aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-91.jpg

d-89.jpg

img_43766-2.jpg


Toegekend voor 153 miljoen euro
de laatste fase van de nieuwe weg van La Aldea

AGAETE – woensdag 13 februari 2019 - De Canarische Regering heeft op dinsdag 12 februari 2019 de tweede en laatste fase van de weg van La Aldea, tussen El Risco en Agaete toegekend voor 153 miljoen euro, 75 miljoen lager dan het budget, zo  is aangekondigd door het raadslid van Openbare Werken, Pablo Rodríguez.

De vice president van de autonome gemeenschap heeft ook benadrukt, “dat dit het eerste grote werk is dat de weg overeenkomst met de Staat voor 1.200 miljoen euro op 22 december 2018 heeft toegekend.
6079_img_39792-1.jpg
Rodriguez heeft gedetailleerd aangegeven dat dit werk in "weken" kan beginnen, terwijl de uitvoering ervan 60 maanden zal bereiken - vijf minder dan die voorgesteld waren in de aanbesteding - de winnaars: De unie van bedrijven gevormd door Acciona, Ferrovial, Lopesan, en Bitumex.

De Regionale minister van Openbare Werken heeft benadrukt dat deze prijs, "een duidelijke horizon toestaat," met de details dat het eerste wat gedaan moet worden, "het gebied van Faneque zal redden," wat het meest ingewikkeld is vanuit het oogpunt van beveiliging.

Vervolgens zal het werk "Gran Canaria"-gemeenten van Agaete en La Aldea "veilig" blijven verbinden, zei hij.

De vicepresident van de Regering heeft erkend dat de verlaging van de prijs die de winnende bieder heeft gekregen belangrijk is en zal de resterende 75 miljoen toewijzen aan andere wegenwerken.

Het heeft echter ook aangegeven dat de andere drie zakengroepen die voor dit contract hebben gekozen, ook aanzienlijke kortingen aanboden, ongeveer 26 %.

Deze tweede fase voorziet verbeteringen in een halve kilometer van de huidige uitwerkinjg van de GC-200 en acht kilometer nieuwbouw die voornamelijk door tunnels en viaducten loopt, tot aansluiting bij de eerste fase van het werk, die begint in El Risco en eindigt bij La Aldea.

De infrastructuur heeft in totaal acht tunnels, met een geschatte lengte van 5,5 kilometer, en twee viaducten.

Vanaf de nieuwe rotonde worden de eerste vijf bi directionele tunnels met één rijstrook per weg aangelegd, totdat het viaduct over de La Palma geul wordt bereikt, waarvan de lengte 127 meter zal zijn.

Later, zal een andere tunnel van 400 meter en drie rijstroken en nog twee tunnels worden uitgevoerd, onder de Risco de Faneque, met elk twee rijstroken en gecommuniceerd door transversale galerijen.

Bovendien  wordt het viaduct van El Risco gebouwd, met een lengte van 520 meter en drie rijstroken; en de laatste tunnel, 600 meter en drie rijstroken, die aansluiten op het gedeelte dat al in de halve cirkel van El Risco is uitgevoerd.
000logo-kopie-kopie-13.jpg


Het traject Agaete-El Risco van de weg naar La Aldea wordt in februari 2019 uitgereikt

Pablo Rodríguez, raadslid voor Openbare Werken, bevestigt dat er vier voorstellen zijn ingediend die door de technici worden geëvalueerd

GRAN CANARIA -woensdag 16 januari 2019 - De minister van Openbare Werken en Transport, Pablo Rodríguez, heeft op  dinsdag 15 januari 2019 gezegd  dat hij klaar is om de tweede fase van de nieuwe La Aldea-weg in februari op het traject Agaete-El Risco uit te reiken.

Op deze manier reageerde de vice-voorzitter van de Canarische Regering ook op de plaatsvervanger van de populaire groep Australië Navarro, die verzekerde dat in de afgelopen zes maanden, "de meest luie regering van Spanje en de meest incompetente regering van Canarias samen zijn gekomen," en beschuldigt de laatstgenoemden,  “om zonder verontschuldigingen te blijven, om de vertraging in het bovengenoemde werk te rechtvaardigen.”
obras-nuevo-tramo-carretera-aldea-111g1.jpg
                       Eerste deel van de nieuwe weg La Aldea, bij de inhuldiging in 2017.
Navarro zei dat Rodriguez zijn belofte aan de dorpsbewoners had gebroken om het werk voor het einde van 2018 te beginnen en verzekerde de nieuwe termijnen die door de adviseur werden gegeven,” dat alles samenvalt met de benoeming van de kiezer, in mei 2019.”

Pablo Rodríguez antwoordde dat Navarro zijn stem verhief toen hij op het punt stond het werk te winnen om te doen alsof de druk die door de PP werd uitgeoefend hem deed besluiten en erop stond dat het project zich al in de laatste fase bevindt.

Er zijn vier tijdelijke vakbonden van bedrijven gepresenteerd en technici gaan door met het evalueren van het aanbod, en eind januari 2019 zal de envelop met de economische voorstellen worden geopend, “zodat zij in februari 2019 dit belangrijke werk voor Gran Canaria kunnen uitreiken.

Ook het socialistische parlementslid Nayra Aleman was geïnteresseerd in deze kwestie en bekritiseerde CC, “om de wereld te beklimmen," vanwege de vertraging bij het ondertekenen van de wegovereenkomst, dus vroeg zij wat de dorpelingen dan moesten doen

Volgens de door het Ministerie verstrekte informatie zal de Regering meer dan 228 miljoen euro investeren voor de uitvoering van de werken van de weg Agaete-La Aldea, het gedeelte dat El Risco met Agaete verbindt, in een project dat 8,5 kilometer beslaat en de bouw van acht tunnels overweegt.

Eind september 2018 werd de deadline voor geïnteresseerde bedrijven om hun biedingen te presenteren afgerond en werd envelop nummer 1 eind september 2018 geopend.

Een bedrijf diende een claim in toen zijn aanbod uitkwam en, na de uitspraak van de Tribunal de Contratación (Rechtbank) en nadat de claim eind december 2018  was afgehandeld, werd de procedure weer op het goede spoor gezet.

Op 28 december 2018 werd envelop nummer 2 geopend met de vier technische voorstellen gepresenteerd door de vier UTE's die kiezen voor de bovengenoemde wedstrijd.

"We wachten nu op de evaluatie van deze voorstellen om door te gaan met de opening van de derde enveloppe en een prijsvoorstel uit te brengen, vanwege de complexiteit van het werk, met twee viaducten, zeven  tunnels, een dubbele tunnel, een gecompliceerde orografie, en met een hoog niveau van milieubescherming, vereisen de technici een bedrijfseconomische tijd voor een grondige analyse, en om een eerlijke evaluatie te garanderen," bevestigde de vice president.

Pablo Rodríguez herinnerde eraan, dat het nieuwe bestiuur bij zijn aankomst op het ministerie een project vond dat in 2009 werd goedgekeurd, dus het moest worden aangepast aan de huidige regelgeving, de prijzen herzien, en technische verbeteringen erin opnemen.

Daarom is het ministerie van Openbare Werken en Transport in 2017 begonnen met het opstellen en bijwerken ervan, dat definitief werd goedgekeurd op 19 april 2018.

Evenzo, en met het doel om de overheids procedures voor het bieden voor het project te stroomlijnen, verklaarde het Ministerie de dringende bezetting van de activa en rechten, beïnvloed door de uitvoering van het project.

De meerjarige kosten van het bouwproject voor de snelweg Agaete-La Aldea, sectie El Risco-Agaete, werden afgelopen mei 2018 door de Regering goedgekeurd voor een totaal van €228.845.972,34

De nieuwe weg, die zal aansluiten op de eerste fase die in juli 2017 werd gelanceerd, zal een oplossing bieden voor de verkeersveiligheidsproblemen van de weg die de steden El Risco en Agaete met elkaar verbindt, en zal een vermindering van de route met 55 kilometer betekenen, ten opzichte van de huidige afstand, redenen waarom voor de Canarische Regering de aanleg van deze wegeninfrastructuur ‘een absolute prioriteit’ is.

De uitvoering heeft een geschatte uitvoeringstijd van 70 maanden, en het project overweegt om een verbetering van een halve kilometer lang stuk van de GC-200 uit te voeren, naar een nieuwe rotonde die moet worden gebouwd, en van waaruit een opeenvolging van tunnels zal worden uitgevoerd, en viaducten, om verbinding te maken met de eerste fase.
000logo-1206.jpg


 La Aldea vereist dat de Canarische Regering
het gedeelte Agaete-El Risco realiseert

De Gemeenteraad en Roque Aldeano beweren, “dat" er geen excuses meer zijn om de werken "uit te stellen"

Chronologie
1996. Het proces begint: Na decennia van claims, op 14 februari 1996, werd een wedstrijd bijeengeroepen voor het opstellen van de informatieve studie van de nieuwe La Aldea-weg, waarop meer dan dertig mensen zijn gestorven sinds de bouw ervan. Op 16 juli 1998 keurde de  Canarische Regering de studie goed en op 10 juli 2000 werd de opstelling van het project opgedragen voor een bedrag van €2.812.736. Op 22 mei 2001 werd het contract getekend voor het opstellen van het project. Tussen 2001 en 2005 opent een uitgebreid technische administratief proces met lange stiltes. In 2006 werd de vereniging El Foro Roque Aldeano opgericht om de werken te claimen en op 14 februari 2007 vond een demonstratie plaats in Las Palmas de Gran Canaria, bijgewoond door 20.000 mensen.
2009. Eerste fase La Aldea-El Risco: In januari 2009 keurde de Canarische Regering het hele Agaete-La Aldea project goed met een geschat budget van 196 miljoen euro. Op 18 februari 2009 werden de werken van de La Aldea-El Risco baan toegekend aan de UTE gevormd door Obrascón, Huarte, Laín, FCC Construcciones, Felix Santiago,  en Hermanos Tito, voor €87.921.866 en een uitvoeringstermijn van 40 maanden.
• 2012. Stopzetting: Sinds juni 2012 zijn de werken praktisch verlamd, of worden ze in een zeer traag tempo uitgevoerd, als gevolg van de bezuinigingen door de centrale overheid op de Convenio de Carreteras.
2017. Het eerste deel wordt geopend: Op 7 april 2017, na jaren van wisselvalligheden en klachten van de dorpsbewoners als gevolg van de voortdurende sluiting van de oude weg in de Andén Verde en op Faneque, is een stuk van zeven kilometer van de nieuwe open weg, inclusief de tunnel. Op 3 juli 2017 werden de resterende drie kilometer geopend voor verkeer en de 10 kilometer van de eerste fase voltooid. Op 21 juli 2017 kondigde het Ministerie van Openbare Werken van de autonome regering de update van de Agaete-El Risco-sectie aan, met een kostprijs van €63.000 en zes maanden voorbereiding.
• 2018. Tweede fase Agaete-El Risco: Op 14 mei 2018 keurt de Raad van Bestuur van de Canarische Eilanden de goedkeuring goed van de meerjarige uitgaven van 228,84 miljoen voor de uitvoering van de tweede fase van de weg La Aldea. Op 15 juni 2018 worden de onteigeningen van de door de nieuwe lay-out getroffen gebieden uitgevoerd. Op 27 juli 2018 publiceert de regionale directie de aanbesteding voor Agaete-El Risco. Vier tijdelijke vakbonden (UTE) worden gepresenteerd. Het budget voor de werken is 194,43 miljoen, zonder belastingen en een uitvoeringstermijn van 70 maanden. De datum voor het openen van de tunnel is vastgesteld voor 10 oktober 2018. Na te hebben herinnerd dat de nieuwe weg "een lange en pijnlijke geschiedenis in de uitvoering heeft", waarschuwde het Forum op dimsdag 8 januari 2019 dat het eerste stuk van tien kilometer acht jaar duurde. En dat deze tweede fase, "op dezelfde manier lijkt te leiden."

De gemeenteraad van La Aldea en het Roque Aldeano Forum eisten op dinsdag 8 januari 2019 van de Canarische Regering de toewijzing van de tweede fase van de nieuwe snelweg, in de sectie Agaete-El Risco, en voerden aan, “dat de regionale Uitvoerende niet langer meer excuses had om de start van de werken te vertragen, die bijna zes maanden geleden begon en waarvan de opening van de offertes gepland was voor 10 oktober 2018.

Na de ondertekening van de Convenio de Carreteras overeenkomst met de Staat, afgelopen 22 december, en het haakje van de kerstvakantie, hebben zowel de burgemeester van La Aldea, Tomás Pérez (PSOE) als het burgercollectief van de autonome Regering van Fernando Clavijo (CC) opgeroepen om het proces van beoordeling van de werken zoveel mogelijk te stroomlijnen, dat al jaren vertraging oploopt ten opzichte van de oorspronkelijke prognoses

Tomás Pérez betreurde ‘de stilte’ van het regionale Ministerie van Openbare Werken met betrekking tot dit werk en zei, dat de laatste informatie die aan de Gemeenteraad werd aangeboden de oproep was van de inhurendesk op 28 december 2018 voor de opening van de eerste envelop van de openbare aanbesteding . Volgens de burgemeester moet een technicus van die tafel een rapport over de aanbiedingen opstellen voordat hij de tweede enveloppe van de aanbiedingen opent, waarvoor hij een maand heeft.

De verantwoordelijkheid voor het stroomlijnen van de administratieve procedure , en de toekenning van het werk is de Canarische Regering , kan niet zeggen dat het Madrid is dat de weg naar La Aldea vertraagt, " zei het gemeenteraadslid, die benadrukte dat de regionale afdeling van openbare werken, "hij meer dan genoeg tijd had, een heel jaar, om het dossier van die sectie vooruit te brengen, onafhankelijk van de ondertekening van de Convenio de Carreteras."

"Ze protesteerden en beschuldigden de Staat, de PSOE , en Catalonië, maar nu het balletje op het dak van de Canarische Regering stil is," zei Perez,  "dat nu is gebleken dat critici van het Ministerie van Promotie voor de vertragingen niet de hele waarheid vertelden, maar er zijn nog steeds dingen te doen en ze hebben geen excuses meer.".

De dorpsbestuurder van La Aldea schatte dat tussen de periode van een maand om de technisch verslag voor te bereiden, de opening van de tweede enveloppe, de ondertekening van het contract met de UTE en de ontwikkeling van het gezondheids- en veiligheidsplan van het werk, het kan uitstellen tot het tweede kwartaal van 2019.

"Wat de burgers van La Aldea van de Canarische Regering eisen, is om de deadlines tot het maximum in te korten, niet om te wachten op de verkiezingscampagne, maar om dit nu te doen, om Madrid niet de schuld te geven en de redenen voor zoveel vertragingen te verklaren, " voegde Pérez toe.

 

Het Foro Roque Aldeano was krachtiger in het bekritiseren van de Canarische Regerung en toonde de angst dat de werken van Agaete naar El Risco "moeten wachten op de eilandring van Tenerife". In een verklaring zei deze groep op dinsdag 8 januari 2019 “  dat achttien dagen na ondertekening van de wegovereenkomst door de Spanje Regeriung  onbegrijpelijk is voor de regionale openbare ondernemingsraad die de prijs van de werken nog niet heeft ondertekend, ondanks een vertraging van meer dan een jaar en de lange termijn van uitvoering van zeventig maanden ".

"Foro Roque Aldeano vreest dat deze tweede fase wacht op de eilandring van Tenerife, waarvan de inschrijving onlangs is getekend, met als doel het Cabildo (Eilandbestuur) en het beheer van de constructie van het naburige eiland niet te schokken," zei hij.

Naar de mening van deze groep,  "lijkt het niet verkeerd om aan te nemen dat de vertraging van het begin van het werk ook te maken heeft met de werken van de uitbreiding van de Agaete-haven, waar de aggregaten die zullen worden gewonnen uit de acht tunnels van de nieuwe route zullen worden gebruikt". In elk geval benadrukte hij: "Zoveel vertraging van de kant van de twee herziene overheden heeft de mensen van La Aldea en vooral de lokale werkloze sector radeloos gemaakt, verlangend om de werken te starten en toegang te krijgen tot een baan."

Na te hebben opgemerkt dat de datum die werd aangegeven om de aanbesteding van de openbare aanbesteding te openen, dateert van 10 oktober 2018, was het forum van mening, “ dat het voldoende tijd is om te beslissen welk van de vier bedrijven die hebben deelgenomen aan de beloning, de uitvoering zal uitvoeren van de werken."

 

Gezien het bewijs dat de werken bijna zes jaar zullen duren, "is de grote hoop van Roque Aldeano en in het algemeen van het hele dorp La Aldea gericht op de werken die worden toegekend aan de UTE die zich heeft gecommitteerd om de bouw van de tunnels die de gevaarlijke Faneque oversteken." De clausules omvatten het toekennen van prijzen aan bedrijven die anticiperen op het in gebruik nemen van de tunnels van het gevaarlijkste deel van de route, wat tot 35 van de 100 punten in het spel had kunnen opleveren.<

000logo-kopie-kopie-14.jpg


Roque Aldeano is bang
dat de werken Agaete-El Risco
moeten wachten op de eilandring van Tenerife

Achttien dagen nadat men de weg overeenkomst had getekend, “hebben beide vertragingen de mensen van La Aldea wanhopig gemaakt," meldde men in een verklaring

Het forum La Asociación El Roque Aldeano heeft zijn bezorgdheid geuit over het feit, “ dat 1 8 dagen na de ondertekening van de weg overeenkomst door de regeringen van Spanje en de Canarische Eilanden, op 22 december 2018 , onbegrijpelijk de regionale ministerie van Openbare Werken en Transporte de prijs van de werken van Agaete-El Risco nog niet heeft ondertekend ondanks een vertraging van meer dan een jaar en de lange termijn van uitvoering van zeventig maanden." Forum Roque Aldeano, voegt hieraan toe: "Dat men vreest dat deze tweede fase wacht op de eilandring van Tenerife, waarvan de inschrijving onlangs is ondertekend, met als doel het Cabildo (Eilandbestuur)  en het beheer van de bouw van het naburige eiland niet te schokken.”

"De medewerkers van het Cabildo (Eilandbestuur) werken op veldniveau en hun waardering is erg belangrijk. Ten eerste willen we de veiligheid van degenen die onze paden bewandelen, behouden, die onderworpen zijn aan zowel de voorzorgsmaatregelen van de gebruikers als aan externe factoren die bepaald zijn door de meteorologie, of de geo morfologie van het terrein, zoals het geval is, die onvoorspelbaar zijn,", benadrukt de counselor in een notitie.
la-aldea-3.jpg
                                                    Archieffoto van  La Aldea.
"Op dezelfde manier begrijpt deze burgergroep, lijkt het niet verkeerd om aan te nemen dat de vertraging van het begin van de werken te maken heeft met de werken van de uitbreiding van de Agaete-haven, waar de aggregaten die moeten worden gewonnen uit de acht tunnels van de nieuwe uitgraving worden gebruikt. In beide gevallen hebben beide vertragingen van de kant van de twee overheden zich wanhopig voorgelegd aan de bevolking van La Aldea en in het bijzonder aan de lokale sector van werklozen, die ernaar streefden om aan het werk te gaan en toegang te krijgen tot een baan, " gaan ze verder.

Roque Aldeano, "klaagt dat het uitstel voor de ondertekening van de bovengenoemde overeenkomst door het Ministerie van Ontwikkeling nu toetreedt tot de spaarzaamheid van de regionale overheid, als een manier van maximale urgentie vanwege het grote gevaar van het huidige ontwerp is dat het scherper  wordt als het door het massief van Faneque gaat. " Onthoud in dit verband, “dat de aangegeven datum om de corresponderende ontwerpen te openen teruggaat tot 10 oktober 2018,  genoeg tijd om te hebben besloten welke van de vier bedrijven die hebben deelgenomen aan de  verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de werken."

Deze associatie laat weten  dat het technische project van de hele weg La Aldea-Agaete, goedgekeurd door de Canarische Regering in 2009, een lange en pijnlijke geschiedenis heeft in de uitvoering ervan. Het ineffectief openbaar bestuur, verergerd door de bezuinigingen van de Staat op de vorige overeenkomst van de weg, leidde ertoe dat bij de uitvoering van de eerste sectie La Aldea-El Risco, met een lengte van tien kilometer, acht jaar zou duren. De route in afwachting van de uitvoering lijkt dezelfde weg te volgen," waarderen ze.

Reeds sinds 2015 eiste deze collectieve burgers van het Ministerie van Openbare Werken de actualisering  van het project van de tweede fase van de weg van La Aldea om zo snel mogelijk te beginnen werken die volgens hen in de loop van de tijd zijn vereeuwigd. Roque Aldeano vroeg de Canarische Regering om de Duitse methode te gebruiken, namelijk dat het bedrijf de route heeft voltooid, maar zij leggen uit dat alles aan dovemansoren gericht is. "De waarheid is dat de beoordeling begon in het laatste kwartaal van 2017 en tot nu toe zijn de werken nog niet begonnen omdat de regeringen van Spanje en de Canarische Eilanden schuldig zijn  aan  inbreuken op de historische claim van de dorpsbewoners," detailleren zij.

"Gezien het bewijs dat het bijna zes jaar zal duren, de verwachte tijd die nodig is om Agaete-El Risco af te maken, is de grote hoop van Roque Aldeano en in het algemeen van La Aldea gericht op de werken die worden toegekend aan de UTE, dat het zichzelf ertoe heeft verplicht om prioriteit te geven aan de bouw van de tunnels die de gevaarlijke Faneque doorkruisen, hiervoor en op verzoek van deze burgergroep, in de biedclausules die werden toegekend aan beloningen van bedrijven die anticiperen op de ingebruikname van de tunnels van het gebied meer gevaarlijk van de situatie, die tot 35 van de 100 punten op het spel had kunnen geven," concluderen ze.
000logo-kopie-135.jpg


De Regering houdt zich niet aan de weg van La Aldea
en geeft geen datum om met de tweede fase te beginnen

AGAETE – maandag 7 januari 2019 -  2019 arriveerde en heeft nog geen steen van de weg bewogen die de buurt van El Risco verbindt met de gemeente Agaete, in het Noordwesten van Gran Canaria, het is zelfs niet bekend welke bedrijven het werk zullen uitvoeren. De afgelopen 22 december was een zeer belangrijke dag voor de Canarische Eilanden, na enkele maanden van dubbeltjes en stuivers, van komen en gaan, werd de weg overeenkomst met de Staat getekend. Via deze overeenkomst zal 1.200 miljoen euro worden toegewezen voor de uitvoering van nieuwe infrastructuren op de eilanden, inclusief de tweede fase van de snelweg Agaete-La Aldea. Het was wat volgens de minister van Openbare Werken en Vervoer van de regionale uitvoerende macht, Pablo Rodríguez, ontbrak om dit werk te kunnen toekennen. Er zijn echter twee weken verstreken sinds die handtekening, en het enige nieuws dat er is, is dat vorige week de aanbestedingstafel bijeenkwam om de tweede enveloppe te openen met de technische voorstellen om de aanbiedingen te beoordelen. Er is nog steeds de derde.

Het dorp La Aldea vergeet niet de belofte die de president van de Canarische Regering, Fernando Clavijo, deed op 3 juli 2017, de dag waarop de eerste fase van de La Aldea-snelweg werd ingehuldigd. "Deze weg kan niet meer worden verlaten. Het dorp La Aldea kan niet langer wachten, " zei hij, en hij engageerde zich voor de bouw van de tweede sectie in 2018. Maar de leider van de Canarische Coalitie (CC) wilde daar niet blijven, ging veel verder en zei dat het zijn bedoeling was om met de Spaamse  Staat te beginnen onderhandelen over de sluiting van de insulaire ring van Gran Canaria. Sinds die dag is niets bekend over dat werk, dat tot dan toe niet was genoemd.
5246_afsdfs-1.jpg
Dat het ministerie het jaar van Openbarer Werken begon,  leek sterk.
Op 29 januari 2018 publiceerde het Staatsblad van Canarias de volgorde waarin de onteigeningen,  die nodig waren om de tweede fase van het werk te construeren, werden onderworpen aan openbare informatie.
Maar het gekozen medium was niet het meest effectief. In die tijd bekritiseerden verschillende oppositie korpsen de gewone procedure die door CC was gekozen, die voor de afronding ervan ten minste zes maanden nodig zou hebben.
De plaatsvervanger van  
Nueva Canarias  (NC),Esther González,  was duidelijk: "De werken van de weg van het dorp zullen niet beginnen in 2018." De parlementariër was niet verkeerd. Gezien deze verklaringen, van de Kabinetsadviseur drong ze  erop aan dat sinds de overheid bereikt had voldaan te hebben  aan alles. "We werken zo, dat de werken in 2018 beginnen, en we vertrouwen erop dat het zo zal zijn," zeiden ze. Ze vergisten zich in de bevestiging.
Inauguracion-carretera-Aldea_EDIIMA20180503_0381_22.jpg                                            
Inauguratie van de weg La Aldea.

Inauguratie van de weg La Aldea
Een paar maanden later, in mei 2018 , drong de Canarische Regering erop aan, “ dat de aanbesteding en gunning van het werk dit in 2018  zou plaatsvinden" (verwijzend dus naar 2018). Een paar weken geleden moest het eerste goedgekeurde project worden goedgekeurd, omdat het moest worden aangepast omdat het verouderd was. Op maandag 14 mei 2018 gaf de Regering toestemming voor de besteding van 228,84 miljoen euro verdeeld over meerdere jaren om de tweede en laatste fase tegemoet te treden. De uitvoeringsperiode wordt verwacht in 70 maanden: Bijna zes jaar.

Twee maanden later werd de aanbesteding voor de tweede fase gepubliceerd met een budget van 228 miljoen euro voor de uitvoering van de werken. Vier bedrijven presenteerden zich aan dezelfde onderneming, die een termijn van 30 dagen had, waarna volgens het Ministerie van Openbare Werken de eerste overeenkomstsluitende commissie zou worden bijeengeroepen. Ze drongen erop aan dat de uiteindelijke toekenning afhankelijk zou worden gesteld van de ondertekening van de nieuwe snelwegovereenkomst met de Staat.

Vanaf dat moment, en zonder nieuws te hebben over de aangeboden offertes, heeft de Canarische Regering zich ertoe beperkt de Spaanse Regering te beschuldigen van de vertraging van de nieuwe wegenovereenkomst.
 Volgens Rodríguez was de overeenkomst 'klaar om te ondertekenen' toen Pedro Sánchez in juni 2018 Mariano Rajoy verving als president van Spanje. De waarheid is, dat de minister deze week twee jaar verandert sinds hij zijn positie als leider op het gebied van openbare werken heeft bereikt en maar weinigen zijn de werken die hij is begonnen als men zich  alle beloften herinnert  sinds 2017.

Maar ondanks het feit dat de vertraging in de werken te allen tijde verband hield met de niet ondertekening van de snelwegovereenkomst, werd op 25 oktober 2018 de derde baan van de TF-1 toegekend in de sectie San Isidro-Las Américas, verbinding Las Chafiras-Oroteanda aan de tijdelijke vereniging van ondernemingen (UTE) Ferrovial Agroman SA-Ten Asfalt-Excavaciones Óscar del Castillo, voor een budget van €21.797.785,89 en een uitvoeringstermijn van 30 maanden. De rechtvaardiging is dat het niet hetzelfde was om met eigen vermogen in een meerjarig scenario te veronderstellen, 21 miljoen euro van 500 miljoen, het bedrag van de andere grote projecten.>
Obras-Publicas-Pablo-Rodriguez-Aldea_EDIIMA20170227_0588_19.jpg
                   De Wethouder van Openbare Werken bezoekt de weg naar La Aldea.

De wethouder  van Openbare Werkzaamheden, Pablo Rodríguez, bezoekt de weg naar La Aldea
In de maand november 2018 en in afwachting dat de snelwegovereenkomst in de week van 17 december  2o18 zou worden ondertekend, benadrukte openbare werken dat het de overheid van de Spaanse Staat was die niet effectief was en die niet werkt zoals de weg van het dorp, de sluiting van de ring van het eiland op Tenerife, La Caldereta - luchthaven op Fuerteventura,  en Los Llanos Tijarafe op La Palma, die niet konden worden toegekend.

Omdat de oppositie altijd heeft benadrukt dat het niet het ontbreken van de ondertekening van de weg overeenkomst de schuldige is dat deze werken niet worden toegekend, omdat, hoewel er overeenstemming was, geen werk kon beginnen omdat de procedures niet zijn voltooid. "Dit had allemaal kunnen gebeuren en de dag na de ondertekening van de overeenkomst om het werk van La Aldea te belonen,"  zegt Esther González. Van het Roque Aldeano Forum vragen ze, “dat ze stoppen met de rally, en nu handelen.

Met het lopende jaar 2019 kan worden geconcludeerd dat de Canarische Regering niet heeft voldaan aan haar toezegging dat de werken van de tweede fase van de La Aldea snelweg beginnen in 2018.
Van het Ministerie van Openbare Werken beweren ze dat ze  tot dusverre geen datum kunnen opgeven waarop ze worden uitgereikt en de werken zullen beginnen. Rekening houdend met het feit dat tussen de opening van de eerste envelop en de tweede anderhalve maand nodig was, dat er nog een ontbreekt,  en dat de werken aan het begin van de wegaanleg meestal een maand duren, moet de Gemeente in het Westen van Gran Canaria wachten, voorspelbaar, tot minstens het eerste kwartaal van 2019.
000logo-kopie-130.jpg


La Aldea en de actiegroep El  Foro
tonen zich tevreden over de aanbesteding

van de aanleg van de autosnelweg

Burgemeester Tomás Pérez en Roque Aldeano waarschuwen dat men geen nieuwe vertragingen zal tolereren

LA ALDEA - dinsdag 17 juli 2018 - De gemeenteraad van La Aldea en de actiegroep Foro Roque Aldeano hebben hun voldoening uitgesproken over de aankondiging van de naderende aanbesteding voor de tweede fase van de autosnelweg, het traject van Agaete naar El Risco, hoewel ze hebben gewaarschuwd dat ze niet zullen wachten op nieuwe vertragingen.

De burgemeester van La Aldea, Tomás Pérez, heeft op dinsdag 17 juli 2018 laten weten,"de voldoening die heerst in de gemeente, na de aankondiging van de wethouder van Openbare Werken, Pablo Rodríguez, van de Canarische Regering,  van de aanbesteding voor de aanleg van de nieuwe autosnelweg tijdens deze maand juli.”
Voor Tomás Pérez is deze verklaring van Rodríguez goed nieuws voor de gemeente, “want het betekent 'een stap vooruit, niet alleen voor La Aldea, maar voor het hele eiland.”
ald0001.jpg
                               Verkeersbeperkingen als gevolg van aardverschuivingen
                                       op het huidige traject van Agaete naar
El Risco.
“Met de aanbesteding zullen werken worden gestart, “ die de communicatie en de veiligheid van de burgers, die in dit gebied circuleren, verbeteren", benadrukte hij. “De aanleg van dit tweede deel "zal voor de gemeente en heel Gran Canaria een aanzienlijke verbetering van de verbinding zijn, breken met een verleden van moeilijkheden; en het verkrijgen van veiligheid".

"We zijn blij," voegde hij eraan toe, "maar we zullen blijven bewust zijn van het proces, een voortdurende aandacht houden voor alle kwesties met betrekking tot de weg, en contact hebben met alle deelnemende overheden."

Op hun beurt heeft de actiegroep Forum Roque Aldeano verklaard, “dat de aankondiging van de minister van Openbare Werken goed nieuws is en met grote voldoening is ontvangen door de bewoners van La Aldea,” maar men toonde ook de angst, dat de werken niet kunnen worden gestart voor het einde van 2018, zoals is toegezegd door de Canarische Regering.

De burgergroep schrijft de vertragingen toe aan de spaarzaamheid door het Ministerie van Openbare Werken in de overeenkomstige overheids-procedures, aangezien het twee maanden geleden is dat de Ministerraad de meerjarige posten voor het nieuwe ontwerp heeft goedgekeurd, “dat het te laat is voor een werk van uiterste urgentie dat dan een einddatum van 70 maanden zal hebben, een eeuwigheid voor gebruikers van een autoweg die extreem gevaarlijk wordt tijdens het passeren van het Faneque-massief.

Anderzijds toont Roque Aldeano zijn angst, omdat de mogelijkheid bestaat dat de afwijzing van de burgers betreffende de haven van Agaete leidt tot vertragingen bij de uitvoering van de tweede fase van de La Aldea autosnelweg, aangezien een groot deel van de duizenden tonnen puin van het boren van de acht tunnels, verzameld in het project, zal worden gebruikt voor de uitbreiding van de haven.

Het collectief van La Aldea heeft ook aangekondigd, dat men uiterst alert zal zijn met de aangegeven einddatums. Ook met de clausules van de bovengenoemde aanbesteding, omdat Fernando Clavijo, de president van de Canarische Regering, zich er toe heeft verbonden de voorstellen van de inschrijvingsbedrijven aan te moedigen om de toekomstige autosnelweg te vervolledigen met voltooide gedeelten.
000logo-29.jpg


De actiegroep Foro Roque Aldeano vreest
dat Openbare Werken niet voldoet
aan de verplichting om de aanleg
van de autosnelweg El Risco-Agaete
voor het einde van 2018 te starten

LA ALDEA - vrijdag 29 juni 2018 -De actiegroep Forum Roque Aldeano vreest, dat de aanleg van de tweede fase van de nieuwe autosnelweg El Risco-Agaete niet voor het einde van 2018 zal beginnen, zoals publiekelijk is aangetast door Pablo Rodríguez, vicepresident van de Canarische Regering en wethouder van Openbare werken. Het is gemotiveerd wantrouwen ten aanzien van het bewijs, dat er meer dan vijf weken zijn verstreken sinds de Ministerraad de meerjarige uitgaven van 228,8 miljoen voor de nieuwe begrotingspost en de bijbehorende aanbesteding heeft goedgekeurd, welke begrotingspost nog  niet is gepubliceerd.

Tijdens de protestmars die op zaterdag 23 juni 2018 heeft plaatsgevonden voor het regionale hoofdkantoor van Openbare Werken, heeft de actiegroep  gemeld dat de tijd was verstreken, waardoor de dringende behoefte aan een buitengewoon gevaarlijke route werd weggenomen. In dit verband wijst men erop,  dat men op 3 juli 2018 - een jaar na de ingebruikname van de autosnelweg La Aldea-El Risco is, en wat op dit moment wordt beheerd, de onteigening  is van de percelen land die door de tweede fase worden getroffen.
La-Aldea-concentracin-junio-2018-1.jpg
Roque Aldeano laat weten, dat Fernando Clavijo, de president van de Canarische Regering, in november 2017 heeft besloten het nog uit te voeren weggedeelte als ‘dringend’ te beschouwen om de aanbestedingstermijnen en de uitvoering van de aanleg van  de autosnelweg te verkorten. "Niets verder van de realiteit, wijst Roque Aldeano erop, dat de aanleg nog steeds niet is aanbesteed en de uitvoeringsperiode 70 maanden zal zijn; bijna een jaar langer dan oorspronkelijk gepland en aangekondigd."

Na vele decennia van het beweren van een veilige autosnelweg, toen de aanleg ervan begon, wijst het Roque Aldeano erop, dat La Aldea acht jaar heeft moeten wachten voordat de tien kilometer van de eerste fase in gebruik werd genomen. Het zou onvergeeflijk en vernederend zijn als de situatie herhaald wordt met het El Risco-Agaete-tracé.

Tijdens de bijeenkomst benadrukte Roque Aldeano de hoop,  dat in de specifieke voorwaarden van de bovengenoemde aanbesteding, de voorstellen van de biedende bedrijven gericht op het openen van de toekomstige weg in gefaseerde fasen zullen worden toegekend, overeenkomstig  de inzet van President Clavijo. Dit collectieve voorstel zou het mogelijk maken om prioriteit te geven aan de uitvoering van de Faneque tunnels, het gevaarlijkste gedeelte vanwege voortdurende  aardverschuivingen tijdens periodes van regen en wind.
00000Islas-canariaslogo-40.jpg


De Canarische Regering keurt de uitgaven goed van 228 miljoen voor de aanleg van de autosnelweg tussen Agaete en El Risco

Het project beslaat 8,5 kilometer en bevat de aanleg van acht tunnels en twee viaducten

AGAETE - maandag 14 mei 2018 - De Ministerraad van de Canarische Regering heeft op maandag 14 mei 2018 - op voorstel van het Ministerie van Openbare Werken en Vervoer -  goedkeuring gehecht aan de meerjarige uitgaven van €228.845.972,34 voor de aanleg van de tweede en laatste fase van de nieuwe autosnelweg van Agaete naar El Risco.

Het bovengenoemde project zal een oplossing bieden voor de verkeersveiligheidsproblemen van de autoweg die deze twee locaties verbindt, en zal leiden tot een vermindering van de route van maximaal 55% ten opzichte van de huidige, en daarom is de Canarische regering van plan om deze infrastructuur te bouwen, de autosnelweg is een absolute prioriteit.
In april 2018  april heeft  het Ministerie van Openbare Werken en Transport het gewijzigde project van de tweede fase van de snelweg goedgekeurd, waarvan de uitvoering een geschatte looptijd van 70 maanden zal hebben  voor de uitvoering van het project.
gobierno-1.jpg
                                      De Ministerraad van de Canarische Regering
                            op maandag 14 mei 2018 in Las Palmas de Gran Canaria.
Het totaal van de eerste fase van de nieuwe autosnelweg (van La Aldea tot aan El Risco)  is in 2017 in gebruik genomen, een totaal van 10 kilometer, wat een investering van 98 miljoen euro met zich meebracht, wat de veiligheid en kwaliteit van de het autoverkeer aanzienlijk heeft verbeterd, evenals het  leven van de weggebruikers.

De tweede fase van de autosnelweg van Aldea/Agaete is die tussen El Risco/Agaete  en heeft een totale lengte van 8,5 kilometer. Het project is de verbetering van een halve kilometer van de GC-200 naar een nieuwe rotonde die zal worden aangelegd, en van waaruit een route van tunnels en viaducten zal worden uitgevoerd totdat de autosnelweg is verbonden met de eerste fase van dit werk, dat loopt tussen El Risco en La Aldea.

De infrastructuur heeft in totaal acht tunnels, met een geschatte lengte van in totaal  5,5 kilometer, en twee viaducten. Vanaf de nieuwe rotonde worden de eerste vijf tunnels met een rijbaan per rijrichting  aangelegd totdat het viaduct over de La Palma barranco (het ravijn) wordt bereikt, waarvan de lengte 127 meter zal zijn. Later, zal een andere tunnel van 400 meter en drie rijstroken en nog twee tunnels worden uitgevoerd, onder de Risco de Faneque (hoogste klif van Europa), met elk twee rijstroken en verbonden door overdwars lopende galerijen.

Daarnaast zal het viaduct van El Risco naar Agaete worden gebouwd, met een lengte van 520 meter en drie rijstroken, plus de laatste tunnel van 600 meter en drie rijstroken, die aansluiten op het gedeelte dat al is aangelegd van El Risco naar La Aldea.
00000slas-canariaslogo-596.jpg


Het bezetten van de grondpercelen is urgent
voor de nieuwe autosnelweg El Risco-Agaete

De onteigening van 42 percelen volgens de route,
ondertunneld op 73% van de lengte, 
heeft een waarde van €428.774,=

Het budget voor de aanleg van de autosnelweg bedraagt
208 miljoen euro

AGAETE - De Canarische Regering heeft de dringende bezetting van het door het ontwerp van de nieuwe autosnel weg tussen El Risco en Agaete betreffende land bevestigd, zodra het technische bouwproject en de verklaring tot nut van het algemeen, zijn goedgekeurd. Het betreft in het bijzonder de eigendomsrechten van 42 percelen ter waarde van €428.775, = welk bedrag reeds is gereserveerd door het Ministerie van Openbare Werken.

De aanleg van de 7,75 kilometer van de tweede fase van de nieuwe autisnelweg naar  La Aldea vanuit  het Noorden dwingt tot  de onteigening van 42 percelen grond die worden geraakt door een autosnelweg, ligt dieper onder de grond dan aan het oppervlak en omvat acht tunnels van in totaal 5.469 meter, bijna driekwart van de autosnelweg (72,89%).
image_content_3491480_20180512075705-2.jpg
In 39 van de 42 gevallen gerangschikt als suelo rústico (rustiek natuurbeschermingsland), en met gebruik als weiden op 32 percelen, behoren er 13 die eigendom zijn van de Grupo Valle Guayedra SL en/of Moreno Santana; vier zijn er van Costa Tamadaba SL; en twee van de percelen die moeten worden onteigend,  zijn  de Gemeente Agaete, de enige gemeente waar de autosnelweg doorheen gaat. Dat perceel van de Gemeenteraad is ook de enige wat is geclassificeerd als suelo urbanizable (SUSNO) (ontwikkelingsgrond c.q. bouwgrond).

De dringende bezetting van deze gronden, gedeclareerd door Openbare Werken, volgt de goedkeuring van het technische bouwproject, dat is begroot van El Risco-Agaete op iets meer dan 208 miljoen euro, inclusief  IGIC (Btw) en waarbij  de uitvoeringsperiode van de bouwwerken is begroot op 70 maanden, dat wil zeggen:  5 jaar en 10 maanden.

De oplossing houdt in, dat het nieuwe technische project de bepalingen van de milieuvoorwaarden van de verklaring van de ecologische uitwerking van de autosnelweg, bindend, voltooit, die in april 2006 door de Cotmac (Milieucommissie) is goedgekeurd.

De onteigeningsprocedure  bevat ook de redenen voor de noodzaak om de bouwwerken te contracteren; waaronder het ‘verlies van mensenlevens’ door de gebruikelijke aardverschuivingen op de huidige autoweg, de GC-200, vooral in de ‘problematische’ sectie die gaat via de klif Risco Faneque. In dit verband stelt een bureau van het Provinciale Parket dat men informatie nodig heeft over de verkeersveiligheid in dat gebied, inclusief tussen de kilometerpunten 7 en 11.
00000slas-canariaslogo-589.jpg


La Aldea brengt de grote zorg over
aan Openbare Werken
voor de verlengde vertraging in de aanbesteding voor de aanleg van de autosnelweg El Risco-Agaete

LA ALDEA - zaterdag 24 maart 2018 - Tijdens de bijeenkomst op  donderdag 22 maart 2018 voor het hoofdkantoor van het Ministerie van Openbare Werken en Vervoer, van de Canarische Regering, heeft  de actiegroep Roque Aldeano de enorme bezorgdheid van de inwoners van La Aldea  tot uitdrukking gebracht voor de langdurige vertraging van de aanbesteding van het aan te leggen  gedeelte van de autosnelweg  tussen Risco en Agaete. Een situatie, die suggereert dat de wegaanleg  in 2018 nauwelijks zal beginnen, zonder te vergeten dat men dan nog ongeveer vijf jaar moeten wachten op de uitvoering ervan.

Een volledige eeuwigheid voor degenen die hun leven vaak riskeren wanneer ze een weg volgen die extreem gevaarlijk wordt in het Faneque- massief waar aardverschuivingen frequent voorkomen als gevolg van de verdeling en de hoogte van het reliëf.
La-Aldea-concentracin-Obras-Pblicas.jpg
De burgergroep heeft aan de kaak gesteld dat alles wijst op ‘politieke redenen en belangen’ die het aanleggen van dit deel van de  autosnelweg verhinderen, ondanks de duidelijke urgentie ervan.
Reeds in de eerste fase hadden de dorpelingen te maken  met een vertraging van vijf jaar voor het afsluiten  van de snelweg-overeenkomst, hoewel op dat moment andere wegen werden uitgevoerd met de eigen regionale begrotingen, of met Europese fondsen. Ze verwijzen naar delen van de eiland-ring op Tenerife, Puerto Rico-Mogán, naar de Noord-Zuidas van Fuerteventura, of de rondweg om Arrecife.

De burgergroep stelt, dat alles wijst op ‘politieke motieven en belangen,  en dat men nu geen economisch excuus meer heeft, maar de nalatigheid van de politieke leiders veroorzaakt opnieuw een vertraging  voor een maximaal noodzakelijke weg.

Roque Aldeano verwijst in dit verband naar de definitieve uitspraken van het Hooggerechtshof die het Spaanse Ministerie van Openbare Werken verplichten om de Canarische Regering te vergoeden voor de bezuinigingen die tijdens de crisis zijn gemaakt, en die de schendingen van 2012 (138 miljoen euro) en 2013(152 miljoen)  al hebben erkend, en die voldoende zijn voor om de meerjarige begrotingsposten die nodig zijn voor de aanbesteding van de autosnelweg El Risco-Agaete.
Bovendien hebben de Canarische begrotingen 101 miljoen die in 2017 niet zijn geïnvesteerd in wegen, waaronder een groot deel van de 51,7 miljoen euro  dat is toegekend door het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) als finalist voor de weg van La Aldea, plus de ongeveer 219 miljoen euro opgenomen  in de Spaanse Rijksbegroting  van 2018.

Het dorpelingencollectief vraagt zich  af of de luiheid van de vertragingen in de La Aldea-El Risco-fase niet genoeg was, waar het aanleggen van tien kilometer  acht jaar duurde.
De geschiedenis lijkt zich te herhalen, ondanks het feit dat de Overheden van de Deelstaat Canarias  en Spanje zich ervan bewust zijn,  dat het gevaarlijke karakter van de huidige weg niet kan blijven wachten op de Wegenovereenkomst, of de Spaanse  Rijksbegroting.
00000slas-canariaslogo-213.jpg


Acht tunnels ‘begraven’ de meest spectaculaire weg op de Canarische Eilanden

Het is een soort achtbaan die de meeste bezoekers verbaast.
Kliffen van 1000 meter hoogte  langs 30 kilometer
365 gevaarlijke bochten met uitzicht op de Atlantische Oceaan

AGAETE - zondag 25 maart 2018 - Na het sluiten van de oude GC-200, met zijn doorgang naar La Aldea, wordt de nieuwe autosnelweg naar Agaete aangelegd, waarmee een van de meest verbazingwekkende schilderachtige routes van heel  Europa zal verdwijnen.

Er is nauwelijks een jaar verstreken sinds de afsluiting  van de legendarische,  westelijke weg van Gran Canaria die er niet meer is. Niet tevergeefs heeft dit soort weg-achtbaan de meeste bezoekers verbaasd, andere toeristen hun hart in de keel doen laten kloppen, om verrast te worden tussen kliffen van wel 1.000 meter hoog, langs 30 kilometer.
islasaldea-carrertera-grancanaria-k2nG--540x285abc.jpg
Het grote risico van aardverschuivingen bij deze bergweg na zware regenval, heeft geleid tot een sluiting die de Overheid al had gepland, om te vervangen door een andere hogesnelheids-tunnel, gebaseerd op tunnels en viaducten om hun verbinding met de rest van het eiland, en de infrastructuur van het eerste toeristengebied;  dat is goedgekeurd voor La Aldea.

Het Gemeentebestuur van La Aldea heeft zich echter tot het Cabildo (Eilandbestuur) gewend,  zodat de GC-200 een toeristische, en sportieve route wordt, die een vertolkend gezichtspunt omvat. Naast de indrukwekkende geologie van de Andén Verde, biedt dit gebied op 150 meter boven de zeespiegel het schouwspel van een strand, en is het een van de hoogste botanische reservaten op Gran Canaria.

Tussen maart en april is deze gigantische klif gevuld met prachtige bloemen, wit, geel en paars, die een immens natuurlijk tapijt vormen dat is ingebed op het netvlies van de gelukkige bezoekers
aldea-carrertera-grancanaria-k2nG--1240x698abc.jpg
Faneque
De tweede fase (nog aan te leggen) fase van de nieuwe weg voltooit deze fascinerende route. Als in op dit weggedeelte  behorend bij La Aldea een bi-directionele tunnel van drie kilometer zijn doorgang heeft  door de klif van het groene platform, dan zullen er op de weg van Agaete acht tunnels zijn die 5,5 kilometer verbergen van de 7,7 van dit laatste weggedeelte .
Door de viaducten, plus de gang langs El Risco en de aankomst in La Aldea ,zal slechts twee kilometer aan de oppervlakte komen. De GC-200 gaat verloren in de penumbra (het gedeelte van een schaduw waarin niet de gehele lichtbron afgedekt is), en daarmee de 365 bochten met uitzicht op de Atlantische Oceaan, en Tenerife met zijn imposante Teide vulkaan

Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria moet ervoor zorgen, dat de huidige weg tussen Agaete en El Risco zo goed mogelijk wordt onderhouden, om het aantrekkelijke landschap van Guayedra, La Palma, en Faneque-´ de hoogste klif van Europa- niet te missen.
Het project van deze tweede fase waarschuwt, dat het meest gevoelige deel van deze wegaanleg dit één kilometer hoge massief is. De kosten bedragen bijna 200 miljoen euro, na de betaling van 90 miljoen van de eerste fase.

De doorvoer van deze uitgestrekte wegen-infrastructuur via een beschermd gebied van de categorie natuurpark, zoals het geval is bij Tamadaba, verplicht het Cabildo (Eilandbestuur)  deze te bewaken met de milieucorrecties die zijn voorzien in het project van de Canarische Regering en waardoor men niet onplezierige effecten tegenkomt in een landschapsgebied van het eerste niveau.

"Indrukwekkend; bergen, kliffen, en Oceaan, niets ongelooflijkere; absoluut geweldig; een spectaculair uitzicht; duizeligheid; imposante uitzichten op de Teide; het meest wrede ding dat het eiland heeft," zijn enkele van de belangrijkste opmerkingen die toeristen maken over de belangrijkste toeristentoegang op deze fascinerende weg.
00000slas-canariaslogo-211.jpg


De buurtvereniging Roque Aldeano
verlangt van de Canarische Regering
dat men de aanleg van de 2e fase
van de autosnelweg El Risco-Agaete
onmiddellijk aanbesteedt

LA ALDEA - donderdag 22 maart 2018 - Het burgercollectief heeft bij de Canarische Regering aangedrongen op de directheid van de aanbesteding voor aanleg van de tweede fase vanaf El Risco in Agaete te eisen. Men is van mening, dat de voortdurende vertragingen in de uitvoering van een autosnelweg van vitaal belang, een vernedering en een minachting zijn voor de gebruikers van de huidige autoweg die hun leven op het spel zet, zonder de dagelijkse economische en sociale schade te vergeten die wordt veroorzaakt aan de gemeente.

Tijdens de bijeenkomst op donderdag 22 maart 2018, van 12.00 tot 13.00 uur, voor het hoofdkantoor van het Ministerie van Openbare Werken en Vervoer, van de Canarische Regering, in het gebouw Usos Múltiples I, in de hoofdstad van Gran Canaria, heeft men de voortdurende schendingen aangegeven  sinds september 2017, de datum die was beloofd, dat er zou  worden aanbesteed in afwachting van de uitvoering.
Roque Aldeano heeft kritiek op het feit dat de Canarische Regering niet heeft voldaan aan de belofte welke president Fernando Clavijo in november 2017 heeft gedaan om de tweede fase van de La Aldea autosnelweg als ‘urgent’ te beschouwen om de perioden van onteigeningsprocedures, aanbesteding, en aanleg van de autosnelweg, te verkorten.
La-aldea-Roque-Aldeano-y-Fernando-Clavijo-1.jpg
Het buurtcomité heeft herinnerd aan de definitieve uitspraken van het Hooggerechtshof die het Spaanse Ministerie van Openbare Werken verplichten om de Canarische Regering te vergoeden voor de bezuinigingen die tijdens de crisis zijn gemaakt, welke de schendingen die overeenkomen met 2012 (138 miljoen euro) en 2013 (152 miljoen euro) al hebben erkend, en die voldoende zijn om voor de aanbesteding van de autosnelweg El Risco-Agaete.
 Bovendien hebben de regionale begrotingen 101 miljoen euro die niet zijn geïnvesteerd in wegenaanleg en -onderhoud in 2017, waaronder een groot deel van de 51,7 miljoen euro toegekend door het Ministerie van Fomento ( Ontwikkeling)  als einddoel voor de autosnelweg van La Aldea, plus ongeveer 219 miljoen euro opgenomen in de Spaanse Rijksbegroting van 2018.
00000slas-canariaslogo-186.jpg


Nueva Canarias (NC) onthult,
dat men de tweede fase
van de autosnelweg La Aldea-Agaete
niet zal aanbesteden in 2018

LA ALDEA / AGAETE - maandag 5 februari 2018 - Nueva Canarias (NC) heeft op maandag  5 februari 2018 onthuld dat de tweede fase van de autosnelweg van La Aldea naar Agaete niet in 2018 zal worden aanbesteed.

De voorzitter van de NC-fractie, Esther González, heeft aangekondigd dat de gewone procedure welke de Canarische Regering heeft gekozen voor de Onteigeningen, zonder enige vorm van problemen, minimaal zes maanden nodig heeft voor de afronding ervan. Een periode, die jaren kan worden verlengd door verschillen in de juiste prijs.
Nueva-Canarias-Esther-Gonzlez-1.jpg
  
Esther González, fractievoorzitter van Nueva Canarias (NC) in het Canarische Parlement.
"Het is ongehoord. Het is niet langer een kwestie van het al dan niet bestaan van een nieuwe overeenkomst, dat de nalatigheden van de Spaanse Staat de werken vertraagt, of dat dit project moet worden bijgewerkt… het is gewoon een nalatig en opzettelijk beheer van het Kabinet onder voorzitterschap van Fernando Clavijo.

In het Boletín Oficial de Canarias (Canarische Staatsblad) is op maandag 5 februari  2018  de procedure gepubliceerd -  in  opdracht van minister  Pablo Rodríguez van het Ministerie van Openbare Werken en Transport - aan het begin van de periode van openbare informatie van het onteigeningsdossier voor de uitvoering van het project van de tweede fase van de La Aldea weg, overeenkomend met het gedeelte dat Agaete verbindt met El Risco.

De verrassing die ‘onverwacht en negatief’ is  aangekomen in de gelederen van Nueva Canaria (NC), is volgens Esther González tot stand gekomen door te constateren dat het Ministerie van Pablo Rodríguez ervoor heeft gekozen om de onteigeningen uit te voeren,” via de ‘traagste’ procedure voor een werk van algemeen belang, dat het is via de gewone procedure voor die van de ‘dringende bezetting van de percelen, volkomen gerechtvaardigd door de veiligheidsproblemen van de genoemde weg.

                                                        HAY PLAN:  Maar...
atup-1-1.png                                          ...wie op de wegen wacht, wacht lang.
Esther González, fractievoorzitter van Nueva Canarias (NC) in het Canarische Parlement heeft wat de aanleg van het tweede gedeelte van de autosnelweg betreft, laten weten dat in 99% van de wegenaanleg - en meer wanneer deze van algemeen belang is, zoals het geval is - de dringende tijd die nodig is om over de onteigende grond van de percelen die worden gebruikt te beschikken, aanzienlijk te verminderen .

Gonñalez heeft aangeklaagd dat Minister González van Openbare Werken, echter voor de gewone procedure heeft gekozen. wat inhoudt dat na de derde publicatie -  en er één ontbreekt er slechts één, omdat die van maandag 2 februari 2018  de tweede was, zoals aangegeven - 20 werkdagen verstrijken (één kalendermaand) om de beschuldigingen te presenteren.
Dit analyseren beginnen aldus de onderhandelingen met landeigenaren om de eerlijke prijs vast te stellen, d.w.z. het uiteindelijke bedrag dat als vergoeding voor de onteigening wordt vastgesteld.

Als er overeenstemming is over de eerlijke prijs, zo heeft de woordvoerster van Nueva Canarias (NC)  eraan toegevoegd dat de Overheid eerst het overeengekomen geld moest betalen om de grond beschikbaar te hebben. Maar als een van de eigenaren 'het niet eens' is, zal die in beroep gaan bij de Kamer voor Overheidsgeschillen van de Rechtbank en als er dan nog steeds verschillen bestaan, zal de definitieve beslissing alleen met de gerechtelijke procedure al jaren gaan duren, aldus  Esther González.

In elk van de gevallen, waarbij  de procedure het meest behendig zal zijn - dat wil zeggen, zonder toevlucht tot de Rechtbank -  zo heeft linkse nationalistische afgevaardigde gezegd, dat de onteigeningen binnen ten minste zes maanden voltooid kunnen zijn, dat wil zeggen: "in juli; of in ieder geval vóór de zomer van 2018, en de Canarische Regering dus niet over het land kan beschikken."

Daarna begint het aanbestedingsproces, wat publicatie van de aankondiging in het officiële bulletin van de Europese Unie en in de Canarische Staatscourant impliceert, na voorbereiding en goedkeuring van het bestek; doorgaan met de evaluatie van de toegelaten voorstellen, en de eindprijs behalen.  "Maanden en maanden werk, dus dit jaar wordt de tweede fase van de aanleg van de autosnelweg  La Aldea-Agaete niet toegekend, en we zullen zien of het wordt bereikt voordat de wetgevende macht eindigt wanneer de verkiezingen van mei 2019 worden gehouden," heeft Esther González gezegd.
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-256.jpg


Morales:
‘De uitspraak over het Wegenconvenant toont aan, dat de Regering Rajoy desastreus is geweest  
voor Gran Canaria’

De autosnelweg weg van La Aldea,
de circunvalación (rondweg),
en de toegangswegen naar Puerto de la Luz,
zijn de grote benadeelden

GRAN CANARIA -. woensdag 10 januari 2018 - De president van het Cabildo (Eilandbestuur) van  Gran Canaria, Antonio Morales, is van mening, dat het oordeel van de Hoge Raad - wat bevestigt dat de Spaanse Staat zich niet aan het Wegenconvenant van de Canarische Eilanden heeft gehouden - aantoont,  dat de Regering onder leiding van Mariano Rajoy ‘desastreus’ was voor Gran Canaria; wat aanzienlijke economische vertraging heeft opgelopen in de uitvoering van de wegeninfrastructuur, waarvoor Morales onmiddellijke rechtzetting van de situatie eist.

De uitspraak van  het Hooggerechtshof, "wijst op de verwaarlozing waartoe de Partido Popular (PP) de Canarische Eilanden, met name Gran Canaria, heeft onderworpen; omdat het een flagrante overtreding was," welke ook rechtsonzekerheid teweeg heeft gebracht, iets wat ontoelaatbaar is, onderstreept Morales.
img_44069-1.jpg         De bouw van een van de  tunnels in  de aanleg van de autosnelweg van La Aldea.
x1515426587749gjpgpagespeedicRTal0irRVe-1.jpg
Het besluit van de Spaanse Regering om de voor de periode 2006-2017 overeengekomen investering drastisch te verminderen, heeft Gran Canaria ernstige schade toegebracht, zoals onder andere: De strategische werkzaamheden van de autosnelweg Agaete- La Aldea, de vierde fase van de circunvalación (rondweg), en de toegang tot de haven van La Luz en Las Palmas.

"De inwoners van La Aldea moesten zien, hoe de vertragingen in de uitvoering van de autosnelweg hen dwong om geïsoleerd te raken,” benadrukt de president, die eraan toevoegt, “dat de Spaanse Staat ‘opzettelijk’ in gebreke is gebleven.”

En het is dat de Regering van Mariano Rajoy handelde tegen de rapporten van de Staatsadvocaat, die adviseerde de overeenkomst niet eenzijdig op te schorten omdat, zoals de gezegd, "er geen twijfel bestaat over de bindende aard van de samenwerkingsovereenkomsten", wat een idee geeft over  de onverantwoordelijkheid betreffende  de uitvoering.

De Spaanse Regering moet anno 2018, alleen al over het boekjaar 2012, 138 miljoen euro betalen, wat ook een idee geeft van het niveau van de overtreding.
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-71.jpg


Roque Aldeano vraagt om de autosnelweg
El Risco-Agaete, "aan te besteden," om de uiteindelijke 51,7 miljoen euro te investeren

LA ALDEA /AGAETE  - woensdag 13 december 2017 - Na de overeenkomst die recentelijk is bereikt door de Canarische Regering en het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) van het Convenio de Carreteras (Wegenconvenant), eist de actiegroep Roque Aldeano dat het Regeringskabinet van Fernando Clavijo onmiddellijk de aanleg aanbesteedt van de tweede fase van de autosnelweg van La Aldea, tussen El Risco en Agaete.

Momenteel is in de algemene begroting van de Canarische eilanden voor 2018 slechts een post van 17 miljoen euro opgenomen -  naar schatting ongeveer 20 miljoen van de 37 waarnaar eerder is verwezen -  welke  zal worden omgeleid naar andere wegeninfrastructuur, ondanks het finale  karakter van het geld van de Spaanse Staat voor de gevaarlijke weg van La Aldea. Daarom dringt men er op aan, dat de Canarische Regering in de Ministerraadsvergadering met spoed de uitvoeringstermijn aanhoudt met het doel, het starten en uitvoeren van de aanlegwerkzaamheden  in te korten.
La-Aldea-Roque-Aldeano-1.jpg
Het La Aldea collectief is van mening, dat als de beleidsmakers en technici van het Ministerie van Openbare Werken de procedures verlichten, de werken vóór het einde van de eerste helft van 2018 kunnen worden gegund. "Het is jammer dat na zoveel jaren gewacht te hebben op een uiterst noodzakelijke weg, vanwege het  gebrek aan budget, dat er nu wel is,  het niet zal worden geïnvesteerd ," zegt de woordvoerder van het Foro.

Roque Aldeano dringt er ook op aan, dat het Ministerie van Openbare Werken, van de Canarische Regering, alle technische- en overheidsmogelijkheden uitput om prioriteit te geven aan de bouw van de Faneque tunnels, waar het grootste gevaar wordt gevormd door aardverschuivingen, vanwege de fragmentatie die het reliëf ondergaat in dit gebied.
In dit verband heeft de actiegroep in de recente ontmoeting met president Clavijo voorgesteld, een ‘beloning’ in de bijzondere voorwaarden van de clausules van de prijs toe te kennen aan bedrijven die zich inzetten  om prioriteit te geven aan de uitvoering van de Faneque-tunnels; een suggestie, die is geaccepteerd.
0000Islas-canariaslogo-kopie-929.jpg


Roque Aldeano dringt aan op
oplossing voor prioriteit Faneque-tunnel

LA ALDEA - maandag 11 september 2017 - Geconfronteerd met de technische controverse over de haalbaarheid van de prioritaire uitvoering van de aanleg van de Faneque-tunnel, dringt de actiegroep Foro Roque Aldeano er bij de Canarische Regering en bij het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria op aan, dat hun  technici een oplossing bestuderen om op korte termijn te kunnen beginnen met de aanleg van het tweede deel van de autosnelweg La Aldea-Agaete. Dit is een dringend werk gezien dit gevaarlijke weggedeelte, en het bewijs dat de aardverschuivingen in het Faneque-massief tijdens het regenseizoen leiden tot herhaaldelijk sluiten van de weg, en bijgevolg weinig zal bijdragen  aan de recente ingebruikname van de nieuwe autosnelweg El Risco -La Aldea waarin ongeveer 100 miljoen euro is geïnvesteerd.

Het Ministerie van Openbare Werken, van de Canarische Regering, heeft gezegd dat een prioritaire uitvoering van de tunnels van Faneque niet mogelijk is, om redenen van ontwerp, aangezien sommige verbindingen onvriendelijk zijn door verschillen in afmetingen, en om milieuredenen. Het is nodig om de werken te realiseren die, in het ontwerp van het huidige project, momenteel niet zijn beschermd door de milieueffectrapportage.
Roque-Aldeano-Faneque-1.jpg
Naast de bovenvermelde 2.000 meter lange tunnel moeten de tunnels aangelegd worden die zijn aangeduid als 5 en 6 welke volgen op de voorgaande tunnel in de richting van Agaete, beide  respectievelijk 400 en 807 meter lang en elk  met een enkele tunnelbuis. De totale kosten zouden ongeveer 75,3 miljoen euro bedragen.
La-Aldea-desprendimiento-en-Faneque.jpg
De  aardverschuiving in het Faneque-massief op 6 september 2017, met de tragedie van de zoveelste wegafsluiting tussen Agaete en La Aldea.
De ‘vertragingen’ voor het prioritair maken van  Faneque omvatten ook de onmogelijkheid om onafhankelijke, elektrische energie te leveren om de genoemde tunnels in werking te stellen, want een provisionele toelevering is niet mogelijk die men zou moeten brengen vanuit Agaete.

Men wijst ook op de onmogelijkheid van een gedeeltelijke aanbesteding, aangezien dat niet is toegestaan door de huidige wetgeving; en men wijst op de noodzaak om de meerjarige uitgaven goed te keuren,  wat is om de nieuwe snelwegovereenkomst van de Canarische Eilanden met de Spaanse Staat  te ondertekenen.

De actiegroep  Roque Aldea dringt er bij de twee overheden op aan, dat technici en politici stoppen met ‘marear la perdiz’ (de ziekmakende parade) en zoeken naar oplossingen om de tunnels van Faneque op korte termijn werkelijkheid te maken en, dat men niet de in de 2017 bereikte PGE financiering mist van 51,7 miljoen euro.

"Als de gedeeltelijke aanbesteding van Faneque niet mogelijk is,” zegt de actiegroep,  “zal men de Canarisch Regering  vragen, om de hele tweede fase in 2017 met een meerjarige heffing uit eigen vermogen aan te bieden."
De actiegroep  laat weten dat de Canarisch Regering, destijds, honderden miljoenen eigen budget had voor de eilandring van Tenerife en voor het tracé  Puerto Rico-Mogán.

De actiegroep eist ook dat men niet moeten wachten op een nieuwe Canarische  snelwegovereenkomst die wordt ondertekend voor het aanbieden van deze werken. Het zou handig zijn om dit proces zo snel mogelijk te bevorderen en niet te wachten tot december 2017, steeds als de einddatums van het herzieningsproces worden uitgevoerd

Roque Aldeano is veeleisend en verzamelt ondersteuningshandtekeningen voor El Risco-Agaete om tot strategisch c.q. noodbelang te worden verklaard om de aanbestedingsperiode te bekorten voor het begin van het uitvoeren van de bouwwerken.
ZZZZIslas-canariaslogo-18.jpg


Het nog  af te werken deel van de
eerste fase van de autosnelweg van La Aldea
opent op 3 juli 2017

Daarmee zijn dan de resterende drie kilometer voltooid
van de nieuwe autosnelwegverbinding
via het gebied van El Risco
met het centrum van de gemeente

LA ALDEA - dinsdag 20 jui 20917 -  Het tweede en laatste deel van de eerste fase van de nieuwe autosnelweg van La Aldea - die 98 miljoen euro heeft gekost - zal op 3 juli 2017 voor het verkeer worden opengesteld, zo heeft de vicepresident en minister van Openbare Werken en Transport, Pablo Rodríguez, van de Canarische Regering, laten weten op maandag 19 juli 2017.

Met de opening van dit tracé van de GC-2 zijn dan de drie kilometer klaar die restten voor het voltooien van de het nieuwe tracé, het autosnelweggedeelte dat Andén Verde verbindt met het viaduct van La Aldea, en daarmee is dan  de eerste fase voltooid van de autosnelweg, de fase die  in totaal een lengte heeft van tien kilometer, wat een verkorting in rijtijd is van 35%  met betrekking tot de oude weg, de GC-200, en een tijdsbesparing van ongeveer 15 minuten.
apertura-tramo-carretera-aldea-91_g.jpg

apertura-tramo-carretera-aldea-88_g.jpg
tramp.jpg

obras-nuevo-tramo-carretera-aldea-106_g.jpg

obras-nuevo-tramo-carretera-aldea-111_g.jpg
image_content_1892165_20170619160244.jpg
                 De president van de Canarische Regering, Fernando Clavijo (rechts),
             en de vicepresident, Pablo Rodríguez, in de
Ministerraadsvergadering.

las-palmas-de-gran-ca.jpg obras-playa-aldea-109_g.jpgRodriguez heeft opgemerkt, “dat de opening van het eerste deel, in april 2017, een belangrijke impuls is voor de gemeente La Aldea, namelijk de verbinding, die via de nieuwe autosnelweg het gebied van El Risco verbindt met het centrum van de gemeente, en  La Aldea, een toename van het aantal bezoekers heeft ervaren; maar ongetwijfeld nog belangrijker is de verhoogde veiligheid en de tijdsbesparing voor de weggebruikers.” zo heeft het Ministerie van Openbare Werken laten weten in  een communiqué.

 Momenteel onderhandelt het Ministerie van Openbare Werken en Transport, van de Canarische Regering over de vernieuwen van het wegenconvenant met de Spaanse Staat, dat in werking moet treden vanaf 1 januari 2018, en de aanleg van de tweede fase van deze autosnelweg omvat, het tracé dat gaat van El Risco naar Agaete, en wel als prioriteit.
ZZZZZZIslas-canariaslogo-kopie-57.jpg


De actiegroep Roque Aldeano betwijfelt
of men de begrote 30 miljoen euro gaat investeren voor de 2e fase van de aanleg van de
autosnelweg El Risco-Agaete

LA ALDEA - dinsdag 13 juni 2017 - De actiegroep  Foro Roque Aldeano, heeft tijdens de recente protestbijeenkomst voor het gebouw van de Delegación del Gobierno de España (Delegatie van de Spaanse Regering op Canarias) de vrees aangegeven, dat men de 30 miljoen euro die in 2017 bestemd zijn voor de aanleg van de tweede fase van de autosnelweg van La Aldea, tussen El Risco en Agaete, niet zal gaan investeren, vanwege dat er amper zeven maanden resteren voor het einde van het huidige boekjaar.

Het burgercomité verwijst naar de 25 miljoen euro welke zijn opgenomen in de Rijksbegroting en naar de vijf miljoen euro die komen van het convenant van het Cabildo (Eilandbestuur) met de Canarische Regering.
La-Aldea-junio-2017-1-1.jpg
Volgens Roque Aldeano is deze situatie te wijten aan de vertraging in de ondertekening van het nieuwe wegenconvenant Canarias-Staat, net zoals aan de vertraging van de herziening van het project dat dateert uit 2009, voor de aanpassing ervan op de huidige wetgeving, beide essentieel voor de aanbesteding van de bouwwerkzaamheden die een uitvoeringstermijn zullen hebben van vijf jaar.
Het is ongelooflijk en ondraaglijk dat weggebruikers zes of zeven jaar moeten blijven lijden onder de modder- en steenlawines van de weg die door het Faneque-massief gaat met de daaropvolgende wegafsluitingen die hen dwingen opnieuw de weg naar Mogán te gebruiken.

Het Forum vreest eveneens, dat de mogelijke wijzigingen in de samenstelling van de Canarische Regering zoals men heeft aangekondigd, concreet bij het Ministerie van Openbare Werken, de vertraging zullen aanscherpen voor het begin van de aanlegwerkzaamheden van El Risco-Agaete. Als zodanig zijn er in de afgelopen vier jaar diverse ministers aan het bewind geweest op dit departement van de Deelstaat dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de nieuwe autosnelweg van La Aldea.

De actiegroep  Roque Aldeano heeft opnieuw geëist, dat men het genoemde tracé tot  strategisch belang verklaart, of tot noodsituatie, met het doel de termijnen te bekorten voor de aanbesteding, het begin, en het voltooien van de aanlegwerkzaamheden.
Eveneens vraagt men dat men het contracteren verricht op de wijze van het betalen van de totale prijs volgens de ‘Duitse methode’, welke al is gebruikt bij de eiland-ring om Tenerife, en op het weggegdeelte Puerto Rico-Mogán op Gran Canaria; en dat men de  bouwwerkzaamheden begint met voorrang toe te kennen aan de twee kilometer lange tunnel die de gevaarlijke Faneque zal kruisen.
ZZZZZZIslas-canariaslogo-kopie-26.jpg


La Aldea - Video:
Door de tunnel
van de eindelijk opengestelde autosnelweg

Het eerste deel van de nieuwe autosnelweg La Aldea-Agaete is, na jarenlange vertraging in de aanleg ervan,  eindelijk - van La Aldea tot aan El Risco - voor het verkeer geopend.
Het betreft een tracé van 7 kilometer nieuwe autosnelweg met daarin de langste tunnel van Canarias-van maart liefst 3,162 km, en de veiligste van Spanje.

Dit weggedeelte heeft 98 miljoen euro gekost en daarmee zijn de bewoners van La Aldea weer uit hun isolement via de noordelijke route, ga per video door de splinternieuwe 3.162 meter lange tunnel:

1-52.jpg
http://videos-cdn.laprovincia.es/multimedia/videos/2017/04/07/118756/tramo-nueva-carretera-aldea-abre-trafico-1_p.mp4
1a-1.jpg

2-40.jpg
3-43.jpg 4-37.jpg
5-34.jpg
6-91.jpg 9-24.jpg
7a-1.jpg 8-26.jpg
7-27.jpg 9a-1.jpg

13-20.jpg
Bij de officiële openingsceremonie op vrijdag  7 april 2017 van 10:00 tot 12:00 uur ontbraken maar weinig Canarische autoriteiten, aan deze ‘zichzelf-op-de-borstklopperij’ hebbend ter plaatse deelgenomen:
14-19.jpg  20-8.jpg

19-11.jpg
-
de president van de Canarische Regering, Fernando Clavijo;
- de directeur-generaal Wegenbouw en- onderhoud, Jorge Urrecho,
   van het Ministerie van Fomento Ontwikkeling:
- de gedelegeerde van der Spaanse Regering  op Canarias, Mercedes Roldós;  
- de president van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, Antonio Morales;
- de voormalige  president van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria,
   
José Miguel Bravo de Laguna;
- de burgemeester van La Aldea, Tomás Pérez;
- de burgemeester van Agaete, Juan Ramón Martín;
- de burgemeester van Artenara, Roberto García;
plus diverse regionale en nationale senatoren; en wethouders, van de divers gemeenten; teveel om op te noemen.

16-16.jpg
15-14.jpg

                                                         VIDEO:
http://videos-cdn.laprovincia.es/multimedia/videos/2017/04/07/118761/aldea-festeja-inauguracion-carretera-1_p.mp4
17-16.jpg  
                                                                     VIDEO:
http://videos-cdn.laprovincia.es/multimedia/videos/2017/04/07/118764/inauguracion-nueva-carretera-aldea-1_p.mp4
18-12.jpg
 22-10.jpg

                    https://www.youtube.com/watch?v=jYpcFHtxm60

De minister van Openbare Werken, Ángel Víctor Torres, van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, heeft met het plaatsen van zijn handtekening de weg overgenomen.


Officiële opening van de nieuwe autosnelweg
van La Aldea op vrijdag 7 april 2017

LA ALDEA - maandag 3 april 2017 -  Het Ministerie van Openbare Werken, van de Canarische Regering, heeft meegedeeld dat op vrijdag 7 april om 11:00  uur het eerste gedeelte van de nieuw autosnelweg van La Aldea officieel opengesteld wordt voor het verkeer; bij de openingsplechtigheid zal de president van de Canarische Regering, Fernando Clavijo, aanwezig zijn.

In haar communiqué heeft het Ministerie aangegeven dat het nieuwe tracé de eerste zeven kilometer betreft van de autosnelweg tussen El Risco en Andén Verde, die weg het mogelijk maakt een eind te maken aan het isolement van  La Aldea via het Noorden van het eiland, nadat men in november 2016 is overgegaan tot sluiting van de oude weg vanwege steenlawines en om veiligheidsredenen.

apertura-parcial-nueva-carretera-aldea-11_g.jpg
TneldeLaAldea.jpg
De aanleg van het tracé dat nu wordt opengesteld, heeft een investering gevergd van 89 miljoen euro en dit bouwwerk levert de weggebruikers een aanzienlijk tijdsbesparing op.

Dezelfde route, voorheen via de oude autoweg GC-200, duurde 20 minuten, en die kan nu over de nieuwe autosnelweg afgelegd worden  in  slechts zeven minuten, onder de grootste veiligheidsvoorzieningen, zo heeft de Canarische Regering in het communiqué benadrukt.
000islas-canariaslogo-kopie-119.jpg


Het eerste deel van de nieuwe weg van La Aldea wordt opengesteld in de eerste week van april 2017

Vanaf ergens in de eerste week van april 2017 zullen de chauffeurs voor het eerst gebruik kunnen maken van de zeven kilometer tussen El Risco en Andén Verde

LA ALDEA - vrijdag 31 maart 2017 - De vicepresident van de Canarische Regering en minister van Openbare Werken, Pablo Rodríguez, heeft op vrijdag 31 maart 2017 laten weten, dat men in de eerste week van april 2017 een eerste weggedeelte zal openen van zeven kilometer van de eerste fase van de autosnelweg La Aldea-Agaete, tussen El Risco en Andén Verde.

D opening van dit tracé -  dat men aflegt in zeven minuten, in plaats van de vroegere 21 over de oude weg - maakt een eind aan de sluiting van de afgelopen maanden en zal het mogelijk maken dat de 8.000 inwoners van La Aldea naar het Noorden van Gran Canaria kunnen rijden, zonder terug te moeten keren via het Zuiden van het Eiland.
apertura-parcial-nueva-carretera-aldea-12_g-1.jpg apertura-parcial-nueva-carretera-aldea-11_g.jpg
apertura-parcial-nueva-carretera-aldea-8_p.jpgNa het tracé van zeven kilometer - waar momenteel alleen nog de verlichting in de tunnels moet worden aangesloten - resten nog de andere zeven kilometer welke men voor het verkeer zal openen in juni 2017; en daarna de tweede fase van het tweede gedeelte van de autosnelweg La Aldea-Agaete (het deel tussen El Risco en Agaete)

Het tweede deel van de aanleg van de autosnelweg, dat van El Risco naar Agaete zal 180 miljoen euro gaan kosten en zal men uitvoeren met een bouwperiode die vier tot vijf jaar in beslag gaat nemen, maar voordat men de werkzaamheden kan aanbesteden is het noodzakelijk het project van 2009 te actualiseren waarvan de uitvoering voltooid had moeten zijn in 2012, aangezien  dat nog steeds stilligt vanwege de bezuinigen van de Spaanse Staat op het wegenconvenant.

De actualisering van het project verlangt zowel aanpassing van de bedragen van de kosten, evenals aanpassing van technische criteria, wat onder andere een digitale controle van de tunnels inhoudt.

De stappen voor de gunning, waarvan het Parlement unaniem heef gevraagd dat men die realiseert voor eind 2017, omvatten het maken van een studie over het afvalbeheer, een werkplan, een milieurapport, toestemmingen van de Consejo Insular de Aguas (het Waterschap), en het doen van de nog resterende onteigeningen.

“Deze tweede fase ‘zal prioriteit’ hebben bij de onderhandelingen voor het komende wegenconvenant,” zo heeft de minister laten weten.

Het PP-parlementslid Miguel Jorge Blanco, die om de toelichting van de minister had gevraagd, toonde zich bezorgd na de verklaringen van Pablo Rodríguez, “omdat een ijverige Regering al een actualisering van de tweede fase genaakt zou moeten hebben.”

Miguel Jorge Blanco beschouwt het als moeilijk dat de minister kan voldoen aan de toezegging dat men het bouwwerk voor het eind van 2017 zal kunnen aanbesteden, zolang er nog onteigeningen moeten plaatsvinden en vergunningen moeten worden verkregen.

Waarover praten zij…
4-0.jpg
ONGEVALLEN MET DODELIJKE AFLOOP
33 doden bij ongevallen met dodelijke afloop tussen 1939 en 2014, hieronder weergegeven  in, het jaar, kilometerpaal van de huidige GC-2, soort voertuig, aantal doden:
  1) 1969 - km   3,10 Vrachtwagen  1 dode,
  2) 1959 - km   3,40 Vrachtwagen  1 dode,
  3) 1952 - km   9,00 Vrachtwagen  3 doden,
  4) 1965-  km 12,80 Bestelauto      1 dode,
  5) 1969-  km 14,80 Personenauto 1 dode,
  6) 1967-  km 15,00 Motorfiets      1 dode, *
  7) 1964 - km 16,00 Vrachtwagen  1 dode,
  8) 1964 - km 16,30 Vrachtwagen  2 doden, 
  9) 1968 - km 17,00 Personenauto  1 dode, 
10) 1969 - km 17,00 Personenauto  2 doden,
11) 1964 - km 18,00 Personenauto  1 dode ,
12) 1970 - km 22,60 Personenauto  1 dode,
13) 1962 - km 23,80 Vrachtwagen  2 doden,
14) 1949 - km 24,00 Vrachtwagen  5 doden,
Ongevallen tussen  1949 en1969 zijn :door kantelen; over de rand rijden; met uitzondering van een botsing met een motorfiets die tegen de rots is gereden.

*Guardia Civilisten van de verkeersdienst omgekomen tijdens de dienst.

1970-2014
1) 2014 - km   7,60 Motorfiets              1 dode,
3) 2012 – km 22,11Aardverschuiving  1 dode,
2) 2007 - km 13,30 Motorfiets              1 dode,
8) 1991 - km 23,80  Motorfiets,             1 dode,
4) 1989 - km 21,00 SUV,                       2doden
6) 1987 – km 22,30 Personenauto         1 dode,
5) 1986 - km 22,30 Personenauto
7) 1986 - km 22,30 Personenauto          2 doden,
9) 1970 - km 25,50 Personenauto          1 dode.

De ongevallen zijn: met voertuigen die in de afgrond gevallen zijn, motoren die tegen de rotswand gereden zijn, en door steenlawines.

Aantal doden na 1970…………....:   23
Aantal doden tussen 1970 en 2014:   10
Aantal doden tussen 1939 en 2014:   33

Gegevens uit het: ‘Ongevallenboek, arbeidsrisico’s’- 2010 van de Fco. Suárez.
ZZZIslas-canariaslogo-763.jpg


De nieuwe autosnelweg van La Aldea
bedolven onder een eerste steenlawine

Stuwmeren minimaal bijgevuld

LA ALDEA - Eerste dag van de lente, maandag 20 maart 2017 -  De steenlawine heeft plaatsgevonden gelijktijdig met de aankondiging  van de Canarische Regering dat binnen twee weken (dus voor midden april 2017) de autosnelweg voor het verkeer opengesteld zal worden.
Ondertussen heeft het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran  Canaria de problemen met de aardverschuivingen en steenlawines opgelost welke zich hebben voorgedaan vanwege de zware regen- en hagelbuien in het weekeinde van 18 en 19 maart 2017, op de wegen naar het hooggebergte,die nu weer zijn opengesteld.
desprend.jpgNog niet ingewijd en al vrijgegeven
De nieuwe autosnelweg tussen La Aldea en El Risco, die zich in  in de laatste fase bevindt van de asfalteringswerkzaamheden, kort voor de ingebruikname door het verkeer, heeft al te lijden vanwege de ontberingen veroorzaakt door regen hagel, sneeuw, en wind in het noordelijke deel van Gran Canaria.
Als zodanig hebben enkel gebieden te lijden van de eerste steenlawines, die de rijbaan hebben versperd. De aardverschuivingen hebben zich voorgedaan op het moment dat de vicepresident en minister van Openbare Werken, Pablo Rodríguez, van de Canarische Regering, aan de media heeft laten weten dat het eerste tracé van zeven kilometer van de nieuwe autosnelweg tussen La Aldea en El Risco in de komende twee weken opengesteld zal worden, en dat die 89 miljoen euro heeft gekost. De asfalteringswerkzaamheden zijn al beëindigd en er rest alleen nog het aanbrengen van de wegmarkeringen en het aansluiten op het lichtnet.

Pablo Rodríguez heeft bevestigd dat de ingebruikname van het nieuwe tracé een eind maakt aan het geïsoleerd zijn van  La Aldea via het Noorden en dat dit een aanzienlijke tijdsbesparing oplevert voor de chauffeurs. Hetzelfde traject dat men voorheen via de oude autoweg GC-200 aflegde in 20 minuten, kan men nu via de nieuwe autosnelweg afleggen in slechts zeven minuten.

Momenteel moeten de medewerkers van Openbare Werken naast het leggen van de laatste hand aan de nieuwe autosnelweg, de nieuwe wegversperringen opruimen en deze weggedeelten veilig stellen voor aardverschuivingen en steenlawines; werkzaamheden, die men nu aan het voltooien is, zo heeft Rodríguez bevestigd, die niet van mening is dat dit voorval de openstelling van de weg zal vertragen.

De stuwmeren, weinig water
De stuwmeren van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria hebben amper 100.000 kubieke meter water opgevangen aan neerslag van het afgelopen weekeinde op het eiland, zo heeft de eilandminister van Voedselsoevereiniteit, Miguel Hidalgo, laten weten.

De stuwmeren die eigendom zijn van het Eilandbestuur waar het meeste water is bijgekomen, zijn die in de gemeente La Aldea, met een toename van iets meer dan 10.000 m³ water, verdeeld over Caideros met 72.000 m³, Parralillo met 10.800 m³, en  Siberio met 18.000 m³

Deze toename - die overeenkomt met 2.780 uur irrigatie voor de landbouw - veronderstelt 1% te zijn van het totaal van deze stuwmeren, dat in zijn geheel ruim 10 miljoen kubieke meter water bedraagt.

Minder water is er bijgekomen in de overige stuwmeren die het Eilandbestuur van Gran Canaria beheert op het eiland, met een toename van 2.000 m³ in El Mulato en El Vaquero; percentages,die niet in de buurt komen van die welke men heeft geregistreerd in de stuwmeren van La Aldea.
000islas-canariaslogo-kopie-87.jpg


Morales eist van de Spaanse Regering
te stoppen met ‘gierig zijn’
voor de autosnelweg van La Aldea op Gran Canaria

De protestdemonstratie voor de autosnelweg van La Aldea vindt plaats op dinsdag 14 februari 2017 om 18:00 uur
in het San Telmo-park in de hoofdstad van Gran Canaria

LA ALDEA - De president van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria heeft aangegeven dat de Spaanse Staat 5 miljard euro heeft bestemd voor ‘oplichting’ met de Spaanse tolwegen en dat de AVE (hogesnelheidstrein) naar  dunbevolkte plaatsen rijdt; reden, waarom hij eist van de Spaanse Regering te stoppen met ‘gierig zijn’ voor de autosnelweg van La Aldea op Gran Canaria

In  die zin, heeft het  Foro Roque Aldeano (de Actiegroep)  opgeroepen tot een demonstratiebijeenkomst op dinsdag 14 februari 2017 om 18:00 uur in het Parque de San Telmo in de hoofdstad van het Eiland, de bijeenkomst wordt gesteund door het Cabildo (Eilandbestuur  en door de gemeentebesturen van  Agaete en  La Aldea, zo heeft het Cabildo laten  weten.
autoisnekwef.jpgMorales heeft  benadrukt dat de bevoegdheid van de Spaanse Staat is, dat de Canarische  Regering deze moet opeisen, inclusief dat men kan opteren voor het Duitse financieringssysteem zoals men al gedaan heeft voor de autosnelweg van Mogán en een op Tenerife. “Maar de concurrent -  de overheid die miljoenen bezuinigd heeft op de toezeggingen voor deze wegen- is de Spaanse Staat,” zo heeft hij aangedrongen. Het gaat om 177 miljoen tegenover de 5 miljard welk men heeft bestemd voor de tolwegen, “die in private handen geven zijn en, wanneer die niet stabiel blijken te zijn, de Spaanse Staat besluit deze te redden met belastinggeld.”

Hier, zo voegde Morales  toe, heeft de autosnelweg van La Aldea een bedrag van amper iets meer dan 150 miljoen euro nodig -  het bedrag dat men zal gaan besteden aan het beschikbaar stellen van wifi in de AVE -  terwijl dat hier voor een ‘praktisch geïsoleerde’ bevolking is van 8.000 personen en zonder dat Gran Canaria dit kan omkeren voor auto’s, vrachtwagens, of autobus, hetzij openbaar, of voor toerisme; met alle gevolgen die dit met zich meebrengt.

Onmiddellijke oplossing
Ondertussen eist de woordvoerder van het Foro Roque Aldeano, Rafael Sánchez, een onmiddellijke oplossing omdat het gaat om een ‘urgentie’ situatie en hij heeft eraan herinnerd dat men dit al heeft geëist in een tiental protestbijeenkomsten in de afgelopen jaren en dat, in een bijeenkomst met de Mancomunidad del Norte (Noordelijke Agglomeratie), men verdere grote acties niet heeft uitgesloten waarbij volgens een besluit de tien noordelijke burgemeesters een hoofdrol zullen spelen.

Op zijn beurt, heeft de eilandminister van Openbare Werken, Ángel Víctor Torres, ten zeerste laten weten dat het gaat om een overwegend politieke beslissing, want de Spaanse Staat heeft zelfs niet  willen antwoorden op de aanvraag van een bijeenkomst voor het bevorderen van de ondertekening van een nieuwe convenant, welke de onmiddellijke aanbesteding mogelijk zou kunnen maken.

Bovendien, heeft de burgemeester van La Aldea, Tomás Pérez, benadrukt, dat de weg van La Aldea de meest dringende behoefte is in de noodzakelijke verbinding met niet  alleen Canarias, maar zelfs met Spanje, en hij roept de burgermaatschappij en de politiek van Gran Canaria op, op, om de bevolking van La Aldea te steunen.

Uiteindelijk, heeft de ontstane situatie - na de recente aardverschuiving op de gevaarlijke weg van Agaete naar La Aldea - eveneens bezorgdheid opgeroepen bij de burgemeester van Agaete, Juan Ramón Martín, die de Canarische Regering heeft gevraagd - hoewel het niet zijn  bevoegdheid is - dat men minimaal de tunnel onder de Faneque aanbesteedt, vanwege de momenten waarop het regent, zoals is aangekondigd voor dit weekeinde, en het tracé tot aan El Risco ook in gevaar verkeert.
zzzslas-canariaslogo-kopie-81.jpg


Gran Canaria eist de urgente uitvoering van
de gehele autosnelweg La Aldea-Agaete

LA ALDEA - vrijdag 3 februari 2017 - De actiegroep Foro Roque Aldeano heeft geheel Gran Canaria uitgenodigd voor een massale bijeenkomst welke plaats zal vinden op dinsdag 14 februari 2017 in het Parque de San Telmo  om de voortdurende en aanhoudende nalatigheden aan te geven van de overheden die mettertijd de uitvoering hebben vertraagd van de uitvoering van de spoedeisende, nieuwe autosnelweg Agaete-La Aldea. Een weg die van vitaal belang is omdat die niet alleen de economie bepaalt maar ook het leven van de aldeanos, en soms zelfs de dood vanwege het risico en gevaar van het huidige tracé.

Deze mobilisering kan rekenen op de steun van het Cabildo (Eilandbestuur van Gran  Canaria) en van de Gemeente La Aldea. Ook hebben zich diverse Gemeentebesturen en sociale organisaties aangesloten. De prioriteit van de weg is niet alleen belangrijk voor de aldeanos. maar voor het gehele eiland.
Foro-Roque-Aldeano.jpgDe burger-actiegroep eist snel stroomlijning in de overheidsafhandeling voor de tweede fase El Risco-Agaete, omdat de ingebruikname van het eerste weggedeelte weinig oplevert, als de  frequent optredende aardverschuivingen van het Macizo de Faneque  (Faneque-massief) blijven doorgaan met het sluiten van de weg.

De gekozen datum voor deze mobilisering betekent een bijzondere dag te zijn voor La Aldea. omdat die samenvalt met de 90ste verjaardag van het bezoek van minister Galo Ponte y Escartín aan de gemeente in 1927, om een eind te maken aan 300 jaar van strijd van de aldeanos voor het eigendom van de grond en het water. De oplossing van het bekende geschil veronderstelde op zijn beurt de eerste basis te zijn voor de aanleg van de huidige weg. De aldeanos, vragen opnieuw om recht, nu met prioriteit voor de nieuwe weg waarvan de uitvoering al  een onbegrijpelijk lange tijd duurt.

De langzame en vernederende lijdensweg die de gemeente  La Aldea ondergaat, is verergerd door de sluiting van Andén Verde. De toepassing van een noodplan - voor toegang tot het Noorden van het eiland - heeft alleen gediend om het isolement waaraan  de dorpelingen worden onderworpen, het zwijgen op te leggen.

Het moment is gekomen dat La Aldea, en geheel Gran Canaria, zegt: ¡Basta Ya! (Nu is het genoeg!), en dat men een eind maakt aan de situatie welke een aantal politici in verlegenheid zou moeten brengen die geen oplossing hebben weten te bieden aan de definitieve aanleg van deze, zo noodzakelijke autosnelweg, waarvan de vertragingen voor de ingebruikname de meest pessimistische vooruitzichten hebben overschreden.
000islas-canariaslogo-577.jpg


Sinds woensdag 4 januari 2016 is de tunnel
La Aldea-El Risco, de langste van Canarias,
in gebruik

Ken de voorwaarden, verbonden aan het gebruik
van de tunnel La Aldea-El Risco

LA ALDEA - woensdag 4 januari 2017 - De tunnel van de autosnelweg La Aldea-El Risco (GC-200) is vanaf woensdagmiddag 4 januari 2016 geopend, met bepaalde beperkingen, waardoor het mogelijk is dat een  konvooi van maximaal 80 voertuigen om 17:30 uur vanuit La Aldea, en evenzoveel auto’s om 18:00 uur vanuit El Risco, door de langste tunnel van de Canarische Eilanden rijden.

In een communiqué geeft de Canarische Regering aan, dat de tunnel-ingangen  dagelijks geopend zullen zijn vanuit respectievelijk La Aldea en El Risco, van 07:00 tot 07:30 uur, en dat deze konvooien begeleid zullen worden door veiligheidsmedewerkers van de diverse  overheden.
preview_m-21.jpg           ↑De route langs de ruige westkust van Gran Canaria, van La Aldea naar Agaete. ↑
tunel18.jpg
23496-2_g-1.jpg          ↑  De route langs de ruige westkust van Gran Canaria, van Agaete naar La Aldea. ↑
apertura-parcial-nueva-carretera-aldea-12_g.jpg
Private voertuigen, en die van het openbaar vervoer, kunnen door de tunnel rijden met voorinschrijving welke men van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 16:00 uur telefonisch kan regelen via nummer: 681 443 355.

De aanvrager moet de voor- en achtena(a)m(en ) van de chauffeur aanmelden, het aantal inzittenden  van het voertuig, het kenteken;  en de reden van de reis, samen met het tijdstip waarop men door de tunnel wil rijden.

Het Plan staat toe, dat er turismos (personenauto’s), guaguas (autobussen) tot 3.500 kilo door de tunnel rijden, en bestelbusjes tot maximaal 6 m² en 1.200 kilogram aan vracht.

Bovendien is er een reeks tijdstippen voor doorgang om gezondheidsredenen (medische afspraken), voor werk, ambtenaren, en voor het openbaar vervoer (autobusdiensten en taxi)  die zich moeten verantwoorden bij de aanvraag van de toestemming; deze hebben voorrang, waarna de rest aan de beurt komt , totdat de 80 plaatsen zijn gerealiseerd.

Personen die aangeven, om een van bovengenoemde redenen,  meer dan één dag  door de tunnel te moeten rijden,  hoeven maar een keer te telefoneren en aan te geven op welke datums en tijdstippen.

De ontwerpers van het Plan bevelen aan, 30 minuten voor vertrek van het konvooi - dat naar behoren zal worden aangegeven - aanwezig te zijn voor het mogelijk maken van controle en organisatie.

Eveneens beveelt de Overheid aan, gebruik te maken van het openbaar vervoer en van gezamenlijk gebruik, en laat weten dat busmaatschappij Global een dienst aanbiedt vanuit La Aldea om 06:30 en 17:70 uur, bij hun gebruikelijke bushaltes, om - als men eenmaal de tunnel is gepasseerd - over te stappen op een andere autobus bij EL Risco.

Het vertrek van de Global-autobussen zal zijn om 06:45 en 17:15 uur vanuit Gáldar naar El Risco, waar men ook zal kunnen overstappen op een andere autobus voor het passeren door de tunnel.

De burgemeester van La Aldea, Tomás Pérez, heeft gezegd dat momenteel deze operatie, “ten minste twee uur per dag voorkomt, dat zijn gemeente geïsoleerd blijft via de noordelijke route van het eiland, en hij heeft toegevoegd, dat dit initiatief de bouwwerkzaamheden beïnvloed welke men aan het verrichten is aan de autosnelweg, zodat die ‘zo snel mogelijk’, “volledig in gebruik kan zijn.”
zzzislas-canariaslogo-kopie-55.jpg


Morales vertrouwt de minister niet
met de aanleg van de autosnelweg Agaete-La Aldea

Morales, is bezorgd over de dubbelzinnigheid
van de minister van Openbare Werken
als het aankomt op het zich committeren aan de financiering
van de autosnelweg Agaete-La Aldea

AGAETE - vrijdag 30 december 2016 - De president van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, heeft zich op donderdag 29 december 2016 bezorgd getoond na het vertrek van de minister van Fomento (Ontwikkeling), Íñigo Joaquín de la Serna, vanwege diens tweeslachtigheid als het aankomt op het zich vastleggen van de 100% financiering van de autosnelweg naar La Aldea; een bouwwerk, dat ressorteert onder de bevoegdheid van de Spaanse Staat en dat prioritair is voor Gran Canaria.

De minister is door de nieuwe tunnel van La Aldea gewandeld; een eerste fase, “die goed lijkt te gaan en die geen verdere vertraging zal oplopen.” Hoewel de bezorgdheid is, “dat het wegenconvenant Canarias-Staat zich richt op de definitieve financiering van de rest van het bouwwerk,” zo heeft men opgemerkt met verwijzing naar de tweede fase van de aanleg van de autosnelweg, tussen El Risco en Agaete.

fomento-aldea-14_g.jpg
aldea3.jpg fomento-aldea-15_g.jpg
ministro-fomento-aaigo-joaquan-serna-visita-21_g.jpg
“En daartoe bestaat geen toezegging, de minister heeft gesproken op een tweeslachtige wijze, dat we als alle overheden moeten deelnemen en hij heeft niet op een definitieve manier vastgesteld dat de totale begroting van dit bouwwerk opgenomen gaat worden in het wegenconvenant,” zo benadrukken na het bezoek van de minister, naast ander autoriteiten de Canarische president, Fernando Clavijo, en de Eilandminister van Openbare Werken, van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, Ángel Víctor Torres.
ministro-fomento-aaigo-joaquan-serna-visita-22_g.jpg ministro-fomento-aaigo-joaquan-serna-visita-23_g.jpg
 ministro-fomento-aaigo-joaquan-serna-visita-25_g.jpg ministro-fomento-aaigo-joaquan-serna-visita-26_g.jpg
 ministro-fomento-aaigo-joaquan-serna-visita-27_g.jpg aldesa1.jpg

 ministro-fomento-aaigo-joaquan-serna-visita-28_g.jpg ministro-fomento-aaigo-joaquan-serna-visita-44_g.jpg
ministro-fomento-aaigo-joaquan-serna-visita-47_g.jpg ministro-fomento-aaigo-joaquan-serna-visita-46_g.jpg
 
Morales beschouwt het als ‘fundamenteel’, dat de tweede fase kan beginnen in 2017 en heeft aan Joaquín de la Serra meegedeeld, dat het Cabildo (Eilandbestuur) beschikt over acht miljoen euro voor het aanbesteden van het bouwwerk wanneer men het convenant ondertekend.
img_38367.jpg
La-Aldea-tnel-de-La-Aldea-El-Risco.jpg

ministro-fomento-aaigo-joaquan-serna-visita-31_g.jpg

ministro-fomento-aaigo-joaquan-serna-visita-32_p.jpg ministro-fomento-aaigo-joaquan-serna-visita-30_g.jpg

ministro-fomento-aaigo-joaquan-serna-visita-54_g.jpg
ministro-fomento-aaigo-joaquan-serna-visita-55_g.jpg ministro-fomento-aaigo-joaquan-serna-visita-56_g.jpg
ministro-fomento-aaigo-joaquan-serna-visita-57_g.jpg
akldea2.jpg
Eveneens heeft hij opgemerkt, “dat de Canarische Eilanden geen AVE (sneltreinverbindingen) of autosnelwegen hebben welke men niet kan financieren en dat alle Spanjaarden die betalen met veel geld,” waardoor hij staat op de noodzaak dat men het convenant zo snel mogelijk sluit, dat men de termijnen nakomt, en dat men in zijn totaliteit de bedragen opneemt in de begrotingen.”
ministro-fomento-aaigo-joaquan-serna-visita-58_g.jpg
“Hij zegt ons, dat men momenteel over de Rijksbegroting aan het onderhandelen is met de politieke partijen, naar wij plannen dat deze twee formules noodzakelijk zijn voor het bespoedigen van het bouwwerk: Rechtstreekse bedragen in de begrotingen, en dat men het wegenconvenant Canarias-SpaanseS taat bespoedigd.”
ministro-fomento-aaigo-joaquan-serna-visita-61_g.jpg ministro-fomento-aaigo-joaquan-serna-visita-62_g.jpg
De bewoners van La Aldea eisen, dat men ook op de feestdagen doorwerkt aan de afwerking van het eerste weggedeelte tussen La Aldea en El Risco.
ministro-fomento-aaigo-joaquan-serna-visita-63_g.jpg sin-titulo-7_g.jpg
Morales hoopt dat de Spaanse Staat haar verplichting nakomt te antwoorden op de vraag voor het oplossen van een ‘ernstig probleem’, dat niet alleen La Aldea treft, onderworpen aan isolering door de vertragingen geleden in de werkzaamheden door het gebrek aan Staatsfinanciering, maar dat geheel Gran Canaria treft.
 clavijo-reane-aaigo-serna-palmas-4_g.jpg clavijo-reane-aaigo-serna-palmas-1_g.jpg
clavijo-reane-aaigo-serna-palmas-3_g.jpg clavijo-reane-aaigo-serna-palmas-2_g.jpg
Doel, opening van de tunnel voor het einde van het jaar
De eilandpresident heeft herinnert aan het doel, wat betref de tunnel, wat is dat die geopend kan zijn voor het einde van 2916 met het passeren van konvooien van 80 voertuigen een uur in de ochtend en een ander voor ’s avonds, zodat op provisionele wijzen de bevolking van La Aldea kan rekenen op een uitweg via het Noorden.
clavijo-reane-aaigo-serna-palmas-5_g.jpg clavijo-reane-aaigo-serna-palmas-6_g.jpg
clavijo-reane-aaigo-serna-palmas-11_g.jpg

clavijo-reane-aaigo-serna-palmas-8_g.jpg clavijo-reane-aaigo-serna-palmas-9_g.jpg
clavijo-reane-aaigo-serna-palmas-10_g.jpg clavijo-reane-aaigo-serna-palmas-12_g.jpg

        VIDEO:
http://videos-cdn.laprovincia.es/multimedia/videos/2016/12/28/113143/visita-ministro-fomento-inigo-serna-aldea-1_p.mp4

ministro-fomento-aaigo-joaquan-serna-visita-24_g-1.jpg

ministro-fomento-aaigo-joaquan-serna-visita-57_g-1.jpg
"Het Cabildo (Eilandbestuur) heeft de volledige taak uitgevoerd die men ons heeft toevertrouwd samen met de beveiliging: want we hebben de veiligheids-vangrail aangebracht en alle signaleringssystemen welke men nodig heeft om dit mogelijk te maken. Laten we maar een kijken of men dit weekeinde de tunnel opent voor deze konvooien waarvoor we een overeenkomst hebben afgesproken.”
zzzislas-canariaslogo-kopie-25.jpg


Met 2000 meter aan betonnen 'vangrail'
opent de autosnelweg-tunnel van La Aldea
op vrijdag 30 december 2016 voor het verkeer

LA ALDEA - woensdag 28 december 2016 - Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria heeft aan de Canarische Regering 2.000 meter betonnen veiligheidsafscheidingen, type ‘New Jersey’, ter beschikking gesteld met het doel dat de tunnel van La Aldea op vrijdag 30 december 2016 voor het verkeer geopend kan worden, zo heeft de minister van Openbare Werken, Ángel Víctor Torres, laten weten na afloop van de ontmoeting met de Canarische Regering en de Gedelegeerde van de Spaans Regering op Canarias.

Het Cabildo (Eilandbestuur) “zal al het door de Regering verlangde ter beschikking stellen,” zodat de langverwachte opening van de tunnel kan plaatsvinden voor het einde van 2016; in elk geval, verlangt dit strikte veiligheidsmaatregelen, waaronder de noodzakelijke barreras de contención (insluiting gieken = afscheidingselementen/’vangrail’).
Carretera-de-La-Aldea-barreras-New-Jersey.jpg   Betonnen Barreras de seguridad (Veiligheidsafscheidingen/’vangrail) , type ‘New Jersey’.
Torres heeft bevestigd, dat tot nu toe het Cabildo (Eilandbestuur) aanwezig is geweest bij alle coördinatie-besprekingen, en heeft verzekerd dat het werk ‘eror’ is geweest vanwege het hoge niveau aan samenwerking dat het verlangt, met de betrokkenheid van alle overheden, inclusief diverse eilanddepartementen, zoals Milieuzaken, waarvan de minister, Juan Manuel Brito, ook heeft deelgenomen aan de ontmoeting.

Het Cabildo (Eilandbestuur) zal ook medewerkers van het controlecentrum leveren en een uitvoerend chef, evenals personeel van de Dienst Wegenonderhoud, ter ondersteuning van de organisatie en controle van de konvooien van telkens 80 voertuigen die ’s morgens gedurende een uur door de tunnel gaan, en eveneens een uur lang ’s avonds; evenals voor de gehele noodzakelijke signalering daarvan.

Solidariteit van de eilandondernemers
De minister van Openbare Werken heeft uitgelegd, dat het Cabildo (Eilandbestuur) weken geleden begonnen is met het aanbrengen van de wegafscheidingen en dat de diverse ondernemingen deze gratis beschikbaar hebben gesteld, zoals de UTE (Joint Venture) die werkt aan de vierde fase van de circunvalación (rondweg), die 600 meter heeft bijgedragen; Lopesan met 500 meter; Hermanos Tito met 100 meter; Satocan met 100 meter ; en AENA met 150 meter.

Bovendien is 50 meter bijgedragen door de Dienst Wegenonderhoud van het Cabildo (Eilandbestuur), dat men heeft opgedragen de 500 resterende meter aan te leggen tot de volledige wegafscheiding van 2.000 aan vangrail, welke zal worden aangeleverd door het Cabildo (Eilandbestuur) via een honderdtal transporten.

Met dit alles - en eveneens rekening houdend met de coördinatie van het Gemeentebestuur van La Aldea en met de Guardia Civil via de Delegatie van de Spaanse Regering op Canarias - vertrouwt Torres erop, dat de eerste voertuigen vanaf vrijdag 30 december 2016 door de tunnel kunnen gaan rijden.
zzzislas-canariaslogo-kopie-20.jpg


 De nieuwe weg van La Aldea
gaat twee keer per dag open

LA ALDEA - dinsdag 13 december 2016 - Het gedeelte dat het gehucht El Risco verbindt met Andén Verde zal eind december 2016 geopend zijn voor een beperkt aantal auto’s, als een ‘noodoplossing’ zonder precedenten.

De nieuwe autosnelwegverbinding met Andén Verde zal in de laatste week van decemeber 2016 op nog te bepalen tijdstippen geopend zijn voor een beperkt aantal auto’s zoals zal worden bepaald in een technisch rapport dat zal worden opgesteld in opdracht van het Ministerie van Openbare Werken en Transport, van de Canarische Regering.

img_38000.jpg
                                           Wie op de wegen wacht, wacht lang.
Op maandagochtend 12 december 2016 heeft de directeur-generaal van Infrastructura Viaria (Wegeninfrastructuur), José Luis Delgado, het genoemde document overhandigd aan de ondernemingen die samen de Unión Temporal de Empresas (UTE) (Joint Venture) vormen welke de autosnelweg aan het aanleggen is.
23496-2_g.jpgDe beslissing neemt men, rekening houdend met, “de dringende noodzaak om te voorkomen dat de dorpelingen worden geïsoleerd na aardverschuivingen welke tot sluiting van de GC-200 dwingen," heeft Delgado opgemerkt, waarvoor het Ministerie, "een ongekende noodoplossing heeft  gepland, met het mogelijk maken van een stap voor de nieuwe weg door het gebruik van een van de twee rijbanen; een situatie, welke men zal handhaven tot de definitieve opening van her tracé El Risco-Andén Verde eind januari 2017”
25021-3_g.jpgHet akkoord zal het mogelijk maken, dat de bewoners van La Aldea deze nieuwe autosnelweg kunnen gebruiken tussen 07:00 en 07:30 uur op het traject El Risco-La Aldea; en van 07:30 tot 08:00 uur in de tegengestelde richting.  Dit geldt evenzo tussen 17:30 en 18:00 uur; en van 18:00 tot 18:30 uur.
125922771016258178494216494657342620334129n-9_g-1.jpg 1259227310214720246394986633283563675101269n-8_g-1.jpg
visita-obras-reparacion-carretera-agaete-aldea-67_g-1.jpg visita-obras-reparacion-carretera-agaete-aldea-22_g.jpg
visita-obras-reparacion-carretera-agaete-aldea-38_g.jpg visita-obras-reparacion-carretera-agaete-aldea-70_g.jpg
Deze beslissing heeft men te danken aan de Veiligheidsdiensten van de Staat, omdat tijdens de openstellingstijden de konvooien worden verklaard tot noodsituatie, vanwege het openbare belang; waarbij de controle van de tunnel beheerd zal worden door agenten van de Guardia Civil.

Voor dat doel heeft men deze week een bijeenkomst gepland met:
 - het Directoraat General voor Noodgevallen, van de Canarische Regering,
- de Gedelegeerde van de Spaans Regering op Canarias,
- de Guardia Civil,
- het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria,
en het Ministerie van Openbare Werken en Transport van de Canarische Regering, via het Directoraat Generaal voor Wegeninfrastructuur.

Het rapport geeft aan, dat de konvooien kunnen bestaan uit maximaal 80 voertuigen, die niet sneller mogen rijden dan 35 km/uur, en de afstand tussen de voertuigen zal 30 meter moeten zijn, en aan het begin en het eind gecontroleerd door agenten van de bevoegde autoriteit inzake verkeer.
000islas-canariaslogo-335.jpg


Een kijkje in de langste tunnel van Canarias

GRAN CANARIA - vrijdag 25 november 2016 - De video toont de tunnel in een heel andere staat dan waarin die zich  anno november 2016 bevindt, kort voor de opening voor het verkeer voor het einde van dit jaar (2016).

Op het moment van het opnemen van de video was de bewegwijzering nog niet aangebracht. Momenteel ziet de tunnel er geheel anders uit.
1480021508434_mp4.jpg                                                                   VIDEO:
http://videos-cdn.laprovincia.es/multimedia/videos/2016/11/25/111410/vistazo-tunel-canarias-aldea-1_p.mp4

In de video ziet men hoe de auto in 2 minuten en 35 seconden door de tunnel rijdt nadat de chauffeur, hoewel die  rechts rijdt, de linker tunnelingang neemt. Dit is een aanwijzing temeer, dat de video niet recentelijk is opgenomen.

Echter - ondanks dat de video niet erg actueel is - bieden wij deze aan, omdat het een niet eerder gepubliceerd document is, en dat wij beschouwen als waardevol in het tonen van een zicht op de weg in een infrastructuur waarvan er momenteel geen grotere in aanbouw is op Gran Canaria.
naamloos-299.png                                              Maria del Carmen Hernández Bento,.
Als extra gaat hierbij de video: https://youtu.be/qVahnR9Jelc welke gemaakt is bij het begin van het boren van de tunnel, waarbij o.a. aan het woord komen de toenmalige president van de Canarische Regering, Paulino Rivero  en de toenmalige Gedelegeerde van de Spaanse Regering op Canarias, Maria del Carmen Hernández Bento, die tegenwoordig de Provincie Las Palmas vertegenwoordigt voor de Partido Popular (PP) als Senator in het Congreso (de Spaanse Tweede Kamer).


Geautoriseerde voertuigen  kunnen de nieuwe autosnelweg  van La Aldea gaan gebruiken

En nieuw protocol faciliteert de doorgang van: ambulances, de Verkeersdienst van de Guardia Civil, en personeel van het Cabildo (Eilandbestuur)

Het tracé van Andén Verde is definitief gesloten

LA ALDEA - dinsdag 15 november 2016 - De Canarische Regering, het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, de Gemeente La Aldea, en de UTE (Joint Venture) die de autosnelweg tussen El Risco en La Aldea aanlegt, zijn op maandag 14 november 2016 overeengekomen, dat geautoriseerde voertuigen in noodgevallen de nieuwe autosnelweg kunnen gebruiken.

Het gaat om en nieuw protocol dat de doorgang faciliteert voor ambulances, de Verkeersdienst van de Guardia Civil, en personeel van het Cabildo (Eilandbestuur), om een alternatief te bieden in extreme situaties voor de bewoners van La Aldea, na de sluiting een week eerder van de GC-200 te gevolge van de steenlawines in het gebied van Andén Verde. Op maandag 14 november 2016 heeft men eveneens besloten tot de definitieve sluiting van dat tracé, “ omdat het risico van de weg dermate groot is, dat de doorgang zonder opvang hekwerk niet is toegestaan.” Men zal geen nieuw opvangnetwerk aanbrengen, “omdat de uitvoeringstermijnen voor het aanbrengen daarvan, samenvallen met de opening van het nieuwe tracé.”
piedras9octubre.jpgDe minister van Openbare Werken en Vervoer, Ornella Chacón, van de Canarische Regering, heeft besloten een externe studie te laten verrichten, “om vast te stellen welke minimale veiligheidsvoorwaarden de opening van de nieuwe autosnelweg voor het verkeer - tussen El Risco en La Aldea- mogelijk maken vóór 31 december 2016,” zo heeft het Ministerie laten weten in een communiqué.
aldea2-932x400.jpgDe exceptionele situatie welke de bewoners van La Aldea meemaken, vanwege de nieuwe sluiting van hun huidige verbindingsweg met het Noorden van het Eiland, is verergerd door een rapport dat is opgesteld door technici van het Cabildo (Eilandbestuur), “dat de reparatie van de GC-200 afraadt; omdat de kans 100% is, dat zich mogelijk nog meer steenlawines zullen voordoen.”

In het rapport staat bovendien:” dat de opvang hekwerken niet veilig zijn en niet tegen de steenlawines van een aardverschuivingen van de rotsen op kunnen.”

Om de uitvalsweg via het Zuiden voor de bewoners van La Aldea te garanderen, heeft het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria op maandag 14 november 2016 het begin van het Tocodoman bouwwerk tot noodmaatregel uitgeroepen, zo heeft de vicepresident van het Eilandbestuur, Ángel Víctor Torres, laten weten, "wat betekent, dat men de overheidsprocedures kan vermijden, en zo onmiddellijk kan beginnen.”

Tijdens een bijeenkomst op het Ministerie van de Deelstaat, waaraan ook hebben deelgenomen: de burgemeester van La Aldea, Tomas Perez; de uitvoerder van de wegeninfrastructuur, José Luis Delgado; de directeur-generaal van Openbare Werken van Gran Canaria, José Francisco Duque; de directeur van het werk, Gloria Macías; en de wethouder voor Wegen en Bouwzaken van La Aldea, Naira Navarro; heeft men ingestemd met het zoeken naar oplossingen, “om tijdens de dag de nieuwe weg tijdens bepaalde perioden te openen, met tijdschema’s en quota, met enkele minimale veiligheidseisen, " tot het aanleg ervan uiteindelijk voltooid is.
diciembrecarretera.jpg         Definitieve openstelling voor het verkeer: vóór eind december 2016.

Tomás Pérez heeft blijk gegeven van zijn, “maximale interesse dat men het werk zo snel mogelijk voltooid, vooral vanwege het ernstige probleem van isolering wat La Aldea opnieuw meemaakt met de sluiting van de oude weg, wat kan verergeren als het opnieuw gaat regenen en zich nieuwe steenlawines voordoen op andere punten van het traject.”

De definitieve opening van de nieuwe weg is afhankelijk van de proeven welke men moet nemen met alle installaties en veiligheidsmaatregelen van de tunnels.

“Voorlopig, zal men echter met alle middelen proberen deze provisioneel voor het verkeer open te stellen, om de sluiting van de GC-200 af te zwakken, zonder dat dit verdere vertraging oplevert voor de definitieve opening,” heeft Chacón gezegd.
zzzislas-canariaslogo-618.jpg


Steenlawines in La Aldea:
De tragedie vindt plaats op Anden Verde

LA ALDEA - donderdag 10 november 2016 - Zeggen dat er angst heerst is wel het minste. Een nieuwe steenlawine op de GC-220, welke zich heeft voorgedaan op woensdag 9 november 2016 nabij Andén Verde, heeft alle alarmbellen doen afgaan in La Aldea. De bewoners verdragen niet langer de lijdensweg welke ze moeten verdragen van een weg waarop elk moment zich een tragedie kan voordoen. Het Cabildo (Eilandbestuur) schat in, dat 330 m³ aan rotsblokken de weg heeft afgesloten voor het rijverkeer.

Het risico dat men dood onder rotsblokken op de weg van La Aldea naar Agaete (GC-220) komt te liggen, staat nu niet ter discussie. Maar dit bewijs lijkt niet al te veel indruk te maken op de Canarische Regering, die de voltooiing van de tunnels blijft vertragen welke het mogelijk maakt, een deel van de ernstige gevaren op te lossen waaraan de weggebruikers momenteel zijn blootgesteld.
images-132.jpgDe spectaculaire steenlawine tijdens de vroege uren van woensdag 9 november 2016 hebben niet allen verplicht tot het afsluiten van de weg maar heeft ook alle alarmbellen doen afgaan, “omdat het niet slechts enkele rotsblokken zijn die op de rijweg terecht zijn gekomen, maar 300 m³ aan gesteente, wat - als die een toevallig passerende autobus had bedolven - voor een enorme tragedie gezorgd zou kunnen hebben,” zo geven de bewoners van La Aldea aan.

De steenlawine was van een dergelijke omvang, dat deze het veiligheids hekwerk in de omgeving van Andén Verde heeft vernield. Het rijverkeer is voor de derde keer in een paar dagen tijd gestremd, met de bijkomende nadelen voor de weggebruikers, vooral zieken die zich verplicht hebben gezien om te keren en een andere eilandroute hebben moeten nemen om in het gespecialiseerde gezondheidscentrum van Gáldar te komen.

Het Foro Roque Aldeano, de vereniging die zich inzet voor de nieuwe weg, vreest dat de wegafsluiting enkele dagen zal gaan duren. Gelijktijdig met een verondersteld gevaarlijke weg klaagt men openbaar de beslissing van de verantwoordelijke politici, vanwege eindeloze vertragingen in het uitvoeren van de eerste fase van een nieuwe autosnelweg (het duurt al acht jaar om 10 kilometer aan te leggen), terwijl het tracé van de tunnels onder Andén Verde al in de zomer van 2016 in gebruik hadden moeten zijn.
1160-754.jpg             Links: Andén Verde, rechts: de Faneque; op de achtergrond: Agaete.
“Het beklagenswaardige is, dat het zodoende nog zes, of zeven winters zal duren voordat het tracé El Risco-Agaete in gebruik zal zijn, ondanks dat deze Vereniging de onmiddellijke uitvoering eist van dit tracé door middel van het met urgentie aanleggen van de tunnel onder de Faneque,” zo bevestigt men.

Het Foro Roque Aldeano vraagt zich af, of de beleidsmakers wachten met de aanleg van de weg, tot zich een dodelijk ongeval voordoet.
zzzislas-canariaslogo-585.jpg


Steenlawine: Weg Agaete-La Aldea afgesloten

 GRAN CANARIA - woensdag 9 november 2016 - Na de nachtelijke regens van de afgelopen echt zomerse dagen: “Is de GC-200, de weg van Agaete naar La Aldea, sinds de vroege ochtend van woensdag 9 november 2016 ten gevolge van een steenlawine afgesloten voor het verkeer,” zo heeft het Cabildo (Eilandbestuur) laten weten.

De steenlawine op woensdagochtend heeft weer eens het verkeer gestremd dat - visa versa- op weg was van Agaete naar La Aldea; dit keer met 300 m³ aan zware rotsblokken, aldus de eerste schattingen van het Ministerie van Openbare werken, van het Cabildo (Eilandbestuur).
steenlawine.jpg                           Het is weer eens 'kassa', op de Westkust van Gran Canaria.
thumb-53.jpg
De rotsblokken zijn van een hoogte van 40 meter op de weg gevallen en hebben op de berghelling 60 meter aan metalen opvang hekwerk vernietigd, zo heeft de betreffende eilandminister, Ángel Víctor Torres (PSOE), aangegeven.

Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria voert een spoedklus uit, met het doel: Het rijverkeer zo snel mogelijk te kunnen herstellen.

De actie zal worden uitgevoerd volgens technische criteria die het mogelijk maken de weg zo snel mogelijk te deblokkeren, met behoud van de technische werking en de aanpassing van het beschermende gaas, zo laat het Cabildo (Eilandbestuur) weten in een verklaring.
zzzislas-canariaslogo-580.jpg


Het weggedeelte
tussen El Risco en Andén Verde
zal  eind 2016 gereed zijn

LA ALDEA - zaterdag 30 april 2016 - De minister van Openbare Werken, Ornella Chacón, van de Canarische Regering, heeft laten weten  dat men vanwege de regen en aardverschuivingen in het gebied, eind augustus 2016 dit weggedeelte niet kan openen

Het gehele tracé van de autosnelweg weg van La Aldea tussen El Risco en Andén Verde, waarin de 3.145 meter lange tunnel ligt en het viaduct over de barranco (het ravijn) van La Arena, zal voltooid zijn in december 2016, zo heeft de minister van Openbare Werken, Ornella Chacón, van de Canarische Regering, meegedeeld.
img_34202.jpg                                             De tunnel in aanbouw van de weg naar La Aldea.
Er was een toezegging van de vorige Regering, om dit gedeelte van de nieuwe autosnelweg eind augustus 2016 open te stellen, maar regen en aardverschuivingen in het gebied hebben vertraging veroorzaakt waarmee we niet gerekend hebben,” zo heeft de minister uitgelegd die toevoegt, “in januari 2016 heeft men een studie opgedragen voor het bestuderen van een werkprogramma dat is aangepast aan  wat jaarlijks is voorzien in de Presupuestos Generales de 2016 (Overheidsbegrotingen van 2016)".

De UTE (Joint Venture) die het werk uitvoert, heeft ons laten weten dat het werk voltooid kan zijn in juni 2017; en voorziet eind 2016 een gedeeltelijke opening van Tracé-A, dat Andén Verde verbindt met El Risco.”
De minister laat ook weten: “We hebben een studie aangevraagd voor het openen van een van de tunnelmondingen voor het verkeer eind augustus 2016, maar om technische- en veiligheidsreden heeft men deze maatregel afgeraden, omdat men werkzaamheden verricht aan de andere tunnelmonding.”

Het aanleg van de autosnelweg van La Aldea  is begonnen met de aanbesteding op 1 juli 2009 met een begroot startbedrag  van  €116.800.000,=. Het is toegekend aan de joint venture gevormd door FCC, OHL en Hermanos Garcia Alamo voor een bedrag van €87.900.000,=

De in het contract vermelde uitvoeringstermijn  was 40 maanden, dus moest de wegaanleg voltooid zijn op 30 oktober 2012. Echter, gebrek aan financiën  - als gevolg van het niet voldoen door het Spaanse Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) aan  de wegenconvenant met de Deelstaat Canarias - heeft een vertraging in de uitvoering van de aanleg van deze autosnelweg  opgeleverd, die van 2012 tot begin 2015 in een langzamer tempo is uitgevoerd dan was gepland.
zzzzzzzislas-canariaslogo-438.jpg


Gestage voortgang 1e fase aanleg autosnelweg
 
La Aldea-El Risco

LA ALDEA  - woensdag 6 april 2016 - De eerste fase van de aanleg van de autosnelweg van La Aldea - het gedeelte dat gaat tot El Risco in de gemeente  Agaete - vordert gestaag en begint vorm aan te nemen, zoals men kan zien op bijgaande foto’s.

Aan de voortgang van dit weggedeelte komt binnenkort de aanbesteding van de tweede fase - welke El Risco verbindt met Agaete - nadat het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria de voorfinanciering zal hebben goedgekeurd voor deze weg als een van de projecten welke men zal presenteren aan de Canarisch Regering en waarvan de kosten gefinancierd worden uit de middelen (belastinginkomsten) van de voormalige ITE (Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas), de tegenwoordige: Impuesto sobre el Valor Añadido  (IVA) (Btw).
1247279010162584818275191115926548455585102n-6_g1.jpg

1271814510162585918275085744264963565572754n-10_g.jpg

1218962310162582351608776327498574953367043n-3_g.jpg
125922771016258178494216494657342620334129n-9_g.jpg

1252438110162582851608721282628726128759740n-7_g.jpg
1280153410162584451608565048092551963685426n-11_g.jpg
124726281016258371827530113133107299704697n-5_g.jpg
1259227310214720246394986633283563675101269n-8_g.jpg
195848810214720013061677381171063464080674n-2_g.jpg

7234010169497317583944427602935486728041n-1_g.jpg

1243927110169497284250613020416279818849071n-4_g.jpgHet aan te besteden weggedeelte kan rekenen op een bijdrage in dit boekjaar 2016 van vijf miljoen euro wat ten laste komt van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria.

zzzzzzzislas-canariaslogo-379.jpg


De GC-200  tussen El Risco en La Aldea
zal weer voor het verkeer geopend worden
op 17 maart 2016

AGAETE - zaterdag 12 maart 2016 - De GC-200 tussen El Risco en La Aldea zal weer voor het verkeer geopend worden op donderdag 17 maart 2016, zo heeft de minister van Openbare Werken, Ángel Victor Torres, van het Cabildo (Eilandbestuur) laten weten.

Dan zal binnen 17 dagen (in plaats van de aanvankelijk aangekondigde twee  maanden) het herstel voltooid zijn van de weg verzakking die eind februari 2016 is opgetreden bij kilometerpunt 14.1 in  de richting Agaete-La Aldea door het instorten van een steunmuur.
img_33444.jpg             De GC-200 in de richting Agaete-La Aldea op kilometerpunt 14,1 eind  februari 2016.

De kosten voor het herstel van de fundering van  dit weggedeelte - waar dagelijks  2.000 tot 3.000 voertuigen passeren - bedragen €214.000,=

VIDEO:

http://widget.smartycenter.com/video/la-carretera-de-la-aldea-365-curvas-bajo-amenaza-de-derrumbe/1679291/9386/1

Degenen die het meest ‘tevreden’ zullen zijn over de heropening van deze weg, zijn de bewoners van het gehucht El Risco die het zwaarst zijn getroffen door deze dagenlange wegafsluiting; en die, om het Noorden – met name de gezondheidsvoorzieningen -  van het eiland te kunnen bereiken,  telkens 40 kilometer hebben moeten omrijden via de weg die La Aldea met Mogán verbindt.

visita-obras-reparacion-carretera-agaete-aldea-72_g.jpgDe wegafsluiting heeft ook aanzienlijke  economische schade opgeleverd, zo heeft minister Torres laten weten.
visita-obras-reparacion-carretera-agaete-aldea-71_g.jpg
De korter dan geplande afsluiting is mogelijk, omdat de medewerkers van Lopesan lange dagen, ook in de weekeinden, intensief hebben doorgewerkt, om het ingezakte gedeelte van de rijbaan te herstellen.
visita-obras-reparacion-carretera-agaete-aldea-25_p.jpg visita-obras-reparacion-carretera-agaete-aldea-67_g.jpg
visita-obras-reparacion-carretera-agaete-aldea-50_g.jpgDe weg tussen Agaete en La Aldea  wordt dagelijks gecontroleerd op problemen die zich mogelijk  voor zouden doen;  technici van de dienst Wegenonderhoud maken drie keer per dag een inspectiereis ronde, maar toch kan men problemen - zoals die zich nu hebben voorgedaan - niet voorkomen.
visita-obras-reparacion-carretera-agaete-aldea-64_g.jpg
visita-obras-reparacion-carretera-agaete-aldea-60_g.jpg

laaldea1maandensluutung.jpgMen kijkt dan ook uit naar het voltooien van de aanleg van de nieuwe autosnelweg Agaete- Aldea,  zeker voor het gedeelte van de eerst fase van de bouwwerkzaamheden, namelijk het weggedeelte: El Risco-La Aldea.
zzzzzzzislas-canariaslogo-287.jpg


Volop vooruitgang bij Andén Verde

LA ALDEA – zondag 15 november 2015 - Na een vertraging van drie jaar door de bezuinigingen vanwege de economische crisis, wordt er komend jaar 26 miljoen euro geïnvesteerd in de aanleg van de nieuwe autosnelweg van Agaete naar La Aldea.

Op de foto de aanleg van de afwatering in de tunnelbuis van Andén Verde:
mecha-anden.jpgBovenstaande foto is gemaakt op donderdag 12 november 2015.
noticia_7770.jpgHet weggedeelte op deze foto van Andén Verde zal binnenkort geschiedenis zijn.
AAAAAAislas-canarias-84-99-78.jpg  


Beton storten begonnen voor het viaduct
over de barranco La Arena

LA ALDEA - zaterdag 24 oktober 2015 - De uitvoerders, die werken aan het eerste gedeelte van de nieuwe autosnelweg La Aldea -Agaete, zijn in de derde volle week van oktober 2015 begonnen met het storten van beton voor het viaduct over de Barranco La Arena. Zo heeft de wethouder Bouwzaken, Maira Navarro, van de gemeente La Aldea laten weten, die voortdurend contact onderhoud met de uitvoerders om de ontwikkeling op de voet te volgen.

Het viaduct heeft drie secties en voor elke deel zijn twee dagen werk nodig voor het storten van beton, men kan al het materiaal niet in een keer gieten, het is nodig de eerste laag te laten uitharden, voordat men de twee laag kan storten.
brug.jpg                                          Barranco La Arena, La Aldea  (Gran Canaria)
Momenteel is een derde van de infrastructuur klaar, waarvoor men 700 m³ beton heeft gestort. Wanneer het beton voldoende sterkte heeft, gaat men over tot de bewapening. Daarna wordt de bekisting ontmanteld en kan men het tweede deel aanbrengen, en zo vervolgens totdat de infrastructuur compleet is.

Ook het aanbrengen van spuitbeton in de tunnels vordert gestaag, de tweede tunnelbuis is voor de helft gereed.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-58.jpg 


De weg El Risco-La Aldea blijft gesloten totdat men de staat ervan heeft geanalyseerd

LA ALDEA - maandag 19 oktober 2015 - De weg van El Risco naar La Aldea blijft gesloten, omdat zowel de weersomstandigheden, evenals de veiligheid, het niet toelaten dat men de staat van de steile weg inspecteert, om te bepalen wanneer de opruimingswerkzaamheden beginnen, wat wordt bemoeilijkt door de verwachting dat er vanaf woensdag 7 oktober 2015 opnieuw een storm zal opsteken met de nodige regen.

De beslissing de weg gesloten te houden is aangekondigd door de president van het Cabildo (Eilandbestuur) Antonio Morales, na de vergadering van de Eiland-raad op maandag19 oktober 2015. In die vergadering heeft men ook de gunning goedgekeurd van het wegenonderhoud in het Westelijk deel van Gran Canaria aan het bedrijf Pérez Moreno S. A. U. Met een onderhoudscontract voor vier jaar voor een bedrag van zes miljoen euro.
la-aldea-1-1.jpgTechnici van het Departement Openbare Werken, van het Cabildo (Eilandbestuur), zullen op dinsdagochtend 20 oktober 2015 de hellingen inspecteren waarop de weg ligt en de schade aan het hekwerk erboven, over een lengte van 50 meter, vaststellen: evenals voor de negen steunpunten ervan; een infrastructuur die men heeft moeten verwijderen, om de rotswand schoon te maken en dit hekwerk daarna weer op zijn plaats te brengen.

De weg is op vrijdag 16 oktober 2015 afgesloten voor het verkeer, vanwege de rotsblokken die op divers locaties op de weg liggen, en omdat het gebied vochtig is en het risico op steenlawines groot is. Bovendien verwacht men meer regen, wat het terrein zal doordrenken, de berghellingen in zwaarte zal doen toenemen, en daardoor de mogelijkheid, dat nieuwe steenlawines zich voordoen.

Zodra de weersomstandigheden verbeteren en de situatie geheel door het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria is gecontroleerd, zal men beslissingen nemen overeenkomstig de rapportages, hoewel het momenteel niet mogelijk is te laten weten welke maatregelen men zal nemen; en ook niet, wanneer de weg opnieuw zal worden opengesteld voor het verkeer.
AAAAAAislas-canarias-84-99-46.jpg 


Regen veroorzaakt nieuwe steenlawines
op de weg Agaete-La Aldea

GRAN CANARIA -  vrijdag 16 oktober 2015 - Op sommige weggedeelten heeft zelfs het hekwerk boven de weg het begeven. Enkele automobilisten raakten ingesloten op de weg. Het Zuidwesten is het zwaarst getroffen gedeelte van het eiland; ondertussen zijn vluchten geannuleerd en zijn er overstromingen in plaatsen zoals Vecindario en Patalavaca.

De regen heeft nieuwe steenlawines veroorzaakt op de weg van Agaete naar La Aldea, dat opnieuw geïsoleerd is geraakt via het noorden, omdat rotsblokken de weg blokkeren. Volgens enkele weggebruikers hebben   rotsblokken zelf het hekwerk boven de weg vernield. Enkele automobilisten zijn op de weg ingesloten geraakt.
aldea_2.jpg                     Autoweg Agaete- La Aldea op vrijdag 16 oktober 2015.

0d2a_8c14.jpg 0d2e_e0bc.jpg                               Het hekwerk dat door de Canarisch overheid is aangebracht,
                                                     blijkt een waar lapmiddel te zijn,
                            op de weg van de steeds dichterbij komende 'loterij van de dood'.
img_30564.jpg
De storm, waarvoor op Canarias een slechtweerwaarschuwing geel/oranje was afgegeven, heeft in de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 oktober 2015 in  de toeristenwijk Maspalomas (Zuid Gran Canaria) gezorgd voor maar liefst 41,6 liter water per m² en dat  zijn op deze vrijdag de zwartste regenbuien van heel Spanje.
0d1e_8b2b.jpg                                      Patalavaca, op vrijdag 16 oktober 2015.
BarrancdeBalos.jpg
                      Barranco de Balos (Gran Canaria) op vrijdag 16 oktober 2015.

Ook zijn er aanzienlijke overstromingen gemeld in Patalavaca en staat een deel van Mogán blank.

Ook de westelijk gelegen Eilanden La Palma en Tenerife hebben het zwaar te verduren, vooral op donderdag 15 oktober toen de eerste herfststorm van 2015  op de Canarische Eilanden in zijn volle omvang is losgebarsten

Dit weerbeeld -  met onweer, windstoten tot 90km/uur en stortregens - houdt volgens de voorspellingen  aan tot zondag 18 oktober 2015.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-28.jpg


De Canarische Regering en het Cabildo zullen de tweede fase bespoedigen van de
autosnelweg Agaete-La Aldea

GRAN CANARIA - vrijdag 16 oktober 2015 - Het voltooien van het anti lawine-netwerk - op het wegtracé van het bergmassief Faneque - van de weg naar La Aldea, en het opnemen van de tweede fase van de nieuwe autosnelweg in het wegenconvenant waarover men vanaf januari 2016 zal onderhandelen met de Spaanse Staat, zijn twee van de voornaamste akkoorden die zijn overeengekomen in de op donderdagmiddag 15 oktober 2015 gehouden topontmoeting tussen de Canarische Regering en het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria.

De minister van Openbare Werken, Ornella Chacón, van de Canarische Regering, en de president van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, hebben op donderdag 15 oktober 2015 een ontmoeting gehad voor het oplossen van de problemen met het eilandwegennet. La Aldea stond als prioriteit op de agenda, na de sluiting van de weg op dinsdag, na de steenlawine die zich in het weekeinde heeft voorgedaan in het gebied van de Faneque.
img_30544.jpgDit weggedeelte van de bestaande weg naar La Aldea is in afwachting van het aanbrengen van hekwerk - dat 11 miljoen euro kost- ter voorkoming van steenlawines.

Maar de Canarische Regering is van mening, dat in plaats van te investeren in deze voorziening, het beter is de werkzaamheden te bespoedigen die een definitieve oplossing betekenen te zijn voor de verbinding met La Aldea.

Daarom heeft men besloten de tweede fase van de autosnelweg Agaete-La Aldea op te nemen als prioriteitswerk voor Gran Canaria in het nieuwe aanhangsel van het wegenconvenant waarover men vanaf januari 2016 zal onderhandelen met de Spaanse Staat,  waarvan de kosten begroot zijn op 162 miljoen euro; en men verwacht, de uitvoering van de plannen met twee jaar te kunnen vervroegen.
AAAAAAislas-canarias-84-99-31.jpg 


Morales dreigt met het teruggeven van bevoegdheden betreffende de weg naar La Aldea

LA ALDEA  - donderdag 15 oktober 2015 - “Als men geen serieus antwoord geeft op de problemen met de weg en men deze problemen niet aanpakt , zullen we de bevoegdheden teruggeven die de Canarische Regering betreffen, zo heeft de president van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, Antonio Morales  gewaarschuwd op woensdag 14 oktober 2015.

Dit,” omdat het gaat om een weg  die financiering nodig heeft.” Concreet gaat het om  11 miljoen euro voor het uitbreiden van een fijnmazig netwerk boven een gedeelte van de weg. We kunnen het niet langer verduren, we hebben antwoorden nodig en middelen,” zo heeft de eilandpresident bevestigd.
carreteralaaldea.jpg                        Een gedeelte van de gevaarlijke autoweg  naar La Aldea.
Morales heeft opgemerkt, dat technici van het Eilandbestuur een  rapport aan het opstellen zijn over de weg, voor het bezien van mogelijke oplossingen; hoewel hij aangeeft, dat als men het probleem van de weg van La Aldea niet oplost, het Eilandbestuur de bevoegdheden voor deze weg zal teruggeven aan de Canarische Regering De eilandpresident heeft toegevoegd,  dat de weg eigendom is van de Canarische Regering en heeft eraan herinnerd, dat het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran  Canaria het onderhoud evan op zich heeft genomen; maar hij is van mening, ”dat dit niet tegen elke prijs kan zijn en, dat de jaren voorbijgaan, met dezelfde situatie die men elke winter meemaakt.”
150620_gc_posesioncabildo83.jpg Ornella-Chachon-Martel-1.jpg                            Antonio Morales.                                                     Ornella  Chacón.
Zo zal men aan de minister van Openbare Werken, Ornella Chacón, van de Canarische Regering, voorstellen tijdens de ontmoeting die men met haar zal hebben op donderdag 15 oktober 2015, “dat het absoluut prioriteit heeft, de problemen op te lossen van de weg van La Aldea; in die zin, eist men eveneens  “dat men alle mechanismen in gang zet voor het oplossen van de weg problemen op de andere eilanden en, dat men die onmiddellijk oplost, omdat,” zo benadrukt men, “het gaat om een ‘serieus’ probleem waarbij  men het risico loopt, ‘veel levens’ op het spel te zetten.”
net.jpgNoodzakelijke werkzaamheden
Morales verwijst ook naar een beschermingsnetwerk, dat men moet aanbrengen, om voortgang te geven aan dat wat men begin 2015 is aangevangen en waarvan hij zegt, “dat de Canarische Regering 11 miljoen euro zal moeten bijdragen,” en aangeeft, “dat de Canarische Regering over een noodfonds beschikt voor ‘catastrofes’, wat de kwestie met de weg is.” Bovendien geeft Morales aam, “dat het gaat om  ’acties ter vermijding van risico’s’  die de weggebruikers hebben.”

In elk geval, zal men aandringen op de medewerking  van Chacón, van wie Morales bevestigt, dat als het aan de minister ligt, het werk voortgang kan vinden.” Morales voegt ook toe, dat men andere onderwerpen aan de orde zal  stellen bij de minister van Openbare Werken, van de Canarische Regering; zoals de afgesloten weg naar Piletas, waar zich enorme verkeersopstoppingen voordoen en waarvoor men ook, “een ‘urgente oplossing’ voor verlangt.”

Uiteindelijk waarschuwt Morales, “dat men niet zal toestaan, dat men via de achterdeur binnenkomt met wegwerkzaamheden die ‘geen financiering’ hebben” en waarmee men probeert te bedriegen door te zeggen, dat deze in een fase verkeren terwijl die aan een andere toebehoort,” me betrekking  tot de eiland wegen-ring om Tenerife.
AAAAAAislas-canarias-84-99-23.jpg 


Cabildo  sluit de weg naar La Aldea voor autobussen, motoren, fietsers en voetgangers 

AGAETE - dinsdag 13 2015 - Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria heeft op dinsdag 13 oktober 2015 de weg naar La Aldea afgesloten voor autobussen, motoren, fietsers en voetgangers, vanwege het risico op steenlawines was de weg - in  de periode  januari t/m mei - ook al gesloten voor het genoemde verkeer.

De eilandminister van Openbare Werken, Ángel Víctor Torres, heeft besloten de weg te sluiten voor het genoemde verkeer, nadat hij een technisch rapport heeft ontvangen dat waarschuwt voor de verantwoordelijkheden die het Cabildo (Eilandbestuur) heeft in geval van een ongeluk. Op zondag11 oktober 2015 is een vrouw in haar auto gewond geraakt door een vallend rotsblok.
img_30530.jpg
De actiegroep Foro Roque Aldeano heeft de sluiting gekritiseerd, omdat men de weg heeft afgesloten zonder de weggebruikers vooraf te waarschuwen.
thumb-46.jpg
Hoewel men de beslissing van de overheid respecteert, laat men weten dat de enige, definitieve oplossing voor het risico op steenlawines, die zich recentelijk voordoen op de Faneque, het volledig voltooien van de nieuwe autosnelweg is
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-8.jpg.


La Aldea dringt aan op  aanleg van de nieuwe weg  na de steenlawine van  zondag12 oktober 2015

LA ALDEA - maandag 12 oktober 2015, Día de la Hispanidad  - ‘Voor de zoveelste keer,’ heeft de actiegroep Foro Roque Aldeano aangegeven, dat er maar enkele druppels regen hoeven te vallen en steenlawines brengen opnieuw levens in gevaar van weggebruikers,

Het Foro Roque Aldeano (de actiegroep) heeft op zondag 11 oktober 2015 opnieuw aangedrongen op het volledig aanleggen van de autosnelweg Agaete-La Aldea, nadat een bestelbusje van cristalería Díaz Armas S.L. - toen het ter hoogte van het Faneque-massief reed, ten gevolge van de regenbuien op zondagochtend - is geraakt door een steenlawine, zo heeft men laten weten via een communiqué.
risco_faneque_118-1-1.jpg                          Het Faneque-massief met het weggedeelte Agaete-El Risco.
img_30466.jpg    
Het onfortuinlijke bestelbusje van Cristalería Diaz Armas SL. op zondag 11 oktober 2015.
In het bestelbusje zaten vier personen en een van hen is licht gewond geraakt aan het been door een vallend rotsblok, zo geeft men aan in het communiqué, waarin de actiegroep, “voor de zoveelste keer” aangeeft, dat er maar enkel druppels regen hoeven te vallen en de steenlawines zich opnieuw voordoen; en het leven van de weggebruikers naar La Aldea in gevaar brengen.

“Met het aanbreken van de regenperiode begint een gebed zonder eind, voornamelijk voor hen die zieken vervoeren die drie tot vier keer in de week gedialyseerd moeten worden;” zo merkt men op in het communiqué.

Het Forum eist de volledige aanleg van de autosnelweg La Aldea-Agaete en een “onmiddellijke oplossing voor het tracé van de Faneque, wat het gebied is met de meeste steenlawines door de gespletenheid van de kliffen; tegelijkertijd merkt men op, dat het raadzaam is op korte termijn te beginnen met de aanleg van de tweede fase: El Risco-Agaete, waarin ook de tunnel van de Faneque is vervat.

Dit nieuwe tracé - waarvoor een project is ontworpen, maar dat niet in de begroting is opgenomen - is vervat in Aanhangsel III van het wegenconvenant Canarias-Spaanse Staat, wat nodig is voor de bevoegde overheden om overgedragen te worden naar Bijlage II,” zo geeft men aan in het communiqué.
AAAAAAislas-canarias-84-99-8.jpg


Fomento garandeert 26,7 miljoen euro
voor de voltooiing in 2016  van het gedeelte
van de autosnelweg El Risco-La Aldea

MADRID / LA ALDEA - dinsdag 22 september 2015 - Het Wetsvoorstel voor de Rijksbegroting 2016, dat in behandeling is in het Parlement en in de komende dagen goedgekeurd zal worden, voorziet voor het Wegenconvenant een bedrag van 94,14 miljoen euro (40 miljoen meer dan in 2015), waarvan 26,7 miljoen euro bestemd is voor het in 2016 voltooien van de autosnelweg La Aldea-El Risco.

De staatssecretaris van Fomento (Ontwikkeling), Mario Garcés Sanagustín heeft op maandag 21 september 2015 aan de Canarische Regering, aan het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria en aan de Gemeente La Aldea gegarandeerd, dat er 27,2 miljoen euro beschikbaar komt, waardoor het mogelijk is de eerste fase van de autosnelweg Agaete -La Aldea (het tracé El Risco-La Aldea) te voltooien.
img_30108.jpg
naamloos-165.png ffff.png               Mario Garcés Sanagustíneerder al in overleg met Minister Ana Pastor (Fomento),
Garcés heeft, samen met de :
- staatssecretaris van Industrie, Enrique Hernández Bento;
- gedelegeerde van de Spaanse Regering op Canarias, María del Carmen Hernández Bento;
- minister van Openbare Werken,  an de Canarische Regering, Ornella Chacón
- minister van Openbare Werken, van het Cabildo van Gran Canaria, Ángel Víctor Torres
op maandag 21 september 2015 een ontmoeting gehad met de burgemeester van La Aldea, Tomás Pérez.
industria-prospecciones-canarias--644x362-3.jpg bento_eldia.jpg                                                    Broer en zus Hernández Bento.
chacon.png victtorres-1.png tomas_perez87aldea.png          Ornella Chacon.                 Ángel Víctor Torres                         Tomás  Pérez
Tijdens deze ontmoeting heeft met benadrukt, 27,2 miljoen euro te zullen toevoegen aan het Wegenconvenant dat is onderschreven tussen de Spaanse Staat en Canarias, wat de voltooiing in 2016 mogelijk maakt van het tracé El Risco-La Aldea (de tweede tunnel, de laatste vier kilometer en, het viaduct over de barranco en van La Aldea), zo heeft het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) laten weten in een communiqué.
mapa-5.jpg RWOuzp0tTW22JM.pngTenerife
Bovendien bestemt men 15 miljoen euro voor de Anillo Insular (Eilandring) om Tenerife.
La_Palma_-_Garafa_-_Carretera_Acceso_Observatorios__Roque_de_los_Muchachos_Observatory_02_ies.jpgLa Palma
In de goed te keuren begroting heeft men ook een miljoen euro opgenomen voor het herstel van de toegangsweg naar het Instituto Astrofísico de Canaria (de Sterrenwacht) op La Palma.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-107.jpg


NC vraagt Canarische Regering
'Gran Canaria niet voor de gek te houden' en verlangt 'uitvoering wegenaanleg La Aldea
met 85,2 miljoen euro binnen twee jaar'

GRAN CANARIA - maandag 14 september 2095 - De Nationalisten verdenken de Canarische Regering ervan, “Gran Canaria te willen ‘bedriegen’ met een begrotingsbeleid voor de genoemde posten en het wegenplan voor de jaren 2015 en 2016 niet te zullen uitvoeren.

De voorzitter van Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, heeft van de Canarische Regering de ‘effectieve’ uitvoering  met 58,2 miljoen euro geëist welke men heeft toegezegd voor de nieuwe Grancanarische weg van  La Aldea naar El Risco in de komende twee jaar.
7Islas1Pueblo.jpg
maxresdefault-4.jpgnaamloos-150.png Roman2-1.jpgBedriegen
Via een communiqué heeft de woordvoerder van de NC-fractie in het Canarische Parlement gewaarschuwd, dat president Fernando Clavijo de intentie heeft Gran Canaria te ‘bedriegen’ met een begrotingsbeleid voor de genoemde posten;  en het plan voor wegenaanleg 2015-2016 niet zal uitvoeren.
img_29940.jpgMiljoenen
Rodriguez heeft eraan herinnerd, dat er voor het voltooien van het tracé La Aldea-El Risco al toezeggingen zijn van 26,2 miljoen euro van het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling); en 20 miljoen euro van de Canarische Regering, plus nog eens tien miljoen euro van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria voor de boekjaren 2015 en 2016
Gobierno-de-canarias-un-solo-pueblo-1.pngEenheid
De NC-leider waarschuwt, “ voor de gevolgen van het niet naleven van een van de weinige zaken die met eenheid te maken hebben, die van Gran Canaria; vanwege de ‘uniciteit en eigenheid’ van het wegen project - voor aanleg van de autosnelweg - dat in 2009 is aanbesteed.
romann.jpgOndubbelzinnig
De 58,2 miljoen euro moet, volgens Román Rodríguez,  “op ondubbelzinnige wijze’ verkregen worden uit de begrotingen van deze overheden,” en de investering in 2015 en 2016 zal dan ook ‘reëel en effectief’ moeten zijn,  volgens een daartoe opgesteld plan van uitvoering.”
roman-rodriguez-nueva-canarias1.jpg
                                                          Román Rodriguez.
Veel beloven. weinig geven... doet de gek (niet langer) in vreugde leven!
“Men houdt ons ‘niet langer zoet, met het zinspelen op begrotingen; om de gestelde bedragen vervolgens niet uit voeren”, zo heeft de NC voorzitter gezegd. Als de werkzaamheden niet in de twee genoemde boekjaren zijn voltooid, zo herhaalt Román Rodríguez, is dat de verantwoordelijkheid van de Canarische Regering.

Onuitsprekelijk, politiek beleid
Rodriguez komt er voor op, dat,  nu eenmaal het geld voor de eerste fase van de nieuwe autosnelweg Agaete-La Aldea verkregen is, “het niet te tolereren is, dat men de uitvoering ervan vertraagd door onuitsprekelijk, politiek beleid.”
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-32.jpg


Eerste gedeelte autosnelweg La Aldea 
zal voltooid zijn in de tweede helft van 2016

AGAETE - dinsdag 1 september 2015 - De Canarische Regering voorziet in de tweede helft van 2016 het - dan eindelijk voltooide - eerste deel van de autosnelweg van La Aldea in gebruik te nemen; het betreft zeven kilometer autosnelweg welke men - bij een snelheid van 80km/uur - in acht minuten kan afleggen, wat daamee de rijtijd met 35% bekort tussen La Aldea en het gehucht ‘El Risco’ in de gemeente Agaete.

De president van de Canarische Regering, heeft op zaterdag 26 augustus ‘El Risco’ bezocht, om hoogstpersoonlijk de staat van de aanleg van de nieuwe autosnelweg in ogenschouw te nemen, en hij vertrouwt erop, dat dit gedeelte in gebruik zal zijn in de tweede helft van 2016, “ als men alle planningen in de begrotingen nakomt van het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) en de toezeggingen van alle overheden.”
img_29795.jpgHet nieuwe traject tussen El Risco en La Aldea heeft een dubbele - 3.145 meter lange - tunnel, die de langste van Canarias zal zijn.

“De weg wordt aangelegd overeenkomstig met wat voorzien is in de begrotingen van 2015; in het vertrouwen, dat het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) inderdaad de 26,5 miljoen euro zal bijdragen die minister Anna Pastor heeft toegezegd in het addendum op het wegenconvenant dat de Spaanse Staat heeft ondertekend met de Deelstaat Canarias,” zo heeft president Clavijo opgemerkt.

Het genoemde wegenconvenant is niet nageleefd door de Spaanse Staat ,vanwege het in 2008 uitbreken van de financiële en economische crises, waarbij men moest bezuinigen en bovendien voorrang heeft gegeven aan de aanleg van de AVE (de hogesnelheidstrein op het Península (Schiereiland = het vasteland van Spanje).

Het o.a. niet naleven van het wegenconvenant is op de Archipel beschouwd als ‘pure discriminatie’ van - de door de Nationalistische Coalición Canaria (CC) en PSOE (socialisten) geregeerde - Deelstaat; ‘discriminatie’, die zou zijn toegepast door de conservatieve Regering van Mariano Rajoy (Partido Popular-PP; met de absolute macht in Spanje gedurende het vierjarige regeringsmandaat dat voortduurt tot de Algemene Verkiezingen in november 2015).
ZZZZZZAislas-canarias-84-31.jpg 


Kritiek op ‘onterechte traagheid’ 
aanleg autosnelweg La Aldea

LA ALDEA - donderdag 13 augustus 2015 - De actiegroep Foro Roque Aldeano heeft op woensdag 12 augustus 2015 kritiek geleverd op de ‘onterechte traagheid’ in de aanleg van de autosnelweg tussen La Aldea en Agaete en men gaat er van uit, dat als er geen tegenslagen zijn, “men de nieuwe weg aanlegt met de nodige prioriteit.”

Anderzijds begrijpt men niet, dat nu men de beste financiering beschikbaar heeft - 59 miljoen euro voor 2015-2016. en na drie jaar verlamming, “dit niet doorgaat in het ritme zoals dit is toegezegd door de politici.”
d1dec367026712449946fd2cc4dd0421_400x400.jpg 1426195_327435674064622_2086392859_n.jpg
Bovendien heeft men laten weten, dat men kritiek heeft op het in gevaar brengen van de vijf miljoen euro die medegefinancierd gaan worden door het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria als men niet vóór 31 december 2015 de aanleg van de weg certificeert .

Eveneens vraag men zich af, waar de 12,2 miljoen euro van de Canarische Regering blijven die men heeft toegezegd in 2015, te zullen investeren in de eerste fase tussen El Risco en La Aldea: namelijk de 6,7 miljoen euro die zijn inbegrepen in de huidige begroting en de 5,5 miljoen euro aan gederfde rente waartoe de Spaanse Staat gehouden is deze te betalen .

In die zin merkt men tevens op, “dat men in 2015 ook nog het bedrag van 25,6 miljoen euro moet investeren dat het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) beschikbaar heeft gesteld voor het voltooien van de nieuwe autosnelweg.”
rpoque-aldeano-noticia--644x362.jpg        Werk in uitvoering voor de aanleg van de nieuwe autosnelweg Agaete-La Aldea.
Met dit alles is de actiegroep Foro Roque Aldeano bang, “dat deze bedragen ‘gevaar lopen’ en dat men ze zal gaan gebruiken voor andere infrastructuur; ”reden, waarom men deze bezorgdheid zal overbrengen naar de nieuwe minister van Openbare Werken en Vervoer, Ornella Chacón, van de Canarische Regering, met wie men in de tweede helft van augustus 2015 een ontmoeting zal hebben.
1-AAAAislas-canarias-84-8.jpg


 Foro Aldeano vraagt Clavijo te praten
over de autosnelweg tijdens de ontmoeting met Pastor

LA ALDEA - woensdag 22 juli - De actiegroep Foro Roque Aldeano vertrouwt erop, dat de president van de Canarische Eilanden, Fernando Clavijo (CC) de autosnelweg Agaete-La Aldea als prioritair zal aansnijden tijdens de ontmoeting die hij op donderdag 23 juli 2015 heeft met de minister van Fomento (Ontwikkeling) Ana Pastor (PP) , zo heeft men laten weten in een communiqué.

De vereniging eist, dat men de recentelijk door de Spaanse Staat toegezegde 27,2 miljoen euro garandeert als finale-bedrag voor de eerste fase - die, samen met de door de Canarische Regering toegezegde 37 miljoen euro en de door het Cabildo van Gran Canaria toegezegde vijf miljoen euro – de voltooiing in 2016 mogelijk maken van de eerste fase - die tussen El Risco en La Aldea, inclusief de ingebruikname van de tunnels die het Andén Verde-massief doorkruisen.
img_29430.jpg                         De stilgelegde aanleg van de autosnelweg bij La Aldea.
gran_canaria_anden_verde.png
                         De westkust  van Gran Canaria met op de voorgrond de Faneque,
            in het midden
Andén Verde en op de achtergrond het keteldal van La Aldea.
“De actiegroep verwacht, dat deze werkontmoeting zich zal vertalen in het einde van de slechte behandeling die La Aldea geleden heeft, en tot de rechtzetting daarvan voor de nieuwe autosnelweg, zowel door de Spaanse, evenals door de Canarische Regering. Eerstgenoemde door de drastische beperking van de bedragen bestemd voor het Wegenconvenant, van jaarlijks 225 naar 54 miljoen euro, waardoor de infrastructuur van het nieuwe tracé tussen Agaete en La Aldea het meest benadeelde is,” zo heeft men aangegeven in een  communiqué.
6454275.jpg
                                                 Het Andén Verde massief
Eveneens kritiseert men, “dat de Canarische Regering o.a. wel heeft weten te beschikken over het benodigde geld voor de aanleg van de eiland-ring om Tenerife, voor het tracé Puerto Rico-Mogán, en de rondweg om Arrecife.”

De vereniging vraagt eveneens, dat men in de begrotingen van 2016 bedragen opneemt die bestemd zijn voor de tweede fase: die tussen El Risco en Agaete.
risco_faneque_118.jpg                                                    Het Faneque-massief.
De actiegroep is van mening dat de Faneque-tunnel ‘urgent' is, omdat dit het weggedeelte is waar zich recentelijk de grootste en meest gevaarlijke steenlawines voordoen.
1-AAAAislas-canarias-kopie-229.jpg


Cabildo maakt vijf miljoen euro vrij voor
de autosnelweg  La Aldea - El Risco

GRAN CANARIA - woensdag 22 juli 2015 - Het Cabildo van Gran Canaria maakt onmiddellijk vijf miljoen euro vrij die het Eilandbestuur wil besteden aan de financiering van de nieuwe autosnelweg tussen El Risco en La Aldea, zo heeft de vicepresident en eilandminister van Openbare Werken, Ángel Víctor Torres meegedeeld op dinsdag 21 juli 2015.

De vicepresident van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria heeft op dinsdag 21 juli 2015 een ontmoeting gehad met de burgemeesters van La Aldea, Tomás Pérez, en van Agaete, Juan Ramón Martín, om de staat na te gaan waarin zich de aanleg van de geplande autosnelweg zich bevindt.
 El-P_S_O_E_-en-La-Aldea-contar-con-una-hoja-de-ruta.png hqdefault-6.jpg angel-victor.jpg Tomás Pérez Jiménez.        Juan Ramón Martín..                   Ángel Víctor Torres.   
De aanleg van de autosnelweg Agaete-La Aldea-Mogán is anno 2015 - op Gran Canaria - een  volledig PSOE onderonsje.
Het Eilandbestuur heeft laten weten een bedrag vrij te zullen maken van vijf miljoen euro, wat in afwachting is van een laatste rapport dat binnen enkele dagen zal verschijnen, wat het mogelijk zal maken zonder verdere vertragingen dit bedrag beschikbaar te stellen.

“In het programma van het Eilandbestuur staat overduidelijk de sluiting van de snelweg-ring om het eiland, waarvan het deel van de aan te leggen autosnelweg moet gaan van Agaete naar El Risco, het tweede deel van El Risco naar La Aldea - dat momenteel in uitvoering is - en het derde en laatste deel moet dan van La Aldea naar Mogán worden aangelegd ,” zo heeft Torres uiteen gezet.

De vicepresident van het Eilandbestuur zal het project bestuderen wat het Gemeentebestuur van La Aldea als prioriteit heeft aangegeven, betreffende de aanleg in fases van een wandelpromenade van het strand naar het dorpscentrum, met een begroting van 4,5 miljoen euro, waarvan €150.000,= besteed zal worden aan het asfalteren van de straten in de gemeente.

Wat betreft de gemeente Agaete heeft de eilandminister aan burgemeester Juan Ramón Martín laten weten, dat het Eilandbestuur opdracht zal geven tot de verbreding van de brug in Agaete die het dorpscentrum verbindt met de haven van Las Nieves, als toegang naar het historische dorpscentrum.

Bovendien heeft men tijdens de ontmoeting besproken de bestaande autoweg GC-2 te verdubbelen, tot een vierbaans autosnelweg, wat nodig zal zijn voor de werkzaamheden van de uitbreiding van de haven en de daarop toenemende drukte van het verkeer in Agaete van en naar haven; de eilandminister heeft toegezegd, dit verzoek voor te zullen leggen aan de Canarische Regering.
1-AAAAislas-canarias-kopie-225.jpg


Traagheid in de wegwerkzaamheden van La Aldea brengt investering van 30 miljoen euro in gevaar

LA ALDEA - vrijdag 26 juni 2015 - De traagheid waarmee men ziet dat de nieuwe autosnelweg van La Aldea wordt aangelegd, ondanks de belofte van de voormalige president van de Canarische Regering - Paulino Rivero tijdens zijn bezoek als president in maart 2015 aan de wegwerkzaamheden - maakt de bewoners van La Aldea uiterst bezorgd.

De angst richt zich erop, dat men de bedragen - die zijn toegezegd door de Canarische Regering, het Cabildo (Eilandbestuur) en de Spaanse Staat - niet kan investeren voor het eind van 2015 en dat men dit geld omleidt naar andere wegeninfrastructuur, zowel op Canaria als op het Península (Schiereiland = het vasteland van Spanje).
aldea.jpg

                 Foro Roque Aldeano,  wederom aan het demonstreren....hoe lang nog?
Om deze situatie aan te klagen heeft de actiegroep ‘Foro Roque Aldeano’ op donderdag 25 juni 2015 protest-spandoeken aangebracht bij de zetel van het eilandministerie van Openbare Werken in de hoofdstad van Gran Canaria. Men merkt op, dat de aan de UTE (Joint Venture) gegunde, gecertificeerde werkzaamheden, aldus geraadpleegde bronnen , slecht €750.000,= bedragen, wat een idee geeft van de traagheid in de uitvoering van de aanlegwerkzaamheden.

Eveneens merkt men op, dat men in januari 2015 een bedrag betaald heeft van bijna €1.651.000,= maar dat dit correspondeert met de werkzaamheden die zijn uitgevoerd in 2014, toen men voor het boekjaar 2015 vijf miljoen euro heeft opgenomen in de overheidsbegroting van de Canarische Regering. Men twijfelt eraan, dat men de werkzaamheden van 2014 aan het betalen is met de geplande begroting voor 2015.

Voor 2015 heeft de weg van La Aldea 6,7 miljoen euro toewezen gekregen - afkomstig van de Deelstaatbegroting en 5 miljoen euro aan gederfde rente van de Spaanse Staat aan Canarias (113 miljoen) die destijds zijn aangekondigd door Rivero tijdens de het recente debat over de Deelstaatbegroting.

Daarbij komt nog de 5 miljoen euro medefinanciering van het Cabildo (Eilandbestuur), afgezien nog van de bijna 13 miljoen euro waarmee men rekening houdt als voltooiingsbetaling die afkomstig is van het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) waarvan de helft onlangs is toegezegd door minister Ana Pastor.

In totaal zou dat 30 miljoen euro kunnen zijn, wat duidelijk maakt, dat dit onmogelijk te vertalen is naar nieuwbouw in de zes maanden die nog resten in het huidige boekjaar 2015.

De totale begroting voor de eerste fase tussen La Aldea en El Risco, tot aan de voltooiing in 2016, is 58,2 miljoen euro, waarvan 22 miljoen euro afkomstig zouden zijn van de Canarische Regering, 190 miljoen euro van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, en 27,2 miljoen euro van de Spaanse Staat.
1-AAAAislas-canarias-149.jpg


Fomento kondigt aan 27,2 miljoen euro toe te voegen voor de autosnelweg van La Aldea

LA ALDEA - vrijdag 19 juni 2015 - Het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) zal 27,2 miljoen euro toevoegen aan de bijdragen die zijn toegezegd in het wegenconvenant met Canarias, die bestemd zijn voor het voltooien van het tracé van de nieuwe autosnelweg La Aldea-El Risco op Gran Canaria.

Fomento heeft op donderdag 18 juni 2015 laten weten, dat de aanleg van deze autosnelweg op Gran Canaria deze investering zal ontvangen in twee boekjaren: 2015 en 2016.
mapa-de-carreteras-de-gran-canarialarge-2.jpgHet Ministerie heeft benadrukt, dat deze maatregel beantwoord aan de toezegging van haar minister, Ana Pastor, die ze gedaan heeft tijdens haar bezoek aan Canarias op 23 april 2015, na een ontmoeting met de toenmalige burgemeester van La Aldea, José Miguel Rodríguez (Nueva Canarias = NC).

De minister van Fomento heeft dit op donderdag 18 juni 2015 meegedeeld tijdens een ontmoeting met senator Josefa Luzardo (Partido Popular = PP).

De nieuwe autosnelweg tussen La Aldea en El Risco maakt onderdeel uit van de aanlegwerkzaamheden in het wegenconvenant van de Spaanse Staat met de Deelstaat Canarias.

Deze bijdrage van het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) maakt het mogelijk dat men de tweede tunnel afbouwt en de laatste vier kilometer van de nieuwe autosnelweg aanlegt, waarmee men de toegang naar La Aldea heeft voltooid.
islas-canarias-23.jpg


Fomento zal 30 miljoen euro geven voor
voltooiing van de autosnelweg van La Aldea

LA ALDEA -  vrijdag 24 april 2015 - Het tracé van de nieuwe autosnelweg, La Aldea-El Risco, kan nog voor eind 2015 rekenen op een speciale financiering door het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling). Dit heeft minister Ana Pastor meegedeeld op donderdag 23 april 2015 aan de burgemeester van La Aldea, José Miguel Rodríguez, tijdens een ontmoeting waaraan ook de gedelegeerde van de Spaanse Regering op Canarias, María del Carmen Hernández Bento, heeft deelgenomen.

De minister van Fomento (Ontwikkeling), Ana Pastor , heeft op donderdag 23 april 2015 toegezegd, ter zullen zoeken, in enkele nog niet uitgegeven sommen geld van haar Minuterie, naar een bedrag van tussen de 20 en 30 miljoen euro, om deze te besteden, ment een finaal karakter, aan de voltooiing van de werkzaamheden aan de nieuwe weg van La Aldea. 
naamloos-17.png"

             Minister Ana Pastor: veel beloven. - zeker voor de verkiezingen van 24 mei 2015  -
                                en weinig geven.... het doet de gek in vreugde leven....
Pastor heeft dit persoonlijk meegedeeld aan de burgemeester van La Aldea, José Miguel Rodríguez, aan het eind van een ontmoeting met gemeentelijke en regionale autoriteiten voor de afwikkeling van de olielekkage die de Zuidwestelijke kust van Gran Canaria treft.
laladeaweg30nmiljoen.jpg
Aan deze - bijna privé - ontmoeting heeft ook de gedelegeerde van de Spaanse Regering oo Canarias, María del Carmen Hernández Bento, deelgenomen, en aan wei Pastor gevraagd heeft snel de documentatie te willen behandelen welke nodig is voor het toekennen van deze bijdrage.

Volgens burgemeester Rodríguez, heeft de minister zich ‘heel ontvankelijk’ getoond voor het verzoek van La Aldea. “Ze was heel bereid om te parten en wilde zelfs meer weten over dit ontwerp, omdat ze perfect op de hoogte is van wat er aan de hand is met de financiering van de deelstaat Canarias,” zo heeft de burgemeester laten weten,

 De enige complicatie die de minister heeft aangeroerd, betreft het bureaucratische aspect, "want het gaat om het beschikbaar stellen van een bedrag voor een bouwwerk dat al in uitvoering is en, dus niet om een nieuw project,” aldus de burgemeester.
islas-canarias-23.jpg


Er zit weer schot  in de aanleg van de nieuwe autosnelweg van La Aldea
met het hervatten van de werkzaamheden

AGAETE - dinsdag 10 maart 2015 - Paulino Rivero en José Miguel Bravo de Laguna hebben op maandag de op deze dag hervatte werkzaamheden bij El Risco bezocht die de rijtijd Agaete/|La Aldea van een half uur terug moeten gaan brengen tot acht minuten.

Beide politici hebben de laatste werkzaamheden als noodvoorziening aan de autoweg GC-200 van La Aldea bezocht, evenals de werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe autosnelweg.

De Canarische Regering zal in augustus 2016 de eerste zeven kilometer van de nieuwe autosnelweg openen, zijnde het tracé tussen La Aldea en El Risco.
1425916498224.jpgBij het bezoek aan de werkzaamheden op maandag 9 maart 2015 waren ook aanwezig de minister voor Regionaal Beleid, Domingo Berriel, van de Canarische Regering; de burgemeesters van La Aldea, José Miguel Rodríguez, en van Agaete, Antonio Calcines; en vertegenwoordigers van de actiegroep Foro Roque Aldeano.
1425920663053.jpgDe directeur van de werkzaamheden, Gloria Macías, heeft uitgelegd dat de tien kilometer waaruit het tracé La Aldea-El Risco gaat bestaan, de 16 kilometer vervangen van de huidige GC-200, de gevaarlijkste vanwege de blootstelling aan modder- en steenlawines.
1425916498278.jpg 1425920666643.jpg

1425920699569.jpg
1425920741919.jpg
1425920758424.jpg
Het nieuwe tracé verkort de afstand met 35%, van die welke men momenteel moet afleggen tussen La Aldea en El Risco, wat men straks - bij een snelheid van 80km/uur - kan afleggen in acht minuten.
1425916445355.jpgHet bouwwerk heeft een begroting van in totaal 88 miljoen euro, waarvan er al 56 zijn geïnvesteerd en nog 32 miljoen euro moet worden opgehoest, welke men zal voldoen in twee boekjaren, 2015 en 2016, waarvan dan 22 miljoen voor rekening van de Canarische Regering komt en 10 miljoen euro voor het Cabildo (Eilandbestuur). De laatste drie kilometer tussen Andén Verde (het Groene Perron) en La Aldea, zullen dan nog moeten worden voltooid.
1425916507137.jpg 1425920758229.jpg 1425920742021.jpgHet weggedeelte La Aldea/El Risco heeft als opvallendste kunstwerk een dubbele tunnel van 3.145 meter lengte, die daarmee de langste van Canarias is en tot de twintig langste van |Spanje behoort.

1425920741661.jpg
1425920666586.jpg
1425920666798.jpgMet het garanderen van het geld voor het voltooien van het tracé van de nieuwe autosnelweg tussen La Aldea en El Risco heeft men medio augustus 2016 in elke geval het gevaarlijkste gedeelte van de huidige autoweg opgelost.
islas-canarias-23.jpg


De aanleg van de autosnelweg  La Aldea - Agaete 
in de tweede week van maart 2015  hervat

LA ALDEA - zaterdag 7 maart 2015 - De Canarische Regering klaagt de Spaanse Staat aan voor “het ‘niet naleven’ van de afspraken.” Het Cabildo (Eilandbestuur) zal de benodigde voorfinanciering bijdragen voor het aanleggen van de nieuwe autosnelweg van La Aldea naar Agaete, waarvan de aanlegwerkzaamheden in de tweede week van maart 2015 hervat zullen worden.

Dit is op donderdag 5 maart meegedeeld door de woordvoerder van de Canarische Regering, Martín Marrero, na afloop van de Ministerraadsvergadering.

atup.png
                                                        Westkust Gran Canaria, El Risco.
Marrero heeft verzekerd, dat men zo zal voldoen aan de toezegging welke door de Canarische Regering is gedaan aan de vertegenwoordigers van La Aldea.

De woordvoerder van de Canarische Regering heeft laten weten, dat hervatting van de aanleg van deze autosnelweg mogelijk zal zijn, omdat het Cabildo (Eilandbestuur van Gran Canaria de benodigde voorfinanciering zal gaan bijdragen.

Marrero heeft eraan herinnerd, dat - naar de mening van de Canarische Regering - zodoende de ‘naleving’ niet is nagekomen van de ondertekening door de Spaanse Staat met de Deelstaat van het wegenconvenant waarin deze weg is opgenomen.
islas-canarias-23.jpg


De Canarische Regering zal een nieuw bouwplan ondertekenen voor de weg van La Aldea

LA ALDEA - zaterdag 31 januari 2015 - De Canarische Regering heeft op vrijdag 30 januari 2015 toegezegd een nieuw plan met de aannemer van het bouwwerk te zullen uitwerken voor de nieuwe autosnelweg naar La Aldea, om de opening in augustus 2016 te kunnen garanderen van het tracé tussen El Risco en de Barranco (het ravijn) van La Aldea.

De minister van Openbare Werken, Domingo Berriel, van de Canarische Regering heeft deze toezegging bekend gemaakt na zijn ontmoeting met president Paulino Rivero, de gemeenteraadsleden van La Aldea en een vertegenwoordiger van de actiegroep Foro Roque Aldeano.
rivero-convoca-1.jpg
Berriel heeft aangegeven, dat met de tien miljoen euro die het Cabildo (Eilandbestruur) van Gran Canaria, verdeeld over 2015 en 2016, zal bijdragen en met de 22 miljoen waarvan de Cararische Regering heeft toegezegd deze toe te zullen kennen over deze periode van twee jaar, men dit weggedeelte kan aanleggen, wat het meest gevaarlijke van de huidige weg tussen Agaete en La Aldea is; en dat men in 2016 slechts kan rijden door één van de twee geplande tunnels.
riv-berr.png
In de nieuwe uitvoering van het bouwwerk zal men van de contractant eisen, dat deze zich in de komende 18 maanden concentreert op dit gedeelte van de nieuwe weg, waardoor  het gedeelte van Andén Verde vermeden kan worden, waar zich de meeste modder- en steenlawines voordoen.

Bovendien zal men in dit nieuwe plan twee nieuwe verbindingen opnemen met de oude weg, een bij El Risco en de andere in de barranco (het ravijn) van La Aldea, zo heeft Berriel uitgelegd.
lihctoopmalde.jpg
gevaar.jpgDe minister van de Canarische Regering heeft eraan herinnerd, dat de vertraging van het bouwwerk beantwoord aan het niet naleven door de Spaanse Staat van de ondertekende wegen convenant, waardoor men heeft nagelaten ruin 628 miljoen euro te betalen, hoewel door prijsstijgingen de schuld aan de Canarische Regering is opgelopen tot 1 miljard euro.
aldaldald.jpg alde.png
imagesU8TTI3TS.jpg

De burgemeester van La Aldea, José Miguel Rodríguez, is van mening dat men met de ontmoeting een ‘betekenisvol compromis’ heeft bereikt, wat het mogelijk zal maken om in 2015 en in 2016, in totaal 16 miljoen euro te bestemmen voor de nieuwe weg, waardoor het mogelijk is maandelijks voor 1,7 miljoen euro werkzaamheden uit te voeren tot aan augustus 2016.
rivrivriv.jpgDe vertegenwoordiger van het Foro Roque Aldeano, Joaquín Luján, heeft opgemerkt, “dat niet iedereen tevreden is met de toezegging van de Regering dit te doen.”
untitled-41.png yacaret.png

foroRoqueAldeano.pngLuján heeft aangegeven, dat zij actiegroep heeft verlangd, dat de certificering voor het bouwwerk maandelijks worden afgegeven, om een betere controle te hebben.
tuntuntun.jpg tumtumtumtumtun.jpg imagesPtummneertuneltunnel.jpgAnderzijds heeft de vertegenwoordiger van het Foro Roque Aldeano benadrukt, dat men heeft gevraagd om een onafhankelijke instantie voor het onderbouwen van de veiligheid van het verkeer met het in werking stellen van slechts één tunnel in El Risco, ondanks dat men vanuit de Canarische Regering wederom heeft gegarandeerd, dat dit nu zeker is.
islas-canarias-23.jpg


De drie gezichten van de weg naar La Aldea

LA ALDEA - donderdag 8 januari 2015 - Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria is begonnen met het aanbrengen van netwerk op de autoweg naar La Aldea en gelijktijdig heeft men een rijverbod ingesteld op deze weg voor motorfietsen, fietsen en grote autobussen.

Voor het Foro Roque Aldeano (de actiegroep van La Aldea), toont deze situatie de drie gezichten van de weg naar La Aldea: - stilgelegde bouwwerken, - het aanbrengen van netten, - verkeersborden die het rijden op de huidige weg beperken.
discosagaetealdea2015.jpgOp zijn beurt heeft de woordvoerder van de socialistische fractie in het Gemeentebestuur van La Aldea, Tomás Pérez, aangegeven, dat zijn partij begrijpt, dat men het rijden voor bepaalde voertuigen verbiedt; maar, dat men de weg echter open houdt voor ander voertuigen.

Bovendien benadrukt hij het probleem, dat men heeft gecreëerd voor de inwoners van El Risco de Agaete, want het verbod om met motorfietsen en brommers te rijden, isoleert hen.
colocacionmallascarrealdea.jpgTomás Pérez merkt ook op, dat toen men de beschermende netten aanbracht in het gebied van Andén Verde de afsluitingen voor het verkeer kortstondig waren; reden waarom men hoopt, dat men snel voortmaakt met het aanbrengen van de nieuwe netten.

De socialistische woordvoerder verlangt, dat men al het mogelijke zal doen , om het eerste deel van de nieuwe autosnelweg vanuit La Aldea te voltooien en, dat men snel de tunnel aanlegt die gepland staat op het gedeelte tussen El Risco en Agaete.
carretelaaldeatunelfoto.jpgAnderzijds heeft de burgemeester van La Aldea, José Miguel Rodríguez, laten weten, dat hij een buitengewone Raadsvergadering bijeen zal roepen, opdat het Gemeentebestuur zich uitspreekt over het nemen van betreffende protestmaatregelen.

De eerste burger van La Aldea heeft ook aangegeven, dat men op donderdag 8 januari 2015 een ontmoeting heeft met de minister van Openbare Werken, Carlos Sánchez, van het Cabildo (Eilandbestuur), en men weer eens de ontevredenheid overbrengt van het Gemeentebestuur van La Aldea, over het gedeeltelijke rijverbod op de huidige weg.

José Miguel Rodríguez heeft opgemerkt, dat de weg van La Aldea van algemeen belang is; en, dat het rijverbod voor bepaalde voertuigen, een wezenlijke teruggang betekent te zijn in de verbinding van de gemeente met de rest van het eiland.
islas-canarias-23.jpg


De weg Agaete-La Aldea afgesloten voor
grote autobussen, motoren, en fietsers

AGAETE / LA ALDEA - donderdag 8 januari 2015 - Het Cabildo (Eilandbestuur ) van Gran Canaria heeft op woensdag 7 januari 2015 definitief besloten de weg Agaete-La Aldea te sluiten voor motorfietsen, fietsers en autobussen langer dan acht meter, waarbij men zich heeft gebaseerd op het onderzoek van het Bureau van Verkeersveiligheid en van technische rapporten over het gevaar voor de voertuigbestuurders en passagiers vanwege mogelijke modder- en steenlawines. Openbare Werken heeft in Agaete informatieborden aangebracht bij de toegang tot de weg.

De openbare vervoersmaatschappij ‘Global’ reorganiseert haar dienstregeling, zonder aanpassing van de rijtijden. Ondertussen heeft de burgemeester van La Aldea, het ongenoegen van de inwoners kenbaar gemaakt over deze beslissing; een besluit, waartegen men zich frontaal verzet.
carretera-aldea.jpg     Een van de minibussen van ‘Global’ bij het passeren van het nieuwe informatie-paneel
                       dat in Agaete is geplaatst bij de toegang tot de weg naar La Aldea.
Een enorm groot informatiepaneel, in een opvallend lichtgevende kleur geel, en met een driehoekig waarschuwingsbord, dat is geplaatst bij de toegang tot de weg die leidt vanuit Agaete naar La Aldea, waarschuwt sinds woensdag 7 januari 2015 voor het gevaar van steenlawines op het wegdek. Op dit waarschuwingsbord is ook de tekst te lezen, met de bijbehorende verbodsborden, dat de toegang is verboden voor bussen langer dan acht meter, voor motorfietsen, fietsers en voetgangers. Opmerkelijk genoeg is in Agaete bij de toegang tot de weg een poster aangebracht waarop staat. ‘no más muertes’ (‘niet nog meer doden’) en daarnaast staan nu dus nog meer nadrukkelijke verboden.
carretera-aldeaJIEG-1.jpgVanaf het eerste moment, dat het waarschuwingsbord is geplaatst, heeft openbare vervoersmaatschappij ‘Global’ haar grote, lange bussen vervangen door minibusjes, hoewel men de dienstregeling handhaaft.

De maatregel, zo erkent ‘Global’, verplicht tot een aanpassing van haar vloot aan voertuigen, om zich aan te passen aan de nieuwe eisen en het voorkomen van mogelijke boetes.

In aanvulling op deze tegenslag heeft ‘Global’ haar tankstation van het busstation in Gáldar vervangen voor externe brandstofleveranciers, met de nodige kosten die dit met zich meebrengt. In elk geval, en hoewel de capaciteit klein is, heeft een manager van de busmaatschappij toegegeven, dat eerder voertuigen amper vol vertrokken bij voorgaande gelegenheden.

Buslijn 101 realiseert in de loop van de dag 8 ritten, en vier op zon- en feestdagen; men heeft hiervoor vier buschauffeurs ter beschikking.

De maatregel verbiedt ook het rijen van grote touringcars voor excursies met toeristen. Maar het meest getroffen zijn de horeca en andere bedrijven in La Aldea, omdat het verbod ook geldt voor motorfietsen en brommers; en het is in de weekenden, dat er honderden van deze verkeersdeelnemers naar het dorp komen. Vanaf nu, is de enige mogelijkheid La Aldea binnen te komen, of te verlaten, via Mogán; ofwel, via de stuwmeren in La Cumbre (het Hooggebergte).
islas-canarias-23.jpg


Het Cabildo gaat
fietsen, motoren en grote bussen verbieden
op de weg naar La Aldea

AGAETE / LA ALDEA - maandag 22 december 2014 - De maatregel zal ingaan zodra men kennis heeft van de technische rapporten over de slechte staat van de weg en over de modder- en steenlawines die veroorzaakt worden door de overvloedige neerslag.

De minister van Openbare Werken, Carlos Sánchez, van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria; en de burgemeester van La Aldea, José Miguel Rodríguez, hebben op vrijdag 10 december 2014 lasten weten, dat het de bedoeling van het Eilandbestuur is: fietsen, motoren en grote autobussen te verbieden op de weg welke  Agaete verbindt met La Aldea, vanwege de aanhoudende steenlawines en de slechte staat van de weg.
img_25273-1.jpg

1413913514179.jpgBeiden hebben laten weten, dat men zich gewend heeft tot de busmaatschappij Global, opdat men de afmeting van hun bussen beperkt op de genoemde route. Het Cabildo (Eilandbestuur) zal in de vierde week van december 2014 een definitieve beslissing nemen. Het verbod kan dan geldig zijn tot eind maart/begin april 2015, als de hoeveelheid neerslag is afgenomen, evenals het risico op modder- en steenlawines.

islas-canarias-23.jpg


Het Eilandbestuur vreest Rechterlijke Sluiting
van de  GC-200 La Aldea-Agaete

GRAN CANARIA - vrijdag 12 december 2014 - Het Cabildo (Eilandbestuur) en de Gemeentesturen van La Aldea en Agaete delen de vrees, dat het dossier - wat is geopend door de Openbare Aanklager van Las Palmas over het gevaar van de autoweg GC-200 - zal leiden tot de sluiting van deze weg. Het rapport wat het Ministerie van Openbare Werken heeft opgevraagd heeft bij zowel het Cabildo (Eilandbestuur), evenals bij de Gemeenten de alarmbellen doen afgaan.

Niet gevaarlijker dan andere bergwegen in het hooggebergte van het eilandnetwerk, veiliger dan drie jaar geleden, en nog veiliger in de komende maanden. Dat is de huidige situatie van de oude GC-200 - de hoofdverbinding tussen La Aldea en Agaete - die het Cabildo (Eilandbestuur) hoeft meegedeeld aan de Provinciale Aanklager van het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarisch Hooggerechtshof) in het rapport, dat het Hof schriftelijk heeft opgevraagd over de staat van de weg.

51583.jpg        Veiligheid. De vangnetten die steenlawines op de GC-200 moeten voorkomen,
                                           hier: ter hoogte van Andén Verde.
De minister van Openbare Werken, Carlos Sánchez, van het Cabildo (Eilandbestuur), heeft op donderdag 11 december 2014 aan de burgemeesters van La Aldea en Agaete uitgelegd, dat men in de rapporten van zijn departement van mening is, dat de GC-200 “niet gevaarlijker is, dan andere, soortgelijke, wegen,” en heeft zich ervoor ingezet, om de Openbare Aanklager nadrukkelijk te wijzen op de werkzaamheden die verricht zijn voor het voorkomen van steenlawines ter hoogte van Andén Verde, en de werkzaamheden die gepland zijn, om vanaf februari 2015 uitgevoerd te gaan worden op het weggedeelte in de barranco (het ravijn) van ‘La Palma’.
carreteraaldea.jpg
  aldea-recurre-1.jpg 256289-1g.jpgEveneens heeft hij het aanbrengen aangekondigd van nieuwe, informatieve signalering -in diverse talen - voor het verkeer, over de gevaarlijkheid van deze weg.

Voor de burgemeester van La Aldea, José Miguel Rodríguez, “zou de sluiting van de GC-200 een catastrofe zijn, want we behoren tot het Noorden,” met de verzekering, “dat volledige veiligheid op geen enkele weg bestaat.
Desgevraagd heeft de burgemeester van Agaete, Antonio Calcines, laten weten, zich af te vragen, wat meer levens garandeert: “Een weg die afgesloten is, of… een die geopend is?”
islas-canarias-23.jpg


Autosnelweg naar La Aldea op dood spoor

Als de schuld twijfelachtig is
dan is de verontschuldiging nog twijfelachtiger

Actiegroep Foro Roque Aldeano  dient de toegezegde aanklacht in bij het Openbaar Ministerie

LA ALDEA - maandag 27 oktober 2014 - De gewenste, onafgewerkte en gevaarlijke weg tussen Agaete en La Aldea  verloopt tussen inefficiëntie in het openbaar bestuur, de veronachtzaming van bewoners en onveiligheid van een weg, zonder dat men nu toe een definitieve datum heeft  en een financiële bevestiging voor het voltooien van de werkzaamheden waar, bij het minste of geringste, niemand zich verantwoordelijk voelt.

De drie lokale overheden die betrokken zijn bij de uitvoering van werken, het Ministerie van Openbare Werken, de Canarische Regering en het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, hebben de afgelopen 18 jaar doorgebracht met het elkaar beschuldigen van ineffectiviteit, contractbreuk en leugens, om hun onmacht en onbekwaamheid te rechtvaardigen in het voltooien van een infrastructuur die nu al een historische eis van de dorpelingen is geworden. Si negra es la culpa, más negra es la disculpa” (“De verontschuldiging is erger dan de schuld,” zoals het Spaanse gezegde luidt).  

De vooruitzichten voor de voltooiing van de autosnelweg La Aldea-El Risco-Agaete: "mistig" en "mañana" (in dit geval is betekenis: "ooit").
De informatieve studie voor de 31 kilometer van de weg die La Aldea van Agaete scheidt, is aanbesteed op 14 februari 1996. De Canarische Regering heeft dit twee jaar later gegund, in het kader van het wegenconvenant tussen de Deelstaat Canarias en de Spaanse Staat. Het was het startpunt van een werk waarom de bijna 9.000 dorpelingen hebbn gevraagd; niet alleen vanwege de isolering, of het ver afgelegen zijn ten opzichte van de voornaamste verbindingswegen op het eiland, maar ook om een reëel veiligheidsprobleem.
    

Levensgevaar
Aan de bochtige en smalle weg kan nog het gevaar van vallend gesteente worden toegevoegd, zoals gebeurde op dinsdag 21 oktober 2014. Zes uur schoonmaak waren nodig, om de weg vrij te maken.  Een dergelijk debacle, dat afgelopen week plaatsvond op het traject tussen El Risco en de barranco (het ravijn) van La Palma, nabij de rotswand Faneque, heeft in 2010 geleid tot de dood van een agent van de Guardia Civil die werd verpletterd door een van de losgekomen rotsblokken. De Canarische Regering heeft toen beloofd, opvangnetten te installeren in het gebied. Een nieuwe, onvervulde belofte met als excuus van de Canarische Regering onder leiding van Paulino Rivero, dat dit niet nodig zou zijn vanwege de verwachte opening van de tunnel. De beloften beu zijnd, hebben de dorpelingen op maandag 28 november 2014 bij de hoofdofficier van het Openbaar Ministerie het Hoofd van de Verkeersdienst aangeklaagd, vanwege de ernstige risico’s die het rijden op het huidige tracé van deze weg inhoudt.  


Aanbesteding
Er is dan al bijna 15 jaar verstreken sinds de Canarische Regering in mei 2000 het project voor de aanleg van de autosnelweg openbaar heeft aanbesteed. 

Men rekende met een begroting van bijna drie miljoen euro en een uitvoeringstermijn van 18 maanden. Nog eens zes jaar later had men het milieurapport nog steeds niet goedgekeurd. Uiteindelijk heeft de Canarische Regering het project goedgekeurd met een geschatte begroting van 196 miljoen euro.

Men is begonnen met de bureaucratische procedures en in 2009 heeft men de werkzaamheden gegund voor het eerste gedeelte La Aldea-El Risco met een begroting van 87 miljoen euro, met het doel dit klaar te hebben in september 2012.

De aanleg van de snelweg vorderde echter met horten en stoten en met moeite kwam men in maart 2013 tot halverwege het gegunde werk, met de doorboring van twee 3.145 meter lange tunnels.

Bezuinigingen
En sindsdien heeft men de financiering stop gezet als gevolg van de economische crisis en de bezuinigingen op de investeringen in infrastructuur.

Vanwege de financiële problemen die de voltooiing van het project vertragen, hebben alle in het Canarische Parlement vertegenwoordigde politieke partijen in juni 2013 unaniem voor een wetsvoorstel gestemd, voor het geven van prioriteit aan de aanleg van de autosnelweg Aldea-El Risco. Daarin heeft men de Canarische Regering gevraagd, dat men aan de aanleg van de autosnelweg belastingeld besteedt, zodat de weg in 2015 in gebruik kan worden genomen.

Al ruim een jaar is de aanleg van de autosnelweg omgekeerd evenredig stilgelegd bij het ontstaan van de kritiek, beschuldigingen over en weer en verwijten onder de verantwoordelijke politici onderling. Nadat het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) op de financiering van het wegenconvenant heeft bezuinigd, en wat nog maar 54 miljoen euro per jaar bedraagt, heeft de Canarische regering, ondanks het mandaat van de Canarische Tweede Kamer, op dood spoor gezet. Er was, en er is, geen geld om door te gaan met de aanleg van de autosnelweg.

'Verliespost'
Sindsdien heeft het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria aangeboden 40 miljoen euro voor te financieren,  om aanleg van dit weggedeelte (La Aldea-El Risco) te kunnen voltooien. In eerste instantie is het aanbod goed ontvangen, totdat het Ministerie van Financiën waarschuwde, dat men dit bedrag op zou moeten tellen bij het overheidstekort van de Deelstaat. Het geld zou als een verliespost moeten worden afgeboekt, om een verhoging van het overheidstekort te voorkomen; een alternatief, waarvan het Cabildo (Eilandbestuur) niet gediend was, met wantrouwen, dat de Canarische Regering de 40 miljoen euro niet zou terugstorten in de schatkist van het Eilandbestuur.

Verbaasd
Ondertussen zijn de in La Aldea wondende dorpelingen verbaasd over een nieuw voorbeeld van wanbestuur dat zich ergens tussen zielig en beledigend bevindt met een beschamend overheidsbeheer. Er is 18 jaar verstreken voordat de goedkeuring er was, voor de aanleg van deze weg als snelle verbinding met het wegennet van Gran Canaria, waarbij vooral de levens op het spel staan van hen die dagelijks op deze weg reizen.De vereniging wendt zich tot het Openbaar Ministerie met het doel, “dat men binnen zo kort mogelijke tijd, met urgentie handelt, om de veiligheid van het wegdek van de huidige autoweg te garanderen; dat het Openbaar Minuterie dit bestudeert en zich vooral uitspreekt, of men de verantwoordelijken ontslag moet geven,” zo heeft men in een communiqué laten weten.

Aanklacht 
De verenging Foro Roque Aldeano wendt zich tot het Openbaar Ministerie met het doel, “dat men binnen zo kort mogelijke tijd, met urgentie handelt, om de veiligheid van het wegdek van de huidige autoweg te garanderen; dat het Openbaar Minuterie dit bestudeert en zich vooral uitspreekt, of men de verantwoordelijken ontslag moet geven,” zo heeft men in een communiqué laten weten.

De actiegroep heeft nu anno 2014 - op maandag 27 oktober - aldus een aanklacht ingediend bij het Openbaar Ministerie en dat betekent in goed Spaans: “vamos a ver…Wordt vervolgd: hetzij figuurlijk (bij de Rechtbank), of anders, in het goedgunstige geval letterlijk (met het uiteindelijk voltooien van het aanleggen van dit weggedeelte).
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-19.jpg 


Autoweg La Aldea weer geopend voor het verkeer

AGAETE - dinsdag 21 oktober 2014 - De desprendimientos (steenlawines) die op dinsdag 21 oktober gedwongen hebben de autoweg van Agaete naar La Aldea af te sluiten,  “zijn de ergste van de afgelopen vijf jaar op deze autoweg en hebben over 70 meter lengte de rijbaan onbruikbaar gemaakt,” zo heeft  het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria laten weten aan de persmedia. Ondertussen is de weg - na acht uur afgesloten te zijn geweest - weer heropend voor het verkeer.

Steenlawines met grote rotsblokken hebben de rijbaan van de autoweg geblokkeerd en beschadigd, waarbij een gedeelte van de weg is weggeslagen, zo heeft de eilandminister van Openbare Werken, Carlos Sánchez, laten weten, nadat hij ter plaatse de situatie in ogenschouw heeft genomen.  Dat heeft ertoe geleid, dat men besloten heeft, de weg voor het verkeer af te sluiten vanaf 06:30 uur, “en minder dan een uur later is men begonnen met de herstelwerkzaamheden, die noodzakelijk waren vanwege de gevolgen van het slechte weer op zondag 19 oktober 2014,” zo heeft de minister uitgelegd.
 De minister heeft uiteengezet, dat de autoweg is blootgesteld aan het gevaar van aardverschuivingen; een gevaar, dat herhaaldelijk aan de kaak is gesteld door de Gemeente Agaete en de bewoners van La Aldea, zoals de praktijk heeft uitgewezen, “binnen twee dagen na intense neerslag en als het krachtig waait.”   
 
“Daarom komt het regelmatig voor, dat - als de grond opdroogt - er zich scheuren voordoen in de ondergrond, wat steenlawines veroorzaakt,” zo beargumenteert de minister.

Carlos Sánchez heeft erop gestaan, te benadrukken, dat de grote omvang van dit incident en de schade die deze keer is ontstaan, “men sinds vele jaren niet gezien heeft,” en hij heeft aangegeven, dat dit bepaalt heeft, de weg te repareren, om deze vervolgens weer open te kunnen stellen voor het verkeer, wat een moeilijke taak is geweest en bijna ‘heldhaftig’ werk.”
 
Dit alles heeft ervoor gezorgd, dat de rijweg acht uur lang afgesloten is geweest voor het verkeer; totdat men om 14:00 uur de weg heeft kunnen heropenen met het op orde brengen van een van de rijbanen, van het door de steenlawines getroffen wegdek, waarbij mobiele verkeerslichten afwisselend het verkeer regelen in de richting van La Aldea, en dat van wat uit La Aldea richting Agaete komt.

‘Heldhaftig’, gezien het feit, dat de 25 werknemers die de beschadigde weg gerepareerd hebben, dit onder gecompliceerde omstandigheden hebben moeten doen, “omdat ze in een moeilijk gebied hebben moeten werken; waarbij ze het risico hebben gelopen, om zelf bedolven te raken,” zo heeft de minister aangegeven.   

 
De heropening van de weg is bevestigd door bronnen binnen het Cabildo (Eilandbestuur) die hebben laten weten, dat men in de loop van woensdag 22 oktober 2014 de rijweg over de volle breedte - en lengte van 70 meter - volledig gerepareerd zal hebben op de locatie nabij de Faneque-rotswand.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-20.jpg 


La Aldea zal de Regering aanklagen als een steenlawine  doden of gewonden veroorzaakt

LA ALDEA - zaterdag 18 oktober 2014 - De actiegroep Foro Aldeano en de Gemeente houden op zaterdag 18 oktober 2014 en protestmars naar, en demonstratie in de hoofdstad van Gran Canaria vanwege de vertraging in de aanleg van de autosnelweg. De protestdag is begonnen met een wandeling vanuit Gáldar.

Alle politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in het Gemeentebestuur van La Aldea en de actiegroep Foro Aldeano, hebben gezamenlijk op vrijdag 17 oktober 2014 de protestmars en de demonstratie aangekondigd welke men momenteel - op zaterdag 18 oktober 2014 -  onderneemt naar, en in de hoofdstad van Gran Canaria, om ongeveer 40 miljoen euro te eisen die nodig zijn voor het voltooien van de aanleg van de autosnelweg die het dorp verbindt met Agaete; een weg, die in 2012 klaar had moeten zijn, en waarvan momenteel 60% is aangelegd.                                                            VIDEO:
                   Duizenden Canario's eisen autosnelweg La Aldea-Agaete:

https://www.youtube.com/watch?v=DMKYiLI5SDw 

Protestactie 
Tijdens de protestactie, die heeft plaatsgevonden in het Pueblo Canario, heeft de actiegroep Foro Aldeano
 aan de Canarische Regering laten weten, dat men naar de rechter zal stappen, als op het weggedeelte - waarvan men heeft toegezegd hier netten aan te brengen ter voorkoming van steenlawines tussen El Risco en Agaete - “zich een incident met doden, of gewonden zal voordoen,” zo heeft de woordvoerder Rafael Ramos Quintana benadrukt, die eraan heeft herinnerd, “dat er vanwege het ‘grote gevaar’ op de weg, om welke reden dan ook, in de loop van de lange geschiedenis een dertigtal doden gevallen is.
 
  

Steenlawines
Een van de meest kritieke punten ligt op ‘Andén Verde’, waar door een steenlawine een agent van de Guardia Civil is omgekomen, waarna het Cabildo (Eilandbestuur) de rotswand van een netwerk heeft voorzien dat 3,6 miljoen euro heeft gekost, terwijl de Canarische Regering, volgens de burgemeester van La Aldea, José Miguel Rodríguez, toegezegd heeft een andere bescherming aan te leggen als compensatie voor het Cabildo(Eilandbestuur) in de barranco (het ravijn) van ‘La Palma’
, “dat net zo gevaarlijk is als de voornoemde locatie,” ofwel met het aanleggen van een netwerk, ofwel met een tunnel op deze locatie – zoals is voorzien in het algemene project voor een bedrag van 11 miljoen euro - en dat men niet heeft uitgevoerd.


Verantwoordelijkheid
De president van het Cabildo (Eilandbestuur), José Miguel Bravo de Laguna, heeft op vrijdag 17 oktober 2014 het niveau van verantwoordelijkheid geschetst, dat de overheden hebben in deze gevallen, door eraan te herinneren, dat toen hij zijn ambt aanvaardde, de opdracht om de weg te sluiten bij de Raad van Advies lag, omdat vanwege de precaire veiligheidssituatie, men mogelijk strafrechtelijk vervolgd zou kunnen worden. En  omdat de bevolking niet uitsluitend van en naar het dorp zou moeten gaan via het Zuiden, heeft men besloten het tracé te voorzien van een netwerk tegen steenlawines.

Om die reden, en om een vertraging die nu is opgelopen tot twee jaar in de aanleg van de weg, hebben de bewoners van La Aldea een nieuwe protestcampagne opgezet, met mobilisaties zoals die van zaterdag 18 oktober 2014, waarbij duizenden personen naar de hoofdstad gaan, “om te strijden voor een weg voor geheel Gran Canaria, ”zo heeft Rodríguez benadrukt.


 
Protestmars
Het protest van heden telt drie fases. De eerste die om 07:00 uur begonnen is in Gáldar, waaraan 300 personen hebben deelgenomen, om te voet de 22 kilometer van de Carretera del Norte
 af te leggen tot aan het Alfredo Kraus-Auditorium, waar men tegen het middaguur is aangekomen. 
 
 
En een tweede fase, waar veel meer mensen aan hebben meegedaan, met een wandeling die is vertrokken vanaf dit ontmoetingspunt, tot aan de Presidencia del Gobierno (Regeringszetel), waar men een memorandum heeft overhandigd aan de Delegación del Gobierno de España (Gedelegeerde van de Spaanse Regering).

Electoraal beleid
Ten slotte hebben de organisatoren van dit protest ook aangekondigd, dat men zich tot Brussel zal wenden, “om bij de EU-autoriteiten, het electorale beleid van de Canarische Regering uiteen te zetten, betreffende de materie van de wegen.”
islas-canarias-23.jpg


La Aldea wanhopig 
door vertraging wegaanleg

LA ALDEA - vrijdag 24 januari 2014 - Wanhopig door de eeuwigdurende werkzaamheden aan het eerste gedeelte van de nieuwe autosnelweg, heeft de actiegroep Foro Roque Aldeano besloten, nieuwe protestbijeenkomsten te organiseren en opnieuw de straat op te gaan, om de voltooiing te eisen van het tracé La Aldea-El Risco.

De protesten houden een grote manifestatie in op donderdag 27 maart 2014 in de hoofdstad van Gran Canaria, als de toematen oogst goed op gang is gekomen, zo geeft men aan.

Werkzaamheden aan het eerste gedeelte van de autosnelweg La Aldea-Agaete.

Pijnlijk en demoraliserend, zo kwalificeren de dorpsbewoners de situatie van de nieuwe weg. De wegaanleg ligt bijna helemaal stil sinds de zomer van 2012, zo verzekeren ze; met als gevolg, kortstondige werkaanvallen van een aantal ondernemers en machines, dat aan de weg bezig blijft.
islas-canarias-23.jpg


Het Parlement wil dat de aanleg
van de autosnelweg La Aldea-Agaete
tot prioriteit verklaard wordt

GRAN CANARIA - woensdag 25 juni 2013 - Het Canarisch Parlement heeft op woensdag 25 juni 2013 unaniem een motie aangenomen waarin men de Canarische Regering vraagt, dat men bij de aanleg van wegen voor het algemeen belang van Gran Canaria- zoals voorzien in het convenant tussen de Spaanse en de Canarische Regering - dat men de aanleg van de autosnelweg La Aldea-Agaete tot prioriteit verklaart.

Het huidige probleem bij de aanleg van deze autosnelweg schuilt in het tracé La Aldea-El Risco, dat een lengte heeft van 10,36 kilometer op een nieuw weggedeelte wat moet gaan dienen, om het huidige traject te verkorten, dat uiterst geaccidenteerd is en waar zich veel steenlawines voordoen die de isolering van La Aldea veroorzaken.


        (Archieffoto) De tunnel doorboring op het weg tracé La Aldea- El Risco.
Voor dit weggedeelte heeft men een ruim drie kilometer lange, dubbele tunnelbuis geprojecteerd en bovendien twee op- en afritten bij Andén Verde en Güi Güi, plus een kruising in La Aldea.

In de motie, die gepresenteerd is door vier fracties in het Canarische Parlement, verlangt men, dat men de zo groot mogelijke begrotingsinspanningen levert, zodat dit weggedeelte voltooid kan worden en in de loop van 2015 in gebruik kan worde genomen.

Ook vraagt men, dat - in het geval de bezuinigingen op de bijdragen van de Spaanse Staat het onmogelijk maken voor dit jaar en voor de daarop volgende twee jaar die nodig zijn voor het voltooien van de werkzaamheden - de Canarische Regering bemiddelt in de financiële operaties die het mogelijk maken de begrotingsposten te vinden voor de voltooiing ervan.

Bovendien staat men erop, dat de Spaanse Regering de financiële verplichtingen nakomt uit het convenant, dat gesloten is met de Deelstaat, wat het mogelijk maakt jaarlijks bedragen toe te kennen voor de bedoelde werkzaamheden, steeds wanneer daar begrotingsmogelijkheid voor beschikbaar is.

Eveneens vraagt men in de motie, dat men -  in het nieuwe wegenconvenant - de financiering opneemt van het weggedeelte El Risco-Agaete en, dat men de begrotingspost zodanig opneemt, dat de realisering ervan op de kortst mogelijke tijd plaatsvindt en zo een verbinding garandeert.

De werkzaamheden aan de weg die La Aldea verbindt met Gáldar zijn begonnen in juni 2009, om de problemen op te lossen van de uiterst bochtige 30 kilometer en hebben nog steeds geen einddatum voor de voltooiing van de werkzaamheden die men verricht op het tracé La Aldea-El Risco. Het contract voor de aanleg van  de weg heeft men ondertekend op 3 april 2009 met een begroting van €87.912.866,= en de werkzaamheden zijn begonnen op 2 juli 2009, met de bedoeling deze te voltooid te hebben op 1 november 2012.

De moeilijkheden die men in 2010  had in het verkrijgen van de terreinen, hebben met zich meegebracht, dat men de einddatum van de werkzaamheden heeft opgeschoven naar 30 juni 2014 en de reductie van de bijdragen aan het wegenconvenant tussen de Spaanse en de Canarische Regering hebben opnieuw voor vertraging
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-25.jpg


Autosnelweg La Aldea - Gáldar
30 kilometer in vier jaar
en nog steeds zonder einddatum

LA ALDEA - woensdag 19 juni 2013 - Met de werkzaamheden aan de weg, die de Grancanarische gemeenten La Aldea en Gáldar met elkaar verbindt, is men begonnen in juni 2009, om de problemen op te lossen van de heel bochtige 30 kilometer en nu, vier jaar later, is er nog steeds geen datum bekend waarop deze voltooid zullen zijn.

De minister van Openbare Werken, Transport en Regionaal beleid, Domingo Berriel Martínez, van de Canarische Regering, heeft op woensdag 19 juni 2013 in de parlementaire commissie gezegd, dat dit werk is vervat in het wegenconvenant wat in januari 2006 door de Spaanse Staat is ondertekend met de Regionale Overheden.
304240-1g_large.jpg
De zware omstandigheden van zowel het huidige tracé, evenals de terreingesteldheid, zorgen ervoor, dat het verkeer langzaam, moeilijk en gevaarlijk is; zodanig, dat men er met de auto ongeveer een uur en drie kwartier over doet, om de 30 kilometer af te leggen, zo laat de afgevaardigde van de Grupo Mixto, de in La Aldea geboren Román Rodríguez, weten.

De minister heeft aangegeven, dat voor het oplossen van de huidige problemen men aan het werk is op een nieuw weggedeelte, tussen het gehucht El Risco en La Aldea, met een lengte van 10,36 kilometer, wat ten opzichte van de huidige weg een verkorting betekent van 35% van de route.

Het nieuwe tracé is om het vorige te vermijden, dat heel geaccidenteerd is en voortdurend te maken heeft met steenlawines en wegafsluitingen ten tijde van regen, die herhaaldelijk perioden van des communicatie en isolering veroorzaken met de bevolking van La Aldea, zo brengt de minister in herinnering.

Op dit tracé heeft men drie viaducten geprojecteerd en een dubbele, ruim drie kilometer lange tunnel, bovendien heeft men twee op- en afritten ontworpen bij Andén Verde en Güi Güi en een kruising in La Aldea.

Het contract voor de aanleg van de weg is ondertekend  op 3 april 2009 met een begroting van €87.921.866,= en de werkzaamheden zijn begonnen op 2 juli van datzelfde jaar, met het vooruitzicht, dat ze voltooid zouden zijn op 1 november 2012.

Maar de moeilijkheden die zich in 2010  hebben voorgedaan bij het verkrijgen van de percelen, hebben de datum van voltooiing doen verhuizen naar 30 juni 2014.

De minister zegt nu op 19 juni 2013, dat zoals in 2012 de Spaanse Regering de begroting voor het wegenconvenant van 2007 heeft verminderd tot 68,54 miljoen euro, de financiële toewijzingen zijn aangepast.

De werkzaamheden aan die weg zijn doorgegaan en in 2013, zo voegt Domingo Berriel toe, heeft het convenant opnieuw te lijden van een bezuiniging, als zodanig is men van 207 miljoen euro teruggegaan naar 125,81 miljoen euro, “wat een ‘onvermijdelijke vertraging’ heeft opgeleverd,” en de moeilijkheid van het uitvoeren van de werkzaamheden, waardoor zich opnieuw een aanpassing van de einddatum heeft voorgedaan.

De toelichting van de minister is aangevraagd door de socialistische fractie, en de afgevaardigde Jesús Morera, die als arts zijn eerste standplaats in La Aldea had, heeft het belang opgemerkt van deze weg, dat veel verder gaat dan het financiële; en hij vertelt over ervaringen die hij heeft gehad met het vervoer van patiënten met hartproblemen en met problematische botbreuken.

De gedeputeerde van de Grupo Mixto, Román Rodríguez, heeft verzekerd, niets te verwachten van de Spaanse Regering voor een werk wat prioriteit heeft voor Gran Canaria, net zoals van een voorstel waarmee alle partijen in het parlement het eens zijn en waarover men zal debatteren in de volgende vergadering van de Kamer.

Domingo Berriel heeft op kritiek van meerdere parlementsleden, op het niet naleven van het wegenconvenant, laten weten, dat de kostprijs van een kilometer weg op Canarias “oneindig” veel lager  is,  dan in de rest van Spanje, ondanks de orografische moeilijkheden en hij voegde hier aan toe, “ dat de Canarische Regering ‘in alle hoeken en gaten’ naar hulpmiddelen zal zoeken voor dit bouwwerk.”
islas-canarias-25.jpg


 

e-89.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--151.jpg

zon-47.jpg