site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-275.jpg

d-64.jpg


Canarias beschermt als BIC (Cultureel Erfgoed
het Fiesta de la Rama van Agaete

Sinds augustus 2010 heeft de Gemeente Agaete
een ‘La Rama’-Museum dat de geschiedenis van een van de meest traditionele evenementen van Gran Canaria laat zien

AGAETE - dinsdag 3 april 2018 - De Canarische Regering heeft op maandag 2 april 2018  goedkeuring gehecht aan de bescherming van het Fiesta de la Rama de Agaete in de categorie Erfgoed van Cultureel Belang (BIC), een van de populaire evenementen met de grootste traditie op Gran Canaria.

La Rama’ vindt jaarlijks plaats op 3 en 4 augustus, als onderdeel van het programma dat georganiseerd wordt rond de religieuze  festiviteit van de Virgen de las Nieves (H. Maagd ter Sneeuw).
bajada-rama-2017-43g.jpg
Tegenwoordig wordt het product van zijn eigen historische ontwikkeling, formeel gemanifesteerd in een reeks aaneengeschakelde, goed gevestigde, en geritualiseerde handelingen, die een groot deel uitmaken van  het verlenen van antropologische, sociale en identiteitswaarden, in een dimensie die de lokale hoogtepunten overstijgt, zet de Canarische Regering uiteen in een verklaring.

Sinds augustus 2010 heeft de Gemeente Agaete een ‘La Rama’-Museum dat de verschillende elementen toont die bij het feest betrokken zijn, evenals de papagüevos - reuzen poppen) met grote hoofden, die belangrijke mensen in de geschiedenis van de gemeente vertegenwoordigen -, de lantaarns , en de boomtakken, en de ontwikkeling van de hoofdpersonen en de vorige vieringen, zo wordt uitgelegd.

De  Canarische Regering heeft het op prijs gesteld deze viering BIC te laten zijn met zijn "diepe populaire wortels in de lokale eiland- en zelfs grote buiten-eiland dimensie," te verklaren.

De Canarische Regering waardeert ook dit feest, “waarvan met weet hoe het zich met succes kan aanpassen aan alle momenten en generaties die het door de eeuwen heen eigen hebben gemaakt," en men erin is geslaagd heidense aanwijzingen te verenigen, vertegenwoordigd door ‘La Rama ‘ zelf, en religiositeit te verlenen die eigen is aan de viering van de Virgen de las Nieves.

Bovendien voegt men eraan toe, dat het is geconfigureerd als een soort rito paso’ ( 'rituele overgang’)  tussen kindertijd en volwassenheid en waarin deelnemers van alle leeftijden naast elkaar in hetzelfde ritueel naast elkaar bestaan.
00000slas-canariaslogo-283.jpg


La Rama’ 
Ook in 2017 is
Agaete weer knettergek op 4 augustus

De burgemeester van Agaete heeft op deze vrijdag 4 augustus  2017 de Diana (het Startschot) gegeven… voor de culturele manifestatie welke in de afgelopen jaren is verworden tot de grootste botellón (openbare zuip- en slemppartij) van het Gran Canaria, en misschien wel van de gehele Archipel…
preview_m-28.jpg

IMG_1530.jpg

Agaete, 2017.

“¡Feliz Rama!”; kijk hier en huiver:¨

VIDEO’S
- https://www.facebook.com/261891301029/videos/10156040891911030
- https://www.facebook.com/laprovincia.es/videos/10155557911152829

0000AAAAIslas-canariaslogo-147.jpg


Over Las Nieves en ‘La Rama’:
De oorsprong van de
sentimentele gevoelens van Agaete

De traditie is ontwikkeld in de loop der Eeuwen, zowel historisch als cultureel, en heeft nog steeds haar religieuze essentie

AGAETE -  dionderdag, 3 augustus 2017 -  La Villa de Agaete beleeft dezer dagen festiviteiten met gedenkwaardige historische wortels, met in de hoofdrol Nuestra Señora de Las Nieves (Onze Lieve Vrouw Ter Sneeuw) in haar Omlijsting. Het is om deze reden, dat het noodzakelijk is om in een paar regels weer te geven wat dit betekent voor de gemeente, vanuit een historisch, cultureel en sociaal oogpunt, dat door de eeuwen heen is ontwikkeld, met behoud van de essentie: De verering van de H. Maagd María.

Misschien zijn de eerste publicaties over de vroege geschiedenis van ‘Las Nieves’- buiten die van de Provinciale Commissaris van  Archeologische Opgravingen, Sebastian Jiménez Sánchez, die in 1944 een reeks publicaties verrichtte - verzameld door het Gemeentebestuur onder waarnemend burgemeester Manuel Jiménez.

nieves-rama.jpg

                        LA RAMA... toen de H.Maagd nog werd rondgedragen,
                                   zonder sirenes van Politie en ambulances.
Over de Verering  van de H. Maagd van Las Nieves in  de gemeente, moet worden opgemerkt dat die gelijktijdig begon met de opkomst en de ontwikkeling van het eerste dorpscentrum van het toenmalige Agaete aan het eind van de 15 de Eeuw, aan de hand van de Adelantado (Gouverneur) van de Toren van Agaete, Alonso Fernández de Lugo, die de bouw bevorderde van een eerste gebedsruimte gewijd aan Las Nieves (de Sneeuwmaagd).

Dat beeld, dat volgens bronnen wordt toegeschreven aan de bijzondere toewijding van Fernández de Lugo, werd in 1492 naar het eiland La Palma gebracht in verband met de onderneming van de verovering door de Adelantado (Gouverneur). Het is in deze context, dat Lugo aan Antón Cerezo ‘El Viejo’ Genovese ( de uit Genua afkomstige ‘Oude Man’), de Heredamiento del Valle ( de Erfenis van de Vallei) verkoopt, met de meegeleverde suikerfabriek. Van de suiker gaat men voldoende voordelen verkrijgen voor het verweven van de panelen van de Vlaamse retabel  (altaar-schildering) welke men vandaag de dag kent, met de afbeelding van de H. Maagd in het Midden, en aan beide zijden de H. Antonius, Sint Christoffel en Sint Franciscus, evenals de afbeelding van de twee donateurs; en het nu verloren gegane paneel met het Laatste Avondmaal van Jezus.

Jiménez Sánchez ontketent een discussie met het toekennen van de toewijding aan  het centrale paneel Nuestra Señora de la Concepción (Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis), verkregen uit het testament van Antón Cerezo van 11 oktober 1535. Zonder in te gaan op deze kwestie, die reden is van een specifieke studie, is er geen twijfel, dat de afbeelding  van Las Nieves toewijding heeft veroorzaakt bij de pré-Spaanse mannen en vrouwen, her-aangepast aan de nieuwe koloniale situatie, kolonisten, inheemse slaven en gastheren van de verovering.

In de daarop volgende Eeuwen is de toewijding en ijver aan de Virgen de Las Nieves als de beschermster van de gehele gemeente, vooral voor vissers, voortgezet van generatie op generatie, als onderdeel van een religieus, historisch en cultureel erfgoed.

Met de oprichting van een patronage door Antón Cerezo verzekerde men deze toewijding als voorloper van de verering, daarbij als verantwoordelijken de diverse  kosters en andere verantwoordelijken voor de instandhouding van de diverse gebedshuizen en hun gebouwen, de viering van de festiviteiten, en de boekhouding van de inkomsten die ermee verbonden zijn.

In de 19de Eeuw is de vasthoudendheid en de inzet te benadrukken van Don Antonio de Armas Jiménez, de voormalige burgemeester, koster, en met nog andere functies; die samen met zijn neven, zoals  Don Juan de Armas Merino, de voorlopers waren van de verering van Nuestra Señora de Las Nieves (Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw)  zoals men die tegenwoordig kent.

In de historische persmedia, zoals is vervat in het Programa de las Fiestas de Las Nieves 2015, bestaan talrijke verwijzingen sinds de tweede helft van de 19de Eeuw. Zo bevat het dagblad ‘El País’ in 1867 voor het eerst de relatie van  festiviteiten rond  de H. Maagd, begrensd tot 4, 5 en 6 augustus, benadrukkend het binnenkomen van de boomtak in de Ermita (Kapel) van las Nieves, bedoeld om Haar daarmee te omlijsten, zoal gebruikelijk was in diverse dorpen. Op 5 augustus, na de processie waarin de Vlaamse afbeelding naar de Moederkerk wordt gedragen, ontbraken geen evenementen, zoals paardenraces, volksspelen, vuurwerk, evenals harmonieën. Op 6 augustus wordt dan de afbeelding teruggebracht naar Haar kapel.

In de jaren ’90 van dezelfde Eeuw documenteert men de aanwezigheid van allegorische praalwagens diverse thema’s voorstellend.

Zo staat ook in de dagbladen, zoal in de ‘Diario de Las Palmas’ in 1895 de aanwezigheid van gigantones (reusachtige figuren) en het houden in de nacht van 4 augustus van een retreta (retraite). In 18897 beginnen de festiviteiten een dag eerder, op 3 augustus, met een klokkengelui en een retraite. Als historische bijdrage en ondersteuning van de stelling die we verdedigen van de religieuze oorsprong van de takkenomlijsting, is het voldoend een exemplaar van de ‘Diario de Las Palmas’ te lezen uit het genoemde jaar, waarin de Bajada de la Rama (Afdaling van de Tak) wordt vastgesteld, waarmee men de kapel van de Afbeelding versiert, op de volgende regels  van deze krant bevestigt men dat de  route van de processie versierd is met bogen en takken,

Over de bajada  (afdaling = terugkeer) van de Virgen  (H. Maagd) naar Haar kapel, stelt men in 1995 als datum 15 augustus vast, in de daaropvolgende jaren vastgelegd op de 17de augustus, tot op heden.,

Na deze korte opsomming van een aantal historische eigenaardigheden, is het belangrijk om de evolutie van deze evenementen en de kanalisering van gevoelens die men krijgt van grootouders, ouders en kinderen, te benadrukken . De agaetense (bewoner van Agaete) of culet , die het geluid van de Diana (startvuurpijl) hoort om 4 uur ’s morgens bij het gemeentehuis voelt vlinders in de  buik, net als alle bezoekers die die verliefd zijn op de festiviteiten van Agaete,  wat alleen gekalmeerd kan wordend door het opzwepende geluid van de historische muziekkapellen, die van Agaete en van  Guayedra, en niet te vergeten die van Las Nieves, ontstaan in de afgelopen jaren en die beetje bij beetje een eigen plaats heeft ingenomen. . Vlinders die aanvoelen als barensweeën, als een vereniging met het  gedeelde verleden en een veelbelovende toekomst; alles vermengd met geloof, zingen, ruiken en voelen van de fascinatie val het ‘dorps eigene’. Alles bij elkaar is het Agaete Agaete; wat  niet te begrijpen is, zonder alles wat er op  die dag en op dat moment gebeurt.

Kijkend op de klok en denken dat het tien uur ‘s morgens gaat worden doet de emoties opleven, herinneringen…. en  met de komst van  de boomtakken  in de Callejón de la Rama (Takkensteeg) , realiseren sommigen dat hun boomtakken gebracht zijn  door gemeentewerkers, anderen bewaren de traditie naar Tamadaba te gaan om die aan de Virgen (H. Maagd) aan te bieden. Bij aankomst is het onmogelijk om niet de caldo (bouillon) van Doña Silvana te noemen;  een traditie die, hoewel ze niet meer leeft, haar kinderen en kleinkinderen voortzetten.

Met de ontvangst van de romeros (pelgrims), is men klaar om urenlang  te dansen, met opgeheven armen naar de hemel, herinnerend aan degenen die er niet meer zijn, zich aanbevelend aan de Virgen de Las Nieves (Sneeuwmaagd), om aan te komen in Haar Haven, door de straten ervan te wandelen en te offreren aan de Moeder.

Onderweg, een klap oplopend van de papahuevos, die overwegend populaire personages uit Agaete voorstellen . Men herinnert zich Faneque, en Christo, die onlangs is heengegaan, en uiteraard Juan Pablo, die men zich met liefde en genegenheid herinnert.

Tijd voor een ​​pauze om dan aan de Retreta (Terugtocht ) te beginnen, met fakkels en lantaarns op 5 augustus 's middags als de  afbeelding  San José (Sint Jozef) ontmoet, begeleid door processiegangers. Nu is Ze onder de dorpsbewoners de Moeder van Agaete, om haar in haar noveen te begeleiden, aan Haar  te offreren en Haar terug te brengen naar haar Heiligdom tot  de volgende editie.

Om de lezer niet te vermoeien, hier een paar regels die in 1998 gepubliceerd zijn in het dagblad ‘Diario de Las Palmas’: "Door de diepe valleien glijden de slakken, in navolging van het gejuich en gejoel  van de landbouwers die luidruchtig  naar benden komen vanuit het Pinar del Risco, uit de  Vallei, en uit Guayedra, op hun schouders laurier-, palm-, dennentakken dragend,  geurig en fris, die ze opstapelen naast de Troon van de Virgen de las Nieves, hun Beschermster, hun Patrones, hun aanbeden Moeder ..."
0000AAAAIslas-canariaslogo-153.jpg


Ontwikkeling van de festiviteiten van Las Nieves
sinds de tweede helft van de 19de Eeuw

AGAETE - dinsdag 1 augustus 2017 - Het is in de tweede helft van de 19de Eeuw dat men gegevens begint te verkrijgen over hoe de festiviteiten toen waren.

In 1864 vinden de feestelijkheden plaats van 4 tot 6 augustus, als zijnde op 4 augustus ‘La Bajada de La Rama’, met op 5 augustus vanuit Puerto de Las Nieves, de haven  van Agaete, de processie als zijnde de opgang van de H. Maagd; en op 6 augustus de terugkeer naar de ermita (kapel). Indertijd verbleef de H. Maagd amper 24 uur in het dorpscentrum van Agaete .

14-21.jpg1-56.jpg                   Einde 19de Eeuw, aankomst van de H. Maagd in het dorpscentrum
                         deze foto is te bewonderen in het
Museo de La Rama in Agaete.

2-44.jpg
1902
In 1901, vinden de festiviteiten plaats van 3 tot 7 de augustus; de persmedia in dat tijdperk kwalificeren deze als de grootste feestelijkheden van het eiland, en men benadrukt het defilé van de carrozas alegóricas (zinnebeeldige praalwagens).

In 1903 realiseert men - wat tegenwoordig plaatsvindt op 25 juli - op 3 augustus de aankondiging: Onder klokgelui, vuurpijlen, en salvo’s, om 12:00 uur het hijsen van de vlag op het nationale paviljoen, openbare gebouwen, en schepen afgemeerd in de baai van Agaete.
In de avond van 3 augustus vindt een grote terugtocht plaats met ‘gigantones y cabezones’ (papahuevos,  grote poppenkoppen van papier-maché), welke dient als afscheid van de romeros (bedevaartgangers), voornamelijk zeelieden, die op zoek gaan naar boomtakken in Tamadaba.

Op 4 augustus vindt om 06.00 uur de Diana plaats (het afschieten van de start vuurpijl), vergezeld door gillende keukenmeiden en geknal van rotjes, met als enig doel de dorpsbewoners wakker te maken, volgens de traditie wordt er niet gedanst.

De aankomst van de romeros (processiegangers), en het begin van de Bajada de la Rama, vindt plaats om 08:30 uur. De afdaling van de tak wordt vergezeld door ‘tien reusachtige menselijke figuren’, om 12:00 uur trekt een stoet van praalwagens, schepen en maritieme zaken voorstellend, door de straten van het dorp.
3-48.jpg
Op 5 augustus wordt men om 06:00 uur gewekt met de Diana en geknal, en wordt de H. Maagd naar de dorpskerk gedragen na een H Mis in de ermita (kapel). Om 14:00 uur trekt een stoet praalwagens, vergezeld door de muziekkapel, door het dorp. De dans bals , die worden gehouden in het casino en in de zalen  van het oude raadhuis, moeten wachten totdat de  H. Maagd afdaalt. waardoor ze van 7 tot 9 augustus niet plaatsvinden.

4-40.jpgIn 1904 verblijft de H. Maagd al tot 17 augustus in de La Concepción-kerk, vergezeld door processies, en de militaire kapel van het regiment ‘Valencia 23’, dat in het dorp optreedt vanwege de Russisch- oorlog die zich uitbreidt tot de Eerste Wereldoorlog.

In 1910 gaat de retreta (terugtocht) ‘s avonds door op 3 augustus en de afdaling van de tak op 4 augustus om 09:00 uur, ‘s middags is er vertier en muziek op het plein, vergezeld door vuurwerk. De feestelijkheden worden aangevuld met paarden-, boot- en fiets-races.
5-39.jpg
In 1914, vindt de retreta op 3 augustus ‘s avonds plaats, en op 4 augustus beginnen om 21:00 uur de dans bals op het geher modelleerde plein en de etiquette bals vinden plaats in het ‘La Luz’-casino.

In 1917, worden de feestelijkheden geleid door de vooraanstaande meester Don José Sánchez y Sánchez.

In 1936,1937 en 1938, zijn er vanwege de Guerra Civil (Spaanse Burgeroorlog) geen festiviteiten in het dorp, er zijn allen religieuze plechtigheden.

In 1939 keren  de civiele evenementen terug, en de afdaling van de Tak heeft als hoofrolspelers de voormalige strijders die naar het dorp terugkeren na het beëindigen van de Burgeroorlog, en die naar Tamadaba klimmen en de tak aanbieden aan de H. Maagd als dank voor een veilige en gezonde terugkeer uit de oorlog.

In 1940 begint de  afdaling van de tak om 10:00 uur en de retreta om 20:30 uur, de processie word vergezeld door geüniformeerde matrozen en soldaten van het militaire bataljon dat in het dorp gelegerd is vanwege de Tweede Wereldoorlog. Op 6 augustus is de Maria-processie door de wijk San Sebastian.

61942.jpg
                                                Aankomst op de brug, 1942.
In 1943 gaan de feesten door en worden aangekondigd op 3 augustus, en ze beginnen te lijken op de tegenwoordige wat betreft hun aanvangstijden, de Diana bij het aanbreken van de dag, de Rama om 10:00 uur, en de retreta om 22:00 uur, hoewel de retreta dit jaar een ‘monumentale optocht’ is, “vergezeld door jongeren die verkleed zijn als tovenaar,  moros (Arabieren), in klederdracht, en als reuzegrote poppen; met diverse praalwagens, ruiters, lantaarns en Bengaals vuur; en drie muziekkapellen, plus de zaklampen van de plaatselijke Falange, die aankomen in Puerto de La Nieves, waar men een optocht organiseert met muziek en vuurwerk met veel smaak als nieuwigheid,” en introduceert ‘monumentaal vuurwerk’ om de H. Maagd te vergezellen.
7-29.jpg
Dit jaar 1943, realiseert men op 5 augustus om middernacht een processie, waarbij men de H. Maagd door de straten van het dorp draagt. Het plein is op zijn ‘Venetiaans’ versierd. Op 6 augustus is er een concert met de harmonieën van Agaete, voor de jeugd van Las Palmas en het bataljon dat hier gelegerd is met tombolas, loterijen, rum van La Aldea, frisdranken, vers fruit, en churros (langwerpige ‘oliebollen’).
8-28.jpg
in 1946, is de H. Maagd is toevallig  buiten het dorp, Ze bevindt Zich op 4 augustus in het heiligdom van San Antonio in Las Palmas, vanwaar Ze richting Santa María de Guía vertrekt. om 12:00 uur wordt Ze in Agaete ontvangen door de burgemeesters en priesters van de agglomeratie, en begint er een processie richting Concepción-parochie waar men ’s middags aankomt vergezeld door honderden gelovigen uit Gáldar en Guía. De bajada de la rama begint dit jaar om elf uur ’s morgens. De romería (pelgrimstocht/processie) begint dit jaar om 22:00 uur naar de ermita (kapel). Op 5 augustus gaat men over tot het zegenen van de nieuwe troon en retabel.
9-26.jpg
In 1948, bestelt burgemeester Don José Armas Galván (Pepito Armas) zes ‘papahuevos’ die men op 19 juni 1948 betaalt met in totaal 300 pesetas, deze papahuevos stellen voor: Don Quijote, Sancho Panza, een duivel , een neger, een Chinees en een Chinese, en vanaf deze jaren tot aan de jaren tachtig, is het de beroemde beeldhouwer van Agaete Don José de Armas Medina  die papahuevos begint te maken die populaire  personen uit het dorp voorstellen en die een teken van identiteit aan de rama van Agaete geven, aan hem dankt men: el Pupulo, la Pelica, el Paletú, el Manué Carila, Vicentillo, Megui.... tot op de dag van vandaag wordt zijn  traditie heel terecht voortgezet door een leerling van hem, Rosendo Martín García.
10papahuevo.jpg
                       Don José is de papahuevos van Meggui aan het vervaardigen.
In de jaren vijftig en zestig van de vorige Eeuw, beginnen de festiviteiten te lijken op de huidige, men vestigt 25 juli als de dag van het hijsen van de vlag,  de tak begint om 10:30 uur, er is diana op 4, 5 en 6 augustus, en de retreta is om 22:30 uur.
11-19.jpg
En 1984, is op 15 augustus om 22:00 uur, de vooravond van de bajada (afdaling) van de H. Maagd naar haar ermita (kapel), en introduceert men de feestelijkheden  ‘la retreta marinera’ en het watervuurwerk.

 12-23.jpg                    ‘Telo’, onder het mandaat van de wethouder van Feesten (jawel!)
           introduceert in 1984 de ‘retreta marinera’,  op de vooravond van 17 augustus.

In 1989, krijgt de tak zijn huidige aanvangstijd om 10 uur ’s morgens, en is de retreta (terugkeer) om 22:30 uur.

In 1991, begint de retraite om 22.00 uur, en in  deze jaren dat is het dat de feestdagen worden versterkt en de huidige omvang verwerven, het begin van de geprogrammeerde evenementen staat gepland op 20 juli en eindigt op 28 september.

13-23.jpgVoor de bewoners van Agaete, hebben de feestelijkheden ondanks hun historische ontwikkeling iets mystieke, religieus, voorouderlijke, en eenvoudigs. Zo is Agaete, haar bevolking, en haar bajada de la Rama ter ere van de  Virgen de las Nieves, die voor hen niet veranderd in een botellón (openbare zuippartij) met een rel meer of minder.
15-15.jpg 16-17.jpg 
18-14.jpg 17-21.jpg
                          Gezien vanuit de Calle  Obispo Urquinaona in 1874,
                       voor het leggen van de eerste steen van de parochiekerk.

BRON:
-
De persmedia uit dat tijdperk, via de internetpagina JABLEW van de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria,
- Agaetespacioweb, http://www.agaetespacioweb.com/fiestas_web.htm
,
- Het artikel dat is gepubliceerd door: José Ramón Santana Suárez.
ZZZZZZIslas-canariaslogo-kopie-141.jpg


De geschiedenis van ‘La Rama’

 ‘La Rama’ van Agaete heeft niets van doen
met de gebruiken van de aborígenes (oerbewoners)

AGAETE - maandag 24 juli 2017 - Binnenkort is het weer augustus en dan vinden in Agaete in de eerste week van deze  zomermaand de festiviteiten van en rond ‘La Rama’ (het feest van ‘De Tak’) plaats, dat tegenwoordig is ontaard in een grote ‘botellón’ (luidruchtig zuipgelag; met veel gelal, drugs, en onhygiënische toestanden in het gehele dorp).
Hoog tijd dus, om eens na te gaan waar dit volksgebruik vandaan komt en zijn oorsprong heeft, waarbij echter  -  zoals onderstaand verklaard -  duidelijk wordt dat het ‘feest’  iets anders in elkaar steekt dan de algemene versie van vooral de zuipende en lallende eilandjeugd wil.

Sinds de tweede helft van de jaren ’70 van de vorige Eeuw, toen de Democratie in Spanje begon,  was het belangrijk zich met de bijzondere ‘Rama’ te identificeren; met het gebruik, waarmee  de oerbewoners om regen vroegen, zoals door de geschiedschrijver Abreu y Galindo in 1590 is beschreven.
0pmq7lwrjvzcp5crhging50f3su28ha81470067668410-medium.jpg
Citaat:  “… als de periode zonder regen begon, gingen ze in processie met in de handen stokken, met daaraan  zakken met melk en boter bevestigd , en met palmtakken. Men ging de berg op, en daar vergoten ze de melk en de boter en dansten en zongen treurliederen rondom een groot rotsblok. Van daaruit daalden ze af naar zee en sloegen met hun stokken op het water en schreeuwden luid…” (Abreu y Galindo in 1590).
Fiestas-Rama-Agaete-ALEJANDRO-RAMOS_EDIIMA20150805_0171_18.jpg

index-4.jpgZoals men kan zien, beschrijft Abreu hoe de mensen met stokken, palmtakken, en met melk en boter die ze daar vergoten , de berg opgingen… maar hij meldt niet dat ze met boomtakken van de berg naar beneden kwamen.

Een inwoner van Agaete die anno 2017 maar liefst 86 jaar oud is en alle andere senioren in Agaete, sommigen zijn ver in de 90, hebben in de loop van hun leven niet gezien, of gehoord, dat boomtakken in verbinding gebracht werden met regen, en ook niet dat er met boomtakken de zee werd ingegaan.
act762235237.jpg
Het idee de Rama met het gebruik van de oerbewoners -  om regen te vragen- in verbinding te brengen, is door de eilandbewoners aangenomen door een interpretatie van de Agaetense artiest en kustschilder Pepe Dámaso.  La Rama kwam in de mode, toen hij in een van zijn films precies een dergelijk scène heeft opgenomen.

En vervolgens, begin jaren '80, wordt ‘La Rama’ afgeschilderd in een aflevering van het folkloristische televisieprogramma ‘Tenderete’, welke in het bijzonder over de ‘Rama’ ging en waarin jongeren optraden met ‘pintaderas’ (beschilderde jute zakken), samen met de ‘Banda de Agaete’ en ‘Papahuevos’ (grote poppen van papier-maché ). Terwijl in de uitzending zinnen van Abreu y Galindo werden geciteerd, speelden de jongeren, als moderne ‘harimaguadas’(priesteressen van de oerbewoners) en met de muziek: ‘Soldado de España' (https://youtu.be/xutOkMVGPw4), enkele gebruiken van de oerbewoners na, wat in de televisiestudio geleidelijk werd omgevormd tot een ‘Rama feest’.

Ook probeerde Pepe Dámaso indertijd door hem vervaardigde Afrikaanse maskers op stokken in te voeren. Gelukkig hadden deze bij de meerderheid van de bewoners geen succes. Ze werden  zelfs uitgefloten en het werd verboden ze mee te dragen.

Sinds de jaren ’70 wilde Pepe Dámaso het tegenwoordige ‘Rama de Agaete’ oorspronkelijk en heidens houden. Hij beschuldigde de Kerk ervan dit meer in de richting van geloften aan de ‘Maagd van Las Nieves’ en  naar de tijd van de Inquisitie te leiden. Dámaso wilde deze zonder  enige geschiedkundige en gefundeerde achtergrond, met Afrikaanse ritmen mengen (aldus het dagblad ‘Canarias7’ op 7 augustus 1968).

Zonder het te willen, heeft Pepe Dámaso, met zijn mening, het feest van La Rama zeer veel schade berokkend.

                  hqdefault-63.jpgIn 1998 bracht de muziekgroep  ‘Mestisay’ een CD uit met de titel : ‘Viento de La isla’ (‘Wind van het  Eiland’) met daarop een lied dat gewijd is aan Agaete: ‘Aguita’ ( ‘Watertje’) (https://www.youtube.com/watch?v=g9auvFHCM0A). In de liedtekst wordt steeds weer de Rama (Boomtak) en een Water-ritus bezongen. En in de bijbehorende video worden beelden van eerdere Rama feesten getoond die met het huidige gebruik gemengd zijn, waarin met de boomtak op de zee geslagen wordt.
Daarmee wordt gesuggereerd, dat het feest altijd zo gevierd werd.

Over dit onderwerp heeft de archeoloog, geschiedkundige en onderzoeker Valetín Barosso al bij vele gelegenheden gesproken en kan hij met hulp van documenten alles weerleggen.

Eigenlijk was het oorspronkelijk niets anders dan een traditionele mars door de straten aan de vooravond van het vieren van het hoofdfeest van de schutspatrones, in dit geval de Maagd van Las Nieves, en de straten en de kerk met boomtakken te versieren, alvorens het zich in de loop der tijd tot deze rommelzooi heeft ontwikkeld.

Vroeger heeft de Kerk de groene boom twijgen gekocht om ze op de vooravond van het feest, buiten  aan de voorgevel van de kerk  te installeren. Dit wordt ondersteund door de facturen uit de kerkarchieven van de 18e Eeuw. Later lijkt het erop dat vooral zeelieden (matrozen) deze boomtakken uit de bergen haalden als een  gelofte aan de Maagd. Als de kerk zich realiseert, dat ze het geld kunnen besparen voor de takken, omdat de gelovigen die toch wel haalden, stopte de Kerk om deze takken  te kopen.

Ook waren er tot in de 19 Eeuw geen muziekkapellen bij. Want de eerste muziekkapel in het  Noorden van het eiland kwam uit Santa María de Guía en werd pas in 1840 opgericht. Sinds de 20ste Eeuw is er ook een muziekkapel in Agaete.

Sinds het Gemeentebestuur de boomtakken in een vrachtwagen aanvoert, zijn deze bij het feest volop aanwezig.
rama-pedro-1_g.jpg
Ook het Rama feest is de wijk San Pedro - La Rama 'chica' de San Pedro (Sint Petrus) (op 29 juni) - in het dal van Agaete bestaat pas sinds kort, en kan niet beschouwd worden als een traditie van de oerbewoners. Tot begin 20ste Eeuw was hier zelfs geen kerk, en dus ook geen feest en geen beeld van Sint Petrus, pas in 1902 is begonnen met de bouw van de kapel.

Het is volledig duidelijk, dat het kerkelijke feest (helaas van steeds minder betekenis) in verband gebracht kan worden met veel andere takken-feesten op de vijf  Continenten op Aarde.

Ook vertellen de senioren, dat in hun jeugd bij de Rama alleen de zeelieden (matrozen) dansten.
ProgramaLaRama2012_02.jpg
---- Het augustusfeest van Agaete in 1955. Donderdag 4 augustus. om 05:00, Diana (ochtendbijeenkomst) met de muziekkapel van het dorp.
Om  10:30 uur het typische feest met de traditionele ‘ Bajada de La Rama’, uniek op het eiland met de feestelijke gelofte, liederen  en gezangen, die vanuit ingeleefde reuzen en ander grote figuren dansend met een woud van takken begeleid worden. Dat door aanhangers van de Maagd, als gelofte, vanuit ons wondermooie dennenwoud naar beneden gebracht worden is.----

Met dit fragment uit het feestprogramma van het jaar 1955 wordt exact bevestigd, dat het halen van de ramas (boomtakken) een belofte aan de Maagd was.

Een  van de oudste ‘takken-afdalingen’  (Bajada de Rama) is die van Santa Maria de Guía in 1811.

Bijgevolg  kwamen de landbouwers uit Vergara als gelovigen van de H. Maagd ertoe, om met boomtakken uit de Mediana (het Middelhoge  gebergte) de straten en de kerk te versieren,  om plagen zoals gele koorts, droogte, de Berserse sprinkhanen, en ander rampen af te wenden,

bevestigd wordt, dat de meeste dansers zeelieden waren. In dat jaar, waarin de Burgeroorlog beëindigd werd - waren vele gelovigen dankbaar, want men had de Guerra Civil overleefd.

--- Dit is een feest om beloften en dank uit te brengen aan de H. Maagd van Guía
Het naar beneden brengen van de boomtakken aan de vooravond van het feest , begeleid door reuzen, en door de muziekkapel van de stad, is traditioneel
.
Het enthousiasme van de bewoners op de dag van de ‘rameros’, de boomtakken-dragers is onvergelijkbaar. Op zijn minst zijn het keurige zeelieden, die zich als ‘ verhitte strijders’ verzameld hebben, om na een enthousiaste ronde door de straten van  de plaats, uiteindelijk als vrolijke ‘rameros’ zich bij de ‘rameros optocht’ aansluiten om naar de Kapel van Las Nieves te gaan. ---

Het bovenstaande is een fragment uit het dagblad: Diario la Falange van 16 augustus 1939,

---De Kerk en de Aanbidding
Het feest in het dal van San Roque (Sint Rochus)
Programma:
De gehele dag worden er Rozenhoedjes gebeden, worden de negen levensfasen van Jezus voorgelezen, en worden met de kapelaan gesprekken gevoerd.
Deze aanbidding zal met een wondermooi gebed aan de H. Maagd, dat door een meisjeskoor gezongen, worden beëindigd.
Op de 14de is de traditionele  afdaling van de boomtakken waarmee de jongeren van de plaats het plein versieren.
In de nacht worden dan de negen levensfasen van Jezus gelezen. ---

Het bovenstaande is een fragment uit het dagblad: Diario la Falange van12 August 1939.

Onder de krantenkop: Het feest in  het dal van San Roque bij Valsequillo, kan men lezen:
--- De jongeren  maken traditioneel de afdaling met de boomtakken (la Bajada de Ramas) en versieren daarmee het plein.---

Dit kan men in andere kranten  uit de19de Eeuw lezen. Zo ook in Montaña de Cardones, Arucas, in San Mateo enz. Dit is het duidelijke bewijs dat de ‘Afdaling van de Boomtakken’  uit de bergen, slechts gemaakt wordt aan de vooravond  van het feest, om de plaats en de Kerk te versieren en niet om daarmee op de zee te slaan. Want in Valesquillo, Cardones, en San Mateo is geen zee. Onderschrift bij de foto:
----Men kan de versierde vlaggenmasten zien in de Guayarmina straat. Feest van 1902.---

De oudste vermelding in de persmedia over de Bajada de Rama in Agaete is van 1867, en daarbij worden geen gebruiken van voor de tijd van de Spaanse Verovering genoemd.
1194850.jpg

---- Feestelijkheden in  Agaete: Onze correspondent op dit eiland heeft ons uit Agaete, het programma voor de komende dagen  meegedeeld: dat  op 4, 5 en 6 augustus aanstaande zal plaatsvinden in de  Kapel van ‘Nuestra Señora de Las Nieves’ ( ‘Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw’) in de haven met dezelfde naam.
Op 4 augustus wordt de aankomst van de boontakken begeleid door de muziekkapel van Guía.
Op de schepen in de haven  zullen de Nationale vlaggen wapperen.
’s Middags wordt er een regatta gehouden en de winnaar krijgt als prijs een wondermooie Spaanse vlag.
IMG_0043Grande.jpg
Op 5 augustus wordt in de Kapel een H. Mis opgedragen door de priester Don Antonio González Vega. Daarna begint de processie welke door schepen in de haven begroet wordt. Het beeld van ‘Onze Lieve Vrouw’ wordt de kapel binnengedragen.
Om 14:00 uur is er paardenrennen en de prijs is een mooi zilveren sieraad.
Om 16:00 uur worden op het Plein ‘cucañas’ (gezelschapsspelletjes) gespeeld, en om 21:00 uur is er vuurwerk.
Al deze evenementen worden door de muziekkapel begeleidt.
240px-Ermitadelasnieves.jpg 2012-04-28_IMG_2012-04-21_005518__6183564.jpg
Bij de H. Mis op 6 augustus is de muziekkapel aanwezig en ook de priester van de parochie van San Agustin, Las Palmas, Don Emilio Martínez Escobar.
Fiestas-Rama-Agaete-ALEJANDRO-RAMOS_EDIIMA20150805_0186_18.jpg
’s Middags keert de  processie terug naar de kapel, waar deze door de in de haven voor anker liggend schepen begroet wordt.
Zoals men bij deze samenvatting, die wij van dit programma hebben gemaakt, ziet; zullen dergelijke feesten in de plaatsen op het eiland veel concurrentie hebben, want ze zijn zeer groot en levendig.---
Ermita_de_Nuestra_Seora_de_las_Nieves_Agaete_Gran_Canaria_Espaa.jpg

--- Feest 1867. Onze ‘Rama’ is bijzonder buitengewoon en heeft - vergeleken met andere - haar eigenheden.  Het heeft echter ook veel overeenkomsten met vele andere in de plaatsen op de Eilanden, op het vastekand , en op de vijf  Continenten van de wereld.---

Hoe ziet het er tegenwoordig uit? Er is in  Nederland de Stille Omgang, de processie met Onze Zoete Lieve Vrouw van den Bosch. Toen wij kennis maakten met het feest in Agaete waren wij met de overeenkomsten van ‘La Rama’ zeer verrast.

Wij nodigen u uit om te komen, om te dansen, en om te genieten; en de gelovigen wensen wij  innerlijke, geestelijke verruiming.

¡Viva La Virgen de Las Nieves!  -  Leve de Sneeuwmaagd!
0000AAAAIslas-canariaslogo-74.jpg


Het Fiesta de La Rama van Agaete zoekt,
verklaard te worden tot Cultureel Erfgoed

AGAETE - woensdag 1 februari 2017 - Nadat de Gemeente de procedure voor de aanvraag heeft geopend, heeft op 29 december 2016 het Ministerie van Cultuur, van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria het dossier geopend om het Fiesta de La Rama (Feest van de Tak) van Agaete verklaard te krijgen tot Bien de Interés Cultural (BIC) (Cultureel Erfgoed) in de categorie immaterieel erfgoed van de traditionele volkscultuur op plaatselijk niveau.

Onder de positieve punten waarop dit Fiesta (Feest) kan rekenen om verklaard te worden tot BIC, bevindt zich het feit, dat men het beschouwt, “als een uniek onderdeel van de volkscultuur van Gran Canaria van buitengewone waarde door de sociale cohesie en de vorming van een collectieve identiteit, hogelijk geritualiseerd en gestructureerd, maar gelijktijdig, levend, flexibel, en voortdurend in ontwikkeling,” zo heeft het Gemeentebestuur laten weten in een persbericht.
rama-1.jpgAls zodanig is het dit karakter, “dat herkenning en overweging tot bewaring verlangt door middel van het maximaal figureren als erfgoed, wat het BIC is.” Op deze wijze veronderstelt de verklaring ervan, “de impliciete erkenning te zijn van haar culturele betekenis,” en zou "de consolidatie van zowel de formele structuur als de bestaande waarden, ongetwijfeld leiden tot toekomstige vormen van expressie, zonder dat de door de eeuwen heen verworven essenties zich bedreigd zullen zien.”

Tot slot merkt men op, dat zodra de slotverklaring van BIC voor La Rama de Agaete verkregen zal zijn, men dit kan toevoegen aan dat wat het feest al sinds 1972 bezit, toen het tot Interés Turístico Nacional (van Nationaal Toeristisch Belang) is uitgeroepen,; zodanig, “dat het een nog grotere  herwaardering is van deze talrijke viering, die hoewel op lokaal niveau, haar erkenning al heeft overgedragen, zelfs  op  deelstaatniveau, wat het veranderd heeft tot een referentie van de zomerfeesten.”
000islas-canariaslogo-565.jpg


La Rama (De Tak) brengt
- tegenwoordig als liederlijk takkefeest -
duizenden personen naar Agaete...
Canario’s ten voeten uit!

AGAETE - La Rama, donderdag 4 augustus 2016 - Met een nachtelijk wolkje meer dan normaal, maar met hetzelfde geweld van altijd, hebben de ‘muziek’-bands - die van Agaete, van Las Nieves, en van Guayedra - de Noordelijke Gemeente wakker gemaakt met de inmiddels klassieke geluiden (om niet te zeggen: herrie/lawaai, van het - tegenwoordig vooral - liederlijke: ‘takkefeest’) van ‘La Rama’ (‘De Tak’).

Duizenden personen dansen zwalkend - de meeste straalbezopen - door de straten van het dorp, vanaf 10 uur ’s morgens op zoek naar de takken en twijgen die gehaald zijn vanaf ‘Tamadaba,’ met het doel: die al dansend en hossend; want, zoals gezegd: straalbezopen) - naar de kapel van de Virgen de Las Nieves (Sneeuwmaagd) te brengen in Las Nieves, de gelijknamige haven.

larama4-7_g.jpg
larama1-5_g.jpg

larama3-6_g.jpg
cpaulgbxyaabtn1-3_g.jpg
cpauhnqxeaabn4--1_g.jpg

larama5-8_g.jpgHet episch centrum van het ‘feest’ bevindt zich in de Calle Guayarmina en de Calle Concepción, waar de aanhangers dansen met hun takken op het geluid van de ‘muziek’-bands waarvan: ‘O Schöne maid hast du für mich Zeit’, en ‘O Rosamunde’... (.jawel!) tegen de gevels van huizen op klotst en de aangrenzende straten, plus die van de rest van het hele dorp, bereikt. Lawaai dus, de meest pure vorm van milieu-geluidsvervuiling; de honden lusten er dag en -vooral - nacht geen brood van, en blaffen dan ook paniekerig dat het een lieve lust is!

VIDEO's:
Kijk en huiver:

                     https://www.facebook.com/213786128763278/videos/756582977816921/
                     https://www.facebook.com/213786128763278/videos/756513594490526/
                     https://www.facebook.com/213786128763278/videos/756793614462524/

rama6-10_g.jpg            Het ‘feest’ dat in 1972 verklaard is - jazeker!- tot: Interés Turístico Nacional ’,
                    trekt uit alle hoeken en gaten van Gran Canaria veel Canarische jeugd
                                           - doch weinig, of geen toeristen - aan.
De burgemeester van Agaete, Juan Ramón Trujillo, heeft benadrukt: “dat deze evenementen bijdragen aan de essentie van een viering die gemarkeerd wordt door papahuevos en de pakkende liederen van de gemeentelijke ‘muziek’-bands.”

Het feest duurt tot 01:00 uur van de daarop volgende dag ( = 5 augustus) waarop zij die het bijwonen, of zij die gedurende de middag van 4 augustus zijn aangekomen, kunnen genieten van het vuurwerk. Voor de dorpsbewoners, is ‘La Retreta’ een ander belangrijk evenement van de dag; om 22:00 uur - en met het dorp volledig verduisterd - draagt Agaete dan haar lantaarntjes om diegenen te verlichten, die doorgaan met - vooral liederlijk - dansen en hossen.

cpaund1xgaacctl-4_g.jpg

↓ Hoezo landelijk uitzicht verpest?
Hoezo alle hoeken en gaten van een klein dorp vol geplempt met gemotoriseerd blik?
Hoezo milieuvervuiling met fijn stof cuota?
Hoezo aantasting van de (nachtelijke) dorpsrust?
Hoezo openbare hygiëne?↓ 
IMG_7190.jpg                Een gedeelte van Agaete - overvol geparkeerd - op donderdag 4 augustus 2016.
Ondertussen staat in augustus 2016 het eiland La Palma in (bos)brand, maar daar trekken deze feestvierders zich vooralsnog weinig - of beter gezegd - NIETS van aan; vooral - door, nota bene, de overheid gesubsidieerd - FEESTVIEREN… dat is veel belangrijker in de - o.a. door een hoog werkloosheidspercentage en met zijn vele volks- en heiligenfeesten geteisterde - Deelstaat Canarias!
Viva España, Viva Canarias, Viva Gran Canaria, Viva Agaete, Viva 'La Rama'!
000islas-canariaslogo-71.jpg


De Sneeuw in augustus komt eraan 
e
n houdt aan t/m de 21ste

AGAETE - vrijdag 29 juli 2016 - Nee…maakt u zich als zonzoekende vakantieganger op Gran Canaria maar niet ongerust… De kop van dit artikel duidt namelijk op het dorpsfeest van de H. Maagd met die titel en dan met name op  haar Patroonsdag, 4 augustus; de datum, rond welke de jaarlijkse, traditionele en religieuze evenementen  van Agaete georganiseerd en gevierd worden - met name het volksfeest en de optocht naar, plus de processies van en naar: Puerto de Las Nieves; de haven, van het vissersdorp.

Om u een indruk te geven van hoe een volksfeest er uit ziet op de Eilanden en hoe het op typisch Canarische wijze ‘gevierd’ dient te worden anno 2016, hebben we voor u de op glanzend, luxe papier in, vierkleurendruk geproduceerde programma-folder (druk-en productiekosten komen, nagenoeg geheel voor rekening van het Gemeentebestuur, lees: de belastingbetaler!) door de scanner gehaald en laten wij u daar hieronder van meegenieten:

001LaRama2016-1.jpg 002LaRama2016.jpg
003LaRama2016.jpg

 ↑ Openingswoord van de burgemeester;
en daar mag de loco burgemeester (en neen... hij is niet 'gek') niet bij  achterblijven... ↓

004LaRama2016.jpg
005LaRama2016.jpg

    Ook de dorpspastoor doet zijn woordje. ↑
006LaRama2016-1.jpg

↑ Religieuze Plechtigheden... ↓
007LaRama2016.jpg

008LaRama2016.jpg 009LaRama2016.jpg
010LaRama2016.jpg

010LaRama2016-1.jpg

                                               ↑ Ludieke  en Culturele Evenementen... ↓
011LaRama2016.jpg
012LaRama2016.jpg013LaRama2016.jpg

014LaRama2016.jpg
015LaRama2016.jpg
016LaRama2016.jpg017LaRama2016.jpg
018LaRama2016.jpg
                                             ↑ Architectuur een Beeldende Kunst in Agaete.   ↑
019LaRama2016.jpg

                                          ↑ Ludieke  en Culturele Evenementen. ↓
020LaRama2016Biagaete.jpg 

022LaRama2016.jpg023LaRama2016.jpg
024LaRama2016.jpg
025LaRama2016.jpg
Bent u niet op het Eiland op bovengenoemde datums, laat het dan een uitnodiging zijn om uw volgende vakantie dan wel aanwezig te zijn op ‘La Isla Redonda’ (‘Het Ronde Eiland’); en mocht u wel op het eiland vertoeven, kom dan - vooral als volksfeestfanaat- zeker op 4 en 5 augustus naar Agaete voor een van de grootste volksfeesten/evenementen van het jaar… ‘LA RAMA’, dat samen met die van o.a. ‘LA TRAIDA DEL AGUA’ in Lomo Magullo (Telde) en   ‘LA CHARCA ‘ in La Aldea, tot de meest ruige volksoplopen leidt, waarbij we die van de ‘PINO’ in Teror - jaarlijks op Haar feestdag op 8 september - niet mogen vergeten te noemen; afgezien nog van de carnestolendas, het CARNAVAL dat weken achtereen, onafgebroken wordt gevierd op de ‘Islas Afortunadas’ (‘Gelukzalige Eilanden).
zzzislas-canariaslogo-16.jpg


La Rama is er nu al

AGAETE - zaterdag 23 juli 2016 - Het Fiesta de las Nieves en van La Rama zorgt ervoor, dat in La Villa de Agaete (op Gran Canaria een gemeente met normaal 5.500 inwoners) nu tussen 23 juli en 17 augustus het dorp wordt aangedaan door ongeveer 60.000 bezoekers die deelnemen aan de ludieke culturele en religieuze evenementen die sinds 1972 van Interés Turístico Nacional (Nationaal Toeristisch Belang) zijn verklaard.

Tijdens de presentatie op donderdag 21 juli 2016 van het feestprogramma, heeft de president van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, Antonio Morales, eraan herinnerd. dat het eiland in feeststemming verkeert vanwege de naderende viering van La Rama, “een van de voornaamste symbolen van de identiteit van de Grancanario’s.”
1375646953917__318x216.jpg“Bij dit feest mengen zich vermaak en voorouderlijke tradities en het biedt de mogelijkheid de gastvrijheid te tonen van de Grancanario’s aan iedereen die Agaete bezoekt die wordt aangetrokken door de internationale populariteit van deze viering,” zo oordeelt Morales.

Op zijn beurt heeft de burgemeester van Agaete, Juan Ramón Trujillo, benadrukt dat het bergopwaarts gaan van de muziekkapel, el pregón (de openingsrede), la diana (de vuurpijl), la rama (de tak), la retreta (de terugkeer). la romería (de offerande-processie) en de andere optochten, “die de meest wezenlijke gebeurtenissen zijn van de Fiestas de las Nieves.
04-3.jpg“Deze gebeurtenissen dragen bij aan de essentie van een viering die gemarkeerd wordt door papahuevos en de pakkende, opzwepende deuntjes van de gemeentelijke muziek-bands, die deze feestelijkheden maken tot een referentie op de kalender met het in de straten van Agaete bijeenkomen van gezinnen en vrienden van verschillende generaties,” zo laat Trujillo weten.

De evenementen van las Fiestas de las Nieves zijn op vrijdag 22 juli 2016 van start gegaan met een schilder wedstrijd en op zondag 24 juli 2016 vindt de opgang op de berg plaats van de muziekband. waarbij de oprichter van de Banda de Agaete en huidig lid van de muziekband Agrupación Guayedra, de 83-jarige Miguel Santana aan kop gaat.

De daaropvolgende dagen worden diverse activiteiten georganiseerd die te maken hebben met de geschiedenis van La Rama, zoals discussieforums, werkgroepen, tentoonstellingen en muzikale optredens, waarbij de onderwijzer van de Miguel Sánchez- scholengemeenschap uit Guía de prégon (inleidende rede) zal houden, die dient als opening van de schilderijententoonstelling ‘Up print’ van de maakster van de poster voor deze editie van de feesten in Agaete, Paqui Martín.

De Banda de Agaete, de Agrupación Guayedra en de Banda de Las Nieves begeleiden op maandag 4 augustus la diana (de vuurpijl), waarna vanaf 05:00 uur de Bajada de la Rama (afdaling van de tak) begint, die om 10:00 uur in het centrum van het dorp arriveert, waar op dat moment ongeveer 25.000 personen zich verzameld hebben voor het meebeleven van een van de drukst bezochte feesten van de Archipel.

Ook zal de zesde editie plaatsvinden van Bio@gaete’, het culturele solidariteits-festival dat zich afspeelt van 18 t/m 21 augustus 2016, met muziek- en dansoptredens, kunstnijverheid, workshops en milieu-bewustwording.
ZZZZislas-canariaslogo-kopie-102.jpg


Het 'Rama'-feest: Agaete anno 2015

AGAETE - woensdag 5 augustus 2015 -  Ze leren het ook nooit; het blijft met recht 'takke volk wat op dit - per saldo: religieuze -  'feest' afkomt...
allerestjesnetjesindeafvalbakmetRAMA-feest___.jpg

                                         "Tsjongejonge, wa henne wie lol'ehad!"
1-AAAAislas-canarias-kopie-359.jpg


Barroso:
De geschiedenis ontmanteld,
de mythe in
La Rama’

Het ritueel - ‘van het bidden voor regen’ - als excuus voor het houden van de Fiestas de Las Nieves, is bedacht in 1975;
en die smoes is sindsdien flink aangedikt

AGAETE - maandag 3 augustus 2015 - “De pre-Spaanse oorsprong van ‘La Rama de Agaete’ is een mythe; een verzinsel, dat jaar na jaar flink is aangedikt voor het houden van dit volksfeest, want de mythe heeft geen enkele geschiedkundige basis die deze bevestigt.

Het bovenstaande heeft de archeoloog Valentín Barroso Cruz gezegd tijdens zijn pregón (proclamatie - inleidende toespraak) voor de ‘Fiestas de La Nieves,” welke hij op vrijdagavond 31 juli 2015 heeft uitgesproken in de Huerto de Las Flores in Agaete voor een aandachtig luisterend publiek; nagenoeg het gehele dorp heeft dit aangehoord, inclusief de nieuwe president van het Cabildo (Eilandbestuur), Antonio Morales, die speciaal was uitgenodigd door het Gemeentebestuur van Agaete, om te applaudisseren voor de onderzoekingen van de beheerder van Arqueocanarais.
img_valentinbarrosocruz.jpg thumb-30.jpg
                                     Vrijdag 31 juli 2015:Valentín Barroso Cruz in de Huerto de Las Flores in Agaete tijdens zijn toespraak aan de vooravond van 'La Rama'.
Arqueocanarais, is het nutsbedrijf dat o.a. de archeologische parken Maipés en Las Candelarias heeft gecreëerd en waarvan de beheerder, Valentín Barroso Cruz, nu dit geloof heeft ontkracht en het verhaal heeft verteld over hoe men denkt, dat men de mythe in het leven heeft geroepen; namelijk aan de hand van een onschuldige tekst van de voormalige burgemeester José Antonio García Álamo - geschreven in 1960 en die door de auteur zelf is ontkend - welke vervolgens gebruikt is om de legende te fabriceren van het voortbestaan van het ritueel van de oerbewoners die smeken om regen.

Na zijn persoonlijke jeugdherinneringen aan ‘La Rama’ te hebben opgehaald, heeft Barosso de historische ontwikkeling van Agaete uiteengezet - van de oer-bewoning tot aan de bouw van de toren in 1481, en de daaropvolgende verovering van het Eiland - aan de hand van historische gegevens betreffende de oprichting van de suikerfabriek en de komst naar het dorp van het drieluik van de Virgen de las Nieves.

Maar het is pas sinds 1975 - samenvallend met alle politieke veranderingen die zich in Spanje hebben voorgedaan - dat het feest van Las Nieves de omvang heeft gekregen en het uiterlijke kenmerk dat het tegenwoordig heeft.

De sfeer van vrijheid en de opkomst van nationalistische Canarische bewegingen betekende voor het feest - zoals men tot nu toe begrijpt - een verandering in de oorsprong en het doel ervan en, uiteindelijk, is ‘La Rama’ niet langer de oorspronkelijke viering die,  voorafgaand aan  het feest van de heilige ontsproten is uit het struikgewas, zo heeft Barosso opgemerkt in het laatste deel van zijn proclamatie.

Sinds die jaren, zo benadrukt de archeoloog, begon ‘La Rama’ voor journalisten, kunstschilders, beeldhouwers, schrijvers, filmmakers, choreografen en vreemdelingen de overleving van het oer-ritueel te worden: van het smeken om regen in tijden van droogte.

Dit ritueel zou hebben bestaan uit de gewoonte, de heilig bergen te beklimmen, om melk en boter te offeren en, vervolgens dansend met takken naar zee te trekken, om daarmee op het wateroppervlak te slaan en zodoende het geluid van regen te imiteren.”

Op die wijze dacht men de gunst van de goden te verkrijgen voor het veroorzaken van regen en de bevloeiing van de akkers.

“Vanuit de verspreiding van dit idee, zien we sinds 1975 jaar na jaar en tot op heden, op 5 augustus op de voorpagina’s van de kranten en bij diverse televisiezenders: “Opnieuw heeft de hossende menigte van ‘La Rama’ het ritueel voltrokken en is men gekleed de zee ingegaan om het water met takken te slaan en om regen te vragen” zo grapte Barosso.,

Barosso is van mening dat men een eind moet maken aan deze mythe en zet daartoe de eerste stap: “Ik kom uit Agaete, ik ben 51 jaar, en ik ben nog nooit met ‘La Rama’ de zee ingegaan. Op sommige jongeren na die hebben meegespeeld in de door Pepe Dámaso geregisseerde speelfilm La Rama’ - en die volgens aanwijzingen van de regisseur voor het eerst van hun leven op het water hebben geslagen - heb ik nooit iemand uit Agaete gezien die met takken op het water slaat.

Degenen die dit doen, zijn zij die sinds 1975 groepsgewijs gekleed de zee ingaan om met hun takken op het water te slaan en aan de persmedia deze indruk geven en zorgen voor de krantenkoppen van de volgende dag.

Het is opmerkelijk, dat - twee uur nadat deze groep dit waterballet heeft opgevoerd - de echte ‘Rama’ komt, waarmee honderden personen dan naar Las Nieves komen en niet naar het strand gaan, maar rechtstreeks naar de kapel; zoals dit altijd al het geval is geweest”
ultima-campana.jpgDe in Agaete geboren en getogen Valentín Barroso Cruz is archeoloog en leider van de recente opgravingen in Maípés (Agaete).

Getuigenissen
De onderzoeker heeft opgebiecht, dat men hem heeft geattendeerd op de gezusters María en Carmelita Suárez. beide ruim 90 jaar oud toen hij ze in 1996 bezocht, opzoek naar informatie over ‘La Rama’.

Barosso heeft hen elk afzonderlijk gevraagd of ze iemand kenden die met takken de zee in ingaan om water voor deze feesten te vragen en beide vertelden hem verbaasd: “Mi nino, in augustus is het normaal dat het niet regent, niemand vraagt in deze maand om water.”

Carmelita die op enkele meters van het strand woonde - en daar is overleden - heeft hem ook verteld: Ik weet niet wat het is, dat die jongetjes met takken en volledig gekleed in zee springen, kijk nou toch eens!!

Deze en andere interviews - plus de bestudering van allerlei documentatie - hebben ervoor gezorgd, dat Barosso de verdenking begon te krijgen, “dat het overleven van de oer-ritus in ‘La Rama’, geen enkele historische basis heeft,” zoals hij zelf zegt.
1-AAAAislas-canarias-kopie-338.jpg  


Verboden dood te gaan voor de 17de...

AGAETE - zaterdag 1 augustus 2015 - La Villa de Agaete is  ook in 2015 volop in de voorbereiding voor  een van de grootse volksfeesten die jaarlijks op de Eilanden plaatsvinden, het ritueel van La Rama’.

En voor die - vanaf heden wekenlang durende - festiviteiten moet alles en iedereen in het vissersdorp wijken, of zich tenminste aanpassen. Dit laatste mag blijken uit onderstaande foto waarop de doodgraver van het dorp staat afgebeeld met een passend 'verbod'...
kerkhofnicht.png                                          Verboden dood te gaan voor de 17de...
En de goede raad, welke  men als zodanig krijgt van Cristóbal García, geldt zeker op de dag van 4 augustus als om 05:00 uur honderden mensen - te voet ! - de spectaculaire beklimming maken naar het Pinar de Tamadaba (dennenwoud) op zoek naar de rama (twijgen, boomtakken).

Het feest van deze wandeling begint met de diana (vuurpijl, die wordt afgeschoten als startsein) en men vervolgens twaalf uur later arriveert in Puerto de Las Nieves, de haven van Agaete.

Ook in 2015 wordt de opzwepende muziek gespeeld door de twee plaatselijke fanfares: de Banda de Agaete en de Banda de Guayedra. Zij begeleiden alle deelnemers op hun tocht naar de haven, waarna men om 22:00 uur al hossend, zwaaiend en zwierend - om niet te zeggen menigeen onder invloed van alcohol en drugs compleet losgeslagen van de oorspronkelijke,  intentie en traditie van het oeroude ritueel - terugkeert naar het dorpscentrum, waar vervolgens beide bands nog urenlang spelen tijdens het volksbal op het dorpsplein voor de kerk, waarbij om 01:00 uur van de volgende dag een megalomaan  vuurwerk losbarst (“economische crisis, zegt u...?" “...nooit van gehoord!) en daarna het dansen doorgaat tot in de kleine uurtjes.
“¡Viva Agaete!” - “¡Viva La Rama!”
1-AAAAislas-canarias-kopie-312.jpg 
 


Agaete viert de ‘Kleine Rama’
- maandag 29 juni Sint Petrus en Paulus -
in 2015 op zondag 28 juni

AGAETE - dinsdag 30 juni 2105 - Zij die het - ondertussen zwaar verloederde - jaarlijkse volksfeest van ‘La Rama’ in Agaete niet een heel jaar kunnen afwachten tot 5 augustus, hebben zich twee dagen lang kunnen uitleven op zondag 28 en maandag 29 juni 2015, tijdens de zogenoemde ‘Kleine Rama’ die, hoe kan het ook anders, plaatsvindt in San Pedro, de parochie in de Vallei van Agaete.

Beelden zeggen meer dan woorden dus gaan die hierbij:
IMG_9433.jpg
ramadesanopedro2015.jpg
                        Zie vooral ook de VIDEO: https://vimeo.com/132029659
_MG_2773.jpg

                                                             Takkenvolk....
ramasanpedro201501.jpg

"Zo kan die weel weer" TOT ZIENS op  5 augustus!
1-AAAAislas-canarias-kopie-26.jpg


Agaete wil
Het leukste  dorp van Spanje’ zijn

AGAETE - zondag 2 februari 2014 - La Villa de Agaete organiseert op zondag 2 februari 2014 om 12:00 uur een bajada de rama, compleet met papagüevos en een carnavalsoptocht; evenementen, die worden op genomen door Televisión Española (TVE) voor het programma ‘El pueblo más divertido de España’ (‘Het leukste dorp van Spanje’) waarvoor La Villa geslaagd is de finale te bereiken.

Vanaf 16:00 uur worden op het strand van Puerto de las Nieves opnieuw televisieopnamen gemaakt voor de wedstrijd. Agaete heeft een oproep gedaan aan de inwoners, om mee te doen en nodigt iedereen uit voor de diverse televisieopnames in camiseta de la rama (T-shirts met ‘La Rama’-opdruk) van de gemeente, of goed verkleed tijdens de tv-opnamen van het carnaval.

Na de uitschakeling van Agüimes, is Agaete de enige gemeente van de Canarische Eilanden als finalist in de wedstrijd om de felbegeerde televisie-titel.


                      Eduardo Góme, en
Actrice Melani Olivares ,
                  de jury van ‘
El pueblo más divertido de España’.                                            
                                           VIDEOFILMPJE:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=UTitzG-e7iA
                                             VIDEOFILMPJE:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=2V-ccSIy9Zk

                    'La Rama' is niet compleet zonder de 'papagüevos'.

Essentie en karakter

El pueblo más divertido de España’ (‘Het grappigste dorp van Spanje’) is een televisieprogramma waarin heel Spanje “op zoek is naar de essentie en het karakter van Spanje vía humor.” In totaal strijden 22 steden in heel Spanje om de felbegeerde titel, waarbij alle deelstaten zijn vertegenwoordigd.

Elke week treden twee dorpen tegen elkaar in het (televisie)strijdperk. Er zijn behendigheidstest en de diverse dorpen laten bovendien hun tradities, markante personen, geschiedenis, legenden, anekdotes, bijnamen, dorpsfeesten, gastronomie en volksliedjes zien en horen; en  een geldbedrag,  dat men  zal besteden aan sociaal werk, of voor een sportbestemming die ten goede komt aan de gehele dorpsgemeenschap.
1-AAAAislas-canarias-18.jpg


Cho Juá viert weer eens feest

AGAETE - Fiesta de La Rama, maandag 4 augustus 2014 - Gedurende de afgelopen zondagavond en vroege maandagnacht hebben zich in Agaete duizenden eilandbewoners verzameld voor deelname aan het - voor een normaal denkend mens verwerpelijke - ‘Fiesta de La Rama’, dat door de regionale overheden gesteund wordt en door het plaatselijke Gemeentebestuur ook nog eens zwaar gesubsidieerd (een financiering, waarvoor de overheid in wezen niet in het leven is geroepen).

Dit publiek zal overwegend werkloos zijn, want een normaal mens slaapt ‘s nachts en gaat op deze, doodgewone, doordeweekse maandagochtend aan het werk, zeker in tijden van crisis.

   Bekijk hier een VIDEO van het ‘La Rama’-feest:
 
http://vimeo.com/57591762


Er worden 40.000 feestvierders verwacht en Agaete is voor alle doorgaand verkeer  afgesloten, een mensenmassa host vanaf 10:00 uur onder begeleiding van twee afschuwelijke muziekkapellen, die  onafgebroken urenlang dezelfde deuntjes spelen - die niets met folklore te maken hebben - totdat de meute in trance geraakt zich van niets meer bewust is.

Zo is de nachtelijke mensenmassa figuurlijk volledig ‘dronken’ en nagenoeg letterlijk, zoniet  volledig - excusez le mot - bezopen; en laat men zich meeslepen in de ‘valse’ sentimenten van wat met pretendeert, een ‘volksfeest’ te noemen.
Een volksfeest, waarbij het - net als bij de evenzovele andere lokale volks- en heiligenfeesten op de Canarische Eilanden - te onpas gaat om het algemeen geaccepteerd achteroverslaan van grote hoeveelheden alcohol en zeker ook drugs, om van andere excessen maar niet te spreken.
Dit alles onder het motto van ‘canariedad’

Hiermee laat de ware volksaard van de Canario’s zich zien en is het dan ook terecht, dat men daar  zeker in de rest van Spanje   geen hoge pet van opheeft en men -´mede vandaar - op het Península  over het algemeen geen hoge dunk van, laat staan aversie heeft tegen Cho Juá (= de doorsnee Canario).
Een Canario, die veel klaagt over te weinig geld en support van de Spaanse Staat, daarbij niet beseffend, dat men het lot van een voorspoedige samenleving en gezonde economie uiteindelijk in eigen hand heeft. Aan het nuchtere Rotterdamse gezegde: “niet lullen, maar poetsen,” hebben Canario’s over het algemeen een broertje dood.
Het politieke beleid op de zo zonnige Canarische Eilanden is er nu eenmaal - en al jarenlang onveranderlijk - een van: “geef het volk brood en spelen…” waarbij scheiding van Kerk en Staat met de mond - en tegenwoordig zelfs bij Spaanse  wetgeving - beleden wordt, maar in de praktijk van een geheel andere orde is…
Maar vooruit, ‘s lands wijs, ’s lands eer, zullen we maar denken, dus:
 “¡Viva las Romerias y Viva las fiestas populares!”
islas-canarias-38.jpg


Agaete maakt zich op voor het ontvangen van 60.000 bezoekers tijdens ‘La Rama

Het dorp bereidt zich voor op 20 uur muziek en dans en een veilige optocht naar de stranden

AGAETE - zaterdag 2 augustus 2014 - Het aftellen is begonnen voor het drukst bezochte feest in het Noorden van Gran Canaria.
Agaete verwacht de gehele maandag 4 augustus 2014 te kunnen rekenen op ongeveer 60.000 bezoekers bij gelegenheid van ‘La Rama’, aldus de burgemeester, Antonio Calcines, die erop vertrouwt, dat een brede inzet van de veiligheidsdiensten, garandeert, dat het evenement zonder incidenten verloopt.

Agaete treft de laatste voorbereidingen voor een feest van bijna 20 uur met de tak in top op het ritme van opzwepende muziek.

                De straten van de Agaete, op zaterdag 2 augustus 2014
                           - klaar, om duizenden bezoekers te ontvangen.

Het dorp is uitgedost, om op maandag de diana (vuurpijl) af te schieten, vijf uur voordat de muziek losbarst van de Banda de Las Nieves en de Banda de Agaete die het ritme aangeeft van de bajada de la rama (afdaling van de takkenbos). De muziek doet tot aan de retreta (terugkeer) om 22:00 uur de muren van de witte huizen in Agaete en Las Nieves trillen, de lokale muziekgezelschappen blijven hun instrumenten bespelen, totdat om 01.00 uur de volgende dag (= op dinsdag 5 augustus) het vuurwerk wordt afgestoken.

Antonio Calcines verwacht dit jaar een massale opkomst van het publiek, mar iets minder dan andere jaren nu in 2014 het feest niet samenvalt met een weekeinde. De schattingen die het Gemeentebestuur hanteert zijn, dat 30.000 personen gelijktijdig zullen hossen op de drukste momenten, en dat het dorp gedurende de gehele dag het dubbele aantal aan bezoekers zal tellen, van de diana (vuurpijl) tot aan de retreta.

De burgemeester heeft verzekerd, dat men een veiligheidsplan heeft opgesteld, met meer agenten dan ooit, waarbij men ook vrijwilligers van de Protección Civil  (BB = Burger Beveiliging) van plaatsen uit Tenerife inzet, evenals beveiliging op de stranden, voor het geval zich een maritiem incident zou voordien.

Naast de overvolle hotels, ligt ook de haven van Las Nieves vol met plezierjachten voor het meebeleven van dit evenement.

In 1972 heeft men ‘La Rama de Agaete’ uitgeroepen tot ‘Fiesta de Interés Turístico Nacional,  omdat het een van de grootste volksfeesten is op het Eiland.
islas-canarias-38.jpg


Agaete viert feest met de Rama van San Pedro

AGAETE - zaterdag 28 juni 2014 - Honderden feestvierders verzamelen zich op zaterdag 28 juni 2014 op het plein van San Pedro in de Vallei van Agaete, om op zoek te gaan naar ‘La Rama’ bij de Era del Molino (Dorsvloer van de Molen) begeleid door de banda de Agaete.

Het recept: men plukt wat twijgen poleo (Mentha pulegium = polei) en nog een paar grote  eucalyptustakken die, gemengd met wat dennentakken, au bain Marie in een dressing van wat rum en bier op een temperatuur van 32 graden Celsius vier uur lang worden gemarineerd onder het opzwepende geluid van de Banda de Agaete en, na alles goed door elkaar gehusseld te hebben, voegt men nog een paar papagüevos toe en presenteert het geheel kant-en-klaar, aan San Pedro de Heer van de Vallei van Agaete.

Dat is het recept voor het perfecte geluk, een portie vrede, dat men op deze zaterdag, 28 juni, serveert bij La Rama (De Tak) van San Pedro; het feest, dat geen feest is maar meer een gemoedstoestand.
Om 10:00 uur verzamelen zich honderden mensen op het plein van San Pedro, om van daaruit te vertrekken, op zoek naar ‘La Rama’ bij de Era del Molino, vergezeld door de Banda de Agaete, die ook aanwezig is om 22.00 uur bij la retreta (de terugkeer).
Vervolgens vergaapt Agaete zich aan een spectaculair vuurwerk, wat gevolgd wordt door het verbena del poleo y romero (polei- en rozemarijn-bal),  dat muzikaal wordt opgeluisterd door de ‘Panamaribe’-band en door het ‘Paco Guedes’- combo.

     O.a. Polei   en  de   Banda de Guayedra - Norteña''La Rama' van San Pedro.
Diana floreada
Op zondag 29 juni, ontvangt Agaete vanaf 07:00 uur de 'Diana floreada' met de Banda de Agaete. Tussen 09:00 en 18:00 viert men een mis die gevolgd wordt door een processie met het beeld van Sint Petrus.

Vanaf 20:00 uur keert het feest terug in de straten van Agaete met de muzikale ontmoeting op de tonen van ‘La Trova’. Opnieuw-  om 22:00 uur, vergezeld door de banda 'Guayedra - Norteña' - is er de 'retreta'; waarbij dan - om precies middernacht - op het plein van San Pedro met een groot vuurwerk een einde aan de feestvreugde maakt.
islas-canarias-38.jpg


Een Rama in winterkleding

Agaete viert een Bajada de la Rama speciaal voor het tv-team van het programma ´El pueblo más divertido´

AGAETE - maandag 3 februari 2014 - Het dorp Agaete heeft op zondag 2 februari 2014 een wel heel speciaal Fiesta de La Rama (Feest van de Tak) gevierd. De bewoners van de noordelijke gemeente zijn de straat op gegaan voor de beroemde afdaling, echter niet in de maand augustus, zoals normaal te doen gebruikelijk is, maar begin februari, waardoor ze de wandeling goed warm aangekleed hebben gemaakt en onder een voorturnde regendreiging.

Die omstandigheid heeft echter niet verhinderd, dat het dorp - en met hen velen vanuit de nabijgelegen gemeenten - groots erop uitgetrokken is, omdat bij deze gelegenheid de presentator - acteur, en komiek Felisuco - al lachend en dansend het centrum van Agaete  de aandacht vormde als een extra ‘culeto’ (oorspronkeijke inwoner van Agaete) meer.
 


Twee televisiecamera’s en een geluidstechnicus hebben de showman gevolgd die zich enorm vermaakte bij het opnemen van een videoreportage welke uitgezonden zal worden in het kader van de wedstrijd van de Televisión Española (Spaanse Televisie) ‘El pueblo más divertido’ (‘het gezelligste dorp’), op Kanaal 1, en wat gepresenteerd zal gaan worden door Mariló Montero en Millán Salcedo, het voormalige duo ‘Martes y Trece’.Felisuco is opgetreden als sponsor van Agaete - wat het enige dorp is, dat in deze Canarias vertegenwoordigt - genietend van alle elementen die een bajada de la rama zo kenmerkend maken, van de onvervangbare Banda de Agaete en Banda de Las Nieves - met wie hij voortdurend grappen maakte - tot aan de populaire papagüevos en het voortdurend afschieten van (knal)vuurpijlen en wat dies meer zij.

Felisuco nam de dorpsbewoners bij de arm en in het episch-centrum van de bajada animeerde hij extra de ontwikkeling van het evenement. De regen, die met tussenpozen met bakken uit de hemel viel - heeft ervoor gezorgd, dat de eerste twee starts moesten worden afgebroken, waarbij het filmen van de eerste vuurpijl veranderde in een ware odyssee voor de cameramannen en de technici.


Uiteindelijk - en met een beetje motregen - kon het evenement een paar uur lang worden gevierd met de gebruikelijke begeleiding van veel kinderen en buitenlanders, allemaal genietend met hun eigen tak.

 
 Het zeven man sterke televisieteam, dat afkomstig is uit Madrid, zal nog tot dinsdag 4 februari 2014 in Agaete werken aan het programma. Al het filmmateriaal van de afgelopen dagen zal dienen, om het dorp te verdedigen in een wedstrijd waaraan in totaal 22 gemeenten in Spanje deelnemen in behendigheidsproeven. Samen met hun festiviteiten, tradities, opmerkelijke personen, verhalen, legenden, anekdotes, bijnamen, gastronomie en populaire deuntjes,

Net als Agaete, heeft elk dorp een komiek toegewezen gekregen die het opneemt voor het dorp waar hij, of zij meedoet. Naast Felisuco doen dit, El Sevilla, Silvia Abril, Josema Yuste, Edu Soto, Las Virtudes en Pablo Carbonell
.
Het winnende dorp krijgt een bedrag van €100.000,= dat te besteden is aan een sociaal, cultureel, of sportief doel wat de gehele samenleving ten goede zal komen.

 
Burgemeester Antonio Calcines toonde zich bijzonder tevreden over het verloop van de bajada en over de vele buitenlanders, “die ook enthousiast hebben deelgenomen aan de retreta (terugkeer) op het dorpsplein.”

1-AAAAislas-canarias-18.jpg


De geest van Chavela ontbrandt in Agaete

Ruim 20.000 toeschouwers hebben het middernachtelijk vuurwerk bijgewoond, als eerbetoon aan de Mexicaanse zangeres

AGAETE - zondag 19 augustus 2012 - Sommige vuurwerkelementen spatten uiteen in de hemel, andere stuiterden op het water en vormden een  wonderbaarlijk spektakel, waarmee men de onlangs overleden Costa Ricaans-Mexicaanse zangeres Isabel (Chavela) Vargas Lizano (San Joaquín de Flores, 17 april 1919 - Cuernavaca, 5 augustus 2012) heeft geëerd.

Zie ook:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Chavela_Vargas
en o.a. deze 3 videofilmpjes:

http://www.youtube.com/watch?v=yQnNY8zMihs&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=8UCnM-PiFwM 
http://www.youtube.com/watch?v=UrOXNGNfV94&feature=player_detailpage

Puerto de Las Nieves, de haven van La Villa de Agaete, beleefde om 00:00 uur op zaterdagochtend 18 augustus 2012 een vuurwerk. dat is afgestoken vanaf het strand, zoals al enkele jaren gebruikelijk is bij de patroonsfeesten van het dorp.
cartel-la-rama-2012_large.jpg
Men kon zich bijna niet bewegen in de enorme mensenmassa die zich verzameld had, om  de vuurwerkshow bij te wonen. Al ruim een uur voor aanvang van het spektakel was er geen gaatje meer vrij. De burgemeester van Agaete, Antonio Calcines, verzekert, “dat er 20.000 personen zijn geweest, ook op het bal op het dorpsplein, dat na afloop van het vuurwerk plaatsvond en wat tot 04:00 uur in de ochtend heeft geduurd en wat ‘super’ was.” Ondanks de huidige economische omstandigheden blijft het vuurwerk een belangrijke attractie voor de bewoners uit alle delen van het eialand. “De vuurwerken  zijn steeds mooi,” bevestigt Calcines, “maar dit jaar hebben we onszelf overtroffen.”
1345238105832-fuego1_large.jpg
1345238105832-fuego2_large.jpg 1345238105832-fuego3_large.jpg
1345238105832-fuego5_large.jpg 1345238105832-fuego4_large.jpgVoorafgaand aan de fuegos acuáticos (het watervuurwerk) heeft men een eerbetoon gebracht aan de Mexicaanse zangeres Chavela Vargas, die recentelijk is overleden. Een bord met de tekst 'Siempre Chavela' (‘Chavela voor altijd’) en haar lied ‘La nave del olvido’  (‘Het schip van de vergetelheid’) vormden de start van de show.
“Bij leven hebben we diverse keren geprobeerd haar naar Agaete te halen; maar, dat is ons nooit gelukt,”vertelt de burgemeester.
 
 In het drukke publiek bevindt zich Tatiana San Ginés, afkomstig uit Teror en woonachtig in de hoofdstad, die enkel en alleen naar Agaete is gekomen, om het vuurwerk te aanschouwen. “Ik ben gekomen, omdat men mij dit heeft aanbevolen, en ik heb er werkelijk geen spijt van. Het is de moeite waard en ik kan iedereen aanbevelen het volgend jaar te komen, om dit niet te missen. Het is een fantastische voorstelling en het feit, dat de explosies gesynchroniseerd zijn met de muziek, lijkt me heel origineel.”
Ook Daniel Miranda, inwoner van Santa Mará de Guía,  bevindt zich in het publiek. “Ik kom steeds weer, al jaren, ik vind het een mooie show, die iedereen zou moeten zien.”

Het vuurwerk, dat wordt ontstoken door het bedrijf Lotávila en wat enkele dagen van voorbereiding vergt, om het te coördineren met de muziek, eindigde om 00:15 uur en was de inleiding op het bal dat is opgeluisterd door de muziekgroep ‘Caácter Latino’.

Voordien, vanaf 22:00 uur, heeft het publiek gehost tijdens de retreta op het ritme van de Banda de las Nieves. In dezxe vorm van 'baile de La Rama' (dans van de Tak) verplaats het dorp zich massaal, samen met de papagüevos, naar het strand,  ‘om vervolgens het vuurwerk te aanschouwen.
 Ter afsluiting van de feestweken in Agaete/Puerto de Las Nieves heeft op zaterdag 18 augustus van 10:00 ot 24:00 uur het benefiet-festival ‘Bio@gaete Cultural 2012’ plaatsgevonden ten gunste van de Cáritas Diocesana de Canarias, waarvoor gedoneerd kan worden via Bankia rekeningnummer: 2052-8000 -72 -2300163609.

Tenslotte zal er op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 augustus in de sporthal Alberto Álamo de ‘Lan Party villa de Agaete 2012' plaatsvinden.
islas-canarias-38.jpg


Foto's, AGAETE - 'LA RAMA 2012':

AGAETE - zondag 5 augustus 2012 - Bijgaande foto's - beelden zeggen meer dan duizend woorden - zijn gemaakt op zaterdag 4 augustus 2012 tijdens de hoogtijdag van 'La Rama', kijk en huiver:
 
 
 

islas-canarias-38.jpg


El Perola maakt 20 ‘Ramas’ vol

AGAETE - vrijdag 3 augustus 2012 - Pepe el Perola stopt niet. Met de parochiekerk op de achtergrond, serveert hij flesjes bier, gooit hij een handje pinda’s op de bar, of haalt hij in de keuken gestoofd konijn voor een groep bewoners van de Guanarteme-wijk die zowat de halve bar in beslag neemt. En boven het geluid van gelag en gebabbel klinkt de band met muziek van La Rama, waarop morgen - zaterdag 4 augustus - duizenden personen dansen en hossen.

Dit is een bijzonder jaar voor José Juan Domínguez Dámaso, Pepe voor zijn vrienden en, el Perola voor bijna iedereen, eilandbewoners en buitenlanders, die hem en de bar kennen die hij 20 jaar geleden opende, het is een  van de meest bijzondere jaren voor Gran Canaria. Op 30 mei is op grootse wijze het 20-jarig bestaan gevierd en op 4 augustus is het een van de ontmoetingspunten van ‘La Rama de Agaete,’ het voorouderlijke festival, dat duizenden mensen verenigt in dans en vreugde.
270564-1g_large-1.jpg
banda-agaete-bodega1_large-1.jpg
2012-06-01-img-2012-06-01-16-00-23-perola2-large_large-1.jpg
                             Pepe el Perola in vol bedrijf in zijn bar.
2012-06-01-img-2012-06-01-15-40-33-perola1-large_large-1.jpg


Agaete ruikt naar ‘La Rama’

Een van grootste volksfeesten op de Archipel

AGAETE - donderdag 2 augustus 2012 - Momenteel is alles bijna klaar in La Villa de Agaete, waar in minder dan 48 uur, het startschot wordt gegeven voor en van de  meest populaire volksfeesten van het eiland: ‘La Rama’, “dat dit jaar bovendien op zaterdag valt, en men ongeveer 3.000 personen meer, dan normaal te doen gebruikelijk ontvangt,” zo bevestigt Antonio García, de wethouder van feestelijkheden.

Dit zal ook het geval zijn bij de aansluitende plechtigheden ter ere van Nuestra Señora de las Nieves (Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw), een eretitel van Maria, de Moeder van Jezus: Onze Lieve Vrouwe ter Sneeuw; in het Spaans ‘Nuestra Señora de las Nieves’. Deze eretitel heeft betrekking op de bouw van de grote Mariakerk in Rome, de Santa Maria Maggiore (*). Zie o.a.:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouwe-ter-Sneeuw
en ook:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw
.

 
De burgemeester van Agaete, Antonio Calcines Armas (huisarts in San José de Caideros) en zijn echtgenote, de minister van Transport in het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria en wethouder van Cultuur in Agaete, Maria Carmen (Menchu) del Rosario Godoy.

Antonio García
, de wethouder van Feestelijkheden, in het
Illustre Ayuntamiento de la Villa de Agaete.


 
 
 

“We hebben de straatversiering klaar, evenals het podium en de bochinches (locatie, of volkswinkel waar men typische streekgerechten en landwijn verkoopt/serveert)… dus de grote dag kan beginnen,” zegt Antonio García. En wat betreft de begroting: “Men heeft in Agaete op het budget van het gemeentelijke Departement Feesten veel gekort, zowel voor feestelijkheden, als op personeel,” verzekert Antonio.

 
Wat betreft de veiligheid, “hebben we dit jaar  extra versterking, want we kunnen rekenen op de aanwezigheid van agenten van de Policía Local, de Policía Canaria, de Guardia Civil en de Policía Nacional, evenals op die van  medewerkers van het Cruz Roja (Rode Kruis). In totaal, denk ik, dat er 400 mensen ingezet worden voor  al deze festiviteiten in de gemeente” zo laat de wethouder weten.
naamloos-80.png
                          Papagüevos in het 'La Rama'-Museum in Agaete

 

                              Wethouder Antonio, die van beroep etaleur is.

 

Er zijn mensen die gedacht hebben, dat het evenement een museum verdient, dus treft men in Agaete het ‘Museo de La Rama’ aan, dat tijdens het feest zelf -  om veiligheidsreden -  gesloten is. Hier zijn in twee hoofdafdelingen foto’s tentoongesteld; die van Las Rama van Las Nieves en die van La Rama van San Pedro, maar ook die van de kuekianten, de papagüevos (karikaturale poppen van papier-maché) en er is ook een replica op ware grootte te bezichtigen van  het Retabel van de  Virgen de las Nieves (de H. Maagd van Las Nieves).

                                                        Pepe Damaso.
Onder de opgewonden en verwachtingsvolle dorpsbewoners in de straten van het dorp bevindt zich ook de artiest Pepe Dámaso, voor wie ‘La Rama’ “het belangrijkste feest van de gehele Archipel is geworden.” Hij is een van de weinigen die beweren, dat het imago en de identiteit van een rijk erfgoed behouden zijn gebleven. “Bovendien, zo voelen de dorpsbewoners het, vandaar, dat men dankbaar moet zijn, dat ondanks de invloed van het verstrijken van de tijd en de mode, ‘La Rama’ zich nog  steeds doet gelden,” zo oordeelt Dámaso.

“In 2011” zo gaat Dámaso verder, “ is het me goed bevallen en, over het algemeen, zie ik steeds meer jongeren deelnemen aan de rite zelf. Maar misschien zijn de volksfeesten  enigszins vervalst en is ‘La Rama’ daarvan  niet verschoond gebleven. Het moet de jeugd duidelijk zijn, dat men moet zingen, drinken en dansen, maar met respect.”

 

Een van de Agaetenses die aanhangers van deze feestelijkheden zijn, is Santiago Jiménez, die zich bezighoudt met het restaureren van de papagüevo die hij zelf draagt en die zijn karikatuur voorstelt. “La Rama is uniek op Canarias, en veel mensen komen ook voor de muziek, want hier zijn goede muziekbands,” aldus Jiménez.

 
  
 
      Geld voor de tandarts hebben we niet; maar, dat mag 'm de pret niet drukken.

Pepe 'el Perola', in zijn bar, en Chani Santana, buurtbewoner die werkt in een bochinche naast het plein, verwachten ook, “dat er dit jaar meer mensen dan normaal zullen komen,” en die zijn meer dan welkom in zowel in de bar als in de bochinche.

Dezelfde mening is Javier Medina toegedaan, een hoofdstedeling die nooit een ‘Rama’ overslaat en die van mening is, “dat dit een leuk feest is dat iedereen dit, tenminste een keer in zijn leven moet hebben meegemaakt. Ik zal niet ontbreken.”


Het hijsen van de vlag op woensdag 25 juli 2012 , als officiële opening van de jaarlijkse feestweken in Agaete.

 (*) Maria ter Sneeuw
Op 5 augustus wordt het feest gevierd van de kerkwijding van de Santa Maria Maggiore te Rome in 432. Op de plaats waar deze kerk staat, op de Esquilijnse heuvel
Monte Cispio, stond al een klein Mariakerkje, dat in de eeuw daarvóór door paus Liberius († 366) was gesticht. In die tijd was Maria als heilige juist in opkomst. Ze nam toen zeker nog niet zo een grote plaats in  als tegenwoordig.

De verering van Maria heeft sinds 431 een grote vlucht genomen. In dat jaar is er te Efese een groot oecumenisch concilie gehouden, waar toenmalige bisschoppen van over de hele wereld bijeen zijn gekomen. In voorgaande jaren is er in de Kerk veel gediscussieerd over de persoon van Jezus. En men is toen tot de slotsom gekomen, dat Hij én God én mens was. Als op dit front de rust een beetje is weergekeerd, doet zich de volgende vraag voor: wat betekent dit alles voor Maria, zijn moeder? Het Concilie van Efese heeft afgekondigd,  dat Maria de eretitel ‘Moeder Gods' (‘Theo-tokos’) toekomt. Vanaf dit moment neemt Maria een steeds grotere plaats in bij de devotie van het christenvolk, en dus ook in afbeeldingen en verhalen.

Paus Sixtus III († 440) is in 432, één jaar na het Concilie, aangetreden. Hij heeft onmiddellijk het bescheiden kerkje van Maria laten vergroten tot de basiliek Santa Maria Maggiore (H. Maria-de-Meerdere) .

 

Legende
In de Middeleeuwen is een legende ontstaan betreffende de bouwgeschiedenis van deze kerk. Maria zou aan Romeins edelman, Johannes of Giovanni geheten, de opdracht gegeven hebben om ter ere van haar een kerk in Rome te bouwen. Toen Giovanni aan haar vroeg waar deze moest komen te staan, heeft ze  hem te kennen gegeven, dat ze de plek met een wonder zou aanduiden. De volgende morgen - het was hartje zomer: 5 augustus - bleek er smetteloos witte sneeuw gevallen te zijn op de Esquilijnse heuvel: dat is dus de plaats die de Heilige Onbevlekte Maagd voor haar kerk heeft uitgekozen.

Bijzonderheden
De eretitels van Maria werden als voornaam gebruikt in een tijd waarin met er uit eerbied voor terugschrok, de naam van Maria zelf te gebruiken als 'gewone' voornaam (vandaar toevoegingen zoals: del Carmen, de los Dolores, del Pilar enz.)

 

H. Maria-de-Meerdere, op de Esquilijn (S. Maria Maggiore)
De oorspronkelijke kerk is gebouwd tijdens het pontificaat van  Paus Liberius (352 - 366) op de - volgens een legende - door  Onze-Lieve-Vrouw (Maria-ter-Sneeuw) aangewezen plaats. De tegenwoordige basiliek is opgericht door Paus Sixtus 3-  meteen na het Concilie van Efese (431), dat aan Maria de titel ‘Moeder Gods’ toekenden - en werd gebouwd in de jaren 432-440.

De basikliek heeft ondertussen meerdere aanpassingen ondergaan, maar de hoofdindruk blijft die van de middeleeuwse basiliek. Het trappenstel aan de achterkant dateert uit de Barok. De Santa Maria Maggiore staat op een van Esquilinus-heuvels, de Monte Cispio.

Met de Sint-Paulus-buiten-de-Muren is dit het gebouw wat het best overeenkomt met wat een Oudromeinse, profane basilica moet zijn geweest; want de grote oudchristelijke basilieken hebben de traditie van die profane basilicae voortgezet voor wat betreft volume en inrichting. Het waren er oorspronkelijk vier: naast de twee voornoemde ook nog de Sint-Jan-in-Lateranen, maar die is van binnen totaal verbouwd, en de Sint-Pieter, maar die is in de 16e Eeuw door de huidige vervangen.

Op het plein voor de Santa Maria Maggiore in Rome staat een zuil uit de basilica van Maxentius op het forum, de enige die bewaard is, juist door die nieuwe functie die ze gekregen heeft. Op het plein achter de kerk een der twee obelisken die de ingang sierden van het Mausoleum van Augustus; de andere staat op het Quirinaalplein.
islas-canarias-38.jpg


In Agaete gaat men, gezamenlijk met de gehele familie, ter offerande-processie

AGAETE - 15 augustus 2011 - De feestelijkheden ter ere van de ‘Virgen de las Nieves’ (‘Sneeuwmaagd’) van Agaete beleefde op zaterdag  13 augustus 2011 een van de andere grote dagen. De 25 versierde wagens die hebben deelgenomen aan het brengen van de traditionele offerande voor de beeltenis van de H. Maagd, verleenden kleur aan het witte dorp.

De straten van Agaete vulden zich met romeros (processiegangers)  die, correct – in Canarische klederdracht (!) – gekleed en met het geluid van de startmuzikanten op de achtergrond, een van de meest intieme onderdelen van het programma beleefden.

Een van de fraai uitgedoste processie-wagens passeert de afbeelding van de Virgen de Las Nieves, te midden van een lange rij romeros (processiegangers).

Als ‘La Rama’ het feest is waarvoor ruim 20.000 personen naar Agaete komen, om er te dansen en zich te vermaken, zo presenteert de romería (offerande-procesie) in het Noordwesten van Gran Canaria zich als de gelegenheid bij uitstek als een warm bad waarin de bewoners van het noordelijke dorp en zijn omgeving, zich kunnen wentelen in canariedad (Canarische eigenheid) met timples, papas arrugadas en een slokje ron miel in gezelschap van een ontspannen publiek.

De witte gevels in de straten van Agaete zagen vanaf 18.30 uur de 25 feestelijk versierde deelnemende wagens aan zich voorbijtrekken, die in tegenstelling tot ander jaren, werden vergezeld door processiegangers in gepaste kleding en met  lokale muziek. Zoals het geval was met de Rondalla Neroán (het straatorkest) van de familie Mendoza. Neven en nichten,  ooms en tantes… allen met deze achternaam op hun identiteitskaart, zijn vanuit Gáldar gekomen, om aanwezig te zijn bij een  Sardina Gáldar “bij een meer vertrouwde, intieme bedevaart,”  zo geeft Roque – een onmiskenbare  Mendoza – aan, als hoofd van een stoet voor een wagen, die versierd is als een echt Canarisch balkon.

Achter deze wagen loopt een vijftigtal leden van de rondalla 'Jucarne'. Ze zijn vanuit  de hoofdstad van Gran Canaria naar Agaete gekomen, om vreugde te brengen met het geluid van hun instrumenten, waaronder de bucios, ofwel  caracolas (schelpen) in het oog springen, waarvan sommige exemplaren geïmporteerd zijn vanaf de Antillas Holandesas (Nederlandse Antillen).

Terwijl de menigte op straat - oop de rijweg - wandelt, merkt Marta García op, “dat dit een heel mooie romería is, want het is een van de weinige waar na afloop aansluitend ’s avonds een bal plaatsvindt waarbij, gedurende de gehele nacht  – naast de isa, de folía en de malagueña -  de taifa (de traditionele reidans) gedanst wordt.”

Naast haar lopen Perico Suárez en Sergio Sánchez, ook leden van de groep die bij de wagen hoort; zij laten samen met etenswaar trossen plátanos (Canarische bananen) zien die even later als offergave zullen worden overhandigd aan de Virgen de las Nieves.

Tussen de typisch Canarische huizen bevindt zich een klein bootje, versierd met maritieme gebruiksvoorwerpen en met een naam waarachter en heel verhaal schuil gaat: ‘Samira’.

“We hebben het bootje zo gedoopt, omdat het vandaag precies op de kop af de datum  is, waarop  de dochter van de groepsleider, Laionel Alemán Jiménez en zijn partner Almudena Dámaso, geboren is en die men Samira noemt,” legt José Antonio Jiménez uit.  Daarom is deze zaterdag een dubbele feestdag voor de 42 personen die dansen en zingen in de schaduw van het bootje ‘Samira’.

Het is een vrolijke dag waarop de zon en de wind geen verstek laten gaan en de honderden romeros langs hun Maagd zijn getrokken, om Haar hun jaarlijkse dankzegging te brengen en hun offergaven te overhandigen.
islas-canarias-39.jpg


 

Maak jouw eigen website met JouwWeb