site teller
site teller
site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-163.jpg

d-75.jpg


Veiling van wapens door de Guardia Civil
op Gran Canaria

De Guardia Civil houdt een veiling van wapens die zijn ingeleverd door de eigenaren die hun  wapenvergunning hebben laten verlopen

Wapens tegen uitverkoopprijzen

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zatyerdag 21 oktober 2017 - In een van de kantoorruimten van het Comandancia (Hoofdbureau) van de Guardia Civil in Las Palmas de Gran Canaria ligt een wapenbestand dat zijn beste tijd gehad lijkt te hebben. Op een tafel liggen  honderden wapens. Onder dezelfde tafel nog wat meer, en langs de wanden staan de dubbelloops jachtgeweren. Op een kleinere tafel zijn tientallen  pistolen tentoongesteld. En in de gangen een paar geïnteresseerden die het vijfhonderdtal wapens bekijken die de Guardia Civil op maandag 23 oktober 2017 zal veilen.

Het zijn wapens die zijn ingeleverd door hun legitieme eigenaars, of hun erfgenamen, van wie de wapenvergunning is verlopen, of die geen wapenvergunning hebben, voor wie deze veiling de enige weg is deze wapens te verkopen. Daarentegen zal 90% naar de schroothoop gaan; er zijn telkens minder kopers bij deze veiling. Een van de redenen: De diepe depressie waarin de jacht op de eilanden verkeert.
1-72.jpg

2-55.jpg
3-58.jpg
Juan Fernando Pérez en Jesús Gutiérrez zijn vanuit Santa María de Guía uit nieuwsgierigheid naar de tentoonstelling op  de kijkdagen gekomen. Beiden zijn  verzamelaars en bekijken een dubbelloops jachtgeweer dat een levensduur heeft van meer dan een Eeuw.

4-50.jpg
5-48.jpg

6-102.jpg 7-36.jpg

8-36.jpg"Dit is een relikwie", benadrukt Juan Fernando Pérez. “De perrillos - gatillos- zijn wat dit geweer doet verschillen van  de rest'. En hij voegt het proces toe dat moet wordt uitgevoerd om te schieten. "Deze monta, opent de trekker en de hamer slaat op de ontsteking, daarna wordt het kruit en de hagel afgevuurd." Het stuk lijkt op een kunstwerk, waarvan er vier of vijf zijn als deze vervaardigd zijn in Spanje, maar het heeft een probleem: "De staat is erg slecht, de waarde ervan is zeer laag."
9-33.jpg

10-28.jpgPérez is een liefhebber van deze veilingen en verklaart waarom er minder en minder bieders zijn. "Hier [op de Canarische Eilanden] was de jacht een sport en het traditionele spel was altijd een geweer voor het schieten van konijnen, en later voor patrijzen  en duiven.  De escopeta (het dubbelloops jachtgeweer) was wat men gebruikte. Eind oktober  is het seizoen voorbij en je kan het hagelgeweer niet gebruiken voor konijn.
Gutiérrez voegt eraan toe dat de ziekte myxomatose een eind heeft gemaakt  aan  een deel van de dieren. En ook, dat door de crisis de bewoners van het middelhoge gebergte zijn teruggekeerd om hun akkers te cultiveren, waardoor de ruimte is verminderd om de jacht uit te oefenen. En met de teruggang van de jacht komt ook die van het wapengebruik, wat leidt tot minder interesse, en dus minder kopers.

De situatie is omgekeerd als men spreekt over sport-schieten. Rafael Cochambo, uit Las Palmas de Gran Canaria, wijst erop dat de liefhebbers toenemen. Maar het heeft een maar. 'Het is nog steeds een heel gesloten wereld, men moet deze iets meer kennen, maar als men ervan houdt  , is het leuk.' Jesús Gutiérrez is een van de mensen die de jacht vanwege gezondheidsproblemen hebben verlaten, "de knieën doen het niet meer," maar hij  hield  van deze sport. De wijze waarop hij de sport bedreef, was waarvoor hij een van zijn vier carabinas (karabijnen)  gebruikte.

Gutiérrez bezoekt echter uit nieuwsgierigheid de kijkdagen voor deze wapenveiling,  die in de week voor maandag  23 oktober 2017 plaatsvinden, om te zien of hij een koopje tegenkomt  dat zijn collectie verrijkt.

11-25.jpg
Op zijn beurt heeft Cochampo ondertussen een duidelijk doel. "Ik zoek een pistool om mee te concurreren, maar nu is niets interessants," zegt hij. Het enige wat de aandacht trekt, is een kaliber-22 Walther-pistool, met een opzetstuk  waarmee men een ander loop kan installeren. De startprijs bedraagt een €1.000,=duizend euro. "Een nieuwe kost tussen de €1.500,= en €1.800,=" zegt Cochampo, die de goede staat  benadrukt waarin het wapen zich bevindt.

12-30.jpg

Dit stuk is een van de duurste van de veiling, hoewel het ver blijft van een Miroku-jachtgeweer De legitieme eigenaren waarderen het op €3.000,= En het is dat de eigenaars, of in hun geval de erfgenamen, die de waarde van de wapens  bepalen en die later het geld ontvangen als ze worden toegekend.

"De waarde wordt door de eigenaar bepaalt. Er is goed uitgelegd dat als niemand biedt , het wordt gereduceerd tot schrootmetaal. Vaak zijn de prijzen meer sentimenteel, legt de agent van het interventieteam van wapens van de Guardia Civil,  Javier Granados, uit.

13-30.jpg
De korporaal van deze eenheid, Juan Carlos Rodríguez Souto, voegt eraan toe, dat ook niemand op een van de wapens kan bieden. De sleutel is, de vergunning voor het gebruik van wapens te hebben. En hiervoor moet de houder van de vergunning eerst theoretische en praktische tests afleggen, samen met een verificatie van hun antecedenten, en tenslotte een psychofysische erkenning. “Pas als dit er is, kan de licentie of vergunning worden verkeenmt en kunnen er maximaal zes jachtgeweren op de veiling worden gekocht', zegt Rodríguez Souto.

Met de vergunning in de hand en geld in een envelop kunnen de geïnteresseerden op maandag 23 oktober 2017 om 10:00 uur naar het Hoofbureau van de Guardia Civil gaan om deel te nemen aan het bieden op de veiling van enkele wapens die in sommige gevallen meer dan anderhalve eeuw oud zijn.
0000Islas-canariaslogo-kopie-467.jpg


Jagerskritiek op de Regering

Men incasseert €450.000,=
en doet niets  aan het herbevolken van het platteland

 GRAN CANARIA - vrijdag 24 augustus 2012 - Er zijn 4.500 jagers die elk  €96,= hebben betaald, bijna 150 jagen er met fretten en, als ze het jachtgebied intrekken zien ze “geen enkel” konijn; er zijn geen drink- en voederplaatsen en, men zaait geen gras.

De jagers kritiseren, dat het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria ruim €450.000,=  ontvangt aan jachtakten en jachtvergunningen; een bedrag, dat men niet besteedt aan het herbevolken van het platteland met soorten zoals konijn, maar ook, dat men geen voederplaatsen aanlegt en  geen graan en gras inzaait, wat ertoe leidt, dat veel jagers hun passie opgeven, vanwege ‘verveling’.
img-9599_large.jpg

Dat is de mening van de 34-jarige Antonio Macías, sinds 15 jaar jager, die klaagt, dat hij, zowel als zijn metgezellen, om te mogen jagen jaarlijks €96,= neertellen, en als ze dit doen met fretten bijna €150,= voor een jachtakte, waarbij elke jager minimaal 4 fretten heeft en ze dus ongeveer €400,= betalen, afgezien nog van de verplichte chip, de inentingen, het jachtgeweer, de jagersuitrusting, en als dan het jachtseizoen begint... “ze de gehele ochtend geen konijn tegenkomen.”


podenco canario.

Antonio Macías legt, net als Miguel Armas, uit, dat het jagen meer een kwestie is van plezier en genieten van de natuur, dan het jagen op konijnen; maar, dat voor het plezier in de zoektocht samen met hun podencos canarios en fretten, het noodzakelijk is, dat er konijnen zijn in het jachtgebied.
img-9601_large.jpg
Het is veel “plezieriger” te jagen met hond en fret, dan als dit is toegestaan met het jachtgeweer omdat het; naast, dat het veel gemakkelijker is, dit ook meer verantwoordelijkheid inhoudt, en als het doel zou zijn de prooi te jagen, iedereen de tijden van het jachtgeweer zou verkiezen, dat in 2012 is toegestaan op drie zondagen en twee donderdagen, maar hoe dan ook, ziet men dit jaar ’s morgens hooguit een, of helemaal geen konijn.

“En dit weet het Cabildo (Eilandbestuur)” verzekert Antonio Macías,, want ze hebben boswachters in dienst, daarom vragen zij zich af waarom men geld int voor jachtvergunningen terwijl er geen konijnen zijn; of, waarom men niet een deel van het geld, dat men int van de 4.500 jagers op het eiland, investeert in het onderhouden van de jacht, door het plaatsen van drink- en voederbakken, iets wat men alleen ziet in de jachtgebieden en in El Salobre, waar de plaatselijke jachtvereniging zich ervoor inzet, dat deze geplaatst worden", zo voegt Armas toe.

De patrijs, een andere soort waarop het is toegestaan te jagen, samen met de duiven, geniet een grotere aandacht van de overheid, de zich inzet voor het herbevolken ervan, maar het gaat om een dier waarop minder wordt gejaagd, niet zoals op het konijn, dat meer populair is bij de jagers en, daarnaast heeft men bij het jagen op patrijs veel meer honden nodig, zo klaagt Armas.

Miguel Armas zit het jagen in het bloed, maar de laatste tijd heeft hij de illusie zijn 12-jarige zoon in het veld te zien lopen en hij wil niet, dat men deze hobby verliest, omdat hij ervan overtuigd is, dat het een gezonde activiteit is, met waardering voor het platteland en lichaamsbeweging.

Je ziet alleen een konijn  op de eerste dag van de jacht, dat is wanneer er de meeste zijn, “dat zegt alles,” en hij merkt de afname op in alle delen van het eiland, hoewel het ergste is, dat de honden komen aandragen met dode konijnen, waardoor, “er aan het eind van het jachtseizoen veel klachten zijn,” afgezien nog, dat hii niet begrijpt, dat men dit jaar de jacht met het geweer heeft toegestaan, “dat zal wel zijn voor het regelen van de papieren en, dat men patronen koopt in de  wapenwinkels.”

 “Ik heb er zondag geen gezien, dit jaar is het laatste,” verzekert Macías, om er onmiddellijk aan toe te voegen, dat hij elk jaar hetzelfde zegt, hij probeert het wel, maar de jacht blijft trekken; echter, veel van zijn  collega jagers hebben afgehaakt en als de situatie zo problematisch blijft, zal hij de volgende  jager zijn die het laat afweten, net zoals zoveel andere, die deze activiteit hebben verlaten welke zo diep geworteld is in het Oosten en Zuiden van Gran Canaria.
1-AAAAislas-canarias-60.jpg


Jacht verliest aanhangers
  gebrek aan konijnen, patrijzen en duiven

GRAN CANARIA - dinsdag 21 augustus 2012 -  De traditionele jacht op konijnen, patrijzen en duiven heeft aanhangers verloren, vanwege het ontbreken van deze soorten waarop gejaagd mag worden. Voor de jacht, die heel populair is in de zuidelijke gemeenten, is op Gran Canaria in een jaar tijd het aantal verstrekte jachtvergunningen afgenomen van 5.400 in 2011 tot 4.500 in 2012.

De voorzitter van de Asociación Canaria de Entidades de Caza (Jagersvereniging), Juan Miguel Sánchez, legt uit, dat er op de Archipel ongeveer 20.000 aanhangers zijn die deze oude praktijk beoefenen. Een praktijk die door internationale organisaties wordt aangeduid als instandhouding, waarbij de Canarische overheden erop aandringen, dat het om sport gaat; iets, wat de jagers niet graag horen.
img-9544_large.jpg

Juan Miguel Sánchez legt aan de persmedia uit, dat het gebrek aan plantages en water van invloed is op de populatie van deze soorten, waardoor het aantrekkelijke van het jagen is afgenomen en niet meer zo is als jaren geleden, “daar komt dan nog  bij, dat de jeugd liever uitgaat in discotheken dan, dat men geniet van de natuur, wat deze activiteit met zich meebrengt,” aldus Sánchez.

Deze activiteit zorgt voor de instandhouding van de soorten, want - zonder verdere discussie aan te gaan - de jagersvereniging AFCAM, die gevestigd is in El Salobre, realiseert activiteiten voor het plaatsen van drinkbakken, voedertroggen en het zaaien van graan en gras. wat niet allen deze diersoorten ten goede komt, maar de natuur in het algemeen.

De vertegenwoordigers van jagers hebben meermaals gesprekken gevoerd met de Grancanarische instanties, waarin zij aan de alarmbel hebben getrokken vanwege de afname van de populatie van deze soorten en, om ondersteuning te verkrijgen voor hun activiteit; maar zij verzekeren, dat dit de overheid  niet “interesseert”;  niet meer als de weg tot de oplossing van het herstel van het platteland en zelfs het creëren van werkgekegenheid, waarbij men de jacht interpreteert als een probleem.

Sánchez geeft aan, dat in de gemeenten Ingenio, Agüimes, Telde en San Bartolomé de Tirajana een grote jachttraditie bestaat en, dat voor  het grootste deel van de jagers op het eiland, het konijn  het voornaamste doel is. Hoewel ruim de helft op alle drie de toegestane soorten jaagt.

Hoewel het doel van de jacht niet is, om het gejaagde op te eten, is de waarheid vaak, dat  vrienden en familieleden genieten van het eten van wild en, dat er af en toe een “duifje voor in de soep” cadeau wordt gedaan. Daarom, en omdat het doel is geen onderlinge concurrentie na te streven, is dit een tijdsverdrijf en geen sport, zo benadrukt de vertegenwoordiger van de jagers, die bevestigt, dat de daling in de populatie van de soorten is begonnen in 2006.

Momenteel doen de jagers een nieuwe oproep  tot het instellen van een Licencia Única de Caza (Unieke Jachtakte), want die wordt nu jaarlijks vernieuwd en is alleen geldig voor de Canarische Eilanden. En de jagersvereniging vraagt om een regeling net als in Extremadura, die men elke tien jaar verlengt en waarvoor men een jaarlijks bedrag betaalt, die dan bovendien ook nog dient, om te kunnen jagen in andere deelstaten, waarvoor men dan alleen de plaatselijke  bijdrage betaalt, net zoals de jagers van het Península (vasteland van Spanje) en van de Balearen op Canarias kunnen doen.
1-AAAAislas-canarias-60.jpg


 

e-76.jpg

aaaaLOGOMETBANNERGranCanariaActueel-2--287.jpg

zon-85.jpg