AANMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF
VUL HIER UW E MAIL-ADRES IN:

gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

Sinds het begin van de crisis is op Canarias het aantal erfenissen dat geweigerd is te aanvaarden, verdubbeld

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 7 januari 2014 - De voornaamste reden tot het weigeren van het accepteren van een erfenis is, dat men - samen met de bezittingen - ook de schulden van erflater erft. In de periode januari t/m september 2014 zijn op de Canarische Eilanden 878 erfenissen geweigerd te aanvaarden, twee minder dan in geheel 2013.

In 2008 hebben 430 Canario’s geweigerd hun erfenissen te accepteren. Met het uitbreken van de crisis, is het aantal testamenten dat is worden afgewezen door de erfgenamen, jaar na jaar toegenomen; zodanig, dat in zes jaar tijd het aantal personen, dat op de Canarische Eilanden weigert een erfenis te aanvaarden, is verdubbeld.
hoed.png testamen.png weigeraar.png

Volgens de recente statistische gegevens van de Consejo General del Notariado (Alegemene Raad voor het Notariaat) laten de cijfers zien - tot en met het derde kwartaal van 2014 waarover de gegevens bekend zijn - men in de eerste negen maanden van 2014 op de Archipel 879 keer een afwijzing tot het aanvaarden van een erfenis heeft geteld, wat 39% meer is dan in dezelfde periode in 2013, en twee minder, om het cijfer van 881 over geheel 2013 te overtreffen.

De tendens is, dat deze ontwikkeling zich doorzet. Het ontbreken van de telling van de afwijzingen welke men gedaan zou hebben in het laatste kwartaal van 2014, zullen de cijfers, naar alle waarschijnlijkheid , verdubbelen over de geregistreerde periode van 2008 tot en met 2011.
4822-erfenis-en-erfrecht-erven-erfgenamen-verklaring-erfrecht.jpg untitled-6.pnguntitled-7.png

Het gaat om een gedrag, dat niet specifiek is voor Canarias, maar dat zich voordoet in geheel Spanje, waar het afwijzen van het familie-legaat jaar naar jaar is toegenomen. Zo is in geheel Spanje het aantal weigeringen in 2013 toegenomen tot 28.7783, wat 21% meer is, dan in 2012.

Het successierecht, wat men verschuldigd is aan de fiscus, is een van de hoofdredenen die achter het weigeren van een erfenis schuilgaat. Maar het is niet de hoofdoorzaak, integendeel zelfs. Zeker is - volgens bronnen binnen het Consejo General del Notariado (Notariaat) - dat over het algemeen aan het weigeren van het accepteren van een erfenis, ten grondslag ligt, dat men samen met de activa van de erflater, men onverbrekelijk ook diens passiva (schulden) erft, en daarmee de verplichting deze te voldoen.

Omdat men zich met het accepteren van een erfenis, met de activa en de passiva van de begunstigde, verantwoordelijk maakt voor de schulden van de overledene; en dan niet alleen met de bezittingen van de erflater, maar ook met de eigen bezittingen, waar beslag op kan worden gelegd door de schuldeisers. Vandaar, dat men goed de rekeningen moet nagaan, als men overweegt wel, of niet het legaat te accepteren.

Liquiditeit
Als men, bijvoorbeeld, een huis erft waar een hypotheek op rust, heeft men de verplichting de aflossing ervan te betalen; maar het kan zijn, dat er geen liquiditeit is om het hoofd te bieden aan de betalingen; mogelijk zelfs niet bij verkoop van het pand vanwege de waardedaling na het barsten van de onroerend goed-luchtbel, waardoor dit niet voldoende middelen oplevert, om de lening af te lossen. Dit, in de marge van de belastingen welke men aan de fiscus moet afdragen die - al naar gelang de Deelstaat waar men woont, een meer, of minder zware belasting op successierecht oplegt, welke betaald moet worden aan de fiscus.

Met de crisis en het gebrek aan werkgelegenheid, zijn er veel burgers die hun toevlucht hebben moeten zoeken tot een persoonlijke lening, om zodoende te overleven en dit geld als waarborg voor hun bezit te gebruiken, of voor de eigendommen van familieleden, en/of de eigen bedrijven.
images1W8S4HRQ.jpgimages03YV1IY1.jpg
Deze Spaanse schone - ze heeft Kerstmis 2014 net niet gehaald - heeft, met het oprichten van een Stichting, geprobeerd de successierechten op haar erfenis voor haar koninklijke Belgische neven en nichten veilig te stellen voor de grijpgrage Fiscus; met het doorstorten van haar vermogen naar andere fondsen.
Er zijn formules, om te vermijden dat degene die een legaat ontvangt, verantwoordelijk gesteld wordt met zijn eigen vermogen voor de schulden van de erflater; maar, dat is een ingewikkeld proces; waardoor in veel gevallen - zo bevestigen de notarissen - men voor de eenvoudigste weg kiest: de weigering de erfenis te aanvaarden.

Daardoor heeft de tendens - tot het weigeren van het aanvaarden van een erfenis - het plafond nog niet bereikt, integendeel zelfs. Op de Canarische Archipel, is het aantal afwijzingen tot het aanvaarden van erfenissen in 2008 - het eerste jaar waarin de crisis werd gevoeld - opgelopen tot 429. Het jaar daarna, stegen de weigeringen tot het aanvaarden van een erfenis tot 496, om in 2010 te stijgen naar 518 weigeringen; en jaar later heeft men 645 erfenissen geweigerd te accepteren. In 2012 is het aantal weigeringen opgelopen tot 718 testamenten; en in 2013 kwam dit cijfer uit op 881.

Voor het jaar dat zojuist ten einde is gegaan - 2014 - heeft het Notariaat slechts de gegevens gepubliceerd zoals die nu bekend zijn over de eerste negen maanden, waarbij het aantal weigeringen tot aanvaarding van erfenissen al is opgelopen tot 878. Als deze progressie heeft aangehouden, zal men eind 2014 op het aantal van rond de 1.180 weigeringen zijn uitgekomen.
colegionotarialJPEG.jpgEl-notario-Alfonso-Cavalle-1.jpg                                                             Alfonso Cavallé Cruz, notaria te Santa Cruz de Tenerife.
De deken van het Colegio de Notarios de Canarias (College van Canarische Notarissen) , Alfonso Cavallé Cruz, bevestigt, “dat het weigeren van het accepteren van een erfenis erg anekdotisch was, maar dat dit in de afgelopen jaren is toegenomen, omdat het samenvalt met een moment waarop gezinnen veel schulden hebben, er gebrek is aan liquiditeit en, dat men de successierechten heeft verhoogd. Wat ervoor gezorgd heeft, dat veel personen een erfenis afwijzen vanwege de onmogelijkheid de belasting op de successierechten te betalen; of, omdat de nalatenschap schulden van de erflater bevat.”

500 jaar Het laten registreren van een testament kost iets meer dan €30,= en dat is een belachelijk laag bedrag voor de werkelijke kosten van het bewaren en het beheer. “Er is geen maatschappij ter wereld die zich voor deze lage prijs vastlegt op het bewaren van een document gedurende 500 jaar met garantie op het beheer ervan en met een enorme verantwoordelijkheid in het geval van het verlies ervan,” zo merkt Cavallé Cruz op, in wiens notariaat documenten zijn sinds het begin van de 16de Eeuw tot heden.
smiley-foot-in-mouth-112.gif


 

De verordeningen tegen de prostitutie en de botellones laten nog vier maanden op zich wachten
“De procedure is ‘omslachtig geweest’,  maar wordt nog efficiënter, verzekert de wethouder van Politiezaken, José Carlos Álamo

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - woensdag 14 mei 2014 - Het wettelijk van kracht worden van de door de Gemeente San Bartolomé de Tirajana goedgekeurde verordeningen zal nog vier maanden op zich laten wachten.

De door de Gemeente San Bartolomé de Tirajana goedgekeurde verordeningen voor de strijd tegen de prostitutie en de botellones (zuipgelagen op de openbare weg), evenals die tegen het ongecontroleerd uitlaten van honden, zullen nog twee á drie maanden op zich laten wachten voordat deze van kracht worden; waardoor - ondanks, dat dit ongeveer een jaar geleden goedgekeurd is - het “omslachtige’ proces in de uiteindelijke toepassing efficiënter zal zijn.

Dit heeft de wethouder van Politiezaken, José Carlos Álamo, verzekert aan de persmedia, die uitlegt, dat na de goedkeuring door het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, de aangiften kunnen worden beheerd door de eilanddiensten en men zo goede resultaten bereikt  zoals gebeurt met de verkeersverordeningen - hoewel men er nog de laatste stappen voor moet zetten.

En dat is, dat na de diversiteit aan economische- en financiële rapporten die de gemeentelijke departementen hebben moeten uitwerken, de verwachting is, dat de aanvankelijke goedkeuring gegeven zal worden in de eerstkomende Gemeenteraadsvergadering, binnen een maand ongeveer, waarna men deze zal publiceren in het Boletín Oficial de Canarias (BOC) (Canarische Staatsblad), wat naar verwachting in totaal nog twee maanden in beslag zal nemen.

                                                                   José Carlos Álamo.

Als er bezwaren worden ingediend tegen de tekst, zal het nog twee maanden langer duren, omdat men deze moet bestuderen en oplossen, om uiteindelijk, opnieuw in een raadsvergadering, de definitieve goedkeuring te kunnen geven.

 Men stelt, dat ondanks de vertraging van de procedure, deze zodoende veel efficiënter zal zijn, omdat men tot nu toe bezwaren heeft kunnen indienen, maar capaciteitsgebrek bij de Gemeente om deze te behandelen, heeft er toe bijgedragen, dat er geen politieacties hebben kunnen plaatsvinden.

De beslissing, om een akkoord te bereiken met het Cabildo (Eilandbestuur), opdat men kan rekenen op de diensten daarvan, zorgt er voornamelijk voor, dat de aangiften die men doet, omgezet worden in reële boetes voor de overtreders.
Verstomd


Verboden te vissen op 26 stranden in San Bartolomé de Tirajana

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - woensdag 14 mei 2014 - San Bartolomé de Tirajana heeft het sportvissen met een hengel verboden op 150 meter afstand van in totaal 26 stranden in de gemeente, met het doel badgasten te beschermen tegen vishaken en ander visgerei van de vissers. De maatregel is afgekondigd in het Boletín Oficial de la Provincie (BOP) (Staatsblad van de Provincie) en dus geldig, waardoor men overtreders kan beboeten.

Het gemeentebestuur van San Bartolomé de Tirajana heeft via het BOP laten weten, dat het gemeentelijke decreet het vissen verbiedt op 150 meter afstand van de 26 gebieden die momenteel worden gebruikt door inwoners, toeristen en bezoekers van het kustgebied, vanaf El Matorral tot aan Arguineguín. Met deze beslissing beschermt men badgasten tegen mogelijke ongelukken welke men zou kunnen hebben met het gerei van de vissers.

Het visverbod als decreet van burgemeester Marco Aurelio Perez geldt voor de natuurlijke zee-zwembaden van Castillo del Romeral, en voor volgende  stranden:

- Boca de Las Casillas,
- La Caleta,
- El Cardón,
- Tarajalillo,
- Bahía Feliz,
- El Águila,
- El Pirata-Morro Besudo,
- San Agustín,
- Las Burras,
- El Cochino
en voor die welke gelegen zijn tussen het El Cochino-strand en dat van;

- Playa del Inglés,
- Maspalomas,
- Las Mujeres,
- Las Meloneras,
- Pasito Blanco,
- Pasito Bea,
- Montaña La Arena,
- Las Carpinteras,
- Triana,
- Los Bigotes,
- El Llanillo, of Llano de Los Militares,
- El Lomo Galeón,
- El Molinero,
- El Pajar.
- Ganeguín.
Verstomd


Het Hooggerechtshof ondersteunt het Cabildo in het niet tolereren van later aankomen en vroeger vertrekken op de werkplek

GRAN CANARIA - Aswoensdag 5 maart 2014 - Het Cabildo (Eilandbestuur) voert aan, dat dit - later beginnen en voortijdig vertrekken - veroorzaakt, dat men geen werkweek maakt van 37,5 uur, maar slechts een van 35 uur.

Het Tribunal Supremo (TS) (Hooggerechtshof) heeft de beslissing van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria bevestigd, dat men niet langer tolereert, dat haar medewerkers 15 minuten later op het werk verschijnen en hun werkplek 15 minuten eerder verlaten, waardoor ze niet voldoen aan het volmaken van een werkweek van 37,5 uur.

Ambtenaren komen niet te laat… die komen later!

Het Hooggerechtshof heeft aldus definitief het conflict opgelost, dat was voorgelegd door de Ondernemingsraad (OR ) van de ambtenaren van het Cabildo (Eilandbestuur) betreffende deze maatregel, die men onterecht vindt en strijdig met hun CAO.


In maart 2012 heeft het (PP)Eilandbestuur van Gran Canaria besloten het 15-minuten tolerantie-systeem bij aanvang en einde werktijd’ te schrappen, met de toepassing van het Koninklijk Besluit 20/1 op de Noodmaatregelen voor het Corrigeren van het Overheidstekort, dat enkele maanden eerder was goedgekeurd door de Spaanse Regering, wat eist, dat de gewone werkdag voor ambtenaren niet korter is dan 37,5 uur per week.

Het Eilandbestuur stelt, dat een tolerantie van dagelijks 30 minuten (15 bij aanvang en 15 bij einde werktijd) ervoor heeft gezorgd, dat de effectieve werkdag van haar ambtenaren 35 uur per week is; wat niet voldoet aan de normering van de Spaanse Staat, die kracht van wet heeft.

De vakbonden betwijfelen echter, of deze situatie zich werkelijk voordoet en hebben aangegeven, dat het schrappen van de marges in deze tolerantie, zonder daar over onderhandeld te hebben, een eenzijdige CAO-aanpassing door het Cabildo (Eilandbestuur) betekent te zijn

De Hoger Raad heeft de vakbonden geantwoord, dat de Arbeidskamer van het Canarische Hooggerechtshof in voldoende mate heeft bewezen, dat deze tolerantie-marges een effectieve werkweek van 35 uur inhouden, waardoor men het eerste van hun ingediende bezwaren niet aanvaardt.

Wat betreft het tweede bezwaar, heeft de Hoge Raad de OR eraan herinnerd, dat de Convenant met het Cabildo (Eilandbestuur) niet toestaat de werkdag te bekorten van 37,5 naar 35 uur per week, maar, dat de ambtenaren een marge hebben van 15 minuten bij het binnenkomen en vertrekken.

Het arrest erkent, dat men deze marge eenzijdig heeft geschrapt. Maar geeft aan, “dat dit niet is gebeurd op initiatief van de werkgever,” (het Cabildo = Eilandbestuur) “maar, dat dit rechtstreeks en absoluut voortvloeit uit de wet; waarvan de hiërarchische superioriteit “ de regeling in de CAO opschort, ook al was die van eerdere datum.”
Verstomd


12 steengroeves op Gran Canaria gaan hun vergunning kwijtraken

GRAN CANARIA - woensdag 15 januari 2014 -12 actieve steengroeves op het Eiland vallen buiten de regelgeving als het beheersplan voor mijnbouw in werking treedt, wat het Cabildo (Eilandbestuur) eind januari voorlopig wil gaan goedkeuren.

Het document omvat 14 mijnbouwgebieden van fonoliet, puzzolaan, picón (lavagruis), basalt (siersteen) en deposito's de barranco (grind).
Puzzolaan, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Puzzolaan
Fonoliet, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Fonoliet

De
cantera (steengroeve-grindafgraving) 'Roque Ceniciento', op La Isleta in Las Palmas de Gran Canaria.

Veertien op Gran Canaria actief zijnde canteras (steengroeves) die zijn toegestaan in beschermde natuurgebieden, evenals op percelen die niet geschikt zijn voor deze activiteit in het Plan Insular de Ordenación (PIO) (Eilandplan voor Ruimtelijke Ordening), komen in een juridisch niemandland terecht wanneer het Speciale Bestemmingsplan van het Cabildo (Eilandbestuur) in werking zal treden, dat men binnenkort voorlopig wil gaan goedkeuren, voor het regelen van de afgravingsactiviteit en van de bijkomende verspilling.

Zij zullen hun bestaande vergunning niet verlengd krijgen, maar kunnen doorgaan met de exploitatie totdat de geldigheid voor de vergunning ervan is verstreken.
Verstomd


Nieuwe abortuswet Spanje gaat terug naar 1985

MADRID - vrijdag 20 december 2013 - In de Spaanse Ministerraad is op vrijdag 20 december 2013 het voorstel voor  een nieuwe abortuswet goedgekeurd welke een enorme achteruitgang zal betekenen. Aangemoedigd door de Katholieke Kerk in Spanje en de verkiezingsbeloften van de Partido Popular (PP), heeft de conservatieve PP-regering een voorstel voor een nieuwe abortuswet aangenomen, waarmee Spanje terug gaat in de tijd naar het jaar 1985. De vorige abortuswet, met overt het algemeen meer vrijheden en rechten voor de vrouw, is door de vorige Regering, van de socialistische PSOE onder minister-president Zapatero, ingevoerd...

Na twee jaar van soebatten,  discussiëren en bestuderen heeft de regering van PP-leider en president van Spanje Mariano Rajoy op vrijdag de nieuwe abortuswet aangekondigd. Met deze nieuwe wet zal het land flink teruggaan in de tijd  en kunnen de nieuwe regels voor het plegen van abortus vergeleken worden met die van het jaar 1985.

abortus-tumb.large.jpg

In die wet van 1985 -nota bene van de socialistische regering toen ter tijd onder leiding van Felipe González - staat, dat het plegen van abortus wettelijk strafbaar is. Er zijn daarop slechts drie uitzonderingen: in het geval van verkrachting (tot 12 weken), een gevaar voor de gezondheid van de moeder/vrouw (tot 22 weken) en bij verminkingen van de baby (tot 22 weken). Daarnaast mogen minderjarigen die zwanger raken, geen abortus meer ondergaan en moeten zij, in het geval dit wel mogelijk is, altijd toestemming hebben van hun ouders.

Met deze nieuwe/oude abortuswetgeving zal Spanje praktisch onderaan de lijst komen te staan van Europese landen en zien tegenstanders en socialisten het dan ook als een enorme teruggang. Daarnaast ziet de PSOE de bui al hangen. Er zullen meer tieners en jonge moeders komen die vanwege de nieuwe wet dus geen abortus mogen plegen, er zullen meer illegale abortusklinieken, met gevaar voor de gezondheid, bijkomen.

Daarnaast komt er een nieuw sociaal probleem bij; namelijk, dat mensen die het zich kunnen veroorloven, naar het buitenland kunnen reizen voor een abortus terwijl vrouwen die daar geen geld voor hebben, dat niet kunnen doen. Volgens de PSOE zullen er door deze nieuwe wet echt niet minder abortussen plaats gaan vinden, maar zullen deze nu, gedwongen, in het illegale circuit gaan plaatsvinden. De PSOE zal er dan ook ales aan doen, om te voorkomen dat dit wetsvoortel door het Parlement wordt aangenomen.

Voor sommige groepen, waaronder een deel van de Kerk in Spanje, gaat de nieuwe abortuswet van de regering nog niet ver genoeg. Volgens hen mag er NOOIT abortus plaatsvinden, in geen enkel geval, ook niet bij verkrachtin,g of risico voor het leven van de moeder.
Verstomd


De aanbieders van buitenhotelse logiesaccommodaties prijzen de juridische aanpak van de verordening tegen het botellón (openbaar drinkgelag) en de prostitutie
Hun Juridische Dienst kwalificeert het als een waardevolle tekst, vanwege de inhoud en de beschikkingen

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - dinsdag 22 oktober 2013 - De voorzitter van de Asociación de Empresarios Extrahoteleros (Vereniging van Buitenhotelse Ondernemers), de Nederlander Tom Smulders - mede-exploitant van Appartementencomplex ‘Corona Verde’ in Playa del Inglés, - prijst niet alleen het in werking treden van de nieuwe verordening voor het publiekelijke gebruik van de openbare ruimten in het Zuiden van Gran Canaria, maar ook de inhoud ervan, evenals de beschikkingen.
Want na de evaluatie door de Juridische Dienst van de vereniging, kwalificeert men dit als een “waardevolle” tekst vanwege de inhoud en de doelstelling, want het zal, zonder mazen in de wet, het optreden mogelijk maken tegen de aspecten die het regelt, zoals de prostitutie, de botellones (openbare drinkgelagen) en de tiqueteros (klantenwervers).

“We zijn behoorlijk tevreden, omdat dit de Politie de mogelijkheid geeft, op te treden tegen al deze overtredingen die zoveel schade berokkenen aan het toeristische imago,” laat Tom Smulders weten aan de persmedia; hoewel hij waarschuwt, dat de regelgeving alleen werkt, als men deze vanaf nu in praktijk gaat brengen en daadwerkelijk toepast op de overtreders.

                                             Tom Smulders.

“Onze klanten verdienen deze intimidatie en contraproductieve activiteiten niet welke hen ten deel vallen,” zo voegt Smulders toe.

Tot nu toe kwamen de tiqueteros en de discotheek-eigenaren weg met de onwettige, of illegale situatie, met de voortdurende smoes van “werkgelegenheid”, terwijl de meerderheid zwart werkte. Maar daar de regelgeving een maas in de wet had, was dit de oorzaak, om door te gaan met de onzekere situatie, waarbij men wist, dat het niet correct was, maar vanwege de twijfel en het gejammer, gaf de rechter toestemming bij gebrek aan duidelijke regelgeving.”

“Maar, dat is nu voorbij, de tekst is voldoende aangepast; en hoewel ik me daar gelukkig mee prijs, zeg ik dat dit de toepassing verlangt van iedereen die hiertegen moet optreden, van politieagenten tot de sanctie-opleggende departementen,” aldus Tom Smulders

De verordening
De gemeentelijke verordening die het publieksgedrag regelt in de openbare ruimten van San Bartolomé de Tirajana, welke nu in werking is getreden, legt sancties op voor prostitutie, de botellones (openbare drinkgelagen) en de tiqueteros (klantenwervers).

 Zo voorziet deze in het geval van prostitutie in boetes de variëren van €750,= tot € 3.000,= Terwijl voor botellones (openbare drinkgelagen) deze maximaal €1.500,= kunnen bedragen.
Verstomd


De Gemeente eist van Pervaler mee te betalen aan de schuld die men heeft aan de werknemers
De schuld beloopt 15 miljoen euro
Als alle aangiften gedaan zijn, zal het juridische proces beginnen

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - woensdag 16 oktober 2013 - De Gemeente San Bartolomé de Tirajana zal van de firma Prevaler - als medeverantwoordelijk bedrijf -verlangen, dat deze de helft van de schuld betaalt welke men heeft aan de werknemers en die 15 miljoen euro beloopt.

De wethouder van Personeelszaken, Manuel Vargas, heeft aan de persmedia uitgelegd, dat het de verplichting van de Gemeente is, dit bedrag te eisen en, dat de rechtbank uiteindelijk zal moeten beslissen, of men de helft van de schuld zal moeten betalen, zoals het Gemeentebestuur van mening is, dat dit zou moeten zijn.

prefaler-schuld.large.jpg

Dat zal zijn wanneer alle ongeveer 120 vonnissen bekrachtigd zijn, van de180 aangiften die zijn gedaan door de werknemers. Als deze allemaal binnen zijn, zal de juridische dienst de situatie bestuderen en het geëigende proces openen, want het andere geval is, dat men 180 individuele processen opent, maar het Gemeentebestuur is echter van mening, dat men de eis gezamenlijk moet indienen.


(zie: http://www.prevaler.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3)


In elk geval zal het proces langdurig zijn, omdat Prevaler naar verwachting zal ontkennen en het opnieuw de rechters zijn die uiteindelijk beslissen, hoewel de wethouder van mening  is, dat men het hoofd moet bieden aan de schuld, omdat het bedrijf al verantwoordelijk is verklaard, samen met de Gemeente.

Anders zal het zijn, zo gaat de wethouder verder, als het bedrijf, dat 400 werknemers in dienst heeft, dan deze schuld niet zou kunnen betalen, hoewel de rechter de wijze van betalen en de manier hoe met deze situatie om te gaan heeft bepaald.

Vargas  besluit met te zeggen,  dat men nog steeds moet wachten opdat de vonnissen bekrachtigd zijn en de juridische dienst de situatie bestudeerd, maar, dat in elk geval, “de Gemeente de verplichting heeft te eisen.”
Verstomd


De verordening  tegen de botellones, de prostitutie en de tiqueteros in werking getreden
Boetes tot €3.000,= voor prostitué(e)s en klanten
Boetes tot €1.500,= voor botellones

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zaterdag 12 oktober 2013 - De gemeentelijke verordening tot regulering van maatschappelijk gedrag in het gebruik van de openbare ruimte van San Bartolomé, van waslijnen tot prostitutie, tiqueteros en botellones is na publicatie in de (BOEC) (Canarische Staatscourant) in werking getreden en zal onmiddellijk worden toegepast.

De wethouder van Stedenbouw, Fernando González, heeft eraan herinnerd, dat de aanvankelijke goedkeuring voor de uitgebreide tekst eind april 2013 gegeven is en op 15 mei 2013 gepubliceerd in de Boletín Oficial de Canarias (BOEC) en na de bezwaarperiode, nu naar de Staatscourant van de Provincie La Palmas is gestuurd, waardoor na publicatie, deze definitief in werking treedt.

Zodoende kan men beginnen met het toepassen van de voorziene boetes en sanctie voor de diverse zaken, waarbij de Gemeente zich zal richten op vooral die zaken welke de stad een slecht imago opleveren, zoals de prostitutie, het bottelón (openbaar zuipgelag) en de tiqueteros (visitekaartjes- en nep-loten-leurders).

De wethouder heeft ook uitgelegd, dat het proces wat de verordening regelt vanaf het moment van verbaliseren tot aan de veroordeling, voorziet in diverse stappen en langdurig kan zijn, want de beboete persoon kan bezwaar aantekenen. Maar in elk geval zullen deze processen nu gevoerd kunnen worden.

Prostitutie

In het geval van prostitutie voorziet de verordening in boetes die variëren van €750,= tot €3.000,= zowel voor de prostitué(e)s, evenals voor hun klanten, of dit nu inwoners, of buitenlanders zijn, inclusief toeristen. De boetes zijn vooral hoog wanneer de gekozen locatie voor het leggen van contact openbare ruimte is waar kinderen zich plegen op te houden, of op een afstand van 200 meter van een schoolgebouw. Het verbod geldt voor zowel het aanbieden, als voor het vragen van deze diensten, evenals voor het onderhouden van dergelijke betrekkingen in openbare ruimte.De boetes voor het drinken op straat en het deelnemen aan botellones (zuip-gelagen), is iets wat men verbiedt voor zowel de rust van de buren , als voor het imago van de gemeente, en zullen maximaal €1.500,= kunnen bedragen.

De botellones veroorzaken vooral problemen in de zomer in de diverse wijken van de gemeente, in Playa del Inglés en ook in Meloneras.

Maar de verordening regelt meer aspecten van burgerzin, zoals die van de tiqueteros, verbiedt ambulante verkoop, levende standbeelden, het zichtbaar vanaf de openbare weg ophangen van wasgoed en, het stallen van caravans op openbare parkeerplaatsen met de bedoeling daar enkele dagen in te verblijven.
Verstomd


Het Hoge Raad zal de sloop-order voor de Staatsbibliotheek opnieuw gaan bekijken

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - dinsdag 1 oktober 2013 - De order tot sloop welke drukt op de Staatsbibliotheek die gebouwd is naast het busstation in San Telmo zal opnieuw worden bekeken. De Beroepskamer van het Hooggerechtshof heeft de behandeling toegestaan van het hoger beroep door de Gemeente tegen het vonnis van februari 2013, dat de sloop van het pand bekrachtigt.
Het hoger beroep bij het Hooggerechtshof is de laatste weg ter voorkoming van de sloop van de Bibliotheek in ruil voor een schadeloosstelling

De Hoge Raad zal voor de tweede keer de sloop-order bekijken die drukt op de Biblioteca del Estado (Staatsbibliotheek) in de Las Palmas de Gran Canaria. De Beroepskamer van het Hof heeft in de laatste week van september 2013 de cassatie toegestaan van de Gemeente tegen de het vonnis van februari 2013 wat geveld is door het Tribunal Superior de Justitia de Canarias (TSJC) (Canarische Hooggerechtshof), wat de gedwongen sloop van het pand ratificeert. Het doel van de Gemeente is, de “wettelijke onmogelijkheid” af te dwingen van dit arrest en de sloop te vervangen door een financiële schadeloosstelling van de eisers.


Het omstreden pand van de Openbare Bibliitheek in Las Palmas  de Gran Canaria.

Dit hoger beroep is de laatste weg die het Gemeentebestuur rest ter voorkoming van wat men interpreteert als,” een ernstige schade aan de kwaliteit van het leven van de stadsbewoners,” wat is af te leiden uit het proces wat is aangespannen door de vereniging van eigenaren van een aan de Bibliotheek grenzend pand, die de bouw van het pand aanklagen in de overweging, dat men met het wegnemen van het zeezicht, de waarde van hun woningen heeft aangetast.

thumbnailhandler-ashx6.large.jpg

In februari 2002 heeft men de door het Gemeentebestuur verleende bouwvergunning weerlegd, gezien het feit, dat deze is verleend zonder inachtneming van de verplichte procedures voor het schrijven van een speciaal plan voor dit perceel, en sindsdien heeft men de regen aan aanklachten opgelost met de bevestiging van de oorspronkelijke juridische beslissing.
Verstomd


Dertig lapmiddelen in het Wetboek van Strafrecht

MADRID - zondag 29 september 2013 - De Spaanse juridische wereld heeft over het algemeen en in globale termen van afkeuring met de nodige scepsis de hervorming van de Código Penal (het Wetboek van Strafrecht) ontvangen welke in de Minsterraad van vrijdag 20 september 2013 is goedgekeurd.

Sceptisch, omdat  deze  de dertigste wijziging is van de oorspronkelijke wettekst uit 1995 die in 1996 in werking is  en men wijst deze hervorming af, omdat - naar mening van een groot deel van het rechterlijke bestuursapparaat - de nieuwe wetgeving aan weinig debat onderworpen is geweest en opportunistisch is (elke Regering wil haar eigen Wetboek) en een terugkeer veronderstelt te zijn naar meer repressief beleid.
De hoogleraar Strafrecht aan de Rey Juan Carlos-Universiteit, Antonio Cerda, heeft in december 2012 het hervormingsproject t gekwalificeerd als, “de privatiseringsorgie van de vrijheid” (“de orgie van gevangenisstraf”).


De advocaat, doctor in Strafrecht en professor aan de Universiteit van Las Palmas de Gran Canaria en van de Aula de Práctica Jurídica (Juridische Praktijkklas) van Las Palmas, Jose María Palomino, heeft op donderdag 26 september 2013 een nader voorlopige analyse van de hervorming gemaakt, welke betrekking heeft op 215 artikelen van de zogenoemde Negatieve Grondwet over hervormingen, nieuwe hervormingen en nieuwe artikelen. Sommige zijn sinds 1996 tot vijf keer vernieuwd, en wat - naar oordeel van de Grancanarische jurist - veroorzaakt, “dat het geheel aan wetgeving ‘haar samenhang’ verliest.”

derecho-penal.large.jpg

De advocaat herinnert eraan, dat de Código (het Wetboek) in 1995 bij uitstek is geboren in de geest van preventie en heropvoeding, ”en nu - na de dertigste hervorming - “dit is uitgegroeid tot een van de meest repressieve in de Europese Unie.”

20130921-gobierno-espanol.large.jpg

Naar mening van de  deskundige  - volgens de vakpers een van der meest prestigieuze strafpleiters in Europa -  is de hervorming die waarschijnlijk in 2014 in werking zal treden, “onnodig en de vrucht van een opportunistisch beleid waar we inmiddels aan gewend geraakt zijn.”

Cerda aanhalend, kwalificeert Palomino de hervorming, “als het hoogtepunt van de vrijheidsbelemmering.” En hij merkt op, dat Spanje momenteel de laagste misdaadcijfers in Europa heeft, waarbij hij echter de Staat ervan beschuldigd, in 2011 het hoogste percentage gevangenen te hebben per hoofd van de bevolking, met 156 gedetineerden per 100.000 inwoners.”

Verstomd


Canarische Regering gaat het local de alterne (bordeel) controleren
Dit wordt een erkende beroepsactiviteit

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 4 september 2013 - De Canarische Regering maakt gebruik van de nieuwe regelgeving ter voorkoming van ongemak en negatieve gevolgen die het seksueel georiënteerd bedrijf veroorzaakt.

Het Proyecto de Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos (Wetsvoorstel Verordening Gerubriceerde Activiteiten en Publieke Evenementen), zoekt de overlast en de negatieve gevolgen te reduceren die worden veroorzaakt door ‘activiteiten van seksuele aard’. Deze omvatten de mogelijke wijziging van de sanitaire voorzieningen, milieuschade of risico's voor personen en zaken.

De seksuele bedrijfsactiviteit  - in o.a.de Calle Molino de Viento in Las Palmas de Gran Canaria - wordt binnenkort erkend als "eerbare beroep".
Daartoe worden in de Verordening die geldt voor alle entertainment- en recreatiebedrijven, ook de locales de alterne (bordelen) gerekend. De Canarische Regering wil hiermee dezelfde regeling invoeren zoals al het geval is in andere deelstaten, zoals Catalonië, waar men al sinds 2002 dit soort ondernemingen heeft gereguleerd. Opmerkelijk genoeg refereert men in de Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos públicos, die is goedgekeurd in 1998, op geen enkele wijze aan dit soort activiteiten.  Met deze wet in de hand heeft de Canarische Regering tot nu toe het bedrijven van prostitutie niet kunnen regelen, omdat die activiteit niet genoemd is.

Seksuele uitwisseling met financiële doeleinden wordt, volgens het Hooggerechtshof, beschouwd als, “een gedrag, wat om reden van opportuniteit, niet verboden is en getolereerd wordt door de overheid, terwijl deze vrijheid over het algemeen wordt beschermd.

Op hetzelfde juridische vlak merkt men echter op, “ dat het in strijd is met bepaalde grondwettelijke rechten en waarden die onze samenleving regelen."

sexclub.large.jpg

Het wetsvoorstel voor dit Decreet zal onder andere de maatregelen bevatten die opgelegd zullen worden aan de eigenaren van etablissementen voor activiteiten van seksuele aard, ter naleving van de bescherming van persoonsgegevens. Een verplichting, die niet alleen geldt voor de eigenaren van dit soort etablissementen.

Het Hooggerechtshof ondersteunt de ingreep van de overheid in de openbare ruimte waar het, door de bijzondere eigenheid, noodzakelijk zal zijn, de openbare orde intenser te handhaven. Eveneens bevordert men de garantie op veiligheid en hygiëne. Ook voorkomt men overlast aan derden., waarbij men de rechten en de veiligheid van burgers en minderjarigen, wettelijke rechten en publieke belangen beschermt. Omdat die in het bijzonder kunnen worden aangetast en daarom beschermd dienen te worden.

In de nieuwe tekst verschilt de seksuele activiteit van ongezond, storend en gevaarlijk; en wordt gedefinieerd als die, “welke vrij en onafhankelijk wordt uitgeoefend door de aanbieder, of aanbiedster van de dienst aan anderen, in ruil voor betaling, en onder eigen verantwoordelijkheid. "

Onder de meer concrete specificaties die men in de wet aangeeft, is o.a. andere het verbod, dat minderjarigen dit soort bedrijven bezoeken. Het nieuwe in de tekst is, dat men dit type bedrijven op een verschillende wijze benoemt. Maar in feite onderwerpt men deze aan dezelkfde verplichtingen van de overige, o.a. wat betreft omvang, het ophangen van affiches, vergunningen geluidsbeperking, en werktijden voor het personeel.

De Adviesraad vraagt echter aandacht voor het feit, dat het opnemen van deze tekst op geen enkele wijze de aanpassingen noemt die men wil introduceren voor het reguleren van activiteiten van seksuele aard en recreatie, ondanks het belang en de duidelijkheid ervan.

Vestiging van landbouwbedrijven en woonkernen
De indiening van het wetsvoorstel voor het Decreet is genomen in de vergadering van de Ministerraad op 13 juni 2013 en is beoordeeld door de Canarische Adviesraad, die deze met een paar wijzigingen, als correct heeft beoordeeld. Daaronder was het ontbreken van een complete ontwikkeling van preventieve- en controlemaatregelen op de afstanden en de vestiging van landbouwbedrijven en woonkernen.
Verstomd


Canarias heeft de meeste echtscheidingen van Spanje
Op de Archipel lopen dagelijks 16 huwelijken op de klippen

CANARISCHE EILANDEN - maandag 15 juli 2013 - Echtparen op de Canarische Eilanden voeren de lijst aan van het nationale gemiddelde aan echtscheidingen: 2,86 per 1.000 inwoners en gaan daarmee aan kop nog voor deelstaten zoals de Comunidad Valenciana (2,70), Catalonië (2.63) en Andalusië (2,34), aldus de gegevens van het Instituto Nacional de Estadística (INE) (Nationaal Bureau voor de Statistiek) over 2011.

Canarische rechters hebben elke dag 16 huwelijken ontbonden en zes van elke tien echtscheidingen zijn in gezamenlijk overleg overeengekomen.
De magistraten hebben vastgesteld, dat het aantal echtscheidingen in de afgelopen drie jaar stabiel is gebleven, ondanks de economische crisis die het moeilijker maakt zich onafhankelijk te maken.
In 2012 hebben zich in Spanje in totaal 127.000 echtbreuken voorgedaan, met een gemiddelde van dagelijks 350.
In 2011 heeft men er in de deelstaat Canarias 6.073 geregistreerd.
Hoewel andere deelstaten zoals Catalonië m Valencia, of Andalusië meer echtscheidingen hebben, voert Canarias de nationale ranglijst aan wat betreft het gemiddelde in verhouding tot het bevolkingsaantal: 2,86 per 1.000 inwoners, tegenover het nationale gemiddelde van 2,34.
Bijna de helft van de echtparen die jaarlijks wettelijk scheiden, heeft minderjarige kinderen (46%) en men neemt waar, dat in de meeste gevallen, het de moeder is die de aangewezen peroon is voor de voogdij over de kinderen (43%), de vader in 2,58% van de gevallen en bij 4% van de echtscheidingen gaat de voogdij naar beide ouders; een situatie, zoals die was tijdens het huwelijk.

Gedeelde voogdij

De procedure voor het verkrijgen van gedeelde voogdij is eenvoudig, de ouders komen tot een akkoord, de advocaat stelt een regeling op die, als laatste stap, geratificeerd wordt door de rechter. Sinds 17 oktober 2002, toen het Grondwettelijke Hof het oordeel 185/2002 heeft uitgesproken tegen een artikel in de Código Civil (het Burgerlijk Wetboek), is het nu niet meer noodzakelijk, dat de openbare aanklager een aanbevelingsrapport ondertekent, opdat de rechter gedeelde voogdij vaststelt; maar, dat dit alleen zal afhangen, “van het waardeoordeel dat de rechter passend vindt voor een dergelijke maatregel in het belang van de minderjarige.”

Op haar beurt heeft het Tribunal Supremo (TS) (de Hoge Raad) waarde gehecht aan deze doctrine met een uitspraak die gedaan is in april 2013 in het belang van de betreffende minderjarige, en niet van de ouders, als algemene norm, steeds wanneer dit niet in het nadeel van de minderjarige is.

“Het behouden van de gezamenlijke ouderlijke macht blijkt ongetwijfeld de beste oplossing voor de minderjarige wanneer men deze toestaat stabiel contact te onderhouden met beide ouders,” zo geeft het TS (de Hoge Raad) aan. Zo wijst jurisprudentie andere rechters de weg die dergelijke zaken in handen hebben voor gedeelde voogdij.

´Divorcio exprés´ (‘snelle scheiding’) sinds 2005
Het aantal echtscheiding is gestegen sinds de wetswijziging in werking  is getreden, die in gang is gezet door de socialistische Regering Zapatero, om het proces te versnellen. In 2004 heeft men 50.974 echtscheidingen bekrachtigd; een cijfer, dat is opgelopen tot bijna 127.000 echtscheidingen in amper twee jaar tijd.
De wetswijziging die de zogenoemde divorcio exprés (snelle scheiding) mogelijk heeft gemaakt, heeft een einde gemaakt aan noodzaak tot wettelijke echtscheiding voorafgaand aan de scheiding en heeft de kosten verlaagd. Sinds 2006 zijn de cijfers voor het beëindigen van huwelijken stabiel gebleven.

In het eerste kwartaal van 2013, aldus de Consejo General del Poder Judicial (Algemene Raad van de Juridische Macht), waren er 176 echtscheidingen met consensus en 142 zonder consensus. De rechtbanken die de meeste echtscheidingszaken registreren, zijn die van Las Palmas de Gran Canaria, gevolgd door die van Telde en San Bartolomé de Tirajana. Op hun beurt, ontvingen de rechters van Santa María de Guía het minste aantal echtscheidingsaanvragen, in totaal 38.
Verstomd


Minimum huwelijksleeftijd in Spanje gaat van 14 naar 16 jaar

MADRID - dinsdag 9 april 2013 - De Spaanse Regering gaat de wettelijke minimumleeftijd om te mogen trouwen, verhogen van 14 naar 16 jaar.

Ondanks deze verhoging, blijft de minimumleeftijd om te trouwen nog steeds 18 jaar, maar ook tot aan deze verandering konden 14-jarigen met toestemming van familie, of een rechter wel in het huwelijk treden.

Ondanks deze verhoging zal er dus niet heel veel veranderen aan de situatie, daar trouwen jonger dan 18 jaar niet veel voorkomt in Spanje. In 2010, bijvoorbeeld, trouwden er vier jongens die 17 jaar oud waren en zijn er in dat jaar 64 meisjes van 17 in het huwelijk getreden.
De nieuwe minimumleeftijd is nu gelijk aan die in andere Europese landen.

Naast een verhoging van de minimumleeftijd om te trouwen denkt de Regering er ook aan, om de minimumleeftijd om seks te hebben te verhogen. Deze leeftijd is nu 13 jaar maar met een verhoging van de minimumleeftijd wil de Regering minderjarigen beschermen tegen eventueel seksueel misbruik.

Verstomd


Gemeentepolitie vraagt om een protocol bij conflicten met nudisten op Las Canteras
Een resolutie van de Gemeenteraad regelt het nudisme op de stranden, maar zonder sancties
Hoge politiefunctionaris: “We moeten niet alle acties officieel registreren”

LAS PALMAS DE GRAN  CANARIA - Goede Vrijdag 29 maart 2013 - De Gemeente hanteert de jurisprudentie van het Hooggerechtshof en weigert de verordening te wijzigen. Agenten van de Policía Local zeggen, “dat er zich ‘uiterst gewelddadige situaties’ voordoen.

De agenten van de Policía Local hebben gevraagd om het opstellen van een protocol over hoe te handelen bij klachten van gebruikers van het Las Canteras-strand tegen de nudisten. De agenten hebben dit verzoek in de zomer van 2012 gedaan via de vakbond Comisiones Obreras (CC OO), maar dit verzoek heeft nog steeds niet het Departement Ciudad del Mar, noch dat van Veiligheid, van de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria bereikt, zo verzekert een woordvoerder van de Gemeente, die heeft verduidelijkt, dat men met handen en voeten gebonden is betreffende dit probleem.

De politieagenten bevestigen, dar ze “uiterst gewelddadige” situaties meemaken als men telefoontjes ontvangt van verstoorde gebruikers, omdat een, of meerde personen zich op het Las Canteras-strand nestelen zonder badkleding; een situatie, die in 2012 al heeft geleid tot een vechtpartij, waarbij de agenten “ onder begeleiding twee Zeden van het strand hebben moeten afvoeren voor hun bescherming tegen de mogelijkheid, dat andere personen ze zouden aanvallen,” zo brengt de CC OO-vakbondsvertegenwoordiger, Iván Jiménez, in herinnering.

Het punt is, dat er geen enkele wetgeving bestaat die verbiedt, dat mensen nudisme bedrijven op de  stranden in  Spanje, “omdat deze afbreuk zou doen aan de grondwettelijke rechten van personen,” zo legt een woordvoerder van de Gemeente uit.

Diverse vonnissen van het Hooggerechtshof hebben sommige gemeentebesturen veroordeeld tot het opheffen van de verordening die het strandgebruikers verbiedt nudisme te bedrijven.
Om die reden laat men vanuit het Gemeentebestuur van Las Palmas de Gran Canaria weten, dat men de gemeentelijke verordening niet gaat aanpassen, “omdat de jurisprudentie van het Hooggerechtshof de nudisten beschermt,” zo legt men uit.

                                                              El Confital.

Een woordvoerder van het Departement Ciudad del Mar verzekert, dat als er klachten zijn van strandgebruikers wegens nudisme en de Policía Turística er naar toe gaat, om het conflict op te lossen, “men alleen tussen partijen kan bemiddelen, om tot een oplossing te geraken, omdat men geen boetes kan opleggen, omdat men geen enkele wet heeft overtreden.”

Feit is,” zo bevestigt men, “dat het een onderwerp is wat meer met burgersamenleving te maken heeft, dan met wetten,” En men legt uit, “dat de Gemeente het El Confital-gedeelte heeft aanbevolen als strandgedeelte voor het bedrijven van nudisme, vanwege de aansluiting bij het natuurlijke karakter.”

Voor de agenten van de Policía Turística is deze bemiddeling heel moeilijk, “omdat mensen die met hun kinderen op het strand zijn, niet langs een naakte persoon willen verblijven,” zo verzekert Jiménez.

“De agent die naar het gebied gaat, weet dat hij geen boete kan opleggen omdat er geen overlast is; iets wat de strandgebruikers vaak niet willen begrijpen. Ze worden kwaad op de politie, omdat ze zien, dat deze niets doet om de situatie te regelen en er een eind aan te maken en het is dan, dat deze kwade strandgebruikers een grens overschrijden en zelf de openbare orde verstoren,” zo concludeert hij.

Een resolutie van de Gemeenteraad regelt het nudisme op de stranden, maar zonder sancties
Hoge politiefunctionaris: “We moeten niet alle acties in een protocol opnemen”

Iván Jiménez herinnert eraan, dat er een resolutie is van het Gemeentebestuur, welke het nudisme op de stranden in de stad verbiedt, maar dit niet sanctioneert. Het protocol, dat de agenten moeten volgen wanneer de openbare orde wordt verstoord, is de functionarissen van het Cuerpo Nacional de Policía (Korps Rijkspolitie) waarschuwen, zodat zij de zaak op zich nemen, maar dit gebeurt pas, “nadat de agenten van de Policía Local (Gemeentepolitie) al geconfronteerd zijn met kwade strandgebruikers,” zo verzekert men.

De resolutie van het gemeentebestuur “kan” men niet nakomen, “omdat deze geen dwangmiddel is tegen de nudist.” Omdat men het gedrag niet kan sanctioneren, is het verbod zinloos”, zo laat Jiménez weten. Bovendien “ als het wel zo zou zijn, zou de Gemeente problemen krijgen met de Rechtbanken, zoals al is gebeurd met het Gemeentebestuur van San Bartolomé de Tirajana, dat is veroordeeld vanwege het verbod op het praktiseren van nudisme op hun stranden,” zo brengt Jiménez in herinnering.

Daarom is het protocol, wat de agenten van de Policía Turística vragen van de Gemeente, niet het zoeken naar het wijzigen van de verordening, maar wel, dat men hen wapens geeft, “om te weten, hoe men om moet gaan met dit soort situaties waarbij men alleen maar kan bemiddelen,” zo bevestigt Jiménez.

Het verzoek van deze groep van de Policía Local (Gemeentepolitie) botst echter, met de gedachtegang van de hoger geplaatsten binnen de Gemeentepolitie.
Een over dit onderwerp geraadpleegde bron, verzekert niet de grondslag te begrijpen, dat men alle acties moet regelen die de politieagenten moeten uitvoeren. “ Ik weet, dat veel agenten proces verbaal willen opmaken over alle interventies, maar dit lijkt me niet toepasselijk, omdat het onmogelijk is, om alle casuïstiek te dekken.”

Voor deze hooggeplaatste politiefunctionaris, “is het verzoek om een protocol een moeilijk op te lossen onderwerp, omdat er veel belangen op het spel staan.” Aldus is het ideaal, “respect te hebben voor mensen en een beroep te doen op het gezonde verstand van de stadsbewoners die naar het strand gaan,” zo legt hij uit.

De Gemeente op haar beurt, bevestigt dat men de strandgebruikers niet kan verbieden zich geheel te ontkleden en men verzekert, dat in het geval er een verzoek komt, om een protocol op te stellen, “men dit zal bestuderen.” Dit verhindert niet, dat als een persoon ongewenst gedrag op het strand vertoont, nudisme of niet, dit beboet kan worden door de agenten van de Policía Local Turística.
Verstomd


Fietsers en hondenbezitters verantwoordelijk voor de meeste sancties op Las Canteras
Ook neemt het aantal uitgedeelde boetes toe voor niet toegestane activiteiten zoals straathandel en het geven van surflessen zonder vergunning

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - maandag 25 maart 2013 - Fietsers en hondeneigenaren hebben de meeste boetes ontvangen die de Policía Turística in het afgelopen jaar heeft uitgedeeld op het strand en de zeeboulevard van Las Canteras, vanwege het niet naleven van het Reglamento de Costas y Playas (Kust- en Strandreglement).

Gedurende 2012 en in de eerste twee maanden van 2013 zijn 31 sancties opgelegd voor fietsen waar dit niet is toegestaan en voor het uitlaten van honden waar dit niet is geoorloofd op de Las Canteras-boulevard.

Daar komen dan nog de boetes bij voor overtredingen zoals straathandel, handelen zonder vergunning, duiven en vissen voeren, kamperen op het strand, en andere, verboden activiteiten; in totaal zijn in de genoemde periode 66 boetes opgelegd.

De door de hoofdstedelijke Gemeente verstrekte statistieken laten een toename zien van de opgelegde boetes gedurende de eerste maanden van 2013, waarin al 12 boetes zij opgelegd tegenover een totaal van 54 in geheel 2012. Fietsers, in 19 gevallen, verslaan dit boete-record, men ziet echter ook een toename van het aantal overtredingen in het uitlaten van honden op de boulevard. Tot nu toe zijn in 2013 vier hondeneigenaren beboet, terwijl er in geheel 2012 slechts acht een sanctie opgelegd hebben gekregen voor het op de boulevard uitlaten van hun viervoeter.


Fietsers en hondenbezitters zijn verantwoordelijk voor de meeste sancties op Las Canteras.

De meest recente wijziging van het Reglement, die men in 2011 heeft goedgekeurd, staat het uitlaten van honden op de boulevard toe, steeds aangelijnd, op de gedeelten vanaf het Plaza de Pepe Limpiabotas tot aan El Confital en op het gedeelte tussen de Jardines del Atlántico en het Plaza de la Música.

playa-de-las-canteras-66812.large.jpg

Op de rest  van de boulevard en in de omliggende straten is het verboden honden  uit te laten, waarbij de hondenbezitters  die dit toch doen, het risico lopen een boete te krijgen van €300,= als ze betrapt worden door een politieagent op het overtreden van het Reglement, wat in geval van recidive kan oplopen tot €1.000,=

Bronnen binnen de Politie merken op, dat het uitlaten van honden op gedeelten van de boulevard waar dit niet is toegestaan een gewoonte blijft en met voegt hier aan toe, dat de agenten over het algemeen de hondeneigenaren verzoeken, de boulevard te verlaten. “Alleen in geval van herhaling van de overtreding legt men ze een boete op,” zo legt een agent uit. Deze politieagent merkt op, dat in het geval van fietsovertredingen, het bij fietsers van buitenaf niet bekend is, dat het verboden is te fietsen op de boulevard, “omdat op het uitgiftepunt van de verhuur van de gele fietsen niets is, wat hen daar op wijst.”

120820101046-dscn6307-jpg-568.large.jpg

Ambulante verkoop
Andere overtredingen die in het afgelopen jaar zijn toegenomen, betreffen activiteiten zonder toestemming, het betreft hier al die overtredingen welke te maken hebben met ambulante handel, de surfscholen zonder vergunning, het toepassen van massages en muziekoptredens op de boulevard. Het grootse deel van de aanklachten in het afgelopen jaar heeft te maken met een van deze activiteiten zonder vergunning, waar tot nu toe in 2013 al zeven boetes zijn opgelegd, tegenover negen in geheel 2012.

De geraadpleegde bronnen benadrukken, dat een illegale activiteit die in de zomer van 2012 aanzienlijk is toegenomen, het geven van massages is, zonder dat daarvoor een vergunning is verleend, aan Chinezen die strandgangers masseren.

Anderzijds hebben de agenten in 2012 in totaal vijf sancties opgelegd wegens kamperen op het Las Canteras-strand. Volgens de bronnen, waren de boetes, om een en dezelfde persoon tegen te houden, een dakloze stadsbewoner, die gedurende verschillende nachten kampeerde in een iglo-tentje. “Toen de agenten in de ochtend maanden zijn tent op te breken, weigerde hij daaraan gevolg te geven; reden waarom, men hem een boete heeft opgelegd,” zo legt men uit.
Balspelen op het strand heeft slechts vijf boetes opgeleverd en vissen binnen het rif-gebied van Las Canteras, wat al jarenlang verboden is, was ook reden voor het opleggen van drie boetes.

Artikel 28.7 van het Gemeentelijke Kust- en Strandreglement verbiedt het gebruik van vishengels, visnetten en andere vormen van visserij, geweerschieten en soortgelijke activiteiten op gedeelten die voor het baden in zee bedoeld zijn. Onderwatervisserij is alleen toegestaan vanaf Punta El Confital tot aan Punta del Palo en dan alleen tijdens de weekeinden en op feestdagen.

playa-de-las-canteras-las-palmas-de-gran-canaria-1300124728-g.large.jpg


Men heeft slechts twee boetes opgelegd voor het plaatsen van stoelen en tafels op terrassen waar dit meer was, dan toegestaan.

20080618-stophetduivenvoeren.large.jpg

Een andere activiteit die verboden is, is het voeren van vissen, katten en duiven, om - in het geval van de vogels - de verbreiding van plagen te voorkomen. De duiven vormen een waar probleem voor de Volksgezondheid, waardoor periodiek controleacties nodig zijn. Duiven voederen wordt bestraft met een boete van minimaal €60,=
Verstomd


Het TSJC wijst twee zaken in hoger beroep af tegen de sloop van de Openbare Staatsbibliotheek

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  - zaterdag 2 maart 2013 - Het Hooggerechtshof van Canarias heeft een hoger beroep - dat door de gemeente Las Palmas de Gran Canaria en de Landsadvocaat was ingesteld tegen het vonnis tot de sloop van de bibliotheek - afgewezen en een ander tegen de boete van €500,= voor de burgemeester van Las Palmas de Gran Canaria voor het niet uitvoeren van de sloop van de Openbare Staatsbibliotheek.

Het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) (Hooggerechtshof van Canarias) laat weten, dat de Gemeente en de Landsadvocaat  hoger beroep hebben aangetekend tegen een motie tot heroverweging van de uitspraak die het er over eens is, “dat het niet nodig is, om de voorwaarden van de transactie openbaar te maken wat betreft de legitimiteit van de stedelijke rechtmatigheid wegens het niet nakomen van een directe uitspraak van het Hooggerechtshof, zonder dat men overgaat tot enigerlei opschorting.”

Duidelijk is te zien, dat de Openbare Staatsbibliotheek het uitzicht (op zee) ontneemt van de buren.

Op zijn beurt heeft de raadsman van de Vereniging van Eigenaren van het Edificio San Telmo naar aanleiding van het hoger beroep ontruiming geëist.

Al met al, is de Kamer akkoord gegaan met het afwijzen van het hoger beroep van de Gemeente en de Landsadvocaat, hoewel hoger beroep in cassatie nog mogelijk is.

Eveneens heeft men ook een ander hoger beroep van de hoofdstedelijke Gemeente afgewezen tegen het vonnis, dat een boete van €500,= oplegt aan de burgemeester van Las Palmas de Gran Canaria voor het niet uitvoeren van de sloop van de Bibliotheek.

In die zin heeft het Gemeentebestuur gedacht, dat vertraging in het uitvoeren van het vomnnis. “gebeurt is  met de gedachte, dat de sloop van het gebouw schade zou veroorzaken, omdat het gaat om een pand met historisch beschermde waarde.”
Verstomd


Volledige vrijheid, om zich te ontkleden op de stranden van San Bartolomé de Tirajana

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zondag 10 februari 2013 - Omdat zich ontkleden onderdeel uitmaakt van de vrijheid van meningsuiting, heeft de Gemeente San Bartolomé de Tirajana - na beoordeling van de bezwaren van Los Verdes (De Groenen) en andere groeperingen, van de kustverordening het artikel ingetrokken, dat de praktijk van het nudisme op de stranden regelt. Momenteel bestaat er volledige vrijheid, om naakt te gaan.

De Gemeente San Bartolomé de Tirajana was voornemens, de praktijk van het nudisme niet toe te staan aan de gemeentelijke kust buiten de zones waar dit al eerder was toegestaan, maar zes van de zeven gepresenteerde bezwaren tegen het project van de verordening voor het gebruik, ontwikkeling en genot van de stranden, heeft hen verplicht van koers te veranderen.


Er bestaat in de Spaanse juridische rechtsorde geen regel die verbiedt, naakt te gaan, vooral in een zwemgedeelte.

                                     Het duinengebied van Maspalomas.
 
Bijgevolg, dat de Gemeenteraad op vrijdag 8 februari 2013 unaniem heeft ingestemd met de verordening, maar dan wel zonder artikel 22, dat het nudisme aan de kust regelt. Vanaf nu kan men van het recht gebruik maken zich te ontkleden; zonder, dat een agent iemand tot de orde kan roepen.

Verstomd


Voor het gebruik van de naam ‘Anfi’
Het Gerechtshof speekt twee bedrijven vrij voor het schadeloosstellen van Anfi

MOGÁN - maandag 4 januari 2013 - Men verwerpt het hoger beroep van Anfi en stelt twee Grancanarische bedrijven in meervoudig eigendom (time share) vrij van het betalen van een schadeloosstelling van €120.000,=

De ondernemingen Gran Canaria Servicios de Comunicaciones S.L. (GCSC) en Lion Resorts Canary Isles Travel S.L. die zich toeleggen op de verkoop van appartementen op basis van multipropiedad (meervoudig eigendom  = time sharing),  hoeven geen €120.000,= te betalen aan Anfi, dat eigendom is van Noorse investeerders en Santana Cazorla, waartoe men aanvankelijk veroordeeld was door een Rechtbank in Alicante voor het gebruik van de naam ‘Anfi’ op hun internetpagina: www.grancanariaservice.com en op een kiosk in Mogán.Anfi Tauro

De Kamer voor Civiele Rechtspraak van de Hoge Raad (Tribunal Supremo - TS) heeft het door Anfi Tauro S.A. en Anfi Sales S.L. tegen beide bedrijven gepresenteerde hoger beroep afgewezen in de overweging, dat TS en GCSC geen gebruik hebben gemaakt van de merknaam, maar deze eenvoudigweg genoemd hebben als een van de maatschappijen waarmee men sinds 2008 zou hebben samengewerkt. Feit is, dat bij deze oefening de betrekkingen tussen beiden, in dat boekjaar op niet vriendschappelijke manier, verbroken zijn, evenals vanaf het moment, dat Gran Canaria Servicios de Comunicaciones ervoor gekozen heeft voor de Rechtbank 3,8 miljoen te eisen wat aanvankelijk is afgewezen.

De Hoge Raad is echter wel van mening, dat Anfi ijveriger had moeten zijn toen men enkele reclameborden en posters van de kiosk zou hebben moeten verwijderen waarop hun naam voorkwam en die hun eigendom waren.
Voor het overige ratificeert men de uitspraak van de Audiencia Provincial (Arrondissementsrechtbank) van Alicante waarin men van oordeel is, dat er geen frauduleus gebruik van merken heeft bestaan. Op dit vlak geeft men aan, “dat het gepresenteerde verzoek ‘heel weinig gepreciseerd’ was, om concreet na te kunnen gaan welke de precieze soort van overtreding is, welke men zou hebben begaan.

Men heeft nauwelijks aangetoond, dat de aangeklaagde bedrijven op enigerlei wijze gebruik gemaakt zouden hebben van enige door Anfi geregistreerde merktekens bij de verkoop van producten van Lions Resorts.
Onder de bewijzen die de Canarische-Noorse maatschappij heeft aangeleverd was de internetpagina van GCSC, die niet eens vertaald was zoals de rechtbank verplicht stelt.

index68.large.jpg

“Uit de tekst daarvan blijkt, dat het om een personeelsadvertentie ging voor het werven van verkopers voor de producten van Lions Resorts; waarin men aangeeft, wat het profiel van de kandidaten moet zijn. Daarnaast zijn enkele foto’s afgebeeld met openbare stands die men kan identificeren met het merkteken van enkele van de Anfi-merken en ook foto’s van diverse door deze firma geëxploiteerde complexen.

Onder de andere bewijzen zijn diverse momentopnamen van de buitenzijde van een kiosk in Puerto Rico waar zich op de bovenzijde posters met het Anfi-logo bevonden, “maar die aan de onderzijde waren doorgestreept met zwarte verf uit een spuitbus en op een van de buitenwanden kwam in grote letters de naam Lion Resort voor. Deze kiosk wordt gebruikt voor het aan toeristen uitdelen van folders die toebehoren aan laatstgenoemd bedrijf, die op geen enkele wijze tekenen vertoont die verward zouden kunnen worden met de logo’s van de aanklagers.”

lionresorts-info.large.gif

Eenzijdig
GCSC
had met Anfi van doen van 1997 tot 2008; het moment, waarop men eenzijdig het contract heeft verbroken, dat een jaar eerder was ondertekend en wat geldig zou zijn tot 2010. Daardoor behoorde al het materiaal van de aankleding van de buitenzijde van de kiosken, evenals alle reclame-elementen, toe aan de Canarisch-Noorse groep. Van toen af besloot GCSC samen te werken met Lion Resort voor het verrichten van dezelfde taken die te maken hebben met de verkoop van appartementen op basis van multipropiedad (meervoudig eigendom = time sharing). Laatstgenoemde maatschappij verkoopt het product genaamd: ‘Lion Resorts Vacation Club’ en men is van mening, dat de logo’s ‘niet te verwarren’ zijn met die van de aanklagers.

Daarom hebben eerst de Arrondissementsrechtbank en nadien de Hoge Raad geoordeeld, dat de internetpagina van GCSC alleen de term ‘Anfi’ heeft gebruikt voor her rekenschap geven van activiteiten die men heeft gerealiseerd en waarvan het doel was, verkopers aan te werven, “waarmee men geen verwarring heeft kunnen veroorzaken bij mogelijke klanten.”
 En wat de kiosken betreft, kan men opmaken, dat men de aanklacht heeft ingediend amper een maand nadat men het contract had opgezegd en, dat de posters eigendom van Anfi waren, waardoor men kan stellen, dat er een gebrek aan ijver was op het moment waarop men ze had moeten verwijderen.”

Ook erkent het Hof, dat het logo van de maatschappij was doorgehaald met een spray en, dat men in de folders welke men heeft uitgedeeld op geen manier verwijst naar het Canarisch-Noorse bedrijf.
Verstomd


Voorwaardelijke gevangenisstraf voor de ingenieur die verantwoordelijk is voor de tragedie in de Calle Pancho Guerra

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zaterdag 19 januari 2013- Fernando Poch gaat niet in hoger beroep tegen het vonnis van twee jaar gevangenisstraf, na erkend te hebben, dat fouten in zijn steunmuur drie doden hebben veroorzaakt.

Twee jaar voorwaardelijke gevangenisstraf, een beroepsverbod van tien jaar en €60.000,=  te betalen vanwege wettelijke aansprakelijkheid. Dat is tot op heden het enige juridische gevolg van het instorten van de chalets in de Calle Pancho Guerra; een tragedie, die op 23 februari 2006 de dood veroorzaakte van drie personen en een tiental gezinnen dakloos maakte.

Het gedeelte van de Calle Pancho Guerra, waar anno 2013 alleen nog de voortuinen van de ingestorte chalets te zien zijn.

Een maand voordat het zeven jaar geleden is, dat deze ramp heeft plaatsgevonden, heeft de industriële ingenieur die de defecte steunmuur heeft gebouwd, Fernando Poch Páez, zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid toegegeven, na tot een akkoord te zijn gekomen met partijen en het accepteren van een vonnis, dat hem conform veroordeelt tot twee jaar gevangenis; een straf, die hij niet effectief zal uitzitten vanwege het ontbreken van een strafblad.

Het juridische vonnis, dat op donderdag 17 januari 2013 is uitgevaardigd door de Strafkamer van de Rechtbank in Las Palmas de Gran Canaria, veroordeelt Fernando Poch als veroorzaker van drie gevallen van roekeloze doodslag veroorzaakt in een enkele actie. Hiervoor legt men hem een straf op van slechts twee jaar gevangenis, mede vanwege de betaling als tegemoetkoming in de schade, want de ingenieur - tevens eigenaar/bedrijfsleider van het bouwbedrijf, - heeft €60.000,= betaald in de vorm van wettelijke aansprakelijkheid.

In elk geval behouden de familieleden van de overledenen, die allemaal tot een gezin behoren, het recht voor op het voeren van processen wegens burgerlijke aansprakelijkheid waarin zij schadeloosstelling kunnen eisen voor de veroorzaakte schade, zo is overeengekomen tussen de beschuldigende partij en de verdediging. Daarom is bij het huidige proces geen eis tot vergoeding wegens deze verantwoordelijkheid ingesteld. En men heeft ook geen strafzaak gevoerd tegen de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria, die wel een miljoenenclaim tegemoet kan zien in een ander proces, dat door de familieleden zal worden aangespannen bij de Rechtbankkamer voor Overheidsgeschillen.

De bouw van de steunmuur is in 1989 door de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria opgedragen aan de handelsmaatschappij Monromar SL, die op haar beurt voor de uitvoering ervan, het bedrijf Cimentaciones Archipiélago SL heeft gecontracteerd waarvan de eigenaar en bedrijfsleider, Fernando Poch was. De beschuldigde belastte zich, in zijn hoedanigheid van industrieel ingenieur, met de technische leiding van de bouw, Vandaar, dat het vonnis hem speciaal een verbod van tien jaar oplegt voor de uitoefening van zijn beroep, of vak, “in de positie van projectontwikkelaar, bouwer van onroerend-goed en technisch bouwdirecteur.

Dit, “omdat de muur niet goed is ontworpen en niet is goedgekeurd door het Officiële College van Industriële Ingenieurs,” en, dat men gebouwd heeft, “vanaf uitsluitend een ontwerp-manuscript van de beschuldigde, waarin het ontbreekt aan de minimale, essentiële details welke noodzakelijk zijn, om het te laten dienen als beschermd scherm tegen eventuele steenlawines,” aldus het vonnis.

Bovendien waren de condities van de muur “ongeschikt” om te dienen als steunmuur, deze was in het talud van het park vastgeklampt met muurankers die zijn losgekomen omdat ze niet beschermd waren tegen vochtinwerking, en omdat men de tussenruimten opgevuld heeft met puin en gruis; materialen, die zich hebben opgehoopt in het onderste gedeelte, “totdat dit de muur heeft doen instorten.”
Verstomd


Rechtbank weigert voorzorgsmaatregelen te nemen tegen het terras bij El Faro

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - donderdag, 17 januari 2013 - Het Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Canarische Hooggerechtshof) heeft geweigerd voorzorgsmaatregelen te nemen betreffende de aanbesteding van een terras bij de Faro (Vuurtoren) van Maspalomas wat is aangevraagd door Maspalomas Resort (Grupo Lopesan), waardoor de procedure waarin de gunning definitief verleend is aan de offerte van Miguel Cazorla e Hijos SL kan doorlopen.
Men wijst op het feit, dat het verzoek om voorzorgsmaatregelen gedaan is na het openen van de enveloppen, waarbij een onderneming van de groep niet de winnaar is gebleken te zijn.

De uitspraak herinnert eraan, dat Maspalomas Ressort SA op 2 oktober 2012 gevraagd heeft om opschorting van het akkoord van de Adviesraad van het Havenbestuur van Las Palmas van mei 2011, waarin men de aanbesteding heeft uitgeschreven en de gunning gedaan voor de aanleg en exploitatie, met een concessie voor het publieke domein, van een bar-terras in de openlucht bij de Faro (Vuurtoren) van Maspalomas. Bovendien heeft men verzocht de procedure op te schorten, zodat de rechtbank zich zou kunnen uitspreken over de aard van de zaak, waartegen Miguel Cazorla SL en de Landsadvocaat bezwaar hebben aangetekend.


Maspalomas Resort stelt, dat El Faro de Maspalomas (de Vuurtoren van Maspalomas) in 1996 gecatalogiseerd is als Artistiek Historisch Monument, waardoor er een beschermde status is gevestigd, die alleen acties van conservering en restauratie toelaat, maar de Overheid desondanks bij haar optreden blijft zonder enige rechtvaardiging voor het installeren van een bar-terras bij een Cultureel Erfgoed waaraan zich ‘ernstige schade’ zal kunnen voordoen.


De winnaar en de Haven, tegen Cazorla e Hijos SL, hebben op hun beurt tegenover de Rechtbank verzekerd, dat de aanvraag voor het nemen van voorzorgsmaatregelen door deze onderneming, een wraakactie is op de gunning, omdat de al uitgebrachte offerte van Expo Meloneras SA, eveneens van de Lopesan-Groep, niet het benodigde aantal punten heeft behaald, om de exploitatie van het terras in de wacht te slepen.

Het financiële belang van deze actie is ‘aanzienlijk’, want men becijfert, dat  het - voor belasting – jaarlijks om €110.000,= gaat, wat in  de loop van de zeven jaar dat het proces al aan de gang is,  €800.000,= bedraagt.

Daarlangs somt men op, dat Maspalomas Resort de schade niet heeft aangetoond die het terras zou gaan veroorzaken, waarvan in de aanbesteding concrete voorwaarden zijn opgenomen en het gaat, “om installaties die gemakkelijk zijn te demonteren in de hoek op het terrein van de Vuurtoren.”

De landsadvocaat, als vertegenwoordiger van Puertos del Estado, heeft ook het feit benadrukt, dat eiser en een van de mededingers, tot dezelfde groep behoren en, dat men de maatregel gevraagd heeft “uitgerekend” toen bij de opening van de enveloppen duidelijk werd, dat die mededinger niet het maximale aantal punten had behaald.

Eveneens heeft de Landsadvocaat tegenover de Kamer voor Overheidsgeschillen verzekerd, “dat wat rekwirant voorheeft, niet de bescherming is van het Cultureel Erfgoed, maar de gunning van de aanbesteding; maar bij het kennis nemen, dat diens offerte dit niet mogelijk maakte, men besloten heeft te vragen om schorsing van de actie van de overheid. “

De Landsadvocaat heeft ook benadrukt, dat eiser schade voorwendt waarvan de bescherming een zaak van de overheden is die zich voorstander getoond hebben van de aanleg van dit terras, zoals twee gedetailleerde rapporten - een van de Gemeente San Bartolomé de Tirajana  een en van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria - uitwijzen.

Zowel Míguel Cazorla SL, als ook de Landsadvocaat, schatten in, dat als men de voorzorgsmaatregelen zou toelaten, het Gerechtshof een garantie zou moeten eisen van meer dan 2,2 miljoen euro, hoewel uiteindelijk de voorzorgsmaatregelen zijn afgewezen.

Verliezer en eiser, binnen dezelfde ondernemersgroep
De uitspraak benadrukt, “dat het feit , van het belang El Faro (de Vuurtoren) te beschermen,  zich voordoet op het moment waarop het andere bedrijf van de groep de gunning niet  heeft gekregen - net zo illustratief overkomt als het feit van het vragen om effectieve, rechterlijke bescherming van het Hooggerechtshof  tegen het risico, dat de installatie van een terras voor het monument met zich zou meebrengen, door iemand die toevallig ook een van de bieders bij de aanbesteding is en dus streeft naar het verkrijgen van de gunning voor die horeca-gelegenheid. Het ene bedrijf van de groep  presenteert zich voor de exploitatie van het terras, en  het andere bedrijf  vraagt om bescherming ervan, maar pas nadat het eerst de aanbesteding verloren heeft.”

“Daarom kunnen we concluderen, dat geen enkele omstandigheid veranderd is tussen de datum van de indiening van het bezwaar en de aanvraag tot voorzorgsmaatregelen, niet meer, dan de opening van de enveloppen met offertes en, dat men de bescherming van het culturele erfgoed niet heeft kunnen verwezenlijken ter verdediging van particuliere belangen, zonder ook maar de minste zweem van bewijs te leveren,” zo beluit de uitspraak.

Dit juridische oordeel valt samen met het verzoek van de Lopesan-groep, dat het Hotel Riu Palace Maspalomas ‘Oasis’ door het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria zal worden uitgeroepen tot Cultureel Erfgoed, waarbij zal worden nagegaan, of er voldoende redenen zijn, om een onderzoek te openen, dat de waarde van het gebouw bestudeert, waarvan de eigenaar, de hotelketen Riu, voornemens is in april 2013 te beginnen met de sloopwerkzaamheden en de herbouw.
Verstomd


Gemeenteraad keurt regulering huisvesting Montaña La Data goed

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - vrijdag 28 december 2012 - De ruim 300 eigenaren van de betreffende eengezinswoningen in Montaña La Data kunnen vanaf heden beginnen met de procedure voor de inschrijving van hun huizen in het Registro de la Propiedad (Eigendomsregister), nu in de Gemeenteraadsvergadering van vrijdag 28 december 2012 de Milieurapportage nader voorlopig is goedgekeurd.

De illegaal gebouwde woonwijk Montaña La Data sluit op vrijdag 28 december 2012 een nieuw hoofdstuk in de regulering van de percelen en woningen  af, nadat  in de Gemeenteraadsvergadering de Memoria Ambiental (Milieurapportage)  en de Avance de la Revisión del Plan General de Ordenación (Beoordeling van het Algemene Plan Ruimtelijke Ordening), wat betrekking heeft op deze woonwijk, met unanieme stemmen door het Gemeentebestuur zijn goedgekeurd.

Met deze nader voorlopige goedkeuring, zo geeft burgemeester Marco Aurelio Pérez aan, kunnen de bewoners beginnen met het openen van de mogelijkheid, hun woningen ingeschreven te krijgen in het Registro de la Propiedad (Eigendomsregister). Dit, in de overweging, dat deze stadswoningen met hun betreffende cédula de habitabilidad (woonvergunning), met elke herziening een trede hoger komen op weg naar de aanpassing van het Deelplan van Montaña La Data op het nieuwe Plan General (Algemene Bestemmingsplan) wat de Gemeente aan het behandelen is met de Canarische Regering.

             Montaña La Data (Gemeente San Bartolomé de Tirajana).
Momenteel zijn in Montaña La Data 342 woningen gebouwd op in totaal 229 percelen. De zaak is in 1984 begonnen met diverse wisselvalligheden, totdat het huidige Gemeentebestuur (PP/AV) de beslissing heeft genomen, de problemen in deze kwestie op te lossen.

De goedkeuring van de Milieurapportage en van het Deelplan is bemoeilijkt, omdat een behoorlijk aantal vrijstaande eengezinswoningen gebouwd is zonder, dat dit aantal in de gemeentelijke planning voor Montaña La Data was opgenomen, wat een specifiek probleem vormde voor de integratie ervan in de gemeentelijke ruimtelijke ordening.

De nader voorlopige goedkeuring van de aanpassing van het Algemene Bestemmingsplan voor wat betreft Montaña La Data - waarvan de behandeling nu verder zal moeten gaan tot het verkrijgen van de definitieve goedkeuring van het document door Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) (Canarische Commissie Ruimtelijke Ordening en Milieuzaken) - opent de deur naar legalisering. Legalisering van de op niet geconsolideerde gemeentegrond gebouwde woningen  welke nog steeds afhankelijk zijn van de gemeentelijke toekenning en anderzijds van de nog niet bebouwde rustieke percelen, die in afwachting zijn van de Gemeentelijke goedkeuring tot bouwgrond.

De gedeeltelijke herziening welke de Gemeente bepleit voor Montaña La Data verandert de rol van deze woonwijk niet en wijzigt ook het stedelijke model niet. Deze gedeeltelijke herziening is uitsluitend bedoeld, om de voltooiing van het model mogelijk te maken en, om de wettelijke erkenning te verkrijgen, zodat deze technisch en juridisch aangepast kan worden aan het nieuwe Plan General (Algemene Bestemmingsplan), waaraan de Gemeente de laatste hand legt bij de Canarische Regering.

In deze plannen tellen de geconsolideerde percelen bouwgrond 195.554 m²; de niet geconsolideerde percelen bouwgrond 151.337 m² en de straatwegen, welke een oppervlakte beslaan van 102.570 m². De totale oppervlakte die betrokken is bij de Revisión Parcial (Gedeeltelijke Herziening) in Montaña La Data is 49.534 m².

27 corrigerende maatregelen
De goedgekeurde Memoria Ambiental (Milieutoelichting) stelt 27 beschermende en corrigerende maatregelen voor, die €1.058.000 kosten. Het zijn maatregelen die te maken hebben met de natuurlijke en culturele erfgoed, waarbij men de rand van het landschap benadrukt en, de semi-natuurlijke gebieden ter voorkoming van aardverschuivingen en het risico op uitbreiding van invasieve, niet inheemse plantensoorten.

Ook gaat het om maatregelen van al bestaande gevolgen, zoals het verwijderen van afvalstoffen uit deze borders; de esthetische correctie van onafgewerkte gevels en de herbeplanting met inheemse soorten (tabaibas en cardones) op de stortplaatsen. Ook gaat het om maatregelen voor de integratie van het gebied, dat voorwerp is van de ruimtelijke ordening van zijn omgeving, wat verplicht tot het afsmeren van de buitengevels en het schilderen ervan en, voor het gebruik van het weinig fraaie straatmeubilair en de geringe hoogte van de lantaarnpalen.

Ook overweegt men specifieke voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van steenlawines, zoals de verzegeling van plaatselijke breuken, de toepassing van beveiligingssystemen voor lawines en drainage, de bouw van muren voor de bescherming van de taluds die aan erosie onderhevig zijn en, de verwijdering van groenvoorzieningen die buiten de randen van de helling liggen.

De Memoria Ambiental (Milieurapportage) eist ook maatregelen die de effecten doen afnemen die zullen worden veroorzaakt door het uitvoeren en bouwen van de toekomstige woonwijk en de controle op en de bestemming van afvalstoffen en de overtolligheden van afgravingen en, ook maatregelen die de overlast doen afnemen voor bevolking vawege het uitvoeren van bouwwerkzaamheden. Eveneens stelt men maatregelen voor op het gebied van de bewoonbaarheid en de openbare rust, zoals de verbeteringswerkzaamheden aan de GC-503.
Verstomd


NC sluit zich aan bij de PP als het gaat om hervorming van het instituut Ombudsman

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 15 november 2012 -De conservatieven beweren, “dat het slechte imago en het wantrouwen te zoeken zijn in een gebrek aan modernisering van het instituut, wat er voor zorgt, dat Canario’s  die een aanvraag hebben ingediend een ondersteunende overheid tegenkomen die net zo traag werkt als die, welke aanleiding hebben geven voor het indienen van een verzoek om bijstand.”

De fractiewoordvoerster van Nueva Canarias (NC) in de Grupo Mixto, Carmen Hernández, heeft zich aangesloten bij de benadering van de Partido Popular  bij het voorstellen van een hervorming van het instituut van Diputado del Común (Ombudsman), zij het met dit verschil, dat de nationalisten niet hebben gevraagd om de verdwijning ervan.


Carmen Hernández, fractiewoordvoerster van Nueva Canarias (NC) in de Grupo Mixto.

Vooruitlopend op het feit, dat de Diputado del Común (Ombudsman), Jerónimo Saavedra, op 14 november 2012 het jaarverslag over 2011 presenteert, heeft Herández verzekert, “dat men moet nadenken over de instelling, die slecht wordt herkend en erkend door de burgers en, die ook weinig invloed heeft op de overheid.”


Emilio Moreno, woordvoerder voor Justitie in de PP-fractie.

Op zijn beurt ging de conservatieve Emilio Moreno, woordvoerder voor Justitie in de PP-fractie, veel verder en stond erop, “dat het demagogisch is, deze instelling te handhaven die het ontbreekt aan doelmatigheid, effectiviteit, efficiëntie, en functionaliteit.”

Daarom  heeft hij het idee benadrukt van de PP, “dat de 60 leden van de Canarische Tweede Kamer de functies van de Ombudsman op zich nemen, wat  een besparing zou opleveren van belastinggeld.”

Tegenover de kritiek van diegenen, onder wie Saavedra zelf,  die de vraag stellen, of men “onterecht” gefundeerde redenen aanvoert, om de ontmanteling van het instituut te verdedigen, heeft Moreno de socialisten  eraan herinnerd, dat dit dezelfde criteria zijn die de PSOE en president Paulino Rivero gebruiken, door te vragen, dat de provinciale afgevaardigden verdwijnen.

“Een begroting van bijna drie miljoen euro voor het behandelen van 1.217 klachten,” drong Moreno aan, voor wie het, “ een democratische regressie is, dat bepaalde instellingen niet verdwijnen, maar over de rug van de samenleving in stand worden gehouden.”


De inauguratie van Jerónimo Saavedra als Ombudsman.

Onnodige vertraging
Zowel Moreno, evenals de eigen NC afgevaardigde kritiseren het feit, dat Saavedra in zijn presentatie van het jaarverslag spreekt: over vertragingen bij de Ombudsman wanneer het aankomt op het oplossen van klachen van burgers.

“Het slechte imago en het wantrouwen zijn te zoeken in een gebrek aan modernisering van het instituut, wat er voor zorgt, dat Canario’s  die een aanvraag hebben ingediend een ondersteunende overheid tegenkomen die net zo traag werkt als die, welke aanleiding hebben geven voor het indienen van een verzoek om bijstand,” heeft Moreno gezxegd.

Op haar beurt heeft Hernández benadrukt, “dat men zich bezorgd maakt over de 114 lopende dossiers over jeugdzaken. Voor de oplossing daarvan bestaat geen excuus en moet dit een prioriteit zijn voor de Diputado del Común (Ombudsman).

Vanaf het spreekgestoelte heeft Saavedra geklaagd, dat men bij zijn aantreden als Ombudsman 729 zaken onopgelost op tafel heeft laten liggen, sommige daterend uit 2005; en, dat zijn  voorganger, Manuel Alcaide,als Ombudsman niet genoeg heeft gedaan, om de klachten op te lossen.

Bovendien heeft Saavedra een ernstige fout ontdekt in het functioneren van het instituut Ombudsman, omdat men geen gevolg heeft gegeven aan het hoofdcriterium van de behandeling, want de wet bepaaldt dat de procedures van de Ombudsman “samenvattingen” moeten zijn.

Daarom, heeft Saavedra bevestigd, dat men niet alleen bijgedragen heeft aan een afbraak van het imago van de instantie; maar, dat men bovendien, “het vertrouwen in de instelling Ombudsman heeft doen afnemen; “”wat samen met de algemene onbekendheid van het bestaan ervan, “ verontrustende resultaten te zien geeft.”

Het jaarverslag, “geeft een vertraging in de behandeling van de klachten aan”, in de periode van Alcaide, en merkt op, “dat een helpende overheid, waartoe de burgers zich met hun laatste hop wenden, net zo traag, of nog veel trager is, dan de procedures die het conflict hebben veroorzaakt.”

De nationaliste Flora Marrero verdedigde echter de instelling en verzekerde, “wij gelonen erin, omdat deze nodig ie en bevorderlijk is voor het dicht bij de burgers staan, bovendien zorgt de Ombudsman ervoor, dat we het disfunctioneren van de overheden kennen.”

In dit verband heeft Manuel Fajardo zich afgevraagd, “met wat nu is voorgevallen, is de Canarische Regering de eerste beschuldigde,” want, “over het algemeen bestaat er  - als er geen stilzwijgende overheidstoestemming bestaat -  een buitensporige traagheid in alle geledingen van de Overheid,” die de burgerij schaadt.


Het kantoor van de Ombudsman.

Het voeren van obstructie
Saavedra benadrukte, net zoals hij heeft gedaan in juni 2012 tijdens zijn betoog voor de Parlementaire Commissie, dat de Ombudsman heeft aangegeven, “dat de Gemeneeten La Orotava, La Oliva, Antigua, Pájara,  Puerto del Rosario en bovendien, het Directoraat Generaal voor de Belasting van de Autonome Deelstaat, obstructie voeren.

De cijfers in het jaarverslag spreken in totaal van negen gevallen van obstructie gevoerd door de burgemeester van La Orotava, Isaac Valencia; in twee gevallen door de loco-burgemeetser van La Oliva, Claudina Morales, beiden van de de politieke partij Coalición Canaria, vanwege het niet samenwerken met de Diputado del Común (Ombudsman).

Het jaarverslag verduidelijkt, dat de twee verklaringen van  het voeren van obstructie door Morales, twee verschillende dossiers betreffen; terwijl de negen verklaringen  tegen Valencia, voor het voeren van obstructie, “betrekking hebben op negen gelijksoortige dossiers die behandeld zouden moeten zijn als collectieve oorzaak,”

Concreet verzekert Artikel 34 van de Ley del Diputado del Común  (Ombudsman-Wet), “dat het gedrag van een overheid, ambtenaar, of medewerker in overheidsdienst, die moeilijk doet zonder een adequate rechtvaardiging bij het onderzoek van een klacht, beschouwd zal worden als, het voeren van obstructie en het torpederen van de functies van de Diputado del Común (Ombudsman), wat onmiddellijk gepubliceerd zal kunnen worden via het Boletín Oficial del Parlamento de Canarias (de Canarische Staatscourant).Evenzo, “kan dit gedrag ter kennis gesteld worden van het Ministerie van Belastingzaken, vanwege de bepalingen in het Wetboek van Strafrecht.

Dus heeft Flora Marrero Saavedra aangemoedigd, “om de dwarsliggers aan te geven bij het Openbaar Ministerie”, zoals de Ombudsman recentelijk gedaan heeft met de tien Canarische gemeentebesturen.


1.217 klachten
In de loop van 2011 heeft men tegen het gedrag van de overheden 1.217 klachten ingediend bij de Ombudsman. Daarvan zijn er 842 ontvankelijk verklaard. Daarnaast worden zeven gedragsdossiers behandeld door de  betreffende overheid zelf, waarvan er uiteindelijk een is ingediend bij de Ombudsman.

In volgorde van aantallen, hebben de burgers  de volgend klanten ingediend
- 130 betreffende het Ministerie van Justitie,
- 106 betreffende het Ministerie van Volkshuisvesting,
-   96 betreffende het Ministerie van Financiën,
-   86 betreffende Arbeidsgeschillen bij de Overheid
-   81 betreffende andere Openbare Diensten
-   77 betreffende Ouderenzorg
-   70 betreffende Gezondheidszorg, voornamelijk wegens wachtlijsten

Naar overheid gerekend, is het de Autonome Deelstaat waartegen het grootste deel van de klachten van burgers zich richt, met 582 dossiers; te weten o.a.:
- 313 tegen Gemeentebesturen,
-   36 tegen Eilandbesturen,
-     9 tegen de Canarische Universiteiten,
- 202 tegen de Spaanse Regering.
Verstomd


Firgas eist verzekeringspolis van eigenaars gevaarlijke honden
De nieuwe verordening catalogiseert 8 gevaarlijke rassen en kruisingen daarvan. De hondenbezitters moeten een vergunning hebben voor het houden van deze dieren

FIRGAS - zondag 4 november 2012 -  De bezitters van gevaarlijke honden, moeten in de gemeente Firgas kunnen aantonen, dat ze een verzekering hebben afgesloten met een minimale dekking van €120.000,= tegen aansprakelijkheid van derden.  De nieuwe verordening bevat acht verschillende rassen, plus hun kruisingen en verplicht de eigenaar over een vergunning te beschikken tot het houden ervan, evenals een inschrijving in het gemeenteregister.

De door de Gemeenteraad van Firgas goedgekeurde verordening catalogiseert als potentieel gevaarlijke rassen: de pitbull terriër, de staffordshire bull terriër, de american staffordshire terriër, de rottweiler, de dogo argentino, de fila brasileiro, de tosa inu en de akita inu en bovendien, de diverse kruisingen daarvan.

                     Een gemuilkorfde pup van het ras bull terriër.

En, tegelijkertijd die honden, welke in het bezit zijn van een aantal van deze kenmerken, waarbij men o.a. spreekt van sterke spieren; een, krachtige, robuuste uitstraling; een atletische instelling; lenigheid, kracht en weerstand; een sterk karakter en veel lef, kort haar, een borstomtrek van tussen de 60 en 80 centimeter, een schofthoogte van tussen de 50 en 70 centimeter en een gewicht van meer dan 20 kilo; een grote kop, een sterke kaak, een gespierde nek, een solide borst en, lange achterpoten.

In die zin breidt de verordening de catalogus van honden die gevaarlijk kunnen zijn uit, tot die honden die agressief geweest zijn tegenover mensen, en/of tegen andere dieren.

De locoburgemeester, Manuel Báez, merkt op, dat het doel van deze nieuwe regelgeving is, controle te houden over dieren met een verhoogd risico, vooral in een gemeente zoals Firgas, waar het plattelandskarakter ervoor zorgt, dat de eigenaren dieren houden voor de bewaking van de boerderijen.

               Cave canem: "Even Apeldoorn bellen...."

De verordening bepaalt, dat het doel van dit reguleringssysteem, het combineren is van de veiligheid van personen, goederen en andere dieren in de gemeente, in overeenstemming met de bestaande wetgeving betreffende het onderwerp. Vandaar, dat men spreekt over dieren die een agressieve aard vertonen, of die mensen of dieren aanvallen en die als zodanig zijn aangeduid door dierenartsen of een bevoegde autoriteit.

Via deze regelgeving verplicht Firgas de eigenaren van deze dieren een  gemeentelijke vergunning aan te vragen, in het geval men zijn woonadres in de gemeente heeft,  waaruit blijkt dat men meerderjarig is en in staat is, om de nodige voorzorgsmaatregelen, het dier betreffend, te nemen en, dat men niet veroordeeld is geweest voor moord; verwonding: foltering, misdrijven tegen de seksuele vrijheid en de volksgezondheid, lidmaatschap van een gewapende bende, of drugshandel.

Binnen de speciale regelgeving eist men, dat men kan aantonen  fysiek en sociologisch in staat te zijn dit soort dieren te houden. En, tegelijkertijd moet men een verzekering hebben afgesloten voor de wettlijke aansprakelijkheid van schade aan derden, waarvan de dekking minimaal €120.000,= moet zijn.

De vergunnuing die men bij de Gemeente aanvraagt, moet voorzien zijn van een foto van het dier, dat geïdentificeerd moet zijn met een microchip en voorzien van een inentingskaart, plus een certificaat van de Veterinaire Gezondheidsdient, die de goede gezondheidsstaat van de hond garandeert.

Dit document heeft een geldigheidsduur van vijf jaar en, kan telkens met vijf jaar verlengd worden. In het geval er een gerechtelijke veroordeling of overheidsbeslissing is, “zou dat reden kunnen zijn, voor het weigeren van een eerste vergunning, of voor de verlenging ervan.”

Firgas verbiedt ook de training van dieren tot het versterken van hun agressiviteit en aanvalswoede voor hondengevechten en aanvallen.

Verstomd


Ontbreken van wetgeving remt luxe-campings af
De PSOE laat weten, dat er een hoop toerisme niet benut wordt op Gran Canaria

GRAN CANARIA - zondag 28 oktober 2012 - Het gebrek aan regulering van campings vertraagt de invoering van “luxe ruimtes” en dus ook, de exploitatie van deze vorm van toerisme, zowel voor Canario’s als toeristen, zo laat het socialistische fractielid in het Eilandbestuur, Augusto Hidalgo, weten.

Om die reden heeft hij een vraag gesteld aan de Commissie Infrastructuur van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, om te vernemen hoe het staat met het ‘Plan Especial’, dat de recreatieactiviteiten op het eiland regelt; een regeling, die niet aflaat gecompliceerd te blijven, omdat het van ‘camping’ tot aan ‘rafting’ gaat, maar die juist daarom zo hard nodig is.

Wie op Gran  Cran Canaria op fatsoenlijke campings wacht, wacht lang....

Hidalgo heeft benadrukt, dat men onder het vorige Gemeentebestuur begonnen is met de uitwerking van dit Plan 36B en dat dit in een vergevorderd stadium is, in afwachting van een uitspraak van de Milieucommissie (Cotmac) en hij herinnert de eilandpresident, José Miguel Bravo de Laguna, eraan, dat hij zelf deze verkiezingsbelofte heeft gedaan, en toegezegd heeft deze kwestie te zullen oplossen.

De verantwoordelijke minister in het Eilandbestuur, Ana Kurson, heeft uitgelegd, dat het Plan Insular de Ordenación (PIO) Eilandplan Ruimtelijke Ordening), waar het ‘Plan Especial’ is inbegrepen, een voorwaarde is, hoewel ze heeft toegezegd de Hidalgo te informeren over de mogelijke oplossingen, waarop deze heeft gezegd, dat het verhaal van de campings onafhankelijk van het PIO kan worden opgelost.

Hidalgo heeft laten weten, zijn bedenkingen te hebben, omdat het dossier ‘stilligt’ en in een jaar tijd het PP-bestuur geen enkele vooruitgang heeft geboekt, hoewel hij hoop blijft houden, dat Kurson de zaak concretiseert en alternatieven aangeeft welke worden geboden door de technici.

Hidalgo heeft erop gewezen, dat het gaat om dienstverlening aan 10.000 caravans, die toeristen met eigen of met huur- auto’s naar de eilanden kunnen brengen, wat 700 arbeidsplaatsen genereert, en dat men daarmee tegelijkertijd een “oplossing biedt aan de golfterreinen,” die ruimte en accommodatie kunnen verkrijgen voor deze campings die van alle gemakken zijn voorzien, zoals men die kent op het Península (Schiereiland = vasteland van Spanje) en in de rest van Europa.
Verstomd


De PSOE vraagt het Cabildo, om nu de caravan-campings te regelen

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - donderdag 18 oktober 2012 - De PSOE heeft het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria gevraagd, om nu de caravan-campings te regelen, want na het werk van het vorige bestuur, heeft het huidige geen enkele vooruitgang geboekt, zo laat men weten  in een communiqué.
De Gemeente San Bartolomé de Tirajana is voorstander van  het wegnemen van de juridische onzekerheid van haar twee campings.

Het socialistische bestuurslid Augusto Hidalgo wil weten wat de exacte situatie is  voor het opstellen van het Speciale Plan Ruimtelijke Ordening voor Informatieve-, Wetenschappelijke-  en Sportactiviteiten en Recreatieve Installaties (PTE36-B), dat in een vergevorderd stadium verkeert, met een milieurapport en  wat nu in afwachting is van de rapportage van de Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) (Milieucommissie), maar nu na anderhalf jaar van het nieuwe mandaat weet men niet , “welke stappen men gezet heeft, om over te gaan tot de aanvankelijke goedkeuring van het document;” zo benadrukt Hidalgo.

En dit, ondanks het feit, “dat de Partido Popular deze zaak heeft aangekaart, maar, dat het de eilandpresident Bravo de Laguna zelf is, die deze inzet als een persoonlijke verkiezingsbelofte heeft gedaan en, nu hij eenmaal aan de macht is, bestaat er geen overleg tussen de kampeerders en de overheid.”

 “Er moet gezegd worden,” zo gaat Hidalgo verder, “dat de caravan-activiteit niet anekdotisch is op het eiland, omdat volgens de Mesa Sectorial del Caravanismo (Kampeerbond), waarvan 14 organisaties lid zijn, deze sector een bestand heeft van 10.000 caravans  op Gran  Canaria en het kamperen bedreven wordt door ongeveer 40.000 personen. Dit genereert  ongeveer 700 arbeidsplaatsen en een omzet van rond de 130 miljoen euro.

“Dit alles verkeert in een situatie van wetteloosheid, wat  de ontwikkeling van de bedrijfssector en de  verbetering van de dienstverlening aan de kampeerders verhindert, “ zo voegt de PSOE toe, die de moeilijkheden erkent, om dit Territoriale Plan opgenomen te krijgen in het Plan Insular de Ordenación  (PIO) (Plan Ruimtelijke Ordening) van Gran Canaria, dat wezenlijke beperkingen kent voor deze activiteit, waardoor het nóg belangrijker is, om te weten, of het proces is stilgelegd en, als dit niet zo is, in welke zin het wordt gedefinieerd.

Het Zuiden is voorstander van de kampeerverordening
De wethouder Planning van San Bartolomé de Tirajana, Manuel Vargas, heeft aan de persmedia laten weten, dat wat hem betreft,  de zuidelijke gemeente er belang bij heeft, dat het Eilandbestuur zich uitspreekt over deze kwestie en, dat de caravan-campings geregeld zullen worden, aangezien dit wettelijke bescherming biedt aan de twee campings die er zijn in deze gemeente.

Deze campings, bij de Aeroclub en in El Pajar, zijn niet illegaal, maar ook niet wettelijk, “want, ze verkeren in een ‘impasse’, in afwachting, dat deze materie geregeld zal worden.” In feite bevat het Algemene Plan deze campings niet, want het is al 16 jaar oud en de caravan-activiteit is relatief nieuw,” zo voegt Vargas toe.

“De kampeerders, zowel de caravanbezitters, evenals zij die met de auto komen en ter plaatse hun kampeertent installeren, moete kunnen rekenen op dienstverlening, sanitaire voorzieningen en veiligheid; en daarom, hoe  sneller dit geregeld is, hoe beter,” zo concludeert Vargas.
Verstomd


Erfdienstbaarheden in de gebieden van Fomento (ver)hinderen de waterkrachtcentrale van Chira-Soria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - dinsdag 16 oktober 2012 -   De erfdienstbaarheden die zijn gedecreteerd door het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) voor de luchthaven van Gran Canaria zetten de waterkrachtcentrale van de stuwmeren Chira-Soria buiten spel, welke is ontworpen voor het opslaan van de overtollige, schone energie die gegenereerd wordt door de windmolenparken in het Zuidoosten van het eiland. De radiobakens om het luchtverkeer te volgen, hinderen de plaatsing van de meeste windmolenparken, omdat er geen terrein overblijft voor het winnen van schone energie.

De radiobakens voor het volgen van het luchtverkeer, de meest ver verwijderde staan op bijna 13 kilometer afstand van de luchthaven, vormen een gebied waarin de installatie niet is toegestaan van elf van de vijftien windmolenparken die zijn gegund in de aanbesteding van 2007. “Als er geen windmolenparken zijn, is er geen waterkrachtcentrale,” zo heeft op maandag 15 oktober 2012 de voorzitter uitgelegd van de Asociación de Adjudicatarios del Concurso Eólico de Canarias (AACEC) (Vereniging van Erkenden in de Aanbesteding van Windenergie op Canarias),  Claudio Palmés. De investering  voor de bouw en de ingebruikname van de waterkrachtcentrale bedraagt 500 miljoen euro.

Het idee achter de waterkrachtcentrale Chira-Soria is, dat men de door windmolens gegenereerde energie ten  tijde van weinig vraag, bijvoorbeeld ’s nachts, niet verliest. Deze energie zou men kunnen gebruiken om het water wat vanuit het hoger gelegen Chira-stuwmeer naar de stuwmeren van  Soria en Las Niñas stroomt, terug te pompen. Als de vraag naar elektriciteit door burgers en ondernemingen weer stijgt, dan laat men water stromen; een actie, waarbij energie vrijkomt die gedistribueerd kan worden via het elektriciteitsnetwerk.


Erfdienstbaarheden in de gebieden van
Fomento verhinderen de waterkrachtcentrale van Chira-Soria.

Het mag duidelijk zijn, dat als de radiobakens - VOR: VHF Omnidirectional Ranging en NDB: Non-directional Beacon - de installatie van  windmolenparken verhinderen - uitgerekend in het gebied van Gran Canaria waar de wind het sterkst waait - er geen energie is om op te slaan. Daardoor verliest de waterkrachtcentrale volledig zijn nut.

                             Radiobaken voor het luchtverkeer.

Palmés geeft aan, dat er op het eiland Mallorca een soortgelijk probleem bestaat en, dat men daar letterlijk de bakens heeft verzet. De vereniging waarvan hij, samen met die van de Zuidoostelijke Agglomeratie, voorzitter is, heeft opdracht gegeven tot het laten uitvoeren van een studie door het Duitse adviesbureau Casssidian, een van de meest gerenommeerde in de wereld op het gebied van luchtvaartveiligheid. “Het rapport concludeert, dat de bakens zonder problemen verplaatst kunnen worden,” zo merkt Claudio Palmés op.

Het is niet de enige studie geweest betreffende de plaatsing van de elementen voor het op Gran Canaria volgen van het luchtverkeer. Het betreffende departement van het Ministerie van  Industrie en Energie, van de Canarische Regering, heeft al melding van het probleem gemaakt, dat volgens de menig van Prointec bestaat; een ander, prestigieus adviesbureau. Wat hetzelfde resultaat heeft opgeleverd.

                                              Ana Pastor.

Het meest verontrustende aan een toename van de productie van schone energie op het Eiland is, dat de contacten met het Ministerie, dat nu geleid wordt door Ana Pastor, teruggaan tot het jaar 2006, toen Magdalena Álvarez minister was van het Departement. Zoals Palmés herinnert, heeft de toenmalige Canarische Regering het opnieuw versterken van de al bestaande windmolenparken goedgekeurd. Dat was in de meeste gevallen onmogelijk. Zes jaar later is er niets veranderd.

Het is wel duidelijk, dat het vorige Cabildo (Eilandbestuur) aan Fomento geraagd heeft - beiden toen in handen van de PSOE - om de ontwikkeling op het Eiland te verhinderen. Nu de beide overheden in handen zijn van de Partido Popular (PP) gaat dit door, zonder, dat er oplossingen komenEr hebben Pastor meer klachten bereikt. In maart 2012 heeft de Agglomeratie van het Zuidoosten zelf, naast talrijke projectontwikkelaars voor energie en, bedrijfsverenigingen, die zijn getroffen door de erfdienstbaarheden klachten ingediend vanwege schade aan eigendommen.

“De radiobakens kunnen worden verzet en feit is, dat men dit op andere plaatsen heeft gedaan. Waarom hier dan niet?,” zo vraagt de voorzitter van de AACEC zich af. De ondernemers tonen zich zelfs bereid deel te nemen in de financiering van de verplaatsing. De kosten van de verhuizing  van het VOR-baken, het meest moderne, becijfert men op 1,5 miljoen euro, terwijl de verhuizing van het NDB-baken tussen de €300.000,= en €400.000,= gaat kosten.

“We willen ook niet, dat men van de ene dag op de andere de radiobakens verzet,” verzekert Claudio Palmés, “maar wel, dat men op zijn minst een kalender op tafel legt,” Het enige wat de Canarische ondernemers en de Eilandoverheden hebben gekregen zijn afwijzingen, waarmee men ‘toestemming door stilzwijgen’ en het belanden bij de Rechtbank voorkomt.
Verstomd


Telde beschuldigt ‘Las Terrazas’ te zijn geopend zonder drie miljoen te investeren in verplicht bouwwerk

TELDE - donderdag 11 oktober 2012 - De Gemeente Telde heeft de projectontwikkelaars van het winkelcentrum ‘Parque Marítimo’ van Jinámar de finale vergunning van het bouwwerk en de openingsvergunning verleend, zonder, dat men in het geheel ten minste een van de zes vereisten is nagekomen waartoe de ondernemers zich verplicht hadden: 13,65 miljoen euro te investeren in de diverse archeologische parken en groenstroken volgens een  akkoord, dat op 9 mei 2005 is gesloten  met het Gemeentebestuur.

Op hun beurt, beperken bronnen binnen de onderneming zich op dinsdag 9 oktober 2012 te zeggen, dat men destijds als waarborgsom de equivalent gestort hebben in de gemeentelijke schatkist van het te investeren geld, voor het geval zich problemen mochten voordoen in de uitvoering van alle projecten.

Het feit is onthuld door de wethouder Bouwzaken van de Gemeente, Francisco López, die de schuld van deze “afwijking” geeft aan het vorige (linkse, nationalistische) Gemeentebestuur van NC, PSOE en CNN met voormalig burgemeester Francisco Santiago aan het hoofd.

López verschuilt zich achter een dossier, dat op  woensdag 10 oktober 2012 naar de Gemeenteraad is gegaan, om erover te debatteren, dat er zich in dit geval “onregelmatigheden” hebben voorgedaan toen het winkelcentrum de deuren opende in oktober 2007 zonder, dat men in het geheel het geld had besteed, dat bestemd was voor het opknappen en aanleggen van divers groenvoorzieningen en  archeologische vindplaatsen nabij de Sitio de Interés Científico (SIC)  (Locatie van Wetenschappelijk Belang) van Jinámar, zoals door beide partijen  was overeengekomen.

De wethouder heeft zijn collega’s op woensdag 10 oktober 2012 op de hoogte gesteld en zal een intern onderzoek instellen, “om duidelijk te maken, hoe het mogelijk is, dat tijdens een vorig mandaat men  goedkeuring heeft verleend zonder zich rekenschap te geven, dat de projectontwikkelaar niet al het geld heeft geïnvesteerd waartoe deze verplicht was volgens de in de vergunning gestelde voorwaarden.”

Volgens gegevens van de Gemeente, moet  van de 13,65 miljoen euro van de Maatschappij  Parque Marítimo de Jinámar, eigendom van Promociones Horneras, nog 2,9 miljoen geïnvesteerd worden; maar zeker is, dat het Gemeentebestuur er geen kennis van heeft, dat de projecten zijn voltooid welke vervat zijn in het  Plan Especial del Parque - wat onderdeel uitmaakt van  Bouwzaken die de bouw van de winkelcentra ‘Las Terrazas’ en ‘El Mirador’ mogelijk heeft gemaakt.

“We hebben het aan twee technici gevraagd die hebben aangegeven wat men gedaan heeft en waar,” zo laat de wethouder weten, die nu beweert, dat de private instelling het nog openstaande geld moet nadragen  en de geplande werkzaamheden naast het winkelcentrum verricht, dat zijn juridische kruisweg in 2007 heeft afgelegd met een vonnis, dat de bouwwerken van het park illegaal verklaarde (men is niet in hoger beroep gegaan) en, dat een  verdere verandering vereiste in het systeem van uitvoering.

Evenzo wil het huidige driepartijenbestuur (Pp, Ciuca en CC) deze feiten overdragen aan het financiële beheersorgaan van de Gemeente, om de particulier gedeponeerde waarborgsommen in  te houden,  in het geval men de bedragen voor die projecten niet betaalt,” dit is, ruwweg, wat de investeerder heeft gesuggereerd op woensdag 19 oktober 2012.
Verstomd


De crisis verergert op Canarias en de ontslagen en huisuitzettingen nemen toe

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 2 oktober 2012 - De crisis die de Spaanse economie al enkele jaren  teistert, krijgt steeds ernstigere gevolgen voor het bedrijfsleven en Canarische gezinnen, zoals blijkt uit de gegevens van de rechtbanken van de autonome regio, met surseances van betaling, ontslagen en huisuitzettingen.

In de periode van april t/m juni 2012  hebben de rechtbanken in de Deelstaat 68 nieuwe verzoeken voor uitstel van betaling(+41,7% t. o.v. 2011) , 2.075 ontslagaanvragen(+23,6%) en 4.905 verzoeken tot lanzamiento de inmuebles (in het juridische argot desahucio = huisuitzetting) (+9,5%) ontvangen, zo blijkt uit de gegevens die de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) (Algemene Raad voor de Juridische Macht) heeft gepubliceerd op dinsdag 2 oktober 2o012.
Verstomd


Omruilen peseta’s voor euro’s niet meer mogelijk m.i.v. 2021

MADRID – vrijdag 28 september 2012- Met ingang van 2021 zal het niet meer mogelijk zijn om peseta’s om te ruilen voor euro’s, zo heeft de Banco de España bepaald. Tot op heden was er geen einddatum bekend gemaakt, maar nu is bekend gemaakt, dat vanaf 1 januari 2021 peseta’s geen waarde meer hebben in Spanje en zal de oude muntsoort slechts dienen als herinnering en verzamelobject.

Volgens recente schattingen van de Banco de España is er in totaal nog 282.523 miljoen peseta’s in omloop. Dit is omgerekend 1,7 miljard euro waarvan 810 miljoen in munten en 880 miljoen in biljetten.

De Banco de España gaat ervan uit, dat een groot deel van de peseta’s verloren is gegaan. Spanjaarden wisselen nog steeds elk jaar gemiddeld voor 167 miljoen euro aan peseta’s om.

Sinds 1 januari 2002 is de euro in Spanje ingevoerd. Nu met de economische crisis  veel mensen minder euro’s hebben, om te besteden, grijpen veel Spanjaarden terug naar de aloude peseta. Zo zijn er winkels die de oude muntsoort heringevoerd hebben en waar men kan betalen met de peseta.
Verstomd


Tot €300,= boete voor niet opruimen hondenpoep

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - vrijdag 31 augustus 2012 -  De Gemeente San Bartolomé de Tirajana gaat vastberaden optreden. De eigenaren van honden die de uitwerpselen van hun dieren niet opruimen, worden met ingang van september 2012 beboet met €300,= Want de normvervaging heeft zich uitgebreid tot de straten, “die er dan ook niet uitzien,” zo laat Carmen Pérez, van het gemeentelijke Departement Volksgezondheid weten.

Daarentegen is  in de zomer van 2012 het achterlaten van huisdieren aanzienlijk afgenomen, met heeft er zes, of zeven opgevangen, terwijl dit aantal in 2011 nog “indrukwekkend” was, tot wel vijf honden per dag, die naar het hondenasiel in Arucas moesten worden gebracht, met wie men een convenant heeft.

 

 

 

 

 


Wat betref de excrementen, laat men weten, dat er geen bewustzijn heerst onder de bevolking, want de straten van San Fernando en El Tablero zijn ermee vergeven; maar, wat  men niet voor mogelijk houdt, is dit ook het geval in de toeristengebieden, waar buitenlanders klaarblijkelijk de excrementen van hun honden niet opruimen en zich verontwaardigd tonen, als men hen daarop wijst.


Wat betreft de urine van de dieren, herinnert het Departement eraan, dat men de honden naar zanderige locaties moet leiden - zelfs El Tablero beschikt over honden-uitlaatplaatsen - die dit absorberen, waarna regenval de urine wegspoelt. Maar de hondenbezitters trekken zich hier niets van aan. Er zijn dan ook voortdurend lantaarnpalen, muren, trottoirs en putdeksels die bevuild zijn, of nat van de urine, wat ertoe leidt, dat de buurtbewoners hun kinderen, of kleinkinderen, op de arm moeten nemen, om ze niet op een heel onhygiënische route te laten lopen; afgezien nog van de “vreselijke” stank tot aan en tijdens de eerste regendagen.

Gezien de “beklagenswaardige” situatie, heeft de wethouder voorgesteld, een eind te maken aan deze slechte gewoonten, reden, waarom zij heeft gesproken met de commissaris van Politie en met de verantwoordelijken binnen de betrokken Departementen voor het in gang zetten van een programma ter bewustmaking en handhaving van de normgeving, die wat dit betreft heel duidelijk is, niet alleen in deze gemeente maar in de gehele Europese Unie.

De boetes voor het niet opruimen van de excrementen kunnen €300,=  bedragen; maar zo laat de wethouder weten, als de hond niet is geregistreerd, dan zijn deze veel hoger en ze vraagt de hondenbezitters dit serieus te nemen, als zij een huisdier bezitten. Dit, niet alleen om de hygiëne te handhaven; maar ook, omdat er ernstige ongevallen zijn  vanwege het uitglijden over de uitwerpselen.”
Verstomd


Mercadona haalt sommige cosmetische producten uit de schappen 

VALENCIA / CANARISCHE EILANDEN - donderdag 16 augustus 2012 - De supermarktketen Mercadona heeft in opdracht van het Spaanse Ministerie van Gezondheidszaken elf cosmetische producten uit de schappen gehaald waarin componenten zitten die kankerverwekkend kunnen zijn.

Zowel de supermarktketen, evenals het Ministerie van Gezondheidzaken, geven echter aan, dat er geen gevaar bestaat voor de gebruikers van deze producten.De producten die Mercadona uit al haar supermarkten in Spanje heeft verwijderd, zijn hoofdzakelijk moisturizers en zonnecrèmes van de huismerken Deliplus en Solcare. In de onderstaande producten zitten componenten die niet, onafhankelkijjk van elkaar, kankerverwekkend kunnen zijn.

De elf uit de winkels verwijderde produten zijn:

    Deliplus nutritiva corporal con aceite de oliva
    Deliplus crema de manos nutritiva
    Deliplus hidratante corporal con aloe
    Deliplus hidratante corporal efecto luminosidad
    Deliplus hidrantante corporal reafirmante
    Deliplus hidratante antisequedad para pies
    Deliplus nutritiva corporal con almendras
    Deliplus hidratante corporal pieles atópicas
    Solcare loción after sun hidratante
    Solcare loción after sun luminosidad
    Solcare gel after sun aloe vera
Verstomd


Radio- zendmachtigingen: de Regering gaat controleren op, en optreden tegen radio-piraten

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 21 juli 2012 - De Ministerraad van de Canarische Regering heeft in haar vergadering van vrijdag 20 juli 2012 het decreet goedgekeurd waarmee men de werkverdeling wijzigt bij het Ministerie van Algemene Zaken, met het doel een nieuwe eenheid te creëren: De Inspección de Medios de Comunicación (Inspectie Communicatiemedia), die ondergebracht wordt bij het Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios (Vice-Ministerie van Communicatie en Betrekkingen met de Media).

Deze nieuwe Eenheid zal gaan toezien op het naleven van de wettelijke bepalingen voor de sociale communicatiemedia, door het uitoefenen van bevoegdheden die hiertoe zijn toegekend aan de Canarische Regering, en zal bestaan uit: een hoofd van dienst, twee inspecteurs, twee instructeurs en twee kantoren als Hoofdkwartier.

De president van de Canarische Regering, Paulino Rivero, analyseert de situatie in de Ministerraad.

De functies welke zijn toegewezen aan de Inspectie van de Communicatiemedia zullen bestaan  uit het controleren op het naleven van de voorwaarden voor afgifte en/of ontvangst van audiovisuele communicatiediensten en het nakomen van de verplichtingen en verbintenissen in het kader van de desbetreffende vergunning.

De Inspectie zal in de uitvoering van haar taken eveneens verantwoordelijk zijn voor controles, rapportage, maatregelen, onderzoek, analyses, controle en bewijsvoering.


De lichtmast in het Stadion van Maspalomas welke de openbare energievoorziening is voor de radioverbindingen en radiozenders zonder vergunning, waaraan de Gemeente, ondanks de aangiften, al ruim tien jaar medeplichtig is.

Inspecties
Eveneens zal deze nieuwe Eenheid de taak hebben alle documentatie te bestuderen, te analyseren en te compileren van de klacht, of aangifte van de uitgevoerde inspectie; evenals, het uitvoeren van controlebezoeken, het opstellen van rapporten, de boekhouding en bescheiden van bedrijven te controleren en daarvan kopieën te maken, installaties te inspecteren, naast het controleren van activiteiten en vestigingen voor het aanbieden van de betreffende  audiovisuele mediadiensten

Ook zal deze nieuwe Inspectie Communicatiemedia in de vestigingen vaststellen, of de betreffende bedrijven voor het  aanbieden van audiovisuele mediadiensten met hun activiteiten voldoen aan de wettelijke verplichtingen en bedrijfsreglementen en het verifiëren van het bestaan van infrastructuur voor het verlenen van de verplichte dienstverlening.

De Inspectie Communicatiemedia zal uiteindelijk alle informatie van welke aard dan ook kunnen verkrijgen en kanaliseren, over de werkelijke situatie van de audiovisuele mediadiensten en, elke andere inspectie kunnen uitvoeren die bij wet of regelement aan haar is toegekend.
Verstomd


Aanklacht tegen plaatsing negen telefoon-antennes op Hotel Maritím Playa

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - woensdag 20 juni 2012 - Een eilandbewoner in het Zuiden van Gran Canaria heeft in een schriftelijke aanklacht, gericht aan de burgemeester van San Bartolomé de Tirajana, de veronderstelde illegaliteit bij de plaatsing van negen antennes voor mobiele telefonie aangegeven, deze antennes staan op het platte dak van Apartamentos Maritím Playa.

De klacht is begin juni 2012 verzonden en valt onder de diverse arresten van het Hooggerechtshof, die alle vernietigend zijn voor de gsm-bedrijven, en in veel gevallen ook voor de gemeenten voor hun permissiviteit ( een attitude waarbij men zeer veel toelaat zonder voorwaarden te stellen en het toepassen van sancties en verbodsregels zoveel mogelijk tracht te weren).

                        Apartamentos 'Maritím Playa'.

Naar de mening van de aangever, bevindt de installatie zich op een appartementengebouw, dat een toeristische woonbestemming heeft midden in Playa del Inglés met diverse eenheden die verhuurd zijn aan eilandbewoners, waardoor men “niet voldoet” aan de regelgeving welke is vervat in het Algemene Plan Ruimtelijke Ordening en, een elektromagnetische vervuiling veronderstelt te zijn voor het gebied.

Bovendien gaat het om een vereniging van eigenaren - waarvan de voorzitter niet het recht heeft  aanbiedingen ten behoeve van de gemeenschap te weigeren, of te aanvaarden, zonder voorafgaande unanieme toestemming van de algemene vergadering -  zo verzekert de aangever.

De werkzaamheden op het dak houden, naast de verhoging van het gebouw,  het herbergen van installaties in met een gewicht  van meer dan 1.500 kilo, wat eveneens unanimiteit vereist van de algemene vergadering.

Het slachtoffer heeft eraan herinnerd, dat geen enkele bewoner verplicht is, om in zijn woning storingen te dulden die afkomstig zijn van gemeenschappelijke voorzieningen, zoals de magnetische golven van de elementen, in de zin van de van toepassing zijnde jurisprudentie.
“Zo er al een of andere  soort vergunning voor deze installatie is afgegeven, is die van rechtswege nietig, omdat men die verleend heeft in strijd net de huidige planning, “ zo benadrukt hij.

Sloop
De aangever heet de Gemeente gevraagd, over te gaan tot het uitvaardigen van een decreet, dat men stopt men de activiteit en vervolgens de installaties sloopt, omdat het gaat, om een niet toegestane activiteit, die onwettig is.


Eveneens verzoekt hij de inleiding van een procedure tegen de eigenaren van het gebouw en de telefoonmaatschappijen, waarbij hij zich het recht voorbehoudt, gerechtelijke stappen te ondernemen.

Tuchtprocedure
Op zijn beurt, heeft de wethouder van Bouwzaken, Ignacio Casteleiro, aangegeven, dat de aangifte zal worden geanalyseerd door technici van de Gemeente, om over te gaan tot het opstarten van een tuchtprocedure.

Het Departement Bouwzaken zal alle nodige maatregelen nemen, om schade  die de genoemde antennes zouden kunnen veroorzaken, te voorkomen; en, men zal ondersteuning verlenen aan de overheden die meer bevoegdheden hebben.

                                 Apartamentos 'Maritím Playa'.

Toekenning van de ruimte

De eigenaar van het pand, Bjorn Christ, heeft aangegeven, dat antennes voor mobiele telefonie niet door de Directie zijn geplaatst, maar door de telefoonmaatschappijen zelf.

De appartement-eigenaren stellen een ruimte ter beschikking voor de plaatsing ervan, en het zijn de telefoonmaatschappijen zelf die belast zijn met het aanvragen van de benodigde toestemmingen en vergunningen waarmee ze zich aanpassen aan de gereglementeerde ruimte.

“Als ze die vergunningen niet hebben, dat ze het dan maar verwijderen,” merkt hij op, “maar in elk geval, zijn het de maatschappijen die zorgen  voor de installatie,”  zo voegt Bjorn Christ toe.
Verstomd


Radio-zendmachtiging

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 9 mei 2012 – De Canarische President, Paulino Rivero, heeft in het Parlement aangekondigd, dat zijn Kabinet een  “rigoureuze controle” in gang zal zetten op de FM radio-zendmachtigingen welke zijn toegekend via een omstreden openbare aanbesteding. Dit met het doel, dat, “ondernemingen die ‘zich niet houden’ aan de vereisten, ook kunnen gaan behoren tot diegenen die ‘buiten de boot gevallen zijn’, bij de gunning.”

Op een vraag van de fractieleider van de Partido Popular (PP), Australia Navarro, heeft Rivero herhaald, “dat de openbare aanbesteding een technische en juridische strekking heeft en men, uiteraard, niet kan spreken vanuit politieke perspectieven.”

                                       De FM-verdeling op Canarias.

De president heeft erop aangedrongen, “dat de PP heeft deelgenomen aan alle fasen van de aanbesteding,” waarbij hij heeft toegegeven, “ dat de beoordeling van de gunning exclusief was voorbehouden aan de  Mesa de Contratación ( Beoordelingscommissie), zonder, dat de Canarische Regering daarbij de mogelijkheid had, in te grijpen.”

Daarom heeft de president opnieuw elke politieke afwijking in het resultaat van de aanbesteding, van de hand gewezen, hoewel hij erkende, “dat veel ondernemingen in de kou zijn blijven zijn” waardoor de Regering werkt aan een plan, “zodat de Spaanse Regering een uitbreiding naar 77 frequenties zal accepteren, die nog steeds mogelijk zijn in het Canarische radiospectrum.”

Navarro nam geen genoegen met deze uitleg; voor hem hebben op 4 april 2012 de ministers van de PSC (Socialistische Partij van Canarias), door weg te lopen uit de Ministerraad, “een  verschrikkelijke en schaamtevol rol gespeeld,” net zoals overigens de betreffende Regering.

De PP-woordvoerder erkende ook, dat de nationalistische leiders, zoals José Luis Perestelo en Ana Oramas, openlijk hebben verklaard, dat ze niet akkoord waren met het uiteindelijke resultaat van de gunningen.
Verstomd


Gran Canaria, pata negra (*)

ARUCAS - donderdag 26 april 2012 -Gran Canaria Calidad’ (‘Grote Canarische Kwaliteit’). Dit is het merk, dat over enkele weken gelanceerd zal worden door het Cabildo (Eilandbestuur), om de consument het beste van het beste te bieden aan producten die vervaardigd zijn op het Eiland en, die afkomstig zijn uit de tuinbouw, de  pluimveehouderij en de zee. Het Cabildo lanceert het merk: ‘Gran Canaria Calidad’, om het beste van het land te onderscheiden.

María del Pino Ballesteros Fariña is chef van de Afdeling Servicios Agropecuarios (Landbouwkundige Dienst) en omschrijft het plan als, “de as waarom al het werk van het Ministerie van  Landbouw draait, een grote uitdaging en vernieuwing.”

el-psoe-de-ingenio-sortea-un-cochino-negro-gran-canaria-3.large.jpg


Ballesteros legt uit, dat de slag om de ‘hoeveelheid’ is verloren, maar niet van die, om de ‘kwaliteit’; vandaar, dat men het werk van tientallen personen indiceert, om ‘waarde” toe te kennen aan de producten. Het is een lang proces geweest. Het zijn  twee jaar geweest van bureaucratische afhandeling; het in het leven roepen van deskundigen-commissies, die minutieus tot in het kleinste detail de eigenschappen en de procedures hebben vastgesteld en aan de hand van  de beste kennis van de drie laboratoria waar 14 mensen werken om tot in het molecuul onderzoek te verrichten van de producten die in aanmerking komen voor het label ‘Gran Canaria Calidad’.

De selectie en het kwaliteitsonderzoek zijn nog niet geheel afgerond. De chef  en de directeur van het Landbouwkundig Laboratorium, respectievelijk Juan Ramón Fernández en Rosa Hernández, zijn in de weer met spectrometers voor het vaststellen van de optische emissie door inductief gekoppeld plasma en met koolstof-stikstofmeters waar als eerte het vlees van het zwarte varken wordt onderworpen, de honing en de olijfolie, om later andere producten te onderzoeken,  nog voor het einde van dit regeringsmandaat.


                                                    IK BEDRIEG JE NIET
Een voorbeeld van hun nut, laat Nicolás Navarro Guerra del Río zien, technisch dierenarts van de Granja Agrícola Experimental (Experimentele Boerderij  =  Landbouwschool),  waar de laboratoria zich bevinden. En wel in het geval van het cochino negro (zwarte biggetje) , "Men garandeert een vleeskwaliteit die beter is, dan die van de andere, blanke rassen en, wat het belangrijkst is, beter dan het vlees met lage kwaliteit van het hybride zwarte varken, dat men op Gran Canaria bedrieglijker wijze verkoopt alsof het afkomstig zou zijn van het cochino negro (zwarte varken).Deze garantie verkrijgt men, door te voldoen aan de technische specificaties van het merk, en dat zijn veel vereisten, o.a. moet het dier geregistreerd staan in het Libro Genealógico de la raza Porcina Negra Canaria (Stamboek van het Canarische Zwarte Varkensras) (Dat gecertifieerd wordt door de Asociación de Criadores de Cochino Negro Canario = Vereniging van Fokkers van het Canarische Zwarte Varken) en,  dat dit is opgegroeid onder adequate behandeling en voeding.


De winnares Soledad Piñeyro, volop aan het werk tijdens de kookwedstrijd die in 2011 voor de zevende keer gehouden is tijdens  de regionale vakbeurs ‘ExpoHostel + Gastronomía’.


Panceta de cochino negro canario
crujiente con salsa (Knapperig spek van het Canarische Zwarte Varken met saus).


Pata Asada de Cerdo (Fricandeau).

20101112133630425.large.jpg

* Pata negra
Pata negra ("zwarte poot") is in de volksmond de gebruikte term voor de Spaanse Iberico ham die tot de beste rauwe hamsoorten wordt gerekend. De ham wordt voornamelijk in Zuidwest-Spanje geproduceerd.

De naam pata negra is genoemd naar de poten van het zwarte varken. Het is echter geen officiële benaming meer voor deze ham, in Spanje is deze term zelfs verboden.
De Ibérico ham wordt officieel geclassificeerd in verschillende kwaliteiten: van Jamón Ibérico de Cebo, Jamón Ibérico de Cebo Campo, Jamón Ibérico de Recebo tot (de beste) Jamón Ibérico de Bellota.

Alleen de hammen van de varkens die in hun laatste groeifase uitsluitend met eikels (bellotas) en grassen in en uit de vrije natuur (dehesa) zijn gevoed mogen Jamón Ibérico de Bellota (achterpoot) of Paleta Ibérica de Bellota (voorpoot) genoemd worden. Dit is vastgelegd in de Spaanse wetgeving. Varkens die een mix van eikels en diervoeders hebben gehad heten Recebo of Cebo, of gekruiste varkens. Deze zijn ook een stuk goedkoper. De andere bekende Spaanse ham, Serrano, is van een ander ras varken, het "cerdo blanco" (witte -  roze, zo u wilt - varken).

Lees meer wetenswaardigheden over ‘pata negra’ op:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pata_negra

Verstomd


Licenties Radiofrequenties: Kiss gaat 1,5 miljoen euro investeren en creëert 40 vaste arbeidsplaatsen in Zuid Gran Canaria  

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 11 april 2012 - Uit de overzichtslijst van gegunde radio-licenties aan daardoor erkende bedrijven, welke op dinsdag 10 april 2012  is gepubliceerd in de Boletín Oficial de Canarias (BOC) (Canarische Staatscourant), is af te leiden, dat ‘Kiss Radio’ in de komende 15 jaar in de gemeenten San Bartolomé de Tirajana en Mogán in totaal  €1.585.000,= zal gaan investeren in de vier vestigingen van waaruit men FM-uitzendingen verricht welke de door de Canarische Regering toegekende licenties zullen moeten gaan exploiteren.

De keten heeft zich verplicht om €452.000,= te investeren in elk van de twee gegunde zenders in de gemeente San Bartolomé de Tirajana.

Blas Herrero in het Kiss FM- station in Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Bovendien heeft Kiss Radio zich vastgelegd op het aannemen van 12 vaste medewerkers, van wie twee met een deeltijdcontract en,  drie medewerkers die mindervalide zijn, aldus de overeenkomsten zoals die die zijn vervat in het Decreet waarmee men het probleem van het toekennen van de licentie-aanbesteding uiteindelijk heeft opgelost.

Mogán
Op haar beurt zal Kiss Radio twee vestigingen in Mogán openen, een met een investering van €336.000,= en de andere in Puerto Rico, met een investering van €345.000,=. Beide radiostations krijgen 8 vaste medewerkers, van wie 1 met een deeltijdcontract en 2 mindervalide.

Gran Canaria
Op Gran Canaria ‘moet’ de investering €3.480.00,= zijn,  met in totaal 89 vaste arbeidsplaatsen  voor de 8 zenders van:
- Las Palmas de Gran Canaria,
- Telde-

 Ingenio,
- Mogán,
- Mogán-Puerto Rico,
- San Bartolomé de Tirajana-Maspalomas,
- San Bartolomé de Tirajana-Tunte,
- Santa María de Guía.

Met licentie
Zoals de Gemeente San Bartolomé de Tirajana er aan herinnert, zullen behalve de toegekende licenties aan Radio Maspalomas, Cadena SER en Radio Dunas, alle andere zenders illegaal zijn volgens de werking van het nieuwe decreet voor de toekenning van licenties, dat een einde maakt aan de aanbestedingsprocedure van de Overheid,

De zenders die nu een zendmachtiging hebben gekregen, zijn in San Bartolomé de Tirajana:
- Canarias Difusión S.L. op 89.6,
- Faycan Publicidad, S.L. op 94.5 en 100.4,
- Kiss Radio, S.A. opl 97.2 en 101.8,
- Radio Popular, S.A. Caneda Ondas Pop. Espa. op 102.9.

Bovendien kunnen de zenders die al over een licentie beschikten, blijven uitzenden, dit zijn:
- Cadena SER op 99.6,
- Radio Maspalomas 95.3
- Radio Dunas 107.6.

In Mogán heeft Kiss Radio S.A. zendmachtigingen verkregen op 102.8 en op106.9; evenals Canarias Difusión, S.L. op 105.3. De overige zenders zijn illegaal verklaard, met uitzodering van Radio Mogán, omdat deze zender al over  een licentie beschikte.

Canarias
Kiss Radio zal in de komende 15 jaar in totaal op Canarias €11.797.000,= moeten investeren in de 28 FM-zenders waarvan men de verkregen zendmachtigingen zal moeten exploiteren.

Bovendien zal de ondernemersgroep van de Asturische zakenman Blas Herrero - die gevormd is vanuit een zendertotaal,  dat aanvankelijk ‘Radio Blanca’ heette en vervolgens is omgedoopt tot ‘Kiss Radio’ - gedurende de genoemde periode, minimaal, 308 vaste medewerkers in dienst moeten hebben en 45 tijdelijke. Dit,  in de zin van de voorstellen die deze groep gedaan heeft bij de aanbesteding van de radiovergunningen, die uiteindelijk is gegund door de Ministerraad, in afwezigheid van de PSC/PSOE-ministers en uitsluitend de aanwezigheid van de Coalición Canaria (CC)

Controle op de toekenning
Om de naleving van de voor  de aanbesteding gedane voorstellen te controleren, beschikt de Canarische Regering momenteel over geen enkel controleorgaan; ondanks, dat men ruim twee jaar geleden - op 12 januari 2010 – het Wetsvoorstel heeft aangenomen voor het creëren van de Consejo Canario del Sector Audiovisual (Canarische Raad voor de Audiovisuele Sector). Overeenkomstig die wettekst,  zou het genoemde orgaan geroepen zijn “de controlerende macht uit te oefenen en, boetes kunnen opleggen in de audiovisuele-sfeer;” daarbij inbegrepen, “de radio-uitzendingen, met het doel, zekerheid te verschaffen aan de vertegenwoordigers en de operatoren in de sector.”

In het betreffende wetsvoorstel voor het oprichten van de Consejo Audiovisual (Audiovisuele Raad), erkent men “de overdreven rol die de tussenkomst van de uitvoerend macht vaak heeft gespeeld in de audiovisuele media,” waarbij men er toe is gekomen, om het als ‘een anachronisme’ te kwalificeren, dat moet worden overwonnen in het voordeel van modellen die gebaseerd zijn op deelname door, van de overheid onafhankelijk zijnde, prestigieuze instellingen.
Verstomd


De Spaanse Regering gunt 155 radio-zendmachtigingen

CANARISCHE EILANDEN - Witte Donderdag 5 april 2012 - De Spaanse  Regering heeft op  woensdag 28 maart 2012 het decreet goedgekeurd waarmee de openbare aanbesteding is voltooid, voor het toekennen van  155 zendmachtigingen voor radioverbindingen met frequentiemodulatie.  Hiermee zijn, op zes na,  de radiozenders in het Zuiden illegaal verklaard door de Canarische Regering.

Het betreft hier de openbare aanbesteding welke op  28 juli 2012 is opengesteld.  (Kijk op Wikipedia, om te weten wat frequentiemodulatie is: http://nl.wikipedia.org/wiki/Frequentiemodulatie).-

Antennes van de diverse illegale radiozenders die geplaatst zijn in het Estadio Municipal van Maspalomas.

De periode voorafgaand aan de gunning - een jaar en zes maanden - is kort geweest, aldus de woordvoerder van de Canarische regering, Martin Marrero, die laat weten, dat deze periode in de overige deelstaten gemiddeld 4 jaar in  beslag neemt.

                                                 Martín Marrero.

Marrero heeft uiteengezet, dat men 642 biedingen heeft ontvangen voor de 156 te verdelen licenties die in het Plan Técnico Nacional (Nationale Technische Plan) zijn toegewezen aan de Archipel; hoewel, men er maar 155 heeft toegekend, omdat men  in de gemeente Garafía (La Palma) slechts twee aanbiedingen heeft uitgebracht op de drie geplande frequenties, waardoor er één ongebruikt blijft.

Deze vergunning heeft een geldigheidsduur van 15 jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de gunning wordt  geformaliseerd die uitdrukkelijk voorziet in de essentiële voorwaarden van  de wettelijk voorgeschreven aanbesteding en de wettelijke eisen ter voorkoming van mogelijke schade.

De woordvoerder van de Spaanse Regering heeft gezegd, dat de overheid ‘uiterst’ waakzaam zal zijn in de bewaking van de naleving van de voorwaarden en hij heeft opgemerkt, dat de Canarische Regering de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren heeft nageleefd, “maar, dat er niets is voorgevallen, omdat we de zekerheid hebben, dat men objectief heeft gehandeld, overeenkomstig de wet.

Marrero heeft opgemerkt, dat het probleem met radio is, dat het radiospectrum beperkt is en, “dat er niet voor iedereen ruimte is.”

Men verwijst hiermee naar de 40 aanvragen die niet zijn toegekend, omdat het advocatenkantoor dat hen vertegenwoordigt deze gepresenteerd heeft buiten de daartoe vastgestelde termijn en, dat de Regering in dit geval een mogelijke onregelmatigheid heeft ontdekt, waarvan zij het Openbaar Ministerie op de hoogte heeft gesteld.

Martín Marrero heeft aangegeven, dat er twee verdachten zijn wegens vermeende misdrijven, zoals valsheid in  geschrifte, professionele fraude en vermeende oplichterij.

Volgens de regeringswoordvoerder, is de goedkeuring van dit decreet en belangrijke stap in de regulering van de radiofonische markt, maar hij verduidelijkte, dat deze niet definitief is.

Onder de voorwaarden die de licentiehouders moeten naleven, bevindt zich de beschikking, dat de licentie voor wat betreft de start van de uitzendingen, een voortdurende uitzending garandeert en dat men de technische specificaties van  de licentie respecteert die betrekking hebben op de locatie, potentie, frequentie en allerlei andere, technische eisen die zijn vastgelegd in de geldende wetgeving met betrekking tot de toekenning van het systeem.

Eveneens moet de licentiehouder de technische kwaliteit van de installatie onderhouden overeenkomstig het bepaalde voor deze bases en, moet men voldoen aan het reglement voor  radiofonische uitzendingen, dat  deze dagelijks niet korter mogen zijn, dan de voorgeschreven periode tussen 8 uur ’s morgens en 12 uur ’s nachts.

Men moet de toestemming vragen aan het bevoegde orgaan van de Canarische Regering voor de zakelijke en juridische handelingen die te maken hebben met de licentie.

Een andere voorwaarde die men eist van de licentiehouders is, dat men meewerkt en de controles toestaat die men zal verrichten, om vast te stellen, of men voldoet aan de licentievoorwaarden en, dat men de bewegende beelden en audio archiveert en bewaart.

Het decreet voorziet erin, dat het uitvallen van de essentiële voorwaarden en de verbintenissen die zijn aangegaan door de bieder, reden kan zijn, tot intrekking van de zendmachtiging.

Bovendien specificeert men, dat de uitzendingen moeten beginnen binnen een termijn van 18 maanden na de publicatie van het nu goedgekeurde decreet, of binnen een kortere termijn, zoals die is genoemd in de bieding.

Slechts drie van de zes zenders mogen opnieuw uitzenden,
de Canarische Regering verklaart de overige zenders in het Zuiden illegaal

De uitzonderingen zijn Radio Maspalomas, Cadena SER en Radio Dunas, en de Canarische Regering heeft, met de goedkeuring van het decreet, dat de radio-aanbesteding oplost, officieel de overige radiostations die uitzenden in San Bartolomé de Tirajana illegaal verklaard. Van de overige zandmachtigingen zijn  er drie aan Mogán toegekend en drie aan Telde.

San Bartolomé de Tirajana
In het geval van San Bartolome de Tirajana zijn de  de  radiofonische ondernemingen die  een zendmachtiging hebben gekregen:
- Canarias Difusión S.L. op 89,6;
- Faycan Publicidad, S.L. op 94,5 en 100.4;
- Kiss Radio, S.A. op 97,2 en 101.8;
- Radio Popular, S.A. Caneda Ondas Pop. Espa. op 102,9.

Bovendien blijven de zenders die al over een licentie bechikten, radiouitzendingen verzorgen, dit zijn:

- Cadena SER op 99.6,
- Radio Maspalomas op 95.3
- Radio Dunas op 107.6,
de rest valt buiten de wetgeving, waardoor zij moeten stoppen met hun uitzendingen vanaf het moment, dat het decreet is gepubliceerd in het Boletín Oficial de Canarias (de Canarische Staatscourant).


Mogán
In de gemeente Mogán heeft Kiss Radio, S.A. opl 102.8 en op 106,9 toestemming tot uitzenden gekregen; eveneens Canarias Difusión, S.L. op 105.3.  De overige zenders heeft men illegaal verklaard, behalve Radio Mogán , die al over een licente beschikte.

Telde
Voor Telde heeft de Canarische Regering de beslissing van de Evaluatiecommissie erkend, die vergunning geeft aan:
- Canarias Difusión, S.L. op 87.6;
- Faycan Publicidad S.L. opl 99.6 
- Kiss Radio S.A. op 105.

Decreet
De Ministerraad van de Canarische Regering heeft in  haar vergadering van woensdag 4 april 2012, die heeft plaatsgevonden op Tenerife, het hierboven omschreven decreet goedgekeurd voor wat betreft de Canarische Eilanden. Het betreft hier wetgeving die geregeld is bij Wet 7/2010, van 31 de maart, en per Decreet 80/2010, van 8 juli.

Meer informatie over deze materie kunt u nalezen op de internetpagina van de Canarische Regering:
op:

http://www.gobcan.es/presidencia/index.jsp

op:
El Gobierno aprueba el decreto que resuelve el concurso público para el otorgamiento de licencias de radio con modulación de frecuencia
>

of via:
Condiciones para la adjudicación
Een overzicht van de op de Canarische Archipel erkende zendgemachtigden en hun frequenties treft u aan in PDF-formaat op:

Licencias de radio adjudicadas   [33,99 Kb]

Verstomd


Spanje introduceert de Ley de Transparencia

MADRID – dinsdag 27 maart 2012 - Binnenkort voert Spanje een nieuwe Ley de Transparencia in; een wet, die de Staat verplicht, informatie te verschaffen aan de burger en die te vergelijken is met de 'Wet openbaarheid van bestuur' (Wob) in Nederland.

Voor burgers wordt het mogelijk gemaakt, om te controleren wie hun belastinggeld uitgeeft en waarvoor/waaraan. Zo kan op basis van de nieuwe wet inzicht worden verkregen in contracten tussen de Overheid en andere partijen.
Ook worden de inkomsten van alle ambtenaren gepubliceerd. De handel en wandel van het Spaanse openbare bestuur kan zo tot in de details worden gevolgd.

Behoorlijk bestuur

In een later stadium wordt er nog het hoofdstuk ‘behoorlijk bestuur’ aan toegevoegd. Als bestuurders hun taken niet goed uitvoeren, kan dit worden bestraft met sancties, of zelfs met aftreden.

Traditie van geheimhouding
Volgens minister-president Rajoy is de wet bedoeld, om de traditie van geheimhouding in de Spaanse bureaucratie open te breken. Spanje heeft een van de minst open overheden ter wereld en deze positie moet veranderen, aldus de premier.

De Partido Popular heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt, naar meer openheid te streven, en maakte de Ley de Transparencia tot een van de speerpunten van het overheidsbeleid.

De voornaamste reden hiervoor is de grote hoeveelheid corruptieschandalen rond overheidscontracten die de laatste jaren het land hebben geteisterd  en die het imago van Spanje behoorlijk hebben aangetast.

Recht om te weten

Twee civiele groepen gaan controleren of de nieuwe wet ook goed wordt gehandhaafd. Er is o.a. een internetpagina  gelanceerd waar burgers hun vragen over openbare instellingen kwijt kunnen:
http://www.tuderechoasaber.es/es/profile/sign_in?r=%2Fes

Bron: www.spanjevandaag.com

Verstomd


San Bartolomé hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de Familie Del Castillo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - woensdag14 maart 2012 - De Grafelijke Familie Del Castillo heeft een miljoenenbedrag geëist voor de waarde van de grond en het mogelijke gebruik daarvan. Het Hooggerechtshof stelt de Gemeente in het gelijk.

De Gemeente San Bartolomé de Tirajana hoeft uiteindelijk de Familie van de graaf Del Castillo niet schadeloos te stellen voor de 19.365 m² die de gemeentelijke begraafplaats van Pedrazo, de parkeerterreinen, de toegangswegen en de vrije ruimte rondom de Gewijde Grond in beslag nemen.

                             Cementerio Municipal de Pedrazo
.

Een nieuw vonnis van het Hooggerechtshof van de Canarische Eilanden ten gunste van de Gemeente voorkomt dat men de familie Del Castillo een miljoenenbedrag zou hebben moeten betalen voor de waarde van de grond en het mogelijke gebruik ervan.

Destijds heeft de Familie Del Castillo, in het kader van het Algemene bestemmingsplan, van de Gemeente een schadevergoeding geëist voor het -  zonder enige vorm onteigeningsprocedure - in gebruik nemen van de grond, voor de terreinen van de Cementerio Municipal de Pedrazo (Gemeentelijke Begraafplaats van Pedrazo) en de grond eromheen met een actieradius van 500 meter, die de grafelijke Familie als haar eigendom beschouwt.

De zaak kwam bij de Rechtbank van Las Palmas voor de  Kamer voor Overheidsgeschillen terecht, waar men op 8 oktober 2009 vonniste ten gunste van de Gemeente, waarbij men ervan uit is gegaan, dat de percelen vanwege ‘gewoontegebruik’ eigendom zijn van de Gemeente, door het voortdurende, ononderbroken, vreedzame en openbare gebruik van de terreinen gedurende meer dan dertig jaar; zonder, dat daar enige aanspraak op is gemaakt.

Bovendien staat in het vonnis, dat het betreffende openbaar grondbezit op de lijst staat van de Gemeentelijke Eigendommen en dit al ononderbroken vanaf 1958, toen met de aanleg van de begraafplaats is begonnen.

Kwitanties voor de nissen
Om haar eigendomstitel te garanderen, heeft de Gemeente als bewijs kwitanties uit die periode aan de Rechtbank overlegd, voor de huur van de nissen, evenals bewijs, dat er doodgravers aan het werk zijn geweest op die begraafplaats.

De Juridische Dienst van de Gemeente heeft ook een akkoord uit de gemeenteraadsvergadering van 7 april 1957 aangedragen, waarin men verwijst naar de aanleg van de begraafplaats, die is geopend op 18 juli van datzelfde jaar en die, door het uitblijven van door de Provincie toegezegde subsidies,  is uitgevoerd dank zij de financiële steun van het plaatselijke bedrijfsleven en een bijdrage van de Gemeente, waarvoor burgemeester Enrique Jorge García en de wethouder Marcial Franco Jiménez zitting hebben genomen in het comité van aanbeveling.


De Graaf van Vega Grande de Guadalupe, Alejandro del Castillo y del Castillo (deze foto van de 82-jarige is gemaakt in 2011).

In die gemeenteraadsvergadering heeft men ook de noodzaak gemeld, dat de Graaf van Vega Grande de Guadalupe, Alejandro del Castillo y del Castillo, melding zal maken en bevestiging zal geven van het schenken van het terrein, dat de Gemeente gebruikt heeft voor de aanleg van de begraafplaats.

Eveneens heeft de Gemeente aan de Rechtbank een akkoord  uit de gemeenteraadsvergadering van 6 juni 1957 overlegd, waarin men het eens is geworden over de goedkeuring van het technische bouwproject van de begraafplaats en, men dit 15 dagen lang ter openbare kennisneming  heeft gesteld aan het publiek, voor het vernemen van bezwaren.

Als tegenbewijs heeft de Grafelijke Familie aan de Rechtbank de inschrijvinging overlegd  van het hoofdlandgoed in het Register, waaruit blijkt, dat er nooit afscheiding heeft plaatsgevonden van de grond met bestemming tot begraafplaats; evenals de eigendomstitel uit het Kadaster en de betaling van het zegelrecht daarover en daarmee van de vermeende illegaliteit, het betreffende landgoed op te nemen in het Algemene Bestemmingsplan van de Gemeente.

Gebruik toegestaan
Nu heeft  de Rechtbankkamer voor Overheidsgeschillen de vordering in hoger beroep van de Grafelijke Familie definitief afgewezen, door opnieuw ten gunste van de Gemeente te vonnissen. Dit hoger beroep is door de Familie Del Castillo ingediend volgend op de uitspraak van 8 oktober 2009, die eveneens  is uitgevallen ten gunste van de Gemeente.

De Gemeente heeft zich steeds verzet tegen het hoger beroep van de Grafelijke Familie op die uitspraak, door te verdedigen, dat het handelen van de Gemeente gaat over, “een toegekend en toegestaan gebruik sinds 1956,” en, dat er in geen enkel geval sprake  is van een schadeloosstelling, “omdat sindsdien de grond in goed vertrouwen in gebruik is,”

Het recente arrest van het Hooggerechtshof gaat uit van de redenatie, “dat het een duidelijk feit is, dat de appelanten op de hoogte waren van het bestaan van de Gemeentelijke begraafplaats op hun terreinen; zonder dat men vast heeft kunnen stellen, dat tot op de genoemde datum (van het eerdere vonnis)  een claim is neergelegd.”
Een kwestie die men zou kunnen opvatten als, “tolerantie en stilzwijgen van de eigenaren over de grond bestemd voor begraafplaats met bij voortduring, gepubliceerd en vreedzaam sinds 1948: de Gemeente als eigenaar; met als gevolg, de erkenning gegeven te hebben van  de buitengewone verwerving van de grond door de Gemeente, op grond van Artikel 1951 van de Código Civil (het Burgerlijk Wetboek).

Relevante ondertoon
Het Hof concludeert ook, “dat  het Gemeentelijke bezit vreedzaam is geweest sinds men in 1958 is begonnen en, dat daarom voor dit Hof, de meest relevante ondertoon in de zaak is,” want het gaat klaarblijkelijk, om een ononderbroken, vreedzaam bezit waarbij de Gemeente de weg uitsluit die de Grafelijke Familie in dit kader heeft gebruikt als hoger beroep, “omdat het betreffende bezit heeft plaatsgevonden en, dat dit nooit nadelig  is geweest.”

Ook zegt het Hof in haar argumentatie, “dat men  ermee rekening moet houden, dat vanaf  de begindatum, het afgeperkte  - 3.116 m² groot zijnde -  ommuurde gedeelte van de begraafplaats als sinds 1956 in het bezit van de Gemeente was, zonder daarbij vast te hebben kunnen stellen, dat er enige aanspraak in gemaakt op de eigendom, waardoor het logisch is, dat het betreffende bezit zich heeft uitgestrekt tot de terreinen in de onmiddellijke nabijheid die onlosmakelijk verbonden zijn met het ommuurde gedeelte van de begraafplaats.”

Wat dit betreft voegt het Hof  het bestaan toe van “een zekere misleiding” in de eis van de Grafelijke Familie, door aan de totaliteit van de bezetting van de aan de ommuurde begraafplaats grenzende  terreinen zaken toe te voegen zoals, wegen, parkeerterreinen en openbare groenstroken.

“Men kan niet afzonderlijk gescheiden, of afgezonderd, waarderen wat bij het ommuurde gedeelte behoort, en dat daar onlosmakelijk mee verbonden is,”  zo bevestigt de uitspraak van het Hof, waarin men ook beargumenteert, als sluitend bewijs tegen het aangevochten vonnis, dat de terreinen, die voorwerp van de eis zijn, vermeld staan  in het geldige Algemene Bestemmingsplan met de kwalificatie Sistema General (Algemeen Gebruik), “juist vanwege hun dienstbaarheid aan de openbare voorzieningen, wat betekent, dat de opsteller deze kwalificeert als, dat wat feitelijk zijn bouwterreinen zijn,” en die blijken inbegrepen te zijn op de Inventarisatielijst van Gemeentelijk Onroerend Goed als: ‘Cementerio Municipal de Pedrazo’.
Verstomd


Onteigening van acht verwaarloosde honden en proces verbaal voor de eigenaar

Tegen de eigenaar van acht honden die op het punt stonden dood te gaan vanwege ondervoeding, is proces verbaal opgemaakt, voor ernstige nalatigheid en zware mishandeling, zo heeft het Gemeentebestuur van Las Palmas de Gran  Canaria laten weten in een communiqué. De honden verkeerden op het randje van de dood vanwege ondervoeding en vertoonden verschijnselen van lage perioden niet gegeten te hebben.

De honden, die  zijn overgebracht naar het albergue insular (hondenasiel) - met uitzondering van een, die moest worden afgemaakt - waren nagenoeg verlaten op een terrein in het gebied van El Zardo, dat uitsluitend op zondag bezocht werd door de eigenaar, om de dieren eten te geven.

Volgens rapporten van de dierenartsen, vertoonden de honden verschijnselen van lange perioden niet gegeten te hebben; waren de ribben en de wervelkolom zichtbaar, staken de bekkenbeenderen uit, was de spiermassa verdwenen, zaten ze onder de zweren en waren ze compleet verzwakt.

De honden zijn op 2 maart 2012 gered door een gezamenlijke actie van de Gemeente Las Palmas de Gran Canaria, via het Departement Openbare Gezondheid; de gemeentelijke dierenartsen; de  Eenheid Politiehonden  van de Policía Local  (Gemeentepolitie) en de Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) (Dienst Natuurbescherming) van de Guardia Civil, zo staat in het communiqué te lezen.

De nota maakt melding van dierenmishandeling, die volgens de Código Penal (het Wetboek van Strafrecht) bestraft wordt met een gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar; evenals volgens de Ley de Protección Animal (Wet Dierenbescherming) vanwege zware verwaarlozing, waarop een boete staat van maximaal €15.000,=.
Verstomd


Lidl weigert gigantisch reclamebord te verwijderen

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zondag 26 februari 2012 - De gemeente San Bartolomé de Tirajana heeft, via de Policía Local (Gemeentepolitie), op zaterdag 25 februari 2012 om 15:00 uur laten weten aan de supermarktketen, dat Lidl binnen twee uur het reusachtige reclamebord moet verwijderen, dat is aangebracht op de gevel van het Casa de la Maleza.
Maar in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 februari 2012 is de geel/blauwe reclame-uiting intact gebleven.

Het spandoek van enorme afmetingen onttrekt sinds vrijdag 24 februari 2012 een van de gevels van dit pand, dat behoort tot het Cultureel Historisch Erfgoed van de gemeente, geheel aan het zicht.

In het geval Lidl dit spandoek niet vrijwillig verwijdert, zal de Gemeente daartoe overgaan en tevens zal men de precariorechten intrekken waarover de supermarktketen beschikt voor de andere reclameborden die men op de viaducten van de GC-500 heeft geïnstalleerd en, waartegen aangifte is gedaan door sommige chauffeurs, vanwege de onveiligheid die deze reclameborden veroorzaken, als ze eventueel op de autoweg vallen.
Verstomd


Lidl: twee uur de tijd voor verwijderen reclamebord

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - zaterdag 25 februari 2012 - De Gemeente San Bartolomé de Tirajana heeft, via de Policía Local (Gemeentepolitie) , de multinational Lidl laten weten, dat de supermarktketen twee uur de tijd heeft voor het verwijderen van een reusachtig reclamebord, dat is aangebracht op de gevel van het Casa de La Maleza.

Het plakkaat van enorme afmetingen heeft sinds vrijdag 24 februari 2012 de gevels van dit pand, dat behoort tot het Cultureel Historisch Erfgoed van de gemeente, volledig aan het zicht onttrokken.

images63.large.jpg

Men heeft het reclamebord al op grote afstand van het gebied van El Veril kunnen zien, wanneer men als automobilist onderweg is van de autosnelweg GC-1 naar de GC-500 t, en ook zij die vanuit San Agustín richting Playa del Inglés onderweg waren, kunnen het plakkaat niet gemist hebben.

Reclame langs de openbare weg is strikt verboden op elke locatie die niet door de Gemeente is toegekend,  of als men geen precario-vergunning heeft voor een bepaald aantal dagen. En dat was bij Lidl dit keer niet het geval, zo heeft de Gemeente laten weten.
Verstomd


Toegang tot Internet met 100 Mb wordt gemakkelijker
Ministerie belooft “bureaucratie te elimineren,” die investeren voor operators bemoeilijkt

MADRID - zondag 29 januari 2012 -  De minister van Industrie, Energie en Toerisme, José Manuel Soria, heeft laten weten, dat zijn Departement werkt aan hervormingen zodat het aantal burgers toeneemt, dat toegang tot het Internet kan krijgen met een snelheid van 100 Mb per seconde.

“De hervormingen die nu al zijn ingezet, zijn gericht op een groot aantal doelen, zoals het verhogen van daadwerkelijke  concurrentie in een regelgevend kader voor alle operators en het bereiken van gelijkheid in de toegang tot diensten om de digitale kloof te verkleinen,” heeft Soria gezegd bij de presentatie van het jaarrapport ,‘La sociedad de la información en España 2011' (‘De informatiemaatschappij in Spanje 2011)"
In die zin bepaalt de Europese agenda, dat in 2020 alle Europese burgers beschikken over een minimumsnelheid van 30 Mb en, dat in dat jaar de helft van hen zal kunnen beschikken over Internet met 100 Mb.

8408f20d5a94f1a5133cd13775376481.large.jpg

“Het is noodzakelijk, dat er veranderingen komen in de regelgeving die het investeren in netwerken stimuleren. Dit zal de prikkel moeten zijn, om het concurrerend vermogen van de Spaanse economie te verhogen", zo bevestigde Soria.


Zodoende heeft de minister de ‘handschoen’ aangetrokken welke de president van Telefónica, César Alierta, hem in zijn toespraak heeft toegeworpen, die bevestigd heeft, dat, om de huidige “vicieuze cirkel” in de telecommunicatiesector te behouden, het noodzakelijk is, dat de maatschappijen investeren in infrastructuur en daartoe is het van vitaal belang, dat de autoriteiten enkele duidelijk ‘spelregels’ opstellen.

Bureaucratie terugdringen
De minister heeft ook beloofd, “de bureaucratische beperkingen te zullen  terugdringen, die het investeren door operators  bemoeilijken en die van negatieve invloed zijn op de effectiviteit en de efficiënte van de netwerken.

Soria heeft laten weten, dat het Secretaria de Estado para la Sociedad de la Información (Setsi) (Staatssecretariaat voor de Informatiemaatschappij) het beleid zal bevorderen voor de verspreiding van het gebruiken van digitaal gereedschap door stadsbesturen.
Het Ministerie van industrie werkt bovendien aan verbetering van het beleid voor het doen toenemen van de snelheid voor invoering van de vierde generatie netwerken met hogesnelheids-internet. Evenals, dat men de groei stimuleert van  het gebruik van het “ digitale netwerken als communicatiemiddel “in vrijheid”.

Anderzijds heeft de minister gesproken over de noodzaak hervormingen door te voeren op andere terreinen, zoals de arbeidsmarkt, waar het momenteel niet mogelijk is “te spelen” met de regels, die “ inefficiënt” zijn voor het creëren van werkgelegenheid; de financiering, waar men niet voldoet aan de “heilige missie” hulpmiddelen te verstrekken, en kredieten en leningen aan te gaan waaraan mensen die werkgelegenheid creëren, behoefte hebben.

De minister heeft daarbij ook naar de noodzaak verwezen, het niveau van de overheidskosten aan te passen, “omdat het bestaande niet past bij de huidige tijden,” en bovendien, inspanningen  te leveren, daar het momenteel niet langer mogelijk is te beschikken over een systeem waarbij het omzettekort met 3 tot 4 miljard euro oploopt, wat in december 2011 al 24 miljard euro veronderstelde te zijn. “Momenteel is het een inspanningsoplossing, maar als we het niet kunnen oplossen, verandert het in nóg een financieringsprobleem,” zo concludeerde hij.

*Het jaarlijks door de Stichting Telefónica uitgegeven verslag is (in het Spaans)  na te lezen/ te downloaden  op:
http://www.portalcomunicacion.com/nov_editoriales_det.asp?id=1912
Verstomd