site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-1-2-kopie-kopie-73.jpg

mapa-canarias2-61.jpg


Emalsa neemt zijn toevlucht
tot de afsluiting van de instructie,
die eindigt zonder dat er sprake is van een overtreding

Emalsa heeft beroep aangetekend tegen de rechterlijke uitspraak,  die het management van 15 leidinggevenden van het bedrijf in twijfel trekt.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zondag 16 december 2018 - De watermaatschappij in Las Palmas de Gran Canaria, Emalsa, heeft op vrijdag 14 december 2018 aangekondigd dat de verkorte procedure van rechter Luis Galván aan het begin van de maand een bevel uitvaardigde, waarmee het onderzoek werd beëindigd dat werd geopend in 2012 door de burgemeester van de stad, Juan José Cardona (Partido Popular - PP), die de  beslissing nam om een reeks operaties aan te klagen tussen Emalsa en Sercanarias, een bedrijf dat toebehoorde aan de twee referentiepartners in die tijd van het gemeentelijke gemengde waterbedrijf , Saur y Sacyr.

In een verklaring beweert Emalsa dat het oordeel van de rechter ‘vijf jaar geleden’, de dag na het begin van het onderzoek van de voorlopige procedure ‘gemotiveerd was’ en ‘gedicteerd kon worden’, omdat vanuit zijn gezichtspunt een reeks tests en rapporten bevat die gedurende deze tijd zijn bijgedragen.
a20181202t000451-m-10-77-15-212-vf-14_4385843_20181214121531.jpg
De verklaring luidt: "De instructie heeft echter geen enkele economische onderbreking voor Emalsa kunnen verifiëren, en nog minder voor het algemeen belang, zoals weerspiegeld in de bovengenoemde volgorde van de onderzoeksrechter. Integendeel, veel onderzoeken en rapporten van deskundigen die aan het management van Emalsa zijn voorgelegd - en die de rechter-commissaris in zijn besluit negeert - tonen aan,  dat er geen economische schade is. Er is daarom beroep aangetekend tegen het bevel, omdat het fundament en motivering ontbreekt, en het recht op effectieve rechterlijke bescherming van de leidinggevenden van het onderzochte bedrijf wordt geschaad."

Emalsa bekritiseert , “dat de onderzoeksrechter op geen enkel moment de conclusie van het rapport van die auditors vermeldt, reden waarom hij heeft besloten in beroep te gaan tegen het bevel dat de instructie beëindigt en de zaak gereed houdt voor de opening van het mondelinge proces.”

"De hogere voorziening (...) is alleen en uitsluitend beperkt tot het reproduceren van eenvoudige en letterlijk volledige passages van de oorspronkelijke klacht van het Openbaar Ministerie, zonder enige vermelding van de inhoud en het resultaat van de onderzoeksprocedures die gedurende vijf jaar zijn gevoerd," betoogt de maatschappij gerund door Saur.

Volgens hem geeft de zaak-instructeur, "de partijen niet de gelegenheid om te weten wat de redenen zijn die hem ertoe brengen de beslissing te nemen," wat een einde maakt aan de instructie van de procedure.

"Hoeveel ondervragingen en rapporten van deskundigen, die zijn voorgelegd aan het management van Emalsa en die in zijn resolutie die de onderzoeksrechter negeert, aantonen dat er geen economische schade is," merkt het bedrijf op.

De verdediging van de directeuren van Emalsa betoogt bovendien , “dat men niet kan spreken van strafrechtelijke verantwoordelijkheid zonder de deelname van de onderzochte in het gedrag, object van afkeuring en, veel minder, zonder de erkenning van het bestaan van concrete patrimoniale schade."
000logo-kopie-52.jpg


Het regionale kader van Canarias is nu de Ley 1/18

De Spaanse Staatskrant keurt het nieuwe statuut van de eilandbewoners goed

Met betrekking tot de goedkeuring van het REF is het ultraperifere karakter van de regio geconsolideerd
en zijn de Canarische Eilanden
op gelijke voet geplaatst
met de rest van de Europese Unie

SPANJE - dinsdag 6 oktober 2018 - De BOE (Spaanse Staatskrant) heeft op dinsdag 6 oktober 2018 het Estatuto de Autonomía de Canarias que desvincula el Régimen Económico y Fiscal (REF) (Statuut van Zelfbestuur van de Canarische Eilanden) gepubliceerd dat het economisch en fiscaal regime (REF) afscheidt van de autonome financiering, en het kiesstelsel aanpast. Vanaf dinsdag 6 oktober 2018 treedt het in werking. De goedkeuring van beide hervormingen, die onmiddellijk van kracht wordt. Het is de Ley Orgánica 1/2018 (Organieke Wet 1/2018) van 5 november van de hervorming van het Statuut van Zelfbestuur van Canarias.

Het nieuwe statuut handhaaft een vraag over de hervorming van het kiesstelsel, aangezien het nu afhangt van het Canarische Parlement om in de komende maanden een instrument te formuleren voor toepassing bij de regionale verkiezingen van mei 2019.
islas-canarias-boe-kzDH--620x349abc-1.jpg
Hoewel sommige groepen vinden dat het Autonome Parlement deze maanden moet werken aan een wet om in 2019 te kunnen werken, zijn anderen van mening dat een verordening voldoende is om het nieuwe toe te passen.

In het bijzonder verlaagt het nieuwe systeem de kieslimieten om toegang te krijgen tot het Parlement en neemt het aantal afgevaardigden met tien toe: Negen van die extra zetels komen overeen met een regionale lijst en de tiende is voor Fuerteventura omdat deze minder vertegenwoordigd is.

Een andere nieuwigheid van de goedgekeurde tekst is de onderdrukking van de beoordelingen, de dubbele insulariteit en vooruitgang in zelfbestuur, toenemende verantwoordelijkheden aan de kust, en het luchtverkeer.

Daarnaast is er een commissaris voor transparantie gecreëerd, is de Canarische identiteit vergevorderd, zijn de Canarische wateren erkend, en is La Graciosa geselecteerd als een ander eiland van de Archipel.

Wat de goedkeuring van het REF betreft, wordt het ultraperifere karakter van de regio geconsolideerd en worden de Canario’s op gelijke voet geplaatst met de rest van de Europese Unie.

Bovendien overweegt het nieuwe REF de erkenning, met onbeperkte geldigheid, van de bonussen van de tarieven van de geregelde diensten voor het lucht- en zeevervoer van ingezetenen tussen de Canarische gemeenschap en het schiereiland, en omvat de vergoeding van de effectieve kosten van het lucht- en zeevervoer van goederen.
000logo-797.jpg


Bijna de helft van de Spanjaarden
vindt het noodzakelijk
de Carta Magna (Grondwet)
aan te passen

SPANJE - dinsdag 8 oct. 2018 -  Uit de resultaten van de barometer van het CIS is gebleken dat ondertussen bijna de helft van de Spanjaarden voorstander is van het aanpassen en veranderen van de Spaanse Grondwet. De zogenoemde Carta Magna is opgesteld in 1978, wat jaarlijks  op 6 december gevierd wordt in Spanje, en bestaat anno 2018 veertig  jaar.

De Spaanse Grondwet is in 1978, drie jaar na de dood van dictator Franco in 1975, tot stand gekomen, met goedkeuring van meer dan 90% van de Spanjaarden. Sindsdien is deze Grondwet die ook wel Carta Magna genoemd wordt niet meer grondig aangepast in de afgelopen 40 jaar. De politieke problemen in Catalonië, en diverse andere kwesties, hebben de discussie over het aanpassen van de Grondwet weer doen oplaaien.
dfc76836d18baafcf03769581217d240.jpg
Uit de barometer, zie https://www.publico.es/politica/mitad-espanoles-ven-necesaria-reforma-profunda-constitucion.html van het Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) is gebleken, dat 44% van de Spanjaarden een grondige hervorming van de Carta Magna (Grondwet) wil, om deze aan te passen aan de huidige tijd. Logischerwijze is dat percentage in Catalonië hoger met 79,4% en ook in Baskenland is 69,5% voor een grondige hervorming.

In het geval van de inwoners van de Deelstaat Madrid wil 60,6% een grondige wijziging van de Grondwet, en in Andalusië is dat 59,2%;  het percentage 54% is in Galicië.

In het voorgaande gaat het om een grondige wijziging, maar als het om kleinere wijzigingen gaat worden de percentages hoger. Zo wil 81,8% in Catalonië wijzigingen in de Carta Magna, in Baskenland 79,2%, in de Comunidad de Madrid 70,5%, op de Canarische Eilanden 69,9%;  en in de Comunidad Valenciana 68%.

Op de vraag wat er dan aangepast dient te worden, antwoorden de meeste mensen zaken zoals: Onderwijs, gezondheidszorg, sociale rechten, gelijkheid mannen en vrouwen, meer controle op en transparantie van politici, een betere verstandhouding tussen de centrale overheid en de regionale overheden, en betere rechten en vrijheden in de democratie die Spanje is.
000logo-544.jpg


Pepe Dámaso verwerpt
de ‘buitensporige’ belastingheffing
die de Canarische kunst bestraft

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 3 oktober 2018 - Schilders en verzamelaars hebben begin oktober 2018 de historische kritiek op belastingheffing herhaald die de kunstwerken belast welke zich verplaatsen tussen de Canarische Eilanden en de rest van Spanje, en de eilandbewoners straffen ten opzichte van hun landgenoten op een ‘buitensporige" manier, aldus Pepe Dámaso.

Deze maker heeft ook het feit 'vreselijk'  genoemd,   dat 'iedereen die een werk in Murcia heeft, het bijvoorbeeld in een busje stopt en het gratis meeneemt waar men maar wil, terwijl de Canario’s  extra kosten moeten betalen als gevolg van de huidige belastingwetgeving.”
mgroot.jpg
"Ik moest onlangs €300,= betalen om een van mijn werken op het Península (Schiereiland  = het vasteland van Spanje) te bezorgen,"  heeft de kunstenaar gezegd als bewijs.

De aanklacht van Pepe Dámaso - naar aanleiding van de presentatie van een ongewone veiling van schilderijen en beeldhouwwerken die voor 18 oktober 2018 in Las Palmas de Gran Canaria wordt georganiseerd, wordt gesteund door andere kunstenaars die bij het initiatief en door de Fundación La Caja de Canarias zijn betrokken, die het promoot.

“Omdat we al jaren wachten om deze discriminatie te elimineren," heeft Fernando Fernández, de zakelijke leider gezegd, die van mening is,” dat dit een kwestie is die vroeg of laat moet worden geregeld."

En heeft erop gewezen dat een factor die zou kunnen leiden tot het elimineren, of annuleren van de straf die deze belastingheffing met zich meebrengt, ook de verwachte goedkeuring van de toekomstige Ley de Mecenazgo de Canarias (Canarische Beschermheer-Wet) is.

Zijn mening wordt gedeeld door Míriam Domínguez, vertegenwoordiger van het bedrijf dat de veiling organiseert, Artspace, die meent, “dat het goede nieuws is, dat wordt beweerd dat de Ley de Mecenazgo de Canarias (Canarische Beschermheer-Wet) naar verwachting in november 2018 zal worden goedgekeurd; omdat de toetreding tot kracht, de situatie veel zal veranderen als er adequate maatregelen worden getroffen om de huidige nadelen van makers en verzamelaars van de archipel te compenseren.

In die zin is Miriam Domínguez van mening, “dat deze regel de last kan verzachten welke de eilandbewoners moeten dragen bij het kopen, of verkopen van kunstwerken van buitenaf."
000logo-469.jpg


Spanje:
Een revolutie in de familie-achternaam

SPANJE - vrijdag 30 juni 2017 - Officieel heeft elke Spanjaard twee achternamen; waarbij die van de vader automatisch op de eerste plaats komt. Daarom Spanje heeft een dominantie van  slechts enkele namen, sterker dan in enig ander Europees land. Tien namen zijn samen goed voor meer dan een miljoen keer, 38 % van de Spanjaarden heeft er een van in hun persoonsbewijs.

Eigenlijk is het gewoon een onopvallende, nieuwe  regel voor de overheidskantoren; maar ook voor Spanje betekent het een kleine revolutie: Sinds 1 juni 2017 is het aan de ouders om te beslissen voor hun pasgeboren kinderen, of als eerste achternaam naam die van de  vader, of die van de moeder wordt geregistreerd.
680x382.jpg
                                     Een meisje tijdens het ‘Las Mayas’-festival ,
              dat het begin van de lente in de Spaanse hoofdstad, Madrid, markeert.
Maar dat is met ingang van juli 2017 verleden tijd. Al sinds enkele jaren is de naam van de moeder toegestaan ​​om op de  eerste plaats te komen, maar alleen als daarom  specifiek werd verzocht bij de familie-rechtbank. Minder dan 1% van de ouders heeft dit gedaan in Spanje. Vanf nu is de nieuwe burgerplicht van de ouders, om binnen drie dagen na de geboorte van hun kind tot een ​​beslissing te komen. Als ze het niet eens kunnen worden, beslist de Burgerlijke Stand, wat uiteraard kan  worden aangevochten - maar dan wel door beide ouders gezamenlijk, dus uiteindelijk moeten ze het samen eens zijn.

Statistici spreken van een kleine revolutie, omdat de regelvernieuwing op de middellange termijn de strikte orde en de traditie van de naamgeving als zodanig wil doorbreken: De toplijst van de Spaanse achternamen die al generaties vastligt in de  registers zoals  historici hebben aangetoond, van de doop tot aan de dood.

Samen zijn slechts tien achternamen goed voor maar liefst meer dan een miljoen keer, 38% procent van de Spanjaarden heeft er een van op hun identiteitsbewijs . Er is in geen enkel ander Europees land met een dergelijk hoge dominantie aan zo weinig achternamen. De oorzaak van de traditie van de dubbele achternaam, is het doorgegeven van generatie op generatie.

Er zijn ruim drie miljoen Spanjaarden met de achternaam Garcia. Op een totale bevolking van 46 miljoen, is dit 6,6 % van  het huidige bevolkingsaantal. De betekenis van de laatstgenoemde achternaam stamt van de Baskische term ‘gartzea’ wat ‘jong’ betekent.
De Basken wonen slechts in een klein gebied in het Noorden van Spanje, en minder dan een miljoen mensen spreekt nog steeds Baskisch; waardoor de naam  zich zo breed heeft kunnen verspreiden is als zodanig een mysterie dat vooralsnog niemand heeft  opgelost.

Minder mysterieus is het verhaal van veel voorkomende achternamen van Germaanse oorsprong:
 - Gonzalo - de vechter,
- Fernando - de Moedige,
- Rodrigo - de Glorieuze,
- Gomo - de Krijger   
De oude Spaanse uitgang -ez staat voor ‘zoon’ , zoals het Scandinavische-sen, het Slavische-ow, en het Nederlandse–sen, dat overigens van het Oudhollandse–szn komt.
Al deze namen stammen van de Goten en verwijzen naar de favoriete activiteit van deze mensen, namelijk:  Oorlog voeren en zo andere landen veroveren.

Vaak verwijzen de verschillende culturele studies dan ook graag naar andere landen: terwijl in Spanje, waar de gehele Middeleeuwen gekenmerkt zijn met gevechten tussen Christenen en Moren (Arabieren), en dus het krijger imago van de ideale man duidelijk was, ging het er ten noorden van de Alpen nog veel dichter bij de landsaard aan toe. Zo hebben Duitse familie achternamen betrekking op eervolle beroepen zoals Müller, Schmidt, Schneider, Fischer, Weber, of betrekking op overheidsdienaren zoals Meier en Hoffmann. In Nederland zijn dat achternamen zoals:  Molenaar, Smit, Kleermaker, Visser, Wever en Meijer en Hofman.
namane.jpg

                         De meest voorkomende Spaanse achternamen in procenten (%).
      Bron: Instituto Nacional de Estadística (INE) (Nationaal Bureau voor de Statistiek).

In Spanje hebben de Romeinen hun sporen achtergelaten: Martínez is de zoon van Martin, en op zijn beurt de zoon van Mars; omstreden is echter de oorsprong van Sánchez. Taalkundigen leiden Sánchez af van het Latijnse sanctus – ‘heilig’. Pérez is van Christelijke oorsprong: Petrus. Onchristelijk is het beleid met López: Lobo-Wolf.

Er wordt niet verwacht dat de Spaanse achternamenlijst ooit aangevoerd zal gaan worden met  achternamen van vrouwen voorop.  Vrouwen dragen de achternamen van de vaderlijke lijn. Maar dat zal beter verdeeld gaan raken, aldus de statistici, waarbij het overheersende aandeel  van groepen achternamen  van generatie op generatie kleiner zal worden. Maar uiteindelijk verhindert dit zelfs niet, dat de autoriteiten soms alle Garcias en González uit het oog verliezen. 

Alleen de uitstraling van een achternaam betreurt heel Spanje achteraf, deze wordt o.a. gedragen door de voormalige president van Deelstaat Madrid, de naam van de man is: González González, die wegens corruptie momenteel in de gevangenis verblijft.
González-González klinkt voor Spaanse oren net zo als voor de Duitsers: Meier-Meier, dat stamt uit de Nazitijd waarbij het zo was - en nog steeds is - dat iemand jood is als de moeder Joods is en niet de vader.

Dubbele (familie)achternamen in Nederland
Bestaande  dubbele (familie)achternamen  in Nederland zijn die, welke een samenstelling zijn van twee namen; bijvoorbeeld:
 - Van Vrijberghe de Coningh,
- Korthals Alets,
- Spahr van der Hoek.
Aanvankelijk ontstonden deze namen door toevoeging van de naam van huizen, landgoederen of heerlijkheden, aan de eigen achternaam; nadat de betreffende families deze bezittingen hadden verworven, zoals bij:
- Ruigrok van der Werve,
- Van Zuijlen van Nijevelt
- Pompe van Meerdervoort.
Later zijn het veelal combinaties van de familienamen van de beide ouders van degenen die deze dubbele namen hebben gecreëerd en vanaf de 19de eeuw en  daarvoor bij Koninklijk Besluit toestemming hebben gekregen, zoals
- Van Ingen Schenau
- Van den Berg Jeths.
 Toestemming werd verleend als de familie(naam) van de moeder zou uitsterven.

Het samenvoegen van de familienamen van vader en moeder is overigens een gangbaar gebruik op het Iberisch schiereiland (Spanje) zoals gezegd; daarvan zijn er ook een aantal in Nederland terechtgekomen waar ze vervolgens als zodanig aan volgende generaties werden doorgegeven, bijvoorbeeld:
 - Lopes Cardozo,
- Rodrigues Pereira,
- Vaz Dias,
- Bueno de Mesquita
(namen die herinneren aan de vlucht van Portugese joden naar Holland, zie hierboven de opmerking bij de naam: Meier-Meier).

Dubbele achternaam in Nederland
Het naamrecht in Nederland is anno 2017 toe aan vernieuwing. Net als in andere Europese landen zou de mogelijkheid moeten bestaan om een kind de achternaam van beide ouders te geven. Dit met terugwerkende kracht, zodat ook ouders met kinderen die al geboren zijn van deze gelegenheid gebruik kunnen maken.
Zie ook:
https://petities.nl/petitions/dubbele-achternaam-in-nederland?locale=nl

petitie.jpg     En dit kleine Canario'tje heet met grote waarschijnlijkheid,: Juan Rodríguez-Rodriguez;
                              hebben zijn ouders en elk geval  ook geen probleem
                                     met de volgorde van zijn twee achternamen!
Op de Canarische Eilanden  is anno juli 2017 een van de meest voorkomende achternamen - bijvoorbeeld in de provincie Las Palmas - die van: Rodríguez (247); naast die van García (178), Pérez (178) Hernández (168).
In de provincie Santa Cruz de Tenerife zijn dit respectievelijk: 297; 21 -193 - 236.
En zo kan men gemakkelijk vaststellen als men er het telefoonboek op naslaat- of een kijkje neemt in het telefoonboek op de internetpagina: ‘Paginas Blancas’ - dat alleen al in de provincie Madrid 600 keer de achternaam Rodriguez voorkomt, welke in Nederland 152 keer voorkomt, naast Jansen 12.464, Janssen 9.543, Bakker 9.71, en Smit 7.340 keer, aldus de vermeldingen in het Nederlandse Telefoonboek.
ZZZZZZIslas-canariaslogo-kopie-102.jpg


Vanaf eind juni 2017 heeft
de achternaam van de vader
geen voorkeur meer bij pasgeborenen in Spanje

SPANJE -   dinsdag 6 juni 2017 - Vanaf 30 juni 2017 moeten ouders van een nieuwgeboren kind, nog voordat men het kind bij het Registro Civil (de Burgerlijke Stand) inschrijft, tot een overeenkomst zien te komen over de eerste apellido (achternaam) van de baby. Tot nu is het zo dat een kind in Spanje over het algemeen twee achternamen krijgt. Als eerste die van de vader en als tweede die van de moeder. Die volgorde is vanaf eind juni 2017 niet meer zo vanzelfsprekend in Spanje.

Volgens de Dirección General de los Registros (het Directoraat-generaal van de Burgerlijke Stand) is het voor de meeste ouders geen moeilijke keuze en handhaaft men gewoon de regel zoals tot nu toe altijd was: eerst de achternaam van de vader en dan die van de moeder. Dat zal waarschijnlijk ook na 30 juni 2017 nog wel zo zijn in de meeste gevallen, maar mochten de ouders dat anders willen zien, dan kan dat dus vanaf die datum zonder al te veel administratieve rompslomp.
juniachternaam-1.jpg
Het inschrijven van een baby met de achternaam van de moeder als eerste, is al mogelijk sinds het jaar 2000, maar daartoe moesten de ouders eerst schriftelijk om toestemming vragen aan de civiele rechter, Daarnaast moesten de ouders het ook gezamenlijk eens zijn over de volgorde van de achternamen. Vanaf 30 juni 2017 is alleen dat laatste nog nodig en heeft men vooraf geen toestemming meer nodig van de rechter.

Mochten de ouders van een pasgeborene drie dagen na de geboorte de wens voor de volgorde van de achternamen niet kenbaar hebben gemaakt,  dan doet het Registro Civil (de Burgerlijke Stand) dat voor hen. Dat kan de gebruikelijke  volgorde (van vader eerst en daarna de moeder ) zijn, maar ook alfabetisch, esthetisch, of via een loting.
AAAAIslas-canariaslogo-2.jpg


Geef nooit zomaar een kopie van het paspoort

INTERNATIONAAL - dinsdag 11 april 2017 - “Can I see your passport, please? De vriendelijke receptioniste van het hotel maakt even een kopietje. Alles in orde, lekker snel ingecheckt. Klaar om de stad in te gaan. Later hoort men dat misbruik van persoonsgegevens heel eenvoudig is met een paspoortkopie.

Veel organisaties vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs
Niet alleen hotels of campings vragen om een kopie. Ook bijvoorbeeld een telefoonaanbieder, een bank of de overheid vraagt weleens om persoonlijke gegevens. Men  dient eerst na te gaan of een kopie wel nodig is. Soms is alleen een paspoortnummer voldoende om in te checken in een hotel. Alleen een werkgever, een bank of een notaris mag volgens de Nederlandse wet een volledige kopie van een identiteitsbewijs maken.
app-id-kopie-3.jpg
Voorkom fraude met het identiteitsbewijs
Een kopie van een paspoort geven lijkt zo onschuldig. Maar met naam, geboortedatum en Burgerservicenummer kan zomaar een lening of een telefoonabonnement worden afgesloten. En daar komt men pas achter als de rekeningen binnenstromen.

Maak een veilige kopie met de KopieID toepassing
De Rijksoverheid heeft een handige toepassing:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs

Deze kan men direct in de telefoon zetten. Met de toepassing kan men een foto van het paspoort maken. Met de vinger streept men over de gegevens die men onzichtbaar wil maken. Daarna komt er een watermerk over de foto heen. Op die manier is het duidelijk dat het een kopie is. Het werkt heel eenvoudig. Even mailen, printen, of toepassen: Klaar!
Bij de volgende stedentrip krijgt de hoteleigenaar een paspoortkopie op een veilige manier!

Een kopie van het paspoort geven lijkt zo onschuldig. Maar met naam, geboortedatum en Burgerservicenummer kan zomaar een lening of een telefoonabonnement worden afgesloten . 
ZZZIslas-canariaslogo-808.jpg


De Regering gaat geen geld geven
aan de Kamers van Koophandel

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 23 september 2016 - De Canarische Regering legt de laatste hand aan de tekst voor de toekomstige wetgeving voor de vier Kamers van Koophandel (KvK’s) op de Archipel, die in een ‘heel delicate situatie’ verkeren, vanwege het gebrek aan inkomsten. De nieuwe wet zal dat niet oplossen, men overweegt namelijk geen financiële middelen te geven aan deze instellingen.

In 2010 heeft de Spaanse Regering van José Luis Zapatero besloten, de verplichte bijdrage aan de Kamers van Koophandel af te schaffen, reagerend op de eisen van de grote bedrijven die degenen waren die het meeste hebben bijgedragen aan deze organisaties, die heel gunstig zijn voor het Midden.- en Kleinbedrijf (MKB) dat gemiddeld minder bijdraagt maar wel gebruik maak van alle diensten.
kvk.jpg

Sindsdien hebben de KvK’s op de Archipel een intensive aanpassing van hun kosten doorgevoerd - inclusief personeelskosten, vestigingskosten en vaste kosten - om hun voortbestaan te verzekeren. Ook is men begonnen diensten te verlenen waarmee men zelfs is ingetreden in de bevoegdheden van andere, private ondernemers om inkomsten te genereren en zelf verzorgend te zijn.
camara_comercio_espana.jpg 

Camara-gran-canariajjjj.jpg  kkkk-2.png

 ffff-1.png kkjjuut.png
LOGO-FOTO-CMARA.jpgDe inspanningen zijn echter voor niets geweest. Zes jaar later blijken de levering van bepaalde diensten en overheidsbijdragen in ruil voor zakelijke pakketten zoals één zakelijk loket niet voldoende zijn om de levensvatbaarheid ervan te verzekeren. De vier Kamers van Koophandel van de Canarische Eilanden slepen zich voort en hun financiële situatie is ‘heel delicaat’, zoals wordt erkend door de directeur Handel en Consumptie, Ángeles Palmero, van de Canarische Regering.

Zowel de KvK van Gran Canaria, als die van Santa Cruz de Tenerife (de enige van provinciaal karakter op Canarias) overleven als overblijfselen van de hausse uit de voorpoedige jaren, vóór 2010, en door het verhuren van een deel van hun panden. Daarmee hebben ze het nog twee jaar kunnen rekken. Wat betreft de andere, die van Lanzarote overleeft ‘aangepast’, terwijl die van Fuerteventura de afgelopen maanden een groot tekort heeft opgelopen, met een vertraging in de betaling van haar medewerkers.

Echter, de wetgeving waaraan de Canarische Regering werkt en de inhoud van Ley Básica de Cámaras (Staats) aanpast op Deelstaatniveau, voorziet ‘momenteel’ niet in subsidie voor deze overheidsbedrijven die verplicht zijn om diensten te verlenen, zoals digitale vergunningverlening.

Bronnen binnen de KvK geven aan, dat met jaarlijks een miljoen euro - te verdelen over de vier KvK’s - men hun overleven kan garanderen.

De Canarische Regering overweegt dat, momenteel, niet. Men zet in , “op een model gericht op het behalen van resultaten en efficiëntie, en blijft ver weg van rechtstreekse subsidie", zo geeft Palmero aan. De financiering, zoals de Regering voorziet, zal voor de levering van diensten en het sluiten van overeenkomsten voor dit doel overgaan naar andere overheden. Een omstandigheid die, volgens deze bronnen, de KvK’s zal verplichten te sluiten, of te fuseren met enkele van de huidige. Het mechanisme dat zich in dat geval activeert, wordt overwogen en in detail beschreven in de wetgeving.
000islas-canariaslogo-121.jpg


Canarias is op twee na de Deelstaat, die
het ‘snelst’ haar leveranciers betaalt

SPANJE - dinsdag 16 augustus 2016 - De Canarische overheid heeft gemiddeld 53 dagen nodig om haar rekeningen te voldoen. Alleen Baskenland (42 dagen) en Navarra (41 dagen) zijn ‘sneller’ met het betalen van hun facturen. De Deelstaten doen - gemiddeld - twee maanden langer over het betalen, dan zoals is bepaald in de Ley de Morosidad (Wet op de Punctualiteit), aldus een studie van de Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) (Vereniging Zelfstandige Ondernemers).

De regionale overheden voldoen niet systematisch aan de wet, dat komt, “omdat die het minste straf oplegt, omdat niemand zichzelf bestraft,” heeft Lorenzo Amor gezegd, de voorzitter van de Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) (Vereniging Zelfstandige Ondernemers), die echter heeft toegevoegd, dat het overschrijden van de bij wet vastgestelde betalingstermijn van twee maanden, “deze geen enkele soort van straf heeft, en die wel zou moeten hebben als men in gebreke blijft;” zoals hun rapporten aantonen.
140.jpgIn het meest recente rapport, gepubliceerd in maart 2016, stelt men vast dat - van de Spaanse Overheden - het de Deelstaten zijn die het ‘snelst’ hun schulden voldoen en - hoewel de wet wordt overtreden - zij gemiddeld betalen na 44 dagen; dezelfde periode, zoals die is gemeten in het tweede halfjaar van 2015. De lokale overheid doet er iets langer dan twee maanden over, gemiddeld 64 dagen, inzake het betalen van hun schulden, maar in het eerste halfjaar van 2016 is die wachttijd verkort met een week.

De Deelstaat is degene die er het langst over doet om te betalen, gemiddeld 85 dagen, bijna twee maanden later, dan wat de wet voorschrijft; hoewel het rapport opmerkt dat de gemiddelde betaling met 16 dagen is versneld in de afgelopen, eerste zes maanden van 2016.

Het gemiddeld aantal dagen waarover men de rekeningen aan de leveranciers voldoet, en daarmee de in de Ley de Morosidad vastgestelde periode van 30 dagen overtreedt, zijn met:
- 155 Extremadura,
- 137 Aragón,
- 114 De Balearen,
- 114 de Comunidad Valenciana,
- 107 Murcia,
-  93 Cantabrië,
-  89 Castilla y León,
-  88 Madrid,
-  54 Asturië,
53 Canarias,
-  42 Baskenland,
- 41 Navarra,
waarmee de eerste acht bovengenoemde uitkomen boven het landelijke gemiddelde (85 dagen).

Gedurende het eerste halfjaar van 2016 zijn de perioden - waarbinnen de Deelstaten hun zelfstandige ondernemers hebben betaald - ingekort met 15,5%, van 101 dagen in december 2015, naar 85 dagen in juni 2016.

Twee Deelstaten hebben er langer over gedaan:
- Castilla y León: van 89 naar 98 dagen (+11,3% = 9 dagen langere wachttijd, in zes maanden); - Cantabrië.........: van 91 naar 93 dagen (+  2,2% = 4 dagen langere wachttijd, in zes maanden).

De ATA benadrukt de door de Deelstaat Catalonië ‘gerealiseerde krachtsinspanning’, dat haar betalingstermijn heeft weten terug te brengen met 31,3% (36 dagen minder: van 115 in december 2015, naar 79 in juni 2016).

Hetzelfde gebeurde in Murcia, waar men in het eerste halfjaar van 2016 de betalingstermijn heeft weten te verkorten met 30,5% - van 154 naar 107 dagen - aldus de gegevens van de ATA.
zzzislas-canariaslogo-142.jpg


Antwoorden over:
Hoe en wat
met het vliegen van een drone in Spanje
 

SPANJE - dinsdag 26 april 2016 - Moet men een vergunning hebben om met een drone te vliegen in Spanje? Mag men overal met een drone vliegen? Als men over de woonplaats vliegt met een drone, mag dat dan? Drones, men ziet ze ook in Spanje steeds vakermmaar de regelgeving omtrent het gebruik van een drone is voor veel gebruikers vaag of zelfs onbekend.

Eind 2014 heeft de Spaanse Regering in het BOE (Staatsblad) regelgeving gepubliceerd  over het gebruik van een drone in Spanje. In artikel 50 wordt verwezen naar “aeronaves civiles pilotadas por control remoto” , ofwel vliegende objecten die bestuurd worden via een afstandsbediening. Dat is dus ook van  toepassing op drones van minder dan 25 kilo; is een drone zwaarder dan moet men een vergunning  hebben om met de drone te vliegen, daar men er vanuit gaat dat deze drone aldus voor professionele doeleinden gebruikt wordt.

drone2a.jpgBij het gebruik van drones zijn enkele regels waar men zich volgens de AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea) aan moet houden:

Er mag niet gevlogen worden met drones boven steden, of boven locaties waar veel mensen in de openlucht bij elkaar komen. Dat kunnen dus parken, stranden, voetbalvelden, manifestaties, feesten, concerten enz. zijn. Momenteel mogen drones niet gebruikt worden om dergelijke opnames te maken behalve als men een vergunning  heeft en beschikt over de juiste papieren.

Drones mogen gedurende de avonduren niet gebruikt worden. De reden daarvoor is dat er minder zicht is en het gevaarlijk is.

Om veiligheidsredenen mag binnen een cirkel van 8 kilometer rondom een vliegveld niet met een drone gevlogen worden. Het gebruik van drones mag ook niet bij heli-havens, waar parapente plaatsvindt, of waar met zweefvliegtuigen gevlogen wordt.

Aan het vliegen met drones is een hoogtelimiet van 120 meter verbonden; de reden: vanaf 150 meter hoogte kan gevlogen worden met vliegtuigen en moet derhalve  een bepaalde veiligheidszone gerespecteerd worden.

Een drone mag niet verder verwijderd zijn dan 500 meter van degene die het apparaat bestuurt. Een bestuurder moet altijd visueel contact hebben met de drone om ongelukken te voorkomen.

Drones hoeven vooralsnog geen identiteitsbewijzen of -nummers te hebben waarmee men de eigenaar van een drone kan achterhalen. Mocht een drone echter professioneel gebruikt worden, dan dient men dat wel te hebben en daarnaast te beschikken over een speciaal vliegbrevet.

Bovenstaande regels zijn basisregels, die na te lezen zijn in het BOE (Staatsbad). Een drone voor privé-gebruik als hobby is geen enkel probleem, zolang men zich maar houdt aan de regels en de veiligheid nooit in gevaar kan komen. Maakt men echter niet goed gebruik van een drone en houdt men zich niet aan de regels, dan kan de drone-bestuurder boetes krijgen tot wel €225.000,=

Nu er klaarblijkelijk steeds meer drones in de lucht komen - daar ze voordeliger in aanschaf zijn  en kwalitatief  beter worden - is de kans echter groot, dat deze regels aangepast zullen worden in de toekomst. Dit zou kunnen gaan betekenen,  dat men speciale vliegbrevetten moet gaan halen om drones te besturen.

000logo-634.jpg


Supermarkten Aldi, Lidl en DIA
houden zich niet aan de wettelijke regels in Spanje

SPANJE - donderdag 31 maart 2016 - Volgens het onafhankelijke Agentschap van het Ministerie van landbouw houden de supermarktketens Aldi, Lidl en DIA zich niet aan de regels in Spanje. De Spaanse en de twee Duitse ketens zouden producten verkopen waarbij men verlies maakt, maar betere prijzen kan aanbieden dan de concurrentie; een praktijk, die in Spanje niet is toegestaan.

De supermarktketens Aldi, Lidl en DIA ontvangen jaarlijks de meeste officiële klachten als het gaat om het handhaven van de  Ley de la cadena alimentaria (Wet op de Voedselketen) een soort Mededingingswet. De zogenaamde ‘prijsvechtende supermarkten houden er vaak een praktijk van lage prijzen en eigen merken op na, waarbij men soms over de schreef gaat.

lidl.jpgInmiddels is 40% van de officiële klachten in deze sector gericht tegen Aldi-, Lidl- en DIA -supermarktketens. Het gaat daarbij o.a. over klachten betreffende vers fruit en verse groente die voordeliger worden aangeboden bij deze supermarkten. Ook wordt er regelmatig geklaagd over: ‘het met verlies verkopen van producten‘,  om zo klanten naar de winkels te lokken; een praktijk, die volgens de Spaanse Mededingingswet niet is toegestaan.

Dit gebeurt met name vaak bij de verkoop van Spaanse wijnen die bij deze drie supermarktketens vaak voordeliger worden aangeboden dan bij de andere ketens. Als voorbeeld worden de aanbiedingen gegeven van wijnen zoals ‘Marqués de Cáceres’ en ‘Protos’ bij Lidl .

zzzzzzzislas-canariaslogo-358.jpg


Het Grondwettelijke Hof
heeft 15 Canarische zaken in behandeling

CANARISCHE EILANDEN.- vrijdag 12 februari 2016 - Het Tribunal Constitucional (TC) (Grondwettelijke Gerechtshof) is getuige van de gespannen verhoudingen in de afgelopen legislatuur tussen de Spaanse Regering (Partido Popular-PP) en de Canarische (Coalición Canaria-CC en de Partido Socialista Canaria-PSC). In totaal van de vier jaar mandaat tussen 2011 en 2015, zijn in hoger beroep 15 zaken in afwachting van een uitspraak, wegens ongrondwettelijkheid, voornamelijk, betrekking hebbend op de inmenging in bevoegdheden.

Slechts een van deze 15 beroepszaken is gepresenteerd tijdens de laatste legislatuur van José Luis Rodríguez Zapatero. Het Canarische Parlement heeft unaniem het instellen van hioger beroep goedgekeurd tegen de Wet Duurzame Economie, omdat men bij de behandeling geen rekening heeft gehouden met de bevoegdheid van de Deelstaat.
grindwettelijkehif.jpg                                 Het Constitutionele Gerechtshof in Madrid.
Deze wetgeving wijzigt aspecten met betrekking tot het Regimen Economico Fiscal (REF) (Belastingstelsel) dat gerelateerd is aan het Regimen de las Islas Canarias (RIC) (Canarische Belastingstelsel) en men op Canarias ervan uiitgaat, dat een rapport van de Tweede Kamer van de Deelstaat noodzakelijk is.

Begin 2013 heeft de Canarische Regering in eenzelfde zitting besloten, de Ley de Estabilidad Presupuestaria (Wet Begrotingsstabiliteit) aan te vechten, evenals  de Koninklijke Besluiten over Noodmaatregelen voor het Garanderen van de Duurzaamheid van het Openbare Gezondheidsstelsel en over de Noodmaatregelen voor Ratiionalisering van de Overheidsuitgaven op het vlak van Onderwijs. Het argument was, dat men treedt in bevoegdheden die betrekking hebben op de lesuren van de docenten en het vervangingssysteem.

Ook tegen de wet van de deelstaatregering is in 2014 hoger beroep aangetekend door de Canarische Regering, omdat men van mening is,  dat daarmee de  financiële  zelfstandigheid  wordt geschonden en dat dit schade toebrengt aan de institutionele waarborg van de lokale zelfstandigheid.
Vier aspecten van de Kustwet zijn in het geding tussen de Spaanse Regering en de Canarische, omdat ze  zijn aangenomen, “met een schending van de Carta Magna (Grondwet)".

De Spaanse Staat is ook naar het TC gegaan tegen door de Deelstaat goedgekeurde wetgeving. Dat is het geval met de Ley de Vivienda (Wet Volkshuisvesting) waartegen in 2015 hoger beroep is aangetekend, in de overweging van ongrondwettelijkheid inzake de verklaring van sociaal belang, vanwege gedwongen onteigening, voor in sociale nood verkerende personen.

Andere zaken die bij het TC in behandeling zijn, hebben te maken met het door de Eilandbesturen ingestelde hoger beroep inzake het conflict over bevoegdheden van de Canarische Regering inzake de Ley de Presupuestos de Canarias de 2013 (Canarische Begrotingswet van 2013). De  Eilandbesturen vragen, dat de overgedragen bevoegdheden vastgesteld worden bij wet, en niet zijn onderworpen aan de vrije wil van de Regering.
zzzzzzzislas-canariaslogo-162.jpg


Boetes tot €225.000,= voor het
laten vliegen van 'drones' boven stedelijke gebieden

SPANJE - vrijdag 8 januari 2016 - Het is in goed Spaans een dron (drone) en in fatsoenlijk Nederlands: een vliegmachientje, maar het kan ook de oorzaak zijn van een mogelijke boete tot wel €225.000,= voor personen en tot maximaal 4,5 miljoen euro voor bedrijven.

Het vliegmachientje  dat inclusief afstandsbediening  in de afgelopen kerstperiode als meest geliefd speelgoed uit veel geschenkverpakkingen tevoorschijn is gekomen, wordt door de wet beschouwd al zijnde een klein, licht vliegtuig.  Dat geldt zelfs voor de kleinste apparaatjes die minder dan een kilo wegen en rond de €40,= kosten. En als zodanig zijn ze onderworpen aan de regelgeving van het Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) (Spaanse Agentschap voor Luchtvaartveiligheid), aldus de woordvoerder van deze instantie..
dron.jpg

          Een met afstandsbediening bestuurd vliegmachientje (‘drone’) in volle vlucht,
vlieg-je-drone-veilig-300x250.jpg
Verboden
Daarom is het, zowel voor recreatieve- en/of hobby-vluchten, geheel verboden de  vliegmachientjes te laten vliegen boven stedelijke gebieden,  of boven verblijfplaatsen van personen zoals parken, openbare groenvoorzieningen, privé-tuinen, straten, stranden, openlucht concerten, of evenemententerreinen.
onbemand-vliegtuig-drone-rpas-verboden-tijdens-koniginnedag-2013.pngimages-24.png
Ook mag een dergelijk vliegmachientje niet ’s nachts vliegen, niet  in de nabijheid van luchthavens en vliegvelden, niet in gebieden waar parachutespringers actief zijn, en ook niet nabij   helihavens.”
De vliegmachientjes mogen uitsluitend vliegen in gebieden die daartoe geschikt zijn. Bijvoorbeeld in gebieden voor modelvliegtuigen, boven onbewoonde gebieden, enz.
Zo staat te lezen in de informatie, die het AESA beschikbaar stelt aan de gebruikers.

Deze vliegmachientjes mogen uitsluitend overdag vliegen op een hoogte van minder dan 120 meter. Dat is weinig bekend. Slechts weinig mensen lezen de voorwaarden en wettelijke bepalingen en daarom, aldus de deskundigen, zien winkels die daarover informeren, de omzet ervan aanzienlijk dalen.

En dat is niet allemaal theorie. Sinds de wet medio 2014 in werking is getreden die het civiele gebruik van de vliegmachientjes regelt, heeft het Agentschap voor Luchtvaartveiligheid in Spanje 24 strafdossiers geopend tegen het gebruik van deze zogenoemde ‘drones’ (vliegmachientjes). Deze boetes lopen in totaal op tot €185.500,=
De laagste boete die het AESA op dit vlak heeft opgelegd bedraagt  €300,=; en de hoogste is €21.000,=.
“De voornaamste oorzaak van de boete betreft een niet toegestane gebruiker en het vliegen boven verboden gebieden,” zo geven de geraadpleegde bronnen aan.

Vergunning
Momenteel bestaan er in Spanje 940 bedrijven met een vergunning van het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) om te kunnen opereren met vliegmachientjes, “voor het realiseren van luchtvaartactiviteiten voor technische - of wetenschappelijke werkzaamheden, voor het merendeel fotografie of het maken van luchtopnamen voor films. Ook worden ze gebruikt voor de mijnbouw, openbare werken, het restaureren van gebouwen, en het controleren van plagen.

Het gebruik van een dergelijk vliegmachientje voor recreatieve- of hobby-vluchten , “heeft geen toestemming van het AESA nodig, maar moet wel voldoen aan de veiligheidsvoorschriften,” zo laat het agentschap weten.

Uiteraard is schade veroorzaakt door de dron (het vliegmachientje) de verantwoordelijkheid van degene die het bedient. Bovendien zijn boetes van toepassing die zijn vastgesteld in artikel 655 van de Ley de seguridad aérea (Wet op de Luchtvaartveiligheid).
Regelgeving-drones.jpgGeldboetes
 De zwaarte van de boete die personen krijgen opgelegd voor misbruik van een dergelijk  vliegmachientje (in het Spaans: dron) is variabel en afhankelijk van de ernst van de overtreding, door particulieren bij:
- lichte overtredingen van.......   €     60,=  tot € 45.000,=
- ernstige overtredingen van...€45.001,= tot € 90.000,=
- zware overtredingen van..... €90.001,= tot €225.000,=
en door bedrijven bij:
- lichte overtredingen van........€   4.000,= tot €    70.000,=
- ernstige overtredingen van... € 70.000,= tot €   250.000,=
- zware overtredingen van..... €250.001,= tot €4.500.000,=
download-14.jpg

USA
In de Verenigde Staten bestaat een richtlijn tegen ongecontroleerd vliegen met drones. Sinds  21 december 2015 is iedere Amerikaanse burger die een drone heeft van tussen de 250 gram en 25 kilogram verplicht zich te registeren alvorens in de buitenlucht ermee te gaan vliegen, 
verbod-op-drones-no-drones-allowed.jpg
Voldoet men daar niet aan, dan loopt men het risico op een boete van $25.000,= en drie jaar gevangenisstraf.
zzzzzzzislas-canariaslogo-18.jpg


Dit zijn de commissies
welke in rekening worden gebracht 
bij geld pinnen uit de bankautomaat

SPANJE - woensdag 30 december 2015 - De bank van de pinautomaat mag niet rechtstreeks commissie in rekening brengen aan de klant, maar wel aan de bank die de bankpas verstrekt.

Dat is de aanpassing van het doorberekenen van bank-commissies  in Spanje. De meeste bankinstellingen zijn op het laatste moment gestopt met het sluiten van overeenkomsten met andere bankinstellingen en staan zo toe, dat hun klanten geld kunnen pinnen tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden.
download-11.jpgDe banken doen dat met de bedoeling te voldoen aan het bepaalde wat begin oktober 2015 bij Koninklijk Besluit is goedgekeurd door de Spaanse Regering waarmee men de dubbele commissie wil afremmen voor het contant geld trekken uit pinautomaten door niet-klanten.  Het is hier,  dat de dans om de commissies begint voor de uitgevende bank.

Met ingang van 1 januari 2016 mag de bank die eigenaar is van de pinautomaat, niet rechtstreeks commissie in rekening brengen aan de klant, maar wel aan de entiteit die de pinpas uitgeeft,  wat al dan niet geheel, of gedeeltelijk effect zal sorteren op de kosten voor de gebruiker.

Momenteel hebben de drie grote banken de voor de bankinstellingen  geschudde kaarten in handen - Santander, BBVA en Caixabank - die tot nu toe geen enkele convenant ondertekend hebben met andere entiteiten en zullen kosten (tussen de €1,85 en €2,=) in  rekening brengen aan de entiteiten die de pinpassen uitgeven

Anderzijds zijn er de overige entiteiten,  die  overeenkomsten hebben gesloten voor  het aan hun klanten aanbieden van de meest voordelige voorwaarden als het aankomt op het pinnen van geld uit de pinautomaat; in dat geval, zal men tussen de €0,45 en €0,65 in rekening brengen.

Spaanse banken gaan per 1 januari 2016 dus meer commissie rekenen voor ‘flappen tappen’.

Alle banken in Spanje zijn overeengekomen dat men per 1 januari 2016  januari weer commissie moet gaan betalen als men niet bij de eigen bank geld uit de muur haalt. Per 1 januari 2015 zak men bedragen variërend van  €0,65 tot €2,= gaan betalen als men bij een pinautomaat geld uit de muur haaltbij een bank die niet de bankinstelling is. Volgens de banken zijn de kosten zo hoog, dat men dit moet gaan berekenen aan de klanten. De Regering is niet blij met deze actie maar doet voorlopig niets.

 pin.jpg

Geld pinnen in Spanje wordt weer duurder, dat wil zeggen, pinnen bij een pinautomaat die niet van de iegen bank is. Als men bijvoorbeeld een rekening en bank/pinpas heeft bij de Caixabank dan moet men €2,= euro gaan betalen als men geld gaat pinnen bij Santander, BBVA, Bankia, Sabadell, of andere banken. Alleen geld uit de pinautomaat halen die van de Caixabank is blijft zodoende gratis.

Datzelfde geldt voor alle andere banken waarbij de prijzen vatiéren  tussen €0,65 in het geval van Bankia tot €2,= euro in het geval van de Caixabank. Telkens  als men geld pint bij een pinautomaat zal er een bericht verschijnen waarbij men de keuze heeft om door te gaan en te betalen, of te stoppen met de transactie. Onderstaan een overzicht  met alle alle kosten bij de verschillende banken:
pinnen1-1.jpgHet verwarrende van het hele verhaal is, dat de banken onderling  andere bedragen hebben afgesproken. Om een voorbeeld te noemen: is men klant van de BBVA dan kan men gratis pinnen bij de eigen bank maar moet en €1,85 betalen als men dat doet bij een pinautomaat van Banco Santander; €2 ,= bij Caixabank; €0,98 bij Bankia; €1,80 bij Sabadell;€1,50 bij Popular en tussen de €1,50 en €2,= euro bij de Euro 6000-pinautomaten.

De bedragen die de banken onder elkaar hebben afgesproken zijn veel hoger dan wat de Regering heeft voorgesteld. Helaas doen de Spaanse banken toch hun eigen zin en houden ze geen rekening met de aanbevelingen van de Spaanse Regering. De enige bank die de kosten zo laag mogelijk wil houden is Bankia, maar dat komt omdat de bank eigendom is van de Spaanse Staat  nadat deze bankinstelling enkele jaren geleden is gekocht, om van de ondergang gered te worden.

Voorlopig is er nog geen informatie bekend gemaakt over wat de meerkosten zullen zijn als buitenlanders met een buitenlandse pinpas in Spanje gaan pinnen bij de geldautomaten. Ook is er geen melding gemaakt, er al, dan niet kosten komen om te pinnen in winkels.
00000AAAAAAAAAslas-canariaslogo-133.jpg 


Geluidshinder 
Ondernemers in Zuid Gran Canaria
kunnen hun geluidsbegrenzers kopen
bij daartoe elk erkend bedrijf

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA -  woensdag 6 mei 2015 - De Wethouder van de Dienst Gemeentewerken,  Fernando González, heeft tegenover de verwarring welke bij de ondernemers is ontstaan, verduidelijkt, dat er geen monopolie bestaat voor het installeren van deze apparaten voor het bedrijf waaraan men de installatie van de programmering heeft toegekend, dat de computer welke het bedrijf koppelt aan de voorzieningen van de Gemeente voor het meten van het geluid.

Het Gemeentebestuur van San Bartolomé de Tirajana heeft er op dinsdag 5 mei 2015 de ondernemers aan herinnerd, van wie de activiteit een muzikale onderhoudende show genereert, hun geluidbegrenzers kunnen aanschaffen bij elk bedrijf, dat door de Gemeente  is erkend.
img_27912.jpg                                                       Een erkende geluidsmeter.
Eveneens laat de wethouder weten, dat sinds de inwerkingtreding van de gemeentelijke verordening tegen geluidsoverlast, men in totaal 60 processen verbaal heeft opgemaakt wegens het niet voldoen aan de inspanning, om de etablissementen geluidsdicht te maken, door middel van het installeren van de aangewezen geluidsbegrenzers.

“We hebben alle ondernemers op de hoogte gesteld van de verplichting, om tijdig binnen de in de verordening - aan de aan hen toegekende termijn -van zes maanden - te voldoen aan het gestelde,” zo heeft de wethouder aangegeven, die de actualisering van de basisgegevens voor de etablissementen bekend heeft gemaakt welke de geluuidsbegrenzers aangeven.

De boetes voor de geluidsovertreder variëren van €3.000,= tot €16.000,= zo laat de wethouder weten.

Bovendien hebben de ondernemers - die hun geluidsbegrenzers kopen bij het bedrijf wat zij het best geschikt achten - de verplichting, een onderhoudscontract op jaarbasis met dat bedrijf af te sluiten, zo heeft de wethouder aangegeven.
logo_menu.jpg sellos_grandes.jpg

RS Sonocom
In die zin is het bedrijf RS Sonocom,
(zie:
http://www.rssonocom.com/index.phpver=inicio&idioma=es ), een van de weinige, officieel door de Gemeente San Bartolomé de Tirajana geregistreerde, erkende installateurs voor het plaatsen van de geluidsbegrenzer, met een integrale dienstverlening voor: installatie, onderhoud, geluidsmetingen, het opstellen van erkende ingenieursrapporten en het beheer van de documenten die vereist zij in de nieuwe procedure, zo hebben bronnen binnen het geraadpleegde bedrijf laten weten,.

Verordening
Alle uitgaansbedrijven in de gemeente San Bartolomé de Tirajana met audiovisuele apparatuur, of live muziek-evenementen zijn, sinds 16 augustus 2014, verplicht zich bij een dergelijke dienstverlening te houden aan de voorwaarden die het controlteam stelt aan een geluidsbegrenzer welke is voorgeschreven in de Ordenanza Municipal de Protección Contra la Contaminación Acústica (Gemeentelijke Verordening voor Bescherming tegen Akoestische Vervuiling).

Zoals in 2014 is verordend voor het installeren van software voor de ontvangst en controle door de overheid en de politie, welke in dat jaar is toegekend door het Gemeentebestuur voor een totaal van €8.560= aan het bedrijf Sistemas Ambientales Canarios SLU, dat deze dienstverlening voor slechts de komende vier jaar zal uitvoeren.

Een politiedienst, die in real time het milieutoezicht uitoefent op de telematisch via GSM, GPRS, ADSL, WIFI, SMS of soortgelijk ontvangen geluidsinformatie, zal op elk moment de plaatsbepaling vaststellen van de panden die de activiteiten ontwikkelen welke deze voorgeschreven geluidsbegrenzers registreren.

Het Decreet 86/2013 voor de geclassificeerde activiteiten en publieke optredens, geeft in artikel 18 de verplichting aan, een recorder als geluidsbegrenzer te installeren in die recreatieve activiteiten met een muzikaal karakter of voorstelling; om ervoor te zorgen, dat de in de regelgeving vastgestelde limieten niet worden overschreden.
kleurlogoCanarias.png


Goedgekeurd
de Wet
welke de stroomlijning van overheidsprocedures mogelijk maakt,
voor
investeringen die door de Canarische Regering als strategisch worden beschouwd

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 30 januari 2015 -Het Canarische Parlement heeft op dinsdag 27 januari 2015 met de stemmen van Coalición Canaria (CC ) en de socialistische partij (PSOE) de wet goedgekeurd welke stroomlijning van overheidsprocedures van de Canarische Regering mogelijk maakt voor investeringen die als strategisch worden beschouwd door haar Commissie Investeringen en Strategische projecten.

Zowel de Partido Popular (PP) evenals Nueva Canarias (NC) zijn tegen deze wet, omdat ze van mening zijn dat dit willekeur opwerpt op het moment waarop bepaald wordt welke ondernemers deze strategieverklaring krijgen voor hun inversterings projecten en zo de behandeling van de termijnen voor overheidsprocedure met de helft (in tijd) verminderd zien worden.
poarceamaplms.jpg imagesYUFXBGKR.jpg                  Met deze wet staat het Parlement voortaan volledig buiten spel
                        voor wat betreft het bepalen van prioriteit voor projecten.

Volgens José Miguel Barragán (CC) zorgt deze wet voor transparantie en objectiviteit, omdat men tot nu toe dit soort kwesties oploste in de wandelgangen, of met telefoontjes naar politici door de geïnteresseerde ondernemers.

“Sommige ondernemers kunnen nu niet meer de telefoon hanteren , nu zal men weten wie wat vraagt, welke reden de voorheen corrupte hanteerden; we hebben niet geleerd van wat er gebeurde en wie naar de wandelgangen kwamen om gunsten te vragen,” zo reageerde Barrágan op de kritiek van de oppositie.

Dezelfde mening is Emilio Mayoral (PSOE) toegedaan, die stelt dat er geen plaats is voor willekeur omdat de bepaling, welke projecten tot strategisch kunnen worden verklaard, ‘minutieus’ is en omdat het Comité de Inversiones y Proyectos Estratégicos (de Commissie voor Investering en Strategische Projecten), zoals hij beweert, een orgaan is, dat ‘onafhankelijk’ is van de Regering.

De commissie bestaat uit de president van de Canarische Regering, de minister van Economie en de minister van Algemene Zaken, leden van het Regeringskabinet en, in voorkomernd geval, uit leden van andere overheden, ondernemersverenigingen en vakbonden.

Miguel Jorge Blanco (PP) heeft gezegd, dat de wet is volgeladen met goede bedoelingen, msaar dat de oplossingen welke men voorstaat, ongelukkig zijn, door willekeurige kriteria te introduceren.
img_25872.jpg“De tekst biedt een mantel van wettigheid met het bestaan van een inverterimgscommissie waarmee de Regering rechtstreeks behandeltermijnen vaststelt en welke niet,” zo heeft de PP-afgevaardigde gezegd.

Hij heeft hier aan toegevoegd: “ De tekst benadert het algemeen belang, het principe van gelijkheid van kansen en staat het de persident van de Regering toe al naar gelang zijn bevlieging te beslissen,” en Miguel Jorge Blanco betreurt het dat men geen gehoor heeft gegeven aan de amendementen van de PP om te voorkomen ,“dat de uitvoerende macht is gestoeld op discretie en willekeur bij het nemen van beslissingen.”

Román Rodríguez (NC) heeft aangegeven, dat het gaat om een wet die willekeur en ondoorzichtigheid introduceert, “omdat de Canarische Regering kan besluiten op een subjectieve, onbepaalde en abstracte wijze, of private investeringen strategisch zijn.”

“Het zorgt voor ongelijkheid in de aparte inschrijvingsprojecten, dat zal in elk geval functioneren voor de vriendjes die toegang hebben tot de partijen die aan de macht zijn, het is een tegenslag, men maakt het algemeen belang ondergeschikt aan de particuliere belangen,” zo heeft Román Rodríguez gezegd.
kleurlogoCanarias.png


Maspalomas zal vanaf medio augustus 2014
de boetes voor geluidsoverlast
veroorzaakt door de uitgaanscentra
strikt toepassen

De sancties variëren van €15.000,=  tot aan
sluiting van de uitgaansbedrijven

González is van mening dat er etablissementen zijn  die zich niet hebben aangepast aan de regelgeving

SAN  BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - donderdag 10 juli 2014 - Vanaf 16 augustus 2014 begint de gemeente San Bartolomé de Tirajana met sanctioneren - met boetes van €15.000,= tot aan bedrijfssluiting - bij geluidsoverlast welke veroorzaakt wordt door de uitgaansbedrijven.

Ondernemers die etablissementen hebben met muziek- en video installaties, of die life evenementen organiseren, hebben tot de genoemde datum de tijd, om deze installaties te voorzien van een geluidsbegrenzer, zoals de gemeentelijke verordening voorschrijft tegen de akoestische vervuiling. Vanaf 16 augustus 2014 zal de Gemeente de inspectie van de etablissementen beter in de hand te nemen en proces verbaal opmaken tegen uitgaansbedrijven die niet voldoen aan de gemeentelijke verordening.

                       De uitgaanscentra Metro en Kasbah in
Playa del Inglés.

Hoewel de genoemde Gemeentelijke Verordening door het Gemeentebestuur van San Bartolomé de Tirajana op 1 augustus 2013 is goedgekeurd, heeft men de ondernemers een periode van zes maanden de tijd gegeven voor het aanpassen van hun uitgaansbedrijven; waarmee op 15 augustus 2013 de Canarische Regering het Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos (Reglement van Geclassificeerde Publieksevenementen) heeft goedgekeurd, zoals dat is opgesteld door het Gemeentebestuur onder leiding van burgemeester Marco Aurelio Pérez.

“Daardoor heeft men nu meer rechtszekerheid,” als men optreedt tegen de overtreders van de geluidsbegrenzing, zo heeft de wethouder van Milieubeleid, Fernando González, laten weten op woensdag 9 juli 2014.

"Ver las orejas al lobo"

Deze typisch Spaanse uitdrukking betekent: “zich bewust zijn van een gevaar, omdat men het nabij weet.”
Ondanks de extra tijd welke men gegund heeft, staat het voor González vast, dat de meeste ondernemers hun bedrijven niet hebben aangepast aan de verordening tegen de akoestische vervuiling. “Zolang ze ‘de oren van de wolf’ niet zien, zullen ze niets doen,” heeft de wethouder van Milieubeleid benadrukt.

Bovendien heeft de wethouder toegevoegd, “dat het installeren van geluidbegrenzers ‘slecht een toegevoegde maartregel is’, naast de verplichting tot geluidsisolatie van de uitgaansbedrijven;” en men zal ook de door het Ministerie van Industrie, van de Canarische Regering, vastgestelde opening en sluitingstijden moeten naleven.
Alleen specifieke evenementen, zoals de viering van de patroonheilige van de wijken in de gemeente en openluchtconcerten zijn, met voorafgaande gemeentelijke toestemming, uitgesloten van dit besluit.

Om aan deze verplichting te herinneren, heeft de Gemeenteraad een edict uitgevaardigd, waarin men erop staat, dat alle uitgaansbedrijven deze verordening tegen geluidsoverlast dienen.
Artikel 57 van deze verordening zegt expliciet, die de installatie van geluidsbegrenzers op  goedgekeurde apparatuur blijvend verzekert, dat, in geen geval, geluidsemissies de aanvaardbare grenzen van het geluidsniveau overschrijden buiten het etablissement, of in de aangrenzende en omliggende structuren.

Eveneens zullen de geluidbegrenzers - uitgerust met een verzegeling om manipulatie te voorkomen en voorzien van batterijen in geval van storing - moeten functioneren als interne regelaars van de geluidsapparatuur en als datarecorders met een capaciteit tot het opslaan van maandelijkse gegevens, en moeten ze voorzien zijn van computerprogramma’s die het mogelijk maken deze gegevens dagelijks door te sturen naar het controlestation van de Policía Local (Gemeentepolitie), dat in de komende weken in gebruik zal worden genomen, aldus Fernando González.

De installatie - en het beheer voor een periode van vier jaar - van dit politie-controlestation is door de Gemeente, via een openbare aanbesteding, gegund aan het bedrijf Sistemas Ambientales Canarios SLU, voor een bedrag van €8.560,=
kleurlogoCanarias.png


De Kerk krijgt haar landgoed terug
van 134.000 m² in San Lorenzo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - donderdag 12 juni 2014 - De Rechtbank van Las Palmas heeft het eigendomsrecht erkend van het Cabildo Catedralico (Kerkbestuur van de Kathedraal) van een landgoed van 134.504 m² in de wijk San Lorenzo, waar dit eigendom van de Kerk zich bevindt, in overeenstemming met een eigendomstitel die is bewaard in het historisch archief, en heeft de vijf families die bezit genomen hebben van dit terrein verordonneerd het terug te geven.

De Rechtbank heeft het door het Cabildo Catedral van Las Palmas (Bestuur van de Kathedraal, de groep priesters die de Bisschop adviseert) ingestelde hoger beroep toegewezen met betrekking tot het vonnis van het Gerecht in Eerste Aanleg in de hoofdstad van Gran Canaria, dat in maart 2012, dat bij herhaling de teruggave van het eigendom van een landgoed van 134.504 m² heeft voorgeschreven in de hoofdstedelijke wijk San Lorenzo, dat momenteel suelo rústico is (grond die een plattelandsbestemming heeft).

In tredend in de grond van de zaak, erkent het vonnis, dat is opgelegd door de magistraat Juan Carlos Socorro Marrero, de door de advocaten Pedro Hidalgo Ferrera y Francisco Santana García gedefinieerde argumenten en heeft de eigendomstitel voor wettig verklaard die de eider hanteerde met een akte van 17 juni 1784, die bewaard is gebleven in het Archivo Histórico Provincial (Provinciaal Geschiedkundig Archief).

Volgens het document - dat nu de door de Kamer erkend wordt in een procedure die net zo complex is als ongebruikelijk - hebben op 17 juli 1774 de eigenaren van het terrein, Andrés Cabral en Agustina Gutierres, verkocht: “twee grondstukken in San Lorenzo” aan “ het Cabildo van de genoemde Santa Yglesia (het Kerkbestuur),” in de akte vertegenwoordigd door, “de kanunnik doctor don Gerónimo José de Roo,” in ruil voor “quarenta pesos y medio” (45,5 pesos*).

De eisers die het proces hebben verloren, zijn zeven families die eigenaren van terreinen, en woningen zijn (in sommige gevallen grotten) die grenzen aan het grondstuk van het Cabildo de Catedral ( Kathedrale Kerkbestuur), die in de loop van de decennia is toegerekend en toegevoegd aan de eigen terreinen, ofwel door het gebruiksrecht (het bezit van terreinen waarover twijfel bestaat betreffende de eigendom), ofwel door onwetendheid, ofwel door het gebruik ervan.

*Peso
Het woord “peso” betekent gewicht en was in Latijns Amerika de belangrijkste Spaanse munt gedurende de koloniale periode, het was een munt van acht realen, de
peso of het "(geld)stuk van acht". De peso de oro woog 27 gram en was voor 92% van zilver. Deze peso stond ongeveer gelijk aan de dollar, of  thaler. Tot 1857 werd deze munt ook in de Verenigde Staten van Amerika geaccepteerd. De peso is meestal opgedeeld in 100 centavos

kleurlogoCanarias.png


Nieuwe maatregelen voor luchtvaartpassagiers

EUROPA -woensdag 12 februari 2014- Het Europees Parlement heeft een voorstel aangenomen voor de modernisering en uitbreiding van de rechten van luchtvaartpassagiers.

Na een langdurige vertraging of annulering van de vlucht moet de passagier eenvoudiger en sneller compensatie krijgen van luchtvaartmaatschappijen.

http://www.rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl/vlucht-vertraagd.aspx
De meerderheid van de nieuwe regels betekent een ontwikkeling voor reizigers en zorgt voor meer helderheid over de rechten en plichten van passagiers en luchtvaartmaatschappijen.


Tegemoetkoming
Volgens het voorstel hebben reizigers recht op 300 euro compensatie als de vlucht binnen Europa meer dan drie uur vertraagd is.
Bij vluchten met meer dan vijf uur vertraging tussen 3500 en 6000 kilometer is dat 400 euro.
En bij een vlucht van meer dan 6000 kilometer met zeven uur vertraging ontvangt de passagier 600 euro compensatie.

Een andere maatregel is, dat luchtvaartmaatschappijen retourtickets niet meer mogen weigeren. Dit gebeurt vaak wanneer het ticket voor de heenweg niet is gebruikt.
Verder moet op het vliegveld altijd een contactpersoon aanwezig moet zijn om de reiziger te kunnen informeren over de vlucht.

Het aangenomen voorstel van het Europees Parlement wil niet zeggen, dat de nieuwe regels vast staan. Het Parlement moet nog onderhandelen met de lidstaten van de Europese Unie, die hun standpunt nog moeten innemen. De nieuwe passagiersrechten worden daarna pas vastgesteld en ingevoerd. Dat  zal met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid pas in 2015 het geval zijn.
kleurlogoCanarias.png


Sinds 2012 in handen van de Gemeente

Santa Brígida heeft een rapport in de la liggen over
‘het gedrocht’

SANTA BRÍGIDA - zondag 1 december 2013 - Het document wijst de beslissing van het Gemeentebestuur aan, als oorzaak van de voortijdige beëindiging van de bouw van het winkelcentrum; iets, wat men, “ als ‘onwerkbaar’ beschouwt, wanneer een van de partijen vooraf gemaakte afspraken niet nakomt.”

Het Gemeentebestuur van Santa Brígida beschikt, sinds 30 juli 2012, over een juridisch rapport, dat is ondertekend door een technicus van het Departement Algemene Zaken die het Gemeentebestuur verantwoordelijk houdt voor de onrechtmatige daad van het opheffen van de overheidsconcessie aan de Unión Temporal de Empresas (UTE) (Joint venture) die belast is met de bouw van het onafgebouwde winkelcentrum in het centrum van de gemeente.

                       Het zogenoemde ‘gedrocht’ van Santa Brígida.

Eveneens beschouwt dit een conventionele oplossing als haalbaar voor een specifiek punt in aanpassing van het contract, “tenzij onuitvoerbaarheid van het bouwwerk.” Een haalbaarheid, die in gevaar is gebracht door de overweging in het vonnis van september 2013 van de Rechtbank voor Overheidsgeschillen in Las Palmas de Gran Canaria, dat de geldigheid van de vergunning verlopen verklaart.

Volgens het rapport, heeft de UTE (Joint Venture) er in mei 2012 aangedrongen op het oplossen van het contract men een schadeloosstelling voor schade en nadeel, hoewel men blijk heeft gegeven van hun wil, “een conventionele oplossing te bereiken welke het mogelijk maakt, de schadevergoeding te garanderen voor hun rechten, de bouw te voltooien en de winkels te exploiteren.”

Men moet weten, dat de Joint Venture die in 2002 gevormd is - door Saramema S.L., Cura Riviera S.L., Estacionamientos y Servicios S.A., en Fomento Construcciones y Contratas (FCC) - de enige is geweest, die zich heeft aangemeld bij de aanbesteding voor de bouw van het pand met ondergrondse parkeergarage, een openbaar plein, winkels, bioscoopzalen en een gemeentelijke parkeerplaats.

De reden, zoals recentelijk de advocaat Ignacio Cáceres heeft uitgelegd, was de financiële onhaalbaarheid die veel bedrijven hebben ondervonden bij de bouw van de bioscoopzalen. Een bouwwerk waarvan, kort na aanvang van de werkzaamheden, de UTE (Joint Venture) gevraagd heeft dit te wijzigen; o.a. samen met de bestemde oppervlakte voor de winkels. Een aanvraag, waarvoor men de bouw heeft stilgelegd en die de reden is voor het conflict van het zogenoemde ‘mamotreto’ (‘gedrocht’) van Santa Brígida.

Het rapport van de technicus van het Algemene Departement geeft aan, dat de genoemde wijziging geen goedkeuring heeft verkregen van het Gemeentebestuur, dat eraan twijfelt, dat een bouwwerk wat is aanbesteed voor negen miljoen euro, “nu opeens maar liefst 41,1 miljoen euro blijkt te kosten.”

Een cijferdans, die naar zijn mening voorkomen had kunnen worden, als het Gemeentebestuur het naleven van de Voorwaarden van de Technische Voorschriften had geëist welke worden gevestigd in de maandelijkse rapportage, met de certificering van de technischer directie ter naleving ervan, die vervolgens ter goedkeuring overhandigd had moeten worden aan de Gemeente. Een initiatief, waarover hij opmerkt, “dat dit niet alleen opportuun is, maar verplicht moet worden nagekomen.”

In de conclusies van de tekst, wijst men de oplossing van het contract af om redenen die zijn toe te schrijven aan het plaatselijke Gemeentebestuur, iets wat men, “als ‘onwerkbaar’ beschouwt als een van de partijen vooraf nalatig blijkt te zijn.”

Anderzijds is door de politiek partij Sataute (CxS ) hiertoe onlangs een extern juridisch rapport gepresenteerd waarin men, volgens de aanklacht, een verondersteld gebrek aan “duidelijkheid” aangeeft van het Gemeentebestuur met aan het hoofd Lucas Bravo de Laguna als burgemeester (Partido Popular - PP). Het gemeenteraadslid van CxS, Guadelupe del Río, beschuldigt Bravo de Laguna ervan, “al enkele jaren bewust te liegen, het bestaan van interne en externe, juridische rapporten te ontkennen welke dezelfde conclusies trekken als de advocaat;” en ze benadrukt, dat de wil van de burgemeester, “is ontvoerd door de concessiehouder, die nu niet de enige is die de algemene belangen van de gemeente aan het verdedigen is.”
kleurlogoCanarias.png


Advies-campagne op de Eilanden
een gids tegen telefonische
intimidatie

CANARISCHE EILANDEN - zondag 27 oktober 2013 - De Canarische Regering en de consumentenbonden zijn het eens over het opstellen van een protocol waarmee de agressieve praktijken, inclusief de ‘bedreigingen’, van de maatschappijen moeten ophouden.

De directeur-generaal van Handel en Consumptie, Gustavo Matos, heeft op donderdag 24 oktober 2013 aangekondigd, dat zijn departement een campagne zal starten, samen met de gemeentelijke voorlichtingskantoren aan de consument, over hoe te handelen tegen de telefonische intimidatiepraktijken die sommige ondernemingen erop na houden, vooral in de financiële sector en de telecommunicatie.

 

Dit is men overeengekomen in de Vergadering van het Red Canaria de Consumo (Canarische Consumptienetwerk), waarin de gemeentelijke entiteiten en de Canarische Regering zijn vertegenwoordigd, zo heeft het Dirección General de Comercio y Consumo laten weten in  een communiqué (http://www.consumo-inc.gob.es).

Bij die ontmoeting is te kennen gegeven, dat men een toename heeft waargenomen in het aantal klachten, dat betrekking heeft op dit soort praktijken, door zowel ondernemingen die zich wijden aan het verhogen van bedrijvigheid van andere ondernemingen, zoals commerciële maatschappijen die producten en diensten aanbieden.


Gustavo Matos
.

“We praten over telefoongesprekken op ongebruikelijke uren, dwang- en zelfs bedreigende gesprekken, E-mails en - in sommige gevallen - over heel agressieve gedragingen die niet zouden moeten worden ondersteund en waarin het in veel gevallen gaat om meningsverschillen met de consument van wie men geld wil innen,” merkt Gustavo Matos op, die hieraan toevoegt, “dat men in elk geval de consument moet beschermen tegen dit soort praktijken waarvan de wettelijkheid, op zijn minst, discutabel is.”


                 Oficina del Consumidor.

Matos heeft opgemerkt, dat men een protocol zal opstellen, of een gids met aanbevelingen die het de consument  maakt, te weten welke weg men moet bewandelen, om een eind te maken aan deze praktijken en, in het geval men besluit te reclameren, hoe men dit moet doen, dit alles op grond van de Ley de protección de Datos (Wet Gegevensbescherming)  en in samenwerking met en coördinatie tussen de OMIC http://www.oficinadelconsumidor.org/2011/11/directorio-de-oficinas-del-consumidor.html) en het Dirección General de Comercio y Consumo (http://www.gobiernodecanarias.org/estorg/ver-unidad-organica.jsp?id=21651 )

Een van de andere bereikte akkoorden in de Vergadering is, om van de Spaanse Regering te verlangen, dat men de Spaanse wetgeving wijzigt, om de bescherming van de consument af te bakenen over dit specifieke onderwerp, door een betere wetgeving en het aanscherpen van de betreffende sancties.
kleurlogoCanarias.png


Massale dumping nabij het Amurga-massief

Tonnen afval, puin en schroot vervuilen het Natuurreservaat

FATAGA - zondag 25 augustus 2013 - Enerzijds heeft men een majestueuze blik op het bergmassief van Amurga, met statige bergen van waar men uitkijkt op de Barranco (het ravijn) van en op slechts enkele meters van dit beschermde gebied, op indrukwekkende bergen… afval. De vuilstortplaats bevindt zich langs een wandelroute door het Natuurreservaat.

Midden op een route welke wordt gebruikt door wandelaars die op weg zijn naar het natuurreservaat van Amurga, rijzen, in tegenstelling tot de adembenemende bergtoppen van het massief van de kleine Grand Canyon van Gran Canaria, bergen op van tonnen in dit gebied gestort afval.

“Deze puinhoop is een van de dertig illegale stortplaatsen, die men van noord naar zuid kan tegenkomen op het eiland Gran Canaria,” aldus de milieuorganisatie Ben Magec-Ecologistas en Acción.

De percelen waarop deze vuilnisbelten liggen zijn eigendom van de familie Del Castillo die deze heeft verhuurd aan de gemeente San Bartolomé de Tirajana, om ze te gebruiken als gemeentelijke vuilstortplaats totdat men de vuilnisbelt heeft aangelegd in Juan Grande.

In 1989 zijn ze gesloten en is men een schoonmaakproces begonnen door het afval te begraven; een procedure, die men vanuit het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria rechtvaardigt, “vanwege de hoge kosten die het verplaatsen ervan met zich zou meebrengen:” Ondanks de officiële sluiting, blijft men het terrein gebruiken als vuilstortplaats. Met het doel te verhinderen, dat er vrachtwagens komen, om er allerlei soorten puin en afval te storten, heeft de Gemeente, middels een hekwerk, de toegangsweg naar het terrein afgesloten, waar men komt vanaf de autoweg die Maspalomas met Fataga verbindt, bij de Mirador de Arteara.

“De familie Del Castillo heeft begin 2013 het bestaande afval op de oude vuilnisbelt afgedekt met een laag zand, maar wind en regen hebben ervoor gezorgd, dat die laag zand is verdwenen,” is het officiële antwoord wat men krijgt van het Departement Milieuzaken van de Gemeente San Bartolomé de Tirajana. “Vanwege deze situatie, heeft de familie Del Castillo de Gemeente gevraagd, dat men het herstel van deze zandlaag opneemt in het Algemene Bestemmingsplan van de Gemeente. “

“Het is een niet op zichzelf staand geval, men hoeft maar te kijken naar de hoeveelheid levensmiddelen, verpakkingen en allerlei soorten materiaal welke dagelijks binnenkomt via Puerto de La Luz (de haven van Las Palmas) en te becijferen, hoe die verdeeld wordt over deze illegale vuilstortplaatsen; waarvan het meeste zich bevindt in alle barrancos (ravijnen) en landschappen van het Eiland, “ zo merkt de woordvoerder van Ben Magec-Ecologistas en Acción, Eugenio Reyes, op.

Deze vuilnisbelt bevindt zich in de Barranco de Fataga, achter de weg die leidt naar de Degollada de la Yegua die in 2005 is uitgeroepen tot Reserva de la Biosfera (Beschermd Natuurreservaat). Desondanks, is de Barranco de Fataga al 30 jaar lang gebruikt als dumpplaats voor afval, puin en schroot.

Volgens Ben Magec- Ecologistas en Acción, is een provisionele laag zand, waarmee men elke keer het gebied afdekt, niet afdoende. “ Hoewel de stortplaats van La Degollada de la Yegua al jaren gesloten is, blijft men er ontelbare hoeveelheden puin, afgedankte huishoudelijke apparaten en ander grof huisvuil storten.”

Volgens Reyes, botanicus van beroep, schakelt men de schade van het afval niet uit met een laag zand. Het gaat om niet homogeen afval met een grote uitwerking op het ecosysteem, dat in een vochtige bergkom ligt, waardoor regenwater dit kan verspreiden, bovendien wordt het grondwater voortdurend vervuild.”


Balo.

“Uiteindelijk,” zo concludeert Reyes, "zijn alle biologische cycli veranderd, de soorten die daar leven, zoals tabaiba (wolfsmelk); balos, of abalo (Plocama pendula, endemisch op Canarias, komt op alle eilanden voor, behalve op Lanzarote); of prauxi statice (Statice - Limonium sinuatum - zee lavendel, een plant die hier uniek is) wat betreft de flora, of de guirre (gier), de cernícalo (torenvalk), de loopvogel, de berg kaarie en de lagarto gigante (reuzenhagedis) met betrekking tot wilde dieren, zijn niet klaar voor deze chemische stress, of bacteriologische belasting die de tonnen afval zijn op een stortplaats als die van de Degollada de la Yegua."

“De actievoerster die over dit onderwerp gaat, heeft al diverse keren aangifte gedaan bij de SEPORONA
De politieke Partij Los Verdes (de Groenen) heeft in januari 2007 bij het Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Agentschap Milieu- en Landschapsbescherming) aangifte gedaan van deze illegale vuilnisbelt - gezien de ruim 2.000 m² terrein waarop ruim 2.000 m³ afval ligt (als dit niet zo was, zouden we praten over een afvalpunt).

Het Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural en de SEPRONA (Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural = de Milieudienst van de Guardia Civil)
Ondanks, dat dit al jaren geleden is aangegeven, duurt het vanuit het Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural enkele minuten, vooraleer men de plaats kan lokaliseren waar de genoemde vuilnisbelt zich bevindt. “Als u aangifte wenst te doen, moet u de SEPRONA bellen, zij sturen ons dan het rapport en vervolgens zullen wij de bijbehorende afhandeling ondernemen, “ zegt een snijdende stem aan de nadere kant van de telefoon. Gevraagd, of men al kennis heeft van de situatie op deze illegale vuilnisbelt, antwoord men geërgerd, “het onderwerp komt me bekend voor, maar het is niet mijn zaak en mijn collega is met vakantie. Ik heb u al gezegd, dat de snelste manier is, de SEPRONA te bellen·”


SEPRONA

Zie:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_the_Guardia_Civil%27s_Nature_Protection_Service.svg

2013082215213873015large.jpgHet Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural is volgens de Ley 1/1999, de 29 de enero de Residuos de Canarias (Canarische Wet Afvalstorting) belast met het opleggen van boetes voor overtredingen die men in niet beschermde natuurgebieden begaat, terwijl het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria moet optreden wanneer men zich niet aan deze wet houdt in beschermde natuurgebieden, een van de regels, die vervat is in artikel 4.13 van het Plan Territorial de Residuos de Gran Canaria, bepaalt,dat de oude gemeentelijke vuilstortplaatsen die nu buiten gebruik zijn, moet vallen onder een formele sluiting en landschapsherstel.” Echter, nalatigheid en passiviteit van de overheid veroordelen tot een zicht op een landschap, dat - jaar na jaar - in dezelfde conditie blijft.

Een buurtbewoner, Sergio Pérez, bevestigt, “ dat het puin er open en bloot bijligt en talrijke bergwandelaars en toeristen die het gebied doorkruisen, treffen deze prachtige barranco (vallei), dagelijks aan vol afval.”

“Het Eiland is een groot pretpark voor het storten van afval”
Het Plan Territorial de Residuos de Gran Canaria - in de prille fase voor goedkeuring - identificeert tot 12 ongecontroleerde vuilnisbelten, of afvalstortplaatsen in de diverse Gemeenten van Gran Canaria, hoewel volgens Ben Magec-Ecologistas en Acción deze telling niet overeenkomt met de werkelijkheid. “Het is toereikend, om een trip over het Eiland te maken, om het bestaan vast te stellen van andere, evenzovele, illegale stortplaatsen voor puin en grof huisvuil,” zo oordeelt Eugenio Reyes ronduit. Onder de  stortplaatsen die de leden van deze milieubeweging hebben aangegeven; en waarvan men vaststelt, dat deze niet voorkomen in het document van het Cabildo (Eilandbestuur) bevinden zich er zes, namelijk:
- in Mogán,
 - op een gedeelte buiten de vuilnisbelt van Juan Grande,
- in het gebergte van Rosiana,
- in Telde,
- in de Barranco de Ayagaures, in San Bartolomé de Tirajana ,
- op de Montaña de las Moriscas, in Agaete.

Voor Ben Magec betreft de on gecontroleerd heid ook afval - waarvan veel hergebruikt kan worden, zoals bouwmateriaal en glas - dat zich opstapelt op de vuilstortplaatsen.

“De bevoegde autoriteiten - of het nu het Cabildo (Eilandbestuur) is, of het Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural - moeten een inventarisatie maken van alle afval, dat er ligt op een illegale vuilstortplaats, want we kunnen op een en hetzelfde terrein, al dan niet gevaarlijk afval aantreffen (bouwmateriaal), organisch materiaal (landbouwafval, dode dieren), gevaarlijke en vervuilende stoffen (verfblikken, metalen platen, huishoudelijke apparaten, plastic dozen, meubels, banden, batterijen enz.); herbruikbaar materiaal (flessen, plastic verpakkingsmateriaal); heel gevaarlijk chemisch afval (blikken met kunstmest, onkruid- en ongediertebestrijdingsmiddelen) enz.”

Reyes toont zich pessimistisch over een oplossing voor dit probleem. “Jaar na jaar wil men het controleren, maar de situatie verandert niet. De overheid blijft passief hopen, dat er klachten komen van burgers, die misschien wel in aanmerking worden genomen. Ik denk, dat hun rol zich niet daartoe zou moeten beperken. Ze moeten uit voorzorg handelen, om de verspreiding van deze locaties te voorkomen en de bestaande illegale vuilstortplaatsen uitroeien.”

Het voorstel voor het Plan Territorial de Residuos de Gran Canaria bevindt zich in de goedkeuringsfase en zal waarschijnlijk in 2014 worden aangenomen. Momenteel kan de vuilstortplaats op de Degollada de la Yegua, “daar nog niet op rekenen.”
kleurlogoCanarias.png


Sluiting en sloop gevraagd van twee illegale toeristencomplexen in Puerto Rico

Beide aparthotels zijn gebouwd op een perceel
waar de stadsplanning er slechts één toestaat

MOGÁN / PUERTO RICO - dinsdag 16 juli 2013 - De advocaat Emilio Virgós heeft gevraagd om de tenuitvoerlegging van het vonnis van het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof) - waarin men de procedure waarmee men twee aparthotels heeft gebouwd in Puerto Rico (gemeente Mogán) illegaal heeft verklaard - waarmee hij, om sluiting en sloop vraagt van de beide complexen.

In zijn brief aan de Juzgado de lo Contencioso Administrativo (Kamer voor Overheidsgeschillen van de Rechtbank in Las Palmas de Gran Canaria) wat ontvangen is op dinsdag 16 juli 2013 wordt gevraagd, dat men van de Gemeente Mogán eist, dat deze resoluties uitvaardigt die een eind maken aan de activiteiten en de bezetting van aparthotel ‘Morasol Suites’ en men overgaat tot de sloop van het uitgevoerde bouwwerk.
Dit aparthotel is niet in overeenstemming met het oorspronkelijke project wat goedgekeurd is in de vergunning welke men verleend heeft aan het bedrijf SGT SA; reden waarom men vraagt om de teruggave van het onterechte, bezette openbaar domein wat in overtreding is met de verordeningen van de bebouwing van Puerto Rico, zoals is vervat in het vonnis van de Rechtbank in Eerste Aanleg en daarna door het TSJC.

Bovendien vraagt men, dat men van de onderneming Procontursa eist, dat men de hotelactiviteit staakt en, dat men tevens de ontruiming van het pand eist.

Ook eist men met dezelfde bewoordingen, dat men dit vonnis ten uitvoer legt voor het aparthotel ‘Marina Suites’, omdat dit gebouwd, bezet en geëxploiteerd is zonder de voorgeschreven vergunning van de Gemeente Mogán en van het Ministerie van Toerisme,  met schending van de bouwverordeningen van Puerto Rico en de toeristische wetgeving.

De exploitatievereniging ‘Club Puerto Mar’ - die wordt voorgezeten door Miguel Sanjuán - ontkent, dat men de bouwvergunning en de openingsvergunning heeft onthouden welke verleend moet worden door de Gemeente Mogán; wat de reden was, dat men hoger beroep heeft aangetekend bij de Kamer voor Overheidsgeschillen, wat is afgewezen bij definitief vonnis van 2009.

Deze resolutie bevestigt, dat sinds juli 2004, de datum waarop men aparthotel ‘Marina Suites’ heeft geopend, “men in het complex op een ‘clandestiene’ manier hotelvoering heeft bedreven met ‘aanhoudend stilzwijgen’ van de Gemeente Mogán.”

Volgens het oordeel van het TSJC, heeft men de twee aparthotels in Puerto Rico gebouwd op een perceel, H-16, waar de stadsplanning de bouw van slechts één viersterren-complex toestaat.

Het oordeel - dat het vonnis bevestigt van de Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria (Kamer voor Overheidsgeschillen van de Rechtbank in Las Palmas de Gran Canaria) - maakt de door de Gemeente Mogán gevolgde procedure ongeldig voor het toestaan, dat men het originele project van slechts één toeristencomplex, door een verbouwing, veranderd heeft in twee volledig van elkaar opererende aparthotels heeft veranderd: ‘Morasol Suites’ en ‘Marina Suites’.

Het Gemeentebestuur heeft een van deze verbouwingsvergunningen geweigerd, maar heeft de andere goedgekeurd, welke nu is ingetrokken door het TSJC.
kleurlogoCanarias.png


Hooggerechtshof verklaart, de bouw van
twee aparthotels in Puerto Rico, illegaal

MOGÁN - donderdag 11 juli 2013 - Het oordeel verklaart de door de Gemeente Mogán gevolgde procedure ongeldig, voor het toestaan van slechts één project wat door een verbouwing veranderd is in twee aparthotels die volledig onafhankelijk van elkaar opereren: ‘Morasol Suites’ en ‘Marina Suites’.

Het Hooggerechtshof van de Canarische Justitie (TSJC) heeft twee aparthotels in Puerto Rico (gemeente Mogán) illegaal verklaard welke men gebouwd heeft op een perceel (H-167), waar in het gemeentelijke plan ruimtelijke ordening slechts één viersterren-complex staat opgenomen.


        Morasol Suites kenmerkt zich vooral door de luxueuze en gezinssfeer.

Het oordeel, dat een eerdere uitspraak van de Kamer voor Overheidsgeschillen van de Rechtbank in Las Palmas de Gran Canaria bevestigt, maakt de door de Gemeente Mogán gevolgde procedure ongeldig, door toe te staan, dat het oorspronkelijk project van slechts één toeristencomplex, door een verbouwing veranderd is in twee compleet onafhankelijke: ‘Morasol Suite’ en ‘Marina Suite’

        Links: Morasol Suites; rechts: Marina Suites, in Puerto Rico (Mogán).
Het Gemeentebestuur ontkent een van deze verbouwingsvergunningen, maar heeft de andere goedgekeurd, die nu door het TSJC is verworpen.

De Kamer voor Overheidsgeschillen wijst daarmee het hoger beroep af wat was ingesteld door de Gemeente Mogán, Promociones y Construcciones Turísticas Canarias en de Comunidad de Explotación de Club Puerto Mar tegen de juridische uitspraak die al eerder de vergunning voor het complex ‘Morasol Suite’ heeft geannuleerd.

 Het Hof stelt, dat de eisers de fundering van de oorspronkelijke uitspraak niet aanvechten, “waardoor deze niet zijn weerlegd.”


                                               Marina Suites.
De Kamer is van mening, dat de Rechtbank adequaat het bestaan van beide aparthotels heeft vastgesteld die onder verschillend eigenaarschap op één perceel zijn gebouwd, wat ondeelbaar was, zonder opgave van het delen van enigerlei dienstverlening

 De uitspraak overweegt, dat men geprobeerd heeft, “de bouwvergunning te maskeren,” door terug te grijpen naar de presentatie van een van de verbouwingen van het oorspronkelijke project, “wat veronderstelt een ‘onaanvaardbaar excuus’ te zijn.
kleurlogoCanarias.png


Kinken in de bureaucratie
veroorzaken 10 processen per maand

Het Centro Atlántico de Pensamiento
vraagt kortere juridische wegen
om de geblokkeerde projecten te versnellen

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - maandag 29 oktober 2012 - Er belanden teveel wettelijke obstakels ter oplossing bij de Rechtbank. Het blokkeren van investeringen op de Eilanden draagt bij aan een hoog judicialiserend gehalte van de bouwplanning. Elke maand wordt een tiental projecten voor de rechter gebracht wegens onenigheid met de Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) (Canarische Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieuzaken).

In dezelfde week, dat de Canarische Regering het Investeringscomité van start laat gaan voor het versnellen van strategische projecten, waarschuwt  het Centro Atlántico de Pensamiento (Catpe) (de Atlantische Denktank) in haar recente rapport, “dat de ‘wetgevende kluwen’ niet alleen gecompliceerder is om te redden; maar, dat de inspanning van de Regering, om de investeringen te versnellen, niet de goede weg opgaan.”           De grote zaal van het Gabinete Literario in Las Palmas de Gran Canaria.

Naar het oordeel van de denktank gaat het met het nieuwe Wetsvoorstel Ley de Armonización y Simplificación en Materia de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales (Vereenvoudiging Harmonisatie Wet inzake Bescherming van Grond en Natuurlijke Hulpbronnen), jaren duren, voordat deze geheel operatief zal zijn.

Een weinig bemoedigend perspectief, gezien de crisis en de verlamming van de economische groei. De oplossing zou liggen in het creëren van alternatieven, die het mogelijk zullen maken, de bureaucratische processen te versnellen, op dezelfde wijze zoals de Canarische Regering deze gecreëerd heeft voor de renovatie van de toeristengebieden.
6784060031-6323994c64-m_large.jpg
6784624971-22fc0de015-m_large.jpgIn het document stelt men vast, dat sinds de publicatie van het Eerste Rapport - maart 2011 - waarin men inzet op bespoediging en verduidelijking, van het acceptatieproces voor grond- en bouwplanning, in de geldende wetgeving, “er niets wezenlijks is veranderd.”
1327653710546a_large.jpg

Naast andere vragen; merkt de denktank de noodzaak op, alternatieve wegen te creëren voor hen die de nieuwe projecten kunnen bedenken, om te voorkomen, dat de investeerders verstrikt raken in, “een ‘wirwar’ aan wetgeving.”

Onder de door de voorzitter van door de denktank, Ángel Ferrera, verstuurde conclusies, bevindt zich de noodzaak, ”een systeem te creëren, wat helpt, om op zo kort mogelijke termijn de stedelijke plannen aan te passen aan de huidige wetgeving,” met name de algemene bestemmingsplannen.
des-soste_large.jpg

Overgang
Het Centro Atlántico de Pensamiento merkt op, dat de plannen Ruimtelijke Ordening ten eerste aangepast zouden moeten worden aan de Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias (Geconsolideerde Wet op de Canarische Ruimtelijke Ordening en Natuurgebieden) en vervolgens op de moratoria (Wet 19/2003 Richtlijnen voor Algemene Ruimtelijke Ordening van het Toerisme). Voor de weg die men daartoe bewandeld heeft, begrijpt de denktank, “dat er al een groot deel van de gedeeltelijke planning is ontwikkeld binnen het geldende kader,” en men vraagt daarom, “een ‘overgangsbeleid,” waarvan men de aanwezigheid mist in het ontwerp voor de Harmonisatie Wet.

Het document neemt als voorbeeld het toerisme, om uit te leggen, dat de Regering al eerde alternatieve wegen heeft ontworpen om de koers van de planning te redden, die slechts 21 van de 88 Canarische Gemeenten hebben aangepast aan de huidige wetgeving. “met de wettelijke wirwar gaan we lang samenleven, (…) waardoor het redelijk zou zijn te gaan denken aan een ander uitweg,” zo staat letterlijk te lezen in het rapport.

De Ley de Medidas Urgentes (Wet op de Noodmaatregelen) ging, aldus het Catpe, “veel verder dan louter vernieuwing van de infrastructuur en gebouwen,” om te worden, “tot een ware bypass voor het Canarische planningssysteem,” Dit wil zeggen, dat men het onmogelijk maakte, de beheersplannen voor de toeristische gebieden te laten wachten totdat de plannen van de toeristengemeente op de Eilanden klaar zouden zijn,” door, “parallel een instrument te ontwerpen (…) met verkorte termijnen.”

De denktank prijst die beslissing, welke genomen is door de Regering van Paulino Rivero, “met als duidelijk belang, dat deze regels dienen, om het sociaal economische kader van de Canarische Eilanden te verbeteren;” en, men merkt op, “dat toepassing van dezelfde filosofie wenselijk zou zijn in de ordening van de overige activiteiten die de kar van het Bruto Binnenlands Product van het eiland trekken.”

Meer sectoren
Ondanks de erkenning van het ‘flexibele antwoord’ wat gegeven is door de Regering op de problemen van de sector die de belangrijkste motor vormt van de economie op de Archipel en hun wens, dat men dit uitbreidt naar de rest, merkt het document in elk geval op, “dat dit niet de noodzaak vervangt, de rest van de problemen te normaliseren waarvan men denkt, dat ze niet op de plannen van ruimtelijke ordening zijn aangepast.”

De denktank herinnert de wetgevers eraan, “dat er meerdere en rechtmatige belangen buiten het toerisme zijn, zowel van privaat initiatief, als wel van de bestuurlijke instanties zelf, die een zeker juridisch kader nodig hebben, om over de volle lengte en breedte van de Eilanden werkelijkheid te worden.” “Dat zal niet mogelijk zijn, als men nu niet een methodiek heeft, die in staat is te versnellen en die kaders te creëren, welke garanties op investeringen bieden.

Een andere zorg, die wordt geuit in de tekst van het rapport, verwijst naar de toenemende “judicialisering van de planningsinstrumenten.” De oorsprong van dit verschijnsel plaatst het Catpe “in de nette overeengekomen wet- en regelgeving,” die, “nauwkeurige interpretaties geeft voor de uitvoering ervan.”
245003b19a2a4f9fb0b42c4f9faff0-ffsdfv_large.jpg
Want in een groot aantal zaken, dat er toe  leidt, te eindigen bij de rechtbank, ‘zijn het de rechters’ die uiteindelijk beslissen, terwijl het de overheden zijn, die de natuurlijke bevoegdheid hebben voor de keuze van het model voor elk plan en de ontwikkeling daarvan.” Deze verandering van hoofdrolspelers in het nemen van beslissingen beschrijft het rapport als, “een perversie van het systeem, een ongewoon aantal plannen eindigt erin, beslist te worden via de justitiële weg,” zo merkt men op.

Het Catpe is het ook eens over het grote aantal gevallen waarin de investeerder beslist, om naar  het goeddunken van een rechter te vragen, zodat deze de problemen oplost die hun oorsprong vinden in de resoluties van de Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) (Canarische Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieuzaken). Zo was er in 2007 een aantal rechtszaken in dat organisme van gemiddeld een per maand, en is 2011 is dit aantal opgelopen tot 10,3 per maand.

Meer cijfers die volgens de denktank tot nadenken moeten stemmen zijn: “dat 286 van de 1.162 van de door de Cotmac geadopteerde akkoorden tussen 2007 en 2012 betrekking hebben op de goedkeuring van rekeningen van evenzovele gevallen van hoger beroep en hun respectievelijke vonnissen,”

Dit verschijnsel brengt het Catpe ertoe, het herstellen van de mogelijkheid, “tot het instellen van hoger beroepszaken tegen de dictaten van de Cotmac,” als noodzakelijk te beschouwen; dit wil zeggen, dat men suggereert, dat men de overheden de mogelijkheid teruggeeft, om de conflicten via de administratieve weg op te lossen. “Met deze maatregel,” zo merkt de denktank op, “zal men de werkdruk verminderen, evenals de financiële kosten en, over het algemeen, de sociale inspanning die dit met zich meebrengt,” het gebruik ervan, “staat vaak niet in verhouding tot de gerechtelijke procedure.”

Met nadruk op dezelfde gebeurtenis, schat de denktank in, dat het ontbreken van de mogelijkheid, om deze gevallen van hoger beroep in te stellen, “de essentiële fase van het overheidsproces verplaatst naar de omstreden civiele- en strafrechtelijke bevoegdheid, met alle gevolgen van dien op het vlak van ineffectiviteit, juridische onzekerheid en financiële kosten.”

De denktank laat zich ook horen over de verwarring waarin deze haar werk moet verrichten, “een groot deel van de verantwoordelijken van bouwzaken is in overheidsdienst. Het Catpe schat in,” dat “de juridische onzekerheid” waarin men samenleeft, “uitmondt in een overdreven controle” die het proces veel trager maakt.

Met het rapport wil de organisatie het debat in de samenleving genereren met het zicht op verbeteringen in dit voorstel voor de Harmonisatie Wet. Daaronder, de mogelijkheid, “dat niet alle Gemeenten ‘eenzelfde beleid’ moeten volgen in de  behandeling en de gevolgen van goedkeuringen,” voor het uitwerken van hun plannen. Het Catpe begrijpt, dat de kwalificaties moeten passen in het geval van de algemene plannen.
driehoek-tuinset_large.jpg
Daartoe acht men een driebanden-overheidspact noodzakelijk tussen de Canarische Regering, de Cabildos (Eilandbesturen) van de zeven eilanden en de Federación Canaria de Municipios (Fecam) (Vereniging Canarische Gemeenten). Het gevolg, aldus het Catpe,  zal een verlichting zijn in de werkdruk van de “technici en juristen van de  (Canarische) Overheid, door het introduceren van een betere proportionaliteit tussen  de inspanning van het beheer en de resultaten ervan.”
kleurlogoCanarias.png


 

kaart_canaria-5-44.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-1-2-223.jpg

Maak jouw eigen website met JouwWeb