, in veel gevallen het woongebruik is geconsolideerd". Naar zijn mening, "zal de mogelijkheid geven om binnen de wet te zijn voor een zo groot mogelijk aantal eigenaren van vakantiewoningen, het illegaal gebruik in toenemende mate isoleren." Op voorwaarde dat er voldoende inspecteurs zijn om te controleren of de vereiste kwaliteitsvoorschriften worden nageleefd, en het personeel niet wordt overschaduwd; waarover de wethouder David Pérez zijn bezorgdheid niet verborg.

Het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof)  heeft in   vier arresten - die qua inhoud identiek zijn - geoordeeld tegen de opname van verboden gebieden voor toeristenwoningen in het huidige decreet. De Hoge Raad heeft het hoger beroep van de Canarische Regering toegestaan, die de geldende wet handhaaft. Indien de Hoge Raad het eens is met het TSJC, wanneer de beslissing over de zaak in principe wordt genomen, zal de vakantiewoning worden toegelaten in de toeristische gebieden. "Dat risico heeft  elke overheid die een beslissing, een wet, of een besluit neemt," heeft minister De la Rosa aangegeven.
00000slas-canariaslogo-2.jpg


AirB&B riskeert hoge boete vanwege het aanbieden van illegale vakantieverhuurwoningen

PALMA -  dinsdag 27 februari 2018 - AirB&B , het wereldwijde huur- en verhuurbedrijf bedrijf riskeert op de Balearen een enorme boete omdat het de wet blijft overtreden door het aanbieden van illegale verhuringen. De Regering van de deelstaat  Balearen heeft al een boete van €300.000 aan het bedrijf opgelegd omdat het vakantiehuurwoningen blijft aanbieden die geen vergunning  hebben om in de verhuur te gaan, die maatregel is van kracht sinds augustus 2017. Het bedrijf heeft momenteel 15 dagen de tijd om te antwoorden.

Ambtenaren in de toeristische sector hebben gezegd dat het negeren van de wet ‘zeer ernstig’ is en zij zeggen dat het bedrijf al herhaaldelijk gewaarschuwd is omdat het illegaal bezig is. de boete van €300.000;= euro betreft onder andere het adverteren van 20 vakantieverhuurwoningen op Mallorca die niet de vereiste vergunningen bezitten.
Airbnb-Logo-history-1.jpg

Airbnb zegt dat zij geen enkel officieel bericht hebben ontvangen en de lokale verhuurders kunnen door de nieuwe huurwetten op de Balearen 100 miljoen euro verliezen. Airbnb schat dat de omzet die het bedrijf op de Balearen realiseert ongeveer 500 miljoen euro is.
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-kopie-275.jpg
AirB&B zegt verder dat zij met de Overheid van de Balearen wil samenwerken om zo tot een bevredigende oplossing te kunnen komen en aldus een vooruitstrevende verhuurwetgeving te kunnen opstellen.

Het is niet de eerste keer dat AirB&B een hoge boete heeft gekregen vanwege het aanbieden van illegale vakantieverhuurwoningen, dat gebeurde eerder ook al in Barcelona waar het Amerikaanse verhuurbedrijf  €600.000,= boete moest betalen.
zzzzslas-canariaslogo-11.jpg


De Overheid en hoteliers willen vakantiewoningverhuur in toeristische gebieden beperken

CANARISCHE EILANDEN - zondag 25 februari 2018 - De Canarische Regering en de hoteliers zijn het erover eens, dat het decreet wat de vakantiewoningverhuur regelt, in principe deze vorm van logies-accommodatie in toeristische gebieden verbiedt, tenzij elk Cabildo (Eilandbestuur), of elke gemeente anders beslist in hun respectievelijke plaatselijke verordening.

Na een ontmoeting met horeca-vertegenwoordigers, zijn de minister van Toerisme, Isaac Castellano, en de voorzitter van de Asociación Hotelera y Extrahotelera (Vereniging van Buitenhotelse Logies-accommodaties) in de provincie Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, overeengekomen, dat het de Cabildos (Eilandbesturen) en de plaatselijke logies-accommodaties moeten zijn die beslissen over de uitvoering van de vakantiewoningverhuur al naar gelang de belangstelling en de specifieke behoeften.

VIVIENDA-VACACIONAL-1.jpg

"De Cabildos (Eilandbesturen)  en Gemeenteraden hebben hun eigen instrumenten voor ruimtelijke ordening en kunnen de verhoudingen tussen vakantiehuurwoningen en de aspecten met betrekking tot bestemmingsplannen vaststellen aan de hand van een beginsituatie die zal worden bepaald door de Canarische Regering," heeft Nicolás Castellano gezegd.

alquiler_vacacional1-4.jpg
De eilandminister heeft opgemerkt, “dat de uitgangssituatie die de Overheid verdedigt, is, dat de invoering van vakantiewoningverhuur in toeristische gebieden niet is toegestaan; tenzij Cabildos (Eilandbesturen) en gemeenteraden door middel van hun ruimtelijke ordenings-procedures anders bepalen."

Volgens Jorge Marichal, "is het is heel moeilijk om een enkele oplossing voor de Canarische Eilanden te geven met één decreet; het logische is om een beginsituatie te creëren en dat de Cabildos (Eilandbesturen) en gemeenteraden  het heroriënteren volgens hun bijzonderheden."

Aldus zijn er in de toeristische gebieden al appartementencomplexen en hotels om aan de behoeften van bezoekers te voldoen, dus in deze kernen moet de bescherming van het recht op huisvesting van mensen worden gegarandeerd, onder hen degenen die in horeca-vestigingen werken.

needmorerentalscom_-1.jpg alq.jpgMarichal heeft verduidelijkt,  dat hoteliers niet de vakantiewoningverhuur weigeren, omdat er klanten zijn die dit eisen en we moeten hen ‘een fatsoenlijke oplossing’ bieden, maar het moet ‘op een ordelijke manier en onder gelijke voorwaarden’ zijn met de horeca- bedrijven.

"We willen niet dat de mensen die daar permanent wonen, uit de toeristenwijk worden verwijderd om die panden  aan vakantiewoningverhuur te wijden," zo heeft hij aangedrongen .

Marichal heeft  gewaarschuwd,  “dat de maatschappij de vakantieverhuurwoning ‘licht’ neemt en daarom moet analyseren  met wat er gebeurt in steden als Berlijn en Barcelona, en daaruit gevolgen moet trekken.”

De vakantieverhuurwoning is een gecompliceerde zaak, “het is een verandering van sociale rechtsfilosofie; en daarom is het noodzakelijk om het met grote zorgvuldigheid te benaderen, omdat er geen gemakkelijke, of unieke oplossing is; zodat dit nieuwe model rustig kan bestaan naast de bestaande modellen en met de samenleving. "

De eilandminister Isaac Castellano heeft aangegeven, dat deze ontmoeting met de hoteliers deel uitmaakt van een overlegronde met de degenen die betrokken zijn bij de vakantiewoningverhuur, om te luisteren naar hun standpunten voordat de inhoud van het decreet wordt gespecificeerd.

In principe biedt het decreet de Cabildos (Eilandbesturen)  en de Gemeenteraden handvatten om de ontwikkeling van vakantiewoningverhuur op hun grondgebied vorm te geven, heeft Isaac Castellano gezegd..

De Overheid wil de behoeften van de bewonersbevolking harmoniseren met de ontwikkeling van een duurzame en hoogwaardige toeristische industrie, aldus de eilandminister.

Castellano heeft gezegd,  dat voor het bereiken van een uitgebreide regeling van vakantiewoningverhuur de deelname van alle Overheden vereist is, en men daarom aan de Spaanse  Staat heeft gevraagd om de sectorale conferentie over toerisme bijeen te brengen, omdat er wetten - zoals die van het propiedad horizontal (horizontaal eigendom) - zijn, die het handelen van de deelstaten beperken.
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-kopie-258.jpg


La Gomera,
vakantieverhuurwoningen met zekerheden

LA GOMERA - maandag 19 februari 2018 - De minister van Toerisme, María Iszabel Ménde, van het Cabildo (Eilandbestuur), van La Gomera, geeft aan, dat er op het eiland momenteel 189 vakantieverhuurwoningen zijn gelegaliseerd en dat op hun beurt bronnen uit de horeca erop wijzen dat de wijzigingen in de regelgeving zorgen voor meer veiligheid en garanties als het gaat om dit soort logiesaccommodatie

Bijna een half jaar na de inwerkingtreding van de uitzonderingen met betrekking tot de vakantiewoningverhuur op de eilanden La Gomera, La Palma en El Hierro, lijkt het nieuwe model naar tevredenheid te werken. De inzet is, dat deze modaliteit naast elkaar bestaat op basis van andere accommodatie-aanbiedingen; zoals de politieke partij Agrupación Socialista Gomera (ASG) van meet af aan heeft verdedigd.
logo-la-gomera-webv3-es.png

960xNx1518918810666kjpgpagespeedic9q8N5x5-M6.jpgDe belangrijkste nieuwigheid is,  dat dit type logies-accommodatie op de toeristisch -percelen bouwgrond is toegestaan, wat is gebeurd sinds 1 september 2017 - toen  de wijziging aangedreven door ASG - in werking  is getreden. Op deze manier is een verdere stap gezet in het naast elkaar bestaan van verschillende woningmodellen op het eiland en in het genereren van welzijn onder de bewoners.

De president van het Cabildo (Eilandbestuur) van La Gomera, en het regionale ASG-parlementslid, Casimiro Curbelo wijzen erop, “dat er, samen met de andere perifere eilanden van de provincie, is gepoogd de wetgeving in te voeren die het mogelijk maakt om met modaliteiten zoals vakantieverhuurwoningen te werken met alle garanties”.
Curbelo, die rechtstreeks heeft meegewerkt aan de opstelling van deze verordening, geeft aan, “dat deze verordening bepaalt,  dat elk appartementengebouw voor deze doeleinden kan worden gebruikt zolang de exploitatie-eenheid niet wordt onderbroken.”
Wat het nieuwe decreet betreft dat binnenkort het licht zal zien, vraagt Curbelo om ruimhartigheid van de Canarische Regering om verder te gaan en het pad dat nu is ingeslagen, niet te frustreren, " hij is overtuigd dat het de ontwikkeling van duurzaam toerisme, en de verdeling van welvaart, mogelijk zal maken. "

De minister van Toerisme, María Iszabel Ménde,  van het Cabildo (Eilandbestuur van La Gomera, geeft aan dat er momenteel op het eiland in totaal 189 vakantiewoningen zijn gelegaliseerd. De minister wijst erop,  dat dit aanbod veel gezinnen heeft geholpen die tot nu toe hun woning niet konden exploiteren door middel van een ander soort accommodatie. Ze laat weten, dat de uitzonderingen waaraan La Gomera is toegevoegd, zijn opgenomen in de wet en niet in het besluit dat in de nabije toekomst zal worden gewijzigd, waarmee de wijzigingen van invloed zijn op aspecten zoals, onder  andere,  het leveren van kwaliteitsdiensten. Maar niet de fundamentele kern van de inhoud van de door de ASG gepresenteerde amendementen die in de regelgeving waren opgenomen.

video-islatesoros.jpg
                                                         www.lagomera.travel
Méndez wijst erop, dat gelegaliseerde vakantieverhuurwoningen kunnen genieten van voordelen zoals de mogelijkheid om zichzelf te promoten via de gids voor toeristische diensten en op de internetpagina  www.lagomera.travel, zoals het geval is met hotels, appartementen, of plattelands-woningen. Het is ook de bedoeling om de eigenaren te adviseren zodat zij het nieuwe wettelijke kader kennen waarin zij zich begeven.
 "Ik geloof dat de bereikte, historische prestatie moet worden erkend dankzij de voorstellen die door de ASG in het Canarische parlement zijn gepresenteerd", aldus de minister.
Méndez wijst erop, dat er voor de toeristische enclaves, zoals Valle Gran Rey, geen enkele belemmering bestaat om samen met verschillende accommodaties naast elkaar te blijven bestaan, zoals altijd het geval was. Maar nu ook, met de bijbehorende juridische en wetgevende ondersteuning.

Bronnen binnen een bedrijf - dat gevestigd is op verschillende locaties  van het eiland die aan dit type accommodatie zijn gewijd - geven aan, dat momenteel zonder angst kan worden gezegd dat de sector ‘in bloei staat’. Bewijs hiervan is bijvoorbeeld de toename van klanten en de tevredenheid die ze tonen nadat ze hun vakantie in deze woningen hebben doorgebracht. "Mensen die dit type accommodatie huren, zijn blij", zegt het bedrijf dat negen huizen beheert in Agulo en zes in Hermigua.
                          index-13.png

"Onze toeristen zijn dichtbij, ze vragen ons om informatie, contact met de natuur, en onze verplichting is om hen te faciliteren en het hen zo aangenaam mogelijk te maken tijdens hun verblijf." De critici van deze promotors richten zich echter op het bestaan van illegale vakantieverhuurwoningen, terwijl zij anderzijds aan alle vereisten hebben voldaan om hun identificatieplaatje en het bijbehorende registratienummer te verkrijgen.

De jongste wetswijzigingen hebben het juist mogelijk gemaakt om deze stap te zetten en op dit moment volledige garanties te bieden zonder hindernissen of wettelijke onzekerheid te hoeven overwinnen. "De waarheid is, dat we het eens zijn over alles wat de wet zegt en we zijn van mening dat de inhoud ervan zeer positief is".
kartegomera.jpg
Een van de enclaves waarin de wettelijke veranderingen een grotere weerslag hebben gehad, is de gemeente Valle Gran Rey, waar traditioneel de toeristische ontwikkeling van het eiland tot stand is gekomen. Vertegenwoordigers van de sector aarzelen niet om erop te wijzen dat de verordening die zes maanden geleden in werking is getreden,  “een uiterst belangrijke stap is voor de lokale economie en meer in een gemeente als deze, die verband houdt met de dienstensector en het toerisme." Voor deze ondernemers "vergemakkelijkt het en biedt de wettelijke regeling juridische garanties, terwijl deze tegelijkertijd de indienstneming van personeel stimuleert."
zzzzslas-canariaslogo-6.jpg


Cabildos (Eilandbesturen) en Gemeenten zullen gaan beslissen over
de uitvoering van de vakantiewoningverhuur

 Het nieuwe decreet zal de verhuur van een logiesverblijf beperken tot twee keer per jaar
om niet te worden beschouwd als vakantiewoningverhuur

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 8 februari 2018 - De beslissing van het invoeren van vakantiewoningverhuur zal overeenkomen met de Cabildos (Eilandbesturen) en Gemeentebesturen, om te zorgen voor de territoriale bijzonderheden, aldus heeft de Canarische Regering aangekondigd op dinsdag 7 februari 2018.

De minister van Toerisme, Cultuur, en Sport, Isaac Castellano, heeft het Parlement geïnformeerd over het nieuwe decreet dat de Canarische Regering voorbereidt - dat in de komende weken goedgekeurd zal moeten worden met de instanties en de horeca-sector - wat al de huur van een logiesverblijf  tot tweemaal per jaar zal beperken, zodat het niet als een toeristisch huurvakantiewoning wordt beschouwd.

img_44490.jpg

Isaac Castellano heeft uitgelegd, “dat de Cabildos (Eilandbesturen) en Gemeenteraden degenen zullen zijn, die de planning zullen ontwikkelen en in staat zullen zijn toepassingsnormen te definiëren."
Isaac_Castellano_ok.jpg
                                                             Isaac Castellano.
Volgens de minister,  "ontwikkelt het verschijnsel vakantiewoningverhuur zich niet op alle eilanden, of in alle gemeenten, op dezelfde manier; dus moet de oplossing flexibel zijn, wat wordt bereikt als de Cabildos (Eilandbesturen) en  Gemeentebesturen worden opgenomen in de planningsinstrumenten die hij heeft aangegeven.

Een andere nieuwigheid in het decreet is, dat het niet zal worden beschouwd als vakantieverhuurwoning wanneer het pand  minder dan twee keer per jaar wordt gehuurd en kamerverhuur wordt toegestaan zolang de eigenaar in dat huis woont.

Ook regelt het decreet de beroepsmatige activiteit met betrekking tot de vakantiewoningverhuur en wat de vereisten zijn voor de ontwikkeling ervan, evenals de vereisten om te registreren als een vakantieverhuurwoning; en dat de verhuurders de wettigheid van de vakantieverhuurwoningen die zij aanbieden, moeten weerspiegelen.
zzzzslas-canariaslogo-kopie-kopie-3.jpg


Het Spaanse Hooggerechtshof (de Hoge Raad)
zal de nietigverklaring gaan beoordelen van
het decreet voor vakantieverhuurwoningen

Het door de Canarische Regering ingestelde hoger beroep is ontvankelijk verklaard tegen de uitspraak waarbij drie artikelen van de verordening nietig werden verklaard

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 26 januari 2018 - De Kamer voor Overheidsgeschillen van het Spaanse Hooggerechtshof (de Hoge Raad) heeft het cassatieberoep van Deelstaat Canarias toegestaan tegen de uitspraak van de Kamer voor Overheidsgeschillen van het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof) inzake de nietig verklaarde artikelen 3.2; 12.1 en 13.3 van het reglement vakantiewoningverhuur.

In april 2017 heeft het TSJC  deze voorschriften van het decreet van de Canarische Regering -
dat regels bevat voor vakantiewoningverhuur ´- nietig verklaard, inclusief het reglement dat het aanbieden verbiedt van bijkomende diensten in een woning
op toeristische percelen, of op percelen voor gemengd gebruik.
MediaHandlerashx.jpg ley-de-arrendamientos-urbanos_melian-abogados-1.jpg

Na deze uitspraak - een oordeel van 21 december 2017 - verklaart het Hooggerechtshof op 25 januari 2018  ingestemd te hebben met de behandeling van het hoger beroep dat is ingediend door de Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) en de advocaat van de Deelstaat, waarbij de ‘preferentiële verwerking’ wordt verklaard van deze bron.

2015-11-20.jpgHet Spaanse Hooggerechtshof
Plaza San Francisco, 15
38002 Santa Cruz de Tenerife

Telefoon: 922 53 48 00

De Hoge Raad voert aan, “dat er ‘oorzakelijk  belang’ is om het oordeel opnieuw te bekijken en bestudeert de argumenten van de Deelstaat,  die het ‘algemeen belang’ verdedigt met de weigering om de vakantiewoningverhuur in toeristische gebieden te openen en dat de wet van stedelijke huurovereenkomsten kamerverhuur verbiedt.


De Canarische-PSOE
wil de Balearen nadoen met
de eco-taks en de vakantiewoningverhuur

Dolores Corujo zet zich in voor aanpassing van
de toeristische wetgeving op Canarias zoals op de Balearen,
aangezien de Spaanse Regering geen beroep heeft ingesteld

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 23 januari 2018 -  De Canarische-PSOE wil, dat voor de eilanden toeristenbelasting wordt geheven welke vergelijkbaar is met het eco-toerisme van de Balearen; en ook, dat er een wet wordt goedgekeurd om de vakantie-garantie - in de gebieden met grotere druk van de vraag - te beperken.

Dit is op dinsdag 23 januari 2018 uitgelegd door de socialistische parlementaire woordvoerders van de Canarische eilanden en van de Balearen, respectievelijk PSOE-partijvoorzitter Dolores Corujo en Andreu Alcover, die tijdens een persconferentie de belangrijkste conclusies uiteengezet hebben van de vergadering van fracties van beide wetgevende Kamers op Palma.
181683.jpg AFCB74A2-56FE-46E7-AE6F-051A8E6F3894.jpeg
                 Andreu Alcover.                      De Canarische PSOE-partijvoorzitter Dolores Corujo.

Corujo heeft betoogd dat haar partij aandringt op haar doelstelling om een toeristenbelasting te vestigen op de Canarische Eilanden, van uiteindelijke aard, gericht op het vergroten van middelen voor milieubescherming, innovatie, opleiding, en waterzuivering. "Het gaat erom, dat de burgers weten waar het geld naartoe gaat."

Het is ook bestempeld als ‘voldoende’- en in staat om de wet, die de vakantiewoningverhuur  aan toeristen op de Balearen beperkt - aan te passen op die van Canarias; gezien het feit, dat noch de Spaanse Regering, noch enige andere instelling er bezwaar tegen heeft gemaakt, en het een model is om met deze activiteit - nadat de Rechtbanken het decreet van de Canarische Regering hebben verworpen -  de vakantiewoningverhuur in toeristische gebieden te beperken.

Grondwet hervorming
Alcover heeft benadrukt, dat op de bijeenkomst op Palma het gemeenschappelijke initiatief is gebleken, om te proberen dat met een toekomstige hervorming van de Grondwet, het recht van de Balearen en de Canarische Eilanden om specifieke economische regimes in de Carta Magna (Spaanse Grondwet) te hebben, ter compensatie van, "de nadelen van het insulaire karakter."

"Als het in het statuut is belichaamd, zou er geen probleem mogen zijn om een hogere sprong  te maken", heeft  de afgevaardigde van de Socialisten van de Balearen gezegd met betrekking tot het opnemen van de speciale belastingregelingen in de Magna Carta (Spaanse Grondwet).

Bij de ontmoeting tussen de socialistische, parlementaire delegaties van de twee Archipels heeft men ook de gemeenschappelijke eisen aan de Spaanse Regering behandeld op het gebied van vervoer, zoals de uitbreiding tot reizen, naar en van,  het Península (Schiereiland = het vasteland van Spanje) men 75% korting op verbindingen, wat al van toepassing is op het interinsulauire verkeer.

Eveneens heeft Alcover willen benadrukken dat de PSOE van Canarias en van de Balearen het erover eens zijn, dat ze een subsidie van 100% van de luchthavenbelastingen op de tickets van de vluchten van eilandbewoners verdedigen.

De Canarische afgevaardigde heeft het beleid van verbetering van de arbeidsomstandigheden, geprezen  zoals dat is uitgevoerd door de Regeringscoalitie van de Balearen, onder voorzitterschap van de socialist Francina Armengol. "Voor de Socialistische Partij van de Canarische Eilanden is de Regering van de Balearen een referentie," heeft Corujo egzged die een soortgelijk beleid in haar Deelstaat bepleit.
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-181.jpg


De Horeca-werkgevers in de provincie Las Palmas hekelen het binnendringen van
vakantiewoning-verhuurders
via internetpagina’s

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 18 januari 2018 -  De vicevoorzitter van de Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) (Horeca Werkgevers Federatie) van de provincie Las Palmas, de Nederlander Tom Smulders, heeft op woensdag 17 januari 2018 het gevaar van de publiciteit gehekeld welke verschillende toeristencomplexen  in het Zuiden van Gran Canaria via internetpagina’s van internationale organisaties ontvangen, wat aanleiding geeft tot vakantiewoningverhuur.

In een communiqué bevestigt Tom Smulders, die tevens voorzitter is van de Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de La Provincia Las Palmas (AEAT) (Vereniging van Ondernemers van Logiesbedrijven in de Provincie Las Palmas) dat deze propaganda, die in andere bedrijven wordt herhaald, "aanzet tot inbreuk op de bestaande verordening," die naar zijn mening,” de beroepskrachten bedreigt professionals die een legaal toeristisch beheer verdedigen."
aaaTom-Smulders.jpg
    De  vicevoorzitter van de FEHT en voorzitter van de AEAT, de Nederlander Tom Smulders.
Via een gepubliceerde open brief zegt Tom Smulders: "Het idee wordt gepromoot, dat het aanbieden van logiesaccommodatie op deze manier gemakkelijk geld ontvangen is voor de eigenaar; waarbij het riskant is voor de eigenaar van het onroerend goed, die in de val terecht komt, omdat de wet niet een beroepsethiek verplicht, of reguleert, die in deze zin is overeengekomen; iets, dat buitengewoon verontrustend is.

Zoals uitgelegd door Smulders, “is deze publiciteit zonder veel respect ontvangen in de panden van de hele straten, zonder te respecteren dat het een toeristisch complex is op suelo turístico."

Om die reden, meldt hij, dat het probleem is, "dat deze organisaties blijkbaar geen interne standaard hebben, en niet de wettelijke status van het toeristisch logiesaanbod garanderen."

Tom Smulders stelt, “dat dit de controle van de huurprijzen en de veiligheid van de bezoeker schaadt, aangezien er geen verificatie is van de op de internetpagina aanbiedende beheerder, en er geen  wettelijk vereiste  basis in die logiesaccommodaties is.

"Volgens de provinciale horecawerkgevers staat de toeristische reputatie op het spel en wordt de professionele nadruk van de legale buitenhotelse sector beperkt, waaronder de wettelijke vakantiewoningverhuur,” zo benadrukt de voorzitter van de werkgeversorganisatie.

In deze lijn laat hij weten, “dat zijn organisaties (de FEHT en de AEAT ) werken aan de geleidelijke kwaliteit en veiligheid van het wettelijke segment van de logiesaccommodatie, evenals aan de garanties van geloofwaardigheid over wat wordt aangeboden, overeenkomstig de wet.

0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-134.jpg


Vakantiewoningverhuur-internetpagina`s
moeten per juni 2018
de Spaanse Belastingdienst informeren
over verhuur en huurders

SPANJE - woensdag 27 december 2017 - De internetpagina`s waarop het mogelijk is om appartementen en huizen in de verhuur te doen voor toeristische doeleinden, gaan in de toekomst de Spaanse Belastingdienst informatie verstrekken over de verhuurders en huurders. Her Agencia Tributaria (de Belastingdienst) wil met name gaan controleren op die personen, of instanties,  die hun verhuurinkomsten niet opgeven aan de belastingdienst.

Internetpagina’s zoals die van Airbnb, Homeaway, Wimdu, en Niumba, zijn verplicht om vanaf juli 2018 informatie te verschaffen aan de Spaanse Belastingdienst. De Minister van Belastingzaken heeft hen daartoe verplicht.
De internetpagina’s voor vakantiewoningen dienen periodiek rapporten te overhandigen en moeten informatie verschaffen over de verhuurders, maar ook over de huurders.
Deze nieuwe regels staan te lezen in het rapport “Novedades Informativos 2017
46903c7d731bcee73711f03f4ece1421-1.jpg
Het doel is uiteraard om eventueel verhuurders op te sporen die op grote schaal appartementen verhuren en deze inkomsten niet opgeven aan de Belastingdienst en dus ook geen belastingen betalen. Het gaat daarbij zowel om personen maar ook om bedrijven die accommodaties verhuren aan toeristen.

Het afgelopen jaar wist de Spaanse Belastingdienst al 21.500 personen te verwittigen, dat men wist dat deze appartementen aan toeristen verhuurden en de inkomsten niet opgaven met daarbij de waarschuwing, dat dit vanaf 2018 wel noodzakelijk zal zijn.

Toeristische organisaties zoals Exceltur reageren positief, daar er nu een betere controle zal komen op de illegale ‘belastingvrije’-verhuur aan het toerisme in Spanje. Ook de toerisme-lobby reageert positief, en hoopt dat met de nieuwe maatregelen er nu minder vakantieappartementen en woningen  aangeboden gaan worden op internet, met name in de grote steden zoals Barcelona, Madrid, Valencia, Palma, en Málaga, waar steeds meer verzet komt tegen deze vorm van vakantiewoningverhuur.
0000Islas-canariaslogo-kopie-1048.jpg


De Canarische Regering zegt,
"dat de vakantiewoningverhuur
'te ingewikkeld' is
voor een decreet'

De regulering van vakantiewoningverhuur omvat ook
lokale bedrijven, die over
stadsplanning en management-bevoegdheden beschikken

CANARISCHE EILANDEN - zondag 17 december 2017 - De Canarische Regering is van mening, dat de regulering van vakantiewoningverhuur - een Deelstaat bevoegdheid -   ingewikkeld is om deze te beperken tot een decreet van de uitvoerende macht, en daarom heeft zij de betrokkenheid van de Spaanse Staat gevraagd bij het onderzoek van deze handel als een economische activiteit, of de toepassing van de Ley de propiedad horizontal (Wet op het Horizontaal eigendom)..

Daartoe heeft het Ministerie van Toerisme, van de Canarische Regering  de Spaanse Regering opgeroepen een vergadering te beleggen met alle Deelstaten om dit toenemende toerisme aan te pakken, zo heeft  de minister, Isaac Castellano, uitgelegd  tijdens de interpellatie in de plenaire vergadering van het Canarische Parlement.

img_43691-1.jpgDe regulering van vakantiewoningverhuur omvat ook lokale bedrijven met plannings- en stedelijke vaardigheden; een complexiteit, die de beperkingen weergeeft die een decreet kan opleggen, zo heeft Castellano toegevoegd.

Ondanks alles, werkt de Canarische Regering  aan het opstellen van het decreet vakantiewoningverhuur dat de sinds mei 2015 geldende vakantiewoningverhuur vervangt, onder andere aspecten, gedeeltelijk nietig verklaard door de Rechtbank voor het uitsluiten van deze activiteit in toeristische gebieden.

Castellano vertrouwt erop,  dat eind 2017, of in de eerste weken van 2018, een ontwerp van het decreet zal kunnen worden opgesteld om aan openbare informatie te worden voorgelegd.

"Men  moet rekenen op de betrokkenheid van alle overheden, want met een enkel decreet kan men niet de nodige regels opstellen", drong de minister aan, die benadrukte dat de vakantiewoningverhuur veel mogelijkheden biedt voor het inkomen van veel gezinnen, maar ook risico's voor de toeristische sector.

De minister heeft ook aangekondigd tijdens zijn antwoord op de parlementaire interpellatie van het PP-parlementslid Miguel Jorge, dat men niet heeft afgezien van het wijzigen van de Ley general de turismo (Wet op het Algemene Toerisme) van 1995 gedurende deze zittingsperiode, om deze aan te passen aan nieuwe behoeften, hoewel men in ieder geval zal doen zodra een beleidsplan is opgesteld waarin men met de sector samenwerkt, en dat zou kunnen zijn voltooid in het eerste halfjaar van 2018.
0000Islas-canariaslogo-kopie-971.jpg


Verworpen de motie van Podemos, om de toename te beperken van vakantiehuurwoningen 

Coalición Canaria (CC), de Partido Popular (PP) en de Agrupación Socialista Gomera (ASG)
hebben tegen de motie gestemd die was ingediend door Podemos en Nueva Canarias (NC)

CANARISCHE EILANDEN - zondag 17 december 2017 - Het Canarische Parlement heeft  de motie van Podemos en Nueva Canarias afgewezen voor maatregelen on te proberen te stoppen met de toename van het aantal vakantiehuurwoningen  vanwege de ‘buitensporige’  woeker van het gebruik van huizen en appartementen als vakantiewoning.

Podemos stelde onder meer voor, om te voorkomen dat belastingvoordelen van het REF (Belastingstelsel) via de investeringsreserve zouden worden besteed aan de activiteiten van de vakantiewoning; een initiatief, dat de steun van de PSOE en NC kreeg, maar is verworpen met de stemmen van CC, de PP en de ASG.<
img_43695-1.jpg
                                                                  
TE HUUR.
Het enige punt van de motie dat unaniem werd goedgekeurd, was de vraag aan de Canarische Regering  om zich te houden aan de afspraken van het Parlement, omdat men de voorstellen heeft genegeerd die niet eerder waren goedgekeurd door de Tweede Kamer inzake huisvesting.

Dit maakt het werk van de parlementsleden ‘een klucht en een theater’, naast een bedrog voor de kiezers, aldus María del Río, Podemos-kamerlid.

Een ander punt dat werd goedgekeurd, was om de Canarisce Regering te vragen om de goedkeuring van het nieuwe decreet betreffende de huur van vakantiewoningen te bespoedigen, maar de rest van de motie werd afgewezen.

Del Río heeft gezegd  dat er op  Lanzarote en Fuerteventura er een noodsituatie is vanwege de problemen met de toegang tot huisvesting terwijl de vakantiewoning zich voortzet, en waarschuwde dat deze buitensporige toename van de huur zal worden uitgebreid naar de rest van de Archipel omdat deze eilanden alleen ‘een buitenpost’ van het probleem zijn .

"We ontkennen niet de capaciteit van de woning om middelen te genereren voor de bevolking, maar er moet een regeling zijn om perverse gevolgen te voorkomen, die botsen met het grondwettelijke recht op huisvesting,” heeft  Kamerlid del Rio gezegd.
De vakantiewoning concentreert zich in woonwijken en verhindert de middenklasse en arbeiders toegang tot huur tegen redelijke prijzen, ook vanwege het ontbreken van een volkshuisvestingsbeleid door de Canarische Regering, zo heeft zij aangegeven..
Ze heeft  gewaarschuwd, dat de sociale samenleving in gevaar wordt gebracht en dat is de reden waarom het RIC (Canarische Belastingstelsel) niet gestimuleerd mag worden door de massale verwerving van leegstaande huizen door de vastgoedbubbel en die te wijden aan vakantieverhuur.

Podemos, met de steun van Nueva Canarias, en de oppositie van CC, de PP en de ASG, plus en de onthouding van de PSOE heeft aldus zonder succes voorgesteld dat Canarische Regering de toeristische vakantieverhuur bij wet regelt, zodat het geen invloed heeft op huurprijzen, of samenleving tussen buren, en opdat het de kwaliteit van het reguliere aanbod niet verslechtert.

CC, de PP, en de  ASG hebben ook het voorstel verwoord dat door Podemos, NC en de PSOE werd gesteund voor het creëren van woonparken door middel van een nieuw huisvestingsplan en het creëren van een voorraad particuliere huurwoningen die door gemeenten worden beheerd met steun van de Deelstaat..

Evenmin heeft men  aanvaard om de toeristische inspectie tegen illegale vakantiewoningverhuur te versterken, of om deze onderneming de belastingvoordelen van het RIC (Canarische Belastingstelsel)  te ontnemen.

CC-Parlementslid, Nereida Calero, heeft opgemerkt dat haar fractie de bezorgdheid deelt over het gebrek aan, en de kosten van, huurwoningen in de stad; maar merkte op, dat het probleem verstandig moet worden aangepakt en niet slingerend zoals zij gelooft dat Podemos dit doet, bovendien  kan men de vakantiewoning verhuur niet op dezelfde manier regelen in alle agglomeraties en op alle eilanden.

Melodie Mendoza, van de ASG, heeft gezegd,  dat de vakantiewoning op Fuerteventura heel anders is dan die op La Gomera, waar het zonder problemen kan worden gecombineerd met residentiële verhuur en essentieel is in het toeristisch model van dat eiland.

Josefa Luzardo, van de PP, heeft gezegd, dat het probleem van huisvesting op de Canarische Eilanden te wijten is aan het gebrek aan overheidsbeleid van de kant van de Canarische Regering.

Het Parlementslid van Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, heeft gewaarschuwd  dat het probleem van de residentiële woningen "elke dag erger wordt", terwijl de vakantiewoningverhuur niet wordt gecontroleerd en dat het de Canarische Regering  ontbreekt aan beleid inzake volkshuisvesting.
De stijging van de huren is zodanig dat "zelfs artsen" geen accommodatie krijgen op de meest toeristische eilanden, waarschuwde hij, en voorspelde, “ dat als de Canarische Regering de andere kant op blijft kijken, er reacties van de bevolking tegen het toerisme zullen zijn, omdat  niet elk toeristisch model geldig is. "
"Een toeristisch model dat de bewoners van de beschikbare woningen verdringt, is het niet waard", het veroorzaakt  een ‘ramp’ die het samenleven beïnvloedt," heeft Román Rodríguez gezegd.

De PSOE verdedigde haar stemonthouding, omdat het - hoewel men het in het algemeen eens is met de voorstellen,- ook nuances heeft, aldus hun fractielid Teresa Cruz Oval.
0000Islas-canariaslogo-kopie-968.jpg


De Canarische Regering voorziet begin 2018
de vakantiewoningverhuur te regelen

CANARISCHE EILANDEN - Met het criterium, "het niet in gevaar brengen van het model dat 33% van het Bruto Binnenlands Product (BBP)  vertegenwoordigt",  heeft de president, Fernando Clavijo, op vrijdag 10 november 2017 laten weten dat de Canarische Regering voorziet in het eerste kwartaal van  2018 de vakantiewoningverhuur te regelen

“Het vermijden van ‘dat er oneerlijke concurrentie is’, zal een ander doel zijn van het nieuwe systeem dat de Canarische Regering  van plan is te projecteren voor vakantiewoningverhuur , waarvan men overtuigd is dat dit een activiteit is die ‘gereguleerd’ moet worden," heeft  Clavijo gezegd.
img_43085.jpg
De president heeft uitgelegd, “ dat zijn Regering het decreet aan het wijzigen is, dat al in de vorige legislatuur was opgesteld om de sector te normaliseren; hoewel, dat het - zonder nadeel - uiteindelijk kan worden geregeld door een Wet."

"Maar intussen moeten we een situatie van dwingende noodzaak oplossen, afgeleid van een veroordeling in eerste instantie, waarmee sommige voorschriften van het huidige decreet zijn vernietigd; waarmee, als we het niet wijzigen en aanpassen, we het risico lopen, dat als er een definitief oordeel komt, men ons voor een gat in de wet  plaatst," heeft de president betoogd.

En, gevraagd wanneer het nieuwe decreet van kracht zal worden, heeft Clavijo geschat dat het, "in het eerste kwartaal van 2018," zal kunnen zijn.

De president heeft deze verklaringen gegeven in een toespraak die hij heeft gehouden  tijdens de ‘Encuentro de líderes’ (‘Meeting van Leiders’) georganiseerd door het SER-netwerk en de dagbladen ‘La Provincia’ en ‘La Opinión de Tenerife’ onder de titel: "Op weg naar een eerlijker Canarias", in antwoord op vragen over de situatie van de vakantiewoningverhuur die het publiek heeft gesteld in een vragenronde.
0000Islas-canariaslogo-kopie-669.jpg


“Er is geen bekrachtiging voor de
Ley del Suelo,
het is een propagandistische wens

CANARISCHE EILANDEN -  zaterdag 11 november 2017 - Het georganiseerde verzet tegen de Ley del Suelo is van mening dat de Canarisch Regering de campagnes ten top voert, en dat de Europese Unie het kapitaal-project van de Canaruische Regering niet heeft bekrachtigd.

Vanuit de Canarische  actiegroep  voor een duurzaam grondgebied verzekert men dat er tot nu toe uitsluitend ‘een propaganda-verlangen’ bestaat.
Borrador-Ley-Suelo-Canarias_EDIIMA20160222_0747_3-2.jpgJosé Antonio Pérez Tapias (PSOE) , coördinator van het actiegroep, stelt dat er niet meer is dan een ‘bevooroordeelde en propagandistische filtering’  van het rapport van het directoraat-generaal Milieu van de Europese Unie, waarin wordt verondersteld dat de wet wat dat betreft niet in tegenspraak is met de Europese richtlijnen.
2014061621000839877.jpg
Pérez geeft zijn visie en markeert een chronologie. "Er is een rapport gevraagd aan de Commissie en een ander rapport aan Milieuzaken. En tot nu toe is er niets van  het Europees Parlement gekomen, zoals de parlementariërs ons hebben verteld. Wanneer die rapporten er zijn, moet er een hoorzitting komen, waarbij de actiegroep  aanwezig zal zijn. Zo is er momenteel geen garantie, omdat de Commissie niets heeft gedaan," laat hij weten.

Van hetzelfde gezichtspunt is Carmen Valido, afgevaardigde van Unidos Podemos in het Congreso (de Eerste Kamer), en een van de promotoren van de oproep van haar partij voor het Constitutionele Hof: "Wat wordt gevierd door de Canarische Regering,  is geen goedkeuring, omdat het proces niet is voltooid. Niet is niet zo dat  Europa goedkeuring heeft  gegeven. Bovendien is het echte juridische orgaan, dat deze wet kan stoppen, het Constitutionele Hof   waarop we wachten, en waarvan we verwachten dat het nieuws zal brengen," heeft zij gezegd.

Ondanks wat de oppositie uitdrukt, viert Fernando Clavijo, president van de uitvoerende macht, de informatie: "We zijn tevreden dat de EU het werk waardeert als goed gedaan. U kunt min of meer instemmen, maar in werkelijkheid is het een rigoureus, serieus werk en dat wat u zoekt, is te verkondigen dat we met de activiteit, de primaire sector, de juridische veiligheid, de snelheid in de tijd, we niet doorgaan met investeerders omdat het onmogelijk is om een project hier te krijgen en dat is ook enorm respectvol voor het milieu en de natuurlijke omgeving”.

Casimiro Curbelo, leider van Agrupación Socialista Gomera, die de Regering in dit Huis steunt, interpreteert dat met deze situatie "men opnieuw bekrachtigt dat deze niet in strijd is met milieuwetgeving en dat wat men nastreeft een model van duurzame ontwikkeling is."
zzzzislas-canariaslogo-56.jpg


Het toepassen van de nieuwe Ley del suelo veroorzaakt twijfel bij de eigenaren
van 364 fincas rústicas (rustieke percelen)
op Gran Canaria

Het Cabildo (Eilandbestuur) ontvangt de burgers die om herkwalificatie van hun percelen grond vragen, om hen te informeren over de wetgeving en hun procedures op te lossen

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 9 november 2017 - Het van kracht worden van de  Ley del suelo (Wet op de Bouwgrond) heeft onzekerheid veroorzaakt bij de  zakenmensen in  de sector en bij de burgers vooral wat betreft de grondkwalificatie.
Met de nieuwe wet verandert de situatie op de suelo rústico (het rustieke land), waarin de landaanduidingen  zijn verdwenen en dit leidt tot twijfels. Om deze reden adviseert de Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria degenen die om een herkwalificatie van hun percelen hebben gevraagd. In totaal heeft het Cabildo 364 aanvragen die nog niet zijn opgelost.

Dit heeft op woensdag 8 november 2017 de minister van Regionaal Beleid, Inés Miranda. van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria uitgelegd, tijdens de afsluiting van een congres over deze nieuwe wetgeving, dat voor zakenmensen heeft plaatsgevonden in beursgebouw Infecar, waarbij de minister  opnieuw liet blijken dat het bedrijfsleven de ‘harde kritiek’ op de Ley del suelo blijft handhaven.
Borrador-Ley-Suelo-Canarias_EDIIMA20160222_0747_18-3.jpg2017042006311453592-1.png

BezdglUEtipvziL-800x450-noPad.jpg

Maar rekening houdend met het feit, “dat in een staat de wetgeving moet  worden nageleefd, en dat men zich ervan bewust is dat het moet worden aangepast aan deze nieuwe norm,” heeft men  verschillende initiatieven zoals deze conferenties en advies aan burgers in gang gezet.

Vanwege de nieuwe Ley del suelo (Wet op Bouwgrond) zal het Ministerie ook moeten herstructureren op het gebied van personeel. Ongeveer 30 ambtenarenbanen worden gecreëerd om deel te nemen aan nieuwe projecten die worden uitgevoerd in het kader van de nieuwe wetgeving.

De minister heeft betreffende de beschermde natuurgebieden uitgelegd dat, hoewel ze al de verantwoordelijkheid waren van de Canarisch Regering, de personeelskosten  en de overeenkomstige begroting in deze kwestie nog niet zijn ontvangen van de  Canarische Regering, dus is haar Ministerie zich nog steeds aan het reorganiseren.

 Over de wet is op dinsdag 8 november 2017 ook gesproken door de voorzitter van de Asociación Canaria de Derecho Urbanístco (Acadur) (Canarische Vereniging  van Gemeentelijk Recht), José Juan Santana, voor wie deze wet,” een logische onzekerheid in de sector genereert."
Hij benadrukte ook het "belangrijke effect op overheidsdiensten" , die hun personeel moet reorganiseren om de nieuwe procedures aan te kunnen die in de wetgeving  zijn goedgekeurd, evenals het inhuren van deskundigen, "vooral in de lokale besturen".

Santana prees de grote belangstelling die momenteel is gewekt, omdat de conferentie 850 deelnemers telde. Ook heeft men grote verwachtingen op de  andere eilanden, dus heeft de vereniging informatiebijeenkomsten  georganiseerd  op Lanzarote en Fuerteventura.
img_43894.jpg

2016050104435141096-2.jpgEen wet die duurzame ontwikkeling beïnvloedt
Ondanks de inwerkingtreding van de wet  in september 2016, is de Ley del suelo door de politieke partij Unidos Podemos Grondwettelijk betwist. Bovendien zet de wet zijn strijd voort in Brussel, waar de Milieucommissie zal debatteren of deze wet in strijd is met duurzame ontwikkeling. Op dat punt sprak ook de bekende stedenbouwkundige Faustino García Márquez op woensdag 8 m 2917, voor wie de nieuwe wet de duurzaamheid van het gebied bedreigt en niet voldoet aan het criterium van, "duurzaamheid, voorzichtigheid, of bevoegdheid".

Het is een wet die, naar zijn mening, waarvan men de uitwerking langzamerhand  begint op te merken, vooral wanneer men begint met het aanpassen van de gemeentelijke plannen, net zoals zal gaan gebeuren met de Ley de Islas Verdes (Wet van de Groene Eilanden).

De deskundige heeft ook benadrukt, “dat zijn stellingname in de vakantiewoningverhuur zal leiden tot vele processen  voor de rechtbanken, aangezien de wens om beide gebruiken te scheiden, leidt tot beslissingen op het gemeentelijk en regionaal planningsniveau.

0000Islas-canariaslogo-kopie-628.jpg


Trivago heeft 2.500 HomeAway-vakantiewoningen
in het Canarische bestand

Al deze vakantiewoningen die men huurt via HomeAway voldoen aan de wetgeving van de Canarische Regering
en van de Cabildos (Eilandbesturen)

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 8 november 2017 - Trivago heeft op haar internet zoekpagina het Canarische bestand van HomeAway vakantiewoningen opgenomen, met het doel het beschikbare aanbod uit te breiden voor de Trivago-gebruikers. Het zijn 2.500 woningen op de eilanden, en die voldoen allemaal aan de wettelijke voorschriften zowel aan die van  de Archipel, als aan die van per eiland.

De directeur van HomeAway, John Kim, heeft op dinsdag 7 november 2017 laten weten, “dat het gaat om een akkoord met een  grote mogelijkheid voor HomeAway, omdat de interesse van Trivago om vakantiewoningen te verhuren, ons helpt een relevante groep reizigers te bereiken via onze internetpagina.”
homeaway-trivago-canarias-kBjF--620x349abc-1.jpg
                                     
Een kantoor van de vakantiewoningverhuurder.
Men heeft proeven genomen in Duitsland, Italië, Canada, het Verenigd Koninkrijk, vier van hun markten die het meest op Canarias gericht zijn. Het Canarische aanbod neemt men op in de ruim 150.000 voor de toeristen beschikbare vakantiewoningen en men is voornemens geleidelijk aan meer op de eilanden beschikbare vakantiewoningverhuur in het bestand op te nemen voor het reserveren in 2018.

Trivago is voornemens deze inventaris te tonen als onderdeel van hun universele zoekervaring, waardoor men het huidige Trivago-logiesaanbod uitbreidt

Overeenkomstig  de zoekcriteria van de gebruikers en de beschikbaarheid op de Canarische Eilanden, toont Trivago in de zoekresultaten de beschikbaarheid van vakantiehuurwoningen op de Canarische Eilanden. Tegelijkertijd heeft Trivago aangegeven dat ze het filter 'Vakantieverhuur' testen, om gebruikers in staat te stellen een weloverwogen beslissing te nemen tijdens hun zoekopdracht.

"De aantallen reizigers die de optie vakantiewoninghuur overwegen, nemen toe en we willen deelnemen aan deze groeiende markt door ons aanbod uit te breiden", zo heeft Johannes Thomas, lid van bedrijfsleiding van Trivago, laten weten. 
0000Islas-canariaslogo-kopie-622.jpg


Binnenkort is het is gedaan met de illegale verhuur van vakantiewoningen in Spanje

SPANJE - Allerzielen, donderdag 2 november 2017- Er is in het Spaanse Parlement een wetsvoorstel in behandeling dat de illegale verhuur van vakantiewoningen aan banden wil leggen. Zo zal het illegaal worden om woningen te verhuren zonden de juiste vergunningen en toestemming van de Deelstaatregering. Bezitters van woningen die deze als vakantiewoning willen verhuren aan toeristen zullen aan dezelfde veiligheidsvoorwaarden moeten voldoen zoals hotels die hebben.

Deze wet zal de doodsteek worden zijn voor  de illegale verhuur van woningen, maar die illegale verhuur heeft wel bijgedragen  aan de Spaanse economie, en voorzag  gezinnen van de nodige inkomsten . Maar het aantal toeristen dat nu privaat huurt is dermnate opgelopen, dat het voor de Spaanse hotelsector genoeg is geweest.
VIVIENDA-VACACIONAL.jpg

tehuur1.jpgMet ruim 6,2 miljoen werklozen, overleven veel gezinnen met het verhuren tijdens de vakantiemaanden van hun woning terwijl zij zelf bij familie intrekken, Maar er zijn ook veel buitenlanders die hun woning verhuren en ook zij komen nu in de vuurlijn terecht.
                                      index-13.png

Canarische Eilanden - Vv-nummer
Met het bestaande gat in de Spaanse , heeft de Canarische Regering heeft het Decreet 113/2015 uitgevaardigd, van  22 mei, waarmee men heeft goedgekeurd het:
Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias
(Regement voor vakatiewonungen in de Deelstaat Canarias).

Als men als wettelijk erkende vakantiewoningverhuurder een Vv-00-0-0000000-nummer heeft ingeschreven, dan kan men het bovenstaand afgebeelde, aluminium muurschildje in het formaat 30x30 cm bestellen met het juiste registratienummer, om zich daarmee op de betreffende woning te onderscheiden van de illegaal verhuurde vakantiewoningen.

Het VV-muurschildje kan met als referentie: CN27 o.a. via het Internet besteld worden bij:
https://www.carteling.com/es/placas-distintivo-establecimientos-turistico/1013-placa-distintivo-vivienda-vacacional.html0000Islas-canariaslogo-kopie-582.jpg


De FETH brengt  haar voorstellen over
betreffende de recente problemen in het Toerisme

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zaterdag 28 oktober 2017 - De Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) (Federatie van Horeca-ondernemers) heeft op woensdag 25 oktober 2017 een onderhoud gehad met de Canarische Regering om diverse van haar plannen en voorstellen over te brengen inzake de recente problematiek op toeristisch vlak.

Het hoofddoel van de bijeenkomst was om de problemen na te gaan van woonadressen in toeristische gebieden, en mogelijke voorstellen voor de wijziging van de Ley de Renovación y Modernización Turística (Wet Toeristische Vernieuwing- en Modernisering ).

img_42885.png      Ontmoeting tussen de vicepresident van de Canarisch Regering, Pablo Rodríguez,
                                           en vertegenwoordigers van de FEHT

De ontmoeting is bijgewoond door de vicepresident van de Canarische Regering, Pablo Rodríguez, en vertegenwoordigers van de FEHT: De vicevoorzitter Tom Smulders; de algemene secretaris Fernando Mathias, en de vicevoorzitter van de Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas (Vereniging van Ondernemers van Logiesbedrijven) van  de provincie Las Palmas, Fernando Estany.

Tom Smulders heeft breeduit de problemen weergegeven die de woonadressen veroorzaken in het normale verloop van het beheer van de logiesbedrijven

De vertegenwoordigers van de FEHT hebben ook de gelegenheid waargenomen om de benadering van de Instantie over te brengen inzake de vakantiewoningverhuur.

Ten slotte hebben zij verzocht dat men met spoed de vereiste energie efficiëntie-eisen ontwikkelt als voorwaarde voor de toekenning van vergunningen voor het openen van logiesaccommodaties in de categorie van minder dan vijf-sterren.

De FEHT- voorstellen," zijn uiterst  gunstig ontvangen door de vertegenwoordiger van de Canarische Regering," zeiden ze in een verklaring.
0000Islas-canariaslogo-kopie-536.jpg


Het Plataforma por un Territorio Sostenible  
dient een nieuw hoger beroep in
wegens de ongrondwettigheid van de Ley del Suelo

Het Plataforma por un Territorio Sostenible 
(de Actiegroep voor een Duurzaam Grondgebied)
en de politieke partij Unidos Podemos zijn van mening,
“dat de Ley del Suelo diverse beginselen van de Grondwet schaadt”

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 21 oktober 2017 - Het Plataforma por un Territorio Sostenible en de politieke partij Unidos Podemos hebben een hoger beroep ingediend tegen de Ley del Suelo de Canarias (Canarische Wet op de Bouwgrondpercelen) - welke in juli 2017 is goedgekeurd door het Canarische  Parlement - omdat men van mening is, dat de wet diverse beginselen van de Grondwet schendt.

Met het hoger beroep heeft men voor, “de meest problematische aspecten te beperken via het Grondwettelijke Hof, met het doel de vernietigende capaciteit van de percelen bouwgrond te in te dammen,” zo heeft op zaterdag 21 oktober 2017 de stedenbouwkundige architect Faustino García Márquez laten weten tijdens een persconferentie.
img_42825.jpg
De leden van het Plataforma por un Territorio Sostenible (Actiegroep voor een Duurzame Grondgebied) en de politieke partij Unidos Podemos: Antonio Pérez (links op de foto), Carmen Valido, en Faustino García.
De bedoeling is dat het hoger beroep van ongrondwettigheid een element van overgang bereikt tot het mogelijk herroepen van de wet wanneer een parlementaire meerderheid dat toelaat,  aldus García Márquez.

De rekwiranten beweren dat de Ley del Suelo de bevoegdheden over het grondgebied van de autonome gemeenschap vernietigt, iets dat de Grondwet, en het Statuut van de Deelstaat, niet toelaat.

Naar hun mening veroorzaakt de Ley del Suelo” een verzwakking in de uitoefening van de planningskracht (een van de meest kiese) van de grondwettelijke beginselen van de rechtszekerheid, en de inbreuk op de willekeur van overheidsmacht, en een vermindering van de milieubescherming van de Canarische Archipel, gekenmerkt door schaarste, broosheid, en verspreiding van de bouwgrond. "

Evenzo begrijpen ze, “dat er een oertekst, of model van ruimtelijke ordening is veranderd met het opbouwen van een nieuw wettelijk regime, dat instrumenten onderdrukt en waarmee nieuwe wordt gecreëerd; de zogenoemde bi-fase goedkeuringsprocedure wordt vervangen door een horizontale, of een een-fase procedure, waarbij de deelstaatbevoegdheid verantwoordelijk is voor het goedkeuren van het beheersinstrument, 'zonder onnodige inmenging'.”

De rekwiranten beweren, dat de rol van de deelstaat beperkt is tot het afgeven van een verplicht en bindend rapport uitsluitend op sectorale kwesties die zouden kunnen worden beïnvloed, met betrekking tot eilandplannen, territoriale plannen, en algemene plannen

Voor de overige instrumenten van beheer en handhaving is geen deelstaat-rapport nodig, of het is alleen nodig  (niet-bindend), "zoals bij de plannen en regels van beschermde natuurgebieden en nieuwe instrumenten die zo uitzonderlijk en krachtig zijn  als de projecten van regionaal of insulair belang," zo wordt beweert.

Met het hoger beroep bekritiseert men ook de behandeling die de wet verleent aan de rustieke grondpercelen, met een te groot individueel gebruik, iets dat uitzonderlijk zou moeten zijn, aldus García Márquez.
De Ley del Suelo (Wet op de Bouwgrondpercelen) "verruimt de landelijke nederzettingen, versterkt de toelaatbare activiteiten op de landelijke bouwgrond, terwijl in plaats van de controlemechanismen op landgebruik daardoor te verhogen, deze aanzienlijk dalen.”

De zaak in hoger beroep  geeft ook de vervanging aan van gestructureerde planning door een eenvoudig project.

Volgens rekwiranten bestaat er een verzwakking van de territoriale planning-instrumenten, “door de richtlijnen te annuleren die wettelijk ontkracht worden, waardoor de insulaire beheersplannen drastisch verminderd zijn in hun stedelijke en milieu-inhoud.,”

De wet introduceert projecten van zichtbare, of deelstaat-belangen (bevorderd door publiek, of privé-initiatief), die kunnen worden goedgekeurd in de uitvoering van de eilandenplanning, de richtlijnen, of zelfstandig, terwijl de discretie wordt verhoogd door de regelgeving die is ingesteld met, bijvoorbeeld,  aanvullende verordeningen.

De afgevaardigde van Unidos Podemos, Carmen Valido, heeft gekritiseerd,  dat de Ley del Suelo de belangen van de grote ondernemers dient  tegen de algemene belangen van de Canario’s," zo verdedigt ze, en hoewel het over milieubescherming spreekt, "is het schaamteloos, omdat het juist het tegenovergestelde doet.”
0000Islas-canariaslogo-kopie-474.jpg


Ascav is van mening dat de nieuwe minister van Toerisme niet weet wat te doen met de vakantiewoningverhuur

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 5 oktober 2017 - Vertegenwoordigers van  de Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Canarische Vereniging  Vakantiewoningverhuur) verzekeren  dat de Canarisch Regering  het nieuwe wetgevende besluit wil ‘verlengen’.

Vertegenwoordigers van de Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) (Canarische Vereniging  Vakantiewoningverhuur) hebben een ontmoeting gehad  met de nieuwe minister van Toerisme, Isaac Castellano, van de Canarische Regering, en hebben geconcludeerd dat de Canarische Regering het nieuwe wetgevende besluit wil ‘uitbreiden’, "maar daar niet eens een gedefinieerde routekaart voor heeft."
ascav-1.jpg
Hoewel de vertegenwoordigers van Ascav de ontmoeting hebben verlaten met het gevoel dat ' de nieuwe minister op nul van start gaat,' en dat, 'veel voorstellen gemeenschappelijk  zijn', geloven ze ook, dat het de bedoeling van de Regering is ,”om het proces ‘ te verlengen '” aldus een verklaring.

De Vereniging heeft benadrukt, “dat zij de particuliere eigenaar en de plaatselijke tussenpersoon verdedigen, en niet de inhalige fondsen, grote beleggers en multinationals".

"Onze voorstellen zijn duidelijk en krachtig, gebaseerd op de ervaring en de gevolgen waarmee het onverschrokken decreet 113 van 2015 ons heeft achtergelaten ," aldus de verklaring.
0000Islas-canariaslogo-kopie-302.jpg


De vakantie-logies verhuur
bereikt de pleziervaartuigen
in de Muelle Deportivo (Jachthaven)

De internetpagina AirB&B promoot ruim 20 pleziervaartuigen  in de hoofdstedelijke Jachthaven  van Gran Canaria, met logiestarieven tot €170,= per nacht.

De logiessector steunt de wettelijke regeling van de pleziervaartuigen welke dienen als toeristische overnachtingsmogelijkheid.

vivir-muelle-deportivo-21_g.jpg
vivir-muelle-deportivo-7_g.jpg

vivir-muelle-deportivo-6_g.jpg

2-47.jpg vivir-muelle-deportivo-4_g.jpg

vivir-muelle-deportivo-8_g.jpg

vivir-muelle-deportivo-5_g.jpg

vivir-muelle-deportivo-13_g.jpg vivir-muelle-deportivo-19_g.jpg

vivir-muelle-deportivo-10_g.jpg vivir-muelle-deportivo-11_g1.jpg
vivir-muelle-deportivo-16_g.jpg

0-15.jpg 0a-5.jpg 

1-58.jpg 5-41.jpg

6-95.jpg

7-31.jpg 8-30.jpg

9-27.jpgVolgens diverse verenigingen zal men een specifieke wetgeving op moeten stellen voor de sector, om garanties te geven aan de klanten.
0000Islas-canariaslogo-kopie-10.jpg


Las Palmas de Gran Canaria,
met 1.749 woningen te huur via AirB&B

De hoofdstad van  Gran Canaria staat als negende op de AirB&B-lijst
van de 10 Spaanse steden met de meeste vakantiehuurwoningen

Santa Cruz de Tenerife staat met 621 vakantiehuurwoningen op de 12e plaats

SPANJE – woensdag 16 augustus 2017 -  Het logiesaanbod voor toeristen voor wat betreft huizen evenals complete appartementen, als eigen, of gedeeld kamers, neemt toe in het netwerk; en AirB&B is een van de internetpagina’s waarop deze logiesaccommodaties worden aangeboden.

Volgens een analyse van Vozpopuli, biedt Las Palmas de Gran Canaria 1.749 woningen en appartementen op deze internetpagina en is daarmee de negende Spaanse stad met het grootste volume.
 In Santa Cruz de Tenerife  worden er 621 aangeboden, en staat daarmee buiten de ‘top tien’ die wordt aangevoerd door Barcelona met 20.578; op afstand gevolgd door Madrid, als tweede op de lijst, met 16.290 vakantiehuurwoningen.
alquiler_vacacional1-2.jpg

alquiler_vacacional_copia-3-1.jpgHet opbloeien van deze nieuwe trend, om in een korte periode flinke winsten te maken, heeft het aanzien van hele woonwijken en flatgebouwen doen veranderen, Waar voorheen een meerderheid van oudere huurders zich mengde met studenten, jongeren pas toegetreden tot de arbeidsmarkt, en gezinnen wonend in een goede huurwoning, of eigendomswoning; zijn in de afgelopen tijd panden en de flats geworden met een komen en gaan van toeristen. Een situatie die niet goed is ontvangen door de vaste bewoners en die ook van  invloed begint te raken op de gebruikelijke huurders van huurwoningen. De explosieve groei van dit handelsmodel slaat aan bij eigenaren die denken over de mogelijkheid om de contractuele relatie de zij met hun huurders hebben te beëindigen, om hun eigendom te verhuren aan toeristen.

images-171.jpgfdgftdf.jpghuurwoningen-maastricht-2.jpgd4a783ea0cddde57aedb660a7fef7c9b.jpgMen telde meer dan 1.000 illegale logiesaccommodaties
AirB&B heeft al 1.036 illegale  toeristische logiesaccommodaties van haar internetpagina verwijderd en op last van een order van  het Gemeentebestuur van Barcelona  moet men die binnen een maand van deze internetpagina verwijderen; een termijn, die eind augustus 2017 eindigt; zo heeft de teniente de alcalde (locoburgemeester) en wethouder van Ecologie, Bouwzaken, en Mobiliteit, Janet Sanz, aangekondigd.

Het terugtrekken van deze illegale vakantiehuurwoningen, “bevestigt het keerpunt en de bereidheid van de stad om met AirB&B in deze richting te blijven samenwerken," heeft Sanz opgemerkt tegenover de persmedia. Men heeft laten weten, “dat de samenwerking met AirB&B, vanaf september 2017 ‘soepeler’  moet zijn, en dat men vakantiehuurwoningen blijft terugtrekken welke de Gemeente aangeeft; terwijl men een ‘software’ ontwikkelt die het aanbod van vakantiehuurwoningen voorkomt als die geen registratienummer op de internetpagina  vertoont; en dat is iets, wat men ook aan het uitwerken is met ander grote aanbieders op internetpagina´s.

“Dit is om ervoor te zorgen dat het aanbod van illegale toeristische appartementen afneemt en dat deze woningen ten dienste staan van de stadsbewoners en niet gekoppeld zijn aan een toeristische activiteit , en aldus voldoen aan de wet," aldus Sanz, die aan herinnert, “dat ongeveer 15 % van de illegale toeristische appartementen wordt aangeboden en beheerd door de huurder en niet door de eigenaar van het appartement.”

Onderhuurders
De Gemeente heeft personen ontdekt die zich beroepsmatig wijden aan de verhuur van woningen, door deze exclusief aan te bieden als toeristische appartementen, en dat meerdere van hen diverse appartementen hebben, van een paar tot een tiental, terwijl dit personen zijn van diverse profielen - zowel plaatselijke  als buitenlandse stadsbewoners - die zich bewust zijn van de activiteit die ze verrichten.

Het stadsdistrict met de meeste illegale toeristische appartementen is dat van Ciutat Vella, vooral in de Gòtic wijk en de Barceloneta wijk; - gevolgd door Eixample, vooral in de wijk La Dreta del Eixample; en de derde is Sant Marti, voornamelijk aan de kust, waar men luxe appartementen verhuurt; gevolgd door wijken zoals Gràcia en Sants.

Noodplan
Sinds men een jaar geleden een noodplan in werking heeft  gesteld  tegen de illegale vakantiewoningen, heeft de Gemeente 6.197 tuchtprocedures geopend betreffende illegale vakantiewoningverhuur,  waarvan er 3.473 beboet zijn en men bovendien 2.332 orders tot sluiting heeft uitgevaardigd  - waarvan er 744 gerealiseerd,  en 145 verzegelingen.

Door samenwerking van organisaties en burgers - sinds een jaar is een specifieke internetpagina  ingeschakeld om op illegale vakantiewoningverhuur te wijzen -  heeft de stad ruim 3.000 klachten en claims via het Internet ontvangen, en 4.500 andere via de gratis telefoonlijn, zo heeft de teniente de alcalde (locoburgemeester) aangegeven.

Ruim de 5.000 illegalen
Sanz heeft laten weten dat er in Barcelona tussen de 5.000 en 6.000 illegale vakantiehuurwoningen zijn - minder dan de  7.000 tot 8.000 die er waren in  2015, aldus de wethouder -  en zij heeft laten weten, dat het Stadsbestuur van Ada Colau dit ‘volledig noodzakelijk’ noodplan in werking heeft gesteld; en daarmee de figuur van waarnemers heeft gecreëerd voor het ontdekken van de  illegale vakantiewoningverhuur, met 40  ageneten, en een toename van het aantal inspecteurs tot nog eens 40.

De wethouder heeft herhaald , dat de illegale vakantiewoningverhuur de samenleving schaadt in de stadswijken en concurreert met het recht op huisvesting, waardoor men deze maatregelen genomen heeft, “door de noodzaak woonruimte beschikbaar te hebben voor de stadsbewoners en niet alleen voor het toeristische aanbid.”

Sanz heeft verzekerd dat men zich ervan bewust is dat er nog veel werk moet worden gedaan, maar heeft betoogd dat, “met het werk van het afgelopen jaar, het Gemeentebestuur, zich gewend heeft  tot wat er tot nu toe gaande was in  Barcelona, met het verzenden van een boodschap van nul tolerantie aan de illegale vakantiewoningverhuur."
ZZZZIslas-canariaslogo.jpg


Nueva Canarias (NC):
“Duurzaam toerisme, gekwalificeerd en begrensd,
is de garantie tegen
overbevolking en samenlevingsproblemen”

CANARISCHE EILANDEN  - maandag 14 augustus 2017 - De politieke partij Nueva  Canarias (NC) is van mening, dat voor het verminderen van de misstanden welke zich voordoen door het Canarische-toeristisch model, en het te garanderen voor de toekomst, een  vastberaden inzet nodig is voor duurzaam toerisme, dat geprofessionaliseerd wordt, op basis van kwaliteit, en op de toename  van toeristische uitgaven op de bestemming, aangepast en met beperkingen aan de groei. Men stelt  eveneens,  dat dit invloed heeft op meer en betere banen, en dat de gegenereerde rijkdom bijdraagt aan het welzijn van de meerderheid.

Het debat over het toeristische model vindt plaats  over de hele wereld, en in toenemende mate beginnen gevestigde bestemmingen - Amsterdam, Venetië, Brugge, Catalonië, Baskenland, de Balearen, enz. - met het nemen van maatregelen om de sector te rationaliseren en zijn perverse effecten te vermijden op het milieu, op het cultureel erfgoed, en op de samenleving zelf.

Playa-del-Ingls-6-1-1.jpg
           De toeristenwijk Playa del Inglés, in de  gemeente San Bartolomé de Tirajana.
Het vernieuwen van verouderde installaties, het verbeteren van toeristische steden, diversificatie en kwalificatie, zijn  nog steeds taken waarvan de sector in afwachting is.
De obsessie voor het  kwantitatieve leidt alleen maar tot negatieve gevolgen voor de natuurlijke en stedelijke omgevingen, verhoogde afvalproductie, verhoogde rioollozing naar de kust, en meer verbruik van elektriciteit en water, meer verkeersproblemen op de wegen, grotere verzadiging van de gezondheidsdiensten, en - zoals men ziet - problemen in de samenleving.

Geobsedeerd door het breken van records in bezoekersaantallen en te streven naar 22 miljoen toeristen, zoals de Canarische Regering doet - waartoe men richtlijnen heeft ingetrokken en de Ley del Suelo (Wet op de Grond) heeft goedgekeurd - is pretenderen door te gaan met een zeepbel die de milieuproblemen zal doen toenemen, die de samenleving bemoeilijkt en niets oplost, zoals men ziet, met de kwaliteit van de gegenereerde werkgelegenheid.

De nationale progressieve groepering eist regulering via de Ley del alquiler vacacional (Wet op de Vakantiewoningverhuur).

Actiegroepen
Bovendien - verwijzend naar de bedrijfsgroepen die de vakantiewoningverhuur  controleren - genereren deze geen banen en betalen deze geen belastingen op de Canarische Eilanden.

Het is urgent de voorwaarden voor deze nieuwe sector wettelijk te regelen, daarmee hun clandestiene fiscaliteit te voorkomen, evenals het gebrek aan controle op de kwaliteit van het aanbod,  de vestiging  op ongepaste plaatsen, en de negatieve effecten op de vaste woningverhuur; welke invloed kunnen hebben op het dagelijks leven van de bewoners.

Landen zoals Frankrijk hebben hun bezorgdheid getoond over deze situatie van bijna nul-betaling aan belastingen, en hebben de noodzaak aangegeven, maatregelen te nemen in het gebied van de Europese Unie.

In het geval van de Spaanse Staat betaalde in 2016 de AirB&B-Groep - die nagenoeg haar volledige werkgelegenheid heeft in San Francisco, en haar fiscale vestiging in Ierland, - slechts €55.000,= aan Naamloze Vennootschapsbelasting over het Spaanse geheel, ondanks dat dit 5,4 miljoen klanten telt en beschikt over inkomsten van meer dan 35 miljoen euro.
Zie: https://www.airbnb.nl
0000AAAAIslas-canariaslogo-208.jpg


De golf van afwijzing van het toerisme 
reikt steeds verder en
maakt reisorganisatoren ongerust

Een  duidelijke afbakening van toeristische- en woongebieden voorkomt botsing tussen bezoekers en Canario’s

CANARISCHE EILANDEN  - zondag  6 augustus 2017  - De golf van turismofobia (toerisme-haat/toeristenhaat/buitenlander haat)  die zich uitstrekt over Catalonië, de Balearen, en in andere delen van het Península (Schiereiland = het vasteland van Spanje) bereikt niet de Canarische Eilanden.
De reisorganisatoren waarschuwen echter voor de noodzaak attent te blijven en waarschuwen de Canarische Regering, dat men zo snel mogelijk de alquiler vacacional (vakantiewoning verhuur) regelt; een segment, dat - samen met de overlap van het logies- en woongebruik van appartementencomplexen,- de lokale bevolking en de bezoekers in eenzelfde ruimte samenbrengt.
ola-rechazo-1.jpg
De vicevoorzitter van de Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) (Horeca Vereniging), de Nederlander Tom Smulders, geeft aan, “dat de specifiek ruimte voor het toerisme heel beperkt is.” Daar voegt hij de diversiteit aan toe welke de Archipel biedt als bestemming, als zodanig biedt het model de reizigers contact te maken met, “de standen, de dorpen in  binnenland, of met de grote stad,” om vervolgens terug te keren naar hun logiesverblijven ver weg van de lokale bevolking.

P1040053.jpg
images-169.jpg
ffffg.jpg

“Hier hebben we niet dat toerisme van alcohol en feesten van de Balearen,” legt de voorzitter uit van de Commissie Toerisme van de Canarische Kamer van Koophandel, Santiago de Armas.
Hij noemt dat als een van de factoren die  het vuur van de afwijzing kunnen ontsteken.

Toch waarschuwt hij, dat dit niet vrijwaart dat dit de vijandigheid ‘kan veroorzaken’, waarom hij ‘een zekere controle’ aanbeveelt.

Naar dat ‘turismo de borrachera’ (‘zatlappentoerisme’)  verwijst de socioloog Juan del Río, als een van de problemen waaronder de bevolking van de Balearen al langere tijd lijdt.
Toch stelt hij dat het niet de enige reden is, die heeft geleid tot dusver, dat vandalisme uitbreekt, om te weten waarom het zich heeft voorgedaan.

Hij laat weten dat hij niet ziet, “althans voor dit moment,” dat hetzelfde kan gebeuren op Canarias. Wat hij wel opmerkt is “dat het voordeel van de kip met de gouden eieren’, verwijzend naar  het logiesbedrijf, “niet verdeeld wordt over de gehele maatschappij.”

De overvloed van tijdelijk contracten,  “in gevallen zoals die van de Kelly’s,” de kamermeisjes die de openbare mening hebben bereikt over de zwaarte van hun arbeidsvoorwaarden, zijn twee van de voorbeelden die Santiago de Armas geeft.

Daar voegt hij nog aan toe:  de onmogelijke toegang voor het grootste deel van de Canarische bevolking tot posities van een grotere verantwoordelijkheid en beter betaalde;  door het ontbreken van taalkennis". Dat wil zeggen dat er, naar zijn  mening, "symptomen van ontevredenheid zijn, wat verplicht tot wijzigingen in het huidige handel model. Vooral,” omdat in de huidige maatschappij er een hoge mate is  van polarisatie en conflict" en het noodzakelijk  is om de activiteit te heroverwegen, zodat het record aantal toeristische aankomsten zich vertaalt  in inkomsten voor de lokale bevolking.

Smulders verzekert dat op de eilanden zich geen  ‘verzadiging’ zal voordoen zoals die in  Barcelona. Sterker nog, hij begrijpt de afwijzing van de burgers van die stad vanwege,  “het verliezen van kwaliteit van leven,". Om daar aan toe te voegen, dat niemand op Canarias dezelfde wens zal lanceren , “populistisch verkeerde signalen.”·
Ook legt hij uit dat, in tegenstelling tot wat er gebeurt in de grafelijke stad Barcelona, hier de mix van bewoners en toeristen zich voordoet,  omdat de eerstgenoemde zich  begon te vestigen in appartementencomplexen die oorspronkelijk gebouwd waren met de bedoeling om gasten (klanten)  te huisvesten."

Zowel Smulders als De Armas zinspelen op vakantiewoningverhuur als een factor die de afwijzing van Canario’s voeden. "Het slechte gevoel van de mensen begint zich te laten gelden    in wijken zoals Guanarteme, en langs het  gehele strand van Las Canteras,” zegt de nummer twee van de FEHT. Tot op heden, omdat de winst die de vakantiewoningen beloven, verhuisd is uit het hooggelegen stadsgedeelte, en is afgedaald  naar hen die al jaren nabij het strand wonen.

Beide heren zijn het ook samen eens, over de haast waarmee de Canarische Regering zich zal moeten bewegen voor het “reguleren van de activiteit.”
Santiago de Armas- voorzitter van de  Commissie Toerisme van de Canarische Kamer van Koophandel- denkt, dat vakantiewoningverhuur moet bestaan, maar dat we zo snel mogelijk, moeten weten waar eenieder zich bevindt.

Juan del Rio verwerpt, net als de rest, de gewelddadige handelingen welke zich in de afgelopen maanden in Catalonië en de Balearen hebben voorgedaan, maar niet dat vermeden moet worden, "de ontevredenheid te weerspiegelen .”
Bovendien waarschuwt hij, "dat het slechts twee mensen zijn die een probleem kunnen veroorzaken,” in dit geval  bij de hoofdactiviteit en bron van werkgelegenheid in de economie van de Archipel.
0000AAAAIslas-canariaslogo-155.jpg


De eigenaren van ‘Jardín del Atlántico’, Gran Canaria, verdedigen de veiligheid van het appartementencomplex

Ze betreuren het dat de onderneming die het appartementencomplex beheert, zich verbergt voor de justitie-autoriteiten en geen gegevens aandraagt over haar activiteit

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - woensdag 2 augustus 2017 - De eigenaren van het appartementencomplex ‘Jardín del Atlántico’, in het Zuiden van Gran Canaria, betreuren het op dinsdag 3 augustus 2017 dat de onderneming  die het toeristische complex beheert, die leverancier van hen is, een campagne met een slecht beeld begonnen  is om uiteindelijk te vermijden waarom men geen uitleg geeft aan de juridische autoriteiten van de Toeristenwijk Maspalomas over een verondersteld model parallel  aan de handel die hen verbiedt winstgevendheid te genieten.

De problemen in ‘Jardín del Atlántico’ bestaan al vier jaar. Sinds 2013 heeft de exploitatiemaatschappij  nieuwe eigenaars en heeft men een kloof veroorzaakt in de betrekkingen die men heeft met hun klanten, de appartementen-eigenaren, met we ze verschil van mening hebben over het efficiëntie- model.
jardindel-atlantico-canarias-kVkF--420x236abc-1.jpg
Appartementencomplex ‘Jardín del Atlántico’, in de toeristenwijk Playa del Inglés in de gemeente San Bartolomé de Tirajana.
Op maandag 31 augustus heeft een van de lobbyisten van het toerisme op het eiland, de Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos (Aeat) (Vereniging van Eigenaren van Logiesaccommodaties) haar steun voor de bedrijfsleiding uitgedrukt door de veronderstelde aanvallen op de beheerder van de locatie, Maialen Artetxe, en de voorzitter van de Vereniging van Huiseigenaren, Joseba Artetxe. "De agressor, zo heeft  de bedrijfsleider aan de persmedia verklaard, is een groep van ongeveer 30  appartement-eigenaren."

Antwoord
Een van de appartement-eigenaren heeft opgemerkt, “ik was getuige in dit proces van  de antwoorden van de voorzitter,” en “dat deze meneer zich persoonlijk meldde aan de voordeur van mijn  woning en me beledigde door te zeggen dat ik een walgelijk schurk ben.” “Ik moest naar de kliniek vanwege een angstaanval in het bijzijn van mijn  kleinkinderen en de dochter van mijn echtgenoot,” zo bevestigt de eigenaresse.

Een andere eigenaresse, Marisa Herrera Ramos, die voorzitter is van de Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico  (Canarische Vereniging van Borstkanker en Gynaecologie), legt uit: “Er zijn veel gangsters in het Zuiden van het eiland die, naast de oudere appartement-eigenaren te hebben gemanipuleerd, bedrijfsleiders zijn  die, met geld van de leden van de Vereniging van Eigenaren   een exploitatiemaatschappij hebben gecreëerd.
Op haar beurt voegt, eveneens eigenaresse, Dolores Castellano Lorenzo, toe: “"We verdragen hier veel, omdat ze zijn gekomen om zichzelf te verrijken ten koste van de eigenaars."

Blas Padrón, de voorzitter van de Vereniging van Eigenaren, heeft op dinsdag 1 augustus 2017 de eerlijkheid en veiligheid van het complex verdedigd. En voegt een gegeven toe: “Deze maand (juli 2017) ben ik er getuige van geweest dat diezelfde meneer die ons beschuldigt, gelogen heeft bij de rechter tijdens een bezoek aan de Rechtbank, in aanwezigheid van veel bewoners die ook getuige waren van deze leugens, en het interesseerde hem niets, dat te doen in de aanwezigheid van zij echtgenote. Padrón bevestigt dat Joseba Artetxe een familie-groep leidt die voorkomt dat de exploitatie rendabel is.

"Voordat de rechter, in juli 2017, is gevraagd of hij iets te maken heeft met de werkmaatschappij had, en hij zei nee;" maar, “we zien hem elke dag, al meer dan drie jaar, bij de receptie in het kantoor de exploitant, als directeur  instructies geven aan de  medewerkers, en  het identificeren van de gebruikers van het complex ," zegt Padrón.

Leugens’
De voorzitter van de Vereniging van Eigenaren zegt: “Hij die niet de waarheid heeft verteld  tegenover de rechter, is de Voorzitter van de Vereniging van Eigenaren, zijn echtgenote is de penningmeester en zijn dochter de enige boekhoudster van de exploitatiemaatschappij, naast vicesecretaris van de Vereniging van Eigenaren, is ze bovendien vicevoorzitter, een van de pages en de secretaresse; een advocate, die geen eigenaresse is in het complex.”

Padrón betreurt het  dat de problemen in het beheer, de appartement-eigenaren en -gebruikers een verkeerd beeld geven van het complex ‘Jardín del Atlántico’. Hij laat weten, dat op de sociale netwerken gespecialiseerd in de toeristische sector, TripAdvisor hen waardeert als een bevredigende samenleving.

Over de rol van de buitenhotelse werkgeversvereniging van Las Palmas, zegt Padrón dat die zijn oorsprong vindt in ‘een bedrijfsvertegenwoordiger minder,” en dat, “  als de leugen probeert het imago van slecht beheer te verhullen, hij enkele ondernemers beschuldigt (vader, moeder en dochter).”
0000AAAAIslas-canariaslogo-141.jpg


De beheermaatschappij
van appartementencomplex ‘Jardín del Atlántico’ klaagt een dertigtal buren aan,
wegens  verbale en fysieke agressie
tegenover de leden van de Raad van Bestuur

De problematische samenleving in het appartementencomplex speelt al jaren een hoofdrol in het gebouw in het Zuiden van Gran Canaria

GRAN CANARIA - dinsdag 1 augustus 2017 -  De Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos (AEAT) (Vereniging  Eigenaren van  Logiescomplexen) van Las Palmas heeft op maandag 31 juli 2017 haar steun betuigd aan de verantwoordelijken voor het beheer van het toeristencomplex ‘Jardín del Atlántico’, het complex waarin de burenruzies tussen de eigenaren  en het exploitatie-bedrijf uit de hand gelopen zijn, met verbaal en fysieke agressie tegen de beheerster van het appartementencomplex, Maialen Artetxe, en tegen de voorzitter van de Vereniging  van Eigenaren, Joseba Artetxe.

De agressievelingen, zoals de bedrijfsleidster heeft aangegeven, worden aangevoerd door de voorzitter van het Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) (de Actiegroep Getroffenen door de Toeristische Wet) en bewoners van het complex door, Blas Padrón, die gevolgd wordt door een dertigtal leden.

img_41890.jpg
De problematische samenleving in het appartementencomplex speelt al jaren een hoofdrol in het gebouw in het Zuiden van Gran Canaria; een situatie, die in de afgelopen maanden is verslechterd met de komst van agressie, reden waarom de getroffenen een klacht hebben  ingediend en een rechtszaak hebben aangespannen tegen de bevoegde organen.

De feiten, zijn in de laatste week van  juli 2017 om 19:00 uur begonnen, de sluitingstijd van het zwembad. Het Bestuur had toegestaan en aangekondigd een EHBO-cursus met een groep van deskundigen  die belast is met de opleiding en leerlingen die gebruik maken van de faciliteiten bij het leren. Echter, een dertigtal buren heeft het lesgeven voorkomen, door het zwembad te bezetten en de beroepskrachten te molesteren.

Een ordinaire ruzie
Toen de bedrijfsleider Maialen Artetxe, en de voorzitter van de Vereniging van Eigenaren, Joseba Artetxe,  de mededeling ontvingen dat het onmogelijk was de cursus te geven door de boycot van de buren, zijn ze naar de locatie gegaan om de  leiding te nemen in de situatie.

“We zijn bij het zwembad gekomen om orde te scheppen en alles op te nemen, omdat men ons eerder heeft bedreigd,” zo heeft men uitgelegd,  de voorzitter van  de Vereniging van Eigenaren heeft bij het zien van het  opnemen, geslagen en geprobeerd het mobieltje af te nemen en kapot te maken .”
Zoals men aangeeft, “was de agressie in het gezicht, met een klap op de lippen , terwijl men bedreigde  door te zeggen, ik sla je hoofd eraf, “zo heeft men aangegeven, “ze hebben mij tegen de grond gegooid bij het proberen te bemiddelen in de agressie, en ze hebben mijn mobieltje gestolen.”

Zoals is uitgelegd door de bedrijfsleider van de exploitatiemaatschappij, Maialen Artetxe, was dit niet de laatste de laatste woordenwisseling, "het is niet de eerste, omdat Blas Padrón ook de  voormalige voorzitter van de Raad van Bestuur bij de keel heeft gegrepen,” verduidelijkt hij.

“De feiten zijn een bewijs van onterechte barbaarsheden van een dertigtal bewoners van het complex,” zo heeft hij  uitgelegd, bij wat men probeerde, “consensus te bereiken, er was geen mogelijkheid ,” en nu boycot men op het complex aanhoudend  het beheer van het bedrijf.”

Naar zijn mening “zoekt men, dat we het moe zijn  en  vertrekken; door middel van  agressie, bedreigingen, gebrek aan respect en beschaafdheid,” zoals ze zal deden bij de vorig ondernemer.

Men heeft nu een aanlacht ingediend en aangifte gedaan, zowel voor agressie evenals voor het stele  van de mobiele telefoon , en de veroorzaakte gezondheid problemen die men veroorzaakt met hun afvalresten,  wat naar  verwachting in september 2017  voor de Rechtbank zal komen.

Onder de incidenten waarmee men de afgelopen drie jaar geworsteld heeft, bevinden zich, “problemen met afval, dat men achterlaat in de gangen, om een slechte indruk te geven aan de klanten,” bovendien, “ontbreekt het aan respect voor de medewerkers die men beschuldigt en op video opneemt tijdens het verrichten van hun werk,” men komt de regelgeving niet na,”met ruim 15 personen in een appartement en barbecues bij het zwembad;” of door wanbetaling en vertraging in de betaling,  “tot wel drie maanden van de  bijdrage aan de comunidad,” zo heeft Artetxe uitgelegd.

Degenen die verantwoordelijk zijn voor de exploitatie- eenheid, hebben zoals aangegeven belangrijke verbeteringen in het gebouw gerealiseerd en zelfs betalingen gedaan  van de  hoge tarieven van de late betaling in de  termijnen vooraf, dit is het resultaat: "De verhoging van de contracten door de operator, terwijl eigenaren hebben gezien dat de stroom uitvalt in hun eisen van de Ley Turística sinds de Ley  del Suelo werd  opgeheven.

De exploitatie-eenheid, met aan het hoofd Maialen Artetxe, beheert momenteel 196 appartementen van het complex, een situatie, “waarin de eigenaren zich in de minderheid zien en de wet hen geen gelijk geeft,” omdat “men gaat voor een agressieve handelwijze en de beroepskrachten , ondernemers en klanten molesteert.” Voor Maialen is de situatie voor een deel te wijten, “aan het slecht begrijpen en interpreten van de wet.”
img-14365large-1.jpg
                                                             Tom Smulders.
De voorzitter van de Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos (AEAT) van  Las Palmas, de Nederlander Tom Smulders, toont zich ‘verontwaardigd’ over de  voorgevallen incidenten, die bijdragen aan verkeerde informatie, manipulatie, en interpretatie al naar gelang  naar de smaak van de  rechten van eenieder in de van kracht zijnde wet.”

Naar Smulders’ mening probeert de PALT enkele criteria op te leggen die absoluut tegenstrijdig en onverenigbaar zijn met de normale ontwikkeling van de toeristische activiteit in een etablissement van dergelijke aard.

“De Vereniging van  Eigenaren heeft democratisch gekozen bestuursorganen met regels en statuten die,”  naar zijn  mening, “de weg zijn om doelen op een beschaafde manier te bereiken, en die  gebaseerd zijn  op recht en vreedzame overtuiging,”

Een van de voornaamste problemen, zoals  Smulders aangeeft,  "is een verkeerde interpretatie van de wet," een verwarring die zelfs de politici bereikt, “die afwijken van de juiste juridische interpretatie en toenemende verwarring." Zoals de AEAT-voorzitter zegt, "dat zelfs binnen dezelfde partij bijna tegenover elkaar interpretaties worden gegeven", dat is een probleem op het werk, "dat ons tot een goed einde leidt en we  respectvol samenleven binnen een solide juridisch kader", of die inbreuk maken, of breken, "op het toeristische succesvolle model dat ons nationaal en internationaal heeft onderscheiden."

“In elke partij zijn goede en slechte politici, en  de mensen op straat worden gek, omdat ze niet weten wie ze moeten geloven.” Tom Smulders beschouwt het als, “iedereen heeft zijn eigen criterium en mening,” zonder gebaseerd  te zijn  op de correcte interpretatie, “maar gebaseerd op het populisme van  de onvrijwillige woordvoerders van  elke politieke partij,” zo benadrukt hij.

Net zoals Smulders benadrukt, "de Ley del Suelo (Wet op de Grond) vereist een betrouwbare garantie van de woning, met inschrijving in het bevolkingsregister en registratie van eigendom", een criterium dat, zoals hij heeft aangegeven, “veel afwijkingen heeft opgeleverd.   Voor de voorzitter van de vereniging zijn rechtszaken zoals de gevraagde gewoonlijk, “omdat die zich niet alleen voordoen bij Jardín del Atlántico,  maar  we hebben ook andere voorbeelden, waarbij de eigenaren bij vergissing zaken interpreteren, en in gebreke blijven van hun verplichtingen.”
0000AAAAIslas-canariaslogo-132.jpg


Het Canarische Parlement heeft,
zonder eensgezindheid,
de  Ley del Suelo goedgekeurd

CANARISCHE EILANDEN -  donderdag 22 juni 2017 - Op woensdag  21 juni 2017 heeft men de bijna 400 amendementen in stemming gebracht die de debatten op papier en van de commissie overleefd hebben, en hoewel sommige zijn goedgekeurd,  zijn er geen substantiële wijzigingen in de wettekst.

De vergadering van het Canarische Parlement heeft op woensdag 21 juni 2017, zonder consensus van alle politieke partijen de Ley del Suelo de Canarias (de Canarische Wet op de Grondindeling) aangenomen, gesteund door Coalición Canaria-CC, de Partido Popular-PP en de Agrupación Socialista Gomera-ASG, met 33 stemmen van de 60 afgevaardigden in de Deelstaatkamer.
160224_ley_suelo.png
Borrador-Ley-Suelo-Canarias_EDIIMA20160222_0747_18-1.jpg

2017062007425879044.png

Ley-Suelo-Canarias.jpg

Het ontbreken van  eensgezindheid, is de voornaamste kritiek van de PSOE, Podemos en Nueva Canaria NC, partijen die tegen de wet hebben gestemd, waarvan het doel zoals men heeft aangegeven in het wetsvoorstel, het vestigen is van normen een regels die de bescherming ordening,  en het grondgebruik verzekeren en  het geheel van wettelijke belangen regelen. zowel openbaar als privaat, die daarin samenkomen, op rationele en duurzame wijze.

De Regering  heeft echter verdedigd, dat men een inspanning heeft geleverd, omdat dit, “de wet van iedereen is,” en die men heeft  verbeterd met de goedkeuring van ‘veel’ amendementen voorgesteld door de diverse politieke partijen.

Tijden het debat op woensdag 21 juni 2017 heeft men de bijna 400 amendementen in stemming gebracht die de debatten op papier en van de commissie overleefd hebben, en hoewel sommige zijn goedgekeurd, zijn er geen substantiële wijzigingen in de wettekst.

Er zijn meningen die zeggen dat de nieuwe wetgeving Canarias brengt tot de ‘slechtste stedelijke ontwikkeling’;  dat men een gouden kans heeft gemist om het grondbeleid van Canarias te ordenen, hoewel de PSOE benadrukt, dat de wet dankzij hun nu ‘veel beter’ dan toen die begon bij het Ministerie van Regionaal Beleid.

De PSOE heeft ook aangegeven, dat men gelooft en vertrouwt op de betrokken visie van de 88 gemeente-  en zeven eilandbesturen, en daarom verdedigt men de macht van de Regering als balans voor het verdedigen van haar belangen en begrijpt men, dat deze wet niet de bevoegdheden ontmanteld van de Regering en Canarias opdeelt in zeven koninkrijkjes;  maar dat de wet slechts 26 goedgekeurde plannen ruimtelijke ordening heeft; wat de stelling bevestigt dat de Cotmac (Milieucommissie) meer schade dan voordeel heeft opgeleverd.

Podemos is van mening dat deze wet alleen in het voordeel is van de grootgrondbezitters, omdat deze wet  dereguleert en de ruimtelijke ordening laat verdwijnen.

Nueva Canarias-NC heeft uitgelegd dat deze politieke partij tegen de wet  heeft gestemd, omdat de negatieve aspecten van de wetgeving veel groter zijn dan de positieve, omdat die de rol van de Cabildos (Eilandbesturen) verzwakt.

In elk geval veronderstelt de nieuwe wet niet, dat de Canarisch Regering zich niets aantrekt van haar verplichtingen het beleid over het grondgebied te beschermen.
ZZZZZZIslas-canariaslogo-kopie-64.jpg


De verhuur van vakantiewoningen zorgt voor explosieve inflatie op de vastgoedmarkt van de Canarische Eilanden

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 15 juni 2017 - De hoge winstgevendheid in de vakantiewoningverhuur zorgt voor een toegenomen verkoop van panden en veroorzaakt tegelijkertijd, dat de prijzen voor onroerend-goed de pan uitrijzen in de voornaamste toeristenwijken van Canarias, waar de voorraad opnieuw nagenoeg uitgeput is.

De vakantiewoningverhuur  zorgt voor explosieve inflatie op de vastgoedmarkt in de toeristische kustgemeenten van de Canarische Eilanden. Dat is vastgesteld in het  Kustwoning-verslag 2017, dat is opgesteld door Tinsa, en dat onthult dat in het eerste kwartaal van 2017, Antigua, op Fuerteventura,  de Spaanse kustgemeente is geworden waar de prijzen het meest zijn gestegen in de afgelopen twaalf maanden, met een stijging van 26,1% ten opzichte van een jaar eerder. De koopprijs daar is opgelopen tot €1.002,= per m².
playadelingls.jpg                                  
Playa del Inglés, gemeente San Bartolomé de Tirajana.
1475825813515g.jpg mas-de-medio-millon-de-afectados-podran-reclamar-la-plusvalia-municipal.jpg
De analyse van Vastgoed-groep Tinsa benadrukt bovendien dat in de  Canarische kustgebieden met het zwaarste toeristische gewicht er feitelijk  bijna geen voorraad beschikbaar is aan nieuwe woningen; en waar de grondmarkt zich amper heeft bewogen sinds de vastgoed-bubbel uiteen is gespat.

In San Bartolomé de Tirajana - een van de vier kustgemeenten die op Gran Canaria zijn onderzocht – is de waarde per m2 in het eerste kwartaal van 2017 toegenomen tot €1.610,= en dat is 8,9% meer dan een jaar geleden.
Het rapport benadrukt dat de gemiddelde prijs van een vakantiewoning op de eerste lijn aan het strand in het duurste gebied van de gemeente - Playa del Inglés - €5.500,= per m² bereikt. 
Dit soort pand, waarnaar de studie verwijst, is een meergezinswoning van middelhoge kwaliteit, met een slaapkamer, en is 30 tot 25 jaar oud.

portada-imie-1t-2017-731x400.jpg
                                    https://www.tinsa.es/precio-vivienda/canarias
tinsa-local-market-data-TW-ES.jpg

Vastgoed-groep Tinsa waarschuwt, dat de opkomst van de vakantiewoningverhuur naar verwachting zorgt voor de blijvende opwaartse trend van de prijzen als gevolg van de aanzienlijke toename van de vraag, aangezien het aanbod laag is, en er geen  nieuwe ontwikkelingen zijn in de toeristische gebieden waar de verhuur van vakantiewoningen zich concentreert.
ZZZZZZIslas-canariaslogo-kopie-35.jpg


De actiegroep  PALT  roept de eigenaren van appartementen en bungalows in Puerto Rico op, zich te mobiliseren

MOGÁN - dinsdag 13 juni 2017 -  In een stellig communiqué, heeft het Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) (de actiegroep van getroffenen door de Toeristische Wet) aan de eigenaren van appartementen en bungalows in de toeristenwijk Puerto Rico de urgente noodzaak benadrukt, zich te mobiliseren.

Volgens de actiegroep PALT ,” treft de Disposición Transitoria de la Ley del Suelo (Overgangsbeschikking van de  Wet op de Grondindeling) , die in juli 2017 in werking treedt, hen meer, dat de eigenaars van appartementen en bungalows in de toeristenwijken Maspalomas en Playa del Inglés.
Puerto-Rico-2.jpgMen kan op zaterdagen van 09:00 tot 14:00 terecht op het PALT-kantoor in:
Edificio ‘Los Molinos’
Avenida de Tirajana, 36 (Playa del Inglés)
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

In hetzelfde communiqué benadrukt het PALT,”dat het belangrijk is dat een complex in Puero Rico dit  doet vóór 1 juli 2017, en men nodigt uit , om niet  af te zien van het recht, “op het gebruiken van zijn/haar eigendom.”
0000AAAAIslas-canariaslogo-3.jpg


Tweede gerechtelijke uitspraak
tegen het Vakantiewoningen-decreet

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 13 juni 2017 - De Kamer van Overheidsgeschillen van het Canarische Hooggerechtshof, in Santa Cruz de Tenerife, heeft een nieuwe oorvijg uitgedeeld aan het Reglamento de Viviendas Vacacionales (Reglement Vakantiewoningen), met het nietig verklaren van het Artikel dat dit soort toeristengebieden uitsluit, en heeft de Canarische Regering veroordeeld tot het betalen van de proceskosten

Het uitsluiten van het aanbod aan vakantiewoningen in toeristengebieden, of van die voor gemengd gebruik, precies daar waar het gaat om deze overwegend toeristisch te gebruiken,  mist wettelijke dekking in de Ley de Turismo de Canarias». Zo is opgenomen in het vonnis, het tweede geproduceerd tegen het besluit tot goedkeuring van het reglement van de Reglamento de las Viviendas Vacacionales (Reglement Vakantiewoningen), dat door de Kamer voor Overheidsgeschillen van het Canarische Hooggerechtshof, in Santa Cruz de Tenerife, is geveld op 8 juni 2017 door rechter Jaime Guilarte Martín Calero.
image_content_1839464_201706091956161-1.jpg
Het toeristengebied in San Bartolomé de Tirajana waarop de gerechtelijke uitspraak betrekking heeft..
Het vonnis, waartegen nog hoger beroep kan worden aangetekend, erkent de eis welke is ingediend door de advocate Carmen Bringas Zabaleta namens Isabel Megías Rosales tegen de Comunidad Autónoma de Canarias (Deelstaat Canarias), met het nietig verklaren van Decreet 113/5 waarmee men Artikel 3.2 van het Reglamento de Viviendas Vacacionales (Reglement Vakantiewoningen) had goedgekeurd, dat het gebruik verbiedt van de vakantiewoning in gebouwen die zijn gebouwd op toeristische percelen, evenals van woningen die zijn gebouwd in toeristenwijken, of in gedeelde woon-/toeristenwijken.

Die reglementaire bepaling was al eerder bij arrest van de Kamer van 21 maart 2017 (huger beroep 94/15) nietig verklaard bij gebrek aan juridische dekking in de Ley de Turismo (Toerisme-wet) en vanwege het schenden van vrijheid van ondernemen (EU-artikel 38) en het vrij verrichten van diensten (EU-richtlijn 2006/123) zonder voldoende rechtvaardiging te geven aan het beperken van het toeristische aanbod .

In deze nieuw uitspraak, waarin men niet alleen het gerapporteerde Artikel nietig verklaart, maar ook de Canarische Regering heeft veroordeeld tot het betalen van de proceskosten, kwalificeert de Kamer het argument ‘falend’ dat op  de toeristische percelen  geen vakantiewoningen kunnen bestaan.  “Dus, met uitzondering van het aanbod van vakantiehuizen in toeristische gebieden, of die met gemengd gebruik, precies daar waar men overwegend toeristisch gebruik probeert te lokaliseren, ontbreekt juridische dekking in de Ley de turismo de Canarias (Toeristische Wet van Canarias, zo bevestigt men.
ZZZZZZIslas-canariaslogo-kopie-25.jpg


In Spanje’s grootste steden
zijn meer slaapplaatsen te vinden
via internetpagina’s met vakantiewoning-verhuur, dan in  hotels

SPANJE - woensdag 31 mei 2017- Uit de onderzoeksgegevens van een recent rapport is gebleken dat er in de 22 grootste Spaanse steden er over het algemeen meer slaapplaatsen te vinden zijn via vakantieverhuur -internetpagina’s, zoals  van Airbnb en Homeaway, dan via de normale hotels in die steden. Met andere woorden er zijn in de grootste steden van  Spanje meer bedden te huur in ‘vakantiewoningen’, dan in hotels. Dat is volgens de toeristensector een verontrustende ontwikkeling waar men wat tegen moet doen.

In het UrbanTur onderzoek van Exceltur: https://www.exceltur.org/ranking-de-competitividad-turistica-por-ciudades-urbantur heeft men gekeken naar de situatie in 2016, waarbij het aantal bedden verdubbeld was ten opzichte van 2015.
In de 22 grootste steden in Spanje waren in totaal  362.493 slaapplaatsen te vinden via de verschillende internetpagina’s via welke men appartementen en/of kamers kan huren voor een vakantieverblijf. Dat aantal is 9,76% hoger dan het aantal bedden dat te vinden is in de hotels in diezelfde steden, namelijk: 330.258 in totaal; bekijk hier het volledige rapport in PDF-formaat:
http://www.exceltur.org/wp-content/uploads/2017/05/URBANTUR2016_documento.pdf
bedden.jpg
Enorme stijging
Tussen 2012 en 2016 is het aantal slaapplaatsen buiten de hotels in deze steden met maar liefst 1633,3% gestegen in de 22 steden, die samen goed zijn voor 84,5% van het vakantie-aanbod in Spanje. In slechts vier jaar tijd wisten de verhuurmogelijkheden via de verschillende  Intgenet-platforms - zoals Airbnb, Homeaway, Niumba, Housetrip, Rentalia, enz. -  etc. het aantal hotelbedden in te halen.
beddengrafiek-1.jpg
Cijfers
In het jaar 2012 waren er nog slechts 20.913 slaapplaatsen te vinden in vakantie-accommodaties tegenover 310.688 bedden in hotels.
In 2013 is dat aantal al gestegen  naar 49.960 ten opzichte van de 319.616 hotelbedden; en in 2014 naar 97.597 tegenover de 320.894 bedden in hotels.

2015 is het jaar dat een explosieve groei wordt gemerkt met 193.500 slaapplaatsen buiten hotels, tegenover 326.101 hotelbedden ; terwijl in 2016 het aantal vakantie-accommodaties is opgelopen  tot 362.493 terwijl dat van hotels bijna 10% minder was: met 330.258 bedden.
Het is een explosieve groei van vaak illegale, niet belastingbetalende verhuurders, die geld verdienen door de verhuur van appartementen en kamers via internetpagina’s waarvan er tevens steeds meer te vinden zijn.

Fobie
Terwijl er steeds meer, met name buitenlandse, reizigers lijken te kiezen voor verblijven in appartementen en/of kamers die aangeboden worden op het Internet  via de verschillende verhuur-platformen, beginnen de inwoners van steden genoeg te krijgen van deze situatie.
Hele appartementencomplexen worden overgenomen door toeristen die zich niet altijd even netjes en rustig gedragen, waardoor normaal wonen ondraaglijk is geworden voor veel inwoners in deze 22 onderzochte steden. Er komen steeds meer protesten tegen de toeristenindustrie en er ontstaat een steeds groter wordende ‘toeristen-fobie’.
ZZZIslas-canariaslogo-999.jpg


In een jaar tijd zijn er 7.838 bedden bijgekomen
in de vakantiewoningverhuur

In sommige stadswijken grenzend aan Las Canteras,
zoals Guanarteme, is vakantiewoningverhuur een probleem

CANARISCHE EILANDEN - maandag 29 mei 2017 - De vakantiewoningverhuur is toegenomen op Canarias, ondanks de beperkingen van het decreet van de Canarische Regering, dat onder andere, de ontwikkeling ervan verbiedt in toeristenwijken.

Deze vorm van logies, die wereldwijd toeneemt. is in een jaar tijd op de Eilanden toegenomen met 6,5% en vertegenwoordigt nu een van elke vier hotelbedden in het logiesaanbod op de Archipel.
wonuin-2.jpg
De vakantiewoning-verhuur groeit op Canarias, aangemoedigd door de toeristische vraag en het verkrijgen van hogere inkomsten die meer opleveren dan het verhuren aan eilandbewoners

De eigenaren van appartementen zijn tot de bedrijfsvoering toegetreden  dankzij de Internet-platforms, ondanks de beperkingen die zijn  opgelegd door het decreet van 2015 van de  Canarische Regering (dat in vraag is gesteld door het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof), dat de harde kern ervan - zoals het verbod er op in toeristenwijken - nietig heeft verklaard.

Volgens de recente gegevens welke het Ministerie van Toerisme van de Canarische Regering  hanteert, en die gepresenteerd worden in juli 2017, zijn er op Canarias in totaal 28.931 vakantiewoningen welke worden aangeboden op internetpagina’s. Dat zijn er 1.743 meer dan begin 2016, wat neerkomt op een toename van 6%.
image_content_1728045_20170520114526.jpg
Deze nieuwe vakantiewoningen dragen met 7.838 bedden (+6,5%) bij aan het logiesaanbod op Canarias, de meeste illegaal.

Anno 2017 zijn er volgens officiële gegevens op de Archipel 129.685 bedden  in de vakantiewoningverhuur die gepubliceerd staan op de internet-platforms, tegen de 121.847 van een jaar geleden. Daarvan zijn er  slechts 1.862 (1,5%) gelegaliseerd.

Wat betreft het traditionele logiesaanbod - in hotels,  appartementen, vakantie-bungalows en vakantie-villa’s’, plattelands accommodaties…- telt men anno 2017 gezamenlijk 423.713 bedden, slechts 4% meer dan in 2016 (de vakantiewoningverhuur is toegenomen met 6,5%) toen er 423.545 bedden waren, wat er 185 meer zijn.
image_content_1597143_20170427105555.jpg
De toename van bedden in vakantiewoningen veronderstelt tegenwoordig op de Archipel een op de vier aangeboden bedden te betreffen via deze formule. En ondanks de inspanningen van de Canarische Regering, is de wereldwijde tendens, dat, op zijn beurt, dit grote problemen en verstoringen veroorzaakt in steden wereldwijd.

De vakantiewoningverhuur is de verhoogde druk op het verhuizen van bewoners uit de stadscentra op locaties zoals de Balearen en Barcelona, in Spanje, of San Francisco in de Verenigde Staten.

Ook op Canarias doet zich het probleem voor. Op eilanden zoals Lanzarote; op Fuerteventura  in plaatsen zoals Corralejo ; en in hoofdwijken zoals Las Canteras in de hoofdstad van Gran Canaria, is het nagenoeg onmogelijk dat een eilandbewoner woonruimte kan huren van andere stadsbewoners. De situatie verplicht de Canarische Regering tot handelen.
ZZZIslas-canariaslogo-987.jpg


De Algemene Vergadering van de Vereniging van Buitenhotelse Logiesaccommodaties van de FEHT pleit voor de verdediging van het exclusieve toeristisch gebruik

De ondernemers  zijn ‘sterk gekant’ tegen  het compromis-amendement

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zondag 28 mei 2017- De Asamblea General de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas (Algemene Vergadering van de Vereniging van Buitenhotelse Logiesaccommodaties in de provincie Las Palmas) heeft op donderdag 25 mei 2017 unaniem het amendement afgewezen dat is ingediend door  de politieke partijen in het Canarische Parlement, dat volledige compatibiliteit vestigt tussen het bestaande particuliere woongebruik sinds 1 januari 2017 op de percelen voor toeristisch gebruik, en het toeristische gebruik van de faciliteiten zelf.

Dit amendement introduceert een nieuwe overgangsbepaling in de Wet Toeristische Vernieuwing en Modernisering van de Canarische Eilanden, in de overweging  dat het onaanvaardbaar is om de concurrentie van beide toepassingen toe te laten in een en hetzelfde etablissement, dat daardoor vele problemen en spanningen veroorzaakt, dat door de jaren heen heeft opgeleverd.
img_40723.jpg
In het midden op de foto, de nog twee jaar aanblijvende voorzitter van de AEAT, de Nederlander Tom Smulders.
Eveneens heeft men in de Algemene Vergadering, welke heeft plaatsgevonden in het Centro Insular in de toeristenwijk Playa del Inglés in de gemeente San Bartolomé de Tirajana, in vraag gesteld of de Overheden in staat zijn een effectieve controle uit te oefenen op het overgangsgebruik dat men nu wettelijk regelt.

Het collectief heeft zich ook kritisch getoond over het ontbreken van efficiëntie van de toeristische inspectie in haar werk van het ontdekken en beboeten van de illegale, toeristische activiteit.

In die zin is de tussenkomst te benadrukken van Carmelo León, hoogleraar en directeur van het Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (Tides) (Universitaire Instituut voor Toerisme en Duurzame Economische Ontwikkeling), van de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria, over de schadelijke gevolgen voor de Canarische economie met het verlies van toeristische logiescapaciteit, ten gunste van de woonbestemming.

Volgens de Nederlander Tom Smulders, voorzitter van de Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos (AEAT) (Vereniging van de Ondernemers van Toeristische Logiesbedrijven), zijn de cijfers ‘spookachtig’ welke ook door de directeur  zijn aangedragen  die een verlies van €25.000,= voor de economie berekent per logiesbedrijf dat men elimineert;  evenals het verlies van een arbeidsplaats voor elke vier logieseenheden die verdwijnen.

Vakantiewoningen
Anderzijds geeft deze kwestie - na de recente uitspraak van het  TSJC (Hooggerechtshof van de Canarische Eilanden)  met de nieuwigheden over vakantiewoningen - vrij baan  aan de vestiging van dit soort logies op woonpercelen in de toeristenwijk.

Wat dat betreft,  is de Algemene Vergadering van mening dat men het niveau van de eisen die aan logies verstrekkende bedrijven in de sector stelt, moet verminderen, op dezelfde manier als de bevoegde Overheid niet een gelijkwaardig niveau vaststelt in de eisen voor vakantiewoningen.

De AEAT heeft een stevige positie ingenomen in de verdediging van het algemeen belang en verdedigt het rechtmatig gebruik van de percelen grond voor de uitoefening van het toerisme, in overeenstemming met de stedelijke planning en sectorale wetten
Camareras-de-piso.jpg

Het welzijn van de kamermeisjes
Bovendien heeft men  gewezen op de zorg voor het professionele welzijn van de kamermeisjes, dat onlangs naar voren gekomen is met het initiatief van de Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) (Federatie van Horeca-werkgeversverenigingen) om vervroegde uittreding van deze groep aan te moedigen, nu met de ondertekening van deze innovatieve samenwerkingsovereenkomst.

Voorafgaand aan de Algemene Vergadering, is men overgegaan tot het ondertekenen tussen de FEHT en het bedrijf  ‘Birced Consulting’, met het oog op het voorzien van opleiding om op  het professionele vlak het welzijn van deze beroepsgroep te bevorderen ..

Dit convenant heeft als doel, om via enkele beroepsopleidingen antwoord te geven op het fysieke en gezondheidsprobleem waarmee de kamermeisjes kampen, met het uitvoeren van hun dagelijks werk,

De lichamelijke inspanning van vijf of zes uur werk zou, als die wordt gecontroleerd en begeleid, gelijk gesteld kunnen worden met een 1 uur en 15 minuten training in een sportschool en verandert de beweging die gevoelig is voor blessures,  in opleiding voor het welzijn, heeft  de manager van de entiteit, Oguz Birced, gezegd.

"Daarmee zorgt men voor de gezondheid van de kamermeisjes en kan men komen tot een aanzienlijke vermindering  van slachtoffers door verwonding," zo heeft Oguz Birced toegevoegd.

Wat betreft het Bestuur van de AEAT,  blijft Tom Smulders nog twee jaar aan als voorzitter en de econoom  Fernando Estany als vicevoorzitter.
ZZZIslas-canariaslogo-983.jpg


Smulders:
"Het compromis is een doekje voor het bloeden
dat het misbaksel overlaat
in handen van de horeca-beheerders"

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 20 mei 2017 - De voorzitter van de Asociación de Alojamientos Extrahoteleros de Las Palmas (AAELP) (Vereniging van Buitenhotelse logiesaccommodaties in de Provincie Las Palmas) waarschuwt betreffende de problematiek over de verklaring van woongebruik

Het wetsvoorstel voor de Ley de Suelo  heeft op donderdag 18 mei 2017 het groene licht gegeven aan het compromis-amendement dat het woongebruik consolideert van appartement-eigenaren op toeristische percelen van vóór januari 2017, met een strikt woongebruik en geen verhuur als vakantiewoning of anderszins
.
img_40647.jpg                                                               Tom Smulders.
Vanaf januari 2017 verbiedt het amendement het nieuwe  woongebruik op percelen in toeristengebieden evenals het handelen buiten het principe van eenheids-exploitatie.

Op deze wijze moet, volgens de wet, de eigenaar het eigendom verkregen hebben vóór de uiterste  datum van 1 januari 2017, en volgens  het amendement  kan men wonen in een appartement, en dit zelfs verkopen, steeds wanneer men het verkregen heeft voor woongebruik, of voor de toeristische activiteit binnen de eenheids-exploitatie, waarbij elk ander gebruik is uitgesloten, wat het verhuren als vakantiewoning is.

Plato roto (Misbaksel)
De Nederlander Tom Smulders, voorzitter van de (AAELAP) , is van mening, “dat men met deze wet een pleister op de wond plakt op de kwestie, zonder dat men zich druk maakt over het in wezen oplossen van het probleem, waarmee”  naar zijn oordeel, “men de plato roto (het misbaksel) overlaat in handen van de horeca-beheerders.”

In dit verband wijst Smulders erop dat de wet, "grote onzekerheid zaait", en dat het gaat om een democratische oplossing en dialoog voor dit probleem "welk kwestie men heeft behandeld op vrijdagochtend  19 mei 2017 in de buitengewone vergadering van de FEHT, de federatie  van  verenigingen van buitenhotelse logieswerkgevers. 

Eigendom en gebruik
Eveneens waarschuwt Smulders voor het wezenlijke probleem van het amendement, “omdat  men dit nu niet moet verwarren met het eigendomsrecht, dat die we nooit in vraag hebben gesteld, met het gebruiksrecht,” waarmee ,“het legitimeren van  het woongebruik van een appartement op een toeristisch perceel,” ertoe kan leiden, “dat zij, die het woongebruik eisen, nu zouden reclameren en de dienstverlening verlangen welke de wet omvat voor woonwijken (zoals scholen, ouderencentra,  parkeerterreinen,  gezondheidscentra, enz.).

Voor Smulders is het van levensbelang, “een definitieve en eensgezinde oplossing te bieden,” die vermijdt dat, “in sommige zaken, de eigenaren, zoals ze al jaren doen, de investering in de vernieuwing en verbetering van de aanzienlijk verouderde toeristencomplexen kunnen blokkeren en boycotten.”

Eveneens verzekert Smulders, dat hoewel er eigenaren zijn die meer dan 20 jaar leven met deze situatie op een samenwerkende wijze en zonder enig probleem te veroorzaken, “er ook anderen zijn die voordeel willen trekken uit de toeristisch activiteit zonder te voldoen aan de wet en de vereiste die deze sector met zich meebrengt.”
img_40646.jpg
Risico
Zoals Smulders heeft overwogen, “riskeert deze illegale activiteit en zonder controle van de eigenaren op de toeristische activiteit, dat er veel arbeidsplaatsen in gevaar komen en men het huidige model en de procedure die van kracht is, op zijn kop zet.”

Hij verzekert, “dat dit gevolgen zal gaan krijgen,” omdat, “het Plataforma (de Actiegroep haar voornemens heeft uitgebreid en eist dat men zich baseert op de verdediging van hun rechten, door eerst allen te praten over het woongebruik, en nu over de vakantiewoning-verhuur, welke bij wet verboden was.”

Zoals benadrukt:  verdedigen wij het toeristische beheer zoals de statuten aangeven, en hoewel, “ wij akkoord zijn met de Canarisch Regering in een brede dialoog, moeten we respectvol praten maar rigoureus zijn over het dragen van de gevolgen van verkeerde beslissingen en de schadelijke en rampzalige gevolgen die zich kunnen voordoen.”

“Als Vereniging ,” voegt men toe, “kunnen we niet toestaan dat men via deze wet vakantiewoning-verhuur introduceert in gebouwen die geregeld worden door toeristische activiteit,” omdat, “er niet twee wettelijk kaders kunnen bestaan en dat men toestemming verkrijgt voor vakantiewoning-verhuur in deze wijken, men zal in het wettelijke kader moeten treden dat wij volgen en naleven.”

Verenigbaar
Het verenigen van het woongebruik met de toeristische exploitatie is een kwestie die al jaren op tafel ligt en die verworden is tot een van meer problematische kwesties  in deze regeertermijn van de Canarische Regering en de parlementaire politieke partijen.

De beslissing die men neemt  ten aanzien van deze kwestie en de acties die zich ontwikkelen, zullen worden weergegeven in de herziening van de Ley de Renovación Turística (Wet Toeristisch Vernieuwing) die in 2018 tot stand komt.

Deze situatie confronteert de belangen en bezorgde meningen van de toeristische logies-managers met alleen al in het Zuiden van  Gran Canaria 75.000 wettelijke hotelbedden, en van het Plataforma de Afectados por la Ley Turística (de Actiegroep van Getroffenen door de Toeristische Wet) in Santa Cruz en Los Cristianos op Tenerife, Puerto del Carmen op Lanzarote en in delen van Corralejo op Fuerteventura.
ZZZIslas-canariaslogo-937.jpg


De Ley de Suelo verbiedt vanaf 1 januari 2017
het woongebruik op percelen in toeristengebieden

Het Parlement verleent een generaal pardon aan de bewoners voor deze datum, maar verbiedt dat ze hun appartement gebruiken voor verhuur als vakantiewoning

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 18 mei 2017 - Het wetsvoorstel voor de Ley del Suelo consolideert het woongebruik aan de eigenaren van appartementen op percelen in toeristengebieden van voor 1 januari 2017, maar kunnen niet bestemd worden voor ander gebruik  zoals de verhuur als vakantiewoning. Vanaf deze datum, verbiedt de wetgeving dat men breekt met het principe van de exploitatie-eenheid en blijft het gebruik van nieuwe wooneenheden op percelen in toeristengebieden verboden.

Alle politieke partijen in het Parlement hebben op donderdag 18 mei 2017 dit compromis-amendement  gesteund wat erkent, dat het Ley del Suelo-wetsvoorstel een oplossing biedt voor een ‘ingewikkeld’ probleem, zoals het samengaan is tussen het woongebruik en de toeristische exploitatie.
plataforma-afectados.jpg                             De ‘Actiegroep van Getroffenen door de Ley Turistica’.
De fracties van PSO- en Podemos zijn het ermee eens, dat de nieuwe wetgeving een tijdelijke lijn aangeeft voor het consolideren van de rechten van hen die wonen in appartementen die zijn gevestigd op percelen in toeristenwijken,  en dat men die zal overbrengen aan hun respectievelijke partijen om dit voorstel te steunen.

Het compatibel maken van het residentiële gebruik  met de  exploitatie is uitgegroeid tot een hoofdpijndossier van de Canarische Regering en de fracties, om deze situatie te legaliseren die stamt uit eerdere wetgeving.

In elk geval zal men het wetsvoorstel voor de nieuwe Ley del Suelo ontwikkelen, aldus de meerderheid van de politieke partijen in de Cámara (Tweede Kamer), met de herziening van de Ley de Renovación Turística (Wet Toeristische Vernieuwing) die men in 2018 zal gaan ondernemen.

“Met dit wetsvoorstel vestigt men een systeem waarmee men het woongebruik consolideert  voor diegenen die daar al zijn van vóór  januari 2017, maar die geen overdrachten kunnen produceren in het gebruik, of uitbreidingen naar nieuwe toepassingen ," want, “het moet verenigbaar zijn met respect voor het principe van de eenheid van exploitatie," zo heeft CC-woordvoerder, José Miguel Ruano, opgemerkt.

Concreet, kan de eigenaar wonen in het appartement en dit zelfs verkopen, steeds wanneer dat is voor dat al bestaande woongebruik , of voor de toeristische activiteit binnen de eenheid van exploitatie, maar niet voor elke andere kwestie zoals de vakantiewoning-verhuur

Bovendien zullen vanaf die datum de appartementen en bungalows welke zich bevinden op toeristische percelen dan niet gebruikt kunnen gaan worden voor woongebruik, maar uitsluitend toeristisch.

Het probleem is ontstaan in San Bartolomé de Tirajana na het decreet van 2015 dat de Ley de Renovación y Modernización Turística  van 2013  (Toeristische Vernieuwings- en Moderniseringswet) ontwikkelde (zie: http://canariasmodernizacionturistica.com/ley-22013),  en het Plan General de Ordenación del municipio (PGO) (Gemeentelijke Algemeen Plan Ruimtelijke Ordening); documenten, die het toeristische en het woongebruik regelen van de logiesaccommodatie en het samengaan van beiden verbieden.
cropped-LOGOTIPO-PLATAFORMA-OK-horizontal.jpg

Deze situatie heeft ervoor gezorgd dat het Plataforma de Afectados por la Ley Turística (Actiegroep van Getroffenen door de Toeristsche Wet) is ontstaan (zie: http://afectadosporlaleyturistica.com/es/rectificar-es-de-sabios).

maribeblas.jpg

Volgens hun gegevens zijn er op geheel Canarias 70.000 eigenaren door getroffen, omdat het appartementen zijn die men al tientallen jaren als woning gebruikt en die zich, naast die in het Zuiden van Gran Canaria, bevinden in gebieden zoals Puerto de la Cruz, en Los Cristianos op Tenerife; in Puerto del Carmen op Lanzarote, en in divers delen van Corralejo op Fuerteventura.
tom0001-2.jpg                                                                 Tom Smulders.
Smulders: "Het is geen Salomons oplossing, maar een duivelse”
De Nederlander Tom Smulders, voorzitter van de Asociación de Alojamientos Extrahoteleros de Las Palmas (Vereniging van Buitenhotelse Logiesaccommodaties in de Provincie Las Palmas), is niet tevreden met de formulering van de politieke partijen in het Parlement om een uitweg te bieden aan het woongebruik op percelen in toeristengebieden
“In het Parlement denkt men dat men een Salomons beslissing heeft genomen, maar de meerderheid van de beheerders van de buitenhotelse complexen  denkt,  dat het een duivelse beslissing is,” zegt Tom Smulders, want men behoudt de woonbestemming in deze infrastructuren; wat, naar de mening van de werkgeversbond, de toeristische vernieuwingsprocessen afstompt.
"Men omzeilt het probleem en laat het in de handen van de reisorganisators," zegt Smulders, die te maken krijgen met problemen in het voldoen aan het beginsel van eenheid van exploitatie. Tom Smulders voorspelt dat het voorstel ‘conflicten’ genereert;  evenals ‘onzekerheid’ over de huidige toeristisch wetgeving, dat dit
‘generaal pardon’  voor de eigenaars/bewoners zal genereren.

"Vaak zijn er mensen in complexen die niet storen, sympathiek en respectvol zijn, maar er zijn anderen die denken dat het kopen van een logies-eenheid vrijgesteld is van alle verplichtingen, en anderzijds zijn er veel Spanjaarden en buitenlanders die daar niet willen wonen, maar gedwongen zijn  om dit te doen, omdat in 35 jaar er geen sociale huisvesting is gebouwd in deze gebieden, zoals in de toeristenwijk Playa del Inglés,” merkt Smulders op. Die zich bovendien afvraagt, of het verbod op het woongebruik  met terugwerkende kracht is, en of mensen die sinds januari 2017 appartementen hebben gekocht, deze niet zullen kunnen gebruiken als woonadres.

Goedkeuring: Juli
Het wetsvoorstel is gedaan op 31 maart 2017, en de Ley del Suelo (Wet op het Grondgebruik)  zal op 9 juni 2017 in de parlementaire commissie worden behandeld, en op 21 en 22 juli in het Parlement. De nieuwe wetgeving heeft de meerderheid van CC, PP en ASG en zal in juli 2017 van kracht worden.
Islas verdes: Wet
In de vergadering van donderdag 18 mei 2017 hebben de vier partijen die 48 stemmen hebben  (PP, PSOE, CC-PNC en ASG), de amendementen ingediend die de zogenoemde Ley de las Islas Verdes (Wet van de Groene Eilanden)  aanpassen op de Ley del Suelo. “Het belangrijkste is dat op La Palma, La Gomera en El Hierro de compatibiliteit mogelijk is van de landschappelijke waarden met het toeristische gebruik," heeft Ruano opgemerkt.
ZZZIslas-canariaslogo-922.jpg


Canarias gaat in cassatie
tegen de uitspraak van haar decreet
inzake de verhuur van vakantiewoningen

De Canarische Regering is van mening
dat het oordeel van het Tribunal Superior de Justicia (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof), “leidt tot een arrest van nietigverklaring, dat niet geheel in overeenstemming is met de wet”

CANARISCHE EILANDEN-. donderdag 18 mei 2017 - De Canarische Regering heeft op woensdag 17 mei 2017 aangekondigd dat men hoger beroep zal aantekenen  tegen het oordeel dat is gedicteerd door het TSJC tegen haar decreet van 2015 dat de verhuur van vakantiewoningen regelt, in de beschouwing dat de uitspraak, “leidt tot een arrest van nietigverklaring, dat niet geheel in overeenstemming is met de wet.”

Zo heeft de juridische dienst van de Deelstaat Canarias laten weten na deze uitspraak te hebben bestudeerd, welke gedaan is door Kamer van Overheidsgeschillen van het Hooggerechtshof op instanties van de Federación Española de Asociaciones de Viviendas de Uso Turístico y Apartamentos Turísticos (FEVITUR) en van de  Comisión Nacional de Los Mercados y la Competencia (Nationale Commissie voor Vrije Marktwerking), zo heeft het Ministerie van Toerisme laten weten in een communiqué.
alquiler_vacacional1.jpg

Onder de argumenten die plaats hebben gegeven aan deze aanbeveling, “!is de noodzaak de proberen  juridische onzekerheid te vermijden terwijl niet goed de verschillende modellen van de toeristische ontwikkeling gekozen zijn om oneerlijke concurrentie in de sector te voorkomen."

De nota wijst erop  dat Canarias  de exclusieve bevoegdheid heeft, het bevorderen en de planning  van het toerisme op haar grondgebied en de wetgevende macht uitoefent, zowel vanuit het oogpunt  van  activiteit als van de inrichtingen waar men deze ontwikkeling aan het ontwikkelen is om het toeristische aanbod te reguleren, “als een eenheid van toeristische bestemming.”.

Voor de Canarische Regering moeten de algemene redenen prevaleren op het moment dat het aankomt op haar toeristische model als men verwijst naar de kwetsbaarheid van het grondgebied, de milieubescherming, de natuurlijke hulpmiddelen, en de opnbare veiligheid; nauw verbonden met de capaciteit in elk één van de gebieden, en de bescherming van de rechten van de consument.
situacion-alquiler-vacacional-en-canarias-580x333.png logo_rentalia_facebook.png
needmorerentalscom_.jpg

"De noodzaak, de ontwikkeling van het toerisme te waarborgen, vereist tot verfijning van de redenatie van het TSJC, die leidt tot de verdere liberalisering van de vakantiewoningverhuur, vakantie, welke deze, zonder beperking, kan vestigen op enig deel van het grondgebied van de Canarische Eilanden," aldus de notitie.

De Canarische Regering verzekert dat ze heeft geprobeerd, zonder succes tot nu toe, overeenstemming te bereiken met de toeristisch vertegenwoordigers, “in het verbeteren van het decreet, dat aangenomen door alle partijen, de opeenvolging van eisen en middelen zal voorkomen,”

In elk geval, garandeert de Canarische Regering, “dat men zal blijven proberen akkoorden te bereiken om de belangrijkste verschillen in het toeristische model te redden en te streven naar het in staat stellen van een model voor duurzaam toerisme met het consolideren van kwaliteit" waartoe men onmiddellijk zo veel vergaderingen bijeen zal roepen  als nodig is om dit te doen.
ZZZIslas-canariaslogo-913.jpg


Vrij baan voor vakantiewoning verhuur
in toeristenwijken

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 27 april 2017 - Het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof) heeft de weg vrijgemaakt voor het verhuren van vakantiewoningen door de kern van het wettelijke besluit voor de verhuur van vakantiewoningen nietig te verklaren, zo heeft de Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) (Canarische Vereniging Verhuur Vakantiewoningen) bevestigd die de sector tegen de Deelstaatwet van 2015 heeft verdedigd.

Het arrest van 21 maart 2017 stelt dat het decreet "in strijd is met vrijheid van ondernemen en dienstverlening, en stelt “dat het geen zin heeft dat men deze activiteit beperkt in toeristische gebieden, waar de activiteit bij voorkeur wordt uitgevoerd.
image_content_1590563_20170426103927-1.jpg     
Luchtopname van de toeristenwijk Playa del Inglés gemeente San Bartolomé de Tirajana.
img_40287.png

Het TSJC heeft de kern van het regulerende decreet van de activiteit nietig verklaard
Het TSJC heeft de vereiste afgewezen tot het aanbrengen van een onderscheidende plaquette op het gebouw, uitgaande van een minimale voorziening evenals de regeling van reclame en informatie.

In die geest, merkt men op,” dat het Overheidsdecreet gericht is op het bevorderen van het traditionele aanbod aan logiesaccommodatie,” en daar tegenover, staat het arrest het toeristisch gebruik toe in woonwijken en staat kamerverhuur toe

Ascav verwelkomt de eerste uitspraak van  de vijf in behandeling zijnde aanklachten betreffende het Decreet waarin het Reglamento de las Viviendas Vacacionales en Canarias (Reglement Verhuur Vakantiewoningen op Canarias) is goedgekeurd, en waardeert deze uitspraak als, “dat die niet overtuigender kan zijn.”

De vereniging herinnert eraan dat men deze wetgeving heeft aangeklaagd sinds die in werking is getreden, in mei 2015. De inhoud van het arrest, zo legt Ascav uit, “kan niet overtuigender zijn;” het Hooggerechtshof heeft de argumenten van de Canarische Regering om vakantiewoningen uit te sluiten in toeristenwijken, gekwalificeerd als, “waarlijk  bedrieglijk,”  en voegt daaraan toe, “dat de enige plausibele verklaring voor deze ‘ door de bocht stap’ is, dat men daarmee probeert het aanbod van logiesproducten te bevoordelen dat traditioneel overwegend gevestigd is in deze toeristenwijken, daarmee de vrije concurrentie in dienstverlening schendend.”

Het Hooggerechtshof gaat ook uit van de ‘onjuistheid’ van het verbod op Bed & Breakfast (Logies Ontbijt)  (kamerverhuur door particulieren) want, er zijn geen redenen om van een klant  die slechts een kamer wil contracteren om er te logeren, te eisen, dat deze de volledige huur van de woning betaalt, als de huiseigenaar deze dienst wil aanbieden.”

Ascav waarschuwt echter, dat dit arrest niet definitief is, want de Canarische Regering kan hoger beroep aantekenen bij el Tribunal Supremo (de Hoge Raad). In dit verband vraagt de vereniging zich af, “of de Canarische Regering belastinggelden van alle Canario’s zal blijven verkwisten aan de hoteliers lobby door middel van het besluit wat aan hen  ten goede komt, of dat men alle Canario’s laat  profiteren van het toerisme.”

Ascav vertrouwt erop dat dit arrest de zaken in hoger beroep oplost die zijn gepresenteerd door de Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) (Nationale Commissie Marktwerking en Concurrentie)  en Fevitur, en dat men in de komende dagen een oordeel zal uitspreken in het hoger beroep dat is ingediend door de Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV.
ZZZIslas-canariaslogo-840.jpg


Clavijo zet in op een vakantiewoningverhuur,
die noch de bewoner, noch de Canarische toeristische sector in gevaar brengt

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 18 april 2017 - De president van  de Canarische Regering,  Fernando Clavijo, heeft op maandag 17 april 2017 gepleit voor een vakantiewoningverhuur die noch de bewoner - die de huurprijs ziet stijgen - noch de toeristische sector op  de eilanden  in gevaar brengt

“Het is een verschijnsel dat zich voordoet sinds het moment waarop - met de overgang van vaste woonruimte tot vakantiewoning  - een economische activiteit is gegenereerd, want de mensen kunnen niet wonen omdat de huizen veranderen in een ruimte voor economisch activiteit,” heeft Clavijo gezegd in verklaringen voor de persmedia.
87752.jpg

Hier herinnert Clavijo eraan, dat deze situatie problemen heeft veroorzaakt, niet alleen op Canarias maar ook op andere toeristenbestemmingen zoals de Balearen en Barcelona, en hij heeft toegevoegd dat waar sommigen dit verschijnsel zien als ‘panacea’ (‘wondermiddel’), het enkele bijkomende gevolgen op de toeristische sector zelf heeft, zoals het woongebruik.

“Uiteindelijk verdrijf je de bewoners naar ander gebieden en dat is echt onderworpen aan veel meer druk op het grondgebied omdat je tenslotte deze woningen elders zult moeten bouwen,  en daarom hebben we heel voorzichtig willen zijn met dit verschijnsel, we zijn ons bewust dat het een wereldwijd verschijnsel is en  dat Canarias zijn ruimte zal moeten hebben,” heeft Clavijo  gezegd

Op deze wijze, zet de president in op een vakantiewoningverhuur zonder dat men de vaste woonruimte in gevaar brengt, en ook niet het Canarische productiemodel, dat zich oriënteert op kwaliteit en een hoge standaard.”
ZZZIslas-canariaslogo-827.jpg


Spaanse belastingdienst waarschuwt
dat ook inkomsten uit verhuur
via Airbnb opgegeven dienen te worden

SPANJE - Het Agencia Tributaria, of Hacienda (de Spaanse Belastingdienst, c.q. het Ministerie van Financiën ) heeft aangegeven dat de inkomsten die internetpagina’s platforms zoals die van Airbnb en Homeaway dienen te worden opgegeven bij de jaarlijkse belastingaangifte. Daarbij  gaat volgens Hacienda om meer dan 21.500 verhuurders die daar rekening mee moeten houden en die ondertussen al informatieve brieven hebben ontvangen.

Veel inwoners van Spanje willen een extra zakcentje bijverdienen door een appartement, huis of kamer via verhuurbedrijven of Internet, zoals Airbnb en Homeaway, te verhuren aan bezoekers en vakantiegangers. Op zich is daar niets mis mee, maar de belastingdienst herinnert deze verhuurders er wel aan, dat dit inkomsten zijn die op de jaarlijkse belastingaangifte dienen te staan. Doet men dit niet, dan kunnen boetes volgen die niet altijd even mild zijn.
tributaria.jpg

Brieven
Het Agencia Tributaria (re Spaanse Fiscus) zegt dat ze weten, dat er tenminste 21.500 Spanjaarden zijn die hun woning, of appartement verhuren via Internet. Deze verhuurders worden in de gaten gehouden en daarbij wordt gekeken, of zij deze inkomsten opgeven bij de jaarlijkse aangifte. Deze verhuurders hebben onlangs een informatieve brief van de Spaanse belastingdienst waarin nogmaals wordt vermeld dat verhuuropbrengsten  moeten worden opgegeven als inkomen. Daarnaast geeft men aan, dat degelijks nieuwe verhuurders bijkomen die tevens in de gaten (zullen) worden gehouden. Met andere woorden, “Hacienda te vigila” ofwel de: “De Belastingdienst houdt u in de gaten.”

Overigens geldt dit niet alleen voor inkomsten uit de verhuur van accommodaties via Homeaway en/of Airbnb; maar ook voor inkomsten welke men ontvangt via  bijvoorbeeld andere diensten die worden aangeboden via het Internet, zoals Uber en Cabify en vele andere bedrijven die dienste aanbieden op het Internet.

De Spaanse Belastingdienst is de laatste jaren flink aan de weg aan het timmeren wat betreft het opsporen van belastingfraude. Gedurende 2016 heeft Hacienda (het Ministerie van Financiën)  14,8 miljard euro extra binnengehaald door fraude aan te pakken, dat is 5% meer dan in 2015.
000islas-canariaslogo-kopie-61.jpg


De Aebat verlangt indeling in gebieden
voor vakantiewoningen

De Asociación de Empresarios de Bungalóws y Apartamentos Turísticos (Aebat) (Vereniging van Verhuurders van Vakantiebungalows en Vakantieappartementen), heeft aangegeven, dat de bestaande leemten in de regeling van de vakantiewoningen momenteel conflicten veroorzaakt en verlangt, onder andere maatregelen, het vaststellen van gebieden, “omdat werknemers niet kunnen huren nabij de toeristengemeenten.”

De opkomst van vakantiewoningen en logiesaccommodatie op niet toeristische percelen en de verwachte toename in hun aantallen welke zal plaatsvinden na goedkeuring door de Canarische Regering, die deze kan bestemmen voor de Reserva de Inversiones de Canarias (Canarische Investeringsreserve), baart de voorzitter van de Aebat, Luis Bravo de Laguna, zorgen;  die eist, “de enorme gaten te sluiten welke bestaan in de regulering van de sector en die nu belangenconflicten veroorzaken.”
328703-1g.jpg
Luchtopname van de woonwijk San Fernando de Maspalomas  in de gemeente San Bartolomé de Tirajana) en een deel van de toeristenwijk Playa del Inglés en Campo Internacional.
images-137.jpg
Playa-del-Ingls-6.jpg                                                             Playa del Inglés.
“Namens de Aebat zijn we akkoord dat er een wet komt voor de vakantiewoning opdat die gereguleerd is, maar wat we verlangen, zijn indelingen per gebied, nu verblijven we  zonder huurwoning voor de lange termijn (permanente bewoning) voor bewoners en werknemers in de horeca-sector, zoals onlangs het geval was in Corralejo op Fuerteventura en in andere gemeenten, waar momenteel de gebruiker van huur op langere termijn geen woning vindt in de toeristengemeenten en moet verhuizen naar verafgelegen locaties,” zo geeft Luis Bravo de Laguna aan.

Volgens Bravo de Laguna is de enorme toename in de vakantiewoningverhuur begonnen en  vervolgens is hij van mening dat dit het moment is om meer specifieke, regulerende mechanismen in werking te stellen. En bovendien voor de percelen, waarbij hij inzet op de wijziging van het artikel, dat verwijst naar de goedkeuring van dit gebruik in de gebouwen van het propiedad horizontal (horizontale eigendom = appartementengebouwen).

Veranderingen
Momenteel zegt de wetgeving, “dat als het woningen betreft  die zijn  onderworpen aan het regime van propiedad horizontal, deze uitsluitend kunnen worden geëxploiteerd als vakantiewoningen waarbij de statuten van de vereniging van eigenaren nadrukkelijk die activiteit niet verbiedt, maar zoals dit een nieuwigheid is, wordt dat tot nu toe niet als zodanig beschouwd; men is van mening dat de Canarische Regering de verenigingen van eigenaren zal moeten verplichten hun statuten te veranderen voor het vestigen van percelen, of dit rechtstreeks moet verbieden, anders kan de deur worden  geopend naar conflicten die uiteindelijk grotendeels zullen eindigen langs juridische weg.

000islas-canariaslogo-580.jpg


Een ‘duw’ voor de Canarische economie

De vakantiewoning-verhuur is een groeiende vorm van toerisme wereldwijd. Op de Canarische Eilanden zijn tal van beperkingen die proberen om de ontwikkeling ervan te stoppen. De RIC kan dat veranderen.

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 24 januari 2017 - Het bedrijfsleven van de Canarische Eilanden verwelkomt de goedkeuring welke op maandag 23 januari 2017 is gegeven door het Agencia Tributaria (de Belastingdienst) die toestaat de Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) toe te passen bij de aankoop van woningen die bestemd zijn voor de vakantie-verhuur.

Het Canarische bedrijfsleven gelooft dat het een ‘acicate’ ( ‘incentive’- ‘stimulans’) zal  zijn in de economische activiteit van de Archipel.

De Canarische ondernemers hebben op maandag 23 januari 2017 laten weten, heel positief te zijn over dat men de RIC kan toepassen op  investeringen voor de aankoop van woningen die bestemd zijn voor vakantie-verhuur - een toeristische logiesmogelijkheid met een toenemende vraag - omdat men begrijpt dat dit economische activiteit en werkgelegenheid zal genereren op de Eilanden. “Alles wat meer activiteit zal zijn is goed,” zo heeft de voorzitter  aangegeven van de Confederación Canaria de Empresarios (CCE) (Canarische Werkgeversfederatie), Agustín Manrique de Lara.  Naar zijn mening komt dit gebruik vooral ten goede aan twee sectoren, de makelaardij en het toerisme.

Volgens Manrique de Lara draagt toepassing van de RIC (Investeringsreserve) bij aan de herlancering van nieuwbouw en revalidatie, en bovendien aan het genereren van arbeidsplaatsen.
slide_20.jpgDe vakantiewoning-verhuur is een groeiende vorm van toerisme wereldwijd. Op de Canarische Eilanden zijn tal van beperkingen die proberen om de ontwikkeling ervan te stoppen. De RIC kan dat veranderen.
Voor de CCE-voorziterr kan voor het toerisme de verandering aan aanmoediging zijn, “dat men op een tevredenstellende en definitieve wijze de vakantiewoning-verhuur regelt.” De Canarische Regering heeft deze logieswijze gereguleerd via het Decreet 113/2015, van 22 mei, dat breeduit is bekritiseerd vanwege het restrictieve karakter en verbiedt dat 90% van de betreffende woningen verkocht kan worden.

"De vakantiewoning-verhuur is een feit dat bestaat in de toeristische sector, en moet worden gereguleerd om gelijke concurrentie, die legaal is, te beschermen wat goed is  voor het genereren van werkgelegenheid. Deze verandering van de RIC is een reden om dat te doen," aldus Manrique de Lara.

Vanuit de toeristische sector, heeft de vicevoorzitter van de Asociación de Extrahoteleros (AEAT) en lid van de FEHT, Fernando Estany, gezegd, dat wat de verandering  doet, “het behandelen is van de vakantiewoning-verhuur als een toeristisch product meer. “!We zien dat niet als slecht, omdat het een soort toeristisch aanbod versterkt waar vraag naar is; hoewel, met nuances,” heeft Estany aangegeven, die opmerkt dat bij de empresarios extrahoteleros (appartement- en bungalowverhuurders) “een bepaalde vrees bestaat dat de concurrentie sterk wordt geactiveerd.”

Daarnaast heeft hij opgemerkt, dat de interpretatie van de AEAT afbreuk doet aan de oorsprong van de verhuur van vakantiewoningen, die bedoeld was als een economische activiteit voor particulieren en niet voor het grote bedrijfsleven.

Wat betreft de  bouwsector, kwalificeert de voorzitter van de AECP, Maria de la Salud Gil, het nieuwe gebruik als, "een goed bericht", omdat het de revalidatie zal bevorderen, hoewel ze regelgeving heeft geëist om een verlaging in het aanbod op de vaste woningmarkt te voorkomen.
De voorzitter van de Asociación de promotores inmobiliarios (Aempic) (Vereniging van Vastgoed-ontwikkelaars), Ramon Pérez, beschrijft, “een verandering die de sector dynamiseerde,” als: “fantastisch.”
zzzslas-canariaslogo-kopie-21.jpg


Steeds meer Nederlandse 60-plussers
verhuren hun woning in Spanje via Airbnb

SPANJE -  donderdag 22 december 2016 -  Volgens de gegevens van de online verhuurorganisatie Airbnb verhuren steeds meer Nederlandse 60-plussers hun tweede woning in Spanje. Volgens het woningverhuur-platform is het aantal senioren dat hun woning in 2015 verhuurd heeft, verdubbeld. Het voordeel voor deze groep verhuurders is, dat ze beter beoordeeld worden en er meer vertrouwen in hen is dan in andere leeftijdscategorieën, zo staat te lezen op de internetpagina fiftymore.nl

Het aantal 60-plussers dat via Airbnb hun in Spanje gelegen vakantiehuis of appartement verhuurtr is het afgelopen jaar verdubbeld, aldus de internetpagina Airbnb.
Ook in de leeftijdscategorieën 50-59 (88%), 40-49 (79%) en 25-29 (74%) is er een toename in het aantal aanbieders.In totaal worden wereldwijd ongeveer 160.000 accommodaties aangeboden door zestigplussers op de verhuurpagina, ongeveer 10 procent van het totale aanbod.
77d10ae7cc380ae5276f13fcc1ed364b.jpgVolgens Airbnb waarderen huurders de zestigplussers beter, dan verhuurders in andere leeftijdsgroepen. Gemiddeld krijgen de senioren vaker de maximale beoordeling van vijf sterren.

Het merendeel van de 60-plussers dat via Airbnb verhuurt is te vinden in Frankrijk, Ierland en Italië; maar Spanje staat, net zoals Zwitserland en Nederland, in de top 10.

De senioren verhuren hun woning gemiddeld  23 nachten per jaar, bijna twee dagen per maand. Volgens Airbnb zien veel ouderen het verhuren van de woning als een extra inkomstenbron naast de AOW, het pensioen en inkomen uit werk. Het is in Nederland verplicht om de extra opbrengsten uit verhuur via het woningverhuur-platform op te geven aan de Belastingdienst.
Het verhuren van de woning levert de zestigplusser in Nederland gemiddeld  €3.290,= op; wat meer is dan de gemiddelde opbrengst in Europa van €3.000,=

zzzislas-canariaslogo-kopie-2.jpg


De Spaanse Regering is bereid de verhuur van vakantiewoningen te harmoniseren in geheel Spanje

SPANJE - vrijdag 16 december 2016 - De staatssecretaris van Toerisme, Matilde Asián, heeft aangekondigd dat haar Departement bereid is, in gesprek te gaan met de deelstaten voor het regelen van een wetgeving die op drie bases harmoniseert: “gelijkheid, fiscaal, en veiligheid.”

In een informatief ontbijtprogramma  op de televisiezender Cadena SER op Canarias, heeft de nieuwe staatssecretaris van Toerisme erkend, dat bijna alle deelstaten haar hebben opgeroepen zich te interesseren voor de verhuur van vakantiewoningen, een nieuwe logiesvorm welke wettelijk overeenkomt met de bevoegdheden van de deelstaten, wat verschillende wetgeving heeft veroorzaakt, en in sommige gevallen tot conflicten heeft geleid.
alquiler_vacacional_copia-3.jpg
apple-touch-icon-144x144.png 1479726157_998870_1479727049_miniatura_normal.jpg

Matilde Asián heeft benadrukt dat zij zich bewust is van de zogenoemde ‘samenwerkende economie’(waarop zich internetdiensten baseren zoals Airbnb, HomeAway en HouseTrips) wat een van de factiren is, “die het toeristische model aan het veranderen is,” en waarvoor men de ogen niet kan sluiten.

“De verhuur van vakantiewoningen is mogelijk omdat er een digitalisering is van het dagelijks leven. De samenwerkende economie4 is aanwezig in alle sectoren, in de handel, het vervoer, en het kan ook niet anders, eveneens in het toerisme,” zo heeft Matilde Asián opgemerkt.

De staatssecretaris heeft uitgelegd dat dit een kwestie is welke men zal behandelen in de komende Conferencia Sectorial de Turismo,  maar ze heeft al laten weten dat, naar haar mening, de regulering van vakantiewoningverhuur zal moeten verlangen dat deze nieuwe vorm van toerisme voldoet een soortgelijke eisen waaraan de hotels en appartementenverhuur zich houden.

Belasting betalen
Naast ‘eerlijkheid’ van omgaan met de overige ‘klassieke’, of meer traditionele sector, heeft Matilde Asián betoogd, dat het regelgevingskader vakantiewoningverhuur ervoor moet zorgen dat degenen die zich wijden aan deze economische activiteit, daarover  belasting betalen.

En tot slot heeft ze gewaarschuwd dat men niet mag verwaarlozen dat een van de factoren - die Spanje tot een van de meest aantrekkelijke, toeristische bestemmingen in de wereld maakt - veiligheid is welke onder andere  gebaseerd is op het verrichten van de controle op de het verblijf van gaten wat men realiseert in hotels en in de overige, buitenhotelse accommodaties.
1478872863_383418_1478874910_noticia_normal.jpg 1481719574_907667_1481721241_noticia_normal.jpg                                      Matilde Asián, staatssecretaris van Toerisme.
Met de verzekering van deze drie uitgangspunten, gaat Matilde Asián ervan uit, dat de rest van de regulering moet beantwoorden aan de vereiste criteria in elke lidstaat van de Europese Unie van vrij ondernemerschap en vrijheid van economisch initiatief, evenals aan de verschillende realiteit die elke deelstaat heeft voor de toeristische ontwikkeling

Aanwezig bij haar betoog , heeft de voorzitter van de Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) (Horeca-federatie) van de provincie Las Palmas, Fernando Fraile,  tegenover de journalisten opgemerkt dat zijn organisatie het vellig eens is met deze planning.

Fraile heeft opgemerkt dat de horeca-ondernemers  op Gran Canaria, Lanzarote en Fuerteventura zich niet verzetten tegen  de vakantiewoningverhuur, en dit ook niet als een bedreiging beschouwen - in tegendeel  zelfs, ze vinden dat het een  interessant alternatief biedt voor de eigen sector - maar dat ze wel gelijlheid eisen in de fiscale controle.

In haar betoogt heeft Matilde Asián opgemerkt, dat het toerisme Spanje aan het helpen is om uit de crisis  te komen, door activiteit, creëren van werkgelegenheid en, vooral, met het bijdragen van inkomsten vanuit het buitenland  die de betalingsbalans in evenwicht brengen, waarin een van de grootste problemen schuilde tijdens de zwaarste momenten van de economische recessie.

In de laatste weken van 2016 is de staatssecretaris van mening dat  de recente gegevens laten zien dat Spanje 2016 zal voltooien met ruim 70 miljoen bezoekers, met een veroorzaakte omzet van 70 miljard euro.

“Het toerisme,” ze heeft Matilde Asián gezegd,  “is bovendien wereldwijd  een sector die blijft groeien boven de rest van de economie.”

Wat Spanje betreft, erkent ze dat het moeilijk zal zijn de bezettingsniveaus te doen toenemen op sommige bestemmingen die,  zoals Canarias, 90% bedragen, waardoor ze inzet op het laten groeien van de inkomsten, door te proberen bezoekers aan te trekken van een hoger bestedingsniveau.

Daarom heeft zij de sector aangemoedigd, om in te zetten op de vernieuwing van oude, en/of verwaarloosde bestemmingen om problemen te voorkomen die hebben geleid tot situaties zoals die zich hebben voorgedaan in sommige populaties, zoals Magaluf en Palma de Mallorca.

“Gelukkig bestaat er op Canarias geen toeristenfobie, welke wel bestaat in Barcelona en op de Balearen,” zo heeft Matilde Asián toegevoegd.

Eveneens zet de staatssecretaris betreffende het toerisme in op, het ‘bezorgd’ zijn over, en ‘het voorbereid zijn op de Brexit, ‘maar niet verontrust’;  waarom ze tegenstander is van zowel het in het leven roepen van toeristenbelasting, als het generaliseren van belastingvoordelen, of sociale lasten; wat het verkrijgen van de noodzakelijke hulpmiddelen bemoeilijkt voor het behouden van de essentiële dienstverleningen.
000islas-canariaslogo-358.jpg


De verhuur van vakantiewoningen
kent een terugval van 14%
in het jaar van de regulering

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 8 december 2016 - Het aantal toeristen dat verblijft in vakantiewoningen op de Canarische Eilanden in de loop van het eerste jaar van de regeling van dit type verhuur, vanaf mei 2015 , is met 14% gedaald ten opzichte van 2014. Maar de vraag is teruggekeerd met het omhoogschieten in 2016, met 20% meer verblijf dan tot nu toe dit jaar.

Het in werking treden (in mei 2015) van het decreet waarmee de Canarische Regering de activiteit beperkt van het verhuren van vakantiewoningen, is samengegaan met het ineenstorten van het logies van toeristen die verblijven in particuliere woningen.
Alles wijst erop dat de regelgeving een afschrikkende werking heeft veroorzaakt bij de  huiseigenaren uit angst voor sancties voor degenen die niet voldoen aan de eisen van de activiteit; een angst, die minder is geworden.
vakantuewoniunbgen.jpg
              Playa del Ingles, de toeristenwijk in de gemeente San Bartolomé de Tirajana.
In de twaalf na het in werking treden van het decreet, logeerden1.095.305 toeristen met huurcontracten, wat een vermindering van 14% is ten opzichte van de 1,3 miljoen geregisteerden in het jaar voorafgaand aan de regeling. Het nieuwe, juridische scenario heeft, aldus, het verlies veroorzaakt van 175.000 toeristen op deze basis. En ondertussen is in dat dit jaar  van het uitvaardigen van het decreet het aantal wat logeert in hotels en appartementen toegenomen net 10%, tot 10.302.210 klanten.

De statistiek is onthullend: In juni 2015 – een maand na het uitvaardigen van het decreet-   telden de verhuurde vakantiewoningen 57.952 toeristen, tegenover de 101.166  die zijn waargenomen in dezelfde periode in 2014, wat een terugval betekent te zijn van 75%.

Maar het toerisme in particuliere woningen heeft zich hersteld::tussen januari en oktober 2016 heeft men 1.066.491 toeristen geteld, 179.107 meer dan in dezelfde periode van 2015, wat in een jaar neerkomt op een stijging van 20%, volgens de gegevens van de Canarische Regering.
Het aantal overnachtingen in traditionele logiesverblijven groeide ook, maar niet in hetzelfde ritme; men heeft in de eerste tien maanden van 2016 in  totaal 9,1 miljoen toeristen te logeren gehad, dat is op jaarbasis15,5% meer.

Dit herstel van logies in vakantiewoningen heeft zich voorgedaan ondanks dat de Canarische wetgeving in een fase van herziening verkeert.

In het afgelopen jaar hebben de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Nationale Commissie voor Mededinging en Marktwerking ) en  de vereniging Ascav zich tot de Rechtbank gewend, waarbij ze het verbod - op deze activiteit in toeristengebieden - in vraag hebben gesteld.
000islas-canariaslogo-309.jpg


De illegale logiesaccommodatie in het Zuiden,
á contant en zonder betalingsbewijs

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - donderdag 3 november 2016 -.De voorzitter van de ondernemersvereniging van buitenhotelse logiesaccommodatie, Tom Smulders, staat niet alleen in zijn aanklacht tegen de alarmerende toename van hotelbedden die men in het Zuiden verhuurt in het clandestiene circuit. Sommigen durven zelfs details te geven over hoe ze illegaal opereren, "ze kloppen op de deur, om uitbetaald te worden," zeggen ze.

Ze maken hun naam niet bekend, omdat ze eigendom hebben en represailles vrezen, maar ze weten perfect wie al lange tijd aan het opereren zijn in de clandestiene logiesmarkt van appartementenverhuur in het Zuiden.
playdelinmgls.jpg   Playa del Inglés, een van de toeristenwijken van de Gemeente San Bartolomé de Tirajana.
“We hebben ze aangeklaagd bij de Canarische Regering, en bij het Patronato de Turismo (plm. de VVV), maar niemand doet iets, de brieven gaan de prullenbak in en men wast de handen in onschuld, zo bevestigt een verontwaardigde María, met een jarenlange ervaring in het logiesbedrijf, die er nu de voorkeur aan geeft anoniem te blijven, en hoewel het niet waar lijkt te zijn, er bestaat in deze ambiance nog steeds angst.

"Ik heb acht jaar het beheer van een appartementencomplex, en wat je nu ziet is schandalig, kan het niet zo zijn dat hele gebouwen - die op toeristische percelen werden opgericht exclusief voor toeristisch gebruik door de eigenaar zelf - zijn veranderd tot permanente bewoning, en op illegale wijze toeristisch verhuurd worden ," zo merkt Maria op, die zegt dat veel van degenen die op die manier verhuren, "aan de deur komen, om contant af te rekenen zonder betalingsbewijs, want dat is de modus operandi van de clandestiene verhuurders .”

Haar aanklacht bevestigt alleen maar waarop sommige deskundigen al eerder hebben gewezen , dat de zwarthandel in de toeristische sector van het Zuiden uiterst zorgwekkende niveaus heeft bereikt, “terwijl de Canarische autoriteiten, evenals de Fiscus, de andere kant blijven opkijken, alsof de zaak hen niet aangaat,” zo beweert men.

"Dit toestaan is de belastingbetalers uitlachen die voldoen aan hun fiscale verplichtingen," voegt Maria toe, die alle overheden verantwoordelijk houdt voor deze standaard verplichtingen. "De schuldigen van deze situatie zijn alle overheden," zegt ze, en ze merkt op, “dat de andere grote handlanger van deze dwaasheid de Gemeet San Bartolomé de Tirajana is die inschrijvingen in het bevolkingsregister doet op toeristische percelen en zo een woonbestemming geeft aan de wijk; iets, wat men nooit zou hebben mogen toestaan,” zo beweert ze.

“Net zoals sommige besturen van verenigingen van eigenaren van deze gebouwen verantwoordelijk zijn voor wat er plaatsvindt, omdat ze weten wat sommige eigenaren doen; echter ze zwijgen, ze geven het niet aan, en ze verbieden het niet,” concludeert zij.
000islas-canariaslogo-173.jpg


De helft van de vakantiehuurwoningen
valt buiten de wet

CANARISCHE EILANDEN - zondag 17 juli 2016 - Bijna de helft van de op Canarias onderzochte vakantiehuurwoningen bevindt zich op toeristisch percelen, waardoor die panden - voor wat betreft deze activiteit - niet voldoen aan de omstreden regeling van de Deelstaat. Dat is een van de conclusies van de langverwachte rapporten waarmee men de Canarische Regering steunt in het herzien van de regelgeving, waartoe Competencia (de Commissie voor Vrije Marktwerking) heeft opgeroepen.

Het Ministerie van Toerisme, Cultuur en Sport heeft de rapporten op vrijdag 15 juli 2016 gepubliceerd waarmee men ‘voor het eerst’ het gewicht en de uitwerking ervan aangeeft van de verhuur van vakantiewoningen op de bestemming, wat als basis zal dienen voor het nu aangaan van een ‘debat’ dat het mogelijk zal maken consensus te bereiken, of op zijn minst een richtsnoer zal zijn voor de Canarische Regering op het moment dat men de wijziging moet aangaan van het decreet dat deze activiteit regelt en dat op het allerlaatste moment is goedgekeurd door de voorgaande Canarische Regering (tien dagen voor de verkiezingen van 2015) welke geleid werd door Paulino Rivero.
naamloos-228.png 25498-944-550.jpg dddd-4.png                            De Nationalistische (CC) duvelstoejager Paulino Rivero.
De minister van Toerisme, María Teresa Lorenzo, heeft zich op vrijdag 15 juli 2016 uitsluitend beperkt tot het bekend maken van de voornaamste conclusies van de studies die zijn verricht door InAtlas, Técnicos en Socioanálisis en Deloitte, die €51.000,= hebben gekost.
Mara-Teresa-Lorenzo.jpg                   De Canarische minister van Toerisme, María Teresa Lorenzo Rodríguez,
     krijgt het vuur na aan de schenen gelegd., omtrent het Decreet Verhuur Vakantiewoningen.

Lorenzo heeft de indringende vragen van journalisten ontweken, over de mogelijkheid dat de conclusies van de studies de deur openen naar het elimineren van de drempels voor het commercialiseren van de vakantiewoningen op toeristische percelen; een en uitdrukkelijk verbod, dat geen enkele andere Deelstaat Wet in Spanje bevat.

Ook heeft de minister - in voortdurende aanwezigheid van de minister van Toerisme, Cristóbal de la Rosa - geweigerd een datum op de kalender aan te geven waarop men gestalte moet geven aan de aanpassing van de wetgeving. Ze heeft alleen, “de maximaal mogelijke snelheid,” toegezegd.

Ze weet dat de tijd in haar nadeel werkt, omdat het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof) - naast andere - een beroepszaak behandelt die is ingesteld door de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) (Nationale Commissie voor Vrije Marktwerking) tegen een decreet, dat, aldus dit orgaan, alleen de traditionele horecabedrijven bevoorrecht, tegen de rechten van eigenaren van vakantiewoningen en de vrije keus van de consumenten.
playadelingles.jpg
                                               Gemeente San Bartolomé de Tirajana:
             Playa del Inglés, de grootste toeristenwijk van de Canarische Archipel.
Volgens de op vrijdag 15 juli 2016 gepresenteerde rapporten op het Canarische Ministerie van Toerisme, telde men eind 2015 op Canarias 21.188 vakantiewoningen, met in totaal 121.847 bedden. Bijna de helft (48%) bevindt zich op micro destinos turísticos (toeristische percelen) waardoor ze - met het huidige decreet - buiten de wet vallen (verboden zijn).
ZZZZislas-canariaslogo-kopie-72.jpg


Ruim 1,2 miljoen toeristen
geeft de voorkeur aan vakantiehuurwoningen

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 16 juli 2016 - De minister van Toerisme, María Teresa Lorenzo, van de Canarische Regering, heeft een rapport gepresenteerd over deze sub-sector, waarin een aantal bevestigd wordt van 21.188 te huur zijnde vakantiehuurwoningen op de Eilanden.

Canarias kan rekenen op een contigent van 21.188 vakantiewoningen met gemiddeld vier tot vijf bedden per eenheid, dat per jaar wordt gebruikt door 1,2 miljoen toeristen, zowel Canarische, Spaanse als buitenlandse; wat neerkomt op 9,6% van het jaarlijkse totale bezettingspercentage euro; met een omzet van 523 miljoen euro.
turista-quiere.jpg
       María Teresa Lorenzo Rodríguez, in haar kantoor in Las Palmas de Gran Canaria.
De minister van Toerisme, María Teresa Lorenzo, van de Canarische Regering, heeft deze gegevens gepresenteerd aan de Canarische Commissie voor deze sector, in een van de drie studies die zijn verricht naar deze toeristische modaliteit.
Naast het financiële, heeft Lorenzo een ander, vergelijkend document gepresenteerd over het functioneren van deze sub-logiessector in andere deelstaten, en een derde rapport voldoet aan de criteria en meningen over de verhuur van vakantiewoningen van de aanbieders die zich bezig houden met deze activiteit.

Met het zicht op een mogelijk toekomstige wijziging, na het hoger beroep dat is ingesteld door de Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (Nationale Commissie voor vrije Marktwerking), zijn de documenten nu voorwerp van studie.
ZZZZislas-canariaslogo-kopie-62.jpg


Het Spaanse Hooggerechtshof stelt verhuurder Airbnb in het gelijk

SPANJE - Het Spaanse Hooggerechtshof heeft de internetpagina van Airbnb in een rechtszaak in het gelijk gesteld. Het gaat daarbij om de limiet van vijf dagen verblijf in een logiesaccommodatie. De Gemeente Madrid had verordonneerd dat er minimaal voor een periode vijf dagen verhuurd moest worden, maar het Hooggerechtshof heeft dat nietig verklaard.

De jurisprudentie houdt  in, dat eigenaren van appartementen en vakantiewoningen in heel Spanje weer voor minder dan vijf dagen hun woningen mogen verhuren via de populaire internetpagina. De rechtszaak maakt het daarnaast makkelijker voor inwoners van Spanje in zee te gaan met, en zaken te doen via,- Airbnb maar ook met andere verhuurbedrijven, zoals Homeaway.
airbnb.jpgIn 2014 is een wettelijke regel ingevoerd, waarbij de hotels van de Spaanse hoofdstad een nagenoeg een monopolypositie verkregen voor kortstondige verblijven. Als men bijvoorbeeld maar drie nachten in Madrid wenste te verblijven, dan kon dat alleen in hotels en niet in particuliere verblijfsobjecten vanwege de wettelijkje bepaling op: minimaal vijf overnachtingen. Volgens het Hooggerechtshof is dat een aanval op andere verhuurmogelijkheden , daar de meeste overnachtingen die geboekt worden juist voor een verblijfsperiode van drie nachten zijn.
sealquiula.jpgGoed nieuws dus voor de particuliere verhuurders, maar minder goed nieuws voor de hotelsector die daartoe de ‘oneerlijke’ concurrentie zal zien toenemen. Overigens zijn Airbnb en Homeaway in een rechtszaak in Barcelona veroordeeld tot elk het betalen van een boete van € 60.000,= voor het aanbieden van niet geregistreerde accommodaties.
zzzzzzzislas-canariaslogo-561.jpg


Nieuw reglement voor het verhuren van vakantiewoningen in Andalusië

MÁLAGA - zaterdag 13 februari 2015  - Het onderstaande bericht valt niet rechtstreeks in de categorie ‘Canarisch nieuws’; maar we publiceren het, omdat de deelstaat Canarias binnenkort komt met soortgelijke aanpassingen in de toeristische wetgeving omtrent de verhuur van vakantiewoningen, ofschoon elke Deelstaat er eigen wetgeving op na houdt en dus de Canarische regelgeving kan (gaan) afwijken van, in dit geval, de Andalusische.

Het Ministerie van Toerisme van  de deelstaat Andalusië heeft op donderdag 11 februari 2016 in het Boletin Officials (BOJA) van de Junta de Andalucía, oftewel de Andalusische Staatscourant, het nieuwe reglement voor de verhuur van vakantie-objecten gepubliceerd; zo hebben verhuurders van dergelijke objecten tot 11 mei 2016 de tijd om hun zaakjes in orde te maken en hun vakantie-object verplicht, officieel te registreren.
verhuur1a.jpg
In Andalusië is de kogel nu door de kerk, en moeten vakantiewoningverhuurders hun pand als zodanig registreren en... gaat men belasting betalen over de verhuuropbrengsten.
img_33749.jpg

                               Playa del Inglés, gemeente San Bartolomé de Tirjana
Zoals er al langer sprake van is, dienen eigenaren van woningen en appartementen die gebruikt worden voor de verhuur aan toeristen zich verplicht te registreren.
Daarnaast moeten de woningeigenaren voldoen aan eisen voor wat betreft de veiligheid en andere belangrijke zaken, overeenkomstig de plattelandswoningen (Tursimo Rural = o.a. Bed & Breakfast B&B), hotels en appartementencomplexen  in de de deelstaat Andalusië.
Verwacht wordt, dat alleen al in de provincie Málaga zich 40.000 woningeigenaren laten registreren.

De nieuwe verplichtingen gelden zowel voor Spaanse als voor buitenlandse woningeigenaren, dus voor iedereen, die - in dit geval in Andalusië-  een woning heeft welke gebruikt wordt als vakantieverhuur-object.
Het doel van de nieuwe maatregelen is, om nog voor de zomerdrukte op het Península (Schiereiland = het vasteland van  Spanje) alle tot nu toe ‘illegale’ vakantiewoningen, te registreren in het register.
Voldoet men niet aan de eisen die gesteld worden in het PDF-document wat na te lezen is op: http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/28/BOJA16-028-00009-2130-01_00084776.pdf, dan hebben deze woningeigenaren één jaar de tijd, om te zorgen dat men voldoet aan de nieuwe regelgeving. Daarna kunnen eigenaren van niet geregistreerde woningen die verhuurd worden aan toeristen, boetes krijgen van tussen de €18.000,= en €150.000,=

In grote lijnen geven we hieronder de inhoud weer van de genoemde Andalusische wet-  en regelgeving, zodat men in de andere Deelstaten simpelweg een indruk kan krijgen van wat woningbezitters mogelijk te wachten staat die aan vakantiewoning-verhuur doen.

De Regering van de Deelstaat  Andalusië ziet een object dat in een woonwijk gelegen is (dus niet landelijk) als vakantiewoning wanneer tegen een bepaald bedrag, een of meerdere overnachtingen worden aangeboden aan vakantiegangers, die voor het huren terecht kunnen op de diverse internetpagina’s, of via advertenties van o.a. makelaars en toeristenkantoren.
In de nieuwe regelgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen de verhuur van de gehele woning aan maximaal 15 personen, of de verhuur van kamers in woningen waar de eigenaar zelf ook woont en waar niet meer dan 6 personen kunnen verblijven (B&B).
img_33752.jpg                                      Maspalomas, gemeente San Bartolomé de Tirajana.
En daar elke Deelstaat zelf het wiel opnieuw meent te moeten uitvinden, is het afwachten wat de dan aanpassingen in de Canarische wetgeving gaan inhouden voor eigenaren wie hun huizen en appartementen verhuren als vakantiewoningen

Lees de gehele, exacte wettekst (in het Spaans, in PDF-formaat) op:
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/28/BOJA16-028-00009-2130-01_00084776.pdf

En daar elke Deelstaat telkens weer van mening is en blijft, zelf het wiel opnieuw te moeten uitvinden, is het afwachten,wat binnenkort de aanpassingen in de Canarische wetgeving gaan inhouden voor eigenaren die hun huis, of en appartement verhuren als vakantiewoning in de toeristenwijken op de Archipel.
zzzzzzzislas-canariaslogo-166.jpg


Logiesbedrijven, niet hotels zijnde,
pleiten voor het behouden van het
al langer bestaande gebruik van grond

in het toeristengebied

De officiële cijfers in het padrón municipal
(gemeentelijk bevolkingsregister) en in de officiële registers  moeten exact de realiteit van de sector bevestigen

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - maandag 8 februari 2016 - De Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos (A.E.A.T.) (Vereniging van Eigenaren van Logiesbedrijven), die lid is van de Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) (Federatie van Horeca-ondernemers in de Provincie Las Palmas), pleit voor het behoud van het gebruik van de grond in het toeristengebied in het Zuiden van Gran Canaria.
De voorzitter van de A.E.A.T. - de Nederlander Tom Smulders -  is van mening, dat het wenselijk is het aanvankelijke grondgebruik te behouden, wat in het geval van oude toeristenwijken  als zodanig is gekozen vanwege hun strategische situatie, zo geeft Smulders aan in een communiqué.
tom0001.jpg

                            Tom77-3.jpg
In dit verband geeft Smulders aan, “dat het vanwege het gebrek aan een adequaat,  voortdurend transparant, consistent beheer door het geheel van de bevoegde overheden, samenvallend met herhaalde cycli van zwakke economie en door het´- in sommige gevallen - gebrek aan interne eenheid binnen de buiten hotels logiescomplexen om deze goed te beheren, heeft geresulteerd in bewoning van die toeristische grond, door bewoners van verschillende aard en nationaliteit.”
img_32645.jpgSmulders is van oordeel, dat het de officiële cijfers van het padrón municipal (gemeentelijke bevolkingsregister) en van de officiële registers zijn, die met exactheid de realiteit in de sector moeten bevestigen.

"In dit verband, moeten het Registro de la Propiedad (Eigendomsregister) en het Patronato de Turismo (plm. de VVV, wat in Spanje een overheidsinstantie is) een verplichte referentie zijn voor het werkelijke gebruik van de logieseenheden in onze sector,” zo is toegevoegd in de nota.
zzzzzzzislas-canariaslogo-147.jpg


De ASCAV beschuldigt de Canarische Regering van  willekeur bij het reguleren van de
vakantiewoning-verhuur

CANARISCHE EILANDEN - zondag 7 februari 2016 - De  Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) (Vereniging van Vakantiewoningverhuurders) heeft op zaterdag 6 februari 2016 de Canarische Regering ervan beschuldigd,  “voornemens te zijn deze sector een reglement op te leggen wat berust op willekeur en dat in strijd is met tal van grondwettelijke beginselen,” en heeft erop aangedrongen, dat men het aanpast in overleg met de getroffenen.

Bewijs dat het zogenoemde Reglamento de Viviendas Vacacionales de Canarias (Canarisch Reglement Vakantiewoningen) - dat de Regering heeft goedgekeurd per decreet in 2015, en dat de volgende dag van kracht is geworden - zijn de conclusies uit een rapport dat door de ASCAV is opgedragen aan de hoogleraar Bestuursrecht aan de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria, Manuel Sarmiento, zo heeft de vicevoorzitter van de ASCAV, Javier Valentín, verzekerd.
img_32573.jpgEen deel van de toeristenwijk  Playa del Inglés in de gemeente San Bartolomé de Tirajana.
In strijd zijn met de Spaanse rechtsorde
Tijdens een persconferentie die is georganiseerd voor het presenteren van dit rapport, heeft Valentín  bevestigd, dat het ‘onafhankelijk’ is omdat het is samengesteld door een beroepskracht die niets van doen  heeft met zijn vereniging en die is gecontracteerd omdat hij eerder soortgelijk werk heeft verricht, en waarvan Valentín benadrukt, “dat het een uitgebreid rapport is van ruim 100 pagina´s, en zelfs met een aantal bepalingen die in strijd zijn met de Spaanse rechtsorde,” zo heeft de ASCAV-voorzitter toegevoegd.

De vicevoorzitter van de ASCAV heeft uiteengezet, dat zijn organisatie van mening is, “dat de Deelstaat-wetgeving, de Ley de Economía Sostenible (Wet Duurzame Economie) en de vrije concurrentie, schaadt, onder andere in voorzieningen en rechten, omdat deze,  bijvoorbeeld, “de verhuur van vakantiehuizen in toeristische gebieden verbiedt,”  en, “belemmeringen vaststelt vanwege ongerechtvaardigde activiteit.

Hij voegt hier aan toe, dat er geen reden  is waarom degenen die in toeristengebieden wonen hun huis niet zouden kunnen verhuren,” omdat er veel bezoekers van buiten zijn die hun vakantie op de Eilanden in een dergelijke woning willen doorbrengen, en dat het uitgerekend deze wijken zijn die het meest in trek zijn.”

Druk van hoteliers
Na het handelen van de Deelstaatregering, heeft Javier Valentín betoogd, “dat beweegredenen zoals deze, aantonen dat er een aanzienlijke druk van hoteliers is, die zich ertegen verzetten, dat particulieren concurreren met het verhuren van hun panden aan toeristen,” en tevens kritiseert Valentín, dat men bij decreet een reglement heeft opgelegd en niet door een wet.

“Waardoor men het Canarische Parlement de mogelijkheid heeft ontnomen te debatteren over zoiets belangrijks,” zo stelt Valentín, die verzekert, dat het een feit is, dat in 2014 ruim 1,3 miljoen toeristen de Archipel volgens deze huurwijze bezocht hebben, wat overeenkomt met 10% van het toerisme dat naar de Eilanden komt.

Technische benadering
Vanuit een meer technische benadering, heeft Manuel Sarmiento betoogd, dat - naar zijn mening als deskundige - het reglement dat ASCAV betwist, "in wezen belangrijke tekortkomingen bevat en wel in die mate, dat het zou kunnen leiden tot nietigverklaring van de regelgeving.”

De deskundige in Bestuursrecht is van mening, dat de tekst van de Canarische Regering van meet af aan tekortkomingen bevat, waarin men niet de redenen weergeeft waarmee men uitlegt waarom men het decreet heeft ingesteld; terwijl het bij elke wetgeving gebruikelijk is, dat er een verklaring van motieven is het uitvaardigen ervan rechtvaardigt.

Overgangsperiode
“Bovendien ontbreekt het aan een overgangsperiode; iets, wat verwacht zou kunnen worden, opdat de overgang van het model niet zo bruut zou zijn; en wat men feitelijk wel heeft voorzien in de regelgeving van de vakantieverhuur in andere Deelstaten,” zo voegt professor Sarmiento toe.

Sarmiento heeft bevestigd, “dat de gegeven omstandigheden en andere, maken dat op dit vlak de Canarische regelgeving een van de meest harde is in geheel Spanje,” wat - toegevoegd aan dit feit - “men heeft opgesteld met aanzienlijke tekortkomingen,” zo ondersteunt Javier Valentín de eis van zijn vereniging, dat het zal worden aangepast.

Dat zal  uiteindelijk ten gunste zijn van de Deelstaatregering, die zich - waarschijnlijk- gedwongen zal zien, dit te veranderen in de toekomst als Justitie het hoger beroep toekent dat daartegen is ingesteld door particulieren en organisaties zoals de ASCAV, aldus de vicevoorzitter.
zzzzzzzislas-canariaslogo-138.jpg


Het PALT, de Actiegroep van getroffenen 
verklaart de oorlog aan het
Canarische toeristische ‘decreet’

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 29 januari 2016 -  Het PALT (de Actiegroep) zal aan  Fernando Clavijo haar frontale afwijzing overbrengen van, “de aanval op de middenklasse;” en beschuldigt de Regering van het veroorzaken van een spiraal van speculatie in het Zuiden van Gran Canaria.

Het Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) (de Actiegroep Getroffenen door de Toeristische Wet) op de Canarische Eilanden - welke men heeft opgericht voor het stoppen van de toepassing van een stelsel aan wetgeving, “dat het recht op het vrije gebruik van eigendommen beperkt” - zal in de eerste week van februari 2016 aan de president van de Deelstaat, Fernando Clavijo, vragen om intrekking van de Ley de Modernización Turística de 2013  (Wet Toeristische Modernisering uit 2013) en van het decreet uit 2015.
img_32447.jpg                                        Wordt lid, informeer u, mobiliseer u.
Het PALT (de actiegroep) is van mening, dat dit stelsel aan wetgeving een aanval is op de middenklasse en bungalows en appartementen wil onteigenen van de wettelijke eigenaren, en hen bovendien uitsluit van het debat over de toekomst van het toerisme. “Iets,” zo onderstreept het plataforma (de actiegroep), “waarmee we niet zullen instemmen”.

De vereniging is ontstaan op Gran Canaria, “voor het verdedigen van de rechten van ruim 70.000 kleine eigenaren, van appartementen en bungalows die gelegen zijn in toeristische complexen die met het decreet in de hand verstoken blijven van het volledige recht op particulier gebruik van hun panden en onder het nadrukkelijke verbod dit te gebruiken als tweede woonadres.

Het PALT (de Actiegroep) zal om aanpassingen van de wet vragen die het bestaan van gemengde urbazizaciones (woonwijken) toestaan - waar het woongebruik samengaat met het toeristische - zoals jarenlang is gebeurd in toeristencomplexen in het Zuiden van Gran Canaria. Wat het PALT niet in  vraag stelt, is het principe van eenheid in exploitatie dat de eigenaren die toeristisch willen exploiteren, verplicht hun panden in handen te geven van één beheerder.

Het PALT heeft op donderdag een communiqué verspreid waarin men nadrukkelijk de huidig geldende wetgeving kwalificeert als: “ een sociaal onrecht wat men in gang wil zetten tegen de Canarische middenklasse.”
zzzzzzzislas-canariaslogo-108.jpg


AirB&B en HomeAway krijgen boetes van de gemeente Barcelona voor aanbod illegale verhuur

BARCELONA - donderdag 24 december 2015 - De Gemeente Barcelona heeft twee van de grootste aanbieders van privé woningen, AirB&B en HomeAway, boetes opgelegd vanwege het aanbieden van illegale, private logies op hun websites. Beide bedrijven hebben boetes gekregen voor het aanbieden van twee woningen die geen toeristen mochten huisvesten.

De gemeente Barcelona wil iets doen tegen de verhuur van illegale woningen in de stad waardoor soms problemen tussen inwoners en toeristen ontstaan. De grootste internationale aanbieders van private woningen en appartementen zijn AirB&B en HomeAway. Op deze internetpagina’s staan honderden woningen die privé worden aangeboden aan toeristen. Het merendeel van deze woningen heeft echter geen vergunning en dus geschiedt de verhuur illegaal en ongecontroleerd.
groot-1.jpgBarcelona is nu vier tuchtprocedures begonnen tegen elk van deze grote internetpagina’s, omdat zij reclame maken voor woningen die niet staan ingeschreven in het gemeenteregister, of omdat ze niet voldeden aan de eisen van de Gemeente. Deze vier woningen zijn echter het topje van de ijsberg want zo zijn er nog honderden meer te vinden op de intenetpagina’s  van Airbnb en HomeAway. De eigenaren van de woningen kunnen ook sancties krijgen maar voorlopig richt de Gemeente van de in juni 2015 gekozen burgemeester Ada Colau zich op de aanbieders.

Sinds de nieuwe burgemeester, verbonden aan de Catalaanse tak van de politieke partij Podemos, aan de macht is, worden er diverse maatregelen getroffen om het uit de hand gelopen en boven het hoofd gegroeide toerisme in de Catalaanse hoofdstad in bedwang te krijgen. Zo zijn er meer maatregelen aangekondigd tegen de illegale verhuur van woningen in de stad en zijn gedurende een jaar alle bouwvergunningen voor hotels bevroren.

In de toeristisch erg in trek zijnde wijk Barceloneta, gelegen aan het strand, is de Gemeente begonnen met het plaatsen van bordjes bij legale verhuurders. Het is de wijk Barceloneta waar de inwoners in 2015 in opspraak kwamen, nadat ze protesteerden tegen de enorm toegenomen verhuur van illegale woningen. Hierdoor is de aan de zee gelegen visserswijk meer een tweede Lloret de Mar of andere drukke zomerbadplaats geworden. De inwoners hebben daarnaast flink te lijden onder de toegenomen stroom toeristen, die voor veel problemen zorgt.

Bron: www.spamjevandaag.com
00000AAAAAAAAAslas-canariaslogo-102.jpg
 


Door het PGO getroffenen vragen de oppositie
zich rekenschap te geven van
‘de ernst van de situatie’

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zondag 18 oktober 2015 - Tijdens de bijeenkomst die heeft plaatsgevonden op vrijdag 16 oktober 2015 in het Centro Insular de Turismo, heeft het Plataforma de Afectados por la Ley Turística (de Actiegroep Getroffenen door de Toeristische Wet) de problemen uiteengezet die de bewoners hebben, zodat er initiatieven kunnen worden genomen die de rechten beschermen van de door de Toeristische Wet getroffenen.

De actiegroep heeft deze verklaringen gedaan tijdens de bijeenkomst welke men heeft georganiseerd op vrijdag 17 oktober 2015 in het Centro Insular de Turismo met als doel, overeenstemming te bereiken van de politieke partijen voor het versterken van het respect voor het vrije gebruik van het eigendom en de verdediging van de rechten van gezinnen die getroffen zijn door de Canarische Toeristische wet.
img_30580.jpgVoorzitter Blas Padrón en vicevoorzitter Maribel Doreste, hebben de gemeentelijke fractiewoordvoerders uitgedaagd, “zich uit te spreken over deze onzin; niet alleen in de Gemeenteraad, maar ook bij de overige instanties waarin zij vertegenwoordigd zijn.”

“We zullen geen Plan Ruimtelijke Ordening accepteren dat geen rekening houdt met de bewoners en dat tot doel heeft, ons onze rechten te ontnemen om in onze huizen te wonen,” zo laat het Plataforma de Afectados por la Ley Turística weten in een communiqué.
AAAAAAislas-canarias-84-99-38.jpg  


Pérez: ‘Dat het PGO onteigent,
is een onverdraaglijke leugen’

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zaterdag 17 oktober 2015 - De burgemeester van San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, heeft op donderdag 15 oktober 2015 aan betrokkenen van de Ley Turística de Canarias (Toeristische Wet van Canarias) gevraagd, dat zij uitleggen, “op welke bladzijde van het Algemene Bestemmingsplan datgene staat over de onteigeningen.” “Zeggen dat we gaan onteigenen is een onverdraaglijke leugen,” zo bevestigt hij.

"Het is een val," zo heeft de eerste burger van Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez het argument van hen betiteld die het Plan General de Ordenación (Algemene Plan Ruimtelijke Ordening) van de Gemeente afwijzen en tegen de Ley de Turismo (Toeristische Weet) te zijn en tegen de verordeningen die zijn goedgekeurd in het reglement van de genoemde wetgeving en tegen die van de vakantiewoningen.
pfrez.jpg           De burgemeester van San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez.
Na gevraagd te hebben: “Wat heeft de planning te maken met het beheer van de bungalows, appartementen en hotels,” heeft Pérez verzekerd, dat de regulering van deze activiteiten geschiedt via sectorale regelgeving voor geheel Canarias en dat de president van de Canarische Regering heeft gezegd deze te gaan herzien, “omdat die zich niet voegt naar de behoeften van de Deelstaat.”

Daarom, zo benadrukt de burgemeester, “heeft dit niets te maken met de gemeentelijke planning, waarvan het enige wat die doet is, zich richten op het grondbeheer en zegt, wat men wel, of niet kan bouwen op de diverse categorieën grond,”

Bezwaren Pérez heeft in een uitgebreid interview voor Radio Sol de Maspalomas opgemerkt, dat het Plan General de Ordenación (PGO) (Plan Ruimtelijke Ordening ) wat nog goedgekeurd moet worden, en waartegen men duizenden bezwaren heeft ingediend, ”niets verwijdert noch verandert aan wat er sinds1996 staat.”

De burgemeester heeft eraan herinnerd dat Maspalomas Costa Canaria is ontstaan als toeristische grond, en dat het huidige probleem over het beheer van de toeristische eigendommen, “gaat over het feit dat er mensen zijn die hun eigendommen in exploitatie geven en dat er zijn die deze optie afwijzen.”

En wat betreft het verspreiden van geruchten over onteigening, heeft de burgemeester benadrukt, “dat verhaal is een leugen die niet te verdragen is,” hij noemt als voorbeeld van juridische zekerheid panden die zijn gebouwd in toeristisch gebied zoals ‘Habitat’ en ‘Los Molinos’, die nooit in toeristische exploitatie zijn geweest, en die zo zullen blijven. “De eigenaren van deze panden hebben rechten verworven en niemand zal daar aan komen,” zo heeft de burgemeester opgemerkt, en zegt dat het tegendeel beweren, liegen is.”
AAAAAAislas-canarias-84-99-34.jpg  


Massale afwijzing
Algemeen Bestemmingsplan voor het Zuiden

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - vrijdag 9 oktober 2015 - Verwijdering van het Algemeen Bestemmingsplan van San Bartolomé de Tirajana. Dat is het doel van het Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) (de Actiegroep Getroffenen door de Toeristische Wet), waarvoor op donderdag 8 oktober 2015 ongeveer 900 personen bijeen zijn gekomen. Ze komen op voor het recht om te wonen en te genieten van hun  eigendommen in het Zuidelijke toeristengebied.

De voorzitter van PALT rechtvaardigt  het Plan General (Algemeen Bestemmingsplan), “want er zijn al vraagtekens bij het model en de wetgeving voor de Ruimtelijke Ordening waarop het betrekking heeft; in het document is Decreet 85/2015 vervat, wat de eigenaren verbiedt te wonen in hun pand dat op toeristische grond staat,” zo merkt Blas Padrón op, na de massale bijenkomst van eigenaren die heeft plaatsgevonden in het auditorium van het Plaza de San Fernando in Maspalomas.
afwijzing.jpgDe drukbezochte bijeenkomst in het auditorium van het park in San n de Maspalomas, om op te komen voor hun eigendommen
morgan151009.jpg
                    Getroffen door de hypotheek?         Nee,  getroffen door de Toeristische Wet...
Padrón heeft verzekerd, dat na het indienen van de duizenden bezwaren, het nu zaak is de betreffende documentatie van tafel te krijgen, “want als men het Plan een het Decreet niet stillegt, men de Rechtbanken met eisen zal overspoelen.”

“De bal ligt nu bij de Deelstaatregering, en we wachten af hoe men reageert, maar als die niet optreedt gaan we naar Madrid en Brussel,” zo heeft hij aangegeven.

Gevaar Tijdens de bijeenkomst heeft men het Moderniseringsplan in vraag gesteld. De vicevoorzitter van het PALT, María Isabel Doreste, heeft het een risico en een gevaar genoemd. “Het is gekomen als redding ,maar niemand zegt dat het doel is de toeristische bestemming van de complexen te bestendigen,” zo heeft ze opgemerkt.

In die zin is er geen gebrek aan aanbevelingen aan de eigenaars. De overeenkomsten voor het uitvoeren van renovatie, wat die ook mogen zijn, die men goedkeurt in de vergadering van eigenaren moeten een tekst bevatten, waarin men vaststelt dat men in geen geval deze renovatie kan gebruiken als akkoord voor het accepteren van het Plan de Modernización, zo heeft ze bevestigd. Eveneens vraagt men aan de eigenaren, dat als ze hun appartementen ter beschikking stellen voor exploitatie, geen toestemming te geven aan de exploitant ,voordeel te trekken uit het Plan de Modernización (Moderniseringsplan).

De PALT-voorzitter concludeert, dat dit onzin is; het gaat om een maatschappelijk probleem, men is ons, ons huis aan het afnemen," zo heeft hij benadrukt.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-167.jpg 


San Bartolomé de Tirajana roept commissie in het leven voor het bestuderen van alternatieve oplossingen betreffende wonen in toeristengebieden

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - donderdag 1 oktober 2015 - In de Gemeenteraadsvergadering van San Bartolomé de Tirajana heeft men een motie aangenomen over de bewoning van toeristische percelen grond; men roept een studiecommissie in het leven, “die moet nagaan hoe men de gemeentelijke departementen kan voorzien van de nodige middelen, om een oplossing voor het probleem te vinden.” Men schort de effecten van de toepassing van het Decreto 85/2015 van 14 mei op totdat de commissie haar studie heeft afgerond voor alternatieven.

Gelijktijdig faciliteert men de burgemeester de nodige maatregelen te nemen voor het bereiken van de doelstellingen en men heeft verordonneerd, de kwestie over te dragen aan de presidenten van het Cabildo (Eilandbestuur) en van de Canarische Regering.
img_30244.jpg

De genoemde motie is aangenomen met de stemmen van de leidende fractie PP/AV, van de vier wethouders van Nueva Canarias (NC) en de twee wethouders van de gemengde fractie Unidos por Gran Canaria; tegen de motie is gestemd door de vier wethouders van de PSC/PSOE en de twee wethouders van SBT Puede.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-149.jpg 


Speculanten treiteren woningbezitters in het Zuiden met het aanbod hun panden (op) te kopen voor €30.000,=

GRAN CANARIA - woensdag 30 september 2015 - Het verbod op het private gebruik van appartementen en bungalows in het toeristische hart van Gran Canaria doet de huizenprijzen prijzen dalen en ontketent grootschalige, speculatieve operaties op burgers die ‘geboeid’ zijn door de verordening van de Regering.

Tussenpersonen in dienst van revalidatiebedrijven en/of exploitanten nemen contact op met honderden eigenaren met het aanbod hun panden te kopen tegen spotprijzen en bedreigen hen met even hoge, of zelfs hogere heffingen.
img_30253.jpg
                                   Playa del Inglés, San Bartolomé de Tirajana.
Annuleringen van voorlopige koopcontracten, kelderende prijzen van appartementen en bungalows, en compleet intimiderende praktijen voor individuele woningbezitters, opdat ze hun toeristische panden van de hand doen voor prijzen waarvoor men nog niet eens een auto uit het hogere segment kan kopen: €30.000,=

Toeristische Moderniserings-wet
Dat is het rechtstreekse gevolg wat men heeft in het Zuiden van Gran Canaria met het in werking treden van het scenario dat de Ley de Modernización Turística (Toeristische Moderniseringswet) ontwikkelt; wat de eigenaren elk privégebruik verbiedt van hun panden en hen veroordeelt, deze ter beschikking van een derde te stellen, inclusief het risico hun eigendom te verliezen als men zich verzet tegen de revalidatie, of de eenheid van exploitatie.

De toeristische verordening die is opgenomen in het Nieuwe Plan Ruimtelijke Ordening dat in behandeling is bij de Gemeente San Bartolomé de Tirajana, is het veroorzaken van een ongekende klap voor de rechten van duizenden individuele woningbezitters in het Zuiden, die letterlijk en weerloos zijn overgeleverd aan de genade van speculanten.

Wat slechts een perverse theorie leek te zijn, is in de dagelijkse praktijk een routekaart geworden: honderden individuele eigenaren ontvangen telefoontjes van speculanten die proberen voor een koopje hun appartementen en bungalows over te nemen

Voorwendsel
In de meeste gevallen is het gebruikte voorwendsel, de beperking van het gebruik in geval van verzet en het blootgesteld worden aan hoge heffingen voor het herstel van de panden, of het verlies ervan door middel van de in de verordening voorziene instrumenten; om precies te zijn: “vervanging van de dissidente eigenaar.”

Het woonplaatsbeginsel is gevarieerd en de agenten divers, maar het schandalige verschijnsel doet zich al voor: speculatieve handel wordt in het Zuiden bedreven sinds de publicatie van de Ley de Modernización Turística (Wet Toeristische Modernisering)van 2013, maar die is toegenomen met de komst van het decreet van mei 2015 wat dit verder ontwikkelt en in het bijzonder verhuurders alle privégebruik verbiedt van het onroerend goed dat in resorts is gelegen, hetzij als eerste, of tweede woning; hetzij voor kort of langdurig verblijf.

Gedragspatroon
Gedragspatroon is hetzelfde: personen die zeggen in dienst te zijn van bedrijven die zich bezig houden met het herstel en/of de exploitatie van complexen, bellen eigenaren met het aanbod hun toeristische panden van de hand te doen voor bedragen die variëren tussen de 30.000 en de 40.000 euro, zelfs in complexen die in perfect onderhouden staat verkeren en die zijn gelegen op bevoorrechte locaties in Playa del Inglés.

Wanneer de eigenaar aarzelt, of gewoonweg het aanbod weigert, komt het tweede deel, dwingender en dicht bij een bedreiging liggend: de tussenpersoon legt uit, dat het bedrijf in kwestie al beschikt over een bepaald percentage van het eigendom en dat het een toezegging heeft van enkele miljoenen euro’s voor het compleet renoveren van het complex in het kader van de nieuwe, toeristische wet en, dat de eigenaar die weigert, op zijn minst verplicht zal zijn heffingen te betalen die net zo hoog, of zelfs hoger zijn, dan de geboden koopprijs; maar met als bittere pil: dat zijn eigendom is vastgelegd (gevangen) in een exploitatie-eenheid, zonder enigerlei mogelijkheid tot privégebruik.

Afspraak bij de notaris.

Het antwoord dat gunstig is voor de aankoop, herhaalt het patroon zich en de tussenpersoon - die alles van de eigenaar weet en ook van diens eigendom - biedt een afspraak aan bij de notaris, om de transactie te sluiten in een recordtijd van 48 uur.

Hoewel er geen koopaanbiedingen zijn, zijn waarschuwingen van deze aard sinds enkele maanden gebruikelijk in complexen waar een hoge graad van onenigheid bestaat door het gebrek aan overeenstemming tussen de eigenaren over het gebruik en de bestemming die men de gebouwen wil geven.

Hete adem
Nu, met de hete adem van het decreet in de nek, is de praktijk wijdverbreid en bereikt deze complexen van een ander profiel; in sommige gevallen betreffen de speculatieve operaties al gebouwen in heel goede staat die nooit in toeristische exploitatie zijn geweest, maar waarvan de individuele eigenaren nu in een ongemakkelijke situatie geraken door de herstel- of vervangings-overeenkomsten met subsidies uit de wet; en in andere gevallen, betreft het complexen die men bewoond heeft en waar de bewoners nu massale aanbiedingen ontvangen voor het kopen tegen belachelijk lage prijzen, onder het voorwendsel dat men vroeger, of later, zijn/haar eigendom zal moeten verlaten.

Bij de kwetsbaarheid van duizenden burgers door de onveiligheid en de onzekerheid als gevolg van het decreet, komen dan nog praktijken die grenzen aan het illegale, of die rechtstreeks in strijd zijn met de wet en in het bijzonder met de regels betreffende gegevensbescherming.

Zo infiltreren speculanten in verenigingen van eigenaren, of via sommige besturen, of via betaalde medewerker, die illegaal beschikken over lijsten waarop alle eigenaren staan vermeld met al hum persoonlijke gegevens, om zo de beschreven praktijken op hen los te laten.

Deze telefoontjes worden gepleegd op basis van een illegale overdracht van gegevens, wat de getroffene vaak niet eens weet.

Niet homogeen
De reactie van de getroffenen is niet homogeen en hun kwetsbaarheid neemt exponentieel toe met twee bijkomende factoren: de hoge leeftijd van veel gepensioneerden die besluiten hun spaargeld in het Zuiden te investeren met hun droom als gepensioneerde daar te wonen en die zich nu geconfronteerd zien met deze nachtmerrie; en met de taalbarrière, gezien het feit dat een deel van de getroffen, buitenlandse eigenaren slechts een paar maanden per jaar op Gran Canaria woont.

Het gevolg is ook niet homogeen: duizenden burgers hebben zich al gemobiliseerd in hun verenigingen van eigenaren, of in de burger-actiegroepen, maar anderen hebben er de voorkeur aan geven, de handdoek in de ring te werpen en zich te ontdoen van de erfenis van hun ouders, of grootouders in ruil voor belachelijke bedragen.
FullSizeRender-10-1.jpg

In het geval van de Gemeente, waar de bezwaarperiode op het punt staat te sluiten, moeten de bezwaren per kruiwagen naar binnen worden gereden, vanwege hun aantal en omvang.
FullSizeRender-11.jpg

Bezwaarschriften
Zowel de Gemeente San Bartolomé de Tirajana, het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria en de Canarische Regering, beginnen nu dozen vol bezwaarschriften te ontvangen tegen het Algemene Bestemmingsplan, tegen het Decreet en tege

In de Plannen Ruimtelijke Ordening van de Eilanden.In het geval van de Gemeente, waar de bezwaarperiode op het punt staat te sluiten, moeten de bezwaren per kruiwagen naar binnen worden gereden, vanwege hun aantal en omvang .

Maar terwijl de autoriteiten hun tijd te nemen, is de markt al gezonken in termen van prijs voor mensen die willen, of moeten verkopen.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-142.jpg 


FEHT en Ashotel eisen
‘onverbiddelijkheid’ van de Regering

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 24 september 2015 - De verenigingen van hoteliers en logiesbedrijven hebben tijdens de tweede dag van het Parlementaire debat - op dinsdag 22 september 2015 - ‘onverbiddelijkheid en voorzichtigheid’ geëist van de Canarische Regering als het aankomt op het aanpassen van de wetgeving die de verhuur van vakantiewoningen regelt om situaties van ‘oneerlijke concurrentie’ te voorkomen en het gebrek aan professionaliteit, wat de toeristenbestemming Canarias zou kunnen schaden.

De twee werkgeversbonden van Canarias, de Feht in de provincie Las Palmas en Ashotel in Santa Cruz de Tenerife, hebben op dinsdag 22 september 2015 gereageerd op de intentie van de Canarische Regering, de verordening te herzien die de verhuur van vakantiewoningen regelt, nu de Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) (Mededingingsautoriteit) haar dwingend duidelijk heeft gemaakt, dat er wetsartikelen zijn die strijdig zijn met een effectieve concurrentie.
arbeidsmarkt-b-rep.jpg
regel-1.png evenovernadenken-1.jpg
Hoewel er talrijke verschillen in criteria zijn tussen de Feht en Ashotel, zijn beide werkgeversverenigingen het samen eens, als het aankomt op  de Canarische Regering, die laat weten, “dat men ‘onverbiddelijk en voorzichtig’ moet zijn, opdat de uiteindelijke wettekst de toeristische sector van de Archipel niet schaadt, net zomin als de werkgelegenheid en de welvaart die gegenereerd wordt op de Eilanden.
6421.jpg Jorge-Marichal-y-Manuel-Fitas.jpg
                                          Feht.                                                               Ashotel.
Zowel voor de voorzitter van Ashotel, Jorge Marichal, evenals voor die van de Feht, Fernando Fraile, zal men haarfijn moeten uiteenzetten , dat vakantiewoning-verhuur geen ‘oneerlijke concurrentie’ is voor de diverse uitvoerders. Beide voorzitters laten weten, dat hotels en appartementencomplexen zich verplicht zien te voldoen aan een wetgeving die breed en veeleisend is - er zijn 60 voorschriften voor inspectie, sanitair en gezondheid...- welke men niet verlangt in de verhuur van vakantiewoningen.

“Om te beginnen hebben we een moratorium, dat bepaalt of men wel, of geen hotels mag bouwen; een dergelijk moratorium heeft de vakantiewoningverhuur niet, wat een ondernemer er toe kan brengen, om - in plaats van een hotel te bouwen - een pand uit de grond te stampen met 500 kamers en deze te verhuren.

Voorts moet men 24 uur een receptie bemannen, met een minimum voorgeschreven aantal personeelsleden; een badmeester bij het zwembad hebben, plus enkele dienstverleningen die men niet eist bij vakantiewoningverhuur,” zo heeft Marichal aangegeven, die het met Fraile eens is, als hij bevestigt, “dat die activiteit ‘geen werkgelegenheid’ oplevert.”

“Wat niet kan zijn, is dat men de sleutel op een willekeurige plaats kan achterlaten en vervolgens iemand het appartement schoonmaakt die daartoe niet is aangenomen. Men moet dienstverlening, kwaliteit en professionaliteit verstrekken, voor het welzijn van de toeristenbestemming, waarover men vele jaren heeft gedaan om die te bouwen,” zo heeft Fraile aangegeven.

Voor Marichal maakt - wat er met deze verordening gebeurt -duidelijk, dat er op Canarias geen “juridische zekerheid’ bestaat. “Men heeft ons - als Ashotel - als lobby bestempeld, maar het enige wat er hier is, is dat de vakantiewoningverhuur er in geslaagd is, het decreet omver te werpen binnen slechts enkele maanden nadat het is goedgekeurd,” aldus de voorzitter van Ashotel.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-125.jpg 
 


Ondernemers waarschuwen voor het vrij baan geven aan  verhuur vakantiewoningen

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 24 september 2015 - Het Canarisch Parlement heeft op maandag 22 en op dinsdag 23 september gedebatteerd over de verordening die verbiedt woningen in toeristenwijken te verhuren

Het debat is verondersteld te zijn gehouden in het intense licht van de recente gebeurtenissen. Bij de dreiging van de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) (Nationale Mededingingscommissie) - de verordening voor de rechter te brengen als men vakantieverhuur in toeristengebieden niet toestaat - komt dan nog de aankondiging van de horeca-ondernemers, die waarschuwen voor het verlies van werkgelegenheid en het sluiten van logiesbedrijven (appartementencomplexen) als de in mei 2015 goedgekeurde verordening wordt afgewezen, of gewijzigd voor het toestaan van vakantiewoningverhuur in toeristenwijken.
1_Jorge_Marichal.jpgHet debat - dat is gehouden naar aanleiding van een wetsvoorstel dat is ingediend door de Canarische Regeringspartijen, de socialistische PSOE en de nationalistische Coalición Canaria - is ook voortgekomen uit de poging van vrijdag 18 september 2015 van het Ministerie van Toerisme, van de Canarische Regering, om - na de waarschuwing van de CNMC - het decreet stil te leggen

Terwijl werkgevers in de provincie Las Palmas soepeler omgaan met de kwestie verhuur vakantiewoningen en de uitwerking ervan op het toerisme , is de bezorgdheid daarover altijd groter geweest bij de werkgevers op Tenerife

Daarom is het niet vreemd, dat, voorafgaande aan het debat, de voorzitter van de Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) (Logiesbedrijven op Tenerife ), Jorge Marichal, aan de Canarische politici heeft laten weten, dat ze “heel voorzichtig” moeten zijn met het intrekken van de verordening op de vakantiewoningverhuur. ¨¨ Hun, argument is, dat zonder regulering , “de inspanning van de horecasector ‘zal teruglopen’ voor het creëren van werkgelegenheid.”

In verklaringen tegenover de persmedia betreurt Marichal het, “dat men ‘een model in twijfel kan trekken, w at op de eilanden in werking is getreden.” Eveneens verzekert hij , ”dat de reisorganisatoren en de vakbonden, ‘heel bezorgd’ zijn door deze regelgeving. Naar zijn mening , “zorgt de ‘oneerlijke concurrentie’ ervoor, dat veel bedrijven er’moeten sluiten’; vooral voor wat betreft appartementencomplexen.

“Ik ben eigenaar van appartementen, en - zoals men de verordening heeft veranderd - geef ik die op, en creëer ik vakantiewoningen; dan hoef ik me nergens aan te houden, en hoef ik geen rekening te houden met wie ik contracten afsluit, en gaat er ook geen inspecteur aan mijn deur komen die me iets vraagt,” z0 benadrukt Marichal.

Marichal heeft opgemerkt , “dat Ashotel ‘zich niet verzet ‘ tegen vakantieverhuur, maar wél wil. dat men het legaliseert, opdat het een wettelijke activiteit is, maar dan wel ‘beperkt’, al naar gelang wat de eilandeconomie nodig heeft. In die zin heeft hij gezegd, dat de werkgeversvereniging niet begrijpt waarom de Canarische Regering de verordening stillegt om, ‘opnieuw te praten.”

Hij stelt, dat met het blijven volgen van dit patroon, “men alle wetten zou kunnen stilleggen, om deze opnieuw te bediscussiëren.”

“Als iedereen kan doen wat die wil doen, blijven we zonder wetgeving. Dat is een vergissing, men zal de wet moeten blijven toepassen; men zal ons nooit het zwijgen opleggen en ook niet het verkondigen van onze mening, opdat men er rekening mee houdt,” zo heeft Marichal laten weten.

Volgen Marichal, “legt de Deelstaatregering al 30 jaar wetgeving aan de sector op, met meer dan 60 voorschriften, wetten en reglementen - afgezien nog van die van de gemeenten - voor het ordenen van een toeristische activiteit, die de sleutel tot het succes is geweest van Canarias als bestemming.”

Naar zijn mening, heeft het model van het scheiden van woon- en toeristisch gebruik en het principe van exploitatie-eenheid er voor gezorgd, dat de Eilanden een logiessector hebben van een ‘eerste wereldorde’, en een toeristische infrastructuur die gebaseerd is op kwaliteit en duurzame groei.
4efc889d3f808fa396eff485834cc3c1-normal_large-1-1.jpgMarichal kritiseert, dat men acht slaat op de eisen van de Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) (Vereniging voor Vakantiewoningverhuur),“ terwijl men niet weet hoeveel leden die heeft; en men niet weet, om hoeveel locaties het gaat.”

“Misschien zijn zij het, die de economie van deze eilanden in stand houden; zijn zij het, die 100.000 arbeidsplaatsen genereren; of, die het volume aan honderden miljoenen aan belastinginkomsten genereren,” zegt hij ironisch

Bovendien, heeft hij toegevoegd, dat men aan de klanten hetgeen moet geven wat ze zoeken; en, als ze ‘anders’ zijn, men zich moet verzetten; waarom willen ze zich vestigen in, of naast de complexen waar traditioneel toerisme komt?”
Naar zijn mening, onder het ‘mom’ van een samenwerkende economie, welke men tot ‘een bedrijf’ wil maken.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-123.jpg  


Afwijzing door Competencia
(de Mededingingsautoriteit)
van de
Canarische Huurwet Vakantiewoningen 

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 19 september 2015 -  De Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) (Nationale Commissie van Markten en Concurrentie - Nationale Mededingingsautoriteit) heeft de Canarische Regering verplicht, tot het elimineren van de wetgeving - “beperkingen op vrije concurrentie” - betreffende de verhuur van vakantiewoningen; waaronder het verbod op deze activiteit op toeristische percelen.  Als men niet rectificeert, zo waarschuwt het CNMC, ziet men elkaar voor de Rechtbank.

De CNMC heeft op vrijdag 18 september 2015 bekende gemaakt, dat men op 23 juli 2015 de Canarische Regering in kennis heeft gesteld van, “een voorlopige voorziening tegen diverse artikelen van de verordening 113/2105, van 22 mei, waarmee men het Reglement Vakantiewoningen van de Deelstaat goedkeurt.”
mededingung.jpg
             "...bevoordeelt men de traditioneel gevestigde toeristische etablissementen..."
De Commissie is van mening, “dat de wetgeving ‘talrijke belemmeringen’ bevat voor een effectieve marktwerking.”
naamloos-159.png

                           De Canarische Regering wikt, maar....de CNMC beschikt!

Onder de artikelen die de CNMC in vraag stelt, bevindt zich de meest netelige kwestie: men verwerpt, dat men de werkingssfeer uitsluit met toepassing van de regelgeving voor die woningen op percelen, in gebieden en toeristenwijken die door hun aard gebruikelijke gemeenschappelijk ruimten zijn waar zich vakantiewoningen bevinden, voor het in werking treden van de wetgeving.
alcala_foto02.jpg
                                              De vestiging van de CNMC in Madrid
sedecnc2ene.jpg
1408542479_194136_1408542587_noticia_normal.jpg CNC-Comision-Nacional-Competencia_EDEIMA20120109_0008_10.jpg
Op die wijze, zo beschouwt de CNMC, “bevoordeelt men de traditioneel gevestigde toeristische etablissementen, wat ten nadele van de gebruikers is door hen de voordelen  van concurrentie  te ontnemen.” Ook stelt men in vraag, “dat men de verhuurder, onnodig aan maatregelen onderwerpt in de gebruikelijke activiteit van het verhuurde vakantiedoel.”

Voorts is men van mening, dat het verbod op tijdelijke kamerverhuur, “in strijd is met het recht van de ondernemer zijn activiteit te organiseren en van burgers om over hun bezittingen  te beschikken zonder onnodige beperkingen.”
Jos.jpg
José María Martín Quemada, voorzitter van de  Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. (Mededingingsautoriteit).
De CNMC waarschuwt, dat de eisen met betrekking tot de grootte en de uitrusting van de woningen, "een onnodige belasting vormen voor de exploitanten.” Men voegt eraan toe, dat de toegang tot de activiteit is onderworpen aan een systeem van verklaring van verantwoordelijkheid, "dat meer eigen is aan de goedkeringsregels van de overheid, zonder dat men […] die intensiteit van overheidsbemoeienis rechtvaardigt.”

Deze eis -  zo waarschuwt de CNMC-  is een eerste stap, die streeft naar het instellen van een Beroepszaak voor Overheidsgeschillen bij het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Canarische Hooggerechtshof) in geval de Canarische Regering deze beperkingen niet wijzigt, of annuleert.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-85.jpg 
 


Door het PGO getroffenen richten de vereniging 
Plataforma de afectados por la Ley Turística
op

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - vrijdag 18 september 2015 - De door de uitbreiding van het Plan General de Ordenación (PGO) (Algemeen Plan Ruimtelijke Ordening) van de Gemeente San Bartolomé de Tirajana getroffenen, hebben een stap gezet in de richting van de verwezenlijking van hun eisen.

 Ze hebben de vereniging ‘Plataforma de afectados por la Ley Turística”’ (‘Actiegroep van de door de Toeristische Wet getroffenen’) opgericht, waarmee ze opkomen voor het vrije gebruik van hun eigendom; ze doen dit - uit naam van 40.000   eigenaren van appartementen en bungalows die het vrije gebruik van hun woning dreigen te verliezen.
Het lidmaatschap van deze vereniging kost €5,= per persoon/per maand.
img_30027-1.jpg
                                       Het kersvers gekozen Bestuur van de Vereniging
                                          'Plataforma de afectados por la Ley Turística'
Men heeft in een communiqué laten weten, dat dit een extra weg is voor het aangaan van institutionele contacten op internationaal niveau en beantwoording van de aanval op het eigendom, wat met de realisering van de PGO’s is ontstaan.”

De vereniging van getroffenen - die is ontstaan na de bijeenkomst van de actiegroep begin augustus 2015 in appartementencomplex ‘Aloe’, kan rekenen op de vertegenwoordiging van personen van elke getroffen urbanización (woonkern - vereniging van eigenaren) - bijna 130 - in het Zuiden.
img_30026.jpgTijdens de oprichtingsvergadering heeft men een Junta Directiva (Bestuur) benoemd, waarmee men kan rekenen op een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende gebieden en hun diverse belangen.

Het devies van la platafoma (de vereniging/actiegroep) is: “NEE zeggen, tegen het Algemene Bestemmingsplan van San Bartolomé de Tirajana,” en heeft onder haar doelstellingen o.a.: - het opkomen voor het eigendom en vrije bewoning, - het verdedigen van de kust; - een deelnemend toeristisch model van alle getroffen sectoren, - duurzaamheid van het Canarische toeristisch model, - opkomen voor renovatie, modernisering en verbetering van een toeristisch model op Canarias; - opkomen voor een model van toeristische samenleving

Eveneens stelt men voor de bezwaren te gebruiken, om deze te presenteren aan alle bevoegde instanties, zowel op het vlak van ruimtelijke ordening, evenals op het vlak van bescherming van rechten zoals die zijn erkend door Europese Grondwetten, in Internationale Verdragen en in het Verdrag van Europa (de Europese Unie), zowel insulair, regionaal, nationaal, als Europees.

Daarom heeft men een oproep aan de burgerij gedaan, om tot eind september 2015 door te gaan met het indienen van bezwaren tegen dit plan en zich als lid aan te melden bij de vereniging, waarvan het lidmaatschap €5,= per maand kost.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-71.jpg


Actiegroep Plataforma por la Propiedad 
vraagt
verlenging bezwaartermijn PGO

GRAN CANARIA - maandag 14 september 2015 - De actiegroep Plataforma Técnica por la Propiedad Privada - die opkomt voor het privé-eigendom en het gebruik van percelen grond met woonbestemming in het Zuiden van Gran Canaria - verlangt van de Gemeente San Bartolomé de Tirajana, dat men de termijn verlengt voor het indien van bezwaren tegen het gemeentelijke Plan General de Ordenación (PGO) (Plan Ruimtelijke Ordening); en wel: - tot 30 november 2015.

In een communiqué laat het Plataforma (de Actiegroep) weten, dat men voor de buitenlandse residenten die buiten Spanje wonen, die termijn moet verlengen tot 30 november 2015.”
img_29945.jpg
                                         Hier wonen, of niet wonen?
                                               That's the question!
Fotolia-709x283_61648745.png
                           
De Gemeentelijke raderen draaien op volle toeren!
gobierno_canarias.jpg
Het Plataforma Técnica is van mening, dat er geen redenen zijn om deze kalender niet te verlengen, en herinnert eraan, dat duizenden eigenaren - die appartementen voor langdurige bewoning in het Zuiden van Gran Canaria hebben - in landen wonen zoals; Duitsland, Zweden, Italië, Noorwegen, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, “en die nog steed geen kennis genomen hebben van de problemen die zijn veroorzaakt door de lokale autoriteiten.”

Men voegt toe, dat de toeristen die in het buitenland wonen – gewoonlijk- vanaf 21 oktober op Gran Canaria beginnen aan te komen om er te overwinteren, en dat er geen redenen zijn die rechtvaardigen dat men deze bezwaartermijn niet zou verlengen, behalve, dat men financiële toezeggingen zou willen nakomen van niet toeristische bedrijven die spoed eisen, om te kunnen voldoen aan de renovatiedoelstellingen voor de kredieten die ze daartoe bij de bank hebben opgenomen”

Het Plataforma Técnica (de Actiegroep) merkt op, dat als men de verlenging van deze termijn niet toestaat, “de gehele Canarische Archipel zich onderworpen zal zien aan een internationaal imagoprobleem, wat de geloofwaardigheid van Canarias zal aantasten als investeringsbestemming met fiscale instrumenten, zoals het Zona Especial Canaria (ZEC)*."

Leidende bestemmingen in investeringen, zoals Tenerife zullen zich geschaad zien worden door de op Gran Canaria gecreëerde situatie, omdat investeerders nu al overwegen, “dat er een domino-effect zal gaan ontstaan in het gehele systeem door het imago van amper juridische garanties,” zo meldt het Plataforma (de Actiegroep) in haar communiqué.

*Wat is het Zona Especial Canaria (ZEC
Het
Zona Especial Canarias (Speciale Canarische Gebied) is een regio met een laag belastingtarief - welke men in 2000 in het leven heeft geroepen in het kader van het Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias (Belastingstelsel van de Canarische Eilanden) - met het doel, de economische en sociale ontwikkeling van de Archipel te bevorderen en de productieve structuur te versifiëren.

Het gebruik kunnen maken van de voordelen van de Zona Especial Canaria heeft een aanvankelijke geldigheidsduur tot 31 december 2026 en is, met voorafgaande instemming van de Europese Commissie, verlengbaar.

De termijn waarvoor men zich kan inschrijven in het Registro Oficial de Entidades ZEC (ROEZEC) loopt nog tot 31 december 2020.

(Voor de overige ZEC-voorwaarden – in het Spaans, met verwijzing naar het Engels - zie: http://www.siecan.org/index.php?option=com_content&view=article&id=324%3Ala-zona-especial-canaria&catid=66&Itemid=116&lang=es ).
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-28.jpg 
 


Appartement-eigenaren vragen Europese Bank om 
stillegging krediet hotelrenovatie

GRAN CANARIA - woensdag 9 september 2015 -  De actiegroep ‘Plataforma Técnica de Propietarios de Apartamentos del Sur de Gran Canaria’-  die bestaat uit eigenaren van appartementen en beroepskrachten uit de toeristensector -  legt uit dat het een Europees probleem betreft en niet lokaal is;  aangezien eigenaren geschaad zouden kunnen worden, omdat men hen verplicht, het systeem van bewoning te verlaten dat gepraktiseerd wordt door veel bewoners die afkomstig zijn uit Europese landen, en bovendien uit Spanje.

Daarom heeft de actiegroep op dinsdag 8 september 2015 per brief  aan de voorzitter van de Europese Investeringsbank, Werner Hoyer, gevraagd, dat hij het krediet stillegt en een  herziening instelt van de financiering die gericht is aan geheel Canarias voor wat betreft de hotelrenovatie,  zo heeft de actiegroep laten weten in een communiqué.
cnmc-1.jpg
FullSizeRender-5.jpg
        De toeristenwijk 'Playa del Inglés' in  de gemeente San Bartolomé de Tirajana.
img_29924.jpg
"Een preventieve maatregel, totdat  men de toekomst duidelijk maakt van  ruim 16.000 weerloze appartement-eigenaren in het Zuiden van Gran Canaria, door de regionale wetgeving die het recht op eigendom beperkt; voornamelijk, in gebieden in het Zuiden van Playa del Inglés, Maspalomas, Bahía Feliz en San Agustín,” zo legt men uit.
1000000000000212000000E97AD81175.png

                                                         in  Luxemburg:
EIB.jpgZoals de wetgeving - waarop de actie van San Bartolomé de Tirajana zich regionaal baseert, evenals de eigen burgemeester heeft voorgesteld - in het presenteren van bezwaren van de Canarische Regering, door het verlammen van de financiering van de gehele Canarische financiering, tot men de kleine investeerders in het toerisme van Canarias heeft voorgelicht over de toekomstige toekomst,” zo heeft men toegevoegd.
3782.jpg club_excelsior_2_playa_del_ingles_gran_canaria_pool.jpg

                   'Excelsior I & II' in hartje toeristenwijk  Playa del Inglés.
19253-1-l.jpg 3784.jpg
19253-2-l.jpg club_excelsior_2_playa_del_ingles_gran_canaria_lounge.jpgEuropees probleem
De actiegroep Plataforma Técnica laat weten, dat het woonsysteem - waardoor veel van de eigenaren geschaad kunnen worden door de verplichting te verlaten - voortkomt uit de gewoonte van landen van de EU, en bovendien uit Spanje, waardoor het probleem  Europees is, en niet lokaal.
fc64946a1d79fb9c53a5ae577cb6661e_normal.jpgOok is men van mening, dat een groot deel van de financiering van de renovatie van de hotels in het zuiden van Gran Canaria,  afkomstig van leningen, geregeld en gerealiseerd door de Europese Investeringsbank (EIB. tot  herziening moet   leiden in het verstrekken van kredieten, “die een vermeende concurrentievervalsing vormen in de EU, met geld van de Europese belastingbetaler."

In dit verband, zijn de eigenaren van appartementen in het zuiden van Gran Canaria het slachtoffer van een krediet-zeepbel die zijn oorsprong vindt in de "slangenkuil-positie" van liquiditeit die afkomstig is van de EIB welke, sinds ingang van afgelopen 18 juni, de regering van de Canarische Eilanden naar schatting met 138 miljoen aan leningen heeft geholpen.
ZZZZZZAislas-canarias-84-88.jpg  


CNMV analyseert de twijfelachtige verordening welke vakantieverhuur op Canarias beperkt

MADRID - woensdag 9 september 2015 - De Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) (Vereniging van Eigenaren  van Vakantiewoningen)  heeft op maandag 7 september 2015 een ontmoeting  gehad met de Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) (Nationale  Commissie voor Concurrentie en Marktwerking) om het decreet te analyseren,  dat de vakantieverhuur op de Eilanden regelt.

Onderschreven door Paulino Rivero in de verkiezingsmaand, is dit niets anders, dan een politieke gril om de financiële belangen van de hoteliers tegemoet te komen,”  zo bevestigt men vanuit de Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) (Canarische Vereniging Vakantiewoning-verhuur).
img_29912.jpg

De Ascav heeft al een formele aanklacht ingediend op 29 juni 2015 waarin men, naast andere aspecten, stelt dat het twijfelachtige  Decreto 113/2015 - dat vakantiewoningen op Canarias beperkt - “frontaal ingaat” tegen beginsel van (o.a.) vrije marktwerking zoals is erkend in de huidige wetgeving, die concurrentie uitsluit in toeristengebieden ten gunste van de (‘hoteliers -lobby’), zo laat men weten in een communiqué.

Zo klaagt de Vereniging van Eigenaren  van Vakantiewoningen  (Ascav) ook de uitsluiting

aan van 'Bed & Breakfast'  (B&B) in de vakantie-kamerverhuur-  al jarenlang een gebruikelijke praktijk in de rest van Europa - wat niet meer betekent te zijn, “dan een politieke gril om tegemoet te komen aan  de economische belangen van de hoteliers, ten koste van Canarische gezinnen die met succes zich daarmee bezig houden.”
ZZZZZZAislas-canarias-84-87.jpg  


In een week tijd, ruim 3.000  handtekeningen tegen  het Toeristische Decreet en tegen
het Algemene Bestemmingsplan

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 4 september 2015 -  Via het platform op het Internet ‘change.org’ (https://www.change.org/es)  pleit men voor het respecteren van het vrije gebruik van privaat-eigendom; voor het recht om een woonplaats te kiezen; en voor een intelligent model van toeristische vernieuwing voor Canarias.

Eigenaren en comminudades (verenigingen van eigenaren) van panden in de gemeente San Bartolomé de Tirajana met toeristisch gebruik, en met gemengd lange/korte termijn gebruik (vaste bewoning/toeristische verhuur), hebben in een week tijd ruim 3.000 virtuele handtekeningen verzameld via het platform‘change.org’ tegen het Decreto de Renovación Turística (de Verordening van de Canarische Regering voor Toeristische Vernieuwing)  en het Plan General de Ordenación Urbanística (PGO) (Gemeentelijke Plan Ruimtelijke Ordening).
1-Petrus-4-14b-1024x768.jpgMet  de petitie zet men in op respect van het vrije gebruik van privaat eigendom,; het recht op het kiezen van een woonplaats; en, voor een intelligent model van de toeristische vernieuwing van Gran Canaria, en voor geheel Canarias.
img_29873.jpgOp het platform waarschuwt  men de burgers, dat de verordening zal gaan verplichten de exploitatie van hun appartementen en bungalows toe te kennen aan derden, waarbij de (huur) prijs wordt vastgesteld door de koper; evenals voor het risico, het gebruik van hun panden te verliezen.
imagesADV5EI99.jpg

Ondanks de geruststellende berichten van de burgemeester van San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez,  die verzekert, dat het gebruik  van de suelo turístico (percelen grond voor het toerisme) niet zal wijzigen, en de bereidheid van de presidenten van de Canarische Regering (Fernando Clavijo) en het Cabildo (Eilandbestuur) (Antonio Morales, om de verordening te herzien, blijven de burgers doorgaan met het massaal protesten indienen tegen de mogelijke maatregelen.
preek-eerste-liefde-4-728.jpgIn die zin, stelt men aan het Canarische Parlement, aan de Canarische Regering en aan de het Gemeentebestuur van  San Bartolomé de Tirajana voor, de  mogelijkheden binnen de wet voor toeristische vernieuwing van de gemeente te benutten, zoals via controleurs op illegale verhuur, de mogelijkheid van het verlagen van de IBI (OZB), of soortgelijke alternatieven, zodat de eigenaren van appartementen en bungalows die besluiten deze wettelijk voor de  toeristische exploitatie te bestemmen,  hun eigendom kunne legaliseren.

Als andere mogelijke maatregelen merkt men op, het wettelijk aan verenigingen van eigenaren op te leggen en, dat men het woongebruik deelt met het toeristisch gebruik, door het berekenen van een jaarlijkse toeslag (derrama) op hun Comunidad-bijdrage voor het uitvoeren van de noodzakelijke wijzigingen, zodat men de accommodatie voor hotelbedden in deze logiescomplexen kan renoveren, “en kan voldoen aan hun verplichting, een beter aanzien te bieden.
img_29876.jpgEveneens stelt men voor: een belasting, of renovatie-tax voor hotels en appartementen die exclusief toeristisch gebruik hebben, welke bedragen men vervolgens wettelijk verplicht kan investeren in de vernieuwing van openbare, toeristische ruimten, of voor milieu-herstelprojecten, zoals het Parque Natural de las Dunas de Maspalomas, zo zegt men in de petitie.

Een maatregel, “die slechts voordeel oplevert voor enkelen ”
Men wijst erop, dat de toeristische verordening maatregelen steunt, "die ten gunste zijn van een enkeling;” en, "niet zorgen voor de toekomst van het toeristische gebied", omdat alles wat men doet, is: residentieel gebruik verbieden; terwijl er alternatieven zijn voor het toestaan van wonen en toerisme, “omdat het altijd heeft bestaan."

"De vijanden van de toeristische vernieuwing zijn niet de eigenaren van kleine panden, of kleine ondernemers in het toeristengebied; de grootste vijanden zijn zij die niet aan het herstel van het milieu denken in het gebied en die het samengaan toestaan, van woongebied en toeristengebied,” zo concluderen de betrokkenen/getroffenen.
ZZZZZZAislas-canarias-84-45.jpg  


Alles, wat u altijd al wilde weten over
de Canarische Huurwet

De huurwet in het kort, 
Wettelijke regeling 
vakantiewoningverhuur
op de Canarische Eilanden

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 3 september 2015 - Vanaf  29 mei 2015 is de wettelijke regeling van de verhuur van vakantiewoningen naan toeristen op de Canarische Eilanden van kracht.  Er staan in deze wet meer verbodsbepalingen en uitsluitingen dan, wat wel is toegestaan; zodat we hier beter kunnen publiceren waaraan men zich moet houden en wat men wél kan/mag doen.

De nieuwe huurwet die de Canarische Eilanden opschrikt is een feit… niet alleen de ‘chicharreros’ en de overige Canario’s  zijn  zich kapot geschokken, maar ook de tienduizenden toeristen die er op Canarias een lucratieve bezigheid op na houden, door hun vakantiestekje te verhuren, los van ieder Reglement, iedere Wet of Decreet.
9788473602136_frontcover.jpg LAU.pngWet op de Stedelijke Woningverhuur: "...lezen en interpreteren, zijn twee verschillende dingen..."
Wetgeving op wetgeving
De wet- en regelgeving was niet voor deze buitenlanders gemaakt; en het excuus, dat men de officiële teksten in het Spaans niet begreep, is dan ook meermaals aangegrepen. Nu kan men zich nog meer achter deze verontschuldiging verschuilen; de  wet is uitgebreid, aangescherpt  en verwijst naar andere, voorgaande wetteksten en vervangt in deze of gene alinea, het tweede of derde woord, of erger nog: past deze aan!

Niet één, maar drie Wetten en Decreten zijn in de loop van 2015 door parlementaire meerderheden goedgekeurd. Voor de geïnteresseerden en betrokkenen /getroffenen sommen we ze op in het Spaans:
- DECRETO 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- DECRETO 85/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de renovación y modernización turística de Canarias.
- Ley 9/2015, de 27 de abril, de modificación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Renovación y Modernización Turística de Canarias
´

Echter.. lezen en interpreteren, zijn twee verschillende dingen; zeker, als het gaat om wet- en regelgeving. We zijn dus maar overgegaan tot het vertalen ervan; maar, we geven geen officiële, letterlijke vertaling; een wettekst laat zich  - nagenoeg - niet vertalen. Lange zinnen en diverse tussenwerpsels maken, dat men aan het eind van een zin niet meer weet wat er in het begin staat. Daarbij doen verwijzingen naar vorige en oudere wetteksten de meest vooraanstaande jurist zwijmelen.

Wat opvalt in dergelijke wetteksten is, dat driekwart van de tekst niet belangrijk is voor de consument. Voorwoorden, verwijzingen, motiveringen en voorgeschiedenis zijn niet aan het grote publiek besteed. Veel woorden en weinig uitleg dus.

Zo kan men lezen, dat verhuurders met ingang van 29 mei 2015 drie jaar de tijd hebben om hun verhuuractiviteit te laten registreren en zo aan de regels te voldoen.

Het is echter allemaal zo ingewikkeld, dat men beter een advocaat, of goed geïnformeerde makelaar bij de hand neemt, als men de verhuur van de vakantiewoning wil legaliseren. Vaak is onduidelijk, te begrijpen wat de wetgever bedoelt.

Zo heeft, om te beginnen, de wetgever het over de reglementen van de ‘Comunidad’  (Vereniging van  Eigenaren) van een complex; of over een complex dat - al dan niet - als ‘toeristische verhuur’ voldoet;  de wetgever spreekt van: ‘gemengd gebruik. Het gaat dan om appartementencomplexen voor toeristen die een officieel, rood bordje op de deur hebben, en anderen niet. Wie in een appartement zonder rood bordje vakantie houdt, is dus illegaal bezig.
4623165800_270x256.jpg 4610922692_246x186-1.jpg

Vv-plaat (Viviendas vacacional) -  het ‘rode bordje’
Overwinteren is een toeristische aangelegenheid, die meerdere maanden duurt en toch onder de nieuwe wet valt. Verhuurders die hun woning aan overwinteraars willen aanbieden, konden een contract voor  - bijvoorbeeld - zes maanden opmaken met een soepele opzegtermijn. Geen haan die ernaar kraaide als de huurders na twee maanden al vertrokken. Maar in een woning met een ‘rood bordje’ mocht dit dat dan weer niet, die woning was (is en blijft) alleen voor toeristisch gebruik. Kortom: men moet een keuze maken en kan dus niet meer van twee walletjes eten.

Modaliteiten van vakantiewoningen
Na het doornemen van het Decreet, dat de modaliteiten van vakantiewoningen uitlegt en waarin een lijst staat met de richtlijnen en hoe een appartement ingericht dient te zijn, zijn we op zoek gegaan naar het antwoord op de brandende vraag: 
- Wat zijn de toeristische gebieden; of, welke centra vallen als dusdanig onder de wet?
We hebben ons pletter gezocht en niets gevonden. Men verwacht dan in een andere wet een lijstje te vinden, of op zijn minst de criteria waaraan deze regio’s moeten voldoen om als ‘toeristische gebied’ te fungeren.
4621177525_196x162-2.jpg 4623165800_270x256.jpg

Per gebouw en per perceel  grond 
Nu, bijvoorbeeld,  San Bartolomé  de Tirajana - als een van de eerste gemeenten, en grootste (!) op de Canarische Archipel, tot 26 september 2015 het ontwerp van een gemeentelijk Decreet ter publieke inzage heeft liggen, roepen ‘domme’ mensen... pardon  niet, of slecht geïnformeerde mensen… harder dan ooit, dat men nergens meer in het Zuiden kan verhuren; maar, zo blijkt het niet te liggen, er wordt namelijk per gebouw en per stukje grond  bekeken, wat het geval in kwestie is. Men zal moeten kiezen: óf men brengt  het eigendom op de toeristische verhuurmarkt,  óf men verhuurt het voor langere periode voor  echte (vaste) bewoning. Als "de hele zuidkust" toeristisch gebied zou zijn, dan zou - theoretisch - niemand daar kunnen wonen en dat is uiteraard onzin.

Men mag aannemen, dat men iemand niet uit zijn/haar huis gaat zetten, omdat hij/zij die er woont verplicht is het aan toeristen te verhuren en zelf in de grote stad moet gaan wonen.

Er zijn in het recente verleden hele verhalen opgehangen met ingewikkelde percentages en berekeningen over toeristisch gebruik, waarbij het erop neerkwam dat - in San Agustín, Playa del Inglés, Campo de Golf,  Meloneras, Maspalomas;  Los Cristianos, Costa Adeje, Playa de Las Americas;  Corralejos enz. - bij voorbaat dat percentage al bereikt zou zijn en er dus geen nieuwe vergunningen zouden worden verleend.

- Maar hoe zit het dan met de legalisering van ongeregelde verhuur?
- Maakt men nog wel een kans?
- En als men aantoont, dat  men altijd al verhuurde;  
  riskeert men dan een naheffing van de belasting?

- Is het criterium: het luxe toerisme te bevorderen?
   (Omdat nieuwbouw-vakantiewoningen een minimumoppervlakte moeten hebben 
   van 60 m²; onder bepaalde voorwaarden van 50 m²).
 

Om eerlijk te zijn; na het lezen van 91 pagina’s verwarrende en onduidelijke wetteksten - verwijzend naar naar eerder verschenen Wetten en Decreten (regelgeving op regelgeving dus) - zijn we er niet wijzer op geworden en moesten we de geachte lezer de gedetailleerde uitleg daaromtrent schuldig blijven. Vreselijk omslachtig allemaal; maar het beleid met de rode bordjes maakt de controle nu  wel veel makkelijker:
- Tringgg… de Inspectie… “woont u hier, of bent u hier met vakantie?
EL-GOBIERNO-DE-CANARIAS-PROHIBE-LA-VIVIENDA-VACACIONAL-EN-ZONAS-TURSTICAS-.jpg
Het is ook zo,  dat hoge boetes - we hebben nergens bedragen zien staan in de publicaties in het BOC en het BOE - de mensen banger maken. Hoewel vakorganisaties als ASCAV op hun Facebook-pagina spreken over boetes variërend van  €30.000,= tot  €300.000,=
ruraljuntoalmar_espana.jpg

                                   'BIG BROTHER IS WATCHING YOU!'
Namen en contactgegevens van eigenaar-verhuurders

Wie geen belasting over de verhuur betaalt, handelt hoe dan ook tegen de wet; en dat weten alle huidige verhuurders dondersgoed. Zulke verhuurders lopen momenteel meer risico op een afstraffing. Vooral door fraaie websites en Facebookpagina's waarop privaat vastgoed aangeboden wordt als vakantieverblijf, evenals de talrijke inernetpagina`s betreffende vakantieverhuur - waar namen en contactgegevens van eigenaar-verhuurders vermeld staan! Reken maar, dat de Fiscus mee kijkt, evenals de 19 nieuw aangeworven inspecteurs die zich op de zaak storten. Daarvan kunnen o.a. Engelse en Duitse gemeenschappen op Tenerife al een aardig woordje over meespreken. De boetes zijn niet mals.

Tot zover beschouwingen en interpretatie. De wet vertalen is één ding - en al moeilijk genoeg - maar deze goed interpreteren is een ander verhaal. Dat kunnen we voldoende tot op zekere hoogte, maar dan is het af… we gaan ons er niet aan vertillen, we hebben geen rechten gestudeerd, waarvoor we ons verontschuldigen!

De Canarische Regering heeft het nieuwe decreet goedgekeurd inzake de verhuur van vakantiewoningen. Na lang wachten  is - op 22 mei 2015 - de verhuurwet verschenen en meteen van kracht. Daarin treft men vier  hoofdlijnen aan, waarvan de voornaamste zijn:
- ‘vakantiewoningen in toeristische regio’s'  
- 'huisregels van de woongemeenchappen'

Tot zover onze verwoording van een Spaanse tekst, dit artikel  is dus geen officiële vertaling van een Decreet. Laat ons, om duidelijk te zijn, beginnen bij het begin. In de Statuten van de Canarische Regering staat: dat de eilanden een exclusieve bevoegdheid bezitten betreffende  het toerisme, namelijk in de Wet 10/1989 van  8 augustus, artikel 30.21.

Ook de Wet 7/1995 biedt een exclusieve bevoegdheid voor de Deelstaat Canarias, betreffende  de verhuurcriteria van hotels en de diverse andere verhuur-aanbieders. Dit mandaat is goedgekeurd met het decreet 412/2010 van  4 oktober.

En dan is de kous nog niet af; op 4 juni  keurt het Parlement de Wet 4/2013 goed over de flexibiliteit en de ontwikkeling van onroerend goed.
Ook sub ‘e’ in artikel 1.2 van 24/11/1994 over het Gemeenschapsrecht - waarin men het vastgoed voor verhuur omschrijft - is bepalend voor de vastgoedverhuur.

Wie op de Wet wacht, wacht lang
Het uitblijven op de Canarische Archipel van de nieuwe Wet is, dat de Canartische Regering de Spaanse wet - die al in juni 2014 is goedgekeurd - nog eens omspit, aanpast en meteen ook op scherp stelt.
imagesRCD1ZM7M.jpg
LAU-1.pnghuman_brain_by_digitalbob8.jpg
alquiler_vacacional_copia-2.jpg
download3.jpg

Moeilijk duidelijk te verklaren
Daar komt dan nog eens de aangepaste verhuur wet bovenop. De originele wetteksten zijn inmiddels gepubliceerd in het BOC evenals die van de LAU (Wet op de Stedelijke Woningverhuur) en de Ley de  Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de  Viviendas(Wet op de  Flexibiliseringsmaatregelen en Vorming van de Woningverhuurmarkt) Dus kan men nu in detail treden, hoewel men dit gedaan heeft met de moeilijkheid dit met de nodige duidelijkheid aan het grote publiek te kunnen verklaren; zeker, voor wat betreft de mogelijke gevolgen voor de illegale verhuurders c.q. ‘ de onwillige bewoners als eigenaren van een pand in toeristen wijken.

De Verordening bestaat uit vier hoofdstukken, waarin de algemene bepalingen en definities, de technische voorschriften, een aantal initiërende procedures en de klachten, inspecties & sancties worden beschreven.

Deze Verordening betreft het territoriale gebied waarin vakantieverhuur uitgesloten is. Artikel 3 luidt: “Gebouwen gelegen binnen de toeristische gebieden, of  binnen toeristische resorts, alsmede woningen gelegen in toeristische resorts, of woningen binnen residentiële, gemengde vakantielocaties, worden uitgesloten”

Ook uitgesloten zijn de panden die in een woningcomplex of appartementsblok zijn ingedeeld en waar de Statuten van de Comunidad  (Vereniging van Eigenaren) expliciet, verhuur verbieden.

Een ander aspect in het Decreet is de manier waarop de verhuur aangekondigd wordt. De eigenaren, fysiek- of rechtspersoon, moeten voldoen aan de overheidsvoorschriften; drie documenten - af te geven door de Canarische Regering - zijn in dit verband essentieel:
- de Richtlijnen van de Bezetting van het Pand  
  (las Directrices de la Ocupación de la Propiedad),
- het Certificaat van Bewoonbaarheid  
  (Permiso de habitabilidad),
- de Woonvergunning
   (Cédula de habitilidad))
Het decreet beoogt ook de bescherming van de gebruikers van huurwoningen door in Artikel 7 te bepalen, dat ‘reclame (publiciteit),  oplevering, en beheer van vakantiewoningen nauwgezet en te goeder trouw moet worden uitgevoerd, zonder afbreuk te doen aan de toepassingen beschreven in dit Decreet’

In Artikel 12.4 wordt dan weer bepaald, dat een huurovereenkomst verplicht is, en aan welke voorwaarden het huurcontract moet voldoen. Belangrijk om te weten is, dat deze overeenkomst opgemaakt moet zijn in het het Spaans, of  in het Engels (dus wat dit betreft in Spanje, gaat de smoes van buitenlanders niet langer op, met: “ik wist het niet”).

Een appartement huren is naast hotelverblijf de meest gebruikelijke vorm van vakantie nemen op de Canarische Eilanden. Dit schept niet te missen mogelijkheden, waarvan men ten volle kan genieten;  de prijs die men betaalt en onafhankelijkheid, zijn er twee van.

De overheid heeft echter een aanzienlijke toename waargenomen van dit type verhuur, vaak  gepromoot via Internet, en heeft geoordeeld dat hierdoor een oneerlijke concurrentie is ontstaan ten opzichte van de traditionele verhuurbedrijven zoals hotels, hostals en appartementencomplexen.

Er staan  in Spanje ruim 1 miljoen kamers te huur van particulieren. De overheid heeft daarom de huurwet aangepast waardoor er nu, voor de  particuliere verhuurders, een addertje onder het gras schuilt.

Eerst en vooral moet men onderscheid maken tussen:
- korte termijnverhuur (minder dan 4 maanden),
en
- lange termijnverhuur (meer dan 4 maanden).
Er wordt geen onderscheid gemaakt aan wie men verhuurt: toeristen of Spanjaarden.

Volgens de normen van de Canarische Eilanden mag men momenteel ‘als particulier’ niet op ‘korte termijn’-basis verhuren. Indien men dat ontdekt, zijn de boetes zeer hoog.

Als men verhuurt op ‘lange termijn’-basis, betaalt men momenteel (ook als ‘niet belastingplichtig ingezetene’)  24,75% belasting over de netto huurinkomsten, waarbij  kosten, zoals IBI (OZB), ophalen van vuilnis, verbruik van water,  elektriciteit; gemeenschapskosten, reparaties, enz.. ( indien door de verhuurder betaald) aftrekposten zijn.

Minder dan vier maanden
De wet is dus heel duidelijk: - een particulier mag niet verhuren als de huurtermijn minder dan vier maanden bedraagt.

Volgens de Spaanse Regering moet de nieuwe en strengere wet tegemoet komen aan de oneerlijke concurrentie die is ontstaan tussen de officiëleverhuurkantoren en de particulier die zijn vakantiewoning te huur aanbiedt.

De controles zijn opgestart en de boetes zijn niet mals; er is een Brits paar tegen de lamp gelopen en de Spaanse Staat vordert € 20.000,= aan boetes en ontdoken accijnzen. Bij niet-betaling volgt inbeslagname.

Controleurs
Sommigen maken het de controleurs een stuk gemakkelijker, door hun onroerend goed publiekelijk te huur te aan te bieden  via allerlei kleine advertenties en/of op (eigen) internetpagina’s. Zo loopt men  uiteraard  al  heel snel in de kijker en volgt - zoals gezegd -  al snel:  - Tringgg… de Inspectie… “woont u hier, of bent u hier met vakantie?

Wil men toch zijn/haar vakantieverblijf verhuren, doet men er goed aan een makelaarskantoor of een goed belastingadviesbureau/boekhoudkantoor (Gestoria) in de arm te nemem dat de wetgeving terzake kent en ook toepast, de rekeningen bijhoudt en het saldo op de rekening van de verhuurder stort.
4621177586_290x159.png 4623165800_270x256-2.jpgDe veranderingen in de Huurwet staan in de wet ‘Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler de Viviendas’. Daarin staat ook, dat de nieuwe Huurwet de regulering van toeristische verhuur uitsluit. Dit betekent, dat dit type verhuur voortaan onder de regelgeving van de betreffende Deelstaten valt. Deze is doorgaans strikter en vereist meer van de verhuurders, dan de tot nu toe geldende LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) LAU (Wet op Stedelijke Woningen). Bovendien gelden per Deelstaat andere voorwaarden, wat de taak van de bemiddelaars tussen de vakantiewoningen en toeristen een stuk gecompliceerder heeft gemaakt.

Te weten is dat:
°artikel 148.1.18 van de Spaanse Grondwet de mogelijkheid verleent aan de Deelstaten, om een eigen verantwoordelijke visie omtrent toerismebeleid te bepalen en uit te voeren.

° de Deelstaat Canrias  deze concessie in artikel 30.21 van de Autonome Statuten onderschrijft en daarmee het voorstel van de Spaanse Regering aanvaardt.

° de wet 7/1995 van 6 april 1995 - die het toerisme op de Canarische Eilanden regelt - in artikel 30.21, inzake regulering van het toerisme: de bevoegdheid overneemt van de Autonome Statuten van de Deelstaat Canarias. Deze wet is bedoeld als basis, waarop alle voorschriften inzake toerisme van de Canarische Eilanden zijn vastgesteld. De Canarische Eilanden hebben dus het recht en de bevoegdheid om de verhuur van vakantiewoningen aan toeristen te regelen. Dit wordt geregeld bij: ° Wet 7/1995, inzake het Toerisme van de Canarische Eilanden. ° Decreet 113/2015 van 22 mei, over de verhuur van vakantiehuizen.

29 mei 2015
Na de goedkeuring op 22 mei 2015 van het Besluit 113/2015, is de inhoud op 28 mei 2016 gepubliceerd in het Staatsblad van de Canarische  Eilanden (Buletín Oficial de Canarias -BOEC). Deze regelgeving is in werking getreden op 29 mei 2015.

Ley ‘Viviendas Vacacionales’
Een vastgoed ter beschikking stellen voor vakanti  is in de deelstaat Canarias een activiteit die onder het decreet 113/2015  valt. Daarom gaat men er van uit, dat elke verkoop van vastgoed voor toeristische, of recreatieve doeleinden verplicht is om een ‘declaración  responsable’ te versturen. Deze ‘verklaring van verantwoordelijkheid’ is ook vastgelegd in de Ley ‘Viviendas Vacacionales’ (Wet ‘Vakantiewoningem’).

De wetgever beschrijft in artikel 2 van het Decreet 113/2015 duidelijk wat een vakantiewoning is, namelijk:
- een gebouw of een gedeelte van een gebouw, ingericht en uitgerust voor onmiddellijk gebruik, dat gecommercialiseerd en gepromoot wordt via toeristische kanalen om gedeeltelijk of volledig door derden te laten gebruiken tegen betaling.
Er zijn hierop twee uitzonderingen waar - overeenskomstig de Wet 2/2013 van 22 mei -  NIET verhuurd mag worden:
1: In vastgoed in toeristische gebieden, of toeristisencomplexen, en gebieden die uit stedelijk oogpunt niet toegelaten kunnen worden, zoals gemengde ontwikkelingsgebieden. (Enkel de betrokken gemeenten kunnen deze informatie geven).
2:  In vastgoed dat gehuurd kan worden en niet in de hierboven genoemde gebieden ligt en onderworpen is aan een systeem van ‘división horizontal’ ('horizontale deling’) (appartementen en studio’s).

De verhuur, of het verhuurverbod, moet in de Statuten van  de Comunidad (Verening van Eigenaren) vermeld staan. Dit is een gezamenlijk standpunt, dat door alle eigenaren ingenomen wordt en deze beslissing is bepalend voor de wet inzake vakantieverhuur.

In Bijlage II/hoofdstuk IV-2 van het Besluit staat in de tekst van Artikel 12.2  een contradictio in terminis betreffende de tekst die wettelijk opgenomen moet zijn in de Statuten van de Comunidad (Vereniging van Eigenaren); echter, dat laten we maar over aan de advocatuur.
4621177525_196x162.jpgalquiler_vacacional_copia-2.jpg 4623165800_270x256-1.jpg
img_29819.jpg
Staat het toelaten van verhuur niet in de gezamenlijke regelgeving van de Comunidad (Vereniging van Eigenaren):
 - dan kan men zijn/haar studio, appartement, bungalow niet verhuren
In artikel 12.3 staat de verplichting -  een ‘verklaring van verantwoordelijkheid’ op te maken bij het begin van de verhuuractiviteiten, en deze verklaring moet dan voorgelegd worden aan de overheid. Pas na inschrijving in het ‘Registro General Turístico de la Comunidad Autónoma de Canarias’ kan de vakantieverhuur toegelaten worden.

In artikel 13.1 staat, dat de (rechts)persoon die de ‘declaración responsable’ aanvraagt moet voldoen aan de:
° verplichtingen beschreven in artikel 10 van het Besluit;
° statuten van de Comunidad (Vereniging van Eigenaren’) waarin staat, dat de ‘división horizontal’ (‘horizontale verdeling’) al dan niet, verhuur toelaat.
4623165800_270x256-1.jpg4621177586_290x159.png
Zodra de beëdigde verklaring is ingediend, heeft de Canarische Regering 15 dagen de tijd om de verhuuractiviteit in te schrijven in het Verhuurregister en moet deze de volgende zaken overhandigen:
- klachtenformulieren,
- typeplaatje (het ‘rode bordje’, voorzien van het registratienummer),
- inspectieboek.
Op straffe van een geldboete, kan men pas verhuren nadat men deze zaken heeft ontvangen.

Andere verplichtingen:
° de verhuurprijzen moeten uitgehangen worden in het huurpand.
° bij iedere afzonderlijke verhuur miet een verhuurovereenkomst opgemaakt worden op naam van één fysiek persoon.
° er mogen bij de verhuur van vastgoed geen andere diensten worden aangeboden; bijv. vervoer, ontbijt, excursies, evenementen...
° enkel de panden waar de Vv-plaat (Viviendas vacacional) (het ‘rode bordje’) is opgehangen kunnen als vakantieverblijven functioneren.
° in elke advertentie voor  de verhuur moet duidelijk vermeld staan, dat het hier gaat om de verhuur van een vakantiewoning en niet van een hotel-accommodatie. Bovendien moet in alle advertenties het toegewezen registratienummer vermeld staan.

Het Decreet 113/2015 bepaalt mede de strafmaat bij de overtredingen van deze regelgeving. Boetes voor algemene inbreuken op de toerisme-wetgeving zijn niet mals en variëren van   €1.500,=  tot €30.000,= Een gewaarschuwd  man telt voor  twee  (een gewaarschuwde vrouw ook); er zijn al meerdere, zware boetes uitgeschreven.

Huurder en verhuurder moeten een contract ondertekenen dat onderworpen is aan de bepalingen voorzien in Artikel 5 van de Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) (Wet op Stedelijke Woningverhuur) (zie: http://www.comunidades.com/legislacion/alquiler-vivienda/ley-de-arrendamientos-urbanos) en met de tekst van Artikel 12.; dit betreft seizoens- of tijdsgebonden contracten. Ook zal voldaan moeten worden aan alle bepalingen inzake huur en verhuur van vastgoed, zoals vermeld in de Código Civil (het Burgerlijk Wetboek).
aeat.gif7_8_ViviendasVacacionales.jpg

De huurwet – de Belastingdienst - IGIC-verplichtingen
De Canarische belastingsdienst heeft de volgende criteria opgesomd in een reactie op de vele vragen die zijn gerezen na de publicatie van de Wet 113/2015 van 22 mei 2015. Dit Decreet 'Viviendas Vacancionales' (‘Vakantiewoingverhuur’) is gepubliceerd in het BOC (Canarisch Staatsblad) onder het nummer: 110, d.d. 2015/05/28.

Een vakantiewoning wordt gedefinieerd als:  een tijdelijke huisvesting die tegen betaling aan derden wordt afgestaan als vakantieverblijf.

Deze vakantieverhuur is fiscaal gereglementeerd en valt ook onder de I.G.I.C. (Canarische Btw) en aldus moet iedere verhuurder (eigenaar, of persoon die in opdracht verhuurt) voldoen aan de ter zake van kracht zijnde wet.  Daarom moet de verhuurder:
 - zich inschrijven voor de I.G.I.C.-aangifte (Modelo 420);
- aan iedere huurder een factuur uitreiken voor elke verhuurperiode;
- 7% IGIC bij de verhuurprijs rekenen en deze afzonderlijk vermelden op de factuur.  
Captura3.gifDe verhuurder wordt  onderworpen aan de regelgeving van de IGIC-registratie en heeft dus vooral de verplichting om driemaandelijks  de I.G.I.C.-belastingaangifte via het Modelo 420 in te dienen, zoals staat beschreven in Artikel 59 van de Wet 20/199 van 7 juni.

Wil men dan nog steeds zelf op zijn/haar Canarische locatie particulier verhuren, dan moet men dus voldoen aan de bovenstaande - in het ‘kort’ uiteengette - van kracht zijnde wetgeving, welke men exact kan nalezen (in het Spaans) op:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/Apdorta/ley/v0000230.htm
De aanpassing van de wet van 4 juni 2013 kan men nalezen in in het Boletín Oficial del Estado (BOE): op:
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/WebC/Apdorta/ley/v0000230.htm
ZZZZZZAislas-canarias-84-35.jpg
 


Clavijo roept op tot kalmte
onder de getroffenen door het
Algemene Bestemmingsplan van
San Bartolomé de Tirajana

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 1 september 2015 - De president van de Canarische Regering stelt, “dat er duidelijk een botsing is tussen de realiteit en de gemeentelijke planning, toen men dit heeft opgesteld in een kantoor, zonder de straat op te gaan.”

Dat is althans de mening die Fernando Clavijo (Coalición Canaria - CC)  op maandag 31 augustus 2015 heeft gedebiteerd naar aanleiding van de mobilisatie van honderden particuliere eigenaren, vanwege de veronderstelde uitsluiting van het private woongebruik van hun hun panden in toeristenwijken. De president heeft dan ook opgeroepen tot kalmte onder de betrokkenen, omdat het gaat om een project wat geen juridische geldigheid heeft zolang het niet is goedgekeurd, en hij zet erop in, “dit in alle rust te analyseren.”
Sindicatos003.jpgDe president heeft ook de deur geopend tot de mogelijkheid van herziening, van de in mei 2015 goedgekeurde toeristische verordening  welke het volledige woongebruik in toeristencomplexen veroordeelt;  daarbij  heeft  Clavijo benadrukt, dat men deze beoordeling zal moeten maken met de deelname van ‘alle’ betrokkenen,  onder wie hij de werkgeversorganisaties heeft genoemd, maar ook de burger-actiegroepen die zijn ontstaan om aanpassingen in de regelgeving te verlangen.

De president heeft zijn verklaringen gedaan tijdens een politiek interview tegenover presentator Mayer Trujillo van het COPE televisieprogramma ‘Buenos días, Canarias’.

De genoemde verordening ontwikkelt de toeristische modernisering wet en is enkele dagen voor de Deelstaatverkiezingen ( van 24 mei 2015) goedgekeurd door de Regering van Paulino Rivero (Coalición Canaria- CC).

Op de concrete vraag wat hij denkt met deze  regelgeving te doen, heeft Clavijo duidelijk laten blijken, “om te beginnen, te gaan praten met de sectoren, met iedereen.”

De president is van mening, dat het probleem met de botsing tussen het woongebruik en de toeristische bestemming  in toeristensteden zoals San Bartolomé de Tirajana “in het verleden ontstaan is, en wel omdat  de gemeenten begonnen registratie in het bevolkingsregister toe te laten van bewoners in toeristencomplexen en woonwijken die gebouwd zijn op suelo turístico (grond die bestemd is voor toerisme) en om die reden, geen vaste bewoners kunnen huisvesten.

“De mensen hebben zich in het bevolkingsregister ingeschreven, en de Gemeente heeft dit toegestaan. Nu komen we erachter, dat de wet mogelijk niet de werkelijkheid weergeeft. Dat is wat er gebeurt als men de realiteit uit het oog verliest en plannen maakt zonder de straat op te gaan. Wat zich nu voordoet,  is een botsing van de werkelijkheid met de planning en dat  moeten we  proberen te corrigeren door een wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vast te stellen;  met respect voor het volledige beschikkingsrecht van de gemeenten in het opstellen van bouwplannen.”

Fernando Clavijo begrijpt, dat het toeristische decreet te wijzigen is, “omdat niets ‘onwrikbaar’ is”; maar hij heeft benadrukt, “dat dit moet gebeuren in samenspraak met alle vertegenwoordigers, omdat er gemeenschappelijke belangen zijn.”

Honderden private eigenaren met woonruimte in toeristencomplexen in San Bartolomé de Tirajana bereiden deze dagen bezwaarschriften voor, om massaal hun afwijzing te laten blijken betreffende het Plan General (Algemene Bestemmingsplan), dat als decreet op de vastgestelde ley turística (Wet op het Toerisme) komt, waarvan de gecombineerde toepassing het volledige verlies van het eigendom van de bezitters zal veroorzaken.

Het probleem wordt verergerd door het feit, dat veel complexen momenteel buiten werking zijn, die volgens het decreet het  exclusieve toeristische gebruik moeten herstellen, daar waar momeneteel honderden gezinen een hypotheek moeten aflossen die ze verkregen hebben voor de verwerving van appartementen die momenteel hun vaste woonadres zijn.
zzzzzzzislas-canariaslogo-563.jpg


Pérez:
De Gemeente gaat permanente bewoners
in het Zuiden niet vervolgen

San Bartolomé de Tirajana blijft  ‘gegijzeld’ door
plannenmakerij van de regeringsleiders

En… de adder onder het gras

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - vrijdag 28 augustus 2015 - De burgemeester van San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, heeft op donderdag 27 augustus 2015 uiteengezet, “dat de Gemeente personen die in het Zuiden van Gran Canaria in toeristenwijken wonen, niet zal vervolgen; dat zal men moeten vragen aan de Canarische Regering;  dat is de instantie die de ‘macht’ heeft, om ongeregeldheden die zich voordoen in de toeristische sfeer, ‘te inspecteren en te beboeten."

Beperkte bevoegdheden
Een maand nadat het nieuwe bestemmingsplan van San Bartolomé ter publieke inzage is gelegd, heeft de burgemeester zijn uiteenzetting daarover gegeven aan de persmedia, en heeft benadrukt, “dat gemeenten beperkte bevoegdheden hebben op het vlak van toeristische ordening; en: “als burgers een verandering in de wetgeving verlangen, men dit zal moeten vragen aan de Canarische Regering en aan het Cabildo (Eilandbestuur).”
img_29796.jpgDebat
Het sociale debat - dat in San Bartolomé de Tirajana plaatsvindt naar aanleiding van de aanvankelijke goedkeuring van het nieuwe plan ruimtelijke ordening - heeft ertoe geleid, dat op 27 augustus 2015 de burgemeester verklaringen heeft afgelegd tegenover de persmedia, om uit te leggen, “dat het nieuwe document dezelfde kwalificaties heeft voor de grond, als in het bestemmingsplan van 1996 dat tot nu toe van kracht is.”

Maspalomas, Costa Canaria is in 1963 ontstaan als een toeristisch bouwproject. Het Plan Ruimtelijke Ordening uit 1995 van het Cabildo (Eilandbestuur) en het gemeentelijke plan van 1996 hebben deze grond bestempeld als toeristisch, waardoor het nieuwe document uit 2015 in het geheel geen wijzigingen in deze bepalingen heeft gebracht” zo heeft Pérez opgemerkt na een uitgebreide inleiding te hebben gegeven over het juridische kader waaraan dit nieuwe instrument beantwoordt.
bbnn.jpg

Wet- en regelgeving
“Wie wat dan ook opgesteld mag hebben, het zijn nu de Gemeente en een privaat kantoor - c.q het nutsbedrijf Gesplan namens de Canarische Regering - die in dit geval belast zijn met het ontwerpen van het Plan Ruimtelijke Ordening dat moet voldoen aan de huidige wet- en regelgeving,” zo heeft Pérez genuanceerd. Wat niet gering is, omdat het voorstel voor de gemeentelijke planning zich moet aanpassen aan de richtlijnen van vier eilandplannen die het Cabildo (Eilandbestuur) heeft opgesteld, namelijk het:
- PIO 2004
  Plan Insular de Ordenamiento de Gran Canaria
  (Eilandplan Ruimtelijke Ordening),
- Peoti
  Plan territorial Especial de Ordenación Turística Insular de GC
 
 (Het buitengewone  eilandplan Ruimtelijke Ordening van Gran Canaria)
- PTO-8
  Plan Territorial parcial para la Regeneración y Estructuración del Espacio Consolidado en
  Playa del Inglés
 
(Het Deelplan Ruimtelijke Ordening voor de Regeneratie en Structurering van de  Duurzaam
  gemaakte Ruimte in Playa del Inglés).
- PTP-9  
  Plan de Ordenación del espacio entre la GC-1 y la GC-500. Municipio:Competencias.
  (Deelplan Regionale Ruimtelijk ordening),
en aan de wetten van de Deelstaat:
- Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias
  
Wet voor de vernieuwing en Modernisering van Canarias
- Ley de Directrices de Ordenación del Territorio. Wet op de Richtlijnen voor Ruimtelijke Ordening.

Bevoegdheden - Toekenning bouwvergunningen
“De bevoegdheden voor de Ruimtelijke Ordening van Canarias blijven volledig in handen van de Canarische Regering en van het Cabildo (Eilandbestuur),” aldus de burgemeester. “Geen enkele gemeente heeft zelf het vermogen om wetten te veranderen, noch verordeningen uit te vaardigen over bouwzaken en toerisme,” in die zin, “zien de Gemeentebesturen zich beperkt in hun bevoegdheden.”

“Het is triest, maar de enige bevoegdheid die de Gemeente San Bartolomé de Tirajana heeft volgens artikel 7 van de Ley de Ordenación del Turismo en Canarias (Wet Ruimtelijke Ordening op Canarias) is: de toekenning van bouwvergunningen niet te overschrijden; waardoor het voor eenieder duidelijk is wat hun bevoegdheden zijn en tot hoe ver men kan gaan,” heeft de burgemeester daaraan toegevoegd.

Feitelijk woon- én toeristisch gebruik in één en hetzelfde pand
Wat betreft de lawine aan bezwaren tegen het plan die het Gemeentebestuur in de maand augustus 2015 heeft ontvangen - vooral bezwaren van eigenaren in appartementencomplexen met feitelijk woon- én toeristisch gebruik in één en hetzelfde pand - zijn het volgens het Gemeentebestuur: de Canarische Regering en het Cabildo (Eilandbestuur) die zich daarover moeten uitspreken.

Vervanging Wet Toeristische Ordening - Brief
“Als de burgers een wijziging verlangen in de huidige wetgeving, zullen ze zich moeten wenden tot de Canarische Regering, die de wetten maakt; of tot het Cabildo (Eilandbestuur), voor het wijzigen van de eilandplannen,” zo heeft Pérez duidelijk gemaakt, die vaststelt, dat het de bedoeling is van de president van de Canarische Eilanden, Fernando Clavijo, om een nieuwe Wet Toeristische Ordening uit te vaardigen welke die van 1995 vervangt.

De burgemeester heeft op donderdag 27 augustus 2015 laten weten, dat in een brief van 10 mei 2015 - die is gepubliceerd in een dagblad op Tenerife - de regionale bestuurder (destijds kandidaat voor het voorzitterschap van het Parlement) zijn voornemen kenbaar heeft gemaakt: “regelgeving te willen bevorderen die zich aanpast aan de behoeften van de bestemming en, die de Archipel tot leider maakt van de Europese markt.”

Plannenmakerij ook geldig voor andere gemeenten - ambtsmisdrijf
En zolang deze verandering zich niet voordoet, blijft San Bartolomé de Tirajana ‘gegijzeld’ door de regeringsleiders en door hun plannenmakerij voor het Eiland, die ‘algemeen’ zijn en dus ook van toepassing op ander gemeenten.

En als een of andere technicus in de marge van dit juridische kader besluit het document van Gesplan goed te keuren, “dan begaat die een ambtsmisdrijf,” zo heeft Marco Aurelio gezegd.

Navraag doen bij de Gemeente
Het belangrijkste conflict waar de toekomstige planning van de zuidelijke gemeente zich voor geplaatst ziet, is de afbakening van toeristische en residentiële gebieden aan de kust, en dat is een kwestie die ‘niets te maken heeft’ met het document dat u nu aan het publiek is voorgelegd. Volgens Marco Aurelio herhaalt het voorgestelde plan de stedelijke bepalingen van 1996, wat de reden is, dat de bewoners bij de Gemeente moete navragen, of hun perceel nog dezelfde voorwaarden heeft als voorheen. “Het overige,” met verwijzing naar de beperkingen die van uitwerking zijn op de eigenaren van woonpercelen – “gaat om regelgeving, en die kwestie kan het Gemeentebestuur niet oplossen.”

In het geval dat dit anders zou zijn, zou het Gemeentebestuur grote hoeveelheden grond moeten verwerven, om op deze percelen aan de kust scholen te bouwen, sportvelden aan te keggen en culturele centra, wat noodzakelijke dienstverlening is in woonwijken. Als de Gemeente al iets soortgelijks aan basisvoorzieningen zou willen bieden aan slechts 16.000 bewoners die het toeristengebied bevolken, heeft men 64.000 m² grond nodig voor het bouwen van scholen , 42.600 m² voor sportvoorzieningen, plus grond voor het aanleggen van 5.333 parkeerplaatsen. En deze berekeningen zijn gebaseerd op basis van 555 woningen.

Men kan zich voorstellen hoeveel grond en financiering men nodig heeft in de voorziening van deze infrastructuur langs de gehele kust in de gemeente, die loopt van

Tarajalillo tot Pasito Blanco", heeft Pérez gezegd, die toevoegt:

“Men zal dan complete appartementencomplexen moeten onteigenen, om deze voorzieningen te bouwen en aan te leggen. We moeten dus overdenken wat we vragen, omdat sommige mensen misschien slecht beheer toepassen, want we kunnen in een beroerdere situatie terecht komen, dan waarin we nu verkeren.”
aurelio-1.jpgDe adder onder het gras
Aan het eind van zijn toespraak heeft Pérez verzekerd - maar op timide en voorzichtige wijze - dat wat de regelgeving niet toe staat: het ‘woongebruik’ is; “maar dat niemand een persoon die in Las Palmas de Gran Canaria, of in Bilbao woont, gaat verbieden te genieten van zijn/haar eigendom in het Zuiden, met het gebruik van het perceel in het toeristengebied, dat men toestaat in de overweging, dat het pand een ‘tweede woning’ is.”

Schaakmat
In het geval dat de eigenaren van een perceel aan de kust dit gebruiken als vaste woonruimte, verandert de wetgeving. “Volgens artikel 23 van de nieuwe ley turística (toeristische wet), is het de plicht van de eigenaren deze etablissementen te bestemmen voor toeristische activiteit, overeenkomstig de in de planning toegekende kwalificatie van het perceelgebruik.

Het is uitgerekend deze ‘verplichting’, of dit ‘verbod’, hoe men het ook noemen wil, dat deze 16.000 aan de kust - in het bevolkingsregister ingeschreven inwoners - schaakmat zet.

Pérez heeft echter verzekerd, dat de Gemeente vastgoed-eigenaren die permanent in het Zuiden wonen, niet gaat vervolgen; maar wat men zich wel moet afvragen is, of de Canarische Regering - de instantie die de  ‘bevoegdheid’ heeft tot ‘controleren en beboeten’ van ongeregeldheden die zich in de toeristische sfeer voordoen - inderdaad van deze bevoegdheid gebruik gaan zal maken.

Concluderend heeft de burgemeester duidelijk willen maken: “dat het tegen de planning ingaan van San Bartolomé de Tirajana betekent, in te gaan tegen de toeristische industrie, die de basis is van de Canarische Industrie.”

"Het is geoorloofd bezwaren in te dienen, maar mensen die een wetswijziging willen, gaan dit niet bereiken via het bestemmingsplan van San Bartolomé de Tirajana, wat men dezer dagen onder de loep heeft gelegd; daartoe zal men zich tot de Canarische Regering moeten wenden.”

"Ze proberen dan wijzigingen aan te brengen in het model waarop de toeristische sector zich op de eilanden ontwikkeld ," zei hij.

Adreswijziging
“Het gaat dus om adreswijzigingen betreffende het model waarop de toeristische industrie van de Eilanden zich ontwikkelt,” zo heeft de burgenmeester toegevoegd.

De ontwikkeling van het juridische kader:
Wetten van de Canarische Regering:
De Ley de Directrices de Ordenación del Turismo de 2003 van de Canarische Regering bepaalt in artikel 12, dat de planning het gemengde woon/toeristische gebruik zal moeten voorkomen, vanwege de schadelijke effecten voor het logiesaanbod.

Bovendien dicteert de nieuwe Ley de Renovación y Modernización Turística - door de Canarische Regering goedgekeurd in 2013 - in artikel 3, dat het doel van de wetgeving is, in de bewoning van toeristengebieden te voorkomen en - indien het geval - te herleiden.

In artikel 23 omschrijft men de ‘verplichting’ van de eigenaren van toeristische etablissementen, logiesaccommodatie, of complementair; te bestemmen tot het uitvoeren van de toeristische activiteit.

Plannen van het Cabildo (Eilandbestuur):<
Er zijn diverse eilandplannen waaraan de nieuwe gemeenteverordening is onderworpen.

Op de eerste plaats:
Het Plan Insular de Ordenamiento de Gran Canaria van 1995, dat het toeristische grondgebied in het Zuiden begrenst - van Tarajalillo tot Las Carpinteras - en het uitdrukkelijke verbod inhoudt, toeristische bewoning te mengen met permanente bewoning.

Op de tweede plaats:
Het Plan territorial Especial de Ordenación Turística Insular de GC, dat het samengaan van gemengd gebruik op eenzelfde perceel verbiedt.

Op de derde plaats:
Het Plan Territorial parcial para la Regeneración y Estructuración del Espacio Consolidado en Playa del Inglés (Het Deelplan Ruimtelijke Ordening voor de Herstelgroei en Structurering van de Duurzaam gemaakte Ruimte in Playa del Inglés).

Op de vierde plaats;
Het Plan de Ordenación del espacio entre la GC-1 y la GC-500. Municipio: Competencias.

In dit Plan Ruimtelijke ordening, betreft het de Gemeentelijke bevoegdheid voor de ruimte tussen de autosnelweg GC-1 en de autoweg GC-50

Het plan van 1966 is het van kracht zijnde instrument in de gemeente.

 Daarom heeft het Gemeentebestuur geen bevoegdheden, aldus de burgemeester, om een nieuw document op te stellen.
ZZZZZZAislas-canarias-84-25.jpg 


De  burgemeester van  San Bartolomé de Tirajana:
toeristisch- en woongebruik op hetzelfde perceel
is niet toegestaan

San Bartolomé de Tirajana - vrijdag 28 augustus 2015 - Tijdens een persconferentie op donderdag 27 augustus 2015 heeft de burgemeester van San Bartolomé de Tirajana, bevestigd, dat in het van kracht zijn Plan Ruimtelijke Ordening van de Gemeente het naast elkaar bestaan van toeristisch gebruik en woongebruik op een en hetzelfde perceel niet is toegestaan.

Marco Aurelio Pérez heeft deze persconferentie gegeven, om zo te proberen de verontrusting weg te nemen die is ontstaan door de ontwerptekst voor het Nieuwe Plan Ruimtelijke Ordening van de Gemeente San Bartolomé de Tirajana.
gesplan-propone-2.jpg
De burgemeester heeft laten weten, dat dit nieuwe document - wat is opgesteld door het Nutsbedrijf GESPLAN - voor de grond dezelfde bepalingen bevat als in het voorgaande Plan, dat uit 1996 stamt.
ZZZZZZAislas-canarias-84-24.jpg 
 


‘Men kan getto’s niet toestaan’

Wie niet illegaal bezig is, heeft niets te vrezen
'Het is kruit, maar ik steek de lont niet aan!'

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - vrijdag  28  augustus 2015 - Nederlander, sinds 1997 verblijvend op Gran Canaria; eigenaar/directeur én vaste bewoner van het appartementencomplex ‘Corona Verde’; voorzitter van de Ascociación de Empresarios de Alojamientos Turisticos; en als zodanig vicevoorzitter van de Federación de Empresarios de Hosteleria y Turismo Hotelros de Las Palmas (FEHT) (zeg maar: de Provinciale Horecabond) is Theodorus Smulders (zeg maar Tom) heel resoluut: “Men kan getto’s in toeristenwijken niet toestaan, met moet datgene beschermen waarvan we eten.”

Het bovenstaande is de - door ons enigszins aangevulde - begintekst van het artikel dat recent is geplaatst in de papieren versie van dagblad ‘Canarias7’.

Dit, naar aanleiding van het interview dat journalist Gabriel Sánchez met Tom heeft gehad, en wat-  aan de hand van een zestal vragen, plus een toelichting - gaat over de illegale verhuur van vakantiewoningen in toeristenwijken en over de daarmee verband houdende, permanente individuele bewoning van een appartement, of bungalow, in complexen die oorspronkelijk bestemd zijn als logiesaccommodatie voor kort verblijf (vakantie) van toeristen.
TomSmudersThuis.jpg

Tom Smulders, gefotografeerd op zijn gebruikelijk woonadres: een appartement ,in het vakantiecomplex ‘Corona Verde’, in de toeristenwijk Playa del Inglés (gemeente San Bartolomé de Tirajana).
Het betreft kwesties waar het Gemeentebestuur van San Bartolomé de Tirajana en de Canarische Regering over het algemeen maar moeilijk vat op kunnen krijgen; iets, waar men overigens meer over kan lezen in de, in deze rubriek, recent gepubliceerde artikelen.

En we herhalen het nog maar eens: de commotie bij eigenaren van appartementen en bungalows in de zuidelijke gemeente, is op voorhand al ontstaan, door het nog goed te keuren wetsvoorstel voor Ruimtelijke Ordening. Een wetsvoorstel, waarvan de overheden de inhoud - en meer nog de mogelijk, nadelige gevolgen (onteigening?) van een woning in een toeristengebied, klaarblijkelijk maar niet duidelijk gemaakt krijgen aan het grote publiek. De Canarische persmedia staan er bol van!

Maar eens kijken, of onderstaand interview met ervaringsdeskundige Tom Smulders meer licht in die ‘duisternis’ kan brengen.

 images9XUQYGBJ.jpg Wie niet illegaal bezig is, heeft niets te vrezen.
Vraag.-Bent u voorstander van exclusief, toeristisch gebruik van appartementen?” Antwoord.- “Men moet de toeristische grond beschermen, omdat dit de bron is die rechtstreeks de economie van Canarias voedt. Dat is als de hoofdslagader die bloed naar het hart brengt, dat kan men niet verwaarlozen. We kunnen, dat wat ons te eten geeft, niet verwaarlozen; noch midden in het toeristengebied getto’s toestaan die de wet tarten en die het aanzien van van de bestemming aantasten. Daarmee moet men voorzichtig zijn niet toe te geven aan beleidsmakers die- aan de hand van adviezen van deskundigen op deelterreinen - een eigen, esthetisch model willen opleggen, of ten uitvoer willen brengen. Beschermen: JA, maar ook die complexen respecteren welke - in sommige gevallen - op zorgvuldige wijze zijn veranderd in rustige wooncentra voor al hun eigenaren, zonder dat dit onwettig betekent te zijn in de toeristische sfeer.”

V.-Verdedigt u a rajatabla (strikt) de Wet op de Renovatie en Modernisering?”
A.- “ Het wordt tijd, dat de wet degenen steunt die de dingen goed willen doen. Het wordt tijd, dat de overheden gezamenlijk de geheugenkaart veranderen en op doeltreffende wijze de juridische personen steunt die wettelijk de scepter zwaaien in de etablissementen en niet - zoals tot nu toe gebeurt - op een kafkaiaanse manier, die leidt tot het toepassen van de regelgeving in tegengestelde zin, door vleugels te geven aan personen die onbevoegd handelen, of die handelen zonder de noodzakelijke toestemming, waardoor men verslagen de strijd opgeeft in het verdedigen van de legaliteit.”

V.-Bent u het er mee eens, dat men de eigenaar onteigent met de uitoefening van de verplichting het appartement te beheren (verhuren), wat sommigen zien als een huisuitzetting?”
A.- “De wetgever heeft daarin voorzien, omdat dit hoofdstuk van de wet tot doel heeft, dat men niet komt tot volledige verwaarlozing van het complex door het ontbreken van overeenstemming tussen de eigenaren in het naleven van de onderhoudsverplichting van hun eigendom; wat betekent, dat men aan de zijlijn immense schade aanricht aan de activiteit (verhuur) en aan het welzijn van de bewoners van het toeristengebied. Het lelijke valt meer op dan het mooie; en de wetgever is zo intelligent geweest dit te voorkomen.”

V.- “Wat vindt u dan van de verontrusting die dit hoofdstuk in de wet teweeg heeft gebracht en, dat dit het woongebruik van een toeristisch appartement beperkt?
A.- Zij die dit bekritiseren hebben een willekeurig gebruik gemaakt van de interpretatie van het samenstel van wetten en verordeningen, dat van kracht is; dat van een hogere rang is, en is verkregen, zoals het wettelijke kader vestigt, in de memorie van toelichting op het Algemene Plan Ruimtelijke Ordening van San Bartolomé deTirajana. Ze hebben gezegd dat het de Gemeente is die gaat ontruimen en de burgemeester, Marco Aurelio Pérez, heeft geantwoord dat dit niet waar is, weliswaar is het dan in de toekomst mogelijk, en ik benadruk ‘in de toekomst’, dat permanent verblijf in een gebouw voor toeristisch gebruik niet meer zal kunnen. Met geopende debat heeft echter iedereen er van bewust gemaakt dat, als men niet in opstand komt, dat hier iets slechts kan gebeuren. Helaas is de persoon die het minst heeft te vrezen, degene die het meeste angst heeft gekregen.
condominio-illuminato-3_large.jpg
V.-Wie heeft niets te vrezen?
A.- “Degene die al tientallen jaren beschaafd woont in het toeristengebied zonder anderen schade te berokkenen, wat het illegaal verhuren zou kunnen zijn. Er zijn echter hele complexen die volledig aan hun lot zijn overgelaten, en men is tot een oplossing gekomen, door toe te staan dat er toeristen langdurig verblijven, eigenaren en hun gezinnen. Zulk een complex is, met gezond verstand en het naleven van de wet, het complex dat de kastanje uit het vuur haalt; maar vervolgens zijn er andere complexen die in het ongewisse verkeren, namelijk de complexen die de status toeristisch zijn kwijtgeraakt, omdat deze zich als zodanig hebben laten uitschrijven uit het register van het Patronato de Turismo (plm. de VVV als overheidsinstantie), maar dit rechtvaardigt niet, dat ze veranderen in woonruimte, of verworden tot een nest met illegale toeristische activiteit. In die conditie hebben we 19.074 (hotel)bedden, waarvan 14.624 in San Bartolomé de Tirajana.”

V.-Waartoe bestemt men al deze buitenhotelse bedden?
A.- “Dat weten we niet. Wat we wel weten is, dat ze het toeristisch circuit hebben verlaten omdat de juridische persoonlijkheid (de eenheid van exploitatie) die 51% had, de handdoek in de ring heeft gegooid, wat het verliezen van de meerderheid heeft gekost en/of interne conflicten in de gehele samenstelling van het eigendom. Daarom begroet ik, dat deze wet orde schept in deze gehele sector, hoewel er weliswaar ook sommige complexen in woonbestemming zijn veranderd, maar die geen illegale toeristische activiteit bedrijven.

TomSklein-1.jpg"Het is een kruitvat,
                                           maar ik steek de lont er niet in!"

Tom Smulders is ervan overtuigd dat de wet zal gelden voor de appartementenverhuur-complexen die een ‘duiventil ’ zijn en, dat de kleine complexen - waar eigenaren wonen zonder illegale toeristische praktijken - niet lastig gevallen zullen worden. “Het strafbare illegale begint wanneer men opzettelijk schade berokkent aan dat wat goed omschreven is in het wettelijk toegestane, ” zo bevestigt de Nederlandse ondernemer.
imagesWOB8QJ79.jpg naamloos-138.png  San_bartolom_de_tirajana-1.png nfederacion-laspalmas-fehtlarge-1.jpg
In die lijn heeft de buitenhotelse voorzitter aan burgemeester Marco Aurelio Pérez gevraagd, dat hij - als ‘vastberaden bestuurder’ - aangeeft, wat hij vindt van het creëren van een Commissie waarin de FEHT plaatsneemt, samen met technici van de Gemeente en GESPLAN.

“Van meet af aan weten we dat dit een kruitvat is, omdat de advocaat van GESPLAN het onderwerp van de huisuitzetting, of onteigening heeft gelanceerd voor extreme situaties, maar hoewel we het daar niet mee eens zijn, willen we de lont er niet insteken en vragen we om een bilaterale Commissie. “Het zonder haalbare alternatieven verwijderen van alle niet toeristische huurders is net zoiets als , alle auto’s verwijderen, inclusief het bestaande openbare vervoer, zonder daar passende maatregelen tegenover te stellen;” geeft Smulders aan, die opmerkt, dat het Departement van Toerisme de wet niet alleen in het Zuiden moet toepassen, maar op geheel Canarias; en dat is, omdat de raadgever van de Canarische Regering (GESPLAN) haar verantwoordelijkheid probeert te ontlopen.
“Als men de wet strikt toepast, zal het Leger een handje moeten helpen", zo heeft Smulders aangegeven.

ZZZZZZAislas-canarias-84-22.jpg  


     Kroniek van een  vervloekte planning

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - donderdag 27 augustus 2015 - De geschiedenis van de planning Ruimtelijke Ordening in het Zuiden van Gran Canaria lijkt in de afgelopen vijftien jaar wel behekst te zijn. Drie burgemeesters, twee moties van wantrouwen en drie mandaten van Gemeentebesturen hebben niet kunnen bereiken de operatie uit te voeren en het ziet ernaar uit, dat de ‘patiënt’ voorlopig nog niet op de operatietafel belandt. Het Algemene Bestemmingsplan voor het toeristische bereik van het Eiland blijkt weerbarstig te zijn . Nu is de beer op de weg: het gebruik van de appartementen voor vaste bewoning.

Alles was klaar, om de champagne (pardon... cava) te ontkurken, het was twee jaar van noeste arbeid waard; maar... het proosten zal moeten wachten op een volgende gelegenheid.. Het Plan General de Ordenación (PGO) (Plan Ruimtelijke Ordening) van San Bartolomé de Tirajana, waarnaar men sinds het begin van deze Eeuw uitkijkt, is de afgelopen dagen  weer in het slop geraakt. Dezelfde twijfel over de toeristische ontwikkeling van het Zuiden van Gran Canaria heeft weer eens de overhand.
woonbestemmung.jpg
        Een gedeelte van de toeristenwijken in  de gemeente San Bartolomé de Tirajana.

Honderden eigenaren van appartementen zijn gealarmeerd, omdat de Wet op de ‘Toeristische Vernieuwing en Modernisering van Canarias het (vaste)woongebuik niet toestaat en voorziet in onteigenen als de eigenaar van een appartement- of bungalow- in toeristencomplexen zich niet akkoord verklaart met het beheer van het complex, zij hebben dan ook besloten zich te verzetten tegen de planning. En met dat verzet geven ze gelijk aan degenen die verzekeren, dat er een vloek ligt op zuidelijke planning.

De lawine aan bezwaren die men verwachtte te ontvangen, naar aanleiding van het - tot 25 september 2015 ter openbare inzage liggende - document, hebben de stoutste verwachtingen overtroffen; en men verwacht dan ook niet, dat men uiteindelijk de voorziene termijnen zal halen. Als dat het geval is, zal het de vierde keer zijn dat men de behandeling frustreert, hoewel het opstellen van de wettekst dit keer niet in handen van de gemeenteambtenaren heeft gelegen, maar in die van het Nutsbedrijf Gesplan, dat ressorteert onder de Canarische Regering.

Hoewel het pas twee jaar geleden lijkt, is het feitelijke opstellen van dit wetsvoorstel begin 2000 begonnen als de dan Burgemeester zijnde José Juan Santana Quintana opdracht geeft aan Ingeniera Técnica Canaria (Canarsiche Architecten) - wat hetzelfde team van vakmensen is aan wie hij eerder al de opdracht had verstrekt - de teksten op te stellen voor datgene wat uiteindelijk in oktober 1996 wordt goedgekeurd.

En dan begint het opnieuw: het perceel voor een grootwinkelbedrijf waar het om draait in de planning, ontvangt aanvankelijk tussen 15 en 15 oktober 2002 - en een eerder amendement van 6 november 2002 - maar liefst 4.000 bezwaren.

Het plan komt een stapje verder, maar in juli 2005 zorgt een motie van wantrouwen ervoor, dat burgemeester Marco Aurelio Pérez (Partido Popular) vervangen wordt door Conchi Narváez (PSOE). De plannenmakerij wordt datzelfde jaar nog hervat, maar het wetsvoorstel haalt de eindstreep niet. Met de komst van burgemeester María del Pino Torres (Nueva Canarias bereikt men dit ook niet. Het is in 2011 Marco Aurelio Pérez (AV) die de procedure hervat en die deze in 2013 overdraagt aan het Nutsbedrijf GESPLAN.

Het toeristengebied in Zuid Gran Canaria telt ruim 16.000 inwoners
Verklaring

De problematiek van het wijzigen van de gebruiksbestemming voor de toeristische appartementen is niet nieuw en evenmin onbekend bij de meeste ondernemers en verantwoordelijke politici.

Het opkomen van dit verschijnsel, wat zonder nieuw Algemeen Bestemmingsplan nu de toeristengemeente bedreigt, is dan ook de reden van studies en debatten tijdens seminars.

Het verschijnsel van het verhuren van appartementen van bewoners is ruim 20 jaar geleden opgekomen. Het is geïsoleerd begonnen in enkele gebouwen in Playa del Inglés (‘Los Molinos’ en ‘Habitat’ zijn daar duidelijk voorbeelden van) en in enkele specifieke gebieden van San Agustín en Las Burras, wegens veroudering en gebrek aan investering in renovatie.

In plaats dat de eigenaren de panden slopen en nieuwe bouwden, zetten ze die in de markt en worden die gekocht door buitenlandse bewoners, door werknemers in de horeca, of door de eigenaren zelf; en de gebruikswijze is dan hoofdzakelijk rechtstreekse verhuur, en het overdragen van het eigendom.

Crisis Met het begin van de crisis in 2000 veralgemeent het verschijnsel; en het gebruik van appartementen en bungalows als woonadres verbreidt zich in nagenoeg het gehele toeristengebied.

De combinatie van vier omstandigheden bevordert dit gewijzigde gebruik: - de veroudering van de complexen, - de afstand tot de stranden (dichtbij of veraf), - de structuur van de panden, - het eigendom van de panden.

Het gevolg van deze veralgemenisering van het verschijnsel is, dat er momenteel - anno 2015 - in het toeristengebied 16.174 personen wonen.
ZZZZZZAislas-canarias-84-21.jpg


CC doet onteigenen in toeristenwijken af
als ‘grove manipulatie' van Podemos

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - woensdag 26 augustus 2015 - Alejandro Marichal, fractielid van Coalición Canaria (CC) en zwaar in de oppositie in het Gemeentebestuur, heeft de betrokkenen voorgesteld, zich niet te laten beïnvloeden door de ‘grove manipulatie’ welke ‘Messias en redder’ (Profeet) Pablo Iglesias met hen bedrijft over het onteigenen van woningen in de toeristenwijken van San Bartolomé de Tirajana, en hij adviseert dan ook, “niet in te gaan op de geruchten die in het leven zijn groepen door de politieke partij San Bartolomé también puede (het ‘witte merk’ van Podemos) en, dat men zich beter kan laten informeren door de Gemeente, of door het Nutsbedrijf GESPLAN (dat het Algemene Bestemmingsplan heeft ontworpen), zo heeft Marichal laten weten in een communiqué.

Marichal laat weten, dat het heel gemakkelijk en comfortabel is, het genoemde gerucht te steunen en een protestcampagne te voeren tegen het Plan Supletorio de Ordenación (Aanvullende Plan Ruimtelijke Ordening) van het Plan General (Algemene Bestemmingsplan) van San Bartolomé de Tirajana; wat dan ook de reden is, dat hij zich verzet tegen de huidig regerende partij in de Gemeente.
Programa-CC-SBT-2015-A-1024x1024.jpg
“In tegenstelling tot de politieke partijen in de oppositie, gaan noch hij, noch zijn collega’s in de fractie, meedoen aan dit spelletje,” terwijl hij tegelijkertijd laat weten, “we zijn het er niet mee eens, dat men de inwoners van San Bartolomé de Tirajana bedriegt met valse argumenten, waarbij elk juridisch fundament ontbreekt dat dit zou ondersteunen,” zo heeft Marichal aangegeven.

Manipulatie op de sociale netwerken
Om die reden heeft Marichal - in een oefening van politieke verantwoordelijkheid en belofte aan de inwoners - overwogen een aantal ophelderingen te verschaffen over de genoemde ‘manipulatie’ welke men is gestart op de sociale netwerken - en door de regionale persmedia is overgenomen -  betreffende enkele onteigeningen welke men zou uitvoeren, als men het voorgestelde Algemene Bestemmingsplan zal gaan goedkeuren:”

Op de eerste plaats is het  een oefening in onverantwoordelijkheid, samen met het gebrek aan kennis en technisch inzicht, de ‘politieke kaste’ waardig; die hij zo bekritiseert:
De fractie van Podemos in het Gemeentebestuur van San Bartolomé de Tirajana, waarvn openlijk bevestigd is  tijdens een ontmoeting van enkele dagen geleden met wethouders van de Gemeente en het team dat het Algemene Bestemmingsplan heeft opgesteld (GESPLAN-  dat nen geen idee van de planning heeft en dat men zich niets heeft aangetrokken van wat het redactionele team heeft uitgelegd, om dan enkele dagen later de volgende tekst te presenteren:
“… het PGO verbiedt Woongebruik: In panden, of op percelen die men uiteindelijk toeristisch verklaart en verhuur beboet zal kunnen worden,  of in wat men beheert als één onderneming…”, zonder op ook maar enig moment na te denken over de onvoorzichtigheid van hun actie, die begaan is met uitsluitend partijbedoelingen.
En de onwetendheid is heel groot; en dat is vooral zorgwekkend, omdat het onverantwoordelijk is van een overheidsvertegenwoordiger die ernaar streeft, de Gemeente te regeren.
Cartel-Encuentro-Ciudadano-El-Matorral.jpg
Gevolgen
Op de tweede plaats - nu men wél dieper ingaat op de zaak - zal het gaan, om aan de stadsbewoners uit te leggen wat voor gevolgen een definitieve goedkeuring van het PGO met zich mee zal brengen met betrekking tot de veronderstelde onteigeningen die Podemos daaraan ontleent; te weten:

- Het PGO dat nu ter goedkeuring in behandeling is, vestigt geen enkele regeling voor onteigening van personen die wonen in de toeristische etablissementen, eenvoudigweg, omdat de wet hen die bevoegdheden niet toekent.

- Het is het Cabildo (Eilandbestuur) dat de eiland-toeristenwijken vaststelt via het Plan Insular de Ordenación (PIO) (Plan Ruimtelijke Ordening van het Eiland), wat ontwikkeld wordt door middel van het Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular (PTEOTI ) (Speciale Plan Ruimtelijke Ordening van het Eiland)

- Dit wil zeggen, dat de bewoners van San Bartolomé de Tirajana wonend in toeristencomplexen die zouden willen, dat men die appartementen, bungalows, enz. een woonbestemming zou geven zich, noodzakelijkerwijs, zouden moeten wenden tot het Cabildo (Eilandbestuur); want, dat is de instantie die rechtstreeks bevoegdheid heeft op dat vlak, voor het wijzigen van het toeristische gebruik van de grond. Zeker is, dat die instantie geregeerd wordt door: Nueva Canarias, de PSOE en, toevallig, Podemos.

- Overigens beschikt Canarias over overvloedige wetgeving waarop men de genoemde Plannen Ruimtelijke Ordening baseert:
- Decreto Legislativo 1/2000, d3 8 de mayo
- Ley de Ordenación del Territorio de Canarias
- Ley  Espacios Naturales de Canarias,
- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias,
- Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias
- Decreto 85/2015,de 14 de mayo, warme men goedkeuring heeft verleend aan he
t:
- Reglamento de la Ley de renovación y modernización turística de Canarias,
en bovendien is er Spaanse wetgeving via de
- Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal,
waarmee men om louter didactische redenen het volgende bepaalt:
Dat, als men een toeristische vergunning heeft verleend voor de bouw van een toeristencomplex dat een economische activiteit ontwikkelt, niet de mogelijkheid bestaat eenzijdig, door elke eigenaar afzonderlijk , het gebruik ervan kan laten bepalen.

Waarbij het zeker is, dat in dit geval, die illegaliteit heeft kunnen rekenen op de nodige medewerking van diverse partijen welke hebben geregeerd in deze gemeente (PP-AV, de PSOE en Nueva Canarias), want die hebben toegestaan, dat personen zich in het bevolkingsregister hebben laten inschrijven op een adres in toeristencomplexen, terwijl dat volledig illegaal was overeenkomstig de op dat moment van kracht zijnde wet.

Dat is net zoiets, als men de eigenaar van een winkelpand registreert als ware dit zijn vaste woonplaats; alsof deze zijn woning in de winkel heeft. Het mag duidelijk zijn, dat dit toch tegen het gezonde verstand indruist en wettelijk al helemaal, vanuit juridisch standpunt bezien.

Hoe dan ook, in het veronderstelde geval dat men het kader van de wetgeving van de Deelstaat en van het Cabildo (Eilandbestuur) plotseling verandert, met het doel dat men veel van de toeristencomplexen in deze gemeente zou kunnen wijzigen in woonbestemming, zou dat inhouden, dat de Gemeente midden in toeristenwijken ambulanceposten, scholen, bibliotheken, en meer van dit soort openbare voorzieningen moet  bouwen en parken moet aanleggen.

Woning zoeken
Eveneens benadrukt Marichal, dat los van het feit of men het Algemene Bestemmingsplan wel of niet goedkeurt, de stadsbewoners die in toeristencomplexen wonen, zich ervan bewust moeten zijn, dat ze - vandaag de dag - op zoek zullen moeten gaan naar een alternatieve woning als vast woonadres; want, naast dat het Cabildo (Eilandbestuur) het toeristisch gebruik in bepaalde wijken van San Bartolomé de Tirajana heeft gewijzigd, nemen ook de diverse Departementen van deze gemeente hun verantwoordelijkheid, want in de loop der jaren is men zich bewust geworden, dat - in strijd met wat de Wet bepaalt - men in het bevolkingsregister mensen met een woonvergunning in toeristische etablissementen aan het inschrijven was.

In die zin legt de nationalist uit, dat het schandalig is, dat men om die reden op zoek moet gaan naar een alternatieve woning, omdat er gezinnen in toeristenwijken wonen en men niet beschikt over de minimale dienstverlening van een woonwijk.

Het gaat om hen die wonen in appartementen, of bungalows welke- in veel gevallen - niet groter zijn dan 40 m² en die men echter geen waardige bewoning toekent, zo betreurt hij.

Om die reden roept Alejandro Marichal op, van de Gemeente te eisen, dat deze haar verantwoordelijkheid neemt  door een alternatieve oplossing te bieden aan de benadeelden, wat uitgerekend een van de kwesties is die zich voordoen als men deze omruilt voor een huis in een woonwijk met minimale woonvoorzieningen.

En wat betreft de vertegenwoordiger van Podemos, zo merkt Marichal op, wordt die - voor het welzijn van iedereen - gevraagd, daarover betere informatie te verstrekken alvorens een uitspraak van dergelijke omvang te doen, zonder de gevolgen daarvan te meten; want, dat is degene die heel gemakkelijk de wetten Ruimtelijke Ordening naast zich neerlegt, welke zijn goedgekeurd door het Canarische Parlement, is het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria (Nueva Canarias, de PSOE en Podemos), dat op bepaalde percelen in de gemeenteet toeristisch gebruik wijzigt in dat van woongebruik

Grove manipulatie
Vanwege deze ‘grove manipulatie’ heeft Marichal aan de betrokkenen voorgesteld, dat men zich niet laat verplaatsen; omdat men eerst maar eens moet vertellen wat er op hen afkomt, “hoewel Pablo Iglesias zegt de profeet van de Nieuwe Messias (Verlosser) te zijn, en dus ook voor mij,” zal men toch eerst naar de Gemeente moeten gaan, of naar GESPLAN (de ontwerper van het Algemene Bestemmingsplan), en om informatie moeten vragen over zijn/haar specifieke situatie.

0000Islas-canariaslogo-kopie-1052.jpg


De burgemeester verzekert, dat het PGO niets zal veranderen aan het gebruik in toeristenwijken

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - maandag 24 augustus 2015 - De burgemeester schat in, "dat achter de controverse politieke belangen schuil gaan en belangen van advocatenkantoren die hier munt uit proberen te slaan."

De burgemeester van San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez (PP), heeft op woensdag 19 augustus 2015 verzekerd tegenover de persmedia, dat het nieuwe Plan General de Ordenación (PGO) (Algemene Plan Ruimtelijke Ordening) niet voorziet in verandering van het toeristische gebruik in toeristenwijken, “waarvan de status quo blijft ongewijzigd blijft , zoals deze de afgelopen 50 jaar is geweest."
img_29747.jpg
Op deze wijze heeft de burgemeester de eigenaren van tweede woningen gerust willen stellen die vrezen, dat men hen verbiedt daarin te wonen en men ze verplicht, deze toe te kennen aan toeristische exploitatiebedrijven overeenkomstig het reglement dat de Ley de renovación y modernización turística de Canarias (Wet Vernieuwing en Modernisering van Canarias) ontwikkelt,” zo melden de persmedia op maandag 24 augustus 2015.

De politieke partij San Bartolomé También Puede - in de oppositie in de gemeente San Bartolomé de Tirajana - heeft aangegeven, dat de ontwerptekst voor het nieuwe PGO (Algemene Plan Ruimtelijke Ordening)) van de gemeente, die momenteel openbaar ter inzage ligt, met de toepassing van dat reglement het vaste woongebruik van de meeste eigendommen zal gaan verbieden welke men bouwt in toeristenwijken.

Pérez heeft nu verzekerd, “dat de eigenaren van woningen in de gemeente niet hoeven te vrezen voor hun eigendommen, omdat het PGO (Algemene Plan Ruimtelijke Ordening) niet voorziet in gebruiksveranderingen,” tegelijkertijd heeft hij gegarandeerd dat in toeristenwijken, zoals Playa del Inglés, men dezelfde parameters zal aanhouden die in de afgelopen decennia hebben geheerst, waardoor vast woongebruik en toeristische exploitatie toegestaan zal blijven.

Belangen
De burgemeester heeft aangekondigd, dat men - na de vakantiemaand augustus - in de eerste week van september 2015 tijdens een persconferentie zal proberen deze problematiek te verduidelijken die veel eigenaren van appartementen en bungalows in spanning houdt, en wel, “omdat daarachter politieke belangen en belangen van advocatenkantoren schuil gaan die proberen met deze kwestie winst te behalen,”

Het decreet - waarmee de Canarische Regering op 14 mei 2015 het reglement van de Canarische wet voor de toeristische vernieuwing en modernisering heeft goedgekeurd- bepaalt: “dat de bezitters van toeristische etablissementen deze moeten bestemmen voor het uitoefenen van toeristische activiteit, overeenkomstig de kwalificatie van het toegekende gebruik aan het perceel en, dat van het pand - wat daarop gebouwd is volgens de verkregen vergunning op het moment van bouwen - in het geval, dat het wonen en toeristisch gebruik betreft, dit uitwisselbaar is.”

Het decreet legt deze eigenaren op te voldoen aan de beperkingen voor wat betreft het gebruik dat is opgenomen in het bouwplan, en in de toepasselijke plaatselijke en conventionele wetgeving.

Als deze eigenaren niet voldoen aan deze verplichtingen, zal de bevoegde toeristengemeente dat kunnen opleggen, waarbij - naast het vaststellen van een betreffende boete - er een termijn van maximaal een jaar zal worden gegeven aan de in gebreke gebleven eigenaren, voor het nemen van de noodzakelijke actie voor het herleiden van de situatie, zo voegt het decreet toe.

Zoals men kan opmaken uit de toelichting van het PGO (Algemene Plan Ruimtelijke Ordening) van San Bartolomé de Tirajana, dat tot 25 september 2015 ter openbare inzage ligt- blijven ‘Playa del Águila’, ‘El Oasis’ en ‘Palmitos Park’ hun exclusieve toeristische gebruik behouden; wat inhoudt, dat men progressief de bewoning zal gaan controleren en , dat men het herstel van de in exploitatie zijnde complexen zal gaan ontwikkelen door middel van het bevorderen van vernieuwing en herstel.
img_29730.jpg

Gemengd gebruik
Het PGO (Algemene Plan Ruimtelijke Ordening) kent gemengd gebruik, met overig woongebruik, toe aan:
- Bahía Feliz,
- San Agustín,
- Las Burras,
- Playa del Inglés,
- Campo Internacional,
- Campo de Golf ,
- Meloneras.

Het document, wat de nieuwe planning vaststelt in deze zuidelijke gemeente van Gran Canaria, geeft aan: dat in Playa del Inglés het toeristisch gebruik in totaliteit gehandhaafd blijft, terwijl in Campo Internacional, Campo de Golf en Meloneras de percelen voor woongebruik in het van kracht wordende PGO (Algemene Bestemmingsplan) zullen worden toegeschreven aan ‘niet toeristisch tijdelijk logies’, wat wil zeggen, “bestemming tot verblijven met een incidenteel, of tijdelijk karakter voor hen die hier, om recreatieve redenen en in hun vrije tijd, tijdelijk wonen.”

De toelichting op het toekomstige PGO (Algemene Bestemmingsplan) waarschuwt, dat gebouwen welke bestemd zijn voor ‘niet tijdelijk, toeristisch logies’ , “niet te maken kunnen hebben met 'toeristische exploitatie',  en niet bestemd zullen kunnen worden tot woongebruik.”

Het toekomstige bestemmingsplan van San Bartolomé de Tirajana kent een hoog gemengd woongebruik toe aan:
- Rocas Rojas - La Gloria,
- Sonnenland ,
- Monte León.
ZZZZZZAislas-canarias-84-11.jpg 
 


De FEHT beschuldigt de toeristische inspectie ervan, illegale exploitatie (verhuur) 
niet aan te pakken

GRAN CANARIA - vrijdag 21 augustus 2015 - Tom Smulders heeft op vrijdag 21 augustus 2015 de inspectie van de Canarische Regering de schuld gegeven van het tekort aan controle op de illegale exploitatie van appartementen.

Tom Smulders, Nederlander en directeur/aandeelhouder van het appartementencomplex ‘Corona Verde’ in de toeristenwijk Playa del Inglés in de gemeente San Bartolomé de Tirajana, heeft in zijn hoedanigheid van voorzitter van de - Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos Extrahoteleros   (Vereniging van Ondernemers van Buitenhotelse Logiesbedrijven), en als vicevoorzitter  van de - Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT)  (Federatie van Horecaondernemers) in de provincie  Las Palmas, opgemerkt,  dat er in het Zuiden van Gran Canaria ongeveer 19.000 hotelbedden zijn in  ‘buitenhotelse’-logiesaccommodaties (de individuele verhuur  van bungalow- appartementen- en vakantiewoningen), die zijn meegeteld in de volkstelling, maar niet als uitgesproken toeristisch.
20120703-041-incineracia-n-tom-van-amstel-crematielarge.jpg federacion-laspalmas-fehtlarge.jpg
Na raadpleging met ‘buitenhotelse’-ondernemers voor het analyseren van het reglement van de Ley de Renovación Turística de Canarias (Wet Toeristische Vernieuwing van  Canarias) - welke duizenden particulieren vertontrust, die men wil verbieden te verblijven in de appartementen waarin zij wonen; en die men verplicht om deze beschikbaar te stellen als vakantiewoning -  heeft Smulders aan de persmedia laten weten, “dat wetten dienen om te dynamiseren, en niet om angst te zaaien waar dat niet van toepassing is.”

De vicevoorzitter van de FEHT is van mening  dat de toepassing van dit reglement in hoge mate effect zal sorteren op ondernemingen die zich wijden aan toeristische exploitatie van etablissementen, “waar de achteruitgang van binnenuit begint,” door de bevoegde overheid toe te staan , de ontwikkeling van illegale situaties aan te houden, zoals die van particulieren die appartementen verhuren voor eigen rekening.

Smulders schat in, dat de sector die hij vertegenwoordigt, zal moeten kunnen rekenen op een betere overheidssteun voor het met meer vrijheid uitoefenen van een bedrijfsvoering die-  in veel gevallen - zich gestraft ziet met boetes tot  €25.000,=  en zelfs door bedrijfssluitingen, vanwege de illegale activiteit die particuliere eigenaren ontwikkelen binnen de logiescomplexen, waar beide gebruiksmodaliteiten samengaan .
tom-smulders-oktober-2013large.jpg
Tom Smulders, Nederlander en directeur/aandeelhouder van het appartementencomplexCorona Verde’ in de toeristenwijk Playa del Inglés in de gemeente San Bartolomé de Tirajana  en  voorzitter van de  Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos Extrahoteleros  ), tevens vicevoorzitter van de - Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) .
De leider van de ondernemers heeft verklaard, dat de gebruikelijke casuïstiek in het zuiden van Gran Canaria is samen te vatten  in drie realiteiten:  
- die van de particulier die heeft gekocht om te wonen en die zijn ‘criteria oplegt’ aan de rest,
  door bijvoorbeeld zijn terras naar eigen goeddunken te gebruiken;
- die van de eigenaar die voor eigen rekening begint te exploiteren (verhuren),
- die van etablissementen die zijn verworden tot ‘getto’s’, die de omgeving niet respecteren en die gebruikt worden als vaste woonruimte.

In het laatstgenoemde geval is het,  naar het oordeel van Smulders,  dat men de toepassing van deze wet kan begrijpen die paal en perk stelt aan deze ‘niet te tolereren’ situaties.
imagesXJPHMI4E.jpgimagesV59V2AHE.jpgklote-1.png
In elk geval is de vicevoorzitter van de FEHT van mening, “dat  men zich  voor een duivelse situatie geplaatst ziet,” omdat, naar zijn mening, “de eerste die slecht gebruikt heeft gemaakt van haar mogelijkheden, de toeristische inspectie is, die ressorteert onder de Canarische  Regering; “omdat deze vaak de ondernemer straft die aangifte doet van illegale exploitatie; en die de persoon die illegaal bezig is, beloont.”

Smulders benadrukt, dat er in dit soort zaken zich aangiften hebben voorgedaan die zijn opgelost met geldboetes en het sluiten van toeristencomplexen, wat de ondernemer die de autoriteiten gewezen heeft op de feiten, zonder activiteit achterlaat.

Daarom denkt de FEHT, dat het bedrijfsleven meer moet vrezen voor de toepassing van het reglement van de Ley de Renovación Turística de Canarias, dan de particulier die denkt zijn eigendom te gaan verliezen; want, het zijn deze ‘interne verliezen’ die kunnen leiden tot het ruïneren van een bedrijf, zoals al is geschied met ruim een dozijn ondernemingen, door de ‘laksheid’ en ‘permissiviteit’ van de overheid.”

Smulders heeft ook deze regionale, ‘bijna afremmende en kille’ regelgeving gekritiseerd voor de kleine ondernemers -  die het hoofd moeten bieden aan een ‘ongunstige behandeling’, tegenover de ‘faciliteiten’ die men verstrekt aan de grote investeerders op het moment van het vernieuwen van een etablissement, opdat de sterrencategorie toeneemt-  en aan de “bijna onmogelijk na te leven alternatieven,” welke men aan de eerstgenoemden oplegt; bijvoorbeeld, als ze niet voldoen aan de exacte afmetingen die de gastenkamers moeten hebben.
1-AAAAislas-canarias-84-39.jpg 
 


Ruim de helft van San Agustín
vraagt  om verandering van
'toeristisch verblijven' naar 'vast wonen'

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - - vrijdag 21 augustus 2015 - De urbanización (woonwijk) ‘Monte Roja’, in het gebied Rocas Rojas in de stadswijk San Agustín, is een van de eerste waar men laat weten tegen het Plan General (Algemeen Bestemmingsplan) van de San Bartolomé de Tirajana te zijn, en tegen de Ley 2/2013(Wet) van 29 mei, voor de toeristische renovatie en modernisering van Canarias; men vraagt, dat men hen woongebruik toekent en niet: toeristisch verblijf.

De stroom van bezwaren tegen het Plan General de Ordenación (PGO) (Algemeen Plan Ruimtelijke Ordening) van  San Bartolomé de Tirajana - dat tot 25 september 2015 ter publieke inzage ligt - houdt niet op in de afgelopen uren. Honderden eigenaren zijn gealarmeerd omdat de Wet voor de Toeristische Renovatie en Modernisering van Canarias, en het genoemde PGO, eisen van de appartementen op toeristische plaatsen, dat deze zich aanpassen aan het toeristische gebruik, door vaste bewoning te verbieden.
voorzitterverneiugingbvaneigenaren.jpgDe voorzitter van de vereniging van eigenaren van ‘Monte Rojo, Miguel Mesa, bestudeert de planning.
Een van de eerste ingediende bezwaren komt van de vereniging van eigenaren van ‘Monte Rojo’ in San Agustín. De voorzitter, Miguel Mesa Fernández, verzekert, dat dit complex met ruim 300 appartementen geen enkele toeristische activiteit ontwikkelt en, dat dit als zodanig staat ingeschreven, maar dat men het echter in het PGO bljjft beschouwen als toeristisch gebruik. “Het bestaat uit  hoofdbewoning voor honderden gezinnen, of als tweede woning in de weekeinden en in de zomer; en deze activiteit heeft kunnen rekenen op het bewustzijn van alle overheden,” zo bevestigt Miguel Mesa.

Weerloos
“Omdat  deze urbanización (woonwijk) helemaal geen toeristische activiteit heeft, en ook niet is aangepast voor toeristisch gebruik, begrijpt men nie,t dat men in het Algemene Bestemmingsplan zonder meer weigert het vaste woongebruik te erkennen,” zo beweert de voorzitter van 'Monte Rojo'; die aangeeft, dat de aanmerking 'als toeristisch'  het schenden van rechten betekent te zijn en willekeur.

“De afwijzing van het aanvankelijke voorstel voor het karakter van vaste bewoning van ‘Monte Rojo’  is onterecht, en men heeft dit ongemotiveerd gedaan," zo merkt Miguel Mesa op. Hij beschouwt dat het aanhouden als 'toeristisch', van de eigenaren vereist zich aan te passen aan  het 'toeristisch gebruik' , wat een ernstige weerloosheid zal veroorzaken bij honderden gezinnen en heeft ernstige economische gevolgen,” zegt Miguel Mesa.

De nadrukkelijke houding van ‘Monte Rojo’ wijkt niet af van die van andere verenigingen van eigenaren, zowel in de stadswijk San Agustin, evenals die  van Bahia Feliz, Playa del Inglés en Campo Internacional, die - in sommige gevallen al jaren - eveneens bijna in hun geheel wijken met vaste bewoning zijn.

De duizenden getroffenen door de Wet Toeristische Renovatie en Modernisering van Canarias, en de nieuwe gemeentelijke planning, hebben ruim 150 bezwaren opgeleverd in de afgelopen 24 uur.

In alle bezwaren rechtvaardigt men de noodzaak, de voorwaarden van vaste bewoning van de eigendommen te overwegen en niet 'de toeristische' en, dat men daartoe de planning wijzigt om de gebruiksbestemming van de grond te wijzigen.
1-AAAAislas-canarias-84-36.jpg 


Dit appartement is het enige dat ik bezit

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - 21 augustus 2015 - Eigenaren van appartementen in het toeristische centrum van het Zuiden zijn verbijsterd door de tegenstrijdige opvattingen over de gemeentelijke planning. "Sommigen zeggen zich geen zorgen te maken en anderen, dat ze ons op straat kunnen zetten, waardoor we in volledige onzekerheid verkeren", heeft Juan Antonio Martin gezegd op woensdag 19 augustus 2015.

Juan Antonio is een 69-jarige gepensioneerde die al 17 jaar woont in zijn appartement in 'Monte Rojo'  in San Agustín (gemeente San Bartolomé de Tirajana) wat hij heeft gekocht in de overtuiging dat het om een woonwijk gaat, en met alle overheidsvergunningen.
SanAgustn.jpg“Dit is mijn enige woning en vast woonadres, ik heb geen ander eigendom, en toen ik dit heb gekocht, heb ik mijn appartement verkocht wat ik had in Las Palmas de Gran Canaria en heb ik me ingeschreven in het Padrón (Bevolkingsregister) van San Bartolomé de Tirajana; men heeft mij aangesloten op de waterleiding en me verteld dat het geen probleem zou zijn op deze locatie te wonen; en meer nog, in het Registro de la Propiedad (Eigendomsregister) staat beschreven, dat het zich bevindt buiten 'toeristische exploitatie', daarom begrijp ik niet wat er nu allemaal aan de hand is", zo bevestigt Juan Antonio.

Empadronado (ingeschreven in het bevolkingsregister)
Juan Martín geeft weer over het woongebruik van het pand, wat veel bewoners daarover zeggen. “Toen ik me ging inschrijven in de Gemeente, hadden ze me moeten vertellen. dat dit alleen bestemd was voor toeristische doeleinden en dat ik me op dit adres niet zou kunnen inschrijven, naar men heeft mij geheel normaal ingeschreven,” zo benadrukt  hij.

Wat betreft de nieuwe Ley de renovación y modernización turística de Canarias (Wet voor de toeristische renovatie en modernisering van Canarias) mag duidelijk zijn, “dat wij geen Staatscourant lezen en als we ergens mee te maken hebben, hebben we dat van horen zeggen, als het al niet via de persmedia tot ons is gekomen wat er wat dat betreft aan de hand is," merkt Antonio op, die bezorgd toevoegt, “ik heb geen ander eigendom en als ik hier weg moet, waar moet ik naar toe, wat doe ik,” vraagt hij zich af.

In zijn visie, en zoals sommige advocaten in het Zuiden zeggen, zouden  de in mei 2015 door de Canarische Regering goedgekeurde nieuwe wet en de bij decreet gegeven regelgeving, “onder deze omstandigheden niet toepasbaar moeten zijn, omdat de die rechtstreeks van invloed is op het eigendomsrecht, een grondwettelijk recht, dat in dit geval geschaad lijkt te worden, zo verzekert Martín

“Dit is mijn eigendom, ik heb niet meer dan dit, en als men zegt dat men het gaat vervangen, waar ga ik vervolgens heen; dat men mij een alternatief geeft, dat men mij iets anders aanbiedt, dat men me gaat betalen voor de onteigening zodat ik kan vetrekken; ik denk dat dit alles geen zin heeft en daarom het meest logische is, dat de Canarische Regering en de Gemeente San Bartolomé de Tirajana alles laten zoals het is, dat men niet doorgaat met dit idee en dat men de rust herstelt,” zo geeft Antonio aan.
1-AAAAislas-canarias-84-35.jpg 


Nader verklaard, de goed te keuren aanpassing van het gemeentelijke Plan General de Ordenación
(Algemene Plan Ruimtelijke Ordening), 

 met name de wettelijke regeling omtrent
’Verhuur Vakantiewoningen’

SAN  BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - donderdag 20 augustus 2015 - Aan de hand van een aantal vragen die op woensdag 19 augustus 2015 gesteld zijn aan de burgemeester van San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, door ongeruste - maar ook verontwaardigde - lezers van het Dagblad ‘La Provinca/Diario de Las Palmas’ gaan we hier nader in op de kwestie over de geplande aanpassing en uitbreiding van het Plan General de Ordenación (GPO) (Algemeen Plan Ruimtelijke Ordening); en dan met name de voorgestelde regeling betreffende de verhuur van vakantiewoningen in de gemeente San Bartolomé de Tirajana; een van de grootste toeristengebieden van Spanje en de grootste toeristenwijk van de Canarische Archipel,

We gaan met name in op de teneur van deze aan te passen gemeentelijke wet- en regelgeving, die er over het algemeen toe geleid heeft, dat er door het grote publiek twee zaken door elkaar gehaald worden: de recreatieve en de zakelijke aspecten, van o.a. de verhuur van vakantiewoningen in toeristenwijken en in toeristencomplexen.
1marco.jpg

                                               Burgemeester Marco Aurelio Pérez.
De aanpassing en uitbreiding van het Gemeentelijke Algemene Plan Ruimtelijke Ordening - wat de afgelopen maanden en weken tot zoveel ongerustheid, bezorgdheid en verontwaardiging heeft geleid onder de bezitters van vakantiewoningen in het betreffende gebied en van  de betreffende logiesaccommodaties in de gemeente San Bartolomé de Tirajana - is in behandeling vanaf mei 2014 en is recentelijk al goedgekeurd door de COTMAC (Milieucommissie)
gobierno-canario.jpg

                           De beheerder van het Nutsbedrijf Gesplan. Rafael Castellano

Onbebouwde percelen grond, en slooppanden
Als praktijkvoorbeeld van de verhitte gemoederen in het Zuiden van Gran Canaria - waarvan de hoge temperaturen die de thermometer in augustus aangeeft, niet de oorzaak zijn - geven wij hier een opsomming van de vragen die aan de burgemeester zijn gesteld over de kwestie: verhuur vakantiewoningen in de gemeente; waavan de beheerder van het Nutsbedrijf Gesplan Rafael Castellano, al heeft laten weten: “Dat de Canarische Regering het woongebruik van de appartementen in het Zuiden zal garanderen en, dat het verbod in het Algemene Bestemmingsplan - voor het gebruik van toeristische appartementencomplexen als woning - uitsluitend betrekking heeft op onbebouwde percelen grond en, op panden die men sloopt.
san-bartolome.jpg                                            Carmelo Padrón, hoogleraar Stedenbouw

Verwarring tussen: recreatief en zakelijk
Carmelo Padrón, hoogleraar Stedenbouw, heeft tijdens een interview in San Bartolomé de Tirajana gezegd, dat men het probleem heeft van: “verwarring tussen recreatief en zakelijk,” en de professor is van mening, ”dat het nieuwe PGO (Plan Ruimtelijk Ordening) kans biedt voor het debat over de ruimtelijke ordening van het toeristengebied.”

Het Plan General de Ordenación (PGO) (Algemeen Plan Ruimtelijke Ordening) van San Bartolomé de Tirajana is de aanpassing en uitbreiding van het gemeentelijke Algemene Bestemmingsplan uit 1996 en zal - na de uiteindelijke voorlegging aan, en de al verkregen goedkeuring door, de Comisión Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac) (Milieucommissie) - van kracht gaan worden.

Met deze aanpassing en uitbreiding zal men de moeilijkheden oplossen die bestaan over:
- het informeren,
- het bieden van juridische garanties,
- het versterken van de economische activiteit,
- het sneller verlenen van vergunningen,
in een van de meest belangrijke gemeenten van Spanje,  zo heeft de burgemeester laten weten.

Een van de belangrijkste overeenkomsten die het PGO nu bevat, is de ondertekening met de familie Del Castillo, voor aanzienlijke uitbreiding van het terrein, en de onderhandeling met de Lopesan-Groep om de 'niet bebouwbare grond 'van Meloneras 2A te wijzigen in:  'bebouwbaar'.
siete-claves.jpgEen voorlichtingsbijeenkomst met de betrokken woningbezitters
over de nieuwe Ruimtelijke Ordening in de Gemeente San Bartolomé de Tirajana
.

Zeven hoofdbepalingen van het PGO
Juristen en architecten hebben in de afgelopen dagen geprobeerd, om aan de hand van de zeven voornaamste bepalingen, de twijfel weg te nemen welke het nieuwe Plan General de Ordenación Urbanística de Tirajana (Algemene Bestemmingsplan Ruimtelijke Ordening van Tirajana) heeft veroorzaakt met de kwalificatie van het toeristisch gebruik, welke het nieuwe Plan General de Ordenación Urbanística (Algemene Plan Ruimtelijke Ordening) van de gemeente omvat.

Vraag en antwoord
Hieronder een opsomming van een achttiental vragen  welke op woensdag 20
augustus 2015 via het internetforum van het genoemde dagblad, rechtstreeks zijn gesteld aan, en beantwoordt door,  Marco Aurelio Pérez, de burgemeester van San Bartolomé de Tirajana:

encuentro-digital-de.jpg

Marco Aurelio Pérez tijdens het - in het redactie-kantoor van ‘La Provincia/Diaro de Las Palmas’ - via de computer beantwoorden van vragen van lezers.

 1. Ik ben eigenaar van een appartement, dat zeven maanden in exploitatie is door de uitbater van het complex en vijf maanden voor mijn eigen gebruiksgenot is. Kan ik het aantal logiesplaatsen uitbreiden voor mijn eigen gebruik, of ben ik gebonden aan het maximale aantal van zes?”
  “Hoewel uw vraag niets van doen heeft met het PGO van SBT, is wat u van plan bent op te lossen door aanpassing van het contract met de exploitant.”
 2. Ik ben eigenaar van een bungalow die ik gekocht heb met de bedoeling deze te verhuren en daardoor mijn inkomen te verhogen en zo veel van de schulden die ik heb, af te kunnen lossen, maar er zijn een heleboel eigenaren die permanent wonen in het complex, waardoor ik mijn investeringsbedoeling niet heb kunnen realiseren, omdat het appartementencomplex niet als toeristisch wordt geëxploiteerd; kunt u me raad geven? “Hoewel uw vraag niets van doen heeft met het PGO, is het logische onder elke modaliteit te proberen het complex opnieuw met de eigenaren - die dat vrijwillig willen doen - in exploitatie te nemen.”
 3. “Ik wil laten weten, dat de toeristengebieden er in wezen zijn voor het toeristisch gebruik voor de toeristen die ons bezoeken; daarom moet men, koste wat kost, de wettelijke vergunningen naleven die onze motor van de economie regelen, en niet de toeristen bedreigen die ons bezoeken, omdat die betaald hebben voor een toeristisch product en niet voor een woning; daarvoor  zijn de grote steden. Burgemeester, vergeet u zeker ook niet ons middelhoge- en hooggebergte dat onderdeel uitmaakt van het gebied; maakt u alstublieft deze enclaves schoon en help ze met het ontwikkelen van de voorzieningen die ze nodig hebben, S.B. de Tirajana is niet alleen toerisme, men heeft er ook landbouwers en veetelers.”
  “Dank voor uw reactie, we moeten een inspanning leveren om de belangen van de samenleving te garanderen,  ondanks de tegenstellingen die er blijkbaar zijn.
 4. “Welke complexen betreft het? Woontorens?”
  “We kunnen geen enkel complex noemen als betreffend, omdat deze blijven zoals ze tot nu toe zijn.
 5. Welke veranderingen brengt het toeristische gebruik in plaats van woongebruik met zich mee voor eigenaren van woningen in Campo Internacional?
  Vanuit de zienswijze in het PGO bñijven de complexen in deze wijk hetzelfde. Van een andere orde is de kwestie, dat het de eigenaren zijn die zullen moeten beslissen, of men ze in exploitatie (verhuur) neemt of niet.”
 6. Ik, Víctor Araña, ben eigenaar van een appartement in Playa del Inglés, ik gebruik dit in de weekeinden en vakantie; mijn woonadres is in Las Palmas de Gran Canaria. Hoe staat het in het nieuwe PGO met mijn recht om te genieten van het eigendom?
  Uw eigendom heeft - en zal - geen enkele invloed ondervinden, zodat u dit kunt blijven doen.
 7. Mijnheer de burgemeester, mijn appartement in San Agustín op suelo rustico (plattelandsgrond), dat nooit in exploitatie (verhuur) was en is; dat niet binnen een complex is, en wat ik, Rafael Suárez, uitsluitend met mijn gezin gebruik in de loop van het jaar… staat het PGO het doorgaan met dit gebruik toe op de wijze zoals ik heb beschreven?
  U en uw gezin zullen zeker niet geraakt worden door het PGO.
 8. Hoewel men kan rekenen met de overheidspapieren en niet met een interview in een krant… als het PGOU van SBT uiteindelijk zal zijn goedgekeurd; waarmee zal dan bijvoorbeeld het gezamenlijke wooncomplex ‘Aloe’ aan de Avenida de Tirajana geconfronteerd worden, dat gebouwd is in 1974 op percelen en loten waarvan men in mijn escritura de Compra venta (koopcontract) van 2007 spreekt over: ‘...van het wooncomplex Aloe’; en men bovendien, zonder enige subsidie, in de afgelopen jaren renovatiewerkzaamheden en aanpassingen op de geldende regelgeving heeft verricht en waarvan de eigenaren willen, dat men het gemeenschappelijk Hoofdgebruik van het in eigendom zijnde WOONCOMPLEX regelt.
  “Overeenkomstig met wat u vertelt - dat het voorkomt in de gemeentelijke documenten - kan ik u zeggen, dat als men niet besluit het pand te slopen en een nieuw te bouwen, men de huidige situatie kan handhaven”
 9. Ik hoop dat u mijn vraag kunt beantwoorden; mijn ouders wonen op een golfbaan en mijn broers en ik in Sonnenland in complexen die gerekend worden tot toeristische exploitatie… kan men die veranderen tot woonbestemming? Waarom is men daar niet duidelijk in en houdt men deze informatie voor ons achter?
  Zoals u de vraag stelt, moet ik u zeggen, dat opdat men die in exploitatie kan stellen, u - de eigenaren -  het bent die moet(en) besluiten, of men het tegengestelde wil van de huidige situatie.
 10. In welke situatie verkeert Campo Internacional… met bewoners in panden die als woning worden gebruikt? Wat is niet geconsolideerde grond?
  Wat uw vraag betreft, is het nodig te zeggen, dat Campo Internacional in het PGO verschijnt als niet geconsolideerde grond. Dit wil simpelweg, zeggen, dat er bouwwerken ontbreken om de urbanización (woonwijk) te voltooien.
 11. Meneer Pérez, sinds 12 jaar woon ik in mijn kleine appartement en betaal ik mijn cuota (maandelijkse bijdrage) aan mijn comunidad (vereniging van eigenaren) evenals de extra bijdrage, waardoor het gebouw in perfecte staat is. Mijn vraag is: waarom wenst u mij niet laten wonen in mijn eigen woning, die ik met zoveel inspanning heb betaald?
  “Noch ik, noch het Gemeentebestuur zijn tegen dat wat u doet. Meer nog, het doel van het PGO heeft niets te maken met wat u in vraag stelt; van geen enkele zijde stelt men voor, om ook maar iemand te onteigenen in de toeristenwijk Maspalomas Costa Canaria. Ik geef u in overweging: Waarom heeft de Gemeente 15.000 tot 20.000 appartementen nodig, waarom wil men dat? Met welk geld kopen we die? En als laatste… moet de overheid om te onteigenen dat doen in het belang tot nut van het algemeen. Gezien deze overweging, heeft u alle antwoorden op de vragen die uiteindelijk leiden tot de vaststelling dat al het gestelde over onteigenen niets heeft te maken met het PGO.
 12. Ik ben eigenaar van een appartement in San Agustín en dat is mijn enige woning. Gaat u mij verbieden te wonen in mijn eigen huis? U laat zich in met de rechten van burgers op het private eigendom. Ik verzoek u dringend, om zich uit te spreken en te stoppen met het terroriseren van inwoners in het zuiden van Gran Canaria.
  Niemand gaat u verbieden te wonen in uw eigen woning. En degenen die angst inboezemen zijn niet diegenen die antwoord geven.
 13. Ik begrijp, dat goedkeuring van de PGO’s van SBT een nadeel betekent te zijn:   
  - Ten eerste, voor de eigenaren zich niet kunnen ontdoen van hun huizen.
  - Ten tweede:,  voor de werknemers, omdat het bijdraagt aan de vernietiging van   werkgelegenheid , hetzij direct of indirect.
  - Ten derde, voor de burgers, omdat het de mogelijkheden beperkt van het gebruik van het   eigen woningbezit en van  de toeristische vrijheid, om te kiezen hoe men zijn/haar vakantie  wil door brengen.
  En dit alles ten behoeve van reisorganisatoren...  de Canario is steeds meer de klos. Wilt u zo vriendelijk zijn, om op elk punt te beantwoorden
  .
  Het spijt me te moeten zeggen, dat alles wat u stelt, niets te maken heeft met het PGO. Dat is een document waarmee men de indeling van de gemeentegrond begrenst via de huidige van kracht zijnde, wettelijke beschikkingen, en dat helemaal niet intreedt in wat u te berde brengt.
 14. Antwoord u alstublieft met ‘ja’ of ‘nee’: zullen de eigenaren van een bungalow, of appartement in San Agustín door kunnen gaan met het private gebruik daarvanZoals u mij vraagt: JA.
 15. Na de goedkeuring door de Canarische Regering van het decreet 113/2015, betreffende de verhuur van vakantiewoningen, waarin men dit niet toestaat op suelo rustico (het platteland), zullen veel eigenaren van woningen in Playa del Inglés niet langer de mogelijkheid hebben, hun appartementen tijdelijk te verhuren, omdat door het PGO het gehele gebied wordt verklaard tot:’ exclusief voor toeristisch gebruik’. Is men er aan het werken, dat de Canarische Regering dit decreet heroverweegt wat veel Europeanen verbiedt perioden van drie tot zes maanden door te brengen in wijken van de gemeente waar ze al vele jaren komen? Zonder de mogelijkheid tot tijdelijk verhuren aan het toerisme en te verblijven in time share-appartementen, wat doen we dan met onze eigendommen, als we die wel tijdelijk willen verhuren?
  Wat u voor stelt is een heel andere kwestie. Dat is een discussie die de Canarische Regering en het Canarische Parlement zullen moeten oplossen binnen het kader van hún bevoegdheden. U spreekt over het beheermodel van de toeristische handel en daarin moet ik categorisch zijn: dat is niet de bevoegdheid van de Gemeenten, en niet van de Algemene Plannen.
 16. "Ik heb een appartement in het ‘Las Arenas’-complex, ik heb het gekocht voor eigen gebruik; want ik ben ziek en ik kom er tot rust. Mijn wens is daarmee door te gaan wanneer ik dat wil, omdat ik een hypotheek aan het aflossen ben, comunidad betaal enz. en ik tot op de dag bij ben met de betalingen. Kan ik doorgaan met mijn eigendom zoals ik tot nu toe doe?"
  "Vanuit het PGO legt niemand u op, wat u moet doen mevrouw. Ik wens u voorspoedig beterschap."
 17. "U heeft in dagblad ‘La Provincia’ verklaard, dat het nieuwe PGOU (Gemeentelijke Plan Ruimtelijke Ordening) geen enkele onteigening vestigt en dat is onmiskenbaar. Maar als het PGOU zich moet richten naar het Decreet 85/2015 is het niet zeker, dat de onteigeningen ‘gevrijwaard’ blijven , vanwege de mogelijkheid tot, “vervanging van de eigenaar,” als die niet overeenstemt met wat de exploitant wil. Kunnen we onze eigendommen blijven gebruiken als gebruikelijk woonadres, of als tweede woning, zoals tot nu toe, zonder enigerlei voorwaarde? Ik smeek u, mij niet te antwoorden met uitvluchten, maar dat u duidelijk bent, meneer Pérez."
  "Ik herhaal wat ik heb gezegd; en in de tweede plaats, als u - als eigenaar - niet beluit het complex te exploiteren (te verhuren), dan zijn de genoemde regels niet van toepassing".
 18. "Meneer de burgemeester: het is de Gemeente die de wetten maakt. Als de gemeente geen wetgeving maakt… hoe is het dan mogelijk dat er politieke partijen, register-accountants en advocaten zijn die aan ons gemeenschappelijke appartementenbezitters brieven sturen? Toen ik kocht, heeft de notaris mij verteld, dat ik koop in een toeristengebied.""
  Uw gedachtegang is duidelijk. De wetten zijn goedgekeurd door het Canarische Parlement, en zeker de laatste toeristische wetgeving, welke is goedgekeurd door de vorige Regering (CC-PSOE)."

De burgemeester heeft dit vragenuurtje afgesloten, met iedereen te bedanken voor de belangstelling, door met hun vragen een beetje meer licht te laten schijnen op de problematiek; en Marco Aurelio heeft zich verontschuldigd dat hij - door tijdgebrek - niet alle gestelde vragen heeft kunnen beantwoorden..
1-AAAAislas-canarias-84-34.jpg  


ASCAV gaat  tegenover de Bevoegde Commissie haar klacht verdedigen over het
Decreet 'Verhuur Vakantiewoningen'

CANARISCHE EILANDEN - zondag 26 juli 2015 - De Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Nationale Commissie voor Marktwerking en Concurrentie) zal op maandag 7 september 2015 in Madrid een ontmoeting hebben met de Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) (Canarische Vereniging voor de Verhuur van Vakantiewoningen) voor het behandelen van de bezwaren van de vereniging tegen het Decreet van de Deelstaat dat de sector regelt, wat - naar hun oordeel - 12% buiten beschouwing laat van het toeristisch Bruto Binnenlands Product (BBP).

De ASCAV-voorzitter, Doris Borrego, heeft dit meegedeeld tijdens een persconferentie welke men heeft georganiseerd samen met vertegenwoordigers van andere sociale groeperingen, beroepskrachten en politieke partijen, die de vereniging steunen in haar verzoek aan de Canarische Regering, dat men het Besluit wijzigt.
img_29474.jpgASCAV-voorzitter Doris Borrego (vijfde van links op de foto) tijdens de persconferentie welke men heeft georganiseerd samen met vertegenwoordigers van andere sociale groeperingen, beroepskrachten en politieke partijen, die de ASCAV steunen in haar verzoek aan de Canarische Regering, dat men het Besluit wijzigt.

Doris Borrego heeft aangegeven, dat men de Canarische Regering heeft gevraagd om urgente wijziging van het Decreet 113/2015; het Besluit  wat de verhuur van vakantiewoningen op de Canarische Eilanden regelt; en, dat men de artikelen 3.1 en 3.2 schorst die het sanctiesysteem verlammen dat daaruit kan voortvloeien.

Met name de architect en stedenbouwkundige, Luengo Hugo, heeft verklaard dat het eerstgenoemde artikel een categorie logiesaccommodatie creëert, die van de vakantiewoning; waarvan men in het tweede genoemde artikel verbiedt, dat deze gevestigd is in een toeristenwijk, wat inhoudt,” dat deze voor 12% buiten spel staan in het Bruto Binnenlands Product van het Canarisch toerisme.

Om die reden is de ASCAV van mening, dat de regulering 90% van de eigenaren van vakantiewoningen op de Archipel buiten spel zet, wat van invloed is op 53.000 gezinnen, aldus Doris Borrega, die echter heeft laten weten, dat leden van de politieke partij Coalición Canaria (CC) hun wil kenbaar hebben gemaakt, dit Besluit te willen wijzigen.

“Canarias vertoont aan de 1,3 miljoen toeristen die de eilanden bezoeken een beeld van juridische onzekerheid,” zo voegt Doris Borrego toe, want men sluit woningen uit die deze dienstverlening concurrerend verlenen in toeristengebieden, terwijl men die tegelijkertijd toestaat aan hotelketens die woonblokken bezitten in appartementencomplexen voor toeristen.
2015070506135458375.jpgWat dat betreft, kwalificeert Hugo Luengo het Besluit als een ‘juridisch monster’, “omdat men geen raad weet met de technische fouten,” en hij betreurt het, “dat men zelfs geen rekening houdt met de kosten die men veroorzaakt op de bestemming zelf tegenover de uitgaven van ‘los hoteles de las pulseritas’ (‘de armbandjes-hotels), “ verwijzend naar het regime van het ‘todo incluido’ (‘all inclusive’ = ‘alles inbegrepen’).

José Cuevas, voorzitter van de Asociación ‘Casitas La Palma’ (Vereniging ‘La Palma-Vakantiehuisjes’), heeft opgemerkt dat er op de eilanden 4.000 hotelbedden zijn in vakantiewoningen; het derde deel van de beschikbare hotelbedden op het eiland en 17% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van het eiland, waarom hij de “kwalijke bedrog” betreurt dat naar zijn menig de Canarische Regering bedrijft met de sector.

De voorzitter van het Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife (Makelaarsvereniging op Santa Cruz de Tenerife), Carmen Suárez, heeft gezegd dat haar organisatie een klacht heeft ingediend bij de Diputado del Común de Canarias (Canarische Ombudsman) omdat men van mening is, dat het Decreet concurrentievrijheid beperkt, want het heeft ook uitwerking op de professionele uitoefening van deze groepering in toeristengebieden.

De Federación de Autónomos de Canarias (Federatie van Zelfstandige Ondernemers), Antonio González, heeft bevestigd dat men niet begrijpt, “hoe de Canarische Regering met dit Decreet ingaat tegen het gezonde verstand en de internationale tendensen in het toerisme,” en hij roept op tot ‘bruggen van eenheid’, “opdat ‘alle’ economische activiteiten functioneren.”

Víctor Sánchez, voorzitter van de Asociación de Empresarios de Playa de las Américas (Ondernemersvereniging van Playa de Las Americas) heeft benadrukt, dat verhuur van vakantiewoningen heel relevant is voor de plaatselijke economie van het gebeid waarin men dit ontwikkelt, in tegenstelling tot het model van het ‘todo incluido’ (‘all inclusive’ = ‘alles inbegrepen’); en Jordi Esplugas, de voorzitter van de Asociación de Empresarios de Costa Adeje (Ondernemersvereniging van de Adeje kust), kritiseert de ‘lobbyisten’ die ermee schermen, dat deze activiteit oneerlijke concurrentie is.

Jesús Samaniego, van het Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (College van Makelaardij kantoren), heeft gewaarschuwd, dat met de nieuwe wetgeving van de deelstaat men andere economische agenten schaadt c.q. uitsluit en niet garandeert, dat er een correcte behandeling is in de verhuur.

Ook de advocaat en de vertegenwoordiger van de Italiaanse investeringsgroep Ciccone y Asociados, Umberto De Nuffo Ismaele, heeft gezegd, dat het Besluit onzekerheid heeft gecreëerd de verwachtingen te investeren op de Canarische Eilanden, en hij heeft eraan herinnerd, dat de eilanden in de eerste helft van 2015 30.000 toeristen uit zijn land (Italië) hebben ontvangen.

Ook Mariano Cejas, van de politieke partij Ciudadanos - die het Besluit een ‘koude douche”’ noemt- heeft zijn steun toegezegd aan de ASCAV; evenals Atilano Sastre van de politieke partij UpyD, die een rechtvaardigde regeling verlangt, “omdat het toerisme op Canarias van iedereen moet zijn, en niet van enkelen.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-250.jpg


Ascav besluit unaniem, beroep aan te tekenen tegen het decreet van de vakantiewoning

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 1 juli 2015 - De Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) (Canarische Vereniging voor Vakantieverhuur) heeft unaniem besloten, beroep aan te tekenen tegen het decreet van de vakantiewoning wegens, “solidariteit met de overgrote meerderheid die buitengesloten blijft, door deze ‘onrechtvaardige’ regelgeving.”

De Ascav heeft in een communiqué van dinsdag 30 juni 2015 laten weten, dat men deze beslissing genomen heeft op donderdag 25 juni 2015 tijdens een buitengewone ledenvergadering die voor dit doel was uitgeschreven.
imagesX3COH7YY-1.jpg

De Vereniging is er zodoende mee akkoord gegaan, om het ‘decreet’ van de Canarische Regering voor te leggen aan de Comiión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) (Nationale Mededingingsautoriteit), omdat men begrijpt, dat ondanks men de vakantiewoning heeft gereguleerd als buitenhotelse-logiesaccommodatie, men verbiedt te concurreren in toeristenwijken.

Gelijktijdig heeft de Ascav een beroepsprocedure ingediend bij de Rechtbank.

In de ledenvergadering is men ook akkoord gegaan met het intensiveren van de sociale bewustwordingscampagne met het plakken van affiches en het aanbieden van handtekeningen aan de Canarische Regering, opdat deze het decreet aanpast wat op de Archipel de verhuur van vakantiewoningen regelt

Deze maatregelen, aldus de Ascav, zijn buitengewoon goed ontvangen door het Midden- en Kleinbedrijf op de eilanden, dat zich eveneens bedreigd zag door deze regulering die sterk hun omzet aantast.

De vereniging heeft aangegeven ,dat men nu, in de korte tijd nadat de campagne van start is gegaan, al honderden handtekeningen heeft welke men zal overhandigen aan de president van de Canarische Regering, zodra die is geïnstalleerd.
1-AAAAislas-canarias-kopie-80.jpg 


Exceltur vraagt meer regulering voor de verhuur van woningen voor toeristisch gebruik

SPANJE - domderdag 25 juni 2015 - Exceltur, waarin de voornaamste ondernemingen in de toeristische sector vertegenwoordigd zijn, heeft op donderdag 25 juni 2015 een rapport gepresenteerd dat is gevraagd door de nieuwe actiegroepen op het Internet en opgesteld door EY , waarin men om een nieuw wettelijk kader verzoekt, om het hoofd te bieden aan de negatieve gevolgen van de toenemende woningverhuur voor toeristisch gebruik.

Het rapport - waaraan Marktonderzoeksbureau Nielsen en het advocatenkantoor Tourism&Law  hebben meegewerkt -  meldt, dat een betere regulering van deze activiteit jaarijks 800 miljoen euro meer aan belastingopbrengsten kan opleveren.
de-huurwet-editie10_large.jpgmaximalehypotheek2.jpg
exceltur-vicepresidente-josE-luis-zoreda_thumbnail_639x300.gif
                                            Exceltur vicevoorzitter: José Luis Zoreda
De vicevoorzitter van Exceltur, José Luis Zoreda, heeft tijdens de presentatie van het rapport opgemerkt, “dat dit soort verhuur duidelijk, een lucratieve handel is, met een de pan uitrijzende toename, die zich bevoordeeld ziet door een, “zeer magere wetgeving”.

Feit is, zo heeft Zoreda gezegd, dat slechts zes deelstaten - Aragón, de Balearen, Canarias, Cantabrië, Catalonië en Madrid – deze activiteit wettelijk hebben geregeld.

Het rapport benadrukt ook, dat deze etablissementen minder werkgelegenheid generen dan de wettelijk geregelde. Terwijl de eerstgenoemden 53,3 banen creëren per tien aangeboden arbeidsplaatsen, dragen de niet wettelijk geregelde er slechts 9,8 bij.

Zoreda heeft benadrukt, dat het toerisme wat verband houdt met dit soort woningen voor gebruik van toerisme met kort verblijf, ofwel ‘hotelización de vivienda’ (woningen veranderen in hotelaccommodatie) niet voldoen aan nieuwe, heel andere eisen dan de huidige en dagelijks een economische uitwerking genereert op de bestemming van 84,8% minder, dan wat gepromoot wordt door het wettelijk geregelde aanbod

Bovendien heeft de vicevoorzitter van Exceltur opgemerkt, dat dit verschijnsel ‘oneerlijke concurrentie’ is ten opzichte van het wettelijk geregelde aanbod, dat met een differentieel van €17,2 per hotelbed wegens gereguleerde meerkosten; en die- als dit doorgaat in het huidige tempo - “van invloed zal zijn op de duurzaamheid van de Spaanse toeristisch sector, een van de belangrijkste motoren in het trekken van de kar voor economisch herstel.”

Momenteel concentreert 73% van hotelbedden in woningen zich in de meest centrale en toeristische gedeelten van de steden, wat de huizenprijzen heeft doen stijgen en geleidelijk de plaatselijke bewoners heeft verdreven, aldus de studie.

Om precies te zijn, heeft een van elke elf bewoners in de toeristenwijken van de 12 grootste Spaanse steden besloten, hun woning toeristisch te verhuren.

Volgens de buurtverenigingen lijdt daarom 59% van de stadsbewoners aan een daling in de kwaliteit van hun leven, is 80% geschaad door lawaai en bijna 70% door vuil, terwijl 42% zegt zich onveiliger te voelen en 75% moet opdraaien voor de extra kosten door het verval van gemeenschappelijke ruimten.
1-AAAAislas-canarias-135.jpg 


Vaste woningen
kunnen niet gevestigd zijn in toeristenwijken

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 23 mei 2015 - Vaste  woningen kunnen niet in toeristische gebieden, dus ook niet in de toeristenwijken op de Canarische Eilanden; ze kunnen alleen gevestigd zijn in gebouwen waar deze activiteit niet in de statuten van de vereniging van huiseigenaren is verboden, aldus het Besluit dat op vrijdag 22 mei 2015 is goedgekeurd door de Canarische Regering.

Zodoende, komt de Canarische Regering tegemoet aan de eisen van de Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) (Vereniging van Logiesbedrijven), die verzocht heeft, dat deze woningen zich niet alleen ‘niet in toeristenwijken kunnen bevinden’, maar ook niet in de aangrenzende woonwijken.
img_28413.jpg

alquiler_vacacional_copia.jpg

Ashotel is van mening, dat als de regelgeving was aangenomen zoals die luidde in de concepttekst van het wetsontwerp - dat woningen met deze soort van activiteit zouden zijn toegestaan wanneer ze gevestigd zijn in toeristenwijken waar het logiesbedrijf niet overheersend is - “dat de bestaande logiesaccommodaties ‘serieus’ in hun voortbestaan zouden zijn bedreigd.”

vvv.jpgDe woordvoerder van de Canarische Regering, Martín Marrero, heeft op vrijdag 22 mei 2015 tijdens de persconferentie na afloop van de Ministerraad waarin men dit decreet heeft goedgekeurd, laten blijken, “dat men met de wetgeving rekening heeft gehouden met het ontwikkelen van deze activiteit, maar dat het desondanks ‘onmogelijk ‘ is gebleken om geheel te voldoen aam de eisen van alle sectoren.”
im0000205133-1.jpg
       ↑ Formulier voor het aanvragen van een Ceéula de Habitabilitad (Woonvergunning) ↑
 cedhab.jpgMen mag in Spanje pas een huis bewonen als men een 'Cédula de Habilitad' (Woonvergunning) heeft, deze wordt op de Canarische Eilanden verstrekt door de Canarische Regering.
Martín heeft ook laten weten, dat de regelgeving specificeert in welke gebieden men de activiteit kan ontwikkelen, waarbij die uitgesloten blijft in gebouwen, of toeristencomplexen welke in toeristenwijken gevestigd zijn; evenals in woningen die gevestigd zijn in gemengde toeristische/woonruimte-accommodaties welke zich bevinden in toeristenwijken.
Sarovi-CAHySE-Habitabilidad-si-NO-se-tiene-escritura-ST.pngWat te doen om een Cédula de Habitabilidad (Woonvergunning) te verkrijgen  als men geen escritura (acta de compra/venta) heeft.
Ook overweegt men, als het gaat om woningen die onderworpen zijn aan het regime van het horizontale eigendom, dat deze alleen verhuurd kunnen worden als vakantiewoning, als men niet uitdrukkelijke dergelijke activiteit verbiedt in de statuten van de vereniging van eigenaren.

In een ander aspect dat in het decreet is vervat, verwijst men naar de wijze van het starten van de activiteit, door middel van het presenteren van een beëdigde verklaring door de exploitant.

Dus, voorafgaand aan de start van de activiteit van de exploitatie van een vakantiewoning, specificeert het document de eigenaren daarvan - of in voorkomend geval, de natuurlijke of rechtspersonen die eerder de woning toevertrouwd hebben gekregen - die verantwoordelijk zijn voor het starten van activiteiten; en die een verklaring moeten afgeven voor het starten van de activiteit, welke gericht is aan het betreffende Cabildo (Eilandbestuur), waarin men blijk geeft, voldaan te hebben aan de vereisten.

In aanvulling op de verantwoordelijkheidsverklaring voor de start van deze activiteit, is het noodzakelijk de ingangsdatum te presenteren waarop de bouwvergunning voor deze woning wordt aangevraagd, de huisvestingsvergunning, de woonvergunning en de beëdigde verantwoordelijkheidsverklaring voor de bezetting van de panden, of de installaties.

matalascanasalquiler1_large.jpg vivva1_large.jpg                                                                                             Aantallen vakantiewoningem per Deelstaat.
Het decreet wil ook de gebruiker van deze woningen beschermen door te specificeren, dat de reclame, aanbieding en het beheer van de vakantiewoningen moeten voldoen aan de eisen van waarachtigheid, objectiviteit en goede trouw, waardoor de gebruiker van deze vakantiewoningen voldoende is geïnformeerd.
Cedula-de-habitabilidad-1.jpgduda.jpg

                                                En geen gelul van:  "ik wist het niet".

Anderzijds detailleert het decreet, wat de verhuur van vakantiewoningen op Canarias reguleert, dat als het contracteren vooraf niet schriftelijk is geschied, het verplicht zal zijn, dat beide partijen een document ondertekenen waarin men, tenminste, de overgenomen voorwaarden van het contract moet opnemen, met vermelding van de duur, het maximale aantal personen dat de woning kan bezetten en de prijzen welke men rekent voor de dienstverlening van het logies, met inbegrip van de IGIC (Btw).

Dit document moet minimaal in het Castellano (Spaans) en het Engels zijn opgesteld, zo is toegevoegd aan het decreet dat is goedgekeurd door de Canarische Regering.
kleurlogoCanarias.png


De verhuur van vakantiewoningen zal geen toestemming nodig hebben van de
comunidad de vecinos
(vereniging van eigenaren)

CANARISCHE EILANDEN  - vrijdag 20 maart 2015 - Vakantiewoningen zullen op de Canarische Eilanden geen instemming nodig hebben van de comunidad de vecinos (vereniging van eigenaren) van hun gebouw, om gebruikt te worden voor deze activiteit,  zo luidt de tekst van het finale ontwerpbesluit, dat het Ministerie van Toerisme heeft voorgesteld in de Ministerraad van de Canarische Regering.

In een eerdere ontwerptekst - tijdens de bezwaarperiode - eiste het voorgestelde besluit, dat deze woningen moeten rekenen op de uitdrukkelijke toestemming van de comunidad de vecinos (vereniging van eigenaren) van het gebouw; iets, wat men nu heeft doorgestreept.

De comunidad de vecinos  (vereniging van eigenaren) kan echter wél in haar statuten verbieden, dat dit soort verhuur in het gebouw bestaat.
images1J8OPQ9C.jpg

In een communiqué legt het Ministerie van Toerisme uit, dat dit een van de voornaamste nieuwigheden is in het besluit  dat de "viviendas vacacionales" (“verhuur van vakantiewoningen”) regelt; een term, die nu de benaming "viviendas de uso turístico" (“woningen voor toeristisch gebruik”) vervangt welke  werd gebezigd in voorgaande ontwerpbesluiten.
images3284AVEQ.jpgDit soort woningen kan niet indruisen tegen de “normas de régimen interior de la comunidad de propietarios"  ("Interne regels van de huiseigenaren”) en hun eigenaren moeten deze - voordat ze die voor het eerst gaan verhuren als vakantiewoning - aanmelden bij het betreffende Cabildo (Eilandbestuur) met de vermelding wie de persoon of maatschappij  is die verantwoordelijk is voor de exploitatie ervan.

In aanvulling op deze verklaring zal het nodig zijn  - afhankelijk van de datum waarop men de bouwvergunning van de woning aanvraagt - om een van deze drie documenten aan te leveren:
- la licencia de ocupación 
  (de bezettingsvergunning),
- la cédula de habitabilidad  
 (de woonvergunning),
- la declaración responsable de ocupación de inmuebles o instalaciones
  (de verklaring wie verantwoordelijke is voor de bezetting van de panden en de installaties).

"In die zin zijn we standvastig gebleven, omdat we vanaf het begin gezegd hebben, dat de huisvesting wettelijk moet zijn en men die aldus moet bevestigen,” zo benadrukt de minister van Toerisme, Ricardo Fernández, in een communiqué van de Canarische Regering.

Op verzoek van de verenigingen en van de Cabildos (Eilandbesturen) bevat het  ontwerpbesluit beat ook nauwkeuriger, wat de ruimtelijke ordening  is waar deze activiteit kan worden ontwikkeld; van deze verordening worden de gebouwen uitgesloten welke zijn gelegen binnen de voor het toerisme aangewezen gebieden.
kleurlogoCanarias.png 


De Spaanse belastingdienst opent de jacht op  illegale vakantieverhuur

Spanje - donderdag 12 maart 2015 - De Spaanse belastingdienst gaat in 2015 meer controles uitvoeren op illegale praktijken in het land waarbij belasting wordt ontdoken. Met name het toerisme is al jaren een bron van illegale inkomsten voor veel Spanjaarden en voor in Spanje wonende buitenlanders. Het is dan ook de sector waar La Hacienda (het Ministerie van Financiën - de Fiscus) de aandacht op gaat vestigen.

Verhuurt u uw appartement of woning in Spanje? Let dan op, want de belastinginspecteurs zullen alles zien. Al eerder is bekend geworden, dat inspecteurs van het Agencia Tributaria (Agentschap voor Belastinginning) de sociale netwerken - zoals Facebook en Instagram - gaan onderzoeken op eventueel buitensporige uitgaven en daarbij komt nu de vakantieverhuur.
vakantieverhuur1-1.jpg
imagesULIZ5RQ0.jpg
Eigenlijk is dit niets nieuws, want in 2014 heeft men dit ook al gedaan, maar toen werden vooral bedrijven onderzocht die vakantieverhuur regelden, maar dat niet legaal deden en dus ook geen belasting betaalden. Nu worden ook de particuliere verhuurders onder de loep gelegd die via het Internet hun appartementen, of huizen in de verhuur doen voor vakantiegangers. De inkomsten hiervan dienen in principe opgegeven worden bij de belastingdienst, maar de praktijk is, dat nagenoeg niemand dit doet.

Heeft u een appartement of huis in de aanbieding voor toeristisch gebruik, let dan op waar u dat aanbiedt; gezien het feit, dat er ruim 200.000 web-domeinen staan geregistreerd bij de Spaanse belastingdienst die gecontroleerd zullen worden. Of dat in de praktijk ook allemaal wel zo vlotjes zal gaan, is nog maar de vraag maar toch: opletten. Het is altijd beter om uw verhuur via officiële kanalen te regelen.

Bron: www.spanjevandaag.com
kleurlogoCanarias.png 


Big Brother is watching you arrendador!

SPANJE / CANARISCHE EILANDEN - woensdag 11 maart 2015 - Ongeveer de helft van de inkomsten aan huurpenningen wordt in Spanje niet aan de fiscus gemeld. Na de jacht over de grenzen op het grote zwarte geld van politici van alle gezindten, gaat de Spaanse fiscus zich nu ook richten op een ander voor de hand liggend doelwit. De miljoenenopbrengst is al op voorhand verzekerd.

Een huurcontract voor een woning met een looptijd van een jaar is legaal, maar een deel komt wel de fiscus toe. 

vakantieverhuur1-1.jpg

In de toeristensector, zoals op de Canarische archipel, zondigt men vaak dubbel:

 1. Er wordt geen belasting betaalt (of krijgt u wél keurig een kwitantie, of betaalt u per bank voor uw vakantie-stulp?)
 2. Daarnaast is het wisselend privé/verhuren - vooral gedurende de wintermaanden - in menig geval oneerlijke concurrentie; verhuur, die in strijd is met de geldende toeristische regelgeving.

 Zo is het laatste is al lang een doorn in het oog van de legale, toeristische sector; zeker ook op de Canarische Eilanden waar de I.G.I.C (Canarische Btw - in dit geval 7%) wordt verrekend en de eigenaren van de verhuurde panden worden gecontroleerd en belast met een fiscale inhouding op hun omzet.

Daar waar de Inspectie van “Turismo” geen orde op zaken heeft gesteld, gaat de Spaanse c.q. de Canarische fiscus nu aan de slag.
imagesPKVHDXSF.jpg

Internet wordt uitgekamd op wijdverbreide, fraaie aanbiedingen in de private sector, en als Overheid kan men met bepaalde gegevens. zoals stroom- en waterverbruik, de smoes van “mijn woning staat leeg,” ook snel onderuit halen.
imagesMS3EUQWG-1.jpg
imagesDROP1RG2.jpg rrentaslia.png

 ‘Booking’, Airbnb’, ‘Casas Vacacionales’, ‘Rentalia’ en andere, soortgelijke internetpagina’s zullen dus op hun tellen moeten passen.
kleurlogoCanarias.png


De private vakantieverhuur
verdedigt zich in Berlijn

Dit type ‘woonplaats-toerist’
(private verhuur van vakantiewoningen)
bevindt zich in juridisch niemandsland

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 5 maart 2014  -Vertegenwoordigers van de verhuur van private vakantieappartementen en private vakantiewoningen op de Canarische Eilanden zijn dezer dagen in Berlijn voor deelname aan de ITB de vakantie-vakbeurs, met het doel, druk uit te oefenen, dat deze vorm van verhuur van private vakantiewoningen uit het juridische niemandsland komt waar het momenteel in verblijft.

Deze vertegenwoordigers eisen van de Canarische Regering, dat men deze vorm van verhuur van vakantieverblijven opneemt in het decreet van Toerisme, als buitenhotelse activiteit, zoals die al bestond in de wetgeving van 1982.

Op de Canarische Eilanden bestaan momenteel 53.000 woningen in de private verhuur als vakantieverblijf, die voor hun eigenaren vaak de enige bron van inkomsten vormen en bovendien een bijzonder soort toerist aantrekt. 

Onder de vakantieverhuur verstaat men die woning welke door de eigenaar, hetzij rechtstreeks, of indirect, herhaaldelijk beschikbaar wordt gesteld aan derden in ruil voor een financiële vergoeding voor een bepaald verblijf, op voorwaarde van onmiddellijke beschikbaarheid.

In de afgelopen tijd hebben deze eigenaren zich beboet gezien door de Canarische Regering met sancties van €18.000-= tot €60.000,= voor het niet beschikken over een libro de inspecciones (inspectie-register) en fichas de reclamaciones( klachtenformulieren) en wegens het niet beschikken over een vergunning als logiesbedrijf; boetes, die deze eigenaren duidelijk niet kunnen betalen.

Op de Canarische Eilanden bestaan momenteel 53.000 woningen van dit soort die voor hun eigenaren de enige bron van inkomsten vormen en bovendien een bijzonder soort toerist aantrekt, die niet wil verblijven in hotels, maar die een andere verblijfsaccommodatie wenst. Deze bezoekers doen aankopen in supermarkten en winkels in de omgeving van hun vakantieadres; dit in tegenstelling tot wat er gebeurt in het todo incluido (all-in) waarvan de winst binnen de muren van het hotel blijft.

Mat name in 2012 zijn er via dit systeem ruim 1.100.000 toeristen naar de eilanden gekomen, 8 % meer dan in 2011. Dit alles genereert een omzet van ongeveer 2 miljard euro, en geeft rechtstreeks werk aan 30.321 personen, en indirect aan nog eens 436.000 personen.

Om die reden zijn de leden van het onlangs opgerichte Plataforma (de Actiegroep) van mening, dat de werkgelegenheidssituatie op de eilanden niet zonder meer weggegooid moet worden door deze economische activiteit te stoppen. Deze eigenaren zijn bereid zich te onderwerpen aan alle wettelijke controles die noodzakelijk zijn en herinneren eraan, dat zij momenteel hun inkomstenbelasting betalen.

Op 15 maart 2014 zullen de eigenaren op Tenerife een protestbijenkomst houden op het Plaza de La Candelaria in Santa Cruz, om hun eisen kracht bij te zetten en een handtekeningenactie te organiseren.
1-AAAAislas-canarias-kopie-163.jpg


Woningen die bestemd zijn voor  verhuur als vakantiewoning
moeten een
juridische (wettelijke)
status krijgen

Paulino Rivero belooft een oplossing te zullen zoeken

CANARISCHE EILANDEN -  dinsdag 17 februari 2015 - De Gemeenten moeten certificeren, aldus de overeenkomst die is bereikt tussen de Canarische Regering en de Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) (Canarische Vereniging van Vakantiewoningverhuur).

De voorzitter van Ascav, Doris Borrego, heeft op maandag 16 februari 2015 na de ontmoeting met de president van de Canarische Regering, Paulino Rivero, en met de minister van Toerisme, Ricardo Fernández de la Puente aan de persmedia laten weten, dat men akkoord is, dat de woningen een juridische (wettelijke) status moeten krijgen; een plan van gezamenlijke aanpak waar de vereniging van meet af aan voorstander van is.
5276822.jpg

De voorzitter van Ascav, Doris Borrego, op maandag 16 februari 2015 tijdens de ontmoeting met de president van de Canarische Regering, Paulino Rivero, en met de minister van Toerisme, Ricardo Fernández de la Puente.
Deze ontmoeting heeft plaatsgevonden nadat de Canarische Regering de ontwerptekst voor het decreet voor de activiteit van de vakantiewoningverhuur heeft gepresenteerd, welke door de hoteliersvereniging van Santa Cruz de Tenerife (Ashotel) een “laxe regeling” wordt genoemd.
imagesX3COH7YY.jpg untitled-70.png

                                                                                                                   Doris Borrego.-
“Ascav heeft nooit gewild, dat men illegale panden verhuurt als vakantiewoning,” zo heeft Barrego benadrukt,  die de bereidheid van de Canarische Regering waardeert voor het zoeken van een oplossing voor de 53.000 Canarische gezinnen die zich bezig houden met de verhuur van vakantiewoningen, aldus een rapport dat in 2012 door een consultant is opgesteld.
img_26296.jpgDe Canarische minister van Toerisme, Ricardo Fernández de la Puente, heeft eraan herinnert dat de ontwerptekst van het decreet wat de activiteit van het verhuren van vakantiewoningen regelt, in de studiefase verkeert van de ruim 180 bezwaren die zijn ingediend, en waarvan men verwacht, dat dit decreet nog voordat deze legislatuur eindigt (met de verkiezingen in mei 2015) goedgekeurd zal zijn

De la Puente heeft aangegeven, “dat duidelijk is geworden, dat de vakantiewoningen juridisch (wettelijk) moeten worden en, dat de gemeenten deze zullen moeten certificeren, want zij zijn degenen die de bevoegdheid hebben in deze materie.”
vakantiew9nig.png

Over de mogelijkheid, dat de vereniging van eigenaren toestemming verleent aan degene die zijn woning ter beschikking wil stellen aan de modaliteit van vakantiewoning, zal de Canarische Regering zich aanpassen aan de huidige wetgeving, “en niet verder gaan, dan tot daar,” zo heeft de minister laten weten, die heeft benadrukt, dat er ruimte is voor het bereiken van een akkoord.

Hij heeft ook opgemerkt, dat de Canarische Raad voor het Toerisme - een forum, waarin de Cabildos (Eilandbesturen), Gemeenten, Kamers van Koophandel, confederaties van ondernemers en vakbonden vertegenwoordigd zijn - de mening is toegedaan, dat het toekomstige decreet te flexibel is, en dat het veeleisender zou moeten zijn.

De Canarische Regering zal ook dat standpunt in overweging nemen, zo heeft de La Puente toegevoegd, die zijn twijfels kenbaar heeft gemaakt over de studie waar Ascav naar verwijst, welke deels berust op onjuiste gegevens, die vermoedelijk zijn verkregen uit databanken waar de Deelstaat van uitgaat voor het becijferen van het aantal gezinnen dat zich bezig houdt met de verhuur van vakantiewoningen.

“Momenteel”, zo ging hij verder, “is er geen officiële telling, om het exacte aantal te weten, waardoor alles waar deze informatie van uitgaat, tussen haakjes geplaatst moet worden.”
kleurlogoCanarias.png


Canarische Makelaarsvereniging
tekent bezwaar aan tegen de
‘Regulering Verhuur Vakantiewoning'

CANARISCHE EILANDEN - maandag 19 januari 2015 - De Asociación de los Inmobiliarios de Canarias (ACEGI) (Canarische Makelaarsvereniging), heeft de oorlog verklaard aan de Canarische Regering, om te strijden voor de belangen van de eigenaren en investeerders in panden voor de verhuur als vakantieverblijven c.q. vakantiewoningen.

De ACEGI heeft in de tweede volle week van januari 2015 bij het Ministerie van Toerisme, van de Canarische Regering, bezwaar aangetekend tegen de ontwerptekst van het Decreet wat het toeristische gebruik van woningen reguleert, en men heeft een ontmoeting gehad met de minister van Toerisme, Ricardo Fernández de la Puente, om de argumenten kracht bij te zetten.

De ACEGI begrijpt, dat het ontwerp van decreet "buitengewoon beperkend" is en, dat de goedkeuring ervan zou betekenen, dat veel van de bestaande vakantiewoningen niet langer als zodanig verhuurd kunnen worden, wat schade zal toebrengen aan een aanzienlijk aantal eigenaren, dat momenteel deze ‘wetteloze’ activiteit uitvoert; en het zal ook een belemmering gaan worden voor investeringen in onroerend goed, zo verzekert men in een communiqué.
img_25754.jpg
  De ACEGI in de ontmoeting met de minister van Toerisme, Ricardo Fernández de la Puente,
Het voornaamste aspect waarvoor men verandering vraagt, is de eis van toestemming door de Vereniging van Eigenaren (VvE)* van elk pand waarin zich vakantiewoningen bevinden, voor de inschrijving in het register als woning voor toeristisch gebruik.

Bij de ingediende bezwaren, laat ACEGI weten, dat de regulering van privaat eigendom de bevoegdheid is van de Spaanse Staat en niet van de Deelstaat; en, dat het de Ley de Propiedad Horizontal (Wet op het Horizontale Eigendom) is, die een regulering van een beperking kan regelen te beschikken over het gebruik van een woning welke van een lid van de VvE is; en, dat het de VvE is, die een verbod op het toeristisch gebruik zouden kunnen vestigen.

Ook beargumenteert men, dat geen enkele van de Deelstaten die een regulering op dit vlak hebben, deze toestemming van de VvE als vereiste stelt.

“De Ley de Propiedad Horizontal (Wet op de Horizontale Eigendom) zelf, heeft het mechanisme, om een eigenaar te verplichten, te stoppen met elke activiteit die stoort, waarbij men er in beginsel niet van zou mogen uitgaan, te veronderstellen, dat een toeristische vakantiewoning negatief is,” zo voegt men toe

De voorzitter van de ACEGI, Josevi González Pérez, heeft aan de minister van Toerisme gevraagd, te overwegen het project niet alleen te veranderen op basis van wettelijke argumenten, maar er ook rekening mee te houden, dat de regulering niet slechts een kleine minderheid van de bestaande vakantiewoningen moet beschermen.

De minister heeft op zijn beurt laten weten, dat men de zaak vanuit puur juridisch oogpunt aan het bestuderen is, en dat men zal aanpassen als blijkt, dat er niet voldaan wordt aan de wettelijkheid.

* VERENIGING (GEMEENSCHAP) VAN EIGENAREN
Hierbij de kenmerken van de gemeenschap van huiseigenaren, genaamd Comunidad de Propietarios. In Spanje maken niet alleen appartementengebouwen (flats) maar ook veel vrijstaande woningen deel uit van een urbanización (woonwijk), en elke urbanización heeft een eigen Gemeenschap van Huiseigenaren die alle eigenaren van de woonwijk/het complex verenigt.
images-25.jpg

De tekst van de huidige Wet op de Horizontale Eigendom is na te lezen (in het Spaans) op:
http://www.comunidades.com/legislacion/comunidades/ley-de-propiedad-horizontal

De tekst van de huidig van kracht zijnde Huurwet kunt u (in PDF-formaat - in het Spaans - nalezen op:
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEwQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2013%2F06%2F05%2Fpdfs%2FBOE-A-2013-5941.pdf&ei=3W28VMSJC8L6Uo-xBA&usg=AFQjCNEA98Aj-W3p30OVaAEQM47TMoLgCg&bvm=bv.83829542,d.d24

Wat is de Ley de Propiedad Horizontal?
De Spaanse wetgever heeft de basiswetgeving vastgelegd in de Ley de Propiedad Horizontal (Wet op de Horizontale Eigendom.) Naast deze basiswet wordt de dagelijkse werking van de Gemeenschap bepaald door de regels die zijn vastgelegd in de Statuten van de Gemeenschap.

Kunnen de statuten worden gewijzigd?
Het wijzigen van deze Statuten is uitermate moeilijk. De wet verplicht immers unanimiteit van de Gemeenschap. Om die reden is het gebruikelijk, om naast de Statuten,
Normas de regimen interno (interne regels) vast te leggen. Het gaat hierbij om organisatorische regelgeving die niet wordt vastgelegd in de Statuten (bijvoorbeeld openingsuren van het gemeenschappelijke zwembad) en waarvoor dus geen unanimiteit is vereist. Een gewone meerderheid van de eigenaren volstaat om dit te wijzigen of op te stellen.

Wat is iemands aandeel in de Gemeenschap?
Bij de notariële oprichting van de Gemeenschap en bij het opstellen van de Statuten krijgt elke eigendom een quota (een percentage) in de Gemeenschap toegewezen. Dit percentage bevat zowel het privatieve gedeelte van elke eigenaar als een aandeel in de gemeenschappelijke delen van de urbanisatie of complex. Het quota of percentage kan men terugvinden in de Statuten van de Gemeenschap of in de eigendomsakte. Dit percentage is belangrijk om twee redenen: -  De werkingskosten van de Gemeenschap worden verdeeld volgens dit percentage. Dus, hoe groter iemands percentage, hoe meer men zal bijdragen in de kosten. -  De zwaarte van de stem in de algemene vergadering van de Gemeenschap hangt af van het percentage. In sommige nieuwe complexen heeft de projectontwikkelaar veel appartementen in eigendom waardoor hij vaak zelfs een meerderheid van het stemrecht heeft en dus zijn wil aan de andere eigenaars kan opleggen. Denk hieraan als u een nieuwe flat koopt!

Welke verplichtingen heeft men als mede-eigenaar van de Gemeenschap?
De verplichtingen worden keurig opgesomd in de wet, maar de belangrijkste is uiteraard bijdragen aan het onderhoud van de
Comunidad (Gemeenschap). Het niet betalen van de bijdragen leidt uiteindelijk tot een gerechtelijke procedure die kan leiden tot beslag en openbare verkoop van iemands eigendom. Sinds het uitbreken van de economische crisis zijn er al talrijke eigendommen geveild om te voldoen aan de bijdragen aan de Gemeenschap van eigenaren. Het is belangrijk erop te wijzen, dat de wet elke Gemeenschap verplicht om jaarlijks een ahorro (spaarpot) aan te leggen, om op die manier zware kosten het hoofd te bieden. Hierbij kan gedacht worden aan het vernieuwen van een lift, het asfalteren van de wegen, uitgebreide schilderwerken, enz.; wat ook geregeld kan worden via een derrama (eenmalige bijdrage in de extra kosten bovenop de cuota (jaarlijkse bijdrage) en verdeeld naar rato van het percentage in de Comunidad (Gemeenschap).

Als men een woning koopt, wat gebeurt er met de schulden van de vorige eigenaar?
De schulden van de gemeenschapsbijdragen zijn verbonden aan de woning. Deze schulden gaan dus gewoon over op de nieuwe eigenaar, maar wel met een beperking in tijd - beperkt tot de schulden van het jaar van aankoop en het voorgaande jaar. Om die reden is het uitermate belangrijk om deze schulden na te gaan alvorens men eigendom koopt. Dit bedrag kan worden ingehouden op de aankoopprijs, en om voorgaande reden, wordt ook aan de eigendomsakte een certificaat van de Gemeenschap toegevoegd.

Wie zorgt voor de organisatie van de Gemeenschap?
Elke Gemeenschap heeft een Vereniging van Eigenaren, met een President, een secretaris en een administrateur. De President moet één van de mede-eigenaren zijn, maar de functie van secretaris en administrateur wordt in de meeste
urbanizaciones (woonwijken / appartementengebouwen /flats ) overgelaten aan een gestoría (professioneel belastingadvies- en boekhoudkantoor) met de nodige kwalificaties.

Wanneer vindt de Jaarvergadering plaats, hoe wordt men opgeroepen en mag men stemmen? Minstens één keer per jaar wordt een Algemene Vergadering georganiseerd. De wet voorziet een minimum oproepingstermijn van 3 dagen, maar in de meeste Gemeenschappen voorzien de Statuten een, of twee weken. Het is belangrijk om dit na te gaan, zodat men correct en tijdig wordt opgeroepen. Elke eigenaar die zijn bijdragen keurig heeft betaald, mag meestemmen en het stemrecht hangt af van het percentage in de urbanización (woonwijk/ appartementengebouw  / flat). Ook het stemmen per volmacht is mogelijk.

Men is niet akkoord met een goedgekeurd besluit, wat kan men doen?

De meerderheid van de Gemeenschap kan zijn wil opleggen aan de minderheid. Toch zijn hier grenzen. De genomen besluiten kunnen worden aangevochten voor de Rechtbank, en wel in de volgende gevallen, bij: -  besluiten die ingaan tegen de wet of de Statuten van de   Gemeenschap - besluiten die uiterst nadelig zijn voor de Gemeenschap en ten voordele van één of enkele eigenaren - besluiten die erg nadelig zijn voor een eigenaar, of bij besluiten die genomen zijn met rechtsmisbruik.
 kleurlogoCanarias.png


Ministerie van Toerisme en Ascav
leveren ontwerptekst aan voor het Decreet
‘Regeling Verhuur Vakantiewoningen’

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 18 november 2014 - De minister van Toerisme, Ricardo Fernández de la Puente, van de Canarische Regering, en de voorzitter van de Asociación Canaria para la Regulación de las Viviendas Vacacionales (Ascav) (Canarische Vereeniging voor de Regulering van Vakantiewoningen), Doris Borrego, hebben op maandag 17 november 2014 een ontwerptekst opgesteld voor een Decreet op het gebied van deze activiteit op de Canarische Eilanden.

Tijdens de bijeenkomst - waarbij ook de advocaat van Ascav, Javier Valentín, en de directeur-generaal Ruimtelijk Ordening en Toeristische Promotie, Rita Emma Hernández, aanwezig waren - heeft men het door de Canarische Regering gepresenteerde schema geanalyseerd; een document, dat door de vereniging op waarde geschat wordt na daarover afspraken gemaakt te hebben, hoewel er momenteel nog geen akkoord is over de 20 punten die dit bevat, waaronder:
Ascav.jpg

                                      Asociación Canaria de Alquiler Vacacional
De vakantiewoningen zullen erkende gebouwen moeten zijn
Op dit punt heeft Ascvav tijdens de ontmoeting voorgesteld, dat panden die dit niet zijn, omdat het zelfgebouwde constructies zijn, een certificaat van een bevoegd technicus moeten kunnen overleggen wat zegt, dat men voor elke woning voldoet aan de gestelde eisen.

In die zin heeft de minister van Toerisme, van de Canarische Regering, tijdens de ontmoeting aangegeven, ”dat de Regering niet kan accepteren, dat een pand zonder bouwvergunning en zonder cédula de habitabilidad (woonvergunning), bestemd kan worden voor toeristische exploitatie, waarvoor men tenminste zal moeten beschikken over een certificaat van de Gemeente wat aangeeft, dat deze panden legaal zijn. Die woningen, die dat niet zijn, zullen legalisering moeten aanvragen bij de Gemeenten en moeten hun situatie reguleren als men deze een toeristische bestemming wil geven.”

De vakantiewoningen zullen over goedkeuring moeten beschikken van de comunidad de propietarios (vereniging van eigenaren)
Ascav heeft op dit punt gevraagd, dat men, per geval, geen voorafgaande toestemming zal verlangen van de comunidad (vereniging van eigenaren).
De minister heeft toegezegd, dit voorstel te zullen bestuderen, en, in voorkomend geval, dit punt te wijzigen.

Verhuur van individuele kamers
Ascan heeft gevraagd om opneming van kamerverhuur in het Decreet, terwijl de Canarische Regering der regulering daarvan niet overweegt, omdat het om particuliere woningen gaat.
De minister heeft aangegeven, dat men al de figuur van een albergue (herberg) aan het creëren is welke  in de meeste gevallen de casuïstiek van deze modaliteit zal omvatten.

Dit toekomstige decreet zal aangeven, dat men de woningen voor toeristisch gebruik, naast andere vereisten, als zodanig zal moeten laten registreren bij de Cabildos (Eilandbesturen), om vervolgens opgenomen te worden in het Registro General Turístico de la Comunidad Autónoma Algemeen Toeristisch Register van de Deelstaat).

Het Decreet waarmee men toeristische activiteit voor logies in woningen voor toeristisch gebruik zal gaan regelen in de deelstaat Canarias, zal voor eind november 2014 ter openbare inzage liggen.
kleurlogoCanarias.png


Reglement verhuur vakantiewoningen

CANARISCHE EILANDEN - maandag 17 november 2014 - De Canarische Regering zal voor eind november 2014 een ontwerp-reglement ter openbare inzage leggen, voor het regelen van de verhuur van vakantiewoningen.

Betreffende dit ontwerp-regelement zegt  het PP-parlementslid Águeda Montelongo, dat de Canarische Regering is als het liedje van Mina: ‘Parole, parole
zie: http://lyricstranslate.com/en/parole-words.html
en:
http://en.wikipedia.org/wiki/Parole_parole

De minister van Economie, Financiën en Veiligheid, Javier González Ortiz, heeft deze aankondiging gedaan voor een parlementaire commissie als antwoord op een vraag van de PP-parlementariër, die hem gevraagd heeft voor de commissie te verschijnen om deze kwestie te behandelen omdat, naar haar mening, de ruim 53.000 gezinnen die leven van deze activiteit, zien hoe de woorden van de Regering, “wegwaaien met de wind.”
alquiler-inmobiliaria-bancaria-pisos-de-banco-alicante-valencia-murcia-almeria-granada-barcelona-castellon-madrid-vivienda-inmueble.jpg
alquiler-familias-casas-y-apartamentos.jpg
                                 VERHUUR... zou dat problemen opleveren?
González Ortiz heeft benadrukt, dat Canarias een specifieke regeling zal krijgen voor de vakantieverhuur, waarvoor men van start zal gaan met een ontwerp-reglement, dat voor eind november 2014 ter openbare inzage zal liggen en, “ waarvoor ‘opmerkelijke vooruitgang’ bestaat,” want de Regering werkt samen met de Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Canarische Vereniging voor Vakantieverhuur), waarmee men op maandag 17 november 2014 een ontmoeting heeft gehad, en er op 17 november 2014 een tweede treffen zal volgen.
alquiler_vacacional.jpgDe minister heeft gezegd, dat de regeling het mogelijk zal maken het al bestaande aanbod in beeld te brengen en zelfs uit te breiden, omdat men daarmee de toeristen de zekerheid wil geven deze activiteit te verhogen.

Het doel van de Canarische Regering is, de groeiende vraag naar dit product te verzoenen met minimale kwaliteitsnormen, zo heeft González Ortiz laten weten..

De minister heeft aangegeven, dat de woningen welke men voor toeristisch gebruik per dag, of zelfs per week verhuurt, een stijgend aanbod zijn door de voordelen van het Internet; maar, dat dit tevens een activiteit veronderstelt te zijn, welke zich afspeelt in de kantlijn van de wet en oneerlijke concurrentie genereert.

Met de regeling bevoordeelt men de sector in zijn geheel door de verhoging van het logiesaanbod en het versterken ten aanzien van de bestemming, en ook komt men de toerist tegemoet die weet dat hij/zij kan overmachten in etablissementen die voldoen aan bepaalde eisen, zo heeft González Ortíz gespecificeerd.