site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-204.jpg

aaaaaamapa-canarias2-3-30.jpg


Manifestatie tegen seksistisch geweld vereist veranderingen in politiek beleid en justitie

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zondag 25 november 2018 -  Honderden mensen hebben op zondag 25 november 2018 in Las Palmas de Gran Canaria gedemonstreerd ter gelegenheid van 25 november, de ‘Internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen’, onder het motto: "Uw beleid en gerechtigheid blijven ons doden."  

De mars, georganiseerd door het Red Feminista (Feministische netwerk) van Gran Canaria, heeft tot doel iedereen bewust te maken van de moord op vrouwen en seksueel geweld; betere aandacht voor de slachtoffers te eisen, en meer preventieve maatregelen te nemen.
7275_manifestacion-palmas-gran-canaria_ediima20181125_0230_19.jpg
Tot nu toe zijn  er in 2018 negen vrouwen gedood door hun partners, of ex-partners, op de Canarische Eilanden en 89 in heel Spanje, hoewel er slechts 44 officiële slachtoffers zijn, volgens de regeringsdelegatie voor gendergeweld, aldus het Red Feminista (Feministisch netwerk) van Gran Canaria.

De manifestatie in de hoofdstad van Gran Canaria is vertrokken van het Pérez Galdós-Teatro en is via de Avenida Rafael Cabrera en Calle Venegas gelopen, in de richting van de Canarische Regering

"Geweld tegen vrouwen gaat door, ondanks politieke veranderingen, er is veel discussie maar weinig economische schenkingen, en het is noodzakelijk dat rechters en politie meer bewust worden," zei Elena Suárez, de woordvoerster van het Red Feminista (Feministisch netwerk) van Gran Canaria

"Drie van de vier vermoorde vrouwen hadden niet eerder gerapporteerd," zei Suárez, die gelooft dat vrouwen problemen hebben met rapporteren omdat ze bang zijn voor hun kinderen, en bang zijn dat men ze niet zal geloven. Bovendien “ is het doorbreken van de cyclus van geweld zeer gecompliceerd, afstand doen van de relatie met een misbruiker is psychologisch moeilijk", en wanneer vrouwen het krijgen, is het essentieel dat de hulp die zij ontvangen niet wordt gekort bij gebrek aan financiële middelen, zegt Suárez .

Vrouwen gedood door hun partners, of ex-partners; worden toegevoegd aan degenen die lijden aan andere vormen van fysiek, of psychologisch geweld, waarvoor beleid en maatregelen nodig zijn die zowel de aandacht voor slachtoffers als meer controle en preventie in alle sociale en educatieve sectoren betreffen, zeggen ze  deelnemers aan het protest.

Naar hun mening is het Staatspact tegen gendergeweld een jaar geleden unaniem goedgekeurd, "maar een onvoldoende en urgent document dat vandaag nog steeds op een onbetekenende plaats op de politieke agenda van de Deelstaatregering staat."

Evenzo kijkt het Red Feminista (Feministische netwerk) van Gran Canaria, "opnieuw naar gerechtigheid, om het secundaire slachtofferen, beledigen, en in  diskrediet brengen,  door klokkenluiders te benadrukken als een resultaat van het machistische perspectief van de rechterlijke macht en de vervolging."

"Veel rechters verlenen geen beschermingsbevelen, waardoor de slachtoffers in een kwetsbare en gevaarlijke situatie terechtkomen," zei Suárez.
000logo-943.jpg


Het aantal slachtoffers van seksueel geweld is toegenomen in het eerste kwartaal van 2018

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 15 juni 2018-  De Canarische rechterlijke instanties hebben in het eerste kwartaal van 2018 in totaal 2.160 vrouwenslachtoffers van seksueel geweld geteld, volgens gegevens die in de tweede volle week van juni 2018 zijn gepubliceerd door het Observatorio contra la Violencia Doméstica   Observatorium tegen Huiselijk- en Seksueel-geweld) en de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). (Algemene Raad van de Rechtspraak)  .

In die zin is een toename van 1,4 % waargenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2017 op de archipel, toen tussen januari en maart  2.129 slachtoffers van seksueel geweld werden geteld op de eilanden.
1529052056500c.jpg
Wat betreft de provincies registreerde Las Palmas in totaal 1.174 slachtoffers (987 Spaanse en 187 buitenlanders), die in totaal 1.125 aangifte hebben ingediend. Bovendien hebben de getroffenen in 116 gevallen de ontheffing aanvaard, om niet te getuigen tegen hun vermeende aanvaller.

Zo bedroeg de verhouding op Gran Canaria, Lanzarote en Fuerteventura tijdens de aangegeven periode 10,1 vrouwenslachtoffers van seksistisch geweld per 10.000 inwoners; en 20,2 per 10.000 vrouwen, zodanig dat het een van de hoogste in Spanje is.

Wat betreft de provincie Santa Cruz de Tenerife zijn 986 vrouwelijke slachtoffers van seksistisch geweld geteld (759 Spaanse en 227 buitenlanders), die 976 aangiften hebben ingediend. En aldus 117 van hen weigerden te getuigen tegen hun partners. Het provinciale gemiddelde is 9,6 vrouwelijke slachtoffers per 10.000 inwoners, en 18,9 per 10.000 vrouwen.

Anderzijds hebben de Rechtbanken van de Archipel in het eerste kwartaal van 2018 in totaal 482 beschermingsbevelen en voorzorgsmaatregelen ingeleid (94 minder dan in dezelfde periode van 2017), 305 geaccepteerd (42 minder dan in 2017), zeven werden geweigerd (3drie minder dan in het eerste kwartaal van 2017), en afgewezen 170 (49 minder dan in 2017).

Wat de jeugdrechtbanken op Canarias  betreft, registreerden zij zeven procedures voor geweld tegen jonge vrouwen onder de 18 jaar, en eind maart 2018 waren er nog 15 in afwachting van een oplossing. Daarnaast zijn in het eerste kwartaal van 2018 twee jonge mannen tussen 16 en 17 jaar oud veroordeeld voor seksistisch geweld in de provincie Las Palmas, en een in Santa Cruz de Tenerife. Alle drie zaken eindigden met het opleggen van maatregelen, die in de Rechtsmacht voor volwassenen zouden neerkomen op veroordelingen.
zzzzslas-canariaslogo-kopie-35.jpg


Canarias, een van de Deelstaten met de meeste gevallen van violencia de género

Volgens de balans van het Consejo General del poder Judicial, heeft men in 2016 op de eilanden
81 gevallen per 10.000 vrouwen geregistreerd

CANARISCHE EILANDEN-  vrijdag 10 maart 2017 - De aangiften wegens violencia de género (gendergeweld/huiselijk geweld), de veroordelingen van de agressievelingen, en de beschermingsmaatregelen voor de slachtoffers zijn in 2016 toegenomen, aldus de balans van de Consejo General del poder Judicial (CGPJ)  (Algemene Raad van de Rechtspraak), die een groter aantal mishandelingen heeft geregistreerd, en waarbij men Canarias benadrukt met 81 gevallen per 10.000 vrouwen.

mano_violencia_genero.jpgviolencia-de-genero-3.jpg violencia-de-genero-41-3.jpg
KJcPbU4CwJgdgDMBPjEMbtuk.jpeg

download-80.jpgjusticia_normal-672xXx80-1.jpg
In 70% van de gevallen heeft het slachtoffer zalf aangifte gedaan, het aantal aangiften gedaan door familieleden is gedaald tot 1,44% van het totaal, en in 17% van de zaken betrof het ingrijpen door de Politie.

In 2016 waren 134.462 vrouwen slachtoffer van macho-geweld (8,7% meer dan in 2015), van wie 70 Spaans waren en 30% buitenlands in 142.893 aangiften gedaan bij de justitiële instanties (10,6% meer dan in 2015 toen dit er 129.193 waren).

De Rechtbanken voor Minderjarigen hebben in 2016 uitspraak gedaan in 197 zaken van minderjarigen in de sfeer van geweld tegen de vrouw, 21 meer dan in 2015, waarbij maatregelen zij opgelegd voor 132 Spaanse minderjarigen en voor 32 buitenlandse minderjarigen.

Wat betreft de hoogste aantallen van de vrouwelijke slachtoffers van violencia de género (huiselijk geweld) per 10.000 vrouwen, staan bovenaan het landelijk gemiddelde dat 56,7 is,  de Balearen met gemiddeld 93,3, de Canarische Eilanden en Murcia met 81, terwijl de laagste verhouding zich heeft voorgedaan in La Rioja met 27,7.

In 66% van de rechtszaken zijn vonnissen uitgesproken tegen de mishandelaars - 3,6% meer dan in 2015), maar vooral de beschermingsmaatregelen voor vouwen en kinderen zijn toegenomen, evenals de straatverboden en de contactverboden, met meer dan 22%.

In deze processen had 12% van de slachtoffers  (16.118 vrouwen), ontheffing van de verplichting om te getuigen tegen hun misbruiker, van wie 64,7% Spaanse en 35,3  buitenlandse. 

De statistische gegevens van de Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (Waarneming tegen Huiselijk- en Gendergeweld) van de CGPJ geven in het jaartotaal aan, dat er 47.175 gelegde vonnissen zijn, waarin 31.232 veroordelingen ,en 15.943 vrijspraken.

Het hoogste percentage veroordelingen van mishandelaars heeft zich voorgedaan in de rechtszaken  betreffende geweld tegen vrouwen (ruim 82%) en bij de Arrondissementsrechtbanken (81%), in beide gevallen 5% meer dan in 2015.

Het percentage veroordelingen in de strafrechtzaken is ook toegenomen en bedroeg 54,9 terwijl in 2015 men in 52,3% van de strafrechtszaken vonnissen heeft uitgesproken.

Gedurende 2016 heeft men 43.311 beschermingsmaatregelen aangevraagd bij de justitiële instanties: 37.955 beschermingsmaatregelen in rechtszaken van geweld tegen de vrouw, en nog eens 5.355 bij politie-rechtszaken.

 Van  de vrouwen die in 2016 bescherming vroegen, betrof dat minderjarigen in 2% van de gevallen, een gelijk aantal als in 2015.

 Ruim 64% van de gevraagde verordeningen in de gespecialiseerde Rechtbanken  (dat was 4,59% meer) werden geaccepteerd, 7% meer, en bij de politierechter heeft men in 72% de aanvragen  geaccepteerd.

In 51% van de gevallen, heeft men de relatie (echtgenoot, of emotionele relatie) op het moment van de aanvraag voor bescherming gehandhaafd, terwijl in 49% van de gevallen deze is beëindigd.

Bij 29% van de vrouwen betrof het buitenlandse, en 2% van het totaal (Spaanse en buitenlandse) betrof het minderjarigen op het moment van de aanvraag, eenzelfde  aantal als in 2015.

Bovendien, afgeleid uit de verordeningen tot bescherming en andere voorzorgsmaatregelen, heeft men 60.831 strafrechtelijke maatregelen genomen om slachtoffers te beschermen, waaronder straatverbod en contactverbod, die respectievelijk met 98 en 96% zijn  aangenomen in het totaal van de overeengekomen verordeningen tot bescherming .

Ook heeft men 16.485 civiele maatregelen gedicteerd, terwijl men in strafrechtelijke processen oplossingen heeft gegeven in 31,3% van de rechtszaken met betrekking tot voeding, en 26,5%  met wonen (7% meer).

Men heeft 1.498 voogdijzaken aangenomen en 1.935 bezoekregelingen, beide bijna 2% meer dan in 2015.

Naar aanleiding van deze evaluatie, heeft de voorzitter van het Observatorium, Ángeles Carmona, de toename van veroordelingen en opzeggingen gewaardeerd, "maar de maatregelen ter bescherming van de slachtoffers zijn zeer sterk toegenomen, of ze nu vrouwen, of kinderen (zonen en dochters ) betreffen.”

Volgens Carmona, "waarschuwen de gegevens echter dat het aantal slachtoffers blijft toenemen; zijn er meer klachten , en zijn  er meer vrouwen die beschermende maatregelen aanvragen en krijgen.”

“Maar we zijn ook bezorgd dat seksistische houdingen van geweld nog steeds bestaan in onze samenleving, dat men niet stopt men het nemen van een ferme stap met het aan de kaak te stellen, en dat familie, vrienden en kennissen  het slachtoffer begeleiden in het proces", concludeerde Ángeles Carmona.
ZZZIslas-canariaslogo-657.jpg


In 2015 zijn op Canarias 2.104 mannen aangeklaagd wegens seksistisch geweld

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 11 maart 2016 -  Canarias is procentueel gezien een van de Deelstaten met het hoogste aantal aangiften betreffende seksistisch geweld tegen vrouwen, aldus de gegevens van het Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Genero (Observatorium tegen Huiselijk en Seksistisch geweld) van de Algemene Raad van de Rechtspraak.

Volgens deze instantie heeft op Canarias  bijna de helft van de aangiften (44,09%)  betrekking op een ‘voormalige affectieve relatie’.

Concreet zijn in 2015 op Canarias 2.117 personen aangeklaagd (2.104 mannen en 13 vrouwen), waarmee het aantal veroordelingen met 77,4 % op Canarias licht boven het nationale gemiddelde uitkomt van 76,5%.
violencia-de-genero-2.jpg  violencia-de-genero-41-2.jpg

 

download-79.jpg justicia_normal-672xXx80.jpg

mano_violencia_genero.jpg

Zo zijn op Canarias 2.241 verzoeken tot beschermende maatregelen ingediend, waarvan 247 (11%) niet-ontvankelijk werden verklaard, 801 verzoeken niet werden toegewezen (36%) en 1.193 (53%) zijn toegekend.

Op nationaal niveau heeft men in 2015 in totaal 129.123 aangiften voor seksistisch geweld gepresenteerd aan de Rechtbanken, wat een toename is van 1,9% ten opzichte van het aantal gepresenteerde aangiften in 2014.

Aldus deze cijfers zijn er in 2015 gemiddeld 353 aangiften per dag geregistreerd; wat licht meer is dan in 2014 , toen dit er 347 waren.

Bij het totale aantal gedane aangiften gaat het om 1123.725 vrouwen die slachtoffer zijn van seksitisch geweld. In bijna 70% van de gevallen, ofwel 86.464 slachtoffers betreft het Spaanse vrouwen, en in de overige 73.261gevallen (30%) gaat het om buitenlandse vrouwen als slachtoffer van huiselijk geweld..

68,8% van de aangiften is gedaan door de slachtoffers zelf, tegenover 15,5% naar aanleiding van rechtstreeks ingrijpen door de politie, en 11,3% van de aangiften is gedaan naar aanleiding van verwondingen;  2,4% van de aangiften is gedaan door familieleden van de slachtoffers,  terwijl het aantal geregistreerde aangiften op grond van ingrijpen door hulpdiensten  2% was.

Het aantal slachtoffers van bij Justitie gepresenteerde aangiften van seksistisch geweld is per 10.000 vrouwen per Deelstaat:
- 82,5 op de Balearen,
- 71,1 op Canarias,
- 66,3 in Murcia,
- 64,5 in de Comunidad Valenciana,
- 61,5 in Andalusië,
en in mindere mate met:
- 36,3 in Castilla y León,
- 36,3 in Navarra,
- 35,4 in Galicië.

Het aantal slachtoffers dat afziet van de verplichting tot het doen van aangifte  is afgenomen.
Anderzijds hebben in 2015 zich 15.321 zaken voorgedaan waarin het slachtoffer zich verplicht zag tot het doen van de wettelijk verplichte aangifte wat 12% is van het totaal  aan vrouwelijke slachtoffers.

Dat cijfer in 2015 is lager dan het aantal verplichte aangiften  voor het doorzetten van de juridische procedure die plaatsvond in 2014, dat was 15.721 (12,4%) van het totale aantal in dat jaar ingediend aanklachten.
Met betrekking in 2015 tot de nationaliteit van vrouwen die vrijstelling van de aangifteplicht genoten, was 62,9 % , ofwel 9.641 Spaanse; en 37,1 % ofwel 5.680 waren van buitenlandse afkomst.

Het aantal aangevraagde en toegekende beschermingsbevelen is toegenomen

In 2015 heeft men bij de diverse juridische organen 24.679 bevelen tot bescherming verordonneert van de 41.757 die zijn aangevraagd, wat neerkomt op 59,1%, iets dan 1% meer dan in 2014.

Van het totale aantal in 2015 gevraagde beschermingsbevelen, zijn er 36.292 ingediend bij de Rechtbank voor zaken van geweld tegen vrouwen, een stijging van 9 procent ten opzichte van het aantal aanvragen in 2014 (33.167).
Men heeft  20.827 (57%) van de aanvragen geaccordeerd, precies hetzelfde aantal als in 2014.

Wat betreft de 5.464 aangevraagde beschermingsbevelen bij de Rechtbank van parket, zijn er 3.852 geaccordeerd (70%).

In 54% van de gevallen bleef de relatie (met een echtgenoot, of een affectieve partner) op het moment van de aanvraag van een beschermingsbevel in stand, terwijl de resterende 46 % uit elkaar is gegaan.
2 % van de vrouwelijke slachtoffers dat een beschermingsbevel heeft aangevraagd was minderjarig.

Afgeleid uit de beschermingsbevelen en voorzorgsmaatregelen heeft men 57.366 keer strafmaatrelen genomen, waaronder de order tot straatverbod (toegekend in 76,1% van de gevallen), communicatieverbod (in 75,8% van de gevallen), schorsing van de wapenvergunning (in 14,4% van de gevallen) en het verbod om de plaats delict te betreden is vastgesteld in 8,7%  van de gevallen.

Maatregelen ter bescherming van minderjarigen
Tegelijkertijd heeft men 15.037 civiele maatregelen gedicteerd tijdens de behandeling van het strafproces.
Onder deze maatregelen vallen in 2015 in het bijzonder die op, ter bescherming van minderjarigen, welke betrekking hebben op:
- de bezoekregeling (728 maatregelen tegenover  de 565 in 2014),
- schorsing van het ouderlijk gezag (84 maatregelen tegenover de 56 in 2014)
- en schorsing van toezicht en voogdij (toegekend in 1.223 processen tegenover 11.078 in 2014).

Deze toename doet zich in wezen voor , ten gevolge van de recente, wettelijke aanpassingen (Ley Orgánica de protección a la infancia y Estatuto de la Víctima)  (Organieke Wet -voortkomend uit de Grondwet - voor Bescherming van de kindertijd en Statuut voor het Slachtoffer) en met de toename van de voortdurende opleiding van rechters op het vlak van violencia de género (seksistisch geweld, ofwel partnergeweld = huiselijk geweld).

feminismus.png
 18C.jpg

HUISELIJK GEWELD
Wat men niet vertelt, is:
dat 44% van de slachtoffers man is.

Toename van de veroordelende uitspraken<
In 2015 hebben de Spaanse juridische organen in totaal 46.075 strafrechtelijke uitspraken gedaan op het vlak van violencia de género (partnergeweld = huiselijk geweld), waarvan er 28.870 (62,7%) veroordelend waren, wat een toename is van 1,5% ten opzichte van de 61,2% aan  gedicteerde veroordelende uitspraken in 2014, en daarmee de toename bevestigend die is waargenomen in 2014 ten opzichte van het aantal veroordelende uitspraken in 2013.

Het grootste percentage aan veroordelende uitspraken heeft zich, met 14.528 (72,2% ) veroordelingen voorgedaan in de zaken van geweld tegen vrouwen, gevolgd door de Provinciale Rechtbanken  met 221 (76%)  veroordelingen. Van de door de Strafrechtbanken gedicteerde uitspraken, waren er 14.121 (52,3%) veroordelend.

Processen van geweld tegen vrouwen
Van de gerechtelijke processen die in 2015 gehouden zijn betreffende geweld tegen vrouwen gaat het in 9.511 gevallen om lichte delicten, of vergrijpen, daarvan is in 4.152 snelrecht toegepast. In 88% van de gevallen betreft het veroordelingen voor vernederingen en verwondingen.

Deze rechtbanken voerden in heel 2015 een totaal van 176.147 strafzaken. Het misdaadprofiel geïnstrueerd in deze rechtbanken lijdt nauwelijks af te wijken van dat in voorgaande jaren, het hoogste percentage was 62,4, wat overeenkomt met de verwondingen die zijn beschreven in Artikel 153 van het Wetboek van Strafrecht;  en 11,5%  komt overeen met de schade zoals is bepaald in Artikel 173 van hetzelfde Wetboek.

De rechtszaken van geweld tegen vrouwen betreffen derhalve  civiele zaken, voornamelijk scheidingen van tafel en bed, evenals echtscheidingen en voogdijmaatregelen welke zijn ingediend door mishandelde vrouwen als slachtoffers van huiselijk geweld. In 2015 zijn deze  eisen - in totaal 21.925 - licht gestegen ten opzichte van 2014, toen er 21.894 zijn gepresenteerd

Strafzittingen
De strafzittingen, waarin men de delicten heeft berecht waarop ten hoogste vijf jaar gevangenis staat, betrof een aantal van 28.684 zaken; ruim 2.000 meer dan het aantal wat men behandelde in 2014 toen dat er 26.584 waren.
Men heeft 28.684 uitspraken gedaan, waarvan er 14.121 (52,5%) veroordelend waren,

Provinciale Rechtbanken
De Provinciale Rechtbanken, waarvan de afdelingen zijn gespecialiseerd op ‘geweld tegen de vrouw’, hebben de ernstigste delicten berecht, met gevangenisstraf van meer dan vijf jaar, men heeft 291 uitspreken gedaan, waarvan 211 (76%) veroordelend.
infancia_y_familia_01.jpg images-104.jpg                                                          Bij hert eerste signaal van mishandeling, bel: 016.
Kinderrechter
Tenslotte hebben kinderrechters 162 minderjarigen berecht voor delicten op het vlak van geweld tegen vrouwen. In 90,1% van de gevallen heeft men maatregelen opgelegd,

De cijfers bevestigen dat er een toename is van het aantal veroordeelde minderjarigen, omdat in 2014 er 131 minderjarigen waren die veroordeeld zijn voor het plegen van geweld tegen vrouwen.
14208141384802.jpg Angeles-Carmona.jpg

Samenvatting door María Ángeles Carmona, de voorzitter van het Observatorio
Ik denk dat we statistische gegevens zien die we kunnen kwalificeren als positief, omdat ze een werkelijkheid weergeven van, naar mijn bescheiden mening, een betere gevoeligheid voor, en bewustwording van het probleem van violencia de género (partnergeweld - huiselijk geweld)

De toename van aangiften en verzoeken om beschermende maatregelen, tonen aan dat het vrouwelijke slachtoffer zich niet beperkt tot het  stilzwijgen uit andere tijden, maar  besluit de feiten kenbaar te maken aan de instanties van de Staat.

Met ook de toename van de veroordeling van mishandelaren, de toegenomen beschermingsverordeningen en, vooral, de civiele beschermingsmaatregelen voor minderjarigen; denk ik, dat men kan spreken van enkele duidelijke wetswijzigingen en een betere betrokkenheid en opleiding van het juridisch personeel.

Daarom begroet ik de positieve tendensen die zijn waargenomen in de statistieken, hoewel ik zeker niet zelfgenoegzaam achterover zal leunen. Er is nog een lange weg te gaan,  ik mis een grotere betrokkenheid van familieleden en vrienden als het aankomt op het aangeven van gevallen van macho-geweld,  zoals ik al heb opgemerkt bij andere gelegenheden, en ik maak me zorgen over het herstel, zij het licht, van minderjarigen die vervolgd worden voor het plegen van huiselijk geweld.

Kortom, het Observatorio dat ik voorzit, zal met deze goede gegevens die dienen als aanmoediging, vanuit de institutionele overheidscoördinatie doorgaan te vechten tegen partnergeweld, met preventie en de bevordering van het onderwijs in de waarden van gelijkheid en vrijheid van de beschaafde samenleving.
zzzzzzzislas-canariaslogo-285.jpg


Gearresteerd in Schamann voor macho-geweld,
met opsporingsbevel van het
Centrale Strafhof in Madrid
vanwege terrorisme

De Policía Nacional (Rijkspolitie) heeft in de stadswijk Schamann in Las Palmas de Gran Canaria een man gearresteerd die wordt beschuldigd van violencia de género (gendergeweld) op grond van een gevecht dat hij had met zijn partner in hun woning, en heeft vervolgens ontdekt, dat de man gezocht wordt door  het Centrale Strafhof in Madrid wegens terrorisme, zo heeft de Politie laten weten op vrijdag 18 december 2015.

Het politieoptreden is begonnen toen verscheidene buren telefonisch hebben gemeld dat er in een woning in Schamann in de hoofdstad van Gran Canaria een ruzie aan de gang was, waarop agenten naar het adres zijn gegaan, “waar zij een hevig vechtend echtpaar aantroffen, dat elkaar  verwond had,” met zichtbare verwondingen bij beiden, zo legt men uit in een communiqué dat is uitgegeven door het hoofdbureau van  Politie op Canarias.
c74a2a52-1b6d-4685-8afe-07b7889b9b65_imgpreview_530x357.jpg32_2_afbeelding_Suzanne_zwart_wit.jpgZowel de 34-jarige man, evenals  de 35-jarige vrouw zijn daarop gearresteerd, de eerste als veronderstelde pleger van gendergeweld en de tweede als veronderstelde pleger van huiselijk geweld, zo staat te lezen in het politie-communiqué,  waaraan is toegevoegd dat later - na het raadplegen van een gegevensbestand - men heeft ontdekt, dat de man gezocht wordt op beschuldiging van terrorisme.

Feitelijk heeft men vastgesteld, dat tegen de man een opsporingsbevel loopt dat is uitgegeven door het Centrale Strafhof in Madrid wegens  terrorisme, zo staat in het politierapport, dat eindigt met de opmerking, dat - uiteindelijk - beide gearresteerden zijn overgedragen aan Justitie.
00000AAAAAAAAAslas-canariaslogo-76.jpg 


In de afgelopen 16 jaar zijn 75 vrouwen
vermoord door hun partners

Canarias is de deelstaat waar het minst straatverbod/contactverbod
wordt opgelegd

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 26 november 2015 - De gesel van het machismo heeft een spoor van pijn en verdriet getrokken op Canarias, waar men op woensdag 25 november 2015 de Día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género (Internationale Dag Tegen Huiselijk Geweld) heeft herdacht. In de afgelopen 16 jaar zijn in totaal 75 vrouwen omgebracht door hun partner of ex-partner.

Alleen al in 2015 hebben twee jonge vrouwen zo de dood gevonden: de 27-jarige Laura González, die op 10 juli door haar partner in brand is gestoken in een winkel midden in het centrum van Santa Cruz de La Palma; en de 35-jarige  Iris Francés, die op 22 oktober nabij haar woning door haar ex-partner aan het mes is geregen in El Sobradilio in Santa Cruz de Tenerife. In Las Palmas de Gran Canaria is op 15 juli 2013 een 32-jarige vrouw dood aangetroffen met tekenen van geweld in een appartement in de wijk Peña la Vieja, nabij Las Canteras. Ook in 2013 is een vrouw door haar partner gedood. En 2010 was een recordjaar met zeven door partnergeweld omgekomen vrouwen.
15-11-25-banner.jpgarton2939-ad070.jpg
1448488519566.jpg
64272.jpg

integratie_20121108_wlc_banner.jpg
geweld01-1.jpg hg.jpgvrouwendag3.jpg breekdestilte.jpg violencia-de-genero.jpgDe officiële statistieken geven aan, dat aanscherping van de wetgeving en de bewustmakingscampagne onder de bevolking- over de grote uitwerking van dit probleem- een bepaald effect sorteren, maar beperkt. In de afgelopen jaren is het aantal slachtoffers dat is omgekomen door huiselijk geweld en het aantal aangiften gedaald, evenals de verzoeken om een straatverbod-contactverbod.
1448467394104.jpg
1448467394103.jpg
1448474533582.jpg
Medewerkers en bestuursleden van het Havenbedrijf van Las Palmas tonen hun oranje handen tegen huiselijk geweld.
1448474533609.jpg 1448474543924.jpg
1448478076267.jpg 1448478076842.jpg
1448488269075.jpg 1448488513456.jpg
1448488516149.jpg
1448488513457.jpg                        Demonstraties in Las Palmas de Gran Canaria en op Fuerteventura.
1448488269604.jpg
1448488269593.jpg
schoenen.jpg 1448488269103.jpg
1448488269743.jpg
1448488516747.jpg 1448488516147.jpg
1448488516754-1.jpg 1448488519520.jpg
batteredwomen_illgraffdesign-huiselijk-geweld-feat.jpg

De Archipel is een van Spaanse Deelstaten met het laagste percentage aan straatverbod-contactverbod, namelijk de helft van het aantal daarom gedane verzoeken. Deze 50% contrasteert met het aantal toegekende straat-/contactverboden in Murcia 81%, Castilla La Mancha 80% , en de Balearen 75%. Er zijn slechts drie Deelstaten waar dit minder is toegekend dan op Canarias: Catalonië 33%, Madrid 45%, en Asturië 49%.
logohuiselijkgeweldlarge.jpg vrouwendag.gif
imagesGWQK5ARW.jpg
macjo.jpg
                                                   Jong geleerd...is oud gedaan!
Macho-cultuur kan letterlijk de doodsteek zijn voor meisjes, zie:
http://www.mo.be/nieuws/machocultuur-kan-letterlijk-doodsteek-zijn-voor-meisjes
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-236.jpg 


Dagelijks 10 aangiften vanhuiselijk macho geweld

LAS PALMAS - woensdag 25 november 2015 - In 2014 is in de provincie Las Palmas 3.702 keer aangifte gedaan van huiselijk geweld, wat neerkomt op een gemiddeld aantal gevallen van 10 per dag aan macho-geweld, aldus de officiële gegevens. Van deze aangiften heeft slechts 20,8% geleid tot een proces (775) en daarvan is in 697 gevallen (89,9%) een veroordeling gevolgd, aldus de gegevens in het Jaarverslag van het Canarische Hooggerechtshof.

Uit de gegevens van het Jaarverslag van het Openbaar Ministerie kan men afleiden, dat er op Gran Canaria in 2014 gemiddeld 10,1 aangiften per dag zijn gedaan wegens mishandeling.
macho.png amorromantico1.jpg                      Verontwaardigde vrouwen waarschuwen: romantische liefde doodt.
 MACHO.jpg4faa8f1eca4756d970e99d015d303882aaa.jpg
Bij vergelijking van de Jaarverslagen van het Openbaar Ministerie van 2013 en 2014 blijkt, dat het aantal gevallen van geweldpleging tegen vrouwen dalend is, hoewel langzaam; in 2013 is er 3.872 keer aangifte gedaan wegens macho-geweldpleging, dat wil zeggen 125 keer meer dan in 2014.

In 2014 heeft zich in de provincie Las Palmas voor het eerst in vele jaren geen geval voorgedaan van huiselijk geweld waarbij een vrouw om het leven is gekomen door toedoen van haar partner, of ex-partner; hoewel, er diverse gevallen van poging tot doodslag zijn te betreuren, die allen in de fase van onderzoek verkeren, zo laat Justitie weten in haar Jaarverslag.
violenciagenero1.jpg

                                        Als hij je  slaat, HOUDT HIJ NIET VAN JE.

Kloof
De statistieken van het Openbaar Ministerie tonen betreffende huiselijke geweld aan, dat net als de algemene criminele strafzaken, er een grote kloof gaapt tussen het aantal aangiften en het aantal dat ook daadwerkelijk tot een proces leidt. De hoofdofficier heeft al laten weten, dat het noodzakelijk is, fundamentele wijzigingen aan te brengen in het systeem, en heeft opgemerkt. dat in een groot aantal van de gevallen men de dader niet heeft gevonden.

In het geval van macho-geweld, en zoals de officier van Justitie Beatriz Sánchez opmerkt, wordt in veel gevallen de aangifte ingetrokken, vaak omdat het slachtoffer geen middelen heeft om haar belager te verlaten en ze dus de aangifte intrekt omdat ze niet weet waar ze naar toe moet.
IMPARABLE-VIOLENCIA-600x337.jpg doodgemept.jpg
In 2014 heeft men in Las Palmas 1.297 aangiften geregistreerd wegen verwonding, 864 voor incidentele mishandeling, 493 wegens regelmatige mishandeling, twee wegens illegaal gevangen houden, 512 wegens bedreiging, 103 wegens dwang, 180 wegens aantasting van de persoonlijkheid, zes wegens geweldpleging, 22 wegens schending van een vonnis, 141 wegens het plegen van strafbare feiten, en 63 wegens het niet verstrekken van inkomen.

In het hoofdstuk falen, hebben de Rechtbanken 573 teleurstellende zaken behandeld, waarvan er 334 zijn geëindigd in een veroordeling (16 daarvan door een bekentenis van de verdachte) en 239 in vrijspraak, aldus de gegevens van het Jaarverslag 2014 van Justitie.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-230.jpg 


Op Canarias vinden dagelijks 14 aangiften
van huiselijk geweld plaats

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 7 maart 2015 -  De Canarische Rechtbanken die gespecialiseerd zijn in Rechtszaken van Geweld tegen Vrouwen, hebben gedurende de eerste negen maanden van 2014 - in de periode van januari t/m september - in totaal 3.296 aangiften wegens veronderstelde mishandeling geregistreerd; wat neerkomt op gemiddeld 14,5 zaken per dag wegens huiselijk geweld. Dit aantal - wat het hoogste is van Spanje -betekent een vermindering te zijn van 27,3% ten opzichte van 2013.

Het bovenstaande is af te leiden uit de statistische analyse van Geweld tegen de Vrouw op de Canarische Archipel, welke over de genoemde periode - hoewel er geen gegevens beschikbaar zijn over het laatste kwartaal van 2014 - is opgesteld door het Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (Waarneming van Seksueel- en Huiselijk geweld) van de Consejo General del Poder Judicial (Algemene Raad van de Justitiële Macht).

De gegevens - welke verkregen zijn door de justitiële organen op de Eilanden gedurende 2014  zijn hoog (het aantal aangiften op Canarias blijft onder de hoogste aantallen van Spanje) - laten een aanzienlijke daling zien,tenminste in het aantal vrouwen, dat hiervan aangifte doet:
in de eesrte twee kwartalen van 2014 heeft men op de Eilanden 3.255 aangiften gedaan, een dagelijks gemiddelde van 20 veronderstelde gevallen van mishandeling van de vrouw.
mishandeling.jpg

Het Gerechtshof heeft in februari 2015 Alexis Correa veroorddeeld tot 16 jaar gevangenis voor het - gedurende 15 jaar - mishandelen van zijn partner en poging tot doodslag.
Van de 3.296 geregistreerde aangiften in de eertse drie kwartalen van 2014, heeft men er 2.142 gedaan bij de Rechtbanken in de provincie de Las Palmas, en de overige 1.784 in de provincie Santa Cruz de Tenerife.

Een studie per kwartaal maakt het mogelijk vast te stellen, dat het voorjaar van 2014 de rustigste periode van het jaar is gebleken in de betrekkingen tussen partners, men heeft van januari t/m maart 1.677 aangiften geregistreerd (932 in Las Palmas en 747 in Santa Cruz de Tenerife); 478 van april t/m juni (221 in Las Palmas en 257 in Santa Cruz de Tenerife); en 1.771 van juli t/m september (989 in de provincie Las Palmas en 782 in Santa Cruz de Tenerife).

Per provincie
Naar aantal rechtszaken, was in de provincie Las Palmas waar men het hoogste aantal aangiften heeft geregistreerd: Las Palmas de Gran Canaria (840 van januari t/m september), gevolgd door San Bartolomé de Tirajana (472), Telde (304), Puerto del Rosario (220), Arrecife de Lanzarote (158), Santa María de Guía (82) en Arucas (66).

In de buurprovincie valt op, dat de gemeente met het hoogste aantal aangiften niet Santa Cruz de Tenerife is (403), maar Arona (600).
1-AAAAislas-canarias-84.jpg


"Ik heb overleefd, om het te vertellen"

Mabel Mark slachtoffer van
violencia de género (huiselijk/seksueel geweld)

SANTA LUCÍA - zondag 24 november 2013 - 25 november is de Día Internacional Contra la Violencia de Género (Internationale Dag Tegen Huiselijk/Seksueel Geweld). “Godzijdank, heb ik het overleefd, om mijn verhaal te kunnen vertellen.” Zo duidelijk heeft Mabel Mark zich thuis uitgelaten in haar eerste verklaringen, nadat zij is aangevallen met bijtend zuur in haar gezicht door iemand die vermoedelijk is ingehuurd door haar echtgenoot. Mabel roept alle mishandelde vrouwen op, “dat zij vanaf het eerste moment aangifte doet, alvorens het te laat is.”

Mijn man begon me, zonder reden, te beledigen, zei dat ik een teef en een slet was en nog veel meer. Ik had nooit gedacht, dat zoiets zou gebeuren, ik ben in een sloep aangekomen, en ik heb hard gevochten, om te overleven.
Mabel Mark toont kracht en vasthoudendheid als zij vertelt over haar tragedie, die zich in april 2013 afspeelt, wanneer - als zij op reis is in Nigeria - iemand de kapsalon binnenkomt die zij bezocht en  bijtend zuur in haar gezicht en op haar lichaam spuit, in een poging, haar te doden.
 “Het was iemand die mijn echtgenoot heeft ingehuurd, om me te vermoorden.”

                   Mabel Mark, slachtoffer van huiselijk/seksueel geweld.
                                                 VIDEOFRAGMENT:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VGuaBf6FGv0

Maar ja, zie hoe het is afgelopen ", zegt ze wijzend naar haar gezicht, dat de nasleep van de verwondingen van de bijtende vloeistof toont, op haar borst, rug, linkerarm, been en oog.

De 32 jarige uit Nigeria afkomstige vrouw en wodend in Vecindario, zegt: “Ik raad elke mishandelde vrouw dringend aan niet te wachten en onmiddellijk aangifte te doen bij het eerste misbruik door haar echtgenoot. Bij de eerste belediging moet men handelen, want dat is de enige manier, om dit te veranderen”.

                              Zwijg niet, geef 'm aan.

Zo vastberaden toont Mabel zich, waarbij haar tragedie ervoor gezorgd heeft, dat zij tegenover de wereld wil uitroepen, “dat men zich bewust moet zijn van macho-mishandelingen en het geweld, van mannen tegenover vrouwen. Godzijdank heb ik het overleefd, om mijn verhaal te kunnen vertellen, om mijn pijn te verwerken en, hoewel ik een mishandelde vrouw blijf, voel ik me opgelucht.”

In die zin, geeft zij te kennen, dat als men aanvalt, men bijtend zuur gebruikt in plaats van een pistool “omdat als men op mij schiet, dat men doodt en er dan geen overleven is.”

Het goede wat haar rest is haar 3-jarige dochtertje Pearl, ”dat niet meer verschrikt opkijkt, wanneer ze haar moeder ziet,” zegt Mabel met een droevige glimlach. Zij, Pearl, is degene die me helpt door te gaan, om te strijden,” benadrukt de jonge vrouw.

Haar echtgenoot Kingsley O. - die zij drie jaar geleden via het Internet heeft leren kennen en die momenteel in de gevangenis verblijft in afwachting van zijn proces, typeert zij als, “agressief en een nietsnut.” Jaloers als hij is, wilde hij me vermoorden, om zich eigenaar te maken van mijn zaken,” zo laat zij weten.

                      Als ze je overheersen is dit geen liefde, maar geweld.

Toen Mabel thuis is gekomen, begonnen de beschuldigingen. “Ik zweeg - heb het laten gebeuren - en dit zij de gevolgen. Ik wil nu alleen, dat er recht gedaan wordt en, dat mannen zoals hij, nalaten schade aan te richten.”

1-AAAAislas-canarias-84.jpg 


Aangiften huiselijk geweld op Canarias
in het eerste halfjaar van 2013
gedaald met 3,85%

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 28 september 2013 - In het eerste halfjaar van 2013 hebben de  Rechtbanken op de Canarische Eilanden 1.798 aangiften ontvangen wegens macho-geweld; 3,85% minder, dan in dezelfde periode in 2012. Aldus de gegevens van de Observatorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) (Algemene Raad van Toezicht op de Rechtspraak) voor dit soort delicten.

Deze afname (72 gevallen minder) heeft ervoor gezorgd, dat de index van aangiften wegens huiselijk geweld licht is gedaald op de eilanden (van 17,64 naar 16,96 aangiften per 10.000 vrouwen), hoewel Canarias een hoog gemiddelde blijft aanhouden voor dit soort delicten; in Spanje is dit alleen op de Balearen hoger, met 18,71 aangiften per 10.000 vrouwen.

                                     Violencia de genero (Huiselijk geweld).

In overeenstemming met de gegevens over het eerste halfjaar van 2013 die de Rechtbanken hanteren, heeft een van elke zes vrouwen op Canarias haar partner, of ex-partner aangegeven. Dit heeft vervolgens in 16,95% van deze aangiften geleid tot rechtszaken (199).

In dezelfde periode hebben 548 vrouwen om justitiële bescherming gevraagd tegen hun partner, of ex-partner. De rechters op de Archipel hebben in twee van elke drie gevallen (352, ofwel 64%) deze bescherming toegekend.

De statistieken van de CGPJ laten zien, dat van de 1.798 aangiften wegens huiselijk geweld in de eerste helft van 2013 op Canarias, er 1.307 rechtstreeks gedaan zijn door het slachtoffer (1.204 bij de politiediensten en 103 bij de Rechtbanken).

Dertig gevallen zijn aangegeven door familieleden (20 bij Politie en 10 bij de Rechtbank) en in 208 gevallen zijn deze ontdekt door initiatief van de politiediensten.

Nog eens 207 gevallen zijn   het algemeen aangegeven door de gezondheidsdiensten en derden wegens verwondingen, zo laat het Observatorio contra la Violencia weten.

Van de 199 gevallen waarin klaagster de aangifte heeft ingetrokken, gaat het om 67 buitenlandse vrouwen en 132 Spaanse.

Tijdens de eerste zes maanden van 2013 zijn 481 mannen berecht door Canarische rechtbanken wegens delicten die te maken hebben met macho-geweld, van wie er 339 zijn veroordeeld, en 142 zijn vrijgesproken. Onder de veroordelden zijn 86 buitenlanders en 25 buitenlanders zijn vrijgesproken.

De Rechtbanken hebben ook twee vrouwen berecht wegens geweldpleging tegen de vrouw, beide zijn vrijgesproken.

                                        Als je niets zegt, ben je medeplichtig,

                                       Zwijg nie bij huiselijk geweld, handel.
Deze cijfers laten zien, dat op Canarias 70,19% van de gevallen - van de door de Rechtbank berechte mannen wegens macho-geweld -  eindigt in een veroordeling.

Over de relatie die het slachtoffer onderhoudt, was dit in 20,44% van de gevallen met de echtgenoot, in 10,94% met de ex-echtgenoot, in 28,74% met de partner en in 40,15% met de voormalige partner.
1-AAAAislas-canarias-84.jpg


Huiselijk geweld
vrouwen op de eilanden zijn degenen
die het meest worden mishandeld

MADRID - donderdag 27 juni 2013 - Canarias en de Balearen zijn tijdens het eerste kwartaal van 2013 de deelstaten met het hoogste aantal aangiften in Spanje, volgens de gegevens van de Consejo General del Poder Judicial (Algemene Raad van de Rechtspraak).

Het Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Genero (Observatorium  tegen Huiselijk Geweld) van de Raad van de Rechtspraak, heeft op donderdag 27 juni 2013 de cijfers gepubliceerd met betrekking tot de huiselijke twisten gedurende het eerste kwartaal van 2013. Volgens deze gegevens waren de Balearen de deelstaat met de meeste twisten met macho-geweld (16,39 aangiften per 10.000 vrouwen) en Canarias staat op de tweede plaats ( met 16,28 aangiften per 10.000 vrouwen).Beide deelstaten zijn met een aanzienlijk verschil de hekkensluiters op de lijst van de Spaanse deelstaten waar het minste macho-geweld voorkomt; dit, met als derde deelstaat het meeste macho-geweld (Valencia, met 15,92 aangiften per 10.000 vrouwen).

De deelstaat met het minste aantal aangiften is Castilla y León (7,51). Het nationale gemiddelde in de bestudeerde periode was 12.34 aangiften per 10.000 vrouwen.
1-AAAAislas-canarias-84.jpg 


 

aaaaakaart_canaria-38-24.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--367.jpg

yyy1208786641_smileyhuilend-13.jpg

Maak jouw eigen website met JouwWeb