site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-127.jpg

aaaaaamapa-canarias2-3-25.jpg


Taxi’s en Uber-chauffeurs moeten met blauwe kentekenplaat rijden in Spanje

SPANJE - zaterdag 22 september 2018 -  Voor het einde van 2018 moeten alle taxichauffeurs, Uber- en Cabify-rijders en soortgelijke in plaats van in Spanje geldende witte kentekenplaten, met blauwe kentekenplaten gaan rijden. Het systeem is vergelijkbaar met de blauwe kentekenplaten die sinds 2000 gelden in Nederland.

De chauffeurs van de taxi’s en soortgelijke zogenoemde VTC-rijders voor Uber en Cabify moeten nog voor het einde van 2018  hun witte met zwarte letters geldende kentekenplaten vervangen voor blauwe kentekenplaten met witte letters.
dc2dca75b8ce09c9f2ec04ec59543c3a.jpg
Sinds 1 augustus 2018 is er een verandering in het Reglamento General de Vehículos waarin vermeld staat dat de taxi en VTC-voertuigen blauwe kentekenplaten moeten hebben in plaats van de traditionele witte platen.

Taxi’s
Nu is het in de meeste steden vrij makkelijk om een taxi te herkennen omdat deze allemaal dezelfde kleuren hebben, zoals de bekende zwart-gele taxi’s, of de witte met rode streep taxi’s. Voor  eind 2018  moeten deze taxi’s blauwe kentekenplaten hebben.

VTC
Maar naast de reguliere taxi’s, zijn er ook uitzonderlijke taxi´s en dit gaat in dit geval om van de zogenaamde VTC-voertuigen die onder andere ingezet worden voor Uber en Cabify.

Achterkant
Het verschil met Nederland is echter, dat in Spanje alleen de kentekenplaat aan de achterkant blauw gekleurd moet zijn terwijl de voorste kentekenplaat gewoon wit is.

Daarnaast zijn de Nederlandse taxikentekenplaten blauw gekleurd met zwarte letters; en is dat in Spanje een blauwe achtergrond met witte letters.
000logo-377.jpg


De Gemeenteraad zal het taxi-tarief binnen de gemeentegrenzen uniformeren

De nieuwe maatregel zal gepaard gaan met
een verhoging met 3% van de geldende stedelijke tarieven

Één gemeentelijk taxi-tarief voor de gehele stad,
vanaf maart 2018

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zondag 24 december 2016 - Gedurende de eerste maanden van 2018 zal de Gemeenteraad van Las Palmas de Gran Canaria het Tarifa Única del taxi (één taxi-tarief) invoeren binnen de gehele gemeente, wat dan gepaard gaat met een verhoging van de 3% van de geldende stedelijke tarieven.

In de gehele hoofdstad gaan ruim 31.000 inwoners, bijna 10% van de bevolking, die in de meest afgelegen buurten van het stadscentrum wonen, hetzelfde tarief betalen als de rest van de bewoners voor het gebruik van de taxi. Dit is een van de maatregelen die het Gemeentebestruur in 2018 denkt te implementeren met als doel de taxisector in de hoofdstad te versterken en nieuw leven in te blazen.
image_content_2779808_20171222165728.jpg
Dit is aangekondigd door de wethouder voor Mobiliteit, José Eduardo Ramírez, die samen met de directeur-generaal van Mobiliteit, Heriberto Dávila, andere maatregelen heeft aankondigd die het Gemeentebestuur  in de eerste maanden van 2018  wil implementeren.
 Een van deze initiatieven zal zijn om €300.000- toe te wijzen voor de subsidiëring van de aanpassing van taxi's aan mensen met een functionele beperking en/of mensen met beperkte mobiliteit; een campagne voor overheidsinspectie van alle vergunningen, en een voorafgaand en bindend overleg voor de sector van zelfstandige taxichauffeurs om te beslissen over de regulering van het wekelijkse loon.

Ramírez heeft aangekondigd, dat het interlokale taxitarief binnen de gemeentegrenzen  zal verdwijnen, wat betekent dat alle inwoners van Las Palmas de Gran Canaria, "billijker, en eerlijker behandeld zullen worden". Deze maatregel, zo heeft de wethouder benadrukt, is vooral positief voor de 31.000 mensen die in de meest afgelegen buurten van het stadscentrum wonen, en die momenteel worden beïnvloed door deze tarief-ongelijkheid zoals die wordt toegepast op het interstatelijke tarief 3, in plaats van het stedelijke tarief 1 net als voor  de rest van de bewoners van de gemeente.

Deze toepassing  van het Tarifa Única (Eenheidstarief) zal een verhoging van het huidige taxitarief met zich meebrengen van ongeveer 3%. Deze aanpassing is gebaseerd op een rapport van een adviesbureau waarvan de onderzoekers erop wijzen, dat de taxi-tarieven van Las Palmas de Gran Canaria tot de laagste in Spanje behoren. Met het enkele tarief betaalt een taxi-gebruiker die zich van de ramblas van Jinámar naar San Telmo wil begeven nu tussen de €16,= en €17,=;  terwijl men met de nieuwe maatregel maximaal €9,= tot€ 10,= euro gaat betalen. met de eerder genoemde 3% al inbegrepen.
zzzislas-canariaslogo-1125.jpg


De hoofdstad van Gran Canaria heeft een overaanbod van 38%, ofwel 630 taxi’s

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA -  vrijdag 3 maart 2017 - De taxi-sector in de hoofdstad van Gran Canaria heeft een overaanbod dat het adviesorgaan Control y Gestión becijfert op  38% van huidige situatie. Het rapport dat men heeft opgesteld voor het Gemeentebestuur in juni 2016 adviseert in de dienstverlening de omvang van de sector aan te passen, door jaarlijks vier miljoen ritten terug te trekken, wat neerkomt op het reduceren van het aanbod met 630 eenheden.

Het Rapport over de Economische Situatie van de Taxisector in Las Palmas de Gran Canaria, is het sleutelstuk waarop men de gemeentelijke beslissingen zal nemen met het zicht op het reorganiseren aan de taxisector- Wat deze studie momenteel concludeert is, dat de dienstverlening jaarlijks 26,32 miljoen euro verliest, wat dit op lange termijn onmogelijk maakt onder de huidig voorwaarden.
taxius.jpg“Aanvankelijk zou men kunnen concluderen, dat- met de beschikbare gegevens - de taxisector in Las Palmas de Gran Canaria Cara niet is staat is voldoende inkomsten te genereren om het hoofd te bieden aam alle kosten waar men mee te maken heeft (…) en verder zorgt voor een redelijk rendement aan de eigenaars van de productiemiddelen; feitelijk is het tekort geschat op 26,3 miljoen euro;” zo melden de auteurs. Het zal noodzakelijk zijn ,“vier miljoen ritten terug te trekken, wat neerkomt op een aanbod van 630 eenheden auto-taxi.”

De studie merkt op, dat het percentage bezette kilometers opzichte van het gereden aantal laag is, want het ligt rond de 37%. Als men echter de werkdag (met passagiers) in ogenschouw neemt op de totale werkdag in een taxi, is het voertuig slechts 2,2 uur bezet.

Met het oog daarop, bevestigen de auteurs van de analyse, “dat  enerzijds uit de bevindingen  een aanzienlijk overaanbod blijkt dat zich, enerzijds, manifesteert in een progressieve verlenging van  de arbeidstijd om de kosten te kunnen dekken en, anderzijds, uit een e  daling van de kwaliteit van de dienstverlening.”

De financiële raadgever begrijpt, “dat met het verlagen van het aantal bestaande vergunningen, men zal bereiken dat het systeem is staat zal zijn voldoende inkomsten te genereren om de kosten te dekken en de kapitaalkosten te vergoeden, als men er in slaagt het huidige aanbod met ongeveer 38% te verlagen.

Anders gezegd, voor elke dag dat men niet werkt, elke taxi €22, = bespaart in het concept van variabele kosten die afgeleid zijn van niet gereden kilometers, plus €87,= (per taxi/per dag) aan  vermindering van personeelskosten.

Uiteraard, zal de opschorting van de activiteit een daling van de omzet veroorzaken die men becijfert op dagelijks €32,= per taxi.

Op deze wijze zal de taxi, op de dag die men vrijmaakt, €77,= besparen , wat wijst op de haalbaarheid van de vrije dagen.

Men moet weten dat de Gemeente geprobeerd heeft voor elke taxi  een systeem van twee vrije dagen per week in gang te zetten. Uiteindelijk heeft met het niet in gang kunnen zetten vanwege de juridische opschorting. Echter, in het licht van deze gegevens, zou dit initiatief een besparing hebben kunnen opleveren van €616,= per week voor elk taxi, of €7.392 oer jaar.
En daar moet de stijging van de inkomsten bijtellen met de terugtrekking van taxi's en de daaruit voortvloeiende verhoging van de productiviteit.
000islas-canariaslogo-kopie-37.jpg


Mogán keurt aanpassing tarieven voor stads-taxiritten goed

MOGÁN - dinsdag 9 augustus 2016 - In de Gemeenteraadsvergadering van juli 2016 heeft men de aanpassing van de tarieven voor stads-taxiritten goedgekeurd in de gemeente Mogán. Dit amendement is bedoeld, “om gelijkstelling te verkrijgen in de stads-taxiritten, met het doel meer transparantie te bereiken voor de gebruiker van de dienstverlening op Canarias,” zo heeft de wethouder van Vervoer, Juan Carlos Ortega, aangegeven.

De gelijkstelling van tarieven voor stads-taxiritten op het eiland Gran Canaria is een initiatief van het Directoraat-generaal Vervoer, van de Canarische Regering. Zo heeft de Canarische Regering als doel: de toepassing van een eenheidstarief in de taxi-sector voor de gehele Archipel; men streeft ernaar de kosten van het nemen van een taxi te uniformeren, dat die overal hetzelfde zijn ongeacht op welk eiland men dat doet.
taxi-2.jpgOm deze gelijkstelling te verkrijgen voor een eensluidend tarief, heeft de Gemeenteraad van Mogán goedkeuring gehecht aan de maatregel; dit, in de overweging: “dat het ‘Rapport van de Tarieven voor Auto-taxi's op Canaria voor het Jaar 2015’ van het Directoraat-generaal Handel en Consumptie, van de Canarische Regering - deelgenomen hebbend aan de diverse werkgroepen, gecoördineerd door het Directoraat-generaal Vervoer, van de Canarische Regering - tot stand gekomen is, met het doel de criteria te gelijk te stellen en specificaties voor de sector vast te stelen na gesprekken gevoerd te hebben met de vertegenwoordigers van de bedrijfsverenigingen van de sector in de gemeente Mogán,” zo heeft Ortega laten weten.

Met de aanpassing van de goedgekeurde tarieven verlaagt men het dagtarief naar €2,40 en het avond/nacht tarief en op feestdagen op €3,=. De verlaging van het aanvangstarief met Kerstmis (op 24 en 31 december, en op 5 januari) tussen 06:00 en 22:00 uur, zal €3,= blijven; terwijl het minimum-aanvangstarief op Kerstavond en Oudejaarsavond - wanneer het bedrag van de taxirit lager is dan €5,40 - tussen 22:00 en 06:00 uur is vastgesteld op: €5,60.

Het kilometertarief handhaaft men op €0,63, net zoals het uurtarief wachttijd (maximaal) €13,72. Ook handhaaft men de toeslag voor het gebruik van de radio-taxi diensten op €0,50 en de franchise zal men vaststellen op 1032.
000islas-canariaslogo-82.jpg


Inkomsten: €7,= per uur

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - maandag 13 juni 2016 - Laten we hem ‘Ismael’ noemen. Onder deze naam gaat een werknemer schuil die niet zijn baan in gevaar wil brengen en die ook zijn werkgever niet wil benadelen. Anoniem als hij is, legt hij uit dat hij op de dag waarop hij praat met de krant: €28,= heeft omgezet in vier uur, “Dat is €7,= per uur,” zegt hij. Van dat bedrag komt niets in zijn portemonnee terecht.

Op donderdag heeft Ismael om 14:50 uur zijn taxi gestart in de hoofdstad van Gran Canaria. Vier uur later, om 19:00 uur, geeft de taximeter €28,= aan. Nog steeds moet hij vandaag €22,= omzetten om de kosten te dekken. In het tempo waarin dat gaat, ‘tegen €7,= per uur’ heeft hij als hij acht uur werkt: €56,= omgezet.
taxci.jpg           Een rij taxi's in de Avenida Mesa y Lopez in de hoofdstad van Gran Canaria.
Nu beginnen de kosten te tellen; die van de kip en het ei, dat wil zeggen het geld dat de werknemer moet betalen om elke dag te werken, dat in zijn geval €40,= is; en vervolgens de brandstof die in dit geval €16,= bedraagt.

Overeenkomstig zijn rekeningen is met acht uur werken slecht €6,= zijn deel, En het is vanaf dat moment, dat zijn inkomen zich begint af te tekenen. Alles wat hij vanaf dat moment verdient, neemt hij mee naar huis.

“De straat is heel moeilijk, soms ben je anderhalf uur aan het werk en heb je niet meer dan een rit van twee euro,” zo klaagt hij.

Zijn zaak, zonder persoonlijk te zijn, is dat de taxi-medewerkers vanaf deze  week onderdeel uitmaken van de arbeidsinspectie welke op maandag 13 juni 2016 van start is gegaan. Op donderdag 16 juni 2016 zal de Asociación de Asalariados Unidos del Taxi (Vereniging van Taxipersoneel) een ontmoeting hebben met de verantwoordelijken, waarin men aan Sociale Zaken duidelijk wil maken, dat men de controle op arbeidsuren niet op hen moet toepassen, omdat - zoals het geval is met Ismael - men de werkdag moet verlengen, veel langer dan 8 uur, om het innen van hun salaris te garanderen.

De situatie is gecompliceerd. Het communiqué dat is verstuurd door het Hoofd van de Arbeidsinspectie en Sociale Zaken waarschuwt, “dat het niet aanvaardbaar is, dat - met het beroep op de tijd in de flexibiliteit van arbeidsnormen - de rechten van de medewerkers kunnen worden geschaad (...) door de onnodige verlenging van de werkdag, laat staan wanneer deze uitbreidingen worden gedaan zonder de nodige en verplichte vergoeding van overuren, in betaalde rust, of geld.”

Voor Ismael, en voor veel van de 800 werknemers die op de taxi werken in de hoofdstad van Gran Canaria is flexibilisering van deze controle, die Sociale Zaken oplegt, de oplossing.

“De straat is er veel slechter op geworden sinds het begin van de crisis,” erkent Ismael, die al duizenden kilometers op zijn naam heeft staan in zijn 15 jaar als taxichauffeur. Met het toepassen van een 9-urige werkdag denken de werknemers dat ze zonder werk komen te zitten, omdat men hen dan geen salaris zal kunnen garanderen waarmee ze hun gezinnen kunnen onderhouden. De ander kant van de balans is, dat deze wet en de toepassing ervan over een week, fundamenteel zijn voor het taxibedrijf.
zzzzzzzislas-canariaslogo-589.jpg


Las Palmas de Gran Canaria
is de voordeligste stad van Spanje
om een taxi te nemen

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA -  zaterdag 28 mei 2016 -  Uit een onderzoek van de Spaanse consumentenbond FACUA  is gebleken dat Las Palmas de Gran Canaria de voordeligste stad van Spanje is om een taxi te nemen. Tarragona staat daarmee onderaan de lijst  en wordt voorafgegaan door  San Sebastian, Teruel, Vitoria en Madrid.

Uit het onderzoek is tevens gebleken,  dat de voordeligste  steden van Spanje Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife en het in Afrika gelegen Ceuta zijn. Ter vergelijking, een route van 3 kilometer kost:
-  in Las Palmas de Gran Canaria €4,63 terwijl dat in Tarragona kan oplopen tot €8,76
Diezelfde route gedurende de avonduren kost:
-  in Las Palmas de Gran Canaria €5,24 en in Tarragona €10,91,
meer dan het dubbele dus.
taxi-1.jpg                                     Een taxi rit in Spanje is in Tarragona het duurste.
De FACUA heeft verder geconstateerd dat taxi’s in Spanje verschillende prijzen hanteren in de weekenden, de avonduren en voor  ook specifieke trajecten zoals naar treinstations, of luchthavens.
gran-canaria-taxismmm.jpg
De consumentenbond ziet geen grond voor deze extra hoge toeslagen vanwege het feit dat de routes in wezen hetzelfde zijn als elke andere route zonder toeslag. DeFACUA is dan ook van mening, dat er misbruik wordt gemaakt van de situatie van mensen die een taxi nodig hebben.
cardona-viste.jpgDe gemiddelde startprijs voor een taxi in Spanje is €1,82 maar dat loopt uiteen van  de voordeligste in Ceuta met €0,90 tot de duurste in Tarragona met €3,92
zzzzzzzislas-canariaslogo-554.jpg


Elke taxichauffeur verdient €97,= per maand meer met  het invoeren van wisseldiensten

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - maandag 14 september 2015 - Een taxichauffeur in de hoofdstad van Gran Canaria is degene die - in de grootste steden van Spanje - het meeste  aantal uren per jaar werkt en daar het minste voordeel van heeft. Las Palmas de Gran Canaria is de enige van de tien grootste steden van Spanje waar taxi’s geen wisseldiensten kennen, waardoor ze €79,= per maand verliezen. Twee technische rapporten kaarten de problemen in de sector aan.

“Lange rijen wachtende taxi’s, zijn een van de weinige zaken die tijdens de crisis zijn gegroeid.” Dat zeggen zij die van mening zijn, dat het nodig is hervormingen door te voeren en meer regulering in de dienstverlening toe te passen.
taxi.jpg    Wachten op toeristen van cruiseschepen, is een van de voornaamste bronnen van conflict
                         bij de taxi-dienstverlening in de hoofdstad van Gran Canaria.
puerto-rechaza-3.jpg
1-12.jpg
centro-comercial-el-muelle-near-parque-santa-catalina-in-las-palmas-CE9CYA.jpg
"Nu men het herstel van de crisis begint waar te nemen, wil men beperkingen opleggen, daar waar de taxichauffeur op Canarias de zaken altijd heeft weten te regelen zonder dat men hem iets oplegt;  het enige wat ontbreekt is: het respecteren van de wet.”

Dat is de reactie van degenen die van mening zijn, dat er niet meer overheidsinterventie nodig is: “om te zorgen dat de wetten worden nageleefd, hebben we geen experimenten nodig, dat kan exploderen.”

Dat zijn de meningen en de geluiden die men hoort van beide zijden in de kwestie die is ontstaan bij de taxichauffeurs van Las Palmas de Gran Canaria, sinds de wethouder van Mobiliteit José Eduardo Ramírez heeft aangekondigd, dat men in oktober 2015 op experimentele wijze een half jaar lang, twee dagen per week een systeem van wisseldiensten zal invoeren .

Deze aankondiging is nu in  quarantaine geplaatst, om dat Ramírez het van start gaan met dit initiatief heeft opgeschort in de onderhandelingen met de sector en naar aanleiding van twee juridische rapporten die hij heeft laten opstellen.

De meest recente studie over de economie van het taxibedrijf in de hoofdstad van Gran Canaria is gepresenteerd als een voltooid afstudeerproject  van Adrián Peña Ramos aan de Universiteit van las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Het rapport analyseert,  “de recente politieke interventie in de sector,” en naast andere conclusies, waarschuwt het “voor het ‘inefficiënte’ karakter van de taximarkt, wat te wijten is aan het grote aantal vergunningen in de stad, die het hoogste percentage heeft van de tien grootste  Spaanse steden; en die enige is. die geen wisseldiensten kent.”

De opgestelde berekeningen in de studie baseren zich op de stelling, dat als men een dag per week bij toerbeurt wisseldiensten invoert voor de 1.640 bestaande vergunningen, dat men 234 arbeidsdagen  uit de markt haalt.

De studie richt zich op de gevolgen van die maatregel op de vaste kosten en andere variabelen, om tot de slotsom te komen ,  dat elke vergunning €1.163,= per jaar meer winst kan behalen, of wat hetzelfde is:  dat het maandelijkse inkomen toeneemt met €97,= Een voordeel, dat nog zou kunnen toenemen met andere maatregelen, zoals een meer geordende exploitatie in het vervoer van passagiers van cruiseschepen.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-40.jpg 


Het Zuiden bundelt krachten
voor het aanpakken van indringing in de taxi-sector

De toename van niet geautoriseerde dienstverlening
veroorzaakt ongenoegen in de sector

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zondag 16 augustus 2015 - Het voortwoekeren van voertuigen zonder vergunning, zowel autobussen als private personenauto’s waarmee men vervoer biedt aan toeristen binnen de Gemeente San Bartolomé de Tirajana, veroorzaakt ongenoegen in de taxi-sector. De Gemeente - met voorop de wethouders van Toerisme, Ramón Suárez, en van Vervoer, Pablo González - is deze week begonnen met het maken van een ontmoetingsronde met ondernemers en reisorganisators, om hun medewerking te vragen,  een einde te willen maken aan de indringing.

Er zijn veel ondernemingen en particulieren die opereren in de toeristische transportsector in het Zuiden van Gran Canaria. “Teveel gasten die van de taart willen eten, die echter niet groot genoeg is voor iedereen,” zo merkt Raymundo Vega op, de voorzitter van de Taxicoöperatie in San Agustín.
thumb-35.jpg                                                           Pablo González.
De kwestie komt neer, “ op het reguleren van de sector; zodanig, dat elke ondernemer zijn bevoegdheden niet te buiten gaat,” zo laat Vega weten na een ontmoeting die is georganiseerd door het Gemeentebestuur welke hij heeft bijgewoond samen met de algemeen directeur van de Dunas Groep, Ángel Luis Tadeo. Enkele dagen eerder viel deze eer te beurt aan enkele andere hotelketens, zoals Lopesan, en Hoteles H10, evenals aan Global, de maatschappij voor het Openbare Busvervoer.

Bij de 350 taxivergunningen die in San Bartolomé de Tirajana in omloop zijn, moet men ondernemingen optellen die actief zijn in de toeristengebieden, zoals Global en busonderneming Yajobus. De vertegenwoordigers van de sector verzekeren echter, dat er steeds vaker autobussen zijn die passagier ophalen n bij de ingang van hotels, terwijl ze geen vergunning hebben voor het verrichten van dit soort lokaal vervoer.

Hetzelfde gebeurt met personenauto’s, die uitsluitend zouden mogen rijden op enkele vastgestelde uren, “maar die hun diensten verlenen met verlenen vanuit een garage; en niet vanuit de betreffende straat.”

De oneerlijke concurrentie in de vervoerssector in het Zuiden is dusdanig, dat de Vroede Vaderen van de Gemeente - ondanks hun beperkte bevoegdheid in deze kwestie, aldus een communiqué van het Gemeentebestuur- , besloten hebben, de betrokkenen te informeren over de diverse instanties en de wet- en regelgeving ter zake. En deze laatstgenoemden zijn: de Canarische Regering en de Inspectiedienst van het Cabildo (Eilandbestuur)

In de ontmoeting, die de taxichauffeurs gehad hebben met de technicus van het Departement Vervoer, dat geleid wordt door wethouder Pablo González, en dat gaat over de Ley de Transporte de Canarias (Canarische Vervoerswet) heeft men het passagiersvervoer over de weg geanalyseerd, evenals de vergunningen en goedkeuringen, waarbij men in het bijzonder op toeristisch vlak de modaliteiten en de special eisen benadrukt van elk afzonderlijk, zo laat het Gemeentebestuur weten.

Eveneens heeft het Gemeentebestuur de horeca-ondernemers gevraagd beter toezicht te houden op de vervoersondernemingen die diensten verlenen vanaf de voordeur van hun bedrijven; of op die, welke klanten naar de luchthaven vervoeren.

Het doel is, om de inspanningen van vanuit alle gelederen in de gemeente verenigen, om een conflict aan te pakken dat al lang voor hoofdbrekens zorgt bij talrijke gezinnen die door deze kwestie getroffen worden.
1-AAAAislas-canarias-84-16.jpg


 

Socialistische motie aangenomen
in de strijd tegen  indringing in de taxi-sector

MOGÁN - woensdag 12 augustus 2015 - In de motie wordt gevraagd, dat het Gemeentebestuur de nodige maatregelen treft, om indringing - in de uitoefening van het beroep van taxichauffeur - tegen te gaan en daarmee het illegale vervoer in Mogán te bestrijden.

De door de PSOE ingediende motie - om te strijden tegen de indringing in de taxisector in de gemeente - is aangenomen in de Gemeenteraadsvergadering van woensdag 12 augustus 2015.
Pino-Gonzlez.jpg
              Het socialistische PSOE raadslid in de gemeente Mogán, Pino González.

Eveneens vraagt men in de motie, dat men van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria verlangt, dat men de nodige maatregelen zal nemen voor het aanscherpen van de controle op de diensten van de VTC bedrijven (taxibedrijven) en de minibusjes, door het toepassen van controle door de internet-toepassing Plataforma Telemática en dat men de naleving eist van de gestandaardiseerde regels van de VTC (Taxibedrijven) (VTC staat Europa wijd voor: Huur van een auto met chauffeur).
Taxis-piratas-295x200.jpg
De woordvoerster van de Socialistische fractie, Pino González, heeft in de Gemeenteraadsvergadering van Mogán laten weten, dat Mogán 173 gemoedelijke taxivergunningen heeft, wat neerkomt op 400 arbeidsplaatsen, die momenteel te lijden hebben van de ernstige economische situatie die wordt geaccentueerd door de indringers die illegaal taxivervoer bedrijven, bijgevolg dat de financiële inkomsten in deze sector met 50% zijn afgenomen tem opzichte van voorgaande jaren.

González heeft de motie ingediend in de overweging dat Mogán een toeristengemeente is en, dat het toerisme de voornaamste industrie is en daarmee belangrijkste inkomstenbron waarvan de meeste arbeidsplaatsen afhankelijk zijn; zowel op gemeentelijk als op eiland-niveau. “We moeten de noodzakelijke maatregelen nemen om het toeristische imago te bewaren en te verbeteren, evenals de kwaliteit van de dienstverlening in onze gemeente,” aldus Pino González.
1-AAAAislas-canarias-kopie-223.jpg 


 

De taxichauffeurs in Maspalomas
bezoeken hoteliers en hotelmanagers

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - dinsdag 21 juli 2015 - De taxichauffeurs van Maspalomas zijn begonnen met het maken van een bezoekronde aan hoteliers en managers van de hotelcomplexen, met het doel: de indringers in de professionele taxi-sector te bestrijden, klanten te werven en de dienstverlening te verbeteren.

De taxichauffeurs hebben recentelijk een ontmoeting gehad met de minister van vervoer, van het Cabildo (Eilandbestuur), aan wie men heeft laten weten, dat men 40% van de bedrijvigheid verloren heeft door toedoen van de indringing. Een sector waarvan 700 gezinnen leven, die 342 voertuigen bezit (waarvan 17 aangepast voor minder valide personen, en 12 hybride auto’s).
img_29404.pngDe meest recente ontmoeting heeft plaatsgevonden in het H10-hotel ‘Meloneras’, waarbij de voorzitter van de Coöperatie, Raimond Vega, aanwezig was; evenals de penningmeester, Pedro Quintana; de wethouder van Vervoer, Pablo González, van de gemeente San Bartolomé de Tirajana; de wethouder van Toerisme, Ramón Suárez en de directeur van het hotel, Miguel Corbatón.

Knop

Een van de nieuwe technologieën die men in het hotelcomplex zal aanbrengen, is een mechanisme waarmee men, alleen door een druk op de knop, onmiddellijk in contact komt met de dichtstbijzijnde taxi. Het gaat om een nieuw systeem, dat heel praktisch is en geen tijd vergt van het hotelpersoneel.

De voorzitter van de Coöperatie heeft benadrukt dat de hotelketens de nieuwe dienstverlening goed hebben ontvangen, waarbij men naast andere voorzieningen o.a. voertuigen inlijft zoals die welke zijn aangepast voor mindervalide passagiers, passagiers in een rolstoel, baby’s en het betalen met creditkaart, of pinpas.

Eveneens vragen de verantwoordelijken in de taxi-sector aan de hoteliers, het beroep te waarderen dat professionele taxichauffeurs uitoefenen, waar kwaliteit van de ritten voorop staat, met het doel die nog meer te verbeteren.

Aantrekkelijk
Op zijn beurt heeft de hoteldirecteur benadrukt, dat de taxi-dienstverlening extra aantrekkelijk is voor een toeristenbestemming en, dat die moet voldoen aan de verwachtingen welke men heeft als men op de bestemming aankomt. In die zin, heeft hij verzekerd, dat er bij de hotelgasten geen klachten zijn over de dienstverlening en, dat er steeds taxi’s voorhanden zijn.

De wethouder van Transport, Pablo González, heeft de bereidheid van de toeristengemeente getoond, om met de vervoerssector samen te werken tijdens het mandaat van het nieuwe Gemeentebestuur.

Volgens de recente enquête die is gehouden door het Instituto Canario de Estadística (Istac) (Canarisch Bureau voor de Statistiek), worden - na het uitstekende klimaat-, de taxi’s van Maspalomas als tweede genoemd.
1-AAAAislas-canarias-kopie-223.jpg 


TAXI-OORLOG
  Taxichauffeurs in Maspalomas eisen strenger optreden tegen indringers in de sector

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zondag 19 juli 2015 - Het toenemende probleem van indringing, waaronder het openbare passagiersvervoer lijdt, heeft in de afgelopen jaren tot 40% van de bedrijvigheid in de taxi-sector doen afnemen in de gemeente San Bartolomé de Tirajana; en van de 700 gezinnen die van de sector leven, hebben er veel serieuze problemen met hun schuldenlast, zo hebben de vertegenwoordigers van deze sector aangegeven tijdens een vergadering met de nieuwe minister van Verkeer, Francisco Trujillo Marrero, van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria.

“We kampen al jaren met dezelfde situatie van achteruitgang en men ziet geen oplossingen komen van de instanties die de bevoegdheid hebben, de sector te redden en een diepgeworteld probleem uit te roeien,” heeft de voorzitter van de Cooperativa Taxista San Agustín (Taxi Coöperatie van San Austín), Raimundo Vega Castro, laten weten aan de eilandminister tijdens de ontmoeting die hij heeft gehad in de toeristenwijk Maspalomas met de taxichauffeurs, waarbij ook de wethouder van Verkeer, Pablo González Quintana aanwezig was; evenals de commissaris van de Policía Local (Gemeentepolitie), Arquímedes Martel; en de sergeant van de Comandancia de Tráfico de Maspalomas (Verkeersdienst van Maspalomas), José Marrero Naranjo.
img_29340.jpgDe taxisector in San Bartolomé de Tirajana, waarvan momenteel 700 gezinnen leven, telt 350 vergunningen, waarvan er 343 toebehoren aan een en dezelfde taxi-coöperatie, die 66 werknemers telt en, zeven die samen de Asociación insular de Taxistas del Sur (Taxivereniging van het Zuiden) vormen en die ook heeft deelgenomen aan de ontmoeting, waarbij men dezelfde vraag voor het bestrijden van de indringing steunt.
img_29339.jpgTijdens deze werkontmoeting, die gedurende twee uur heeft plaatsgevonden in een zaal van het gemeentelijke Casa de Saturninita, hebben de taxichauffeurs het bestaan van particuliere buitenlandse taxichauffeurs aangeklaagd die vakantievervoer realiseren, inclusief transfers naar de Luchthaven; maar ook over de pendelbusjes van hotels die toeristen naar het strand vervoeren, en vooral de vermeende permissieve wetteloosheid waarmee op dit eiland minibussen en limousines (VTC’s) (Vender licencia de taxi = Handel in Taxivergunningen) werken, met name in de toeristenwijk Maspalomas Costa Canaria.

Moratoria op de VTC’s
Wat betreft deze luxueuze voertuigen, hebben de taxichauffeurs Trujillo Marrero gewaarschuwd over het bestaan van een verondersteld netwerk dat vermoedelijk geheime dienstverlening contracteert tegen een rechtstreekse en frauduleuze commissie in samenwerking met de hotel receptionisten, die zelfs verkeerde informatie zouden verstrekken aan de toeristen, met de bedoeling, de kwaliteit van de dienstverlening van de plaatselijke taxichauffeurs in diskrediet te brengen.

“Het is nodig, dat men een moratorium oplegt voor het uitgeven van vergunningen voor limousines, omdat dat de taxi-sector telkens verder tot verarming brengt. We voelen ons in het nauw gedreven. Onze dienstverlening is met 40% afgenomen en dat zorgt voor een behoorlijk hoge, onhoudbare, schuldenlast voor veel leden van het collectief,” zo heeft men de Minister van Verkeer laten weten.

Deze situatie in de taxisector in Maspalomas heeft de belangrijkste samenwerkingspartners, die boos en machteloos zijn, gedreven tot het recentelijk houden van vijf vergaderingen, waarin tijdens de meest recente - met een verschil van slechts 10 stemmen - een algemene staking voor het laten blijken van hun verontwaardiging is afgewezen.

Inspectie en sancties
In diezelfde vergadering hebben de taxichauffeurs om een herziening gevraagd van de Ley de Transportes (Verkeerswet) en een verhoging van de geldboetes, en zelfs het stilzetten en het in beslag nemen van voertuigen van de recidivisten. Ze hebben ook opgeroepen tot het versnellen van de verwerking van de dossiers van tuchtprocedure, waarover men twijfels heeft, dat men dat ook inderdaad doet.

In dit verband, heeft de wethouder van Transport, Francisco Rodríguez, verduidelijkt, dat alle bij de Guardia Civil en bij de Policía Local (Gemeentepolitie) gedane aangiften worden behandeld, hoewel hij heeft laten weten, dat het Cabildo (Eilandbestuur) beschikt over slechts vier inspecteurs die zijn aangewezen voor het controleren van de bedrijven, maar niet voor het uitvoeren van controles op straat.

Rodríguez heeft bevestigd, dat gedurende 2014 het Cabildo (Eilandbestuur) strafdossiers heeft behandeld met financiële boetes van bijna 3 miljoen euro, waarvan men ongeveer 1,5 miljoen euro heeft geïnd, en men - door het gebrek aan personeel - alleen al sancties met een waarde van €200.000,= nog steeds moet innen.

Bovendien heeft Rodríguez verduidelijkt, dat minstens 15% van de aangiften die zijn geopend door de Guardia Civil en door de Policía Local (Gemeentepolitie), is afgewezen omdat ze niet strikt voldoen aan de voorschriften van de Ley de Transportes de Canarias (Canarische Verkeerswet).

Rodríguez heeft ook gesproken over beheerder van een dozijn VTC-voertuigen die boetes heeft openstaan van ruim €150.000,=” maar die in opdracht van Justitie stilgelegd zijn en in afwachting van een uitspraak.”

Wat dat betreft heeft de sergeant van de Benemérita (Verdienstelijken = de Guardia Civil), Jose Marrero Naranjo, de insulaire Minister van Verkeer geïnformeerd over de moeilijkheden en problemen die de verkeersagenten van de Guardia Civil hebben- om klachten te onderzoeken zonder angst om afgewezen te worden - juist vanwege het gebrek aan specifieke opleiding in het omgaan met de voortdurende wijzigingen van de genoemde wet.
img_29341.jpg img_29342.jpg"Indien  het Cabildo (Eilandbestuur) erin slaagt om een dergelijke opleiding aan te bieden aan de agenten van de Guardia Civil die optreden als verkeersinspecteurs, zou dat een mijlpaal zijn. Ik kan niet uitleggen hoe men voor een dergelijk eenvoudige kwestie nog geen oplossing heeft gevonden,” heeft een van de vertegenwoordigers van de taxichauffeurs gezegd, die ook gevraagd heeft om een urgente verkeerswetgeving, “zodat ieder van zijn eigen bord kan eten.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-212.jpg 


Hoofdstedelijke taxichauffeurs vieren
dat zij kunnen werken op de luchthaven

GRAN CANARIA - dinsdag 8 oktober 2013 - Op maandag 8 oktober 2013 is de voltallige vergadering van september gehouden van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, waarin men het reglement heeft goedgekeurd, wat de gevoelige gebieden van de luchthaven van Gran Canaria, Puerto de La Luz en van Puerto Las Nieves (Agaete) regelt. Op grond van de goedkeuring van dit reglement, kunnen alle taxichauffeurs van het Eiland vanaf nu werken op deze locaties.

Het taxibedrijf op Gando was gereserveerd voor een honderdveertigtal  beroepschauffeurs van Telde en Ingenio , maar vanaf nu kunnen de bezitters van de 2.700 taxivergunningen  op het Eiland daarvan profiteren, onder wie de meerderheid - 1.640 - die behoort  tot de hoofdstad van  Gran Canaria.

De voltallige zitting van het Cabildo (Eilandbestuur).


Maandag 8 oktober 2013
: de voltallige september-zitting van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria.  

Vertegenwoordigers van de beide taxi-coöperaties die deze sector verenigt in de hoofdstad, hebben zich on alle vroegte op maandag 8 okotlobr 2013 verzameld voor de ingang van het regeringsgebouw van het Cabildo (Eilandbestuur) en hebben de goedgekeurde maatregel gevierd.

María del Carmen Rosario Godoy: op maandag 8 oktober 2013.

De minister van Transport, Maria del Carmen Rosario Godoy, in het Eilandbestuur van Gran Canaria, heeft laten weten, “ dat dit een essentiële stap is in de gelijkschakeling van de taximarkt op het Eiland.

Dit reglement maakt een eind aan de exlusivteit voor het oppikken van passagiers op Gando die de taxichauffers van Telde en Ingenio hadden sinds 10 september 2012.
1-AAAAislas-canarias-kopie-163.jpg


Taxichauffeurs
trekken hun T-shirts uit

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - dinsdag 13 november 2012 - In totaal 235 chauffeurs komen nu in aanmerking voor een  eerste subsidie van het Eilandbestuur, voor het vernieuwen van de garderobe van de beroepsgroep. Het nieuwe Reglamento del Servicio de Taxi (Taxireglement) van de Canarische Regering, eist, “enkele regels over kleding en uitrusting van de taxichauffeurs. En op zijn  beurt eist het van de eigenaren van taxi’s, “dat de voertuigen in hygiënische staat zijn, zowel van binnen als van buiten.”  Desondanks,  laat men de regelgeving, over de voorwaarden waaraan de dienstverlening moet voldoen, over aan de Gemeentebesturen. En veel gemeenten hebben in de afgelopen jaren een regulerend kader opgelegd, om te voorkomen, dat taxichauffeurs sandalen, T-shirts, of shorts dragen; wat een slechte indruk geeft aan, vooral, het toeristisch imago van het Eiland.

Een tiental Grancanarische gemeenten kent een gemeentelijke verordening die uniformiteit omvat, waaronder  al ruim vijftig jaar de gemeente Gáldar, maar ook Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Telde en Agüimes, zijn  gemeenten waar men het decorum van de werkkleding heeft geregeld.
2012-11-19-img-2012-11-11-23-05-31-6623629_large.jpg
De Gemeente Las Palmas de Gran Canaria heeft twee keer eerder geprobeerd, een uniform aan taxichauffeurs op te leggen. De laatste poging was recentelijk, hoewel de meerderheid van de beroepsgroep tegen heeft gestemd. Ondanks alles is de wethouder van Stadsmobiliteit, Ángel Sabroso, in onderhandeling met de beroepsgroep, om paal en perk te stellen aan de kleding. “De filosofie blijft dezelfde, maar zal veel restrictiever zijn,” zegt hij. Hoewel Sabroso verder niet veel details heeft willen loslaten, heeft hij opgemerkt, dat het verplicht zal worden shirt met knopen, of poloshirts te dragen, waarbij het dragen van T-shirts verboden zal zijn.

Sabroso heeft het belang benadrukt van het geven van een goede indruk aan de regelmatige taxigebruikers, zoals toeristen. In die zin, heeft hij opgemerkt, dat  de agenten van de de Policía Local (Gemeentepolitie) tijdens hun controles ook zullen letten op de “zorgvuldigheid” van de kleding van de chauffeurs en  de verzorging van hun voertuigen. Want deze regelgeving wijst nu eenmaal het dragen van sandalen, of slippers af, om maar een voorbeeld te nemen.


De minister van Vervoer en Volkshuisvesting, María del Carmen Rosario Godoy, van het Cabildo (Eilandbestuur)  heeft in Las Palmas de Gran  Canaria op 2 augustus 2011 al eens een ontmoeting gehad met de Confederatie van Taxichauffeurs en met vertegenwoordigers van de Taxi-coöperatie van San Cristobal en de Taxi-coöperatie van Las Palmas de Gran Canaria.

 
 

€50.000,=
De regeling welke men probeert overeen te komen met de vertegenwoordigende organisaties, zal over twee maanden goedgekeurd moeten zijn, als men de voorgeschreven termijn naleeft; waarna  men  de kledingvoorschriften voor de taxichauffeurs van Las Palmas de Gran Canaria beter in de hand zal kunnen houden.

In dit verband heeft het Ministerie van Vervoer, van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran  Canaria, een eerste subsidie in behandeling, die verdeeld kan worden voor de aanschaf van uniforme kleding voor taxichauffeurs. Die subsidie zal €50.000,= groot zijn voor, in totaal, 235 taxichauffeurs die aangesloten zijn bij taxicentrales in de gemeenten Gáldar, Valsequillo, Agüimes en Mogán, die ieder € 50,= per werknemer ontvangen (met een maximum van twee medewerkers) die meedoen met dit initiatief wat op het punt staat doorgang te vinden, en, waarvan de subsidie niet uitgeput zal raken door een teveel aan kandidaten.

De eilandminister van Vervoer, María del Carmen Rosario Godoy, heeft benadrukt, dat deze eerste campagne het imago van de vakmensen in de sector wil verbeteren, vooral op een Eiland, dat leeft van het toerisme. “De taxichauffers worden verondersteld een visitekaartje voor het toerisme te zijn en, het gaat er niet alleen om, om vriendelijk te zijn, maar ook om een zo goed mogelijke indruk te geven,” zo voegde zij toe.

Rosario heeft opgemerkt, dat men deze uitnodiging dit jaar voor het eerst in gang heeft gezet, op verzoek van de burgemeesters; hoewel men rechtstreeks onderhandeld met de organisaties welke de taxichauffeurs vertegenwoordigen. En aangezien de subsidie niet geheel uitgeput zal raken, ondanks, dat iedereen ervan op de hoogte is gesteld, blijft het de bedoeling van het Cabildo (Eilandbestuur), om deze subsidie  te verlengen in de begroting van 2013, vanwege het belang, dat dit heeft voor de uitstraling van het Eiland.

De woordvoerder van de taxiberoepsgroep van San Bartolomé de Tirajana,  José Pablo González, benadrukt, dat de Gemeente zich al jaren geleden heeft  bekommerd om het behoud van het goede imago. De taxichauffeur moet een wit overhemd dragen, een blauwe broek en vest, en zwarte schoenen, ook een polo met dichtgeknoopte kraag is toegestaan. González is  van mening, dat men dit over het algemeen  naleeft. Hoewel in sommige gevallen, vooral ’s nachts, zo geeft hij toe, sommigen zich niet aan dit voorschrift houden en in spijkerbroek verschijnen.  “Maar vanuit de Gemeenteraad en de Politie ziet men daarop toe,” zo laat hij weten.

Mogán heeft ook eigen kleding. De gemeenteverordening is duidelijk “de  taxichauffeurs zullen adequaat en verzorgd gekleed moeten gaan.” Men schrijft een groen overhemd, of poloshirt voor, een terlenka pantalon en donkere sokken. En volgens de Toeristengemeente, voert men regelmatig controles uit op de staat van het voertuig en de “verzorgdheid” van de chauffeur.
kleurlogoCanarias.png


Canarische taxi’s
de voordeligste van Spanje

Een nationale studie toont aan
 Las Palmas de Gran Canaria en Arrecife
zijn het voordeligst voor de consument

Canarische Eilanden - donderdag 24 oktober 2012 - De consumentenbond Facuas heeft een studie verricht naar de taxitarieven van 45 steden die verschillen laat zien tot 131,7% in reizen onder gelijke omstandigheden, waarbij men concludeert, dat Tarragona der stad is met de hoogste tarieven, gevolgd door San Sebastián en Pamplona.

De laagste taxitarieven treft men aan in Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife (Lanzarote) en Santa Cruz de Tenerife, zo heeft Rubén Sánchez, woordvoerder van de Facuas, op woensdag 23 okt0ber 2013 laten weten, tijdens een persconferentie in Sevilla.

                Taxi's op de Avenida Mesa y López, in Las Palmas de Gran Canaria.
De grootste verschillen per traject (instaptarief plus een kilometer, of minimum rittarief) zijn de €5,33 die men incasseert in San Sebastían en de €2,30 in Arrecife.

Facua kritiseert, dat men in tien van de 45 onderzochte steden speciale tarieven hanteert voor bepaalde tijdens het weekeinde en men dan het nachttarief verhoogt, of een specifiek tarief in rekening brengt, zoals in Bilbao, Barcelona, Granada, Madrid, Pamplona en Sevilla.

De supplementen bedragen €2,= per traject in Málaga (iedere nacht van 00:00 tot 06:00 uur) en € vereniging is van mening, dat er geen reden is, om de dienstverlening duurder te maken gedurende 1,20 in Huelva, €1, = per nacht in Melilla en 25% in Córdoba.

De  weekeinden niet meer dan hetzelfde tarief te berekenen, dat geldt tijdens de nacht op werkdagen.

 In zin, laat men weten, dat de gemeenten moeten garanderen, dat er een voldoende aantal voertuigen is, om te voorzien in de vraag op deze dagen, gezien vanuit het perspectief, dat het gaat om een openbare dienstverlening en niet moeten toestaan, dat men de tarieven in de sector verhoogt.

Facua  is er tegenstander van, dat men supplementen laat betalen voor ritten naar bijvoorbeeld luchthavens, treinstations en busstations, omdat er geen betere dienstverlening geleverd wordt die dit rechtvaardigt.

Ook wijst men de toepassing af van vaste bedragen voor ritten naar, of van deze locaties, omdat die nadelig zijn voor een groot deel van de reizigers.
kleurlogoCanarias-7.png 


aaaaakaart_canaria-38-22.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--223.jpg

zon-52.jpg

Maak jouw eigen website met JouwWeb