site teller
site teller
site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-1-2-kopie-kopie-26.jpg

6-55.jpg


De Gemeente Santa María de Guía bouwt in Verdejo  een gehoorzaal voor de natuur  die €214.000,= kost

SANTA MARÍA DE GUÍA - dinsdag 4 september 2018 - De Gemeente Santa María de Guía blijft de werken van de toekomstige gehoorzaal voor de natuur uitvoeren, die een investering van €214.000 toewijzen, gefinancierd via het Plan de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas (Plattelandsontwikkelingsplan) van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt, Visserij en Waterschap van de Canarische Eilanden.

Een gebouw gelegen op een perceel van meer dan vijfhonderd vierkante meter, op de weg naar Verdejo, dat zal worden gebruikt voor voorlichting, met initiatieven voor opleiding, informatie en milieubewustzijn van burgers.
municipio-tendra.jpg

                                       Pedro Rodríguez bezoekt de bouw van
                  de
aula de la naturaleza (gehoorzaal voor de natuur) in Verdejo. 
De burgemeester van Santa Maria de Guía , Pedro Rodríguez, heeft deze locatie bezocht om uit de eerste hand de ontwikkeling  van de werken te zien, die in twee fasen worden uitgevoerd en die naar verwachting in oktober 2018 zullen eindigen voor de opening.

Pedro Rodríguez heeft het belang benadrukt  van het hooggelegen gedeelte van Santa María de Guía dat een ruimte van deze kenmerken: "In een omgeving met een grote landschappelijke en ecologische waarde."
000logo-210.jpg


De 'abuela de Guía' (Oma van Guía) telt 101 jaar

María de los Ángeles Roque Marrero,
landbouwster, naaister, en huisvrouw,
heeft haar verjaardag gevierd met haar familie

SANTA MARÍA DE GuíA - donderdag 19 juli 2018 - De 'abuela de Guía' (‘grootmoeder van Guía’), María de los Ángeles Roque Marrero, bewoonster van de wijk San Felipe, heeft op maandag 16 juli 2018 haar101ste verjaardag gevierd, omgeven door haar kinderen, Francisco en Teresa Montesdeoca Roque, haar kleinkinderen, en achterkleinkinderen. De burgemeester van de gemeente, Pedro Rodríguez, en de wethouder van Sociale Voorzieningen, César Medina, namen ook deel aan deze emotionele viering.

María de los Ángeles Roque Marrero was een landbouwster, een naaister, en een huisvrouw. Zij was altijd nauw verbonden met de parochie van deze buurt aan de kust van Guía; Ze heeft een groot menselijk en onbaatzuchtig  gevoel en is altijd zeer gewaardeerd en geliefd bij al haar buren.
la-abuela-de-guia-junto-a-sus-familiares-el-alcalde-pedro-rodriguez-y-el-concejal-de-servicios-sociales-cesar-medina-1.jpg
                
De jarige op 16 juli, in 2018  samen met haar familieleden; de burgemeester
                     Pedro Rodríguez; en de wethouder van Sociale Zaken,César Medina.
De zogenoemde 'grootmoeder van Guía' is de weduwe van Francisco Montesdeoca Suárez, die in de decennia van de jaren vijftig en zestig van de vorige Eeuw tot burgemeester werd benoemd in de wijk San Felipe. Deze buurman zette zich in en werkte zijn hele leven mee aan de sociale en feestelijke activiteiten van zijn buurt. Hij schonk een stuk land om de binnenplaats van de oude eenheidsschool van San Felipe te bouwen, waarvan de hoofdstraat zijn naam draagt.
zzzzIslas-canariaslogo-kopie-172.jpg


Het Los Salesianos-schoolcomplex wordt
een sociaal gezondheidscentrum voor het Noorden

Morales heeft het akkoord met het Bisdom
aan de burger-actiegroep

Guía krijgt een nieuw sociaal gezondheidscentrum

SANTA MARÍA DE GUÍA - zaterdag  10 februari 2018 - Het scholencomplex van de Salesianos in Santa María de Guía zal veranderen in een centro sociosanitario (sociaal gezondheidscentrum) voor de Noordelijke agglomeratie, met een investering van 6,9 miljoen euro en ruim een honderdtal nieuwe verzorgingsplaatsen voor ouderen.

De overeenkomst met het Bisdom van de Canarische Eilanden, de huidige eigenaar van het gebouw, is op vrijdag 9 februari 2018 aangekondigd door de president van het Cabildo (Eilandbestuur) van  Gran Canaria, Antonio Morales, aan het begin van het overheidsbezoek aan de gemeente, dat een rondleiding door verschillende buurten omvatte om meer te weten te komen over de bouwwerken en lopende projecten.

Salesians_logosvg.png800px-Constituciones_de_los_Salesianos_de_Don_Bosco1.jpg

c4616e3fdf88de6d2cb98771f187408c_XL.jpg                           Het schoolcomplex in de gemeente Santa María de Guía
                                  van de
Salesianos (Salesianen van Don Bosco, 
                      zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Salesianen_van_Don_Bosco ).

457209-1g_CSN457209_MG635870.jpg 4740-2.jpg
Precies een jaar na de oprichting van een burgerplatformen, de oude Maria Auxiliadora-school te herstellen voor sociaal en gezondheidsgebruik, is het nieuws, hoewel verwacht, met vreugde ontvangen door het Gemeentebestuur en door de aanwezige inwoners. De woordvoerster van het burgercomité, Inmaculada González Nuño, bedankte voor ‘de goede wil’ van alle overheden om het doel te bereiken en wees naar het portret van Eusebia de Armas Almeida dat in de gemeenteraadszaal hangt, eraan herinnerend dat het deze grootgrondbezitster was die, in de jaren vijftig haar gehele vermogen naliet aan de Kerk om een school te bouwen voor de armste kinderen in de gemeente.

guia-debate-1.jpg

e5a2991-2_g.jpg

Als een paradox van de geschiedenis heeft González Nuño benadrukt, dat enkele van de eerste begunstigden van Los Salesianos nu de grootste groep is die de wachtlijst vormt om een plaats te krijgen in het toekomstige sociale gezondheidscentrum, waarvan de herstel-  en ombouwwerkzaamheden zullen beginnen in 2019.

Drie rapporten
De burger-actiegroep, aldus de woordvoerder, begon de actie met de ontwikkeling van drie studies, één over de situatie van het gebouw, een andere over de vergrijzing van de bevolking in het Noorden, en een derde over de nalatenschap van Eusebia de Armas
Met deze rapporten zijn de leden van het buurt-collectief naar de overheden en het Bisdom gegaan, terwijl ze tegelijkertijd een handtekeningen-inzameling begonnen in de Noordelijke gemeenten. Ruim 16.000 burgers steunden het voorstel al in de eerste weken, maar vanwege de goede beschikking van het Cabildo (Eilandbestuur) en de vicaris van het Bisdom, Hipólito Cabrera, besloot men de handtekeningenactie te stoppen. "Dit is goed nieuws en we hopen dat de werken in 2019 beginnen, maar het platform sterft hier niet, we zullen actief blijven wachten totdat het sociale gezondheidscentrum operationeel is” zo heeft hij meegedeeld.
IMG-20170813-WA0002.jpg

index-82.jpgDe school van de Salesianen van Don Bosco is gebouwd op een perceel van 5.171 m² - waarvan het gebouw 1.317 m³ beslaat  en is ontworpen door de architect Fermín Suárez Valido. Het duurde drie jaar om de plannen af te ronden die het bouwbedrijf van  Fernández de la Torre uitvoerde. Met een kostprijs van destijds - een fortuin - van acht miljoen pesetas (€24.200,=) opende het onderwijscentrum de deuren in 1955.

salesianosdetalle005.jpg Salesianos-portada.jpgEusebia Armas, weduwe van het hoofd van de Guardia Civil, López de Ogallar Fernández, en die geen nakomelingen had, bekostigde volledig de kosten van de bouwwerken. Bovendien liet zij de rest van haar nalatenschap na aan het Bisdom van de Canarische Eilanden om hun, inkomsten en voordelen toe te kennen om de school te onderhouden, met het mandaat dat alle uitgaven bestemd  zijn  voor minstens 20 kinderen op kostschool en het maximaal mogelijke voor arme kinderen van buitenaf.

De salesianen verlieten Guía in 1971, na talrijke meningsverschillen met het Bisdom, en sindsdien heeft het gebouw verschillende vormen van gebruik doorgemaakt.
e5a2948-1_g.jpg

De minister van Sociaal Beleid, Elena Máñez, van het Cabildo (Eilandbestuur) heeft uitgelegd dat de werken om het gebouw aan te passen aan het nieuwe gebruik ervan zijn begroot op €5.830.500,= waaraan nog eens €1.078,= wordt toegevoegd voor de apparatuur.
Gedurende 2018- en ook binnen het II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias van de  Canarische Regering en de zeven Cabildos (Eilandbesturen) - zal de Gemeente Guía nog eens 6,91miljoen euro ontvangen voor de uitbreiding van de het Tarazona-verblijf, wat de huidige capaciteit zal verdubbelen. Het aantal van 62 dagverblijfplaatsen gaat naar 125.

e5a3002-1-3_g.jpgNa het bekend maken van de overeenkomst, heeft  Morales laten weten dat het Cabildo al 8,5 miljoen euro heeft geïnvesteerd tijdens dit mandaat in de sociaal-structurele centra van Guiñi, die ook diensten aanbieden voor andere gemeenten in het Noorden. In zijn ontmoeting met de Gemeenteraadsleden heeft de president gezegd dat het Cabildo (Eilandbestuur) tijdens dit mandaat ongeveer 30 miljoen euro in de gemeente zal spenderen.

In reactie heeft de burgemeester, Pedro Rodríguez, gezegd, “dat de balans van deze drie jaar zeer positief is en Guía een referentie is voor sociale en gezondheidsmiddelen in de hele agglomeratie, evenals verblijfplaats en dagcentrum, met 45 plaatsen van insulaire karakter in het Bisschop Padre Cueto-centrum. "Deze centra zijn voor het hele Noorden, omdat de toegang in opdracht is van een lijst die het Cabildo  (Eilandbestuur) beheert, waarvoor we de moeite voor deze stad en voor de aglommeratie op prijs stellen,” voegde hij eraan toe.
colegio-salesianos.jpg
President Morales, vergezeld door tien ministers van zijn regering, bezocht vervolgens verschillende locaties in de gemeente. De eerste stop was op het Plaza Grande, waar de winnaars van het verfraaiingsproject van de oude stad hem de plannen voor de samenvoeging van de drie pleinen lieten zien, gekoppeld aan de Zona Comercial Abierta (het winkelgebied).

Na een rondleiding door de Calle Marqués del Muní, leerde de delegatie het nieuwe toeristische centrum van La Bodega kennen, dat nog steeds in aanbouw is, en de bouw van de nieuwe parkeergarages in de San Sebastián-wijk plus de verbeteringen aan de Calle Sancho de Vargas. De volgende stop was in het Parque Urbano de El Bardo (stadspark), waar verbeteringen worden aangebracht in de groenvoorziening.

In de La Atalaya-wijk hebben de gemeentelijke technici gerapporteerd over twee acties. De eerste is al in gang gezet en bestaat uit de het herstel van twee groepen volkshuisvesting,  een van 25 woningen  en een andere van 102 huizen.
María Ángeles Benítez, María del Carmen Varela en Lucía Benítez, wijkbewoonsters, benaderden Morales om hem te vertellen, dat de huizen 26 jaar oud zijn en de problemen met vochtigheid toenemen, dus vroegen ze om hulp voor een grondige hervorming en geen eenvoudige opknapbeurt.

Ministers
Het overheidsbezoek is afgesloten met een werkvergadering waarbij de burgemeester en de raadsleden de problemen van hun gebied aan de aanwezige tien aanwezige eilandministers heben uitgelegd, aan, Ángel Víctor Torres, Inés Jiménez, Carmelo Ramírez, Pedro Justo, Inés Miranda, Elena Máñez, Gilberto Díaz, Minerva Alonso, Carlos , en Miguel Ángel Rodríguez.

Het Cabildo (Eilandbestuur) heeft met 2,5 miljoen euro deelgenomen aan de bouw van de plaatselijke markthal, die zich in de laatste fase bevindt en die dit jaar in 2018 kan worden geopend.
Het ministerie van Openbare Werken heeft verschillende acties ondernomen, zoals de San Felipe-promenade vervat in de Convenio de Costas (Kustovereenkomst) voor San Felipe , en de verbetering van de wegen GC-2 (Noordelijke autosnelweg), GC-700 (Casas de Aguilar-Moya) en GC-292 (toegang tot de Universiteitscampus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Markthal in tien fasen in Cuatro Caminos

SANTA MARÍA DE GUÍA -  vrijdag 9 juni 2017 - De opeenvolgende negen fases hebben van het Gemeentebestuur subsidies ontvangen, wat de bouwkartels heeft doen  toenemen aan de buitenkant van de nieuwe markthal, in de wijk Cuatro Caminos in de gemeente Santa María de Guía, maar waar tot nu toe nog geen aardappel is verkocht.

Met het benutten van de beschermde muren van een lege en buiten gebruik zijnde vijver, had de Gemeente Guía in 2008 het idee een landbouwmarkt te bouwen in de wijk Cuatro Caminos, een gebouw van drie verdiepingen, twee  voor de verkoop en een als parkeergarage, voor de rechtstreekse verkoop aan de consument door landbouwers en veetelers van het Noordwesten van Gran Canaria. Met een commerciële roeping, zou het eens stimulans zijn voor de  agricultuur en een nieuw attractie voor de bevolking en het toerisme. Men zou het bouwen in fases, met externe subsidies, in Cuatro Caminos,  een locatie die grenst aan Guía, Gáldar en Agaete. Ideaal.

image_content_1808274_20170602222547-1.jpg
                                                    Hay Plan...
Bij de openbare aanbesteding heeft men een dozijn offertes ontvangen om het project op te stellen, een blijk van gewekte interesse, zoals gepresenteerd tijdens het opstarten in 2009.
Met 3,6 miljoen euro aan bijeengeschraapt geld, begon men eind 2010 aan de eerste fase. De eerste steen werd destijds gelegd door de toenmalige burgemeester, de nationalist Fernando Bañolas (Coalición Canarias - CC), ervan overtuigd dat het geld zou blijven komen en dat de markthal een succes zou worden.
image_content_1808270_20170602222548.jpg

Op de foto de aankondigingen van de Canarische Regering, het Cabildo (Eilandbestuur), en de Mancomunidad del Norte (het Noordelijker Agglomeraat).
image_content_1808281_20170603182941.jpg

Maar wat toen kwam, waren de bezuinigingen, wat aan het bouwwerk het uiterlijk gaf van een van die huizen welke men in de weekenden bouwt. Op zondag maakte men het dak; de volgende zondag werd de vloer gestort;  en de derde zondag werd er geschilderd… En zo ging het door totdat in 2011 het Cabildo (Eilandbestuur) 2,5 miljoen euro  te beschikking stelde om het eindelijk te voltooien.

image_content_1808273_20170602222548.jpg

In 2011 vielen €300.000,= subsidie  te beurt van de Spaanse Staat die men ook aan de bouw besteedde, een witte betonnen plaat in de vorm van de rand van een Panamese hoed.

image_content_1808266_20170602222549.jpg
In 2013 kwam er €100.000,= subsidie van de  Canarische Regering,  die men verwerkte in de cafetería, het buitenschilderwerk, en de betegeling; en vervolgens kwam er €600.000,= van het Cabildo,  bestemd voor het dichtmaken aan de buitenkant, elektrische aansluiting, en andere details.
In 2014 investeerde men iets meer dan €110.00,= welke men van het Cabildo (Eilandbestuur) had ontvangen in de toiletgroepen, de buitenverlichting, en de watervoorziening.
image_content_1808265_20170602222549.jpg

image_content_1808269_20170602222548.jpg

Dan komt de negende bouwfase.
Terwijl  men  geld bijeen schraapte van andere overheden, terughoudend als men was om geld uit te geven als gevolg van de crisis, ging het Gemeentebestuur veranderingen aanbrengen in  het oorspronkelijke project.
Het idee van een markt met directe verkoop begon verouderd te raken, en het zien  van andere plaatsen en voorbeelden, gaf leven aan het vestigen van een  gastromercado waar, naast boodschappen doen, de gebruikers ook enyesques (hapjes) konden genieten.
De zesde fase, van €100.000,=  kwam er voor in  de  plaats. De zevende en de achtste fase van €500,000,=) en €100.000,= verhoogden de begroting en de top van wat al gedaan was. Met de negende fase, €150.000 voor de parking met omheining in de buitenlucht .

De tiende fase
De tiende fase, zo wordt aangenomen, wordt anno 2017 over minder dan een jaar in de oven gezet. En daarmee wordt geschat, dat de kosten uiteindelijk niet onder de 8 miljoen euro zullen uitkomen.
¡Vamos a ver!
ZZZZZZIslas-canariaslogo-kopie.jpg

 

kaart_canaria-49.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-1-2-109.jpg

zon-182.jpg