site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

Het Cabildo (Eilandbestuur) start met onteigeningen voor bouwwerkzaamheden aan de GC-200 door het dorpscentrum van Mogán

MOGÁN - dinsdag 30 september 2014 - Het project, dat wordt uitgevoerd door de gemeente Mogán omvat een aanzienlijke verbetering van de voornaamste straten in het centrum, met nieuwe trottoirs, herbestrating, verfraaiing van het landschap en wijziging van de rijrichting voor het doorgaande verkeer.

Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria is begonnen met de onteigeningsprocedures voor de  noodzakelijke terreinen aan de hoofdweg GC-200 die door het dorpscentrum van Mogán loopt. Dit is bevestigd door de Dienst Erfgoed van het Eilandbestuur, en wordt deze week officieel gepubliceerd voor de betrokken eigenaren die te maken hebben met de grond die men gaat onteigenen voor de ontwikkeling van het project.


Schetsen van de situatie na het voltooien van het project.
De actie die wordt uitgevoerd door de Gemeente bestaat uit het verbeteren van de voornaamste straten in het dorpscentrum voor wat betreft de verkeersveiligheid voor voertuigen en voetgangers die hier dagelijks passeren, het gaat om een druk bezocht gebied door bewoners en toeristen, omdat het midden in het dorp ligt, nabij de voornaamste straten van historisch belang in de gemeente en op de route van de hoofdweg welke Mogán verbindt met Veneguera, Tasarte en La Aldea.
 
Het drukke verkeer, met dagelijks ruim 3.000 voertuigen, is de voornaamste oorzaak van het toenemend verval van de omgeving. Het project omvat oplossingen voor de problemen met de nauwe GC-2000 die door het dorpscentrum loopt, voornamelijk tussen de Calle San Antonio de Padua en de Calle San José. Met zal het verkeer op dit weggedeelte gaan regelen met verkeerslichten, waarbij telkens in éen rijrichting gereden kan worden, waardoor het gelijktijdig samenkomen van twee voertuigen in tegengestelde richting wordt voorkomen.

Dit zal het mogelijk maken een deel van het huidige weggedeelte te benutten voor het aanleggen van nieuwe trottoirs en voetgangersgebieden, welke men zal aanleggen in de voornaamste straten, evenals bij de toegang tot Mogán bij het Rode Kruis (bij het samenkomen met de Avenida de la Constitución), in de nabijheid van het Plaza Sarmiento y Coti (Calle Guardia Juan Martín Quesada), en bij de grote eucalyptusboom (bij het samenkomen van de Calle La Galletana en de Calle San José) en op de uitvalsweg van het centrum tot aan La Vistilla ( bij de voortzetting van de Calle San José naar de Calle Valerones de Arriba).

Het project omvat ook het opnieuw asfalteren van het wegdek, de vernieuwing van de wegsignalering, van de openbare verlichting, het moderniseren van het straatmeubilair, de verfraaiing van het landschap en het verwijderen van architectonische barrières; zodanig, dat het traject aangepast zal zijn voor mindervalide personen.

De lengte van het weggedeelte waarop men ingrijpt, is 1,1 kilometer. De actie vergt een investering van twee miljoen euro en de uitvoeringstermijn wordt geschat op een jaar, te rekenen vanaf de datum waarop men met de werkzaamheden begint; men verwacht, dat als eenmaal de onteigeningsprocedure is voltooid door het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, dat men het werk kan aanbesteden voor de zomer van 2015. 
1-AAAAislas-canarias-kopie-55.jpg


 

Bouw van het velatorio (mortuarium) in El Horno aanbesteed voor  €37.000,=

MOGÁN - dinsdag 22 april 2014 - Het mortuarium, dat klaar zal zijn in augustus 2014, gaat beschikken over een aflegruimte, een rouwkamer, en een rust- en keukenruimte waar rouwenden gebruik van kunnen maken.

De Gemeente Mogán heeft de bouw aanbesteed van een velatorio (rouwcentrum) in El Horno, een openbare voorziening waar vraag naar is, door de recente uitbreiding van deze woonkern in de barranco (het ravijn) van Arguineguín. De bouw die binnenkort gaat beginnen heeft een begroting van  €37.191,=

                                                           Archieffoto's

Het mortuariu omvat op de begane grond van het Sociaal Cultureel Centrum in El Horno een ruimte voor het opbaren van de overledene, als rouwcentrum voor familie en bekenden, een aflegruimte en een gekoelde ruimte voor de overledene.
Er zijn toiletvoorzieningen en er is een rustruimte met keukenvoorziening voor de familieleden van de overledene. Dit gemeentelijke pand ligt aan het Plaza de El Horno in de Calle Tajinaste.

De ombouw van een deel van de begane grond van het Sociaal Cultureel Centrum in El Horno, voor het creëren van de dit nieuwe gemeentelijke rouwcentrum, heeft een uitvoeringstermijn van drie maanden, waardoor het Gemeentebestuur van Mogán verwacht, dat het begin augustus 2014 klaar zal zijn.
1-AAAAislas-canarias-kopie-55.jpg


Mogán garandeert het behoud van ‘El Tostador’ niet en men breidt de aanklacht tegen de burgemeester uit

MOGÁN - maandag 24 februari 2014 - Ciuca en Nueva Canarias (NC), de oppositiepartijen in de Gemeenteraad van Mogán hebben brieven gepresenteerd, zowel aan het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, evenals aan het Gemeentebestuur va Mogán, waarin zij van burgemeester Francisco González eisen, dat hij exacte instructies geeft, om te garanderen, dat men het restant van de structuur van het Caserío (Gehucht) El Tostador niet sloopt.

En van de eilandpresident eist men, een onmiddellijke actie die de wijziging omvat van het project voor de autoweg GC-200.

                                               Caserío de El Tostador.

Men bevestigt, dat momenteel geen van beide overheden iets gedaan hebben, om het onderhoud van de structuur te garanderen, die elke dag zwakker wordt (zie foto).

De woordvoersters van Ciuca en NC, Mencey Navarro en Isabel Santiago, hebben zich negatief uitgelaten over de handelwijze in de wettelijke en morele verplichting, het historische en etnografische erfgoed van Mogán te behouden.
Ze bevestigen als zodanig deze feiten, in de vorm van een uitbreiding van de klacht die is ingediend tegen de burgemeester van Mogán en zijn wethouder van Openbare Werken; en ze benadrukken, “zijn onverzoenlijke verzet tegen alle verantwoordelijke politici; waarbij hij met zijn handelen, of nalatigheid, schade veroorzaakt aan een bepalend element van de culturele identiteit van Mogán en haar inwoners.”
Verstomd

 

De PSOE in Mogán eist verantwoording over de sloop in het gehucht ‘El Tostador’
“… de burgemeester zelf is een gevaar voor de Gemeente…”

MOGÁN - zondag 19 januari 2014 - De PSC-PSOE van Mogán heeft - bij monde van haar woordvoerster en wethouder Pino González - van het Gemeentebestuur (PP) geëist, dat men duidelijkheid geeft over de verantwoordelijkheid voor de sloop van de muur van een woning welke deel uitmaakt van het gehucht ‘El Tostador’.

Dit gehucht uit de 19de eeuw, dat - als zijnde van grote wetenschappelijke waarde - is opgenomen in de Inventaris van het Etnografisch Erfgoed van Gran Canaria, ligt aan de linkerzijde van de weg die van Playa de Mogán naar de dorpskern van Mogán leidt.

D
e - ondertussen gewraakte - sloopwerkzaamheden in het 19de-eeuwse Caserío de El Tostador (Gehucht van de ‘De Broodrooster’), op 26 december2013:  de oppositie heeft deze  aanslag op het erfgoed van Mogán aangeklaagd.

De sloop van de muur van een woning is uitgevoerd op 26 december 2013 door personeel van de Gemeente en in aanwezigheid van PP-wethouder, Julio Mejías.

Bovendien, heeft burgemeester Francisco González in de Gemeenteraadsvergadering van januari 2014 laten weten, “dat deze woning geen bescherming geniet.”

Na het inspectieverslag van de Servicio Insular de Cultura y Patrimonio Histórico ((Eiland-Dienst Cultureel en Historisch Erfgoed) van 13 januari 2014, heeft het Gemeentebestuur in de Gemeenteraadsvergadering van 14 januari 2014 goedgekeurd, dat men de gesloopte muur terugbrengt in de oorspronkelijke staat en heeft men voorgesteld het project van de autoweg GC-200 aan te passen, “om de integriteit van het gehucht ‘El Tosador’ veilig te stellen.”
 
                                          El Tostador.
De socialistische woordvoerster heeft laten weten, “dat het ‘onfatsoenlijk ‘ is, dat het Gemeentebestuur probeert de inwoners te misleiden en hen wil doen  geloven, dat de sloop de verantwoordelijkheid is van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria; terwijl de eigen wethouder Julio Mejias tijdens de sloop ter plaatse aanwezig was en, dat personeel van de Gemeente de sloopwerkzaamheden heeft uitgevoerd. Bovendien, is het ‘schandalig’, dat de burgemeester van Mogán te kennen geeft, dat deze woning geen bescherming geniet.”

Reden, waarom zij eist, “dat men duidelijkheid verstrekt over de verantwoordelijkheid voor deze aanslag tegen ons Historisch Erfgoed; dat dit zich niet herhaalt en, dat men alle noodzakelijke maatregelen neemt voor de bescherming en de conservering van dit pand.”

Pino González betreurt het, “dat het gebrek aan cultuur en interesse van de burgemeester en van het Gemeentebestuur, Mogán zoveel geld kost; en, dat de burgemeester zelf een gevaar is voor de Gemeente.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-55.jpg


Sprekende afvalcontainers in Mogán
Inwoners krijgen aanwijzingen van een stem uit de containers, om het afval op de juiste manier te scheiden

MOGÁN - zondag 28 juli 2013 - Het Cabildo (Eilandbestuur) heeft in het centrum van Mogán een bewustwordingscampagne voor het hergebruik van afval georganiseerd. Met dit initiatief wil men de burgers helpen het afval te scheiden en op de juiste manier in de containers te deponeren voor:
- envases ligeros (amarillo)… (lichte en kunststofverpakkingen - geel),
- papel y cartón (azul)…….… (papier en karton - blauw)
- vidrio (verde)……………… (glas - groen).

De campagne bestaat uit het geven van een stem aan de containers die communicatie aangaan met de gebruikers, om ze op de juiste wijze de beste manier voor recycleren aan te leren
Via een camerasysteem en megafoon corrigeert men de vergissingen en heeft men het gedrag verbeterd met betrekking tot het gescheiden ophalen van afval.
De burgers worden er aan herinnerd, in  welke container een verpakking moet en men geeft ze aanbevelingen en  doet ze voorstellen, om bijvoorbeeld het afval compacter te maken, zodat het zo weinig mogelijk ruimte inneemt.

De communicatie met de bewoners, via een stem, is opgenomen met videocamera’s in de containers en op nabijgelegen locaties, met toestemming van de gebruikers.
Deze campagne voor het beter recycleren, doet 21 gemeenten op het eiland Gran Canaria aan.

Het Ministerie van Milieuzaken, van het Cabildo (Eilandbestuur), heeft de beelden op YouTube geplaatst voor het creëren van bewustwording van het belang, goede gewoonten aan te nemen en een goede houding in het recycleren en om, via de sociale netwerken en Internet, een samenleving te creëren die zich als zodanig gedraagt.

De beelden tonen de goede wil van de burgers tot recycleren van afval, evenals de vergissingen bij het scheiden van het afval, wat perfect voorkomen kan worden, door gewoonte en kennis. Deze houdingen tonen aan, dat er een belangrijk percentage gebruikers bestaat, dat afval scheidt, maar dit in de verkeerde container deponeert.

Het verbeteren van het selecteren van afval veronderstelt een indirect voordeel te zijn voor de milieukwaliteit in de gemeente Mogán, door bij te dragen aan de beperking van de CO2-uitstoot in de atmosfeer, evenals een besparing van water, energie en grondstoffen
Ook brengt het  direct voordeel met zich mee voor de gemeentelijke schatkist,  dat afkomstig is van de betaling door verpakkingsbedrijven voor  elke hergebruikte verpakking.
1-AAAAislas-canarias-kopie-55.jpg