site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-258.jpg

aaaaaamapa-canarias2-3-49.jpg


Vijf dingen die men moet weten
over de IGIC (Btw) in 2019

Moet men in werkelijke tijd  betalen?
De marge van handelen van dadelijke vereffenbaarheid eindigt om de zwendel te stoppen

CANARISCHE EILANDEN – vrijdag 26 oktober 2018 - Canarische bedrijven met een omzet van meer dan 6 miljoen euro en die welke vallen onder het regime van maandelijkse vergoeding van de Impuesto General Indirecto de Canarias (IGIC) (Indirecte Algemene Belasting van Canarias = VAT = Btw ), zijn vanaf 1 januari 2019 verplicht om de Agencia Tributaria Canaria (Canarische Belastingdienst) de Suministro Inmediato de Información (SII) (Onmiddellijke Informatielevering) van de IGIC te vertrekken. Zoals men in werkelijke tijd betaalt.
islas-canarias-impuestos1-kg0E--620x349abc.jpg

Dn8-eI-XUAACLct-kg0E--510x287abc.jpg

Versneld management
Vanaf januari 2019 is er een systeem voor de implementatie van de Onmiddellijke Informatieverstrekking (hierna SII) van de Impuesto General Indirecto Canario (IGIC ) (Btw) , als een maatregel om voldoende en kwaliteitsvolle informatie te verkrijgen voor een adequate beheersing van die belasting, dat is de Btw van de Canarische Eilanden, hoewel met een maximum van 7%.

Deze maatregel wordt uitgevoerd vóór de procedure die de Rergionale Regering uitvoert,  een decreet dat de verordening wijzigt van het beheer van belastingen afgeleid van het economische en fiscale regime van de Canarische eilanden, goedgekeurd bij decreet 268/2011 van 4 augustus, met twee basisdoelstellingen, zoals de regulatorische ontwikkeling van het nieuwe speciale regime van de kleine zakenman, of professional van de IGIC (Btw) en de implementatie van het SII-regime van de IGIC (Btw).
islas-canarias-impuestos2-kg0E--510x287abc.jpg

Efficiëntie
De implementatie van het SII zal niet alleen de strijd tegen belastingfraude vergemakkelijken, maar ook een verbetering zijn van de kwaliteit van de gegevens en de correcte toepassing van boekhoudpraktijken, evenals kostenbesparingen en een grotere efficiëntie die voordelen opleveren. Alle economische agenten, sterker nog, rekening houdend met degenen die verplicht zijn om de registerboeken bij te houden via het elektronische hoofdkantoor van de Canarische belastingdienst: Degenen die verplicht zijn de maandelijkse zelfbeoordeling van de indirecte Canarische algemene belasting in te dienen.
islas-canarias-impuestos3-kg0E--510x287abc.jpg

Liquiditeit
In deze zin legt de nieuwe negende overgangsregeling de verplichting vast om in de maand januari 2019 te communiceren door middel van een censusverklaring aan de Canarische belastingdienst, die gewoonlijk leveringen van goederen, of diensten, afhankelijk stelt van de IGIC (Btw) waarvoor de belegging van de belastingplichtige is als bedoeld in Artikel 19.1.2° van de Ley 20/1991.
islas-canarias-impuestos4-kg0E--510x287abc.jpg

Snelheid in afdracht
De 'SII canario' ' zal op een vergelijkbare manier werken als de SII die actief is op het Península (Schiereiland = het vasteland van Spanje) en waarin, naast een verplichting, bedrijven met een omzet van meer dan 6 miljoen euro en die welke onder het maandelijkse terugbetalingsregime van IGIC (Btw) vallen, ook degenen zijn die vrijwillig gebruik kunnen maken.

In alle gevallen zullen de boeken, of resultaten via een internetdienst uit het elektronische hoofdkantoor van de Agencia Tributaria Canaria (Canarische Belastingdienst) worden gehaald om automatisch te worden verzonden; en een internetformulier voor diegenen wiens facturering minder is.

Levering
De elektronische aanlevering van de registers maakt het mogelijk vrij te stellen van de verplichting om de activiteitenverklaring bij derden in te dienen, van de verplichting om de informatieve verklaring van de verrichtingen in de IGIC-registerboeken in te dienen, van de plicht om de informatieve verklaring over interne operaties die zijn vrijgesteld van de IGIC - door toepassing van de bepalingen van Artikel 25 van Ley 19/1994 - en de verplichting om de jaarlijkse samenvattende verklaring van de IGIC (Btw) te presenteren.
000logo-703.jpg


De FEHT en de Banco Sabadell  vernieuwen hun samenwerking voor het begunstigen van ondernemingen en werknemers van de sector

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 27 september 2018 - De FEHT en de Banco Sabadell hebben op dinsdag 25 september 2018  een samenwerkingsconvenant vernieuwd voor de aangesloten ondernemingen en hun medewerkers voordelen hebben van hun diensten en preferentiële financiële voorwaarden..

De overeenkomst is op dinsdag 25 september 2018 ondertekend door de voorzitter van de Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), José María Mañaricúa, en de directeur van de Zona Las Palmas de Banco Sabadell, Joan Dalmau.

8871__mg_5615-copia-2.jpgMañaricúa heeft aangegeven, “dat de entiteit met deze overeenkomst ‘voordelige en gepersonaliseerde diensten’ biedt aan de toeristische werkgevers en aan de bedrijven die erbij horen, evenals aan hun werknemers en eerstegraads familieleden.”

Van zijn kant benadrukte Dalman, “ de inzet van Banco Sabadell voor de toeristische sector, de hoofdactiviteit van de eilanden, dus we moeten er zijn, waarvoor een nieuw adres is gecreëerd op de Canarische Eilanden, dat tot nu toe vanuit Málaga opereerde.

7326__mg_5626-copia.jpgTot de voordelen van deze spaar-beleggingsproducten behoren onder meer de professionele lopende rekening - zonder de administratie- en onderhoudsprovisies - de zakelijke uitbreidingsrekening, een pakket dat speciaal is ontworpen voor elke zelfstandige handel, of bedrijf, met een aantal voordelen: Betaalde en commissie-loze rekening, gratis kredietkaarten, gratis debet, kredietbeleid op preferentiële voorwaarden, evenals speciale voorwaarden voor een terminal punto de venta (TPV)(eindverkooppunt), verhuur, verpachting, en leningen onder preferentiële voorwaarden.
cbk-2.jpg
FEHT - Las Palmas
Calle los Balcones, 4
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Telefoon: 928 43 24 80
000logo-423.jpg                                                              


 Het CNMC beveelt ‘fijne aanpassing’-steun aan,
voor het goederenvervoer
op de Canarische Eilanden

CANARISCHE EILANDEN - De Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) heeft aanbevolen dat de kosten van subsidies voor zee- en luchtvracht op de Canarische Eilanden uitgaan van die van een efficiënte onderneming, teneinde de subsidie die de eindbegunstigde ontvangt, te verminderen.

De CNMC heeft op dinsdag 18 september 2018 het rapport vrijgegeven dat het heeft opgesteld over het ontwerp Ministeriële Besluiten, dat het steunsysteem van het zee- en luchtvervoer van goederen naar en van de Canarische Eilanden bepaalt, waarvan het doel is de kostenoverschrijdingen te compenseren van goederenverkeer vanwege de afgelegen ligging van de eilanden van het Península (Schiereiland = het vasteland van Spanje) en de rest van de EU.
1537267185490c.jpg
De CNMC beveelt aan dat als een referentie voor de berekening van de kosten die de subsidies markeren, die van een efficiënt beheerde onderneming worden genomen, in plaats van de gewogen gemiddelde kosten, zoals nu het geval is.

Volgens de mededingingsautoriteit zou dit de subsidie verminderen aan de eind-begunstigde, die meer prikkels zou hebben om de meest efficiënte vervoersdienst aan te trekken en concurrentie-bevorderende effecten zou genereren in de transportsector.

Uit de analyse van de CNMC blijkt,  dat deze hulpmiddelen de afgelopen jaren zijn toegenomen: In 2009 waren ze 50% van de in aanmerking komende kosten; in 2011, 70%; en in 2017, 100%.

Anderzijds waarschuwt de Competencia voor het feit dat de in aanmerking komende kosten aan het eind van het jaar worden opgenomen, het risico vergroot dat de fondsen door hun ontvangers worden beschouwd als loutere subsidies zonder verband met de activiteit.

Competencia (Mededinging) is daarnaast van mening, dat de 100% steun voor de financiering van de kosten naar behoren moet worden gebaseerd, onverminderd de toestemming van de Europese Commissie.

Bovendien laat men weten dat in de Algemene Begrotingswet van de Staat 2018 is besloten dat deze 100% subsidie met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 is.

Voor de CNMC is de terugwerkende kracht van de maatregel niet consistent met het stimuleren van de bedrijven die deze middelen ontvangen om efficiënt te zijn, omdat zij verzekerd zijn van subsidiëring van al hun kosten.

Ook wil men nagaan in welke mate de consumenten en directe klanten van de bedrijven profiteren van de door de steun veroorzaakte kostenverlaging, aangezien de gegevens een algemene tendens weerspiegelen om de begunstigden de subsidiabele kosten te verhogen.

Daarom acht het een kostenstudie noodzakelijk met verantwoording van informatie en niet alleen beschrijvend.

Bovendien beveelt de CNMC aan, dat de nationale regelgeving voorziet in een verbod op optelling van steun voor landbouwproducten met andere vervoerssteun, met name die van het communautaire programma voor steun aan de landbouwproductie op de Canarische Eilanden en POSEI, een aspect dat door de Europese Commissie wordt geëist.

000logo-332.jpg


Sinds medio februari 2018 kan men per bank binnen 10 tot 20 seconden tot €15.000,
  overmaken in Spanje

SPANJE - donderdag 15 februari 2018 -  Sinds 14 februari 2018  is het nieuwe systeem van onmiddellijke,  of directe bankoverschrijvingen gelanceerd in Spanje. Het doel van deze in november 2017 aangekondigde maatregel is, dat bedragen van maximaal €15.000,= binnen 10 tot 20 seconden tussen twee verschillende bankrekeningen overschreven kunnen worden.

Op deze manier hoeft de klant zich geen zorgen meer te maken over de overschrijving en de tijd die daarmee gepaard gaat,  aangezien tot voor kort een directe en onmiddellijke overdracht praktisch onmogelijk was in Spanje. Het nieuwe systeem wordt vanaf 14 februari 2018 echter geleidelijk geïntroduceerd bij de banken, waarbij banken als Bankia, Abanca, Kutxabank en Caixabank al met de onmiddellijke overschrijvingen starten. De Abanca-bank uit Galicië is overigens al begonnen in december 2017 de directe overschrijvingen, maar dan alleen bij de eigen filialen.
b0af807b8d79c6a60702c899dd7a603b.jpgHet nieuwe systeem maakt gebruik van de zogenaamde tips-technologie (rarget instant payment settlement, in  goed Nederlands: onmiddellijke afrekening). De kosten voor het gebruik van deze dienstverlening worden bepaald door de bank zelf omdat deze niet voor alle klanten gratis is. De nieuwe technologie moet ervoor zorgen dat alle overboekingen en betalingen tussen particulieren en bedrijven gestroomlijnd verlopen.

Met de nieuwe methode kunnen overboekingen 24 uur per dag, 365 dagen per jaar worden uitgevoerd. De overdracht van geld kan alleen plaatsvinden tussen klanten van filialen die het systeem hebben, wat wil zeggen, zowel de zender als de ontvanger moeten beide tot een van de banken behoren die werken met het systeem.

Op internationaal niveau zijn de belangrijkste Europese banken in november 2017 begonnen om dit systeem te gebruiken, zodat traditionele banken dit kunnen gebruiken om te concurreren met de zogenoemde ‘fintech’, de financiële sector die “via het internet” technologie gebruikt om zich te ontwikkelen.

Momenteel worden overdrachten uitgevoerd in gemiddeld 24 tot 48 uur, hoewel de klant soms tot drie of vier dagen moet wachten vanwege de sluitingsuren - het tijdschema waarin de bankopdracht oio werkdagen wordt en niet op zon-en feestdagen.
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-kopie-174.jpg


De Regering keurt een buitengerechtelijk  systeem goed voor terugbetalingen van de cláusula suelo

Men geeft de banken drie maanden de tijd om tot een akkoord te komen met de consument en de zaken af te wikkelen

SPANJE - zaterdag 21 januari 2017 -  De Spaanse Regering  heeft op donderdag 19 januari 2017 een Koninklijk Besluit goedgekeurd wat garandeert,  dat de getroffenen door de cláusulas suelo, in contanten de teruggave kunnen innen van de bedragen, binnen een termijn van maximaal drie maanden, via een buitengerechtelijk mechanisme

Tijdens de persconferentie na afloop van de Ministerraad heeft de minister van Financiën, Luis de Guindos, verzekerd, dat dit systeem - wat voor de klant gratis is -  verplicht zal zijn voor een instelling als de klant daar om vraagt; echter, de juridische weg blijft steeds open.
clausula-suelo1.pngHet Wetsdecreet voor urgente maatregelen van consumentenbescherming voor wat betreft onnodige cláusulas suelo (basis-clausules) heeft men goedgekeurd nadat het Europese Hof van Justitie, om 21 december 2016, heeft geoordeeld, dat de teruggave van oneerlijke basis-bedingen moet plaatsvinden vanaf de datum van ondertekening van de hypotheek.

Een beslissing. waarmee  het Hof duidelijk maakt dat de financiële gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 9 mei 2013, over hetzelfde onderwerp, niet beperkt zijn tot die datum, maar de gehele levensduur van de hypotheek betreffen.
Reclama-Tu-Clusula-Suelo-D.jpg

De Spaanse Regering heeft besloten een buitengerechtelijke procedure in   te stellen voor het faciliteren van  de benadeling van de vorderingen en de adequate bescherming te garanderen voor de consument.

Aldus, en zoals aangegeven door de regel, zullen de banken binnen maximaal een maand de maatregelen in gang moeten zetten die nodig zijn om te voldoen aan de procedure.
clausula-suelo-entu-hipoteca-demanda-abogados-dominguez-lobato.jpgZij moeten  ervoor zorgen, dat dit systeem bekend is  bij alle consumenten die cláusulas suelo (basis clausules) in hun contracten hebben staan.

De consument kan aan zijn financiële instelling  een berekening toesturen van het terug te betalen bedrag en, als de bankinstelling  die eenmaal ontvangen heeft,  zal deze  het gecalculeerde bedrag moeten terugbetalen, inclusief rente, of alternatief aan moeten aangeven waarom men van menig is dat de vordering niet juist is.

Na de mededeling ontvangen te hebben zal de consument  moeten beslissen of deze akkoord is met de becijfering, en als deze dit is, zal de financiële instelling  de teuggave in contanten uitbetalen.

De gehele procedure zal men moeten verrichten binnen een termijn van maximaal drie maanden aldus de wet, die bepaalt dat, alternatief, de consument en de financiële instelling afwijkende , compenserende maatregelen kunnen overeenkomen, bijvoorbeeld de vernieuwing van de hypotheekvoorwaarden. In  dat geval, zal de acceptatie door de klant handgeschreven moeten  geschieden.

De consument kan ook direct naar de rechter gaan, maar zodra de gerechtelijke procedure is opgestart en totdat deze is opgelost, kunnen de partijen niet onderling  gerechtelijke en buitengerechtelijke alternatieven uitoefenen

Ook vestigt men de mogelijkheid dat, in de rechtszaken die gaande zijn op de datum van inwerkingtreding van de regel, dat de partijen, in gezamenlijk akkoord, de opschorting ervan  kunnen vragen, om zich te onderwerpen aan  deze buitengerechtelijke procedure

In het geval van gerechtelijke kosten, die zijn  opgenomen in de standaard mechanismen zal de de entiteit die correct en te goeder trouw moeten oplossen.

Als enerzijds de consument aan de entiteit vraagt, na niet tot een akkoord te zijn gekomen in een buitengerechtelijke oplossing, en het vonnis dat men verkrijgt gunstiger is voor de consument,  de entiteit de kosten zal betalen.

Indien de consument rechtstreeks naar de rechter stapt, zonder gebruik te maken van de voorafgaande procedure, en de entiteit volledig voldoet aan het beantwoorden van de toespassinr, zal al de entiteit niet veroordeeld worden tot het betalen van de kosten.

 Ten slotte machtigt de wet de Regering tot het instellen van een toezichtorgaan ter  controle en evaluatie van de conclusies, waarin consumenten en advocaten zitting hebben.
facua.jpg

Kritiek van Facua
De consumentenvereniging Facua-Consumidores en Acción heeft aangegeven dat het Koninklijk Besluit voor het creëren van  een buitengerechtelijk systeem voor het teruggeven van de cláusulas suelo,  zoals op vrijdag 20 januari 2017 is goedgekeurd door de Ministerraad, “puur rook is, omdat het de banken tot niets verplicht.”

"Deze norm bevat geen enkele sanctie voor entiteiten die er niet voor kiezen zich aan te passen aan het  buitengerechtelijke klachten-systeem, of voor degenen die wel doen, maar weigeren om al het geld terug te betalen aan de consumenten", aldus geeft  Facua aan  in een communiqué.

De consumentenvereniging  waarschuwt, dat als men het frauduleus geïnde geld terugbetaalt aan de hypotheekgevers, dat het dan niet het gevolg is van het Koninklijk Besluit, maar van het arrest van het Europese Hof van Justitie,  die de totale terugwerkende restituties vestigt, tegen het arrest van de Hoge Raad wat betekende , “dat de banken alle gefraudeerde geld van vóór mei 2013 konden behouden."

"In dit land durft niemand banken te beboeten voor de grootste fraude aan de consument die zich heeft voorgedaan in de geschiedenis", hekelt de Facua-woordvoerder, Ruben Sanchez, die er aan toevoegt, "dat men geen eerdere Regeringen beboet, noch dit zal doen, omdat het Ministerie van Economische Zaken geen mechanismen heeft willen vaststellen om elke zaak waarin ze weigeren om geld terug te geven, te bestraffen. "

Volgens Sanchez, hebben de Regeringen "ook  geen zware boetes op willen leggen aan de  Deelstaten, hoewel men de bescherming van de consumentenwetgeving in hun handen heeft gelegd met de bevoegdheid om sancties tegen oneerlijke bedingen op te leggen".

"Facua zal niet deelnemen aan het comité van toezicht van een pantomime, we gaan niet  de onwelkome gast van de Regering zijn om samen op de foto te gaan, omdat we daarmee de  consumenten de schuld zouden geven,” zo heeft Sánchez aangekondigd.

De teruggave van de basisclausules wordt niet belast
De teruggave van het teveel  betaalde als gevolg van onjuiste basis clausules is niet onderworpen aan belasting, hoewel zij die deze belastingvermindering  hebben toegepast bij de aankoop van een woning hun situatie gewoonlijk moeten regelen met het Ministerie van Financiën.
zzzslas-canariaslogo-kopie-7.jpg


Wat is de Cláusula Suelo?

SPANJE - woensdag 11 januari 2017 - Nadat het Europese Hof van Justitie op 21 december 2016 uitspraak heeft gedaan over de zogenoemde Cláusula Suelo, die Spaanse banken tot 2013 hebben opgenomen  in hun hypotheekvoorwaarden, hebben we veel vragen gekregen over wat deze clausule precies inhoudt en, wat de te volgen stappen zijn. Daarom een korte uitleg…

Terug naar het begin
Toen in 1999 de Euro is ingevoerd, vonden de Europese banken het noodzakelijk om hiervoor een aparte geldmarkt op te zetten. Door deze geldmarkt krijgt men een helder inzicht van wat de ene bank aan de andere bank aan rente berekent. Deze speciale geldmarkt is de  Euro Interbank Offered Rate (Euribor).
unnamed1-1.jpgStand-Euribor.png

Euribor is hiermee het referentiekader geworden voor de landen waar de Euro het wettig betaalmiddel is. De Euribor wordt gesponsord door de Europese Centrale Bank, die de belangen van banken in alle lidstaten van de Europese Unie plus IJsland, Noorwegen en Zwitserland vertegenwoordigd.

In Spanje hanteren de banken de Euribor als rentetarief + (wat zij eraan willen verdienen)
Deze commerciële opslag ligt tussen de 0,5 en 1,5%. Eenvoudigweg  gezegd: de bank koopt het geld in op de Euribor-markt, dus dat is hun inkoopprijs; en daarna verhogen zij de rente met de door hen gewenste winstmarge.
Bodem-rente
Omdat Spaanse hypotheken over het algemeen worden afgesloten met een variabele rente, die elk jaar wordt herzien, kunnen de verdiensten van de Spaanse banken nogal schommelen. Om meer zekerheid te hebben over hun inkomsten, bedachten de banken een clausule die hen zou beschermen tegen een té lage rente. Ze bouwden als het ware een ‘bodem’ in de hypotheekrente, zodat zij nooit verlies konden draaien op hypotheken: de Cláusula Suelo.

Oneerlijk
Aanvankelijk had eigenlijk niemand problemen met deze clausule. De Euribor stond immers hoog genoeg, en door de opslag van de banken kwam de hypotheekrente altijd boven het minimum uit, waardoor de hypotheekklanten er geen ‘pijn’ van hadden. Omdat er geen ‘plafond’ in de hypotheekaktes werd ingebouwd, hadden ook de banken geen enkel probleem.
Toen de economische crisis zich aandiende en de Europese Bank noodzakelijke maatregelen nam om de waarde van het geld enigszins te bewaken, daalde het percentage van de Euribor en kwam de berekende hypotheekrente onder de door de bank gestelde bodem-rente.
Op dat moment trokken klanten uiteraard aan de bel, want de banken verdienden extra rente over de rug van de hypotheekklanten.
Zodoende heeft  het Spaanse Hooggerechtshof in 2013 bepaald, dat de Cláusula Suelo verwijderd diende te worden, maar, tot teleurstelling van de klanten, heefr men men de aanspraak op terugbetaling van teveel betaalde rente verworpen

Op de vingers getikt
Het Europese Hof heeft deze beslissing dus teruggedraaid en de Spaanse rechter op de vingers getikt door te oordelen, dat de door de banken teveel berekende rente wel degelijk aan de hypotheekklanten moet worden terugbetaald
Nu zitten de Spaanse banken dus met de vingers in het haar, want met ongeveer 2,5 miljoen hypotheken, waarbij de Cláusula Suelo is opgenomen, betekent dit een uiterst zware,  financiële strop.
Clausula-suelo.png

Grafiek
In onderstaande grafiek geven we een voorbeeld van de Cláusula Suelo. De rode lijn geeft de ‘bodem-rente’ aan , en hoewel de opslag die de bank berekent bij elke individuele hypotheek anders is, zullen de schommelingen in de rentestand, zoals weergegeven in de grafiek, in alle gevallen hetzelfde zijn omdat de rente immers gebaseerd is op de Euribor. Ofwel: de hoogte van de totale rente én de ‘bodem-rente’ (el suelo) kunnen variëren, maar de uitslag blijft gelijk.
Wat-is-Clausula-Suelo-1.png

Hoe nu verder?
De te volgen stappen zijn nog niet geheel duidelijk. Banken wijzen de vorderingen van hun klanten vooralsnog af, en daarom is men aan het kijken op welke manier zij gedwongen kunnen worden, om op korte termijn met terugbetaling van teveel berekende rente te beginnen
Er wordt onderzocht, of er collectief aangifte gedaan kan worden via een belangenorganisatie van gedupeerden, of dat elke klant op extra kosten gejaagd wordt omdat men een eigen advocaat in de arm moet nemen. In het laatstgenoemde geval is het nog maar de vraag, of de terug te ontvangen rente opweegt tegen de advocaatkosten.

Kortom, hier is het laatste woord - anno januari 2017 - nog niet over gezegd. Zodra er  wetenswaardige, nieuwe ontwikkelingen zijn ten aanzien van de ‘Cláusula Suelo’,  zal ‘Gran Canaria’ actueel’ hier uiteraard een artikel aan wijden.
000islas-canariaslogo-kopie.jpg


Europese uitspraak: Spaanse banken moeten het teveel aan ontvangen hypotheekrentes terugbetalen

SPANJE - vrijdag 23 december 2016 - Het Europese Hof van Justitie heeft op woensdag 21 december 2016 geoordeeld, dat de beslissing van het Spaanse Hooggerechtshof in verband met de aansprakelijkheid van kredietverstrekkers voor de zogenoemde bodem-clausules (clausules suelo) in strijd is met het Europees recht en oneerlijk is voor de gedupeerden. Deze uitspraak kan de Spaanse banken tussen de 3 en 5 miljard euro gaan kosten omdat ze geld moeten gaan terugbetalen aan hun hypotheekklanten.

De zogenoemde ‘clausula suelo’ is het minimum aan rente wat klanten moeten betalen, ook als de Euribor-rente onder dat tarief daalt. Gezien het feit dat het Euribor-tarief een historisch dieptepunt bereikte in 2008 konden bankklanten hiervan niet profiteren omdat er een bodem-clausule was ingesteld. Ongeacht wat de Euribor zou aangeven, moest er een minimum aan rente worden afgelost, en daar is veel tegen gedemonstreerd  in Spanje.
d988f9f0c1d72292eed01ed6057af17f.jpg

Volgens berekeningen zijn er in Spanje ongeveer 2,5 miljoen hypotheken die een zogenaamde bodem-clausule hebben en die na uitspraak van het Europees Hof van Justitie recht hebben op restitutie van teveel betaalde rente. Dit kan de Spaanse banken een ‘strop’ gaan opleveren van tussen de drie en vijf miljard euro, of meer. Door dit verrassende Europese arrest hebben de aandelen van de Spaanse banken zware klappen gekregen op de beurs van Madrid. Overigens is de uitspraak van het Europees Hof bindend.

In 2013 heeft het Spaanse Hooggerechtshof bepaalde clausules - zoals de ‘clausulas suelo’ in de hypotheekcontracten -  naar de prullenbak verwezen, maar de teveel geïnde rentes voor 2013 hoefden echter niet te worden terugbetaald. Het Hof in Luxemburg heeft daar op woensdag 21 december 2016 anders over geoordeeld. De Spaanse banken zullen daardoor wellicht meer geld moeten gaan terugbetalen dan gedacht; en er moet rekening mee gehouden worden dat het gaat over hypotheken en geïnde rentes tot aan het jaar 2009.
000islas-canariaslogo-401.jpg


ING lanceert ‘Cash back’-geldopnemen
bij supermarkten in Spanje

SPANJE - donderdag 8 augustus 2016 - De Spaanse ING-bank heeft een nieuw systeem geïntroduceerd in Spanje zodat de Spaanse ING klanten bij supermarkten contant geld kunnen opnemen. Zoals bekend rekenen Spaanse banken sinds het begin van 2016 een commissie wanneer iemand geld opneemt bij een andere bank dan de eigen bank. Gezien het feit dat de ING in Spanje niet heel veel eigen pinautomaten heeft, moest de bank van Nederlandse oorsprong wel zoeken naar een alternatief.

Het zogenoemde ‘cash-back’ is een systeem, waarbij de ING-gebruiker contant geld kan opnemen bij winkels en supermarkten die een overeenkomst hebben gesloten met de ING-bank. Op dit moment is het mogelijk om bij de Día-supermarkten in Spanje contact geld te krijgen. Volgens de ING komen daar binnenkort nog meer winkels en andere locaties bij.
ing.pngHet systeem is niet nieuw, in Groot Brittannië wordt het al jaren gedaan. Bij het ‘cash back’- systeem kan een klant in een winkel, bij het afrekenen, aangeven dat men contant geld wil hebben, bijvoorbeeld 50 euro. De rekening wordt op die manier hoger en de klant krijgt van de kassière 50 euro contant geld. De klant betaalt voor deze transactie helemaal niets, maar de supermarkt, of deelnemende winkel krijgt wel geld van de ING voor deze handelingen. Het is niet helemaal bekend of er limieten aan verbonden zijn.

Op dit moment is het mogelijk bij ongeveer 5.000 Día-supermarkten in Spanje contant geld op te nemen, een alternatief dus voor de traditionele pinautomaten. De ING-bank heeft slechts 100 eigen pinautomaten in Spanje waardoor ING-klanten automatisch op kosten worden gejaagd als ze geld willen pinnen. De ING heeft weliswaar enkele overeenkomsten gesloten met banken zoals Bankia maar dat is bij lange na niet genoeg om de klanten tevreden te stellen. Wellicht dat het nieuwe ‘cash-back’ uitkomst zal bieden.
zzzislas-canariaslogo-278.jpg


La Caixa naait klanten van andere banken een oor aan bij contant geld pinnen

SPANJE - woensdag 25 maart 2015 - CaixaBank heeft in een communiqué laten weten, dat  men met ingang van 24 maart 2015 een commissie in rekening zal brengen aan klanten van andere bankinstellingen die geld trekken uit de pinautomaten van La Caixa.

Met ingang van genoemde datum, zal bij het geld trekken uit een pinautomaat van de Caixabank, deze instelling nadrukkelijk laten weten, dat men een commissie in rekening zal brengen voor het opnemen van contant geld, waarbij het dan aan de klant is, ervoor te kiezen om door te gaan met de transactie, of om de transactie af te breken en Spanjewijd geld bij een andere bankinstelling te pinnen, zoals op Canarias - bijvoorbeeld - bij Cajasiete, of bij bankinstellingen die zijn aangesloten op het SERVIRED-systeem en die geen commissie berekenen voor dit soort transacties.
untitled-96.pngimagesP98DNTFQ.jpg
Bent u klant bij een andere bank, trek dan geen geld uit de muur via een automaat van La Caixa, want dat komt u 'duur' te staan.

Rijk worden was voor de bankjongens al geen kunst, rijk blijven is nu een nog kouder kunstje!
1-AAAAislas-canarias-kopie-163.jpg


Consumenten gaan
meer voor hun bankpassen betalen

SPANJE - maandag 16 juni 2013 - De limiet van maximaal 3% aan commissie welke men de winkels in rekening mag brengen voor aankopen die klanten doen met bankpassen en kredietkaarten, zal aan de consumenten in rekening gebracht worden, die meer moeten gaan betalen voor hun ‘plastic geld’, ter compensatie van de terugval aan inkomsten die de bank zal gaan lijden door deze maatregel, zo leggen bronnen binnen MasterCard uit.

De Spaanse Regering heeft op 6 juni 2014 besloten, de commissies die van toepassing zijn op transacties met betaalkaarten ter ondersteuning van de detailhandel, te beperken tot maximaal 3%.
“Het gevolg van deze verplichte beperking is, dat de consumenten (klanten met betaalkaarten) de kosten van hun bankkaarten en ander bankdiensten zullen zien toenemen, zo verzekeren de bronnen.


Vanuit Mastercard verwacht men, “dat de banken zullen blijven zoeken naar ‘een compensatie ’ voor het verlies aan inkomsten en zo de kosten kunnen dekken die een betaalsysteem met zich meebrengt.”

De geraadpleegde bronnen herinneren eraan, dat men in Spanje tussen 2006 en 2012 de afwikkelingsvergoedingen met 50% heeft verlaagd; wat heeft veroorzaakt, dat de kosten die consumenten jaarlijks betalen voor het hebben van een bankkaart, met hetzelfde percentage zijn gestegen.

Feitelijk bedragen de kosten voor de kaarten van de consumenten 2,35 miljoen euro, terwijl de winkeliers de kosten voor het accepteren van betalen met ‘plastic geld’ reduceerden tot 2,75 miljoen euro.
 
Meer contant geld, meer zwart geld

MasterCard betreurt de verplichte vermindering van de afwikkelingsvergoedingen, want men is van mening, dat dit niet de juiste manier is, “om het gebruik van elektronisch betalen te bevorderen, of het aannemen ervan door winkeliers, zal doen toenemen.”

“Als de consumenten meer moeten gaan betalen voor hun betaalkaarten, is het heel waarschijnlijk, dat men ervoor kiest, om contant geld te gaan gebruiken, wat dan het ‘zwart geld’ weer doet opleven. En dat is veel gevaarlijke te hanteren door de consument en de winkelier,” zo waarschuwen bronnen binnen de bancaire wereld.

“Verrast” door de maatregel
Bij Mastercard zegt men ‘verrast’ te zijn door de maatregel van de Regering; meer nog, omdat de Regering vooruitloopt op een voorstel van de EU. “Als de eindredactie van de Europese wetgeving afwijkt, zal de Spaanse Regering haar nationale wetgeving moeten intrekken, of tenminste moeten aanpassen,” zo geeft men aan.

De afwikkelingsvergoedingen worden door de handelsbank (en als zodanig, aan de winkelier) in rekening gebracht aan de uitgevende bank van de kaarthouder, voor de transacties die de winkelier verkrijgt voor het accepteren van elektronische betalingen.

Feitelijk zullen de commissies voor kredietkaarten een limiet gaan krijgen van 0,3% over de waarde van de transactie en die op de debet kaarten (bank- c.q. pinpassen) van 0,2%; na het ingaan van het nieuwe EU-reglement voor de interbancaire vergoedingen wat betrekking heeft op de afwikkelingsvergoedingen van de betalingstransacties met bankpassen en kredietkaarten.
1-AAAAislas-canarias-kopie-163.jpg


Bankia  zal alternatieven zoeken voor
plaatsen die straks geen bankfiliaal hebben

De oplossing varieert van geldautomaten, tot filialen
die slechts enkele dagen per week geopend zullen zijn

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 3 september 2013 - Bankia studeert op het nemen van alternatieve maatregelen, zodat geen enkele Canarische gemeente die door het sluitingsplan getroffen wordt, zonder bankdienstverlening komt te zitten. Dit is aan de persmedia meegedeeld door een woordvoerder van het bankenconglomeraat, waartoe La Caja de Canarias is toegetreden.

Het genationaliseerde bankenconglomeraat heeft op maandag 2 september 2013 aangekondigd, dat men voornemens is, om in de komende maanden bijna 30% van haar bankkantoren op de Archipel te sluiten (54 van de 171). Daarvan zijn er 41 in de provincie Las Palmas en 13 in de provincie Santa Cruz de Tenerife.

De voorzitter van het UGT vakbondscomité Intercentros de La Caja de Canarias, José Luis Cabrera ,  heeft op dinsdag 3 september 2013 de vrees uitgesproken, dat deze beslissing ervoor zorgt, dat diverse eilandgemeenten zonder bank komen te zitten, omdat het Bankia-filiaal het enige bankkantoor is wat er op hun grondgebied is. Daaronder heeft hij Tejeda en Artenara genoemd op Gran Canaria.

Ook de bewoners van La Graciosa hebben hun bezorgdheid uitgedrukt over de mogelijkheid, het enige bankkantoor wat op het eiland beschikbaar is, kwijt te raken.

 

Bronnen binnen Bankia hebben aan de persmedia uitgelegd, dat voor dit soort gevallen, de bankinstelling naar oplossingen aan het zoeken is, die variëren van geldautomaten, tot aan het de openstelling van een filiaal op een beperkt aantal dagen per week.

Dut soort maatregelen heeft men getroffen in plattelandsgemeenten van Segovia en La Rioja, waar men soortgelijke voorstellen heeft gekregen van de vakbonden die deze nu ook verlangen voor Canarias, aldus Bankia.
1-AAAAislas-canarias-kopie-163.jpg


Bankia sluit 54 filialen van La Caja de Canarias
en ontslaat 167 medewerkers

 MADRID - dinsdag 3 september 2013 - Bankia, de bankinstelling waar La Caja de Canarias onderdeel van uitmaakt, is voornemens, om een van elke drie bankfilialen te sluiten die men heeft op de Archipel (54 van de 171) en men stelt voor, om het personeelsbestand op de eilanden terug te brengen met ontslag voor maximaal 167 medewerkers, zo laat men in vakbondskringen weten.

Deze maatregelen zijn vervat in de expediente de regulación de empleo (ERE) (ontslagaanvraag) die de bankinstelling heeft ingediend welke men verdeeld over Canarias: sluiting van 41 filialen in de provincie Las Palmas, met ontslag voor 116 medewerkers en vermindering van 13 bankkantoren in de provincie Santa Cruz de Tenerife, met ontslag voor 51 medewerkers.


                     "Sanering, hoppa... " Weer een die dezelfde kant op valt."

Bankia heeft in februari 2013 een principeakkoord gesloten met de binnen het bedrijf vertegenwoordigde vakbonden voor een herstructureringsplan voor de bankinstelling, met 4.500 medewerkers die getroffen zullen worden door de ERE (Ontslagregeling) in geheel Spanje, tegenover de aanvankelijk geplande 5.000.

In de herstructureringsplannen heeft de bankinstelling de sluiting voorzien van 1.143 filialen in geheel Spanje; een doelstelling, die men voor 58% heeft bereikt (tot op heden zijn er 666 gesloten).

Het plan tot sluiting van bankfilialen wordt momenteel voltooid in Andalusië, Catalonië en op Canarias, waar Bankia het proces in november 2013 wil afsluiten, hoewel de ERE (Ontslagaanvraag) pas zal eindigen in het eerste kwartaal van 2014.

De bankinstelling heeft op maandag 2 september 2013 de vakbonden ingelicht over de herstructureringsplannen voor deze drie deelstaten; in Catalonië wil men 208 filialen sluiten en er 146 open houden; in Andalusië gaan er 129 dicht en blijven er 59 behouden en op Canarias gaan er 54 op slot en blijven er 117 zaken doen.

In deze drie deelstaten worden de meest filialen gesloten in de provincie Barcelona (153), gevolgd door Las Palmas (41); Sevilla (33), Málaga (32), Tarragona (27) en Gerona (20).

In Cádiz zal men 19 bankkantoren sluiten, in Santa Cruz de Tenerife 13, in  Granada 12, in Córdoba 9,  in Lérida 8, in Huelva 7 en in Jaén nog eens 7.
1-AAAAislas-canarias-kopie-163.jpg


Bankia zet 43 ondernemingen te koop
 die  voor de fusie tot:  
La Caja de Canarias behoorden

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zondag 1 juli 2012 - De president van Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, wil zich ontdoen van alle maatschappijen die zich niet bezighouden met uitsluitend bankzaken. Daaronder bevinden zich 35 ondernemingen die zich bezig houden met  duurzame energie.

Arrodrigonar is heel duidelijk geweest in zijn toespraak voor de aandeelhoudersvergadering die op vrijdag 29 juni 29012 heeft plaatsgevonden in Valencia. “ We moeten. Met andere woorden, in zijn plan de koers van het schip te wijzigen waarop de banken meevaren, valt de verkoop de deelnemingen die zij hebben ingebracht in de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), het moederbedrijf van Bankia. In het geval van La Caja de Canarias waren dit 43 ondernemingen waarbij van slechts twee de eilandbank niet de enige aandeelhouder was.
bankia-644x362_large.jpg

Dit maakte deel uit van de waarde die is ingebracht door de instelling die werd geleid door Juan Manuale Suárez del Toro welke kon rekenen op 662.480 aandelen van de BFA, 2,45% van het totaal. Aandelen die nu tot nu zijn gereduceerd na ontdekking  van het gat, dat het beheer van Rodrigo Ratio heeft achtergelaten en men besloot  het moederbedrijf van Bankia te nationaliseren.


José Ignacio Goirigolzarri

Met andere woorden, La Caja heeft deze bedrijven ingebracht in ruil voor 2,45% en nu heeft men noch de bedrijven, noch een aandeel in de BFA. Goirigolzarri wil niet af van het pure bankbedrijf. “We zijn ervan overtuigd, dat deze richting een bron voor het creëren van waarde is,” zo heeft hij opgemerkt tijdens de aandeelhoudersvergadering in Valencia.

De vervanger van Rato twijfelde er niet aan, op te merken,dat op de dag van vandaag men“bijna 60 miljard euro aan activa heeft met heel weinig winstgevendheid.” Daaronder kan men enkele van de door La Caja ingebrachte vastgoedzaken rekenen, die in sommige gevallen afkomstig zijn van het niet aflossen van hypothecaire leningen door bedrijven

De makelaardij Edificios Singulares de Canarias en de projectontwikkelaars El Pedrazo SAU en Promociones Llanos de Maspalomas SAU zij bedrijven welke  La Caja heeft doen overgaan in handen van de BFA. Drie bedrijven waarvan La Caja 100% van het bedrijfskapitaal bezat.

Zonne-energie
Het grootse aantal van de bedrijven - 35 - die zijn overgegaan in handen  van de BFA is actief op het gebied van fotovoltaïsche zonne-energie  (zonnecellen). De overige, naast de steenhouwerijen, zijn te verdelen over de sectoren scheepvaart, verzekeringen, de exploitatie van parkeerplaatsen en tot de 70,21% die eilandbankinstelling bezat in het reisbureau La Caja Tours.

Goirigolzarri wil geen enkele vorm van belasting door een bedrijf, dat de aandacht afleidt van het hoofddoel, het doen van bankzaken.  Het zal uiteraard moeilijk zijn momenteel een koper te vinden die bereid is een redelijke prijs te betalen voor de bedrijven waarvan men zich wil ontdoen. Goirigolzarri heeft ook opgemerkt dat het in sommige gevallen gaat om “activiteiten en diverse soorten vastgoed waar schuld op rust,” waardoor het mogelijk is, aldus geraadpleegde bronnen, dat hij bereid zal zijn zich hiervan voor bijna niets te ontdoen, om de lastendruk te doen afnemen.

Over de mogelijke verkoop van deze activa, heeft de president ervan, Juan Manuel Suárez del Tiro opgemerkt: “Men gaat door vele beproevingen, maar dit betekent niet, dat ik me niet verantwoordelijk voel. Uiteraard moeten  we onze klanten en spaarders geruststellen.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


Spanje  dicht bij 'rommelstatus'

MADRID - donderdag 14 juni 2012- De rente die de Spaanse overheid moet betalen, is weer gestegen. Op donderdagochtend 14 juni 2012 is de rente op 7 % gekomen, een nieuw record. De Europese zijn daarom eensgezind omlaag gegaan.  Het televisieprogramma ‘Nieuwsuur’ besteedt op donderdagavond 14 juni 2012 (om NL-tijd 22:30 uur) op Nederland-2 aandacht aan dit onderwerp. In de studio is econoom Barbara Baarsma te gast. (Canarische tijd 21:30 uur).

Beleggers hebben er geen vertrouwen in, dat de steun voor Spanje uit de Europese noodfondsen een oplossing biedt voor de problemen in vooral de Spaanse bankensector. De oplopende rente is deels het gevolg van de afwaardering die Spanje op woensdagavond 13 juni 2012 heeft gekregen van kredietbeoordelaar Moody's. De kredietwaardigheid van Spanje is nog maar een stap verwijderd van de zogenoemde rommelstatus. Herfinancieren op de markten is dan onmogelijk.Griekenland, Ierland en Portugal moesten bij een rente van meer dan 7% aankloppen bij het Europees noodfonds.

Vertrek
Het is nog steeds onduidelijk hoe de Europese steun van 100 miljard euro aan Spanje precies geregeld is. Als het geld uit het structurele noodfonds ESM komt, krijgt de noodlening een hogere prioriteit dan andere leningen. Andere schuldeisers zouden dan achter in de rij moeten aansluiten als Spanje in betalingsproblemen komt. Dat extra risico drijft de rente verder op.
1339440342771_large.jpg

Ook de 10-jarige Italiaanse rente is verder opgelopen tot bijna 6,3 %. Op donderdag 14 juni 2012  heft de Italiaanse overheid 4,5 miljard euro op met de veiling van staatsobligaties. De rente die het Italië heeft moeten bieden,  om de leningen te slijten, is opnieuw fors toegenomen.

 BRON: http://nieuwsuur.nl
000logo-957.jpg


'Spanje verliest toegang tot markt'

MADRID - dinsdag 5 juni 2012 - Minister van financiën, Cristobal Montoro, heeft op dinsdag 5 juni 2012 op de radiozender Onda Cero gezegd, dat de toegang van het land tot de obligatiemarkt steeds meer afgesneden wordt. Volgens Montoro zijn de markten bij de huidige rentes van boven de 6% effectief gesloten voor Spanje.

“De risicopremie zegt, dat de deur voor Spanje niet open staat en, dat we als land een probleem hebben met het betreden van de markt op het moment dat we schulden moeten herfinancieren,' aldus Montoro.

 
                                                    Cristobal Montoro
.

Teleconferentie G7
Montoro heeft zijn opmerkingen geplaatst voorafgaand aan een teleconferentie die de ministers van financiën en centrale bankiers van de G7 op dinsdag 5 juni 2012 houden over de Europese schuldencrisis.

Spanje ligt op dit moment op de financiële markten onder het vergrootglas vanwege de problemen in de bankensector en de tekorten in de autonome regio's. Daardoor is de vrees ontstaan dat  het land de staatsschuld te snel ziet toenemen waardoor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën onder druk komt te staan.

Risicopremie
Op vrijdag 1 juni 2012  bereikte de spread (het renteverschil) tussen tienjarige Duitse en Spaanse staatsobligaties een record van 548 basispunten. Dat is de hoogste risicopremie sinds de invoering van de euro. Eerder hebben dit soort spreads Griekenland, Ierland en Portugal al richting Europese noodhulp gedreven, omdat de toegang tot de markt werd afgesneden.
a0bc7965183acf43dc1f79422890ee1daglwcg9nywxszxj5x3bpy3r1cmuuanbn_large.jpg
Montoro heeft het Spaanse pleidooi herhaald, dat banken geherkapitaliseerd moeten kunnen worden vanuit de Europese noodfondsen. Spanje zal op donderdag 7 juni 2012  opnieuw de markt testen. Dan wil Spanje  tussen de 1 en de 2 miljard euro ophalen door obligaties uit te geven met een middellange en een lange looptijd.
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


´Het is al mijn spaargeld´

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - dinsdag 5 juni 2012 -  Abel Afonso leeft van zijn pensioen en van wat hij tijdens zijn gehele leven gespaard heeft, nu verliezen zijn aandelen dag na dag waarde.

Abel Afonso gaat tot vervelens toe naar de directeur van zijn bank, om te vragen, dat men hem zijn geld teruggeeft, maar het antwoord is steeds hetzelfde: “Dat kan niet.”

Abel  begon bedenkingen te krijgen toen hij zag, dat het geld wat hij had  belegd was verdampt; geld, om zijn familie de erf-rechten te betalen en  om het huis te kunnen kopen, dat van zijn ouders is geweest.


Abel Afonso, op maandag 4 juni 2012  in zijn woning in Tenoya.

“Het is het spaargeld van een heel leven,” legt deze 67-jarige gepensioneerde uit op maandag 4 juni 2012, die niet wil zeggen om hoeveel geld het precies gaat wat hij in preferente aandelen heeft gestoken; “niet veel,” want, “ ik heb nooit grote salarissen ontvangen,” zo bevestigt hij.

“Toen men mij vertelde, dat het geld naar de Beurs zou gaan, heb ik hen uitgelegd, dat ik daar niets van afweet en, dat men mij mijn geld moest teruggegeven, maar de directeur heeft me steeds gezegd, dat hij dit niet kon doen, zo bevestigt Abel Afonso.

“Ik ben betrokken bij het omruilproces van de aandelen zonder het te weten.”

De directeur is zelfs bij hem thuis gekomen, om de zaak te regelen. “Uiteindelijk heb ik getekend,” erkent Abel Afonso.

Twee dagen na het bergafwaarts gaan van het beursaandeel Bankia, heb ik opnieuw de telefoon gepakt en de directer gebeld. “Hij zei me, dat er niets aan de hand was en dat ze weer zouden stijgen,” zegt hij droevig.

Deze Grancanario leeft “enkel en alleen” van zijn  pensioen en vraagt zich af: “Wie gaat mijjn kist betalen als ik dood ben?”

Preferente aandelen
Alberto P. vecht voor zijn negentigjarige vader. Ik wil anoniem blijven, omdat ik bang ben, dat hij boos wordt en dat zou zijn gezondheid beïnvloeden. “Ik denk niet, dat hij me hier zelf om zou vragen, maar ik zweer u , dat hij goed op de hoogte is,” legt hij uit.

De €42.000,= die hij gedurende zijn gehele werkzame leven heeft weten te sparen, zijn omgezet in preferente aandelen toen de termijn verstreken was en hij vroeg naar het bestaan van andere producten die een hogere  rente garandeerden dan de traditionele deposito’s.

 “Toen ik over het onderwerp begon te horen in de communicatiemedia, ben ik me gaan informeren,” vertelt hij. Uiteindelijk heb ik  het omruilen voor beursaandelen geaccepteerd, met het opnemen in de tekst “van een protest, om duidelijk te maken het er niet mee eens te zijn.” Men heeft hem verteld, “dat hij dit vrijwillig gedaan heeft en, dat hij nu ook op het tegen-antwoord  voorbereid moet zijn.

Alberto verzekert, dat niemand op de bank zijn vader heeft geïnformeerd over “de risico’s die hij zou gaan lopen.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


Bankia-crisis:
La Caja de Canarias kan rente op preferente aandelen, 
nu niet betalen

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zaterdag 2 juni 2012 -  De crisis bij Bankia zorgt ervoor, dat het betalen van rente over drie series door La Caja de Canarias uitgegeven  preferente aandelen  en evenzovele achtergestelde obligaties is opgeschort.

De eiland-bankinstelling zou 1,63 miljoenen euro moeten betalen aan preferente aandeelhouders, 630.830 euro aan duizenden particuliere  beleggers – klanten en kleine investeerders-, die inkomsten over hun geld verliezen en de rente  hierover niet ontvangen, totdat de bank opnieuw winst gaat maken. In het geval van de achtergestelde betalingen is niet geannuleerd, maar stelt men - €74.930,= - uit, todat men de rode cijfers verlaat.


Het is voor het eerst in de geschiedenis van de op de Eilanden gevestigde bankinstelling , dat ze het rendement niet kan uitbetalen van het door duizenden klanten geïnvesteerde kapitaal.

Volgens een mededeling die  op donderdag 31 mei 2012 is verstuurd  en twee mededelingen die zijn verstuurd op vrijdag  1juni 2012 na negen uur ’s avonds door de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) – waarvan La Caja , samen met nog zes andere banken, deel uitmaakt -  aan de Comisión Nacional del Mercado de Valores, (Nationale Commissie voor Marktwaarde), “verplichten  de resultaten in de tweede helft van 2011 en de herziening van de individuele en geconsolideerde jaarrekeningen tot het nemen van deze maatregelen.”

Met andere woorden, het vaststellen van de werkelijke resultaten  van de bank, die in 2011 verliezen heeft geleden van 3,318 miljard euro, verhindert betaling van de de genoemde coupons, de rente die betrekking heeft op de investering in dergelijke producten.

In feite is het expliciet de prospectus van deze door de banken  gebruikte gereedschappen om hun kapitaalaandeel te verhogen, dat er geen dividend zal worden uitgekeerd, omdat er geen winsten zijn gemaakt

Deze preferente en minderheidsaandelen zijn gekritiseerd door klanten die zeggen, dat ze niet volledig zijn voorgelicht met een nauwkeurige kennis van de producten waarin zij hun spaargeld hebben geïnvesteerd.

Gevangen in preferente aandelen
De preferente aandelen boden een rente aan tot 7% en werden verkocht aan kleine klanten via emissies die zijn gelanceerd in 2004 en 2009. De duizenden  door deze opschorting getroffenen  zitten hierin voor 34,06 miljoen euro gevangen. De enige uitweg is verkopen, maar dit doen, betekent het verlies van 6o% van wat men heeft geïnvesteerd en, dit alleen, als men er een koper voor weet te vinden.

Op institutioneel niveau, is de belangrijkste getroffene door de annulering van de rentebetalingen de verzekeringsmaatschappij Caser  (Caja de Seguros Reunidos), de enige eigenaar van een emissie van 50 miljoen euro aan preferente aandelen. Die zal nu een miljoen euro niet  ontvangen

De opschorting van de rentebetalingen op de minderheidsaandelen, is zowel van invloed op de retail tranche, als op institutioneel niveau. Bij de eerste - de kleine investeerders – veronderstellen de gehamsterde €630.000,= de betaling van €6.770. die zijn uitgesteld..

De andere €67.620,= betreffen een aandelenemissie waarbij de diverse investeringsfondsen 13,45 miljoen euro in hun handen blijven houden.

Veel klanten zijn ontsnapt aan de preferente en minderheidsaandelen, door het omruilen op de beurs. Het mag duidelijk zijn dat in dit geval de rally op de Beurs het aandeel  Bankia een verlies heeft bezorgd van 72,4%  sinds 1 februari 2012.
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


Bankia-moeder BFA
 
heeft 3,318 miljard euro verloren in 201
1

MADRID - dinsdag 29 mei 2012 - In 2011 heeft de moederbank van Bankia, Banco Financiero y de Ahorro (BFA) 3,318 miljard euro verlies geleden. Dat heeft de bank op maandag 28 mei 2012 laten weten.

BFA heeft aanvankelijk een verlies aangekondigd van 30 miljoen euro. De bank is  tot stand gekomen  na een fusie van zeven spaarbanken. Bankia is voor 52,4 procent eigendom van BFA.

 

De moederbank schrijft 1,561 miljard euro van het verlies toe aan haar deelname in Bankia. Dat kondigde vrijdag een verlies van 2,979 miljard euro in 2011 aan. De rest van de verliezen is toe te schrijven aan de verliezen van minderheidsaandeelhouders.

De bankgroep heeft laten weten, dat de verliezen volledig gedekt zijn door de kapitaalinjectie van de Spaanse staat in de groep.

Drie spaarbanken dichtbij fusie
De spaarbanken Liberbank, Ibercaja en Caja3 zijn dichtbij een fusie waarmee ze gezamenlijk goed zouden zijn voor een bedrag van 120 miljard euro  aan activa, blijkt uit regelgevende procedures waarin staat, dat de besturen van de drie banken op dinsdag 29 mei 2012  bijeenkomen om goedkeuring te geven voor de fusie.

Het is de meeste recente samensmelting in een lange lijn binnen de noodlijdende bankensector van het land. Liberbank zelf is ontstaan uit een combinatie van vier spaarbanken, terwijl Caja3 ook voortkomt uit het samengaan van drie andere banken. Ibercaja is een van de weinige bankinstellingen die relatief gezond is en tot nu toe een fusie met andere banken wist tegen te houden.
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


Geruïneerd door Bankia

SPANJE - dinsdag 29 mei 2012 - Een analyse van een deskundige. Kleine spaarders zijn overgehaald, om financiële producten te contracteren die ze niet begrepen en die ook niet geschikt voor hen zijn. Bankia is door de Spaanse Regering genationaliseerd, om de spaartegoeden te garanderen. Pau A. Monserrat  is beleggingsdeskundige en auteur van de inhoud op: www.iAhorro.com en van de onderstaande tekst:

Achter woorden van Bankia, zoals "rescate" (redding), "inyección de capital" (kapitaalinjectie) en "nacionalización" (nationalisering), gaan ware persoonlijke drama’s schuil en gezinnen als traditionele spaarders zijn overgehaald (of vermoedelijk bedrogen en, laten we hopen, dat Justitie hier tot op de bodem gaat) financiële producten te contracteren die ze niet begrijpen en die niet geschikt voor ze zijn.
klant_large.jpg

Ik spreek niet van de trouwe klanten die zich door de medewerkers van hun bijkantoor laten overtuigen, aandelen Bankia te kopen via het OPS (Oferta Pública de Suscripción)
Met een eenvoudige zoekopdracht op Google zou men hebben kunnen ontdekken, dat dit geen goede investeringsoptie is voor de meer dan 50% dat men “ze zou verkopen,” dan waarvoor ze in de boeken staan (wat gegevens zijn, die meer dan fout zijn gebleken).

Het spijt me voor hen, maar zij hebben aandelen gekocht in de wetenschap, dat het aandelen zijn met een duidelijk risico, geld te verliezen. In elk geval - gegeven, dat de gepresenteerde rekeningen vals waren - zal men in het geval van Bankia kunnen protesteren met een zeker succes, tegen het beklagenswaardige beheer van de toezichthouder Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Ik verwijs naar de traditionele spaarders die destijds vertrouwen stelden in de hun al zo lang bekende  bankdirecteur, voor het afsluiten van een goede termijndeposito. Personen, met een voor- en achternaam,  zoals Antonio Barahona  en echtgenote die op geen enkele manier hun  geld ingezet zouden hebben op preferente aandelen; een eeuwigdurend, ingewikkeld financieel product, dat alleen rente uitbetaalt als de financiële instelling winst maakt.

Of gevallen (waardoor  niet alleen oudere mensen zijn misleid), zoals dat van een jonge bekende van me, die dacht, dat hij enkele duizenden euro’s had verpand, in ruil voor een persoonlijke lening voor een transactie en die tot zijn verbazing ontdekte, dat men hem eronder had getrokken met en lening met een looptijd van tien jaar, in plaats van een deposito.

Aan deze mensen is een ruil voor aandelen Bankia aangeboden, als ze hun spaargeld wilden herstellen. De keuze was: een slechte investering, of - waarschijnlijk nog erger - aandelen Bankia.

De mensen die zijn afgekomen op deze sirenenzang en die niet op tijd hebben verkocht, hebben meer dan 50% van hun spaargeld verloren en kunnen het grootste deel van hun geld verliezen. En zij die hier niet op zijn ingegaan, hebben preferente aandelen die geen enkele rente opleveren (Bankia had moeten toegeven, dat men boekhoudkundig verlies aan het lijden was) en kunnen deze niet liquide maken. Un corralito en toda regla (Geheel en al een kinder-box vol - met volwassenen  die niet kunnen ontsnappen, omdat hun geld tussen vier muren van de bank zit opgesloten).

Goirigolzarri (voorzitter Bankia) verklaarde enkele dagen geleden, dat hij, “een oplossing” zou zoeken voor preferente aandelen die zijn uitgegeven door hun oorspronkelijke banken. In elk geval sluit hij een val van het kapitaal uit. Als men de betrokken spaarders het geld niet teruggeeft, zal geen enkel voorstel van Bankia goed zijn. En nu deze geld van de Staat heeft ontvangen en opnieuw slechte adviezen is gaan geven aan de klanten die zich op de Beurs hebben geruïneerd na de uitwisseling, is het heel ingewikkeld, dat men hen een behoorlijke  ruil aanbiedt.

Bankia is niet het  enige geval van een bankinstelling die haar klanten nalatig behandeld, of  in veel gevallen mishandeld bij hun bron van natuurlijke inkomsten. We verkeren in tijden waarin wij belastingbetalers geld moeten storten, om een Dantesk scenario te voorkomen in het omvallen van de meest zwakke,  financiële instellingen  in onze bankensector.

Deze inspanning hoeft echter per definitie niet verloren te zijn, waarbij het denkbaar is, dat de veroorzakers van deze onzin, geen verantwoording afleggen tegenover de Regering, maar indien van toepassing, voor de rechter.

De bank zal veel moeten veranderen, om de geloofwaardigheid bij de klanten terug te winnen, het is de enige bestaande manier, waarop ons financieringssysteem solide zal zijn en de werkelijke economie zal steunen.


Pau A. Monserrat

Hoofdredacteur beleggingsadviezen van www.iAhorro.com

Ik spreek niet van de trouwe klanten die zich door de medewerkers van hun bijkantoor laten overtuigen, aandelen Bankia te kopen via het OPS (Oferta Pública de Suscripción) .
Met een eenvoudige zoekopdracht op Google zou men hebben kunnen ontdekken, dat dit geen goede investeringsoptie is voor de meer dan 50% dat men “ze zou verkopen,” dan waarvoor ze in de boeken staan (wat gegevens zijn, die meer dan fout zijn gebleken).

Het spijt me voor hen, maar zij hebben aandelen gekocht in de wetenschap, dat het aandelen zijn met een duidelijk risico, geld te verliezen. In elk geval - gegeven, dat de gepresenteerde rekeningen vals waren - zal men in het geval van Bankia kunnen protesteren met een zeker succes, tegen het beklagenswaardige beheer van de toezichthouder Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Ik verwijs naar de traditionele spaarders die destijds vertrouwen stelden in de hun al zo lang bekende  bankdirecteur, voor het afsluiten van een goede termijndeposito. Personen, met een voor- en achternaam,  zoals Antonio Barahona  en echtgenote die op geen enkele manier hun  geld ingezet zouden hebben op preferente aandelen; een eeuwigdurend, ingewikkeld financieel product, dat alleen rente uitbetaalt als de financiële instelling winst maakt.

Of gevallen (waardoor  niet alleen oudere mensen zijn misleid), zoals dat van een jonge bekende van me, die dacht, dat hij enkele duizenden euro’s had verpand, in ruil voor een persoonlijke lening voor een transactie en die tot zijn verbazing ontdekte, dat men hem eronder had getrokken met en lening met een looptijd van tien jaar, in plaats van een deposito.

Aan deze mensen is een ruil voor aandelen Bankia aangeboden, als ze hun spaargeld wilden herstellen. De keuze was: een slechte investering, of - waarschijnlijk nog erger - aandelen Bankia.

De mensen die zijn afgekomen op deze sirenenzang en die niet op tijd hebben verkocht, hebben meer dan 50% van hun spaargeld verloren en kunnen het grootste deel van hun geld verliezen. En zij die hier niet op zijn ingegaan, hebben preferente aandelen die geen enkele rente opleveren (Bankia had moeten toegeven, dat men boekhoudkundig verlies aan het lijden was) en kunnen deze niet liquide maken. Un corralito en toda regla (Geheel en al een kinder-box vol - met volwassenen  die niet kunnen ontsnappen, omdat hun geld tussen vier muren van de bank zit opgesloten).

Goirigolzarri (voorzitter Bankia) verklaarde enkele dagen geleden, dat hij, “een oplossing” zou zoeken voor preferente aandelen die zijn uitgegeven door hun oorspronkelijke banken. In elk geval sluit hij een val van het kapitaal uit. Als men de betrokken spaarders het geld niet teruggeeft, zal geen enkel voorstel van Bankia goed zijn. En nu deze geld van de Staat heeft ontvangen en opnieuw slechte adviezen is gaan geven aan de klanten die zich op de Beurs hebben geruïneerd na de uitwisseling, is het heel ingewikkeld, dat men hen een behoorlijke  ruil aanbiedt.

Bankia is niet het  enige geval van een bankinstelling die haar klanten nalatig behandeld, of  in veel gevallen mishandeld bij hun bron van natuurlijke inkomsten. We verkeren in tijden waarin wij belastingbetalers geld moeten storten, om een Dantesk scenario te voorkomen in het omvallen van de meest zwakke,  financiële instellingen  in onze bankensector.

Deze inspanning hoeft echter per definitie niet verloren te zijn, waarbij het denkbaar is, dat de veroorzakers van deze onzin, geen verantwoording afleggen tegenover de Regering, maar indien van toepassing, voor de rechter.

De bank zal veel moeten veranderen, om de geloofwaardigheid bij de klanten terug te winnen, het is de enige bestaande manier, waarop ons financieringssysteem solide zal zijn en de werkelijke economie zal steunen.


Pau A. Monserrat

Hoofdredacteur beleggingsadviezen van www.iAhorro.com
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


Bankia zet haar ineenstorting  
op de aandelenmarkt voort 
en daalt 16,31%

MADRID - donderdag 17 mei 2012 -De aandelen Bankia zijn  op donderdag 17 mei 2012 opnieuw gedaald en verliezen 16,31%, waarmee ze voor de tiende achtereenvolgende keer op rij in waarde zijn gedaald vanwege de nationalisering van de bankinstelling.

Om 10:45 uur deden de aandelen Bankia €1,38 per aandeel, wat sinds het aantreden op de beurs in juli 2012 tegen €3,75 betekent, dat ze 63,20% van hun waarde verloren hebben.
images119_large.jpg

Tijdens de beurssessie hebben  de beleggers 3,1 miljoen aandelen  Bankia verhandeld voor een bedrag van 4,6 miljoen euro., waarmee dit aandeel het vijfde meest verhandelde aandeel is van de IBEX35.

Klanten halen miljard weg bij Bankia
Klanten van de deels genationaliseerde Spaanse bank Bankia hebben de afgelopen week meer dan 1 miljard euro van de bank gehaald; massaal geld afhalen van een rekening bij een noodlijdende bank noemt men in het Spaans een 'corralito' (in goed Nederlands: een 'run' op de bank).

Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op donderdag 17 mei 2012. Het dagblad zegt zich te baseren op een verslag van een bestuursvergadering van Bankia waarin de krant inzage heeft gehad.

De pas benoemde topman José Ignacio Goirigolzarri zou tijdens die bijeenkomst zijn medebestuurders hebben bijgepraat. Bankia wil het bericht bevestigen noch ontkennen.

Beleggers zien de kapitaalvlucht als een teken, dat klanten weinig vertrouwen meer hebben in de bank, die vorig jaar ontstaan is uit de fusie van zeven grote regionale spaarbanken.

Ingreep
De Spaanse regering heeft vorige week ingegrepen in bij Bankia, dat in ernstige problemen is gekomen door verliezen op investeringen in de volledig ingestorte vastgoedsector. De overheid heeft door het omzetten van leningen in aandelen een indirect belang van 45 % gekregen in de aangeslagen financiële instelling.
la-caja-de-canarias_large-1.jpg

Tijdens de beurssessie hebben  de beleggers 3,1 miljoen aandelen  Bankia verhandeld voor een bedrag van 4,6 miljoen euro., waarmee dit aandeel het vijfde meest verhandelde aandeel is van de IBEX35.

Klanten halen miljard weg bij Bankia
Klanten van de deels genationaliseerde Spaanse bank Bankia hebben de afgelopen week meer dan 1 miljard euro van de bank gehaald; massaal geld afhalen van een rekening bij een noodlijdende bank noemt men in het Spaans een 'corralito' (in goed Nederlands: een 'run' op de bank).

Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op donderdag 17 mei 2012. Het dagblad zegt zich te baseren op een verslag van een bestuursvergadering van Bankia waarin de krant inzage heeft gehad.

De pas benoemde topman José Ignacio Goirigolzarri zou tijdens die bijeenkomst zijn medebestuurders hebben bijgepraat. Bankia wil het bericht bevestigen noch ontkennen.

Beleggers zien de kapitaalvlucht als een teken, dat klanten weinig vertrouwen meer hebben in de bank, die vorig jaar ontstaan is uit de fusie van zeven grote regionale spaarbanken.

Ingreep
De Spaanse regering heeft vorige week ingegrepen in bij Bankia, dat in ernstige problemen is gekomen door verliezen op investeringen in de volledig ingestorte vastgoedsector. De overheid heeft door het omzetten van leningen in aandelen een indirect belang van 45 % gekregen in de aangeslagen financiële instelling.

1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


Bankia deels genationaliseerd

La Caja de Canarias heeft jarenlang de balansen
te rooskleurig voorgesteld

MADRID / CANARIAS - zaterdag 12 mei 2012 - Bankia-topman Rodrigo Rato heeft op  maandag 7 mei 2012 bekend gemaakt, dat hij zijn functie neerlegt.  José Ignacio Goirigolzarri vervangt hem als president van Bankia.

De eurocrisis is helemaal terug. Beurzen schieten op en neer en de rentes voor staatsleningen stijgen en dalen. De crisis is opgelaaid na de verkiezingen en problematische formatieonderhandelingen in Griekenland en wordt verder aangewakkerd door problemen bij de Spaanse banken.


                                                        Rodrigo Rato
.
Vanwege grote financiële problemen wordt de Spaanse bank Bankia gedeeltelijk genationaliseerd. De overheid krijgt 45 procent van de aandelen in handen en is daarmee de grootste aandeelhouder van de bank. De regering zet 4,5 miljard euro aan leningen om in aandelen. Spanje heeft de leningen in 2010 en 2011 aan Bankia verstrekt.

Bankia is met 400.000 aandeelhouders de vierde bank van Spanje. Ongeveer 10 miljoen Spanjaarden hebben er een rekening. Bankia is ontstaan door een fusie van zeven regionale spaarbanken, waaronder Caja Madrid.
el-mundo-08052012_large.jpg

Stevig plan
De problemen bij Bankia zijn ontstaan door beleggingen in de ingestorte Spaanse vastgoedmarkt. Op maandag 7 mei 2012 heeft de topman van Bankia, de voormalige Spaanse minister van Economische Zaken Rodrigo Rato, zijn ontslag ingediend. Volgens de Spaanse centrale bank moet het nieuwe management zo snel mogelijk, “ met een stevig plan voor een grote schoonmaak komen.”

Kritiek
De gedeeltelijke nationalisatie zal ongetwijfeld op kritiek stuiten. Veel Spaanse beleggers die de bank de afgelopen tijd van kapitaal hebben voorzien, zullen grote verliezen lijden. Volgens de Spaanse centrale bank is Bankia nog steeds een solvabele instelling en hoeven klanten en spaarders zich geen zorgen te maken.

De Spaanse Regering Rajoy, die in december 2011 is aangetreden, heeft steeds gezegd, dat er geen banken met publiek geld gered zullen worden. Toch heeft de premier op maandag 7 mei 2012 laten weten, dat hij directe leningen als laatste redmiddel toestaat.
bankia1_large.gif

Vragen en antwoorden over Bankia
De interventie van de Spaanse Regering is de beste garantie voor de spaarders. De FDG garandeert per cliënt het spaargeld tot €100.000,= in geval van een faillissement.

Kunnen de spaarders bij Bankia gerust zijn?
De Spaarders die tegoeden hebben bij Bankia, kunnen geheel gerust zijn, want hun spaargeld is veilig, ondanks de onrust die er bestaat bij enkele kantoren van de bankinstelling. Het overheids-ingrijpen is de beste garantie voor de spaarders. Aleen in het uiterste geval van een faillissement bemiddelt het Fondo de Garantía de Depósitos (FDG) (Garantiefonds Spaargelden), dat per klant  tot maximaal €100.000,= garandeert.

Kan Bankia failliet gaan?
De nationalisering is de garantie die de Staat geeft. Tot nu toe heeft men nog geen enkele Spaanse bank laten vallen. Het lijkt er niet op, dat men een instelling met een omvang van  die als Bankia zal laten omvallen.

Verliest iemand met een hypotheek bij Bankia zijn huis, als de situatie verslechtert?
De hypotheekklanten van Bankia zullen niet worden getroffen, omdat het beheer van de hypotheekportefeuille van  Bankia zal worden overgenomen door andere bankinstellingen, in het geval de zaken slechter zouden gaan.

Wat gebeurt er met de aandelen die op de Beurs genoteerd staan?
Als Bankia omvalt, dan verliezen de aandeelhouders een groot deel van hun investering, of misschien wel hun gehele investering in Bankia. Als de aandeelhouders nu verkopen, betaalt men hen minder, dan wat ze voor een aandeel Bankia betaald hebben (40% minder, dan de €3,75 die het aandeel noteerde toen men naar de beurs is gegaan). Een andere optie is, lang te wachten, tot de waarde zich hersteld.
la-caja-de-canarias_large.jpg

La Caja de Canarias heeft jarenlang
de balansen te rooskleurig voorgesteld

De rekeningen van La Caja de Canarias zijn jarenlang fraaier voorgesteld dan ze waren. Het was de verplichting van de in april 2011 verdwenen bankinstelling, om de rekeningen te controleren en te rapporteren over vermeende onregelmatigheden. De manipulatie was bekend bij zowel de Raad van Bestuur, evenals bij het Ministerie van Economie en Financiën van de Canarische Regering, evenals bij de Banco de España.

José Ramón Durán, voormalig voorzitter van de Controle Commissie van de spaarbanken op de Eilanden, heeft op woensdag 9 mei 2012 in het radioprogramma ‘Tiempos Modernos', van Canarias Ahora Radio, laten weten, “geheel verrast” te zijn door de nationalisatie van een deel van de nieuwe overkoepelende BFA/Bankia organisatie, waartoe La Caja behoort. Dúran verzekert, “dat hij een absoluut, gerust geweten heeft” en, dat hij aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Durán, lid van de Raad van bestuur sinds december 2006 en, sinds 2010 president  van de instelling  die in april 2011 is opgeheven, heeft aangegeven, dat de de situatie bij BFA-Bankia, en dus bij La Caja, “was verslechterd” en, dat het zijn verplichting tegenover de Commissie was, “om de aandacht te vestigen op de status van de rekeningen; aandacht,  die nodig is in een dergelijke situatie.” “Zonder in detail te treden, om de geheimhouding over de afwegingen en beslissingen van de inmiddels verdwenen Commissie niet te schenden, verzekerde hij, “dat de verslechtering was te verwachten en, dat dit gedocumenteerd is.”

“Ik heb een absoluut gerust geweten,” heeft de voormalige bestuursvoorzitter  gezegd over zijn verplichtingen bij La Caja, om uiteindelijk te verstaan te geven, dat, onder zijn voorzitterschap, hij deze tot in de uiterste consequentie heeft doorgevoerd: gedurende het geheel jaar door de rekeningen controleren en in het geval van veronderstelde onregelmatigheden, die te melden aan de Raad van Bestuur  en vragen , om het bijeenroepen van een Buitengewone Algemene Vergadering, naast het informeren van zowel de Canarische Regering, evenals de Banco de España.

Durán heeft uiteengezet, dat het de verplichting van de Controle Commissie is, als de Raad van Bestuur dit niet zou doen, de feiten te melden aan de Banco de España en aan het Ministerie van Economie en Financiën, van de Canarische Regering. En, “dat het vervolgens  - nog boven die van de  Raad van Bestuur -  de macht van het Ministerie is, om de Algemene Vergadering bijeen te roepen. ”Absoluut,” antwoordde Durán, op de vraag, of hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen, die hij zelf voorheen heeft uiteengezet.

En de rekeningen zagen er ,“niet vertrouwd” uit. Maar er is meer, over het feit, dat La Caja, net als alle ander spaarbanken, “overbelast was”, heeft Durán gezegd, dat dit als een molensteen om de nek van de bankinstelling hing: “Men heeft er geen rekening mee gehouden, dat men de balansen eerder had afgesloten,” en hij verzekerde, voortbordurend op de verplichting,  de werkelijkheid uiteen te zetten, “ In 2008 is een nieuwe voorzitter aangetreden met enkele rekeningen die, mogelijkerwijs, niet de werkelijkheid weerspiegelden.”

Zoals Durán zegt, heeft de nieuwe voorzitter een delicate situatie aangetroffen, door het niet betrouwbaar zijn van deze balansen, want ze moesten worden aangepast en men heeft deze nadien niet aangepast. Ik heb hem nog meer verteld: “ De balans bekijkend van de BFA op 30 juni 2011, bedroeg het kapitaal van de BFA 8,6 miljard euro en op de balans die is afgesloten op 31 december 2011 staat, dat het kapitaal 1.77 miljard euro bedraagt.

De gepubliceerde gegevens, die José Ramón Durán op woensdag 9 mei 2012 heeft geanalyseerd, laten zien, dat de BFA, “7,5 miljard euro heeft verloren, onafhankelijk van wat de accountant van Deloitte zegt (bij het vertrek van Rodrigo Rato en de op handen zijnde  nationalisering), maar, dat wat hij zegt,  nog veel erger is dan dit verlies, volgens de officiële cijfers, betreft het 88% van zijn vermogen.


Derde van rechts: Juan Manuel Suárez del Toro.

Algemeen directeur La Caja de Canarias: Juan Manuel García Falcón.

Durán vervolgt: “La Caja heeft negentig en nog wat procent van haar aandelen, van haar vermogen, van het deelnamekapitaal van 2,45% wat ze heeft in het BFA, waardoor La Caja 2,45% verloren heeft van de 7,5 miljard euro. Voor La Caja is weinig goeds overgebleven,” zo verzekert de voormalige voorzitter van de Controle Commissie van de instelling, die is geleid door Juan Manuel Suárez del Toro en sinds kort door Juan Manuel García Falcón.

De voormalige voorzitter van de Controle Commissie verzekert, “dat het heel wel mogelijk is, dat  BFA momenteel geen netto eigen vermogen heeft,” een vaststelling die hij na verloop van tijd - vier en een halve maand - doet. Sinds het verlies van 88% tussen juni en december 2011, volgens de officiële gegevens die  men verstuurd heeft aan BFA-Bankia en aan de Comisión Nacional del Mercado de Valores (Nationale Commissie voor Marktwaarde).

“Als men dit tijdig had vastgesteld, vermoedelijk  op zijn best toen men maanden geleden  een belangrijke erosie in het vermogen had kunnen constateren, zou La Caja de mogelijkheid gehad hebben zich te ontdoen van dat pakket aandelen (de 2,45% in  BFA), ondanks, dat het een behoorlijk strikt contract was, voor de toekenning aan een andere instelling…” zo merkt Durán op.

José Ramón Durán begrijpt, dat het mogelijk is, dat de cijfers die men momenteel noemt over het vermogensverlies van BFA-Bankia niet de waarheid weerspiegelen, en hij wijst op het verlies van 88% van haar vermogen, alleen al in het tweede kwartaal van 2011, “en wat er er sindsdien is verloren, moet nog veel meer zijn geweest,” waardoor hij begrijpt, “dat het vermogen van La Caja minder dan nul moet zijn in de BFA.”

Nog steeds is de beslissing, om de spaarbank- die in 2011 na de fusie is ontstaan -  te nationaliseren  de enige uitweg, ook naar zijn  oordeel, “omdat de Spaanse Staat erachter staat en het nodige gaat doen voor de spaarrekeningen van de klanten.” Durán zegt: “Men kan absoluut gerust zijn over de spaartegoeden.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


Bankia-directeur Rato stapt op 
na bekendmaking overheidssteun 

MADRID – woensdag 9 mei 2012 - Bankia-directeur Rodrigo Rato heeft op maandag 7 mei 2012 besloten zijn baan neer te leggen als leider van de noodlijdende bank. Rato zegt in de krant ‘El Mundo’,  dat dit niet betekent, dat de redding van de bank door de PP-Regering iets te maken heeft met zijn relatie tot de Partido Popular. De Regering Rajoy overweegt Bankia te redden met overheidssteun.

Het gaat niet goed met Bankia, de in 2010 gecreëerde bank die is ontstaan uit fusie van Caja Madrid, Bancaja en later ook de spaarbanken La Caja de Canarias, Caixa Laietana, Caja de la Rioja, Caja Ávila en Caja Segovia.
De Regering Rajoy heft op maandag 7 mei 2012 laten weten,  dat zij niet uitsluit geld te pompen in Bankia om de bank zo te redden. Er wordt gesproken over 7 tot 10 miljard euro aan belastinggeld.
8bankia-image2-popup_large.jpg

Rato
Rodrigo Rato heeft , eveneens op maandag 7 mei 2012,  bekend gemaakt,  dat hij opstapt als bankdirecteur, mede vanwege het feit, dat hij nauw verbonden is met de PP. Zijn jaarsalaris is na de sanering door de Overheid in 2011 al teruggeschroefd van 2,3 miljoen naar 600.000 euro. Niet, dat Rodrigo Rato nu arm wordt, aangezien hij in 2009 de bank BBVA heft verlaten met een gouden handdruk  in de vorm van een pensioen van 50 miljoen euro! In januari 2010 nam hij, mede op aanraden van Mariano Rajoy, de leiding over van het een jaar eerder opgerichte Bankia-concern.

Rubalcaba
De leider van de oppositiepartij PSOE begrijpt echter niet zo goed hoe het kan, dat de Regering opeens tot 10 miljard euro  vrij heeft om Bankia te redden en wellicht ook andere banken financieel te ondersteunen terwijl er zwaar bezuinigd wordt en ziekenhuizen en scholen moeten sluiten.
images110_large.jpg

Bankia ten onder op de Beurs
De aandelen Bankia zijn ontploft, en is een dag na het bekend worden van het reddingsplan van de Spaanse Regering, als poging de bankinstelling te saneren, met 4,88% gezakt toen op hetzelfde moment Rodrigo Rato zijn  ontslag als Bankia-directeur aankondigde.

Op maandag 7  mei 2012 om 10:45 uur leden de aandelen Bankia de grootste verliezen op de Spaanse Beursindex, de IBEX 35, met een daling van 4,88%, waardoor een aandeel Bankia uitkwam op €2,25.

Echter 90 minuten na opening van  de Beurs, daalde het aandeel Bankia met 9% en kwam uit op een minimum van €2,15.

Ook op  dinsdag 8 mei 2012 voerden de aandelen Bankia -  het resultaat van de fusie tussen de Caja Madrid, Bancaja, la Caja de Canarias, Caixa Laietana en die van Ávila, Segovia en La Rioja -  de  daling van de IBEX aan, na een verlies van 3,36%.

Sinds Bankia aan de Beurs is genoteerd (20 juni 2011) heeft de prijs van een aandeel Bankia, van €3,75, maar liefst 40% van zijn waarde verloren.
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


 

aaaaakaart_canaria-38-49.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--470.jpg

Maak jouw eigen website met JouwWeb