site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-257.jpg

aaaaaamapa-canarias2-3-48.jpg


Plocan organiseerde een top om
vervuiling in de Atlantische wateren tegen te gaan

Men  ontwerpt beleid om lozingen in zee nabij  Marokko, Madeira, en de Canarische Eilanden tegen te gaan

Bijeenkomst van het Europese project Marpoc
in de Plocan-vestiging in Taliarte.

GRAN CANARIA - vrijdag 15 december 2017- In de vestiging van het Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) in zee nabij Taliarte, heeft  in de tweede volle week van december 2017 de slotbijeenkomst plaatsgevonden van het onderzoeksproject over Preparación y Respuesta Multinacional ante Derrames de Productos Químicos e Hidrocarburos (Marpocs) (Voorbereiding en multinationale reactie op het morsen van chemicaliën en koolwaterstoffen) in de Atlantische regio nabij Marokko, Madeira, en de Canarische Eilanden.

Het project, mede gefinancierd door de Europese Unie, komt voort uit de behoefte aan regionale samenwerking in de Noordoostelijke Atlantische Oceaan ter bestrijding van verontreiniging van de zee, zoals eerder bewezen door verscheidene relevante ongevallen die zich zowel aan de kusten van Spanje, als van Marokko, Frankrijk, en Portugal hebben voorgedaan.
De Overeenkomst van Lissabon, geratificeerd in 2014 door de genoemde landen en door de Europese Unie, voorziet in samenwerking in het geval van milieu-ongevallen.

plocan_2.pngAan de bijeenkomst hebben deelgenomen:
- het Instituto Superior Técnico IST (Portugal),
  dat het project, Action Modulers (Portuga) leidt,
- het Centre of Documentation, Research and Experimentation on Accidental Water Pollution-   Cedre (Frankrijk),
- het Agencia Regional para el Desarrollo de la Investigación, la Tecnología y la Investigación
   de Portugal
(Arditi),
- het Plataforma Oceánica de Canarias,
-
de Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
  
met assistentie van de Fundación Parque Científico Tecnológico
-  Het Institut National de Recherche Halieutique - Inrh (Marokko).
maxresdefault-100.jpg
De Aardolie- en gas-exploratie, en booractiviteiten, die onlangs zijn uitgevoerd in de Atlantische sub-regio voor Marokko, en de centrale zone van Macaronesië, Madeira en de Canarische Eilanden, wekken meer aandacht voor potentiële bedreigingen voor het milieu; en, hoewel ongevallen van SNP-lozingen niet zo vaak voorkomen als olielozingen, is de uitwerking van de verscheidenheid aan producten en de groei van het getransporteerde volume, de rechtvaardiging van de de ontwikkeling van zowel regionale als grensoverschrijdende capaciteiten om beide soorten gemorst product op te lossen. Dit is met name relevant in het bestudeerde gebied, omdat het een ecologisch gevoelig gebied is en sociaaleconomisch afhankelijk is van hulpbronnen en maritiem toerisme.

Convenant met de  ULPGC
ulp76741.jpg
De rector van de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Robaina, en de  directeur van  Plocan, Octavio Llinás, hebben op woensdag13 december 2017 een convenant voor ondertekend voor de mobiliteit van onderzoek-personeel met het doel wetenschappelijke en technische  onderzoek-werkzaamheden te verrichten, evenals voor de technologische ontwikkeling, overdracht, of verspreiding van kennis;, beheer van onderzoekscentra, wetenschappelijke faciliteiten, of wetenschappelijke programma's en projecten.
Het evenement is bijgewoond door de secretaris-generaal van Wetenschap en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken, Juan María Vázquez.
Robaina heeft het belang van de samenwerking tussen Plocan en de ULPGC  benadrukt voor het maritieme traject van de Universiteit met de decaan van de faculteit Zee Wetenschappen in Spanje. "We hebben meer samen gewonnen dan afzonderlijk", heeft  de rector gezegd.
Llinás heeft erop gewezen,  dat de samenwerking tussen beide instellingen het mogelijk heeft gemaakt om de effectiviteit van de projecten met Europa te verdubbelen omdat ze samen de gespreksbijenkomsten bijwonen.

09_09-Logotipo-Plataforma-de-Divulgacion.pngc19e30fd9f31696d1fc438e51038b30f-original-1.jpg

Plataforma-Oceanica-Canarias-Gran-Canaria_EDIIMA20161130_0548_19.jpg

PLOCAN-logo-1.jpg

D1D.png

PLOCAN-1.jpg

Plataforma-Oceanica-Canarias-Plocan_EDIIMA20161201_0639_4.jpg

IMG_20160831_122220.jpg

plocan-acoge.jpgMarpocs bevordert een gemeenschappelijk operationeel kader, met geavanceerde hulpmiddelen om beslissingen te nemen op basis van modellen en oefeningen voor het lossen van SNP's en koolwaterstoffen, aangepast aan de regio en ondersteund door grensoverschrijdende samenwerking, invoering, en oefening van lokale autoriteiten, regionaal en internationaal.
pic1.jpg

plocan-botes-vela-ies.jpg

don-felipe-y-dona-letizia-de-visita-oficial-a-canarias24april2016.jpg                        Het Spaanse Koningspaar bezocht Plocan op 24 april 2016.
Een van de doelstellingen is de definitie van operationele en tactische detectiesystemen op basis van modellen, ondersteund door een systeem voor het modelleren van olieverlies en gevaarlijke en schadelijke stoffen, met behulp van nieuwe en verbeterde hoge resolutie meteorologische en oceanische voorspellingssystemen; de automatische voorspelling van het gedrag van gemorste stoffen gedetecteerd door de automatische maritieme bewakingsdiensten (opsporing van olieverlies via satelliet); trainingssessies, cursussen en praktische demonstraties, met speciale aandacht voor noodscenario's of responsscenario's waarbij verschillende landen betrokken zijn; en de multidisciplinaire evaluatie van het typische en dynamische kust-risico in het interessegebied, om 'hotspots' te identificeren, het beheer van responsbronnen te verbeteren en kustwaarneming in werkelijke tijd mogelijk te maken.

Dit  beleid zal de capaciteit voor wederzijdse bijstand en multinationale paraatheid versterken, evenals de reactie op incidenten van onopzettelijke vervuiling.
0000Islas-canariaslogo-kopie-947.jpg


De Spaanse Marine verwijdert vlekken bij noodgevallen

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 10 februari 2017 - Op de schepen past men maatregelen toe voor de bescherming van de biodiversiteit in de wateren. Er zijn mechanismen voor het op  een  preventieve manier regelen van de uitstoot

De BAM ‘Meteoro ‘ heeft in 2015 een deel van haar apparatuur gebruikt, om een olievlek -gevormd door het zinken van de Russische trawler Oleg Naydenov -  ten zuiden van Gran Canaria te reinigen.
7500253334_48c680a61d_b1.jpg

                                                           De BAM Meteoro
Controle van de kust

armada-espanola-canarias2-kFJD--510x287abc.jpg
                    Canarias is de Zuidelijke buitengrens van de Europese Unie .
Controleren en bewaken van de zeevisserij-activiteit, met het oog op het behoud en de ontwikkeling van de visbestanden te waarborgen, daar gaat het om
In El Arsenal de Las Palmas (de Marinehaven van de Provincie Las Palmas) hebben Marine-technici, in samenwerking met het Cabildo (Eilandbestuur)  van Gran Canaria, bereikt;  dat men erin is geslaagd de zeevogel charrán común (Sterna hirundo - visdief) te redden, een van de  met uitsterven bedreigde vogelsoorten  heeft nu  fokruimte op een drijvend vlot, waarop deze soort  in alle veiligheid en rust kan nestelen.

Nul vervuiling
centenario-submarino-armada-kFJD--510x287abc.jpg
                                                   Santa Cruz de Tenerife.
Onder andere, hebben de Buques de Acción Marítima (BAM)  (Marine-actieschepen) het certificaat 'contaminación cero' (‘nul vervuiling’). Ze hebben systemen die afvalstoffen in het maritieme milieu  voorkomen. De Spaanse Marine heeft een hoge internationale reputatie voor de bescherming van de natuurlijke omgeving.

Voorkom vervuiling van de zee

marina.jpg
Alle schepen van de Spaanse Marine zijn in overeenstemming met de internationale VN-conventie Marpol 73/78, om vervuiling op zee en in de haven te voorkomen. De BAM met basis op de Canarische Eilanden hebben voorzieningen die vast afval opslaan in een tank welke men, wanneer dat nodig is,  leegmaakt in de haven. Dit systeem ontvangt ongezuiverd rioolwater, de zogenoemde ‘aguas negras,’ en heeft sanitaire uitlaten, de grijze.

Hergebruik  van afval in de havens

armada-espanola-canarias5-kFJD--420x236abc.jpg
                                Marineschepen nabij  Las Palmas de Gran Canaria.
Het water dat een schip gebruikt voor de verschillende motoren en machines wordt gereinigd, om de olie en brandstof te verwijderen en  op te slaan voor hergebruik.
Papier- en verpakkingsafval worden gecomprimeerd om de opslagruimte te verminderen , totdat het wordt uitgeladen in de Canarische havens om te worden hergebruikt.
zzzslas-canariaslogo-kopie-75.jpg


Vrijwilligers maken stranden schoon 
400 kilo aangekoekte olie verwijderd
afkomstig van het gezonken Russisch visserijschip,
de hektrawler 'Oleg Naydenov’ 

GRAN CANARIA - zondag 26 april 2015 - De staatssecretaris van het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling), Julio Gómez Pomar, heeft op zondag 26 april 2015 tijdens een persconferentie laten weten, dat de olievlek niet de kusten van Tenerife en La Gomera heeft bereikt en, dat de grootse olievlek op 200 mijl van de locatie drijft waar het Russische visserijschip - de ‘Oleg Naydenov’ - is gezonken.

400 kilo.

De beredderings en schoonmaakteams die zijn ingezet ter bestrijding van de gelekte olie die afkomstig is van het Russische vissersschip ‘Oleg Naydenov’ - de hektrawler die op 14 april 2015 op 15 mijl voor de zuidkust van Gran Canaria is gezonken met 1.400 ton brandstof aan boord - zijn er tot op zondagochtend 26 april 2015 in geslaagd 400 kilo aan olieresten van de stranden te verwijderen.
img_27726.jpg
1430006860237.jpg
  1429993111387.jpg 1429993118869.jpg
 1429993124032.jpg 1429993050993.jpg
1429993118954.jpg 1429993111386.jpg
1429993118953.jpg

1429993111325.jpg
1430006860153.jpg 1429993123628.jpg  1429993118942.jpg
1429993123670.jpg 1429993123586.jpg
1429993050907.jpgDe persconferentie waar het bovenstaande bekend is gemaakt, is ook bijgewoond door de minister van Economie, Financiën en Veiligheid, Javier González, van de Canarische Regering.
1429993111244.jpg 1429993111249.jpg
1429993050992.jpg  1429993050993-1.jpg
1429993050994.jpg  1429993111383.jpg
  1429993116342.jpg 1429993118870.jpg
 1429993123502.jpg 1429993111282.jpg
1429993118941.jpg 1429993116268.jpg
1429993111384.jpg
1429993116184.jpg 1429993123807.jpg
1429993111382.jpg 1429993111373.jpg
1429993118944.jpg 1429993116009.jpg
1429993124032-1.jpg 1430006860153-1.jpg
1429993118938.jpg 1429993118939.jpg
 1429993123805.jpg 1429993123721.jpg
1430006860196.jpg

1429993118952.jpg
                                                                     En hij gaat straks lekker 'fish-and-ships' eten!

turista-ingles-tomando-sol.jpg
De olievlek die op zaterdag 25 april 2015 is waargenomen op 4 tot 5 kilometer ten westen van de Cabo Descojonado (Afgeronde Kaap) (Gran Canaria) is al verspreid, zo hebben bronnen binnen de Canarische Regering aangegeven.

EERDER NIEUWS OVER DE MILIEURAMP MET DE RUSSISCHE HEKTRAWLER 'OLEG NAYDENOV'  KUNT U NALEZEN OP:

http://gran-canaria-actueel.jouwweb.nl/economie/veeteelt
kleurlogoCanarias.png


De olielekkage vervuilt de kusten  van
Mogán tot aan La Aldea

Veneguera en Tasarte zijn de meest getroffen stranden 
de brandstof heeft Güigüi bereikt

Op Tenerife en La Gomera is men alert op mogelijke uitbreiding van de olievervuiling op de zuidelijke kusten

GRAN CANARIA - vrijdag 24 april 2015 - Net zoals op woensdagochtend 22 april 2015 is gebeurd bij Veneguera, zijn op donderdagochtend 23 april 2105 olie-plakkaten aangespoeld op de stranden tussen de gemeenten Mogán en La Aldea.

Het maritieme-team - dat is samengesteld door het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) - heeft op zee niet kunnen voorkomen, dat kleine olievlekken de kust hebben bereikt en men de op stenen en zand aangekoekte olie, verspreid kan waarnemen van Puerto Rico - ook bij Taurito - tot aan Güigüí.

Het kustgedeelte wat het gevaar loopt vervuild te raken - welke aanvankelijk beperkt bleef tot dat tussen Punta Maspalomas en El Descojonada - breidt door de wind uit in de richting van Tenerife - waar het kustgedeelte tussen Abona en Punta de Rasca het risico loopt, vervuild te raken - en naar het zuiden van La Gomera.
CDcOzPWWIAAQFm6.jpg
635654815516776911w.jpgEen ten zuiden van Gran Canaria, riching Tenerife, omder de stookolie geraakte dolfijn. Ook deze pardela (pijlstormvogel) is een van de slachtoffers:
img_27718.jpg

1429832067027.jpg
1429832057494.jpg

1429832057571.jpg 1429832066952.jpg

1429832087678.jpg
Medewerkers van het nutsbedrijf Targasa zijn onmiddellijk bij zonsopgang op vrijdag 24 april 2015 begonnen met de schoonmaakwerkzaamheden op het strand van Veneguera. Het daglicht onthuld een dunne laag olie in de branding. Door ze op de golven de te bestrijden, bevlekken deze oliekoeken - die klein in omvang zijn en licht in gewicht - amper de stenen, de meeste hebben de omvang van een erwt en drijven op een olieachtige stroom . Andere zijn oliekoeken van 40 centimeter in doorsnee, welke zich hechten aan de stenen en zijn dan ook het moeilijkst te verwijderen.
1429832087855.jpg 1429832087857.jpg
1429832067029-1.jpg 1429822466367.jpg
1429832087766.jpg 1429832087806.jpgOp het hoogste punt van de vloed hebben zes schoonmakers van de gemeente Mogán, rond het middaguur dan al een mengsel van teer, rotsgesteente, algen en veel zand verzameld en in zakken gedaan; men schat, dat het om ruim 600 kilo gaat.

Ze werken in witte overalls, welke de milieurampen symboliseren, met troffel, beitels, schoppen en emmers. Het is niet gemakkelijk schoonmaken, vooral niet het gesteente. “De warmte zorgt ervoor, dat de brandstof zich vastzet op de rotsen en die zijn zo bevlekt, dat het onmogelijk is deze schoon te maken, ondanks de we zakken vol met olie besmeurd materiaal hebben,” zo legt María del Cristo Santana García uit. Dit is niet de eerste keer, dat het nutsbedrijf Tagsa - gespecialiseerd in bos-bescherming - aan het werk is met deze materie . “In 2002 heb ik me aangemeld als vrijwilliger bij de ramp met de olietanker ‘Prestige’ en was ik aan het schoonmaken in het gebied van de Rías Baixas (Galicië),” zegt María, en rondkijkend laat ze weten, “maar nu is het een ander geval.”

1429832087683.jpgHet topje van de ijsberg<
Terwijl de patrouilleschepen van de Salvamiento Marítimo (Maritieme Reddingsdienst) de kust uitkammen, knikt Luis Ferreirim, de woordvoerder van Greenpeace España, instemmend bij deze vaststelling. “Dit is het topje van de ijsberg,” zo voegt hij toe, waarbij de milieubeschermer op het strand laat weten, “hoewel de lekkage niet extreem is, gaat het om een waarneembaar grote schade aan het milieu, die zich onderwater aan het voordoen is vanaf het moment dat het vissersschip is gezonken en, dat een heel ecosysteem betreft.” Zo drijven er al restanten van calamares (inktvissen) in de golven.
1-3.jpg 2-2.jpg
3-1.jpg 4-1.jpg
4a.jpg 5-2.jpg
6-1.jpg 7-2.jpg
8-3.jpg 20.jpg
21.jpg 22.jpgGealarmeerd door de bedreiging, zijn veel inwoners van Veneguera naar het strand gegaan waarvan ze vinden, dat het deel uitmaakt van hun identiteit. Mónica Suárez Saavedra bekijkt met betraande ogen de teervlekken en staat op het punt in huilen uit te barsten. “Ik kan wel huilen,” zo verzekert ze. “Veel mensen zijn afhankelijk van de visvangst hier. We vinden het fataal, we zijn compleet gefrustreerd en staan machteloos,” voegt ze toe. Daarom verliest zij, samen met nog vier buren, geen seconde om zich bij de schoonmaakwerkzaamheden te voegen.

Het team van Salvamiento Marítimo heeft daartoe materiaal, maar dat geldt niet voor hen, maar dit ontmoedigt de uit Mogán afkomstige mensen niet, zegt Adrián Suárez Saavedra die de operatie leidt. Ze hebben raffia, touwen en vernuft, en in een oogwenk spreiden ze een net uit waarmee ze de branding te lijf gaan om de brandstof te verwijderen, Bij elke nieuwe slag blijkt het vernuft perfect te werken, en ontdoen ze de oliestroom van klonters, die ze in emmers doen.

Het Tragsa-team beëindigt haar werkdag om 15:00 uur, het grootste gedeelte van het strand is gecontroleerd. Maar de omwonenden gaan door met hun inspanningen. Albano Cruz García werkt in de fruitboomgaarden in de omgeving en, samen met zijn collega Antonio García Sarmiento, verklaart hij: "Als bewoners van Veneguera zijn wij de eersten, om schoon te maken. Laat daarover geen twijfel bestaan.”

Ondertussen verplaatst  deze donderdag de schade zich naar het noorden. “Het zijn dagen, om de zee in de gaten te houden en voorbereid te zijn,” verzekert Albano Cruz. Ondertussen mobiliseren de gemeenten Mogán, La Aldea en San Bartolomé de Tirajana hun hulptroepen. Mogán zet voor de schoonmaakwerkzaamheden in totaal 50 medewerkers in. Dat is ook het geval op vrijdagochtend 24 april 2015.
pecscadoresdeoiche.jpg 23.jpg
'Teer’-vissers

"We blijven niet met de armen over elkaar zitten," zo verzekerde. En zo gezegd , zo gedaan. Deze bewoner van Veneguera heeft (samen met zijn zus en nog vier - uit Mogán afkomstige- metgezellen -) en passant een net uitgedacht voor het uit zee vissen van de olie- en teerklonten. “Dit is het enige stukje eiland wat ons Grancanario’s nog rest waar je alleen nog kunt vissen zonder zonnecrème van de toeristen,” zo merkt Adrián Suárez op. Ondertussen laat zijn zus Monica weten, dat ze niet thuis konden blijven met pijn in het hart. “Toen ik het hoorde, heb ik thuis een half uur gehuild als een klein kind,” zo geeft Adrián Suárez toe. Deze bewoners hebben hun vernuft en verbeeldingskracht in de strijd geworpen en zijn er op zichzelf in geslaagd een brandstof-lint te lijf te gaan die de stenen op het strand bedreigde. “Dat zullen we dan nog wel eens gaan zien,” zo besloot Adrián Suárez Saavedra ,na op woensdag 22 april 2015 kennis genomen te hebben van de olievlek, “ik wist, dat dit zou gaan gebeuren.
1429832057542.jpg rutainaccessible.jpgEen ontoegankelijke kustroute
De schoonmaakactie beperkt zich tot de stranden. Het grootste gedeelte van de kust wordt gevormd door steile rotswanden en kliffen. Een van de weinigen die toegang heeft kunnen bereiken tot het gebied is Jonathan Dauta, bewoner van Sardina del Sur, wat hij deed aan boord van een kajak die zwart bevlekt raakte. “Ik vertrok vanuit de haven van Mogán en ik zag vele delen met behoorlijk grote klonten olie, zoals die van 50 centimeter doorsnee heel dicht bij de rotsen,” laat deze sporter weten over een gedeelte, dat niet gecontroleerd wordt door het schoonmaakteam. Bovendien zijn er andere gebieden waar men zwarte vlekken ziet, die vanuit de verte op plastic vuilniszakken lijken en als je dichterbij komt, dan is het stookolie” zo voegt hij toe.

Vorige week heb ik dezelfde route gevaren en toen was het water kristalhelder, zo laat hij weten alvorens af te varen richting Tazarte. “Momenteel lijkt het gebied schoon maar het voelt olieachtig bij aanraking,” zo besluit hij.
1429832026107.jpg 1429832057606.jpg
De chicos van de motos de agua (waterscooters)

Het Taurito-strand ontwaakt gevlekt. Kleine deeltjes brandstof drijven voor de gehele zuidelijke kust van het Eiland. Maar medewerkers van ‘Taurito Water Sport’ (het bedrijf dat waterscooters verhuurt) zorgt voor de schoonmaak van dit gedeelte. “We zijn om 08:00 uur gekomen en troffen alles onder het teer aan. We zijn met zijn vieren begonnen en waren om 13:00 uur klaar,” zo legt Jonathan Navarro Moreno uit, die verwacht, dat de autoriteiten ervoor zullen zorgen, dat de zeven zakken vol met olie-afval zullen worden opgehaald. Daartoe hebben de schepnetjes gediend welke men gebruikt om sigarettenpeuken van het strand te verwijderen.

“De einder heeft de teer ’s nachts richting Veneguera geblazen, maar de windrichting is nu veranderd en dat zal zo blijven,” legt Fernando Vega Pérez, een van de medewerkers van dit bedrijf voor nautische sporten, die zich heeft bezig gehouden met de schoonmaak van het strand. “Het is belangrijk, dat we geen slechte indruk aan de toeristen geven,” zo redeneert hij.

MEER NIEUWS  OVER DE  MILIEURAMP  MET DE 'OLEG NAYDENUV' KUNT U NALEZEN OPhttp://gran-canaria-actueel.jouwweb.nl/flora-en-fauna
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


Mogelijk ook olievervuiling opde kust
van La Aldea

GRAN CANARIA – vrijdag 24 april 2015 - Het reinigingsteam, dat is samengesteld na het zinken van de Russische hektrawler ‘Oleg Naydenov’ heeft 140 kilo brandstof verzameld op het strand van Veneguera, van Tasarte en Tasartico in het Zuidwesten van Gran Canaria; dit heeft de minister van Fomento (Ontwikkeling), Ana Pastor, laten weten op donderdag 23 april 2015. Sinds donderdagmiddag zoekt een deel van het reinigingsteam ook in het gebied bij La Aldea.

De grootse olievlek bevindt zich op donderdag 23 april 2015 op ruim 200 kilometer van de kust, terwijl de andere, langgerekte olievlek sinds woensdag 22 april 2015 op vier kilometer voor de kust blijft drijven. Het zal nog enkele dagen duren, voordat men de resultaten weet van het onderzoek van de monsters, om te weten of de olie afkomstig is van het Russische vissersschip.

56103.jpg
1429807941012.jpg

                                     VIDEO: https://youtu.be/esy7wRtB9vE

1429807581108.jpg 1429807580938.jpg

De reden waarom men de olievlek nabij de kust van Gram Canaria zo laat heeft ontdekt, is gelegen in het feit, dat er een gebied met warm water bestaat ten zuiden van Gran Canaria, waardoor het onmogelijk was voor de satelliet, om dit te ontdekken, en men de olievlek alleen visueel heeft kunnen waarnemen, aldus de technici, zo heeft minister Anna Pastor laten weten.
pardela.jpgDe minister heeft ook laten weten , dat ondertussen vijf vogels, waarvan een dood, zijn aangetroffen onder een dikke laag olie. De vier overlevende vogels worden schoongemaakt in het opvangcentrum.
1429807581153.jpg

1429807580938-1.jpgHet na het zinken van de haktrawler samengestelde reinigingsteam wil samen met de NGO’s een schoonmaakexpeditie organiseren , waarbij vrijwilligers de kust afzoeken indien nodig.

1429807581155.jpgOlielekkages in de vissersboot
Pastor heeft uitgelegd tijdens een persconferentie, dat men drie brandstoflekkages heeft ontdekt in de op 14 april 2015 op 15 mijl voor de kust van Maspalomas gezonken vissersboot, waaruit per uur vijf tot tien liter olie lekt.

Het hoofddoel is deze lekkages te dichten, zo laat de minister weten, die ook weet te vertellen , dat het twee uur duurt voordat de onderzee-robot manoeuvres kan uitvoeren op de diepte van 2.700 meter waar de vissersboot op de oceaanbodem ligt, waarbij dan ook nog zware zeegang komt.
veneguera.jpgMen wil zo snel mogelijk de lekkages dichten en de minister heeft toegezegd, dat het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) alle hulpmiddelen en menskracht zal inzetten die nodig is om het probleem op te lossen. Dit naast de pogingen de olie uit het interieur van het schip te halen.
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


Fomento  verhoogt de alarmfase met het aanspoelen van olie op het strand van Veneguera

GRAN CANARIA - donderdag 23 april 2015 - Negen dagen na het vergaan van de hektrawler Oleg Naydenov’ heeft een helikopter op woensdag 22 april 2015 een vier kilometer lange olievlek ontdekt.
Na 400 liter olie en water verwijderd te hebben, verhindert het vallen van de avond de reinigingsoperatie.
De Regering weet niet wat de herkomst is. Greenpeace beschuldigt de autoriteiten ervan, het gebied waar het schip gezonken is te verwaarlozen.

Het Ministerie komt op donderdag 23 april 2015 bijeen met de gemeenten voor het coördineren van het reinigen van de stranden.

Brandstof vervuilt de kust van Gran Canaria De alarmbellen zijn afgegaan om 13:30 uur op woensdag 22 april 2015, als een helikopter van de Grupo de Emergencia y Salvamento van de Canarische Regering, tijdens een controlevlucht naar beschadigde soorten, een spoor van brandstof waarneemt voor de kust van Veneguera, een beschermd gebied als onderdeel van het Parque Rural del Nublo (Landschapspark van de Nublo = Wolkenrots).
56042.jpg
1-2.jpg 1aa.jpg
1aaa.jpg 1aaaa.jpg
1b.jpg 1c.jpg
1d.jpgOp woensdag 22 april 2015 rond het middaguur heeft de minister van Fomento, Ana Pastor, laten weten, dat de olievlek vier kilometer lang is en dat deze zich op drie kilometer van de kust bevindt; de eerste teer-koeken hebben in de loop van de middag het land bereikt en hebben Fomento (Ontwikkeling) verplicht, de alarmfase te verhogen naar niveau twee.
2-1.jpg

3.jpg 4.jpg
“We hebben niet kunnen vaststellen, of deze olieresten afkomstig zijn van de locatie waar de hektrawler is vergaan, maar we werken eraan alsof ze daarvan afkomstig zijn,” zo heeft Pastor verklaard, na aangegeven te hebben, dat men monsters heeft verzameld op diverse locaties voor het vaststellen om welk type brandstof het gaat en waar die vandaan komt. Deze monsters zijn naar Madrid gestuurd en het zal vier dagen in beslag nemen, om de resultaten te weten.
6.jpg 6a.jpg
7-1.jpg 5-1.jpg“De technici zeggen ons, dat de vervuiling kleine vlekken brandstof betreft, restanten vervuiling, die zich bewegen op een rechtlijnige stroming die zich over vier kilometer uitstrekt, maar die niet constant is. Dit wil zeggen, dat die gevormd wordt door kleinere gebieden,” zo heeft de minister van Fomento (Ontwikkeling) toegevoegd; samen met de minister van Financiën en Veiligheid, Javier González Ortiz, van de Canarische Regering.
8-2.jpg 9.jpg
10.jpg 10a.jpg
11-1.jpg 1429750240245.jpgOok de beredderingsschepen ‘Salvamar Alpheratz’,‘Miguel de Cervantes’ en de ‘Punta Salinas‘ zijn sinds woensdagmiddag 22 april 29015 betrokken bij de reinigingswerkzaamheden op de locatie dicht bij de kust.
56052.jpg 56054.jpg
56056.jpg 56053.jpg
56050.jpg 56048.jpgOp woensdag 22 april 2015 heeft men een vrijwilligersteam in het leven geroepen voor het reinigen van de kust. Op donderdag 23 april 2015 zal er overleg zijn van het coördinatieteam met de gemeenten Mogán, San Bartolomé de Tirajana en Santa Lucía de Tirajana, omdat die getroffen kunnen worden door de olievervuiling.
56044.jpg 56045.jpg
56049.jpg 56057.jpg
Deze samenwerking wil de hulpmiddelen voor de reiniging coördineren welke nodig kunnen zijn. Ondanks de inspanningen van Fomento (Ontwikkeling) en de Canarische Regering die zicih richten op het vermijden, dat de dikke olielaag de kust bereikt, is de kuststrook vervuild aan het raken.
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


Fomento laat weten dat  de olievlek bij Veneguera een lengte heeft van  vier kilometer

MOGÁN - woensdag 22 april 2015 - Het Ministerie van Fomento heeft het territoriale Noodplan geactiveerd vanwege het verschijnen van een olievlek voor de kust van Veneguera, in de Zuid-Grancanarische gemeente Mogán.

Minister Ana Pastor heeft op woensdag 22 april 2015 laten weten, de dat de olievlek zich op ongeveer 3 kilometer afstand bevindt voor de zuidelijke kust , maar heeft opgemerkt dat men niet met volledige zekerheid kan zeggen, dat de brandstof afkomstig is van de gezonken Russische hektrawler ‘Oleg Naydenov’.
veneguera23-2.jpgDe beredderingsschepen, ‘Luz de Mar’ en ‘Talía’ van de Salvamento Marítimo (Maritieme Reddingsdienst) o woensdagmiddag 22 april 2015 bij het strand van Veneguera.
Het gaat om een rechtlijnige olievlek van ongeveer vier kilometer lengte voor de kust van Veneguera (gemeete Mogán), waartoe sommige van de reddingsschepen naar toe onderweg zijn die op 14 april 2015 in het gebied waren waar de vissersboot - de Russische hektrawler ‘Oleg Naydenov’- is gezonken.
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


De onderzee-robot ´Grampian Surveyor´ lokaliseert de  exacte locatie  waarde Russische hektrawler op 2.700 meter diepte op de bodem van de Oceaan ligt

GRAN CANARIA - woensdag 22 april 2015 - De minister van Fomento (Ontwikkeling), Ana Pastor, heeft tijdens een persconferentie - welke heeft plaatsgevonden (Oh, ironie van het lot: op 'De Dag van de Aarde', welke elk jaar op 22 april valt ) op woensdag 22 april 2015 in het kantoor van het Havenbedrijf in Las Palmas de Gran Canaria - laten weten, dat de onderzee-robot die voor de kust ten zuiden van Gran Canaria de gezonken Russische hektrawler probeert te naderen voor het opstellen van een technisch rapport.

Pastor heeft aangegeven dat het Russische schip op een diepte van 2,700 meter ligt, wat 300 meter dieper is dan men aanvankelijk heeft aangenomen, en op 100 meter van de locatie waar men het schip voor het laatste heeft waargenomen.

pastor.jpg
De gedelegeerde van de Spaanse Regering op Canarias, María del Carmen Hernández Bento (links op de foto)),  en de minister van Fomento, Ana Pastor (midden), volgen de video-beelden  van de beredderingsoperatie van de olieramp met de gezonken Russische hektrawler 'Oleg Naydenov'.
Over de zee-robot heeft de minister gezegd, dat deze nu probeert bij het gezonken schip te komen, hoewel de weersomstandigheden niet de meest ideale zijn. De schepen - ‘Miguel de Cervantes’, ‘Luz de Mar’, ‘Salvamar Talía’, ‘Punta Salinas en ‘Alpheratz’; plus twee vliegtuigen van de Salvamento Marítimo (Maritieme Reddingsdienst) blijven opereren in het gebied.

Mancha del 'Oleg Naydenov' vista desde el espacio. (EUROPA PRESS)

De Spaanse satelliet DEIMOS-2 van Elecnor Deimos volgt de olievlek - welke afkomstig is van de gezonken Russische hektrawler 'Oleg Naydenov' met 1.400 ton olie aan boord - hier op maandag 10 april 2015 in de Atlantische Oceaan  op 131 kilometer van de Zuidkust van Gran Canaria.
De minister heeft ook laten weten, dat de olievlek zich op woensdag 22 april 2015 op een afstand van 187 kilometer van de kust bevindt, 21 kilometer verder dan waar die op dinsdagnacht lag (176 kilometer).

De minister van Fomento Ontwikkeling heeft op woensdagochtend vroeg het gebied bezocht waar de Russische vissersboot is gezonken, en heeft vervolgens een ontmoeting gehad met de het Technische Comité waarbij zij is geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek en de beredderingsoperatie.
images8NMRBPFH-1.jpg pardela-piche-canarias--644x362.jpgLinks de van olie gereinigde en in zee teruggezette  dikkop-schildpad 'Madonna', en rechts de door stookolie besmeurde pardela (pijlstotmvogel) die op dinsdag 21 april 2015 op de kust is aangetroffen .
Fauna
De ondertussen tot 'Madonna' gedoopte Caretta caretta (dikkop-schildpad), die gereinigd is van de dikke laag olie, is op dinsdag  21 april 2015 - onder grote belangstelling van de aanwezige badgasten  op het Las Canteras strand in de hoofdstad van Gran Canaria -  teruggezet in zee.) Momenteel wordt een pardela (pijlstormvogel) gereinigd die ook getroffen is door de milieu ramp met de 'Oleg Naydenov'.
olegnaydenov-1.jpgDe grote olielaag - die wel dunner aan het worden is-  volgt de route van Columbus, richting Caraïben.
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


De ´Oleg Naydenov´ blijft brandstof lekken
hoewel de olievlekken zich verwijderen
van de Canarische kusten

GRAN CANARIA - donderdag 16 april 2015 - De minister van Fomento (Ontwikkeling), Ana Pastor, heeft de alarmfase opgeschaald van 0 naar 1 vanwege het zinken van de Russische trawler en heeft laten weten, dat de olievlekken zich in internationale wateren bevinden en hun grootste concentratie hebben op 40 mijl van Canarias.

De minister heeft op donderdag 16 april 2015 in de Haven van Las Palmas aangekondigd, dat men aan het bestuderen is wat de beste manier is om bij de Russische trawler te komen die op 2.400 meter diepte op de bodem van de Oceaan ligt, omdat het voorstel van de autiriteiten is, om de brandstof te verwijderen uit de tanks van de trawler, “om zo min mogelijk schade te hebben aan het milieu”.
img_27487gtoot.jpgPastor heeft niet aan kunnen geven wat de lengte van de olievlek is (op woensdagmiddag 15 april 2015 was dat 6 kilometer) , maar ze heef wel verwezen naar de locatie waar de grootste concentratie zich bevindt, op 25 mijl (46 kilometer) van de plaats waar de gezonken ‘Oleg Naydenov’ zich bevindt (op 25 mijl van Maspalomas)

Milieuramp
Fomento heeft de alarmfase voor deze milieuramp opgeschaald van 1 naar 2 van de vier mogelijke fases in het Plan Marítimo Nacional en ze heeft opdracht gegeven voor het inzetten van een tweede anti-vervuilingsschip, de ‘Luz del Mar’, dat zich vanaf de basis in Algeciras (Cádiz) naar Gran Canaria begeeft.

Dat komt dan bij de inspanningen welke men sinds woensdag 16 april 2015 verricht vanaf het andere anti-vervuilingsschip van Salvamento Marítimo (de Marine Reddingsdienst), de ‘Miguel de Cervantes’, met steun van de sleepboot ‘Punta Salinas’ van Guardamar Talía en met de vliegtuigen Sasemar 101 en 305.

Pastor hecht er waarde aan, “dat geen enkele wijze worden uitgezonderd, om ervoor te zorgen - dat de schade die dit ongeval veroorzaakt aan het milieu - op een plaats van ‘veel rijkdom’’ zoals die van de eilanden is - tot het minimum beperkt blijft en, om voortdurend Canarische samenleving te informeren.”

Onderzee-robot
Ook heeft Pastor uitgelegd, dat de plannen van het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) er momenteel uit bestaan, een robot submarino (ROV) (onderzee-robot) te vinden die de capaciteit heeft om de diepte te bereiken waarop de hektrawler ‘Oleg Naydenov’ ligt, voor het inspecteren van de toestand en om vast te stellen op welke wijze men bij de tanks kan komen voor het verwijderen van de brandstof, ”zonder dat daarbij mensenlevens in gevaar worden gebracht”, zo heeft de minister aangegeven.

Kritiek
Gevraagd naar de kritiek die milieubewegingen en sommige politieke partijen hebben geuit, heeft Pastor benadrukt, “dat men steeds de beslissingen neemt welke worden aanbevolen door technici, om de risico’s zo klein mogelijk te houden.”

De minister van Economie, Financiën en Veiligheid, Javier González Ortiz (CC), van de Canarische Regering, die de minister vergezelde tijdens de persconferentie, heeft op deze donderdag geweigerd enigerlei kritiek te leveren op de wijze waarop men de ramp met de hektrawler ‘Oleg Naydenov’ heeft aangepakt, vanaf de brand tot aan de schipbreuk.
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


Het zinken van de Russische vissersboot
maakt duidelijk dat er geen rampenplan
bestaat:
'hoe te handelen tegen olievervuiling'

Deskundigen verzekeren dat het schip
naar andere, kleine gebieden  gesleept  had moeten worden waar men had kunnen handelen vanuit zee én vanaf land

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 16 april 2015 - Dertien jaar na het vergaan van de ‘Prestige’ voor de kust van Galicië, heeft het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) nog steeds geen draaiboek als rampenplan over: hoe te handelen bij een schipbreuk, waarbij het maritieme milieu van Spanje gevaar loopt

Het is duidelijk, dat de 77.000 ton welke de tanker had die de grootse olievlek veroorzaakte in Spanje, niet te vergelijken is met de ongeveer 1.410 ton aan stookolie type IFO380 welke de Russische trawler ‘Oleg Nayderov’ aan boord heeft, maar er bestaan overeenkomsten tussen de beide gevallen.
1429030603965.jpgAlles is begonnen op zatermiddag  11 april 2015 toen men brand constateerde in de machinekamer van het schip, dat lag afgemeerd in de Haven van ‘La Luz y Las Palmas’ in de hoofdstad van Gran Canaria. In eerste instantie heeft men geprobeerd deze brand te blussen tot 03:00 in de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 april 2015, toen men besloten heeft het schip, dat ernstig beschadigd was, weg te slepen; weg van de havenpier, omdat de drijfkracht van het schip gevaar liep en omdat er gevaar bestond, dat de brand zou overslaan naar andere aangemeerde schepen.

Vanaf dan is men aan het improviseren geslagen, aldus Jesús Cisneros, professor Contaminación Marina (Maritieme Verontreiniging) aan de Faculteit Zee-Wetenschappen van de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria, omdat men de ‘Oleg Naydenov’ versleept heeft naar wateren bij Fuerteventura zonder rekening te houden met de mening van technici. De professor benadruk, dat er geen plannen bestaan tegen vervuiling en men daarom niet weet wie de beslissingen neemt.

"Alvorens een rampenplan  tegen vervuiling op te stellen, is het noodzakelijk de hulpmiddelen te evalueren, omdat we bij Kustzaken daartoe geen gespecialiseerd personeel hebben,” zo benadrukt Cisneros en hij voegt hier aan toe, “dat Canarias zou moeten kunnen rekenen op voorbereide specialisten die de steun verlenen en de diverse overheden coördineren;” afgezien nog van het aangeven, dat er op de Archipel niet voldoende formules bestaan voor het bestrijden van een mogelijk lekkage (lozing), omdat men niet weet op welke hulpmiddelen men kan rekenen, wat zich bewezen heeft bij de olievlek die in de zomer van 2005 het El Cabron-strand (Gran Canaria) bereikte.

Het schip - zoals wordt aangegeven door diverse milieuorganisaties - is ‘overgebracht’ naar wateren ten zuiden van Fuerteventura en van daar; toen de brand eenmaal was geblust, is men ertoe overgegaan het terug te brengen naar de hoofdstad van Gran Canaria om er gerepareerd te worden. Het is tijdens die terugkeer naar Gran Canaria als het vaartuig zinkt, nog voordat de staat ervan door Salvamento Marítimo (de Marine Reddingsdienst) onderzocht is kunnen worden. De geraadpleegde bronnen verzekeren, dat de bluswerkzaamheden niet geschikt waren, want men heeft uitsluitend water gebruikt, wat heeft veroorzaakt, dat het schip slagzij maakte, uiteindelijk het gewicht niet aankon, en ten onder is gegaan ten zuiden van Maspalomas; een van de belangrijkste toeristische bestemmingen van Spanje.

Zo zou het beter geweest zijn de brand proberen te blussen met schuim, wat zou hebben voorkomen dat het schip slagzij zou maken, zo merken dezelfde bronnen op. Ook legt men uit, dat men door het naar open zee slepen van het schip, het probleem ‘allen maar groter’ heeft gemaakt, “omdat je 50% van hulp om erop te werken wegneemt.” De havenbron is van mening, dat de ‘Oleg’ naar een beperkte locatie gebracht had moeten worden, zoals een toevlucht-haven waar men had kunnen optreden; een mening, doe ook gedeeld wordt door Cisneros, die aangeeft, “dat het ‘mogelijk’ de Haven van Arinaga zou hebben kunnen zijn, gelegen op 40 kilometer afstand van de hoofdstad en die eveneens behoort tot het Havenbedrijf van Las Palmas.

Ondertussen hebben bestuursleden van Puertos geprotesteerd, wegen ‘nul informatie’ waarmee de Capitanía Marítima (Havenmeester) nu eenmaal besloten heeft het schip weg te slepen van de Reina Sofía-pier; een beslissing, weke men ook ziet als een vergissing - hoewel men het passend vindt dat men het versleept heeft - om een ongeluk te voorkomen had men het naar een veilige afstand had moeten brengen,

Vanuit de Haven legt men uit, dat de sleepboten die aanvankelijk opereerden bij de ‘Oleg Nayderov’ gehuurd zijn door de maatschappij Bolusa, en dat men gaat proberen, om de kosten daarvan te verhalen op de Russische rederij.

Anderzijds verduidelijkt men, dat de vissersboot afgemeerd was na gerepareerd te zijn op de Astican-scheepswerf en dat die daarom in een goede staat verkeerde, met recentelijk uitgevoerde inspecties en voorzien van dozen en de nodige brandstof om diverse maanden op volle zee te vissen.

Zo ontkent men alle suggesties, dat het schip naar Gran Canaria is gekomen voor het uitladen van illegaal gevangen vis op Afrikaanse visgronden; ecologisch een heel rijk gebied.
1429193796540.jpgZowel Greenpeace als Ecologistas en Acción hebben voor het gebied waarin het schip tijdens de sleep zich bevond op het allerhoogste ecologische niveau gewaarschuwd, eerst ten zuiden van Jandía - een gebied dat in maart 2015 is uitgeroepen tot Lugar de Interés Comunitario (LIC) (Locatie van Communautair Belang) vanwege de milieuwaarden; en vervolgens voor het gebied waar het is gezonken, dat ligt op 15 mijl van Maspalomas, een toeristengebied, dat is uitgeroepen tot Speciaal Natuurreservaat vanwege de waardevolle duinen.

CCpd6B0UMAEWrbh-1.jpg

De wateren waarin het schip kapseisde, behoren tot een natuurreservaat van Red Natura 2000, het onderwaterplatform bereikt zijn maximale omvang als zijnde een van de meest productieve gebieden in ecologische termen en visserij van Canarias, met interessante leefomgevingen zoals o.a.de sebadales (weiden van zeegras), of de populaties van walvisachtigen en zeeschildpadden.

In feite is het zuiden van Gran Canaria een gebied voor het waarnemen van deze dieren, naast de sportvisserij die in dit gebied wordt uitgevoerd.
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


De olievlek, afkomstig van de gezonken vissersboot verwijdert zich van  Canarias

Vissers in het gebied zijn bezorgd, 
ondertussen
houdt minister Ana Pastor toezicht op
de controletaken bij de olievlek

 Gran Canaria - donderdag 16 april 2015 -Videobeelden van de olievlek tonen aan, dat de zeestromingen het best mogelijke scenario vertonen, zodat de olievlek die afkomstig is van het Russische schip ‘Oleg Naydenov’ niet de Canarische kusten zal bereiken, maar de situatie kan veranderen, zo heeft Eugenio Fraile laten weten, die adviseur is van de Nationale Raad voor Maritieme Veiligheid en wetenschapper van het IEO (Spaanse Oceanografische Instituut).

 De voor de kust van Maspalomas (Gran Canaria) gezonken trawler heeft 1.409 ton brandstof aan boord, of wat daar van over is na de brand die vier dagen heeft gewoed.

Maritieme dynamiek
De maritieme dynamiek van de Canarische Archipel, een van de ‘rijkste’ ter wereld - alleen vergelijkbaar met Hawaï - stroomt naar het zuidwesten, wat betekent dat in het veronderstelde geval van een grote lekkage, de olie richting open zee gaat, zo heeft Fraile toegevoegd die wetenschapper is van het centrum op Canarias van het Instituto Español de Oceanografía (IEO).
1429140316844.jpgVIDEO: http://epi-cdn.agilecontents.com/resources/mp4/6/8/1429123189386.m
1429179066256.jpg

VIDEO: https://youtu.be/GUSS31sAUaA

“Het is het beste wat er met ons kan gebeuren, als de gelekte olie zich aflandig naar het zuiden blijft verplaatsen, zal deze geen enkel Canarisch eiland aandoen, het is het beste van wat er op dit moment gebeurt.”

De olievlekken die drijven in het gebied van de schipbreuk ´- waarvan men niet weet of die van de geladen olie komen, of uit de machinekamer, of van de eigen brandstof van het schip - verplaatsen zich momenteel in zuidelijke richting naar het midden van de Atlantische Oceaan, “en niet naar het Afrikaanse Continent, zoals men aanvankelijk heeft gezegd.”

Volgens de onderzoeker, die ook deel uitmaakt van diverse IEO-comités voor maritieme vervuiling, zijn er twee mogelijkheden, hoewel niet erg waarschijnlijk.

De eerste heeft te maken met het feit, dat de Canarische eilanden, “als stenen in een rivier zijn,” dit wil zeggen, dat ze obstakels zijn in de zeestroming en het gevolg daarvan is, dat er een reeks van cycloon en anti-cyclonale wervels ten zuiden van de eilanden wordt gegenereerd. Die wervels hebben een afmeting ter grootte van het eiland Gran Canaria (ongeveer 50 kilometer in doorsnede) die draaien in de richting van de klok en omgekeerd.

Dat wil zeggen, "ze kunnen deze olieplekken niet alleen naar Gran Canaria slingeren, maar ook naar andere eilanden zoals Tenerife, La Gomera en El Hierro, hoewel de kans dat dit gebeurt, klein is…" Een andere mogelijkheid is, dat veranderlijke weersomstandigheden zich tegen de huidige situatie keren. De vientos alisios (verkoelende winden), die karakteristiek zijn voor het klimaat van de eilanden, komen uit het noordwesten, maar soms veroorzaken ze storm (op Canarias: ‘zuidelijk weer’ genoemd) die de windrichting verandert en de zeestromingen.

Het gevolg daarvan is, dat de wind en de zeestromingen aanlandig zijn “en olie naar de kust kan brengen.”

De bedoeling is “geen paniek te zaaien” maar de autoriteiten de beschikbare informatie te geven en geen enkele mogelijkheid te negeren, zo heeft Fraile benadrukt, die laat weten, dat de weersomstandigheden een sleutelrol vervullen in de ontwikkeling van de situatie.

De zeestromingen zijn belangrijk maar de wind helpt deze voortdurend, vooral aan de oppervlakte, zo concludeert Fraile.
imagen-4.jpg               Thuiskomst in de haven van Arguineguín, na een dag werken op zee (Archieffoto).
                                       Ruim 200 gezinnen zijn afhankelijk van de visserij.

Cofradía
Terwijl de minister van Fomento (Ontwikkeling), Ana Pastor, toezicht op de controle en het bewaken van de olievlek houdt, hebben de vissers van de Cofradía (Visafslag) van Arguineguín op Gran Canaria informatie gevraagd over de schipbreuk van de Russische trawler ‘Oleg Naydenov’ en de gevolgen welke een olielekkage kan veroorzaken,, “want zij zijn zeer verontrust” vanwege de gebeurtenis, zo verzekert hun voornaamste baas, Ricardo Ortega.

“We zijn uiterst verontrust” zo heeft Ortega aan de persmedia laten weten, die beargumenteert dat het schip op 15 mijl (24 kilometer) voor de kust van Maspalomas is gezonken, nabij het toeristengebied van Zuid Gran Canaria, waar Arguineguín niet ver van verwijderd ligt; en die van mening is, dat de autoriteiten een geruststellend bericht moeten laten uitgaan naar de vissers en de hoteliers, “die tot op heden ‘nul’ informatie hebben gekregen over het gebeurde.”

 De vissersgilde heeft tot op heden geen enkel aanwijzing  ontvangen over een brandstoflekkage, hetzij in de vorm van olievlekken, of brandstofgeur, terwijl zij aan het vissen zijn op afstanden tot vijf mijl uit de kust of meer; waarbij Ojeda benadrukt, “dat hij van mening is, dat dit wat dat betreft nog steeds niet heel snel is”

Zijn bezorgdheid zit hem erin, dat de brandstof van het gezonken schip - dat de tanks vol had omdat het naar zee zou gaan - op de zeebodem lekt en de visserijmiddelen vervuild, wat door de zeestroming veroorzaakt kan worden.  “Daarom willen en verwachten we, dat men ons van dag tot dag informeert over de situatie,” zo heeft hij opgemerkt.
tortugaboba.jpg

                                             '... from Russia with love..."
                                                            VIDEO:
                                   
https://youtu.be/GddUL-VQh0Y?t=11

Seprona
Anderzijds heeft een patrouille van de Guardia Civil in de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 april 2015 een tortuga boba (dikkop schildpad) gered die onder de olie zat in het gebied wat getroffen is door de olievlek welke veroorzaakt is door de schipbreuk van de Russische vissersboot ‘Oleg Naydenov’, zo heeft het Commissariaat van Las Palmas laten weten aan de persmedia.
De Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) (Milieubeschermingsdienst) van de Guardia Civil heef op last van de Officier van Justitie voor Milieuzaken van Canarias - die een onderzoek is gestart naar de schipbreuk - op woensdagmiddag 15 april 2015 het gebied van de schipbreuk geïnspecteerd met het patrouilleschip ‘Rio Tambre’.

De Seprona heeft monsters en foto’s genomen van het door de olievlek getroffen gebied en men heeft zoals gezegd, een tortuga boba (Caretta caretta = dikkop schildpad) - een met uitsterven bedreigde soort- aangetroffen die volledig met een dikke laag brandstof bedekt was.

Na de terugkeer van de patrouilleboot rond 23:00 uur is het dier overgebracht naar het Centro de Recuperación de Fauna Salvaje (Opvangcentrum voor Wilde Fauna) van het Cabildo (Eilandbestuur) van de Gran Canaria in Tafira, dat uitgebreid ervaring heeft in het helpen van maritieme soorten.

Deskundige
De professor Contaminación Marina (Maritieme Verontreiniging) van de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria, Jesús Cisneros, is van mening, dat de door het zinken van de Russische vissersboot ‘Oleg Naydenov’ ontstane olievlek te groot is, om uitsluitend afkomstig te zijn van het schip zelf, maar, “ dat een tank gescheurd is.”

Cisneros heeft aan de persmedia aangegeven, dat hoewel men nog steeds een analyse moet maken van de luchtopnames van het oliespoor, dat zich uitstrekt op 12 km², een lekkage doen vermoeden van olie hoewel dat niet de zware olie is ( de brandstof van het schip).

“Als het benzine is, dan zal dit niet al te veel problemen opleveren, men is al maatregelen aan het nemen, men kan het op het eerste gezicht niet vaststellen, maar het is duidelijk olie. De vlek is zodanig groot, dat die niet alleen van het schip zelf afkomstig kan zijn, het lijkt erop, dat er een tank kapot is gegaan. Maar het lijkt er ook op, dat het geen zware olie is,” zo heeft Cisneros uitgelegd.

Windrichting
Deze deskundige van de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria is van mening, dat met de huidige weersomstandigheden de olievlek niet richting eilanden zal gaan, omdat momenteel de noordenwind overheerst; en er zijn geen tekenen voor verandering, zodat de olievlek zal afdrijven naar het zuiden.

“De wind doet ons dit keer een groot plezier… tenzij het weer veranderd, waar het niet op lijkt. Als het gedurende een week zo blijft waaien, zal de olievlek de kust niet bereiken,” zo merkt Cisneros op.
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


De Russische trawler‘Oleg Naydenov’
 gezonken op 15 mijl uit de kust van Maspalomas

GRAN CANARIA - woensdag 15 april 2015 - De Russische trawler ‘Oleg Naydenov’ die op zondag 12 april 2015 uit de haven van Las Palmas is gesleept, omdat men de brand aan boord niet heeft kunnen blussen, is in de nacht van dinsdag 14 op woensdag 15 april 2015 gezonken op 15 mijl (24 kilometer) uit de kust van Maspalomas (Gran Canaria), zo heeft Salvamento Marítimo (de Marine-reddingsdienst) laten weten.

De schipbreuk, waarvan men op woensdag kennis heeft genomen, heeft zich voorgedaan op dinsdag om 22.45 uur, daar waar de Atlantische Oceaan 2.400 meter diep is, zo geeft Salvamento aan.
fhfhfh.jpgDe ‘Oleg Naydenov’, waarvan de 72 koppige bemanning op zaterdag11 april 2015 veilig en wel geëvacueerd is, is in brand geraakt toen deze op het punt stond, uit te varen voor de visvangst, volledig uitgerust en met volle brandstoftanks.
fgfghfhfg.jpg

imagesKBZGCFFX.jpg
Hoewel er momenteel geen officiële gegevens zijn over de hoeveelheid brandstof aan boord, en nog minder over de hoeveelheid dier na de brand nog aan boord is, becijfert de milieuorganisatie ‘Greenpeace’, dat een soortgelijk schip wat uitvaart naar zee, dit doet met ongeveer 1.400 ton olie aan boord.
1428857265986.jpg

imagesolldld.jpg
imagesB0T3URD4.jpg
imagesXIZYU3JJ.jpgHet coördinatiecentrum van Salvamento Marítimo op Canarias heeft in het gebied alle middelen ingezet, om na te gaan over er olie lekt en zo nodig daarnaar te handelen.

Sinds het schip de haven is uitgesleept naar een veilige locatie op volle zee, is de 'Oleg  Naydenov’  begeleid door de sleepboot ‘Punta Salinas’ van de Marine-Reddingsdienst.
images9N5TCA8E.jpg
images-50.jpg

olregm.jpg

 635646181683759120w.jpg

pesquero-ruso-mantiene-flote-llamas-escorado-jandia-2.jpgOp dinsdag 14 april 2015 was geen vuur meer waarneembaar op het dek, en was er in het visserijschip steeds minder rook, ook was de boot nog drijvende, hoewel de trawler sterk naar een kant overhelde.
untitled-121.png

Capitanía Marítima (de Havenmeester) was het toen nog aan het inspecteren, of het naar de haven terug gesleept zou kunnen worden.

Na de melding van de Schipbreuk heeft, Salvamento ( de reddingsdienst) om 07:30 uur een vliegtuig gestuurd, om het gebied te inspecteren, om vast te stellen of er olie lekt, en men heeft het schip ‘Miguel Cervantes’ geactiveerd, dat de strijd met de vervuiling aan moet gaan.

Het 56 meter lange schip, heeft de capaciteit om 290 m³ op te nemen bij een veronderstelde vervuiling en is gereed gemaakt voor het leggen van drempels die vervuiling van het zeewater met olie tegen moeten gaan.

De ‘Oleg Naydenov’ is in de nacht van zaterdag 12 op zondag 15 april 2015 de La Luz haven van Las Palmas uit gesleept, nadat het onmogelijk was gebleken de brand te blussen, ondanks de immense hoeveelheid water waarmee het schip was omgeven aan de kade.

Fuerteventura
Men heeft besloten het schip weg te slepen, vanwege het gevaar dat de brand zou overslaan naar andere schepen en, vanwege het risico dat het in de haven zou zinken.

Het schip is eerst naar het zuiden van Fuerteventura gesleept, tot op ongeveer 20 mijl (37 kilometer) uit de kust van La Punta de Jandía en is vervolgens steeds dichter naar het zuiden van Gran Canaria gesleept.
CCpd6B0UMAEWrbh-1.jpg

                                       Schipbreuklocatie van de 'Oleg Naydenov'

SEO/BirdLife
De sleep-operatie heeft kritiek opgeroepen van het Cabildo (Eilandbestuur) van Fuerteventura, wat niet begrijpt dat het schip zo dicht bij het eiland is gekomen. Ook de Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) is van mening, dat het een ‘ongelukkige manoeuvre’ is geweest die het risico op olievervuiling heeft vergroot met vervolgens alle mogelijke schade van dien aan het milieu.

Greenpeace
Daarentegen heeft Greenpeace’ op dinsdag14 april 2015 geweigerd dit geval te vergelijken met de olietanker ‘Prestige’ en men laat weten, dat gegevens ontbreken om te beoordelen of de beslissing, om de ‘Oleg Naydenov’ - vanwege de onmogelijkheid de brand te blussen - naar open zee te slepen, al dan niet juist is geweest .

Senegal
“Er was kans op het risico van een explosie op een locatie waar andere schepen met brandstof lagen en de autoriteiten hebben besloten het schip de haven uit te slepen,” zo heeft Celia Ojeda laten weten op haar internetpagina. Ojeda die vertegenwoordigster is van Océanos y Pesca (Oceaan en Visserij) van de milieuorganisatie ‘Greenpeace’ in Spanje, geeft ook aan, dat er bij de voorbereidingen door de autoriteiten, ter voorkoming van mogelijk vervuiling; en vóór het zinken van de ‘Oleg Naydenov’ er al ‘aanzienlijk schade’ is aangericht, omdat het gaat om een trawler die herhaaldelijk in Senegal aan de kaak is gesteld wegen illegale visserij.
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


 

aaaaakaart_canaria-38-48.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--469.jpg

yyy1208786641_smileyhuilend-26.jpg