site teller
site teller
site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-1-2-kopie-kopie-23.jpg

kaart_canaria-46.jpg

6-56.jpg


De gastrobar (het eetcafé)
van ‘La Posada de Juncalillo’
de plattelandsherberg  in de gemeente Gáldar
is geopend

GÁLDAR  - woensdag 7 juni 2017 -  De omzetting van de school in Juncalillo in een Hostel Rural (Plattelandsherberg) vewacht waarde toe te voegen aan het hooggelegen gebied in de gemeente. In het Pinksterweekeinde van juni 2017 heeft men het gastronomische gedeelte geopend, en in augustus zal men het hostal (de logiesaccommodatie) openen.

De Albergue Rural de Juncalillo (Plattelandsherberg van Juncalillo) - waar voorheen een school was in deze gebouwen van de Gemeente Gáldar, beschikt nu over een Gastrobar (Eetcafé) met de naam ‘La Posada de Juncalillo"’ dat op zaterdag 4 juni 2017 feestelijk  is geopend, waarin de huurders  Airán Cubas en Pedro Juan Hernández gaan beginnen, die de openbare aanbesteding gegund hebben gekregen van dit pand.
gastrobar2.jpg                     
Opening van de gastrobar (het eetcafé) van ‘La Posada de Juncalillo’
image_content_1817151_20170606110323.jpg
In aanwezigheid van de Minister van het Cabildo(Eilandbestuur), Miguel Hidalgo; de wethouder van Toerisme, Agustín Martín Ojeda, van de gemeente Gáldar, en het raadslid van de agglomeratie  van het Middelhoge Gebergte, Carmen Pilar Mendoza Ramos is de gastrobar  (het eetcafé) ingezegend door pastoor Roberto Rivero.

Vrienden en buren uit het hoge gebied van de gemeente Galdár zijn toegestroomd om kennis te maken met de  herstelde voorzieningen van deze Gastrobar (dit Eetcafë) waaraan men in augustus 2017 een volledig aanbod in  logiesvoorziening zal toevoegen.

Momenten van grote vreugde voor het gehucht Juncalillo dat dit nieuwe project heeft zien ontstaan zoals aan de aanwezigen is uitgelegd door de wethouder  van Toerisme, Agustín Martín, met de verandering van het schoolgebouw - ´dat men opende in 2002 -  tot Albergue (Herberg), en hij heeft Airán en Pedro veel succes gewenst met deze nieuwe fase als huurders van dit pand.
alberguefirma.jpg
De burgemeester van Gáldar, Teodoro Sosa, en Airan Cubas, op dinsdag 2 mei 2017 - na de gunning van de aanbesteding  - bij  ondertekenen van het contract voor de huur van het voormalige schoolpand..
image_content_1630093_20170503202912.jpg
Met een rijk culinair aanbod, heeft La Posada de Juncalillo het mogelijk gemaakt arbeidsplaatsen te creëren en vooral een locatie aan te bieden waar men op krachten kan komen en uitrusten, rekenend op het prachtige landschap in dit hooggelegen gedeelte van Gáldar.

De albergue (herberg) telt negen gastenkamers, een salon met bibliotheek, receptie, wasserijvoorziening, en bovendien de al genoemde Gastrobar (het Eetcafé).
ZZZIslas-canariaslogo-1053.jpg


De Canarische Regering sluit met 2,6 miljoen euro de resterende, illegale vuilstortplaatsen
op Gran Canaria

De vuilnisbelten bevinden zich in Cueva Lapa-Costa Botija en op de Montaña de Amagro in de gemeente Gáldar

GÁLDAR - maandag 20 februari 2017 - Het Ministerie van Regionaal Beleid, van de Canarische Regering, gaat bijna 2,6 miljoen euro investeren om de locaties met illegale vuilstort op Gran Canaria te sluiten en op orde te brengen, in  dit geval de Cueva Lapa-Costa Botija en de Montaña de Amagro, beide in Gáldar, om te voldoen aan de Europese eisen. De percelen met een oppervlakte van 31 hectare zullen herbeplant worden met inheemse soorten van de regio.

De Europese Unie heeft het oog gericht op Canarias vanwege de aanwezigheid van oude, illegale vuilstortplaatsen en hun hoge graad van vervuiling, met de waarschuwing van het mogelijk opleggen van sancties. Vanwege deze aankondiging heeft de Canarische Regering besloten maatregelen te nemen om het probleem onmiddellijk op te lossen, en zodoende de mogelijke boetes te voorkomen.
basuyra.jpg                                                           Costa Botija. Gáldar
De meerderheid van deze stortplaatsen is gedurende tientallen jaren ontstaan door het gebrek aan milieucomplexen zoals die welke men is gaan aanpassen en de huidige in Juan Grande en Salto del Negro die voorzieningen hebben voor afvalbehandeling en hergebruik en zijn aangepast aan de milieuwetgeving. Maar de schade is al aangericht.

In de begroting van 2017 heeft de Canarische Regering een post van zeven miljoen euro opgenomen om op acht van de 19 locaties prioritair op te treden. In dit initiatief heeft men voor dit boekjaar het ingrijpen opgenomen in twee vuilstortplaatsen op Gran Canaria, die zich in beide gevallen bevinden in de nabijheid van de kust in Gáldar.

De directeur-generaal van Milieubescherming, Sinesia Medina, heeft opgemerkt dat de werkzaamheden in beide gevallen voltooid moeten zijn in 2018, om te voldoen aan de eisen van de Europese Unie. En daartoe werkt de Canarische Regering hand in hand met de Gemeente Gáldar om de bureaucratische procedures te versnellen, met het ondertekenen van samenwerkingsovereenkomsten.

images-146.jpg                                               Montaña de Amagro, Galdar.
ÇHet project voor de Amagro-vuilnisbelt, dat wordt beïnvloed door de inbreuk 2006/2311 geopend door de Europese Commissie, strekt zich uit over een oppervlakte van negen hectare op gemeentegrond.

De werkzaamheden bestaan uit het elimineren van de bestaande, oude constructies, het verplaatsen van grond en materialen, teneinde alle resten te verwijderen die hergebruikt kunnen worden, of die kunnen worden behandeld door erkende beheerders, om groter nadeel voor de omgeving te voorkomen. Vervolgens zal men het terrein op orde brengen met schone grond, om het op deze wijze te integreren in de landschapsomgeving met het aanplanten van ter plaatse inheemse soorten vegetatie.

Het doel,  aldus de directeur-generaal van Milieubescherming, “is het herstel van de omgeving vanuit milieu- en landschappelijk oogpunt,” om te proberen het uiterlijk terug te geven dat het had voordat het veranderde in afvalstortplaats.

De begroting van de aanbesteding is €1.088.966,54, met een uitvoeringstermijn van negen maanden.

Het project zal worden uitgevoerd door het nutsbedrijf Gesplan. En  gegeven dat het door de vuilnisbelt  bezet gebied het Espacio Natural de Amagro kan aantasten, is men een vereenvoudigde milieuprocedure begonnen in overleg met het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, de Gemeente, en milieuactivistenvereniging  Ben Magec. Het eindrapport bevat, dat deze actie dit gebied niet zal aantasten, zodat de ingreep in lijn blijft met de conservering ervan.

Ondertussen strekt de vuilstortplaats van Cueva Lapa-Costa Botija zich uit op 22 hectare. En net als in het voorgaande geval, zal men werkzaamheden verrichten voor het uit het gebied verwijderen van afval dat hergebruikt kan worden, inclusief het op orde brengen van het terrein met schone grond, alvorens het definitief te sluiten, om het te bedekken met aarde en inheemse vegetatie die eigen is aan de locatie.

Het gaat erom,  het terrein het uiterlijk terug te geven dat het in het verleden had, zowel wat betreft milieu als landschap, beïnvloed door het project dat gepromoot wordt door de Canarische Regering.

In dit geval bedraagt de investering in zijn  geheel  1,5 miljoen euro, en de uitvoeringstermijn is acht maanden.

In 2015 heeft men opdracht gegeven tot de uitwerking van dit recente project tot sluiting en afdichting van de twee gebieden. Maar er bestonden technische twijfels over de percelen,  en men gaf opdracht tot een nieuw bijgewerkt onderzoek, dat in september 2016 werd geleverd als basis voor de uitvoering van dit nieuwe gespecialiseerde werk.

De vuilstortplaats met een aanvankelijke afvalverwerking gesitueerd in het natuurpark van Costa Botija  is opgehouden te functioneren in de jaren’80. In veel gevallen gingen de omwonenden echter door met het storten aan allerlei soorten afval, daarmee ernstig schade toebrengend aan de omgeving.

Het geval van Gran Canaria met de aanwezigheid van deze twee illegale vuilstortplaatsen is niet op zichzelf staand. Op de Archipel bevinden zich 19 illegale vuilnisbelten van grote omvang, en aan die wil men nu eindelijk een einde maken. Nu zal de Canarische Regering op acht daarvan  gaan ingrijpen. Om die reden is voor dit boekjaar  in de Deelstaatbegroting zeven miljoen euro gereserveerd, om remedie te geven aan dit milieuprobleem, en ook om te voldoen aan de Europese eisen.

Het besluit omvat drie andere gebieden om in te grijpen: op de Montaña del Tesoro, bij de Faro de Orchilla, en in Los Llanitos, allemaal op El Hierro. En bij toerbeurt zal men  op  La Palma ingrijpen op Lomo Alto en in  Barranco Seco.

Om dezelfde reden heeft Europese Unie ook waarschuwingen doen uitgaan naar andere Spaanse deelstaten, en die zien zich ook geplaatst tegenover financiële sanctie als men in de komende maanden niet overgaat tot een complete verwijdering van deze vuilnisbelten.
000islas-canariaslogo-641.jpg


De Gemeente
bakent Sardina af
 ter controle van waterscooters

Deze  vaartuigen hebben een verbod
om binnen 200 meter van de kust te varen.

GÁLDAR - dinsdag 19 juli 2016 -  Het strand van Sardina in Gáldar heeft sinds 15 juli 2016 een afbakening van drijvende boeien voor het beperken van bepaalde activiteiten aan de kust, en daarmee houdt men de gebruikers van motos de agua (waterscooters) buiten het gebied dat is afgebakend voor zwemmers; het aantal waterscooters is in de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen.

Het grootste deel van de bestuurders van waterscooters houdt zich aan de veiligheidsregelgeving en de aanbevelingen van de Marina Mercante (Koopvaardij), die nadrukkelijk het varen van deze waterscooters verbieden binnen een zone van 200 meter vanaf de kustlijn. Maar er zijn asociale figuren, die gebruik maken van de afwezigheid van een fysieke barrière en die met grote snelheid komen aanzetten op het kleine strand, zoals al enkele maanden het geval is, wat protesten heeft opgeleverd van omwonenden en badgasten.
sardina-1.jpg

                                                  Sardina (gemeente Gáldar).
Een ongenoegen, dat zich ook uitstrekt tot het lawaai dat deze vaartuigen maken, plus het risico dat ze opleveren voor de sportduikers; en dat, in baaien die worden beschouwd al de beste locaties om sportduiken te beoefenen en die dagelijks leerling sportduikers en professionele sportduikers aantrekken.

Het aanbrengen van deze afbakening, aldus de Gemeente Gáldar, geeft inhoud aan de nieuwe verordening voor het zorgen van een goed gebruik van de kustlijn van Gáldar. In de Gemeenteraadsvergadering van eind april 2016 is de verordening goedgekeurd; en die vestigt ook het beheer van de diverse activiteiten welke men verricht, niet allen in de zwemgedeelten, maar ook op de havenpieren.
                                         naamloos-229.png

Dus, met betrekking tot het sportduiken wordt de voor dit doel te plegen voorbereiding van de apparatuur, plus de in- en uitgang naar de zee, beperkt tot de ‘Fiffes’-pier (jawel, het bananenmerk ‘Fyffes’ van de Britse Mr. Miller !) voor de tot dit doel gemarkeerde gebieden.

In de verordening verbiedt men ook het in en uit het water gaan van de waterscooters vanaf het strand; behalve voor die, welke bestemd zijn voor reddingsdiensten, net zoals dat men dit toestaat voor voertuigen van mindervalide personen, kinderwagens en rolstoelen voor ouderen.

Ook verbiedt men op het strand het gebruik van geluidsapparatuur voor muziek, muziekinstrumenten en soortgelijke, die lawaai produceren dat de overige strandgebruikers in de omgeving stoort; in elk geval die, welke het maximaal toegestane geluidsniveau overschrijden van de gemeentelijke verordening voor milieubescherming tegen lawaai en geluidstrillingen.

Deze beperkingen breidt men uit naar het organiseren van etentjes en barbecues op de stranden, maar evenzo, “ook op de toegangen naar de stranden en de zwemgebieden, erfdienstbaarheid voor bescherming, en op promenades;” plaatsen ,waar men ook geen toegang heeft met dieren.

De wethouder van Strandzaken, Carmen Pilar Mendoza Ramos, heeft in de Gemeenteraadsvergadering laten weten, dat men met de tekst voor heeft, “dat het rustige verblijf op de zeeboulevard, het strand en het zwemmen in zee, voorrang heeft boven elk ander gebruik, waarmee ze het recht en de rust van de badgasten benadrukt.”
                                     bandera-azul.png

Met deze stap voldoet de Gemeente aan een vereiste meer voor het verkrijgen van de Bandera Azul (Blauwe Vlag) voor de kust van Sardina; een procedure, welke men in 2015 is gestart via de Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) (Consumentenvereniging Milieuvoorlichting) en die men verbindt aan ander verbeteringen zoals het convenant dat men heeft ondertekend met Aridani Mendoza, voorzitter van de Asamblea Comarcal Norte de Gran Canaria de Cruz Roja Española (Afdeling Noordelijke Agglomeratie Gran Canaria van het Spaanse Rode Kruis), om bewaking te verstrekken gedurende de zomermaanden; een dienstverlening, die wordt uitgebreid van 11:00 tot 18:00 uur van maandag t/m zondag en ook op feestdagen, met twee badmeesters /strandwachten/ reddingswerkers die o. a. kunnen rekenen op een defibrillator.
ZZZZislas-canariaslogo-kopie-84.jpg


Men blijft aandringen op
de terugkeer naar Gáldar van
de resten van Fernando Guanarteme,
de laatste inheemse monarch
van  Gran Canaria

GÁLDAR - zaterdag 16 januari 2016 - Het Canarische Parlement heeft opnieuw een schrijven ontvangen over de terugkeer van Fernando Guanarteme die begraven is op Tenerife.

Het is een nieuwe poging voor het gerealiseerd krijgen van een oude wens die dezer dagen nieuw leven ingeblazen heeft gekregen aan de hand van de Asociación Cívico Cultural La Solana-El Plátano  en die betrekking heeft op de terugkeer naar Gran Canaria van de stoffelijke resten van de Tenesor Semidán (bekend onder zijn christelijke naam: Fernando Guanarteme) die begraven liggen in de kapel van San Cristóbal de La Laguna op Tenerife.
laguna-cristobal--620x349.jpg                               De ermita (kapel) in San Cristóbal de La Laguna .
Deze vereniging heeft op maandag 11 januari  2016 dit initiatief officieel laten registeren bij het Canarische Parlement, “opdat men de resten en de grafsteen van  hij die monarch was van Gran Canaria, Zijne Majesteit Koning Fernando de Guanarteme met zijn  geschiedenis laten terugkeren naar de plaats van oorsprong: Gran Canaria.
esca091-2.jpg
                                   Het standbeeld in het centrum van Galdár
                                                      van Tenesor Semidán,
                             Zijne Majesteit Koning Fernando de Guanarteme.
download-16.jpg 2008-02-05_IMG_2008-01-29_23_32_03_fernando.jpg
Het initiatief laat men over aan een Kamer die, volgens de aanvragers, een enorme erkenning zal ondervinden met het maken van een gebaar dat zo belangrijk is, zoals wij vragen.” De vereniging heeft verzocht, om op de hoogte gehouden te worden van de mogelijkheid van deze terugkeer, “die zo belangrijk is voor onze cultuur”.

Zeker is, dat in deze groep Grancanario’s zich talrijke personen bevinden die een sociale relevantie hebben en die het verzoek hebben ondertekend, zoals: Óscar Bergasa, Alejandro del Castillo, Jürgen Flick, Jesús García-Panasco, Juan José Laforet, José Macías, Juan Marrero Portugués en Alfredo Schamann.

Men heeft in de afgelopen weken al ontmoetingen gehad op Tenerife met vertegenwoordigers van het Bisdom en van het Cabildo Insular (Eilandbestuur).
zzzzzzzislas-canariaslogo-46.jpg


Gáldar wil een eind maken aan  ruim 20 jaar afvalwaterlozing in Bocabarranco

GÁLDAR - woensdag 19 augustus 2015 - Het departement  Bouwzaken en Milieu, van de Gemeente Gáldar, dat geleid wordt door wethouder Heriberto Reyes, waardeert de door het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria getoonde interesse, om - voor het eerst na ruim 16 jaar van volledige verwaarlozing - werkzaamheden uit te voeren voor het oplossen van het probleem van de afvalwaterlozing in Bocabarranco.

De gemeente Gáldar heeft een volledig rapport toegezonden aan de persmedia wat is uitgegeven door het Consejo Insular de Aguas (Waterschap) van het Cabildo (Eilandbestuur) van  Gran Canaria, waarin men de situatie uiteenzet van de afvalwaterlozing en de verrichte werkzaamheden, die men nog steeds niet heeft kunnen voltooien door de sterke branding van de afgelopen dagen, men verwacht in de laatste week van augustus het waterzuiveringsstation volledig gerepareerd te hebben.
thumb-36.jpgBocabarranco: Als het kalf verdronken is... blijft het vooralsnog, 'dweilen met de (riool)kraan open...!
Gezegd moet worden, dat het Consejo Insular de Aguas (Waterschap) in de afgelopen dagen heeft ingegrepen op het strand van Bocabarranco vanwege  een vervuiling welke in de afgelopen dagen heeft plaatsgevonden door een barst in een rioolput in de omgeving.
img1303.jpgTechnici van het Cabildo (Eilandbestuur) hebben gekozen voor het verwijderen van de beschadigde rioolput en deze te vervangen voor een nieuwe van 700 mm in doorsnee, wat het probleem definitief oplost.

Ondanks de snelle ingreep door het Eilandbestuur, dat eigenaar is van de zuiveringsinstallatie in Bocabarranco, benadrukt men vanuit het Gemeentebestuur van Gáldar de noodzaak, dat alle overheden zich inzetten  voor het verkrijgen van de nodige financiering voor het bouwen van een nieuwe zuiveringsinstallatie, om een eind te maken aan het lozen van rioolwater aan de kust en dat men, na ruim 20 jaar, een oplossing biedt voor het voornaamste watervoorziening- en milieuprobleem van het eiland Gran Canaria .

De burgemeester van Gáldar, Teodoro Sosa, heeft ook aangekondigd dat men een vergadering zal beleggen met de betreffende eilandminister voor het specifiek behandelen van deze kwestie en voor het bestuderen van haalbare alternatieven in het bieden van een definitieve oplossing voor het probleem van Bocabarranco en voor het, tot genoegen van  alle inwoners van Gáldar, herstel van dit strand.
1-AAAAislas-canarias-84-23.jpg


 

kaart_canaria-38-2.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--16.jpg