site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

00000LOGOMETBANNERGranCanariaActueel-20.jpg

aaaaaamapa-canarias2-3-120.jpg


Podemos verlangt van Rajoy 'transparantie' bij het zoeken naar hafnium nabij de Canarische Eilanden

CANARISCHE EILANDEN -  zondag 4 maart 2018 - De Podemos afgevaardigde  van Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, heeft de Spaanse minister president, Mariano Rajoy, ‘maximale transparantie’ gevraagd met betrekking tot de mogelijkheid om toestemming te verlenen voor het zoeken naar hafnium in de zeebodem nabij de Archipel.

Volgens het gepubliceerde in de persmedia,  betoogt een onderzoek door een Duits wetenschappelijk  orgaan¡,  dat de zeebodem rond de Canarische Eilanden de thuisbasis is van een van de grootste concentraties hafnium ter wereld, materiaal dat hoog door sommige industrieën van geavanceerde technologie en energie wordt gewaardeerd, omdat het temperaturen tot 7.460 graden kan weerstaan.
960xNx1519910686431kjpgpagespeedicGveNYQHark.jpg
                                                         
Alberto Rodríguez.
In een communiqué legt de vertegenwoordiger van Podemos op Tenerife uit, dat zijn bezorgdheid over deze kwestie, "verder gaat dan het specifieke feit van de bevinding van dit soort materialen nabij de Canarische Eilanden 

"Wij geloven dat het een kwestie van soevereiniteit en democratie is, om te weten welke natuurlijke hulpbronnen de Canarische Eilanden hebben, welke technische risico's de winning ervan  met zich meebrengt, welke gevolgen dit zou kunnen hebben voor het milieu, de economie, en het productiemodel dat twee miljoen mensen op de Canarische Eilanden treft, ", zegt Alberto Rodríguez.

Daarom vraagt hij de Regering, "of men de beschikking over de studies heeft die de vindplaatsen  van hafnium bevestigen; en of deze beschikbaar zijn gesteld aan de Canarische Regering en de Canarische Universiteiten.”

Daarnaast is men geïnteresseerd in de vraag, “of er een  mijnbouwbedrijf of -fonds door de Regering is gecontacteerd om inlichtingen in te winnen over de ontdekking en de mogelijkheden van hafnium winning," of enige andere buitenlandse uitvoerende, “of diplomatieke missie".

Rodríguez vraagt in dit verband ook, “of de Regering steunt, dat in de toekomstige hervorming van de Grondwet, de erkenning van de wateren van de Canarische Archipel wordt opgenomen; dat wil zeggen, de bevoegdheid van de Deelstaat over de zee die haar omringt, die nu, zoals in het hele land, toekom aan de Spaanse Regering.”

Podemos kan de uitvoerende macht van Rajoy ook oproepen om duidelijk te maken, “of hij er voorstander van is dat mijnbouwactiviteiten in de Canarische wateren worden geraadpleegd bij,  en grotendeels worden goedgekeurd,  door de bevolking," of in tegendeel, "er een beroep wordt gedaan op het Constitutionele Hof", zoals men  deed toen de Regering van Paulino Rivero een raadpleging wilde over de aardolie prospectie die door Repsol verricht zou worden.”
00000slas-canariaslogo-62.jpg


 Wat doet Frankrijk met een onderzeeër
nabij de Canarische Eilanden?

CANARISCHE EILANDEN – zondag 4 maart 2018 - Het  laat zien, dat Franse deskundigen  onderzoek doen in een nabijgelegen gebied waar het Russische spionageschip ‘Yantar’ is geweest, het was ook uitgerust met onbemande onderzeeërs. Deze week is  het bestaan bekend gemaakt van hafnium op de Canarische Eilanden.

Het Franse oceaanschip ‘Pourquoi pas?’ heeft een onderzoek-perimeter opgezet in de territoriale wateren van Spanje bij het eiland El Hierro. Het schip vertrok eind januari 2018  met een onderzeeër van Gran Canaria naar het midden van de Atlantische Oceaan,  en in theorie had het zijn aanwezigheid op de Canarische Eilanden niet voorzien, behalve om als tussenstop naar Frankrijk terug te keren.
francia-telurio-canarias-kxEE--1240x698abc.jpg
In november 2016 werd aangekondigd  an dat Britse wetenschappers op zoek waren naar een sleutelmateriaal voor de toekomst van zeer efficiënte energie: telluur ten zuiden van de Canarische Eilanden. De technici bevestigden in april 2017 ongeveer 2.500 ton tellurium op de onderzeese berg ‘Tropic’, in de Spaanse wateren.

Hoe onbekend?
Dit hoogwaardig Frans schip analyseert dit weekeinde niet der vulkanische schoorstenen in het binnenste van de Atlantische Oceaan zoals aangegeven in januari, volgens de ‘Diario de Avisos’ op zaterdag, waarin staat dat het schip "onbekend" is en zijn studies doet. Het blijft ten westen van El Hierro en in de Spaanse territoriale wateren, op basis van wat kan worden berekend met zijn positie in Google Maps.

Rusland
Deze week is in de persmedia onthuld dat er in december 2017 een Russisch oceaan schip voor de kust van de Sahara was, dat officieel de visbestanden onderzocht. De persmedia hebben hebben dit weekend uitleg kunnen vragen aan de minisiter president van de Spaanse Regering, Mariano Rajoy, op de Canarische Eilanden, over het bestaan van hafnium, dat eind februari 2018  al is aangekondigd door de persmedia.

De Franse autoriteiten hebben in de Atlantische Oceaan het schip ‘Pourquoi pas?’ naast ‘Nautile’ een onderzeeër, met een waarde van 20 miljoen euro, die tot 6.000 meter diep kan duiken.
salida-las-palmas-kxEE--540x285abc.jpg
         Het Franse oceaanvaartuig dat in januari 20128 de Canarische Eilanden heeft verlaten.
Hydrothermale bronnen
In  december 2017 heeft Moskou gezegd  dat men op zoek was naar gegevens over sardines en horsmakreel in de Marokkaanse wateren om de visserijbehoeften te berekenen. Het schip vaart opnieuw langs de Canarische Eilanden in 2018 richting het Noordpoolgebied.

In januari 2018, voorafgaand aan het verlaten van de haven van Las Palmas, hebben de Franse wetenschappelijke autoriteiten aangegeven dat de missie van Ifremer in de Atlantische Oceaan het bestuderen was van levende organismen van meer dan 3000 meter diep rond hydrothermale ventilatieopeningen.
DVRM7A-ZXcAA-wcqb-kxEE--540x285abc.jpg                             
De in januari 2018 door Frankrijk aangekondigde route  

Onderzoeksgebied
De onderzeeër die het Franse oceaanschip vervoert, is dezelfde die wordt gebruikt in operaties zoals die om de rest van de Titanic te vinden, of om zwarte dozen va vliegtuigen in de zee te vinden. De wijdverspreide route, hoewel het vanuit Las Palmas vertrok, verrichte  onderzoek bij de eilanden weg bij zijn terugkeer.

Het  oceanografisch schip van de Franse wetenschappelijke Marine bevindt zich in de Spaanse wateren ten zuiden van de Canarische Eilanden. In hetzelfde gebied waar ‘Yantar’ werd ontdekt in het najaar van 2016. ‘Yantar’ is een Russisch schip dat door Washington wordt beschouwd als een spionageschip en dat met onbemande onderzeeërs bij de Canarische Eilanden zou zijn, waarbij de onderzeese kabels die door dat gebied lopen worden geanalyseerd.
telurio-islas-canarias-kxEE--540x285abc.jpg
                            Tellurium ten zuiden van Canarias en dat eigendom is van Spanje.
Missie
De Franse missie die begin maart 2018 in de buurt van El Hierro is, maakt deel uit van een 44-dagen durend onderzoek met 31 personen. Het Franse schip beweert dat het ‘hydrothermale bronnen’ onderzoekt, dat wil zeggen heet water, "en het leven op deze diepzeebodems, met vragen in de levenscyclus, reproductie, en het vermogen om te koloniseren."

Enig onderzoek ondanks de extreme druk, het gebrek aan licht, en in een natuurlijk vervuild milieu door de uitstoot van metalen en gassen. De voorspelling is dat op 10 maart 2018 het Franse oceanografische schip zal terugkeren naar de haven van Las Palmas.
00000slas-canariaslogo-61.jpg


Hafnio (hafnium),
het geheimzinnige supermateriaal voor kernenergie dat er is nabij Canarias

Hafnium is bestand tegen temperaturen van meer dan 7.460 graden indien geoptimaliseerd met stikstof en koolstof

Het gebruik ervan kan de sleutel zijn in de kernenergie van de toekomst en de ruimtevaart

Rusland heeft in december 2017 gezocht naar gegevens in zee bij de Canarische Eilanden

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 28 februari 2018 - De territoriale wateren van Spanje nabij  de Canarische Eilanden zijn in de toekomst beladen met fundamentele mineralen. Het bestaan van 's werelds grootste tellurium-vindplaatsen, met EU-financiering in april 2017 ontdekt door Britse wetenschappers, bevestigt nu een supermateriaal dat mysterieus is: hafnium. Het is aanwezig op zeldzame locaties, volgens de recente studies uitgevoerd door universitaire centra in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland; zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hafnium

De samenstellingen die zich bevinden nabij de Canarische Eilanden zijn bijzonder geconcentreerd. De ontdekking maakt Spanje tot een van de wereldmachten in zeldzame vindplaatsen, samen met China, althans, afkomstig uit de diepzee. Het is een van de grootste schatten die Spanje in zee heeft. Het is voor de politieke autoriteiten niet nodig om te discussiëren over de vraag of het Spaanse territoriale wateren zijn, of niet; omdat het materiaal zich nabij de eilanden bevindt. Een andere kwestie is het geld dat het kost om het uit zee te halen, wat afhankelijk is van overheidsvergunningen en private fondsen die willen investeren.
hefnio-islas-canarias-keWC--420x236abc-1.jpg
Het hafnio (hafnium) dat is ontdekt nabij de Canarische Eilanden wordt bijna overal op de zeebodem aangetroffen. Het is een materiaal dat - geoptimaliseerd met stikstof en koolstof - bestand is tegen extreem hoge temperaturen: 7.460 graden. Hafnium heeft toepassingen in het genereren van hoogrenderende duurzame energie en in geavanceerde militaire  computerprogramma's.

Er zijn locaties in de wereld met hafnium in industriële hoeveelheden op de zeebodem. De Canarische eilanden, Zuid-Afrika en Brazilië; maar het bestaande in Brazilië zou niet winstgevend zijn omdat het de saliniteits-ratio's niet erg winstgevend zouden zijn voor de private sector.

Gezegend klimaat
In 2017 heeft de Canarische Regering het bedrijfsdoel van het nutsbedrijf Grafcan gewijzigd, dat omvat: "De registratie van ruimtelijke gegevens, door meetinstrumenten en sensoren, voor het genereren van modellen en representaties van maritieme omgevingen". Die wijziging heeft plaatsgevonden,  na de Britse aankondiging van het bestaan van tellurium in de diepzee nabij  de Archipel.

Dit mineraal heeft de Canarische Eilanden zwevend in de lucht  vanuit de Sahara kunnen bereiken, volgens de gegevens die zijn verwerkt door wetenschappers van Universiteiten in Zürich en Oxford. "Het zijn concentraties van zeldzame aardelementen in het stof van de Sahara, zegt een van de Amerikaanse academische onderzoekers die hebben deelgenomen aan wetenschappelijke studies.

In Mauritanië is er ook een hoge aanwezigheid van hafnium (27 delen per miljoen), een cijfer dat in Brazilië met de helft afneemt. Dat wil zeggen: Het hafnium nabij de Canarische Eilanden is productiever. Mauritanië zou voor de winning problemen hebben omdat het olie-vergunningen voor de lange termijn op volle zee heeft verleend

.Diepe wateren
Bij de Canarische Eilanden hebben Duitse wetenschappers tot 0,93 delen per miljoen gevonden, die de verwering van de eilanden eraan wijten omdat ze vulkanisch zijn, evenals de vermenging van middel diepe en diepe wateren. De concentraties van hafnium gedetecteerd door Noord-Amerikaanse deskundigen presenteren een maximum van 0,52 delen per miljoen in de regio.

"Deze hoge concentraties leveren het bewijs van de bijdragen van de verwering bij de Canarische Eilanden en de gedeeltelijke ontbinding van stof uit de Sahara en de Sahel- egio", zo zijn verschillende Amerikaanse en Britse deskundigen het samen eens. De door IFM uit Duitsland uitgevoerde onderzoeken, bevestigen ook de uitstekende concentraties hafnium op de Archipel.
rusia-islas-canarias-keWC--540x285abc.jpg
      Het Russische Oceaanschip dat in december 2017 in de nabijheid van Canarias was.
Rusland is geïnteresseerd in de ‘hidrobiología’ van het gebied
Het Russische oceanografische onderzoeksschip ‘Atlantis’ voltooide zijn werk in de ‘Speciale Economische Zone van Marokko’ in december 2017. De bemanning was bezig met het vastleggen van 'hydro biologische’ informatie.

yantar-U10108049103rIE--510x286abc-1.jpg
Men bestudeerde de vervanging van het aantal kleine vissoorten, zoals bevestigd door de Maritieme Raad van Rusland, die wordt voorgezeten door Rogozin Dmitry Olegovich, de Russische vicepremier. In september 2016 is de aanwezigheid waargenomen nabij  de eilanden van een Russisch spionageschip in oceanografische onderzoekstaken.

Het vaartuig keerde terug naar Kaliningrad na, een ‘beoordeling van de visbestanden’ te hebben uitgevoerd. Van die onderzoeken in die ‘wateren van Marokko’ hebben de Russische autoriteiten aangegeven, "onze wetenschappers hebben studies uitgevoerd naar de groei van de populatie horsmakreel, sardinella, en makreel". Het schip werd getroffen door de orkaan Ofelia. Het onderzoek werd binnen 30 dagen uitgevoerd. Het wetenschappelijke team werkte 24 uur per dag.

De ‘Atlantis’ plaatste hydrologische stations om watermonsters te maken, die later werden opgeheven. "We hebben de einddatum  gehaald en het werk is voltooid", zeggen Russische officiële bronnen. De resultaten van;
- "ichtyologish-  (zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ichtyologie),
- oceanografisch-, 
- en hydrobiologisch-onderzoek (zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hydrobiologie),
zullen door Russische en Marokkaanse wetenschappers worden gebruikt om de visbestanden te evalueren".
oceanos-islas-canarias-keWC--540x285abc-1.jpg
         Oceanografische onderzoeksgebieden die nabij  de eilanden zijn onderzocht.

Ontdekkingen
Er is een theorie die wetenschappers die de zeebodem van de Canarische Eilanden hebben onderzocht, behandelen: dat hafnium beter kan zijn dan wat wordt geloofd. "De zeebodem bij  van de Canarische Eilanden moet zijn overstroomd met hafnium, dat radioactief is, gezien het aantal miljoenen jaren dat de eilanden hebben doorgebracht met het zwevende stof uit de Sahara," heeft een chemie-deskundige van de Universiteit van Las Palmas (ULPGC) gezegd op dinsdag 27 februari 2018.

De productie van zeldzame mineralen neemt toe. De groeiende vraag wordt aangedreven door het toegenomen gebruik van hoog technische apparaten. China domineert momenteel het wereldaanbod. Het bestaan van dit mineraal in de Spaanse wateren nabij  de Canarische Eilanden kan Spanje wereldwijd een leidende positie geven in het aandeel van uiterst efficiënte energieën.

00000slas-canariaslogo-15.jpg


Wat is het tellurium bij Canarias
en hoe haalt men het uit het water

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 20 april 2017 - Tien feiten over dit mineraal dat is aangetroffen in gevonden in de zeebodem van de eilanden en die  twijfels wegnemen

telurio-canarias-africa2-kGYD--420x236abc-1.jpg

Een onderwater-tractor
tractor-telurio-canarias-kGYD--510x287abc.jpg
De aantreffen  is interessant. Dit materiaal wordt gebruikt voor zonnepanelen, maar niet voor windmolens zoals is gezegd. Eigenlijk is het metaal van minder belang. De berekening die de Britse wetenschappers hebben gegeven is onjuist. In het zand van elk Canarisch strand bevinden zich tussen de  0,001 en 0,005 delen per miljoen.

Jaarlijks verbruik
quees-telurio-canarias-U10107421996C2H--510x287abc1-1.jpg                              
Het wingebied bij Canarias van tellurium.
De Britse onderzoekers hebben gezegd dat er 2.500 en nog wat ton aan tellurium aanwezig is op de onderzeese berg Tropic. We nemen aan. dat dit nog meer zal zijn gezien dat er andere onderzeese bergen zijn in dit Spaanse gebied ten zuiden van Canarias. Maar, momenteel verbruikt men in  de wereld 80 ton per jaar en de prijs per kilo kan €11,=  bedragen

Boliden, het bekende bedrijf in het nationale natuurpark Coto de Doñana, in Andalusië, is wereldwijd  een van de grootste verwerkers  van tellurium. De vennootschap is haar productie aan het verhogen.

Rendabel op de lange termijn
telurio-canarias-africa3-kGYD--510x287abc.jpg
                                Een onder zee robot aan het boren op de zeebodem.
Gerekend naar internationale tarieven, is het winnen van tellurium heel kostbaar.  Een andere zaak is, dat in 2050 het tellurium in Spanje een hogere prijs zal hebben en dat er dan een niet vervuilende  techniek zal zijn die rendabel is. In de komende jaren verwacht men dat de vraag naar mineralen doe benodigd zijn in de thermo-elektrische industrie zal toenemen met 0,10 %.
extracciontelurio-canarias-aguas-kGYD--510x287abc.jpg                                                     Een opzuig systeem.
Tellurium is een chemisch element dat geassocieerd  wordt  met selenium en zwavel. Het element is essentieel voor belangrijke toepassingen zoals ijzer, koper, roestvrij staal en lood-legeringen. Vergunningen voor het winnen n zijn niet ingewikkeld. Het is duidelijk dat Spanje haar winning zal vergemakkelijken om haar wettelijke rechten op dit gebied te bestendigen. Alberto Vázquez-Figueroa zegt, dat het beter is voor mensen, dan het handhaven van de  burgeroorlogen in Congo.

Iets zeldzaams
sacar-telurio-canarias-kGYD--510x287abc.jpg
                                          Winning vanaf een schip in zee.
De aardkorst bestaat voor ongeveer 0,0000001%  uit tellurium, waardoor het drie keer zeldzamer is dan goud en vergelijkbaar met de zeldzaamheid aan platina. Ondanks dat, is het metaal essentieel voor de moderne industrie. Het wordt verkregen door middel van sulfide mineralen wat halfproducten zijn van koperlood, en van zinkmijnbouw
Is er tellurium met geraffineerd koper-slib
marineETech1-telurio-canarias-kGYD--510x287abc.jpg
                         Een Britse onderzeeboot in Spaanse wateren nabij Canarias.
Men kan tellurium verkrijgen door het  raffineren van koper- slib, wat ook goud, zilver, platina, arseen en selenium kan opleveren. Natuurlijk, in industriële hoeveelheden. Dat lood lost het op  in zuur en men verwerkt het voor deze metalen.

Het beheer van dit afval kan elke specialist in koper, morgen, tellurium bedrijf hebben als de prijs stijgt. Het beheer van dit slib maakt het elk bedrijf dat gespecialiseerd is in koper mogelijk, om morgen, over tellurium te beschikken als de prijs stijgt.

Gebruikt tegen kanker
telurio-canarias-spain4jpg-kGYD--510x287abc.jpg
                                                     Wielen van onderzeese tractoren.
Onder leiding van de chemicus Charles Sykes, professor in de Chemie in het Verenigd Koninkrijk, hebben Angelos Michaelides en Philipp Pedevilla, van het University College London de mogelijkheden  ontdekt van tellurium in de behandeling van kankerpatiënten. Deze artsen onderzoeken, of radiotherapie-behandelingen beter toepasbaar zijn met de toepassing van telluur als toevoeging aan jodium . Jodium en tellurium zijn buren in het periodiek systeem van de elementen, respectievelijk. de getallen 53 en 52

Territoriale wateren
telurio-canarias-spain-kGYD--510x287abc.jpg
                                                         Een graafvoertuig.
De vindplaats die men heeft ontdekt is dicht bij Canarias in Spaanse wateren. Omdat de onderzeese berg Tropic deel uitmaakt van de vulkaanketen die er is op de eilanden Kan Marokko tellurium winnen?  Wat Marokko ontbreekt is, het volk en de Sahrawi-bevolking, zeggen dat ze meer mijn locaties hebben om te exploiteren.

Nieuwe technologieën
marineETech3-telurio-canarias-kGYD--510x287abc.jpg

                                          Tropic, ten zuiden van  Canarias
Tellurium is van essentieel belang voor verschillende moderne technologieën  zoals zonnepanelen en thermo-elektrische generatoren, die staan voor 70% van de vraag naar tellurium

Industriële vernieuwing
telurio-canarias-africa-kGYD--510x287abc-1.jpg
                                             De Spaanse wateren te zuiden van Canarias
                   gezien vanaf het Britse oceanografische onderzoeksschip
RRS James Co
ok.
Telluur wordt gebruikt voor het verminderen van de aantasting van metalen door zwavelzuur. Het is van essentieel belang voor de toekomstige zonnepanelen. Misschien kan de toekomstige maritieme windenergie-industrie het grootscheeps nodig hebben en masse. Maar dat is in in onderzoek. Maar voorlopig niet.
ZZZIslas-canariaslogo-830.jpg


Frankrijk treedt toe
tot het zoeken naar tellurium bij Canarias

Oceanografie, bij de Canarische Eilanden
voor het einde van april 2017

Duitsland, Rusland, China, Zuid-Korea en India
hebben ook rechten van de VN voor het
opsporen van onderwater-bodemschatten
in  het Midden van de Atlantische Oceaan  

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 18 april 2017 - Voordat april 2017 eindigt zal een Franse missie aanwezig zijn in de Spaanse wateren van Canarias voor het analyseren van diverse mijn-materialen die zich in dit maritieme deel bevinden, zo hebben officiële Franse bronnen op maandag 17 april 2017 laten weten aan de persmedia. Het Franse schip zal in Las Palmas aanwezig zijn van 26 tot 28 april2017, zo hebben de persmedia vernomen van bronnen binnen Ifremer, het Franse Instituut voor Onderzoek van de Exploitatie van de Zee,

De wetenschappelijke missie, gesponsord door de Franse Regering, bestaande uit een groep geologen, chemici, en biologen is gedurende 45 dagen op zoek geweest naar gegevens in de Atlantische Oceaan tussen Kaap Verdië en Canarias. Het doel is de inactieve hydrothermale gebieden te ontdekken en te bestuderen  met metalen zoals koper, zink, lood, zilver, en ook goud,
telurio-francia-canarias-kh2F--620x349abc-1.jpg
         De door Frankrijk uitgezette route in haar peilingen naar onderwater-schatten
                                                  die  eind april 2017 eindigen.
De aanwezigheid van de onderzoekers valt samen met de ontdekking door Britse wetenschappers van tellurium bij de eilanden, zoals bekend is gemaakt in de persmedia op dinsdag 11 april 2017.
sin-titulo-1-2.jpg
Zowel de PSOE, evenals Equo, hebben aangekondigd deze zaak in politieke sfeer te trekken opdat de Regering uitlegt welke gegevens men heeft over het tellurium. Een regionale PSOE-gedelegeerde van Tenerife, Gustavo Matos, heeft bevestigd, “dat de Spaanse Regering  de eilanden  als ‘koloniaal’  behandeld.”

Sinds 2014 heeft Frankrijk een intentieverklaring met de Internationale Zeebodemautoriteit, die sinds midden 2016 geleid wordt door de Brit Michael W. Lodge. Dit machtscentrum is gevestigd in Jamaica en binnenkort zal Spanje een nieuwe ambassadeur hebben vanwege het plotselinge overlijden in 2015 van Aníbal Jiménez Abascal,  sinds 2014 de Spaanse vertegenwoordiger bij deze instantie..

Dit akkoord van de Internationale Zeebodemautoriteit met Frankrijk, dat een vetorecht heeft in  de VN, bevat een exploitatie-toestemming van polymetaal sulfiden op het Atlantische rif.
Frankrijk is verantwoordelijk voor de verkenning van het gebied, en o.a. de identificatie van hydrothermale systemen, geologische karakterisering, en  chemische en biologische omgevingen.

Een van de punten in deze overeenkomst, is dat van, “voorbereidende studies uit te voeren op de biodiversiteit van niet-actieve locaties om beter inzicht te hebben in de gevolgen van de mijnbouw op ecosystemen". Exploratie -vergunningen vervallen na 13 jaar, en Duitsland, Rusland, China, Zuid-Korea en India hebben ook rechten over de Atlantische Oceaan.
000islas-canariaslogo-kopie-154.jpg


De Canarische Regering en Podemos
vragen aan Guindos
dat hij uitleg geeft over het tellurium bij de eilanden

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 18 april 2017 - De Canarische Regering, Podemos en Coalición Canaria (CC) hebben op maandag 17 april 2017 initiatieven aangekondigd om  te vragen dat de Spaanse Regering het Congreso (de Tweede Kamer) en de Senado (de Eerste Kamer) informeert over de ontdekking van de voorraden tellurium, kobalt en andere metalen welke men als strategisch beschouwd op de onderzeese bergen ten Zuiden van de Archipel, zoals is aangegeven in de persmedia.

De Canarische president, Fernando Clavijo (CC), heeft gezegd dat zolang als men niet beschikt over informatie betreffende de ontdekte mineralen en hun locatie, hij zich daarover niet wil uitlaten , want officieel heeft men daarover geen enkele mededeling gedaan, waarop de Regering zich aldus zou kunnen  baseert.
telurio-canarias-investigacion-kTpC--620x349abc-1.jpg
sin-titulo-1-3.jpg
Het National Oceanographic Center van het Verenigd Koninkrijk heeft  in de tweede week van april 2017 aan de persmedia bevestigd dat de onderzoek-campagne die in de herfst van 2016 is verricht in de Atlantische Oceaan met het IGME, de instantie die ressorteert onder het Ministerie van Economie, een potentiële vindplaats heeft aangetroffen van 2.670 ton tellurium op Tropic; een onderzeese berg,  gelegen op 250 mijl van Canarias.

In een communiqué hebben de CC senatoren, María del Mar Julios en Pablo Rodríguez, laten weten, gevraagd te hebben dat de minister van Economie en Industrie, Luis de Guindos, in de Kamer verschijnt, om uitleg te geven,” over wat zich heeft voorgedaan met de ontdekking van deze grote vindplaats aan tellurium in de wateren van de Archipel.”

Op hun beurt heeft Unidos Podemos eveneens aangekondigd, “een hele reeks vragen te hebben,” opdat de Regering uitlegt in het Congreso (de Tweede Kamer) wat haar bedoelingen zijn betreffende deze voorraden aan strategische metalen en dat men verduidelijkt, “waarom men Canarias niet geïnformeerd over de ontdekking ervan.”

“We verlangen transparantie van de Spaanse Regering over de mogelijke plannen welke men kan hebben na de gepubliceerde informatie over vindplaatsen van metalen die zijn aangetroffen op een onderzeese berg ten Zuiden van Canarias” zegt het parlementslid López de Uralas, woordvoerder van de partij Equo, in een persbericht.

Equo waarschuwt, “dat onderwater-mijnbouw  een activiteit is met potentiële ernstige effecten op het maritieme milieu, en dat  nog steeds een goed juridisch kader ontbreekt voor het beschermen van  mogelijke effecten op het maritieme milieu, om deze te voorkomen.”
000islas-canariaslogo-kopie-153.jpg


De PSOE maakt onafhankelijk aanspraak
op het tellurium van Canarias

Een parlementslid zegt, dat de Spaanse Regering
de Archipel behandelt als een ‘kolonie

CANARISCHE EILANDEN  -. maandag 17 april 2017 - Het Parlementslid van de PSOE voor Tenerife, Gustavo Matos,  heeft  op zaterdag 17 april 2017 zijn ontevredenheid laten blijken over de bestaande informatie over het aantreffen van tellurium in de wateren van Canarias

Het bestaan van dit materiaal in Spaanse territoriale wateren ten Zuiden van Canarias, zoals de persmedia op dinsdag 11 april 2017 hebben gepubliceerd, is bevestigt door Britse wetenschappelijke autoriteiten. Bij deze missie was Spanje betrokken.
Gustavo-Matos.jpg
                                                             Gustavo Matos.telurio-canarias-psoe-kerB--620x349abc-1.jpg
                 Het oceanografisch onderzoeksschip James Cook op Tenerife,
                                      in oktober 2016, met de expeditie-vlag.
Matos, die lid is van de Energie-commissie van het Canarische Parlement, is de eerste geweest om aan te geven dat men deze zaak, in de komende jaren een strategisch materiaal voor Spanje, op de politieke agenda van de eilanden gezet moet worden.
Het Estatuto de Autonomía de Canarias (Statuut  voor Zelfbestuur van Canarias) - waarvan de aanpassing verkerend is in de goedkeuringsfase in Madrid - bevat in de artikelen over de onderzeese vulkanen bij Canarias:  De ‘ruimtelijke sfeer’(‘domeinnaam’)`van de eilanden.

Op zijn Twitter-pagina heeft Matos bevestigd: “Wederom behandeld de Spaanse Regering ons  als een kolonie,” en onthult, “dat we deze zaak moeten behandelen in het Canarische Parlement.”

Onderzoek op de onderzeese berg Tropic is niet ondoorzichtig gewest. In Spanje, zijn de technici op de hoogte van het verloop van de expeditie van het oceanografische onderzoeksschip RSS James Cook, omdat zij als vertegenwoordigers  van Spanje aan boord waren.
Feit is dat het schip van Tenerife is vertrokken in oktober 2016.

Dit onderzoek omvat de deelname van  de Universidad Complutense de Madrid met een proefschrift over de mineralogie en de geo chemie van Ferro mangaan-korsten bij de Canarische Eilanden.

In oktober 2016 hebben de Spaanse autoriteiten  aan de persmedia aangegeven dat het IGME een samenwerking memorandum heeft ondertekend met het Centro Oceanográfico Nacional van het Verenigd Koninkrijk voor het maritieme geologische onderzoek, inclusief de exploratie van  minerale grondstoffen, en de deelname aan gezamenlijke campagnes zoals de JC142-expeditie.
mar-canarias.jpg                                                                 De 
zee nabij Canarias:
Tropic is een onderzeese berg op een diepte van 3.000 meter op de Oceaanbodem met een doorsnede van 50 kilometer en 1.110 meter hoog, die ongeveer 19 miljoen jaar geleden is ontstaan
telurio-canarias-abc-k8hC--620x349abc-2.jpg

En het is dat het IGME heeft laten weten, dat professor Javier González - onderzoeker van  dit gerenommeerde nationale instituut -  deelneemt als deskundige aan de gecombineerde expeditie ‘JC142’,  teneinde een multidisciplinaire studie te verrichten die geologie, geofysica, geo chemie, hydrografie en microbiologie combineert, voor het bestuderen van de plaatselijke factoren die de vorming van afzettingen van Ferro mangaan-korsten op de onderzeese  berg Tropic controleren.
ZZZIslas-canariaslogo-824.jpg


De bijzondere mineralen die er zijn nabij Canarias

CANARISCHE  EILANDEN - maandag 17 april 2017 - Onderzeese bergen ten Zuidwesten van Canarias herbergen niet alleen wat wereldwijd  de grootste vindplaats kan zijn van tellurium, maar ook grote concentraties aan andere metalen, die gecatalogiseerd zijn als strategisch vanwege hun waarde voor de hoge technologie,  zoals kobalt, vanadium,  nikkel, en yttrium.

Het National Oceanographic Center (NOC) van het Verenigd Koninkrijk  heeft deze week bekend gemaakt, dat  in de  campagne welke men in de herfst van 2016 met het Instituto Geológico y Minero de España (IGME) heeft gerealiseerd in de Atlantische Oceaan, men een potentiële vindplaats  van 2.670 ton aan tellurium op Tropic heeft aangetroffen, een onderzeese berg die op 250 mijl van El Hierro ligt.
telurio-canarias-psoe-kerB--620x349abc.jpg

De vindplaats van  tellurium,  aangetroffen bij  Canarias.
abc-canarias-telurio-kzOF--620x349abc-1.jpg
De onderzeese bergen in dit deel van  de Oceaan zijn traditioneel bekend als ‘de grootouders van Canarias’, omdat ze met dezelfde vulkanische dynamiek zij gevormd als waarmee de Eilanden zijn gegenereerd, maar miljoenen jaren eerder  (Tropic, bijvoorbeeld, is zes keer ouder dan Fuerteventura, dat 23 miljoen jaar oud is)..

Het aantreffen van deze bergen met een aanzienlijke voorraad van een uiterst gewaardeerd metaal voor de constructie van zonnepanelen,  kan ‘verbazend’ genoemd worden, zoals de onderzoekers van het NOC te kennen hebben gegeven aan de BBC, maar het blijft ongebruikelijk.

De Spaanse partner in deze campagne, het IGME -een nutsbedrijf  van het Ministerie van Economie en Industrie - heeft al zes jaar deelgenomen aan  +Drago 0511, een ander onderzoeksinitiatief betreffende deze onderzeese berg, aan de hand van twee maritieme onderzoekscentra van Spaanse oorsprong: het Instituto Español de Oceanografía  en het Instituto Hidrográfico de la Armada.

De Drago 0511-campagne was, voor het grootste deel, gericht op het verzoek dat Spanje onlangs heeft gepresenteerd aan de Verenigde Naties, opdat men de soevereiniteit erkent van een ferromagnetische Atlantische kuststrook van 296.000 km (een oppervlakte die nagenoeg gelijk is aan die van geheel Italië), met het argument… dat deze diepten deel uitmaken van het Canarische platform.

Het diende echter ook voor het verkrijgen van wetenschappelijke gegevens, onder andere, op het vlak van  mineralen. Feit is, dat het rapport, wat is gepubliceerd door het IEO, uiteindelijk meldt dat men aanzienlijke korsten Ferro magnesium (mineralen van een rots bestaande uit ijzer en magnesium als grootste bestanddelen) heeft aangetroffen op van deze bergen: Echo, The Paps, Drago, en de meest verwijderde: Tropic.

Waarom zijn deze Ferro magnesium-korsten zo belangrijk?
Om diverse redenen: Vooral omdat ze teruggaan tot een geologisch verleden van meer dan 70 miljoen jaar (die van Tropic blijken de ouder te zijn dan die men op Aarde kent), maar ook omdat ze veel kunnen  vertellen over een geologisch verleden dat men kent van ferromagnetische korsten die rijk zijn aan vreemde metalen.

Dat wordt in detail uitgelegd door het IGME, in een artikel dat is gepubliceerd op 13 oktober 2016 in het wetenschappelijke tijdschrift  ‘Ore Geology Reviews’, waarin men rekenschap geeft van wat men heeft aangetroffen in de campagne 'Drago 0511'onder de  titel: "Bijzondere en strategische ijzerhoudende aardkorsten rijk aan kobalt van het Cretácico Cenozoico van de onderzeese bergen van de provincie", (Marino, González, Somoza, en anderen).

Dit artikel meldt dat deze onderzeese bergen bedekt zijn met een Ferro magnetische korst van 25 centimeter dikte met aanzienlijker concentraties kobalt  (0,5%), nikkel (0,3%), vanadium (0,24%) en onbekende grond met yttrium (0,35%); evenals met merkbare sporen platina en andere metalen van dezelfde groep, zoals rhodium, ruthenium en palladium. Dit wil zeggen, dat elke  ton aan  aardkorst een gemiddelde bevat van  234 kilogram aan  ijzer en 169 kilogram  aan mangaan, maar ook vijf kilogram aan kobalt, drie kilogram aan vanadium, 182 gram aan platina, en 3,5  kilogram aan zeldzame aardkorst

Is dat veel, of weinig?
In vergelijking met
de gemiddelde aanwezigheid van deze elementen in de Continentale aardkorst, onthult dit dat er in deze onderwaterbergen 265 keer meer platina aanwezig is, 290 keer meer kobalt, 24 keert meer vanadium, 59 keert meer nikkel, en 10 keer meer aan onbekende aarde. Dit soort samenstelling, zo benadrukken de auteurs van het artikel, “maken de ferromagnetische korsten tot een  potentiële bron aan nieuwe metalen die worden gebruikt in technologische industrieën, ook met toepassingen als bron van hernieuwbare energie". Men laat in dit verband weten, dat de  Europese Unie diverse van deze elementen heeft verklaard als ‘strategisch’: kobalt, vanadium, nikkel, zeldzame aarde, en... tellurium."
ZZZIslas-canariaslogo-823.jpg


Wat is tellurium?

Dit metaal wordt vooral  gebruikt in de elektronische industrie

CANARISCHE  EILANDEN - maandag 17 april 2017  - Het onderzeese gebergte ten Zuidwesten van Canarias herbergt niet alleen dat wat wereldwijd beschouwd wordt als de grootste vindplaats van tellurium, maar ook als een van de grootste concentraties aan andere metalen die gecatalogiseerd zijn om hun waarde voor de elektronische industrie, zoals kobalt, vanadium, nikkel en nitriet.

Het Oceanografisch  Centrum van het Verenigd Koninkrijk heeft in de Goede Week van 2017 laten weten dat dit onderzoek met het Instituto Geológico y Minero de España een potentiële locatie heeft ontdekt van 2.670 ton tellurium  op Tropic; een onderzeese berg, die ligt op 250 mijl van El Hierro.
qui110352.jpg

Maar, wat is tellurium?                                      
Tellurium is een metaalsoort met een bleke kleur van zuiver, witachtig zilver, in een ongelofelijk stadium van een geweldige metaalglans; in de metaalkalender zou men die tegen kunnen komen in groep 16 van periode 5, als neen van meest bekende metaalsoorten die bestaan.

Gekristalliseerd kan men tellurium gemakkelijk verpulveren, terwijl men het, als men het tegenkomt, als roestvrij staal kan toepassen in plaats van ijzer en koper.

Telluur wordt vooral toegepast in de  elektronische industrie omdat het een element is  met grote geleidingseigenschappen. Het wordt ook gebruikt om de bewerkbaarheid te verbeteren van andere materialen, zoals koper en staal. Vele thermos elektronische inrichtingen zijn ook gemaakt van telluur verbindingen. Misschien is het gebruik van tellurium wel het meest vertrouwd bij CD's, die telluur in de samenstelling ervan hebben.
ZZZIslas-canariaslogo-822.jpg


Vázquez-Figueroa zegt dat Spanje het tellurium ten zuiden van de Canarische Eilanden moet opdelven

"Dat is altijd beter, dan om door te gaan met het vermoorden van kinderen in Congo,” zegt de Canarische schrijver

CANARISCHE EILANDEN - Paaszaterdag, 14 april 2017 -  De Canarische schrijver en novellist Alberto Vázquez-Figueroa heeft op Goede Vrijdag 14 april 2017 overwogen dat het bestaan van tellurium in territoriale van Spanje, ten Zuiden van Canarias, goed nieuws is. Daarom moet het geheel, of gedeeltelijk opgedolven worden.

De auteur merkt over het deze week in de persmedia onthulde bestaan van dit strategische mineraal op, dat de diepte waarop het zich bevindt het technisch mogelijk maakt het op te delven.
telurio-canarias-abc-k8hC--620x349abc-1.jpg
Beeldschermanalyse van  de onderzeese bergtop Tropic, op het schip RSS James Cook.
De bedenker en auteur van boeken zoals ‘Tuareg’ (‘Toeareg) en 'Vivir del Viento' (‘Leven van de Wind’)  herinnert aan zijn beroep als duiker en merkt op “dat deze diepte van iets meer dan 1.000 meter geen onoverkomelijk obstakel is voor het opdelven van dit tellurium.” en  hij heeft daar aan toegevoegd: “Dat is altijd beter, dan om door te gaan met het vermoorden van kinderen in Congo.”
alberto-vazquez-figueroa.jpg

                                                                         Het succes, of het mislukken
                                                                         van een uitvinding is niet
                                                                         afhankelijk van degene
                                                                         die het ten goede komt, maar van
                                                                         degene 
die het schaadt.”
alberto-vazquez-figueroa.png
Alberto Vázquez-Figueroa heeft gezegd dat Spanje in de internationale wetteksten het ‘vastleggen’ moet regelen van de controle van wateren van de onderwater-eilanden voor de kust, omdat - volgens de verklaring aan ‘Diario de Avisos’ - gebleken is, dat er tellurium is; "wat van groot belang  is voor de toekomst van de Canarische Eilanden".

Hij heeft hj eraan toegevoegd, “dat de Britse aanwezigheid in deze zaak gezien dient te worden als  sleutel tot  samenwerking  die tegenwoordig deze supermogendheden  toegang garandeert tot reserves van deze aard, zonder een oorlog te beginnen; en bovendien, dat Spaanse allianties iedereen dienen af te schrikken met een offensief van dergelijke kenmerken.”
ZZZIslas-canariaslogo-817.jpg


Waartoe dient het mineraal tellurium van Canarias?

 De zeebodem bij de eilanden, met strategische mineralen

CANARISCHE EILANDEN - Goede Vrijdag, 14 april 2017 - Het gaat om  een eerste vindplaats die is aangetroffen in Spaanse wateren ten Zuiden van Canarias. Het gaat om een strategisch materiaal. Het officiële Britse schip RRS James Cook is eind 2016 begonnen aan haar kalender voor het ten  noordwesten van Canarias ontdekken van nieuwe hulpbronnen aan een bijzondere metalen laag in koolstof.,

Aan deze operatie hebben, onder anderen, deelgenomen de deskundigen Jon Taylor y Neil Crossguard, die met onderzee-robots en boorapparaten antwoorden gezocht hebben over de vorming van maritieme mineralen op de bodem van de Atlantische Oceaan, welke onderdeel uitmaakt van een deel van de territoriale wateren  van  Spanje.
james-cook-canaryislands-kDO--620x349abc.jpg                           
Een wetenschappelijke expeditie met het schip RRS James Cook.<
De deskundigen zijn elementen aan het lokaliseren die technische leidend zijn, zoals  kobalt en tellurium, noodzakelijk voor nieuwe technologieën van hernieuwbare energie.

Van deze elementen zijn sterk geconcentreerde voorraden aanwezig in de zeebodem bij de Canarische Eilanden, en dat is een scenario van een locatie waar de Britse wetenschappers een beeld van willen vormen.
cangreso.jpg   
Een krab op Tropic, waargenomen door de onderzee-robot van het schip RRS James Cook..
Zo bevinden zich in grote hoeveelheden  met  hoog verrijkt  tellurium in de ferromanganese aardkorsten (legering van ijzer en magnesium, gebruikt in de productie van staal en gegoten ijzer, zie: http://nl.dictionarist.com/ferromanganese) op de zeebodem waar zich, onderwater, sommige bergen gevormd hebben. Tellurium wordt bijvoorbeeld, gebruikt in componenten voor zonnepanelen.

Het National Center for Oceanography van het Verenigd Koninkrijk onderzoekt het ontstaan en de vorming van deze aardkorsten. Ook studeert men op de mogelijkheden van milieu-effecten welke men kan verkrijgen bij het opdelven  van deze mineralen.

Jeremy Spearman, de leider van de expeditie, heeft in november 2016 opgemerkt, “dat de operatie een unieke kans vertegenwoordigt  deze aardkorsten in kwestie te kunnen bestuderen, werkend op een diepte van duizenden meters.

Het project is de kans nagegaan op het winnen van elementen op basis van technologische extractie met behulp van koolstofarme technologieën, zoals procedures en ionische vloeistoffen. De rol van de duurzaamheid is de sleutel bij onttrekking van de voorraden, "waarvan veel zich bevindt  op het grondgebied van kleine naties met opkomende economieën," zo heeft Spearman toegevoegd.
   schip James Cook beschikte over een operatievoertuig met afstandsbediening dat instrumenten naar de zeebodem bracht op een diepte van ongeveer 1.000 meter.

Op deze diepte geeft men beelden ogenomen met hoge ruimtelijke en temporele resoluties.
Met het verzamelen van deze informatie, ervaart men de mogelijkheden tot mijnbouw ervan.

De operatie omvat de installatie van meetapparatuur voor zeestromimngen en gegevensverzameling van verticale profielen van het zoutgehalte en de temperatuur op een diepte van meer dan 4.000 meter.

Er zijn  ook water- en sedimentmonsters verzameld voor laboratoriumonderzoek. Spearman merkt op,  “dat  we zullen overwegen, of deze gegevens kunnen dienen voor ‘activiteiten van commerciële winning ", hoewel de prioriteit is "te helpen bij het vaststellen van beste praktijken voor het onttrekken van mineralen uit de diepte van de Oceaan".
jaime-rubio-rosalesarucasrojo-kkfB--100x110abc.jpg 1f41105f065c1aa2c32785f0ae941008-1.jpg
  Jaime Rubio Rosales.       http://www.abc.es/espana/canarias/abci-cientificos-britanicos-estudian-minerales-raros-mar-canarias-201611022156_noticia.html

Aan het woord is journalist Jaime Rubio Rosales
Als aanvulling op dit en het voorgaande artikel dat we gepubliceerd hebben over dit tellurium (ofwel telluur), publiceren we hier het commentaar van onze collega-journalist Jaime Rubio Rosales, dat gepubliceerd is in het de rubriek ‘Tribuna Abierta’ van het dagblad ‘ABC-Canarias’:

Over het telurio (tellurium)
Vaak bij de publicatie van een overzicht aan elementen, zijn er ook nu parasieten die tegen het opdelven ervan zijn

Het nieuws over het aantreffen van telurio (tellurium) in Spanje, gepubliceerd door ABC, heeft nu al de eerste groep van parasieten gegenereerd, die dit in de prullenbak van nationale belangen werpen. Wat geweldig zou zijn voor de economie van de Canarische Eilanden, is een schande genoemd. En in een mum van tijd hebben de vijanden van de vooruitgang, in plaats van dit onderwerp met de nodige voorzichtigheid te behandelen, het onderworpen aan een politiek debat dat het moet ondergaan in de Naamloze Vennootschap: NV Congreso (de Tweede Kamer); en in de  Besloten Vennootschap: BV Canarisch Parlement.

Een krab dwaalt over Tropic, de Canarische onderwater-vulkaan, vóór de aanvang van de werkzaamheden om tellurium te vinden.

Wetend hoe voorspelbaar ze zijn,  zullen ze nu worden  geleverd met het volgende geratel: wat gebeurt er als het verwijderen verontreinigt, en de zichtbaarheid op vier kwallen in de diepte van de oceaan - als er straatverlichting zou zijn - wordt beperkt tot vier meter; en wat als de opdelving de route gaat blokkeren van de kajaks vanuit Senegal, ofwel het vredesplatform, ofwel het andere?

In het kort: Het domineren van een wereldwijde markt als belangrijk element in wind- en zonne-energie,  of hoge energiegeleiders voor de snelheid van intelligent  telefoon van  de toekomst (zie het onderstaande artikel) is slecht voor Spanje.

Volledig, want we hebben al de eerste groep van leeglopers die spreekt over een materie die ze niet kennen en over een materiaal waarover ze nauwelijks iets weten en minder nog van de periodieke tabel van de elementen. In plaats van zich erop te verheugen dat men nu iets heeft voor het vragen van een subsidie, en van tellurium te leven tot 2050.
Jammer, dat alle wetenschappers en technici die in stilte hebben gewerkt in Spanje, nu moeten verdragen dat hoogleraar Google praat over een zo serieuze zaak.”
000islas-canariaslogo-kopie-143.jpg


Britse wetenschappers hebben nabij Canarias wereldwijd de grootste voorraad aan telluur aangetroffen

Een berekening gaat uit van 2.670 ton van dit  erts, dat voor 2050 een  revolutionaire  rol zal spelen in de energie

CANARISCHE EILANDEN . woensdag 12 april 2017 - Het mineraal wordt tellurium, of telluur genoemd; is nummer 52 in het periodiek systeem van de elementen, en is aangetroffen in Tropic, in de territoriale wateren van Spanje, zo toont onderstaande  foto  aan van het Instituto Español de Oceanografía;  en de Spaanse territoriale water nabij Canarias zijn rijk aan dit materiaal (zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Telluur ).

Zo worden met telluur, bijvoorbeeld, de installatie van zonnepanelen en verbindingen voor mobiele telefoons voordeliger. Op dinsdag 11 april 2017 hebben Bitse wetenschappers die het gebied hebben geanalyseerd, bevestigd dat de hoeveelheid telluur die er is in de Spaanse wateren ten zuiden van Canarias, “ verrassend rijk is.”
grroottellurum.jpgZoals persmedia in november 2016 al wisten te melden, hebben Britse wetenschappers in de buurt van de Canarische Eilanden onderzoek verricht om de locatie van tellurium op te sporen.
In het najaar van 2016, werd al melding gemaakt van een Engels onderzoekschip in de buurt van de Canarische Eilanden vanwege de redding van de bemanning van een Brits schip dat zonk tijdens de ARC zeil regatta,  op de  route tussen Gran Canaria en Santa Lucia (de Bahama’s)
456px-Tellurium_element_2.jpg                                                            Tellurium.
o34ui--644x362.jpg            Tellurium afkomstig van de recent bij El Hierro ontstane onderzeese vulkaan.
De hoeveelheid telurio (tellurium, of telluur) is door Britten aangetroffen en becijferd in Tropic, wat deel uitmaakt van een onderzeese bergketen met de namen Bimbache, The Paps, en Echo, naast andere, minder hoge locaties, die behoren tot Spanje omdat ze deel uitmaken van dezelfde vulkanische regio van het warme punt dat er is op Canarias. Het is de juridische basis voor het verkrijgen van de natuurlijke uitbreiding van  de territoriale wateren  als bedoeld in Artikel 76 van het Zee-verdrag van de Verenigde Naties (VN).

Voorafgaand aan de komst van de Britten, heeft Spanje al gewerkt aan het hebben van controle over een maritiem gebied dat niet alleen rijk is aan vis, maar ook aan en minerale vindplaatsen. Een groep van 19 wetenschappers en technici van:
- het Instituto Español de Oceanografía (IEO),
- het Instituto Geológico y Minero de España (IGME),
- het Secretaresse General del Mar,
- het Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) van het  Ministerie van Defensie,
- de Faculteit Zee- en Milieu Wetenschappen van de Universiteit van Cádiz,
- de Faculteit Geologische Wetenschappen van de Universidad Complutense de Madrid,
 heeft bathymetrie verricht op aanwijzingen van  Dr. Juan Tomas Vazquez Garrido.

Bathymetrie is het opmeten van de topografische hoogte van de zeebodem, en is een specialisme binnen de geodesie met de vervaardiging van zeekaarten als doel. Bathymetrie behoort tot het veel bredere vakgebied hydrografie.
(zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bathymetrie ).

De component van de onderwaterwereld-mijnbouw gevonden in de buurt van Canarias zal uiterst belangrijk zijn wanneer in 2050 de wereldwijde vraag naar elektriciteit 30 Terra watt (TW) kan bereiken, volgens gegevens van het Forum van Davos. Het omzetten  van spaarzamer zonne-energie is een van de grootste wetenschappelijke uitdagingen op dit moment. En dat is waar tellurium in beeld komt, dat zich in de territoriale wateren van Spanje op de Canarische Eilanden bevindt.

De Britse onderzoekers hebben aangegeven dat de concentratie van dit minereaal50.000 keer groter zijn dan de voorraden die momenteel bestaan op de gehele  Planeet.

In aanvulling op de zonnepanelen van de toekomst, wordt tellurium onder andere gebruikt voor het bekleden van maritieme windmolens en in de mobiele telefonie.

Het onderzeese gebergte waar de Britten tellurium hebben aangetroffen heeft de naam Tropic en ligt ten zuiden van de Canarische Eilanden. Het is een aan de bovenkant geen grote onderzeese hoogvlakte. Met onderzee-robots hebben de onderzoekers van het Nationale Oceanografische Centrum van het Verenigd Koninkrijk de korst ontdekt die donker is en fijnkorrelig. Die korst heeft een dikte van vier centimeter over de volledige oppervlakte van deze onderzeese vulkaan.

Bram Murton, de leider van  de Britse expeditie heeft aangegeven, “dat de vindplaats nabij de Canarische Eilanden  verbazingwekkend rijk is, en dat dit deze rotsen ongelofelijk bijzonder maakt, en waardevol vanuit het standpunt van de hulpmiddelen.” In begrijpelijke termen, kan men van de Canarische vindplaats 2.670 ton aan tellurium afgraven.

 ZZZIslas-canariaslogo-812.jpg


 

aaaaakaart_canaria-38-134.jpg

000LOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--18.jpg

zon-234.jpg

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb