00000LOGOMETBANNERGranCanariaActueel-13.jpg

aaaaaamapa-canarias2-3-114.jpg


Het Cabildo (Eilandbestuur) is akkoord
met de aankoop van de grond in Güí-Güí
voor 3 miljoen euro

De eigenaar van de laatste particuliere grond in het gebied
heeft de prijs gehalveerd
die aan het begin van 2018 jaar werd aangeboden

GRAN CANARIA - donderdag 13 september 2018 - Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria heeft een overeenkomst bereikt met de eigenaar van het land van Güí-Güí dat nog steeds in particuliere handen was, om het voor drie miljoen euro te verwerven om het publieke eigendom uit te breiden naar 100% van deze plek, zo heef op donderdag 13 septemeber 2018 de eilandpresident, Antonio Morales, aangekondigd.

In januari 2018 bleek een zogenaamde koper voor dit land - 10% van Güí-Güí - bereid om het te verwerven voor zes miljoen euro, hoewel de wijziging van eigendom op geen enkele manier invloed had op het feit dat men het niet kan betreden vanwege de hoge bescherming van de ruimte, zo heeft het  Cabildo (Eilandbestuur) laten weten  door middel van een persbericht.
505558.jpg
                                                  Archieffoto: Playa de Güí-Güí.
In ieder geval, heeft het Cabildo (Eilandbestuur) het recht uitgeoefend van eerste koper en verkrijging van eigendom, de technici bestudeerden de waarde van het land en taxeerden het voor de helft van de prijs, voor drie miljoen euro, een bedrag dat de grondeigenaar eigendom heeft geaccepteerd om de operatie tussen december 2018 en januari 2019 te ondertekenen.

De president van het Cabildo (Eilandbestuur) is verheugd met het bereiken van deze overeenkomst die

 ook de openbare vraag dekt dat het volledige Reserva Natural Especial de GuyGuy (Natuurlijke Reservaat van Güí-Güí) als openbaar land wordt vermeld, wat ook de wandeling mogelijk maakt, samen met het Nationaal Park Inagua, dat van Tamadaba, en dat van Roque Nublo.
000logo-286.jpg


Het Cabildo (Eilandbestuur) biedt
drie miljoen euro voor de private grond in Güi Güi

Het private gedeelte van Guguy dat te koop is, ligt dicht bij zee

LA ALDEA - zondag 15 april 2018 - De Milieudienst van het Cabildo (Eilandbestuur) heeft de waarde van de  private grondgedeelte van het speciale natuurreservaat Güi Güi op 3 miljoen euro geschat. Dat is het bedrag waarvoor men bereid is het eigendom over te nemen dat de eigenaar te koop heeft aangeboden voor zes miljoen euro.

Het Cabildo (Eilandbestuur) zal in de komende dagen de eigenaar van het private grondgedeelte van Guguy op de hoogte stellen, “ van de voorwaarden waarop de drie miljoen vierkante meter gekocht kunnen worden  van het speciale natuurreservaat dat hij te koop heeft aangeboden op een internetpagina in China: www.juwai.com
image_content_3337758_20180413183324.jpg
De Milieudienst heeft het beschermde grondstuk in de gemeente La Aldea getaxeerd op een reële waarde van drie miljoen euro, in plaats van de dubbele vraagprijs, van zes miljoen euro,

die eigenaar, nde ondernemer Jaime Cortezo, vraagt

Dit heeft de minister van Presidencia y Hacienda (Algemene Zaken en Financiën), Pedro Justo,  laten weten; die het belang van het Cabildo (Eilandbestuur), "bij het zien van de mogelijkheid dat het een openbaar eigendom is," bekrachtigt, maar tegelijkertijd "we zijn rustig omdat Guguy een niveau van bescherming heeft, dat geen enkele vorm van stedelijke barbaarsheid toestaat," heeft hij eraan toegevoegd. “Daarom gaan we met de eigenaar praten, om te kijken of we tot een akkoord kunnen komen", aldus Pedro Justo. "We gaan het initiatief nemen," heeft hij gezegd.

In ieder geval heeft het Eilandbestuur het recht van eerste weigering niet opgegeven, of zo nodig het recht op intrekking uit te oefenen, en wacht  op een antwoord over de verduidelijkingen die het aan Cortezo heeft gevraagd over een mogelijke koopovereenkomst.
00000slas-canariaslogo-360.jpg


Het Cabildo (Eilandbestuur)
verlangt inzage in het aanbod
voor de verkoop
van de Güi Güi-percelen

LA ALDEA - dinsdag 27 maart 2'018 - Het Cabildo (Eilandbestuur) heeft de eigenaar van de private terreinen van Güi Güi verzocht aan te tonen dat hij een aanbod heeft om dat grondstuk te kopen en hen in dat geval op de hoogte te stellen van de overeengekomen prijs om te weten of hij gerechtigd is zijn recht op proefneming of intrekking uit te oefenen op de drie miljoen vierkante meter die hij te koop heeft aangeboden.

Het Cabildo (Eilandsbestuur) beschouwt als ‘dubbelzinnig en verwarrend’ de informatie in de brief welke op 16 februari  2018 is ontvangen van de eigenaar, de zakenman Jaime Cortezo, van het deel van het speciale natuurreservaat van Güi Güi dat het dichtst bij de kust ligt waarin hij meedeelt  dat de verkoop is gesloten voor een privaat-grondstuk van de drie miljoen vierkante meter die hij in die beschermde ruimte bezit, en dat hij  dit heeft gedaan voor de prijs die is vastgelegd in de advertentie welke hij op de Chinese vastgoedportal www.juwai.com heeft geplaatst, dat wil zeggen: Zes miljoen euro. In die brief heeft hij verzekerd, dat de operatie in afwachting is van de formalisering van de openbare akte ‘in de komende 30 dagen’.
image_content_3238118_20180324232506.jpg
In antwoord op die brief heeft de president van het Cabildo (Eilandbestuur), Antonio Morales, hem in de tweede volle week van maart 2108 een brief gestuurd waarin hij hem aanspoort om ‘onweerlegbaar, voor juridische zekerheid"’ die koopovereenkomst te bewijzen, waarvoor hij hem vraagt om de koper te identificeren en die de overeengekomen prijs voor de overdracht van het onroerend goed specificeert. Het doel, zo legt hij uit: “is om te weten of het Cabildo  (Eilandbestuur)  het recht van eerste weigering , of intrekking heeft.

Om het voorkeursrecht te vergemakkelijken, moet de overdrager de prijs en de voorwaarden van de voorgenomen verkoop bekendmaken, zodat de Overheid binnen een periode van niet langer dan een jaar kan kopen. Om de herroeping uit te kunnen oefenen, moet de eigenaar de voorwaarden van de overeengekomen overdracht melden, zodat het Cabildo (Eilandbestuur) de koopaanbieding en, in dat geval en voor die prijs, kan afstemmen op de eigenschap om voorrang te hebben, zoals is voorzien  voor een beschermde natuurlijke ruimte in de Staatswet op het Natuurlijk Erfgoed.

De percelen van Güi Güi die te koop zijn, zijn het meest unieke deel van de natuurlijke ruimte, die van de kust, en omvatten twee ‘grote’ stranden met directe toegang tot het land, en een ander klein strand dat ‘bij hoogtij verdwijnt’, zo geeft de advertentie aan die is gepubliceerd in het Chinees en het Engels,  en die ruim  2.500 keer is bekeken. "De hele locatie beschikt  over een nagenoeg unieke rijkdom aan flora en fauna," voegt de aankondiging op de onroerend goed-internetpagina  toe.

Het terrein dat te koop is, ligt in de gemeente La Aldea, en bestaat uit een totale oppervlakte van 3.077.926,775 vierkante meter, verdeeld in zes rustieke percelen:
- Llano de la Mar,
- Agujerada,
- Zamora,
- Hoya de Sabina,
- Los Juncos,
- Güi Güi Grande.

De eigenaar van het land heeft het Cabildo (Eilandbestuur) laten weten, dat de verkoop die is gesloten de prijs van het land verminderde tot minder dan €2,= per vierkante meter; een prijs vergelijkbaar met de aankoop van het eigendom El Montañón Negro, en veel lager dan dat van Tarajalillo (€7,=); twee voorbeelden die hij in zijn brief invoerde met als argument, “ dat de percelen van Güi Güi van een hogere categorie zijn."
00000slas-canariaslogo-230.jpg


Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria verzekert dat men Güi Güi niet heeft verkocht

Morales zegt: “Dat voor de transactie de eigenaar het voorkeursrecht moet vragen aan het Cabildo (Eilandbestuur) en dat die communicatie niet heeft plaatsgevonden"

LA ALDEA - Aswoensdag 14 februari 2018 - De president van het Cabildo (Eilandbestuur), Antonio Morales, heeft op Aswoensdag 14 februari  2018 gezegd dat er geen verkoop van het Güi Güi-natuurreservaat heeft plaatsgevonden, “want voor de transactie moet de eigenaar aan het Cabildo (Eilandbestuur)  het voorkeursrecht vragen, en die communicatie heeft niet plaatsgevonden

De verkoopplannen van de huidige eigenaar van 3.077.968 vierkante meter in Güi Güi zijn vorige week openbaar gemaakt, en hoewel men de identiteit van de koper niet heeft onthuld, heeft men wel aangegeven dat de operatie zou worden uitgevoerd voor een hogere waarde dan het onroerend goed heeft.
img_44601.png
De president van het Cabildo (Eilandbestuur) heeft in verband met deze woorden aangegeven dat de aankoop hem niet aangaat, omdat in die ruimte "niets kan worden gedaan vanwege het beschermingsniveau dat het natuurreservaat  het heeft", en hij heeft aangegeven, “dat van de 100% van het oppervlak maar 10% privaat is; wat niets  betekent voor het reservaat, aangezien dit hetzelfde karakter zal blijven behouden dat het nu heeft, en dat het op dezelfde manier als nu beschikbaar zal zijn."

Het Cabildo (Eilandbestuur) dat al meerdere malen de mogelijkheid te kennen heeft gegeven om het land te kopen, "zal de aankoop bestuderen als het een redelijke prijs is en voldoet aan de eisen om in de handen van een overheid te gaan", met als enig doel, dat die 10%  naar de rest van de ruimte gaat  en zo het openbaar bezit wordt voltooid.

Morales heeft aangegeven, dat de eigenaar met het Cabildo (Eilandbestuur) contact heeft opgenomen, en dat  in de komende dagen formeel, opnieuw zal doen; een gesprek, dat hij niet wil onthullen.

Zoals Morales heeft benadrukt, "is het belangrijk dat men weet of men al dan niet koopt; 90%  is openbaar en op de rest van het private deel  rust hetzelfde gebruik zoals nu geldt.”

Morales heeft bovendien benadrukt, “dat  er al werk vanuit het Ministerie van Milieuzaken  wordt gedaan om het voorstel van Güi Güi als natuurpark te beoordelen, “hoewel die overweging de huidige bescherming nauwelijks zal veranderen, omdat in beide gevallen het bijna soortgelijk is."
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-kopie-156.jpg


Het Nationale Park wacht sinds 2002

LA ALDEA - zondag 21 januari 2018 - Het voorstel om Güi Güi tot Nationaal Park te verklaren is niet nieuw. Het Departement Milieuzaken van het  Cabildo (Eilandbestuur) heeft  al in 2002 een rapport laten opstellen door de bioloog Francisco González Artiles dat deze verklaring rechtvaardigt, "zowel voor de milieuwaarden als voor de voordelen die zouden worden geassocieerd met het behoud ervan."

Het voorstel om Güi Güi tot Nationaal Park te verklaren, is op vrijdag 19 januari 2018 afgestoft door de Gemeenteraad van La Aldea na ervan kennis te hebben genomen, dat in China 3 miljoen vierkante meter te koop is aangeboden, zijnde het 10% private deel van het Reserva Natural Especial (RNE) (Speciale Natuurreservaat ). Dit initiatief, het nationale park, kent al geschiedenis  van meer dan drie decennia, met rapporten die het rechtvaardigen, maar sindsdien slapen en dromen de betrokkenen van het Ministerie van Milieuzaken van het Cabildo (Eilandbestuur) van  Canaria.l

Het genoemde werk, genoemd 'rapporten over de voorgestelde verklaring van Güi Güi en het aangrenzende zeegebied tot nationaal park', draagt de handtekening van de bioloog  van de Jardín Canario Viera y Clavijo, Francisco González Artiles. De auteur legt uit, dat het Cabildo (Eilandbestuur) meer dan twintig jaar geleden geïnteresseerd was in de verklaring van 20.000 hectare Gran Canaria tot Nationaal Park, een poging die werd opgegeven als gevolg van de tegenstand van de betreffende gemeenten en bepaalde sectoren van de bevolking.

image_content_2904935_20180120160153.jpg        Een van de oude gesloopte bouwwerken gelegen nabij de kuststrook van Güi Güi.
Het werk werd echter voortgezet met nieuwe locaties van soorten, en rapporten, totdat het algemene plan  van de RNE werd opgesteld door de Canarische Regering. Veel eerder al, in 1994, maakte de botanische tuin een gedetailleerde studie van de flora.

Het rapport van González Artiles rechtvaardigt de verklaring, door de aanwezigheid van ecosystemen die niet zijn opgenomen in het netwerk van nationale parken, waaronder de gemeenschappen van de cardonal-tabaibal opvallen, en door de flora rijkdom, met een betere instandhouding in Güi Güi dan in de rest van Gran Canaria, wat dit gebied perfect vergelijkbaar maakt met de bestaande nationale parken op de Canarische Eilanden.

Evenzo rechtvaardigt het, door de mate van bedreiging van de bestaande flora en fauna-elementen, en door het aanzienlijke oppervlak van openbaar bezit, op dat moment 16% van de 2.940 hectare. Nu is het voor 90% openbaar.
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-kopie-39.jpg


La Aldea zal de aanbesteding gaan openen
voor het Voorlichtingscentrum
van het Natuurreservaat Guguy (Güi Güi)

Het Interpretatiecentrum
zal ook een Sterrenkundig Observatorium huisvesten

LA ALDEA - zondag 21 januari 2018 - Het Gemeentebestuur van La Aldea heeft op zaterdag 20 januari 2018  laten weten, dat men binnenkort de aanbesteding (met een startbedrag van bijna €214.000,=) zal openen, voor het Interpretatiecentrum van het Speciale Natuurreservaat van Guguy (Güi Güi), dat zal worden gevestigd in het oude schoolgebouw in de wijk Tasartico.

Het Gemeentebestuur benadrukt, dat dit initiatief deel uitmaakt van de subsidies ter ondersteuning van Basisvoorzieningen en Vernieuwing van de bevolking in plattelandsgebieden en dat het niet alleen een actieve hulpbron wil zijn voor de meer dan vijftig dagelijkse bezoekers die die natuurlijke omgeving aantrekt, maar dat het ook zal dienen als een economische impuls voor de dorpelingen.
img_44253.jpg
 Het toekomstige Voorlichtingscentrum van het Natuurreservaat Guguy (Güi Güi) in Tasartico.
rutas-a-La-Aldea-Ampliada-1.png
Het Interpretatiecentrum zal dienen als een welkomstpunt met  informatie en begeleiding voor bezoekers, en het zal een actieve voorlichting  bevorderen, zodat de bezoeker de aspecten zal ontdekken die hem/haar het meeste interesseren, met speciale nadruk op het Guguy-gebied en het bergwandelpand dat het doorkruist.

De Gemeenteraad plant ook om een terrein voor lokale ambachten toe te wijzen voor promotie, tentoonstelling, verkoop van producten, en het bekijken van afbeeldingen op de werkplek van verschillende technieken die worden gebruikt door ambachtslieden.

Het Gemeentebestuur is van mening dat de maatregel niet alleen lokale ambachten zal bevorderen, maar ook zal bijdragen tot de verspreiding van unieke ambachten en gebouwen, alsook tot het creëren van een aanvullend aanbod van recreatie en cultuur voor bezoekers.

Het Centro de Interpretación (Voorlichtingscentrum) zal ook een permanent Observatorio Astronómico (Sterrenkundig Waarnemingspost) huisvesten, omdat La Aldea in het algemeen, en Tasartico in het bijzonder, over een kwalitatief, uniek nachtelijk landschap beschikken voor sterrenkundige waarneming gedurende het gehele jaar.

Daarom ontwikkelt het Gemeentebestuur initiatieven om het bewustzijn van deze kracht te vergroten, en te versterken als een extra toeristische attractie.
aaaaaVALLEDELAALDEA27MARZO2012.jpg
                                                              
La Aldea.
2017-11-02.jpg

GranCanariaSanNicolas13050815.jpg

GranCanariaSanNicolasdeTolentino19041099.jpgBovendien is de gemeente een van de gebieden die door het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria zijn opgenomen in haar Starlight-project, dat deze week erkend is door de Starlight Foundation op de vakantiebeurs FITUR, waardoor het eiland een bevoorrechte bestemming wordt voor de kwaliteit en helderheid van haar hemel voor de waarneming van de sterren.
image_content_2904935_20180120160153.jpg
                                                   
Tasartico, gemeente La Aldea.
In Tasartico wil men een observatorio astronómico (sterrenkundige waarnemingspost) creëren om een sector van nieuwsgierige bezoekers aan te trekken die op een speciale manier de ruimtes waardeert die een uniek nachtlandschap garanderen, beschermd en respectvol voor het milieu, zo concludeert het Gemeentebestuur.
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-kopie-38.jpg


Morales stelt voorwaarden
aan de mogelijke aankoop van Güi Güi

Beschermd gebied. Het gedeelte van Güi Güi dat privaat eigendom is, ligt het dichtst bij dit strand in La Aldea

LA ALDEA- zaterdag 20 januari 2018 -  Het Cabildo (Eilandbestuur) heeft 5 miljoen euro beschikbaat voor de aankoop van fincas rústicas de interés (van belang zijnde plattelandseigendommen), en fondsen om dat bedrag uit te breiden, om te proberen de 3 miljoen vierkante meter Güi Güi te verwerven die nog privé zijn en te koop zijn. "We sluiten niet uit wat past," heeft de eilandpresident, Antonio Morales, gezegd.

Als het voldoet aan de behoeften van het eiland, als de prijs overeenstemt met de marktwaarde, het geen andere kosten heeft die de investering ontmoedigen,  en als het mogelijk is om tot een betalingsformule te komen die aan beide partijen voldoet; is het  Cabildo (Eilandbestuur)  bereid om het enige deel van het speciale natuurreservaat Güi Güi te kopen dat niet in het bezit van de overheid is. Onder deze omstandigheden begint de president, Antonio Morales, met de wil om de verwerving te bestuderen van een deel van die beschermde ruimte - waaronder het strand - dat via een internetpagina  te koop is aangeboden in China.  

image_content_2902610_20180119223844.jpg                                               Güi Güi,in de gemeente La Aldea.
Zonder in te gaan op de mogelijke verkoopprijs zoals is genoemd  op de internetpagina, vastgesteld in de aankondiging op 6 miljoen euro, heeft Morales herhaald  dat het Eilandbestuur de aankoopoperatie zal beoordelen, maar hij heeft ook gezegd het bestand "rustig" te zullen bestuderen,  zonder onder druk te worden gezet. "Als de gekozen formule is, om sociale druk op te wekken voor de overheid om het grondgebied te kopen, zal dat niet zo zijn", heeft Morales gezegd over de intenties van het Cabildo (Eilandbestuur).

image_content_2899491_20180118202826.jpg

                                Güi Güi, nog steeds niet door mensenhanden beroerd.-´ñ                        img_44302.jpgDe eilandminister van Hacienda (Financiën), Pedro Justo, heeft verduidelijkt dat in de komende  Eiland-Ministerraad goedkeuring verleend zal worden aan het reglement voor het beheren van de aankoop van fincas (landgoederen) op rustieke percelen land van bos- of milieubelang welke de eigenaren willen verkopen aan het Cabildo (Eilandbestuur). Het zal dan zijn, dar men de geïnteresseerden zal uitnodigen offertes te presenteren.

Hij heeft ook onthuld, “dat toen de mogelijke verkoop van het terrein zich begon voor te doen, het Eilandbestuur naar het Registro de la Propiedad (Eigendomsregister) is gegaan en heeft vastgesteld dat het terrein op naam van een bedrijf staat en niet op naam van een private persoon.

Met een oppervlakte van 30 miljoen vierkante meter bezit het Gemeentebestuur van La Aldea 90% van het natuurreservaat. Het is 10% van grondgebied, 3 miljoen vierkante meter, wat een particulier in de verkoop heeft.
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-145.jpg


Het paradijs bestaat op Gran Canaria
en het heet Güi Güi

Het afgelegen strand in de gemeente La Aldea is
 de perfecte plek om in de zomer verdwaald te raken

LA ALDEA - zaterdag 20 januari 2018 - Er is een plek op Gran Canaria die nog niet is getransformeerd door de menselijke hand, waar de drukte en infrastructuren van een massaal en onpersoonlijk toerisme niet zijn verschenen.
Die plaats is het strand van Güi Güi. Het is gelegen in het dorp La Aldea, op het eiland Gran Canaria, en daarin is alles onevenredig. Het meer dan achthonderd meter lange strand wordt omringd door grote kliffen. Onmetelijk is ook de zee, met kalm water en kalme lucht, waar men  op heldere dagen het vervaagde beeld van de Teide kan zien.

Maar Güi Güi is niet alleen de toevlucht van die mensen die willen ontsnappen aan de beschaving. Het speciale natuurreservaat Güi Güi is ook het toevluchtsoord van endemische soorten flora en fauna. Cardones en tabaibas zijn overvloedig aanwezig in het reservaat; en verschillende soorten bedreigde vogels nestelen op de kliffen. Op het strand, ook bekend onder de naam ‘Guguy’, is het erg belangrijk op te merken dat kamperend overnachten verboden is, dus bezoeken kunnen slechts één dag zijn.

Het is zonder twijfel een landschap dat de moeite waard is om te bezoeken, maar alle voldoening heeft tegelijkertijd een prijs. In het geval van het strand van Güi Güi is de moeilijke toegang de tegenhanger van het genieten van het paradijs. Dat is een van de fundamentele redenen waarom het strand tot op de dag van vandaag als een wilde plaats is bewaard gebleven. Het is alleen mogelijk om met de auto te komen tot aan  het begin van een aantal van de routes die bezoekers moeten lopen, maar de ene route is gemakkelijker dan de andere.

De wandeling die begint in het dorp La Aldea, vanuit Tarajalillo, duurt tot het strand vier tot zes uur. De wandeling die begint in Tasartico (in de bedding van Aguasabinas) is korter, en duurt anderhalf tot twee uur. Het Güi Güi-strand kan ook per boot worden bereikt, als men zich een ontdekkingsreiziger wil voelen die aankomt bij een onherbergzame en onbekende kust, maar alleen als de toestand van de zee het toelaat.

Als het zo moeilijk is om het strand te bereiken, wat is dan de attractie? Het is precies de moeilijkheid, waar de bezoekers voldoening in vinden. De juiste manier om een inval op Güi Güi te maken is, om te denken dat de tocht niet alleen de bestemming is, maar ook de route zelf. Pas dan, als men eenmaal op het strand is, kan men -  stil en waakzaam - genieten van de wind, de geluiden van de golven,  en het uitzicht op de kliffen.

Er moet ook rekening worden gehouden met het feit dat de moeilijkheid van de route de toegang niet geschikt kan maken voor degenen die niet over voldoende fysieke voorbereiding beschikken Maar degenen die zich wel voorbereid voelen, mogen de gelegenheid om dit speciale natuurgebied  te bezoeken niet missen.

gu5recortada11-1-3.jpgEn foto's zeggen meer dan 1.000 woorden:

1370426676519-3_g.jpg

1370426534512-26_g.jpg 1370426699916-7_g.jpg 1370426663291-23_g.jpg

1370426670859-25_g.jpg

1370426380542-42_g.jpg

1370426724963-8_g.jpg
1370426670884-2_g.jpg

1370426418146-35_g.jpg
1370426461127-31_g.jpg 1370426307353-49_g.jpg 1370425484223-13_g.jpg

1370426641855-21_g.jpg 1370426670851-1_g.jpg

1370426485829-28_g-2.jpg
  1370426533998-15_g.jpg


1370426464215-30_g.jpg

1370426647196-22_g.jpg


1370426533976-14_g.jpg
1370426541300-17_g.jpg
1370426541253-19_g.jpg
1370426614701-20_g.jpg
1370426456394-32_g.jpg

1370426676533-4_g-2.jpg
gu5recortada_1_1__318x216.jpg

1370426387137-40_g.jpg

1370426352618-46_g.jpg
1370426750909-12_g.jpg
1370426352606-45_g.jpg
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-143.jpg


Het Cabildo overweegt Güi Güi te kopen

Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria
zal de mogelijkheid bestuderen
om het meest unieke deel van het Natuurgebied Güi Güi
te kopen

De gemeente La Aldea stelt het Cabildo voor,
om van Güi Güi een nationaal park te maken,
 burgemeester Tomás Pérez, wijst erop,
dat de enclave, "het erfgoed van alle Canario’s" is

LA ALDEA -vrijdag 19 januari 2018 - Güi Güi is het kustgedeelte dat de eigenaar te koop aanbiedt op de vastgoedmarkt via een van de meest bekende internetpagina’s in China.
De eilandpresident, Antonio Morales, heeft op donderdag 18 januari 2018 gezegd: "We gaan de aankondiging bekijken".

De 3 miljoen vierkante meter Güi Güi die de eigenaar van die landerijen van La Aldea aanbiedt op de onroerendgoedmarkt, zou een publieke zaak worden als het Cabildo (Eilandbestuur) besluit het meest unieke deel van dit speciale natuurreservaat te kopen. Voorlopig zal men de advertentie bestuderen die gepubliceerd is op de internetpagina

www.juwai.com:

 

f3a08146c7d129aabc41534e4adc0c51-1.png总占地3100000平方米的乡郊地产
Canarias, 拉斯帕尔马斯

物业类别  乡郊
建筑面积 3100000 平方米
土地面积 3100000 平方米
| | 收藏
¥4,631万
EUR 6.000.0
00,=

Dit heeft de eilandpresident, Antonio Morales, laten weten nadat hem is verteld dat het strand te koop staat aangeboden en dat de eigenaar zijn strandgedeelte wil verkopen voor 6 miljoen euro.

"Het Cabildo (Eilandbestuur) gaat de mogelijke overname ervan bestuderen", heeft de eilandpresident verklaard toen hij vanuit de vakantiebeurs FITUR is teruggekeerd op het eiland nadat hij gezegd heeft,  "we gaan eerst de aankondiging bekijken."

1370426485829-28_g.jpg

imagengugui.jpg
dddddd.jpg

Morales heeft de mogelijke aankoopoperatie van dat deel van Güi Güi ingekaderd in het beleid van het Cabildo (Eilandbestuur)  voor de verwerving private percelen aan bosgrond, waarvoor de eigenaar een advertentie heeft gepubliceerd waarin belanghebbenden worden gevraagd hun aanbiedingen te presenteren en prioriteit te geven aan percelen bosgrond van meer dan 5 hectare.

In ieder geval heeft de president van het Cabildo (Eilandbestuur) het feit benadrukt, dat het onroerend goed van eigenaar kan veranderen,"maar dat het geen gevolgen heeft voor de bescherming van het gebied, en dus niet kan worden verstedelijkt, of bebouwd."

Bovendien zou de verandering van eigendom van deze ruimte, die vanwege de ontoegankelijkheid is bewaard voor de toeristische en agrarische ontwikkeling van de omgeving, geen invloed hebben op het gebruik van het strand en het natuurlijke landschap.
 "Güi Güi zal maagdelijk blijven en het strand en alles wat voor openbaar gebruik is, blijft zo", houdt hij vol.

0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-kopie-30.jpg


De Guardia Civil legt de schande van Güi Güi bloot

LA ALDEA - dinsdag 16 april 2013 - 52 processen verbaal voor kamperen in verboden gebied en het achterlaten van een grote hoeveelheid afval.

De Guardia Civil van La Aldea heeft op vrijdag 29 maart 2013, in een gezamenlijke actie met de Maritieme Dienst van het korps, 52 processen verbaal opgemaakt wegens illegaal kamperen en het dumpen van afval in een gebied wat is aangewezen als natuurreservaat.

                                    Gedumpt afval op het Güi Güi-strand.
De Guardia Civil heeft ook vier processen verbaal opgemaakt voor het aanleggen van kampvuur, waarbij men de verwaarloosde staat van dit zo waardevolle natuurgebied opmerkt.

Alle processen verbaal zijn overgedragen aan het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, het overheidsorgaan wat bevoegd is, om de betreffende boetes op te leggen.
1-AAAAislas-canarias-kopie-59.jpg


Carmela Pestana en haar Güi Güi-imperium

LA ALDEA - zaterdag 14 juli 2012 - Het dorp La Aldea heeft afscheid genomen van de 'alcaldesa'  (vrouwelijke ‘burgemeester’) van het legendarische Aldeaanse strand - Carmen Díaz, een ‘kluizenaar’ met sociale vaardigheden

Op maandag 9 juli 2012 is Carmen Díaz overleden, die in La Aldea bekend was als Carmela Pestana, een van de personen, zonder wie men zich een halve eeuw lang het Güi Güi-strand niet heeft  kunnen voorstellen, de ‘andere wereld’ van de gemeente.

Na een bezoek aan Carmela Pestana - la del barranquillo (zij van het ravijntje) - en het eten van gofio, haar gofio de millo (haar geroosterde maïsmeel), tunos (cactusvijgen) en overrijpe plátanos (Canarische bananen), ging je naar het strand, om een duik in zee te nemen…

Het stoffelijk overschot van de zelfbenoemde ‘alcaldesa’ (‘burgemeester’) rust opnieuw in haar eigen paradijs; haar as rust op Güi Güi, “de andere grote wereld van La Aldea waaraan zij zich vastklampte,” zoals burgemeester, José Miguel Rodríguez, het uitdrukte.


                                  Carmela Pestana in augustus1999.
Díaz regeerde in de taliscos de la Medialuna (Halvemaanvormige inhammen), Güi Güi Grande en Güi Güi Chico, voornamelijk sinds de jaren '90 toen de toenmalige Caja Insular de Ahorros de terreinen verwierf en de Aldeaanse als bewaakster aanstelde van de paradijselijke grond waar ze al tientallen jaren woonde in hetzelfde huis, dat dateert uit de pre-Spaanse tijd, van natuursteen en klei, met kaarsen en een quinqué (olielamp), die haar geboren zagen worden in een stenen kamer welke later haar keuken werd.

Als echtgenote van wijlen Pepe Segura, die ook recentelijk is overleden, richtte ze op Güi Güi haar eigen domein in waar zij indruk maakte op hen die met een rugzak onverschrokken de hellingen afdaalden, om zich af te zonderen op dat fantastische stukje barranco bij de kliffen van de Oceaan.

Op ruim twee uur afstand van het volgende bewoonde punt, Tasartico, wachtte Carmen Díaz haar klanten van de rugzakexpedities op, langs een steile, bijna verticale weg, waar ze in de kasten van een fortuinlijk winkeltje, strategisch proviand bewaarde, waarvan ze wist, dat die vroeg of laat zou ontbreken in de rugzakken van de expeditieleden,

En als ze deze niet op voorraad had, dan daalde ze met gemak af naar Tasartico, met hetzelfde gemak alsof ze naar de supermarkt ging, op zoek naar vijf flessen rum, of naar een karaf olijfolie, die ze dan drie keer zo duur doorverkocht.

Over het algemeen was ze vrolijk en gezellig, serveerde ze ook koffie en hield ze haar mond niet dicht. Fel tegenstandster als ze was van nudisme verwelkomde ze in de jaren 90 een groep van ongediertebestrijders, die met gezag en geen enkel pardon de naaktlopers van het plateau verdreef.

Wat visserij, een broodoven, enkele fruitbomen en een rijkelijk gesorteerde groentetuin; samen, met enkele geiten - die haar soms kwaad maakten, als ze weer eens de sla van haar buurman Carmelo hadden opgevreten - waren alles wat de aarde gaf aan de acht mensen die woonden in haar koninkrijk en die deel uitmaakten van een ecosysteem, dat aan de republiek Güi Güi zijn charme gaf.

In een kranteninterview, dat plaatsvond in 1999 en wat gepubliceerd is in het dagblad ‘Diario de Las Palmas’ bekende ze, "een kluizenaar te zijn, ver weg van alles," maar de mensen gaf ze niet op.

Ze werd opgevoed door het grotouders, omdat ze haar ouders als klein meisje had verloren. Ze had liever het licht van een kaars, dan het geluid van de dieselmotor van een generator. Ze kon lezen noch schrijven, maar al met al, kon ze ruim 60 gedichten uit haar hoofd opzeggen met een precisie die groter was, dan dat ze deze - uitgetypt door een evangelist - van het papier af had moeten oplezen.

Carmen werkte druk in gevaarlijke situaties - die zich regelmatig in het gebied voordoen - door deel te nemen aan reddingsacties en met het voorzien van maaltijden voor de reddingswerkers.

De burgemeester van La Aldea heeft op dinsdag 10 juli 2012 bevestigd, “dat hij nooit kwaad heeft horen spreken over Carmela.” Ze was altijd heel direct en eerlijk,” en het ging haar slecht in de laatste maanden van haar leven; door ziekte uit La Aldea verdreven, is ze gestorven in Tarajalillo, als tussenstation, op weg terug; om, vanuit haar as, te regeren in haar fantastische Güi Güi-imperium.
kleurlogoCanarias.png


La Aldea blijft eigenaar van de percelen
die Cortezo kocht op Güi Güi

LA ALDEA - dinsdag 26 juni 2012 - Een oordeel van de Arrondissementsrechtbank van Las Palmas heeft bevestigd, dat de Gemeente La Aldea de eigenaar is van het grootste gedeelte van de Güi Güi-terreinen die het bedrijf Cortezo Inversiones S.A. voornemens was te laten registreren als de hare, na de aankoop  ervan in 2003 van een Oostenrijkse maatschappij (Pelerini Limited die gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk.

Het perceel, ongeveer negen miljoen vierkante meter groot, is al sinds 1974 onderwerp van een rechtszaak, met de successievelijke aankopen door Protucasa, La Caja de Canarias en de Zwitserse ondernemer Helmut Rahms.


      Het strand en de uitmonding van de barranco (het ravijn) van Güi Güi Chico.

De Arrondissementsrechtbank heeft het beroep verworpen, dat was ingediend door Cortezo Inversiones tegen een eerdere uitspraak van de Rechtbank in Santa María de Guía, welke eveneens is uitgevallen in het voordeel van de Gemeente La Aldea, het Gemeentebestuur beweert, dat deze terreinen gemeentelijk eigendom zijn, minstens al, sinds het jaar 1870.

Hoewel het bedrijf nog steeds in cassatie kan gaan bij het Hooggerechtshof, geeft het oordeel het Gemeentebestuur van La Aldea gelijk en verduidelijkt dit de toekomst van het bijzondere beschermde  natuurgebied van Güi Güi, want het is niet nodig, om deze grond te onteigenen. Het bedrijf Cortezo Inversiones beschikt over nog eens 3 miljoen vierkante meter bij de uitmonding van de barranco van Güi Güi, maar de bescherming van het milieu voorkomt  elke bouwactiviteit in dit gebied. Ook de speculatieve bewegingen betreffende het landschap van La Aldea, dat samen met dat van Veneguera het enige maagdelijke gebied is aan de kust van Gran Canaria, blijven in het ongewisse.
playa-de-guigui_large.jpg

Aankopen
De Güi Güi-stranden kwamen in het beging van de jaren zeventig van de vorige Eeuw in het blikveld van de projectontwikkelaar.  In 1974 vorderde de entiteit Promociones Turísticas de Canarias S.A. (Protucasa) het bewijs van eigendom van de landerijen die in afwachting van inschrijving waren, maar wat niet kon worden voltooid vanwege het verzet van de Gemeente La Aldea. La Caja de Canarias  verwierf de terreinen van Protucasa in 1981, maar in januari  1988 heeft de bankinstelling die verkocht aan  de ondernemer  Helmut Rahms.

Anderhalf jaar later, met de ondertekening van een koopakte op de Spaanse Ambassade in Wenen, heeft hij deze verkocht aan het bedrijf Pelerini Limited, dat officieel gevestigd is met een kantoor in een gerenoveerd klooster in de plaats Berkshire, in Groot Brittannië. Uiteindelijk heeft Cortezo Inversiones  de landerijen gekocht van Pelerini Limited op 20 januari 2003  en erfde daarmee het proces met de Gemeente over deze 9.0000.000 m². De aankoopprijs bleek toen 1,5 miljoen euro te zijn (net iets meer dan €0,16 per m²).

Ten tijde van deze aankopen,  hebben de Canarische Regering en de Gemeente het gebied uitgeroepen tot bijzonder natuurgebied en maakten daardoor aankoop en onteigening van deze grond onmogelijk, zowel die van de omstreden 9 miljoen vierkante meter, evenals die van de 3 miljoen vierkante meter die toebehoren aan Cortezo.
panorama-195re_large.jpg
Verschil van mening
In 2008 heeft het bedrijf de terreinen voor 40 miljoen euro aangeboden aan het Cabildo (Eilandbestuur), maar het toenmalige bestuur van PSOE en Nueva Canarias (NC)  heeft de operatie afgewezen met dien verstande, dat de werkelijke waarde van deze terreinen niet meer  was dan 5 miljoen euro. De milieubeweging Ben Magec heeft aangifte gedaan van een verondersteld verschil van mening over deze openbare terreinen, want de prijs die het bedrijf aan het Eilandbestuur offreerde was 165 keer meer, dan wat de Zwitser Helmut Rahms twintig jaar eerder ervoor had betaald aan La Caja de Canarias.

Het arrest, dat is uitgesproken door rechter Emma Galcerán Solsosa, verwerpt de drie redenen  welke Cortezo hanteert om het arrest van het Hof te betwisten. Volgens de onderneming, was er een verkeerde interpretatie van de juridische stappen, door deze aan te merken als een veronderstelde dubbele inschrijving, een onjuiste waardebepaling bij de certificering in het Registro de la Propiedad op 19 september 2005 en, een onjuiste interpretatie over de lastenverdeling van de toetsing.
Cortezo is veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.
1-AAAAislas-canarias-kopie-57.jpg
 


aaaaakaart_canaria-38-126.jpg

000LOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--10.jpg

zon-226.jpg