aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-1-2-kopie-kopie-9.jpg

6-46.jpg

maxresdefault1-4.jpg


Cabildo neemt tweede tunnel op bij La Laja,
voor verbreding strand

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zaterdag 17 september 2016 - Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria heeft voorgesteld een tweede tunnel aan te leggen in de autosnelweg naar het Zuiden, ter hoogte van La Laja, om zo de ruimte naast het strand te verbreden. Het Eilandbestuur heeft deze mogelijkheid opgenomen in het Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) (Eilandplan Ruimtelijke Ordening, dat momenteel wordt herzien. Dit is meegedeeld door de eilandminister van Regionaal Beleid aan de eilandminister van Openbare Werken

De mogelijkheid te kunnen rekenen op een tweede tunnel bij La Laja voor het verkeer dat de stad inkomt, “zal de basis zijn waarop toekomstige overheden dit werk kunnen uitvoeren en de ruimte naast het strand vrij maken om dit te bestemmen voor het gebruik van de burgerij,” zo heeft op maandag 12 september 2016 de minister van Regionaal Beleid, Inés de Miranda, van de Canarische Regering, laten weten.
552p1483smg.jpg
                                                              La Laja.
Dit is een van de nieuwigheden welke is opgenomen in deze fase van de herziening van het PIOT. Dit voorstel van de minister moet nu tussen oktober en november worden voorgelegd aan het Cabildo (Eilandbestuur) opdat het zal worden opgenomen in de eerstkomende ministerraad vergadering ter aanvankelijke goedkeuring, aldus een communiqué valn het Cabildo (Eilandbestuur).

Het nieuwe document dat het grondgebruik van Gran Canaria regelt, zal een periode ter openbare inzage liggen voor het publiek voor het indienen van bezwaren. Na die bestudeerd te hebben om te bepalen of die gegrond zijn, zal men overgaan tot definitieve goedkeuring opnieuw in de Eiland ministerraad, waarna het doorgestuurd wordt naar de Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) (Canarische Milieucommissie.)

Inés Miranda heeft deze en andere kwesties die betrekking hebben op de eilandplanning, besproken met de minister van Openbare Werken, van de Canarische Regering, tijdens een ontmoeting die ze hebben gehad voor het coördineren van acties op het vlak van wegen die zijn voorzien op Gran Canaria.

Het doel is de mogelijkheid te openen dat een tunnel parallel aan de huidige zal gaan dienen voor het leiden van het verkeer in de richting Zuid-Noord; zodanig, dat de weg vrij komt die de beide rijbanen bezetten langs de rotswand en het La Laja-strand en diverse mogelijkheden genereert voor ruimte, herstel, en sportgebieden voor deze ruimte die momenteel bezet wordt door honderden auto’s die dagelijks de stad binnenkomen.
zzzislas-canariaslogo-340.jpg


Playa de La Laja, de toegangspoort tot de stad

De strandgebruikers zijn het er over eens,
de helderheid van het zeewater te benadrukken

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zondag 4 augustus 2013 - Het strand van La Laja  is in lengte het derde stadsstrand van Las Palmas de Gran Canaria, maar misschien wel het meest vergeten. Als jarenlang vormt het de poort van de zuidelijke toegang tot de hoofdstad, maar men heeft er amper infrastructuur aangebracht voor het gebruik door badgasten. Maar dit negatieve aspect is in de afgelopen jaren veranderd.

“Feit is, dat men slechts weinige keren verbeteringen heeft aangebracht - en wel, omdat iedereen die vanuit het Zuiden naar de hoofdstad wil gaan, hieraan voorbijgaat - en, dat het daarom beter verzorgd zou moeten zijn”  betreurt Chano Ramírez terwijl hij vanaf de rotsen een ‘cabosillo’   (Gobius niger = zwarte grondel) probeert te vangen met zijn vishengel.


                                                        Playa de La Laja.
Misschien vanwege de gevaarlijke zeestromingen - die afgenomen zijn door de bouw van een pier - en het feit, dat er ‘s middags geen zon op het stand is, omdat die schuil gaat achter de berg,  wat veroorzaakt ,dat dit 1.200 meter lange zandstrand niet op de lippen bestorven ligt van de stadsbewoners , zoals dat wel het geval is met Las Canteras, en zelfs Alcaravaneras.


‘cabosillo’   (Gobius niger - zwarte grondel) .

 
Maar in de afgelopen jaren hebben de strandbezoekers gezien hoe de overheden met diverse acties hebben geïnvesteerd in de verbetering van de omgeving. Zo heeft men de gebouwen gesloopt die er in de baai waren, waarvan alleen de toren is overgebleven, bovendien is de boulevard in de meest zuidelijke richting opgeknapt en doorgetrokken tot aan het bovenliggende park, waar zich als hoofdrolspeler de sculptuur verheft van de Exordiod el Tritón (De Aanhef van de Triton - zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Triton_%28mythologie%29); een kunstwerk, van de beeldhouwer Manuel González  wat is gerealiseerd tijdens het mandaat van burgemeester Jerónimo Saavedra.

img-40000-267962963-aq060709-052_large.jpgLa Laja is altijd al een strand geweest voor de buurtbewoners, wat bezocht wordt door mensen uit de omliggende stadswijken zoals: Zárate, Pedro Hidalgo, San Cristóbal en zelfs uit Marzagán en Jinámar. “Dat is wat het zo aantrekkelijk maakt,” zegt Jonay Péreas; een jongeman, die afkomstig is uit El Lasso. “Hier kom je steeds dezelfde mensen tegen, het is net een grote familie; waar nooit iets voorvalt en waar rust heerst voor degene die hier aangenaam wil vertoeven,” zegt hij.

Maar de grote impuls voor deze kust is het aanleggen van twee zwembaden in het noordelijke gedeelte die, hoewel ze nog niet voltooid zijn, de grootste aantrekkingskracht geworden van La Laja. Elke dag zijn ze vol en de realiteit is, dat men er nu graag komt, roept Saray Peña vanaf de kant terwijl hij het hekwerk verplaatst wat het bouwwerk omgeeft.
kleurlogoCanarias.png


De dragón Hidalgo van La Laja

Sculpturen voor het onderwaterpark van La Laja

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - woensdag 10 juli 2013 - De sculpturen van het onderwaterpark zullen 15 meter diep onder de zeespìegel worden ondergedompeld. Sommige stukken vervaardigd - door leerlingen van de Escuela de Arte (Kunstacademie) - met pasta gres wegen 140 kilo.

Het vuur zal door zijn binnenste razen voordat het over enkele dagen definitief ondergedompeld zal worden in de diepte van de zee bij La Laja, waar het monster van Loch Ness voor altijd zijn verblijfplaats zal hebben. We spreken over de dragón Hidalgo (de draak van de Edelman), een van de onderdelen van het onderwater sculptuur park, dat men zal onderdompelen voor de kust bij de toegang tot de stad en, dat als zodanig is gedoopt door zijn schepper tot plezier van de sportduikers en de vissen, schelp- en schaaldieren die zich durven te nestelen in deze kunstzinnige ruimte die is vervaardigd door de eerstejaars leerlingen van de Escuela de Arte y Superior de Diseño (Kunstacademie) van Gran Canaria.


De tekenleraar, José Darias, samen met een van de sculpturen en de onderdirecteur van de Kunstacademie, Guanarteme Cruz.

Xavier Reakotobe, student aan de Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria, heeft op maandag 8 juli 2013 de tanden gevormd van de Hidalgo, een eigenaardige draak van pasta gres (de eigenschappen van gres zitten in tussen die van aardewerk en porselein) die over enkele dagen, na het drogingsproces in de buitenlucht, vuur zal spuwen uit zijn bek zoals ook bij zijn mythologische soort, hoewel dit nu veroorzaakt wordt door een elektrische oven op een temperatuur van 1.250 graden. Hidalgo, die geen staart heeft, maar slechts een koo, is een van de twaalf sculpturen die deel uit gaan maken van het onderwater beeldenpark van La Laja, dat men over enkele maanden zal laten afzinken voor de kust.

Het kunstzinnige project is met enthousiasme ontvangen door de kunstacademie na het voorstel van het departement Ciudad de Mar (Zeestad) voor het bevorderen van toersitische attracties voor de kust van Las Palmas de Canaria naast het al bekende kader van zon en strand. In dit geval, het creëren van een artistiek en natuurlijk-ecosysteem voor sportduikers.

 

De Escuela de Arte (Kunstacademie), waar in het schooljaar 2012 -2013 ongeveer 1.400 leerlingen hebben gestudeerd, heeft nu de poorten gesloten, maar Reakotobe, afkomstig van Madagaskar, heeft in zijn eentje op maandag 8 juli 2013 de laatste hand gelegd aan zijn creatie, die door hem zelf gedoopt is tot ‘Hidalgo’. “ Dat is wat het me leek, toen men ons zei, dat we iets moesten maken  wat men zou gaan afzinken op de zeebodem. Ik dacht aan de legenden van de zeemonsters, in de fantasiewereld,” legt de twintigjarige uit, die tevreden is in de cursus met dit project, geleerd te hebben, keramiek te vervaardigen, dat als een natuurlijk rif zal gaan fungeren voor de  zeesoorten, hoewel moe van de extra uren werken, vanwege de afmeting van het kunstwerk, dat langer duurt dan het schooljaar.

Xavier Reakotobe is een van de hoofdrolspelers in dit onderwaterproject waaraan nog eens elf medestudenten  eerstejaars Keramiek meewerken, die tussen de 19 en 60 jaar ou zijn, onder hen, Alba Escribano; van beroep sociologe, maar die op een dag een cursus Traditioneel Canarisch Keramiek volgde en die het werken met klei zo goed beviel, dat ze besloot aan de kunstacademie te gaan studeren.

“Ik heb nooit kunnen denken, dat we als eerstejaars zouden kunnen werken aan dit soort projecten. Het moedigt uiteraard behoorlijk aan. Vooral door het algemene karakter wat het heeft, door de mensen die het zullen gaan zien en door de houdbaarheid die het heeft.” In haar hoofd is de egel ontstaan.
adgatargrytyt.jpg

De groep is geleid door José Darias, tekenleraar en docent Kleurenleer, en de lerares Angela Jaizme, die belast is met het atelier voor Keramiek Bakken. Daarnaast hebben biologen van het Instituto Universitario de Oceanografía (Universitair Oceanografisch Instituut) en sportduik deskundigen bijgedragen met hun ervaring, zodat de sculpturen maximaal beantwoorden aan het milieu en de noodzakelijke veiligheid, zodat er geen gevaar bestaat als men het onderwatermuseum bezoekt.

 

Een ingewikkeld proces
Het project voor het creëren van een onderwater-beeldenpark is geen gemakkelijke taak geweest. Niet alleen, omdat het om kunst gaat; maar ook, omdat men te maken had met de wetenschappelijk vereisten om tot een goed resultaat te komen. Het is zo, dat men eerst met prototypes heeft gewerkt, om de voor- en tegens te zien.

De eerste stap was het kiezen van het materiaal waarmee gewerkt zou worden: pasta gres. Een materiaal, dat gebruikt wordt in coatings en, dat op het eerste gezicht lijkt op puimsteen. Door de porositeit kan het dienen als woonomgeving voor de zee-soorten en bovendien heeft het een hardheid, die veel kan verduren.

Vervolgens zijn de tekeningen van de leerlingen op een schaal van 1:3 vergroot, om het effect ervan te zien. Daarna, op ware grootte in pasta gres, alvorens deze te laten drogen in de buitenlucht en deze in de oven te bakken op 1.250 graden om het materiaal te laten verglazen. Sommige sculpturen heeft men, vanwege de afmeting, in diverse stukken moeten verdelen.
1373321089973_largegfsgfs.jpg

Het bijzondere van dit werk is, dat elke sculptuur als het ware een boei is en omdat elk stuk een gewicht heeft van 50 tot 140 kilo, heeft men het volume moeten berekenen zodat ze in het water blijven zweven en niet naar de bodem zinken. De sculpturen worden gedecoreerd en geassembleerd met kleine touwtjes om meer overeenkomst te vertonen met de vervaardigde zeedieren o.a. ameba (amoebe), rejo (octopus), erizo (egel), medusa (kwal), cráneo de extraterrestre (zee-egel), naast andere beelden, maar gecontroleerd op maximale veiligheid, zodat ze geen gevaar vormen voor de sportduikers.

 

Nu rest nog de derde fase: het vervoer van de sculpturen - momenteel zijn er zes klaar, aan de andere zes wordt nog gewerkt - en het op afzinken na, de benodigde toestemming van Kustzaken.

De sculptuur boeien worden met een metalen kabel bevestigd aan een blok beton, dat eveneens bekleed is met gres, om als rif te dienen voor de zeedieren en om ze af te kunnen laten zinken tot een diepte van 15 meter onder de wateroppervlaktes; de veilige afstand, zodat geen schip er me in aanvaring kan komen. De boeien zijn met een radius van 30 meter van elkaar gescheiden, zodat ze niet tegen elkaar kunnen botsen door de zeestroming.

 

De docenten Jose Darias, Ángela Jaizme en de conrector benadrukken het belang van het project. Zowel door de afmetingen ervan, de betrokkenheid van de diverse instellingen bij  een gemeenschappelijk doel, de betekenis ervan voor de stad - er is niets vergelijkbaars in Spanje onder de zeespiegel - evenals voor de studenten zelf.
 "Ze zijn zich nog steeds niet bewust van hoe ambitieus dit project is, waar ze met grote verantwoordelijkheid aan gewerkt hebben,” merkt Ángela op, die ervan overtuigd is, dat dit nu al een nieuwe dimensie heeft gegeven aan het traditionele, Canarische aardewerk.
 kleurlogoCanarias.png 


De werkzaamheden bij La Laja beginnen met het omhoog brengen van
Exordio, El Tritón’

Het project omvat o.a. de aanleg van een zeeboulevard
en natuurlijke zee-zwembaden

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - dinsdag, 15 januari 2013 - De Gemeente Las Palmas de Gran Canaria heeft op maandag 14 januari 2013 de werkzaamheden hervat van het Proyecto de Regeneración y Mejora de la calidad medioambiental  (Project tot Herstel en Verbetering van de Milieukwaliteit) van Playa de La Laja, waardoor het mogelijk zal worden deze locatie te herstellen tot een van de hoofdtoegangen tot de stad voor de inwoners en bezoekers, met de landschapshervorming en de nieuwe wandelpaden en zee-zwembaden.

De werkzaamheden, die in oktober 2012 gegund zijn aan het bedrijf  COMSA voor een bedrag van €659.480,= en een uitvoeringstermijn van zes maanden, worden gefinancierd door het Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEELS) (Staatsfonds voor Werkgelegenheid en Lokale Duurzaamheid) uit de Zapatero-tijd.


                   (Archieffoto) Playa La Laja
- Las Palmas de Gran Canaria.
Na  maandenlange stopzetting is het project op maandag 14 januari 2013 hervat, met de bevestiging van de hoofdstedelijke Acta de Replanteo door het Directoraat-generaal Kustzaken voor de aanleg van drie natuurlijke zee-zwembaden in het gebied Playa de Aguadulce (grenzend aan het uiterste zuiden van de wijk San Cristóbal).


              (Archieffoto) Playa La Laja - Las Palmas de Gran Canaria.
Ook zal er een nieuwe voetgangers boulevard worden aangelegd, in de vorm van een beschermende strekdam; evenals voor de ophoging van de Tritón sculptuur, die twee meter hoger op zijn sokkel komt te staan, met het doel het panorama te verbeteren voor de stadsbewoners en de toeristen die via deze zijde de stad binnenkomen.
288873-1g_large.jpg
Concreet legt men een halvemaanvormig, natuurlijk kinderzwembad in zee aan en voorts een 50 meter lang sportbad evenals een - derde - gezinszwembad; samen met de verbetering van de bestaande toegangen vanaf de Avenida Marítima, door het bouwen van natuurstenen muren in de vorm van golfbrekers. Ook zal men de bestaande verlichtingsmast in dit gebied verwijderen.

Op Punta del Palo zal men bij ‘Mar de Fea’ beginnen met de afwerking van sommige gedeelten van de roestvrijstalen balustrade.
ooop_large.jpgHoewel de kunstenaar Manolo González al toestemming heeft gegeven, om de sculptuur ‘Exordio, el Tritón’ (Aanhef, van de boodschapper van de diepzee’ - een God in de Griekse mythologie) van twee meter omhoog te brengen, zal het nog wel even duren voordat deze - althans voor het zicht vanaf de Avenida Marítima - niet langer half verzonken blijft, maar in volle glorie te bewonderen zal zijn als men dit zuid-strand in de stad passeert.
kleurlogoCanarias.png


Las Palmas de Gran Canaria gunt renovatie
Playa La Laja aan COMSA voor 659.498,=

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - woensdag 3 oktober 2012 - DE werkzaamheden worden gefinancierd uit het Staatsfonds voor Duurzame Werkgelegenheidsprojecten en men heeft een uitvoeringstermijn vastgeseld van zes maanden.

 De Aanbestedingscommissie van de Gemeente las Palmas de Gran  Canaria heeft op maandag 1 oktober 2012 de vervolgwerkzaamheden van het regeneratie- en milieuverbeteringsproject van de Zuidelijke toegang tot de stad gegund, evenals de creatie van een landschappelijk uitzichtpunt in de nabijheid van het La Laja-strand aan het bedrijf Comsa voor een bedrag van € 659.498 en een uitvoeringstermijn van zes maanden. “Dit zal het herstel mogelijk maken van deze ruimte als een van de belangrijkste toegangen tot de stad voor de inwoners en  de bezoekers door een landschapshervorming met  de voorziening van nieuwe voetpaden, zwembaden en sportfaciliteiten,” aldus de Gemeente.
Het Gemeentebestuur heeft de blokkering van de werkzaamheden ongedaan gemaakt die, na ruim 20 maanden te hebben stilgelegen, gefinancierd worden uit het Staatsfonds voor Lokale Duurzaamheid en Werkgelegenheid, “om natuur- en landschapswaarden van de omgeving te versterken en deze ruimte te veranderen  in een betere toegang en een nieuw ontmoetingspunt voor bewoners en bezoekers van de hoofdstad,” zo zegt men  in een communiqué.
frhyrhryhert.png
dgtryt.png
De werkzaamheden concentreren zich op het strand van Aguadulce, waar de creatie van een maritiem park is voorzien, dat zal bestaan uit drie natuurlijke zee-zwembaden en de verbetering van de toegangen, bovendien komt er een tribune naast het zwembad met plaats voor 260 personen, evenals een parkeerruimte met plaats voor 100 voertuigen, bushaltes aan beide zijden van de autosnelweg die verbonden zal zijn  met een voetpad, een ventweg en een toegang voor mindervalide personen.
naamloossdewerrhfge.png

Bovendien zal men het gebied voorzien van een kiosk en een ruimte van meer dan 6.000 m² voor de aanplant van nieuwe vegetatie zoals palmbomen en struiken,. evenals een nieuw openbaar verlichtingsnetwerk, dat de omgeving van een adequate verlichting zal voorzien, zowel voor de gebruikers als ter verfraaiing en, er komen taluds en riolering.

Voor het gebied van het Punta de Palo- en het Mar Fea-park voorziet men een brede groenstrook voor recreatie en sporten in de openlucht, met een klimmuur voor volwassenen en kinderen, een trimparcours van 600 ²m met  kinderspeeltoestellen, een natuurlijk grasgazon en een parkeerplaats met ruimte voor 80 voertuigen, met bushaltes die verbonden zijn via een voetpad.                                                          Playa La Laja.

Op het strand van La Laja verandert men de wandelroute, om naar de Torre del Viento te komen, met de verbreding van het huidige gedeelte, voor het winnen van meer ruimte en het creëren van een verblijfsgebied en toegang tot het strand. Langs de zeeboulevard in zuidelijke richting  zal men de looprichting wijzigen met de verbreding van  steigers voor het opheffen van architectonische barrières en een betere doorgang,” zo besluit het communiqué.
kleurlogoCanarias.png


 

kaart_canaria-15.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-1-2-68.jpg