site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-126.jpg

aaaaaamapa-canarias2-3-24.jpg


Narváez en Kiessling beschuldigen de Gemeente voor het vertragen van het Siam Park

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA – zaterdag 16 februari 2019 - De vice president van de Grupo Loro Parque, Christoph Kiessling, en de PSOE kandidaat voor de burgemeester van San Bartolomé de Tirajana, Conchi Narváez, bezochten het aangekochte land voor de bouw van het Acuático Siam Park (waterpark) op Gran Canaria, in het Veril gebied (Maspalomas), het project verlamd door de huidige regeringsgroep.

Tijdens de vergadering legde de zakenman gedetailleerd het project en het administratieve proces uit, momenteel verlamd door de huidige regeringsgroep.
3255_werw-1.jpg
Narváez bevestigde op de grond, “dat deze zaak perfect het wanbeheer van Marco Aurelio Pérez en zijn overheidsteam samenvat in deze acht jaar van meerderheid.”

Naar de mening van de socialistische kandidate, "is de verlamming van het bedrijf niet presentabel, zonder de wil, of het vermogen, om de overheidsproblemen op te lossen die de creatie van 300 directe banen verhinderen, in aanvulling op die vereist door de uitvoeringsfase van het werk, figureert nog groter. "

Kiessling zei zelfs dat de schatting bijna 2.800 banen bevat: "Het werkplan overweegt de uitvoering van de drie grote gebieden van Siam Park, het grote golfstrand, de boom des levens, en het gebied waarin het hotel van het park zal komen". Hij onthulde ook dat elk van deze grote structuren zal worden toegekend aan verschillende bedrijven, allemaal gevestigd in het Zuiden van het eiland.

De socialistische kandidate bedankte Kiessling voor zijn presentatie, waarin hij bevestigde dat de werken ongeveer 30 maanden zullen duren. Hij had echter spijt dat hij nog geen vergunning heeft. 

Voor Narváez wordt deze blokkade veroorzaakt, “door de inefficiëntie van de burgemeester en zijn team, die verre van oplossingen zoeken om een investering van bijna 100 miljoen euro te garanderen (volgens het bedrijf). Men heeft het beleid van confrontatie met het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria gebruikt,  die zijn werk heeft gedaan, zodat San Bartolomé de Tirajana het beste waterpark ter wereld heeft," zei Narváez, die de obstakels van de regeringsgroep niet begrijpt voor een project, “dat de bestemming van Gran Canaria verbetert, met een aanbod van eerste niveau vrije tijd."
000logo-kopie-238.jpg


Kiessling:
"Het Parket ontmantelt
de kwaadwillende demagogie
van de burgemeester"

Loro Parque vraagt de gemeenteraad opnieuw
om het Siam Park van El Veril te 'deblokkeren'

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA -  vrijdag 28 december 2018 - De directeur  de Loro Parque-groep, Wolfgang Kiessling, heeft op donderdag  27 december 2018 aan de Gemeenteraad van San Bartolomé de Tirajana gevraagd, “om de bouwstop van Siam Park op te heffen". Door middel van een nota, drong het bedrijf aan op zijn verzoek nadat het Openbaar Ministerie de klacht had ingediend door het Collectievo Ecologista Turcón tegen de werkzaamheden van de rotonde van El Veril met de overweging dat geen publiek geld werd gebruikt om aan de werkgever ten goede te komen.

In een uitgebreide verklaring is het bedrijf Loro Parque van mening, “ dat de verdiende resolutie niet alleen de ingediende klacht als ongegrond kwalificeert, maar op zijn beurt ook in zijn motivatie meent dat de door de Maspalomas Gemeenteraad ontwikkelde werken in de PMM gedefinieerd zijn: Bestelt in detail de reikwijdte van El Veril , en dringt er daarom bij de Gemeente op aan, "de bepalingen van de door het PMM ontwikkelde beleid te respecteren."
0000001-1.jpg
                De burgemeester van San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez,
                           en de directeur van  
Loro Parque, Wolfgang Kiessling,
                                 na een persconferentie in het Gemeentehuis.
Aantijgingen
In die zin herinnerde het bedrijf dat het waterpark promoot eraan, “dat Marco Aurelio Pérez vanaf het begin in lijn was met de aantijgingen van klagers met de duidelijke van justitie kwaadwillende demagogie van de burgemeester, niet alleen met het rapport van de aanklager, bedoeld om Siam Park te vertragen. Daarom," vervolgt hij, "ontmantelt het rapport van de officier,  maar de meerdere zinnen hebben de wettigheid van de gevolgde procedure voor de ontwikkeling van Siam Park bevestigd."

In die zin herinnerde het bedrijf dat het waterpark promoot eraan dat Marco Aurelio Pérez "vanaf het begin in lijn was met de aantijgingen van klagers met de duidelijke bedoeling om Siam Park te vertragen."

"Het Openbaar Ministerie-decreet erkent de acties in El Veril als publiek,  en stelt vast , “dat de overdracht van 1.100 meter buizen,  geen effect heeft op de stedelijke ontwikkeling van het waterpark en ook geen ingrijpende gevolgen heeft voor de constructie, zodat 80% van het watervolume,  zuivering omvat met de volledige reikwijdte van de woonwijkenb van El Veril, Playa del Inglés, en Ampliación de Playa del Inglés.".

Daarom verplicht Loro Parque de Gemeente zich te houden aan de bepalingen van het PMM, “dat werd goedgekeurd door de Gemeenteraad, vandaar dat niet wordt begrepen dat de Gemeenteraad tegen is, niet alleen tegen de stedelijke voorschriften, maar tegen hun eigen beslissingen. "
000logo-1150.jpg


Loro Parque beweert
dat het rapport van de Officier van Justitie
hen reden geeft over het Siam Park

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - donderdag 27 december 2018 -  Loro Parque heeft op donderdag 27 december 2018 verdedigd dat het rapport van het Openbaar Ministerie - dat de klacht van Ecologistas en Action over het Siam Park in Maspalomas afwijst - argumenten bevat die hen de reden geven in het geschil,  dat zij het met de de Gemeente San Bartolomé de Tirajana aanhangig maken.

De groep van de familie Kiessling hekelt al geruime tijd dat het stadhuis van San Bartolomé de Tirajana hen wil laten opdraaien voor de kosten van een reeks werken die nodig zijn voor de stadsplanning van El Veril die niet met hen overeenkomt als promotor van het Siam Park, maar moet worden geconfronteerd door de overheid.
1703_veril-1.jpg
                  
Bouwwerken van Siam Park in de barranco (vallei) van El Veril.
In een verklaring merkt Loro Parque op,  dat het rapport van de aanklager waarin wordt geconcludeerd dat er geen tekenen zijn van een misdrijf in de door het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria betrekking tot het beheer van dat ravijn ten Zuiden van het eiland beslissingen bevat ook een reeks van argumenten die zijn stelling ondersteunen vóór het Gemeentebestuur.

De Toeristische gemeentefractie is van mening dat de oplossing van het Openbaar Ministerie hun stellig  ondersteunt dat de werken die de Gemeente wil dat zijn bedrijf te betaalt, deel uit maken uit van het plan voor modernisering, verbetering, vatbaar zijn, en Concurrentievermogen (PMM) in het toepassingsgebied van El Veril, die overeenkomen kost ze naar de openbare schatkist.

In haar persbericht, beschuldigt Loro Parque de burgemeester van San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Perez (Partido Popular - PP) "in lijn"  te hebben gehamdeld in het begin tot de klacht nu ingediend door Ecologistas en Acción (Ecologen in Actie)  "met de duidelijke bedoeling van het uitstellen van de ontwikkeling van Siam Park, zoals gewoonlijk."

Het bedrijf dat Wolfgang Kiessling voorzit begrepijpt dat het verslag van de aanklager " de burgemeester  kwaadaardige demagogie ontmantelt ," zo vraagt ​​de Gemeenteraad, "een keer een ontmoeting met de wet".

"We hopen dat, overeenkomstig de bepalingen van het Openbaar Ministerie, door de Gemeenteraad het project van Siam Park is gedeblokkeerd en dat zij door deze Overheids bepalingen in acht worden genomen in het leidende gereedschao tool, ontwikkeld door de PMM dat als een algemene bepaling  werd goedgekeurd door de Gemeenteraad, "zegt hij.
000logo-1145.jpg

 

 


Loro Parque is van plan
het Siam Park op Gran Canaria te bouwen
zonder te voldoen aan
de stadsvernieuwingsverplichtingen

Loro Parque S.A. betoogt
dat de argumenten van de overheid ‘nietig en zonder recht’ zijn

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - vrijdag 14 december 2018 -  Meer dan twee jaar na de geplande datum voor de opening,  blijft het project van het Loro Parque bedrijf om het waterpark Siam Park in het Zuiden van Gran Canaria te bouwen verzanden, zonder dat er één steen wordt verplaatst. De entiteit die eigendom is van Wolfgang Kiessling voldoet nog steeds niet aan de verplichtingen op het gebied van stad en milieu met betrekking tot de archieven van management en urbanisatie en in de taak werk van groot werk, verwerkt door de Gemeenteraad van San Bartolomé de Tirajana, waarmee het al jarenlang de touwtjes in handen heeft.

"Het initiatief van stedelijke uitvoering voor de ontwikkeling van de aangegeven verstedelijkte grond is in ontwikkeling, zonder dat de ontwikkelaar de verschillende vereisten heeft ingevuld die deze Gemeenteraad heeft gemaakt om door te gaan met de initiële goedkeuring ervan, zoals vereist door de procedures in de verordeningen van toepassing," verklaart de Gemeenteraad  de kwestie in zijn zesde en recente rapport uitgegeven in september  2018  over deze  zaak.
3358_canalizacion-barranco-el-veril-loro-parque-2018.jpg
  Kanaliseringswerkzaamheden in  de barranco van El Veril voor de bouw van  Siam Park. | Deze redenering staat in contrast met de positie van Loro Parque SA, die de vereisten van de overheid als, "nietig en zonder recht" afwijst, omdat het project van algemeen belang is verklaard door het Cabildo (Eilandbestuur) en strategisch door de regionale uitvoerende macht, “die verleent een preferentiële en verkorte procedure". Daarnaast is de promotor van mening dat het Gemeentebestuur van hem eist, dat hij betaalt voor werken die hem niet aangaan, omdat het  naar zijn mening moet worden betaald door het openbaar bestuur, met name de rotonde die toegang biedt tot Playa del Inglés.
Loro-Parque-Wolfgang-Kiessling-Fundacion_EDIIMA20160121_0466_25.jpg
                
De president van Loro Parque, Wolfgang Kiessling (links op de foto),
            vergezeld door de  directeur van de
Fundación Loro Parque, David Waugh.
“Er is een ‘fout’ en een ‘foutieve’ interpretatie om het op te leggen als stedelijke belasting werkeenheden van de Glorieta, uitgevoerd door het Gemeentebestuur van Maspalomas op verzoek van de gemeenteraad,", betoogt Loro Parque S.A.
Dit werk moest in principe met openbare middelen worden betaald, maar naar aanleiding van een klacht van het collectief  Turcón-Ecologistas en Acción concludeerde het openbaar Ministerie dat de betaling van meer dan €300.000,= voor deze infrastructuur moet worden gedragen door Loro Parque S.A. Om deze redenen verzoekt de promotor de gemeente San Bartolomé de Tirajana om de juiste resolutie uit te vaardigen die de ontwikkeling van het project mogelijk maakt met inachtneming van de termijnen die zijn vastgesteld door het regelgevingskader en de preferentiële verwerking ervan , volgens het congruentie beginsel.”

Geconfronteerd met deze verzoeken, verwerpt het de Gemeenteraad  haar aantijgingen omdat elke verklaring betreffende het algemeen belang onderworpen is aan het legaliteitsbeginsel, dat wil zeggen dat, zelfs als het project verklaringen heeft van de Canarische Regering  of het Cabildo (Eilandbestuur) om de verwerking ervan te bespoedigen, dit de promotor niet ontslaat van het nakomen van zijn verplichtingen voorafgaand aan de verlening van de vergunniung, zowel in de stedelijke en sectorale wetgeving als in de geldende stedenbouwkundige planning.

De Gemeenteraad verklaart ook, dat men het verzoek van Loro Parque S.A. niet heeft goedgekeurd. "Omdat de gepresenteerde documenten onvolledig zijn en de inhoud ervan niet voldoet aan de toepasselijke voorschriften". Bovendien voert zij aan, dat voor het verlenen van de gevraagde vergunning het project de milieubeoordelingsprocedure moet ondergaan.

Tot slot, met betrekking tot de stedelijke belastingen, is de Gemeeneteraad  gebaseerd op het eigen Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMMIC) (Moderniserings, Verbeterings en Toename Plan  van de Concurrentie)  zelf  op het gebied van El Veril, een document gepubliceerd in de BOC (Staatscourant). Het is een tekst geschreven door het overheidsbedrijf Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A. voor het regelgevingskader ontwikkelen dat de bouw van het Siam Park mogelijk maakt.

De Gemeenteraad legt uit, dat volgens het PMMIC, de privé acties de aangelegde ruimte met schenkingen omvatten, het toegang plein tot het themapark, de loopbrug voor voetgangers en fietsers, evenals de rotonde toegang tot Playa del Inglés. En het concludeert, dat hoewel het document de stadsplanning van die sector vervangt, "het de wetgeving van toepassing niet wijzigt, en het congruentie beginsel dat wordt geëist ook onder de wettelijkheid valt".
Proyecto-Siam-Park-Gran-Canaria_EDIIMA20160316_1050_26.jpg
                                           Kanaliseringsproject van het ravijn
                waar het Siam Park van Gran Canaria zou komen te liggen
Op vragen door de persmedia, is Loro Parque S.A. van mening dat dit argument van de stad San Bartolomé de Tirajana al ‘onzeker’ is, omdat naar hun mening, “de stagnatie, vertraging en vertwijfeling bij het verlenen van vergunningen en autorisaties voor het begin van werken" uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de overheid die op een grillige manier voortdurend nieuwe eisen stelt, met als enig doel de procedures onnodig te verlengen."

Wat de stedelijke belastingen betreft, gaat de maatschappij naar de PMMIC om haar standpunt te rechtvaardigen, waarbij zij opmerkt, dat het document in Artikel 23 bevat dat de aanleg van de toegangsrotonde tot Playa del Inglés door de overheid moet worden betaald. Daarom bekritiseert het Gemeentebestuur , "nogmaals, en  probeer meer stedelijke lasten op te leggen die volgens de wet niet aan de Organisator kunnen worden toegerekend, alleen juridische kosten zijn te wijten."

Echter, Loro Parque S.A. erkent,  dat zij het ‘rapport van het Openbaar Ministerie’ niet kennen waarin zij benadrukken dat het de familie Kiessling is die de uitvoering van genoemd werk moet ondergaan, aangezien zij niet ‘een partij bij een dergelijke procedure’ is geweest; Desondanks aarzelen ze niet om te stellen, “ dat als het Openbaar Ministerie wordt blootgesteld aan de bepalingen van het decreet dat het moderniseringsplan regelt, dit zeker samenvalt met onze aanpak".

Een geschil dat de rechtbank bereikt
Het idee om een Siam Park te bouwen in het Zuiden van Gran Canaria begint vorm te krijgen in 2014, wanneer Loro Parque S.A. het land koopt waar men een deel van zijn project bij  de Del Castillo-familie wil vestigen. Een jaar later keurt de Eiland Waterraad de overheids concessie goed om het terrein van het openbaar hydraulisch domein van het kanaal van het ravijn van El Veril te bezetten, waarbij bovendien de kanaalbereiding wordt geautoriseerd.

Zo behaalt het een totaal van 179.488 vierkante meter om niet alleen het waterpark te maken, maar ook een hotel (dat gepland is om te worden gebouwd in het private domein van het park), samen met alle stedelijke acties die een werk van dit ontwerp omvatten (groene gebieden, parkeren, en voetgangersgebied). Datzelfde jaar, verklaart het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, met José Miguel Bravo de Laguna aan het hoofd, het tot "algemeen belang".
Proyecto-Siam-Park-Gran-Canaria_EDIIMA20170412_0606_24.jpg
                                 
Het project Siam Park Gran Canaria.
In december 2015 verwerkt en keurt de Regering het PMMIC goed om de bouw van het werk van Loro Parque SA te bespoedigen, aangezien het de huidige stedelijke bepalingen voor deze sector vervangt, zoals het algemene plan van de Gemeente San Bartolomé de Tirajana uit 1996, met als doel, "bevordering van de renovatie en modernisering van het toerisme door middel van de particuliere actie van de implantatie van een toeristisch structurerend materieel". Maar men maakt het vrij duidelijk,  “dat  men land niet kan classificeren of herschikken, als er geen voorafgaande Gemeentelijke overeenkomst is die het toestaat."

Aan dit document wordt in september 2017 de verklaring toegevoegd door de regionale directeur van het project als ‘strategisch belang’ wat ook helpt om de procedures in te korten. Dit plan is van cruciaal belang omdat het de routekaart markeert die de promotor moet volgen om zijn project voort te zetten, maar het laat duidelijk zien dat het de goedkeuring van de Gemeenteraad van San Bartolomé de Tirajana nodig heeft om zijn werk te kunnen bouwen, dat in juli van 2017  de bouwvergunning had verkregen voor de kanalisering van het openbare kanaal van het ravijn, een basisactie voor de bouw van het waterpark.

Alleen de laatste stappen werden overgelaten om te kunnen verstedelijken en bouwen, maar hiervoor was Loro Parque S.A. Ik moest een document presenteren met daarin het project en het aanpassen aan het PMMIC. Hij deed dit in oktober 2017 en verzocht om de overeenkomsten te verwerken, evenals "het gemeenteroject om het Siam Park te ontwikkelen", maar het Gemeentebestuur ontkent het verzoek door "onvolledig te zijn".

Die situatie wordt tot zes keer herhaald van oktober 2017 tot september 2018, zoals elk document ingediend door Loro Parque S.A. werd geweigerd door de gemeente San Bartolomé de Tirajana, die ook, in overleg met de Regeringsraad, in april 2018 het ontslag van het voorstel van de ontwikkelaar, die in januari beweerde vergunning te verlenen, in april 2018 bekrachtigde.
toboganes-Siam-Park-SIAM-PARK_EDIIMA20150709_0015_29.jpg
                                
Een van de dia's van Siam Park. SIAM PARK
Daarom heeft de promotor een rechtszaak aangespannen bij het Juzgado de lo Contencioso - in juni ook administratief behandeld tegen die resolutie, die in november is toegelaten voor verwerking en waarin hij 14,5 miljoen euro niet meer had in concept van gederfde winst.

Daarom hebben de discrepanties rond de verwerking van dit project tussen de samenleving van Wolfgang Kiessling en de stad San Bartolomé de Tirajana niet alleen een project bereikt, omdat het niet wil worden uitgevoerd, terwijl vanuit het Gemeentebestuur wordt verdedigd dat de promotor een "nalatige" manier de vergunningen heeft verwerkt om het pretpark te bouwen. De rechtbanken maar ook het publieke debat, omdat de eigenaar van Loro Parque SA de media heeft verteld dat het bestuur het heeft belemmerd en verlamd.

Om al deze redenen, de discrepanties rond de verwerking van dit project tussen het bedrijf,  in elk geval, totdat de noodzakelijke vereisten zijn vervuld, kan het Gemeentebestuur de vergunning niet verlenen en, aanvullend, met de zaak in de rechtbanken van de Overheid, de mogelijkheid om een Siam Park in het Zuiden van het eiland te zien, zal niet gebeuren, tenminste niet op korte termijn.
000logo-kopie-43.jpg


Kiessling eist van de Gemeenteraad
dat men de licentie van Siam Park bestendigt

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zaterdag 10 november 2018 - De Loro Parque-groep heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Gemeenteraad van San Bartolomé de Tirajana op grond van het feit dat de regeringsgroep onder leiding van Marco Aurelio Pérez de toekenning van de bouwvergunning ervan voortzet.

Tien dagen geleden gaf het bedrijf, waarover Kiessling de leiding heeft, de overhandiging aan de rechtbanken van deze gemeente om te begrijpen dat de Gemeente betaling van externe werken claimt, die niet zijn toe te schrijven aan het pretpark-project, ter  verwerking van de bouwvergunning.

kiessling-demanda.jpgDe promotoren klagen dat ze kosten declareren van werken die niet van hen zijn
Het hoofd van de juridische diensten van de Loro Parque-groep, Jaime Rodriguez Cie, heeft op vrijdag 9 november 2018 gezegd dat de Gemeente San Bartolomé de Tirajana hen nu verplicht de verbindingswerken van de toekomstige faciliteiten te betalen aan het rioleringsnetwerk van Bellavista, de urbanisatie (woonwijk) nabij El Veril, en wiens punt van vereniging zich bevindt in het kanaal van dat ravijn. In die zin verdedigde hij, dat de kosten van deze infrastructuur hoe dan ook moeten worden gedragen door de concessiehouder van de waterdienst van deze gemeente.
sb20180627133748012-12_g.jpg
  De huidige toestand van de terreinen van El Veril waar men Siam park aan het aanleggen is.

sb20180627133748014-14_g.jpg
sb20180627133748017-17_g.jpg

sb20180627133748015-15_g.jpg sb20180627133748003-3_g.jpg sb20180627133748005-5_g.jpg

sb20180627133748006-6_g.jpg

sb20180627133748008-8_g.jpg

sb20180627133748009-9_g.jpg

sb20180627133748004-4_g.jpgKiessling heeft de vergunning aangevraagd om dit waterpark te bouwen in oktober 2017. Het was na het verkrijgen van de bouwvergunning van het ravijn toen hij het urbanisatie project presenteerde. Het werk omvat een totale investering van 60 miljoen euro en volgens de promotor is er al 15 miljoen euro uitgegeven tussen de aankoop van het land, het aanleggen van het kanaal van El Veril,  en landbeheer.

Een ander aspect waarmee de Duitse groep is geconfronteerd met de Tunte regeringsgroep, is de betaling van de bouwwerkzaamheden voor de toegangsrotonde naar El Veril, die worden uitgevoerd met middelen van het Consorcio Maspalomas Gran Canaria. In dit geval beweert de promotor dat deze rotonde wordt overwogen in het moderniseringsplan van El Veril, dat is gemaakt voor dit project, en is gedaan met onderdelen die de Canarische Regering de via het Fondo de Desarrollo de Canarias (Canarische Ontwikkelingsfonds) aan het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria heeft gestuurd.

De zaak is echter bij het Openbaar Ministerie aangekomen omdat het collectief Turcón Ecologistas en Acción heeft aangeklaagd dat het werd betaald door he Consorcio Turístico toen de toegang werd verleend aan de promotor van het park.

Wat betreft de betaling van de meerwaarden voor het gebruik van de door de Gemeenteraad opgeëiste grond, antwoordde Rodríguez Cíe dat men niet kan betalen totdat het de toestemming heeft om te bouwen. "Als de Gemeente wil dat ik de vergunning betaal die een resolutie dicteert en mij de betalingsbrief geeft," zei hij.

Al deze argumenten zijn verzameld in een brief die de Kiessling-groep sinds augustus 2018 aan het bedrijf stuurde vanuit de Tirajaanse groep, maar aangezien ze geen antwoord hebben ontvangen, is het waarom is besloten, naar de rechter te stappen.

"Als de Gemeenteraad juridisch stelt dat we voor al deze werken moeten betalen, betalen we ze, en dan zullen we in beroep gaan, maar op die manier kunnen we niets doen", verdedigde Rodríguez Cíe.
sb20180627133748015-15_g-1.jpg sb20180627133748016-16_g.jpg
Loro Parque heeft ook aan de kaak gesteld dat de Gemeenteraad zich niet houdt aan de bepalingen van de wet voor projecten die door de Canarische Regering als strategisch belang worden beschouwd, en die haar verplicht om binnen een maand op het verzoek om een vergunning te reageren. "Al meer dan een jaar zitten we in het ongewisse, wachtend tot de Gemeente de licentie oplost, of legaal beweert waarom het deze werkvergunning niet verwerkt," heeft de wettelijke vertegenwoordiger van deze groep gezegd.

Evenzo heeft hij verzekerd , dat hoewel de verordeningen een ontwikkelaar verplichten om de werken van de urbanisatie eerst uit te voeren om een investeringsproject te ondernemen, in dit geval -  aangezien zij de eigenaars van al het land zijn - ze kunnen worden gecombineerd zoals voorzien in de Ley del Suelo (Wet van de Bodem), en daarom hebben ze toegezegd een bankgarantie te presenteren.

"De burgemeester speelt de wirwar, is zeer bekwaam omdat hij werken en bedragen accepteert die zegt dat we niet betalen wat men moet doen, die beweringen rechtvaardigt, zodat we ze kunnen oplossen, en de aanleg van Siam Park uitvoeren," veroordeelt Rodriguez Cie. Ongeveer twee miljoen euro is het bedrag dat de familie Kiessling als bouwvergunning moet betalen aan de Gemeente San Bartolomé de Tirajana.
000logo-829.jpg


San Bartolomé beschuldigt Loro Parque
van het beledigen van de Gemeenteraad
om hun ijver te betwijfelen

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - donderdag 28 juni 2018 - Het Gemeentebestuur van San Bartolomé de Tirajana  heeft op donderdag 28 juni 2018 de ‘ernstige’ en ‘schadelijke’ verklaringen beschreven, die Loro Parque op woensdag 27 juni 2018  heeft afgelegd over de vertraging die  - naar hun mening - de verwerking van de vergunningen van het toekomstige Siam Park in Maspalomas veroorzaakt

In een verklaring heeft de groep van de Kiessling familie verklaard, dat de haalbaarheid van dit project ‘in gevaar’ brengt, vanwege de tijd die het inneemt in de Gemeente in het Zuiden van Gran Canaria om alle benodigde vergunningen voor het uitvoeren van het aanleggen van het waterrecreatiepark  te verwerken; wat betekent dat het nog eens twee tot drie jaar gaat duren alvorens Siam Park in El Veril voor het publiek open te kunnen stellen.
img_47172.jpg
                                                 
Het Siam Park op Tenerife.
Loro Parque betoogt, dat men al de nodige documentatie heeft ingediend om de vergunningen voor de bouw, herverkaveling, en anderen te verkrijgen, maar de Gemeente San Bartolomé de Tirajana heeft deze laatste ontkend en beweert een wegeninfrastructuur te hebben die - naar haar mening - hiermee niet overeenkomt.

De Gemeenteraad van San Bartolomé de Tirajana heeft op donderdag 18 juni 2018 aangekondigd, dat burgemeester, Marco Aurelio Perez, op maandag 2 juli 2018 zal verschijnen in een ‘gedocumenteerde persconferentie’ om uit te leggen hoe het bestand is.

Maar de Gemeenteraad zegt al, “dat Loro Parque ‘de waarheid mist’ door ‘de politieke strengheid van de overheid ter discussie te stellen’, waarmee men beweert ‘te allen tijde’ gehandeld te hebben.”
zzzzzIslas-canariaslogo-kopie-39.jpg


Loro Parque waarschuwt
dat de vertraging in vergunningen,  
het Siam Park in gevaar brengt

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - woensdag 27 juni  2018 - De groep Loro Parque heeft op dinsdag 26 juni 2018 gewaarschuwd, dat de levensvatbaarheid van het aanleggen van het Siam Park in Maspalomas ‘in gevaar’  is vanwege de vertraging die de verwerking van de vergunningen voor ontwikkeling en bouw in de gemeente San Bartolomé de Tirajana bijdraagt.

In een verklaring wijst Loro Parque erop, dat het vonnis wat afgelopen week is uitgesproken door het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof)  ten gunste van Siam Park, alleen van invloed is op het werk van het aanleggen van het regenwater afvoerkanaal van de El Veril barranco, dat 'bijna voltooid' is.
img_47148.jpg
Men geeft echter aan,  dat men momenteel nog niet beschikt over de vergunningen om het waterrecreatiepark te bouwen, omdat het Gemeentebestuur van San Bartolomé de Tirajana hen de bouwvergunning heeft ontzegd, met het argument dat het bouwproject op die percelen nog niet is goedgekeurd. 

insta-morales-1.jpgLoro Parque merkt op, “dat in oktober 2017, toen men toestemming verkreeg om de barranco (het ravijn) van El Veril te kanaliseren, aan de Gemeenteraad van San Bartolomé de Tirajana de bouwprojecten en de beheersovereenkomst, samen met  de verkaveling van dat gebied, heeft gepresenteerd.

.Het bedrijf blijft erbij, “dat de huidige regelgeving geen belemmering vormt,of belemmert; zodat zowel de bouwvergunning, als de herverkaveling, en de Siam Park-bouwvergunning gelijktijdig worden verleend, omdat ze betrekking hebben op één enkele eigenaar".

In die zin voegt men eraan toe “ dat men de Gemeenteraad garanties heeft gegeven met betrekking tot de omvang van het bouwproject, zodat er geen juridische belemmering was om de werkvergunning te verlenen".

Echter, zegt Loro Parque, “dat San Bartolome de Tirajana vergunningen vasthoudt door een ‘bouw-last’ aan te  nemen die is gerelateerd aan de aanleg van een rotonde.

De toeristengroep waarschuwt, dat het in dit verband nog twee tot drie jaar zal duren voordat het Maspalomas Siam Park zijn deuren voor het publiek opent.

Volgens Loro Parque: "Dit  maakt een project - dat van algemeen belang en strategisch is verklaard voor de regio en dat de steun heeft van alle betrokken sectoren-  te verlengen met  tien jaar sinds het werd gestart, in 2012, tot de mogelijke openingsdatum".

"Deze omstandigheid brengt de levensvatbaarheid in gevaar, door het financiële kader voor de uitvoering ervan volledig te beïnvloeden", waarschuwt men.

In dezelfde verklaring, merkt Loro Parque op, dat hun andere project op Gran Canaria, het Aquarium Poema del Mar, in de haven van Las Palmas, " een realiteit is,  dankzij dat alle partijen overeenstemming hebben met de overeenkomst.
zzzzzIslas-canariaslogo-kopie-34.jpg


Loro Parque hekelt
een nieuwe belemmering voor Siam Park in El Veril

Het bedrijf verzekert dat het Gemeentebestuur van San Bartolomé van plan is een onvoorziene stedelijke belasting op te leggen

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - dinsdag 26 juni 2018 - Het bedrijf Loro Parque heeft op dinsdag 26 juni 2918 een nieuwe overheids-belemmering aangegeven  in het Siam Park- project in El Veril, dit keer veroorzaakt door de Gemeente San Bartolomé de Tirajana, en heeft berekend dat het waterrecreatiepark in het zuiden van Gran Canaria niet eerder kan worden geopend dan, “tot binnen twee of drie jaar."

Het bedrijf van de Kiessling-groep heeft gemeld, “dat het Zuidelijke Gemeentebestuur een nieuwe stedelijke belasting wil opleggen die nog nooit eerder is geëist,” en heeft gewaarschuwd, “dat deze omstandigheid de levensvatbaarheid van Siam Park in gevaar brengt, door het financiële kader volledig te beïnvloeden zoals oorspronkelijk staat gepland voor uitvoering."
sia0001-1.jpgHet grondgebied van El Veril waar het bedrijf Loro Parque voornemens is Siam Park aan te leggen.
restos-arqueolagicos-veril-impediran-siam-park-73_g-2.jpg                  
Het Gemeentebestuur ontdekt  archeologische resten in El Veril.
Loro Parque heeft in een persbericht verklaard dat onlangs in verschillende media van de eilanden is gepubliceerd  dat de Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Kamer voor Overheidsgeschillen  van het Canarische Hooggerechtshof)  de goedkeuring van de bouw van het Siam Park waterrecreatiepark in de omgeving van El Veril heeft uitgesproken  - nadat het hoger beroep van de milieubeweging Turcón-Ecologists en Acción was afgewezen om de gemeentelijke resolutie waarin dergelijke werken zijn toegestaan, op te schorten voor  het bedrijf Loro Parque.

"De media publiceerden, dat deze uitspraak de bouwvergunning voor de uitvoering van Siam Park bevestigde, wat een formidabel nieuws zou zijn geweest, maar de realiteit is heel anders en in die zin wil de Compañía Loro Parque het volgende verduidelijken :
visita-tecnicos-terrenos-siam-park-enero-2017-75_g-2.jpg
1) Wat de Rechtbanken hebben opgelost, houdt verband met het waterafvoer kanaal van de barranco (het ravijn) en deze uitspraak heeft alleen betrekking op de uitdaging tegen de aanlegvergunning voor de uitvoering van het kanaalwerk dat momenteel bijna voltooid is.

2) Met betrekking tot de aanlegvergunning van het uitvoeringsproject van Siam Park, “is de verwerking ervan geweigerd door de Gemeenteraad van San Bartolomé, aangezien de verlening ervan niet kon worden uitgevoerd voordat het bouwproject van het park werd goedgekeurd.

3) Sinds de maand oktober 2017, en de bouwvergunning van het ravijn werd verleend, zijn door Loro Parque de bouwprojecten en de overeenkomst van beheer, afstemming en herverkaveling , aan het Gemeentebestuur  van San Bartolomé de Tirajana gepresenteerd.

4) Na al die maanden van verwerking en toen door deze vertegenwoordiging begrepen werd dat alle overheidsprocedures voor het verlenen van de gevraagde vergunning al waren overschreden, heeft de Gemeente San Bartolomé de Tirajana een nieuwe vereiste ingevoerd die van invloed is op het implementatieproject van het werk van de rotonde, ontwikkeld door het Maspalomas Consortium –project en  goedgekeurd door de Gemeenteraad en momenteel in uitvoering, een belasting  die niet overeenkomt met Loro Parque.

5) Ondanks de tijd die is verstreken en de beslissingen die zijn genomen door de Gemeenteraad van San Bartolomé de Tirajana, will men Loro Parque een nieuwe bouwlast opleggen die nog nooit eerder was vereist.

6) Vóór de verwerking door de Gemeenteraad bij het verlenen van de overeenkomstige goedkeuringen, heeft Loro Parque vanaf het begin verklaard, dat de huidige voorschriften geen belemmering, of een obstakel vormen; zodat zowel de bouwvergunning als die van de perceel-afdeling,  en die van de aanleg van Siam Park, tegelijkertijd zijn verleend, omdat ze betrekking hebben op een enkele eigenaar - in dit geval Loro Parque.
zzzzIslas-canariaslogo-kopie-148.jpg


De weg is vrij voor het aanleggen van
het Siam Park in El Veril

Het TSJC onderschrijft de goedkeuring
voor het aanleggen van het waterrecreatiepark
van het bedrijf Loro Parque

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - vrijdag 22 juni 2018 - De Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Kamer van Overheidsgeschillen van het Canarische Hooggerechtshof) heeft de toestemming voor het  aanleggen  van het waterrecreatiepark Siam Park in het gebied El Veril, in San Bartolomé de Tirajana, goedgekeurd.

Zoals gemeld door het TSJC, heeft de Kamer de beslissing van de Rechtbank op 23 oktober 2017 bevestigd, waarin het verzoek van de actiegroep Turcon-Ecologists en Acción werd verworpen om de gemeentelijke resolutie, waarbij dergelijke werken zijn toegestaan, te schorsen voor het bedrijf Loro Parque.

veril-siam-park-34_g.jpg veril-siam-park-40_g.jpg

veril-siam-park-4_g.jpg                          El Veril in de gemeente San Bartolomé de Tirajana,
                                grenzend aan de toeristenwijk
Playa del Inglés .

veril-siam-park-2_g.jpg                        Hierbij plaatsen we een serie overzichts en detailfoto's van El Veril
        en de archeologische opgravingen, waar  men het waterrecreatie Siam Park
                                                      zal gaan aanle
ggen:
veril-siam-park-8_g.jpg veril-siam-park-9_g.jpg
veril-siam-park-7_g.jpg

veril-siam-park-16_g.jpg veril-siam-park-17_g.jpg
veril-siam-park-21_g.jpg

veril-siam-park-45_g.jpg veril-siam-park-50_g.jpg

veril-siam-park-49_g.jpg veril-siam-park-51_g.jpg                         Archeologische overblijfselen gevonden in El Veril,
                                het terrein voor het aanleggen van Siam Park.
veril-siam-park-55_g.jpg veril-siam-park-53_g.jpg
veril-siam-park-60_g.jpg veril-siam-park-62_g.jpg veril-siam-park-65_g.jpg
veril-siam-park-79_g.jpg veril-siam-park-93_g.jpg veril-siam-park-100_g.jpg
Concreet bestaat de actie uit het kanaliseren van de bestaande barranco (het ravijn) in het gebied om het eventuele regenwater dat er doorheen kan stromen om te leiden en ook gebruik te maken van de bedding  van de barranco voor het aanleggen van het waterrecreatiepark.
00000Islas-canariaslogo-10.jpg.


Men is het oneens met de rechter over het archeologisch gebied van het Siam Park

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zaterdag 4 november 2017 - In een communiqué laat  de actiegroep  "Plataforma El Veril está vivo" weten: "De rechter heeft de archeologische plattegronden van het rapport  niet kunnen beoordelen,  anders begrijpt  men diens conclusies niet "
Het Plataforma el Veril está vivo (de Actiegroep El Veril leeft) blijft aandringen op de  route van  de overheid, opdat men rekening houdt met deze plattegronden en, dat men de bestaande tegenstellingen oplost.

Op 2 november 2017 heeft de  Rechtbank voor  Overheidsgeschillen in Las Palmas de Gran Canaria, laten weten, “dat er geen gevaar is voor de archeologische vindplaats, omdat zowel de projectontwikkelaar als de overheid verplicht zijn, de plaatselijke voorwaarden na te leven.”

23192820_10212805312881319_863767869_n-1.jpg
23192678_10212805312961321_793713971_n.jpg
 “De Rechtbank  gaat akkoord als men alle voorwaarden naleeft; concreet, met de voorwaarden die zijn aangegeven in het voorafgaande archeologische rapport dat in derde instantie verplicht, het Archeologische gebied op expliciete wijze te omheinen, ter voorkoming van ongelukken met het Historische Erfgoed. Alvorens met de werkzaamheden  te beginnen, moeten de archeologische zones worden afgebakend met plastic hekken om te voorkomen dat het erfgoed wordt beschadigd door onvoorzichtigheid "
23192992_10212805313001322_1601842789_n.jpg

23201667_10212805313121325_598980414_n.jpgWe zijn het eens als men de voorwaarden, in het bijzonder, de gestelde voorwaarden, naleeft.  Het lijkt erop dat de rechter de plattegronden van het archeologisch rapport niet heeft kunnen overwegen, waarin het plan van het archeologische gebied en dat van de kanalisering  elkaar overlappen, ,daar waar is aangetoond dat de kanalisering  zoals gepland, 80 meter de archeologische zone binnendringt. Oordeelt u zelf over de bijgevoegde plattegronden:
img_43947-2.png
                                              HAY PLAN... Dit moet het worden...
In geel kan men de uitvoering van de kanalisering zien, en in rood de afbakening van de archeologische zone. Door de overlapping van de gebieden, kan met absolute duidelijkheid worden waargenomen dat - om de kanalisering in zijn laatste deel uit te voeren - het noodzakelijk is om de Archeologische Zone binnen te dringen.

Vanuit het Plataforma El Veril está Vivo (de Actiegroep El Veril Leeft), geeft men naast  de afkeuring van het begin van de werkzaamheden aan, dat de archeologische zone vóór de SEPRONA en andere strafrechtelijke wegen (door schending van vergunning) niet is omheind, en dat de actiegroep zal  blijven aandringen bij de Kamer voor  Overheidsgeschillen, zodat vanuit die rechtsmacht, uit voorzorg, de beveiliging van het gebied is gegarandeerd.
0000Islas-canariaslogo-kopie-597.jpg


Satocan is begonnen met de kanalisering
van de barranco van

Het project heeft een uitvoeringstijd van vier maanden
en een begroting van vier miljoen euro

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - dinsdag 24 oktober 2017 - Satocan is op maandag 23 oktober 2017 begonnen met hat kanaliseren van de barranco van El Veril, voorafgaand aan het aanleggen van Siam Park dat de Loro Parque-Groep over twee jaar  wil openen op Gran Canaria  . Satocan beschikt over een begroting van ruim twee miljoen euro en heeft vier maanden de tijd om de werkzaamheden van de kanalisering te voltooien.

De kanalisering van de ravijn is een prioriteit om het waterrecreatiepark van het Zuiden op te zetten, dat volgens de projectontwikkelaars een van de beste ter wereld zal zijn.

siam-park-veril-obras-7_g-1.jpg

preview2col_mg-48.jpgDe verwachting is dat het begin 2018 het werk van de kanalisering is afgerond en de bouw van het park kan beginnen, waarvoor de Loro Parque-Groep nog niet de overeenkomstige gemeentelijke vergunning aan de Gemeente San Bartolomé de Tirajana heeft aangevraagd, hoewel het de wil is van projectontwikkelaars die vergunning in de komende maanden aan te vragen, terwijl de werkzaamheden van de kanalisering in volle gang zijn.

siam-park-veril-obras-9_g.jpgHet gedeelte dat in het ravijn van El Veril wordt gekanaliseerd, is dat wat ligt tussen het oude canódromo en het bestaande kanaal dat San Agustín doorkruist.
siam-park-veril-obras-8_g.jpg
Op maandag 23 oktober 2017 zijn de  tractoren met afgraven begonnen van het terrein dat vanaf de autosnelweg in het Zuiden kan worden waargenomen. De familie Kiessling hoopt dat binnen twee jaar het nieuwe recreatiepark functioneert. Dit wil zeggen, dat dan in 2020 toeristen tijdens hun vakantie op Gran Canaria kunnen genieten van een groter recreatie-aanbod. De vastgoedvoorspellingen zijn gebaseerd op het feit dat er geen belemmering optreedt die de geplande definitieve opening kan uitstellen.
0000Islas-canariaslogo-kopie-491.jpg


De werkzaamheden voor het kanaliseren
van Siam Park op Gran Canaria
beginnen in de laatste week van oktober 2017

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA – zaterdag 21 oktober 2017 - De werkzaamheden voor het kanaliseren op het perceel van Siam Park op Gran Canaria, die uitgevoerd worden door Satocan, beginnen in de laatste week van oktober 2017 en duren ongeveer 15 weken.

Dit alles, na in de derde volle week van oktober 2017 de handeling te hebben overgenomen tussen het bedrijf Loro Parque en de Gemeenteraad van San Bartolomé de Tirajana, waardoor het mogelijk is om de werkzaamheden te starten, “zodat Gran Canaria een van de beste waterparken ter wereld krijgt," heeft Loro Parque laten weten in een persbericht
img_42830.jpg
Wat dat betreft richt het kanaliseren van de openbare bedding zich op de werken die nodig zijn om het door de bekkens gegenereerde water te kanaliseren die invloed hebben op het gedeelte van het perceel dat zich het toekomstige waterpark bevindt. Aldus is het te kanaliseren gedeelte in El Veril, tussen het oude canódromo en het bestaande kanaal dat San Agustín doorkruist en eindigt aan de kust.

Daarnaast is begonnen met opmeting en uitvoering van het bekijken en conditioneren van de toegang tot de werkzaamheden, voorbereiding van het werkplaatskantoor, documentatie, mobilisering van machines en middelen, contacten met werknemers, aannemers, enz.
0000Islas-canariaslogo-kopie-478.jpg


Kiessling: "Gran Canaria verliest  500.000 bezoekers vanwege het nog steeds niet open hebben van Siam Park

De toeristische ondernemer, Wolfgang Kiessling, verzekert dat hij nog steeds geïlusioneerd is voor het waterrecreatiepark

SAN BARTOLOMÉ de TIRAJANA - donderdag 8 juni 2017 - Christopher Kiessling, projectontwikkelaar en bouwer van Siam Park in El Veril, heeft opgemerkt dat Gran Canaria ongeveer 50.000  bezoekers per jaar mist omdat het waterrecreatiepark in San Bartolomé de Tirajana nog steeds niet open is.
De investeringsgroep in dit project  verklaart het van strategisch belang voor het Eiland en voor de Canarische Regering, en wacht al ruim een jaar op de gemeentelijke vergunning voor het kanaliseren van de bedding van de barranco (het ravijn).

kiessling-7_g.jpg

rueda-prensa-presidente-loro-parque-sobre-17_g.jpg
                   Persconferentie van de Kiessling-Groep over het Siam Park.

rueda-prensa-presidente-loro-parque-sobre-19_g.jpg rueda-prensa-presidente-loro-parque-sobre-18_g.jpg

kiessling-10_g.jpg

De familie Kiessling heeft verzekerd ‘verwachtingsvol’  te blijven om te kunnen  beginnen met de aanleg van het themapark in  het Zuiden, maar begrijpt de redenen niet die een initiatief vertragen, dat een injectie betekent te zijn van ruim  60 miljoen in het Eiland, en wat al goed is voor 250 vaste banen.

kiessling-11_g-1.jpg

kiessling-14_g.jpg
kiessling-16_g.jpg

kiessling-15_g.jpg

kiessling-12_g.jpg kiessling-2_g.jpgVer Weg blijvend van het zoeken naar schuldigen in deze bureaucratische doolhof dat deze investering omringt, hoopt  Kiessling ‘geen geld te verliezen’ met het project, dat onderhavig is aan inachtneming van de voorwaarden en de termijnen van de Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) (Canarische Investeringsreserve).
ZZZIslas-canariaslogo-1062.jpg


Kiessling is de vertragingen met het waterrecreatiepark moe

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - donderdag 8 juni 2017 - Geduld heeft een grens en zeker als het om een investering van miljoenen gaat. Dat is wat er lijkt te gebeuren met de bedrijvengroep die geleid wordt door Wolfgang Kiessling (Loro Parque), die moe is van  de voortdurende vertragingen in de behandeling van het waterrecreatiepark in El Veril.

De Groep gooit de handdoek ‘nog’ niet in  de ring, zo hebben zakelijke bronnen gemeld op woensdag 7 juni 2017, maar er bestaat wel groot ongenoegen over de klaarblijkelijke ‘onmogelijkheid’  het project vooruit te brengen, Zo heeft Wolfgang Kiessling de positie samengevat die hij nader zal toelichten tijdens een te houden persconferentie op donderdag 8 juni in het Poema del Mar-Aquarium,  in de hoofdstad  van Gran Canaria.
image_content_1831487_20170608091224.jpg                  
De ondernemer Wolfgang Kiessling, voor een aquarium in Loro Parque.
ch0001.jpg
                                                 Christoph Kiessling.
De druppel die de emmer van het geduld doet overlopen, aldus geraadpleegde bronnen, is de beslissing van de Gemeente San Bartolomé de Tirajana zich tot het Cabildo (Eiliadbestuur) te wenden om te vragen  of de de kwalificatie van het terrein nodig is, alvorens de vergunning af te geven voor de bouwwerkzaamheden, die plaatsvinden in de bedding van de barranco (het ravijn).

Zoals op zaterdag 3 juni 2017 al gemeld is in de Canarische persmedia, begrijpt het Gemeentebestuur onder leiding van burgemeester Marco Aurelio Pérez dat men geen vergunning kan geven als deze kwalificatie val het Cabildo (Eilandbestuur) ontbreekt.

Vanuit het eilandbestuur  is de versie een andere: men betoogt dat het Gemeentebestuur zelf een tweetal rapporten heeft van de twee gemeentelijke departementen die concluderen dat deze behandeling  door het Cabildo (Eilandbestuur)  niet nodig was; met de toevoeging, dat het al maanden geleden is dat de bedrijvengroep vergunning heeft aangevraagd.

Met deze situatie ziet Loro Parque alleen maar belemmeringen voor een groot waterrecreatiepark dat aanvankelijk werd verwelkomd met alle politieke zegeningen en dat, nu het erop aankomt, vastloop in de bureaucratie.
ZZZIslas-canariaslogo-1060.jpg


Siam Park wint een andere rechtszaak
voor het kanaliseren van het gebied van El Veril

Lebensraum Wassers, concurrent van de Loro Parque-Groep, verliest de zaak in hoger beroep

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - De Kamer voor Overheidsgeschillen van de Rechtbank in Las Palmas de Gran Canaria heeft het hoger beroep afgewezen dat was gepresenteerd door de entiteit Lebensraum Wassers tegen de overheidsvergunning welke in februari 2015 is toegekend door het Consejo Insular de Aguas (Eiland Waterschap)  aan de Kiessling-Groep voor het bezetten van percelen van het openbare domein in El Veril.

De president van het Cabildo (Eilandbestuur), Antonio Morales heeft op dinsdag 14 februari 2017, bij het vernemen van de justitiële beslissing, zijn tevredenheid laten blijken.
“Het Cabildo (Eilandbestuur) heeft dit project altijd verdedigd We hebben het  ons destijds aangetrokken en nu, na de opheffing van de tijdelijke schorsing, zijn we met deze stelling erg blij dat het project voortgang vindt," heeft  Morales opgemerkt.
meidianews-elveril-kiessling-2016.jpg                            El Veril in de gemeente San Bartolomé de Tirajana,
                           bij de toegang naar de toeristenwijk 
Playa del Inglés.
Op het punt van de door gemeente San Bartolomé de Tirajana ontvangen bouwvergunning voor het kanaliseren van het ravijn, heeft de initiatiefnemers van Siam Park in de rechtszaal de processen gewonnen  welke in 2015 zijn gestart door Lebensraum Wasser, de concurrerende entiteit in de sector.

Sinds twee jaar heeft deze maatschappij het project van het waterrecreatiepark stilgelegd via de Kamer voor Overheidsgeschillen van  Rechtbank. Lebensraum verlangde de nietigverklaring van de vergunning welk was toegekend door de Consejo Insular de Aguas (Eiland Waterraad) - die ressorteert onder het Cabildo (Eilandbestuur) -  aan Siam Park voor het bezetten van 121.000 m² van het openbare domein in San Bartolomé de Tirajana en het conditioneren van de barranco (het ravijn).

Vrije concurrentie
De maatschappij had een vermeende schending door het Cabildo (Eilandbestuur)  van de regels voor vrije concurrentie aan de kaak gesteld, voor het niet organiseren van een desbetreffende, openbare aanbesteding. Echter, in juni van 2016  heeft het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof) het Cabildo (Eilandbestuur) en Kiessling-groep het gelijk gesteld, om de eerder - door rechter Olimpia del Rosario - opgelegde voorzorgsmaatregel tot stillegging, op te heffen.

Het oordeel van het TSJC heeft de beslissing teruggedraaid die de aanvang van de werkzaamheden in  El Veril verhinderde, omdat men ervan uitgaat dat Lebensraum "wettelijk frauduleus "gehandeld heeft en dat de Kiessling-Groep, "ernstige financiële schade heeft geleden," gezien de geplande investering in het gebied (van ruim  60 miljoen euro)

Nu het project is gedeblokkeerd en  nadat de Dienst Historisch Erfgoed  archeologische resten heeft ontdekt in El Veril, heeft Justitie wederom Siam Park en de Consejo Insular de Agua (Eiland Waterraad) in het gelijk gesteld.
zzzslas-canariaslogo-kopie-90.jpg


Kiessling ziet niet af van het project in El Veril
en denkt er niet aan het te veranderen

 SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zaterdag 14 januari 2017- De ondernemer en eigenaar van Loro Parque , Wolfgang Kiessling, houdt stevig vast aan zijn inzet voor het Siam Parque in het Zuiden. Tijdens een persconferentie van de burgemeester, Marco Aurelio Pérez, heeft hij  laten weten dat het aantreffen van archeologische resten in El Veril geen wijziging in het project voor het waterrecreatiepark verlangen.

Het Siam Park Gran Canaria project gaat door, hoewel de initiatiefnemer ervan, de Duitse zakenman Wolfgang Kiessling, op vrijdag 13 januari 2017 in Maspalomas verzekerd heeft, “dat de vertraging waaronder men te lijden heeft gehad niet heel erg goed is voor ons,  maar ondanks dat verwacht hij, “dat we het in twee jaar gerealiseerd hebben.”
Kiessling heeft dit gezegd  nadat hij, samen met zijn echtgenote en zijn zoon, het optreden heeft bijgewoond van de burgemeester van San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Perez, waarin die uiteengezet heeft, rekening te houden met de houding van het Cabildo (Eilandbestuur) betreffende het verstrekken van vergunningen voor het waterrecreatiepark. 
kiedslinggroot.jpg                                 De ondernemer Kiessling (rechts),  op vrijdag 13 januari 2017
                                   in gesprek met burgemeester Marco Aurelio Pérez.

                                                                       VIDEO:
                                  https://youtu.be/U6tHZewkSpQ
Kiessling, zichtbaar aangedaan door een flinke griep, heeft ontkend dat de ongemakken bij het behandelen van de aanvankelijke vergunningen voor het park, tot nu toe geen grote financiële verkiezen lijken  op te leveren; tegelijkertijd heeft hij afgewezen dat het verschijnen van archeologische resten op de percelen van El Veril -  die momenteel onderhavig zijn aan een nieuwe studie welke is opgedragen door de Canarische Regering aan het bedrijf Arqueocanarias - een wijzing in het project verlangen. “Ik denk er niet aan, het project te wijzigen, we verwachten alleen de vergunningen,” heeft hij gezegd

Steun
Wat betreft de houding van het Cabildo (Eilandbestuur), wat hem ook heeft verrast, ontweek de zakenman daar een kwalificatie over te geven. ”Ik weet niet, of dat het goed of slecht is, ik ben geen politicus, daar begrijp ik niets van,” heeft Kiessling geantwoord op het journalistieke aandringen om zijn menig over de kwestie te weten.

Wat Kiessling wel duidelijk heeft  gemaakt is, “dat een onderneming als de onze, Siam Park, wat beschouwd wordt als het beste waterrecreatiepark ter wereld, naar het eiland komt en een investering wil doen in een toeristische attractie op een terrein dat al een mensenleven lang  verwaarloosd is; begrijp ik, dat ik alle steun zou moeten hebben die we ons kunnen voorstellen,” heeft hij aangegeven; daarbij ontkennend, dat hij gezegd zou hebben, dat het gemakkelijker is te investeren op Tenerife, dan op Gran Canaria.
zzzslas-canariaslogo-24.jpg


De Canarische Regering bemiddelt
tussen het Cabildo en de Gemeente
betreffende El Veril

De Servicio Regional de Patrimonio (Dienst Erfgoed, van de Canarische Regering) laat weten, dat de waarde van de pre-Spaanse overblijfselen door de tijd veranderingen heeft ondergaan

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - donderdag 12 januari 2017 - Het Directoraat-generaal van Cultureel Erfgoed, van de Canarische Regering, dat beheerd wordt door Miguel Ángel Clavijo Redondo,  heeft het opstellen van een tweede rapport opgedragen aan het bedrijf Arqueocanarias, over de pre-Spaanse overblijfselen welke zijn aangetroffen door het Cabildo (Eilandbestuur) op het perceel van ‘Siam Park’.
Het initiatief - wat inhoud dat de Canarische Regering de onderzoek-werkzaamheden zal betalen - wil de vergunningen bespoedigen voor de voortgang van het waterrecreatiepark van de ‘Loro Parque’-Groep.

Clavijo Redondo gaat ervan  uit,  dat  met een termijn van ongeveer tien dagen de Gemeente de vergunningen zou kunnen verlenen aan de investeerder  voor het kanaliseren van de barranco (het ravijn), gezien dat de waarde en de conditie van de archeologische vindplaats veel geleden heeft door de veranderingen die door de lange tijd zijn ontstaan.
veril-siam-park-tecnicos-cabildo-ayuntamiento-61_g.jpgMiguel Angel Clavijo stelt, “dat het erfgoed niet als een obstakel kan worden beschouwd."
De directeur van de Dienst Erfgoed, van de Canarische Regering, die op woensdag 11 januari 2017 een bezoek aan El Veril heeft gebracht - in gezelschap van de minister van Cultuur van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria; en de burgemeester van San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Perez -  wat gebied is, waar het de bedoeling is om het waterrecreatiepark aan te leggen, zegt, “dat de toeristenindustrie  verenigd kan worden met het behoud van de cultuur van de Oerbewoners."

veril-siam-park-tecnicos-cabildo-ayuntamiento-66_g.jpg
veril-siam-park-tecnicos-cabildo-ayuntamiento-26_g.jpg veril-siam-park-tecnicos-cabildo-ayuntamiento-29_g.jpg
veril-siam-park-tecnicos-cabildo-ayuntamiento-9_g.jpg

veril-siam-park-tecnicos-cabildo-ayuntamiento-17_g.jpg
Na het in het veld analyseren van de technische werkzaamheden die ter plaatse  worden uitgevoerd, heeft Miguel Angel Clavijo toegevoegd, “dat we hier niet worden geconfronteerd met de Cueva Pintada de Gáldar, en ook niet met Cenobio de Valerón, noch met El Risco Caído, maar met een historisch omgeploegde ruimte".

veril-siam-park-tecnicos-cabildo-ayuntamiento-34_g.jpg restos-arqueolagicos-veril-impediran-siam-park-74_g.jpg
veril-siam-park-tecnicos-cabildo-ayuntamiento-39_g.jpg

veril-siam-park-tecnicos-cabildo-ayuntamiento-55_g.jpg
veril-siam-park-tecnicos-cabildo-ayuntamiento-70_g-1.jpg
 veril-siam-park-tecnicos-cabildo-ayuntamiento-68_g.jpg veril-siam-park-tecnicos-cabildo-ayuntamiento-63_g.jpg veril-siam-park-tecnicos-cabildo-ayuntamiento-64_g.jpg
Hij heeft ook aangegeven, dat de malacologische (zeeslakken en alikruiken) en de aardewerk restanten in het gebied zullen worden verzameld en dat deze worden overgebracht naar het Museo Canario, dat men daarover een rapport zal opstellen waarover  gezamenlijk gepubliceerd zal worden: Miguel Angel Clavijo heeft aangegeven, dat de stenen structuren die zijn aangetroffen op de vindplaats,  nog moet worden opgegraven, maar zullen blijven in een groenvoorziening van het waterrecreatiepark.
visita-tecnicos-terrenos-siam-park-enero-2017-75_g1.jpgDe omvang van de vindplaats, beslaat 2% van de totale oppervlakte van  het toekomstige recreatiepark, maar komt overeen met het de eindfase van de kanalisering van de barranco (het ravijn) en kruist de huidige werkzaamheden welke men momenteel verricht om de overstromingen te voorkomen van welke het stadsgedeelte El Veril te lijden heeft. “Dit is wat men snel moet oplossen, opdat men deze kanalisering kan uitvoeren overeenkomstig het ontwerp dat daartoe bestaat,” aldus de burgemeester.
restos-arqueolagicos-veril-impediran-siam-park-73_g.jpg veril-siam-park-tecnicos-cabildo-ayuntamiento-60_g.jpg

Marco Aurelio Pérez - die de president van de Canarische Regering, Fernando Clavijo, heeft bedankt voor de steun en de medewerking welke de Canarische Regering  heeft verleend aan de Gemeente in het zoeken naar een oplossing voor het deblokkeren van de aanvankelijke werkzaamheden voor het waterrecreatiepark - bevestigt,  dat de resolutie van de nieuwe archeologische studie, welke is opgedragen door de Canarische Regering aan het bedrijf  Arqueocanarias, "het ons mogelijk zal maken,  goedkeuring te verkrijgen om verder te werken aan de kanalisering van de barranco (het ravijn).
veril-siam-park-tecnicos-cabildo-ayuntamiento-50_g.jpg veril-siam-park-tecnicos-cabildo-ayuntamiento-46_g.jpg
Overheidsprocedure
De technische bijeenkomst laat zien dat de eerste indrukken over de op de vindplaats aangetroffen resten geen groot belang lijken te vertonen,  hoewel dit nog steeds moet worden vastgesteld,  en dat alles erop wijst, dat een studie en catalogisering de bouwwerkzaamheden  niet zullen gaan verstoren.
veril-siam-park-tecnicos-cabildo-ayuntamiento-54_g.jpg   veril-siam-park-tecnicos-cabildo-ayuntamiento-51_g.jpg

veril-siam-park-tecnicos-cabildo-ayuntamiento-42_g.jpg
Marco Aurelio Pérez - die deze bijeenkomst heeft gewaardeerd, “als een positieve actie van de overheid, omdat dit betekent gecoördineerd samen te werken voor het zoeken van een oplossing voor een probleem” - heeft de doelstellingen  afgewezen van de president van het Cabildo (Eilandbestuur), Antonio Morales, opdat de Gemeente een vergunning zou verstrekken zonder deze archeologische studie.
veril-siam-park-tecnicos-cabildo-ayuntamiento-70_g.jpg veril-siam-park-tecnicos-cabildo-ayuntamiento-43_g.jpg
"Het is tijd om met terughoudendheid en rust verder te gaan, zonder problemen, en de dingen volgens de overheidsprocedure te doen, zoals de erfpacht verlangt,” zo heeft de burgemeester van San Bartolomé de Tirajana bevestigd.
zzzslas-canariaslogo.jpg


Het rapport over de ontdekking in El Veril, vraagt niet om afremming van het waterrecreatiepark

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zaterdag 7 januari 2017 - Het rapport van de technicus van de Dienst Cultuur en Historisch Erfgoed, Javier Velasco Vázquez, van het Cabildo (Eilandbestuur) over de ontdekking in El Veril vraagt niet om het stilleggen van het ‘Siam Park’-project; maar zegt wel, dat het gaat om uiterst fragiel archeologisch bewijsmateriaal waarvoor beschermingsmaatregelen getroffen  moeten worden.

Het rapport bevat ook het verzoek de ontdekking bekend te maken aan het Directoraat-generaal van Cultureel Erfgoed, van de Canarische Regering,  en aan de Gemeente; waarbij men bovendien informatie opvraagt over het ‘Siam Park’-project, maar niet vraagt om het afremmen van activiteiten en stilleggen van vergunningen.
restos.jpg                                             Aangetroffen archeologische resten
                  waarvan het Cabildo (Eilandbestuur) voorstelt, deze te beschermen.
Volgens de notulen, waarin de locatie en de staat van de bevinding staan beschreven, "gaat het om kwetsbare archeologische bewijzen waarvoor passende, beschermende maatregelen nodig zijn," zonder vermelding welke maatregelen.

De Gemeente San Bartolomé de Tirajana, zo heeft burgemeester Marco Aurelio Pérez laten blijken, heeft begrepen dat het rapport op zich al de stillegging van de vergunning inhoudt; wat openlijk is afgewezen door de president van het Cabildo (Eilandbestuur), Antonio Morales.

De ontdekking doet zich voor tijdens de actualisering en herziening van de archeologische kaarten, welke wordt verricht door het bedrijf Tibicena Arqueología y Patrimonio S. L., wat verlangd wordt door technici van het Cabildo (Eilandbestuur).

Restanten
De werkzaamheden maken melding van materialen die dateren uit de pre-Spaanse tijd, die worden geassocieerd met resten van stenen gebouwen en archeologische samenhang in de grot. Onder de archeologische resten bevinden zich voornamelijk, in aantal, weekdieren - hoofdzakelijk lapas (zeeslakken) en alikruiken - maar ook restanten van industriële oorsprong en scherven van handgemaakt aardewerk.

Eveneens heeft men twee natuurlijke grotten geïdentificeerd waarin men divers archeologisch materiaal  heeft aangetroffen.
zzzislas-canariaslogo-kopie-71.jpg


De PP beschuldigt Morales ervan,
"het grootse gevaar voor Gran Canaria te zijn"

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - donderdag 5 januari 2017 - “Na de moderniseringsplannen van San Bartolomé de Tirajana en van Mogán geboycot te hebben,  veroorzaakt Morales nu onzekerheden over het definitieve project voor het waterrecreatiepark van El Veril.” 

Aldus de aanklacht welke de fractiewoordvoerder van de Partido Popular (PP), Felipe Afonso El Jaber, in het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria heeft geuit op donderdag 5 januari 2017 tegen de eilandpresident, Antonio Morales, en zijn partij Nueva Canarias (NC), “door ’de grootste gevaren’ voor het eiland geworden te zijn, door de handelwijze betreffende de toeristische projecten in het Zuiden.”
naamloos-324.png Partido-Popular-Parlamento-Canarias-Afonso_EDIIMA20141208_0128_13.jpg                                        De nationalist tegenover de conservatief.
In een communiqué kritiseert de PP-woordvoerder de rol van het Cabildo (Eilandbestuur) in de situatie waarin het bouwproject van ‘Siam Park Maspalomas’ nu is ondergedompeld, nadat haar Servicio de Patrimonio Histórico (Dienst Historisch Erfgoed) het Gemeentebestuur van San Bartolomé de Tirajana in kennis heeft gesteld van de  ontdekking van  archeologische resten op de bodem van het ravijn van El Veril, die het park gaat bezetten.

“Na het boycotten van de moderniseringsplannen van San Bartolomé de Tirajana en van Mogán, door talrijke investeringen te verlammen, veroorzaakt men nu onzekerheid over het gepande waterrecreatiepark in El Veril,” zo verzekert Afonso.
naamloos-325.png                 De nu nog braakliggende percelen in El Veril waar, als alles goed gaat,
                    het waterrecreatiepark '
Siam Parque Maspalomas'  moet verrijzen.

terrenos-1.jpg
img_38426.jpgDe PP stelt dat het feit, dat het Cabildo (Eilandbestuur)heeft aangekondigd, "preventieve en beschermende  maatregelen te nemen ," voor deze archeologische vondsten - welke men aanduidt als, “verschijningen"-, zou kunnen dwingen tot het maken van  toekomstige wijzigingen in het park-project, "zonder te weten, wat en welk deel van het project dit gaat beïnvloeden."

In zijn visie “creëren deze beschermende maatregelen nog steeds rechtsonzekerheid en vertraging in de beslissingen rond ‘Siam Park Maspalomas’ dat voorzien is in El Veril.”

De PP stelt, dat de installatie van de Loro Parque-Groep aan het Zuiden van Gran Canaria gaat bijdragen, "als een krachtig aanvullend aanbod,  wat nodig is voor het versterken als toeristische bestemming,” en dat de bouw ervan, “absoluut beschouwd moet worden als prioritair omdat dit het concurrentievermogen van de voornaamste economische sector van het Eiland betreft.”

De Jaber beschouwt het als ‘verbazend’, dat de gemeente San Bartolomé de Tirajana - bestuurd door zijn partij - "per brief kennis heeft moeten nemen van de bedoelingen van Antonio Morales, zonder dat iemand van het  Cabildo (Eilandbestuur) vooraf contact heeft opgenomen met de Gemeente, en dat weerspiegelt wat hun werkelijke bedoelingen zijn."

De PP vraagt zich daarom af, “welke redenen er nog meer zijn die de bezwaren van Antonio Morales en Nueva Canarias (NC) rechtvaardigen om obstakels op te werpen in de ontwikkeling en de modernisering van het toeristisch aanbod op Gran Canaria.
zzzislas-canariaslogo-kopie-61.jpg


Morales daagt Aurelio uit, om "meteen morgen" de ‘Siam Park’-vergunning te verlenen

“De archeologische resten kunnen een toegevoegde waarde zijn voor het project van het waterrecreatiepark,”
zo merkt Morales op

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - woensdag 4 januari 2017 - De president van het Cabildo (Eilandbestuur), Antonio Morales, heeft verklaard dat het verschijnen van elementen van pre-Spaanse aard in het gebied van El Veril, “op geen enkele wijze de bouw van het waterrecreatiepark zullen verlammen welke de Kiessling-Groep promoveert in het gebied. De archeologische resten kunnen een toegevoegde waarde zijn aan het waterrecreatiepark,” zo heeft Morales opgemerkt.
preview_m-19.jpg

groot-5.jpg
De eilandpresident daagt de burgemeester van  San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez,  uit om, “morgen nog” de vergunning te verlenen voor het kanaliseren va de barranco (het ravijn)  aan de bouwers, en herinnert eraan, “dat het huidige Cabildo (Eilandbestuur) de instantie is geweest  die de overheidsproblemen voor dit project heeft opgelost.”
zzzislas-canariaslogo-kopie-49.jpg


Archeologische resten verplichten tot de noodzaak om ‘Siam Park’ in het Zuiden aan van Gran Canaria aan te passen

Burgemeester Marco Aurelio Pérez beschuldigt het Cabildo van het afremmen van het waterrecreatiepark

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - dinsdag 3 januari 2017 - Het aantreffen van een bewoonde grot en resten van de structuur van een pre-Spaans huis, evenals keramiek van de oerbewoners, verplichten tot het wijzigen van het bouwproject van het waterrecreatiepark ‘Siam Park’ in het Zuiden van Gran Canaria. Het Cabildo (Eilandbestuur) heeft bij de Gemeente het project opgevraagd voor het bestuderen van mogelijke invloed.

Technici van het bedrijf dat de archeologische kaart van Gran Canaria actualiseert, hebben in het ravijn van El Veril-  een rotsachtige kaap nabij het casa de La Maleza (huis in het Struikgewas) - archeologische resten aangetroffen die naar verwachting verplichten tot het wijzigen van het project voor het ‘Siam Park’.

Momenteel bestaat er slechts een inspectierapport van de Unidad de Patrimonio Histórico del  Cabildo (het Departement  Historisch Erfgoed van het Eilandbestuur), dat is verstuurd zowel naar  het Gemeentebestuur van San Bartolomé de Tirajana, als aan de Canarische Regering, om de compatibiliteit, omstandigheden, en mogelijke oplossingen te onderzoeken voor het landgebruik.
casadelkamalkeza.jpgHet Casa de la Maleza waarbij  archeologische resten zijn  aangetroffen in de barranco (het ravijn) van ‘El Veril’.-
“De Unidad de Patrimonio Histórico (Eenheid Historisch Erfgoed) heeft nu aanwijzing van het bestaan van enkele structuren in het gebied wanneer men een plattelandsbouwwerk effectueert  in het geval van het Trein-project in het Zuiden,” zo geeft men aan vanuit het Eilandministerie van Cultuur, met de verduidelijking , dat de betreffende oppervlakte niet meer is dan 2% van het perceel van het toekomstige park.

Volgens het Cabildo (Eilandbestuur)  bevinden deze restanten van pre-Spaanse oorsprong zich  op een berghelling op enkele meter afstand van het casa de La Maleza. Hier heeft men enkele structuren gelokaliseerd en oppervlaktemateriaal, zoals keramiek en een soort bewoonbare grot, waardoor het bedrijf dat de archeologische kaart actualiseert een rapport heeft opgesteld op basis waarvan  technici van Patrimonio Histórico (Historisch Erfgoed) naar de locatie zijn  gegaan, en overgegaan tot een inspectie, welke is verstuurd naar de Gemeente en naar de Canarische Regering.”

Naar aanleiding van  de actie, vraagt het Cabildo (Eilandbestuur) aan het Gemeentebestuur dat men het project voor het ‘Siam Park’ toestuurt om te bezien hoe de toekomstige ontwikkeling van het park de enclave beïnvloedt.

Formule
Patrimonio (Erfgoed) plant het opstellen van een  beschermingsformule zoals, bijvoorbeeld, is gerealiseerd voor Hotel ‘Cordial’ in Mogán-Playa, waarmee het hotel is ingepast in de archeologische vindplaats van Las Crucecitas en Cañada de Los Gatos.

Eveneens geeft men aan, dat men nog steeds geen waardering heeft over de dieptegraad van belang en dat men ook geen enkel bouwwerk ter plaatse heeft stilgelegd, “omdat er op dit moment nog geen bouwwerkzaamheden zijn”, zo bevestigt men.

Marco Aurelio Pérez beschuldigt het Cabildo van het afremmen van het waterrecreatiepark
De burgemeester van San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, beschuldigt het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria van het belemmeren van de projectgroep Kiessling (‘Loro Parque’) in het aanleggen van een groot waterrecreatie park in El Veril.
15908932_1306314309392068_279148350_o.jpg

Pérez heeft op dinsdag 3 januari 2017 - op de dag dat in de persmedia de ontdekking van archeologische overblijfselen is gemeld  in het gebied waar de genoemde waterrecreatiepark staat geprojecteerd - tijdens een persconferentie zijn bezorgdheid uitgesproken dat het Cabildo (Eilandbestuur) de  ontdekking heeft medegedeeld op het moment dat de Gemeente op het punt staat vergunning te verlenen voor de bouw van het waterrecreatiepark.

Bij de persconferentie was ook de voorzitter van de Confederación Canaria de Empresarios (Federatie van Canarische Ondernemersverenigingen ), Agustín Manrique de Lara, aanwezig, die het Cabildo (Eilandbestuur) ervan beschuldigt, de investering aan belemmeren te zijn.
zzzislas-canariaslogo-kopie-45.jpg


 Siam Park’ Gran Canaria
strafrechtzaak geseponeerd

GRAN CANARIA - 29 april 2016 - De Openbare aanklager voor Milieu en Bouwzaken heeft op 14 december 2015 verordonneert de zaak van Lebensraum Wasser SL tegen het Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (Waterschap van Gran Canaria) te seponeren.

Het Openbaar Ministerie erkent slechts mogelijke overheids onregelmatigheden inzake de aan Loro Parque verstrekte vergunning voor de bouw van ‘Siam Park’ in de barranco bedding van El Veril, maar wijst delicten van:  getalm, tegen het milieu en overheidsfraude van de hand.

images-113.jpg

quoterosannaklein.png
fiscal-descarta-1siam.jpg
De officier van justitie  beschouwt daarmee, dat de rechtstreekse toekenning aan Loro Parque in de barranco bedding van El Veril geen duidelijke, eenduidige en flagrante schending is van het strafrecht.
zzzzzzzislas-canariaslogo-434.jpg


Santana Cazorla verzekert  dat hij
Kiessling gewaarschuwd heeft inzake
welk deel van El Veril van hem is

Men beschuldigt 'Loro Parque'  van ‘het verdraaien van de wet’
en van   het ‘eisen van privileges’ die anderen niet hebben

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - dinsdag 5 april 2016 - De Hermanos Santana Cazorla-Groep heeft op maandag 4 april 2016 verzekerd, dat de familie Kiessling afwist van de procesvoering over de percelen bij El Veril alvorens deze te kopen en men beschuldigt de maatschappij ‘Loro Parque’- de projectontwikkelaar van het recreatiepark  ‘Siam Park’ op dit perceel - van het zich in een avontuur begeven waarin men de wet wilde verdraaien met  bevoorrechting  - die andere ondernemers is de sector niet hebben - wat een kort geding vereist.”

In reactie op de laatste mededeling van ‘Loro Parque’, waarin de onderneming van Kiessling bevestigt dat Santana Cazorla geen eigendomsrechten heeft op de grond waarop men een waterrecreatiepark wil aanleggen, stelt de eigenaar van de Grancanarische bedrijvengroep, dat men eigenaar is van de helft van de terreinen  en heeft men aangegeven dat dit de reden is, dat men een kort geding heeft aangespannen El Veril tegen de besluiten van de Canarische Regering en tegen die van het Cabildo (Eilandbestuur) die een verkorte behandelingsprocedure  voor de aanleg van ‘Siam Park’ mogelijk hebben gemaakt.
santana-cazorla.jpg                                                         Santiago Santana Cazorla.
Santana Cazorla heeft op maandag 4 april 2016 bevestigd “dat op het moment waarop  ‘Loro Parque’ de koopakte voor de verwerving van de terreinen ondertekende die overeenkomstig  het gebied van  El Veril in het Algemene Bestemmingsplan van San Bartolomé de Tirajan bekend zijn als Maspalomas Alto, waar men het themapark wil aanleggen,  die entiteit en de familie Kiessling een perfecte kennis hadden van de rechten van Hermanos Santana Cazorla SL op die terreinen.”

 Wat dat betreft , voegt men toe, “dat het uitgerekend Hermanos Santana Cazorla was dat de familie Kiessling in kennis heeft gesteld van de wettelijke status van die terreinen,  met het doel dat, men daar volledig kennis van zou hebben,” De wettelijke omstandigheid  van dat perceel heeft men ook officieel meegedeeld op 21 februari 2014 aan Jaime Rodríguez Cíe., de vertegenwoordiger van ‘Loro Parque’.

“Met de definitieve uitspraak van de Hoge Raad van 22 april 2014,” zo legt men uit, “heeft men de geldigheid bevestigd van het contract van 10 december 1985 dat is ondertekend door de handelsmaatschappij Hermanos Santana Cazorla SL en de broers en zussen Don Manuel, Don Juan, Doña Rosario en Doña Susana del Castillo del Castillo". dat contract betreft de landerijen die zijn opgenomen in een plattegrond die bij dat document is gevoegd, “waarin zich het bekende als El Veril bevindt, door ‘Loro Parque’ vervreemd.”

Op dat landgoed en op die plattegronden,  aldus  Santana Cazorla, "wordt in 1985 voorgesteld dat deze opgenomen worden als bouwgrond in de Subsidiaire  Wetgeving,  met het beschikbaar blijven, dat Hermanos Santana Cazorla SL, een tijd nadien de landgoederen inlijft die men nadien programmeert met de Subsidiaire Wetgeving van het Algemene Bestemmingsplan. Naar het oordeel van Santana Cazorla, is het Plan de Modernización de El Veril (PMM) (Moderniseringsplan van El Veril), “uitgerekend het document dat de programmering mogelijk maakt.”

“Van dat alles -  stelt Santana Cazorla- was Loro Parque doordringen,  wat verhindert dat men zich verschuilt achter de figuur van een partij te goeder trouw.  Integendeel,  Loro Parque besloot de aankoop te formaliseren en zich in een avontuur te begeven waarin men de wet wilde verdraaien met  bevoorrechting - die andere ondernemers is de sector niet hebben - wat een kort geding vereist.”

Santana Cazorla benadrukt, dat "een bewijs" van die privileges de poging is om het PMM zonder beheersovereenkomsten te verwerken, onder het voorwendsel dat het om een eenmanszaak gaat, ondanks het duidelijke eigendom van het openbare waterleidingbedrijf en de rechten welke zijn toegekend aan Hermanos Santana Cazorla SL.
"Wat betreft de  beroepsmogelijkheden voor de rechter, merkt het  bedrijf van Santana Cazorla Santiago op , "dat men deze matregel eenvoudigweg genomen heeft ter verdediging van de aan hen toegekende rechten.”

Daarentegen pleit ‘Loro Parque’ dat in de koopakte - in het bijzijn van de notaris David Gracia Fuentes getekend - zegt,  “dat de verkopende partij van de gehele grond de familie Del Castillo is.”
zzzzzzzislas-canariaslogo-378.jpg


Lebensraum Wasser
doet een beroep op vrije concurrentie
inzake het
 waterrecreatie-park bij El Veril 

De maatschappij Lebensraum Wasser betwist niet
de TSJC beslissing aangaande
het door Kiessling aan te leggen waterrecreatie-park,
maar
is meer geïnteresseerd
in de feitelijke zaak,
van vrije concurrentie/aanbesteding

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - dinsdag 23 februari 2016 - De Kamer voor Overheidsgeschillen van het Canarische Hooggerechtshof  heeft  op 20 januari 2016 een uitspraak gedaan waarin het Hof van mening is, dat er geen uitzonderlijke omstandigheden aanwezig zijn voor het nemen van voorzorgsmaatregelen tegen een Decreet dat in december 2015 is uitgevaardigd voor het goedkeuren van een nieuw Plan de Modernización y Mejora de las Infraestructuras (PMMI) (Moderniserings- en Verbeteringsplan van de Infrastructuur), wat van invloed zou kunnen zijn op de concessie voor openbare grond in de barranco (het ravijn) van El Veril in San Bartolomé de Tirajana aan de projectontwikkelaar van het waterrecreatiepark ‘Siam Park’ (‘Loro Parque’).

Met deze uitspraak heeft het TSJC in hoger beroep het verzoek afgewezen van Lebensraum Wasser, dat beroep had ingesteld  bij de Kamer voor Overheidsgeschillen tegen het decreet over het PMNI in de overweging, “ dat dit een schending zou zijn van fundamentele rechten.”
0aaa-1.jpg
14-6-1.jpg

     ↑ Dit is het en zo zou het uiteindelijk - als alles goed gaat - moeten gaan worden....↓

siam2-largelarge.jpg
img_32294-1.jpgIn dit beroep tegen het PMNI, heeft deze maatschappij de wenselijkheid geuit van afgifte van een voorlopige maatregel van schorsing, die is afgewezen door het TSJC met het argument, “dat de duurzaamheid van het Decreet niet de effectiviteit in gevaar brengt van een mogelijk gunstige uitspraak in het voordeel van Lebensraum".

De Maatschappij Lebensraum Wasser heeft in een communiqué bevestigd, dat men de uitspraak van het TSJC respecteert  en wil laten weten, dat deze uitspraak niet het belangrijkste is, en dat men bovendien niet vooruit wil lopen op het eindresultaat van de zaak in hoger beroep, omdat de maatschappij meer geïnteresseerd is in het fundamentele van deze zaak dan in een opschorting van een decreet dat momenteel geen enkele relevantie heeft, ermee rekening houdend dat de overheidsconcessie die gegeven in door het Consejo Insular de Aguas (Waterschap) wél is opgeschort.

Lebensraum Wasser is echter van mening, dat men geen  overhaaste conclusies moet trekken-  zoals dat Siam Park de eerste juridische strijd gewonnen heeft- en verzekert , dat er geen enkele juridische strijd rechtstreeks met Loro Parque is.

De inspanningen van  Lebensraum Wasser zijn erop gericht, dat de bevoegde autoriteiten de beginselen respecteren van gelijkheid en concurrentiekansen, wat het bestaan van vrije concurrentie met zich meebrengt.
zzzzzzzislas-canariaslogo-204.jpg


Het Siam Park van El Veril
behaalt een eerste gunstige,
 
gerechtelijke uitspraak

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - woensdag 17 februari 2016 - Het project van het grote waterrecreatiepark Siam Park Gran Canaria, wat de eigenaar van Loro Parque wil aanleggen in de bedding van de barranco (het ravijn) van El Veril, heeft het eerste juridische obstakel overleefd.

Het Canarische Hooggerechtshof heeft de opschorting van het Moderniseringsplan afgewezen.  De uitspraak van 29 januari 2016 van de Kamer voor Overheidsgeschillen van het Hof, die is voorgezeten door rechter Francisco Javier Varona Gómez Acedo, heeft de voorzorg halve aanvraag afgewezen voor de opschorting van het Plan voor Modernisering, Verbetering en Concurrentie-toename in het gebied van El Veril, in de gemeente San Bartolomé de Tirajana, welk verzoek was ingediend door de entiteit Lebensraum Wasser S.L.
img_32810.jpg
                  De terreinen tussen de autoweg GC-500 en de autosnelweg GC-1,
                                   waar men het waterrecreatiepark wil aanleggen.
408185-1p.jpg
De beslissing baseert zich op het ontbreken van motivering bij het verzoek tot voorlopige opschorting, “waardoor men geen omstandigheid of reden heeft opgemerkt om het genoemde plan nietig te verklaren,” zo geeft het Hof aan.

Met deze uitspraak heeft het project van de Loro Parque-Groep in het gebied van El Veril het eerste juridische obstakel overwonnen. Toch blijft het voorzorgshalve stilgelegd door de Instructierechtbank van Las Palmas de Gran Canaria

Die uitspraak schorste de beslissing op van het Consejo de Aguas  (Waterschap) van de Gran Canaria, om Loro Parque de 121.000 m² van de openbare grond in El Veril te laten bezetten. Lebensraum Wasser • toont aan, dat de concessie in strijd is met het recht om met hun projecten te concurreren op hetzelfde terrein. Loro Parque en het Consejo Insular de Agua (Waterschap) hebben hoger beroep aangetekend en vragen om nietigverklaring van de uitspraak.
zzzzzzzislas-canariaslogo-188.jpg


Een 'árbol de la vida' (´levensboom’)
om het toerisme op het eiland te versterken

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA -  dinsdag 9 februari 2016 - El Árbol de la Vida (De Levensboom), zo noemt men de hoofdattractie van het project Siam Park Gran Canaria; het waterrecreatiepark, dat de Loro Parque-Groep wil bouwen in het gebied van El Veril en dat als voorzorgmaatregel is stilgelegd door het Administratief (Bestuurlijk) Rechtscollege in Las Palmas de Gran Canaria

Deze juridische beslissing, die wordt aangevochten door de Familie Kiessling - eigenaar van  Loro Parque - remt klip en klaar de bedoelingen van deze Groep om Gran Canaria te veranderen in een wereldleider van complementair aanbod voor de toerist, gezien het feit, dat het gaat om een project wat men wil aanleggen in het Zuiden van het Eiland; een waterrecreatiepark , dat gelijk is aan wat men bezit op Tenerife dat in 2015 is onderscheiden als beste ter wereld door Tripadvisor.
levensboom.jpg             Christoph Kiessling toont de maquette van de Árbol de la Vida (Levensboom),
                             het centrale deel van het project
Siam Park Gran Canaria.
christoph.jpg 2012-06-29_IMG_2012-06-29_14-49-20_2-1.jpg
“Het betekent een strategische investering voor het Eiland te zijn,” zo merkt de vicevoorzitter van Loro Parque, Christoph Kiessling op, die laat weten, dat men het project zal kunnen bouwen in 30 maanden tijd, terwijl men er in Tenerife 48 maanden voor nodig heeft gehad.

“Momenteel bestaat er een juridische uitspraak tot schorsing, wat heeft geleid tot stillegging van het begin van de bouwwerkzaamheden, maar men heeft  hoger beroep aangetekend tegen dat vonnis; in het vertrouwen, een gunstige uitspraak te verkrijgen die  de huidige situatie deblokkeert, en een impuls geeft aan het Park-project;” zegt Kiessling overtuigd.

Een project, dat talloze positieve effecten zal hebben op de economie van het Eiland,  en een duidelijk voorbeeld daarvan is het Park op Tenerife.
Toen men begon met het project voor het waterrecreatiepark, wist men niet wat de uitwerking ervan zou zijn en hoe het zou gaan functioneren.
De Loro Parque-Groep becijferde, dat men 600.000 bezoekers zou ontvangen en met dat aantal was men al heel optimistisch,.
Tegenwoordig wordt Siam Park jaarlijks bezocht door 900.000 personen en werkt men samen  met een oneindig aantal horecabedrijven  via de diverse reisorganisatoren en handelsprogramma’s.

Wat de economische uitwerking betreft die Siam Park biedt op Tenerife, en om zo een schatting te maken voor Gram Canaria, stelt Christoph Kiessling de feesten tot voorbeeld welke  men jaarlijks organiseert.
“Daarbij raakt het Zuidelijke gebied vol met bezoekers en daar profiteert iedereen van, zowel Siam Park evenals de hotels, appartementen, restaurants, bars, het vervoer, autoverhuur, de vrijetijdssector...  
Het is een heel interessant gegeven en als men een reisorganisator vraagt naar het belang van het complementaire aanbod, dan is dat tegenwoordig van vitaal belang voor een toerist in het kiezen van een bestemming,” zo oordeelt Kiessling.

Complementair aanbod bestaat in de gehele wereld, “maar van hoge kwaliteit, zijn er niet veel plaatsen, Ik ben ervan overtuigd, dat het zwaarwegend is als het aankomt op de beslissing voor de vakantie,” zo voegt Kiessling toe.

De Loro Parque-Groep is voornemens 60 miljoen euro te investeren in dit themapark en tot op heden heeft men de vastbesloten steun verkregen van de Canarische Regering en van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, die wijzigingen in de bouwplannen hebben goedgekeurd voor het realiseren van het bouwwerk, zo heeft men ook het tracé van der spoorlijn naar Maspalomas verlegd, dat over die percelen zou gaan lopen.
1314447989353g.jpg

   De minister van Toerisme, Alberto Bernabé, van het Cabildo (Eilandbestuur) van Tenerife

Bernabé: "Het is een wereldwijde referentie"
De minister van Toerisme, Alberto Bernabé, van het Cabildo (Eilandbestuur) van Tenerife, heeft het belang benadrukt wat de bouw van Siam Park in Adeje heeft betekend voor zijn eiland: “Een belangrijk percentage van ons toerisme komt in gezinsverband  en ons plaatsen in dit segment met een recreatieaanbod van deze omvang is een fantastisch bericht. Bovendien  waarderen de klanten dit park als het beste ter wereld, wat het maakt tot een wereldwijde referentie. Het is niet zomaar een recreatiepark, maar het beste wat er is,” zo benadrukt de eilandminister.
“Het park in verbinding brengen met het merk ‘Tenerife’ is een combinatie die uitmondt in succes en wij hebben het geluk, daarvan te kunnen genieten,” zo voegt de minister toe.

De Tinerfense minister is van mening, “dat Siam Park het Zuiden van het Eiland heeft gemaakt tot een kwaliteitsbestemming, dat het omgeven is door vier- en vijfsterrenhotels die Tenerife plaatsen bovenaan de lijst als bestemming met top hotels, recreatieaanbod, klimaat, enz.

Siam Park heeft ertoe bijgedragen dat Tenerife een enorme kwalitatieve spring voorwaarts heeft gemaakt in haar toeristische aanbod en dat heeft een onvoorstelbaar  positief effect. De waarde van het merk ‘Tenerife’ is dankzij het bestaan van Siam Park veel gestegen, zo benadrukt Alberto Bernabé.

Daarnaast vertelt Bernabé de anekdote, dat toen ‘Bourne 5’ werd gefilmd op het eiland, “Matt Damon elke middag die hij vrij had, samen met het filmteam, in het golfslagbad van Siam Park te vinden was en zei, dat ze zouden terugkeren voor vakantie en, uiteraard, naar het Park.
Het is het element, dat per saldo gezinnen doet kiezen voor Tenerife als vakantiebestemming.

Tenslotte betreurt Bernabé vanuit zijn positie in het Cabildo (Eilandbestuur) de obstakels die Siam Park op Gran Canaria ondervindt. “We leven in een complex land  om te investeren en dit is daar een duidelijk voorbeeld van. “Men heeft de toezegging en alles daaromheen, met de zegen van de overheden, het gaat om een belangrijke investering voor Gran Canaria.
Ik betreur het, te moeten vaststellen dat het zoveel moeite kost voor goede initiatieven om vooruit te komen. Het lijkt teleurstellend en soms geeft het de indruk, dat wij niet willen dat men investeert in onze Eilanden en dat men werkgelegenheid genereert. Het is paradoxaal dat we doorgaan  met de bestaande werkloosheidspercentages en dat men drempels opwerpt voor deze projecten, met behoud van het wettelijk recht om ertegen in beroep te gaan.”
zzzzzzzislas-canariaslogo-148.jpg


Men veroordeelt  de druk op de rechters
door de toekenning van grond  voor
een waterrecreatie-park  op Gran Canaria

Lebensraum Wasser wijst naar ‘sommige autoriteiten’ voor hun handelwijze met openbaar terrein  voor  Siam Park

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zondag 24 januari 2016 - “Een ‘druk’ op de Rechterlijke Macht na de stillegging van het project voor het waterrecreatie-oord Siam Park op Gran Canaria,” zo is op donderdag 21 januari 2016 opgemerkt door Lebensraum Wasser SL, klager voor de rechter , “om wat een ‘onhoudbaar argument’ blijkt te zijn, zoals pleiten om politieke redenen, wat een onwettigheid is naar het oordeel van de  rechter, die bevoegd is om dit te besluiten.”

Zo begrijpt Lebensraum Wasser - een bedrijf dat gevestigd in Las Palmas als onderdeel van diverse internationale investeerders en dat zich richt op de ontwikkeling van recreatiecentra - en beweert, dat men in staat was om te kunnen concurreren in de toekenning van het publieke domein in het ravijn van El Veril - in het Zuiden van Gran Canaria - waarvoor men een alternatief project zou hebben kunnen ontwikkelen, maar dat niet mogelijk was omdat men de vrije concurrentie niet heeft gerespecteerd,  waardoor  schade voor de burger en voor de openbsre schatkist is ontstaan,” zo bevestigen bronnen binnen dit bedrijf.
img_32294.jpg                                                       ↑ Siam Park, op Tenerife. ↑
                                                   ↓'
Siam Park' op Gran Canaria... ↓
14-6.jpg
Onder de argumenten, wijst Lebensraum Wasser op het feit, dat het openbaar terrein als Erfgoed eigendom van de Staat is, dat bestemd is voor een project wat onverenigbaar is met deze locatie.

Na de gerechtelijke uitspraak, “zijn er officiële verklaringen en uitspraken gedaan door overheids intanties (Consejo Insular de Aguas = het Waterschap, Cabildo Insular = het Eilandbestuur,  en Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana = het Gemeentebestuur van San Bartolomé de Tirajana) die met een onhoudbaar argument duidelijk een druk betekenen te zijn op de de Rechterlijke Macht, zoals het discussiëren is om politieke redenen, wat een illegaliteit vormt naar het oordeel van de bevoegde rechter om te beslissen,” zo begrijpt de klager.

Lebensraum Wasser heeft in haar verzoek om een schorsingsbevel aangevoerd dat, dit in laatse instantie, “illegaal verklaard zou worden.”  Bovendien  benadrukt Lebensraum Wasser voorts, dat deze onverenigbaarheid - om de terreinen aan een privaat  pretpark toe te  wijzen - uitdrukkelijk werd vermeld in de verschillende stedelijke en regionale instrumenten en een jaar geleden van kracht werd met het samenvallen van het ontwerp voor Siam Park, en zijn gewijzigd door de Overheid, “voor het  bevoordelen van een ondernemersgroep zonder de optie tot concurrentie met andere geïnteresseerden.”

De overige argumentatie waarom Lebensraum Wasser tot klagen bij de Rechtbank is overgegaan, kunt u nalezen in de onderstaande artikelen die we hebben gepubliceerd op:
- zondag    24 januari 2016.
- woensdag 6 januari 2016
- dinsdag    5 januaro 2016
- maandag   4 januari 2016,
en o.a. op
- dinsdag   12 mei 2015,
en:
 - dinsdag   3 maart 2015…
zzzzzzzislas-canariaslogo-81.jpg


Kiessling zal afzien van
het Siam Park op Gran Canaria
als het Canarische Hooggerechtshof  dit niet deblokkeert

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zondag 24 januari 2016 - Loro Parque heeft aangekondigd, dat men de uitspraak tot opschorting aanhangig zal maken bij het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof), om te eisen,, dat men deze nietig verklaart of, dat men tenminste een miljoenen hoge borgsom eist van Lebemsraum Wassers Sl, als met het project stilgelegd houdt.

De Loro Parque-Groep zal afzien van de bouw van een nieuw waterrecreatiepark in het Zuiden van Gran Canaria  als het TSJC niet de uitspraak herroept van de rechter die het heeft stilgelegd, zo heeft de eigenaar, de Duitse ondernemer Wolfgang Kiessling, laten  weten op vrijdag 22 januari 2016.
img_32294.jpg

             Een toekomstig Siam Park op Gran Canaria staat nu op losse schroeven...

Op 3 januari 2016  heeft de Kamer voor Overheidsgeschillen van de Rechtbank in Las Palmas de Gran Canaria uit voorzorg de beslissing opgeschort van het Consejo de Aguas de Gran Canaria (Waterschap van Gran Canaria) die de onderneming Loro Parque toestaat 120.000 meter openbare grond te bezetten in de barranco van El Veril, voor de bouw aldaar van het Siam Park.

De resolutie heeft men uitgevaardigd op verzoek van een andere onderneming die gevestigd is op Gran Canaria, Lebensraum Wassers SL, die stelt, dat men met de toekenning van de concessie voor deze terreinen de rechten van andere maatschappijen heeft benadeeld  die ook voorstellen voor projecten op die grond zouden hebben kunnen indienen.

Loro Parque heeft aangekondigd, dat men deze uitspraak aanhangig zal maken bij het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof) om te eisen dat men deze nietig verklaart of, dat men tenminste een miljoenen-hoge borgsom eist van Lebemsraum Wassers Sl als men het project stilgelegd houdt, dat door de Canarische Regering voor ‘strategisch’ is verklaard.

In verklaringen voor Radio Canarias op de FITUR  heeft Kiessling gewaarschuwd, dat hij niet doorgaat met rechtszaken als het TSJC het park niet deblokkeert en dat, in dat geval, hij mogelijk van de bouw ervan zal afzien.

Ik vertrouw erop, dat met de stappen die we hebben gezet, de zaken voortgang vinden. Men heeft me gezegd, dat de beroepszaak plaats kan vinden over vijf of zes maanden. Als het zover komt en we verliezen,  verliest men ook Siam Park, dan is er geen toekomst. Want de volgende zaak in cassatie zal vijf tot zes jaar in beslag gaan nemen. Daar begeef ik me niet in,” zo heeft Kiessling laten weten.

De al tientallen jaren op Tenerife gevestigde Duitse ondernemer heeft aangegeven dat hem niets te verwijten valt,  “noch Gran Canaria, noch enige politicus,”  omdat zijn project is gesteund, “door iedereen, van links, tot rechts en in het midden .”

Ik ben niet boos, op niemand. Ik vertrek niet met een gewond hart. Ik heb geen zakelijkr belangen in het voortzetten van deze strijd,” zo heeft hij aangegeven.

Kiessling  is echter wel van mening, “dat Justitie iets is, wat moeilijk te begrijpen is,” en dat de rechter die uit voorzorg de opschorting van de concessie van de terrein heeft toegestaan,  “niet de ‘complexiteit’ heeft begrepen die dit project heeft,” waaraan zijn team en technici van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria jarenlang gewerkt hebben.
zzzzzzzislas-canariaslogo-80.jpg


Opschorting waterrecreatiepark in El Veril:

Kiessling  taxeert de schade op 68 miljoen euro

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - woensdag 6 januari 2016 - Wolfgang Kiessling taxeert in eerste instantie de schade op 68 miljoen euro vanwege de opschorting van de bouwvergunning voor het waterrecreatiepark in El Veril.

Loro Parque gaat in beroep en vraagt de rechter een miljoenen garantiebedrag /waarborgsom op te leggen aan het bedrijf Lebensraum.
1076b847sxcmgroot.jpg

Wolfgang Kiessling, de projectontwikkelaar van het waterrecreatiepark in El Veril, tijdens de vakantiebeurs in Madrid.
Voor  meer infomatie over het bedrijf Lebensraum neemt u een kijkje op:
http://www.axesor.es/Informes-Empresas/8120594/LEBENSRAUM_WASSER_SOCIEDAD_LIMITADA.html
en let u dan vooral op de datum waarop dit ‘bedrijf’ in het leven is geroepen.

Dat de - door de naamloze vennootsachp  Lebemsraum  voor de bij de rechtbank aangevoerde kwestie van de vergunningverlening (er heeft geen openbare aanbesteding plaatsgevonden ) – indirect tegen tegen de aanleg van een ‘Siam Park’ bij  El Veril in de gemeente San Bartolomé de Tirajana -  een muis is die een heel lange staart gaat krijgen mag ondertussen wel duidelijk zijn.

‘Gran Canaria actueel’ houdt u in de komende dagen, weken, maanden - mogelijk zelfs jaren (!) - op de hoogte van de ontwikkelingen en over... het al, dan niet ontstaan van een waterrecreatiepark in het Zuiden van Gran Canaria, zoals de familie Kiessling voornemens is te gaan bouwen.
zzzzzzzislas-canariaslogo-8.jpg


Uitspraak van de kantonrechter: schokkend

Mogelijke vertraging: 3 jaar

'Aqualand' en 'Palmitos Park'
 
proberen  de bouw van 'Siam Park' af te remmen

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - dinsdag 5 januari 2015 - Uitgerekend als men denkt, dat het waterrecreatiepark alle moeilijkheden heeft overwonnen, is er een uitspraak van de Rechtbank die de aanleg van ‘Siam Park’ op Gran Canaria opschort

Wie, of wat is Lebensraum Wassers SL*
De naamloze vennootschap Lebensraum Wassers SL is in 2013 opgericht in Las Palmas, maar heeft sindsdien niets anders gedaan dan bezwaren indienen tegen het  nieuwe waterrecreatiepark. De eigenaren zijn niet bekend, maar de president van het Cabildo (Eilandbestuur) vam Gran Canaria, Antonio Morales, geeft een aanwijzing.
Hij zegt: “ Het zijn degenen die beweren dat de vrije markt profiteert van de vertraging in deze, voor Gran Canaria zo belangrijke, investering; het is een privaat bedrijf dat geen vrije marktwerking accepteert''.
Morales heeft ook gezegd: “We weten allemaal wie dit zijn en wie erachter steken, maar daar ga ik niet dieper op in.”
1a1c7a0ba8794f499343f3710b15a9ab_L.jpg
imagen-instalaciones-del-siam-park.jpg
                      Het door de gerechtelijke uitspraak getroffen gebied..
Gezien het feit, dat er momenteel slechts één grote pretpark-onderneming actief  is op Gran Canaria, zijn de opmerkingen van de president  niet moeilijk te ontcijferen.

Wat gaat er nu gebeuren?
Zowel de Familie Kiessling (eigenaar van Loro Parque op Tenerife) die 60 miljoen euro wil investeren in het waterrecreatiepark op Gran Canaria, evenals de de Canarische overheden kunnen in beroep gaan bij het Canarische Hooggerechtshof.

Gezien de enorme support voor het waterrecreatiepark onder de politici van Gran Canaria en het zakenleven, hoopt men op een snelle uitspraak.

Het is moeilijk voor te stellen, dat een dergelijk groot project voor lange tijd zal worden vertraagd door een juridisch-technische kwestie.

* Lebensraum Wassers SL
Zie:
mhttp://www.infocif.es/ficha-empresa/lebensraum-wasser-sl
00000AAAAAAAAAslas-canariaslogo-152.jpg


De Kantonrechter schorst de concessie 
van de op  Gran Canaria aan
'Siam Park' toegekende grond

Mogelijke vertraging: 3 jaar

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - maandag 4 januari 2016 - De Rechtbank heeft uit voorzorg de beslissing opgeschort van het Consorcio de Aguas de Gran Canaria waarmee men het bedrijf 'Loro Parque' toestaat 12.000 m² te bezetten van de openbare ruimte in de barranco (het ravijn) van El Veril, in het Zuiden van Gran Canaria, voor de bouw van het waterrecreatiepark ‘Siam Park’.

De Kamer voor Overheidsgeschillen van de Rechtbank in Las Palmas de Gran Canaria kent daarmee het door het bedrijf Lebensraum Wassers SL* ingediende beroep toe, met het verzoek dat men de concessie opschort totdat men deze beroepszaak heeft behandeld, waarbij men stelt: dat deze terreinen niet overeenkomstig de wet aan Loro Parque zijn toegekend.
1441317288906.jpg
1441317277749.jpg
1441317277753.jpg

1441317277751-1.jpg
1441317277560-1.jpg
1441317283736-1.jpg
1441317277748-2.jpg
'El Veril '(San Agustín/Playa del Inglés - Gemeente San Bartolomé de Tirajana) grondconcessie verleent zonder de wettelijke verplichte aanbesteding te hebben gehouden

1441317277560-3.jpg
1441317288623.jpg

1441317277750.jpgDe bedrijvengroep van de familie Kiessling is voornemens 60 miljoen euro te investeren in het Zuiden van Gran Canaria voor het openen van hun nieuwe waterrecreatie-park op de Archipel; een toeristische recreatievoorziening, die gesteund wordt door diverse overheden, onder wie de Canarische Regering, die de bouwkundige veranderingen heeft toegestaan in het aangegeven gebied en daartoe zelfs het spoorwegtracé heeft gewijzigd vam de toekomstig treinverbinding naar Maspalomas, zodat die geen obstakel vormt voor het recreatiepark.
1441317277767-1.jpg
                          Het waterwingebied: de barranco (het ravijn) van El Veril.
1441317289002.jpg
Het bedrijf Lebensraum Wassers SL - dat zich verzet tegen deze plannen - stelt, dat men aan de Loro Parque-Groep het bezetten van dit openbare waterwingebied onwettig heeft toegestaan, zonder een procedure waarin andere geïnteresseerde partijen projecten hebben teen presenteren voor deze percelen grond.
1441317277560-2.jpg
1441317283772.jpg

                                                                   El Veril.
1441317283429.jpg

1441317283836.jpg
1441317283837.jpg
1441317283705.jpg
Bovendien voert Lebensraum Wassers SL* aan, dat er geen publieke belangen op het spel staan  in dit geschil, maar slechts een project van een privaat bedrijf, waardoor aldus de concessie moet worden opgeschort totdat men kwestie in de beroepszaak heeft opgelost.
1441317289005.jpg 1441317288840.jpg

1441317283835.jpgZonder dieper op de zaak in te gaan, heeft rechter María Olimpia del Rosario Palenzuela het laatstgenoemde argument geaccepteerd, in de overweging dat een voorzichtigheidshalve opschorting voor het bezetten van deze terreinen in de barranco (het ravijn),”geen beperking is van een openbare activiteit, maar van privaat gebruik.”
1441317283706.jpgVanuit deze benadering geeft ze toe, “dat als Loro Parque door wil gaan en Justitie uiteindelijk Lebensraum Wassers SL in het gelijk stelt, laatstgenoemde vennootschap ‘onherstelbare’ schade zou lijden,” omdat men in het bestemmingsplan het gebied in het ravijn van El Veril al heeft gewijzigd voor de aanleg van ‘Siam Park’.

Na een dergelijke beslissing, kunnen zowel Loro Parque, het Consejo Insular de Aguas en het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria hoger beroep aantekenen bij het Canarische Hooggerechtshof.

* Lebensraum Wassers SL
Zie:
mhttp://www.infocif.es/ficha-empresa/lebensraum-wasser-sl
00000AAAAAAAAAslas-canariaslogo-150.jpg


Het Plan van El Veril  heeft ruimte
voor een hotel van zes verdiepingen

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA – zondag 13 december 2015 - Naast het themapark en het bijbehorende parkeerterrein, biedt het Plan de Mejora y Modernización de El Veril (Plan ter Verbetering en Modernisering van El Veril) - dat is goedgekeurd door de Canarische Regering voor het aanleggen in het Zuiden van het waterrecreatiepark door de Familie Kiessling - ruimte voor een zes verdiepingen hoog hotel.

Met een maximale bouwhoogte van 25 meter, met niet  meer dan zes etages, omvat het Moderniseringsplan voor El Veril een hotel op de kuststrook nabij de toegang  tot  het Zuiden, waar het bedrijf Loro Parque een soortgelijk waterrecreatiepark wil aanleggen als Siam Park.
ElVerilHotel.jpg   Een schets van het geplande, 25 meter hoge hotel in El Veril, naast het waterrecreatiepark.
De logiesaccommodatie,  zo staat in het document dat op zaterdag 14 december 2015 van kracht wordt, zal aangepast moeten zijn aan de natuurlijke orografie van het terrein,  de voorgevel zal naar de autoweg GC-500 gericht moeten zijn en de diverse onderdelen zullen terrasvormig gebouwd moeten worden in combinatie met het terrein.

Het hotel naast het waterrecreatiepark zal een oppervlakte beslaan van in totaal 24.258 m², waarvan 27.727 bebouwbaar zal zijn en het volume zal, naar mate de hoogte toeneemt, kleiner moeten zijn. De grootste bebouwde oppervlakte zal de begane grond zijn en de kleinste is de bovenste etage.

Het document ruimtelijke ordening dat is gepubliceerd in het Boletín Oficial de Canarias (BOC) (Canarisch Staatsblad) maakt melding, dat het hotel aanvullende dienstverlening kan bevatten, zoals een restaurant, een gymnastiekzaal, spa een andere voorzieningen, evenals winkelruimte op de begane grond. De voorzijde van deze voorzieningen moet gericht zijn naar de GC-500.

Gerekend vanaf de vloer van het hotel, bij de hoofdingang aan de weg, en met maximaal twee niveaus boven de heuvel waarop men zich vestigt, zal de logiesaccommodatie worden uitgerust met installaties voor hernieuwbare energie.

Het Plan bevat ten minste de helft aan accommodatie voor  hotelbedden die in de vier-sterren categorie vallen en de overige gastenverblijven kunnen buitenhotelse villa’s zijn van een en dezelfde categorie

In ieder geval zal de toestemming om het hotel te bouwen onderworpen zijn aan de effectieve investering van ten minste de helft van het budget van de materiële uitvoering van het waterrecreatiepark. Bovendien is voorafgaand aan de start van de hotelexploitatie volledige betaling  vereist voor de voltooiing van deze recreatievoorziening.
00000AAAAAAAAAslas-canariaslogo-52.jpg 


Groen licht voor het bouwplan van
Siam Park’ op Gran Canaria

GRAN CANARIA - maandag 7 december 2015 - De Ministerraad van de Canarische Regering  heeft op maandag 7 december 2015 het moderniseringsplan voor El Veril goedgekeurd, om de bouw mogelijk te maken voor het waterrecreatiepark ‘Siam Park’ dat de familie Kiessling - eigenaren van Loro Parque en Siam Park op Tenerife - in de gemeente San Bartolomé  de Tirajana willen aanleggen, evenals het aquarium in Puerto de La Luz in Las Palmas de Gran Canaria waarvan de bouw inmiddels gestart is.

De goedkeuring in  de Ministerraad rond het aanvraagproces is  voor dit project in het Algemene Bestemmingsplan van San Bartolomé de Tirajana en in het Algemene Plan Ruimtelijke Ordening van Gran Canaria. Het document beschikt over alle goedgunstige rapporten van alle overheidsdiensten.
1111islas-canariaslogo.jpg 


Vrij baan voor Siam Park in El Veril

Opening mogelijk in het voorjaar van 2018

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - donderdag 1 oktober 2015 - De projectontwikkelaars hebben het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria laten weten, voor eind 2015 met de bouw te zullen beginnen. De Cotmac (Milieucommissie) geeft op vrijdag 2 oktober 2015 uitsluitsel over het spoorwegtraject door dit gebied.

De technische commissie van de Cotmac (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias) (Canarische Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieu) heeft goedgunstig beslist over het project voor het aanleggen van het waterrecreatiepark van de familie Kiessling in El Veril; het gebied, dat ligt bij de toegang naar de toeristenwijk Playa del Inglés in de gemeente San Bartolomé de Tirajana.
vertil.jpg
00.jpg   De terreinen bij El Veril waar de familie Kiessling het water-recreatiepark gaat aanleggen.
0aaa.jpg
 0aaaaa.jpg 0-1.jpg
De projectontwikkelaars, eigenaar van Siam Park en Loro Parque op Tenerife, hebben aangekondigd, dat als men in de commissievergadering op vrijdag 2 oktober 2015 de wijziging van het Plan Ruimtelijke Ordening (PTE21) goedkeurt, dat de wijziging behelst van het geplande tracé van de toekomstige spoorlijn in dit gedeelte van San Bartolomé de Tirajana, ongeveer 300 personen aan het werk kunnen voor het eind van 2015 in de bouw van deze water-recreatievoorzieningen, die een investering betekenen te zijn van 690 miljoen euro.
1-13.jpg
2-8.jpg 3-8.jpg“We gaan hetzelfde doen als met het ‘Poema del Mar’-aquarium in de hoofdstad van Gran Canaria, waar we met de bouw zijn begonnen meteen nadat we de vergunning binnen hadden,” zo heeft de commissaris van de Kiessling-Groep, José Carlos Francisco, laten weten op woensdag 1 oktober 2015, tijdens een ontmoeting met de president van het Cabildo (Eilandbestuur) Antonio Morales, waarbij ook aanwezig waren: projectontwikkelaar Wolfgang Kiessling, zijn zoon Christoph Kiessling, en de juridisch adviseur van Jaime Rodríguez Cie.
4-7.jpg
4a-1.jpg 4aa.jpg
5-6.jpg 6-66.jpgOpgeschort door de Canarische Regering
In mei 2015 heeft het Cabildo (Eilandbestuur) de planning voor de trein op het eiland moeten opschorten, omdat de Cotmac, ressorterend onder het Ministerie van Regionaal Beleid, van de Canarische Regering, gevraagd heeft dat men een alternatief opneemt voor het spoorwegtraject op de grond waar men het water-recreatiepark wil aanleggen; deze procedure heeft verhinderd dat het Moderniseringsplan voor El Veril - waarin deze investering is vervat - kon rekenen op het groene licht van de Canarische Regering.
6a-1.jpg 8-7.jpg
9-2.jpgNa het afremmen van de investering, heeft de Familie Kiessling zich in juli 2015 gewend tot eilandpresident Morales, om hem te vragen het genoemde trein-dossier te bespoedigen.

Hoewel tijdens die eerste ontmoeting de eilandpresident alleen aanwezig was, was hij op woensdag 1 oktober vergezeld door ambtenaren van de Ministeries Regionaal Beleid; Openbare Werken, en door vertegenwoordigers van het Consejo Insular de Aguas (Waterschap) en van de  diensten van de overheid, met wie de investeerders tot in detail besproken hebben wat er op elk terrein behandeld moet worden,.
10-2.jpg"Het project voor het water-recreatiepark van het Zuiden was vastgelopen, maar er is deze maanden vooruitgang geboekt en de Kiessling’s zijn nu tevreden,” zo heeft de eilandpresident laten weten. Hij heeft uitgelegd, dat men van juli tot op heden de rapporten heeft afgerond van het Consejo Insular de Aguas (Waterschap). Zodat de toekomstige installaties in de barranco van El Veril kunnen worden aangelegd, en ook heeft men de rapporten over de waterloop opgelost in de bedding van de genoemde barranco (het ravijn).
1441317277767.jpgDe eilandpresident voegt toe, dat er alleen nog gesproken moet worden met de burgemeester van San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, betreffende een financiële kwestie die te maken heeft met het verplaatsen van riolering in dit gebied.
11-2.jpg 12.jpgOver het project voor het water-recreatiepark in het Zuiden van Gran Canaria is weinig meer bekend dan de aankoop van 174.827 m² grond in 2014 van de erven van de familie Del Castillo.

Het enige wat de investeerder tot nu toe heeft onthuld, is dat het complex andere attracties zal krijgen dan het Siam Park op Tenerife, hoewel men wel het Thaise thema aanhoudt en de avontuurlijke inslag en het vermaakt voor het gehele gezin.

Bovendien heeft de vicepresident van Loro Parque, Christoph Kiessling, opgemerkt, dat zijn bedrijf ‘fantastische ideeën’ heeft voor de barranco (het ravijn) van El Veril,” waarvan zowel de bewoners, evenals de toeristen die het Eiland bezoeken, verrukt zullen zijn.”
14.jpg 15.jpg

“Het is niet de schuld van Gran Canaria”
“De vertraging van dit project is niet de schuld van Gran Canaria; dit alles is te wijten aan de Ruimtelijke Ordening die erg lastig is op Canarias,” zo heeft José Carlos Francisco , bestuurslid van de Kiessling-Groep opgemerkt op woensdag 1 oktober 29015.

“We hebben geen klachten over Gran Canarias; integendeel, omdat het Cabildo (Eilandbestuur) van meet af aan dit project heeft gesteund,” zo heeft hij toegevoegd. “Op Tenerife zou het net zo moeilijk geweest zijn deze investering te doen,” aldus de commissaris.
17.jpgDe familie Kiessling heeft de terreinen van El Veril in maart 2014 verworven van de erven van Candelaria del Castillo.
16.jpg 1441317277560.jpgEnkele maanden geleden heeft Santiago Santana Cazorla bezwaar aangetekend tegen deze aankoop-operatie, omdat de erven Del Castillo een overeenkomst met zijn maatschappij niet zouden zijn nagekomen.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-147.jpg 


Het Cabildo schort het rein-plan op,
voor de bouw van het water-recreatiepark

Als het document binnen twee maanden goedgekeurd zal zijn, kan de projectontwikkelaar, de Familie Kiessling,
de eerste steen leggen  voor  het waterpark in El Veril

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - dinsdag 12 mei 2015 - De Ministerraad van het Cabildo (Eilandbestuur) heeft op dinsdag goedkeuring gehecht aan de opschorting van de aplicación del plan territorial 21 (PTE21) (toevoeging op het Plan Ruimtelijke Ordening 21) om het tracé te wijzigen wat gepland staat voor de toekomstige spoorlijn in El Veril (San Bartolomé de Tirajana), waar men een groot waterrecreatiepark zal aanleggen.

In een buitengewone vergadering, waarin men ook de Begroting 2015 heeft aangepast voor een bedrag van €740.665,= hebben de aanwezige partijen in het Eilandbestuur unaniem gevolgd in de gedeeltelijke opschorting van de planning voor het bevorderen van een strategische infrastructuur voor de diversifiëring van het toeristische aanbod en het dynamiseren van de economie en de werkgelegenheid.

img_33522-1.jpg
imagen-veril-1.jpg
ElverilSiampark.jpg
De voor de trein gereserveerde corridor op het perceel bij El Veril, tussen de GC-1 en de GC-500, waar het water-recretaiepark geplamd staat.
medio-ambiente-3.jpg
Het 'omstreden' perceel in El Veril, voor het op lange termijn gepland staande treinstation, of het binnenkort aan te leggen gigantische water-recreatiepark.
cabildo-suspende-1.jpg

parque-acuatico-3barracioElVeril.jpgDe minister van Regionaal Beleid, Ana Kurson (PP), heeft uitgelegd, dat deze schorsing is gevraagd door de Canarische Regering, om de goedkeuring te kunnen faciliteren van het

Plan de Mejora y Modernización (PMM) (Verbeterings- en Moderniseringsplan), zodat de regelgeving die betrekking heeft op de trein op dit perceel, opgeschort wordt en de maatschappij INECO een alternatief aandraagt voor dit tracé.

Kurson heeft laten weten, dat in de vergadering van maandag 11 mei 2015 van de

Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) (Canarische Milieucommissie) het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria heeft tegengestemd op de beslissing welke is genomen door de Canarische Regering, omdat men begrijpt, dat het PMM een toereikend instrument is, en dat dit op zichzelf al de verklaring van algemeen belang inhoudt.

Intern beleid
“Om geen belemmering op te werpen - want we zijn de eersten die geïnteresseerd zijn dat men op Gran Canaria een uitrusting installeert met een recreatief karakter– hebben we de opschorting van de bepalingen op dit perceel goedgekeurd en, zodoende kan de Canarische Regering dit project goedkeuren, “ zo heeft Ana Kurson verzekerd.

De minister heeft uitgelegd, dat men deze kwestie via een spoedprocedure zal behandelen en, hoewel er een termijn van openbare bekendmaking geldt van 20 dagen, zal men een buitengewone Cotmac-vergadering bijeen roepen zodat deze in de loop van juni 2015 goedgekeurd is - nog voor de vervanging van de Canarische Regering (de verkiezingen zijn op 24 mei 2015) .

Als het document eenmaal is goedgekeurd, zal de projectontwikkelaar, de familie Kiessling - eigenaren van Loro Parque en Siam Park, op Tenerife - binnen twee maanden de eerste steen kunnen gaan leggen van het waterpark in El Veril, “als men voldoet aan alle verbintenissen van de Canarische Regering met het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria,” zo heeft Kurson opgemerkt.

Spijkers op laag water zoeken -‘Pleito Insular’
Op zijn beurt heeft de president van het Cabildo (Eilandbestuur), José Miguel Bravo de Laguna (ex-PP’er en nu als lijsttrekker van Unidos por Gran Canaria voor dezelfde functie),

tijdens de vergadering laten weten - hoewel men hen wederom beschuldigt insularista te zijn - “het schandalig is, dat de Cotmac ons nu passeert met de behandeling van de opschorting van de planning.”

“Niet minder , dat toen ze het PMM hebben gebruikt om de wijzigingen in regionale plannen te dwarsbomen. Nu zegt men nee tegen ons, en dat is Gran Canaria treiteren, proberen te vertragen, te voorkomen, of een belangrijke investering af te schrikken die het toeristische aanbod van het eiland zal verbeteren,” zo heeft Bravo toegevoegd.

Voor Bravo de Laguna is het duidelijk, “dat dit een weg is welke men kan bewandelen, de enige die wettelijk nog rest, maar de Cotmac heeft niet het recht willekeurig criteria te gebruiken al naar gelang de omstandigheden.”

Teveel lagen overheidsbestuur
Zo heeft de Eilandpresident opgemerkt, dat de Canarische Regering de verbeterings- en moderniseringsplannen voor Costa Canaria heeft goedgekeurd, deze heeft gewijzigd en aangepast. “Nu zegt men ons, dat de trein niet kan, omdat die van invloed is op het perceel in El Veril…dat is wat ik zeggen wil - en zolang ik een stem heb in het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria - zal ik dat zeggen,” zo geeft Bravo de Laguna aan, die opmerkt, dat híj niet de investeerder is - “Ik heb ook niet gesproken met de Kiessling’s;”- maar ik denk,” dat ze het nu wel een beetje zat zijn, dat men ze zoveel dwars zit; en er ondertussen een regionaal orgaan is wat het ene eiland anders behandelt dan het andere, we verloren zijn.”

Volgens Bravo de Laguna “is er meer discretie” en om dat te voorkomen, geeft hij de Balearen als voorbeeld. “daar bestaat geen regionaal orgaan, maar iets soortgelijks als de Cabildos (Eilandbesturen) die beslissen wat het regionale model is van elk eiland ; iets, wat we hier ook zouden moeten hebben.”

1-AAAAislas-canarias-kopie-215.jpg


Bravo: “Voor september 2016
zal  'Siam Park' in El Veril openen”

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - dinsdag 3 maart 2015 - De familie Kiessling heeft aan de Eilandpresident van Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, latem weten, “dat men ‘zo snel mogelijk’ wil beginnen met het kanaliseren van de barranco (het ravijn) van El Veril waarin men in het Zuiden van het eiland een waterattractiepark wil aanleggen, net zoals men dit al heeft in het Zuiden van Tenerife: Siam Park.

Men wil niet alleen zo snel mogelijk beginnen met  het kanaliseren van de barranco (het ravijn) van El Veril, maar de fanilie Kiessling heeft voorgesteld het waterrecreatiepark, dat men in het Zuiden zal aanleggen, “binnen ‘anderhalf jaar’ te willen openen voor het publiek,” zo heeft men laten weten aan de eilandpresident, José Miguel Bravo de Laguna.
untitled-89.png upasrkwaterd.png
De
barranco (het ravijn) waarin men het waterrecreatiepark wil aanleggen, met op de achtergrond de  Finca 'La Maleza'.
Dit heeft Bravo de Laguna gezegd met de bevestiging, dat de Consejo Insular de Aguas (CIA)(het Waterschap) de instantie Loro Parque al op de hoogte heeft gebracht van de consessie voor het bezetten van 121.000 m² openbaar terrein.

De uitvoeringstermijn voor het kanaliseren is acht maanden, met een begroting van 2,8 miljien euro.

Bravo de Laguna prijst zich gelukkig met de belangstelling van de Famillie Kiessling, eigenaar van Loro Parque en van Siam Park, voor het aanleggen van het waterrecreatiepark in El Veril, gelijktijdig met de bouw van het aquarium ‘Poema del Mar (’Gedicht van de Zee’) in de hoofdstad van Gran Canaria; en hoewel hij van mening is, dat het een aanvullend aanbod op het het toerisme, dat Gran Canaria heeft, heel goed is”, heeft Bravo aangegeven, “dat het altijd verbeterd kan worden.”
images-38.jpgDe toegang tot de toeristenwijk Playa del Inglés (Strand van de Engelsman) met op de voorgrond de barranco (het ravijn) van El Veril (gemeente San Bartolomé de Tirajana).
De periode van anderhalf jaar bouwtijd voor het waterrecreatiepark in El Veril komt overeen met de acht maanden voor de kanalisering welke nodig is voor het project, en het jaar bouwtijd voor het recreatiepark zelf, zo schat de entiteit Loro Parue in, de eigenaar van bijna 175.000 m² grond in het gebied.
1-AAAAislas-canarias-kopie-215.jpg


De Spaanse Staat faciliteert
de aanleg  van het waterrecreatiepark
van Kiessling in El Veril

De Spaanse Regering zal geen bezwaren indienen tegen het project  en  stelt daarmee de projectontwikkelaar gerust

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - dinsdag 4 november 2014 - Het waterrecreatiepark van de Kiessling-Groep in El Veril heeft een van de belangrijkste struikelblokken overwonnen. De Spaanse Staat, mede eigenaresse van het terrein waarop men het Siam Park in het Zuiden van  het Eiland wil aanleggen, heeft de operatie mogelijk gemaakt, door geen enkel bezwaar in te dienen tegen het project, dat het Consejo Insular de Aguas (Waterschap) in behandeling heeft, zo hebben bronnen binnen het Cabildo (Eilandbestuur) laten weten.

Het voorstel van de toeristische groep heeft acht bezwaren ontvangen, maar geen daarvan is afkomstig van de Spaanse Regering. De houding van de Spaanse Regering was de voornaamste vrees van de bevorderaars van het project in El Veril. Want een groot deel van het perceel waarop met Siam Park wil aanleggen is gelegen in het waterwingebied va n El Veril, dit wil zeggen, de beddingen van de barrancos (ravijnen) van Guincho, Buenavista en Cañizo, en heeft een tweeledige inschrijving in het Registro de Propiedad (Eigendomsregister).


 
El Veril, op het terrein tussen de oude toegangsweg naar de toeristenwijk Playa del Inglés en de autosnelweg GC-1, staat de aanleg gepland van Siam Park.
Het bedrijf Loro Parque van de Kiessling-Groep heeft het eigendom van 174.827 m² nadat men dit een jaar geleden gekocht heeft van de familie Del Castillo,maar ook de Spaanse Staat is eigenaresse van alle gronden gelegen in het openbare waterwingebied van El Veril, dat wil zeggen, van de beddingen van de barrancos (ravijnen) Guincho, Buenavista en Cañizo.

Volgens dezelfde bronnen, vertrouwt het Cabildo (Eilandbestuur) erop, dat de Spaande Staat ook geen bezwaren zal indienen via andere wegen, want Loro Parque heeft zich beperkt tot het vragen van de overheidsvergunning voor dit grondstuk, maar beweert echter, dat drie bedrijven deze eerder al hebben aangevraagd, maar men stelt de gedeelde eigendom van deze grond niet in vraag.

De acht bij het Consejo Insular de Aguas (Waterschap) ingediende bezwaren hebben betrekking op evenzoveel entiteiten en bedrijven, die het project van Kiessling voornamelijk afwijzen op twee aspecten.

Enerzijds is men van mening, dat de kwalificatie bouwgrond van deze terreinen het ontwikkelen van een themapark verbieden, zoals de Duitse investeerden dit heeft gepland. Anderzijds is men van mening, dat deze ruimte milieuwaarden heeft welke men moet behouden Onder de tegenstanders van het project bevindt zich geen van de grote bouwbedrijven, of horecabedrijven van de Archipel, aldus de geraadpleegde bronnen.

Een van deze acht bezwaren is ingediend door Gerardo Hernández Torres, een particulier die op 22 november 2013 de overheid vergunning heeft aangevraagd voor 92.000 m² voor herbeplanting met inheemse flora.

De projectontwikkelaar Cézar Azpeitia, de eerste aanvrager van het perceel in El Veril, in juni 2011, heeft geen bezwaren geformuleerd en zal andere formules zoeken met de Gemeente San Bartolomé de Tirajana voor het ontwikkelen van zijn woningbouwproject.
Een derde handelsmaatschappij, Duo Emprende, heeft het perceel in El Veril geclaimd voor het aanleggen van een themapark, op 25 februari 2014, net één dag voordat Loro Park dit gedaan heeft.

Het Consejo Insular de Aguas (Waterschap) heeft de voorkeur gegeven aam het project van het bedrijf Loro Park in de overweging, dat dit prioriteit heeft boven de andere drie voorstellen; omdat, “naast het ‘economische, toeristische en sociale belang voor het Eiland’, men het eigendom heeft over het grootste gedeelte van de grond, wat niet het geval is met de andere adspiranten.”

De behandeling
Als eenmaal de bezwaartermijn is verstreken om zich uit te spreken tegen het waterrecreatiepark in El Veril, zal het Consejo Insular de Aguas (Waterschap) de acht bezwaren overbrengen aan de promotor van het Siam park, opdat deze zijn recht kan uitoefenen te antwoorden op elk van deze bezwaren. Eenmaal beantwoord, zal het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria een beschikking doen uitgaan.

Volgens de calculatie van het Eilandbestuur, zal Kiessling nog voor eind 2014 op het groene licht kunnen rekenen, waarmee men zou kunnen beginnen met de afhandeling van zijn project bij de overige instanties. Als de Spaanse Staat en de overige adspiranten niet de juridische weg bewandelen, zou de aanleg van het park kunnen beginnen in de loop van 2015. Het openbare waterwingebied behoort toe aan de Spaanse Staat, hoewel het beheer ervan is toegekend aan de organismen van de waterbronnen die, in het geval van de Deelstaat Canarias wat toevalt  aan de consejos insulares de aguas (waterschappen), die toebehoren aan de cabildos (eilandbesturen).

Het waterrecreatiepark in het Zuiden van Gran Canaria zal andere attracties krijgen, dan die van Siam Park op Tenerife, hoewel men het Thailand-thema zal handhaven in de sfeer van avontuur en vertier voor het gehele gezin, zo heeft Christoph Kiessling laten weten, de vicepresident van Loro Park heef verzekerd, dat zijn onderneming “fabuleuze ideeën” heeft voor de barranco (het ravijn) van El Veril, “die naar de zin zullen zijn van zowel de bewoners, als van de toeristen die het Eiland bezoeken.”

De kanalisering van de barranco zal 2,8 miljoen euro gaan kosten en de totale investering bedraagt ruim 60 miljoen euro.


Het Cabildo verkiest Siam Park boven drie andere aanvragen voor El Veril

Het project van Kiessling in San Bartolomé de Tirajana omvat o.a.  een golfslag zwembad  
en  een aquarium met 'kamikaze’-glijbaan

De kanalisering van de barranco kost  2,8 miljoen euro

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - donderdag 4 september 2014 - Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria is begonnen met de behandeling van de aanvraag van het water-recreatiepark van de Kiessling-Groep nu men van mening is, dat dit project de voorkeur geniet boven de drie aanvragen die eerder zijn gepresenteerd voor het waterwingebied van El Veril.

 Twee bedrijven en een particulier hebben eveneens een overheidsvergunning gevraagd voor dit perceel, maar die zijn feitelijk afgewezen na het voorstel van Kiessling, dat het eigendom omvat van de gehele barranco en andere, aangrenzende terreinen:


De eerste poging, de barranco (het ravijn) van El Veril te gaan gebruiken, dateert van 23 juni 2011, toen projectontwikkelaar César Azpeitia een overheidsconcessie heeft gevraagd voor het bouwen van een woonwijk.

Op 22 november 2013 bereikt het Consejo Insular de Aguas (Waterschap) de meest verrassende aanvraag. Een particuliere, Gerardo Hernández Torres, vraagt een concessie voor herbebossing van 92.000 m² met de aanplant van inheemse planten.
Tenslotte bereikt op 25 februari 2014, één dag voordat Kiessling zijn aanvraag presenteert, het verzoek van de handelsmaatschappij Duo Emprende die een concessie vraagt voor het aanleggen van een themapark.

Dit staat te lezen in het rapport van het Consejo Insular de Aguas, dat het groene licht geeft aan de rechtstreekse behandeling van het voorstel van de Duitse ondernemer, “zonder concurrentiebeding met andere aanvragen. Deze instantie van het Cabildo (Eilandbestuur) heeft twee zwaarwichtige redenen, om de aanvraag van Kiessling te accepteren welke gedaan is via de Maatschappij Loro Parque.

De eerste is, “het algemene belang van de aanleg van het water-recreatiepark Siam Park op Gran Canaria, vanwege het economische, toeristische en sociale belang voor het Eiland.”
Het andere is, “ een betere reden, ten opzichte van derden, die de aanvraag van Loro Parque omvat, voor het bezetten van terreinen in het openbare waterwingebied.

Het Siam Park wat Kiessling in het Zuiden van Gran Canaria wil gaan aanleggen, zal een reusachtig park zijn voor het gehele gezin, dat garantie biedt op afwisseling, onbegrensd avontuur, emotie en adrenaline, “met divers glijbanen, een groot golfslag zwembad, tuinen en alles in een exotisch Thailands ontwerp. Op een oppervlakte van 175.000 m² legt men stranden aan, rivieren en een vulkaan, bovendien bouwt men markten, restaurants, torens, tempels, een amfitheater en zelfs een aquarium waar een ‘kamikaze’- glijbaan doorheen gaat.

Investeringen
Dat is de beschrijving die de Duitse projectontwikkelaar heeft opgenomen in het voorstel wat men heeft gepresenteerd aan het Consejo Insular de Aguas (Waterschap) van Gran Canaria, voor het verkrijgen van de overheidsconsessie voor 121.000 m² van hun grondbezit in het openbare waterwingebied. Dat is de eerste stap voor de aanleg van een Siam Park bij de toegang toet de toeristenwijken van San Bartolomé de Tirajana, met een investering van ongeveer 60 miljoen euro.

Het project van de onderneming Loro Parque S.A.  voor het kanaliseren van de barranco (het ravijn) van El Veril, dat eveneens is opgenomen in de openbare informatie welke sinds woensdag 3 september 2014 ter inzage ligt, heeft een begroting van in totaal €2.834.519, waarvan €154.000,= voor grondafgraving, €701.000,= voor open kanalisering,  €1.326.000,= voor gesloten kanalisering, €25.000,= voor het afvalbeheer en €17.000,= voor verzekering.

De aanvraag die het Consejo Insular de Aguas (Waterschap) behandelt, heeft men ingediend op 26 februari 2014 en daarin merkt men op, dat de onderneming Loro Parque de eigenaar is van een gedeelte van het terrein, wat bekend is als Maspalomas de Abajo, van 174.827 m², en daar een dubbele inschrijving heeft, omdat het begrensd wordt door de barrancos (ravijnen) El Guincho, Buenavista en Cañizo".

Op dit perceel wil men het project voor het water-recreatiepark ontwikkelen, dat de naam Siam Park de Gran Canaria zal krijgen en, dat dezelfde eigenschappen zal hebben als het al bestaande op Tenerife. De toegang zal worden gerealiseerd vanaf de GC-500, De oude autoweg naar het Zuiden, met op- en afritten in beide richtingen.

Glijbanen
De grondafgraving zal plaatsvinden op drie locaties. De eerste ligt in het noordwesten, waar de meeste grond zal worden afgegraven en de drie glijbanen zullen komen.
De tweede locatie ligt aan de zuidkant, naast de autoweg, waar men de op- en afritten zal aanleggen.
De derde locatie betreft de rest van het perceel, waar het golfslagzwembad, de stranden, attracties en  winkels zullen komen, evenals een wildwater-rivier en nog een rustieke rivier.

In het Siam Park komen een riolering en een hoogspanningsmast. Als de grond eenmaal is afgegraven en het terrein geëgaliseerd en bouwrijp is, komen er drie basis-infrastructuren; de op- en afritten de afvoer van hemelwater, de riolering, de drinkwatervoorziening en de irrigatie -installatie. Verder komen er voorzieningen zoals de Beach Club, het Thai House, een tempel-golfslagbad, kleedruimten en kiosken.

De namen voor de glijbanen en attracties zijn o.a.: Jungle Snake-Pipeline, The Giant- Cannonbowl 40, The Lost City, Power River, Mekong Rapid, Volcano, The Dragon en Tower of Power.
 
Het golfslagbad krijgt de vorm van een vaas en zijmuren, zoals in het Siam Park op Tenerife, een model, dat met succes is ontworpen door de Universiteit van Liverpool,

Een andere eigenschap die Siam Park, “uniek op de Eilanden maakt,” is de aanleg van een aquarium met de naam ‘Torre del Poder’ (‘Toren van de Macht’), met de bijzonderheid, dat de doorzichtige ‘kamikaze’- buis van de glijbaan door het aquarium gaat. 
000logo-878.jpg


Het Cabildo gaat Kiessling toestemming geven, de barranco van El Veril te kanaliseren

Dit maakt het doorstromen mogelijk van de bedding waarop  Siam Park zal worden aangelegd

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - woensdag 3 september 2014 - Met deze aanvraag, aldus juridische bronnen binnen het project, heeft Kiessling nu al de aanvankelijke toestemming van het Waterschap, om de barranco te ontginnen en om binnen enkele maanden te beginnen met de aanleg van het water-recreatiepark. Maar het dossier moet eerst 20 dagen ter openbare inzage van het publiek liggen, wat de wettelijke bezwaar-periode is. De concessie houdt in, dat de ondernemer jaarlijks bijna €32.000,= moet betalen aan het Cabildo (Eilandbestuur) voor een periode van 75 jaar.
                           Het perceel waarop Siam park zal worden aangelegd.
Het Consejo Insular de Aguas (Waterschap) van Gran Canaria heeft in eerste instantie de aanvraag goedgekeurd van de eigenaar van Loro Park op Tenerife, Wolfgang Kiessling, voor het kanaliseren van 121.000 m² in de barranco (het ravijn) van El Veril (Gran Canaria), waar men een nieuw water-recreatiepark wil aanleggen, net zoals het Siam Park. Het dossier ligt 20 dagen ter openbare inzage voor het publiek, dat is de periode waarin men bezwaren tegen  deze goedkeuring kan indienen bij het (Cabildo) Eilandbestuur.

Langzaam maar zeker vordert de eigenaar van Loro Park in het verkrijgen van de vergunningen, voor het bouwen van een soortgelijk Siam Park(op Tenerife) in het gebied van El Veril (Gran Canaria), wat een injectie betekent van 60 miljoen euro in de Gemeente San Bartolomé de Tirajana.

Nadat het 184.000 m² grote terrein in januari 2014 is aangeworven van de erfgenamen van de Graaf van Vega Grande, heeft Kiessling de overheidsconcessie aangevraagd voor het kanaliseren van 121.000 m² in de barranco (het ravijn).
zzzzzzzislas-canariaslogo-290.jpg


Kiessling vraagt vergunning,om
de barranco van El Veril te kanaliseren voor het recreatie-waterpark in het Zuiden

De eigenaar van Siam Park  zet de eerste stap
voor het begin van de bouwwerkzaamheden van het  recreatiepark in het Zuiden

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - donderdag 8 mei 2014 - De ondernemer Wolfgang Kiessling, eigenaar van Loro Parque op Tenerife, heeft aan het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria vergunning gevraagd, voor het uitvoeren van de kanalisering van de barranco (het ravijn) van El Veril, in San Bartolomé de Tirajana, waar hij de bouw heeft geprojecteerd van een groot waterrecreatiepark, dat gelijk is aan Siam Park.

De president van het eilandbestuur van Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, toonde zich op woensdag 7 mei 2014 heel overtuigd, dat het nieuwe waterpark, wat het belangrijkste van Europa wil worden, gebouwd wordt binnen de geplande termijn en, dat men dit in de loop van 2016 zal kunnen openen, zoals men destijds heeft aangekondigd.

De terreinen waarop men het waterpark zal gaan aanleggen in de
barranco (het ravijn) van El Veril, in San Bartolomé de Tirajana.

img_33522-2.jpg

Het door Kiessling aangeworven gebied voor de aanleg van het Waterpark van Maspalomas.

Momenteel, zo laat Bravo de Laguna weten, plant de onderneming de kanalisering van de barranco, dat de eerste stap is, die het bedrijf moet zetten zoals is overeengekomen bij een akkoord over de aankoop van de terreinen, zowel de openbare als de private. In principe heeft het Eilandbestuur er blijk van gegeven, dat er geen problemen zullen ontstaan met de Consejo Insular de Aguas (het Waterschap) voor dit aanvankelijke bouwwerk, dat parallel zal worden aangelegd met de vergunningen die de Gemeente zal moeten behandelen ter goedkeuring van het project.

Bravo de Laguna heeft benadrukt dat het recreatiecentrum een vergroting betekent te zijn van het vrijetijdsaanbod, wat precies een van de leemten vormde in de toeristische sector op Gran Canaria.

Voor de concessie van 75 jaar voor de openbare terreinen van El Veril wordt bijna €32.000,= per jaar betaald, waardoor het Cabildo (Eilandbestuur) uiteindelijk een bedrag zal ontvangen van 2,3 miljoen euro, waarbij men niet ontkent, dat men de grond in de toekomst zal verkopen aan Kiessling.
1-AAAAislas-canarias-kopie-215.jpg


Bravo bemiddelt bij grondaankoop door Loro Parque

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - dinsdag 13 maart 2012 - De president van het Eilandbestuur van Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, bemiddelt tussen de private grondeigenaren van El Veril, in San Bartolomé de Tirajana, waar Loro Parque het grootste waterrecreatiepark van Euroa wil bouwen, om het project te bespoedigen en, om te voorkomen dat er een buitensporige prijs betaalt moet worden voor de percelen,  waardoor het bedrijf  van het plan zou kunnen afzien. Bravo de Laguna wil de onderhandelingen voor de grondaankoop vergemakkelijken.

Loro Parque blijft tot nu toe bij de waarschuwing voor de uitvoering van haar  ambitieuze bouwplan op Gran Canaria, waar tot nu toe de verwerving van de bijna 200.000 m² die men nodig heeft voor de aanleg van  het nieuwe Siam Park nog steeds niet is afgerond. Men waarschuwt vooral, na de voorgaande onderhandelingen om zich in het Zuiden te vestigen en die nooit rond zijn gekomen.

Rosa Rodríguez (links), Lucas en José Miguel Bravo de Laguna, Antonio Ortega, en Francisco Atta, op maandag 12 maart 2012 , bij het ondertekenen van het investeringsplan.

De familie Kiessling heeft het Eilandbestuur beschikbaar gevonden, voor de verwezenlijking van een reusachtig waterrecreatiepark, dat een van de  motoren moet worden in de recreatie van het toerisme van Maspalomas. Deze interesse veronderstelt een toegevoegde waarde te zijn, want de helft van de percelen in El Veril is eigendom van de Consejo Insular de Aguas del Cabildo (het Waterschap van het Eilandbestuur), waardoor het tot stand komen van een lange termijn concessie-overeenkomt , in principe, geen probleem zou hoeven te zijn.

De aanwezigheid echter van zeven directe en indirecte erfgenamen bemoeilijkt de onderhandeling voor de aankoop van de andere helft van het terrein. Om die reden zal José Miguel Bravo de Laguna  een onderhandelingsronde beleggen met de eigenaren, om te proberen de aankoop van deze landelijk percelen  te vergemakkelijken.

De president van Gran Canaria heeft de afgelopen week al, op de ITB in Berlijn, aan Wolfgang Kiessling laten weten, bereid te zijn samen te werken in voor de totstandkoming van het project.

Onderhandelingen
De projectontwikkelaars hebben toegegeven, dat er twee alternatieven  bestaan, hoewel El Veril het meest aansprekende gebied is. Dit alles, aldus de familie Kiessling, zolang de prijs dit project haalbaar maakt. Er moet rekening mee gehouden worden, aldus andere bronnen, dat de grondaankoop  minder dan tien 10% uitmaakt van de totale investering van het bouwwerk,

Het nieuwe themapark zal ongeveer 60 miljoen euro gaan kosten, als men de onderhandelingen rond kan krijgen en daadwerkelijk kan gaan bouwen, waarbij het Loro Parque een speciale belangstelling geniet van het Eilandbestuur. Dit soort aanbiedingen betekenen een extra trekpleister te zijn voor de bestemming Gran Canaria.

Voor meer informatie over Siam Parque (Tenerife) neemt u een kijkje op:
http://www.siampark.net/
1-AAAAislas-canarias-kopie-215.jpg


De concessie voor de bedding van El Veril
is de grootste
die aan het Cabildo is gevraagd

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zondag 9 maart 2014 - Aan de Consejo Insular de Aguas (CIA) (het Waterschap) is nooit eerder een concessie gevraagd met zoveel oppervlakte op het publieke domein zoals de familie Kiessling zal moeten kanaliseren in de barranco-bedding van El Veril, vooraleer daar een recreatiewaterpark aangelegd kan worden. Het gaat om 130.000 m², terwijl normaal niet meer gevraagd wordt dan 2.000, of 3.000 m².

De overheidsconcessie in de ravijnbedding van El Veril, in San Bartolomé de Tirajana, die is aangevraagd door de familie Kiessling wordt bestudeerd door de CIA voor het vastleggen van de vereiste documentatie, om het project voor kanaliseren van het publieke domein goed te kunnen keuren en de juridische uitwerking ervan te kunnen bepalen als de eigenaren van Loro Parque en Siam Park, op Tenerife, eenmaal buren zijn geworden, aangrenzend  aan deze grond.

                     El Veril, de toegang naar de toeristenwijk Playa del Inglés,
                                in de gemeente San Bartolomé de Tirajana.

De beheerder van de CIA, Gerardo Henríquez, heeft benadrukt, dat de oppervlakte die dit zelfstandige orgaan heeft geregistreerd in El Veril 130.000 m² bedraagt en, dat nooit eerder een particulier een overheidsconcessie heeft gevraagd voor zoveel terrein. “Normaal is dit 2.000 tot 3.000m² en voor ander gebruik, “ zo laat Henríquez weten.

1-AAAAislas-canarias-kopie-215.jpg


Kiessling zal het recreatie-waterpark
van  Maspalomas begin 2016 openen

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - vrijdag 21 februari 2014 - De Duitse ondernemer wil het park zo snel mogelijk openen en betreurt de overheidsbureaucratie die de uitvoeringstermijnen voor de aanleg van het recreatiepark vertraagt.

Na de aankoop van de 175.000 m² van het terrein van de familie Del Castillo in het gebeid van El Veril, wil de Duitse investeerder Wolfgang Kiessling het Siam-park in het Zuiden van Gran Canaria begin 2016 openen, “Ik zou willen, dat het park nog dit jaar open zou kunnen gaan, maar ik vrees, dat de bureaucratie van de overheid de uitvoeringstermijnen voor de werkzaamheden met minstens een jaar vertragen,” zo verzekert de initiatiefnemer van Loro Parque die tevreden is met het bereikte akkoord op vrijdag 21 februari 2014.

                       Wolfgang Kiessling, hier op archieffoto.

Vanaf maandag 24 februari 2014 beginnen ingenieurs en architecten aan het ontwerp van het project van het themapark, dat een aanvankelijke begroting zal hebben van 60 miljoen euro en een capaciteit van dagelijks 7.500 personen. Het recreatie-waterpark zal geïnspireerd zijn op Thailand,  het land, waarvoor Kiessling op de Canarische Eilanden honorair consul is.

1-AAAAislas-canarias-kopie-215.jpg


Kiessling koopt het terrein aan voor het water-recreatiepark van Maspalomas

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - vrijdag 21 februari 2014 - Duitse investeerder Wolfgang Kiessling zal op vrijdagochtend 21 februari 2014 met de erfgenamen van de Graaf van La Vega Grande bij de notaris samenkomen voor de ondertekening van het koopcontract betreffende het 200.000 m² grote perceel waar men het themapark zal aanleggen in El Veril waar een soortgelijk themapark als het ‘Siam Park’ (Tenerife) zal worden aangelegd.

Na ruim twee jaar gespannen onderhandelen tussen de projectontwikkelaar en de Familie de Del Castillo, komt de investering van 60 miljoen euro uiteindelijk in het Zuiden van Gran Canaria tot stand.

                                                  Het perceel in
El Veril
          waar een soortgelijk themapark als het ‘Siam Park’ zal worden aangelegd.

De meningsverschillen tussen de Duitse projectontwikkelaar en een groep van zeven erfgenamen van de Graaf van La Vega Grande, voor de aankoop van een terrein van 200.000 m² in El Veril, zijn uiteindelijk grotendeels bijgelegd.

Het geschil over de verkoopprijs van de terreinen tussen Kiessling en de familie Del Castillo betreffen een toeristische investering, waarbij zelfs de gemeente San Bartolomé de Tirajana en het Cabildo (Eilandbestuur) van Canaria bemoeienis een onderlinge verwijdering gehad hebben.

Het perceel waar het grootste waterpark van Europa aangelegd zal gaan worden is gedeeld eigendom van de Consejo Insular de Aguas (het Waterschap) van het Cabildo (Eilandbestuur) en de Familie Del Castillo.
1-AAAAislas-canarias-kopie-215.jpg


'Het lijkt erop,
 dat de zaken ingewikkeld zijn’

CC betreurt het, dat Loro Parque moet wachten op een telefoontje van het Cabildo, voor het aanleggen van het water-recreatiepark

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - dinsdag 15 oktober 2013 - De politieke partij Coalición Canaria (CC) verzekert, “dat het een kapitale blunder is,” dat de eilandpresident een miljoeneninvestering beteugelt.

De CC- woordvoerder in het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria ,Fernando Bañolas,  betreurt in een - in de tweede week van oktober 2013 uitgegeven - CC communiqué, dat Loro Parque blijft wachten op een telefoontje van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, voor het aanleggen van een water-recreatiepark in het Zuiden van het eiland.

Het gekozen terrein voor de aanleg van een water-park bij de  wegen GC-1 en GC-500 ter hoogte van de Barranco van El Veril, tegenover Hotel 'Corona Roja'.


Volgens Bañolas “is Gran Canaria het meest met werkloosheid getroffen Eiland, wat het grootste aantal personen telt, dat geen WW-uitkering krijgt en is het - bovendien - het eiland, dat het meeste aan investeringen laat weglekken sinds de Partido Popular (PP) aan het (eiland)Regeren is.

Na deze uitlatingen - reageert de president van Loro Parque, Wolfgang Kiessling, voor de Radiozender Cadena SER hetzelfde, “dat noch Gran Canaria, noch de Grancanari@s een eilandpresident verdienen die niet in staat is, belangstelling te tonen voor projecten van deze omvang; die niet alleen een miljoeneninvestering plegen te zijn als nieuw recreatie-aanbod in het Zuiden van het Eiland, maar die ook honderden rechtstreekse en indirecte arbeidsplaatsen opleveren.”

De CC woordvoerder eist van Bravo de Laguna, “dat hij prioriteit verleent aan dit soort projecten die, ongetwijfeld, een belangrijke opleving van de economie kunnen betekenen en een inzet zijn, om Gran Canaria te blijven versterken als toeristische bestemming voor zon, strand en recreatie.” En Bañolas heeft laten weten,” dat Bravo de Laguna de enige verantwoordelijke zal zijn, als de eigenaren van Loro Parque uiteindelijk besluiten het project te verplaatsen naar een andere locatie.”

                                             Wolfgang Kiessling.

“Het lijkt erop, dat de zaken ingewikkeld zijn”

Terwijl men verwacht waar gezegd wordt, dat de zaak vooruitgang boekt, "lijkt het er op, dat de zaken ingewikkeld zijn,” aldus Wolfgang Kiessling, die  wacht op een telefoontje van Bravo de Laguna voor het aanleggen van een water-park op Gran  Canaria, en hij verzekert , dat de maatschappij  alle moeilijkheden aan het regelen is voor het in gang zetten van een recreatiepark in El Veril.

Met betrekking tot het terrein waar het toekomstige parque acuático (water-park) moet komen, heeft Kiessling laten weten, dat hij geruime geleden al tot een akkoord is gekomen met de eigenaren ervan - de familie Del Castillo -  maar omdat het een locatie is waar de beddingen van drie barrancos (ravijnen) in uitmonden en het Consorcio de Aguas (Waterschap) als zodanig rechten heeft op deze locatie; die rechten eerst zullen moeten worden opgeheven, om dit project te kunnen uitvoeren.

De vraag gesteld, of het moeilijk zal zijn deze zaak op te lossen voor het aanleggen van het park, geeft Kiessling aan, dat men dit aan de politici moet vragen, en wel concreet aan de Eilandpresident, José Miguel Brago de Laguna. “Ik wacht erop, dat de telefoon gaat rinkelen,” zo besluit Kiessling.

                                        José Miguel Bravo de Laguna.
De waarde van het openbare waterwingebied remt Kiesslings’ parque acuático af
Het Cabildo wacht op een “redelijke” prijs voor het deblokkeren van de investering
Alvorens afstand te doen van het openbare bezit, wacht Het Cabildo (Eilandbestuur)m op een taxatie door het Ministerie van Financiën voor de waarde van de terreinen van het stroomgebied van El Veril; een ‘redelijke’ taxatie, waardoor de familie Kiessling de grond koopt en men hun voornemen deblokkeert voor het aanleggen in het Zuiden van het grootste water-recreatiepark van Europa.

Met deze concrete economische waarde in  hand, wil men de familie Kiessling laten beslissen,  of de prijs de moeite waard is,” aldus de woordvoerder van de Partido Popular, Carlos Sánchez; gezien, dat de investeerders dit als hun eigendom willen hebben en niet als een  overheidsconcessie voor een periode van 75 jaar, die ze overigens nog steeds niet hebben afgewezen.

Gelegen tussen de autosnelweg GC-1 en de autoweg GC-500, bij de toegang  naar het Zuiden, bedraagt de gekozen oppervlakte 172.000 m² en bestrijkt deze drie barrancos (ravijnen).
Het door de Kiessling geplande water-park in El Veril genereert, eenmaal gepland, 200 rechtstreekse arbeidsplaatsen en nog een 600 indirecte.

Met het terrein doen zich juridische problemen voor
Bravo de Laguna erkent “moeilijkheden” voor de aanlegwerkzaamheden op Gran Canaria voor Loro Parque.

“Het Eilandbestuur spant zich tot het uiterste in, om de problemen op te lossen en heeft zelfs een gesprek aangevraagd met het Ministerie van Financiën voor de komende week, aldus eilandpresident Bravo de Laguna; waarbij het Eilandbestuur op woensdag 9 oktober 2013 heeft erkend, dat er juridische problemen bestaan betreffende de registratie, opdat de Loro

Parque-Groep het grootste water-park van Europa kan gaan aanleggen op een terrein in El Veril, in de gemeente San Bartolomé de Tirajana.

Met de Spaanse Staat als eigenaar van de barrancos (ravijnen = valleien) wil men met het Ministerie in Madrid onderhandelen, want het Eilandbestuur heeft alleen het beheer ervan, zo benadrukt men.
1-AAAAislas-canarias-kopie-215.jpg


'Waterpark Sur' kan in het eerste jaar 500.000 bezoekers verwachten 

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - maandag 19 maart 2012 - Loro Parque heeft het oog laten vallen op het Zuiden van Gran Canaria. Wolfgang Kiessling, de president van Loro Parque, verzekert , “we hebben tot drie keer toe geprobeerd toegang tot Gran Canaria te krijgen, maar nu hebben we politieke steun.”

Toch blijft Kiessling voorzichtig over de definitieve aanleg van een groot waterrecreatiepark, nadat drie eerdere pogingen mislukt zijn. De ondernemer heeft, vanwege zijn verblijf in het buitenland, onderstaande vragen van de Grancanarische journalist Javier Bolaños, via het internet beantwoord en laat weten,  optimistischer te zijn,  omdat men nu politieke steun heeft:


Wolfgang Kiessling, met enkele van de dieren die te zien zijn in Loro Parque, op Tenerife.

Vraag - “Waarom heeft u besloten opnieuw het project te hervatten voor het aanleggen van een groot waterrecreatiepark op Gran Canaria, nadat dit eerder drie keer is afgewezen?
Antwoord -  “De banden die de parken met de mensen van het  Eiland Gran Canaria hebben, zijn  altijd al heel stevig. In  die zin, en gezien de  constante bezoekersstroom die het buureiland ontvangt, is het belangrijk , om dicht bij ze te zijn. We hebben altijd nauwe contacten onderhouden en bezoeken gebracht  voor de investering in een goot waterrecreatiepark op Gran  Canaria. Nu bestuderen we de diverse locaties.”

V.- “Waarom is dit bij eerdere pogingen niet gelukt?”
A.- “We hebben het drie keer geprobeerd, maar nu wil het geval, dat er een politiek bestuur is, dat ons project steunt.”

V.- “In welk stadium bevindt zich de aankoop van de grond?”
A.- “Die situatie is nog steeds niet duidelijk.”

V.- “Welke nieuwigheden brengt dit project in vergelijking met de themaparken op Tenerife?”
A.- “ Op dat punt zij we nog niet aanbeland, maar we weten wel duidelijk,  dat in het geval we dit nieuwe project kunnen realiseren, dit het toeristische aanbod op Gran Canaria completeert met een hoogwaardig  recreatieproduct, we zullen uiteindelijk dezelfde hoge kwaliteitsstandaard hanteren zoals we die hebben bij Loro Parque en Siam Park.

V.- “Hoeveel bezoekers verwacht u te kunnen ontvangen?”
A.- “We schatten in, gedurende het eerste jaar een volume van tussen de 400.000 en 500.00 bezoekers te ontvangen.”

V.- “Wat zal het thema zijn en, is er al een naam bekend?"
      “Wat zullen de algemene kenmerken zijn?”
A.- “We  denken dezelfde opzet te volgen als die van Siam Park, maar het is nog te vroeg om  definitief eigenschappen te noemen. Loro Parque en Siam Park dragen bij aan de ontwikkeling van Tenerife in het kader van duurzaam toerisme, dat het milieu respecteert; met prioriteiten, voor de hoogste kwaliteit in de voorzieningen en het scheppen van werkgelegenheid in elk project. Deze filosofie heeft het bedrijf vele onderscheidingen, zowel nationale als internationale erkenning,  opgeleverd;  zoals de Prins Felipe Award for Business Excellence; de Gouden Medaille van Verdienste, van het Ministerie van Toerisme, Industrie en Handel en ook de Gouden Medaille  van de Canarische Eilanden

V.- “Bestaat de mogelijkheid van een circuit tussen uw diverse parken?”
A.- “Het is heel goed mogelijk, dat we inzetten op een circuit tussen de parken onderling. Deze bezoekersstroom is in het voordeel van de eilanden en van veel bedrijven.

V.- Het Duitse toerisme is het belangrijkst op Gran Canaria, “Is dit van invloed op uw beslissing?”
A.- “Voor ons zijn alle markten belangrijk , zowel de Spaanse bezoekers als de Engelse, de Russen etc.  Geen enkel moment hebben we de voorkeur voor de een of de ander. Iedereen is belangrijk.”

V.- “Plant u nog nieuwe projecten op de Canarische Eilanden?”
A.- “Niet specifiek op Canarias, maar we krijgen aanbiedingen uit andere delen van de wereld voor het aanleggen van  parken, zoals uit Thailand, China, Engeland en Mallorca, maar momenteel, totdat we bereiken, dat men een beslissing neemt, concentreren we ons op Gran Canaria.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-215.jpg


Duitse succesondernemer
wil water-recreatiepark bouwen
 in Zuid Gran Canaria

Gran Canaria - dinsdag 28 februari 2012 - Tot nu toe concentreerden de projecten van de familie Kiessling zich op het eiland Tenerife. Na het  in 1972 geopende Loro Parque in Puerto de la Cruz, wat toen nog een bescheiden papagaaienpark was, dat na verloop van tijd  uitgroeide tot een van de meest succesvolle toeristische ondernemingen op het eiland, volgde de overname van het vijf sterrenhotel ‘Botanico’, eveneens in Puerto de La Cruz. En Wolfgang Kiessling heeft ongeveer 50 miljoen euro geïnvesteerd in de bouw en uitrusting van het ‘Siam Park’ op Tenerife. Maar nu heeft de familie Kiesling het oog laten vallen op Gran Canaria en wil men in het Zuiden, bij Playa del Inglés een nieuw, onovertroffen  water-recreatiepark bouwen, dat niet onder zal doen voor, bijvoorbeeld: ‘Siam Park’.

In september 2008 heeft Wolfgang Kiessler zijn meest recente attractie gepresenteerd, opnieuw een degelijk project, weer op Tenerife, maar dan in het Zuiden en, dat op de kwaliteitsstandaard van Loro Parque aansluit. Het is geen dierentuin geworden, die zijn Loro Parque concurrentie aan zou kunnen doen; maar ‘Siam Park’, een waterpark en daarmee een aanvulling op het toeristisch recreatie aanbod van het eiland. De naam is afgeleid van een koninkrijk (de oude naam van Thailand) en het recreatiepark kan met recht bestempeld worden al een “water koninkrijk’. Alleen al in de eerste drie jaren na de opening hebben ruim twee miljoen bezoekers ‘Siam Park’ bezocht, het is het grootse water-recreatiepark van Europa, want Kiesling houdt van superlatieven.

                                           Siam Park (Tenerife).


In december 2012  kan ‘Loro Park’ zijn veertigste verjaardag vieren. ‘Siam Park’ is succesvol, in het vierde jaar van zijn bestaan en doet de kassa’s rinkelen in de ondernemingen van Kiessling. Nu heeft de nijvere ondernemer een nieuw project.

Op het buureiland wil Kiessling het succesvolle concept van het water-recreatiepark herhalen. In het toeristische zuiden van  Gran Canaria is hij op zoek naar een geschikt grondstuk daarvoor. Uit betrouwbare bron hebben we vernomen, dat de interesse uitgaat naar het braakliggende perceel  tussen de autosnelweg GC-1 en de oude hoofdweg GC-500 ter hoogte van Hotel 'Corona Roja' in Playa del Inglés.

De investering zal tussen de 30 en 50 miljoen euro gaan bedragen, want het nieuwe park mag in niets onderdoen voor zijn voorbeeld op Tenerife. Ook bij dit plan zet Kiessling weer in op zijn bekende  succesformule, die bestaat uit  duurzaamheid, stabiliteit, hoge kwaliteitsnormen, ijver, liefde voor de natuur  en een grote, portie ondernemingszin.
1-AAAAislas-canarias-kopie-215.jpg


 

aaaaakaart_canaria-38-21.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--218.jpg

zon-31.jpg