aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-186.jpg

d-1.jpg


Het Noorden en het Centrum van Gran Canaria
hebben 150 politieagenten minder
dan het Europese minimum

De gemeenten in het Noorden en Midden van Gran Canaria hebben 134 politieagenten
om de veiligheid van 122.000 inwoners te dekken,
een aantal dat volgens de Europese en Canarische regelgeving minstens 233 lokale agenten zou moeten zijn

GRAN CANARIA - vrijdag 31 augustus 2018 - De gemeenten in het Noorden en Midden van Gran Canaria hebben 134 politieagenten ter dekking van de veiligheid in Agaete, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, Moya, Guía, Het dorp La Aldea, Teror en Valleseco hebben ieder een lokale politie-ratio van één agent voor elke duizend inwoners, ver van de 1,8 politieagenten die Europa en de Canarische Regering bepaalt, en in Tejeda, Valsequillo, Santa Brígida en San Mateo bieden 41 politieagente diensten  voor 40.000 mensen, waarbij  het cijfer een minimum van 68 zou moeten zijn.

Bovendien biedt 80 % van deze gemeenten 's nachts geen beveiligingsdiensten aan bewoners, omdat ze te weinig politie hebben, en hebben ze bevel de politiebureaus in tien van deze veertien gemeenten' s nachts te sluiten, aldus een verklaring van de vakbond Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias.

K_xZjeXz_400x400.jpg242756-1g_CSN242756_MG1707350.jpgVoor de vakbond betekent dit ‘ernstige’ tekortkomingen in de lokale veiligheid, wanneer deze gemeenten meer dan 150 lokale politie nodig hebben om het minimum te halen dat is vastgelegd in de Europese en Deelstaat aanbevelingen.

Aan dit ‘alarmerende’ tekort van politiemacht wordt toegevoegd dat die gemeenten in het Noorden en Midden van Gran Canaria in de zomermaanden veel feesten hebben gehad, wat de politie heeft gedwongen "op hun vrije dagen van diensten en vakanties te werken om de feestelijke veiligheidsdiensten te versterken."

Volgens de vakbond CCOO lijken de burgemeesters van het Noorden en het Centrum van Gran Canaria, "meer bezig te zijn met het organiseren van feesten en partijen voor zelfpromotie dan met het verbeteren van de veiligheid van de inwoners en buren, ondanks een sociaal rumoer dat steeds meer veiligheid vereist."

De vakbond pleit voor reflectie over de lokale veiligheid in deze gemeenten, "vóór de misdaadindicatoren gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid, dat wijst  op de toename van de criminaliteit."

Het vereist ook dat de Federación Canaria de Municipios (Canarische Federatie van Gemeenten) "niet druk blijft uitoefenen op parlementaire fracties voor de goedkeuring van de lokale politie coördinatie wet die sinds april 2017 in behandeling is in het Canarische Parlement.”

Naar hun mening zal deze wet de plaatselijke veiligheid benaderen ‘naar de huidige sociale realiteit’ en zal het mogelijk worden nieuwe lokale politieagenten bijeen te roepen, “waardoor papierwerk, tijd en geld voor de gemeenten worden verminderd."
00000Islas-canariaslogo-58.jpg


De toeristengemeenten eisen
meer policía local (gemeentepolitie)

De Vereniging eist van de Canarische Regering
een grotere gevoeligheid voor veiligheid
in de wijken die jaarlijks duizenden toeristen tellen

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - dinsdag 6 juni 2018 -  De toeristische sector op de Canarische Eilanden heeft een belang en gewicht dat zo relevant is in de sociale en economische realiteit van de Archipel door de miljoenen mensen die de eilanden bezoeken en leven in de gemeentelijke bestemmingen die, voor de Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) (Canarische Vereniging van Toeristische Gemeenten),  kan niet worden genegeerd bij de ontwikkeling van het wetsvoorstel voor coördinatie van de Canarische gemeentepolitie en van alle beleidsmaatregelen op het gebied van veiligheid en openbare diensten die op de eilanden worden ontwikkeld.

Het is het belangrijkste idee dat de AMTC via de Federación Canaria de Municipios (FECAM) (Federatie van Canarische Gemeenten naar de Canarische Regering heeft gestuurd in een document waarin het meer dan 30 wijzigingen in de artikelen van het wetsvoorstel voorstelt en waarin het ook zijn zorgen uit over de lage gevoeligheid met de bevolkings-realiteit van de gemeenten die het grootste aantal toeristen op de eilanden ontvangen.
In het document, ondertekend door de voorzitter van de AMTC en burgemeester van Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, wordt uitgelegd dat alleen de gemeenten waaruit de vereniging bestaat, Adeje, Arona, Guía de Isora, San Bartolomé de Tirajana, Mogán en  zeer binnenkort Pájara , 7,8 miljoen toeristen per jaar ontvangen, wat betekent , “dat mensen die om diensten vragen, inclusief veiligheid van burgers en dagelijkse aandacht, dubbel of driedubbel zijn dan die we in het officiële register hebben,"  volgens Rodríguez Fraga.
image_content_3611052_20180606101859-1.jpg
                     De Canarische burgemeesters na de recente vergadering waarin men de
   Ley de Coordinación de Policías Locales (Coördinatiewet Gemeentepolitie) heeft besproken.
Het wetsvoorstel corrigeert niet de normen van de kaderregels die het aanbevolen aantal politieagenten per hoofd van de bevolking berekenen (vastgesteld op 1,8 per 1.000) en die in het geval van toeristensteden slechts één extra politieagent per gemeente toestaan. Deze regels gaan alleen over de toestand van de geregistreerde bewoners en houden geen rekening met het feit dat "er duizenden bezoekers bij ons verblijven".
00000slas-canariaslogo-733.jpg


Het concept-decreet inzake strandveiligheid,
voorgelegd aan de Adviesraad

 Dit maakt het voor de kustgemeenten gemakkelijker om enkele van de concrete beschermings- en preventiemaatregelen
toe te passen die in het nieuwe reglement zijn opgenomen

CANARISCHE EILANDEN - maandag 14 mei 2018 -De Canarische Regering heeft op maandag 14 mei 2018  besloten de maatregelen voor te leggen aan het Consejo Consultivo (de Adviesraad)  voor de toepassing van normen en instructies voor menselijke veiligheid en voor de coördinatie van gewone noodsituaties en civiele bescherming op stranden en andere maritieme zwemzones van de Canarische Eilanden.

De Canarische Regering heeft besloten de Adviesraad om urgente afhandeling te vragen, wat een maximumperiode van 15 dagen voor het uitbrengen van een advies vaststelt, zodat het besluit voor het begin van de zomer in werking kan treden, zo heeft de woordvoerder van de uitvoerende macht, Narvay Quintero, laten weten.

Quintero-Agricultura-Ganaderia-Gobierno-Canarias_EDIIMA20171129_0152_20.jpg                                                               Narvay Quintero
img_46228.png                                                         Het Anfi Tauro-strand
Dit zal het voor de kustgemeenten gemakkelijker maken om enkele van de specifieke beschermings- en preventiemaatregelen in de nieuwe verordening in praktijk te brengen die een hoger niveau van veiligheid voor de gebruikers van de stranden en zwemgebieden van de eilanden bieden, onverminderd dat het in praktijk brengen  van de totale van de standaard geleidelijk plaatsvindt, binnen een maximale periode van 4 jaar.
Zoals vastgesteld in het nieuwe regelgevingsproject, zullen stranden worden geclassificeerd als vrij, gevaarlijk, of verboden gebruik.

Op gevaarlijke of vrije stranden wordt de mate van bescherming voor elk van de seizoenen van toegang bepaald; die laag, gemiddeld, of hoog kan zijn.

Die mate van bescherming zal het resultaat zijn van het combineren van het criterium van de toegang van mensen met het wezenlijke risico van het strand, volgens de criteria vastgelegd in het decreet zelf.

De bepaling van de graden van bescherming van elk strand of zwemgebied zal overeenkomen met de respectievelijke gemeentebesturen en zal worden opgenomen in de overeenkomstige veiligheids- en reddingsplannen waarvan de schepping de nieuwe voorschriften regelt.

Het decreet stelt ook de oprichting voor van de algemene catalogus van stranden en andere maritieme zwemgebieden van de Canarische Eilanden als een instrument ten dienste van de verschillende overheidsdiensten en burgers in het algemeen, waardoor de verschillende soorten stranden en andere maritieme zwemgebieden op basis van hun classificatie, hun fysieke kenmerken, de mate van bescherming per seizoen, indien van toepassing, en de extremen in verband met veiligheid, die relevant zijn voor een doeltreffende bemoeienis en coördinatie in gewone noodsituaties en Civiele Bescherming.

Hoewel het aan de gemeenten is om informatie-, bewaking-, plannings- en interventiemaatregelen aan de kust aan te nemen, heeft de Canarische Regering voorzien dat 30 miljoen van de Fdcan van 2018 onder andere worden toegewezen aan de financiering die nodig is om de maatregelen opgenomen in het besluit,  uit te voeren

Het Ministerie van Regionaal Beleid, Duurzaamheid en Veiligheid biedt via het nutsbedrijf Gesplan ook technische bijstand aan de gemeenten voor de toepassing van de nieuwe methode voor het vaststellen van classificatie en catalogisering van stranden en zwemgedeelten, evenals voor het bijwerken de veiligheidsmaatregelen die in het ontwerpbesluit worden overwogen.

Daartoe is een ondersteuningsgroep voor technische bijstand gecreëerd (www.infoplayascanarias.es) waarvoor men heeft verzocht om de 77 kustgemeenten van de Canarische Eilanden te registreren.
00000slas-canariaslogo-602.jpg


Groen licht, voor de basis van de alcohol-wet
die tot doel heeft botellón
(drinkgelagen - lees: openbare zuippartijen)

te beëindigen

Een van de maatregelen
die zijn opgenomen in het wetsvoorstel, is,
om de ouders te straffen van minderjarige kinderen die drinken

SPANJE – dinsdag 24 april 2018 - De Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas (Parlementaire  Commissie voor de Studie van het Drugsprobleem) heeft groen licht gegeven aan het rapport voor het wetsvoorstel tegen de consumptie van alcohol door minderjarigen, wat in de derde volle week van april 2018 is goedgekeurd, en die de straf van ouders omvat van minderjarigen die drinken; en - in geval van ernstige recidive - als een nalatige houding van de ouders wordt aangetoond, zal de bestaande wetgeving in het rechtssysteem voor de bescherming van het minderjarige kind van toepassing zijn.

Met 34 stemmen voor, 2 onthoudingen, en geen tegenstemmen; zal het verslag de parlementaire procedures volgen, en zal men dus de inhoud van het rapport regelen waarmee de Regering rekening moet houden bij de ontwikkeling van het wetsvoorstel, dat vervolgens besproken zal worden voor het verkrijgen van een parlementaire goedkeuring.

 botellon.jpgDe nieuwe wet heeft tot doel botellón (openbare drinkgelagen - lees: openbare zuippartijen)  te beëindigen.
botellon-2.jpg

Tijdens het debat heeft de tekst de specifieke stemmen van de European Research Council (ERC) (Europese Onderzoeksraad)  gekregen, waarbij is gevraagd:
dat de genoemde wet geen basiskarakter heeft en wordt verworpen;  
-
een stemming van burgers, die is goedgekeurd, en betrekking heeft op vier specifieke
   initiatieven die vragen om in het verslag te worden opgenomen;
-
twee specifieke stemmen van de PSOE, beide goedgekeurd door de Kamer, waarin wordt
   gevraagd dat interventie-activiteiten onmiddellijk worden uitgevoerd en anderzijds dat er
   voldoende financiering wordt verstrekt voor de ontwikkeling ervan.
We openen de deur naar de bescherming van minderjarigen die de mannen en vrouwen van de toekomst zullen worden,"  heft de voorzitter van de commissie, het PP-parlementslid de Maria del Carmen Quintanilla Barba, gezegd na goedkeuring en na de ‘consensus’ te hebben uitgesproken waaraan men het afgelopen jaar heeft gewerkt.

Vanuit Ciudadanos is gevraagd om, “ een ‘ambitieuze wet’, ‘nuttig’ te maken, en de toegang van alcohol tot minderjarigen te beperken, en daarvoor zet men erop in, “dat de overheden zich op een ‘gezamenlijke en gecoördineerde manier’ aanpassen, zich ervan bewust zijnde dat de consumptie van alcohol, de risicofactor is voor veel ziekten.”

De Ciudadanos-woordvoerster,  María Sandra Julià, heeft de stemming van haar parlementaire fractie, die met 34 onthoudingen is goedgekeurd, verdedigd; dat de toekomstige wet inhoudelijkheid omvat die wordt bestudeerd om een specifieke verkoopvergunning op te leggen, gebruikelijk bij de overheid; een redelijke termijn vaststelt voor winkels en supermarkten om een afzonderlijke verkooplijn op te zetten; gecoördineerde overheden in de antwoorden bevat op mogelijke toevoegingen; en alle relatieve informatie verspreid voor de vroege ontdekking, met een protocol en een enkele registratie.

Van de PSOE heeft María Aurora Flórez Rodríguez aangegeven, dat de positie van haar partij hecht aan de coördinatie tussen de betrokken vertegenwoordigers met als doel dit plan duurzaam te maken, "zonder minderjarigen te criminaliseren voor een gedrag waarin we allemaal zijn verantwoordelijk," heeft zij opgemerkt

Om deze reden zet men zich in om de deelname van de hele samenleving "aan te moedigen en erop te rekenen,", gebaseerd op een wet die is gebaseerd , “op een buitengewoon educatieve en pedagogische geest, die het debat mobiliseert zonder zijn sanctionerende karakter te vergeten."

Met betrekking tot de individuele stemmen, beide goedgekeurd (met respectievelijk 12 en 34 stemmen voor), is gevraagd om de urgentie van de acties, evenals de onmiddellijke inzet van de acties waarvoor geen goedkeuring van de basiswetgeving vereist is. Verwerking;  de tweede stemming werd gepresenteerd vanuit de bezorgdheid over onvoldoende financiering voor de ontwikkeling ervan, ter verdediging van directe bijdragen aan het beleid.

Haar steun voor het rapport, zo legde zij uit, 'is geen blanco cheque voor de Regering', en ze verduidelijkte, “dat dit een probleem is voor iedereen die een gezamenlijk werk nodig heeft. We zijn allemaal deel van de oplossing, we moeten de minderjarigen erbij betrekken, laten we een oefening maken van gedeelde verantwoordelijkheid," concludeerde zij.

Van de PP-fractie heeft Jesús Ramón Aguirre de consensus benadrukt die gedurende deze maanden heeft gewerkt; en, net als de andere partijen, heeft hij gezegd , “dat " ieders verantwoordelijkheid is om een consensus te bereiken ten voordele van onze kinderen."

Hij heeft ook verdedigd , “dat consumptie bij kinderen een probleem voor de volksgezondheid is op nationaal niveau en als zodanig moet worden aangepakt als een basisregel," en is ook van mening, “dat er een punt zal zijn en een prachtige wet zal volgen."

Vanuit de Grupo Mixto, die vóór heeft gestemd, is benadrukt“dat dit verslag het resultaat is van lang en hard werken", en heeft men herinnerd, “ dat ‘onderwijs en preventie’ krachtige wapens zijn om dit culturele en volksgezondheidsprobleem op te lossen". "
Van de Baskische partij-   die zich van stemming heeft onthouden, hoewel ze het eens zijn met sommige van de maatregelen-  is men  van mening , “dat het geen specifiek probleem van minderjarigen is, en daarom is men van mening, dat deze wet niet het hele probleem als geheel behandelt" .

Vanuit Marea, die ook vóór heeft gestemd, is de Regering bekritiseerd ,”omdat die niet in staat is om dit probleem aan te pakken,"  en is men van mening, “ dat het een ‘mislukte uitvoerende macht’ is die zich ‘verstopt’ in het uitvoerende werk omdat men niet kan optreden tegen lobby’s, of geen budget heeft. "

Eveneens zijn ze van mening, dat deze wet niet het beste instrument is om de doelstellingen te bereiken, omdat het nodig is om te beginnen met een wijziging van de culturele richtlijnen en te werken aan een lagere toegankelijkheid vanwege de prijs.

Marea is ook van mening, dat deze wet niet het beste instrument is om de doelstellingen te bereiken, , "alleen vanuit het onderwijs is het mogelijk om in te grijpen in het voorkomen van consumptie;” iets, dat ze als onmogelijk beschouwen zonder een grotere budgettaire toewijzing. Ze zijn ook van mening dat wetten weliswaar sancties moeten bevatten, maar dat ze meer moeten worden opgelegd aan degenen die voordelen ontvangen, dan aan gezinnen en minderjarigen.

Esquerra Republicana heeft de bijzondere stem van de fractie verdedigd, die met 29 stemmen tegen is verworpen. Men wees er aldus op, dat de Spaanse Grondwet verdedigt dat de Comunidades Autónomas (CCAA) (Deelstaten) de bevoegdheden op dit gebied kunnen overnemen. Geconfronteerd met de vrees dat deze wet die mogelijkheid zal verkleinen, en een ‘monolithische uniformiteit’ zal vaststellen en de  Comunidades Autónomas (CCAA)  (Deelstaten) buiten beschouwing zal laten, heeft men verzocht geen basiskarakter te hebben; zo niet, dat de bevoegdheden afhankelijk blijven van de CCAA (Deelstaten). Om deze reden heeft men besloten zich ook bij de stemming over het verslag, van stemming te onthouden.

Meer kritische maatregelen
Het rapport bevat sancties voor de ouders, van minderjarigen die drinken, en in het geval van een ernstige recidive en nalatige houding van de ouders, zouden de bestaande regels voor de bescherming van het kind van toepassing zijn. Om de sanctie goed te keuren, moeten de ouders samen met de minderjarigen deelnemen aan de heropvoedingsactiviteiten die als alternatief worden opgelegd.

Men stelt ook voor, om de verkoop en consumptie van alcoholische dranken op de openbare weg (botellón = openbaar drinkgelag - lees: zuippartij)  - behalve op terrassen of in toegestane gebieden - te verbieden en criteria te verenigen. Besteedt speciale aandacht aan de gratis, of niet-vrijstelling, en verkoop van alcohol aan minderjarigen op feestjes met culturele achtergrond , of tradities, en bij evenementen van grote samenloop; en bovendien, de maatregelen strenger te maken tegen elk type winkel, of handel, die aan minderjarigen verkoopt, zelfs als ze gesloten zijn.

Men stelt voor, om de accijnzen op alle dranken te herzien; en zelfs dat een deel van deze belastingen einddoelen zijn, bestemd voor de controle van het aanbod, en preventieve en afschrikkende acties van de consumptie, of behandeling van de nadelige effecten daarvan.

Aanbevolen wordt:
- verkoopregelingen vast te stellen in bedrijven waar onmiddellijke consumptie niet is toegestaan, zoals thuisverkoop en telewinkelen (bijvoorbeeld van 22:00 uur tot 07:00 uur);
- het verbieden  van  'happy hour' in de uitgaansbedrijven;
- de verplichting tot lokale watervoorziening- vrij en gebotteld - invoeren tegen een gereduceerde prijs;
- een verbod op de verkoop van alcohol bij benzinestations.

Bovendien, zoals nu al het geval is met tabak, moet men op de etikettering van alcoholhoudende dranken een gezondheidswaarschuwing plaatsen over de schade en de risico's voor de gezondheid. Men adviseert om reclame en sponsoring op openbare wegen te beperken en een afmeting rond de omgeving te bepalen van plaatsen die voor minderjarigen bestemd zijn, of die door hen bezocht worden.
00000slas-canariaslogo-454.jpg


Amnesty International schrijft over een slecht 2017 wat betreft de vrijheid van meningsuiting in Spanje

SPANJE - zaterdag 24 februari 2018 -  Volgens het jaarrapport van Amnesty International was 2017 het een zwart jaar voor de vrijheid van meningsuiting in Spanje. Dat heeft uiteraard alles te maken met de politie-acties tijdens het illegale referendum op 1 oktober maar ook wat betreft het wel of niet kunnen en mogen schrijven op Internet, en de vele vluchtelingen die aankomen in Spanje en terug worden gestuurd naar hun eigen land, en aan het gebrek van opnemen van buitenlandse vluchtelingen.

Volgens de directeur van Amnesty International in Spanje Esteban Beltrán is 2017 een zwart jaar; een jaar waarin de vrijheid van meningsuiting opnieuw gevaarlijk is geworden in Spanje. Het rapport dat is gepresenteerd gaat niet alleen over Spanje maar over de situatie van mensenrechten in 159 landen waarbij Spanje er nog goed vanaf komt.

ddce88e16b01ab4739dc9217a04a569e.jpgWat Amnesty Spanje aankaart is het gebrek van het uiten van een eigen mening en het recht om passief bijeen te komen, zoals wat er in Catalonië heeft plaatsgevinden op 1 oktober 2017 ten tijde van het illegale referendum. Ook de gerechtelijke processen en vonnissen tegen personen die commentaren op Internet hebben geplaatst worden bekritiseerd door Amnesty International.

Catalonië
Over wat er gebeurd is in Catalonië schrijft Amnesty dat het recht op vrijheid van meningsuiting en vreedzame bijeenkomsten onevenredig zijn beperkt door middel van het inzetten van de Spaanse politie. Naast het veroordelen van het politiegeweld kritiseert Amnesty ook het gevangen zetten van ‘los jordis’, de leiders van de separatistische organisaties ANC Jordi Sanchez en Omnium Cultural Jordi Cuixart. Er wordt echter niet gesproken over politieke gevangenen; en er wordt ook niets geschreven over de andere gevangen gezette politici of gevluchte Catalaanse parlementariërs.

Sociale media
Spanje wordt door Amnesty bekritiseerd wat betreft diverse rechtszaken waarbij personen betrokken zijn die commentaren op internet hebben geplaatst en daarvoor zijn veroordeeld.
 In sommige gevallen zijn deze personen schuldig bevonden aan het verheerlijken van het terrorisme terwijl dat volgens Amnesty niet het geval was. Over 2017 zijn er in Spanje in totaal 20 personen schuldig bevonden , onder wie Cassandra Vera die tot 12 maanden celstraf is veroordeeld (maar later weer niet) omdat ze een grapje maakte op Twitter over de moord op Carrero Blanco (een Spaanse admiraal en staatsman die zes maanden lang de eerste minister van Spanje en de verwachte opvolger van Franco was, totdat hij overleed bij een bomaanslag).

Vrijheid van meningsuiting
Amnesty International schrijft ook over de ‘libertad de expresión’  (vrijheid van meningsuiting)  waarbij niet alleen mensen die iets publiceerden op Inetrnet werden veroordeeld, maar ook activisten, journalisten en fotografen die dankzij de ‘Ley de Seguridad Ciudadana’ (Wet Burgerveiligheid) - ook wel de monddood-wet genoemd van de Partido Popular (PP) - of veroordeeld zijn, of beperkt in hun acties en werkzaamheden.

Asiel
Spanje heeft zich in 2017 niet gehouden aan het aantal vluchtelingen dat het land zou opnemen. Van de 15.888 toegezegde vluchtelingen zijn er slechts 1.328 naar Spanje gekoomen.
Er is ook kritiek over het terugsturen van migranten - via o.a. Melilla naar Marokko - zonder dat deze verzorgd zijn of werden opgevangen.

Huishoudelijk Geweld - Partnermoord
In Spanje heerst nog steeds een groot probleem wat betreft ‘violencia contra las mujeres’ (partnergeweld) waarbij er in 2017 in totaal 48 vrouwen overleden door toedoen van de echtgenoot, ex-man, of partner. Wel heeft Amnesty goede woorden voor de overeenkomst die de politieke partijen hebben gesloten over maatregelen die genomen moeten worden om het aantal partnergeweld-doden te laten dalen.

Huisuitzettingen
Er wordt ook kritiek geuit op de vele huisuitzettingen, ofwel ‘desahucios’ in Spanje waarbij  Amnesty  spreekt wordt over een aantal van 26.767 uitzettingen in het geval van woninghuurders en 16.992 uitzettingen vanwege het niet betalen van hypotheken. De kritiek wordt geuit op het feit dat de Spaanse Regering geen goede ondersteuning geeft en ook niet met oplossingen lijkt te komen.

Franco
In het rapport van Amnesty wordt ook geschreven over het Franquismo - alles wat met de Franco tijd te maken heeft - en het feit dat de Spaanse Regering onderzoeken blokkeert over de straf-daden en moorden die gepleegd zijn ten tijde van de Franco-jaren. Ook het opgraven en identificeren van botten stoffelijke resten van vermoorde personen wordt bemoeilijkt.
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-kopie-252.jpg


JA, voor de vlag met de zeven sterren

Het Parlement keurt het gebruik van de vlag in de voetbalstadions goed

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 30 november 2017 - Het Canarische Parlement heeft op dinsdag 28 november 2017  het wetsvoorstel goedgekeurd waarmee men vraagt het verbod op te heffen op de toegang met de Canarische driekleur met de zeven groene sterren in de voetbalstadions.

Het wetsvoorstel is goedgekeurd, met de tegenstem van de Partido Popular (PP), wiens woordvoerster, Maria Australia Navarro, heeft gezegd dat deze vlag die  van de onafhankelijkheidsbeweging is uit de jaren 70 van de vorige Eeuw, niet die van alle Canario’s, maar het gebruik ervan in stadions is niet verboden.
CCFuerteventuraconbanderatricolor7estrellasverdes.jpg
Maria Australia Navarro heeft gezegd, dat er op de Canarische Eilanden geen problemen zijn met de vlag, of met de identiteit; dus heeft ze aangegeven dat ze de slachtofferrol van Juan Manuel García Ramos niet begrijpt, om ook te bevestigen dat de Liga de Fútbol Profesional geen lijst met vlaggen heeft verboden.
Bandera-estrellas-verdes-independencia-canaria_EDIIMA20140912_0236_13.jpg
Het wetsvoorstel is verdedigd door de afgevaardigde van de van de Grupo Nacionalista Canario , Juan Manuel García Ramos, die een amendement van de PSOE heeft aanvaard,  en verzekerd dat met het merk een conflict kan veroorzaken waar geen sprake is van een conflict.

image_content_2671603_20171129133101.jpgJuan Manuel García Ramos heeft erop aangedrongen, dat deze vlag nooit een betekenis van geweld, racisme, xenofobie, of intolerantie heeft gehad, en heeft bekritiseerd dat, opnieuw, grootstedelijke  instellingen en organisaties tradities en gevoelens van de eilanden negeren.
index-50.jpg

Voor of tegen? Een reis door de geschiedenis
De driekleurenvlag met zeven groene sterren is uitgevonden door de onafhankelijkheidsleider Antonio Cubillo, legde Juan Manuel García Ramos uit, die opmerkte dat hij het deed met een vlag die in 1907 is gehesen in de Atheneum van  La Laguna (Tenerife)  toen de romanschrijver  Benito Pérez Armas politicus en president was, maar de vlag blauw was  met zeven witte sterren.

Volgens de afgevaardigde van de Grupo Nacionalista gebruikte de leider van de onafhankelijkheid ook de drie kleurenvlag, die in 1961 is tentoongesteld tijdens de romería del Pino (bedevaart van O. L.Vrouw van  de Pijnboom), en die in die tijd wit, blauw en geel was zonder sterren.

De vlaggen zijn stukjes stof waaraan een betekenis wordt toegeschreven, aldus Francisco Déniz

lpr201522102016001lprplanillo-de-88-paginas991891-1.jpgEn in 1964, toen Antonio Cubillo de onafhankelijkheids-vergadering bijwoonde als vertegenwoordiger van de Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario (MPAIC) herinnerde hij zich de zeven sterren, plaatste ze groen als hoop, met wit als een symbool van vrede, en blauw en geel vertegenwoordigden de toenmalige maritieme provincies van de Canarische Eilanden, Tenerife en Las Palmas.

De woordvoerder van Nueva Canaria (NC) heeft erop aangedrongen dat deze vlag niet langer de betekenisleer van de  onafhankelijkheid heeft waarmee de natie , en nu de mensen, deze  zonder schaduwen dragen, en zonder aanzetten tot geweld, of terrorisme; en  hij zei dat het verrassend is dat tijdens de wedstrijd tussen CD Tenerife en Espanyol de vlag  achttien keer is geheven. 

De vertegenwoordiger van de  Socialistische partij, Gustavo Matos, heeft erop aangedrongen dat deze vlag nooit als een element van verscheidenheid  is gebruikt, en dat er nu geen problemen zijn, en heeft opgemerkt dat het mogelijk is dat men denkt aan wetgeving om de vlag te verbieden.

Het is niet wat de meeste zorgen burgers baart,  zei Melodie Mendoza
image_content_2662526_20171128114504.jpg
De afgevaardigde van de Grupo Mixto, Melodie Mendoza, is van mening dat het debat over de groene sterren niet dat van de burgers is, maar heeft erkend dat een deel van de samenleving zich zorgen maakt over de situatie,  en heeft geëist dat elke vlag mag worden gebruikt zolang die geen haat zaait.

Het fractielid van  Nueva Canarias(NC), Luis Campos heeft aangegeven dat deze vlag ook zijn partij vertegenwoordigt en "vele vragen" van duizenden burgers, en voegde eraan toe dat hij het recht opeist om de vlag  te tonen wanneer men wil

Het Parlementslid van  Podemos, Francisco Déniz, heeft eraan herinnerd dat de vlaggen stukjes stof zijn waaraan een betekenis wordt toegeschreven, en in het geval van dat van de zeven sterren, heeft hij  aangegeven, dat hoewel het een symbool in zijn oorsprong heeft, er nu een ander is: zoals hij toevoegde. “ is gebeurd met de Spaanse vlag.”
0000Islas-canariaslogo-kopie-824.jpg


Coalición Canaria (CC) vraagt
grondwettelijke erkenning van
de vlag met de zeven groene sterren

De nationalistische politieke partij presenteert een initiatief
in het Canarische Parlement,
dat men niet verbiedt de vlag te vertonen
in de sportvoorzieningen

CANARISCHE EILANDEN -De politieke partij Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) heeft een initiatief gepresenteerd in het Canarische Parlement waarmee men de grondwettelijke erkenning vraagt van de driekleur met de zeven groene sterren, oorspronkelijk van de vrijheidsbeweging.

Het voorstel is gedaan door het PNC parlementslid Juan Manuel García Ramos op grond van het verbod deze vlag te vertonen in de sportstadions van de professionele voetballiga op last van de Staatscommissie tegen het geweld, racisme, xenofobie, en intolerantie in de sport.
tano.jpg7_estrellas_verdes_400x400.jpg
                                    De vergadering van het Permanente CC-Comité
                   voorgezeten door José Miguel Barragán en Guadalupe González Taño.
juan-manuel-garcia-ramos.jpg51c68368c060974a15c4e8efb1fb82c6.jpg

Met het wetsvoorstel, dat men in de laatste week van november 2017 zal behandelen in het Canarische Parlement, vraagt men aan deze Staatscommissie dat men de order annuleert van de toegang van de vlag in de stadions. Bovendien vraagt men aan de gedelegeerde van de Spaanse Regering op Canarias dat men het verbod opheft van  de vlag bij sport- en volksevenementen, Ook vraagt men aan de  Liga de Fútbol Profesional dat men de driekleurige vlag met de zeven groene sterren uitsluit van de lijst met emblemen die aanzetten tot geweld.
hqdefault-82.jpg

Tenslotte vragen de nationalisten van de Canarisch Regering "de erkenning van de driekleurige vlag met zeven groene sterren als een Canarisch identiteitsembleem te promoten, binnen de gevestigde wettelijke en constitutionele orden van de Spaanse Staat."

CC-PNC beweert, “dat in het spoor van het conflict in Catalonië, een beweging van Spaanse identiteit wordt bevorderd die probeert de bestaande-  in de verschillende volken waaruit de Spaanse staat bestaat - te verdrijven. Men kan niet alle nationalisme, of onafhankelijkheidsbewegingen opnemen in dezelfde bepaling; omdat het niet helpt om het klimaat van overeenstemming, vrede, gelijkheid, eenheid en tolerantie te handhaven dat het Canarisch nationalisme altijd heeft gekenmerkt.”
bandera-siete-estrellas.jpg

 In de motivering zegt Juan Manuel Garcia Ramos dat het gebruik van de vlag met de zeven groene sterren wordt gebruikt in demonstraties en volksevenementen , "los van elke politieke eis, maar als een teken van identiteit en nationale voorlichting, meer verondersteld door de Canarische Eilanden ". Zelfs in het Parlement van de Canarische Eilanden is voorgesteld dat het  de officiële Canarische vlag zal zijn in een komende wijziging van het Estatuto de Autonomía (Statuut voor Zelfbeheer), voegt CC-PNC toe.
s-l300.jpg

36726681.jpgDe vlag is jarenlang verboden  op sportevenementen zonder het minste probleem, en het verbod om de vlag nu tentoon te stellen, "impliceert een gebrek aan respect voor de rechten van de mensen op deze eilanden", voegt het voorstel toe.
Guadalupe-Gonzlez-Tao.jpg
Op haar beurt heeft de Secretaris van de Organisatie van CC, Guadalupe González Taño, gezegd dat zijn partij niet wil dat de vlag met de zeven groene sterren, van onafhankelijke oorsprong, de huidige in het Statuut van de Canarische Eilanden vervangt.
Guadalupe González Taño heeft, na de vergadering van de Comisión Permantente Nacional (CPN) (Nationale Permanente Commissie) van Coalición Canaria CC- Partido Nacionalista Canario PNC, aangegeven dat CC op dit moment niet bespreekt welke vlag moet worden opgenomen in het Statuut.

20ad9-banderacc_cubillistascopycopia.jpg                                            Cubilistische Onafhankelijkheidsvlag,
                                         ( terroristische vlag met onschuldig bloed).
maxresdefault-94.jpg
"
We vragen niet dat de vlag de huidige vervangt, alleen dat deze niet als een vlag wordt beschouwd die in strijd is met de wetgeving," heeft González Taño gezegd, die erop staat dat CC niet van plan is de ene vlag te veranderen voor de andere, maar eerder gelooft dat de vlag van de zeven groene sterren niet in strijd is met de Grondwet.

Voor González Taño is het initiatief dat in het Parlement is gepresenteerd, "niet om een conflict te genereren waar het niet bestaat," en daarom wordt deze Staatscommissie gevraagd om die orde van ‘weigering tot toegang van de vlag tot de stadions’ te annuleren.

Volgens González Taño zijn er twee vlaggen gegenereerd op de Canarische eilanden: de officiële vlag - welke de vlag is  die niet door mensen wordt gebruikt tijdens een sportevenement, of op een bedevaart -  en de vlag met de zeven groene sterren, “die de vlag is die mensen dragen in hun koffer wanneer ze de Canarische Eilanden verlaten om triomfen te vieren en die ze bovendien van elk ander kleursoort hebben losgekoppeld.
banderacanarias.jpg

Hoewel zij heeft erkend dat CC op een gegeven moment is gekomen met voorstellen om de officiële vlag te vervangen door die met de zeven groene sterren, gelooft de partij nu dat de symbolen de samenleving niet tegenstaan, zei zij.

Naar haar mening wordt de vlag van de zeven groene sterren door de Canarische bevolking sociaal aanvaard en,”is het die welke ‘het gehele leven’ is binnengekomen bij sport- en culturele evenementen. Het is de vlag die atleten dragen wanneer ze naar buiten gaan, evenals degenen die sportieve mijlpalen behalen in welk stadion dan ook, of het nu de Olympische Spelen, voetbalvelden, Europa Cups, of Wereldkampioenschappen zijn,” zo heeft zij toegevoegd.
zzzislas-canariaslogo-1070.jpg


De Armada (Marine) maakt een projectiel onschadelijk nabij Granadilla

GRANADILLA DE ABONA - zondag 29 oktober 2017 - Een ploeg duikers van de Marine heeft een projectiel onschadelijk gemaakt dat men heeft aangetroffen  op 100 meter uit de kust van El Médano, in de Tinerfense gemeente Granadilla de Abona, en dat was ontdekt door een  plaatselijke sportduiker in de nabijheid van het strand met dezelfde naam.

Het Ministerie van Defensie heeft in een communiqué laten weten, dat er een groep gespecialiseerde personeelsleden van de Desactivación de Explosivos (GEDE)  de la Unidad de Buceadores del Mando Naval de Canarias (Explosieven Opruimingsdienst van de Duikerseenheid  van  het  Canarische Marine Commando) naar de locatie is gegaan en het explosief onschadelijk heeft gemaakt.

Het artefact, gelegen op een diepte van 6 meter, is aangetroffen door een lokale sportduiker die de Guardia Civil waarschuwde, die dit op hun beurt hebben doorgegeven aan het Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima ( Marine Hoofdkwartier) via het Centro de Operaciones de Vigilancia y Acción Marítima de la Armada (Actiecentrum van Maritiem Toezicht en Maritieme Actie) in Cartagena, die de inzet heeft opgedragen van de GEDE van het Marine Commando van de Canarische Eilanden.
image_content_2509006_20171029115024.jpg
                                                        Archieffoto: El Médano.
Na vanuit hun basis in Las Palmas de Gran Canaria naar Tenerife te zijn gegaan, is men overgegaan tot het onschadelijk maken van het artefact met behulp van een speciale lading, waarmee men erin is geslaagd het projectiel onschadelijk te maken zonder dat de explosieve lading is ontploft; zodanig, dat het een minimale uitwerking heeft gehad op de maritieme fauna.

Voor de ingreep heeft men kunnen rekenen op de steun van de Guardia Civil en van de Policía Local (Gemeentepolitie) van Granadilla de Abona, die op land een veiligheidsgebied hebben afgezet; en van de Servicio Marítimo (Maritieme Dienst) en van de Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) van de Guardia Civil die een veiligheidsgebied in zee hebben  afgezet en de duikers geholpen  hebben tijdens hun interventie, en het Cruz Roja Española (Spaanse Rode Kruis) heeft de nodige gezondheidsvoorzieningen geboden door middel van een ambulance die in het gebied aanwezig was tijdens de actie.

De Unidades de Buceo de la Armada (Duikeenheden van de Marine) hebben de missie om onderwater, op stranden en aan de kusten, explosieve artefacten te lokaliseren, te herkennen, te neutraliseren, en te deactiveren; wat een exclusieve bevoegdheid  is van de Armada (Marine).

Daartoe heeft men  24 uur per dag personeel in dienst dat binnen hun verantwoordelijkheidsgebied kan worden ingezet  en dat is  gespecialiseerd in het deactiveren van explosieve apparaten.

Tot nu toe in 2017 was dit de vierde interventie van de GEDE aan de Canarische kust.
0000Islas-canariaslogo-kopie-555.jpg


De Spaanse Masonería (Vrijmetselarij)
onderscheidt Maspalomas als
Ciudad amiga’
(‘Bevriende stad’)

Het Gemeentebestuur van  San Bartolomé de Tirajana is daarmee de eerste overheidsinstantie van het gehele land, die dit eerbetoon ontvangt van de Grootloge van Spanje

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - vrijdag 10 februari 2017- San Bartolomé de Tirajana is op donderdag 9 februari 2017 de eerste gemeente in Spanje die de erkenning heeft ontvangen van  ‘Ciudad amiga de la Masonería’ (‘Bevriende stad van de Vrijmetselarij’).

De overhandiging van deze belangrijke, eervolle  onderscheiding is persoonlijk gedaan door de Gran Maestro de la Gran Logia de España (Grootmeester van de Grootloge van Spanje), Óscar de Alfonso Ortega, in de gemeentekantoren van het Gemeentehuis in Maspalomas.
img_39109.jpgMet deze onderscheiding - namens het Gemeentebestuur in  ontvangst genomen  door burgemeester Marco Aurelio Pérez - dankt de Gran Logia de España (Grootloge van Spanje) voor de officiële juridische- en overheidssteun van de Gemeente, die op verzoek wat de masones espanoles (Spaanse vrijmetselaars) hebben geformuleerd, dat men het hen vastgoed en de erfrechten heeft teruggeven die van hen waren afgenomen door decreten en wetten voor politiek beleid gedurende de Guerra Civil (Spaanse Burgeroorlog, 1936-1939).
img_39107.jpg img_39108.jpg
img_39106.jpgDe steun van de Gemeente aan dit verzoek van de masonería española (Spaanse vrijmetselarij) is geconcretiseerd in de Gemeenteraadsvergadering van 2 december 2016, via een  overheidsverklaring die is onderschreven en goedgekeurd door alle politieke partijen.

De Gemeenteraad erkent dat de vordering van de Spaanse Vrijmetselaars, "is ingesteld naar recht en van invloed is op hun Respectable Lodges (Eerbiedwaardige Loges)."
In hun verzoekschrift, vragen de Vrijmetselaars het Koninkrijk Spanje en de Spaanse Regering om de teruggave van eigendom en eigendomsrechten, en het herstel van hun eer en het uiteindelijke overkomen van de discriminerende behandeling voor leden die tot vervolging, sancties, strafrechtelijke veroordelingen, verbanning, of zelfs tot dood door executie, zijn veroordeeld, voor het verdedigen van hun democratische idealen en waarden als vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid en broederschap.

De Spaanse Vrijmetselarij baseert haar verzoek op de diverse, verzoenende wetten welke zijn  goedgekeurd na de afkondiging van de Spaanse Grondwet van 1978, en die tot doel hebben de juridische situaties die voortvloeien uit de Burgeroorlog te overwinnen.
zzzslas-canariaslogo-kopie-71.jpg


Heeft u een drone gekregen deze kerst?
Dit zijn de regels in Spanje!

SPANJE - woensdag 28 decembvr 2016  -Als u deze kerst een drone heeft gekregen, dan wil men waarschijnlijk wel weten wat de regels zijn over het gebruik ervan  in Spanje. Moet men een vergunning hebben om met een drone te vliegen in Spanje? Mag men overal  zijn, of waar mag een drone vliegen? Als men over de woonplaats vliegt met zijn /haar drone mag dat dan? Drones; men ziet ze ook in Spanje steeds meer maar de regelgeving omtrent het gebruik van een drone is voor veel gebruikers vaag, of zelfs onbekend. Zeker nu er constant een terroristische dreiging heerst, is het verstandig om zich voor te bereiden als men met een drone gaat vliegen.

Eind 2014 heeft de Spaanse Regering enkele regels afgekondigd en gepubliceerd in het BOE (de Staatcourant) over het gebruik van een drone in Spanje. In artikel 50 wordt verwezen naar ‘aeronaves civiles pilotadas por control remoto’, ofwel vliegende objecten die bestuurd worden via een afstandsbediening. Dat slaat dus ook op drones van minder dan 25 kilo. Is nieuw , daar men er vanuit gaat dat deze drone dan voor professionele doeleinden gebruikt wordt.
fdronde.jpgBij het gebruik van drones zijn enkele regels waar men zich volgens het AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) (Staats Veiligheidsagentschap) aan moet houden:

1.) Er mag niet gevlogen worden met drones boven steden, of bij plaatsen waar veel mensen in de openlucht bij elkaar komen. Dat kunnen dus parken, stranden, voetbalvelden, manifestaties, feesten, concerten etc. zijn. Momenteel  mogen drones niet gebruikt worden om opnames te maken, behalve als men een vergunning heeft en beschikt over de juiste papieren.

2.) Drones mogen gedurende de avonduren niet gebruikt worden. De reden daarvoor is dat er minder zicht is en dat het gevaarlijk is.

3.) Binnen een cirkel van 8 kilometer rondom een vliegveld mag niet met een drone gevlogen worden. Logischerwijs heeft dat met de veiligheid te maken. Het gebruik van drones mag ook niet bij plaatsen waar helikopters opstijgen en landen, waar parachutespringen en parapente plaatsvindt, of waar met zweefvliegtuigen gevlogen wordt.

4.) Er is een hoogtelimiet van 120 meter verbonden aan het vliegen met drones. Reden daarvoor is, dat er vanaf 150 meter hoogte gevlogen kan worden met vliegtuigen en er een bepaalde veiligheidszone in acht moet worden genomen.

5.) Een drone mag niet verder dan 500 meter verwijderd zijn van diegene die het apparaat bestuurd. De bestuurder moet altijd visueel contact hebben met zijn drone, om ongelukken te voorkomen.

6.) Drones hoeven vooralsnog geen identiteitsbewijzen of kerntekennummers te hebben waarmee men de eigenaar van een drone kan achterhalen. Mocht een drone echter professioneel gebruikt worden dan dient men die wel te hebben en daarnaast te beschikken over een speciaal vliegbrevet.

Bovenstaande regels zijn de basisregels welke na te lezen zijn in de Spaanse Staatscourant (het BOE). Een drone voor privégebruik als hobby is geen enkel probleem, zolang men zich maar houdt aan de regels en de veiligheid nooit in gevaar kan komen. Maakt men echter niet goed gebruik van een drone en houdt men zich niet aan de regels, dan kan de bestuurder boetes krijgen tot wel €225.000,=.

Nu er steeds meer drones bij komen, daar ze goedkoper en beter worden, is de kans echter groot dat deze regels in de nabije toekomt aangepast zullen worden. Dit kan ook inhouden dat men speciale vliegbrevetten moet gaan halen om drones te kunnen en mogen besturen.
000islas-canariaslogo-419.jpg


De Gemeente keurt het installeren goed
van vaste video-bewakingscamera’s
in de Haven en in de stadswijk Triana

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - woensdag 23 november 2016 - De gedelegeerde van de Spaanse Regering op Canarias,  Enrique Hernández Bento,  heeft toestemming gegeven voor het  gebruiken van vijf video-bewakingscamera’s door de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria, met het doel de burgerveiligheid te versterken en criminelen af te schrikken.

De goedgekeurde camera’s zullen worden geïnstalleerd in de omgeving van het Plaza de Canarias, op en nabij het Plaza de la Música en in  de Calle San Bernardo /hoek Calle Cano, zo heeft de Regeringsafgevaardigde laten weten in een communiqué
mogollon-1.jpg                                        Mogollón (openbare slemp- en zuippartijen).
De Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Canarias (Canarische Commissie Garanties Videobewaking) heeft een gunstig rapport uitgebracht  voor het gebruik van deze vijf nieuwe  installaties,  in  de overweging van een aanvaardbaar risico voor de burgerveiligheid op die locaties, als gevolg van aanhoudend hogere jaarlijkse percentages aan criminaliteit in de wijk of de stad, en een zekere verhoging van het aantal processen verbaal  in de jaren 2013. 2014 en 2015.

Vermindering van de criminaliteit
Het is aangetoond dat de werking van bewakingscamera's als afschrikmiddel voor criminelen, een vermindering van het aantal delicten oplevert. Bovendien verhoogt  de installatie van dergelijke systemen het gevoel van veiligheid in de stad en vergemakkelijkt dit het vinden van de daders van de strafbare feiten die gepleegd zijn in de openbare ruimte.

Deze maatregel beantwoord aan de verzoeken om verscherpt toezicht op deze locaties in de stad die aan de Delegación del Gobierno en Canarias zijn gedaan door winkeliers en bewoners van die stadswijken

Drie niet
Maar het gebruik van drie andere bewakingscamera's in andere delen van de hoofdstad van Gran Canarias is geweigerd, vanwege  het niet voldoen  aan de beginselen van geschiktheid en minimale interventie, zoals is vastgesteld door de Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Canarias (Canarische Commissie Garanties Videobewaking).
000islas-canariaslogo-241.jpg


Politiediensten in Spanje:
Hoe, wie, wat, waar...

SPANJE - zondag 18 september 2016 - Als men in Spanje woont, of men komt er wel eens (of vaak/langer) op vakantie, dan heeft men ze ongetwijfeld wel eens gezien: Spaanse politieagenten. In Spanje zijn de politiediensten echter net iets anders dan in Nederland en België, want er is namelijk een aantal politiekorpsen en het kan moeilijk zijn om deze uit elkaar te houden en te zien wat er in hun takenpakket zit. Daarom een kleine uitleg voor als men hulp nodig heeft en niet weet, tot wie men zich moet wenden.

In Spanje kent men drie grote, verschillende korpsen, namelijk de: - Guardia Civil, - Policía Nacional, - Policía Local, en elk korps heeft een eigen, specifieke specialisatie en werkterrein.
politie1a.jpg
politie2.jpgGuardia Civil versus Policía Nacional
Veel buitenlanders denken nog altijd , dat de Guardia Civil een paramilitaire organisatie is met buitengewone macht om de bevolking te terroriseren. Een beeld, dat misschien correct was tot de jaren ’70 van de vorige eeuw, maar dat is tegenwoordig niet meer correct.

De Guardia Civil en de Policía Nacional zijn beide ‘conventionele’ politiediensten met ongeveer hetzelfde takenpakket, het verschil is enkel demografisch.

De Guardia Civil opereert vooral op het platteland en in dorpen en steden onder de 20.000 inwoners; de Policía Nacional opereert vooral in stedelijk gebied, met een bevolking groter dan 20.000 mensen.

Bent u slachtoffer van een misdrijf in landelijk gebied , dan moet men naar de Guardia Civil, zij beschermen de bevolking en stellen bij een misdrijf een onderzoek in. Daaruit volgt dat, als men slachtoffer is in een stedelijk gebied, men zich moet wenden tot de Policía Nacional.

De bevoegdheden van beide korpsen
De macht en de middelen van beide korpsen zijn nagenoeg gelijk, maar het kan af en toe erg verwarrend zijn. De grote baas van beide politiekorpsen is het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar de Guardia Civil valt ook onder het Ministerie van Defensie.

Onder normale omstandigheden leeft 40% van de Spaanse bevolking onder de bescherming van de Guardia Civil maar dit loopt op tot 65% in de zomermaanden wanneer een groot deel van de bevolking op vakantie is aan de kust.

Er is een afdeling van de Guardia Civil die zich bezighoudt met verkeersovertredingen op zowel gewone als op snelwegen, de: Guardia Civil Tráfico. Daarnaast is er nog een speciale afdeling voor milieudelicten en dierenbescherming, de: Seprona.

Policía Local, of Municipal
De derde politiedienst is de Policía Local, deze staat onder controle van de plaatselijke burgemeester. Deze agenten worden in dienst genomen en betaald door het plaatselijke Gemeentebestuur en zij treden enkel op binnen de gemeentegrenzen. De Policía Local wordt soms ook wel Policía Municipal genoemd; dit, om de verwarring iets groter te maken.

De Policía Local treedt op bij kleinere misdrijven en bij verkeersovertredingen binnen de bebouwde kom. Misdrijven worden niet onderzocht door de Policía Local, alle zware overtredingen worden onmiddellijk overgedragen aan de Guardia Civil , of aan de Policía Nacional.

Regionale politie
Aan deze drie korpsen moeten nog enkele uitzonderingen toegevoegd worden, namelijk die in enkele Deelstaten: Zo is de Guardia Civil in Catalonië vervangen door de Mossos de Escuadra; in het Baskenland door de Ertzaintza; in Navarra door de Policía Foral de Navarra; en op de Canarische Eilanden door de Policía Canaria die voornamelijk bewakingsdiensten verricht.

Verder is er nog: Het Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de Spaanse Inlichtingendienst  die actief is in binnen- en buitenland.

Voor speciale politie acties, zoals bij drugsinvallen, criminele bendes, fraude- of corruptieonderzoek, hebben de Policía Nacional, Guardia Civil en de regionale politie eigen recherche-afdelingen die zich daar mee bezig houden.

Bij stakingen, protesten, straatoproer, terrorisme bedreigingen, explosieven onschadelijk maken en grote evenementen, zijn er speciale eenheden van de Policía Nacional of van de Guardia Civil die zich bezig houden met de bescherming van de burgers en diverse taken uitvoeren, wat dan te vergelijken is met de ME in Nederland.

Melden van een misdrijf zonder Spaans te spreken: Mobiele telefoon toepassing
banner_pngjsessionidvZ5ulRv1f0KUgLNcB2I0I1lX_simasc3_ses_mir.png
alert-cops-home-alone9_pngjsessionidvZ5ulRv1f0KUgLNcB2I0I1lX_simasc3_ses_mir.png

Er bestaat een toepassing: https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/info/info.xhtml voor uw Iphone of android-smartphone zodat men ogenblikkelijk een misdrijf kan melden zonder Spaans te hoeven spreken.
politie3.jpgAls men slachtoffer is van een misdrijf, dan is - als men geen Spaans spreekt- de aangifte al zo moeilijk als het ondergaan van het misdrijf. Er bestaat een toepassing voor uw smartphone die een oplossing is voor dit probleem en die draagt de naam: 'AlertCops'  Men kan deze binnenhalen via Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alertcops.app
en via Apple:
https://itunes.apple.com/es/app/alertcops/id897454254?mt=8
vervolgens moet men registreren en bevestigen met een SMS.

Als dit eenmaal is gedaan en men is geaccepteerd, kan men elk misdrijf aan de overheid melden zonder dat men Spaans hoeft te spreken. Bovendien, kan men de GPS functie van de smartphone koppelen aan deze toepassing :
https://alertcops.ses.mir.es/mialertcops/info/info.xhtml
en bij gebruik van de toepassing weet de politie op welke locatie u zich bevindt.
zzzislas-canariaslogo-352.jpg


In 2015 heeft de Policía Canaria  in  totaal 14.118 interventies verricht

CANARISCHE EILANDEN - zondag 7 februari 2016 - Het Cuerpo General de la Policía Canaria (Algemene Canarische Politiekorps) heeft in 2015 in totaal 14.118 interventies verricht, wat 33,65%  meer is dan de 9.366 interventies in  2014, zo staat te lezen in het Jaarverslag over de Activiteiten van dit politiekorps.

In de meeste gevallen waren die gericht op het behoud van de veiligheid voor de burgerij, de openbare orde, en het milieu, evenals voor taken zoals begeleiding, en het opsporen van hulpeloze , in  gevaar verkerende  minderjarigen, zo geeft met Ministerie voor Veiligheid aan in een communiqué.
img_32565.jpgDe Grupo de Respuesta Operativa (GROPE) (het Operatieve Reactie-team), heeft de meeste interventies gecoördineerd, wat er 5.897 zijn geweest (41%) gewijd aan het behoud van de veiligheid voor de burgerij en de openbare orde, met controles van voertuigen en personen, evenals  ander operaties uit voorzorg en samenwerking met de andere korpsen, met het doel een direct en afdoende antwoord te geven aan de burgerij.

De Grupo de Menores y Familia (GRUMEF)  (het Team Minderjarigen en Gezin) heeft 25% uitgevoerd van de acties die zijn verricht in  2015, concreet: 3,.549 inteventies bestemd voor werkzaamheden van het begeleiden van minderjarigen naar afspraken met de Rechtbank, onderzoeksdiensten in de opsporing van gezochte personen en het vervolgens overbrengen naar de betreffende Rechtbanken.

De overige acties waren gericht op opsporingen, vervolging door het Openbaar Ministerie, en samenwerking met het Dirección General de Infancia y Familia (Directoraat-generaal voor Kind en Gezin), van de Canarische Regering, waarmee men sinds april 2012 een protocol heeft ondertekend, met het doel om de criteria te verenigen voor de actie tussen de twee instellingen.

Als zodanig heeft het Algemene Canarische Politiekorps in het kader van de samenwerking en de overeenkomsten met diverse gemeenten van de hoofdstedelijke eilanden 1.766 acties tot hulpverlening verricht, met deelname aan diensten voor handhaving van de openbare orde en de veiligheid bij o.a. festiviteiten en  grote evenementen .

Deze acties, gecoördineerd door de  Grupo de Investigación y Apoyo a la Seguridad Ciudadana (GIAS)  (het Team Onderzoek en Ondersteuning Burgerveiligheid), zijn  voornamelijk gericht op het onderzoek van delicten tegen de openbare gezondheid, evenals op de juridische ondersteuning en samenwerking voor de opsporing van door Justitie gezochte personen.
zzzzzzzislas-canariaslogo-142.jpg


Het verbranden van afbeeldingen met de Spaanse Koning erop is voortaan  strafbaar

MADRID - maandag  3 augustus 2015 - In de laatste week van juli 2015 heeft het Constitutionele Gerechtshof bepaald, dat het verbranden van het portret van de Koning van Spanje - tegenwoordig Filips de Zesde - een misdrijf is en bestraft kan worden.

Het Grondwettelijke Hof heeft in cassatie - met de stemmen van zeven rechters voor, en vier tegen - de zaak afgewezen van twee Spanjaarden (Catalanen) die in september 2007- tijdens een demonstratie in Girona (Catalonië) - een statieportret van de toenmalige koningspaar - koning Juan Carlos de Eerste  en koningin Sofía - verbrand hebben.
verbranden1.jpgDe meeste Catalanen die iets verbranden doen dit compleet verkleed, zodat ze onherkenbaar zijn, en ze doen dat vaak ook nog eens op een officieel podium, dus met toestemming van de lokale autoriteiten in de Deelstaat.
De beide mannen zijn in 2008 tot 15 maanden cel veroordeeld. De straf is nadien omgezet in een geldboete. Het Grondwettelijk Hof heeft nu de veroordeling bevestigd. De verbranding van het portret is - vanwege de hoge symbolische waarde - een belediging, zo heeft het merendeel van de rechters beslist.

In Catalonië -  de Spaanse deelstaat die voor onafhankelijkheid strijdt - worden jaarlijks op 11 september (de Día de Cataluña, ook wel El Día Once de Septiembre  genoemd, in het Catalaans: ‘Diada de l'Onze de Setembre’, ‘Diada Nacional de Catalunya’, of eenvoudigweg: ‘Diada’) Koninklijke foto’s en/of Spaanse vlaggen verbrand als teken van protest tegen het Spaanse Koningshuis en tegen Spanje in het algemeen. De meeste Catalanen die iets verbranden, doen dit compleet verkleed, zodat ze onherkenbaar zijn, en ze doen dat vaak ook nog eens op een officieel podium, dus met toestemming van de lokale autoriteiten in de Deelstaat.

Volgens de rechtspraak van het Europees Hof voor de Mensenrechten moeten vormen van meningsuiting die oproepen tot haat, bestraft worden. Een minderheid van vier grondwettelijke rechters in Spanje vertolkt echter in een afzonderlijk standpunt de mening, dat het verbranden van een afbeelding van de Koning, of van afbeeldingen van leden van het Koninklijk Huis- met een beroep  op het recht van vrije meningsuiting - niet strafbaar zou moeten zijn.
1-AAAAislas-canarias-kopie-343.jpg  


Güimar past de ´ley mordaza’ toe op een jongeman
die agenten van de Gemeentepolitie
‘zwakkelingen’ noemt

De politie op Tenerife past als eerste  de wet op de Burgerveiligheid toe
vanwege op de sociale netwerken verspreide kritiek

GÜIMAR - zaterdag 25 juli 2015 - De Policía Local (Gemeentepolitie) van  Güímar (Tenerife) heeft er niet lang over gedaan om de Ley Orgánica 4/2015 (van 30 maart) op de Protección de la Seguridad Ciudadana (Bescherming Burgerbevolking) toe te passen op een van haar inwoners.

De genoemde wet, beter bekend als de ley mordaza (wet om de mond te snoeren) is op1 juli 2015 van kracht geworden en heeft de sancties op overtredingen aangescherpt voor het minachten van de agente van de overheid, zelfs als dat wordt gedaan op de sociale netwerken op het Internet. Nu, 22 dagen na de inwerkingtreding, is dit de eerste keer dat men in Spanje deze wet toepast.
thumb-23.jpg
                                                    Fernando Díaz Coello
Fernando Díaz Coello is degene die de  boete opgelegd zal krijgen, hij is een van de redacteuren van La Franja de Guaza, een gemeenschappelijke pagina op Facebook waarop men onderwerpen behandelt die betrekking hebben op de Gemeente Güimar (Tenerife) en waarop men denkt, dat de sanctie zijn motivatie vindt in een “politiek commentaar,” aldus de internetpagina welke op 23 juli 2015 op dit sociale netwerk is gelezen door de burgemeester van Güimar, Luisa Castro Dorta. De reactie zinspeelt op de aanstaande verhuizing van het politiebureau.

Op de internetpagina van Castro Dorta zegt ze: “Vanaf 3 augustus 2015 zal de Gemeentepolitie verhuizen naar het gebouw van het Patronato en in oktober 2015 zal de Sociale Dienst verhuizen naar het Gemeentehuis. Dit alles is georganiseerd door en wordt gecoördineerd vanuit het Gemeentelijke Departement van Algemene Zaken, dat het verhuisbedrijf heeft aangesteld wat de verhuizing zal uitvoeren.”

Met betrekking tot deze mededeling heeft Eduardo Díaz Coello geschreven: “De Politie van Güimar, die duiven redt en mensen bevrijdt die opgesloten zijn geraakt in hun badkamer (haha…) gaat naar een grotere behuizing dan die van de Guardia Civil, Cracks!”

In een tweede commentaar drukt Díaz Coello zich als volgt uit: “Trouwens… heeft het wijzigen van de functie van een openbaar gebouw niet een dossier nodig? (De Onzin van B&W). Of hebben ze dit al? Of is het net zo’n schijnbeweging als met het zwembad,” schrijft de jongeman; om vervolgens in een derde bericht te concluderen over wat hij uitdrukt als: “Het beste om een kaste van escaqueados (zwakkelingen) - goed gevestigd in overeenkomsten en statuten - is, deze te verwijderen uit het centrum van de macht. Jawel mijnheer. Wat zijn ze groot. En om het spel te completeren geeft men hen een cocktailbar, ligstoelen en een zwembad.”

Díaz Coello heeft bevestigd, dat dit de commentaren zijn die hij heeft geleverd, hoewel hij verzekert, “niet te weten of dat de werkelijke oorzaak is, waarvoor hij in aanmerking komt voor een overheidssanctie,” wat de betaling betekent te zijn van een boete van tussen de €100,= en €600,=, zoals is vervat in artikel 73.4 van de genoemde wet.

In dat artikel wordt als lichte overtreding aangemerkt: “Het gebrek aan respect en het niet opvolgen van aanwijzingen van een lid van de veiligheidsdiensten in de uitoefening van zijn beroep voor het beschermen van de veiligheid, wanneer deze gedragingen niet als strafbaar worden beschouwd.”

De jongeman vertelt, dat - op dezelfde dag waarop hij zijn uitlatingen heeft gedaan - twee agenten naar zijn woonadres zijn gekomen om hem de aangifte te overhandigen. Zoals hij zegt, hebben de politieagenten alleen om zijn identiteitsbewijs gevraagd. Echter in het hoofdstuk over de feiten, staat in de aangifte letterlijk: “Het leveren van commentaar met gebrek aan respect en aandacht voor het collectief van de Policía Local (Gemeentepolitie) van Güimar via de socialere netwerken (Facebook).”

“De Gemeentepolitie geeft een verkeerde interpretatie van sub 35.4, dat verwijst naar het gebrek van respect voor een agent in de uitoefening van zijn functie, maar zegt iets over het Korps” , zo verdedigt Díaz zich.
smalcaldesa-carmen-luisa-castro.jpg 2012112608425372355.jpg

                         De burgemeester van Güimar, Luisa Castro Dorta
Mening van de burgemeester

Op haar beurt heeft de burgemeester van Güimar op vrijdag 24 juli 2015 de aangifte verdedigd. “ Een zaak is het kritiseren van het werk dat men doet (de politieagenten) en een andere is, dat te doen in terminologie waarin het Korps zich beledigd ziet,”, zo heeft de eerste burgeres van Güimar opgemerkt met te verzekeren, dat de Policía Local (Gemeentepolitie) een instantie is die zorgt voor de veiligheid van de inwoners. Iemand kan mij kritiek leveren op het werk wat we doen , maar men moet voorzichtig zij wanneer men beledigt” aldus de burgemeester.

De burgemeester is van mening dat in omstandigheden van vermeende misdrijf "men de betreffende aangifte heeft gedaan, of de aanklacht nu wel of niet volgens de wet (4/2915) is, omdat de Politie ook het recht heeft zich via een aangifte te verdedigen, of de betreffend autoriteiten de aangifte wel, of niet zullen behandelen.

De burgemeester heeft toegevoegd, “dat het niet de Gemeente is die de aangifte moet oplossen, dat zal de Rechtbank zijn, die de zaak wel, of niet zal behandelen, en die zal beslissen , als het proces plaatsvindt, welke sancties men zal opleggen, want het is niet aan dit Gemeentebestuur om te bepalen wie hier gelijk heeft,”

“Vanuit Franja de Guaza is men in vele gevallen tegen mij geweest, maar ik zou nooit aangifte hebben gedaan, want ik ben een openbaar persoon, maar omdat ik dat niet gedaan heb, betekent dat nog niet dat iedereen op dezelfde wijze handelt;” en “van deze jongeman in kwestie heb ik veel kritiek gekregen en ik heb op dezelfde wijze grappen over die kritiek gemaakt,” zo concludeert de burgemeester.

In nagenoeg dezelfde bewoordingen heeft ook de wethouder van veiligheid van deze Gemeente, Francisco Javier Amador, zich uitgelaten.

“Het Korps Gemeentepolitie van Güimar heeft bij de gedelegeerde van de Spaanse Regering aangifte gedaan van de commentaren die op een sociaal netwerk zijn geleverd door een inwoner van de gemeente, welke men beschouwt als offensief en die ingaan tegen de integriteit van dit Veiligheid korps, zoals vervat in de Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana en het zal daarom de  Subdelegación del Gobierno zijn, die de behandeling van de zaak zal moeten beginnen en die zal besluiten of dit feit al dan niet strafbaar is.
gernika-mordaza-ene15.jpgEen van de eersten die een reactie heeft gegeven op deze verdediging, is de socialistische wethouder van La Laguna, Javier Abreu, die de houding van het Gemeentebestuur van Güimar betitelt als“ schaamteloos’.
Ley-mordaza-Espaa-2015.jpg

“Ze hebben geen tijd willen verspillen in het hanteren van de ley mordaza voor dit soort zaken. Het is evident dat mensen niemand hebben willen beledigen, waarom zouden ze; dat is iets wat we allemaal afwijzen, maar om zodoende de wetten van dit land te verdraaien leidt tot een afgrond, ” aldus de socialist.
1-AAAAislas-canarias-kopie-249.jpg  


De ´ley mordaza´
(‘scherpe wet die bijtende kritiek
monddood maakt’) 
is van kracht:
Alle sancties en geldboetes

Een monument beklimmen, of wanordelijk gedrag vertonen,
zal bestraft kunnen worden
met boetes van 
€100,= tot €600.000,=

SPANJE - woensdag 1 juli 2015 -  Gekwalificeerd als ´ley mordaza´ (‘scherpe wet die bijtende kritiek monddood maakt’), waaraan tot aan 1 juli 2015 het Ministerie van Binnenlandse Zaken anderhalf jaar heeft gewerkt om de  concepttekst op te stellen - die in vraag is gesteld door de gehele oppositie en de sociale organisaties - is nu als wet van kracht geworden.
mordaza.jpgOntruiming hinderen, het ernstig verstoren van de openbare orde in de omgeving van het Congres, een monument beklimmen, kamperen en la Castellana (tijdens demonstraties) of het bezetten van een bankgebouw zal, met de inwerkingtreding van de Ley de Seguridad Ciudadana (Wet Openbare Veiligheid,) worden onderworpen aan een geldboete variërend van €100,= tot € 600.000,=

En hoewel het wetsvoorstel is verzacht in de parlementaire behandeling, met verlaging van de ernst van sommige te sanctioneren gedrag, is de wet door de Cortes (Eerste Kamer) gekomen met alleen de steun van de Partido Popular; echter met de aankondiging dat de wet ingetrokken zal worden als andere partijen aan de macht komen (de landelijke Algemene Verkiezingen vinden plaats in november 2015,of januari 2016) en men nu al beroep heeft aangetekend wegens ongrondwettelijk.

Maar ook met een van de meest omstreden aspecten ,waarin de oppositie er niet in is geslaagd dit af te remmen: de legalisering van de zogenoemde devoluciones en caliente de inmigrantes (het op heterdaad terugsturen van immigranten) door middel van een aanhangsel wat de Ley de Extranjería (Vreemdelingenwet) aanpast.

Ondanks de afwijzing, blijft Binnenlandse Zaken erbij , dat de wet meer garanties biedt dan de wetgeving die deze vervangt - bekend als de Ley Corcuera (van de socialist José Luis Corcuera), of van ‘de la patada en la puerta’ (‘de schop bij de deur’) - die volledig de grondwet respecteert en minder ruimte biedt aan goeddunken.

Het Ministerie onder leiding van minister Jorge Fernández Díaz stelt, dat het voor het eerst bij wet verboden zal zijn, willekeurig, of om etnische redenen, politie-invallen te doen; de opsporingsbevelen worden gereguleerd en vastgesteld op een maximum van zes uur verblijf in het politiebureau voor identificatie van mensen in veronderstelde, uitzonderlijke omstandigheden van wie het niet mogelijk is, om de identificatie door fysieke of elektronische middelen te bewijzen.

Wat sanctioneert de wet ?
44 gedragingen, waarvan:
-   4 gekwalificeerd als zeer ernstig, met een strafblad van twee jaar
- 23 ernstig, met een strafblad van een jaar
- 17 licht, met een strafblad van zes maanden,
de twee eerstgenoemden worden ingedeeld in de mate: maximaal, gemiddeld, of minimaal ernstig; en als algemene regel zal men de laagste straf opleggen.

Overtredingen en sancties

 • Demonstreren zonder toestemming: € 30.001,= tot €600.000.= Bijeenkomsten, of manifestaties die niet zijn aangekondigd en die plaatsvinden in installaties waar men basisdiensten verleent voor de communicatie, of in de onmiddellijke nabijheid daarvan, zullen worden beschouwd als zeer ernstige overtredingen, ”als er een risico wordt veroorzaakt voor personen, of schade wordt veroorzaakt aan hun functioneren,” In geval van bijeenkomsten, of manifestaties zijn de organisatoren, of de projectontwikkelaars verantwoordelijk,  (dus geen politieagenten fotograferen!).
 • Laser-pennen, lichtstralen door middel van enigerlei apparaten gericht op piloten, of bestuurders van transportmiddelen, die kunnen verblinden, of hun aandacht afleiden en een ongeval .
 • Protesten die de openbare orde verstoren: €600,= tot €30.000,= De wet zal de verstoring van de openbare orde vervolgen, “bij openbare evenementen, sportevenementen , culturele evenementen, plechtigheden en religieuze diensten, of bij andere bijeenkomsten waaraan talrijke personen deelnemen.” en ook, dat wat zich in geval van bijeenkomsten, of manifestaties voordoet tegenover de zetels van het Congreso de los Diputados, de Senado en de Deelstaatparlementen, "zelfs als daartoe niet opgeroepen zou zijn.”
 • Weigeren zich te identificeren: €601,= tot €30.000. Het niet gehoorzamen, of het zich verzetten tegen de overheid, of haar agenten in de uitoefening van hun taken, evenals de weigering zich te identificeren op hun verzoek, zal eveneens worden beschouwd als een ernstige overtreding.
 • Niet meewerken met de agenten: €601,= tot €30.000;= Het gebrek aan medewerking met de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Veiligheidskorpsen) in het onderzoek naar strafbare feiten, of naar handelingen die de openbare veiligheid in gevaar kunnen brengen zal een zeer ernstige overtreding zijn.
 • Het bezitten, of consumeren van verdovende middelen: €601.= tot €30.000,= Voor het bezitten, of consumeren van illegale drugs, verdovende middelen, of psychotrope stoffen, , op de openbare weg, in openbare gelegenheden, of in het openbaar vervoer, zelfs als deze niet bestemd zijn voor de handel.
 • Het vernielen van straatmeubilair, of voertuigen: €601,= tot €30.000 euros. Obstructie van de openbare wegen met straatmeubilair, voertuigen, containers, banden of andere voorwerpen die een ernstige verstoring van de openbare orde veroorzaken.
 • Botellón (Drinkgelag): €100,= tot €600,= De consumptie van alcoholische dranken op plaatsen, wegen, in het openbaar vervoer, "wanneer dit de openbare orde ernstig verstoort" zal worden gekwalificeerd als een lichte overtreding.
 • Drie keer binnen drie jaar het DNI verliezen: €100,= tot €600,= "Nalatigheid in de bewaring van de wettelijk vereiste persoonlijke documenten als zodanig voor de derde keer van verlies binnen drie jaar of daarna, zal als lichte overtreding worden aangemerkt.
 • Dierenmishandeling: €100,= tot €600,= Zal ook worden overwogen als lichte overtreding als men de dieren los laat lopen, " en bij felle dieren die in staat zijn om schade te veroorzaken; bij wreed mishandelen of het verlaten van huisdieren in omstandigheden die hun leven in gevaar kunnen brengen, of dieren mishandelen in niet wettelijk toegestane shows.
  mordaza2.jpgEn daarmee zijn organisaties zoals Podemos nu - voorlopig - de mond gesnoerd, de democratie is in Spanje op zijn retour.
  1-AAAAislas-canarias-kopie-72.jpg 

Tien dingen
die verboden zijn met de
Wet op de Openbare Veiligheid

Demonstreren zonder toestemming; en het consumeren van drugs en alcohol op straat, zijn de meest opvallende punten

MADRID - vrijdag 27 maart 2015 - In het Congreso de Diputados (de Tweede Kamer) is op donderdag 26 maart 2015 de definitieve inwerkingtreding van de Ley de Protección de Seguridad Ciudadana (Wet op de Openbare Veiligheid) mogelijk gemaakt, nadat die in de Senado (de Eerste Kamer) al is goedgekeurd op 12 maart 2015.

De tekst is beschreven als de ‘Ley Mordaza’ (vrij vertaald: ‘Knevelwet) door de gehele oppositie, die herhaaldelijk heeft laten blijken tegen de nieuwe regelgeving te zijn.
leyseguridadciudadana-1.jpg                                Politionele actie bij de ‘Mars rond het Congreso” in 2012.
De Partido Popular (PP) heeft op haar beurt aangegeven, “dat het gaat om een wet die ‘de normale vrijheid van iedereen’ mogelijk maakt.”

Alle fracties in het Congreso de los Diputados (de Tweede Kamer)- met uitzondering van de Partido Popular (PP) - hebben unaniem kritiek geleverd op de ‘politiestaat’ en het ‘despotisme’ wat de Ley de Protección de Seguridad Ciudadana (Wet op de Openbare Veiligheid) inhoudt welke op donderdag 26 maart 2015 door het Congreso de los Diputados (de Tweede kamer) is aangenomen.

DIT IS HET OVERZICHT VAN DE TIEN ZAKEN DIE DE WET VERBIEDT:

- Demonstreren zonder toestemming: €30.001 tot €600.000,=
Demonstraties, of manifestaties die niet vooraf zijn aangekondigd en die plaats vinden in de basisvoorzieningen voor de samenleving, of in de onmiddellijke nabijheid ervan, worden beschouwd als zeer ernstige overtredingen, “als zich een risico voor personen voordoet, of een nadeel in diens functioneren.” In het geval van demonstraties en manifestaties zijn de organisatoren of bevorderaars ervan verantwoordelijk.

- Laser-pennen: €30.001 tot €600.000,=

Het projecteren van lichtstralen door middel van enigerlei apparaat op piloten en bestuurders van transportmiddelen die hen kunnen verblinden, of de aandacht afleiden en een ongeval produceren, zal als een zeer ernstig misdrijf worden beschouwd.

- Protesten die de openbare veiligheid verstoren: €601,= tot €30.000,=
De wet zal de verstoring van de openbare veiligheid vervolgen, bij openbare evenementen, sport- of culturele evenementen, feesten en religieuze diensten, of andere bijeenkomsten die worden bijgewoond door een groot aantal mensen en eveneens die, welke zich voordoen voor de zetel van het Congres van Afgevaardigden, de Senaat en de Deelstaatparlementen, ook als het geen samenkomsten zijn.

- Weigeren zich te identificeren: €601,= tot €30.000,=
Het ongehoorzam zijn, of het zich verzetten tegenover het gezag, of haar agenten in de uitoefening van hun functie, evenals weigeren zich op hun verzoek te identificeren zal ook worden beschouwd als een zeer ernstig misdrijf.

- Niet samenwerken met agenten: €601,= tot €30.000,=
Het gebrek aan medewerking met de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Veiligheidstroepen) in het onderzoek naar strafbare feiten, of handelingen die de openbare veiligheid in gevaar kunnen brengen, zal als een zwaar misdrijf worden beschouwd.

- Consumeren of het in bezit hebben van verdovende middelen: €601,= tot €30.000,=
De consumptie of het in bezit hebben van illegale drugs, verdovende middelen of psychotrope stoffen, hoewel zij niet waren bestemd voor de drugshandel, op locaties, wegen, openbare gebouwen, of in het openbaar vervoer.

- Het barricaderen met en vernielen van meubilair, of voertuigen: €601,= tot €30.000,=
De obstructie van de openbare wegen met (straat)meubilair, voertuigen, containers, banden of andere voorwerpen die een ernstige verstoring van de openbare veiligheid te veroorzaken.

- Botellón (Openbaar drinkgelag): €601,= tot €30.000,=
Het consumeren van alcoholhoudende dranken op locaties, wegen, in openbare gebouwen of in het openbaar vervoer, wanneer dit ernstig de rust van burgers verstoort, zal beschouwd worden als misdrijf.

- Drie keer het DNI (Identiteitsbewijs) verliezen in een periode van drie jaar: €601,= tot €30.000,=
Het nalatig zijn in het bewaren van de vereiste, wettelijke persoonlijke documenten, als zodanig voor de derde keer, of meer, door verlies, of vervreemding binnen een periode van drie jaar, zal beschouwd worden als misdrijf.

- Dierenmishandeling : €100,= tot €600,=
Ook zal als misdrijf worden beschouwd het los laten lopen, of het houden onder omstandigheden die schade veroorzaken, van woeste of schadelijke dieren, evenals het wreed mishandelen of het verwaarlozen van huisdieren onder omstandigheden die hun leven in gevaar kunnen brengen, of het mishandelen van dieren tijdens illegale shows.
kleurlogoCanarias.png


Welke geldboetes legt de
Ley de Seguridad Ciudadana
(Wet Openbare Orde en Veiligheid)
op?

SPANJE - zaterdag 13 december 2014 - Het wetsvoorstel voor de Seguridad Ciudadana (Openbare Orde en Veiligheid) is door het Congres behandeld, met uitsluitend de steun van de Partido Popular (PP) en de afwijzing van de oppositie, die heeft laten weten, “dat het gaat om een ‘mordaza’ (‘prop in de mond’) die erop gericht is, de burgers het ‘zwijgen’ op te leggen.”

We leggen uit, welke overtredingen het, door het Congres goedgekeurde wetsvoorstel, omvat en, wat de geldboetes zijn die opgelegd kunnen worden..
leyseguridadciudadana.jpg               Agenten van de Policía Nacional (Rijkspolitie), bij een manifestatie.
1384446233363poli-abajo.jpg
Het debat in het Congreso (de Eerste Kamer) heeft laten zien, dat het zogenoemde ‘botellón (openbare drinkgelag) een lichte tot ernstige overtreding wordt; zodanig, dat  er een boete opgelegd kan worden van €600,=
2013111621422932810JPEG.jpg                 De wettekst heeft kunnen rekenen op een breed reageren...
Eveneens heeft men een amendement aangenomen, dat - volgens de oppositie - wettelijke dekking en uitbreiding geeft aan het zogenoemde: ‘terugsturen op heterdaad’, van immigranten aan de grenzen. De wettekst heeft kunnen rekenen op een breed reageren op Twitter, waar de 'hashtag': #NoALaLeyMordaza (‘Nee Tegen De Mondprop Wet’) een 'trending topic' is geworden.

Ley-Seguridad-Ciudadana-escraches-manifestaciones-multas_MDSVID20131119_0240_31.png

De lijst van overtredingen, naar soort en boete, is de volgende:

Zeer zware overtredingen, met boetes van  €30.001,= tot €600.000 ,=  voor:
- niet aangekondigde bijeenkomsten en manifestaties in behuizingen die basisdiensten verlenen aan de samenleving, of in de nabijheid ervan, evenals het binnendringen van deze behuizingen, inclusief het overvliegen ervan en de onwettige inmenging, of obstructie in het functioneren, als er gevaar is gegenereerd voor personen en in overeenstemming met schade in dat functioneren. In het geval van bijeenkomsten en manifestaties zijn de organisatoren en bevorderaars verantwoordelijk.

- het vervaardigen, repareren, opslaan, het doen circuleren, het verhandelen, het vervoeren, het verspreiden, het verwerven, het certificeren, het vervreemden en het gebruik van reglementaire wapens, gecatalogiseerde explosieven, patronen, en vuurwerk-artikelen, die niet voldoen aan de toepasbare wetgeving, het ontbreken van de verlangde documentatie en goedkeuring, of het overtreden van de toegestane limieten van dergelijke gedragingen die strafbaar worden gesteld bij falen, in gebreke blijven, of bij gebrek aan effectiviteit van veiligheidsmaatregelen en verplichte voorzorgsmaatregelen, steeds als dergelijke acties zeer ernstige schade veroorzaken.

- het houden van openbare voorstellingen, of recreatieve activiteiten waarmee men het verbod van de overheid verbreekt, of de opschorting ervan door de betreffende autoriteiten om reden van de openbare veiligheid.

- het projecteren van lichtstralen, door middel van enigerlei apparatuur op piloten en chauffeurs van transportmiddelen, die kunnen verblinden, of de aandacht kunnen afleiden en een ongeval veroorzaken.

Zware overtredingen, met boetes van €601,= tot €30.000,= voor:
- verstoring van de openbare veiligheid bij publieksevenementen, sport- of culturele evenementen, plechtigheden of religieuze diensten, of bij andere bijeenkomsten waaraan talrijke personen deelnemen, als er sprake is van crimineel gedrag.

- de ernstige verstoring van de openbare veiligheid welke zich voordoet in het geval van bijeenkomsten of manifestaties bij de zetels van het Congres van Afgevaardigden, de Senaat en de wetgevende vergaderingen van de deelstaten, zelfs als ze niet zouden zijn bijeengekomen, of die worden gehouden in strijd met de eisen van de Organieke Wet 9/1983, van 5 de juli.

- het veroorzaken van wanorde op wegen, in openbare ruimten en etablissementen, evenals voor het veroorzaken van branden op de openbare weg die een gevaar vormen voor personen en goederen, of die leiden tot verstoring van de openbare orde die wanneer die geen misdrijf vormt.

- acties die streven naar belemmering van enige autoriteit, ambtenaar of overheidsmedewerker in officiële dienst bij het naleven, of het uitvoeren van overheids- en juridische akkoorden, steeds wanneer zich die voordoen in het kader van de gevestigde wettelijke procedures, als er sprake is van crimineel gedrag.

- handelingen en nalatigheden die het functioneren van de noodhulpdiensten hinderen of belemmeren, het veroorzaken of vergroten van een risico voor het leven, of de lichamelijke integriteit van personen, of schade aan eigendommen, of verergering van de gevolgen van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot dergelijke acties.

- het niet gehoorzamen aan, of het zich verzetten tegen de overheid of haar agenten in de uitoefening van hun functie, wanneer deze geen misdaad vormen, evenals het weigeren zich te identificeren op verzoek van de overheid of haar agenten, of het verstrekken van valse, of onjuiste gegevens bij de identificatieprocessen.

- het weigeren bijeenkomsten en manifestaties te ontbinden op plaatsen van doorgaand verkeer, verordend door de bevoegde overheid zoals zijn verondersteld in artikel 5 van de Organiek Wet 9/1983, van 15 de juli.

- het verstoren van de ontwikkeling van een wettige bijenkomst, of demonstratie, wanneer deze een strafbaar feit vormen.

 - het binnendringen van infrastructuur of installaties waar men diensten verleent voor de samenleving, inclusief het overvliegen ervan, en de onwettige inmenging, of obstructie in hun werking, als er sprake is van crimineel gedrag.

- het dragen, tonen of gebruiken van wapens op een nalatige, roekeloze, of intimiderende manier, of buiten de de locaties die voor het gebruik ervan zijn ingericht.

- het uitnodigen, of accepteren door de aanvrager van betaalde seksuele diensten in openbare gebieden in de nabijheid van locaties die bestemd zijn gebruikt te worden door minderjarigen, zoals scholen, kinderspeeltuinen, of recreatieruimten die toegankelijk zijn voor minderjarigen, of wanneer deze gedragingen, op de locatie waar men die verricht, een risico kunnen vormen voor de verkeersveiligheid.
De agenten van de overheid zullen van deze personen die deze diensten aanbieden, eisen, dat men zich daarvan onthoudt op die locatie, door hen te informeren, dat persisteren ongehoorzaamheid vormt, of verzet tegen het gezag.

- het vervaardigen, repareren, opslaan, het doen circuleren, het verhandelen, het vervoeren, het verspreiden, het verwerven, het certificeren, het vervreemden en het gebruik van reglementaire wapens, gecatalogiseerde explosieven, patronen, en vuurwerk-artikelen, die niet voldoen aan de toepasbare wetgeving, het ontbreken van de verlangde documentatie en goedkeuring, of het overtreden van de toegestane limieten van dergelijke gedragingen die strafbaar worden gesteld bij falen, in gebreke blijven, of bij gebrek aan effectiviteit van veiligheidsmaatregelen en verplichte voorzorgsmaatregelen.

- het weigeren van toegang of opzettelijke obstructie van wettelijke inspecties en controles in het kader van het bepaalde in deze wet in, fabrieken, horecabedrijven, gebouwen, vaartuigen en vliegtuigen.

- het zonder daartoe geautoriseerd te zijn, gebruik van officiële uniformen, insignes en onderscheidingen, of replica’s daarvan, evenals van andere elementen van de uitrusting van de politiekorpsen, als er sprake is van crimineel gedrag.

 - het niet meewerken met de Veiligheidsdiensten in het onderzoek naar strafbare feiten, of ter voorkoming van acties die de openbare orde in gevaar kunnen brengen in gevallen zoals bedoeld in artikel 7.

- het realiseren en het initiëren van seksuele daden die ingaan tegen de weerlosheid van minderjarigemn, of personen met een beperking die speciale bescherming genieten, als er sprake is van crimineel gedrag.

- de consumptie, of het bezit van illegale drugs, verdovende middelen of psychotrope stoffen, hoewel die niet bestemd zijn voor in verkeer, in de openbare ruimte, op wegen, in openbare gebouwen, of in het openbaar vervoer, evenals het op die plaatsen achterlaten van instrumenten en andere zaken die voor dit doel gebruikt worden.

- het vervoer van personen, in enigerlei voertuig, met het doel deze toegang te verlenen tot illegale drugs, verdovende middelen of psychotrope stoffen, steeds wanneer dit een misdrijf vormt.

- het, op het voor het publiek zichtbare locaties, uitvoeren van handelingen voor het aanplanten en cultiveren van illegale drugs, verdovende middelen of psychotrope stoffen, wanneer dit een misdrijf vormt.

- het tolereren van illegale consumptie, of handel in illegale drugs, verdovende middelen of psychotrope stoffen in horecabedrijven, openbare grebouwen en gelegenheden, of het gebrek aan medewerking ter voorkoming daarvan op last de eigenaars, bestuurders of managers daarvan.

- het ontbreken van gegevens zoals is voorzien in deze wet voor activiteiten die relevant zijn voor de openbare veiligheid.

- het verstrekken van valse gegevens, of omstandigheden om de documentatie die in deze wet genoemd is, te verkrijgen, steeds wanneer dit een misdrijf vormt

- De obstructie van de openbare wegen met straatmeubilair, voertuigen, containers, autobanden, of andere voorwerpen die een ernstige verstoring van de openbare veiligheid veroorzaken.

- het zich niet houden aan de beperkingen in de reglementaire navigatie zoals die is opgelegd aan hoge snelheids-vaartuigen en lichte vliegtuigen

- onbevoegd gebruik van afbeeldingen, of persoonlijke of beroeps-gegevens van autoriteiten of leden van de Veiligheidsdiensten, welke de persoonlijke veiligheid, of die van de familie van agenten, of het slagen van een operatie, in gevaar kunnen brengen, zonder afbreuk te doen aan het fundamentele recht op informatie.

Lichte overtredingen, met boetes van €100 ,= tot €600,= voor:
- het consumeren van alcoholhoudende drank, op locaties, wegen, in etablissementen en openbaar vervoer, wanneer dat ernstig de openbare rust verstoort.

- het houden van bijeenkomsten en manifestaties op locaties van doorgaand verkeer, met schending van het bepaalde in de artikelen 4.2, 8, 9, 10 en 11 van de Organische Wet 9/1983, van 15 de juli, welke verantwoordelijkheid de organisatoren en de bevorderaars betreft.

- het op intimiderende wijze tentoonstellen van gevaarlijke voorwerpen voor het leven en de lichamelijke integriteit van personen, steeds wanneer dit een misdrijf vormt, of een ernstige overtreding.

- het niet naleven van de beperkingen voor het voetgangersverkeer of van de beperkingen van de route tijdens een publiek evenement, bijeenkomst, of betoging, als dit geringe veranderingen veroorzaak in de normale ontwikkeling daarvan.

- het verwonden, of voor het gebrek aan respectvol gedrag en aandacht voor een lid van de veiligheidsdiensten in de uitoefening van diens functie tijdens een bijenkomst of een oploop, wanneer deze gedragingen en misdrijf vormen

- voor verrichten van, of het aanzetten tot daden die ingaan tegen de seksuele vrijheid en vrijwaring, of voor het verrichten van obscene exhibitie, wanneer dit een misdrijf vormt.

- het projecteren van lichtstralen, door middel van enigerlei apparatuur, op leden van de Veiligheidsdiensten, dat het uitoefenen van hun functie kan bemoeilijken, of verhinderen.

- de bezetting van een gebouw, woning, of panden van anderen, of de straat, buiten de door de wet toegestane gevallen, of op grond tegen de genomen en toegepaste beslissing van de bevoegde autoriteit, of het verblijf daarin tegen de wil van de eigenaar, huurder, of houder van een ander recht daarop, wanneer dit een misdrijf vormt.

- het weglaten, of de ontoereikendheid van maatregelen voor het behoud van de documentatie van wapens en explosieven, en voor het nalaten, om het verlies of de diefstal daarvan te melden.

- voor onregelmatigheden in het voldoen aan de registraties zoals voorzien in deze wet die relevant zijn voor de openbare veiligheid, met inbegrip van het verstrekken van valse gegevens en omstandigheden, of het nalaten van de benodigde mededelingen binnen de gestelde termijnen, steeds wanneer dit een misdrijf vormt.

- het niet nakomen van de verplichting de wettelijk vereiste persoonlijke documenten te verkrijgen, evenals voor de onachtzaamheid van het niet melden van verlies, of diefstal

- nalatigheid in het bewaren van de wettelijk vereiste persoonlijke documentatie, wordt als zodanig opgevat bij het voor de derde keer, of vaker binnen drie jaar melden van verlies, of ontvreemding.

- weigering om de wettelijk vereiste persoonlijke documenten in te leveren als intrekking of inhouding ervan is overeengekomen.

- schade aan, of beschadiging van roerende of onroerende zaken voor openbaar gebruik, evenals aan persoonlijke eigendom of privé-eigendom op de openbare weg, wanneer dit een misdrijf vormt.

- het spelen, of bedrijven van sport in de daarvoor niet aangepaste openbare ruimte wanneer er een risico bestaat van het oplopen van schade aan personen of goederen.

- de schaalvergroting gebouwen of monumenten zonder toestemming.

- het verwijderen van hekken, stoepranden of andere vaste of mobiele uit veiligheidsoverwegingen door de veiligheidstroepen geplaatst elementen

- het loslaten, of het houden in condities die wilde en schadelijke dieren veroorzaken, evenals het wreed mishandelen, of verwaarlozen van huisdieren in omstandigheden die hun leven in gevaar kunnen brengen, of voor het mishandelen van dieren in voorstellingen die niet wettelijk zijn goedgekeurd, wanneer dit gedrag een misdrijf vormt.
kleurlogoCanarias.png


Aanpassing Wet Burgerveiligheid:
Politie studeert op een mogelijk verbod, agenten te fotograferen

MADRID - donderdag 18 oktober 2012 - De directeur-generaal voor de Politie, Ignacio Cosidó, heeft op donderdag 18 oktober 2012 verzekerd, “dat men studeert op de mogelijkheid van het fotograferen, reproduceren en behandelen van beeld, geleid en gegevens van leden van de politie- en veiligheidsdiensten van de Staat,” die “in actieve dienst zijn”.

Tijdens een meerdaagse conferentie in Madrid welke georganiseerd is door de vakbonden CSI-F, CEP en CESI, heeft Cosí laten weten, “dat men dit verbod zal gaan toepassen als de beelden in kwestie  de integriteit van de politieagent ‘in gevaar’ brengen, of een ‘risico inhouden’ voor de operatie.”


                      De directeur-generaal voor de Politie, Ignacio Cosidó.

                                                              Cosidó:
                "De minister zal het fotograferen van politieagenten moeten verbieden
                                                 als ze aan het werk zijn."
Volgens Cosído markeert men het kader voor de aanpassing van de  Ley de Seguridad Ciudadana (Wet Burgerveiligheid), “waarin men, in algemene termen, ‘meer passende’ maatregelen zoekt vast te leggen met het faciliteren van de normale ontwikkeling van de burgersamenleving, vooral wanneer de fysieke integriteit zich bedreigd kan zien, zoals het beschermen van openbaar  en privaat bezit tijdens gewelddadige acties.”Tijdens de meerdaagse conferentie heeft de directeur-generaal gewaarschuwd, “voor een probleem, dat voortvloeit uit deze moeilijke tijden, zoals het toenemende geweld tegen  de Politie, in momenten van opwinding.”

Na het geven van voorbeelden, zoals de herdenking van 15-M (protesten tegen de bezuinigingen) en de mijnwerkersprotesten in Madrid en Asturië, heeft  Cosído  opgemerkt, “dat dit verschijnsel sterk de moeilijkheid verhoogt van de professionele ontwikkeling wat betreft de fysieke integriteit van de politieagent die zich aangetast en beschadigd kan zien.” Naar zijn mening, “laat dit een stap  in de richting zien van een voortschrijdende acceptatie van een gewelddadige cultuur; een cultuur, die de fundamenten van een vreedzame en solidaire samenleving ondermijnt.”
image41_large.gif

Om die reden, heeft Cosído benadrukt “dat het bieden van veiligheid aan de politieagenten een basisprincipe is, een hoeksteen van het veiligheidsbeleid van de Regering,” en “dat men zodoende - ondanks de begrotingsmoeilijkheden - ertoe is overgaan, om te beginnen met het aanschaffen van 20.000 kogelwerende vesten.”

Maar naast de fysieke bescherming van de agenten, heeft Cosído de noodzaak benadrukt, “om hun juridische bescherming te verhogen, door de politieagenten juridische hulpdiensten ter beschikking te stellen die hen kunnen verdedigen tegen con flictieve situaties welke zich kunnen voordoen bij sommige interventies.”

Om die reden, heeft Cosído benadrukt “dat het bieden van veiligheid aan de politieagenten een basisprincipe is, een hoeksteen van het veiligheidsbeleid van de Regering,” en “dat men zodoende - ondanks de begrotingsmoeilijkheden - ertoe is overgaan, om te beginnen met het aanschaffen van 20.000 kogelwerende vesten.”

Maar naast de fysieke bescherming van de agenten, heeft Cosído de noodzaak benadrukt, “om hun juridische bescherming te verhogen, door de politieagenten juridische hulpdiensten ter beschikking te stellen die hen kunnen verdedigen tegen strijdige situaties welke zich kunnen voordoen bij sommige interventies.”
islas-canarias-4.jpg


 

e-1.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--331.jpg