site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-269.jpg

aaaaaamapa-canarias2-3-58.jpg


De bouwtermijnen voor Tindaya
zijn opnieuw vertra
agd

TINDAYA - donderdag 8 december 2016 - De aanvankelijke bedoeling van de Canarische Regering e van het Cabildo (Eilandbestuur) van Fuerteventura was, dat in de herfst van 2016 de aanbesteding uitgeschreven zou worden voor het Tindaya-project, zodat de  bouwwerkzaamheden daartoe een aanvang zouden nemen in 2017. Echter medio december 2016 kan men niet rekenen op de noodzakelijke haalbaarheidsstudie, en heeft men de werkzaamheden zelfs nog niet eens aanbesteedt.

In februari 2016 hebben de president van de Canarische Regering, Fernando Clavijo,  en de president van het Cabildo (Eilandbestuur) van Fuerteventura, Marcial Morales, de oprichtingsakte ondertekend van de Fundación Monumento a la Tolerancia en la montaña de Tindaya (Stichting Monument voor de Tolerantie in de Tindaya-berg), met het doel een impuls te geven aan het project van Eduardo Chillida en dat de werkzaamheden in 2017 in gang gezete zouden kunnen worden.
80926.jpgDe bureaucratie echter heeft opnieuw de  termijnen vertraagd, en na een eerste ontmoeting van de beschermheren in juli, is nog steeds niet  het project aanbesteed voor de definitieve, financiële haalbaarheid. Deze stap is nodig voor het uitschrijven van de openbare aanbesteding, maar de Canarische Regering is nog steeds diverse bankinstellingen ‘aan het ontdekken’ voor de uitwerking daarvan  zoals een ‘samenwerking, dat wil zeggen tegen nul kosten.
Arup-Engineering-schematic-of-Eduardo-Chillida-Mount-Tinday.jpg                 Geniaal gek, of gek geniaal, van een geniale gek, of van een gekke geniaal?
1427226626_084656_1427227307_noticia_normal.jpg
Met deze termijn, “is het ‘heel moeilijk’ met de werkzaamheden in Tindaya te beginnen voor 2018. In 2007, zo verzekeren bronnen binnen de Regering, zou het aanbesteedt kunnen worden, maar het kan ook een beetje later zijn.”

De familie Chillida heeft gratis - door middel van een overeenkomst welke is ondertekend in februari 2015 - de exploitatierechten van Tindaya toegekend aan de Canarische Regering en aan het Cabildo (Eilandbestuur) van Fuerteventura.

In dat document geeft men als een reden voor ontbinding van het contract aan, dat de vergunning voor de uitvoering en exploitatie van het project moet zijn verleend vóór 31 december 2016, of anders, de uitvoeringswerkzaamheden niet zijn begonnen op 1 september van het volgende boekjaar (is 2016),.
De Canarische Regering daarentegen begrijpt, “dat de door  de familie opgelegde niet verlengbare termijn, betrekking heeft op het oprichten van de Stichting, en niet op het begin van de bouwwerkzaamheden.”
Proyecto-Tindaya-Chillida.jpg

                                                        In het hart van de berg.
maxresdefault-50.jpgMomenteel bestaat er alleen een voorlopig rapport waarin men opmerkt dat de bouwwerkzaamheden, die 4 jaar in beslag zullen nemen, rond de 80 miljoen euro gaan kosten. Dit bedrag zal in zijn  geheel moeten worden opgebracht door het bedrijf dat in de aanbesteding de gunning krijgt. Volgens het voorlopige rapport, zal de aanvankelijke investering terugverdiend kunnen worden binnen een termijn van 14 jaar.
De aanvankelijke verwachtingen geven aan, dat het monument voor het publiek geopend zou kunnen zijn in 2022
000islas-canariaslogo-313.jpg


De Canarische Regering
wil Tindaya openen in 2022

FUERTEVENTURA - dinsdag 14 juni 2016 - De Fundación de Tindaya (Stichting Tindaya) gaat door met het doel, dat men met het kunstwerk van Chillida aanvangt voor september 2017 - zoals is vastgelegd in het akkoord tussen de Canarische Regering en de familie van de beeldhouwer - en dat als zodanig het monument toegankelijk voor het publiek is in de loop van 2022.

De prioriteit van de Fundación Canaria Monumento a la Tolerancia en la Montaña de Tindaya (Canarische Stichting Monument voor de Tolerantie in de Tindaya-berg), waarvoor men voor het eerst bijenkomt begin juli 2016, is het opstellen van het haalbaarheidsplan van het hak-werk, een proces dat men zal verlengen, minimaal, tot eind 2016. Het doel is, dat men het monument dat men maakt ,geopend wordt in 2022.
Tinbaya.jpg

Uitzicht op de Tindaya-berg, Fuerteventura,
waar voorzien is dat het monument van Eduardo Chillida vervaardigd zal worden.

In die zin zijn de opties welke de Canarische Regering hanteert, dat het haalbaarheidsrapport wordt opgesteld door het Departement van de Deelstaat, wat men zal uitwerken door middel van een sponsorovereenkomst of met een andere bancaire- of culturele stichting, inclusief, een samenwerking met het Ministerie van Cultuur. Daarvoor is het nodig vooraf te kunnen rekenen op een gebruiks  en uitvoeringsplan dat de familie van de beeldhouwer zal moeten opstellen en dat, volgens de planning van de plaatselijke autoriteiten gepresenteerd zal worden tijdens de eerste ontmoeting met het patronato (beschermheerschap).

De Canarische Regering vertrouwt erop, dat men de termijnen zal kunnen nakomen en vooral, “dat als eenmaal de aanbesteding is geopend, er entiteiten zijn die bereid zijn het kunstwerk te financieren en bedrijven die bereid zijn te bieden op de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.”

Met dat voorstel hebben tijdens de vorige Regering al ontmoetingen plaatsgevonden met het regeringskabinet van Paulino Rivero, de bank en enkele van de meest vooraanstaande bedrijven van Spanje, om de mogelijkheden te kennen van het werk dat men wil gaan verrichten.

De toezegging van de Canarische Regering is, dat men geen belastinggeld zal investeren in dit project. De bedoeling is een overheidsvergunning te verstrekken aan de onderneming die de aanbesteding wint. Volgens een financieel rapport dat is opgesteld door het Cabildo (Eilandbestuur) van Fuerteventura, zal - in het slechtste geval - de investering terugverdiend kunnen worden in 14 jaar. Deze studie heeft de investering geschat op 80 miljoen euro welke benodigd zijn voor de werkzaamheden inzake het realiseren van het kunstwerk van Eduardo Chillida op Fuerteventura

De ‘redelijke’ uitvoeringstermijn is geschat op vier jaar, en de Canarische Regering hanteert als geplande datum voor de opening van het monument voor het publiek het jaar 2022.

Als eenmaal de tijd van de concessie is verstreken, zal het bedrijf het monument teruggeven aan de Stichting, die vervolgens een aanbesteding zal openen voor de exploitatie ervan.

Hoewel de rechten door de familie Chillida zijn toegekend aan de Canarische instanies, blijft zij invloed houden op de ontwikkeling van het hele werk. Zij zal dit doen door middel van de artistieke commissie van toezicht, die onder andere taken, het opstellen heeft van een bindend rapport over de specificaties van de aanbesteding inzake het project voor de technische en commerciële exploitatie, evenals voor alle zaken die betrekking hebben op het intellectuele eigendom. Zij zullen ook de bevoegdheid hebben om te beslissen over de goedkeuring van de begroting van het werk en de naleving voor de opening.

Vanuit de Deelstaat beschouwt men deze omstandigheid als, “logisch”; omdat het een artistiek bouwwerk is, niet het aanleggen van een weg.”
zzzzzzzislas-canariaslogo-591.jpg


Berg wordt
kunstwerk voor de tolerantie
op Fuerteventura

LA OLIVA - woensdag 6 maart 2016 -  Er zijn meerdere media die schrijven over de wilde plannen van beeldhouwer Eduardo Chillada, hierbij  publiceren wij integraal het artikel wat Remco Stoffer heeft geschreven en gepubliceerd op: www.spanjevandaag.com:

“Als de gemeenteraad van Fuerteventura en de raad van de Canarische Eilanden de plannen goedkeuren, dan is er een kans dat de langverwachte wens van de Baskische kunstenaar Eduardo Chillida in vervulling kan gaan. Hij heeft meer dan 16 jaar gepleit om een kunstwerk te realiseren door de berg Tindaya in het gelijknamige dorp gedeeltelijk uit te hollen.

tindaya.jpg                                                                    Tindaya.
“Monument van de tolerantie'
De kunstenaar zal het zelf niet meer meemaken want hij overleed in 2002. Hij wilde de berg uithollen en tot “monument van de tolerantie” maken. De autoriteiten op de Canarische Eilanden hebben inmiddels een stichting in het leven geroepen die de realisering van het project gaat voorbereiden maar men wacht nog op de officiële goedkeuring.

Het feit dat wij allen broeders zijn.
In het uitgeholde deel van de Tindaya moeten volgens Chillida twee schachten komen waardoor het zonlicht in de berg kan doordringen. Het zou de bezoeker moeten laten zien hoe nietig de mens eigenlijk is en hem doordringen van het feit dat wij allen broeders zijn.

Verschillende meningen
De mogelijke bouw van het kunstwerk heeft echter voor veel verschillende meningen gezorgd. Zo vind de toeristenraad het geweldig nieuws en een positief bericht voor het toerisme op het eiland. De buurtbewoners zijn er echter niet zo blij mee aangezien men met een kunstwerk en de vele bezoekers een natuurlijk gebied kapot maakt .” Remco Stoffer, op:
http://www.spanjevandaag.com/2016/03/09/berg-wordt-kunstwerk-voor-de-tolerantie-op-fuerteventura
zzzzzzzislas-canariaslogo-259.jpg


Chillida’s werkzaamheden voor Tindaya gaan 80 miljoen euro kosten

LA OLIVA - Het kunstwerk dat Eduardo Chillida heeft geprojecteerd voor Tindaya gaat rond de 80 miljoen euro kosten en om het uit te voeren is een periode van vier jaar nodig. Aldus de President van het Cabildo (Eilandbestuur) van Fuerteventura, Marcial Morales, deze uitgave kan men terugverdienen - in het slechtste geval - binnen een termijn van 14 jaar.

Nu de Canarische Regering en het Cabildo (Eilandbestuur)  van Fuerteventura de eerste stap hebben gezet voor het herstarten van het project van de Baskische kunstenaar, met het ondertekenen van de stichtingsakte van de Fundación Canaria Monumento a la Tolerancia en la Montaña de Tindaya ( Canarische Stichting Monument voor de Verdraagzaamheid in de Montaña de Tindaya), zet men de volledige procedure in gang, met het doel dat de werkzaamheden  in 2017 zullen aanvangen.
chillidatindaya.jpgChillida heeft een enorm monument geprojecteerd in het binnenste van de Montaña de Tindaya, De steensoort van de berg maakt het mogelijk, dat men daarin een vierkant gat graaft van 40m³
Het voorlopige rapport dat is opgesteld door  het Cabildo (Eilandbestuur) voorziet, dat de uitvoering van het werk rond de 80 miljoen euro gaat kosten; een bedrag, dat volledig voor rekening komt van het bedrijf dat de gunning krijgt in de aanbesteding. Volgens een ‘behoudende schatting’ zou men dit bedrag kunnen terugverdien  in een periode van 14 jaar, zo heeft Morales aangegeven. (Dus: met per jaar 571.439 bezoekers (of wel1.565 per dag)  die - pak ‘m beet -  allemaal €10,= p.p. entree betalen).

“Deze uitgave kan men - ‘met een behoudende schatting’-  terugverdienen binnen een termijn van 14 jaar,” zo heeft Morales aangegeven. Vanaf dat moment zal het bedrijf het monument teruggeven aan de Fundación (Stichting) die dan de explicitatie zal aanbesteden, “maar in dat geval, zal dat - met een voltooid kunstwerk - veel geld opleveren voor de entiteit.”

Exploitatierechten
De Fundación (Stichting) is nu eigenaar van de exploitatierechten van het beeldhouwwerk va Eduardo Chillida voor de Tindaya-berg. Deze rechten zijn door de familie van de beeldhouwer toegekend aan de Canarische Regering en aan het Cabildo (Eilandbestuur) van Fuerteventura middels een convenant dat begin 2015 is ondertekend. Nadien, zullen deze beide overheden  de exploitatierechten  overdragen aan de Fundación (Stichting).

Taxatie 1,2 miljoen euro
Het intellectuele idee is geschat door een Spaanse firma voor artistiele immateriële activa, op 1,2 miljoen euro. De president van het Cabildo (Eilandbestuur) benadrukt, ”deze taxatie heeft ons heer erg verrast,  maar het bedrijf laat ons nu weten dat de waarde aandacht vraagt, omdat die veel lager is dan wij gedacht hebben.”

 Marcial Morales merkt op, dat het noodzakelijk is om dit goed te taxeren , "want het is een deel van de concessie, en die moet een waarde hebben." In ieder geval”, zo geeft Morales aan;  “is het belangrijkste niet hoeveel het economisch gezien waard is, want het merk Chillida  is van de Fundación (Stichting), en die heeft alle waarde aan het monument toegekend”

casa-alta-tindaya-despues-obras1-1.jpg
                                                             Casa Alta.
Casa-Alta-Tindaya_EDIIMA20150322_0284_13-1.jpg

Bedrijfskapitaal
De Fundación Monumento a la Tolerancia en la Montaña de Tindaya  heeft als stichtingskapitaal €600.000,= (bijgedragen door het Cabildo (Eilandbestuur) - het enige bedrag in contanten dat men heeft - en daarnaast het Casa Alta de Tindaya  en enkele landgoederen in de omgeving die al zijn toegekend door het Eilandbestuur, waarmee de waarde oploopt tot €900.000,=
zzzzzzzislas-canariaslogo-200.jpg


Canarias roept een Stichting in het leven
voor het realiseren van 'Montaña de Tindaya'
de droom van Chillida

LA OLIVA -  woensdag 17 februari 2016 - De president van de Canarische Regering, Fernando Clavijo, en de president van het Cabildo (Eilandbestuur) van Fuerteventura, Marcial Morales - beiden van de politieke partij Coalición Canaria (CC) – hebben op woensdag 17 februari 2016 de oprichtingsakte van een Stichting ondertekend die zich bezig zal gaan houden met het laten uitvoeren van het door Eduardo Chillida bedachte project voor de Montaña  de Tindaya.

Monument voor de Tolerantie
De Fundación Canaria Monumento a la Tolerancia en la Montaña de Tindaya  (Canarische Stichting Monument voor de Tolerantie in de Berg van Tindaya) is een instantie die gevormd wordt door beide overheden, de Gemeente La Oliva, en vooraanstaande personen, zo heeft Morales laten weten  in een persbericht.
tindaya--647x231.jpg
proyecto-tindaya.jpg

eduardochillidauj4.jpg
img_33404.jpg chillidahuecocopia.jpg
39-paying-homage-to-Eduardo-Chillida--640x426.jpg EduardoChillidaMotanaTindayaProjectFuerteventuraSpain1993-axonometricdiagram1.jpg
n085p12g.jpg
Het idee van de overleden Baskische kunstenaar om de heilige berg van de antieke bewoners van Fuerteventura voor een gedeelte uit te hollen om het te veranderen in een monumentale sculptuur  is jarenlang tegengehouden door diverse sociale – en milieubeschermingsverenigingen, die er bij de Rechtbank in geslaagd zijn, dit stil te leggen.
it-also-has-free-fast.jpg                                                           Montaña de Tindaya
CSjcVsOXIAATNpN.jpg
Natuurlijk erfgoed

Hun afwijzingen baseren zich op de uitwerking die het werk zal hebben, naar hun oordeel, op het op zichzelf staande natuurlijke erfgoed en op de gegraveerde pre-Spaanse podomorfos die men conserveert op de top van de berg.
images1-20.jpg
5874617424_0efc3533be.jpg
                                                       De protesten in 2011.
images-101.jpg                                        
Paulino: "LAAT TINDAYA MET RUST!"
panel-grabados-Montana-Tindaya-VISITFUERTEVENTURA_EDIIMA20150203_0688_13.jpg                                       Podomorfos op de top van de Montaña de Tindaya.
podomorfospietindaya.jpg verkami_849864dca59d0416f6f6dcf8746a5ba5.jpg

                                                           Podomorfos.
podomorfos-tindaya-tarekode-644x362.jpg
In een door de Canarische Regering uitgegeven communiqué benadrukt Fernando Clavijo,” dat de Deelstaat dit project van Eduardo Chillida wil realiseren, omdat het kan rekenen op de steun van alle instanties van het eiland en van het Canarische Parlement.”

Investering
In een communiqué stelt Morales, “dat het project slechts voor heeft, om 0,4% van de Montaña de Tindaya uit te hollen en dat het vervaardigen ervan geen kosten met zich meebrengt voor de belastingbetaler.

"De investering die het bedrijf doet (waaraan men destijds de werkzaamheden heeft gegund) verdient dit terug met de exploitatie van entreekaarten, gedurende een reeks van jaren, en de Overheid hoeft geen euro bij te dragen,” zegt Morales.

casa-alta-tindaya-despues-obras1.jpg
Casa-Alta-Tindaya_EDIIMA20150322_0284_13.jpg

24032015CASAALTADETINDAYAAGUEDAMONTELONGO.jpg
Exploitatierechten

Het Cabildo (Eilandbestuur) van Fuerteventura levert als bijdrage aan de Stichting de exploitatierechten van het werk in de Montaña de Tindaya, dat is bedacht door Eduardo Chillida en kent deze gratis toe, in gelijke delen aan het Eilandbestuur en een aan de Canarische Regering, zo staat in het contract, dat is ondertekend op 28 januari 2015.
1447152544421l.jpgBovendien bestemt het Cabildo (Eilandbestuur) €600.000,= van de overheidsbegroting aan  de Fundación Canaria Monumento a la Tolerancia en la Montaña de Tindaya en zal men bijdragen aan de Fundación la Casa Alta de Tindaya (Stichting Hooghuis van de Tindaya),  en bovendien aan andere landgoederen in het gebied.

zzzzzzzislas-canariaslogo-187.jpg


De Majorero minister van Cultuur 
neemt afstand  van het Chillida-project

Hij is van mening, dat het tijd is om kunstwerk van Chillida
de Tindaya-berg “te vergeten” 
en er een archeologisch park op aan te leggen

LA OLIVA - donderdag 31 juli 2014 -De minister van Cultuur en Historisch Erfgoed, de socialist Juan, in het Cabildo (Eilandbestuur) van Fuerteventura, is van mening, “dat het moment is gekomen voor het ‘vergeten’ van het kunstwerk van Eduardo Chillida in de Montaña de Tindaya (Tindaya-berg) en er een archeologisch park aan te leggen, dat de waarde erkent van de bestaande podomorfos (gegraveerde voetafdrukken) op de berg.

Jiménez heeft in verklaringen tegenover de persmedia uiteengezet, dat het Cabildo (Eilandbestuur) een dossier heeft verstuurd voor het verklaren van de pre-Spaanse graveringen op de berg tot Bien de Interés Cultural (BIC) (Cultureel Erfgoed), waarover de Canarisch Regering voor eind 2014 een uitspraak moet doen; en, dat men van mening is, dat deze toewijzing benut zal moeten worden voor het aanleggen van een archeologisch park.

                                                            Tindaya.

                                                          Podomorfos.
De minister heeft in herinnering gebracht, dat het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof) in een vonnis heeft erkend, dat de archeologische resten op de Tindaya-berg in de categorie BIC (Historisch Erfgoed) vallen en annuleert daarin de classificatie van de grond zoals die in 2010 voor het gebied is gevestigd door de Canarische Regering, die de bescherming ervan moet afbakenen.

 
                        Juan Jinénez
Voor Jiménez is het duidelijk, “het is het afscheid nemen van het onbekende - waarmee dit dossier niets van doen heeft - met  betrekking tot de podomorfos (gegraveerde voetafdrukken), waarmee men in de toekomst het project van de Baskische beeldhouwer in de Tindaya wil uitvoeren.

Naar zijn mening, kan de Tindaya-berg nu al voldoende rekenen op alle culturele- een erfgoedwaarden, waardoor de berg geen ‘megalomaan’ project nodig heeft.

De eilandminister van Historisch Erfgoed is van mening, “dat het archeologisch-park het mogelijk zal maken, waarde toe te kennen aan de graveringen en andere elementen die de berg bevat, en die tot op heden oppervlakkig zijn bestudeerd, maar die men wel moet catalogiseren om historisch en etnografisch belang aan de locatie toe te voegen.”

Jiménez  heeft erop aangedrongen, dat men in Tindaya niet het ‘Monument van de Tolerantie’ moet verwezenlijken, dat de Baskische beeldhouwer heeft voorgestaan in het midden van de jaren negentig van de vorige Eeuw, door middel van het uithollen van de berg, hoewel hij  daaraan heeft toegevoegd, “dat hij aan het eiland denkt, voor zijn laatste grote project.”

Voor de socialist is het zo, dat de toeristische en culturele attractie - waar velen van denken, dat het kunstwerk van Chillida zou gaan vormen - “zou kunnen zitten in de Montaña berg zelf.”

Daarom is hij van mening, dat men definitief van het uithollen van de berg moet afzien; hoewel hij begrijpt, dat destijds de Canarische Regering, het Eilandbestuur en de Gemeente La Oliva overwogen hebben, daarmee de Tindaya (Smaragdkleurige = groene) veel waarde te gaan geven.”

Het verspillen van belastinggeld en een conflict, dat al 20 jaar speelt bij de Rechtbanken, zijn voor Jiménez,” andere redenen waarom met het Chillida-project zou moeten vergeten.”

Jiménez heeft hieraan toegevoegd, dat hij nooit geloofde in dit project en het nooit heeft beschouwd als, "noodzakelijk.”
1-AAAAislas-canarias-125.jpg


 

aaaaakaart_canaria-38-59.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--491.jpg