Kustzaken autoriseert een wandelboulevard
en een half natuurlijk zwembad in El Perchel

La Demarcación (de Afbakening) geeft groen licht
voor het vernieuwingsproject van het strand

MOGÁN - dinsdag 23 oktober 2018 - De Demarcación de Costas de Canarias (Afbakening van Kustzaken) van Canarias heeft toestemming verleend voor het project ter vernieuwing  van het strand van El Perchel, in Arguineguín, gepresenteerd door de gemeenteraad van Mogán, waarmee is bedoeld om een strandboulevard te creëren, een half natuurlijk zwembad te bouwen,, en verschillende recreatiegebieden en restaurants, in deze enclave van de toeristische gemeente

Kustzaken heeft de voorwaarden voor de concessie van het project goedgekeurd na een proces van verwerking van het bestand dat bijna twee jaar is vertraagd. Het heeft een budget van bijna 1,5 miljoen euro.
costas-autoriza-1.jpgUitzichtspunten
Het herstelproject van het strand van El Perchel de Arguineguín is een volgende stap in de verbetering en vernieuwing van de toeristische infrastructuur in de gemeente Mogán met de aanleg van een boulevard van 440 meter lang, die een verkeersoppervlak van 2.818 m² zal bieden,, en dat zal zich uitstrekken tussen de havenpier van Arguineguín en het einde van het strand. Deze straat heeft verschillende toegangen tot het strand, waarvan verschillende aangepast zijn voor mensen met beperkte mobiliteit.

De aanleg van de promenade omvat het integratieproject van verschillende verblijfsgebieden, zoals restauratiegebieden, twee sportgebieden, en een speeltuin voor kinderen, naast andere infrastructuren. Bovendien omvat het herstel van deze maritieme ruimte ook de creatie, op de Zuidelijke helling van het strand, van een half natuurlijk zwembad dat wordt gevuld met getijden en het water binnen houdt voor gebruik, en dat zal worden geleegd door een systeem van kleppen, waardoor het kan worden bijgevuld met vernieuwd water.

Langs deze nieuwe promenade is het gepland om twee uitkijkposten te installeren, op het niveau van de laan zelf en in het overgangsgebied van de toegang tot de haven van Arguineguín. Het project omvat ook de plaatsing van verschillende houten loopbruggen om de toegang tot het strand te vergemakkelijken, evenals de bouw van een tribune die - naast het dienen als verblijfsgebied -dient als een weergave van de sportieve activiteiten die kunnen worden uitgevoerd in een bepaald gebied van El Perchel.

Woodyetia-Bifurcata-Ws.jpg 20160509-104A1653-L.jpg
                                                 Wodyetia Bifurcata.
Het ontwerp van het project omvat de aanleg van een houten solarium van 174 vierkante meter, en een van 500 vierkante meter zand. Zwemmers kunnen genieten van een strand van 5.377 vierkante meter. De nieuwe aanleg wordt aangevuld met het planten van nieuwe soorten palmbomen (Wodyetia Bifurcata) en zal worden verplaatst naar andere gebieden om soorten te planten die momenteel in dit gebied zijn geplant.

De zaak zal op donderdag 25 oktober worden opgenomen in de volgorde van de agenda van de  Gemeenteraadsvergadering,  met als doel dat het project door alle politieke partijen wordt goedgekeurd.
000logo-674.jpg


Mogán
past het project van de parkeergage aan voor het garanderen van de veiligheid
van de aangrenzende gebouwen

De aanpassing beoogt
de vervanging van de keermuren
door de uitvoering van micro-palen

MOGÁN - maandag 22 september 2018 – De Gemeenteraad van Mogán keurt in de plenaire vergadering van donderdag 25 oktober 2018 het begin goed van de wijziging van het Arguineguín parkeergebouwproject, dat de vervanging van de keerwanden door de uitvoering van micro-palen omvat, om de veiligheid van de aangrenzende gebouwen te waarborgen.

Een geo-technisch onderzoek, aanvullend aan dat van het project uitgevoerd door  het Gemeentebestuur  dat  het contract heeft toegekend, heeft geleid tot de instabiliteit van de grond die grenst aan de verschillende gebouwen rond de parkeerplaats in Arguineguín. Daarom moet het insluitingssysteem worden geïnstalleerd met behulp van micro-palen om de veiligheid van het IES Arguineguín, het gezondheidscentrum, het gebouw voor sociale voorzieningen, en de huizen in de Calles Gazmira en Arminda, te bevestigen, waardoor de ontoereikende methode wordt verbeterd die het oorspronkelijke project beoogde; zo heeft het Gemeentebestuur in een verklaring vermeld.

837_aparcamientos.jpgAnderzijds  omvatte het oorspronkelijke project het bestaan van één enkele lijn middenspannings-elektriciteit. Zodra de eerste werken in het werk zijn gestart, is er een andere gedetecteerd en twee van lage spanning, die moeten worden afgeweken door een nieuwe aanleg. Ze moeten ook worden verplaatst naar twee waternetten van 1.200 mm doorsnee die momenteel het punt van het werk doorkruisen en die de regen van de hele urbanisatie (woonwijk) van Las Lomas de Pino Seco opvangen.

Ook profiterend van deze aanpassing, zal men reageren en voldoen aan de eisen van werkgevers in het gebied met de toevoeging van een nieuwe directe toegang voor voertuigen vanaf de GC-500, de belangrijkste verkeersader van de stad.

De juridische en technische diensten van de Gemeente Mogán bestuderen de verantwoordelijkheid van de redacteur van het project, vanwege de geconstateerde tekortkomingen.        

De wijziging brengt extra kosten met zich mee van €120.000,= ;  een bedrag dat al beschikbaar is voor de Gemeente Mogán om de voortgang van het gestarte werk te garanderen zonder de uitvoeringsperiode van vierentwintig maanden te wijzigen, en met volledige garantie voor bescherming van de eigendommen van de buren.
000logo-665.jpg


Arguineguín heeft een hondenuitlaatplaats

MOGÁN - woensdag 19 september 2018 - De burgemeester van Mogán, Onalia Bueno, vergezeld door verschillende vertegenwoordigers van het Gemeentebestuur, hebben de aanleg bezocht van een hondenuitlaatplaats met 550 vierkante meter. De gemeente Mogán heeft iets meer dan €33.000,= geïnvesteerd in deze actie.

De bewoners van Arguineguín zullen genieten van hun huisdieren op deze hondenuitlaatplaats in de Calle Damasco. "Het heeft ongeveer 550 vierkante meter waarin de hondenuitlaatplaats, banken en waterpunten," verklaarde tijdens zijn bezoek de wethouder voor openbare werken, Ernesto Hernández. Samen met hem en de burgemeester van Mogán, Onalia Bueno, woonden ook de wethouder van Onderwijs, Pino Gonzalez, en de wethouder van Sport, Luis Becerra, bij.
vista-general-de-las-obras-del-parque-canino-1.jpg
Hernández heeft aangegeven dat deze hondenuitlaatplaats zal worden uitgerust met gearceerde gebieden "waarvoor we gebruik maken van enkele van de bomen die verwijderd zijn van het perceel waar het bouwwerk van het toekomstige Arguineguín-parkeerterrein net is begonnen". De installatie van de hondenuitlaatplaats is gefinancierd met gemeentelijke middelen en zal naar verwachting eind oktober 2018 voltooid zijn.
zzzzIslas-canariaslogo-kopie-223.jpg


De Gemeente begint met de voorbereiding
van de  aanleg van de nieuwe parkeerplaatsen
in Arguineguín

MOGÁN -  woensdag 29 augustus 2018 - De toegang van Arguineguín is gesignaleerd om de werken aan te geven en verschillende gebieden die kunnen worden gebruikt als parkeerplaats.

Ter gelegenheid van het begin van de voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan de bouw van de nieuwe parkeergarage nabij het Gezondheidscentrum in Arguineguín, zijn  sinds maandag 27 augustus 2018   de 200 parkeerplaatsen geactiveerd op de percelen gelegen aan de Calle Carmita Hernández en de Calle Itaisa. Op dezelfde manier zijn nieuwe locaties toegewezen voor afvalcontainers, zijn er plaatsen voor mensen met een handicap aangewezen, en is de relevante bewegwijzering geïnstalleerd om die aan bestuurders en voetgangers aan te geven.
4352_interior-notifia-cartel-obras-aparcamientos-de-arguineguin-copia-2.jpgDe bouw van de Arguineguín-parkeergarage, met een geschatte uitvoeringstermijn van 24 maanden, bestaat uit een parkeergarage met twee verdiepingen in de kelder met een capaciteit van 486 plaatsen en een openbare parkeerruimte op het dak. Het werk, toegekend voor een bedrag van €6.969.907,98, wordt gefinancierd door de subsidie verkregen van de Canarische Regering en en de eigen middelen van de gemeente Mogán, aldus een verklaring.

arguineguin-aparcamiento2018.jpg                 Fernando Clavijo en Onalia Bueno leggen de eerste steen
                         voor de toekomstige parkeergarage in Arguineguín.
Zodra het werk is voltooid, neemt de gemeenteraad via direct beheer het parkeergebouw op, zoals goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van 30 november 2017. Deze plenaire overeenkomst omvatte verschillende technische rapporten met betrekking tot de economische duurzaamheid van de operatie.

De Gemeente Mogán is verplicht om de stabiliteit en financiële duurzaamheid van het project te garanderen, zoals is uiteengezet in de artikelen 3 en 4 van de Ley Orgánica 2/2012 (Organieke et), van 27 april, inzake begrotingsstabiliteit en financiële duurzaamheid. Om aan deze vereisten te voldoen, is een economische studie uitgevoerd met de voorspelling van inkomsten en uitgaven die nodig zijn om de dienst te exploiteren.

Onder de uitgaven treft men het personeel aan  dat nodig is om de werking van de dienst 24 uur per dag te handhaven; de verzekering die nodig is om de verantwoordelijkheden te dekken die voortvloeien uit de operatie; onderhoud een instandhouding van machines, liften, brandbeveiligingssysteem, rookdetectie- en afzuigsysteem en de rest van de faciliteiten van het ondergrondse gebouw; het verbruik en de levering van water, elektriciteit, telefoons, parkeerkaarten, kantoor- en schoonmaakbenodigdheden; voorspelling voor andere kleine uitgaven, bijkomende kosten en belastingen; afschrijving van vaste activa, bepalen van de restwaarde van de parkeergarage na 25 jaar activiteit.

Om aan deze kosten te voldoen, zullen, zodra het werk is voltooid, een zo snel mogelijk het opstarten van de nieuwe parkeerdienst, tarieven worden vastgesteld, die speciaal zullen zijn voor bewoners en andere groepen, waaronder de eerste 90 minuten parkeren gratis.

Het oppervlak van het geprojecteerde openbare plein zal ongeveer 8.320 vierkante meter bedragen en omvat een meervoudig gebouw van 500 vierkante meter, een kiosk voor restauratie, een speeltuintje voor kinderen en volwassenen, ruimtes voor sport met sportvelden, ruimtes voor oefeningen met natuurlijke gezondheidsapparatuur, gearceerde gebieden, vegetatie- en recreatiegebieden. Onder andere diensten en infrastructuren die zich ook in het gebied kunnen bevinden, is een toekomstige bibliotheek te vinden.

Voorlopige parkeerplaatsen ingeschakeld
De percelen die tijdelijk de 200 parkeerplaatsen herbergen, tot nu toe geannexeerd aan het gezondheidscentrum van de gemeente, bevinden zich in Calle Carmita Hernández  en Calle Itaisa, achter de sociale woningen en minder dan vijf minuten wandelen verwijderd van de huidige parkeerplaat
s.
thum_931_interior-noticia.jpg
De wethouder van Verkeer, Juan Carlos Ortega, heeft gerapporteerd, “over de plaatsing bij de toegang tot Arguineguín van de bewegwijzering om aan te geven welke werken moeten worden uitgevoerd,  zodat bestuurders naar de parkeerplaatsen kunnen gaan." Daarnaast zijn er ook verschillende gebieden aangegeven die kunnen worden gebruikt als parkeerplaats.

In de Calle Damascus, naast de ingang van het gezondheidscentrum in Arguineguín, zijn twee parkeerplaatsen voor mensen met motorische handicaps ingericht. Aan de andere kant is het mogelijk om het voertuig maximaal 40 minuten in een deel van dezelfde straat te parkeren.

"Men moest de locatie van de afvalcontainers in het perceel opnieuw bekijken, om te bouwen, denkend aan twee gebieden die niet ver van de bewoners liggen,", bevestigde Ortega. Een naast de voltooiing van het schoolgebouw van de IES Arguineguín - locatu in de buurt van het werk - en de andere samen in de gebieden ingeschakeld als tijdelijk parkeren

Verplaatsing van planten
Een deel van de aanwezige vegetatie in het gebied waar het werk zal worden ontwikkeld, moet worden overgeplant naar andere delen van de gemeente. Het zal zijn op het gemeentelijke perceel gelegen in Calle La Palma en de Avenida  La Cornisa, met uitzondering van een aantal cactussen welke zullen worden geplant in Motor Grande, Puerto Rico.
000logo-154.jpg


De aanbesteding voor het werk in de haven van Arguineguín is geannuleerd

Het vonnis, waartegen beroep kan worden aangetekend, brengt de procedure terug tot het moment waarop Puertos Canarios de omvang van de aanbesteding goedkeurde die ten goede kwam aan de vergunninghouder

MOGÄN -  dinsdag 5 juni 2018 - De rechtbankkamer van Overheidsgeschillen  heeft de vergunning van het werk van de jachthaven van Arguineguín aan de concessiehouder Puerto Deportivo Arguineguín SL geannuleerd. De uitspraak, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 63 van de wet inzake de wettelijke regeling van openbare besturen en de gemeenschappelijke overheden, brengt de procedure terug naar het moment, "onmiddellijk voorafgaand aan de instemming van Puertos Canarios  van 25 juli 2014, toen de omvang van de aanbesteding werd goedgekeurd.

De uitspraak, die ingaat op het beroep van een andere onderneming die heeft meegedongen voor het werk van de haven van Arguineguín, Dismare Inmobiliaria SLU, vernietigt de overheids handelingen van de procedure en legt de procedurele kosten op aan de verweerder, zowel de overheidsinstantie  Puertos Canarias, als aan  de medeveroordeel, de vergunninghouder Puerto Deportivo Aguineguín SL.

image_content_3605209_20180604183146.jpg

Een archieffoto van de situatie van de haven van Arguineguín, welk werk sinds 2013 een vertraging heeft.

Zoals in de pers is gepubliceerd op 3 april 2018, kende Puertos Canarios, een overheidsbedrijf dat de havens van de Deelstaat Canarias beheert, het werk van de jachthaven van Arguineguín toe aan een bedrijf dat de dag vóór de indiening van het project werd opgericht, wat de schaal van de aanbesteding ten goede zou komen. door royaal een exclusieve overeenkomst te scoren die men een maand voordat het als bedrijf werd opgericht had bereikt met het Vissersgilde.

Omdat de mislukking een gedetailleerd en chronologisch verslag bevat, een van de onregelmatigheden die het werk gerechtelijk hebben gemaakt, en sinds 2013 de opstart van de jachthaven van Aguineguín vertraagt, is de ontwikkeling van de aanbesteding sinds de goedkeuring van de omvang waarop deze moest worden geregeld voor de overheidsvergunning, van het project, waarvan de uitvoering wordt geschat op meer dan 17 miljoen euro.

De Rechtbankkamer van  Overheidsgeschillen  heeft de middelen van de aanklagende entiteit die ook de aanbesteding heeft gekozen, Dismare Inmobiliaria SLU, ingeschat tegen het akkoord van Puertos Canarios van 25 juli 2014 waarin de criteria werden goedgekeurd en de omvang die de vergunning van de jachthaven  zou moeten regelen. Ook tegen de informatie-nota van Puertos Canarios van 23 oktober 2014 waarmee de door deze raad van bestuur goedgekeurde schaal werd aangepast en ten slotte de aanwijzing door laatstgenoemde van het meest voordelige project op 30 maart 2015.

En, zoals weergegeven in de uitspraak, toen de vergunninghouder Puerto de Aguineguín SL in 2013 koos om de jachthaven van Arguineguín te exploiteren, stuurde Puertos Canarios het eerst naar de algemene omvang voor de vergunning van havens, die het sportieve gedeelte niet overweegt. Vervolgens keurde het op 25 juli 2014 een overeenkomst goed in de Raad van Bestuur, waar het een omvang goedkeurde die de concurrentie van de haven regeerde, waarbij 20 punten werden toegekend aan iedereen met erkende verbeteringen in de visserijsector. Een vereiste die de vergunninghouder al een maand voor zijn oprichting had, omdat het een exclusieve overeenkomst met la Cofradía de pescadores (het Vissersgilde) had bereikt.

In het licht van de feiten vernietigt rechter José Manuel Díaz Pavón al deze daden en beveelt de procedure terug te draaien naar het moment voorafgaand aan de goedkeuring van Puertos Canarias (de Raad van Bestuur van de Canarische havens) op 25 juli 2014, toen de omvang van de aanbesteding werd goedgekeurd, waarbij veroordeling is uitgesproken aan kustenzaken  zowel de overheid  als de vergunninghouder. Hiertegen kan een hoger beroep worden ingesteld.
00000slas-canariaslogo-720.jpg


Canaricamping sluit
in  de barranco (het ravijn) van Arguineguín

De maatregel treft 25 gezinnen met kinderen,
ouderen, en mindervalide personen

ARGUINEGUÍN - maandag 18 december 2017- Het bedrijf Canaricamping, S.L.,  dat al zeven jaar een caravan-camping beheert in de barranco (het ravijn) van Arguineguín, heeft de kampeerders in kennis gesteld van de definitieve sluiting  van de camping op 31 januari 2018.

Deze beslissing is genomen, volgens de mededeling, "om redenen die niets met het bedrijf te maken hebben," en men vraagt de kampeerders, “om het kampeerterrein te verlaten,",waar momenteel 500 mensen in ongeveer 300 caravans verblijven.
Op deze camping wonen ongeveer 25 gezinnen, met kinderen; ouderen, en mensen met beperkte mobiliteit. Sommige kampeerders wonen hier sinds de opening van deze camping.
img_43759.jpg img_43757.jpg

img_43761-1.jpgVolgens een van de mensen die getroffen zijn door de sluiting, Manuel Castellano, die al jarenlang familieleden op de camping heeft, "is de ontruiming ons binnen een week doorgegeven via de mededelingenborden die ze op de camping hebben geplaatst,” en in het geval van sommige bewoners, "met documenten afgestempeld door de Gemeente San Bartolomé de Tirajana".
img_43758.jpg
"
Het kan niet zo zijn,  dat men van de ene dag op de andere een aantal gezinnen op straat zet,  wat het geval is voor hun zoon, "ze hebben een onbepaald contract, ondertekend door CanariCamping, om daar te verblijven."

Zoals Manuel Castellano uitlegt, "zijn veel gebruikers  dakloos en wonen ze al jaren op de camping, met het betalen van een vergoeding van €150,= per maand", verzekert hij.
“Onder de getroffenen zijn er nogal wat met kinderen tussen de 8 maanden en vijf jaar oud, en veel grote gezinnen".

Toeristische handel
Bovendien heeft Manuel Castellano laten weten, “dat ze al heel lang vechten, in de eerste plaats omdat men een ontziltingsfabriek wilde gaan opzetten, dan een hotel voor voetballers, dan speelvelden; en nu zeggen de mensen van het gebied, dat ze dit gaan exploiteren als ruimte voor een toeristisch bedrijf op voorstel van de voetballer David Silva, en van Sheik Mansour bin Zayed al Nahyan, eigenaar van de voetbalclub Manchester City."

“Jarenlang vertelden ze ons dat het illegaal was om hier te bouwen, maar nu er geld in het spel komt, kan er worden gebouwd en sluit men de hand van de burger," zegt Manuel Castellano.

"Waar gaan deze gezinnen wonen? Wat gaan ze nu doen met hun caravans? " Manuel Castellano zegt: "Velen van hen zijn mensen zonder economische middelen, in een dergelijk korte tijd kan men dit niet doen. "

Volgens de getroffene, "kunnen deze mensen met een voorzichtigere tijd een alternatief zoeken om te wonen", maar hij vindt de uitzetting oneerlijk als die van de ene dag op de andere wordt aangemeld.

Zonder de camping te verlaten
De mededeling die door het bedrijf is gepubliceerd, waarschuwt,” “dat alle kampeerders bij  moeten zijn met de betaling, voordat ze de camping verlaten, omdat ze anders hun caravan niet kunnen gebruiken, of niet terug kunnen komen; men zal alle toegangen van de camping en de parkeerplaats afsluiten,” tot de betalingen zijn gedaan.
De kennisgeving geeft ook aan,” “dat na de schending door sommige caravans van de ontruiming binnen de vastgestelde termijn, " het de Gemeente Politie en de Guardia Civil zullen  zijn  die onmiddellijk huiszoeking verrichten en het daaropvolgende proces verbaal voor de boete"

Volgens Castellano, "is dit is een gebrek aan respect, omdat na zoveel jaren men niet de bewoners kan bedreigen". Zoals hij benadrukt ,”in slechts vier  dagen is de bom ontploft," en zowel hij, als de anderen in kwestie, “hopen dat geen rechter deze actie zal uitvoeren en de kinderen en gezinnen zo snel en zonder marge op straat zal zetten voor het zoeken van een alternatief.”

Een groep campingbewoners die getroffen wordt door de sluiting van de caravancamping in de barranco (het ravijn) van Arguineguín heeft - voor in de derde volle week van december 2017 - een manifestatie aangekondigde waarin men, zo legt deze kampeerder uit, “men alleen oplossingen zoekt, dat men ons de zaken duidelijk maakt, en dat men een beetje lucht geeft voor wat adem aan de gezinnen voor het accepteren van de verandering.
Volgens Castellano, “is de uitzetting  een gebrek aan respect, omdat men - na zoveel jaren - dit niet kan doen.”

Veiligheidsprobleem
Anderzijds  is de uitzetting en definitieve sluiting voor het publiek van de camping in de barranco (het ravijn) van  Arguineguín, "een veiligheidskwestie omdat de camping  illegaal is en de bewoners in onzekere omstandigheden leven."

Zoals vermeld: "deze ruimte bezet de monding van de bedding van een barranco (ravijn) in een geografisch gebied, en is morfologisch ontoereikend voor dit doel, en onveilig in het geval van zware regenval.

"Het gaat om het vermijden van ongeluk," zo dringt men aan. “De ruimte die wordt ingenomen door dit kampeerterrein is voor een deel eigendom van het Consejo Insular de Aguas (Waterschap van het Eiland) en voor een ander  deel van familie Del Castillo," en men wijst erop, “dat men geen toestemming heeft voor een dergelijke vestiging ."

Het idee dat men oppert, zo voegt men  eraan toe, "is de overdracht van de camping naar een iets hoger gebied, vanaf 31 januari en in overleg met de autoriteiten.”

Zoals men heeft benadrukt, "steekt achter de uitzetting geen interesse in de ontwikkeling van het toerisme in het gebied, althans niet op de middellange termijn," en de camping, zal men nu evacueren zonder een project voor de korte termijn.”

Momenteel is het gebied geclassificeerd als suelo rústico (rustieke grond)," hoewel men heeft   erkend dat het Plan Territorial Especial de Ordenación Turística Insular de Gran Canaria (PTEOTI) (Speciaal Plan Toeristische Ruimtelijke Ordening van Gran Canaria) op lange termijn beschouwd wordt als een reserve voor horeca-percelen," daar men dit gebied beschouwd als, "het meest waardevolle op het eiland. "
0000Islas-canariaslogo-kopie-975.jpg


Ruim 200 personen demonstreren tegen de ontruiming van de camping in Arguineguín

De Gemeente heeft de sluiting van de voorzieningen verordonneert en de gebruikers moete die verlaten hebben vóór 31 januari 2018

De aanstaande sluiting van de camping in Arguineguín

ARGUINEGUÍN - zaterdag 16 december 2017- Ruim 200 personen hebben zich op vrijdag 15 december 2017 verzameld bij de ingang van de camping in Arguineguín als protest tegen de naderende ontruiming van de faciliteiten, nadat het Gemeentebestuur van San Bartolomé de Tirajana Canaricamping S.L heeft verordonneerd de camping te sluiten.

De reden, zo geeft het Gemeentebestuur aan, is dat men geen vergunning heeft. De faciliteiten zijn al bijna een decennium open voor het publiek.

5b89fc2d-3529-48fd-b59e-04dc1baa32bc-11_g.jpg

9ae66039-ea9e-466c-bf63-009b57bf7799-12_g.jpg

13e8c621-a2ba-427b-897d-1474965ad4c6-13_g.jpgDe maatregel treft meer dan 200 kampeerders, die de faciliteiten moeten verlaten vóór 31 januari 2018 . Bronnen in de buurt van het bedrijf stellen,” dat de Gemeenteraad vraagt om dingen die misschien moeilijk te verkrijgen zijn," zonder te specificeren wat die vereisten zijn.
"Het doet het bedrijf pijn en het is storend om een bedrijf te sluiten dat nog jaren kan meegaan," zeggen de bronnen, "maar we willen trouw zijn aan de overheid en de wetten", daarom is het plicht,  men zich eraan te voldoen, aan het bevel van de Gemeenteraad.

35ae950f-9281-416e-8675-3c261ab80d3e-14_g.jpg 85bd7527-4931-494a-a546-6bb9732e5927-15_g.jpg

91bae0af-6b19-4c20-bc19-51cbfc6b58eb-16_g.jpg 150e1c44-4ecf-4f0b-ab2f-f0497ff29af4-17_g.jpg

391cab0e-78c1-424a-83b1-3fd1577bf831-18_g.jpg 05822c38-1e0d-4975-97fc-2167d9a2f890-19_g.jpg
Het bedrijf dat de camping beheert, heeft op maandag 11 december 2017  de maatregel aan de kampeerders meegedeeld door middel van een bord bij de ingang van de camping, en door middel van een kennisgeving aan elk van de gebruikers, waarmee zij zijn geïnformeerd over de situatie en de situatie van de uiterste datum,  ‘met voldoende tijd’, om de caravans van het terrein te verwijderen.

Het ongemak en de wanhoop is wijdverbreid onder de kampeerders, die zeggen dat ze geen enkele uitleg hebben gekregen over de reden betreffende de verwijdering van de camping.
 De gebruikers wijzen de sluiting van de camping  af,  nadat ze de caravans hebben moeten kopen die daar worden verkocht, en ze maandelijks ongeveer €150,= moeten betalen voor de staanplaats die  ze bezetten. Hoewel het waar is dat de meeste gebruikers alleen in het weekeinde en tijdens vakantieperioden op de camping verblijven, wonen er 15 gezinnen, waarvan sommige met kinderen, die niet de middelen hebben om de huur van een huis
te betalen.

Dat is het geval van Thais Guerra, een jongeman die sinds vier maanden op de camping verblijft en geen andere verblijfplaats heeft waar hij naar toe kan gaan. Hij woont daar met zijn partner, Doramas Gómez, en hun twee zonen van 10 en 16 jaar, die in de nabijheid naar school gaan. Beide ouders zijn werkloos en het sluiten van de camping brengt hen in een hopeloze situatie, “want we hebben geen mogelijkheid om naar een andere camping te gaan , omdat die veel duurder zijn en men ons niet toelaat met een caravan van elders.”

Anderzijds verzekert Guacimara Cabrera, die op een andere camping staat, , dat het nieuws ‘een schok’ voor iedereen is geweest, reden waarom ‘er al acties zijn’ onder de kampeerders om een advocaat in te huren die de leiding neemt over de zaak.
 De 56-jarige Juan Rafael Robles, die op de camping  woont sinds die is geopend voor het publiek, geeft uiting aan zijn voornemen om de plaats niet te verlaten. "Ik betreur het en laat de tractoren over me heen gaan", zegt hij.
De onzekerheid heeft erin geresulteerd dat sommige gebruikers die niet weten wat de volgende zetten zullen zijn. Maar wat ze wel weten; is, dat ze zich tot het laatste moment zullen verzetten.
0000Islas-canariaslogo-kopie-963.jpg


Definitieve sluiting van
Camping ‘El Pinillo’
in El Pajar

ARGUINEGUÍN - dinsdag 12 december 2017 - Kampeerders op de Camping ‘El Pinillo’ ( El Sao, 18 in El Pajar) in de Barranco (het ravijn) van de Arguineguín, gemeente Mogán, zijn verrast door de mededeling van de definitieve sluiting van de Camping, waar onder andere 100 gezinnen permanent verblijven; waaronder grote gezinnen met drie kinderen of meer. Zij betalen maandelijks €150,= voor een staanplaats. Zie:
- http://www.clubccgc.com/camping-el-pinillo.html

- http://gncanari.blogspot.com.es/2013/07/la-mejor-propuesta-para-acertar-en-un.html

Ruim 6.000 personen hebben eind augustus 2016 een schriftelijk verzoek ondertekend, waarin zij aangeven akkoord te gaan dat men het grondgebied van camping ‘El Pinillo’ opnieuw kwalificeert, met daarbij het  verzoek  dat men het dossier  stillegt voor sluiting van de voorzieningen waartoe het Gemeentebestuur van Mogán op 2 augustus 2016 heeft besloten.

 WhatsAppImage2017-12-11at141758.jpeg

                                                       DEFINITIEVE SLUITING
                                                             VAN DE CAMPING
                                                               31 JANUARI 2018
camping-pinillo.jpg

Decenas-personas-muestran-Pinillo-Mogan_EDIIMA20160917_0347_4.jpgDiverse buurtverenigingen, zoals Guapil, Las Crucitas, San José, en Bentorey, hebben hun steun uitgesproken aan de beheerders van de camping ‘El Pinillo’, en tegen de verordening van de sluiting van de voorzieningen, welke sluiting is goedgekeurd door het Gemeentebestuur van Mogán in de Gemeenteraadsvergadering van 2 augustus 2016.
432812-1g_CSN432812_MG1191775.jpg                                  
Ariel Rivero, directeur van de camping’ El Pinillo',
                  eind augustus 2016 bij de aankondiging van de sluiting van de camping
camping.jpg

elpinillo4.jpg

mapa1.jpgVolgens de verordening is de maatregel gebaseerd op een klacht van een ex-directeur van het kampeerterrein, die talrijke onregelmatigheden onder de aandacht van de overheid heeft gebracht.
En daar de camping geen vergunning heeft, noch heeft voldaan aan het vereiste van voorafgaande kennisgeving; en de kampactiviteit als niet-levensvatbaar wordt beschouwd, heeft de gemeentelijke overheid de sluiting van de inrichting bevolen.

                                   pinillo-echa-2.jpg
                                                                 Ariel Rivero.
De directeur van de camping, Ariel Rivero, heeft aangegeven bereid te zijn om te voldoen aan de gestelde eisen, met de opmerking dat de faciliteiten toestemming hebben om de  openbare bedding te bezetten van het Waterschap Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, en dat men sinds 1994 een vergunning heeft gegeven voor het camping-restaurant, en voor het sanitaire netwerk sinds 2010; en dat men bovendien punctueel de bijdragen betaalt.
elpiniullo1.jpg

cercado_de_espino_-_el_sao-003_20091101_1952004202.jpg elpinillo3.jpg
Volgens de woordvoerster van Nueva Canarias (NC), Isabel Santiago Muñoz, “bestaan er wettelijke wegen om het probleem op te lossen dat zich op de camping voordoet, en dat alles afhangt van politieke wil.”

Een van de opties die door het gemeenteraadslid  van de oppositie naar voren zijn gebracht, was een tijdelijke opschorting van de gemeentelijke subsidiariteitsregels, de tijdige wijziging ervan, de verklaring van ruimte en installatie buiten een Algemene Bestemmingsplan, om het op te nemen als een kampeerterrein in de gemeentelijke planning.”

Maar nu, zal eind januari 2018, overeenkomstig wat de wethouder van Bouwzaken, Mency Navarro, heeft aangekondigd dan toch plaatsvinden en past men het dossier toe, met sluiting en ontruiming van de camping ‘El Pinillo’ in de barranco (het ravijn) van Arguineguín.
0000Islas-canariaslogo-kopie-917.jpg


Nueva Canarias ziet geen rechtvaardiging van
de bouw van -  HAY PLAN…! -
de parkeergarage in Arguineguín

MOGÁN - maandag 11 september 2017 - De recente uitspraken van de burgemeester van Mogán, Onalia Bueno - om te verdedigen wat ze heeft aangeduid als haar ‘sterproject’ - zijn  gebaseerd op een rapport dat  niet de sociale en economische aspecten analyseert voor de noodzaak om meer dan acht miljoen euro te investeren in een openbare parkeergarage, zegt Nueva Canarias (NC).

NC beweert dit na uitputtende analyse van het toelichtingsrapport en dat aanvankelijk is goedgekeurd door de Ciuca-Psoe coalitie, men geconcludeert dat het document de bedoeling vertegenwoordigt om een enkele procedure te volgen die wettelijk verplicht is om  een nieuwe openbare dienstverlening te  starten. "Dit document rechtvaardigt niet, dat de door de burgemeester gekozen plaats het meest geschikt is ten opzichte van andere locatues" zegt de nationalistische formatie.
Onalia-Bueno-Ciuca.jpg                                       
Onalia Bueno (PSOE) en haar 'sterproject'...

img_42142.jpg
                                                               HAY PLAN...
In die zin houdt het geen rekening met het bestaan van 250 parkeerplaatsen in de parkeergarage die is  gebouwd in het winkelcentrum La Marea, op slechts 100 meter van het gezondheidscentrum van Arguineguín. 

Voor NC is het van fundamenteel belang om een studie van de verkeersstromen uit te voeren en om andere gebieden te bepalen waarin parkeervoorzieningen kunnen worden gegenereerd die niet een dergelijk onevenredig, financieel bedrag inhouden, vooral als er geen serieuze en strenge studie is van alle mogelijke parkeerplaatsen zoals parkeergarages.

In dezelfde nota legt de woordvoerster en raadslid van Nueva Canarias in Mogán, Isabel Santiago, uit:  "De burgemeester gebruikt ter rechtvaardiging de bouw van de parkeergarage omdat het bij de huidige ontbreekt aan bewaking en veiligheid", aldus wordt bevestigd door de nationalistische fractie  dat met de eenvoudige implementatie van een bewakingsdienst het probleem opgelost zou zijn en niet meer dan acht miljoen euro zou kosten.
Aparcamiento-de-Arguinegun-2.jpg

De parkeergarage van Arguineguín
Daarnaast dringt de nationalistische woordvoerster aan: “ In het gekozen gebied is de bezetting van de huidige parkeerplaatsen minimaal in het weekeinde, zodat de kosten die de inwoners van de gemeente met de betaling van hun belastingen op zich moeten  nemen, onevenredig is. We moeten nu dubbel betalen, want de omwonenden zullen de bouw van de parkeergarage met hun belastingen betalen, en voor de andere zullen ze moeten betalen voor het gebruik van een parkeerplaats die eerder gratis was," zegt zij.
443094-1g_CSN443094_MG1116458.jpg                                                              O
nalia Bueno.
Aparcamiento-de-Arguinegun-1.jpg

Volgens Nueva Canarias (Nc),  is dit 'megalomane project’ van de burgemeester niet gerechtvaardigd ,omdat de gemeente veel andere tekortkomingen en dringende behoeften heeft die door Onalia Bueno worden verwaarloosd en waarvan de oplossing afhankelijk is van de toekomstige economische ontwikkeling van Mogán.”

"We verwijzen naar de zuiveringsproblemen waaronder Playa de Mogán lijdt, met een verzadigde rioolzuiveringsinstallatie die niet voldoet en die een verouderde riolering heeft; hetzelfde gebeurt in Arguineguín, evenals met de openbare watervoorziening in de Mogán-vallei. De oplossing voor deze problemen van basis- en essentiële volksgezondheidsdiensten is noodzakelijk, zoals de burgemeester heeft uitgelegd, om meer hotellicenties in het belangrijkste toeristische groeigebied, zoals Playa de Mogan, te kunnen toestaan; maar ze geeft de voorkeur aan een parkeergarage waar niemand om heeft gevraagd."

Isabel Santiago heeft ook laten weten, dat voorzitter van de bouwwerkgevers, Maria de la Salud Gil, publiekelijk heeft verklaard,” dat FDCAN-fondsen niet zijn voor gemeentelijke werken om hun behoeften te dekken, omdat ze van mening is dat deze infrastructuur de economische activiteit en de werkgelegenheid niet stimuleren. "

Machtswellust
"Het is zonneklaar dat Onalia Bueno en haar PSOE-partners de Mogán een duidelijk idee hebben van de gemeente die zij voor de burgers willen hebben, omdat ze alleen denken aan sterprojecten om hun mislukte publieke imago te verbeteren en de verkiezingen te winnen," zo concludeert Isabel Santiago.
0000Islas-canariaslogo-kopie-209.jpg


De toekomstige parkeergarage in Arguineguín  
biedt een oplossing voor de mobiliteitsproblemen

Het project omvat nieuwe openbare ruimten en infrastructuur

MOGÁN – dinsdag 5 september 2017 - Arguineguín (Guanche, vertaald: stil water) is een dichtbevolkte wijk van de gemeente Mogán, langs de zuidelijke kustlijn van Gran Canaria, en het project van de parkeergarage  gaat verder met diverse procedures die onlangs zijn goedgekeurd in de buitengewone Gemeenteraadsvergadering van  29 augustus 2017.

Met de uitvoering van het project worden de problemen van mobiliteit en parkeren in een van de meest centrale en drukste stadswijken van Mogán (Arguineguín) opgelost. Daarnaast omvat het werk nieuwe ruimtes en openbare infrastructuren die tot nu toe niet bestaan; en dat betekent een verbetering te zijn voor  de levenskwaliteit  van  de bewoners;  en meer aantrekkingskracht voor de bezoekers, zo heeft de Gemeenteraad in een verklaring bevestigd.

img_42142.jpg
                                                                     HAY PLAN...
Tijdens de meest recente Gemeenteraadsvergadering zijn de uitgaven voor de bouwwerkzaamheden gedetailleerd en is het rapport over de  gemeentelijke parkeergarage in Arguineguín  goedgekeurd, evenals de noodzaak om een openbare parkeerdienst te creëren en de wijze waarop die gebruikt gaat worden

Het project bestaat uit een parkeergarage van een kelderverdieping en twee etages en een openbaar plein op het dak, De oppervlakte van het geprojecteerde  plein zal ongeveer ruim 7.800 m² zijn en bevat een multifunctioneel gebouw van 500 m2, een horeca-kiosk, een kinderspeeltuin, sportvelden, een trimparcours,  groenvoorzieningen,  en schaduwrijke recreatieruimten. Onder andere diensten en infrastructuren  die ook in  het gebied gebouwd kunnen gaan worden, zijn  een toekomstige bibliotheek en een jeugdcentrum.

De burgemeester van Mogán,, Onalia Bueno, benadrukt, “de grote noodzaak van parkeerplaatsen in dit  gebied.” Momenteel zijn er 220 gratis parkeerplaatsen die geen controle en geen bewaking hebben,  en die niet voldoen aan de vraag. Met de nieuwe ondergrondse parkeergarage beschikt men in totaal over 486 parkeerplaatsen en lost men de mobiliteitsproblemen op. Bovendien  zal het bovenste gedeelte veranderen in een plein waar de bewoners meerdere sociale en recreatie-activiteiten kunnen uitvoeren en waar men dienstverlening  zal geven, en men kan rekenen op infrastructuren die er toe nu toe niet waren in de wijk.”

Openbaar beheer en tarieven
De gekozen beheersvorm voor de parkeergarage is rechtstreeks beheer dat zal worden gerealiseerd door het nutsbedrijf Mogán Gestión Municipal, gespecialiseerd in fiscaal beheer, dat in het bedrijfsdoel de functie omvat van samenwerken met het Gemeentebestuur voor de ontwikkeling van elke actie die tot het inkomensbeheer leidt en aan de Gemeenteraad wordt toevertrouwd.

Zo kan het beheer van de parkeerplaats en de inning van de tarieven die de Gemeenteraad oplegt, vanaf het begin aan het gespecialiseerde gemeentebedrijf worden toevertrouwd, wat aanzienlijke besparingen op de beheerkosten zal betekenen.

De openbare dienst van gemeentelijke parkeerplaatsen in Arguineguín laat zien, dat de begintarief  €1,50 euro per uur zal zijn, en men twee maandabonnementen  mogelijk maakt: één voor €50,= per maand voor 24 uur per dag;  en een ander abonnement  voor €30.=per maand voor 12 uur per dag.
header-1434204305714-medium-1.jpeg
                                            Onalia Bueno, burgemeester van Mogán.
Onalia Bueno heeft aangegeven, “dat er percelen en straten naast dit gebied zijn waar men gratis  parkeren zal handhaven, zoals la plaza negra (het zwarte plein) en omliggende gebieden, voor diegenen die hun voertuig niet willen parkeren in de parkeergarage.” De burgemeester benadrukt. “waar het bij dit project om gaat, is, is ordenen van het verkeer met de ondergrondse parkeergarage, met het bovendien verkrijgen van en  een oppervlakte van bijna 8.000 vierkante meter voor o.a. recreatieve activiteiten, onderwijs, cultuur, en recreatie.

De burgemeester heeft opgemerkt, “dat er geen andere gemeente is waar men een parkeergarage heeft gemaakt met openbare middelen en die volledig gratis is.  Zo komt men bijvoorbeeld dezelfde situatie tegen in Telde, waar men ook een parkeergarage aan het bouwen is; of in Las Palmas de Gran Canaria, waar via het nutsbedrijf Sagulpa, parkeerruimte geboden wordt. Het verschil van Mogán met deze gemeenten is, dat de parkeertarieven, zowel de abonnementen,als de prijs pers uur, de meest voordelige van het eiland zullen zijn.”

De begroting voor de bouw van de parkeergarage bedraagt in totaal 8,19 miljoen euro, waarvan 5 miljoen ten laste zal komen van het Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN)(Canarisch Ontwikkelingsfonds), terwijl de Gemeente Mogán 3,19 miljoen euro bijdraagt.
0000Islas-canariaslogo-kopie-158.jpg


Binnenkort begint het herstel van de wandelpromenade
tussen Arguineguín en Patalavaca 

Het project kost €75.000,- een wordt voor het grootste deel gefinancierd door de Spaanse Regering

MOGÁN - zondag, 25 juni 2017 - De herstel- en versterkingswerkzaamheden van de wandelpromenade naast de autoweg GC-500 gaan van start eind juni/begin juli 2017. De werkzaamheden welke men verricht hebben een uitvoeringstermijn  die geschat is op negen maanden, over een lengte van de voetgangers zeeboulevard van 733 meter tussen de wijken Arguineguín en Patalavaca in de gemeente Mogán, en worden voor het grootse deel gefinancierd door de Spaanse Regering.

De werkzaamheden aan de wandelboulevard worden verricht vanaf Hotel ‘Sunwing’ tot aan Appartementencomplex ‘Doñana’, langs de autoweg GC-500. Het wandelpad ligt op een hoogte van ongeveer 25 meter boven zeeniveau en biedt bevoorrechte uitzichten op de kust van Mogán.
Paseo-Arguinegun-Patalavaca.jpg                              De wandelpromenade tussen Arguineguín en Patalavaca.
img_41105.jpg.
Het herstelwerk word voor een half miljoen euro gefinancierd door het Staatssecretariaat Toerisme, van de Spaanse Regering; terwijl de Gemeente Mogán €75.000,= bijdraagt uit de gemeentefondsen.

Men verdeelt de werkzaamheden in twee soorten uitvoering: enerzijds het  op orde brengen van de 733 meter van het wandelpad en de versterking van de structuur, wat bestaat uit het slopen van het smeedwerk en het aanbrengen van een geprefabriceerde bouwconstructie welke de bestaande steunmuren van gewapend beton gaan steunen die in goede staat verkeren.

"Dit garandeert de  kwaliteit van de toepassing en een snellere uitvoering van de bouwwerkzaamheden," heeft de wethouder van Openbare Werken, Ernesto Hernández, opgemerkt.

Anderzijds bestaat de actie uit het op orde brengen van de passage, wat het vervangen van de balustrade betreft, door een van gegalvaniseerd metaal,  dat zal voldoen aan de veiligheidseisen – en de vervanging van de bestrating door asfalt, “dat een spectaculaire afwerking zal vertonen, hoogst decoratief en met verhoogd prestige,  als een mooie bestrating, milieutechnisch duurzaam en financieel voordelig,” zo heeft Hernández toegevoegd. Eveneens zal men nieuw straatmeubilair aanbrengen, men repareert en schildert de lantaarnpalen, en men brengt de verbredingen en schaduwgedeelten op orde.

De wethouder van Openbare Werken heeft uitgelegd: “Met deze actie garandeert men de stabiliteit van de weg, waarop momenteel een aanzienlijk verval heerst. Bovendien, zal de verbetering van de wandelpromenade  het gebied verfraaien en zal het een attractie zijn voor het toerisme.”

De wethouder concludeert: “Vanwege de werkzaamheden zal het autoverkeer op de GC-500 zich beperkt zien en diverse wegomleidingen kennen. In de loop van de laatste week van juni 2017 zal men daarover informatie verstrekken vanuit de communicatiekanalen van de Gemeente Mogán en vanuit Radio Televisión Mogán, over de details van de wegomleidingen voor het verkeer op de autoweg GC-500.”
ZZZZZZIslas-canariaslogo-kopie-84.jpg


De vissers vinden het El Perchel-strandproject prima, zolang het geen effect heeft op de zeebodem

MOGÁN- zondag 22 januari 2017 - De Gemeente Mogán heeft onlangs het project voor herstel van het El Perchel-strand gepresenteerd aan de beroepsvissers van de Cofradía de Pescadores de Arguineguín (het vissersgilde in de stadswijk Arguineguín).

“Het doel van deze presentatie is, dat de beroepsvissers uit eerste hand kennis nemen van het project en dat hun twijfels worden weggenomen,” zo heeft de wethouder van Visserij, Artemi Artiles, aangegeven.
Playa-El-Perchel-infografa-2.jpg
                                     Playa El Perchel, Arguineguín, gemeente Mogán.
Het project is goedgekeurd in november 2016; maar een van de grootste twijfels die veel beroepsvissers hebben, bestaat eruit dat het project acties zou kunnen bevatten die het maritieme milieu schaden. Als zodanig heeft de ontwerper van het project aan de beroepsvissers, en aan de betrokkenen in het gebied van El Perchel, de verschillende acties uitgelegd en  aangetoond die het project omvat.
(Perchel is: Vistuig, bestaande uit een of meer stokken, om direct de visnetten uit te hangen)

“We hebben duidelijk gemaakt dat het project wat de Gemeente wil uitvoeren geen uitwerking heeft op de zeebodem, maar op het droge gedeelte van het strand en langs de Calle Jo

De socialistische wethouder toonde zich ‘tevreden’; we denken dat de expositie die we hebben gemaakt, gunstig en verklarend is geweest, omdat alle betrokkenen hun twijfels kenbaar hebben gemaakt, dat men de standpunten heeft kunnen nagaan, en eenieder behoorlijk tevreden vertrokken is.”

Op zijn beurt heeft de patrón mayor (voorman) van de Cofradía de Pescadores van Arguineguín, Ricardo Ortega, opgemerkt, “dat, zoals ons zowel de wethouder van Visserij, als de ontwerper van het project, heeft duidelijk gemaakt, de zeebodem zich niet aangetast zal zien; en  als  men geen zand in  zee zal werpen, wij geen enkel probleem hebben met dit project.”

We zijn er niet op  tegen dat de gemeente groeit, of zich verfraait,  het project lijkt ons goed, steeds als men de voorzichtigheid in acht neemt dat het geen invloed heeft op de zeebodem.

Zoals het Kabinet Persvoorlichting van het Gemeentebestuur heeft uitgelegd, “heeft de Gemeente Mogán met  het project voor het El Perchel-strand als doel, het strand en de omgeving ervan te herstellen, met het creëren van een voetgangersboulevard die gaat lopen vanaf de haventoegang in Arguineguín tot aan het strand, waar men diverse elementen zal integreren zoals uitzichtspunten, een natuurlijk zwembad, een horeca-gedeelte, een kinderspeeltuin, een trimparcours, en zonneterrassen; die dit gebied tot een dynamische, comfortabele en veilige ruimte maken.
zzzslas-canariaslogo-kopie-10.jpg


Vrijwillige duikers gaan de bodem reinigen
van de haven in Arguineguín

MOGÁN - donderdag 12 januari 2017 - De Gemeente Mogán heeft, in samenwerking met Puertos Canarios, een schoonmaakactie georganiseerd voor de bodem van de Haven in Arguineguín, welke uitgevoerd zal worden  op zondag 22 januari 2017. De actie heeft tot doel het aanzien van de Haven te verbeteren die functioneert als thuishaven en werkplaats voor een groot aantal beroepsvissers in de gemeente.

De schoonmaakactie zal worden uitgevoerd tussen 10:00 en 14:00 uur op zondag 22 januari 2017 en omvat de werkzaamheden die zullen worden uitgevoerd door vrijwillige duikers van de diverse sportduikverenigingen uit het gebied, die geassisteerd worden door diverse schepen van de Cofradía de Pescadores (het Vissersgilde) van Arguineguín.

Na de schoonmaakwerkzaamheden zal de Gemeente in de haven een verfrissing aanbieden aan de vrijwilligers.
Arguinegun-limpieza-del-fondo-marino-del-puerto.jpgDe wethouder van Visserij, Artemi Artiles, heeft uitgelegd, “dat deze actie volledig betaald zal worden door de Gemeente. Bovendien zal de Gemeente het beheer en de behandeling van het afval verzorgen dat men verzamelt.”

Artiles heeft  blijk gegeven van zijn dankbaarheid,  “zowel aan de Cofradía de Pescadores van Arguineguín, voor de medewerking van hun schepen en personeel, evenals aan  Puertos Canarios, waarbij we, onder andere, het aanzien van de haven verbeteren, wat de werkplaats is van een groot aantal beroepsvissers in de Gemeente.”

De Gemeente Mogán biedt tot maandag 16 januari 2017 de mogelijkheid voor het inschrijven van vrijwilligers die geïnteresseerd zijn om samen te werken; geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via telefoonnummer: 928 156 899, of in het gemeentehuis van de Gemeente Mogán.
000islas-canariaslogo-492.jpg


Arguineguín krijgt een
nieuwe parkeergarage met 500 plaatsen
gefinancierd met 5 miljoen euro uit het Fdcan

MOGÁN - zaterdag 31 december 2016 -  De burgemeester van Mogán, Onalia Bueno, heeft op vrijdag 30 december 2016 met de Canarische Regering het convenant ondertekend met daarin de toewijzing van middelen uit het Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). Met het ondertekenen van dit convenant, zal de Canarische Regering met 5 miljoen euro een deel van heyt project voor de nieuwe parkeergarage in Arguineguín financieren.

Mogán is een van de vier gemeenten die op vrijdag 30 december 2016 de convenanten hebben ondertekend, samen met San Mateo en  Firgas, op Gran Canaria; en Alajeró, op La Gomera; die zich niet aansluiten bij de eilandprogramma’s die zijn overeengekomen tussen de Cabildos (Eilandbesturen) en gemeenten, die projecten voor eigen rekening presenteren.
img_38406.jpgDe oppervlakte van het geprojecteerde plein is ruim 7.800 m² en krijgt een multifunctioneel gebouw
Zo heeft de Gemeente Mogán haar project voor de bouw van een nieuwe parkeergarage in Arguineguín gepresenteerd aan de Canarische Regering, welke medegefinancierd zal worden met 5 miljoen euro met middelen uit het Fdcan, en met een deel uit de gemeentelijke fondsen.

Bueno heeft  haar felicitaties laten blijken, “aan alle inwoners en gebruikers van de nieuwe kern voor het grootste deel van de bevolking van Mogán, wat Arguineguín is, dat al jarenlang een  parkeeroplossing verlangt om het gebied te ontlasten.

In die zin heeft zij het initiatief aangeduid als, “een van de sterprojecten welke het Gemeentebestuur heeft toegezegd in het verkiezingsprogramma, en dat naar men hoopt werkelijkheid zal gaan worden met de aanbesteding en het begin van de bouw ervan in de loop van 2017.”

Zo wil de burgemeester,  “eveneens de Canarische Regering  bedanken die een speciale gevoeligheid heeft gehad met haar gemeente en die heeft begrepen wat de noodzakelijkheden daarvan zijn met dit project dat niet alleen ten goede komt aan de inwoners, maar ook aan alle toeristen en de vele Grancanario’s de naar Mogán komen om er te werken.”

500 parkeerplaatsen en een groot recreatiegebied
Het project besataat uit een parkeergarage voor 500 plaatsen met een kelderverdieping en twee etages, plus een openbaar plein. Dit is drie keer zoveel dan het huidige aantal parkeerplaatsen op het bestaande parkeerterrein tussen het Centro de Salud en het IES-schoolgebouw  in Arguineguín dat niet toereikend is om te voldoen aan de vraag in het gebied, omdat het naast woonkern ook een gebied is met diverse openbare diensten en supermarkten die tijdens het spitsuur zorgen voor een grote toestroom aan verkeer.

Het geplande openbare plein zal een oppervlakte krijgen van 7.800 m² met een multifunctioneel gebouw, een kinderspeeltuin, sportvoorzieningen, een trimparcours, en groenvoorzieningen.
000islas-canariaslogo-435.jpg


Herstel en ombouw voltooid van de muur/uitzichtspunt van het strand van Patalavaca

MOGÁN - vrijdag 12 augustus 2016 - Na drie maanden van verbouwen en verbeteren is de muur/uitzichtspunt van Patalavaca voltooid. De burgemeester van Mogán, Onalia Bueno, is op donderdag 11 augustus 2016 , samen met twee wethouders, naar het strand gegaan, om met eigen ogen de nieuwe verbetering te aanschouwen op het strand van Patalavaca.

Tijdens het bezoek heeft de wethouder van Openbare Werken, Ernesto Hernández aangegeven “dat het het een algehele verbetering betreft van de boulevard en het uitzichtspunt, wat in een vervallen staat verkeerde, en de muur het risico vertoonde in te zullen storten, wat een gevaar inhield voor de veiligheid van de toeristen en de badgasten.”
img_35954.jpgDe nu voltooide actie, “ is een van de eerste bouwwerken die dit Gemeentebestuur ter hand heeft genomen, bovendien was het de jarenlange wens van de ondernemers van Patalavaca. Anderzijds is de financiering van het bouwwerk gerealiseerd door het Patronato de Turismo (plm. de VVV) van de Gran Canaria, met de begroting van 2015,” zo heeft de wethouder toegevoegd.

Met het herstel van de boulevard, de toegang naar het strand, en de muur, “heeft men het aanzien van het strand verbeterd. Daarnaast is met uitvoering van het bouwwerk, ook gepland om te voorzien in de nodige aanleg van toiletten, kleedhokjes en een post voor de strandwacht. Dat werk zal worden uitgevoerd door het Directoraat-generaal van Toeristische Infrastructuur, van de Canarische Regering, en men heeft ons laten weten dat dit is aanbesteed,” zo heeft Hernández uitgelegd.

“Met de voorziening die het Dirección General de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias, op zich neemt”, zo heeft Bueno toegevoegd, “verwachten we, dat het strand van Patalavaca een Blauwe Vlag zal krijgen in 2017; iets, dat we al hebben aangevraagd,”


Mogán heeft zonneplatforms geïnstalleerd
op La Lajilla

MOGÁN - woensdag 22 juni 2016 -  De inwoners en toeristen kunnen nu genieten van diverse platforms om te zonnebaden, die zijn aangelegd in het gebied van La Lajilla, nabij Playa de Las Marañuelas in Arguineguín. De Gemeente Mogán heeft dit initiatief genomen met het doel, ” de dienstverlening te versterken en te verbeteren in dit gebied met een gemakkelijke toegang tot zee,” aldus burgemeester Onalia Bueno.

De zes houten zonneplatforms zijn de eerste zes die in de gemeente zijn aangebracht; Onalia Bueno legt uit, “dat men deze in het gebied van La Lajilla heeft neergelegd, omdat dit kustgedeelte zich kenmerkt door een gemakkelijke toegang naar zee, rustig en veilig. Deze zonneplatforms - die niet worden aangetast door eb en vloed - bieden meer comfort, zowel voor de bewoners als voor de bezoekers van de gemeente Mogán.
img_35018-1.jpg                                La Lajilla in de gemeente Mogán, nabij Arguineguín.
Echter bij stormweer zullen de platforms worden verwijderd, omdat dit technisch gezien gemakkelijk mogelijk is,” zo voegt de alcaldesa (burgemeester) toe.

Burgemeester Bueno heeft ook de installatie van andere zonneplatforms toegezegd in andere delen van Mogán, al naar gelang de vraag van de strandbezoekers.
zzzzzzzislas-canariaslogo-630.jpg


Start van de herstelwerkzaamheden
en de ombouw van
de steunmuur in Patalavaca

MOGÁN - dinsdag 10 mei 2016 - In de eerste volle week van mei 2016 is men begonnen met de uitvoering  van  de   herstelwerkzaamheden en de ombouw van de steunmuur in Patalavaca. Als alles volgens plan verloopt, zal de verbetering uitgevoerd worden binnen een termijn van  twee maanden (dus klaar eind juli 2016) aldus de wethouder van Openbare Werken.

Het bouwwerk is, na openbare aanbesteding, gegund aan het bedrijf Satocán S.A. voor een bedrag van €98.080,28 het gehele bouwwerk wordt gefinancierd door het Patronato de Turismo (plm. het VVV) van Gran Canaria, via het  ''Convenant  dat de rechtstreekse subsidie regelt aan de Gemeente Mogán voor de uitvoering van het beleid tot verbetering van de openbare toeristische ruimte op het eiland Gran Canaria te verbeteren'.

img_34317.jpgDe ombouw en verbetering van het muur-uitzichtspunt van Patalavaca bestaat uit diverse  werkzaamheden. Als eerste zal de muur gesloopt worden, om deze vervolgens achterwaarts te verplaatsen om zodoende ruimte te winnen naar het strand aldaar. Met deze actie verbindt en verlengt men de zeeboulevard op het bovenste gedeelte. “Met deze toevoegingen  zou men in de toekomst de ‘Blauwe Vlag’ kunnen krijgen voor Patalavaca,” zo heeft wethouder Hernández laten weten.

Aanvankelijk had men deze bouwwerkzaamheden willen voltooien in de loop van 2015. “Men is echter niet kunnen beginnen met het bouwwerk omdat het ontbrak aan een serie vergunningen van de Canarische Demarcatie Kustlijn  en van andere overheden,” zo laat de wethouder weten.

Risico op instorten
Na ruim anderhalf jaar veel politiek gekissebis in de Gemeenteraad van Mogán, is men in februari 2015 begonnen met het gebied af te zetten vanwege het instortingsgevaar.
Het strand van Patalavaca is een van de drukst bezochte, waardoor er riscico bestond voor de veiligheid van toeristen en bezoekers vanwege de slechte staat van de steunmuur.
zzzzzzzislas-canariaslogo-481.jpg


Het Cabildo wil herziening van het havenplan en vermindert het aantal ligplaatsen in Arguineguín

ARGUINEGUÍN - maandag 15 februari 2016 - De uitbreiding van de haven van Arguineguín zal zich moeten beperken  tot 150 ligplaatsen, zoals is voorzien in het Plan Insular de Ordenación (PIO) (Eilandplan Ruimtelijke Ordening), in plaats van de 242 nieuwe ligplaatsen welke aanvankelijk waren gepland; en anders zal deze geen voorgeschreven compatibiliteitsrapport ontvangen van het Cabildo (Eilandbestuur).
Het is niet de enige wijziging die nodig is om goedkeuring te verkrijgen.

Het uitbreidingsproject van de haven van Arguineguín zoals een bedrijf dat wil uitvoeren en wat is goedgekeurd door Puertos Canarios voor het verhogen tot 355 ligplaatsen  in de jachthaven en het scheiden ervan  met het creëren van een aparte vissershaven, blijkt niet overeen te stemmen met het huidig van kracht zijnde PIO.
Dat zegt het Cabildo (Eilandbestuur) in het compatibiliteitsrapport voor  de uitbreidingsblauwdruk van het PIO.
arg.jpg
Zo zou  de haven van Arguineguín er volgens het basisplan van het uitbreidingproject uit moeten gaan zien.
De verplichte goedkeuring is derhalve ‘aan voorwaarden gebonden’ overeenkomstig verschillende wijzigingen en studies; ‘noodzakelijke veranderingen’, in het technische document die, als  ze gemaakt zijn,  opnieuw moeten worden beoordeeld door de Servicio de Planeamiento (Planningsdienst)

De verplichte veranderingen in het ontwerp zijn:
- de diepgang, die naar schatting €17.000.000,= gaat kosten.
- het aantal ligplaatsen , dat moet worden bijgesteld van de geplande  242 naar het aantal van 150 dat in het  PIO is voorgesteld voor de jachthaven.

Het aantal is een ‘aanzienlijke’ aanslag, zodat de doorgang van het project - dat van invloed is op het strand van Las Marañuelas -  ‘in vraag kan worden gesteld’

Bovendien stelt Planeamiento (Planning) vraagtekens bij de milieurapportage. "Deze past niet in alle categorieën van de  gereglementeerde milieubeoordeling," aldus het rapport, noch is er enig, dat een dergelijke procedure is gestart. “In dit verband moet het management met alternatieven komen voor de verschillende configuraties, wat leidt tot verschillende aantallen ligplaatsen en veroorzaakt dus verschillende effecten ".

Het project heeft tot doel de haven van Arguineguín te transformeren in een jachthaven met een pier voor 355 ligplaatsen en een kade voor 90 kleine pleziervaartuigen; plus en een aparte pier voor 40 vissersboten.
zzzzzzzislas-canariaslogo-179.jpg


Een deel van de kuststrook Arguineguín-Anfi
kan rekenen op subsidie van
de Canarische Regering

MOGÁN - maandag 14 december 2015 - De fractieleden van Nueva Canarias (NC) in het Canarische Parlement hebben op vrijdag 11 december 2015  te horen gekregen, dat de Canarische Regering  €300.000,= in de begroting heeft opgenomen voor de financiering van de kosten voor de verbetering van een deel van het kustgedeelte tussen Arguineguín en het Toeristencomplex Anfi.

Het is een  aloude wens van de gemeend Mogán, die ruim twee decennia lang niet beantwoord is door de bevoegde overheden, zo laat NC weten in een communiqué.
IMG_6161.jpg
                                                               Las Marañuelas.
maranuelas1.jpg
Paseo-de-Las-Marauelas.jpg
Aanvankelijk heeft NC gevraagd €500.000,= in de overheidsbegroting op te nemen, waardoor men nu laat weten, dat het toegekende bedrag  van €300.000,= bij lange na niet voldoende is om de nodige werkzaamheden voor dit kustgedeelte  uit te voeren, maar, “wel heel aanzienlijk” gezien vanuit de noodzaak, om  de Gemeente Mogán deze toeristische infrastructuur te verlenen.
2014-09-07184052.jpg
021.jpg images-80.jpg
De twee kilometer lange Marañuelas-kuststrook ligt tussen Lajilla Beach, Playa de la Carrera en de hotels Sunwing, Sunwing Green Beach en Patalavaca Aquamarina Beach.

Onder de werkzaamheden bevindt zich het aanleggen van drie kunstmatige stranden en een zonnedek (zonder zand)  van 5.500 m² met vlonders die toegang tot zee geven.

Voor de stranden Las Marañuelas en Anfi del Mar staan toegangsvlonders gepland, die moeten voldoen aan de wettelijke vereisten, in een project van 20 miljoen euro, dat tot nu toe volledig, ”geblokkeerd” bleef.
00000AAAAAAAAAslas-canariaslogo-56.jpg 


Nueva Canarias (NC)
vraagt steun Gemeenteraad
voor
het uitbreidingsproject
van de Haven van Arguineguín

MOGÁN - woensdag 14 oktober 2015 - Men zal ook van de Canarische Regering en van de instantie Puertos Canarios verlangen, voortgang te maken met de lopende overheidsbehandeling zodat de werkzaamheden voor de uitbreiding van de haven van Arguineguín begin 2016 kunnen beginnen. Daartoe heeft wethouder en fractieleider van Nueva Canarias(NC) in het Gemeentebestuur van Mogán, Isabel Santiago, een motie ingediend voor het garanderen van de investering van ruim 17 miljoen euro.

Het project, op 3 februari 2015 goedgekeurd door de entiteit Puertos Canarios, en waarvoor via een openbare aanbesteding de concessie is gegund aan het bedrijf Puertos Deportivos de Arguineguín S.L, voorziet in het aanleggen van een steiger met 35 aanlegplaatsen voor plezierjachten, een havenkade met 99 aanlegplaatsen voor kleine vaartuigen en het creëren van een steiger voor vissersschepen van 6.000 m² met capaciteit voor 40 schepen, die van de jachthaven afgescheiden zal zijn door een betonnen aanlegsteiger.
img_30517.png
                                                                  Hay plan....
img_30524.png
img_30520.pngBovendien voorziet het project in het bouwen van een winkel- en recreatiecentrum, wat het winkelaanbod van Arguineguín moet uitbreiden.
img_30518.png
img_30521.pngVoor Nueva Canarias (NC) is deze investering strategisch voor de gemeente Mogán, want het veronderstelt het creëren van een nieuwe ‘motor’ te zijn die zowel de lokale als de eiland-economie zal stimuleren. De nationalistische woordvoerster heeft ook gezegd, dat in dit project belangrijke verbeteringen bevat voor de vissers in dit gebeid, waaronder de bouw van 44 nieuwe bergingen voor vistuig benadrukt moet worden.
img_30522.png
img_30523.pngMaar er is meer, een van grootste krachten van het project is, dat het kan rekenen op de steun van de Cofradía de Pescadores (het Vissersgilde) van Arguineguín, van de Federación de Cofradías de Pescadores en van de APROA (Verenging van Eigenaren van de Jachthaven van Arguineguín).
img_30516.jpg

Na al de mislukte moderniseringen pogingen van de toeristische infrastructuur in Mogán, verdedigt de nationalistische wethouder het indienen van deze motie, omdat Arguineguín al ruim 20 jaar wacht op een zeeboulevard.

“We kunnen niet toestaan, dat een investering zoals deze - die kan rekenen op de steun van alle betrokken sociale sectoren, en die ongetwijfeld een economische impuls zal zijn voor Arguineguín - onder in de la belandt van een ambtenaar, vanwege overheidsproblemen of door onduidelijke financiële belangen,” zo heeft Isabel Santiago laten weten.

De nationalistische fractie verwacht, dat in de Gemeenteraadsvergadering van eind oktober 2015, alle politieke partijen het voorstel zullen steunen en zullen opkomen voor deze strategische investering voor de gemeente Mogán.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-12.jpg 


Goedkeuring voor de concessie van het Jachthaven-project van Arguineguín

MOGÁN -  maandag 1 april 2015- De Raad van Bestuur van het nutsbedrijf Puertos Canarios heeft op maandag 1 april 2015 - voorafgaande aan de definitieve instemming - nader voorlopige goedkeuring gehecht aan de verlening van de concessie voor de Jachthaven van Arguineguín; zo heeft het nutsbedrijf laten weten, waarin de Canarische Regering, de Eilandbesturen, de Gemeenten en havenbedrijven van de Archipel een aandeel in hebben.
img_27308groot-1.jpg                                                                   Arguineguïn.
De keuze voor het voorstel bevat in dit geval een investering van ruim 16,6 milljien euro en zal in het Zuiden van Gran Canaria in totaal 334 aanlegplaatsen gaan bevatten en 90 voor vissersboten, met daarnaast horecabedrijven en winkels .
1-AAAAislas-canarias-kopie-49.jpg


Mogán krijgt €500.000,=
uit de Spaanse Rijksbegroting

MOGÁN - zaterdag 5 september 2015 - Dit  heeft Mogán bereikt, dankzij de erkenning  door de staatssecretaris van Industrie, Energie en Toerisme - Enrique Hernández Bento - van het noodzakelijke project voor de zeeboulevard tussen Playa de las Marañuelas (Arguineguín)  en Anfi del Mar (Mogán)

Het Gemeentebestuur van Mogán heeft recentelijk staatssecretaris Enrique Hernández Bento uitgenodigd om  de gemeente te bezoeken en kennis te nemen van de noodzaak voor het her activeren van het plan voor de zeeboulevard tussen  Playa de las Marañuelas, in Arguineguín, en Anfi del Mar.
img_29814.jpg
arguin.jpg
                   ↑ Playa de las Marañuelas (Arguineguín) en Anfi del Mar (Mogán)
naamloos-143.pngTijdens een werkbezoek, in augustus 2015, heeft de staatssecretaris de noodzaak erkend, om  dit initiatief te hervatten, “het betreft een wandelboulevard die enorme mogelijkheden heeft door de ligging, direct aan zee, en door het aantal toeristen dat in de omgeving logeert.

Zeker, als de technici van de gemeente de bestaande technische problemen voor aanleg ervan hebben opgelost en men een goedgunstig milieu-effectrapport verkrijgt.
Arguineguin-Patronato-de-Turismo-de-Gran-Canaria-2-1.jpg                                                  Arguineguín (gemeente Mogán)
De burgemeester van Mogán, Onalia Bueno, heeft laten weten, dat deze al jarenlang  gewenste boulevard nu werkelijkheid gaat worden. Sinds 1979 zijn er vier plannen ingediend, en geen ervan is tot uitwerking gekomen.
Arguineguin-Cardenas-2.jpg                                                      Arguineguín en Patalavaca.
De aan te leggen 2,5 kilometer lange en 11 miljoen euro kostende boulevard gaat een aantal hotelcomplexen met elkaar verbinden aan deze zuidkust van Gran Canaria. Maar er is nog veel overleg te voeren met het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, met de Canarische Regering,  en met het plaatselijke bedrijfsleven, dat financieel betrokken moet worden bij dit project

Het is voor het eerst, dat Mogán staat opgenomen in de Spaanse Rijksbegroting.
ZZZZZZAislas-canarias-84-51.jpg 


Culinaire Tapas-markt in Arguineguín:
vrijdag 24 oktober 2014 - 20:00 uur

MOGÁN - maandag 13 oktober 2014 -
 
1-AAAAislas-canarias-kopie-49.jpg


De GC-500 in Arguineguín is
door het Cabildo overgedragen  aan
de Gemeente Mogán

MOGÁN - zaterdag 19 juli 2014 - De autoweg GC-500 die door Arguineguín loopt, valt vanaf nu onder de bevoegdheid van de Gemeente. Dit zijn het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, eigenaar van de weg, en de gemeente Mogán overeengekomen, met het doel, dat de Gemeente de geprojecteerde verbeteringswerkzaamheden ter plaatse kan uitvoeren. De eilandminister van Openbare Werken en Infrastructuur, Carlos Sánchez en de burgemeester van Mogán, Paco González, hebben op woensdag 16 juli 2014 het document ondertekend voor de toekenning van de weg; wat een einde maakt aan de administratieve overheidsprocedure, welke op verzoek van de Gemeente in gang was gezet.

Tot voor enkele jaren was de GC-500 de belangrijkste verkeersader voor de verbinding met de Gemeente Mogán.
Sinds de ingebruikname van de twee nieuwe gedeelten autosnelweg van de GC-1, eerst tot aan Puerto Rico en tegenwoordig, sinds iets meer dan een jaar, tot aan de vallei van Mogán, heeft de hoofdweg minder eilandverkeer te verwerken gekregen en is meer en meer een gemeentelijke weg geworden.
Men zou deze kunnen beschouwen als de belangrijkste avenida (laan) van Arguineguín, waardoor de toekenning beantwoordt aan de normale overheidsprocedure voor een hoofdzakelijke, gemeentelijke weg; een situatie, die nu een feit is.


Vanaf nu kan de GC-500 rekenen op een serie door de Gemeente Mogán geplande ingrepen voor een betere verkeersdoorstroming, verbetering voor voetgangers, de modernisering van het straatmeubilair, het aanleggen van groenstroken en verfraaiing van de omgeving.

De goed financiële situatie van het Gemeentebestuur maakt het mogelijk, deze acties uit te voeren met de eigen financiële middelen.
Zo heeft in een eerste fase het Gemeentebestuur van Mogán gepland, 1,5 miljoen euro te zullen investeren in het weggedeelte tussen de barranco (het ravijn) van Pino Seco en de rotonde die bekend staat als de ‘Cola de la Ballena’ (‘Staart van de Walvis’).

                               Arguineguín  - Gemeente Mogán

Het project omvat de aanleg van nieuwe trottoirs, het installeren van nieuwe bushaltes, het voorzien van groenstroken en het op orde brengen van de verbinding voor voetgangers tussen het Plaza de Pérez Galdós en de Calle Luján Pérez, die het hooggelegen gedeelte van Arguineguín verbindt met het laaggelegen gedeelte van de wijk.

                        Pino Seco - Arguineguín (Gemeente Mogán).
In een tweede fase zal de Gemeente een aanzienlijke verandering aanbrengen bij de toegang tot Arguineguín, met de mogelijke uitbreiding tot drie rijbanen op het gedeelte tussen de verbinding met de autosnelweg GC-1 en de barranco (het ravijn) van Pino Seco. Daarmee wil men een einde maken aan de verkeersopstoppingen die zich vooral tijdens de spitsuren voordoen.
Het doel van de gemeente Mogán met deze acties op de GC-500 is, de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren en van Arguineguín een meer aantrekkelijk en beter bewoonbaar oord te maken, beter geschikt voor de doorstroming van zowel voertuigen als voetgangers.

1-AAAAislas-canarias-kopie-49.jpg


Arguineguín herstelt een van de winkelstraten

Het ombouwen van de Calle Luján Pérez
tot voetgangersgebied
maakt de opleving mogelijk
van  de commerciële activiteit in het dorpscentrum 

MOGÁN - donderdag 22 augustus 2013 - De Gemeente Mogán heeft het herstelproject goedgekeurd voor de Calle Luján Pérez in Arguineguín; een winkelstraat, die meer dynamiek nodig heeft voor de commerciële activiteit in deze wijk. Het project omvat de ombouw tot voetgangersgebied, waardoor de winkels in het centrum gemakkelijker te bereiken zijn vanaf het Plaza Pérez Galdós en vanaf de autoweg GC-500.

Ondanks decennia als traditionele winkelstraat, is de Calle Luján Pérez verwaarloosd en komen hier weinig  passanten in Arguineguín, vanwege de smalle rijbaan en de smalle trottoirs. Van de bestaande winkels sluit de een na de ander in rap tempo en verhuist men de zaak naar een beter toegankelijke locatie.

Calle Luján Pérez - Arguineguín.

Volgens de richtlijnen van het bestemmingsplan voor het winkelgebied van Arguineguín, zal de Gemeente het doorgaande verkeer afsluiten en van de straat een voetgangersgebied maken. Het asfalt en de trottoirs worden vervangen door een klinkerbestrating, waarbij autoverkeer alleen nog is toegestaan voor de bewoners, om naar de garages te rijden.

Men verwijdert alle drempels uit de straat en er komt nieuw straatmeubilair, ruimte voor horeca-terrassen en er komt de mogelijkheid tot het plaatsen van marktkraampjes

De werkzaamheden,  waarvan men verwacht , dat die in het laatste kwartaal van 2013 zullen beginnen, veronderstellen een overheidsinvestering  te zijn van €97.242,=
Daarvan wordt 47,06%  bijgedragen door de Gemeente Mogán; 39,11 % door de Canarische regering en 13,83% door het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria.
1-AAAAislas-canarias-kopie-49.jpg


Stervoetballer David Silva promoot Anfi  in Europa

ARGUINEGUÍN - zaterdag 13 april 2013 - De Anfi-Groep en de uit Arguineguín afkomstige stervoetbalspeler David Silva, die momenteel speelt bij Manchester City, hebben op dinsdag 9 april 2013 in het Etihad Stadium de videoclip gepresenteerd die onderdeel uitmaakt van de reclamecampagne welke de timeshare-firma voert in een vijftal Europese landen ter versterking van de bekendheid van het merk ‘Anfi’.

De maatschappij die actief is op Gran Canaria gaat in zee met de Grancanarische voetbalspeler David Silva, om het merk te versterken in de uitzendende landen, wat samenvalt met de 25ste verjaardag van de Anfi-Groep.


     De voetbalspeler uit Arguineguín als boegbeeld op het uithangbord van Anfi.

                               (Manchester) op dinsdag 9 april 2013.

De campagne, die een jaar duurt, richt zich voornamelijk op de voornaamste transportmiddelen, communicatiemedia en sociale netwerken in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Nederland, Rusland, Duitsland en Italië. In deze landen zijn de voornaamste marktsegmenten van Anfi vertegenwoordigd.

campagne bevat slagzinnen zoals ‘Welcome to my home’ en ‘This is my island’ waarmee Silva de toerist aanmoedigt, Anfi te keren kennen.

De grootste reclame is een opvallende momentopname van het paradijselijke Anfi-strand waarop de international op de voorgrond verschijnt, omringd door wit zand en palmbomen.


I
n het Etihad Stadium (in Manchester), heeft de algemene directeur van de Anfi-Groep, José Luis Trujillo, laten weten, “dat in tijden waarin men alleen maar over de economische crisis spreekt, Anfi wil praten over promotie, over sociale acties, over opleiding en sport, omdat dit de bases zijn om met garantie naar de toekomst te kunnen kijken.”

De hoogste baas van het horecabedrijf, dat dit jaar haar 25-ste verjaardag viert, heeft opgemerkt: “we hebben Silva gekozen als ambassadeur, omdat in hem een ondernemer en winnaar schuilt, net zoals in Anfi.”

“David,” zo benadrukt Trujillo in een persbericht,” is geboren waar Anfi is gevestigd, in Arguineguín, Mogán, Gran Canaria, en hij heeft dit project zien groeien, dat momenteel volop in ontwikkeling  is,” In  die zin, merkt Trujillo op, “dat Anfi bijzonder trots is op het sponsoren van het juniorenteam van Arguineguín, waar men van David een voetballer heeft gemaakt, met de verzekering, dat er toekomstige kampioenen geleverd zullen worden.”Op zijn beurt heeft David Silva in voetbalterminologie benadrukt, “dat Anfi een onderneming is die erop kan bogen, in de ‘eredivisie’ van het toerisme te spelen. Het is een maatschappij die heel belangrijk is voor Gran Canaria, gevestigd in de plaats waar ik geboren ben en voetbal gespeeld heb, en die vertrouwen in mij gesteld heeft, om hun naam in het buitenland uit te dragen.”

“Voor mij,” zo ging Silva verder, “ is het een eer, deel uit te maken van de Anfi-familie, waarbij ik van mening ben, dat men die moet leren kennen, omdat Anfi een waar paradijs is,” zo oordeelde de internationale voetbalspeler.
1-AAAAislas-canarias-kopie-50.jpg


 

aaaaakaart_canaria-38-124.jpg

000LOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--8.jpg