site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-231.jpg

mapa-canarias2-70.jpg


Het aantal grote reptielen op Canarias neemt toe

EL HIERRO  - vrijdag 28 september 2018 - In de maand september 2018 zijn 105 exemplaren van de gigantische hagedis op El Hierro geboren, een reptiel dat met uitsterven wordt bedreigd. De geboorten hebben plaatsgevonden in het herstelcentrum van de reuzenhagedis van El Hierro, in de El Golfo-vallei, en het is een uitstekend resultaat.

Deze 105 geboorten zijn het product van veertien gelegde eieren van zestien vrouwtjes die in gevangenschap zijn gefokt.
islas-canarias-lagartos-kl6--620x349abc-1.jpg
Elk vrouwtje heeft tussen de zes en vijftien eieren in de huidige campagne gelegd (126 eieren in totaal), waardoor deze 105 nieuwe gigantische hagedissen, dicht bij het record van 107 in de voorgaande jaren, konden komen.

De nieuwe reptielen zullen bestemd zijn voor de toekomstige versterking van de populaties in hun natuurlijke leefomgeving, die onderworpen is aan een nieuwe aantallenstudie die zal toelaten om te bepalen in welk situatie  het herstelplan van deze reptielensoort is.
000logo-425.jpg


Een Californische slang waargenomen in Arucas

De Seprona heeft het exemplaar gevangen

ARUCAS - maandag 24 september 2018 – De echte colonia de culebra real californiana (Californische slangenkolonie) blijft rondtrekken op verschillende punten van Gran Canaria, waar het de laatste jaren is uitgebreid. De bijgevoegde video toont een exemplaar dat afgelopen vrijdag 21 september 2018, in Arucas in het IES Arucas-Domingo Rivero-gebied (bij de Lagere School) aan het kruipen was.

De buren die het reptiel zagen, verwittigden de Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) en die heeft de slang gevangen.

preview2col_mg-82.jpgVIDEO:
https://videos-cdn.laprovincia.es/multimedia/videos/2018/09/23/152842/avistan-culebra-californiana-arucas-1_p.mp4

In juni 2018 kwam een 'lampropeltis californiae' een supermarkt op Gran Canaria binnen, met het alarm van werknemers en consumenten die zich in het winkelpand bevonden.

Een maand eerder was een ander exemplaar van deze soort, een meter lang, te zien in de buurt van de begraafplaats van Tunte, zonder dat de buren het reptiel konden vangen om het uit te roeien.

Als men een slang ziet, meldt dit dan
Het Cabildo (Eilandbestuur) heeft een toepassing voor de smartphone gearrangeerd, genaamd: Lampropeltis, waarmee men kan aangeven dat er een exemplaar van de echte Californië-slang is aangetroffen. Dit programma geeft direct de locatie aan  waar het reptiel zich bevindt, zodat de telefoonbedienden het kunnen vastleggen.
Men kan ook een melding doen via het noodnummer 112.
zzzzIslas-canariaslogo-kopie-227.jpg


Goedgekeurd het beleid tegen de aanwezigheid
van indringende slangen op Canarias

De doelstellingen van dit beleid zijn
om maatregelen van preventieve aard vast te stellen
en om de toelatingsroutes te beheersen

CANARISCHE  EILANDEN – vrijdag 17 augustus 2018 - De sectorale conferentie over Milieu, die het Ministerie van Ecologische Transitie en de deelstaten bijeenbrengt, heeft het beleid goedgekeurd voor beheer, controle en mogelijke uitroeiing van binnenvallende indringers op de eilanden, waaraan de Balearen en de Canarische Eilanden hebben deelgenomen, zo heeft de Regering bekend gemaakt op vrijdag 17 augustus 2018.

Het document met het beleid dat in de recente vergadering van juli 2017 werd goedgekeurd, bevat de bijdragen die de Balearen en de Canarische Eilanden gezamenlijk hebben geleverd als gevolg van de aanwezigheid van slangen in deze insulaire gebieden, eilanden die juist vanwege deze status kwetsbaarder en gevoeliger zijn voor de biodiversiteit.

efe20110616141910764-1.jpgDeze twee deelstaten hebben maatregelen genomen om invasieve slangen te vangen en te beheersen en in deze ervaring is een deel van het beleid dat het Ministerie van Ecologische Overgang zal leiden, vastgesteld, en heeft een onbeperkte geldigheid met minstens om de zes jaar een herziening, zo heeft de Regering aangegeven in een verklaring.

De doelstellingen van dat beleid, zijn het vaststellen van preventieve maatregelen en het controleren van de toegangswegen; het ontwerpen van een programma voor vroege opsporing en snel ingrijpen; beheers-, controle- en mogelijke uitroeiingsmaatregelen ontwikkelen; en bewustmaking en milieueducatieacties uitvoeren.

In het geval van de Balearen, wordt in het document voorgesteld de populaties van waterslangen (Natrix amasa) in de Serra de Tramuntana in een zo laag mogelijke dichtheid te houden, waardoor de populatie van de hoefijzerslang (Hemorrhois hippocrepis) op Ibiza en Mallorca wordt verminderd, en bevordering van de uitroeiing, op de middellange termijn, van de witte slang (Rhinechis scalaris) op Formentera door een grotere inspanning in de vangsten.

Het stelt ook voor om de kennis over de biologie van de soort te vergroten, zowel van ofidios (ophidianen – slangachtige) als dieren die mogelijk door hen getroffen zijn, het waarnemen van slangenpopulaties en de toepassing van bio-veiligheidsmaatregelen op de toegangswegen als aanvulling op de mijlpalen gemarkeerd door het beleid.

Over bio-veiligheidsmaatregelen in de kanalen voor het per ongeluk introduceren van slangen, vinden inspecties plaats in havens en op luchthavens, evenals in quarantaines en bij import- en exportprotocollen

Zo omvat het beleid de bevordering van coördinatie met de bevoegde autoriteiten van herkomst en bestemming om controlesystemen en goede praktijken in te stellen voor het vervoer van olijfbomen en andere diersoorten die mogelijk de toegangsdeur zijn van de ophidianen op de eilandgebieden. In het geval van olijfbomen moeten quarantaine- of behandelingsmaatregelen worden vastgesteld voordat deze op de eilanden worden binnengebracht en de relevante garanties van het bedrijf van herkomst moeten worden opgenomen in de behandelingen vóór verzending die de mogelijkheid om slangen te vervoeren verminderen.

Sinds 2003 is er de toevallige intrede van hoefijzervormige slangen op de Balearen. Op Mallorca, waar al twee soorten waren geregistreerd, zijn er nog drie ontdekt en in de Pitiüsas, waar die er niet waren, zijn exemplaren van de hoefijzerslang (Hemorrhois hippocrepis) gevonden op Ibiza en Formentera, en de witte slang (Rhinechis scalaris) op Formentera.

Deze introductie van slangen in de deelstaat heeft rechtstreeks te maken met de introductie van olijfbomen uit het zuiden van het Península  (Schiereiland  = het vasteland van Spanje) in containers, voor gebruik in siertuinen.

De strategie van beheer, controle en mogelijke uitroeiing van invasieve slangen op de Balearen roept ook acties op om de vroege opsporing van exemplaren van deze reptielen te vergemakkelijken, waardoor het gebruik en de werking van het waarschuwingsnetwerk, dat in 2013 werd gecreëerd om de coördinatie en communicatie te vergemakkelijken, wordt gemaximaliseerd tussen de overheden.

Van zijn kant heeft het Ministerie van Milieu, Landbouw en Visserij de studie opgevat van het binnengevallen oppervlak en de mate van invasie en onderzoek van gegevens over de biologie van soorten bevorderd (biologische cyclus, voedsel, potentiële effecten).

Volgens el Govern (de Deelstaatregering) heeft de ervaring die is opgedaan sinds 2016, toen het Ministerie het programma startte, het mogelijk gemaakt om de efficiëntie, het personeel en de inspanningen te vergroten, Het verkrijgen van gegevens over de biologie en ecologie van de soort, inclusief de stuwmeren en het uitvoeren van een evaluatie, van dichtheid van de pitiüsa hagedispopulatie (Podarcis pityusensis) in relatie tot de aanwezigheid van slangen.

Sindsdien zijn er 2.999 gevangen genomen door de diensten van de regeringskandidaten  waaraan die van individuen en die van de consells (deelstaten) moeten worden toegevoegd.
000logo-102.jpg


Meer maatregelen voor
het uitroeien op Gran Canaria
van de Californische koningsslang

Het reptiel is onschadelijk voor mensen,
maar veronderstelt een dreiging te zijn voor inheemse soorten, zoals de lagartos gigantes (reuze hagedissen)
en voor las lisas (gladde  hagedissen)

CANARISCHE EILANDEN - maandag 23 juli 2018 - De Canarische Regering heeft op maandag 23 juli 2018 met het Cabildo (Eilandbestuur) van  Gran Canaria afgesproken, om de controlemiddelen voor de Californische koningsslang te versterken, om deze uit te roeien vanaf het eiland Gran Canaria en te voorkomen dat het reptiel zich naar andere punten van de Archipel verspreidt

De minister van Milieuzaken, Blanca Pérez, van de Canarische Regering, en de minister  van Milieuzaken  Miguel Ángel Rodríguez, van het Cabildo (Eilandbestuur) zijn op maandag 23 juli 2018  overeengekomen om een integraal plan voor de controle van op Gran Canaria kunstmatig geïntroduceerde reptiel te ontwerpen, wat onschadelijk is voor de bevolking, maar een bedreiging vormt voor inheemse soorten, zoals lagartos gigantes (reuze hagediss en) en de lisas (gladde  hagedissen).
2011-08-24img2011-08-170000255764889-1.jpg

efe20110616141910764.jpg
Dat plan, waarvan de eerste versie naar verwachting in de eerste helft van september 2018 gereed zal zijn, omvat interne inperkingsmaatregelen die nodig zijn om de uitbreiding van deze soort op Gran Canaria te voorkomen en ook de verspreiding ervan naar andere eilanden te voorkomen.

Anderzijds hebben beide overheden besloten, om een communicatieprogramma uit te voeren voor schoolkinderen en belangengroepen, zoals transport-, landbouw- en veehouderijbedrijven.

Daarnaast zal er ook de samenwerking zijn met de CSIC, waarmee verschillende projecten zullen worden ondernomen om de negatieve impact van deze soort op Gran Canaria en de mogelijke verspreiding ervan in andere gebieden van de archipel te evalueren.

De inspanningen van beide overheden om de uitbreiding van de Californische slang in toom te houden, zijn opgenomen in het Europese project dat sinds 2015 continuïteit biedt aan het Life Lampropeltis programma, gericht op het verzachten van de uitwerking van deze slang op inheemse reptielen, zoals de gigante de Gran Canaria (Gallotia stehlini) , de lisa (gladde hagedis) van Gran Canaria (Chalcides sexlineatus), en de perenquén (gekko) (Tarentola boettgeri)

Van 2007 tot nu zijn door de controle- en uitroeiingsacties van de Californische koningsslang 5.834 exemplaren gevangen, waarvan 782 tot nu toe in 2018.
zzzzIslas-canariaslogo-kopie-183.jpg


Tamaraceite wacht op het
lagartario (hagedis-opvangcentrum),
jaren na het verdrijven van de reptielen

De bouw van het winkelcentrum moest 5.500 inheemse  reuze- hagedissen van het eiland overbrengen

TAMARACEITE - zaterdag 23 juni 2018 - De bouw van het winkelcentrum Tamaraceite Sur verdreef duizenden inheemse  reuze agedissen (Gallotia Stehlini) van Gran Canaria die dikker werden en plezier beleefden op de beschermde plek tussen de muren van de oude landbouwbedrijven.
Het leefgebied werd vernietigd door de bewegingen van de aarde voorafgaand aan de bouw van de winkels, hoewel sommige kleinere exemplaren nog steeds in het gebied te zien zijn.
Drie jaar na de voltooiing van de overdracht van 5.500 hagedissen naar andere ravijnen in de gemeente, blijft Tamaraceite wachten op de uitvoering van het lagartario (hagedis-opvangcentrum), dat staat geprojecteerd op de strook tussen de rondweg, het Leroy Merlin pand en het parkeerterrein  van het complex .

De uitvoering van een nieuw leefgebied, dat het vorige gemeentebestuur al aankondigde, is nog steeds een project  dat  in behandeling is, hoewel de wethouder van Stedenbouw, Javier Doreste, op dinsdag 19 juni 2018 heeft gezegd dat men de ingreep in de komende weken zal gaan aanbesteden met de eerste fase van het toekomstige recreatiegebied dat in de omgeving wordt aangelegd. Hij voegde eraan toe, dat deze aanbesteding naar verwachting in oktober 2018 wordt uitgereikt. "We zijn vastbesloten om een lagartario te maken, het project is al geschreven en we gaan het doen," heeft hij gezegd.

tamaraceite-espera-1-1.jpgPascual Calabuig, de dierenarts die verantwoordelijk is voor het Fauna Centro de Recuperación Silvestre (Herstelcentrum voor in het Wild Levende Dieren) van het Cabildo (Eilandbestuur) van  Gran Canaria, dat het overplaatsingswerk  van de reptielen leidde, betreurt het, dat het zo lang heeft geduurd om het lagartorio (hagedis-opvangcentrum) daadwerkelijk  te maken, vooral omdat de kosten van deze actie minimaal zijn. "Het idee was, dat het klaar zou zijn  voordat men zoveel beestjes kreeg, zelfs gebruikmakend van de bouwmachines, omdat het met drie stenen had kunnen worden gedaan, men hoeft alleen een helling te plaatsen en een reeks gaten met vulkanische stenen en schansen te maken; om het te beschermen, wat waterpunten te plaatsen en niets anders, zo hebben de hagedissen een schuilplaats nodig die ze onder de grond hebben waar ze hun nesten maken, en een bloembed met voedsel.”

"Er zit hier een krokodil!"
 
   • Pascual Calabuig wijst erop dat de buren de hagedissen kenden, van wie sommigen zelfs een naam hadden. "Er was een hagedis die er al 50 jaar was en at wat een dame hem gaf, een van hen heette Zoilo."
Calabuig herinnert zich ook het gigantische exemplaar dat ze verzamelden bij de bushalte van Hiperdino. "De hagedissen zaten  onder het trottoir, er was er een die moeilijk te vangen was omdat die zo groot was dat die uit het riool kwam en we er een speciale valstrik voor moesten maken."
Hij zegt dat het de mensen bij de bushalte waren die hem vertelden: "Hé, hier is een krokodil!" Ze vertelden het me. En we namen het. "Alles dat geld gaf " in het winkelcentrum," was op tijd klaar en alles wat nodig is voor de hagedissen wacht nog steeds. Ze geven geen geld” klaagt Calabuig.

Aavankelijk  was alleen nodig om een ​​beetje te helpen, "omdat ze het leven zoeken. Het was erg makkelijk,” zegt Calabuig, die eraan toevoegt dat, hoewel het een hoop geld zou kosten. " zou het een kruimel zijn in vergelijking met de enorme investeringen die van de ene dag op de andere zijn in plaats van  plaats ’s nachts, voor de aanvang van  het werk dat bekend was dat het gebied veel reuzehagedissen had. Er waren hele boerderijen vol hagedissen en men wist dat het zou gaan om deze .om te zetten in asfalt en beton". De dierenarts laat in zijn recente Facebook-profiel op 13 juni 2018 weten, bij de vijfde verjaardag van de overdracht van de beestjes, dat er onvervulde beloften zijn. "Dat is nu een commercieel gebied met Decathlon, Leroy, Alisios en andere moderne bedrijven. Maar het kleine complot om de reuzenhagedissen te huisvesten, beloofd door de gemeenten en opgevangen in het actieplan in die gebieden van openbaar eigendom, goedgekeurd, en nog steeds wachtend in een lade van het Gemeentebestuur. Het zal zijn, “dat hagedissen niet worden verkocht," zegt de tekst op Facebook.

De redding van de reuze-hagedissen gebeurde in verschillende fasen tussen 2013 en 2015. De reptielen werden gevangen genomen door technici valnet Cabildo (Eilandbestuur) en twee boswachters in dienst van  het herstelcentrum van de wilde fauna van het Cabildo, door PVC-buizen te plaatsen in de muren en op stortplaatsen waar ze zich  verborgen, en men gebruikte fruit om de hagedissen  aan te trekken.

De reptielen werden verspreid in de barrancos ( ravijnen)  rond Tamaraceite en vooral in die in het beschermde gebied van Pino Santo. In barrancos (ravijnen) zoals die van El Román, Jacomar, Guiniguada, en  La Cagarruta, wonen nu duizenden reptielen die werden meegenomen uit Tamaraceite Sur. "Sommigen van hen," herinnert Calabuig, "zijn de grootste hagedissen die ik ooit heb gezien in mijn leven, een van hen was ongeveer 80 centimeter, bijna een meter hagedis, een reuzendier."

De technicus had de hulp van twee professoren uit het centrum, die enkele maanden waren ingehuurd door het bedrijf Lopesan, dat het terrein van het winkelcentrum ontwikkelde, om de hagedissen te vangen. De ingenieurs van het bouwbedrijf kondigden een week eerder aan, waar de machines gingen werken en de reddingswerkers gingen enkele dagen eerder jagen op de hagedissen. In 2013 werden ongeveer 3.500 exemplaren gevangen. "We namen hagedissen voor drie jaar, en in 2015 hebben we de laatste genomen", zegt hij.

Men nam ook ongeveer twintig exemplaren mee naar het botanische park  Jardín Viera y Clavijo waar ze sindsdien naast elkaar bestaan met die in het park, een plek die een echt paradijs vormt voor reptielen en de rest van de inheemse fauna die in het botanische park  leeft. Volgens Juli Caujapé, directeur van de Jardín, zijn ze een attractie van het park geworden en spelen ze een belangrijke rol als verspreiders van de zaden van de planten waarmee ze zich voeden. Hun enige bedreiging zijn de katten die sommige mensen in de omgeving achterlaten.
000logo-900.jpg


Poging tot het op Gran Canaria verkopen van Californische koningsslangen

De Canarische Politie heeft twee exemplaren in beslag genomen van de indringende soort die een particulier wenste te verkopen

GRAN CANARIA - zaterdag 9 juni 2018 -  De Cuerpo General van La Policía Canaria heeft op vrijdagochtend 8 juni 2018 twee volwassen exemmplaren van de  Culebra Real de California (Californische koningsslang) in beslag genomen, die een particulier op Gran Canaria wenste te verkopen

De politie heeft via hun Twitter-pagina laten weten dat deze soorten zijn geclassificeerd als invasieve reptielen en een ware ramp voor het leefgebied van het eiland vormen, zie: https://twitter.com/CGPCanaria/status/1005093008780521472

                                                            VIDEO:
                                           https://youtu.be/jA68IaIYSdM

dflovgfxkaelk6h-1.jpg

In 2016 heeft de Canarische Regering een video gemaakt om de gevaren te laten zien waaraan de flora en fauna van Gran Canaria zijn onderworpen door de ongecontroleerde introductie van deze ‘gevaarlijke’ en invasieve soort.

Dit is niet de eerste keer dat  in 2018  deze slangen op het eiland verschijnen. Specifiek in het Zuiden van Gran Canaria is het niet uitgesloten dat er misschien een echt Californisch slangennest (Lampropeltis californiae) is dat de lokale fauna schaadt, na de ontdekking van een nieuw invasie lid in de vroege uren van maandag 23 mei in Maspalomas, in de gemeente San Bartolomé de Tirajana, met name in de buurt van het gezondheidscentrum van Maspalomas en het tanatorio (rouwcentrum).

Bij die gelegenheid zagen verschillende omwonenden en arbeiders de culebra californiana (Californische koningsslang) op het asfalt van de weg, omdat deze door verschillende voertuigen werd overreden toen de ofidio (onder orde van schilferige reptielen zonder ledematen, zeer langwerpig en smal lichaam, met afgeplatte kop, grote bek, en geschubde huid.) van plan was de weg over te steken.

Dat is niet de eerste gelokaliseerde slang. De invasieve soort is ook gezien in Tunte; Juan Grande; El Salobre; El Tablero, en Montaña la Data; volgens verschillende bewoners kunnen er drie of vier exemplaren zijn, en er zijn zelfs angsten dat het gebied een nest van dit soort vreemde slangen kan hebben.

De slangenvangers van het Life Lampropeltis-programma werken sinds mei  2018 in deze zuidelijke gemeentelijke met het doel om het mogelijke nest, of meer exemplaren van de slang, te vinden die als ‘gevaarlijk’ worden beschouwd voor het ecosysteem van Gran Canaria.
00000slas-canariaslogo-743.jpg


Wist u dat de reuze hagedissen
van de Canarische Eilanden
formaat aan het verliezen zijn?

Dit kan leiden tot een versnelling van het verlies aan afmeting  en verlies van soorten op
La Gomera, Gran Canaria, en Tenerife

CANARISCHE EILANDEDN – maandag 30 april 2018  - De grootte van de lagartos (hagedissen) is belangrijk. Het is niet hetzelfde als een hagedis op de wereld, om de omgeving te verdedigen;  dat een grote hagedis bijvoorbeeld meer ruimte kan nemen.
Hoe meer die ‘trapt’, hoe beter het zaad verdeeld  wordt en hoe meer het helpt om de fauna te versterken. De reuze- hagedissen tonen de grote biodiversiteit die de Canarische Eilanden  hebben die, volgens deskundigen, niet mogen improviseren op hun bescherming.

De aanwezigheid van lagartijas en  lagartos (vrouwtjes en mannetjes hagedissen) draagt op een andere manier bij aan de bestrijding van de vermindering van de aanwezigheid van dieren op de eilanden, namelijk: de defanuación (afname van fauna ). Dat is wat deskundige zoals Néstor Pérez Méndez van de Universidad Nacional de Río Negro in Argentinië en Alfredo Valido van het Estación Biológica (EBD-CSIC),  het natuurpark Doñana,  in Spanje zeggen.

islas-canarias-lagartijas-kxc--1240x698abc.jpg
                                   Canarische hagedissen verminderen hun omvang.
Párez-Méndez is de auteur van een proefschrift over de invloed van hagedissen op het milieu. Naar zijn mening laten zijn studies zien, “dat er een keten bestaat die samenhangt met het uitsterven van de grote, vleesetende dieren en de ecologische interacties waaraan ze deelnemen."

Vermindering
Specifiek “zouden de eilanden een vermindering van de zaadverspreidingsdiensten produceren, die op hun beurt in de verandering van aardrijkskundige dynamiek  en de genetische kenmerken van de planten resulteert waarmee zij op elkaar inwerken."

De deskundigen bevestigen  dat de grootste hagedissen op de Canarische Eilanden betere verspreiders van zaden zijn dan de kleinere; maar het verlies van leefgebied en invasieve soorten bedreigt de hagedissen van de eilanden, waarbij grote exemplaren steeds moeilijker te verkrijgen zijn.
Daarom worden opeenvolgende generaties hagedissen kleiner, waardoor wetenschappers bang zijn voor het overleven van inheemse planten.
Op de zeven Canarische eilanden zijn er tot acht verschillende soorten hagedissen gedocumenteerd; maar vijf zijn bewaard gebleven. Deskundigen  beweren,  dat niet alleen hagedissen moeten worden beschermd, maar de hele cirkel van fauna die er is.

Op El Hierro bijvoorbeeld veroorzaakt  de aanwezigheid van katten een vertraging om de eiland- hagedis met een goede groeisnelheid te behouden. En op Gran Canaria veroorzaakt de invasie van slangen problemen voor de hagedis-fauna; wat de sleutels zijn, om een efficiënte natuurlijkheid te kunnen genereren.

Pérez Méndez zet zich in voor de versterking van de aanwezigheid van grotere gewervelde dieren,  om niet alleen het verlies van deze soorten te voorkomen, maar ook van het hele scala van processen waarin zij ingrijpen. "Omdat de gevolgen van de faunación (het dierenleven) voor de werking van de ecosystemen,  en het uitsterven van deze soorten,  kunnen voorkomen.”

Naar zijn mening, “zijn er gevallen van genetische variatie van planten;  en hun ruimtelijke verdeling wordt bepaald door de gezamenlijke actie van genen-stroming binnen, en tussen populaties; evenals andere processen, zoals selectie, genen-afwijking, en veranderings-snelheid."
islas-canarias-lagartos-kxc--540x285abc-1.jpg
                                                         
Een hagedis van La Gomera.

Grote scheidsrechters van de natuur
Daarom zou de vermindering van de grootte van plantenetende, gewervelde dieren een reeks effecten als een waterval veroorzaken, met een afname van de stroom van genen via zaad en een wijziging van de genetische kenmerken van de getroffen planten-populaties".
Dus betoogt  Néstor Pérez Méndez,  “dat er een drastische vermindering is in de verspreidings-afstanden van zaden die de maat van verlies van grootte van de hagedissen weerspiegelt".
Hij legt uit, “dat op Gran Canaria afstanden van ‘veel grotere verspreiding’ dan op Tenerife worden ontdekt. En op eilanden als La Gomera bevinden alle zaden zich onder de moederplant; behalve een klein deel, dat sporadisch wordt verspreid buiten de dichtstbijzijnde moederbuurt."
00000slas-canariaslogo-505.jpg


De lagarto (hagedis) van Gran Canaria,
de reus van Canarias

Dit reptiel is het grootste van de Archipel  - maandag 23 april 2018 -  Sommige exemplaren zijn langer dan 80 centimeter

GRAN CANARIA - zondag 22 april 2018 - De lagarto (hagedis) van Gran Canaria (Gallotia stehlini) eist zijn status op als 'reus' van de Archipel, omdat deze van kop tot staart  80 centimeter lang kan zijn, en er geen gelijksoortige verwanten  op de eilanden te vinden zijn die deze  grootte overschrijden.

Hoewel er skeletten van de familie Gallotia zijn aangetroffen die op Tenerife en El Hierro meer dan een meter lang zijn geweest, zijn deze soorten nu uitgestorven; dus de hagedis van Gran Canaria is de 'reus' van deze wilde fauna, een authentiek levend overblijfsel uit het verleden dat om erkenning, bescherming , en instandhouding vraagt.
635162305830057629w-1.jpg
                                       
De lagarto (hagedis) van Gran Canaria.
1380716643732-15_g.jpg
De 'Gallotia stehlini'-  die ook het grootste reptiel is in de wereld van de lacertian familie - is inheems voor Gran Canaria, verspreid door bijna de gehele geografie en verblijft in zeer diverse natuurlijke ecosystemen en agrarische gebieden, waarde enige roofdieren Wilde katten zijn en de binnengedrongen Californische koningsslang (Zie:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gallotia).

1380716426127-11_g.jpg

1380716613513-26_g.jpgDe lagarto grancanario (Grancanarische hagedis)  heeft een robuuste uitstraling en een oranje kleur in de keel, het mannetje overtreft het vrouwtje en heeft een leven dat elf jaar kan duren, heeft dagelijkse gewoonten, houdt van de zon en, hoewel het zich incidenteel  kan voeden met insecten en kleine gewervelde dieren, is het hoofddieet vegetarisch.
1380716429893-8_g.jpg 1380716635656-38_g.jpg

1380716429638-35_g.jpg 1380716492920-23_g.jpg

1380716647687-14_g.jpg 1380716596688-28_g.jpg 1380716596697-6_g.jpg
1380716554185-29_g.jpg
De 'Gallotia stehlini' is ook een voortvluchtig en ongevaarlijk dier voor mensen en, hoewel het kan aanvallen in het geval van een in het nauw gedreven gevoel, is zijn beet niet gevaarlijk.

1380716555262-16_g.jpg IMG-20180314-WA0005.jpg
1380716613562-27_g.jpg 1380716492920-23_g-1.jpg
1380716633325-37_g.jpg 1380716630749-36_g.jpg
1380716548505-21_g.jpg
1380716613616-24_g.jpg
1380716429124-12_g.jpg 1380716635626-40_g.jpg
1380716596717-5_g.jpg 1380716548484-20_g.jpg
In de afgelopen  jaren heeft het Cabildo (Eilandbestuur)  meer dan duizenden van deze soorten gered en verplaatst in verschillende delen van het eiland, in de verstedelijkingsfase. Deze actie heeft het mogelijk gemaakt om dit juweeltje van de fauna van Gran Canaria, via de Jardín Caaria in 2013,  in het omliggende platteland en het centrum van het beschermde landschap van Pino Santo, ver weg van wegen, landbouwgebieden en huizen, vrij te geven.
1380716629230-7_g.jpg
1380716431758-10_g-1.jpg 1380716549221-22_g.jpg

1380716547266-19_g.jpg 1380716647738-13_g.jpgEen ander goed aantal van ‘Gallotia stehlini’ is vrijgegeven in barrancos (ravijnen )van het binnenland van het eiland, in gebieden waar holen en voedsel zijn voor de creatie van nieuwe kleine populaties.
1380716570837-1_g.jpg

1380716556441-18_g.jpgDe gigantische hagedis van Gran Canaria valt onder het speciale beschermingsregime, volgens de nationale catalogus van bedreigde soorten, en om zijn kenmerken bekend te maken en het behoud ervan te bevorderen, heeft het Cabildo (Eilandbestuur) een drieluik gepubliceerd waarin men de bijzondere nadruk legt op de speciale eigenschappen van de hagedis.
00000slas-canariaslogo-447.jpg


De dreiging van slangen op Gran Canaria

GRAN CANARIA -  zondag 15 april 2018 - Het broedseizoen is begonnen en heeft een nieuw bevolkingscentrum in het Zuiden gevestigd,  na die welke gelegen zijn  in Telde en Gáldar. Het Cabildo (Eilandbestuur) heeft er in 2017 maar liefst  900 gevangen en dat zijn er nu al 64. De slangen blijven verborgen en vluchtend, daarbij  het milieu schade toebrengend.

De eerste exemplaren van la culebra real de California (Lampropeltis getula californiae -  Californische koningsslang), op het eiland Gran Canaria werden aangetroffen aan het einde van de jaren ‘90, maar de slangen-bevolking is de afgelopen jaren vermenigvuldigd als gevolg van natuurlijke reproductie en de onmogelijkheid van de burgers met het bezit, en de daaropvolgende vrijgave, of vlucht, van dieren die verboden zijn.
image_content_3339010_20180413175320.jpg
               Serpiente real de California lineal (de gestreepte  Californische  koningsslang)

VIDEO’S:
https://youtu.be/jA68IaIYSdM
https://youtu.be/0ONhzV46s3A

https://youtu.be/PJFdwIH_7fs

https://www.youtube.com/watch?v=qFLG0gfhG7g

Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, ondersteund door het Life Conservation project van de afgelopen jaren, heeft geprobeerd de invloed van deze dieren uit te roeien, of te minimaliseren, om hun uitwerking op de biodiversiteit van het eiland, en specifiek op de belangrijkste stuwmeren, en de hagedis van Gran Canaria, Gallotia stehlini;  en de endemische gladde Chalcides sexlineatus, te minimaliseren. Ondanks de inspanningen, en na bijna 900 slangen te hebben gevangen in 2017, is er een nieuwe kern van een bevolkingsgroep  gevestigd in het Zuiden van het eiland, in Montaña La Data in San Bartolomé de Tirajana. Dus de zorg neemt toe,  als gevolg van de schade die de slangen kunnen toebrengen aan de biodiversiteit van het eiland, nadat de juiste weersomstandigheden zich voordien voor de voortplanting; met ruim tien eieren per keer.
image_content_3339009_20180413220757.jpg

"We blijven slangen aantreffen op plaatsen waar het onmogelijk is dat ze van nature kunnen zijn aangekomen. Momenteel, in deze tijd van het  jaar,  is het  dat volwassen slangen tevoorschijn beginnen te komen. Mannetjes hebben meer beweging dan vrouwtjes voor reproductie. Dit wordt geaccentueerd als er lage atmosferische druk is, als er instabiliteit is, is er meer; en dit is nu in 2018 gebeurd,” waarschuwt Miguel Ángel Peña, hoofd milieu-technicus van het Cabildo (Eilandbestuur).
7318632288_ebd42213cd_b.jpg
"We hebben een relatief regenachtige lente en daar het de gebruikelijke tijd is, is het dit keer  opmerkelijker. Dit heeft echter niet geresulteerd in het vangen van vele exemplaren. We hebben gegevens tot 12 april, en er zijn  64 exemplaren gevangen. Nu begint de actie," geeft hij toe, zonder de  bevolking in paniek te laten raken.

Vier medewerkers zijn het hele jaar actief en de bemanningen worden versterkt op het moment dat er meer slangen  opduiken,  aldus de biologie-studies uitgevoerd door het Cabildo (Eilandbestuur) . Tot nu toe contracteerde men acht medewerkers, die precies nu beginnen van april tot juni.
high-white-California-Kingsnake.jpg
"Telkens wanneer we een serpent vangen, zijn er 60 gegevens waarmee we de vangstmethoden kunnen bestuderen. We werken in een wereldwijd netwerk en onlangs waren we in Extremadura op een wereldcongres om onze ervaring te delen, " zegt de technicus, die adviseert dieren vrijwillig te geven als ze thuis zijn, omdat de dader anders wordt blootgesteld aan strenge straffen. «Het probleem is ernstig en langdurig. We moeten de slangen aanpakken en we werken hieraan vanuit het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria. Maar we hebben de medewerking van de burgers nodig.”

image_content_3338997_20180413220756.jpg

Bel 1-1-2 CECOPIN, of de telefoons van de bestrijdingsgroepen
Om dit te stoppen is er een protocol en zijn er verschillende manieren om het dier te lokaliseren, het illegale bezit aan te geven, of te waarschuwen in geval van het vinden van een slang.
 "Het protocol voor mensen die een slang vinden, of willen afleveren, is eenvoudig en kent verschillende vormen. We hebben een mobiele toepassing die de Lampropeltis soort wordt genoemd en die men gratis op de computer kan opslaan. Alleen door op een knop te drukken, wordt de geo-locatie bereikt.

«We bieden de mogelijkheid om de slangen vrijwillig af te leveren, zonder enige vorm van repressie, of boetes»

Men kan ook 1-1-2 bellen om de bemanning te waarschuwen, die ze ophaalt. Wanneer de slang wordt gevangen, is het beste om deze in een lege waterkan te doen en het te sluiten, maar hoewel ze niet giftig zijn en het niet mogelijk is om ze levend te vangen, moet men ze met een stok doodslaan  als de mens in gevaar is. Een andere optie is om het Insular Operative Coordination Center, Cecopin (928 353 443) te bellen, of de bemanningen te bellen:
608 098 296, of 645 041 733.”

Ondanks het intensieve werk van de bemanningen en het bewustzijn van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, is de slangen-bevolking nog steeds ongecontroleerd en, wat erger is, dreigt deze zich uit te breiden op het eiland vanwege de onverantwoordelijkheid van sommige mensen.
 "We blijven slangen aantreffen op plaatsen waar het onmogelijk is dat ze er van nature zijn gekomen. Dat betekent vrijlating, het betekent dat ze zijn verkocht, en dat er mensen zijn die ze hebben gehad, terwijl hun bezit verboden is. We hebben hen de mogelijkheid gegeven om de slangen  vrijwillig af te leveren zonder enige vorm van repressie, of boete, maar men onderschept nog steeds advertenties op internetpagina’s om slangen te kopen of te verkopen.”

LAMGET-S-2005-1.jpg

De gevangen serpenten worden geslacht
Het feit van het zijn van een invasieve soort die het ecosysteem van het eiland bedreigt, in aanvulling op de grote hoeveelheid gevangenneming, dwingt zijn offer als het eenmaal is gevangen. "Deze slangen  worden geslacht nadat ze zijn gevangen volgens de methoden die zijn goedgekeurd door de dierenartsen en binnen de regelgeving. In 2017 hebben we bijna 900 slangen gevangen en elke serpent reproduceert elk jaar meer dan 10 eieren. Daarom is het een uiterst aanzienlijk  probleem, benadrukt de hoofd- milieutechnicus, die de samenwerking van de burgers aanmoedigt na het vinden van nieuwe broedplaatsen op het eiland.
LgcaliforanieStripedCoastaladult.jpg

"Het begon met een kern in Telde en Gáldar, maar nu is er een derde reproductieve kern ontdekt in het Zuiden, in San Bartolomé de Tirajana, in Montaña la Data. Soms worden de slangen vrijwillig vrijgelaten, maar in andere gevallen  zijn er ontsnappingen, maar hun bezit en handel is verboden. Als men ze vrijwillig aanbiedt, is er geen straf, maar als er een slang gevangen  wordt, is er een boete, dus moedigen we de bevolking aan om samen te werken. Het is erg belangrijk voor het welzijn van iedereen .”

Dag met vrijwilligers op zaterdag 28 april 2018
“Op zaterdag 28 april 2018 uur houden we vanaf  08:30 uur op het Plaza de San Roque in Telde dit jaar de eerste vrijwilligersdag. Vangsten met vrijwilligers, elk jaar worden er tien of twaalf gedaan. Dit wordt bereikt, naast het helpen bij het vangen, omdat mensen hun angst voor het dier verliezen en vervolgens zien hoe het te vangen. We zitten in de na-fase van het Life-project en we moeten de bevolking instrueren. De Europese financiering is beëindigd, met de coördinatie tussen de Canarische Regering en het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria.”

maxresdefault-114.jpg

Schade aan het milieu van Gran Canaria
"Het is een exotische soort afkomstig uit Californië en de enige plek ter wereld waar het is geïntroduceerd, is hier. Ze maken een einde aan de lagartos (hagedissen) en lisas (salamanders), en ook ratten en muizen, maar het is niet uitgesloten dat  nu deze prooien schaars beginnen te worden, ze andere soorten kunnen aanvallen zoals in andere delen van de wereld is gebeurd. Naast de economische kosten en inspanningen van personeel die het veronderstelt, veroorzaakt het ook veel schade aan de biodiversiteit en zelfs aan onze gezondheid.”
00000slas-canariaslogo-358.jpg


De slangeninvasie op Canarias

De Europese Unie en de autoriteiten van Gran Canaria
strijden tegen deze stille plaag,
in 2017 zijn  tot 1 juni 662 exemplaren gevangen

GRAN CANARIA - De plaag is een van de grootste bezorgdheden van de Canarische  autoriteiten, waarbij de Europese Unie hulpmiddelen inzet, samen met de Canarische Regering. Het is de Serpiente Rey de California (Californische Koningsslang) die stilletjes Gran Canaria is binnengedrongen.

In 2017 zijn  tot 1 juni  662 slangen gevangen die men Californische slang noemt om het probleem te verzachten. De slang is niet giftig en is timide. Maar de schrik, als men er bij het bergwandelen een tegenkomt, is groot, en niet iedereen is er dol op.
serpiente-californiana-canarias-kbGG--620x349abc.jpg
                           Een exemplaar van de Koningsslang op Gran Canaria,
                                       gefotografeerd door nutsbedrijf  
Gesplan.
De Europese Unie heeft, via een Life-programma, op de eilanden een centrum gefinancierd voor vroegtijdige waarschuwing om ze te vangen, telkens als de aanwezigheid wordt gedetecteerd.

Op Gran Canaria bevinden deze reptielen zich buiten het massa-toeristencircuit. Maar degenen die actief toerisme bedrijven zijn wel getuige van hun aanwezigheid in Telde, Santa Brígida, San Mateo, Valsequillo, San Bartolomé de Tirajana, en Gáldar, en bovendien in de hoofdstad van  Gran Canaria. Deze ontmoetingen hebben geholpen om ze te ontdekken en hun vangst te vergroten; maar de deskundigen merken op dat het, momenteel, onmogelijk is ze uit te roeien.

Overeenkomstig de officiële informatie, bestaan er geen natuurlijke vijanden in het eco-systeem van Het eiland, tegen deze slangen,  wat geleid  heeft , “tot een stabiele en productieve bevolking,” 16 eieren per leg.

De slang is naar Gran Canaria gekomen door een verzamelaar die een eerste exemplaar  heeft laten ontsnappen in 1998. Het was in  2004 toen men het eerste geval heeft ontdekt.
Bij voorkeur eet de slang de lagarto gigante (reuzenhagedis) van Canarias, die met uitsterven wordt bedreigd, en andere reptielen. Drie jaar na de ontdekking,  in  2007, had men al 3.264 exemplaren gevangen. Tot aan juni 2017 waren dat 662 exemplaren.

Geraadpleegde bronnen binnen de Europese Unie merken op “dat er een groot aantal vrouwtjes met eieren is.” Er zouden tenminste drie exemplaren voorzien moeten zijn  van zenders  om ze te lokaliseren om, uiteindelijk hun bewegingen en gedrag te kennen.

serpiente-californiana-canarias2-kbGG--450x253abc-2.jpg
De kaart met de meeste aanwezigheid van de Californische slang op Canarias in juni 2017.
“Ernstige bedreiging”
Zowel de Canarische autoriteiten,  als geraadpleegde deskundigen, merken op, “dat het uitbreidingsproces op het eiland  meer dan waarschijnlijk is, wat een ernstige bedreiging  te zien zal gaan geven  voor andere soorten in een meest zorgelijk stadium van conservering.”

Bovendien geven technici van de Canarische Regering en van het Cabildo (Eilandbestuur)  van Gran  Canaria aan, “dat de uitwerking van de buit making rechtstreekse gevolgen heeft voor de inheemse fauna,” door de introductie van deze exotische soort. De enige manier om te strijden tegen het Californisch Konings serpent is  door er met menselijk middelen een eind aan te maken want op het eiland zijn geen natuurlijke vijanden.
0000AAAAIslas-canariaslogo-125.jpg


Slangen gevangen in Ingenio

INGENIO - dinsdag, 11 juli 2017 - De culebra real de California (Californische Koningsslang) is een colúbrid (gladde slang - Coronella austriaca; zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Gladde_slang) van gemiddelde grootte. Het niet giftige serpent komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten en het Noorden van Mexico, waar deze zich bevindt van kust tot kust.  De ondersoort die op Gran Canaria voorkomt, is die, welke zich het meest westelijk op het subcontinent bevindt, van  Baja California tot Oregon, en ten zuiden van Utah tot aan het westen van Arizona.

De leefomgeving van deze slangensoort is behoorlijk uitgebreid: rotspartijen, gras- en weilanden, bosgebieden, semi-woestijn gebieden, natte plaatsen zoals moerassen, rivierbeddingen, en zelfs voorstedelijke gebieden. De hoogte waarop deze sang voorkomt is tussen de 0 en 1.800 meter, maar is voornamelijk te vinden onder de 900 meter.

Het dieet van deze soort is heel gevarieerd, en omvat  de knaagdieren en kleine zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en zelfs eieren. Ze ontdekken hun  prooi door beweging en geur, op zoek naar hen over de grond, onder stenen en struiken. Meestal vangen en slikken ze hun prooi levend in op twee manieren: door hun slachtoffers tegen rotsen, of wanden van het hol te drukken om ze te immobiliseren, of door hun prooi te omklemmen en deze te verstikken,  waardoor die sterft.
WhatsAppImage2017-06-30at092637.jpeg
De soort in kwestie is ei leggend, normaal tussen de 3 en 24 eieren, na een draagtijd van 45 tot 65 dagen. Deze slang is na 2 jaar geslachtsrijp.
De California koningsslang  is een van de meest voorkomende slangen in Noord-Amerika, en zeer populair onder terrarium liefhebbers. Ze zijn over het algemeen timide, volgzaam, niet-giftig, en ze hebben een geschikt en handig formaat voor hun verzorging.
WhatsAppImage2017-06-30at092646.jpeg
Ze kunnen verschillende kleurpatronen hebben afwisselend dwars, of in de lengte gestreept. In hun natuurlijke staat is het kleurpatroon zwart met witte strepen, of crème kleur.
Feitelijk zijn er meer dan 70 herhalende patronen aan kleuren, die op hun beurt weer uiterst  variabel zijn
WhatsAppImage2017-06-30at0927131.jpeg
Op Gran Canaria, in het kerngebied La Solana (Telde)/San Roque (Valsequillo), de meerderheid is van een albino lineair patroon, als gevolg van de eerste genaturaliseerde soorten van lokale reptielen-liefhebbers in de tweede kern, Gáldar; en het overwegende patroon is normaal in de lengte .

De introductie in de vrije natuur van het eiland was door de mens, een aantal exemplaren zijn vrijgelaten, en dankzij het grote aanpassingsvermogen is de kolonisatie van de soort - door het feit dat er geen natuurlijke vijanden in het eiland-ecosysteem zijn  - gunstig gestemd. zodanig dat  de invoering is ontaard in een stabiele broedpopulatie.

Behoud, problemen, en bedreigingen van de biodiversiteit
De eerste aanwijzingen van de aanwezigheid van de soort dateren uit 1998, hoewel de naturalisatie van de slangenbevolking op het eiland niet in acht werd genomen tot 2004.
Tegen die tijd was er al een stabiele populatie in het centrum van La Solana / San Roque, dus wordt aangenomen dat de introductie een  jaar eerder, in 2013, heeft plaatsgevonden.

In 2010 heeft lijkschouwingen uitgewezen dat het dieet is gebaseerd op 94% aan reptielen, 3% aan  kleine zoogdieren, en 3% aan de kleine vogels.
 In het geval van reptielen gaat het in 51% om de Gallotia stehlini (lagarto de Gran Canaria - hagedis van Gran Canaria), in 30% van de bestudeerde gevallen om de Chalcides sexlineatus (Parel kink gladde hagedis) en in 13% om de Tarentola boetgeri (perenquén - Canarische muurgekko).
ZZZZZZIslas-canariaslogo-kopie-127.jpg


In de nabijheid van Gáldar is een gewond geraakte Caretta caretta (waterschildpad) gered

GÁLDER - woensdag 17 mei 2017 -  De Guardia Civil heeft dankzij de medewerking van de burgerij op Gran Canaria een gewond exemplaar tortuga boba (Caretta caretta - zeeschildpad) gered.
Een groep sportduikers heeft het gewonde dier aangetroffen in de wateren in de nabijheid van Caleta de Abajo, in de gemeente Gáldar, dat vervolgens is overgebracht naar het Centro de recuperación para fauna silvestre, van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria .
18519299_1452823861407778_1164930101_o-1.jpg
De sportduikers hebben waargenomen dat de waterschildpad gedeeltelijk omgeven was met een visnet, en bovendien een haak met vislijn in de bek had, wat de reden was dat men zich in  verbinding heeft gesteld met het alarmnummer 112, dat de betreffende waarschuwing heeft doorgegeven aan de Guardia Civil.
18552996_1452823871407777_1165704624_o.jpgEenmaal ter plaatse, hebben de agenten degenen ontmoet die gewaarschuwd hebben evenals omwonenden, om vast te stellen dat het dier een haak met vislijn in de bek had, en bovendien een gezwollen zwemvlies.
18552815_1452823864741111_2133764285_o.jpg
Men heeft direct telefonisch contact gezocht met het personeel van het Opvangcentrum voor in het Wild Levende Dieren, dat gezegd heeft dat ze naar het dier zouden komen om te helpen; waardoor de agenten, met medewerking van de badgasten en de sportduikers, het dier in een voertuig van de Guardia Civil hebben geplaatst voor het vervoer, terwijl men het nat en fris gehouden heeft totdat de milieu-agenten gekomen zijn, die uiteindelijk de schildpad hebben overgebracht naar het  genoemde Centrum, om het dier grondig te onderzoeken en vervolgens te laten herstellen.

De Tortuga Boba is en kwetsbare soort, welke is opgenomen in Aanhangsel  I van het Verdrag van Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) (Internationale  Handel in Bedreigde Diersoorten), waarvan het vangen bestraft wordt door de Código Penal (het Burgerlijk Wetboek). Anderzijds is het zo,  dat als men deze gewonde, of in netten verstrikte, dieren ziet-. zoals in dit geval - is het belangrijk snel contact op te nemen met de Alarmcentrale-112 die dan de betreffende instructies kan geven.
ZZZIslas-canariaslogo-909.jpg


Een verloren slang,
aangetroffen op Lanzarote in Costa Teguise

“Het serpent is aangetroffen en er bestaat geen ontsnappingsgevaar, ” zo bevestigen de agenten

TEGUISE - woensdag 4 januari 2017 - Een slang van  minstens  twee meter lengte, wat mogelijk een boa constrictor kan zijn, bevindt zich sinds dinsdagmiddag 3 januari 2017 in een elektriciteits-put in Costa Teguise na een intense zoektocht door agenten van de Policía Local (Gemeentepolitie)  van Teguise, agenten van de Seprona (Milieudienst van de Guardia Civil) en personeel van het Rancho Texas-park dat belast is men de opvang van exotische dieren op Lanzarote die achter zijn gelaten op de openbare weg.

“De slang is aangetroffen en er bestaat geen ontsnappingsgevaar,” zo benadrukt de verantwoordelijke van Rancho Texas, Nicolás López, daar het serpent is opgesloten in een pijpleiding welke aan beide uiteinden is afgesloten.
groot-6.jpgIn de loop van de middag heeft Rancho Texas personeel ingezet voor het vangen van het reptiel  zonder dat er schade ontstaat, om het vervolgens over te brengen naar de voorzieningen van de enige, geautoriseerde dierentuin die op het eiland bestaat.

Het was een echtpaar dat in de Calle Grecia woont in Costa Teguise, nabij de golfbaan, dat op dinsdag 3 januari 2017 rond het middaguur alarm heeft geslagen bij de Policía Local (Gemeentepolitie). Vanaf dat moment  heeft  men een opsporingsteam geformeerd dat erin geslaagd is het serpent te vinden dat zich op de vlucht had verborgen in een van de vele openbare putten in het gebied.
zzzislas-canariaslogo-kopie-52.jpg


De lagartos gigantes van El Hierro
worden getraind om zich te beschermen tegen katten en torenvalken

LA FRONTERA - woensdag 19 oktober 2016 - Het onderzoekscentrum El Matorral in de gemeente La Frontera bereidt 46 lagartos gigantes (reuzenhagedissen) voor op hun terugkeer in de natuur, met een anti-roofdieren training.

In de tweede volle week van oktober 2016 hebben deze exemplaren gezondheidsonderzoeken ondergaan en heeft onder begeleiding van de wetenschappelijke adviseur van het Centro de recuperación de anfibios y reptiles van Catalonië, Albert Martínez Silvestre; de dierenarts Pedro Padrón, van het Cabildo (Eilandbestuur) van El Hierro, ook een anti-parasieten behandeling verricht.
giuga.jpgEind oktober 2016 zal men deze groep lagartos gigantes (reuzenhagedissen) - in het gebied in het Zuiden van het eiland, dat Punta de Miguel genoemd wordt - in vrijheid stellen.

Het technisch personeel van de afdeling Biodiversiteit van het Ministerie van Milieuzaken, van het Cabildo (Eilandbestuur) van El Hierro geeft een dagenlange training onder leiding van de bioloog Miguel Molina Borja die verantwoordelijk is voor het herstel van de soort, samen met diverse biologen van de Asociación Bienestar Animal (ABIA) (Vereniging voor Dierenwelzijn).
gigfabtes.jpgDe dieren die zullen worden vrijgelaten, verblijven in twee terrariums welke zijn aangepast met passende vegetatie en omstandigheden die een betere aanpassing aan het milieu mogelijk maken.

De trainingen hebben als doel, dat de lagartos (hagedissen), torenvalken en algemeen verwilderde katten leren herkennen als roofdieren, laatstgenoemde is verantwoordlelijk voor een groot deel van de verdwijning van het aantal in vrijheid levende exemplaren.

“Daar ze in gevangenschap zijn opgegroeid, bereiden we ze voor op potentiele gevaren, wat betere garanties geeft voor de effectiviteit van het herstelplan van de lagarto gigante (reuzenhagedis) wat het Cabildo (Eilandbestuur) verricht,” bevestigt de minister van Milieuzaken, Hector Hernández, van het Cabildo.

Voor de training gebruikt men een opgezette torenvalk (in de positie met uitgespreide vleugels tijdens de vlucht), die op een bepaalde hoogte boven het terrarium hangt en waarmee het afdalen tijdens een aanval wordt gesimuleerd.

Voor de trainingen met de kat gebruikt men een opgezet exemplaar in sluip-positie, dat men beweegt langs een van de terrarium-wanden.
000islas-canariaslogo-153.jpg


Olivia, de schildpad die vanuit de Britse kou naar Canarias is gekomen voor genezing

GRAN CANARIA - dinsdag 8 augustus 2016 - De tortuga boba  ook wel bekend als tortuga caguama, cayume, of cabezona (Caretta caretta = dikkop-schildpad) ‘Olivia’ is op Gran Canaria aangekomen, waar ze behandeld zal worden voor herstel na een ongeluk op zee, dat haar naar het Kanaaleiland Guernsey heeft gebracht. Het Ministerie van Landbouw heeft haar naar Gran Canaria overgebracht net een vlucht van Iberia.

Dankzij de samenwerking met de dierenbeschermingsorganisaties van Guernsey, zoals bekend liggend tegenover Jersey, heeft Olivia een emotionele tijd voor de boeg om te herstellen, alvorens vanuit Gran Canaria terug te keren naar zee.
naamloostortuga.png
                                              Olivia, nu weer in goede gezondheid.
cd3be1c5-17a5-405a-9c4a-b2f94f4e8b53-1.jpg
Het diertje is begin maart 2016 - bijna dood na een koude-shock in de winter te hebben opgelopen - aangetroffen op het strand van een baai in het Canal de la Mancha (Het Kanaal c.q. het Nauw van Calais, ofwel de Straat van Dover). Een storm heeft de route van Olivia verlegd, die - op sterven na dood - eindigde in de ijzige Britse wateren.
stream_img.jpg

Na een zware ziekte te hebben overleefd, hebben haar Ierse verzorgers, van de Society for Prevention of Cruelty to Animals (GSPCA-Guenrsey) , na geld ingezameld te hebben, haar op 29 juli 2016 naar Gran Canaria gestuurd. Tussen de behandeling en het vervoer hebben zij ruim €12.000,= uitgegeven. De technici en medewerkers van de GSPCA hebben hun dank uitgesproken voor de medewerking van particulieren en bedrijven om Olivia naar de GSPCA-Gran Canaria te sturen.

Zie:
http://www.itv.com/news/channel/update/2016-07-29/olivia-the-turtle-arrives-safely-in-gran-canaria/

en:
https://www.justgiving.com/fundraising/Help-Olivia-the-Loggerhead-Turtle-at-the-GSPCA-fly-from-Guernsey-to-Gran-Canaria
en:
 http://www.gspca.org.gg/blog/olivia-turtle-arrives-safe-and-well-gran-canaria).

Terri, een andere tortuga boba (dikkop-schildpad) had enkele maanden geleden ook hetzelfde probleem als Olivia, maar Olivia raakte gewond, waarschijnlijk door de propeller van een boot, Toen de Canarische autoriteiten haar komst hebben goedgekeurd, herstelt Olivia op het eiland.
Olivia20the20turtle20arrives20in20Gran20Canaria.jpg                              29 juli 2016: Aankomst van Olivia op Gran Canaria.
                                                                 Video: 
                                                https://youtu.be/Mp4V3LgKccg
De schildpad Olivia, nu niet meer helemaal alleen, eet buitengewoon goed. Nu moet men haar motiveren, de angst kwijt te raken en opnieuw leven te zoeken. Te emanciperen en andere schildpadden in zee te ontmoeten. Haar verzorgers in dit herstelproces waren o.a. Geoff George en John Knight. De reden waarom men haar niet zal  loslaten op Guernsey, is vanwege de trawlvisserij op dit soort schildpadden waarvan men schat dat er wereldwijd 50.000 exemplaren zijn en… vanwege de temperatuur van het water.
zzzislas-canariaslogo-99.jpg


Schildpad gered bij La Cícer

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zondag 7 februari 2016 - Agenten van de Unidad Turística (ORCAS) ( Toeristische Eenheid) van de Policía Local (Gemeentepolitie) van Las Palmas de Gran Canaria (zie:  http://www.policialpa.es/es/atencion-a-la-ciudadania/conoce-a-tu-policia ), hebben  op zaterdag 6 februari 2016,  na gewaarschuwd te zijn door enkele surfers,  de in een vissersnet verstrikt geraakte schildpad gered die was gestrand op het La Cicer strandgedeelte
                                     omwLgJ6G_400x400.jpg
rescatada-tortuga.jpg

Het, zoals men op bijgaande foto kan zien, in het net verstrikt geraakte dier, is door de politieagenten overgebracht naar het Centro de Recuperación de la Fauna  (Dierenopvangcentrum) in Tafira.
zzzzzzzislas-canariaslogo-140.jpg


Cofete:
Eerste terugplaatsing in 2016
van schildpadden  in zee

PÁJARA - zondag 17 januari 2016 - Op Playa de Cofete (gemeente Pájara- Fuerteventura) heeft dit  weekeinde, voor de eerste keer in 2016 - het loslaten plaatsgevonden van de tortugas boba (Caretta caretta - de onechte karetschildpad, zie:
 https://nl.wikipedia.org/wiki/Onechte_karetschildpad).

Op een warme dag met zomerse temperaturen  heeft men acht exemplaren van deze prachtige maritieme reptielen losgelaten. De schildpadden keren terug naar hun natuurlijke verblijfplaats, en ondervonden bij hun terugkeer een grote belangstelling van omwonenden, gezinnen en toeristen die naar het Zuiden va Fuerteventura waren gekomen.

1453052734472.jpg

1453052734455.jpg
1453052734473.jpg

Van de acht soorten zeeschildpadden die in de wereld bestaan, kan men er vier tegenkomen in de wateren rond Fuerteventura, de:
- tortuga laúd (Dermochelys coriácea),
  de meest voorkomende diepzee schildpad in de Atlantische Oceaan.
- tortuga boba (Caretta caretta),
  de meest voorkomende op Canarias;,
- tortuga verde (Chelonia mydas),
- tortuga carey (Eretmochelys imbricata).
zzzzzzzislas-canariaslogo-60.jpg


Koningsslang gevangen 
nabij centrum Santa Brígida

SANTA BRÍGIDA -  vrijdag 2  juni 2015 - Agenten van de Policía Local (Gemeentepolitie) van Santa Brígida hebben op donderdag 25 juni 2015 een koningsslang gevangen in een straat van de woonwijk ‘El Molino’, nabij het centrum van de stad, bij de opgang naar de begraafplaats, nadat een omwonende hen op de situatie had gewezen.

De agenten zijn naar de aangegeven locatie gegaan en hebben daar het serpent aangetroffen.
thumb-12.jpg                                           Donderdag 24 juni 2915: Santa Brígida.
Volgens bronnen binnen het politieapparaat is dit het eerste reptiel van deze soort in de nabijheid van het centrum van de Satauteño gemeente.


Santa Lucía de Tirajana waarschuwt  voor opkomst van de Californische koningsslang
en geeft als voorzorgsmaatregel een cursus preventie

SANTA LUCÍA DE TIRAJANA - maandag 19 januari 2015 - Agenten van de Policía Local (Gemeentepolitie) en leden van de Protección Civil (BB = Bescherming Burgerbevolking) van Santa Lucía de Tirajana, evenals medewerkers van het Rode Kruis hebben op donderdag in het Gemeentehuis een cursus preventie tegen het opkomen van slangen en andere invasieve exoten gevolgd. Een cursus, die men in andere gemeenten op het eiland geeft waar de Californische Koningslang al aanwezig is, zo heeft de afdeling Persvoorlichting van Santa Lucía de Tirajana laten weten.

De cursus die gegeven wordt door Marian Martínez, technicus van het project ‘Life Lampropeltis(http://nl.wikipedia.org/wiki/Koningsslangen), heeft tot doel de bevolkingsdichtheid en de uitbreiding van de culebra real de California (Californische koningsslang) op Gran Canaria te beperken.
timthumb-Copy.jpgDe cursus wordt gegeven aan politieagenten, medewerkers van de veiligheidsdiensten en van de noodhulpdiensten van de gemeente, om ze te leren, hoe deze slangen - die niet schadelijk en niet giftig zijn - te vangen, door ze bij de staart en bij de kop te pakken, om te voorkomen dat ze een stinkende vloeistof afscheiden, of om een slangenbeet te voorkomen.

De cursusdeelnemers zijn ook te weten gekomen hoe deze invasieve soort zich voedt en welke methoden men gebruikt om ze te vangen; tevens heeft men de cursisten gewezen op het belang van de bewustmaking van het publiek, evenals van de medewerking van de burgers, om de aanwezigheid van dit reptiel op het eiland te beperken.
culebravangen.png Culebracazar.pngDe serpiente real de California (Californische koningsslang) - hoewel er geen alarm hoeft te worden geslagen, omdat het geen gevaarlijk dier is - vormt wel een hoog risico voor het milieu van het eiland, omdat ze een grote uitwerking hebben op de biodiversiteit; en wel concreet op de inheemse fauna, zoals de lagarto en de lisa van Gran Canaria.
Lagarto.png LisaJPEG.jpg          Lagarto de Gran Canaria .                                       Lisa de Gran Canaria.
De Gemeente Santa Lucía de Tirajana verzekert, “dat het houden van deze dieren in de woonomgeving een aantal verantwoordlijkheden met zich meebrengt. Momenteel bestaat er een probleem op Gran Canaria met de slangen uit Californië, dat veroorzaakt is door personen die dit soort slangen thuis hebben gehouden en toen ze niet wisten wat ze ermee moesten aanvangen, hebben ze deze losgelaten in de vrije natuur en daarmee ernstig schade toegebracht aan de fauna van het eiland.”
untitled-18.png SLDTIRJNA.png

Men bevestigt, “dat deze cursus heel belangrijk is, omdat het gaat om het geven van richtlijnen aan de beroepsgroepen, voor het waarnemen van dit soort reptielen, die steeds talrijker worden, hoe men ermee om moet gaan en, wat met ze te doen.”
kleurlogoCanarias.png


Gran Canaria - de Guardia Civil
vangt een slang van anderhalve meter

SANTA LUCÍA DE TIRAJANA  - maandag 9 juni 2014 - Agenten van de Seprona, de milieudienst van de Guardia Civil, hebben op Gran Canaria een slang van anderhalve meter lengte gevangen. Het reptiel is aangetroffen op een grofvuil stortplaats nabij het Cueva Laya-strand, in Santa Lucía de Tirajana.

De agenten zijn in actie gekomen, nadat iemand gewaarschuwd had voor de aanwezigheid van het dier, zo heeft de Guardia Civil laten weten in een communiqué, dat men op zaterdag 7 juni 2104 heeft uitgegeven.

                      De slang die op vrijdag 6 juni 2104 is aangetroffen
                op een strand in Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria).

De agenten van de Seprona hebben het reptiel overgebracht naar recreatiecentrum ‘Crocodillo Park’, waar men zal vaststellen tot welke soort deze slang behoort.

De Guardia Civil laat weten, dat het in bezit hebben van dit soort dieren is vervat in de Catálogo Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Internationale Handelscatalogus voor Bedreigde Wilde Dieren en Wilde Plantensoorten) en uitsluitend is toegestaan, als de eigenaar voldoet aan een aantal voorwaarden en kan aantonen dat hij legaal in het bezit ervan is.

In het andere geval, zou men een overtreding begaan van de Ley 12/1995 de Represión del Contrabando (Wet op het Tegengaan van Smokkel).

De Guardia Civil is gestart met een officieel onderzoek, omdat het verwaarlozen van dit dier een ernstige overtreding kan betekenen van de Ley 8/1991, van 30  april, de Dierenbeschermingswet, van de Canarische Regering, zo word opgemerkt in het politiebericht.
kleurlogoCanarias.png


Vijf bobas (dikkop-schildpadden)
op Las Canteras teruggezet in zee

Na hersteld te zijn in het opvangcentrum van het  Cabildo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - Pinksteren, zondag 8 juni 2014 - Een beetje bang van zoveel aandacht bij de terugkeer naar hun onmetelijke leefomgeving, waar ze eerder bijna waren gestorven door nalatigheid van diezelfde aandacht gevers… de mens.

Met hun kleine maar allesziende oogjes houden ze op zaterdag 7 juni 2014 drukke menigte in de gaten. Er ontgaat haar en haar vier vriendinnen weinig. Ze weten het nog niet als ze in de doos zitten; dat ze even later op het strand gezet worden op enkele meters van de vloedlijn. Moeder natuur roept ze en ze zijn er klaar voor, om aan die roep te beantwoorden. Maar dan wel in hun eigen tempo waarin ze de weg naar de vrijheid afleggen.

 
Las tortugas!" (“de schildpadden!”), klikt het als een oorlogskreet. Automatisch springt een vijftigtal badgasten op van het warme zand, de blik gericht op enkele enorme kisten die op het punt staan geopend te worden. Voor de meesten is het de eerste keer dat ze een schildpad levend en wel zien. Sommigen, zoals Álvaro Concepción Calero van de ‘Nuestra Señora del Pilar’-school, hebben thuis een reptiel, maar "¡mucho más pequeño!" (“veel kleiner!”). De terugkeer naar zee is begonnen…
  

 

                                       "Wat doet al dat volk hier?"
  

 
 
 

 
 

                                        Opzij... opzij...opzij...
 
 

                                         je zou d'r boos van worden...
 
 
                            maak plaats...maak plaats....maak plaats...


 
                                                        
¡Por fin!
kleurlogoCanarias.png


Duitse pers maakt gewag van
  op Gran Canaria heersende slangenplaag
en doet de alarmbellen in Duitsland rinkelen

'Die Welt' schrijft, dat de berichten over de slangeninvasie niet goed zijn ontvangen bij  honderdduizenden toeristen

GRAN CANARIA - maandag 19 mei 2014 - De verbreiding van de culebra real (koningsslang) op Gran Canaria wordt een ware, zomerse slangenplaag. En zal dit zeker worden in Duitsland, waar een van de grootste dagbladen, ‘Die Welt’, met een dagelijkse oplage van 200.000 exemplaren, op een curieuze manier, ruchtbaarheid heeft gegeven aan het probleem, dat al bijna een decennium lang het ecosysteem bedreigt in de diverse gebieden in het middelhoge gebergte van Gran Canaria.

De Duitse krant doet dat in een artikel, dat is verschenen op donderdag 8 mei 2014, waarin men de slangenkolonie letterlijk diverse kilometers richting kust verplaatst, zie:

http://www.welt.de/themen/schlangen
en:
http://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article127764397/Wenn-sich-1-80-Meter-Schlange-am-Strand-ringelt.html
En wat hebben ze hiermee bereikt?

Wel, de verzekering, “dat de invasie niet goed ontvangen is door de duizenden toeristen die van hun rust genieten op het eiland.”

De Califorbische koningsslang (op Gran Canaria) nu vooral prominent aanwezig in de Duitse pers.
Bij het lezen van de informatie welke ‘De Welt’ op haar de internet-editie heeft geplaatst, zou men kunnen opmaken, dat de aanwezigheid van deze serpenten een verschijnsel is, dat men waarneemt in toeristengebieden in het Zuiden van Gran Canaria. Waar tot nu toe bij Gesplan, het Nutsbedrijf dat, betaald door de Europese Unie de leiding heeft in de bestrijding van de slangenplaag - niemand daarvan kennis heeft, of waarschuwingen heeft ontvangen van locaties dicht bij het strand.
                     
Die Welt’ meldt ook, dat de slangen waarvan de populaties zich voornamelijk  bevinden in de omgeving van de Valle de San Roque en in het hooggelegen gedeelte van Gáldar ,” zelfs een symbool voor de regio zijn geworden; “waardoor de autoriteiten de hulp hebben ingeroepen van deskundigen wereldwijd.”

kleurlogoCanarias.png


Het arsenaal van de
´cazaserpientes´ (slangenjagers)

TELDE - donderdag 8 mei 2014 - Medewerkers van Gesplan, proberen met GPS, trechter-vallen, honden en valken de populatie van exotische slangen onder controle te houden.

Het is 11:00 uur op woensdag 7 mei 2014. In het dal van San Roque-vallei en de García Ruiz-vallei, evenals in de andere beddingen van dit grensgebied tussen Telde en Valsequillo, brandt de zon ongenadig, sporadisch vergezeld door een licht briesje. De rust en stilte van het platteland overheersen en - omdat er geen menselijk leven is op een paar meter in de omgeving - zou men denken, dat dit normaal is in dit idyllische Grancanarische ecosysteem.
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Maar er is echter een vertegenwoordiging die sinds jaar en dag het bestaande evenwicht bedreigt in deze boomgaard: een kolonie Californische koningsslangen logeert hier al sinds acht jaar en vormt de voornaamste bedreiging voor de inheemse reptielen lisas (salamanders) en lagartos (hagedissen). En het ergste van alles is, dat deze ondieren geen natuurlijke vijanden hebben.


 

 
 
 Dit scenario heeft de diverse overheden ertoe gebracht, om een complex bestrijdingsplan op te stellen tegen de vijand, de Canarische Regering, het Cabildo (Eilandbestuur), gemeenten en een hele reeks instanties en organisaties - waaronder de Seprona (Milieudienst van de Guardia Civil), de Universiteit en de buurtbewoners zelf - voeren al ruim vijf jaar een meedogenloze strijd tegen deze slangen.

In de afgelopen twee jaar heeft de Europese Unie zich hier bij gevoegd, via een ‘LIFE’-project heeft men het arsenaal versterkt wat de mens ter beschikking staat om, ten minste, de uitbreiding onder controle te houden van enkele kolonies die verspreid zijn op locaties in San Roque (tussen Telde en Valsequillo) en Gáldar, en die nu al ruim 60 km² beslaan. 

Onder leiding van het nutsbedrijf Gesplan heeft men een hele reeks aan wapens ingezet, die gaat van het aanbrengen van dubbelwandige trechtervallen tot het gebruik van radio-opsporingssystemen in gevangen exemplaren die vervolgens worden vrijgelaten om hun leefgewoonten te leren kennen, tot aan het gebruik van speurhonden en valken, en tot aan het analyseren van gegevens die worden aangeleverd door de meteorologische stations die verspreid op het eiland staan.

kleurlogoCanarias.png


Hoe  op Gran Canaria
de Californische Koningsslang uit te roeien?

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA -  vrijdag 4 april 2014 - Een aantal deskundigen komt op 8 en 9 mei 2014 bijeen tijdens het Seminario Internacional sobre la Gestión de los Reptiles Exóticos Invasores (Internationale Seminar over het beheer van Invasieve  Exotische reptielen), in het kader van het project ‘LIFE+Lampropeltis’.

De bijeenkomst vindt plaats in Las Palmas de Gran Canaria in de Salón de Actos (Hal) van Edificio de Usos Múltiples I van de Canarische Regering. Het programma richt zich op biologen en deskundigen zowel nationaal als internationaal, op universiteitsstudenten en op een algemeen publiek, dat geïnteresseerd is in het leren kennen en het delen van ervaringen met deze exotische soorten.


Bekijk hier het programma van het gehele seminar:

http://www.laprovincia.es/media/documentos/2014-05-20_DOC_2014-04-04_11_44_28_seminario.pdf
Het doel van de bijeenkomst is, om activiteiten en gedeeltelijke resultaten van het ‘LIFE+project Lampropeltis’, uit te wisselen..

Het ‘LIFE+project Lampropeltis’  is gestart in 2011 en richt zich op het verminderen van de aanwezigheid van de Californië Koningsslang (Lampropeltis getula californiae) op Gran Canaria.

Sinds men ze voor het eerst heeft ontdekt in 1998 zijn op Gran Canaria ruim 2.000 exemplaren gevangen en het doel is, de uitwerking van deze slangen op de biodiversiteit van het Eiland te verminderen, om precies te zijn op hun voornaamste prooien, de lagarto gigante van Gran Canaria en de lisa van Gran Canaria, beide inheemse soorten op het Eiland die worden bedreigd.
  
Het internationale seminar wordt voor het eerst gehouden op Canarias en is een kans om ervaringen en informatie te delen met deskundigen op dit vlak, zodat men van de uitwisseling gedurende deze twee dagen kan leren omgaan met soortgelijke situaties in andere geografische gebieden. Er vinden 13 conferenties en twee debatten plaats door en met deskundigen uit de Verenigde Staten, Italië en Spanje (uit Valencia en van de Balearen en Canarias).

De titels van de lezingen zijn:

  1) "Los problemas y retos de control de Especies Exóticas Invasoras",  door Riccardo Scalera;
  2) "Anticipándonos a las invasiones: evaluaciones de riesgos para vertebrados exóticos en Canarias", door Juan Carlos Rando;
  3) "El proyecto Life+Trachemys. Herramientas de control de galápagos invasores", door Vicente Sancho;
  4) "Perspectiva evolutiva del control bilógico de la invasión de la culebra Arbórea Café en la isla de Guam (EEUU)", door Robert Fisher;
  5) "Perspectiva evolutiva del control biológico de la invasión de la culebra Arbórea Café, “ door Robert Fisher;
  6) "Métodos, técnicas y recomendaciones para la captura de la culebra real de California", door Brian Hinds;
  7) "Invasión de la Pitón de Birmania en la reserva de los Everglades (Florida),
      por qué es tan difícil detectar y controlar una serpiente gigante",
door  Robert Reed;

  8)"Biología y control de invasiones de la culebra Arbórea Café en la isla de Guam (EEUU), door  Robert Reed;
  9) "Invasiones de serpientes en las Islas Baleares y las herramientas para lidiar con ellos", door Miguel Ángel Carretero.
10) "Control de Lampropeltis californiae en Gran Canaria", a cargo de Ramón Gallo;
11) "Técnica de inserción quirúrgica de radiotransmisión Lampropeltis californiae", door Ayose Melián;
12) "Análisis de parámetros biológicos de L.c. en Gran Canaria, de Clara Patiño; door Catalina Monzón.
13) "Análisis gené tico de las poblaciones de Lampropeltis californiae en Gran Canaria", door Catalina Monzón.

Op 7 mei 2014, de dag voorafgaand aan het seminar, zal men veldwerk verrichten waaraan wordt deelgenomen door de bovengenoemde deskundigen en waarbij een wandeling wordt gemaakt in de gemeenten Telde (La Solana-San Roque) en Gáldar; met het doel, deze omgevingen uit te kammen en de Californische koningsslangen te vangen die zich in de afgelopen jaren op deze locaties enorm hebben uitgebreid.

Dit seminar, in het kader van het project ‘LIFE+Lampropeltis’ wordt georganiseerd door het LIFE-programma van de Europese Unie, het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, de Canarische Regering en het nutsbedrijf Gesplan, in samenwerking met het Colegio Oficial de Biólogos de Canarias, 1-1-2 Canarias en AHE (Asociación Hepertológica Española).

De toegang tot het seminar is gratis. Om deel te nemen is het nodig zich in te schrijven via het Internet: www.lifelampropeltis.es, of rechtstreeks op de seminar-internetpagina:
www.lifelampropeltis.es/seminario.
kleurlogoCanarias.png


Valken en honden ingezet tegen de
invasieve slang

Ondanks 600 vangsten tot nu toe in 2013,
loopt de verspreiding van de Californische koningsslang

uit de hand

GRAN CANARIA - maandag 18 november 2013- De snelle verspreiding van de Californische koningsslang* in het binnenland van Gran Canaria, met 600 vangsten tot nu toe in 2013, heeft de verantwoordelijken voor het Milieu verplicht, tot het versterken van de uitroeiing van dit serpent, met het inzetten van valken en afgerichte honden.

De import en het illegale uitzetten van deze serpenten heeft ernstige gevolgen voor de biodiversiteit op het eiland, en wel voor de lagarto (hagedis) en de lisa (salamander), die het voornaamste voedsel voor deze exotische indringer zijn.

 
Naast het handmatig vangen met vallen, zijn technici van het Programma Life+Lampropeltis drie valken en vijf honden aan het africhten voor het controleren en uitroeien van de Californische koningsslang.

Het werken met muizen vangende honden van het Beagl ras heeft tot op heden geen enkele vangst opgeleverd, maar men heeft wel locaties ontdekt waar de slangen zich bevinden.

De drie Harris valken, zijn erin geslaagd om tijdens de training in de afgelopen zomer - van april tot en met augustus - op de slangen te jagen; wat maakt, dat men optimistischer is voor de campagne van 2014; omdat men vanaf januari zal gaan werken met deze speciaal afgerichte vogels voor het elimineren van de slangen.

De waarneming van de slangen is enorm gestegen in de afgelopen jaren en men heeft ze gevangen buiten de twee gebruikelijke gebieden, in de centra van de gemeenten Telde, Santa Brígida, Valsequillo -San Mateo, en in mindere mate in Gáldar. Ook heeft men slangen aangetroffen in diverse delen van Ingenio, Teror en in de barranco (het ravijn) van Ayagaures in de zuidelijke gemeente San Bartolomé de Tirajana; wat de snelle verbreiding aangeeft van de slangen die geen natuurlijke vijanden hebben.

De Lampropeltis getula californiae (Californische koningsslang) is op Gran Canaria uitgegroeid tot een verschrikkelijk roofdier, dat de lagarto bedreigt: de Gallotia stehlini en  de inheemse lisa (Chalcides sexlineatus), tot aan het punt van uitsterven op de lange termijn.

De minister van Milieuzaken, Maria del Mar Arévalo, van het Cabildo (Eilandbestuur) legt uit aan de persmedia, dat de verbreiding van de slang “een ernstig probleem aan het vormen is voor de biodiversiteit van het eiland,” en zij is van mening, “dat men dit serieus moet nemen, hoewel men dit aanvankelijk niet gedaan heeft.

Arévalo herinnert eraan, dat er minstens twee opzettelijke loslatingen zijn gedaan, want de serpenten in het hoofdgebied zijn albino’s en die in Gáldar zijn zwart. Ondanks het vangen met vallen is hun aantal toegenomen. Met kent het aantal exemplaren niet, zolang men ze niet allemaal heeft uitgeroeid. Toch hebben sommige acties van het Programa Life+Lampropeltis, zoals het volgen via radiosignalen, en autopsies het mogelijk gemaakt, de bewegingen en eetgewoonten na te gaan, die het vangen van de koningsslangen bevorderen.

De bewustmakingscampagnes op scholen en onder de bewoners van de getroffen gebieden hebben ook gewerkt. Van de bijna duizend vangsten die zijn gedaan sinds de lancering van het programma, zijn er 278 geweest met medewerking van de burgers. Volgens een rapport, dat zal worden gepresenteerd op donderdag 21 november 2013 tijdens het seminar XX Jornadas Forestales de Gran Canaria, is 82% van de meldingen rechtsreeks gedaan aan het Nutsbedrijf Gesplan, 7% aan Cecopin, 5% bij de lokale politie, 5% bij alarmcentrale 1-1-2 en de overige 1% bij de Guardia Civil.

* De Californische koningsslang
De Californische koningsslang of Lampropeltis getulus californiae kan worden aangetroffen in een groot deel van het zuidwesten van de Verenigde Staten en heeft een zeer variabel uiterlijk.

Afgezien van de twee verschillende soorten tekening die hieronder beschreven worden, kunnen de kleuren van zowel de ondergrond als de tekening verschillend zijn. Meestal is deze slang zwart of bruin met 21-44 witte, roomkleurige of gele banden of ringen op haar lichaam.
Exemplaren uit het kustgedeelte van haar verspreidingsgebied zijn meestal bruin en roomkleurig of bruin en geel, terwijl exemplaren uit de woestijn eerder gitzwart en helderwit zijn. Het aantal ringen varieert ook, waarbij dieren uit de Mojavewoestijn gemiddeld het grootste aantal hebben.
Mooie woestijndieren zijn in het wild zeldzaam en daardoor erg gewild. Een gestreepte vorm wordt alleen in en rond San Diego county aangetroffen, en heeft de hierboven beschreven kleuren, maar de witte of roomkleurige delen beperken zich tot drie strepen : één midden op de rug en één op iedere flank. Zowel de gestreepte als de geringde vorm hebben soms een geheel zwarte onderkant.

De verzorging en fok zijn zoals voor het geslacht beschreven werd. Californische koningsslangen leggen gewoonlijk tamelijk kleine legsels van vier tot twaalf grote eieren. Deze komen bij 28 graden Celsius na ongeveer zestig dagen uit.
Paringen tussen gestreepte en geringde exemplaren hebben gewoonlijk nakomelingen met een tekening met sporen van ringen en strepen tot gevolg. Ze worden soms afwijkende ofwel stip-streepkoningsslangen genoemd.
De uutgebroede  zijn ongeveer dertig cm lang en nemen gewoonlijk meteen babymuizen aan, maar de zwart-witte woestijn rassen zijn soms enigszins onwillig om met eten te beginnen.

En nu komt dit schepsel dus ook voor op Gran Canaria, door toedoen van - vermoedlijk - een of andere terrarium liefhebber die - al dan niet moedwillig-  een aantal, illegaal geïmporteerde, exemplaren op het eiland heeft laten ontsnappen.
kleurlogoCanarias.png


El Hierro laat 32 exemplaren
van de lagarto gigante (reuzenhagedis) vrij
bij de kliffen van Punta de Agache

EL HIERRO - dinsdag 1 oktober 2013 - Het gaat om 21 mannetjes en 11 wijfjes die tussen 2006 en 2008 in gevangenschap geboren zijn in het Herstelcentrum voor dit reptiel, in de Vallei van El Golfo.

Het Cabildo(Eilandbestuur) van El Hierro is er op dinsdag 1 oktober 2013 toe overgegaan, om een eerste contingent vrij te laten  - voor de vrijlatingen die in de maanden zullen volgen- van de lagarto gigante de El Hierro (Gallotia simonyi) bij de rotswanden nabij Punta de Agache, in het noorden van het eiland.


Deze
lagartos (hagedissen) zijn onderworpen aan diverse gewenningstesten in het nieuwe onderzoeks- en herstelcentrum voor deze soort .

De eilandminister van milieuzaken, Michel Ángel Acosta, heeft laten weten, dat men in deze nieuwe enclave die bestemd is voor de herintroductie in hun natuurlijke omgeving, in totaal 32 exemplaren heeft vrijgelaten van deze soort die uniek is in de wereld en die gecatalogiseerd is als met uitsterven bedreigd.

Acosta bevestigt,  dat deze lagartos onderworpen zijn aan diverse trainingsproeven in het nieuwe onderzoek en herstelcentrum voor deze soort wat gelegen is op de boerderij van Los Palmeros, eveneens in Frontera en die eigendom is van het Cabildo (Eilandbestuur) van El Hierro.
gallotia-simonyi-simonyi_large.jpg

In 2013 zijn 76 exemplaren in gevangenschap geboren en momentele telt het centrum van het Cabildo (Eilandbestuur) er ruim 200.

Een nota van het Cabildo (Eilandbestuur) herinnert eraan wie verantwoordelijk is voor de diverse fasen van het Herstelplan voor deze soort, met het oog op hun bewaring, voortplanting en de daaropvolgende herintroductie in hun natuurlijke leefomgeving in het wild.

De eilandminister geeft aan, dat men deze vrijlating realiseert, acht jaar na de laatste herintroducties welke hebben plaatsgevonden in 2005, waarmee men de cyclus afsluit van het Reproductie- en Herstelplan van deze soort.
lapalma2_large.jpg
Tijdens een technisch seminar, dat heeft plaatsgevonden op 8 en 9 februari 2013, heeft men besloten drie nieuwe enclaves te ontwerpen voor het vrijlaten van deze exemplaren van de Gallotia simonyi, na het afwijzen van El Julan en La Dehesa als geschikte locatie (alleen de ervaring van het vrijlaten bij Roque Chico van El Salmon is positief gebleken).

De wetenschappers hebben een aanvankelijke enclave uitgekozen voor de herintroductie, die overeenkomt met de rotswanden nabij het Punta de Agache.

Met een oppervlakte van ongeveer 0,52 hectare, is deze aan der voet van de kliffen in zee “geïsoleerd” voor de toegang over land; een omstandigheid, die de technici beschouwen als ideale locatie voor het vrijlaten van de lagarto, die daar veilig is voor zijn grootste vijand: de verwilderde kat.

De enclave biedt uitstekende voorwaarden als toevluchtsoord, onderkomen en voederplaats, waar ongeveer een honderd tal exemplaren gehuisvest kan worden.
kleurlogoCanarias.png


Slang aangetroffen in Ayagaures

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zondag 25 augustus 2013 - Een groep jongeren van Ayagaures heeft op donderdag 22 augustus 2013 een ongeveer anderhalve meter lange slang aangetroffen terwijl ze het gebied doorkruisten waar op zaterdag 18 augustus een bosbrand heeft gewoed.

De buurtbewoners weten niet wie de eigenaar is van het reptiel; hoewel ze niet ontkennen, dat  de eigenaar deze slang hier heeft losgelaten.

                                          Yeray Ojeda toont de slang.
De vondst, die wereldnieuws is voor het gehucht, maakt de bewoners van de barranco (vallei) bezorgd, omdat het aantal slangen is toegenomen, of omdat men andere, meer gevaarlijke soorten, kan aantreffen in hun woningen, of boerderijen met dieren.                                     Barranco de Ayaguares- Stuwmeer.
De slang is ingeleverd bij de Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA)  (Milieudienst) van de Guardia Civil.
kleurlogoCanarias.png


Californische koningsslang bereikt Tamaraceite

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - dinsdag 13 augustus 2013 - De vangst van een Californische koningsslang (Lampropeltis getula californiae) in de C alle Alfonso Armas Ayala, in het gebied Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, door de hondenbrigade van de Policía Local (Gemeentepolitie) van Las Palmas de Gran Canaria, doet vermoeden, dat de slangenplaag - die zes jaar geleden is uitgebroken in Telde - zich heeft uitgebreid tot de hoofdstad van Gran Canaria.

Feit is, dat men in de afgelopen twee jaar de aanwezigheid van dit soort reptielen heeft waargenomen in het gebied van Tenoya en in de barranco van Tamaraceite.

 
Koningsslangen op Gran Canaria: de eerste exemplaren zijn zes jaar geleden ontsnapt uit het terrarium van een onbekende idioot, pardon... reptielenliefhebber.
 

Volgens de gegevens die het nutsbedrijf Gesplan erop nahoudt, heeft men exemplaren van deze (niet giftige) slangensoort gevangen op diverse locaties in het zuidelijke stadspunt Vegueta-Tafira.
kleurlogoCanarias.png


De lagarto van Tamaraceite Sur
overleeft nu in El Román

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - dinsdag 18 juni 2013 - Tijdens de bouw van de woonwijk Tamaraceite Sur is de grootste kolonie lagartos gigantes (Canarische hagedissen = Gallotia galloti) van Gran Canaria ontdekt.

De Gemeente heeft het Cabildo (Eilandbestuur) toestemming gegeven, deze reuzenhagedissen van Gran Canaria (Gallotia stehlini - zie o.a.: http://nl.wikipedia.org/wiki/Gallotia) te verplaatsen naar een gebied waar hun overleving gegarandeerd is. Men heeft er ruim 500 gevangen.
303982-1g2_large.jpg
Ze vertoefden in een paradijs voor reptielen, met fruitboomgaarden en muren om zich in te verbergen. Maar de bouw van de woonwijk van het bestemmingsplan Tamaraceite Sur - waar 2.500 woningen en een winkelcentrum worden gebouwd, net als dat van La Mareta, en waar Decathlon en Leroy Merlin hun oog op hebben laten vallen - bedreigde hun overleving. Vandaar, dat het gemeentelijke nutsbedrijf Geursa, en de milieudienst van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, overeengekomen zijn, de duizenden reuzenhagedissen van Gran Canaria (Gallotia stehlini) te redden, door ze over te brengen naar een nieuwe leefomgeving.
19756g-stehlini-pair-3-18-07-med_large.jpg
Na amper twee weken werken, hebben de technici van het centrum voor herstel van in het wild levende fauna, van het Cabildo van Gran Canaria, en twee vrijwilligers - stagiaires van de VMBO school van San Mateo - ongeveer 500 exemplaren gevangen en deze overgebracht naar de barranco (het ravijn) van El Román, waar de dieren  zich hebben aangepast aan hun  nieuwe omgeving.

Daartoe heeft men vallen uitgezet in het gehele gebied en heeft men de buurtbewoners gevraagd, om geen voer te geven aan de reptielen die gewend waren geraakt zich te voeden met groente en fruit, dat sommige bewoners van Tamaraceite hen gaven in de buurt van een supermarkt.
kleurlogoCanarias.png


Schildpadden uit Agaete vertrekken naar Amerika

80 scholieren uit de Vallei
wonen het loslaten van de jonkies bij

AGAETE - donderdag 8 november 2012 – De twee ongeveer 30 cm lange exemplaren zijn op dinsdag 6 november 2012 begonnen aan een overtocht van bijna 6.000 kilometer. De twee tortugas bobas (dikkop-schildpadden) zullen veel moeilijkheden moeten  overwinnen op deze reis, die begonnen is bij de Dedo de Dios (Vinger Gods) en die over ongeveer een jaar ergens in Amerika zal eindigen.

Ze zijn aangemoedigd door een groep leerlingen van de basisschool in de Vallei van Agaete, die onder luid applaus afscheid van de schildpadden genomen hebben op deze nieuwe etappe, nadat ze hersteld zijn van de verwondingen die ze opgelopen had door een visnet. Een van deze dieren is, met hulp van het meisje met de toepasselijke naam Mar (Zee), vertrokken zonder zijn linker poot. Hoewel, “dit geen probleem zal zijn,” aldus Pascual Calabuig, directeur van het Herstelcentrum voor dieren uit het wild, van het Cabildo (Eilandbestuur), van Gran Canaria, waar de beide dieren twee maanden zijn verbleven, om te herstellen van hun verwondingen, maar die nu hun leven gaan hervatten; tenminste als ze geen nieuwe obstakels tegenkomen.


  
Dit is een van de doelstellingen van  het centrum, genaamd: ‘Naturaleza y protección de la fauna’  (‘Natuur en bescherming van de dierenwereld’),m waaraan  de leerlingen van de openbare school uit de Vallei van Agaete hebben deelgenomen, in samenwerking met het collectief ‘Bio@agaete cultural’, dat ook het project omvat van het vrijlaten van  een tiental pardelas (pijlstaartmeeuwen) vanaf het gebied van de Salinas (Zoutpannen, tegenwoordig zee-zwembaden), eveneens aan de kust van Agaete.
 
 
 
Onderwijzer José Sosa erkent, dat de kinderen heel gevoelig zijn voor de bescherming van de schildpadden en de pardelas. Hij merkt dit, omdat sommige kinderen ertoe gekomen zijn, enkele pardelas te redden die in hun dorp zijn verongelukt; door deze aan de bevoegde autoriteiten over te dragen. Vandaar deze campagne, inclusief een praatje, wat eroe geleid heeft, dat de 80 leerlingen nieuwe kennis hebben opgedaan betreffende deze materie.

 
  
 
Pascual Calabuig merkt op, dat er jaarlijks 200 dieren in het centrum komen, die afkomstig zijn van Fuerteventura, El Hierro, La Gomera en Gran Canaria; en, van hen herstelt 75%.

 

Het vrijlaten van schildpadden heeft veel belangstelling gewekt op het strand, met de aanwezigheid van de scholieren, een groot aantal familieleden en veel nieuwsgierigen.

kleurlogoCanarias.png


Congresgangers laten dikkop-schildpadden vrij op Las Canteras

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - vrijdag 9 maart 2012 - Elk jaar vindt in  het kader van de vergadering van het Capítulo Ibérico van de Asociación Internacional de Congresos y convenciones (ICCA) een actie plaats die betrekking heeft op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bij deze gelegenheid, heeft de organisatie het vrijlaten van zes dikkop schildpadden (Caretta caretta) georganiseerd op het Las Canteras-strand, waaraan de congresgangers hebben deelgenomen.

Het loslaten heeft men gedaan in  samenwerking met het Rehabilitatiecentrum voor Wildbeheer, van het Cabildo (Eilandbestuur) van de Gran Canaria.  De dierenarts van het centrum, Pascual Calabuig, heeft, voorafgaand aan de vrijlating, de deelnemers toegesproken, waarbij hij hen bewust heeft gemaakt van de zorg voor de maritieme omgeving en heeft hij hen verteld over de honderden dieren die men heeft kunnen redden dankzij beschermingscampagnes en met campagnes die oproepen tot  medewerking van de burgerij.
2012-03-08-img-2012-03-08-17-38-11-image003_large.jpg
Op 7 en 8 maart 2012 heeft in het Palacio de Congresos de Canarias  de Jaarvergadering plaatsgevonden van de Capítulo Ibérico de la Asociación Internacional de Congresos y convenciones (ICCA) (Iberische afdeling van de International Congress & Convention Association).

Dit evenement, dat is ingeleid door de wethouder van Toerisme, Pablo Barbero, van de Gemeente Las Palmas de Gran  Canaria, vindt het ene jaar plaats in Portugal en het andere jaar in Spanje is o.a. bijgewoond door vertegenwoordigers van reisbureaus die gespecialiseerd zijn in het organiseren  van congressen en vergaderingen; van het conventiebureau; van luchtvaartmaatschappijen en van de communicatiemedia die gespecialiseerd zijn op de vergadermarkt.
Het Palacio de Congresos de Canarias (ofwel de benedenverdieping van het Alfredo Kraus Auditorium) heeft zich asl organisaties  kandidaat gesteld voor het ontvangen van deze ontmoeting die, ongetwijfeld, een belangrijke promotie betekent voor Las Palmas de Gran  Canaria, die zal figureren in alle persmedia die gespecialiseerd zijn in de vergadermarkt.

De ICCA International Congress and Convention Association  is opgericht in 1963 en telt momenteel ruim  900 leden,  die alle sectoren vertegenwoordigen uit de vergadersector, die verdeeld is over 86 verschillende landen.

caretta-caretta-060417w2_large.jpgOnechte karetschildpad
De onechte karetschildpad (Caretta caretta) is een grote schildpaddensoort uit de familie zeeschildpadden (Cheloniidae). Het is de enige soort uit het geslacht Carretta.
Deze soort heeft vele andere benamingen waaronder valse karetschildpad, Kawama (plaatselijke naam), Loggerhead (Turtle) (Engelse naam), Dikkop schildpad (vertaling Engelse naam) of Middellandse zeeschildpad. De 'echte' karetschildpad is overigens Eretmochelys imbricata.
Lees meer hierover op Wikipedia:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onechte_karetschildpad
kleurlogoCanarias.png


 

kaart_canaria-5-53.jpg

çaaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--420.jpg

zon-126.jpg

yyy1208786641_smileyhuilend-16.jpg