site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-21.jpg

d-43.jpggran-canaria-road-map-1.jpg
1548960515620c-3.jpg


De muur die Mogán en Taurito verdeelt

Het Cabildo (Eilandbestuur) richt twee wanden op
in de GC-500 tussen Playa de Mogán en Taurito
om voetgangers te beschermen

De burgemeester bekritiseert
dat er sinds 2017 geen actie is ondernomen


De muur opgericht door het Cabildo op de GC-500 tussen
Playa de Mogán en Taurito
om voetgangers te beschermen

       

En opeens een muur. Of twee.
MOGÀN - vrijdag 22 februari 2019 -  Aan de moganeros kwam op donderdag 21 februari 2019 heel snel, naar het hoofd van de president van de Verenigde Staten, Donald Trump, na opstaan met twee muren van enkele meters hoog gelegen in het midden van de weg die de toeristische centra van Playa de Mogán en Taurito verdelen. En zij hebben bewijs hiervan achtergelaten in hun sociale netwerken. Ze zijn afgesneden, maar een stap minder gevaarlijk voor hun veiligheid als gevolg van aardverschuivingen in dit gebied. Hoewel sommigen de noodzaak van deze maatregel erkennen, hebben anderen er kritiek op geuit, zoals de Gemeente Mogán, die erkende dat beperkende maatregelen moesten worden ingesteld, hoewel zij betreurde dat dit werd bereikt "toen het Cabildo (Eilandbestuur) andere alternatieven had.

Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria is op donderdag 21 februari 2019 begonnen met de bouw van een muur op de oude regionale weg GC-500 in de sectie die de punten Playa de Mogán en Taurito met elkaar verbindt, afgesloten voor meer dan anderhalf jaar na verschillende aardverschuivingen bij de rotsen in het bovenste gedeelte van de weg. De muur is bedoeld om voetgangers en fietsers te beschermen die ervoor hebben gekozen om door dit gebied te rijden na de afsluiting van de weg, ondanks het gevaar dat hun veiligheid met zich meebrengt door het instorten van de kliffen.
1550731050086k-2.jpg
                            De muur opgericht door het Cabildo (Eilandbestuur)
                               op de  
GC-500 tussen Playa de Mogán en Taurito.
"Het doel van het werk is om de toegang van toeristen en fietsers tot dit deel van de weg te beperken, omdat het de verantwoordelijkheid van het Cabildo (Eilandbestuur) is om de veiligheid van de mensen te garanderen," zei Ángel Víctor Torres, minister van  Obras Públicas (Openbare Werken) van het eiland, op donderdag 21 februaru 2019. Het eigendom van deze weg is in handen van de Canarische Regering en het is aan die instelling dat het verantwoordelijk is voor toekomstige beslissingen in die ruimte, waarbij  het Cabildo verantwoordelijk is voor het onderhoud en de instandhouding ervan.

Dit deel van de weg heeft rapporten die beweren dat er geen toegang toe is, vanwege het echte risico van onthechting, maar desondanks wordt de weg voortdurend gebruikt door atleten en voorbijgangers, die geen andere manier hebben om Taurito en Playa te bereiken.en ook Mogán, behalve de snelweg GC-1, waarvoor een voertuig vereist is.

Alternatieven
De weg die beide toeristencentra met elkaar verbindt, is sinds de zomer van 2017 afgesloten voor verkeer, na verschillende aardverschuivingen; een van hen kostte bijna het leven van een moeder en haar kinderen, die ze verwondde toen verschillende stenen op haar vielen toen ze 's nachts door dit gedeelte liep.

De procedures om dit gebied een alternatief te bieden, zijn al aan de gang, aangezien de Canarische Regering  een voorstel heeft voor de toekenning van de redactie van het 263 meter lange tunnelproject dat zal worden gebouwd om samen te werken met Playa de Mogán en Taurito. Na evaluatie van zes offertes heeft de Stadsbestuur ervoor gekozen om het voorstel van Tecnologías Avanzadas de la Macaronesia S.A., voor een bedrag van €162.051,= in te dienen. De tunnel zal twee 3,5-meter lange rijstroken hebben en zal bestuurders toelaten om een omweg van 14 kilometer te vermijden om van het ene punt naar het andere te komen.

Het Cabildo (Eilandbestuur) meldde dat aan elke kant van de sluiting een muur is gebouwd, die zich binnen een metalen hek bevindt met de aanduiding van het doorverbinden verbod.

De burgemeester van de Gemeente Mogán, Onalia Bueno, beschouwde op donderdag 21 februari 2019, “ dat hoewel het waar is dat het noodzakelijk was beperkende maatregelen vast te stellen omdat mensen de bescherming overslaan van een gebied dat twee keer is ingestort, het (Eilandbestuur) drastisch meer op de maat is gekomen. " In dit verband bekritiseert ze, “dat het Stadsbestuur het huiswerk niet heeft gedaan omdat Mogán al meer dan een jaar op ons wacht om ons een alternatief te bieden voor fietsers, wordt Gran Canaria veel gepromoot als een Europees sporteiland, maar dat gaat niet gepaard met verbeteringen en. manieren voor fietsers om het seizoen hier te maken.  En daarmee voegde zij eraan toe: "De toeristische sector wordt geschaad."

Tegelijkertijd herinnerde Bueno eraan dat het Gemeentebestuur nog steeds wacht op de studie in opdracht van het Cabildo (Eilandbestuur), zodat het gedeelte van de GC-1 tussen Puerto Rico en Playa de Mogán niet langer als een autosnelweg wordt beschouwd en een snelweg wordt met het doel hen toe te staan te reizen voor het fietsers en gemeentelijke rijtuigen. "Het moet de Canarische Regering zijn die zich heeft gecommitteerd aan de gemeente Mogán," zegt Onalia Bueno.Het gemeenteraadslid bekritiseerde ook dat het Cabildo (Eilandbestuur) geen onderzoek heeft gedaan naar de oprichting van een filiaal tussen Playa de Mogán en Taurito, een project dat de gemeente heeft overgenomen. "De studie die we hebben uitgevoerd, resulteert in het feit dat het inschakelen van deze tak, van dubbele richting, een investering van €80.000,= zou inhouden en een voltooiing van slechts vier weken zou hebben", legt Onalia Bueno uit. "En dat kan het  Cabildo d (Eilandbestuur) van Gran Canaria niet hebben gedaan?", vroeg de burgemeester van de toeristische gemeente.
000logo-kopie-kopie-3.jpg


De Europese Commissie heeft twijfels
over de Feder-fondsen voor de haven van Agaete

De commissaris Corina Cretu bevestigt 
dat de Spaanse Regering dit werk niet heeft gekozen

Het platform tegen de nieuwe dam
eist in Brussel het opheffen ervan

AGAETE· - donderdag 21 februari 2019 - De uitbreiding van de Agaete-dam, reeds toegekend voor 44,6 miljoen euro, heeft nog geen middelen van de Europese Unie, die volgens het project 85% van de kosten van de werken moet dekken. Dit blijkt duidelijk uit een schriftelijke reactie van de Europese Commissie, waarin commissaris Corina Cretu beweert, dat de  Spaanse Regering dit project niet formeel heeft geselecteerd in de lijst van acties die gefinancierd moeten worden met geld van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Feder). Die verklaring zaait nieuwe onbekenden over de haven van het Noorden van Gran Canaria. Het burgerplatform Save Agaete vergaderde op woensdag 20 februari 2019 in Brussel met vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Europees Parlement, die hen informeerden dat er momenteel geen Feder fondsen zijn voor de uitbreiding van het dok van Las Nieves en dat zij geloofden dat de  Canarische Regering dit al had gedaan  voor dat project.


1535581025623.jpg
                         Strand en  dam  van  Las Nieves, in de gemeente Agaete.

VIDEO:
https://videos-cdn.laprovincia.es/multimedia/videos/2019/02/21/166848/plataforma-salvar-agaete-asegura-fondos-europeos-ampliar-muelle-1_p.mp4

Borja Monreal, woordvoerder van het buurtcollectief tegen de uitbreiding van de haven, vertelde dat de algemeen directeur van het Politica Territorial (Territoriaa) Beleid van de Europese Commissie, de afdeling waarvan de Feder-fondsen afhankelijk zijn, en een hoge functionaris van de milieudienst, hem tijdens de vergadering, “dat geen Europees geld is verzonden," voor het nieuwe dok van Las Nieves en, “dat " niet eens formeel zijn aangevraagd; reden waarom het belangrijkste argument van de autonome regering om door te gaan met dit project, de veronderstelde € 40 miljoen steun van de Europese Unie voor het werk in twijfel wordt getrokken. "

Antwoord
Het gebrek aan dat geld wordt volgens Monreal ook "duidelijk" verzameld in een schriftelijke reactie van de Europese commissaris voor Regionaal Beleid, Corina Cretu, op een vraag van Spaanse EP-leden. In dat antwoord zegt Commissaris Cretu tekstueel: "Hoewel de autonome autoriteiten van de Canarische Eilanden in hun laatste jaarverslag de Commissie hebben geïnformeerd over hun voornemen om middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) toe te wijzen aan het project waarnaar hun anciënniteit verwijst, heeft de beheersautoriteit in Spanje meegedeeld dat dit project nog niet formeel is geselecteerd voor financiering uit het EFRO en dat er nog geen betaling uit dit fonds is verricht, daarom kan de Commissie geen rekening houden met hypothetische kwesties."

In reactie op de verklaringen van het platform Save Agaete en leden van het Europees Parlement, zoals de Canarische socialist Juan Fernando López Aguilar, die voorstander was van niet-overdracht van Europese financiering aan het project, gaf de Canarischer Regering een verklaring af waarin zij benadrukte, “dat zij  de uitvoering van de werkzaamheden in 2019 verwacht; en dat daarom de artikelen die in 2018 zijn verzonden mogelijk in 2019 kunnen worden gerechtvaardigd, aangezien de verplichte verzoeken reeds zijn verwerkt in de algemene begroting van de autonome gemeenschap en de Commissie, Monitoring van Europese fondsen in de EU ".

Het ministerie van Openbare Werken zei in dezelfde notitie, “dat de uitbreiding van de haven van Agaete valt binnen het operationele programma van Canarias 2014-2020, dat op zijn beurt valt onder de strategie voor de bijdrage van het operationeel programma van de Europese Unie voor een intelligente, duurzame en inclusieve groei, en het bereiken van economische, sociale en territoriale samenhang."

Het Operationele Programma van Canarias 2014-2020 is geldig tot 31 december 2020, hoewel het kan worden uitgevoerd tot 31 december 2023. De Regionale Regering herinnerde eraan dat alle politieke fracties er bij de Regionale Regering in het Parlement op hebben aangedrongen. 

De delegatie van Save Agaete, gevormd door Cathaysa Jiménez, Abenchara Bolaños, José Guillén, en Borja Monreal, heeft twee vergaderingen op  woensdag 20 februari 2019 in Brussel gehouden. De eerste was met Spaanse EP leden van de PSOE, Izquierda Unida, Podemos, en Equo.

De vier groepen hebben, volgens de woordvoerder van het burgerplatform, "toegezegd om de verlamming van het project expliciet te ondersteunen en zijn gevraagd om een vraag in het Parlement te stellen en alle documenten te herzien voor het geval ze doorgaan met het project, evenals het melden van de controverse van Agaete aan de andere fracties van de Europese Kamer.

De tweede bijeenkomst was met acht leden van verschillende afdelingen van de Europese Commissie, die volgens Monreal "bevestigden" dat er geen Feder fondsen zijn voor de uitbreiding van de kade. "Dit is ongelooflijk, net als alles wat te maken heeft met het project van die Macromuelle," zei de woordvoerder, die opmerkte dat de leden van de delegatie al verbaasd waren om in Brussel aan te komen en de reactie van de commissaris Cretu op een vraag te weten van de EP leden van Podemos Estefanía Torres en Miguel Urbán.

De indruk bij gemeenteautoriteiten, voegde Monreal eraan toe, “is dat het project al werd geraakt door verschillende onregelmatigheden en als ze het met Feder-fondsen proberen te financieren, zullen ze een beoordeling van alle documentatie aanvragen om te verifiëren dat het voldoet aan de wetgeving."

De delegatie van Salvar Agaete presenteerde in beide vergaderingen ook een alternatieve studie van de kosten en baten van de uitbreiding van de haven, opgesteld door experts en professoren van de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria. Deze studie zal in de komende dagen worden vrijgegeven aan de publieke opinie van de Archipel, kondigde Monreal aan.

"We hadden toegang tot de studie van de kosten en baten die de Canarische Regering deed om voor het project voor de Feder-fondsen te kiezen en het is volkomen onjuist, maar het ergste is dat deze studie niet eens de Europese Commissie heeft bereikt, alles wat is gedaan met dat project is een totaal surrealisme," voegde hij eraan toe.

Volgens de woordvoerder van de inwoners van Agaete: "Wat de Canarische Regering via het Ministerie van Openbare Werken deed om een lijst met projecten voor te leggen, maar het is gewoon een intentieverklaring, het betekent niet dat er middelen worden vastgelegd, of dat men  het project heeft goedgekeurd."

“”Bovendien, zei Monreal, "moeten we een aanvraag voor financiering indienen en op dat moment alle overheids-procedures rechtvaardigen die nodig zijn om de fondsen te ontvangen, maar dat heeft zelfs niet tot dat verzoek geleid."

Na de ontmoeting met de delegatie van Save Agaete zei Juan Fernando Lopez Aguilar, “dat het een project is met een duidelijk negatieve uitwerking, zowel vanuit economisch als vanuit ecologisch oogpunt, naast een reeks onregelmatigheden die relevant zijn voor juridisch zien.”

Hij voerde aan, “dat bij de verwerking van dit dossier er een duidelijk gebrek aan transparantie is, en dat deze werken met de meerderheid afwijzing van de bevolking van dat gebied in het Noorden tellen. Er is momenteel geen vraag, of gegevens, om de bouw van deze macromuelle te rechtvaardigen," zei hij.
000logo-kopie-kopie-3.jpg


De zes belangrijkste bouwfirma's van het land,
in overeenstemming met het contract
voor de sluiting van de insulaire ring

Zes UTE's kiezen voor het contract voor de sluiting van de eilandring van Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE -  De zes grote bouwbedrijven strijden om het contract voor de bouw van de sluiting van de eilandring van Tenerife, tussen El Tanque en Santiago del Teide, een project van 365,75 miljoen euro, volgens het Ministerie van Openbare Werken en Vervoer van de overheid van de Canarische Regering.

Acciona en Ferrovial sluiten zich aan bij een consortium, hetzelfde als Sacyr en OHL, terwijl FCC en ACS zijn gelieerd aan andere bedrijven in de sector.
1548960515620c-1.jpg

In totaal heeft een reeks van zes consortiums van bedrijven hun aanbod gepresenteerd om het contract over te nemen dat in november 2018 door de Canarische Regering is goedgekeurd.

"Sinds we het nieuwe wegenakkoord konden ondertekenen, gingen we door met de urgentie om het proces van toewijzing van het werk voor de sluiting van de Anillo Insular te openen, omdat het doel van dit Ministerie is dat het werk zo snel mogelijk begint," zei raadslid Pablo Rodríguez.

In dit verband zal de nieuwe snelweg, 11,3 kilometer lang, het ringeiland sluiten, "een performante infrastructuur die de connectiviteit tussen het Noorden en het Zuiden van Tenerife aan de westkant zal vergroten, wat zal bijdragen om het niveau van congestie te verminderen dat momenteel door TF-5 wordt opgelopen en, tezelfdertijd, de globale omloop van het eiland te verbeteren.

In het bijzonder zijn de UTE's die biedingen bij de aanbesteding hebben ingediend:
- UTE Acciona Construcción,
- S.A. Ferrovial Agroman,
- S.A. Bitumex S.A.,
- Ten Asfaltos S.A .,
- UTE Azvi S.A.,
- Las Maguas 2006 Construcciones S.L.,
- Obras Subterráneas S.A.,
- Construcciones Sánchez Domínguez-Sando S.A.,
- UTE FCC Construcción S.A.,
- El Silbo Construcciones,
- Obras S.L., Syocsa-Inarsa Instalaciones,
- Servicios S.L.;
- UTE Sacyr, Cavosa, Satocan, Traysesa,
- Obrascon Huarte Lain S.A.,
- Sociedad Anónima Werken,
- Opgravingen Bahillo S.L.,
- Asfaltos Bahillo S.L.,
- UTE Dragados Elgidio Asfalts,
- Works Tafuriaste, Excavator Óscar del Castillo.
000logo-kopie-kopie-3.jpg


Het Cabildo (Eilandbestuur) zal de PIO wijzigen,
om de uitbreiding van de haven van Agaete uit te sluiten

Het eilandbedrijf geeft toe dat ondanks deze wijziging
de Canarische Regering de verlenging kan opleggen

AGAETE – zaterdag 26 januari 2019 - Het Cabildo van Gran Canaria heeft in de plenaire vergadering van vrijdag 25 januari 2019 een motie goedgekeurd om een specifieke wijziging aan te brengen in het Plan Insular de Ordenación (PIO) van het eiland met als doel, "de uitbreiding van de haven van Las Nieves de Agaete, uit te sluiten van het document, hoewel men  toegaf dat de Canarische Regering het kan opleggen.”

Deze motie is gepresenteerd door de regeringsgroep op verzoek van het Platforma Saving Agaete, Sin Macromuelle, dat verzoekt om verschillende PIO punten in het havengebied te onderdrukken, zoals het Plan Territorial Especial PTE-25 (Special Territorial Plan PTE-25) en het voorstel voor toegankelijkheid van de haven GC-2, zoals gemeld door de insulaire instelling in een persbericht.
pleno-1.jpg
         
De vergadering van het Cabildo de Gran Canaria op vrijdag 25 januari 2019.

Het platform herinnerde er dus aan, dat het Cabildo (Eilandbestuur) de huidige PIO tijdig had gewijzigd, "minstens drie keer", in de wetenschap, “dat het haalbaar was om het opnieuw te doen om de vernietiging van een ruimte van onbetwiste milieu, landschap, en culturele waarde te voorkomen.".

Het Platform wees er ook op, “ dat de goedkeuring van deze motie een noodzakelijke stap is en een duidelijk en krachtig gebaar van verzet tegen de bouw van deze infrastructuur en de inzet van het Cabildo (Eilandbestuur), “voor de duurzame ontwikkeling van Agaete, het Noorden, en voor de bescherming van de Westkust van het eiland." Dit alles duidt erop, dat het platform beweert, “ dat deze infrastructuur niet nodig is omdat het havengebied de afgelopen zeven jaar op minder dan 22% van zijn capaciteit heeft gewerkt.".

000logo-kopie-202.jpg


De onteigening begint van 319 percelen voor de ringweg

Binnenkort zal de lijst worden gepubliceerd
van eigendommen die nodig zijn
om de sluiting van de eilandring te voltooien:
Garachico (1), El Tanque (240), Los Silos (28),
en Santiago del Teide (50)

TENERIFE - woensdag 5 december 2018 - De Canarische Regering zal binnenkort beginnen met de procedure voor de onteigening van het land dat zij nodig heeft om door te gaan met de bouw van de zogenoemde “Actualización del proyecto de construcción: nuevo proyecto del tramo El Tanque-Santiago del Teide (Cierre del Anillo de Tenerife)" ("Bijwerken van het bouwproject: Nieuw project van de El Tanque-Santiago del Teide sectie (sluiting van de Tenerife Ring”), die zal lopen over een route van 11,3 kilometer.

De lijst van elk van de 319 percelen die getroffen zijn door dit bestand van verplichte onteigening van het onroerend goed en de getroffen rechten, wordt de komende dagen aangekondigd via het Boletín Oficial de Canarias (BOC) (Staatsblad van de Canarische Eilanden), op de mededelingenborden  van de gemeentehuizen van Garachico, El Tanque, Los Silos, en Santiago del Teide en op het prikbord van het elektronische hoofdkantoor van het Ministerie van Openbare Werken en Vervoer. Geïnteresseerde partijen hebben 20 dagen, vanaf de officiële publicatie, om beschuldigingen te formuleren om mogelijke fouten in de materiële en juridische beschrijving van de spaties in de lijst te corrigeren.

1543991134735k.jpgEl Tanque is de gemeente met de meest getroffen percelen (240), zijnde Garachico (1) de minste. De rest wordt verdeeld tussen Los Silos (28) en Santiago del Teide (50).

Met €332.506.261,25 aan budget is het de moeite waard eraan te denken dat de uitbreiding van de tolwegen TF-1 en TF-5 aan de Noordrand verder gaat door de gemeente El Tanque, op een hoogte van 600 meter vanaf het punt  dat eindigt in de subsectie Buen Paso (Icod de los Vinos)-El Tanque, die deze populatie opslaat aan de Zuidrand tot ze de TF-82 hoofdweg oversteekt met een kunstmatige tunnel, die zich ter hoogte van Barrio Nuevo zal bevinden, stijgend zoals het begint draait naar het Zuiden van het eiland tussen Lomo Morín en Nogueros, waar het Noordelijke mondstuk van de Erjos-tunnel zal zijn, één kilometer ten Westen van de stad Ruigómez en op een hoogte van 775 meter.

Het project dat zal worden aanbesteed overweegt een hek bestaande uit een eenvoudige weg van 3,50 meter wijd open, dubbel binnen de tunnel, met hoogten van 2,50 meter breed. Langs de 11,3 kilometer lange lineaire route van het gedeelte dat de insulaire ring zal sluiten, zullen twee verbindingen zijn om El Tanque en Santiago del Teide te bouwen. Hieraan worden een viaduct, vijf kunstmatige tunnels, vier onderdoorgangen, twee hogere tunnels, een voetgangers pad, 28 afwateringswerken, 11 muren, en een mijn tunnel, toegevoegd. De projectsnelheid is 80 kilometer per uur.

De tunnel van Erjos, meer dan vijf kilometer lang, loopt onder het gebergte van Teno.

De regionale wethouder van Openbare Werken en Transport, Pablo Rodríguez, tekende de order die 15 dagen geleden begon met het contracteren van de werken.

De vice minister van Infrastructuur en Vervoer van Regionale Overheden, Onan Cruz, legde op dinsdag 4 december 2018 aan de dag dat, bij aankomst op de afdeling in januari 2017 bleek, dat het project van de eiland ring 2006  niet een derde rijstrook is op het gedeelte tussen de verbinding El Tanque en Santiago del Teide.
Om deze reden  en om kritiek van de PSOE en de PP -´zei hij, dat ze de voorkeur geven aan een vooruitziende blik het werk (die de Raad van Bestuur de vorige week nam), omdat, anders, een ander milieu-effectrapport nodig zou zijn en inschrijving, en alles zou kunnen worden uitgesteld zonder een duidelijke datum in een zeer onstabiele politieke conjunctuur. In dit besluit van zuiver pragmatisme, en zoals gezegd, ze voorzagen bestel voor nu een nieuw project, met het  bijbehorende milieu-rapport, om die rijbaan, die in principe mogelijk is te maken, geen nieuwe onteigeningen door de ruimte onder het project reeds aangemeld (voor 339 miljoen euro).
Bovendien zullen bruggen, viaducten, en andere acties, worden uitgevoerd, zodat ze kunnen aanvullen zonder veel problemen wanneer die rijbaan stijging is opgenomen, waarmee de continuïteit van de huidige verdeling tussen Icod en El Tanque en Santiago-Adeje zou geven, hoewel de Erjos-tunnel (vijf  kilometer) vier rijstroken heeft en twee uitgangen voor evacuaties als gevolg van ongelukken.
Aangeboden werken hebben een looptijd van vijf  jaar, en verwacht wordt dat ze compatibel zijn met het nieuwe project.
 000logo-1069.jpg


De Canarische Regering begint de aanbesteding voor de sluiting van de insulaire wegenring op Tenerife

TENERIFE  - donderdag 22 november 2018 - De vicepresident en minister van Openbare Werken en Transport van de Canarische Regering, Pablo Rodríguez, heeft het bevel ondertekend om het contractbestand voor de werken in te leiden om het bouwproject van de sectie El Tanque-Santiago del Teide en de sluiting van de insulaire wegenring bij te werken. €332.506.261,25 van het budget voor 11,3 kilometer lang, "het is nu noodzakelijk en dringend de ondertekening van de nieuwe snelwegovereenkomst met de Spaanse Staat , zodat dit werk kan worden toegekend en men ze snel mogelijk  kan beginnen met de uitvoering."

De weg gaat verder op een hoogte van 600 meter, in El Tanque, net waar het deel van Buen Paso-El Tanque eindigt, waardoor deze bevolking in het Zuiden wordt gered totdat ze de TF-82 hoofdweg kruist met een kunstmatige tunnel, ter hoogte van Barrio Nuevo, oplopend als het naar het Zuiden begint te draaien tussen Lomo Morín en Nogueros, waar het Noordelijke mondstuk van de Erjos-tunnel zal zijn, één kilometer ten Westen van de stad Ruigómez op een hoogte van 775 meter.

1542873094093k.jpgDe weg zal bestaan uit een eenvoudige open weg van 3,50 meter en dubbele binnen de tunnel, met een hoogte van 2,50 meter. Langs de route zijn twee verbindingen, in El Tanque en in Santiago del Teide, evenals een viaduct, vijf kunstmatige tunnels, vier onderdoorgangen, twee hogere viaducten, een voetgangersbrug, 28 afwateringswerken, 11 muren, en een mijn tunnel . De projectsnelheid is 80 kilometer per uur.

De tunnel van Erjos, meer dan vijf kilometer lang, loopt onder de massa van Teno.

De president van het Cabildo (Eilandbestuur), Carlos Alonso, vierde deze aankondiging, “omdat het bijna klaarblijkelijk in de tijd van korting is wat betreft het begin van een zo belangrijk werk.” Hij verduidelijkte, dat het verslag van de controleur van de autonome gemeenschap ontbreekt met betrekking tot de kosten van het werk, dat zal worden meegenomen naar de volgende Bestuursraad vergadering, en de goedkeuring en publicatie van enkele reeds bestaande bladen, aangezien deze werden gebruikt voor het werk van La Aldea, op Gran Canaria.
000logo-919.jpg


De Regering beveelt het opstellen aan
van het GC-500 tunnelproject

De infrastructuur zal het verkeer tussen Taurito en Playa de Mogán herstellen

MOGÁN - woensdag 21 november 2018 -Het ministerie van Openbare Werken en Vervoer van de Canarische Regering heeft het de redactie opgestart voor het contract van het bouwproject van een tunnel op kilometer 44 + 000 van de autoweg GC-500, op het gedeelte tussen Taurito en  Puerto de Mogán. Het budget voor technische assistentie bij het opstellen van het project is €211.457, 21

De vicepresident en gemeenteraadslid van het gebied, Pablo Rodríguez, benadrukte op maandag 19 november 2018,  "dit werk is essentieel om zo snel mogelijk het verkeer op de GC-500 te herstellen dat werd getroffen door de hevige regenval van september 2017, de enige weg waarover bepaalde voertuigen kunnen circuleren om te bewegen tussen de kernen van Taurito en Puerto de Mogán ."
24647068large-1.jpg
Verbinding
In die zin legde de hulpverlener uit, dat dit project reageert op de studie van alternatieven van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, waaruit bleek dat er bij het openen van de GC-500 ernstige risico's op aardverschuivingen zouden bestaan. En hij wees er op, “dat het werk reageert op de betrokkenheid van de drie overheden, het Cabildo (Eilandbestuur), de Gemeenteraad van Mogán, en de Canarische Regering die de beslissing heeft genomen om een alternatief te zoeken om dit probleem op te lossen, waarbij een tunnel wordt gebouwd in dit gebied waarin aardverschuivingen hebben plaatsgevonden, om het verkeer via de GC-500 te kunnen herstellen. "

De minister legde uit, dat de toekomstige tunnel ongeveer 250 meter lang zal zijn, twee rijstroken van 3,5 meter, afvoeren van 1,5 meter, trottoirs, en alle faciliteiten zal hebben die door de huidige regelgeving worden vereist.

De autoweg GC-500, een conventionele weg, werd op 22 september 2017 afgesloten voor verkeer vanwege een reeks aardverschuivingen op kilometer 44 + 000. De afsluiting van dat gedeelte ging gepaard met het verlies van verbinding tussen Puerto de Mogán en Taurito. Als gevolg hiervan moeten automobilisten die tussen de kernen moeten bewegen, het doen op de autosnelweg GC-1. Zo werd een reis van ongeveer 3,5 kilometer via de GC-500 meer dan 14 kilometer via de GC-1. De sluiting van het gedeelte, verplichtte ook de circulatie  te beperken van de GC-500 van fietsen, bromfietsen, voertuigen voor mensen met beperkte mobiliteit , en dierenvoertuigen  te beperken.

000logo-911.jpg


De burgemeesters verlangen
onmiddellijke oplossingen voor de nieuwe weg

Arucas, Guía, en Moya verdedigen
dat na al meer dan vier decennia van debatten
al de overheden moeten instemmen om dit werk te deblokkeren

GRAN CANARIA - zaterdag 3 november 2018 - De burgemeesters van het Noorden eisen onmiddellijke en gezamenlijke oplossingen van alle overheden om de bouw van de nieuwe snelweg te deblokkeren, nadat ze het ongunstige rapport van de Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac)  van de  Canarische Regering  kennen over het plan van het Cabildo (Eilandbestuur)  van Gran Canaria (PTP-15) dat de hele kustlijn van Arucas naar Guía opnieuw ordent. Het werk op de autosnelweg heeft meer dan vier decennia papierwerk.

De resolutie, zoals op 2 november 2018 gepubliceerd is door de persmedia, “is verplicht en bindend, en verplicht de insulaire instelling om een groot aantal afwijkingen in het oorspronkelijk goedgekeurde document te corrigeren. “
Om andere redenen, om te begrijpen dat de Eilandregering zijn bevoegdheden overschrijdt, wanneer het ontwerp van de nieuwe snelweg het project en de financiering exclusief de regionale uitvoerende macht met staatsfondsen is, maar ook om landbouwgrond te vernietigen, de wet van het land te schenden en een grote toeristische uitrusting in San Felipe, naast andere argumenten.alcaldes-reclaman.jpg                        De kust van Arucas naar Moya, met Gáldar op de achtergrond.
De burgemeester van Arucas, Juan Jesus Facundo, was op vrijdag 2 november 2018 voorzichtig met de oplossing tot een diepere analyse. Maar hij begrijpt dat men consensus moet zoeken tussen alle partijen om het document onverwijld verder te brengen, vanwege het enorme algemene belang ervan.

De burgemeester van Guía, Pedro Rodríguez, en zijn gemeenteraadslid, José Manuel Santana, benadrukken dat het essentieel is om alle rijen in dezelfde richting te krijgen om dit plan zonder verder uitstel te nemen, omdat er investeringen op het spel staan en de economische toekomst van het gebied, beide voor de nieuwe autosnelweg als voor de rest van de grond die geblokkeerd blijft. En hij klaagt in zijn rapport de Canarische Regering aan, vooral met betrekking tot toeristisch materiaal in San Felipe. Guía verdedigt dat het in haar gemeentelijke planning een toeristisch materiaal overweegt, gekoppeld aan het agro-toerisme, hoewel het in ontwikkeling is.

De burgemeester van Moya, Poli Suárez, sprak zijn "absolute voorzichtigheid" uit over het rapport, "wachtend op een zorgvuldige analyse van de inhoud van het document, punt voor punt, met onze technici en juridische afdeling."
Suárez merkte in ieder geval op, “ dat zoals de Gemeenteraad al meer dan een decennium verdedigt, nu ook de Canarische Regering zelf het voorstel van het Cabildo (Eilandbestuur) ongunstig acht".Ondertussen was de adviseur van het territoriale beleid van het Cabildo (Eilandbestuur), Inés Miranda, niet aanwezig om zich uit te spreken over de resolutie van de Canarische Regering, omdat ze zegt dat ze het document een dag eerder heeft ontvangen en men haar geen tijd heeft gegeven om het met haar technici te bestuderen.
KORTOM: "Wie op de wegen wacht, wacht lang...!"
000logo-767.jpg


De Canarische Regering
verwerpt het Plan van het Cabildo (Eilandbestuur)
dat de nieuwe autosnelweg van het Noorden projecteert

De commissie van Territoriale Organisaties
geeft een ongunstig rapport af aan het PTP-15
en waarschuwt de eiland instelling,
dat het ontwerp van het werk een regionale bevoegdheid is.

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 3 november 2018 - De Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) (Commissie voor Territoriale Planning en het Milieu van  Canarias) heeft het gedeeltelijk territoriaal plan (PTP-15) van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria afgewezen, dat het land van de noordkust van Arucas naar Guía ordonneert, inclusief de nieuwe snelweg die eindigt met de snelheidslimieten van 50 kilometer per uur.
Dit eilanddocument is de afgelopen weken in grote controverse betrokken, onder andere door de afwijzing van de tunnel in Arucas, tot de aanleg van een brug voor het gedeelte aan de monding van Bañaderos met het strand van El Puertillo, en vorderingen, als een alternatieve tunnel van  906 meter. Evenals van Moya, dat voorstelt om tunnels mogelijk te maken tussen het ravijn van San Andrés (Arucas) - El Altillo en El Pagador, met een soortgelijk doel voor het vrijmaken van recreatie- en recreatiedomeinen.

gobierno-tumba.jpg
017112018-baaaderos-arucas-autovaa-nortefoto-13_g.jpg
017112018-baaaderos-arucas-autovaa-nortefoto-3_g.jpgHet document van de Raad van Territoriaal Beleid stelt vast, dat het eiland instituut stedelijke voorstellen indient die daarmee niet in overeenstemming zijn, zoals het opnemen van een groot toeristisch materiaal in San Felipe de Guía. En bovenal dringt men er op aan, zich te beperken tot het bepalen van de route die de nieuwe weg moet volgen, aangezien het opstellen van het werk en de uitvoering ervan, onder hun bevoegdheid valt. En men wijst erop, dat de kosten van het werk dat men maakt veel hoger zullen zijn, omdat het geen verbindingen en andere toevoegingen verzamelt. Men vraagt ook, om de vernietiging van landbouwbedrijven met een hoog rendement, het gebruik van verouderde documentatie van lage kwaliteit, en onder andere het niet naleven van de Ley del Suelo (Landwet) van de Canarische Regering.

017112018-baaaderos-arucas-autovaa-nortefoto-4_g.jpg                                De autosnelweg in het Noorden in Arucas.
017112018-baaaderos-arucas-autovaa-nortefoto-10_g.jpg
Infrastructuur
Het regionale plaatsvervangend ministerie maakt duidelijk, dat het weg voorstel van het Cabildo (Eilandbestuur) slechts indicatief is en moet worden beperkt tot het weergeven van, “alleen een strook land dat bepaalt wat de doorgang voor de, weg reserveren zal zijn of de zone die de uitvoering van de toekomstige weginfrastructuur ondersteunt."
En dat dit alleen zal worden ontwikkeld met bouwprojecten die zijn goedgekeurd door de Canarische Regering.
017112018-baaaderos-arucas-autovaa-nortefoto-1_g.jpg
In deze zin wordt aangegeven, “dat het isolatieplan in geen geval de mate van ontwikkeling van een aanlegt en/of bouwproject, noch de goederen noch rechten die kunnen worden beïnvloed, kan bereiken.”
De technici vragen natuurlijk om de breedte van de weg doorgang in het stuk Bañaderos-El Pagador, “ in ongeveer nog eens 10 meter aan de kant van het land te vergroten, om een ​​weg mogelijk te maken die alle toegangen tot naburige boerderijen verzamelt om ze tot het uiterste te nemen, waar men de snelweg niet over kan steken, of contact kan maken met de dienst-weg aan de zeezijde."
017112018-baaaderos-arucas-autovaa-nortefoto-17_g.jpg
In de Bañaderos-verbinding stelt men voor, om de noodzaak van de rotonde (waar de fontein, ontworpen door Pepe Dámaso, is) te verminderen om de toegang tot de wijk San Andrés te vergemakkelijken.
Het voorstel zou dwingen, om de route van de weg naar het land te verplaatsen. Er wordt ook voorgesteld om het gemak van een schakel in het Azuaje ravijn te bestuderen (zoals bestudeerd in 1996), of grond te reserveren  om dit in de toekomst te doen.
Het insulaire plan, voegt men eraan toe, verzamelt niet het land dat al ten minste veertig jaar geleden onteigend is naast de huidige autosnelweg GC-2 , "en dat zal niet worden gebruikt door de nieuwe wegeninfrastructuur, in welk geval het nodig is om dezelfde te compenseren (dichter bij de zee) met het nodige voor de uitvoering van de nieuwe snelweg."
017112018-baaaderos-arucas-autovaa-nortefoto-12_g.jpg
De Gemeenteraad stelt de kosten voor de uitvoering van de nieuwe snelweg op €59.222.500,=, “maar er zijn geen belangrijke verbindingen, wegen, diensten, en elektrische diensten," dus het budget zal veel hoger zijn.
Men vraagt ​​op zijn beurt, om de hoofdlijn van de snelweg naar de landzijde te verplaatsen om de nieuwe weg te verbinden met de monding van de vierde fase van de verbinding (snelheid) in de Cabildo boerderij (Arucas), aan de samenvloeiing van de GC-2 en de GC-20. Weginfrastructuur verwijt ,dat men spreekt, “over het ‘dwingen’ van de regionale uitvoerende macht om de daar verzamelde acties te ontwikkelen, omdat het de Canarische Regering  moet zijn die de tijden van zijn eigen financiering markeert."
En dit komt allemaal door de ondertekening van de snelwegovereenkomst met de Staat, die nog steeds in een impasse verkeert.
Op zijn beurt ondervraagt ​​het de insulaire instelling dat de studie van het verkeersvolume dateert uit 2010, “en behoorlijk verouderd is.

Het 27 pagina's tellende document, “ is uniek, verplicht, en bindend voor sectorale kwesties met betrekking tot regionale bevoegdheden," en is op maandag 29 oktober 2018 goedgekeurd.
De Cotmac besluit met een uniek rapport,  "ongunstig voor de eerste goedkeuring van het aanleggen van het territoriale deelplan voor de ordening van de Noordkust: Arucas-Moya en Santa María de Guía; bij een kennelijke overtreding van de juridische orde."
Hiertoe beoordeelde men tot zeven individuele verslagen van elk van de autonome departementen waarvan de bevoegdheden zijn aangetast, hoewel het voorzitterschap later is buitengesloten. De resolutie is unaniem goedgekeurd door de leden van Cotmac. Dit zijn de conclusies van de betrokken zelfstandig afdelingen:

Territoriale planning
"Een inbreuk op de algemene doelstellingen van het PTP inzake landschapsbescherming wat hun morfologische integriteit als gevolg van de voorgestelde geselecteerd variant Bañaderos en betaler, samen met ruimtelijke transformatie voeren, is der evident grote toeristische voorziening San Felipe."
Het Territoriale Planning Department merkt op, “dat het gedeeltelijke territoriale Plan  incompetent structurele stedenbouw is (de te bepalen bodemclassificatie), of gedetailleerde, die uitsluitend ligt bij de gemeentelijke overheid."
In dit opzicht, als een voorbeeld dat de Raad uit te breiden heeft vanb de woningdichtheid in El Puertillo op 17.680 vierkante meter, wanneer het Algemeen Plan Arucas platteland kwalificeert als kustbescherming en kust- en matige productiviteit van de landbouw.
In het geval van San Andrés, zegt men,  “dat het niet opportuun is de reservering van boerderijen te rechtvaardigen voor de slachtoffers van gebruik van het openbare kust-land, "zonder voldoende toezeggingen van de betrokken Overheden, niet wetende dat het aantal woningen die nodig zullen opnieuw te vestigen.”

Landbouw
De technici van de landbouw geven hun bijzonder ongunstige stem af, omdat 65,62% van het landbouw gebied niet goed afgebakend is. En omdat ze 22,77 hectare landbouwgrond met hoge capaciteit gaan vernietigen.
"Het logische is, om dit soort infrastructuur te realiseren in gebieden waar geen dergelijke bodem is ondergebracht. En dat is in sommige gevallen dat het behoud van productief land in gevaar wordt gebracht.

Stedelijke planning
Het rapport van de Planeamiento Urbanístico (Technische Dienst) van de Ruimtelijke Ordening van de algemene richting van de territoriale planning concludeert, dat het voorstel van het Cabildo (Eilandbestuur) wijzigingen van de indeling en verdeling van het terrein voorstelt die hun bevoegdheden overschrijden, en die van de gemeentelijke reikwijdte.
Zo wordt overwogen woonwijken in San Felipe, wanneer Guía het in zijn gemeentelijke plan territoriale bescherming categorie geeft.
Hetzelfde gebeurt ten Zuiden van San Andrés, die de gemeente verzamelt als een rustiek land van agrarische bescherming. Of dat wordt verdedigd, “als variant om de marges van de snelweg GC-2 en de GC-207 in te hijsen, wanneer het belangrijkste het zicht op de zee is.
017112018-baaaderos-arucas-autovaa-nortefoto-16_g.jpg
Rustiek landbeheer
Men bekritiseert, "het gebrek aan kwaliteit van de milieudocumentatie die met het PTP15 wordt meegeleverd,” wijzen de redacteuren erop, en dat deze een analyse bevat die niet overeenkomt met zijn bevoegdheidsgebied, noch met de doelstellingen van het insulaire plan. Specifieke conclusies, dat het plan van invloed is op de Noordelijke grens van het Parque Rural de Doramas, en dat economische waarden op dat gebied niet kunnen worden ondertekend, aangezien er andere milieueisen bestaan.
017112018-baaaderos-arucas-autovaa-nortefoto-5_g.jpg
Oostelijke kust
"Het Plan Territorial Parcial (Gedeeltelijke Territoriale Plan) is verouderd, in feite is de grootste van de bepalingen nul in overeenstemming met de nieuwe wet op de Bodem van de Canarische Eilanden."
Ondanks alles begrijpt men, dat het van cruciaal belang is voor het Noordwesten van Gran Canaria om de aanleg van de GC-2 en het ontwerp van de kust als de ruggengraat van de aanleg van de gehele maritieme façade op te lossen. En men benadrukt, dat het Plan Territorial PTP-14 de stukken land, of de toeristenbebouwing, niet kan opmeten.
000logo-763.jpg


De route van de Noordelijke autosnelweg
bedreigt een kaasfabriek in Moya

Het Hooggerechtshof bekrachtigde in 2011
dat de uitbreiding van deze weg
de activiteit van de traditionele primaire sector
zou moeten behouden

MOYA - maandag 22 oktober 2018 - De eigenaren van de queseria (kaasfabriek) Frescos del Norte, in Moya, verliezen mogelijk hun familiebedrijf al meer dan een decennium vanwege de route die het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria voorstelt voor de uitbreiding van de Noordelijke Autosnelweg, die zou passeren via hun kaasfabriek, over de ruimte bestemd voor vee en de woning.

De woordvoerster van het bedrijf, Pepa Lorenzo, beweert dat een uitspraak van het Hooggerechtshof in 2011 heeft bekrachtigd dat de uitbreiding van de GC-2 de traditionele landbouw en vee activiteiten in het gebied zou moeten beschermen, zodat de weg de grens niet zou kunnen overschrijden. Land dat de kaasfabriek bezet, gelegen naast de weg, ter hoogte van El Pagador. Anderzijds zorgt deze uitspraak voor de hoge landschapswaarde van de omgeving en laat zien dat de verplaatsing  geen milieurapport had.
trazado-carretera-1.jpgHet Plan Territorial Parcial del Litoral del Norte: Arucas-Moya-Guía (PTP-15) (Gedeeltelijk Territoriaal Plan van de Noordkust: Arucas-Moya-Guía), momenteel voorgesteld door het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria , omvat de uitbreiding van de autosnelweg met een route die gedeeltelijk samenvalt met de route die door het Hooggerechtshof is geannuleerd.

                              trazado-del-norte-2-alternativas-oct-2.jpg
Om deze reden toont Santiago Lorenzo, een van de mensen die verantwoordelijk is voor de exploitatie van de veehouderij, zijn verontwaardiging over het Cabildo, "voor het toewijzen van openbare middelen, zowel menselijk als economisch, om een project te promoten dat niet kan slagen omdat er al een oordeel is dat het verbiedt," legt hij uit.

Daarnaast bevat dit ruimtelijk plan niet voldoende ruimte voor de verhuizing van de 72 woningen  die door het project zijn getroffen en de indeling van de autosnelweg langs de kust van Moya. De uitbreiding tussen de kust, de grenzen van het Parque Rural de Doramas en de riscos (kliffen) van het Los Blanquizales-massief is onvoldoende om een woonwijk en een autosnelweg van acht rijstroken te herbergen, twee in de richting van Las Palmas de Gran Canaria en twee in het Noorden, plus de huidige vier, wat een structurerende groene as zou worden.

Met de huidige benadering van het PTP-15 zijn beide bewoners  en het Gemeentebestuur van Moya  het erover eens,  dat de kust zou eindigen en dat de woningen vóór een betonnen muur van 19 meter hoog zouden staan, waarop de rijbanen zouden worden ondersteund.

In die zin weigeren Santiago en Pepa Lorenzo dat ze, naast het verlies van het bedrijf dat het onderhoud van hun gezin en hun enige woning garandeert, ze ver van de kust verplaatsen. "Ik woon al mijn hele leven bij de zee en ze nemen me hier niet mee weg, dit is onze manier van leven," vertelt Santiago, die botweg zegt, "ik ben geboren aan de kust en zal sterven aan de kust."

Een van de redenen waarom er een debat is over de splitsing van de Noordelijke Autosnelweg is de grote verkeersstroom die de weg ondersteunt. "Ik zou graag willen dat Antonio Morales vroeg opstaat om het verkeer te zien, ik zie ’s morgens vroeg alleen kleine opstoppingen veroorzaakt door de rotondes, dus ik begrijp de noodzaak niet om de rijbanen uit te breiden, gezien het feit dat het zoveel gezinnen zou schaden," verklaart Pepa.

De kaasfabriek Frescos del Norte produceert al bijna dertig jaar 1.200 kilo kaas per maand. Deze opofferende arbeid houdt in, dat 365 dagen per jaar wordt gewerkt, "zonder te weten wat vakanties zijn," legt Pepa uit, "zodat we bovendien de angst voor het verliezen van de zuivel toevoegen," besloot zij.
000logo-659.jpg


Het Cabildo (Eilandbestuur) beweert
dat de verplaatsing van de huizen afhankelijk is van de gemeenten

Inés Miranda verzekert dat het doel van het herschikken van de Noordkust is, " te kalmeren dat er grond is om de woningen die getroffen zijn door Costas (Kustzaken) te verhuizen"

GRAN CANARIA --  vrijdag 19 oktober 2018 De minister van Territoriaal Beleid van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, Inés Miranda, heeft op donderdag 18 oktober 2018  in de plenaire vergadering op een vraag van Podemos gereageerd over de onteigeningen die op het Noorden van het eiland zouden moeten worden ondernomen, betreffende het voorstel van het Plan Territorial Parcial del Litoral del Norte: Arucas-Moya-Santa María de Guía (PTP15), voorgesteld door het Cabildo (Eilandbestuur).

In haar reactie, die zij aan het einde van de sessie voor de media herhaalde, ontkende Miranda het bestaan van bijna 300 beschuldigingen door de getroffen bewoners van de kuststrook van de gemeente Moya en reduceerde ze, “tot "slechts drie of vier bewoners die het Ministerie en de technici ontmoetten, met het idee dat ze hun huis zouden verliezen ".
De minister heeft gezegd dat er slechts 221 zijn gepresenteerd, "de meerderheid in Arucas en zal de woning niet aan iemand overhandigen, want wie heeft de macht daarover hefet is de Regering." Zij legde ook uit dat het project aanmoedigt, “dat de gemeenten Arucas en Moya land hebben om al die woningen te verplaatsen die worden beïnvloed door de kustgrens.
cabildo-rechaza.jpg cabildo-alega.jpg
                     trazado-del-norte-2-alternativas-oct-2.jpg
Ze benadrukte echter, dat noch voor de grenzen van dienstbaarheid en openbaar domein van Costas (Kustzaken) is  noch voor de aantastingen van de nieuwe aanleg van de  autosnelweg GC-2, wordt overwogen in de perceeldocumenten voor de herhuisvesting van de kadastrale registers in het gemeentelijke gebied van Moya . Terwijl de huizen van Arucas en Guía een land hebben gegarandeerd voor een hypothetische verhuizing. Het Cabildo voorstel is zowel door de betrokken plaatselijke overheden, Arucas, Moya en Santa María de Guía, als door de bewoners aan de publieke opinie en beschuldigingen voorgelegd.

Een van de eisen gepresenteerd door  de gemeenteraad van Arucas overweegt het vorige. Bovendien zei Miranda, dat Arucas tijdens de vorige vergaderingen niet alleen tevreden was met de optie om 907 meter van de weg aan te leggen door Bañaderos. Zij verzekerde,  dat deze eis volledig nieuw is, we hadden het niet gehoord in dit mandaat, noch in het bouwen van een brug van 190 meter, maar ze zeiden dat het klein was, ze wilden echt een brug.”

“Hoewel,” voegde  Miranda eraan toe,  dat Arucas in 2009 gokte op het creëren van een tunnel, annuleerde men een uitspraak uit 2011 over het Speciale territoriale plan (PTE14) de mogelijkheid om aanleg van de tunnel  uit te voeren, dus liet Arucas die intentie varen en men heeft het nooit meer genoemd, ik heb het nu gelezen toen het in de pers was,” heeft de minister van het Cabildo (Eilandbestuur) opgemerkt.

Daarentegen beweerde de burgemeester van Arucas, Juan Jesús Facundo, dat tijdens de ontmoetingen met het Cabildo (Eilandbestuur),  "ons nooit werd verteld over de mogelijkheid om een 190 meter lange brug te bouwen op het punt van Bañaderos en El Puertillo, dat ons werd meegedeeld in de openbare bekendheid van het document.” Want, legde Facundo uit, "h zou het de metro zijn, omdat het een historische eis van de gemeente is."

Het PTP15 is al tien jaar in de maak en wat het doet is de hele Noordkust herschikken," heeft de minister gezegd, "en een van de dingen die het omvat zijn wegen voor verbinding, aangezien de weg van Agaete naar La Aldea heel goed is, maar omdat  er echter en onderbreking in de weg is, is de ontwikkeling van het Noorden verlamd,” heeft zij gezegd.

Als het PTP15-project wordt goedgekeurd, zoals momenteel wordt voorgesteld door het Cabildo (Eilandbestuur) van   Gran Canaria, verzekerde Inés Miranda dat de financiering van het werk aan de weggedeelten die door de gemeenten Arucas en Moya gaan, is verzekerd dankzij, " dat de Canarische Regering ons heeft gezegd dat ze 75 miljoen euro zullen toewijzen,” eraan toevoegend, “ dat als het nu niet wordt gedaan, het niet zal gebeuren,”

In die zin verdedigde de wethouder van Stadsplanning van Santa María de Guía, José Manuel Santana, de noodzaak om het  PTP15 met haast te implementeren, "om de grond van de gemeente te kunnen organiseren en het gebruik van de grond te regulariseren". Daarnaast was hij het eens met het Cabildo raadslid over het belang van, "een adequate weg naar de bevolking van het Noorden."

Anderzijds verzekerde Inés Miranda dat er een moment van onderhandelingen was waarin Moya instemde met de door het Cabildo (Eilandbestuur) voorgestelde optie en volgehouden dat, sinds 2011, in het PTP15 "dat ze geërfd hebben,", er geen optie was van de bouw van , tunnels onder de weg van El Pagador.

Het  gemeenteraadslid  Moya, Raúl Afonso, vindt, "het tegenstrijdig dat men een aanleg optie voor de GC-2 in het PTP-15 en een andere in de PIO wil voorstellen.” In die zin verdedigde de wethouder, "het is beter om op tijd terug te komen en een document op te stellen met coherentie en met de consensus van alle partijen om het gebied goed te ordenen, in plaats van het met haast en kwaad te doen." “Nu,” zo   concludeerde hij, "zullen er onomkeerbare acties zijn die de toekomst van Moya en zijn inwoners voor altijd zullen markeren."
000logo-635.jpg


De bewoners verenigen zich
tegen het plan van het Cabildo (Eilandbestuur)
om de Noordkust te reorganiseren

Het Plan Territorial Parcial del Litoral del Norte
 (Gedeeltelijk Indelingsplan van de Noordkust)  
bevat de onteigening van 282 woningen, 72 daarvan in Moya

Ongenoegen in El Pagador in Moya vanwege
de onteigeningen, gepland door het Cabildo (Eilandbestuur)

De bewoners zijn verenigd tegen het plan van het Cabildo (Eilandbestuur) om de Noordelijke kust te herordenen

GRAN CANARIA - donderdag 18 oktober 2018 - Degenen die getroffen zijn door de onteigeningen die moeten worden gedaan op de kuststrook van Villa de Moya met het gedeeltelijk territoriaal plan van de Noordkust: Arucas-Moya-Guía (PTP-15), aanvankelijk voorgesteld door het Cabildo (Eilandbestuur) van  Gran Canaria, hebben een gemeenschappelijk front gevormd om om hun huizen te verdedigen en proberen het project te verlammen.

In de periode van bekendmaking aan het publiek van het document,  presenteerden de bewoners ruim 300 beschuldigingen door registratie van de toetreding van het Cabildo (Eilandbestuur), waarbij zij bovendien om meer consensus, informatie en transparantie vroegen. In totaal zijn er van de drie noordelijke gemeenten die in het plan zijn opgenomen, 282 woningen die volgens de kadastrale plannen en referenties zouden moeten worden verplaatst en, in het specifieke geval van Moya, zorgen de gemeentelijke technici ervoor dat de ruimte die wordt overwogen in het PTP-15 voor de verplaatsing van de woningen onvoldoende blijkt te zijn.

preview2col_mg-84.jpg                                      Ongenoegen in El Pagador in Moya voor de onteigeningen
                                                     die het
Cabildo (Eilandbestuur) plant.
Iván Navarro, advocaat woonachtig in El Pagador en woordvoerder van de getroffen buren, klaagde daarom aan, dat het Cabildo (Eilandbestuur) van  Gran Canaria, "over een dergelijke gevoelige kwestie en die het meest intieme beïnvloedt, is, dat we onze huizen kunnen verliezen, zonder gegeven informatie," en heeft gezegd, “ dat alleen de gemeente Moya ons heeft geïnformeerd over het project en over de alternatieven die zij aangedragen. "

In die zin beweerde Navarro op zijn minst een ‘beleefdheid’-vergadering met het Ministerie van Política Territorial (Landelijk Beleid), “om een onderwerp zo hard als urbanisme (woningbouw) uit te leggen en rekening te houden met het feit dat veel van de getroffenen aan de kust van Moya ouderen zijn. " Op dezelfde manier probeerde de pers zonder succes in contact te komen met het eilandraadslid van Política Territorial, Inés Miranda.

De woordvoerder van de bewoners heeft uitgelegd uit dat de betrokkenen individueel gemobiliseerd zijn om beschuldigingen te formaliseren, "de meesten hebben een standaardmodel gevolgd, maar anderen hebben het aangepast aan de situatie van hun huizen, omdat sommige zich in het publieke domein en anderen bevinden op het gebied van voorrang." Deze beschuldigingen maken de overheidsroute uit, dus is het antwoord aan het Cabildo (Eilandbestuur) om door te gaan met het project PTP-15, de volgende stap die de buren zullen nemen een twistpunt is. "Om onze huizen te verdedigen, zijn we waar we moeten zijn," heeft Navarro gezegd.

De bewoners zien met goede ogen het alternatief dat door de gemeente Moya is gepresenteerd om de ligging van de Vía de Alta Capacidad (Drukke Weg) op te lossen door de uitvoering van een tunnel, en dat werd door de Cabildo (Eilandbestuur) zelf bij de eerste goedkeuring van het document voorgesteld, maar uiteindelijk ingetrokken van het project dat publiekelijk is blootgesteld. Op deze manier zou het, in aanvulling op veel van de onteigeningen, voorkomen; dat de kustlijn van Moyenne zou worden geplaagd door betonnen muren met de insluiting van acht rijstroken van de weg zou, twee in de richting van Las Palmas de Gran Canaria en twee in de richting Noord, die zou worden toegevoegd aan de andere vier die momenteel bestaan en die een structurerende groene as zou worden.
trazado-del-norte-2-alternativas-oct-2.jpg
Bovendien zou de aanleg van de tunnel "voorkomen dat er meer land wordt verbruikt en dat er meer ruimte is voor de verplaatsing van de bewoners", aldus Navarro. Die voegde eraan toe: "Het is merkwaardig dat in Arucas en Guía een gebied voor verhuizing wordt voorzien, maar is niet gedefinieerd in het geval van Moya, dus we weten niet eens waar we naartoe gaan verhuizen." De woordvoerder van de wijk is van mening, “dat het een discriminerende behandeling is, en dat de verplaatsing van El Pagador een uittocht zou worden  zoals die van de Joden." Navarro legde ook uit, dat de wijk aan de kust was gebouwd, omdat de oorsprong ervan teruggaat tot de tijd dat de bananenplantages zich uitstrekten tot aan de kust, zodat de arbeiders hun huizen naast de zee bouwden.

"Ik kan Antonio Morales niet in het hoofd kruipen, maar als ik als toeschouwer het PTP-15 analyseer en zie dat het anders gaat met de kust van Moya dan met die van Arucas en Guía, gemeentes waar politieke kleuren regeren gerelateerd aan de corporatie van het  Cabildo (Eilandbestuur), kan ik me voorstellen waarom ze ons op die manier discrimineren,” heeft Iván Navarro gezegd.

"Het gaat niet alleen om de aanleg van de weg, of de verontwaardiging die Moya begaat, het meest ernstige en wat de gemeente pijn doet, is, hoe het zoveel gezinnen treft waarmee men geen gevoeligheid heeft," heeft de burgemeester van Moya, Poli Suárez, gezegd op het voorstel van het Cabildo (Eilandbestuur). In die zin benadrukte Suárez ook, “dat verlamming van het PTP-15 geen gril is voor de gemeenteraad en de inwoners van Moya om het Noorden te schaden, maar het is een zeer gevoelig onderwerp omdat we het hebben over mensen en hun meest waardevolle bezittingen." Ook benadrukte de burgemeester: "is het  geen conflict van politieke acroniemen, of een vervolging van dit Eilandbestuur," hij herinnerde aan, “de verschillende lokale regeringen met de afwijzing van deze aanpak sinds de jaren ‘90 en in de laatste legislatuur, met een president van de Partido Popular (PP), en we zijn erin geslaagd om het te verlammen voor het schadelijke dat het is voor de Gemeente Moya."
000logo-625.jpg


Definitief afzien van de variant
van de autosnelweg GC-2
tussen Arucas en Guía,
geen varianten
en zonder tunnels ter hoogte van Moya

MOYA en ARUCAS - dinsdag 19 juni 2018 - Het Plan Territorial Parcial del Litoral del Norte (PTP15) (Gedeeltelijke Beleidsplan plan van de Noordkust) handhaaft het huidige aanzien van de kustcorridor tussen Bañaderos en El Pagador, van de autosnelweg die het woon- en voetgangersverkeer scheidt.

Ruim zeven jaar na de eerste goedkeuring door het Cabildo (Eilandbestuur)  wordt het gedeeltelijke territoriale plan voor de noordelijke Kust (PTP15) herboren uit zijn as, en begraaft men uiteindelijk het ontwerp van de Bañaderos variant en de aanleg van tunnels, terwijl deze autosnelweg door de gemeente Moya loopt Na de tweede aanvankelijke goedkeuring door het Cabildo (Eilandbestuur), na 1 maart 2011, die nog steeds in de overheidsplanning lag, verwerpt men nu elke wijziging in het ontwerp van de huidige autosnelweg van Costa Ayala naar San Felipe en verbindt men zich ertoe het drukke wegverkeer van het voetgangersverkeer te scheiden door een groenstrook en een zeeboulevard.
image_content_3652466_20180618095603-1.jpg

                     De kust nabij  Moya en Arucas met de autosnelweg GC-2,
                 die door deze gemeenten loopt  en langs woningen gaat aan de Kuststrook.
Het document staat op het punt de openbare informatie in te gaan, en men stelt de transformatie voor de huidige GC-2 tussen de Bañaderos en de El Roque-wijk, met de  al uitgevoerde verdubbeling, waarbij de splitsing wordt erkend die al tussen beide punten is uitgevoerd als het beste alternatief in El Pagador met een boulevard in de grotegebieden-sectie gelegen tussen de Olympische schietbaan, in de buurt van de Punta del Camello, en de aanpassing aan de uitspraken van het Hooggerechtshof die het ontwerp van de Bañaderos-variant annuleerde en de doorgang door Moya via een tunnel afwees, vanwege de kosten van de operatie, en de indeling van de GC-2 waar het Cabildo (Eilandbestuur)  voor komt, verplaatst men de huidige route niet een beetje, maar beperkt zich tot het opzetten van een onafhankelijke hogesnelheidscorridor met de minste besteding van het grondgebied en het behoud van de boerderijen van deze kuststrook . Het plan richt zich nu op het herstel van de kustlijn en het creëren van een structurele groene as

De tweede aanvankelijke goedkeuring van het  PTP15, betreffende een gebied met een oppervlakte van 597,41 hectare aan weerszijden van de GC-2, vormt dus een aanhoudende voetgangersroute die begint in Tinocas met een voetpad en zachte ingrepen; en die vanaf de Charco de Las Palomas wordt een promenade om de kustplanning en de verbinding tussen de wijken El Puertillo, San Andrés, Casas Quemadas, El Roque, en San Felipe, te vergemakkelijken. Deze zeeboulevard  biedt ruimte voor commercieel gebruik, horeca, recreatie en sport, met name zonder hotelgebruik uit te sluiten.

Met een geschatte uitvoeringstijd van 8 jaar introduceert het nieuwe PTP15 nauwelijks variaties in de rest van de geplande voorzieningen en uitrusting, waaronder het bedrijvenpark in het gebied van Las Hoyas-Mariscalete (naast de Granja Agrícola Experimenteel in Arucas), een Gehoorzaal voor de Natuur tussen Tinocas en Punta Camello,  en een La Sal-museum  in de omgeving van de Salinas del Bufadero.

Het document gaat verder met het tellen van ongeveer 300 landbouwbedrijven die getroffen zijn door de Kustwet, in Arucas, Moya, en Guía, en overweegt de herhuisvesting van een groot deel van deze huizen naar nieuwe percelen grond die daarvoor zijn gereserveerd. Met capaciteit om te sparen en  gevestigd te zijn  in San Felipe, El Pagador-Casas Quemadas, en San Andrés.
zzzzIslas-canariaslogo-kopie-135.jpg


De PP geeft aan, dat het Cabildo de acties
op de autosnelweg GC-1 niet heeft uitgevoerd

De Partido Popular (PP)  heeft een nieuw verfraaiingsplan voor de Noordelijke autosnelweg van het eiland gepresenteerd, omdat de al eerder aangekondigde acties voor de Zuidelijke snelweg niet zijn uitgevoerd, beweren ze

GRAN CANARIA - vrijdag 15 juni 2018 - De PP heeft op donderdag 14 juni 2018 aan de kaak gesteld, dat het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria een nieuw verfraaiingsplan langs de Noordelijke autosnelweg van het eiland heeft gepresenteerd, zonder alle eerder aangekondigde acties voor de Zuidelijke snelweg te hebben uitgevoerd

Zoals gemeld door de PP in een verklaring, heeft het Cabildo (Eilandbestuur) geen van de 400 ingrepen geïntroduceerd die in 2017 in het Suturas-plan zijn aangekondigd voor landschapsvernieuwing van het gedeelte van de Zuidelijke autosnelweg (GC-1) tussen Las Palmas de Gran Canaria en de luchthaven, een plan met een begroting van 14 miljoen euro.
img_46850.jpg
                          Verdroogde palmen langs de GC-1 naar Maspalomas.
De president van het Cabildo (Eilandbestuur), Antonio Morales (Nueva Canarias-NC), heeft op donderdag 14 juni 2018 een nieuw verfraaiingsplan gepresenteerd  dat van invloed zal zijn op de 35 kilometer van de GC-2 die de hoofdstad en de gemeente Agaete verbindt, een plan dat in totaal 369 acties omvat.

Ook zorgt de PP ervoor, dat de minister van Territorial Beleid en Architectuur, Inés Miranda (NC), heeft aangekondigd, dat het Cabildo (Eilandbestuur) dergelijke projecten nog niet heeft aanbesteed, en dat het budget zal worden teruggebracht tot 5,5 miljoen euro.

Voor de PP- woordvoerder, Felipe Afonso El Jaber, "is het beleid van het Cabildo, met president Morales, niets meer dan propaganda, omdat hij het mandaat heeft aangenomen met beloften te doen en projecten aan te kondigen,  die later nooit zijn uitgevoerd".

De PP betreurt, “dat deze situatie het verlies van ontwikkelingskansen veroorzaakt;, ondanks het feit dat het Cabildo (Eilandbestuur)  momenteel het grootste volume aan economische middelen in haar geschiedenis heeft. "

Kortom: "Veel beloven, weinig geven, het doet de gek in vreugde leven."
00000slas-canariaslogo-795.jpg


Het Cabildo bestemt 20 miljoen euro voor landschapsherstel langs de autosnelweg GC-2 in het Noorden

Het plan omvat 369 acties langs de 35 kilometer autosnelweg
van de hoofdstad naar Agae
te

GRAN CANARIA - woensdag 13 juni 2017 - Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria heeft op woensdag 13 juni 2018 aangekondigd dat het ook vastbesloten is om het landschap van de Noordelijke autosnelweg, de GC-2, terug te winnen, waarvoor een investering van 20 miljoen euro nodig is voor het opstarten van 369 acties langs de 35 kilometer autosnelweg die de hoofdstad verbindt met Agaete. De president van het eiland, Antonio Morales, heeft het Hoofdplan samen met zijn redacteuren, David Martín Sosa en Beatriz Ruiz de la Torre, gepresenteerd en heeft verklaard dat dit project aansluit bij het project dat al op de Zuidelijke snelweg is gelanceerd, de GC-1, van de hoofdstad naar de luchthaven, voor 14 miljoen euro, en binnenkort de investering voor de acties van de luchthaven naar Maspalomas, in afwachting van een begrotingsopgave.

De investering in de komende jaren zal echter 40 miljoen euro bedragen, waarvan 10 miljoen euro  al in de begrotingen is opgenomen, met begrotingsposten die al langs de GC-1 en de onmiddellijke start van die van de GC-2 gaande zijn, en die de komende jaren goed zullen doorgaan, wat een zeer belangrijke en noodzakelijke investering vormt, een verplichting, heeft Morales opgemerkt.
28898083368629969143eo-1-1.jpg
                                                 Presentatie van het Hoofdplan
                      voor de landschapsvernieuwing van de noordelijke autosnelweg.

De hervorming van deze autosnelweg, die zes gemeenten doorkruist met de berg aan de ene zijde en de zee aan de andere zijde en die dagelijks door 60.000 voertuigen wordt  gebruikt, zal talrijke acties omvatten zoals het opruimen van afval- en puinstortingen om ongeveer 48.000 ton afval te verwijderen en het verwijderen van 38 reclameborden aan beide zijden van de autosnelweg.

Het omvat ook de verbetering van middenbermen,  groenvoorzieningen, wandelpaden, muren en viaducten, naast de op orde brengen van parkeerplaatsen, toegang tot de kust en de plaatsing van informatiepanelen die natuurlijke en culturele waarden in het gebied aankondigen. om bijzonderheden over geschiedenis, geologie, vegetatie of archeologie bekend te vertellem, zo herft de Minister van Territoriale Beleid, Inés Miranda uitgelegd, zodat niet alleen zal worden teruggevorderd, maar ook zal worden geherwaardeerd.

Dit is een overboeking van acties eigen aan de soort op een oppervlakte van 260 hectare waarvoor 11,8 miljoen euro nodig is, aangevuld met 14 unieke projecten die aangepaste acties zullen ontwikkelen voor andere ruimtes die als bijlage bij de GC-2 zijn gevoegd, met een kostprijs van nog eens 8, 2 miljoen euro.

 Deze specifieke ingrepen zullen plaatsvinden in/bij:
- de Julio Luengo-tunnel,
- El Lloret,
- El Rincón,
- Costa Ayala,
- Tinoca,
- Callao de Tinoca,
- de Granja Experimental del Cabildo,
- El Puertillo,
- Quintanilla,
- Los Enanos,
- San Andrés,
- El Altillo,
- San Roque,
- de verbinding met Cenobio de Valerón,
- het industriegebied San Isidro en de toegang tot Agaete,
zo hebben de architecten David Martín en Beatriz Ruiz aangegeven, die verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van het t projectbeheer  landschapsherstel van de GC-2.

De herstel in Callao de Tinoca bijvoorbeeld, zal het grootste zijn, omdat er 1,7 miljoen euro moet worden geïnvesteerd om de illegale puin- en afvalstort op te heffen en de ruimte te herwinnen om deze om te zetten in een recreatiegebied met het strand van Tinoca en de oude steengroeve als hoofdgebied.

De op een na grootste uitgave zal plaatsvinden voor El Altillo-San Roque, met een begrotingspost van 1,1 miljoen euro om meer zichtbaarheid te geven aan het natuurlijke zee-zwembad en dat op de Moya-barranco (ravijn)  te herstellen, naast een ingreep in het landschap van de bebouwde kom.

Het San Andres-project kost ongeveer een miljoen euro en er zijn specifieke acties gepland in alle gemeenten, waarvan de burgemeesters al zijn geïnformeerd en binnenkort de inwoners, met wie men vergaderingen zal houden en afspraken zal maken in gevallen waarop de acties betrekking hebben op private-eigendommen, wat altijd handelingen van schoonmaken of verjonging betreft.

De verbetering van de GC-2 is opgenomen als een enkelvoudige bijdrage in het Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje (Speciale Territoriale Plan van Landschapsbeheer)  en zal later worden aangevuld met het traject van Agaete naar La Aldea, naast de toetreding tot het Proyecto Director de Regeneración Paisajística de la GC-1 (Projectbeheer Landschapsherstel van de GC-1), op zijn beurt verdeeld in twee delen: Van de hoofdstad naar de luchthaven, en van het vliegveld naar San Bartolomé de Tirajana.

Inés Miranda heeft uitgelegd dat het Cabildo (Eilandbestuur)  bezig is met de aanbesteding

van 17 projecten verdeeld over drie percelen voor een totaal van 5,5 miljoen euro behorend tot het gedeelte van de hoofdstad naar de luchthaven, terwijl het opstellen van het Hoofdplan om het gedeelte te herstellen in het Zuiden dat al voor €19.000 euro is aanbesteed en in de komende weken worden zal worden voltooid.
00000slas-canariaslogo-779.jpg


Verfraaiing van de GC-500
tussen San Agustín en El Veril

De Gemeente verfraait de autoweg GC-500
tussen San Agustín en El Veril met 3,8 miljoen euro


SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA  - dinsdag 5 juni 2018 – San Bartolomé de Tirajana zal de oude hoofdweg tussen het Winkelcentrum van San Agustín en El Veril in een voetgangersgebied met fietspaden veranderen met grote groenvoorziening.

Het Gemeentebestuur van San Bartolomé de Tirajana bereidt momenteel de overheids documenten voor op de binnenkort te houden  openbare aanbesteding voor de uitvoering van het project voor landschap en toeristische verbetering, en verbetering aan de Avenida de la Unión Europea, tussen de rotonde van het winkelcentrum van San Agustín en toegang tot de autoweg in de Barranco de El Veril.

34524884_1870644919625668_7115111610749812736_n-1.jpgDe modernisering en ombouw van dit gedeelte van de oude GC-500 tot een nieuw voetgangersgebied en fietsroute gaat deze Gemeente tegemoet met een budget van ongeveer 3,8 miljoen euro, dat zal worden medegefinancierd met het driejarige investeringsplan,van het Fondo de Desarrollo de Canarias (Canarische Ontwikkelingsfonds).

Het doel van de Gemeenteraad is, om het hele gebied  te herstellen met voortgang  van het moderniseringsproject en de toeristische verfraaiing van deze interlokale  weg, wat al jaren geleden is begonnen in de stedelijke omgeving van San Agustín, waarbij daarvoor een technisch voorstel wordt gebruikt van dezelfde ingenieurs, Juan Luis de Bethencourt Gallego en Hubert Lang Lenton Barrera, van Estudio Análisis Ingenieros.

Betere voetgangers-toegang
Het project wordt gekenmerkt door het bevorderen van de voetgangers toegankelijkheid van toeristische ontwikkelingen die nu sterk optreden, en vooral door het genereren van nieuwe en uitgestrekte aangelegde gebieden door het verbreden van de twee marges gescheiden door de weg, in het gedeelte van San Agustín en in de barranco ( het ) van Las Burras. Ook om het herstel van de huidige groene ruimten langs de kilometer van de weg te bevorderen, meestal aan de zeezijde als alternatief voor de kust.

In overeenstemming met het reeds vernieuwde en gemoderniseerde gedeelte van San Agustín, voor de verandering van dit doorgangsnetwerk in een veel vriendelijkere stedelijke ruimte die geschikt is voor voetgangersplezier, zal het verkeer zijn snelheid beperken en zal het ook worden beperkt tot een weg met twee rijstroken, één in beide richtingen. Hierdoor kunnen vrije en actieve gebieden worden voorbereid in de marges met grote groene gebieden waarin flamboyanos, Washington palmen, gevorkte woodyetias, soliefieras, oleanders, gazon- en seizoens-bloemen zullen worden gebruikt, evenals brede loopbruggen tussen drie en 6,7 meter breed en 2,50 meter brede fietspaden
Zonder viaducten
De werken, die zullen worden gebruikt voor de complete vernieuwing van de netwerken van sanitaire voorzieningen, levering, telecommunicatie, verlichting, en irrigatie- en drainage-netwerken, gaan naar schatting bijna een jaar duren en houden ook het verdwijnen in van drie van de vier momenteel bestaande viaducten, die zullen worden vervangen door oversteekplaatsen voor voetgangers. Alleen het viaduct dat vanwege de commerciële missie de hoge woonwijk van San Agustín verbindt met het winkelcentrum, blijft behouden.

Nieuwe rotonde

De Gemeenteraad streeft ook in dit project om de verbinding en toegang tot Las Burras, El Cochino en El Veril te verbeteren, waarvoor het aanleggen  van een nieuwe rotonde ter hoogte van de Barranco del Toro wordt voorgesteld. Om de continuïteit van de weg te garanderen, voorziet het project bovendien in het opheffen van het huidige geplaveide gedeelte vóór de rotonde van het winkelcentrum in San Agustín en de verplaatsing van de twee bestaande bushaltes langs de route, die worden benaderd door de woonwijken, om de toegang tot hen te vergemakkelijken.
00000slas-canariaslogo-726.jpg


18,7 miljoen euro voor
het verfraaien van de Noordelijke autosnelweg GC-2

Het project van landschapsvernieuwing van de 34,6 kilometer van de noordelijke autosnelweg tussen de hoofdstad en Agaete stelt 360 acties voor, tien daarvan  van specifiek,
op 260 hectare van de omgeving

GRAN CANARIA - dinsdag 29 mei 2018 - Het hoofdplan van het project voor landschapsvernieuwing van de Noordelijke autosnelweg, de GC-2, heeft 18,7 miljoen euro aan investering ingecalculeerd die over de 34,6 kilometer nodig zou zijn om het aangezicht van de hoofdweg  tussen Las Palmas de Gran Canaria en Agaete, te verbeteren, waarvoor men in totaal 360 uitvoeringen voorstelt om hat aanzien te verfraaien.

De voortgang van het project, om het landschap van de GC-2 te verbeteren - van de Julio Luengo-tunnels tot  de toegang van Agaete, -  bevat ingrepen op een oppervlakte van 260 hectare aan weerszijden van de autosnelweg, vooral een tiental unieke acties  op locaties de route, die zich in zes secties verdeelt.
image_content_3566229_20180528042858-1.jpg

De specifieke  projecten zijn gevestigd, in de richting van de hoofdstad  naar Agaete, bij_
- de uitgang van de Julio Luengo-tunnels,  

- El Lloret,

- El Rincón,
- Costa Ayala-Tinocas,

- Callao de Tinocas,

- de Granja Agrícola Experimental (Landbouwschool),
- El Puertillo,
- Quintanilla,
- Los Enanos,
- San Andrés,
- Altillo-El Roque
,

- de verbinding van de GC-2 met de GC-200 naar Cenobio de Valerón,
- de industrie wijk San Isidro,
en de toegang tot Agaete. De kosten om ze uit te voeren worden berekend, zonder in detail te treden, op 7,98 miljoen euro.

Op deze locaties zal een tiental van de 360 acties  worden ontwikkeld die in het document zijn aanbevolen dat al is aangeboden  aan de burgemeesters van de regio in het kader van het Landschaps-observatorium dat is opgericht door de het Ministerie van Regionaal Beleid van het Cabildo (Eilandbestuur) .

De voortgang van het project voor landschapsherstel schat het budget voor de algemene acties in op nog eens 10,73 miljoen en de investering voor sommige andere maatregelen op 18,7 miljoen. De financiering zou komen van het Cabildo (Eilandbestuur), terwijl de gemeenten Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Moya, Guía, Gáldar, en Agaete, de acties en vergunningen zullen vergemakkelijken.

De uitdaging is niet eenvoudig. Langs de hoofdtoegangsweg naar de hoofdstad aan de Noordkust zijn landbouw- en natuurgebieden met antropologische aangelegde gebieden vanwege het bestaan van puin, vuilnis, landbouwresten en gronden die verband houden met de bouw en sloop van gebouwen.

De verbetering van de visuele mengelmoes wordt voltooid met het bestraten van parkeerterreinen zonder conditionering, antenne-installaties van elektrische- en telefoonnetwerken, en andere visuele obstakels.
zzzzslas-canariaslogo-kopie-23.jpg


De uitbreiding in zee voor de GC-1 in Vegueta
zal 11 miljoen euro gaan  kosten

Het platform en de elementen van bescherming voor de zee
zijn inbegrepen

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zondag 22 april 2018 - De aanleg van de verbreding van de Avenida Marítima, ter hoogte van Vegueta - om de vierde rijstrook aan te leggen die de Canarische Regering nodig heeft om het werk van de Guiniguada te realiseren -kost volgens het rapport ongeveer elf miljoen euro, aldus de schattingen die zijn  gemaakt door het Gemeentelijke Departement Bouwzaken

De Gemeenteraad van Las Palmas de Gran Canaria becijfert,  dat de kosten van het werk van de stortplaatsen aan de kustweg, in het verlengde van Lady Harimaguada en de monding van de Guiniguada, ongeveer elf miljoen euro zullen kosten.
image_content_3378331_20180418183419-1.jpg

image_content_3389721_20180420204209.jpgDat bedrag omvat de benodigde opvullingen om het nieuwe platform te genereren waarop een vierde noordelijke rijstrook zal worden aangelegd; evenals alle beveiligingselementen, om te voorkomen dat de nieuwe weg wordt beïnvloed door de zee, zo wordt uitgelegd door het Gemeentelijke Departement Bouwzaken  van de hoofdstad.

De verbreding van de autosnelweg vanaf dit punt zal ongeveer 48.000 vierkante meter oppervlakte van de zee winnen.

Zoals reeds eerder is gepubliceerd , zal het oppervlak dat zal worden gewonnen van de zee in het gebied van Vegueta, ongeveer 48.000 vierkante meter bedragen.

Deze ruimte is nodig voor de aanleg van een vierde rijstrook in zuid-noordelijke richting, wat een vereiste is welke de technici van Wegenaanleg van de Canarische Regering de stad hebben aangeraden sinds de escalextric werd gesloopt, twaalf jaar geleden.

Momenteel heeft vereist, het  Ministerie van Openbare Werken de constructie opnieuw  als een onmisbare voorwaarde om het project goed te keuren voor het creëren van een voetgangers- en fietsers-oversteekplaats aan de Carretera del Centro, tussen het rectoraat van de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria. en het Pérez Galdós-theater.

De koppeling van de twee werken moet worden gevonden in de San José -tunnels. Sinds 2006 hebben de technici van de Canarische Regering zich verzet tegen de aanleg van de snelweg in het centrum - de GC-110 - omdat het onderdrukken ervan als een hoofdweg de tunnels van de omleiding zou doen instorten. Vanuit deze overtuiging zou de Regering nu aanvaarden dat er een oversteek wordt gemaakt in de GC-110 als de vierde rijbaan wordt aangelegd van de GC-1, omdat dit helpt de doorgang in de San José-tunnels te verbeteren..
00000slas-canariaslogo-424.jpg


Mogán vraagt van het Cabildo (Eilandbestuur) verlichting op de autosnelweg GC-1 en verkeersdrempels op de autoweg GC-200

De Gemeenteraad van Mogán heeft het Ministerie van Openbare Werken van het Cabildo  (Eilandbestuur) van Canaria om verlichting van de autosnelweg GC-1 gevraagd, en de installatie van snelheidsbegrenzers (verkeersdrempels dwars over de weg) op de autoweg GC-200 gevraagd om zichtproblemen op te lossen, en de veiligheid van voetgangers te bevorderen

Het Gemeentebestuur heeft een probleem van zichtbaarheid waargenomen, vooral 's nachts, als gevolg van een gebrek aan licht in het gebied Afrit 56 van de autosnelweg GC-1, in de richting van Mogán, en op de oprit vanaf de GC-500 naar Arguineguín, aldus een verklaring.
img_45715-2.jpg
           
De autosnelweg-GC1 zonder verlichting nabij en op de  oprit naar Arguineguín.
Mogn_salida56delaGC-1direccinaArguinegunySTOPsiniluminacin.jpg
                                                                      Oprit 56.
De wethouder van Verkeer van Mogán, Juan Carlos Ortega, heeft gezegd,” dat de zichtbaarheid zou verbeteren met het plaatsen van openbare verlichting. We hopen dat het Cabildo (Eilandbestuur) aan dit verzoek zal voldoen om de chauffeurs meer veiligheid te bieden."

Ook door Mogán gevraagd om de verbetering van de bestaande signalering en het plaatsen  van snelheidsbeperkingsmiddelen op de autoweg GC-200 in het centrum  van Mogán, om de veiligheid van verkeer en voetgangers te waarborgen.

Ortega laat weten  “dat men al geruime tijd  veel klachten heeft ontvangen van de bewoners van de Calle  San José en de winkels in dat gebied, vanwege de hoge snelheden van de voertuigen die via de autoweg GC-200 in het centrum van  Mogán rijden."
Pino-Gonzlez-GC-200.jpg
                                                                    De GC-200.
De  wethouder laat ook weten, “dat de weg door zijn fysieke kenmerken gecompliceerd en onveilig is voor het naast elkaar bestaan van voertuigen en voetgangers, aangezien huizen en bedrijven zich aan beide zijden van de GC-200 bevinden zonder trottoirs die voldoen aan de huidige voorschriften en die de veiligheid van voetgangers garanderen.
Bovendien wordt de straat dagelijks bezocht door bewoners en toeristen, samen met de vele voertuigen die, zonder te stoppen in Mogán, de weg oversteken om naar andere gemeenten en andere locaties te gaan.

Het doel is om meer veiligheid te bieden aan bewoners en bezoekers, en daarom heeft de Gemeenteraad besloten,  "de samenwerking van het Cabildo  (Eilandbestuur) te vragen om oplossingen voor dit probleem te vinden, de signalering te verbeteren, en verkeersdrempels  te installeren, acties die, indien nodig, we zelf zullen als Gemeenteraad zullen uitvoeren als we de benodigde toestemming krijgen."
00000slas-canariaslogo-344.jpg


Men noemt een brug over de Neva
‘Betancourt’
ter ere van de Spaanse ingenieur

De Canarische ingenieur Agustín de Betancourt
 zal naam geven aan een nieuwe brug
over de rivier de Neva in Sint Petersburg

SINT PETERSBURG -  woensdag 4 april 2018 - De autoriteiten van  Sint Petersburg, de tweede grootste stad van Rusland, hebben op dinsdag 3 april 2018 hun beslissing bekend gemaakt, de brug over de rivier de Neva  ‘Betanourt’ te noemen ter ere van Agustín de Betancourt, die gediend heeft onder Tsaar Alexander I.

De brug, die wordt ingehuldigd aan de vooravond van de opening van het WK Voetbal, verbindt de eilanden Petrovski, Serni, en Dekabristov over de Málaya Neva, zo is medegedeeld door het Gemeentebestuur van de voormalige keizerlijke hoofdstad.
image_content_3284104_20180403171548.jpg

Het voorstel om de brug ‘Betancourt’ te noemen,  is gedaan door Alexandr Panichev, rector van de Staatsuniversiteit van Civiele Ingenieurs van St. Petersburg, die heeft laten weten dat in 2018 het 260 jaar geleden is dat de Spanjaard geboren is.

Deze brug zal dienen om het centrum van de meest toeristische stad van Rusland te ontlasten, waar de files bijna net zo groot zijn als in Moskou.
1-93.jpg
                                            
De Hermitage in het Winterpaleis.
De Málaya Neva is ontstaan voor het Hermitage Museum (het Winterpaleis) en mondt uit in de Finse Golf, tussen de eilanden Dekabristov en Krestovski, waar zich het stadion bevindt voor een van de halve finales van het WK Voetbal 2018.
wk-2018-rusland.jpg

WK Voetbal 2018 in Rusland
Het WK Voetbal 2018 zal worden gehouden in Rusland. Op 2 december 2010 maakte organisator FIFA bekend, dat Rusland voor het WK 2018 als gastland zal fungeren.
Het WK Voetbal 2018 vindt plaats van 14 juni 2018 tot en met 15 juli 2018.
Er zijn 32 voetbalploegen die meedoen tijdens dit WK in Rusland (zie: https://www.wk2018rusland.nl)

Agustín de Betancourt  was de oprichter en directeur van het Instituut van Ingenieurs voor Verbindingswegen en ontwierp onder andere de historische Muntslag van tsaristisch Rusland, het eerste Russische papiergeld, en de eerste papiergeld-drukmachines.
600px-Manezhnaya_Square2017.jpg
                                                     Het Manezhnaya-plein in Moskou

kk-4.jpg manezh-square-manezhnaya.jpg

De Canario woonde 16 jaar in Rusland, waar zijn nalatenschap het Manezhnaya-plein in Moskou omvat, het project en de bouw in Nizhny Novgorod van de belangrijkste commerciële omheining van de 19e Eeuw, en de modernisering van de wapenfabriek van Tula.
Agustn-de-Betancourt.jpg                                                    Agustín de Betancourt.
Betancourt, geboren in 1758 in de Canarische stad Puerto de la Cruz, op het eiland Tenerife, is in 1824 overleden in St. Petersburg, en creëerde de School van Civiele ingenieurs voor Wegen, Kanalen, en Havens; bouwde de Dubbele Stoommachine, en heeft bijgedragen aan het verschijnen van de optische telegraaf

Ingenieur, architect, bouwer en uitvinder, Agustín de Betancourt  heeft een borstbeeld in de gebouwen van de Universiteit van Spoorweg Bouwkunde, en is begraven op de begraafplaats van het Alexandr Nevski-klooster in Sint-Petersburg.
00000slas-canariaslogo-306.jpg


De wegen- en stratenkaart van Gran Canaria
bevat ruim 188.000 gegevens

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 28 maart 2018 - Het nutsbedrijf Cartográfica de Canarias (Grafcan) heeft de plattegrond van het Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN) (Territoriale Informatiesysteem van de Canarische Eilanden) bijgewerkt, om het waarnemen te vergemakkelijken van de locatie met betrekking tot: Wegen, richtingen en manoeuvres van wegen, toegangen, en voetgangersgedeelten, en bezienswaardigheden.

De bijgewerkte stratenkaart, die toegankelijk is via de internetpagina van Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias (IDECanarias) (http://visor.grafcan.es) is een gratis internet-dienstverlening voor burgers, die voornamelijk bestaat uit informatie over wegen en nummers van toegangen, en bestrijkt het hele grondgebied van de Deelstaat.  IDECanarias.jpg Imagen-visor-IDECanarias-httpvisorgrafcanes_EDIIMA20160907_0284_18.jpg
image_content_3255046_20180327164820-1.jpg
                                                 http://visor.grafcan.es
ide_visor_v4_enp.jpg
Dankzij de nieuwe aanpassing biedt de wegenkaart  momenteel informatie over 188.469 routes, toegangen, en bezienswaardigheden op Gran Canaria, die overeenkomen met 165.386 op- en afritten, 13.208 routes, en 9.875 interessante locaties.

Anderzijds zijn de incidenten, gemeld door gebruikers via de IDECanarias-internetpagina, gerelateerd aan de gemeenten Arucas, Las Palmas de Gran Canaria, en Valsequillo, gecorrigeerd; waarbij de samenwerking met gemeentelijke entiteiten en andere officiële instellingen is voortgezet.

De nieuwe aanpassing, die overeenkomt met veldgegevens, betreft de gemeenten Gáldar, Ingenio, Mogán, Valleseco, Agüimes, en Valsequillo;  hoewel naast deze aanpassing,  het nutsbedrijf  ook is overgegaan tot het bijwerken van de weg-codes en kilometer-punten van alle eilanden, om de geactualiseerde locatie van elke richting op de Archipel te vergemakkelijken.

Naast de aanpassingen die in de plaatsen op Gran Canaria zijn aangebracht, is Grafcan ook overgegaan tot de opname van nieuwe gegevens in de gemeenten Tuineje, Fuerteventura, en Alajeró, op La Gomera. In de gemeente Breña Baja, op La Palma, zijn de wegen en toegangen bijgewerkt dankzij de informatie van de Gemeenteraad van deze stad.

Bovendien zijn, in samenwerking met gemeentelijke instanties en andere officiële instellingen, enkele incidenten - gemeld door gebruikers van het IDECanarias-portaal met betrekking tot de gemeenten Arona, El Rosario, La Laguna, La Orotava, Santa Cruz de Tenerife, Tacoronte en Fasnia – gecorrigeerd; evenals die van Tegueste en La Matanza de Acentejo, op Tenerife; Breña Alta, El Paso en Tijarafe, op La Palma; El Pinar y Frontera, op El Hierro; Antigua, op Fuerteventura, en de eerder genoemde van Arucas, Las Palmas de Gran Canaria en Valsequillo, op Gran Canaria.
Mapa_Palma_riesgos_a_las_12_Fotor_Fotor_Collage.jpg
                                La Palma telt 2.776 wegen en 29.187 toegangen

fichero_3706_20170325.jpgMomenteel biedt de wegenkaart  informatie over 574.680 enclaves van de Archipel die overeenkomen met 493.525 toegangen, 44.842 routes, en 36.313 interessante locaties.
Per eiland kan informatie worden verkregen van 29.647 toegangen op La Palma, 4.566 op El Hierro, 9.085 op La Gomera, 214.030 op Tenerife, 42.408 op Lanzarote, 28.403 op Fuerteventura, en 165.386 op Gran Canaria.

De 44.842 routes zijn als volgt verdeeld: 2.783 op La Palma, 652 op El Hierro, 1.326 op La Gomera, 19.981 op Tenerife, 3.043 op Fuerteventura, 3.849 op Lanzarote, en 13.208 op Gran Canaria; terwijl van de 36.313 punten van belang en 3.154 corresponderen met La Palma, 961 met El Hierro, 1.494 met La Gomera, 16.683 met Tenerife, 2.210 met Fuerteventura, 1.936 met Lanzarote, en 9.875 met Gran Canaria.

Het bijwerken van het stratenplan is een volgende stap in de belangrijke investerings- en plannings-inspanning die de Canarische Regering  sinds 1994 op het gebied van cartografie en geo-gerefereerde informatie heeft ontwikkeld voor het creëren en bijwerken van een unieke geografische database die een kader biedt van globale, nauwkeurige en objectieve referentie om de realiteit van het territorium te kennen.

SITCAN
De belangrijkste exponent van het beleid voor de verspreiding van geografische en territoriale informatie van de Archipel is het territoriale informatiesysteem van de Canarische eilanden Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN), dat diensten en producten omvat over territoriale informatie die toegankelijk is via verschillende internetpagina’s, waaronder de eerder genoemde  Datos Espaciales de Canarias (http://www.idecanarias.es) en de Servicio de Venta y Descarga de Información Territorial (http://tiendavirtual.grafcan.es).

Cartográfica de Canarias is de instantie die verantwoordelijk is voor de planning, productie, exploitatie, verspreiding , en instandhouding van geografische en territoriale informatie van de Canarische Eilanden, in overeenstemming met de richtlijnen en het geografisch beleid van de van de Canarische Regering. Het is een gespecialiseerde dienst van de Canarische overheid en werd opgericht als een bedrijf volgens principes van technische efficiëntie en bestuurlijke behendigheid.
00000slas-canariaslogo-234.jpg


Dagelijks verkeersopstopping op de GC-1

GRAN CANARIA - maandag 19 februari 2018 - 7:30 uur op zomaar een dag op de autosnelweg GC-1. Vanaf de luchthaven, in noordelijke richting, begint men te merken dat het verkeer langzamer gaat. Een omstandigheid die erger wordt ter hoogte van La Mareta, in Telde. Wanhopige routine, op een weg die een druk van 200.000 voertuigen per dag ondersteunt, een van de grootste in het land, en heeft geen oplossing voor de korte termijn

De autosnelweg GC-1, die het zuiden van het eiland verbindt met de hoofdstad van Gran Canaria, is een grote trechter geworden die duizenden chauffeurs in de vroege ochtend en middag op twee manieren irriteert. Men controleerde vanuit de lucht de effecten van de verzadiging van voertuigen in de hoofdslagader van het eiland, waarvan het aanvankelijke  ontwerp verouderd is en in de loop van de decennia is overschreden, samen met de ontwikkeling van Gran Canaria.


image_content_3045044_20180217171145.jpgVIDEO:
https://mas.canarias7.es/videos/43-whatsapp%20video%202018-02-19%20at%2008.05.46.mp4

De autosnelweg wordt elke dag beïnvloed door de op- en afritten ter  hoogte van Telde, wat dan niet zo veel plaatsvond in Melenara, Las Huesas, en La Mareta, waar het een van de meest problematische punten van de GC-1 is. Het beeld is altijd hetzelfde: De integratie van duizenden voertuigen op het knooppunt van Telde doet lang wachten op de toegang tot de hoofdstad van Gran Canaria. Het feit van het aannemen van een grote hoeveelheid voertuigen in een korte tijdsperiode zorgt ervoor, dat van 07:00 tot na 9:00 uur en van 15:00 tot 19:00 uur, er sterke verkeersopstoppingen  zijn waarvan de effecten zelfs in het Zuidoosten van het eiland worden opgemerkt,  met langzaam verkeer nabij  de luchthaven.

Het meest problematische gedeelte van de autosnelweg GC-1 is dat wat samenvalt met La Mareta, waar Leroy Merlin, Ikea, en Alcampo, zich bevinden.
Zowel het directoraat-generaal Verkeer als het Cabildo (Eilandbestuur) van  Gran Canaria overwegen dringend een actieplan omdat deze weg een druk van 200.000 voertuigen per dag ondersteunt.
En wachtend op het wegenconvenant, waarvan de ondertekening door de Spaanse Staat, maanden in een la ligt, om geen investering te beloven van budgetten die de overeenkomst  onderschrijven, heeft het Cabildo een tijdelijke oplossing voorgesteld om het verkeer te verminderen met een herontwerp van toegangen en het creëren  consolidatie van een vierde rijstrook op sommige wegegdeelten. Echter, zonder een datum voor de uitvoering ervan, blijven  voorlopig duizenden chauffeurs dagelijks  lijden van de verkeersopstoppingen op de op deze auto‘snel’weg die het Zuiden verbindt met het Noorden van Gran Canaria.
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-kopie-215.jpg


Zes maanden om de weg Tejeda - Artenara
te heropenen

TEJEDA - vrijdag 9 februari 2018 - Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria heeft noodreparatie-werkzaamheden op de weg van Tejeda naar Artenara (de GC-210) aangekondigd, nadat op zondag 4 februari 2018 ter hoogte van de wijk Rincón een aardverschuiving c.q. steenlawine heeft plaatsvonden en de wegafsluiting werd afgedwongen, informeert de minister van Openbare Werken en Infrastructuur, Ángel Víctor Torres.

"Ik heb de resolutie ondertekend om het noodwerk te verklaren, nadat de bevoegde technische en juridische diensten zijn geraadpleegd, waardoor het werk zo snel mogelijk kan beginnen," voegde de eilandminister er aan toe.
Artenara2.jpg
En het is dat het begin van de werken wordt bepaald door de weersomstandigheden, omdat het blijft regenen en aardverschuivingen worden geproduceerd in deze  zone en op de vele wegen in het hooggebergte, waar alleen al op donderdagochtend 8 februari 2018 zich meer dan een dozijn aardverschuivingen van kleinere omvang hebben voorgedaan.
Artenara3.jpg
Vandaar de aanbeveling van het Cabildo van maximale voorzichtigheid aan de chauffeurs, terwijl men laat weten,  dat het niet respecteren van wegafsluitingen niet alleen een daad van onverantwoordelijkheid is, omdat het een reëel risico is, maar dat het ook een aanzienlijke boete met zich meebrengt.

De uitvoeringsperiode zal ook worden bepaald door de weersomstandigheden, evenals door de ontwikkeling van het werk zelf, en door situaties zoals die zich hebben voorgedaan met het laatste noodwerk op de weg van Ayacata naar Mogán (de GC-605),waar het herstelwerk in volle gang is door drie gaten onder de weg, hoewel volgens een eerste technische beoordeling het ongeveer zes maanden zou duren.

"Het is een zeer complex werk met veel beperkingen, maar het personeel zal stukje bij beetje werken om de voltooiingsdatums te versnellen en de irritaties van de buurtbewoners tot het maximum te beperken." zo heeft de minister en vicepresident van het Cabildo (Eilandbestuur) toegevoegd.

Het herstelwerk, met een oorspronkelijk budget van 1,5 miljoen euro -  dat het vertrekpunt markeert voor de stabilisatie van de helling en bijna de helft van het budget uitmaakt, begint met de sanering en afvoer van de klif, die zal worden gevolgd door een complexe manoeuvre. Techniek, die bestaat uit het naar binnen kantelen van de helling zodat deze niet over de rijbaan uitsteekt.

Artenara4.jpgNa de visuele inspectie, schatten de technici dat alleen de grootste steen die op de weg is gevallen een gewicht heeft van tussen de 800 en 1.000 ton; materiaal, dat van 30 tot 40 meter hoogte is neergeslagen waardoor de weg nagenoeg is verdwenen  over een afstand van ongeveer 25 meter.
Artenara-2.jpg
Om het weggeslagen gedeelte te vervangen, zal het nodig zijn om de acht meter hoge steunmuur over een lengte van  25 meter opnieuw te bouwen om een stevige basis te krijgen, en vervolgens de reconstructie van de weg, met asfaltering en vervanging van beveiligingselementen, zoals  vangrail en de weg-signalering.
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-kopie-112.jpg


Geen euro extra voor de autosnelweg Pagador-Guía

De Kamer van Overheidsgeschillen
van het Canarische Hooggerechtshof,
heeft de eis van 13,4 miljoen euro door de Joint Venture, afgewezen
inzake de verdubbeling van de autosnelweg
tussen El Pagador en Guía

MOYA-  dinsdag 6 februari 2018.  De Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Kamer van Overheidsgeschillen van het Canarische Hooggerechtshof) heeft in de  Arrondissementsrechtbank van Las Palmas het hoger beroep van de Unión Temporal de Empresas (UTE = Joint Venture) UTE Guía-Pagador’- tegen het vermeende ambtelijk stilzwijgen van het Ministerie van Openbare Werken, Vervoer en Regionaal Beleid, van de Canarische Regering -  verworpen, als reactie op de vordering van 13,4 miljoen euro aan extra kosten in verband met de uitleg over de uitvoering van de tunnel en de hulpmiddelen voor de bouw van de viaducten, betreffende de verdubbeling van de autosnelweg GC-1 aan de Noordkust van Gran Canaria tussen El Pagador in Moya en Santa María de Guía,

De UTE (Joint Venture) UTE Obrascon Huarte Laín S.A;, Hermanos García Álamo S.L;, en Felix Santiago Melián S.L.’;  heeft zich  in 2015 tot de Kamer van Overheidsgeschillen gericht -  na het voltooien van de verdubbeling van de autosnelweg - met de bewering, dat men ten onterechte extra kosten van €13.428.494,71 had geleden voor de bovengenoemde concepten.

foto-traficio-canarias-k2DD--620x349abc-2.jpg

image_content_2988580_20180206094233.jpgDe Overheid heeft destijds het werk aanbesteed voor een bedrag van €53.594.252,64 - een bedrag dat door een verandering in het ontwerp is verhoogd met 10,6 miljoen euro, bijna 20% van de aanvankelijke prijs, en dat voor rekening kwam van de UTE als gegunde van de aanbesteding, zo heeft de Rechtbank laten weten, vanwege de criteria: "hoofdzakelijk financieel, in plaats van kwaliteit en veiligheid".

"Daarom," zo heeft de Kamer van de Rechtbank gewaarschuwd, "werden het beginpunt van de bouwsystemen en de veiligheid en gezondheid van het bouwwerk beheerst door het eigen aanbod van de aannemer, en als die een defect had deze toerekenbaar daarvoor was."

De uitspraak luidt, dat als de UTE het beste beveiligingssysteem op de markt wilde gebruiken "het zou moeten zijn  opgenomen in het aanbod, om de financiële kosten mee te laten wegen."

De Kamer van Overheidsgeschillen van het Canarische Hooggerechtshof verzekert -  “dat in dit geval, het absoluut onevenredig is; en in strijd met de beginselen die een Overheidscontract zou moeten regelen om een aanbod te doen, en te beweren dat het de kosten in rekening zou brengen die niet in het aanbod waren opgenomen; en misschien gemotiveerd zou zijn geweest, indien opgenomen in het contract- dat het de UTE  niet werd toegekend, gezien het belang bij het toekennen van het financiële criterium."

Het TSJC (Canarische Hooggerechtshof) laat weten,  dat deze rechtszaak niet de eerste is die wordt opgelost met verwijzing naar de uitvoering van de snelweg Pagador-Guía, en documenteert drie arresten in verband met de vermeende verhoging van de projectkosten.
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-kopie-92.jpg


De Canarische Regering
en de Cabildos (Eilandbesturen)
eisen de ondertekening
van het nieuwe wegenconvenant

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 25 januari 2018 - De Canarische Regering en de zeven Cabildos (Eilandbesturen) hebben op dinsdag 24 januari 2018 gemeenschappelijk van de Spaanse Regering de ondertekening geëist van het nieuwe wegenconvenant, waarover  is onderhandeld sinds eind 2017.

De vertraging van de ondertekening van deze overeenkomst verhindert de aanbesteding van nieuwe werken gepland op de zeven eilanden, zo heeft de vicepresident en minister van  Openbare Werken en Transport, Pablo Rodríguez, van de Canarische Regering aangeklaagd, na een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Federación Canaria de Islas (Fecai) (Canarische Vereniging van de Eilanden).
wegen.jpg
De vicepresident en minister van Openbare Werken en Transport  Pablo Rodríguez, van de Canarische Regering (op de foto in het midden) tijdens de ontmoeting op woensdag 24 januari 2018 met de presidenten van de Cabildos (Eilandbesturen).
De huidige voorzitter van de Fecai, de president van het Cabildo (Eilandbestuur van Tenerife) Carlos Alonso, beschouwt het van essentieel belang om een meerjarig investeringsraamwerk te hebben dat het aanbesteden van nieuwbouwwerk mogelijk maakt, en niet alleen van dat wat al in uitvoering is.

 "Daartoe hebben we een overeenkomst nodig, ongeacht of er budgetten zijn of niet," heeft Carlos Alonso gezegd, die geëist heeft  dat de ondertekening onmiddellijk zal plaatsvinden en wel op basis van de voorwaarden waarover eind 2017 is onderhandeld.

Volgens Carlos Alonso is het mogelijk, ‘juridisch en budgettair’ de overeenkomst te ondertekenen, ook heeft men de Rijksbegroting van 2018 nog niet goedgekeurd.

Pablo Rodríguez heeft opgemerkt dat de Rijksbegroting 2017 een post van 219 miljoen euro voor wegen omvatte, en dat tegen 2018 hetzelfde bedrag moest worden opgenomen om de nieuwe werken te  kunnen aanbesteden.

De mimister heeft laten weten, dat het Hooggerechtshof de schuld van de Spaanse Staat aan de Canarische eilanden al heeft erkend vanwege de schending van de wegenovereenkomst van 2012, ondanks dat het Ministerie van Financiën "niet wil horen" over de schuld die dat jaar is gegeneerd.

De recente Ministerraad heeft  eerder een addendum van de vorige overeenkomst goedgekeurd, wat het mogelijk maakt door te gaan met de werken in uitvoering, maar wat nu nodig is, is om nieuwbouwwerken te kunnen aanbesteden, en daarvoor is het noodzakelijk om de nieuwe overeenkomst te ondertekenen, drong Alonso aan.

Veel van deze nieuwbouwwerken hadden al geruime tijd moeten zijn voltooid, maar dat is niet het geval geweest omdat de Spaanse Staat er niet in is geslaagd om aan de vorige overeenkomst te voldoen, klaagde Alonso.

Pablo Rodríguez heeft benadrukt dat het belangrijke werken zijn,  “omdat ze van invloed zijn op 'het dagelijkse leven van burgers', die last hebben van mobiliteitsproblemen en connectiviteit, zodat het geen eis van de Regering is, maar van de hele samenleving.

Carlos Alonso heeft de  steun van de Cabildos (Eilandbesturen)  aan de eis van de Canarisch Regering benadrukt.  om de nieuwe overeenkomst te ondertekenen en heeft laten weten dat de uitspraak van de Hoge Raad een schuld van de Spaanse Staat aan de Canarische Eilanden erkent, “ als een ‘uiterst schadelijke’ inbreuk op de verplichtingen jegens de eilanden.

"Als de overeenkomst niet wordt ondertekend, zullen de eilanden opnieuw worden gestraft", oordeelde de president van de Fecai.
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-kopie-55.jpg


De GC-1 zal beter worden met een vierde rijstrook

Het aanpassingsproject van de autosnelweg
naar het Zuiden van Gran Canaria
heeft tot doel files te elimineren

GRAN CANARIA - woensdag 24 januari 2018 - De door het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria voorgestelde oplossing voor het probleem van de files op de autosnelweg GC-1, die zich voordoen op het drukste het punt bij La Mareta, is het creëren van een vierde rijstrook, in beide richtingen. Aan deze ingreep is de aanpassing toegevoegd van de op- en afritten van de zogenoemde Milla de Oro (Gouden Mijl = 1,609344 km) van Telde.

Het project dat de verantwoordelijke voor eilandwegen, Ángel Víctor Torres, heeft doen toekomen aan de Canarisch Regering is afhankelijk van het wegenconvenant dat de Spaanse Staat moet financieren, wat nog wacht op ondertekening.
"We hebben een voorstel gedaan aan de Spaanse Regering voor het wegenconvenant van honderden miljoenen euro's voor het hele eiland, omdat het vorige in 2015 is geëindigd, en een van de belangrijkste werken die van de autosnelweg GC-1 is," heeft Torres uitgelegd.

image_content_2922088_20180123192645.jpg“De aanpassingen van  de op- afritten  van de GC-1 naar en vanuit  de gemeente Telde zijn cruciaal omdat deze weg 200.000 voertuigen per dag telt, een van de drukste wegen in Spanje," aldus Torres.
Dat is waarom Ángel Víctor Torres van mening is, dat de werken noodzakelijk en dringend zijn om het verkeer op het eiland en op dat specifieke weggedeelte te verbeteren. De vicepresident van het Cabildo  (Eilandbestuur) heeft op woensdag 24 januari 2018  een bijeenkomst op Tenerife met de overige  archipelvertegenwoordigers om de wegenovereenkomst met de Canarische Regering te bespreken.

De acties die op de autosnelweg moeten worden ondernomen, zullen gericht zijn op de problemen van toegang tot het belangrijkste commerciële gebied van de gemeente.
"Een bedrag van bijna 10 miljoen euro wordt begroot om de rijstroken  van de GC-1 te verbeteren, wat overigens gemeentelijke planningsacties en commerciële ontwikkeling waren die in hun tijd niet goed zijn voltooid, en die met zich meedragen dat we nu de problemen hebben. Met dit project om de toegang ter de hoogte van Telde te verbeteren, zullen we acties uitvoeren die destijds niet zijn uitgevoerd in Melenara, Las Huesas, en La Mareta, waar een van de meest problematische punten van de GC-1 zich bevindt,” zo heeft de minister van Openbare Werken toegelicht.

Het project omvat de verbetering van toegangsroutes tot het winkelgebied in beide richtingen, wat zou betekenen dat er vier rijstroken zijn in beide richtingen op het gedeelte van de autosnelweg GC-1 dat door de Gemeente Telde gaat.”
image_content_2923228_20180123204009.jpg

De aanpassing als vierde rijstrook van die welke nu de oprit vormt naar La Pardilla. zal de aanleg van een nieuwe afrit met zich meebrengen naar de wijk vanaf de autosnelweg GC-1, tegenover het gebied van Domingo Alonso. Deze verandering zal vier rijstroken mogelijk maken vanaf Jinámar tot aan de toegang naar de Makro; zonder de bouw van een extra rijstrook.

image_content_2923228_20180123204009-kopie.jpgEen van de nieuwigheden in het voorstel,  is de consolidatie van de afrit naar La Pardilla vanuit de hoofdstad. Het wordt een rijstrook die niet verdwijnt zoals die tot nu toe is, maar die het drukste punt  ter hoogte van Makro gaat bereiken. Deze ingreep kan de files die zich elke ochtend in zuidelijke richting ter hoogte van Jinámar voordoen beëindigen, en dat belet ook dat de GC-3 verstopt raakt.

De investering die wordt overwogen het Ministerie van Openbare Werken, van het Cabildo (Eilandbestuur),   ook de nieuwe toegangen tot La Mareta vanuit het zuiden. Hiervoor wordt een deel van de rijstrook parallel aan de GC-1 ingeschakeld, die loopt van El Goro naar La Estrella. "Er worden geen nieuwe rijstroken aangelegd, maar sommige bestaande worden aangepast  als op- en afritten, of dienstwegen, waardoor nieuwe toegangen tot commerciële gebieden worden gecreëerd," zo heeft Torres aangegeven. Een benadering, die vergelijkbaar is met die van de vicepresident van de Canarische Regering, Pablo Rodríguez, die opdracht heeft gegeven voor een studie om rijstroken voor VAO (vehículos de alta ocupación) (het Openbaar Vervoer = busbanen) te installeren op de bestaande ruimten, zonder extra rijstroken aan te leggen.
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-kopie-49.jpg


Het Ministerie van Openbare Werken
sluit gedurende plm. vijf maanden
(van januari tot plm. begin juni 2018)
  een rijbaan van de autosnelweg GC-2

 De operatie wordt uitgevoerd ter gelegenheid van het werk
van het complementaire project nummer één
op het gedeelte El Pagador-Guía
van de autosnelweg GC-2

GRAN CANARIA - dinsdag 23 januari 2018 - Het Ministerie van Openbare Werken en Transport, van de Canarische Regering, laat weten, dat bij gelegenheid van het werk van het complementaire project nummer één, op het gedeelte El Pagador-Guía van de autosnelweg GC-2, men in beide richtingen de  rechter rijbaan zal sluiten van 08:30 tot 19:00 uur, gedurende een periode  van ongeveer vijf maanden, vanaf kilometerpunt 17.000, ter hoogte van de El Pagador; tot aan kilometerpunt 20.000 ter hoogte van de afrit Albercón de la Virgen.

 Het werk van het complementaire project nummer één van het El Pagador-Guía gedeelte van de autosnelweg GC-2, dat afgelopen juli werd hervat, omvat de reparatie en het onderhoud van de bestaande viaducten, tussen Santa María de Guía en de Barranco van  Moya. De werken zullen bestaan uit de bescherming van de viaducten met anti-roest verf, en in het geval van de oudste constructies zal het beton worden gerepareerd.
IMG-ViaductoPagador-Gu_a-2201181.jpg                 Het Ministerie van Openbare Werken sluit gedurende plm. vijf maanden
            (van januari tot plm. begin juni 2018)  een rijbaan van de autosnelweg
GC-2
De operatie wordt uitgevoerd ter gelegenheid van het werk van het complementaire project nummer één op het gedeelte El Pagador-Guía sectie de autosnelweg GC-2.

Het Ministerie van Openbare Werken en Transport, van de Canarische Regering, laat weten dat ter gelegenheid van het werk van het complementaire project nummer één op het gedeelte El Pagador-Guía van de autosnelweg GC-2, men in beide richtingen de  rechter rijbaan zal sluiten van 08:30 tot 19:00 uur, gedurende een periode  van ongeveer vijf maanden, vanaf kilometerpunt 17.000, ter hoogte van de El Pagador, tot aan kilometerpunt 20.000 ter hoogte van de afrit Albercón de la Virgen.

Het werk van het complementaire project nummer één van het El Pagador-Guía gedeelte van de autosnelweg GC-2, dat afgelopen juli werd hervat, omvat de reparatie en het onderhoud van de bestaande viaducten, tussen Santa María de Guía en de Barranco van  Moya. De werken zullen bestaan uit de bescherming van de viaducten met anti-roest verf, en in het geval van de oudste constructies zal het beton worden gerepareerd.

Automobilisten worden vriendelijk verzocht om met hun reizen, rekening te  houden met deze omstandigheden en om uiterst voorzichtig te zijn op de weggedeelten in aanbouw, met respect voor de bestaande bewegwijzering.
 0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-177.jpg


Gran Canaria besteedt 13,8 miljoen
voor het opknappen van het aanzien van
de autosnelweg GC-1

Het gaat om een lengte van 18 kilometer,
van Las Palmas de Gran Canaria  naar de luchthaven

GRAN CANARIA - dinsdag 5 december 2017- Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria gaat het Landschap Herstelplan uitvoeren op de bermen van de autosnelweg GC-1, die de hoofdstad van Gran  Canaria verbindt met het Zuiden van het eiland,  men besteedt 13,8 miljoen euro voor 53 ingrepen met 394 acties.

Dit project, waarbij verschillende Eilandministeries betrokken zijn, heeft als doel de kwaliteit van het landschap te verbeteren door een analyse en diagnose van de belangrijkste problemen die deze weg voorstelt, over een lengte  van 18 kilometer (van Las Palmas de Gran Canaria naar de luchthaven) met een oppervlakte van 374 hectare.
img_43621-1.jpg
De president van het  Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, Antonio Morales, presenteert  het actieplan voor de autosnelweg GC-1.
WhatsAppImage2017-12-18at14423728129.jpeg
De ingrepen  starten in maart 2018, op een gecoördineerde manier in de verschillende gebieden, hoewel met speciale aandacht voor Prioriteit-gebied Nr 1. Op dit deel zal men als eerste - met een budget van 3,4 miljoen euro - verbeteringen aanbrengen in het La Laja-gebied, Marpequeña, Bocabarranco, Las Huesas, en de industriegebieden

De 53 geplande ingrepen zijn onderverdeeld in zes niveaus, waarbij rekening is gehouden met aspecten als gemakkelijke uitvoering, prioriteit van de bodem, en urgentie. Ze worden op hun beurt gegroepeerd op basis van budget, locatie, overeenkomst, en functionaliteit.

Voor de  acties die op de wegen moeten worden uitgevoerd heeft:
- prioriteit 0 een budget van €874.264,=
- prioriteit 1 met urgentie  €3.400.00,=  
- prioriteit 2 gecategoriseerd als ‘hoog’ €3.900.000,=
- prioriteit 3 met gemiddelde urgentie €2.200.000,=
- prioriteit 4 heeft een budget van  €2.00.000;= 
- prioriteit 5 heeft een budget van  €1.100.000,=

Het project richt zich onder andere op de hervorming van de openbare ruimte, rustruimtes, hervorming van verlaten ruimten, parkeren, sloop, schoonmaak, infrastructuur, paden en toegankelijkheid, verwijdering van reclameborden, herstel van taluds, landschapsarchitectuur, behandeling van de bodem, en de aanplant van vegetatie en bomen.
image_content_2172932_20170816183723BBB.jpg
VALLAS_PUBLICIDAD_ENTRADA_CORTIJO.jpg

image_content_2172932_20170816183723.jpg

b7e7d4b5-5d5f-40f3-90ad-8c89b6bdb305.jpgNaast deze voorstellen zullen met schermen visuele barrières worden gecreëerd gevels betreffende de achteruitgang van  verwaarloosde landbouwfaciliteiten, die worden gereinigd en geconditioneerd, muren worden behandeld, faciliteiten worden afgeschermd, verlichting wordt verbeterd, graffiti zal worden gereinigd, en waarde zal worden toegevoegd aan de unieke elementen van het natuurlijke en culturele erfgoed van het eiland.

De president van het Cabildo (Eilandbestuur) van  Gran Canaria, Antonio Morales, heeft het in gang zetten van dit Landschapsplan benadrukt, “als onderdeel van het algehele eco-isla (eco-eiland) project waaraan de overheid werkt, en dat men completeert met de ontwikkeling van andere acties, zoals dat van het Observatorio del Paisaje (Landschapswaarnemingscentrum)."

Zoals de president heeft uitgelegd, "staat er al 10 miljoen euro gebudgetteerd voor dit project van in totaal 13,8 miljoen euro, wat als doel heeft de problemen op te lossen van dit fundamentele element van de autosnelweg dat tot nu toe is geconfigureerd met een zee van hekken, verslechterde industriële en stedelijke gebieden, en broeikassen in onbruik; waarop dit plan beoogt te handelen vanuit het beheer van het landschap en de acties van herstel en eliminatie van de negatieve landschapseffecten in het gebied ."

Hetzelfde idee is onderstreept door de Minister van Regionaal Beleid, Inés Miranda, van het Cabildo (Eilandbestuur); evenals door de ontwerper van het project, ,Hubert Lang-Lenton, die de gegevens heeft gedetailleerd van het plan dat Suturas, la piel de Gran Canaria’ (‘Hechten, de huid van Gran Canaria’)  wordt genoemd

"De slechte gesteldheid van deze autosnelweg heeft ervoor gezorgd dat in de loop van de jaren verschillende elementen op de GC-1 zijn verminderd, waardoor het aanzien is afgenomen," zo heeft  Lang Lenton uitgelegd,  zodat de procedure zal worden aangepakt, "als onderdeel van een herstelproces en het ‘verbeteren’ van het aanzien.”
zzzislas-canariaslogo-1091.jpg


Canarias heeft het afremmen door Fomento
van de ontwikkeling van de wegenconvenant
ter discussie gesteld

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 25 november 2017 - De president van de Canarische Regering, Fernando Clavijo, heeft op dinsdag 21 november 2017 een gesprek gehad met de minister van Fomento (Ontwikkeling), Iñigo de la Serna, voor het deblokkeren van de onderhandeling; en, dat het akkoord acht jaar bereikt.

De nieuwe wegenconvenant van Canarias zal een looptijd hebben van  vier jaar, plus nog eens een verlenging van vier jaar, en veronderstelt een investering te zijn in acht boekjaren van minimaal  2 miljard euro, zo heeft op woensdag 22 november 2017  de president van de Canarische Regering, Fernando Clavijo, laten weten, na op dinsdag 21 november  2017 gesproken te hebben met de minister van Fomento, Iñigo de Serna, voor het deblokkeren van de onderhandelingen.
fernando-clavijo.jpg
                      De Spaanse vice-ministerpresident Soraya Sáenz de Santamaría
         en de Canarische president Fernando Clavijo, op woensdag 22 november 2017.
Clavijo, die zijn telefoongesprek met de minister bekend heeft gemaakt, heeft na een conferentie in Madrid waar Soraya Sáenz de Santamaría bij aanwezig was, dat het convenant  niet de beperking van het vorige zal hebben en geen investeringsplafond zal hebben, dit wil zeggen dat de jaarlijkse clausule  van maximaal 219 miljoen euro zal worden  geëlimineerd, wat volgens Clavijio het mogelijk maakt, “om de overeenkomst ‘met vrede’ te ondertekenen."

Op deze manier zal de investering in vier jaar tijd minstens 876 miljoen euro - en 1,652 miljard euro in de acht verwachte jaren - bereiken. Aan dat bedrag zal nog eens 400 miljoen euro  worden toegevoegd waarmee Fomento de investering van de Deelstaat zal compenseren, die dit als schuld beschouwt, omdat het Ministerie het moest uitvoeren.

"Dat zal in totaal 2 miljard  euro opleveren," heeft Clavijo gezegd. Hij heeft erop gewezen dat de ambitie van zijn Regering in ieder geval is, om de 219 miljoen tot 250 te verhogen; en, dat een zekere verhoging wordt bereikt die als een toevoeging  in de overeenkomst kan worden opgenomen, zodra de clausule die het investeringsmaximum beperkt, is geëlimineerd.
"Over alle dingen die we verlangen, moeten we onderhandelen," heeft Clavijo gezegd.
zzzislas-canariaslogo-1074.jpg


Tenerife vraag ‘absolute prioriteit’ in wegenaanleg

‘Het is tijd voor Tenerife,’
zeggen de wegenbouwers van het eiland

TENERIFE - zaterdag 29 oktober 2017 - De patronal de la construcción de Tenerife (Fepeco) (werkgeversvereniging van de bouwvaksector op Tenerife) heeft op dinsdag 24 oktober 2017, ‘niet zuur, maar wel krachtig’ aan de Canarische Regering gevraagd, “dat het Ministerie van Openbare Werken absolute prioriteit verleent aan dit eiland en een positieve evenwichtigheid aanbrengt in discriminatie bij de aanbesteding en gunning van de wegenbouw.

Deze boodschap is overgebracht aan de vicepresident en minister van Openbare Werken en Transport, Pablo Rodríguez, van de Canarische Regering, tijdens een ontmoeting met de raad van  bestuur van de Fepeco, waarvan de voorzitter Óscar Izquierdo, heeft verzkerd,”Dat men de laatste tijd met ijver heeft gewekt op Gran Canaria en op de rest van de eilanden en dat Tenerife is achtergelaten zonder prioriteit.
image_content_2479691_20171024195739.jpg
"Nu moet het Ministerie als absolute prioriteit hebben, dat men de bouwwerken op Tenerife aanbesteedt en gunt, en dat we eindelijk een bouwwerk kunnen inhuldigen ," aldus Izquierdo.

'Het is tijd voor Tenerife, en het moment om een evenwicht te bereiken,” dringt de voorzitter  van de bouwbedrijf aan.

De minister heeft geantwoord, dat de Regering moet handelen waar er behoefte aan is, en dat dit het criterium is voor de verdeling van investeringen; en hij heeft daaraan toegevoegd, zonder het positieve discriminatie te noemen, “op Tenerife zijn er nu veel behoeften aan mobiliteit waaraan het Ministerie werkt.”

"We begeleiden het project Chafiras-Oroteanda al, en voor het einde van 2017 zullen we het aanbesteden," en ook voor 2018 wordt het project van de extra rijbaan van de autosnelweg TF-1 aanbesteed, zo heeft hij uitgelegd.

Daarnaast zal het Ministerie zich inzetten voor het hebben van een studie over de altenatieve busbaan op de TF-5. E n op vrijdag 27 oktober 2017 is de aanbestedingscommissie bijeengekomen voor her toevoegen, opstellen en actualiseren, van  het voltooien van de wegenring om het eiland.

Pablo Rodríguez heeft aangegeven, dat er derhalve in 2018  werken op Tenerife in uitvoering zullen zijn, met name de verbinding Chafiras-Oroteanda, de extra rijstrook van de TF-1, en waarschijnlijk de voltooiing van de eilandring.
0000Islas-canariaslogo-kopie-545.jpg


Canarias streeft naar
een nieuwe wegenovereenkomst

CANARISCHE EILANDEN - Werelddierendag, woensdag 4 oktober 2017 - De president van de Canarische Regering Fernando Clavijo, heeft op dinsdag 3 oktober 2017 een ontmoeting gehad in Madrid met de minister van Fomento
(Ontwikkeling), Íñigo de la Serna, met wie hij de situatie heeft geanalyseerd van de nieuwe wegenconvenant, die van kracht moet worden op 21 januari 2018 en die voorziet in een investering van 2,5 miljard euro.

De Spaanse Regering en de Canarische Regering werken al maanden aan de nieuwe overeenkomst, die ook de lopende schuld zal bevatten van het huidige convenant, dat in 2016 is ondertekend en eindigt in december 2017.
image_content_2385145_20171003161017.jpg
                                               Fernando Clavijo en Íñigo de la Serna.
Tijdens een persconferentie op het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling), heeft Clavijo benadrukt dat het de wil is van de beide Regeringen  een convenant te sluiten die aan Canarias ‘begrotingsrust’ verleent en juridische zekerheid, en die toestaat werken aan te besteden die zijn voorzien binnen twee tot vier jaar.

De Canarische president heeft ook verzekerd dat zijn Regering zal samenwerken voor het uiteindelijk bereiken van een begrotingsakkoord omdat het belangrijk is voor Canarias en voor Spanje.

"We zullen ervoor zorgen dat alle aanbestedingsprocessen die de Canarische overheid heeft ingesteld, die soms tien jaar zijn achtergebleven, niet worden afgezwakt," heeft hij benadrukt.

Íñigo De la Serna heeft er in deze lijn op gewezen, dat het ontbreken van overeenstemming bij het goedkeuren van de volgende Presupuestos Generales del Estado (Algemene Rijksbegroting) het einde van de geldigheidsduur van de huidige convenant  moeilijk maakt.

Desalniettemin heeft hij gevraagd om 'rust' als de budgetten niet worden goedgekeurd, omdat de Regering volgens de minister zal proberen de overeenkomst uit te breiden zodat het Canarische bestuur nog budgettaire steun heeft voor  de acties die het binnenkort zal aanbieden.

Een eventuele verlenging van de overeenkomst van 2017 zou een ‘ongewenste’ situatie voor de Regering zijn, maar de houder van de cartera de Fomento (Ontwikkelingsportefeuille) heeft verzekerd dat het de infrastructuur van de Archipel niet zou schaden.

Fernando Clavijo heeft gedetailleerd aangegeven dat, "ruim 90 procent" van de toezeggingen die het Ministerie dit jaar heeft verworven bij Canarische Regering "’normaal’ en met ‘zeer positieve’ inzet worden uitgevoerd.

Voor Clavijo weerspiegelt dit, dat in de overeengekomen begrotingen de 'echte behoeften' van de burgers’ en de 'mogelijkheden tot uitvoering' worden gehoorzaamd, en men serieus is geweest  met de publieke hulpmiddelen.
0000Islas-canariaslogo-kopie-284.jpg


Het tracé Bañaderos-El Pagador
opent een ander wegenfront in het Noorden

Het voorstel een tunnel te bouwen aan de kust van Moya verdeeld de gemeenten van deze agglomeratie

MOYA - vrijdag 16 juni 2017 - De opening  van de nieuwe weg van La Aldea, feestelijk gevierd door geheel Noord Gran Canaria in de Semana Santa (Goede Week)  van 2017, legt nu het geschil bloot tussen de agglomeratiegemeenten voor de aanleg van het tracé tussen Bañaderos en El Pagador, een flessenhals die diverse kustwijken doorkruist en verplicht tot het beperken van de snelheid tot 50 kilometer per uur.

Twintig jaar nadat men het eerste project heeft goedgekeurd voor het verdubbelen van het aantal  rijbanen van de Noordelijk autoweg, de GC-2, is het probleem van dit tracé niet alleen nog niet opgelost, maar heeft het zich verergerd door de  meningsverschillen over het bouwen van een tunnel tussen de barranco (het ravijn) van Azuaje en El Pagador, dat momenteel geblokkeerd is door het nieuwe  Plan Insular de Ordenación (PIO) (Eilandplan Ruimtelijke Ordening) van Gran  Canaria, en de betrekkingen vergiftigd  tussen de betrokken overheden.
                                                                   VIDEO:
Quintanillafotosdegrancanaria-com-1.jpg
                                  ply2845_imgg3024_1-1.jpg

                                         Autoweg GC2 - Quintanilla - Arucas
                                            2-41.jpg
                                                   https://youtu.be/s6PNjI_l0NQ
                                            3-45.jpg

De Gemeente Moya wil al sinds een decennium dat de verbreding van de autosnelweg van het Noorden niet de toeristische ontwikkeling tegenhoudt van de kust van de gemeente en heeft een tunnel voorgesteld om het verkeer van de kust vandaan te houden.  Dit zou het mogelijk maken de huidige autoweg te veranderen in  een boulevard in  twee richtingen en de grond te hesrtellen naast de wijken El Altillo, La Barranquera , en El Roque

Daarentegen eisen de gemeenten Santa María de Guía, Gáldar, Agaete en La Aldea met urgentie de verbreding van de GC-2 tussen Bañaderos en El Pagador, overeenkomstig het aanvankelijke project, om deze flessenhals te vermijden in de verbinding met Las Palmas de Gran Canaria en de rest van het eiland.

De vergaderingen die toe nu toe zijn gehouden voor het zoeken van een toenadering zijn geëindigd zonder een akkoord en de hete aardappel is overgedragen aan de Mancomunidad (Agglomeratie) van de tien Noordelijke gemeenten, het Cabildo (Eilandbestuur)m en de Canarische Regering, die in de komende dagen de onderhandelingen hervatten voor het zoeken van overeenstemming.

quintanilla-1.jpgDe eerste slag wordt gehouden in de herziening van het PIO van Gran Canaria en bij het opstellen van het Plan Territorial Parcial de la Ordenación del Litoral del Norte (PTP-15),  (Deelplan Ruimtelijke  Ordening van de Noordkust), waar de Gemeente Moya aandringt in de opname van een tunnel en waar de overige gemeenten afwijzend tegenover staan, omdat ze van mening zijn, dat het vaststellen van dit tracé in de planning de werkzaamheden jarenlang kan uitstellen, zoals gebeurde aan het eind van de vorge Eeuw met de zogenoemde Variante de Bañaderos

In het beste geval, verzet men zich niet tegen het ontwerpen  deze onderdoorgang als een optie voor de toekomst, maar geeft men prioriteit aan de verbreding van het huidige tracé in het
Convenio de Carreteras (Wegenconvenant) dat men binnenkort zal tekenen tussen de Canarische Regering en het Spaanse Ministerie van Fomento (Ontwikkeling).

Het probleem is geld en tijd. En beiden zijn schaars. Het alternatief dat Moya voorstelt (de tunnel) wordt geschat op 52 miljoen euro, Het tracé van de nieuwe rijbanen in het midden van de huige  autoweg kost de helft, 25 miljoen euro, maar blijft een provisionele oplossing in afwachting van het verschijnen van financiering.

De bouw van die tunnnel voor twee hogesnelheidsrijstroken in beide richtingen, vertraagt het bouwwerk jaren en misschien wel decennia, afhankelijk van de tijd die het duurt om een nieuw project op te stellen, financiering te verkrijgen, en de werkzaamheden uit te voeren.

De gemeenten Guía, Gáldar en Agaete, degenen die meer strijd hebben gepresenteerd in de recente bijeenkomsten met het Cabildo (Eilandbestuur) en de Canarische Regering, waarschuwen dat ze niet bereid zijn om langer te wachten, maar begrijpen en respecteren de positie van Moya.

Een omstandigheid die nog meer complicaties toevoegt aan het bouwwerk is, dat zowel de tunnel, als ook het nieuwe tracé in de open lucht, door het Parque Rural de Doramas (Plattelandspark) gaan; een beschermd natuurgebied , dat verplicht tot een milieurapport om zich aan te passen aan de regelgeving van de Europese Unie, steeds met het zwaard van Damocles boven  het hoofd van een vonnis  van de rechtbanken die het hele project stilleggen.
costa_sanandres.jpg                                                                        
San Andrés
Mancomunidad  (Agglomeratie)
La Mancomunidad del Norte  (de Noordelijke Agglomeratie) is het eerste forum voor het zoeken van consensus, aldus de uitleg van  de huidige voorzitter, Pedro Rodriguez (Nueva Canarias - NC), burgemeester van Santa María de Guía. “In de komende dagen proberen we standpunten nader bijeen te brengen, maar we komen steeds op voor de burgers van Guía, Gáldar, Agaete, en La Aldea, dat men niet de snelle en veilige toegang gaat afremmen naar de hoofdstad,” zo heeft hij benadrukt.

Rodríguez is van mening, dat het nog steeds mogelijk is de beide oplossingen  te combineren, maar eerst moeten de vertragingen op dit tracé voorkomen worden. “Het is legitiem dat Moya dit alternatief benadrukt en dat men het kan overwegen voor de toekomst, maar men kan geen voorwaarden  stellen aan de gehele ontwikkeling van het Noorden met eerst het aanleggen van de tunnels en daarna pas het overige.”

De burgemeester van Gáldar, Teodoro Sosa (Nueva Canarias - NC) ), dringt aan op dat idee en  laat weten dat de chauffeurs van het Noorden dagelijks blootgesteld worden een  boetes voor snelheidsovertredingen op dit weggedeelte, waar de snelheid beperkt moet worden tot 50 kilometer per uur, terwijl men op de rest van de autosnelweg 80 tot 90 kilometer per uur mag rijden. Ook vreest hij dat opname van de tunnel in het PIO en in het  PTP-15  zal dienen als excuus voor de Canarische Regering en voor het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling)om door te blijven gaan met het vertragen van de verdubbeling van dit tracé, want tot op heden bestaat er geen financiering voor dit bouwwerk.

Sosa heeft zelfs een tussentijdse oplossing voorgesteld, die bestaat uit het op provisionele wijze gebruiken van de binnenste  twee rijbanen van de huidige autoweg, daarvoor  hoeft men alleen maar twee rijbanen  aan te leggen naast de rotswand en kan men  later de discussie oplossen over de tunnel.

De burgemeester van Moya, Hipólito Suárez (Partido Partido - PP), accepteert geen provisionele oplossingen, omdat hij vreest (met de ervaring van de andere tracés van de GC-2) dat die definitief zijn.  Zo gebeurde men de verdubbeling vanaf de Granja tot aan Bañaderos, zonder dat iemand het waagt nu dat tracé in vraag te stellen.

“Ik begrijp nu dat men de aanleg van de tunnel niet kan uitvoeren en dat de tweede fase van de autosnelweg van La Aldea de absolute prioriteit heeft;  het enige wat Moya vraagt is, dat men dit traject opneemt in het PIO en dat men vervolgens financiering zoekt,” stelt de  burgemeester, die opmerkt dat het tracé van Bañaderos naar El Pagador - en concreet het deel dat door de gemeente Moya gaat -  “aan niemand voordeel, of nadeel oplevert, omdat zich hier geen geen vertragingen voordoen, het enige probleem is de snelheidsbeperking.”

Als het gaat om provisionele oplossingen te vinden, verzekert Suárez “ dat het ook mogelijk is om het tracé te verdelen in twee fasen", op de wijze dat men eerst dat deel aanlegt wat door Arucas loopt, van Bañaderos naar de barranco (het ravijn) van Azuaje, waarvan het hele plan nu  al de goedkeuring heeft van de Gemeente, en dat men de huidige autoweg met gelijke tred aanhoudt zoals die momenteel door Moya loopt. "Dat gedeelte is net iets meer dan een kilometer en het verschil tussen50 , of 70 kilometer per uur is slechts 37 seconden," zegt hij.
0000AAAAIslas-canariaslogo-8.jpg


De pijnlijke jaren van de Bañaderos-Variant

De beoogde wijziging van de GC-2 langs de kust van Arucas was werk dat moest gebeuren in 1996

MOYA - dinsdag 18 april 2017 - De wijzigingen en het getouwtrek over de rol van de autoweg in  Moya heeft een gevaarlijk precedent op enkele kilometers van de plaats, juist bij Bañaderos de volkswijk van Arucas, dat zich heeft veranderd in een episch centrum van een ramp aangekondigd door gelijke motieven, en dat opgeteld  minstens een decennium aan vertragingen heeft in de infrastructuur van dit gebied, inclusief nog wat meer voor de rest van de agglomeratie.

In het decennium van 1970 heeft  de Staat een serie percelen onteigend die grenzen aan de huidige weg, met het doel de GC-2 te verbreden. Met deze handeling , het opgeven van een aantal hectaren, is een groot aantal bananenplantages ingestort met het gewas dat hier de perfecte grond had voor een productie van de hoogste kwaliteit .
tramo-banaderos-1.jpg
   imagen-1-3.jpg             Opening van de verdubbeling van de GC-2 bij Bañaderos op 14 december 2009.
FIRGAS-mapa.png
Sinds die tijd al heeft zich een grote frustratie voorgedaan  onder de eigenaren van die landenrijen, omdat het bouwwerk er niet gekomen is. De machines werkten grondig aan wat dan de het hoogste viaduct in Spanje zou worden, dat van Silva, geopend in 1979. Maar in Bañaderos kwam nog niet eens een Chinese machine.

Het nieuwe viaduct ‘ontsloot’ voor de rest van het eiland  de drie gemeenten in het Noordwesten, Guía, Gáldar en Agaete, die tot dan toe afgelegen lagen door een weg, die van El Hormiguero, een verkeerssituatie die moeilijk te berijden was en gevaarlijk als doortocht. Na de opening is het verkeer aanzienlijk intensiever geworden dat nu zowat verstikt bij de afrit naar Bañaderos.
28-7-2015_107_21_6_-1.jpgImagen_Trazado_del_Norte_abril_2017_copia_1-2.jpg
De ineenstorting werd geserveerd, toen in de jaren 1990 de staatsruif niets meer opleverde. Toen in 1996, met 6 miljard pesetas, eindelijk de tractoren in zicht kwamen voor de nieuwe weg tussen Bañaderos en Pagador, veranderde de Gemeente Arucas de situatie.

Men stelde voor dat het tracé gedeeltelijk zou gaan door de wijk van Arucas om zo een ruimte vrij te maken tussen het gemeentelijke traject en de wijk El Puertillo. Men opende zo een enorme bouwplaats.  De Sector-3, die men ‘het nieuwe perceel’ noemde. Maar er was een probleem, om daar achterom te kunnen passeren dienden meer bananenplantages te verdwijnen.

Alles goed en wel. Enkele gewassen die tientallen landbouwers  bijeen bracht en die gedeeltelijk behoorden tot de familie die de boerderijen had moeten verlaten vanwege de eerste onteigening  in de jaren ’70. Maar er was meer. Moya  dat kennis had gekregen van het verzoek van Arucas,  vroeg het terugzetten naar de landzijde. En wat dat betreft wilde Firgas een eigen verbinding met de GC-2.

In elk geval was het getouwtrek geserveerd, omdat een unitair project dat vanaf de kruising  bij Cardones tot aan Albercón de la Virgen in Guía automatisch gepareerd werd.

Men verwachtte dat het nieuwe verzoek aan de uitvoering zou vertragen maar niemand kon zich de atoombom explosie  voorstellen die zich voordeed tussen de bananenplantages van Antonio Hernández, de meerderheidsaandeelhouder van de te ontmantelen gewassen, en die samen met de buren van de eigen wijk een actiegroep oprichtte, de federatie van  milieugroeperingen en andere verenigingen , die hoofdpijn opleverde  tot  23 oktober 2011.

Om te beginnen, hadden ze de onvoorwaardelijke steun van het Ministerie van Landbouw, van de Canarische Regering, die een ‘dwaasheid’ uitgaf door te verklaren dat men het gedoopt had tot Variante de Bañaderos,  “die een ruïne  zou zijn voor een van de best te bewerken oppervlakten van het eiland,” die als teken temeer 200 fanegadas aan  oppervlakte bevatte in een netwerk van waterbouwkunde voor pure landbouwproductie. Maar dat was niet genoeg.

Het Ministerie van Openbare Werken, onder druk van de gemeenten en ondanks de oppositie van hun eigen technici, stelde nieuwe plannen op. Iets wat altijd zijn tijd nodig heeft. En terwijl de  ingenieurs, Canales en Puertos een hersenschim bedachten, ging Hernández over tot zijn aantekeningen voor het behalen van zijn recht. Omdat hij naast gedirigeerd en betaler, advocaat is.

Invloed op het milieu
Belagend, en toen men het eerste bekend maakte van het alternatieve project van de Variante, vermoedde HZ Landbouw tekortkomingen op het milieueffectrapport van 28 december 1999.
Het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof vaardigde, derhalve, een uitspraak met stillegging uit.

Met dat kort geding brokkelde achtereenvolgens de rest van het werk tot aan Guía af. En voor  de in de Noordelijke agglomeratie 100.000 geregisterde inwoners in die jaren, begon een jarenlang durende kruisweg van bij zonsopgang naar de hoofdstad rijden en bij zonsondergang weer naar huis terug te keren in het Noorden. Waar protestmanifestaties geen einde maakten aan de verkeersopstoppingen.

Het is dinsdag 23 maart 2011, na het afwijzen van het TSJC van het hoger beroep en na de  smeekbede dat niet te doen, maar het werk te activeren, omdat het anders vijf jaar vertraging zou oplopen.
5015847-1.jpg                                          
Bañaderos: het strand van Quintanilla.
ply2845_imgg3024_1.jpg                                                               
   
Quintanilla.
noticia_13818.jpg

Op 5 september 2013 verklaart het TSJC het oude milieueffectrapport van 1999 nietig.
In 2005 wijst dezelfde Kamer de Variante rechtstreeks af, maar de Regering bereidt een ander, bijna identiek,  project voor,  maar met een andere naam: Plan Territorial Especial de Carreteras del Norte de Gran Canaria (Speciaal Regionaal Plan Noordelijke Snelwegen van Gran Canaria), en bovendien veel ambitieuzer met twee tunnels onder de wijk Ecaleritas en een afrit op de Lomo de Quintanilla; daar, waar men onderweg meer bananenplantages passeert.

Deze manoeuvre ontketent de grote strijd. Ondertussen  doen zich massademonstraties voor met protesterende burgers vanwege de files die ontstaan, en de protestgroep aankondigt dat ze het  aangepaste Plan niet nodig hebben maar het Plan dat al geschreven is opnieuw te gebruiken.

Men is allemaal tegen het Plan Insular de Ordenación, zij van Arucas, zij van Kustzaken, die voor het bestaande plan van Bañaderos naar Guía zijn. En men slaagt daarin. In april 2008 begraaft het TSJC het gloednieuwe Plan Territorial Especial (Speciale Territoriale Plan), dat door de Rechtbank in 2011 was geratificeerd nadat, in die jaren, het effect van het Cabildo (Eilandbestuur) en van de Canarische Regering was teruggekaatst. Maar de vraag dat het vanwege de straling verrijkt uranium zou bevatten, zoals al eerder was aangekondigd, annuleerde volledig de planning van de Gemeente Arucas, toekenningen, bouwwerken, vergunningen en contracten.

Dat alles na duizenden en duizenden  euro’s kosten in de aanbesteding en de toekenning van de uitwerking van nieuwe projecten en de geschillen die daaruit voortvloeiden. Inclusief de woningen die men bouwde in de hitte van  de toekomstige, nooit gebouwde Variante; vanwege de ongewisse vergunningen.

De ramp bereikte de Silva viaducten in Guía in het Westen, en reikte  in het Oosten tot aan de IV Fase de la Circunvalación (Vierde Fase van de Rondweg) die men enkele maanden geleden heeft geopend.

Een jurist  heeft tijdens de laatste aflevering uitgelegd, dat als de eiser ertoe overgaat de uitvoering van de uitspraak in zijn volledigheid uit te voeren, de gevolgen onoverzienbaar zouden zijn geweest, niet alleen voor de toekomstige Noordelijke autosnelweg, zoals men die altijd heeft beschreven in het verleden, maar vooral voor de schatkist van de overheid.

Dit was alles wat er was, voor de voorlopige verdubbeling van de oorspronkelijke route, die geopend is in december 2009;, en die acht jaar later (anno 2017!)… nog steeds: ‘voorlopig ‘ is.
000islas-canariaslogo-kopie-161.jpg


De Spaanse Staat zal vermoedelijk
2,5 miljard euro gaan investeren
in het nieuwe wegenconvenant met Canarias

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 31 maart 2017 - De nieuwe wegenconvenant  waarover de Spaanse Staat en de Deelstaat Canarias aan het  onderhandelen zijn, veronderstelt een Staatsinvestering te gaan worden van minimaal 2,5 miljard euro op een termijn van tien tot 15 jaar voor de Canarische wegen, zo heeft op vrijdag 31 maart 2017 de minister van  Openbare Werken, Pablo Rodríguez, van de Canarische Regering, laten weten.

De minister en vicepresident van de Canarische Regering heeft aangegeven dat men in het Parlement  een onderhandeling heeft geopend voor de afwikkeling van het huidige convenant, dat in 2017 afloopt, en waarvan door het niet nakomen - vanwege de overheidstekorten sinds 2012 - een schuld ten gunste van Canarias is ontstaan van 750 miljoen euro.
infografia_aldea.jpg  Gran Canaria autosnelweg El Risco-Agaete: Kaar in 2022, of wordt het toch uiterlijk 2032 ???
De afwikkeling van het huidige convenant zal plaatsvinden in juni 2018, “en ik vertrouw erop dat de Staat zal voldoen wat ze schuldig is,” heeft de  minister laten blijken tijdens een hoorzitting van de parlementscommissie.

Rodriguez heeft toegezegd  het Parlement te zullen informeren  over het bouwwerk wat men, met de kosten, zal opnemen  in de nieuwe overeenkomst, maar hij heeft al laten weten dat de wegen in uitvoering  van het huidige convenant prioriteit hebben, en men de wegen zal gaan aanleggen waaraan men niet is kunnen  beginnen vanwege de bezuinigingen; en nieuwe projecten aan zal gaan, die als primair zijn bestempeld door elk Cabildo (Eilandbestuur).

In het nieuwe convenant zal men niet de sluiting van de eilandring om Tenerife opnemen;  een bouwwerk, dat wordt geschat op 300 miljoen euro als het Cabildo (Eilandbestuur) eenmaal toegezegd zal hebben dit uit te voeren en te financieren ten laste van het Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) Canarische Ontwikkelingsfonds).

“Dat zal niet het investeringsevenwicht in het nieuwe convenant wijzigen; daar het deel wat  toekomt aan Tenerife, gebruikt zal worden voor  andere wegen op het eiland welke het (Cabildo) Eilandbestuur) prioritair acht,” heeft Rodríguez gezegd.

De minister heeft verdedigd, dat alle Cabildos (Eilandbesturen) die dat willen en die bouwwerken van regionaal belang kunnen financieren, dat kunnen doen door middel van een convenant met Canarische Regering, zonder dat de Canarisch Regering haar bevoegdheden verliest, omdat men de leiding en het toezicht op de bouwwerkzaamheden blijft behouden.

De minister heeft bevestigd, dat men dezelfde formule gaat hanteren - zodat het Cabildo (Eilandbestuur) van Tenerife de tunnel van Erjos kan gaat aanleggen in de sluiting van de eilandring - welke men heeft toegepast op Gran Canaria toen haar Cabildo (Eilandbestuur) de eerste fase heeft voorgefinancierd van de weg van La Aldea, en van het vierde deel van de Rondweg om Las Palmas de Gran Canaria.

Pablo Rodríguez toonde zich tevreden over de aankondiging van de Spaanse Regering, dat men in 2017 in de Rijksbegroting 200 miljoen euro opneemt voor het huidige wegenconvenant, tegenover de 97 miljoen van 2016.

Echter, zoals het PSOE parlementslid Patricia Hernández heeft aangegeven,  zal deze hoeveelheid - ondanks dat die het dubbele is van de bedrag in 2016 - niet toereikend zijn voor de toegezegde jaarlijkse investering van het huidige wegenconvenant, waarmee men door blijft gaan met het opstapelen van de schuld.

 Patricia Hernández heeft van de minister geëist dat men in de Rijksbegroting  geen werkzaamheden noemt, maar alleen het jaarlijkse bedrag dat men toekent aan het convenant, zodat het de Canarische Regering zal zijn die het verdeeld; iets, waar  Pablo Rodríguez zich mee eens toonde.

Als men de bouwwerken benoemt, zal elke weg in de Rijksbegroting gefinancierd lijken te zijn in termen van wederzijdse contacten en beïnvloeding waardoor elke politieke vertegenwoordiger in Madrid geweest zou zijn, zo waarschuwde Hernández.

De PSOE-afgevaardigde is bovendien van mening dat het niet helpt in de onderhandelingen met de Spaanse Staat, dat de Canarische president, Fernando Clavijo, de Eilandbesturen aanspoort dat ze fondsen bijdragen voor de regionaal belangrijke wegen van hun respectievelijke eilanden.

"De bevoegdheden voor de regionale snelwegen zijn gedefinieerd, die liggen bij de Canarische  Regering, zodat de uitvoering ervan niet afhankelijk is van de financiële capaciteit van elk Eilandbestuur," zo waarschuwde zij.

Het realiseren van beheersvergoeding door de Canarische Regering zonder het bijdragen van fondsen - zodat elk Eilandbestuur vooruit kan met bouwwerken naar hun financiële capaciteit - breekt Canarias op,” zo zei zij.
tenerife-nasa-736174.jpg
CC-parlementslid Elena Luis, verdedigde echter het recht en de wettelijkheid dat het Cabildo (Eilandbestuur) van Tenerife een bouwwerk financiert - zoals de eilandring- met geld uit het Fdcan, omdat het gaat om een strategische weg voor de mobiliteit van het eiland.
mapa-5-1.jpgDat neemt niet weg dat de andere eilanden geen financiële macht hebben om de wegen te bouwen, was zij van mening ten aanzien van het deel van de eilandring dat men toevoegt, omdat andere gemeenten het meest profiteren van het gemeenschappelijke beleggingsfonds.

De minister heeft echter over de financiering van het bouwwerk van het Cabildo (Eilandbestuur) verduidelijkt,  dat het niet schadelijk zal zijn  voor het evenwicht tussen de eilanden, omdat andere bouwwerken op Tenerife zijn opgenomen in het wegenconvenant.

Asunción Delgado, van Podemos, heeft aangegeven dat de bouwwerken die men zal inlijven in het nieuwe wegenconvenant zal gaan definiëren zonder consensus , of sociale deelname en zonder te kunnen rekenen op een duurzaam mobiliteitsplan; zorgen, waarop de minister niet geantwoord heeft, maar die wel heeft aangekondigd dat men een brief aan het Parlenmet zal sturen wanneer wegen gedefinieerd zijn welke men zal gaan financieren.

Esther González, van Nueva Canarias, verlangt van de minister een ‘betalingsplan’ van de 750 miljoen  door de Staat verschuldigde euro’s, zonder dat men deze  schuldfinanciering vermengd met de financiering van de  nieuwe overeenkomst.

Miguel Jorge Blanco, PP, en Melodie Mendoza, ASG, zijn gezamenlijk verheugd over de harmonie tussen de Spaanse Staat en de Canarische Regering.
ZZZIslas-canariaslogo-765.jpg


Een van de hoofdwegen in Arguineguín,
de GC-500, is na werkzaamheden,
eindelijk volledig opengesteld voor het verkeer

MOGÁN - In de nacht van zondag 13, op maandag 14 november 2016 heeft men het gedeelte van de GC-500 geasfalteerd, tussen de rotonde aan het begin en de rotonde met ‘la cola de la ballena’ (de ‘walvisstaart)’ in de stadswijk Arguineguín (gemeente Mogán) .

Daarmee zijn, na anderhalf jaar, met een investering  van €100.000,=  de herstel-  onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden aan een van de hoofdwegen in Arguineguín voltooid die in totaal een investering hebben gevergd van 1.120.000 euro.
img_37263.jpgDe burgemeester van Mogán, Onalia Bueno, heeft namens het Gemeentebestuur, aan de winkeliers,omwonenden, en wegwerkers, duizenden excuses aangeboden vanwege de vertraging.
000islas-canariaslogo-196.jpg


Tussen Telde en het Zuiden
staan 119 reclameborden illegaal

GRAN CANARIA - donderdag 28 juli 2016 - Langs de GC-1, de autosnelweg naar Zuiden, van Telde naar San Bartolomé de Tirajana staan 149 reclameborden. Behalve de 30 die op gemeentelijk grondgebied staan, die gewettigd kunnen worden, is de rest - in totaal 119 - illegaal en het Cabildo (Eilandbestuur) is de procedure begonnen om ze te verwijderen.

De 'dwaasheid' van reclameborden langs de corridor van Gran Canaria, de GC-1, tussen Telde en San Bartolomé de Tirajana, is zodanig, dat er 119 onwettig zijn en dus illegaal. Slechts 30 van de 149 langs dit tracé van de autosnelweg staan op gemeentegrond en zijn wettelijk goedgekeurd. De andere reclameborden, die staan op plattelandsgrond of op bouwgrond hebben geen vergunning, of toestemming. De helft van deze 149 reclameborden, om precies te zijn 75, staan op plattelandsgrond.
vallas-1.jpg 13786546516.jpg
 De aantallen die het Observatorio del Paisaje (Landschapswaarneming) heeft geteld, bewijzen uiteindelijk de ongecontroleerdheid die heeft bestaan op de woekering van deze reclameborden, zo heeft de president van het Cabildo (Eilandbestuur), Antonio Morales, benadrukt. De chaos is het grootst in Telde, waar 107 reclameborden staan, waarvan er 84 illegaal zijn en slechts 23 op gemeentelijk grondpercelen staan. Dat is 72% van die welke langs de weg staan.
Carteles-Gran-Canaria-Alejandro-Ramos_EDIIMA20160616_0883_18.jpgVan de totaal 149 getelde reclameborden, heeft men er 16 gelokaliseerd in de gemeente Agüimes, en staan er ook nog eens 14 in de gemeente Santa Lucia; zeven in San Bartolomé de Tirajana, en vijf in Ingenio.
valla8x3-publicidad-canarias.jpgDe De president van het Cabildo (Eilandbestuur) heeft benadrukt, dat eenmaal de kwalificatie kennende van de grond waarop de 149 publicatieborden staan, elk van de vijf betreffende gemeenten een proces daartoe zal beginnen, net zoals de Servicio Insular de Carreteras (Eiland Wegendienst) dat zal doen, om te beginnen met de ontmanteling van die welke illegaal zijn.

Wat dat betreft, heeft hij zijn bereidheid getoond de reclamebureaus te ontmoeten die de eigenaren zijn van deze reclameborden, die buiten de ruimtelijke ordening vallen, “om het proces te faciliteren”, aldus Antonio Morales.
2008-08-26_IMG_2008-08-19_23_32_08_2.jpg"De realiteit is onweerlegbaar. We moeten handelen en deze ongecontroleerde onzin controleren," heeft Morales gezegd over het initiatief dat het Cabildo (Eilandbestuur) deelt met de gemeenten, en wat zal dienen als ervaring voor toekomstige verfraaiingsacties langs de Noordelijke autosnelweg (de GC-2).

Morales heeft laten weten, dat het installeren van deze reclameborden illegaal is op suelo rústico (plattelandsgrond) en op de erfdienstbaarheid van het publieke domein van de wegen en hij heeft uitgelegd dat in het tweede geval, verwijdering geen waarschuwing vooraf vereist.

In het geval van de reclameborden op plattelandsgrond is het nodig een termijn te stellen aan de eigenaren, en verplaatsingen naar gemeentegrond zullen wettelijke aangevraagd moeten worden, wil men daar mee doorgaan.
zzzislas-canariaslogo-10.jpg


Na 20 jaar: Verbetering van
de veiligheid in de Julio Luengo-tunnel

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - maandag 25 juli 2016 - Na 20 jaar voert het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria verbeteringswerkzaamheden uit voor de veiligheid in de Julio Luengo-tunnel, met het doel deze uit te rusten net zoals de andere tunnels in het netwerk dat tot de bevoegdheid behoort van het Eilandbestuur. Het gaat om de eerste algehele actie die de tunnel krijgt in 20 jaar, zo heeft de minister van Openbare Werken en Infrastructuur, Ángel Víctor Torres, laten weten tijdens een bezoek aan de werkzaamheden in de tunnel.

Torres heeft aangegeven, dat sinds het Cabildo eenmaal het onderhoud van de tunnel op zich heeft genomen in de loop van 2015 - wat een fundamentele verkeersweg is bij de toegang en de uitgang van de hoofdstad - de technici van Openbare Werken na drie weken werken in het interieur van de tunnel aan een project dat een budget heeft van €300.000,= “We hebben een tunnel uit de 20ste Eeuw gekregen, en we werken eraan om een tunnel van de 21ste Eeuw te verkrijgen,” zo voegde hij toe.
julioluengo2.jpgDe acties omvatten de aansluiting van de bewakingscamera’s in de tunnel met het controlecentrum van Carreteras (de Dienst Wegenonderhoud) in La Laja, waardoor het mogelijk is, incidenten onmiddellijk vast te stellen, een kwalitatieve stap voorwaarts in de veiligheid, zo voegt de eilandminister toe.
julioluengo.jpgZe omvatten het actualiseren en het verbeteren van de tunnel, met het reinigen van het plafond en de zijwanden door deze te ontdoen van roet, om meer zichtbaarheid in de tunnel te geven. Men schildert de vangrail in de tunnel en bij de in en uitgangen wit, om de helderheid te verhogen, en men schildert opnieuw de wegmarkeringen (de lijnen die de rijbanen scheiden) evenals de symboliek van de doorsnede van de GC-2 welke door de tunnel loopt.

De verbindingstunnel aan de twee tunnel einden, in onbruik sinds 20 jaar, was niet te gebruiken door de afzetting van sediment van regen, wat momenteel verwijderd wordt door de technici, zodat het weer een echte weg wordt voor het personeel van de noodhulpdiensten bij elke eventualiteit.

Er komt ook een verkeerslicht bij de Noordelijke ingang van de tunnel, om het verkeer om te kunnen leiden in geval van een ongeluk met voertuigen die vast staan in de tunnel.
julioluengo1.jpgPeriodiek onderhoud
Naast de buitengewone werkzaamheden zoals deze, zal Openbare Werken vanaf nu periodiek onderhoud aan de tunnel uitvoeren. “In deze vier jaar gaan we ruim €800.000,= besteden en bovendien hebben we een begroting geprojecteerd van 9 miljoen euro in het wegenconvenant met de Spaanse Staat, maar de Julio Luengo-tunnel kon niet langer wachten en dus zijn we vanuit het departement Conservering met de werkzaamheden begonnen,” zo voegt Torres toe.

Naast de verbetering en de aanpassing van de tunnel, zal het Departement Wegenonderhoud de beheer-protocollen toepassen voor brand, net zoals ze die draaiboeken hanteert voor de andere tunnels welke men beheert.

De Julio Luengo-tunnel - die in 1993 in gebruik is genomen en een lengte heeft van 1.130 meter - heeft een enigszins unieke configuratie, bestaande uit twee afzonderlijke tunnelbuizen met een lengte van 600 meter elk, verbonden door een dienstgalerij van 300 meter bij de noordelijke ingang, en die zich tot 500 meter uitstrekt in één valse tunnel aan de monding bij het Alcaravaneras-strand.

Per rijrichting tellen de tunnelbuizen drie rijbanen en zijn ze afgewerkt met gewapend beton en met geprefabriceerde betonnen panelen.
ZZZZislas-canariaslogo-kopie-112.jpg


De Gemeente opent de verbindingsweg
tussen het Hospitaal en het Palacio de Congresos

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - dinsdag 12 juli 2016 - De 1,5 kilometer lange enkel baans weg met middenberm voorzien van palmbomen, was al klaar en 15 jaar geleden afgesloten voor het verkeer; en is nu, op dinsdag 12 juli 2016, eindelijk, geopend voor het verkeer.

Deze weg verbindt in de gemeente San Bartolomé de Tirajana de rotonde bij het Hospital San Roque Maspalomas met de rotonde bij het Palacio de Congresos y Convenciones Expomeloneras, ofwel de percelen Meloneras 2-A en Meloneras 2-B.
13639497_1141609472529220_1225995773_o.jpgDe straat die nog steeds geen officiële naam heeft, is op de noodzakelijke onderdelen geschikt gemaakt voor opening voor het verkeer, door het gemeentelijke departement Dienst Gemeentewerken, Ruimtelijke Ordening en Milieubeleid, dat geleid wordt door wethouder Fernando González Montoro.

13639571_1141609475862553_1678509228_o.jpgDe werkzaamheden bestonden o.a. uit het schoonmaken van de middenberm, het snoeien van de palmbomen over het gehele traject, het reinigen van het wegdek, de verbetering van de riolering/afwatering, het schilderen van de wegmarkering, en het vervangen van 500 strekkende meter kabel van de openbare straatverlichting, het asfalteren van sommige weggedeelten en het aanbrengen van verkeersborden.

13639523_1141609465862554_1834916510_o.jpg"Deze weg was niet eerder voor het verkeer beschikbaar, door verwaarlozing en gebrek aan beheer van de vorige gemeentebesturen; ondanks het feit, dat het een belangrijke verbindingsader is voor het verkeer vanuit de woonwijk van Las Meloneras, en in het bijzonder voor de aansluiting vanaf het Ziekenhuis naar het dichtstbijzijnde strand,” zo heeft Fernando González Montoro laten weten.
000islas-canariaslogo-39.jpg


Het Cabildo gaat de niet-stedelijke reclameborden langs de GC-1 verwijderen

GRAN CANARIA - vrijdag 17 juni 2016 - Het Cabildo (Eilandbestuur) heeft een studie opgedragen over het eigendom van reclameborden aan beide zijden van de autosnelweg naar het Zuiden, de GC-1, tussen Las Palmas de Gran Canaria en San Bartolomé de Tirajana, met het doel al die reclameborden te verwijderen die zich niet in stedelijk gebied bevinden.

Een door het Cabildo (Eilandbestuur) en de gemeenten waar de GC-1 doorheen gaat- behalve Mogán - ingestelde werkgroep, heeft besloten een externe instantie in te schakelen voor het gedetailleerd tellen van de reclameborden die zich bevinden langs de autosnelweg die het meest bereden wordt op het eiland.
vallas.jpg

V.l.n.r.: Torres, Morales, Brito en Miranda, op woensdag 15 juni in het Cabildo (Eilandbestuur).
img_34943.jpg
Naast het vaststellen van het eigendom van deze panelen wil men nagaan, of ze wel of niet op gemeentelijke grond staan, en derhalve als dat nodig is, zal men een strafdossier openen dat eindigt met de sloop ervan. Dat heeft de president van het Cabildo (Eilandbestuur), Antonio Morales, laten weten aan het eind van een ontmoeting met de gemeentebesturen van:
- Las Palmas de Gran Canaria,
- Telde, -Ingenio,
- Agüimes,
- Santa Lucía,
- San Bartolomé de Tirajana,
die een gemeenschappelijk ordeningsmodel hebben ondertekend voor de reclameborden welke men ziet vanaf de GC-1, wat gebaseerd is op een voorstel van de hoofdstad.

Het Departement Regionaal Beleid ,van het Cabildo (Eilandbestuur), heeft een voorstel tot ingrijpen geschetst voor die delen van de autosnelweg waar het landschap het meest is aangetast, en waar men aan zal gaan werken met concrete acties en concrete projecten in de volgende vergadering, op 26 juni 2016.

Nu gericht op de GC-1, zullen deze landschapsvoorstellen dienen als experimentele projecten voor soortgelijke acties op de Noordelijke autosnelweg, de GC-2; beide wegen waarop het Cabildo (Eilandbestuur) haar pijlen richt, zijn geadopteerd door de werkgroep.

Landschsapswaarneming
De vergadering is ook akkoord gegaan met het creëren van een meervoudig Landschaps-observatieteam van technici van het Cabildo (Eilandbestuur), ondernemersorganisaties en de burgermaatschappij; aanvankelijk gericht op de GC-1 en de GC-2, om iets te doen aan de deplorabele toestand van de wegen.
zzzzzzzislas-canariaslogo-601.jpg


De weg van de Parador de Tejeda
naar de Pico de Las Nieves wordt opgeknapt

TEJEDA - donderdag 7 april 2016 - De weg die van de Pico de Las Nieves naar Cruce de Tejeda gaat, zal worden opgeknapt, de route wordt verfraaid en veiliger gemaakt, met een investering van 2,14 miljoen euro van het Cabildo (Eilandsbestuur). Het Ministerie van Openbare Werken heeft de werkzaamheden - voor de in slechte staat verkerende 4,8 kilometer van de autoweg  GC-150 - aanbesteedt op dinsdag 5 april 2016.

De weg - die het hele jaar door wordt  bereden door toeristen die zich naar de bergtoppen willen begeven, en die gaat vanaf het uitzichtspunt op de top van het eiland, de  Pico de las Nieves, naar Cruz de Tejeda - zal eind van de zomer 2016 worden opgeknapt over een lengte van vijf kilometer. De werkzaamheden worden geheel uitgevoerd door het Ministerie van Openbare Werken, van het Cabildo. en zijn  aanbesteedt voor een bedrag van 2,14 miljen euro.
caRRETERATEJEDA.jpgVolgens de minister van Openbare Werken, Ángel Víctor Torres,  gaat het om een van de prioriteiten van het Cabildo (Eilandsbestuur), omdat de eerste 4,9 kilometers van de GC-150 momenteel  in  slechte staat verkeren.

Torres legt uit, dat de werkzaamheden variëren van het snoeien van bomen aan de kant van de weg die het asfalt, via het aanbrengen van een houten vangrail, tot aan het draineren van de weg met het aanleggen van een afvoer van regenwater.

Op de top verbindt  de GC-150 het Cruce de Cruz de Tejeda met de Pico de Las Nieves.

Omdat de GC-150 tussen de kilometerpunten 0,000 en 4,800 door de gemeente Tejeda en door het beschermde natuurpark Las Cumbres gaan, zal er speciale zorg besteed worden aan de uitwerking op het landschap van dit gebied.
zzzzzzzislas-canariaslogo-384.jpg


Het Cabildo (Eilandbestuur) voert werkzaamheden uit
aan de rotswand van La Laja
ter voorkoming van steenlawines

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - dinsdag 16 februari 2016 - Ter voorkoming van steenlawines worden er aan de rotswand van La Laja, de toegang vanuit het Zuiden tot de hoofdstad van Gran Canaria, werkzaamheden uitgevoerd die beginnen op dinsdag 16 februari 2016 en die zes weken in beslag gaan nemen.

Gedurende de genoemde zes weken zal de linker rijbaan van de autosnelweg, vanuit het Zuiden richting Las Palmas de Gran Canaria, dagelijks van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17.00 uur zijn afgesloten bij La Laja.
img-20160215-wa0004.jpg                                                            (Archieffoto) La Laja.B.

Bij La Laja hebben zich diverse keren steenlawines voorgedaan, de laatste aanzienlijke was eind 2014.

De Dienst Wegenonderhoud van het Ministerie van Openbare Werken zal de rotswand saneren en vervolgens  een netwerk aanbrengen op het gedeelte waar zich, door regenval, de steenlawines hebben voorgedaan.
zzzzzzzislas-canariaslogo-181.jpg


Het Eilandbestuur verbetert de veiligheid van de Los Frailes-tunnel in Mogán 
met een nieuwe verlichting

MOGÁN - donderdag 24 december 2015 - Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria heeft de nieuwe, energiebesparende verlichting in werking gesteld van de Los Frailes-tunnel in Mogán op de autoweg GC-500, met een investering van €263.810,=  .

De minister van Openbare Werken, Ángel Víctor Torres, van het Cabildo (Eilandbestuur), en de burgemeester van Mogán, Onalia Bueno, hebben op woensdag 23 december 2015 benadrukt, dat de nieuwe verlichting een aanzienlijk besparing oplevert in de energiekosten, aldus staat te lezen in een communiqué dat is uitgegeven door het Cabildo (Eilandbestuur).
img_31885-1.jpg

img_31887.jpg
"We willen veiligheid bieden op de eilandwegen door in te zetten op duurzaamheid en efficiënt energieverbruik,” zo benadrukt Torres.

De tunnelverlichting bestaat uit twee sensoren voor dag- en nachtverlichting en 36 hogedruk natriumlampen, 20  armaturen hoge druk natrium damp-lampen  en 16 LED verlichtings-elementen  met een totaal geïnstalleerd vermogen van 20.920 Watt.
De LED-verlichting zal alleen ’s nacht branden, want die geeft weinig licht als de zon schijnt, zo staat in de nota,  waarin men toevoegt, dat de zuidelijke weg intensief wordt gebruikt door toeristen  fietsers, die om meer en betere veiligheid gevraagd hebben.
“In de begroting van 2016 zijn posten opgenomen voor de vervanging van verlichting in het eilandwegennetwerk voor een modernere, zuinigere en duurzame,” zo heeft de vicepresident van het Cabildo (Eilandbestuur)  toegevoegd.
img_31886.jpgOp haar beurt, heeft Onalia Bueno laten weten, dat is voldaan aan een aloude wens van het Gemeentebestuur en van veel fietsers en wielrenners die zich in het voorseizoen op deze weg voorbereiden op hun koersen.
img_31884.jpg“Er zijn ongelukken gebeurd met dodelijke afloop tussen de tunnels en de nieuwe verlichting zal dat helpen voorkomen,” aldus de burgemeester; die eraan herinnert, dat nog wel de verlichting van de Tiritaña tunnel gerealiseerd moet worden, en ze wenst, dat -  om die uit te voeren - er in de begroting 2016 van  het Cabildo een post voor is opgenomen.

Van de drie tunnels op de GC-500, namelijk die van:
- Cañadas del Canario,
- Los Frailes
- Tiritaña,
moet alleen die van Tiritaña nog verlicht worden, zo besluit men de nota.
00000AAAAAAAAAslas-canariaslogo-100.jpg 


Voorstel van Gran Canaria
aan de Canarische Regering voor
de aanleg van nieuwe wegen voor 410  miljoen euro

GRAN CANARIA - vrijdag 18 december 2015 -  Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria heeft haar voorstel doen toekomen aan de Canarische Regering betreffende de noodzaak van het aanleggen van nieuwe wegen; dit, met het oog op de onderhandelingen die de Deelstaatregering zal hebben - na de Algemene Verkiezingen van 2015 - met de nieuwe Spaanse Regering voor het komende Wegenconvenant (2016-2020).

De president van het Cabildo (Eilandbestuur), Antonio Morales, en de eilandminister van Openbare Werken, Ornella Chacón, hebben de prioriteit voor de aanleg van wegen becijferd op 410 miljoen euro.
infografia_aldea-800x400.jpg 1448024901_644144_1448025499_noticia_normal.jpg                                                                                                                           Onella Chacón.
carretera-agaete-la-aldea-gran-canaria.jpg                                               
Autosnelweg Agaete- La Aldea.
Zo brengt Gran Canaria de noodzaak onder de aandacht voor het aanleggen van het gedeelte van de nieuwe autosnelweg tussen El Risco en Agaete. Evenals de rondweg om Agaete naar Puerto de las Nieves; en ook de verdubbeling van autoweg tot autosnelweg van het vissersdorp naar Gáldar.
carretera_de_baaderos.jpg
                                                       Bañaderos en Pagador.
Ook verlangt men op de Noordelijke autoroute de verdubbeling van de autosnelweg tussen Bañaderos en Pagador.

e110.jpg

                                                Naar de Julio Luengo-tunnels
tore.jpg

p53.jpg                                    Belén María.                                        
75715.jpg

75687-las-palmas-de-gran-canaria-centro-comercial-la-ballena.jpg
                                    Escaleritas: Winkelcentrum La Ballena
Tevens stelt men voor, verbetering van de toegangen op de rotonde Belén María in Las Palmas de Gran Canaria en naar de Julio Luengo-tunnels, en - eveneens  in de hoofdstad van Gran Canaria - bestaat de noodzaak tot het verbeteren op de circunvalación (rondweg) van de tunnel bij La Ballena.
img_img_lamareta-nuevoacceso_copy.jpg                                              Een nieuwe toegang naar La Mareta.
Richting Zuiden van het Eiland stelt men  een nieuwe indeling voor van de op- en afritten van de GC-1 naar Las Huesas, La Mareta en Melenara. En is er het voorstel voor het aanleggen van de tweede fase van de circunvalación (rondweg) El Carrizal-Ingenio Agüimes.
gc-rutaoeste-1.jpg                 'S.  Nicolas de Tolentino' is de benaming tijdens het Franco-regime
                                             voor de Canarische plaatsnaam: 
La Aldea 
Ook stelt het Cabildo (Eilandbestuur) de noodzakelijkheid voor, de wegenring om Gran Canaria te voltooien met de aanleg van de autosnelweg tussen Mogán en La Aldea.

00000AAAAAAAAAslas-canariaslogo-77.jpg 


Een probleem in de planning van de Ruimtelijke Ordening remt de toegangswegen naar ‘La Mareta’  af

TELDE - donderdag 13 augustus 2015 - Het zit niet mee met het project voor de herindeling van de toegangswegen naar winkelcentrum ‘La Mareta’, waardoor dit een gevaarlijke flessenhals gaat vormen met het oog op de kerstdrukte, omdat dit voor verkeersopstoppingen zorgt op de autosnelweg GC-1. Nu betreft het een probleem in de planning wat de werkzaamheden tegenhoudt van de toegangswegen aan de kust naar dit winkelcentrum.

De werkzaamheden voor de herindeling en verbetering van de toegangswegen naar ‘La Mareta’-   het winkelcentrum waar o.a. gevestigd zijn: Alcampo, Leroy Merlin, Ikea, McDonald's, en Punto Zero - zullen ook met Kerstmis 2015 niet voltooid zijn. Het is nu de tweede keer dat deze vertraging oplopen. De files bij de op- en afritten, en het ergste, de flessenhals op de GC-1 richting Zuiden, direct na de golfbaan van San Ignacio, gaan weer dagelijkse kost worden in de periode november t/m januari. Het Cabildo (Eilandbestuur) staat op het punt de werkzaamheden aan de kust voor het project van de toegangswegen naar ‘La Mareta’ aan te besteden, maar het ontbreekt aan de behandeling van de plannen, wat al maandenlang de aanvang van de werkzaamheden vertraagt.
plannig.jpg
                      De nieuwe weg moet - als directe toegang - op dit perceel
                                   onder het viaduct van de
GC-1 gaan lopen.
Dat is de reden - zo legt de eilandminister van Openbare Werken, Ángel Víctor Torres, uit, waarom het Cabildo (Eilandbestuur) nog niet is overgegaan tot de aanbesteding voor dit deel van het project, ondanks dat zijn voorganger in september 2014 een akkoord heeft ondertekend voor de behandeling van het dossier voor de ingreep aan de Oostkant en aan de kust.
img_DSC_0084.jpg

Het probleem draait erom, dat voor de uitvoering van het voorstel zoals dit is ontworpen, men eerst het Plan General de Ordenación (PGO) (Algemene Plan Ruimtelijke Ordening) zal moeten wijzigen met het intekenen van een weg welke loopt over het perceel dat eigendom van de Gemeente is wat ligt tussen het parkeerterrein van Leroy Marlin en de autosnelweg GC-1. Dit is een terrein van 6.200 m² wat de Gemeente diverse keren heeft geprobeerd te verkopen. De weg moet parallel aan de Autosnelweg CC.-1 komen te lopen en wordt verbonden met de weg die loopt tussen het gebouw van Punto Zero en een parkeerterrein dat grenst aan de GC-1.

Deze verandering in het PGO is de bevoegdheid van de Gemeente en kan men realiseren via een puntsgewijze verandering, of via een algemene herziening van het PGO (Plan Ruimtelijke Ordening) dat in uitvoering is; maar - hoe snel de Gemeente dit ook wil doen - geen van beide mogelijkheden kan snel gerealiseerd zijn, wat onvermijdelijk de werkzaamheden in 2015 vertraagt.

Deze nieuwe tegenslag zorgt voor het derde achtereenvolgende jaar voor een vertraging van een project met een investering van 1,5 miljoen euro, dat in 2013 is aangekondigd door de toenmalige minister van Openbare Werken, Carlos Sánchez (PP), van het Cabildo (Eilandbestuur).

In 2014 heeft men laten weten, dat problemen met de grond de verdere aanpassing van de toegangswegen verhinderden, dit wil zeggen tegenover de Makro en Decathlon, maar dat men door zou gaan in Zuidelijke richting. Nu men weet wat het meest recente obstakel is, blijft alles in afwachting van de behandeling daarvan.
1-AAAAislas-canarias-84-7.jpg


Ombouw doorgaande weg in Arguineguín verkeersomleiding tot november 2015

MOGÁN - woensdag 3 juni 2015 - Het autoverkeer in de richting Mogán-Las Palmas zal op de belangrijkste verkeersader van Arguineguín - tot november 2015 -worden omgeleid via de Calle Miguel Marrero. Het verkeer richting Las Palmas-Mogán zal op de GC-500 over één rijbaan geleid worden.

Op woensdag 3 juni 2015 is men begonnen met de eerste fase - tussen kilometerpunt 28.500 en 28.700 - van de ombouw en verbetering van de GC-500, de doorgaande weg in het centrum van Arguineguín.
img_28668.jpgDe weg, die recentelijk is overgaan van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria in handen van de Gemeente Mogán, zal worden verbeterd dankzij een gemeentelijke investering van 1,5 miljoen euro.
img_28666.jpgDe ombouw die in juni van 2014 in gang is ingezet omvat ook de aanleg van nieuwe trottoirs, het installeren van nieuwe bushaltes, de aanleg van groenstroken en het onderhoud aan de voetgangersbrug tussen het Plaza Pérez Galdós en de Calle Luján Pérez, welke de hooggelegen gedeelten van Arguineguín met elkaar verbindt.

img_28667.jpg
Het Gemeentebestuur van Mogán heeft de ombouw- en verbeteringswerkzaamheden _ die zullen worden uitgevoerd in vier fases- gegund aan het bedrijf Satocan S.A.
img_28665.jpg
De eerste fase van de ombouw heeft een uitvoeringstermijn van ongeveer vijf maanden. Het Gemeentebestuur wil de weg aanpassen op het toegenomen winkelverkeer (aantal voetgangers) in het gebied.

Voor de tweede fase heeft de Gemeente een aanzienlijke ombouw van de toegang tot Arguineguín op stapel staan met de mogelijke uitbreiding tot drie rijbanen op het tracé tussen de afrit van de autosnelweg GC-1 en de barranco (het ravijn) van Pino Seco.

Hiermee wil men de verkeersopstoppingen voorkomen welke zich voornamelijk voordoen tijdens de spitsuren en zodoende Arguineguín aangenamer maken voor de bewoners, het doorgaande verkeer en de bezoekers van deze wijk in Mogán.
islas-canarias-23.jpg


67 blauwe en gele lantaarnpalen zonder licht
geven kleur aan de Noordelijke-autosnelweg

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - dinsdag 14 april 2015 - Het Ministerie van Openbare Werken van het Cabildo (Eilandbestuur) heeft aan het Ministerie van Milieuzaken gevraagd, over te mogen gaan tot het ontsteken van de 67 - blauwe en gele- lantaarnpalen, die elk van twee licht-armaturen zijn voorzien, waarmee men de verlichting wil verbeteren op het tracé van de Noordelijke Autosnelweg GC-2 tussen El Rincón en Costa Ayala.

Het nestelen van de pardelas cenicienta (pijlstormvogels) op de rotswanden van El Rincón is de reden waarom het ene Ministerie aan het andere toestemming heeft gevraagd, over te mogen op het ontsteken van de lantaarnpalen waarmee men de drie kilometer beter wil verlichten bij de toegang tot de hoofdstad via de GC-2 voor het viaduct van El Rincón.
farolas3.jpgMen vertrouwt erop in de derde week van april 2015 een gunstig rapport te hebben voor de 134 licht-armaturen van de 67 lantaarnpalen welke om en om blauw en geel zijn en in november 2014 geplaatst door de concessiehouder voor het onderhoud van de wegen in het Noorden.

farolas2.jpg

De bekabeling van de dubbele, 12 meter hoge lantaarnpalen was verdwenen bij een koperdiefstal en moest worden vervangen. Momenteel gaat men over tot het verzegelen van de putdeksels die toegang geven tot de bekabeling; om te voorkomen ,dat er nog meer koper verdwijnt uit deze openbare voorziening.

Het Cabildo (Eilandbestuur) heeft in november 2014 bij het Ministerie van Industrie, van de Canarische Regering, de behandeling van het verlichtingsproject in gang gezet, zo heeft de minister van Openbare Werken uitgelegd en die heeft laten weten, dat de vergunningaanvraag bij Milieuzaken later heeft plaatsgevonden.

untitled-119.pngDe op de genoemde drie kilometer van de GC-2 geplaatste 12 meter hoge lantaarnpalen zijn van gegalvaniseerd metaal en de 134 verlichtingsarmaturen - met een verbruik van 250 Watt -zijn van het merk Socelec (model ‘Furyo’).
Canarias.png CabidoGranCanaria.png 371880-1p.jpg
Eiland-vlag
De kleuren blauw en geel, waarmee ze alternatief zijn opgefleurd, komen overeen met die van de vlag van Gran Canaria, die ook gebruikt worden door het Cabildo (Eilandbestuur) op andere openbare locaties en in openbare ruimten.
islas-canarias-23.jpg


De eiland-ring om Tenerife groeit gestaag

TENERIFE - donderdag 26 maart 2015 - De eiland-ring om Tenerife groeit gestaag en op 28 maart 2015 zal weer een gedeelte van deze autosnelweg geopend worden die in de toekomst om het gehele eiland zal lopen.

Hoewel op het tracé tussen Chío en Santiago noch problemen met de tunnel ‘El Bicho’ zijn, die de opening vertragen, wordt nu het tracé tussen Vera de Erques en Chío voor het verkeer vrijgegeven.
55130330b121e.jpg
16 maart 2015: Het opzienbarende, uiterst gecompliceerde begin van de bouw van de boogbrug over de Barranco (het Ravijn) van Erques.
Vier hijskranen van 600 ton hebben de eerste, 120 ton zware, boog in positie gebracht. Door de sterke wind en de complexheid van het positioneren heeft de klus lange tijd in beslag genomen. Op 19 maart 2015 is dan de tweede boog geplaatst.
Ondertussen gaat ook de aanleg van het tracé aan de ander kant tussen Armeñime (Adeje) en Vera de Erques verder. De boogbrug over de Barranco de Erques wordt met een spanwijdte van 160 meter en spectaculaire constructie.

Men is in 2007 begonnen met de aanleg van de autosnelweg van Adeje naar Santiago del Teide, maar deze moest wegens geldgebrek twee jaar worden stilgelegd,. In 2014 heeft de Canarische Regering zes miljoen euro beschikbaar gesteld, echter pas met een krediet van het Cabildo (Eilandbestuur) , van ruim vier miljoen euro, komt de voltooiing van dit tracé van de ringweg om Tenerife binnen bereik; die, de als deze eenmaal voltooid is, helemaal om het eiland leidt.
5513038ac633a.jpgNaast de reparatie van de leiding en het herstellen van de schade, zijn nog een paar recente werkzaamheden uitgevoerd voordat het tracé uiteindelijk kan worden opengesteld voor het verkeer.
Onlangs zijn in de dicht bij zee aangelegde buizen van de ‘El Bicho’-tunnel scheuren in het asfalt ontdekt, veroorzaakt door een steenlawine. Nader onderzoek heeft uitgewezen, dat deze lawine is veroorzaakt door een lekkende waterleiding.

Na meerder crisis beraadslagingen heeft de Eilandpresident, Carlos Alonso, op 9 maart 2015 toelichting gegeven op de diverse mogelijkheden, waarbij men de opening voor het verkeer tot aan Chío heeft bevestigd, en , dat de opening van de resterende drie kilometer – inclusief de ‘El Bicho’-tunnel, afhankelijk is van de herstelwerkzaamheden die nog niet waren voltooid, waardoor de geplande opening van eind maart 2015 verschoven zou kunnen worden naar midden april. Maar gelukkig vindt de opening voor het verkeer nu uiteindelijk plaats op 28 maart 2015.
islas-canarias-23.jpg


Bahía Feliz  krijgt een rotonde
als toegang tot het toeristengebied

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - maandag 22 december 2014 - De rotonde zal worden binnenkort worden aangelegd door het Consorcio de Rehabilitación Turística (Consortium voor Toeristisch herstel) met een begroting van €364.583,= bij de op- en afrit naar het toeristen-wooncomplex ‘Bahia Feliz’, als antwoord op een oud verzoek van de werkende bevolking en de bewoners van dit gebied.

De rotonde, de toegang tot dit gebied moet gaan verbeteren, zal worden uitgevoerd via het Consorcio para la Rehabilitación Turística, dat op woensdag 17 december 2014 de aanleg van het verkeersplein openbaar heeft aanbesteed met een netto start-bedrag van €364.592,66
img_25110.jpgHet gebied van Bahía Feliz beschikt momenteel over een toegang ter hoogte van het ‘Orquídea’ hotel. Automobilisten die van daaruit richting San Fernando gaan; of zij die, het gebied willen binnenrijden, en dit doen  vanuit Las Palmas de Gran Canaria, ondervinden daarbij groot ongemak, omdat zij zich gedwongen zien, door de dubbele rijrichting, met een doorlopende middenberm-scheiding, een heel eind om te moeten rijden bij de Aeroclub en Águila Playa.

De rotonde die de Gemeente en het Consortium hebben geprojecteerd als verbinding, in beide richtingen, en ook ter verbetering van de toegang voor voetgangers bij de bestaande bushalte, beslaat een oppervlakte van 3.500 m² op grond die 100% eigendom van de Gemeente is. De aanleg ervan vindt plaats vanaf kilometer 08-365. Het gaat om een middelgrote rotonde, met een doorsnee van de binnenste cirkel van 10 meter, aangepast aan de beperkingen van het grondeigendom in dat gebied, waarbij de dubbele rijrichting gehandhaafd blijft.

Het noodzakelijke verwijderen van de parkeerplaats in de nabijheid van rotonde zal men complementeren met de kleinere onoverdekte parkeerplaats, die op een veiligere manier plaats zal bieden aan hetzelfde aantal voertuigen.

“De aanleg van deze rotonde maakt ook de verbetering mogelijk van de voetgangersvoorziening in het gebied met de verbreding van het trottoir van de Avenida Windsurfing en eveneens de verbetering van de toegang, het comfort en de veiligheid van het voetgangersverkeer naar de bestaande bushalte in de nabijheid, waar diverse bussen van het openbaar vervoer bijeen komen, evenals de toeristische charter-bussen,” zo heeft de wethouder van de gemeentelijke Dienst, Fernando González Montoro, gezegd. De gehele aanleg zal worden verlicht en van signalering voorzien. Men legt groenstroken aan voor een aantrekkelijk aanzicht, en voor veiligheid als deze rotonde eenmaal in gebruik is, als veranderd, herkenbare locatie op het nieuw weggedeelte en, als toegangsweg van de woonwijk Bahia Feliz.
islas-canarias-23.jpg


De PP in de Senaat weigert het bedrag te verhogen
voor de wegenaanleg op Canarias

MADRID / CANARISCHE EILANDEN - woensdag 19 december 2014 - De politieke partij Coalición Canaria (CC) beschuldigt de Spaanse Regering van het opleggen van een bezuiniging van 628 miljoen euro op de begrotingen die betrekkingen hebben op de periode 2012-2015.

De nationalisten geven te kennen, dat van de in het convenant 19 geplande wegen, er tien stilgelegd blijven met de nieuwe bezuiniging.
Obras-Circunvalacion-Palmas-Canaria-Dagafle_EDIIMA20141006_0392_18.jpg                         De aanleg van de vierde fase van de Circunvalación (Rondweg)
                                             om Las Palmas de Gran Canaria.
Op woensdag 10 december 2014 heeft de Partido Popular (PP) een motie van Coalición Canaria (CC) afgewezen die van de Spaanse Regering verlangde het begrote bedrag met 150 miljoen euro te verhogen voor het garanderen van het uitvoeren van de aanleg van wegen  zoals voorzien in het bestaande convenant voor samenwerking tussen de Spaanse Staat en de Canarische Regering.

Volgens CC senator Narvay Quintero, is de  financiële beperking “eenzijdig opgelegd, zonder waarschuwing, of overleg vooraf,” door de Spaanse Regering die een bezuiniging van 628 miljoen euro heeft opgelegd in de begrotingen die betrekking hebben op de periode 2012-2015 voor wat betreft de voorziene toekenning in het convenant, dat een verlies is geweest van 10.000 arbeidsplaatsen.

Quintero heeft benadrukt,  zich ervan bewust te zijn van de noodzaak aanpassingen te doen vanwege de economische crisis - de Canarische Regering een vermindering van 30 tot 50% en dit heeft geaccepteerd, maar niet een van 73% zoals die is voorzien in het wetsvoorstel voor de begroting van 2015

De van El Hierro afkomstige senator stelt, dat de infrastructuur voor het vervoer op Canarias “een kwestie van de Spaanse Staat is,” en hij heeft gewaarschuwd, dat van de 19 in het convenant geplande wegen, er tien stil blijven liggen met deze nieuwe bezuiniging.”
NarvayQuinteroCC.jpeg ImageHandler.jpg
                      Narvay Quintero Castañeda                                 Jaime Mateu Istúriz

Onterechte en discriminerende, politieke beslissingen
Daaronder “uiterst noodzakelijke wegen,” zoals die van La Aldea op Gran Canaria; de eilandring om Tenerife, en de Noord-Zuidhoek van Fuerteventura, “die wederom in de lucht blijven hangen door onterechte en discriminerende, politieke beslissingen.”

Een bezuiniging, zo heeft hij toegevoegd, die in schril contrast staat met de 3,561 miljard euro welke men in 2015 zal gaan investeren, om door te gaan met het uitbreiden van het netwerk aan autosnelwegen op het Península (Schiereiland = het vasteland van Spanje).

Het verminderen van de in het convenant overeengekomen bedragen moet niet worden opgevat als een ‘belediging’, zo heeft de PP-Senator Jaime Mateu geantwoord, die rechtvaardigt, dat de aanpassingen verplicht worden door de economische crisis.

Mateu heeft tevergeefs een amendement voorgesteld als vervanging, door er bij het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) op aan te dringen door te gaan met de financiering van het akkoord over de wegen voor het bedrag dat voor elk jaar is opgenomen in de Algemene Rijksbegroting.

Quintero heeft het amendement afgewezen, op grond van het feit, dat de PP de geplande begrotingspost kan wijzigen.
islas-canarias-23.jpg


Het plan voor de Tangent van Telde 
is opgenomen in de wegenconvenant
met de Spaanse Staat

TELDE - woensdag 10 december 2014 - Het plan voor de Tangent van Telde is opgenomen in het wegenconvenant met de Spaanse Staat. Het betreft het regionale beleidsplan - dat de tangent van Telde regelt als de toekomstige toegang tot de stad vanaf de circunvalación (rondweg) om de hoofdstad (GC-3) - wat het verkeer moet ontlasten op de autosnelweg GC-3 in de richting Zuiden, nabij Valsequillo en de verbinding met industrieterrein ‘El Goro’ en met de - eveneens toekomstige - variant naar de luchthaven Gando.

Met zeven viaducten en vijf tunnels over een lengte van ruim 8,5 kilometer op het hoofdgedeelte, zonder daarbij de aftakkingen en aanvullende wegen te tellen, heeft op woensdag 10 december de het speciale regionale beleidsplan geldigheid gekregen.
Dit plan regelt de ordening van de Tangent van Telde; de weg, die gedacht is, om van de circunvalación (rondweg) om de hoofdstad (GC-3) naar Telde te gaan -  zonder over de autosnelweg naar het Zuiden (GC-1) te komen -  en deze te verbinden met de, eveneens toekomstige variant naar de Luchthaven.
De documentatie voor dit plan heeft op woensdag 19 december 2014 kracht van wet gekregen.
circunvalacionlpgc-1.jpg
2011-06-05_IMG_2011-06-05_22-25-01_telde-1.jpg

51516.jpgZonder toegewezen financiering voor de aanleg ervan, komt de tangent voor in aanhangsel III van het wegenconvenant met de Spaanse Staat, als variant naar de luchthaven, in het regionale beleidsplan waar het deze ordening betreft voor drie gemeenten: de hoofdstad, Telde en Ingenio.

Naast de nieuwe toegang naar Telde vanaf de GC-3 (ter hoogte van Marzagán) en de verlenging ervan naar de toekomstige variant van Gando, met de verbinding naar ‘El Goro’, stelt men in het plan drie aanvullende corridors voor. 

Dat zijn de variant van San José de Las Longueras met de verbindingswegen naar het industrieterrein ‘El Goro’ en de verbinding van Maipez en de autoweg GC-100.
Bovendien zijn in het document ingrepen opgenomen voor een betere voorziening van de capaciteit op de huidige wegen GC-1, GC-10 en GC-100, de Calle Fuente del Salvo en de weg Cruz de Jerez-Las Huesas.

In het plan stelt men, dat de uitvoering van de betreffende rijbanen van de nieuwe toegang naar Telde prioriteit hebben, wat men verdeelt naar tracés; en naar de variant van San José de Las Longueras, de aanvullende weg op de eerstgenoemde.
In het ontwerp heeft men - zonder datum - de beschrijving opgenomen, “ dat men zal overgaan tot indeling van het hoofdtracé; zodanig, dat men projecten kan ontwikkelen en goedkeuren voor onafhankelijke constructies al naar gelang de beschikbaarheid van begrotingen.”

Om de invloed ervan te reduceren op het veiligheidsgebied van het Squadron Telecommunicatie en het zendstation waarover de Luchtruim controle van de Canarische Eilanden beschikt in ‘El Goro’, wordt voorgesteld een veiligheidssysteem aan te leggen en het beschermings hekwerk te verstevigen, dat hetzelfde zal zijn als het zendcentrum van Aena.

In ieder geval moeten de te ontwikkelen bouwprojecten in het plan voor de tangent van Telde van de goedkeuring van het ministerie van Defensie hebben.
islas-canarias-23.jpg


Gehele GC-21 wordt breder gemaakt
zodat twee voertuigen
gelijktijdig kunnen passeren

TEROR - donderdag 10 april 2014 - De verbetering van de autoweg GC-21 vanuit Ciudad del Campo naar Teror - tot aan de viaduct, dat toegang geeft tot het María-dorp - is de meest ambitieuze onderneming van het Ministerie van Openbare Werken, van het Cabildo (Eilandbestuur) wat op stapel staat tijdens dit regeermandaat (in 2015 zijn er weer verkiezingen). De geplande investering bedraagt 6,7 miljoen euro, de bouwtijd zal 10 maanden bedragen te rekenen vanaf begin 2015.

Een wegdek met een minimale breedte van 6 meter en  aan beide zijden een troittoir van  0,5 meter, waarbij de wortels van de bomen niet boven het asfalt uitsteken, met beter aangegeven op- en afritten en invoegstroken,  nieuwe kruisingen bij de toegangen naar Bovenkant formulier Onderkant formulier ¡San José del Álamo en naar Las Mesas; en beter aangeven bochten op de smalste weggedeelten, zorgen ervoor dat straks twee voertuigen gelijktijdig kunnen passeren op deze tot nu toe uiterst smalle weg.

Dat is wat het Ministerie van Openbare Werken, onder leiding van Carlos Sánchez, wil bereiken op de 7,8 kilometer van de voornaamste toegangsweg naar Teror, de GC-21, tussen Ciudad del Campo, in de hoofdstad, en het nieuwe viaduct bij de toegang tot het dorp.

Op deze weg, die dateert uit de 19de Eeuw - en die men voor het eerst pas geasfalteerd heeft in 1994 -passeren dagelijks 15.000 voertuigen. De verbeteringswerkzaamheden zullen in de zomer van 2014 worden aanbesteed en eind 2014 worden gegund. Begin september 2015 moet de klus dan geklaard zijn.

Naast dit project zal men ook de GC-219 - het tracé van 2.390 meter van de oude GC-21 - onder handen nemen, dat fungeert als secundaire weg voor het overige verkeer sinds het nieuwe viaduct van Teror is gebruik is genomen.
islas-canarias-23.jpg


De eeuwige verstopping van
Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - woensdag 19 maart 2014 - Het aanleggen van de spoorweg van Gran Canaria zal het mogelijk maken de Avenida Marítima  ondergronds te laten lopen en het verkeer beter te laten doorstromen.
De beste manier om de files te lijf te gaan is te zorgen voor een efficiënt, betrouwbaar en snel openbaar vervoer.
Het stilleggen van de aanleg van de vierde fase van de Circunvalación (Rondweg) brengt teweeg, dat er dagelijks 30.000 voertuigen door de Julio Luengo-tunnels rijden.
30 april 2014 is de datum waarop de Julio Luengo-tunnel moet zijn aangepast op Richtlijn 2004/54 van de Europese Unie, waarbij de ruzies tussen de diverse instanties ertoe hebben geleid, dat de aanpassingswerkzaamheden nog steeds niet zijn uitgevoerd.

Dag na dag vertoont de Avenida Marítima van Las Palmas de Gran Canaria hetzelfde probleem, urenlange verkeersopstoppingen tijdens het spitsuur op het gedeelte tussen de Haven en Torre Las Palmas vanwege het grote verkeersaanbod op de istmus (landengte) van de hoofdstad van Gran Canaria.

                Verkeersopstopping ter hoogte van het Parque Santa Catalina.

Het probleem wat deze verkeersstroom veroorzaakt, is te wijten aan drie factoren: enerzijds gaat het om de uitvalsweg van de wijk La Isleta, waar bovendien een militaire kazerne is, waar dagelijks veel werknemers moeten gaan werken.

Daarbij voegt zich het industriegebied in El Sebadal, een economische magneet in de hoofdstad die zich in de laatste jaren ontwikkeld heeft tot een winkelgebied na de opening van grote supermarkten en bepaalde detailhandelszaken; en dan nog het vertrek van handelsgoederen uit Puerto de Luz y de Las Palmas, dat als doorvoerweg de Avenida Marítima heeft.

Bij dit alles moet men nog de wegsplitsing optellen ter hoogte van de Club Náutico waar voertuigen naar noord Gran Canaria, of naar het hooggelegen gedeelte van de stad moeten voorsorteren, om zich in te voegen naar de Julio Luengo-tunnel; een tunnel, die momenteel niet voldoet aan de veiligheidsvoorschriften zoals de zijn opgelegd door een Europese richtlijn op dit vlak.

Bij het praten over de doorvoer via de belangrijkste verkeersader van de stad moet men rekening houden met het feit, dat de fysieke aanpak zeer belangrijk is, omdat de kust vanaf Belén María tot (de rotonde) Torre Las Palmas functioneert als een flessenhals waar deze grote verkeershoeveelheid samenkomt, dagelijks tussen de 25.000 en 35.000 voertuigen (afkomstig van het gedeelte van de GC-1, aldus de gegevens van het Eilandbestuur van Gran Canaria), die moet circuleren over wegen die, toen deze zijn aangelegd, niet zulke hoeveelheden aan werkverkeer en goederentransport aankonden, als nu het geval is.

Jesús González Dumpiérrez - voormalig wethouder Veiligheid, Verkeer en Mobiliteit in de vorige legislatuur van het Stadsbestuur van Las Palmas de Gran Canaria - herinnert eraan, dat de enige mogelijkheden die men presenteerde voor het havengebied, bestonden uit het openen van meer wegen, om de verkeersstroom te ontlasten; of, om deze verkeersstroom zelf te verminderen. Onder de maatregelen plande men, om de verkeersstroom te verminderen, door de bestaande stroom aan handelsgoederen - die men distribueerde in het Zuiden en in het binnenland van het Eiland - om te leiden via de Haven van Arinaga, waardoor een grote hoeveelheid vrachtwagenverkeer in en rond de stad vermeden kon worden.

Ondertussen, stelde men vanuit de Asociación Empresarial del Sebadal (AEDAL) (Bedrijvenvereniging van El Sebadal) voor, om de verkeersopstoppingen op te lossen door het openstellen van de achteruitgang van het industrieterrein, die rechttrekken in verbinding staat met de Haven, het gebied waar het meeste werk is, wat ‘een beetje verlichting’ zou brengen in het verkeer, omdat men dan niet via Belén María zou hoeven te gaan, om in La Luz te komen. Echter, zoals men vanuit de AEDAL laat weten, heeft men dit niet gedaan, “omdat de Gemeente, het Havenbedrijf en de Douane het hier niet samen eens over konden worden.”

Anderzijds is het, ook weer, González Dumpiérrez die eraan herinnert, dat binnen de haven, tussen het checkpoint bij Belén María en de Sanapú havenpier - naast winkelcentrum ‘El Muelle’ en het voormalige hoofdkwartier van Sovhispan - twee rijstroken onderbenut liggen welke men zou kunnen gebruiken, "voor het geleidelijk laten afbuigen van het vrachtverkeer," maar het is wel zo, dat deze rijstroken slechts doorlopen tot aan het Santa Catalina Park, wat daar dan weer een opstopping zou veroorzaken; zeker nu, na de ombouw van de Calle Luis Morote tot voetgangersgebied.

                 Verkeersopstopping ter hoogte van de Havenmarkthal.

Het huidige (PP) Gemeentebestuur heeft een aantal beslissingen genomen in het Havengebied die in deze wijk nadelig zijn voor de verkeersdoorstroming tijdens het spitsuur, zoals het creëren van een busbaan in de Calle Juan Rejón en het ombouwen tot voetgangersgebied van enkele straten, zoals het geval is met de al genoemde Calle Luis Morote.

De beslissing om deze straten om te bouwen tot voetgangersgebied, zo legt Pedro Quevedo wethouder van Nueva Canarias - uit, “heeft te maken met de duurzaamheid van de verbindingen,” omdat naar zijn mening, “deze beslissingen goed zijn voor de foto, maar wel het verkeersprobleem hebben doen toenemen, omdat het de circulatiecapaciteit voor de voertuigen heeft verminderd.”

Voor González Dumpiérrez maakt het feit, dat men een busbaan heeft gecreëerd in de Calle Juan Rejón, het probleem alleen maar groter. Hoewel men exclusief drie rijstroken heeft voor het openbaar vervoer, wat - volgens hem - “een goede maatregel is”, verduidelijkt hij, “dat men zich bewust moet zijn van de gebieden waar en hoe men deze aanlegt. “In het concrete geval van de Calle Juan Rejón, waar men zich bewust is van het volume aan personen wat de straat in en uit gaat naar La Isleta, El Sebadal… lijkt het aanleggen van een busbaan voor het vervoer van 30 tot 60 personen niet steekhoudend, dat men rijbanen gebruikt als blauwe parkeerzone. Als men een gedeelte van de blauwe zone neemt, om er een busbaan van te maken, prima; wat men niet kan doen, is slechts een rijbaan overlaten voor het private vervoer in dit zo smalle gebied, wat naar zijn mening, “bovendien de mogelijkheden beperkt voor het wegrijden uit een gebied, wat op zich al moeilijk genoeg is.”

           Invoeging vanaf de Avenida Marítima naar de Calle León y Castillo.

Op haar beurt voert de Gemeente aan, dat het probleem schuilt in de GC-1 zelf, “waar helemaal geen manoeuvreerruimte is.” Daar voegt men nog aan toe, dat deze weg het eigendom is van de Canarische Regering en, dat het onderhoud een taak is van het Cabildo (Eilandbestuur), waardoor het deze drie instanties zijn, die zullen moeten samenwerken voor het oplossen van het probleem van de toegangswegen naar het nieuwe Paleis van Justitie, aan de andere kant van de stad op het industrieterrein La Vega de San José.

               Torrel Las Palmas, het  'pijnpunt’ bij de Julio Luengo-tunnel.

Na het sluiten van het akkoord over de twee toegangswegen naar het Justitiegebouw, herinnert het Stadsbestuur eraan, dat de drie overheden het samen eens zijn, “over de noodzaak, te werken aan alternatieven voor de GC-1, hoofdzakelijk voor het verloop in het stadsgedeelte, voornamelijk tussen de knooppunten Belén María, Torre Las Palmas, Vegueta en het nieuwe Paleis van Justitie.” Vanuit het Gemeentebestuur dringt men er echter op aan, “de feiten de revue te laten passeren, want de GC-1 is de weg met de meeste verkeersintensiteit van Gran Canaria en een met de grootste intensiteit van geheel Canarias.”

Ondertunneling is de beste oplossing
Duidelijk is, dat de Istmus (landengte) het probleem heeft, in de woorden van Quevedo, “dat er geen uitweg is,” en het alternatief waarmee de voor deze reportage geraadpleegde bronnen zijn gekomen is, de ondertunneling van de Avenida Marítima. Deze ondertunneling zal het mogelijk maken “bovengronds ruimte te winnen voor het spoorvervoer;” dat zal helpen in de verkeerscirculatie, omdat men al heeft voorzien, de aanleg van de spoorlijn te gaan benutten voor de ombouw van de autosnelweg in twee niveaus.

Zoals ook de andere wethouder van Nueva Canarias (NC) in het Gemeentebestuur, José Eduardo Ramírez, aangeeft, “het goede van de financiering voor de trein is, dat deze het bouwwerk een stuk goedkoper zal maken, omdat de financiering van buiten komt,” dit wil zeggen, dat men het alleen zal kunnen bestemmen voor het railvervoer.

  Ontwerp voor het treinstation van San Telmo (www.ferrocarrilesdegrancanaria.org)
              als men (al ooit) de spoorlijn aanlegt van de Trein van Gran Canaria.

Momenteel, zo heeft de socialiste fractieleider in het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, Augusto Hidalgo, uitgelegd, “bevindt deze studie zich in afwachting van het eindbedrag van de Europese Unie voor het voltooien van de ontwerpprojecten voor een serie treinstations en voor het onderwerp van de wagons.” Het is evident, dat dit bouwwerk rekent met een enorme begroting en - in de woorden van Hidalgo “dat het gaat, om een veel groter startbedrag, maar uiteindelijk zal men gaan besparen, want men geeft geen geld uit aan wegen voor de eigen auto.”

Zoals ook González Dumpiérrez opmerkt, ”soms zijn de kosten van een oplossing veel rendabeler op lange termijn, dan de kosten die men dag na dag maakt, omdat men momenteel tijd en brandstof verliest in de files op de Istmus (landengte).

Welnu, als men de spoorweg zal aan leggen in de stad, zal men moeten strijden tegen de gedachtegang van eilandbewoners wat betreft het openbaar vervoer, “dat” - zoals de voormalige  wethouder van Las Palmas Gran Canaria uitlegt- “gebaseerd is op gebruik ‘uit noodzaak’, in de zin van, dat de meerderheid van de burgers zich naar hun bestemming verplaatst met eigen vervoer.” Om daar tegen te strijden, stelt Hidalgo zich een openbaar vervoer voor, “dat efficiënt, snel en betrouwbaar is; en bovendien het nemen van impopulaire maatregelen die ten nadelen zijn van het private transport en ten voordele van het openbaar vervoer.” In die zin, dat als men de trein aanlegt en deze rijdt het lage gedeelte van de stad, een goede overstapmogelijkheid de mensen zal enthousiasmeren en ze de eigen auto zullen laten staan.”

Het stilleggen van de aanleg van de Vierde Fase van de Circunvalación schaadt de Julio Luengo-tunnels
Als de file op de Avenida Marittima begint bij de uitgang van de Haven, dan lijkt deze op te lossen in de omgeving van Torre Las Palmas als de voertuigen eenmaal de Julio Luengo-tunnel zijn ingereden, om op weg te gaan, ofwel naar de GC-2 naar het Noorden van het Eiland, of om de GC-23 te nemen naar de bovenstad via de Circunvalación (Rondweg).

Voor Quevedo vormt dezer dagen de Julio Luengo-tunnel geen dramatische situatie. Want door de crisis is de verkeerscirculatie afgenomen. En de oplossing waar het hoofdstedelijke  Gemeentebestuur en het Eilandbestuur voorstander van zijn, door onderdoorgangen te maken en een brug, wat het mogelijk maakt, de verkeerslichten te verwijderen voor een betere verkeersdoorstroming, is naar de mening van de nationalistische wethouder, “het veroorzaken van meer moeilijkheden,  dan van die welke men wil oplossen; omdat het uitbreiden tot aan het Alcaravaneras-strand, opnieuw een aanslag betekent te zijn op het zee-front, zoals dit destijds het geval was met de Scalextric, wat jaren heeft gekost, om die te slopen.”

De ontwerper van het project - Ingeneria Consultoría Activa - verzekert, “dat dit na een uitgebreide verkeersstudie de beste oplossing is voor het intensieve verkeer,” en ze zeggen,” dat dit niets te maken heeft met de Scalextric die destijds bestond over de monding van de Guiniguada-barranco.”

Deze oplossing zal het mogelijk maken, dat de doorgang vlakbij Las Alcaravaneras, richting zee verplaatst wordt voor het maken van ruimte voor twee nieuwe wegen. Men zal slechts een verhoogde doorgang maken die zal komen daar waar de Muelle Deportivo (Jachthaven) ophoudt, terwijl dat men twee nieuwe wegen zal moeten aanleggen die het het mogelijk zouden moeten maken, dat het verkeer vanuit de tunnel in de richting El Sebadal zal  kunnen gaan en, dat wat vanaf de haven komt, naar de Calle León y Castillo.

De nationalist stelt, “dat de kwestie van de Julio Luengo-tunnel te maken heeft met de aanleg van de Vierde Fase van de Circunvalación (Rondweg).” Een aanleg die gepland was om te voltooien in 2010 en waarvan in de zomer van 2013 bekend is geworden, dat dit - vanwege de bezuinigingen van de Spaanse Staat, die 74% minder bij zal dragen, dan was begroot - naar verwachting pas in 2017 het geval zal zijn.

In die zin heeft Hidalgo opgemerkt, dat men dit tracé - wat is ontworpen door Ingenia Consultoría Activa ´- niet heeft gerealiseerd, in afwachting van de voltooiing van deze fase van de Circunvalación (Rondweg); omdat men schat, dat daarmee het aantal voertuigen wat vanuit het Noorden komt - en via de hoofdstad naar Telde en het Zuiden van het Eiland gaat - zal afnemen.

Ondertussen vertrouwt het Gemeentebestuur erop, dat de voltooiing van de Vierde Fase van de Circunvalación (Rondweg) de toestroom van voertuigen naar Torre Las Palmas zal doen afnemen; en protesteert men, omdat de Regering geen gebruik maakt van, “het aanbod van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, om dit noodzakelijke bouwwerk te financieren en het te voltooien.”

Zeker is, dat het historische probleem van de verkeersdoorstroming in de hoofdstad komt door een slecht ontwerp van de Avenida Marítima, omdat - toen men deze heeft aangelegd  het niet mogelijk was, om deze in de toekomst te verbreden, wat nu noodzakelijk is en, dat de enige oplossing die men nu presenteert, de ondertunneling is van bepaalde gedeelten waarbij men gebruik maakt van de aanlegwerkzaamheden voor het railvervoer van Gran Canaria. Zoals Quevedo opmerkt “ lost men de toekomst niet op, als men het heden niet plant”. Ondertussen is het enige wat de stadsbewoners kunnen doen, om het hoofd te bieden aan de verkeersopstoppingen: geduld betonen en naar de radio luisteren.

Tegemoetkomingen voor Fase IV
Het Cabildo van Gran Canaria heeft - in maart 2013 - aangeboden, om ruim de helft van de aanleg van de vierde fase van de Circunvalación (Rondweg) voor te willen financieren. Bij deze wegaanleg ontbreekt het aan een eindinvestering van 21 miljoen euro, waarvan het Eilandbestuur er 12 heeft aangeboden met het doel, dat men de wegaanleg niet geheel zou stilleggen.

De Canarische Regering heeft echter laten weten, dit aanbod te zullen accepteren als het Cabildo (Eilandbestuur) akkoord gaat met het koppelen van de terugbetaling van dit geld aan het evenredige deel van de bedragen van het Wegenconvenant welke jaarlijks zullen komen voor deze weg; en uitsluitend in het geval, dat deze formule wordt beschouwd als een lening aan de Deelstaat.

Bovendien heeft het Canarische Ministerie van Openbare Werken, Transport en Regionaal Beleid uiteengezet, dat als men deze lening al zou accepteren die het Eiland wil verstrekken, dit de toename van het Overheidstekort van de Deelstaat zou veroorzaken; een feit, dat door de huidige financiële toestand van het land, verboden is volgens de Ley de Estabilidad Presupuestaria (Wet Begrotingsstabiliteit).

De ongelijkvloerse kruising bij de Golfbaan 'La Minilla", het tijdens de spitsuren overbelaste verkeersknooppunt in de hoofdstad van Gran Canaria wat ontlast zal worden na het gereedkomen van de Vierde Fase van de Circunvalación (Rondweg):
- In de rechterbovenhoek ziet men een gedeelte van het Dr.Negrín-Hospitaal.
- Midden boven is de richting naar het Zuiden van Gran Canaria (Telde, Vecindario, Maspalomas),

- Linksonder op de foto is de toegang naar de Julio Luengo-tunnel (naar de wijken Guanarteme - Santa Catalina - Haven ),
- Rechtsonder op de foto is de toegang naar de Noordkust (richting Arucas - Guía - Gáldar - Agaete).

Als de Vierde fase van de Circunvalación (Rondweg) voltooid zal zijn, is de inschatting, dat het verkeer uit de Noordelijke agglomeratie, wat nu door de hoofdstad moet rijden op weg naar het Zuidelijke deel van Eiland, met 50% zal afnemen. De president van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria Bravo de Laguna, denkt; dat men met een extra begrotingsinspanning deze Vierde Fase eind 2104 voltooid kan hebben.

                                                De Julio Luengo-tunnel .

Een tunnel in gebreke

Dit is niet het enige ongemak, dat de Julio Luengo-tunnels presenteren. Want ze voldoen momenteel niet aan Richtlijn 2004/54 van de Europese Unie, welke een reeks veiligheidsvoorschriften dicteert, waarop deze weg niet is aangepast. Het probleem is, dat de Europese Unie verplicht, dat per 30 april 2014 l zal moeten zijn aan deze Richtlijn.

Zoals Augusto Hidalgo in herinnering brengt, voldoet Spanje aan een aantal voorwaarden, waardoor het mogelijk is een verlenging van vijf jaar aan te vragen, hoewel men die sinds 2013 niet heeft aangevraagd.

Om al deze acties uit te voeren, is een investering nodig die in het rapport - wat in juli 2012 is uitgebracht door de Chef-technische dienst van Openbare Werken en Infrastructuur, Ricardo Pérez, van het Cabildo (Eilandbestuur) - worden geschat op ruim negen miljoen euro.

Deze investering zal het mogelijk maken, dat de tunnels voldoen aan de Europese Richtlijm, want de Julio Luengo-tunnel heeft nieuwe verlichting nodig, maar ook een verbreding van het wegdek, een verbetering van het zicht, de aanleg van nooduitgangen om de 200 meter, weg signalering, ventilatie, drainage voor giftige en brandbare vloeistoffen, nood hulp posten, SOS-posten en brandblusapparaten; en bovendien het aanleggen van een dubbel voedingsnetwerk voor de stroomvoorziening.

Nu is de vraag: “Wie gaat deze grote investering doen"? Vandaar, dat de overheden aan het ruziën zijn, om te weten wie deze uitgave zal moeten verrichten.

Toen men de bouw van de Julio Luengo-tunnel in 1994 voltooide, heeft het Minuterie van Openbare Werken, van de Canarische Regering, die de tunnel heeft aangelegd, het ‘feitelijke` onderhoud van de Bewaking en Controlesystemen voor Julio Luengo overgedragen aan het hoofdstedelijke Gemeentebestuur, die dit tot 2012 heeft gedaan.

Echter, als gevolg van het Besluit 112/2002 van 9 augustus - waarin nadrukkelijk het onderhoud van wegen die eigendom zijn van de Canarische Regering wordt overgedragen aan de Cabildos (Eilandbesturen) voor: "het onderhoud  en herstelwerk van weg omstandigheden," (paragraaf 2b), evenals voor: "acties ter verbetering van de werking en functionaliteit van de weg, " (paragraaf 2.c). Echter, zo verstaat het Eilandbestuur,  dat artikel 3 van dit Besluit ervoor zorgt, dat  de functies in paragraaf 4.2 : "het verhogen van het aantal rijstroken, het onderhoud van het tracé… en andere verbeteringen aan de regionale wegen van en voor rekening zijn van de Canarische Regering zijn,” en,  dat het daarom de Canarische Regering is, die te maken heeft met deze renovatie.

Na veel geharrewar (de details zullen we u hier besparen, Red.) over de tekst van het Besluit 112/2002 en beschuldigingen over en weer, over welke overheid nu wel, of niet de verantwoordelijkheid heeft voor welke weggedeelten en welke onderhouds- verbeterings- en/of uitbreidingstaken aan regionale wegen - dus ook aan de Julio Luengo-tunnel, - is het noodzaak, dat de drie overheden rond de tafel gaan zitten en op de respectievelijke veiligheidsonderdelen hun verantwoordelijkheid gaan nemen

Als de Spaanse Regering geen verlenging van de termijn  voor het uitvoeren van de EU-Richtlijn  aanvraagt, mag het evident zijn, dat de Julio Luengo-tunnel in gebreke blijft, omdat men de uit te voeren werkzaamheden niet kan realiseren in de drie maanden die nog resteren vóór de einddatum van 30 april 2014; zeker, omdat de drie overheden nog niet aan tafel zijn gaan zitten, om een oplossing voor dit probleem te vinden.

Net als zo vaak bij meningsverschillen tussen de diverse overheden, zal het er aan het eind van het liedje op uitdraaien, dat de burger de benadeelde partij is.
islas-canarias-23.jpg


De GC-1 richting Zuiden
krijgt ander aanzien

Plaatsnaamborden worden uniform

GRAN CANARIA - dinsdag 21 januari 2014 - Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria doet een chirurgische ingreep die het aanzien van de GC-1 moet verbeteren tussen de Luchthaven en Mogán.

Tot eind 2014 zal men acties ondernemen waarbij met een investering van zes mikljoen euro o.a. acht op- en afritten een fleuriger aanzien krijgen, men 122 reclameborden verwijderd en 96 gebieden een ander kleurtje geeft.

Op en langs de op- en afritten van de GC-1 ter hoogte van de Luchthaven is de esthetische metamorfose begonnen die het Cabildo drie jaar geleden in gang heeft gezet op het gedeelte van de drukst bereden weg op het eiland, dat naar Mogán gaat.

De ingreep omvat schilderwerk, het verwijderen van oude reclameborden, nieuwe plaatsnaamborden bij de toegangen naar de zes gemeenten vanaf de GC-1, verfraaiing van acht op-en afritten; kortom, een complete verjongingskuur van de autosnelweg, met een ingreep die in totaal zes miljoen euro gaat kosten.
islas-canarias-23.jpg


Het Cabildo besteedt 56,2 miljoen euro
voor wegenonderhoud

GRAN CANARIA - donderdag 1 augustus 2013 - Het Ministerie van Openbare Werken, van het Cabildo (Eilandbestuur), is bezig zes verschillende openbare aanbestedingen voor te bereiden betreffende de vernieuwing van het onderhoudscontract voor ruim 1.131,14 kilometer aan wegennetwerk op het eiland. Daarin zal men in de loop van vier jaar 56,2 miljoen euro investeren.

Het onderhoud van het eilandwegennet is verdeeld in zes grote gebieden: Noord, Oost, Zuid, West, Centrum, Hoge Capaciteit en Binnenland.


           De zuidelijke autosnelweg GC-1 ter hoogte van de ontziltingsinstallatie
                           bij de toegang tot Las Palmas de Gran Canaria.
Gezien de omvang van het begrote bedrag, is de afhandeling van de zes aan te besteden contracten recentelijk goedgekeurd in een buitengewone vergadering van de Ministerraad van het Eilandbestuur, voorgezeten door Miguel Bravo de Laguna

De gunning van deze miljoenenaanbesteding zal, net als in het vorige mandaat, afgesloten worden tot aan het midden van het volgende mandaat van het Cabildo (Eilandbestuur). Het gaat om de gunningen van het grootste bedrag, dat het Ministerie van Openbare Werken in 2013 aanbesteedt.
islas-canarias-23.jpg


Verkeer Noord Gran Canaria naar hoofdstad
omgeleid via Arucas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - vrijdag 14 juni 2013 - De toegang tot Las Palmas de Gran Canaria via het Noorden van Gran Canaria wordt vanaf vrijdag 14 juni 2013 - 23:00 uur, gedurende het gehele weekeinde, omgeleid via Arucas. De brug van El Rincón - onderdeel van de autosnelweg in de richting van de hoofdstad - ondergaat reparatiewerkzaamheden.

De werkzaamheden ter vervanging van de gewrichten van de brug bij El Rincón, die worden uitgevoerd door het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria - die ook na het weekeinde  voortduren - verplichten tot het afsluiten van de autosnelweg voor het verkeer in de richting naar de hoofdstad, op het tracé van de G.-2 tussen de afrit Costa Ayala en het viaduct (kilometerpunten 5,9 tot 1,7) tussen 23:00 uur op vrijdag 14 juni, tot 06:00 uur op maandag 17 juni 2013.


De omleidingsroute vanaf de GC-2 richting Las Palmas de Gran Canaria - vanaf de afrit bij de experimentele boerderij (landbouwschool) - via Arucas-Tenoya - als alternatieve aansluiting op de Rondweg.

Voertuigen in de richting van Las Palmas de Gran Canaria worden omgeleid via de afrit bij de granja experimental (experimentele boerderij = landbouwschool) van het Cabildo (Eilandbestuur) naar de GC-20, voor het nemen van de corridor Arucas-Tenoya-Circunvalació (GC-3) (Rondweg).
 24-puente_large.jpg
De op en afritten van de GC-201 blijven geopend voor de omwonenden, toch raad het Eilandbestuur de chauffeurs van zware voertuigen aan, deze weg niet te gebruiken, omdat er gedeelten zijn met een hellingspercentage van meer dan 10%.

Met een begroting van €4.731.126,79 (waarvan €225.2891,71 IGIC = Btw) en een geschatte uitvoeringsperiode van zeven maanden, zal het Cabildo (Eilandbestuur) dit ambitieuze herstelproject uitvoeren.

Onder de geplande werkzaamheden is de vernieuwing van de brug van El Rincón, waarvan oppervlakkige roestvorming een negatieve uitwerking heeft op het uiterlijk, zonder de structuur ervan aan te tasten. Daarnaast werkt men aan de fundering, evenals aan de steunmuren en de afwateringssystemen van deze belangrijke weg.


                                      Onderzijde van de brug bij El Rincón.
Met deze ingreep is men begonnen,  na de voltooiing van een andere, welke gericht was op het afremmen - na het enkele maanden geleden ontdekken - van  de afkalving van het nabijgelegen talud,  door erosie van het terrein waarop de autosnelweg gelegen is. Dit andere project, waarvan de begroting ongeveer een half miljoen euro is, heeft men uitgevoerd, om te voorkomen, dat de autosnelweg zou worden aangetast. Het project heeft bestaan uit de bouw van een 10 meter hoge en 23 meter lange steunmuur aan de zijkant, die - met een breedte van 6,5 meter op een betonnen fundering en een dikte van 2 meter - de stabiliteit van de autosnelweg moet garanderen.
islas-canarias-26.jpg
 


De Regering past lapmiddelen toe om in gang gezette wegenaanleg niet stil te leggen

GRAN CANARIA - vrijdag 19 oktober 2012 -  De verlenging van de GC-1 van Puerto Rico naar Mogán zal in maart 2013 geopend worden en, het hoofdgedeelte van de verdubbeling van de GC-2 tussen Pagador en Guía is al in gebruik, maar de werkzaamheden aan twee andere, nieuwe wegen die op het eiland in uitvoering zijn, hebben 15 miljoen euro nodig, om niet te bevriezen in 2013.

Tien miljoen euro om, als het goed is, de tunnel in gebruik te nemen welke voorkomt, dat men over Andén Verde heen moet, om van La Aldea naar El Risco te gaan en, vijf miljoen euro, opdat het verkeer van Santidad, Cardones en een deel van Arucas en Firgas de hoofdstad binnen kan rijden via Tenoya. Dat is het bedrag waar Canarische Regering naar op zoek is, op de werkzaamheden aan de wegen die men aan het aanleggen is op Gran  Canaria, niet geheel stil komen te liggen in 2013.


Twee, onderling verbonden, parallelle tunnels die ondertussen  geheel doorboord zijn,   voorkomen het nemen van het hooggelegen punt Adén Verde (Groen Perron)  als men op weg is van La Aldea naar El Risco.
Dit heeft de directeur-generaal voor Wegen, Juan Ventura, onthuld  op woensdag 17 oktober 2012,  na afloop van de vergadering met het Cabildo (Eilandbestuur) over de onderhoudswerkzaamheden aan het hoofdgedeelte van verdubbeling Pagador-Guía, ondanks, dat het werk nog steeds niet in ontvangst is genomen door de Canarische Regering. Het gaat om  6,4 kilometer rijweg die vanaf nu worden onderhouden door de concessiehouder voor het onderhoud van de  wegen in het Noorden, en die momenteel geen hulp ontvangt uit de regionale schatkist.
islas-canarias-26.jpg


Nieuwe Tenoya tunnel maakt eind aan verkeersopstopping van 7.700 voertuigen

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - dinsdag 4 september 2012 -  De Tenoya-wijk beschikt in oktober 2012 over de nieuwe tunnel met twee rijbanen, vanaf het moment, dat de Canarische Regering in oktober 2012 het tunnelbouwwerk vrijgeeft, dat deze wijk met Tamaraceite en de rest van de hoofdstad verbindt.

Met de opening van de nieuwe tunnel, die momenteel voor 90% klaar is, wordt de ruim honderd jaar oude tunnel gesloten, die voor beide rijrichtingen slechts over één rijbaan beschikt en geregeld werd door verkeerslichten, wat op dit gedeelte van de GC-300 dagelijks een verkeersopstopping opleverde voor 7.700 voertuigen.


                       Tenoya: openstelling voor het verkeer in oktober 2012.

De nog niet gereed zijnde tunnel van Tenoya maakt deel uit van de aan het hoofdproject toegevoegde werkzaamheden, wat de Vierde Fase is van de Rondweg die met een lengte van 6,8 kilometer de hoofdstad zal gaan verbinden met Arucas.  

In tegenstelling tot het hoofdproject, waarvan Openbare Werken 64% heeft uitgevoerd, is de tunnel van Tenoya voor 90% klaar, wat het nodige optimisme teweeg brengt bij de technici en politici in de Canarische Regering.
De viceminister van Infrastructuur en Planning, Gerardo Hernández, heeft enkele dagen geleden bij een bezoek aan de tunnel verzekerd, dat - vanwege de door de Spaanse Staat opgelegde bezuiniging van 70% op de met Canarias ondertekende wegenconvenant-, men  zich tot het uiterste heeft ingespannen, om de tunnel te kunnen voltooien.

Hernández laat weten, de rest van de werkzaamheden van Fase IV, waarvan men de voltooiing heeft voorzien voor begin 2015, wel getroffen kan worden door deze beknibbeling en vertraging kan oplopen vanwege dit bezuinigingsbeleid.

In augustus 2011 is men begonnen met het boren van de Tenoya tunnel. Daartoe was eerst de afsluiting van de oude tunnel noodzakelijk, vanwege mogelijk instortingsgevaar.  Het boren heeft plaatsgevonden op amper 20 meter afstand van de oude tunnel – en het openen van een alternatieve weg voor de wijkbewoners, voor het binnenkomen en verlaten van de wijk. Het graven van de tunnel heeft met in drie en een halve maand tijd verricht met de zogenoemde Oostenrijkse methode (Newn Austrian Tunnelling Method and NATM, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/New_Austrian_Tunnelling_Method), waarna men de oude tunnel begin 2012 weer heeft kunnen openstellen, waardoor de reguliere verkeersopstopping bij Tenoya opnieuw ontstond en het verkeer, vanwege de enige rijbaan in de tunnel, weer met verkeerslichten moest worden geregeld.

De betonnering van de nieuwe tunnel, zo leggen technici van het Ministerie uit, is  bemoeilijkt, omdat men in het terrein klei bellen is tegengekomen die met beton gevuld moesten worden. Ook zijn er door decompressie scheuren ontstaan in de geperforeerde berg, die eveneens moesten worden afgedicht.

De nieuwe 94 meter lange tunnel telt twee 3,50 meter brede rijbanen  - een in elke rijrichting -en 50 cm brede  trottoirs. Er moet alleen nog geasfalteerd worden. In de anderhalve maand, die nog rest voordat men de tunnel kan inwijden, moet deze nog gecompleteerd worden met twee rotondes - een aan elk uiteinde - en met diverse toegangswegen.
islas-canarias-26.jpg


Noordelijke autosnelweg Hoofdstad-Agaete
na 6 jaar werken opengesteld,
verdubbeling aantal rijbanen
El Pagador - Santa María de Guía


Met twee jaar vertraging door wijzigingen van het tracé
heeft Openbare Werken de autosnelweg Hoofdstad-Agaete vrijgegeven voor het verkeer

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - maandag 3 september 2012 -  Sinds 1 september 2012 beschikken de gebruikers van de weg welke de hoofdstad met Agaete verbindt, over de vier rijbanen van de autosnelweg, dankzij de verdubbeling tussen El Pagador en Santa María de Guía, een van de meest gecompliceerde staaltjes van wegenaanleg vanwege het bergachtige terrein in het gebied.

Behalve de rijbaan richting Agaete, welke zich bevindt aan het eind van de Silva-brug en de toegang naar Guía, waaraan dezer dagen de laatste hand wordt gelegd, zijn alle rijbanen klaar en  opengesteld voor het verkeer.


                              Voertuigen in de richting van de hoofdstad,
                 ter hoogte van het industrieterrein
Félix Santiago Melián.
Met de aanleg van deze fase van de verdubbeling - die nog voltooid moet worden met vier andere, definitieve rijbanen tussen El Pagador en Bañaderos, welke de bestaande, provisionele wegen moeten gaan vervangen -  is men eind 2006 aangevangen. Dit  weggedeelte van  amper 6.297 meter is het meest kostbare stukje autosnelweg tot nu toe op de gehele Archipel. Er is 64.2 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan 10,6 miljoen euro betrekking heeft, om later aangebrachte wijzigingen van het door OHL, Félix Santiago, en  Hermanos Tito, verrichtte bouwwerk te voltooien. Deze bedrijven hebben de Joint Venture gevormd, die uiteindelijk  de aanbesteding gegund heeft gekregen van het Ministerie van Openbare Werken, van de Canarische Regering.

Het meeste geld is voornamelijk gaan zitten in de aanleg van de twee gigantische bruggen, die van Moya en Silva, welke nu een tweeling vormen met hun broers die 1979 zijn voltooid, waarvan de laatstgenoemde toen, met 105 meter hoogte, de hoogste brug van Spanje was en de op een na hoogste van Europa.

Om alleen al de brug van Silva te bouwen, heeft men 200.000 m³ beton gebruikt, 250.000 kilo voorgespannen staal en twee miljoen kilo normaal staal, evenals het contracteren van  gespecialiseerde bedrijven als onderaannemers zoals de Grupo Usabiaga, voor het installeren van de balken die het wegdek dragen.

In totaal gaat het om zeven viaducten, die 1.540 meter overbruggen en, nog eens twee tunnels, die dienen voor de passage - met een maximum snelheid van 80km/uur -  van dagelijks ongeveer 60.000 voertuigen.

De Canarische Regering wil het bouwwerk - dat al decennia lang is geëist door de bewoners van de regio - officieel openen in de eerste weken van september 2012, omdat er nog aanpassingen moeten worden aangebracht, zoals de afrit naar Moya, die nog in afwachting van financiering is; iets, wat de Gemeente wijt aan de wil van het Ministerie en, waarvan de stillegging, zo laat men weten “onaanvaardbaar zou zijn.”
islas-canarias-26.jpg


Autosnelweg Pagador-Guía
open in september 2012

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - woensdag 22 augustus 2012 - Begin september 2012 zal de verbreding van de Carretera del Norte tot autosnelweg tussen Pagador en Guía in zijn geheel worden opengesteld.

“Begin september zal de gehele verbreding van de Carretera del Norte tussen Pagador en Guía worden opengesteld als autosnelweg,” aldus de directeur-generaal, Juan Ventura, van de Canarische Regering, die dit is overeengekomen met de aannemer van het werk op het hoofdgedeelte.

In afwachting van de finale laag asfalt en de wegmarkering op het nieuwe tracé van de Carretera del Norte als  hoofdverbinding tussen Pagador en Guía, zal deze “begin september 2012 het dubbele aantal rijbanen tellen, drie in de rijrichting naar Agaete, en twee in de rijrichting naar de hoofdstad.


                           De verbreding tot autosnelweg Pagador-Guía,
                             hier ter hoogte van San Felipe, is bijna klaar.
Ventura heeft aangegeven, dat de nog openstaande werkzaamheden, die 4,3 miljoen euro kosten, worden uitgevoerd door de Joint venture ‘OHL - Félix Santiago - Hermanos Tito’. Dit is exclusief het bedrag wat benodigd is voor de totale ombouw, er moet een toegevoegd project worden gerealiseerd, naast enkele verbeteringen, namelijk de verbetering en de bestrating van de weg naar El Hormiguero.

Over de voortgang van de werkzaamheden, verzekert men, dat de Joint-Venture op geen enkel moment vertraging heeft opgelopen in de gestelde opleveringstermijnen, om de Canarische Regering onder druk te zetten, de al goedgekeurde werkzaamheden te financieren. om het al goedgekeurde werk te betalen. “Er wordt nog steeds aan de weg gewerkt, maar minder zichtbaar,” aldus Juan Ventura.
islas-canarias-26.jpg


Financiering autosnelwegen
op Gran Canaria

Berriel denkt niet, dat de autosnelweg naar Mogán
getroffen zal worden door de Rijksoverheidsbezuinigingen

GRAN CANARIA - vrijdag 22 juni 2012 - De minister van Openbare Werken, Transport en Territoriaal Beleid, Domingo Berriel, van de Canarische Regering, heeft in een parlementaire hoorzitting opgemerkt, dat het ontwerp van het uitvoeringsproject voor de aanleg van de autosnelweg naar Mogán “gezamenlijk is gecontracteerd, door middel van en met uitgestelde betaling, waardoor de aanleg van deze autosnelweg,  in dit boekjaar (2012), niet getroffen zal worden door bezuinigingen op de begroting.”

Het aanbestedingsbedrag was ongeveer 112 miljoen euro en daar is door een wijziging 11 miljoen euro bijgekomen, waarbij dan nog de rente van ongeveer 12 miljoen euro moet worden opgeteld voor de uitgestelde betaling.

Domingo Berriel...

Volgens Berriel bedraagt de geplande  investering ongeveer 135 miljoen euro. Men heeft 73% van de aanleg van deze weg uitgevoerd en men verwacht dat, dat deze geheel voltooid zal zijn in het eerste kwartaal van 2013.
images168_large.jpg
De minister van Openbare Werken heeft aangegeven, dat bij de 67,54 miljoen euro die het Ministerie moet overmaken, men vier miljoen euro moet optellen van de Canarische Regering en vijf miljoen euro die afkomstig zijn van de Europese Unie. Van deze 77,54 miljoen euro, op Gran Canaria, zo benadrukt hij, “zal men in dit boekjaar 22,4 miljoen euro investeren in onteigeningen en 17,3 miljoen euro  aan bouwwerkzaamheden, wat neerkomt op 51% van de beschikbare middelen.”

Berriel heeft bevestigd, dat zijn Departement op zoek is naar “middelen en alternatieve  financieringsformules voor het geld wat van de Spaanse Staat afkomstig is, om te voorkomen dat men de aanleg van de wegen stillegt; nadat,” zo zei hij, “de eenzijdige beslissing is genomen, om de staatsbijdrage te verlagen, van 207 miljoen euro die voorzien waren voor 2012, naar slechts 68,54 miljoen euro.”

Berriel heeft uitgelegd “dat ondanks de overheidskorting, de werkelijkheid is, dat er momenteel op de Eilanden ruin 20 wegen zijn die worden aangelegd die ten laste komen van de Convenio de Carreteras Canarias-Estado (Wegenconvenant Canarias-Spaanse Staat) en, dat ten gevolge daarvan, gezien  de Deelstaat Canarias al 22,4 vooruit heeft betaald voor onteigeningen, er 46,1 miljien euro beschikbaar zou blijven van de overboekingen van de Spaanse Staat en vier miljoen euro uit eigen middelen. Waarbij dan nog vijf miljoen euro mag worden opgeteld  uit additionele middelen die verkregen zijn uit Europese projecten, wat bij elkaar opgeteld neerkomt op een totaal van 53 miljoen euro voor het financieren van de bouwwerken en nog twee miljoen euro extra voor de onteigeningen.”

Eveneens heeft Berriel opgemerkt, dat het grootste deel van werkzaamheden “voor ligt op de aanvankelijke planning; waardoor de vooruitbetaalde bedragen aan de ondernemingen voor materiaal-voorraden en andere feitelijke werkzaamheden voor dit soort infrastructuur, bij elkaar opgeteld  zullen  kunnen dienen, om te voorkomen, dat de bezuiniging van ruim 67% op de Staatsfondsen, tot gevolg zal hebben, dat de werkzaamheden worden stilgelegd.

LA ALDEA -AGAETE
Berriel heeft uitgelegd, dat de doorboring van de dubbele tunnel die is voorzien in het project van de nieuwe autosnelweg tussen La Aldea en El Risco, vier maanden eerder is gerealiseerd, dan was gepland voor dit bouwwerk. De geplande kosten voor het totaal van de werkzaamheden bedragen 96,6 miljoen euro en de aanleg van de weg moet medio 2014 voltooid zijn,” aldus de minister.
De jaarlijkse begroting voor dit boekjaar (2012), zo herinnert Berriel, bedraagt 15 miljoen euro en het tot op heden uitgevoerde werk heeft 12,3 miljoen euro gekost, “ waardoor van het geplande,  resterende jaarbedrag voor de uitvoering, nog 3 miljoen euro resteert.”


La Aldea.

De minister erkent echter, “dat de noodzakelijke aanpassing op de begrotingsbezuiniging ervoor zorgt, dat men voorziet tot aan het einde van 2012 twee miljoen euro te investeren, waardoor de totale investering in 2012 voor de weg uit komt op 14,3 miljoen euro. “Met dit bedrag,” zegt de minister, “zal men de onvermijdelijke werkzaamheden uitvoeren van drainage, transport van - en opvulling met - het materiaal, dat is vrijgekomen bij het doorboren van de tunnels.”

PAGADOR - GUÍA
Berriel erkent, dat  de voltooiing van de aanleg van de weg gepland is voor het einde van 2012 en, dat deze voor 92% is uitgevoerd. Het totaalbedrag voor deze wegaanleg bedraagt 70 miljoen euro, met een jaarlijkse uitgave, die voor dit boekjaar (2012) is becijferd op 9,9 miljoen euro.
carretera-pagador-guia_large.jpg
“Bovendien,” zo legt de minister uit, “met inachtneming van de aanvragen van het Cabildo (Eilandbestuur) en van de Gemeente Santa María de Guía, heeft men voorzien in de uitwerking van een bijkomend project, dat bestaat uit de verbetering van de toegang naar de wijken El Hormiguero en Llanos de Parra, met het stabiliseren van de taluds, conditionering van de afwateringsvoorzieningen en verbetering van eerdere structuren, voor een bedrag van 23 miljoen euro.”
images167_large.jpg
“Men heeft 4,5 miljoen euro toegewezen gekregen en het overige betaald met voorschotten ten bedrage van 0,7 miljoen euro, waardoor het tekort voor dit boekjaar (2012) 4,7 miljoen euro zal bedragen, dat men vereffent met de begroting van 2013. Dit verhindert echter niet, dat het belangrijkste deel van de weg aan het  eind van de zomer 2012 in gebruik zal kunnen worden genomen,” heeft de minister gezegd.

FASE IV VAN DE CIRCUNVALACIÓN (RONDWEG)
Berriel heeft eraan herinnerd, dat dit project is aanbesteed voor 91 miljoen euro en, dat men een eerste wijziging heeft goedgekeurd, voor verandering van het tracé, met een bedrag van 15 miljoen euro. De minister heeft laten weten “dat men de noodzaak voorziet de nieuwe voorvallen te dekken met nog eens 24 miljoen euro  extra, ten  gevolge van de onvoorziene bodemgesteldheid, de noodzaak voor het aanleggen van nieuwe galerijen voor de ventwegen, de veiligheid en de  milieuvoorwaarden.”


Circunvalación (Rondweg) om Las Palmas de Gran Canaria.

Het jaarbedrag voor dit boekjaar (2012), zo onderstreepte  de minister, bedraagt 19 miljoen euro, waarvan men 6,5miljoen heeft uitgegeven aan de uitvoering. Bovendien heeft Berriel gezegd, “dat men in het afgelopen boekjaar (2011) bouwwerkzaamheden vooruitgeschoven heeft voor een bedrag van 12,6 miljoen euro, waarvan de betaling recentelijk is geregeld.  Daarom heeft men in het huidige boekjaar (2012)  al 19,1 miljoen betaald, wat overeenkomt met de planning van dit jaar.”

“Toch heeft men voor de voortgang van de uitvoering van de meest belangrijke en spoedeisende  weggedeelten, de opdracht gegeven 8,1 miljoen euro vooruit te betalen die wettelijk zijn voorzien voor de aanschaf van materialen en machinerie waarmee men voor het gehele jaar de werkzaamheden kan blijven uitvoeren en de belangrijkste structuren kan afbouwen, zoals het viaduct van Tenoya en de stabilisering van de taluds.” Berriel rekent erop, “dat de tunnel van  Tenoya  eind 2012 zal kunnen worden opengesteld voor het verkeer.”
islas-canarias-27.jpg


Wegenaanleg in het Noorden
loopt ondertussen al drie jaar vertraging op

NOORD  GRAN CANARIA - dinsdag 22 mei 2012 -  Het weggedeelte tussen Guía en El Pagador de Moya had in 2009 geopend moeten zijn en, daar wordt nog steeds aan gewerkt.

De openstelling  van de wegen in het Noorden laat drie jaar langer op zich wachten, dan was gepland door de Canarische Regering. Het weggedeelte Guía-Pagador (Moya) had voltooid moeten zijn in 2009, toen er nog geen overheidsbezuinigingen  waren, maar de diverse uitbreidingen hebben ervoor gezorgd, dat de vertraging eerst 20 maanden heeft geduurd en, nu spreekt men van minimaal nog een jaar uitstel, zodat de opening pas lang na de zomer van 2012 zal plaatsvinden.

         Autoriteiten op 4 mei 2012 bij de doorboring van de tunnel van La Aldea.
Het Ministerie van Openbare Weken heeft de wegverbreding van Gáldar naar Agaete in de ijskast gezet, terwijl men werkt aan de redactie van het technisch project van Bañaderos (Arucas) naar El Pagador.

De uitvoeringstermijnen van de wegenprojecten staan vermeld in elke gunning van de aanbesteding. Maar die zijn ver bezijden de realiteit.

De Canarische Regering wijt de vertraging in de aanleg van de belangrijkste wegen nu aan de bezuinigingen op de Rijksbegroting van de Spaanse Staat, die voor de post wegenaanleg van 200 miljoen is verlaagd naar 68 miljoen euro voor de wegenbouw op de gehele Archipel.
Het Noorden heeft echter al decennia lang geleden onder  allerlei tegenslagen, die variëren van de juridische streep door de rekening in de Variant van Arucas, tot vervolgens het stilleggen van het alternatieve tracé van Bañaderos. En, tegelijkertijd wachten de bewoners van La Aldea op hun nieuwe weg.

Afgezien van deze historische strijdpunten, die de regio hebben gemobiliseerd tot protestdemonstraties in de afgelopen decennia, hebben de werkzaamheden, van de wegen die momenteel worden aangelegd, allerlei soorten uitbreiding opgelopen, voordat ze zijn getroffen door de bezuinigingen die nu door de Staat worden opgelegd.


                    Het woord is aan de Canarische Regering:
"Hay plan..."
Conflicten
Dit is het geval met het tracé tussen El Pagador (in Moya) en Guía, dat men in de zomer van 2006 heeft aanbesteed met een bouwtijd van 32 maanden en een investering van 55 miljoen euro. Dit wil zeggen, dat men rekening gehouden heeft met de aanvankelijke, voorbereidende werkzaamheden, waardoor deze in ze zomer van 2009 klaar had moeten zijn. Maar de realiteit is geheel anders. Bijna drie jaar later, is het werk half klaar, met dit verschil, dat het verkeer wordt omgeleid over de nieuwe rijbaan.


San Felipe - El Hormiguero - Cenobio de Valerón.

Tijdens de recente vergadering van de Mancomunidad del Norte (Noordelijke Agglomeratie), een week geleden, heeft de minister van Openbare Werken, Domingo Berriel, toegegeven, dat de kosten bijna 20% hoger zijn uitgevallen en, heeft hij de nieuwe kalender uitgezet voor een gedeeltelijke opening van de weg in de zomer van 2012. Het zal pas eind 2012 zijn, als de nieuwe op- en afritten klaar zijn, vooral alle werkzaamheden naar Cenobio de Valerón. Dit is een van de redenen, om  te rechtvaardigen, dat het bouwwerk meer dan twee keer zo lang gaat duren, dan was voorzien, evenals door moeilijkheden met de onteigeningen.

Onder dezelfde situatie heeft La Aldea te lijden. Het werk had voltooid moeten  zijn in 40 maanden, waardoor de weg eind 2012, begin 2013 geopend had kunnen worden, maar bij zijn recente bezoek op 4 mei 2012 heeft de Canarische President, Paulino Rivero, gesproken van 60 maanden. En nu is er geen datum, omdat het bouwritme met minimaal een jaar vertraagd wordt door de bezuinigingen van het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling).

Domingo Berriel heeft de burgemeesters in de genoemde agglomeratievergadering laten weten, dat men over enkele maanden zal beschikken over het verbredingsplan van de weg van San Isidro naar Agaete, hoewel dit geparkeerd blijft in afwachting van geld.

En het tracé Bañaderos (Arucas)-El Pagador is in studie, net zoals het Plan Ruimtelijke Ordening van het Eilandbestuur.
islas-canarias-27.jpg


kaart_canaria-36.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--26.jpg

zon-11.jpg