site teller
site teller
site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-68.jpg

d-33.jpg


Canarias kritiseert
dat men de eilandvloot discrimineert
in de verdeling van de vangstquota van de
Thunnus thynnus (atún rojo) (blauwvintonijn)

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 1  december 2017 - Narvay Quintero bevestigt, “dat de aankondiging op 10 november 2017 door de Spaanse Regering, van een toename tot 8% voor het totaal van Spanje, niet is gerespecteerd voor Canarische vissers."

De minister van Visserij, Narvay Quintero, van de Canarische Regering heeft op  maandag 27 november 2017 gekritiseerd dat de Spaanse Regering de vissers van de Archipel opnieuw discrimineert als het gaat om het verdelen van het quotum van blauwvintonijn onder de verschillende vloten van het land.
atun-rojo-canarias-kj9H--620x349abc-1.jpg
Quintero heeft opgemerkt,“ dat men een lineaire stijging niet voor iedereen gelijk kan t toepassen wanneer Canarische vissers deel uitmaken van de specifieke telling van de vloot die bevoegd is om sinds 2014 op blauwvintonijn te vissen."
266px-Bluefin-big.jpg

Op maandag 27 november heeft het Mapama (Ministerie van  Agricultuur.en Milieuzaken)  de Deelstaten en de sector geïnformeerd, dat de projectie van de distributiecriteria die enkele dagen eerder in de Conservación de la Cuota del Atún Atlántico (ICCAT)  (Internationale Commissie voor het Behoud van het Atlantische Tonijnquota), die in Marokko heeft plaatsgevonden, is goedgekeurd, en een verhoging betekent, lineair van de vangstquota van deze soort van 18% voor 2018, "wat het quotum voor Canarische vissers op iets meer dan 200 ton zou handhaven," heeft Quintero benadrukt.

"Deze 200 ton zou betekenen dat de vissers van de Eilanden nog steeds worden gediscrimineerd tegenover de rest van de vloten die deel uitmaken van de specifieke telling", heeft  de minister gezegd, en deze vloten, plus die van  de Canarische eilanden, zijn de vloot met levend aas in de  Golf van Biskaje, en van de vissers in het Estrecho (Nauw van Gibraltar), die vallen onder mediterrane rooilijn.

Quintero heeft aangegeven, "dat de  aankondiging die het Mapama (Ministerie van  Agricultuur.en Milieuzaken) op 10 november 2017 heeft gedaan van een toename tot 8% van het totaal van Spanje voor Canarische vissers, niet eens werd gerespecteerd, hetgeen, hoewel onvoldoende, het totaal van de vangsten op 400 ton had kunnen brengen, bijna het dubbele van wat men uiteindelijk heeft voorgesteld.

Het minister heeft laten weten dat ongeveer duizend vissers van de Canarische eilanden economisch afhankelijk zijn van tonijn, waaronder de blauwvintonijn die, op de eilanden, “wordt gevist op volwassen leeftijd, wanneer de uitwerking voor het behoud van de soort veel kleiner is, want  meerdere keren uitgezet, bestaat er geen risico dat zijn reproductiecapaciteit vermindert.”

Narvay Quintero heeft herhaald, “dat et wetenschappelijke rapporten zijn die dit verzoek steunen om het quotum voor de Canarische vloot, die voornamelijk  ambachtelijk is, te verhogen."
0000Islas-canariaslogo-kopie-844.jpg


De walvisindustrie 240 jaar geleden op Canarias

CANARISCHE EILANDEN - zondag 1 oktober 2017 - Ondernemers op de eilanden traden toe tot deze markt, die belangrijk was voor het produceren van energie met olie.
De Real Sociedad Económica de Gran Canaria (Canarische Koninklijke Economische Maatschappij) bevorderde deze activiteit vanwege het grote aantal walvissen dat de eilanden passeerde.

Het lijkt misschien vreemd om de Canarische Eilanden te verbinden met de ongelukkige walvisvangst; maar deze activiteit is aangemoedigd en was, opvallende genoeg, een van de eerste die Tenerife en Gran Canaria verenigde,  hoewel dit al vele jaren geleden was: anno 2017 iets meer dan 230 jaar.

walvisvangsr.jpg                                                                   Walvisvangst.
De geschiedschrijver Viera y Clavijo merkt al een verwijzing op in zijn zogenoemde ‘Historia General de las islas Canarias’, in 1778, dat de Real Sociedad Económica de Amigos van Canarias het aanmoedigde: “Om de visserij op de eilanden te bevorderen, heeft men in mei van dat jaar zich ingezet aan de kust van  Arguineguín om twee walvissen te vangen, met touwen in allerlei bochten, maar de walvissen slaagden er in om, zwaar gewond, te ontsnappen.”
Zeker is, dat het nog een aantal decennia duurde zodat men dit met meer vastbeslotenheid kon doen.

Hoe?
Het gebeurde met de komst van de nieuwe commandant-generaal, Miguel de la Grúa Talamanca de Carini, markies van Branciforte. Het commando, wat eerder belastend en inlevend was, zette zich snel in contact met de wijnhandelaren van het eiland, wat vrij normaal was, daar de militaire commandanten en handelaren altijd hand in hand gaan.

Zijn relatie met de Portugese Bernardo Cólogan Valois was betekenisvol omdat in 1784 beide vastbesloten waren om een walvisvaartbedrijf  te vestigen met hoofdkantoor op zowel Tenerife als op Gran Canaria. Het bedrijf van Bernardo en zijn broer Juan handelde met Noord-Amerika, waar het wijnen naar toe stuurde en van waaruit zij - door middel van uitwisseling - dingen van Amerikaanse makelei brachten.

Walvisolie om licht te maken
Uiteraard bracht deze handel hen in contact met veel kapiteins van Philadelphia, New York, en zelfs met die van de meer noordelijk gelegen havens zoals Halifax en Montreal. Met deze handelsreizen vervoerde men op de Eilanden gevraagde producten, zoals: kabeljauw, granen, en zelfs walvis-sperma.

Destijds waren de aankopen van aceite de ballena (walvisolie, esperma = walvissperma) in Nantucket en Massachusetts aanzienlijk, omdat deze olie de enige brandstof was om de nacht te verlichten.

 Branciforte-canarias-comandante-kbFF--450x253abc.jpg
Portret van de Markies van Branciforte , geschilderd in 1798 in Mexico.

Die visserij
In de brief van de markies van Branciforte aan Bernardo Cólogan Valois - Tenerife, 15 oktober 1785 - wordt opgemerkt: “Monsieur Cólogan, ik heb Uwe Genade op de hoogte gebracht van de ontvangst van de brieven die u mij voor de betreffende de walvisvangst heeft  gestuurd; en voor de rest, zal ik nog een keer antwoorden. Nu ben ik dingen aan het samenstellen zodat mijn arme mensen het Hospicio (Gasthuis) kunnen binnengaan op de eerste dag van het jaar; precies, een van de artikelen die ik nodig heb zijn lakens, waarvan  ik zou willen dat deze van Brin zijn, met een zodanige breedte, dat een gevouwen laken zou kunnen dienen voor elk bed.”

Wie waren de eigenaren van de nieuw maatschappij? De 71 aandelen die men uitgaf, waren uitgeschreven aan deelnemers, onder andere aan: de Compañía Juan Cólogan e Hijos, de markies van de Branciforte zelf, en ook aan  Gremio de Mareantes de Canari; want, het was vanaf Gran Canaria dat de eerste walvisexpedities plaatsvonden.

 

In een van zijn brieven  geeft de markies van Branciforte aan Bernardo Cólogan Valois aan:  Tenerife, 20 december 1785 - “El gremio de mareantes de la Ysla de Canaria heeft me drie aandelen aangeboden voor de walvisvisserij zoals Vuestra Merced (Uwe Genade) kan zien in de kopie van een brief die ik hierbij insluit. En alhoewel we misschien moeten handelen volgens de zorgvuldige berekeningen, moet ik ze zo veel toegeven om het praktische genot van de zee, dat we zo nodig hebben om een gelukkige bijdrage te leveren aan de mensen op het moment van de operaties.”
carta-cologan-ballenas-kbFF--450x253abc.jpg
De brief van Juan Cólogan Valois vanuit Londen aan zijn partners in 1789 op Gran Canaria.

Het idee
Van 1784 tot 1789, probeerden zowel Branciforte als Cólogan de walvis-vaart te bevorderen en - omdat deze handel helemaal niet op Canarias aanwezig was - was het eerste waar men zich druk over maakte, een schip voor dat doel over te brengen. In een andere brief - die van oktober 1775 - merkt hij op, “dat in deze Haven het op La Palma gebouwde fregat Nuestra Santísima Trinidad ligt, dat me adequaat lijkt voor het project in het geval het nodig is een schip van dezelfde aard te laten varen, omdat het altijd beter is dan de voorkeur voor La Nación, temeer daar het voor minder kosten kan vertrekken in vergelijking met de buitenlandse;  inclusief voor Vuestra Merced (Uwe Genade) een dergelijke maandelijkse kostenpost van het genoemde Fregat naast de Schip waarmee ik, goed weergegeven, me inzet voor uw doel teneinde te voorzien en te beschikken over uw kapitein wat zoals eerder gemakshalve is voorgesteld in het Ynforme de Canaria en wat hun genoemde Afgevaardigden doen, verwacht ik uw antwoord en blijf zoals altijd u toegenegen,” is toegevoegd aan een tekst van de markies van Branciforte aan Bernardo Cólogan Valois, Tenerife, 22 augustus 1785.

Nantucket

Na het betrekken van de ondernemers van Gran Canaria, en debatteren over welke de meest geschikte boot zou zijn, werd er op voorstel van Bernardo een verworven, omdat hij de meest geschikte contacten had. Eind 1787 kocht men in Nantucket, de wieg van de Amerikaanse walvisindustrie, ‘Kaptein David Sqiier’ een walvisbarkentijn, die men nadien omdoopte tot ‘Marquis de Branciforte’, ter ere van de comandante general (opperbevelhebber).

Men kocht gereedschappen en gebruiksvoorwerpen, zoals harpoenen, boten werden gemaakt om walvisachtigen aan te pakken, containers werden gekocht in de vorm van pijpen en vaten, “voor het opslaan van vet, evenals ketels gemaakt van koperen platen om het te smelten, evenals een groot aantal kleine dingen voor het uitrusten van een praktische walvisindustrie. Ik hoop dat het  hout  en de boten snel klaar zijn,  net zoals Uwe Genade  Grace mij zegt dat de ketels gemaakt zijn van de koperen platen die in deze haven zijn. "

Risico
Vanwege gebrek aan kennis van de handel, moesten naast boten en gebruiksvoorwerpen de noodzakelijke maritieme deskundigen naar de eilanden komen voor een dergelijk ongekend avontuur. "Ik ben voorzichtig met geen enkel nieuws over de gereedschappen voor de visserij, en men zal mij antwoord geven, als hij er iets aan heeft; want het zou voelen als het op tijd  komen voor het gebruik ervan, en door gebrek eraan zou de geplande poging gefrustreerd zijn; ook zegt Vuestra Merced (Uwe Genade) dat er al geschreven is over de komst van twee Hamburgueses, want u weet heel goed dat de tijd onbetwistbaar is en we daar voordeel van moeten hebben,” zo wordt aangegeven in een van de brieven.

Pech
Zo is, halverwege Tenerife en Gran Canaria, helaas een handel  gelanceerd  onder toezicht  van de militaire en bijna politieke leider van de Canarische Eilanden, en na twee jaar van pogingen met verschillende vaarten op zoek naar de verlangde walvisachtigen, leverde de barkentijn ‘Marqués de Branciforte’ niet de verwachte resultaten en het schip eindigde met de inzet voor het gebruik van het vervoer van troepen en vracht, tot aan het vangen, door de Fransen, in 1814.

De ondernemers die deelnamen waren niet tevreden, ze kregen niet de verwachte economische opbrengst en de zaak raakte langzaam aan in de vergetelheid. Tenslotte bleven de eilanden als blote toeschouwers in een bedrijf dat in de volgende eeuw enorm succesvol was, waardoor een fortuin in Noord-Amerika en de landen van Noord-Europa werd genoten. Veel van deze walvisvaarders legden aan op de eilanden op weg naar de zuidelijke zeeën. De poging diende tenminste om het Canarische initiatief, voldoende betrouwbaar in die jaren, aan te duiden.

0000Islas-canariaslogo-kopie-248.jpg


De vissersvloot van Mogán
heeft de campagne van 2017 afgesloten
 met de vangst van 26.000 kilo aan
atún rojo (blauwvintonijn)

De vissers hebben opnieuw benadrukt, dat ze ontevreden zijn over de wijze van het beheren van de vangstquota door het Ministerie van Landbouw en Visserij, van de Spaanse Regering

MOGÁN - dinsdag 6 juni 2017 - De secretarissen van de beide Cofradías (vissersgilden-visafslag) in de havens van Mogán hebben laten weten dat de campagne van 2017 de vangst van atún rojo (Thunnus thynnus = blauwvintonijn) heeft opgeleverd van 26.000 kilo.  Dit veronderstelt, dat het gemiddelde gewicht van deze zee-reuzen 250 kilo bedraagt, hoewel vastgesteld is dat menig exemplaar 350 weegt.
Zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwvintonijn)

Op 26 mei 2017 heeft men de definitieve sluiting verordonneert van het vissen op atún rojo (blauwvintonijn) voor de ambachtelijke visserijvloot van Canarias. Aldus hebben de schepen van de Archipel twee maanden de tijd gehad, voor het vangen van het aan hen toegekende quotum van 188 ton.
img_40889.jpg

img_40888.jpgDe beide Cofradía  (Vissersgilden) in de gemeente Mogán noemen de campagne van 2017 goed; ze schatten dat - met een prijs van gemiddeld €7,= per kilo atún rojo (Thunnus thynnus= blauwvistonijn) - de campagne van 2017 in totaal ongeveer  €182.000,= aan inkomsten heeft  opgeleverd.
img_40887.jpg

img_40885-1.jpg
De 25 geautoriseerde schepen van de  Cofradía de Arguineguín (het Vissergilde van Arguineguín ) hebben 74 exemplaren van de zo gewaardeerde atún rojo (blauwvistonijn) gevangen met in totaal een gewicht van 19.215 kilo.
Op hun beurt  hebben de negen schepen van  de Cofradía de Playa de Mogán (Het Vissersgilde van Playa de Mogán)  32 gevangen exemplaren de haven binnengebracht met een gewicht van in totaal  7.110 kilo.

Ontevredenheid
De vissers hebben opnieuw benadrukt, dat ze ontevreden zijn over de wijze van het beheren van de vangstquota door het Ministerie van Landbouw en Visserij, van de Spaanse Regering, omdat men de visserij op de atún rojo (blauwvistonijn) in 2017 tot drie keer toe  gesloten heeft.

Aldus heeft men op de werkdagen gedurende de twee maanden die zijn verstreken vanaf de opening van de campagne voor het vissen op de atún rojo (blauwvistonijn)  - op 20 maart – amper een dozijn kunnen vangen.  Daarom hebben de zeelieden van de Cofradías (Vissersgiden) een brief gestuurd aan het Ministerie van Visserij.
399px-Bluefin-big.jpg

                                Atún rojo (Thunnus thynnus = blauwvintonijn)
De wethouder van Visserij, Artemi Artiles, heeft namens de Gemeente Mogán aan het Ministerie laten weten, “de visserijsector van de gemeente te steunen in hun eis tot verhoging van het visquotum voor atún rojo (blauwvistonijn) voor de toekomstige campagnes, omdat in de campagne van 2017 aan Canarias slechts 188 ton is toegekend van de ruim 4.200 ton die zijn  toegekend aan het nationale territorium van Spanje”.

Feria del Atún de Mogán
Artiles concludeert met te benadrukken, “dat we vanuit het Gemeentebestuur als doel hebben de gastronomie en de lokale producten te versterken, en we - daarom – gedurende de maand augustus de eerste editie zullen houden van de Feria del Atún de Mogán,  een evenement waarbij we de steun verwachten van de bevolking van Gran Canaria met het consumeren van een van de producten met de hoogste kwaliteit, die passeren door onze wateren, zoals de tonijn is.”

ZZZIslas-canariaslogo-1046.jpg


Video van de Guardia Civil:
Vijf illegale nasas (visfuiken) in beslag genomen nabij de haven van Arrecife

· Tot nu toe in 2017 heeft  de Guardia Civil uit de wateren van Lanzarote in totaal 15 illegale nasas (visfuiken) en drie illegale trasmallos (kieuwnetten) in beslag genomen, voornamelijk ten  oosten van het eiland, en op de Chinijo-Archipel
(zie: https://nl.wikivoyage.org/wiki/Chinijo-archipel)

· Men heeft niet voldaan aan de wetgeving die is vervat in de Verordening AAA/2536/2015, van 30 de november, van het Ministerie van Landbouw, Levensmiddelen en Milieuzaken.

· De medewerking van de burgerij was fundamenteel.

LANZAROTE - woensdag 31 mei 2017 - Rechercheurs van het Maritieme Detachement van Fuerteventura hebben op 28 mei 2017 vijf visserij-kooien, of nasas (visfuiken) in beslag genomen van grote afmetingen en zonder enige identificatie, in de nabijheid van het Islote de la Fermina (Arrecife), aan de kust van het eiland Lanzarote, welke niet voldeden aan de verschillende  wettelijke voorschriften, zoals het ontbreken van de voorgeschreven bebakening.

De medewerking van de burgerij was fundamenteel bij het aantreffen van deze nasas (visfuiken), want het waren vissers uit het gebied die het Departement van  Milieuzaken  van  de Gemeente Arrecife  gewaarschuwd hebben over de genoemde situatie, en waaraan vervolgens is deelgenomen door de Guardia Civil.
fotografanasaslanzarote.jpg

                                                             VIDEO:
                                  https://youtu.be/3J6o6xBQuHs

De Guardia Civil beschikt over een E Mail-adres, sugerencias@guardiacivil.org, waarvan het doel algemene dienstverlening aan de burgers is, en ook het verstrekken van een kanaal om informatie te ontvangen over zaken die kunnen leiden tot het starten van een onderzoek.

Momenteel is het gebruik van nasas (visfuiken) geregeld in de genoemde Verordening - concreet in Artikel 12 en 13-  en bij Koninklijk Besluit 182/20023, van 21 december - Artikel 25 -  dat het  Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias vaststelt; die wettelijke normen bevatten van een serie beschikkingen, zoals de regulering van identificatie-plaquettes op de nasas (visfuiken) en de minimale diepte waar die geplaatst moeten zijn, evenals de afbakening daarvan en de  toegestane boeien.

Zodoende is  op 28 mei 2017 aan boord van de patrouilleboot ‘Canal Bocayna’, de Recherche van het Maritieme Detachement van Fuerteventura,  met duikers overgegaan tot het opsporen van de nasas (visfuiken) in samenwerking met de Guardia Civil.

Eenmaal de nasas (visfuiken) gelokaliseerd hebbend, is men overgegaan tot het optakelen  uit het water met de  -  door de Canarische Regering (Directoraat-generaal Visserij) - aan boord van de patrouilleboten geïnstalleerde hijskranen, omdat de visfuiken van grote afmetingen waren, met een doorsnede van meer dan vijf meter.

Het heimelijk gebruik van nasas (visfuiken) aan de kust kan overheidsboetes opleveren van maximaal €60.000;=, op grond van Hoofdstuk V van de Wet 3/2001, van 26 maart, van de Maritieme Visserij van de Staat.

Alle in beslag genomen nasas (visfuiken ) zijn  aan land gebracht, waar ze zijn overgedragen aan het  Staatssecretariaat van Visserij en Landbouw, van de Canarische Regering, om nadien vernietigd te worden door de Guardia Civil.
ZZZIslas-canariaslogo-1001.jpg


Gearresteerd met 2 kilo beschermde lapas
op Fuerteventura

LA OLIVA - maandag 17 oktober 2016 - De Patrulla Fiscal y de Fronteras (PAFIF)(Douane-afdeling)  van de Guardia Civil heeft tijdens een verscherpte controle op de beschermde soorten van het Fuerteventura twee kilogram lapas als beschermde soort in  beslag genomen, het gaat om ruim 150 exemplaren van de Patella Piperata, bekend als  ‘lapa Curvina’(paraplu-slak).

Daarbij  is op 9 oktober 2016 een persoon met de initialen H.M.R. gearresteerd, die afkomstig is van de kust bij Tindaya (gemeente La Oliva), terwijl hij in zijn rugzak 2 kilo lapas vervoerde die tot een beschermde soort horen, waarvan de vangst is verboden als zij nog niet de minimum afmeting hebben bereikt.
lapas-1.jpgOvertreding en proces verbaal
Om 11:30 uur op 9 oktober 2016 is men overgegaan tot inbeslagname van de exemplaren - die levend konden worden  teruggezet in zee- en heeft men het betreffende proces vcrbaal opgemaakt voor de persoon in kwestie vanwege een overtreding op de Canarische Visserijwet 17/203, dat naar het Ministerie van Visserij is gestuurd van de Canarische Regering.

Het zijn  de akkoorden tussen  het Canarische Ministerie van Visserij en het Cabildo (Eilandbestuur) van Fuerteventura  in de beschermingsmaatregelen (Verordening van 20 mei over schelpdieren plukken op Canarias van beschermde soorten), met name de ‘Patella Candei’,  bekend als ‘Lapa Majorera’ - die op het punt staat uit te sterven - wat heeft geleid tot de intensivering van de inbeslagname van deze soort, omdat men de schelpdieren-inkomsten van het eiland wil beschermen, die aanzienlijk zijn gedecimeerd.

Een dergelijke overtreding kan diverse boetes opleveren,  zowel financieel, als een verbod op het uitoefenen, of het ontwikkelen van visserij-activiteiten, of schelpdieren-plukken,  overeenkomstig Artikel 75 van de genoemde Wet.
zzzislas-canariaslogo-475.jpg


De cofradías de pescadores van Canarias
krijgen €400.000 subsidie

CANARISCHE EILANDEN - maandag 5 september 2016 - De Canarische Regering heeft het verzoek om subsidie toegekend aan de cofradías de pescadores (vissersverenigingen), hun bonden en visserij-coöperaties , waardoor ze €400.000,= zullen ontvangen als steun die verdeeld zal worden over 25 entiteiten op de Archipel.

In een communiqué heeft het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij uiteengezet, dat het doel van dezer fondsen, het steunen is van deze groeperingen in de bekostiging van de onkosten, welke de diensten die de vissers op de Archipel verlenen met zich meebrengen: met het doel, dat ze door kunnen gaan met het ontwikkelen van hun sociale functie.
img_36049.jpgDe Deelstaat Canarias telt 25 cofradías (visafslagen) , een regionale Federatie, en twee provinciale, die gevormd worden door al die cofradías die vrijwillig hun inschrijving hebben gevraagd en eveneens handelen tegenover de Overheid als vertegenwoordigende organen van de cofradías.
zzzislas-canariaslogo-270.jpg


Het Cabildo neemt de studie ter hand
over het effect van 
nasas (visfuiken) op het Eiland

GRAN CANARIA -  dinsdag 15 maart 2016 -  Ministerie van Milieuzaken dat tot 2019 in de beroepsvisserij van Gran Canaria het gebruik heeft beperkt tot maximaal 75 nasas (visfuiken) per schip, en voorziet dit te beperken tot 30, krijgt te maken met een heroverweging  door het Cabildo (Eilandbestuur) met een wetenschappelijke studie over de werkelijke uitwerking van deze vorm van hulpmiddelen voor de kustvissers. Het contract is opgesteld.

De wetenschappelijke studie - zonder dat men langer dan na 1 januari 2019 het werken toestaat met 75 nasas (visfuiken) per schip in de beroepsvisserij welke men verricht langs de eilandkust - zal worden gefinancierd door het Cabildo (Eilandbestuur).
Het Ministerie van de Primaire Sector heeft besloten de uitdaging aan te gaan en heeft het groene licht verkregen van de Ministerraad van het Cabildo (Eilandbestuur) voor de aanbesteding van het contract.
nasas-1.jpg                             Nasas (visfuiken) in Puerto de Las Nieves, de haven van  Agaete.
2016-01-11006LasNieves-1.jpg
2016-01-11008LasNieves.jpg                                                      Puerto de Las Nieves, Agaete.

Het project Nasa Sostenible (Duurzame Visfuik) beantwoordt aan de verordening van het Ministerie van Milieuzaken dat in december 2015 is afgeweken van de vorige regels voor vistuig en visserijmethoden van de Eilanden en heeft ander regels opgesteld.

Het maximale aantal nasas (visfuiken) per schip heeft men op Gran Canaria beperkt tot 75 en men zal dit in 2019 verlagen tot 30, als het Spaanse Instituut voor Oceanografie voordien niet  de studies heeft gewaardeerd welke men kan presenteren voor het handhaven van het eestgenoemde aantal.

De minister van de Primaire Sector, Miguel Hidalgo, benadrukt, “dat het Cabildo (Eilandbestuur) streeft naar het doen van een studie welke men zal moeten hebben verricht vóór de goedkeuring van de ministeriële verordening.”

Hidalgo verwacht dat het doel is,  eerdere gegevens aan te vullen over het werkelijke effect van de nasas (visfuiken) op de eilandkust en de mogelijk correctief verbeterende  technologieën  te waarderen.

De studie zal minstens een kalenderjaar in beslag gaan nemen, waarin men een oceanografische zomer en winter zal opnemen, waardoor de termijn voor de uitvoering ervan zich zal uitstrekken tot de duur van 18 maanden, concreet van 1 juni 2016 tot 30 november 2017.

Het goedgekeurde voorstel legt uit, “dat het ontbreekt aan technisch-wetenschappelijke informatie welke het mogelijk maakt, het gebruik van nasas (visfuiken ) te beoordelen langs de kust van Gran Canaria, als duurzame methode voor de instandhouding van de visbestanden.” De goedgekeurde kosten bedragen €100.000,=; waarvan €60.000,= voor rekening komt van de begroting van 2016, en de rest voor het boekjaar 2017.
zzzzzzzislas-canariaslogo-305.jpg


CC vraagt aan Tejerina uitleg over
de ‘atropello’ (‘aanvaring’) met de vissers, 

vanwege de atún rojo (blauwvintonijn)

CANARISCHE EILANDEN - Ana Oramas, afgevaardigde van Coalición Canaria (CC) in het Congreso (de Tweede Kamer), heeft een petitie ingediend, opdat de minister van Landbouw, Levensmiddelen en Milieu, Isabel García Tejerina, informeert over de ‘atropello (‘botsing’”) met de Canarische vissers met de toekenning van de vangstquota voor atún rojo (blauwvintonijn).

Ana Oramas heeft uitgelegd dat zij al el een petitie heeft ingediend over deze kwestie, en dat ze er nog een zal indienen op maandag 8 februari 2016, nadat men kennis heeft genomen van de “onrechtvaardigheid’ die is begaan met dit collectief, door het vangstquotum uit te breiden met slechts 40 ton tegenover het verlangde vangstquotum van 570 ton.
IsabelGarcaTejerina_9_tcm7-325981_noticia-2.jpg oramas.jpg

                                                        Isabel  versus Ana.
Oramas betuigt haar steun aan de vissers en benadrukt, dat zij zal werken met de Canarische Regering, in het bereiken bij de instanties dat het nodig zal zijn dat men een vergissing zal herstellen die, nog meer, de noodsituatie kan doen toenemen waarin de ambachtelijke vissersvloot zich bevindt.

Oramas kritiseert bovendien dat Spanje in het - aan de Internationale Commissie voor de Conservering van de Atlantische Tonijn  toegezonden - document een vermindering van het aantal vissersschepen voorstelt, van de 247 geautoriseerde naar slecht 108; en ze herinnert eraan dat op Canarias 1.200 gezinnen leven van de visserijsector.
zzzzzzzislas-canariaslogo-141.jpg


Canarias: Het voorgestelde vangstquotum voor
atún rojo (blauwvintonijn) is: “belachelijk”

SPANJE - De Canarische Regering beschouwt het door het Spaanse Ministerie van Landbouw, Levensmiddelen en Milieu gedane voorstel voor het vangstquotum voor atún rojo (Thunnus thynnus = blauwvintonijn) voor de Deelstaat als: “belachelijk”.

Het Spaanse Ministerie van Landbouw, Levensmiddelen en Milieu heeft op vrijdag 5 februari 2016 laten weten, dat men aan de Europese Commissie het capaciteitsplan 2016 heeft gepresenteerd voor de visserijcampagne voor atún rojo (blauwvintonijn) ), dat met 19,53%  de vangstmogelijkheden verhoogt voor de nationale vloot en de vangstquota verhoogt voor de Canarische vloot, bij Gibraltar en de Middellandse Zee.
download-28.jpg
                                        Atún rojo (Thunnus thynnus = blauwvintonijn),
                                                                            zie:
                                        https://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwvintonijn
.

De Canarische minister op dit vlak, Narvay Quintero, heeft in een communiqué dat is uitgegeven op vrijdag 5 februari 2016, laten weten, “dat de Spaanse Regering een voorstel aan de Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) (Internationale Commissie voor de conservering van de Atlantische tonijn - Iccat) heeft gedaan dat de mogelijkheden verhoogt voor de eilandvisserij met slechts 40 ton,” en spreekt van een vermindering van het aantal vissersschepen (van de 247 geautoriseerde naar slecht 108).
imagen27.jpg                                                                               Tonijn trek,
                                                                                  zie:
                                      https://nl.wikipedia.org/wiki/Migratie_(dieren).

Volgens de minister, “zou het juiste voor de Archipel de toebedeling  zijn van de verhoging van 570 ton welke men heeft toegekend aan Spanje voor 2016.”
politieke-storm-op-komst-over-verbod-op-tonijnvangst_1_515x0.jpg
piepvandaag-blauwvintonijn.jpgQuintero heeft bevestigd, dat volgens het Plan de Capacidad de Pesca de Atún Rojo 2016, wat is opgesteld door het Spaanse Ministerie, men aan Canarias 140 ton heeft toebedeeld , dat wil zeggen  40 ton meer dan wat  men tot nu toe had,  “een hoeveelheid, die ons vooralsnog volledig onrechtvaardig  lijkt, omdat alleen al een schip van het Península (Schiereiland = het vasteland van Spanje), weer eens dezelfde verhoging toegekend heeft gekregen.”

“Zowel de Canarische visserijvloot, evenals het Ministerie, hebben aan het Spaanse Ministerie de noodzaak kenbaar gemaakt,  dat Canarias  het volledig door het ICCAT aan Spanje toegekende verhoogde quotum ontvangt (540 ton), omdat sinds 2007 de verdeling volledig onjuist is geweest voor de Canarische vissers en dat dit de enige manier zal zijn, dat men dit gecompenseerd ziet,” zo heeft men laten weten.
zzzzzzzislas-canariaslogo-132.jpg


QR-codes voor samas, bocinegros en merluzas

GRAN CANARIA - 2015 - De visvangsten welke men verkoopt met het keurmerk: ‘Gran Canaria Calidad’ met het label ‘De aquí’ (‘Van hier’), zullen voorzien worden van een QR-code (Quick Response-code, ‘código de respuesta rápido’), met informatie over de soort, de manier waarop de vis is gevangen en de manier waarop de vis is bewerkt, de locatie en het moment waarop, evenals de naam van het schip; zo heeft de het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria laten weten.

De minister van de Primaire Sector, Miguel Hidalgo, heeft op dinsdag 22 december 2015 laten weten, dat men de QR-code zal aanbrengen op een label waarmee de vis zal worden voorzien, om twijfel bij de consument weg te nemen over de herkomst van de vangst.
QRCodeReader.jpgHidalgo laat weten, dat de code het onderscheidt zal aangeven tussen buitenlandse vis en vis die op de traditionele manier is gevangen in de wateren van Gran Canaria, met nasas (fuiken), of aparejos de anzuelo (haak-tuigage), zoals vereist is voor het verkrijgen van het Gran Canaria Calidad (Keurmerk ‘Gran Canaria’).
Bocinegro-Pagrus-pagus-IMG_1284bbb.jpg 241240-1g-1.jpg merluza-1.jpg             Bocinegra.                                  Sama.                                       Merluza.
Bocinegro (Pargis pargis = zeebrasem) , sama roquera of pluma (Dentex gibbosus = zeebrasem) en merluza (Merluccius merluccius = heek) zijn soorten die, nu al, voorzien zijn van QR-codes, welke het Ministerie van Voedselsoevereiniteit van het Cabildo (Eilandbestuur) uitgeeft aan de beroepsvisser van Melenara, Arguineguín, Mogán en Agaete.
2211459923_67b9fc5fe2-1.jpg
Deze vissers zullen, daarnaast, gaan beschikken over een computersysteem in hun cofradías (visafslag) voor het activeren van de code; zodanig, dat de consument alleen nog maar zijn/haar mobiele telefoon hoeft te gebruiken om de informatie te lezen.

Het kwaliteitsmerk ‘Gran Canaria Calidad’ is een programma van het Cabildo (Eilandbestuur), dat de uitstekende kwaliteit garandeert van levensmiddelen die voldoen aan de kwaliteitseisen. Zo zal de visvangst zich scharen onder het label: ‘De aquí’  (‘Van hier’).

Dit label kan rekenen op de producten van zeven vissers, plus van nog eens elf die wachten op goedkeuring, en wat bestaat uit het analyseren van monsters, om vast te stellen of de visvangst voldoet aan eigenschappen zoals: een sappige en glanzende huid, stevige schubben, en dat ze - vooral - naar zee ruiken, zo benadrukt men in het bericht van het Cabildo (Eilandbestuur).

Ook zal men vaststellen - als de vis eenmaal is gevangen maar nog steeds aan boord is - dat het ijs wat  men gebruikt voor de conservering, bestaat uit schoon zeewater, of drinkwater en; dat er niet meer dan acht uur is verstreken tussen de vangst en de aankomst op het verkooppunt.

Het Eilandbestuur heeft in de zomer van 2015 een proefproject uitgevoerd met een honderdtal exemplaren en, na het de doeltreffendheid van de codes te hebben vastgesteld, zal men in januari 2016 ruim 35.000 labels distribueren onder de vissers die zich hebben ingeschreven voor het kwaliteitsmerk.
00000AAAAAAAAAslas-canariaslogo-96.jpg

Brussel, keurt 93,7 miljoen euro goed
voor de Canarische visserijsector

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 20 november 2015 - Brussel kent Canarias compensatie toe betreffende de extra kosten voor de productie, verhandeling en bewerking van bepaalde producten.

De Europese Commissie heeft goedkeuring gehecht aan het Programa Operativo de España del Fondo Europeo y Marítimo de Pesca (FEMP) voor de periode 2014-2020, met 93,75 miljoen euro voor de Canarische sector; waarvan 88,63 miljoen euro zal worden bijgedragen door de EU, de Spaanse Staat en de Deelstaat Canarias, en 4,11 miljoen euro zal worden bijgedragen door private investeerders.
img_31262groot.jpgDe Canarische Regering heeft op vrijdag 20 november 2015 laten weten dat men het bedrag van 60,9 miljoen euro. wat toekomt aan de Eilanden, zal bestemmen voor het zogenoemde Poseican-Pesca; een regeling, die bestemd is voor het compenseren van de bijkomende kosten die de producenten hebben bij de verhandeling van bepaalde producten en voor de aquacultuur in de regiones ultraperiféricas (RUP) (perifere gebieden = buitengebieden), welke men voor het eerst opneemt in deze fondsen.
Posdeican.pngHet FEMP, dat voor Spanje 1,161 miljard euro betekent te zijn aan communautaire financiering, omvat maatregelen in de visserijsector voor het subsidiëren van de beroepskrachten en de overgang van duurzame visserij en aquacultuur, aan de kustgemeenschappen voor het diversifiëren van hun economieën en de financiering van projecten die werkgelegenheid creëren en die levensstandaard verhogen aan de Europese kusten.
sector.pngBovendien heeft de FEMP horizontale doelstellingen die zijn vastgesteld voor het Europees Beleid 2020, waaronder een intelligente, duurzame en geïntegreerde groei en evenwichtige ontwikkeling van de Europese Unie.

Brussel kent Canarias compensatie toe betreffende bijkomende kosten voor de producenten in de productie, verhandeling en bewerking van bepaalde visserijproducten en de aquacultuur; subsidie, waarmee de sector de moeilijkheden aankan die voortkomen uit het eiland-zijn en de situatie van RUP ( regiones ultraperiféricas (RUP) (perifere gebieden = buitengebieden), met 60,9 miljoen euro puur uit de Europese fondsen, verdeeld men 8,7 miljoen euro voor de campagne, van 2014 tot 2020.

Het Canarische plan telt vijf groepen aam subsidielijnen; zodanig, dat de al bestaande in de periode 2007-2013 voor de aquacultuur, de ambachtelijke en industriële visserij, 98% van het bestaande budget blijven ontvangen en men subsidies opneemt voor de verwerking en de aquacultuur, zo benadrukt men in de nota.

Dit nieuwe programma belichaamt een jarenlange eis van het eiland-vissers, omdat het de  scheiding van de subsidie vaststelt voor productie en verhandeling, die tot nu toe werden gedekt door één regeling, zo benadrukt de Canarische Regering.

Ook voorziet men voor het eerst in subsidies voor het compenseren van kosten die veroorzaakt worden door interinsulaire handel van de beroepsvisserij en differentieert men de compensaties voor de aquacultuur-producten al naar gelang de gebruikte transportmiddelen.

Het nieuwe financieringsbudget van het Poseican is een toename van bijna 50% van de begroting die bestemd is voor deze subsidies in vergelijking met de voorgaande periode, die van 2007-2013.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-207.jpg 


Canarias is leidend in aquacultuur
met de verkoop van lubinas en doradas

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 25 juni 2015 - Canarias blijft een vooraanstaande plaats innemen in de Spaanse aquacultuur en Gran Canaria blijft het eiland met de meeste productie.

De werkgeversbond Apromar heeft benadrukt dat gedurende 2014 Spanje 43.589 metrieke ton aan productie heeft bereikt, wat 11% meer is dan in 2013. Op Canarias was dit 6.713 ton waarvan iets minder dan de helft de kweek van dorada (goudbaars) betreft ton en 3.500 ton aan lubina (zeebaars), de twee meest gekweekte soorten.

Canarias is op een na de Spaanse Deelstaat met de meeste productie van lubina (zeebaars) en dorada (goudbaars) , aldus het Ministerie van Visserij, van de Canarische Regering.

Deze viskwekerij concentreert zich voornamelijk op Gran Canaria.
aquicuktura.jpg

Kweekkooien voor doradas (goudbaars) en lubinas (zeebaars) voor de kust van Castillo del Romeral (gemeente San Bartolomé de Tirajana.).

Alle aquacultuurkwekerijen hebben integrale kweek, wat betekent, dat de vissen in gevangenschap geboren worden van uit het buitenland geïmporteerde ouders (nooit van visvangst).
El-Remedio-Natural-dorada-lista-de-pescados-blancos.jpg111-ef0-robaliza.jpg

             Dorada (goudbaars).                                          Lubina (zeebaars).
Van meet af aan passen de jonge zich aan het eten van visvoer en leven in tanks op land, waarin ze geboren zijn.
Als ze voldoende groot zijn, gaan ze naar kooien in open zee, waar ze gevoederd worden totdat ze een formaat bereikt hebben dat geschikt is voor de handel, om in hun geheel als verse vis verkocht te worden.

Op de Archipel zijn zee-kwekerijen op Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife en La Palma. Die van Gran Canaria liggen in de baai van Melenara (gemeente Telde), en in de baai van Gando (gemeenten Ingenio en Agüimes), en van Punta de Tenefé tot aan Punta de Tarajalillo (gemeente San Bartolomé de Tirajana). 

De visserijstatistieken van de meeste verkoop, die bijgehouden worden door het Ministerie van Visserij, tonen met gegevens van 2013 aan, dat Gran Canaria met 1.786 ton aan kop gaat in aguacultura (aquacultuur); gevolgd door Lanzarote met 1.728 ton; Tenerife met 1.277 ton; en La Palma dat 1.103 ton registreerde.
1-AAAAislas-canarias-129.jpg


De Grancanarische visserijvloot kondigt drastische maatregelen  aan als  La Luz geopend wordt  voor Marokko

De cofradías (vissersgilden) wijzen af dat Marokkaanse vissers hun vangsten kunnen ontschepen in  de haven,
waarover men in onderhandeling is

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - dinsdag 21 april 2015 -  De cofradías van Gran Canaria zijn bereid, ‘drastische maatregelen’ te nemen als men toestaat dat Marokkaanse vissers hun vangsten ontschepen in de haven van La Luz; een stap, die zij omschrijven als, ”de ‘doodsteek’ voor de sector en waarvan zij vrezen, dat die de gehele ambachtelijke visserijvloot op de Archipel in gevaar brengt.

“Men kan een vloot die aan geen enkele soort van controle is onderworpen, zoals de Marokkaanse, vergelijken met de Canarische. Men wil de prijzen doen kelderen;” zo heeft de voorzitter van de Federación Provincial de Pescadores de Las Palmas (Provinciale Vissersfederatie van Las Palmas), Gabriel Jiménez, laten weten aan de persmedia.
01.jpg      Een deel van  Grancanarische vissersvloot in de haven van La Luz en Las Palmas.
imagesMXRKFSJY.jpg
De onderhandelingen van de Autoridad Portuaria (het Havenbedrijf) van Las Palmas met Marokkaanse reders, opdat deze hun vis kunnen lossen op de havenpieren van La Luz, zoals op maandag 20 april 2015 is gepubliceerd in de Canarische dagbladen, heeft ervoor gezorgd, dat de cofradias (vissersgilden) van Gran Canaria ’s middags  in vergadering bijeen zijn gekomen om te discussiëren over de nieuwe binnenlandse visserij-wetgeving.

De mogelijke Marokkaanse concurrentie zorgt voor zodanige ongerustheid onder de vloot, dat zelfs de angst voor de gevolgen van de olieramp met de ‘Oleg Naydenov’ op de achtergrond is geraakt, zo hebben de grootste bazen tijdens de vergadering laten weten: Gabriel Jiménez (uit Agaete) en Ricardo Ortega (uit Arguineguín).
untitled-131.png
                                              De haven van La Luz y Las Palmas.
02-1.jpg
“Het is een dolksteek,” zo oordeelt de woordvoerder van de vissers in de provincie Las Palmas. “men kan niet toestaan dat - voor het proberen, zaken te doen in de haven - de toekomst van de vissersvloot op de Canarische Eilanden (waarvan 300 gezinnen afhankelijk zijn) in gevaar wordt gebracht.”

Jiménez benadrukt, dat de vissers nu al minimum prijzen ontvangen voor de vangsten welke ze ontschepen; prijzen, die explosief zullen dalen, “als men een vloot ‘in huis”’ haalt, die niet hoeft te voldoen aan dezelfde arbeids- gezondheids- en milieuvoorwaarden zoals die helden voor de Canarische vloot.

De grootste werkgever in Agaete geeft bovendien aan, dat hoewel de affaire met de ‘Oleg Naydenov’ op maandagmiddag 20 april 2015 op de tweede plaats is gekomen door deze kwestie, er in de sector ongenoegen bestaat over hoe men is omgegaan met de brand op het Russische visserschip in de haven van La Luz.

Deze woordvoerder van de vissers in de provincie vraagt zich af, of de Autoridad Portuaria (het Havenbedrijf) van Las Palmas beschikt over de middelen welke men zou moeten hebben voor het bestrijden van een brand zoals op die van het Russische schip, welke men geprobeerd heeft te blussen met water.

En hij heeft aangegeven, dat het Russische vissersschip, “niet zomaar is vergaan;” maar, “dat men het heeft versleept, opdat het zou zinken,” zonder zich zorgen te maken over de effecten die dat, naast andere sectoren, zou kunnen hebben voor de vissersvloot.
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


De olievlek, afkomstig van de gezonken vissersboot verwijdert zich van Canarias

Vissers in het gebied zijn bezorgd, ondertussen houdt minister Ana Pastor  toezicht op de controletaken bij de olievlek

 Gran Canaria - donderdag 16 april 2015 -Videobeelden van de olievlek tonen aan, dat de zeestromingen het best mogelijke scenario vertonen, zodat de olievlek die afkomstig is van het Russische schip ‘Oleg Naydenov’ niet de Canarische kusten zal bereiken, maar de situatie kan veranderen, zo heeft Eugenio Fraile laten weten, die adviseur is van de Nationale Raad voor Maritieme Veiligheid en wetenschapper van het IEO (Spaanse Oceanografische Instituut).

 De voor de kust van Maspalomas (Gran Canaria) gezonken trawler heeft 1.409 ton brandstof aan boord, of wat daar van over is na de brand die vier dagen heeft gewoed.

Maritieme dynamiek
De maritieme dynamiek van de Canarische Archipel, een van de ‘rijkste’ ter wereld - alleen vergelijkbaar met Hawaï - stroomt naar het zuidwesten, wat betekent dat in het veronderstelde geval van een grote lekkage, de olie richting open zee gaat, zo heeft Fraile toegevoegd die wetenschapper is van het centrum op Canarias van het Instituto Español de Oceanografía (IEO).
1429140316844.jpgVIDEO: http://epi-cdn.agilecontents.com/resources/mp4/6/8/1429123189386.m
1429179066256.jpg

VIDEO: https://youtu.be/GUSS31sAUaA

“Het is het beste wat er met ons kan gebeuren, als de gelekte olie zich aflandig naar het zuiden blijft verplaatsen, zal deze geen enkel Canarisch eiland aandoen, het is het beste van wat er op dit moment gebeurt.”

De olievlekken die drijven in het gebied van de schipbreuk ´- waarvan men niet weet of die van de geladen olie komen, of uit de machinekamer, of van de eigen brandstof van het schip - verplaatsen zich momenteel in zuidelijke richting naar het midden van de Atlantische Oceaan, “en niet naar het Afrikaanse Continent, zoals men aanvankelijk heeft gezegd.”

Volgens de onderzoeker, die ook deel uitmaakt van diverse IEO-comités voor maritieme vervuiling, zijn er twee mogelijkheden, hoewel niet erg waarschijnlijk.

De eerste heeft te maken met het feit, dat de Canarische eilanden, “als stenen in een rivier zijn,” dit wil zeggen, dat ze obstakels zijn in de zeestroming en het gevolg daarvan is, dat er een reeks van cycloon en anti-cyclonale wervels ten zuiden van de eilanden wordt gegenereerd. Die wervels hebben een afmeting ter grootte van het eiland Gran Canaria (ongeveer 50 kilometer in doorsnede) die draaien in de richting van de klok en omgekeerd.

Dat wil zeggen, "ze kunnen deze olieplekken niet alleen naar Gran Canaria slingeren, maar ook naar andere eilanden zoals Tenerife, La Gomera en El Hierro, hoewel de kans dat dit gebeurt, klein is…" Een andere mogelijkheid is, dat veranderlijke weersomstandigheden zich tegen de huidige situatie keren. De vientos alisios (verkoelende winden), die karakteristiek zijn voor het klimaat van de eilanden, komen uit het noordwesten, maar soms veroorzaken ze storm (op Canarias: ‘zuidelijk weer’ genoemd) die de windrichting verandert en de zeestromingen.

Het gevolg daarvan is, dat de wind en de zeestromingen aanlandig zijn “en olie naar de kust kan brengen.”

De bedoeling is “geen paniek te zaaien” maar de autoriteiten de beschikbare informatie te geven en geen enkele mogelijkheid te negeren, zo heeft Fraile benadrukt, die laat weten, dat de weersomstandigheden een sleutelrol vervullen in de ontwikkeling van de situatie.

De zeestromingen zijn belangrijk maar de wind helpt deze voortdurend, vooral aan de oppervlakte, zo concludeert Fraile.
imagen-4.jpgThuiskomst in de haven van Arguineguín, na een dag werken op zee (Archieffoti).
Ruim 200 gezinnen zijn afhankelijk van de visserij.

Cofradía
Terwijl de minister van Fomento (Ontwikkeling), Ana Pastor, toezicht op de controle en het bewaken van de olievlek houdt, hebben de vissers van de Cofradía (Visafslag) van Arguineguín op Gran Canaria informatie gevraagd over de schipbreuk van de Russische trawler ‘Oleg Naydenov’ en de gevolgen welke een olielekkage kan veroorzaken,, “want zij zijn zeer verontrust” vanwege de gebeurtenis, zo verzekert hun voornaamste baas, Ricardo Ortega.

“We zijn uiterst verontrust” zo heeft Ortega aan de persmedia laten weten, die beargumenteert dat het schip op 15 mijl (24 kilometer) voor de kust van Maspalomas is gezonken, nabij het toeristengebied van Zuid Gran Canaria, waar Arguineguín niet ver van verwijderd ligt; en die van mening is, dat de autoriteiten een geruststellend bericht moeten laten uitgaan naar de vissers en de hoteliers, “die tot op heden ‘nul’ informatie hebben gekregen over het gebeurde.”

 De vissersgilde heeft tot op heden geen enkel aanwijzing  ontvangen over een brandstoflekkage, hetzij in de vorm van olievlekken, of brandstofgeur, terwijl zij aan het vissen zijn op afstanden tot vijf mijl uit de kust of meer; waarbij Ojeda benadrukt, “dat hij van mening is, dat dit wat dat betreft nog steeds niet heel snel is”

Zijn bezorgdheid zit hem erin, dat de brandstof van het gezonken schip - dat de tanks vol had omdat het naar zee zou gaan - op de zeebodem lekt en de visserijmiddelen vervuild, wat door de zeestroming veroorzaakt kan worden.  “Daarom willen en verwachten we, dat men ons van dag tot dag informeert over de situatie,” zo heeft hij opgemerkt.
tortugaboba.jpg

                                             '... from Russia with love..."
                                                            VIDEO:
                                   
https://youtu.be/GddUL-VQh0Y?t=11

Seprona
Anderzijds heeft een patrouille van de Guardia Civil in de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 april 2015 een tortuga boba (dikkop schildpad) gered die onder de olie zat in het gebied wat getroffen is door de olievlek welke veroorzaakt is door de schipbreuk van de Russische vissersboot ‘Oleg Naydenov’, zo heeft het Commissariaat van Las Palmas laten weten aan de persmedia.
De Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) (Milieubeschermingsdienst) van de Guardia Civil heef op last van de Officier van Justitie voor Milieuzaken van Canarias - die een onderzoek is gestart naar de schipbreuk - op woensdagmiddag 15 april 2015 het gebied van de schipbreuk geïnspecteerd met het patrouilleschip ‘Rio Tambre’.

De Seprona heeft monsters en foto’s genomen van het door de olievlek getroffen gebied en men heeft zoals gezegd, een tortuga boba (Caretta caretta = dikkop schildpad) - een met uitsterven bedreigde soort- aangetroffen die volledig met een dikke laag brandstof bedekt was.

Na de terugkeer van de patrouilleboot rond 23:00 uur is het dier overgebracht naar het Centro de Recuperación de Fauna Salvaje (Opvangcentrum voor Wilde Fauna) van het Cabildo (Eilandbestuur) van de Gran Canaria in Tafira, dat uitgebreid ervaring heeft in het helpen van maritieme soorten.

Deskundige
De professor Contaminación Marina (Maritieme Verontreiniging) van de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria, Jesús Cisneros, is van mening, dat de door het zinken van de Russische vissersboot ‘Oleg Naydenov’ ontstane olievlek te groot is, om uitsluitend afkomstig te zijn van het schip zelf, maar, “ dat een tank gescheurd is.”

Cisneros heeft aan de persmedia aangegeven, dat hoewel men nog steeds een analyse moet maken van de luchtopnames van het oliespoor, dat zich uitstrekt op 12 km², een lekkage doen vermoeden van olie hoewel dat niet de zware olie is ( de brandstof van het schip).

“Als het benzine is, dan zal dit niet al te veel problemen opleveren, men is al maatregelen aan het nemen, men kan het op het eerste gezicht niet vaststellen, maar het is duidelijk olie. De vlek is zodanig groot, dat die niet alleen van het schip zelf afkomstig kan zijn, het lijkt erop, dat er een tank kapot is gegaan. Maar het lijkt er ook op, dat het geen zware olie is,” zo heeft Cisneros uitgelegd.

Windrichting
Deze deskundige van de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria is van mening, dat met de huidige weersomstandigheden de olievlek niet richting eilanden zal gaan, omdat momenteel de noordenwind overheerst; en er zijn geen tekenen voor verandering, zodat de olievlek zal afdrijven naar het zuiden.

“De wind doet ons dit keer een groot plezier… tenzij het weer veranderd, waar het niet op lijkt. Als het gedurende een week zo blijft waaien, zal de olievlek de kust niet bereiken,” zo merkt Cisneros op.
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


Het Ministerie van Visserij staat  Canarische vissers 34 ton tonijn toe
waarvan slechts 1,2% voor schepen met vishengels

MADRID - woensdag 18 februari 2015 -Het Ministerie van Landbouw, Visserij , Levensmiddelen en Milieu heeft op dinsdag 17 februari 2015 in het BOE (Staatsblad) de verdeling van de Spaanse visserij-cuota gepubliceerd voor rode tonijn (2.956,9 ton) voor in totaal 396 viskotters en lijnvangstschepen.

In haar resolutie kent de Spaanse Regering 34 ton (1,2%) toe aan de Canarische lijst van 246 hengelschepen.

De politieke partij Coalición Canaria (CC) heeft op dinsdag 17 februari 2015 van de betreffende minister - Isabel García Tejerina - geëist, dat ze dit rectificeert en, dat ze aan de Eilanden minimaal 10% toekent van het staatsquotum.
246-barcos.jpg                                                        Isabel García Tejerina.
Binnen het totale quotum dat Spanje in 2015 toekomt, reserveert men 147,85 ton (5%) als voorziening van een “manoeuvreer -fonds”.

De regelgeving bevat een lijst van 246 viskotters en hengelschepen, men hun corresponderende individuele quota, evenals een lijst die betrekking heef op 1590 Canarische schepen, dat hun quota gezamenlijk beheert.

Vier vloten hebben recht op quota zoals de kring van de Middellandse Zee - die van de Straat van Gibraltar, en voor levend aas van Cantabrië.
imagesN7U68K0R.jpgVan de in totaal 2.809 ton, is 2.736,8 ton voor visserskotters en hengelschepen in de specifieke telling van het Península (Schiereiland = het vasteland van Spanje); 34 ton voor hengelschepen van Canarias en 37,21 ton voor schepen die bijvangsten verrichten.

Coalición Canaria heeft op dinsdag  17 februari 2015 de door Visserij toegewezen verdeling gekritiseerd, in de overweging, dat men aan één enkel schip van het Península meer dan het dubbele aan quota rode tonijn heeft toegewezen, dan wat men verdeeld heeft over de 246 Canarische schepen.

De senator van Coalición- Agrupación Herreña Independiente (CC-AHI), Narvay Quintero, heeft op dinsdag 15 februari 2015 in de zitting van de Eerste Kamer van het Spaanse Parlement “het de rug toekeren naar Canarias door de Spaanse Regering,” aangeklaagd, ondanks, dat 1.299 gezinnen op de eilanden rechtstreeks afhankelijk zijn van deze activiteit van de 246 toegestane schepen voor de visserij op rode tonijn en, ondanks dat de Eilanden voldoen aan de nieuwe criteria welke zijn geïntroduceerd dor de Europese Unie voor het verdelen van de quota.
imagesQ077MRL5.jpg
untitled-74.png imagesTHHZEKRO.jpg

Anderzijds zullen Spanje en Marokko vanaf woensdag 18 februari 2015 het visserijakkoord beoordelen tijden een beurs in Agadir. Het pact tussen de EU en Marokko staat 90 Spaanse schepen toe, vergunningen aan te vragen in Marokkaanse wateren. Zestig schepen hebben vergunningen aangevraagd en die zijn vooral afkomstig uit Andalusië, Galicië en Canarias,
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


Canarias, een ecologisch paradijs

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 4 november 2014 - Ecologische zeebaars bereikt onze keuken aan de hand van een Spaans pioniers-initiatief, dat wordt uitgevoerd door het Canarische bedrijf Naturally Atlántico. Haar directeur, Rafael Bernárdez, verzekert dat Canarias beschikt over de beste klimatologische omstandigheden ter wereld, voor het kweken van deze soort.

Op de Archipel heeft Gran Canaria nu de eerste kooi voor het kweken van ecologische vis (zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologie).

Het plaatselijke bedrijf Naturally Atlántico heeft dit initiatief bevorderd, om een nieuwe markt te versterken en een zeebaars bij de consument te brengen, hoewel die duurder is, veel gezonder is.
 
Een van de kooien waarin men op ecologische wijze zeebaars kweekt, nabij Gran Canaria voor de kust van Castillo del Romeral.
Met haar installaties zuidelijk van Gran Canaria, voert het bedrijf de productie uit van deze vissoort, door middel van door de Europese Unie gecertificeerde biologische diervoeders. Zeker is, dat het consumeren van dit soort zeebaars, naast gezonder te zijn, minder uitwerking heeft op het milieu, omdat de vis ambachtelijk gekweekt wordt.

De directeur en mede-eigenaar van Puerto Atlántico, Rafael Bernárdez, heeft tijdens de presentatie op vrijdag 30 oktober 2014 in de hoofdstad van Gran Canaria verzekerd, dat na het analyseren van de klimatologische omstandigheden in diverse delen van de wereld, het project is opgestart nabij Canarias vanwege haar goede, klimatologische omstandigheden voor het kweken van eco-zeebaars:” De stabiele temperatuur van de zee rond de eilanden is uniek in de wereld en is het beste voor het ontwikkelen van onze activiteit.”

Zo heeft men gevraagd, de aquacultuur te willen versterken op de Eilanden, omdat dit hun tweede grote economische motor kan zijn, omdat daar een markt voor is.”

Export
Ondanks, dat men in Spanje weinig weet van ecologische vis, consumeert men in Europa ecologische zalm, vooral in Duitsland, Engeland en Frankrijk. Daarom wil het Canarische bedrijf ecologische zeebaars op deze markten brengen, met het doel, dat 90% van de productie geëxporteerd zal worden, aldus Bernárdez, die verzekert, dat de acceptatie van eco-zeebaars op nationaal niveau ‘heel positief’ is, want men verkoopt deze in de filialen van El Corte Inglés in bijna geheel Spanje. Eveneens brengt men het product op Madrid Fusión, het Internationale Congres voor Gastronomie.
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


De Canarische beroepsvissers
verliezen 50% aan vis
door het niet kunnen vissen nabij Marokko

CANARISCHE EILANDEN - zondag 17 augustus 2014 - De cofradías (vissersgilden) klagen over ongebruikelijk hoge prijzen voor de vergunningen en geven aan, dat degenen die in Brussel de beslissingen nemen, de behoeften van de sector negeren.

Met de nieuwe vertraging in het openen van de Marokkaanse wateren zijn de vissers op de Archipel van een koude kermis thuisgekomen, ze hebben de helft van hun jaarlijkse vangstquota verloren door het uitstellen van het in werking treden van het akkoord tussen de Europese Unie en het Reino Alauí (Koninkrijk Marokko).

De voorzitter van de Federación de Cofradías de Pescadores (Federatie van Vissersgilden) van Santa Cruz de Tenerife, Manuel Díaz Marcelino, heeft opgemerkt, dat in de meest recente ontmoetingen, welke hebben plaatsgevonden in Madrid, men hen heeft toegezegd, dat men, “op zijn laatst, uiterlijk in maart 2014, zou kunnen vissen in de wateren van het buurland. Dat begin van 2014 en sindsdien, “heeft men geen enkel enkele informatie meer ontvangen van de verantwoordelijke politici.”

“Zelfs, dat we daar pas in september 2014 kunnen gaan vissen, hebben we via de communicatiemedia moeten vernemen;” zo klaagt Manuel Díaz, “en dat lijkt ons een grap.”
De beste tijd, om op tonijn te vissen ´- de meest voorkomende vangst in het gebied - is van midden maart tot midden december. Met diverse keren uitstel, om te mogen vissen in de Marokkaanse wateren, heeft men nu al vijf maanden verloren aan activiteit. Als de vissersschepen uiteindelijk kunnen uitvaren in september, dan resten nog slechts drie maanden en is het seizoen afgelopen.

Een
atunero (tonijnvisser) afgemeerd aan de aanlegsteiger in Santa Cruz de Tenerife.

“Deze nieuwe vertraging is zeer slecht voor ons, zo klaagt Manuel Díaz, “het ontbreekt aan politici van hier die op een krachtigere manier, meer moeten doen; omdat zij die de beslissingen nemen, de realiteit van de sector op de Archipel niet kennen.” Maar ondanks alles, hebben enkele collega’s het beroep verlaten, simpelweg omdat ze hierdoor er aan ten onder zijn gegaan,” zo benadrukt Manual Díaz.

Even zo kritisch, en zelfs nog meer, heeft de voorzitter van de cofradías (vissersgilden) van Las Palmas, Gabriel Jiménez, zich uitgelaten. Zo heeft hij opgemerkt, “dat men op een heel koude manier de beslissingen aan het nemen is vanuit de Europese Unie en, dat men vervolgens niet in het minst naar de sector om kijkt,”

Eveneens kritiseert Jiménez, dat de prijzen welke men voor de vergunningen moet betalen, “ongebruikelijk hoog zijn”.
“Op zijn best betaalden we voorheen €3.000,= en nu is dat €6.000,= tot €7.000,= ,” zo geeft hij aan. Naar zijn mening, is dit dan ook de reden waarom er reders zij die nog steeds niet betaald hebben; omdat men opnieuw de vergunningen heeft vertraagd, om met vissen te beginnen in het gebied.”
“En er zijn schepen die dit niet kunnen uitgeven, omdat ze al twee jaar werkloos zijn,” zo merkt Jiménez op.

“Opnieuw geeft men alle garanties aan Marokko ten koste van de rechten van de Canarische en Spaanse vissers,” zo klaagt hij.

Zoals de vertegenwoordiger van de cofradías (vissersgilden) van de oostelijke provincie uitlegt, “zijn we met 25 atuneros (tonijnvissers) en een dozijn mederos (makreelvissers)”. Hij betwijfelt echter, of de schepen die op burro, of chopa (straalvinnigen) vissen voldoende opbrengst hebben, om een vergunning te betalen, want men heeft hen de mogelijkheid ontnomen, te vissen met nasas (fuiken). Het waren de nasas (fuiken) die het hen mogelijk maakten een behoorlijke hoeveelheid vis te vangen. Zoals hij het ziet, ”kunnen de atuneros (tonijnvissers) nog steeds uitvaren, maar de bodemvissers ontkomen daar niet aan.”

Anderzijds vraagt Jiménez zich af, “of de overvloed aan vis wel zo hoog is als die was, want hoewel wij niet uit zijn kunnen gaan vissen, zijn anderen wél doorgegaan, zo zal men moeten weten wat de voorraad is.”

Voor Jiménez toont onbekendheid bij de verantwoordelijken in de EU met de realiteit in de sector aan, “dat men het verdwijnen van de sector op de eilanden aan het bewerkstelligen is;” een proces, “dat alleen maar erger wordt,” zo overweegt hij, “als onze politici niet meer druk uitoefenen, om onze belangen te verdedigen.”

Naar men op donderdag 14 augustus te weten is gekomen, hebben bronnen bij de onderhandelingen aangegeven, “dat het, met alle waarschijnlijkheid, niet voor de volgende bijeenkomst van de wederzijdse Visserijcommissie zal zijn, vanaf 10 september 2014 in Rabat, wanneer de Canarische vissers Marokkaanse wateren kunnen binnengaan.

 De Marokkaanse onderhandelaars hebben laten weten, dat vanwege de complexiteit van het proces en het samenvallen met de vakantieperiode in Marokko na het einde van de Ramadan, de terugkeer van de schepen pas plaats zal kunnen vinden in augustus 2014.

Als de wederzijdse Commissie bijeenkomt, zullen er nog enkele “gaten” gedicht moeten worden die nog niet precies zijn aangegeven in de tekst van het akkoord; zoals, of de vissers kunstlicht mogen gebruiken, om ’s nachts te vissen; een kwestie, die nog steeds niet is opgelost.
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


Mauritanië staat de ontscheping  van in haar wateren gevangen vis toe in
de haven van La Luz

NOUAKCHOTT - donderdag 8 mei 2014 - Canarias versterkt de relaties met het Magrebí-land (Noord Afrikaanse land), dat zich aansluit bij het EU-programma voor internationale samenwerking.

Mauritanië zal vanaf nu toestaan, dat Canarische vissers die vissen in haar wateren hun vangst ontschepen in Puerto de La Luz, een aloude wens van de Canarische visserijsector. Het goede bericht is door de president van de Republiek Mauritanië, Mohamed Ould Abdel Aziz, meegedeeld aan de Canarische president, Paulino Rivero, tijdens de ontmoeting die zij hebben gehad in Nouakchott op de eerste dag van het officiële staatsbezoek, dat Rivero aan het país magrebí (Noord-Afrikaanse land) brengt.

Paulino Rivero tijdens zijn ontmoeting met de president van de Republiek Mautitanië, Mohamed Ould Abdel Aziz.

De ontscheping in de Grancanarische haven verrichtte men al eerder via het visserijprotocol tussen de EU en Mauritanië, dat men goedkeurde in november 2013 en dat tot aan 2014 geldig was. De overeenkomst verplichtte de pelagische vloot hun vangsten te ontschepen in het Afrikaanse land (zie: https://www.vwa.nl/onderwerpen/bedrijven-en-instellingen/branche/vissector/pelagische-visserij) en stond ook het vissen toe op cefalopoderos op hun visgronden die bijzonder rijk zijn aan pulpo (inktvis).

De Canarische visserijsector heeft becijferd, dat de verplichting te ontschepen in Mauritaanse havens, een verlies heeft opgeleverd van ongeveer 20%, waardoor het nieuws van donderdag 7 mei 2014 -dat is meegedeeld door de president Aziz - in de woorden van Miguel Rodríguez, vertegenwoordiger van de stuwadoors van Las Palmas, gekwalificeerd is  als, “uitzonderlijk” en als “een nieuw startpunt.”

"De ontscheping in La Luz van 7.000 ton pelagische vis van de Nederlandse trawler ‘Annelies Ilena’ KwW174  - begin april 2014 gevangen op de Mauritanië visgronden ´- bood  een sprankje hoop,” aldus Miguel Rodríguez op donderdag 8 mei 2104.  “De ontmoetingen van donderdag 7 mei 2014 bevestigen de beste vooruitzichten," zei hij.

Rivero die in de loop van de dag ook een ontmoeting heeft gehad met minsterpresident Mulay Ould Mohamed Laghdhaf, heeft verzekerd, dat dit bezoek een “voor en een na” markeert in de wederzijdse betrekkingen en heeft de kansen benadrukt die Canarias kan bieden aan de ontwikkeling van de infrastructuur in dat land. Zowel met verwijzing naar de visserij, evenals naar het toerisme en de waterbehandeling.

Eveneens heef men gesproken over de voorwaarden voor de opname van Mauritanië in het territoriale samenwerkingsprogramma van de Europese Unie, dat Canarias, de Azoren en Madeira omvat met derde landen; en dat tot aan 2020 een financiële dotatie zal ontvangen van 115 miljoen euro.Als startpunt heeft men de vertegenwoordigers van Mauritanië uitgenodigd deel te nemen aan de (Atlantische Beurs voor Logistiek en Transport), en aan de komende editie van Africagua, die beiden plaats zullen vinden op Fuerteventura.

1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


Schelpdierenstroperij
maakt zich meester van de kust

LANZAROTE - zaterdag 29 maart 2014 - Het marisqueo ilegal (illegaal schepdieren vangen, lees: stropen) blijft zich meester maken van de kust van Lanzarote, vooral aan de Barlovento (Bovenwindse) kust. In de maanden januari, februari en maart 2014 is een honderdtal kilo aan diverse soorten schelpdieren in beslag genomen door agenten van Milieuzaken van het Cabildo (Eilandbestuur). Daarbij moet dan nog worden opgeteld wat in beslag is genomen door de Policía Local (Gemeentepolitie ) en de Guardia Civil.

Het Eilandkorps van Milieu-agenten heeft gedurende de eerste drie maanden van 2014 acties uitgevoerd tegen de schelpdierenstroperij, waarbij men in totaal 88 kilo aan diverse soorten schelpdieren heeft geconfisqueerd en zes aangiften heeft gedaan tegen mariscadores furtivos (schelpdierenstropers).

Twee stropers van schelpdieren, volop aan het werk, (foto versterkt door het
Cabildo van Fuerteventura).

Bij een van deze acties heeft men enkele dagen geleden in de omgeving van El Junquillo in de gemeente Betancuria 21 kilo aan marisco (schelpdieren) in beslag genomen, waaronder mosselen, lapas (zeeslakken) en percebes of ‘geitenpoten’ zoals men deze eendenmosselen populair noemt.

Tegen twee personen is aangifte gedaan, bij een actie die gezamenlijk is uitgevoerd door agenten van Milieuzaken en personeel van de Visserij-inspectie van de Canarische Regering.

De eilandminster van  Milieuzaken, Natalia -Évora, betreurt het, dat deze feiten zich blijven voordoen en beargumenteert, “de schelpdierenstroperij bedrijft men zonder onderscheid te maken en verhindert de vermeerdering van de soorten; daarom is het onmogelijk om de bestaande vangstverboden op te heffen.

De boete op schelpdierenstroperij (het illegaal vangen van schelpdieren ) gedurende het seizoen waarin dit verboden is, varieert van €301,= tot €60.000,=
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


Vissers vangen in één dag het gehele toegestane quotum aan atún rojo
(blauwvintonijn)

De cofradías klagen
dat de door de Staat vastgestelde 52 ton onvoldoende is

CANARISCHE ERILANDEN - donderdag 27 maart 2014 - De Canarische vissers hebben in minder dan een dag de maximaal toegestane hoeveelheid atún rojo (blauwvintonijn) uit zee gehaald; ondanks, dat het seizoen duurt tot 1 juni. Toen men op maandagmiddag de vangst opende, is de sector op dinsdag de zee op gegaan en heeft de door het Minuterie van Landbouw, Visserij en Milieuzaken toegestane 52 ton opgevist.

Men kwam zo snel aan de toegestane hoeveelheid, dat er zelfs schepen waren die niet eens de kans hadden uit varen, om te gaan vissen. Dat was bijvoorbeeld het geval met de vissers op La Palma en Gran Canaria die, omdat er op maandag storm heerste, toen men kon gaan varen,  zagen, dat de toegestane hoeveelheid al was opgevist.

Vertegenwoordigers van de
cofradías (vissersgilden) na een ontmoeting met de Gedelegeerde van de Spaanse Regering op Canarias,  na het vragen om meer quota in 2013.

“Na amper anderhalve dag, sinds het begin van het vangseizoen, hebben de inspecteurs contact opgenomen met de cofradías en verordend, dat deze stoppen met het vissen op atún rojo (blauwvintonijn),” zo legt op woensdag 26 maart 2014 Carlos Nicolás Rodríguez uit, de grootste visser van de cofradía (het vissersgilde) van Santa Cruz de La Palma.

Voor deze beroepsvisser is het door de Spaanse Regering voor Canarias afgebakende quotum heel laag voor wat betreft de hoeveelheid atún rojo (blauwvintonijn) die langs de Eilanden trekt.

"Het is jammer, want nu ga je vissen en hoewel je de tonijn onophoudelijk ziet passeren, mag je die niet vangen.”

De verhoging van het toegestane tonnage op Canarias aan atún rojo (blauwvintonijn) is een al lang gekoesterde wens van de sectior. In 2013 mocht men slecht 29 ton vangen, en voor 2014 voorziet men 58 ton, hoewel dit is verlaagd naar 52 ton. De Canarische vissers willen echter, dat de tonnage verviervoudigt en minstens tot 210 ton komen.

1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


Vissen op atún rojo (blauwvintonijn)
is een dure aangelegenheid

MOGÁN - donderdag 6 maart 2014 - €6000,= voor een satelliet-communicatiesysteem. Dat is wat elk van de 40 Canarische schepen met een lengte van meer dan 15 meter moet investeren, om te kunnen vissen op atún rojo (blauwvintonijn).

De eis van de Europese Unie, welke is aanvaard door de Spaanse Regering, is, dat ze allemaal een elektronisch visserijlogboek bijhouden, zodat men ze vanuit Madrid kan controleren.

De vissersboot van Carlos Primero in de haven van Arguineguín in afwachting van de start van de blauwvintonijn-campagne.

Voor de ambachtelijke Canarische visserijvloot is het uit vissen gaan veranderd in een bureaucratische odyssee waarvan de eisen en complicaties de reders, schippers en matrozen ontmoedigen

Het in werking treden van het Europese communautaire regelement betreffende de registratie en elektronische overdacht van visserijactiviteiten en de middelen voor afstandsdetectie en het dagelijkse elektronische visserijlogboek - is een rib uit het lijf van hen die zich bezig houden met het vissen op rode tonijn en nu doemt er ook nog eens een gigantische golf op van andere vissersgroen op de Archipel.

De secretaris van de Cofradía de Pescadores (het Vissersgilde) van Arguineguín en van de Provinciale Federatie van de Las Palmas, Francisco Jiménez, legt uit, dat de genoemde verordening alleen effectief is voor schepen van meer dan 15 meter lengte, waarbij het gaat om ongeveer 40 Canarische vaartuigen; en de uitvoering ervan is verplicht voor degenen die betrokken zijn bij de vangst van atún rojo (blauwvintonijn).

De installatie van het apparaat, dat bestaat uit een satelliettelefoon en een computer, kost ongeveer €6.000,=, waarbij dan nog de rekening komt van ongeveer €200,= per maand voor onderhoudskosten en het gebruik ervan.

Het doel van het systeem is, om het Dirección General de Recursos Pesqueros y Acuicultura (Directoraat-generaal van Visbestanden en Aquacultuur) mogelijk te maken te allen tijde controle uit te oefenen op de visserij-activiteit. Het is een Big Brother voor vissers. De schepen moeten melden wanneer ze de haven verlaten en van de activiteit tijdens het vissen, maar ook van het lossen en het overladen van de vangsten. De installatie kan alleen buiten werking worden gesteld als het schip werkeloos in de haven ligt.
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


Een dertigtal Canarische vissersschepen gaat in januari 2014
weer vissen op de Saharaanse-bank

Na een visserijverbod van twee jaar

STRAATSBURG - donderdag 12 december 2013 - Het Europees Parlement heeft op maandag 10 december 2013 een nieuw visserij-protocol goedgekeurd, waardoor elf Europese lidstaten hun netten kunnen uitwerpen in Marokkaanse wateren. Deze regelgeving maakt na twee jaar een eind aan het ontbreken van een visserijakkoord tussen Europa en het reino alauí (Koninkrijk Marokko).

In totaal maakt het door de Partido Popular (PP) afgevaardigde Europarlementslid Carmen Fraga gepresenteerde rapport, het 126 schepen van EU-lidstaten mogelijk - waaronder een honderdtal Spaanse vissers op tonijn en op demersales (diep zwemmende vissen) (sama, el cherne en burro) - te vissen in Marokkaanse wateren. “Voor het behalen van dit succes, hebben we kunnen rekenen op de steun van de overheden, de Spaanse Regering, de leden van de Spaanse visserijsector, EU- en Marokkaanse politici en de vakbonden,” zo heeft Fraga opgemerkt na het bekend worden van de uitslag de stemming.

Leden van het Europese Parlement tijdens de stemming over het visserijakkoord.


                                                         Carmen Fraga.

Het Europese Parlement heeft in 2011 de verlenging met een jaar van het - al op 27 februari 2013 afgelopen - visserijakkoord, afgewezen. Na het veto van de EU-Parlement is men pas na 14 december 2011 gaan onderhandelen over een nieuw protocol.
Het nu bereikte akkoord verhoogt de visserijmogelijkheden voor de EU-vloot met 33% - voornamelijk door de toename van de pelagische visindustrie van 60.000 tot 80.000 ton - en regelt de financiële tegenprestatie die ten laste komt van de EU-begroting met een bedrag van jaarlijks 30 miljoen euro.

Hoewel de Raad van Europa het akkoord formeel denkt goed te keuren op 16 december 2013, hebben de Europarlementariërs het groene licht al gegeven met: 310 stemmen voor, 204 stemmen tegen en 49 onthoudingen. “We hebben stem voor stem moeten winnen. De vorige keer hebben we met een verschil van 50 stemmen verloren en nu winnen we met een meerderheid van ruim 100 stemmen. Dit is te danken aan het feit, dat dit niet zomaar een protocol op zich is, maar waarin men maatregelen heeft getroffen voor de problemen die bij het vorige zijn ontdekt,” zo heeft Carmen Fraga verzekerd.

Het protocol heeft ook kunnen rekenen op de steun van de Spaanse socialisten. “We hebben het allemaal als één blok ondersteund,” zo heeft de Europarlementariër Juan Fernando López Aguilar opgemerkt.
De Canarische socialist laat weten, “dat het nieuwe akkoord een eind maakt aan  een periode van onzekerheid waar de Canarische vissers onder hebben geleden·”
“Ik weet, dat het een bericht is waar de sector op wacht; wat men moet vertalen in voordelen en wat men niet kan verwarren met de historische kwestie van de Marokkaanse bezetting van de Sahara.”, zo heeft Anguilar toegevoegd.

                                            Izaskun Bilbao Barandica.

In het op maandag 10 december 2013 in Straatsburg gehouden debat, heeft voorafgaand aan de stemming Izaskun Bilbao Barandica, de Baskische euro-gedeputeerde voor de Alianza de Liberales y Demócratas para Europa (ALDE) - een groepering die gevormd wordt door de PNV (Nationale Baskische Partij), CiU (Verenigd Links ) en CC (de nationalistische partij Coalición Canaria ) - verzekerd, dat haar groepering zich zou onthouden van stemming.

Die houding beviel de voorzitter van de Visserijcommissie van het Europese Parlement, de Canario Gabriel Mato, in het geheel niet; die er dan ook niet aan twijfelde, om na afloop van de parlementszitting om uitleg te vragen. “Het doet me pijn, dat zij die van Canarias zijn, over andere zaken praten, dan die, welke de belangen van onze vissers zijn. Ik zou graag hebben kunnen rekenen op enkele van de stemmen die hun onthouding hebben aangekondigd. Ik veronderstel, dat CC heel wat zal hebben uit te leggen op de Archipel, omdat men besloten heeft zich te onthouden in nee stemming die zoveel betrekking heeft op de Canarische vissers,” zo heeft Gabriel Mato laten weten.

De houding van de ALDE staat in schril contrast met de blijdschap die op maandag 10 december 2013 is getoond door de minister van Landbouw en Visserij van Canarias, Juan Ramón Hernández (CC), voor wie het akkoord betekent, dat de mogelijkheden voor de sector zich “eindelijk” openen, “omdat men dit di nu toe gesloten heeft gehouden.”

De in Straatsburg  goedgekeurde tekst omvat als nieuwigheid in het werven van zeelieden, uit  een - op voorstel van Marokko - samengestelde lijst, die bestaat uit afgestudeerden aan de maritieme opleidingsinstituten.

In die zin heeft Mato opgemerkt,” dat het akkoord 1.500 arbeidsplaatsen zal creëren, waarvan 500 Marokkaanse en 800 voor personeelsleden die gerekruteerd zullen worden uit Canarische en Andalusische gezinnen.”

Bovendien verplicht het akkoord de tonijn-vloot 25% van de vangst te ontschepen in Marokkaanse havens.

Minder financiering
De EU zal de financiële tegenprestatie welke men aan Marokko heeft aangeboden, gaan bepreken van de vorige 36 miljoen euro per jaar,  tot nu 30 miljoen euro per jaar, wat neerkomt op een vermindering van 17% voor de Europese schatkist.  De jaarlijkse kosten van het protocol nemen op jaarbasis met 1% toe, van 29,5 miljoen naar 40 miljoen, dankzij een verhoging van 194% van de bijdrage van de rederijen.

Sahrawi-bevolking
Te verzekeren, dat de economische, sociale en humanitaire voordelen die gegenereerd worden door dit akkoord, ook ten goede zullen komen aan de Sahrawi-bevolking, en niet alleen aan de Marokkaanse, is in het protocol een clausule opgenomen. Dat, als op enig moment Marokko haar verplichtingen tegenover de Mensenrechten niet nakomt, men het akkoord zal opschorten.
Daartoe zal men een wederzijdse controlecommissie voor het akkoord in het leven roepen.

VIDEOFILMPJE: 

de Westelijke  Sahara op maandag 10 december 2013 - vlak na stemming Europees Parlement
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IA3RlqLKAjM

Zie ook:
http://www.westelijkesahara.org/a106x1537
“Vandaag is een trieste dag voor het Sahrawi-volk. Dit is een illegaal akkoord en onrechtvaardig, omdat de Westelijke Sahara een autonoom gebied is en, daarom men de natuurlijke hulpmiddelen ervan niet kan exploiteren zonder de toestemming van het Sahrawi-volk,” zo heeft Mohamed Sidati, de voor Europa gedelegeerde minister van het Polisario Front, gezegd na de goedkeuring van het protocol. Sidati heeft gewaarschuwd, “we zullen alle tot onze beschikking staande middelen inzetten, om dit akkoord ongeldig te laten verklaren, door ons te beroepen bij de Europese en Internationale tribunalen.”

1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


Klimaatverandering veroorzaakt 'revolutie'
met tropische soorten in Canarische wateren

Wetenschappers registrerende komst van vissen en algen
uit warmere wateren

Traditionele soorten, zoals  brota en fucu (blaaswier) verdwijnen

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - maandag 10 december 2012 - De effecten van de klimaatverandering vertalen zich in een verandering van de biodiversiteit met de komst van tropische soorten uit warmere wateren zoals de peto  en de gallo aplomado (Canthidermis sufflamen) en, het verdwijnen van andere, traditionele soorten zoals het fucu blaaswier of de brota (Phycis phycis, een straalvinnige vissensoort uit de familie van Oost-Atlantische gaffelkabeljauwen) die decennia terug nog veelvuldig voorkwamen.

Het identificeren van nieuwe soorten, dat te maken heeft met de gemiddelde temperatuurverhoging van het zeewater, is een van de activiteiten van het onderzoeksteam Biodiversidad y Conservación  wat geleid wordt door Ricardo Haroun en een onderdeel is van het Centro de Biodiversidad y Gestión Ambiental (Bioges) (Centrum voor Biodiversiteit en Milieubeheer) van de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).


Cayetano Collado (links), Ricardo Haroun (midden) en José Juan Santana.

Fucu.

“De locatie van de Archipel is bevoorrecht, omdat deze ligt op de grens van de temperatuur-toename en de globale verandering. In de Canarische wateren zijn enkele soorten die verdwijnen en andere die komen. Dit jaar sluiten we, samen met het Ministerie, een onderzoeksproject af wat luistert naar de naam ‘Estrés fisiológico’ (Fysiologische Stress) wat te maken heeft met de leefgemeenschappen voor de kust, en we hebben de afname gezien van een algenkolonie tussen twee zeegebieden en er komen steeds minder van deze algen voor op Canarias, omdat dit een koud-watersoort is,” zo bevestigt Ricardo Haroun.

Het bemonsteringswerk, dat is uitgevoerd op de diverse eilanden, heeft bereikt, diverse soorten te ontdekken en een nieuwe verdeling van soorten te ontwikkelen. Zo heeft men de komst van tropische kolonies zien komen welke van belang zijn voor de visserij, zowel van vis als van ongewervelde dieren en algen

“De meerderheid komt, of verschijnt voor het eerst bij El Hierro en La Palma, waar het water warmer is, en nadien begint men deze te ontdekken bij Lanzarote en Fuerteventura. In die zin, ziet men steeds meer vissen zoals de peto, die op een tonijn lijkt, en die men tot voor enkele jaren alleen tegenkwam bij La Restinga (El Hierro) en die men nu met de sporthengel vangt bij La Isleta,” zo geeft Haroun aan.


Peto (Koningsvis ) Zie videofragment:
http://www.youtube.com/watch?v=e-yUJZXpr5s&feature=player_detailpage
en:
http://www.youtube.com/watch?v=pMmEX8PNMmA&feature=player_detailpageBrota (Urophycis brasiliensis - Braziliaanse gaffelkabeljauw, ook wel Afrikaanse meerval genoemd).


Gallo aplomado (Canthidermis sufflamen - Trekkervis).

Evenzo heeft men regelmatig bij Mogán populaties gallo aplomado (Canthidermis sufflamen - een straalvinnige vissensoort uit de familie van trekkervissen - Balistidae)  aangetroffen, wat niet gebruikelijk is op Canarias. “Onlangs is er een tropische kreeft verschenen bij Las Canteras die men tot dan toe alleen kon waarnemen voor de kust van Mauritanië en, we zijn ook algen uit de Caraïben gaan zien. Echter de fucus en andere rode algen zijn aan het verdwijnen, evenals koudwatervissen die voorheen veel veelvuldiger voorkwamen, zoals de brota (Urophycis brasiliensis - Braziliaanse gaffelkabeljauw, ook wel Afrikaanse meerval genoemd).

Het onderzoeksteam werkt sinds 1994 samen met Kaap Verdië, in het herstel van het nestelen van de zeeschildpadden op Canarias, teneinde het evenwicht te herstellen van veel Canarische ecosystemen, door andere zee-soorten te controleren die in relatie staan tot de schildpadden, of om overbevolking te voorkomen van soorten welke voer blijken te zijn voor schildpadden, zoals de medusas (kwallen).

Biocon ontwikkelt ook een onderzoekslijn voor het ontwikkelen van een duurzame visserij op de Archipel. “De visbestanden van het eiland Gran Canaria hebben geleden onder een chronisch proces van  overbevissing wat heeft geleid tot uitputting van de visserij (in de afgelopen 40 jaar is 90% van de biomassa van de doelsoorten verdwenen), wat het falen aantoont van het huidige model van visserijbeheer op de Archipel.”


Cofradia de pescadores (de visafslag).

Op basis van deze situatie, zijn de werkzaamheden die professor José Juan Castro leidt, erop gericht een programma te ontwikkelen voor duurzame visserij, zodanig, dat elk eiland op zich een individuele visserijeenheid vormt,  waarbij de cofradías de pescadores (vissersgilden) en de regionale organen voor het beheer van de visserij en de Eilandbesturen, de visserij-inspanning verdelen. “Er zijn veel bewijzen binnen en buiten Canarias, dat er in de   schelpdieren- en visvangst, overbevissing is. Telkens zijn er minder beroepsvissers, omdat er telkens minder ambachtelijke visserij is en teveel ongecontroleerde sportvisserij,” zo geeft Haroun aan, waarbij hij als voorbeeld geeft, dat er ongeveer 1.000 visvergunningen zijn voor beroepsvissers op de Canarische Eilanden en ruim 60.000 voor sportvissers en de controle tekortschiet.

Het doel is, om naar aanleiding van de opstopping, een nieuw model te creëren, dat gebaseerd is op het vestigen van een totaal aan vangstquota voor het geheel van elk eiland; exploitatierechten met betrekking tot visserijbeheer voor gebieden met een uitsluitend professioneel karakter en voor die, met een recreatief karakter; beschermde maritieme gebieden en een merk voor kwaliteit en duurzaamheid, dat de professionele vangsten herwaardeert.

De groep Biodiversidad y Conservación bestaat naast het Centro de Biodiversidad y Gestión Ambiental van de ULPGC, ook uit de onderzoeksteams voor Análisis Químico Medioambiental (Chemische Milieuanalyse), dat geleid wordt door José Juan Santana en het onderzoeksteam voor Calidad Medioambiental (Milieukwaliteit),  van Cayetano Collado.

Het onderzoeksteam voor Milieukwaliteit werkt aan de controle van organische vervuiling in het zeemilieu; de controle van toenemende vervuiling door afvalwater wat in zee geloosd wordt en bestudeert reinigingsmethodieken die het mogelijk maken, organische verbindingen aan te gaan welke van belang zijn voor het milieu.

Het onderzoeksteam voor Milieukwaliteit richt zijn inspanningen op het bestuderen van de uitwerking die het binnendringen van Saharaanse luchtstroming  heeft op de  biogeochemische cycli van de elementen in het zeemilieu; en  de evaluatie en monitoring op de vervuiling van de wateren, vooral met het doel deze studies toe te passen op het kustbeheer en op de Canarische visserijsector.

De belangrijkste projecten van de drie onderzoeksgroepen worden, grotendeels, gefinancierd door nationale en internationale fondsen.

Weten wat er zoal rondzwemt in de Canarische wateren? Neem dan o.a. eens een kijkje op: http://www.webdelanzarote.com/pescados.htm
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


De beste tonijntrek in 10 jaar

ARGUINEGUÍN - zondag 10 juni 2012 - 50 ton per dag. Dat is  de vangst aan listado bonito (gestreepte tonijn) en atún blanco, of barrilote (witte tonijn) die men lost bij de cofradía  (visafslag) van de Arguineguín van de 46 schepen die vanuit deze haven sinds een maand op tonijn vissen.

Het is een van de beste campagnes van de afgelopen tien jaar, merkt de enthousiaste reder en koper, José Ortega Santana, op.
De activiteit in de cofradía (visafslag) van de vissers van Arguineguín, een van de belangrijkste van de Canarische Eilanden, is tomeloos dezer dagen.


De vissershaven van Arguineguín, de
cofradía (visafslag) hier is een van de belangrijkste van Canarias.

De beweging van vissersschepen, niet alleen van de de plaatselijke, maar ook van die van de vissersschpen van  andere eilanden, is eindeloos, “want sinds 10 mei 2012 doet zich een van de beste vangstseizoenen voor van de vissoorten listado bonito en barrilote (atún blanco) van de afgelopen jaren, “ legt de voormatig grootste werkgever, visserman Pepile Sanatana, uit.
1-AAAAislas-canarias-kopie-164.jpg


'Waarvan moeten we eten waarvan moeten we betalen?'
Veto  Europees Parlement tegen visserijakkoord Marokko,
26 Canarische vissersschepen zonder werk

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - dinsdag 20 december 2011- Bij mij thuis zijn we met zijn vijven en de enige die een salaris heeft, ben ik,” zo zegt Benito Barrios tegen de persmedia in de haven van Las Palmas. Benito is de  schipper van de “’Nuevo Hermanos’ met 45 jarige ervaring op zee, waarvan de laatste 30 jaar met visvangst in Marokko. “Ik hoop, dat men ons niet laat stranden, zegt u me maar wat we moeten doen? “Waarvan moeten we eten, waarvan betalen we onze rekeningen?”


Horacio Umpierrez, opvarende van de ‘Nuevo Francisco Javier’, een van de Canarische schepen met vergunning, om te vissen in Marokko, bij zijn  in de haven van Las Palmas afgemeerde schip na de opschorting van het visserijakkoord. Het veto van het Europees Parlement heeft van vandaag op morgen 26 Canarische schepen zonder werk gezet waarin de bemanning  nog  steeds geen gat ziet, omdat men geen duidelijke alternatieven ziet om door te gaan met de visserij en men begint zich af te vragen, hoe men de rekeningen moet gaan betalen.

Het bemanningslid van Barrios is er een op de aanlegsteigers van de haven van Las Palmas de Gran Canaria  die zich voorbereidt, om naar zee te gaan, om de laatste dagen van het jaar te benutten voorafgaande aan feestdagen, waarbij de order van Marokko - dat alle Europese schepen  onmiddellijk haar territoriale wateren verlaten - voor verrassing gezorgd heeft.

Hetzelfde is het geval bij de opvarenden van  de ‘Nuevo Francisco Javier’ en van de ‘Mercedes Quesada’, maar nog erger is het voor de  opvarenden van de ‘Mary Nere’, ‘Valdivia 2’en de ‘Gure San Pedro’,  drie vissersschepen met basis in Las Palmas, die terugkeren naar de haven, met bijna lege handen, net voor de sluiting van de toegang tot de visserijgronden.

“Deze schepen zijn  slecht begonnen met  de visserij en komen terug aan land. Maar eens zien wat ze nu gaan doen, zij hebben altijd nog meer verliezen, dan wij, “ vertelt Benito Barrios.

 Gelaten benadrukt deze oude schippersbaas, dat er voor de traditionele vloot weinig alternatieven zijn, want de vis die men voor de kust van de Canarische Eilanden vangt, dekt de kosten niet en uitwijken, om te gaan vissen op zee  ten zuiden van Mauritanië,  “levert geen winst op” en, “geeft veel problemen.”

Dezelfde mening is Humberto Umpiérrez, een van de zeven bemanningsleden van de "Nuevo Francisco Javier", die ligt afgemeerd aan de pier, samen met de "Nuevo Hermanos Valdivia" en de "Mercedes Quesada".

“Alternatieven hier? Niets.” Op de Eilanden ontkomen deze schepen er niet aan, met de kosten die deze met zich meebrengen…  hiervoor is nabij de Eilanden geen vis voorhanden,” oordeelt Umpiérrez.

De Federación de Cofradías de Pescadores (Bedrijfschap van Vissers) van Las Palmas heeft al laten weten, dat het einde van het akkoord met Marokko ruinering van de sector betekent. Op de pier wordt dit bevestigd door de matrozen.

“Wij zijn met negen mannen ( op de "Nuevo Hermanos Valdivia"). Dit is een ramp, waarom…Wat kan men doen? Momenteel waren we ons aan het ontdoen van sardines, voor een snelle reis naar huis voor Kerstmis, omdat we aan het eind van de maand in het dok moeten.  Men heeft al onze plannen gedwarsboomd !” betreurt Benito Barrios

Deze Canarische schippersbaas onderstreept, “dat de sector zoiets in het geheel niet heeft verwacht”, omdat nog steeds alles afhankelijk was van de onderhandelingen tussen de Europese Unie (EU) en Marokko, waarbij de meerderheid er van uit is gegaan, dat er een verlenging zou komen van de huidige akkoorden. “Dit is ongelooflijk. Feit is, dat hier schepen op land komen te liggen,” zegt hij. Hetzelfde merkt Humbero Umpiérrez op, die wist, dat het akkoord over enkele weken zou aflopen, maar niet verwachtte wat er plotseling allemaal is gebeurd. Bovendien in deze tijd van het jaar  …we zitten nu zonder een stuiver. “wat doen we? “Als er niet gevist wordt, wat doe ik? Dit is mijn werk,” zegt hij

Zoals de meeste van de kustvloot, hebben deze Canarische zeelieden geen vast salaris, maar krijgen ze een percentage van de waarde van de visvangst. En als men niet vist, ontvangt men niets.

Met de feestdagen voor de deur en met de autonome regio net de hoogste werkloosheid van Spanje, verzekeren de vissers, dat ze weinig uitweg zien, behalve als men hen compenseert omdat ze niet kunnen werken.

“We hebben het slecht, omdat dit jaar niet goed is geweest, we zijn allemaal, zoals men zegt, platzak,” vat Barrios het samen.
kleurlogoCanarias.png


In Marokkaanse wateren
vissende Canarische vissers
vragen 28 miljoen euro ondersteuning

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - maandag 19 december 2011 - De vierhonderd Canarische vissers die tot februari 2012 het recht hebben om te vissen in de Marokkaanse wateren - overeenkomstig het  door de EU overeengekomen akkoord met dat land,  zijn van mening, dat ze - na  het “politieke” veto van het Europees Parlement tegen dit akkoord - gecompenseerd  moeten worden met 28 miljoen euro.

Dit is gebleken na de ontmoeting van Canarische minister van Visserij, Juan Ramón Hernández, en de voorzitter van de Federación de Cofradías de Pescadores (Federatie van Visserijbedrijfschappen) van Las Palmas, Gabriel Jiménez, die de ondersteuning welke rederijen en vissers moeten ontvangen, heeft becijferd op respectievelijk €30.000,= en €1.300,=, vanwege het niet kunnen doorgaan met vissen op de “Canarische-Saharaanse Vissersbank.
2011-12-19-52nzs6ylwdzvb2hrxi26k_large.jpg

De bijenkomst de minister van Landbouw, Veeteelt , Visserij en Territoriale Wateren,  Juan Ramón Hernández (op de foto 2er van links) in de Canarische regering, met vertegenwoordigers van de Federaties van Visserijbedrijfschappen van de eilanden en ondernemingen die getroffen zijn door het veto van het Europees Parlement tegen het visserijakkoord met Marokko. De Canarische vissers die vissen in de genoemde wateren verlangen 28 miljoen euro een ondersteuning vanwege  het verbreken van het pact.

Als het erop aankomt, beschouwt Jiménez door de EU aangevoerde argumenten, om dit veto te rechtvaardigen met milieuschade die wordt veroorzaakt door de Spaanse vloot welke in de Marokkaanse wateren vist,  als “een misvatting” en hij heeft gezegd,  “dat dit in tegenstelling is met de Nederlandse, Russische en Chinese super-trawlers,” waarbij, dan ook nog eens, ruim twintig Japanse schepen kunnen worden opgeteld.

De vertegenwoordiger van de cofradías (bedrijfschappen) van Las Palmas is van mening, dat de Spaanse regering “tekort is geschoten”, door de EU compensatie te vragen ter grootte van 30 miljoen euro voor de gehele nationale vloot die getroffen is door het veto tegen het visserijakkoord met Marokko.

Evenzo heeft hij erop vertrouwd, dat men dit akkoord zou herroepen en hij waarschuwde, dat anders, “veel schepen naar de sloperij zullen gaan, wat een inbreuk betekent op de productiviteit van Canarias en zorgt voor een toenemende werkloosheid in deze autonome deelstaat.”
islas-canarias-9.jpg


 

e-37.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--110.jpg