site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-96.jpg

aaaaaamapa-canarias2-3-11.jpg


Marco Aurelio Pérez: ´Als ik geld had,
zou ik de verouderde winkelcentra
onteigenen´

De burgemeester geeft toe, dat dit een oplossing zou kunnen zijn,
om deze panden volledig te renoveren

De eerste burger vertrouwt op ‘vreedzame’ processen zoals die van‘Oasis’

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - woensdag 20 maart 2013 - De burgemeester van San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, heeft op dinsdag 19 maart 2013 opgemerkt, dat het Gemeentebestuur bereid zou zijn de verouderde winkelcentra te onteigenen, om de complete renovatie ervan te bevorderen, “als er geld was, om de eigenaren schadeloos te stellen.”

Pérez heeft hier aan toegevoegd, dat het Gemeentebestuur wat hij leidt, ongetwijfeld redenen heeft, “om, in het belang van het algemeen, over te gaan tot een onteigeningsproces; maar, dat men momenteel niet over de financiële middelen beschikt, om de kosten van het confisqueren van de panden van alle eigenaren op te brengen.

Deze mogelijkheid is dinsdag voorgesteld door het Lid van de Raad van Bestuur van de Hermanos Domínguez-Groep, Javier Puga, in een interview voor dagblad ‘La Provincia’, waarin hij het ‘derde wereldland aanzien” van de winkelcentra in het Zuiden heeft aangegeven.

  De entree van winkelcentrum ‘Metro’, waar etages gesloten zijn, in Playa del Inglés.

Wat dit betreft  heeft de eerste burger van San Bartolomé de Tirajana opgemerkt, “dat hij begrijpt , dat het toerisme de industrie is die te eten geeft aan de Canario’s en, dat het aanzien wat winkelcentra bieden, zoals dat van San Agustín, die van Playa del Inglés, of dat van Maspalomas meer dan treurig is.” Evenzo legt hij uit, dat een van de doelstellingen die hij zich gesteld heeft gedurende zijn mandaat, het bevorderen is van de complete renovatie van de winkelcentra; een taak, die hij bestempelt als ‘ingewikkeld’, omdat het niet gemakkelijk is tot een akkoord te komen met de eigenaren van de winkel- en horecapanden.

Renoveren op een vreedzame manier
Al met al, geeft Marco Aurelio Pérez aan, dat zijn voorstel gedaan is voor een  ‘vreedzame’, eensgezinde overeenstemming met de eigenaren voor herstelprojecten, waarbij hij als voorbeeld d e zaak van het winkelcentrum ‘Oasis’ noemt, waarvan het voorstel tot herstel is vervat in het Plan de Rehabilitación Turística (Toeristische Herstelplan). In die zin, laat hij weten, dat het Gemeentebestuur geprobeerd heeft, dat andere winkelcentra in Playa del Inglés dezelfde handelwijze toepassen als winkelcentrum ‘Oasis’.

Wat betreft het verzegelen van de kelderverdieping en de begane grond van winkelcentrum ‘Metro’, benadrukt de burgemeester, “dat men gehandeld heeft met de wet in de hand en, dat er gezien de ernstige staat van verval van de installaties van dit vastgoed, er geen andere remedie was, dan de sluiting van dit deel van het winkelcentrum te verordenen. Tegelijkertijd laat de burgemeester van  San Bartolomé de Tirajana weten, dat de nieuwe Ley de Renovación Turística (Wet Toeristische Vernieuwing) scherpere inspecties in gang zet bij alle bedrijven in de sector. Wat aantoont, dat men ook vanuit de Canarische Regering meer bewaking eist betreffende het kwaliteitsaanbod van de toeristengebieden.
1-AAAAislas-canarias-kopie-63.jpg


De Gemeente sluit de begane grond
en de kelderverdieping
van Winkelcentrum ‘Metro’

Het Departement Disciplina Urbanística (Stedenbouw) baseert zich op een rapport, dat waarschuwt voor het verval
en het gebrek aan veiligheidsmaatregelen

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - vrijdag 21 december 2012 - De Gemeente San Bartolomé de Tirajana heeft op vrijdag 21 december 2012 de begane grond en de kelderverdieping van winkelcentrum ’Metro’ in Playa del Inglés verzegeld.

De enige winkels die geopend blijven zijn die op de etage die op straatniveau ligt, waaronder ook enkele horecabedrijven. Het departement Stedenbouw, met aan het hoofd wethouder Ignacio Casteleiro, heeft - gezien het rapport van de gemeentetechnici, dat waarschuwt voor ernstig verval van de installaties - als voorzorgsmaatregel besloten, beide verdiepingen van dit winkelcentrum te verzegelen.
img-11838_large.jpg
img-11823_large.jpg
jvnc31_large.jpg
3252_large.jpg
gc09-0455_large.jpg
Het rapport - dat is opgesteld door een architect, een landmeter, een ingenieur en een arts - waarschuwt bovendien, dat het winkelcentrum niet voldoet aan de brandweervoorschriften, dat het niet beschikt over nooduitgangen en, dat het bovendien slechte hygiënische en ongezonde toestanden vertoont. Vanwege de staat waarin de begane grond en de kelderverdieping verkeren, hebben de technici sluiting van de faciliteiten aanbevolen.

 

De vertegenwoordigers van de winkeliers hebben echter al diverse ontmoetingen gehad met de wethouder van de Gemeentelijke Dienst Voorzieningen, Fernando González, waarbij zij hun ongenoegen over de sluiting van het gehele winkelcentrum kenbaar hebben gemaakt. De eigenaren hebben een technisch rapport laten opstellen, om bij de Gemeente aan te tonen, dat de goede staat van het pand een mogelijke verordening tot sloop kan voorkomen. Nu de sluiting eenmaal een feit is, heeft men tien dagen de tijd om officieel bewzawaar daartegen aan te tekenen.

Hoewel het verval van de begane grond en de kelderverdieping van winkelcentrum ‘Metro’ al jarenlang bekend is, heeft de Gemeente zich nu verplicht gezien op te treden, omdat de Gedelegeerde van de Spaanse Regering op Canarias - op grond van een klacht van een winkelier - gevraagd heeft, de staat van het winkelcentrum te verifiëren.
1-AAAAislas-canarias-kopie-64.jpg


Winkelcentrum ‘Metro’beschuldigt Gemeente
van botellones en prostitutie in de kelderruimte

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA -  donderdag 22 november 2012 -  De Vereniging van Eigenaren van winkelcentrum ‘Metro’ (VVEWCM)  in Playa del Inglés heeft op woensdag 21 november 2012 een beschuldigende vinger opgeheven tegen de Gemeente San Bartolomé de Tirajana, oogluikend de botellones (openbare drink- en zuipgelagen) toe te staan in de kelderruimte van dit winkelcentrum, waar ook diverse bordelen gevestigd zijn.

Francisco Santana, juridisch adviseur van de VVEWCM, heeft uitgelegd, dat men al vier tot vijf jaar bij het departement Disciplina Urbanística (Stedenbouw) van de Tirajaanse Gemeente heeft aangegeven, dat deze bordelen niet over de betreffende openingsvergunning beschikken voor de activiteit die zij uitoefenen; maar, dat men daar nooit antwoord op heeft gekregen. “In  januari 2012 is het de meest recente keer geweest, dat men  aangifte heeft gedaan over allerlei illegale  activiteiten die men bedrijft en, dat noch de wethouder daarop heeft gereageerd, noch de politie is komen kijken,” zo benadrukt hij.

De kelderruimte van winkelcentrum ‘Metro’ waar ook uitgaansbedrijven gevestigd zijn.

De juridische adviseur van de VVEWCMheeft uitgelegd, dat de zaken niet voldoen aan de vereiste voorwaarden voor het functioneren als discotheek en, ondanks, dat ze niet beschikken over de gemeentelijke vergunning, openen ze elk weekeinde en plaatsen geluidsapparatuur in de wandelgangen; waar zich ook de jeugd verzamelt, die uit de diverse uitgaansbedrijven komt. Hij brengt ook in herinnering, dat in de omgeving van het bureau van de Policia Nacional (Rijkspolitie) men tot wel een vijftigtal minderjarigen heeft gesignaleerd in dit soort uitgaansbedrijven. Aan dit sfeertje, moet dan nog toegevoegd worden, dat de diverse bordelen klanten proberen te strikken via de tiqueteros (pluimstrijkers bij de voordeur van een horecabedrijf).

Francisco Santana laat bovendien weten, dat het winkelcentrum gebouwd is in de jaren 70 en niet geschikt is voor het houden van dit soort feesten; “in het geval er zich calamiteiten mochten voordoen, kan de kelderruimte veranderen in een ware rattenval, omdat noch de panden, noch het winkelcentrum beschikken over nooduitgangen.”

                                                   
           Tom Smulders, voorzitter van de FEHT Commissie voor Toerisme en Veiligheid.
Ook de Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo van Las Palmas  (FEHT) (de  Horeca-vereniging in de provincie Las Palmas) heeft een brief geschreven aan de burgemeester van San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez,  “voor het eisen van een ‘strenge controle op de uitgaansbedrijven die niet voldoen aan de wettelijke voorschriften.”
De Nederlander Tom Smulders, voorzitter van de FEHT Commissie voor Toerisme en Veiligheid, heeft uitgelegd, dat het werkgeversverband met deze brief van de burgemeester wil eisen, dat hij niet langer het excuus gebruikt een soort onderhandelingen met de ondernemers van deze bedrijven te onderhouden betreffende de verplichting te beschikken over allerlei vergunningen en ook, dat men de bedrijven daarop aanpast, vooral wat betreft de geluidsoverlast.
Eveneens laat Smulders weten, dat de FEHT aan de burgemeester van San Bartolomé de Tirajana gevraagd heeft, zich er rekenschap van te willen geven, aan hoeveel bedrijven men dit jaar vergunningen heeft gegeven in dit kloppende hart van Playa del Inglés.

Smulders benut de gelegenheid, om aan te geven, dat de FEHT al maanden van de Gemeenteraad van Tunte (in de volksmond de naam voor het historische centrum van San Bartolomé de Tirajana in het gelijknamige gebergte), dat men de FEHT het rapport overhandigt over de geluidoverlast in Playa del Inglés, dat betaald is door het Consorcio para la Rehabilitación Turística del Sur  (Consortium voor het Toeristisch Herstel van het Zuiden) wat is opgesteld door een Baskisch bedrijf.

Wat dit betreft, vraagt de voorzitter van de FEHT commissie voor Toerisme en Veiligheid zich af, dat als het rapport over de geluidoverlast van de uitgaansbedrijven is opgesteld met belastinggeld, de burgemeester dit rapport openbaar moet maken en, het niet moet verbergen.
1-AAAAislas-canarias-kopie-66.jpg


Metro’: De vergane glorie van een winkelcentrum

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - maandag 19 november 2012 - “Buitenproportioneel,” dat is de mening van de eigenaren van Winkelcentrum ‘Metro’ in Playa del Inglés over het rapport van de gemeentetechnici van San Bartolomé de Tirajana, dat sluiting van het winkelcentrum aanbeveelt vanwege de slechte bouwkundige staat en de ongezonde hygiënische omstandigheden. Wie heeft er gelijk?

Valse beschuldigingen (volgens de winkeliers), of keiharde feiten (volgens de technici van de Gemeente).
Oordeelt u zelf…

 
  

 


 

 

 
1-AAAAislas-canarias-kopie-66.jpg


De eigenaren vinden het overdreven,
dat men het Winkelcentrum ‘Metro’ wil sluiten

Na een spoedbijeenkomst
heeft de Vereniging van Eigenaren besloten,
zich te verdedigen tegen de beschuldigingen

De Gemeente wacht op het juridisch oordeel,
alvorens maatregelen te nemen

SAN BARTOLOMÉ DE TIRJANA - zondag 18 november 2012 -  “Buitenproportioneel,” dat is de mening van de eigenaren van Winkelcentrum ‘Metro’ in Playa del Inglés over het rapport van de gemeentetechnici van San Bartolomé de Tirajana, dat sluiting van het winkelcentrum aanbeveelt vanwege de slechte bouwkundige staat en de ongezonde hygiënische omstandigheden.

Een vertegenwoordiger van de Vereniging van Eigenaren - welke op zaterdag 18 november 2012 een spoedvergadering heeft belegd, voor het kennen van de reikwijdte van de mogelijke maatregel welke de Gemeente overweegt - heeft laten weten, dat men in de verdediging zal gaan tegenover de beschuldigingen en, dat men zich partij wil stellen in dit proces, “omdat ‘we ons niet herkennen’ in deze beschuldigingen.”

       Winkelcentrum ‘Metro, in Playa del Inglés, op zaterdag 17 november 2012

Winkelcentrum ‘Metro’ staat voor een heel donkere toekomst. “We hebben er geen moeite mee, om ons te verheffen en de geëigende maatregelen te nemen.”

De wethouder van de Dienst Gemeentewerken en Milieubeleid, Fernando González, heeft op zaterdag 18 november herhaald, dat men de geëigende stappen aan het ondernemen is, om  te proberen een einde te maken  aan de slechte toeristische aanblik van dit winkelcentrum.

González heeft bevestigd, dat men wacht op het juridisch rapport, om een beslissing te nemen over het winkelcentrum. Dit, na de conclusies van de technici die heel overtuigend zijn betreffende de staat van dit vastgoed, dat 176 panden telt, waarvan er veel gesloten zijn.

De Gemeente wil geen termijnen noemen voor de te nemen maatregelen, maar benadrukt, dat de eigenaren bij wet verplicht zijn te voldoen aan de onderhoudswerkzaamheden en conservering. Vandaar, dat men een vezegeling overweegt van de meest tekortschietende gedeelten, ofwel een complete sluiting. In elk geval, zo merkt men op, zullen de eigenaren de vastgestelde tekortkomingen moeten verhelpen.

Een bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren, dat liever anoniem wil blijven, heeft toegegeven, dat men enkele dagen geleden proces verbaal heeft opgemaakt vanwege een aangifte van een andere eigenaar. In elk geval, zo merkt dit bestuurslid op, heeft niemand zich officieel in verbinding men hen gesteld.

Momenteel - na een drukbezochte spoedvergadering welke belegd is na het verschijnen van het artikel in de persmedia over een dreigende sluiting - laat men weten, te overwegen, zich partij te stellen in dit proces, om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen. In elk geval is men het niet eens met de inhoud, door op te merken, dat de aangifte een alarm heeft doen afgaan wat de economische activiteit van veel winkeleigenaren en van de medewerkers in gevaar brengt.

“Ik verwacht, dat men ons het proces verbaal doet toekomen, zodat we ons kunnen verdedigen,” zo laat deze eigenaar weten, in de overweging, dat de situatie van het vastgoed de verantwoordelijkheid is van alle eigenaren, inclusief van de persoon die aangifte heeft gedaan bij de Gedelegeerde van de Spaanse Staat op Canarias.

Het rapport van de technici spreekt van, “een enorme staat van verval van dit vastgoed in Playa del Inglés, waar in sommige gaten muizen en insecten nestelen en, dat het in de lager gelegen gedeelten sterk stinkt naar urine en, dat de brandslangen niet gebruikt kunnen worden, omdat er geen watervoorziening is.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-66.jpg


Verval Winkelcentrum ‘Metro’:
gemeentetechnici bevelen sluiting aan 

De eigenaren zullen moeten besluiten, of ze het gehele vastgoed renoveren, of slopen voor nieuwbouw

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zondag 18 november 2012 - Een rapport, dat is opgesteld door technici van de Gemeente San Bartolomé de Tirajana beveelt de onmiddellijke sluiting aan van het winkelcentrum ‘Metro’ in Playa del Inglés.

De ernstige staat van verval die de panden vertonen van dit vastgoed, dat niet voldoet aan de brandweervoorschriften, samen met de slechte en ongezonde hygiënische omstandigheden van diverse gedeelten zijn doorslaggevend voor de eensgezindheid van de technici (architect, bouwkundige, ingenieur en arts) in hun advies, om het winkelcentrum te verzegelen.

Als de Gemeente eenmaal tot sluiting overgaat, zal de vereniging van eigenaren moeten beslissen, of het hen uitkomt een complete renovatie door te voeren van het vastgoed, als antwoord op het technische rapport, of, dat men de voorkeur geeft aan sloop, om vervolgens een nieuw winkelcentrum te bouwen.

De juridische vertegenwoordiger van de winkeleigenaren heeft op zaterdag 1t november 2012 geweigerd zich uit te laten over de verzegeling en beperkte zich tot de uitleg, dat de vereniging van eigenaren, het erover een is, dat het winkelcentrum - gebouwd in de jaren zeventig, in hartje Playa del Inglés - een troosteloze aanblik biedt en niet aantrekkelijk is voor toeristen en, hij stond erop te zeggen, “dat de beslissing ‘niet gemakkelijk’ zal zijn,” omdat men consensus moet bereiken met 123 eigenaren van 176 panden.

De wethouder van de Dienst Gemeentewerken en Milieubeleid, Fernando González, die zich met de zaak bezighoudt, heeft gezien het advies van de technici, op vrijdag 16 november verzekert, “dat de Gemeente niet passief zal blijven toekijken.” González heeft laten weten, dat de advocaat van zijn departement momenteel het rapport van de gemeente technici bestudeert, om al voorzorgsmaatregel, over te kunnen gaan tot sluiting van het winkelcentrum.

De wethouder heeft uitgelegd, dat het de Gedelegeerde van de Spaanse Regering op Canarias is geweest, die de Gemeente San Bartolomé de Tirajana verzocht heeft, om - op grond van aangiften van een lid van de vereniging van eigenaren, de staat van dit vastgoed te verifiëren. Zodoende, heeft de door de technici uitgevoerde inspectie aan het licht gebracht, dat het winkelcentrum een beklagenswaardig verval vertoont en ook, “dat in sommige gaten muizen en insecten nestelen en, dat het in het laaggelegen gedeelte sterk stinkt naar urine en, dat de brandslangen niet gebruikt kunnen worden, omdat er geen watervoorziening is.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-66.jpg


 

aaaaakaart_canaria-38-10.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--161.jpg

zon-43.jpg