site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-185.jpg

mapa-canarias2-62.jpg

img_46767-1.jpg
CIUDAD DE JUSTICIA
(HET PALEIS VAN JUSTITIE)
IN LAS PALMAS DE GRAN CANARIAultima-obra-1.jpg


Het Hof heeft het lijk van een politieagent opgegraven die 23 jaar geleden stierf

De Kamer van het Provinciale Hof ziet het legitiem
dat de familie van José Tacoronte
de oorzaken van zijn overlijden wil verduidelijken

La Audiencia Provincial (het Hof) van Las Palmas machtigt de opgraving van het lijk van José Tacoronte Díaz, een rijkspolitieagent van Gáldar die meer dan 23 jaar geleden in vreemde omstandigheden stierf. Het gezin, dat inmiddels moeite heeft gedaan om de gebeurtenis op te helderen, twijfelt aan de officiële versie waarin wordt verteld dat hij per ongeluk van zijn fiets is gevallen aan de kust van San Felipe de Guía, en blijft volhouden van het vermoeden dat zijn dood te wijten was aan wraak omdat hij had gewaarschuwd voor het bestaan van een politiemaffia die de toegang tot drugs voor de Luchthaven  van Gran Canaria, waar hij op dat moment was gestationeerd, voor de ogen had gesloten. Sommige van die kameraden zouden later worden veroordeeld in de zogenoemde 'Jara-zaak'.

Het rechterlijk bevel erkent de argumenten van de nabestaanden, die erop wijzen dat de enige formule om de oorsprong van de dood van José Tacoronte te verduidelijken, een antropologisch onderzoek moet uitvoeren dat zal bepalen of de beenbreuken door het lichaam vóór of na zijn dood zijn veroorzaakt.
audiencia-exhuma.jpg
                                                               Een maand verdwenen.
De resolutie herroept een eerdere resolutie van de Instructierechtbank van Guia, die in 2017 het verzoek van zijn familieleden had afgewezen. De magistraten interpreteren nu echter dat het gezin het legitieme recht heeft om de oorzaken van de dood van Tacoronte te verduidelijken, om daarmee definitief rust te bereiken.

Het gezin draagt de kosten van dit hele proces, dat zowel de opgraving als de daaropvolgende autopsie omvat. En het wil  dat de forensische analyse wordt uitgevoerd door gerenommeerde nationale experts, om alle sporen te verduidelijken die de skeletresten van de functionaris mogelijk hebben achtergelaten.

Het lichaam van de rijkspolitieagent ligt begraven op de begraafplaats van San Isidro de Gáldar.

Het gezin heeft 23 jaar gevochten om deze gerechtelijke resolutie te bereiken, die een licht werpt op de zaak. En ondanks de vele tegenslagen heeft men het nooit opgegeven, ondanks de tijd die is verstreken. Vandaar de vreugde die het voor hen was om een antropologische studie te kunnen uitvoeren die met de nieuwe technieken een nieuw licht op de gebeurtenis kan werpen.

José Tacoronte Díaz (geboren in Gáldar in 1969) stierf in de zomer van 1995 en zijn lichaam werd 33 dagen later gevonden. De fiets verscheen op 70 meter van het lichaam en enkele van zijn bezittingen werden niet gevonden. De officiële stelling is dat hij met zijn fiets naar San Felipe de Guía ging.

Maar het gevoel dat hij het slachtoffer zou kunnen zijn van een drugsplanning, omringt deze zaak. Naast de technische twijfels over de manier waarop het onderzoek werd uitgevoerd, geloven de familieleden dat ze te veel wisten van het gedrag van sommige van hun chefs en politieagenten op de luchthaven van Gran Canaria, die jaren later zouden worden veroordeeld in  de zogenoemde 'Jara-zaak' , die op dat moment een grote impact bereikte.

"Ze hebben mijn broer ontvoerd en ze hebben hem gedood, ze zijn achter hem aan gegaan", vertelde zijn broer Jezus in 2014 aan zijn krant, toen hij vroeg om de zaak te heropenen.

José Tacoronte verdween op 21 juli en een intense zoektocht naar land en lucht begon. Het lichaam zonder leven werd gevonden in de geul van Calabozo, in San Felipe de Guía, op 23 augustus van datzelfde jaar (1995).

De verklaringen overtuigden zijn familieleden niet, en het proces met zin tegen meerdere metgezellen in de zogenaamde 'Jara-zaak' wekte nog meer twijfels op. Juist, de agent had een week eerder om overdracht van deze eenheid verzocht. En hij had familieleden en mensen bij zich in de buurt verteld dat sommige drugshandelaren vrij konden passeren zonder te worden geregistreerd.

De verdenking heeft een basis, omdat toen sommige bazen en kameraden veroordeeld werden voor drugshandel, wat betekende dat ze ook groepen hadden die voor hen werkten.

"José Tacoronte was wat kon worden begrepen als een burgerwachtpolitie", die zelfs de drugshandel in Gando had kunnen onderzoeken, volgens de familie, die in die strijd meedogenloos de steun kreeg van het Gemeentebestuur van Gáldar.

Om het nog erger te maken, op de dag van de begrafenis waarschuwde een persoon de familie dat een autopsie niet was gedaan.

Nu kunnen al die twijfels voor een groot deel worden opgelost. En, zoals het Hof aangeeft, kan het gezin de gemoedsrust bereiken die het op dit moment mist.
000logo-444.jpg


Canarias heeft de jongste rechters van Spanje (gemiddeld 46,4 jaar) en het merendeel is vrouw

CANARISCHE EILANDEN - Goede Vrijdag 30 maart 2018 - Met een gemiddelde van 46,4 jaar hebben de Canarische Eilanden de jongste rechters van Spanje; terwijl van de Carrera Judicial (Juridische Beroepsuitoefening), naar geslacht, er 142 vrouwen (54,2 %)  actieve rechters en magistraten op de Archipel zijn, en 120 mannen (45,8%);  van het totaal van 262 rechters in de Deelstaat Canarias.

In Spanje als geheel vertegenwoordigen momenteel 2,858 vrouwelijke rechters 53,2 % van het totale aantal beroepskrachten, hetzelfde percentage dat mannen tien jaar geleden vertegenwoordigden. De aanwezigheid van vrouwelijke rechters blijft echter een minderheid in de centrale organen zoals el Tribunal Supremo (het Hooggerechtshof ) en la Audiencia Nacional (de Hoge Raad).
x1522253906760kjpgpagespeedicrEhC7pIBeh.jpg
                         Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
                             (Magistraten van het Canarische Hooggerechtshof)
                                  
op een foto die gemaakt is in januari 2018.
Dit komt tot uiting in het verslag over de Estructura de la Carrera Judicial (Structuur van de Juridische Beroepsuitoefening),  dat op woensdag 28 maart 2018 is gepubliceerd door de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) (Algemene Raad van de Rechtspraak) met gegevens beschikbaar vanaf 1 januari 2018.
Volgens deze analyse is de aanwezigheid van vrouwen in de centrale organen van de rechterlijke loopbaan 27,4 %.
Specifiek: Vrouwen zijn 14,5 % van de rechters die deel uitmaken van het Tribunal Supremo (Hooggerechtshof), en in het geval van de Audiencia Nacional (Hoge Raad) 38,5 %.

fotonoticia_20180328163430_640.jpgVrouwen vormen ook een minderheid in de collegiale organen, aangezien zij 37,6 % van de magistraten van de Audiencias Provinciales (Arrondissements Rechtbanken) vertegenwoordigen, en 36,2 % van degenen die zijn toegewezen aan de Tribunales Superiores de Justicia (Hooggerechtshoven).

Het verslag merkt ook op, dat de vrouwelijke aanwezigheid in de carrera judicial (gerechtelijke  beroepsuitoefening)  minder dan 50% is in de Deelstaat Murcia, waar vrouwen 45,1 % vertegenwoordigen, terwijl de Deelstaat met het hoogste percentage rechters en rechters het Baskenland  is, waar ze verantwoordelijk zijn voor 60,5 % van het totale percentage in drie Deelstaten: Aragón, Murcia en Navarra. Het laagste niveau vindt plaats in de Deelstaat Murcía, waar vrouwen 45,1 % vertegenwoordigen, terwijl de Deelstaat  met het hoogste percentage rechters en magistraten Baskenland is, waar ze 60,5 % van het totaal uitmaken.

Uit de CGPJ blijkt, dat de vrouwelijke aanwezigheid elk jaar toeneemt en men wijst erop dat vrouwen tien jaar geleden 20,9 % vertegenwoordigden in de centrale organen, vergeleken met de huidige 27,4 %. Men benadrukt ook, dat tien jaar geleden, "zij slechts een meerderheid in vier Deelstaten waren".                       

Gerechtshoven van geweld tegen vrouwen
In  het verslag staat, dat 71,4 %  van de Juzgados de Violencia sobre la Mujer (Rechtbanken van Geweld Tegen Vrouwen) vrouwen zijn, die ook een grote meerderheid vormen in de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción (Rechtbanken van Eerste Aanleg en Instructie) 66,3 %; in de Juzgados de Menores (Jeugdrechtbanken  63 %; en in de Juzgados de lo Penal (Strafrechtbanken) 61,8 %.

Anderzijds hebben de Juzgados de lo Mercantil (Handelsrechtbanken) de unipersoonlijke instellingen minder vrouwelijke aanwezigheid (33,9 %), een situatie die ook voorkomt bij het Contencioso-Administrativo (Controversiële Bestuursrecht) 42,7 %.

Tien jaar geleden was de vrouwelijke aanwezigheid in Juzgados de Violencia sobre la Mujer (Rechtbanken van Geweld Tegen Vrouwen) vrijwel identiek aan tegenwoordig (71,2 %), terwijl het percentage vrouwen in de Juzgados de lo Mercantil (Handelsrechtbanken) 19,4 % bedroeg, in de Audiencias Provinciales (Arrondissement Rechtbanken) 30,5%, en in Tribunales Superiores de Justicia (Hooggerechtshoven)  28%.

Madrid heeft de oudste rechters
Anderzijds  is volgens het verslag de gemiddelde leeftijd van Spaanse rechters 50,1 jaar en de gemiddelde duur van rechterlijke carrière 18,9 jaar. Vrouwen zijn jonger, omdat ze gemiddeld 47,6 jaar oud zijn in vergelijking met de 52,9 jaar voor mannen. Ze hebben ook minder ouderdom  dan hun leeftijdsgenoten, gemiddeld 16,7 jaar in vergelijking met 21,4 jaar.

Van de Deelstaten is Canarias de regio met de jongste rechters, met een gemiddelde leeftijd van 46,4 jaar; en de Deelstaat Madrid met de  oudste, gemiddeld 53,9 jaar. Deze gemiddelde leeftijd wordt alleen overschreden door die van de magistraten van de Spaanse Regerirng, die 61,5 jaar tellen, wat in 2008 56 jaar was.

Wat betreft de gemiddelde duur van de dienstverlening in de justitiële beroepsuitoefening  van de Spaanse Regering, is dit 30,7 jaar. Per gebied is Aragón de Deelstraat met de langstzittende rechters, met een gemiddelde van 23,4 jaar.
Pirmide-poder-judicial-883x1024-1.jpg

Volgens de Organieke Wet op de rechterlijke macht 6/1985 van 1 juli 1985 is de indeling voor gerechtelijke doeleinden landelijk  georganiseerd in:
-  gemeenten,
-  arrondissementen (partidos), provincies, en deelstaten,
waarover rechtsbevoegdheid wordt uitgeoefend door:
- kantongerechten
  (Juzgados de Paz),
- rechtbanken van eerste aanleg en instructie
   (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción),
- bestuursrechtbanken
  (Juzgados de lo Contencioso-Administrativo),
- sociale rechtbanken
  (Juzgado de lo Social),
- rechtbanken die toezien op de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen
   (Juzgados de Vigilancia Penitenciaria),
-  jeugdrechtbanken
   (Juzgados de Menores),
 - provinciale rechtbanken  (Audiencias Provinciales)
 - arrondissementsrechtbanken
   (Tribunales Superiores de Justicia).
De volgende instanties hebben jurisdictie op het gehele grondgebied van Spanje:
- het nationale gerechtshof
   (Audiencia Nacional),
- het hooggerechtshof
   (Tribunal Supremo),
- de centrale gerechten van instructie
   (Juzgados Centrales de Instrucción)
- en de centrale gerechten voor bestuursrechtelijke zaken
   (Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo).
poder-judicial2-1.jpg
00000slas-canariaslogo-250.jpg

 


De criminaliteit is in 2017 op Canarias
met 2,9% toegenomen, met 91.359 delicten

Het aantal gemelde misdaden op de Canarische Eilanden
is in 2017 met 2,9 % toegenomen,
met in totaal 91.359 misdrijven en pieken op alle eilanden, behalve op La Gomera en La Palma

CANARISCHE EILANDEN- zaterdag 24 maart 2018 - In 2017 zijn de ernstigste misdaden begaan in de Deelstaat, zoals moorden en moorden (er waren er 20,  dat is  4,8% minder), of poging tot moord (36, 18,2% minder), en ook overvallen met geweld of intimidatie namen af (1.436 dat is 6,6% minder) overvallen met geweld in woningen (3.263 dat is 8,7% minder), volgens gegevens die op  zaterdag  24 maart 2018  zijn gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken

Andere soorten misdrijven namen echter aanzienlijk toe, zoals aanvallen tegen seksuele vrijheid, die met 17,9% zijn toegenomen, tot 625 gevallen; en daarbinnen, seksuele mishandeling met penetratie, die bijna verdubbelde, van 45 naar 80 gevallen (77,8% meer).
x1521730911584kjpgpagespeedicGKssc1qtqO-1.jpg
      Een arrestatie in 2017 op Playa de Las Teresitas, in de hoofdstad van Tenerife.
Ook aangiften  over ontvoeringen zijn verdubbeld, van twee naar vier (twee op Gran Canaria en twee op Tenerife); en de verwondingen en misdaden van tumultueuze gevechten daalden lichtjes, met 1,4%, nadat ze waren gedaald van 1.073 gevallen in 2016 naar 1.058 in 2017.

De aangifte van drugshandel daalden met 0,7% (van 601 naar 597), diefstallen daalden met 2,7% (van 30.971 naar 30.127); en autodiefstal is tiegenomen met 11,9%, met bijna 300 extra gevallen (het ging van 1.606 naar 1.797)

De twee dichtstbevolkte eilanden hebben 2017 afgesloten met toename van de criminaliteit:
- Tenerife deed dat met…... 40.742 gemelde misdaden, 1,9% meer,
- Gran Canaria deed dat met 35.082 gemelde misdaden, 2,5% meer

Het aantal strafbare feiten in  2017 is sterker toegenomen op  El Hierro, dat een stijging van 15,5% registreerde (149 klachten); op Fuerteventura, met een toename van 11,9% (5.788 gevallen); en op Lanzarote, met een stijging van 8,6% (7.669 gevallen).

Daarentegen  verbeterde La Palma zijn burgerveiligheidsindicatoren, met 1.626 gemelde misdrijven, dat is 13,8% minder; en La Gomera met 303, dat is 5,6% minder.

Wat de vier grote steden betreft, nam het aantal gemelde misdaden toe met 2,4% in Las Palmas de Gran Canaria (van 15.707 tot 16.088); met 2,0% in La Laguna (van 5.574 tot 5.683); en ook 2,0% in Telde (van 4,332 naar 4,418); terwijl het aantal met 0,1% daalde in Santa Cruz de Tenerife (van 9.282 tot 9.274)

In de overige gemeenten met meer dan 30.000 inwoners op de Canarische Eilanden, was de ontwikkeling van overtredingen  als volgt,
op Gran Canaria registreerde men in:
- Agüimes 1.216 gevallen ( +4%);
- Arucas, 873 ( +5%);
- Ingenio, 781 (-1,1%);
- San Bartolomé de Tirajana, 4.467 (-6,3%);
-  Santa Lucía de Tirajana, 3,041 ( +4%);

op Tenerife registreerde registreerde men in :
 -Adeje 5.581 overtredingen ( 0%);
- Arona, 5.589 (+3%);
- Granadilla de Abona, 1,856 (+6%);
- La Orotava, 1.521 (-7.8%);
- Puerto de la Cruz, 2.152 ( +3%);
- Los Realejos, 716 ( +5%);

Op Lanzarote registreerde registreerde men in:
Arrecife 2.906 gevallen (+9%);

Op Fuerteventura registreerde registreerde men in :
- Puerto del Rosario 1.853 (+1%).

Het onderstaande overzicht geeft een samenvatting van de ontwikkeling van de criminaliteit in 2017 op de Canarische Eilanden met betrekking tot 2016 in de verschillende soorten misdrijven die zijn opgenomen in de statistieken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken:

Gegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over 2017.
Soort delict in 2016  in 2017  % :

 1. Homicidios/asesinatos consumados
  (Mishandelingen / moorden voltooid) 21
 2. 20 -4,8%2. Homicidios/asesinatos intentados
  (Moordzaken / moorden gepoogd) 44
 3.   Lesiones y riñas tumultuarias
     (Verwondingen en tumultueuze vechtpartijen) 1.0
  73 1.058 -1,4%
 4.  Secuestro
  (Ontvoering) 2 4 100%
 5.  Delitos contra la libertad sexual
    (/Misdaden tegen seksuele vrijheid) 530 625 +17,9%
      5.1. Agresión sexual con penetración
             (Seksuele aanval met penetratie ) 45 80 +77,8%
      5.2. Resto de delitos sexuales
             (Overige seksuele misdrijven)  545 +12,4%.
 6. Robos con violencia / intimidación
      (Diefstal met geweld / intimidatie) 1.7537 1.4036 -6,6%
 7. Robos con fuerza
  (Diefstal met geweld)5.678 5.347 -8%
 8. Robos con fuerza en domicilios
   Diefstal in woningen) 1.72 3.263 -8,7%
 9. Hurtos
  (Diefstallen) 30.971 30.127 -2,7%
 10. Sustracciones de vehículos
   (Autodiefstallen) 1.606 1.796 +%11,910.
 11. Tráfico de drogas
   (Drugshandel) 601 597 -0,7%
  ______________________________________________

      Total infracciones penales
     (Totaal strafbare feiten) 88.782 - 91.359 = +2,9%
=====================================
00000slas-canariaslogo-207.jpg


Canarias, in 2017 op een na de deelstaat
met de meeste aanvragen tot echtscheiding

SPANJE – donderdag 8 maart 2018 - Canarias is in 2017 de deelstaat geweest met meer eisen voor echtelijke scheidingen, met een aantal van 26,9 rechtszaken per 100.000 inwoners, aldus  de gegevens die zijn gepubliceerd door de Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (Afdeling Statistiek van de Algemene Raad voor de Rechtspraak), die aangeeft dat het nationale gemiddelde 24,6 echtbreuken per 100.000 inwoners is.

In die zin is in 2017 de Archipel alleen overtroffen de Comunidad Valenciana, met een aantal van 28 eisen per 100.000 inwoners  betreffende het  aantal echtscheidingsverzoeken , terwijl de deelstaat met de minste civiele rechtszaken van dit type Castilla y León was, met een relatief aantal  van 19,1 per 100.000 inwoners
echtscheiding.jpg 960xNx1520419893677kjpgpagespeedicTriWMBYKaz.jpg
DUKh7ovXkAASV6Z-1.jpg index-88.jpg
De eilanden presenteerden in 2017 in totaal 5.879 geschillen over huwelijks ontbinding - eisen van nietigheid, scheiding, of echtscheiding, beide in onderling overleg en zonder wederzijds goedvinden - wat neerkomt op een gemiddelde van 16 per dag.

 In vergelijking met 2016, hadden de Canarische Eilanden.073 huwelijkse vorderingen, wat betekent dat in (2017) het aantal met 3,3% is afgenomen in vergelijking met het jaar ervoor.
images-207.jpg

Vergelijkbare cijfers van rechtszaken in beide Canarische  provincies
 Per provincie, telde in 2017  Las Palmas 2.956 huwelijksprocedures - een gemiddelde van 8,9 per dag - en 1.1% meer dan Santa Cruz de Tenerife, dat 2.923  (gemiddeld acht per dag) geschillen van paren registreerde.

De 2.956 huwelijksproblemen die in 2017 in Las Palmas zijn geregistreerd, werden als volgt onderverdeeld: twee clausules van huwelijks nietigverklaring; 1.487 overeengekomen echtscheidingen;1.322 niet-consensuele echtscheidingen; 87 scheidingen van tafel-en-bed; en 58 niet-consensuele scheidingen van tafel-en-bed.

In Santa Cruz de Tenerife waren in 2017 vier nietigverklaringen voor het huwelijk, 1.551 overeengekomen echtscheidingen 1.316 niet-consensuele, 33 consensuele scheidingen van tafel-en-bed,  en 19 niet-consensuele scheidingen van tafel-en-bed.

Op de Canarische Eilanden waren er 113 aanvragen voor niet-consensuele scheidingseisen
De statistieken tonen een dalende trend in de verschillende modaliteiten van procedures voor huwelijks ontbinding op de Archipel: Als er in 2016 op de eilanden 113 niet-consensuele scheidingseisen waren, waren er in 2017 ‘’ 77 dat is 31,9% minder.

Bovendien verliepen de consensuele scheidingen van 133 in 2016 tot 120 in 2017 (9,8% minder); de niet-consensuele echtscheidingen, die in 2016 2.730 waren, werden in 2017 teruggebracht tot 2.638; en de echtscheidingen bereikten een variatie van -1,9%: van 3.097 in 2016 naar 3.038 in 2017.

Ten slotte bleven de nietigheden vrijwel stabiel: vijf in 2016, zes in 2017.
00000slas-canariaslogo-96.jpg


Wist u dat de Inquisitie
echtscheidingen toestond op Canarias?

In 1529 verbrandde een priester in het openbaar de beenderen van een opgehangen man omdat hij de waardigheid van zijn vrouw en dochters bedreigde

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 8 maart  2018 -  De Inquisitie stond op de Canarische Eilanden toe, dat vrouwen van hun echtgenoten scheiden. Een feit dat niet op zichzelf stond, maar het resultaat was van voorzorgsmaatregelen door de Rechtbanken, om de toepassing van de doodstraf te vermijden voor het ontwikkelen van een model van leven in strijd met de bepalingen van de wet. En ook omdat ze bang voor hen waren: Ze wilden geen martelaren.

In de late Middeleeuwen en op de Canarische Eilanden was er een doctrine van de Inquisitie die op een bepaalde manier altijd een letter van de natuur gaf aan de beschuldigingen van vrouwen. Een van de redenen was, dat de autoriteiten van toen beweerden dat vrouwen een aantal mentale beperkingen hadden ten opzichte van het mannelijke geslacht. In op ervaring gegronde termen was het een ‘rebelse’ Inquisitie, in tegenstelling tot wat er in andere delen van Spanje bestond.
islas-canarias-iglesia-kZCH--1240x698abc-1.jpg
Voor professor Manuela Ronquillo Rubio, van de ULPGC, zijn er gevallen,” waarin de zorg die verondersteld werd een zwangerschap te eisen, de verschillende kerkrechters ertoe bracht bepaalde vrouwen in die staat,  met bepaalde welwillendheid te behandelen. Ze mochten bijvoorbeeld de gevangenis in de stad in om schade te voorkomen,” Maar dat wel: gecontroleerd door mannen.

Op de eilanden was 65% van de klachten onjuist

De Inquisición Apostólica (Kerkelijke Rechtbank) op de Canarische eilanden tussen 1505 en 1526, "had geen speciale voorkeur voor het straffen van vrouwen", hoewel de Rechtbank in gevallen van ernstige misdaden, zoals bijgeloof, zonder beschouwelijkheid handelde. Als ze zich schuldig maakten aan een of andere misdaad, was de meest uitgevoerde straf gerelateerd aan spot, of boete.

inquisitie-05.jpg spanish_inquisition.jpgWaarom was de Inquisitie bij de vrouwen soepel? “Omdat meer belang aan misdaad te geven, strenger straffen zou betekenen dat de vrouw belang hechtte aan de handelingen die door haar werden uitgevoerd als het in gang zetten  van onzichtbare krachten. Door ze op dat niveau te plaatsen, als een misdaad van goedgelovigheid en onwetendheid, of domheid; hebben ze niets anders gedaan dan de oude overweging van hun uitgeputte capaciteiten versterken," zegt Ronquillo Rubio.

In Las Palmas en Santa Cruz de Tenerife paste de Inquisitie niet buitensporig veel ijver toe in haar uitspraken. Als een voorbeeld van hoe het systeem op de Canarische Eilanden werkte: De klachten onder anonimiteit stonden allemaal in contrast, volgens de officiële archieven van die tijd, zoals in het Museo Canario kan worden geraadpleegd.

De verrader verklaarde in het geheim voor een rechter en notaris, en onmiddellijk werd de getroffen persoon opgeroepen. Dit zou gedaan zijn om de klikspanen te filteren. Kleine bevolking, grote hel: 65% van de klachten was vals

Illegale huwelijken, incest, en polygamie, waren zaken die duur werden betaald<

De Inquisitie moest gevallen van illegale huwelijken, incest, polygamie en niet-erkende echtscheidingen op de Canarische Eilanden onder ogen zien.

Net als op het Península (Schiereiland = het vasteland van Spanje)  waren vrouwen fataal beperkt om thuis huishoudelijke taken te verrichten. In La Palma was er het geval van een illegaal huwelijk tussen Juan Angel en Susana de León, die illegaal uit elkaar gingen toen ze familie waren. De rechter, Bartolomé López de Tribaldos, legde een boete op van diez doblas. (tien keer dubbelspel).

Er waren gevallen van echtscheiding omdat de man niet correct was, dat wil zeggen, hij ondersteunde, oefende, en corrigeerde zijn vrouw niet. De verplichtingen van de vrouw waren: moeder zijn, voor de zeden van de kinderen zorgen, de kinderen oefenen, en de dochters onder toezicht houden.

Dat was in het scenario van Leonor Viera, die met een metselaar trouwde, "om haar en haar vele kinderen te eten te geven". De man mishandelde haar, en ze creëerde een klacht omdat ze dreigde hekserij te beoefenen om de scheiding te forceren. Maar hij herstelde zichzelf en koos ervoor om de waarde van metselaar te verdragen om de waardigheid van zijn kinderen te verdedigen. Het werd vergeven. Ze werd gedwongen. Maar was gedwongen om terug te keren naar het machogedrag van haar echtgenoot.

Op La Gomera werd Hernán Méndez opgehangen. "De priester nam zijn botten uit de kerk en verbrandde ze," zeggen de archieven in het Canarisch Museum. Reden?  incest. Het was “om te ‘gaan liggen’ met twee dochters.” Een stierf gewelddadig, en de andere wist met Pedro Yánez te ontsnappen. Het was het jaar 1529 en hij trouwde met het meisje om te voorkomen dat hij werd gedood. Er was een scheiding in 1510 omdat de echtgenoot geen echtelijk leven had.
inquisicion-canarias-iglesia-kZCH--540x285abc.jpg

Onzin
Er zijn absurde uitspraken van de Inquisitie; maar het was de tijd. Zo vroeg de Grancanarische  Ana González op 12 januari 1524 om een echtscheiding van Antón Díaz, een steenkolenboer. Hij was nog geen 16 toen zijn vader hem dwong twee jaar daarvoor te trouwen met dit wezentje.

“De kolenboer had haar slecht behandeld door haar veel stokkenslagen te geven en haar bij het haar te slepen". Hij verkocht haar kleding. De man, 50 jaar oud, woonde naast zijn geliefde. De man wint de zaak. Ze dwingen haar om terug te keren naar haar huis, maar als een ‘minderjarige en wees’. Tijdens het proces werd de vrouw zwanger van haar advocaat.
00000slas-canariaslogo-100.jpg


Het hijsen van de vlag met de zeven sterren,
is illegaal

De Kamer van de Rechtbank begrijpt
dat het in strijd is met de neutraliteit van het openbaar bestuur en is gebaseerd op de jurisprudentie van het Hooggerechtshof over de estelada catalana

CANARISCHE EILANDEN - De Sala de lo Contencioso Administrativo (Kamer van Overheidsgeschillen) van het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJGC) (Canarische Hooggerechtshof) van Las Palmas heeft geannuleerd, omdat het in strijd is met de wet: De resolutie van het Cabildo (Eilandbestuur)  van Fuerteventura die in maart 2016 overeenkwam om een openbare tentoonstelling te houden over de betekenis van de driekleurige Canarische vlag met zeven groene sterren, het hijsen ervan op 22 oktober van dat jaar in een openbare ruimte, en het voorstel aan het Parlement van de Canarische eilanden, zodat het vaandel het officiële symbool van Canaria zou kunnen worden.

De Kamer heeft het -door de Spaanse Openbare Aanklager ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van de Rechtbank voor Overheidsgeschillen  van Las Palmas bevestigd  dat in april 2017 -na voorlopige schorsing van de beslissing door het Cabildo (Eilandbestuur) - was uitgesproken. In haar definitieve beslissing, zag de Kamer geen reden voor het verbieden van het hijsen van de standaard, omdat men van mening is dat het de bedoeling was, om de handeling ‘louter hypothetisch’ te vernietigen over wat het zou gaan betekenen, of hoe het zou worden uitgevoerd, aangezien dit volgens de magistraat, "niet verenigbaar is met de wettigheid, of met de rechtsstaat," die alleen materiële en concrete daden sanctioneren, of vernietigen, geen hypothetische."
pnc-pide-1.jpg
De Kamer merkt op, “dat hoewel de oorspronkelijke zin van alle respectabele punten, mits het uitstekende interne cohesie heeft en natuurlijk uitstekende technische articulatie heeft; de herroeping doorgaat, aangezien de doctrine van Hoger Raad  Hof van toepassing is op haar uitspraak 933/2016, waarin het ‘de eis van neutraliteit’  van de lokale overheden  vestigde in de oplossing van een beroep tegen het hijsen van een Catalaanse onafhankelijkheidsvlag (estelada) in een openbare instelling van die gemeenschap (zie:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Senyera_(vlag) en: https://nl.wikipedia.org/wiki/Estelada)

                                       250px-Flag_of_Cataloniasvg.png

220px-Estelada_blavasvg.png 220px-Estelada_rojasvg.pngBlauwe estallada (1998-1918) Estallada blava.                         Rode estallada (1968)
Onder verwijzing naar de uitspraak van het Hooggerechtshof reproduceert de Kamer van Las Palmas het volgende: "Het relevante is niet, dat de ondervraagde vlag toebehoort aan een parti,j of is geïdentificeerd met een specifieke politieke formatie, maar dat deze niet hoort bij - dat wil zeggen, hij identificeert zich niet met-  de gemeenschap van burgers die, als geheel en onafhankelijk van meerderheden, of minderheden; juridisch de territoriale referent vormen van elk van de Besturen, of Openbare Mogendheden gevestigd in de Staat, in de Deelstaat, of in een Provincie.

image_content_3141918_20180306110437.jpg
                          Het ontvouwen van de vlag met de zeven groene sterren,
                 voor de ingang van het
Cabildo (Eilandbestuur) in  oktober 2016.
De Kamer laat weten, dat de Hoge Raad heeft verklaard dat het gebruik van de estelada door een van de Overheden of Bevoegdheden het bovengenoemde neutraliteitsbeginsel heeft geschonden en dat de sterren-vlag een symbool is van de pro-onafhankelijkheid vereiste van een deel van de vertegenwoordigde Catalaanse burger, aan de ene kant van de politieke partijen en systematisch in dienst van de politieke krachten die de betreffende onafhankelijkheidsoptie verdedigen, maar geen geldige wettelijke erkenning hebben als een officieel symbool van elke territoriale Bestuursvorm ".

Het TSJC wijst erop, dat de afstand tussen de afstanden ten opzichte van de Catalaanse zaak, zoals het substraat (onderliggende laag) aan de Kamer herinnert, dat het Hooggerechtshof heeft verklaard dat het gebruik van de estelada door een van de Overheden, of Bevoegdheden, het bovengenoemde neutraliteitsbeginsel heeft gebroken, “berucht is omdat de Estelada-vlag een symbool is van de onafhankelijkheidsverklaring van een deel van de Catalaanse burgers vertegenwoordigd door een deel van de politieke partijen en systematisch in dienst van die politieke krachten die die onafhankelijkheidsoptie verdedigen, maar ontbreekt geldige wettelijke erkenning als officieel symbool van enige territoriale administratie."

De TSJC wijst erop dat de afstanden in verband met het Catalaanse geval op een afstand worden geplaatst, omdat de feitelijke estelada niet hetzelfde is, of ‘klaarblijkelijk’ noch de territoriale, noch de ruimtelijke, noch de ‘omstandigheden’ die achter het gebruik van het symbool kunnen liggen, “dat idee van schending van de neutraliteit bij de uitvoering van de Overheid waarnaar door de Hoge Raad  wordt verwezen door middel van een vlag die geen geldige wettelijke erkenning heeft die ons naar de inschatting van het hoger beroep leidt ."

Tegen de uitspraak van de Canarische Kamer kan hoger beroep worden aangetekend,  en de termijn om cassatie in te dienen, is nog niet verlopen.
00000slas-canariaslogo-80.jpg


565 Canarische kinderen zijn in 2016
onder overheidsbescherming geplaatst

CANARISCHE EILANDEN-  zaterdag 7 oktober 2017 - In 2016 heeft  de Officier van Justitie van de Canarische Eilanden 565 gevallen van ‘automatische bescherming van minderjarigen’ verwerkt, dat wil zeggen 565 gevallen van kinderen die gedwongen zijn van hun ouders af te zien, omdat ze hen niet konden verzorgen, om naar een voogdijcentrum te gaan, of in beheer van een familielid onder overheidstoezicht.

De twee Provinciale Openbare Min9steries voor Minderjarigen van de Canarische Eilanden hebben in 2016 een totaal van 565 dossiers van automatische begeleiding van minderjarigen geopend die na de mededeling van een overheid zijn ingezet met betrekking tot het onvermogen van de ouders om hun ouderlijke macht te handhaven om economische redenen, of om een andere aard (misbruik, verwaarlozing, drugsverslaving, enz.).
img_42562.jpg
De kantoren van het Openbaar Ministerie voor Opvang van Minderjarigen in de provincie  Las Palmas bevinden zich in de Ciudad de la Justicia (Het Paleis van  Justitie) in Las Palmas de Gran Canaria.
image_content_2395146_20171006184001-1.jpg
Volgens de informatie die in het Verslag over 2016 staan van het Openbaar Ministerie van de Canarische Eilanden, is het aantal zaken niet alleen ernstig, maar houdt dit een stijging in van dit soort gevallen met 20,7% ten opzichte van 2015.

Per provincie registreerde in 2016 Las Palmas 386 gevallen tegenover de 335 van een jaar eerder; en Santa Cruz de Tenerife 179 dossiers tegenover de 113 van 2015. Bijgevolg zijn op geheel Canarias de 468 gevallen in 2065 toegenomen tot 565 in 2016.

Ouderlijke macht
Achter elk voogdij-dossier bevinden  zich  ouders, of voogden die niet in staat zijn om ouderlijke macht te handhaven over hun kinderen, wat de sociale diensten verplicht om de voogdij te verzorgen en deze omstandigheid aan het Openbaar Ministerie te melden. Sommige van deze kinderen worden door een ouderverwant in betere omstandigheden verzorgd - een oom, grootouders, neefjes...-  maar als er geen dergelijke familieleden zijn, komt de minderjarige in een voogdijcentrum van de Overheid.

Het aantal dossiers dat op de Canarische eilanden is ingezet en betrekking heeft op minderjarigen die in gevaar zijn - dat wil zeggen in een voorzorgsmaatregel voorafgaand aan de voogdijplaatsing - was vorig jaar 952 (638 in Las Palmas en 314 in Santa Cruz de Tenerife). Het houdt een  stijging  van 21% ten opzichte van 2015, toen  784 processen werden geopend (515 in Las Palmas en 269 in Santa Cruz de Tenerife).

De processen van de door de overheidsdiensten overeengekomen voogdij beschermingsmaatregelen zijn schaars: in 2016 op verzoek van particuliere instanties 55, en op verzoek van de het Openbaar Ministerie  25.
0000Islas-canariaslogo-kopie-341.jpg


67 openbare aanklagers van Canarias zijn vrouwen, en 53 mannen

CANARISCHE EILANDEN - maandag 11 september 2017 - Momenteel zijn op Canarias 120 fiscales (officieren van  justitie) actief, van hen zijn 67 (56%) vrouw, de overigens zijn mannen.

Wat betreft leidinggevende functies, telde men in 2016 op de eilanden twee hoofd-procureurs op de eilanden (een man en een vouw); een vrouwelijke hoofdaanklager; en een man als hoofdofficier van justitie van de Deelstaat Canarias, zo staat in de meest recente gegevens van de Memoria de la Fiscalía General del Estado (het Jaarverslag van de Procureur Generaal van de Staat).
image_content_2277463_20170909112412.jpg
                                                        Archieffoto van een proces.
Wat betreft leeftijden, behoort Canarias tot de deelstaten met de jongste procureurs , met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar bij de vrouwen, en 45 jaar bij de mannen.

Terwijl in geheel Spanje 2.471 fiscales (officieren van justitie) actief zijn, van wie er 1.563 (63 vrouw zijn(63% ), en de overige 889 man zijn (37%). Ondanks die realiteit in 2016, was  65% van de leidinggevend posities  bezet door mannen.

Men onderscheidt als leidinggevende funties de:
- fiscales de Sala  (Openbare aanklagers),
- fiscales superiores (hoofdofficieren van justitie) ,
- fiscales jefes provinciales (provinciale hoofdprocureurs generaal),
- fiscales jefes de Área (lokale hoofdprocureurs generaal).

Het percentage leidinggevenden dat man is, is hoger in de sectoren met hogere leeftijd.

De Deelstaat met het hoogste percentage vrouwen in de procureursdienst is Madrid, waar 77 % vrouw is, wat het laagste percentage is betreffende centrale organen (41%) en die op hun beurt de grootse gemiddelden bezitten aan senioren .

Wat de ervaring betreft, komt de hoogste gemiddelde leeftijd uit op 58 jaar en bestaan (31 jaar) overeen met de centrale organen, die een relevant onderdeel vormen van de carrière van officieren van justitie.

Wat betreft de deelstaatorganen, zijn de deelstaten die een hogere gemiddelde leeftijd en senioriteit  hebben, Aragón en La Rioja, de laatstgenoemde id de deelstaat met de laagste rotatie van aanklagers. De Canarische Eilanden en de Baskische officieren van  justitie hebben de laagste gemiddelde leeftijd (respectievelijk 43 en 42 jaar) en de laagste gemiddelde senioriteit (12 jaar).

Hoe dan ook, de leeftijdsgroep waarin een van elke drie officieren van justitie is gevestigd, is tussen de 51 en 60 jaar, aldus het Jaarverslag.
0000Islas-canariaslogo-kopie-206.jpg


Canarias is op twee na de deelstaat met het hoogste percentage gevangenen

CANARISCHE EILANDEN - zondag 10 september 2017-  Canarias heeft 2016 afgesloten  met 3.134 gevangenen in haar gevangenissen, een aantal dat in - tegenstelling staat met de totale bevolking van de eilanden, wat inhoudt dat men op de eilanden 148,8 gevangenen telt per 100.000 inwoners; het derde hoogste aantal van Spanje.

De deelstaat Canarias herbergde op 31 december 2016 in totaal 3.134 gevangenen (2.9998 mannen en 225 vrouwen) in  de vijf gevangenissen op de Archipel  (Salto del Negro en Las Palmas II op Gran Canaria; Tahiche op Lanzarote; Tenerife II op Tenerife; en het Centro Penitenciario op La Palma), aldus de officiële gegeven van de Memoria del Fiscal General del Estado (het Verslag van de Staats Procureur) van Justitie over 2016, dat op  dinsdag 5 septemebr 2017 is overhandigd aan Zijne Majesteit de Koning
image_content_2276356_20170908210021-1.jpg
                             Luchtfoto van de Prisión de Las Palmas II, in Juan Grande,
                                                 gemeente San Bartolomé de Tirajana.
Het gegeven staat in tegenstelling tot het aantal inwoners op de Archipel (op 31 december 2016, bevestigd door het Instituto Nacional de Estadística:  2.104.815 inwoners), wat een gemiddelde inhoudt van 148,8 gevangenen per 100.000 inwoners, en dat betekent dat dit het derde grootste aantal gevangenen in Spanje is.

De gegevens analyserend  die het verslag biedt over het aantal gevangenen in elke Spaanse deelstaat, en het absolutie bevolkingsaantal, blijkt dat  Andalusië - met 8,4 miljoen inwoners - een gevangenisbevolking telt van 13.766 individuen ( 12.779 mannen en 987 vrouwen) en aldus de deelstaat is met de grootste dichtheid aan gevangenisbevolking van Spanje (163,8 gevangenen per 100.000 inwoners).

Canarias stond eind 2016 nationaal op de derde plaats wat gevangenisbevolking betreft, boven deelstaten zoals Madrid en Catalonië. Canarias registreerde  een gemiddelde van 122,1 gevangenen  per 100.000 inwoners, en was daarmee tweede - als de enige deelstaat met bevoegdheden van overgebrachte gevangenen, gemiddeld 113,8,

Van de zelfstandige stadstaten  Ceuta en Melilla, Staat Ceuta in  het verslag met 190 gevangenen en 84.509 inwoners, wat een balans is van 317 gevangenen per 100.000 inwoners; en Melilla, met 84.509 aan volkstelling en 268 gevangenen, heeft een gemiddelde van  317 gevangenen per 100.000 inwoners.


Polemiek Gala Drag Queen:
Het Openbaar Ministerie
seponeert het onderzoek
naar het optreden van de Travestiet Sethlas

Zodoende sluit men een zaak van een mogelijke misdaad van het beledigen van religieuze gevoelens, en ziet men deze uitsluitend als: ‘een zure beoordeling

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - dinsdag 14 maart 2017 - Het Openbaar Ministerie heeft op maandag 13 maart 2017 het onderzoek afgesloten dat was geopend op vrijdag 10 maart 2017 na het ontvangen van de aanklacht van de Asociación de Abogados Cristianos (Vereniging  van Christelijke Advocaten) voor het optreden van Borja Casillas, Travestiet Sethlas, tijdens het  Gala Drag Queen  (Travestie Gala) van het Carnaval van  Las Palmas de Gran Canaria.

Het Openbaar Ministerie houdt zo de zaak gesloten voor een mogelijk delict van het beledigen van religieuze sentimenten door Borja Casillas, travestiet Sethlas.
In haar beslissing heeft het Openbaar Ministerie het onderzoek geseponeerd dat was geopend tegen Drag (Travestiet) Sethlas voor het optreden waarmee hij werd uitgeroepen tot Travestie koning(in) van  Las Palmas de Gran Canaria, “omdat hij, ‘niet de wil had’ een religie te beledigen, maar  ‘zure kritiek’ heeft geleverd in een context van het carnaval.”
drag-2.jpgHet Openbaar Ministerie wijst zo de aanklacht af die is gepresenteerd tegen Borja Casillas (de werkelijke naam van Sethlas) door  de Asociación de Abogados Cristianos, die stelt dat zijn optreden - door op het podium  te verschijnen, gekleed als de H. Maagd en gekruisigde Christus terwijl deze zinnen met seksuele en burleske inhoud verkondigde - een misdrijf zou kunnen vormen als misdaad tegen religieuze gevoelens.

Het Openbaar Ministerie benadrukt, “dat die misdaad vereist, dat er een ‘duidelijke sfeer tot beledigen’ bestaat; waarbij niet voldoende is gebleken dat deze zou leiden tot een beledigend gevoel voor een deel van de gelovigen; waarbij het niet uitmaakt hoe vrij en legitiem dit was, waardoor  dit zou leiden tot de toepassing van het Wetboek van Strafrecht wat in handen is van de mate van gevoeligheid van mensen die een bepaalde religie belijden".

De acusación pública (officier van justitie) laat weten, dat er vergelijkbare precedenten berecht  zijn met vrijspraken, met inbegrip van het arrest van het Hof van Madrid in 2013, dat de zanger Javier Krahe heeft vrijgesproken voor het vergrijp van het lopen met een kruisbeeld in een tv-programma; “omdat men begreep dat de beelden  onbetwistbaar satirisch, kritisch en provocerend waren, maar zonder voldoende lading om deze te voorzien van misdadige relevantie."
ZZZIslas-canariaslogo-677.jpg


De hoofdofficier zal persoonlijk
de Drag Sethlas- zaak onderzoeken

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zaterdag 11 maart 2017 -  De hoofdofficier van Las Palmas heeft ervoor gepleit - na dit eerder opgedragen te hebben aan een ander lid van het Openbaar Ministerie - om nu zelf de Drag Sethlas-zaak op zich te nemen, vanwege het openbare belang van de kwestie en de mogelijkheid dat dit een kwestie is die de basis zal zijn voor toekomstige vervolging  van soortgelijke zaken, zo hebben recherche-bronnen bevestigt.

García Panasco heeft met toepassing van Artikel 23 van het Organisch Statuut van het Openbaar Ministerie een decreet van openbare aanklacht uitgevaardigd: “Op elk moment van de activiteit dat een openbare aanklager zijn functies nakomt, of voor het beginnen van de toekenning van de verdeling van zaken tussen de leden van het Openbaar Ministerie, wat in superioriteit kan overheersen in de verdeling, met reden omkleden, om zelf te pleiten, of een andere openbare aanklager aan te wijzen die het op zich neemt, en als er een discrepantie is, de hiërarchisch hoogste officier dit zal oplossen.”
edtahy.jpg
                                        Het begin van het optreden van Drag Sethlas.
Zoals men heeft laten weten, heeft op maandag 6 februari 2017 de hoofdofficier besloten onderzoek in te stellen tegen de Drag (travestiet), na het ontvangen van een aanlkacht van de
Asociación de Abogados Cristianos wegens een veronderstelt delict tegen religieuze gevoelens, en heeft hij de zaak toegewezen aan de officier van Justitie die gelegeerd is voor het behandelen van Haat- en Discriminatie-misdrijven, José Antonio Díez
Maar nu heeft García Panasco besloten het gerechtelijk vooronderzoek oo zich te nemen, omdat hij begrijpt dat de omstandigheden daar om vragen.

De hoofdofficier van Las Palmas aanvaard het onderzoek, zonder dat er tegenstrijdigheid  bestaat bij de openbare aanklager José Antonio Díez.
ZZZIslas-canariaslogo-667.jpg


De abogados cristianos  beweren
dat Sethlas wist dat hij het geloof beledigde

De voorzitter van de vereniging, Polonia Castellanos, verwacht,
"dat men de betreffende straf oplegt,” aan de winnaar,
Borja Casillas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - dinsdag 7 maart 2017 - Borja Casillas, Drag Sethlas, "was zich met zijn optreden ten volle bewust van het strafbare feit omtrent religieuze gevoelens van de gehele Katholieke gemeenschap.” Zo verzekert de Asociación de Abogados Cristianos de aanklacht welke men op vrijdag 3 maart 2017 heeft gepresenteerd met het doel dat men erop studeert, of de 26-jongeman die de verkiezing heeft gewonnen een mogelijke overtreding heeft begaan tegen religieuze gevoelens, zoals is vervat in Artikel 525 van de Código Penal (het Wetboek van Strafrecht).

De maatregel heeft geleid tot de inleiding van een onderzoek dat is gestart op  maandag 6 maart 2017, zo heeft het Openbaar Ministerie laten weten in een communiqué. Waarmee het advocatencollectief hoopt ,”dat men de betreffende straf zal opleggen,” tegen Casillas, zoals is opgemerkt door hun voorzitter, Polonia Castellanos.
querella-abogados-crisitanos--644x362.jpg
                      De voorzitter van de vereniging, Polonia Castellanos, verwacht,
                 "dat men de betreffende straf oplegt,” aan de winnaar, Borja Casillas:

crucificada-como-cristo-y-vestida-de-virgen-drag-sethlas-gana-en-el-carnaval-de-las-palmas.jpg
Castellanos heeft laten weten “erop te vertrouwen dat men de wet zal naleven,” en dat men een boete van 8 tot 12 maanden zal opleggen als straf voor al datgene wat openlijk de leden van een religieuze confessie heeft beledigd ‘met spot’ voor hun dogma’s, overtuigingen, riten en ceremonies, “en degenen beledigd die dit aanhangen, of uitoefenen.,”

En het is volgens het schrijven dat in het weekeinde is ontvangen door de hoofdofficier van Justitie, Guillermo Carcia Panasco, dat in het optreden  Sethlas eerst gekleed was als een Maagd Maria en, nadien, als een gekruisigde Christus, “ wat een duidelijke belediging betekent te zijn  tegenover de religieuze gevoelens,” en het “geloof van de katholieke godsdienst.”

In de klacht geven de advocaten in detail het nummer dat Casillas maakt weer, waarin de aanwezigheid van de nazarenos (processie boetelingen), de make up-wond in de zij, en het prevelen van het paternoster (‘Onze Vader’), voor hen aantonen dat de drag (travestiet) willens en wetens een ’aanfluiting’ maakte en een “beledigend optreden’ voor de katholieke gemeenschap. Een bevestiging  die de aanklagers ondersteunen met de zin welke de jongeman tijdens de dans heeft uitgesproken: "Als je mijn vergiffenis wilt, hurk dan en geniet ervan, voel het in je mond, kniel," en "versterk het"; waarop de jongeman nadien heeft geantwoord dat hij godsdienstleraar wil worden. Aldus is er voor de advocaten  geen ruimte voor ‘onwetendheid’ in de beschuldigingen.

Ten aanzien van het optreden, heeft Polonia Catellanso opgemerkt, “dat iemand beledigen om bekendheid te krijgen behoorlijk verachtelijk is," en ze wil eraan herinneren, “ dat in 2015 de LGBT lobby voorkomen heeft dat er een  vertegenwoordiging zal worden gemaakt van homofobie en dat er geen  vooraanstaande burgers moeten  zijn". En ze heeft opgemerkt, "dat andere religies hebben meegeleefd, "met wat er is gebeurd in wat de  twintigste editie was van het Gala Drag. Ze verwees naar de woorden van de imam van de Islamitische Federatie van de Canarische Eilanden, Tijani The Bouji, die zijn afkeuring heeft geuit en heeft toegegeven, niet te weten wat er gebeurd zou zijn, "als men zoiets zou doen met een beeld van Mohammed."

Ondanks daar niet dieper op in te gaan, wordt die steun van het publiek ook genoemd in het document waarin het advocatencollectief  ook een afbeelding weergeeft van het beeldscherm, waarmee het op Change.org genomen initiatief verantwoordelijkheid vraagt, “voor het gebrek aan respect voor de christenen,” en waarvoor men nu al de steun heeft van ruim 50.000 handtekeningen.
Bovendien is ook in de aanklacht de opmerking vermeld welke op persoonlijke titel is gemaakt op Twitter door de president van het Cabildo (Eilandbestuur) van Tenerife, Carlos Alonso, waarmee ook hij, het optreden van Sethlas ‘een strafbaar feit’ noemt.

Daarom pleit de vereniging van advocaten, “voor speciale bescherming die de Staat moet bieden voor religieuze gevoelens,” verwijzend naar eerdere uitspraken van de Hoge Raad en van het Hof van de Rechten van de Mens, om concrete vorm te geven aan hun aanklacht.
ZZZIslas-canariaslogo-642.jpg


De Openbare Aanklager opent een procedure tegen Drag Sethlas

Lees hieronder, in het Spaans,  de aanklacht van de Christelijke Advocaten tegen de travestiet Sethlas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - maandag 6 februari 2017 - De Asociación de Abogados Cristianos (Vereniging van Christelijke Advocaten) is van mening dat de winnende travestiet in de hoofdstad van Gran Canaria een overtreding heeft begaan zoals die is aangeven in Artikel 525.1 van de Código Penal (het Wetboek van Strafrecht), door op een vermoedelijk offensieve manier gebruik te maken van religieuze symbolen.

In een brief van zes kantjes vraagt de Vereniging aan de Officier van  Justitie, dat deze de zaak instrueert.
imagen-de-la-actuacion-del-drag-sethlas-ganador-de-la-gala-drag-queen-del-carnaval-de-la-eterna-primavera-de-las-palmas-de-gran-canaria-representado-a-la-empresa-multiopticas-con-un-diseno-de-nelson-rodriguez-.jpg
C5tgR5pWcAIIWhZ.jpg
Na ontvangst van de brief heeft de Procureur op maandag 6 maart 2017 besloten, de procedure in te leiden .

Zo is de brief van de Vereniging in PDF-formaat op het Internet geplaatst:  http://www.canarias7.es/pdf/docs/DenunciaFiscaliaDrag.pdf :
AL MINISTERIO FISCAL

La ASOCIACIÓN DE ABOGADOS CRISTIANOS, con personalidad jurídica propia en cuanto inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior, y domiciliada en Calle Panaderos, 39-3ºB de Valladolid (C.P. 47.004); y, en su nombre y representación para este acto, ████ █ ███ ███ ████ ███ ██ ████████ █████ ████ ████ ███, ante el Ministerio Fiscal al que me dirijo comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

 Que el art. 259 LECrim dispone que: “E l  q u e  p r e s e n c i a r e  l a  p e r p e t r a c i ó n   de  c u a l q u i e r  d e lit o  p ú b li c  o e s t á  o b li g a d o  a  p o n e r l o
 i n m e d i a t a m e n t e  e n  c o n o c i m i e n t o  d e l  J u e z  d e i n s t r u c c i ó n,  d e  p a z, c o m a r c a  l o m u n i c i p a l,  o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare”.

Que, al amparo de lo dispuesto en el meritado art. 259 antes citado, vengo a formular DENUNCIA contra BORJA CASILLAS, conocido como “DRAG SETHLAS”, cuyas circunstancias personales se desconocen, a fin de que se investigue si los hechos que se van a narrar infra pueden ser2constitutivos de un DELITO CONTRA LOS SENTIMIENTOS RELIGIOSOS, tipificado en el artículo 525.1. del vigente Código Penal, en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO.- Con fecha 27 de febrero de 2017 se celebró la “Gala Drag” dentro de las Fiestas de Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en donde resultó ganador de la Gala Borja Casilla, conocido como “Drag Sethlas”, contra quien se dirige la presente denuncia por si los hechos acaecidos en su espectáculo pudieran ser constitutivos de un delito contra los sentimientos religiosos.

SEGUNDO.- En la gala referida la actuación de Borja Casilla, conocido como Drag Sethlas, consistió en salir vestido de la Virgen María, Madre de Dios y de Nuestro Señor Jesucristo y de todos los cristianos en la religión católica, lo cual ya implica una clara ofensa a los sentimientos religiosos constituyendo un escarnio de los dogmas y creencias de la religión católica.

Como muestra de lo relatado anteriormente a continuación se aporta imagen del inicio de la actuación en el que se puede apreciar la puesta en escena de Drag Sethlas:

La puesta en escena consistió en simular la salida de un paso de Semana Santa con cuatro personas vestidas de nazarenos que franqueaban la imagen de la Virgen María portando crucifijos con sonido de campanas y con una alocución en inglés en la que se escucha, traducido al español, “ O h  D i o s  m í o  m i  c o r a z ó n  t e  p i d e  d i s c u l p a s  p o r  h a b e r t e  o f e n d i d o ” (no es una trascripción epacta ya que el sonido no permite apreciar con exactitud el contenido de la alocución) que da paso al inicio de la canción    “ L i k e     a    P r a y e r” de la artista Madona y en la que es la propia Virgen María la que canta la canción para a continuación tras decir unas palabras incomprensibles es bajada dels upuesto paso de Semana Santa cona yuda de los Nazarenos y comienza un baile en el que comienza por santiguarse, se despoja de parte de la ropa y a continuación desaparece tras un telón con forma de pórtico de una iglesia.

Tras la ofensa, escarnio y mofa de la Virgen María, se abre el telón que simula la entrada a una iglesia y se escuchan unas campanas nuevamente y una alocución reza un Padrenuestro, oración principal y fundamental en la creencia cristiana, y mientras se escucha la oración se alza una cruz con el Sr. Casilla simulando estar crucificado y ser Jesucristo, no solo por la crucifixión sino porque también lleva la marca de la llaga en el costado, simulando todo ello, nuevamente, un paso de Semana Santa, bajando de la cruz el Sr. Casilla simulando ser Jesucristo, y levantando una hierna en un paso de baile, dice:

 “quieres mi perdón, agáchate y disfruta, siéntelo en tu boca, arrodíllate”.

Tras unos pasos de baile el Sr. Casilla, interpreta una canción, en la que se dice textualmente:

“ Yo  s o y  e l  S e ñ o r  d e  l a  n o c h e,  m e  e n c a n t a  s e n t a r  e l  d e r r o c h e,

d e  f i e s t a  y  m u j e r e s,  e x c e s o  d e  a m o r  y  p l a c e r e s, q u e

l e v a nt e  l a  m a n o  mi  g e n t e,  q u i e r o  q u e  b a il e s  c a li e n t e, q u e  r o c e s  m i

c u e r p o  c o n  p i e l  a r d i e n t e,  y o  s o y  e l  S e ñ o r  d e  l a  noche”

Al término de la canción aparecen cuatro personas portando cada uno de ellos un crucifijo y se escuchan campanadas de iglesia, siendo el final de la actuación.

TERCERO.- Consideramos que la stola aparición de la Virgen María bajando de un paso de Semana Santa y cantando una canción con un baile provocativo ya constituye per se un delito contra los sentimientos religiosos al ser una ofensa contra uno de los dogmas de la religión católica haciendo mofa y escarnio de lo más sagrado en las creencias de los fieles que profesan esta religión.

Este hecho se ve agravado con la aparición de un crucificado que no cabe duda simula ser Jesucristo, visto el contexto en el que se produce, con la alocución de un Padrenuestro de fondo, subido en lo que simula ser un paso de Semana Santa, rodeado de cuatro nazarenos y con una llaga en el costado, y tras la aparición en escena de la Virgen María, se pronuncia por el supuesto Jesucristo una serie de manifestaciones obscenas que sin duda dañan gravemente los sentimientos religiosos de toda una comunidad, ya que, como es bien sabido por la Fiscalía, para la religión cristiana Jesucristo es la representación de Dios en la tierra, por lo que la actuación del Sr. Casilla atenta directamente contra los dos principios y valores fundamentales de la religión católica haciendo mofa y befa, primeramente, de la Madre de Diosy, posteriormente,del propio Dios en la figura de Nuestro Señor Jesucristo.

En cualquier caso y para facilitar la labor de la Fiscalía adjuntamos copia de la actuación del Sr. Casilla en el que puede apreciarse la veracidad de los hechos relatados anteriormente como docu. nº 1.

CUARTO.- Los hechos relatados anteriormente han supuesto una grave afrenta a los sentimientos religiosos por entender todos los creyentes, no solo de la comunidad cristiana como se expondrá más adelante, una ofensa contra sus creencias religiosas el escarnio, la mofa y la befa que se ha hecho de las dos figuras más importantes sobre las que se sustenta el grueso de la religión católica.

Así puede apreciarse como la página “Change.org” ya ha recibido más de 40.000 firmas para solicitar que se depuren responsabilidades por la falta de respecto a la religión cristiana. Se adjunta pantallazo del estado actual de la solicitud como doc. nº 2, e incluso el propio Presidente del Cabildo de Tenerife, D. Carlos Alonso, ha reconocido que:
“E l  C a r n a v a l  e s  t r a n s g r e s i ó n ; l a  li b e r t a d  q u e  s e  d e r r o c h a,

i n c r e í b le,  p e r o  n u n c a  d e b e  u tili z a r s e  p a r a  o f e n d e r  t a n t o  l o s  v a l o r e s  d e  t a n t a  ge n t e.
Ayer, en la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria, en el momento estelar no hubo Carnaval ni libertad, solo ofensa. "

Muchos han sido los testimonios de personajes relevantes de la actualidad española que se ha mostrado realmente afectados y zaheridos en su sentimiento religioso por el escarnio remitiéndonos una simple búsqueda en internet para poder comprobar el sentir de la inmensa mayoría de creyentes de cualquier confesión.

En este sentido, han sido diversas las confesiones religiosas como la evangelista, musulmana, adventistas, etc., las que han exigido respeto para las creencias religiosas al entender que el ataque a una de ellas atenta contra lo más íntimo del ser humano y que debe ser especialmente protegido por los poderes públicos.  Se aporta copia de comunicado de Canarias 7 como doc. nº 3.

QUINTO.- Por último, respecto al elemento subjetivo consideramos que en el presente caso existe desde el momento en el que es el propio Sr. Casilla el que tiene conocimientos de la religión católica, sabe de la importancia tanto de la Virgen María como de Nuestro Señor Jesucristo para el credo cristiano, y tenía pleno conocimiento de la ofensa a los sentimientos religiosos de toda lacomunidad católica con su actuación.

El conocimiento de la religión católica, y por tanto de lo sagrado que se representaba de manera ofensiva en su espectáculo, lo demuestra que las alocuciones que se escuchan consistieron en una oración como el Padrenuestro, de credo católico, la puesta en escena de pasos de Semana Santa propios de las procesiones de Semana Santa e incluso el crucificado era tan claramente Jesucristo ya que, además de la oración del Padrenuestro, resulta determinante apreciar como se había incluso maquillado o simulado tener una llaga en el

costado y una corona de espinas, lo cual demuestra tener un conocimiento de las Sagradas Escrituras y por tanto un ánimo de ofender, no cabiendo por tanto alegar el desconocimiento.

Es más, en entrevistas posteriores a su espectáculo el Sr. Casilla llegó a manifestar que quiere ser profesor de religión, lo cual precisamente agrava aún más si cabe su situación puesto que se deduce de ello que tiene pleno conocimiento de las creencias y de los sentimientos de los creyentes. En conclusión, consideramos que en la actuación del Sr. Casilla se produjeron unos hechos que se califican por sí solos como una ofensa clara a los sentimientos religiosos al haberse disfrazado de la Virgen María, cantando y bailando e incluso despojándose de la ropa, rodeado de nazarenos para a continuación aparecer como Jesucristo crucificado y mientras realiza un baile provocativo dice cosas tan hirientes para un católico en boca de Su Señor como “quieres mi perdón, agáchate y disfruta, siéntelo en tu boca, arrodíllate”, siendo plenamente consciente el Sr. Casilla de lo que suponen estos dos símbolos para los creyentes de la religión católica, por lo que se da tanto el elemento objetivo (los hechos son incuestionables y pueden ser observados por la Fiscalía) así como el subjetivo ya que hay un claro conocimiento de la religión católica y una claravoluntad de ofender.

SEXTO.- Una vez acreditado tanto el elemento objetivo del tipo como el subjetivo debemos centrarnos en la especial protección que debe ofrecer el Estado a los sentimientos religiosos habiendo llegado a establecer el Tribunal Supremo en su Sentencia de 8 de abril de 1981 que:

“Lo religioso no es un aspecto o valor accesorio o circunstancial, sino esencial de la persona, y como tal garantizado por la Constitución española (art.16.1), ...
y estos actos no suponen un agravio o ultraje a una persona determinada, sino a los sentimientos religiosos de la comunidad en razón a que el hechoreligioso es un valor comunitario colectivo o social de primera magnitud.”

Hay igualmente dos Sentencias del Tribunal de Derechos Humanos aplicables al presente caso. En el asunto Otto Preminger Institut contra Austria, de 20 de septiembre de 1994, nº 47, se reconoce la legitimidad de estimar que el respeto de los sentimientos religiosos de los creyentes (como se recoge en el art. 9 del Convenio) ha sido violado por representaciones provocadoras de objetos de veneración religiosa, y estas representaciones pueden tenerse por una vulneración malintencionada del espíritu de tolerancia que debe caracterizar también una sociedad democrática.

POR TODO LO CUAL,

SUPLICO AL MINISTERIO FISCAL: Que tenga por presentado este escrito, junto con los documentos y copias que se acompañan, se sirva admitirlo,

TENGA POR PRESENTADA DENUNCIA CONTRA BORJA CASILLA,

TAMBIEN CONOCIDO COMO “DRAG SETHLAS” por considerar que su actuación del pasado 27 de febrero de 20187 en la Gala de Drag Queens del Carnaval de Las Palmas pudiera ser constitutivo de un delito contra los sentimientos religiosos recogido y amparado en el artículo 525.1 del Código Penal y, en su virtud, ACUERDE EL INCIO DE LAS OPORTUNAS DILIGENCIAS para el esclarecimiento de los hechos teniendo por personada y parte a la Asociación que formula la presente denuncia.
ZZZIslas-canariaslogo-641.jpg


Tenerife heeft zo haar beschermelingen

GÜÍMAR - Toen de advocaat van eisers in het geval van de zandafgravingsbedrijven van Güimar geprobeerd heeft, dat Justitie een boete van 45 miljoen euro zou opleggen aan de zakenman Antonio Plasencia, stootte hij op een muur.
De zakenman, die te boek stond voor het hebben van groot fortuin, werd failliet verklaard en erkent alleen in het bezit te zijn van een auto uit de hogere prijsklasse en onroerend goed garanties ter waarde van 50 miljoen euro, maar dat hij geen liquiditeit heeft om te voldoen aan de veroordeling waarmee is geconfronteerd.

Dit is één van de vele obstakels die de advocaat Carlos Alvarez, die de eisers vertegenwoordigt, is tegengekomen in de rechtszaak tegen de drie Tinerfense zakenlieden die wegens milieudelicten veroordeeld zijn tot vijftien maanden gevangenis en 45 miljoen euro boete; met de verplichting, om de kosten van de restauratie van de grote gaten die zijn ontstaan met de ongecontroleerde zandwinning met bulldozers in de barranco (het ravijn) van Güimar te betalen; wat een onmogelijk landschap is door de aangerichte, ecologische vernieling.
1esr5bulghqm36obcuj6bx00or2rggd01426277602299-medium.jpg
                                                                 Antonio Placencia.
Antonio-Plasenciahekder.jpgDe juridische titanenstrijd tegen de grootse machts-clan van Tenerife laat de advocaat, Carlos Álvarez, in zijn eentje staan, die geen milieuactivisten vertegenwoordigt, maar wel Jesús Segundo Díaz Jorge en Francisco Hernández Armas, twee landbouwers in Güímar die zijn getroffen door de vraatzucht van de graafmachines (bulldozers) van de zand-afgravende ondernemers welke een deel van hun bezittingen (boerderijen) hebben weggevaagd.

Tien jaar na het begin van de juridische strijd, om de vier zand afgravende ondernemers in het verdachtenbankje te krijgen - die ver boven de in hun mijnbouwvergunningen toegestane limieten, vijf afgravingen exploiteerden - is de advocaat Carlos Álvarez er toe overgegaan, midden in het proces van januari 2016, een overeenstemming  te bereiken welke hij beschouwde als tevredenstellend voor de algemene belangen en die van zijn cliënt, en dat, bovendien, haalbaar was.

Het voorkwam gevangenisstraf voor de ondernemers en deze verplichtten zich tot het wezenlijk belangrijkste, het herstellen van de aangerichte schade in de barranco (het ravijn), met een volledig herstel om weer een landschap te zijn dat lijkt op het oorspronkelijke. Het minste wat men verwachtte was, dat men werd bedrogen.

Ze hebben niet alleen een spaak in het wiel gestoken met het verbergen van erfgoed en verlenging van het proces; maar ook, dat de Teleclub - zoals men op Tenerife de machtskring noemt die gevormd wordt door ondernemers en het voormalige ATI; iets soortgelijks, als wat men op Gran Canaria kent als de Sanderín - teruggreep naar de oude manieren om hun bedrijf te redden van de justitiële veroordeling en van de verplichting, de aan het landschap aangericht schade te herstellen; een actie, die meer dan 360 miljoen euro kostte en die men op wilde leggen aan alle Canario’s.

Het is een werk van de juridische constructies, ontworpen vanuit machtige Chicharrero kringen en waaraan geen van haar leden - onder wie zakenmensen, politici, het Cabildo van Tenerife, en de Canarische Regering - in staat waren om nee te zeggen. Het is hier, waar een oud initiatief van het Cabildo (Eilandbestuur) van Tenerife voor de restauratie van de barranco (het ravijn) in het spel komt. Vanaf minuut één wilde Carlos Alonso, president van het Cabildo (Eilandbestuur) van Tenerife- en één van de meest actieve leden van de Teleclub - dat de restauratie betaald zou worden door de Canarische Regering, terwijl hij wist dat het Cabildo (Eilandbestuur) het zelf kon doen.

In het vorige mandaat is geprobeerd om het te doen door middel van een Wetsvoorstel van het Cabildo zodat ze het konden vertragen: vanuit de Regering door Paulino Rivero, en vanuit het Parlement door José Miguel Barragan.
Dit is één van de vele onderwerpen die Paulino Rivero de kandidatuur voor het premierschap hebben gekost, vastbesloten om een deel van de excessen af te remmen van de Tinerfense machtskring, innig verweven met zijn politieke partij, tot het punt van verwarring hun belangen te beteugelen.
naamloos-278.pngHet mandaat was beëindigd en het voorstel van Alonso bleef in de lucht hangen.
Het blijven proberen, weer aanwezig te zijn in de nieuwe legislatuur en het opnieuw te presenteren, nu met meer garanties, nadat Fernando Clavijo de interne strijd in CC en het presidentschap had gewonnen na de verkiezingen van mei 2016.
carlos-alonso-cabildo-tenerife.jpgInteressant is, dat het initiatief van Carlos Alfonso een onvergeeflijke fout beging. Het bevatte geen financiële beoordeling van de restauratie, of mogelijke claims voor het verlies van winst van het bedrijfsleven om de mijnbouwlicenties te onteigenen; een fout, die vanuit de overheid zelf werd gecorrigeerd.
Vanaf het eerste moment en op voorstel van president Clavijo, geeft de Regering OK voor het Wetsvoorstel een beveelt goedgunstig, met het voorbehoud dat er geen financiële berekening komt van wat het mag kosten, en ook geen juridisch advies.
De overheid kiest ervoor, geen  veto uit te spreken tegen het wetsvoorstel, ondanks drie negatieve rapporten van de Ministeries van Financiën, Industrie en Landbouw.
2150l.jpg                                            Rechts op de foto: Pia Oramas.
De mislukte plot is hersteld door het Cabildo (Eilandbestuur) van Tenerife met een rapport dat is ondertekend door Pia Oramas, een belangrijke getuige tegen de voormalige burgemeester van Santa Cruz, Miguel Zerolo, in de zaak Teresitas, en zus van de gedeputeerde Ana Oramas. De waarde van de restauratie wordt geschat op 360 miljoen euro. Het dossier wordt teruggezonden naar de Regering om opnieuw te informeren als men in het bezit is van de economische waardering welke ten laste komt van hun begroting.

Nogmaals, op 12 september 2015, met dezelfde negatieve rapporten, stemt de Regering wederom niet tegen de wet, ondanks dat men aan hun oordeel een zinsnede van de budgettaire bescherming heeft toegevoegd die geen enkel juridische waarde heeft.
Als de Canarische Regering deze restauratie echt niet wil betalen met belastinggeld, zal men rechtstreeks een veto tegen de wet moeten uitspreken, om budgettaire redenen, wat een van de voorrechten is welke de Regering heeft tegenover de gevreesde Parlementaire initiatieven.

Maar het sluiten van de cirkel van de veronderstelde bescherming en redding van de ondernemers komt vanuit de rechterlijke macht.
teaserbox_2469778134_jpg.png De advocaat van de eiser wordt verrast in zijn goede trouw, door een rapport van de aanklager die vraagt, dat de tenuitvoerlegging van de straf is onderworpen aan de behandeling van het wetsvoorstel in het Parlement.
Ook verrassend is, zo verzekert Carlos Alvarez, dat het Hof zich hecht aan de standpunten door Openbaar Ministerie tot uitdrukking gebrachte standpunten en aan het Parlement vraagt verslag uit te brengen over de stappen die zijn genomen met betrekking tot de verwerking van de wet, de schorsing, de facto, de tenuitvoerlegging van de straf die al in proces was uitgesproken.

Voor Carlos Alvarez is het heel duidelijk. “Zakenlieden, politici en Justitie ‘zijn overeengekomen’ wat de vier zandgravers moeten betalen, wat alle Canario’s uiteindelijk betalen; een zaak, die veel lijkt op die van Tebeto, de grote uitgraving in de berg Tindaya, het grote project van Chillida, waarmee men de vergunning onteigende van de zakenman Rafael Bittini en wat rechter Gómez Cáceres waardeerde op 109 miljoen euro, wat ten laste kwam van de overheidsschatkist.

Het verschil tussen die belangenverstrengeling en dit, is dat het Ministerie van Economische Zaken en Financiën, op dat moment in de handen van José Manuel Soria, een krediet heeft gereserveerd voor het betalen aan de zakenman, tegen de kritiek van de rest van de Regering in, die voornemens was de betaling van de schadeloosstelling te verhinderen in een titanengevecht tegen Justitie, dat uiteindelijk de Regering heeft gewonnen.

Momenteel zijn het, in deze zaak, de Ministeries die weigeren de 360 miljoen euro te betalen voor het herstel, terwijl het de Regering is die ja zegt.
zzzislas-canariaslogo-575.jpg


102.000 misdaden ongestraft in een jaar

CANARISCHE EILANDEN - 102.233 strafprocessen - 44,07% van het totaal aantal geopende strafzaken in 2015 op de Canarische Eilanden – zijn geseponeerd, "omdat de dader niet bekend is”. De officier van Justitie van de Deelstaat gaat ervan uit, dat daarvan de wetswijziging de oorzaak kan zijn, welke de politie meer zelfstandigheid toekent voor het afsluiten van processen zonder de instructierechter te raadplegen.

Van de 231.937vdoor de juridische organen in 2015 geopende onderzoeken zijn 102.233 strafprocessen (44,07%) welke men gedurende het jaar heeft geseponeerd, “omdat men niet weet wie de dader is van het veronderstelde strafbare delict,” zo staat in de Memorie van Toelichting van het Canarische Hooggerechtshof die aan de Koning is gepresenteerd op 15 september 2016.
77454.jpg                       Ciudad de la Justicia, het hoofdstedelijke Paleis van Justitie,
                              waar men de meerderheid van de delicten berecht
                                  welke begaan zijn in de provincie Las Palmas.
De openbare aanklager merkt op, dat wat dit betreft de analyse van het criminele gedrag gedurende 2015 gezien kan worden als , “een mogelijke invloed van de wijziging van Artikel 29 van de LECrim [Ley de Enjuiciamiento Criminal -Wet Criminele Berechting], die sinds 6 januari 2015, niet zonder controverse, aan de politierecherche het afsluiten van procedures toekent zonder de bevoegde instructierechter te raadplegen als er 72 uur na de aangifte van een strafbaar feit, geen enkel resultaat is over de identiteit van de dader, of daders.

Zo heeft men volgens de Memorie van het Openbare Ministerie op Canarias, gedurende 2015 in de provincie Las Palmas 16.053 minder beslagleggingen verricht (3,56% minder dan in 2014), waaraan men de 1.740 her openingen moet toevoegen uit de voorgaande jaren, en de 8.868 die op een oplossing wachtten op 1 januari 2015, wat volgens de officiële gegevens bij elkaar opgeteld resulteert in 126.661 zaken.

Daarvan waren er 107.004 (84,4%), die zich in de beginfase bevonden, zonder te zijn overgegaan in een andere procedure in afwachting van het proces zijn 55.106 zaken geseponeerd (43,50%), “omdat men niet weet wie de dader is;” 19.04 zaken zijn geseponeerd omdat ze niet het aangegeven feit waren (15,06%); en 32.814 zijn overgegaan naar, of afgeremd in andere procedures (25,9%).

Slechts 6,4% nuttig.

Gedurende 2015 heeft men in de provincie Santa Cruz de Tenerife 79.855 vooronderzoeken geopend, waaraan men 25.411 heeft toegevoegd die op 1 januari 2015 in afwachting waren, wat een jaartotaal maakt van 105.267 aangiften wegens veronderstelde misdaden.

Daarvan zijn er, steeds volgens de gegevens van het Openbaar Ministerie,47.127 geseponeerd “omdat men niet weet wie de dader is”, wat 44,7% van het totaal aan vooronderzoeken lijkt te zijn gedurende 2015.

Vanwege het geen misdrijf zijn, heeft men in totaal 12.218 aangiften geseponeerd, wat 11,7% is van het jaartotaal.

Uiteindelijk zijn voor wat betreft in de westelijke provincie, 18.6187 zaken opgeteld of overgegaan in ander procedures, betreffende 17,86% van het totaal aan vooronderzoeken dat is behandeld gedurende 2015.

Van de 126.661 geopende vooronderzoeken in 2015 in Las Palmas zijn er slechts 8.227 (6,4%) gevestigd in een andere procedure die gericht is op berechting: 3053 zware, en 1761 lichte overtredingen (3,75%;en 2587 werden verklaard tot kleine misdrijven met een verkorte procedure (2,04%), 41 werden getransformeerd in samenvatting (0,03%), 11 gevallen voor de jury (0,008%), en 774 werden dringende zaken (0,61%), zo laat de Memorie weten van het Openbaar Ministerie van het Hooggerechtshof van Canarias.
zzzislas-canariaslogo-401.jpg


De Canarische Justitie heeft 15 miljoen euro nodig om te moderniseren

CANARISCHE EILANDEN - maandag 8 augustus 2016 - Het Ministerie van Algemene Zaken, Justitie en Gelijkheid, van de Canarische Regering, plant tussen 2016 en 2020 een investering van €14.971.000,= voor modernisering van het Justitieapparaat op de eilanden via een integraal beleid dat via het Internet al het debat heeft opgeroepen.

3,2 miljoen euro (al begroot) in 2016; en 11,7 miljoen euro te begroten in de periode 2017-2020. Dat zijn de totale kosten van het beleid voor modernisering van de Justitiële overheid op Canarias waarmee het Ministerie van Algemene Zaken, Justitie en Gelijkheid, van de Canarische Regering, een openbare dienst wil hervormen die ‘traag, bureaucratisch en verstoft ’ is - zoals de Regering zelf zegt - tot een machinerie die de beslechting van geschillen snel, efficiënt en professioneel afhandelt.
a4c42d61fb8ed713b64d33b4d5527f51_XL.jpg                Ciudad de la Justicia (het Paleis van Justitie) in Las Palmas de Gran Canaria,
                            een van de belangrijkste openbare gebouwen van Canarias.
nveu1i7durdsq7e0fnvbny5om5dh0jiy1449488762816-medium.jpg

Edificios-Ciudad-Justicia-Palmas-Canaria_EDIIMA20140218_0752_13.jpgDe Canarische Regering heeft op 20 juni 2016 al kennis genomen van het ‘voorontwerp van Moderniseringsbeleid van de Justitiële Overheid’, dat men in de afgelopen weken heeft gepresenteerd bij de diverse juridische uitvoerders, en dat nu is onderworpen aan het publieke debat op de internetpagina van het Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del ejecutivo. (Ministerie van Algemene Zaken, Justitie en Gelijkheid, van de Canarische Regering).

Het project, dat is ontworpen uitgaande van al behandelde modellen, zoals het Catalaanse, stelt een echte, her ontworpen openbare dienst voor op zes beleidshoofdlijnen met hun budgetten en tijdschema's voor de uitvoering: Het ontwerpen van een projectbureau voor een directoraat-generaal om de betrekkingen met de Justitiële Overheid te ondersteunen met een hogere personeelsbezetting; het ontwerpen van een nieuw organisatiemodel van activiteit van het Openbaar Ministerie, en het implementeren van een programma tot uitvoering van gerechtelijke justitiekantoren - voor officieren van justitie - in de gerechtelijke arrondissementen die kunnen rekenen op gebouwen en adequate voorzieningen voor het nieuwe model kantoren. Eveneens voorziet het in het completeren van de ontwikkeling van de Atlante II-toepassing als platform voor dienstverlening en internettoepassing die ondersteuning geeft aan het justitiële, elektronische dossier en die het procesbeheer faciliteert, evenals de diverse diensten die gerelateerd zijn aan Justitie (kantoren voor steun aan slachtoffers, gratis rechtsbijstand, juridische archieven, juridische en forensische geneeskunde, bemiddeling, beheer van rapporten van deskundigen, vertaling en interpretatie) en het formeren van medewerking en samenwerking met de Raad van de Justitiële Macht, het Ministerie van Justitie, de Canarische overheidsorganen, van rechters, openbare aanklagers en advocaten van de Justitiële overheid, evenals met andere departementen en instanties, “voor het bereiken van betere resultaten.”

Uiteindelijk wil het beleid de goedkeuring voorstellen van het plan voor juridische infrastructuren 2016-2023 om te kunnen rekenen op gebouwen die aangepast zijn aan het nieuwe organisatiemodel van het Openbaar Ministerie, dat het mogelijk maakt de tweede fase van het moderniseringsbeleid te ontvouwen (men voorziet nieuwe juridische vestigingen in Puerto del Rosario, Santa Cruz de Tenerife, Granadilla de Abona, La Orotava–Puerto de la Cruz, en in Llanos de Aridane).
zzzislas-canariaslogo-85.jpg


Canódromo:
Een bakstenen skelet in een juridisch labyrint

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - maandag 18 juli 2016-   Geïsoleerd als een dakloze, het perceel van de torens van het Canódromo (de Hondenrenbaan) blijft buiten het ritme van de stad. In een bruisende wijk als Schamann, verhindert een metalen hek dat men het bakstenen skelet aanraakt in die Galdosiaane-ruimte, in het park en bij de Dolores Campos Herrero-bibliotheek.

Alleen graffiti op een van de laagste verdiepingen en een opeengehoopt bouwmateriaal bootsen het leven na van andere gebouwen. Het staat er nog net zo bij als zeven jaar geleden. Zo minimaal, dat er zelfs geen okupas (krakers) zijn ingetrokken.
torrecanodromo.jpgDe toren is de eerste van de twee welke het bedrijf Realia gepland heeft in de meest opvallende hoek van het park van het Canódromo (de Hondenrenbaan). En het skelet is wat rest na een intens juridisch spinnenweb dat men heeft geweven rondom deze massa bakstenen sinds in 2014, de voorzitter van de buurtvereniging Avecalta, Ángeles Sánchez, aangifte heeft gedaan tegen de operatie.

Het was een tijdperk dat beantwoordde aan het bouwbeleid tijdens het mandaat van Soria waarin de gemeentelijke beslissingen bij de Rechtbank belandden, met namen van panden: Canódromo, Pavía, La Favorita...

In het concrete geval van de Torres del Mar, zoals het project in Schamann gedoopt was, heeft het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Canarische Hooggerechtshof) de operatie bevestigd als Buitengewoon Plan Ruimtelijke Ordening in het Algemene Bestemmingsplan van 2005, maar een arrest van de Hoge Raad, dat het plan in 2000 nietig verklaarde, opende de deur naar de discussie of de vergunning geldig was, of niet: De Gemeente, in het vorige mandaat, dacht van wel omdat het behoorde tot het Algemene Bestemmingsplan van 2005, dat bovendien niet werd aangevochten; maar de omwonenden dachten van niet, omdat de Algemene Bestemmingsplannen van 2005 en 2012 beperkt waren met het verkrijgen van de overwegingen waarmee deze in 2000 nietig zijn verklaard door de Hoge Raad.

Hoe dan ook, de zaak is verre van afgerond te worden. Momenteel zijn er twee processen geopend die een eeuwigheid dreigen te gaan duren voordat er een oplossing is: Het ene gaat over de afwijzing van de aanvraag van Avecalta, dat de Gemeente de bouwvergunning nietig verklaart; en het andere is een hoger beroep tegen de goedkeuring van oktober 2012 van de Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac ) (Canarische Milieucommissie), waarmee men de aanpassing goedkeurde van het Algemene Plan Ruimtelijke Ordening van Las Palmas de Gran Canaria.

Bovendien is het eerste proces vatbaar voor beroep; en het tweede in cassatie, waardoor het niet waarschijnlijk lijkt, dat de oude toren op korte termijn gestalte krijgt.
000islas-canariaslogo-58.jpg


Verrast bij diefstal door bewakingscamera

GRAN TARAJAL .- dinsdag 7 juni 2016- De dieven zijn op video opgenomen  door de beveiligingscamera van het etablissement terwijl ze deze kleine kiosk hebben overvallen in Gran Tarajal op Fuerteventura.

De eigenaren  van  de kiosk hebben de videobeelden  vrijgegeven waarop de diefstal te zien is. Men heeft dit gedaan om  zo de hulp in te roepen van de burgerij; met het doel, de dieven te identificeren en te lokaliseren.
091-250x250.jpg

                                                                    VIDEO:
http://videos-cdn.laprovincia.es/multimedia/videos/2016/06/06/103390/robo-kiosco-gran-tarajal-1_p.mp4
Op de vrijgegeven videobeelden is te zien hoe een van de inbrekers het venster aan de straatzijde opent boven de toonbank van de kiosk, nadat hij de ruit heeft ingeslagen met een steen, en de kiosk binnendringt om te gaan stelen, en de buit te geven aan de metgezel die buiten op wacht staat.
1aaaislas-canariaslogo-kopie-34.jpg


De Guardia Civil in Spanje viert 172ste verjaardag

MADRID - De Guardia Civil, de politiedienst  in de uniformkleuren groen/wit, heeft begin mei 2016  haar 172e verjaardag gevierd. De Guardia Civil, in Spanje ook Benemérita genoemd, is een politie-eenheid met militaire en civiele functies, net als de Nederlandse Koninklijke Marechaussee en de vroegere Belgische Rijkswacht. In de Spaanse grondwet uit 1978 is vastgelegd dat de primaire missie van de eenheid het beschermen van het vaderland is. Hierbij is het motto ‘Todo por la Patria’ (‘Alles voor het Vaderland’) aan de eenheid gegeven.

De Guardia Civil ressorteert  tegenwoordig onder  twee ministeries: het Ministerio del Interior  (Ministerie van Binnenlandse Zaken ) en het Ministerio de Defensa (Ministerie van Defensie). De Guardia Civil opereert vooral op het platteland en in dorpen en steden onder de 20.000 inwoners maar is overal in Spanje te zien. De Guardia Civil heeft als taak om de bevolking te beveiligen, op zee acties uit te voeren, terrorisme te bestrijden en dieren en natuur beschermen met speciale afdelingen (zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Guardia_Civil).
guardiacivil3a.jpg

Naast de Guardia Civil kent men ook nog de Policía Nacional die ongeveer dezelfde taken heeft als de Guardia Civil maar dit kan nog wel eens voor verwarring zorgen onder de bevolking. Naast deze twee politiemachten zijn er nog meer; daarover verderop in dit artikel meer, maar nu eerst nog wat meer over de Guardia Civil.

Geschiedenis
Na de Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog tegen de Fransen, die in 1814 beëindigd is, ontstaan met name op het Spaanse platteland allerlei problemen met criminaliteit. Dit doet bij koning van Spanje, Ferdinand VII, het besef groeien dat er een autoriteit moet komen om de criminaliteit te beteugelen. De voordien in het leven geroepen gewapende eenheden brachten echter niet het gewenste resultaat en op 28 maart 1844 is besloten tot de oprichting van het Cuerpo de Guardias Civiles. Het decreet van 13 mei van dat jaar vormt de aanleiding voor de officiële oprichting van de Guardia Civil.

Ten tijde van de burgeroorlog en het regime van Generaal Franco heeft de Guardia Civil een niet zo positief imago. Ze staan erom bekend Franco-tegenhangers op te pakken, te martelen en zelfs te doden. Voor veel Spanjaarden is de Guardia Civil nog steeds niet helemaal pluis, al is dat tegenwoordig nergens op gebaseerd.

Huisvesting
Om te vermijden dat de leden van de Guardia Civil burgers bevoordelen, hebben de agenten weinig contact met de burgers. Ze worden aangesteld in een andere streek dan waar ze oorspronkelijk wonen, ze kennen dus niemand in de omgeving van de standplaats. Ze wonen daarnaast met hun hele gezin in kazernes. Als een lid van de Guardia Civil trouwt met iemand uit de omgeving, dan wordt hij/zij overgeplaatst naar een andere streek.

Tijdens een bezoek aan Spanje komt men  ongetwijfeld  agenten van de Guardia Civil tegen, omdat ze op vliegvelden aanwezig zijn voor de controle (behalve in Catalonië en Baskenland) en daarnaast op de wegen waar  ze het verkeer in de gaten houden en ze de grensbewaking (douane) verrichten.
collage-politie-spanje.jpg
De politie in Spanje, nuttige informatie
In Spanje zijn er een aantal politiekorpsen en het kan moeilijk zijn om ze uit elkaar te houden en te zien wat er in hun takenpakket zit. Tot welk korps moet men zich wenden indien men hulp nodig heeft?

Zoals gezegd, zijn er in Spanje feitelijk drie verschillende, grotere korpsen in Spanje, de:
- Guardia Civil,
- Policia Nacional
- Policia Local
en zij hebben elk hun eigen specifieke specialisatie en werkterrein.

Guardia Civil versus Policia Nacional
Veel buitenlanders denken nog altijd dat de Guardia Civil een soort paramilitaire organisatie is met buitengewone bevoegdheden (en macht) om de bevolking te terroriseren. Een beeld, dat misschien correct was tot de jaren ‘70 van de vorige eeuw maar dat beeld is momenteel niet meer correct.

De Guardia Civil en de Policía Nacional zijn beide ‘conventionele’ politiediensten met ongeveer hetzelfde takenpakket; het verschil is enkel demografisch.

De Guardia Civil opereert vooral op het platteland, en in dorpen en steden onder de 20.000 inwoners; de Policía Nacional (Rijkspolitie) opereert vooral in stedelijk gebied met een bevolking groter dan 20.000 mensen.

Is men dus slachtoffer van een misdrijf in landelijk gebied dan moet men naar de Guardia Civil, deze beschermt de bevolking en stelt bij misdrijf een onderzoek in. Daaruit volgt  dat als men slachtoffer is in een stedelijk gebied, men zich moet wenden tot de Policía Nacional (Rijkspolitie). De bevoegdheden en de middelen van beide korpsen zijn nagenoeg gelijk.

Onder normale omstandigheden leeft 40% van de Spaanse bevolking onder de bescherming van de Guardia Civil,  maar dit loopt op tot 65 % in de zomermaanden wanneer een groot deel van de bevolking met vakantie is aan de kust.

Dan is er nog de Guardia Civil Tráfico, de afdeling van de Guardia Civil die zich bezighoudt met verkeersovertredingen op zowel gewone- als op snelwegen.

Policía Local (c.q.: Municipaal)
De derde politiedienst is de Policía Local, deze staat onder controle van de plaatselijke burgemeester. Deze agenten worden in dienst genomen en betaald door het plaatselijk gemeentebestuur en zij treden enkel op binnen de gemeentegrenzen. De Policía Local wordt ook wel Policía Municipal genoemd.
De Policía Local treedt op bij kleinere misdrijven en bij verkeersovertredingen in de stedelijke kern. Misdrijven worden niet onderzocht en alle zware overtredingen worden onmiddellijk overgedragen aan de Guardia Civil, of aan de Policía Nacional.

Deelstaat-politie
Aan deze drie korpsen moeten nog enkele uitzonderingen toegevoegd worden, zo is de Policía Nacional vervangen in:
- Catalonië door de Mossos de Escuadra,
- Baskenland door de Ertzaintza,
- Navarra door de Policía Foral de Navarra
- op de Canarische Eilanden door de Policía Canaria.

Inlichtingendienst
Verder is de Spaanse inlichtingendienst actief, het Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en deze dienst is   actief in binnen- en buitenland.
politie8.jpg

Alert cops’, een mobiele telefoon- toepassing om misdaden aan de politie te melden zonder kennis van de Spaanse taal
Er bestaat anno 2016 een toepassing voor IPhone, of Android mobiele telefoon, zodat men ogenblikkelijk een misdrijf kan melden zonder Spaans te spreken.

Als men slachtoffer is van een misdrijf en men spreekt geen Spaans, dan is het doen van aangifte dubbel zo moeilijk . Er bestaat echter een toepassing (in correct hedendaags Nederlands een: ‘app’) voor uw intelligente telefoon (in correct hedendaags Nederlands een: ‘smartphone’) die een oplossing is voor dit probleem en die draagt de internationale naam:  ‘Alert Cops’.

Het Spaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken, en specifiek het Staatssecretariaat voor Veiligheid (FFCCSE) heeft in 2015 een mobiele toepassing gelanceerd die communicatie vereenvoudigt in criminele situaties waarin men als slachtoffer of getuige aanwezig is. De toepassing laat toe, rechtstreeks een  melding te sturen  aar de dichtstbijzijnde politiepost op een eenvoudige en intuïtieve manier zonder dat men de Spaanse taal dient te beheersen. Het systeem is al actief in de provincies Malaga, Alicante en Madrid.
                       BuipUnbIQAACCZv.png

Alert cops’ is te downloaden voor Android en iPhone en is gratis

Met ‘Alert Cops’ kan men een melding doorsturen  naar  meldkamers van de Policía Nacional (Rijkspolitie) of de Guardia Civil; is het toestel gekoppeld aan een GPS-locatie, dan word tevens deze locatie meegestuurd. Eveneens is dan direct digitale interactie mogelijk (burger-chat), vooral handig voor doven en slechthorenden.

 Aanvankelijk was is ‘Alert cops’ alleen beschikbaar in het Spaans en Engels, maar nu ook in andere talen zoals Frans, Duits, Italiaans en Portugees. De toepassing is onderdeel van het technologische platform Sistema de Movilidad de Alertas de Seguridad Ciudadana (SIMAC) dat mobiele meldingen ondersteunt ten behoeve van de burgerveiligheid. Na registratie op de dienst krijgt elke melding een SMS code en kan men de status volgen van de melding.
1aaaislas-canariaslogo-kopie-6.jpg


Maspalomas opent in het politiebureau
een speciaal kantoor met polyglot-agenten,
waar toeristen aangifte kunnen doen

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - donderdag 7 april 2016 - De toeristenbestemming Maspalomas Costa Canaria krijgt in het Comisaría de la Policía Local (Bureau van de Gemeentepolitie) een permanent kantoor dat bemand zal worden door polyglot- agenten van het Cuerpo Nacional de Policía (Korps Rijkspolitie) voor het  registreren van aangiften die op deze locatie uitsluitend gedaan kunnen worden door de buitenlandse bezoekers van deze toeristenplaats. De genoemde agenten zullen worden bijgestaan door leden van de Policía Local (Gemeentepolitie), en wel door hen die deel uitmaken van de Policía Turística  (Toeristenpolitie) die men wil oprichten.

Deze is door de Gemeente San Bartolomé de Tirajana en het Staatssecretariaat van Veiligheid,  van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, geplande dienstverlening  unaniem gedgekeurd in de Gemeenteraadsvergadering die heeft plaatsgevonden op donderdag 7 april 2016.
gemraad-1.jpg
Het kantoor van de Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) (Dienstverlening aan de Buitenlandse Toerist) zal ook ten dienste staan van Spaanse toeristen.

De Gemeente en het Staatssecretariaat van Veiligheid zijn van mening dat de opening van dit kantoor, naast het pand van de Juzgados de Maspalomas (Kantongerecht),  “ideaal is, vanwege de centrale ligging in de nabijheid van de toeristen.” Men beschouwt het als een kantoor dat zich wijdt aan , “het verstrekken van een fundamentele dienstverlening aan de bezoekers, dat prestige zal geven aan het merk  ‘Maspalomas Costa Canaria’ en, dat de dienstverlening aan toeristen en bewoners zal verbeteren.”

Daarom staat dit convenant  open voor samenwerking met andere overheden en private instanties in de toeristensector.

Faciliteren en dienen
De opening van dit kantoor brengt geen extra kosten met zich mee voor de Policía Local  (Gemeentepolitie). Burgemeester Marco Aurelio Pérez benadrukt, dat het gaat om het centraliseren en het verstrekken van een betere dienstverlening aan de talrijke toeristen die momenteel voor het doen van aangiften naar het bureau  van de Policía Local (Gemeentepolitie)  moeten, en die worden doorgestuurd naar het Commissariaat van de Policía Nacional  (Rijkspolitie) en  naar de Rechtbanken,

“Het gaat om het dichterbij brengen en functioneren van een dienstverlening aan deze gebruikers van wie men nu hun vakantie verstoort. Het is belangrijk dat een toeristengemeente als de onze, de capaciteit heeft deze dienstverlening te verstrekken, zo bevestigt Pérez.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Gemeente zijn zich bewust van de noodzaak dit SATE-kantoor permanent te installeren en daarin de toeristen een dienstverlening te verstrekken van algehele bijstand die de negatieve effecten kan opheffen welke  te maken hebben met het verschijnsel delinquentie, omdat dit mogelijk zal maken, dat de getroffen toeristen een positief beeld van de plaats mee zullen nemen.

Openingstijden
Daarom zullen in het kantoor de toeristen die aangifte doen,  persoonlijke aandacht krijgen in hun eigen taal. De dienst verleent men van 09:00 tot 21:00 uur (ononderbroken) en wel van maandag t/m vrijdag; en op zaterdag van 09:00 tot 14:30 uur.
Het omvat advies over de stappen en procedures welke men moet ondernemen voor de annulering van creditcards en documenten, en het helpen contact op te nemen met ambassades en consulaten, en het zich in verbinding stellen met familie en anderen.

Het omvat advies over de stappen en procedures uit te voeren voor de annulering van credit cards en documenten, en helpen om contact met ambassades en consulaten, te vinden of te communiceren met familie en anderen.

Plan Veilig Toerisme
De SATE-kantoren ter verbetering van de veiligheid op het gebied van het Spaanse toerisme zijn vervat in het ‘Plan Turismo Seguro’  (‘Plan Veilig Toerisme,’) dat het Staatssecretariaat van Veiligheid heeft goedgekeurd in 2011 met het doel toeristen een veiligere omgeving te verstrekken en een betere kwaliteit dienstverlening met de verantwoordelijkheid van alle daarbij  betrokken openbare en particuliere instellingen.
Er zijn  al SATE-kantoren geopend in  gevestigde toeristenbestemmingen zoals Málaga, Palma de Mallorca, Benidorm, Ibiza, Mijas, Orihuela, Almuñécar en andere plaatsen..

Met dit kantoor gaat de Stad vooruit in het uitvoeren van haar taak om te innoveren en verbeteringen aan te moedigen  in de kwaliteit van de toeristische dienstverlening en van de burgerveiligheid in het algemeen.

Het Oficina del SATE zal een gegevensbank worden, want daarin zullen alle statistieken opgenomen worden van  personen die men ten dienst staat naar nationaliteit, het soort feiten waarom men attentie heeft , de aangiften wegens stafbare feiten die men behandelt, en de meest relevante zaken.

Om deze nieuwe dienst op de toeristische bestemming bekend te maken, zullen de Gemeente  en het Ministerie van Binnenlandse Zaken diverse acties en promotiecampagnes uitvoeren.
zzzzzzzislas-canariaslogo-385.jpg


‘Veto tegen stierenvechters en dansers’

LAS PALMAS -  Zaterdag 6 april 2016 - Kleermakers, timmerlieden, vissers, dansers en prijswinnende stierenvechters waren enkele van de gilden waartegen statutair een veto gold in de uitoefening van de advocatuur toen in Las Palmas op 14 april 2016, twaalf  letrados (advocaten) het Colegio vormden dat  in 2016 zijn 250ste verjaardag heeft gevierd.

Van een, “instantie bekleed met een vrome-beroepsmatigheid" [José Miguel Alzola, Geschiedenis van de Orde van Advocaten van Las Palmas, 1966] tot een forum dat de burgerrechten beschermt en niet aarzelde een autoritaire minister   te verklaren tot persona non grata,  of een stad op het oorlogspad te krijgen voor het vestigen van een gerechtelijk gebouw. Tussen deze twee uitersten zit twee en een halve eeuwen geschiedenis die op 14 april 2016 de Orde van Advocaten van Las Palmas heeft gevierd in het palacio (paleis) dat men sinds 5 december 1986 als vestiging bezit.
70201.jpg
I
n de Jaren ‘50: Alom tegenwoordig Matías Vega Guerra, Deken van het College tussen 1953 en 1963, in de wandelgangen van de Rechtbank, samen met andere autoriteiten.
Voor degenen die geloven dat het vastleggen van een dagelijkse praktijk geen kwaad kan, is het goed het boek te lezen dat  in 1966 is geschreven door wijlen advocaat José Miguel Alzola, om de 200ste verjaardag van het College te markeren. Daarin bewijst Alzola, dat de de tarieven van de rechtszaken van Las Palmas de Gran Canaria (de hoogste in Spanje aan het eind van 2015) reeds uitpuilden in 1526.
110.jpg 9821_250-11452-1plus2-spanien.jpg
47985149.jpg 1zgtdtz-1024x507.jpg
                                                                 Maravedises
0076g.jpgIn Las Palmas concurreerden slechts 10 advocaten, maar men had er zoveel rechtszaken, dat koning Carlos I de Real Audiencia de Canarias (Koninklijke Canarische Rechtbank) in het leven riep zodat de eilandbewoners die als zijn onderdanen een beroep op de Kanselarij van Granada deden 10.000 maravedises bespaarden.

De Italiaanse ingenieur  Leonardo Torriani (1560-1628), door Filips de Tweede naar de Eilanden gestuurd om de fortificaties te bestuderen, maakte zich het leven niet moeilijk om het verschijnsel uit te leggen: “Men kan geloven dat zulke grootheid van rechtbanken in zulk een kleine stad is geboren uit de verheerlijking van Jupiter in het teken van de Kreeft,” schreef hij.
zzzzzzzislas-canariaslogo-408.jpg


De Guardia Civil ontvangt 11 betrouwbare tips over  de vermissing van Yéremi Vargas

SANTA LUCÍA DE TIRAJANA - zaterdag 12 maart 2016 - De Guarda Civil heeft op het telefoonnummer: 928 32 04 00, ruim 60 tips ontvangen, waarvan 11 betrouwbaar; sinds men op donderdag 10 maart 2016 een nieuw onderzoek heeft aangekondigd in de opsporing van de  sinds 10 maart 2007 vermiste - toen 7 jarige - Yéremi Vargas. Men heeft deze tips ontvangen nadat men  opnieuw de hulp heeft ingeroepen van de bevolking, dit keer voor het lokaliseren van een witte Renault-5 Oasis.

Men is nu op zoek naar de eigenaar van de witte Renault 5 Oasis, welk voertuig  zou zijn  waargenomen op de plaats van de verdwijning van Jéremy in de wijk Vecindario in de gemeente Santa Lucía de Tirajana.
img_33472.jpg
jeremyvargas.jpgDe chauffeur van de genoemde  auto zou, volgens diverse ooggetuigen, tussen de 30 en 40 jaar oud zijn en een basketbal petje hebben gedragen.

Voor het nadere onderzoek in deze, momenteel negen jaar oude, vermissingszaak is de Guardia Civil dankbaar voor de medewerking van de burgers, en van de persmedia in het bijzonder, aldus het zaterdag 12 maart 2016 uitgegeven communiqué.
zzzzzzzislas-canariaslogo-289.jpg


2015 hebben de bankinstellingen 2.158 Canarische gezinnen uit hun huis gezet

CANARISCHE EILANDEN – zondag 6 maart 2016 - De Canarische Rechtbanken hebben gedurende 2015 in totaal 2.159 processen in gang gezet als gevolg van hypothecaire procedures; wat 5,7% meer is dan in 2014; aldus de gegevens van de Consejo General del Poder Judicial (Algemene Raad van de Rechtspraak).
In de provincie  Las Palmas waren dat er 966, en in de provincie Santa Cruz de Tenerife 1.193.

De gegevens maken deel uit van de statische studies welke verricht zijn door Algemene Raad van de Rechtspraak in hun verslagen over de uitwerking van de crisis op de Spaanse justitiële organen, welke de raad van de rechters sinds 2007 periodiek presenteert.
huisuitzettingen.jpg                                De procedures van in 2015 uitgevoerde huisuitzettingen per deelstaat .
                                                                      Opmerking:
Het overzicht van deze informatie bevat gegevens over alle uitzettingen, zonder onderscheid te maken tussen degenen die hypothecaire schulden hadden, en huurders die hun huur niet hebben betaald.

In het vergelijkende onderzoek met het voorafgaande jaar, heeft Las Palmas 13,5% minder in gang gezette processen dan in 2014 - toen dat er 1.112 waren - en Santa Cruz de Tenerife, 28,3% meer dan in het boekjaar daarvoor, waarin men er 966 telde.

Processen
De verslagen van de Consejo General del Poder Judicial (Algemene Raad van de Rechtspraak) maken het mogelijk, vast te stellen, dat sinds het begin van de crisis in 2007, tot aan december 2015 in de provincie  Las Palmas men 18.085 hypothecaire faillissementen heeft behandeld  - het in gang zetten van een proces; niet alle zijn geëindigd in deze extreme maatregel - en in de provincie Santa Cruz de Tenerife 15.699; wat neerkomt op een totaal van 33.774 zaken van personen, of gezinnen die hun woning verloren zijn, of die het risico lopen hun huis te verliezen omdat ze niet voldoen aan hun hypothecaire verplichtingen.

De analyse per jaar voor deze processen vertoont geen gelijkvormigheid. De gegevens van de provincie Las Palmas laten zien, dat er in 2007 een aantal van 730 executies was en:
- 1.653 in 2008,
- 3.108 in 2009,
- 2.554 in 2010,
- 2.316 in 2011,
- 2.395 in 2012,
- 1.913 in 2013,
- 1.965 in 2014
- 1.451 in 2015,  
en de gegevens van de provincie Santa Cruz de Tenerife laten zien, dat er in 2007 een aatal van 706 executies was en:
- 1.563 in 2008,
- 2.443 in 2009,
- 2.265 in 2010,
- 1.792 in 2011,
- 1.857 in 2012,
- 1.740 in 2013,
- 1.821 in 2014,
- 1.512 in 2015.

zzzzzzzislas-canariaslogo-234.jpg


Het Europese Hof in Straatsburg
beschermt een Canarische advocaat  die veroordeeld was voor het kritiseren van een rechter

STRAATSBURG - donderdag 14 januari 2016 - Het Europese Hof voor de Mensenrechten beschermt een Canarische advocaat (van Fuerteventura) die veroordeeld was voor het kritiseren van een rechter met gebruik van ‘agressieve’ woorden ter verdediging van de wettelijke rechten van zijn cliënten; de advocaat in kwestie, die veroordeeld was tot het betalen van een boete van  €8.100,=,  is hiervan vrijgesproken.

De advocaat heeft zijn uitlatingen gedaan tijdens een zaak in hoger beroep over het eigendom van enkele terreinen, waarin hij de rechter heeft verweten ‘te liegen’ en ‘de werkelijkheid te hebben verdraaid’.
abogado-ampara-bruselas--620x349.jpg                                                 Fernando Rodríguez Ravelo. 
In een vonnis dat is geveld op dinsdag 12 januari 2016 heeft het Europese Hof voor de Mensenrechten verklaard, dat Spanje met die veroordeling de vrijheid van meningsuiting heeft geschonden welke is verankerd in de communautaire verdragen en veroordeelt men de advocaat Fernando Rodríguez Ravelo schadeloos te stellen  met een bedrag van €8.100,=, dezelfde hoeveelheid, die hij had betaald voor zijn veroordeling wegens laster.

Rodríguez Ravelo vertegenwoordigt al tien jaar lang een bedrijf dat het eigendom van enkele terreinen opeist op Fuerteventura, die - door een beslissing van de Instructierechtbank in Puerto del Rosario – in het Eigendomsregister staan ingeschreven ten gunste van een eilandbewoonster.

´Bij de verdediging van de belangen van dat bedrijf, heeft deze advocaat in 2006 een civiele vordering gepresenteerd bij de Kantonrechbank in Las Palmas de Gran Canaria, waarin hij verzoekt tot nietigverklaring van deze inschrijving.

In zijn hoger beroep, heeft Rodríguez Ravelo de rechter in Puerto del Rosario ervan beschuldigd, dat hij deze inschrijving in het eigendomsregister heeft geaccepteerd, “met verdraaiing van de werkelijkheid, zonder aarzeling te liegen, en het uitvaardigen van  een oneerlijke resolutie met onjuiste en schadelijke informatie.”

De rechter die deze zaak in hoger beroep heeft behandeld, besloot daarop, om de provinciale hoofdofficier van Justitie in kennis te stellen van deze uitlatingen,  en heeft deze advocaat aangeklaagd ter verdediging van de eer en de reputatie van de rechter in Puerto del Rosario en heeft daarmee bereikt,   dat Rodríguez Ravelo is veroordeeld wegens smaad, in een oordeel dat vervolgens is bekrachtigd door het Hooggerechtshof in Las Palmas en door het Grondwettelijke Hof.

Het Gerechtshof in Straatsburg erkent dat de uitdrukkingen van de advocaat, over het gedrag van de rechter in Puerto del Rosario, "ernstig en onbeschoft” waren, maar benadrukt, dat die nooit zijn gedaan in de rechtszaal, maar slechts voorkomen in het schriftelijke verzoek tot cassatie, waardoor deze alleen ter kennis zij gekomen van de partijen in deze zaak.

Ook merkt men op, hoewel ze ‘agressief”’ zijn, deze woorden gericht waren aan de verdediging van de wettige belangen van zijn cliënten. Het Europese Hof voor de Mensrenrechten is van mening, “dat deze woorden van de advocaat vallen onder de vrijheid van meningsuiting,” en, “dat het uitvaardigen van dit soort boetes andere advocaten zou kunnen afschrikken in het verdedigen van de belangen van hun cliënten in andere rechtszaken.”

Naar het oordeel van het Europese Hof, “zijn  de Spaanse Rechtbanken die de zaak hebben beoordeeld  er niet in  geslaagd, een juist evenwicht te bereiken in wat de rechterlijke macht moet aanhouden en de noodzaak tot het beschermen van de vrijheid van meningsuiting van de heer Rodríguez Ravelo.”

In deze omstandigheden, zo voegt het Europese Hof toe, is de straf welke is uitgevaardigd tegen deze advocaat van Fuerteventura, "niet in verhouding tot het nagestreefde legitieme doel en bijgevolg, is deze boete niet nodig in een democratische samenleving."
zzzzzzzislas-canariaslogo-41.jpg


Óscar González: "Het: 'en enero, papel cero'
 is 
pertinent gelogen"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA -  donderdag 30 december 2015 - De opperrechter in  de hoofdstad van Gran  Canaria windt er in een interview geen doekjes om, als men het heeft  over de invoering van telematische communicatie in de rechtspleging en het marketing-beleid...

De vertegenwoordiger van de hoofdstedelijke rechters op een foto die gemaakt is in juli 2015, nadat hij tot decaan is gekozen:
Oscar.jpg

                                                          Óscar Goinzález.
- Vraag:Binnen welk wettelijk kader beweegt zich het project papel cero (papierloos) bij Justitie?”
- Antwoord: “De Wet 42/2915 bepaalt dat,  per 1 januari 2016, het digitale dossier - het zogenoemde papel cero (papierloos), van toepassing moet zijn in geheel Spanje, tenminste voor de beroepskrachten.  We hebben twee territoriums, dat van het Ministerie en dat van de gedelegeerde Deelstaten,  zoals het geval is met Canarias. Het Ministerie van Justitie gaat werken met het LexNet systeem en de gedelegeerde Deelstaten hebben de mogelijkheid, ofwel te werken met LexNet, of om een eigen systeem  te installeren in het beheer als juridische vestiging, wat het geval is met Canarias. Het lijkt erop alsof dit onverwacht aan ons is opgelegd, maat dat is niet zo, omdat de wet 18/2011l van juli 2011 al bepaalt, dat dit gerealiseerd moet zijn binnen een periode van vijf jaar. Wat zich voordoet is,  dat  de de wer 42/2015 gepubliceerd is in oktober 2015, wat zegt, dat dit nu gerealiseerd moet zijn per 1 januari 2016...

V.: “Wat gebeurt er specifiek op Canarias?”
- A.: Canarias werkt aanvankelijk aan een beheersysteem, Atlante, dat men zal gaan aanpassen aan de eisen die het Ministerie van Justitie stelt om te kunnen functioneren als zelfstandige  juridische vestiging. Maar het Minuterie van  Justitie heeft dat niet goedgekeurd. Het gevolg daarvan is, dat we per 1 januari 2016 met een geïmproviseerd systeem werken; zodanig,  dat we proberen te voldoen aan de eis van telematische gegevensoverdracht die het LexNet-systeem van het Ministerie gaat gebruiken, maar dat gaat men doen via telematische downloads en vervolgens brengt men die over naar een aantal  gedeelde mappen die het Dekenaat zal distribueren aan de overige rechtbanken,

- V.: “En uiteindelijk, in januari, papel cero (papierloos)?”
-  A.: "Of het papier verdwijnt? Niet dus. De rechtbanken zullen alles moeten afdrukken. Wat er gebeurt is, dat het Dekenaat vanaf een januari 2016 alle geschreven inleidingen en alle met de processen verbonden schrijven telematisch gaat ontvangen, maar dat we zelf alles moeten afdrukken.

- V.:Dat wat u ontvangt niet groter dan 10 Mega;, want zo niet, dan weigert het systeem deze, voorzichtig...”
- A.: “Inderdaad. Wat we uiteindelijk gaan doen is het werk verdubbelen, we hebben geen zekerheid dat dit functioneert... Ik moet zeggen dat de technici van de Canarische overheden  eraan hebben gewerkt en aan het proberen zijn een systeem te maken dat minimaal voldoet aan de eisen van telematische communicatie."

- V.: "Ik durf te zeggen, dat het risico op ineenstorting in januari laag is: de advocaten zijn net zo pessimistisch  als de overige systeembeheerders,  en ik geloof niet dat ze gaan kijken wie de eerste is die telematisch een aanvraag indient...”
- A.: “Ja, wat ze aan het doen zijn,  is het benutten van de afgelopen dagen om ons van het papier af te houden. De mensen zijn hun kantoor aan het opruimen voordat ze zien wat hiermee gebeurt. De kwestie is, dat we op 4 januari [een en drie zijn feestdagen] we niet weten wat er gaat gebeuren, daarom gaan we zien, dat de wettelijke voorzieningen niet voldoen, dat wil zeggen, het papier blijft bestaan op hetzelfde niveau, het enige dat we gaan doen,  is het ontvangen in het Dekenaat en het overbrengen naar de rechtbank, de rechtbank moet het afdrukken om te kunnen blijven werken met papieren dossiers. Inderdaad, men kan zeggen dat dit een eerste stap is, maar wat niet kan worden gezegd  is, dat dit in geen geval verkocht kan worden op 1 januari..."

- V.: “...papierloos.”
- A.: “Gelogen, absoluut gelogen. En toen men mij dit op maandag 28  december 2015 vertelde, dacht ik dat het een ‘onnozele kinderen’-grap was.”

- V.:Wat niet afschrikt is, dat jullie ter meerdere eer en glorie een politieke leuze gebruiken?”
- A.: “Het schrikt me af, omdat ik niet weet wat er gaat gebeuren. Weinig informatie, en opleiding, die men geprobeerd heeft te geven, maar ik zal daarover ook niet klagen; omdat dit niet van invloed zal zijn op het  werkniveau van  de rechtbanken, want die blijven op dezelfde wijze functioneren.”
00000AAAAAAAAAslas-canariaslogo-130.jpg 


Het ‘papierloze’ tijdperk doet zijn intrede
bij de Rechtbank

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - woensdag 30 december 2015 -  Met ingang van 1 januari 2016 treedt Justitie de 21ste Eeuw binnen, vanaf dan registreren de Rechtbanken geen enkele nieuwe rechtszaak op papier, maar uitsluitend nog in digitaal formaat en elektronisch. Juristen in de provincie Las Palmas moeten zich aanpassen in een race tegen de klok.

Het lijkt erop, dat de leuze: ‘el uno de enero, papel cero’ (‘een januari, nul papier’) serieus genomen zal worden op het gebied van de rechtsbedeling, het is in feite zowel de mantra van  minister Rafael Catalá, als een vloek voor de meeste beoefenaars van juridische beroepen. Met de klokslagen voor het nieuwe jaar treedt de verplichting voor advocaten en notarissen tot het gebruik van LexNet in werking; wat betekent, dat vanaf die datum bij de Rechtbanken uitsluitend nog  nieuwe rechtszaken kunnen worden ingeleid langs elektronische weg, en dat de letrado (advocaat) die niet weet wat een elektronische  handtekening is, of wat Java is, en hoe men dit actualiseert, professioneel ten dode is opgeschreven.
header-lexnet-2015.jpg

Banner_Lexnet-simulador_300x300.gif lexnet.jpg
Waarschijnlijk zullen we ons over enkele maanden afvragen hoe we het voorheen anders gedaan hebben en willen we niet meer terug naar het papierformaat, maar nu vrees ik, dat we enkele moeilijke maanden zullen beleven, zo waarschuwt Francisco Kabir Vaswani,  de spreekbuis van het Colegio de Abogados de Las Palmas (College van Advocaten van Las Palmas) die verantwoordelijk is voor de nieuwe technieken en coördinator van de cursussen die sinds half december 2015 door deze instantie  gegeven worden om de letrados (juristen) bekend te maken met het nieuwe systeem.
CGAE-logo.jpg
lexnet2015.png
lexnet1.gif
descarga.jpg

De procureurs leven al jaren met  de telematische aankondiging, maar voor het merendeel van de juristen gaat het om een nieuw en glibberig  terrein, dat men zich eigen zal moeten  maken met concepten zoals de elektronisch  handtekening, de ACA kaart (Autoridad de Certificación de la Abogacía) (Certificering van het Dekenaat) die hun elektronische handtekening herkent, PIN en PUK codes die dit activeren, of met zulke moderne zaken zoals het actualiseren van Java in de computer.
 ztj3dyEd_400x400.jpeg  img_productos_xolidosign_011.jpg

images-82.jpg

xolidosign_politica_de_firma_en.jpg
xolidosign-2.jpg
“Een langere overgangstijd zou wenselijk geweest zijn,” werpt Vaswani op, de tweede man na de  decaan van de provincie Las Palmas, Joaquín  Espinoza.
Men verwacht geen Apocalipsis (Openbaring), omdat de verplichting tot digitaal formaat alleen geldt voor nieuwe rechtszaken, dit betekent, dat elke rechtszaak die begonnen is voor 1 januari 2016 blijft functioneren op  papierformaat, maar dat er meer hoofdbrekens zullen  zijn met de ‘val’ van het LexNet systeem, of met de fameuze aanpassing van het betreffende Java.
wordperfect_w4az640.png
images-22.png articles-JavaScriptLogo.png  download1-17.jpgAls ze groter zijn dan 10 mega moet men deze bestanden aanleveren op een  ‘pen drive’ (in fonetisch Canarisch - letterlijk -  uitgesproken als: ‘pendrai’), ofwel in hedendaags ‘fatsoenlijk’ Nederlands: memory-stick (pardon: geheugen-kaart)..
logo_icalpa_web-2.gif
761.jpg cache_2411243423.jpg

Een zestal punten van aandacht:

 1. Nadrukkelijk
  Binnen het College van Advocaten van de Provincie Las Palmas zet men zich er nadrukkelijk voor in, dat alle letrados (advocaten ) (ongeveer 3.000) hun ACA-kaart operationeel hebben, noodzakelijk voor LexNet. De kantoren zijn ook op 31 december 2015 geopend..
 1. Vier elementen
   De advocaat die op 1 januari 2016 geen ACA kaart heeft, geen WORD programma, en die geen documenten kan vervaardigen in Pdf-formaat, of die geen programma heeft voor het ondertekenen met Xolidosign, “die bestaat niet,” zo waarschuwt Vaswani.
 2. Cursussen
  Sinds midden december 2015, “en zolang er vraag naar bestaat”, aldus de bestuursraad, zal het College van Advocaten cursussen geven om de juristen vertrouwd te maken met de LexNet omgeving.
 3. Bel centrum
  De rol van de (Algemene Raad voor de Advocatuur) is cruciaal geweest voort de doelstelling: papel cero (papierloos). Men heeft een overbruggingsprogramma gecreëerd (Lex Net Abogacía) en heeft een telefoonnummer ter beschikking gesteld voor het beantwoorden van vragen en twijfels.
 4. Chusco (Groot bestand)
  Als het plan van minister Catalá wordt gevoed met chuscos (grote bestanden): groter dan 10 Mega moet men die persoonlijk aanleveren op pen drive (Canarisch: “pendrai”) , of op CD, en als het systeem uitvalt, moet men naar de Rechtbank komen om de fout te herstellen.”
 5. Topoverleg
  De Canarische Regering, die destijds aan minister Catalá (tevergeefs) om een moratorium heeft gevraagd voor het plan ‘papel cero’,  heeft op woensdag  30 december een ontmoeting met de juristen over hoe de overgang zal verlopen vanaf vrijdag 1 januari 2016.
  Colegio-Abogados-Palmas-GOOGLE-MAPS_EDIIMA20150915_0348_18.jpg
  advocaten.jpg
  Sinds midden december 2015, “en zolang er vraag naar bestaat”, aldus de bestuursraad, zal het College van Advocaten cursussen geven om de juristen vertrouwd te maken met de LexNet omgeving.

logo_icalpa_web-2.gifVoor meer informatie  neemt men o.a. een  kijkje op de Internetpagina van het Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas:

http://www.colegiodeabogadosdelaspalmas.com/2010/index.php
00000AAAAAAAAAslas-canariaslogo-126.jpg 
 


Canarias gaat aan kop met
het hoogste aantal  echtscheidingen

SPANJE - dinsdag 15 december 2015 - Canarias is de Deelstaat waar in het derde kwartaal van 2015 de meeste echtscheidingen hebben plaatsgevonden, in Castilla y León en in  Navarra  heeft het minste aantal echtscheidingen plaatsgevonden, aldus het recente verslag van de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) (Algemene Raad van de Rechtspraak).

In het derde kwartaal van 2015 zijn er 26.705 echtscheidingen aangevraagd, 7,4 % minder dan in dezelfde periode van 2014, dat zijn er 15.249 in onderling overleg en
10.027 omstreden.
download-1.jpg 46224.jpg
01336fb6-86bd-4769-9e95-bdbab850aa28.jpg verbeter-de-wereld-begin-bij-mijn-ouders.jpg
Vergelijkt men het totale aantal verzoeken tot echtscheiding van het kwartaal, met het bevolkingsaantal op 1 januari 2015 - volgens de gegevens van het INE - dan heeft het grootste aantal echtscheidingen plaatsgevonden op Canarias, met 0,79 per 1.000 inwoners.

Het Nationale Spaanse gemiddelde komt uit op 0,67 per 1.000 inwoners

In het onderstaande overzicht - van het derde kwartaal van 2015 -  wordt het aantal echtscheidingen per 1.000 inwoners weergegeven, aldus de CGPJ:

Aantal echtscheidingen per 1.000 inwoners / per Deelstaat:                        
0,79 Canarias 
0,73 Balearen                                                  
0,73 Catalonië                   
0,73 Comunidad Valenciana 
0,71 Asturië 
0,69 Cantabrië                                   
0,68 Madrid                     
0,67 Andalusië
0,67 Galicië  
0,65 Murcia
0,62 La Rioja 
0,60 Aragón                     
0,60 Castilla-La Mancha 
0,56 Baskenland                   
0,56 Extremadura                                                                                
0,49 Castilla y León            
0,49 Navarra                    
__________________________
0,67 GEMIDDELD IN SPANJE
=======================
00000AAAAAAAAAslas-canariaslogo-59.jpg 


De Hoge Raad bevestigt
de veroordeling
van  El Día

TENERIFE - zaterdag 12 december 2015 -  De Civiele Kamer van het Hoog Gerechtshof heeft het hoger beroep afgewezen, dat was ingediend door de uitgever van het Tinerfense dagblad ‘El Día’ tegen de veroordeling voor aantasting van de eer van Ángela Mena (echtgenote van Paulino Rivero Baute, voormalig president van de Canarische Regering),  haar zus, en schoonzus.

De Rechtbank verwerpt alle argumenten  die naar voren zijn gebracht door de wettelijke vertegenwoordiger van Editorial Leoncio Rodríguez - de uitgeverij van ‘El Día’- en van de overleden directeur en eigenaar van dat bedrijf, José Rodríguez Ramírez.
Zowel het vonnis in eerste instantie, evenals de uitspraak van de Hoge Raad, erkennen dat de berichten  en commentaren die in 2011 door ‘El Día’ zijn gepubliceerd over zakelijke miljoenentransacties van Ángela Mena Muñoz, María Candelaria Pérez Machado en María Caridad Rivero Baute [de zus van  Paulino Rivero] - naast dat die op valse gegevens zijn gebaseerd, wat bekend was bij de krant-  men een onwettige inmenging in de eer van de genoemde dames heeft gepleegd.
log02.png

jose-rodriguez-eldia--478x270.jpg
                                        Wijlen José Rodríguez Ramírez.

In het vonnis, dat nu door het Hof is geratificeerd, veroordeelt men de uitgever van  ‘El Día’ en degene die de eigenaar ervan was, tot het betalen van €40.000,= aan Candelaria Pérez Machado, nog eens € 40.000,=  aan María Caridad Rivero Baute, en € 20.000,= aan Ángela Mena Muñoz. In het geval van laatstgenoemde is het bedrag lager omdat zij een openbare persoonlijkheid is; naast echtgenote van de president van de Canarische Regering, was ze destijds wethouder van de Gemeente Santa Cruz de Tenerife.
235916-1p.jpg                                            Kassa voor Ángela Mena Muñoz..
Geen van de vijf bezwaren, die de redacteur van de krant heeft aangevoerd, zijn erkend door de Hoge Raad. Bovendien is men in de beschikking tot de conclusie gekomen, dat de argumenten van rekwirant volledig onhoudbaar zijn.
00000AAAAAAAAAslas-canariaslogo-44.jpg 


Sollicitatieprocedure ruim 2.500 Canario’s
voor toetreding tot de Guardia Civil

CANARISCHE EILANDEN - maandag 14 september 2015 - 1.655 Canari@’s zijn op zaterdag 5 september 2015 begonnen om in aanmerking te komen voor een baan bij de Guardia Civil; waarvoor de Benemérita in heel Spanje de sollicitatieprocedures heeft geopend voor in totaal 820 vacatures (met een lawine aan respons van Spanjewijd 32.400 sollicitanten = gemiddeld 40 per arbeidsplaats).

In de Provincie Las Palmas zijn  er 1.655 sollicitanten die zich hebben aangemeld en in de provincie Santa Cruz de Tenerife 893.
GUARDIA-CIVIL.jpg images-74.jpg naamloos-149.pngOp Gran Canaria moeten de sollicitanten een sollicitatiegesprek voeren en ook een theorie-examen afleggen op Campus Bouwkunde van de Universiteit in Tafira, om vervolgens een fysieke test af te leggen

De examens - die in heel Spanje op 21 plaatsen op hetzelfde tijdstip worden  afgenomen -  bestaan uit een oefening kaartlezen, een test algemene kennis en een test voor het vaststellen van het niveau talenkennis, eveneens vindt er een psychotechnische test plaats.

Men heeft de opleidingseisen voor ad spiranten voor toetreding tot het Korps Guardia Civil aanzienlijk verhoogd. Ruim 3.000 sollicitanten hebben een universitaire opleiding

2.000 zijn universitair afgestudeerd en 25 hebben een doctorstitel. Alleen als men jonger is dan 40 jaar kan men solliciteren en de gemiddelde leeftijd van de ad spiranten  varieert dan ook tussen de 25 en 31 jaar; mannen zijn duidelijk meer vertegenwoordigd dan vrouwen, om zich in te lijven bij het Korps.

De verwachting die men heeft gegenereerd met deze sollicitatie-oproep, is de hoogste van de afgelopen vijf jaar. In het voorbije  lustrum zijn weinig sollicitatiegesprekken gevoerd vanwege de door de Spaanse Regering opgelegde bezuinigingen.
nascion.png ESCUDOPOLICIANACIONAL.gif51712_1.jpg

Na een aantal magere jaren, zijn momenteel ook  bij het Cuerpo Nacional de Policía (Korps Rijkspolitie) ruim 1.000 vacatures te vervullen. Na de openbare aankondiging in het BOE (de Spaanse Staatscourant)  hebben de politieacademies het aantal inschrijvingen aanzienlijk verhoogd. Het aanbod van de Overheid is Spanje wijd bekend gemaakt op 22 maart 2015, maar men weet (nog) niet, hoeveel nieuwe agenten men aan Canarias zal toewijzen.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-30.jpg 


Droomvakantie op Gran Canaria
eindigt met de dood van een klein meisje

MOGÁN - maandag 22 juni 2015 - De tragische dood van een 5-jarig meisje in een zwembad in Playa del Cura, gemeente Mogán (Gran Canaria) heeft voor verdriet en ontsteltenis gezorgd in Spanje en in haar thuisland Litouwen.

Wat als mooie afwisseling in het overigens treurige leven van vijf broers en zussen uit Litouwen was voorzien, is op vrijdag 19 juni 2015 geëindigd in een catastrofe.

Een van de zusjes is verdronken in een zwembad in Playa del Cura, gemeente Mogán (Gran Canaria). Daarbij hadden de drie jongens en de beide meisjes voorheen al weinig geluk in hun leven. Hun moeder is onlangs aan de gevolgen van kanker gestorven, en geen van drie verschillende vaders bekommerde zich om de half wezen. Ze woonden bij hun grootmoeder, die in 2014 in een televisie-uitzending in Litouwen over het lot van een broertje van het nu verdronken meisje berichtte.
11082493_9_z.jpgZwembad van Hotel 'Riviera Vista' in Mogán (Gran Canaria).
e847543c21277119a3b4e1872f1eae84-1.jpg
De negenjarige jongen lijdt niet alleen aan een hersenbeschadiging door vroeggeboorte en de daarmee samenhangende epileptische aanvallen, maar ook aan een vergroeiing van de ruggengraat. Bovendien zijn er tumoren in de blaas vastgesteld, nadat hij onlangs nierkanker overwonnen heeft.

Toen het verhaal openbaar bekend werd, heeft de toenmalige president van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, de broers en zusjes - in het kader van een toerisme-programma - uitgenodigd voor een bezoek aan Gran Canaria, dat door een televisieteam begeleid zou worden.
Voordat de familie kon afreizen, sloeg opnieuw het noodlot toe. De grootmoeder, die zich tot dan toe over de kinderen ontfermd had, is op tragische wijze omgekomen bij een auto-ongeluk. Daarom zijn de kinderen vergezeld door een 19-jarige begeleider, die tijdens de vakantie op de minderjarigen zou oppassen.

Op vrijdag 19 juni 2015 heeft de tot dan toe voorspoedige reis een dramatische wending genomen, toen het lichaam van het meisje levenloos in het zwembad van hotel ‘Riviera Vista’ dreef.

De te hulp geroepen redders hebben slechts de dood van het vijfjarige meisje kunnen vaststellen.

De jonge kinder oppasser is daarop vervolgens gearresteerd; na zijn verklaring, is hij op maandag 22 juni 2015 - in afwachting van een snelrecht-proces, waarin bij zich zal moeten verantwoorden wegens nalatigheid van de toezichtverplichting - in voorlopige vrijheid gesteld.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg 


Canarische Rechtbanken  hebben in 2014
bijna 425.000 zaken behandeld

CANARISCHE EILANDEN - maandag 25 mei 2015 - In 2014 zijn in totaal 412.376 zaken toegelaten in de Canarische Gerechtshoven en Rechtbanken; in 424.979 processen is uitspraak gedaan en 113.693 procedures zijn in afwachting van een uitspraak, aldus het rapport ‘Justicia dato a dato’, dat door de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) (Algemene Raad van de Rechtspraak ) is vrijgegeven op vrijdag 22 mei 2015.

De Strafkamers op de Eilanden hebben 307.594 zaken opgelost; de Civiele Kamers 84.268; de Sociale Kamers 24.766; en de Kamers voor Overheidsgeschillen 8.351, aldus deze studie.

Dit rapport geeft aan, dat de ingediende zaken bij de Rechtbanken op de Canarische Archipel voor 4,8% deel hebben uitgemaakt van het in 2014 totaal aantal geregistreerde rechtszaken in Spanje.
25954239513-6.jpg La_justicia_dato_a_dato__000001.jpgVan het over 2014 genoemde percentage rechtszaken, betrof - volgens dit rapport - 71,3% Civiele procedures en 92,5% van de snelrechtprocedures betrof geweldszaken tegen de vrouw (huiselijk geweld).

Bij de Arrondissementsrechtbanken betrof het 97,7% civiele zaken en 85,6% strafzaken; bij de Strafkamers was het aantal processen 76,7% van het totaal genoemde aantal, bij het Snelrecht was dit 82,1% en bij de Kinderrechter 83,1%.

Van de in 2014 genoemde rechtszaken heeft 72,4% in de Handelsrechtbanken gediend; 82,54% in de Rechtbanken voor Overheidsgeschillen en 44,9% bij de Sociale Rechtbanken

De Begroting 2014 van Justitie was voor Canarias 131 miljoen euro; 10,8% minder dan in 2013, aldus het rapport, waarin staat dat de Justitiebegroting per inwoner lager was dan het Nationale (Spaanse) gemiddelde, met €62,30 op Canarias en €76,20 in geheel Spanje.

Het begrotingsdeel dat bestemd was voor gratis rechtsbijstand, heeft in 2014 ook een daling te zien gegeven, waarbij men heeft kunnen rekenen op 17,3 miljoen euro, tegenover de 18,3 miljoen euro in 2013, wat een daling betekent te zijn van 5,2%.

Volgens deze studie zijn er op Canarias 262 rechters, hoewel er zeven zijn die erop wachten, toegewezen te worden als versterking, terwijl het organieke personeelsbestand van het Openbaar Ministerie bestaat uit 119 leden en 206 secretarissen.

Het aantal magistraten en rechters op Canarias is 12,4 per 1000.000 inwoners, bijna een punt hoger dan in geheel Spanje, waar dit 11,5 is.

Een ander gegeven betreft de faillissement zaken voor de Kamer van Handelszaken op de Eilanden, dat een daling te zien heeft gegeven van 54,7%, waarbij in 2014 dit aantal 223 was tegenover de 345 faillissementszaken in 2013.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Levenslange celstraf heringevoerd in Spanje

MADRID - vrijdag 27 maart 2015 - Het Spaanse Parlement heeft op donderdag 26 maart 2015  een hervorming van het Wetboek van Strafrecht aangenomen, met o.a. de invoering van, ‘lange en subsidiaire gevangenisstraffen’ voor seriemoordenaars en andere zware misdadigers. Zware misdadigers kunnen voortaan tot het einde van hun leven achter de Spaanse tralies blijven.

De hervorming is alleen met stemmen van de conservatieve PP van president Mariano Rajoy (die de meerderheid heeft in de Kamer) goedgekeurd. De nieuwe wet voorziet erin, dat na het uitzitten van 20 of 25 jaar gevangenisstraf , onderzocht wordt, of een dader mogelijk langer in de cel moet blijven.
levemslang.jpgBij de stemmingen in  het Congreso de los Diputados (Lagerhuis) en de Senado (het Hoogerhuis) heeft de oppositie steeds als één blok tegen de hervorming gestemd: “26 maart is een zwarte dag voor de samenleving en de democratie in Spanje,” klaagt de PSOE.

Een PSOE woordvoerster heeft gezegd, dat de invoering van levenslange gevangenisstraf in strijd is met het principe van de resocialisatie, de terugkeer van de veroordeelde in de maatschappij.

Tot nu toe moesten daders in Spanje maximaal 30 jaar gevangenisstraf uitzitten. Bij terroristische misdaden is er een bovengrens van 40 jaar. Van de meer dan 2.000 - anderhalf jaar geleden - voorgestelde amendementen, zijn er uiteindelijk 400 in de hervorming van de strafwet opgenomen, die op 1 juli 2015 in werking treedt.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


In 2014  heeft de Politie 
van de provincie Las Palmas
66 veroordeelde buitenlanders  het land uitgezet

LAS PALMAS - dinsdag 17 februari 2015 - De uitzettingen van buitenlanders met een strafblad, welke in 2014 in de provincie Las Palmas verricht zijn door de Policía Nacional (Rijkspolitie), hebben - in elk geval afzonderlijk - kunnen rekenen op de voorgeschreven, gunstige rapportage van de Fiscalía Delegada de Extranjería (Plaatsvervangend procureur Vreemdelingen), zo heeft het Politiekorps laten weten op maandag 17 februari 2015.

De Politie heeft aangegeven, dat voor het uitzetten van deze delinquenten, men de toestemming heeft verkregen van alle Rechtbanken in welk district deze burgers de 349 delicten en overtredingen hebben begaan en, dat men eveneens in elk geval afzonderlijk beschikt over het voorgeschreven gunstig advies van de Fiscalía Delegada de Extranjería (Plaatsvervangend procureur Vreemdelingen).
deionquwentendeportatie.pngkortemetten.pngkorteettenmaken.png
Van deze in 2014 het land uitgezette personen, verbleven er 43 in penitentiaire inrichtingen in de provincie Las Palmas (in de gevangenissen: Salto del Negro, Las Palmas II en Tahíche) en zij hebben het land verlaten na het definitief uitzitten van hun straf, of minimaal driekwart daarvan.

In een communiqué benadrukt de Politie, dat drie van de gedeporteerden (van Colombiaanse, Chileense en Marokkaanse nationaliteit) 12 juridische vonnissen hebben, 34 rechterlijke toetsingen en 55 politierapporten.

“Dit soort politionele acties van Justitie toont aan, dat men op Spaans grondgebied niet het verblijf van buitenlanders toestaat die er criminele activiteiten als levensvorm op nahouden;” zo heeft de Policía Nacional bevestigd.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg
 


Uitspraak Canarisch Hooggerechtshof:
Hotels hebben geen toestemming van de
Cabildos (Eilandbesturen) nodig
om te worden goedgekeurd

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 24 januari 2015 - Het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof) heeft de drie Artikelen nietig verklaard van het Regionale Reglement voor de Toeristische Logies- Bedrijfsvoering - welke als vereiste de goedkeuring van de Cabildos (Eilandbesturen) hebben voor de bouw van nieuwe etablissementen, voorafgaand aan de gemeentelijke vergunning - omdat deze artikelen in strijd zijn met de Europese regelgeving.

De Europese Dienstenrichtlijn en Artikel 29
De Kamer voor Overheidsgeschillen van het TSJC, heeft in een uitspraak - die aan de persmedia bekend is gemaakt op zaterdag 24 januari 2015 - geoordeeld, dat Artikel 29 van het Reglement, in strijd is met de Europese Dienstenrichtlijn, waardoor men dat artikel nietig verklaart en opmerkt, dat men dit niet moet toepassen, zonder te hoeven wachten op de intrekking ervan, of tot de ongrondwettelijke verklaring.
imagesS4FHAA01.jpg

untitled-32.png
Een frauduleus gebruik van de buitengewone regeling

Het Hof baseert haar oordeel - waartegen de Canarische Regering in beroep gaat - op het feit, dat het decreet geen enkele motivering bevat voor de eis van voorafgaande goedkeuring voor de bouw, de uitbreiding, het herstel en de opening van toeristische logiesaccommodaties en, dat de aangevoerde koppeling met het milieu , of de ruimtelijke ordening niet overeenkomt met de ‘dringende” reden van het algemeen belang, want dit zorgt voor, “een frauduleus gebruik van de buitengewone regeling.”
img_25861.jpgDubbele vergunning en overheidscontrole
Voor de Kamer - die haar uitspraak gedaan heeft in de cassatiezaak welke is ingediend door het IFA Hotel ‘Continental’- bestaat er een dubbele vergunning en overheidscontrole, wat veronderstelt , dat de vereiste voorafgaande toestemming niet gerechtvaardigd is om ‘dwingende” reden van het algemeen belang die men nastreeft voor de bescherming van het milieu en stedenbouw.

De rechters zijn van mening, dat deze doelstelling al voldaan wordt met de wetgeving voor de Plannen Ruimtelijke Ordening en met de gemeentelijke bouwvergunning.

Wanverhouding
De Kamer voegt hier aan toe, dat er een wanverhouding bestaat vanwege deze dubbelhartigheid welke de Ley Canaria de Ordenación del Turismo (Canarische Wet Toeristische Ordening) en het decreet ontwikkelen en die niet de oorzaken, of motivering bevat waarom deze toestemming onthouden zouden kunnen worden en, bovendien kan dit “discriminerend’ zijn en betrekking hebben op het vestigen van een criterium wat verboden is door de dienstenrichtlijn, omdat het bij de verlening van toestemming om een eis van economische aard gaat.

Het TSJC is van mening, dat men de toegang tot, en het bedrijven van toeristische activiteit beperkt vanwege economische criteria; iets, wat verboden is in de Europese richtlijn, waarmee men , “het afsluiten van de markt veroorzaakt voor nieuwe toeristische operators en, daardoor, discriminerend is met de als bestaande etablissementen.”

Volgens de Kamer kan men geen beroep doen op de ‘dringendheid’ van het algemeen belang, gebaseerd op het milieu, de stedenbouwkundige planning en insulaire kwetsbaarheid; gegeven het feit, dat een vier- of vijfsterrenhotel of -appartement hetzelfde verbruik hebben aan grond, water, afvalproductie, enz.

Artikel 30
Volgens dit arrest, schendt Artikel 30 de Europese Dienstenrichtlijn, maar ook de eigen Canarische Wet Ordening Toerisme van 1995,die in haar Artikel 24 opmerkt, dat de toegang, of de uitoefening van toeristische activiteit niet is onderworpen aan een vergunning.

Artikel 31
Ten aanzien van Artikel 31,over de intrekking van de vergunning, noemt men dit in strijd met het principe van de hiërarchieke wetgeving en benadrukt men, omdat er geen voorafgaande toekenning nodig is, het ontbreekt aan zingeving van haar regulering.

De uitspraak heeft met name kunnen rekenen op de stem van de magistraat Cristina Páez, die in haar oordeel, gedeeltelijk uitgaat van het door het IFA Hotel ‘Continental’ ingediende beroep; waarbij zij begrijpt, dat het slechts om vermijding gaat met betrekking tot het tarief wat logiesbedrijven kunnen berekenen voor hun dienstverlening op grond van Artikel 23 van het Reglement en de Aanhangsels 5.1, 5.2 en 5.3.

Cassatie
Bronnen binnen de Canarische Regering hebben aangegeven, dat de Regering, na bestudering van dit arrest, over zal gaan tot het indienen van hoger beroep.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg 


De zaak ‘Stratvs’

ARRECIFE - zaterdag 6 december 2014 - Juan Francisco Rosa erkent, dat hij zich ervan bewust was, dat hij het Stratvs restaurant zonder vergunning dreef

 • Het Openbaar Ministerie eist de sloop van beide bodegas in La Geria
 • De Rechtbank volhardt in de picón bestemming van Stratvs en bevestigt de beschuldiging van het bedrijf
 • De rechter staat de waardering van San Ginés niet toe in het taxatierapport over de Stratvs-bodega

De rechtszaak over de Stratvs-bodega die geïnstrueerd wordt door de Rechtbank in Arrecife, nadert zijn voltooiing. De Rechtbank blijft rapporten en andere bewijzen  verzamelen, maar de instructie nadert zijn einde. Men heeft nieuwe getuigenverklaringen gehoord en in de zaak zijn een twintigtal verdachten in staat van beschuldiging gesteld. Onder hen die recent verklaringen hebben afgelegd, zijn de architect van de wijnmakerij, Miguel Ángel Armas, en de eigenaar, Juan Francisco Rosa.
Bodega-Stratvs_EDIIMA20140522_0598_20.jpgIn zijn recente verklaring voor rechter Silvia Muñoz heeft Rosa erkend, dat hij zich ervan bewust was, geen vergunning te hebben voor het drijven van een restaurant in de bodega.

Volgens zijn verklaring voor de Rechtbank, was er geen restaurant geprojecteerd, geen generator voor elektriciteit en ook geen museum. “Er was geen project,” zo staat te lezen in de transcriptie van de verklaring. Het restaurant heef men gebouwd op de locatie van de opslagtank waar men de bodega bedreef. Toen men begin te werken, aldus Rosa, verscheen de opslagtank, “en daarvoor hadden ze geen vergunning.”

“Het restaurant was niet opgenomen in het project en toen de opslagtank hersteld was heeft men het restaurant gebouwd zonder vergunning. Men was zich daarvan bewust.”, zegt de verklaring. Rosa merkt op, dat de bouw van de bodega tussen de acht en negen miljoen euro heeft gekost en dat hij daarvoor geen krediet heeft gevraagd, maar een garantiestelling van drie miljoen euro bij de BBVA, “voor het verkrijgen van liquiditeit,” wat hij betaalde met onroerend goed, en hij verzekerde, dat de bodega sinds de opening verlies leed.

Ook heeft Rosa verklaard, dat de architect en directeur van het project, Miguel Ángel Armas Matallana, erkend heeft dat men de bouw uitvoerde in een barranco (ravijn). Er moet aan herinnerd worden, dat de bodega gesloten is, onder andere, om reden dat men van mening is, dat rioolwater de ondergrond vervuild. De architect zegt, dat hij zich herinnert, dat toen hij kind was er in dit gebied een bron was van waaruit water naar beneden, de barranco (het ravijn) in, stroomde. 

Op zijn beurt heeft Rosa verklaard dat hij in het geheel niets af weet van het bestaan van een barranco (ravijn): Dat was geen barranco (ravijn), zo verzekert hij.
Bovendien heeft hij verklaard, dat hij het was die de helft van dit terrein gekocht heeft voor zijn familie en, dat de andere helft van de familie Negrín was. Het allereerste idee was een woning voor hém te bouwen en, dat daartoe het zijn echtgenote was die de aanvankelijke vergunning heeft aangevraagd, om het huis te herstellen; hoewel het Rosa was die het voltooide met een bodega en terreinen bezette die hem niet toebehoorden. Zowel Armas, als Rosa wilde niet antwoorden op vragen van de advocaat die de familie Negrín - de beschuldigende partij - vertegenwoordigt.

Na een jaar uit voorzorg gesloten te zijn geweest, nadert de ‘Stratvs’-zaak zijn voltooiing.

De architect heeft ook erkend, dat hij het bouwwerk heeft gecertificeerd zonder metingen te verrichten en, dat men het wilde loskoppelen van de bouw van de bodega, en heeft gezegd, dat hij sinds 2005 niets meer van doen had met de bouw, hoewel hij de eindverklaring daarvan heeft gecertificeerd in 2008. Hi heeft opgemerkt, dat er een ‘verval’ was om die datum te noemen. Feit is, dat er twee certificaten zijn van verschillende bouwwerken.

Ook heeft hij verzekerd, dat men in enkele documenten de handtekening van Rosa’s echtgenote vervalst heeft en, dat het Rosa zelf was die zich bezig hield met de behandeling van het dossier. De ondernemer heeft op zijn beurt opgemerkt, dat een van zijn medewerkers, met een mondelinge toestemming, optrad bij de banken en bij sommige overheden in dit dossier.

051214-juan-francisco-rosa530.jpg                                                           Juan Francisco Rosa :
          “Als ik iemand moet bellen voor het in orde maken van de papieren, dan doe ik dat.”
De eigenaar van Stratvs heeft zich diverse zaken afgevraagd tijdens zijn verklaring voor de Rechtbank over de gang van zaken ronde de bouw van de bodega en over zijn relatie met de overheden.

Op de vraag, of hij zich heeft ingelaten met ambtenaren, of met openbare bestuurders, heeft Rosa gezegd, “dat een ondernemer moet verlangen, dat men de projecten binnen zo kort mogelijke tijd uitvoert, als men dit; ‘zich inlaten  met…’noemt, dan is dat zo,” heeft hij geantwoord.

Hij heeft gezegd, “als ik iemand moet bellen voor het regelen van de papieren,” dan doe ik dat; en hij heeft tijdens verklaring toegegeven, dat hij ook zijn kinderen erop uit stuurt, om de papieren te bespoedigen. Tijdens de hoorzitting heeft men afgetapte telefoongesprekken in de Unión zaak met wethouder Leonardo Rodríguez (CC) laten horen, die toen wethouder was van de geclassificeerde activiteiten. Hij erkende inderdaad, dat híj het was die de toekenningen voor goed accepteerde

Hij heeft ook gezegd, dat men om de eindverklaring van het bouwwerk heeft gevraagd, dat gezien moest worden door het College van Architecten, maar niet met als datum 2005, maar met de notering van 2008 als datum. Hij heeft opgemerkt, dat het bij de notaris was en hij niet wist, “dat als men dit in de escritura (akte) deed, dit frauduleus zou zijn,” zo luidt de verklaring.

 “Men moet zich beperken tot het goed doen van zijn werk”

Rosa heeft gezegd, dat hij gelooft, dat de deskundigen van Erfgoed; de technici van de Canarische Regering; de technici van het Bureau van het Beleid voor Ruimtelijk Ordening, van de Cabildo; Joana Macías en Gustavo Navarro tegen hem zijn, ondanks het besef dat hij hen niet kent en niet weet wie ze zijn, "ze zich wel moeten beperken tot het goed doen van het werk wat ze moeten doen. "

Het was niet de enige keer, dat Rosa uit de toon viel; dat gebeurde ook al toen men hem vroeg, waarom de bodega gebouwd is op een boerderij, maar die klaarblijkelijk kadastraal verschijnt op de aangrenzende boerderij en niet op die, waar deze werkelijk staat.”

“Dat zou berusten op een vergissing, ik ben niet het kadaster,” heeft Rosa gezegd. Hij sprak ook over de afwezigheid van de zuiveringsinstallatie in de bodega en zei, dat men aan de technici zou moeten vragen waarom men deze zuiveringsinstallatie niet heeft geïnstalleerd, als dat nodig zou zijn; en, “waarom een septische put een zuiveringsinstallatie is.”
“90 % van Arrecife is zoals de bodega,” zo verzekerde hij.

Bijna 2,5 miljoen aan subsidies
Rosa heeft in zijn verklaring gezegd, dat hij de subsidies heeft gevraagd welke de wet hem toestonden, die waren van de Europese Unie; en, dat men hem slechts één subsidie heeft gegeven, waarvan hij niet de hoeveelheid weet te herinneren, voor het kopen van opslagtanks en machinerie.

Volgens het BOC (Staatsblad) van 12 september 2005, ontving hij bijna 1,2 miljoen euro uit een begroting van drie miljoen voor loodgieterswerkzaamheden, elektriciteit in de bodega, koelcellen, inrichting van het interieur, installaties enz.
Een  deel van dit geld kwam van het Fondo europeo de orientación y garantía agrícola (Feoga) (Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw), een ander deel kwam van het Ministerie en weer een ander deel kwam van de Deelstaat.

Bovendien ontvingen twee van zijn ondernemingen - Juan Francisco Rosa Marrero e Hijos en BTL, de eigenaar van de bodega - tussen 2000 en 2006 subsidies van 13 miljoen euro uit de fondsen Feder, Feoga en FSE voor vijf projecten: twee voor industrialisering en de verkoop van agrarische producten;  twee voor hervorming en  verbetering van de verkoopvoorwaarden; en een, voor modernisering van de agrarische exploitaties, in partijen van: €431.000,=;  €447.000,=; €353.000,=; €100.000,= en  €3.000,=
040113-stratvs660.jpgDe bodega (wijnmakerij) in cijfers

- 15.000: Een taxatierapport - in opdracht van de rechter opgesteld door een jurist van het Cabildo (Eilandbestuur) - concludeert, “dat de wijnmakerij niet voldoet aan de voorwaarden van het plan voor La Geria," omdat die zich niet bevindt op een perceel, dat ten minste 15.000 m² meter vereist. Ook benadrukt men, dat men ver boven de maximale bebouwbaarheid uit is gegaan.

- 3.560: Metingen door de technici van het Cabildo (Eilandbestuur) gaan in  de richting van een  oppervlakte van 3.560,56 vierkante meter, terwijl de projectontwikkelaar in feite toestemming had om een oude woning te herstellen, welke men zonder toestemming heeft gesloopt en op de locatie van een oud magazijn een bodega van 900 meter heeft gebouwd.

- 136: De advocaat heeft benadrukt, dat als het pand waar men Stratvs naar toe heeft verplaatst een geregistreerde oppervlakte heeft van 13.695 meter, met een in het gebied toegestane bebouwbare oppervlakte, zou het maximale wat men zou hebben kunnen bouwen 136,95 meter kunnen zijn.
Om te bouwen wat Stratvs heeft gebouwd, zo voegt hij toe, “zou het nodig zijn,” dat men die bouw gevestigd zou hebben op een perceel van meer dan 3,5 miljoen m².
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Santa Brígida  veroordeeld
tot het betalen van 8 miljoen euro voor
het mislukte winkelcentrum

Men houdt de Gemeente verantwoordelijk 
voor de bouwkundige problemen,  
waardoor het in aanbouw zijnde winkelcentrum nooit is voltooid

SANTA BRÍGIDA - vrijdag 5 december 2014 - Het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof) heeft de Gemeente Santa Brígida veroordeeld tot het betalen van 8 miljoen euro aan de bedrijven die het geplande - nooit afgebouwde - winkelcentrum in het centrum van de stad zouden gaan exploiteren.

Het vonnis, dat onherroepelijk is, bepaalt, dat de Grancanarische Gemeente €8.032.522,= zal moeten betalen aan de bedrijven die getroffen zijn door stillegging van de bouw van het winkelcentrum vanwege de schade die ze geleden hebben tussen 2005 en 2011; en ook nog eens €3.743,= voor elke dag die verstreken is sinds 17 maart 2011.

Het uiteindelijke bedrag van de schadeloosstelling zal worden vastgesteld in het proces van tenuitvoerlegging.
dsc_1347.jpg

estanciajulio049.jpg
Alleen al het nu vastgestelde bedrag van 8 miljoen euro, staat gelijk aan 68% van de gehele jaarbegroting van de Grancanarische Gemeente over 2014 (€11.788.77911.788.779,=).

De uitspraak is een tegenslag voor de Stad Santa Brígida, die had gezien, dat de Kamer voor Overheidsgeschillen van de Rechtbank Las Palmas de Gran Canaria in eerste instantie de schadeloosstelling g had afgewezen die de bedrijven eisten.

Het TSJC is van oordeel, dat he criterium wat de rechter heeft gehanteerd, om de eis in eerste instantie af te wijzen, “niet geldt, en vandaar, onredelijk is,” en, dat men zonder “ernstige moeilijkheid” kan stellen bij het letterlijk lezen van de Ley de Contratos (Wet op de Contracten) uit 2000, volgens welke, “het niet mogelijk is voor de aannemer een schadeloos stellings eis uit te oefenen als een degelijk verzoek vergezeld gaat van de beëindiging van het contract.”

De Geschillenkamer begrijpt echter uit een diepgaandere bestudering van de zaak en uit recente jurisprudentie over dit soort gevallen, dat er bepaalde inbreuken door overheid zijn begaan die hebben geleid tot beëindiging van het contract.

In dit geval houdt het TSJC de Gemeente verantwoordelijk voor de bouwkundige problemen die ervoor gezorgd hebben, dat dit winkelcentrum nooit is afgebouwd en, daarom, de veroorzaker is van geleden schade door verlies aan inkomsten van de bedrijven aan wie men de bouw en de exploitatie had opgedragen.

Het vonnis heeft niet kunnen rekenen op een bepaalde stem van een van de drie rechters waaruit de Kamer bestaat, Inmaculada Rodríguez Falcón,  die overweegt, “ dat het criterium, dat gevolgd is door haar collega’s, “ het exploitatiecontract van dit winkelcentrum verandert in een winnend loterijbriefje, waarbij men, of men nu wel of niet de bouw uitvoert, men de dezelfde voordelen verkrijgt, dan van de commerciële exploitatie.”

“Ik denk, dat dit een ongerechtvaardigde verrijking is op kosten van de Gemeentelijke overheid en, bovendien, dat de vastgestelde schadeloosstelling niet evenredig proportioneel is aan de omstandigheden van de zaak,” zo redeneert de rechter, onder andere motieven, “omdat de getroffen bedrijven ervan ‘volledige kennis’ hadden sinds 2007, dat het winkelcentrun ‘moeilijk uitvoerbaar’ zou zijn,” vanwege een uitspraak van het TSJC zelf, dat een bouwverordening voor dit gebied nietig heeft verklaard.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg 


Hoge Raad bepaalt de waarde  op
16,58 miljoen euro van een perceel dat is onteigend  voor 1,5 miljoen euro

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - woensdag 15 oktober 2014 - De Hoge Raad heeft het hoger beroep afgewezen van de Gemeente en van de eigenaar van een in 1989 onteigend perceel voor verbreding van de las Canteras-boulevard in El Rincón. Het Hof heeft vastgesteld, dat de waarde van de grond 16,58 miljoen euro is. Men komt tot dit bedrag, na diverse vertragingen, waarbij de aanvankelijke waarde 1,5 miljoen euro was.

Dat is veel minder dan de eis van de eigenaren, de handelsmaatschappij Vicente Ortuño y Cía, die 57,51 miljoen euro heeft geëist voor haar perceel van 3.137 m², maar staat heel ver af van van de eerste taxatie van het grondstuk, dat men in 1989 heeft onteigend voor 1,5 miljoen euro - het lange proces dat zich heeft ontwikkeld rond het grondstuk van Covadonga, 2, voor de verbreding van Las Canteras - is geëindigd bij de Hoge Raad met een beslissing die de uitspraak van het Canarische Hooggerechtshof van juli 2011 bevestigt: €16.580.000,=
 
Dit is het bedrag wat de stad nu aan Vincente Ortuño y Cía zal moeten betalen, na een lange strijd in hoger beroep, die begonnen is in 1989 voor de grond waarop nu het standbeeld staat van Alfredo Kraus, een sculptuur van de Víctor Ochoa.

De Gemeente Las Palmas de Gran Canaria heeft het perceel onteigend voor een bedrag van 1,5 miljoen euro. De vertragingen in de betaling, hebben ervoor gezorgd, dat de eigenaren een nieuwe taxatie hebben geëist, zoals de wet toestaat als men de schadeloosstelling voor de onteigening niet binnen twee jaar voldoet.

Zodoende heeft het Gemeentebestuur het voor 1,73 miljoen euro verworven, terwijl de Arrondissementsrechtbank de prijs van het grondstuk al had vastgesteld op 3,57 miljoen euro; en toen men twee jaar later het verschil - 1,84 miljoen euro - wilde betalen, was de tweede vertraging al ingegaan, waarbij de Rechtbank de onteigening heeft vastgesteld op 5,9 miljoen euro, en de waarde van het eigendom ondertussen is opgelopen tot een eis van 57,51 miljoen euro.

Dit heeft een juridische strijd veroorzaakt, die is geresulteerd in de bepaling van de reële waarde op 16,58 miljoen euro door het Canarische Hooggerechtshof. Tegen deze uitspraak zijn zowel de Gemeente, evenals de eigenaren in hoger beroep gegaan. Maar de Hoge Raad heeft dit bedrag geratificeerd en de zaken in hoger beroep afgewezen.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Antonio Doreste nieuwe president van het
Canarische Hooggerechtshof

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - donderdag 24 juli 2014 - In de vergadering van de Consejo General del Poder Judicial (Algemene Raad van Justitie) is op donderdag 24 juli 2014 Antonio Doreste Armas gekozen als nieuwe president van het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Canarische Hooggerechtshof), zo hebben bronnen binnen de rechterlijke macht bevestigd.

Doreste heeft acht stemmen behaald; de rechter van de Arrondissementsrechtbank van Sevilla, José María Fragos zeven; en de rechter van de Arrondissement Rechtbank van Las Palmas, Pilar Parejo, vier. Er waren twee blanco stemmen.

                                                  Antonio Doreste Armas.
Binnen de kringen van Justitie heeft het stemresultaat geen verassingen opgeleverd met de verkiezing Antonio Doreste, die tot nu toe rechter was van de Sociale Kamer van het Tribunal Supremo de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof) met zetel op Tenerife; maar wel wat betreft José María Fragoso die op geen enkele verkiezingslijst voorkwam, zelfs niet onder de vier favorieten, en die dichtbij was om de opvolger te worden van José Ramón Navarro als hoofd van het Tribunaal.

De samenstelling van de Raad Kamer van het Canarische Hooggerechtshof  (in 2009).
De stemminguitslag was vooral verrassend, omdat een  als ‘paracaidista’ (‘valscherm springer’ - kandidaat van buitenaf) er in is geslaagd te winnen van Pilar Parrejo, die alom bekend en geliefd is op Canarias, en van Rafael Lisa en van Salvador Alba,  allemaal juristen met een lange staat van dienst, die bekend zijn op de Eilanden en specialisten op hun vakgebied.

In elk geval neemt Antonio Doreste, met meerderheid van stemmen, op 1 september 2014 zijn positie in als zevende president van het TSJC, dat 25 jaar geleden in het leven is geroepen ter vervanging van de Audiencia Territorial de Canarias.

Doreste is sinds april 2005 lid geweest van de Sociale Kamer van het TSJC met zetel op Tenerife. Hij is in 1954 in Las Palmas de Gran Canaria geboren en in 1994 begonnen aan zijn carrière als jurist en is als zodanig erkend met een professionele ervaring van ruim tien jaar

Voorafgaand aan zijn juridische carrière, was hij einddocent aan de Universiteit van La Laguna in de vakgroep Burgerlijk Recht en heeft hij gefunctioneerd als toegevoegd rechter aan het TSJC in Santa Cruz de Tenerife en in de Kamer van Overheidsgeschillen en in de Sociale Kamer van het Canarische Hooggerechtshof (TSJC).

 Van 1994 tot 2005 functioneerde hij als rechter in  de  Sociale Kamers van de Rechtbanken van Las Palmas en van Santa Cruz de Tenerife.

Doreste Armas was bovendien voorzitter van de Consejo Consultivo de Canarias (Adviesraad van de Canarische Eilanden)  van augustus 2002 tot april 2005; de datum, waarop hij  aftrad., omdat hij benoemd was tot lid van de Sociale Kamer van het TSJC.

De nieuwe president van het TSJC is professor Burgerlijk Recht aan de Universiteit van La Laguna en leermeester aan de Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), op de terreinen Derecho Administrativo (Bestuursrecht) en Derecho del Trabajo (Arbeidsrecht).
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Ministerie van Buitenlandse Zaken
staat geen bezoek aan het CIE toe
aan  dertig rechters en openbare aanklagers

GRAN CANARIA - dinsdag 6 mei 2014 - De juristen wonen het Foro Anual de Inmigración (Jaarlijkse Forum over Immigratie) bij, dat de Consejo General del Poder Judicial (Raad voor de Rechterlijke Macht) en de Canarische Regering organiseren.
Het bezoek is ook al in 2013 geweigerd, maar is toch opgenomen in het programma van deze opleidingscursus voor rechters.
De eerste toespraak van het forum zal worden gehouden door Soledad Becerril, die wel toestemming heeft gekregen, om het CIE (Interneringscentrum voor Buitenlanders) te bezoeken in Barranco Seco.

De Staatssecretaris van veiligheid heeft het bezoek van meer dan een dertigtal rechters en openbare aanklagers verboden - die vanaf woensdag 7 mei 2014 op Gran Canaria het, drie dagen durende, jaarlijkse Mensenrechten Forum bijwonen – en die deze week het Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) in Barranco Seco zouden gaan bezoeken.

                           Het
Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)
                   (Interneringscentrum voor Buitenlanders) in Barranco Seco,
                                     gemeente Las Palmas de Gran Canaria.

Dit is op maandag 5 mei 2014 aan de Canarische Regering meegedeeld door het Spaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken, zonder opgaaf van redenen voor deze weigering. Het bezoek - dat ook al in 2013 is verboden door het Ministerie - staat geprogrammeerd voor deze opleidingscursus voor rechters en procureurs die is georganiseerd door de Raad voor de Rechterlijke Macht en door de Canarische regering.

Een regeringsbron heeft op maandag 5 mei 2014 aan de persmedia laten weten, dat het verbod van vorig jaar, in 2014 zal worden herhaald. En was het toen de gelegeerde van de Spaanse Regering op Canarias, María del Carmen Hernández Bento, die de boodschap aan de rechters overbracht, dit jaar is dat rechtstreeks door de Staatssecretaris van Veiligheid, Francisco Martínez Vázquez, gedaan; die zich formeel tot de Canarische Regering heeft gewend voor het niet verlenen van de noodzakelijke vergunningen, om het CIE in Las Palmas de Gran Canaria te bezoeken.

Deze instelling - de voormalige provinciale gevangenis; berucht, omdat die het toneel is geweest van martelingen en executies tijdens de onderdrukking door het Franco-bewind - zal deze week echter wel bezocht worden door de Defensora del Pueblo (Ombudsvrouw), Soledad Becerril, die de eerste lezing zal houden van dit - drie dagen durende - Foro de Derechos Humanos e Inmigración, dat op woensdag 7 mei 2014 van start gaat in Meloneras, gemeente San Bartolomé de Tirajana. De zittingen zullen worden afgesloten met een lezing van de Diputado del Común de Canarias (Canarische Ombudsman), voormalig minister en voormalig president van de Deelstaat Canarias, Jerónimo Saavedra.

Het Forum voor Mensenrechten en Immigratie is een jaarlijkse opleidingscursus welke men over het algemeen houdt op Canarias, vanwege een overeenkomst die gesloten is in 2004 tussen de Deelstaatregering en de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) (Raad voor de Rechterlijke Macht); eerstgenoemde komt op voor de plaatselijke organisatiekosten en het regeringsorgaan van de rechters betaalt de sprekers en de reiskosten.

Aanvankelijk alleen bedoeld voor rechters, heeft men in de afgelopen jaren deze cursus ook opengesteld voor openbare aanklagers, maar de meeste ingeschrevenen zijn voornamelijk de eerstgenoemden.

Deze editie zal worden geleid door de tot nu toe van het Canarische Hooggerechtshof zijnde president, José Ramón Navarro Miranda, die benoemd is tot president van de Audiencia Nacional (Hoge Raad). Zijn benoeming is gepubliceerd in het BOE (Staatsblad ) van vrijdag 2 mei 2104.

Momenteel verblijven er in het CIE in Barranco Seco 32 personen, van wie twee vrouwen. Op een na, zijn het allemaal Afrikanen.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Een familie vraagt 7,8 miljoen euro
voor een vuilstortplaats

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - Sábado Santo (Stille Zaterdag) 19 april 2014 - Een rechtszaak om 7,8 miljoen euro. Dat is het proces wat de familie Domínguez sinds 2005 voert om een perceel van 32.844 m² wat is onteigend voor de uitbreiding van de vuilnisbelt van Salto del Negro. Een recent vonnis van de Hoge Raad verplicht tot een nieuwe taxatie van de terreinen.

Het Hof van Cassatie heeft het beroep afgewezen wat is ingediend door de stad Las Palmas de Gran Canaria tegen de uitspraak die in juni 2010 door het Canarische Hooggerechtshof is gedaan.


Het geheel van de vuilnisbelt
Salto del Negro, welke ruim 885.000 m² beslaat.
De rechtszaak gaat om een perceel van 32.488 meter.

De eigenaren van een perceel van 32.488 vierkante meter in Salto del Negro hebben bereikt, dat ze erkend worden in het recht op een tweede taxatie van de grond die is onteigend voor de aanleg van de gemeentelijke stortplaats, waarvan de Gemeenteraad van mening was en is, dat men de totale waarde van de grond aan de familie heeft vergoed.

De familie Domínguez verlangt voor deze terreinen in totaal €7.774.898,21 de voorgestelde prijs voorafgaand aan een tweede taxatie die nu zal moeten worden uitgevoerd door een tweede taxatie door de Jurado de Expropiación Forzosa (Jury voor Gedwongen Onteigening) als toevoeging aan het vonnis van de Hoge Raad.

De Gemeente is van mening, dat de terreinen al betaald zijn, en houdt de werkelijke waarde aan die men begrenst op €1.639.484,13 - het bedrag, dat men al heeft uitgegeven, waardoor men geen enkel ander bedrag zou hoeven te betalen. Het verschil tussen beide bedragen, dat nog niet is opgelost ligt rond de 6,2 miljoen euro.

Het vonnis bevestigt nu, dat de Hoge Raad het akkoord van de Gemeenteraad van augustus 2007 vernietigd, toen Carmelo Padrón wethouder van Bouwzaken was, die het voornemen voor een tweede taxatie heeft geweigerd.

De discussie is begonnen door de vertraging bij de Gemeente in het betalen van de op 13 april 2005 getaxeerde prijs; de datum, die het begin markeert van een twee jaar durende rekensom om de procedure af te wikkelen. De Gemeenteraad is op 24 april 2007 ertoe overgegaan de reële waarde op te nemen; maar in het proces, erkennen zowel de het TSJC, evenals nu de Hoge Raad, het recht van de eigenaars op een tweede taxatie, omdat de betalingstermijn van twee jaar is overschreden.
De zaak is nu afhankelijk van een nieuwe uitspraak van de Jurado de Expropiación Forzosa (Jury voor Gedwongen Onteigening).
1-AAAAislas-canarias-83.jpg 


Hoge Raad stelt Lopesan in het gelijk
tegen  de Canarische Regering

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - donderdag 10 april 2014 - De Canarische Regering zal Lopesan schadeloos moeten stellen voor 70% van de waarde van de 160.000 m² grond welke de projectontwikkelaar ter beschikking heeft gesteld aan de Deelstaat ter uitwisseling met Theo Gerlach voor de sloop van het ‘Dunas’-hotel en het helio therapie-centrum.

Het Tribunal Supremo  (TS) (de Hoge Raad) heeft de Lopesan-Groep in het gelijk gesteld en heeft het arrest herroepen van het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof), dat de projectontwikkelaar het recht onthield gecompenseerd te worden wegens het niet naleven van een bouwconvenant welke is ondertekend in1986, ten gevolge van de toekenning van een perceel van 160.000 m² gelegen in het Deelplan ST-2-Secor 5 Pasito Blanco - La Cometa.

                                      Luchtopname van Pasito Blanco.

De uitspraak van het TS (de Hoge Raad), van 18 maart 2014, veroordeelt de Canarische Regering de entiteit Lopesan schadeloos te stellen voor 70% van de huidige waarde van het genoemde perceel, omdat men geen enkele compensatie of tegenprestatie heeft gekregen voor het toekennen van de grond, die waren vervat in de openbare schenkingsakte van 24 maart 1988.

De Deelstaat Canarias heeft de 160.000 m² ontvangen die men nadien zou uitwisselen met het zogenoemde Perceel H, groot 49.500 m², en de structuur van het genoemde ‘Dunas’-hotel, waarmee de Overheid op 5 juni 1989 de sloop van het genoemde pand garandeerde, evenals het herstel van het ecosysteem van de Duinen van Maspalomas.

De motivering waardoor de compensatie wordt beperkt tot 70%  is gelegen - zo staat in de uitspraak -  “dat de projectontwikkelaar  alle middelen die in zijn bereik lagen had moeten proberen in te zetten voor de exploitatie van het landgebruik die de normeringen hem toekenden welke vervat zijn in de Subsidiaire Bepalingen van San Bartolomé de Tirajana, in overeenstemming met de genoemde bouwconvenant, terwijl die geldig was, wat het geval was, gedurende ten minste twee jaar en acht maanden.”

Als die exploitaties nadien werden afgeschaft in het Algemene Plan Ruimtelijke Ordening van 1996, heeft zich, naar het oordeel van het TS (de Hoge Raad), oneerlijke, of ongerechtvaardigde verrijking van de  Canarische Regering voorgedaan,” reden, waarom de uitspraak nu verplicht tot reparatie, door betaling van de genoemde schadeloosstelling.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Het proces tegen de luchtverkeersleiders
vanwege de chaos in het luchtruim in 2010
wordt voorbereid in Madrid

MADRID - vrijdag 4 april 2014 - Rechter Francisco Javier Tejeiro van de Rechtbank in Madrid, heeft een beschikking uitgevaardigd waarin het proces wordt voorbereid tegen 120 luchtverkeersleiders, verband houdend met de sluiting van het luchtruim in 2010 en wegens delicten van het verwaarlozen van de overheidsfunctie; dit samen met andere delicten van opruïing en vervalsing.

In zijn beschikking voltooit de rechter zijn onderzoek naar de genoemde feiten en overweegt, dat er aanwijzingen zijn voor de genoemde delicten, waarvan de daders - ruim honderd -luchtverkeersleiders zouden kunnen zijn en eveneens de bestuursleden van de vakbond Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), die men verantwoordelijk houdt voor het sluiten van het luchtruim.

“Tijdens het lange weekeinde van de Constitución (Grondwet) in 2010,” zegt de rechter, “was er onder de beschuldigden wilsovereenstemming, georiënteerd op de algemene verwaarlozing van hun taken, door dienst te weigeren met het bedrieglijke argument: zich fictief beïnvloed te zien door een veronderstelde crisis van angst en stress.”

“De beschuldigden,” zo gaat de rechter verder in zijn beschikking, “kwamen overeen, om massaal en in gelijkluidende termen […] de aanvraagformulieren voor medisch verlof in te vullen.”

"Dus, hebben ze," op instructie van de verantwoordelijke vakbond (USCA), " gecoördineerd en onvoorspelbaar formulieren ingediend wegens psychofysieke capaciteit, wat de sluiting van het luchtruim heeft veroorzaakt en uiteindelijk het uitroepoen van de staat van beleg en - uiteindelijk - chaos op de luchthavens,” zo betoogt de rechter in zijn beschikking.

In zijn beschikking vraagt de rechter aan de officier van justitie en aan de overige eisers, dat ze binnen twee  maanden schriftelijk een overzicht van de  kosten  indienen van deze feiten die, aldus de magistaat, zouden kunnen zijn veroorzaakt door de genoemde delicten; en hij vraagt een andere hoorzitting tegen de beschuldigden en, als dit opportuun mocht zijn, seponering en aldus een nieuw onderzoek.

De Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) (Vakbond) zou aan de Rechtbank in Madrid seponering van de zaak hebben gevraagd, omdat volgens de luchtverkeersleiders de sluiting van het luchtruim een ‘eenzijdige’ beslissing is geweest van AENA; waardoor het waarschijnlijk is, dat men beroep zal aantekenen tegen het besluit van de magistraat.

De advocaat van de beschuldigden heeft in zijn verzoek aan rechter Francisco Javier Tejeiro opgemerkt, dat in totaal 19 Rechtbanken en openbare aanklagers in geheel Spanje - waar men processen heeft gevoerd tegen de luchtverkeersleiders - men heeft vastgesteld, dat er geen delict zou zijn en men heeft opgedragen de zaken te seponeren.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Men eist een einde aan de bevoordeling
van overdekt parkeren voor 
rechters en procureurs in het Zuiden

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - Aswoensdag 5 maart 2014 - De Ondernemingsraad (OR) van Justitie-personeel is van mening, “dat midden in een crisis voor de zwaksten in de samenleving, ‘het ‘niet uit te leggen is’, dat de Gemeente San Bartolomé de Tirajana het overdekte gedeelte van het parkeerterrein bij de rechtbank in het Zuiden uitsluitend gereserveerd heeft voor leden van de Rechterlijke Macht.”

De voorzitter van de OR van Justitie-personeel, Meri Pita Cárdenes, verlangt in een communiqué het stopzetten van het gebruik van het recentelijk overdekte parkeerterrein voor Justitie in San Bartolomé, waarvan de werkzaamheden en financiering ten laste zijn gekomen van de Gemeente San Bartolomé de Tirajana.

               De door de OR gewraakte reservering van overdekte parkeerplaatsen
                                       voor kaderleden van de Justitiële Macht.

Pita vraagt zich af, of in deze economische situatie de uitgaven gerechtvaardigd zijn die de Gemeente zich getroost heeft voor het asfalteren en het overkappen van 32 parkeerplaatsen die uitsluitend zijn bestemd voor rechters, procureurs, keuringsartsen en handhavers van de rechtsorde.

Het resterende deel van deze ‘overeenkomst’- vier parkeerplaatsen - is bestemd voor de overige 94 justitiemedewerkers, onder wie de griffiers van dit parket, die uiteindelijk degenen zijn die het rechtbankgebouw openen en sluiten.

“Als het Gemeentebestuur van San Bartolomé de Tirajana al een vergissing heeft begaan met het uitgegeven geld, is het aan te raden niet nog een tweede vergissing te begaan, wat betreft het onterecht bevoorrechten van bepaalde groepen beroepskrachten,” zo onderstreept de woordvoerster van de OR.

Begunstigden
"De buitensporigheid van dit alles ligt niet alleen in het uitgevoerde werk midden in het bezuinigen op de overheidsuitgaven, maar bij de beoordeelde groepen die profijt trekken. Zeker, omdat het voornamelijk de rijke en meest bevoorrechte beroepsgroep is, die geniet van de privileges voor dit Overheidsorgaan.

In die zin eist de OR, dat het Directoraat-generaal en de viceminister van Justitie met spoed ingrijpen en het akkoord stilleggen, waarbij uitsluitend parkeren voor rechters, procureurs, griffiers en andere justitiemedewerkers is toegestaan.

Volgens Pita, "moeten zij die op een of andere manier hun professionele werk op het gebied van het openbaar bestuur ontwikkelen, niet alleen de uitoefening van hun functie respecteren; maar hebben ze ook de verplichting, om dit soort zaken te voorkomen; vooral wanneer we het hebben, over diegenen die een grondwettelijk mandaat hebben om recht te spreken."
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Sommige  Canarische Rechtbanken
kennen opstoppingen waardoor pas na 4 jaar een  hoorzitting volgt

De oorzaak van de vertraging is het gebrek aan middelen
waarbij men het toenemende aantal geschillen
moet optellen

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 28 februari 2014 - De opstopping waarmee Justitie te kampen heeft, is op Canarias opgelopen tot een niveau, dat sommige rechters op de Eilanden rechtszaken plannen op een termijn van drie tot vier jaar, zo wordt opgemerkt in het jaarverslag van de Defensor del Pueblo (Ombudsman).

De ombudsvrouw Soledad Becceril onderstreept in het jaarverslag, dat aan het Congres is overhandigd, “dat de vertraging in het oproepen voor processen ontevredenheid blijft veroorzaken bij de burgerij; ”een probleem, waarmee bijna alle deelstaten te maken hebben.

                            De Rechtbank in San Bartolomé de Tirajana
               gezien vanuit het gesloten pand van
Hecansa (de Hotelschool).
De instantie noemt onder de oorzaken van deze vertraging, het ontbreken van middelen, waarbij men het toenemende aantal geschillen moet optellen die zich bij de Sociale Rechtbanken voordoen ten gevolge van de economische crisis, “die voorheen een voorbeeld waren van voortvarendheid.”

In haar rapport, noemt Becceril diverse voorbeelden, waaronder een klacht die betrekking heeft op de Sociale Rechtbank van Las Palmas de Gran Canaria, die in een proces uit 2012, een datum voor de uitspraak heeft vastgesteld voor 2016, vier jaar later dus.

De vertragingen betreffen ook de jurisdictie van de Contencioso Administrativa (Kamer voor Overheidsgeschillen), waar men de geschillen van burgers en bedrijven tegen de overheid behandelt.

De ombudsvrouw geeft als voorbeeld een ander geval in Las Palmas de Gran Canaria, waar de Kamer voor Overheidsgeschillen een hoorzitting heeft gepland voor november 2015.

Het Bureau van de Ombudsman heeft ook klachten ontvangen over de vertragingen bij de enige Rechtbank van Eerste Aanleg op La Gomera, die in dit geval bijdraagt aan, “structurele tekortkomingen.”

“De Consejo General del Poder Judicial  (Algemene Raad van de Justitiële Macht) heeft laten weten, dat de afhankelijkheid van dat orgaan wordt ingegeven door het grote aantal, eerdere procedures die door de jaren heen zijn verzameld en de bijzondere complexiteit van de instructie voor het onderzoeken van misdaden: misdaden in stedenbouw, bescherming van het historisch erfgoed en milieu; misdrijven tegen het Openbaar Bestuur, enz.," zo legt de Ombudsvrouw uit.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Ciudad de la Justicia 
bespaart de Canarische Regering 
jaarlijks  2 miljoen euro

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zaterdag 18 januari 2014 - De president van de Consejo General del Poder Judicial (Algemene Raad van de Justitiële Macht), Carlos Lesmes, heeft op zaterdag 18 januari 2014 het nieuwe Paleis van Justitie geopend in Las Palmas de Gran Canaria.

In het gebouw met drie kantoortorens en een dubbele kelderverdieping zijn 15 vestigingen van de Rechtbank bijeengebracht die voorheen over de stad waren verspreid. Dit levert de Canarische Regering jaarlijks een besparing op van 2 miljoen euro.

            Carlos Lesmes en Paulino Rivero onthullen de openingsplaquette.

In zijn openingsrede heeft de eveneens president van het Hooggerechtshof zijnde Lesmes de relevante functie benadrukt van de rechters als het aankomt, “op het oplossen van conflicten, en het bijdragen aan een vredige samenleving.”                                                         Carlos Lesmes.
Lesmes is de Canarische Regering erkentelijk, dat men de Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria (Het Paleis van Justitie) heeft gebouwd op een perceel van 13.000 m² in de zuidelijke hoorn van de stad, waarin men ruim 100 miljoen euro heeft geïnvesteerd en waardoor Justitie effectiever kan werken en sneller tot afhandeling van rechtszaken kan komen.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


De PSOE wil geen cent meer uitgeven aan Tindaya

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - donderdag 21 november 2013 - De PSOE heeft in het Canarische Parlement verdedigd, dat het project van Eduardo Chillida, om de berg Tindaya op Fuerteventura te veranderen in een monumentaal beeldhouwwerk, “momenteel geen prioriteit heeft” en “geen euro meer moet krijgen” uit de overheidsfondsen van de Deelstaat.

De socialistische afgevaardigde Belinda Ramírez heeft de positie van de PSOE uiteengezet - die in coalitie regeert met Coalición Canaria (CC) in zowel in de Canarische Regering, evenals in het Cabildo (Eilandbestuur) van Fuerteventura - voor de parlementaire commissie die de uitspraak van het Canarische Hooggerechtshof heeft beoordeeld over de bescherming van de Tindaya-berg.

                               Montaña Tindaya (Fuerteventura).
Dit oordeel, wat gepubliceerd is in september 2013, kent Tindaya de conditie van Bien de Interés Cultural (BIC) (Cultureel Erfgoed) toe vanwege de archeologische waarde; ondanks, dat zowel de Canarische Regering, evenals het Cabildo (Eilandbestuur)van Fuerteventura beweren, dat de in de jaren tachtig in gang gezette procedures, voor het toekennen van deze categorie, verlopen zijn.

Het Hooggerechtshof stelt dientengevolge, dat het project van Chillida geen voortgang kan vinden totdat de Deelstaat de omvang van de bescherming heeft geregeld voor de pré-Spaanse graveringen in de berg en men de voorwaarden schept voor hun conservering.

Met de kennisname van dit vonnis, hebben zowel de Canarische Regering, evenals het Cabildo (Eilandbestuur) van Fuerteventura hun bereidheid getoond het idee van de Baskische beeldhouwer voor Tindaya te verwezenlijken, als men eenmaal de omvang van  de bescherming voor de rotstekeningen heeft vastgesteld.


Belinda Ramírez (PSOE).

De regeringspartner van CC in beide overheden, de PSOE, is echter van mening, dat dit project geen prioriteit heeft.

“De Canarische Regering moet zich ervan bewust zijn, dat de burgers, vooral de majoreros, er meer dan genoeg van hebben, om elke keer opnieuw geconfronteerd te worden met dit project en de gehele juridische structuur die dit met zich meebrengt en, dat het enige wat men bereikt is, dat men meer twijfel zaait vanwege het gerechtelijke oponthoud van 18 jaar en de enorme financiële verliezen voor de schatkist van de overheid,” zo heeft Ramírez verzekerd.

Het socialistische parlementslid zet in, “op het goed uitvoeren van de zaken,” en op het voldoen aan de noodzakelijk procedures die geëist worden door zowel de wet, als de gerechtelijke uitspraken voor het beschermen van deze berg,” zo laat de PSOE Canarias weten in een persbericht.

Ramírez  heeft bovendien verdedigd, dat men lering zou moeten trekken uit alles wat er met Tindaya is voorgevallen en, “dat men de natuurlijke hulpmiddelen van het eilanden op zich moet waarderen, vanwege de intrinsieke, culturele, geomorfologische en etnografische waarden die ze bieden, zijn ze een sterke trekpleister voor het toerisme.”
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Regering  verliest de eis tot herstel van
het geïnvesteerde in Tindaya

De Regering verlangt 22,92 miljoen euro van de bedrijven
die het project van Chillida  zouden gaan uitvoeren

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - donderdag 21 november 2013 - Het Hooggerechtshof heeft de eis afgewezen waarin de Canarische Regering 22,82 miljoen euro heeft verlangd van de bedrijven die het project van Chillida in Tindaya zouden gaan uitvoeren: 12,73 miljoen voor herstel van het bedrag wat men vooruit heeft betaald en 10,9 miljoen wegens geleden schade en nadeel.

De Civiele Kamer van het Hooggerechtshof heeft daarmee, in haar geheel, de eerdere uitspraken van de Rechtbank in Eerste Aanleg in de Hoofdstad van Gran Canaria en van de Rechtbank in Las Palmas bevestigd, die de eis van de Canarische Regering hebben afgewezen en deze hebben veroordeeld tot het terugbetalen van de 2,13 miljoen euro aan de bedrijven FCC en Necso Entrecanales die zij gedeponeerd hebben als onderpand.
 
Dit geschil dateert uit de jaren negentig en is gebaseerd op diverse beslissingen die Canarische Regering genomen heeft sinds zij het project van de beeldhouwer Eduardo Chillida - om de berg Tindaya uit te hollen en deze tot uitgehakt monument te maken - en tot algemeen belang verklaarden voor de Deelstaat en voor het eiland Fuerteventura.
 

Voor de uitvoering van dit project heeft de Canarische Regering het nutsbedrijf Saturno (Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Turismo, Naturaleza y Ocio) (Naamloze Vennootschap voor de Bevordering van het Toerisme, en Natuur- en Recreatietoerisme) als instrument gebruikt voor het aanbesteden van de werkzaamheden en de oprichting van de Sociedad Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT) (Maatschappij Monumentaal Project Tindaya-berg).
 
Via de PMMT heeft de Canarische Regering  in februari 1999 het werk gegund aan de unión de empresas  (Joint Venture) bestaande uit FCC en Necso Entrecanales en heeft men hen een voorschot gegeven van 11,77 miljoen euro voor het aankopen van de mijnbouwrechten van het  bedrijf Cabo Verde,  dat beweerde deze rechten over Tindaya te hebben; en men heeft  €405.773,= vooruitbetaald voor het contracteren van de maatschappij die Chillida zou aanwijzen om de werkzaamheden te leiden: de Studio Guadiana.

      Tinday raakt men niet aan. Als Tindaya valt, dan is alles mogelijk op Canarias.
Door diverse problemen is het werk echter nooit voltooid en tot op de dag van vandaag heeft men zelfs de werkzaamheden niet kunnen hervatten, omdat het Canarische Hooggerechtshof heeft geoordeeld, dat deze berg de status geniet van Cultureel Erfgoed en voordat men daarin enigerlei project gaat uitvoeren, het noodzakelijk is, de omvang van het project te beperken in verband met de reikwijdte voor de pré-Spaanse graveringen.

In de context van het onmogelijk maken van de uitvoering van het werk, heeft de Canarische Regering de bedrijven FCC en Necso Entrecanales beschuldigd van het niet nakomen van hun verplichtingen en heeft men hen om teruggave van het vooruitbetaalde geld gevraagd en de betaling van een schadeloosstelling voor geleden nadeel.

Ook heeft men aangevoerd, dat als de bouwmaatschappijen niet zouden reageren, men de maatschappelijk verantwoordelijken, de PMMT managers in dat stadium, persoonlijk aansprakelijk zou stellen voor het betalen van een schadevergoeding van 11,77 miljoen euro (Rafael en Luis Bittini Delgado; Segundo Medina Sosa; Jaime Celso Rodríguez Cie; Pablo Rivas Vidal en Eugenio Cabrera Montelongo).

Het Hooggerechtshof is het eens met de opvatting van de door Canarische tribunalen uitgesproken arresten en stelt: dat men het werk niet heeft voltooid vanwege de bouwers, maar door de enige en exclusieve wil van de PMMT, om niet te voldoen aan de eisen welke zijn opgelegd door de architect Chillida.”

Het Tribunaal houdt in deze procedure de PMMT van de Canarische Regering verantwoordelijk, niet alleen omdat deze haar kapitaal controleerde, maar ook omdat de bewijzen aantonen, “ dat men gedurende de gehele ontwerpfase en de daaropvolgende ontwikkeling, daar kennis van had, mee heeft ingestemd en gecontroleerd en aanvaard.”

In die lijn onderstreept de uitspraak, dat de onafhankelijkheid waarmee Saturno en PMMT verondersteld worden gehandeld te hebben “meer dan klaarblijkelijk was,” omdat de Leidinggevende de wijziging van de toekenning van het project goedgekeurd zou hebben, “zodat alle acties uitdrukkelijk werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur.”

Het Hooggerechtshof is het daarom eens met de hoorzitting in de Rechtbank van Las Palmas “waarin  het volkomen ongeloofwaardig is, dat de Canarische Regering ontkent te weten wat de PMMT is overeengekomen met de bouwers,” en zelfs zegt, “geleden te hebben door verzwijging, en bedrog.”

Daarom wijst men de maatschappelijke verantwoordelijkheid af die, subsidiair (vervangend), tegen de PTTM-managers is ingesteld.
1111islas-canariaslogo-3.jpg


Parot'-doctrine
Een veroordeelde op Gran Canaria
is nu  in vrijheid gesteld

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - donderdag 14 november 2013 - Het Gerechtshof van Las Palmas heeft op woensdag 13 november 2013 de vrijlating gelast van de in de gevangenis verblijvende Jesús Octavio G.M, die momenteel op vrije voeten is.

Jesús Octavio G.M. is een van de drie Grancanario’s die gevraagd hebben voordeel te trekken uit de intrekking van de ‘Parot’-doctrine.
Jesús Octavio G.M. is in 1994 veroordeeld tot 41 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn neefjes. Met de uitvoering van het mandaat van het Europese Hof voor de Mensenrechten, in Straatsburg, heeft de Hoge Raad hem op dinsdag 12 november 2013 in vrijheid gesteld.


                                        DE TRAGEDIE: Uitspraak 197 uit 2006.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft de toepassing van de ‘Parot’-doctrine, met terugwerkende kracht, onwettig verklaard.
De ‘Parot’-doctrine is door Spanje gehanteerd, om te voorkomen, dat gevangenen - vooral terroristen – profiteren van een regeling tot voortijdige vrijlating uit de gevangenis.

Een rechtspraak op maat gesneden van de machthebbers
Artikel 70.2 van de Strafwet van 1973 legde de maximumstraf vast op 30 jaar. Die periode van 30 jaar kon verminderd worden door middel van nauwkeurig bepaalde en vastgelegde criteria: goed gedrag, bijwonen workshops, studie…

De strafvermindering werd berekend op de maximumperiode van 30 jaar, ook al was de beklaagde veroordeeld tot honderden jaren.

In 1995 is de Strafwet geamendeerd, als gevolg van de toegenomen repressie en als gevolg van het feit, dat een paar politieke partijen van mening waren, dat Baskische politieke gevangenen hun straf volledig moesten uitzitten.
Dit amendement bestond erin, de strafvermindering zo niet volledig af te schaffen, dan toch in die mate te beperken, dat er nog weinig kans bestond op vermindering.
Er was echter één obstakel: dit amendement kon niet met terugwerkende kracht worden ingevoerd, zodat gevangenen die veroordeeld waren onder de Strafwet van 1973 nog altijd van dezelfde strafvermindering konden genieten. En die gevangen waren niet de lichtste justitie-klanten.

In de uitspraak 197/2006 van 28 februari gaat de Hoge Raad nog een stap verder (aan spitsvondige technologie hebben ze bij het Spaanse Ministerie van Justitie geen gebrek. Rechtspraak op maat is de nieuwe norm.)
In die uitspraak is gevonnist, dat strafverminderingen (die kunnen oplopen tot 15 jaar) niet meer berekend mogen worden op 30 jaar, maar op de totale periode; bijvoorbeeld:

 • Iemand is veroordeeld tot 112 jaar en heeft 12 jaar strafvermindering bijeen gesprokkeld:
  In het oude systeem wordt de 12 jaar strafvermindering afgetrokken van de maximale 30. Dus komt de veroordeelde vrij na 18 jaar.
 • In het nieuwe systeem wordt de 12 jaar strafvermindering afgetrokken van de totale 112 jaar. Dus de veroordeelde komt vrij na 100 jaar (met een maximum van 30 jaar). Intussen is ook die 30 jaar opgetrokken naar 40 jaar.

In de praktijk komt de uitvoering van die ‘interpretatie’ van de Strafwet er op neer, dat er geen strafvermindering meer is. En die eerste die de volle laag heeft gekregen, was Unai Parot, vandaar de naam “Parot- doctrine”. Deze op maat gesneden interpretatie had invloed op veel Baskische politieke gevangenen. Hieronder een paar voorbeelden:
Jon Agirre Agiriano
Moest vrijgelaten worden op 28 oktober 2006, maar de straf is verlengd tot 3 mei 2011.

Kandido Zubikarai Badiola
Moest vrijgelaten worden op 27 oktober 2006, maar de straf is verlengd tot 2011.

Koldo Hermosa Urra
Moest vrijgelaten worden in 2006, maar de straf is verlengd tot 3 mei 2017.

Peio Etxeberria Lete
Moest vrijgelaten worden op 10 september 2006, maar de straf is verlengd tot 8 april 2019.

Iñaki Gaztañaga Bidaurreta
Moest vrijgelaten worden in maart 2006, maar de straf is verlengd tot 2018.

Txomin Troitiño Arranz
Moest vrijgelaten worden op 18 mei 2006, maar de straf is verlengd tot 2017.

Joseba Artola Ibarretxe\
Moest vrijgelaten worden in 2006, maar de straf is verlengd tot 10 juni 2016.

Jos' Bollada Álvarez 
Moest vrijgelaten worden op 20 mei 2006, maar de straf is verlengd tot 19 september 2018.
Antxon Lopez Ruíz
Moest vrijgelaten worden in 2006, maar de straf is verlengd tot januari 2017.

Inés de Rio
ETA terroriste komt vrij na uitspraak mensen rechten hof

Inés del Río, de dader van een bloedige aanslag in Madrid die in 1986 het leven kostte aan twaalf mensen, is vrijgelaten. Dat heeft een Spaanse rechtbank besloten,  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft opdracht gegeven de ETA-terroriste vrij te laten.
 
 

                                     Nabestaanden van slachtoffers
               hebben woedend gereageerd op de uitspraak van het Hof.

De inmiddels 55-jarige Del Río is in 1987 veroordeeld tot 3.828 jaar cel voor verschillende aanslagen voor de Baskische terreurbeweging ETA. Ze zou in 2008 al vrijkomen zijn, maar dit is op verzoek van de Staat uitgesteld tot 2017.

Het Europees mensen rechten hof heeft geoordeeld, dat Del Río, die sinds 2008 onrechtmatig vastzit, onmiddellijk moet vrijkomen.
Spanje is Del Río een schadevergoeding van 30.000 euro verschuldigd. De staat kan niet tegen de uitspraak in beroep.


Het Tribunaal van Straatsburg onderschrijft de vrijlating van tientallen ETA-leden.

Nabestaanden van slachtoffers hebben woedend gereageerd op de uitspraak van het Hof.

Hoewel het vonnis uit Straatsburg door juristen algemeen verwacht werd, heeft vooral rechts Spanje hoogst verontwaardigd gereageerd. De invloedrijke organisatie van terreurslachtoffers AVT spreekt van een ‘Dag van Laaghartigheid’. "De rechtsstaat is gebroken.” De regeringsgezinde rechtse krant 'La Razón' schreeuwt vanaf haar voorpagina.‘onrecht’.

De Spaanse autoriteiten hebben gewaarschuwd, dat de vrijlating van Del Río  leidt tot vrijlatingsverzoeken van meer dan honderd veroordeelde terroristen en moordenaars. Dit heeft  te maken met de zogenoemde 'Parot'-doctrine, een uitzonderingsregel die bepaalde groepen gevangenen elke kans op vervroegde vrijlating ontneemt.

De afgelopen jaren zijn de straffen van circa 150 ETA- en andere terroristen verlengd met ‘Parot’. Evenals die van een beperkte groep zedendelinquenten (vooral serieverkrachters en kindermoordenaars) wier daden tot grote maatschappelijke verontwaardiging hebben geleid. Zeker 54 ‘etarras’, acht leden van andere gewapende groepen en veertien ‘gewone’ criminelen hebben nu een precedent in handen, om onmiddellijke vrijlating te vragen. In de komende maanden en jaren loopt hun aantal nog verder op.

Unai Parot
Unai Parot, uit Baiona, is geen doetje. Op 2 april 1990 is hij in Spanje bij een weg controle aangehouden met enorm veel dynamiet in zijn bestelwagen. Hij is daarmee op weg naar Sevilla. Parot krijgt duizenden jaren gevangenisstraf maar dit wordt in Spanje teruggebracht tot de maximumstraf van 30 jaar. Parot krijgt in de gevangenis regelmatig te maken met pesterijen van sadistische bewakers die hem regelmatig afranselen.

Parot klaagt enkele jaren geleden zijn behandeling aan en verklaart, dat zijn vader een betere behandeling had gekregen toen hij als Frans soldaat in een Duits concentratiekamp zat.

29 mei 2001
In de gevangenis van Alcolea (Córdoba) is op maandag 29 mei 2001 de gevangene, Unai Part, door een groep van 7 functionarissen bewusteloos geslagen. De gevolgen van de slagen zijn over het hele lichaam te zien. Vooraf is hij geboeid, omdat hij naar een andere galerij diende te verhuizen. Toen hij in zijn nieuwe cel om een arts vroeg, is gezegd, dat die hem al onderzocht had toen hij bewusteloos was. Behalve geslagen is Parot ook bedreigd: "Hoerenzoon, we gaan je ophangen", "Je zult de gevangenis niet levend verlaten."

Unai Parot is op 2 april 1990 in de buurt van Sevilla gearresteerd en heeft sindsdien gezeten in Carabanchel, Herrera, Alcalá, Puerto I, Almería, Murcia, Valdemoro en nu in Alcolea. Het weinige dat hij had, is hem afgenomen, zijn "thuis". Bovendien wordt hem verboden enige activiteit uit te voeren, noch zijn 3 medegevangenen uit Baskenland te zien. Het is niet de eerste keer dat Parot is geslagen.

Wat is het verschil?
"Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog liep in 1939 voor mijn vader de militaire dienst van twee jaar af. Hij was Frans Staatsburger van Baskische nationaliteit, afkomstig uit Altzürükü in de provincie Zuberoa. Omdat Frankrijk de Maginot-linie niet tijdig had voltooid, moesten o.a. Franse burgers de Nazi's tegenhouden. Hiervoor werden "geliefde medeburgers" uit Baskenland, Bretagne en Corsica en andere "kornuiten" gebruikt. Enige tijd hielden ze stand, maar de grote meerderheid sneuvelde. Van het peloton van mijn vader zijn er vier in leven gebleven. Nazi-officieren hebben hun soldaten het goede voorbeeld gegeven, hoe oorlogsgevangenen behandelt dienen te worden.
Mijn vader kon gedurende korte tijd ontsnappen uit het derde kamp waarin hij was ondergebracht. De officier van dienst feliciteerde hem bij terugkeer met de ontsnapping, “maar de regels verplichtten hem te straffen!”: Twee weken op water en brood. Maar bij de nazi's hebben militaire tegenstanders geen slagen gekregen en zijn ze niet aan foltering onderworpen.       

Ikzelf zit nu bijna 12 jaar in Spanje gevangen, een ‘democratisch’ land. Bij mijn arrestatie ben ik gedurende vijf dagen en nachten onophoudelijk gefolterd, zonder eten, weinig te drinken en heb geen seconde de gelegenheid gekregen, om te slapen. Men komt in stilte naar me kijken, zonder zich te identificeren, 12 à15 Franse politieagenten in burger, "medeburgers" die mij in handen van buitenlandse folteraars hebben overgelaten. Mijn Staat is komen kijken en heeft gezwegen. Het zijn "democraten". Maar zij hebben zeker weinig Nazi’s tegengehouden.

Dan komt er een "democratische" magistraat van een uitzonderingsrechtbank, het Hooggerechtshof, kind uit de beruchte Franco-dictatuur. Ze hebben me gezegd met het hoofd te knikken bij een bevestigend antwoord en van links naar rechts bij een negatief antwoord.  Vanaf die dag tot op heden krijg ik slagen te verduren van "democratische" agenten van de Guardia Civil, word ik afgeranseld door "democratische" gevangenisbewakers, krijg ik bedreigingen met de dood, beledigingen, sancties en worden er ‘spelletjes’ gespeeld met mijn familieleden. Van de 12 jaar gevangenis heb ik er 10,5 in afzondering doorgebracht, met fysieke, psychische en sociale ravage tot gevolg. Alles uit puur ‘democratisch’ sadisme.

Op 28 mei 2001, in de gevangenis van Córdoba, waar ik sinds oktober 2000 verblijf, word ik op het moment waarop ik gefouilleerd wordt, met het gezicht naar de muur gezet en met armen en benen gespreid, in de rug aangevallen door acht bewakers die me beginnen te slaan uit puur ‘democratisch’ sadisme. Ze hebben me bewusteloos achtergelaten op een ‘bed’.  Ik heb een klacht ingediend bij een rechter in Córdoba, maar mijn klacht is verworpen en nu spant diezelfde ‘democratische’ magistraat een proces tegen me aan voor deze ‘aanslag’.

Zoals zovele andere Baskische krijgsgevangenen kan ik een boek schrijven over allerlei sadistische voorvallen die véél erger zijn, dan wat mijn vader onder het naziregime te verduren heeft gekregen in de kampen in Duitsland en Polen. Mijn vader leefde in deze kampen (die géén uitroeiingkampen waren) onder de regels van de Conventie van Genève. Ik leef echter, zoals vele andere Baskische politieke gevangenen in Spaanse "democratische" gevangenissen. Beiden wilden en willen ze onderdrukken, vernederen, onder de voet lopen. Geen van beiden lukte het, ons het hoofd te doen buigen. Gisteren waren het nazi's, vandaag zijn het ‘democraten’. Wat is het verschil?

Zie ook ‘De Basken en hun strijd’ op:
https://sites.google.com/site/debaskenenhunstrijd/home
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


 Hoge Raad vernietigt het vonnis wat een deel van het PIOT in 2008 heeft afgewezen

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - donderdag 17 oktober 2013 - De Canarische Justitie heeft onrechtmatig gehandeld toen men in 2008 een aanzienlijk deel van het PIOT (Plan Ruimtelijke Ordening) heeft afgewezen vanwege het ontbreken van milieurapportage.

De Hoge Raad zegt, dat de Raadkamer is uitgegaan van een misverstand en verordonneert de zaak terug te draaien voor een nieuwe beslissing.

                               De uitbreiding van de haven van Arinaga,
         is een van de projecten die voordeel trekken uit het oordeel van de Hoge Raad.

De Hoge Raad heeft het vonnis geannuleerd van het Canarische Hooggerechtshof van 6 oktobe2008, wat het Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIOT ) (Plan Ruimtelijke Ordening van Gran Canaria), niet voor recht verklaard voor wat betreft:

- het winkelcentrum in La Vega de Gáldar,
- de variant van de  GC-1 tussen Jinámar en de luchthaven,
- de rondweg om Ingenio,  Agüimes en Vecindario,
- de weg van Agaete naar La Aldea,
- de jachthaven van Bahía Feliz,
- de zandafgraving bij Pasito Blanco.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Garrido vraagt stevige maatregelen
vanwege onverschilligheid burgerij
betreffende corruptie

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA -  dinsdag 1 oktober 2013 - De hoofdaanklager op  Canarias, Vicente Garrido, heeft op maandag 30 september 2013 , het nemen van, ”vastbesloten en effectieve maatregelen” geëist in  de strijd tegen de corruptie en de onverschilligheid van de burgerij voor "het profiteren van de schaarse gemeenschappelijke middelen door slechts enkelen.”

In zijn toespraak die hij heeft gehouden tijdens de openingsceremonie van he Juridisch Jaar 2013-2014 is Garrido van mening, dat daartoe een relevante rol is weggelegd voor de verhoging van de interne overheidscontrole en controle op het bedrijfsleven, evenals voor een versterking van  de jurisdictie voor overheidsgeschillen.

V.l.n.r.: De president van het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof) , José Ramón Navarro Miranda; de president van de deelstaat, Paulino Rivero, en de deelstaatminister van Justitie, Francisco Hernández Spínola, op maandag 30 september 2013 bij de opening van het Justitiële Jaar in de deelstaat.

Voor Garrido kan ook de flexibiliteit van het Openbaar Minuterie van doorslaggevend belang zijn en het is nodig om op deze voet door te gaan in de strijd tegen een criminaliteit die steeds meer georganiseerd en gespecialiseerd raakt.

De hoogste ambtenaar van het Openbaar Ministerie van Canarias heeft de “essentiële rol” benadrukt welke de Fiscalía Anticorrupción (Anti-corruptie Aanklager) onderneemt, evenals die van de afdelingen Milieuzaken, Bouwzaken, Economische Delicten en Delicten tegen de Openbare Gezondheid.

Garrido noemt als voorbeelden in de provincie Las Palmas zaken als ‘Eolo’, ‘Faycán’ en ‘Unión’, en hun afgeleiden, de operatie ‘Yate’, de procesgang rond de Vuilstortplaats Salto del Negro, of de ‘Emalsa’-zaak en die van de ‘Floteros’ (illegale taxibedrijven).

Ook heeft Garrido de inzet van het Bureau van Santa Cruz de Tenerife onderstreept tegen deze vorm van criminaliteit, met o.a. zaken als ‘Las Teresitas , en die van ‘Arona’, of de onderzoeken tegen de illegale zandwinning en de vervolging  van illegale licenties voor de sloop van gebouwen.

Vicente Garrido heeft echter ook geappelleerd aan de verantwoordelijkheid van personen die een beroep uitoefenen wat te maken heeft met de openbaarheid, “om geen valse verwchtingen te wekken bij de burgerij waarvan de frustratie zich vertaalt en een onterechte afkeer en generalisering van de openbare diensten.”

De oprechtheid en de professionaliteit van de openbare diensten kan niet voortdurend in twijfel worden getrokken, “door het vissen in troebel water, vanuit het diepste sektarisme, waarbij men alleen de splinter in het oog van de buurman ziet,” zo heeft Garido bevestigd.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Canarias aan kop in kosten per inwoner
voor Justitie

De Eilanden investeren €78,30 per inwoner;
wat neerkomt op 0,4% van hun BBP

SPANJE - woensdag 4 september 2013 - Canarias met €78,30; Catalonië met €68,30 en Baskenland met €66,10 zijn de deelstaten die per inwoner het meeste uitgeven aan Justitie, daar tegenover staan als laagste op de ranglijst: Navarra met €47,3), Andalusië met €48,3 en het Prinsdom Asturië met €49,20).

Volgens de gegevens van de Consejo General del Poder Judicial  (Algemene Raad voor de Justitiële Macht) over het jaar 29012, is er in totaal op het vlak van Justitie 3,722 miljard euro uitgegeven door het Openbaar Ministerie, wat neerkomt op een gemiddelde van €78,= per Spanjaard.
miserable-justicia_large.jpg

De bijdragen in 2012 aan Justitie door de deelstaten bedroegen 2,1978 miljard euro; door het Ministerie van Justitie is 1,453 miljard euro bijgedragen en door de rechterlijke macht 71 miljoen euro.

De deelstaten die het meest aan justitie hebben uitgegeven met betrekking tot hun Bruto Binnenlands Product (BB) zijn Canarias met 0,4%, Andalusië met 0,29%; Catalonië, de Comunidad Valenciana en La Rioja (ieder 0,26%) terwijl het minste aan Justitie is uitgegeven door Navarra met 0,17%, Madrid met 0,91% en Aragón met 0,20% van hun BBP.

In absolute bedragen is in 2012 het meeste aan Justitie uitgegeven in de dichtstbevolkte deelstaten -  in miljoenen - door:
Catalonië 517,
Andalusië 407,
Madrid 362,
La Rioja 20,
Navarra 30,
Cantabrië 31.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Canarische rechters behandelen ieder jaarlijks gemiddeld1.710 zaken

Het nationale gemiddelde is 1.735

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 4 september 2013 - De 255 rechters met standplaats Canarias krijgen jaarlijks gemiddeld 436.163 zaken voorgelegd in hun rechtbanken.
el-juez-de-la-audiencia-nacion-54370662281-54028874188-960-639_large.jpg
Dit komt per rechter neer op een werklast van 1.710 zaken per jaar en is bijna gelijk is aan het Spaanse gemiddelde (1.735).
1-AAAAislas-canarias-83.jpg
 


Canarische gevangenissen tellen 3.683 geïnterneerden

594 zijn opgesloten uit voorzorg

CANARISCHE EILANDEN - maandag 26 augustus 213 - De penitentiaire inrichtingen op de Canarische Eilanden tellen 3.683 gevangenen, van wie er 594 preventief in de gevangenis verblijven, aldus de gegevens van het Secretariaat-generaal van de Penitentiaire Inrichtingen die betrekking hebben op de maand augustus 2013.

De gevangenissen van Andalusië, Catalonië en Madrid tellen ruim 50% van alle gevangenen in Spanje, waar in totaal 33.000 delinquenten verblijven. Het totale aantal gevangenen in Spanje bedraagt 68.210 van wie er 58.785 zijn veroordeeld en 9.595 preventief zijn opgesloten.
media-xl-1271710_large-1.jpg
In Andalusië zitten 15.543 mensen gevangen;  en daarmee gaat met aan kop tegenover de 9.993 geïnterneerden in Catalonië  en de 8.788 in Madrid.
Cueta telt het kleinste aantal gevangenen (205), iets minder dan in Melilla (325) en wordt gevolgd door Navarra (346) en La Rioja(378), aldus de gegevens van de Penitentiaire Instellingen.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg
 


Gallardón  is voornemens de audiencias
(Arrondissementsrechtbanken) af te schaffen

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - maandag 19 augustus 2013 - De minister van Algemene Zaken, Justitie en Gelijkheid - Francisco Hernández Spínola (PSOE) - heeft op dinsdag 13 augustus 2013 laten weten, dat het Regeringsproject voor een nieuwe justitiële indeling in Spanje een vermindering zal bevatten van het aantal audiencias provinciales (Arrondissementsrechtbanken) en een vergroting van de bevoegdheden van de Hooggerechtshoven (Tribunal Superior de Justicia).

Het wetsvoorstel voor de Demarcación y de Planta Judicial (Justitiële Omvang en Afbakening)- dat wordt behandeld door de minister van Justitie, Alberto Ruiz Gallardón - gaat ervan uit, dat de  Provinciale Rechtbanken «verdwijnen uit het Spaanse gerechtelijke arrondissement » en, dat hun taken worden overgenomen door « de tribunales de Instancia - die welke men kent als primera instancia (Rechtbank van Eerste Aanleg) - en deels door de Tribunales Superiores de Justicia (Hooggerechtshoven) - in hoger beroep -».


       De viceminister van Justitie, Pedro Herrera; minister Hernández Spínola en de        directeur-generaal van Regeringsbetrekkingen met Justite, Alejandro Parrés,
                    op dinsdag 13 augustus in Las Palmas de Gran Canaria.

Het tussen aanhalings- en sluitingstekens geplaatste geeft de letterlijke tekst weer zoals die is opgesteld door de Commissie voor de Ley de Demarcación y de Planta Judicial (Wet Justitiële Omvang en Afbakening) die men kan nalezen op de internetpagina van het Ministerie van Justitie. Die tekst is opgesteld door een commissie van deskundigen die wordt voorgezeten door de juridische secretaris en lid van de Consejo General del Poder Judicial (Raad van de Justitiële Macht), Antonio Dorado Picón.

De minister van Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Espínola (PSC-PSOE), van de Canarische Regering, heeft op dinsdag 13 augustus 2013 het wetsvoorstel gekwalificeerd als, “veel te ambitieus”, en hij heeft gezegd, “dat als men dit zal doorvoeren, dit noodzaakt tot het reorganiseren van al het werk wat we al gedaan hebben.”

[Feit is, dat de zogenoemde ‘toren drie’ van het nieuwe Paleis van Justitie gedacht is voor het huisvesten van de Audienca (Arrondissementsrechtbank) en, dat een eenvoudige naamsverandering niet voldoende zal zijn, want het Tribunal Superior (Hooggerechtshof) blijft gevestigd in het oude Paleis van Justitie;  als men haar bevoegdheden vergroot en de  cassatiezaken kent, verliest haar hoofdkantoor zijn zin.]
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Crisis verplicht tot hergebruik meubilair
voor inrichting Paleis van Justitie

De Regering zal het huidige meubilair gaan gebruiken
 voor de helft van het personeelsbestand

De verhuizing van duizend medewerkers zal
in februari 2004voltooid zijn

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - donderdag 1 augustus 2013 - De Canarische Regering gaat de helft van het meubilair gebruiken wat men momenteel heeft staan; verdeeld over 15 locaties van Justitie in de hoofdstad van Gran Canaria, voor de inrichting van het nieuwe Paleis van Justitie van Las Palmas de Gran Canaria; een faraonisch bouwwerk van 122 miljoen euro, “dat het ‘meest belangrijke is, wat men tot nu toe op het vlak van Justitie heeft uitgegeven,” zo heeft de minister van Algemene Zaken, Justitie en Gelijkheid (zie: http://www.gobiernodecanarias.org/cpj/), Francisco Hernández Spínola, van de Canarische Regering, gezegd op woensdag 31 juli 2013.V.l.n.r.: Francisco Hernández Spínola; Pedro Joaquín Herrera Puentes, en Alejandro Parres García

De minister heeft de persmedia uitgenodigd, om de balans op te maken van het voor en door Justitie uitgevoerde werk gedurende de afgelopen twee jaar. Bij de persconferentie waren ook aanwezig de viceminister, Pedro Joaquín Herrera Puentes, en de directeur-generaal van Relaties met de Justitiële Overheid, Alejandro Parres García.


De drie zijn het er samen over eens, als ze benadrukken, dat het Paleis van Justitie van Las Palmas de Gran Canaria en, dat van La Laguna op Tenerife, de grootste mijlpalen zijn van het jaar, evenals de verbeteringen welke men geïntroduceerd heeft in het procesbeheersingssysteem ‘Atlante II’; de integratie van de telematische kennisgeving en de impuls, welke men gegeven heeft aan de bemiddeling bij de Rechtbank voor Gezinsarbitrage die, in de woorden van Spínola, “een ‘gevoelige’ verbetering  is  van het Justitiële Apparaat  op de Archipel.

In die lijn, heeft de viceminister uitgelegd, dat het nieuwbouwwerk van het nieuwe justitiegebouw in ontvangst is genomen door de Canarische Regering; waarmee, voorafgaand aan de ingebruikname, alleen nog  het geven van de  nodige infrastructuur aan het pand ontbreekt. Herrera Puentes heeft toegevoegd, “dat de verhuizing zal beginnen in het laatste kwartaal van 2013 en binnen maximaal zes maanden voltooid zal zijn.”


              Het nieuwer Paleis van Justitie in Las Palmas de Gran Canaria.

De eersten die hun intrek zullen nemen in  het nieuwe pand, is het personeel van de Enkelvoudige Kamers, om precies te zijn van Sociale en Overheidsgeschillen; vervolgens volgt de rest van Justitie, de Openbare Aanklagers en het Provinciaal Hof van Las Palmas, want alleen het Canarische Hooggerechtshof behoudt haar huidige vestiging aan het Plaza de San Agustín.

In totaal worden 15 vestigingen geherhuisvest in het nieuwe gebouw, wat zal dienen om een eind te maken aan de diaspora van processen die men voert in de hoofdstad van Gran Canaria, een hoofdprijs  in de tombola van het juridische labyrint.

De Canarische Regering verwacht 2,1 miljoen euro te besparen aan huurpenningen; een bedrag, dat jaarlijks betaald wordt voor de huur van de panden, die voornamelijk gelegen zijn in de wijken Triana en Vegueta.

Herrera heeft zich optimistisch getoond over de termijnen welke het departement hanteert voor het in bezit nemen van het Paleis van Justitie, waarbij hij de recentelijke ervaring noemde van La Laguna, waar het, veel kleinere, gebouw al volledig in gebruik is. In het geval van de hoofdstad van Gran Canaria zal de justitionele wijk het werk verenigen van ongeveer 1.000 medewerkers, onder wie, secretarissen, griffiers, openbare aanklagers, rechters en overig dienstpersoneel van Justitie. De viceminister heeft uitgelegd, dat men de helft van het kantoormateriaal zal hergebruiken op deze arbeidsplaatsen, men zal het alleen  benutten en om te voldoen aan zuinig beleid wat wordt gepromoot door de Regering, om het hoofd te bieden aan de crisis.

Deze betrokkenheid komt ook tot uiting in de inspanning, “om de gratis rechtsbijstand te financieren welke ‘essentieel’ is in deze tijden van crisis. De Regering heeft jaarlijks 18 miljoen uitgetrokken voor deze dienstverlening die procureurs en advocaten van onvermogen, onverwijld, in rekening brengen,” aldus Spínola.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Taakstraffen:
Veroordeeld tot  het schoonmaken van Taliarte

GRAN CANARIA - dinsdag 9 juli 2013 - Gebrek aan personeel voor het onderhoud van de stranden brengt met zich mee, dat veroordeelde minderjarigen een taakstraf krijgen opgelegd

De Gemeente Telde telt ruim 17.000 werklozen. Maar nog steeds heeft - volgens de wethouder van Strandzaken, María Calderín, tot op heden het Servicio Canario de Empleo (Canarische Arbeidsbureau) geen enkele convenant geformaliseerd voor het contracteren van schoonmaakpersoneel voor de stranden in de gemeente.


                                  Veroordeeld tot het schoonmaken van
Taliarte.
Dit personeelsgebrek heeft met zich meegebracht, dat zes minderjarigen, die veroordeeld zijn tot taakstraffen, via de Stichting Diagrama, op maandag 8 juli 2013 tien vuilniszakken met afval verzameld hebben in de buurt van de golfbreker van Taliarte.

“Papier, glas, plastic en sigarettenpeuken is het voornaamste afval, dat men tegenkomt op deze rotsen,” verzekert Néstor terwijl hij blikjes in zijn vuilniszak stoot. Deze jongeman uit Vecindario moet nog 60 uur werken als taakstraf die ten goede komt aan de gemeenschap; een straf, die is opgelegd door het Strafhof voor Minderjarigen (de Jeugdrechter), omdat hij heeft deelgenomen aan een straatgevecht in zijn gemeente.

Naast hem staat de 14-jarge Kilian, die verzekert, dat hij wenst, dat de drie dagen die hem nog resten voor het uitdienen van deze straf, snel voorbij zullen gaan. “De volgende keer zal ik me veel eerder bedenken een fout te begaan, want dat heeft daarna zijn consequenties,” zo merkt hij op.

Dergelijke gerechtelijke sancties gaan gepaard met sociaal-educatieve gesprekken en begeleiding voor kinderen die strafbare feiten, of minder ernstige misdrijven hebben begaan, zoals verkeersovertredingen, of diefstal. Werk, dat de Stichting Diagrama onderneemt via haar centra voor sociale rechtvaardigheid.
 "Het doel van deze gerechtelijke maatregelen is, dat jongeren zich bewust zijn van de fouten die ze hebben begaan , door  aan de samenleving iets terug te geven voor de schade die ze hebben aangericht,” zegt Jesús Gil, directeur van het centrum in de hoofdstad van Gran Canaria. De vraag, of dit effectief is, wordt door Gil volmondig met ja beantwoord, “omdat slechts 5% recidiveert.”

Terwijl de groep jongeren het gebied rond de pier uitkamt, voert een deskundige medewerkster in gerechtelijke maatregelen van de al 12 jaar bestaande stichting, gesprekken met de jongelui.

“Tijdens het uitvoeren van de taken, kom ik met de groep tot werken aan hun sociale vaardigheden en hun normbesef; zodanig, dat deze praktijk op een, of ander manier hen theoretisch versterkt, voor een werkelijke terugkeer in de maatschappij,” zo benadrukt de maatschappelijk werkster.

Deze dienstverlening aan de maatschappij verricht men in de maanden juli en augustus aan de kust van Telde, omdat de grote toestroom van bezoekers in het weekeinde op sommige stranden, zoals Melenara, schoonmaak- en onderhoudspersoneel vereist. “Tenminste, totdat de Canarische Regering ons een convenant aanbiedt voor het aannemen van het vereiste personeel,” zegt de wethouder

In die zin, herinnert Calderín eraan, dat men in 2012 tot aan augustus geen document heeft geformaliseerd. Een vertraging, die de wethouder onnodig vindt, gezien de werkloosheidssituatie in de gemeente. “Het gaat om tijdelijk arbeidscontracten van drie tot vijf maanden die zorgen voor het bevorderen van de economie in het gebeid: kansen, die we meer dan ooit nodig hebben,” zo laat Calderín weten.

Met deze zomer is het drie jaar, dat de stichting samenwerkt met de gemeente in schoonmaakwerkzaamheden. In de zomer van 2012 heeft men zich gericht op de stranden van La Garita en Bocabarrano (Jinámar). Bovendien heeft men in de rest van 2012 deelgenomen aan activiteiten in bejaardencentra en sociale kantines, zoals die van Cáritas. “Men probeert, dat deze jongeren zich het werk herinneren, wat het ze gekost heeft om vuilnis te verzamelen, of hulpbehoevende mensen te helpen, en ze dit ook spontaan in hun privéleven in praktijk brengen,” nuanceert de maatschappelijk werkster.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Gevangenis in Juan Grande slaagt erin de terugkeer te bewerkstelligen van gevangenen op het Península

De capaciteit is voor 50% benut

GRAN CANARIA - dinsdag 2 juli 2013 - “Ongeveer 50% van onze capaciteit in Juan Grande is bereikt en die van de gevangenis van Salto del Negro is momenteel binnen het aanvaardbare, maar we worden allemaal getroffen door de aanpassing van de begroting,” zo heeft Andrés Sánchez, benadrukt voor wat betreft de terugkeer van Canarische gevangenen die in gevangenissen verdeeld over het Península (Schiereiland = vasteland van Spanje) verblijven.

Dit heeft Andrés Sánchez, de directeur van het Centro Penitenciario Las Palmas II (de Penitentiair Inrichting = de gevangenis in Juan Grande), gezegd tijdens een ontmoeting van gevangenisdirecteuren van Gran Canaria en het in de provincie Las Palmas geaccrediteerde Corps Consulair (Corps Diplomatique).

Met de gebruikelijke, inkomsten, bezoeken en contacten met gevangenen en hun familieleden (steeds frequenter uit en in Afrikaanse en Zuid Amerikaanse landen) hebben beide partijen zich geïnteresseerd getoond, om deze contacten te blijven onderhouden.

1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Nieuwe Paleis van Justitie in La Laguna
zal in juli 2013geheel in gebruik zijn 

De officiële opening is verricht door Paulino Rivero

LA LAGUNA - zaterdag 22 juni 2013 - Het nieuwe Paleis van Justitie in La Laguna (Tenerife) zal volledig in  gebruik zijn vanaf 1 juli 2013; de datum, waarop alle rechtbanken zullen functioneren in het nieuwe pand; momenteel moeten alleen nog de instructierechtbanken naar de nieuwe locatie verhuizen, waar tien Rechtbanken zijn gevestigd evenals kantoorruimte, na een investering van 27 miljoen euro.

De president van de Canarische Regering, Paulino Rivero, heeft op zaterdag 22 juni 2013 het nieuwe Paleis van Justitie officieel geopend in La Laguna, waarin zes Rechtbanken van eerste Aanleg gevestigd zullen zijn en vier Instructierechtbanken, die tot nu toe op vijf locaties waren gevestigd. Het gebouw, dat 27 miljoen euro heeft gekost, zal ook de Justitie-archieven gaan herbergen van Santa Cruz de Tenerife, van het Noorden van Tenerife, van La Palma en van El Hierro; terwijl in Arona de archieven bewaard worden van het Zuiden van Tenerife en van La Gomera.
Paulino Rivero op zaterdag 22 juni 2012 in gesprek met Fernando Clavijo en Francisco Hernández Spínola.

Het pand heeft o.a. ook een forensische kliniek, een bibliotheek, politiecellen, de politierechtbank, ontvangstruimten voor bezoekers, recherchekantoren voor rechters en openbare aanklagers, trouwzalen, een multifunctionele zaal en het decanaat.De Rechtbank kan beter en vooral sneller gaan functioneren, omdat nu alle informatie met elkaar is verbonden in het nieuwe gebouw.

Besparing van jaarlijks €270.000, =
De minister van Justitie en Gelijkheid, Francisco Hernández Spínola, heeft de “enorme overheidsinvestering” benadrukt die de Regering heeft gedaan in het belang van Justitie.

Volgens becijferingen van de Regering, zal de ingebruikname van dit pand in La Laguna , waarvan de bouwwerkzaamheden begonnen zijn in  2005,  jaarlijks een besparing opleveren voor de Deelstaat van €270.000,= wat de totale kosten zijn van de momenteel 2.248m² aan gehuurde ruimte.

Nieuw Paleis van Justitie in Las Palmas de Gran Canaria
Hetzelfde zal gaan gelden voor het Nieuwe Paleis van Justitie in Las Palmas de Gran Canaria, dat binnenkort in gebruik zal zijn genomen, en wat dan een nieuwe stap in de richting is van een Justitie die meer homogeen, meer operatief en functioneler zal zijn.


Artistieke impressie van het Nieuwe Paleis van Justitie in Las Palmas de Gran Canaria.Herindeling
Als allengs de hervorming van de Canarisch Justitie goedgekeurd zal zijn, wat betreft de voorgestelde districtsindeling, zal de modernisering in de functionaliteit van het Canarische Justitieapparaat een concrete vooruitgang betekenen:
De huidige vestiging naar gelang het bevolkingsaatal van de Rechtbanken:

De Rechterlijke Macht stelt aan het Ministerie van Justitie voor, om vier gote rechtsgebieden te maken op het eiland Tenerife.
De indeling op de eilanden La Palma, La Gomera en El Hierro blijft zoals die is.

Op het eiland Gran Canaria wil men twee rechtsgebieden vestigen; een in de hoofdstad  (het nieuwe Paleis van Justitie), dat dienst doet voor ruim 500.000 burgers;  en een in het Zuiden  (voor 300000 burgers).
De indeling op de eilanden Fuerteventura en Lanzarote blijft zoals die is
.

De voorgestelde, gegroepeerde vestiging van de Rechtbanken
in de provincie Santa Cruz de Tenerife en in de provincie Las Palmas:


1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Europees Gerechtshof remt huisuitzettingen af

SPANJE / LUXEMBURG - woensdag 27 maart 2013 - De Europese Justitie heeft mensen die met huisuitzetting bedreigd zijn, gegeven wat de Spaanse overledenen niet geven konden: de hoop, hun woning te behouden.
Het Europese gerechtshof in Luxemburg heeft de Spaanse wetgeving over Hypotheken en Huisontruimingen twee flinke klappen toegediend.

Het oordeel uit Luxemburg zegt enerzijds, dat bepaalde aspecten van de wet er de oorzaak van zijn, dat duizenden gezinnen hun woning in beslag genomen hebben zien worden in de afgelopen jaren, terwijl dit, in tegenspraak is met de Europese regelgeving. De huisuitzettingen zijn niet te verenigen met Europese regelgeving voor de bescherming van de consument, die in 1993, dus al twintig jaar geleden - is uitgevaardigd.


                                      Het gerechtshof van de Europese Unie.
Met onmiddellijke ingang kunnen rechters - die moeten controleren, of hypotheekcontracten oneerlijke bedingen bevatten en die dit als zodanig vaststellen - de ontruiming tijdelijk opschorten. Anderzijds heeft het Europese Gerechtshof een serie principes vastgesteld, hoe Spaanse rechters voortaan moeten interpreteren wanneer clausules als oneerlijk moeten worden beschouwd.

Deze criteria komen er in de praktijk op neer, dat veel banken grotendeels de voorwaarden van hun krediet- en hypotheekcontracten zullen moeten aanpassen. Het Europese tribunaal antwoordt met dit vernietigende oordeel over de Spaanse Hypotheekwet en over de banken op twee strijdvragen met nadelige uitwerking voor de bankklanten, die zijn opgeworpen door José María Fernández Seijo, een rechter van de Handelsrechtbank in Barcelona.

Als eerste heeft hij gevraagd, of de regels van de kredietinstelling CatalunyaCaixa toestaan, hun klant Mohamed Aziz via huisuitzetting zijn woning te ontnemen, die hij als zijnde in overeenstemming met de Europese richtlijnen heeft aangeduid. In een ander onderzoek echter heeft hij toegegeven, dat een van de clausules van het hypotheekcontract oneerlijk is.

Luxemburg heeft op de vraag, of het betreffende contract conform de wet is, duidelijk nee gezegd

Als tot nu toe in Spanje, een hypotheekgever betalingsachterstand had opgelopen, kon de kredietinstelling via snelrecht een huisontruiming in gang zetten. Als de schuldenaar van mening was, dat de kredietvoorwaarden van het contract, dat hij ondertekend had, oneerlijk zijn, had hij de mogelijkheid een klacht in te dienen. Een langdurig proces, waarvan het vonnis meestal lang op zich liet wachten. Zelfs wanneer de rechter in zijn voordeel besliste, had hij zijn huis al verloren, omdat de huisuitzetting al lang voltrokken was. Hij had ook de mogelijkheid, een schadeloosstelling te verlangen, maar zijn huis kreeg hij niet terug. De rechters konden een ontruiming niet tijdelijk opschorten, ook niet, als zij vastgesteld hadden, dat de contracten van de bank onwettige clausules bevatten. Met onmiddellijke ingang kan de rechter door arrest, dat rechtstreeks van toepassing is, deze stap regelen.

Een andere vraag die rechter Richter Fernández Seijo aan het Europese Hof heeft voorgelegd, ging om de uitleg van het begrip oneerlijk. Is het als misbruik te duiden, dat de bank de hypotheek als opgezegd kan beschouwen, als de schuldenaar een betalingsachterstand van een termijn heeft? Dat er boetrentes van 18% gegeven worden, terwijl de geldende rentevoet van de bank 4,87% bestaat?

Hier heeft het Europese Gerechtshof geoordeeld, dat het aan het oordeel van de nationale rechter moet zijn, of zulke clausules als misbruik moeten worden beschouwd.

Niemand kent het precieze aantal gezinnen, dat in de afgelopen jaren hun woonruimte heeft verloren, omdat het Hof geen onderscheid maakt tussen de ontruiming van een hoofdwoning, een vakantiewoning, of een garage. Maar, dat het aantal woningontruimingen ongelooflijk is toegenomen, is geen twijfel mogelijk. Tussen 2008 en 2012 hebben ruim 250.000 procedures voor woningontruiming plaatsgevonden. Een toename van meer dan 200% in vergelijking met de vijf jaren daaraan voorafgaand.

 

De Regering wil snel reageren
De Regering zal de hervorming van  de huidige hypotheekwetgeving doorvoeren.,” zo heeft de woordvoerster en viceministerpresident Soraya Sáenz de Santamaría laten weten, nadat het oordeel van het Europese Gerechtshof bekend is  gemaakt. “We hebben al een werkgroep opgericht, waarin de diverse Ministeries zitting nemen, vooral dat van Economie en het Openbaar Ministerie.
protestantes-madrid-paralizacion-desahucios-alquileres-preima20121113-0004-38_large.jpg

Individuele gevallen kunnen worden stopgezet
José María Fernández Seijo, de rechter die de Spaanse Hypotheekwet voor het Tribunaal in Luxemburg heeft gebracht, verklaarde, na het goede nieuws vernomen te hebben, “Vanaf nu kan men de gedwongen ontruimingen stopzetten, als bewezen kan worden, dat de rechten van de consument geschaad worden.” Ook heeft hij toegegeven, dat in het verleden menig rechter bij de interpretatie van kredietcontracten bij de uitleg van de omstreden wetgeving regelrechte ombuigingen moesten doorvoeren, om de huisuitzettingen af te remmen.
1352371755-703623-1352372201-noticia-normal_large.jpg
Een woordvoerder van het Hooggerechtshof van Baskenland becommentarieerde de uitspraak van het Luxemburgse Tribunaal met de woorden: “Eindelijk zijn de rechters niet meer de schulden inzamelaars van de banken. Dit vonnis verzoent ons met de burgers.”
1-AAAAislas-canarias-83.jpg
 


Overgang naar de Ciudad de la Justicia
(Stad van de Justitie) begint in juli 2013

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zaterdag 2 maart 2013 - Na 14 jaar van strijd, dans om de vestigingsplaatsen en de loterij van datums is de ‘Stad van de Justitie’ begonnen aan het aftellen, om in gebruik te worden genomen; 15 gehuurde locaties worden ontruimd en 800 personen verhuizen hun werkplek.

Het Ministerie van Algemene Zaken, Justitie en Gelijkheid, van de Canarische Regering, voorziet de oplevering van de nieuwbouw van het Paleis van Justitie in Las Palmas de Gran Canaria voor 30 april, en de verhuizing van het personeel in juli 2013.

 
            Het nieuwe Paleis van Justitie in de hoofdstad van Gran Canaria,
                        gefotografeerd op donderdag 28 februari 2013.
Dit zijn de datums die de Canarische Regering genoemd heeft in haar schriftelijk antwoord op een vraag van het PP-parlementslid Emilio Bravo over de verhuizing van de juridische organen naar het Paleis van Justitie in Las Palmas de Gran Canaria.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Cabildo en de FCM verliezen geschil over
‘piraterij’ met het Timanfaya-logo

MADRID - maandag 18 februari 2013 - Het Tribunal Supremo (de Hoge Raad) heeft besloten de zaak af te wijzen welke het Cabildo (Eilandbestuur) van Lanzarote en de Fundación César Manrique (FCM) (Stichting César Manrique) hebben aangespannen tegen de op Tenerife gevestigde de sportkledingfabrikant Activewear Valerio, die enkele jaren geleden shirts op de markt heeft gebracht met een afbeelding die veel lijkt op het logo, dat - in de vorm van een duivel, die is ontworpen door de in Haría verongelukte kunstenaar - wordt gebruikt voor Timanfaya.

De beslissing, die bij vonnis van 19 januari 2013 is genomen in Madrid, bevestigd de een jaar eerder door de Audiencia Provincial de Las Palmas (Arrondissementrechtbank van Las Palmas) gedane uitspraak, met het verlies van de waarborgsommen die het Cabildo en de FCM in deze zaak hebben overgemaakt.


Proceskosten
In de uitspraak overweegt de Hoge Raad, dat de eisende partij niet op afdoende wijze het oneigenlijke gebruik van het ontwerp van Manrique heeft aangetoond.
In het vier pagina’s tellende vonnis benadrukt men, dat eisers niet hebben kunnen aantonen, dat zij in het bezit zijn van de auteursrechten van het kunstwerk; met de toevoeging, “dat de afbeelding op de kledingstukken van Activewear Valerio diverse ‘relevante afwijkingen’ vertoont.”
Op deze gronden heeft men de FCM en het Cabildo veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.


Schadeloosstelling
Op woensdag 13 en donderdag 14 februari 2013 heeft het bedrijf in kwestie (http://www.valeriowear.com/valerio1.html) vooralsnog niet gereageerd op de vraag van de persmedia, of men nog een schadeloosstelling gaat eisen wegens geleden imago-schade op grond van veronderstelde piraterij. Activewear Valerio wil eerst enkele dagen de uitspraak van de Hoge Raad bestuderen.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Hooggerechtshof annuleert
Algemeen Bestemmingsplan Arucas
en een deel van dat van Santa María de Guía

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - donderdag 13 december 2012. Het Hooggerechtshof van de Canarische Eilanden (TSJC) heeft in hoger beroep uitspraak gedaan en het bedrijf, dat tegen het tracé van de Bañaderos-variant is, in het gelijk gesteld.

Het Hof van Cassatie heeft door middel van drie vonnissen de nietigverklaring van het Algemene Bestemmingsplan van Arucas geratificeerd en een deel van het Bestemmingsplan van Santa María de Guía.
89510-1p_large.jpg
Voor de eerstgenoemde Gemeente komen de recentelijk gevelde vonnissen voort uit eerdere uitspraken van het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), waarvan er een het private bedrijf in het gelijk stelt wat eigenaar is van het perceel UB-14, en wat tegen de geplande variant van Bañaderos is.

De vonnissen wijzen de argumenten van de Gemeente en van de Canarische Regering af, in de overweging, dat laatstgenoemde niet correct de wettelijk vereiste controle heeft uitgeoefend, want men mag nooit het karakter van de strategische sector minimaliseren en ook niet het belang van het perceel UB-14; reden, waarom men van mening is,  dat de overheid haar goedkeuring moet heroverwegen.

Daarnaast houden de gerechtelijke beslissingen in, “dat men gemakshalve geen rekening gehouden heeft met het respecteren van het algemeen belang, dat gezien in het licht van de samenleving, afwijkt van de diverse gemeentelijke belangen. Men blijft van mening, dat er nooit een rapport heeft bestaan van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran  Canaria,” zonder welk men nooit de definitieve herziening van het perceel had mogen goedkeuren, zoals is bepaald bij de resolutie van 12 maart 2011 die de overige Subsidiaire Normen goedkeurt, aldus de uitspraak.

In het andere vonnis, dat eveneens de planning afwijst, verwijst men  naar de toepassing van deze normen die al eerder  zonder effect zijn gebleven voorafgaand aan de basisaanpassing van het Algemene Bestemmingsplan.


Avenida Loma Guillén.

In de zaak van Santa María de Guía heeft het Hof de verordening ongeldig verklaard voor de bouwgrond. Bovendien stelt het TS het bedrijf Cayest Turística SA  in het gelijk,  dat logiesaccommodatie zou willen bouwen voor ruim 3.000 hotelbededen en een winkelcentrum aan de Avenida  Lomo Guillén, vanwege het gekozen systeem voor de uitvoering ervan.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg 


Canarische Regering is partij Ç
in 4.000 rechtszaken

Bij de Kamer voor Overheids geschillen is de Canarische Regering
in 1.837 gevallen de opgeroepen partij

SANTA CRUZ DE TENERIFE - zaterdag 6 oktober 2012 -  De Canarische Regering heeft momenteel te maken met ongeveer 4.000 juridische processen.

Van dit aantal in de jurisdictie voor Overheidsgeschillen treedt men in 226 gevallen op als eiseres, in 1.599 processen als aangeklaagde en in 247 rechtszaken als mede-aangeklaagde.

 


                                                                         Medaille van de landsadvocaat.

In de civiele rechtspraak  acteert de Canarische Regering in 54 processen, in 489 als gedaagde en in 149 als mede.-gedaagde.
Tenslotte heeft de Canarische Regering 26 gerechtelijke vorderingen in het arbeidsrecht en, particulieren hebben op dit terrein 1.105 processen aangespannen.

In antwoord op een vraag van de parlementaire PP-fractie, heeft de Regering opgemerkt, dat de juridische processen waarin de Regering van de Autonome Deelstaat Canarias partij is, in wat voor proces, voor welk departemement dan ook, deze exclusief worden behandeld door advocaten van de eigen Juridische Dienst.
0-0-0-0-391-266-csupload-19607947_large.jpg

Men geeft echter ook toe, dat “met een ‘buitengewoon’ karakter”, in de periode juli 2011 tot aan 2012 men externe advocaten heeft ingeschakeld bij in totaal 22 processen. Deze opdrachten doen zich voor,” “als het aantal advocaten waarover de Juridische Dienst van de Canarische Regering beschikt, niet toereikend is bij de diverse juridische organen, op delfde dag en op het zelfde tijdstip.”

Deze samenloop van omstandigheden voorkomt, dat advocaten bezoeken kunnen afleggen, of kunnen pleiten bij de diverse Rechtbanken voor de diverse juridische partijen in het gebied van d e Autonome Deelstaat, en die in veel gevallen samengaan met de vereiste, dat men zich verplaatst naar diverse gemeenten, en zelfs naar andere eilanden.

“En als men dan al zaken toevertrouwt aan externe gemachtigden ter procedurele verdediging van de Regering van de Autonome deelstaat Canarias, men die processen inschat als minder belangrijk voor de belangen van de Aurtonome Regering.”

In deze gevallen is de te volgen procedure, dat hetzij de president van de Canarische Regering, of de minister van het betreffende Departement een gevolmachtigde kan aanstellen en ook de hoogste ambtenaar in de rangorde  als vertegenwoordiging van de overheid, of entiteit van het te verdedigen object, of in de persoon  van de Directeur-generaal van de Juridische Dienst.

In elk geval merkt de Regering op, dat in de periode juli 2011 tot juli 2012 het totale bedrag wat door de Juridische Dienst aan externe advocaten voor bewezen diensten is betaald, €5.1890,22  bedraagt.

Lopende zaken
Momenteel zijn de gewichtigste processen  waarbij de Canarische Overheid betrokken is enerzijds alle zaken die te maken hebben met het Tindaya-monument op Fuerteventura die tot nu toe zijn aangespannen door de Unión Temporal de Empresas (UTE) (Joint Venture) en die op middellange termijn zouden kunnen leiden tot betaling van een schadevergoeding van miljoenen euro’s.

In deze periode heeft men ook de eisen voor de rechtbank behandeld van diverse projectontwikkelaars  tegen de Regering vanwege het feit, dat men te maken heeft gekregen met de toepassing van de toeristische moratoria en de daaropvolgende eis tot financiële schadevergoeding, welke door de rechtbanken zijn afgewezen.

Een ander front, dat men heeft geopend, maar dit keer door de Canarische  Regering zelf, is tegen de proefboringen naar aardolie voor de kusten van de eilanden en waartoe het Ministerie van Industrie vrij baan heeft gegeven, nadat de Partido Popular (PP) de recente algemene verkiezingen heeft gewonnen.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Rechtszaak voor chaos in het luchtverkeer
tegen zeven lucht verkeersleiders geseponeerd

De rechter in Madrid heeft het veronderstelde ontbreken op  de werkplek onderzocht van de luchtverkeersleiders tijdens het lange weekeinde van de Constitución (Grondwet) in 2010 en de rechtszaak geseponeerd voor diverse van de beschuldigden, omdat ze al niet werkten op 3 en 4 december van dat jaar.

In diverse vonnissen van 27 september 2012 heeft rechter Jesús María Serrano van de Instructierechtbank in Madrid, ontslag van rechtsvervolging uitgesproken van de zaak tegen zeven luchtverkeersleiders die gestationeerd zijn op Canarias, Barcelona, Sabadell, Gerona en Palma de Mallorca, in de overweging, dat ze geen deel hebben uitgemaakt van de veronderstelde stakende groep Verkeersleiders.
images263_large.jpg
Een van dezer luchtverkeersleiders is Miguel Ángel Serra, tegenwoordig, zo geeft de rechter aan, voorzitter van de vakbond USCA, waarvan hij lid was op het moment, dat de feiten zich hebben voorgedaan, waarbij hij destijds deel uitmaakte van de onderhandelingscommissie die op 3 december 2010 ’s morgens  is bijeengekomen en hij ’s middags naar de controletoren is gegaan van Torrejón de Ardos en naar het Auditorium Hotel in Madrid.

Volgens de rechter is niets gebleken van zijn deelname aan de verstoring van het luchtverkeer.

Drie anderen, twee gestationeerd op Palma de Mallorca en een op Barcelona,  bevonden zich niet op het werk op 3 en 4 december 2010, hoewel twee van hen hebben deelgenomen aan de door de Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) (Vakbond van Luchtverkeersleiders)  georganiseerde vakbondsbijeenkomst

Nog een verkeersleider, gestationeerd op Canarias en lid van de USCA bevond zich met verlof en verbleef op die dagen  buiten Las Palmas de Gran  Canaria, een andere verkeersleider, in de controletoren van Sabadel, vervulde operatieve taken, “zonder dat er vastgesteld is, dat zijn bemoeienis heeft geleid tot het incident van het verstoren van het luchtverkeer,” aldus de uitspraak

Dit is hetzelfde argument, dat door de rechter is gebruikt, om de zaak tegen een verkeersleider met standplaats Gerona  te seponeren die heeft deelgenomen aan twee vakbondsbijeenkomsten als gedelegeerde van de USCA.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Toeristen kunnen in vier talen
telefonisch aangifte doen bij de Policía Nacional

SPANJE - dinsdag 7 augustus 2012 - De Policia Nacional (Rijkspolitie) heeft een nieuw telefoonnummer in gebruik genomen waarop buitenlandse toeristen, in vier talen, aangiften kunnen doen. De nieuwe telefoonservice is vooral van belang op een toeristische bestemming, zoals het Zuiden van Gran Canaria.

Op het telefoonnummer 902 102 112 worden de gebruikers, zeven dagen per week van 09:00 tot 21:00 uur, te woord gestaan in het Engels.
In het  Duits, of Frans kan men ook aangifte doen, maar dan van maandag t/m vrijdag.
Telefonisch aangifte doen in het Italiaans is ook mogelijk: gedurende de maand augustus van 09:00 tot 1400 uur en, vanaf september 2012: van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 21:00 uur.Deze nieuwe dienstverlening is simultaan ingevoerd in geheel Spanje met het doel de buitenlandse toeristen, die genoodzaakt zijn aangifte te doen, adequaat te woord te staan.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Met de angst van haar verdwijning
viert Guía in 2013twee eeuwen Rechtbank

SANTA MARÍA DE GUÍA - maandag 28 mei 2012- Het voorstel van de Poder Judicial español (CGPJ) (Spaanse Juridische Macht) doet de alarmbellen rinkelen. De Rechtstaat verwijdert zich iets verder van de dorpen. Niet een medewerker ziet voordeel in de annexatie door de hoofdstad. “Men spaart slechts vijf salarissen uit,” en  men veroorzaakt veel kosten door te verhuizen naar Las Palmas de Canaria .

Santa María de Guía is een van de gerechtelijke arrondissementen van het Koninkrijk Spanje, met de strop om de hals. De aangekondigde herstructurering van het gebied, dat vervolgens wordt  ingekleurd door de CGPJ, plaatst de historisch, aan het hoofd van Justitie staande administratie in het Noorden van Gran Canaria, op de eerste rij van de vuurlijn, om geannexeerd te worden door de hoofdstad van het Eiland.


              Het Kantongerecht van Santa María de Guía (Gran Canaria).
En dit ondanks, dat Guía op het punt staat 200 jaar juridisch spel vol te maken als 200-jarige plaats sinds de Cortes de Cádiz en als overlevende van lokale twisten in de 19de Eeuw, toen het eiland in drie delen werd opgesplitst door de Raad die de verkiezingen moest voorbereiden van de gedeputeerden in 1813: Guía, Telde en Ciudad (Stad). Maar tegenwoordig vreest men in Guía een terugkeer naar de pre liberaliteit van de 19de Eeuw, hoewel nieuwe technologie die oude afstanden verkort.

Men hoeft niet langs ‘Af’, om te beseffen, dat niemand een logische reden kan vinden, om het spel te beëindigen.

Van ambtenaren tot advocaten en procureurs, tot aan de rechters; allen, die voor haar werken, zien hun kosten toenemen bij het voldoen aan de blindheid van Justitie. Afgezien nog van de juridische medewerkers, gaat een aantal van tussen de 150 en 200 bewoners in de regio (Moya, Gáldar, Agaete en La Aldea) naar Guía. En deze beweging, die economische activiteit genereert,  zal in het Noorden geen toekomst meer hebben.

“Iedereen is opgewonden en niemand is voor, men zal vijf salarissen uitsparen (van de rechter, de griffier en de lijkschouwer) die in Las Palmas vervangen kunnen worden, maar alle andere kosten zijn voor de burger,” legt Paco Vega uit, een van de medewerkers die de spelregels het beste kent. “Vraag je mij, waarom het hier altijd beter zal zijn; in Las Palmas ligt niemand hier wakker van,” merkt hij op ter verdediging van de ‘nabijheid’ van Justitie; een van de steunpilaren voor de  Canarische, juridische indeling, die is gedicteerd in een Verordening van 2 mei 1813.

Op persoonlijke titel mengt een andere collega van het  werk zich in het geopende debat: “Er is geen voordeel, voor geen enkele burger. Voor iemand die uit Artenara moet komen, uit Valleseco (in het geval van het district Arucas, dat in 1989 is ingedeeld in dezelfde tranche), of hier uit La Aldea; hoe laat moet men van huis gaan? De afstanden en de verbindingen zijn extra kosten, die betaald moeten worden uit de zak van eenieder.

“Wat laat men na in de dorpen? Wij voeren de meest nabijgelegen zaken uit en; wat, als alles naar Las Palmas gaat? Hoe gaan we dat doen? Niemand weet het.”

Zeker is, dat binnen de rechtspraak, advocaten en procureurs inbegrepen, niet met zekerheid is uit te leggen welke filosofie er achter deze territoriale herindeling schuil gaat die verder gaat dan puur  een besparing op salariskosten, noch welke rol de aangekondigde  ‘speciale rechtbanken’ gaan krijgen, voor partijen die door de sluiting bedreigd worden. “Wat gaat het worden, instructierechtbanken, familierecht en huiselijk geweld?  “Maar we hebben niet eens psychologische eenheden!” roepen de advocaten en procureurs in koor.

Simplicio del Rosario, advocaat in het  Noordwesten, bijt zich ook vast in de voorbeelden die door de CGPJ gegeven zijn, toen zij heeft uitgelegd, dat de huidige kaart beantwoordt aan een tijdperk waarin er geen internet was en er geen autosnelwegen bestonden. “Nieuwe technologieën.” Maar het Internet reikt niet tot aan Caideros, in ‘s hemelsnaam!” roept hij uit, midden in een discussie die aan de gang is tussen advocaten en procureurs, die ook aandacht vragen voor  het openbare eigendom van de rechterlijke organisatie, zonder toegevoegde kosten van huur.

De aanklagers blijven liever anoniem en willen zich (hun woede) niet publiekelijk uiten, volgens hen doen zij dit op regelrechte instructies van het College van Las Palmas, dat tegenover de persmedia heeft uitgelegd, af te zien van het geven haar versie, omdat men rekening houdt met tegenstrijdige belangen en, dat daarom persverklaringen alleen op individuele basis afgelegd kunnen worden.

Er is amper een dozijn procureurs in Guía, dat wacht op autorisatie, om zich over zijn College uit te spreken, maar het advocatencollectief, “tussen de zestig en tachtig,” is levendiger en strijdlustiger en de verontwaardiging is zo groot, dat het bij enkele van hen geleid heeft, zoals bij Cristina Armas, tot het oprichten van burgerplatforms.

“Verwijdering van de het juridische arrondissement zal er de oorzaak van zijn, dat Justitie duurder wordt,” legt Cristina Armas uit. “Het zal duurder worden, omdat men naar Las Palmas zal moeten gaan; door parkeergeld, of het openbare busvervoer; men zal meer tijd moeten besteden, om zich bij een bepaalde rechtbank te voegen voor een zaak en, voor ons beroepskrachten zal het meer kosten met zich meebrengen met een daaruit voortvloeiende verhoging van het uurtarief,” zegt de advocate. “Want ik zal een kantoor in Las Palmas moeten gaan openen en, dat betekent een huur van € 150,=", dient een procurator van repliek; het beroep verplicht nu eenmaal,  “elke dag op de rechtbank te zijn,” en niet alleen tijdens processen.

Zoals de beslissing zelf, om arrondissementen af te schaffen, draait alles om kosten. De Staat bespaart zich wat geld, dat zijn uitwerking zal hebben op de belastingbetalers  die naar Justitie willen, of moeten, gaan. Het is een vraag van afstand, communicatie, transport, een meer rechtstreekse benadering in behandeling, een beter kennis van het individu… en de indirecte economische activiteit ronde de rechterlijke macht.

“De Rechtbank in Guía moet de enige in Spanje zijn, die geen bar naast de deur heeft,” zegt een andere advocaat lachend, die zich er wel van bewust is, dat de drukte werkgelegenheid  creëert; of dit nu op de notariskantoren is, of door het zich vervoegen bij het Registro de la Propiedad (Eigendomsregister).
20050213img20050206012103las48_large.jpg
20110127162836-365xxx80_large.jpg


                   Het in aanbouw zijnde Palacio de Justicia (Paleis Van Justitie)
           in Las Palmas de Gran  Canaria, dat eind zomer 2012 wordt opgeleverd en,
           volgens planning, nog voor de jaarwisseling in gebruik zal worden genomen.

Gelijke kansen en getuigenverhoor
Nieves Cubas, een van de advocaten die het meest actief is in de professionele commissies van Guía en Arucas die tegen de onderdrukking van de arrondissementen is, legt plastisch en overtuigend  uit: “Het kan niet zo zijn, dat men een proces om negen uur in de ochtend wil laten beginnen, want mensen uit La Aldea kunnen ‘van ze lang zal ze leven’ niet op tijd aanwezig zijn. Ze zijn gek.” Het is zeker, dat iemand zonder eigen vervoermiddel de nacht ervoor zal moeten doorbrengen in de hoofdstad, om op tijd aanwezig te zijn in het toekomstige Palacio de Justicia (Paleis van Justitie).
petitie-griffierechten-september-2011_large.jpg
Bovendien draagt Nieves Cubas voorstellen aan, ter verbetering van het functioneren van de Justitie in het Noordwesten van Gran Canaria: “Dat als men aanspraak maakt op specialisatie, men aldus een eind maakt aan de gemengde rechtbanken en,  dat men aan Arucas en aan Guía maar vaste officieren toewijst op deze juridische vestgingen.” Een eis, die formeel al is ingediend door  de beroepskrachten in het Noorden, die moe zijn van het wachten  op de officier van dienst, die “uit Las Palmas moet komen,” voor de een of andere verklaring.

“Wat gebeurt er met de gratis rechtsbijstand? Moeten mensen die daar een beroep op willen doen en, die worden verdedigd door de dienstdoende advocaat, naar Las Palmas voor consulten die betrekking hebben op hun zaak?” zo vraagt Nieves Cubas zich af, die gealarmeerd is door het gevaar, dat afstand de effectiviteit doorbreekt van de beginselen van de Rechtstaat, de ruggengraat van een land, dat haar organisatiestructuur een beetje verder verwijdert van de dorpen.

Het is niet voor niets,  dat de volkscultuur van Guía na bijna 200 jaar heeft doorgeklonken in de regio. Jaren geleden, is een rechter om vijf uur ‘s morgens uit zijn bed gehaald, omdat wegens een achterstallige betaling in het Noordwesten, een gearresteerde het "bis colpu" (als zodanig) aangevraagd zou hebben.

Het gezicht van de rechter - een Spanjaard van het vasteland van Spanje – was witheet, omdat een gevangene hem het hábeas corpus had gevraagd, vertrok, toen de verdediger van de gevangene,  het wel en wee van zijn cliënt -  vanuit plat Canarisch dialect - simultaan vertaalde: “…door te bellen met 112, waardoor hij met een stel politieagenten in aanraking kwam, die zonder een woord,  me viraron y me metieron pa'dentro" (“…op me af kwamen en bij me binnendrongen”).

"Sí, señoría, yo pedí el bis colpu" (“Jawel edelachtbare, ik heb het ‘bis colpu’ gevraagd), zegt men, dat de gevangene gezegd zou hebben tegen de rechter, met ogen zo groot as theeschoteltjes. Het - vertaalde -  verhaal, over de feiten, liet de rechter geen andere mogelijkheid, dan de invrijheidstelling te bevelen van de willekeurig, gearresteerde cristiano (sterveling).

Ik heb nooit geweten van het ‘hábeas corpus’ (‘ik heb een lichaam’) door de televisie, of boeken, maar wel door het zo nabij zijn en mondeling vertalen in een bijna tweehonderd jaar oude rechtbank.

De Canarische Regering zal beslissen over de nieuwe Juridische arrondissement indeling

Inmaculada Montalbán verduidelijkt de positie van de CGPJ. “Het gaat niet om vermindering; maar, om het hergroeperen van juridische arrondissementen, voor het bieden van speciale dienstverlening, zegt de woordvoerster van Canarias voor de Juridische Macht. Het voorstel van de CGPJ doet echter de alarmbellen rinkelen.

De woordvoerster voor Canarias in de Consejo General del Poder Judicial (Algemene Raad van de Justitiële Macht) Inmaculada Montalbán, heeft op woensdag in het Zuiden van Gran Canaria het verduidelijkt, dat het voorstel van de CGPJ (Spaanse Juridische Macht),voor het aanpassen van de kaart van de juridische arrondissementen, slechts een “instrument is om mee te werken, “Het is nog te vroeg voor de  Consejo General del Poder Judicial voor de discussie tussen het Ministerie van Justitie en de respectievelijke Deelstaten, met het doel het Spaanse justitiële landschap te veranderen.

Mevrouw de rechter heeft op woensdag 23 mei 2012 een vergelijking getrokken met het systeem in de gezondheidszorg, waar gespecialiseerde centra bestaan, waar men patiënten naar toe stuurt, nadat men deze ‘in eerste instantie’ heeft onderzocht in de respectievelijke gezondheidscentra en, dat dit het uiteindelijke doel is van de regionale hervorming van het Justitiële Apparaat. “·We meten een nieuw ontwerp om een nieuwe organisatie weten te bereiken, want het huidige beantwoordt aan de 19de Eeuw,” zo verzekerde ze.

In elk geval zal de uiteindelijke beslissing, of er elf arrondissementen komen; of, dat de huidige 19 op Canarias gehandhaafd blijven, “genomen worden door het Parlement,” wat nu begint,, “is een lang en moeilijk proces,” waarvoor men een eerste eindstreep heeft getrokken “na de zomer, als er een ontwerp van het Ministerie zal zijn,” na de analyse die elke Deelstaat zal maken.

“Het zal de Juridische landkaart zijn waarover de Canarische Regering beschikt” verzekerde Inmaculada Montalbán  wat dit betreft, waarbij zij de noodzaak benadrukte een negentiende Eeuwse organisatie bij te werken, die nog stamt uit een tijd, dat er geen internet bestond en er ook geen autosnelwegen waren.”


Francisco Hernández Spínola, Minister in de Canarische Regering met de portefeuille
Algemene Zaken  Justitie en Gelijkheid.

Een andere arrondissement indeling, dan de CGPJ voorstelt
Tenerife zou er vier krijgen, Gran Canaria twee en de overige eilanden een, waarbij La Palma zich aansluit
Spinola ziet de noodzaak van reorganisatie van het justitiële apparaat in, maar niet zoals de CGJO voorstelt - Herrera denkt de ideale plattegrond voor de zomer van 2012 te kunnen presenteren.

De minister van Algemene Zaken, Justitie en Gelijkheid, Francisco Hernández Spínola, heeft verzekerd, dat de Canarische Eilanden zullen deelnemen in het ontwerpen van de toekomstige juridische demarcatie en, “dat men daarbij een relevante rol zal hebben.” De minister heeft dit gezegd na afloop van de eerste Ministeriële Deelraad van Justitie, die op maandag 21 mei 2012 heeft plaatsgevonden in Madrid en waaraan ook de viceminister van Justitie, Pedro Herrera, heeft deelgenomen.
justicia-ciega_large.jpg

griffierecht_large.jpg

Instellen van griffierecht
De Deelraad heeft ook het instellen van griffierecht voor Justitie behandeld. Op dit punt handhaaft Spínola de afwijzing volgens de formule welke gecreëerd is door het Ministerie, “die neigt naar het creëren van verschillen in toegang tot het Recht, al naar gelang de financiële capaciteit van de burgers.”

Wat ik wel ondersteunde, was de bestemming van deze inkomsten, “verplichte toegepast”, door de Spaanse Regering, om daarmee de overheidskosten te betalen die worden veroorzaakt door gratis rechtsbijstand, meer bekend als de ‘turnos de oficio de abogados y procuradores’ (advocaten van onvermogen). "Dit zijn jaarlijks heel hoge kosten van ruim 20 miljoen euro jaar in het geval van Canarias, het bestemmen van deze nieuwe griffiekosten, om deze kosten te dekken zal voordelig zijn voor alle deelstaten,” zo bevestigde Spínola.

De Raad heeft ook zaken behandeld als de modernisering en beheer van het personeelsbestand.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Los Rodeos Hooggerechtshof
verbiedt woonbestemming
in de omgeving van de luchthaven

MADRID / SANTA CRUZ DE TENERIFE - donderdag 3 mei 2012 - Drie vonnissen ratificeren de beslissing van het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling). Twee ondernemingen krijgen een draai om de oren vanwege hun voornemen, een woonwijk van vijf lagen te bouwen in de lawaaizone van de luchthaven Los Rodeo’s op Tenerife.

Het Tribunal Supremo (TS) (Hooggerechtshof) heeft drie vonnissen uitgevaardigd die de beslissing van het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) ratificeren, om de hoogte te beperken en de bestemming voor wonen, studeren en gezondheidszorg te verbieden in de lawaaizone van de luchthaven Los Rodeos op Tenerife, om precies te zijn, in het Plan Parcial Geneto I (Deelplan).


                                                             Los Rodeos.
De ondernemingen Mundiland en Procoelpe hebben opnieuw een juridische draai om de oren gekregen in de strijd die ze jaren geleden zijn begonnen, opdat men hen toestaat een woonwijk van vijf lagen te bouwen in  dit gebied.  Het Nationale Gerechtshof heeft bovendien een jaar geleden de eis afgewezen, dat ze met €200.000,= schadeloos gesteld zouden worden om deze reden en nu heeft de Hoge Raad de akkoorden geratificeerd die zijn genomen in de zitting van Aguera en door de Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) (Milieucommissie) waarin men de beperkingen vervat  die zijn opgelegd door Fomento.

Het Plan General de Ordenación (PGO) (Plan Ruimtelijke Ordening) van La Laguna, dat in 2001 is goedgekeurd,  beschouwt dit gebied van 107.000 m² voor het gebruik als woonbestemming ten laste van private investeerders. Aan het eind van dat boekjaar, heeft Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) laten weten de verhoging van drie naar vijf lagen goed te keuren. Op dat moment dicteerde de instelling, “dat de wijziging de vastgestelde normen voor de luchtvaart niet zouden overschrijden; daarom, geeft men toestemming tot die wijziging.” Bij gevolg, dat twee jaar later het PGO (Plan Ruimtelijke Ordening) een puntsgewijze wijziging heeft ondergaan om de hoogten te verhogen en in 2004 heeft men advies gevraagd aan AENA.”

Het antwoord van dit orgaan was destijds, dat men de residentiële toepassingen niet verenigbaar acht, net zomin als educatieve en gezondheidszorg op de terreinen in de lawaaizone van Los Rodeos en meer concreet in Geneto I, vanwege de akoestische effecten die zich voordoen bij de bewegingen van vliegtuigen op de luchthaven.”

Vandaar, dat Fomento vanaf dat moment ertoe is overgegaan om, op kosten ven de eigenaren,  geluidsisolatie te eisen van de gebouwen en men hoogten beperkte in de gehele omgeving van Los Rodeos. In een Raadsvergadering van de Gemeente La Laguna heeft men het opstellen van een nieuw deelplan - waarin men gebouwen van 5 verdiepingen had gepland - afgewezen, wat ook is geratificeerd door de Cotmac, die dit gebied voorbehouden blijft houden.

De projectontwikkelaars hebben hoger beroep ingesteld bij het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Hooggerechtshof van Canarias) waarbij men de annulering vraagt van al deze akkoorden; die in 2007 zijn afgewezen door het Canarische Gerechtshof en nu, door de Supremo (Hoge Raad).  Het Ministerie van Fomento heeft, in 2009, verklaard, dat er geen geldelijke aansprakelijkheid bestaat en wijst de door de projectontwikkelaars geformuleerde eis af.

Daarop, hebben de investeerders het betreffende hoger beroep ingediend bij het Audiencia Nacional (Nationale Gerechtshof), opdat men deze ministeriële beslissing nietig verklaart; wat een jaar geleden ook niet is toegestaan. De Landsadvocaat verdedigde, dat de bedrijven zich niet geschaad zien in hun werkelijke belangen en erfgoed, “want men mag, dat wat recht vestigt, niet verwarren met verwachtingen.” De projectontwikkelaars voerden daar tegen aan, dat toen men het deelplan presenteerde, men zou hebben moeten weten, dat dit voor woongebruik was, “omdat winkels geen vijf verdiepingen hebben.”
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Plan Ruimtelijke Ordening
Beschermd Natuurgebied La Geria
opgeschort

ARRECIFE - Paaszaterdag 7 april 2012 - De Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Kamer voor Overheidsgeschillen, van het Hooggerechtshof van Canarias) heeft het Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria (Plan Ruimtelijke Ordening voor het Beschermd Natuurgebied La Geria’) - het belangrijkste wijngebied op Lanzarote - opgeschort vanwege een beroep, dat is ingesteld door een grondeigenaar in het gebied, tegen een akkoord van de Cotmac (Millieucommissie) van 30 juni 2010 waarmee men de milieurapportage definitief heeft goedgekeurd voor een gedeelte van het Plan Ruimtelijke Ordening.

Vervolgens heeft de Overheid alleen het beperkte gebruik van Guatisea opgeschort, voor openbare bekendmaking.

Het Hof begrijpt, dat tijdens de goedkeuring van het plan, er ‘substantiële’ wijzigingen in hebben plaatsgevonden en, dat men daar niet opnieuw een periode van publiekelijke bekendmaking voor heeft ingesteld, zoals de wet voorschrijft. Tegen het vonnis kan hoger beroep worden aangetekend bij het Supremo (Nationale Hooggerechtshof).


                                          Montaña Blanca en Guatisea.


                                             De wijnstokken in La Geria.
De voorzitter van de Consejo Regulador del Vino (Regulerende Raad voor de Wijn), Javier Betancort, heeft er op woensdag 4 april 2012 aan herinnerd, “Dat het veel tijd in beslag heeft genomen, om dit plan goed te keuren, omdat er vijf gemeenten bij zijn betrokken ( San Bartolomé, Teguise, Tinajo, Tías y Yaiza] in de uitwerking van het Eilandplan voor Ruimtelijke Ordening, vanwege de belangen voor de wijnbouw-sector, de bewoners en de grote landschappelijke waarde.”
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Geluidsoverlast;:
Officier van Justitie eist 4 ½ jaar gevangenis
voor de  eigenaresse van een broodbakkerij

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zaterdag 24 maart 2012 - De officier van Justitie eist een gevangenisstraf van vieren en een half jaar voor de eigenaresse van broodbakkerij Los Sánchez; een fabriek, die gevestigd is in de woonwijk van Castillo del Romeral en waarvan de eigenaresse vermoedelijk haar buren ’s nachts geluidsoverlast bezorgt, die te vergelijken is met die van volksoploop en die twee keer zo hoog is, als is toegestaan in de geldende regelgeving.

De procureur voor Milieuzaken van Las Palmas, Javier Ródenas, beschuldigt de enige beheerster en wettelijke vertegenwoordigster van de broodbakkerij,  Juana N.S. van een milieuovertreding in de hoedanigheid van het veroorzaken van onnodig geluid, met het risico op ernstige schade aan de gezondheid van personen en voor drie zaken van het toebrengen van lichamelijk en psychisch letsel, dat de buren te lijden hebben van de broodbakkerij.


             De broodbakkerij ‘Los Sánchez’ waarvan de eigenaresse terecht staat
                       op beschuldiging van het veroorzaken van geluidsoverlast.

Uit de aanklacht is op te maken, dat het geluidsniveau wat de buren te verdragen hadden, bij metingen die door de Policía Local om een en drie uur ’s nachts zijn verricht, 50 decibel bedroeg, waarbij vanaf tien uur ‘s avonds maximaal 25 decibel is toegestaan.
De omwonenden hebben aangevoerd, “voortdurend aangifte te hebben gedaan bij de Policia Local (Gemeente Politie) en bij het Gemeentebestuur van San Bartolomé de Tirajana tegen bij voortduring herhaalde geluiden en trillingen,” maar, “dat de beschuldigde, kennis hebbende van de beperkingen die haar door wetgeving en verordeningen  zijn opgelegd, geen enkele maatregel heeft genomen om het geluid te beperken, waarbij zij onverschillig was voor de mogelijkheid geestelijk, of lichamelijk letsel toe te kunnen brengen aan de omwonenden die periodiek of langdurig blootgesteld zijn aan het geluidsvolume,” aldus de aanklacht.

Vanwege dit alles, heeft de officier van Justitie de Instructierechtbank van San Bartolomé de Tirajana verzocht,  het pand  als voorzorgsmaatregel onmiddellijk te sluiten en te verzegelen, “teneinde de door de betrokkenen geleden gezondheidsschade niet te verergeren die klaarblijkelijk veroorzaakt worden door uitsluitend geluiden en trillingen die rechtstreeks afkomstig zijn van de broodfabriek.”
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Twee gearresteerden  voor doorrijden
na aanrijding met dodelijke afloop,
voor  Noorse toerist in Maspalomas

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - vrijdag 24 februari 2012 - Agenten van het Cuerpo Nacional (Korps Rijkspolitie) van het commissariaat in Maspalomas hebben twee personen gearresteerd als vermoedelijke veroorzakers van een dodelijke aanrijding van een toerist in Maspalomas, waarna zij zijn doorgereden.

De Noorse toerist, die logeerde in Apartamentos Turbo Club, is woensdagavond 22 februari 2012 aangereden op een voetgangersoversteekplaats in Maspalomas. Het 66-jarige slachtoffer is opgenomen in het Hospital Insular en daar overleden aan zijn verwondingen.


     De Avenida Turoperador Neckermann op woensdagavond 22 februaru 2012.
De feiten hebben zich afgespeeld om 18:49 uur op de Avenida ‘Turoperador Neckermann’, nabij net attractiepark  Holiday World, toen de toerist de weg overstak op het zebrapad. Daar passeerde een wijnrode Opel Astra, die de voetganger heeft aangereden, die enkel meters verderop terecht kwam en waarbij  de inzittenden onmiddellijk zijn gevlucht, hoewel diverse getuigen er in geslaagd zijn, van het kenteken van de auto alleen de cijfers te noteren, aldus bronnen binnen de Gemeente.

Een ambulance heeft het zwaargewonde slachtoffer met inwendige verwondingen en een schedelbasisfractuur in kritieke toestand overgebracht naar het genoemde ziekenhuis in  de hoofdstad van Gran Canaria, zo laat de meldkamer van 1-1-2 weten.

Kort na de aanrijding heeft de Policía Nacional het voertuig kunnen lokaliseren in de nabijheid van de brandweerkazerne van San Bartolomé de Tirajana en dit daar ter plaatse onderzocht. De auto is overgebracht naar het politiebureau, waar men verder onderzoek heeft verricht.

Dezelfde avond is de eigenaar van de personenauto geïdentificeerd en heeft de politie diverse controles uitgevoerd in het Zuiden van Gran Canaria, met het doel, de vermoedelijke dader van de aanrijding te kunnen aanhouden. De politie is er in geslaagd, om de twee inzittenden van de auto op donderdag 23 februari 2012 te arresteren.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


kaart_canaria-5-45.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--329.jpg

Maak jouw eigen website met JouwWeb