aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-86.jpg

d-21.jpg


Canarische steden, onder de armsten
en met de meeste werklooshei
d

TELDE - dinsdag 19 juni 2018 - Telde, met een werkloosheidspercentage van 29% in 2017, staat op de elfde plaats van de 126 Spaanse gemeenten, geanalyseerd door het INE (Nationaal Bureau voor de Statistiek) met de hoogste werkloosheid. Santa Lucía de Tirajana is de vijfde grootste stad van het land met minder gemiddeld jaarinkomen per inwoner: slechts €7.827,=  

De Canarische gemeenten, en met name die van de provincie Las Palmas, zijn, samen met de Andalusiërs, verankerd gebleven onder degenen die hogere werkloosheidscijfers hebben in Spanje, en waarin hun inwoners de laagste gemiddelde inkomens behalen, volgens de studie over stedelijke indicatoren 2018 van het Instituto Nacional de Estadística (INE). National Institute of Statistics (INE).
image_content_3652847_20180618092154-1.jpg
                                 Archieffoto van een Arbeidsbureau in Arrecife,
     een van de zes Canarische steden in de studie over
over stedelijke indicatoren van het INE.
Telde is de ergste gemeente van de Canarische Eilanden in een analyse die is samengesteld uit gemeenten met meer dan 20.000 inwoners en 126 steden, naast andere deelstaat eenheden: met een werkloosheidspercentage van 29% in 2017 blijft deze gemeente van Gran Canaria op de elfde plaats in de lijst van gemeenten met de meeste werkloosheid in Spanje .

Telde wordt gevolgd door de gemeente Santa Lucía de Tirajana, ook op Gran Canaria, met 27,3%, een percentage dat het op de 20e plaats zet op de ranglijst van het meest getroffen door werkloosheid. Op de 21e plaats, nog een gemeente op Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, met 27,2% werkloosheid. Dan is Santa Cruz de Tenerife, met een werkloosheid van 24,81% (plaats 24); San Cristóbal de La Laguna, met 23,1% (27ste  in de rangorde), en Arrecife, met een werkloosheidspercentage van 22,99%, waardoor het op de 28ste  positie van de slechtste resultaten staat.

De bestudeerde zes Canarische gemeenten blijven daarom behoren tot de 28 in Spanje met de hoogste werkloosheidscijfers, in de ‘lichtjaren’ zijn  de gemeente Pozuelo in de deelsttaat Madrid, en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), de twee met de laagste gemiddelde werkloosheidspercentages in 2017, met 7,4%

Van de 15 gemeenten met meer werkloosheid behoren er echter 12 tot de Deelstaat Andalusië, één tot Extremadura (Mérida), en één tot de Canarische Eilanden (Telde).
De eerste vijf gemeenten met meer werkloosheid zijn gevestigd in Andalusië:
- Linares, in Jaén, met een percentage van 39%;
- Córdoba, met 33,2%;
- Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), met 33,1%;
- La Línea de la Concepción (Cádiz) met 32%.
- Jerez de la Frontera (Cádiz), met 32%.

De INE-statistieken  bevatten ook gegevens over het jaarlijks gemiddeld inkomen, die bij deze gelegenheid verwijzen naar het jaar 2015, en nogmaals, die blijft Canaria in de wagen: Santa Lucía de Tirajana, met €7.827;M, is de vijfde gemeente met een netto gemiddeld  inkomen lager dan de 126 geanalyseerde.

Wat de rest van de Canarische gemeenten betreft, is die met het hoogste inkomen per hoofd van de bevolking Santa Cruz de Tenerife, met €10.737,= (de 55ste  plaats van  de 126 op de  ranglijst). Daarachter zijn Las Palmas de Gran Canaria, met €10.536,= (op de 50e plaats); San Cristóbal de La Laguna, met €9.621,= (36 in de rangorde); en Telde, met €8.965;= (op plasats 18). De Canarische cijfers contrasteren met die van Pozuelo de Alarcón en Boadilla del Monte, beide in de deelstaat Madrid, de rijkste steden, met respectievelijk €23.86,= en €19.510,=

Het INE bevestigt ook, dat in 2015 het gemiddelde jaarlijkse netto resultaat van Spaanse huishoudens €26.730 euro bedroeg. In Las Palmas de Gran Canaria steeg het naar €29.207,= ( na groei met 2,5% in één jaar);  maar het blijft onder Arrecife (€24,461); en Santa Lucía de Tirajana (€23.012,=).
zzzzIslas-canariaslogo-kopie-132.jpg


Canarias is 2018 begonnen
met 22,04% werkloosheid

In 2017 is de werkgelegenheid op de Archipel
toegenomen met 45.500 arbeidsplaatsen

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 26 januari 2018 - In het laatste kwartaal van 2017 is de werkloosheid op Canarias afgenomen met 27.500 personen (dat is 10,05%) minder dan in dezelfde periode in 2016,aldus de gegevens die zijn gepubliceerd door het Instituto Nacional de Estadística (INE) (Nationaal Bureau voor de Statistiek),

Hoewel eind 2017 het werkloosheidspercentage op de Archipel 22,04 procent bedroeg, met 246.400 werklozen,  blijft dit percentage onder de Spaanse gemeenschappen op Canarias het hoogste.

285b54bb5810faa923b9d5d95534841f-1.jpgIn 2017 is de werkgelegenheid op de Archipel toegenomen met 45.500 arbeidsplaatsen, en dat is 5,51% meer dan in 2016, en plaatst Canarias als deelstaat waar  de werkgelegenheid het meeste is toegenomen.

Begin  2018  telt de actieve beroepsbevolking op de Canarische Eilanden 1,11 miljoen personen, wat 1,63% meer is dan in het laatste kwartaal van 2016. Zo kan worden opgemerkt dat in 2017 de Archipel gerekend kan worden tot de deelstaten waar de actieve beroepsbevolking het  meest is toegenomen, concreet met 18.000 personen.

Op Canarias is in 2017 de werkloosheid afgenomen met 471.000 personen, en dat is 11,1 % minder dan in  2016, en men registreerde deze vermindering in het vijfde achtereenvolgende  jaar. Deze daling in 2017 is echter lager dan die in 2016, 2015 en 2014, toen de werkloosheid vermindering  van respectievelijk 541.700;  678.200 en 477.900 werklozen registreerde.

Eind  2017 bedroeg het  werkloosheidspercentage 16,55% - bijna 2,1% minder dan in 2016 (18,6%) - en dat is het laagste niveau sinds 2008 .

Abderzindas nam de werkgelegenheid in 2017 toe met 490.300 mensen, 2,6% in vergelijking met 2016, waarmee de vierde opeenvolgende jaarlijkse stijging is behaald. Deze toename van de werkgelegenheid is hoger dan die geregistreerd is  in 2016 en 2014, toen respectievelijk 413.900 en 433.900 banen werden gecreëerd, maar lager dan in 2015 (525.100 banen).

Aldus is 2017 afgesloten met 18.998.400 werknemers en 3.766.700 werklozen.  Hoewel gedurende heel 2017 hogere pieken zijn  geconstateerd (meer dan 19 miljoen in het derde kwartaal), is het aantal werkzame personen waarmee 2017 is afgesloten het hoogste aantal sinds 2008.

Hetzelfde is het geval met de werkloosheid, die is begin 2018  het laagste sinds 2008, hoewel er in 2017 nog betere gegevens beschikbaar waren. De reden hiervoor is, dat de werkloosheid in het vierde kwartaal van 2017 is toegenomen met 34.900 personen (+ 0,94%) en de bezetting afnam met 50.900 mensen (-0.2%).

Met de daling van de werkloosheid in 2017 zijn vijf opeenvolgende jaren van reducties geregistreerd  na zes jaar van stijgingen. In 2015 registreerde de werkloosheid de grootste daling in de historische reeks, met 678.200 minder werklozen.

In 2017 creëerde Spanje voor het vierde jaar op rij werkgelegenheid, nadat die zes jaar lang was verminderd. Zo zijn in 2017 maar liefst  490.300 banen gecreëerd, met een jaarlijkse groei van 2,6%, wat hoger is dan een jaar eerder (2,3%).

De meeste banen die in 2017 zijn  gecreëerd, betreffen de  particuliere sector, met 401.600 nieuwe banen (+ 2,6%), vergeleken met 88 600 banen gecreëerd in de overheidssector (+ 2,9%).
kkk-8.jpg
SPANJE
Het aantal werklozen is in Spanje  in 2017 met 471.100 personen gedaald naar het laagste aantal sinds 2008. Dat houdt in, dat op 1 januari 2018 er in Spanje nog steeds 3.766.700 personen geen baan hebben. Het werkloosheidspercentage is echter wel tot 16,55% gedaald; het laagste, sinds tien jaar geleden - in 2008 - de economische crisis begon in Spanje.

Het gaat volgens het INE om het vijfde jaar achtereen  dat het aantal werklozen aan het dalen is in Spanje. Bij het Encuesta de Población Activa (EPA) wordt daadwerkelijk gekeken naar de situatie van de Spanjaarden en mensen die in Spanje wonen, door duizenden mensen te ondervragen waardoor er een beter beeld gevormd wordt van de realiteit, zie:

file:///C:/Users/Camps/Downloads/epa0417.pdf

De Spaanse Regering hanteert echter de manier van kijken naar hoeveel werkzoekenden er ingeschreven staan bij de Sociale Zekerheid; een niet realistische beeld,  daar veel mensen die werkloos zijn zich niet inschrijven omdat ze geen recht meer hebben op uitkeringen, of omdat ze het nut er niet van inzien. Het aantal werklozen dat de Spaanse Regering aangeeft, is daardoor altijd lager. De Europese Unie en Eurostat kijken echter naar de EPA-gegevens om hun berekeningen te maken.

Werkzoekenden in Spanje
Begin 2018  zijn er in Spanje 3.766.700 personen werkloos, een werkloosheidspercentage van 16,55%. Dit is het beste percentage sinds 2008.
Ten tijde van de crisisjaren waren er op een bepaald moment bijna 6 miljoen werklozen en was het percentage bijna 27%.
Deze goede cijfers zijn behaald, omdat in 2017 het aantal werklozen is gedaald met 471.100 personen.
Op 1 januari 2018 staan 18.998.400 personen geregistreerd als werkend, bijna 19 miljoen (Spanje heeft in totaal 46 miljoen inwoners).

Slecht werk
Weliswaar heeft de Spaanse Regering van de Partido Popular (PP) er gedurende de afgelopen  jaren voor kunnen zorgen dat het aantal werklozen is gedaald, maar de kwaliteit van het werk, de salarissen en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, is alleen maar slechter geworden.
In Spanje wordt veel gesproken over ‘temporalidad’ wat tijdelijke contracten zijn van enkele maanden, weken, dagen, of soms zelfs van enkele uren. Daarnaast zijn er meer ruim 1,5 miljoen werklozen die geen enkele vorm van uitkering ontvangen;  en vier op de tien werklozen zoekt al meer dan 12 maanden naar werk, aldus de algemene secretaris  van de vakbond UGT.

EPA-gegevens
Uit de EPA-enquête kunnen ook andere gegevens gehaald worden, zoals dat het aantal gezinnen waar geen enkel lid werk heeft in 2017 van 177.200 gezinnen, daalde naar 1.210.500 (dat zijn dus gezinnen waar de man en vrouw beiden geen werk hebben).
Het aantal jongeren onder de 25 jaar dat geen werk heeft is gedaald naar 37,4%,  en dat is 5% minder dan in 2016.
Er zijn in Spanje 1.079.400 zogenoemde ‘ni-nis’  (ni estudian ni trabajan) jongeren die niet studeren en niet werken. Er zijn daarnaast meer vrouwen die geen werk kunnen vinden dan mannen; en de ongelijkheid wat betreft salarissen is nog steeds erg groot in Spanje.
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-kopie-60.jpg


Canarias sluit 2017 af met
13.146 (5,77%) werklozen minder

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 4 januari 2018 - Volgens de arbeidsbureaus heeft Canarias 2017 afgesloten  met 13.146 (5,37%) werklozen minder, waardoor het aantal geregistreerde werklozen 216.087 is, volgens de gegevens die op 3 januari 2018 bekend zijn gemaakt door het Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid).

In 2017 nam de werkloosheid af met 7.808 personen in Las Palmas (-6,48 %), en 5.338 in Santa Cruz de Tenerife (-4,91 %).
x1514972004911kjpgpagespeedicu_VuY6kISi-1.jpg
Het totale aantal werklozen dat staat ingeschreven bij de oficinas de empleo (arbeidsbureaus) is begin 2018 op de Archipel: 95.492 mennen en  120.595 vrouwen, en van hen zijn er 13.996 jonger dan 25 jaar.

In de maand december 2017 nam het aantal werklozen op Canarias af met 3.611 personen (-1,64 %); te weten: 3.077 werklozen minder in de dienstensector,  24 minder in  de industrie, 553 die niet eerder een baan hadden, 440 werklozen minder in de bouwvakken en drie miuder in de land- en tuinbouw.

Per sector beëindigde Canarias het jaar 2017 met 161.462 geregistreerde werklozen in de dienstensector, met 22.922 in de bouw, met 8.660 in de industrie, met 4.506 in de land- en tuin bouw, en 18.537 in de groep zonder eerdere tewerkstelling.
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-23.jpg


In het eerste kwartaal van 2017 is het aantal werklozen op Canarias toegenomen met
5.800 personen
en dat is 2,11% meer ten opzichte van  2016

In het eerste kwartaal van 2017 is het aantal werklozen op Canarias toegenomen met 5.800 personen - 11% meer ten opzichte van  2016 - tot in totaal 279.800 personen,  waardoor het werkloosheidspercentage uitkomt op 25,67% aldus de gegevens van de Encuesta de Población Activa (EPA) (Enquête Beroepsbevolking) die in de eerste week van mei 20917 zijn gepubliceerd door het Instituto Nacional de Estadística (INE)  (Nationale  Bureau voor de Statistiek).

Wat betreft de werkgelegenheid, is op Canarias het aantal werkende personen gedaald met 16.600, een aantal dat procentueel een daling is van 2,01%, waardoor het aantal werkenden uitkomt op 60,15% van de beroepsbevolking.
geen-openstaande-vacatures.png

Per provincie staan - van de in totaal 279.800 werklozen -  er 153.600 ingeschreven in Las Palmas en 126.100 in Santa Cruz de Tenerife; en in totaal zijn er  809.700 werkenden van wie 412.00 in Las Palmas, en  397.700 in Santa Cruz de Tenerife

De werkloosheid in de Deelstaat Canarias bedraagt 25,86%; en per provincie is dat in Las Palmas 27,16%; en in Santa Cruz de Tenerife 248%.

In Spanje is in 2017 in het eerste kwartaal het aantal werklozen toegenomen met 17.200 personen, tot in totaal 4.255.00, wat 12% meer is en waarmee het werkloosheidspercentage uitkomt op 18,75%  van de actieve beroepsbevolking.
ZZZIslas-canariaslogo-857.jpg


Canarias telt 230.788 werklozen eind maart 2017

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 4 april 2017 - Het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid heeft laten weten dat de Archipel eind maart 2017 een aantal van 230.788 geregistreerde werklozen heeft.

Van bovengenoemd aantal is 125.589 vrouw en 105.199 man, en in het geval van werklozen jonger dan 25 jaar zijn dat er 14.506.
fotonoticia_20170404092355_640.jpg

img_40045-1.jpgDe dienstensector telt op de Archipel de meeste werklozen 171.505 en wordt gevolgd door de
Bouwsector met  26.661 en de industrie met 9.301werkzoekenden in deze sector, terwijl dat er in de Landbouw  5.125 zijn. 

In geheel Spanje is het aantal werklozen eind maart 3.7802.317 en is daarmee het laagste aantal van de afgelopen zeven jaar.

In alle Deelstaten is in maart 2017 het aantal werklozen afgenomen, behalve in de Deelstaat Canarias, war dit aantal in maart 2o17 is toegenomen, met 879 werklozen meer.
ZZZIslas-canariaslogo-786.jpg


Canario’s zijn het minst tevreden
met hun baan

SPANJE - maandag 29 augustus 2016 - De Archipel is - over het tweede kwartaal van 2016 - een van de slechtste Deelstaten om er te werken, volgens het Adecco rapport betreffende kansen op, en tevredenheid over, werk, dat men een rapportcijfer 4,9 heeft gegeven; en dat is 9,3% meer dan een jaar eerder.

Daarentegen zijn de Deelstaten Madrid, Aragón en Cantabrië de beste Deelstaten om er te werken, aldus het Adecco-rapport, dat deze respectievelijk de rapportcijfers 6,5; 6,3 en 5,9 heeft toegekend.
empleo-retira-4.jpgWaren het een jaar geleden nog 12 Deelstaten waar de kwalificatie op jaarbasis verbeterde, nu zijn dat er slechts 11.

Zo is het rapportcijfer van Madrid teruggegaan met 4,1%; hoewel men aan het hoofd van de ranglijst blijft staan. Aragón handhaaft haar positie en het puntenaantal is met 4,1%  toegenomen, terwijl dat van Cantabrië is verbeterd met 10,7% en de Deelstaat twee plaatsen naar boven is opgeschoven.

De Deelstaten met de laagte puntenaantallen zijn aan het eind van het tweede kwartaal 2016: Castilla-La Mancha, dat met 4,4 punten op de laatste plaats staat (op jaarbasis minus 2,2 punten, ofwel 5l% lager dan een jaar geleden) minder dan een jaar geleden.
Op de een na laatste plaats staat de Deelstaat Canarias met 4,9 punten en een kwartaaltoename van 4,9%.
En op de twee na laatste plaats komt Galicië met een teruggang van 9,3% naar het rapportcijfer 5,1.

Madrid heeft de beste kwalificatie met rapportcijfer 8, ondanks een teruggang met 18,4%. Madrid wordt gevolgd door Cantabrië met rapportcijfer 7,1 wat een toename is 10,8% .
De derde plaats op de ranglijst wordt ingenomen door Asturië met rapportcijfer 6,1 wat een verbetering is met 32,4%.

De hoogste gemiddelde maandsalarissen in Spanje zijn die in euro’s per Deelstaat:
- €1.944,= Madrid,
- €1.944,= Baskenland,
- € 1.736 Navarra.
Terwijk de laagste noteringen zijn:
- €1.340,= Extremadura,
- €1.402,= Canarias
, - €1.448,= Galicië.
Het nationale gemiddelde is €1.636,= per maand.

Werklozen
Ook laat het rapport het aandeel werklozen zien dat werkloosheidsuitkeringen ontvangt en wat in het tweede kwartaal van 2016, voor het eerst in vijf jaar, is toegenomen - met 0,3 procentpunten - tot 44,4%. in vergelijking met het tweede kwartaal van 2015.

Zo zijn het 11 Deelstaten die de algemene tendens volgen, waarin het aandeel van hun uitkeringsgerechtigde werklozen is toegenomen. Het nadrukkelijkst is dat het geval in Murcia, dat met 3,2 procentpunten is toegenomen tot 39,2% ; en in Andalusië, dat is toegenomen met 3 procentpunten tot 48,4%.

Gemiddelde zoektijd naar een baan
Anderzijds geeft de Adecco-studie aan, dat in het tweede kwartaal van 2016 de gemiddelde zoektijd naar een baan in Spanje 17,5 maanden is, wat een verkorting betekent te zijn met twee weken, ten opzichte van een jaar eerder en een terugkeer naar het niveau van juni 2014.

Terwijl deze zoektijd korter is geworden in elf Deelstaten, is die in de overige zes blijven toenemen.

De kortste zoektijd naar een baan, noteert men op de Balearen, met gemiddeld 12,4 maanden.
De Balearen worden in gemiddeld aantal maanden zoektijd naar een baan, per Deelstaat gevolgd door:
-16,0 in Aragón,
-16,6 in Cantabrië,
en daar waar de gemiddelde zoektijd naar een baan langer is dan anderhalf jaar, is dat met aantal maanden per Deelstaat:
- 18,7 op Canarias,
- 18,3 in Asturië,
- 18,3 in Castilla-La Mancha,
- 18,2 in de Comunidad Valenciana.
zzzislas-canariaslogo-225.jpg


Canarias sluit het tweede kwartaal van 2016 af
met 15.600 (5,6%) werklozen méér,
de hoogste stijging

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 28 juli 2016 - Ten opzichte van dezelfde periode in 2015, is het aantal werklozen 35.700 minder. Zo is het totale aantal werklozen op de Archipel toegenomen met 300.800 wat neerkomt op een werkloosheidspercentage van 27,23% (van de actieve beroepsbevolking van 1.100.700 hebben er 799.900 wel een baan), aldus de gegevens van de Encuesta de Población Activa (Onderzoek naar de actieve beroepsbevolking) die gepubliceerd zijn op donderdag 28 juli 2016 door het Instituto Nacional de Estadística (INE) (Nationaal Bureau voor de Statistiek).

Na Andalusië (29% werkloosheid), is het werkloosheidspercentage op de Archipel, met 27,33%, het hoogste van Spanje; op de Eilanden heeft 61,5 % van de actieve beroepsbevolking een baan.
haha.jpgimg_9730.png
In de maanden april-mei-juni 2016 hebben de Eilanden 11.900 arbeidsplaatsen verloren zien gaan. en ten opzichte echter van het tweede kwartaal van 2015 is het aantal werklozen afgenomen met 35.700, wat 10,61% minder is.

Op dezelfde wijze is het aantal werkenden afgenomen met 11.900 personen (1,47%) ten opzichte van het vorige kwartaal; maar toegenomen, met 25.700 ten opzichte van het tweede kwartaal van 2015, met een toename van 3,32%.
INE.jpgAantal werklozen Spanje dankzij het toerisme gedaald, aldus EPA-enquête
Elke drie maanden komt het Instituto Nacional de Estadistica (INE) (Nationaal Bureau voor de Statistiek) met de uitslag van een zogenaamde EPA-enquête waarbij men de Spanjaarden o. . vraagt naar de arbeids- en gezinsomstandigheden. Hieruit blijkt. dat er sinds de laatste uitslag drie maanden geleden (eind maart 2016) 216.700 werklozen minder zijn, en het totaal aantal mensen zonder baan op 4.574.700 uitkomt t, veel hoger dan de officiële cijfers van de Spaanse Regering.

Het aantal werklozen is in geheel Spanje volgens de EPA-enquête met 216.700 of 4,5% gedaald in het tweede kwartaal van 2016 . Hiermee komt het totaal aantal werklozen, volgens het INE, Spanjewijd uit op 4.574.700 personen. Bij de EPA-enquête worden elke drie maanden 65.000 Spanjaarden gevraagd naar hun familieomstandigheden waaronder ook het wel of niet hebben van een baan. Volgens de kenners en de specialisten geeft het EPA-onderzoek een veel realistischer beeld van de huidige situatie in het land.

Gedurende het eerste kwartaal van 2016 kwamen er nog 11.900 werklozen bij in Spanje, aldus de enquête. maar dat is dus nu drie maanden later, met de zomer volop in gang, gedaald met 216.700 personen, met name dankzij de toename van banen die met het toerisme te maken hebben. Het werkloosheidspercentage staat volgens dit onderzoek nu op 20% van de actieve beroepsbevolking, het laagste percentage sinds 2010. Ook het aantal huishoudens waarbij beide partners geen baan hebben is met 117.100 gedaald naar 1.493.800 gezinnen. Het aantal mensen dat wel een baan heeft in Spanje, is met 271.400 personen gestegen naar: 18.301.000 personen.

Er zit een groot verschil in het aantal werklozen dat de Spaanse Regering via de informatie van de Sociale Deinst begin juli 2016 bekend heeft gemaakt, en de uitslag van dit EPA-onderzoek. Op 5 juli 2016 meldde de Spaanse Regering nog, dat het aantal werklozen gedaald was en het totaal aantal mensen zonder baan op 3.767.349 personen kwam te staan. Er is dus een verschil van maar liefst 807.351 werklozen tussen beide registratie- en telmethoden.

Verschil in onderzoek, tussen de wijze van de Regering en van de EPA-enquête Bij de telwijze van de Regering wordt enkel gekeken naar het aantal ingeschreven werkzoekenden dat ingeschreven staat bij de Servicios Públicos de Empleo (het oude INEM - Arbeidsbureau). Deze cijfers worden elke maand bekend gemaakt maar geven niet de reële situatie aan. Er wordt namelijk alleen gekeken naar die personen die met naam ingeschreven staan als werkzoekende. Veel werklozen schrijven zich echter niet meer in bij de instanties omdat ze of geen recht meer hebben op enige vorm van uitkering, of omdat ze niet ingeschreven willen staan omdat ze de hoop op een baan hebben opgegeven. Daarnaast wordt geen rekening gehouden met zelfstandigen die vaak niet ingeschreven staan, evenals met werknemers die niet meer staan ingeschreven omdat ze naar het buitenland zijn vertrokken, zowel buitenlanders als Spanjaarden

Het EPA-onderzoek is een driemaandelijks onderzoek in de vorm van een enquête waarbij telkens 65.000 mensen ondervraagd worden, op jaarbasis 200.000 personen. Bij dit onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het feit of iemand werk hee,t maar ook naar de gezinsomstandigheden en nog meer, andere sociale aspecten. Het duurt anderhalve maand om alle verzamelde gegevens te verwerken, waarna men de resultaten bekend maakt. Het EPA-onderzoek wordt al sinds 1964 uitgevoerd en is de telwijze die ook de Europese Commissie aanhoudt, daar deze resultaten veel realistischer zijn
000islas-canariaslogo-66.jpg


Aantal werklozen op Canarias eind maart 2016

CANARISCHE EILANDEN - maandag 4 april 2016 - Volgens het Spaanse Ministerie van Werkgelegenheid en sociale Zekerheid staan er eind  maart 2016 in de Deelsaat Canarias officieel 242.888 personen als werkzoekend ingeschreven bij het arbeidsbreau en geeft daarbij het volgende overzicht van de stand op de laatste dag van de maand:

empleo-retira-1.jpg

in 2015:
- 256.851 maart,
- 254.016 april ,
- 251.941 mei,
- 248.223 juni,
- 243.906 juli,
- 242.649 augustus,
- 242.313september,
- 247.162 oktober,
- 248.639 november,
- 247.529 december,
in 2016:
- 245.984 januari,
- 243.623 februari,
- 242.888 maart.
zzzzzzzislas-canariaslogo-375.jpg


Eind 2015 telt Canarias 297.000 werklozen (26,7%)
dat is 45.000 minder dan in 2014

CANARISCHE EILANDEN – donderdag 28 januari 2016 - Eind 2015 telt Canarias 297.000 werklozen (26,7%), dat is 45.000 minder dan in 2014; aldus de gegevens van de Encuesta de Población Activa (EPA) (Enquête onder de Actieve Beroepsbevolking) over het vierde kwartaal van 2015, die aantonen dat op Canarias in het laatste kwartaal van 2015 het aantal werklozen is afgenomen met  20.000 personen, waarmee Canarias de deelstaat is waar de werkloosheid het meeste is verminderd ten opzichte van een kwartaal eerder , 2,5%.

Over het boekjaar 2015 is de werkloosheid op de Eilanden  afgenomen met 13,8%, dat zijn 45.100 werklozen minder dan is 2014.
In 2015 is de beroepsbevolking toegenomen met 55.000 personen, een toename van 7% ten opzichte van 2014, het hoogte aantal van alle Deelstaten.

Eind 2015 telde Canarias 813.000 mensen met een baan.
zzzzzzzislas-canariaslogo-100.jpg


In november 2015 telt Canarias
1.500 werklozen meer

CANARISCHE EILANDEN - maandag 1 december 2015 - In november is het aantal werklozen op de Canarische Eilanden toegenomen met 1.500 (+ 0,6% t. o. v. van oktober 2015).

Het aantal bij het Arbeidsbureau geregistreerde werkzoekenden komt op Canarias aldus in totaal per sector uit op:
- 185.560 Diensten,
-  31.158 Bouw,
-   10.623 Industrie,
-    5.776 Landbouw,
-  15.522 Nieuw tot de arbeidsmarkt toetredenden 
    300.629 TOTAAL
atb.jpg

In het afgelopen jaar is het aantal bij het Arbeidsbureau op de Archipel ingeschreven werkzoekenden gedaald met 16.746 personen.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-235-55.jpg 


Spanje telt drie keer meer ‘ninis’ dan ‘sisis’

SPANJE - dinsdag 10 november 2015 - Het aantal jongeren tussen de 16 en 29 jaar dat niet (ni) werkt en niet (ni) studeert (‘ninis’) is volgens de laatste gegevens gestegen tot ruim 1,5 miljoen personen. Dat is drie keer zoveel dan het aantal wel (si) studerende of wel (si) werkende jongeren (‘sisis’), aldus de recente EPA-enquête (Onderzoek Beroepsbevolking) van het Instituto Nacional de Estadística) (IBE) (Nationaal Bureau voor de statistiek .

Volgens het EPA onderzoek zijn er in 2015 in het derde kwartaal 244.200 ninis bijgekomen en komt het aantal Spaanse jongeren tussen de 16 en 29 jaar oud dat niet werkt en niet studeert, de zogenoemde ‘ninis’, uit op 1.549.300.
nini2a.jpgHet aantal jongeren dat wel werkt en/of studeert is 511.100 personen. Dit aantal is in het derde kwartaal van 2015 echter wel met 66.200 personen gedaald, iets wat overigens elk jaar rond dezelfde tijd gebeurt vanwege het einde van het schooljaar en de 3 maanden durende zomervakantie.

De  ruim 1,5 miljoen ‘nini’s vormen nog steeds een hoog aantal, maar is wel 20% minder dan de 1.942.400 jongeren die niet studeerden en/of werkten in het jaar 2009; het jaar, waarop dit aantal het hoogste was.

Van de huidige 1,5 miljoen ‘ninis’ staan er 994.800 ingeschreven als werkloos terwijl de rest, dus meer dan 550.000 jongeren, heeft aangegeven niet eens bezig te zijn met het zoeken naar werk.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-159.jpg 


De werkloosheid op Canarias blijft tot 2017
schommelen rond de30%

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 21 oktober 2015 -  Gedurende 2015 en 2016 zal de werkeenheid zich positief ontwikkelen op Canaria s.  Maar de toename van de actieve beroepsbevolking draagt ertoe bij,  dat de werkloosheid zal blijven schommelen rond de 30%. Dat is op dinsdag 20 oktober 2015 aangegeven door de Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) (Stichting van de Spaarbanken),  die de werkloosheid in Spanje in 2016 inschat op 20%.

Aldus blijkt uit de verwachtingen voor Canarias die door Funcas zijn opgesteld voor 2015 en 2016.
funcas.jpgVolgens dit rapport zal de werkgelegenheid zich positief ontwikkelen in het boekjaar 2015 en ook in 2016; met een toename van het aantal banen met 4,5% - een naar boven  bijgesteld cijfer – in 2015 en met 1,8% in 2016. Echter de toename van de actieve beroepsbevolking van  personen  in de werkzame leeftijd die betaald werk zoeken - zorgt ervoor, dat de werkloosheidspercentages rond de 30% blijven liggen..

De banen die men creëert  zullen niet voldoende zijn om de werkloosheid te doen verminderen, vanwege de toename van het aantal  beroeps actieven.

De verwachtingen van Funcas zijn, dat Canarias 2015 al afsluiten met een werkloosheidspercentage van 30,5% - wat 30,30% was in het tweede kwartaal; en dat dit in 2016 zal uitkomen op 29,7%. Op nationaal niveau schat men het werkloosheidspercentage in op 22,3% in 2015,, en op 20,3% in 2016.
werkl.jpgAlleen Andalusië overtreft de cijfers van Canarias: met 32,2% in , en met 30,8% in 2016. De Deelstaat met de beste cijfers is Navarra waar het werkloosheidspercentage in 2015 zal uitkomen op 13,3% en in 2016 op 9,9%,. De Balearen , die veel gelijkenis  hebben met de Canarische economie, zullen  de beide jaren  afsluiten met de helft aan werkloosheid: 16,7% in 2015 en, met 15% in 2016.

De industrie trekt aan
Funcas heeft betere verwachtingen voor de groei van de Canarische economie ten gevolge van de verbetering van de industriële activiteit van de laatste maanden. Zo verwacht men een toename van het BBP van 2,3% in 2015 en van 2,2% in 2016 (het percentage waarmee men 2014 heeft afgesloten).

In 2016 zal de dienstensector opnieuw een cruciale rol spelen in  de economie van de Deelstaat. Volgens Funcas is Canarias in de afgelopen negen maanden een van de minst dynamische Deelstaten geweest. “De zwakke economisch groei in het eerste kwartaal, was iets beter in het tweede kwartaal, hoewel Canarias de Deelstaat blijft die het minst is gegroeid,” zo geeft men in het rapport aan.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-48.jpg


Twee gemeenten in de provincie Las Palmas
behoren tot de meest arme van Spanje

SPANJE - dinsdag 30 juni 2015 - Santa Lucía de Tirajana en Arrecife zijn de twee gemeenten in de provincie Las Palmas die figureren in de de tien armste gemeenten van Spanje en zijn bovendien twee van de tien gemeenten die het zwaarst getroffen zijn met werkloosheid, aldus de door het Instituto Nacional de Estadística (INE) (Nationaal Bureau voor de Statistiek) op dinsdag 30 juni 2015 gepubliceerde gegevens.

De werkloosheid in Santa Lucía de Tirajana heeft eind 2014 - met 41,31%´  op drie na het hoogste percentage van Spanje, en wordt alleen vooraf gegaan door drie steden in de provincie Cádiz:
- 49,63 % in Sanlúcar de Barrameda
- 46,57 % in La Línea de La Concepción,
- 41,40 % in Algeciras .
Arrecife neemt met 38,5% de zevende plaats in.
Arrecife_Lanzarote_2011.jpg

                                                               Arrecife.
Lanzarote-Map.png thumb-13.jpg

Wat betreft netto beschikbaar inkomen per gezin in 2012, staat Santa Lucía de Tirajana met €16.570,= op de achtste plaats, en Arrecife met €17.421,= op de tiende plaats.

Drie steden in de provincie Madrid zijn, wat het gemiddeld jaarinkomen per huishouden betreft, de rijkste van Spanje:
- Pozuelo de Alarcón,
- Las Rozas ,
- Majadahonda,
in Pozuelo de Alarcón is dit €54.543,= en dat is acht keer zoveel dan de amper €8.000,= die een huishouden in Torrevieja (Alicante) ontvangt.
naamloos-84.png  cabecera_stalucia.jpg

                          Santa Lucía (Gran Canaria.
Deze gegevens leidt men af van de Indicadores Urbanos (Stedelijke Indicatoren) die door het INE op dinsdag 30 juni 2015 zijn gepubliceerd en waarmee men binnen het Europese project ‘Urban Audit’ de levenskwaliteit meet van 109 Spaanse steden

De statistiek toont aan, dat Pozuelo de Alarcón niet alleen de meest rijke stad van Spanje is, maar de stad met de minste werkloosheid (9.4%), samen met Ceuta en Melilla, en wat meer is dan drie leden per huishouden.

Torrevieja behoort tot de steden met gemiddeld het laagste inkomen van Spanje en men treft deze aan langs de Levantijnse en de Andalusische kust:

Elche, Fuengirola, La Línea de la Concepción, Benidorm, Torremolinos, Sanlúcar de Barrameda en Marbella.

Vier van de vijf steden met de meeste werkloosheid (rond 60%) treft men o.a. aan in Cádiz: - La Línea, - Algeciras - Jerez de la Frontera.

de andere is Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria). Hoewel ze tot de plaatsen behoren met gemiddeld het laagste inkomen en de meeste werkloosheid, blinken Sanlúcar en Santa Lucía de Tirajana hierin ook nog eens uit in de huishoudens.
1-AAAAislas-canarias-kopie-30.jpg


Met 25,6% van haar jongeren
telt Canarias het grootste aantal ninis van Spanje

SPANJE - zaterdag 16 mei 2915 -  Het aantal jonge Canari@’s tussen de 25 en 29 jaar, dat niet studeert en niet werkt is afgenomen in Spanje van 28,6% in 2013 tot 25,6% in 2014, maar de Eilanden blijven het hoogste percentage aan ninis vertonen van Spanje, 5% boven het gemiddelde.

In geheel Spanje is het 20,7% van deze leeftijdsgroep, dat anno 2014 niet studeert en niet werkt, wat een daling is van 1,8% ten opzichte van het aantal ninis (ni estudio/ ni trabajo) in 2013 (22,5%), en het is de eerste verlaging welke zich voordoet sinds 2008, toen dat 15,3% was.
generacion-ni-ni.jpgjoven-nini-parasito.gif
                                                      De 'verloren generatie'.
Het percentage ninis tussen mannen en vrouwen is heel gelijkmatig, onder mannen (20,5%) en onder vrouwen (29,9%) aldus de door het Ministerie van Onderwijs uitgevoerde studie: - ‘Nivel de Formación, Formación Permanente y Abandono: Explotación de las variables educativas de la Encuesta de Población Activa’, (‘Opleidingsniveau, Een Leven Lang Leren, Voortijdige Schoolverlaters: werking van de onderwijsvariabelen in het Onderzoek onder de Actieve Beroepsbevolking’).
ninis.jpg
                                                    De 'verloren generatie'.
De daling van het aantal ninis heeft zich in 2014 voorgedaan in alle deelstaten behalve op de Balearen (van 21,2 naar 22,4%) en in Aragón (van 19,0 naar 19,4%).

De hoogste percentages in de bevolkingsgroep van 15 tot 29 jarigen die niet gestudeerd heeft en niet werkt, treft men in 2014 aan in de deelstaten Canarias (25,6%) en Andalusië (25,5%), terwijl de laagste percentages zijn waargenomen in Baskenland (14,0%) en Madrid (15,5%).

Onder de jongeren in de genoemde leeftijdsgroep met formación de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) (Verplicht Voortgezet onderwijs), of lager; is in 2014 het percentage ninis toegenomen tot 30,1% (was 28,2% in 2013); terwijl het percentage is afgenomen tot 15,5% (was 16,9%) van hen die in 2014 de verplichte vervolgstudies (Bachillerato en FP) (Baccalaureaat en Beroepsopleiding), of hoger hebben voltooid.

Anderzijds bedroeg in 2014 het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Spanje 21,9%, wat een daling met 1,7% is ten opzichte van de 23,6% in 2013.

Als men dit vergelijkt met de afname van het aantal vroegtijdige schoolverlaters in 2008 (31,7%) ,heeft zich een daling voorgedaan van 9,8 procentpunten.
Spanje bevindt zich daarmee in de middenmoot van het EU-gemiddelde (37,9%)
20140909_adres.jpg
                                                    De 'verloren generatie'.
  NINIS
2013   2014 Deelstaat
========================
 22,5    20,7  Totaal 
 18,1    25,5   Andalusië>
 19,0    19,4  Aragón
 22,4    17,8  Asturié
 21,2    22,4   Balearen
 28,6    25,6   Canarias
 18,6    17,9   Cantabrié
 18,0    17,8   Castilla y León
 25,2    22,5   Castilla La Mancha
 23,1    20,1   Catalonië
 21,9    21,7   Comundad Velenciana
 27,1    21,6   Extremadura
 19,3    18,8   Galicië
 16,7    15,5   Madrid
 22,0    21,0   Murcia
 17,7    16,6   Navarra
 14,4    14,0   Baskenland
18,5     17,3   La Rioja
33,2     29,1   Ceuta en Melilla
ZZZZZZislas-canarias.jpg


Explosieve groei
steeds meer zelfstandige ondernemers
actief in het Canarische toerisme

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 2 mei 2015 - Het zelfstandig ondernemerschap groeit explosief in de Canarische toeristische sector. In het eerste kwartaal van 2015 telt men 44% meer zelfstandige ondernemers, dan in het eerste kwartaal van 2014.
De bijna 36.000 zelfstandigen zijn bijna het dubbele van het aantal dat men zes jaar geleden telde. De groei van het aantal werknemers is veel lager.

In het eerste kwartaal van 2015 verschafte het toerisme op Canarias werk aan in totaal 207.040 personen, wat een toename is van 14,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2014, dit wil zeggen 23.376 personen meer dan een jaar geleden; en 5.037 meer dan in het laatste kwartaal van 2014 (+2,5% op jaarbasis) , aldus de encuesta de población activa (EPA) (onderzoek naar de Actieve Beroepsbevolking) uitgevoerd door het Instituto de Estudios Turísticos (Instituut voor Toeristische Studies).
arbeidsongeschiktheidsverzekering-zelfstandige-ondernemer-1.png images-56.jpg
Omslag-30-10-website-610x265.jpg
En bijna de helft van deze arbeidsplaatsen betreft zelfstandige ondernemers; in het eerste kwartaal van 2015 heeft men 35.765 zelfstandige ondernemers geteld in het toerisme; 10.996 meer dan in het eerste kwartaal van 2014, wat neerkomt op 44,4% meer; en ten opzichte van het voorgaande kwartaal 2.327 meer (7%).

Ook het aantal werknemers is toegenomen, maar in een veel lager tempo; aan het begin van 2015 telde men er op jaarbasis 9,8% meer, tot 171.276 werknemers in loondienst in de sector; 15.286 meer, dan een jaar geleden. Bovendien zij dat 2.711 werknemers meer dan in het laatste kwartaal van 2014 (+1,6%) in het samenstel van activiteiten die rechtstreeks te maken hebben met het toerisme, waaronder de horeca, reisbureaus, het vervoer en autoverhuur.

Het volume aan werknemers in het toerisme is in de afgelopen zes jaar toegenomen met twee heel verschillende snelheden.

In het eerste kwartaal van 2015 heeft men 48.000 werknemers meer geteld, dan in dezelfde periode in 2009, waarmee de werkgelehenheid in deze periode is gegroeid met 30%.

Aan het begin van 2015 heeft men 27.782 werknemers meer geteld dan in 2009 (+19,32%), en 20.476 zelfstandigen meer (maar liefst +134%).

Voor de algemene secretaris van de Horeca en Toerisme-afdeling van de vakbond UGT Canarias, Francisco González, bewijzen deze gegevens, “een wijziging in het model, naar een uitbesteding van diensten. Een tendens die,” zo verduidelijkt hij, “niet zo uitgesproken is in de logiessector.”

zonden.png

De zeven zonden van een zelfstandig ondernemer
Zelfstandig ondernemen is voor veel mensen een fantastische mogelijkheid om flexibel te werken en zijn of haar eigen ideeën door te voeren. Maar toch ziet men het nog wel eens mis gaan. Hoe komt dat toch? Hier de zeven zonden van zelfstandig ondernemers.

Te lang wachten met starten
Veel, hele goede ondernemingsplannen liggen in een kast te vergaan? Er zijn namelijk nogal wat ondernemers die een plan schrijven en dat maar blijven perfectioneren. Ander gezegd, durven ze niet de markt op te gaan met het plan en starten vaak te laat. Hierdoor zijn er al kapers op de kust die met ongeveer hetzelfde idee wel de markt veroveren. Het advies is dan ook om te beginnen met een beknopt plan, waarin men een aantal belangrijke keuzes maakt. Belangrijk aan een plan is dat men dit gaat uitvoeren, klanten gaat werven, opdrachten uitvoert om dit te evalueren. Juist door die evaluatie krijgt men steeds meer nieuwe informatie van de doelgroep weke men kan inzetten om het plan en product/dienst door te ontwikkelen.

Geen inzicht in de financiën
De basis van iedere onderneming is de financiële huishouding. Voor veel ondernemers is administratief werk een verschrikkelijke klus en zij besteden het daarom uit aan een boekhouder. Vaak ziet men, dat ondernemers wel weten hoeveel uitgaande en binnenkomende facturen ze hebben openstaan, maar weten ze niet, wanneer dit binnenkomt of wanneer er uitgaat. Doordat men geen inzicht heeft in de financiën, heeft men kans in liquiditeitsproblemen te komen. Want als men morgen voor €1.000,,= aan facturen moet betalen en men krijgt pas over een maand €6.000,= binnen, dan heeft men een probleem. En dit lost een boekhouder niet voor de ondernemer op…

Te laat evalueren van doelstellingen
Doelstellingen zijn de basis van ieder bedrijfsplan. Het evalueren van deze doelstellingen is dan ook zeer belangrijk, omdat men daarop de koers van het bedrijf af kan lezen. Gaat het goed, dan gaat men nieuwe zeeën bevaren. Gaat het niet goed, dan gaat men nieuwe ideeën bedenken om het beter te laten verlopen. Op het moment dat men te laat de doelstellingen evalueert, kan het al te laat zijn en zit men een aantal maanden zonder inkomsten. En dat wil men voorkomen…

Zichzelf onder- of overschatten
 Men kent die types wel, ondernemers die roepen dat ze heel goed zijn, maar er eigenlijk niets van bakken. Het overschatten van zichzelf als ondernemer kan erg gevaarlijk zijn, men weet namelijk niet waar de zwaktes liggen en die komen vroeg of laat bloot te liggen. En als men zijn zwaktes niet herkent, dan gaat het vroeg of laat mis. Andersom werkt het hetzelfde. Wanneer men zichzelf onderschat weet men niet goed waar de sterkten liggen, of men kan ze niet goed overbrengen op het netwerk. Hierdoor staat men niet bekend als specialist op het vakgebied, terwijl men dat wel is. Zonde.

Negen tot vijf mentaliteit
‘Ondernemers die een ‘9 tot 5 mentaliteit’ hebben, redden het niet in de harde ondernemerswereld’. Het is een veelgehoorde opmerking van veel ondernemers. Voor een groot deel is dit waar, want wanneer men niet alles wil geven voor het bedrijf, gaat het lastig worden. Ondernemen is veel uren maken en vaak weinig verdienen, vooral bij de start van een bedrijf; mrn investeert tijd om het bedrijf op te bouwen. Naast de declarabele uren zijn er nog veel meer niet declarabele uren die men dient uit te voeren.

Klein denken
Als volwassen mens vergeet men vaak te dromen. Wanneer men een kind vraagt wat hij of zij later wil worden welke meer verantwoordelijkheden heeft, stopt het dromen en antwoordt men in algemeenheden. Eén van de zonden van een zelfstandig ondernemer is dan ook, dat deze te klein denkt. Men kan zich als ondernemer namelijk zo ontwikkelen dat men een specialist is en de dromen ook écht gaat waarmaken. Durf groot te dromen en bereik dromen door hier volledig op in te zetten

Zichzelf niet ontwikkelen
Als werknemer van een bedrijf krijg men opleidingen van de werkgever. Als ondernemer ontwikkel men zichzelf elke dag, doordat men aan de slag gaat met klanten. Maar zichzelf ontwikkelen door opleidingen en cursussen blijft een belangrijk gegeven. Men wil dromen waarmaken en daar is vaak een goede basis voor nodig. Zorg ervoor, dat men zichzelf ontwikkelt en nieuwe vaardigheden opdoet. Hierdoor zorgt men ervoor, dat men nog meer een specialist wordt!

ZZZZZZislas-canarias.jpg


Werkloosheid gestegen op Canarias
in het eerste kwartaal van 2015

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 23 april 2015 - Met 1.4000 werklozen meer, komt men uit op 30,8% - na Andalusië en de stadstaten, het hoogste werkloosheidspercentage in Spanje

Het aantal werklozen op Canarias is opgelopen tot 343.500 en het werkloosheidspercentage is 30,8% aldus de gegevens van het Encuesta de Población Activa (Onderzoek Beroepsbevolking) over het eerste kwartaal van 2015, wat op donderdag is gepubliceerd door het Instituto Nacional de Estadística (INE) (Nationaal Bureau voor de Statistiek).
imagesD3CA71HR.jpg

          JONGEN,  KOM UIT JE LUIE STOEL EN GA IETS DOEN, NU KL...ZAK!

Deze gegeven laten zien, dat de deelstaat Canarias het aantal werklozen met 1.400 heeft zien toenemen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014, een toename van 0,4%.

Na Andalusië en de zelfstandige stadstaten (Ceuta en Melilla), is dit het hoogste werkloosheid percentage in Spanje.

Te opzichte van het eerste kwartaal van 2014 is het aantal werklozen echter afgenomen met 12.400 personen (-3,49%).

Het aantal werkende personen op de Canarische Eilanden is 771.500 in het eerste kwartaal, dat zijn er 1,280 meer dan in het laatste kwartaal van 2014

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2014 is het aantal werkenden op Canarias toegenomen met 33.900 personen (4,59%).
ZZZZZZislas-canarias.jpg


Canarias is op een na
de Europese regio met de hoogste werkloosheid

In 2014 is Canarias hierin alleen voorafgegaan door Andalusië

EUROPESE UNIE - woensdag 22 april 2015 - In de Europese Unie is Canarias op een na de regio waar in 2014 het hoogste percentage werkloosheid is geregisterd, en de Archipel wordt met 32,4% alleen voorafgegaan door Andalusiër met 38,4%, zo heeft Eurostat - het communautaire bureau voor de statistiek - bekend gemaakt op woensdag 22 april 2015.

In bijna alle regio’s van de Europese Unie is in 2014 de werkloosheid gemiddeld met 0,5% gedaald. Maar er blijven grote verschillen; van 2,5% werkloosheid in gedeelten van Duitsland en de Tsjechische Republiek, tot 83,4% in de Spaanse deelstaat Andalusië.
Eurostat_Logo.jpgHet communautaire bureau voor de statistiek heeft op woensdag 22 april 2015 aangegeven, dat de Tsjechische regio Praag en het Duitse Oberbayern in 2014 een werkloosheidspercentage hebben geregisterd van 2,5%; terwijl de hoogste percentages overeenkomen met diverse regio’s in Spanje en Griekenland.
RegionalGDPweb.pngIn Spanje heeft - volgens deze gegevens over de regionale werkloosheid in de Europese Unie - Andalusië het hoogste percentage, met 38,34% werklozen; gevolgd door Canarias met 32,4%; Ceuta met 31,0%; Extremadura met 29,8%: Castilla la Mancha met 29% en Melilla met 28,4% werklozen.

Eurostat merkt op, dat men in 2014 in Spanje een werkloosheidspercentage heeft geregistreerd van 24,4% (wat 1,7% lager is dan in 2013), terwijl in dezelfde periode het werkloosheidsniveau onder jongeren van 145 tot 24 jaar 53,2% bedroeg (2,3 % minder dan in 2013) en, dat in 2014 het percentage langdurig werklozen is uitgekomen op 52,9% (wat 3,2% hoger is dan in 2013).

Voor de overige gegevens van Eurostat over de werkloosheid in de diverse landem en regio’s van de Europese Unie, kunt u een kijkje nemen op: http://ec.europa.eu/eurostat
ZZZZZZislas-canarias.jpg


In maart 2015 telt Canarias 1.863 werklozen minder

 CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 7 april 2015 - Het aantal bij de openbare arbeidsbureaus geregistreerde werklozen is in maart 2015 op Canarias met 1.836 personen afgenomen , dat is 0,71% minder dan in februari 2015, waarmee dit aantal werklozen op de Eilanden uitkomt op 256.851

Ten opzichte van maart 2014 is de werkloosheid op Canaria met 7,44% gedaald, met 20.647 officieel geregistreerde werkzoekenden minder. In Spanje is in dit kader de werkloosheid afgenomen met 60.214 personen; 1,33% minder dan in februari 2015, met in totaal 4.451.939 werkzoekenden, wat sinds 2002 de grootste daling in een derde kwartaal van het jaar is.
untitled-116.png

Volgens de op maandag 6 april 2015, voor seizoensinvloeden gecorrigeerde, door het Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid gepubliceerde gegevens, is de werkloosheid in maart 2015 afgenomen met 63.368 personen, wat het beste gegeven is van de historische reeks.

Ten opzichte van de maand maart 2014 is de werkloosheid afgenomen met 343.927 personen, de sterkste daling opo jaarbasis van de gehele historische reeks, en met7,17% minder dan in het jaar daarvoor.

Per provincie betreft in Las Palmas de vermindering 887 werkzoekenden (-0,64%) en in de provincie Santa Cruz de Tenerife 949 (-0,78%), waarmee het aantal werkzoekenden eind maart 2015 respectievelijk is uitgekomen op 136.724 en 120.127

Per sector heeft de daling zich voorgedaan in de dienstensector met 763 werklozen minder, terwijl in de bouw de werkloosheid is afgenomen met 695 personen, met 409 onder de voor het eerst toetredende tot de arbeidsmarkt, met 85 in de industrie en 107 in de landbouw.

Naar sekse, telde - eind maart 2015 - Canarias 123.693 werkloze mannen en 133.156 werkloze vrouwen, en naar leeftijd onder de 25 jaar gerekend, waren dit 14.308 personen van wie 7.443 mannen en 6.865 vrouwen.
ZZZZZZislas-canarias.jpg


In 2014 is op Canarias de werkloosheid afgenomen
met 23.100 personen

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 22 januari 2014 - Ondanks een afname van de werkloosheid op de eilanden is Canarias eind 2014 - met 31,08 % van de actieve beroepsbevolking werkloos - op een na de Deelstaat met het hoogste werkloosheidspercentage van Spanje en wordt daarin alleen voorafgegaan door Andalusië met 34,23%.

Met een werkloosheidspercentage van 31,08% eind 2014 is Canarias het jaar geëindigd met 2% minder werklozen dan eind 2013 toen het werklosheidpercentage uitkwam op 33,09%

empleo-retira.jpgBovenstaande gegevens zijn gepubliceerd op donderdag 22 januari 2015, aan de hand van de Encuesta de Población Activa (EPA) (het Onderzoek Actieve Beroepsbevolking) uitgevoerd door het Instituto Nacional de Estadística (INE) (Nationaal Bureau voor de Statistiek).
grafico-epa2015.jpg

               1.766.300 huishoudens in Spanje waarvan alle gezinsleden werkloos zijn;
                                 eind 2104 telde het land 5.457.700 werklozen .
De laagste percentages werkloosheid in Spanje heef men eind 2014 geregistreerd in de Comunidad Foral de Navarra met 14,92%, in Baskenland met 16,60%) en in La Rioja met 17,17%.

In geheel Spanje is 2014 geëindigd met 477.900 werklozen (8%) minder dan eind 2013 en is de werkgelegenheid voor het eerst sinds 2007 gegroeid - met 433.900 persen (2,5%) toen men in Spanje 522.500 banen creëerde. Zo is 2014 geëindigd met 17.569.100 mensen met een baan; en met 5.457.700 werklozen (23,7%) wat 2% minder is dan eind 2013 toen het werkloosheidspercentage in Spanje 25,73% bedroeg).
ZZZZZZislas-canarias.jpg


Werkloosheid op Canarias in 2014 gedaald
met 13.371 personen

Het aantal vaste arbeidscontracten
voor jongeren onder de 25 jaar is in 2014
met 52,5% toegenomen

In het Noorden van Gran Canaria eindigt het vierjarig regeringsmandaat
(mei 2011 tot mei 2015) met meer werkloosheid

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 20 januari 2015 - De gegevens die op maandag 19 januari 2015 zijn gepubliceerd door het Servicio Público de Empleo Estatal (Arbeidsbureau) tonen aan, dat de op de Canarische Eilanden geregistreerde werkloosheid in de maand december 2014 met 1,77% is gedaald, wat neerkomt op 4.783 werklozen minder ten opzichte van de maand november 2014. Met deze vermindering komt het aantal werklozen op Canarias uit op: 260.882 personen.

In geheel Spanje is in de maand december 2014 de werkloosheid eveneens afgenomen, maar in iets mindere mate. Met een vermindering van 1,43%; waardoor de werkloze bevolking in geheel Spanje uitkomt op 4.447.711 werklozen (64.405 personen minder dan in de maand november 2014).
Colas-del-paro-2-300x200.jpg                                                      Lange rijen werklozen.
Al naar gelang de ontwikkeling in de sectoren, heeft men op Canarias in een maand tijd de werkloosheid zien afnemen in alle arbeidssectoren, behalve in de Landbouw en in de Bouw, waar het aantal werkloze personen is toegenomen met 241 in de Landbouw (+4,16%), en met 288 werklozen in de Bouw (+0,79%), zo heeft de Confederación Canaria de Empresarios (CCE) (Federatie van Canarische Werkgeversbonden) laten weten.

Daarentegen hebben de overige sectoren de maand december 2014 afgesloten met een gestage maandelijkse daling, die vooral is waargenomen in het geval van de Dienstensector, waarin de werkloosheid is afgenomen met 4.763 personen (-2,47%).

Ook de werkloosheid  in de Industrie is in december 2014 afgenomen, waarin men 43 werklozen minder registerende, dan in de maand november 2014 (-0,37%), en in de groep ‘zonder eerdere baan’ (Toetreders tot de Arbeidsmarkt) is het aantal werklozen afgenomen met 426 personen (2,30%).

Ook op jaarbasis is de werkloosheid op Canarias afgenomen en was in 2014 zelfs sterker, met een vermindering van het aantal werklozen met 4,6%, wat neerkomt op een totaal van 13.271 minder werkzoekenden op de Eilanden, bij het opmaken van de balans aan het einde van het jaar. In concrete cijfers, heeft de afname van de werkloosheid zich geconcentreerd in de Dienstensector, met 6.403 werklozen minder (-3,29%); en in de Bouw, waar men 6.823 werklozen minder registreerde dan een jaar eerder (-15,61%). Ook in de Industrie is de werkloosheid afgenomen, waar men 1.251.663 werklozen minder telde (9,79%).

De Landbouwsector en de groep ‘zonder eerdere baan’ (Toetreders tot de Arbeidsmarkt) hebben, in vergelijking met de cijfers van een jaar eerder, echter meer werklozen te zien gegeven met een toename van 1,58% in de Landbouw; en van 5,92% in de Toetreders-groep,

In lijn met deze gegevens, is op Canarias de aantal personen met een baan, gemiddeld toegenomen met 3,41%, wat in 2014 een sterkere toename is (dan in 2013), met 22.758 nieuwe werknemers op de arbeidsmarkt; en 2,55% hoger, dan op Nationaal Spaans niveau.

Het resultaat van december 2014, in de werkloosheid op Canarias, bevestigt de daling welke men gedurende het gehele jaar heeft waargenomen en die voornamelijk te danken is aan de leidende rol van de Dienstensector, zo bevestigt het CEE.

Het contracteren van jongeren onder de 25 jaar is met 52,5% toegenomen
Op de Eilanden waren er 11.720 meer, aldus een studie van Uitzendbureau ‘Randstad’
In 2014 is op Canarias het aantal vaste arbeidscontracten voor jongeren onder de 25 jaar, toegenomen met 52,5% ten opzichte van een jaar eerder; en deze toename in geheel Spanje was 54,3% , wat neerkomt op 11.729 arbeidscontracten méér, zo laat Uitzendbureau ‘Randstad’ weten,, dat zich baseert op gegevens die zijn gepubliceerd door het Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) (Rijks Arbeidsbureau).

Uit de analyse van ‘Randstad’ kan men opmaken; dat, sinds 2008, men in 2014 de hoogste toename van dit soort arbeidscontracten voor werknemers jonger dan 25 jaar heeft geregistreerd.

In de afgelopen zeven jaar hebben 171.700 jongeren van onder de 25 jaar een vast arbeidscontract ondertekend, van wie 88.400 vrouwen en 83.300 mannen.

De Deelstaten die het meest zijn gegroeid in 2014 ten opzichte van 2008 zijn: - Canarias       met 52,5 %, - Baskenland met 20,2 % - de Balearen met 17,2 %, aldus het rapport, zijn er in deze drie Deelstaten in totaal 3.618 vaste arbeidscontracten ondertekend.

De Deelstaten met de minste groei 2014 in aantallen ondertekende vaste arbeidscontracten door jongeren onder de 25 jaar, waren: - Catalonië met 4 % (+ 9.068) - Madrid met 3,3 % ( 8.519) - Cantabrië met 3 % - Castilla-La Mancha met 0,1 %. En Andalusië met een aantal van 2,297 van dit soort contracten ondertekend.

In 2014 is, ten opzichte van het jaar daarvoor, in 17 Deelstaten het aantal vaste arbeidscontracten voor jongeren onder de 25 jaar toegenomen.

In alle deelstaten lag de toename boven de 35% ten opzichte van 2013

In het Noorden van Gran Canaria eindigt het vierjarig regeringsmandaat (gemeenteraadsverkiezingen: mei 2011 tot mei 2015) met meer werkloosheid
In negen - van de tien gemeenten waaruit de Noordelijke Mancomunidad (Agglomeratie) op Gran Canaria bestaat, is in 2014 de werkloosheid gestegen.

Rekening houdend met het feit, dat zowel 2011, evenals 2014 verkiezingsjaren zijn, heeft men als referentie het jaar 2010 en 2014 genomen, wat complete regeringsjaren in het mandaat zijn, om de statistieken na te gaan over de werkloosheid in de Noordelijke Agglomeratie.

In deze vier jaar heeft men kunnen zien, dat alleen Artenara erin geslaagd is het aantal werklozen te doen afnemen. Concreet heeft de berggemeente het jaar 2010 afgesloten met in totaal 99 werklozen; eind 2014 waren dit er 96.

Arucas en Gáldar gaan in de noordelijke Agglomeratie aan kop met het aantal werklozen tijdens dit mandaat, dat in mei 2015 ten einde loopt. Zo heeft Arucas 2010 afgesloten met 4.948 werklozen; een aantal, dat eind 2014 is toegenomen tot 5.272 werklozen .

Op haar beurt, heeft de gemeente Gáldar 2010 afgesloten met 3.339 werklozen; een aantal, dat in 2014 is toegenomen tot 3.713 werklozen.

Agaete is van 812 werklozen in 2010, gegaan naar 833 in 2014; en Firgas heeft 2014 afgesloten met 993 werklozen, tegenover de 931 die men telde aan het eind van 2010.

Moya sloot 2010 af met 978 werkzoekenden; en 2014 met 1.079 werklozen,

La Aldea heeft ook een sterke stijging van het aantal werklozen in het bijna afgelopen mandaat te zien gegeven, dat van 988 werkzoekenden in 2010 is gegaan naar 1.146 werklozen eind 2014.

Santa María de Guía volgt de algemene tendens in de Agglomeratie, en ging van 1.779 werklozen in 2010, naar 2.082 werkzoekenden eind 2014.

De gemeente Teror sloot 2010 af met 1.253 mensen zonder baan, tegenover de 1.423 werklozen die men telde aan het eind van 2014.

En tenslotte Valleseco, dat van 459 werklozen in 2012 is gegaan naar 499 op 31 december 2014.

Vanuit de Mancomunidad (Agglomeratie) geeft men aan, dat het economische model in het Noorden van Gran Canaria momenteel duidelijk een herstructurering ondergaat, daar de landbouwexport en de dienstensector die met de Bouw te maken heeft, ernstig te lijden hebben gehad van de crisis, wat de Agglomeratie zwaar getroffen heeft, met het verdwijnen van talrijke banen en bijgevolg een toename van de werkloosheid.

Zo geeft men aan, dat in de periode 2007-2012 de detailhandel in de Agglomeratie is afgenomen met gemiddeld 29,5%; en de groothandel was 22,9 minder in het recente lustrum, tegenvoeter het Archipel gemiddelde, dat is uitgekomen op 10% minder.

Gedurende deze periode heeft men ook de activiteit in bars en restaurants in de Agglomeratie terug zien lopen met 32,7%.

De landbouw en de veeteelt in de Aglommeratie heeft ook te maken met meerdere poblemen in de ontwikkeling van haar economische activiteit, vanwege de drastisch beperkingen van subsidies.

Ongetwijfeld  heeft het Noorden van Gran Canaria maatregelen en effectieve projecten nodig die bijdragen aan het genereren van arbeidsplaatsen.
ZZZZZZislas-canarias.jpg


Canarias sluit eerste kwartaal 2014 af
met 9.300 werklozen minder

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 29 april 2014 - Canarias heeft het eerste kwartaal van 2014 afgesloten met 9.300 werklozen minder (minus 2,56% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2013), waardoor het aantal werklozen op de eilanden uitkomt op 356.000, ofwel 32,55% van de arbeidsbevolking en daarmee is Canarias de deelstaat die op een na (Andalusië) de hoogste werkloosheid van Spanje heeft, aldus de gegevens van het Instituto Nacional de Estadística (INE) (Nationaal Bureau voor de Statistiek).

In overeenstemming met de Encuesta de Población Activa (EPA) (Onderzoek naar de Actieve Beroepsbevolking ) zijn er op de Canarische Archipel gedurende het eerste kwartaal van 2014 netto 1.100 banen verloren gegaan, maar is de arbeidsbevolking afgenomen met 10.400 personen, daarmee is het kwartaal  afgesloten met een balans van 9.300 werklozen minder.

Werkloosheidspercentages in Spanje ↑ per 1-1-2014 en ter vergelijking de werkloosheid in Nederland ↓ met de te verwachten ontwikkeling daarvan in 2014:

Deze cijfers bevestigen dat Canarias na Andalusië (34,94%) de deelstaat is met het hoogste percentage (32,55%) werklozen en dus met zes procentpunten boven het nationale, Spaanse gemiddelde (25,93%)

De provincie Las Palmas telt momenteel 184.800 werklozen en de provincie Santa Cruz telt 171.200 werklozen.
Van de 256.00 die de EPA telt op Canarias zijn 193.700 mannen (33,01%) en 162.300 vrouwen (32,03 %).

Het INE laat weten, dat de EPA welke men nu heeft gepubliceerd, is berekend op basis van de het geactualiseerde, ingeschreven bevolkingsaantal; zoals was geteld in de Censos de Población y Viviendas de 2011 (Volkstelling van 2012).
ZZZZZZislas-canarias.jpg


Werkloosheid op Canarias in november 2012
toegenomen met  1.212 personen

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 4 december 2012 - Het aantal werklozen, dat op Canarias staat ingeschreven bij de kantoren van het Arbeidsbureau, is in november 2012 toegenomen met 1.212, waardoor er 289.000 werklozen zijn op de Archipel, aldus de gegevens welke door het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Voorzieningen zijn bekend gemaakt op dinsdag 4 december 2012. In Spanje was de toename in november 2012 drie maal groter dan op Canarias en zijn 4,9 miljoen mensen werkloos.

In de afgelopen 12 maanden is de werkloosheid op de Archipel toegenomen met 22.819 personen (8,57%).
werkloos_large.jpg

De werkloosheidskantoren in de beide Canarische provincies hebben de maand november 2012 afgesloten met een hoger aantal werklozen.
In de provincie Santa Cruz de Tenerife is het aantal werklozen toegenomen met 936 personen (0,69%) en komt welgeteld uit op 135.780 werkzoekenden.
In de provincie Las Palmas heeft de toename in november 276 personen (0,18%) en zijn er 153.252 personen op zoek naar werk.

Las Palmas heeft momenteel 12.293 werklozen (8,72%) méér, dan een jaar geleden en Santa Cruz de Tenerife telt 10.526 werklozen méér, wat neerkomt op een stijging van 8,4%.

Van de op Canarias 289.032 ingeschreven werklozen, is 143.6890 man en 145.352 vrouw; van wie er 25.537 jonger zijn dan 25 jaar.

Per sector, is op de Canarische Eilanden de werkloosheid toegenomen, behalve in de bouw, waar deze is gedaald met 375 personen. Maar is deze met 1.281 personen toegenomen in de dienstensector, 27 in de landbouw, 55 in de industrie en 44 nieuw toetredende op de arbeidsmarkt, die voorheen nog geen baan hebben gehad.
ZZZZZZislas-canarias-2.jpg


De OECDE waarschuwt Spanje voor
de toename van het aantal ´ni-nis´

SPANJE - dinsdag 11 september 2012 - De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECDE (internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) - die Regeringen helpt de economische, sociale en beleidsuitdagingen in een geglobaliseerde economie aan te pakken -  vraagt om politieke maatregelen, om de toename te voorkomen van jongeren die niet studeren en niet werken, de  zogenoemde ‘ni-nis’ (noch-noch’s = noch studie - noch werk).  

Het percentage jongeren in Spanje, dat niet studeert en niet werkt - bekend als de ‘ni-nis’ - is gestegen tot 23,7%, bijna acht procentpunten hoger dan het gemiddelde van de OECDE (15,8%).
los-ninis-carica_large.jpg

 

Dit is een van de voornaamste conclusies uit het OECDE Rapport ‘Onderwijspanorama 2012’, met gegevens over 2010, dat Spanje op de vijfde plaats zet, op een lijst van 33 landen, noch voor Griekenland en Portugal.

  Tussen 2008 en 2010 heeft Spanje de derde grootste stijging laten zien (7%) na Ierland en Estland, vergeleken met de door de OECDE waargenomen  gemiddelde toename van 2,1%, zo legt Padro Garcia de Leóm uit, de statisticus van de División de Innovación y Medidas de Progreso Educativo (Afdeling  Innovatie en  Maatregelen voor Onderwijsprogressie).

De missie van de  OECD is het wereldwijd  bevorderen van beleid, dat het economische en sociale welzijn van mensen verbetert.
ZZZZZZislas-canarias.jpg


Werkloosheid Canarias: 31%
met  341.900 werklozen

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 27 januari 2012 - De Archipel is deelstaat die in 2011, op een na de hoogste werkloosheid van Spanje heeft. Met 27.500 (8,75%) werklozen meer zijn er 341.900 mensen die geen werk hebben, wat neerkomt op 30.93% van de beroepsbevolking, aldus de cijfers die op vrijdag 27  januari 2011 bekend zijn gemaakt door het Instituto Nacional de Estadística (INE) (Bureau voor de Statistiek).

Volgens de Encuesta de Población Activa (EPA) (Onderzoek naar de beroepsbevolking) over het vierde kwartaal van 2011 staat Canarias als een na hoogste op de ranglijst met de het grootste percentage aan werkloosheid en komt daarmee na Andalusië, dat met 31.23% aan kop gaat, wat 8% hoger is, dan het nationale Spaanse gemiddelde van 22,85%  aan werkloosheid.

                              
                                              Las Palmas de Gran Canaria.
In 2011 zijn in de Canarische economie netto 7.600 arbeidsplaatsen verloren gegaan en is de actieve beroepsbevolking met 19.900 personen toegenomen, wat zich ten opzichte van 2011  vertaalt in een toename van de werkloosheid met 27.500 personen.

Per provincie heeft Las Palmas het jaar 2011 afgesloten met 181.100 werklozen, ofwel 32,36% van haar actieve beroepsbevolking en Santa Cruz de Tenerife met 160.800 werklozen, wat 29,46% is.
imagen6_large.jpg
Alleen al in de laatste drie maanden van 2011 zijn er op de eilanden 20.100 arbeidsplaatsen verloren gegaan ten  opzichte van het derde kwartaal (juli-september) en is de actieve beroepsbevolking afgenomen met 6.900 personen. Dientengevolge is de werkloosheid alleen al  in die drie maanden toegenomen met 13.200 personen, wat ten opzichte van de zomer een stijging is van 4,03%.

Naar geslacht gerekend, zijn er in Canarias 184.700 mannen werkloos (30,53%) en 157.200 vrouwen (31,43%).

In vergelijking met andere autonome deelstaten, was Canarias de deelstaat waar de werkloosheid het minst sterk is toegenomen in 2011, na Aragón +5,89 %, Murcia +6,66 %, Castilla y León +7,91 % en Cantabrië  +8,44 %.
ZZZZZZislas-canarias.jpg


Werkloosheid in Spanje
hoogste van de EU en dramatisch op Canarias

Spanje telt 4.422.359 werklozen aan het eind van 2011,
van wie er  265.569 geregistreerd staan
bij de arbeidsbureaus op de Canarische Eilanden

MADRID/CANARISCHE EILANDEN - woensdag 4 januari 2012 - Op 31 december 2011 stonden er op de Canarische Archipel 265.569 werklozen geregistreerd bij de arbeidsbureaus, dat  is 10.949 werklozen meer dan in december 2010, een stijging van 4,3% ten opzichte van 2010.

Canarias heeft 2011 afgesloten met 182.000 werklozen in de dienstensector; dit, ondanks de enorm toegenomen aantallen toeristen en de goede bezettingsgraad in de hotellerie en bungalow-en appartementenverhuur.


De bouwsector telt 51.358 werklozen die bij de arbeidsbureaus staan geregistreerd, van wie 13.535 personen geen werk hebben gehad voordat zij als werkzoekend zijn ingeschreven en die dus voor het eerst in hun leven op zoek zijn naar een baan.

De industrie heeft 2011 afgesloten met 12.912 werklozen en de landbouw met 5.752.
In december 2011 is de werkloosheid op de Archipel afgenomen met 644 personen, 0,24% minder dan in november 2011.


Spanje
Op nationaal niveau heeft Spanje 2011 afgesloten met 4.422.359 werklozen, dit zijn er  322.286 meer dan in 2010.
In  december  2011 is de werkloosheid toegenomen met 1.987 personen, dit is 0,04% meer dan in novemner 2011.

In 2011 is de werkloosheid gestegen in alle Spaanse deelstaten en autonome regio’s, In Canarias was dit 4,3%.

Onderstaande gegevens zijn op dinsdag 3 januari 2012 bekend gemaakt door het Ministerie van Arbeid. De tabel geeft het aantal werklozen weer op 31 december 2011:

969.152 ANDALUSIË   
614.244 CATALONIË
488.709 MADRID
535.036 COMUNUDAD VALENCIANA
265.569 CANARIAS
258.234 GALICIË
225.842 CASTILLA-LA MANCHA
208.475 CASTILLA Y LEÓN
145.394 BASKENLAND
142.921 MURCIA
135.398 EXTREMADURA
101.982 ARAGÓN
  90.537 ASTURIË
  98.087 BALEAREN 
  49.273 CANTABRIË 
  46.946 NAVARRA
   25.381 LA RIOJA
   10.822 CEUTA
   10.357 MELILLA 
--------------------------

4.422.359 TOTAAL

Wat echter bijna nooit vermeld wordt is het aantal Spanjaarden dat welk werkt en wat vooralsnog meer is dan de gehele Nederlandse bevolking, te weten 17.229.922 mensen, 2,02% minder dan eind 2010.
ZZZZZZislas-canarias.jpg


e-25.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--142.jpg

yyy1208786641_smileyhuilend-2.jpg