aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-1-2-kopie-kopie-13.jpg

6-50.jpg


El Rincón
krijgt een uitzichtspunt
om te genieten van de Noordkust van Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - maandag 19 september 2016 - El Rincón krijgt een uitzichtspunt dat wordt opgenomen in de passage van het ‘Alfredo Kraus-Auditorium naar het standbeeld van ‘El Atlante’, wat een indrukwekkend uitzicht zal bieden op La Isleta, Las Canteras, en op de Noordkust van Gran Canaria. Een platform dat de golfbreker ordent waar de oude Lloret-muur stond, op enkele meters afstand van het ‘Alfredo Kraus’-Auditorium.

Het gaat om een uitzichtspunt dat zal worden gevormd door een uitgekiende plaatsing van drie betonnen platforms die op 40 centimeter boven de grond komen; een centrum, met een breed panoramisch front en twee zijkanten, dit in het kader van het Plan Territorial Especial de Ordenación del Paisaje (Plaatselijk Plan Landschapsordening) dat bestemd is voor het versterken van de kwaliteit van de landschappen van Gran Canaria.
rinc.jpgHet nieuwe uitzichtspunt krijgt de naam 'Lloret' omdat het zich bevindt op de locatie waar voorheen de oude visconservenfabrieken van Lloret y Llinares hebben gestaan, en de muur van de golfbreker met dezelfde naam.
31839630.jpg
mirador.jpg

                De Pared de Lloret, waar nu de het nieuwe uitzichtspunt zal woiden aangelegd.
Paseo-Martimo-El-Rincn-Playa-de-Las-Canteras-vista6.jpg
750px-Playa_de_Las_Canteras-Mapa_2007_ES-Las_Palmas_de_Gran_Canaria_svg-1.png
Het nieuwe ’Mirador Lloret’ (‘Lloret Uitzichtspunt’) - dat zo is genoemd omdat het zich bevindt daar waar de oude visconservenfabrieken Lloret y Llinares hebben gestaan, evenals de keermuur die hun naam droeg - is zo ontworpen, dat dit geen storende uitwerking zal hebben op het landschap. Omdat het aangelegd zal worden in een niet bebouwd gebied, garandeert het dat men geen elementen zal bouwen die het plezier bemoeilijken om van het uitzicht te genieten op dit deel van de Grancanarische kust.
20160416_141552.jpgDe begroting van het bouwwerk bedraagt €41.995,= en vanaf december 2016 is de bouwtijd twee maanden.
zzzislas-canariaslogo-364.jpg


Over in vergetelheid geraakt water en…
de strijdlustige vrouwen van Tenoya

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - Het gehucht Tenoya is sinds 1939 een wijk van Las Palmas de Gran Canaria die op 10 kilometer van het hoofdstedelijke centrum ligt, op de westelijke stadsgrens met Arucas, in de de barranco (het ravijn) van Tenoya, dat  sinds 1681-  toen men de parochie van San Lorenzo  heeft opgericht - behoorde  tot de inmiddels opgeheven (geannexeerde) gemeente San Lorenzo.

De aanvankelijk agrarische wijk Tenoya is omgeven met nogal wat heuvelruggen (o.a. de Lomo de la Viuda, Lomo de San Pedro, Lomito de Tenoya, en Lomito del Ciego) die de orografie vormen; en in Tenoya zelf bevinden zich veel steile straten. De landbouw wordt bedreven op de vlakke gedeelten in de wijk.
TENOYA-1.png
Over Tenoya zijn berichten bekend uit de tijd van voor de conquista (Spaanse verovering), en Tenoya wordt ook verschillende keren genoemd in de diverse kronieken. Het is dan een woonkern van de oerbewoners, waar in de barranco (het ravijn) meerdere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die zijn opgenomen in de geschiedenis van Gran Canaria in het bijzonder, en van Canarias in het algemeen.

In Tenoya treft men bouwwerken aan zoals: acequias (irrigatiekanaaltjes en -sloten), cantoneras (water-verdeelputten), estanques (vijvers), presas (stuwmeren), de tunnel (gebouwd in de 19de Eeuw als verbinding met het Noorden van Gran Canaria), en de brug… die tijdens de Guerra Civil (Burgeroorlog 1936-1939) is opgeblazen en later weer herbouwd.
2-7.jpg
Water in vergetelheid
En zo kan men nabij Tenoya ook het voormalige Spa Hotel ‘Balneario Cristo Rincón’ aantreffen dat maar een kortstondig bestaan heeft geleid en er nu - anno 2015 - al jarenlang geheel onbewoond en verlaten bijstaat op de heuvel van ‘El Rincón’ langs de autosnelweg GC-2; een vluchtige verschijning; een verleden, dat in de vergetelheid is geraakt.
5BalneariodelRincn.png“De spa-voorziening is exact daar gebouwd, waar de gebogen zeewering ligt, precies naast de betonblokken die zijn neergelegd op het terrein dat is gewonnen voor de aanleg van de autosnelweg GC-2.

Op 24 mei 1934 heeft men het balneario (kuuroord - spa) geopend met veel aandacht van de lokale persmedia die over dit initiatief o. a. hebben geschreven: “…er is kosten noch moeite gespaard, om hun kuuroord  te voorzien van de vereisten die het grote comfort vergt en wat men aan de bezoekers kan bieden…”

Het tegenwoordig gesloopte balneario (kuuroord - spa) beschikt dan over tien badkamers, kleedruimten, annex bar en aangrenzende tuinen; een extra stimulans, zijn de heerlijkheden van de zee en het platteland, inclusief het busvervoer dat voor een rit van vier kilometer vertrok vanaf Parque Santa Catalina, een retourtje kostte 0,70 Pesetas.
img_411971959606481_3.jpg
Het kuuroord krijgt dan de naam: 'Balneario del Cristo-Rincón.' Men is er zelfs toe gekomen om hier medicijnen te vervaardigen met de namen: ‘Rincopin’ en ‘Rincogono’. Ook bouwde men er een hotel van twee verdiepingen - met balkons rondom de gevels - dat anno 2015 nog steeds bestaat als woning aan de linkerzijde van de GC-2 als men Las Palmas de Gran Canaria verlaat, dat wil zeggen, op enkele meters van de rijbanen die vanuit het Noorden toegang geven tot de stad.
1-10.jpg
Om onze lezers - die minder bekend zijn met Gran Canaria, of met de Noordkust van het Eiland - enigerlei indruk te geven van de ligging en de aard, plus omvang van het voor die tijd goed geoutilleerde complex, plaatsen we in dit artikel een tweetal plattegronden, een drietal bouwtekeningen, plus een drietal krantenknipsels uit het dagblad ‘La Provincia/ Diario de Las Palmas’.
img_411971904282407_2.jpg
img_411971943518519_1w.jpg
Doña Juana Medina, 51 jaar en wonend in de Calle León y Castillo 177 is een dame die al geruime tijd last had van intens maagzuur met gewoonlijk constipatie, oorsuizen, en hoge bloeddruk, waarmee ze onmogelijk kon leven. Ze heeft diverse behandelingen ondergaan, met negatief resultaat, maar met de baden van El Rincón en het drinken van het water, is ze aanzienlijk opgeknapt.

Deze dame was zo dankbaar, dat ze als een van de eerste badgasten van dat balneario (spa) een gevelsteen cadeau heeft gedaan aan Cristo del Rincón, met de bedoeling de beeltenis snel te installeren. We hebben met haar gesproken en dit is wat ze vertelde: “Ik ben niet alleen genezen, maar ook mijn echtgenoot, Elias Sánchez Pérez, die zo vermoeid was, dat hij amper kon lopen; hij leed aan astmatische bronchitis en kon niet eten. Hij was voortdurend moe en sliep slecht, omdat hij regelmatig op moest staan om de straat op te gaan. Hij weigerde elke maaltijd. Uiteindelijk kreeg hij van zijn armen tot op zijn rug eczeem, dat met niets wegging.

Welnu. Met 26 baden die hij heeft genomen in El Rincón en alleen het drinken van water, maakt mijn man het uitstekend. Zo goed, dat ik denk de medicijnen die ik heb gekocht, sommige niet eens uitgepakt, terug te geven; hoewel, tegen de helft van de prijs, wat zullen ze daarvan vinden?”

Doña Julia Medina, wonend in Calle León y Castillo 226, leed aan ouderdomsverschijnselen met het verliezen van haar tanden, en grote zweren op haar lippen, haar maag functioneerde niet goed terwijl ze leed aan behoorlijke constipatie. Ze nam tevergeefs diverse medicijnen in totdat:… “Met tien baden in El Rincón en voortdurend de mond spoelen met water, was ik volledig genezen. De zweren en de constipatie genazen voorspoedig; zodanig, dat ik wonderwel in tien dagen tijd, ruim drie kilo ben aangekomen.”
1ab.jpg
RincnBahamapa-1.jpg

El Rincón
Het zijn vroege herinneringen aan het gebied genoemd ‘El Rincón’ waar men kwam - gezien vanaf het Auditorium - alvorens Costa Ayala te bereiken. Daar bij de wenteltrap naast de Peña de la Gaviota (Rots van de Zeemeeuw) woont dan een vrouw die vanuit haar houten woning op de top, naar een droomwereld kan reizen. Verderop, midden op de heuvelrug komt men uitsluitend een imponerend, geel gebouw tegen - met aan de buitenzijden rondom, opvallende pilaren - dat bekend staat als het ‘casa de los holandeses’ (‘huis van de Nederlanders’). 

00RincnBahaElPeadelBombero.jpg
El Rincón is een gebied dat - ondanks dat het dicht bij Tenoya ligt - door de orografie van het terrein, ver weg lijkt te liggen.

Bij de interesse voor El Rincón en de zoektocht naar gegevens over Tenoya, heeft men kunnen vaststellen, dat in de sokkel van het beeld van de Dolores (O.L. Vrouw der Smarten) - dat aan het begin van de jaren negentig in de kapel stond die gebruikt werd voor de processie van de Semana Santa (Goede Week) - een inscriptie te lezen stond die verwijst naar El Rincón en doña (mevrouw) Dolores de Armas.

De geschiedenis van El Rincón kort samenvattend,  ziet men, dat aan het begin van de 20ste Eeuw, Doña Dolores de Armas - dochter van een rijk gezin in Arucas - hier een huis heeft met tuinen, koeien, kippen en een kapel die gewijd is aan de Virgen de los Dolores (Onze Lieve Vrouw der Smarten). Naar deze kapel komen priesters en religieuzen waar doña (mevrouw) Dolores een notieboek bijhoudt met de missen en de festiviteiten, en daarin nauwkeurig noteert wie er uitgenodigd zijn om de religieuze erediensten bij te wonen.

Deze feesten worden gevierd in september en daarbij maakt de Virgen (H. Maagd María) een korte tocht in de vorm van een processie, om in het zicht van Casa Ayala, op haar schreden terug te keren naar de kapel. Daar wordt gegeten en gedronken en steekt men allerhande vuurpijlen af, waarbij de bewoners van deze  in die jaren verlaten  plaatsen, erin slagen een feestje te bouwen.

Het beeld van de Virgen de los Dolores is vervaardigd door don Rafael Bello, een regelmatige gast op de finca (het landgoed) van doña Dolores. Tegenwoordig kan men de hier ontstane beeltenis gewoonlijk zien in de kapel van Nuestra Señora de la Encarnación (Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming) (zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria-Tenhemelopneming).

Na het overlijden van doña Dolores de Armas raken deze feesten in vergetelheid (1). Deze percelen zijn halfweg de jaren ’20 het eigendom van doña Ana Lezcano de la Rocha en van don Antonio Yánez Matos. 

Don Antonio Yánez
Op 6  juni 1930 vraagt don Antonio vergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van…, het grondwater in de bodem van de finca (het landgoed) dat zijn eigendom is met de naam ‘El Rincón’, in het gehucht Tenoya in de gemeente San Lorenzo…

Het doel was: “… door te gaan met de opening van drie putten waarmee men al is begonnen waarvan de eerste vier meter diep zal worden, de tweede 26 meter en de derde 50 meter; het openen van drie nieuwe op de locaties welke aangegeven zijn op de plattegronden die de aanvraag vergezellen en vervolgens twee galerijen,:
-  een van 70 meter die hij wil verlengen met 35 meter,
- een  van 54 meter die hij wil verlengen met zestig meter,
en beschreven zijn op de betreffende plattegronden…”

In oktober 1930 verricht een laboratorium een eerste analyse van het water dat jarenlang de wonden van zieken heeft genezen die daartoe naar El Rincón kwamen , dat werd beheerd door de Comunidad de Aguas del Rincón (het Waterschap), en het is opmerkelijk, vast te stellen, dat de geschiedenis van het bronwater te lezen staat in het Pericial Médico (Medisch Verslag) die men daarover heeft opgesteld met als motief de “Dossierverklaring voor Openbaar gebruik,” over het water, en die begon in de jaren 30. Dit was een thermale bron, daar het water 27 graden warm was. En  over water gesproken , over de commotie die in Tenoya is ontstaan met het afdekken c.q. ondergronds maken van de irrigatiekanalen leest u verderop in dit artikel meer.
img_411971889583333_1q-1.jpg
Het balneario in de jaren 30
In augustus 1930 bestond er al een Comunidad de aguas (Waterschap) met de naam Cristo-Rincón, dat gevestigd was in de Calle Triana 40, het pand is in 1880 ontworpen door de architect don Francisco de la Torre Sarmiento.

Volgens het Instituto Provincial de Higiene de Canarias Orientales (Provinciaal Canarisch Instituut voor Hygiëne, van de oostelijke Eilanden) voldoet dat bronwater aan de voorwaarden van het Koninklijk Besluit van 22 december 1908 en dat van 14 september 1920 .(5) Waardoor de eigenaren besluiten het niet alleen te bottelen, maar het zelf ook te distribueren over het gehele eiland en bovendien infrastructuur te bouwen voor diegenen die er willen komen, zodat ze er kuurbaden kunnen nemen. Er is dan tevens een bottelarij waar enkele bewoners van Tenoya werken.

Vanaf 1931 maakt men reclame om dat water te promoten,
“… men komt er vanwege de samenstelling, die te vergelijken is met het water van de vooraanstaande Spa van Badem-Badem (Baden Baden) in Alemania (Duitsland) ...”
Volgens deze reclame is het water van El Rincón goed voor:
“….het genezen van slechte botten tot aan hartziekten, leverkwalen, obesitas, diabetes enz. ...”

In de periode 1934-1935 verschijnt deze advertentie in diverse tijdschriften en dagbladen:

Vanaf januari 1945 kan men, in de persmedia van destijds, vernemen over de verbeteringen aan het etablissement, waaronder ook de volgende advertentietekst de aandacht trekt:

OPENBARE BEKENDMAKING: Balneario del CRISTO-RINCÓN
De moeilijkheden overwonnen hebbend, die de installatie van warme baden verhinderden, is het de Onderneming een genoegen aan haar grote klantenkring mee te kunnen delen, dat we nu baden aanbieden op de gewenste temperatuur. Waardoor die aangenaam zijn.”

Nadien - vanwege de grote uitwerking die het minerale bronwater heeft op de patiënten die dit gebruiken - schenken die klanten een Cristo (Christusbeeld), dat in september 1935 in het etablissement is geplaatst; en - uiteraard - reden, waarom men ter plaatse een klein feestje organiseert. Voor de sfeer publiceren we hier de wervende tekst van de uitnodiging daartoe:
3-6.jpg
                                        De bar van het Balneario in de jaren 30
...morgen de 28ste en overmorgen de 29ste van deze maand vinden de volgende evenementen plaats,  ter gelegenheid van de plaatsing van een Cristo (Christusbeeld), dat geschonken is door diverse zieken die genezen zijn in dit water

Programa:
Een bezoek aan het balneario (kuuroord) kost niet veel tijd

Op de 28ste:‘s Avonds een straatfeest met het afsteken van diverse stukken vuurwerk, muzikaal begeleid door de ' Agrupación ‘Armonía’, en aansluitend een geanimeerd dansbal.

Op de 29ste:’s Morgens om negen uur een kinderontbijt op uitnodiging van het balneario Cristo-Rincon., geserveerd in het restaurant van het kuuroord; het vervoer komt voor rekening van het genoemde balneario.

Om 11:00 uur processie met het baldakijn en de Cristo (het Christusbeeld), dat - zoals gezegd - is geschonken door diverse zieken die genezen zijn door dit wonderbaarlijke water. Aan deze processie zal worden deelgenomen don Antonio Espinosa, hoofd van de school van de fraters Salesianen, die bij dezer gelegenheid ook enkele woorden zal spreken.

Om 16:00 uur polonaise op het terras en esplanade van het balneario begeleid door de

agrupación 'Armonía'  die het beste van hun repertoire zal spelen…”

Tot 18 juli 1936 was het kuuroord volop in bedrijf zoals Gregorio Martín Díaz weet te melden, vanaf dan raakt men het spoor bijster in het onderzoek waarom men niet meer naar dit balneario met het wonderbaarlijke water kan gaan.
“… Want die ochtend was het verblijf van mijn moeder in het balneario van ‘El Rincón korter dan gewoonlijk. Trieste omstandigheden dwongen haar naar huis te gaan…”

Over de wonderbaarlijke uitwerking van het water op de gezondheid van de badgasten bestaan diverse getuigenissen die een idee geven van de belangrijkheid voor de bewoners van de hoofdstad die hier hun heil kwamen zoeken en waar men er zelfs toe kwam, omdat men er eigen medicijnen vervaardigd, onder de namen : ‘RINCOPIN’ en ‘RINCOGONO’.

Tegenwoordig is alles wat er aan de kust nog over was van het Balneario (Spa), ten prooi gevallen aan de slopershamer, zodat men klaarblijkelijk de ruïne (langer) niet heeft kunnen gebruiken als kraakpand. Van het Balneario del 'Cristo-Rincón’ resteert alleen nog de herinnering en willen we, dat het kuuroord als zodanig blijft voortbestaan onder de lezers van ‘Gran Canaria actueel’; en wel samen met het volgende verhaal, dat eveneens nauw samenhangt met de geschiedenis van water op Gran Canaria:

Het andere verhaal uit Tenoya waarin
water en vrouwen de hoofdrol spelen

In het midden van de jaren ’60 is Tenoya een klein dorp op een kruispunt van water uit lang vervlogen tijden; water, dat er overigens nog steeds stroomt. Het ontbreekt dan aan elektriciteit en drinkwaterleiding en de meeste straten zijn niet geasfalteerd. Naast het acequia (systeem van kanaaltjes en sloten voor irrigatie van de landbouw) van de Heredad (Erven, c.q. het Waterschap) van de familie Lezcano - waar de bewoners hun water voor hun dagelijkse levensbehoeften kunnen halen - zijn er nog twee toeleverpunten, een bij Cuarto Esquinas op het Plazoleta del Pilar, en het andere in de nabijheid van de kapel op het Plein, bekend als: ‘pilares’.

De gebeurtenissen beginnen als de comunidad de regantes (het waterschap) en de propietarios de las aguas (eigenaren van het water) in de Vallei van Tenoya (met vergunning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken) besluiten, de acequia ondergronds (via waterleiding) aan te leggen, wat veroorzaakt, dat het hele dorp protesteert.
image002.gif
              Krantenknipsel: De acequi , met daarbij de gewraakte waterleidingbuizen.
De bevolking beschouwt het als een onrechtvaardigheid, omdat men altijd al het water uit de acequia heeft gebruikt, niet alleen voor de irrigatie, maar ook voor elk ander doeleind waar dit voor nodig was, inclusief het wassen van kleding, zoals de diverse lavaderos (wasplaatsen) bewijzen welke men kan zien op verschillende punten van de kanalisering.
image004.gif
                                                               Krantenknipsel.
Bij de volksopstand die dan in Tenoya plaatsvindt, spelen vrouwen een belangrijke rol en ze leiden de protesten van de woedende bevolking. De redenen voor het sluiten van de acequia zijn divers, vooral beargumenteert men de overvloed aan wasmiddelen die men aan het water toevoegt, maar het ware belang van het dorp is, dat de sluiting veranderde in een groot probleem. Daarom protesteerden de vrouwen, om te verhinderen dat men de waterleiding aan zou leggen; wat veroorzaakt, dat er vanuit de hoofdstad agenten van Guardia Civil moeten overkomen, die ervoor zorgen dat men zich niet kan manifesteren.
image006.gif                                                      Antonio Tejero Molina.

 Een rol spelt  gaat in 1966 ook, iemand met een uniek karakter: de beruchte Antonio Tejero Molina, hoofdrolspeler na '23-F ' ; Zoals de advocaat - Fernando Sagaseta - die de verdediging van de vrouwen op zich heeft genomen in de daaropvolgende rechtszaak, persoonlijk vertelt:

…een van de conflicten waar ik bij betrokken raakte, was dat van de vrouwen van Tenoya. Er was een probleem met het water van een Heredad (Waterschap) van de familie Lezcano. Men benadeelde het cultiveren van de plátanos (Canarische bananen) door het wassen van kleding, waarbij de vrouwen wasmiddelen gebruikten in de acequias (kanalisering).

De eigenaren van de Heredad (het Waterschap) waren er twee keer in geslaagd, om van Camilo Alonso Vega een verordening te verkrijgen om de acequia (kanalisering) te bedekken waarin de vrouwen de was deden- en met het water hun eten kookten - in een wijk waar verder helemaal geen water was.

Bij een eerdere gelegenheid, enkele maanden eerder, moest de Guardia Civil opdraven. En de tweede keer was men heel boos.

Ik bemiddelde bij de Gobierno Civil (Burgerregering) - zo gaat Sagaseta verder met vertellen - voor het herroepen van de verordening tot het sluiten van de acequia. Ik heb voorgesteld dat men zou overleggen en, dat men de maatregel zou kunnen opschorten door middel van een, of andere tussenoplossing, of door een juridisch proces.

Tejero was commandant van de Guardia Civil die kwam om de orde te herstellen, nadat hij daartoe opdracht had gegeven en hij destijds in een van die klassiek Canarische winkeltjes ‘ventas’ - waar men van alles verkocht, rum dronk; en ik herinner me, dat hij me met tegenzin een hand gaf toen ik hem vertelde dat ik Fernando Sagaseta was, advocaat, en dat ik kwam om de rechten te verdedigen van de dorpsbewoners die wanhopig waren.

Ik zette de redenen aan Tejero uiteen en hij zei me: “Dat geldt niet voor niets, want het speelt al geruime tijd en het is de wens van de minister dat men dit nu eenmaal naleeft,” er was niets aan te doen. De laatste zin die ik me herinner is: ” Houdt er rekening mee, dat men zal weten wie achter dit alles zit,” door te zeggen: dat de vrouwen niet in staat waren deze strijd te voeren en, dat achter dit alles  communisten zaten .

Het bleek, dat de burger-gouverneur niet in Las Palmas was, die was met vakantie en kwam pas over vijf dagen terug, en er was niemand die de politieke verantwoordelijkheid nam, en ik ging persoonlijk de secretaris van de gouverneur opzoeken, die meer macht had dan anderen, dat was Calvo Llorca. Hij zei me, dat hij niets kon doen, dat dit de verantwoordelijkheid van de regerend minister was, dat het geen opdracht was van de gouverneur en, dat hij slechts een tussenpersoon was, dat de order al twee, of drie keer eerder gegeven was bij andere verzoeken, en dat hij niets kon doen. Ik moest wachten tot de volgende dag toen de burger-gouverneur zou komen.

Vervolgens - zo gaat Sagaseta verder - keerde ik terug naar de Lomo de Tenoya en daar deed zich duidelijk de eerste provocatie voor. Er waren uitsluitend vrouwen, er was geen strijdende man te zien, het waren allemaal vrouwen en een heleboel Guardia Civilisten.

Lomo de Tenoya is een heuvelrug waar de acequia (kanalisering) door de bedding naar het noorden gaat en het bleek, dat de heuvelrug dermate steil was, dat men uiteindelijk kwam te vallen en de barranco (vallei) van Tenoya in rolde.

Het waren allemaal vrouwen en een blokkade van acht en tien Guardia Civilisten met grote snorren die me deden denken aan de ‘caimanes’ (‘krokodillen’) die - volgens Sagaseta -   waren gezien in Andalusië.

‘s Morgens was er een gevecht geweest waarbij een luitenant gewond was geraakt, omdat een van de vrouwen klaarblijkelijk een steen had gegooid naar de Guardia Civilisten, en deze luitenant zich tot een andere vrouw richtte met de bedoeling haar te slaan en een van de vrouwen hem zei: “Maar dat had je moeder kunnen zijn, waarbij de luitenant scheldend op de grond viel bij het horen van de zin die zij had gezegd . Ze brachten hem naar het Casa de Socorro. De vroede vaderen waren heel ongerust door de besluiteloosheid en het gebrek aan versterking van hun troepen. Er waren 39 of 40 vrouwen, die riepen:“Weg met hen!” “zullen we ze de barranco (het ravijn) ingooien, don Fernando?”

Het was echt een vervelende situatie voor iemand die net uit de gevangenis kwam, als enige man tussen al die vrouwen. Tot ik me realiseerde, dat hij een provocateur van één van de vrouwen was, die instructies had gekregen van de Guardia Civilisten, om te provoceren en een bloedbad aan te richten. Nadien zeiden ze het gewoonlijke: “Communisten die in de gevangenis hebben gezeten zijn altijd uit op rotzooi....” Tot zover het relaas van de advocaat.

Na een bemiddelingspoging en de onverzettelijkheid van de rechtshandhavers is Fernando Sagaseta, arm in arm met een handjevol vrouwen, naar Las Palmas gemarcheerd tot aan de ingang van de zetel van de Gobierno Civil (Burger Regering).

Men kwam tot een vreedzaam AKKOORD, dat het gebruik van het acequia (irrigatiesysteem) zou toestaan; op voorwaarde, dat het gebruik van vervuilende wasmiddelen zou verminderen.
image008.gif
De genoemde Sagaseta - die als enige parlementsvertegenwoordiger in het Congres (de Tweede Kamer) gewond is geraakt bij de militaire couppoging van 23F in 1981, door schoten in het plafond van de coupplegers - heeft in het proces , dat eindigde met overheidssancties , de verdediging op zich genomen van de vrouwen van Tenoya. De advocaat van de tegenpartij - de eigenaren van het acequia (irrigatiesysteem) - was heel toevallig (!) een zekere Lorenzo Olarte. Veel later was Olarte president van de Deelstaat Canarias.

Het lijkt misschien zomaar een gebeurtenis te zijn; een feit, dat in de geschiedenis ligt verborgen in duizenden dossiers, maar het toont onomstotelijk de kracht, de integriteit en de waarde van de Canarische vrouw, die niet bang is om onrecht te bestrijden; zelfs niet, als dit komt in de gedaante van Commandant Tejero.

Wanneer men vrouwen beschouwt als brave, lieflijke stereotiepe wezens, doet men niet alleen de werkelijkheid geweld aan, maar ook de verborgen onderwerping. Waarden maken geen onderscheid in sekse, ze hebben ethiek. En Canarische vrouwen hebben nog evenveel vechtlust zoalls als in het verleden de vrouwen van Tenoya!,

Maar genoeg over de tijd van de gebeurtenissen in de jaren ’60, terug naar de huidige…

Het openstaande  verhaal over water in en nabij Tenoya - en over de familie Lezcano - brengt ons terug naar de baai van El Rincón in Las Palmas de Gran Canaria
Het toponiem ‘Rincón’ treft men in veel gemeenten op Gran Canaria aan; maar, als men die in verband brengt met de benaming van een baai, dan hebben we het ongetwijfeld over de ‘Rincón de Las Palmas de Gran Canaria’ die zich net buiten de stad, langs de eerste kilometer van de Autopista del Norte (GC-2) uitstrekt.

Al kort na de Conquista (Spaanse Verovering) wordt deze baai zo genoemd, en wordt vermeld als gegeven wanneer men in antiek Spaans/Canarisch taalgebruik aan het Cabildo (Eilandbestuur) van Roque Viera op 20 april 1550 verzoekt…
«... un pedaço de tierra que esta en la boca del barranco de Guadarteme que se dize el Rincon que es aguas bertientes a la mar azia Tenoya para hazer una viña y otras coas que es en pro de esta ysla...» (RONQUILLO, M. Y AZNAR VALLEJO, E.: ‘Repartimientos de Gran Canaria, Las Palmas de GC, 1998).

“…om een stuk land dat in de barranco-monding ligt van Guadarteme dat men Rincon noemt, waar zeewater zich uitstrekt tot aan Tenoya, voor het aanleggen van een wijngaard en andere zaken die ten voordele van het eiland zijn…”
RinconBahiaAtlanteesculturasdegrancanaria-blogia.jpg
Atlante
Wat betreft de herkomst van de naam ‘Rincón’ (‘Hoek’), kan men zeggen, dat de topografie van het terrein na 1958 is ontstaan, langs een smalle kuststrook die is gevormd door erosie van het beuken van zee op de rotswanden van de kustlijn van de baai, waar zich regelmatig steenlawines voor hebben gedaan die de lager gelegen grond hebben opgehoogd tot enkele meters boven de zeespiegel. Deze condities en de moeilijk toegankelijke ruimte, nagenoegarrinconado’ (‘in het nauw dreven’), kunnen de naam van de locatie verklaren.

Het was in de jaren ’70 van de 20ste Eeuw, dat men een smalle weg voor het verkeer heeft afgesloten, vanwege de angst voor een grote steenlawine van de rotswand. Men heeft die heropend toen men de nieuwe autosnelweg heeft aangelegd op de zeewering welke men op de Oceaan heeft gewonnen,

Wat men tegenwoordig kent als ‘El Rincón’, laat zich in twee stukken verdelen: een eerste gedeelte vanaf het Alfred Kraus-Auditorium tot aan het ‘Atlante’-monument, een kustwerk van Tony Gallardo; en het tweede gedeelte langs de baai met deze naam, wat begint bij dat monument en eindigt bij de gebogen dijk welke men heeft gebouwd voor de aanleg van de autosnelweg, waardoor men terrein op de zee heef gewonnen voor een golfbreker van betonblokken.
RincnBahaAnaPadorno.jpg
Het eerste deel van ‘El Rincón’ is het perceel dat tegenwoordig bezet wordt door het Auditorium, de vestiging van de Sociedad Filarmónica en het Plaza de la Música, beter bekend als ’Las Arenas’, waar de fabrieken hebben gestaan voor het zouten van vis, en die van aanzienlijk belang waren voor de stad en de haven. omdat dit het bewaren van de visserijproducten garandeerde die in de haven werden aangelegd. Deze methode, die nu de Egyptenaren beheersen, zorgt voor een gedeeltelijke uitdroging van de levensmiddelen, het versterkt de smaak, en het remt de bacteriën af in de vis. Daarna verandert deze industrie in visconservenfabrieken. Beide activiteiten waren goed voor veel werkgelegenheid.
RinconBahaterrazo2.jpg

Het tweede gedeelte kan men onderverdelen in twee belangrijke thema’s. Het eerste thema is het geologische belang van de rotswand; een terrein dat voor het grootste deel stamt uit het Mioceeen, de vierde periode van het Kenozoïcum dat 23 miljoen jaar geleden begon en 5 miljoen jaar geleden eindigde, wat gevormd is door vulkanische rotsen van het Tertiair en op veel plaatsen bedekt is door een serie moderne hellingen die overeenkomen met het Pleistoceen van twee en een half miljoen jaar geleden, en met het Holoceen van elfduizend jaar geleden (zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Geologische_tijdschaal).
RinconBahaterrazo.jpg
In de rotswand kan men duidelijk de opeenvolging zien van de diverse lagen uit het Mioceen, die gevormd zijn door sterke sedimentaire maritieme banken, met de puzzolane cineritas - de zogenoemde witte rand ten opzichte van andere formaties - afgewisseld met Iononitas en trachiet, alle behorend tot de moderne zuur-serie, en in dit gebied alle latere uit het post-Mioceen en Quartair. 

Deze opeenstapelingen hebben het sediment in het binnenste beschermd, waardoor het langs de kustlijn een opgestapelde hoogte heeft van 175 meter.

Bij de afkalving van deze bergen ziet men duidelijk de breuklijnen lopen in de hogere basalt kaag die overeenkomen met de verschijnselen van Alpine orogenese wat breuken veroorzaakt van wel 10 graden naar het noordwesten in de horizontale lagen van de sedimenten en de tertiaire opeenstapelingen en er verschijnen ook dunne, verticale dijken van Quartair basalt, die vervolgen daarin geïnjecteerd zijn, vooral in deze verlaten gebieden.

Kortom, de hele geologische geschiedenis manifesteert zich voor het bestuderen en bewonderen ervan.
Rincnbahasalinas.jpg
Passeert men de plaats waar het balneario (kuuroord - badhuis) was, houdt de baai op en begint een gedeelte van de ruige kust waar zich aan het begin van de 20ste Eeuw een van de zeven zoutpannen bevond die toen op het eiland bestonden, hoewel de productie ervan minimaal was in vergelijking met de twee zoutpannen in Arinaga, die van La Isleta en die van Castillo del Romeral, of die van Barco Quebrada en die van Matorrales in San Bartolomé de Tirajana.

In 1908 heeft men het over de al genoemde inzout fabrieken, waarbij zich die vestigen van Mattoral, La Punta en andere, meer recent gebouwde in Telde.

De aanleg van de autosnelweg - voornamelijk door terrein op de zee te winnen - veroorzaakte een groot technisch debat, want men vreesde, dat verhoging van de kusstrook de zeestroming zou beïnvloeden en het Las Canteras strand zou kunnen schaden.

Uiteindelijk heeft men veel proeven gedaan in het Maritieme- en Kustonderzoek Instituut in Geneve, en de resultaten waren bevredigend.
Nieuwe gegevens over het Balneario ‘Cristo-Rincón'
Bij het zoeken naar informatie over Tenoya komt men heel verrassend terecht op de internetpagina van de Universiteit van Las Palmas (ULPGC) waarop het archief is geplaatst van de architect Miguel Martín Fernández de la Torre http://mdc.ulpgc.es/portal/miguel/?id=32 en
en dit archief bevindt zich een serie bouwtekeningen met de titel:
Edificio de la comunidad de agua del Rincón (‘Gebouw voor het Waterschap van El Rincón’).

Naar onze bescheiden mening zijn niet alle bouwtekeningen die op het computerscherm verschijnen van dat gebouw, maar er zijn er drie (van de begane grond, van de bovenverdieping en van een zijvleugel) die ongetwijfeld overeenkomen met het verdwenen ‘Balneario del Rincón (‘Kuuroord van El Rincón’).

Deze bouwtekeningen komen overeen met een project uit de jaren ’20 en volgens de aantekeningen van de auteur van het pand is het gebouwd in de jaren 1931, 1932 en 1933.

De feitelijke opening heeft plaatsgevonden op 24 mei 1934, nu - in 2015 - ruim 81 jaar geleden en het slechte is dat bijna niemand zich de pracht en praal herinnert die het oude balneario (spa) had.

Men heeft nooit kunnen denken dat de zoveel jaren geleden verdwenen ruïnes toe te schrijven zijn aan een van de belangrijkste architecten van de Canarische Eilanden; maar soms zorgt het toeval ervoor, dat men grote bijdragen in de geschiedenis aantreft die onbeduidend lijken. En omdat een foto meer zegt dan duizend woorden, laten we u hier genieten zoals wij gedaan hebben bij het bestuderen ervan.

8-6.jpg
Bouwtekening van de begane grond
1) Kantoorpaviljoen, gebruikt als bar van het balneario;
2) Rotswand van El Rincón, tegenwoordig de Carretera del Norte;
3) Toegangstrap naar de bovenverdieping van het balneario;
4) Bottelarij;
5) Magazijn1;
6) Binnenplaats;
7) Toegangs-esplanade naar het spa;
8) Magazijn 2;
9) Atlantische Oceaan (Foto:  http://mdc.ulpgc.es/portal/miguel/?id=32)
7-6.jpg
Foto van de ruïnes in 2003
In de jaren dat het als kraakpand in gebruik was, heeft men scheidingsmuren aangebracht die oorspronkelijk niet bestonden, maar die het totale plaatje niet schaden:

) Rotsen van El Rincón, tegenwoordig de Carretera del Norte;

2) Toegangstrap naar de bovenverdieping van het balneario; 3) Bottelarij; 

4) Magazijn 1;

5) Binnenplaats;

6) Atlantische Oceaan.

Van de bar van het balneario (kuuroord - spa) zijn geen overblijfselen maar er is een foto uit de jaren ‘30 waarop men kan zien hoe die was
3-7.jpg
Dit is de foto van de bar (oorspronkelijk het kantoorpaviljoen); rechts is met de pijl het begin van de trap aangegeven die aan de zijkant van het hoofdgebouw leidt naar de toegang tot de bovenverdieping, op de achtergrond kan men het hotel zien waar de klanten konden overnachten. (Foto: L. Lezcano Galindo).
6image005.jpg
Deze foto is een vergroting, met ziet de steile trap die leidt naar de toegang van de bovenverdieping. In de nis, boven aan de trap, stond het beeld van de Cristo (Christus). (Foto: L. Lezcano Galindo)

9-1.jpgDe bovenverdieping van het balneario
Hier ziet men de ruimten van de bovenverdieping zoals die in de jaren ’30 gepubliceerd zijn in de persmedia; en wel als volgt:

Er is een etage gebouwd die verdeeld is in tien kamers met baden, kleedruimte en een dubbele toegangsdeur voor een grotere veiligheid van de badgasten die, desgevraagd, assistentie nodig hebben van het spa-personeel, en die vanuit het balneario een rondgang kunnen maken door de aangrenzende tuinen om te genieten van de zee als van het platteland. (Foto: http://mdc.ulpgc.es/portal/miguel/?id=32).
10-1.jpg
Vleugels
Boven: het gedeelte van de zijvleugel van he pand, gezien vanaf zee;
Onder: het aanzicht van het kantoorpaviljoen vergelijk het eens met de foto uit de jaren’30.
(Foto: http://mdc.ulpgc.es/portal/miguel/?id=32)

De vleugel van het balneario zoals men het vanuit zee kon zien. Ondanks enkele verschillen met de getekende vleugel, zijn er veel elementen die overeenstemmen.

Ondanks de grillen van de een, of de ander; waardoor veel historisch en cultureel erfgoed is verdwenen, kan men - hoe weinig ook - zeggen: “Gelukkig hebben we de foto’s nog!”

Wij zijn L. Lezcano Galindo erkentelijk voor zijn boek dat heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit artikel.
ZZZZZZAislas-canarias-84-12.jpg 


De Hoge Raad verhoogt het bedrag
wat de Gemeente moet betalen
voor het Rincón-perceel

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - woensdag 27 mei 2015 - De Hoge Raad heeft het hoger beroep toegekend wat was ingesteld door het bedrijf Inalcansa en het heeft het bedrag verhoogd van 5,4 miljoen euro naar 11,1 miljoen euro wat de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria als reële waarde moet betalen aan het genoemde bedrijf voor het perceel van 17.00 m² dat grenst aan de weg in El Rincón in de hoofdstad van Gran Canaria, grond die niet bebouwbaar is, omdat deze inbegrepen was in het ‘Parque de la Música’ in El Rincón.

In 2007, heeft het bedrijf de gebouwen en grond gewaardeerd op 144,9 miljoen euro, maar de Gemeente was van mening, dat de waarde van het landgoed 5,4 miljoen euro was.
2010-10-27_IMG_2010-10-27_00_28_53_lp_copia-1.jpgOp 2 juli 2009 heeft de Junta Provincial de Expropiación Forzosa de Las Palmas (Onteigeningscommissie van Las Palmas) de Gemeente in het gelijk gesteld en de reële waarde vastgesteld op 5,4 miljoen euro.

Na het indienen van een motie voor heroverweging door de instelling die eigenaar is, heeft dezelfde Rechtbank de terreinen als bebouwbaar beschouwd en de de reële waarde vastgesteld op 11,1 miljoen euro.

Zowel Inalcansa als de Gemeente zijn in cassatie gegaan bij het Canarische Hooggerechtshof, dat de Gemeente in het gelijk stelde en opnieuw de reële waarde vaststelde op 5,4 miljoen euro. De Hoge Raad heeft nu het hoger beroep van de makelaardij toegekend en de prijs vastgesteld op 11,1 miljoen euro.
kleurlogoCanarias.png


Rincón krijgt een stadspark
naast het Alfredo Kraus-Auditorium

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA -  dinsdag, 16 december 2014 - Het kustpark bij El Rincón - de noordelijke toegang tot de hoofdstad van Gran Canaria - is door de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria gepland, om aangelegd te worden naast het Plaza de la Música, het beslaat een oppervlakte van 13.283 m² en is bestemd voor recreatie-, ludieke- en sportactiviteiten; aldus is aangekondigd op dinsdag 16 december 2014 door burgemeester Juan José Cardona.

Het terrein waarop het park wordt aangelegd, naast het Plaza de la Música, is momenteel in gebruik als parkeerterrein, maar zoals de burgemeester heeft laten weten, zal dit gebruikt moeten worden voor het genot van de stadsbewoners, “en niet voor auto’s”. Dit, bij geberek aan investeerders die hier een (vergader)hotelcomplex willen bouwen.
rin00011groot.jpg
imagen-litoral1.jpgHet park zal, met een geheel nieuwe bestrating, de verbinding vormen naar de nieuwe zeeboulevard aan de noordkust van de gemeente welke men momenteel aan het aanleggen is tussen de Muro de Lloret en El Atlante en die begin 2015 voltooid zal zijn. “Maar eens kijken of de Reyes Magos (Heilige Driekoningen) ons dit cadeau brengen,” zo is de wens van burgemeester Cardona.
359149-1g.jpgIn het kustpark van El Rincón zal een trimparcours worden aangelegd en er is ruimte voor ludieke en recreatieve evenementen die gebruikt kan worden om er te fietsen, te rollerskaten en te rolschaatsen. Ook komt er de negende honden-uitlaatplaats van de stad; een locatie, waar de stadbewoners hun huisdieren kunnen uitlaten.

Garnier-22.jpg 12D01744-9DE8-3EB6-5DA6A83E11410B16.JPG
                   Léonce Garnier                               100 Jaar Luchvaart op Canarias.
centenariomotivo.png

Luchtvaart-monument onthult
De burgemeester heeft, in aanwezigheid van de plaatselijke autoriteiten en vertegenwoordigers van de Luchtmacht en de vliegclub van het eiland, op dinsdag 16 december 2014 een replica onthuld van het Bleriot-vliegtuig waarmee Léonce Garnier in april 1913 de eerste vlucht ooit boven Canarias heeft gemaakt.
LeoncioGarnierenelcampodeGuanarterne.png

   ↑ Garnier in Guanarteme, direct na de aankomst per schip van het Bleriot-vliegtuig. ↑
Garnier2-1.jpg

Garnier1.jpg
Het vliegtuig van de Franse piloot Léonce Garnier, dat voor het eerst boven Gran Canaria vloog  hier na een demonstratievlucht op 10 mei 1913 waar bij de landing het vliegtuig beschadigd raakte.
“De Franse piloot, die Baskenland is gaan wonen, heeft diverse vluchten boven het eiland gemaakt, hoewel hij voor het eerst is opgestegen op 30 april, toen zijn vliegtuig poer boot op Gran Canaria was gearriveerd,” zo heeft de voorzitter van het Herdenkingscomité voor ‘Honderd Jaar Luchtvaart op Canarias’, Manuel Ramos, laten weten bij de onthulling van dit monument (zie: http://100anosdeaviacionencanarias.blogspot.com.es/2013/07/bleriot-xi-el-primer-avion-que.html).

kleurlogoCanarias.png


Het betaalde parkeerterrein van El Rincón
opent in september 2014

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zondag 10 augustus 2014 - Met een investering die geheel gefinancierd is door het gemeentelijke nutsbedrijf Sagulpa, beslaat het een oppervlakte van 25.000 m² en heeft het een veelhoekige vorm, met een aanvankelijke capaciteit van 1.000 parkeerplaatsen, die later uitgebreid kan worden tot 4.000 parkeerplaatsen.

Het parkeerterrein - waarvan de aanleg door Gemeente via een openbare aanbesteding is gegund aan het bouwbedrijf Hermanos Tito - is voor 90% klaar, waardoor, zoals is gepland, de opening in september 2014 mogelijk is. Dit, op het asfalteren em het markeren van de rijrichtingen naar en van de parkeerplaatsen na.

Het nieuwe parkeerterrein in het gebied van El Rincón, in Las Palmas de Gran Canaria.

Het parkeerterrein van El Rincón bevindt zich in het noordwestelijke deel van de stad, nabij de autosnelweg die toegang verleent tot de stad in het Noorden van het Eiland, waardoor het een strategische locatie is voor automobilisten die van buiten de stad komen voor het afhandelen van hun zaken, zo heeft de Gemeente laten weten in een persbericht.

Het parkeerterrein krijgt twee parkeertarieven
Een abonnement van €25,= per maand voor het onbeperkt parkeren, wat neerkomt op minder dan €1, = per dag, met onbeperkt reizen met de Guaguas Municipales.

Wat betreft de tarieven per uur en het dagtarief, gaat een uur parkeren  €0,50 kosten en als zodanig geldt voor de eerste twee uren een tarief van €1,=
Het dagtarief (per 24 uur) bedraagt maximaal 2,50 en dit geeft ook recht op een ‘Bono 2’ van Guaguas Municipales (inclusief twee keer gratis overstappen).

Met aanleggen van het uiteindelijke parkeerterrein is een investering gemoeid van €835.000 = die in zijn geheel gefinancierd wordt door het gemeentelijke nutsbedrijf Sagulpa.
kleurlogoCanarias.png


Het nieuwe parkeerterrein bij El Rincón 
in september 2014 open voor het publiek

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zaterdag 28 juni 2014 - Het terrein bij El Rincón, in het noordwesten van de stad, voor parkeren mét openbaar busvervoer (P+R), gaat in september 2014 open voor het publiek.
Aanvankelijk komen er 1.000 parkeerplaatsen wat uiteindelijk uitgebreid kan worden naar 4.000.

Naast 25.000 m² aan parkeerruimte biedt deze locatie gereduceerde tarieven voor het stadsbusvervoer op vertoon van het parkeerticket.

In geel gearceerd het nieuwe P+R parkeerterrein, waar ook een nieuwe, grote rotonde wordt aangelegd voor verbinding met de stad en het Winkelcentrum 'Las Arenas'.
De wethouder van Mobiliteit, Ángel Sabroso, heeft op vrijdag 27 juni 2104 uitgelegd, dat er twee tarieven zijn

Er komt een abonnement voor onbeperkt parkeren a raison van €25,= per maand; wat inclusief onbeperkt stadsbusvervoer  €60,= gaat kosten.

Wat beteft de tarieven per keer, gaat een uur €0,50 kosten en voor twee uur parkeren betaalt men €1,=
Vanaf dan betaalt men - tot een maximum van 24 uur - slechts €2,50 en dat is met recht op een Bono 2 voor de stadsbusdienst (met gratis het corresponderende recht van overstap).

De aanleg van het parkeerterrein  is een investering van €835.000,= en wordt in zijn geheel betaald door het gemeentelijk nutsbedrijf Sagulpa. Er zijn veiligheidsvoorzieningen, zoals o.a. bewaking met videocamera’s en er zal worden gesurveilleerd met  bewakingsauto’s.
kleurlogoCanarias.png


Het parkeerticket van El Rincón zal redelijk geprijsd zijn en is geldig als buskaartje

Het parkeerterrein krijgt capaciteit voor 4.000 auto’s
De Gemeente verlengt de strandboulevard tot aan ‘El Atlante

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zaterdag 25 januari 2014 - Het eerste parkeerterrein in de stad, waarvan het parkeerticket ook geldig zal zijn voor het openbare stadsbusvervoer (Guaguas Municipales) is over enkele maanden werkelijkheid in ‘El Rincón’.
Op vrijdag 24 januari 2014 is men begonnen met het aanpassen van de nieuwe parkeergelegenheid in Las Palmas de Gran Canaria, na de volledige sloop van de fabriekshallen van de conservenfabriek Inalcansa. Het parkeerterrein zal capaciteit krijgen voor 4.000 auto’s.

Het is niet het enige bouwwerk, dat men verricht in dit deel van de stad, tussen het winkelcentrum ‘Las Arenas’ en de Noordelijke autosnelweg. De Gemeente zal tegelijkertijd een rotonde aanleggen voor het regelen van het verkeer en zal de Las Canteras voetgangers boulevard doortrekken tot aan het standbeeld van de hand van Tony Gallardo: ‘El Atlante’.
Dit heeft burgemeester Juan José Cardona meegedeeld op vrijdag 23 januari 2014, die opmerkt, “dat dit een belangrijk bouwwerk is in een ‘strategisch deel van de stad, omdat het gaat om een van de toegangen naar de stad in het Noorden van het Eiland.


*

Als eerste zal men een rotonde aanleggen op een deel van het ruim 30.000 meter grote perceel van de oude conservenfabriek. De rotonde krijgt een doorsnede van 26 meter binnenmaat en 56 meter buitenmaat, met twee rijbanen van elk 3,5 meter; en zal verbinding geven met de Avenida Príncipes de Asturias, de industrie weg Calle José Sánchez Peñate en de Carretera del Norte plus het parkeerterrein.

Tijdens de aanlegwerkzaamheden - die gegund zijn aan het bedrijf  Hermanos García Álamo voor een bedrag van €150.000,= - zal de toegang tot de parkeergarage van ‘Las Arenas’ normaal toegankelijk zijn.

                    'El Atlante' ( beeldhouwer: Tony Gallardo 1929-1996)

              Restaurante-Mirador  'El Atlante' (Uitzichtspunt).
<
Gelijktijdig verlengt het bouwbedrijf de Las Canteras-boulevard tot aan ‘El Atlante’ en  verstevigt men de Lloret-muur, waarin men €300.000,= zal investeren. Zowel dit bouwwerk, als het eerder genoemde, worden gefinancierd via het Samenwerkingsplan van het Cabildo (Eilandbestuur) met de Gemeenten en moeten voor aanvang zomer 2014 klaar zijn.

Het parkeerterrein zal in diverse fases worden aangelegd door Sagulpa. Tijdens de eerste fase maakt men toegang voor 1.500 auto’s. Het doel is, dat automobilisten die vanuit het Noorden arriveren hier parkeren en verder gebruik maken van het openbare stadsvervoer - Guaguas en huurfietsen - via een uniek, gecombineerd ticket tegen een redelijke prijs; net, zoals men in veel ander stadscentra doet, om de omwonenden op te vangen in de stad.

In die zin heeft Cardona gezegd, dat de tarieven “redelijk” zullen zijn en, dat men niet per uur, maar per dag zal berekenen. Hoewel hij het tarief niet heeft willen specifiëren, heeft hij gezegd, “dat dit ongeveer €4,= zal zijn.”
“Het doel is, dat men voor een hele, of een halve dag kan parkeren tegen heel lage tarieven, opdat men de auto laat staan en gebruik maakt van het openbaar vervoer.”

De burgemeester heeft hier aan toegevoegd, dat men nu de grote overstaphalte van Guaguas Municipales naast het Auditorium, de busbaan van Castilleros en de verbetering van de fietsroute beter kan begrijpen.

 
De Gemeente, die nog procedeert voor (de sloop van) twee fabriekshallen meer...

Een impressie van hoe het er uit gaat zien naast het winkelcentrum 'Las Arenas' en het Alfredo Kraus-Au
ditorium.
Wat betreft de aanlegkosten van deze infrastructuur heeft de burgemeester opgemerkt, dat men die nog niet kent, omdat dit afhangt van de evaluatie die de technici van het terrein maken na de sloop van de fabriekshallen waarvan de structuur asbest bevat. En Cardona onderstreept, “dat dit meer zal zijn dan een miljoen euro; gezien de omvang van het werk.”

De Gemeente, die nog procedeert voor twee fabriekshallen meer, vertrouwt erop, dat de herindeling van deze ruimte, investeerders zal steunen in het bouwen van een hotel in de wijk Guanarteme.”
kleurlogoCanarias.png


De  El Rincón brug staat er gekleurd op

De 20 jaar oude brug is geheel gerenoveerd
en voorzien van nieuwe LED-verlichting,
men bespaart jaarlijks €5.000,=

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - vrijdag 3 januari 2014 - De El Rincón-brug op de Noordelijke toegangsweg GC-2 naar de hoofdstad van Gran Canaria wordt sinds 1 januari 2014 ‘s nachts aangestraald met LED-verlichting in zes verschillende kleuren, waarmee het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria deze heeft veranderd in een verlicht icoon van de stad.

Bovendien heeft het Eilandbestuur een complete renovatie uitgevoerd zoals nog nooit eerder is gedaan op de 20 jaar oude brug, zo benadrukt de president van Gran Canaria José Miguel Bravo de Laguna. Het aanbrengen van de nieuwe verlichting heeft €50.000,= gekost en de renovatie nog eens €800.000,=

De El Rincón brug met gekleurde LED-verlichting op de Noordelijke toegangsweg GC-2 naar de hoofdstad van Gran Canaria.

Het verlichten van de brug kost jaarlijks ongeveer 2 miljoen euro, zo heeft de wethouder van Openbare Werken, Carlos Sánchez, van het Cabildo (Eilandbestuur) gezegd.

Met deze nieuwe LED-verlichting is men teruggegaan van 16.000 naar 1.200 Watt  en, dat levert  op jaarbasis een besparing op van €5.000,= zo heeft Carlos Sánchez laten weten.
kleurlogoCanarias.png


Het Eilandbestuur verlengt
de Las Canteras-boulevard

Wandel- en fietspad tot aan ‘El Atlante

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - maandag 20 mei 2013 - De werkzaamheden voor de verlenging van de Las Canteras-boulevard, van El Rincón tot iets voorbij het monument 'El Atlante’, vorderen gestaag en zijn naar verwachting medio juli 2013 voltooid, zo heeft de minister van Openbare Werken, Carlos Sánchez, van het Cabildo (Eilandbestuur) laten weten.

De verlenging van de Las Canteras-boulevard, die aanvankelijk uitgevoerd zou worden door het Directoraat-generaal Kustzaken, is gefinancierd door het Cabildo (Eilandbestuur), binnen de begroting voor de verbetering van de Carretera del Norte-GC-2; de autosnelweg op het gedeelte tussen de brug van El Rincón en Costa Ayala.


                       El Rincón - Las Palmas de Gran Canaria.
Met de verbetering van het wegdek, de afwateringsgoten en de renovatie van de brug is een investering gemoeid van 3,8 miljoen euro. In een tweede fase staat de aanleg gepland van de wandelpromenade om naar Costa Ayala komen, die een lengte heeft van 1.500 meter en 2,5 meter breed zal worden en waarop tevens een fietspad zal worden aangelegd.           'El Atlante' - El Rincón/Costa Ayala - Las Palmas de Gran Canaria.

Fabriekshal
Bij de opknapbeurt van deze toegang tot de stad heeft de Gemeente momenteel de sloop van de van Inalcansa onteigende fabriekshal van El Rincón in de aanbesteding. Er zijn 22 ondernemingen die hebben ingeschreven op de aanbesteding van deze werkzaamheden, die een begroting hebben van €315.000,=


                 In de hoek linksonder de te slopen fabriekshallen van El Rincón.
De Gemeente heeft de sloop van de fabriekshal in voorbereiding die aan het begin van de zomer van 2013 op het programma staat, om aansluitend te beginnen met de aanleg van nieuwe parkeerterreinen op dit gedeelte van El Rincón, waardoor er uiteindelijk, begin 2014, drie keer zoveel (4.000) voertuigen geparkeerd kunnen worden, als de nieuwe toegangen naar El Rincón klaar zijn.

Ook de drie aan de fabriekshal van Inalcansa grenzende industriehallen zullen worden gesloopt, maar daarvoor is de onteigeningsprocedure nog steeds niet afgerond.
kleurlogoCanarias.png


De nieuwe toegang  naar  EL Rincón
verdrievoudigt de parkeerruimte

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - maandag 18 maart 2013 - De nieuwe toegang naar El Rincón, waarvoor de werkzaamheden eind 2013 zullen beginnen, zal de noordelijke toegang tot de hoofdstad van Gran Canaria verbeteren, verdrievoudigt  de parkeerruimte en maakt de grond vrij voor de bouw van het viersterren hotel, waarvoor de bouwwerkzaamheden in januari 2013 zijn aanbesteed.

In de loop van deze maand is gepland, dat men zal beginnen met de sloop van de oude visconservenfabrieken die ter hoogte van de brug van El Rincón staan. Bronnen binnen de Gemeente geven niet aan, hoeveel parkeerplaatsen er vrijkomen in het gebied; en men berperkt zich, op te merken.
230271-1p-large_large.jpg
Het project om de toegangen te veranderen-  dat men momenteel aan het uitwerken is en wat een financiering zal hebben van €20.000,= - is gebaseerd op de verwijdering van de kleine rotonde ter hoogte van de sportvelden bij winkelcentrum ‘Las Arenas’ en het verkeer distribueert, welke zal worden vervangen door een grotere rotonde die enkele meters noordelijker zal komen te liggen.

Dit zal de toegangen naar het gebied verbeteren, evenals de toegang naar de gemeentelijke parkeerterreinen, waarvan het aantal parkeerplaatsen zal verdrievoudigen.
294458-1g-large_large.jpg

1375387733617.jpgVolgens de technici maakt dit het doortrekken van de avenida (laan) mogelijk die momenteel wordt onderbroken door de mini-rotonde die toegang verschaft tot winkelcentrum ‘Las Arenas’. Met de nieuwe glorieta (rotonde) zo verzekeren zijn “ worden alle toegangsproblemen naar de esplanade van de parkeerterreinen opgelost.”

De  bouwtijd zal zeven maanden bedragen en de werkzaamheden worden gefinancierd door het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, via het Plan de Cooperación (Samenwerkingsplan), met geld wat is overgebleven uit andere projecten.

In elk geval zal onmiddellijk actie worden ondernomen met de sloop van de twee fabriekshallen die de Stad heeft onteigend van het bedrijf Inalcansa, die gelegen zijn aan de weg van El Rincón en de Calle Guarela.

Dit onteigeningsproces heeft de Stad 4,9 miljoen euro gekost en is enkele maanden geleden afgerond, waardoor de Gemeente nu de sloop voorziet die men in de loop van de maand maart 2013 ter hand zal nemen, waardoor er ruim 1.700 m² grond vrijkomt in het gebied, die momenteel gebruikt zullen worden voor de aanleg van parkeerplaatsen. De sloop wacht alleen nog op de voltooiing van de voorbereidende werkzaamheden van de afbraak.

Dan resteert nog de sloop van vier fabriekshallen, waarvan er drie in afwachting zijn, totdat het Directoraat-Generaal Kustzaken de onteigening financiert, zoals enkele jaren geleden is overeengekomen in een convenant die is ondertekend door de Gemeente, voor de verlenging van de zeeboulevard en het herstel van het kiezelstrand, dat aan de monding van de barranco (het ravijn) van Tamaraceite ligt.

De Gemeente neemt de betaling van de helft van de kosten voor de percelen op zich, wat ruim elf miljoen euro is, waarbij men nu probeert de Spaanse Staat de andere helft te laten betalen.

De andere fabriekshal die op het punt staat gesloopt te worden, staat in het uiterste noorden bij de toegang naar El Rincón en is een pand, dat eigendom is van Autos Guerra. Een gedeelte van het perceel staat op het punt vergoed te worden met terreinen uit het Bestemmingsplan voor Almatriche en het andere deel is al onteigend door het Ministerie van Openbare Werken van de Canarische Regering. Het enige goede in dit geval is het feit, dat de Gemeente geen cent in contanten hoeft te betalen voor het verkrijgen van het object.

Ook lopende is de aanbesteding die de Gemeente eind januari 2013 heeft uitgeschreven voor de bouw van een vier sterren hotel, dat precies naast het Alfredo Kraus-Auditorium komt te staan. Eind mei 2013 eindigt de termijn voor de indiening van offertes, waardoor op zijn laatst de gunning kan plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2013.

De Gemeente blijft eigenaar van de grond en de exploitatie van het hotel zal via een concessie plaatsvinden met een duur van 40 jaar.

Het bedrijf dat de aanbesteding wint zal minimaal 13 miljoen euro moeten gaan investeren in de bouw van het zakenhotel, dat zes etages gaat tellen. Het Gemeentebestuur wil met dit etablissement de hoofdstad bevestigen als kwalitatieve toeristen- en congresbestemming.

Het hotel zal bovendien gaan dienen als ondersteuning van het aanbod van het Congrespaleis van het Alfredo Kraus-Auditorium, dat er pal naast gelegen is.

Burgemeester Juan José Cardona waagt het nu ook, om te spreken van het aanleggen van een beursterrein in het gebied waar nu de fabriekshallen staan, waardoor het aanbod aan beurzen, evenementen en congressen in de hoofdstad kan worden uitgebreid

Het hotel, dat gericht zal zijn op het zakentoerisme in de vergadermarkt, zal, volgens de aanbestedingseisen, moeten beschikken over restaurantfaciliteiten, sportvoorziening, winkels en bedrijfsruimten; met het doel, multifunctionele vergaderzaalruimte te verhuren.
kleurlogoCanarias.png


De Hoge Raad zegent de Almatriche-onteigeningen

De onteigening van het perceel in El Rincón waarop het hotel gebouwd zal gaan worden,  lag ten grondslag aan  het proces over de waarde van de schadeloosstelling in  Almatriche

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - donderdag 7 maart 2013 - De grond in Los Tarahales waarmee de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria de Maatschappij Industrias Pesqueras heeft gecompenseerd voor de onteigening van haar fabriekshallen in El Rincón kan men niet beschouwen als bouwgrond. Een uitspraak van de Hoge Raad rectificeert de Kamer voor Overheidsgeschillen van het Canarische Hooggerechtshof en stelt de Gemeente in het gelijk.

Het perceel, dat de Gemeente heeft overgedragen aan Industrias Pesqueras in het bestemmingsplan Almatriche II, als vergoeding voor de onteigening van de fabriekshallen die men bezat in El Rincón, moet gewaardeerd worden als suelo urbanizable (ontwikkelingsgrond) en niet als suelo urbano (stedelijk gebied).


El Rincón, met op de foto links het Alfredo Kraus-Auditorium met het Muziekcentrum  en rechts (voor de brug) de onteigende -  nu te slopen - fabriekshallen.

Dat is de conclusie die men kan trekken uit de beslissing van de Hoge Raad bij de behandeling van het hoger beroep, dat in cassatie is ingesteld door de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria tegen een uitspraak van de Kamer voor Overheidsgeschillen van het Canarische Hooggerechtshof die gedaan is in september 2009 en die verplichtte tot correctie van het onteigeningsdossier vanwege de wederzijds toegepaste taxatie die niet voldoet aan de compensatieraad Nuevo Horizonte, die sector 13 van het Bestemmingsplan Almatriche II heeft ontwikkeld.”
kleurlogoCanarias.png


Sloop industrie-hallen El Rincón op 1 maart 2013

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - donderdag 31 januari 2013 - De industrie hallen van Inalcansa in El Rincón worden op 1 maart 2013 gesloopt. Dat is de datum die de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria heeft bepaald, nadat in de vierde week van januari 2013 het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof) de prijs voor de onteigening van het perceel heeft vastgesteld op 4,9 miljoen euro; een bedrag, dat al betaald is.

De uitspraak van het TSJC maakt het mogelijk, dat de Gemeente het grondstuk met de industrie hallen van Inalcansa in El Rincón in bezit neemt. De beslissing van het Hof betreffende het hoger beroep wat door de Gemeente is ingesteld in de rechtszaak tegen de eigenaren, voor het vaststellen van de prijs van het complex, is vastgesteld op 4,9 miljoen euo die de Gemeente al betaald heeft in maart 2012.
De eigenaren van de fabriekshal eisten 144 miljoen euro voor een perceel van 17.000 m² op het terrein, dat bestemd is als toegang tot het toekomstige beurscomplex.


De foeilijke fabriekshallen in  El Rincón, gaan na jarenlang touwtrekken eindelijk tegen de vlakte en wel op 1 maart 2013 als het aan de Gemeente ligt.

De Arrondissementsrechtbank voor gedwongen onteigening heeft in februari 2010 een door beide partijen ingestelde beroepszaak geaccepteerd tegen de in juli 2009 vastgestelde vergoedingsprijs. Nu heeft de Kamer voor Overheidsgeschillen de op 11,3 miljoen euro vastgestelde prijs, welke de Gemeente aanvankelijk zou moeten betalen, in hoger beroep herzien

Tegen de uitspraak van het TSJC kan men in cassatie gaan bij de Hoge Raad, maar hoewel de eigenaren van dit recht gebruik maken, interpreteert de Gemeente de uitspraak als zodanig dat men kan gaan beginnen met het in bezit nemen van het perceel en daarom heeft men aan de eigenaren meegedeeld, dat men op 1 maart 2013 zal beginnen met de sloop van de fabriekshallen.

Grond
De Kamer heeft ook de discussie over de bestemming van de onteigende grond opgelost, waaraan in een uitspraak van 2005 de erkenning is gegeven, dat deze het karakter van bouwgrond heeft.

De beslissing van de Rechtbank verduidelijkt nu meer dan ooit, dat men voorheen nooit heeft vastgesteld, of het nu wel of niet om geconsolideerde grond gaat. En men accepteert de argumentatie van de Gemeente, volgens welke, “de bebouwing bijna onbestaanbaar is,” waardoor men toegeeft, dat het gaat om niet geconsolideerde bouwgrond, waarbij men geen tegenbewijs heeft geleverd.
Daarom annuleert men de herwaardering van 2010.
kleurlogoCanarias.png


EL Rincón
aftellen begonnen voor bouw nieuw hotel

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - donderdag, 17 januari 2013 - De Gemeente Las Palmas de Gran Canaria heeft in de Gemeenteraadsvergadering van donderdag 17 januari 2013 het dossier goedgekeurd voor het aanbesteden van de bouw van en de exploitatievergunning voor een viersterren zakenhotel naast het Alfredo Kraus-Auditorium.

“Het gaat om een exploitatievergunning voor een periode van 40 jaar en een investering die tussen de 13 en 22 miljoen euro ligt, waardoor het mogelijk is de hoofdstad te vestigen als kwaliteitsbestemming voor congressen. Wat goed is voor de promotie en de economie die het nieuwe hotelcomplex belooft met zich mee te brengen,” zo verzekert men vanuit het Gemeentebestuur.


Het nieuwe aanzien van El Rincón; het gebied, waar het nieuwe hotel moet komen te staan.

De goedkeuring van dit dossier veronderstelt het begin te zijn van de openbare aanbesteding en het gunnen van de bouwwerkzaamheden voor het project, waarvoor de voorwaarden volgende week gepubliceerd zullen worden in het Boletín Oficial de La Provincia (BOP) (de Provinciale Staatscourant), het Officiële Dagboek van de Europese Unie en op de internetpagina van de hoofdstedelijke Gemeente: www.laspalmasgc.es, waarbij de geïnteresseerden een termijn van 3 maanden krijgen voor het indienen van offertes, waardoor het mogelijk zal zijn, het project bij het begin van de zomer 2013 te gunnen.

Het toekomstige hotelcomplex zal in de categorie viersterren zakenhotel vallen en krijgt zes verdiepingen waarbij ook restaurantvoorzieningen, een fitnessclub, winkelruimte en een zakencentrum geboden worden, met multifunctionele vergaderzalen.


                            Een maquette van het hotelproject van El Rincón.

De hoofdingang en de kelderruimte van het hotel zal via een ringweg vanaf El Rincón gemakkelijk bereikbaar zijn via de zijkant van het Plaza de la Música en het complex zal in rechtstreekse verbinding staan met het Alfredo Kraus-Auditorium. In die zin is de Gemeente voornemens het wegenplan in het gebied aan te passen, waarbij tevens de sloop van de industrie hallen in het gebied van El Rincón is inbegrepen. Het hotel beschikt over een eigen parkeergarage in de kelder van het pand.

Het hotel, dat aan de stadsrand is gelegen in de wijk Isleta-Puerto-Guanarteme en grenst aan de wijken Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya en Ciudad Alta, krijgt een gemakkelijke verbinding met de autosnelweg Las Palmas-Gáldar-Agaete en, men kan van het hotel uit via de GC-1 de Luchthaven bereiken zonder het centrum van de stad te hoeven doorkruisen.
kleurlogoCanarias.png


Toegangen naar Winkelcentrum
Las Arenas’ krijgen drie rijbanen


De toegangen naar ‘Las Arenas’ gaan drie rijbanen krijgen
ter voorkoming van filevorming

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zaterdag 1 september 2012 – De in de kerst- en uitverkoopperiode gebruikelijke verkeersfiles, om binnen te komen in Winkelcentrum ‘Las Arenas’,  bij het Auditorium en op de rijbaan naar Guanarteme zullen eind oktober 2012 tot het verleden behoren, als de ombouwwerkzaamheden van El Rincón voltooid zijn , waar al enkele weken gewerkt wordt aan de industrie weg Sánchez Peñate.

De burgemeester van  Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona; diverse wethouders;  de gebroeders Domínguez; en de eigenaren van het bedrijf Yudaya - dat het winkelcentrum ‘Las Arenas’ beheert,  hebben  op vrijdag 31 augustus 2012 een bezoek gebracht aan de wegwerkzaamheden.
Yudaya heeft zich tot de Gemeente gewend, voor het vragen van een ombouw van het gebied en heeft het totale bedrag van €300.000,=  voor deze ombouw bekostigd.
De Gemeente heeft niet alleen het groene licht gegeven voor dit project, maar gaat dit ook benutten voor het verbeteren voor de doorstroming van het openbaar vervoer, door een overstaphalte te creëren nabij de Calle Pavía, evenals voor het aanleggen van een 236 meter lange busbaan.


                                       El Rincón - Las Palmas de Gran Canaria.


“Dit is een  wezenlijk voorbeeld van een enorme verbetering rond het gebied van El Rincón en een verbetering van samenwerking tussen de overheid en private instanties, ter verbetering in de aansluiting tussen het gebied en de aansluiting op het wegennet, tot nut van het algemeen,” heeft Cardona gezegd, “met deze investering kunnen we een eind maken aan de files waaraan het gebied te lijden heeft, vooral in de kerst-,  uitverkoop-  en actie-periodes wanneer het winkelcentrum door meer klanten bezocht wordt.”

De technisch directeur van de bouwwerkzaamheden, Marcos Medina, legt uit,  dat de ombouw die men uitvoert, het mogelijk zal maken de capaciteit van de verkeersdoorstroming op enkele strategische wegen  te vergroten, waar  culturele-  (Auditorium), recreatieve- (Plaza de la Musica) en commerciële- (Las Arenas) voorzieningen op aansluiten en wat het mogelijk maakt, zich voor te bereiden op toekomstige voorzieningen zoals het Parque de la Música, en het hotel van El Rincón.

Deze grotere capaciteit verkrijgt men door de opgang naar het industrieterrein Sánchez Peñate uit te breiden met drie rijbanen in de richting Castillejos en de twee afdalende rijbanen te behouden. Aldus Medina tonen verkeersmetingen aan, dat er meer verkeer in opgaande richting is, dan in de afdalende.

Om de uitbreiding van de rijbanen mogelijk te maken, heeft men de middenberm verkleind met bijna 40 centimeter (deze gaat van twee meter naar 160 cm) en heeft men de breedte van de trottoirs aangepast.

Bovendien zal de middenberm verdeeld worden in secties door doorgangen welke afgesloten zijn door bolders, waardoor het op dagen van maximaal verkeersaanbod mogelijk zal zijn, een van de twee naar beneden gaande rijrichtingen, om te keren. 

 

                      Washingtonia .                            (Washingtonpalm).

                      Cocos nucifera,                                (Kokospalm)

                  Roystonea regia,                                 (Cubaanse koningspalm).

Om de middenberm te kunnen verkleinen heeft de Gemeente hier 38 palmen en kokospalmen verwijderd, die naar andere locaties in de stad zijn verplant. In plaats daarvan zal men een rij van 19 palmen van de soort Roystonea regia (Cubaanse koningspalm) aanplanten,  die minder wortels hebben en beter geschikt zijn voor een dergelijk smalle ruimte.
images241_large.jpg
Op zijn beurt heeft de burgemeester bevestigd, dat het kleine overstapstation voor de Guaguas Municipales (Stadsbussen)  tussen de Calle Pavá en de Las Canteras-boulevard in de loop van september 2012 geopend zal worden.

Als deze voorziening in gebruik is genomen, zullen alle buspassagiers die het winkelcentrum willen bezoeken, hier moeten uitstappen en de straat oversteken, omdat de bussen niet meer, zoals tot nu toe het geval is - pal voor de ingang van ‘Las Arenas’ stoppen. Ook de taxistandplaats bij het winkelcentrum wordt naar het westen verlegd, waardoor deze 15 meter langer kan worden.

Als zich geen onverwachte zaken voordoen, zal de gehele ombouw eind oktober 2012 klaar zijn.
kleurlogoCanarias.png


Een vier sterren-hotel naast het Auditorium

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA – woensdag 25 januari 2012 - De Gemeente Las Palmas de Gran Canaria heeft een haalbaarheidsstudie openbaar ter inzage gelegd voor de aanbesteding van de bouw en de exploitatie van een logiesaccommodatie met 300 kamers.

Het plan, dat al ruim 10 jaar oud is, voor de bouw van een hotel in het gebied van El Rincón begint concreet te worden. Althans, dat is wat het hoofdstedelijke Gemeentebestuur voor heeft, waarbij men voorstelt, om in de loop van 2012, de bouw en de exploitatie van een 4 sterren-congreshotel van 300 kamers aan te besteden. Dit hotel moet naast het Alfredo Kraus-Auditorium komen te staan.
2012-01-21-img-2012-01-21-22-58-52-hotelcopia2_large.jpg
Het hotel zal men bouwen op een perceel wat eigendom is van de Gemeente, dat ligt tussen het Plaza de la Música en het terrein van de provisorische openbare parkeerplaats. Zoals het vorige Gemeentebestuur al heeft voorzien, is het idee van de huidige burgemeester, José Juan Cardona, het gemeentelijke karakter van het perceel te behouden en de exploitatie van het hotel uit handen te geven via een concessie, waarbij men denkt aan een looptijd van 35 jaar.

Het hotelpand zal niet hoger worden dan het Auditorium en een bebouwde oppervlakte beslaan die varieert tussen de 13.000 en 20.000 m².

De haalbaarheidsstudie is, in opdracht van de Fundación Auditorio (Stichting Auditorium), uitgevoerd door de econoom Anna Bassa die medewerkster is van het architectenbureau Óscar Tusquets, dat ook het Auditorium ontworpen heeft. Deze studie is, nadat de termijn  voor openbare inzage van het plan zal zijn verstreken, een eerste stap op weg naar de aanbesteding van de concessie waarvoor een investering vereist is van 22 miljoen euro voor de bouw van het hotel en de bijbehorende faciliteiten.

Congressen
Het hotelpand, dat te zijner tijd zal komen te staan op het evenemententerrein maast het Auditorium, zal een serie voorzieningen krijgen zoals vergaderzalen; een restaurant, met mogelijkheid tot grootschalige ‘outside catering;  een parkeergarage met 120 plaatsen, die gebouwd zal worden onder het huidige parkeerterrein, waarna men hier een plein zal aanleggen. De studie becijfert de opstartkosten voor de hotelexploitatie op  €300.000,= en  men gaat ervan uit, dat de exploitant tien jaar na het begin van de exploitatie een jaarwinst gaat maken, die becijferd wordt op 3,6 miljoen euro.

Nieuw Bestemmingsplan
Het Gemeentebestuur wil zes maanden voor aanvang van de bouw van het hotel de aanbesteding doen. De bouw van het pand wacht op definitieve goedkeuring van de Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) (Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieu) voor de aanpassing van het nieuwe Plan General de Ordenación (PGO) (Bestemmingsplan) van de stad.

Bronnen binnen het Gemeentehuis merken op, dat er ondernemers zijn  die geïnteresseerd zijn in de bouw van een hotel op de genoemde locatie en men voegt hier aan toe, “dat de haalbaarheidsstudie het gebruiksgemak en de publieksvriendelijkheid van het project ten volle rechtvaardigt, “ en  “dat het een kans is voor de ontwikkeling van de stad.” Wat dit laatste betreft, merkt men op, “dat het hotel van betekenis zal zijn voor een opleving van de economie zowel voor de wijk, evenals voor de stad.”
kleurlogoCanarias.png


 

kaart_canaria-19.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-1-2-72.jpg