00000LOGOMETBANNERGranCanariaActueel-31.jpg

aaaaaamapa-canarias2-3-132.jpg


De militaire vrijmetselaars
op de Canarische Eilanden in 1936

Een generaal bestelde een dans in de nacht
dat hij de dood in Alicante van José Antonio Primo de Rivera meldde

CANARISCHE EILANDEN -  woensdag 16 januari 2019 - De Guerra Civil (Burgeroorlog) ontstond op Canarias met tientallen soldaten die deel uitmaakten van vrijmetselaars lodges en geen reactiemarge om te mobiliseren. Het was geen grote groep, hoewel het een belangrijke was.

De plaats waar Francisco Franco zijn campagne startte om eigenaar te worden van de macht na het uitwerken van het ‘Manifiesto de Las Palmas’ was een vrijmetselaars bijeenkomst. De gegevens van de professor van de Universiteit van La Laguna (ULL), Manuel Sánchez Paz, benadrukken het belang van de vrijmetselarij in de institutionele sfeer van de eilanden.
islas-canaria-puerto1-kkCB--620x349abc.jpg
Volgens de gegevens van het Archief van Salamanca geraadpleegd door José Ferrer Benimeli, doctor in de Wijsbegeerte en Letteren en deskundige in de vrijmetselarij, zouden op Canarisch ongeveer 82 leden van deze organisatie zijn in hun verschillende structuren die militair waren. De vorige Eeuw registreerde men op Canarias in totaal 1.440 soldaten die deel waren van de vrijmetselarij.

Dansbal door  José Antonio
Op Canarias heerste er stilte over de aanwezigheid van vrijmetselaars in het leger. Het was een klacht uit Zaragoza die een procedure tegen militaire bevelhebbers startte. De rapporten van de Servicio de Inteligencia Militar (SIM) (Militaire Inlichtingendienst) zetten namen en achternamen voor de verdachten om deel te zijn, of in de baan van de Vrijmetselarij te zijn.

Vanaf september 1936 werd het leger wettelijk belet om deel uit te maken van een groep. In La Palma was het militaire leiderschap echter allemaal vrijmetselaars. Op eilanden zoals La Gomera was er het geval van generaal Acha die probeerde een vrijmetselaar te zijn en niet werd aanvaard.

In de klacht die is ingediend, volgens de studie ‘Militares masones en Canarias’(‘Militaire vrijmetselaars op de Canarische eilanden’), door José Ferrer Benimeli, wordt gesteld dat Acha aandrong om het portret van José Antonio Primo de Rivera te verwijderen, “en een avond in San Sebastián de la Gomera een dans opdroeg waarbij  werd gezegd dat José Antonio Primo de Rivera in Alicante was vermoord, een dans die de Falange moest organiseren en waar de generaal dronk en danste.”
islas-canaria-masoneria2-kkCB--540x285abc.jpg
            
Calle Mayor de Triana, in de Gran Canarische hoofdstad, en juni 1936.
De hoge militaire officieren van Canarias, zoals Van de Walle, Armas, Foronda, en Lanzarán, waren Graad 33, dat is het maximum in het Schotse ritueel. In La Palma was Álvaro Fernández y Fernández militair commandant op het eiland. En waren José Trujillo Torres, die kapitein van de Infanterie was; Rafael Peña León, infanterie luitenant, die uit de Melilla Lodge kwamen, evenals Leopoldo Domínguez, luitenant van infanterie, José Acosta, en Fernando Durán, deze laatste twee waren kapiteins van de Canarische milities op La Palma. Jacinto Casariego bezet de rang van hoofd van Lodge Añaza 270.

Ze waren 193 "overleden", met behulp van de terminologie die is neergelegd in het Arhivo de Salamanca, Francisco Rodríguez Sánchez, Salvador García, Javier de Loño, en Pita, Enrique Romero García, José Martínez Clariana, Antonio Toribio Valle, Pío Ramos, en Enrique Cuenca Rey.

Álvaro Femández Femández, José Trujillo Torres, Rafael Peña León, Leopoldo Domínguez Durán, Juan Rodríguez López, Domingo Rodríguez, Jacinto Casariego, Horacio Pérez Cruz, Juan Martínez García, Aurelio Solís, José Ramón Secchi de Angeli, Julian R. Pastrana Ballester, Luis Fraga García of León Santanach Alférez, werden gepromoveerd.

Volgens Cristina Rodríguez Álvarez, van de Faculteit Politieke, Sociale en Communicatiewetenschappen van de Universiteit van La Laguna, in haar studie ‘Masonería y Franquismo. El reflejo de la represión franquista en la sociedad canaria del Siglo XXI' (‘Vrijmetselarij en Francoïsme. De weerspiegeling van de Francoïstische repressie in de Canarische gemeenschap van de XXI Eeuw’), wordt dezelfde 18 juli 1936« bezet door de Vrijmetselaars bam de Templo Masónico de Tenerife (Tempel van Tenerife,)  eigendom van de Lodge Añaza 270 ».

“De strijdkrachten nemen ook het huis over dat diende als vergadercentrum in Santa Cruz de La Palma van de de Ábora Lodge 2. Op Gran Canaria werden de Andamana 1 en Acacia 4,  lodges volledig verwoest, hoewel sommige documentatie en effecten konden worden verzameld.. De volgende dag, "worden de archieven en eigendommen van de lodges van Santa Cruz de Tenerife in beslag genomen."
000logo-1203.jpg


Het hoofd
van de Russische vrijmetselarij,
op Canarisch

CANARISCHE EILANDEN - maandag 14 januari 2019 - Het hoofd van de vrijmetselarij in Rusland, Andrey Bogdanov, heeft januari 2019 op de Canarische Eilanden doorgebracht om te rusten en vergaderingen te houden met leden van deze organisatie. Hij kreeg tijdens zijn verblijf op Tenerife aandacht  van het hoofd van de Spaanse metselaars, Óscar de Alfonso.

Hij is ook lid van de Communistische Partij voor Sociale Rechtvaardigheid, sinds 2007 is Bogdanov Grootmeester van de Grootloge van Rusland. Tijdens zijn verblijf op het eiland, dat hij met zijn familie heeft bezocht, heeft hij golfterreinen bezocht, de Teide, rustte, en heeft bijeenkomsten van broederschap met andere vrijmetselaars van het eiland gehouden.

4368558-877-9008_n-kqxF--620x349abc.jpg

    Óscar de Alfonso, een lid van de Athenea Lodge 172 op Tenerife en  Andrey Bogdanov

Hartelijkheid
Op Instagram gaf Óscar de Alfonso aan,  “dat het een schitterende show en een uitstekende broederlijke sfeer was. Een trots voor alles dat de Grootmeester van Rusland bij ons was. Altijd samen, altijd sterk.”

 033855-471-616_n-kqxF--540x285abc.jpg

Voor Vladimir Poetin, die eind november op Tenerife rond trok, beschrijft Bogdanov hem als, “een ambitieus mens met vooruitstrevende meningen.In Russische politieke kringen wordt opgemerkt dat Bogdanov een persoon is van het vertrouwen van Poetin.
000logo-kopie-156.jpg

 


De geschiedenis van het geheime genootschap
dat de Vrijmetselarij op de Canarische Eilanden
in de steek heeft gelaten

De aanwezigheid van de vrijmetselarij op Canarias
heeft sinds 1817 altijd deel uitgemaakt van het machtstheater op de eilanden

Waar het vestigings-problemen had was op Tenerife,
waar de Deelstaat-macht feitelijk geconcentreerd is

CANARISCHE EILANDEN - maandag 17 september 2018 - De aanwezigheid van de vrijmetselarij op de Canarische Eilanden heeft altijd deel uitgemaakt van het machts-theater op de eilanden. Maar waar er echt kantproblemen waren, was op Tenerife. Het was te wijten aan de academische controle van de Universiteit van La Laguna.

De aanwezigheid van de vrijmetselarij op de Canarische eilanden heeft altijd deel uitgemaakt van het machtstheater op de eilanden. Maar waar er echt kantproblemen waren, was op Tenerife. Het was te wijten aan de academische controle van de Universiteit van La Laguna.
masoneria-islas-lapalma-kNxG--540x285abc-2.jpg
Op Tenerife dateert het eerste antecedent van een loge uit 1817. Het was de ‘Respectable Grand Metropolitana Lodge de los Commendadores del Teyde’. Zeven oprichters maakten er deel van uit: Vijf uit Tenerife, een van het vasteland va  Spanje,  en een Italiaan. De loge vroeg in 1820 om aansluiting bij de Grande Orient van Frankrijk.
masoneria-islas-tenerife-kNxG--620x349abc.jpg
Tussen 1820 en 1823 ontstond op Tenerife een vereniging genaamd Filomalotas. Met die naam leidde deze entiteit radicale druk sinds 1821, “ en werd gekenmerkt door het meest verheven politieke karakter, aanzien, aan de masonería ", zegt de professor van de Universiteit van La Laguna, Manuel de Paz Sánchez. De Filomalotas vestigden zich in bijna alle gemeenten van Tenerife.

De Canarische vrijmetselaars probeerden de officiële Manuel Álvarez te vermoorden, die arriveerde in 1812 vanuit Cádiz.

Vandaar de rechtszaak tussen de twee historische Canarische steden. Tussen Santa Cruz de Tenerife en La Laguna bestaat al meer dan twee Eeuwen een confrontatie die verder gaat dan het wijkconcept. Het heeft een mystieke basis. In 1820 creëerde een groep studenten dat geheim genootschap aan de Universiteit van La Laguna om de vrijmetselarij te beteugelen in dit academische centrum. En die vrijmetselarij was gevestigd in de hoofdstad Santa Cruz.

De ‘Filomalotas’ zouden hun ideologische basis ‘de comuneros de Los Llanos» op La Palma innemen. Een van de leiders die de geheime entiteit inspireerde, was de verbluffende politicus Luis Felipe Gómez Wangüemert. "Daarin waren meer dan een vijftiental  Liberalen van deze gemeente betrokken die uiteindelijk werden vrijgesproken, behalve de heer José Manuel Armas Capote, veroordeeld tot twee jaar opsluiting in de haven en het plein van Santa Cruz de Tenerife," benadrukt De Paz.

De sekte vocht tegen de vrijmetselaars op Tenerife sinds de loop van  1823, "als een reactie tegen vrijmetselarij," begon Filomalotus te roepen. De Paz voegt eraan toe dat het een fenomeen is dat vergelijkbaar is met het verschijnsel  dat ontstond met de comuneros op het vasteland van Spanje, en dat 'beide samenlevingen hardvochtig botsten'. "Ze stopten niet" om elkaar en om zichzelf te vernietigen en de verkiezingen te winnen, wat altijd het ‘non plus ultra’ zal zijn van de geheime genootschappen van deze provincie.”

Het doel was om de Universiteit van La Laguna te controleren

Wie de ondoorzichtige machinerie tegen de vrijmetselarij op de eilanden activeerde, was een ambtenaar uit Cádiz in 1812, of 1813. Het gaat om  Manuel Álvarez, gezondheids-inspecteur van epidemieën, een lot dat de overheid hem toestond, "om hem weg te halen uit Cádiz, waar hij in de tijd van 1812, of 1813 een van de redacteuren was van een bepaalde eminent verheven krant,” Deze vrijmetselaar, ingeschreven in de hervorming, "viel haar achterna en publiceerde het bestaan en de geheimen van de Orde, daarom probeerden vrijmetselaars hem te doden,” zegt De Paz.

Dit zou de oorzaak kunnen zijn dat zich bij de ontevreden studenten van de Universiteit van La Laguna voegde, “die de Vrijmetselarij niet wilde toegeven omdat die geen rekening hield met mensen van rijkdom, of prestige, die aanleiding gaven tot de oprichting van een anti-vrijmetselaarssamenleving: de Filomalotas, die werd geboren en verspreid vanuit de bovengenoemde Universiteit. In die tijd was de vrijmetselarij op de rest van de Archipel nauwelijks bekend ».

Klimaat
De VI markies van Villanueva del Prado, Alonso de Nava Grimón en Benítez de Lugo, schreef in die tijd in 1921: "Het is waar. . . dat, zoals algemeen is aangetoond, de samenleving onder de naam Filomalotas (want zovelen waren de vertakkingen van de vicieuze boom van vrijheid) hier werd aangepast met de matigheid , of apathie van het klimaat, en het is zeker dat hij op het kritieke moment van de uitkomst resoluut de stelling weigerde dat een ander van een dergelijke band hem door de ambassade had aangedaan, om een verzet te regelen dat de stad zou hebben ontroerd en voor altijd het concept van dit meest loyale land had verontreinigd ."

De rijke klassen van die tijd op de Canarische Eilanden vreesden dat de Universiteit van La Laguna,  "een school van het liberalisme, van Jansenisme en atheïsme zou worden, en een vlag van rekruut om de geheime genootschappen te voeden, die zonder deze stimulus de consumptie ten onder zouden gaan," bevestigde De Nava Grimón y Benítez de Lugo.

Het militaire leiderschap van La Palma, in de vrijmetselarij
Op La Palma, was er tussen oktober 1823 en januari 1824 er een reeks militaire commissies voor de vrijmetselarij. Er was onder meer een proces ingesteld door de zogenoemde  Comissión Militar Executiva de Canarias tegen de vermeende gearresteerde van de vrijmetselarij: Domingo Román de Linares, burgemeester van het eiland; Luis Van de Walle de Guisla, kolonel en militaire gouverneur van La Palma,; Nicolás Massieu de Vandala, gepensioneerd kapitein;  Antonio José Cabrera, tweede luitenant en assistent; en Nicolás Massieu. Ze werden overgebracht naar Tenerife, berecht en vrijgesproken.
000logo-315.jpg


Van de Tempeliers tot de Vrijmetselaars

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 15 maart 2018 -  Als de Vrijmetselaars nieuwsgierigheid oproepen, laat staan de Tempeliers, is de relatie tussen hen een controversieel onderwerp dat maar weinigen ter sprake durven te brengen. Op maandag 12 maart 2018 heeft de voormalige directeur van de Jardín Canario, David Bramwell, verbonden aan de Orden del Temple (Orde van de Tempel) met de vrijmetselaar-loges, dat wel ter sprake gebracht,  hoewel hij waarschuwde dat het nog steeds een ‘grijs’ thema is.

Del templo a la logia’ ( ‘Van de tempel naar de loge’), met deze eigen aan de soort en beelden oproepende titel als paraplu, spraken David Bramwell, meester van de Tempeliersorde van dames en heren van Las Palmas; en de jurist Leopoldo Fernández Silva, voorzitter van het Internationale Gerechtshof, op maandag 12 maart 2018 in het Gabinete Literario in de hoofdstad van Gran Canaria de geschiedenis van de Tempeliers - het proces waaraan ze in 1314 werden onderworpen  en het proces van de ontbinding ervan, maar ook hoe degenen die zijn leven hebben gered de oorsprong konden zijn van de Vrijmetselarij.
image_content_3177315_20180314084729.jpg
      Nieuwe leden. David Bramwell, maestre de la Orden Templaria de Damas y Caballeros
                                  van Las Palmas, tijdens een ceremonie in 2016.
David Bramwell ging op zijn betrekking, van hoe de Orde van de Tempeliers in Jeruzalem werd opgericht, om de pelgrims die naar het Heilige Land gingen te beschermen, tot de ontbinding ervan in de veertiende eeuw, 200 jaar waarin hun militaire kracht, hum strategische overheersing in Europa en hun rijkdom werden geïnterpreteerd door Koning Filips IV van Frankrijk en Paus Clemens V als een impuls voor de gevestigde macht.
Maar de directeur van de Jardín Canario Viera y Clavijo sprak ook over de relatie van de laatste Tempeliers, die in Spanje werden verwelkomd door de Orde van Montesa, in Portugal door de Orde van Christus en, vooral, in Schotland door de Koninklijke Orde van Schotland, met de primitieve vrijmetselaars. Over deze verbinding zei hij: “Er zijn zeer belangrijke documenten', maar toch  is niet ‘alles’ zwart op wit, en het probleem is nog steeds ‘grijs', hoewel alles wijst naar die laatste Tempeliers en de nieuwe orden die  zijn geëvolueerd tot de Vrijmetselarij .

Bramwell heeft laten weten, dat er veel Franse tempeliers waren die hun toevlucht zochten in Schotland vanwege hun familierelaties. "De Franse Sinclair en de Schotse Sant Claire zijn hetzelfde," zei hij, en "de meesters waren de meesters van de eerste loges."

De geschiedenis van de Orden del Templo (Tempeliers Orde)  werd praktisch gewist na het vonnis van 1314, en met het verstrijken van de Eeuwen werd het een legende.

Bramwell onderzoekt en herstelt de geschiedenis ervan al jaren.
000logo-314.jpg


La Palma vraagt
om de teruggave van Canarische goederen aan de masonería (vrijmetselarij)

De autoriteiten  van  het eiland vragen
dat men zich herinnert,
 dat de vrijmetselaars zijn geëxecuteerd
voor de verdediging van de democratie

LA PALMA -  woensdag 27 september 2017 - Het Cabildo (Eilandbestuur) van La Palma heeft  op woensdag 27 september 2017een institutionele verklaring goedgekeurd waarin het de eis steunt van de Spaanse vrijmetselarij aan de Spaanse Regering om bezittingen en eigendomsrechten die tijdens de Guerra Civil (Spaanse Burgeroorlog) in beslag zijn genomen, terug te geven.

In de institutionele verklaring wordt aangegeven dat de pretentie van de vrijmetselarij zich richt op het herstellen van de goede reputatie van die organisatie, "en het definitief overwinnen van discriminerende behandeling voor degenen die vervolgd zijn."
masoneria-la-palma-kj6E--620x349abc-2.jpg
Er wordt ook geëist dat de eer wordt hersteld van diegenen die enige vorm van sancties hebben opgelopen, "strafrechtelijke veroordelingen, ballingschap, of executie voor de verdediging van de vrijmetselarij en democratische idealen."

In de institutionele verklaring van het Cabildo (Elandbestuur) van La Palma worden de vrijmetselaars van het eiland onder andere personen herinnerd als:
- Leocricia Pestana Fierro,
- Valeriano Fernández Ferraz,
- Antonio Díaz Paz,
- Eugenio Abreu
- Creach, Agustín Amaro Rodríguez,
- Domingo en José Acosta,
- Juan Bethencourt González,
- Diogenes,
- Pelayo,
- Aníbal Díaz Cabrera:
- Walterio Díaz Duque,
- Álvaro Fernández,
- Juan B. Fierro Hernández,
- Cristóbal García Cáceres,
- Blas Hernández Luján,
- Antonio y Fernando Isidro Durán,
- Ventura de León Carballo,
- José Lozano Pérez,
- Cesar Martínez de La Barreda,
- Rosendo, Ernesto en Pedro Méndez Martín,
- Alonso Pérez Díaz,
- Francisco, Salvador
- Antonio Pérez Algarrada,
- Ezequiel Pérez Martín,
- Antonino Pestana Rodríguez,
- Manuel Rodríguez Conde,
- Domingo Rodríguez Isidro,
- Manuel Ruiz Regidor,
- Luis Wandevalle Álvarez,
- Juan Vidal Cabrera
- Manuel Álvarez Ortega.
000logo-319.jpg


 Marcha masónica
(Vrijmetselarij-optocht)
in Vegueta

De hoofdstad van Gran Canaria
heeft een eerste evenement van deze aard ontvangen
en het tweede dat men houdt op Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - Sint Jan, zaterdag 24 juni 2017 - Een afvaardiging van de masones españoles (Spaanse vrijmetselaars) is op vrijdagmiddag 23 juni 2017 door de straten van de stadswijk Vegueta getrokken om hun hoedanigheid  duidelijk te maken, en gelijktijdig  heeft men van het Gemeentebestuur van de hoofdstad van Gran Canaria, de  "honorabilidad de la masonería"( “eerbaarheid van de vrijmetselarij” ) erkend, zoal de Gran Maestro de la Gran Logia de España (Grootmeester van de Spaanse Grootloge), Óscar de Alfonso Ortega, (zie: http://gle.org) duidelijk heeft  gemaakt voor de hoofdgevel van het Pérez Galdós-Theater (zie ook: http://gle.org/department/gran-logia-provincial-de-canarias).

Een afvaardiging van de masones (vrijmetselaars) vertrok van de vestiging van de Real Sociedad Económica de Amigos del País (Koninklijk Economische Maatschappij van Vrienden van het Land) via de Calle Mendizabal - voor het aldaar leggen van een bloemenkrans voor het borstbeeld van Lopéz Botas -  naar het Pérez Galdós-Theater, waar Óscar de Alfonso Ortega de verbinding van de hoofdstad van  Gran Canaria met de masonería (vrijmetselarij) in herinnering bracht.
vegueta-acogio-viernes-marcha-masonica-3_g.jpg

vegueta-acogio-viernes-marcha-masonica-1_g.jpgNa een muzikale introductie - uitgevoerd door het Trio Particella - hebben de masones (vrijmetselaars) de terugtocht aanvaard vanaf het Pérez Galdós-Theater naar de Calle Mendizabal, met als eindpunt de locatie vanwaar men vertrokken was, de Real Sociedad Económica de Amigos del País. Op Canarias telt deze vereniging een 500-tal leden, voornamelijk woonachtig in de beide eilandhoofdsteden.
vegueta-acogio-viernes-marcha-masonica-5_g.jpg

                                                          canarias.jpg                                                           VIDEO:
http://videos-cdn.laprovincia.es/multimedia/videos/2017/06/23/123647/marcha-masonica-vegueta-1_p.mp4
vegueta-acogio-viernes-marcha-masonica-9_g1-1.jpg vegueta-acogio-viernes-marcha-masonica-6_g.jpg

vegueta-acogio-viernes-marcha-masonica-11_g1.jpg

vegueta-acogio-viernes-marcha-masonica-4_g.jpg

vegueta-acogio-viernes-marcha-masonica-2_g.jpg“Dankzij dit Gemeentebestuur hebben we elkaar vandaag hier ontmoet, met open deuren, en men heeft ons alle faciliteiten verstrekt om deze marcha masónica (vrijmetselaars-optocht) te houden,” heeft de Gran Maestro de la Gran Logia de España (Grootmeester van de Spaanse Grootloge) gezegd. Dit is de tweede vrijmetselaars-optocht die men houdt in tachtig jaar; de eerste in de hoofdstad van  Gran Canaria, nadat die eerder vorig jaar heeft plaatsgevonden op La Palmas. De keuze voor Las Palmas de Gran  Canaria heeft ermee te maken, dat de stad vier alcaldes masónicos (vrijmetselaar burgemeesters) heeft gehad, erkende leden van deze universele vereniging van filantropisch karakter:
- López Botas, 
- Nicolás Díaz Saavedra,,
- Juan Rodríguez Doreste, 
- Jerónimo Saavedra.
“ Het is de stad die de meeste alcaldes masones ( vrijmetselaar burgemeesters) heeft gehad in de geschiedenis van Spanje,” zo heeft Óscar de Alfonso Ortega benadrukt.

“Het is vandaag een grote dag, omdat die samenvalt met de solsticio de verano (zomer-zonnewende), iets wat heel belangrijk is voor de masones (vrijmetselaars); de stichting van de stad, van wie de schutspatroon San Juan (Sint Jan = Johannes de Doper) is; die ook de schutspatroon is van de masones (vrijmetselaars), en van de 300 jaar van de stichting van de masonería moderna en el mundo (moderne vrijmetselarij in de wereld),  zoals is aangegeven door de Gran Maestro de la Gran Logia de España (Grootmeester van de Spaanse Grootloge).

vegueta-acogio-viernes-marcha-masonica-7_g.jpgDeze optocht  is ook het hoogtepunt van de verschillende activiteiten die verband houden met de vrijmetselarij welke hebben plaatsgevonden in het Palacete Rodríguez Quegles (zie; http://lpacultura.com/es/espacios/palacete-rodriguez-quegles) met de conferencias Masonería 3.3 Las Palmas de Gran Canaria: 3 siglos - 3 meses (lezingenserie Vrijmetselarij  3.3 Las Palmas: 3 eeuwen - 3 maanden), en de Expositie ‘300 Jaar Vrijmetselarij’, waarin voorwerpen, kleding, en panelen, met de geschiedenis van de vrijmetselarij zijn tentoongesteld.
ZZZZZZIslas-canariaslogo-kopie-75.jpg


180 leden van de Spaanse Vrijmetselarij hebben een openlijke processie gehouden in de democratie 

SANTA CRUZ DE LA PALMA - zondag 4 september 2016 - De Logia Abora 87 heeft op vrijdag 2 september 2016 de eerste vrijmetselaarsprocessie op La Palma gehouden sinds de democratie in Spanje.

Het was in Santa Cruz de La Palma waar de genoemde vrijmetselaarsloge de bijeenkomst heeft georganiseerd, hoewel zonder de uitvaartdienst waartoe de autoriteiten gevraagd hadden aan het Bisdom van Tenerife. Aan het evenement hebben 180 vrijmetselaars deelgenomen afkomstig uit de diverse delen van Spanje.
masoinertia.pngZodoende is - na 80 jaar afwezig geweest te zijn - de loge Abora 87 teruggekeerd naar het eiland La Palma. De processie is volledig normaal verlopen onder leiding van Jerónimo Saavedra, primer Venerable Maestro (eerste Eerbiedwaardige Meester) van deze loge van La Palma.

Hoewel het Bisdom aan de vrijmetselaars van het eiland niet heeft toegestaan een herdenkingsdienst te houden, heeft de vrijmetselaarsprocessie eer bewezen aan priester Díáz.

Op 25 juli 1936 zijn "alle vrijmetselaars van La Palma, ten minste 144, gevangen gezet in het gebouw van de Abora 2 Loge", overeenkomstig de stelling van de professor en historicus López Díaz.

Masones (vrijmetselaars) van het Eiland zoals Antonio Pestana Rodríguez, en Diógenes Díaz hebben geholpen documenten en materialen van de loge Abora 87 veilig te stellen, die sinds vrijdag 2 september 2016 weer aanwezig is op La Palma.
zzzislas-canariaslogo-263.jpg


Het Bisdom Tenerife annuleert een herdenkingsdienst van vrijmetselaars op La Palma

SANTA CRUZ DE LA PALMA - maandag 29 augustus 2016 -De bisschop van Tenerife, Bernardo Álvarez, heeft op maandag 29 augustus 2016 aan de autoridades masónicas (autoriteiten van de vrijmetselarij) laten weten dat hij de aanwezigheid van de Logia Ábora 87 in een kerk in Santa Cruz de La Palma, heeft geannuleerd.

In de hoofdstad van La Palma houden de masones (vrijmetselaars) de Semana Masónica (Week van de Vrijmetselarij). Wat men wilden houden in de kerk, was een herdenkingsdienst voor de overleden vrijmetselaars van La Palma
naamloos-237.png                     Saavedra tijdens een vrijmetselaarsbijeenkomst op Canarias
Het afgelopen weekeinde heeft Bernardeu Álvarez een gesprek gehad met Jerónimo Saavedra, de voormalige socialistische minister van Onderwijs en Algemene Zaken in de Regering González, die de rang van eerbiedwaardige meester van Ábora 87 bekleedt, om hem zijn beslissing mee te delen, de aanwezigheid van de vrijmetselaarssymboliek niet toe te staan in de Kerk.

Aan het eind van deze herdenkingsdienst, vort eerst in Spanje sinds tientallen jaren, zou men een Marcha Masónica (Vrijmetselaarsprocessie) houden rond de El Salvador-kerk. Wat ten grondslag ligt aan deze activiteit is de terugkeer naar La Palma van de Ábora 87-Loge na een afwezigheid van 80 jaar om politieke redenen.

Geraadpleegde bronnen binnen Ábora 87 hebben op maandag 29 augustus 2016 aangegeven dat hoe betreurenswaardig dit allemaal is dat de bisschop van Tenerife, zonder het te willen, ons een groot plezier heeft gedaan, dat echter aan niemand ten goede komt.”

Ook nuanceert dezelfde bron : "Het is duidelijk dat het gebedshuis van hen is en als als men de aanvankelijke steun ontzegt aan wat een daad van normalisering van onze aanwezigheid in de Spaanse samenleving zou zijn; wel, dan zal het een andere keer zijn."
                   1_2.jpg
                                                  Óscar de Alfonso Ortega.
              Grootmeester van de Grootloge van Spanje - van het Spaanse Groot Oosten,
Op La Palma komen deze week de hoogste autoriteiten van de vrijmetselaars van Spanje bijeen, onder wie de Gran Maestro de la Gran Logia de España-Grande Oriente Español (Grootmeester van de Grootloge van Spanje-van het Spaanse Groot Oosten, Óscar de Alfonso Ortega.
000logo-317.jpg


Santa Cruz biedt
de Tempel van de Vrijmetselaars
‘te koop’  aan

Het pand in Santa Cruz de Tenerife
is het enige in zijn soort in Spanje

SANTA CRUZ DE TENERIFE - woensdag 6 augustus 2014 - De vrijmetselaars-tempel in Santa Cruz de Tenerife staat te koop en het pand is te bezichtigen op de interactieve internetpagina www.templomasonicotenerife.es voor vrijmetselaars die het willen verwerven, aldus de wethouder van Maatchappij en Ontwikkeling, Florentino Plasencia, van het Gemeentebestuur van Santa Cruz de Tenerife.

In feite wil Santa Cruz zich niet ontdoen van het pand - dat in 2007 is uitgeroepen tot Bien de Interés Cultural (BIC)  (Cultureel Erfgoed) in de categorie Historisch - maar wel, dat vrijmetselaars wereldwijd betrokken raken bij de renovatie, met financiële bijdragen tot een bedrag van de helft van de vijf miljoen kostende herstelwerkzaamheden. Als het pand eenmaal hersteld is, zal de tempel over alle papieren vervoegen, om deze te veranderen in een nationaal historisch centrum over de masonería (vrijmetselarij).

               Florentino Plasencia tijdens de presentatie van de internetpagina,
                        op maandag 4 augustus 2014 in Santa Cruz de Tenerife.


Bekijk het pand in de huidige staat, virtueel op:
www.templomasonicotenerife.es
De architect José Miguel Márquez Zárate is ervan overtuigd, “dat de ziel van het gebouw zeker hersteld kan worden” en benadrukt, dat de constructie ‘uniek’ is, met ‘specifieke’ eigenschappen die de aandacht vragen, niet alleen van de overheden, maar ook van de “broeders vrijmetselaars internationaal.


Momenteel kan het Gemeentebestuur rekenen op de steun van de Gran Logia de España (Grootloge van Spanje) en van de Supremo Consejo de Grado 33 (Hoge Raad van de 33ste Graad), met wie men in september 2013 een overeenkomst heeft ondertekend, voor het herstel van de tempel en voor de internetpagina die een eerste stap is ter "visualisering”; en de wereld bekend te maken met het goede product, dat we te bieden hebben; en ik zeg u: "Hallo! Kijk eens wat we hier hebben te herstellen!” zegt Plasencia, die ervan overtuigd is, dat men een grote respons zal krijgen.


Net als Márquez, is de geschiedkundige Alberto Darias van mening, dat de tempel in de hoofdstad van Tenerife, “als belangrijkste gebouw zal beantwoorden aan de vrijmetselarij in Spanje,” en “dat het een sleutel vormt in de studie van de vrijmetselarij architectuur”, welke gered dient te worden, zegt hij.
 

Conferentie

Met als titel ‘Masonería y Sociedad’ (‘Maatschappij en Vrijmetselarij’) zal in de hoofdstad van Tenerife van 4 tot 26 september 2014 een aantal seminars gehouden worden waaraan deskundigen uit diverse disciplines zullen deelnemen, die toespraken zullen houden over het belang van de aanwezigheid van de vrijmetselarij op Canarias. Het gaat - volgens de internetpagina, - om het eerste evenement, dat men plant voor het tonen van de vrijmetselaars tempel en het belang ervan voor de wereld; en, om zo - via ‘crowd funding’ - fondsen te werven, om het gebouw te kunnen herstellen.

“In september 2014 zal een grote groep speakers  voor het eerst in de geschiedenis van de Democratie bijeenkomen, om te praten over de vrijmetselarij,” zo heeft wethouder Florentino Plasencia verzekerd op maandag 4 augustus 2014; waarbij hij heeft aangegeven, dat men met deze seminars ook de relatie zoekt van Tenerife en Canarias met de vrijmetselarij. Dit zal men aanvullen met geleide bezoeken aan de tempel op de vrijdagen in september.
Zie: www.templomasonicotenerife.es
islas-canarias-32.jpg


De Grancanarische Tempeliers,
toegewijd aan het helpen van anderen

GRAN CANARIA - zondag 17 juli 2016 - De Tempeliers zijn ontstaan in de 12de Eeuw met het doel de pelgrims te beschermen die het Heilige Land bezoeken, maar al snel verbreidde hun invloed zich uit over de gehele christelijke wereld. Met het verstrijken der jaren, zijn de Ridders van de Tempel – zo noemen zij zich – verdwenen, op enkele kleine ordes na die tot op heden nog bestaan. Een daarvan is de Orden Templaria de Damas y Caballeros, die als vestiging het Eiland Gran Canaria heeft, en die op vastbesloten wijze werkt aan een gemeenschappelijk doel: anderen te helpen.

Met de bioloog en voormalig directeur van de Jardín Canario Viera y Clavijo, David Bramwell, als maestre (Meester) - de hoogst verantwoordelijke – wijden de Tempeliers van Gran Canaria zich meer dan ooit aan weldadigheid, maar doen dat ook om een traditie van vele eeuwen te handhaven.
tempeliers.jpgHet waren de Tempeliers die zich oorspronkelijk wijdden aan het beschermen van pelgrims die in het Heilige Land van de kust naar Jeruzalem gingen. En zo handhaven de Tempeliers van Gran Canaria dit oorspronkelijke idee door het helpen van anderen, werken voor de samenleving, proberen – net als de pioniers - dat religies elkaar begrijpen en een goede leefwijze hebben.

De geschiedenis van David Bramwell en de Orde van de Tempeliers gaat terug toen hij studeerde aan Universiteiten in Engeland. “Er was een hoofdstuk van Tempeliers met dezelfde doelstellingen, en we kenden dit heel goed als studenten. Maar op Gran Canaria gingen veel jaren voorbij zonder contact, totdat met de hulp van enkele vrienden, we deze orde hebben opgericht in 2011,” zo vertelt de maestre (Meester)

Er zijn voornamelijk twee groepen van Tempeliers: los masónicos (de Vrijmetselaars) en, zij die dat niet zijn. De Orden Templaria de Damas y Caballeros de Gran Canaria behoort tot de tweede groep.

“Tegenwoordig zijn we met 30 leden en op zaterdag 16 juli 2016 zijn nog vijf leden toegetreden. In september komt daar nog een andere groep mensen bij,” geeft Bramwell te kennen. “Wij willen geen masones (Vrijmetselaars) zijn, hoewel we uiteraard degenen accepteren die dat wel zijn en die tot de Orde willen toetreden,” laat Bramwell weten. Momenteel is een van de leden Vrijmetselaar

En wat voor activiteiten ontwikkelt de Orde van de Tempeliers op Gran Canaria en hoe past dat bij de rest van de samenleving? Bramwell zet uiteen, dat er twee manieren zijn dit te interpreteren. “Sommigen zien ons al gekken met capes en andere waarderen ons welzijnswerk. We hebben samengewerkt met de Banco de Alimentos (Voedselbank), de Asociación Pequeño Valiente (Vereniging ‘Kleine Dappere’), we organiseren vlooienmarkten, galadiners… en alles wat we inzamelen gaat geheel naar organisaties zonder winstoogmerk. We werken samen met de Anglicaanse Kerk met een vlooien mark waarbij we een barbecue organiseren, en dat geld komt ten goede aan hen,” zo merkt hij op. Het is een Orde die als hoofddoel heeft, ten dienste te staan van iedereen en allen te helpen.
ZZZZislas-canariaslogo-kopie-70.jpg


 

aaaaakaart_canaria-38-147.jpg

 

000LOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--35.jpg