site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-95.jpg

aaaaaamapa-canarias2-3-10.jpg


De Hoge Raad wijst het hoger beroep af
van Winkelcentrum ‘Anexo’ van Playa del Inglés
tegen de verordening van Kustzaken

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - maandag 11 juli 2016 - De ondernemers hebben om de nietigverklaring gevraagd van de meerderheid van de overgangsbepalingen van de verordening , omdat ze vinden dat deze de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens schendt.

Het Hooggerechtshof heeft vijf oordelen gedicteerd die de zaken in hoger beroep afwijzen welke zijn ingediend door de Asociación para la Defensa del Centro Comercial Anexo (Vereniging voor de Verdediging van de Rechten van het Winkelcentrum Anexo), in Playa del Inglés, en door enkele winkeliers die gevestigd zijn op deze locatie.
2009-03-29_IMG_2009-03-21_23_40_13__4119844.jpg

Zoals de Hoge Raad op woensdag 6 juli 2016 heeft laten weten, hebben de ondernemers om de nietigverklaring gevraagd van de meerderheid van de overgangsbepalingen van de verordening, omdat ze vinden dat deze de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens schenden, evenals die van de Grondwet, de jurisprudentie van het Europese Gerechtshof voor de Rechten van de Menselijkheid, en van het Grondwettelijke Hof.
2011-06-01_IMG_2011-05-24_23_50_36__5607532.jpgDe appellanten hebben verzocht de aangevochten bepalingen, 21 in totaal, nietig te verklaren, onder andere, omdat ze geen methode bevatten voor de beoordeling van de concessie die niet vereist dat er een proportioneel vergoedings-evenwicht is tussen de financiële waarde van het onteigende en de ontvangen schadeloosstelling.

Eveneens eisten ze ook de nietigverklaring van de vierde overgangsbepaling, welke de procedures van het dossier regelt voor de ambtshalve omzetting van de eigendomstitel in gevallen waarin de veronderstelde eigenaren - die niet binnen de termijn van een jaar daartoe hebben verzocht vanaf de goedkeuring van de begrenzing - recht hebben op hetzelfde .
jjjj-1.png

Wettelijkheid
De procureur (staatsadvocaat) stelt, dat men het hoger beroep niet toestaat vanwege het gebrek aan procesbevoegdheid, omdat de meeste van de wettelijke overgangsbepalingen zijn opgenomen in de verordening van Kustzaken van 1989; en men begrijpt, dat de vorderingen hoger zijn dan de jurisdictie van de overheidsgeschillen.

Echter, in de vijf uitspraken die rechter Francisco José Navarro Sanchis heeft gedaan, erkent de Kamer voor Overheidsgeschillen van de Hoge Raad, dat de vereniging van eigenaren en de winkeleigenaren het recht hebben om het reglement aan te vechten.

Toch, ziet men ‘duidelijk’, dat er geen reden is waarom soortgelijke wettelijke eisen zijn gerechtvaardigd, zo niet identiek zijn aan die van Verordening Kustzaken van 1989, zonder te verduidelijken wat de redenen zijn waarom de raming van de eis geheel of gedeeltelijk, een gunstig effect zou hebben voor de bezwaarmakers.

Ook verklaart de eis niet, zo benadrukt de Kamer, de directe en concrete wijze van het verzoek in hoger beroep, dat de hogere norm zou worden geschonden, aldus de onderneners, door weglatingen in de verordeningen.

Daarom concludeert de Hoge Raad, dat de eis abstract is daar war die concreet dient te zijn; en daarentegen, is die concreet waar die abstract zou moeten zijn.

De Kamer bevestigt, dat men rekening houdt met de omstreden verordening, in zijn geheel, met een wettelijke uitvoering die niet kan leiden tot zijn nietigverklaring, hoewel in de zaak van de eisers gespecificeerd zou moeten zijn tegen welk artikel en welke beschikking men concreet in beroep gaat en waarom die een methode zou moeten hebben als het aankomt op de schadeloosstelling zoals die figureert in de wettelijke volgorde die uitgaat boven de betreffende Kustwet, of die van Gedwongen Onteigening, zo geeft de notitie aan.
000islas-canariaslogo-31.jpg


Winkelcentrum ‘Oasiswil niets weten
van verplaatsing naar een andere locatie

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - woensdag 22 oktober 2014 - “Dat is alsof we het eigendom afwijzen, en dat gaan we niet doen.” Zo overtuigend toont zich het bestuur van winkelcentrum ‘Oasis’, in het afwijzen van het voorstel van de Canarische Regering voor een bouwkundige herindeling van de Palmen oase van Maspalomas en de verplaatsing van de gebouwen.

Het winkelcentrum ‘Oasis’, is de eerste die zich uitspreekt tegen de alternatieven welke de minister van Regionaal Beleid, Domingo Berriel, van de Canarische Regering, heeft geopperd, voor de bouwkundige herindeling van de Palmen-oase van Maspalomas.  
img_32009.jpg
352454-1g_large.jpg
    Winkelcentrum 'Oasis', aan de rand van het strand in de toeristenwijk Playa del Inglés,
                                             in de gemeente San Bartolomé de Tirajana.

Het bestuur van de Vereniging van Eigenaren heeft laten weten, dat men niet akkoord gaat met het verplaatsen van het winkelcentrum van de huidige locatie en men komt op voor de rechten, om op de huidige locatie gevestigd te blijven.

Voor de bestuursvoorzitter van het winkelcentrum, Antonia Pérez, is het accepteren van een verplaatsing, zoals Berriel wil, een afwijzing van het eigendom, “en dat gaan we niet doen”, zo heeft Pérez benadrukt.

“We hebben een speciaal plan behandeld en zijn overeengekomen deel te nemen aan het Plan voor Verbetering en Modernisering, dat de Canarische Regering heeft goedgekeurd, waarin men ons toestemming heeft gegeven, na het vrijmaken van het erfdienstbaarheid gedeelte voor het recht van overpad en het naar achteren verplaatsen van het pand, een nieuw gebouw van twee verdiepingen op te richten met een oppervlakte van 2.870 m²; en dat is het enige, wat wij willen,” zo heeft Pérez aangegeven.

De eigenaren van winkelcentrum ‘Oasis’ zijn van mening, dat elk ander voorstel, dat niet is opgenomen in het Moderniseringsplan van Maspalomas een afwijzing van hun rechten is. “ We accepteren niet, dat men ons in een hoekje duwt, of naar een andere locatie verplaatst, elke verandering van vestigingsplaats zal ons gaan schaden,” zo bevestigen zij.
1-AAAAislas-canarias-kopie-77.jpg


Het bedrijf vaneen zus van de eilandpresident
heeft het ontwerp gemaakt
voor de hervorming van winkelcentrum ‘Oasis’

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zondag 6 april 2013 - De projectontwikkelaar heeft met Marina Bravo de Laguna en haar broer, de huidige eilandpresident, het contract voor het project in het gebied ondertekend op dezelfde dag en met dezelfde clausules.

De technische uitvoering van het contract tussen het advocatenkantoor van José Miguel Bravo de Laguna en de Maatschappij Rodríguez Marichal & Correa voor het herstel van winkelcentrum ’Oasis’ is opgedragen aan de architectuur-studio van een zus van de eilandpresident, Marina Bravo de Laguna. Zij komt voor - samen met haar zakenpartner Esteban Pérez Déniz - in de aangifte die het Openbaar Ministerie onderzoekt wegens het veronderstelde frauduleuze gebruik van het architectonische project, dat Rodríguez Marichal & Correa haar heeft opgedragen en betaald.

De Architectenstudio Taller de Proyectos Integrales S.L.- waar Marina Bravo de Laguna verschijnt in de functie van mede beheerder - heeft sinds juni 2010 tot april 2012 deelgenomen aan de overheidsprocedures die zijn gerealiseerd door de projectontwikkelaar Cristóbal Rodríguez Marichal voor de Gemeente San Bartolomé de Tirajana en het nutsbedrijf Gesplan voor het renoveren van winkelpanden in ‘Oasis’, tussen het Charca (Strandmeer) en de Faro (Vuurtoren ) van Maspalomas.

Deze relatie is geformaliseerd door middel van een overeenkomst van opdracht, op 28 juni 2010, op dezelfde dag, dat de overeenkomst tussen Bravo de Laguna en Marichal Rodríguez is ondertekend. Hoewel het contract met Bravo de Laguna is gehandhaafd nadat hij in juni 2011 het presidentschap van het Eiknd heeft aanvaard , is dit dan door Marichal Rodríguez zelf herroepen op 5 juni 2013 door middel van een brief die aanwezig is in het Register van het  Cabildo (Eilandbestuur); het document,  dat is ondertekend  met Taller de Proyectos Integrales,  culmineert dan in april 2012 op voorstel van de eveneens van ‘Oasis’ zijnde projectontwikkelaar.
1-AAAAislas-canarias-kopie-61.jpg


Vader en zoon Bravo de Laguna
hebben een stroman(vrouw) gebruikt
voor het afdekken van de voordelen
in hun onderhandelingen over ‘Oasis’

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zondag 30 maart 2014 - De coördinatrice van het Patronato de Turismo (plm. de VVV), Dolores Isabel Araña López, heeft €3.000,= gestort voor het oprichten van de beheersmaatschappij voor het samen met Marichal en IFA beheren van de investeringen in het Winkelcentrum.

De familie van José Bravo de Laguna heeft een stroman(vrouw) gebruikt om via een naamloze vennootschap de financiële voordelen te camoufleren - volgens becijfering tussen de 20 en 27 miljoen euro – welke men verwachtte te verkrijgen als de onderhandelingen vruchtbaar zouden zijn welke men heeft onderhouden met het voormalige advocatenkantoor van de huidige president van het Cabildo (Eilandbestuur) met de projectontwikkelaar Cristóbal Rodríguez Marichal en een Hotelketen, voor het verrichten van vijf bouwkundige operatie in ‘El OASIS’ (De Palmen-oase).

                                                  Videofragment:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XcwUOQ4k9xM

 

V.l.n.r.: Lucas Bravo de Laguna, José Bravo de Laguna, Dolores Isabel Araña López en Cristóbal Rodríguez Marichal.

In San Bartolomé de Tirajana, binnen de wijk Maspalomas, nderzoekt de belastinginspecteur een geval van bouwkundige corruptie, dat betrekking heeft op tientallen miljoenen euro’s aan investering.  

Dit, naar aanleiding van de aangifte die is gedaan door Cristóbal Rodríguez Marichal, de hoofdaandeelhouder in Winkelcentrum ‘Oasis’ en tot juni 2013 cliënt van de huidige president van het Cabildo (Eilandbestuur) met wie hij in 2010 een geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend, waarbij Bravo de Laguna tijdens een eerste fase tot een miljoen euro zou ontvangen naar aanleiding van de geplande doelstellingen voor het herstel en het renoveren van het winkel- en hotelcomplex en voor de gehele kuststrook van de palmen oase.

Het gebruik van een stroman(vrouw) door Bravo de Laguna staat vermeld in de aangifte die is gedaan door Rodríguez Marichal bij de belastinginspecteur in San Bartolomé de Tirajana.
 
                           ↑ Winkelcentrum 'Oasis' en omgeving bestaand  
                           ↓
 
De sloop- herindelings- en nieuwbouwplannen


Dolores Isabel Araña López, coördinatrice van het Patronato de Turismo  (plm de VVV) van Gran Canaria -  een functie,  die zij bekleedt na hiervoor benoemd te zijn door de president van het Cabildo, Bravo de Laguna -  heeft zich geleend, om als zodanig op te treden tot het bereiken  van de eindfase van de gehele, maandenlange durende onderhandelingen over de operatie. Uitgerekend op het moment van het oprichten van de commanditaire vennootschap waarmee men de scepter zou gaan zwaaien over alle financiële operaties die gepland waren voor de omgeving van winkelcentrum ‘Oasis.

1-AAAAislas-canarias-kopie-61.jpg


De Canarische Regering zoekt projecten
die het herstel moeten bespoedigen
van winkelcentrum ‘Oasis’

Gesplan bestudeert een voorstel voor
de integratie van  alle winkelpanden in een architectonisch blok

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - woensdag 21 augustus 2013 - De Canarische Regering is -via het nutsbedrijf Gesplan - de ‘dialoog’ aangegaan met ondernemersgroepen die gevestigd zijn in de Oase van Maspalomas en is diverse voorstellen aan het bestuderen, om de toeristische vernieuwing van het gebied te bespoedigen, die momenteel is stilgelegd vanwege het dossier van het Cabildo (Eilandbestuur) voor de verklaring van dit gedeelte in het Zuiden tot Bien de Interés Cultural (BIC) (Cultureel Erfgoed).

Onder de initiatieven bevindt zich een idee wat is gelanceerd door de architect Juan Torres en door de meerderheidsaandeelhouder van het Winkelcentrum ‘Oasis’, Cristóbal Marichal, die een ontwerp hebben gepresenteerd voor de kustlijn tussen La Charca (het Strandmeer) en de Faro (Vuurtoren) van Maspalomas, om te proberen het conflict tussen de hotelketens RIU en Lopesan vlot te trekken.


                                 Het ontwerp van de architect Juan Torres
v                                oor de kustlijn van de Oase van Maspalomas.

Ook de op Mallorca gevestigde hotelketen RIU heeft zich bereid getoond haar project voor het ‘Oasis’-hotel aan te passen en in te lijven bij het Moderniseringsplan wat gestimuleerd wordt door de Canarische Regering en de Gemeente San Bartolomé de Tirajana; hoewel, zonder terugtrekking van het hoger beroep voor de Kamer van Overheidsgeschillen wat men aan het voorbereiden is tegen het Cabildo (Eilandbestuur).

Tijdens haar ontmoeting met president Paulino Rivero, heeft Carmen Riu toegezegd te zullen doorgaan met het renoveren van al haar etablissementen, inclusief het iconische Hotel ‘Oasis’.

In het voorstel wat nu op tafel ligt, dat van de architect Juan Torres, wordt de sloop gepland van het ‘Ifa Faro’-Hotel - een substantiële wijziging in het project voor het  nieuwe RIU-hotel -  en de bouw van een architectonisch blok, dat de bestaande winkels omvat aan deze kuststrook. Bij deze ruimte zijn ook betrokken Restaurant ‘El Senador’ en de gemeente San Bartolomé de Tirajana zelf.

Rafael Castellano, beherend directeur van Gesplan, heeft uitgelegd, “dat de oplossing ingewikkeld is,” vanwege de hoeveelheid ondernemersbelangen die op het spel staan, maar hij heeft verzekerd,  dat alle partijen de wil getoond hebben, om na de vakantie door te gaan met onderhandelen. “Er is nog niets definitief, maar de ondernemers zijn het wel over een ding eens: over de wil, oplossingen te zoeken, omdat van enkele ondernemers de bedrijven zijn stilgelegd en men daarvoor zo snel mogelijk een oplossing wil hebben,” zo merkt hij op.

Castellano rekent ermee, dat de behandeling van het Cabildo (Eilandbestuur) voor het tot BIC verklaren van de Oase wel eens langer dan een jaar in beslag kan gaan nemen, waardoor hij het ermee eens is, de projecten te versnellen welke men kan ondernemen in het Moderniseringsplan van de Canarische Regering, maar steeds wanneer de betrokken ondernemingen zich akkoord verklaren en niet de valse voorstelling geven, dat het Cabildo (Eilandbestuur) dit historische natuurlandschap in het Zuiden van het Eiland wil beschermen.

“We zijn de opties aan het bestuderen die de ondernemers aandragen, maar ook Gesplan zelf doet voorstellen, er is een open dialoog en alles is mogelijk,” merkt hij op. Na de ‘complexiteit’ te hebben benadruk van het conflict tussen de grote hotelketens, is Castellano van mening, dat de uiteindelijke oplossing aan twee vereisten zal moeten voldoen:
- ten eerste, “dat alle ondernemersgroepen, voordeel zullen hebben van de acties welke men hier wil ontwikkelen,”
- ten tweede, “dat de overheid zelf het antwoord op de initiatieven naleeft die men heeft genomen voor de verklaring tot BIC (Cultureel Erfgoed).”

Hoewel  de Ley de Patrimonio de Canarias (Wet Canarische Erfgoed), waarmee het Cultureel Erfgoed wordt geregeld, een hogere wetgevende rang heeft, dan het Plan de Modernización (Moderniseringsplan) van de San Bartolomé de Tirajana, zet de directeur van Gesplan in op het nagaan van alternatieven die het begin van de bouwwerkzaamheden versnellen voor het herstel van de Oase. Dit is precies de planning van Juan Torres, voormalig decaan van het Architectencollege van Las Palmas, die volgens projectontwikkelaar Cristóbal Rodríguez Marichal, kan rekenen op de steun van de meest invloedrijke eigenaren van Winkelcentrum ‘Oasis’ en, van de Gemeente.

Op haar beurt werkt de RIU-hotelketen aan het ontwerp van een architectonisch, homogeen blok voor de gehele kustlijn; het idee, aldus de projectontwikkelaar, is het ondersteunen van de Canarische Regering en van de Gemeente San Bartolomé de Tirajan in de strijd voor de bevrijding van het Cabildo (Eilandbestuur), voor het versnellen van het herstel. Feit is, dat de Gemeente San Bartolomé de Tirajana in die zin bezwaren heeft ingediend tegen het BIC.

Al deze door het dossier van het Cabildo getroffenen zijn momenteel betrokken bij het Moderniseringsplan van de Canarische Regering en presenteren hun projecten aan Gesplan.
De RIU-hotelketen heeft er echter - na goedkeuring van de milieurapportage voor sloop en nieuwbouw van het ‘Oasis’-Hotel - voor gekozen; haar actie uit het plan de van de Canarische Regering terug te trekken, omdat men begrepen heeft, dat men het sneller zou kunnen bereiken als men rechtstreeks vergunningen aanvraagt bij de Gemeente. De Gemeente heeft die verleend en men plande begin april 2013 aan te vangen met de werkzaamheden, maar het BIC dossier van het Cabildo (Eilandbestuur) heeft het gehele proces stilgelegd.


Aan de hand van RIU

Winkelcentrum ‘Oasis’ was ook opgenomen in het Moderniseringsplan, voor de sloop van de winkels en de bouw van een nieuw winkelcentrum wat zes meter verderop landinwaarts gebouwd zou worden, om te voldoen aan de eisen van de Kustwet en het mogelijk maken van het aanleggen van de zeeboulevard tussen La Charca (het Strandmeer) en de Faro (Vuurtoren). Echter, discussies tussen de winkeliers onderling vertraagden het project, wat nu eveneens is afgeremd door het BIC. Het voornemen van de groep die geleid wordt door Rodríguez Marichal, was het gelijktijdig met RIU uitvoeren van de bouwwerkzaamheden, want beide etablissementen grenzen aan elkaar.

Na het in gang zetten van het BIC dossier, was het Cabildo (Eilandbestuur)  van mening, dat de projecten die al in gang gezet waren - wat het  geval was met de winkelcentra ‘Oasis ‘en, dat wat Satocan wilde bouwen op het dak van de parkeergarage van Maspalomas - doorgang  zouden kunnen vinden, maar deze weg is zelfs niet nagegaan door de Gemeente en de ondernemers zijn van mening, dat het BIC (Cultureel Erfgoed) alles stillegt totdat het Plan Especial  zal zijn goedgekeurd wat momenteel wordt uitgewerkt door het Departement Erfgoed, van het Cabildo (Eilandbestuur).

 Momenteel  doen de architect Juan Torres en de projectontwikkelaar Rodríguez Marichal  deze stap voorwaarts bij Gesplan, voor het versnellen van de planning, met ontwerpen die zouden kunnen worden ondergebracht  in dat Plan Especial de Patrimonio (Speciale Plan voor Erfgoed).
1-AAAAislas-canarias-kopie-62.jpg


Winkelcentrum 'Oasis' heeft vrij baan
voor nieuwbouw op Historische Locatie

De eigenaren moeten met het Cabildo de zaken bijwerken in het project wat de Regering heeft goedgekeurd

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zaterdag 11 mei 2013 - De eigenaren van Winkelcentrum ‘Oasis’ hebben, met enkele wijzigingen - in het project wat is goedgekeurd door de Canarische Regering in het Plan de Modernización de Maspalomas-Costa Canaria ´- van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria vrij baan gekregen, zo heeft de projectontwikkelaar Cristóbal Rodríguez Marichal laten weten op vrijdag 9 mei 2013.

Hiermee is de periode ingegaan van maximaal 15 dagen waarbinnen men de gemeentelijke vergunningen voor de sloop van en de nieuwbouw voor het winkelcentrum kan aanvragen.

Hoewel er intern verschillen bestaan bij de Vereniging van Eigenaren, kan Winkelcentrum ‘Oasis’ het boegbeeld worden van het herstel van de palmenoase van Maspalomas, aldus de projectontwikkelaar, want het project heeft alleen nog maar de goedkeuring nodig van de Comisión Insular de Patrimonio Histórico (Eilandcommissie voor Historisch Erfgoed) en men zou dan eind 2013 met de nieuwbouw kunnen beginnen, die in december 2014 voltooid kan zijn.

De overige etablissementen die men wil slopen in dit gebied, zoals het IFA-hotel ‘Faro’ en restaurant ‘El Senador’, vereisen een langere overheidsprocedure, omdat men daarmee praktisch vanaf nul moet beginnen, terwijl de vernieuwing van het Winkelcentrum alle filtering van de ruimtelijke ordeningsplannen van het Cabildo (Eilandbestuur) (Petoti en PTP-8) en het nutsbedrijf Gesplan heeft doorstaan, en beschikt over alle milieurapporten.

De president van het Cabildo (Eilandbestuur), José Miguel Bravo de Laguna, heeft op donderdag 8 mei 2013 laten weten, dat de eigenaren hun project kunnen presenteren, met enkele aanpassingen, opdat de hoogte niet boven die van de palmbomen uitkomt.

Wat betreft het RIU-hotel ‘Oasis Maspalomas’, dat haar project zal moeten aanpassen aan de uitroeping tot Historisch Erfgoed van de locatie, heeft Rodríguez Marichal een oproep gedaan aan de op Mallorca gevestigde hotelketen en aan reisorganisator TUI, opdat betreffende het complete herstel van het gebied hun nieuwe hotel het paradepaardje zal kunnen zijn van de RIU/TUI-onderneming in de palmen-oase.

“We passen nog steeds onze winkelgalerij aan, met rechtstreekse toegangen van het hotel naar het strand via de winkels, zodat het hotel integreert en van de tweede rij op de eerste rij komt te liggen met toegangen aan beide gevels, die men perfect kan aanpassen aan de wederzijdse belangen, “ zo merkt Marichal op.

Naar zijn mening, “ kan het RIU-project gevormd worden in bouwkundig opzicht en in termen van rentabiliteit met behoud van nagenoeg hetzelfde aantal hotelbedden, dat men wil hebben; maar dan horizontaal in plaats van verticaal.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-63.jpg


Bouw winkelcentrum ‘Oasis
gaat 16 miljoen euro kosten

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - woensdag 13 februari 2013 - Ronduit handel. De eigenaren van winkelcentrum ‘Oasis’ vermenigvuldigen met vijf de marktwaarde van het pand als ze dit slopen en herbouwen in het kader van het Plan de Modernización del Sur (Moderniseringsplan voor het Zuiden). De nieuwbouw gaat 16 miljoen euro kosten en als het pand eenmaal klaar is zal de marktwaarde 56 miljoen euro kunnen gaan bedragen.

De voorzitter van de vereniging van eigenaren van winkelcentrum ‘Oasis’, Antonio Pérez, zit niet stil. Midden in de crisis terwijl bij de meerderheid van de ondernemers het water tot aan de lippen staat, hebben zij de bijna unieke mogelijkheid een nieuw gebouw op te trekken met alle overheidsfaciliteiten en in het meest concurrerende en winstgevende gebied van het Zuiden, met medewerking van de Gemeente San Bartolomé de Tirajana die eigenaar is van het perceel waarop de gemeentelijke balneario (het Spa) staat. “Het is niet gemakkelijk, maar als we deze kans verliezen, komt er geen tweede,” zo verkeren de ondernemers.

Fotomontage van het nieuwe winkelcentrum ‘Oasis’, dat gebouwd zal gaan worden aan het strand van Maspalomas.

Het project laat zich aanzien als de parel van het Plan de Mejora, Modernización e Incremento de la Competitividad del Sur (Plan voor Verbetering, Modernisering en Concurrentieverhoging van het Zuiden), dat juridische zekerheid geeft sinds het op 5 januari 2013 in werking is getreden. “Er is geen ander, dat zoveel voordeel en winstgevend in zich verenigt,” zo geeft men aan.

Het nieuwe gebouw, dat is ontworpen door de architect Esteban Pérez Déniz, past geheel binnen de stedenbouwkundige voorschriften en ligt pal aan het strand. Het wordt 14 meter verderop gebouwd met het doel het erfdienstbaarheid gebied met het recht van overpad vrij te maken en een zes meter brede zeeboulevard te creëren. Het betreffende perceel heeft een oppervlakte van 2.870 m².
1-AAAAislas-canarias-kopie-63.jpg


Inditex en Lopesan onderhandelen over de aankoop en het beheer van winkelcentrum ‘Oasis’

Eustasio López wil solo investeren terwijl Amid Achi voorstander is van een maatschappij

Het project verlangt een investering van 40 miljoen euro

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - woensdag, 9 januari 2013 - De Lopesan-Groep en de ondernemer Amid Achi, vertegenwoordiger van Inditex (Zara) op Canarias, onderhandelen over de aankoop van het winkelcentrum ‘Oasis’ in Maspalomas, dat als sloop- en nieuwbouwproject een investering verlangt van 40 miljoen euro.

Enerzijds Lopesan en anderzijds Amid Achi, hebben zich geïnteresseerd voor de bouw en het beheer van het nieuwe winkelcentrum, hoewel de onderhandelingen daarover momenteel nog niet zijn afgerond. Men is alleen nog maar aan tafel gaan zitten met de hoofdvertegenwoordiger van het winkelcentrum, Cristóbal Rodríguez, die uit eigen portemonnee het architectonisch ontwerp voor het nieuwe winkelcentrum bekostigd heeft, zoals dit is opgenomen in het ‘Moderniseringsplan van San Bartolomé de Tirajana.’ Beide investeerdersgroepen wachten met beslissen, totdat de eigenaren zich uitspreken, omdat er tot nu toe onenigheid bestaat, die verhindert, dat men over kan gaan tot de herontwikkeling van het winkelcentrum.

          ,      Maquette van het nieuwe winkelcentrum 'Oasis' in Maspalomas.Cristóbal Rodríguez  heeft op maandag 7 januari 2013 opgemerkt, dat de Grupo Lopesan en Ifa Hoteles het project alleen ter hand willen nemen, terwijl Amid Achi  - die de zaken van Inditex beheert, waarvan Zara het boegbeeld is -  plannen heeft, om een maatschappij op te richten voor de wederopbouw van de winkelpanden en vervolgens het beheer ervan.


                                                                                                          Eustacio López.                                                                                                      Amid Achi.

De Vereniging van Eigenaren van Winkelcentrum ‘Oasis’ is ook vastbesloten te zorgen voor de aanwezigheid van nationale en internationale modemerken in het winkelcentrum wat op de eerste rij komt te liggen aan de kust van Maspalomas. Cristóbal Rodríguez,  die voor 70% eigenaar is van het winkelcentrum, heeft uitgelegd, dat eigenaren van de winkelpanden die niet willen deelnemen in deze maatschappij, de mogelijkheid zullen hebben te verkopen tegen €12.000,= per m², het dubbele van de prijs die men in dit deel van Maspalomas betaalt per bebouwde m²

Winkelcentrum ‘Oasis’ is jarenlang al het zwarte schaap in het toeristengebied van Maspalomas. Hoewel alle eigenaren hebben toegegeven, dat het winkelcentrum zal moeten worden gesloopt - o.a. omdat het niet voldoet aan de Kustwet die verplicht, dat de winkels 6 meter landinwaarts verplaatst worden, om ruimte te maken voor een zeeboulevard -, het de hoge kosten zijn - welke de bouw van een nieuw winkelcentrum met zich meebrengt; en het feit, dat men een, of twee jaar geen omzet zal maken zolang de bouwwerkzaamheden duren - die ervoor gezorgd hebben, dat men de beslissing op de lange baan heeft geschoven. Sommige winkeleigenaren hebben zelfs voorgesteld, dat de Overheid financieel deelneemt in dit project.

Zeeboulevard
De herontwikkeling van winkelcentrum ‘Oasis’ wordt begroot op ongeveer 40 miljoen euro, omdat er naast de bouw, de aanleg van een zeeboulevard moet worden toegevoegd tussen de Faro (Vuurtoren) en het Charca (Strandmeer) van Maspalomas. Het is daarom, dat eigenaar Cristóbal Rodríguez - die het project heeft laten ontwerpen door de architect Rubén Martín del Amo - financiering heeft gezocht bij groepen zoals Lopesan, of bij de onderneming Archigestión, die wordt geleid door Amid Achi.

De haast die deze projectontwikkelaar heeft, om de operatie af te sluiten, wordt ingegeven door het doel, de sloop van het winkelcentrum gelijktijdig te laten plaatsvinden met de sloop van Hotel ‘Oasis’ van de hotelketen RIU, die in afwachting is van de betreffende vergunningen van de Gemeente San Bartolomé de Tirajana, voor de sloop en vervolgens de nieuwbouw van een vijfsterrenhotel.

Maar in het winkelcentrum ‘Oasis’ bevinden zich niet alleen restaurants en modewinkels, ook de Gemeente San Bartolomé de Tirajana beschikt er over 1.800 m² tussen de balneario (openbare sanitaire voorzieningen), de Rode Kruispost en ander verhuurde winkelpanden. Vandaar, dat er bij de nieuwbouw van het winkelcentrum rekening gehouden moet worden met ruimte voor deze openbare voorzieningen, hoewel de Gemeente geen enkele financiële bijdrage levert.

Een winkelcentrum met zeezicht
Het winkelcentrum komt op de terrassen aan de achterzijde die grenzen aan de tuinen van Hotel ‘Oasis, ongeveer 2.500 m². De nieuwbouw zal over twee etages gaan beschikken en de winkelruimte zal 2.000m² gaan beslaan, terwijl de Gemeente zal kunnen beschikken over ruimte voor een balneario, Rode Kruispost en een bureau voor de Policía Local.

De nieuwe winkelpanden komen 20 meter achter de huidige rooilijn te liggen, 6 meter is bestemd voor de zeeboulevard en 14 meter voor terrassen. Zodoende krijgen alle winkels en restaurants een ingang aan de zeezijde en een architectuur die meer in overeenstemming is met het toeristische kwaliteitsaanbod in de omgeving. De aanblik van de dakpartij van het in 1973 gebouwde  winkelcentrum en die van de schoorstenen van de restaurants heeft enkele hotels gedwongen  de uitkijkrichting van de hotelsuites te veranderen.

Cristóbal Rodríguez heeft op maandag 7 januari 2012 herinnerd aan alle gebeurtenissen dii deze ondernemers hebben moeten meemaken voor het behoud van het eigendom van hun winkelpanden.
Hij heeft benadrukt, dat in 2009 het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria via het Plan de Ordenación del Territorio (Ptoti) (Plan Ruimtelijke Ordening) en het Plan de Regeneración de Playa del Inglés (PTP8) (Herstelplan voor Playa del Inglés) de wettelijkheid van het winkelcentrum in vraag stelde, waartegen men bezwaar heeft aangetekend.
In datzelfde jaar realiseert men zich, dat in het Registro de la Propiedad (Eigendomsregister) er voorzichtigheidshalve een aantekening bij deze grond staat van: afbakening van de Spaanse Staat. Dit houdt in, dat deze panden getroffen worden door de maritieme rooilijn tussen El Veril en de Faro (Vuurtoren) van Maspalomas.
Om te voorkomen, dat de Spaanse Staat bezit zou nemen van dit terrein op de eerste rij aan de kust, hebben de ondernemers bezwaren ingediend en uiteindelijk bereikt, dat Kustzaken de rooilijn heeft gecorrigeerd.
Eenmaal verzekerd zijnde van het eigendom, heeft het bestuur van de Vereniging van Eigenaren van ‘Oasis’ in 2010 de verplichting tot terugtrekking (landinwaarts) geaccepteerd, wat inhoudt een nieuw winkelcentrum te bouwen.
1-AAAAislas-canarias-kopie-63.jpg


Tegelijk met Hotel RIUOasis Maspalomas’ zal
ook Winkelcentrum ‘Oasis’ worden gesloopt

Beide groepen ondernemers steunen het herstelplan

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA -  woensdag 7 november 2012-  Het Winkelcentrum ‘Oasis’ zal tegelijkertijd met Hotel Riu ‘Oasis Maspalomas’  worden gesloopt en herbouwd. Ondanks de  meningsverschillen tussen de leden,  heeft de Vereniging van Eigenaren het Gemeentebestuur van San Bartolomé de Tirajana laten weten, de herstelplannen in  dit toeristengebied te ondersteunen en heeft toegezegd, in maart 2013  met de sloopwerkzaamheden te zullen beginnen. Dit is op maandag 5 november 2012 bekend gemaakt door de projectontwikkelaar en grootaandeelhouder, Cristobál Rodríguez en, de wethouder van Bouwzaken, Manuel Vargas.

De sloop van het hotel en de sloop van het winkelcentrum, zijn twee van de 16 acties die in de laatste week van oktober 2012 zijn goedgekeurd door de Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) (Canarische Milieucommissie) in het kader van het Moderniseringsplan van San Bartolomé de Tirajana, maar de verdeeldheid onder de winkeleigenaren zou bijna het gehele bouwplan in gevaar gebracht hebben.

             Winkelcentrum Oasis zal tegelijk met Hotel ‘Oasis’ worden gesloopt.
                        waarna dit het nieuwe winkelcentrum zal moeten worden:


Maar de beide toeristische etablissementen zijn  het eens geworden, het is noodzakelijk tegelijkertijd de werkzaamheden uit te voeren. om niet de ene met de andere activiteit te storen, vanwege het lawaai en het afsluiten van de toegangen naar het strand.

Terwijl Riu in de lente van 2013 aan de slag gaat, was de Vereniging van Eigenaren vertraagd, door de weigering van sommige winkeleigenaars, om hun bedrijven te sluiten tijdens de duur van de werkzaamheden, die tussen de 14 en 18 maanden in beslag gaan nemen. Na druk van de Gemeente en van de Canarische Regering, zijn alle leden nu overtuigd van de noodzaak deze kuststrook te renoveren. Afgezien van het verval, voldoet het winkelcentrum niet aan de Kustwet en moet het zes meter landinwaarts verplaatst worden.

Na diverse voorstellen te hebben afgewezen, heeft  de groep van eigenaren, die wordt geleid door Cristóbal Rodríguez,  het project van de architect Rubén Martín del Amo gepresenteerd aan de Gemeente en aan  het nutsbedrijf Gesplan, terwijl de meest koppige leden eveneens goedkeuring hebben verleend aan het Moderniseringsplan. “Het belangrijkste voor de Gemeente is, dat beide groepen het herstel willen; want  het is aan hun, of het, het ene project wordt, of het andere,” zo heeft de wethouder van Bouwzaken verklaard; die opmerkt, “dat het ‘verplicht’ is gelijktijdig te slopen en te herbouwen, omdat de eerste rij aan het strand van Maspalomas niet vijf, of zes jaar kan verkeren in bouwwerkzaamheden.

De projectontwikkelaar Cristóbal Rodríguez heeft verzekerd, dat diverse ondernemingen geïnteresseerd zijn in de toekomst van het winkelcentrum en, dat er ‘contacten’ bestaan met Inditex, de onderneming van de Spaanse multimiljonair Amancio Ortega, voor het financieren van het project, in ruil voor het beheer van het winkelcentrum. Wat dit betreft,  heeft Rodríguez gezegd, “dat men het idee heeft geopperd voor het vormen van een tijdelijke Joint Venture voor de herbouw van ‘Oasis’ en het gezamenlijke beheer van alle participerende ondernemingen.”

De eigenaren die niet willen deelnemen in deze maatschappij zullen de mogelijkheid hebben, hun winkelpand te verkopen tegen €12.000,= per m², de dubbele van de prijs die men in dit deel van Maspalomas betaalt per bebouwde m², zo benadrukt Rodríguez.

Het opnieuw modelleren van ‘Oasis’ gaat ongeveer 40 miljoen euro kosten, inclusief het aanleggen van een zeeboulevard tussen de Faro (Vuurtoren) en het Charca (strandmeer) van Maspalomas, wat verplicht tot het zoeken naar extern kapitaal, zo geeft de projectontwikkelaar aan, die verzekert, dat de meerderheid van de leden zich heeft aangesloten bij zijn groep, voor het ondernemen van de bouwwerkzaamheden in maart 2013.Nu de toekomst van het RIU hotel en van het winkelcentrum ‘Oasis’ zijn bepaald, rest nog de situatie op te lossen van de twee etablissementen die deze kuststrook completeren:

Restaurant ‘El Senador’ http://www.restauranteelsenador.com
en
IFA hotel ‘Faro  http://www.lopesan.com/es/hotel-ifa-faro_1f1.html

  
De eigenaren van het eerstgenoemde bedrijf hebben tot nu toe herstel vermeden en hebben zelfs voorgesteld, meer appartementen te bouwen; iets, wat de gemeente heeft geweigerd.
1-AAAAislas-canarias-kopie-66.jpg


Verdeeldheid over sloop winkelcentrum ‘Oasis’
naast het RIU-Hotel

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - vrijdag 24 augustus 2012 - De toeristische modernisering van het Zuiden van Gran  Canaria gaat in de loop van oktober 2012 van start, met de definitieve goedkeuring van de eerste 16 acties in hotels, winkelcentra en themaparken, zo heeft de wethouder van Bouwzaken, Manuel Vargas, van San Bartolomé de Tirajana uitgelegd, nu de termijn van publieke inzage en de bezwaarperiode zijn verstreken betreffende het Moderniseringsplan van de Canarische Regering, om de concurrentiepositie van Playa del Inglés en Maspalomas te verbeteren.

Tegen het regeringsplan zijn bezwaren ingediend door de winkeleigenaren, door de appartementencomplexen ‘Arco Iris’ en  ‘Ocean Park’, evenals door het themapark ‘Multiaventura’.

Het Gemeentehuis heeft vijf bezwaren en een project ontvangen betreffende het  Plan de Modernización (Moderniseringsplan) en minimaal een ander bezwaarschrift bij het Departement Ruimtelijke Ordening, zo laat Vargas weten, die aangeeft, dat deze in de loop van september 2012 beantwoord zullen worden. Na de periode van publiekelijke inzage, zal het Plan begin oktober 2012 definitief goedgekeurd worden door de Canarische Regering. Als deze procedure eenmaal is afgewerkt, kunnen de ondernemers vergunningen  aanvragen voor de meeste van deze 16 projecten  en beginnen met de bouwwerkzaamheden.

                    Schets van het nieuw te bouwen winkelcentrum ‘Oasis’.

Het eerste bezwaar betreft Apartamentos ‘Arco Iris’, vanwege onenigheid over de gegevens die in de gemeentelijke administratie staan. Het tweede bezwaar is ingediend door een particulier, die het gevaar aangeeft van een gedeelte van de oude weg in het Zuiden, de GC-500, en eist, dat deze bouwwerkzaamheden prioriteit krijgen in het Plan.

Een derde bezwaar eist verandering in de regels voor verouderde appartementencomplexen die liften zouden kunnen installeren, zonder, dat men berekend heeft hoe de interne stabiliteit van de gebouwen toeneemt. Om de toegankelijkheid te verbeteren, stelt men voor, de liften  aan te brengen in achtergebleven gebieden.

Het vierde bezwaar is afkomstig van het Parque Temático ‘Multiaventura, waarin men vraagt, dat men in een technische specificatie aangeeft, dat een gebouw van de grond af  een maximale hoogte mag hebben van 7 meter.

Het recreatiebedrijf, de projectontwikkelaar van 'Ocean Park', heeft het vijfde bezwaar ingediend, waarin men vraagt, dat men het aantal vierkante meters van het perceel verduidelijkt, want sinds 1996 bestaat er een kloof tussen het Algemene Bestemmingsplan en het Deelplan.

Een zesde document, dat op donderdag 23 augustus 2012 is ingediend, is het voorstel van een groep eigenaren van het winkelcentrum ‘Oasis’ voor sloop, en voor het oprichten van een nieuwe bebouwing. Cristóbal Rodríguez, voornaamste initiatiefnemer voor het herstel van ‘Oasis’, legt uit, dat het project voorziet in  naar achteren brengen  van de winkelruimten, om te voldoen aan de Kustwet, in een ontwerp, dat beter overeenkomt met het gebied, dat zich bevindt, voor het strand, tussen La Charca (het Strandmeer)  en de Vuurtoren van Maspalomas.

Desondanks bestaan er meningsverschillen tussen de leden van het huidige winkelcentrum, die kunnen ontsporen tegen de vernieuwing. De groep onder leiding van  Cristóbal Rodríguez heeft op donderdag 23 augustus 2012 zijn project ingediend en wil, dat de Canarische Regering en de Gemeente tegelijkertijd de sloop autoriseren van het RIU-hotelMaspalomas Oasis’ in april 2013.

Daarentegen hebben sommige eigenaren een vertraging in de vernieuwing van de winkelpanden voorgesteld.
1-AAAAislas-canarias-kopie-66.jpg


Meerderheid eigenaren Winkelcentrum ‘Oasis
stemt in met renovatie

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - vrijdag 29 juni 2012 - Een brede meerderheid van de eigenaren van het Winkelcentrum ‘Oasis’ heeft op donderdag 28 juni 2012 gestemd voor de sloop van de panden en de algehele renovatie van de zeeboulevard tussen het Charca (Strandmeer) en de Faro (Vuurtoren) van Maspalomas. De stemming ten gunste van het ‘Plan de Modernización Turística’ (‘Toeristische Moderniseringsplan’) maakt de sloop van de winkel- en horeca-panden in het winkelcentrum mogelijk.

Met 19 stemmen voor,  vier tegen en 2 onthoudingen, heeft de Algemene Vergadering van de Vereniging van Eigenaren zich geschaard achter het Moderniseringsplan van de Canarische Regering, wat het verplaatsen van de gebouwen omvat, voor herstel van het recht van overpad langs de gehele kust van San Bartolomé de Tirajana.

                  Een schets van de toekomstige zeeboulevard van Maspalomas
                                           en het Winkelcentrum ‘
Oasis’.

De stemming geeft de verdeeldheid weer die bestaat onder de eigenaren van ‘Oasis’ voor de toekomst van het winkelcentrum, maar veronderstelt een ruggensteun te zijn voor het herstelproject van de ondernemersgroep die geleid wordt door Cristóbal Rodríguez Marichal, de enige die het Toeristische Moderniseringsplan heeft gepresenteerd. Het is ook aangepast aan de plannen Ruimtelijke Ordening (PTP en Pteoti), van het Cabildo (Eilandbestuur) en aan de Kustwet, wat het mogelijk maakt, dat de Gemeente en de Canarische Regering het bouwwerk tot nut van het algemeen kunnen verklaren en de eigenaren kunnen onteigenen die zich niet achter de toeristische renovatie scharen.

Museum Gallery Maspalomas Playa
De groep die inzet op de sloop van het verwaarloosde winkelcentrum vertegenwoordigd ongeveer 70% van de eigenaren van ‘Oasis’ die zich inzetten voor de reconstructie van de bedrijven op het perceel.

Rodríguez Marichal heeft op donderdag 28 juni 2012 de nieuwigheden van zijn voorstel toegelicht, dat begint met een wijziging van de naam en van de commerciële filosofie.
De nieuwe naam zal zijn ‘Museum Gallery Maspalomas Playa’; een project, waarvoor men de opdracht dit te ontwikkelen, heeft gegeven aan de Pro-oab-Groep, “die al veel bouwwerkzaamheden in Spanje, de Verenigde Staten en Dubai heeft  ontworpen,” zo benadrukte de ondernemer.

Dit multidisciplinaire team zal het definitieve ontwerp van het project uitwerken, zowel voor de zeeboulevard, evenals voor het bouwwerk in zijn geheel. “Het nieuwe voorstel gaat uit van de aanvankelijke oplossing van de zeeboulevard, om vervolgens  een stap te doen naar het definitieve project, dat ontworpen zal worden als een maatpak voor een dozijn van de belangrijkste winkels, waarvan sommige al gevestigd zijn aan de Meloneras Boulevard en omgeving,” zo heeft  Rodríguez Marichal uitgelegd. “Deze zaken,” zo voegde hij toe, “gaan van een tweede lijn naar een eerste, super de luxe lijn en worden vergezeld door de beste modezaken, parfumerieën en juwelierszaken.”

Zeeboulevard
Het architectonische voorstel voor de nieuwe  zeeboulevard biedt oplossingen voor de weersinvloeden (wind, zand, hoog water), in overeenstemming met de  milieuwetgeving en de Kustwet.
“Vanaf het Charca (Strandmeer) tot aan de Faro (Vuurtoren) komen er vlonders voor mindervaliden, die direct toegang verschaffen tot het strand, via een onderdoorgang met een dubbele laminaat vloer.” Het gebouw, dat gaat plaats bieden aan winkels, zal een historische architectuur krijgen in Romeinse, of Griekse stijl, en biedt plaats aan een zeven sterren complex op de eerste rij van het strand.”

Iets voorzichtiger over de toekomst van ‘Oasis’ heeft de voorzitter van de  Vereniging van Eigenaren, Antonio Pérez, zich uitgelaten, die benadrukte, dat een brede meerderheid van de ondernemers de renovatieplannen  van de overheden ondersteunt, ondanks,  dat dit een “enorme opoffering” zal zijn voor de in het winkelcentrum gevestigde ondernemingen, want zij zullen geen omzet hebben tijdens de bouwperiode.

Pérez is van mening, “dat men ‘stapje voor stapje’ voorwaarts moet gaan en, aan de hand van de Canarische Regering en van de Gemeente San Bartolomé de Tirajana die hij dankt voor de ‘enorme inspanning’ welke ze geleverd hebben voor de vernieuwing van dit deel van de kust.

De notulen van de vergadering van donderdag 28 juni 2012 zullen naar het Zuidelijke Consortium gestuurd worden, dat  op zoek moet naar een wettelijke formule, om de tegenstand van enkele eigenaren te overwinnen. De sloop heeft de instemming nodig van alle eigenaren, maar er bestaat de mogelijkheid tot onteigenen in het belang van het nut van het algemeen.
1-AAAAislas-canarias-kopie-66.jpg


 

aaaaakaart_canaria-38-9.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--160.jpg

zon-44.jpg

Maak jouw eigen website met JouwWeb