aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-79.jpg

d-24.jpg


Aanbesteed voor 20 miljoen euro
het project voor de central hidroeléctrica (waterkrachtcentrale) Chira-Soria

GRAN CANARIA - dinsdag 25 september 2018 - Red Eléctrica heeft op vrijdag 21 september 2018 de  toekenning van het aanlegproject voor de waterkrachtcentrale Chira-Soria aangekondigd. Het heeft dit gedaan voor een totaal van 20 miljoen euro en het is een project waarmee Gran Canaria van plan is om de zelfvoorziening op energiegebied te verbeteren. Het is een nieuws dat is gevierd door de minister van Energie van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, Raúl García Brink.

Volgens het bedrijf is het een van de grootste contracten voor bouwkunde-diensten op Canarias. Het project is toegekend aan de Unión Temporal de Empresas (UTE) (Joint Venture) Ingeniería Soria-Chira, een consortium bestaande uit de bedrijven AIN Active, SLU, en Amberg Engineering AG, dat nu verantwoordelijk zal zijn voor het ontwerp en de bouwkunde van het bouwproject, evenals technische assistentie en management. van het werk van de krachtcentrale.
841_presa_de_soria_ediima20150407_0206_20.jpg                                                 Het stuwmeer Soria.
central-chira.jpg
Red
Eléctrica benadrukt op haar internetpagina  dat de belangrijkste nationale, Europese, en internationale gespecialiseerde technische bedrijven hebben deelgenomen aan de aanbesteding, in overeenstemming met de specificaties die zijn vastgelegd in de aankondiging van de aanbesteding die in november 2017  in het Publicatieblad van de Europese Unie werd gepubliceerd.  Het contract heeft betrekking op het opstellen van de inkoopspecificaties van alle biedpakketten, evenals op de technische assistentie en het constructiebeheer tot de ingebruikname.

Met dit contract consolideert Red Eléctrica een investering van 39,4 miljoen euro in het project. Vergeet niet dat in de maand juni  2018 de uitbreiding van de geo-technische campagne met een budget van 1,5 miljoen euro eindigde, waarbij exploratie, bemonstering, geofysica, en testen op verschillende dieptes, werden uitgevoerd om in detail de geologische en geo-technische eigenschappen van het land te kennen. Dankzij deze werken legt men uit dat alle informatie over de grond waar de ondergrondse krachtcentrale zal worden gebouwd, is verkregen.

Op weg naar een nieuw energiemodel
De waterkrachtcentrale van Soria-Chira zal een essentiële infrastructuur zijn om vooruitgang te boeken bij de verwezenlijking van het nieuwe Canarische energiemodel, gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen, verbindingen tussen de eilanden, grootschalige energieopslag, en een betere en grotere wisselwerking tussen het elektrische netwerk.

Red Eléctrica legt uit, dat dit het maximaliseren van de integratie van niet-vervuilende hernieuwbare energie mogelijk zal maken en alle gebruikers een energie van betere beveiliging en leveringszekerheid zal bieden.

De centrale zal 200 megawatt aan vermogen bereiken, wat overeenkomt met ongeveer 36% van de huidige piekvraag van Gran Canaria, en heeft een investering ruim  320 miljoen euro.

Het project omvat de bouw van een ontziltingsinstallatie voor zeewater en de bijbehorende zeewerf werken, evenals de nodige voorzieningen voor de verbinding met het transportnetwerk om de energie naar het systeem te kunnen overbrengen.

Eenmaal in gebruik zal het gemaal opslaan, het pompen van water uit het onderste reservoir naar de bovenste, het overschot van hernieuwbare opwekking die niet kan worden geïntegreerd in het elektrisch systeem dat zal optreden wanneer de productie van dit soort energie hoog is. Het zal dus mogelijk zijn om het later te gebruiken in tijden van lagere hernieuwbare productie. "Dit alles zorgt bovendien voor de veiligheid van het elektrische systeem, voorkomt lozingen van hernieuwbare energie, en maximaliseert - bijgevolg -  de integratie van dit soort energie op Gran Canaria," onderstreept Red Eléctrica.
000logo-401.jpg


De bureaucratie vertraagt
de energie-zelfvoorziening van Gran Canaria

Het project van de
omkeerbare waterkrachtcentrale (witte energie)
tussen de stuwmeren van Chira en Soria
gaat door zonder een uitvoeringsdatum

GRAN CANARIA - zondag 9 september 2018 - Het project van de omkeerbare waterkrachtcentrale (witte energie) tussen de stuwmeren van Chira en Soria, in het centrum van het eiland Gran Canaria, bedacht in het eerste decennium van de 21e Eeuw, gaat door in 2018 zonder einddatum, ondanks het feit dat het Cabildo (Eilandbestuur) van  Gran Canaria aan verschillende wetgevers heeft aangekondigd dat de werken op het punt stonden te beginnen.

Van het Consejo Insular de Aguas (Eiland Waterministerie) van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria legt men uit, dat het overheidsbedrijf  Red Eléctrica Española (REE) in afwachting is van de verklaring van milieu-uitwerking van de Canarische Regering, zodat het ministerie van Industrie de definitieve toestemming formuleert en de werken kunnen beginnen. In een vraag die de socialistische afgevaardigde Sebastián Franquis in januari stelde over het begin van de werken, antwoordde de hoofddirecteur dat de bouw pas na 2020 van start zal gaan.

3050_sin-titulo-8.jpg
De leider van het Consejo Insular de Aguas Insular (Eiland Water Ministerie), Gerardo Henríquez, kwalificeert dat, hoewel de werken niet zijn uitgevoerd, “het project ‘is gestart’  omdat REE 21 miljoen euro heeft uitgegeven aan het inhuren van de richting van het bouwproject," en ook, “ 1,5 miljoen euro heeft geïnvesteerd in het uitvoeren van alle tests om de toestand van de ondergrond, de geo technische, en geologische studies te controleren, dat wil zeggen, om te weten hoe het werk zal zijn." Bovendien heeft mern een uitvoeringsperiode van zeven jaar vastgesteld, zoals het project dit vereist.

Tijdens deze studie werden bomen gekapt om een toegangsweg voor de machines te bouwen, maar ze zijn al klaar en momenteel voert REE milieu-herstelwerkzaamheden uit en heeft het zich ertoe verbonden om vanaf oktober 2018 honderden exemplaren van Canarische dennen te planten, 80 van escobón en 750 van sabina.

De president van het Cabildo (Eilandbestuur) van  Gran Canaria, Antonio Morales, verzekerde in april 2018 dat het werk in 2019 zou beginnen met de ontziltingsfabriek van Arguineguín, die een deel van het water voor de reservoirs zal leveren. En het is dat het besturingssysteem van de krachtcentrale vergelijkbaar is met dat van een batterij, of een accu; dat wil zeggen, wanneer het in werking zal zijn, zal het bijdragen aan het garanderen van de toevoer van energie dankzij de val van het water uit het bovenste stuwmeer (Chira) naar het onderste (Soria), wat de turbines aandrijft die energie produceren en die op zijn beurt wordt gedistribueerd naar de centrales die  de REE via zijn hoogspanningslijnen heeft. Het zal dus beschikbaar zijn om gebruikt te worden in de periodes waarin de vraag naar energie groter is.

Maar het water moet ook Soria vanuit Chira bereiken om te worden opgeslagen, en daarom zal het systeem in de uren van lager energieverbruik het water door overtollige hernieuwbare energie pompen, om het op te slaan. De fabriek heeft een turbinemacht van 200 megawatt, heeft een totale kostprijs van meer dan 300 miljoen euro,  en zal volgens het REE 500 directe arbeidsplaatsen en 1.500 indirecte arbeidsplaatsen opleveren.

De professor Werktuigbouwkunde van de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Roque Calero - die in 2006 het project propageerde van de centrale die directeur wordt van het Instituto Tecnológico (Technologisch Instituut) van Canarias - legt uit,  dat de fabriek een voorstelling zou hebben van 50 %, omdat een deel van de energie die wordt verkregen, verloren gaat wanneer het water stijgt. En ook de  stabiliteit van het opgevangen water is ook zorgwekkend". Volgens Calero, "moet men altijd vier miljoen kubieke meter water achterlaten, dat is wat wordt opgepompt, en de ontziltingsinstallatie zal die hoeveelheid niet produceren, maar zal alleen het water produceren dat verdampt uit de stuwmeren om te voorkomen dat het naar beneden gaat van die vier miljoen kubieke meter, en bovendien kan het water van deze stuwmeren niet langer worden gebruikt voor irrigatie."

Van Unelco naar REE
De eerste stap om het project te starten, werd gegeven door de PSOE aan het einde van hun mandaat in het Cabildo (Eilandbestuur) van  Gran Canaria (2007-2011), met José Miguel Pérez aan het hoofd, na een motie van afkeuring tegen José Manuel Soria, ondersteund door Nueva Canarias (NC), In januari 2011 ging het werk uit van inschrijving en in april van hetzelfde jaar behaalde Unelco-Endesa het door bijna de hoogste score te behalen en het enige bedrijf te zijn dat werd gepresenteerd.

Met José Miguel Bravo de Laguna aan het hoofd van het eilandbestuur en José Manuel Soria als hoofd van het Ministerie van Industrie, is het project nauwelijks vooruit gegaan, en tussen 2013 en 2014 kreeg het  een klap die het veel tijd zou kosten om te herstellen.
In oktober 2013 publiceerde de officiële Staatscourant de Wet inzake de garantie van bevoorrading en verhoging van de concurrentie van insulaire en extra-elektrische elektrische systemen, welke samen met het Ministerie van Industrie,  Unelco-Endesa ertoe aanzette de waterkrachtcentrale Chira-Soria over te brengen naar Red Eléctrica Española en het project was voorbestemd om een energie-opslagcentrum te zijn, geen generatie.

Na maandenlange onderhandelingen verloochent Unelco-Endesa uiteindelijk het project en geeft het aan REE en in 2015, al met Antonio Morales als president van het Cabildo (Eilandbestur) van Gran Canaria, is de toekenning van de fabriek overeengekomen, er werd aangekondigd dat die binnen vier jaar zal worden gebouwd en de Canarische Regering werd gevraagd om het  werk van strategisch belang te verklaren, wat uiteindelijk gebeurt in 2016. Maar REE verhoogde de oorspronkelijk geplande schattingen, zowel voor de kosten als de duur van het werk, en hoewel men het aanvankelijke plan  handhaafde om de centrale als een stapel te bouwen, heeft men enkele wijzigingen aangebracht.

Felix Afonso El Jáber, woordvoerder van Popular Party, heeft van de oppositie kritiek geuit op wat hij geaccumuleerde vertragingen in de bouw van de waterkrachtcentrale vindt, terwijl Miguel Montero, adviseur van Podemos in het eilandbestuur, stelt. “ dat het project herschikt moet worden als een centrale verkoop van energie aan het netwerk ‘om te zetten’ in een generator van energie die tot 40% van de elektrische energie kan produceren voor industriële en huishoudelijke consumptie. Nu de PSOE in de Spaanse Regering zit, kan Morales vragen om het project te veranderen en het uit te besteden."

Calero stelt echter,” dat de centrale niets genereert en aanvankelijk werd opgeworpen door Unelco-Endesa, en vindt het ‘logisch’ dat het nu in handen is van Red Eléctrica Española omdat het geen generatiesysteem is." De professor Werktuigbouwkunde van de ULPGC begrijpt dat het werk zo veel vertraging heeft opgelopen,  "omdat er geen urgentie is, omdat de hernieuwbare energie die momenteel op Gran Canaria wordt geproduceerd probleemloos in het systeem kan worden geïntroduceerd; dus naar Chira-Soria als een gok voor de toekomst."

"Momenteel, met alle problemen die er op dit eiland zijn geweest met alle duurzame energiecompetities, heeft de ontwikkeling van het windplan zijn hoogtepunt niet bereikt en hebben we nog steeds molens om zich te ontwikkelen. De centrale van Chira-Soria zal van essentieel belang zijn als men die productie maximaal in hernieuwbare energie heeft, omdat als dat moment aanbreekt en het niet wordt gebouwd, er geen plaats is om op te slaan, "zegt Gerardo Henríquez.
000logo-245.jpg


De Partido Popular (PP) kritiseert Morales
voor de oplopende vertraging van
de bouw van de waterkrachtcentrale Chira-Soria

GRAN CANARIA – zondag 11 februari 2018 - “Het Cabildo (Eilandbestuur) is er niet in geslaagd de technische problemen van het nieuwe project op te lossen, door de termijnen in te korten en zo snel mogelijk aan het werk te gaan," verklaart Felipe Afonso de woordvoerder van de Partido Popular (PP).

De Partido Popular (PP) heeft op vrijdag  8 februari 2018 de president van het Cabildo (Eilandbestuur) van de Gran Canaria, Antonio Morales, bekritiseerd voor de vertraging die het aanleggen van de waterkrachtcentrale Chira-Soria blijft oplopen; een project, dat door Canarische Regering van strategisch belang is verklaard, maar nog niet is gestart.
felipe_afonso_el_jaber.jpeg
                                                        Felipe Afonso El Jaber,
                     PP-woordvoerder in  het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria
...
image_content_1912089_20170623214945.jpg
In een verklaring merkt de PP op dat men al ruim  twee en een half jaar mandaat heeft voltooid, “en dat Morales de dag doorbrengt met het praten over het ecoisla-project en behartigt door de inzet van het (Eilandbestuur) op het vlak van hernieuwbare energie; maar de realiteit is, dat men niet in staat is om de procedures van  de aanleg van de waterkrachtcentrale te versnellen”
75ed23109742c7c689a530912ce4c250-2.jpg
                                                      ...waarover praten wij:
clipboard01-2.jpg

Het Cabildo (Eilandbestuur) heeft de technische problemen van het nieuwe project niet kunnen oplossen om de termijnen in te korten en zo snel mogelijk aan het werk te gaan," heeft de PP- woordvoerder Felipe Afonso gezegd.
img_44530.jpg
1995soria.jpg
De Partido Popular (PP) heeft meerdere malen gevraagd naar de status van dit project van Red Eléctrica de España (REE) in de Comisión de Pleno de Energía (het Comité van Plenaire Energie) maar de minister die verantwoordelijk is op dat vlak, Raúl García, "is altijd beperkt om uit te leggen dat men  frequente verbale communicatie onderhoudt met het bedrijf, en dat er vooruitgang wordt geboekt bij het oplossen van obstakels, omdat het een complex project is."

De PP-woordvoerder voegt eraan toe: "Om te proberen zijn onvermogen in de stroomlijning van dit project te verhullen, heeft Morales gedurende het mandaat verschillende startdata van de werken aangekondigd, zelfs tegen de prognoses van de eigen elektrische maatschappij in  die belast is met de uitvoering van het opgedragen project."

Zo heeft Morales eind 2016 met ‘totale overtuiging’ gezegd, dat de werken zouden beginnen in het eerste kwartaal van 2017 en nu - meer dan een jaar later - zegt hij; dat de verwachting is. dat de werken in 2019 zullen beginnen", voegt de PP -woordvoerder toe.

"In plaats van nauw samen te werken met alle overheidsdiensten die betrokken zijn bij de uitvoering van Chira-Soria, en alle inspanningen te concentreren op het stroomlijnen van het project; geeft Morales er de voorkeur aan, tijd te verspillen in absurde en steriele gevechten waarmee alleen een hoofdrol  wordt toegeëigend, wat niet met hem overeenkomt," bevestigt de Partido Popular.
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-kopie-139.jpg


De werkzaamheden voor de aanleg
van de waterkrachtcentrale Soria-Chira
kunnen beginnen in 2018

GRAN CANARIA - vrijdag 6 oktober 2017 - De werkzaamheden voor de aanleg van central hidroeléctrica Soria-Chira (waterkrachtcentrale ) die geprojecteerd staat door Red Eléctrica de España in het Zuiden van Gran Canaria, kunnen beginnen in 2018, zo heeft op woensdag 4 oktober 2017 de president van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, Antonio Morales, meegedeeld tijdens de opening van de elfde Feria Internacional Canagua &Energía, en die heeft uitgelegd ,”dat men de noodzakelijke aanpassingen al heeft uitgevoerd en men intens gewerkt heeft, omdat er voorstellen zijn die van invloed zijn op het gebied, en heeft er aan toegevoegd   dat ze zijn gekanaliseerd en afgestemd zijn, "adequaat om ze verenigbaar te maken met milieuvoorschriften."

De central hidroeléctrica reversible Soria-Chira (omkeerbare waterkrachtcentrale), die een geïnstalleerde potentie zal hebben van 200 megawatt, verlangt een investering van 320 miljoen euro en creëert 500 directe arbeidsplaatsen tijdens de bouw, en nog eens 1.500 indirecte banen,  zo heeft Red Eléctrica laten weten.
img_42571.png
De president van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, Antonio Morales, op de Internationale Beurs Canagua&Energía.
Opgebouwd als een energieopslag heeft Chira-Soria twee reservoirs op verschillende hoogten, zodat ten tijde van het minste elektriciteitsverbruik het water uit het onderste naar bovenste reservoir wordt gepompt, waar het wordt opgeslagen totdat het valt op de turbines in de periode waarin de vraag naar energie groter is.

Morales heeft laten weten, dat het project van het huidige Eilandbestuur, "in eerste instantie alleen de efficiëntie van het beheer en de optimalisatie van het gegunde  bedrijf nastreeft", aanvankelijk Endesa; en heeft daaraan toegevoegd, dat toen er een verandering was in de wetgeving dat die ertoe dwong dat Red Eléctrica de España het zou overnemen.

"De nieuwe concessiehouder heeft ons verbeteringen gepresenteerd die we zijn overeengekomen, omdat de bedoeling niet anders kan zijn, dan de centrale een grote batterij vormt voor energieopslag en dat dwong tot aanpassing van de turbines voor de penetratie van 70% hernieuwbare energie, " heeft de eilandpresident gezegd.

"Momenteel is er een project ingediend dat de milieueffectrapportage in uitvoering heeft," heeft Morales aangegeven, die laat weten , “dat het project goed gaat,” en heeft onthuld dat de recente ontmoeting die men, amper twee weken geleden,  heeft gehad met Red Eléctrica, “een heel inten intense ochtend  heeft betroffen-.”

"Er wordt gewerkt zodat men met de aanleg  van de waterkrachtcentrale Soria-Chira in 2018 kan beginnen," concludeerde Morales.
0000Islas-canariaslogo-kopie-325.jpg


De salto de agua (waterkrachtcentrale)
heeft aanpassingswerkzaamheden nodig
voor het versterken van de beide stuwmeren

GRAN CANARIA – donderdag 2 maart 2017 -  Het Cabildo (Eilandbestuur) en Red Eléctrica de España (REE) onderhandelen over diverse aanpassingen in het bouwproject van de waterkrachtcentrale van Chira-Soria; stuwmeren, waarvan beide partijen erkennen dat er werkzaamheden moeten worden verricht  die garanderen dat ze de bovenmatige krachten verdragen waaraan deze zich onderworpen zullen zien.

De grotere frequentie van opvullen en leeg raken waaraan ze zich onderworpen zullen zien en het ontbreken van onderhoud door het Cabildo (Eilandbestuur), verplicht tot versterkingswerkzaamheden in de stuwmeren van Chira en Soria alvorens de waterkrachtcentrale in  werking te stellen tussen de beide stuwmeren. De jaarlijkse canon (pachtsom) die de vergunninghouder betaalt aan het Consejo Insular de Aguas (CIA) (Waterschap) zal worden verminderd met de geschatte aanpassingskosten van drie tot vier miljoen euro.
455454-1p-1.jpg
De damwand van het
Chira-stuwmeer,  het bovenste bassin voor de salto de agua (waterkrachtcentrale = ‘witte steenkool’)
Dit heeft de president van het Cabildo (Eilandbestuur), Antonio Morales, bekend gemaakt na de ontmoeting met hoge functionarissen van het REE voor het ‘veilen’ van de technische onderhandelingen tussen heide partijen over de veranderingen in het  project van de waterkrachtcentrale zoals is gevraagd door het Eilandbestuur. “De ontmoeting,” zo zei hij, “was ‘productief’, want we hebben veel vooruitgang geboekt.”

De bouwwerkzaamheden in Chira en Soria hebben te maken met de ‘bovenmatige kracht’ waaraan beide stuwmeren  zich onderworpen zullen zien met het produceren van energie, zo heeft de eilandpresident aangegeven.

Bovendien, “gaat het heel moeilijk zijn, dat men doorgaat met de intentie van het REE - dat de  pijplijn die het water van de geplande ontziltingsinstallatie in Arguineguín, naast de autoweg  GC-505 in de barranco (het ravijn) van Arguineguín - onder het nieuwe 14,5 kilometer lange fietspad - zal gaan lopen.

Het voorstel botst met de Ley de Carreteras (Wegenwet) en zal worden verworpen, “behalve als het bedrijf heel goed rechtvaardigt dat er geen ander alternatief bestaat,” zo heeft Morales laten weten. Het alternatief is deze pijplijn in te graven in de bedding van de barranco (het ravijn).

Anderzijds, studeren het Cabildo (Eilandbestuur) en het REE op een uitbreiding van de productiecapaciteit van de ontziltingsinstallatie van de 5.000 m³ per dag, naar 7.800 m³, zodat de CIA (MAATSCHAPPIJ),  “deze ook kan gebruiken”.

Het kiezen van de locaties waar men het bouwpuin en  de resterende aarde zal produceren en de uiteindelijke bestemming van die overblijfselen is tevens onderwerp van de onderhandelingen, zo heeft de president van het Cabildo toegevoegd.  Het idee van het  REE om twee ruimten als vuilnisbelten mogelijk te maken tussen het Parque Rural del Nublo (Landschapspark van de Roque Nublo), is niet overtuigend voor het Eilandbestuur.
                                                85283-1.jpg

De salto de agua (witte steenkool = waterkrachtcentrale) tussen Chira en Soria heeft nog steeds geen milieurapportering en de verklaring tot strategisch project door de Canarische Regering s nog steeds in behandeling. Met een begroting van -  aller installaties bij elkaar opgeteld - geschat op 300 miljoen euro, bestaat de verplichting tot het onteigenen van  273 percelen,  van het hooggebergte tot aan zee.
000islas-canariaslogo-kopie-33.jpg


Red Eléctrica España
richt een voorlichtingscentrum in voor de burgers, in het Gemeentehuis van
Arguineguín

MOGÁN - donderdag 27 oktober 2016 - In het voorlichtingscentrum bij de klantenservice van Red Eléctrica España (REE) wat is geïnstalleerd in de Oficinas Municipales del Ayuntamiento (de Gemeentekantoren van Mogán) in Arguineguín, kunnen geïnteresseerden uit eerste hand kennis nemen van de voornaamste kenmerken van de waterkrachtcentrale Soria-Chira.

Het voorlichtingscentrum in Arguineguín is geopend van maandag t/m vrijdag va 09:00 tot 15:00 uur in de Oficinas Municipales van Arguineguín, waar een vertegenwoordiger van Red Eléctrica España aanwezig is, die aan iedere burger die dat wil, tot in detail uitleg geeft over wat de eigenschappen van het projcet Soria-Chira betekenen.
ree_large-1.gif

Imagen-del-punto-de-informacin-de-Red-Elctrica-Espaa-en-las-Oficinas-Municipales-de-Arguinegun-2-750x410.jpg                           Het kantoor van Red Eléctrica España in Arguineguín.
Imagen-del-punto-de-informacin-de-Red-Elctrica-Espaa-en-las-Oficinas-Municipales-de-Arguinegun-3-300x201.jpg
Bovendien heeft REE, om te handelen met de grootst mogelijke transparantie in dit proces, een brief en een brochure aan inwoners van San Bartolomé de Tirajana, en Mogán gestuurd, waarin men de verschillende aspecten van het project detailleert, zoals verbeteringen in de uitwerking op het milieu in de omgeving.
Imagen-del-punto-de-informacin-de-Red-Elctrica-Espaa-en-las-Oficinas-Municipales-de-Arguinegun-300x201.jpg

soriswaterkracht.jpg
Als zodanig is een van de verbeteringen in de uitwerking op de omgeving die het project omvat, het herstel van het aan de ontziltingsinstallatie grenzende gebied met het faciliteren van toekomstige sportaccommodaties. Eveneens zal men een toeristisch wandelpad aanleggen, van 14 kilometer, in de barranco (het ravijn) van Arguineguín, op het aquaduct dat het water van de desoladoras (ontziltingsinstallaties) naar het Soria-stuwmeer zal brengen.

Bovendien laat Red Eléctrica Spanje weten dat voor het project van de bouw van de waterkrachtcentrale Soria-Chira het proces van openbare informatie is begonnen. Daarom is in de komende weken documentatie over het project beschikbaar voor alle belanghebbenden in de kantoren van de Canarische Regering en in de gemeentehuizen van Mogán en San Bartolomé de Tirajana.
clipboard01.jpgHet nieuwe Canarische energie-model
De waterkrachtcentrale Soria-Chira, met 200 megawatt aan potentie, omvat de bouw van een ontziltingsinstallatie van zeewater, en bijkomende maritieme werken; evenals de verbinding van de centrale met het tussenstation in Santa Águeda, die onlangs in gebruik is genomen, door middel van een hoogspanningskabel van 220.000 volt en 20 kilometer lengte.
ree-central-soria-chira-1.png

De waterkrachtcentrale Soria-Chira is essentieel voor duurzame ontwikkeling van het nieuwe Canarische energie-model op basis van de infrastructuur voor hernieuwbare energie. Dit energie-opslag-systeem is een doeltreffend instrument voor de werking van het elektrische systeem, om leveringszekerheid, het beveiligingssysteem, en de integratie van hernieuwbare energiebronnen op het eiland Gran Canaria, te verbeteren.
zzzislas-canariaslogo-523.jpg


De kathedraal past in de grotten van Chira-Soria

GRAN CANARIA -.woensdag 26 oktober 2016 - De afmetingen van de twee grotten waarin men enerzijds de turbines plaatst, en anderzijds het tussenstation, van de waterkrachtcentrale van de stuwmeren Chira en Soria zijn dermate groot dat de Kathedrale Basiliek van Santa Ana er gemakkelijk in past. Zo faraonisch zijn de afmetingen van het project van Red Eléctrica de España (REE).

De twee dicht bij elkaar gelegen grotten met op het eiland ongekende afmetingen bevatten enerzijds de generatoren en de pompinstallaties van de waterkrachtcentrale van Chira-Soria anderzijds in de openlucht van het hooggebergte het controlecentrum de hoogspanningskabels. De afmetingen van elk daarvan zijn zo groot dat ze de Kathedraal van Santa Ana, in de Vegueta-wijk, zouden kunnen bevatten.
78959.jpgIn het renovatieproject voor de centrale van REE, dat ter openbare inzage ligt, heeft men de oorspronkelijke locatie van het transformatorstation aangepast op een andere grot waarmee deze via galerijen is aangesloten. Daarnaast is de verhuizing naar Chira vanwege de veiligheid, meer geschikt, omdat het in een beter geologisch gebied ligt en ver weg van het bestaande gebrek aan de geologische westelijke grens tot aan Las Mesas de Soria. Dus zijn ze stabieler gelegen tussen ignimbritas, de puinsteenfragmenten welke zijn ontstaan bij de vorming van pyro plastische stromen.
chira.jpg                                                                    Chira.
Om deze veranderingen te realiseren heeft men in het project de waterleiding van de waterkrachtcentrale verplaatst naar het Zuiden, waarmee voorkomen wordt dat deze kruist onder de stuwmeren Manuel Navarro en Basilisa en men de nieuwe toegangstunnel benut die de afwatering mogelijk maakt van de beddingen die verkregen zijn in de grotten en in de tunnel zelf, wat het risico op overstroming beperkt bij een eventuele breuk in een element.

De veranderingen in het ontwerp van de waterkrachtcentrale en de ondergrondse elementen zijn niet de enige die zijn geïntroduceerd door REE in het oorspronkelijke project van Endesa, dat de elementen behoudt hoewel de aanpassing op de geografie en omgeving anders zijn.

Dus, blijft de ontziltingsinstallatie in Arguineguín die de bedding verzekert van de waterkrachtcentrale, de route van de pijpleiding die het naar de stuwmeren brengt zonder gebruik te maken van de bedding van die barranco (dat ravijn) die zal dienen als ondergrond voor een fietspad langs de autoweg GC-505.

Men behoudt in Santa Águeda het transformatorstation waar men de energie naar toe brengt, de route van de lijn naar de stuwmeren is ook veranderd en is niet meer ondergronds in het midden van die weg, maar vrijwel geheel in de open lucht.

De toegang naar de waterkrachtcentrale, in de grot, heeft men ook gewijzigd en de zware machinerie gaat nu niet via Las Filipinas, Barranquillo Andrés en Soria om bij de stuwmeren te komen. Een tunnel van bijna drie kilometer komt ter hoogte van de eerste kern om de turbines te leiden en de rest van de structuren naar de centrale, daarmee een transport voorkomend dat niet voldoende was bestudeerd in het oorspronkelijke project.

Bovendien heeft REE voorgesteld een informatiecentrum te creëren in het Chira-Soria project., dat uniek op Canarias is, voor de geïnteresseerden om het te leren kennen.

 De wijzigingen blijven op 200 MW-productiecapaciteit van de waterkrachtcentrale, meer dan een derde van het verbruik van het eiland, maar de kosten ervan stijgen tot bijna € 321.000.000,= en verlengen de uitvoeringsperiode tot 66 maanden ( vijfeneenhalf jaar).

De hoogspanningsleidingen van de centrale en van het pompstation voor ontzilt water naar de stuwmeren, vanaf het bassin op de top, bedragen in beide gevallen 20 kilometer.
zzzislas-canariaslogo-519.jpg


REE bestudeert of de damwand van Chira veilig is voor el salto de agua (de waterkrachtcentrale)

GRAN CANARIA - zondag 8 mei 2016 - De oude damwand van het stuwmeer Chira, het bovenste bassin van de waterkrachtcentrale welke voorzien is voor dit stuwmeer en dat van Soria, beschikt niet over de Acta de Reconocimiento Final (Slotakte van Erkenning) van hetgeen men ruim een halve Eeuw geleden heeft gebouwd. Degene die de bouw van el salto de agua (de waterkrachtcentrale) in de openbare aanbesteding gegund heeft gekregen, Red Eléctrica de España (REE), analyseert een peiling en andere gegevens voor het onderbouwen van de veiligheid van de energiecentrale.

De damwand van Chira. vervaardigd in drie fasen met stenen van wisselende kwaliteit, beschikt niet over de Acta de Reconocimiento Final (Slotakte van Erkenning) van het destijds  uitgevoerde bouwwerk, aldus bevatten diverse historische documenten dat het XYTZ-document (wat relatieve informatie bevat over het project. de bouw en de exploitatie van het stuwmeer) officieel het hoogste is  wat officieel door het Consejo Insular de Aguas (CIA)(Waterschap) erkend wordt. Dit wil zeggen, het kristalglas in de wand van het bovenste waterbassin van de salto del agua (waterkrachtcentrale)  tussen Chira en Soria - het oudste stuwmeer en ook dat wat meeste druk heeft te verdragen met het leegmaken en opvullen -  blijkt ‘een onbekende’ te zijn, wat onzekerheid veroorzaakt over de veiligheid ervan.
waterdam.jpgDe nieuwe concessiehouder van de central hidroeléctrica (waterkrachtcentrale) van de stuwmeren  Chira en Soria, Red Eléctrica de España (REE), heeft op 4 maart 2016 een eigen peiling verricht en is de resultaten aan het analyseren, om de stabiliteit ervan te garanderen binnen het bouwproject. Met een capaciteit van 5,6 miljoen kubieke meter, is het voorziene volume dat gaat neerdalen en wat vervolgens wordt opgevangen, 4 miljoen kubieke meter.

Zo waarschuwt de geograaf en onderzoeker Jaime González -  specialist in het ontwerpen en bouwen van grote stuwmeren - in diverse artikelen die hij publiceert in zijn rubriek die hij heeft op internetpagina van Iagua; waarin hij eraan herinnert , dat de waterkrachtcentrale zich bevindt boven een barranco (ravijn/vallei) met diverse woonkernen: Las Filipinas, Cercados de Espino, El Horno, Casas Blancas, Los Peñones, El Sao, El Camping, enz..  

Naast het niet hebben van een bodem-uitlaat, is de damwand van het Chira-stuwmeer - zo laat González weten - het resultaat van diverse bouwwerken met stenen van diverse kwaliteit, uitstekend voor hete oudste en diepste deel, van ruim 70 jaar oud; maar van mindere kwaliteit in de rest; wat wordt toegegeven door de bouwdirecteur van de jaren ’50, Simón Benítez Padilla.

Volgens het, met historische karakter,  uitgevoerde theoretisch onderzoek van González, in de oudste constructie, “ heeft men half vochtige kalkmortel gebruikt, met een minimaal cementgehalte; hoewel,  het verzamelde puin aan voet van de dam niet toestaat de primitieve damwand en de lekken te analyseren.

Ook voert hij aan, dat de muur niet de 32 meter hoogte heeft boven de bedding die haar eigenaar (het Cabildo = het Eilandbestuur) en beheerder (CIA) in hun technische documenten aangeven, maar… dat deze 33,90 meter hoog is.

Hoewel we te maken hebben met een robuust, oud en bijzonder bouwwerk, is Chira een uiterst onbekende structuur, waarvan nog met zekerheid de rol ervan moet vastgesteld als bovenste bassin van de central hidroeléctrica (waterkrachtcentrale) van 200 MW potentie en met een budget van om en nabij de 300 miljoen euro.
zzzzzzzislas-canariaslogo-467.jpg


Canarias steunt het project van 
Red Eléctrica voor Chira-Soria

GRAN CANARIA - vrijdag 19 februari 2016 - De Canarische Regering ondersteunt de veranderingen welke Red Eléctrica de España (REE) heeft aangebracht in het project van de waterkrachtcentrale Chira-Soria; zodanig, dat men vanaf 2022 met de waterkrachtopwekking kan beginnen en zorgen voor levering, zekerheid en integratie van hernieuwbare energie.

Dat heeft de minister van Economie, Industrie, Handel en Kennis, Pedro Ortega, van de Canarische Regering laten weten na zijn ontmoeting met  het lid van de Raad van Bestuur van REE, Juan Lasala, die de sociale en milieutechnische verbeteringen van het project  heeft gepresenteerd, die men aanvankelijk heeft voorzien voor uitsluitend het opwekken van elektriciteit.

Lasala heeft laten weten, dat men begin 2017 kan aanvangen met de bouwwerkzaamheden voor de waterkrachtcentrale van Chira-Soria en dat de uitvoeringstermijn vijf jaar zal zijn.

presa_de_soria_EDIIMA20150407_0206_23.jpg
                                                     Het stuwmeer van Soria.
Ortega heeft uitgelegd, dat de geïntroduceerde wijzigingen voor de waterkrachtcentrale het gevolg zijn van de aanpassing op de Wet 17/2013, waardoor men moet voldoen aan drie eisen, namelijk de:
- garantie van toelevering,
- veiligheid van het systeem,
- integratie van onbeheerde hernieuwbare  energie

Naast blijk te hebben gegeven van de ‘steun’ en de ‘zegen’ van zijn Ministerie voor dit nieuwe project, heeft Ortega de sociale vebeteringen benadrukt die ten goede komen aan de omgeving waar men zal gaan bouwen.

Onder deze verbeteringen prijst Lasala de beslissing van het ondergronds brengen van enkele aanvankelijk bovengronds geplande infrastuctuur;  evenals de beslissing voor het aanleggen van een fietspad in de nabijheid van de waterkrachtcentrale.
Het besuurslid van REE heeft laten weten, dat dit project een investering betekent te zijn van ongeveer 300 miljoen euro, maar benadrukt dat de verhoging, ten opzichte van wat was uitgewerkt door Endesa, “uiteindelijk REE minder zal gaan kosten voor het systeem en voor de burgers.”

“De winstgevendheid die REE eist van het project is lager dan wat men voorheen verlangde,” heeft Lasala bevestigd, die toevoegt, dat dit zich vertaalt in besparingen voor de burger; ”men zal zien, dat de  hernieuwbare energie meer en meer, de duurdere en vuilere zal vervangen, zoals brandstof."

Over de technische wijzigingen die men heeft geïntroduceerd voor dit project, heeft Lasala uitgelegd,  dat die niet geheel overdreven zijn; zo had men bijvoorbeeld drie turbines, die men uitgebreid heeft naar zes, omdat het gemakkelijker is hernieuwbare energie geleidelijk aan te integreren.”

"Als ik behoefte heb om hernieuwbaar 25 Megawatt te integreren en op slag moet beginnen met een pomp van 60, heb een andere generatie nodig om de pomp te laten functioneren. Als ik kleinere, hernieuwbare turbines heb, kunnen die gemakkelijker  aangepast worden  en kunnen kosten van andersoortige productie voorkomen worden,” zo zegt het bestuurlid  van REE.
zzzzzzzislas-canariaslogo-197.jpg


El Hierro voorziet voor 100% in
de levering met hernieuwbare energie

VALVERDE - maandag 1 februari 2016 - Sinds 05:30 uur op zondag 31 januari 2016 voorziet de wind-waterkrachtcentrale van Gorona del Viento op El Hierro volledig in de energievraag van het eiland, die rond de 56 Megawatt bedraagt, zo heeft de president van de onderneming en van het Cabildo (Eilandbestuur) van El Hierro, Belén Allende, laten weten.

Het verschil met 9 augustus 2015 - toen het eiland ruim twee uur lang volledig werd voorzien door Gorona del Viento, is op zondag 31 januari 2016 een nieuw record gevestigd in windenergie die is geïnjecteerd in het net. En het stopzetten van de dieselmotoren van de elektriciteitscentrale van Llanos Blanco betekent een aanzienlijke besparing te zijn van 1,5 ton per uur,” zo heeft Belén Allende uiteengezet op zondag 31 januari 2016.
elhierro-1.jpg            Het windmolenpark van de waterkrachtcentrale Gorona del Viento op El Hierro.
a98dbbb16f6a174e815f922558fa3f81.jpg
De eilandpresident heeft opgemerkt, dat men op deze wijze een ‘gewichtige’ vooruitgang boekt die positief van invloed is op El Hierro, en voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie in het algemeen.

De technologische vernieuwing van de waterkracht-windenergiecentrale maakt het mogelijk op massale wijze te genereren met schone bronnen, door het overwinnen van de  beperkingen die men tot nu toe had met de wisselende windenergie voor grootschalige integratie, met name in  geïsoleerde netwerken, zo voegt Belén Allende toe in een communiqué.

Belén Allende heeft gezegd dat dit een baanbrekend systeem is dat geleidelijk zal ontwikkelen tot een zo lang mogelijke grotere opwekking met hernieuwbare energie

Parque-eolico-Hierro-LAURA-JIMENEZ_EDIIMA20130102_0457_1.jpg
download-25.jpg“Het is inderdaad mogelijk om een eiland te voorzien met uitsluitend windenergie; op El Hierro hebben we 100% bereikt dankzij de wind-overschotten die worden geconsumeerd door het pompsysteem om water op te slaan in het bovenste reservoir, en het tekort wordt aangevuld met de windmolen-productie voor het vallen van het water dat eerder is opgeslagen in het genoemde reservoir.”

De minister van Gorona del Viento , Juan Pedro Sanchez, stelt dat de prognoses voor maandag 1 februari 2016 goed zijn en, als de wind afneemt, het verzamelde water in het bovenste reservoir het mogelijk maakt onmiddellijk met waterkracht te antwoorden met het water dat is opgeslagen in het bovenste reservoir, om door te gaan met voorziening van de gehele vraag naar elektriciteit die El Hierro nodig heeft.
el_hierro_tcm7-334407.png“We blijven er echter aan herinneren, dat het om een pioniers-project gaat dat nog steeds in de eerste experimentele fase verkeert en dat overeenkomt met het als netbeheerder waarborgen van de continuïteit in de voorziening van het eiland,” aldus Sánchez.
centralelhierro.jpgHij voegt eraan toe, dat het vertrouwen in de waterkracht-windenergie centrale  op termijn gaat toenemen met scenario’s zoals op zondag 31 januari 2016, om de optimalisering te bereiken van het systeem en erop te vertrouwen, dat de tevredenstellende resultaten die bereikt zijn  gedurende deze eerste maanden, het mogelijk maken tot een 100% levering te komen, die zo  constant mogelijk is.
zzzzzzzislas-canariaslogo-115.jpg


De salto de agua (waterkrachtcentrale)
Chira-Soria kan in 2020 in bedrijf zijn

GRAN CANARIA - Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, Red Eléctrica Española en Endesa hebben op vrijdag 16 oktober 2015 het definitieve indeplaatsstellingscontract ondertekend voor de bouw van de waterkrachtcentrale Chira-Soria.

Men schat in dat, met de aanvang van de bouwwerkzaamheden, die afhankelijk is van de milieueffectrapportage en van andere overheidsvergunningen, men in drie jaar tijd de centrale in bedrijf kan hebben.
LogoCabildoGC.png ree_logo.jpg imagesGOQHLDX1.jpg
2008-12-13_IMG_2008-12-06_22_54_48_gc.jpg                                       Waterval, stuwmeer Soria (Gran Canaria).
De eilandpresident, Antonio Morales, en de direcreur-generaal van Transporte de Red Eléctrica Española, Carlos Collantes, schatten in, dat de stuwmeer-waterkrachtcentrale operatief kan zijn in 2020 en dat daarmee kan worden voorzien in 60% van het energieverbruik op het Eiland.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-30.jpg

 


Chira-Soria
een 'pila' (‘batterij’)
die 60% van de energie gaat leveren
welke Gran Canaria vraagt

GRAN CANARIA - woensdag 9 september 2015 - Het Spaanse Energiebedrijf Red Eléctrica is voornemens om - vanaf 2016, in drie en een half jaar tijd - de waterkrachtcentrale te bouwen die dagelijks 200 Megawatt produceert door het verval van water tussen de twee bestaande stuwmeren op het Eiland.

Gran Canaria genereert 90% van haar energieconsumptie met fossiele brandstof en met amper 10% die afkomstig is van hernieuwbare energie, voornamelijk windenergie.
img_29821.jpg
imagesFXFLGSNG.jpgDeze percentages zullen veranderen als de omkeerbare-energiecentrale Chira-Soria in bedrijf zal zijn, die voor 60% zal kunnen voorzien in de energiebehoefte van het Eiland.

Bij Chira-Soria gaat het om een waterkrachtcentrale die men zal bouwen met benutting van de twee bestaande stuwmeren in het binnenland van het eiland, waarvan men aanneemt, dat die dagelijks tot 200 Megawatt aan elektriciteit kunnen produceren.

Ervan uitgaande, dat Gran Canaria dagelijks een consumptie aan elektriciteit heef van tussen de 300 en 400 Megawatt - met sommige pieken tot500 Megawatt - maakt het waterverval van Chira (op 903,5 meter hoogte) naar Soria (op 630 meter hoogte) het mogelijk - via enkele onderaardse buizen van ruim vijf meter in doorsnede en op twee kilometer diepte - dat het Eiland nagenoeg zelfvoorzienend wordt.

Het functioneren ervan is eenvoudig. Als het water valt, zet het turbines in werking die een grote hoeveelheid energie produceren, welke de transformatorcentrales - die Red Eléctrica Española (REE) op het eiland heeft - distribueren via het hoogspanningsnetwerk.

Het meest opvallende aan dit project is, dat men kan zeggen, dat het een oneindige productie heeft; wat men te danken heeft aan het water dat naar Soria komt, en op momenten van overtollige energieproductie (wegens weinig vraag, of overtollig door windenergie), men het water vanaf het lage reservoir naar het hoge reservoir pompt, alsof men een batterij oplaadt.

Duidelijk mag zijn , dat het proces van oppompen evenveel energie verbruikt als dat het produceert, maar het nut ervan zal worden opgevangen met de energie van windmolens die al bestaan op sommige delen van het eiland en die de nodige energie produceren.

Men zal het water voornamelijk ’s nachts oppompen als de conventionele groepen onderbenut zijn en, op momneten van overproductie van de windgeneratoren.

Aanvankelijk is men, bij het aanleggen van de stuwmeren, ervan uitgegaan, deze te gebruiken als waterkrachtcentrale en heeft men er zelfs aan gedacht, deze te gebruiken als drinkwatervoorziening voor de hoofdstad van Gran Canaria, maar waarvan met de ontwikkeling van de ontziltingsinstallaties van heeft afgezien, en wat alleen nog gebruikt wordt voor de landbouw-irrigatie.in de zuidelijke bergkommen van het eiland.

Als de stuwmeren veranderen in een waterkrachtcentrale zal men de toelevering van water ssn de landbouwers blijven garanderen; en ook verzekert men, dat men kan beschikken over nagenoeg het volledige volume van Soria. Het is, dat Chira–Soria gepaard gaat men de bouw van een water-ontziltingsinstallatie in Arguineguín die het complex van water zal voorzien tijdens neerslag-arme perioden. Het water zal ook naar het stuwmeer worden geleid dankzij windenergie.

Voor Gerardo Henríquez, beheerder van het Consejo Insular de Aguas (Waterschap) van Gran Canaria, is het belang van dit project het verzekeren van de toelevering van energie aan een geïsoleerd systeem als dat van Gran Canaria, waar nu in wezen twee diesel warmtekrachtcentrales functioneren en waar de introductie van windenergie schaars is (dagelijks ongeveer 80 Megawatt) wat beneden het niveau is van het Plan Energético de Canarias para 2020 (Energieplan voor de Canarische Eilanden voor 2020).

Derhalve verzekert men, dat de waterkracht ook fundamenteel is voor de ontwikkeling van de windenergie, omdat- zoals men al heeft afgesproken - men de overproductie ervan zal gebruiken voor het opladen van Chira.

Momenteel, verkeren de warmtecentrales boven een niveau van de werkelijke behoefte - vanwege het feit, dat men toenames moet verwachten, waardoor ze meer produceren dan wat nodig is.

Windenergie heeft het probleem, dat men het alleen kan gebruiken als het voldoende waait. Met Chira-Soria verdwijnen deze problemen, omdat het grote voordeel is, dat op het moment waarop het ontbreekt aan meer energie dan geschat, men die eenvoudigweg verkrijgt door het circuleren van het water tussen de twee stuwmeren. Water, dat men bijna oneindig kan gebruiken.

Een investering van 300 miljoen euro
Henríquez denkt, dat de centrale het belangrijkste bouwwerk van Gran Canaria zal zijn in de komende jaren, omdat het naar schatting 300 miljoen euro kost, die REE financiert.

REE heeft de ingenieurs al overgeplaatst naar het eiland, en de bedoeling is, dat men in de loop van 2016 zal beginnen met de bouw, om het project in een termijn van 3,5 jaar te voltooien.

Het idee voor het ontwikkelen van de waterkrachtscentrale, om deze te introduceren in het energiesysteem van het eiland, is ontstaan in 2004 bij het instituut dat ressorteert onder het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria.

Vanaf dat moment is men begonnen met het realiseren van studies die de haakbaarheid moesten aantonen, door de ligging, hoeveelheid, en het vermogen van de twee stuwmeren, Enkele jaren later is het project - eind 2010 - aanbesteedt.

Hoewel men het aanvankelijk gegund heeft aan Endesa, via Unelco-Generación, is men in december 2014 tot het akkoord gekomen, dat REE het bedrijf is wat de centrale zal gaan beheren, omdat zich een wettelijke wijziging heeft voorgedaan die verplicht, dat de uitvoering van dit soort projecten - of in het geval, dat het bedrijf niet overgaat tot de uitvoering ervan - het REE is, dat het beheer van de centrale toegewezen krijgt.

Het project is deels stilgelegd, omdat het Ministerie van Industrie - om precies te zijn: de

Comisión Nacional de la Energía (Nationale Energiecommissie) - de betaling van de bijdrage per geproduceerd Megawatt/uur niet had vastgesteld.

Dat was niet de enige onzekerheid, want toen Antonio Morales (in mei 2015) de leiding van het Cabildo (Eilandbestuur) heeft overgenomen, heeft hij gewaarschuwd dat men bijna van meet af aan moest beginnen met de behandelprocedures.

Uiteindelijk heeft het Consejo Insular de Aguas (Waterschap) van Gran Canaria eind juli 2015 goedgekeurd, dat REE de centrale gaat bouwen en beheren, minimaal voor een pachtsom van 6,4 miljoen euro per jaar.

Om te kunnen beginnen met de bouw, wacht men momenteel op de studies van de Canarische Regering, waaronder de milieueffectrapportage van het Ministerie van Regionaal Beleid en op de betreffende vergunningen van het Ministerie van Industrie.
ZZZZZZAislas-canarias-84-82.jpg


Het Consejo Insular de aguas
keurt de plaatsvervanging goed
ten gunste van REE

GRAN CANARIA - vrijdag 17 juli 2015 - Het Consejo Insular de aguas (Waterschap) van Gran Canaria heeft unaniem de plaatvervanging goedgekeurd voor het project van de waterkrachtcentrale Chira-Soria ten gunste van het energiebedrijf Red Eléctrica de España (REE), voor een pachtsom van 6,4 miljoen euro.

De president van het Cabildo (Eilandbestuur) , Antonio Morales, rekent erop, dat de aanleg van de waterkrachtcentrale van Chira-Soria voor de herfst van 2015 van voortgang boekt met de milieu-effectrapportage.
235-GzAQ1fr8iY8P8trw.gif ree-logo.pngAls dat zo is, dan kan bouw van de weterkrachtcentrale voltooid zijn in 2019, waardoor de consumptie van hernieuwbare energie op het eiland van 5 naar 65% gaat.
1-AAAAislas-canarias-kopie-198.jpg


Endesa en Red Eléctrica ondertekenen de overdracht
van de  waterkrachtcentrale Chira/Soria

GRAN CANARIA - vrijdag 23 januari 2015 - Red Eléctrica en Endesa hebben op vrijdag 23 januari 2015 de overeenkomst ondertekend voor de overdracht waarmee Red Eléctrica de toekomstige Chira/Soria -waterkrachtcentrale in handen krijgt welke op Gran Canaria wordt aangelegd en waar Endesa al 11,2 miljoen euro in heeft geïnvesteerd. De totale investering voor deze elektriciteitscentrale zal uiteindelijk 300 miljoen euro gaan bedragen.

In mei 2014 is in het BOE (Staatsblad) de verordening gepubliceerd welke aan Endesa de verplichting oplegt, de centrale over te dragen aan de beheerder van het systeem, Red Eléctrica, inzake het project van de Chira/Soria waterkrachtcentrale, van 200 Megawatt, op Gran Canaria.
images-26.jpg       untitled-29.pngDeze ‘overdracht’ aan Red Eléctrica maakt onderdeel uit van de wet voor het bevorderen van concurrentie tussen de elektriciteitssystemen op de eilanden en van de overzeese gebiedsdelen van Spanje, waarin is bepaald, dat Endesa een onderhoudsplan voor de centrale moet presenteren ; een vereiste, welke men beschouwt als onmogelijk om na te komen, omdat men niet weet wat de opbrengst van de centrale zal zijn.

Het project dat zich in de overgangsfase bevindt, omvat de bouw van de centrale en de verbinding ervan met het toeleveringsstation van Santa Águeda, evenals een concessie van 25 jaar - welke te verlengen is met 50 jaar - voor water dat bestemd is voor de opwekking van energie

In een communiqué hebben de beide maatschappijen laten weten, overeengekomen te zijn, de overheidsafhandeling te bespoedigen.
imagesFXFLGSNG.jpg
Red Eléctrica
heeft benadrukt, dat de waterkrachtcentrale niet gebruikt zal worden als opwekkingscentrale, maar als instrument voor een beter beheer van het Canarische elektriciteitssysteem.
1-AAAAislas-canarias-kopie-126.jpg


Van het ‘Dámaso’-aggregaat
naar
de centrale die de wereld verbaast

EL HIERRO - dinsdag 24 juni 2014 - El Hierro wordt verlicht met schone energie. Op vrijdag 27 juni 2014 neemt men de water/wind-centrale in gebruik van Gorona del Viento, een uniek, technologisch innovatieproject waarmee het eiland hoopt, dat alle elektriciteit die op het eiland wordt verbruikt, afkomstig is van de kracht van water en wind.

Het zonovergoten natafelen kabbelt langzaam voort in de ‘Goyo’-bar in San Andrés. Gregorio Acosta, eigenaar van het bekende restaurant op El Hierro, heeft in de afgelopen jaren maaltijden verstrekt aan regeringsdelegaties, wetenschappers en journaliste uit de gehele wereld die het eiland hebben bezocht om kennis te nemen van een hoopgevend, technologisch innovatieproject: de water/wind-elektriciteitscentrale van Gorona del Viento.


De indrukwekkende zaal met de pompen van de elektriciteitscentrale die El Hierro zal gaan voorzien van hernieuwbare energie.

Japanners, Fransen, Duitsers, Chinezen… men is zelfs van de Paaseiladen gekomen, om meer te weten te komen over een droom die na dertig jaar werkelijkheid is geworden

VIDEO-FILMPJE:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gOPwSP2ifpU
El Hierro, dit afgelegen gebied met minder dan 107000 inwoners waar het leven aankomt per boot, neemt op vrijdag 27 juni 2014 een centrale in gebruik die elektriciteit produceert door de kracht van de wind, te combineren met die van 'witte steenkool', met het doel het hele eiland te voorzien van een stabiele toelevering.

Wind en water als alternatief voor aardolie, hoewel deze drie energiebronnen de eerstkomende jaren hand in hand gaan, om de vraag naar elektriciteit van de bevolking te kunnen dekken en bovendien, water te ontzilten en op te pompen. Hetzelfde water, dat de bimbaches (bewoners van El Hierro ten tijde van de Conquista van de Canarische Eilanden) verkrijgen van de Garoé-boom en wat ze opslaan in waterreservoirs, deze levensbron die herhaaldelijk opdroogde, veroorzaakte de stemming voor de bajada (afdaling) van de Virgen de los Reyes.
 
De
Garoé (rivier, lagune) werd aan het begin van de 15de Eeuw door de oorspronkelijke bewoners van El Hierro, ook bekend als de bimbaches, als Heilige Boom vereerd. In 1610 is de oorspronkelijke boom geveld door een storm en in 1949 is op dezelfde locatie een vervanger geplant (zie:
http://elhierro.travel/lugares-interes/garoe-arbol-santo).
Sinds 2009 hebben de herreños (bewoners van El Hierro) gezien hoe de centrale werkelijkheid is geworden, van het aanleggen van het grote reservoir van La Caldera tot aan het overbrengen en het installeren van de vijf grote windturbines die het winmolenpark vormen. Maar men wacht nog steeds, om de voordelen ervan te mogen smaken. “Ik vertrouw erop, dat het een extra trekpleister wordt voor het eiland, want met de crisis, de geschiedenis met de vulkaan, de werkloosheid…” zegt Goyo.

 

Dit wereldwijd experimentele laboratorium voor wat betreft de haalbaarheid van onafhankelijke zelfvoorziening met schone energie in afgelegen gebieden - het belangrijkste hernieuwbare project van Canarias – zal vanaf vrijdag 27 juni 2014 elektriciteit gaan leveren aan het netwerk, amper 40 jaar nadat er op grote schaal een elektriciteitsnetwerk kwam op El Hierro, door toedoen van Unelco, wat nog niet zo lang geleden een eind maakte aan de aggregaten die die huizen van sommige dorpen verlichtten.
Zoals Dámaso Padrón deed - en voorheen zijn vader - a raison van 5,20 pesetas (plm. €0,12) per maand voor elk gloeilampje van 15 watt.

Dámaso bewaart in zijn huis nog steeds de dynamo en het Engelse R.A. Lister -aggregaat waarmee hij El Pinar dagelijks van elektriciteit voorzag en de molen in gang zette voor het graan van het gehele eiland. Hij voedde dit door vaten van 200 liter diesel te kopen, en als het deffect was moest het naar Tenerife gebracht worden “ zo konden we dan twee tot drie weken zonder elektriciteit zitten,” zegt deze veelzijdige ambachtelijke trommel-maler die zijn schouders ophaalt als men hem vraagt naar de nieuwe centrale. “ We moeten wachten, om te zien wat er gebeurt als die gaat werken, dit is de enige in de wereld, maar ik weet niet, of die onze energierekening voordeliger zal maken,” zegt hij met een lach.

Dat zal niet voordeliger zijn - het tarief is gelijk in heel Spanje - maar op het eiland herinvesteert men de winsten in de elektriciteitsproductie, dit naast de milieuvoordelen door deze met schone energie te produceren. Het Cabildo (Eilandbestuur) bezit 60% van de gemengde onderneming Gorona del Viento, eigenaar van de centrale, Endesa bezit 30% en de Canarisch Regering bezit, via de ITC, de overige 10%.

 
“Het nieuwe is, dat 70% overheidskapitaal is, maar het belangrijkste is, dat we zelfverzorgend zullen zijn in onze energievoorziening, en dit op het meest afgelegen eiland van Europa. Waarom we hier op inzetten? Ik zeg vanwege de ontberingen die we historisch meegemaakt hebben; daarom zoeken we zelfvoorziening, om elektriciteit te hebben, om water te hebben, wat leven en ontwikkeling betekent.” Het zijn woorden van Juan Manuel Quintero,  bestuurslid van Gorona del Viento, de ingenieur die de leiding heeft gehad van de bouw van het project;  van een centrale, die men op vrijdag 27 juni 2014 in gebruik neemt en waarmee men aan de wereld  laat weten: “Ja, we kunnen,” met hernieuwbare energie. En beter.
kleurlogoCanarias.png


De gecombineerde cyclus
komt weldra ook op Gran Canaria

De Spaanse Regering kondigt aandat men binnenkort
het project voor de waterkrachtcentrale zal vrijgeven tussen  de stuwmeren Chira en Soria

MADRID - woensdag 9 april 2014 - De minister van Industrie, Werkgelegenheid en Handel, Francisca Luengo, van de Canarische Regering, heeft op maandag 7 april 2014 verzekerd, dat de Spaanse Regering heeft toegezegd, weldra te beslissen, om de ‘blokkade’ van de waterkrachtcentrale Chira-Soria op Gran Canaria ‘op heffen’, zodat deze voortgang kan vinden.

Dit heeft Luengo laten weten aan de persmedia, naar aanleiding van een ontmoeting die ze heeft gehad met hoge ambtenaren in Madrid en de Spaanse staatssecretaris van Energie, Alberto Nadal, waarbij ook de directeur-generaal van Industrie en Energie, María Antonio Moreno, van de Canarische Regering, aanwezig was.
Een ontmoeting, voor het geven van een nieuwe impuls aan de inzet op hernieuwbare energie ('witte steenkool').

               Het stuwmeer van
Soria, op het eiland Gran Canaria.

“De blokkade zit in Madrid, en het Ministerie heeft toegezegd deze op te heffen,.” Men zal dit beslissen, opdat de waterkrachtcentrale van Chira-Soria voortgang kan vinden en, hoe eerder hoe beter,” zo heeft Luengo opgemerkt.
1-AAAAislas-canarias-kopie-126.jpg


De Landsadvocaat zal de toekomst
van de waterkrachtcentrale Chira-Soria
ophelderen

Gran Canaria - donderdag 13 maart 2014 - Het genereren van ‘witte steenkool’ in het hooggebergte van Gran Canaria zal 25 tot 33% van de vraag naar elektriciteit gaan dekken op het eiland.

De Abogacía General del Estado (Landsadvocaat) is de vraag aan het bestuderen die Endesa heeft gesteld aan het Ministerie van Industrie, Energie en Toerisme, om verduidelijking te verstrekken over de termijnen waarbinnen men de werkkalender moet presenteren voor de bouw van de waterkrachtcentrale van de stuwmeren Chira en Soria. Op het spel staat de mogelijke overdracht van het project aan Red Eléctrica.
 
       Minister José Manuel Soria (l.) en zijn staatssecret
aris Enrique Hernández
Het Ministerie van Industrie, Energie en Toerisme heeft de Landsadvocaat opdracht gegeven, de door Endesa geuite “interpretatieve twijfel” te bestuderen over de werkkalender en de garantie die de nieuwe wet voor de continuïteit van de energievoorziening op het eiland betreffende de nieuwe elektriciteitssystemen oplegt bij het presenteren van de bouw van de geprojecteerde waterkrachtcentrale tussen de stuwmeren Chira en Soria.

De staatssecretaris van het Ministerie van Industrie, Energie en Toerisme, Enrique Hernández Bento, heeft laten weten, dat het rapport van de Lansadvocaat antwoord zal gaan geven, of er bij de gunning van de waterkrachtcentrale wel, of niet een garantiestelling betaald moet worden wat overeenkomt met 10% van de investering, die in totaal begroot is op 252 miljoen euro.

Endesa is namelijk van mening, dat het voldoet aan alle voorwaarden, om niet de garantiestelling te hoeven betalen, hoewel men zich bereid toont dit wel te doen.
1-AAAAislas-canarias-kopie-126.jpg


Cabildo plant waterkrachtcentrale in La Aldea

Ter voorkoming van stroomuitval
gaat de elektriciteitsvoorziening op het eiland
een netwerk omvatten
van twee aan elkaar gekoppelde ringen

GRAN CANARIA - vrijdag 18 oktober 2013 - Gran Canaria heeft het pad geschetst waarlangs men tot 2028 hoogspanningskabels kan installeren voor het transport en de distributie van energie; bovendien heeft men grond gereserveerd voor de twee waterkrachtcentrales; die van Chira en Soria en die van de stuwmeren Las Niñas en Soria, puls voor een toe te voegen derde in La Aldea, welke men zal installeren tussen de stuwmeren van La Candelaria, El Parralillo en El Caidero de La Niñas.

Het Plan Territorial Especial de Ordenación de los Corredores de Transporte de Energía Eléctrica (PTE 31) (Plan Ruimtelijke Ordening Voor Hoogspanningskabels voor Transport van Elektrische Energie) wat door het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria definitief is vastgesteld in september 2012, omvat niet de  potentie van de productie van de waterkrachtcentrale van  La Aldea, maar men schat, dat men kan komen tot 100, of 150 megawatt, terwijl die van Chira-Soria en Las Niñas tot 200  megawatt  kunnen komen
Het zijn de centrales van Jinámar en Juan Grande die de meeste elektriciteit opwekken, met 900 megawatt, hoewel het systeem ook gevoed wordt met bijdragen van de biogas-installaties, die men zal installeren in de milieucomplexen van Salto del Negro en van Juan Grande.

           
Ana Kursón
Maar centraal in het PTE-31 staat het uitzetten van het pad voor de energieverdeling over het eiland, om in de komende 15 jaar te kunnen voldoen aan de vraag.

Zo plant men de productie van alle centrales, zowel de elektriciteitscentrales van Jinámar en Juan Grande, evenals de - nog te bouwen - waterkrachtcentrales, in een dubbel systeem in de vorm van twee ringen, zodat in geval van stroomuitval, vooral in het Noorden van Gran Canaria, er een alternatief transportnetwerk is voor de levering van elektriciteit aan de consumenten.

Zodoende loopt het transport van energie via een cirkel van twee mogelijke toeleveringswegen naar de woonkernen en vervolgens creëert men een tweede aftakking, die in het Noordwesten van het eiland komt te liggen, welke de hoofd-ring noordelijk van Telde verbindt met de dorpen San Mateo en Santa María de Guía.

Vrij baan voor het elektriciteitsnetwerk

De Minister van Regionaal Beleid, Ana Kursón, van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, heeft op woensdag 16 oktober 2013 opgemerkt, dat met dit Plan de Ordenación del Transporte de Energía (Plan voor het Beheer van Energietransprot), de maatschappij Red Eléctrica nu al haar toekomstige acties kan gaan plannen, en vergunningen kan verkrijgen zonder - zoals nu - een half jaar te moeten wachten voordat de Canarische Regering het uitgezette pad verklaart tot algemeen belang.

Kursón zegt, dat het doel van het PTE-31 vooral het versterken is van de elektriciteitsvoorziening op het eiland, met het voldoen aan de milieueisen en de landschapsvoorwaarden; en ze heeft uitgelegd, dat men kiest voor een pad van twee aaneengekoppelde ringen, omdat het huidige energietransportnet van het Eiland in de vorm van een ‘C’ - alleen loopt via het Oosten, Noorden en Zuiden van het Eiland en - anwege de landschapsomstandigheden - het Westen buiten beschouwing laat.

Dit document bepaalt echter niet de locatie van de hoogspanningskabels, maar slechts enkele doorgangen, verwijderd van woonkernen, met een afstand van 100 tot maximaal 400 meter en bovendien staat het toe, dat er parallelle lijnen tot op 600 meter afstand kunnen komen. Men zal echter voor elk project afzonderlijk analyseren waar men de hoogspanningskabels kan vestigen en het zal Red Eléctrica zijn, die het hoofd moet bieden aan de mogelijke onteigeningen van de grond.

Met betrekking tot het aanhoudende verzoek van de Noordelijke gemeenten, welke al jaren vragen, dat men een productie-station in dit gebied bouwt ter voorkoming van de stroomuitval waaronder men leidt op momenten waarop de vraag het hoogst is, heeft de minister van Regionaal beleid verzekerd, dat men begrijpt,” dat de bouw van een dergelijk station momenteel niet nodig is; “wat men gedaan heeft, is de percelen grond mogelijk maken, zodat wanneer dit werkelijk nodig is, er energieproductie is die men automatisch kan vestigen.”

Kursón heeft echter toegevoegd als men praat over het pompstation van Chira-Soria, men er rekening mee moet houden. dat dit zijn uitwerking heeft op de energieopwekking van het Eiland, dat dit het netwerk automatisch zal voeden en men daardoor binnen slechts twee minuten zal kunnen beschikken over 200 megawatt die deze waterkrachtcentrale, samen met die van Las Niñas, zal produceren.
index107_large.jpg

Beschermde gebieden
Kursón heeft ook uitgelegd, dat voor het installeren van nieuwe opwekkingsinstallaties met een potentie van meer dan 80 megawatt, men de gebieden D1, D3 en C als vergelijkbare zones ziet, zoals die als bebouwbaar zijn opgekomen in het eigen Plan Ruimtelijke Ordening van Gran Canaria,

Wanneer het gaat om de productielijnen die door beschermde natuurgebieden lopen, heeft men eveneens gedefinieerd welke de ruimte binnen Gran Canaria is waar men een installatie van dit soort kan vestigen. Feit is, zo benadrukt Kursón, dat ten tijde van het maken van het ontwerp van het distributienetwerk en het vaststellen van twee ringen om aan de vraag van het eiland te kunnen voldoen, men de tweede cirkel omleidt naar het Noorden, ter voorkoming van de belasting van het milieu; omdat is geconstateerd, dat een groot deel van de grond in het midden van het Eiland beschermd gebied is.

Wat betreft de ondergrondse bekabeling van de lijnen, heeft Kursón verzekerd, dat dit debat bij de Cotmac (Canarische Milieucommissie) gevoerd zal worden en men Red Eléctrica allen zal verplichten deze ondergronds aan te leggen in gebieden met erfdienstbaarheid en die, welke beschermd zijn door de Kustwet. Zoal zij laat weten, “zal het bedrijf de reden, van het niet ondergronds aanleggen in beschermde gebieden, moeten rechtvaardigen.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-126.jpg


De Spaanse Staat neemt controle op zich
van hydro-elektriciteit en gas

Men sluit Endesa op de Canarische Eilanden uit
van waterkracht- en gasleverantie

Madrid keurt wetsvoorstel goed
dat de waterkracht- en verdeelstations op Canarias
in handen legt van Red Eléctrica

MADRID - zondag 17 maart 2013 - De oorlog tussen de Spaanse Regering en Endesa is van start gegaan en totaal. Op vrijdag 15 maart 29013 heeft de Spaanse Ministerraad de Cortes (2e Kamer) het Proyecto de Ley de Garantía de Suministro e Incremento de la Competencia de los Sistemas Eléctricos Insulares y Extrapeninsulares (Wetsontwerp voor Garantie van Toelevering en Grotere Bevoegdheid in de Elektrische Eilandsystemen buiten het Schiereiland) toegestuurd.  De wet verplicht de facto de enige maatschappij voor opwekking van elektriciteit op de Eilanden, de waterkracht van Chira-Soria, van Gorona del Viento (El Hierro) en Gascan op te geven.

De op vrijdag 15 maart 2013 door het Regeringskabinet van Mariano Rajoy onderschreven tekst dreigt zelfs met tussenkomst van de onderneming in het geval, Endesa het aanbod op de Archipel in gevaar te brengt.

   

De tekst voor het wetsontwerp, die nu de eerste halte moet passeren -  het Congreso de los Diputados (Huis van Afgevaardigden) -  in de behandeling tot wet, laat de opwekkingsstations en de vergassingsinstallaties in handen, “van de operator van het elektriciteitssysteem [Red Eléctrica de España (REE)] en van de technische beheerder van het gas systeem [Enagas].”

Men verleent Endesa een termijn van zes maanden, om een prijs overeen te komen voor de overdracht aan de nieuwe rechthebbende op de betrokken activiteiten. Tot de verkoopportefeuille van de elektriciteit rekent men: 100% Chira-Soria, 30% van Gorona del Viento en 47,18% van de aandelen Gascan, dat belast zal worden met de vergassingsinstallaties op Gran Canaria en Tenerife.

                                        cne_large.jpg

Indien binnen een half jaar partijen het niet eens kunnen worden over de waarde van de verkoop, zal "een scheidsrechter de prijs vaststellen van de aandelen van Endesa", verklaarde de ondersecretaris van het Ministerie van Industrie, Energie en Toerisme, Enrique Hernández Bento, op vrijdag 15 maart 2013. De tekst aan het Congres stelt voorts vast, dat in dit geval, het niet de twee partijen zelf zijn die naar de rechter stappen, maar de Comisión Nacional de la Energía (CNE) (Nationale Energiecommissie).
itc-logo_large.gif

enel_large.jpg
Genereren
Momenteel is - op een klein percentage duurzame energie na - Endesa (waarvan het Italiaanse Enel de preferente aandeelhouder is met 92,06% van de aandelen) de enige elektriciteitsmaatschappij die zich bezig houdt met de opwekking van elektriciteit op Canarias.

De nieuwe wet zet ook een rem op deze enige aanwezigheid, omdat men de mogelijkheid intrekt, te kunnen rekenen op extra subsidies welke men aan nieuwe installaties toekent. Vanaf het eerste moment heeft de Canarische Regering zich bezorgd getoond over de mogelijkheid van deze Madrid/Endesa-aanvaring, die men niet verborgen heeft gehouden en die men vertaald in problemen met de toelevering voor de Archipel, in het geval geen enkele onderneming ervoor kiest, de markt op de Eilanden te openen.

Het Spaanse Ministerie van Industrie, Energie en Toerisme, onder leiding van José Manuel Soria, is ervan overtuigd, dat haar wetsvoorstel een eind zal maken aan het monopolie van Endesa. “Men gaat ervan uit, dat er nieuwe operators zijn die willen toetreden met deze nieuwe voorwaarden,” zo stelt Hernández Bento, die hieraan toevoegt, dat men niet eerder is ingestapt, omdat er ‘belemmeringen’ bestonden, die hij met de nieuwe wet als opgelost beschouwt. Het monopolie bestaat in de praktijk, maar zeker is, dat de energieopwekking geliberaliseerd is sinds 1998.

Afgezien nog, dat er andere acteurs op gaan treden in het opwekken van elektriciteit op Canarias, zal het nieuwe wettelijke kader Madrid meer macht geven, “om de leiding te nemen in gevallen van risico voor de veiligheid van de voorziening", zoals staat vermeld in de verklaring van het ministerie welke is gepubliceerd na de afloop van de Ministerraad van vrijdag 15 maart 2013.

De wet 54/97 van het elektrische systeem omvat de bevoegdheid van de uitvoerende macht, om te handelen in dergelijke noodsituaties en, volgens de nota van het ministerie, tot zelfs "ingrijpen bij bedrijven." Zo dekt de Spaanse Regering zich in tegen mogelijk recalcitrant gedrag van de kant van de elektriciteitsmaatschappijen die de kracht stabiliteit van het Canarische systeem kunnen beïnvloeden.
                         sepi_large.jpg

Endesa doet er absoluut het zwijgen toe, totdat haar technici en juristen het effect van de wet in zijn geheel hebben bestudeerd. De Spaanse Staat beheert - via de Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) - 20% van het REE en 5% van Enagas, aan wie de twee maatschappijen, betreffende de elektriciteit op Eilanden, hun aandelen zullen moeten verkopen.
De bouw van waterkrachtcentrale van Chira-Soria, welke moet gaan dienen als opslagmagazijn voor de overtollige windenergie, die wordt bijgedragen door de windmolens in het Zuidoosten van Gran Canaria, heeft al twee jaar vertraging opgelopen vanwege onenigheid tussen het ministerie van José Manuel Soria en de elektriciteitsmaatschappij. In 2012 heeft zich een klein moment van hoop voorgedaan toen partijen een prijs waren overeengekomen voor de bijdrage in de bouw en de exploitatie van de waterkrachtcentrale. Korte tijd later echter, heeft de elektriciteitsmaatschappij ervoor gekozen, de genoemde prijzen te herzien.
2011-01-04-img-2011-01-04-22-38-41-central-copia1_large.jpg
Wat betreft de subsidies die men voorziet in het aantrekken van andere energieproducenten, heeft de Spaans Regering subsidiemechanismen ingebouwd voor nieuwe productie-installaties, “met het doel, de opwekkingskosten te verminderen.” Bovendien, zal men ook de projecten gaan belonen, waarmee men de problemen van technische aard in het netwerk oplost.
kleurlogoCanarias.png


Eilandbestuur neemt ‘met bezorgdheid kennis
van de vertraging van Endesa bij Chira-Soria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA -  zondag 22 juli 2012 - Het Eilandbestuur van Gran Canaria heeft  met ’buitengewone bezorgdheid’ kennis genomen van de vertraging in de bouw van de waterkrachtcentrale bij de stuwmeren Chira en Soria, welke is stilgelegd wegens verschillen tussen het Ministerie van Industrie en Endesa. Volgens de termijnen bij de gunning van de aanbesteding, zouden de bouwwerkzaamheden deze zomer begonnen moeten” zijn, maar men zal minimaal een jaar moeten wachten, voordat men aan kan vangen met de eerste werkzaamheden.

“Het winnende bedrijf heeft een absolute toewijding, maar de moeilijkheden die zich hebben voorgedaan zijn niet toe te schrijven aan Endesa en, wij vanuit het Eilandbestuur willen de zaak ook niet verder aanscherpen, dan wat essentieel is vanuit juridisch oogpunt.” Dit heeft de president van het Eilandbestuur, José Miguel Bravo de Laguna, op vrijdag 20 juli 2012 gezegd over de mogelijkheid, dat de elektriciteitsmaatschappij haar investeringsplan op de Archipel  herziet, vanwege de bezuinigingen door de Spaanse Regering op de subsidies voor de elektriciteitsvoorziening buiten het Península (Schiereiland = vasteland van Spanje).

                                               25% van de consumptie.

“We weten,” zo heeft Bravo de Laguna opgemerkt, “dat er moeilijkheden zijn, maar we hopen, dat men die snel oplost; gelukkig kunnen we rekenen op een minister, zoals José Manuel Soria, die zeer gevoelig is voor dit soort onderwerpen en die deze perfect kent, daarom ben ik ervan overtuigd, dat men op korte termijn deze problemen weet te regelen.”

Chira-Soria.

“Het zou ‘absurd’ zijn,” nu de aanbesteding, welke in juni 2011 is gehouden door het vorige Eilandbestuur, in vraag te stellen. Bravo de Laguna is van mening, dat de vertraging in de aanvang van de bouwwerkzaamheden te wijten is aan het feit, dat de aanbesteding - welke gewonnen is door Endesa - geen oplossing heeft voor wat de tariefstelling is die het bedrijf zal gaan ontvangen wat de dienstverlening verstrekt als de waterkrachtcentrale in bedrijf zal zijn gesteld.


                                            Waterkrachtcentrale.

Moeilijkheden
“Dit onderwerp is niet afgesloten en ik denk, dat dit de reden is die momenteel de aanvang van de bouwwerkzaamheden verhindert, maar we wisten ook, dat dit een afweging was van de zijde van de Regering, als gevolg van de moeilijkheden in het ontwerp van de routekaart voor de elektriciteitstarieven in het systeem buiten het Península,” legt de eilandpresident uit., die erop vertrouwt, dat dit een bijkomstig probleem is, “wat niet zal leiden tot een ongewenste terugtrekking van de waterkrachtcentrale Chira-Soria.”

Bravo de Laguna heeft benadrukt, dat afgezien van de “verschillen” tussen het Ministerie van Industrie en het bedrijf Endesa, “het duidelijk is, dat de opweklkng van waterkracht-energie voordeliger is, dan de traditionele productie zoals die momenteel wordt uitgevoerd.”

“Omdat,” zo voegde hij toe, “men uiteindelijk een besparing zal hebben, is het absurd, dat door dit soort problemen, men niet aanvangt met de bouw, want uiteindelijk is het voordeel voor iedereen, ten eerste voor de Staat, want die hoeft minder bij te dragen  in de kosten voor de productie van elektriciteit buiten het Penísula en, natuurlijk voor de consumenten, die de kosten van hun energieverbruik zien dalen.”

Volgens Bravo de Laguna maakt het waterverval van Chira-Soria niet alleen diversificatie van energie-opwekking mogelijk, maar heeft dit ook het voordeel van een veel meer economische productie, dan de huidige met fossiele brandstof.

“In het Cabildo (Eilandbestuur) zijn wij niet de belangrijkste hoofdrolspelers, het is een bilaterale relatie tussen de Spaanse Regering en Endesa, maar we maken ons buitengewoon bezorgd, want het is een strategisch onderwerp voor Gran Canaria, waar we ons geheel voor zullen inzetten,” zo heeft Bravo de Laguna benadrukt. Wat dit betreft, heeft hij laten weten, op maandag 23 juli 2012 een ontmoeting te hebben met minister Soria, die hij zal aanspreken over dit onderwerp. Hij heeft ook uitgelegd, dat men zich in verbinding heeft gesteld met de verantwoordelijken van Endesa op de Canarische Eilanden en dat men hem heeft laten weten, “dat het meningsverschil  afhangt van enkele details", waardoor rmen verwacht, dat het project een jaar uitgesteld zal worden.

De gunning door het Eilandbestuur aan Endesa voorziet in een stappenplan met termijnen waaraan het bedrijf moet voldoen. Zo moest het uiteindelijke bouwplan uiterlijk eind 2011 gepresenteerd zijn, om zodoende in de komende zes maanden de goedkeuring te kunnen verkrijgen van het Ministerie van Industrie, van de Canarische Regering, De werkzaamheden zouden in de loop van  2012 moeten beginnen, maar men heeft nog steeds niet het bouwplan goedgekeurd, waardoor het bedrijf in december 2011 om een verlenging van drie maanden gevraagd heeft.

Endesa zou  van plan zijn,  om te starten met de bouw van een ontziltingsinstallatie aan de kust van Arguineguín, die na iets meer dan twee jaar bouwen, water naar het stuwmeer van Soria zou pompen. Een eerste schatting heeft uitgewezen, dat deze centrale in 2016 operationeel zou zijn, maar, maar die heeft nu dus een jaar vertraging opgelopen.

Dit heeft de socialistische fractie in het Eilandbestuur ertoe gebracht, om van Bravo de Laguna te verlangen, dat deze onmiddellijk het Ministerie van Industrie verzoekt, dat zij het project deblokkeren. Minister Jesús González Dumpiérrez heeft op vrijdag 20 juli 2012 eraan herinnerd, dat het Eilandbestuur unaniem, sinds december 2011, een optie heef aangenomen waarin men erop aandringt, dat het Ministerie van Industrie de bureaucratische afhandeling van de waterkrachtcentrale bespoedigt. De investering in het waterverval van de stuwmeren in het Zuiden is becijferd op 274 miljoen euro. Wanneer deze in vol bedrijf zal zijn, genereert de waterkrachtcentrale 25% van de elektriciteit die het eiland Gran Canaria nodig heeft.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


 

e-28.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--129.jpg