site teller
site teller
site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-77.jpg

d-22.jpg


De bizarre situatie rondom zonne-energie in Spanje

De beruchte zon-belasting voor zonne-energie in Spanje is er wel maar wordt nog steeds niet toegepast

SPANJE  - dinsdag 12 december 2017 - Iedereen is boos op Spanje, de EU-commissie in Brussel, de zonne-energiesector in Spanje, de Spanjaarden en buitenlanders die graag gebruik willen maken van zonnepanelen enz. De reden daarvoor is de beruchte zonbelasting die de Spaanse Rregering heft op het gebruik van de zon die in principe van iedereen is en gratis zou moeten zijn. Dit hebben we al eens toegelicht in onderstaande artikelen, maar wist u dat, ondanks alles, niemand ooit een cent aan zon-belasting heeft hoeven te betalen in Spanje?

De zogenoemde, in 2015 ingevoerde ‘impuesto al sol’ (‘zon-belasting’ ) van de voormalige minister van Industrie José Manuel Soria (Canario, en inmiddels afgetreden vanwege de Panama-affaire) is weliswaar door de Conservatieve Regering bestaande uit de Partido Popular (PP) goedgekeurd en zou van toepassing moeten zijn, maar dankzij fouten van de overheid en het niet op tijd inleveren van de gegevens door het voormalig hoofd van het energiebeleid van de Spaanse Regering is de zon-belasting helemaal niet ingevoerd in Spanje. De wet rondom de zonbelasting is door de Regeringt oentertijd wel goedgekeurd en aangenomen, maar dankzij het ontbreken van de ministeriële besluiten heeft de Spaanse Regering nog geen cent kunnen berekenen aan de gebruikers van zonne-panelen in Spanje.

El-llamado-impuesto-al-sol.jpg00NoimpustoalSolespaol2.jpg

Impuesto al sol’ (‘Zon-belasting’)
Ondanks dat de wet is aangenomen en in principe actief zou moeten zijn, wordt de zonbelasting dus aan niemand die gebruik maakt van fotovoltaïsche installaties (zonnepanelen) in Spanje doorberekend (zie: https://www.energias-renovables.com/fotovoltaica/cinco-anos-sin-impuesto-al-sol-20170104).
Daarnaast is het nog maar de vraag of dat er ooit van zal komen, want de oppositie in het Spaanse Parlement wil er niets van weten, en men is bezig om te kijken of de Wet op het Energieverbruik uit 2014 aangepast kan worden.
 ministro-solria-autoconsumo-peaje-respaldo-impuesto-sol-1.png images-199.jpg

http_ihuffpostcom_gen_3520482_images_n-SORIA-628x314-1.jpg Sol.png
estructuras-metalicas-cubiertas-placas-solares-ingenieria-naves-metalicas-industriales-ganaderas-agricolas-cerramientos-metalicos-sobrecubierta-metalica-chapa-placassolares.jpg ffff-1.jpg
Impuesto-al-sol-cc.jpgVolgens die wet moeten degenen die gebruik maken van zonnepanelen extra belasting betalen, de zogenoemde ‘impuesto al sol’(zonbelasting). Deze moet betaald worden over elk kWh dat geproduceerd wordt door de eigen installatie. Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat de elektriciteitsmaatschappijen geen stroom leveren aan de gebruikers van eigen zonnepanelen en dus inkomsten mislopen terwijl men wel kosten maakt voor de infrastructuur. Het is een belasting die bijna de helft is van de kWh-prijs die de consument betaalt aan het stroombedrijf. ‘Solidariteit met de andere consumenten’, noemde de Spaanse Regering dat destijds.

In de Wet staat, dat hoe meer de zonnepanelen aan energie opwekken, hoe meer er aan belasting betaald dient te worden; uiteraard een rare gedachtegang. Het gaat namelijk  om een vorm van belasting die op geen enkele plaats ter wereld geheven zou worden. Wat ook uniek is, is het feit dat de afwikkeling slordig is verlopen en niemand tot nu toe extra betaalt, waardoor het een hele grote storm in een glas water is geworden.
52b0f1fd6ee3a68d3eecab9bac805752.jpg

Installatie
Wat echter wel van kracht is geworden na aanname van de nieuwe Wet zijn de kosten en overheudsrompslomp rondom het plaatsen van zonnepanelen in Spanje.
Zo zijn er meer regels gekomen  en moest men aan meer voorwaarden voldoen waardoor mensen in de bureaucratische molen terecht zijn gekomen, iets waar de Spanjaarden erg goed in zijn. Een installatie die slechts twee dagen duurt kan nu wel negen maanden in beslag nemen en honderden euro’s extra kosten.
227-diputados-y-el-principio-del-fin-del-impuesto-al-sol.jpg

Voldoet men niet aan de nieuwe regels, dan kan men als zonnepaneel-eigenaar boetes krijgen van  tussen de €6.000 ot maar liefst 60 miljoen euro! Mocht men er uiteindelijk toch in slagen om zonnepanelen te plaatsen, dan dient men de teveel geproduceerde stroom gratis af te staan aan de elektriciteitscentrales. Hier ontvangt men  je dus geen enkele beloning voor, iets wat in de meeste landen wel beter geregeld is.
Impuesto-al-Sol.jpg

Bangmakerij
Er kan momenteel met recht gesproken worden van bangmakerij waarbij de Spaanse Regering de discussie blijkbaar warm houdt omdat ze nu eenmaal zwaar beïnvloed wordt door de energiesector in het land (denk aan draaideur-politiek enz.).
Hoe meer potentiële zonne-energie gebruikers denken dat er extra belastingen gelden, de administratie en aanvraag moeilijk is, de kosten hoog zijn, en er hoge boetes gelden als men niet aan de regels voldoet, hoe meer mensen van het gebruik van zonnepanelen afzien.

De beruchte 'impuesto al sol ('zon-belasting') voor zonne-energie in Spanje is er wel maar wordt nog steeds niet toegepast
estructuras-metalicas-cubiertas-placas-solares-ingenieria-naves-metalicas-industriales-ganaderas-agricolas-cerramientos-metalicos-sobrecubierta-metalica-chapa-placassolares-1.jpg placas-solares-1.jpg

Vreemd genoeg was Spanje ooit een van de voorlopers met zonne-energie in Europa en hebben Spanjaarden en internationale investeerders veel geld in de wereld van zonne-energie geïnvesteerd.
Toen de huidige conservatieve Regering van Mariano Rajoy  aan de macht kwam in 2011, was de Partido Popular (PP) van mening dat de traditionele energiebedrijven werden benadeeld, waarop plots - met als excuus de economische crisis - in het land alle subsidies zijn  afgeschaft en men zelfs extra belastingen zou gaan heffen aan diegene die gebruik maakte van zonne-energie (c.q. zonnepanelen).

Het plaatsen van zonnepanelen om zelf elektriciteit op te wekken, wordt in Spanje op allerlei manieren tegengewerkt.
Zo zijn er veel overheidshandelingen die lang duren en prijzig zijn, en heft men theoretisch in Spanje een zogenoemde ‘impuesto del sol’ (‘zonbelasting’).  In eerdere artikelen hebben we al geschreven dat deze belasting voor het gebruik van de zon weliswaar bestaat, maar dat deze niet actief wordt toegepast.
Iedereen die met zonnepanelen op de woning, bedrijf,  of kantoor, in een eigen stroombehoefte wil voorzien, blijft sinds 2014 verplicht aangesloten op het traditionele stroomnet. Ook al neemt men als gebruiker geen kilowatt ouderwetse stroom af, men betaalt wel een vaste maandelijkse belasting.

Rechter
De Hoge Raad heeft half oktober 2017  de ‘impuesto al sol’ (‘zonbelasting’) die de Spaanse Regering in 2014 invoerde, goedgekeurd; of beter gezegd, een verzoek van de Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier), om de ‘impuesto al sol’ (‘zon-belasting’) af te schaffen, afgewezen.
Zie: http://www.20minutos.es/noticia/3163814/0/supremo-avala-impuesto-al-sol).

De rechter oordeelde,  dat iemand die zelf stroom opwekt, maar ook gebruik maakt van het stroomnetwerk, daarvoor in de praktijk dient te betalen.
De zonne-energie opwekkers die alleen gebruik maken van de zelf opgewekte elektriciteit en niet aangesloten zijn op het stroomnet, betalen namelijk geen zonbelasting;  en dat is  wat de rechter dan ook als normaal ziet.
poio.jpg

Zon-belasting
Volgens de in 2014 door de Partido Popular (PP) verzonnen Energie Wet, moeten degenen die gebruik maken van zonnepanelen extra belasting betalen, de zogenoemde ‘impuesto al sol’.
 Deze ‘zon-


belasting’ moet  betaald worden over elk kWh dat geproduceerd wordt door de eigen installatie, maar ook als men niets opwekt.
Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat de elektriciteitsmaatschappijen geen stroom leveren aan de gebruikers van eigen zonnepanelen en dus inkomsten mislopen terwijl men wel kosten maakt voor de infrastructuur.
Het is een belasting die bijna de helft bedraagt  van het kWh-tarief wat de consument betaalt aan het stroombedrijf. ‘Solidariteit met de andere consumenten’, noemde de Regering dat destijds.
In de wet staat,  dat hoe meer de zonnepanelen aan energie opwekken, hoe meer er aan belasting betaald dient te worden; uiteraard een rare gedachtegang. Het gaat hier om een vorm van belasting die op geen enkele plaats ter wereld geheven zou worden.

placas_solares.pngInstallatie
Met de aanname van de nieuwe Energie Wet in 2014 zijn de kosten en overheidsrompslomp rondom het plaatsen van zonnepanelen in Spanje alleen maar erger geworden.
Zo zijn er meer regels gekomen en moet men aan meer voorwaarden voldoen, waardoor mensen in de bureaucratische molen terecht zijn gekomen. Een installatie die slechts twee dagen in beslag neemt, kan nu wel negen maanden gaan duren en honderden euro’s extra gaan kosten.

jpg-4.jpgVoldoet men niet aan de nieuwe regels, dan kan men als zonnepaneel-eigenaar boetes krijgen van tussen de €6.000 en maar liefst 60 miljoen euro!
Mocht men er uiteindelijk toch in slagen om zonnepanelen te plaatsen, dan dient  men de teveel geproduceerde stroom gratis af te staan aan de elektriciteitscentrales. Daar ontvangt men dus geen enkele beloning voor, iets wat in de meeste landen wel beter geregeld is.

Energietekort
Het is voor de meeste mensen - behalve de energiereuzen zoals Repsol, Iberdrola, Endesa en Gas Natural in Spanje - onbegrijpelijk  dat een land waar zoveel zon is, daar niet, of nagenoeg geen gebruik van maakt.
Recent is gebleken dat de elektriciteitsrekening in Spanje een van de hoogste is binnen de Europese Unie en Europa; en vanwege de weersomstandigheden van de laatste jaren -  met gebrek aan regen en wind - is gebleken dat het opwekken van stroom ook moeilijker was.
De stuwmeren en windmolens kunnen niet genoeg elektriciteit opwekken, waardoor de energiebedrijven gebruik moeten maken van milieu-onvriendelijk gas en kolen wat daarnaast ook duur is; iets, wat voor de energieleveranciers niet zo erg is, want dat berekent men wel weer door aan de consument.

Veranderingen
Zijn er veranderingen op komst in Spanje wat betreft zonne-energie? Ja en nee.
Begin 2017 hebben de  gezamenlijke oppositiepartijen een voorstel ingediend om de omstreden ‘impuesto al sol’ (‘zon-belasting’) te beëindigen. De Regering heeft daar eind november 2017 eindelijk min of meer antwoord op gegeven, door aan te geven dat men gaat onderzoeken, of de overheidshandelingen versoepeld kunnen worden en makkelijker gemaakt kunnen worden. (zie: http://www.20minutos.es/noticia/3193573/0/impuesto-sol-gobierno-eliminar-trabas-administrativas).
Hierdoor zou het dus in theorie makkelijker en voordeliger moeten worden om zonnepanelen aan te schaffen, te plaatsen, en te gebruiken.
Helaas wil de Regering de ‘impuesto al sol’ (‘zon-belasting’) niet aanpassen, of weghalen, en zal deze extra belasting voor: zonne-energie gebruikers die ook aangesloten zijn op het stroomnet, blijven bestaan, zeker nu de Hoge Raad de Impuesto al sol als gerechtvaardigd ziet.

Lobby
De mening en invloed van de lobby is in Spanje nog steeds te machtig, want een twintigtal oud-ministers en vroegere hoge ambtenaren werkt voor energiereuzen als Repsol, Iberdrola, Endesa en Gas Natural, die met fossiele energiebronnen werken en liever geen zonne-energie willen zien in Spanje.
Het is met name die lobby die als verantwoordelijke wordt gezien, dat het beleid van de huidige regering ervoor heeft gezorgd dat Spanje van voorloper met zonne-energie, is gedaald naar een land waar de meeste zonuren te vinden zijn maar deze niet gebruikt worden om elektriciteit op te wekken. Dat staat in schril contrast met andere Noord Europese landen waar minder zonuren zijn maar waar wel veel meer gebruik gemaakt wordt van deze vorm van groene stroom.
0000Islas-canariaslogo-kopie-925.jpg


Brussel stuurt boze brief naar Spaanse Regering over de 'zon-belasting'

SPANJE - dinsdag 28 maart 2017 - Het lijkt erop dat de politici in Brussel eindelijk wakker zijn geworden en notie hebben genomen van het vreemde zonne-energie beleid dat de Spaanse regering voert. Zoals bekend, dienen veel eigenaren van zonnepanelen in Spanje een extra belasting te betalen voor het gebruik van zelf opgewekte energie, iets waar de Spaanse energiebedrijven, die nauwe banden hebben met de overheid, voor gezorgd hebben. De Europese Commissie heeft nu eindelijk formeel gereageerd en een boze brief gestuurd naar de Spaanse regering waarin men om opheldering vraagt.

Volgens de Europese Commissie zijn de extra bureaucratische barrières en belastingen welke  de Spaanse Regering handhaaft tegenstrijdig met de Europese rechten, en al helemaal in een land zoals Spanje waar meer dan genoeg zon aanwezig is voor iedereen. In Spanje zijn veel politieke partijen al tegen de beslissingen die genomen zijn door de Spaanse Regering en de oppositiepartijen hebben nu een partner gevonden in de Europese Commissie.
zonnepan-1.jpgAbsurd
Als men er over nadenkt is het een absurde situatie. Spanje is het land met de meeste zonuren van heel Europa maar men ziet meer zonnepanelen in het bewolkte Nederland en Duitsland dan in Spanje. Er wordti n Spanje  amper gebruik gemaakt van de energie welke de zon de inwoners gratis afgeeft, niet omdat de mensen het niet willen maar omdat dit financieel en bureaucratisch onmogelijk wordt gemaakt door een Regering die alleen maar denkt aan de belangen van de ‘vrienden”’ van de energiebedrijven in het land. Hierbij wordt dus absoluut niet gedacht aan het milieu en de groene energie; iets, waar de EU commissie tot nu toe eigenlijk ook niet veel over heeft gezegd.

Huidige situatie
Dankzij de nieuwe wet op het elektriciteitsverbruik welke in 2014 van kracht is geworen, moeten degenen die gebruik maken van zonnepanelen extra belasting betalen, de zogenoemde ‘impuesto al sol’. Deze moet betaalt worden over elk kWh dat geproduceerd wordt door de particuliere installatie. Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat de elektriciteitsmaatschappijen geen stroom leveren aan de gebruikers van eigen zonnepanelen en dus inkomsten mislopen.
Het is een belasting die bijna de helft bedraagt van de kWh-prijs die de consument betaalde aan het stroombedrijf. ‘Solidariteit met de andere consumenten’, noemde de Regering dat toen ter tijd. Hoe meer de zonnepanelen aan energie opwekken, hoe meer er aan belasting betaalt dient te worden; een rare gedachtegang. Het gaat hier om een vorm van belasting die op geen enkele plaats ter wereld geheven wordt, uniek dus en ‘Made in Spain’.

Ook de installatie van zonnepanelen werd moeilijker gemaakt met de nieuwe wet. Zo kwamen er meer regels en moest men aan meer voorwaarden voldoen ,waardoor mensen in de bureaucratische molen terecht kwamen, iets waar de Spanjaarden erg goed in zijn.
Een installatie die slechts twee dagen in beslag neemt, kan nu wel negen maanden in beslag nemen en honderden euro’s extra gaan kosten. Voldoet mem niet aan de nieuwe regels, dan kan men als zonnepaneel-eigenaar boetes krijgen tussen de €6.000,= en maar liefst 60 miljoen euro!

Mocht men er uiteindelijk toch in slagen om zonnepanelen te plaatsen, dan dient men de teveel geproduceerde stroom gratis af te staan aan de elektriciteitscentrales. Hier ontvangt men dus geen enkele beloning voor, iets wat in de meeste landen wel beter geregeld is.

Uitleg
Brussel wil nu van Spanje weten waarom het de zonnepaneeleigenaren moeilijk wordt gemaakt en waarom men extra belastingen moet betalen waardoor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van de eigen elektriciteit niet meer aantrekkelijk is. Men is er in Brussel dus nu eindelijk achter gekomen dat het beleid wat Spanje voert tegenstrijdig is met het groene en milieubewuste beleid dat de Europese Commissie graag wil zien.

ZZZIslas-canariaslogo-739.jpg


Oppositiepartijen Spanje willen: afschaffing van de ‘zon-belasting’,
op onder andere zonnepanelen

SPANJE  - zondag 12 februari 2017- Het lijkt erop, dat er betere tijden aankomen voor de eigenaren van zonnepanelen in Spanje. In 2011 is  door de toen met absolute meerderheid regerende Partido Popular (PP) besloten, dat er belasting wordt gegeven  op het gebruik van zonnepanelen, om zo de traditionele energiebedrijven te bevoordelen. Het is een omstreden regel die eigenlijk nergens op slaat als men er van uitgaat dat de zon niet belast kan worden want die is van niemand. Nu de PP niet meer met een meerderheid regeert, hebben de gezamenlijke oppositiepartijen een wetsvoorstel ingediend voor de afschaffing van deze belachelijke, en onterechte belasting op het gebruik van zonnepanelen.

Als men er over nadenkt, is het een absurde situatie. Spanje is het land met de meeste zonuren van heel Europa maar men ziet meer zonnepanelen in het bewolkte Nederland en Duitsland dan in Spanje. Er wordt amper gebruik gemaakt van de energie welke de zon de mensheid  gratis geeft; niet omdat de mensen het niet willen, maar omdat dit financieel en bureaucratisch onmogelijk wordt gemaakt door een Regering die alleen maar denkt aan de belangen van de ‘vrienden’-energiebedrijven in het land. Hierbij wordt dus absoluut niet gedacht aan het milieu en groene energie, iets waar de Europese Unie  eigenlijk ook niet veel over zegt.
zinbbelasting-1.jpgPolitiek
Nog niet zo lang geleden hebben alle oppositiepartijen, te weten PSOE, Podemos-Unidos, Ciudadanos, PDeCAT en Compromis, aangekondigd, dat ze eisen, dat de wet aangepast gaat worden, waardoor men weer zonnepanelen kan gaan plaatsen zonder extra belast te worden. Alleen de Partido Popular (PP) en Foro Asturias hebben dit initiatief niet gesteund. Met dit nieuwe wetsvoorstel, dat aan het Congres is  gepresenteerd, wil men de gezamenlijke  energieconsumptie bevorderen, wil men een wijziging van de huidige sancties, en wil men de belastingen op de zon (‘impuesto al sol’) elimineren. Hierdoor zou het dus mogelijk moeten worden om als particulier weer zonnepanelen te plaatsen om eigen stroom op te wekken zonder daarvoor honderden euro’s te moeten betalen aan de energiebedrijven.

Huidige situatie
Dankzij de nieuwe wet op het elektriciteitsverbruik die in 2014 in Spanje in werking is getreden,  moeten degenen die gebruik maken van zonnepanelen extra belasting betalen, de ‘impuesto al sol’. Deze moet betaald worden over elk kWh dat geproduceerd wordt door de eigen installatie. Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat de elektriciteitsmaatschappijen geen stroom leveren aan de gebruikers van eigen zonnepanelen, en dus inkomsten mislopen.. ‘Solidariteit met de andere consumenten’, noemde de Spaanse Regering dat toen ter tijd. Hoe meer de zonnepanelen energie opwekken, hoe meer er aan belasting betaald dient te worden; een rare gedachtegang. Het gaat hier om een vorm van belasting die op geen enkele plaats ter wereld geheven wordt, uniek dus en: ‘Made in Spain’.

Ook de installatie van zonnepanelen is moeilijker gemaakt met de nieuwe wet. Zo zijn  er meer regels gekomen en moet men aan meer voorwaarden voldoen, waardoor mensen in de bureaucratische molen terecht zijn gekomen; en dat is  waar de Spanjaarden al erg goed in zijn. Een installatie die slechts twee dagen in beslag neemt, kan nu wel negen maanden vergen en honderden euro’s extra gaan kosten. Voldoet men niet aan de nieuwe regels, dan kan men als zonnepaneel-eigenaar boetes krijgen van tussen de 6.000 en maar liefst 60 miljoen euro!

Mocht men er uiteindelijk toch in slagen om zonnepanelen te plaatsen, dan dient men de teveel geproduceerde stroom gratis af te staan aan de elektriciteitscentrales. Hier ontvangt men dus geen enkele beloning voor, en dat is in de meeste landen wel beter geregeld .

Veranderingen
Mocht de wetswijziging uiteindelijk worden aangenomen, dan zal het in Spanje dus makkelijker en goedkoper gaan worden om zonnepanelen te plaatsen. Niet alleen op kleine schaal voor particulieren, maar ook voor bedrijven die investeren in grote installaties. Momenteel zijn er zoveel obstakels en belachelijk hoge kosten, dat men al snel afziet van het installeren van zonnepanelen. Jaren geleden zijn alle subsidies in het kader van de ‘crisis en ‘geldgebrek afgeschaft, waardoor veel nationale en internationale bedrijven failliet zij gegaan,  of Spanje hebben verlaten; te denken valt aan de ooit enorme grote speler op de Spaanse zonne-markt Abengoa. Daarnaast is Spanje aangeklaagd door tientallen internationale bedrijven die met beloften van subsidies voor miljoenen geïnvesteerd hebben in installaties in Spanje enn waarna plotsklaps de geldkraan is dichtgedraaid.

Het probleem is echter nog steeds, dat de traditionele energiebedrijven in Spanje -  zijnde Endesa, Gas Natural, Repsol en Iberdrola - zo machtig zijn en zo verbonden met de politiek van de PP en ook de PSOE, dat deze maatschappijen tot nu toe op allerlei manieren geholpen worden. Regelrechte vriendjespolitiek, waarbij het vooral opvalt dat er tientallen oud-ministers en ambtenaren, van wie het merendeel van de conservatieve PP maar ook van de socialistische PSOE is , mooie en duurbetaalde banen hebben en uiteraard begrijpen dat dit het geval is. Wellicht, dat de nieuwe politieke partijen daar verandering in kunnen brengen.

Toekomst
Ooit was Spanje een van de grootste spelers op het gebied van zonne-energie, maar ondertussen  zijn er andere landen die Spanje voorbij zijn gestreefd, niet omdat de zon is verdwenen, maar omdat het gebruik van zonne-energie praktisch onmogelijk ís gemaakt.
Het vreemde van dit alles is, dat er vanuit de EU gehamerd wordt op groene stroom en milieumaatregelen enz., maar dat men de situatie in Spanje jarenlang heeft toegestaan.
Het lijkt er echter op, dat momenteel ook de EU-politici in Brussel wakker zijn geworden en meer gaan eisen van Spanje op het gebied van hernieuwbare energie en het milieu in algemeen.

In Spanje kunnen daarnaast duizenden ,zo niet miljoenen banen, gecreëerd worden als men meer aandacht besteedt aan de opwekking van groene stroom, en deze niet alleen voor eigen gebruik zou opwekken maar ook voor de export naar andere landen.
Tot nu toe moet Spanje de meeste energie importeren, maar het land zou zo maar een grote exporteur van groene stroom kunnen worden als er eindelijk eens over nagedacht zou worden. Spanje heeft wat dat betreft alles: zon voor zonne-energie, wind voor windenergie´, en de zee voor het opwekken van stroom door de waterkracht van o.a. de golven. Wie oh wie, gaat ervoor zorgen dat Spanje op de kaart wordt gezet als een land waar niet alleen 75 miljoen buitenlandse toeristen naartoe gaan voor een vakantie in de zon, maar waar ook binnen Europa de meeste hernieuwbare stroom wordt  opgewekt die afkomstig is van  diezelfde zon.
zzzslas-canariaslogo-kopie-78.jpg


DISA werpt zich op als
grootste producent van zonnepanelen
op de Archipel

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 5 december 2015 - Brandstofleverancier DISA heeft het solar fotovoltaica (perceel met zonnepanelen) El Bailadero gekocht, dat gelegen is in de gemeente Arico, waarmee de maatschappij op de Archipel de grootste private opwekker is geworden van zonne-energie. De installatie heeft een oppervlakte ter grootte van 50 voetbalvelden en is in staat tot 10 Megawatt aan elektrisch vermogen op te wekken, zonder enigerlei vervuilende uitstoot.

De maatschappij laat weten, dat deze fotovoltaïsche installatie kan voorzien in de vraag naar elektriciteit van een gemeente als La Orotava (Tenerife), die ruim 40.000 inwoners heeft, of Arucas (Gran Canaria) met ruim 37.000 inwoners. Met deze verwerving positioneert DISA - die met 23 installaties aanwezig is op vijf van de zeven eilanden - zich als de grootste private opwekker van energía solar fotovoltaica (zonne-energie) op de Archipel.

disa-erige-1.jpg
                                                          El Bailadero .
bailadero_thumb1.jpgbailaderoplantafofovoltaicaaaa.pngDe terreinen die door DISA zijn aangekocht, zijn aangelegd door het bedrijf Alondra Energías Renovables, een maatschappij met een grote nationale en internationale ervaring in het aanleggen van grote en kleine productievelden voor schone energie. Aldus, heeft Alondra werkzaamheden verricht nabij El Bailadero en in andere Spaanse steden zoals Valladolid en Ciudad Real. Op Tenerife staat hun kantoor in La Matanza.
rullaaaa-1.jpg
                                           DISA Renovables, Santiago Rull.
"Het El Bailadero-complex voor zonne-energie voorkomt de uitstoot in de atmosfeer van 9.500 ton kooldioxide (CO²) die wordt veroorzaakt door brandstoffen zoals diesel en stookolie voor het opwekken van dezelfde hoeveelheid elektriciteit en die een bos nodig zou hebben ter grootte van het eiland El Hierro om geabsorbeerd te kunnen worden,” zo heeft de vertegenwoordiger van DISA Renovables, Santiago Rull, uitgelegd.

Windmolenparken
Naast de 10 Megawatt aan zonne-energie, wil DISA haar bijdrage vergroten in de uitbreiding van hernieuwbare energie op Canarias, door middel van het investeren in twee projecten voor het installeren van nieuwe windmolenparken, waarmee de maatschappij zal gaan bijdragen in het op Canarias bereiken van de doelstelling 20% van de elektriciteit op de Eilanden te generen via hernieuwbare energie.
noticia_1377637954.jpg

                                             De Joint Venture: DISA-SHELL
DISA-Shell
De energiegroep vordert goed in haar inzet voor het milieu door middel van de productie van hernieuwbare energie en de verkoop van alternatieve brandstoffen, zoals LPG als autobrandstof en duurzame energie. Al met al draagt men op Canarias bij tot de naleving van de door de Europese Unie bepaalde doelstellingen, om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
DISA is - met ruim 1.700 directe arbeidsplaatsen - een van de motoren van de ontwikkeling en bevordering van de economie van de Eilanden en heeft meer dan 80 jaar geschiedenis op Archipel. Sinds 2004 is DISA aanwezig in alle Deelstaten van Spanje via het netwerk van tankstations dat men beheert onder de merknaam Shell.
00000AAAAAAAAAslas-canariaslogo-7.jpg 


 Wegvallen overheidssteun zorgt voor teloorgang van het aantal zonnepanelen in Spanje 

SPANJE - zaterdag 16 mei 2015 - Volgens recente gegevens van Red Eléctrica de España (REE) zijn er gedurende de eerste 4 maanden van 2015 maar liefst 0 zonnepanelen bijgekomen. Dat is een bizar en triest resultaat als men bedenkt, dat er meer zonne-uren te vinden zijn in Spanje dan in enig ander Europees land.

Het gaat in dit geval uiteraard niet om particuliere zonnepanelen, maar om de grote panelen welke geplaatst worden door de elektriciteitsmaatschappijen, of investeerders, en die Spanje nu compleet links laten liggen, door bezuinigingen van de huidige Spaanse Regering en een gebrek aan interesse in groene stroom, is de subsidie-geldkraan voor bedrijven en particulieren compleet dichtgedraaid.
Zo wijt REE de afwezige investering volledig aan de afgeschafte overheidssteun.
zonnepanelen1.jpgAls men dit nagaat, is het te gek voor woorden: dat land als Spanje met ontzettend veel zonne-uren en zo weinig zonnepanelen heeft om energie op te wekken. Vanwege het gebrek aan overheidssteun en de ongeïnteresseerdheid in groene stroom -– en de klaarblijkelijke enorme invloed van de energiebedrijven in het land - is het triest gesteld met de zonne-energie.

Spanje hoopt in 2015 ruim 5 gigawatt zonnestroomvermogen op te wekken en op te slaan, maar of dit gaat lukken is nog maar de vraag.

Tot eind april 2015 telt Spanje 4,67 gigawatt, maar er is slechts 7 megawatt geïnstalleerd in het land. Als Spanje bij het selecte groepje van landen wil horen waar meer dan 5 gigawatt wordt opgeslagen, dan moet men beter zijn best gaan doen en meer investeren.

Subsidie
Daar waar men in Nederland, België en Duitsland te koop loopt met subsidies en er privaat steeds meer zonnepanelen bijkomen, is dat in Spanje steeds minder.  Zo zijn er geen subsidies meer voor particulieren, bedrijven en investeerders.

Vanwege de grote bezuinigingen heeft de conservatieve Spaanse Regering van premier Rajoy de geldkraan al in 2011 volledig dichtgedraaid. Veel buitenlandse investeerders voelen zich daardoor benadeeld en er loopt nog steeds een rechtszaak tegen de Spaanse Regering.

Om het nog erger te maken voor de zonne-energie… particulieren die zonnepanelen hebben, moeten daar sinds 2013 zelfs belasting over betalen. Daarnaast is het economische voordeel van particuliere energieproductie afgeschaft; zo kunnen eigenaren van zonnepanelen die deze niet op het elektriciteitsnetwerk aansluiten, zelfs beboet worden met astronomische bedragen.

Er wordt vooralsnog dus geen vooruitgang geboekt met groene stroom in Spanje, maar eerder achteruitgang.
1-AAAAislas-canarias-kopie-333.jpg


 

e-26.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--125.jpg