site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

00000LOGOMETBANNERGranCanariaActueel-32.jpg

aaaaaamapa-canarias2-3-133.jpg


Wat te doen bij een overlijden in Spanje

SPANJE -  Het gebeurt en het is niet leuk, maar op vakantie, of als men er woont kan het voorkomen dat er een overlijden plaatsvindt in Spanje. In de gevallen van vakantie kan men  contact opnemen met een reisverzekering die dan via de alarmcentrales alles zal regelen. Maar wat moet men doen als men er woont, of geen reisverzekering heeft? Daarom een kort overzicht van wat men moet doen.

Dankzij de internetpagina:
leven in Spanje
(https://www.leveninspanje.es)
en de internetpagina van de (Nederlandse) ambassade
(https://www.nederlandwereldwijd.nl/hulp-bij-nood/overlijden-in-het-buitenland)
is in dit artikel een overzicht gemaakt van de stappen welke men dient te nemen als er een overlijden heeft plaatsgevonden in Spanje.

bd6d66979ca4fc26b204e13a8a6a856e-1.jpg
Daarbij kan men twee scenario’s onderscheiden:
- A:  als men in Spanje woont, of daar lang verblijft en geen reisverzekering heeft
- B:  als men wel een reisverzekering heeft en als toerist komt te overlijden

 1. Wat te doen bij een overlijden (in geval van inwoners)

De eerste stappen die men moet ondernemen in het geval van een overlijden zijn als volgt:

 • Bel de politie Policía Local  (Gemeentepolitie) op het nationale telefoonnummer 092
 • Neem contact op met een dokter, als de politie dit al niet heeft gedaan, omdat hij het overlijden zal vaststellen en tevens een overlijdenscertificaat zal afleveren.
 • Neem contact op met een begrafenisonderneming (tanatorio) zodat zij het lichaam kunnen ophalen. Heb wel de identificatiepapieren bij de hand, anders zal het lichaam niet meegenomen/opgebaard worden.
 • Maak binnen 24 uur melding van het overlijden bij het Bevolkingsregister (Registro Civil in het lokale gemeentehuis.
 • In de meeste Spaanse deelstaten moet een lichaam binnen 24 of 48 uur begraven ,of gecremeerd worden. Vindt het overlijden plaats in een hospital (ziekenhuis) dan zal de administratie van het ziekenhuis de voorgaande stappen afhandelen.
  Funerarias (Uitvaartondernemers) hebben een vergunning om het lichaam te begraven (entierro) of te cremeren (cremación). Zij kunnen helpen met het verkrijgen van het overlijdenscertificaat.
 • Bij een overlijden zal de laatste behandelende arts (of de dokter die het overlijden heeft vastgesteld) het overlijdenscertificaat afleveren. Dit document bevestigt het overlijden van een persoon.
  In het geval van buitenlanders die in Spanje overlijden, moet er in de meeste gevallen een rechter bij komen om de dood vast te stellen voordat een lichaam mag worden weggehaald.
  Als de dood plaatsvindt in verdachte omstandigheden, of waarbij een onderzoek noodzakelijk is, is er altijd een toelating van de gerechtelijke overheid noodzakelijk om de dood te bevestigen

Overlijdenscertificaat
Het overlijdenscertificaat (certificado de defunción) zal uitgegeven worden door de dienst Bevolking van de gemeente en er kunnen meerdere kopieën gevraagd worden.

 1. Registratie van overlijden
  Binnen 24 uur na het overlijden moet het overlijdenscertificaat afgeleverd worden bij het Bevolkingregister van de gemeente, en daar wordt het overlijden officieel geregistreerd.
  De registratie bevat de datum, tijd en plaats van overlijden. Iedereen die weet heeft van het overlijden mag de registratie laten doen, maar meestal is het een lid van de familie, een vriend, of een buur van de overledene. In de meeste gevallen zal de registratie gebeuren bij het Bevolkingsregister in de woonplaats van de overledene.
  Het bewijs van overlijden, waarop de oorzaak van overlijden staat, moet afgeleverd worden bij het Bevolkingsregister

Wanneer de registratie van het overlijden gebeurd is, wordt een vergunning om de overledene te begraven afgeleverd. De aangifte van het overlijden is gratis en moet de volgende informatie bevatten:

 • Naam en voornaam van de overledene
 • Namen van de ouders van de overledene
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum en plaats
 • Details van geboorteregistratie
 • Laatst bekende verblijfplaats
 • Datum, tijd en plaats van overlijden (zoals vermeld in het overlijdenscertificaat, opgemaakt door de dokter)
 • Plaats van begraving of crematie zoals aangegeven op het overlijdenscertificaat van de overheid door de ambtenaar van de begraafplaats.
 1. Begrafenis - Crematie
  Een begrafenis, of crematie vindt plaats binnen 24 of 48 uur maar dit kan verlengd worden na afspraak met het mortuarium. Als de overledene specifieke regelingen heeft getroffen voor een religieuze dienst, begrafenis, of crematie, dan moet deze wens gevolgd worden.
  Begrafenissen komen het meest voor in Spanje. Als de overledene, of de verwanten een crematie willen, dan moet dit kenbaar gemaakt worden aan de dokter die het overlijden heeft vastgesteld, zodat het op het overlijdenscertificaat vermeld kan worden.
  Begrafenisverzekeringen zijn in Spanje beschikbaar, of men kan er voor kiezen om op voorhand aan de begrafenisondernemer te betalen.

Begrafenis
Elke gemeente heeft een begraafplaats. Spaanse begraafplaatsen hebben een systeem waarbij de kist in een nis wordt geplaatst. Een dergelijke nis kan gehuurd worden voor een vooraf bepaald aantal jaren. Wanneer de periode voorbij is wordt het lichaam begraven op een gewone begraafplaats. Elke begraafplaats heeft verschillende procedures met verschillende beschikbare periodes en tarieven.

Crematie
De crematie is niet ingeburgerd in Spanje, hoewel het steeds meer gebeurt maar niet overal zijn er crematoria. De prijzen zijn afhankelijk van de plaats.

 1. Organisaties die men moet contacteren
  Bij een overlijden is het belangrijk dat men bepaalde organisaties contacteert:
 • Elk openbare, of private organisatie waarvoor de overledene werkte, of waarvan hij een betaling ontving
 • De Pensioendienst (Dirección General de Costes de Personas y Pensiones Públicas), of de Sociale Zekerheid (Instituto Nacional de la Seguridad Social INSS).
  Dit is noodzakelijk om het pensioen of de uitkering aan te passen.
 • Banken en verzekeringsmaatschappijen (levensverzekering).
   In Spanje is het de gewoonte om een soort levensverzekering te koppelen aan een bankrekening.
 • Om uit te zoeken of de overledene een testament heeft gemaakt, kan men bij het ministerie van Justitie het Register van de testamenten raadplegen (Registro de Últimas Voluntades del Ministerio de Justicia).
 1. Repatriëring van het lichaam
  Als de overledene, of zijn naaste verwanten willen, dat het lichaam wordt overgebracht naar het oorspronkelijk thuisland, dan moet dit ook gemeld worden aan de dokter die het overlijdenscertificaat opmaakt. Tijdens de overbrenging moet het paspoort bij het lichaam blijven, het lichaam kan anders geen grenzen overschrijden, of kan niet overgebracht worden met een vliegtuig.

Een repatriëring kan gedekt zijn door een reisverzekering, indien er een dergelijke verzekering is, dan zorgen zij voor alle administratieve rompslomp. Een lichaam kan ook in Spanje gecremeerd worden en daarna kan de as naar het geboorteland overgebracht worden. De urn moet wel vergezeld zijn door een certificaat.
Ambassades en consulaten kunnen advies geven, maar zij komen nooit tussenbeide wat betreft de kosten voor de repatriëring.

 1. Wat te doen bij een overlijden (in geval van een niet-resident of toerist)
  Over het algemeen hebben de meeste toeristen die Spanje bezoeken een tijdelijke of doorlopende reisverzekering die in het geval van overlijden erg belangrijk is.
  In praktisch alle gevallen zal de reisverzekering en de daarbij horende alarmcentrales alles regelen waarbij ook soms een vrijwilliger, of medewerker komt helpen. Kosten worden betaald door de reisverzekering en alle administratieve rompslomp wordt ook door hen geregeld.

Wat te doen in het geval van het overlijden van een toerist in Spanje:

 • Contacteer de maatschappij van de reisverzekering. Zij zorgen voor alle administratie.
 • Is er geen reisverzekering, dan moet men zelf alle onkosten betalen.
 • Neem indien van toepassing, contact op met een vertegenwoordiger van de reisorganisatie.
 • Contacteer de Ambassade in Spanje.
 • Contacteer zelf de lokale overheid, of laat dat een receptie doen.

Overlijdensakte
De lokale overheid zal de overlijdensakte opmaken. Als dat niet mogelijk is, zal de Nederlandse  of Belgische ambassade, of consulaat de akte opmaken.

 1. Registreren overlijden
  Het is belangrijk het overlijden van de reisgenoot, of een familielid te registreren bij de lokale autoriteiten in Spanje. Bijvoorbeeld bij het gemeentehuis. Men krijgt van de lokale autoriteiten twee documenten. Deze heeft men nodig om het lichaam van de overledene naar Nederland te vervoeren: Een overlijdensakte en een laissez-passer voor overledenen.
 2. Bemiddeling bij laissez passer
  Krijgt men geen laissez passer voor overledenen van de lokale autoriteiten... dan kan de Nederlandse Ambassade of het consulaat bemiddelen. Men heeft daarvoor de volgende gegevens nodig: een uittreksel uit het overlijdensregister, een doktersverklaring, een verklaring dat de voorbereidingen voor het vervoer van het stoffelijk overschot volgens de regels zijn getroffen. Deze krijgt men van de begrafenisondernemer, of van de overheidsinstantie.
 3. Hulp van Ambassade, Consulaat, of Ministerie
  De Nederlandse/Belgische Ambassade, het Consulaat, of het Ministerie van Buitenlandse Zaken proberen de nabestaanden zo goed mogelijk bij te staan. Ook geven zij advies. Bijvoorbeeld over het opvragen van een overlijdensakte.
 4. Wat moet men regelen om het lichaam te vervoeren?
  Heeft de overledene een reisverzekering en een uitvaartverzekering? Dan regelt de alarmcentrale van de verzekering, dat het lichaam naar Nederland of België wordt overgebracht. De Ambassade ondersteunt de Alarmcentrale als dat nodig is.
  De reisverzekering dekt de kosten voor het vervoer naar Nederland of België.
 5. Wat als de overledene niet is verzekerd?
  Heeft de overledene geen reisverzekering? En wil de familie dat de overledene toch naar Nederland/België wordt overgebracht? Dan betalen de nabestaanden de kosten voor het vervoer van het lichaam naar eigen land.

Is het overlijden het gevolg van een ongeval of misdrijf? Of bestaat er twijfel over de doodsoorzaak? Dan kan de Nederlandse of Belgische Ambassade , of het Consulaat, een kopie opvragen van het medisch rapport, het sectierapport , of het politierapport.
Hieraan kunnen kosten voor de nabestaanden verbonden zijn. De Ambassade, of het Consulaat kan een mogelijke misdaad niet zelf onderzoeken. Zij moeten zich houden aan plaatselijke wetgeving.
00000slas-canariaslogo-431.jpg


aaaaakaart_canaria-38-150.jpg

000LOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--39.jpg


 

Maak jouw eigen website met JouwWeb