site teller
site teller
site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl
'GRAN CANARIA ACTUEEL'... » CULTUREEL » FESTIVALS » Festival de Música de Canarias

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-273.jpg

aaaaaamapa-canarias2-3-63.jpg


De Canarische Regering kondigt een sollicitatieprocedure aan voor het kiezen van een nieuwe directeur voor het Festival de Música

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - woensdag 29 maart 2017 - De minister van Toerisme, Cultuur en Sport, María Teresa Lorenzo, heeft op woensdag 29 maart 2017 laten weten dat men voor uiterlijk 15 april 2017 een openbare sollicitatieprocedure zal uitschrijven voor het contacteren van de directeur voor het Festival de Música de Canarias.

Dit heeft Lorenzo gezegd als antwoord op een vraag van Josefa Luzardo de woordvoerster van de PP-fractie, en ze heeft bevestigd dat de Raad van Bestuur van Cultura en Red op dinsdag 28 maart 2017 de regels heeft beoordeeld voor de basis van deze procedure, met inbegrip van de argumenten van de adviescommissie van het festival.
festival-musica-1.jpg

          María Teresa Lorenzo, met achter haar de inmiddels ontslagen festivaldirecteur.

De minister heeft opgemerkt dat wat men voorheeft, het uitwerken is van een goede basis opdat zich geen enkel argument zal voordoen die de keuze voor een nieuwe festivaldirecteur zal vertragen.

Over de editie van 2017 heeft Lorenzo laten weten, dat aan het organiseren ervan 12 medewerkers va Cultura en Red deelgenomen hebben en, dat vanwege de uitbreiding van het festival tot 88 concerten, het nodig was zes personen extra aan te nemen.

Vijf van deze medewerkers hebben inmiddels hun contract beëindigd gezien en het laatste zal eindigen in april 2015 wanneer de  beschouwingen van het festival worden afgerond, zo heeft de minister gezegd, die heeft toegevoegd dat de totale kosten van de contracten  €70.000,= hebben bedragen.
5di9xvhid3wfwwyg65rvrivvnq6gj4yc1488981481917-medium.jpg                                      Parlementslid Josefa (zeg maar Pepa) Luzardo.
De PP-afgevaardigde Josefa Luzardo heeft opgemerkt dat in de basis die het Ministerie heeft gepresenteerd aan de commissie geen aspecten vermeld staan zoals de salariëring welke de nieuwe directeur zal gaan ontvangen, een gegeven dat zij als belangrijk beschouwd voor hen die voor deze functie gaan solliciteren.

Luzardo heeft erkend dat men, "een ernstig probleem heeft " met Canarias Cultura en Red en heeft eraan herinnerd dat de Parlementscommissie heeft haar heeft toegekend dat dit de vestging van het nutsbedrijf  was, maar niet dat men de rekeningen kon beoordelen van het  muziekfestival.

De parlementsvertegenwoordigster heeft niet uitgesloten een beroep in te zullen stellen tegen de  beslissing van de Commissie, omdat zij begrijpt dat deze het werk niet vergemakkelijkt, en ze heeft mondeling gewaarschuwd, dat in de volgende vergadering van de Commissie de 20 vragen zullen moeten  worden beantwoord welke men over het festival eerder heeft ingediend en waarop men geen antwoord heeft gekregen.

“Ik wacht al sinds september 2016.” zo heeft de afgevaardigde geklaagd, die ook heeft opgemerkt dat de 12 aanvragen voor documentatie die men heeft ingediend over dezelfde zaak, zijn veranderd in mondelinge vragen van het Parlement..

Wat dat betreft heeft de minister verzekerd, dat binnen een termijn van twee weken alle vragen zullen worden beantwoord.
ZZZIslas-canariaslogo-748.jpg


Lorenzo neemt ‘verantwoordelijkheid’
voor fouten Muziek Festival

De PP heeft de Rekenkamer gevraagd om de kosten van 2017 te  controleren

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 16 februari 2017 - De minister van Cultuur, Maria Teresa Lorenzo, van de Canarische Regering, heeft op donderdag 16 februari 2017 de verantwoording aanvaard voor de  vergissingen die zijn begaan met het Festival de Música de Canarias, zoals de locaties, “die niet hebben gefunctioneerd;” en de Partido Popular (PP) heeft haar laten weten,  dat men de Rekenkamer zal vragen de kosten van 2017 te  controleren.
lorenzo-afirma.jpg

Lorenzo heeft haar oordeel gegeven over het XXXIII Festival de Música de Canarias in een parlementaire commissie waarin alle partijen, behalve Coalición Canarias (CC) en Podemos, kritiek hebben gekeverd op de wijziging van het muzikale evenement; en PP-woordvoerster, Josefa Luzardo heeft  op ironische wijze de minister gefeliciteerd, “dat te zullen gaan betalen”.

De minister, die tevens minister van Toerisme en Sport is, heeft de omdraaiing  gerechtvaardigd gezien , “dat het festival ‘aanzienlijke verschijnselen van uitputting’ had,” en ze heeft aan de beherende commissie aangekondigd, de balans op te maken,  verantwoording  af te leggen, en een openbare aanbesteding  uit te schrijven voor het kiezen van een nieuwe directeur.
zzzslas-canariaslogo-kopie-96.jpg


Een gat van €233.008,=

De verwachting aan inkomsten,
door verkoop van toegangskaarten, was  €583.175,=

CANARISCHE EILANDEN - zondag 12 februari 2017 - Op vrijdag 10 februari 2017 heeft de minister van Cultuur, Mariate Lorenzo, van de Canarische Regering, toegegeven, dat men €350.167,=  heeft ontvangen, wat een tekort betekent te zijn van  €233.008,=

In  afwachting van  het resultaat van de verwerking in de boekhouding van alle kosten, “wat  men traditioneel pas heeft in april, of mei,”  heeft - volgens wat de  minister van Cultuur, Toerisme en Sport, heeft laten weten op zaterdag 11 februari 2017 - de 33ste editie van het Festival de Canarias nu al een tekort van €233.008,=
musicafestgat.jpgDe Minister  Mariate Lorenzo, en de coördinator van het Festival, Nino Díaz, op vrijdag 10 februari 2017, in de vestiging van Algemene Zaken, in de hoofdstad van  Gran Canaria.

Het financiële gat heeft men te wijten aan het niet voldoen aan  de verwachte inkomsten. De bestuursraad van Canarias Cultura en Red, het nutsbedrijf van de  Canarische Regering dat het Festival beheert, heeft een begroting goedgekeurd waarbij men ervan uitging €583,175,=  aan inkomsten te hebben.

Minister Mariate Lorenzo heeft op vrijdag 10 februari  2017 tijdens een persconferentie laten weten,  dat- met uitzondering van een minimale vertraging - de verkoop van  abonnementebn en individuele entreekaarten €350.167,= heeft bedragen.

Men moet er rekening mee houden dat deze terugval in inkomsten inhoudt, dat het 33º Festival nu al een tekort oplevert. Zodoende moet men  bij de aanvankelijke bijdrage van de Canarische Regering,  van 1,3 miljoen euro, nog eens deze €334.008,= optellen.

De editie van 2016,  met 34 concerten minder geprogrammeerd, kende een omzet van €664.163=, zoals in de officiële  boekhouding staat vermeld van Canarias Cultura en Red.
In 2015, met  48 concerten minder dan in de editie die op 4 februari 2017 ten einde is gelopen, had men  €578.551,= aan inkomsten.

Mariate Lorenzo heeft op vrijdag 10 februari 2017 niet willen praten over een tekort,  en niet over hoe Canarias Cultura en Red dit finananciële gat zal gaan oplossen. Ze heeft laten weten, dat men rekent op de sponsoren - die niet figureren in de begroting welke is goedgekeurd door Canarias Cultura en Red - namelijk  Binter, Cicar, en de Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), maar heeft niet de bedragen daarvan aangegeven.

De van Lanzarote afkomstige  minister  heeft alvorens  de financiële cijfers bekend te maken, duidelijk gemaakt,  “dat het Festival de Música, een ‘openbaar cultureel publieksproject’ is,” waarom ze heeft opgemerkt, “dat het doel ervan de sociale winstgevendheid is, en niet de financiële,” en daarom is de ‘algemene waardering’ van het Festival, ‘heel positief’.
Mariate Lorenzo, die in haar vergelijking in de vestiging  van het Ministerie  van Algemene Zaken vergezeld ging door Nino Díaz, de  coördinator van het Festival, en de musicologe  Marina Hervás,  heeft in het bijzonder benadrukt dat het 33º Festival de Música een totaal van 30.666 toehoorder heeft gehad, tegenover de 23.535 die men in 2016 heeft geteld.

Dit betekent dat met 43 concerten meer  - 88 tegenover 54 - , men slechts 7.131 toehoorders meer heeft kunnen bereiken. Bovendien hebben, zoals Lorenzo heeft opgemerkt, van deze 30.666 toehoorders er slechts 23.114 hun entreekaarten  betaald (abonnementen meegeteld).

De overige toehoorders waren genodigden; men heeft in totaal 5.128 toegangskaarten verdeeld, onder sponsoren, protocol, artiesten, begeleiders, communicatie-media, en studenten.
Bij de gratis concerten waren 5.345 toehoorders aanwezig, tegenover de 2.207 in 2016.
000islas-canariaslogo-614.jpg


Zo verloopt het Festival de Música:
Meer begroting en zonder publiek

CANARISCHE EILANDEN -  vrijdag 13 januari 2017 - De totale begroting voor de 33ste editie van het Festival de Música de Canarias bedraagt €1.953.175,= terwijl de algemene coördinator van het festival, Nino Díaz, en de minister van Cultuur, Toerisme en Sport, van de Canarische Regering, beweren dat het 1,8 miljoen euro kost. Op donderdagavond 13 januari 20917 heeft het Strijkkwartet van Havana gespeeld in een nagenoeg lege zaal van het Teatro-Auditorio in Agüimes.

“De programmering gaat uit van 1,3 miljoen euro plus de te verwachten verkoop van entreebewijzen. We zijn uitgegaan van het slechtste scenario en hebben geprogrammeerd met exact 1,8 miljoen euro. We hadden tot 1,9 miljoen euro kunnen gaan, maar we hebben er de voorkeur aan gegeven zuinig te zijn.” Zo heeft Nino Diaz, de huidge coödinator van het Festival de Música de Canarias gezegd in een interview dat in dagblad ‘La Provincia is gepubliceerd op 30 juli 2016
82745.jpg
Op de foto, die kort voor aanvang van het concert is gemaakt, ziet men het aanwezige publiek op donderdagavond 13 januari 2017 bij het Strijkkwartet van Havanna, in het Teatro-Auditorio in Agüimes.
Een week eerder is deze muzikale festival-ontmoeting aangevangen en ‘La Provincia’ heeft aan het Ministerie van  Cultuur, Toerisme en Sport - dat geleid wordt door Mariate Lorenzo - gevraagd, te bevestigen, dat de totale begroting voor het Festival 1,8 miljoen euro zou zijn. Het antwoord was, dat dit inderdaad het geval was.

De officiële rekeningen van Canarias Cultura en Red spreken van een ander bedrag. De Raad van Bestuur van deze naamloze vennootschap, binnen welk kader het Festival plaatsvindt, heeft een begroting goedgekeurd van €1.953.175,=
Dit wil zeggen dat het €153.175 meer is, dan wat is aangegeven door Díaz en Lorenzo.

De bijdrage van de Canarische Regering blijft gehandhaafd op 1,3 miljoen euro, zoals men aanvankelijk heeft laten weten. Men rekende op een subsidie van €70.000,= van het Ministerie van Cultuur. De te verwachten inkomsten met de verkoop van abonnementen en losse entreebewijzen, waren ingeschat op €583.175,=

De campagne voor de abonnementen is afgesloten met €88.533,= aan inkomsten, zoals dagblad ‘La Procvincia’ meldde op13 december 2016.

Diezelfde dag bleef - op basis van de verstrekte informatie dat het totale budget 1,8 miljoen euro was-  het bedrag ingesteld op de inkomsten uit  de verkoop van losse toegangsbewijzen op €411.467.= Deze berekening is ongeldig, gezien de feitelijke budget.
De persmedia hebben aan de Canarische Regering gevraagd de inkomsten aan individuele toegangskaarten bekend te maken. Het antwoord was, dat men die pas bekend kan maken aan het einde van het Festival.

Op donderdagavond 13 januari 2017 heeft het Strijkkwartet van Havanna gespeeld in een nagenoeg leeg Auditorio-Teatro in Agüimes. Er waren amper 100 entreebewijzen verkocht voor een zaal met 700 zitplaatsen. De toegangsbewijzen kosten €8,=, en zo was de totale omzet ongeveer €800,=
zzzslas-canariaslogo-15.jpg


Een afgrond van €411.467,=

CANARISCHE EILANDEN -  zaterdag 7 januari 2017 - Na erin  geslaagd te zijn voor €88.533,= te verkopen gedurende de periode van de abonnementen-verkoop, moet het 33º Festival de Música de Canarias, om een tekort te voorkomen, nog €411.476,= innen met de verkoop van individuele entreekaarten. De huidige staat van verkoop is alarmerend, zoals de officiële verkoop-internetpagina’s laten zien.

Opdat de rekeningen sluitend zijn, moet het 33º Festival de Música de Canarias nog een behoorlijk grote omzet behalen met de verkoop van individuele toegangskaarten voor de geprogrammeerde concerten. Tot op vrijdag 6 januari 2017, was het ritme van de verkoop minimaal, op basis van wat men heeft kunnen waarnemen op de verkoop-internetpagina’s van dit evenement, georganiseerd door het Ministerie van Cultuur, Toerisme en Sport; van de Canarische Regering.
peresgtheat.jpg
Overzicht van de officiële internetpagina voor de verkoop van het Goyescas-concert, in het Pérez Galdós-Theater. De zitplaatsen  in roze zijn nog niet verkocht.
goyescas.jpg Goyescas_Sabadell.jpg
Vanuit het Ministerie en vanuit de eigen organisatie, die geleid wordt door de coördinator Nino Díaz, hoopt men vooral , dat op de niet hoofdstedelijke eilanden, de verkoop van entreekaarten opleeft aan de kassa’s  op de dag van de concerten.

pppppp.png
          Donkere festival-wolken begin  2017  boven o.a. het Alfredo Kraus-Auditorium.
Ondertussen is - tenminste voor de locaties waarvan de internetpagina’s een volledig zaaloverzicht geven - het vooruitzicht somber. In het geval van de concerten met de gemeentelijke muziekkapellen, in het Alfredo Kraus-Auditorium en in het Adán Martín-Auditorium, heeft men er amper twintig verkocht.

Het Festival de Música de Canarias heeft een subsidie van 1,3 miljoen euro van de Canarische Regering. Vanuit het Ministerie verzekert men,  dat  de totale begroting 1,8 miljoen euro bedraagt; waardoor men nog €500.000,= aan omzet nodig heeft, om een tekort te voorkomen.

Na de abonnementencampagne, tijdens welke men in de beide provincies er slechts 680 heeft verkocht, zijn er na - het innen van €88.533,= aan omzet -  nog 411.466 entreekaarten te verkopen.

Een week nadat men de losse verkoop van entreebewijzen in gang heeft gezet - begin december 2016 - hebben de persmedia de Canarische Regering gevraagd naar de ontvangsten betreffende dit begrotingshoofdstuk. Tot op 6 januari 2017 heeft men daarop geen antwoord gekregen.

Vanuit het Ministerie verzekert men, dat de voorstellingen op alle eilanden zo divers zijn, dat het bijna onmogelijk is daar momenteel antwoord op te geven; zelfs niet al men het deze week vraagt betreffende de omzet van de nog te verkopen entreekaarten in de hoofdstedelijke auditorios (gehoorzalen). Ten minste, geven de verkoop-internetpagina’s enige informatie, en die is heel verontrustend.
000islas-canariaslogo-475.jpg


Het Festival leidt tot controverse

CANARISCHE EILANDEN - zondag 31 juli 2016 - Vertegenwoordigers uit de wereld van de cultuur geven hun visie betreffende het komende festival in 2017. Er zijn veel voor- en tegenstemmen opgegaan in de afgelopen dagen betreffende de 33ste Editie van het Festival de Música de Canarias , welke plaatsvindt in 2017

De critici wijzen op de afwezigheid - voor de eerste keer - van een eersteklas symfonieorkest van wereldniveau, en van internationale artiesten van wereldnaam. De voorstanders, daarentegen, verzekeren dat het gaat om een editie die zoekt te komen tot een groter aantal toehoorders door het ontwikkelen van Canarische zangkunst en het organiseren van meer optredens op alle eilanden.
32-fimc.pngHet Festival de Música de Canarias, onder de nieuwe directie van Nino Díaz, heeft in de laatste week van juli 2016 het programma gepresenteerd dat plaatsvindt in januari en februari 2017 en dat in de afgelopen dagen voor- en tegenstanders heeft opgeroepen onder de partners, politici en muziekliefhebbers. Ondertussen bestaat de angst voor afzegging, als er niet voldoende entreekaarten worden verkocht, want de begroting gaat uit van 1,3 miljoen euro, maar de verkoop van abonnementen bedraagt momenteel slechts €400.000,=
IMG_2819-kopie.jpg
presentacin-Festival-Msica-Canarias.jpgCritici verzekeren dat deze editie de meest zwakke is, omdat men een programma heeft waarin men, voor de eerste keer, geen symfonieorkest in heeft opgenomen, wat een negatieve uitwerking kan hebben op het - in de loop van de jaren moeizaam verworven - prestige en, vooral, zoals men laat weten op de verkoop van de abonnementen vanwege de aantrekkingskracht die deze grote orkesten hebben op het publiek.

Echter, binnen bepaalde overheidskringen verdedigt men het project, door te beargunenteren dat men voorrang geeft aan nieuwe doelstellingen, die op een tweede plan waren geraakt en die kort samengevat dienen, voor het bereiken van een zo breed mogelijk publiek.

Vanwege de controverse welke zich in de afgelopen dagen heeft voorgedaan, geven we hieronder de meningen weer vanuit beide standpunten.

De manager van het Filharmonisch Orkest van Gran Canaria, Juan Mendoza, merkt op dat "het festival dit jaar onherkenbaar is." Voor Mendoza zijn all edities van de festival-geschiedenis  gewijd aan de Europese symfonische muziek en de werken van de grote componisten heeft men in de programmering altijd gekozen voor gerenommeerde uitvoerders, zowel solisten en componisten . "In dit geval," zegt hij, "is het de eerste keer, dat er geen symfonieorkest is in de geschiedenis van het festival." De manager voegt eraan toe, “we hebben geen solisten of dirigenten van naam die uiteindelijk het publiek naar de theaters doen komen, omdat zij degenen zijn die leiden tot voorbeeldige interpretaties van deze werken, dat is het belangrijkste. Van dit festival weten we niet wat het is en het publiek zal absoluut verbijsterd te zijn."

De diputado del Común (Ombudsman), Jerónimo Saavedra, merkt op zijn beurt op, dat het niet uit te leggen is dat in 2016, met een subsidie van 1,6 miljoen euro, men het Londens Filharmonisch Orkest heeft gebracht en het Festival-orkest van Budapest; en nu in 2017, met hetzelfde subsidiebedrag, men niet verder komt dan twee kamerorkesten.” Volgens Saavedra is er een flagrante miskenning door de organisatie waaruit blijkt dat men met dit nieuwe programma probeert op te lossen, dat men nog nooit Canarische vertolkers heeft beschermd.

"Er is een heleboel demagogie met het zicht op populisme nu het Festival toestaat dat men premières brengt van auteurs van de eilanden, van het schiereiland, evenals premières van buitenlande werken," herinnert hij zich. Saavedra erkent, dat met de komst van de economische crisis, bezuinigingen op de begroting alles geëlimineerd hebben, maar het is altijd het doel geweest om dit te herstellen. Voor de Ombudsman zal - als inkomsten aan de kassa niet overkomen met de in 2016 behaalde cijfers - "het een duidelijk teken van mislukking zijn."

De vice-rector van Cultuur, Isabel Pascua, van de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria (ULPC), stelt, “dat het festival zodanig is veranderd, dat men het beter anders kan noemen.” Pascua laat weten dat men altijd de zangkunst van de Eilanden heeft ontwikkeld, zoals gebeurde met Laura Vega, Gustavo Días-Jerez , en met Nino Díaz zelf, die hun werken voor de eerste keer ten gehore hebben kunnen brengen tijdens dit evenement.

“Men heeft een nieuwigheid willen hebben en er een draai aan willen geven, maar in werkelijkheid heeft men niet veel van het slechte veranderd,” en ze voegt ook toe, dat de argumenten van de organisatie geen zin hebben ,“omdat het festival al plaatsvond op alle eilanden,” en ook, dat het niet elitair was, ze is zich bewust dat hun studenten naar de concerten kwamen “op een voordelige manier via de abonnementen,” en dat er veel kortingen waren. Volgens de vice-rector, “kunnen we het Festival niet vergelijken met de glorieuze jaren van Nebot. Zeker is dat vele van de mecenassen zich hebben teruggetrokken en dat we momenteel allen geld van de Canarische Regering hebben en van de recette. Naar haar menig, “heeft men dit overhaast gedaan, zonder overleg met de juiste mensen.”
Mahler_Chamber_Orchestra_from_website_2015.jpg                                             Het MCO Mahler Chamber Orchestra.
Canarische vertegenwoordiging
Pascua voegt bovendien toe, dat het Mahler Chamber Orchestra welgezegd niet beschouwd kan worden als een symfonieorkest, “omdat het geformeerd is door een groot aantal musici dat voortdurend toe-en uittreedt.” De vice-rector verbergt niet haar kennis met betrekking tot de twee Canarische symfonieorkesten, “Maar het is jammer, want zij zijn het die we op elk moment zien.” Pascua erkent dat veel abonnementhouders teleurgesteld zijn.

De minister van Toerisme en Cultuur, María Teresa Lorenzo, van de Canarische Regering, bevestigt daarentegen, dat het gaat om een aangepaste programmering om een draai te geven aan het festival met het doel nieuw publiek aan te trekken, hoewel men het traditionele wil behouden.

“Men handhaaft de kwaliteit, mar we hebben nieuwe stijlen willen invoegen, niet alleen oude muziek met een historische inslag, maar eigentijdse. We hebben meer Canarische artiesten toegevoegd en we stellen ons open voor Latijns-Amerika omdat we begrijpen dat Canarias ook de verbinding met die landen moet opnemen.
632_mahler-1.jpgLorenzo laat weten dat de kritiek over de afwezigheid van symfonieorkesten ongefundeerd is, omdat men wel het Mahler Chamber Ochestra heeft geprogrammeerd, evenals het Orquesta Mozarteum de Salzburgo (Mozarteumorchester Salzburg). Maar , hoe dan ook, voegt ze toe, “dat het niet noodzakelijk is om elk jaar om een gerenommeerd orkest hebben. Wat we echt willen, is een festival voor de twee miljoen Canario’s".

De minister van Cultuur, Aurelio González, toont zich voorstander van dit programma en laat weten,” “dat de overheid de verplichting heeft te proberen kwaliteit te combineren met het in 32 jaar bereikte prestige, door een didactische intentie, zodat het niet alleen de behoefte dekt van een select publiek, maar dat het dient om te bereiken dat er op Canarias elke dag meer personen zijn met muzikaal gevoel.”

Voor González is het een doel, om jonge musici van de eilanden aan te moedigen. “Mijn stelling is,  dat het ene met het andere te combineren is: het behoud van de kwaliteit van het festival , het respect voor het traject ervan, het internationale prestige dat het heeft verworven; en het verenigbaar te maken met dat pedagogische aspect en te bereiken dat het dient als instrument voor het wekken van nieuwe belangstelling.” González voegt toe, “niet akkoord te kunnen zijn, dat een Muziekfestival, gesteund met openbare middelen, afziet van een pedagogische en didactische kant, zodat er telkens meer mensen muziekliefhebber zijn,” en om die reden is het voorstel van de organisatie, dat er meer toehoorders komen.

Risicovol voorstel
De minister van Cultuur, José Luis Rivero, van het Cabildo (Eilandbestuur) van Tenerife, bevestigt dat het zeker is, “dat men een risicovol voorstel heeft gedaan, en dat er als zodanig voor- en tegenstemmen zijn.” Rivero erkent dat, in het toelatingscomité. “hij geklaagd heeft over de verandering van het model zonder het trouwe publiek daarop voor te bereiden.”

Naar zijn mening, heeft men gezocht naar een toegankelijker model voor alle doelgroepen dat men op alle eilanden brengen kan, " maar dat kan niet haastig worden gedaan, maar men moet op een gepland model rekenen dat het trouwe publiek kent en dat we kunnen integreren in een werk van middellange- en lange termijn. In dit verband heeft de minister erkend, “ dat het aanbrengen van een verandering van het ene jaar op het andere, hem gevaarlijk lijkt met het zicht op de mededeling zelf, de duurzaamheid van het festival, en de recette. Om die reden voegt Rivero toe, "heb ik gevraagd dat de commissie vaker bijeenkomt, om een grondige studie te makjen om te zien of dit nieuwe model, met de opname van nieuwe hervormingen, zinvol is of niet." Over de deelname van de Canarische orkesten, zegt Rivero; “dat ze de kwaliteit van de programmering zijn, maar we moeten op zoek gaan  naar een methode zodat ze worden opgenomen zonder de gast-orkesten te vervangen." Nino Diaz, heeft geweigerd commentaar te geven op de argumenten.
2016042509481059934.jpg

                                            De 'boosdoener 'voor het Festival van 2017..
Don Benigno Díaz Rodríguez
Don Benigno Díaz Rodríguez, beter bekend onder zijn bijnaam ‘Nino Díaz’, is eind april 2016 benoemd tot Director del Festival de Música de Canarias (Festivaldirecteur) . Deze musicus, componist en vertolker is geboren in Tías (Lanzarote) in een eenvoudig gezin, dat eveneens de muziek is toegedaan. Het was zijn vader, die hem wegwijs maakte, net zoals zoveel andere jongens en meisjes in de gemeente Tias.

Nino Diaz heeft een brede opleiding en uitgebreide ervaring, en de in 2016 tot Director del Festival de Música de Canarias benoemde Diaz heeft een buitengewoon curriculum: - daarin moet benadrukt worden, dat hij voorzitter is geweest van de Canarische instelling in het buitenland ‘Deutsch-Kanarische Gesellschaft e. V. (Canarias en Berlín)’; en dat hij lid was van het Comité de Sinfónicos de AEDEM (Asociación Española de Editoriales de Música); evenals  dirigent van nationale en internationale symfonieorkesten; gastdirigent bij diverse muzikale formaties in Moskou, Dublín, Tenerife, Gran Canaria… en, dat hij de Medalla van de Real Academia Canaria de Bellas Artes (van Sta. Cruz de Tenerife ) ontvangen heeft in 2007.

Ongetwijfeld is deze Artista Conejero (Kunstenaar van Lanzarote) , met zijn professionele, internationale erkenning, de trots van de gemeente Tías en van het eiland Lanzarote.
IMG_2819.jpg

Het Festival de Música de Canarias 2017 verdubbelt het aantal concerten en verbreedt het bereik in stijl en op locaties
Het Ministerie van Toerisme. Cultuur en Sport, van de Canarische Regering, organiseert het 33º Festival Internacional de Música de Canarias, van 7 januari t/m 5 februari op de acht eilanden van de Archipel, in een editie waarin men nieuwe doelen aangaat en die, vooral, uitblinken door hun groot bereik, zowel in aantallen concerten en locaties waar men kom met een programmering in variëteit aan stijlen en muzikale tijdperken.

De drieëndertigste editie van wat - gezien de omvang - wordt beschouwd als de belangrijkste muzikale ontmoeting van Canarias; is op zaterdag 30 juli 2016 gepresenteerd in Santa Cruz de Tenerife door de minister van Toerisme, Cultuur en Sport, Mariate Lorenzo, en door de coördinator van het Festival, Nino Díaz, en wordt gekenmerkt door een grote afwisseling en een breed repertoire, van kamer- en symfonische muziek, en omvat alle genres en tijdperken (van de 16 de Eeuw tot op heden).

Een programma waarin men een bijzondere hoofdrol heeft ingeruimd voor werken van Spaanse en Latijns-Amerikaanse componisten; twee elementen die duidelijk verschillen van de andere Europese festivals,” zo heeft de minister benadrukt. “We denken dat het nodig is bruggen te slaan en vertrouwd te maken met Amerika; een Continent dat onmisbaar is om te begrijpen wat we tegenwoordig zijn,”

Dit alles met als doel het geven van speciale aandacht aan de rijkdom van de stijlen van geleerde muziek, Spaans en Latijns-Amerikaans repertoire en de verspreiding van ons muzikaal erfgoed, "rekening houdend met de diversiteit van de gevoeligheden en belangen van het publiek van de acht eilanden ", aldus de minister.

Het festival voert op talrijke podia op de eilanden 650 musici uit de hele wereld ten tonele en 78 werken die uitgevoerd worden; aantallen, waarmee een brede Canarische vertegenwoordiging is gegarandeerd. “We vinden het bijzonder belangrijk om artistiek talent van eigen bodem in te lijven in het Festival, een van de meest creatieve in Europa,” heeft Mariate Lorenzo toegevoegd. Zo zal de komende editie kunnen rekenen op 14 solisten, 3 kamerorkesten, 6 grote formaties , en 8 werken van Canarische componisten. Zo vinden er 91 concerten plaats, verdeeld over de Archipel: - 17 op Gran Canaria, - 16 op Tenerife, - 12 op Fuerteventura, - 11 op La Palma, - 11 op Lanzarote, - 8 op La Gomera, - 4 op El Hierro, -en 4 op La Graciosa, bij deze concerten moet men er acht optellen van het project ‘Sigue la Música’ (‘Volg de Muziek’), waarmee jonge musici van alle eilanden zich bij het festival voegen.
Mahler_Chamber_Orchestra.jpg
632_mahler.jpg MCO_Baden-Baden_1_Credit_Sonja_Werner_2009-1.jpgPROGRAMMA 2017
Tenerife en La Graciosa zijn de eilanden die de eerste maten te horen krijgen van de 33ste editie. Het Mahler Chamber Ochestra, onder leiding van de jonge dirigent Jakub Hrůša en met Frank-Peter Zimmermann als viool-solist, openen het Festival op 7 januari 2017 in het Adán Martín- Auditorium in Santa Cruz de Tenerife.
logo_2X.png
Ze spelen werken van Prokofiev, Dvorak en van de Canarische componist Gustavo A. Trujillo; en het programma wordt de dag daarop herhaald in het Alfredo Kraus-Auditorium in Las Palmas de Gran Canaria.

Nadien speelt een kamerorkest van  Mahler, van 0 t/m 14 januari 2017 vier concerten, op: Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera en El Hierro. Parallel daaraan werkt men aan twee speciale concerten voor dove personen, in het kader van het project ‘Feel the Music’, dat musici van dit orkest uitvoeren, wat plaats zal vinden op de twee hoofdstedelijke eilanden op nog nader te bepalen datums.

Parallel daaraan, op dezelfde dag - op zaterdag 7 januari 2017- zal het Strijkkwartet ‘La Habana’ in La Caleta del Sebo beginnen aan de tour langs alle eilanden, tot aan 16 januari 2017, met een Latijns-Amerikaans repertoire (Ginastera, Villa-Lobos, Brower), en dat ook partituren bevat van de Canario Juan Manuel Ruiz.

Het programma gaat verder op zaterdag 14 en maandag 6 januari met ‘Goyescas’ ‘Amor y Muerte, een moderne show als eerbetoon aan Granados, aan Goya en aan het ‘Goyescaanse’ werk, dat is opgedragen aan Rosa Torres-Pardo, de sopraan María Isabel Rey, de videokunstenaar Hugo Alonso Ruiz en de Canarische Manuel Gómez Ruiz.

Minder conventionele scenario’s kan men rekenen als nieuw in deze editie van het festival, zoals in het Castillo de Mata in Las Palmas de Gran Canaria , en in het Espacio Cultural ‘El Tanque’ in Santa Cruz de Tenerife, die een ander samengaan bieden van het voorstel van het samengaan van muziek en videokunst, naast dans en poëzie: die van Venezolaanse formatie ‘Patchwork Ensemble’, onder begeleiding van muziek van Pedro Barboza. Dat ook zal worden uitgevoerd op Lanzarote, Fuerteventura en La Palma, tussen 15 en 20 januari 2017.

De volgende ontmoeting zal zijn met de Academia del Piacere, de avant-gardistische groep van antieke Spaanse muziek en een van de topformaties van Europa, dankzij hun opvatting van historische muziek als iets levends. Ze spelen van 18 tot 21 januari 2017 op La Palma, Fuerteventura, Gran Canaria en Tenerife.

Het Canarische Ensemble ‘Villa de La Orotava’, een blaas-octet, sluit zich ook aan bij het Festival van 2017, met een klassiek repertoire (Haydn, Beethoven, Von Weber, Krommer) dat men van La Graciosa naar Gran Canaria, via alle eilanden, zal uitvoeren van 19 tot 29 januari 2017.

Op 20 en 22 januari 2017 zal het de beurt zijn aan een bekende van het Festival: het Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Dat biedt twee concerten, op Gran Canaria, en Fuerteventura, onder leiding van de jonge Israëlische dirigent Lahav Shani.

Vanuit Antwerpen komt het ‘Duo Antwerp’, Adilia Yip (marimba) en Daniel Belloví (klarinet). Zij doen ook de acht eilanden aan, van 21 tot 28 januari 2016; te beginnen met Gran Canaria, en te eindigen op El Hierro. Er tonen hun specialiteit in het uitvoeren van het eigentijdse repertoire, onder andere, met een aantal partituren van huidige Spaanse componisten.

‘Arts Duo ’- gevormd door de Canario’s Irina Peña (viool) en Ignacio Clemente (piano) -brengt op vijf eilanden hun eerbetoon aan het Franse impressionisme met werken van Debussy en Ravel, en het nationalisme van De Falla. Zij treden op tussen 24 en 29 januari 2017 op Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma en Lanzarote.

De plaatselijke formatie van het Auditorium van Tenerife ‘Quantum Ensemble’ lijft zich ook in bij het Festival met een programma, genaamd: ‘Zíngaros’ (Liszt, Bartok, Brahms). Hun concerten vinden plaats op de podia van Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma en La Gomera, tussen 26 en 30 januari 2017. Naast de gebruikelijke David Ballesteros (viool), Cristo Barrios (klarinet) en Gustavo Díaz-Jerez (piano),treden bij deze gelegenheid op, de vioolspeelster van het ‘Trío Arbós’, Cecilia Bércovich, en de chello-solist van het Orquesta Nacional de España, Ángel Luis Quintana.

Op hun beurt, zal de Berlijnse formatie ‘Ensemble Mosaik’, specialist in experimentele muziek, partituren uitvoeren van de Canarische componist Leandro A. Martín, tussen 26 en 31januari 2017 op en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma en La Gomera. Terugkerend naar de antieke muziek, zal de Britse groep Academy of Ancient Music, geleid door Pavlo Berznosiuk (concertino/dirigent), de Europese barok bewandelen via Purcell, Vivaldi en Händel, respectievelijk op Gran Canari en Tenerife op 28 en 29 januari 2017.

De Canarische kunstenaar Juan Hidalgo, exponent van avant-gardistische concepten in Spanje, zal tijden het 33º Festival geëerd worden met het programma van het Orquesta Sinfónica de Tenerife rond zijn figuur, dat enkele van zijn weken omvat. Onder leiding van maestro Arturo Tamayo, zullen de concerten plaatsvinden op Gran Canaria en Lanzarote op 2 en 3 februari 2017.

Het 33º Festival Internacional de Música de Canaria neemt afscheid van de hoofdstedelijke eilanden op 3 en 4 februari 2017, respectievelijk in de auditoriums van Adán Martín en Alfredo Kraus. Men doet dat met een volledig symbool van de Europese muziek: Het Mozarteum Orkest van Salzburg, een symfonische formatie met verwijzing naar stad van Mozart, en nauw verbonden aan het prestigieuze Festival aldaar. En of het niet anders kan, voert men he topwerk uit van het Oostenrijkse genie; de Mis van Requiem in Re-mineur, samen met het Bach-koor van Salzburg, onder leiding van maestro Andreas Spering.

Een ander nieuwigheid, welke men presenteert in het 33º Festival, is de opname in het programma, van de Banda Sinfónica Municipal van Las Palmas de Gran Canarias. De Tinerfense formatie, met haar vaste dirigent Felipe Neri, speelt op 20 januari 2017 op de zeeboulevard van Caleta de Sebo, op La Graciosa, om tot 24 januari 2017 de tour voort te zetten via Lanzarote, Fuerteventura en Gran Canaria. Op haar beurt, zal de Grancanarische band kunnen rekenen op Óscar Navarro als gastdirigent, die de opdracht heeft een definitieve punt te zetten, met vier concerten op Tenerife, La Palma, La Gomera en El Hierro, tussen 2 en 5 de februari 2017.
zzzislas-canariaslogo-20.jpg


32ste editie van het
Festival de Música de Canarias:
Wiener Sängerknaben

en
London Philharmonic Orchestra

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 1 oktober 2015 - Het London Philharmonic Orchestra en de Peruaanse tenor Juan Diego Flórez verzorgen de openingsconcerten van de 32ste editie van het Festival de Música de Canarias (Festival voor Klassiek Muziek), zo is meegedeeld door de minister van Cultuur en Sport, María Teresa Lorenzo, van de Canarische Regering.

Het Festival de Música de Canarias vindt in 2016 plaats van 8 januari t/m 11 februari en de festivaldirecteur, Candelaria Rodríguez-Afonso, heeft tijdens de persconferentie uitgelegd, dat men drie jaar geleden is begonnen met het contracteren van de Peruaanse tenor.
635792224408558424w__318x216.jpg

De minister van Cultuur en Sport, María Teresa Lorenzo (links op de foto) tijdens de presentatie van het Festival.
105931057091083658041474515675167924719048n5-770x472.jpg
Het openingsconcert vindt plaats op vrijdag 8 januari 2016 in het Alfredo Kraus-Auditorium in Las Palmas de Gran Canaria en het London Philharmonic Orchestra wordt dan gedirigeerd door Yan Pascal Torteier; het tweede concert vindt drie dagen later plaats in het Adán Martín-Auditorium in Santa Cruz de Tenerife.
fotonoticia_20150930180334_1280.jpgHet openingsconcert vindt plaats op vrijdag 8 januari 2016 in het Alfredo Kraus-Auditorium in Las Palmas de Gran Canaria en het London Philharmonic Orchestra wordt dan gedirigeerd door Yan Pascal Torteie,  solist is de tenor  Juan Diego Flórez .
De Canarische Regering subsidieert dit festival met 1,3 miljoen euro, dat - zoals de minister zegt - in 2016 gemarkeerd wordt door een barokke programmering, die gaat van Italiaanse barok tot Russische en Duitse post-romantische symfonie, en daarbij wordt ook nog kamermuziek uitgevoerd.

De sluiting van het 32ste Festival de Música de Canarias komt voor rekening van het Festivalorkest van Budapest, dat gedirigeerd wordt door Ivan Fischer; maar voordat het zover is, verschijnen op de podia van alle eilanden van de Archipel pianisten zoals Denis Matsuev en Dimitris Sgouros, en de hobo-solist van het Concertgebouw Orkest van Amsterdam.

Niños Cantores de Viena
Het Festival de Música de Canarias kan ook rekenen op dirigenten zoals Andrés Orozco-Estradaem, Yan Pascal Tortelier, en op barok-ensembles zoals La Petite Bande, dat wordt gedirigeerd door haar oprichter, Sigiswald Kuijken; de Cameristi della Scala en de Niños Cantores de Viena (Wiener Sängerknaben).

Wiener Sängerknaben
De Wiener Sängerknaben geven twee concerten: - op zaterdag 6 februari 2016 in Santa Cruz de Tenerife - op zondag   7 februari 2016 in Las Palmas de Gran Canaria en daarnaast zullen zij twee concerten geven die gratis toegankelijk zijn, in de Kathedralen van La Laguna (Tenerife) en Las Palmas de Gran Canaria.

Er vinden concerten plaats met de Sinfónica de Tenerife en de Filarmónica de Gran Canaria, met gastdirigenten zoals Jukka Pekka Saraste en Thomas Hengelbrock; ook zal men kunnen genieten van een optreden van de kamermuziek-groep het Galdós Ensemble.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-144.jpg 


De tenor Juan Diego Florez opent 
31ste  Festival de Música de Canarias

PUERTO DEL ROSARIO - woensdag 3 december 2014 - De tenor Juan Diego Florez opent het 31ste Festival de Música de Canarias - waarvan, voor het eerst, het openingsconcert niet gegeven zal worden op Tenerife, of op Gran Canaria - en dat op donderdag 8 januari 2015 samenvalt met de opening van het Auditorium van het Palacio de Formación y Congresos (Opleidings- en Congrespaleis) van Fuerteventura.

Dit is op dinsdag 3 december 2014 bekend gemaakt door de minister van Cultuur, Inés Rojas, van de Canarische Regering; in gezelschap van de president van het majorero Cabildo (Eilandbestuur van Fuerteventura) Mario Cabrera; en de directeur-generaal van Cultuur, Xerach Gutiérrez; en de Festivaldirecteur, Candelaria Rodríguez.
ov_festival_musica_canarias.png
2014_12_2_DgCAQ9dBSdDyRBj1hwNPn7.jpgDe Peruaanse tenor zal op Fuerteventura begeleidt worden door ‘The Philharmonic’; een selectie, die bestaat uit musici die afkomstig zijn uit de Wiener Philharmoniker, uit de Berliner Philharmoniker, samen met andere onafhankelijke musici die gezamenlijk een klassiek geluid, vol expressie en virtuositeit laten horen.

Het concert van Juan Diego Florez, waarvoor de  entreeprijzen tussen de €30 en €100,= schommelen, bestaat uit een repertoire van Franse muziek, aria’s uit diverse opera’s en Spaanse liederen.
auditoriopajara1.jpg   06_PAJARA.jpg

Het Auditorium van het Palacio de Formación y Congresos (Opleidings- en Congrespaleis) van Fuerteventura; opening: 8 januari 2015.

img_1-1.jpg

img_2-2.jpg

01_AuditorioMorroJable_Seccion-1.jpgHet concert in het Auditorio del Palacio de Congresos van Fuerteventura, met 1.200 zitplaatsen, is voor het Festival de eerste keer, dat het openingsconcert plaatsvindt buiten haar vestigingsplaatsen: het Alfredo Kraus Auditorium op en Gran Canaria, en het Auditorium van Tenerife.

festival_musica_canarias_1.jpgTijdens de presentatie heeft Inés Rojas opgemerkt, dat het Festival de Música de Canarias heel bijzonder is, “omdat het zich afspeelt op de acht eilanden en ook, omdat dit het eerste festival is in het winterseizoen in Spanje en een verplichte ontmoeting in Europa.”

Rojas heeft eraan herinnerd, “dat het Festival gepresenteerd wordt op de diverse internationale vakantiebeurzen als een extra attractie op het meervoudige aanbod van de eilanden,” en ze heeft opgemerkt, “dat in 2013 ruim 80 reisorganisatoren de vakanties van hun klanten laten samenvallen met deze activiteit.”
xxxI-festival-de-msica-de-canarias.jpgOp zijn beurt heeft Mario Cabrera opgemerkt, dat het optreden van Flores, “het mooiste Driekoningen-cadeau is voor het eiland,” en hij heeft eraan herinnerd, dat 2014 cultureel een vruchtbaar jaar is geweest voor Fuerteventura, met o.a. de viering van ‘WOMAD’ op het strand van Gran Tarajal; en met het opnemen van de speelfilm ‘Exodus’, van regisseur Ridley Scott.
FIMC-31-wide.jpgOp haar beurt heeft de directeur van het Festival, Candelaria Rodríguez, opgemerkt, dat de programmering van de editie van 2015 opvalt door, “bij het grote publiek niet zo bekende orkesten, maar wel uit de eerste divisie, vergezeld door grote solisten,” en ze heeft verduidelijkt, dat men gekozen heeft voor minder personen, “voor het uitbreiden van de concerten.”
Rodríguez benadrukt de optredens van de Filarmónica de Tenerife en van Filarmónica de Gran Canaria die, naar haar oordeel, “momenteel de beste orkesten van Spanje zijn,” en die bij deze editie gedirigeerd worden door eersterangs, internationale figuren zoals Krzysztof Penderecki, voor het orkest van Tenerife, en Trevor Pinnock voor het orkest van Gran Canaria, samen met de, vandaag de dag, beste pianiste: María Joao Pires.”
festival-de-musica-de-canarias-2015.jpgHet Festival de Música de Canarias maakt tijdens deze 31ste Editie een muzikale reis van de Barok tot aan de 21ste Eeuw en doet met vier extra concerten de overige, niet hoofdstedelijke eilanden, en bovendien La Graciosa, aan.

islas-canarias-39.jpg


 Het 31ste Festival de Música de Canarias
zet in op 
middelgrote formaten, en ‘kwaliteit’

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - donderdag 17 juli 2014 - Kamerorkesten en middelgrote orkesten staan geprogrammeerd voor de 31ste editie van het Festival Internacional de Música de Canarias, dat haar beschikbare budget voor een groot orkest heeft gereserveerd voor het Filharmonisch orkest van Sint Peterburg, o.l.v. dirigent Yuri Termirkanov, en de twee Symfonieorkesten van de eilanden.

Het Internationale Muziekfestival van Canarias past zich aan op de tijden van begrotingsbezuinigingen en tegelijkertijd wil men ‘de kwaliteit’ behouden. De gekozen formule voor het voldoen aan die doelstelling is door middel van een programmering waarin kamerorkesten en middelgrote orkesten, evenals prestigieuze solisten, figureren.

De grote symfonieorkesten, die de oorsprong vormden van de identiteit van deze winterse ontmoeting, laten zich nu mondjesmaat zien.

                                     Inés Roja en Candelaria Rodríguez.

Het Filharmonisch Orkest van Sint Petersburg
De 31ste editie, die plaatsvindt van 11 januari t/m 13 februari 2015, heeft in de hoofdrol het Filharmonisch Orkest van Sint Petersburg, dat gedirigeerd zal worden door Yuri Temirkánov, en de twee orkestformaties van de hoofdeilanden.
 
                         Trevor Pinnock.                                           Maria Joao Pires.
De Filarmónica de Gran Canaria geeft twee concerten. Onder leiding van de Britse dirgent Trevor Pinnock voert men, met de Portugese pianiste Maria Joao Pires, het Concert voor Piano Nº4 uit van Beethoven en van dezelfde componist de Symfonie Nº 4.
 
                 J. Corigliano.
 

          Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.                      Pedro Halffter.

Met de vaste dirigent, Pedro Halffter, en met de violoniste Lara St. John, offreert men het Concert voor viool en orkest ‘De Rode viool’, van J. Corigliano; de in 1938 geboren Amerikaanse componist, van wie de festivaldirectrice, Candelaria Rodríguez, niet ontkent, dat hij de Archipel zal bezoeken voor het bijwonen van dit recital, die op Gran Canaria gepland staat op 6 februari en op Tenerife op 7 februari 2015.

De
Abazia di San Mercuriale (Sint Mercurius-abdij) van Forlì (Italië).

Kzyxztof Penderecki, neemt de teugels in handen van de Sinfónica de Tenerife tijdens een van de meest interessante concerten van de programmering. Men zal de Sinfonietta Nº 2 uitvoeren van deze Poolse dirigent en componist, evenals de Symfonie Nº 7 van Anton Dvorák, en de wereldpremière van Warum? Wozu? Wodurch? van de prestigieuze componiste Sofia Gubaidulina. Een muziekstuk, dat zijn première zal beleven op 22 juli 2014 in de Abazia di San Mercuriale (Sint Mercurius-abdij) van Forlì in Italië. Het gaat om een muziekstuk, dat is gecomponeerd in opdracht van het Festival de Música de Canarias en van de concoursen van Emilia Romagna, Ravello, Ljubljana, evenals van de Staatskapelle Dresden en van het Concertgebouw van Amsterdam.

Het complete programma omvat 41 concerten, ‘met culinaire proeverijen’, met kleine en middelgrote orkesten; een programmeringslijn, zoals die is aangegeven op woensdag 17 juli 2014 door de minister van Cultuur, Sportzaken, Sociaal Beleid en Volkshuisvesting, Iñes Rojas, van de Canarische Regering.

                            Akademie Für Alte Musik Berlin.
Op het programma staan de concerten van het barok-orkest Akademie Für Alte Musik uit Berlijn, met de aanwezigheid van contratenor Bejun Mehta (neef van de Indiase Zubin Mehta); het barok-ensemble en kamerorkest I Turchini, gedirigeerd Antonio Florio; Les Musiciens du Louvre, gedirigeerd door Mark Minkowski; en de Londense Britten Sinfonia, dat samen met het Coro Nacional de España werken zal uitvoeren van Purcell, Britten, V. Williams en F.J. Haydn.

De 31ste editie van het Festival de Música de Canaria kan rekenen op een budget van 1,3 miljoen euro; en bedrag, dat afkomstig is uit de schatkist van de Canarische Regering, die het festival organiseert.
Minister Inés Rojas heeft verzekert, dat het om hetzelfde bedrag gaat als bij de vorige editie.

Rojas heeft op woensdag 15 juli 2014 verzekerd - bij de officiële presentatie welke heeft plaatsgevonden in het Guiniguada-theater in de hoofdstad van Gran Canaria - dat bij de 30ste editie, door toedoen van het Symfonieorkest van Chicago, de recette €640.000,= heeft bedragen, tegenover de €570.000,= welke men ontvangen heeft in 2012.

Het vernieuwen van abonnementen vindt op de beide hoofdeilanden plaats tussen 9 september en 24 oktober 2014.
De verkoop van nieuwe abonnementen geschiedt van 27 oktober tot 21 november 2014.
De losse kaartverkoop gaat van start op 15 december 2014.

De prijs van de abonnementen A en B variëren van €100,= tot  €245,= per abonnement ; terwijl beide abonnementen samen in prijs variëren van €170,= tot €420,=
Jongeren onder de 30 jaar krijgen een korting van 30% en de betaling kan geschieden in diverse termijnen.
islas-canarias-39.jpg


Festival de Música de Canarias
reduceert het totale programma
 met tien concerten

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 13 december 2013 - De 30ste editie van het Festival de Música de Canarias heeft de abonnementen-programmering aangepast, waardoor de totale programmering beperkt blijft tot in totaal 25 concerten, in plaats van de aanvankelijk 30 geprogrammeerde.

De festivalorganisatie heeft zich verplicht gezien, deze concerten te schrappen vanwege het - door de economische crisis - verminderde aantal sponsoren en bovendien door de afwezigheid van de deelname door de overheid, zo hebben de organisatoren laten weten in een communiqué.

De groepen die niet zullen deelnemen aan de  cyclus zijn:

- Les Musiciens du Louvre, op 13 en 14 februari, op respectievelijk Gran Canaria en Tenerife,
- het kamerkwartet Plural Ensemble, op 24 en 25 januari in de theaters Guiniguada en Guimerá,
- de optredens van de Capella Istropolitana op de eilanden,
- het Zwarte Theater-Praag en Ara Malikian bij het Joven Festival.

Deze wijzigingen zijn niet van invloed op de abonnementsprijs, waarvan de vernieuwing en de verkoop in september 2013 van start is gegaan, terwijl de losse kaartverkoop aan het algemene publiek begin december 2013 van start is gegaan op de gebruikelijke verkooplocaties.

Het festival kent als nieuwigheid een Abono Joven (Jongeren-abonnement),  voor jongeren onder de 30 jaar, met prijzen die variëren van €120,= tot €150,= (wat neerkomt op een korting van ruim 30%).

Ook zal er ‘last minute’-verkoop plaatsvinden; een formule, die al bij eerdere edities is gehanteerd en die het verkrijgen van plaatsen tegen gereduceerde prijzen mogelijk maakt, wat ervoor zorgt, dat de plaatsen bezet zijn, die anders leeg zouden blijven.

De prijs van een abonnement varieert van €175,= tot €355,= en de losse kaartverkoop varieert van €20,= tot €105,= per entreebewijs, al naar gelang het concert.
islas-canarias-39.jpg


Canarische Regering betaalt €400.000,=
voor het  Symfonieorkest van Chicago

Las Palmas de Gran Canaria - donderdag 25 juli 2013 - De aanwezigheid van het Symfonie Orkest van Chicago, wat wereldwijd beschouwd wordt als een van de beste, is al lang een wens van het Festival de Música de Canarias.


 

Na diverse jaren van onderhandelen wordt een droom werkelijkheid en zal dit de grote attractie zijn van de 30ste editie van het festival (in 2014); al is het wel een rib uit het lijf van de Canarische Regering, die €400.000,= moet neertellen voor de concerten van dit prestigieuze orkest.
islas-canarias-39.jpg


 

aaaaakaart_canaria-38-66.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--502.jpg

zon-151.jpg