site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-92.jpg

d-90.jpg


Pedro Quevedo neemt afstand
van Nueva Canarias (NC) en ondersteunt
de uitbreiding van de haven van Agaete

De nationalisten zetten in om een volksraadpleging te houden - de gedeputeerde verzekert, “ dat het goed is om naar mensen te luisteren, maar ook om beslissingen te nemen”

AGAETE - vrijdag 21 september 2018 - De eerste fricties ontstaan binnen de nationalistische partij Nueva Canarias (NC) als gevolg van de uitbreiding van Puerto de las Nieves. Terwijl de president van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, Antonio Morales, pleit voor een bindend referendum, zet Pedro Quevedo zich vastberaden in voor de uitvoering van het werk. De plaatsvervanger en wethouder van Werkgelegenheid en Toerisme van Las Palmas de Gran Canaria heeft op donderdag 20 september 2018 gezegd,  in het programma Hoy por hoy, El Drago, van Cadena Ser Las Palmas, dat zijn politieke achtergrond altijd het Agaete-havenproject heeft verdedigd en, “dat  de schade, als het was gebeurd, was gedaan toen de eerste werd gebouwd, met de boten op het strand."

In verband met het verzoek dat Morales aan de Regering van de Canarische Eilanden richtte om een stem uit te brengen om de mening van de inwoners van de Noordelijke gemeente te verzamelen, heeft Quevedo gezegd: "Het is heel goed om naar de mensen te luisteren, maar het is ook erg goed om uiteindelijk een beslissing te nemen een keer. " In dit verband voegde het bestuurslid  eraan toe dat hij, hoewel hij het project niet heeft gevolgd, een van degenen was die deze investering 'ten dode opgeschreven' verdedigde en Canarische Regering  destijds bekritiseerde, “de andere kant permanent in de ogen kijken, en los dit probleem op ", waarbij de voormalige raadadviseur voor Openbare Werken, Antonio Castro Cordobez, van Coalición Canaria (CC) als verantwoordelijke dat ook opmerkte.

Op dezelfde manier verduidelijkte Quevedo dat hij burgerbewegingen en hun ongenoegen kan begrijpen, “omdat mensen bijna niets meer geloven, elke keer dat ze iets vet’s doen, denken ze dat er iets achter zit."
puerto-agaete-1.jpg
Anderzijds, heeft de nationalistische leider gezegd dat het een inspanning moet zijn om het project aan de mensen uit te leggen en heftig te bevestigen dat de uitbreiding van de Noordelijke haven de gemeente positief zal beïnvloeden, omdat het de banen en de generatie zal beïnvloeden van economische activiteit, maar vooral omdat die haven het aantal boten verruimt."

Andere reacties
In dezelfde lijn heeft de vicepresident en minister van Verkeer en Waterstaat van de Canarische Regering Eilanden, Pablo Rodríguez, verzekerd, dat de toekomst van een project van algemeen belang, zoals de uitbreiding van Puerto de Las Nieves, niet in handen kan zijn van een enkele gemeente. Anderzijds is de minister van Coalición Canaria (CC) van mening dat dit initiatief een grote kans is voor de economische ontwikkeling voor de noordelijke regio van Gran Canaria.

Andertzijds is de Gemeenteraad van Agaete, geregeerd door de PSOE en Alpa-NC, in lijn met Antonio Morales en wedt op het houden een referendum bij de bewoners van de gemeentel, omdat men begrijpt dat de meerderheid van de bevolking tegen de uitbreiding is, en heeft benadrukt dat de huidige activiteit van de haven slechts 30% van zijn capaciteit bereikt.

Het OHL-bedrijf is verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk, toegekend voor 44,6 miljoen euro, dat voor 85 % gefinancierd zal worden door Europese FEDER-fondsen. Het project is toegekend door de openbare instantie Puertos Canarios, verbonden aan het Ministerie van Openbare Werken.

De oprichter van Bioagaete Cultural Solidario, Antonio Hernández, die op maandag 17 september 2018 een hongerstaking is begonnen tegen de uitbreiding van de kade, en voor een duurzame ontwikkeling van de Canarische Eilanden, werd gedwongen naar het gezondheidscentrum van de gemeente te gaan met medicatie voor de bloeddruk, sinds donderdagochtend 20 september 2018  was die erg hoog. Eenmaal gecontroleerd ging dit gezondheidsprobleem terug naar de ingang van de Viejo  Muelle (Oude Havenpier) van Puerto de Las, waar hij het protest uitvoert. Het personeel van de Noordelijke gemeente heeft overdag in dit gebied gewerkt om het klaar te maken voor het evenement ‘Agaete ChillOut’, dat dit weekeinde zal worden gehouden, en wilde een comfortabele omgeving creëren door een solide tent te installeren, zodat Antonio door kan gaan met zijn inzet.

Bovendien begonnen bewoners van de gemeente aan een mars om Hernández te ondersteunen en toerde door de straten van Agaete met als doel, "Antonio en de burgers te laten zien dat hij niet de enige is in zijn strijd en dat men gezamenlijk de uitbreiding van de haven zou kunnen stoppen,"  rapporteerden  ze in een verklaring. In hetzelfde document zei de actiegroep Agaete Sostenible (Duurzaam Agaete),dat men nog steeds in afwachting is van nieuws van het Cabildo (Eilandbestuur) van  Gran Canaria, over het officiële standpunt met betrekking tot het werk, evenals van de Canarische Regering.
000logo-350.jpg


Puertos Canarios zal de muur in Agaete verwijderen

AGAETE / ARUCAS - maandag 23 november 2015 - De Gemeente Agaete, de Canarische Regering en het Cabildo (Eilandbestuur) zoeken oplossingen in verband met de havenuitbreiding in Puerto de Las Nieves, opdat gedurende de werkzaamheden de GC-2 niet verstopt raakt, zal de Gemeente bouwgrond moeten zoeken voor de tijdelijke toegang tot de haven - evenals voor de definitieve toegang - om te voorkomen dat de GC-2 verstopt raakt tijdens deze operatie, waarmee men tevens het aanzien van het landschap wil verbeteren.

De Gemeente Agaete is in onderhandeling met de eigenaren van de percelen grond waarop een tijdelijke weg naar Puerto de Las Nieves zal worden aangelegd voor tijdens de uitbreidingswerkzaamheden van de haven en voor het creëren van een nieuwe toegangsweg en uitrit als de havenuitbreiding voltooid zal zijn.
64084.jpg           De kolossale -  het uitzicht belemmerende - betonnen muur zal gaan verdwijnen,
                                   als het aan
Puertos Canarios ligt: 'Hay Plan'.
De Canarische Regering en het Cabildo (Eilandbestuur) zullen ook een oplossing moeten vinden: hoe de flessenhals op te lossen op de auto(snel)weg GC-2 tussen Bañaderos en San Felipe om daar files te voorkomen wanneer de havenuitbreiding opengesteld zal zijn en Puerto Canarias de betonnen muur (zeewering) gesloopt zal hebben die momenteel de haven vormt, om de uitwerking van deze infrastructuur op het milieu te verminderen.

De betonnen muur, op de golfbreker die als zeewering de haven van Las Nieves vormt, zal worden gesloopt tijdens de uitbreiding van de haven die in fase van aanbesteding verkeert, wat eventueel door Puertos Canarios zelf zal worden uitgevoerd.

Dit zijn de voornaamste akkoorden die zijn bereikt ter voorkoming dat de enige handelshaven in het Noordwesten de hoofdweg naar Agaete zal verstoppen en vervolgens de rest van de Noordkust; en, opdat de groei van de voorzieningen in Las Nieves, de vissersplaats (Agaete) ten goede zal komen. De uitbreidingswerkzaamheden zullen in 2016 beginnen en het uiteindelijke project is in afwachting van de verbeteringen welke de in de aanbesteding meedingende bedrijven zullen voorstellen.

De minister van Openbare Werken, Ornella Chacón, van de Canarische Regering, is bezorgd over de uitwerking welke de uitbreiding zal hebben en heeft toegezegd - ook als de aanbesteding niet zou voorzien in de opname daarvan in het aanbod - de betonnen muur te zullen slopen die momenteel op de zeewering aan de buitenzijde van de haven staat.

De burgemeester van Agaete, Juan Ramón Martín, heeft benadrukt, dat het doel van deze samenwerking is, “dat er geen vertraging ontstaat nog voordat er een aanvang wordt gemaakt met de haven-uitbreidingswerkzaamheden. Het Gemeentebestuur zal gaan onderhandelen met de grondeigenaren. Zodat zij het toestaan, om een provisionele toegangsweg voor het vervoer van de machinerieën mogelijk te maken gedurende de uitbreiding van de haven om te voorkomen, dat zwaar vrachtverkeer de wegen naar Las Nieves beschadigt, en voor het uiteindelijk creëren van een nieuwe, definitieve in- en uitgang van de haven in het kader van het gemeentelijke wegennetwerk. De burgemeester heeft laten weten, dat deze weg zal ontstaan op de rotonde bij het Sociaal Cultureel Centrum ‘Dedo de Díos’ en zal uitkomen op de rotonde bij de Avenida de Los Poetas.
gallego3.jpg

                                               Costa Bañaderos (Gran Canaria)
GC-2 tussen Bañaderos en San Felipe (Gemeente Arucas)
De minister van Openbare Werken, Ángel Víctor Torres, van het Cabildo (Eilandbestuur) heeft uitgelegd, dat de technici van zijn departement en de Canarische Regering de twee bestaande alternatieven waarderen voor het verleggen van de GC-2 tussen Bañaderos en San Felipe, en zullen besluiten wat het beste is voor de Deelstaat om vervolgens de uitvoering ervan te financieren.
5820b66f78gew.jpg                                          Bañaderos, gemeente Arucas (Gran Canaria).
Een van de mogelijkheden is het herstellen van het project uit 1997- de Variante de Bañaderos - omdat dat tracé nooit is verstoten, noch geannuleerd, door Justitie en kan rekenen op een gunstig milieurapport. Men zal echter de kosten van het bouwwerk moeten herzien en moeten vaststellen, of het in overeenstemming is met de huidige gemeentelijke plannen. Het andere alternatief is, om het op te nemen in de Plan Ruimtelijke Ordening voor dit kustgedeelte (PTP-15) dat het Cabildo (Eilandbestuur) in behandeling heeft, met een geschatte begroting van 12 miljoen euro, zonder in de benodigde begroting een wandelboulevard op te nemen bij San Andrés.
kort_arucaskommune.jpg

Over de effecten die de havenuitbreiding in Puerto de Las Nieves zal hebben, heeft de president van het Cabildo (Eilandbestuur), Antonio Morales, laten weten, “dat men geen strategische infrastructuur kan ontwerpen die een kettingreactie veroorzaakt op een andere locatie,” en hij heeft benadrukt, “dat in plaats van onderling vechten, men bijeenkomsten in commissie zal organiseren, om de problemen op te lossen.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-216.jpg 


Puertos heroverweegt de toekomst van Agaete

AGAETE - donderdag 29 oktober 2015 - Puertos Canarios heeft besloten het project voor uitbreiding van de haven Puerto de Las Nieves te heroverwegen nu het in aanbesteding is. De projectleider, Gustavo Santana, heeft laten weten dat het doel is, om het passagiers- en vrachtvervoer in de toekomst te concentreren aan de buitenste havenpier; en de binnenhaven van het vissersdorp meer te bestemmen voor pleziervaartuigen.

De uitvoering van de werkzaamheden voor de uitbreiding van de haven van Agaete - waarvoor vijf offertes zijn uitgebracht bij de aanbesteding - duurt langer dan verwacht. De gunning die Puertos Canarios behandelt, zal niet plaatsvinden in 2015 en blijft in afwachting van een nieuw ontwerp van het geplande gebruik voor de toekomst van de haven van Las Nieves, zo heeft de instantie besloten die de haven-installaties van de Deelstaat Canarias, beheert.
puertodelasnieves.jpgEen schets van Puerto de Las Nieves als de uitbreiding van de haven – die in aanbesteding is en waarvoor men offertes heeft ontvangen - eenmaal voltooid zal zijn.
De havenuitbreiding is maanden geleden al aanbesteed met een geschatte bouwbegroting van 44,6 miljoen euro en een uitvoeringstermijn van 55 maanden (ruim 4,5 jaar) maar nu heeft men besloten de aanvangstermijn voor het project voor de haven in het Noordwesten van Gran Canaria te verlengen, “overeenkomstig het inzicht van de Nieuwe Canarische Regering,” aldus de woorden van de projectleider van Puertos Canarios, Gustavo Santana.

“Het doel,” zo heeft hij aangegeven, “is de logistiek van passagiers- en vrachtvervoer te scheiden van de rest van de installaties, om zo de bestaande havenpier meer te integreren in het dorp Agaete.” Daarom zal men het ferry verkeer van de rederijen die in Las Nieves opereren, verplaatsen naar de buiten-pier en de bestaande haven reserveren voor pleziervaartuigen, waaronder kleine- en middelgrote kruisvaartschepen.

De herverdeling van ruimten en het aanpassen van het ontwerp voor de haveninstallatie zal de in gang gezette aanbesteding niet vertragen, zo heeft Santana verzekerd, maar vertraagt wel de aanvangsdatum van de uitbreidingswerkzaamheden. Zo zal de gunning van de werkzaamheden niet plaatsvinden in 2015.

“De beslissing om de uitbreiding van Puerto de Las Nieves te heroverwegen,” zo benadrukt de Havenprojectleider, “is genomen door de Canarische Regering die met het gemeentebestuur van Agaete en met het Cabildo (Eilandbestuur) samenwerkt, opdat het nieuwe project wederzijdse instemming heeft.”

De geplande uitbreiding omvat het aanleggen van een buitendam waardoor een nieuw dok ontstaat met een capaciteit voor het gelijktijdig afmeren van drie veerboten. De verlenging van de buitendam levert 450 meter extra kade op, waardoor de bestaande havenpier gebruikt kan worden voor andere doeleinden.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-98.jpg 


Puertos Canarios zal 8 miljoen euro investeren in 2016
in Agaete en in Playa Blanca

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 28 oktober 2015 - De minister van Openbare Werken, Ornella Chacón, van de Canarische Regering, heeft in het Canarische Parlement aangekondigd, dat het Plan van Puertos Canarios voor 2016 twee investeringen omvat; een miljoen euro voor de uitbreiding van de haven van Agaete (Gran Canaria ) en zeven miljoen euro voor de haven van Playa Blanca (Lanzarote).

Bovendien zal men een programma ontwikkelen met een begroting van 1,5 miljoen euro voor verbetering- en onderhoudsplannen voor het havennetwerk; de financiering komt voor 85% uit de Fonds Européen de Développement Regional (FEDER) (Fondsen voor Regionale Ontwikkeling) van de Europese Unie.
haven.jpg                                      Hay plan... Puerto de Las Nieves (Agaete)... ooit!
Zo zal men ook de dossiers openen voor het uitwerken van de Speciale Plannen Ruimtelijke Ordening voor de havens van Vueltas (La Gomera) en Gran Tarajal (Fuerteventura).

Agaete
Het project voor de uitbreiding van de haven van Agaete (Puerto de Las Nieves) verkeert in de aanbestedingsfase (met mogelijke variant) met een begroting van 44,6 miljoen euro (voor 85% gefinancierd door de FEDER-fondsen). Het gaat om een eerste fase waarvan men verwacht die nog voor eind 2015 te contracteren. De tweede fase, met een geschatte begroting van acht miljoen euro, die men daarna wil uitvoeren - is afhankelijk van het aanbestedingssysteem (rechtstreekse uitvoering, overheidsvergunning...) en van de werkelijke begroting en ontwerp, dat zal worden aanbesteedt terwijl de eerste fase al in gang is.

Playa Blanca
De uitbreiding van de haven van Playa Blanca verkeert ook in de aanbestedingsfase (met mogelijke variant), met een begroting van 43,7 miljoen euro.

Andere programma’s
Het programma voor Guía de Isora (Tenerife) is in afwachting van de Milieueffectrapportage; dat van Corralejo (Fuerteventura) heeft een uitgestelde aanbesteding wegens mogelijke aanpassingen; voor Playa de Santiago (La Gomera ) is het dossier in behandeling; Valle Gran Rey (La Gomera) heeft een uitbreidingsplan voor de buiten-pier waarvoor men op goedkeuring wacht, en voor de haven van Arguineguín (Gran Canaria) loopt de aanbesteding

Een van de belangrijkste door de Puertos Canarios omschreven doelstellingen richt zich op het verbeteren van de integratie van de havens in de economische en sociale structuur rondom hen.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-89.jpg 


Opschorting  contract
voor toetreding andere rederij
in Las Nieves

AGAETE - dinsdag 10 maart 2015 - Het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof) heeft als voorzorgmaatregel de aanbesteding voor de toekenning aan twee verspillend rederijen opgeschort voor het gezamenlijke gebruik van de enige aanlegsteiger in Agaete. Daarbij baseert men zich op een arrest uit 2006 waarin de dienstregeling is onthouden aan Trasmediterránea met de vermelding, dat de oppervlakte van Las Nieves niet is uitgebreid.

Het toetreden van een tweede rederij in Puerto de Las Nieves, de haven van Agaete, is voorlopig - voor onbekende tijd - bevroren. Een gerechtelijke uitspraak schort als voorzorgmaatregel de aanbesteding op die Puertos Canarios heeft uitgeschreven opdat twee rederijen de enige aanlegsteiger kunnen delen voor het vervoer van passagiers en voertuigen.

54386.jpgMen beroept zich op een uitspraak van dezelfde Kamer uit 2006, waarmee men Trasmediterránea een dienstregeling vanuit Agaete heeft onthouden vanwege de beperkte afmetingen van de havenvoorzieningen; daarmee gaat de Kamer voor Overheidsgeschillen, van het TSJC in Santa Cruz de Tenerife, in op het verzoek van rederij Fred. Olsen en schort de ten uitvoer legging van de aanbesteding op totdat men zich uitspreekt over de grond van de zaak welke is gepresenteerd door deze onderneming.
54421.jpgDe uitspraak, die bekend is gemaakt op 27 februari 2015, gaat ervan uit, dat de verlangde opschorting geen ernstige schade toebrengt aan het algemeen belang, omdat het interinsulaire transport geliberaliseerd is en, “omdat, de Haven van Agaete, momenteel geen capaciteit heeft voor de ontwikkeling van dergelijk vervoer door twee maatschappijen. En het is, dat na onthouding van het gebruik van Las Nieves in het Trasmediterránea arrest, “de structuur en de oppervlakte van de installatie niet is gewijzigd, of uitgebreid.”

Het TSJC blijft erbij, dat naleving van de dienstregeling, van dagelijks zes frequenties, welke Puerto Canarios provisioneel al heeft gegund aan Fred. Olsen en aan Naviera Armas, “haalbaar is op papier maar veel moeilijker is in werkelijkheid,” vanwege de toestand van de zee, het aantal passagiers en de gebruikelijke vertragingen in de dienstverlening van het zeevervoer.
IMG_2937.JPGIn de uitspraak merkt men op, dat op dagen met zware zeegang, “in Agaete het naleven van de voorschriften situaties veroorzaakt die omschreven kunnen worden als chaotisch, met twee schepen in de haven zonder het hebben van voldoende ruimte voor die schepen en de gebruikers van die dienstregelingen.”

De uitspraak in het door Fred Olsen ingestelde hoger beroep tegen de aanbesteding -waarin wordt voorgesteld het gezamenlijk gebruik uit te stellen tot dat de uitbreiding met drie aanlegsteigers van Puerto de Las Nieves operationeel is - verlangt geen onderpand of borg van de appellant, die het monopolie voor onbepaalde tijd houdt, omdat men, de facto, de lijndienst van Agaete naar Tenerife sinds de jaren ’90 heeft onderhouden.
IMG_2972.JPGDe uitspraak die het toetreden van een andere uitvoerder in Las Nieves opschort, zet uiteen, dat Fred Olsen een subjectief recht heeft in het hebben van de door de haven verstrekte dienstverlening, “als eerste aanvrager die is erkend door de Overheid. Zelfs na aangiften bij de Europese Commissie.”

Nog niet ondertekend
De goedgekeurde opschorting bereikt Puerto Canarios op het moment, dat men de laatste hand legt aan de definitieve toekenning van de twee dienstregelingen waarmee men het gebruik van de enige aanlegsteiger in Las Nieves heeft verdeeld. Fred. Olsen zou de eerste dienstregeling toegewezen hebben gekregen en Naviera Armas de tweede.
islas-canarias-23.jpg
 


Puertos Canarios keurt de specificaties goed
voor de uitbreiding van Puerto de las Nieves
de haven van Agaete

AGAETE - woensdag 4 februari 2015 - De Raad van Bestuur van het Nutsbedrijf Puertos Canarios (Canarische Havens), heeft in haar vergadering van dinsdag 3 februari 2015 - voorgezeten door de minister van Regionaal Beleid, Mario Pérez - haar goedkeuring gehecht aan de voorwaarden die de basis vormen voor het houden van de aanbestedingen voor de toekenning van de uitbreidingswerkzaamheden voor de Haven van Agaete.

De specificatie maakt de aanbesteding van de betreffende werkzaamheden mogelijk voor de verlenging van de dam, wat begroot is op 44 miljoen euro, waarbij men later de aanbesteding zal houden voor de verbetering van de vissershaven en de jachthaven, wat het totaal van de huidige haven zal gaan beslaan, met een investering van 16 miljoen euro als de verbetering eenmaal is uitgevoerd.
ampliacion-puerto-3.jpg                                         Puerto de Las Nieves, gemeente Agaete.
Purtodelan.jpg

                               Om met het uitbreidingsproces van de haven van start te gaan, heeft het nutsbedrijf nu al -in haar begroting van 2015- een bedrag opgenomen van €8.235.294,= waarvan 15% komt uit de eigen middelen van het Nutsbedrijf en de rest komt uit het Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

info2_ok.jpgHay Plan...  wie op de wegen wacht, wacht lang.
Men zal in juli 2015 beginnen met de aanleg van de strekdam en -  als alles goed gaat -´zal het vijf jaar in beslag nemen voordat de gehele havenuitbreiding voltooid zal zijn.
Met een kade-lengte van 300 meter, zal er dan ook kunnen worden aangelegd door een cruiseschip.

De uitbreiding bestaat uit:
- de aanleg van een buitendijk die een aanlegplaats voor ferries beschermt;
- de sloop van de huidige steun dam,
- het opvullen en bestraten van de nieuwe esplanades voor de havenoperaties,
evenals het creëren van een nieuwe jachthaven door middel van het aanleggen van een beschermende strekdam.

De nieuwe dam zal men uitvoeren vanaf de verlenging van de huidige golfbreker. Zodoende, zal de huidige in gebruik blijven voor pleziervaartuigen en vissersboten, terwijl de nieuwe infrastructuur, met bijna 450 meter aan aanlegplaatsen méér, het gelijktijdige gebruik mogelijk zal maken van twee, of zelfs drie, commerciële lijndiensten, waardoor de logistiek van het vrachtvervoer tussen de haven van Agaete en die van Tenerife een betere efficiënte en besparingen oplevert.
imagen-agaete-futuro-puerto-de-las-nieves-.jpg                                          Blik op Puerto de las Nieves (Agaete).
In elk geval heeft deze haven een voortdurende progressie doorgemaakt in volume aan verkeer, van tot wel 40% in de afgelopen jaren.

Teneinde de maritieme verbinding tussen de havens van Agaete en Santa Cruz de Tenerife te faciliteren - een van de belangrijkste routes van de Archipel voor het tráfico ro-ro (roll on/roll of verkeer), heeft Puertos Canarias een tweede lijndienst aanbesteed, wat het mogelijk zal maken, de verbinding tussen de twee nabij gelegen punten van beide eilanden te intensiveren, zonder te wachten op de voltooiing van de uitbreiding.

Zodoende zullen de frequenties van het maritieme passagiere- en vrachtvervoer tussen Gran Canaria en Tenerife toenemen van de zes huidige, tot de twaalf die deze dinsdag - 3 februari 2015 - in twee loten zijn gegund: een is gewonnen door rederij Fred. Olsen en de andere door rederij Armas.
puertos_consejo.jpg                        De Raad van Bestuur van het Nutsbedrijf  Puertos Canarios,
                                   in vergadering bijeen op dinsdag 3 februari 2015.  
Voor de beheerder/directeur van Puertos Canarios, Juan José Martínez, verschaft het nieuwe model in het beheer van de commerciële aanlegplaats voor een toename in het volume van het passagiers- en vrachtvervoer van tussen de 20 en 30%, en kan men het aantal van een miljoen passagiers herstellen in deze haven. Deze toename van frequenties doet ook de pachtsommen van de het nutsbedrijf toenemen met ongeveer 30%.
islas-canarias-23.jpg


Fred. Olsen en Armas hebben hun aanbieding gedaan,
om te opereren in Las Nieves

Beide rederijen dingen mee in de aanbesteding
welke is uitgeschreven door Puertos Canarias

AGAETE - zaterdag 29 november 2014 - Er zijn geen verrassingen. Nadat de inschrijvingstermijn van de aanbesteding gesloten is op vrijdag 28 november 2014, blijkt, dat alleen de maatschappijen Fred. Olsen en Naviera Armas zich hebben  aangemeld bij Puertos Canarias, om vanaf 2015 te kunnen opereren vanuit Puerto de Las Nieves in Agaete.

Fred. Olsen wil door blijven gaan in Agaete met de verbindingen op Santa Cruz, en Armas wil nieuwe verbindingen openen, waarvoor men een nieuw, snel schip wil inzetten..
armas_fred_olsen2.jpgMet uitsluitend deze twee biedingen is op vrijdag 28 november 2014 de aanbesteding gesloten, aldus de Canarische Regering, Nu is de periode aangebroken voor het bestuderen van de voorstellen, voordat men beslist, of beide rederijen voldoen aan de gestelde eisen.

Hoewel alles afhangt van de ambtelijke molens, is de verwachting, dat het aanbestedingsproces (voor het indirecte beheer van de havendienstverlening voor in- en ontscheping en het overstappen van passagiers) gesloten kan worden voor de zomer van 2015.
images-10.jpg

Fred. Olsen heeft op vrijdag 28 november 2014 aangekondigd, “dat men de zaak in hoger beroep voor het Canarische Hooggerechtshof zal aanhouden welke men op vrijdag 21 november 2014 tegen de aanbesteding heeft ingediend bij de Kamer van Overheidsgeschillen.”

Het argument van Fred. Olsen is, “dat het binnentreden van een tweede vervoerder - met één aanlegplaats en installaties op de kade, die slechts de operaties van een rederij toelaten - veiligheidsproblemen kan opleveren.”

Naviera Armas strijdt al jaren, om dit monopolie te doorbreken.
islas-canarias-23.jpg


Fred. Olsen in Agaete
beschouwt aanbesteding van Puertos
als opgeschort

AGAETE - maandag 24 november 2014 - Fred. Olsen heeft beroep aangetekend bij de Kamer voor Overheidsgeschillen, tegen het akkoord van Puertos Canarios voor het uitschrijven van een aanbesteding voor het delen tussen twee rederijen van de aanlegplaats in de haven van Agaete.
Men vraagt aan het Hooggerechtshof uit voorzorgsbeginsel schorsing en stelt, dat er stilzwijgende instemming heeft plaatsgevonden.

Het bedrijf dat exclusief de handelshaven van Agaete exploiteert heeft beroep ingesteld bij de Kamer voor Overheidsgeschillen van het Canarische Hooggerechtshof  tegen het akkoord van de Raad van bestuur van Puertos Canarios voor het houden van een openbare aanbesteding voor het gedeelde gebruik van Puerto de Las Nieves, en men heeft dit gedaan een dag nadat, zoals men beweert, de termijn verstreken zou zijn waarbinnen men het voorzorgsbeginsel voor schorsing zou kunnen afwijzen via het aantekenen van een bijzonder beroep op het vlak van contracteren.
356799-1g.jpg

                                       Puerto de Las Nieves, de haven van Agaete.
In de aangetekende beroepszaak verlangt Fred. Olsen van het Hooggerechtshof, dat men, alvorens in te gaan op de grond van de zaak, de maatregel van voorzorgsbeginsel van schorsing van de aanbesteding instelt en men stelt, dat die opschorting zich voordoet vanwege het feit dat op donderdag 20 november 2014 de termijn van 30 dagen (vanaf 15 oktober), is verstreken waarbinnen men een speciaal beroep kan aantekenen; zonder, dat Puertos Canarios het verzoek over de gevraagde opschorting heeft opgelost.

Op maandag 24 november 2014 vindt er om 18:00 uur een vergadering plaats van de Raad van Bestuur van Puertos Canarios om, o.a. de speciale beroepszaak van Fred. Olsen op  te lossen tegen de aanbesteding voor het toekennen van het beheer van twee verschillende  dienstregelingen voor het aan boord gaan van passagiers en het laden van vracht vanaf Agaete.
islas-canarias-23.jpg


Het indirecte beheer in Agaete doet de inkomsten
van Puertos (Havenbeheer) verlagen

AGAETE - woensdag 12 november 2014 - Puertos Canarios (Canarisch Havenbeheer) zal op jaarbasis 1,2 miljoen euro minder aan inkomsten hebben wanneer men het indirecte beheer van het in- en uitchecken en overstappen van passagiers in de haven van Agaete zal uitbesteden, wat men wil verdelen over twee rederijen die de lijndienst onderhouden met Tenerife. Men zal de havenbelastingen Tarief Drie (T-3) en Tarief Vier (T-4) - de meest omvangrijke - gaan missen.

In plaats van de 1,5 miljoen euro welke men op jaarbasis aan havengelden ontvangt via de rederij Fred. Olsen, vanwege het rechtstreekse beheer van de havenpier in Agaete, zal de entiteit Puertos Canarios (Canarisch Havenbeer) ongeveer €30.000,= per jaar gaan ontvangen als men het indirecte beheer van in- en uitchecken en overstappen van passagiers, wat nu openbaar is aanbesteed, gaat gunnen.  

              De aanlegsteiger voor de ferry verbinding naar Santa Cruz de Tenerife,
                                  in Puerto de Las Nieves, de haven van Agaete.
1,2 miljoen euro op jaarbasis zal zich richten naar wat de ondernemingen die meedingen in de aanbesteding verplicht zullen blijken te zijn te betalen aan Puertos, in overeenstemming met het bepaalde in de aanbesteding voor de canon (pachtsom) en de havengelden welke zij in hun offerte opnemen voor ‘verleende diensten’; wat -  volgens bronnen binnen de sector - de T3 en T-4 uitsluit die, respectievelijk, rusten op het vervoeren van passagiers en vracht, en die 90% uitmaken van de inkomsten welke de haven van het Noorden heeft.

Technici in de sector van de maritieme verbindingen verzekeren, dat als Puertos Canarios de in gang gezette aanbesteding gaat gunnen, de dienstverlening van het in- en uitchecken en het overstappen van passagiers en het verladen van vracht - die nu rechtstreeks wordt verleend-overgaat naar het beheer van de toegekende bedrijven, dat zij het zijn, die ontvangen wat gebruikers betalen voor deze dienstverlening; havengelden, die de rederij welke nu exclusief opereert in Agaete, Fred. Olsen, momenteel betaalt aan de handelsmaatschappij die de havens beheert waarvan de eigenaar de Deelstaat Canarias is.

Van de 1,5 miljoen euro aan havengelden welke Puertos Canarios momenteel verkrijgt uit de commerciële havenpier van Agaete, is 1,4 miljoen euro afkomstig uit de tarieven T-3 en T-4; en de overige €100.000,= per boekjaar, zijn havengelden voor het binnenvaren en het verblijf van schepen (T1) en per aanlegplaats (T-2), als deze operatief zullen blijven.   "...of tot aan het voltooien van de uitbreiding van de haven tot drie aanlegsteigers." Het uitbreidingsplan uit 2008 voor de haven van Agaete met een begroting va 60 miljoen euro; de vertraging van de aanleg van de nieuwe havenpier bedraagt - anno2014 - ondertussen al 6 jaar..."

De voorwaarden in de aanbesteding verdelen het vaarschema in twee frequenties voor het gebruik van de enige aanlegsteiger in Agaete, welke men zal gunnen voor een periode van acht jaar, of tot aan het voltooien van de uitbreiding van de haven tot drie aanlegsteigers. Voor een canon (pachtsom) van minimaal €80.000,= en €55.000,= per jaar, aldus het lot van de aanbesteding.

Verhoging van dat bedrag in de biedingen zal punten toekennen aan de berekening tot een maximum van €155.000,= en €100.000,= Als zodanig, zullen de maximum-inkomsten van Puertos Canarios in het gunstigste  geval €355.000,= gaan bedragen.

De geraadpleegde bronnen benadrukken, dat de vermindering aan inkomsten waaronder de rekeningen van Puertos Canarios te lijden zullen gaan hebben, 15% zal bedragen van  de jaarlijkse begroting van deze entiteit, die in 2013 voor in totaal voor 9,3 miljoen euro aan zeken heeft gedaan.

De aanbestedingstermijn, waarbinnen de rederijen die een optie willen hebben op een van de twee loten - offertes kunnen uitbrengen, eindigt op 28 november 2014 om 14:00 uur. Fred. Olsen heeft beroep aangetekend betreffende het contracteren - waarop men nog steeds geen antwoord heeft ontvangen - en waarin men de nietigverklaring van de aanbesteding verlangt. 
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-18.jpg 


Fred. Olsen vraagt in beroepszaak
nietigverklaring aanbesteding nieuwe lijndiensten
vanuit Puerto de Las Nieves

Fred. Olsen heeft een bijzonder beroep aangetekend tegen de door Puertos Canarios uitgeschreven aanbesteding voor de dienstverlening van rederijen vanuit Puerto de Las Nieves, in de beroepszaak vraagt men om nietigverklaring van deze aanbesteding.

De maatschappij is van mening, dat de goedkeuringsprocedure, evenals de inhoud voor het in bedrijf stellen ervan, onwettig is, en bevestigt in een communiqué, dat men minstens vijf artikelen overtreedt van de Ley de Contratos del Sector Público (Contract W"et voor de Overheidssector).  

Fred. Olsen, die momenteel de enige maatschappij is die de dienstregeling vanuit Agaete uitvoert, is van mening, dat voorafgaand aan de aanbesteding en de goedkeuring van de voorwaarden, de Canarische Regering wetgeving moet uitvaardigen voor het regelen van de dienstverlening welke men aanbesteedt, en dat die momenteel niet bestaat.

De rederij heeft aangegeven, “dat de inconsistentie van de contractvoorwaarden duidt op de haast waarmee deze uitgewerkt zijn;” en men verzekert, dat de bedoeling van het presenteren van deze beroepszaak is, “dat Puertos Canarios op korte termijn reageert en rectificeert.”

Het bedrijf heeft ook willen weerleggen, dat de maatschappij vanuit Agaete opereert zonder aanbesteding en men bevestigt dat dit soort aanbestedingen zich niet heeft voorgedaan in Canarische havens.

Een ‘historische claim’ van Rederij Armas Puertos Canarias heeft deze week de aankondiging gepubliceerd van de aanbesteding voor de dienstverlening welke Puerto de Las Nieves verbindt met de Haven van Santa Cruz de Tenerife. In de gepubliceerde aanbieding zijn twee pakketten vervat die worden aanbesteed en, in het geval twee rederijen daarbinnen gaan opereren, dat zij dit doen in pakketten met gescheiden dienstregelingen.

Fred. Olsen heeft daarop blijk gegeven van haar ongenoegen, omdat men begrijpt dat de genoemde haven niet beschikt over de minimale veiligheidsvoorwaarden en gebruiksgemak en men heeft aan het nutsbedrijf gevraagd, te beginnen met de uitbreiding van de havenpier.

Op haar beurt, heeft rederij Armas belangstelling getoond een offerte uit te brengen in de aanbesteding, omdat - zo verzekeren bronnen binnen de maatschappij - het gaat om een historische claim.
  ZZZZZZAislas-canarias-84-99-21.jpg 


Rederij Armas brengt offerte uit in aanbesteding
voor opereren vanuit Puerto de las Nieves

AGAETE - woensdag 15 oktober 2014 - Bronnen binnen rederij Armas hebben bevestigd, dat de maatschappij een offerte uit zal brengen in de aanbesteding, omdat het gaat om een historische eis.

De directeur van Puertos Canarias is van mening, dat de klacht van Fred. Olsen ‘legitiem’ is, maar bevestigt, dat de aanbesteding kan rekenen op de noodzakelijke technische studies.  
Fred. Olsen is van mening, dat Puerto de Las Nieves niet voldoet aan de benodigde voorwaarden, voor het opereren van twee rederijen in deze haven.

Geraadpleegde bronnen binnen rederij Armas hebben bevestigd, dat het de bedoeling van de maatschappij is, haar offerte te presenteren in de aanbesteding welke op dinsdag 14 oktober 2014 is gepubliceerd in het BOC (Canarisch Staatsblad) voor het opereren vanuit Puerto de Las Nieves in Agaete, en men voegt hieraan toe, dat dit een eis is die de rederij al jaren stelt.

Over de geuite klachten door de maatschappij die momenteel de dienstverlening levert op de lijndienst Agaete-Santa Cruz de Tenerife (Fred. Olsen), wil men vanuit Armas geen waardeoordeel geven, maar men heeft bevestigd, dat het nodig is, dat er concurrentie is, ”en dat is een zaak, die men vanuit Europa met de loep bestudeert.”

Vanuit rederij Armas bevestigt men, dat men een offerte zal uitbrengen die voldoet aan de door de Canarische Regering gestelde voorwaarden en, dat de dienstverlening een aanvulling zal zijn op die, welke Armas uitvoert tussen Puerto de la Luz en  Las Palmas en de hoofdstad van Tenerife. Over de in de haven van Agaete te gebruiken schepen, met afmetingen die aanzienlijk kleiner zijn, dan die in de beide hoofdstedelijke havens, verwerkt man vanuit Armas, dat men allerlei typen schepen heeft, om zich aan te passen aan de eisen die vervat zijn in de aanbesteding.

De directeur-generaal van Puertos de Canarias, Juan José Martínez, respecteert het, dat Fred. Olsen studeert op het nemen van maatregelen en kwalificeert het als ‘legitiem’, dat men probeert de zakelijke belangen van de rederij te verdedigen, maar voegt hieraan toe, dat de voorwaarden van deze aanbesteding kunnen rekenen op de technische studies van Puertos de Canarias.

Martínez benadrukt de voordelen die worden verwacht voor de burgerij die zich verplaatst van Gran Canaria en Tenerife, als een tweede rederij besluit te opereren op hun trajecten vanuit de haven van Agaete en heeft eraan herinnerd - met verwijzing naar de door Fred. Olsen gespuide kritiek - dat de ondernemingen die een offerte presenteren in de aanbesteding, moeten kunnen rekenen op soortgelijke schepen als die, welke men momenteel gebruikt op deze route.

De directeur van het  nutsbedrijf verzekert, dat het gehele aanbestedingsprocedure welke men heeft gepubliceerd op dinsdag 14 oktober 2014 in het BOC (Canarisch Staatsblad) heeft kunnen rekenen op het toezicht van de juridische diensten van de Canarische Regering en hij erkent, dat dit een procedure is, die het mogelijk zal maken, deze dienstverlening te regulariseren die Fred. Olsen historisch uitvoert zonder, dat men daarbij enigerlei concurrentie ondervindt.

Voor de komst van een tweede rederij naar Agaete, is Puertos Canarias werkzaamheden ter waarde van €600.000,= aan het verrichten aan de havenpier, wat het mogelijk zal maken het afmeerplatform en de installaties aan te passen op de nieuwe operator, totdat de werkzaamheden beginnen voor de definitieve uitbreiding van de Haven.

Juan José Martínez heeft bevestigd, dat men in afwachting is van de ondertekening van  de noodzakelijke akkoorden, maar dat men al kan rekenen op de financiering daarvan, die afkomstig is uit de Feder-fondsen en, dat men kan rekenen op medefinanciering door de Deelstaat: “De werkzaamheden in de Haven van Agaete - en in die van Playa Honda op Lanzarote, - hebben prioriteit voor Puertos Canarias´," zo heeft Martínez toegevoegd.

Fred Olsen overweegt maatregelen te nemen Rederij Fred. Olsen, de maatschappij die historisch deze route uitvoert, heeft al aangekondigd voornemens te zijn, acties te ondernemen tegen Puertos de Canarias, vanwege het publiceren van de aanbesteding, welke tot een tweede rederij kan opereren vanaf Las Nieves.

In een persbericht bevestigt Fred. Olsen, dat de Haven van Agaete niet voldoet aan de vereiste veiligheidsvoorwaarden en de interoperabiliteit, zodat twee maatschappijen gelijktijdig kunnen opereren.

De rederij kritiseert ook, dat de pakketten van het contract, dienstregelingen bevatten die verschillend zijn van die van de andere operator, zodat de gebruikers niet over twee alternatieven beschikken met een concreet vaarschema.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-22.jpg 
 


Fred Olsen is tegen aanbesteding
nieuwe lijndiensten in Agaete

AGAETE - dinsdag 14 oktober 2014 - Rederij Fred. Olsen heeft op maandag 13 oktober 2014 laten weten, de mogelijkheid te overwegen maatregelen te treffen na het vernemen, dat de Canarische Regering is begonnen met de aanbesteding van nieuwe lijndiensten vanaf Puerto de Las Nieves, de haven van Agaete.

Fred Olsen verzekert in een communiqué,  dat deze haven over beperkte infrastructuur beschikt, met slechts één aanlegsteiger en voorzieningen op land die slechts de manoeuvres van een rederij toestaan. De maatschappij voegt toe, dat dit, naast logistieke problemen, veiligheidsproblemen kan veroorzaken voor de passagiers en voertuigen.  
                                               Puerto de Las Nieves, Agaete. 
De aanbesteding bestaat eruit, dat elke rederij kan opereren binnen de aangegeven vertrektijden- en aankomsttijden, en dat die afwijkend moeten zijn van de andere rederij; een mogelijkheid, die Fred. Olsen kritiseert, “ want de gebruikers beschikken niet over een alternatief binnen dezelfde dienstregeling.”  

                  De ferry van Fred. Olsen, afgemeerd in Puerto de Las Nieves,
                                    met op de achtergrond de vissers- en jachthaven. 

De maatschappij is van mening, dat als men dit nieuwe project doorzet, er dubbele sturcturen zullen ontstaan en een gecompliceerde activiteit op de installaties in de haven van Agaete, die Fred. Olsen kwalificeert als: “beperkt”.

Daarom vraagt men de Canarische Regering om de aanbesteding van een nieuw project met de aanleg van een nieuwe haven met drie aanlegsteigers voor commerciële schepen. Aanlegwerkzaamheden, waarvan men bij Fred. Olsen denkt, dat die klaar kunnen zijn binnen twee tot drie jaar; en men voegt toe, dat dit het mogelijk zal maken, dat de haven kan rekenen op meer oppervlakte voor de uitvoering van de lijndiensten, evenals op een verbetering van de voorzieningen, waardoor het opereren van twee rederijen mogelijk is zonder risico’s en er concurrentie gekweekt wordt.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-23.jpg


Puertos maakt komst mogelijk 
tweede rederij in Agaete

AGAETE - vrijdag 10 oktober 2014 - Puertos Canarias heeft het vertrektijden-schema voor het aan boord gaan van passagiers in Puerto Las Nieves verdeeld in tweeën en deze aanbesteed. Zo maakt men de komst van een tweede rederij mogelijk op de zeeverbinding tussen Gran Canaria en Tenerife.  Fred. Olsen zal moeten meedingen in de aanbesteding, als de rederij wil doorgaan met deze ferry-verbinding.

Puertos Canarias heeft de basis gelegd voor het invoeren van een tweede exploitant op de lijn die Fred Olsen nu nog exclusief exploiteert sinds de opening van de huidige haven in Puerto de Las Nieves en, als de belangstelling van andere maatschappijen blijkt, zullen er begin 2015 twee rederijen kunnen zijn die aanleggen en vertrekken vanaf de enige havenpier die beschikbaar is.  
                    
De ferry van Fred. Olsen, die Agaete met Tenerife verbindt,
                            zal binnen enkele maanden concurrentie krijgen
.

Concurrentie in het zeetransport tussen de havens van Agaete en Santa Cruz de Tenerife komt steeds dichterbij, om werkelijkheid te worden.

De commerciële entiteit die de havens van de Deelstaat beheert, heeft de inroostering voor het laden en lossen van het passagiersvervoer in Agaete in twee loten gesplitst en dit openbaar aanbesteed, voor het indirecte beheer van deze dienstverlening voor de duur van een periode van vier jaar.

Daarmee verplicht men de enige uitvoerende rederij, Fred. Olsen om mee te dingen, wil men blijven varen vanaf deze havenpier - te beginnen met het betalen van een canon (pachtsom) voor de dienstverlening- en tegelijkertijd opent men de deur voor de komst van een tweede rederij op deze lijndienst. Elke onderneming kan offertes uitbrengen op de beide loten, maar men zal beide slechts toegekend krijgen, als zich geen ander kandidaten aandienen in de aanbesteding.

De vertrekfrequenties voor het aan boord gaan van passagiers in Las Nieves heeft men afgewisseld, zodanig, dat de boot van een rederij vaart en vervolgens de andere die zich in Agaete kan vestigen. Elke rederij zal zeven dagen per week, maximaal vijf keer per dag kunnen vertrekken, maar minimaal 3 keer per dag.

De belangrijkste beperking voor de komst van een tweede rederij is het type schepen, dat nodig is om te opereren in Puerto de las Nieves, model snelle ferry - welke Fred. Olsen in gebruik heeft -  zo heeft de directeur-generaal van Puertos Canarios, Juan José Martínez, opgemerkt,. “Het doel is niet anders, dan de mogelijkheden voor de passagiers te verbeteren, de tarieven voordeliger te maken en het zeetransport te optimaliseren,” zo heeft hij benadrukt.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-24.jpg 


 

e-90.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--153.jpg

zon-48.jpg