site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-80.jpg

d-25.jpg


De energie van de zee
bereikt de ontzilting van water
op de Canarische Eilanden

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 10 mei 2018 - De SBH-hotelketen op de eilanden, het Zweedse bedrijf Nordic Seabased, en Infocom Connect uit Dubai, zetten  zich in, om energie te produceren uit de golven van de zee

Seabased, het Zweedse bedrijf gespecialiseerd in maritieme energie, en het Arabische Infocom Connect, hebben een overeenkomst gesloten met de Canarische hotelketen SBH om op de eilanden een experiment op te zetten voor de productie van energie uit de golven van de zee.
seabased-utkast-canarias-U10108049103bj--1240x698abc.jpgDe turbines zouden met een zeer lage snelheid roteren en zouden daarom de maritiene fauna niet schaden. De inzet voor energie uit de zee valt samen met de regionale doelstellingen om in 2030 een hoge productie van elektriciteit te bereiken die niet uit fossiele energie komt.

De bedrijvengroep van gemengd kapitaal heeft een overeenkomst gesloten om een installatie te creëren die vijf megawatt genereert om water te ontzilten. De zee is een zeer belangrijke energiebron. De turbines hebben een dompelvolume en oppervlak. Van deze eenheden wordt zoet water geproduceerd dat in de hotels wordt geconsumeerd

En het zal het oplossen van het probleem van energie met de zee mogelijk maken. De eenheden kunnen worden gebruikt voor het genereren van telecommunicatieproducten zoals weers-, milieu- of meteorologische gegevens.

In Spanje zijn de meest winstgevende gebieden in Galicië, Cantabrië en in de  Golf van Cádiz. Elk van deze boeien die zich in de zee bevinden, kan licht genereren voor 200 woningen op de eilanden

De algemeen directeur van SBH, Óscar Sánchez, is degene die de Canarische belangen in deze operatie vertegenwoordigt. De keten heeft een eigen fabriek om water te leveren aan hun complexen. Spanje heeft een energiepotentieel van 20 miljoen gigawatt per dag.

Buoy-installation-Ghana-U10108049103bj--540x285abc-1.jpg
Kans
De algemeen directeur van Seabased, Oivind Magnussen, heeft aangegeven,” dat het plan op de Canarische Eilanden een geweldige kans is die zich kan voordoen en worden  ingeschaald.”

Het Emiraat-bedrijf dat partner van de ontwikkeling van het project is - Infocom Connect, geleid door John Crawford -heeft aangegeven dat het bedrijf een Europese fabriek opzet om de tests uit te voeren en de markten ‘uiterst specifiek’ te bedienen, aangezien ‘deze industrie in opkomst is."
00000slas-canariaslogo-560.jpg


Een Oceaan van blauwe euro’s

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 23 oktober 2015 - Canarias wil leidend zijn in de economie die gebaseerd is op visserij, scheepswerven, maritieme biotechnologie en watersporttoerisme. Men verwacht, dat in 2020 de activiteiten die te maken hebben met de zee, 12% uitmaken van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van Canarias.

  • De sectoren van de ‘blauwe economie’ geven werk aan 60.000 personen.
  • Volgens de Europese Unie (EU) “moet de sector van de maritieme biotechnologie leverancier worden voor markten met massaproducten, zoals cosmetica, levensmiddelen, farmaceutische producten, chemische producten, en biobrandstof.”
  • De Archipel kan rekenen op zowel het Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), evenals op het Centro de Biotecnología Marina (CBM).
  •  ICT werkt al in projecten die te maken hebben met het gebruik van algen-technologie, met het doel nieuwe producten te creëren voor de farmaceutische- en levensmiddelenindustrie.
    naamloos-175.png
    2012-10-14_IMG_2012-10-14_18_48_41_agua.jpg
    De sectoren van ‘economía azul’ (‘blauwe economie’) geven momenteel werk aan 60.000 personen.


logo_proclan.jpg

Het doel van Plocan is het ter beschikking te stellen aan de wetenschappelijke samenleving en bedrijven, van:
- onderzeevaartuigen,
- het opleidingscentrum,
- het maritieme observatorium,
- het innovatie-platform.

Net zoals Canarias een halve eeuw geleden in het toerisme als economische groeifactor haar kip met de gouden eieren ontdekte die de sociale ontwikkeling mogelijk maakte, is het zeker dat de crisis verplicht tot het zoeken naar een mogelijk andere hoorn van overvloed . En het lijkt erop, dat men die niet ver weg gevonden heeft, aan de kust van elk eiland: - de immense Oceaan die de kusten omspoelt, kan beladen zijn met euro’s, dankzij de zogenoemde ‘economía azul’ (blauwe economie’).
Lighting-and-Blue-EconomyforIYLint.jpgHet kost moeite het te zien- misschien omdat men door de bomen het bos niet ziet; of, in dit geval, men door de golven de zee niet ziet - maar zeker is, dat volgens het Research and Innovation Strategy for Smart Specialization (RIS3) (Onderzoek voor en Innovatiebeleid voor Gespecialiseerde Intelligente) wat door de vorige Canarische Regering is goedgekeurd met steun van het Parlement en de zegen van de Europese Unie - de Canario’s de zee weer gaan beschouwen, zoals hun voorouders deden: - als een bron van inkomsten, en niet uitsluitend als voedingsmiddel.

Als de crisis heeft verplicht om van de gallina (kip) bouillon te trekken (die niet voldoende te eten geeft aan de enorme armoede die bestaat op de Archipel) en men een slechte prijs krijgt voor de gouden eieren, wordt de Atlantische Oceaan als bron van rijkdom steeds vaker als minder utopisch gezien.
70022.png

eficiencia-energetica1.jpg
2020
En het is niet, dat Canarias leider wil worden in de cefalopodera visserij (kopstaartpotigen = pulpo, sepia, calamar, argonauta, octópodo, nautilo), of atún rojo (rode tonijn), nee… wat de Canarische Regering voor heeft, is dat de Archipel in 2020 leidend is in activiteiten die verbonden zijn met de zee, zoals de scheepsbouw, het zeevervoer en het watersport toerisme, maar ook in de biotechnologie, aquacultuur en schone energie.
ulima_2015-06-25_economia_azul_imagen.jpg
APRENMAC_tiralogos.png
Conferentie
Daartoe heeft men in oktober 2015 in Las Palmas de Gran Canaria een door de Europese Unie (EU) georganiseerde conferentie gehouden in samenwerking met de Canarische Regering en de twee Canarische Universiteiten, waaraan deskundigen uit 12 landen hebben deelgenomen, met het doel de mogelijkheden na te gaan voor de groei van de zogenoemde economía azul (blauwe economie).
DSC00923-jornada2-2.jpg
250_1401880767_hhIbaaaaa.jpg
Crecimiento Azul
(Blauwe groei)
En de beste manier om in te zetten op het activeren van een opkomende industrie is, met financiering: - het Ministerie van Economie heeft al besloten te komen tot verdeling van de 25 miljoen euro van de Europese fondsen die bestemd zijn voor de Eilanden in het programma Crecimiento Azul (Blauwe Groei) in de strategie voor de Atlantische Oceaan.

Zo gaat 14 miljoen euro naar programma’s voor onderzoek, ontwikkeling, en technologische overdracht aan bedrijven; zal men zeven miljoen euro investeren in programma’s die het concurrentievermogen van het Canarische Midden- en Kleinbedrijf moeten verhogen; en de overige vier miljoen euro gaat naar activiteiten die te maken hebben met het milieu.

Volgens de gegevens die het Ministerie van Economie hanteert, maken de activiteiten die gelieerd zijn aan de zee, voor 6% deel uit van het Canarisch Bruto Binnenlands Product (BBP) en geven deze werk aan 60.000 personen. De minister, Pedro Ortega, heeft verzekerd, dat de verwachtingen voor de betrokken sectoren aangeven, dat tot aan 2020 de omstandigheden dusdanig zullen zijn, dat de economía azul (blauwe economie) haar gewicht verdubbeld.
ddd-2.png

                                  Visserrij schepen in Puerto de La Luz y Las Palmas.
En de woorden van Ortega zijn meer dan alleen maar mogelijke euforie. Al in september 2012, toen de Europese Commissie goedkeuring heeft gehecht aan haar Mededeling over de Crecimiento Azul (Blauwe Groei), heeft men verzekerd, dat de economische ontwikkeling en de vooruitzichten op werkgelegenheid in de maritieme- en haveneconomie veelbelovend zijn om bij te dragen aan het economisch herstel van Europa.

“Deze economische sectoren geven werk aan 5,4 miljoen personen en leveren een bruto toegevoegde waarde op van in totaal ongeveer een half miljard euro. Vandaar dat in 2020 deze cijfers respectievelijk kunnen zijn toegenomen tot zeven miljoen personen en bijna 0,6 miljard euro,” zo bevestigt men in het rapport.

Maar er is meer; de toenmalige commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij, Maria Damanaki, heeft verzekerd, “dat de economía azul (blauwe economie) kansen biedt voor duurzame economisch groei, zowel in de gevestigde zeevaart en maritieme sectoren, als in de nieuwe.”
2021798.gifEn waaruit bestaat de blauwe groei? Wel, volgens Damanaki, “in het doen van al het mogelijke vanuit de Europese instanties en de Lidstaten tot aan de regio’s en het Midden- en Kleinbedrijf te werken aan het overkomen van de bestaande moeilijkheden, met als resultaat het garanderen van een meer productief en duurzaam gebruik van dat wat onze zeeën en kusten bieden.”

In de studie de Europese Commissie heeft verricht, kan men afleiden dat men tot aan 2020 voor het kust- en maritieme toerisme in termen van bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid, een groei voorziet van twee tot drie procent.

Ook voorziet men, dat de capaciteit van wereldwijd geïnstalleerde zee-energie jaarlijks zal verdubbelen; zodanig, dat de commercialisering van technologieën die verbonden zijn met golf- en getijdenenergie zich geïntensiveerd ziet dankzij een vermindering van de technologische kosten.

Volgens schattingen uit 2012, “moet de sector van zee-biotechnologie veranderen tot leverancier van de markten voor massaproducten, zoals cosmetica, levensmiddelen farmaceutische producten, chemische producten en biobrandstoffen.”
economia-azul-efimarket.jpgPlan Atlántico (Atlantisch Plan)
Uiteraard zijn de niveaus die voorzien zijn door de EU nog niet bereikt, in geen van de sectoren, maar dit belet niet dat die - het strand- en kusttoerisme en het veelbelovende kruisvaarttoerisme niet te vergeten - beginnen in te zetten op de hernieuwbare blauwe energie gebaseerd op maritieme windenergie en de getijde energie.

Zo ook op de snelle ontwikkeling van de aquacultuur, de bescherming van de biodiversiteit en de bescherming van de kust-ecosystemen, de strijd tegen de vervuiling van de zee , en het ontwikkelen van blauwe biotechnologie.

Daartoe bestudeert het ‘Plan voor de Atlantische Oceaan’ - waarin dat van de Archipel is vervat  de handelwijze voor het behalen van de groeidoelstellingen, “het verminderen van het koolstof-spoor, het gebruik van zee hulpmiddelen op een duurzame manier met efficiënte antwoorden op de bedreigingen en noodsituaties, en het toepassen van een criterium voor het beheer van het ecosysteem in de Atlantische wateren.”

Samengevat zijn de prioriteiten:
- het stimuleren van ondernemerschap en innovatie
- het beschermen, veilig stellen en verbeteren van het zee- en kustmilieu.
- verbetering van de toegankelijkheid en connectiviteit
- het opstellen van een model voor duurzame regionale ontwikkeling,

Daarom richten de overeengekomen maatregelen zich op, een impuls geven aan de toeristische markt, aandacht hebben voor de groeiende vraag naar installaties voor off shore-energie, het verbeteren van het onderwijs en de vorming voor de traditionele maritieme industrieën en, samenwerking in het oceaanonderzoek om beter de uitwerking van de klimaatverandering te evalueren.

Canarias is al azul (blauw)
Hoewel het op het tegendeel zou kunnen lijken, zet Canarias al jaren in op de blauwe economie en, meer concreet, op de biotechnologie.

Zo kan de Archipel rekenen op zowel het Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), als op het Centro de Biotecnología Marina (CBM) en de Banco Español de Algas (BEA) als nationale dienstverlening in I+Di (I+D+I = Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie), verbonden aan de Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico (Stichting Canarisch Wetenschappelijk Technologisch Park)

Zee-windenergie. In oktober 2015 heeft het Congres Jornadas Técnicas Biotecnología de microalga plaatsgevonden, waarin de ICT (informatie- en communicatietechnologie) de mogelijke toepassingen van deze organismen heeft behandeld op de terreinen van de geneeskunde, levensmiddelen en hernieuwbare energie.

In die zin werkt de ICT al in projecten die betrekking hebben op het gebruik van de algen-technologie, met het doel, nieuwe producten te creëren voor de farmaceutische- en de levensmiddelenindustrie

Op haar beurt, zijn in het Parque Científico Tecnológico Marino gevestigd:
-
het Centro de Algología Aplicada,
- de Banco Español de Algas,
- het Instituto Canario de Ciencias Marinas,
- het Plataforma Oceanográfica de Canarias (Plocan).
Instellingen en installaties, die gewijd zijn aan wetenschappelijke onderzoek en het ontwikkelen van technologie in de maritieme sector.

Het doel van Plocan is, zoals gezegd, het ter beschikking te stellen aan de wetenschappelijke samenleving en bedrijven, van: - onder zee vaartuigen, - het opleidingscentrum , - het maritieme observatorium, - het innovatie-platform.

Daarom is Canarias vastbesloten, haar landschap en het productiemodel te decoreren met kleuren die veraf staan van beton grijs en asfalt-zwart, door in te zetten op blauw; het blauw van dezelfde zee waarvoor - zoals het lied al zegt - se aposentan las Islas’ (de Eilanden zich lenen).

Daarom is het passend, de kritiek die men had op de toenmalige president van de Canarische Regering, Paulino Rivero (Coalición Canaria - CC) - voor zijn verzet tegen de proefboringen naar aardolie, als te doen als slechts een karikatuur van ‘een driftbui’ tegen zijn politieke opponent minister José Manuel Soria (Partido Popular - PP).

Want de Estrategia de Crecimiento Azul (het Blauwe Groeibeleid) van de EU is duidelijk: “Het versterken van de ‘integrale maritieme bewaking, zodat de autoriteiten een grotere waardering hebben voor wat er met de zee gebeurt,” en “duurzame groei creëren door rekening te houden met klimatologische- en oceanografische factoren”.

Daarom is het goed, dat men (Cepsa) nu heeft afgezien van het boren naar aardolie nabij de Canarische Eilanden.

Omdat, zoals de EU zegt: “De sector voor de Oceaan energie kan veranderen in een aanzienlijk deel van de blauwe economie, met stimulering van de economische groei in de kustgebieden, evenals in de binnenlanden.

Maar er is meer, naast de elektriciteitsproductie uit de oceaan, zou de hernieuwbare energie - welke men verkrijgt uit ander duurzame energiebronnen die de ander energiebronnen kunnen compenseren, zoals de windenergie en de zonne-energie - een volledige toelevering van elektriciteit te kunnen garanderen aan het netwerk.”´

Of anders gezegd, “De Oceaan-energie zal daarom een waardevol aandeel zijn in de energieportefeuille van de EU, en - uiteindelijk ook - in die van Canarias.”
hqdefault-11.jpgBoete
Tot besluit, is het dan ook onvoorstelbaar  dat het particulier installeren van zonnepanelen (momenteel, anno 2015, jawel!) in Spanje verboden is; en als men die dan toch installeert... moet men een ‘multa´ (‘boete’) betalen over elke zelf geproduceerd kilowatt/uur, want elektriciteitsmaatschappijen Iberdrola en  Endesa weigeren die particulier opgewekte energie terug te kopen in haar netwerk.
                                        reformaenergetica.jpg
Als men in Spanje zelf energie opwekt via zonnepanelen. zonder daarvoor aan Iberdrola te betalen, kan men een boete krijgen die kan oplopen tot wel 60 miljoen euro... of u maar even recht wilt gaan zitten !
AAAAAAislas-canarias-84-99-55.jpg 


Een systeem van door golven bewegende
reusachtige boeien, 
geeft energie voor 750 huishoudens

Elektriciteit komt uit de golven van de zee

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - donderdag 18 oktober 2012 -  Een systeem van boeien,  die elektriciteit genereert uit de golven van de zee, plaatst de Canarische Eilanden op de eerste rij op het terrein van schone energie. Deze technologie produceert 137%  meer, dan die van de concurrenten, met  een mindere impact op het landschap zal het de Archipel als basis hebben voor het implementeren van de industriële vervaardiging ervan.

De presentatie van de wereldpremière van deze apparatuur door Abel Cucurella, de directeur van het bedrijf Pipo Systems en ontwerper van het prototype, heeft op woensdag 17 oktober 2012 plaatsgevonden in de vestiging van het Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) en is bijgewoond door de algemeen secretaruis van Innovatie en Concurrentie, Román Arjona, van het Ministerie van Industrie; in gezelschap van en zijn directeur Operaties, Rafaél Ibañez en, de burgemeester van Telde, Carmen Castellano.


             De uitvinder en directeur van het bedrijf Pipo Systems, Abel Cucurella,
                 toont het prototype tijdens de presentatie als wereldwijde première.

Tijdens de bijeenkomst heeft men de werking van  deze boeien uitgelegd, die de beweging van de golven omzetten in elektriciteit die naar het vasteland wordt getransporteerd, om daar geconsumeerd te worden. “We kunnen rekenen op de meest krachtige, schone en constante energie van de Planeet, en  die willen we gaan gebruiken,” zo heeft Cucurella laten weten.

2012-10-25-img-2012-10-17-23-30-27-6578472_large.jpgDe gegevens welke men heeft verkregen gedurende de maand van proefnemingen met een prototype wat voor de kust van Telde in zee is gelanceerd, tonen aan, “dat met een geïnstalleerd vermogen van 800 kilowatt, men tot 3,35 gigawatt per uur kan gaan genereren,” zo laat Cucurella weten.

la-plataforma-ocea-nica-de-canarias-plocan-310x224_large.jpgDe gegevens welke men heeft verkregen gedurende de maand van proefnemingen met een prototype wat voor de kust van Telde in zee is gelanceerd, tonen aan, “dat met een geïnstalleerd vermogen van 800 kilowatt, men tot 3,35 gigawatt per uur kan gaan genereren,” zo laat Cucurella weten.
images277_large.jpg

Het belangrijkste voordeel ten opzichte van wat er momenteel beschikbaar op de wereldmarkt, is het gelijktijdig werken met een oppervlakte-boei en verzonken boeien in een variabel volume." Met deze combinatie kan men  meer energie vastleggen, dan met één, of meer oppervlakte-boeien, maar met een vast volume,” aldus Abel Cucurella.

Het systeem zal het ook mogelijk maken ontzilt water te produceren, of zeewater naar de kust te pompen, om er ontzilt te worden, zo heeft Rafael Ibáñez aangegeven.  Ibáñez heeft aangekondigd, dat  Pipo Systems, samen met het bedrijf  

Acciona Agua parken wil gaan ontwikkelen voor de offshore ontzilting van zeewater, op een mijl buiten de kust, met het genoemde systeem met boeien van  een variabel volume.
logo-europa-fondos-feder_large.jpg

De boei, die momenteel te water is gelaten voor de oostkust van Gran Canaria, op 42 meter diepte en op drie nautische mijlen verwijderd van de zetel van Plocan in Taliarte, heeft kunnen rekenen op de ondersteuning van het Ministerie van Economie en Concurrentie, via het EU-programma ‘Uitwerking van Golfenergie’, wat gefinancierd wordt uit de Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) (Europese Fondsen voor Regionale Ontwikkeling)van de Europese Unie, waarmee een investering is gerealiseerd van 14 miljoen euro.

         

Het APC Pisy systeem, dat goed is voor een aantal van 10 directe en 25 tot 30 indirecte arbeidsplaatsen, heeft ook kunnen rekenen op de deelname van  de onderzoeksgroep Grets van de  Polytechnische Universiteit van Catalonië, en ingenieursbureau Anortec, dat gevestigd is in Barcelona.

Cucurella heeft hier aan toegevoegd, “ dat de arbeid die nodig is voor de vervaardiging van boeien, geen hoge mate van specialisatie vereist, "personeel van scheepswerven en,  installateurs van boilers... beroepsgroepen die al bestaan op de Canarische Eilanden".
kleurlogoCanarias.png


 

e-29.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--131.jpg