site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-276.jpg

aaaaaamapa-canarias2-3-65.jpg

Gran-Canaria.jpg


Ben Magec klaagt de afsluiting aan van de weg
die gaat van Puerto de Mogán naar Veneguera

De toegangsweg in kwestie gaat
vanaf de bestaande rotonde op de Avenida del Marinero
- welke locatie bekend is als Lomoquiebre -

naar Playa de Veneguera, in de gemeente Mogán

MOGÁN -  2 februari 2018 - De Natuurbeschermingsvereniging Ben Magec-Ecologistas en Acción heeft eind januari 2018 aangifte gedaan bij de Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) (Dienst Natuurbescherming) van de Guardia Civil, met het verzoek dat men een onderzoek start naar de afsluiting van de weg welke gedaan is door Costa Canaria Veneguera S.A. (onderdeel van de Lopesan- Groep).

Bij de aangiufte heeft men documenten aangeleverd die wijzen op het publieke eigendom van die weg.

Veneguera-verja.jpgLopesan heeft de weg naar Veneguera afgesloten
met d
e poort op de rotonde van de
Avenida del Marinero.
De aanwezigheid van Costa Canaria Veneguera S.A. (behorend tot Lopesan-Groeop)
roept op tot controverse in de gemeente Mogán.
Het laatste nieuws met betrekking tot deze kwestie, is de sluiting van de weg naar Veneguera, met name vanaf de rotonde op de Avenida del Marinero naar het strand.

In de geraadpleegde openbare kadastrale documentatie, en in de Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Mogán (Aanvullende Reglementen van de Planning van de Gemeente Mogán), is - ongeveer anderhalf jaar geleden - het publieke eigendom van de gesloten infrastructuur volledig tot uitdrukking gebracht.  In die zin verschijnt in de kadastrale documentatie van de Polígono 3 Parcela 9195 (Veelhoek 3 Perceel 9195)  (zoals deze weg wordt genoemd) als een Verbindings-route voor het publieke domein. Evenzo wordt in de Gemeentelijke Subsidiaire Regelingen - die in 1987 definitief zijn goedgekeurd - vastgesteld,  dat de weg - die is afgesloten door de vennootschap  Costa Canaria Veneguera S.A. - deel uitmaakt van de algemene infrastructuur van de gemeente (Plan nr. 3 van de NN SS van de gemeente Mogán) en dus van het publieke domein.
5c2c986ec5430428c4f617a851793078_L.jpg

In de aangifte  die gedaan is door Ben Magec-Ecologistas in Action wordt gesteld dat artikel 25 van de Wet 9/1991 Carretas de Canarias bepaalt, dat er geen bouwwerken mogen worden uitgevoerd op de openbare delen van wegen zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar daarvan, welke alleen kan worden verleend wanneer dit wordt vereist door het aanbieden van een openbare dienst van algemeen belang.

Om die reden verzoekt de Natuurbeschermingsvereniging dat alle onderzoeken worden uitgevoerd om de wettigheid van de aan de kaak gestelde gebeurtenissen te verduidelijken. Evenzo wordt gevraagd, dat als gevolg van dit onderzoek, alle noodzakelijke overheids en/of strafrechtelijke acties worden uitgevoerd, zodat in voorkomend geval de integriteit van het publieke domein effectief wordt hersteld en bijgevolg de verantwoordelijken worden gestraft.
0000Islas-canariaslogo-kopie-kopie-kopie-74.jpg


Een pastoor bevestigt, dat Gran Canaria,
“op weg is een ‘isla de mierda’ (‘verneukt eiland’)
te worden,” door haar milieu

VENEGUERA - vrijdag 5 augustus 2016 - Fernando Báez, de meest bekende euro-sceptische priester van de eilanden, lanceert een campagne tegen een programma voor het aanplanten van bomen in de barranco (het ravijn) van Veneguera.

GRAN CANARIA .- vrijdag 5 augustus 2016 - De professor in de Geschiedenis van de Roomse Kerk en pastoor Fernando Báez,   een van de bekendste gezichten van de eilanden vanwege zijn opkomen voor de landbouw en de niet-inmenging van de EU in het leven van de herders, is op woensdag 27 juli 2016 een campagne gestart tegen de plannen van de toeristische projectontwikkelaar Lopesan in Veneguera: Gran Canaria, “ dat op weg is een ‘isla de mierda’ (‘verneukt eiland’ ) te worden”
cura-2.png             Professor in de Geschiedenis van de Roomse Kerk en pastoor Fernando Báez,
De priester geeft aan, dat met de beslissing, bomen aan te planten in de barranco (het ravijn) van Veneguera, men - door het verkrijgen van energie-soevereiniteit met 350.000 pijnbomen - de herders zal gaan schaden,

In Veneguera is de Canarische milieubeweging geboren. Daar komt de Grancanarische Milieuminister, José Manuel Brito (Podemos) vandaan, mede auteur van een boek uit 2011, getiteld: 'Salvar Veneguera. El poder en movimiento ‘(‘Redt Veneguera. De macht in beweging’).

Priester Fernando Báez, pastoor op Gran Canaria

De priester - die ongeveer al 25.000 handtekeningen heeft verzameld tegen de afslachting van geiten op het eiland gefinancierd door Brussel, en die auteur is van boeken zoals: 'Espíritu guanche' (‘Guanchen-geest’), ingeleid door Bisschop Ramón Echarren - legt uit, “dat een dienaar, in zijn onwetendheid, niet weet dat de pijnbomen soevereine energie zouden geven, als het gebied er alleen is voor geiten of groenten, maar bovenal alleen voor pijnbomen en nog meer pijnbomen, wat het eiland vult met dennenbomen, wat een attractie gaat zijn voor de toerist, die zal gaan beschikken over de schaduw van dennenbomen, op de vlucht voor de zon,” zo heeft hij aangegeven.

Hij maakt een punt, van de beleidsbeslissing, op het vlak van het, "gamberrismo" (“hooliganisme”);om pijnbomen aan te willen planten die niet te eten geven, “zoals, mango’s, avocado’s, sinaasappels, en bananen,” zo voegt hij toe.

Hij laat zijn verontwaardiging blijken als hij opmerkt, “dat men het laat zoals het is; want kijk eens hoe klote het eiland wordt nagelaten aan onze kinderen en kleinkinderen, door het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria ! Men zal vanaf hier moeten vertrekken, zodat de pijnbomen leven zoals voorheen in de 14de Eeuw. “

Báez verzet zich tegen het gebruik van Veneguera als experimenteel terrein voor de ontwikkeling van bosplantages voor toeristische recreatie. Naar zijn mening, is Veneguera een barranco (ravijn) zoals de natuur dat wil

“Ik herhaal, dat we ons opnieuw inzetten, om Veneguera te redden van deze vloek van 300.000 pijnbomen, en andere vuiligheid,” zo laat de Euro-sceptische priester weten die de Canarische autoriteiten op de zenuwen werkt met zijn verkeerde werkwoord. Hij is erin geslaagd, de stilte van duizenden landbouwers te doorbreken te midden van de moordende indruk die hij wekt op zijn religieuze voorwaarde.

Het landgoed waar deze pijnbomenplantage moet komen welke Fernando Báez aanklaagt, bevindt zich met 479 hectare in Veneguera, in de gemeente Mogán, in het Landschapspark van de Nublo. Dat zal - via een convenant tussen het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria , en het bedrijf dat eigenaar is van de grond - Lopesan - worden herbeplant met pinos (dennenbomen), sabinas (jeneverbesstruiken), en acebuches (olijfwilgen).

De te herbeplanten oppervlakte , die het Cabildo (Eilandbestuur) wil herbevolken op Gran Canaria gedurende haar mandaat, is 400 hectare. Veneguera heeft 28 miljoen vierkante meter grond. Sinds 2014 is Lopesan de grootste aandeelhouder als bedrijfseigenaar van de grond.

“Ze hebben onze geitental afgemaakt, nu onze grond, wat rest ons? “ Waar blijven o. a. de beste: mango’s, sinaasappelen, papaja’s, avocado’s, en plátanos (bananen) van Veneguera, en uit betere tijden… de tomaten, tegenwoordig ananas, en andere steriele planten,” zo betoogt Fernando Báez.
zzzislas-canariaslogo-66.jpg


Het Cabildo herstelt de palmenoase van Veneguera

MOGÁN - maandag 3 maart 2014 - Een team voor het reinigen van de bossen in de werkgelegenheidsplannen van het Cabildo (Eilandbestuur ) van Gran Canaria voert, op verzoek van het Gemeentebestuur van Mogán, schoonmaakwerkzaamheden uit in de palmen-oase van Veneguera.

Gedurende vier maanden zullen zes medewerkers een van de meest kenmerkende natuurgebieden van Mogán op orde brengen. Het gemeentebestuur van Mogán heeft het Eilandbestuur gevraagd, om deze in het wild groeiende palmenoase op te nemen in het project, dat is voorzien voor het herstellen van de plamen-oasen op Gran Canaria, omdat het gaat, om een van de belangrijkste van het eiland.

Veneguera: het snoeien van de palmen en het schoonmaken van hun omgeving.
Het team van zes medewerkers zal verdroogde palmbladeren en riet verzamelen in de omgeving van elke palmboom. Het afval wordt in zakken verpakt, om afgevoerd te worden naar de vuilnisbelt voor organisch afval.

De Gemeente Mogán heeft het benodigde technische materiaal ter beschikking gesteld voor het snoeien en het vervoer van de vegetatie die de medewerkers verzamelen en, werkt op deze manier samen met het Cabildo (Eilandbestuur), om het onderhoud en de verzorging van dit fraaie landschap te bevorderen.

Technici van het Ministerie van Landbouw en Milieuzaken, van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, hebben enkele dagen voor de aanvang van de schoonmaak de palmen-oase bezocht en hebben aanwijzingen waargenomen van de aanwezigheid van de
Diocalandrafrumenti - een kever uit de familie van de curculiónidos, ook bekend als picudín, ofwel kleine kokossnuitkever en afkomstig uit tropisch Azië - die de gezondheid van de palmen danig aantast.

De minister van Milieuzaken, Jordi Afonso, heeft zich geïnteresseerd voor deze aantasting en neemt zitting in werkgroepen die enkele maanden geleden zijn opgericht door het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, waaraan verantwoordelijke deskundigen deelnemen en personen die rechtstreeks met deze problematiek te maken hebben.

Het voornaamste doel van de bijeenkomsten van deze werkgroep is het zoeken van een oplossing voor de Diocalandra (picudo rojo) die de palmen-oasen van Gran Canaria aan het aantasten is.
1-AAAAislas-canarias-kopie-55.jpg


Lopesan verwerft de aandelen Santander
in Veneguera

MOGÁN - donderdag 20 februari 2014 - De Lopesan-Groep heeft op woensdag 19 februari 2014 de operatie voltooid voor het verwerven van de aandelen die de Banco de Santander bezat in Costa Canaria Veneguera S.A., de maatschappij die eigenaar is van de Finca (het Landgoed) van Veneguera. Lopesan had een kleiner aandeel dan de bank in de maatschappij die eigenaar is van het grondstuk.

Nu, met de aankoop van de aandelen van de bakinstelling, die op dinsdag 18 februari voor de notaris is gepasseerd, heeft de Canarische hotelketen de meerderheid van de aandelen in de maatschappij, samen met 120 andere Canarische aandeelhouders. Met deze overdracht is het eigendom volledig lokaal.

                                            Veneguera, gemeente Mogán.

Gelegen is het zuidoosten van Gran Canaria, in de gemeente Mogán, beslaat het landgoed van Veneguera 2.800 hectare en sterkt zich vanaf de kust uit - via de monding van de gelijknamige barranco (het ravijn) - tot in het binnenland.

In dit historische landbouwgebied van het eiland werkten in de eerste helft van de 20ste eeuw ruim 3.000 werknemers
veneguera-1.jpg

Momenteel beheren 30 landbouwes de plantages op  het landgoed, met  voornamelijk bananen, mango’s , avocado’s, citrusvruchten en groenten, via de maatschappij ‘Agricola Tabaibal’ die de landbouw-exploitatie begeheertren die volledig behoort tot Costa Canaria Veneguera S.A.

De bedoeling van  Lopesan is , “door te gaan met het nog meer versterken van het  plattelandskarakter en het landschap te beschermen.”

De hotelketen heeft benadrukt, dat Veneguera beschikt over een micro-klimaat, dat ideaal is voor het telen van subtropische gewassen en waterbronnen heeft voor het ontwikkelen van de landbouw, bovendien is het een ideale locatie voor onderzoek van het botanische macronesië.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-55.jpg


De Vallei van Mogán en Veneguera installeren informatiepanelen met toeristische informatie

MOGÁN - zaterdag 18 mei 2013 - De meest interessante locaties van dit deel van de gemeente Mogán zijn nu voorzien van informatiepanelen in drie talen, om aan de bezoekers uitleg te geven over de bezienswaardigheden van het cultureel historische erfgoed.

Het gaat om elf panelen op evenzovele etnografisch relevante locaties waar de bezoeker in het Spaans, Engels en Duits kan lezen wat de meest in het oog springende aspecten zijn van de locatie, geschiedkundige gegevens, anekdotes en curiositeiten.

De Molino Quemado, de Rincón de Mima, de iglesia van San Antonio de Padua, El Curato, het Gemeentehuis, het Parque Nicolás Quesada en het Presa del Mulato zijn enkele van de locaties waar de nieuwe toeristische panelen geplaats zijn. De plaatsen zijn gekozen in overeenstemming met hun culturele bezienswaardigheid, of naar gelang het aantal bezoekers, dat men er regelmatig waarneemt, zo laat het gemeentebestuur weten in een communiqué.


Informatiepaneel in het Duinengebied van Maspalomas.

In Veneguera staan de panelen in El Cardonal en Los Azulejos, natuurgebieden die van groot belang zijn door hun karakteristieke topografische kenmerken en de impact die het landschap heeft op de bezoekers.

Het gaat om een initiatief, dat in gang is gezet door het Departement Toerisme van de Gemeente Mogán, in samenwerking net het Patronato de Turismo (plm. de VVV) van Gran Canaria, en wat als doel heeft, te voldoen aan de groeiende belangstelling die toeristen en bezoekers hebben voor het culturele en etnografische erfgoed van de plattelandsgebieden in de gemeente.

Ook zijn er twee panelen met plattegronden geplaatst, een tegenover het Gemeentehuis en een naast de Molino Quemado, waarop alle locaties van de informatiepanelen staan aangegeven, om zich gemakkelijker te kunnen oriënteren.
1-AAAAislas-canarias-kopie-55.jpg


aaaaakaart_canaria-38-130.jpg

000LOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--14.jpg

zon-230.jpg