site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

00000LOGOMETBANNERGranCanariaActueel-17.jpg

aaaaaamapa-canarias2-3-118.jpg

img_2585.jpg


montana-la-data-gran-canaria4large.jpg


Bewoners klagen over
de slechte staat van onderhoud in de wijk
Montaña la Data Baja

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - vrijdag 2 februari 2018 - De politieke partij Ciudadanos (C’s) heeft op maandag 29 januari 2018 geklaagd over “de verpaupering en beklagenswaardige staat waarin de wijk Montaña la Data Baja zich bevindt,” en kritiseert, “de luiheid en politieke passiviteit van het PP-AV Gemeentebestuur  van  San Bartolomé de Tirajana,

Dit is als zodanig  uitgedrukt door de coördinator van de lokale partij ‘Ciudadanos’ (C’s) in San Bartolomé de Tirajana, Maria del Carmen de la Morena, die heeft uitgelegd, “dat er veel klachten zijn die de bewoners kenbaar gemaakt hebben aan Ciudadanos (C’s) ", en dat ze verwijzen naar, “de tekortkomingen van de burgers die de duidelijke staat van verlating toont waaraan deze buurt en zijn inwoners worden blootgesteld "

index-80.jpg
Montaa-la-Data-Baja.jpg.                                                  Montaña de La Data Baja
montaaladata-1.jpg
In dit verband heeft ze erop gewezen, dat de klachten variëren van onder vele anderen: “De niet-bestaande verlichting in de Calle Agustín Espinosa”, die de belangrijkste toegang tot de wijk is, tot, “ het vreselijke algemene beeld gepresenteerd door de stedelijke kern;" en verwezen naar “de betonnen locaties en gaten in de straten, verouderde hoogspanningskabels, de afwezigheid van trottoirs, en de problemen van mobiele- en internet-dekking die de bewoners  al jarenlang moeten doorstaan. "

In dit opzicht betreurt Maria del Carmen de la Morena het, “dat Montaña la Data wordt behandeld als een tweederangs wijk; daar het erop lijkt, dat de bewoners niet dezelfde rechten hebben op infrastructuur, schoonmaken, en aanpassingen,  zoals de inwoners van andere wijken in de gemeente die wel hebben. "

De coördinator van de lokale C’s-partij  heeft op haar beurt verklaard, “dat het niet acceptabel is om een wijk te bezoeken en te zien dat de realiteit ervan nog erger is dan wat de bewoners melden", en ze heeft gezegd,  “dat het schandalig is, dat na vele jaren van klachten en petities, her Gemeentebestuur  nog steeds geen oplossingen, of verbeteringen biedt aan deze buurt.”

In San Bartolomé de Tirajana zal men vanuit Ciudadanos (C’s)  blijven werken om stem te geven aan de bewoners en hun eisen; ze vragen om niets anders dan wat gerechtigheid voor hen is, een fatsoenlijke plek om te wonen," aldus Maria del Carmen de la Morena.
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-244.jpg
 


Het voorstel tot bebouwing van Montaña La Data
ligt ter openbare inzage

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - dinsdag 15 juli 2014 - Voor de onveranderlijk gemaakte grond heeft men alleen aangegeven de wijk te voltooien, opdat de bebouwbare terreinen de conditie van bouwpercelen krijgen en, dat de percelen die al bebouwd zijn, gelegaliseerd kunnen worden zonder operaties tot herbestemming.

De Gemeente San Bartolomé de Tirajana heeft sinds dinsdag 15 juli 2014 het gemeentelijke dossier ter openbare inzage liggen betreffende het gemeentelijke voorstel voor het gebied van Montaña La Data, dat met unanimiteit is goedgekeurd in de Gemeenteraadsvergadering van vrijdag 4 juli 2014.

           Montaña la Data (Gemeente San Bartolomé de Tirajana).

Deze technische oplossing voor het ernstige probleem van ruimtelijke ordening waaronder Montaña la Data al ruim twee decennia lijdt, lig gedurende een maand (tot 14 augustus 2014) ter inzage voor het publiek.

Burgemeester Marco Aurelio Pérez heeft de spoedbehandeling in de recente gemeenteraadsvergadering voor goedkeuring in deze zaak verdedigd, “wegens gerechtelijke economie,” en om te voorkomen, dat deze procedure van openbare inzage voor het publiek, beïnvloed zou worden door de uitschakeling van de maand augustus 2014, zal men deze verlengen gedurende de maand september.

Rechts op de foto de hooggelegen
urbanización (woonwijk) 'Montaña  la Data' met voornamelijk luxe villa's waar men uitkijkt over de zuidoostkust van Gran Canaria, o.a. over de stadswijken Playa del Inglés, Maspalomas en Meloneras.

"Het gaat om vooruitgang in de afhandelingsprocedures, om een oplossing te bieden voor een probleem, dat met het verstrijken van de tijd alleen maar groter wordt, “zo heeft de burgemeester gezegd.

                                                    'Montaña la Data'

De hooggelegen urbanización (woonwijk) 'Montaña  la Data' met voornamelijk luxe villa's, met op de achtergrornd van deze foto de zuidoostkust van Gran Canaria met  o.a. de stadswijken Playa del Inglés, Maspalomas en Meloneras.
De herziening van het Plan General (Algemene Bestemmingsplan), stelt - om de gewenste definitieve bebouwing van Montaña la Data te bereiken - drie soorten grond voor:

- ‘SUCO:
  Suelo Urbano Consolidado (Onveranderlijk Gemaakte Bouwgrond),
- ‘SUNCO’:
  Suelo Urbano No Consolidado (Niet Onveranderlijk Gemaakte bouwgrond),
- ‘SUSO:
  Suelo Urbanizable Ordenado (Geordende bouwgrond).
Voorheen werd de hele sector geclassificeerd als Suelo Urbanizable.

Globale oplossing
De globale oplossing die de Gemeente zoekt voor de bebouwing van Montaña la Data, gaat ongeveer 9 miljoen euro kosten en ordent de totale oppervlakte van 449.461 m² (41,34%) aan  Suelo Urbano Consolidado discontinuo, nog eens 161.082 m² (35,84%), aan Suelo Urbano No Consolidado en 102.573 m² (22,82%) is Suelo Urbanizable.

Suelo Urbano Consolidado
Op de Suelo Urbano Consolidado (Onveranderlijk Gemaakte Grond) wil men alleen de bebouwing aangeven, opdat de bebouwbare terreinen de conditie van percelen krijgen en die, welke al bebouwd zijn, gewettigd kunnen worden zonder operaties tot herbestemming.
De kosten van noodzakelijke werkzaamheden voor het aanleggen van trottoirs en verlichting ter voltooiing van de urbanización (woonwijk), worden geschat op 3 miljoen euro. Ze zullen worden bevorderd door de Gemeente, die 307.000 euro zal bijdragen  (wat neerkomt op 10% van de totale kosten), en de rest zal in zijn geheel moeten worden opgebracht door de eigenaren, door middel van speciale bijdragen.

Suelo Urbano No Consolidado
Op de Suelo Urbano No Consolidado zullen het de eigenaren zijn, die de kosten moeten dragen - welke eveneens op 3 miljoen euro zijn geschat - en die de noodzakelijke grond zullen moeten toekennen voor het aanleggen van het wegennetwerk, dat 30.497 m² vereist, en het grond moten afstaan voor openbare ruimte welke bestemd is voor sociale faciliteiten, sportvoorzieningen en groenstroken, wat neerkomt op 25.670 m²

Suelo Urbanizable Ordenado
De enige grond waarvan de uitvoering van de urbanización (woonwijk) voor exclusief voor rekening van de eigenaren komt, zal de Suelo Urbanizable Ordenado (Geordende Bouwgrond) zijn. Daarvan zal men 18.450 m² besteden aan het wegennetwerk; 2.000 m² voor onderwijsdoeleinden, 4.350 voor sportvoorzieningen, 26.482 voor groenvoorzieningen, 1.023 voor winkelruimte en uiteindelijk 3.755,49 m² voor een gezondheidscentrum

El Salobre
Burgemeester Marco Aurelio Perez heeft opgemerkt, dat deze technische oplossing - welke men voorstelt voor het kunnen bebouwen van Montaña La Data - "de sleutel kan zijn voor de oplossing van soortgelijke problemen die ook van invloed zijn op buren van het aangrenzende gebied van El Salobre."
kleurlogoCanarias.png


Autoweg  naar Montaña la Data
weer opengesteld vanaf  dinsdag 31 december 2013

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - maandag, 30 december 2013 - Na voor het verkeer te zijn afgesloten op 12 december 2013, vanwege een door de storm - wind en regen - veroorzaakte, grote steenlawine - van ruim 4.000 ton - zal de autoweg naar Montaña la Data weer voor alle verkeer zijn opengesteld vanaf dinsdag 31 december 2013.

De weg zal om 12.30 uur worden geopend op het Plaza de Toros (naast de openingslocatie) in aanwezigheid van burgemeester Marco Aurelio Pérez Sánchez, en de wethouder van Infrastructuur en Wegenonderhoud, Fernando González Montoro.


Uit veiligheidsoverwegingen is de weg afgesloten; reden, waarom de Gemeente aan het Concejo Insular de Aguas (Waterschap) toestemming heeft gevraagd, een tijdelijke toegangsweg naar La Media Fanega en Los Palmitos te openen via de bedding van de barranco (het ravijn).

De ombouwwerkzaamheden hebben op de eerste plaats bestaan uit de noodoplossing, om te voorkomen, dat er steenlawines op de GC-503 terecht komen, vanwege het vele, loszittende gesteente in de rotswand, nadat de steenlawine op de weg is terecht gekomen.

Anderzijds heeft men vangnetten aangebracht die in staat zijn zwarte rotsblokken op te vangen. Deze vangnetten zij verankerd met posten om de 10 meter waaraan flexibele staalkabels bevestigd zijn, zo heeft Orlando Ramos, van Ecoroc bevestigd.
kleurlogoCanarias.png 


Een steunmuur gaat de toegangsweg naar
Montaña La Data Baja  beschermen

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zondag 10 maart 2013 - De Dienst Gemeentewerken van San Bartolomé de Tirajana is op vrijdag 8 maart 2013 begonnen met de bouw van een 70 meter lange muur ter bescherming tegen steenval op het wegdek van de toegangsweg naar Montaña La Data Baja.

De bewoners hebben ruim vier jaar geleden al nadrukkelijk om deze muur gevraagd als oplossing voor een ernstig veiligheidsprobleem, dat de slechte toestand van de weg voor de chauffeurs inhoudt met een groot, onbeschermd gat aan de zijkant, dat is veroorzaakt door aflopend regenwater.


               Herstel aan de toegangsweg naar Montaña La Data Baja.
Aan de reusachtige betonnen muur - waarop men het nieuwe beschermende hekwerk zal plaatsen ,wat moet voorkomen, dat de weg wegzakt en de voertuigen in de barranco (het ravijn) vallen - wordt gewerkt door een team van de Dienst Wegenwerken, nadat op donderdag 8 maart een graafmachine van de Gemeente de situatie geschikt gemaakt heeft voor de bouw van een steunmuur met stenen van tot wel 2.000 kilo.

De wethouder van de Dienst Gemeentewerken, Fernando González Montoro, stelt, dat men met de bouw van deze muur - 70 meter lang, 50 meter hoog en op het dikste gedeelte twee meter breed - de steunmuur van de weg wil versterken en het beschermings net wil herstellen, als oplossing voor de afvoer van regenwater wat zich onder de weg verzamelt en het wegdek steeds op eenzelfde punt vernielt.
kleurlogoCanarias.png


 

aaaaakaart_canaria-38-131.jpg

000LOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--15.jpg

zon-231.jpg