site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-246.jpg

aaaaaamapa-canarias2-3-39.jpg


Een ondernemer doet aangifte tegen: 
zijn uitsluiting in de aanbesteding
voor de kiosk van  San Telmo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - maandag 14 maart 2016 - Een van de deelnemende ondernemers in de openbare aanbesteding welke georganiseerd is door de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria - voor de exploitatie van het café in de modernistische kiosk in San Telmo - en die is uitgesloten van mededinging wegens veronderstelde ‘roekeloosheid’ in de gepresenteerde offerte, overweegt een rechtszaak aan te spannen tegen het Stadsbestuur, als men zijn  uitsluiting niet ongedaan maakt.

De vertegenwoordiger van het restaurant ‘La cocina del Jardín’, die ook het restaurant van de Jardín Botánico exploiteert, ziet zich als slachtoffer van, “een ‘irrationele’ beslissing die bovendien onrechtmatig is, en het algemeen belang schaadt.”

"De verantwoordelijken binnen het Gemeentebestuur ondermijnen het algemeen belang en de gemeentelijke schatkist, met het weigeren van de hoogste prijs.  De Gemeente geeft de voorkeur aan een lager pachtsom, ondanks dat wij een bankgarantie hebben afgegeven die de betaling garandeert,” zo stel men.
Het restaurant ‘La cocina del Jardín’ heeft een pachtsom geboden van €3.100,= per maand, wat neerkomt op een jaarlijks bedrag van €37.200,= en wat meer dan het drievoudige is van de aanvangsprijs van de aanbesteding: €11.853,48
empresario-denuncia.jpg                                De voorgevel van de modernistische kiosk in San Telmo.
las_palmas_triana21.jpg 1904548.jpg
Technici van de Gemeente beweren dat de basis pachtsom €233,52 per m² is, terwijl het aanbod van de ondernemer €732,86 bedraagt; waardoor “het vermoeden rijst van ‘roekeloosheid’, omdat het aanbod met €499,34 de startprijs overstijgt, wat neerkomt op: 213,83% meer.”

Met het uitsluiten van dit aanbod, zijn na de eerste selectie van de 17 uitgebrachte offertes, alleen nog overgebleven:
- Café Regina, met €18.780,=
- Cayemar, met  €21.500,=
Nu, een jaar na de openstelling van de aanbesteding,  is de Gemeenteraad voornemens om voor het begin van de Semana Santa (Goede Week = Pasen) de toekenning van het beheer aan een van deze twee te gunnen.

De vertegenwoordiger van restaurant ‘La Cocina del Jardín’ merkt op, dat technisch en economisch gezien  zijn aanbod het beste is, terwijl hij een verandering van de regels in de openbare aanbesteding  aan de kaak stelt, welke niet is gepubliceerd in het Boletín Oficial de la Provincia  (BOP) (Provinciale Staatsblad; zie: http://www.boplaspalmas.net/nbop2) en die ook niet aan hem is meegedeeld; deze wijziging betreft een steun te zijn voor zijn uitsluiting.

"De in artikel 21.3 vastgestelde specificatie stelt, dat men het als onevenredig kan beschouwen als het voorstel honderd procentuele eenheden van het gemiddelde van alle offertes overschrijdt; aldus, wat er is gepubliceerd in het BOP.
Opmerkelijk genoeg heeft de Gemeente dit artikel gewijzigd op haar  internetpagina; en heeft dit percentage teruggebracht tot: tien, maar heeft dit niet aangepast in het BOP; en men heeft de geïnteresseerde daarvan niet in kennis gesteld,” zegt de ondernemer, die waarschuwt dat deze kwestie aanvechtbaar is.
images-107.jpgOnevenredig
Naar zijn mening “heeft ‘La Cocina del Jardín’ de beste financiële offerte uitgebracht, maar men zegt dat die abnormaal en onevenredig is, waarbij men de aanbeveling 10% onrechtmatig heeft gewijzigd, terwijl 100 normaal is.”
Hij voegt toe, “dat na het verzoek van de Gemeente  - om een document dat zijn financiële offerte rechtvaardigt - hij een ‘juridisch rapport’ heeft gepresenteerd, over  de economische haalbaarheid; een vastgoed-rapport over de huurprijzen en eveneens een bankgarantie welke de betaling garandeert.”
Modernist_kiosk-Las_Palmas_de_Gran_Canaria.jpg

e45a4c1946eac16cad45c11de84fe306_L.jpg
“We begrijpen niet, dat de Gemeenteraad bezorgd is over degene  die een betere pachtsom  wil bieden en het aanbod afwijst, hoewel met de bankgarantie is gegarandeerd dat aan alle voorwaarden van het contract wordt voldaan.
Naar zijn mening, “wordt  deze beslissing een zeer ernstig precedent. Burgemeester Augusto Hidalgo moet, als verantwoordelijke op dit vlak, reageren en een verklaring geven."

De uitgesloten kandidaat verwacht, dat de Gemeente rectificeert, “omdat we, in  dit geval,  niet speken van een bouwwerk dat in de lucht kan blijven hangen vanwege een roekeloos bod.”
“Als men niet rectificeert,” zo waarschuwt hij, “zullen we de gang naar de rechter maken.”
Hij begrijpt, dat men eenzelfde standaard - van het vermoeden van roekeloosheid - niet kan gebruiken voor de exploitatie van een  café, omdat de consequenties niet hetzelfde zijn.
zzzzzzzislas-canariaslogo-300.jpg


Slechts drie bedrijven voldoen aan de aanbesteding van de exploitatie van de kiosk in San Telmo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zondag 17 januari 2016 - De termijn voor de aanbestedingsprocedure betreffende de exploitatie van de kiosk in het San Telmo-park wordt verlengd. De Mesa de Contratación (Aanbestedingscommissie) heeft op vrijdag 15 januari 2016 veertien van de zestien meedingende bedrijven uitgesloten van de aanbesteding en besloten een nieuw rapport uit te brengen vanwege het grote aanbod van een van de drie finalisten die een pachtsom heeft uitgebracht welke 241% hoger is dan de het startbedrag van de aanbesteding voor cde exploitatie van de bar-cafetaria van de modernistische kiosk in San Telmo, die sinds maart 2015 gesloten is.

Slechts drie ondernemingen hebben voldaan aan de aanbesteding van vrijdag15 januari 2016. Het gaat om de bedrijven La Cocina del Jardín, met een aangeboden pachtsom van €37.200,= per jaar; Café Regina, dat €18.780,= per jaar heeft geboden voor de exploitatie van de modernistische kiosk; en Cayemar Hostelería, dat €21.500,= per jaar heeft geboden.
404290-1p.jpgHet financiële verschil in de aanbiedingen, vooral in die van La Cocima del Jardín, wat meer dan het drievoudige is van het startbedrag van de aanbesteding (het Gemeentebestuur heeft dat gesteld op een minimum van €11.853,48 per jaar), rechtvaardigt de beslissing van de Aanbestedingscommissie, om de haalbaarheid te bestuderen van het hoogste bod.

In afwachting van die beslissing,  heeft de Aanbestedingscommissie nog geen zittingsdatum gepland, voor het nemen van de beslissing voor de uiteindelijke gunning.

Er waren drie redenen voor het uitsluiten van de overige bieders in de aanbesteding van de exploitatie van de modernistisch kiosk in San Telmo:
- op de eerste plaats de overweging dat men de omgeving van het pand erbij betrok, dat men gebruik wilde maken van het staat meubilair en de zitbanken in  de omgeving van de kiosk, of dat men een terras wilde inrichten op het trottoir; wat de voornaamste reden was van de afwijzing en dat de meeste kritiek kreeg te verduren van veel ondernemers, omdat de kiosk niet is voorzien van windschermen.

De andere twee redenen voor uitsluiting zijn:
- het niet voldoen aan de memorie van toelichting op het project in een, uniek document,
en:
- de onthulling in de memorie van toelichting van de pachtsom, wat van invloed is geweest op een van de meedingende bedrijven.
zzzzzzzislas-canariaslogo-51.jpg


aaaaakaart_canaria-38-36.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--449.jpg

zon-130.jpg