aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-295.jpg

aaaaaamapa-canarias2-3-79.jpg

pr2n8puertoricobeach02-1.jpg
21216171_1573609745995855_793942418_o.jpg

1705194080-1.jpg


Onderhoudswerkzaamheden in
Puerto Rico  aanbesteed voor €165.000,=

MOGÁN - vrijdag 18 oktober 2013 -  De Gemeente Mogán heeft voor €164.579,= de werkzaamheden aanbesteed voor het op orde brengen en verbeteren van de Calle Isla de Lobos en de Risol-rotonde, naast winkelcentrum ‘Europa’, in het hooggelegen gedeelte van de wijk Puerto Rico.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit reparatie van het drinkwaterleidingnetwerk, verbetering van het telefoonnetwerk, de riolering en de openbare verlichting en de herbestrating van het wegdek en trottoir die in de loop de tijd zijn aangetast, zo heeft de Gemeente laten weten.


                                                      Puerto Rico.
puertoricomogangrancanaria.jpg
Het bedrijf, dat de werkzaamheden gegund heeft gelregen ,Construcciones Suárez Cáceres, zal de wertzaamheden voor het verbeteren van de straat uitvoeren. Dit project wordt mede gefinacierd door het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, via de Estrategia de Mejora del Espacio Público Turístico (het Beleid  voor Verbetreing van de Openbare Ruimte), wat in gang is gezet door het Patronato de Turismo (plm. de VVV) ter vertbetering  van de openbare ruimten die veel door toeristen worden bezocht.

1-AAAAislas-canarias-kopie-50.jpg


Mogán beperkt de kiosken-ring
die het strand van  Puerto Rico bezet

Departement Toerisme  stroomlijnt het strand  met het neerhalen van twee kiosken

 Politie  verwijdert ruim 600 stoelen, tafels, reclameborden
diehet strand en de boulevard bezetten

MOGÁN - dinsdag 6 augustus 2013 - Mogán beperkt de ring van de strandkiosken op het strand van Puerto Rico. De Gemeente streeft ernaar, om de sloop van twee illegale nederzettingen te versnellen, terwijl met gelijktijdig bij de Demarcatie Kustlijn bijna een honderdtal dossiers aanhoudt wegens overtreding ten gevolge van het illegaal bezetten van openbaar domein, afwijkende panden, ander vermeende onregelmatigheden. Het Gemeentelijke departement van Toerisme heeft opnieuw de strijd geopend tegen vier horecabedrijven, wat is uitgelopen op het verwijderen van ruim 600 tafels, stoelen, reclameborden, bewegwijzering en koelkasten die het openbare strand bezetten.

De inspecties richten zich op Puerto Rico, maar de ingrepen zullen zich binnen enkele dagen uitbreiden tot de overige panden die gevestigd zijn op de eerste rij van de stranden in Mogán. Met de Gemeentelijke Kustverordening, en voor de eerste keer in coördinatie met het Departement Kustzaken van het Ministerie van Milieuzaken, heeft de Policía Local (Gemeentepolitie) vier chiringuitos (strandkiosken) geïnspecteerd.


        Chiringuitos (kiosken)op het strand van Puerto Rico, in Mogán.

Van drie strandkiosken hebben de eigenaren vrijwillig ruim 400 stoelen verwijderd, een honderdtal tafels en een vijftiental koelkasten en uithangborden die de openbare kustlijn bezetten.
mog1large.jpg
In het andere geval, waar de eigenaar niet direct gevolg gegeven, heeft na daarom gevraagd te zijn,  het gemeentepersoneel zich onfermd over een vijftigtal stoelen, een vijftiental tafels en andersoortig meubilair, dat is afgevoerd naar de gemeente-depots; de Wethouder van Toerisme, Tomás Lorenzo, erkent, dat de etablissementen tot nu toe gebruik hebben gemaakt van een gat in de wet over de openbare concessies.
mog3large.jpg
Parallel hieraan heeft Kustzaken in de afgelopen jaren bijna een vijftigtal sloop-dossiers geopend, en de Gemeente nog eens drie, wegens het bezetten van de openbare ruimte en het niet verlenen van het recht van overpad, eveneens op aangifte van burgers.

Tomás Lorenzo verzekert, dat er momenteel, als voorzorgsmaatregel, twee sloopdossiers lopen voor de chiringuitos (kiosken) in Puerto Rico.

De wethouder van Toerisme van Mogán verwacht, dat deze tijdelijke stillegging binnen korte tijd kan zijn opgelost, met het vrijmaken van de openbare ruimte op het strand en het verbeteren van de toegangsmogelijkheden tot een van de meest bezochte bad-gedeelten van de gemeente. Vooral, zo geeft hij toe, vanwege de slechte indruk die deze bedrijven jarenlang hebben geboden, zonder, dat men de geëigende maatregelen tegen ze heeft ondernomen voor de regulering en de modernisering ervan.
1-AAAAislas-canarias-kopie-50.jpg


Puerto Rico studeert op  verplaatsing bushaltes
voor betere verkeersdoorstroming

MOGÁN - vrijdag 25 juli 2013 - De Gemeente Mogán is aan het studeren op de mogelijkheid het openbaar vervoer in Puerto Rico te reorganiseren.

De wethouders van Transport, Julio Mejías, en van Toerisme, Tomas Lorenzo hebben op donderdag 25 juli een ontmoeting gehad met Enrique Caballero van de Autoridad Única del Transporte (Raad van het Openbaar Vervoer) en met technici van het Ministerie van Openbare Werken, van het Cabildo (Eilandbestuur) met als doel, ter plaatse de diverse alternatieven te  evalueren.


Zij studeren op eem mogelijk betere verkeersdoorstroming in het centrum van Puerto Rico (gemeente Mogán).

Het doel wat het Gemeentebestuur van Mogán nastreeft, is het verminderen van de verkeersdichtheid in dit toeristengebied in het Zuiden van Gran Canaria; zodanig, dat er een betere doorgang is voor voetgangers die aangenamer is voor de toeristen.

“Dit zal een duidelijke verbetering van de milieukwaliteit van deze toeristenbestemming met zich meebrengen, die niet alleen positief zal zijn voor duizenden bezoekers die Puerto Rico jaarlijks ontvangt, maar ook voor het stadbeeld als een van de beste vakantiebestemmingen ter wereld,” zo verzekert het Gemeentebestuur.

Onder de oplossingen die het Gemeentebestuur en het Cabildo (Eilandbestuur) aan het overwegen zijn, bevindt zich de mogelijke verplaatsing van de hoofdbushalte van de maatschappij Global.

Men overweegt, dat de ruimte die momenteel wordt ingenomen door de bussen van het openbaar vervoer, zal veranderen in een nieuwe groenstrook en voetgangersgebied, door de bushalte te verplaatsen naar de oude hoofdtoegang van Puerto Rico, op het tracé van de hoofdweg GC-500.

De technici van Openbare Werken analyseren het gebied waar men de nieuwe bushalte zou kunnen aanleggen en ze bestuderen ter plaatse de mogelijke voordelen van het voorstel. In de komende maanden zal men een gedetailleerde, technische studie verrichten, waarmee men verwacht de haalbaarheid van deze maatregel te kunnen bepalen.

De mogelijke reorganisatie van het busverkeer door het centrum van Puerto Rico is een onderdeel van de vele initiatieven die het Gemeentebestuur van Mogán aan het uitvoeren is, om het concurrentievermogen te doen toenemen van deze vooraanstaande toeristenwijk. In de afgelopen maanden heeft men maatregelen in gang gezet, zoals die voor de groenvoorzieningen, het opknappen van de voetgangersbruggen en het opnieuw asfalteren van talrijke straten; met het doel, de dienstverlening en de openbare gemeentelijke voorzieningen te verbeteren.
1-AAAAislas-canarias-kopie-50.jpg


De drie tunnels van de GC-500  
tussen Puerto Rico en Mogán
hebben nu verlichting

MOGÁN - Pinksteren, zondag 19 mei 2013 - Het Cabildo (Eilandbestuur) heeft de verlichting van de hoofdweg voltooid, een voorziening waar al jarenlang om gevraagd is door de Gemeente en door ontelbare fietsers die het gebied frequenteren.

Het Departement Openbare Werken van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria heeft begin mei 2013 de drie tunnels van de hoofdweg GC-500 tussen Puerto Rico en Mogán van verlichting voorzien. Het betreft de tunnel van Puerto Rico, die van Los Frailes en die, welke de barranco (het ravijn) van Medio Almud met dat van Tiritaña verbindt.
tunnel-verlichtinglarge.jpg
De voorziening, waarom herhaaldelijk gevraagd is door de Gemeente is mogelijk geworden dankzij de afname van de verkeersintensiteit op deze weg, na de opening van het nieuwe gedeelte van de autosnelweg naar Mogán, zo laat het Gemeentebestuur weten in een communiqué.

De carretera general (hoofdweg) is nu veiliger geworden, vooral voor de talrijke fietsers die hier gewoonlijk passeren, van wie er helaas sommige het leven hebben verloren in de afgelopen jaren.

De Gemeente vertrouwt erop, dat dit een eerste ingreep is in de verbetering van de GC-500. De autoweg is ondertussen een secundaire weg geworden, dankzij de ingebruikname van het nieuwe gedeelte van de autosnelweg, en de afname van de verkeersdichtheid maakt het in orde brengen van de gevaarlijkste gedeelten een stuk gemakkelijker (aanbrengen van openbare straatverlichting en vermindering van het risico op steenlawines).

De voorziening, waarom herhaaldelijk gevraagd is door de Gemeente is mogelijk geworden dankzij de afname van de verkeersintensiteit op deze weg, na de opening van het nieuwe gedeelte van de autosnelweg naar Mogán, zo laat het Gemeentebestuur weten in een communiqué.

De carretera general (hoofdweg) is nu veiliger geworden, vooral voor de talrijke fietsers die hier gewoonlijk passeren, van wie er helaas sommige het leven hebben verloren in de afgelopen jaren.

De Gemeente vertrouwt erop, dat dit een eerste ingreep is in de verbetering van de GC-500. De autoweg is ondertussen een secundaire weg geworden, dankzij de ingebruikname van het nieuwe gedeelte van de autosnelweg, en de afname van de verkeersdichtheid maakt het in orde brengen van de gevaarlijkste gedeelten een stuk gemakkelijker (aanbrengen van openbare straatverlichting en vermindering van het risico op steenlawines).
scheurrotsenlarge.jpg

Het aanbrengen van vangnetten op de berghellingen is de eerstkomende actie die Openbare Werken, van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, zal uitvoeren.
1-AAAAislas-canarias-kopie-50.jpg


Pastor opent autosnelweg GC-1
In vijf minuten van  Puerto Rico naar Mogán

Opening gaat vergezeld van protestactie Brandweer

PUERTO RICO / MOGÁN - dinsdag 26 maart 2013 - Sinds maandag 25 maart 2013 is de autosnelweg die Las Palmas de Gran Canaria verbindt met Mogán, in het zuidwesten van het eiland, voor het verkeer opengesteld, nadat de minister van Fomento (Ontwikkeling ), Ana Pastor, het laatste gedeelte van de GC-1 officieel heeft geopend.

Het gaat om 6,5 kilometer autosnelweg vanuit de barranco (het ravijn) van El Lechugal naar Mogán die in een periode van 53 maanden zijn aangelegd door de Joint Venture ‘GC-1 Puerto Rico- Mogán’ met een begroting van ongeveer 123 miljoen euro, zoals Pastor heeft benadrukt in aanwezigheid van de minister van Industrie, Energie en Toerisme, José Manuel Soria, en van de president van de Canarische Eilanden, Paulino Rivero, en andere vertegenwoordigers van de diverse overheden.
autopista-flarge.jpg

 

De openingsceremonie is verstoord door acties van leden van de protestgroep ‘Stop, Desuhucios’ (Stop, Huisuitzettingen) en door leden van actiegroep Foro Roque Aldeano, die willen, dat op korte termijn de weg aangelegd (voltooid) wordt die La Aldea met Agaete verbindt en waartoe de minister toezeggingen voor gedaan heeft. 

Ook de Brandweerlieden van het Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, hebben geprotesteerd, zij wijzen de aanpassingen in de begroting van de Canarische Regering af, wat betreft veiligheid en noodgevallen.

VIDEOFILMPJE:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MWk1lNR2teY

Het nu opengestelde gedeelte van de autosnelweg omvat vier paar tunnels die in totaal 9.457 meter lang zijn en 70% beslaan van de totale lengte van dit deel van de autosnelweg, dat nu voltooid is met vier viaducten en vier onderdoorgangen.


 

 

Pastor heeft aan het Foro Roque Aldeano toegezegd, om in samenwerking met de Canarische Regering, de hoogste prioriteit te zullen geven aan de autosnelweg die La Aldea met Agaete moet gaan verbinden; twee gemeenten in het westen van Gran Canaria, die bijzonder geïsoleerd liggen ten opzichte van de rest van het Eiland vanwege de gecompliceerde geografie van het gebied.
1-AAAAislas-canarias-kopie-50.jpg


De minister van Fomento (Ontwikkeling)
 zal autosnelweg naar Mogán openen op maandag 25 maart 2013

De openingsdatum is enkele dagen opgeschoven,
om te kunnen rekenen op de aanwezigheid van Ana Pastor

PUERTO RICO / MOGÁN - zondag 17 maart 2013 - De definitieve opening van de autosnelweg naar Mogán zal plaatsvinden in de Semana Santa (Goede Week), om 11.00 uur op maandag 25 maart 2013 in aanwezigheid van de minister van Fomento (Ontwikkeling), Ana Pastor, zo hebben bronnen binnen de Gemeente Mogán laten weten.

Hoewel de Delegatie van de Spaanse Regering op Canarias de agenda van de ministers, om veiligheidsredenen, pas enkele dagen voorafgaand aan een evenement bekend maakt, heeft het Gemeentebestuur de aanwezigheid van minister Pastor al gemeld en feitelijk, zo verzekert men, daarom ook de opening een paar dagen uitgesteld, om te kunnen rekenen op haar aanwezigheid.


Ana Pastor.

Na de openingsceremonie, waarbij ook vertegenwoordigers van de Canarische Regering, van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria en van de Gemeente Mogán aanwezig zullen zijn, zal de autosnelweg geopend blijven voor dagelijks 20.000 voertuigen die van de nieuwe verbinding naar Mogán gebruik zullen maken.

Zodoende besparen duizenden chauffeurs de bochten en winnen zij aan veiligheid en tijd in hun rit over deze zes kilometer autosnelweg waarvan de helft door tunnels gaat en die ruim 140 miljoen euro heeft gekost.
1-AAAAislas-canarias-kopie-50.jpg


De laatste loodjes
voor de opening van de autosnelweg naar Mogán

MOGÁN - donderdag 28 februari 2013 - Het nieuwe gedeelte van de autosnelweg GC-1, dat Puerto Rico met de Vallei van Mogán verbindt, zal op 18 maart 2013 voor het verkeer worden opengesteld, “inclusief de op- en afritten bij Taurito,” zo heeft de directeur-generaal van Wegeninfrastructuur, Juan Medina, van de Canarische Regering, meegedeeld. Het Cabildo zal de afname van het verkeer op de oude weg benutten voor nieuwe verbeteringswerkzaamheden die eventuele steenlawines moeten voorkomen.

De Gemeente, het Cabildo (Eilandbestuur) en de Canarische Regering leggen de hand aan de laatste details voor de opening van de GC-1, waarbij - met de omleiding van het grootste gedeelte van het verkeer - het Eilandministerie van Openbare Werken voornemens is verbeteringswerkzaamheden uit te gaan voeren aan de autoweg GC-500, waar men o.a. netten zal aanbrengen ter voorkoming van steenlawines, zo heeft het Gemeentebestuur laten weten in een communiqué.
Op haar beurt, geeft het Cabildo (Eilandbestuur) prioriteit aan deze weg, want ondanks de ingebruikname van de autosnelweg, blijft een groot aantal fietsers (wielrenners) en toeristen die de kust van Mogán willen bezoeken, de GC-500 gebruiken.

Na de bijeenkomst op woensdagochtend 27 februari 2013 hebben de burgemeester, de eilandminister Carlos Sánchez en de directeur-generaal, het weggedeelte van de C-810 bezocht (van Las Casillas naar Mogán-Dorp) bezocht, waar men momenteel voetgangersgebied aanlegt en verbeteringen aan de weg uitvoert.

Tijdens dit bezoek heeft Juan Medina aangekondigd, dat men werkzaamheden uitvoert aan de  op- en afrit van de autosnelweg in de Vallei van Mogán voor de aansluiting van de GC-1 op de GC-810.
1-AAAAislas-canarias-kopie-50.jpg


De Regering haalt bakzeil  en besluit toch
de verbinding met Taurito aan te leggen

MOGÁN- zondag 27 januari 2013 - Na alle onderhandelingen uitgeprobeerd te hebben over de eigendom van de terreinen, heeft de minister van Openbare Werken, Domingo Berriel, van de Canarische Regering, op woensdagochtend 23 januari 2013 opdracht gegeven, om de verbinding van Taurito met de autosnelweg GC-1 aan te leggen.

Taurito krijgt de op- en afrit die oorspronkelijk gepland was in het project voor de verlenging van de autosnelweg GC-1. Dit is bevestigd door de minister van Openbare Werken, Domingo Berriel, na deelgenomen te hebben aan het overleg voor het Plan de Modernización del Sur (Moderniseringsplan voor het Zuiden), dat op woensdag 23 januari 2013 heeft plaatsgevonden in Maspalomas en wat o.a. is bijgewoond door de president van de Canarische Regering, Paulino Rivero.


De percelen grond die eindelijk gebruikt gaan worden voor de verbinding van de autosnelweg GC-1 met de autoweg GC-500.

“Ik heb opdracht gegeven aan de directie van de bouwwerkzaamheden, dat men doorgaat met het oorspronkelijke project, zodat men de autosnelweg voltooit inclusief de verbinding met Taurito,” zo heeft Berriel bevestigd, die 48 uur na het mislukken van het overleg met de eigenaar van de meeste percelen grond die benodigd zijn, de ondernemer Santiago Santana Cazorla, en diens protest de openingsceremonie - het doorknippen aan het openingslint - te zullen boycotten, bakzeil heeft gehaald, zodat de officiële opening voor het verkeer in alle pais en vree op 16 maart 2013 kan plaatsvinden.
1-AAAAislas-canarias-kopie-50.jpg


De Regering zal het nieuwe gedeelte  van de GC-1 openen zonder de verbinding met Taurito

MOGÁN - vrijdag 25 januari 2013 - De ondernemers dreigen op 16 maart 2013 met een boycot van de openingsceremonie van het nieuwe gedeelte van de autosnelweg GC-1 tussen de Barranco (het ravijn) van El Lechal en de Barranco van Mogán. Dit, vanwege de negatieve reactie van de Canarische Regering, om de verbinding aan te leggen met Taurito. Santana Cazorla zal met zijn werknemers protesteren op de dag waarop men het openingslint doorknipt.

De Canarische Regering is voornemens, om het nieuwe gedeelte van de autosnelweg GC-1 in gebruik te nemen zonder de verbinding met Taurito. De onderhandelingen van maandag 21 januari 2013 tussen de Minister van Openbare werken, Domingo Berriel, en de president van de Santana Cazorla-Groep, zijn opnieuw op een mislukking uitgelopen.

“Het was opnieuw praten tegen een muur. De minister was op geen enkele manier te bewegen tot een compromis, niet verder dan, dat men de zaak zal blijven bestuderen, ”zo geeft de ondernemer Santiago Santana Cazorla aan.


Het opvullen van de puin-vang aan de monding van tunnel in de Barranco van Tauro.

 Santiago Santana Cazorla.                                             Domingo Berriel.

Volgens de zaakvoerder is van de drie voorstellen die men heeft gedaan, om de genoemde verbinding aan te leggen, er geen enkele geaccepteerd door Openbare Werken. “Men heeft een spoed-onteigening verricht, we hebben 160,000 m grond gratis geleverd, om de autosnelweg aan te leggen, we hebben private percelen jarenlang bezet gehouden en nu weigert men de verbinding met Taurito  aan te leggen, door te zeggen, dat er geen geld is, terwijl men 50 miljoen euro méér heeft uitgegeven ,dan de 111 miljoen euro die  begroot waren, dit is ondenkbaar,” zegt de projectontwikkelaar.
1-AAAAislas-canarias-kopie-51.jpg


Autosnelweg Puerto Rico-Mogán
voor verkeer open m.i.v. 16 maart 2013

MOGÁN - donderdag, 17 januari 2013 - Met een lengte van 6,3 kilometer waarvan 60% door tunnels gaat, is het nieuwe gedeelte van de autosnelweg GC-1 tussen Puerto Rico en Mogán nagenoeg voltooid. Openbare Werken voorziet de openstelling voor het verkeer op zaterdag 16 maart 2013 (eerdere berichten spreken van maandag 18 maart 2013). De aanleg van dit gedeelte is aanbesteed voor 11 miljoen euro en heeft uiteindelijk 146 miljoen euro gekost.

De rit van de luchthaven naar Playa de Mogán gaat 35 minuten duren als het nieuwe gedeelte van de autosnelweg GC-1 eenmaal geopend is dat leidt tot aan de T-splitsing in Mogán op de GC-500 die naar de haven leidt. Het betreft hier de verlenging van de autosnelweg vanaf het punt (de barranco van El Lechugal) waar deze momenteel ophoudt. Hiermee wordt niet alleen de afstand verkort, maar ook lost men het veiligheidsprobleem op bij het rijden over de GC-500, een weg vol gevaarlijke bochten en locaties waar zich steenlawines kunnen voordoen.

De werkzaamheden in de barranco (het ravijn) van El Lechugal nabij de toegang naar Puerto Rico.
Het nieuwe gedeelte van de autosnelweg is aangelegd door de Unión Temporal de Empresas (UTE) (Joint Venture) die bestaat uit de ondernemingen FCC Construcción, Corsán-Corviám en Petrecan. De bouw is begonnen in februari 2009 met een begroting van €11.710.144, = “maar diverse voorvallen en prijsstijgingen hebben dit bedrag verhoogd tot 146 miljoen euro,” zo laat de directeur-generaal van Wegeninfrastructuur, Juan Ventura Medina, van de Canarische Regering, weten.
1-AAAAislas-canarias-kopie-51.jpg


Autosnelweg Puerto Rico-Mogán 
m.i.v.18 maart 2013 geopend voor het verkeer

MOGÁN - vrijdag 11 januari 2013 - Over wel, of niet een half klaar zijnde op- en afrit bij Taurito wordt nog onderhandeld, maar de openingsdatum voor de autosnelweg van Puerto Rico naar Mogán staat vast: vrijdag 18 maart 2013.  Vanaf dat moment zullen er dagelijks 20.000 voertuigen van gebruik van kunnen maken die nu nog over de bochtige en gevaarlijke bergweg moeten rijden.

De directeur-generaal van Wegen-infrastructuur, Juan Medina, van de Canarische Regering heeft op vrijdag 11 januari 2013 opnieuw een onderhoud gehad met de eigenaren van de grond en met de burgemeester van Mogán, Francisco González, om tot overeenstemming te komen over de aan te leggen op- en afritten naar Taurito, maar men heeft (nog) geen akkoord bereikt.                      M.i.v. 18 maart 2013 geopend voor het verkeer.
Medina heeft uitgelegd, dat voor de eigenaren van de grond de meest haalbare optie is, dat men de op- en afrit aanlegt op de oostelijke helling van Taurito, zodat de overige terreinen vrij blijven voor toekomstige bebouwing; maar, dat dit vanwege de kosten niet mogelijk is gebleken, omdat die in eerste instantie aanzienlijk zijn en uiteindelijk zouden oplopen tot enerzijds 13 miljoen euro voor wijziging in de aanleg van de weg en anderzijds 12 miljoen euro voor de herindeling van de percelen.Dat bedrag, zo voegt de regeringsvertegenwoordiger toe, is momenteel niet haalbaar voor het Ministerie van Openbare Werken, gezien de jaarbegroting voor wegen.

Als alternatief heeft het Departement van de Autonome Deelstaat voorgesteld, een op de terreinen bestaande weg te gebruiken, omdat het gaat, om het zoeken van een doorgang van 500 meter van de op- en afrit naar de rotonde die over die weg kan lopen, waardoor het mogelijk zou zijn, dat deze in gebruik had kunnen worden genomen voor de opening van de autosnelweg, omdat men dan de aanpassing tijdig zou hebben kunnen realiseren.

De eigenaren hebben deze optie echter niet geaccepteerd, omdat dit een van hun percelen betreft, waardoor de grondprijs zou oplopen tot 8 miljoen euro; een bedrag, dat opnieuw onaanvaardbaar is voor het Ministerie, dat te verstaan heeft gegeven, “dat zonder een financiële tegemoetkoming, het moeilijk zal zijn de situatie via deze weg op te lossen.”

Hoewel de ontmoeting geen akkoord heeft opgeleverd, toonde Juan Medina zich optimistisch,” omdat de tot nu toe gevoerde gesprekken voor beide partijen de beperkingen en bijkomstigheden duidelijk hebben gemaakt en iedereen de wil heeft, om tot een akkoord te komen,” zo verzekerde hij.

Het probleem is, dat het Ministerie verantwoordelijk is voor de contractuele datum van oplevering:18 februari 2013 en, dat de opening gepland staat op 18 maart 2013, waarbij elk alternatief vóór die datum uitgevoerd moet zijn. En als dit niet zo is, dan blijft de half afgemaakte op- en afrit zoals die is en ligt de verbinding met de rotonde in handen van de belanghebbenden, of er komt een samenwerkingsovereenkomst, of een actieprogramma.
1-AAAAislas-canarias-kopie-51.jpg


Meerkosten materiaal:
Autosnelweg Arguineguín-Puerto Rico
valt zes miljoen euro duurder uit

MOGÁN -zondag 8 juli 2012 - De Regering zal 6 miljoen euro meer gaan betalen voor de autosnelweg van Arguineguín naar Puerto Rico. De aanvankelijke begroting in 1999 van 52 miljoen euro, is ondertussen opgelopen tot in totaal 76 miljoen euro.

Vanwege het duurder geworden materiaal, zal het Ministerie van Openbare Werken, van de Canarische Regering, ongeveer zes miljoen extra moeten betalen aan het bouwbedrijf, dat de autosnelweg heeft aangelegd van Arguineguín naar Puerto Rico.

De Tribunal Supremo (TS) (Hoge Raad) heeft OHL in het gelijk gesteld, waardoor de begroting momenteel 76 miljoen euro bedraagt, in plaats van de aanvankelijke 52 miljoen euro bij de aanbesteding in 1999. Hoewel een verklaring in de aanbesteding gewaarschuwd heeft, dat er bij  de oplevering eind 2003 geen prijsherziening zou kunnen komen, heeft men echter goedkeuring gehecht aan een schikking van 69 miljoen euro. Kort daarop moest men nog eens 1,1 miljoen euro extra betalen wegens de onvoorziene omstandigheden tijdens het bouwrijp maken (afgraven) van het terrein.

                                                http://www.ohl.es
Vervolgen is OHL naar de rechter gestapt met de eis, dat men nog eens 8,5 miljoen moest betalen, door een stijging van 42% van de energiekosten aan te voeren welke in de loop van de jaren tijdens het aanleggen van de weg is ontstaan en 49% aan materialen zoals asfalt, cement en personeelskosten.

Uiteindelijk hebben zowel het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Hooggerechtshof van de Canarische Eilanden), evenals de Supremo (Hoge Raad), het recht van OHL erkend voor het ontvangen van deze bedragen, hoewel men het aanvankelijke door het bouwbedrijf geëiste bedrag van  ruim 8 miljoen euro heeft verlaagd.

Het bedrijf heeft aangevoerd, dat de aanvankelijke begroting onvoldoende was, voor het voortzetten van de werkzaamheden, die slechts een jaar hebben stilgelegen.

"In het licht van de bewezen feiten is vastgesteld, dat er zich  inderdaad een prijsverhoging, heeft voorgedaan die niet geheel was te voorzien en die van invloed is op de balans, in de zin van de eisen die men aan de aannemer heeft gesteld; maar niet op de wijze van compensatie welke deze daartoe heeft verlangd.”

“De Regering heeft, inderdaad, niet ontkend, dat dit kan voorkomen bij dergelijke budgetten, maar heeft zich beperkt, tot het afwachten van de uitspraak waarin dit bewezen wordt geacht,” aldus de Hoge Raad.

Een veelgevraagd bouwwerk
De snelweg van Arguineguín naar Puerto Rico was een van de meest gevraagde projecten op aandrang van ondernemers en bewoners in het Zuiden van Gran Canaria, gezien de grote vertragingen in het verkeer die zich, met name ’s zomers, op dit deel van het eiland voordeden. De ontwikkeling van het project is over vier jaar uitgesmeerd en is één jaar stilgelegd geweest, wegens problemen met de bedrijven uit de eerste aanbesteding.

De werkzaamheden bestonden uit de aanleg van de verlenging van de autosnelweg GC-1 vanaf de barranco van Arguineguín tot aan de barranco van El Lechugal waar, via een rotonde, men de oude C-812 (de huidige C-500)  bereikte en de urbanisatie (woonwijk) Puerto Rico.

Op dit traject liggen vier tunnels voor de heenweg en, vier tunnels voor de terugwegen, een die de barranco van Lechugal - ter hoogte van Aguapark - verbindt met Puerto Rico.

De aanleg van deze weg betekende toen de ontwikkeling van een van de  grootste bouwwerkzaamheden op het gehele eiland. Voor de aanleg van de tunnels heeft men een Noors bedrijf gecontracteerd, dat dit soort werkzaamheden wereldwijd verricht.

Van de zes kilometer autosnelweg gaat 4,9 kilometer onder de bergen door. De moeilijkheden van het project, samen met de aanzienlijke veiligheidsmaatregelen welke men heeft moeten nemen, hebben ervoor gezorgd, dat men de aanvankelijke begroting - van 52 miljoen euro – eerst heeft moeten verhogen met ruim 10 miljoen euro, waarbij vervolgens nog eens de extra kosten opgeteld moeten worden.
1-AAAAislas-canarias-kopie-51.jpg


Gemeente Mogán beëindigt na 25 jaar
de concessie  aan
de drinkwaterleverancier

Mogán neemt drinkwaterleverantie van Puerto Rico
weer in eigen  beheer

MOGÁN - zaterdag 18 februari 2012 -  Puerto Rico SA,  een van de concessiehouders voor de levering van drinkwater  aan Mogán, heeft momenteel gen enkele bevoegdheid meer, om drinkwater te leveren aan de wijk Puerto Rico. omdat de in 1987 door het Gemeentebestuur met 25 jaar verlengde termijn van de concessie op 30 januari 2012 is verstreken.

De Partido Popular (PP) maakt de juridische situatie niet duidelijk van waarin de drinkwaterleverantie verkeert. De oppositie eist inzage te krijgen in de staat van aanbesteding van de dienstverlening. De  ‘privatisering’ van de drinkwaterleverantie van Mogán kan gaan eindigen bij de Rechtbank.


                                                              Puerto Rico.
Burgemeester Francisco González (PP) heeft drie dagen voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de overheidsconcessie aan de projectontwikkelaar van de wijk, via een ambtelijk bericht van het Gemeentebestuur, laten weten, “dat het Gemeentebestuur  de laatste hand legt aan de behandeling van de betreffende contractering, met het doel de openbare dienstverlening van drinkwaterleverantie, in de gehele gemeente, zelf ter hand te gaan nemen.”

De beëindiging van de verlenging laat zowel de juridische status  in het ongewisse, evenals die van de op de drinkwaterleverantie geabonneerden - slechts 18% van de bevolking  is wettelijk gezien inwoner van de gemeente, want de overige 82% is fluctuerend  door  het toerisme - evenals de toelevering op zichzelf; een feit, dat de oppositie ertoe gedwongen heeft vragen te stellen aan het Gemeentebestuur, over de gevolgen van deze leemte.

Feitelijk hebben de raadsleden van de Ciua, de PSOE-PSC, de NC en de CC zich tot het Gemeentebestuur gewend, om te weten, of dat op grond van de mededeling aan Puerto Rico SA van 27 januari 2012. “het evident is, dat de handelsmaatschappij geen drinkwaterleverantie meer zou mogen verzorgen, en zelfs geen inkomsten mag ontvangen als betaling voor de betreffende dienstverlening.”

De partijen in de oppositie kennen de feitelijke situatie niet welke is ontstaan na de beëindiging van de verlenging op 30 januari 2012;  vooral niet,  omdat men geen enkele kennis heeft van de correspondentie tussen de Gemeente en Puerto Rico SA, die de situatie verduidelijkt waarin de dienstverlening verkeert  sinds men de aanbesteding ervan heeft aangekondigd in september 2010 en waarvan men nog steeds de omstandigheden en de  voorwaarden niet kent.

De raadsleden begrijpen, dat het verstrijken van de verlenging, zonder het hebben van een onmiddellijk alternatief, “een tweeslachtigheid, of juridische onzekerheid, veroorzaakt, die over het algemeen ernstig schade kan toebrengen aan zowel de gemeentelijke schatkist, evenals aan de bewoners van Puerto Rico, die niet weten wie nu de verantwoordelijke is voor de drinkwatervoorziening en tot wie men zich daarvoor moet richten.

De vier politieke partijen verlangen van  het PP- Gemeentebestuur een  aantal juridische rapporten die de staat verduidelijken waarin de dienstverlening  zich momenteel bevindt, zowel  wat betreft de  financiële inkomsten die de gemeente zou moeten  ontvangen voor de waterleverantie vanaf 30 januari 2012 tot aan de aanbesteding voor de gehele gemeente en, in welke situatie de werknemers verkeren die in dienst zijn van de waterleverancier en, of de Gemeente hun arbeidsplaatsen moet overnemen.

Bovendien verlangt men van regerende PP  een kopie van het document - “zo  dit al bestaat”- over het akkoord wat de Gemeente Mogán en het Consejo Insular de Aguas (Waterschap) van  Gran Canaria  hebben bereikt, opdat de organisatie van het Cabildo (Eilandbestuur)  de specificaties kan uitwerken van de openbare aanbesteding die in 2012 is aangekondigd en, waarvan men sindsdien niets meer vernomen heeft, toen Aguas de Arguineguín heeft meegedeeld, dit te zullen afremmen via de Rechtbank.
1-AAAAislas-canarias-kopie-51.jpg


40-jarige fietser in Puerto Rico
omgekomen bij aanrijding met voertuig 

PUERTO RICO / MOGÁN - vrijdag 6 januari 2012 - Een 40 jarige fietser, met Italiaanse nationaliteit,  is op de GC-500 omgekomen door een aanrijding met een voertuig.

Het ongeluk met dodelijke afloop heeft zich voorgedaan op het weggedeelte tussen de barranco's van Los Frailes en Media Almud, in het gebied van Puerto Rico, gemeente Mogán; zo hebben medewerkers van de 112-meldkamer laten weten.


Een agent van de Guardia Civil fotografeert de fiets van het Italiaanse slachtoffer.

De melding is bij 1-1-2 binnengekomen op vrijdag 6 januari om 11:30 uur, waarop onmiddellijk agenten van de Guardia Civil,.de Policía Local, ambulancepersoneel en leden van de Bescherming Burgerbevolking naar de plaats van het voorval zijn gegaan,waar de Italiaan die met vakantie was, tegen een bus is gereden

Het ambukancepersoneel heeft de gewonde, die diverse fracturen en een hartstilstand had, geprobeerd te reanimeren, maar men heeft zijn leven niet kunnen redden.
1-AAAAislas-canarias-kopie-51.jpg


aaaaakaart_canaria-38-96.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--558.jpg

zon-180.jpg