site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-82.jpg

d-27.jpg


Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria
doet een beroep op Europa
af te zien van de financiering van gas

Antonio Morales  heeft een brief gestuurd aan de voorzitters van de Europese Investeringsbank, het Europese Parlement, en de Europese Commissie, waarin hij eveneens verlangt dat men de duurzame energie op Canarias promoot

CANARISCHE EILANDEN - maandag 12 februari 2018 - "Overheidsfinanciering voor het opleggen van gas-infrastructuur is in strijd met de principes van duurzaamheid en klimaatverandering in de Europese Unie." Dat is het belangrijkste argument van de president van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, Antonio Morales, in de brief die hij heeft verstuurd aan de president van de Europese Investeringsbank, Werner Hoyer; aan de president van het Europese Parlement, Antonio Tajani; en aan de voorzitter van de Europese Commissie, Europees, Jean-Claude Junker; waarmee hij vraagtekens plaatst bij de lening van 125 miljoen euro die de multinational Redexis heeft verstrekt om gasvormige koolwaterstoffen op de Canarische Eilanden te introduceren, te verbranden en en als gas te consumeren. In de brief eist hij  dat deze financiering wordt ingetrokken, wat gericht is op het bevorderen van schone energie.

De president van het Cabildo (Eilandbestuur)i s van mening, dat de Europese Investeringsbank in dit geval - met Europese overheidsmiddelen - een operatie financiert die in strijd is met een van de drie basisprincipes van de entiteit zelf, de strijd tegen de klimaatverandering, waarvoor hij aan haar Voorzitterschap het verzoek overbrengt om deze financiering te heroverwegen en om deze te richten op de ontwikkeling van schone en duurzame energieën op de Canarische Eilanden.

images-48.pngeindhoveninbeeldphp-1.jpg WijkAGashouder2-1.jpgIn dit verband benadrukt het Cabildo (Eikandbestiuur) in haar brief dat de Archipel een buitengewoon potentieel heeft om hernieuwbare energie te implementeren en bij te dragen tot de verwezenlijking van de essentiële energie-soevereiniteit van de eilanden in een tijd waarin bovendien de-carbonisatie processen prioritaire uitdagingen zijn in de Europese en internationale economieën om de uitstoot van gases de efecto invernadero (GEI) (broeikasgassen - BKG) te verminderen.

Hij laat ook weten, dat de Europese Investeringsbank andere kapitaalinvesteringen in entiteiten, of projecten, opnieuw moet beoordelen vanwege fraude, of beleid van duidelijke sociale schade, zoals in het geval van emissies van Volkswagen , of het Castor Platform, en de recente steun aan Redexis dat in handen is van het Amerikaanse investeringsfonds Goldman Sachs, omdat het introduceren van gasnetwerken op de eilanden, "een nieuw, en evident geval  is, van sociale, ecologische en energetische on-duurzaamheid," zo benadrukt Antonio Morales in de brief.

De multinational Redexis stelt in haar bedrijfs-ethische code, "de goedkeuring van commerciële acties vast in het kader van ethisch, sociaal, ecologisch en economisch verantwoord gedrag; maar haar besluit op de Canarische Eilanden schendt deze voorschriften openlijk voor het opleggen van haar privébelangen aan sociale milieu- en economische belangen, waarbij verschillende sectoren op de Canarische Eilanden worden genegeerd die de continuïteit van het verbranden van koolwaterstoffen als toekomstige energiebron afwijzen," legt het Eilandbestuur uit.

 In de brief aan de voorzitters van de Europese Investeringsbank, het Europees Parlement en de Europese Commissie, presenteert het Cabildo (Eilandbestuur)van Gran Canaria verschillende argumenten om de heroverweging van deze operatie te vragen, omdat deze contraproductief is wat onder andere betreft: Emissies van broeikasgassen, van duurzaamheid, veiligheid, winstgevendheid en transparantie.

"Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria werkt samen en zal actief blijven samenwerken met overheden; sociale  milieu- en politieke organisaties van de Canarische Eilanden, de Spaanse Staat, en internationaal; met het doel, om op een geëngageerde manier vooruitgang te boeken op weg naar een sociaal, onafhankelijk, duurzaam en anti-fossiel brandstof energiemodel, " legt Antonio Morales in een verklaring uit.

Plan Junker
De overeenkomst tussen de Bank en Redexis, "verwijst naar het feit dat de investering gericht op de uitbreiding van de gasvoorziening op de Canarische Eilanden, deel uitmaakt van het zogenoemde Junker-plan om het scheppen van banen, groei en concurrentievermogen in de sectoren energie, milieu en klimaatverandering, te stimuleren, maar het is duidelijk dat de aangekondigde investering ook frontaal botst met de fundamentele principes van het bovengenoemde Europese plan, " zegt de door de president ondertekende brief, die er aan herinnert dat de invoering van hernieuwbare energiebronnen een enorme markt is voor de creatie van werkgelegenheid en onderzoek, en dat de Canarias in staat is een internationale referentie op dit gebied te worden.

Bovendien, "richten verschillende landen van de Europese Unie en de grote steden van het Continent zich op de geleidelijke sluiting van fabrieken en gas-distributienetwerken als reactie op hun vaste toezeggingen om de uitstoot van verontreinigende stoffen te verminderen, dus het is erg moeilijk uit te leggen en te begrijpen dat u op de Canarische Eilanden uw tegenpool-beleid bevordert over zo aangegeven en noodzakelijke inspanningen. "

“Het energiebeleid van de Europese Unie voor de eilanden van de ultraperifere regio's,”  zegt de president in zijn brief, “geeft prioriteit aan het gebruik van schone energie om hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen;" wat duidelijk resulteert in een tegenstrijdigheid die vanuit de Europese Unie ontstaat en van de Europese Investeringsbank ,om te betalen voor een nieuwe infrastructuur van grote omvang om meer fossiele brandstoffen op te slaan, te verwerken, te distribueren, te consumeren; "iets, dat ook geen haalbaarheidsstudies of klanten heeft en op schema ligt om eindelijk een tekort te genereren waarvoor de burgerij zal betalen.

De brief legt, dat Canarias buitengewone omstandigheden heeft om energie te genereren uit schone bronnen, uit de lucht, de aardwarmte , de wind, de zee, en de zon; en verklaart waarom de vermeende economische en ecologische voordelen van gas er niet zijn, omdat ze alleen tellen wanneer het in verbranding is en niet in het hele proces om deze brandstof te verkrijgen.

De president van het Cabildo (Eilandbestuur), Antonio Morales, legt uit, “dat de aan de Europese instellingen gerichte brief beantwoordt aan een onontkoombare en vastberaden betrokkenheid van de Overheid bij haar inzet voor het moderne energie- en sociale beleid, met een toekomstvisie, en aangepast aan de aanbevelingen van de wetenschappelijke gemeenschap, de Europese Unie, en de Verenigde Naties."
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-kopie-145.jpg


Wie betaalt de grillen van het gas?

GRANADILLA - woensdag 29 november 2017 - Op 13 oktober 2017 komt men op de Canarische Eilanden aan de weet dat de Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) (Nationale Commissie voor Markten en Concurrentie) heeft besloten om de vergunning aan Enagás, via haar nutsbedrijf Gascan, te weigeren om het  functioneren  van de vergassingsinstallatie in Granadilla op de Canarische Eilanden op te starten.

De CNMC zegt in haar rapport, “dat het niet passend wordt geacht om op dit moment de beslissing te nemen om de bouw van de Planta de GNL  Granadilla (Gas Natura Licuado ) (Vloeibaar Natuurlijk Gas-installatie in Granadilla  op Tenerife)  toe te staan, totdat de bovengenoemde installatiegaranties beschikbaar zijn en de overeenkomstige financiële studies die de economische duurzaamheid van de aardgassector bewijzen, na de vergassing op de Canarische Eilanden."
Puerto-de-Granadilla-en-Tenerife.jpg
                                              
Puerto de Granadilla, Tenerife.
Het bestuur van de CNMC acht het noodzakelijk om het planningsdocument voor de elektriciteit en gassector 2008-2016 bij te werken, waarbij een analyse wordt verzameld van de verwachte vraag naar gas, de kenmerken van die markt, en de economische levensvatbaarheid van de investeringen die moeten worden gedaan.
Gezien de tijd die is verstreken, is het naar de mening van de toezichthouder mogelijk, "dat ze verouderd zijn in verhouding tot de behoeften en de huidige benaderingen van energie op de Canarische eilanden, vooral gezien het feit dat er in deze periode zeer ingrijpende veranderingen zijn opgetreden, in de economie en in de energiesector in het algemeen ."

In het rapport van de CNMC wordt - hier is de sleutel - gesteld, dat er enerzijds geen toezegging is van het bedrijf dat energie levert aan de eilanden (Endesa-Unelco) dat het, het door de vergasser geproduceerde gas zal verbruiken, en anderzijds, dat er geen echte economische studie beschikbaar is over het voorstel.

In die tijd schreef men in de persmedia  een artikel over dit onderwerp (een niet-levensvatbaar gas) waarin de vraag werd gesteld wie de koppigheid van gas zou betalen en hoe de Regering de absurditeit van deze fossiele brandstof had verdedigd met beweringen die de waarde probeerden te onderschatten, of in vraag te stellen met een verslag van de toezichthoudende instantie.
Het waren volgens hen louter correcties van de gepresenteerde documenten die onmiddellijk werden verstrekt. En ze stoppen niet. En dag in dag uit staan ze erop, om matraquilla (vervelend aan te dringen) op het gebruik van gas.

Maar het rapport van de CNMC is geen op zichzelf staande  gebeurtenis. Hun stelling verdedigt men tot in de gassector zelf. 
image-2.png


GasINDUSTRIAL (zie: https://www.gasindustrial.es) is een vereniging die op haar internetpagina  bevestigt dat haar hoofddoelstelling  gericht is op het belang van de "gas factor" voor het concurrentievermogen, als een bepalende factor in industriële kosten, en als een vertegenwoordiger en referentiepunt voor de belangen van industriële afnemers van gas, om een concurrerend industrieel gas te bereiken.
Het doel is volgens hen, om een concurrerende gasprijs voor de industrie te realiseren en te handhaven door de ontwikkeling van markten, adequate infrastructuur, en efficiënte tolheffingen, die zullen leiden tot prijs- en gasleveringsvoorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van hun Europese tegenhangers.
                                    7b50787c-e7fe-400f-9f26-e03667b49b3f-2.jpg
                                 
Juan Vila, de voorzitter van GasINDUSTRIAL.
Goed, maar Juan Vila, de voorzitter van GasINDUSTRIAL, heeft op 27 oktober 2017 in The Energy Newspaper een artikel gepubliceerd dat absoluut verhelderend is en, op interessante wijze, grotendeels samenvalt met dat wat men in de persmedia in  twee artikelen schreef over de poging dat Canario’s zichzelf  voor de gek houden wat betreft ‘ja, of ja gas’ op de Canarische Eilanden. In "Over deze steen struikelden ze al" - dit is de titel van het ene artikel - zo begint Juan Vila met het stellen van twee vragen:

- "Eerste vraag: voor wie in het afgelopen decennium in Spanje drie LNG-ontladingsinstallaties werden gebouwd (vloeibaar aardgas) ?
Antwoord: voor de meer dan zestig krachtcentrales met een gecombineerde cyclus die ook recentelijk zijn gebouwd om elektriciteit te produceren en, overigens niet minder waar, om te voldoen aan de 'ijdelheid' van sommige Deelstaten die erop werken om 'alles' op hun grondgebied te hebben. Het was het verderfelijke verschijnsel van ,"ik wil er ook een.."

- Tweede vraag: en wie betaalt de afschrijvingen, het onderhoud en de exploitatie van deze installaties?
Welnu, vanwege de crisis en de op hol geslagen toename van hernieuwbare energiebronnen, werken de meeste van deze centrales tegenwoordig niet of nauwelijks.
De productie van elektriciteit uit gas vertegenwoordigt slechts 20% van het gasverbruik, terwijl de voorspelling die op dat moment werd overwogen dubbel was - al bereikt in 2008 - of zelfs drievoudig.

Dus wie dit allemaal betaalt, zijn niet de cycli waarvoor deze faciliteiten werden gebouwd.
Deze infrastructuren worden het eerst betaald door degenen die ze helemaal niet nodig hebben, dat wil zeggen de industrie waarvan het gasverbruik 60% van het totaal van Spanje  uitmaakt.
Men  heeft zes Liquefied Natural Gas centrales terwijl men met twee of drie goed bediend had kunnen worden tot 2030...

Zowel technici als politici hebben de fout gemaakt om dit probleem ten onrechte te plannen. Ze besloten om ver boven de behoeften van Spanje  te bouwen wat de industrie miljarden euro's aan kosten oplevert en het daaruit voortvloeiende verlies aan concurrentievermogen. Verkeerde beslissing van rampzalige gevolgen voor de industrie. Degenen die ze hebben genomen, zijn zo groot geworden. De rekening betalen anderen.”

En de voorzitter van GasINDUSTRIAL gaat verder:
"Al deze lange inleidende tekst op de bepalingen van een contract, wet of verdrag. preambules - noodzakelijk, geloof me -  zijn afkomstig van het feit dat de Canarische Eilanden nu hun eigen installatie voor vloeibaar aardgas willen installeren om Licuado Natural Gas (LNG) (Vloeibaar Natuurlijk Gas) voor de productie van elektriciteit te kunnen ontladen en her vergassen. Het budget van de Granadilla installatie op Tenerife bedraagt nu 192 miljoen euro, hoewel er budgetten zijn van jaren geleden die hun kosten in 2008 berekenden tot 345 miljoen euro.

Omdat ik een wantrouwend, onvervreemdbaar iemand ben, denk ik dat de rekening hoger zal zijn wanneer de installatie wordt voltooid op basis van vele en verschillende oorzaken die zeker meer dan genoeg gerechtvaardigd zullen zijn.
Bovendien wordt de verantwoordelijkheid voor mogelijke begrotingsfouten automatisch overgedragen, niet aan degenen die ze hebben begaan, maar aan de lijdzame betalers van het gas systeem.
GasINDUSTRIAL verdedigt het verbruik van concurrerend gas voor de industrie.Gas is een absoluut noodzakelijke brandstof om productieproblemen te dichten als er geen zon of geen wind is. We zijn het erover eens dat een installatie moet worden gebouwd zolang er voldoende consumptie is, en of het elektriciteitssysteem, of de Staatsbegroting de kosten van de investering en de operatie zou dragen. "

En Juan Vila vervolgt in zijn artikel:
 "In dit land kan het nooit meer gebeuren dat de kosten van gasinfrastructuur om elektriciteit te produceren door de industrie worden betaald zoals het in het verleden en nu is gebeurd.

Het is tijd voor iedere kandelaar om zijn kaars vast te houden. We kunnen niet over dezelfde steen struikelen. Daarom, en met betrekking tot het project van de krachtcentrale van Granadilla, voordat er teruggekeerd wordt om een ​​blunder te begaan, moeten er vier gebouwen in aanmerking worden genomen.

Ten eerste moet de voorspelling van het gasverbruik voor de Canarische Eilanden worden herzien, rekening houdend met de toename van hernieuwbare energiebronnen aan de horizon en de toekomstige toename van de efficiëntie in alle gas- en elektriciteitsverbruiksprocessen.

Ten  tweede, dat alleen de fabriek moet worden gebouwd als er een zakelijke rechtvaardiging is en altijd in de meest economische vorm van de markt van vandaag.

Ten derde, in het geval van goedkeuring van dit project om andere redenen dan een strikte rentabiliteit, moeten de kosten van infrastructuur en exploitatie worden doorberekend aan de Algemene Staatsbegroting.
Of de kosten van de mogelijke installatie en bediening moeten worden doorberekend, niet naar het gas systeem, maar naar het elektrische systeem.

En ten vierde, moeten de kosten niet door het gas systeem worden betaald, omdat de industriële consument niet is achtergebleven om meer te vervoeren dan wat onterecht in rekening is gebracht.
En dan zeggen ze, dat de mens het enige dier is dat twee keer struikelt over dezelfde steen. Nou ja, over deze steen strompelden we eerder, of duidelijker water. We maken het af, door elk van de Spanjaardjes te voet te laten betalen.

Corporate Europe Observatory is een instantie die praktijken die verband houden met economisch-politieke vertrouwensrelaties, oproept om al vele jaren gas op te leggen.
Volgens dit observatorium heeft de Europese gas lobby meer dan 1.000 pressiegroepen op zijn loonlijst staan en heeft die vorig jaar meer dan 100 miljoen euro gebruikt om zijn doelen te bereiken. Volgens hen zijn Shell en ExxonMobil enkele van degenen die het meeste uitgeven.
Dit moet precies zien te doen met de voortdurende boodschappen van gas als een overgangselement naar hernieuwbaar (zo klinkt het?), gas als schonere brandstof, of gas goedkoper dan brandstof... als volgens de modellering van de EU zelf, heeft Europa al voldoende capaciteit om de vraag naar gas te dekken tot 2040, zonder nieuwe infrastructuur te bouwen.

Ik heb het duizend keer herhaald,en ik herhaal het nog eens, de grote olie- en gasproducenten besparen steeds weer moeite om de stimulans van de productie van hernieuwbare energie en de toename van energie-efficiëntie te voorkomen.
En het is in Spanje waar ze zonder enige twijfel de beste ondersteuning hebben gevonden. En dat ondanks het feit dat de toepassing ervan ruïneus is.

Van 2002 tot 2011 zijn in  Spanje 67 gecombineerde kringloopfabrieken geïnstalleerd met een investering van meer dan 13.000 miljoen euro. De afgelopen jaren is de productie met 72% gedaald. Op dit moment moesten verschillende installaties die op het hele schiereiland waren geïnstalleerd stoppen (Huelva, Castellón, ...).
Red Eléctrica suggereert dat ten minste tien nieuwe gecombineerde cycli moeten worden gesloten. Dat er nog 6000 MW aan gas overblijft. De her vergassing installatie van El Musel in Gijón werd ingehuldigd en is zelfs niet in gebruik genomen ...
Volgens de CNMC moeten verschillende centrales met een gecombineerde cyclus worden gesloten omdat veel van hen niet hebben gewerkt met een capaciteit van 10% en omdat het rendabel zou zijn om ze te vervangen door hernieuwbare.
Volgens een UBS rapport zou Europa in de komende twee of drie jaar in totaal 127 gigawatt aan kolen en gas kunnen sluiten. En ondertussen vraagt  men de Staat ​​om meer dan 1.400 miljoen compensatie, voor het sluiten van fabrieken...

In het kort, men gaat verder met de reeks hernieuwbare energie op de Canarische Eilanden, en gas kan geen overgangsartikel zijn omdat het - zoals in Spanje gebeurt - als de hernieuwbare energiebron doordringt, de installaties waarin ze miljoenen zullen investeren niet worden afgeschreven; besmetting met her vergassing installaties nog steeds erg hoog is en gevaarlijk; de prijs van brandstof en gas steeds meer wordt gelijkgesteld; er geen onderzoek is naar de economische haalbaarheid; er geen verplichting  om het gas te kopen dat zal worden geproduceerd in de her vergassing installatie (Enel heeft ook aangekondigd dat het al haar thermo-elektrische centrales tegen 2035 zal sluiten)... maar iedereen is er zeker van, dat het Ministerie de gasinstallatie op Tenerife zal goedkeuren…
En het kan zo zijn, zelfs als de regelaar- de gasindustrie - en  het gezond verstand anders denken.  
0000Islas-canariaslogo-kopie-815.jpg


De komst van de gasfles naar Canarias in 1953,
vijf jaar eerder dan op het Península

Repsol heeft op het  Península  acht gas-vulstations,
met 70% marktaandeel

CANARISCHE EILANDEN - maandag 16 januari 2017 - De levering van gasflessen aan huis, en het ophalen bij tankstations, ontwikkelde zich op de Canarische Eilanden. Maar, net als zoals telefooncellen, zijn ze niet meer rendabel. De bedrijfssector zoekt naar manieren voor een bepaalde winstgevendheid.

De verkoop van gasflessen op de eilanden verplicht de ondernemingen een ingewikkelde,  openbare dienstverlening in stand te houden, zonder overheidssteun, of kostencompensatie zoals bij andere energievoorzieningen.
bombona-gas-canarias-k5FB--420x236abc.jpg                                              
Een opslagplaats voor butagas-flessen.
Terwijl een onderneming in de sector als Repsol op het Península (Schiereiland = het vasteland van Spanje) acht vulstations heeft met 70 % van het aandeel op de binnenlandse markt, heeft Disa op Canarias 5% van de Spaanse markt in handen, met het openhouden van zeven vul stations, inclusief de installatie op El Hierro.

De butagas fles kwam voor het eerst aan in 1953, dat wil zeggen vijf jaar eerder dan op het Península. Tot dan, kookten de Canario’s - en verwarmden ze water - met hout, steenkool en petroleum. Het gas begon de energiemotor te worden van de huishoudens op de eilanden met de opkomst van  het toerisme en het begin van de aanleg van de wegen, die de distributie mogelijk maakten.

Zeven jaar later, was in 1960 het huishoudelijke LPG-verbruik 11.000 ton,  en in 1970 was dat al 44.000 ton. Het waren jaren waarin de naamloze vennootschap Camping Gas Española dit systeem beheerde met hun vulstation voor gasflessen op Tenerife, hoewel er een zekere aanwezigheid was van BP Española de Petróleos en Comercial Hermanos Artiles, die zich bezighielden met de wereld van de groothandel in smeermiddelen en gas.

De keukens met gas waren uiterst populair, totdat in de jaren ’90 de keramische kookplaten hun  intrede deden in de huishoudens. Zonder schoonmaak problemen in  de keukens. En zo begon de daling van het gasverbruik.

De relatie van de Canario’s met het gas is oud
Tenerife Gas en Coke Company opereerden tussen 1888 en 1898 om toe te treden in de handel van openbare verlichting met gas, hoewel de komst van elektriciteit een einde maakte aan het project.

Ongeveer in 1906, eveneens op Tenerife, namen Gaswork Santa Cruz de Tenerife, Aktiengesellschaft  een infrastructuur in gebruik voor straten, huizen, keukens en bedrijven. Van 1907-1920  bereidden zij 32 kilometer van ondergrondse pijpleiding en verleenden zij hun diensten aan 1.327 keukens, 270 ovens, 946 kachels, 68 badkamers, diverse verwarmingen en zes gasmotoren. Unelco, tegenwoordig  Endesa, redde de fabriek die in deze strategische sector in 1938 stopte, dat wil zeggen, midden in de Guerra Civil (Spaanse Burgeroorlog).

Momenteel proberen bedrijven in de sector, om gezinnen op de eilanden  te lokken over te gaan op butano (butagas). Maar op Canarias zijn de mensen  bang voor gas. Misschien is het een collectief aangekweekte  angst. De rentabiliteit van de gasflessen is voor de bedrijven  zeer laag en de markt is zeer beperkt vanwege controlemaatregelen en het hoge aantal keramische kookplaten en elektrische boilers.

De gasflessen blijven een lage prijs houden. Er zijn gasflessen die men kan kopen voor €9,=
In Roemenië, met gemiddelde maandsalarissen van €400,= en een veel hogere noodzaak tot verwarmen dan op de Canarische Eilanden, is de prijs €13,=  In  Duitsland €34,= en in Frankrijk meer dan €25,=

Onlangs heeft een directielid van Disa, Miguel Benarroch -in een bedrijsforum georganiseerd door Deloitte y Asociación voor het Progreso de la Dirección (APD Canarias)-  opgemerkt, dat de eilanden acht kleine energetische systemen zijn.

In de  bedrijfssector, zou het politieke systeem 'multisiglas'  verhinderen dat beleggers een doel kunnen hebben op de lange termijn met de horizonnen waarop de markt beweegt.

Disa, waarvan 3.000 gezinnen afhankelijk zijn, heeft verleidingsacties gelanceerd opdat de huishoudelijke markt de butagas fles niet verlaat. Het bedrijf heeft de schema's versneld en, nu in 2017, is het de eerste Canarische particuliere onderneming in de opwekking van hernieuwbare energie.

In de huishoudens waar de oliemaatschappij Demetro Carceller regeert heeft men de gasfles niet vergeten. Men heeft producten met een lage prijs gelanceerd, 5 kilogram, met 540 verkooppunten, om de verkoop te stimuleren. Momenteel, zou men een park van 530.000 eenheden hebben in dit formaat, wat van doen heeft met de grijze kleur die deel uitmaakt van het  energetische landschap van de regio.

Benarroch laat weten, dat het logistieke systeem van levering en marketing van olieproducten op de Canarische Eilanden zeer complex is, “omdat elk eiland een onafhankelijk energiesysteem heeft, die acht mini-landen vormen als men La Graciosa meetelt. Het bedrijf  heeft een vul station op elk eiland. “Op de eilanden doet men alles op kleine schaal,” zegt hij.

Enkele  werken geleden heeft het Nationale Gerechtshof de Spaanse Regering veroordeeld 9,3 miljoen euro aan Disa Gas te betalen na de eis van de Canarische maatschappij voor nadeel en schade die geleden is door de toepassing van een berekeningsformule voor de maximumprijzen van de gasfles van Gas Licuado del Petróleo,  goedgekeurd door een order van het Ministerie van Industrie in 2009.

Het Nationale Gerechtshof is het eens met deze vaststelling van Hooggerechtshof

De Hoge Raad begrijpt, dat de formule ‘verliezen’ veroorzaakt voor de producerende bedrijven in de sector, door het produceren van,  “een kloof tussen de kosten, en de opbrengsten uit de verkoop van het product aan de consument." Voor het Nationale Gerechtshof heeft men, bovendien,  niet het herstel van de verliezen gegarandeerd, omdat men begrijpt, dat hoewel het gas voor huishoudelijk gebruik een gereguleerde sector is, de Staat moet proberen  het ondernemerschap aan te moedigen. Daarom  beschouwt men dit principe ’’tegengesteld’ aan de vereiste dat men de toelevering verricht tegen een prijs die op de lange termijn niet de kosten dekt.
000islas-canariaslogo-505.jpg


Butagas overheerst in Spaanse huishoudens

SPANJE - zondag 15 november 2015 - De maandelijkse rekening voor gas- en elektriciteit in Spanje bedraagt gemiddeld €96,40 (vaste lasten en belastingen inbegrepen). Aldus de gegevens van het Panel de Hogares van de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) (Nationale Mededingingsautoriteit) betreffende het tweede kwartaal van 2015.

Het elektriciteitsverbruik  bedraagt  gemiddeld €56,30 per maand en dat van aardgas is €40,10, hoewel deze kosten kunnen variëren al naar gelang de weersomstandigheden en, of men wel/niet over gasverwarming beschikt, aldus de CNMC.
gas-natural.jpg
                                                                         Aardgas.
Zo geeft 38% van de huishoudens in Spanje aan, dat men en elektriciteitsvermogen heeft gecontracteerd van tussen de vier en zes kilowatt (kW), terwijl 27% minder dan 4 kW heeft. Bovendien geeft 25% van de huishoudens aan, dat men niet weet wat men aan kW vermogen gecontracteerd heeft, volgens de enquête die is gehouden onder 3.929 huishoudens en 7.979 personen.

Anderzijds laten de ondervraagden weten, dat ze geen kennis hebben van de energiesector; zo weet men in 74% van de huishoudens niet hoe de aardgas- of elektriciteitsrekening is samengesteld.

Bovendien weet 87,2% het verschil niet tussen de vaste lasten en de kosten voor elektrische energie, terwijl 75,67% van de huishoudens die over aardgas beschikken, niet weet wat het verschil is tussen de vaste lasten  en de kosten voor het gasverbruik.

Zo kent ruim de helft ook het verschil niet tussen de verkoper en de distributeur van energie, terwijl 80% geen onderscheid maakt tussen de vrije markt en de gereglementeerde markt, en 83,8% weet niet dat men ‘groene’ energie kan contracteren.

Bijna de helft van de Spanjaarden beschikt over aardgas, terwijl 33,6% butagas gebruikt, 11,1% stookolie, en 2,5% LPG.

Slechts 3,3% van de huishoudens in Spanje beschikt over een zelf-producerend  elektriciteitssysteem (zowel per huishouden als gemeenschappelijk).

Wat betreft apparatuur beschikt 42,8% van de Spaans huishoudens over airconditioning, terwijl 57% van de huishoudens kookt op keramisch platen of op inductie, en 36,9% kookt op gas.

Wat betreft verwarming, wat een aanzienlijk deel uitmaakt van het energieverbruik in de huishoudens,  beschikt 32,7% van d Spanjaarden over een gasketel voor verwarming van het huis en water; 1,8% over een gasketel voor uitsluitend verwarming; 16,3% over een elektrische boiler; 6,1% over elektrische verwarming accumulatoren; en 9% over vloerverwarming.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-175.jpg 


Bento:
"Iemand zal moeten uitleggen waarom Tenerife
een investering van300 miljoen euro zal gaan ontvangen"

De staatssecretaris van Industrie,
over Morales en diens mening over de her vergassing installatie:
"Er is iemand die denkt, dat het de atoombom is."

GRAN CANARIA - maandag 3 augustus 2015 - Het akkoord van zaterdag 1 augustus 2015 tussen Fernando Clavijo en Antonio Morales, om geen hervergassingsinstallatie op Gran Canaria te installeren, heeft een duidelijke lezing voor Enrique Hernández Bento: «Iemand zal aan de Grancanari@s moeten uitleggen waarom Tenerife een investering van 300 miljoen euro gaat ontvangen waardoor ze concurrerend worden en Gran Canaria daarentegen niet.”

Dat is te wijten, “aan twee personen die dit niet willen,” met verwijzing naar Morales en diens politieke baas, Román Rodríguez: “zij zijn het, die zullen moeten uitleggen waarom het Eiland deze investering niet zal ontvangen; blijkbaar is er iemand die denkt, dat de her vergassing installetie een atoombom is,” zo heeft Bento op zondag 2 augustus 2015 te berde gebracht.
quique-gas-canarias--644x362.jpg              Staatssecretaris van  Energie en Toerisme, Enrique Hernández Bento,
                                                              van de Spaanse Regering

naamloos-127.png
Antonio Morales en coalitiegenoot in het Eilandbestuur van Gran Canaria, Román Rodríguez.
Over de mogelijkheid, dat men deze infrastructuur tot algemeen belang verklaart - iets wat ook is besproken tussen Clavijo en Morales tijdens hun ontmoeting op 1 augustus 2015 - wijst Hernández Bento dat plan af, “omdat men dat al drie jaar geleden zou hebben kunnen doen, toen hebben we al ingezet op gas, omdat we denken aan de diversifiëring van energie en het concurrentievermogen van de industrie op de Eilanden.
alejandro-quevedo-morales--644x362.jpg                     Niets en niemand is zo veranderlijk als: de wind en een politicus.
Over de houding van Morales betreffende hernieuwbare energie, relativeert Bento het bereik dat sommige vormen van energieopwekking hebben; “het is onzin, te denken, dat men Gran Canaria gaat voorzien met elektriciteit afkomstig van tuneras (vijgcactussen),” over het project in het Zuidoosten van het eiland, dat de president van het Cabildo (Eilandbestuur) heeft gerepresenteerd als: “revolutionair”.

Ermee rekening houdend, dat de minister van Energie, Pedro Ortega, van de Canarische Regering, zijn steun heeft kenbaar gemaakt voor de komst van gas naar Gran Canaria – ondanks, dat Clavijo op zaterdag 1 augustus 2015 toegegeven heeft aan Morales - heeft Bento bevestigd: “Ik begrijp niet, dat iemand voor een her vergassing installatie op Tenerife kan zijn en tegelijkertijd laat weten, daartegen te zijn op Gran Canaria,hoewel we in beide gevallen alle standpunten respecteren.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-331.jpg 


Clavijo betoont zijn ‘respect’ aan  Morales
voor het niet implanteren van gas op het eiland

GRAN CANARIA - zondag 2 augustus 2015 - Morales heeft de Canarische President verzekerd, dat hij inzet op hernieuwbare energie, zonder de overgang naar gas; en verlangt,  dat  de Canarische President  de autonomie van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria respecteert.

De president van de Canarische Regering, Fernando Clavijo, heeft op zaterdag 1 augustus 2015 aan de president van Gran Canaria, Antonio Morales, laten weten de beslissing te zullen respecteren van het Cabildo (Eilandbestuur),  om op het eiland geen hervergassingsinstallatie te installeren.
manifestacion-2-1.jpgDe presidenten hebben op zaterdag 1 augustus 2015 een ontmoeting gehad in het Casa Palacio en beide hebben erkend, dat Canarias “soevereiniteit in Energie” moet verkrijgen.

Morales heeft echter uitgelegd aan Clavijo, “dat Gran Canaria inzet op  hernieuwbare energie, zonder over te schakelen op gas,” en Clavijo heeft dat begrepen, omdat, naar hij zegt, “men de bevoegdheden die het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria heeft, moet respecteren.”

Beide bestuurders hebben de voortgang besproken betreffende de aanleg van de autosnelweg Agaete-La Aldea; en zijn het er over eens, de primaire sector te verstrekken.
1-AAAAislas-canarias-kopie-316.jpg 


Het Cabildo van Gran Canaria wijst de bouw af
 van een her vergassingsinstallatie

GRAN CANARIA  - zaterdag 1 augustus 2015 - De Ministerraad van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria heeft op vrijdag 31 juli 2015 de bouw Afgewezen van een regasificadora (her vergassing installetie) op het eiland - zoals Spaanse Regering en de Canarisch Regering willen - de Partido Popular (PP) heeft tegen de met urgentie ingediende motie gestemd, en Coalición Canaria (CC) en Unidos por Gran Canaria hebben zich van stemming onthouden.

In de Eiland Ministerraad heeft men wel het regeringsprogramma van NC-PSOE-Podemos voor de komende vier jaar goedgekeurd, dat uitgaat van 12 actiepunten in het kader van het programma dat is opgesteld door de coalitie van de drie regeringspartijen.

plantaregasificadora2.jpg                                                   Dus niet op Gran Canaria
Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria  heeft ook unaniem de regeringsverklaring goedgekeurd, waarin men de beroepsvisserij van het eiland steunt tegen de nieuwe wetgeving die de Spaanse Regering voorheeft, omdat die schade zal veroorzaken in de sector.
1-AAAAislas-canarias-kopie-318.jpg


Het Hooggerechtshof in Madrid legt de bouw stil
van de her vergassing installatie van  Enegás op Tenerife

Men merkt op,
dat er een milieu-effectrapportage ontbreekt

MADRID -  woensdag 1 april 2015 - Het Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) (Hooggerechtshof in Madrid) heeft een uitspraak gedaan waarmee men de bouw van de vergassingsinstallatie van Enágas in Granadilla op Tenerife opschort wegens het ontbreken van een milieueffectrapportage, zo heeft de advocaat Isidro Lopez laten weten op dinsdag 31 maart 2015.

De advocaat van de actiegroep Plataforma Ciudadana (Burgerplatform) tegen de haven van Granadilla (Tenerife), Isidro López heeft aan de persmedia te kennen gegeven, dat de uitspraak van het TSJM de toestemming nietig verklaart voor de bouw van de vergassingsinstallatie, en ook de gepresenteerde uitwerking op het milieu.
imagesSTOM6QJA.jpgimages-47.jpg
grajmadilla.png untitled-102.png

                                                      De haven van Granadilla (Tenerife).
Enegás
heeft tien dagen om tegen de uitspraak van de Hoge Raad in beroep te gaan, en bronnen binnen de onderneming hebben aan de persmedia laten weten, dat men de details evalueert van de gevolgen van de uitspraak.

De advocaat Isidro López heeft op dinsdag 31 maart 2015 tijdens een persconferentie in de Tinerfense hoofdstad uitgelegd, dat met deze uitspraak van 16 maart 2015 de Rechtbank het hoger beroep van de actiegroep heeft toegekend, omdat er geen onafhankelijke studie is verricht naar de bijkomende effecten welke de industriële installatie in de haven van Granadilla zou kunnen hebben.

Isidro López heeft uitgelegd, dat studie over de lozingen van de gasinstallatie, voor het Hof geen waarde heeft; maar, dat deze precies de lozingen aangeeft die afkomstig zullen zijn van de thermische centrale en ook de industriële resten welke men  installeert in het industriegebied van deze gemeente in het Zuiden van het eiland.

Deze rapportage is een beslissend element en daarom heeft het Hof zowel de bouwvergunning geannuleerd, evenals de milieu-effectverklaring; waardoor men bijna van nul af aan opnieuw moet beginnen, aldus de advocaat, die heeft laten weten, dat vanaf nu Enagás en de Canarische Regering zullen moeten aantonen, dat ze gelijk hebben; terwijl tot nu toe, de actiegroep dit moest doen.

Isidro López heeft aangegeven, dat dit soort kwesties een ongelijke verhouding heeft tussen de eiser en de gedaagde; zodanig, dat de eerste veel minder hulpmiddelen heeft dan de tweede, om bewijzen aan te leveren.

Zo zijn het enerzijds enkele omwonenden en een advocaat, en anderzijds is daar een bedrijf dat een groot team aan advocaten en veel financiële middelen heeft.

Deze situatie is ongelijk en heeft ervoor gezorgd, dat de actiegroep geen bewijzen heeft kunnen aanleveren met betrekking tot het water van de vergassingsinstallatie – dat tussen de drie en vijf graden lager zal zijn dan het omringende zeewater - en bovendien vermengd is met chloor- en zowel de fauna als de flora in het gebied zal aantasten.

Deze uitspraak is gedaan twee dagen voorafgaand aan de aankondiging van de voorzitter van Enagás, Antonio Llardén, dat de werkzaamheden voor de bouw van de vergassingsinstallatie zullen beginnen in het tweede kwartaal van 2015, met een investering van 300 miljoen euro. Hoewel de uitspraak al is gedaan op 16 maart 2015, heeft men de partijen daarvan pas in de afgelopen week van op de hoogte gesteld.

Enegás heeft toegezegd twee vergassingsinstallaties op de Canarische Eilanden te zullen bouwen, als toepassing op de hervorming van de wet die de energiesystemen buiten het Penísula (Schiereiland = het vasteland van Spanje) regelt.
kleurlogoCanarias.png


 

e-31.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--134.jpg

Maak jouw eigen website met JouwWeb