site teller
site teller
site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-82.jpg

d-27.jpg


De komst van de gasfles naar Canarias in 1953,
vijf jaar eerder dan op het Península

Repsol heeft op het  Península  acht gas-vulstations,
met 70% marktaandeel

CANARISCHE EILANDEN - maandag 16 januari 2017 - De levering van gasflessen aan huis, en het ophalen bij tankstations, ontwikkelde zich op de Canarische Eilanden. Maar, net als zoals telefooncellen, zijn ze niet meer rendabel. De bedrijfssector zoekt naar manieren voor een bepaalde winstgevendheid.

De verkoop van gasflessen op de eilanden verplicht de ondernemingen een ingewikkelde,  openbare dienstverlening in stand te houden, zonder overheidssteun, of kostencompensatie zoals bij andere energievoorzieningen.
bombona-gas-canarias-k5FB--420x236abc.jpg                                              
Een opslagplaats voor butagas-flessen.
Terwijl een onderneming in de sector als Repsol op het Península (Schiereiland = het vasteland van Spanje) acht vulstations heeft met 70 % van het aandeel op de binnenlandse markt, heeft Disa op Canarias 5% van de Spaanse markt in handen, met het openhouden van zeven vulstations, inclusief de installatie op El Hierro.

De butagasfles kwam voor het eerst aan in 1953, dat wil zeggen vijf jaar eerder dan op het Pénínsula. Tot dan, kookten de Canario’s - en verwarmden ze water - met hout, steenkool en petroleum. Het gas begon de energiemotor te worden van de huishoudens op de eilanden met de opkomst van  het toerisme en het begin van de aanleg van de wegen, die de distributie mogelijk maakten.

Zeven jaar later, was in 1960 het huishoudelijke LPG-verbruik 11.000 ton,  en in 1970 was dat al 44.000 ton. Het waren jaren waarin de naamloze vennootschap Camping Gas Española dit systeem beheerde met hun vulstation voor gasflessen op Tenerife, hoewel er een zekere aanwezigheid was van BP Española de Petróleos en Comercial Hermanos Artiles, die zich bezighielden met de wereld van de groothandel in smeermiddelen en gas.

De keukens met gas waren uiterst populair, totdat in de jaren ’90 de keramische kookplaten hun  intrede deden in de huishoudens. Zonder schoonmaak problemen in  de keukens. En zo begon de daling van het gasverbruik.

De relatie van de Canario’s met het gas is oud
Tenerife Gas en Coke Company opereerden tussen 1888 en 1898 om toe te treden in de handel van openbare verlichting met gas, hoewel de komst van elektriciteit een einde maakte aan het project.

Ongeveer in 1906, eveneens op Tenerife, namen Gaswork Santa Cruz de Tenerife, Aktiengesellschaft  een infrastructuur in gebruik voor straten, huizen, keukens en bedrijven. Van 1907-1920  bereidden zij 32 kilometer van ondergrondse pijpleiding en verleenden zij hun diensten aan 1.327 keukens, 270 ovens, 946 kachels, 68 badkamers, diverse verwarmingen en zes gasmotoren. Unelco, tegenwoordig  Endesa, redde de fabriek die in deze strategische sector in 1938 stopte, dat wil zeggen, midden in de Guerra Civil (Spaanse Burgeroorlog).

Momenteel proberen bedrijven in de sector, om gezinnen op de eilanden  te lokken over te gaan op butano (butagas). Maar op Canarias zijn de mensen  bang voor gas. Misschien is het een collectief aangekweekte  angst. De rentabiliteit van de gasflessen is voor de bedrijven  zeer laag en de markt is zeer beperkt vanwege controlemaatregelen en het hoge aantal keramische kookplaten en elektrische boilers.

De gasflessen blijven een lage prijs houden. Er zijn gasflessen die men kan kopen voor €9,=
In Roemenië, met gemiddelde maandsalarissen van €400,= en een veel hogere noodzaak tot verwarmen dan op de Canarische Eilanden, is de prijs €13,=  In  Duitsland €34,= en in Frankrijk meer dan €25,=

Onlangs heeft een directielid van Disa, Miguel Benarroch -in een bedrijsforum georganiseerd door Deloitte y Asociación voor het Progreso de la Dirección (APD Canarias)-  opgemerkt, dat de eilanden acht kleine energetische-systemen zijn.

In de  bedrijfssector, zou het politieke systeem 'multisiglas'  verhinderen dat beleggers een doel kunnen hebben op de lange termijn met de horizonnen waarop de markt beweegt.

Disa, waarvan 3.000 gezinnen afhankelijk zijn, heeft verleidingsacties gelanceerd opdat de huishoudelijke markt de butagasfles niet verlaat. Het bedrijf heeft de schema's versneld en, nu in 2017, is het de eerste Canarische particuliere onderneming in de opwekking van hernieuwbare energie.

In de huishoudens waar de oliemaatschappij Demetro Carceller regeert heeft men de gasfles niet vergeten. Men heeft producten met een lage prijs gelanceerd, 5 kilogram, met 540 verkooppunten, om de verkoop te stimuleren. Momenteel, zou men een park van 530.000 eenheden hebben in dit formaat, wat van doen heeft met de grijze kleur die deel uitmaakt van het  energetische landschap van de regio.

Benarroch laat weten, dat het logistieke systeem van levering en marketing van olieproducten op de Canarische Eilanden zeer complex is, “omdat elk eiland een onafhankelijk energiesysteem heeft, die acht mini-landen vormen als men La Graciosa meetelt. Het bedrijf  heeft een vulstation op elk eiland. “Op de eilanden doet men alles op kleine schaal,” zegt hij.

Enkele  werken geleden heeft het Nationale Gerechtshof de Spaanse Regering veroordeeld 9,3 miljoen euro aan Disa Gas te betalen na de eis van de Canarische maatschappij voor nadeel en schade die geleden is door de toepassing van een berekeningsformule voor de maximumprijzen van de gasfles van Gas Licuado del Petróleo,  goedgekeurd door een order van het Ministerie van Industrie in 2009.

Het Nationale Gerechtshof is het eens met deze vaststelling van Hooggerechtshof

De Hoge Raad begrijpt, dat de formule ‘verliezen’ veroorzaakt voor de producerende bedrijven in de sector, door het produceren van,  “een kloof tussen de kosten, en de opbrengsten uit de verkoop van het product aan de consument." Voor het Nationale Gerechtshof heeft men, bovendien,  niet het herstel van de verliezen gegarandeerd, omdat men begrijpt, dat hoewel het gas voor huishoudelijk gebruik een gereguleerde sector is, de Staat moet proberen  het ondernemerschap aan te moedigen. Daarom  beschouwt men dit principe ’’tegengesteld’ aan de vereiste dat men de toelevering verricht tegen een prijs die op de lange termijn niet de kosten dekt.
000islas-canariaslogo-505.jpg


Butagas overheerst in Spaanse huishoudens

SPANJE - zondag 15 november 2015 - De maandelijkse rekening voor gas- en elektriciteit in Spanje bedraagt gemiddeld €96,40 (vaste lasten en belastingen inbegrepen). Aldus de gegevens van het Panel de Hogares van de Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) (Nationale Mededingingsautoriteit) betreffende het tweede kwartaal van 2015.

Het elektriciteitsverbruik  bedraagt  gemiddeld €56,30 per maand en dat van aardgas is €40,10, hoewel deze kosten kunnen variëren al naar gelang de weersomstandigheden en, of men wel/niet over gasverwarming beschikt, aldus de CNMC.
gas-natural.jpg
                                                                         Aardgas.
Zo geeft 38% van de huishoudens in Spanje aan, dat men en elektriciteitsvermogen heeft gecontracteerd van tussen de vier en zes kilowatt (kW), terwijl 27% minder dan 4 kW heeft. Bovendien geeft 25% van de huishoudens aan, dat men niet weet wat men aan kW vermogen gecontracteerd heeft, volgens de enquête die is gehouden onder 3.929 huishoudens en 7.979 personen.

Anderzijds laten de ondervraageden weten, dat ze geen kennis hebben van de energiesector; zo weet men in 74% van de huishoudens niet hoe de aardgas- of elektriciteitsrekening is samengesteld.

Bovendien weet 87,2% het verschil niet tussen de vaste lasten en de kosten voor elektrische energie, terwijl 75,67% van de huishoudens die over aardgas beschikken, niet weet wat het verschil is tussen de vaste lasten  en de kosten voor het gasverbruik.

Zo kent ruim de helft ook het verschil niet tussen de verkoper en de distributeur van energie, terwijl 80% geen onderscheid maakt tussen de vrije markt en de gereglementeerde markt, en 83,8% weet niet dat men ‘groene’ energie kan contracteren.

Bijna de helft van de Spanjaarden beschikt over aardgas, terwijl 33,6% butagas gebruikt, 11,1% stookolie, en 2,5% LPG.

Slechts 3,3% van de huishoudens in Spanje beschikt over een zelf-producerend  elektriciteitssysteem (zowel per huishouden als gemeenschappelijk).

Wat betreft apparatuur beschikt 42,8% van de Spaans huishoudens over airconditioning, terwijl 57% van de huishoudens kookt op keramisch platen of op inductie, en 36,9% kookt op gas.

Wat betreft verwarming, wat een aanzienlijk deel uitmaakt van het energieverbruik in de huishoudens,  beschikt 32,7% van d Spanjaarden over een gasketel voor verwarming van het huis en water; 1,8% over een gasketel voor uitsluitend verwarming; 16,3% over een elektrische boiler; 6,1% over elektrische verwarming accumulatoren; en 9% over vloerverwarming.
ZZZZZZAislas-canarias-84-99-kopie-175.jpg 


Bento:
"Iemand zal moeten uitleggen
waarom Tenerife
een investering van
300 miljoen euro
zal gaan ontvangen"

De staatssecretaris van Industrie,
over Morales en diens mening over de hervergassingsinstallatie:
"Er is iemand die denkt, dat het de atoombom is."

GRAN CANARIA - maandag 3 augustus 2015 - Het akkoord van zaterdag 1 augustus 2015 tussen Fernando Clavijo en Antonio Morales, om geen hervergassingsinstallatie op Gran Canaria te installeren, heeft een duidelijke lezing voor Enrique Hernández Bento: «Iemand zal aan de Grancanari@’s moeten uitleggen waarom Tenerife een investering van 300 miljoen euro gaat ontvangen waardoor ze concurrerend worden en Gran Canaria daarentegen niet.”

Dat is te wijten, “aan twee personen die dit niet willen,” met verwijzing naar Morales en diens politieke baas, Román Rodríguez: “zij zijn het, die zullen moeten uitleggen waarom het Eiland deze investering niet zal ontvangen; blijkbaar is er iemand die denkt, dat de hervergassingsinstalletie een atoombom is,” zo heeft Bento op zondag 2 augustus 2015 te berde gebracht.
quique-gas-canarias--644x362.jpg Staatssecretaris van  Energie en Toerisme, Enrique Hernández Bento, van de Spaanse Regering
naamloos-127.png
Antonio Morales en coalitiegenoot in het Eilandbestuur van Gran Canaria, Román Rodríguez.
Over de mogelijkheid, dat men deze infrastructuur tot algemeen belang verklaart - iets wat ook is besproken tussen Clavijo en Morales tijdens hun ontmoeting op 1 augustus 2015 - wijst Hernández Bento dat plan af, “omdat men dat al drie jaar geleden zou hebben kunnen doen, toen hebben we al ingezet op gas, omdat we denken aan de diversifiëring van energie en het concurrentievermogen van de industrie op de Eilande.,”
alejandro-quevedo-morales--644x362.jpg                     Niets en niemand is zo veranderlijk als: de wind en een politicus.
Over de houding van Morales betreffende hernieuwbare energie, relativeert Bento het bereik dat sommige vormen van energieopwekking hebben; “het is onzin, te denken, dat men Gran Canaria gaat voorzien met elektriciteit afkomstig van tuneras (vijgcactussen),” over het project in het Zuidoosten van het eiland, dat de president van het Cabildo (Eilandbestuur) heeft gerepresenteerd als: “revolutionair”.

Ermee rekening houdend, dat de minister van Energie, Pedro Ortega, van de Canarische Regering, zijn steun heeft kenbaar gemaakt voor de komst van gas naar Gran Canaria – ondanks, dat Clavijo op zaterdag 1 augustus 2015 toegegeven heeft aan Morales - heeft Bento bevestigd: “Ik begrijp niet, dat iemand voor een hervergassingsinstallatie op Tenerife kan zijn en tegelijkertijd laat weten, daartegen te zijn op Gran Canaria,hoewel we in beide gevallen alle standpunten respecteren.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-331.jpg 


Clavijo
betoont zijn ‘respect’
aan  Morales
voor het
niet implanteren van gas op het eiland

GRAN CANARIA - zondag 2 augustus 2015 - Morales heeft de Canarische President verzekerd, dat hij inzet op hernieuwbare energie, zonder de overgang naar gas; en verlangt,  dat  de Canarische President  de autonomie van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria respecteert.

De president van de Canarische Regering, Fernando Clavijo, heeft op zaterdag 1 augustus 2015 aan de president van Gran Canaria, Antonio Morales, laten weten de beslissing te zullen respecteren van het Cabildo (Eilandbestuur),  om op het eiland geen hervergassingsinstallatie te installeren.
manifestacion-2-1.jpgDe presidenten hebben op zaterdag 1 augustus 2015 een ontmoeting gehad in het Casa Palacio en beide hebben erkend, dat Canarias “soevereiniteit in Energie” moet verkrijgen.

Morales heeft echter uitgelegd aan Clavijo, “dat Gran Canaria inzet op  hernieuwbare energie, zonder over te schakelen op gas,” en Clavijo heeft dat begrepen, omdat, naar hij zegt, “men de bevoegdheden die het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria heeft, moet respecteren.”

Beide bestuurders hebben de voortgang besproken betreffende de aanleg van de autosnelweg Agaete-La Aldea; en zijn het er over eens, de primaire sector te verstrekken.
1-AAAAislas-canarias-kopie-316.jpg 


Het Cabildo van Gran Canaria
wijst de bouw af
 van een
hervergassingsinstallatie

GRAN CANARIA  - zaterdag 1 augustus 2015 - De minsterraad van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria heeft op vrijdag 31 juli 2015 de bouw Afgewezen van een regasificadora (hervergassingsinstalletie) op het eiland - zoals Spaanse Regering en de Canarisch Regering willen - de Partido Popular (PP) heeft tegen de met urgentie ingediende motie gestemd, en Coalición Canaria (CC) en Unidos por Gran Canaria hebben zich van stemming onthouden.

In de Eilandministerraad heeft men wel het regeringsprogramma van NC-PSOE-Podemos voor de komende vier jaar goedgekeurd, dat uitgaat van 12 actiepunten in het kader van het programma dat is opgesteld door de coalitie van de drie regeringspartijen.

plantaregasificadora2.jpg                                                   Dus niet op Gran Canaria
Het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria  heeft ook unaniem de regeringsverklaring goedgekeurd, waarin men de beroepsvisserij van het eiland steunt tegen de nieuwe wetgeving die de Spaanse Regering voorheeft, omdat die schade zal veroorzaken in de sector.
1-AAAAislas-canarias-kopie-318.jpg


Het Hooggerechtshof in Madrid
legt de bouw stil
van de hervergassingsinstallatie
van
  Enegás
op Tenerife

Men merkt op,
dat er een milieu-effectrapportage ontbreekt

MADRID -  woensdag 1 april 2015 - Het Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) (Hooggerechtshof in Madrid) heeft een uitspraak gedaan waarmee men de bouw van de vergassingsinstallatie van Enágas in Granadilla op Tenerife opschort wegens het ontbreken van een milieueffectrapportage, zo heeft de advocaat Isidro Lopez laten weten op dinsdag 31 maart 2015.

De advocaat van de actiegroep Plataforma Ciudadana (Burgerplatform) tegen de haven van Granadilla (Tenerife) , Isidro López heeft aan de persmedia te kennen gegeven, dat de uitspraak van het TSJM de toestemming nietig verklaart voor de bouw van de vergassingsinstallatie, en ook de gepresenteerde uitwerking op het milieu.
imagesSTOM6QJA.jpgimages-47.jpg
grajmadilla.png untitled-102.png

                                                      De haven van Granadilla (Tenerife).
Enegás
heeft tien dagen om tegen de uitspraak van de Hoge Raad in beroep te gaan, en bronnen binnen de onderneming hebben aan de persmedia laten weten, dat men de details evalueert van de gevolgen van de uitspraak.

De advocaat Isidro López heeft op dinsdag 31 maart 2015 tijdens een persconferentie in de Tinerfense hoofdstad uitgelegd, dat met deze uitspraak van 16 maart 2015 de Rechtbank het hoger beroep van de actiegroep heeft toegekend, omdat er geen onafhankelijke studie is verricht naar de bijkomende effecten welke de industriële installatie in de haven van Granadilla zou kunnen hebben.

Isidro López heeft uitgelegd, dat studie over de lozingen van de gasinstallatie, voor het Hof geen waarde heeft; maar, dat deze precies de lozingen aangeeft die afkomstig zullen zijn van de thermische centrale en ook de industriële resten welke men  installeert in het industriegebied van deze gemeente in het Zuiden van het eiland.

Deze rapportage is een beslissend element en daarom heeft het Hof zowel de bouwvergunning geannuleerd, evenals de milieu-effectverklaring; waardoor men bijna van nul af aan opnieuw moet beginnen, aldus de advocaat, die heeft laten weten, dat vanaf nu Enagás en de Canarische Regering zullen moeten aantonen, dat ze gelijk hebben; terwijl tot nu toe, de actiegroep dit moest doen.

Isidro López heeft aangegeven, dat dit soort kwesties een ongelijke verhoudimg heeft tussen de eiser en de gedaagde; zodanig, dat de eerste veel minder hulpmiddelen heeft dan de tweede, om bewijzen aan te leveren.

Zo zijn het enerzijds enkele omwonenden en een advocaat, en anderzijds is daar een bedrijf dat een groot team aan advocaten en veel financiële middelen heeft.

Deze situatie is ongelijk en heeft ervoor gezorgd, dat de actiegroep geen bewijzen heeft kunnen aanleveren met betrekking tot het water van de vergassingsinstallatie – dat tussen de drie en vijf graden lager zal zijn dan het omringende zeewater - en bovendien vermengd is met chloor- en zowel de fauna als de flora in het gebied zal aantasten.

Deze uitspraak is gedaan twee dagen voorafgaand aan de aankondiging van de voorzitter van Enagás, Antonio Llardén, dat de werkzaamheden voor de bouw van de vergassingsinstallatie zullen beginnen in het tweede kwartaal van 2015, met een investering van 300 miljoen euro. Hoewel de uitspraak al is gedaan op 16 maart 2015, heeft men de partijen daarvan pas in de afgelopen week van op de hoogte gesteld.

Enegás heeft toegezegd twee vergassingsinstallaties op de Canarische Eilanden te zullen bouwen, als toepassing op de hervorming van de wet die de energiesystemen buiten het Penísula (Schiereiland = het vasteland van Spanje) regelt.
kleurlogoCanarias.png


 

e-31.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--134.jpg