site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-1-2-19.jpg

6-52.jpg


Na  ‘Tot Nut van het Algemeen’ te zijn verklaard
zal de Staatsbibliotheek niet gesloopt gaan worden

De Gemeente Las Palmas de Gran Canaria
hoeft de schadeloosstelling niet te betalen

MADRID / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - donderdag 15 oktober 2015 - De Staatssecretaris van Cultuur, José Maria Lasalle, van de Spaanse Regering, heeft op donderdag 15 oktober 2015, aangekondigd, dat men de Biblioteca Pública (Openbare Bibliotheek) van Las Palmas niet zal gaan slopen en, dat de Gemeente niet hoeft te lijden onder het betalen van enigerlei schadeloosstelling ten gevolge van deze operatie.

La Salle heeft deze aankondiging gedaan na de ontmoeting die hij heeft gehad met de burgemeester van Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, en met de gedelegeerde van de Spaanse Regering op Canarias, María del Carmen Hernández Bento, over  de Staat informeren van de situatie van de Openbare Staatsbibliotheek, nadat men op woensdag 14 oktober 2015 een amendement op de Begroting van 2016 heeft aangenomen,  dat aan het centrum de wettelijke status verleent van: ‘tot nut van het algemeen  en sociaal belang’.
academia-bellas-1.jpg
cardona-constitucional-1.jpgDe Biblioteca del Estado (Staatsbibliotheek) zal niet gesloopt hoeven te gaan worden nadat die ‘Tot Nut van het Algemeen’ is verklaard.
bibilioteca.jpg

Deze beslissing zal het in de toekomst mogelijk maken, dat de Spaanse Ministerraad de rechten onteigent van het laatste vonnis dat de sloop van de bibliotheek verordent, voorafgaand aan schadevergoeding aan de buren die tegen de vergunning in beroep zijn gegaan en de rechtszaken gewonnen hebben.
244143-2p-1.jpg  hidalgo-batallar-1.jpg maxresdefault-7.jpg
   Hernández Bento.                             Hidalgo.                                         Lasalle.
naamloos-170.png
Het Tribunal Supremo (TS) (Hooggerechtshof) heeft de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria veroordeeld tot het slopen van de Openbare Staatsbibliotheek omdat men de stedelijke bouwverordening heeft overtreden, geplande groenvoorziening in het gebied heeft geëlimineerd; en voor het creëren van een scherm, dat de buren het zicht op zee ontneemt.

Vervolgens heeft het Tribunal Constitucional (TC) (Grondwettelijke Hof) het vonnis van  de Hoge Raad) geratificeerd na een beroep van het Gemeentebestuur, waar door dit, evenals de Spaanse Regering, oplossingen hebben moeten zoeken ter voorkoming van de sloop van het pand, waaraan nu is voldaan ter voorkoming, aldus heeft Lasalle opgemerkt.
imagenaaaaa.jpg                                            'Tot Nut van het Algemeen...’
De staatssecretaris heeft benadrukt, dat men heeft verhinderd dat er een "aanzienlijke publieke investering gesloopt zou kunnen worden ," aldus, “ heeft men gehandeld in het algemeen belang betreffende dienstverlening van  de openbare bibliotheek."

Op zijn beurt heeft Hidalgo het belang  benadrukt, dat de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria niet de last hoeft te dragen  van  “enige schadevergoeding als gevolg van deze operatie, die men heeft verricht via het toevoegen van een  regelgeving op de Algemene Rijksbegroting.”

Gevraagd wie verantwoordelijk is voor de vergoeding, heeft Hidalgo gezegd, “dat het aan de Spaanse Staat is  om de rechten van de bibliotheek te onteigenen;” en, “dat het de Spaanse Staat is, die de schadevergoedingsregeling zal moeten oplossen als men daar om vraagt.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-23.jpg 


Hidalgo en Hernández Bento
kondigen een gezamenlijk front aan
voor het redden van de Bibliotheek

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - dinsdag 21 juli 2015 - De burgemeester van de hoofdstad van Gran Canaria, Augusto Hidalgo, en de gedelegeerde van de Spaanse Regering op Canarias, María del Carmen Hernández Bento, hebben op maandag 20 juli 2015 besloten een gemeenschappelijk front te vormen, om aan de verantwoordelijken binnen het Ministerie van Onderwijs en Cultuur te vragen, dat ze alle strategieën inzetten tot het voorkomen van de sloop van de Openbare Staatsbibliotheek waarop een vonnis tot sloop van kracht is van de Hoge Raad.

Hidalgo en Hernández Bento zijn op maandag 20 juli 2015 bijeengekomen voor het hebben van één mening tijdens de bijeenkomst die op dinsdag 28 juli 2015 zal plaatsvinden met de staatssecretaris van Cultuur, José María Lasalle.
biblioteca2.jpg”We gaan gezamenlijk naar Madrid voor de bijeenkomst van 28 juli 2015 voor het vaststellen van een routekaart die elke mogelijkheid tot het slopen van de Bibliotheek moet voorkomen.,” zo heeft Hidalgo voorgehouden en die benadrukt dat hij niet uitgaat van een scenario waarmee men  het pand kan afbreken.

244143-2p.jpg hidalgo-batallar.jpg           María del Carmen Hernández Bento  en Augusto Hidalgo samen op één lijn.
María del Carmen Hernández Bento heeft blijk gegeven van haar ‘onvoorwaardelijke steun’ aan de burgemeester en ze is beschikbaar voor het bereiken van het gemeenschappelijke doel.

“We zitten op dezelfde lijn,” heeft Bento gezegd, die van mening is dat de Ministerraad de oordeelrechten onteigent van de vereniging van eigenaren - die aangifte heeft gedaan wegens de illegale bouw van het pand en die het proces heeft gewonnen - wat een van de alternatieven is die men overweegt om het probleem op te lossen.
1-AAAAislas-canarias-kopie-221.jpg 


De Stad verlangt een ‘politiek pardon’ van Madrid
om de Bibliotheek te redden

- Het Grondwettelijke Hof heeft het hoger beroep van de Gemeente - om sloop van de
  Bibliotheek te voorkomen - afgewezen,
-
Burgemeester Hidalgo vraagt de officier van Justitie beroep aan te tekenen na de
   uitgeputte juridische weg,

- Wethouder Doreste waarschuwt, dat men politieke verantwoordelijkheid zal vragen
   aan de Partido Popular (PP) en Soria.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, vrijdag 17 juli 2015:De Openbare Bibliotheek is opnieuw in een doodlopende straat beland en de sloop die de Hoge Raad heeft bevolen wegens het niet naleven van de bouwverordening hangt wederom als een donkere wolk boven het gebouw.
Burgemeester Augusto Hidalgo heeft op donderdag 16 juli 2015 het Ministerie van Cultuur gevraagd, een politieke oplossing te zoeken voor het redden van de Openbare Staatsbibliotheek. De enige weg die rest - na de afwijzing door het Constitutionele Hof van het hoger beroep op wettelijke bescherming wat is ingesteld door de Gemeente tegen de sloop - is, dat  de Ministerraad van de Spaanse Regering een politiek pardon verleent voor het gebouw, door de onteigening van rechten die het vonnis beschermt.

thumb-20.jpgDe wethouders Javier Doreste en Encarna Galván, op donderdag 16 juli 2015 voor de Openbare Bibliotheek.

De gemeentelijke vergunning voor de Bibliotheek is in 2002 geannuleerd; een vonnis, dat door diverse juridische uitspraken is geratificeerd, met de recente, is de uitspraak van het Hooggerechtshof in 2014, in de overweging, dat de toenmalige burgemeester José Manuel Soria de bouwverordening heeft geschaad, een onrechtmatigheid waartegen aangifte is gedaan door de omwonenden, omdat het gebouw het zicht wegneemt en een openbare ruimte in beslag neemt.

Gelijktijdig met het voor de Gemeente uitgeput zijn van de juridische weg, na de oorvijg van het Constitutionele Hof, heeft men aan het Openbaar Ministerie gevraagd, dat men een beroep tot heroverweging instelt, om te proberen dat Hoge Raad die de fundamentele rechten beschermt, de behandeling toestaat van het hoger beroep tot bescherming wat de Gemeente in november 2015 heeft ingediend.

Bij de Gemeente heeft men echter niet veel vertrouwen in deze uitweg, gezien het feit dat alle beroepszaken sinds 2002 zijn afgewezen. Bovendien is het Openbaar Ministerie de aangewezen instantie die besluit, of men wel of niet in beroep gaat tegen het niet toestaan van de behandeling van het Gemeentelijke verzoek door de Hoge Raad.
1-AAAAislas-canarias-kopie-192.jpg 


Wel of niet slopen van de bibliotheek? 
Dat blijft - nog steeds -de vraag

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA – donderdag 2015 - Het Tribunal Constitucional (TC) (Grondwettelijke Hof) heeft het laatste beroep afgewezen: het beroep, wat de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria heeft ingesteld tegen het eerste vonnis uit 2002, in een poging de sloop van de Biblioteca Pública del Estado (Openbare Staatsbibliotheek) in de stad te voorkomen.

Het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof) heeft in 2002 de sloop bevolen van dat bibliotheek-pand, dat gebouwd is tijdens het mandaat van José Manuel Soria als burgemeester, wegens het schenden van de gemeentelijke bouwplannen, door het elimineren van de groenvoorzieningen die gepland stonden in het gebied waar men (naast het San Telmo-park) de bibliotheek gebouwd heeft en zo een scherm heeft opgetrokken wat het zeezicht ontneemt.
biblio-2-1.jpgMet de nadien gebouwde bibliotheek voor de deur in plaats van een groenstrook, en het zeezicht kwijt, is je duur gekochte  stadsappartementje aanzienlijk in waarde gedaald.
Het Gemeentebestuur heeft twee keer eerder geprobeerd de sloop van het bibliotheekpand te voorkomen, eerst door de planning voor de San Telmo-wijk te wijzigen om het te legaliseren, wat de Rechtbanken niet hebben toegestaan, en daarna door het Hooggerechtshof te vragen, te erkennen ,dat het vonnis tot sloop nu eenmaal “onuitvoerbaar” zou zijn. Toen ook die weg werd afgewezen, heeft men zich tot het TC gewend om de sloop af te wenden door te wijzen op het fundamentele recht van de burgers op cultuur en de bescherming die de wet op het Erfgoed toekent aan alle openbare bibliotheken, welke men erkent als cultureel erfgoed.
tribunal-constitucional.jpg
imagenes_logo_tribunal_constitucional_560ce7ad.jpgHet Constitutionele Hof heeft de zaak afgedaan met een voorzienig op slechts een bladzijde, waarbij men uitlegt, dat men het hoger beroep niet accepteert, “gezien de schijnbare afwezigheid van een schending van een fundamenteel beschermd grondrecht,” waardoor het Hof deze beroepszaak niet kan bestuderen.”

Deze resolutie sluit de rechtsmiddelen welke het Gemeentebestuur ter beschikking staan - in de betreffend tekst staat, dat tegen deze beslissing uitsluitend het Openbaar Ministerie in beroep kan gaan - maar de Gemeente heeft op donderdag 16 juli 2015 aangekondigd, dat men zich niet neerlegt bij het verlies van de bibliotheek en, dat men zal proberen deze te redden langs de politieke weg, en door te onderhandelen met de omwonenden die destijds de overtredingen hebben aangegeven.”

“We gaan er niet van uit, dat men de bibliotheek morgen zal slopen, niet daarna, en ook niet binnen vijf jaar,” zo heeft de wethouder van Cultuur, Encarnación Gálvan (PSOE) opgemerkt tijdens een in de haast belegde persconferentie bij de ingang van de betreffende culturele instelling.

Gálvan heeft benadrukt, dat het huidige Gemeentebestuur (een coalitie van de PSOE, Las Palmas de Gran Canaria Puede en Nueva Canarias) zal proberen alles te doen wat in haar vermogen ligt voor het zoeken naar een “ definitieve oplossing,” langs drie wegen: - de juridische weg,    door te proberen, dat het Openbaar Ministerie uit naam van de Gemeente beroep aantekent; - de politieke weg,    via het Ministerie van Onderwijs; - de weg van onderhandelen, door te praten met de omwonenden.
naamloos-111.pngimg_31640.jpg

                        "Wie zijn het, die opdraaien voor de grillen van minister Soria ?"

De locoburgemeester en wethouder van Bouwzaken, Javier Doreste (Las Palmas Puede) heeft ook opgemerkt, dat men niet ontkent, “verantwoordelijkheden te vragen,” aan de ambtenaren die, naar zijn oordeel, hun wil hebben doorgedreven in de technische rapporten dat men deze bibliotheek, aan het eind van de jaren negentig zou bouwen op deze locatie.”
maxresdefault-2.jpg IG_NDORO.jpg    De locoburgemeester en wethouder van Bouwzaken, Javier Doreste (Las Palmas Puede).
“Deze situatie zou niet bereikt zijn, als een burgemeester als meneer Soria, en een wethouder Bouwzaken, zoals meneer Cardona (burgemeester tijden het vorige mandaat, en destijds de betreffende wethouder Bouwzaken) beslissingen hadden genomen tegen de technische rapporten,” zo heeft Doreste laten blijken. De wethouder van Bouwzaken is van mening, dat deze zaak een ernstige ‘morele, economische, en sociale schade heeft veroorzaakt aan de stad, en een instelling op het spel heeft gezet die Las Palmas niet kan negeren.”

“Deze bibliotheek is vooral een openbare dienstverlening. We zullen al het mogelijke doen om deze wettelijk erkend te krijgen,” zo heeft wethouder Galván opgemerkt, na onthuld te hebben, dat burgemeester Augusto Hidalgo (PSOE), al contact heeft opgenomen met de Spaanse staatssecretaris van Cultuur, José María Lassalle (PP), om de zaak aan hem voor te leggen.
academia-bellas.jpgDoreste is ook van mening, dat de zaak zover niet had hoeven komen, als men destijds onderhandeld zou hebben met de omwonenden die aangifte hebben gedaan tegen de vergunningen omdat de Staatsbibliotheek hen vanuit hun woningen het zeezicht heeft ontnomen. Daarom, zo heeft Doreste laten weten, zal men proberen om tot een overeenkomst met hen te komen om de sloop van het pand af te wenden, hoewel hij erkent, dat het zo kan zijn, dat dit niet de definitieve oplossing zal zijn.
1-AAAAislas-canarias-kopie-188.jpg 


Afwijzing hoger beroep door het Grondwettelijke Hof verplicht tot sloop van de Openbare Bibliotheek

 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - donderdag 18 juli 2015 - Het Hof heeft het hoger beroep dat was ingesteld door de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria, afgewezen en de Openbare Staatsbibliotheek, tegenover het San Telmo-park, zal dan ook moeten worden afgebroken.

Met deze beslissing van het Constitutionele Hof zal de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria de Openbare Bibliotheek moeten slopen.
imagendisco_jsp_.jpg

De Rechtbank heeft de sloop van dit gebouw bevolen, wegens het niet naleven van de bouwvoorschriften.
afwijzingcassatie-1.jpg

Tegen de afwijzing van het door de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria ingestelde hoger beroep, kan uitsluitend de Offcier van Justitie in cassatie gaan.
1-AAAAislas-canarias-kopie-185.jpg


De Hoge Raad gaat de sloop-verordening
voor de Staatsbibliotheek opnieuw bekijken

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - dinsdag 1 oktober 2013 - De order tot sloop welke drukt op de Staatsbibliotheek die gebouwd is naast het busstation in San Telmo zal opnieuw worden bekeken. De Beroepskamer van het Hooggerechtshof heeft de behandeling toegestaan van het hoger beroep door de Gemeente tegen het vonnis van februari 2013, dat de sloop van het pand bekrachtigt.
Het hoger beroep bij het Hooggerechtshof is de laatste weg ter voorkoming van de sloop van de Bibliotheek in ruil voor een schadeloosstelling

De Hoge Raad zal voor de tweede keer de sloop-order bekijken die drukt op de Biblioteca del Estado (Staatsbibliotheek) in de Las Palmas de Gran Canaria. De Beroepskamer van het Hof heeft in de laatste week van september 2013 de cassatie toegestaan van de Gemeente tegen de het vonnis van februari 2013 wat geveld is door het Tribunal Superior de Justitia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof), wat de gedwongen sloop van het pand ratificeert. Het doel van de Gemeente is, de “wettelijke onmogelijkheid” af te dwingen van dit arrest en de sloop te vervangen door een financiële schadeloosstelling van de eisers.
312954-1g_large.jpg
Het omstreden pand van de Openbare Bibliitheek in Las Palmas  de Gran Canaria.

Dit hoger beroep is de laatste weg die het Gemeentebestuur rest ter voorkoming van wat men interpreteert als,” een ernstige schade aan de kwaliteit van het leven van de stadsbewoners,” wat is af te leiden uit het proces wat is aangespannen door de vereniging van eigenaren van een aan de Bibliotheek grenzend pand, die de bouw van het pand aanklagen in de overweging, dat men met het wegnemen van het zeezicht, de waarde van hun woningen heeft aangetast.
In februari 2002 heeft men de door het Gemeentebestuur verleende bouwvergunning weerlegd, gezien het feit, dat deze is verleend zonder inachtneming van de verplichte procedures voor het schrijven van een speciaal plan voor dit perceel, en sindsdien heeft men de regen aan aanklachten opgelost met de bevestiging van de oorspronkelijke juridische beslissing.
1-AAAAislas-canarias-94.jpg
 


De Hoge Raad
verplicht tot sloop
van het pand van de Staatsbibliotheek

Daarmee winnen de omwonenden een lange rechtszaak
die meer dan een decennium heeft geduurd

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - dinsdag 1 juli 2014 - De Hoge Raad heeft in Hoger Beroep het bezwaar afgewezen, dat de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria had aangetekend tegen de uitspraak van bet Canarische Hooggerechtshof, waarbij men in 2002 heeft geweigerd, de sloop van de Bibliotheek uit te voeren.

Het gaat om een pand waartegen de bouw ervan hoger beroep is aangetekend door de Vereniging van Eigenaren van het ‘San Telmo’-gebouw.

Het pand van de Staatsbibliotheek, dat het zeezicht ontneemt van de eigenaren van het
'SanTelmo'-gebouw in Las Palmas de Gran Canaria.

Kortom: de Hoge Raad verplicht tot sloop van de bibliotheek, in een beslissing die ook niet vreedzaam is geweest: twee magistraten hebben blijk gegeven van hun ontevredenheid.

Zo winnen de omwonenden een lange rechtszaak die ruim een decennium in beslag heeft genomen en die alleen nog voortgezet kan worden bij de Rechtbank in laatste instantie: het Tribunal Constitucional (Grondwettelijke Hof).
De Gemeente overweegt de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep, om zo te proberen alsnog de uitvoering van het vonnis tegen te houden.

De Hoge Raad benadrukt in haar uitspraak, “dat er geen reden is om de sloop uit te sluiten - van een bouwwerk waarvan de vergunning juridisch illegaal is verklaard - door het eenvoudige feit, dat het gebruik van het illegale pand bestemd is als archief, museum, of bibliotheek, dat in handen van de Staat is."´

De Hoge Raad eist de sloop, omdat de Gemeente de wettelijke bouwvoorschriften heeft geschonden, geplande groenvoorzieningen heeft geëlimineerd en eveneens een scherm heeft gecreëerd, wat het uitzicht op zee ontneemt.

De Hoge Raadkamer heeft bestaan  uit vijf rechters, van wie er twee gestemd hebben als zijnde voorstander van het niet uitvoerbaar verklaren van  het vonnis tot sloop en daarbij een schadevergoeding vast te stellen die de vereniging van eigenaren compenseert van het ‘San  Telmo’-gebouw (die de zaak aanhangig hebben gemaakt, bij het zien hoe men voor hun vensters een gebouw heeft opgetrokken, dat hun uitzicht op zee heeft ontnomen) voor de schade die men lijdt door deze kwestie.
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


€500,= boete voor Cardona wegens
niet afbreken bibliotheek

De burgemeester onderhandelt met de omwonenden
ter voorkoming van sloop

Het TSJC beschouwt de houding van de Gemeente
als 'een voorbeeld van gemeentelijke passiviteit'

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - dinsdag 13 maart 2012 - De burgemeester van Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, is beboet met €500,= voor het niet uitvoeren van een vonnis uit 2010 van het Tribunal Superior de Justicia de Canarias  (TSJC) (Hoogegerechtshof van de Canarische Eilanden), dat de Gemeente verplicht tot de onmiddellijke  sloop van de Biblioteca Pública del Estado (Openbare Staatsbibliotheek) omdat men deze heeft gebouwd zonder een Speciaal Bestemmingsplan en, men het project heeft gewijzigd, zonder toestemming.

Een besluit van de Kamer voor Bestuurlijke geschillen, van het Hooggerechtshof van Canarias, van 29 februari 2012 heeft, de stadsbestuurder veroordeelt tot het betalen van een boete van €500,=.  Dit, nadat men een brief heeft verworpen waarin het Stadsbestuur, met het onmogelijk verklaren van de uitvoering van het vonnis tot sloop, heeft verzocht, een nieuw, afzonderlijk, gedeelte te mogen openen; welk verzoek de Kamer nu dus heeft verworpen.


            De Biblioteca Pública del Estado (rechts) (Openbare Staatsbibliotheek)
                              staat  bij het ‘San Telmo’-gebouw (links).
De burgemeester heeft op maandag 12 maart 2012 gewaarschuwd, een motie tot heroverweging in te dienen, zodat de voorziening vooralsnog onderhavig wordt aan het resultaat van de onderhandelingen die de Gemeente voert met de Vereniging van Eigenaren van het ‘Edifico San Telmo’ ter voorkoming van de sloop van het gewraakte bibliotheekpand.
biblio_large-1.jpg
Het besluit, dat is toegekend door rechter Cristina Páez Martínez, waarbij men Cardona dwingend de betaling oplegt van een boete van €500, beperkt zich tot het gevolg geven aan een vonnis van 1 december 2011, waarin de Kamer de Gemeentelijke nalatigheid veroordeelt om te voldoen aan de veroordeling tot sloop van de bibliotheek, “als een voorbeeld van Gemeentelijke passiviteit, waarbij het erop lijkt, dat die instantie doet, alsof onze beslissingen niet bestaan.”

In het schrijven van rechter Francisco Javier Varona  noemt men Cardona als verantwoordelijke voor het aantijgen van een “zuiver en goed oordeel”, en men laat hem weten, dat zijn nalatigheid de Kamer verplicht de vervolging van een individu voor te leggen aan het Openbaar Ministerie voor het strafbare feit van ernstige ongehoorzaamheid en, men legt hem vervolgens een boete op van €500,= , met de verplichting die binnen 20 dagen te betalen.

De uitspraak van het TSJC is door de Gemeente beantwoord met een schrijven, gedateerd 31 januari 2012. In die brief vraagt men om de opening van een afzonderlijk gedeelte, vanwege de onmogelijkheid tot het uitvoeren van het vonnis van 10 oktober 2002, omdat het gebouw onderdeel uitmaakt van het Spaans Historisch Erfgoed.

De kamer heeft de Gemeente echter herinnerd aan het besluit, “dat men zich beperkt tot naleving van  hetgeen is besloten door het Hooggerechtshof in haar uitspraak van 17 november 2010, in welke uitspraak men zegt, dat men onmiddellijk de sloop van het gebouwde moet uitvoeren.”

Ook, omdat de rechters geen enkel bewijs hebben, dat Gemeente de nodige stappen zou hebben ondernomen, om het vonnis ten uitvoer te leggen , door middel van onderhandelingen met de omwonenden; en, dat men daarom is overgegaan tot het opleggen van “een eerste dwingende boete.”
1-AAAAislas-canarias-83.jpg


Het  TSJT wijst twee zaken in hoger beroep af
tegen de sloop van de Openbare Staatsbibliotheek

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  - zaterdag 2 maart 2013 - Het Hooggerechtshof van Canarias heeft een hoger beroep - dat door de gemeente Las Palmas de Gran Canaria en de Landsadvocaat was ingesteld tegen het vonnis tot de sloop van de bibliotheek - afgewezen en een ander tegen de boete van €500,= voor de burgemeester van Las Palmas de Gran Canaria voor het niet uitvoeren van de sloop van de Openbare Staatsbibliotheek
.
Het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Hooggerechtshof van Canarias) laat weten, dat de Gemeente en de Landsadvocaat  hoger beroep hebben aangetekend tegen een motie tot heroverweging van de uitspraak die het er over eens is, “dat het niet nodig is, om de voorwaarden van de transactie openbaar te maken wat betreft de legitimiteit van de stedelijke rechtmatigheid wegens het niet nakomen van een directe uitspraak van het Hooggerechtshof, zonder dat men overgaat tot enigerlei opschorting.”

                                                  Duidelijk is te zien,
    dat de Openbare Staatsbibliotheek het uitzicht (op zee) ontneemt van de buren.


Op zijn beurt heeft de raadsman van de Vereniging van Eigenaren van het Edificio San Telmo naar aanleiding van het hoger beroep ontruiming geëist.

Al met al, is de Kamer akkoord gegaan met het afwijzen van het hoger beroep van de Gemeente en de Landsadvocaat, hoewel hoger beroep in cassatie nog mogelijk is.

Eveneens heeft men ook een ander hoger beroep van de hoofdstedelijke Gemeente afgewezen tegen het vonnis, dat een boete van €500,= oplegt aan de burgemeester van Las Palmas de Gran Canaria voor het niet uitvoeren van de sloop van de Bibliotheek.

In die zin heeft het Gemeentebestuur gedacht, dat vertraging in het uitvoeren van het vonnis. “gebeurt is  met de gedachte, dat de sloop van het gebouw schade zou veroorzaken, omdat het gaat om een pand met historisch  belanag.
1-AAAAislas-canarias-kopie-346.jpg


 

kaart_canaria-21.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-1-2-74.jpg

Maak jouw eigen website met JouwWeb