site teller
gran-canaria-actueel.jouwweb.nl

d-17.jpg


De Canarische Nutsbedrijven hebben
in vijf jaar tijd
een derde van hun werkgelegenheid vernietig
d

De sector is 662 werknemers kwijtgeraakt sinds de Canarische Regering een aanpassingsplan  heeft ingesteld voor
het reduceren met 15% van de vaste bedrijfskosten


CANARISCHE EILANDEN - woensdag 12 juli 2917 - De Canarische nutsbedrijven hebben in de afgelopen vijf jaar in totaal 662 arbeidsplaatsen vernietigd, een derde van het aantal banen dat men had  in 2012; het jaar, waarin de Canarische Regering - toen geleid door Paulino Rivero - aan haar nutsbedrijven de bezuinigingsplannen oplegde om de structurele kosten met 15% te verminderen. De bezuinigingen op personeel tijdens deze periode van vijf jaar bedroeg €22.280.000;=, aldus de gegevens verzameld uit de begrotingen van de Deelstaat Canarias van 2012 en 2017.

De totale kosten van het 1.342 werknemers tellende personeelsbestand van de Nutsbedrijven bedroegen 49,85 miljoen euro. Vijf jaar later besteedt Canarias 72,3 miljoen euro voor het betalen van de 2.004 werknemers van haar 16 nutsbedrijven. Nog eens vier nutsbedrijven verkeren in staat van opheffing en beschikken niet over personeel.  De kostenbezuiniging is. zodoende, 30% geweest.
De grootste terugval in werkgelegenheid heeft zich voorgedaan in de jaren die direct gevolgd zijn op het in werking stellen van de bezuinigingsplannen van de minister van Financiën, Javier González Ortiz, met het vernietigen van 616 arbeidsplaatsen in 2013; en 153 in 2014.
Gedurende de twee jaar daarna noteerde men bij de Nutsbedrijven een lichte stijging van het aantal werknemers, maar in 2016 is dat aantal  opnieuw verlaagd.
img_41271.jpg
              Archieffoto: Protesterende Gesplan-werknemers tegen de Canarische Regering.

geschiedenis-van-het-onderwijs-10-728.jpgHet verloren gegane aantal banen in  deze periode heeft zich voorgedaan bij het Nutsbedrijf Gesplan (Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental) (Planning en  Regionaal Milieubeheer), dat haar personeelsbestand heeft zien afnemen van 443  naar 80 werknemers, met een Expediente de Regulación de Empleo (ERE) (Ontslagregeling) per geval.

In 2011, heeft de toenmalige directeur van dit bedrijf, Rafael Castellano, van  Gesplan een midel gemaakt voor het scheppen van werkgelegenheid op de Archipel door middel valnet vormen van tijdelijke tewerkstelling van jonge afgestudeerden tegen lage loonkosten. In 2012 was het aantal tijdelijke werknemers 292. Momenteel heeft dit Nutsbedrijf alleen nog haar CEO (Bestuursvoorzitter) in dienst, Beatriz Calzada, die tevens voorzitter is van de handelsbeurs in Las Palmas de Gran Canaria.

Het tweede Nutsbedrijf dat de meeste arbeidsplaatsen verloren heeft zien gaan in het voorbije lustrum is het ITC  (Instituto Tecnológico de Canarias). De I+D+i-onderneming van de Canarische Regering, toonaangevend op gebieden zoals hernieuwbare energie, water, biotechnologie, en biomedisch-onderzoek, hing al jaren aan een zijden draad, en had te maken met dreigingen van loonsverlaging en sluiting.
In deze vijf jaar heeft het ITC de personeelskosten met ruim2 miljoen euro beperkt, tot acht miljoen euro in 2012; en tot 5,9 miljoen euro in 2017. Het personeelsbestand is afgenomen met 32% (van 241 naar 145 werknemers).
Zowel het personeelsbestand van het ITC, evenals de oppositie in het Canarische Parlement, hebben de Canarisch Regering ervan beschuldig dit Nutsbedrijf te willen ‘ontmantelen’ en, daarmee, de inzet voor innovatie en economische diversificatie op de eilanden te begraven.
 

Het zijn juist deze twee bedrijven, Gesplan en ITC, die in de afgelopen jaren  meer schommelingen in de werkgelegenheid hadden . ITC markeerde het laagste in 2014, met 89 werknemers, 125 minder dan het had in 2012, en 56 minder dan het nu heeft; terwijl Gesplan, met 443 in 2012 het nutsbedrijf was met het grootste aantal werknemers, telt dit er nu slechts 80, het laagste aantal in de afgelopen zes jaar.
NaambordvantNut.jpg
logo-7.jpg

Het aantal medewerkers dat sinds het eerste jaar van de aanpassing vrijwel onveranderd is gebleven, is dat van Canarias Cultura en Red (37 werknemers), Grafcan (52), GSC (254), Promotur (44), Radio Pública de Canarias (32) , Sodecan (8) en Public Television Canary (55) en sinds het tweede jaar -2014- van Gestur Tenerife (25), Proexca (56), en Visocan (51). Op haar beurt heeft Gestur Las Palmas, vijf jaar geleden 24 medewerkers aan het personeelsbestand, hoewel het nu proces van ontbinding is, maar de laatste drie jaar wel twee overheids-salarislijsten heeft aangehouden.

De Nutsbedrijven GMR (Gestión del Medio Rural) (Plattelandsbeheer) en Hecansa (Hoteles Escuela de Canarias) (de Canarische Hotelschool), hebben respectievelijk vier en drie jaar, een deel van de verloren banen hersteld met een plan tot rationalisering. 
Momenteel zijn zin er 222 beroepskrachten werkzaam zijn bij GMR, 27 minder dan het had in 2012, maar 37 meer dan in 2013.
Hecansa telde 200 medewerkers vóór aanpassing met 125 en 123 banen in de eerste twee jaar van de bezuinigingen  Na de stijgingen in de afgelopen jaren, tet men nu 142 medewerkers.

Het enige handelsbedrijf  dat meer werknemers heeft dan tot voor vijf jaar gelden is Grecasa, dit bedrijf heeft met het Agencia Tributaria Canaria (de Canarische Belastingdienst ) een beheersovereenkomst afgesloten voor de dienstverlening op het vlak van fiscale aangelegenheden en informatie aan de belastingbetalers. In deze periode is haar personeelsbestand toegenomen met 15 medewerkers (van 120 naar 1254.

Salarissen
De sinds 2012 uitgevoerde aanpassingsplannen hebben ook betrekking op salarisverlagingen voor werknemers van de Nutsbedrijven. De gemiddelde kosten per werknemer, exclusief kosten voor managers – salarissen die leden van de Raad van Bestuur, en bedrijfsleiders intvanbgen -   is in dan de afgelopen vijf jaar iets toegenomen,  van €34.660,=  in 2012 tot €35.894,= (een stijging van 3,5%). 
Deze gemiddelde stijging is afhankelijk van de invloed van verschillende factoren. Enerzijds zijn er de meer werknemers met de laagste lonen ontslagen.
Bovendien is het percentage uitzendkrachten, met gemiddelde lonen van rond de €29.000, aanzienlijk  gedaald, van 21,5% vijf jaar geleden, tot 15,05% anno 2017. Daaraan moet worden toegevoegd de verhoging van vergoedingen als gevolg van leeftijd van de werknemers.
ZZZZZZIslas-canariaslogo-kopie-130.jpg


Zelfstandige ondernemers in Spanje
gaan na 1 juli 2017 opnieuw
maandelijks meer aan sociale lasten  betalen

SPANJE – dinsdag 6 juni 2017 - Spanje is al niet het voordeligste land om als autónomo (zelfstandig ondernemer)  te werken met maandelijks hoge lasten, maar de overheid maakt het de grote groep van ruim drie  miljoen autónomos ook niet makkelijker; zie (in het Spaans):
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/nueva-subida-minima-divide-autonomos_0_1031897446.html

Het minimale bedrag (het basisinkomen) waarover zelfstandige ondernemers premie betalen is - bij het vaststellen van de Rijksbegroting  voor 2017 -toegenomen met €8,= per maand, naar €919,80.
Dat is het ‘base mínima de cotización’ (minimum belastbare inkomen) en wordt gehanteerd om de maandelijkse sociale lasten te berekenen welke de autónomo (zelfstandig ondernemer) moet afdragen aan de Seguridad Social (Sociale Diens , en dat is het geval voor ruim 80% van alle zelfstandige ondernemers in Spanje.
Billetes-euro_963213777_4012023_1020x574.jpgzelfstrandug.jpg
Omdat de ‘base mínima de cotización’ (het minimaal belastbare basisinkomen)  per maand is verhoogd met 3% -  ofwel €8,= per maand (€96,= op jaarbasis) - is ook de maandelijkse bijdrage van de zelfstandige ondernemers in Spanje toegenomen van €267,= naar ongeveer €275,=  en aldus bijna €100,= meer op jaarbasis.
Werknemers die 48 jaar of ouder zijn, zien hun ‘base mínima de cotización’ (minimum belastbare basisinkomen ) zelfs nog meer stijgen: van €963,= naar €992,=, wat €30,= meer is
Uitsluitend zelfstandigen jonger dan 48 jaar, mogen vrijelijk hun basisinkomen kiezen in Spanje. Is men dus 48 jaar of ouder en is men zelfstandig ondernemer, dan draagt men vanaf 1 juli 2017 per maand geen €288,04 af, maar €296,94

Vast starterstarief
Nieuwe zelfstandige ondernemers in Spanje hebben vanaf 1 juli 2017 wel weer een beetje geluk, daar het  zogenaamde ‘tarifa plana’ (‘vaste tarief’) voor startende ondernemers weliswaar gelijk blijft met €50,= per maand; maar dan met dit verschil, dat dit niet zal gelden voor zes maanden maar: voor 12 maanden.
Na die periode van 12 maanden ontvangen  de nieuwe, zelfstandige ondernemers gedurende enkele maanden een korting van 50% op het normale maandbedrag, en daarna 30%  tot men de 18 maanden bereikt heeft en men het normale tarief dient af te dragen aan de Seguridad Social (al kan deze kortingsperiode nog langer zijn, als de definitieve wettekst gepresenteerd wordt).

Hoge maandlasten
Een zelfstandige ondernemer heeft het niet altijd even makkelijk in Spanje en er wordt dan ook vaak geklaagd over de hoge maandelijkse bijdrage welke men dient te balen.
Zelfs als men het laagste belastbare basisloon aanhoudt, stijgen de maandelijkse lasten vanaf 1 juli naar €275,=.
Vaak wordt dat bedrag door boze zelfstandigen in Spanje vergeleken met andere landen, zoals Nederland waar men slechts €50,=  euro per jaar betaalt voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel ; maar daar bovenop moet men dan wel de kosten voor een gezondheidsverzekering tellen en een pensioenplan, waardoor de kosten per maand toch hoger worden.

In Spanje betaalt  men per maand €275,=maar daarbij inbegrepen is dan een basis-ziektekostenverzekering (Seguridad Social, net zoals een werknemer) en de  deelname aan de opbouw van een pensioen voor de oude dag.
Desalniettemin zijn de maandelijkse lasten in Spanje vele malen hoger dan in andere landen en staan deze helaas niet in verhouding tot de inkomsten. Dat wil zeggen, of men nu slechts €800;0 per maand, of 1 miljoen euro per maand aan inkomsten heeft, de sociale lasten  zijn voor iedereen gelijk. De zelfstandige ondernemers in Spanje willen dat dit anders wordt en hadden hoop dat dit nu - bij het vaststellen van de Spaanse Rijksbegroting voor 2017-  zou gaan gebeuren, maar helaas… men zal nog iets langer moeten wachten.

ZZZIslas-canariaslogo-1048.jpg


Madrid stelt Canarias vrij voor uitvoeren begrotingsaanpassing twee jaren-plan

Het voldoen aan het begrotingstekort als  een van de beste jongetjes van de klas, is in het voordeel van de deelstaat

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 25 juni 2015 - Canarias is een van de twee deelstaten die geen aanpassingsplan hoeven toe te passen voor de komende twee jaar en zal, als zodanig, onder het beheer blijven dat men toepast in het beheer van de begrotingsposten, zo heeft de minister van Economie. Financiën en Veiligheid, Javier González Ortiz, van de Canarische Regering, bevestigd op woensdag 24 juni 2015.

Slechtst bedeelde
De minister heeft in een communiqué aangegeven, dat Canarias behoort tot de Spaanse deelstaten met de meest gezonde overheidsbegroting, ”ondanks, dat men tot de slechtst bedeelden behoort in het door de Spaanse Staat beheerde financieringssysteem.”
naamloos-75.png

De minister van Economie. Financiën en Veiligheid, Javier González Ortiz, van de Canarisch eRegering

Overheidstekort
Wat betreft de doelstelling voor het overheidstekort - die Canarias ook in 2014 is nagekomen - laat Javier González weten , dat de Archipel het boekjaar 2014 heeft afgesloten met een overheidstekort van minder dan 1% van het vereiste percentage van het Bruto Binnenlands Product (BBP), wat lager is dan het gemiddelde van de overige deelstaten, dat 1,6% is.

Geen overschrijding
Eveneens heeft Canarias aan het einde van het boekjaar 2013 de schulddoelstelling niet overschreden. De limiet die was vastgesteld door het Ministerie van Financiën en Overheden was 14,9% en Canarias registreerde 14,3%.

Marge
Bovendien , zo voegt González Ortiz toe, is - volgens recente gegevens van de Banco de España - de Archipel een van de deelstaten - samen met Galicië, Navarra en Madrid - die blijft binnen de marge van de toegestane overheidsschuld, terwijl overige deelstaten - gebaseerd op 31 maart 2015 - al boven het vastgestelde plafond voor het gehele jaar is uitgekomen.

Duurzaamheid
Javier González Ortiz zegt, dat de Canarische Regering een grote inspanning heeft geleverd voor het garanderen van de duurzaamheid in de overheidsbegrotingen;, en daardoor, in de continuïteit van de dienstverlening in de noodzakelijke voorzieningen.

Leveranciers
Deze inzet zo benadrukt González Ortiz heeft het ook mogelijk gemaakt, de termijn voor overheidsbetalingen aan leveranciers van de Deelstaat te bekorten, wat in mei 2015 neerkomt op 21 dagen - tegenover de 30 dagen welke de wet bepaalt - en het gemiddelde van 52,8 dagen.
1-AAAAislas-canarias-131.jpg 


De Archipel telt ruim
13.000 eenmansbedrijfjes

CANARISCHE EILANDEN - woensdag 3 juni 2015 - Het nep-eenmansbedrijf, waar veel ondernemingen hun toevlucht toe nemen voor het verlagen van hun afdracht Sociale Lasten, is toegenomen door de crisis; men schat, dat tussen de 10 en 15% van de Canarische eenmansbedrijfjes in deze situatie verkeert, 200% meer dan voor de crisis: men telt er 13.000

De nep eenmanszaak is in deze tijden van crisis een veel gevraagd model geworden in ondernemersland, waarbij het doel is, in de kosten te snijden.
eenmansbedrijfjes.jpg

Veranderingen
Voor de crisis was de bouwsector de bedrijfstak die de meeste  nep-eenmansbedrijfjes telde. Tegenwoordig zijn het de vrije beroepen en de transportsector.

De formule, van het ‘zelfstandig ondernemer’ zijn, levert veel voordeel op: dit maakt het mogelijk, dat iemand werkt onder dezelfde voorwaarden als een werknemer die op de loonlijst staat, maar tegen een lagere kostprijs, omdat men niet het hoofd hoeft te bieden aan het afdragen van Sociale Lasten.

Voor de nep zelfstandige ondernemers zijn er niet zoveel voordelen, daarbij accepteert men - in de meeste gevallen met tegenzin - werken met dezelfde arbeidstijd alsof men in loondienst is,; men doet hetzelfde werk als de collega’s, vaak werkt men vanuit een kantoor, er is echter geen tantième, vakantiegeld en ook geen ziektegeld.

Sommigen genieten toch van deze arbeidsvoorzieningen, omdat alles afhangt van de ondernemer in kwestie. Maar de nep zelfstandige ondernemers hebben geen recht op een WW-uitkering, omdat ze daar geen vrijwillige premie voor betalen.

Het voorstel van de ondernemer gaat er in de meeste gevallen om, aan een werknemer een iets hoger salaris te betalen dan als deze een arbeidscontract heeft; in ruil voor het geven van een hoge graad van zelfstandigheid en, dat men zélf de premie Sociale Lasten afdraagt. Als men echter de betalingen rekent die de nep zelfstandige ondernemer moet doen en, in de meeste gevallen, de afwezigheid van extra salarisbetaling, dan is dit alles bijna onmogelijk. Autónomos (ATA) (Vereniging van Zelfstandige Ondernemers) op Canarias, Juan Carlos Arricivita, verzekert, dat de crisis het aantal personen wat in deze situatie verkeert, aanzienlijk heeft doen toenemen.

Falso autónomo
Volgens zijn schattingen is 10 tot 15% van het totale aantal ondernemers op Canarias falso autónomo (schijn zelfstandige).

Concreet becijfert men, dat er ruim 13.000 personen in deze arbeidsomstandigheid werken. De bedrijfstakken waarin het grootse aantal aan autónomos falsos (schijnzelfstandigen) werkt zijn de dienstensector en de transportsector.

 Ook treft men dit soort fraude aan in beroepen zoals: journalisten, advocaten en economen, “Het komt veel voor in transportbedrijven. Het personeel functioneert als zelfstandig ondernemer, maar is in feite in loondienst en men rijdt zelfs in auto’s met daarop de logo’s van het bedrijf waarvoor men werkt, “ zo merkt Arricivita op.

Tarifa plana
Arricivita laat weten, dat het in gang zetten van het tarifa plana (de forfaitaire bijdrage) heeft gezorgd voor een toename van het aantal nep-zelfstandige ondernemers.

“Het is niet hetzelfde de sociale lasten van een werknemer te betalen, of de genoemde €50,= van het tarifa plana (de forfaitaire bijdrage),” zo laat Arricivita weten, die zegt, dat in bijna alle gevallen van de schijnzelfstandigen, het de ondernemer is die dit oplegt , omdat  die wil snijden in de (loon)kosten. Er zijn bedrijven die hun werknemers ontslaan, om ze vervolgens als ‘zelfstandig ondernemer’ in dienst te nemen.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Canarias is de deelstaat met het minste aantal verzekerde woningen

De helft  van het aantal woningen op de Archipel
heeft geen opstal- en inboedelverzekering

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 21 mei 2015 - Canarias is, met 55,7% van het totale aantal woningen, de deelstaat met het grootste aantal onverzekerde panden, terwijl in geheel Spanje, met een totaal van 8,5 miljoen woningen, ruim 30% geen opstal-en inboedelverzekering heeft, aldus de gegevens van de budget-internetpagina www.Kelisto.es

Dat volume is met 13,3% toegenomen van de 7,5 miljoen panden aan het begin van de crisis - eind 2007- hoewel de grootste stijging zich heeft voorgedaan tot aan 2010. Toen het aantal onverzekerde woningen was toegenomen tot 1,5 miljoen, van de 9 miljoen panden. Vanaf dat jaar heeft het cijfer zich gestabiliseerd, hoewel men nog steeds ver verwijderd is van het niveau van vóór de crisis, zo geeft de Kelisto -internetpagina aan.
kelisto_es_.jpg perso_gracioso_ahorra_tv-a49aa625ce95d01191289ef6753b402d.jpg

De verantwoordelijke voor de Contenidos de Seguros (het Hoofdstuk Verzekeringen) van www.Kelisto.es , Celia Durán, zegt: “In de afgelopen jaren hebben de gezinnen hun kosten moeten drukken vanwege de vermindering van hun inkomsten, en een van de door deze bezuinigingen getroffen producten is de seguro del hogar (opstal- en inboedelverzekering).”
verzekering.jpg

“Hoewel het geen verplichte verzekering is, hebben veel verzekeringen hun grenzen en dekking verminderd, en hebben ze zelf helemaal van de verzekering afgezien, ondanks dat de kosten in geval van schade, of verlies, voor de gezinnen veel hoger zal zijn, omdat de gemiddelde premie voor een opstalverzekering €206,= bedraagt, terwijl een eenvoudige reparatie, zoals een lekkage, al snel €300,= kost,” zo voegt Durán toe.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Gemeenten en Cabildos
zijn 276 miljoen euro schuldig
aan hun leveranciers

De lokale eilandoverheden hebben 10,2% van hun
bestedingen in 2013 (nog) niet betaald

CANARISCHE EILANDEN - maandag 8 september 2014 - Bij de afsluiting van het boekjaar 2013 lagen er in de laden van de Gemeenten en de Cabildos (Eilandbesturen) nog onbetaalde rekeningen voor een bedrag van 276,1 miljoen euro.
Ondanks, dat men ruim 500 miljoen euro heeft ontvangen uit het betalingsplan voor leveranciers, dat is ontworpen door het Ministerie van Financiën, uitgerekend om bij te zijn met de betalingen aan leveranciers, is het bedrag aan openstaande facturen 161,1 miljoen euro. Het openstaande bedrag is 10,2% van de bestedingen die de Canarische lokale overheden zijn aangegaan in 2013.

Het ministerie van Cristóbal Montoro heeft in 2012 een programma in gang gezet, zodat bedrijven en zelfstandige ondernemers die zaken dien met de overheden de nog openstaande facturen kunnen innen.
In 2012 bedroeg het bedrag aan nog openstaande rekeningen Spanjewijd acht miljoen euro.

De Canarische gemeenten en cabildos (Eilandbesturen) die zich bij het plan hebben aangesloten, ontvingen 442,5 miljoen euro in het eerste jaar en 59,4 miljoen euro in het tweede jaar, aldus de balans die in de zomer bekend is gemaakt door het Ministerio de Hacienda (Ministerie van Financiën).

Ondanks die injecties, zijn de 88 gemeenten en de zeven cabildos (eilandbesturen) niet in staat gebleken, het hoofd te bieden aan de 2,7048 miljard euro als zijnde het totaal van hun betalingsverplichtingen. Er staat nog 2,428 miljoen euro open, zoals is waargenomen bij de uitvoering van de begroting in het laatste kwartaal van 2013, zo heeft het Ministerie laten weten.

De cijfers die aan het licht gekomen zijn door het departement van Cristóbal Montoro, geven geen specificatie tussen de gemeenten en de Cabildos (Eilandbesturen), dit wil zeggen dat men niet heeft laten weten, wat elke overheid afzonderlijk nog aan achterstallig, openstaande rekeningen heeft staan.

Toen de resultaten openbaar zijn gemaakt, waren er entiteiten die besloten hebben zich bij het plan te voegen, en anderen hebben er de voorkeur aan gegeven, deze facturen te voldoen zonder een handje te worden geholpen door injecties met extern kapitaal.

De lopende kosten - elektra, water, telefoon, kantoor- en schoonmaakartikelen, vliegtickets, enz. - vormen het hoofdstuk waarin zich het grootste deel van de door de leveranciers toegestuurde rekeningen zich bevinden, en goed is voor 58,2%, van de uitstaande betalingen. In concrete cijfers is dit 161,1 miljoen euro. Wat gevolgd wordt door investeringen met 562,7 miljoen euro in een context van beperkte manoeuvreerbaarheid, omdat Montoro al in 2012 de lokale overheden een plafond aan overheidstekorten heeft opgelegd van 0,3%.

Deze beperkingen, hebben voor het geheel van de Spaanse entiteiten ook gezorgd voor vrijwel onoverkomelijke barrières voor het aannemen van personeel, wat samenhing met de bijdrage uit het plan voor betalingen aan leveranciers; waardoor het boekjaar 2013 afgesloten is met een begrotingsoverschot van 0,4%. Het cijfer staat in tegenstelling met de 5, 913 miljard euro die Spanjewijd nog openstaan aan onbetaalde facturen, wat 10,1% is van degenen die men in 2013 heeft gedaan.

Terugkerend naar de Archipel; na de lopende kosten en de investeringen komen de lopende betalingen als derde hoofdstuk voor met de hoogst opgelopen vertragingen in de betalingen. Ze bedragen in totaal 35,8 miljoen euro.

Zorgwekkend is het, als men kijkt naar het vierde hoofdstuk van het schuldenoverzicht. Dat betreft de personeelskosten, en bedraagt 14,9 miljoen euro aan achterstallige salarissen die nog uitbetaald moeten worden.

De aflossingen van kapitaal (7,4 miljoen euro) en rentelasten (4,1 miljoen euro) welke men verschuldigd is aan de bankinstellingen, completeren het volume aan betalingsachterstanden.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Canarische Regering veilt schip voor
verminderen overheidsuitgaven

Het onderzoeksschip 'Profesor Ignacio Lozano'
heeft een van -prijs van € 75.000,=

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 8 augustus 2014 - Met het doel de overheidskosten te verminderen, zal het  Ministerie van Economie, Financiën en Veiligheid, van de Canarische Regering, het schip voor oceaanonderzoek ‘Profesor Ignacio Lozano’  gaan veilen met een startprijs van €75.000,=

Zoals het Ministerie heeft aangegeven in een communiqué, behoort het schip toe aan het Instituto Canario de Ciencias Marinas (Canarische Instituut voor Maritieme Wetenschappen) en is het niet langer inzetbaar voor de overheidsdienst, en hoewel men het niet gebruikt, “bevindt het schip zich in goede staat en is het gebruiksklaar.”

               VEILING: Voor de meest gerenommeerde, hoogste bieder.
Deze verkoop maakt onderdeel uit van de andere die zijn gerealiseerd door de Canarische Regering in het kader van het plan rationaliseringsmaatregelen en controle op de overheidsuitgaven. Zo heeft de directeur-generaal van Erfgoed en Contracteren, Abel Morales bevestigt, dat de verkoop het mogelijk zal maken, de bijkomende kosten voor dit schip te elimineren zoals, verzekering, belastingen, onderhoud en havengeld.

In het Boletín Oficial de Canarias (Canarische Staatsblad) heeft men op donderdag 7 augustus 2014 aangekondigd, dat dit schip bij opbod geveild zal gaan worden, met een startprijs van €75.000,=

Welke documentatie men over het profiel van de contractant zal moeten presenteren, de termijnen en de technische gegevens van het schip kan men nalezen in het hoofdstuk ‘ Otros anuncios’ op de internetpagina van de Canriasche Regering:
http://www.gobcan.es/perfildelcontratante/contenido/anunciosOtrosCiudadano.iface

Volgens de nota kunnen geïnteresseerden die willen deelnemen aan de veilingprocedure het schip bezoeken voordat de inschrijftermijn verstrijkt, daartoe moet men contact opnemen met het Dirección General de Patrimonio (Directoraat-generaal Erfgoed):
http://www.gobcan.es/perfildelcontratante/contenido/inicio.iface

en:
http://www.gobcan.es/perfildelcontratante/contenido/suscriptores/menuSuscripciones.iface
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


NC en Ciuca beschuldigen burgemeester Mogán van
"roekeloosheid en onverantwoordelijkheid" na het houden van een popconcert

Beide fractiewoordvoerders “als er zich een min, of meer ernstig incident zou hebben voorgedaan dan zouden de gevolgen dramatisch zijn  geweest voor de Gemeente”

Ook vind en ze de kosten van ruim€70.000,= excessief hoog voor het houden van het popconcert

MOGÁN - dinsdag 22 juli 2014 - De woordvoersters van de gemeenteraadsfracties van Ciuca (Cca)en Nueva Canarias (NC) in Mogán, Mencey Navarro en Isabel Santiago, hebben via een communiqué aangegeven, “dat de Gemeenteraad, nalatig en roekeloos heeft gehandeld, door toe te staan, dat het aantal bezoekers van het concert - dat heeft plaatsgevonden op vrijdag 18 juli2 194, dat was vastgesteld op maximaal 4.453 toyt 15.00 is opgelopen.

De beide fractiewoordvoersters hebben verzekerd, dat de houding van het Gemeentebestuur het niet naleven inhoud van de artikelen 24 en volgende van het Reglement van activiteiten die geclassificeerd zijn als publieksevenementen; goedgekeurd bij Decreet 86/2013 van 1 augustus, waarmee men verwijst naar het aantal toeschouwers.

                 De waarschuwing voor het maximale aantal toehoorders
                 tijdens het concert op vrijdag 18 juli 2014 in Arguineguín.

Ze beschouwen een dergelijk flagrante schending van de regelgeving, als een roekeloze overtreding; een regelgeving, die als hoofddoel het garanderen van de veiligheid heeft van het aantal personen dat een willekeurig publieksevenement bijwoont wat men houdt op Canarias.”

De beide oppositiepartijen zijn van menig, dat als het aantal toeschouwers de beschikbare plaatsen overschrijdt, de veiligheid onvoldoende was; een feit, dat het onvermogen van de burgemeester van Mogán aantoont om te regeren.

Naar Navarro en Santiago bevestigen, hebben bronnen nabij het politieapparaat verzekerd, dat het ingezette team van de Policía Local (Gemeentepolite) bestond uit minder dan tien agenten voor de gehele gemeenten, dat het totale aantal van  het veiligheidsploeg  bestond uit niet meer dan 80 personen verdeeld over de Policía Local,  Policía Autonómica, Guardia Civil, Protección Civil (BB = Burger Bescherming) en het Rode Kruis, waarmee ze burgemeester beschuldigen,  “van het ‘vervalsen’ van de werkelijkheid van de feiten.”

Met de gegevens die de Gemeente heeft verstrekt, becijferen Cca en NC, dat er voor elke 125 personen een ordebewaker was. Een aantal, dat ze beschouwen als alarmerend, “omdat het blijk geeft van het onverantwoord handelen van de Gemeente en haar politiek verantwoordelijken. Zeker als men ziet, dat de rest van de stad onbeschermd was, met inbegrip van de toeristenwijk Puerto Rico. "

 Voor de woordvoerster zou het zich hebben voordoen van een ernstig incident, dramatische gevolgen kunnen hebben gehad voor de gemeente.
Zo beschrijven ze het als hypocriet, dat de burgemeester en enkel wethouder, het concert volgden vanaf een balkon van een nabijgelegen gemeentegebouw, als ereloge voor de autoriteiten; wat te gek is voor woorden.

Ze voegen hier aan toe, dat de Fiestas del Carmen hun verbinding met de traditie en de kenmerken van het visserswijk Arguineguín hebben verloren; uitgerekend, als men het tweehonderdjarig bestaan van de Gemeente viert.

 Navarro en Santiago vinden het noodzakelijk deze identiteit als dorp  te herstellenen de deelname van de inwoners bij hun feesten en ze zien het niet als logisch, dat de Moganeros, met hun belasting concerten betalen waarvan bewoners van ander gemeente genieten, en dat zij zich verplicht zien thuis te blijven, omdat ze niet kunnen  genieten van hun feesten; dat is, zo verzekeren zij, wat er is gebeurd met het concert op vrijdag 18 juli 2014.

Ook vinden zij de kosten die zijn gemaakt voor het concert, die ruim €70.000,= bedragen, excessief hoog; en ze stellen voor, dat dit soort bedragen in overeenstemming moet zijn met de tijden waarin we leven en met de moeilijkheden waaronder men gebukt gaat bij een aantal van ruim 2.000 werklozen in de gemeente.
Reden, waarom ze vragen, dat het Gemeentebestuur van Mogán haar bijdrage verhoogt aan het Sociale Werkgelegenheidsplan van de Canarische Regering, om meer behoeftige bewoners in de gemeente aan een baan te helpen, omdat er momenteel l00 aanvragen zijn voor 35 arbeidsplaatsen, en dat men de kosten voor feesten matigt, zo oordelen beide fractiewoordvoerster.

Mencey Navarro en Isabel Santiago bevestigen, dat de objectieve gegevens duiden op de eerste burger van Mogá, Paco González, “als een onverantwoordelijk roekeloze die geobsedeerd is door de kwantiteit en niet de kwaliteit van de evenementen welke men vanuit het Gemeentebestuur organiseert.

Het concert van vrijdag 18 juli 20124, zo concluderen zij, “ vertegenwoordigd het misleidende beheer van een burgemeester die het contact met de werkelijkheid is verloren, met de intentie van de feesten in onze wijken en met de sociale problemen door welke de inwoners worden getroffen.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Canarias veilt vier van haar schepen
om kosten te verminderen

Inzet tussen €3.280,= en €3.900, =
 Bieden  tot 8 juli 2014

CANARISCHE EILANDEN - zondag 29 juni 2014 - Het Ministerie van Financiën en Veiligheid veilt vier schepen die eigendom zijn van de Deelstaat, met het doel de overheidskosten te verminderen. De verkoop van deze schepen betekent een kostenpost minder te zijn in het concept van havengeld, onderhoud, belastingen en verzekering.

“Besparing is de voornaamste reden voor het afstoten van deze schepen,” zo heeft de directeur-generaal van Patrimonio y Contratación (Erfgoed en Contracteren), Abel Morales, laten weten op zaterdag 28 juni 2014.

             Een van de te veilen schepen ligt afgemeerd in Corralejo.

Dit is niet de eerste keer, dat de Canarische Regering dit soort eigendommen veilt, in 2012 heeft men hetzelfde gedaan met vijf andere schepen.

De schepen worden op de veiling ingezet op bedragen die variëren tussen de €3.280,= en €3.900,= en worden bij opbod verkocht.
Men kan bieden tot 8 juli 2014, tot die tijd kunnen bieders de schepen bezichtigen in de havens van:
- La Restinga (El Hierro),
- Playa Santiago (La Gomera),
- Corralejo (Fuerteventura),
- Santa Cruz de La Palma.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Canarias is de deelstaat met
het meest verouderde wagenpark

60% van de voertuigen op de Eilanden is ouder dan 10 jaar
Autodealers begroeten de zesde PIVE,
maar zijn van mening dat die  onvoldoende zal zijn

CANARISCHE EILANDEN - maandag 9 juni 2014 - Canario’s rekken steeds langer de levensduur van hun auto; ondanks, dat deze beslissing tot besparen wel eens duur zou kunnen uitpakken: meer reparatiekosten en meer ongevallen. 60% van de voertuigen op de Eilanden is ouder dan 10 jaar.

Economische problemen, gebrek aan krediet en de hoge werkloosheid (32%) teistert de eilandbewoners en vertraagt het verlangen, om de auto te vervangen.

             File op de Avenida Marítima, in de hoofdstad van Gran Canaria.
Het is een feit, dat Canarias de ranglijst aanvoert van het meest verouderende wagenpark in Spanje. Van de 980.108 voertuigen die op de eilandwegen wegen rijden zijn er 547.994 ouder dan tien jaar, dit wil zeggen 55,9%. Een gegeven, dat 6% hoger ligt ten opzichte van 2011, volgens de gegevens van Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) (Federatie van Verengingen van Autodealers).

De Spanjaarden rekken het gebruik van hun auto tot tien jaar en zeven maanden, dat is 18 maanden langer, dan voor het uitbreken van de crisis, zo staat te lezen in het rapport Observatorio del Vehículo de Empresa (CVO) (Observatie bedrijfsauto’s), wat is opgesteld in opdracht van Arval, gespecialiseerd in het leasen van bedrijfsauto’s, en laat weten, dat deze beslissing risico’s met zich meebrengt op het gebied van ongevallen.

Het is zo, dat het Directoraat-generaal Tráfico (DGT) (de Verkeersdienst) een stijging van het aantal ongevallen heeft geregistreerd wat rechtstreeks gerelateerd is aan de leeftijd van het vervoermiddel.
De kans om te overlijden bij dit soort ongevallen verdrievoudigt bij auto’s die ouder zijn dan tien jaar, ten opzichte van jongere voertuigen.

                               De showroom van een autodealer.

Autodealers begroeten de zesde PIVE - waarin de Spaanse Regering 175 miljoen euro investeert - maar zijn van mening, dat die stimuleringsregeling onvoldoende zal zijn

PIVE
Het DGT heeft tot doel, dat in 2017 het wagenpark een gemiddelde leeftijd heeft van zeven jaar; een ambitieus en ingewikkeld streven, in de ogen van de exploitanten in de sector, die van mening zijn, dat de vernieuwing dan zeer intensief zal moeten zijn via de stimuleringsregelingen voor efficiënte voertuigen (PIVE) en, dat parallel daaraan, zich een ommekeer in de financiële tendens zal moeten voordoen; zodanig, dat het consumentenvertrouwen hersteld zal worden.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Cardona betaalt met belast inggeld
tot zelfs de gin-tonic’s
na  het akkoord met Loro Parque

De burgemeester van Las Palmas de Gran Canaria
nodigt uit voor een etentje van €1.155,=

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - woensdag 4 juni 2014 - Aan de lunch hebben 18 personen deelgenomen, de burgemeester, twee wethouders, de familie Kiessling, de voorzitter van de Autoridad Portuaria (het Havenbedrijf) en twee ontwerpers.
Sommigen bezochten de hotelbar en presenteerden de rekening van €62,= aan het Gemeentebestuur.

Tot aan de gin-tonic’s hebben de inwoners van Las Palmas de Gran Canaria betaald.
De lunch en het rondje aan de bar, na het bezoek van de familie Kiessling, eigenaar van het Loro Parque, voor het afsluiten van de onderhandelingen voor de bouw van een aquarium in het havengebied van de stad, zijn voor rekening van de Gemeente, in totaal €1.218,20.

De rekeningen van Hotel Santa Catalina, van de dag waarop het project voor het aquarium is gepresenteerd.

Het bovenstaande is op te maken uit de hotelnota’s waartoe de persmedia toegang hebben gekregen; een etentje voor 18 personen en een aantal consumpties voor sommigen van hen die na afloop van de lunch - tot 18.00 uur - op het terras van de ‘Carabela’-hotelbar hebben gezeten op die bewuste zaterdag, 5 oktober 2013.

Restaurant 'La Terraza'- Hotel Santa Catalina - Las Palmas de Gran Canaria.

De lunch die heeft plaatsgevonden in hotel-restaurant ‘La Terraza’, van het Santa Catalina Hotel, kost de gemeentelijke schatkist €1.155,60 en daaraan hebben naast de burgemeester twee van zijn wethouders deelgenomen - Pablo Barbero van Toerisme en Mimi González van Ciudad de Mar-, evenals diverse leden van de familie Kiessling, met hun president Wolfgang en vicepresident Christoph aan het hoofd, en de voorzitter van het Havenbedrijf van Las Palmas, Luis Ibarra en de ontwerpers van het project voor de bouw van het aquarium in het stadsgedeelte wat grenst aan Puerto de La Luz, op de landengte van de wijk La Isleta.

In totaal 18 personen á  €60,= per couvert, exclusief IGIC (Btw).

 


Maar het is niet alleen de lunch in Hotel Santa Catalina die de inwoners van Las Palmas de Gran Canaria hebben betaald. Ten minste drie lunchgasten besloten het natafelen te verlengen en verhuisden naar het terras van de ‘Carabela’ -hotelbar , waar ze alcoholische drankjes hebben gedronken voor een bedrag van €62,50, wat eveneens voor rekening is gekomen van de gemeentelijke schatkist, te weten:

- 4 gin tonic
- 2 Beefeater gin
- 2 Taquery 10-gin
van elk ruim €9,= per glas en daarbij komen dan nog de twee verschillende merken tonic.
- 4 Schweppes
- 4 Fever-Tree
van respectievelijk €2,80 en €3,60 per stuk.
Een andere genodigde heeft een güisqui de malta (single malt whisky) gedronken, om precies te zijn een Macallan, tegen een prijs van €16,= per glas.

Deze kosten zijn gemaakt tijdens het bezoek van de Kiessling’s aan Las Palmas de Gran Canaria, voor het  met de Gemeente en het Havenbedrijf regelen van de bouw van een aquarium, wat de  familie als projectontwikkelaar gaat bouwen en promoten, met de verzekering te geven, dat men dit tot ‘wereldleider’ zal maken.

1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Báñez  reserveert tafel voor 30 personen
in luxe visrestaurant  in Las Palmas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zaterdag 1 februari 2014 - De minister reist in de eerste week van februari 2014 naar Gran Canaria voor het bijwonen van een marine-oefening van de hospitaalschepen 'Juan de la Cosa' en 'Esperanza del Mar’.

Er is gereserveerd in visrestaurant ’Rias Bajas’, waar de prijs per couvert niet onder de €50,= ligt, de dag erna komt de minister terug om hier te lunchen.
Aan het diner wordt deelgenomen door civiele- en militaire autoriteiten en de directeuren van provinciale instanties die ressorteren onder het Ministerie.Een reservering op de bovenverdieping van restaurant ‘Rias Bajas’, in Las Palmas de Gran Canaria (http://www.riasbajasrestaurante.com). Op dinsdag 4 februari 2014.Tijd 21:30 uur. Gereserveerd op naam van de Minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken.

Het bericht is bevestigd door officiële bronnen. De reservering is gemaakt in een van de meest luxueuze etablissementen van de stad, nabij de Base Naval (Marinehaven) van Las Palmas de Gran Canaria, waar momenteel de hospitaalschepen Esperanza del Mar en Juan de la Cosa liggen afgemeerd. Deze schepen zijn de hoofdrolspelers tijdens een oefening welke gehouden zal worden op 5 februari 2014 en worden geleid door minister Fátima Báñez. Beide schepen behoren toe aan het Instituto Social de la Marina (Sociale Marine Instituut), dat ressorteert onder haar Ministerie.

De prijs van een couvert in restaurant ‘Rias Bajas’, dat wordt gefrequenteerd door de crème de la crème van de Canarische samenleving, ligt nooit onder de €50,=, wat inhoudt, dat het Ministerie wat zich bezighoudt met de werkgelegenheid in Spanje, ten minste €1.500,= uitgeeft voor een etentje na afloop van enkele reddings- manoeuvres die zijn uitgevoerd door de Marine Reddingsdienst. Dit vindt dan plaats in de Spaanse deelstaat met de hoogste werkloosheid, de Canarische, met 33,4% aan werklozen.

"Waarom zou men mij het Miniterie van Werkgelegeneheid hebbem gegeven, terwijl er geen werk is?

Wat een rare wereld.
Soms geloof ik, dat ik teveel nadenk."
Via het Instituto Social de la Marina (Sociale Dienst van de Marine) heeft minister Fátima Báñez de hoogste civiele- en militaire autoriteiten uitgenodigd, onder wie de gedelegeerde van de Spaanse Regering op Canarias, María del Carmen Hernández Bento (Partido Popular- PP); evenals de directeuren van de lokale directoraten van het Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Spaanse Sociale Dienst); van het Inem (Spaanse Arbeidsbureau), van de Salvamento Marítimo (Marine Reddingsdienst); van het Instituto Social de la Marina (Sociale Dienst van de Marine); en de Thesaurier-generaal van de Seguridad Social (Sociale Dienst).

Evaluatierapport over de uitwerking van de Arbeidshervorming.
"De gepensioneerden zullen de inspanning van de Regering, om de pensioenen niet te herwaarderen, wel weten te waarderen."
Mevrouw de Minister weet zich niet populair te maken in Spanje.

Volgens het bekend gemaakte programma voor het bezoek van de minister, zal zij op dinsdag 4 februari 2014 aankomen in Las Palmas de Gran Canaria, vergezeld door een team van haar departement en dineren in restaurant ‘Rias Bajas’, om daarna te overnachten. De volgende   ochtend, op woensdag 5 februari 2014, zal de minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken een oefening bijwonen van de reddingsdienst die wordt uitgevoerd door de schepen ‘Esperanza del Mar’ en ‘Juan de la Cosa’, en zal zij naar restaurant ‘Rias Bajas’ terugkeren voor het offreren van een lunch, dit keer met een kleiner aantal tafelgenoten, van wie de namen niet genoemd konden worden door de persmedia geconsulteerde, bronnen.  Ook de lunch zal in een aparte zaal gereserveerd worden, om verwijtende blikken en overlast te voorkomen die nieuwsgierigen zouden kunnen veroorzaken, in de wetenschap, dat de minister zo nabij is.

Aansluitend aan de lunch, zal de minister terugkeren naar Madrid, om daar haar werkzaamheden voort te zetten.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Dalende lonen, stijgende prijzen
voor overheidsdiensten

Ondanks het optimisme van de politici
staat Spanje een zwaar jaar te wachten

SPANJE / CANARISCHE EILANDEN - maandag 13 januari 2014 - Bij het opmaken van de balans over 2013 heeft de Spaanse minister-president Mariano Rajoy aangekondigd, dat in 2014 de economie zal aantrekken. Maar de werkelijkheid ziet er allesbehalve rooskleurig uit. Er zijn aanwijzingen, dat de lonen dalen, de prijzen stijgen, de koopkracht afneemt en de middenstand kleiner wordt.

De Canarische Regering heeft kritiek geleverd op de verhoging van de elektriciteitstarieven en is met Endesa overeengekomen, dat de ruim 860.000 Canarische kleinverbruikers een lagere potentie via hun contract kunnen nemen, om zo de hoge kosten te kunnen opvangen.
Als men daartoe als consument overgaat, houdt dat wel in, dat men in huis niet alle elektrische apparaten en voorzieningen gelijktijdig kan laten functioneren, zoals men gewend is met de bestaande gecontracteerde potencia.)Wie in Spanje een vaste baan heeft, moet met een eventuele salarisverlaging rekening houden die geschat wordt op 1%, want de hervorming van de arbeidsmarkt maakt het in financieel ‘zwaar weer’ verkerende ondernemingen mogelijk, over salarisverlaging te onderhandelen, of zelfs gedwongen salarisverlaging door te voeren.

Ook voor 2014 heeft de Spaanse Regering het minimumloon vastgesteld op €645,30. Daarbij verkoopt de Regering deze maatregel als, dat ondernemingen gemakkelijker personeel aan kunnen nemen.

Voor ambtenaren worden de salarissen voor het vierde jaar op rij bevroren. Gepensioneerden gaan er financieel via de AOW-uitkering 0,25% op vooruit, wat net genoeg is voor twee kopjes koffie. De slechtste vooruitzichten hebben de werklozen, van wie het aantal in 2014 groeit tot 2,2 miljoen en die in het gunstigste geval een kleine bijstandsuitkering krijgen.

Daarenboven dient zich, ondanks een gematigde inflatie van onder de een procent, een stijging van bepaalde overheidsdiensten aan.

De beslissende factor is, dat de Regering de tarieven voor overheidsdiensten heeft losgekoppeld van de Consumentenprijsindex (IOC) en zo de weg heeft vrijgemaakt voor prijsstijgingen van o.a. leges en het afgeven van vergunningen.

Dit heeft tot gevolg, dat het rijden op de tolwegen sinds 1 januari 2014 maar liefst 2,4% duurder is geworden. De treinkaartjes voor reizen op de korte- en de middellange afstand zijn 2% duurder. Maar de bevolking wordt het zwaarst getroffen door de verhoging van de inkomstenbelasting, die aanvankelijk tegen eind 2013 verlaagd had zullen worden, maar die nu gehandhaafd blijft tot aan het verkiezingsjaar 2015. Ook is het de Gemeenten toegestaan de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) (Onroerende Zaakbelasting) met maximaal 10% te verhogen.

De kloof tussen arm en rijk wordt aanzienlijk groter
Wat veel Canario’s al vermoedden, is nu bewaarheid, met de mededeling van het nutsbedrijf ‘Gestha’- van het Ministerie van Financiën: “dat ongelijkheid in crisistijd toeneemt en de rijken steeds rijker, en de armen steeds armer worden.”

Zo heeft in 2012 twintig procent van de Canarische werknemers voor 32% bijgedragen in de ontvangsten aan Sociale Lasten; en gerekend over heel Spanje is dit aandeel gestegen tot maar liefst 44%. Aan de andere kant draagt 20% van de allerarmsten slechts voor 8% bij aan Sociale Lasten. Sinds het begin van de crisis in 2007 is hun aantal - zij die op de Canarische Eilanden onder de armoedegrens leven - met 40% toe- genomen van 179.000 naar 637.000 personen.

Om het uiteen drijven van arm en rijk te stoppen, adviseren  de deskundigen van Gestha meer toezicht op de vervolging van fraude en belastingontduiking bij grote vermogens en bedrijven, evenals het invoeren van een speciale vermogensbelasting die vermogende mensen en bedrijven moeten betalen.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Regering vangt 147 miljoen euro
aan private fondsen v oor Canarische havens

Acht havens worden gemoderniseerd en uitgebreid
door  samenwerking met
concessie-houdende bedrijven

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 4 januari 2014 - De Canarische Regering probeert de bezuinigingen op de overheidsinvesteringen en de door de Spaanse Staat en Europa opgelegde beperkingen op de overheidsschuld te overwinnen, via het werven van private investeringen, voor het uitvoeren van infrastructuur voor acht Canarische havens, met de formule van: ‘samenwerking overheid-private sector’.

De totale investering van bedrijven beloopt nu al 147,37 miljoen euro aan havenwerken die al zijn gegund, die in aanbesteding zijn, of die wachten op een technisch rapport. In ruil daarvoor krijgen de succesvolle bieders een jarenlange concessie voor de diverse haveninfrastructuren, zoals voor dokken, scheepswerven, winkelgebieden, restaurants, tankstations, of ligplaatsen en dokken in jachthavens.

     De algemene directeur van Puertos Canarios, Juan José Martínez.
 
De algemene directeur van Puertos Canarios, Juan José Martínez, geeft aan, dat de samenwerking met bedrijven cruciaal is, om deze infrastructuren ten uitvoer te leggen en, “dat die een plus is in de kwaliteit van de dienstverlening”. 
Hij laat weten, dat op de Balearen en in Andalusië particuliere exploitanten leidend zijn in het beheer van deze dienstverlening.  De Canarische Regering wil de havens die tot haar bevoegdheid behoren, renoveren en moderniseren - 19, naast de jachthavens – en het aantal ligplaatsen uitbreiden in een poging tussen de 12.000 en14.000 koopvaardijschepen en pleziervaartuigen aan te trekken die de Atlantische Oceaan bevaren.
 
Volgens Martínez, “is groei heel belangrijk voor onze commerciële havens en jachthavens,” omdat hoe actiever men is, hoe meer capaciteit men genereert voor het aantrekken van maritieme toeristen die, bovendien, over een hoge koopkracht beschikken. Zo is het streven van de Canarische Regering, dat sommige van haar havens grotere zeilschepen kunnen ontvangen, zoals recentelijk het geval is in Valle Gan Rey, op La Gomera.

Met de ‘overheid private samenwerking’ welke de Canarische Regering ten uitvoer aan het leggen is, probeert men ook winkelcentra, horecabedrijven en recreatiebedrijven te ontwikkelen die dienen voor het dynamiseren van deze havens en die als bedrijf een voortrekkersrol spelen in de maritieme sector.

Martínez becijfert, dat elke 100 ligplaatsen vijftien directe arbeidsplaatsen genereren en onder zijn projecten rekent hij op ongeveer 1.800 nieuwe ligplaatsen, waarmee men 27.000 directe arbeidsplaatsen zou kunnen creëren, afgezien nog van die, welke genereerd worden in het aanleggen en bouwen van deze infrastructuren.
image11_large.jpg

Onder de projecten die Puertos Canarios ontwikkelt met ondernemers en die al zijn aanbesteed, bevinden zich het dok van de jachthaven in Moro Jable en een tankstation in Corralejo, beide op Fuerteventura; een winkelgebied in de Haven van Garachico en nog een tankstation in Puerto del Carmen (Lanzarote); naast de diverse projecten voor horecabedrijven en souvenirwinkels, die men becijfert rond de10 miljoen euro.

Momenteel verkeert de Canarische Regering in de laatste onderhandelingsfase met een bedrijf voor het ombouwen van de jachthaven van Puerto de La Cruz (Tenerife), wat het hele gebied van het maritieme park omvat, voor 96 miljoen euro.

Anderzijds hoopt Martínez, dat Demarcatie Kustzaken de waterstrook goedkeurt die men wil gebruiken voor het nieuwe dok van de jachthaven van Corralejo, waarvan de private investering ongeveer 38 miljoen euro zal bedragen, met 700 ligplaatsen.
De Canarische Regering is ook aan het proberen, dat men de uitdieping van Canarische havens toestaat, die momenteel niet de capaciteit hebben voor het ontvangen van grote schepen, of voor het aan land brengen van personen van bevoorradingsschepen.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Gemiddeld salaris voor afgevaardigde Deelstaat
bedraagt drievoudige van dat van een Canari@

Parlement betaalt salaris aan 50 van de 60 afgevaardigden
en wijst een vermindering van hun inkomen af

In een autonome gemeenschap die met 284.072 werklozen verwoest wordt door werkloosheid, voortdurende sluiting van bedrijven, verstikkende belasting voor zelfstandige ondernemers en aanhoudende loonsverlagingen, behouden de leden van de Tweede Kamer hun status quo. Canarias betaalt aan 50 van haar 60 afgevaardigden in het Parlement een jaarsalaris waarmee men eindigt op plaats acht in het systeem van de Deelstaten.


Met €58.600, blijft dit (met een verschil van ongeveer €40.000,=) ver verwijderd van het gemiddelde jaarsalaris van €18.652,= wat werknemers op de Eilanden ontvangen

Sus señorías (de hooggeachte dames en heren Parlementsleden) verhogen de recessie op een wel heel comfortabele manier. Ze ontvangen drie keer meer salaris, dan werknemers op de eilanden, die de slechtst betaalden zijn van Spanje met een gemiddeld jaarsalaris van €18.652,=
 
Het verschil loopt met een factor zes uit  de hand, als men dit vergelijkt met het Spaanse minimumloon van €9.034,=

Het bruto maandsalaris van de Canarische afgevaardigden bereikt een plafond van  €3.638,= en daarbij moeten emolumenten worden opgeteld, zoals maaltijdvergoedingen en reis - plus verblijfskosten, die variëren al naar gelang het eiland van herkomst.

Naast de maandelijkse emolumenten op grond van de functie ontvangen de woordvoerders een maandsalaris van €4.117,=  en fractievoorzitters, secretaresses en vicepresidenten €4.597,= en de Kamervoorzitter € 5.688,=

Het Parlement maakt ook maandelijks €18.000,= over aan elke politieke partij die in de Kamer is vertegenwoordigd en €1.750,= voor elke bij de verkiezingen gekozen afgevaardigde.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


50% minde r invijf jaar

MADRID - maandag 7 oktober 2013 - Het gewicht wat Canarias heeft in de Spaanse Rijksbegroting, is in de afgelopen vijf boekjaren flink gedaald: van 1,42 miljard euro in 2012, naar een toekenning van 693 miljoen euro, en daarmee is - in de begrotingsposten voor 2014 - het financiële plaatje voor de Eilanden gereduceerd tot minder dan de helft.

De bezuinigingen die zijn opgelegd door de Spaanse Regering ten gevolge van de crisis, betekenen in vijf jaar tijd een terugval van 50,9% van het aandeel wat Canarias heeft in de Rijksbegroting. Eerst met Zapatero en nu met Rajoy als minsterpresident heeft het financiële plaatje van de Deelstaat tot aan 2014 in totaal 719 miljoen euro verloren.


                        Cristóbal Montoro, op maandag 7 oktober 2013
                      bij het presenteren van de Rijksbegroting voor 2014.
In de posten van 2010, welke toegekend zijn aan Canarias onder rechtstreekse investeringen, overmakingen, convenanten en subsidies, verschijnt 1,412 miljard euro - in de hoofdstukken IV, VI en VII van de Ley de Presupuestos (Begrotingswet) - die men een lustrum later met de haal van een snoeimes heeft veranderd in 693 miljoen, iets minder dan de helft.

De grootste daling heeft zich voorgedaan in 2012, met de eerste begroting van het tijdperk Rajoy, waarin opeens is gesneden en de eilanden getroffen zijn door een bezuiniging van bijna €400.000.000.

Volgens de laatste stand van de socialistische Rijksbegroting heeft dit in 2011 geresulteerd in een vermindering van 222 miljoen ten opzichte van 2010.

Vanaf de tweede Rijksbegroting door de Partido Popular(PP) is het financiële plaatje voor Canarias voortdurend progressief gedaald. De zwaarst aangekondigde terugval heeft zich voorgedaan in 2012, met de eerste Rijksbegroting opgesteld onder Rajoy; waarin de bijdrage voor de Eilanden ineens is gekort met bijna 400 miljoen euro.

In 2011 heeft men de laatste Rijsbegroting van het Socialistische Regeringskabinet,een reductie begroot van 22  miljoen euro te opzichte van 2010 
Vanaf de tweede Rijksbegroting door  de Partido Popular(PP) is het financiële plaatje voor Canarias voortdurend progressief gedaald, hoewel de vermindering is  2013 iets gunstiger is geweest met 77 miljoen en met nog eens 20 miljoen extra in het wetsontwerp voor 2014 , dat op maandag 7 oktober 2013 is gepresenteerd door de minister van Financiën, Cristóbal Montoro, in het Congreso de los Diputados (de Tweede Kamer).

De gedelegeerde van de Spaanse Regering op Canarias, María del Carmen Hernández Bento.

Hoewel na het bekendmaken, hoe de Deelstaat in de  Rijksbegroting van 2014 er bij staat, door de gedelegeerde van de Spaanse Regering op Canarias, María del Carmen Hernández Bento, waarbij zij verzekerd heeft, dat Zapatero méér gekort heeft in 2011, dan Rajoy in de afgelopen drie jaar; wijzen de gegevens van het Spaanse Ministerie van Financiën het tegendeel uit: in 2011 heeft de Socialistische Rijksbegroting een korting bevat van 15% ten opzichte van 2010, terwijl het bedrag wat de Eilanden verloren hebben tijdens het huidige regeringsmandaat ruim 496 miljoen euro is, wat in percentage uitgedrukt neerkomt op een korting met 41,7% in vergelijking met de laatste Rijksbegrotingen van de Regering van Rodrígo Zapatero.

Ondanks deze gegevens, erkent de PP, dat er weinig marge is, om de begrotingsposten voor Canarias te verbeteren tijdens de behandeling van de amendementen.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Santa Lucía verzet zich tegen sluiting
bankfilialen Bankia

Gemeentebestuur en sociale partners komen op dinsdag 6 oktober 2013 in het verweer in het centrum van het dorp
tegende sluiting van het Bankia-filiaal

SANTA LUCÍA DE TIRAJANA - zaterdag 5 oktober 2013 - Het Gemeentebestuur heeft een verklaring goedgekeurd waarin men unaniem blijk geeft, het oneens te zijn met de beslissing van Bankia, en waarin men laat weten, maatregelen te zullen nemen die druk uitoefenen.

De sociale partners in het centrum van Santa Lucia de Tirajana en het Gemeentebestuur zullen op dinsdag 8 oktober 2013 om 11:00 uur een protestbetoging in het centrum van het  dorp organiseren tegen de eenzijdige beslissing van Bankia, om op 26 oktober 2013 het filiaal te sluiten wat de bankinstelling heeft in het hooggelegen gedeelte van de gemeente.


De wethouder voor het hooggelegen gedeelte van Santa Lucía, Francisco García, heeft uitgelegd, dat het bankkantoor van La Caja de Canarias in het dorpscentrum aan de klanten een heel belangrijke sociale dienstverlening heeft verstrekt. “Inclusief de vertegenwoordigers die men heeft in dat kantoor, die het veel eenvoudiger maken, dat klanten komen tot het nemen van bepaalde beslissingen en waar we nu zien, dat Bankia hen deze dienstverlening niet meer gaat verstrekken,” zo heeft hij benadrukt.


García heeft bevestigd, dat in Santa Lucía veel oudere personen wonen die niet overweg kunnen met het verwerken van willekeurige financiële transacties via het Internet, of die geen gebruik willen maken van de geldautomaten, omdat ze voorkeur geven aan een persoonlijke behandeling; en die moeten we helpen.”

“Als Bankia bij haar beslissing blijft, het kantoor in Santa Lucía te sluiten, zal de Gemeente voorstellen, dat deze bewoners hun tegoeden weghalen bij deze bankinstelling en, dat ze deze klanten andere bankinstellingen zullen aanbieden die besluiten zich te vestigen in het dorpscentrum van Santa Lucía, om de dienstverlening te verstrekken die voorheen La Caja heeft gegeven en waartoe men al de nodige onderhandelingen over aan het voeren is,” zo laat de wethouder weten.

"Wij zijn van mening,  dat de beslissing van de bank  een schande is,  in de tekst van de motie laten we zien, dat de Staat ongeveer 61 miljard euro heeft geïnvesteerd voor het  redden  van de banken en spaarbanken en dit is wat de burgers betalen via de inkomstenbelasting die ten goede komt aan de bankinstellingen, maar de Partido Popular (PP)garandeert niet , dat de  kantoren op het platteland blijven bestaan,” aldus Francisco García.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Bankia haalt bakzeil
en handhaaft haar filialen  in
Tejeda en Artenara
 

Kantoor-openstelling twee dagen per week
de  geldautomaten blijven in gebruik

GRAN CANARIA - vrijdag 4 oktober 2013 - Bankia, waarvan La Caja de Canarias  onderdeel uitmaakt, haalt bakzeil en blijft uiteindelijk haar dienstverlening handhaven in de Grancanarische gemeenten Artenara en Tejeda, waarvoor men eerder de sluiting van haar bankfilialen had aangekondigd. Hoewel men de openingstijden van deze twee filialen zal beperken tot twee dagen per week, waarbij de geldautomaten gehandhaafd blijven, zo heeft de bankinstelling laten weten op vrijdag 4 oktober 2013.

De bankinstelling zal op beide locaties zogenoemde ‘geavanceerde’ geldautomaten plaatsen, machines van de laatste generatie, die bijna elke bankhandeling mogelijk maken zonder, dat daar personeel bij nodig is, dat de klant bedient, zo laat men bij Bankia weten.

Om echter persoonlijke dienstverlening te kunnen verstrekken in beide plaatsen, bij een gecompliceerde transactie, of bij meer ingewikkelde bankzaken, zal in elke plaats twee dagen per week een medewerker aanwezig zijn, om op deze dagen de bankfilialen waarover men hier beschikt, open te stellen.


                                                           Ja men kan...
Bankia heeft deze beslissing te kennen gegeven, waarbij men benadrukt, dat men de belofte nakomt formules te zoeken, om niet hun dienstverlening te elimineren in Artenara en Tejeda, ondanks de plannen voor de sluiting van de bankkantoren voor het beperken van de kosten. Dit is de reden, dat er op vrijdag 4 oktober 2013 een ontmoeting heeft plaatsgevonden van bankmedewerkers met de burgemeesters op Gran Canaria die hebben verlangd, dat men de dienstverlening in de diverse gemeenten aanhoudt.

Een ontmoeting, waarin men de dialoog heeft voortgezet die men begonnen is tijdens een eerdere ontmoeting die gehouden is op 19 september 2013 tussen de bankinstelling en de  burgemeesters van de Mancomunidad del Norte de Gran Canaria (Noordelijke Agglomeratie van Gran Canaria), die hebben beweerd, “ dat de sluiting van de door Bankia geplande filialen in hun gebied, ernstige problemen voor de burgerij zou opleveren, vooral voor oudere personen in afgelegen gebieden.”

Samen met het bankfiliaal op het eiland La Graciosa   waar dit het enige bankfiliaal is - en een plattelandsfiliaal op  Lanzarote, zijn dit de twee filialen van de aanvankelijk 54 op Canarias te sluiten Bankia kantoren; die als zodanig geopend zullen blijven in plattelandsgebieden welke ver van grote woonkernen zijn verwijderd.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg 


Rivero:
Slechtste Rijksbegroting voor de eilanden
sinds het begin van de Democratie’

Madrid handhaaft de 50% residenten-reiskorting
en de eis van
het uittreksel uit het bevolkingsregister

Spaanse Regering bevriest wegenconvenant
Canarias is de deelstaat
die het zwaarst wordt gekort

door de PCI bezuinigingen in 2014

CANARISCHE EILANDEN - maandag 30 september 2013 - ‘Ze zijn heel slecht en mishandelen Canarias,” zo heeft de President van de Canarische Regering, Paulino Rivero, laten weten; de investeringen van de Staat dalen met 4,7%. Rivero heeft aangegeven, dat het op maandag 30 september 2013 aan het Congres gepresenteerde begrotingsvoorstel, “voor Canarias het slechtste is in de geschiedenis van de democratie.”

”De begroting is heel slecht, ze mishandelen Canarias”, zo heeft Rivero opgemerkt in een eerste reactie, omdat de Canarische Regering de diverse begrotingsposten van het wetsvoorstel nog aan het analyseren is.

Rivero (C
oalición Canaria - CC) (op de foto rechts ) die er - samen met Canarische socialisten van de de PSOE - met de verkiezingswinst van de Partido Popular  'vandoor is gegaan', is nu 'verbaasd', dat de PP de Eilanden - opnieuw - afstraft.

Rivero heeft in de afgelopen weken gevraagd, dat men in de Rijksbegroting voor 2014 minimaal 1,2 miljard euro toekent aan Canarias, zoals vervat in de begroting van 2010, die ertoe geleid hebben dat de Partido Popular heeft gebroken in de regering met Coalición Canaria, omdat men deze  onvoldoende achtte.

De Canarische President heeft zijn eerste mening over de Rijksbegroting voor 2014 gegeven na afloop van de opening van het Justitiële Jaar in de Deelstaat.

De investeringen van de Spaanse Staat in Canarias dalen met 4,76% ten opzichte van 2013 (met 2, 225,56 miljoen euro (2,6%) van het totaal. In 2012 is de investering in Canarias al gedaald met 5,97%.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


 Spaanse Regering bevriest het Wegenconvenant

Men zal in 2014 aan de Eilanden
hetzelfde bedrag overmaken als in 2013
54 miljoen euro

MADRID - maandag 30 september 2013 - Het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) zal in 2014 aan de Canarische Regering 54,09 miljoen euro overmaken voor de financiering van het Convenio de Carreteras (Wegenconvenant) wat bestaat tussen beide overheden; het is hetzelfde bedrag als in 2013, zo staat te lezen in het wetsvoorstel voor de Presupuestos Generales del Estado (Algemene Rijksbegroting) wat op maandag 30 september 2013 bekend is gemaakt.

Het wetsvoorstel, dat de minister van Hacienda (Financiën), Cristóbal Montoro, op maandagochtend  30 september 2013 heeft ingediend bij het Congres (de Tweede Kamer) bevestigt wat de regeringswoordvoerders enkele weken geleden al hebben laten weten aan de Eilandminister van Openbare Werken, Domingo Berriel: het bevriezen van het bedrag voor het financieren van de aanleg van wegen op Canarias.


                     Cristóbal Montro.                                      Domingo Berriel

Tijdens een van zijn recente optredens in het parlement, om over deze zaak te spreken, heeft Berriel aangekondigd, dat de Spaanse Staat haar bijdrage zal verminderen met 67% en, dat deze vermindering in 2013 zal oplopen tot 74%, waarbij de Spaanse Regering slechts 54 miljoen euro heeft begroot van de 297 toegezegde.

Ook heeft Berriel laten weten, dat men hem in een bilaterale commissievergadering  met Canarias heeft laten weten, dat men voor 2014 en voor 2015 de voor 2013 begrote 54 miljoen euro zal handhaven, tegenover de jaarlijkse ruim 200 miljoen euro uit het in 2006 ondertekende convenant.

De Canarische Regering heeft de Spaanse Staat aangeklaagd bij de Hoge Raad, wegens het niet nakomen van  de gesloten overeenkomsten in het wegenconvenant en men toont zich bereid,  de investeringen te herprogrammen en deze te beperken tot jaarlijks 150 miljoen euro,” om uiteindelijk op een redelijke en ordentelijke manier de in gang gezette aanlegwerkzaamheden te voltooien.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Canarische Regering
geeft dagelijks €2.500,= uit
aan mobiel telefoneren 

Eerste kwartaal  2013 voor 2.374 mobiele telefoons
van bestuurders en ambtenaren €447.009,=

 CANARISCHE EILANDEN - Asunción de la Virgen María (Maria Hemelvaart), donderdag 15 augustus 2013 -  In de eerste zes maanden van 2013 heeft de rekening voor mobiel bellen door de Canarische Regering €449.099,= gekost, wat neerkomt op dagelijks €2.500,= in deze periode.

Toch zijn de kosten verminderd met 26,7% (€162.815,=) ten opzichte van dezelfde periode in 2012.
Het aantal gratis apparaten voor mobiel bellen voor bestuurders en hoge ambtenaren, is afgenomen van 3.100 toestellen in juli 2011 tot 2.374 in juli 2013.
Gedurende de twee jaar van het huidige regeermandaat  zijn er 726 lijnen minder, waarvan er 141 zijn opgezegd in het eerste halfjaar van 2013 .

De rekening voor mobiele telefoongesprekken en Sms-berichten bedraagt 2,8 miljoen euro; een bedrag, dat met 12% is gedaald in 2012 en 26% gedurende de eerste zes maanden van 2103.
Zo heeft de Canarische Regering 1,3 miljoen euro betaald in 2011 en in het boekjaar 2013 tot nu toe €447.099,=

Deze gegevens - uit in een Nota van het Directoraat-generaal Telecommunicatie en Nieuwe Technologie, van de Canarische Regering - bewijzen de inspanning welke men verricht voor het besparen van kosten op zowel het gebruik van mobiele telefoons, evenals met het toepassen van nieuwe technologie die efficiënter is voor de burgerij en voordeliger voor de Canarische Overheid.

Toch blijft de rekening aanzienlijk voor het aantal apparaten wat is gebruik is bij de 195 bestuurders en hoge ambtenaren van de Ministeries van de Canarische Regering, die daartoe gemachtigd zijn door de technische algemene secretarissen van de diverse regeringsdepartementen.

Roberto Moreno - directeur van Communicatie en Technologie - stelt, dat dit geen omvangrijk bedrag is in vergelijking met andere deelstaten en zelfs niet, met gemeenten zoals Madrid.

In ieder geval, zo merkt Moreno op, heeft men - sinds hij het Directoraat-generaal in 2011 heeft overgenomen - een plan ter rationalisering van de mobiele telefonie ingesteld al naargelang de behoefte van elk regeringsdepartement met vermindering van het aantal mobiele telefoonapparaten en beperking van de maandelijkse gesprekskosten. Zo zijn er ambtenaren die maandelijks voor  slechts €5,=;  €10,=; of €20,= mogen declareren voor gesprekskosten, of voor het versturen van Sms-berichten vanaf deze apparaten. Bovendien heeft men opgedragen, dat het overheidspersoneel E-mail gebruikt, om zo te besparen op het mobiel telefoneren.

Anderzijds heeft de Canarische Regering de kosten voor vaste telefonie en internet weten te verlagen van €445.448,= in de eerste helft van 2012 tot €234.480 in de eerste helft van 2013. Dit heeft men bereikt door het aangaan van voordeligere contracten met communicatiemaatschappijen in beide provincies.

Roberto Moreno benadrukt, dat mobiel telefoneren essentieel is voor het onderhouden van de openbare dienstverlening van een deelstaatregering en hij laat weten, dat  men  de meerderheid van de lijnen welke men  gebruikt, steeds operatief moeten zijn. In die context, verzekert hij, dat in 2012 minder dan 6% van deze lijnen bestemd waren voor bestuurders en tijdelijke adviseurs.

De Servicio Canario de Salud (Canarische Gezondheidsdienst) is het departement met de meeste telefoonlijnen. In 2012 waren er 914 apparaten is gebruik, waarbij de mobiele apparaten nodig zijn voor het 24 uur per dag kunnen lokaliseren van de dienstdoende zorgverleners op alle eilanden.

De directeur-generaal laat eveneens weten, dat in 2012 het Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad (Ministerie van Algemene Zaken, Justitie en Gelijkheid) 306 telefoonlijnen telde, waaronder die voor mobiele telefonie van het Ministerie van Justitie voor medewerkers die 24 uur per dag dienst doen (rechters, openbare aanklagers, secretarissen enz.), en die dag en nacht op elk moment onmiddellijk gelokaliseerd moeten kunnen worden op de gehele Archipel.

Anderzijds laat Roberto Moreno weten, dat sinds januari 2013 de mobiele telefoontoestellen die niet meer in  gebruik zijn, gerecycled worden  en naar instellingen voor het Beroepsonderwijs gaan.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Ministerie van Financiën voorkomt dat
 het Cabildo 13 miljoen euro voorschiet
voor voltooiing van de Rondweg

Bravo de Laguna vertrouwt erop, dat de Canarische Regering rectificeert en bevestigt
“dat het schandalig is”

GRAN CANARIA - zaterdag 27 juli 2013 - De voltooiing van de Vierde fase van de Circunvalación (Rondweg), tussen Tamaraceite en Arucas, hangt in de lucht. Het Ministerie van Financiën, van de Canarische Regering, heeft een ongunstig rapport geschreven over de voorfinanciering door het Cabildo (Eilandbestuur), wat het convenant afremt waarmee het mogelijk zou zijn, de wegaanleg te voltooien in december 2014.

Dit nieuwe incident met de autosnelweg die het noorden met het zuiden van het eiland verbindt, zonder door Las Palmas de Gran Canaria te hoeven rijden, is op vrijdag 26 juli 2013 aangeklaagd door de eilandpresident, José Miguel Bravo de Laguna, die het “schandalig” zou vinden, dat het uitgerekend de Canarische Regering is, die voorkomt, dat het Cabildo (Eilandbestuur) de 13 miljoen euro bijdraagt die nodig zijn om voort te gaan met de aanleg van de autosnelweg.


Bewerkte foto met de Vierde fase van de Rondweg tussen Tamaraceite en Arucas.

De ministers van Openbare Werken, Domingo Berriel, van de Canarische Regering, en Carlos Sánchez, van het Cabildo (Eilandbestuur) hebben de afgelopen maanden onderhandeld over een akkoord, opdat het eilandbestuur de wegaanleg zou voorfinancieren; het bouwwerk is vertraagd door bezuinigingen van de Spaanse Staat op het wegenconvenant met de Archipel.

 
Vlnr.: Javier González Ortiz, Domingo Berriel Martínez en Carlos Sánchez Ojeda.

Hoewel het Cabildo (Eilandbestuur) geen bevoegdheden heeft in deze materie, heeft men aangeboden het resterende geld te gebruiken om de werkzaamheden voortgang te laten vinden, met acht miljoen in 2013 en nog eens vijf miljoen in 2014. Op haar beurt, zou de Canarische Regering dan negen miljoen geven, twee in 2013 en zeven in 2014.

De minister van Financiën, Javier González Ortiz, heeft het al twee keer ondertekende akkoord afgeremd, omdat hij begrijpt, dat de voorfinanciering van de wegaanleg een lening is tussen beide overheden en ten laste komt van het overheidstekort van de Deelstaat; reden waarom, hij een negatief rapport heeft geschreven over de operatie.

       
José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.   Paulino Rivero Baute.

Voorzichtigheid
Tijdens een van de Parlementsdebatten van vrijdag 26 juli 2013, heeft Bravo de Laguna bevestigd, “dat dit een zaak is ‘die nog erger is’, dan de voorgenomen bezuiniging van de Regering Paulino Rivero in het Consortium van Noodmaatregelen,” maar hij heeft aangegeven, “dat het Cabildo (Eilandbestuur) tot nu toe voor ‘voorzichtigheid’ heeft gekozen,” omdat men erop vertrouwt, dat Financiën deze bezwaren intrekt.
 “Men raakt ons en men beperkt ons de Vierde fase van de Rondweg voor te financieren, omdat men geen acht miljoen euro schuld op zich wil nemen, maar we hopen, dat men het probleem oplost,” zo heeft Bravo de Laguna opgemerkt.

 De laatste fase van de wegaanleg van de Circunvalación (Rondweg) is, op sommige gedeelten na, bijna klaar. Deze begint bij de rotonde van Las Mesas en eindigt op de rotonde van Cardones, waarbij alleen nog de verbinding met de Noordelijke Autosnelweg, de GC-2 ontbreekt ter hoogte van de Granja Agricola (experimentele boerderij = landbouwschool).
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Ministerraad geeft groen licht
voor hervorming lokale overheid

Het project afgewezen door de PSOE
zoekt 7 miljard euro te besparen
door elimineren overlappingen  tussen overheden

MADRID - vrijdag 26 juli 2013 - De Ministerraad heeft op vrijdag 26 juli 2013 het wetsvoorstel goedgekeurd voor de stroomlijning en duurzaamheid van de lokale overheid, waarmee men de gemeentebesturen wil moderniseren en een betere verdeling van bevoegdheden wil verkrijgen.

Met de hervorming van de lokale overheid verwacht men acht miljard euro te besparen tot 2016 en een flexibeler en efficiënter lokaal bestuur te bereiken, wat de dienstverlening voordeliger zal maken, door het vestigen van specifieke kosten.


Minister Critóbal Montero tijdens de persconferentie na afloop van de Ministerraad.

Volgens de Regering zal het vermijden van overlappingen, “een einde maken aan dubbel werk en ‘oneigenlijke bevoegdheden’ en bevordert men een financieel evenwicht in de efficiëntie en professionaliteit van de lokale overheid.”

Vrijwillige fusering van gemeenten wordt beloond
De minister van Financiën en Overheidszaken, Cristóbal Montoro, heeft op vrijdag 26 juli 2013 verzekerd, dat de Regering ter aanmoediging die gemeenten zal belonen welke vrijwillig fuseren, om versnippering van de overheid tegen te gaan die, naar zijn mening, soms erg duur is-


Ofwel in kort en bondig Nederlands: Gemeentelijke Herindeling.

Dit is een van de belangrijkste aspecten van het wetsvoorstel Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Stroomlijning en Duurzaamheid van Lokaal Bestuur)  , dat de Regering op vrijdag 26 juli 2013 heeft goedgekeurd, waarmee men in de komende jaren streeft naar een besparing van 8 miljard euro.

Tijdens de persconferentie na afloop van de Minsterraad, heeft Montoro opgemerkt, dat men in het wetsvoorstel tot hervorming van de lokale overheid een beloningssysteem heeft opgenomen voor gemeenten die vrijwillig zullen fuseren.

Een andere nieuwigheid die Montoro heeft meegedeeld is, “dat de ‘werkelijke kosten’ van de dienstverlening door de lokale overheid, volgens de aanbevelingen van de Consejo de Estado (Raad van State), niet volledig de gemeentelijke zelfstandigheid uitsluiten.”


Verplichte kostenpublicatie voor alle Gemeenten.

Hij heeft uitgelegd, dat de verplichting voor alle gemeenten tot publicatie van de werkelijke kosten, het mogelijk zal maken, dat de burgers kennis kunnen nemen van wat een openbare dienst effectief kost.

Als men eenmaal de werkelijke kostprijs kent, en deze ligt boven het gemiddelde, kan door de Gemeenteraad worden beken, of deze vervangen kan worden voor een lagere kostprijs.

Zodoende erkent de minister, dat de goedgekeurde hervorming van de lokale overheid de rol van de  Gemeenteraden versterkt, aan wie men, als bemiddelingsorgaan, het uitoefenen van functies toekent welke men voorschrijft aan deze lokale entiteit.

“Het is een pro-gemeente hervorming, die de gemeenteraden de plaats wil geven die ze toekomt in de Estado de las Autonomías (Bondsstaat) en die men hen historisch niet heeft gegeven,” zo heeft de minister Van Financiën en Overheidszaken aangegeven.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Het Cabildo ontdoet zich van Infecar

Na 47 jaar wil het Eilandbestuur af van
nutsbedrijf Infecar (Congrescentrum)

GRAN CANARIA - woensdag 24 juli 2013 - De Partido Popular (PP) wil, als regeringspartij in het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, zo snel mogelijk de Institución Ferial de Canarias (Infecar) (het Canarische Congrescentrum/Beursgebouw) als nutsbedrijf liquideren.

De Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc) (Maatschappij  voor Economische Promotie van Gran Canaria) , die ressorteert onder het Eilandbestuur, zal de bevoegdheden van dit nutsbedrijf overnemen.
De Spegc is in 1966 opgericht voor het organiseren van commerciële evenementen en het promoten van Canarische bedrijven en producten op de Spaanse, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse markten.


Men wil de beslissing tot afstoting van het nutsbedrijf Infecar - zoals die op dinsdag 23 juli 2013, tot verrassing van de oppositiepartijen, is aangekondigd door  de minister van Personeelszaken, van het Eilandbestuur, María Auxiliadora Pérez - met urgentie goedgekeurd krijgen in de  parlementszitting van vrijdag 26 juli 2013.

“Meer nog, dan dat we paf staan te vernemen, over hoe de PP met één pennenstreek een eind wil maken aan het Beursinstituut,” zoals CC-woordvoerder Fernando Bañolas heeft uitgelegd, zijn de leden van de oppositie gepikeerd, dat de minister hen  het betreffende dossier niet heeft overhandigd.

Zo ook de vertegenwoordiger van de socialistische fractie, Augusto Hidalgo, die heeft laten weten, dat men in de recente commissievergadering, om uitleg heeft gevraagd aan de vicepresident van het Cabildo (Eilandbestuur) tevens minister van Werkgelegenheid, Industrie en Handel, Juan Domínguez, die alleen een stilzwijgen had als antwoord.


Toekomst
Ook de persmedia zijn er op dinsdag 23 juli 2013 niet in geslaagd, gedetailleerde uitleg te krijgen van Juan Domínguez, over de redenen waarom het Cabildo overgaat tot het liquideren van Infecar.
Bronnen binnen de oppositie hebben laten weten, dat de PP-woordvoerder en minister van Openbare Werken, Carlos Sánchez, van het Cabildo (Eilandbestuur), op het laatste moment de fractieleiders bijeen heeft geroepen, om op woensdag 24 juli 2013 over de toekomst van het Institución Ferial (Congrescentrum/Beursgebouw) te praten.                                  Infecar, Las Palmas de Gran Canaria.

De manier waarop Infecar wordt beheerd, zorgt al sinds 2012 voor problemen toen de PP weigerde een commissie in te stellen, om het beheer van haar vicevoorzitter tevens minister van Werkgelegenheid, Industrie en Handel, Juan Domínguez, te onderzoeken; na de aanklachten die gepresnteerd zijn door Lorenzo Olarte, en na afgezet te zijn als voorzitter van deze instantie.


In zijn kantoor begroet José Miguel Bravo de Lagana, de voormalige eilandpresident Lorenzo Olarte Cullen.

Olarte beschuldigt zijn partijgenoot van corruptie, verduistering en valsheid in geschrifte. Het ontslag heeft een boze reactie van de oppositie uitgelokt, die vroeg om Domínguez weg te halen bij Infecar en men beschuldigde José Miguel Bravo de Laguna ervan, “ de impasse  foutief op te lossen” en “een overloper te belonen.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Vier van de tien meest rendabele luchthavens
zijn Canarisch

Na de Balearen
voeren Tenerife  Sur en Gran Canaria de ranglijst aan

MADRID / CANARIAS - maandag 22 juli 2013 - Spanje heeft een luchthavennetwerk - dat groter is dan het Duitse - waarvan na de miljoenen investeringen van de laatste jaren, vier luchthavens zijn gesloten, er vier regelmatig kunnen rekenen op vluchten en er nog een tiental is, waar amper vliegtuigen komen.

Van de 24 luchthavens die door AENA worden beheerd - een orgaan, dat ressorteert onder het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) - zijn er slechts tien echt winstgevend.Vier daarvan zijn Canarische luchthavens, waarbij die van Tenerife Sur (Reina Sofía) op de eerste plaats staat van de ranglijst van meest rendabele Canarische luchthavens en (na de Balearen) de tweede plaats van Spanje.
mapa-nuestros-aeropuertos_large.jpg
Van de acht luchthavens op de Canarische Archipel, brengen er vier winst in het laatje van het nutsbedrijf AENA. De meest recente gegevens van het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) zijn die over 2011 en volgens die gegevens, heeft Tenerife Sur 24,98 miljoen euro winst behaald, Gran Canaria 22,9 miljoen, Lanzarote 8,67 miljoen en de luchthaven van Fuerteventura heeft het boekjaar afgesloten met een positieve balans van 1,21 miljoen euro.

Daarentegen zijn op de eilanden de luchthavens die verlies hebben geleden die van La Palma met 14,67 miljoen euro; Tenerife Norte (Los Rodeos) heeft 2011 afgesloten met 6,6 miljoen euro in de rode cijfers; El Hierro met een tekort van 5,29 miljoen en La Gomera met een negatief saldo van 3,72 miljoen euro.

Volgens deze gegevens is het eindsaldo van de resultatenrekening voor het totaal van de acht Canarische luchthavens positief, met 26,91 miljoen euro winst.

In 2011 bedroeg het totale aantal passagiers op de Canarische luchthavens 32.847.813, van wie ruim de helft op de luchthavens Gran Canaria (9.892.238) en Tenerife Sur (8.530.817).


Slechts 9 van de 24 door AENA beheerde luchthavens hebben winst gemaakt in 2011.

De globale schuld van het nutsbedrijf bedraagt 12,313 miljard euro en de jaarlijkse verliezen belopen ongeveer 220 miljoen euro.

Terwijl de deelstaatregeringen en plaatselijk overheden per jaar 50 miljoen euro besteden aan het binnenhalen van luchtvaartmaatschappijen en de luchthavens onderling concurreren, liggen die - in veel gevallen - op minder dan 150 kilometer van elkaar verwijderd.

In het geval van Canaria gebeurt het tegenovergestelde. De Spaanse Regering subsidieert de verlaging van de luchthavenbelastingen welke men aan sommige maatschappijen verleent, om naar de luchthavens op de eilandbestemmingen te vliegen. Dit, terwijl de handel er meer dan winstgevend is voor het nutsbedrijf, waardoor het logischer zou zijn, om door te gaan met te investeren in die luchthavens die vooralsnog hun winstgevendheid zouden kunnen verbeteren.

En vanuit Europa wil men de broekriem aanhalen en de luchthaven-zeepbel doorprikken welke men in Spanje heeft laten ontstaan. Men zal dit trapsgewijs doen in de komende tien jaar, door de overheidssubsidies te beperken. Het wezenlijke doel van de maatregel die van kracht wordt met ingang van 2014, is het niet toestaan van malversaties met belastinggelden en onnodige infrastructuur, of met het creëren van verstoringen in de concurrentie op de interne markt.

Hulp voor de kleinsten
De toekomstige Europese communautaire wetgeving legt het accent op Staatssteun in de investering van luchthaveninfrastructuur, “welke uitsluitend zal zijn toegestaan, als er een werkelijke transportbehoefte bestaat en de overheidssubsidie noodzakelijk is, om de toegankelijkheid van een regio te garanderen.”

Het project omvat de vastlegging van het toestaan van maximum subsidies, wat zal afhangen van de afmeting van elke luchthaven in termen van verkeer. In die zin zijn de mogelijkheden voor het toekennen van subsidies hoger voor de grotere luchthavens. In die zin, dat men nu begrijpt, dat in het geval van laatstgenoemden, het gemakkelijker zal zijn, betere mogelijkheden te hebben voor het verkrijgen van private financiering.

In principe zal de vermindering van Europese subsidies niet noodzakelijkerwijs van invloed zijn op Canarias. Maar op de Eilanden eist men het beheer van de luchthavens op, om daarin te herinvesteren, niet in alle, maar toch in het grootste deel.


Narvay Quintero.

Eén bestemming, één luchthaven, maar met acht start- en landingsbanen
De senator van het Eiland El Hierro, Narvay Quintero, heeft zich in die zin uitgelaten en uitgelegd, “dat hoewel AENA heeft geïnvesteerd in de Canarische luchthavens, de functionaliteit van de infrastructuur op de Archipel maakt, dat ze veel rendabeler zijn dan wat deze investeringen voorstellen.”
Hij heeft echter bevestigd, dat Canarias, samen met de luchthavens van de Balearen, niet alleen een commerciële specificatie moeten krijgen, maar ook sociaal.

Canarias eist al lang het beheer van haar luchthavens op, omdat de Eilanden o.a. beschouwd dienen te worden “als één bestemming, één luchthaven, maar met acht start- en landingsbanen; waarover men beslissingen kan nemen.”

De senator van El Hiero verlangt van de Spaanse Staat de toepassing van de zogenoemde Quinta Libertad del Aire (Vijfde Vrijheid in de Luchtvaart), waarbij men het recht toekent aan een vliegtuig van een Staat, bijvoorbeeld Nederland, om passagiers te laten instappen, post en vracht te laden in een tweede Staat, zoals Spanje, om deze naar een derde Staat te vervoeren, wat bijvoorbeeld Venezuela zou kunnen zijn; steeds, als het tweede deel van de vlucht een voortzetting is van het eerste deel.


Ana Pastor, de minister van
Fomento (Ontwikkeling).

Fomento bereidt privatiseringen voor
De minister van Fomento (Ontwikkeling) is een ware kruistocht begonnen, om te proberen het enorme financiële luchthaven-gat te dichten wat alleen al verplicht tot het betalen van ruim 40% aan rente.

De belangrijkste maatregel, die het toelaten was van private kapitaalondernemingen, waarmee men ongeveer 6 miljard euro wilde ophalen, is gefrustreerd door de hoge schuldenlast van AENA, die voor terughoudendheid heeft gezorgd bij mogelijke investeerders.
Uiteindelijk heeft men besloten, om te wachten tot een meer geëigend moment.Momenteel is echter het beheer van de commerciële ruimten en de belastingvrije winkels op de luchthavens aanbesteed wat zich in handen bevond van Aldeasa.

 
Andere geprivatiseerde onderdelen zijn de controletorens van 13 luchthavens, waarvan het beheer voor een bedrag van 18,1 miljoen euro is overgegaan in handen van Saerco en FerroNats.
Bovendien heeft AENA recentelijk een eind gemaakt aan het beheer van haar ruim 100.000 parkeerplaatsen op 32 luchthavens, om nog eens 10 miljoen euro te ontvangen.
De meest recente operatie is de aanbesteding van een vijftigtal licenties voor de grondafhandeling.

1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Canarische Archipel heeft 1.872 ambtenaren minder
dan in 2012

De deelstaat en de gemeenten gaan aan kop
met snijden in het ambtenarenbestand

De vakbonden verwachten,
dat met hervorming van de lokale overheid
men doorgaat met het vernietigen van arbeidsplaatsen
op de Archipel

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 18 juli 2013 - Het bezuinigingsbeleid wordt opgelegd. Het mes zetten in de overheidskosten heeft alleen al in het afgelopen jaar het vertrek van 1.872 ambtenaren op Canarias veroorzaakt.

Het verlies aan banen in de overheidssector verspreidt zich als een inktvlek over geheel Spanje, waar 2.576.746 personen in dienst van de overheden zijn, 109.091 minder dan een jaar geleden, dit wil zeggen, een vermindering van het ambtenarenbestand met 4,06%.


                                                     Functionarios.

Volgens de gegevens uit de Personeelsstatistiek van de Overheden, die wordt bijgehouden door het Ministerie van Hacienda (Financiën), bedroeg in januari 2013 het aantal ambtenaren  op de Archipel 12.665, tegenover de 124.537 in januari 2912, wat neerkomt op een vermindering van 1,5%.
ambtenaren2_large.jpg

Het rapport van het Ministerie van Financiën toont ten  opzichte van 2007 een significante vermindering aan van het personeelsbestand van de overheid. Paradoxaal genoeg is de zwaarste begrotingspost, personeelszaken, blijven groeien; van de 123.487 ambtenaren in 2007 tot 132.900 ambtenaren in de WW-zijn beland, volgens het rapport wat op 1 januari 2012 is uitgegeven.

Het effect van de begrotingsaanpassingen heeft voornamelijk de deelstaat getroffen, waar het personeelsbestand van de Canarische Regering bestaat uit 59.948 ambtenaren, wat 1.919 minder is dan in januari 2012. Hoewel het aantal ambtenaren is gestegen en er 3.093 meer zijn, dan in 2007.
top1_large.jpg

De volgende die de broekriem hebben moeten aanhalen, zijn de gemeenten en de Cabildos (Eilandbesturen), die momenteel 32.549 ambtenaren tellen, 462 minder dan een jaar eerder. In elk geval, valt het op, dat het - sinds 2007 - de lokale overheden zijn, die het sterkst hun personeelbestand hebben afgeslankt, met de maatregel waarbij in de periode 2007 tot heden 7.623 ambtenaren hun baan hebben verloren.

Ondanks, dat de Spaanse Regering discipline predikt met het over het algemeen verlagen van de overheidsuitgaven, is het daarentegen opvallend, dat het overheidsapparaat van de Staat is toegenomen met 462 ambtenaren tot 25.543 wat betekent, dat er 2.495 ambtenaren meer zijn, dan men er in 2007 telde in de studies van het Ministerie.

Bovendien is het aantal ambtenaren wat gelieerd is aan de Canarische Universiteiten, toegenomen met 47 medewerkers, tot 4.625 in januari 2013, wat neerkomt op 1.213 meer, dan zes jaar geleden.

De redenen
Er zijn diverse oorzaken die van invloed zijn op de afname van het ambtenarenbestand op Canarias. Daaronder vooral de uitvoering van de duurzaamheidsplannen voor de nutsbedrijven van de Canarische Regering, wat is uitgemond in het vertrek van ongeveer een vijfhonderdtal overheidsmedewerkers. Naast de herindeling van de nutssector, heeft Gezondheidszorg de werkweek uitgebreid van 35 naar 37,5 uur.
Daarnaast is men gestopt met het inhuren van tijdelijk personeel via uitzendbureaus en met het aanstellen van tijdelijke, externe overheidsadviseurs.
sepca_large.jpg

“Tevens vervangt men bij de diverse departementen niet langer de arbeidsplaatsen die vrijvallen door pensionering en ook worden de tijdelijke arbeidscontracten in het Onderwijs niet vernieuwd,” benadrukt de secretaris van de ambtenarenvakbond Sepca, Manuel González, die hier aan toevoegt, dat veel met ziekteverlof zijnde werknemers zijn teruggekeerd naar hun arbeidsplek, waardoor degenen worden ontslagen die hen vervangen hebben.

De begrotingsbeperkingen houden ook de vernietiging in van arbeidsplaatsen bij de gemeenten, zoals in San Bartolomé de Tirajana, Gáldar en La Aldea, bij de twee laatstgenoemde gemeenten via expedientes de regulación de empleo (ERE) (wettelijk aangevraagde arbeidstijdverkorting en/of gedwongen ontslagen). Daarnaast is ook het vervangingspercentage nul. Zoals men in voorgaande jaren putte uit het aanbod van de Arbeidsbureaus, vervult men nu geen vacatures, behalve recentelijk in het Onderwijs en dankzij de toekenning door Spaanse Regering van het aantal arbeidsplaatsen in de Gezondheidszorg.

Wat betreft het ondanks de crisis toegenomen personeelsbestand bij de Regering en de bij de lokale overheden, schrijven de vakbonden dit vooral toe aan het hebben van tijdelijke arbeidscontracten die niet worden omgezet naar vaste.
2458-1-medium_large.jpg
Hoewel de Canarische Regering heeft toegezegd niemand te zullen ontslaan en de salarissen te houden op het peil van 2014, hebben de vakbonden daar geen vertrouwen in. Zij stellen, dat alles zal afhangen van het komende Financiële en Fiscale Beleidsberaad, waarin men zich richt op de terugdringing van de tekorten bij de deelstaten.

Als het definitieve percentage lager zal blijken te zijn dan 1,3%, kan dit op de Archipel gevolgen hebben, met het ontslaan van overheidspersoneel.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Canarische Regering gaat akkoord met
het opheffen van Gestur Las Palmas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - donderdag 27 juni 2013 - De Canarische Regering is op donderdag 27 juni 2013 akkoord gegaan het nutsbedrijf Gestur Las Palmas te gaan opheffen, “vanwege ontwikkelingen in de grondmarkt en het niet haalbaar zijn van het eerder goedkeurde haalbaarheidsplan voor de overleving van dit nutsbedrijf.

De woordvoerder van de Canarische Regering, Martín Marrero, heeft gezegd, dat de ontbinding van Gestur zal worden gepland in de komende jaarvergadering, waaraan ook de Cabildos (Eilandbesturen) van Gran Canaria, Lanzarote en Fuerteventura deelnemen.Marero heeft aangegeven, dat deze beslissing past in het beleid van de Regering, om de overheidsuitgaven te verminderen, die, in het geval van de kosten voor nutsbedrijven gedaald zijn van 411 naar 209 miljoen euro, tussen 2009 en 2013.

Ondanks de opheffing, die niet onmiddellijk zal plaatsvinden, zal Gestur Las Palmas aan al haar verplichtingen met derden voldoen en de lopende projecten voltooien.

De onderneming verkeert niet in faillissement en ook niet in  surseance van betaling, maar de beslissing,  om het bedrijf op te heffen, is genomen uit verantwoordelijkheid en inzet voor het verlagen van de overheadkosten.

Gestur Las Palmas heef een personeelsbestand van 17 medewerkers, die in sommige gevallen, in dienst kunnen blijven totdat het bedrijf definitief zal zijn opgeheven.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Spaanse Regering gaat ambtenaren bestel aanpakken, om 38 miljard euro te besparen

MADRID - woensdag 26 juni 2013 - De Spaanse Regering heeft op vrijdag 21 juni een plan gepresenteerd, om het ambtenarenapparaat aan te gaan pakken en zo geld te besparen. De wijzigingen moeten ervoor zorgen, dat het land enkele miljarden euro's bespaart.

De Spaanse overheid gaat o.a. uit van het samenvoegen van vergelijkbare diensten, om overlapping te voorkomen en zo de efficiëntie te vergroten. Vicepremier Soraya Sáenz de Santamaría heeft daarbij gewezen op het sluiten, of fuseren van de diverse meteorologische agentschappen.
Volgens de Regering Rajoy gaan met deze nieuwe bezuinigingen geen banen verloren. Sinds de PP in 2011 het roer van de Socialistische PSOE heeft overgenomen zijn ruim 350.000 ambtenaren hun baan kwijtgeraakt.


De ingrepen vinden plaats bij overheidsdiensten op landelijk en regionaal niveau. De kostenbesparingen van in totaal 37,7 miljard euro moeten in 2015 zijn gerealiseerd, aldus de Regering.
Door de autonome deelstaten wordt echter hevig geprotesteerd tegen de nieuwe plannen vanwege het feit, dat er veel diensten opgezegd moeten worden, zoals consumentendiensten en handelskantoren in het buitenland.

In totaal heeft de Regering van premier Mariano Rajoy 218 maatregelen op stapel staan die bedoeld zijn, om het Spaanse en regionale overheidsapparaat en ambtenarenbestel  te reorganiseren.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Deelstaat Canarias geeft 17% meer uit
dan aan het begin van de crisis

CANARISCHE EILANDEN - maandag 13 mei 2013 - Canarias heeft een grote inspanning geleverd, om het begrotingstekort tijdens de zwaarste jaren van de crisis terug te dringen, maar heeft nog steeds kosten die hoger zijn dan in de jaren van bonanza (voorspoed) zo tonen de cijfers van het Ministerio de Economía y Hacienda (Ministerie van Financiën) aan.

Feit is, dat de geconsolideerde kosten van de Deelstaat Canarias zijn toegenomen met 17%  in de periode dat de crisis is ingezet (2006) en 2012, twee procentpunten onder het gemiddelde van de Spaanse Deelstaten, dat 19 % bedraagt.Zo is de geconsolideerde begroting gestegen van 6,347 miljard euro in 2006 tot 7,436 miljard euro in 2012 toen de uitgaven zijn toegenomen met 0,28 miljard euro.

Deze cijfers plaatsen Canarias in het midden van de ranglijst voor wat betreft de procentuele toename van de regionale kosten in deze jaren. Alle Spaanse Deelstaten hebben meer uitgegeven dan voorheen, alleen Galicië is er geslaagd minder uit te geven, om precies te zijn 0,5%.

De percentages van de kosten in de deelstaten zijn met hoger, dan de prognose van de inflatie (17,5%) in  deze zeven jaren en, ook hoger dan de toename van de bevolking, die 6,3% heeft bedragen. Anderzijds, zijn de overheidsuitgaven per inwoner van de autonome Deelstaten toegenomen met €400,= tussen 2006 en 2012, zo laten de statistieken zien.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Hervorming Gemeentebesturen
gaat 7,129 miljard euro besparen
82% van de wethouders onbezoldigd

MADRID - zaterdag 16 februari 2013 - De Spaanse Regering heeft op vrijdag 15 februari 2013 de grootste Gemeentelijke Bestuurlijke hervorming van de afgelopen 30 jaar in gang gezet, waardoor 82% van de wethouders onbezoldigd wordt (64% van de Canarische wethouders) en de salarissen van burgemeesters en de gemeenteambtenaren worden beperkt, wat uiteindelijk een besparing op zal leveren van 7,129 miljard euro.

Na diverse keren de goedkeuring te hebben uitgesteld en na intensieve onderhandelingen met de Gemeenten en de PSOE, heeft de Spaanse Ministerraad besloten, het wetsvoorstel aan de Consejo de Estado (Raad van State) voor te leggen, dit is die stap die voorafgaat een het toesturen aan de Cortes (Staten Generaal), het hervormingsvoorstel bevat een wijziging van de Ley de Bases de Régimen Local (Basiswet Lokaal Bestuur).


Van de Canarische wethouders zal, naar het zich nu laat aanzien, straks 64% geen bezoldiging ontvangen.

Aantal wethouders
Uiteindelijk heeft de Regering besloten, om het aantal wethouders niet te verlagen, zoals in juni 2012 in een eerste bezuinigingsronde door de Ministerraad was voorgesteld, wat een afname van het aantal wethouders betekend zou hebben van 30%.

Salariëring
De Regering (met een absolute meerderheid van de Partido Popular) heeft echter besloten, dat 82% van de wethouders geen vergoeding meer zal ontvangen voor hun werkzaamheden in het lokale bestuur, zodat alleen nog 12.118 van de 68.285 gemeentebestuurders in Spanje een vergoeding zal blijven ontvangen.

Bovendien heeft de Regering een maximum aan de salarissen van burgemeesters vastgesteld, dat in het geval van de grote gemeenten in lijn gebracht wordt met, dat van een Staatssecretaris ( tussen de €95.000,= en 100.000,= per jaar).Minister Cristóbal Montoro licht het wetsvoorstel 'Bestuurlijke Hervormning van de Lokale Overheid' toe.

Nutsbedrijven
Een andere belangrijke wijziging in de wet op de Rijksbegroting is, dat men een maximum heeft vastgesteld voor de directies en medewerkers van Gemeentelijke Diensten en, omdat de Regering van mening is, dat het niet juist is, dat zij meer salaris ontvangen, dan medewerkers van andere diensten die soortgelijk werk verrichten.

“Deze hervorming is cruciaal”, zo hebben de viceminister-president van de Regering, Soraya Sáenz de Santamaría, en de minister van Financiën en Overheidsbestuur, Cristóbal Montoro laten weten en veronderstelt een besparing op te leveren van 7.129 miljard euro in de periode 2013-2015.

Een bedrag, dat men bereikt door voornamelijk overlappingen te elimineren (€3,282 miljard), het verduidelijken van bevoegdheden (€2,232 miljard) en herindeling van de lokale overheidssector (€1.397,= miljard).

Dit is een van de belangrijkste punten die de Regering instelt, want de gemeenten mogen geen nieuwe nutsbedrijven meer in het leven roepen, zullen moeten saneren, of bestaande nutsbedrijven opheffen die op hun beurt ressorteren onder andere instellingen.

Adviseurs
Het aantal gemeentelijke adviseurs zal beperkt worden en zal afhankelijk zijn van het aantal inwoners in een gemeente. Dit mogen er niet meer zijn dan 6.488 in geheel Spanje wat een besparing oplevert van 145 miljoen euro.

Bevoegdheden
Montoro heeft benadrukt, dat deze hervorming “ongepaste bevoegdheden” uitsluit, dat zijn die bevoegdheden welke de Gemeenten uitoefenen, zonder dat dit tot hun competentie behoort, men stelt daartoe een overgangsperiode in, opdat de Deelstaten de zaken aanpassen die te maken hebben net Onderwijs en Gezondheidszorg (vijf jaar) en van de Sociale Diensten (een jaar).

Gemeentelijke herindeling
In het kader van dit project, moeten dorpen en kleinere steden binnen drie maanden hun rekeningen verminderen, om niet te verdwijnen.

Momenteel biedt 96,1% van de kleinere gemeenten, 85,2% van de deelgemeenten en 71,13% van de agglomeraties hun rekeningen niet aan ter controle.

De begrotingscontrole is een ander belangrijk punt in deze hervorming, die de rol van lokale bestuurders zal versterken, door een eerlijke verdeling en door hen opnieuw afhankelijk te maken van de Staat.

In het rapport wat is opgesteld door de Raad van State handhaaft men de aanvankelijke doelstelling, dat de Regering de rol van de Provinciale Staten versterkt, die diensten kunnen overnemen van gemeenten met minder dan 20.000 inwoners.

In dit rationaliseringsproces van het gemeentebestuur zullen door het Ministerie van Financiën en Overheidsbestuur de overheidsdiensten aan een evaluatie worden onderworpen, om hun werkelijke kosten te leren kennen en, om te bezien, of deze efficiënt zijn.

In het geval van gemeenten met meer dan 20.000 inwoners, kan men vrijwillig besluiten de bevoegdheid over te dragen aan een hogere overheid, of als het overlapping betreft, kan men deze delegeren aan de Autonome Deelstaat.

Deze delegering van bevoegdheden zal steeds vergezeld moeten gaan van een daartoe opgesteld financieel overzicht, zodat men mechanismen instelt die onderlinge betaling tussen overheden voorkomt.

Oppositie
De belangrijkste oppositiepartijen zijn een offensief tegen de Regering begonnen, waarbij de PSOE van mening is, “dat men stappen naar privatisering onderneemt,” en IU (Verenigd Links) verwerpt “het wetsvoorstel tot centraliseren en privatiseren wat geplaveid is met oneigenlijke doelstellingen,”

De Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) (Vereniging van Spaanse Gemeenten en Provincies) heeft om een spoedbijeenkomst met de Regering gevraagd om over dit wetsontwerp te praten en vertrouwt erop, dat men enkele van hun voorstellen zal overnemen.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


In 2013 volgen ontslagen
in 50% van de Canarische gemeentehuizen

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 9 februari 2013 - Minstens 50% van de Canarische Gemeentebesturen zullen in 2013 hun personeelsbestand gaan verminderen. Volgens de vakbonden worden tussen dr 5.000 en 10.000 persionen werkloos, omdat de Gemeentehuizen de salarissen niet zullen kunnen betalen. Ondanks ‘de slechte pers’, zullen de burgemeesters kiezen voor ERE’s (collectieve ontslagen).

De uitstroom is constant. De burgemeesters zijn begonnen met het nemen van afscheid, van personeel, dat afhankelijk is van convenanten met de Canarische Regering die niet zullen worden uitgevoerd, omdat ze die niet vergoed krijgen. Bovendien, aldus de vakbond UGT, heeft men al 2012 in minstens 15% van de 88 gemeenten op de Eilanden collectieve ontslagen doorgevoerd; een percentage, dat in 2013 zal kunnen oplopen tot 45%.
despedido_large.jpg
De burgemeesters willen geen ERE (werktijdverkorting, of gedwongen ontslag) doorvoeren, omdat ze dan een slechte pers krijgen,” legt de algemene secretaruis van de Federación de Servicios Públicos (FSP) (Federatie van Overheidsdiensten), Francisco Bautista, van de UGT Canarias uit. “Veel burgemeesters proberen het uit te zingen, maar de tijd verstrijkt en het geld komt niet, in 2013 zullen er veel ontslagen vallen” is zijn oordeel,.

“Tussen de 5.00 en 10.000 ontslagaanvragen zijn al in gang gezet bij de gemeenten”, verzekert Juan Miguel Suárez, de secretaris van de Acción Sindical van de Ambtenarenbonden van de vakbond CC OO-Canarias, “Het merendeel van de Gemeenten begint bij de nutsbedrijven, vervolgens via de convenanten die niet op financiering kunnen rekenen, en uiteindelijk gaan ze over, tot ontslagen die goedkoop zijn, waarover niet hoeft te worden onderhandeld en die discreter zijn uit het oogpunt van de mediabelangstelling,” zo verzekert Juan Miguel Suárez.


Estás despedido.

Suárez en Bautista merken op, dat er 2012 niet meer ontslagen zijn gevallen, omdat de burgemeesters de goedkeuring hadden verwacht van de wijziging in Wet op het Locale Bestuur, die vermindering eist van de personeelsbestanden. “Ze wassen hun handen in onschuld,” stelt Suárez. “Ze geven de schuld aan de Staat en, dat is dat. Men moet zich ervan bewust zijn, dat de burgemeesters veel beloften hebben gedaan en, dat de ontslagen veel stemmen kosten,” zo voegt hij toe.

“De burgemeesters willen niet de rol van de boef in de film spelen,” zo benadrukt Bautista, “maar met het vastlopen van de onderhandelingen kijken ze allemaal opzij, om te zien wat de volgende stap zal zijn¡, omdat ze niet langer kunnen wachten, er is geen geld.” De UGT woordvoerder laat weten, “dat 2013 een explosief jaar zal zijn.”

De secretariaten van de vakbonden FSP en CC.OO. geven aan, dat de gevolgen van de ERE (gedwongen ontslagen) van Gáldar en vooral die van La Oliva – welke zijn geschorst door het Canarische Hooggerechtshof - de ontslagen hebben afgeremd bij de Canarische Gemeenten.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Wie kent ze niet
de Spaanse protesterende ouderen  ‘yay@flautas

MADRID - donderdag 20 december 2012 - Er is geen enkel tv journaal meer in Spanje zonder protesterende burgers, of mensen die de straten opgaan, om hun ongenoegen te uiten. Sinds enkele maanden is daar een nieuwe groep actievoerders bijgekomen: de yay@flautas.

Yayoflautas zijn protesterende senioren die groepsgewijs banken bezetten, protesteren voor overheidsgebouwen en die andere protestacties gezamenlijk uitvoeren. Volgens dagblad ‘El Mundo’ zijn er momenteel ongeveer 1.100 yayoflaut@s in heel Spanje en is dit aantal groeiende.  Is dit een nieuwe protestbeweging, of is het een nieuwe bezigheidstherapie voor senioren?Ouderen
Regelmatig kan men de yay@flautas (iai@flautas) in journaals en tv-beelden voorbij zien komen, waarbij ook deze ouderen het vaak aan de stok krijgen met politieagenten en veiligheidspersoneel. Dat het hier echter om ouderen gaat, zorgt ervoor, dat de ordebewaringsdiensten rustiger zijn in hun houding ten opzichte van de actievoerders. De protestacties van de yay@flautas, waarbij de opa’s en oma’s de aandacht willen trekken en hun ongenoegen willen uiten, worden altijd vreedzaam uitgevoerd.

Waarom protesteren de ouderen? Om dezelfde redenen als alle andere actievoerders; maar ook, om de rechten van hun kinderen en kleinkinderen te beschermen en verdedigen.Oprichting
In oktober 2011 is yay@flautas-beweging opgericht door Celestino Sanchez, ook bekend als ‘Celestino Colorado’, en 17 anderen in Barcelona. Celestino en zijn groep zijn tegenwoordig ook erg actief op de sociale netwerken Facebook en Twitter, waardoor hij met zijn beweging ook veel mensen in heel Spanje kan bereiken.

Het oprichten van de yay@flautas is een logisch gevolg van de ernstige economische situatie van Spanje en de Spanjaarden en de uitwerking ervan op de openbare diensten die leidt tot de vele bezuinigingen van de huidige Regering. Daarbij worden alle leeftijdsgroepen getroffen, van schoolkinderen, zieken, arbeiders tot bejaarden.
yayoflautas0106-efe-644x362_large.jpg

Filosofie
De filosofie van de yay@flautss is eigenlijk erg simpel. De democratie moet veranderen zodat de burgers meer zeggenschap krijgen over de beslissingen die genomen moeten worden. Celestino noemt dit de ‘democracia 4.0’ waarbij de inwoners van Spanje via de nieuwe technologische netwerken hun meningen kunnen geven over de Regering, niet alleen elke vier jaar bij verkiezingen, maar het hele jaar door.

Toekomst
Zolang de Regering er een potje van maakt en het niet beter gaat met Spanje zullen de yay@flautas blijven bestaan. Momenteel zijn er ongeveer 1.100 ouderen die de straten op gaan, maar dit aantal loopt snel op en er zullen steeds meer groepen protesterende bejaarden te zien zijn in de toekomst.
Viva los
yay@flautas!

1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


De mensen moeten het zelf maken in het leven
ende subsidie van vadertje Staat vergeten

Een interview met Sergio Alonso

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA – maandag 10 december 2012 - De journalist Julio Gutiérez heeft een interview gemaakt met de president van de Grupo Domingo Alonso die verzekert, dat zijn onderneming overleeft, omdat men de juiste maatregelen heeft weten te nemen. Hij vraagt een meer verantwoordelijke samenleving, die meer het vermogen heeft kritisch naar zichzelf te kijken en die de beschermende rol van vadertje Staat vergeet. Hierbij geven wij integraal het interview weer, dat op zondag 9 december 2012 is gepubliceerd in dagblad ‘La Provincia’:

- VRAAG: “Wat moet er gebeuren, om de negatieve spiraal van de economie te
                    keren?”

- ANTWOORD: “Die zal veranderen, als we ons serieus aan het werk zetten en als de houding van de Spanjaarden - en die van de Canario’s in het bijzonder - een heel andere zal zijn. Uit de moeilijkheden geraken zonder echte inspanningen is moeilijk. Zaken lossen zich niet vanzelf op, dat moeten personen regelen.”


Autodealer Sergio Domingo.

- V. Welke inspanningen zijn dat?”
- A. “We hebben boven onze stand geleefd en nu betalen we de rekening, zo eenvoudig is het. Het jaar 2007 was niet normaal en ook de jaren daarvoor niet. Er was buitensporig veel euforie; we dachten, dat de bomen tot in de hemel groeiden. In dit land was iedereen van mening, dat men een eigen woning moest hebben, het tegendeel was de verandering in een ontwrichting van de samenleving. Dit heeft meerdere problemen veroorzaakt. Bovendien is onze Overheid veel te groot, men zou niet zo veel nutsbedrijven moeten hebben; waarschijnlijk helemaal geen. Dit is echt onzinnig, alleen maar om familie en vrienden aan een baantje te helpen. Typisch het vullen van magen in een poging om stemmen te winnen. En dit is onhoudbaar, het is soevereine onzin en deze maatschappij slikte het allemaal zonder een woord te zeggen. Nu men de portemonnee raakt, is het, dat men begint te reageren. We hadden eerder moeten klagen, niet nu.”

- V. Afgezien van dit gebrek aan reageren, “wat ontbreekt er nog meer aan de
         houding van de burgers?”

- A. “ In tijden van voorspoed zal men moeten sparen, omdat men voorbereid moet zijn op slechtere tijden die kunnen komen. In Spanje heeft men dit nooit begrepen. In ander landen, in Duitsland, dat we altijd als voorbeeld nemen, spaart men in goede jaren en zodoende heeft men rugdekking in moeilijke tijden, zodat de consumptie niet afbrokkelt. Hier is men volledig ingestort omdat de mensen geen enkele reserve hadden. Nu wil men sparen, maar dit is niet het moment, want dan stort de consumptie volledig in.

-  V. Men heeft enkele aanpassingen bij de overheid gedaan, hoeveel moet er nog
        worden gedaan?”

- A. “Laten we een ding goed begrijpen. De private bedrijven hebben zich aangepast. Sommige zijn verdwenen omdat ze de situatie niet aankonden. Andere, die leven van subsidies, zijn met het verlagen van de begrotingen, in een zwakke positie geraakt en velen zullen eveneens verdwijnen. In het kort heeft men de particuliere economie aangepast aan de heersende situatie, maar wat men niet heeft aangepast is de huidige Overheidsinstelling.

- V. Het opheffen van nutsbedrijven, waarover u eerder sprak?
- A.
“En meer. Als ik spreek over het verkleinen van de Overheid, bedoel ik ook het snijden in het aantal zakkenvullers, in het aantal adviseurs, dat overal aanwezig is, in het bestaan van nog beter betaalde parlementariërs… en dat, met absoluut ongerechtvaardigde emolumenten. Daar bovenop ontdekken we onwettige acties en strafbare zaken van sommige politici die geld in eigen zak steken. Of we regelen dit voor eens en voor altijd, of we blijven doorgaan met het lijden onder dit soort misère. We kunnen niet zeggen, dat degene die bezuinigt, de verantwoordelijke is voor deze situatie. Dat is de gehele maatschappij, Wat er moet gebeuren is, orde scheppen.

- V. Van mentaliteit veranderen en handelen?”
- A. “Ik geef een voorbeeld. Ik moet lachen als men praat over de problemen in het Onderwijs. Die zijn niet van vandaag, of morgen; die zijn al oud en daarom hebben we een lage notering op alle internationale ranglijsten. Als we deze classificaties vernemen, zeggen we, dat ze foutief zijn, dat ze niet betrouwbaar zijn. Wij besluiten, om de  beoordelaar te diskwalificeren en, dat is niet de oplossing. Wat er moet gebeuren is zelfonderzoek en zien, waar we ons vergissen. Alleen zo kunnen we verbeteren en een onderwijs bereiken wat echt goed is, maar wij zijn gefixeerd op onzin en demagogie. En dat betaalt de maatschappij als ze niet reageert.”

- V. Reageren? Hoe dan?”
- A. “Men moet niet afgaan op de oppervlakkigheid van de problemen. Die liggen dieper en moeten dieper worden geanaliseerd, we kunnen niet zeggen: dat bevalt me niet. Zeg me waarom het u niet bevalt, kom tot de kern van de zaak.

- V. Er raken steeds meer mensen werkloos, de overheidssector steeds slanker.

         Lopen we het risico van een sociale desintegratie?”
- A. “Ik ben optimistisch. Er bestaat een heel goed Canarisch gezegde: burro cargado busca camino (een bepakte ezel zoekt zijn weg). De mensen moeten het zelf maken in het leven. We kunnen niet verwachten, dat men altijd onze problemen voor ons oplost. Men moet vadertje Staat vergeten, want die kan niet iedereen subsidiëren. Anders zouden we in een communistisch land leven en we weten wat er in het verleden is gebeurd in communistische landen. Dat is al meer dan  twintig jaar geleden. Met het vallen van het IJzeren Gordijn zag men wat er achter verscholen ging en, dat was slechter, dan men zich had kunnen voorstellen.”

- V.Had u verwacht, dat het kapitalisme deze scheuren zou blijven laten zien?”
- A. “Het ontbreekt aan verantwoordelijke burgers en als iedereen zou voldoen aan zijn eigen verplichtingen, zou dit land een wonder zijn. Het probleem is, dat we steeds met het vingertje wijzen, het is de Spanjaard eigen, anderen de schuld te geven en daarom blijven we zo ontevreden. Als we mislukken, moeten we de schuld bij onszelf zoeken en niet bij Merkel.”

- V. Wat vindt u van de rol die de vakbonden spelen?”
- A. “Die moeten zich moderniseren. In een democratische samenleving en als zodanig onderdeel van het kapitalisme, moeten ze bestaan en moeten ze hun kracht hebben, maar als ze niet evolueren en blijven hangen in de debatten uit het begin van de vorige Eeuw, dan worden ze uiteindelijk afgebroken. Het ergste is, dat ze erg weinig leden hebben, waardoor hun inkomsten heel beperkt zijn.  Ondertussen ontvangen ze geld van de Staat en, dat is geen goede zaak. Men moet het systeem volledig veranderen. Ze moeten veel aantrekkelijker worden voor de werknemers; zodanig, dat zij het zijn die de leiding hebben.

- V. Is dat ook van toepassing op de werkgeversbonden?”
- A. “Geheel. Zowel de vakbonden als de ondernemersorganisaties moeten hun problemen oplossen via hun leden.” Men heeft zich kleingeestig gewapend met het RIU-project, dat de sloop van Hotel ‘Oasis’ omvat.

- V. Ontbreekt het aan eenheid?”
- A. “Het is heel gezond, dat er binnen de organisaties gedebatteerd wordt. Ik geloof niet, dat er een exclusief eenheidscriterium bestaat. Dit zou betekenen, dat er een soort dictator zou regeren en iedereen gehoorzaamt. De interne debatten bij elk soort organisatie zijn normaal en goed zelfs, want niemand heeft de waarheid in pacht.”

- V.En wat is uw mening over dit specifieke onderwerp? Moet men hotel ‘Oasis

        wel, of niet slopen?”
- A. “Ik wil me niet uitlaten over onderwerpen die in niet ken. Ik ken het nieuwe project niet, en daarom kan ik er niets over zeggen. Wat ik wel weet, en daarin ben ik heel radicaal, is dat juridische zekerheid onmisbaar is in een samenleving. Als een maatschappij toestemming heeft tot sloop  voor het plegen van nieuwbouw, dan moet men dit respecteren, het tegendeel zou een grap zijn.”

- V. Grancanarische ondernemers beklagen zich, dat hier investeren bijna
        onmogelijk is.”

- A. “Laten we de juridische zekerheid respecteren, laten we faciliteiten geven aan de investeerder en laten we niet zoveel overheidsbeperkingen opwerpen voor elke zaak; het is ongelooflijk wat er in dit land plaatsvindt, men kan geen steen verplaatsen, of men heeft een conflict en, dat doet de investeerder vluchten. Het is dat men wel, of niet van een project houdt en als iemand bezwaren heeft, dat de ander wel, of niet binnen de wet handelt. En als dit binnen de wet is, dan zal men dit moeten respecteren. Wat niet kan gebeuren is, dat elke keer als iemand iets wil doen iedereen over hem/haar heen valt. Dat is onaanvaardbaar.

- V. Zoveel kritiek op de bureaucratische wirwar, blijft dit twijfelachtig in tijden
        zoals deze?”

- A. “Ik denk het wel. En als we onze kritiek leveren vragen we geen enkele ondersteuning, maar we willen wel de zekerheid hebben, dat als we investeren, men ons geen domme dingen oplegt die vaak onwettig zijn. Toen ik voor een investering stond, heb ik te maken gehad met mensen die me als zodanig onder druk hebben gezet, dat als zij dit gekund zouden hebben, deze hadden teruggedraaid.”

- V. Is men iemand tegengekomen in de Canarische politieke klasse die deze
       boodschap begrijpt?”

- A. “Helemaal niet. We gaan door met dezelfde fouten, we blijven hetzelfde zien. Er is geen - althans die nemen we niet waar - goede wil, om de zaken te regelen.

-  V. Heeft het eerste jaar van de PP in de Spaanse Regering u teleurgesteld?
- A. “Regeringen stellen mij teleur, omdat ik veel verder zou gaan, dan wat zij doen. Ondanks dat dit een tegenstrijdigheid lijkt, creëert het overdreven beschermende beleid werkloosheid. Men heeft veel gediscussieerd, maar de landen die de arbeidsmarkt meer hebben geliberaliseerd; zijn die landen, waar de werkloosheid het laagst is, vervolgens lijkt dit perfect te kunnen verklaren, dat de arbeidshervorming kort is geweest.
Het is duidelijk, dat dit afhangt van de situatie waarin elke persoon zich bevindt. Hij die werkloos is en hij die vreest werkgelegenheid te verliezen zien dit niet zo, maar de vraag is, hoe brengen wij het land verder.
Op deze hoogten kan niemand de argumenten ontkennen, dat tijdens het tijdperk Zapatero er enkele regeringen zijn geweest die behoorlijk tekort zijn geschoten. Nu is er een Regering aangetreden en ik denk, dat men ook het curriculum en de ervaring van de ministers daarin zal moeten analyseren en, dat we ons er rekenschap van moeten geven, dat dit mensen zijn die gesteund worden door hun professionele carrière. De Regering is goed samengesteld en wat er gebeurd is, dat er enkele hele grote moeilijkheden zijn die uit het verleden stammen en die men niet op korte termijn oplost.

- V. Welke moeilijkheden?”
- A. “Men moet aanzien en vertrouwen herstellen. Dat vergt veel tijd, maar het is absoluut noodzakelijk, omdat dit het enige is wat het mogelijk maakt gemakkelijk en voordelig krediet te verkrijgen. In het verleden heeft men gegevens vervalst en heeft men de Europese autoriteiten bedrogen, men heeft veel schade aangericht en we hebben wantrouwen gewekt.

- V. “Moeten we de bezuinigingen zien als de weg naar herstel van het
         buitenlandse vertrouwen?”

- A. “Het zal niet geheel bevredigend zijn wat de Regering aan het doen is, ik zou nog veel verder willen gaan; maar goed, de moeilijkheden zijn groot en er kunnen in een jaar tijd geen wonderen verricht worden, ook niet in twee. Dit lost men niet zo gemakkelijk op, als de mensen wel denken. Men kan de zaken niet oplossen door simpelweg geld te verdelen. De Regering is geen Sinterklaas, en als we dit inzien, beginnen we meer verantwoordelijk te zijn.

- V.Minder Verdienen? Meer werken? Beide zaken?”
- A. “We zullen moeten leren leven met een sterke munt. Spanje was gewend aan een peseta die men devalueerde om concurrerend te blijven, vervolgens kwam de inflatie en men ging weer devalueren, het was een vicieuze cirkel en wat de mensen niet hadden begrepen, is, dat als men geld devalueert, men koopkracht verliest, dit wil zeggen, dat men een greep in ieders portemonnee doet, inclusief in die van de gepensioneerden.
Leven met een sterke munt zoals de euro, betekent, dat we geen salarisverhogingen kunnen verwachten zoals we die elk jaar gewend waren en die de inflatie veroorzaakten. We zullen veel gematigder moeten zijn in de salarisverhogingen en in het doen toenemen van de kosten en we moeten de arbeidseffectiviteit verhogen. Dit wil zeggen, dat we concurrerender moeten worden en daartoe moeten we meer werken, of minder verdienen, hier is geen ander alternatief.

- V. Is dit niet de last bij een deel neer te leggen?”
- A. “Ik heb het niet alleen over werknemers. Ik heb het ook over directeuren, vooral het politieke apparaat, de gehele Regering en de directeuren van nutsbedrijven.”

- V.Denkt u, dat Canarias beter af zou zijn met een andere Regering?”
- A. “Ik ben heel kritisch op de huidige Regering, omdat de redeneringen die men houdt fataal zijn. Bijvoorbeeld over het onderwerp aardolie.

- V. Zonder reden?”
- A. “Wat men doet, om dit initiatief te stoppen, is vertragen. Men heeft dit altijd al gedaan, maar het gaat langer duren als iedereen er de schouders onder zet, om het verder te brengen. Per slot van rekening is het vooral het investerende bedrijf wat geld achterlaat op Canarias, want het is duidelijk, dat hier gezinnen zullen komen wonen en die naast geld verdienen, ook werkgelegenheid creëren. Dat werk wordt niet gecreëerd door de aardoliemaatschappij, zoals men zo vaak zegt- Werkgelegenheid wordt gecreëerd door hen die werken voor de aardoliemaatschappijen, hun toeleveranciers. En bovendien is het werk wat goed wordt betaald; het is net als met de haven, waar het grootste stilliggende schip ook geen vloot vormt. Met de aardolie is het precies hetzelfde.

- V. Zowel de Canarische Regering, evenals de Spaanse Regering hebben de
       belastingen verhoogd. Bent u daar evenredig ontevreden over?”

- A. “De belastingverhogingen hebben tot doel de rekeningen sluitend te maken, en zijn niet bedoeld om door te gaan met de uit de hand gelopen kosten die we hadden. En ik ben ervoor, om subsidie te bestrijden.”
images332_large.jpg
 V. Bent u ook tegen de subsidies welke men verstrekt voor het bevorderen van het
      aanschaffen van auto’s, zoals in het plan PIVE
?”

- A. “Ik ben tegen elke vorm van subsidie. Die hebben geen zin. Als men een sector wil beschermen, of verbeteren, moet men de belastingen verlagen. Geld aan iemand geven vanuit het Staatsapparaat betekent, dat men dit geld heeft geïnd en, dat men dit weer heeft teruggegeven. Dit brengt kosten met zich mee. “Waarom verlaagt men de kentekenbelasting niet voor de man aan wie men dit geld geeft; dat is toch een domheid?” De belasting oop auto’s is de hoogste van Europa. En Canarias heeft, met de verhoging van de IGIC (Btw) deze hoger gemaakt en, is daarmee net zo duur als het Peninsula, reden, waarom de Spanjaarden van het vasteland geen auto’s meer op Canarias komen kopen, zoals ze voorheen wel deden.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Spaanse Regering wil salarissen
en het aantal adviseurs van de Gemeenten standaardiseren

MADRID - zaterdag 8 december 2012. Maria Onbevlekte Ontvangenis - De viceminister-president en woordvoerster van de Spaanse Regering, Soraya Sáenz de Santamaría, heeft op vrijdag 7 december 2012 ingezet op de standaardisering van salarissen en het aantal adviseurs van de Gemeenten, in het kader van de hervormingen van het gemeentebestuur en vertrouwt erop, overeenstemming te bereiken met de PSOE en de Federación Estatal de Municipios y Provincias (Spaanse Federatie van Gemeenten en Provincies.) Tijdens de persconferentie na afloop van de Ministerraad, heeft Sáenz de Santamaría laten weten, dat de Regering overweegt een wetsvoorstel in te dienen, “dat zo breed mogelijk gedragen zal worden.”

De viceminister-president erkent, dat de overheid het voorbeeld moet geven en heeft toegegeven, dat de Regering nu maatregelen tot soberheid zal nemen waar men deze al rechtstreeks heeft toepast.


Soraya Sáenz de Santamaría, viceminister-president en woordvoerster van de Spaanse Regering.

Zo heeft men dit gedaan binnen de Spaanse Regering, waar het aantal ministeries en het aantal topambtenaren is teruggebracht, het aantal adviseurs is beperkt en er een limiet is gesteld aan de salarissen van de directeuren van de nutsbedrijven.

Naar haar mening is het, na dertig jaar van verschillen, noodzakelijk enkele criteria op te stellen die, bijvoorbeeld, “gelijkheid in behandeling mogelijk maken van salarissen en het aantal adviseurs.”

“Ongetwijfeld zullen we niet alleen moeten kijken naar de topambtenaren en de salarissen, maar ook naar andere vraagstukken, zoals een standaardisering tussen alle overheden,” heeft zij opgemerkt, na gezegd te hebben, dat er in Spanje een groot aantal burgemeester is, dat geen salaris ontvangt.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Wethouders van Teror gaan de paro (WW) in
na het verliezen van hun uitzonderingspositie

TEROR - woensdag 5 december 2012 - Teror telt geen betaalde wethouders meer. De zes PSOE-wethouders, die hun salaris ontvingen van de Gemeente vanwege hun uitzonderingspositie, staan nu op de lijst van werklozen, met goedkeuring van de oppositie (PP-CC en de partij van de socialistische overloopster, de voormalige wethouder Carmen Delia Ortega) tijdens de recente gemeenteraadsvergadering, dankzij hun absolute meerderheid.

De burgemeester en vier wethouders worden mileuristas (personen die €1.000,= of minder per maand verdienen), in de verwachting,dat men onder hen de twee vacante wethoudersposten zal verdelen.Het Gemeentebestuur van Teror.

Het politieke leven in Teror raakt nog verder verstrikt. Het deserteren van de wethouder van Feesten, Carmen Delia Ortega, en de nieuwe Anti Dissertatie-Wet - die voorkomt, dat men een motie van wantrouwen kan ondersteunen met de rest van de oppositie - plaatsen de Gemeenteraad in een bizarre positie en leggen de hiaten van deze nieuwe regelgeving bloot.
Juan de Dios Ramos blijft de burgemeestersstaf hanteren, maar de stad is in handen van het pact van de gezamenlijke oppositie, dat hen in staat stelt, een schaduw-gemeenteraad te vormen, dankzij hun negen stemmen tegenover de acht van de burgemeester.

Dit heeft erin voorzien, dat tijdens de raadsvergadering van 23 november 2012, onder andere maatregelen, de oppositie goedkeuring heeft gehecht aan de uitzonderingspositie en de financiële vergoedingen voor de wethouders van de socialistische partij en wel met onmiddellijke ingang. Daardoor heeft op 24 november 2012 het Canarische Arbeidsbureau op haar lijsten van werklozen kunnen bijschrijven:
- de burgemeester, Juan de Dios Ramos,
- de locoburgemeester, Gonzalo Rosario,
- de wethouder van Onderwijszaken, Vanessa Cabrera,
- de wethouder van Gemeentelijk Erfgoed, Santiago Ojeda,
- de wethouder van de Sociale Dienst, Tewise Ortega,
die tot dan toe in vol tijd op de loonlijst van de Gemeente hebben gestaan..

Twee betalingen
Aanvankelijk zullen zij allemaal mileuristas worden, omdat zij afstand moeten doen van hun  vroegere salaris, dat varieerde van €2.900,= per maand voor de burgemeester  tot €1.900,= voor de locoburgemeester, en €1.400,= voor de overige gemeentebestuurders. Dit alles, in afwachting, totdat men goedkeuring kan verlenen voor het aannemen van twee ontslagvergoedingen van €1.750,= en €1.200,= bruto voor elke gewerkte maand, die te betalen zijn in 14 termijnen.

Bovendien geldt de regeling voor de betaalde wethouders Armando Santana (Financiën) en Ana Rodríguez (Ouderenzorg), eerstgenoemde  ontving €1.800,= per maand en de tweede bijna €10.000,= per maand
Ze verkeren nu allemaal zonder rechtstreekse inkomsten van Teror.

El PSOE heeft op maandag 23 november 2012 de notulen van de raadsvergadering doorgestuurd naar de Kamer voor Overheidsgeschillen van het Canarische Hooggerechtshof.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Regering verhoogt salaris manager van 1-1-2
met €10.000,=

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 4 december 2012 - De meeste directeuren van nutsbedrijven verlagen hun salaris in 2013, maar de manager van het nutsbedrijf  Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), Luis Cabrera, strijkt in  2013 bijna €10.000,= méér op dan in 2012, aldus het wetsvoorstel voor de overheidsbegroting van de Autonome Deelstaat Canarias. De beheerder van de maatschappij die verantwoordelijk is voor het alarmnummer 1-1-2-, ontvangt in 2013 een jaarsalaris van €85.701,= een bedrag, dat hij ontving toen hij nog voor de Seguridad Social werkzaam was.

Het Ministerie van Economie, Financiën en Veiligheid, van de Canarische Regering, heeft eind april een overzicht gepubliceerd met de salarissen in 2012 van de 12 beheerders van haar nutsbedrijven, waarop Cabrera al voorkomt als de op een na best betaalde manager die, met emolumenten, €75.971,= aan jaarinkomen heeft, inclusief  €6.874,= voor leeftijdstoeslag en  €11.977 ,= aan Sociale Lasten. Alleen de manager van Grecasa, met een jaarsalaris van €77.703,= overtreft hem.


Deze slagzin komt op Canarias wel in een heel apart daglicht te staan.

Met de aanzienlijke stijging in 2013, zal de manager van 1-1-2 GSC de duurste directeur zijn in het netwerk van mutsbedrijven van de Canarische Regering. Zo gaat Cabrera bijna €15.000,= méér verdienen, dan president Rivero (€70.782,= per jaar. Ook de beheerders van Grafcan (€73.665.=), eveneens een jaarsalaris wat hoger is dan dat van de president van de Canarische Regering.

In het geval van de GSC-beheerder gaat het om een uitzondering in de loonontwikkeling voor de hoogst verantwoordelijke functies bij de Canarische nutsbedrijven, deze managers hebben zich in 2012 verplicht gezien een overlevingsplan te presenteren, dat hen een salaris oplegt wat gelijk is aan, dat van een directeur-generaal van de Canarische Overheid, zoals de huidige wetgeving voorschrijft.

In vergelijking met de gegevens welke in april 2012 zijn verstrekt door het Ministerie van Economie, hebben acht managers huh salaris verlaagd ten opzicht van dat in 2011. Degene met de grootste salarisverlaging is de manager van Canarias Cultura en Red, die van een jaarsalaris van  €67.507,=  naar € 55.000,= gaat. De overige salarisverlagingen zijn die voor de managers van Grafcan, Gesplan, Grecasa, Hecansa, Proexca, Promotur en Visocan.
Het salaris van de baas van Gestur Tenerife blijft gehandhaafd op het niveau van dat in 2012, terwijl dat van zijn evenknie in Las Palmas in 2013 zal toenemen met iets meer dan €100,=.

De salariëring van de beheerders van de nutsbedrijven gaat in 2013 oplopen tot in totaal €854.436,= (in 2012 was dit 26.018,=) zo legt de beheerder van Sodecan uit, die sinds 2011 interim manager is en die,  volgens de becijfering van de Canarische Regering, een jaarsalaris zou moeten ontvangen van €21.513,,=  maar die in 2013 een jaarsalaris zal gaan opstrijken van €67.657,=

De Canarische Regering heeft in 2011 een ingrijpend rationaliseringplan gepresenteerd, dat erop gericht is, de nutsbedrijven af te slanken door sommige ERES (een ERE =werktijdverkorting, en/of een gedwongen ontslag).
In 2013 zullen 1.398 werknemers deel uitmaken van de Canarische nutsbedrijven, 606 minder dan vorig jaar.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Soria beweert dat Canarias in 2013
niet bezuinig top de overheid

TELDE - zondag 25 november 2012 - De voorzitter van de Partido Popular (PP) op Canarias, José Manuel Soria, heeft op zaterdag 24 november 2012 beweerd, dat de coalitiepartners in de Canarische Regering (CC en PSC-PSOE) een begrotingsvoorstel voor 2013 hebben gepresenteerd aan het Canarische Parlement, waarin zij alle kosten verlagen, behalve die voor het overheidsapparaat van de Autonome Deelstaat.

De voorzitter van de PP op Canarias en minister van Industrie, Energie en Toerisme, José Manuel Soria, tijdens zijn toespraak bij de sluiting van het partijcongres in Telde, op zaterdag 24 november 2012.

Na de sluiting van het PP-Partijcongres in Telde, waarbij op zaterdag 24 november 2012 ook de burgemeester van deze gemeente, María del Carmen Castellano, is gekozen als plaatselijk voorzitter van de Partido Popular, heeft Soria gerefereerd aan de Begroting 2013 van de Canarische Regering welke men afgelopen weke heeft gepresenteerd in het Parlement.


José Manuel Soria tijdens het PP-Partijcongres in Telde, op zaterdag 24 november 2012.

María del Carmen Castellano.

Over deze begroting vraagt de leider van de Canarische PP’ers zich af, of het wel terecht is, dat in de huidige tijd van economische moeilijkheden, deze Autonome Deelstaat 33 miljoen euro van de begroting betseedt aan Televisión Canaria (de regionale Canarische Televisiezender) - een dienstverlening die niet essentieel is, aldus Soria - en een bedrag van 26 miljoen aan het toerisme, de motor van de Archipel, die 28 van elke 100 euro uit maakt welke de regio produceert.

José Manuel Soria heeft de begroting voor Televisión Canaria ook vergeleken met de vijf miljoen euro welke men uittrekt voor de industrie en energie, de tien miljoen die men bestemt voor economische promotie, de 25 miljoen euro waarmee men het Canarisch Politiekorps wil financieren, en de respectievelijke vijf, zes, vijf en 23 miljoen euro welke men bestemt voor investeringen in El Hierro, La Gomera en La Palma.

Bij dit buddgetaire beleid zal er, hoe dan ook 34% werkloosheid zijn op Canarias, heeft de voorzitter van de PP op de Eilanden gezegd, die pleit voor de noodzaak voor verdere industrialisering van de Archipel.

Soria is van mening, dat Canarias altijd al een gebied is geweest met een lange industriële traditie, en hij heeft gezegd, dat op dit terrein de activiteit niet toeneemt "omdat die tegen de muur oploopt van de onoverkomelijke bureaucratie en het interventionisme."

Soria, die tevens minister van Industrie, Energie en Toerisme is (in de Spaanse Regering) heeft de soberheid van de Rijksbegroting 2013 gerechtvaardigd genoemd met de verplichting die Spanje heeft om het overheidstekort terug te dringen; niet alleen, om te voldoen aan de afspraken met de EU-lidstaten, maar ook, “opdat er opnieuw financiering kan zijn voor de private sector.”

Soria is van mening “dat soberheid en groei twee zijden van dezelfde medaille zijn” en kritiseert, “het gezeur over de mishandeling van Canarias,” waarnaar de Canarische president, Paulino Rivero, onophoudelijk teruggrijpt, wiens partij (Coalición Canaria - CC), zo benadrukt Soria, de Rijksbegroting van 2011 heeft gesteund met een vermindering van 20% en nu de Spaanse Regering verwijt, dat men de investeringen in de Eilanden met 6% vermindert ten opzichte van de Rijksbegroting 2012.

De leider van de PP op Canarias heeft hier aan toegevoegd, dat men niet pretendeert, dat deze Deelstaat ‘dank u wel zegt’, tegen de Regering van Mariano Rajoy, maar wel, “dan men erkent, dat die werkt ten behoeve van alle Autonome Deelstaten en, zeker voor de Eilanden.”
23562_large.jpg

Zo dringt Soria er bij de Canarische Regering op aan, “dat men er de schouders onder zet en roeit met de riemen die men heeft ” en “de slachtofferrol en het gejammer laat varen,” om te beginnen met de sterke pluspunten en kansen die de Archipel biedt,” omdat, “van daaruit eerder vroeger, dan later te vertrekken, hoewel dit niet gemakkelijk zal zijn.”

De voorzitter van de PP op  Canarias laat weten, “dat hij geen Archipel in de wereld kent, die het potentieel heeft, wat de Eilanden bezitten,” en daaronder noemt hij, “de twee Universiteiten, fabrieken van fundamenteel, menselijk kapitaal; het klimaat, dat een stabiele factor is voor het toerisme; hun infrastructuur aan luchthavens en hoogwaardige wegen; de kwaliteit van de toeristische voorzieningen en fundamentele diensten, zoals de Gezondheidszorg.”

Daar mag men, “het klimaat van veiligheid bij optellen, wat eigen is aan een volwaardig kid van de Europese Unie; evenals de ligging van Canarias dicht bij het Afrikaanse Continent, dat in de komende jaren nog meer gaat groeien.”

“Wat we hier hebben, beleven we over de rug van hen en ze bieden ons nu een enorme kans,” zo refereert Soria aan Afrika.

Ten slotte laat Soria weten, “met onszelf beklagen komen we niet ver,” en, “dat men de doelstellingen alleen bereikt als we ons ervan bewust zijn, dat onze kracht sterker is, dan onze zwakheden,” tegelijkertijd is hij van mening, “dat Canarias altijd slechter af is geweest met het innemen van isolationisme en een slachtofferrol.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Canarias voorziet meer recessie en
werkloosheid in 2013

Terugval in de Canarische economie
laat de werkloosheid stijgen tot 34,1%

De begroting van de Deelstaat voor 2013
bedraagt 6.288 miljard euro,
een verlaging van 6,7%

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zondag 18 november 2012 - In de Canarische economie komt geen verlichting. 2013 wordt een jaar van recessie, afname van de consumptie en  meer moeilijkheden in het verkrijgen van  krediet voor ondernemingen en gezinnen.

De begrotingen van de Autonome Deelstaat voor 2013 bevatten enkele indicatoren die een terugval van 0,8%  van het Bruto Binnenlands Product (BBP) laten zien, een werkloosheid van 34,1% - een procentpunt hoger dan het huidige cijfer - en een inflatie van rond de 1,7%.


De regionale minister van Financiën en Economie, Javier González Ortiz

Deze vooruitzichten baren de Canarische Regering zorgen, hoewel het een (schrale) troost is bij de vooruitzichten van de analisten en internationale organisaties voor de Spaanse Staat, die nog slechter zijn.

De minister van Financiën en Economie, Javier González Ortiz, heeft er op vrijdag 16 november 2012 aan herinnerd, dat de ramingen van de Spaanse Regering in haar begrotingen in “diskrediet’ zijn gebracht door internationale analisten. Hoewel a priori de economische neergang van de Canarische economie groter is, dan de Spaanse - 0,8% tegenover 0,5% -, is het werkelijke vooruitzicht, dat de economische activiteit op de Eilanden “minder slecht’ zal zijn, dan het gemiddelde van de Spaanse Staat, aldus de minister van Financiën.

De recessie waarin de Spaanse economie zich bevindt en die in 2013 ook zijn intrede zal doen op Canarias, veroorzaakt, dat het hoge werklosheidpercentage op de Eilanden in stand blijft en zelfs licht zal stijgen, wat veronderstelt, dat het nauwelijks creëren van arbeidsplaatsen, een afname van het hoge werkloosheidscijfer niet voldoende compenseert.

Met dit treurige vooruitzicht heeft de Canarische Regering op vrijdag 16 november 2012 het Wetsontwerp Begroting 2013 van de Deelstaat Canarias goedgekeurd wat in de komende week het Parlement bereikt.

González Ortiz heeft dit betiteld, “als het meest moeilijke en harde wat Canarias ooit heeft gehad,” voornamelijk vanwege de vermindering van de Staatsinkomsten.

In absolute cijfers is de daling van de begrotingsinkomsten 450 miljoen euro minder in vergelijking met die van 2012, wat over het algemeen een bezuiniging inhoud op beleid, subsidies en programma’s van de uitvoerende macht, om te proberen de Gezondheidszorg, het Onderwijs en de Sociale Dienstverlening te waarborgen wat de overige Departementen en afdelingen van de Autonome Deelstaat met weinig middelen in een precaire situatie van onder financiering brengt

De inkomsten die Canarias in 2013 van de Spaanse Staat zal ontvangen, aldus de minister van Financiën en Economie, voor het verlenen van de essentiële openbare voorzieningen zal 3.328 miljard euro zijn, terwijl de kosten daarvan ongeveer 4,3 miljard euro zijn, wat neer komt op een tekort van rond de 1 miljard euro, dat de Autonome Deelstaat uit eigen middelen zal moeten financieren. Het totaal van de kosten bedraagt 6,288 miljard euro, wat 6,7% minder is dan in 2012.

Beperking van het organisatieschema
Het verminderen van het aantal ambtenaren, managers en adviseurs van de Autonome Deelstaat treedt pas in werking op 1 januari 2013, en Javier González Ortiz ontkent, dat er om deze reden wrijving is onder de sociale partners. Maar feit is, dat zowel nationalisten als socialisten een ingewikkelde herstructurering schetsen, die substantieel een aanzienlijke afslanking van het overheidsapparaat inhoudt.
Het is González Ortiz zelf, die heeft erkend, dat de Regering zich verplicht heeft gezien de structuur van de Autonome Deelstaat aan te passen op de begrotingswerkelijkheid. De minister heeft eraan herinnerd, dat de kosten voor ambtenaren en tijdelijk personeel 7,5 miljoen euro bedragen.

De herstructurering van de overheid is een initiatief van de Minister van Algemene Zaken en Justitie, Francisco Hernández Spínola (PSC), die te maken heeft met de terughoudendheid van Coalición Canaria (CC), wat het interne regeringsdebat verlengd heeft, dat verschoven is naar het einde van 2012, om goedgekeurd te worden.

González Ortiz heeft opgemerkt, dat men deze overheidsherstructurering ook extensief zal toepassen op de rest van de publieke sector van de Autonome Deelstaat, dit wil zeggen, nutsbedrijven en stichtingen van de overheid, inclusief een vermindering in de bijdragen van fondsen die de Regering doet voor de publieke sector.

De minister van  Financiën en Economie heeft benadrukt, dat de Overheid geen ‘massaontslagen’ zal verrichten onder haar medewerkers en, dat men hoofdstuk een van de begroting, waaronder Personeelskosten zijn begrepen, in 2013 met 3,5% zal verminderen. González Ortiz heeft erkend, dat de beperking van het autonome organisatieschema, met de vermindering van directeurs-generaal en het fuseren van departementen, zal verplichten tot een vehoging in felxibiliteit en het overplaatsen van ambtenaren.

Terwijl de sociale kosten 70 van elke 100 euro zijn in de Autonome Begroting voor 2013, zijn de  andere overheidsuitgaven die ook stijgen, de overboekingen naar de lokale overheden die voor de Cabilos (Eilandbesturen) licht stijgen (4,2%) en voor de Gemeenten (0,5%).

Rente
De schuld blijft exponentieel groeien in de autonome rekeningen. Voor 2013 bedraagt de stijging van de financiële lasten van de Autonome Deelstaat 20% wat neerkomt op 41 miljoen euro méér. Het totale bedrag, dat de Regering besteedt aan het betalen van rente op de schuld, loopt in 2013 op tot 242 miljoen euro.

De minister van Financiën en Economie heeft geweigerd in te gaan op verdere details in de autonome rekeningen voor 2013, totdat deze officieel zijn gepresenteerd aan het Parlement, wat volgend week plaatsvindt. Op vragen van de communicatiemedia onthulde  hij nog wel enkele gegevens over de Televisión Canaria (RTVC), waarvan in de post in algemene begrotingen afneemt met 6,7%. Ook de Canarische Politie krijgt minder toebedeeld, hoewel González ontkend heeft, dat de Regering overwogen zou hebben, om het autonome korps te ontmantelen

De vertegenwoordiger van de Canarische Regering heeft harde kritiek geuit op de Partido Popular (PP), om niet de ‘wil’ te hebben de Rijksbegroting te verbeteren voor bedragen die bestemd zijn voor Canarias. González heeft de klachten herhaald over het terugvallen van de fondsen die afkomstig zijn van de Spaanse Staat en voor de beperking van de capaciteit van de Autonome Deelstaat om schulden te maken, van 1,5% naar 0,7%.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Aanzienlijk minder toeristen door uitblijven
Spaanse IMSERSO-reizen

MADRID -  donderdag 8 november 2012 - De toeristische sector verwacht honderdduizenden  Spaanse toeristen te gaan verliezen in de winter van 2012-2013  door het uitblijven van de door de Spaanse Staat gesubsidieerde senioren-reizen. Dit is het geval op de Canarische Eilanden, op de Balearen, aan de Costa Dorada, de Costa Blanca en de Costa Brava waar op laatstgenoemde locatie sommige hotels de deuren meer openen deze winter vanwege het wegblijven van de IMSERSO-klanten.

Nu de Spaanse regering heeft besloten geen geld meer ter beschikking te hebben voor de Spaanse seniorenreizen, de zogenaamde IMSERSO-reizen, zal alleen al een bestemming als  Benidorm -  altijd een geliefde bestemming voor dit  soort reizen - deze in de winter van 2012-2013  ongeveer 50.000 toeristen verliezen.
                       imserso_large.jpg
Benidorm en andere plaatsen aan de Costa Blanca zijn altijd al geliefde, zo niet de meest geliefde, bestemmingen voor de IMSERSO-toeristen in Spanje. Al tientallen jaren genieten duizenden toeristen van de door de Regering gesponsorde senioren reizen. Met de nieuwe bezuinigingen van de Spaanse regering is er ook minder geld beschikbaar voor het IMSERSO en de toeristische sector zal dat ook gaan merken.
304-imserso-2011_large.gif
imserso-mundosenior2nov_large.jpg

IMSERSO
Het IMSERSO-programma  (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) van de Spaanse staat bestaat al sinds 1997 en is een groot succes. Door middel van subsidie op een vakantiereis kunnen Spaanse zestigplussers 8, 10, 15 of 29 dagen voor weinig geld op vakantie gaan in eigen land. De reizen zijn altijd in groepsverband en alles-inclusief. Deze reizen zijn niet alleen opgezet, om ouderen de mogelijkheid te bieden op reis te gaan, maar ook om de werkgelegenheid in de toeristische sector te bevorderen tijdens de, normaal gesproken, rustigere wintermaanden op het Península (vasteland van Spanje); en in de zomermaanden, als het op de Canarische Eilanden laagseizoen is.

imserso-inserso-vacaciones-plazos-inscripcion-2013-2014_large.jpg

Meer informatie over het IMSERSO programm, treft u aan op:
http://www.imserso.es/imserso_01/el_imserso/procedimientos_administrativos/vacaciones/index.htm
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg

 


Ontslag voor 4.000 ambtenaren
verdeelt de regeringscoalitie van CC en PSC

Financiën legt “personeelsbezuiniging” op tafel
maar Algemene Zaken plant alternatieven
om pijnlijke beslissingen te vermijden

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zaterdag 3 oktober 2012 -  De spanning neemt toe in het interne debat tussen de twee coalitiepartijen in de Canarische Regering. Op tafel ligt het voorstel van de  nationalisten, om  tussen de 3.000 en 4.000 ambtenaren te ontslaan, waar de socialisten tegen zijn en studeren op alternatieven ter voorkoming van pijnlijke beslissingen op de post personeelskosten. Voor de tweede keer in hetzelfde  jaar - de vorig keer was in mei 2012 - moeten  de coalitiepartners serieuze problemen overwinnen voor het sluitend krijgen van de begroting van de Deelstaat.

De twee hoofdrolspelers in deze touwtrekkerij zijn de minister van Financiën, Javier González Ortiz en, de minister van Algemene Zaken en Justitie, Francisco Hernández Spínola. Financiën wil het mes zetten in Hoofdstuk I van de begroting, vanwege de omvang van een bezuiniging van 576 miljoen euro en de onmogelijkheid, om opnieuw de belastingen te verhogen. De strop die klaar hangt voor het departement van minister González Ortiz, is het reduceren  van het personeelsbestand met 3.000 tot 4.000 medewerkers, door werktijdverkortingen en gedwongen ontslagen, waarbij ambtenaren niet worden uitgezonderd.


De ministers Francisco Hernández Spínola (links) en Javier González Ortiz, in het Parlement
.              

Voor de socialisten zijn er ‘rode lijnen’,  waartoe men niet bereid is die te overschrijden en een daarvan is massaontslag bij de Regionale Overheid. Bronnen dicht bij Regering herinneren eraan, dat de CC in mei 2012 het ontslag van 4.000 ambtenaren op tafel heeft gelegd en, dat de PSC dit heeft afgewezen. Na harde, interne onderhandelingen heeft men de kaasschaaf over alle begrotingshoofdstukken gehaald en de belastingen verhoogd. Nu is de situatie verslechterd door de drastische verlaging van inkomsten die afkomstig zijn van de Spaanse Staat.

Algemene Zaken, het departement van Hernández Spinola, wil de zaak indikken met voorstellen, om tot 20% van het personeelsbestand en de structuur van de Autonome Overheid te beperken, een grotere flexibiliteit op te leggen door het intern overplaatsen van ambtenaren, arbeidstijdverkorting en salarisverlagingen.

De PSC ziet het als onvermijdelijk, door te gaan met het beperken van contracten, geen nieuwe contracten aan te gaan, vacante plaatsen niet op te vullen en geen tegenstand op te roepen.

Wat de socialisten weigeren, is hun  goedkeuring te hechten aan  massaontslag van ambtenaren.

Een ander alternatief wat men vanuit de PSC voorstelt, is het verdiepen van de herstructurering van de overheid, dit wil zeggen, doorgaan met het afslankingsproces van nutsbedrijven, autonome  instanties en stichtingen van de Autonome Deelstaat. Dit is echter een zaak die in handen ligt van Financiën; het Ministerie, dat beheerd wordt door de Coalición Canaria (CC).

De socialisten stellen een versnelling voor in de aanpassing van nutsbedrijven en stichtingen, om  de personeelsbestanden af te stemmen op de werkelijke behoeften.

Hoewel de coalitie niet ter discussie staat,  noch door de socialisten, noch door de nationalisten; hebben zich enkel scheurtjes voorgedaan tussen de departement die geleid worden door de socialisten, als het gaat, om zaken die betrekking hebben op de verantwoordelijkheden van de nationalisten.

De recente verklaringen  van de voorzitter van de Tinerfense werkgeversvereniging, José Carlos Francisco, - over de noodzaak het aantal ambtenaren met 5.000 te verminderen -  hebben de alarmbellen doen rinkelen bij de socialisten.

Het afremmen van de goedkeuring voor de Autonome begroting; totdat men ziet hoe de Rijksbegroting uitpakt, heeft  de  enige ‘adempauze ’ gegeven en de Overheid werkt zoveel mogelijk aan  het  absorberen van de mogelijke maatregel die rekening houdt met de wettelijke waarborgen van de Staat. Maar die maatregel zou wel eens zou kunnen leiden tot het overschrijden van de ‘rode lijn’ van  de socialisten.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


 De Canarische Regering heeft in 2011 ruim 1,2 miljoen euro besteed voor 2.800 mobiele telefoons

20% minder dan in 2010

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - donderdag 25 oktober 2012 -  De Canarische Regering heeft in 2011 ruim 1,2 miljoen euro besteed  voor 2.800 mobiele telefoons.  Dit is wat de Canarische overheid heeft betaald aan rekeningen voor telefoongesprekken an een vast toestel naar mobiel, van mobiel naar mobiel en, aan verzonden berichten via diverse multimediale platforms.

Kennis van deze cijfers is het antwoord op een vraag in het Canarisceh Parlement door de PP-afgevaardigde Felipe Afonso El Jaber, die geëist heeft, “dat men deze kosten met 70% zal moeten verminderen.” Volgens de regionale directeur-generaal van Telecommunicatie en Nieuwe Technologie, Roberto Moreno , is deze eis, “niet weten waar men over praat.” Volgens Moreno zijn de mobiele telefoonkosten nu al 20% minder, dan in de afgelopen jaren. “in 2010  was dit 1,5 miljoen euro, in 2012 was dit 1,2 miljoen en, in 2012 - periode januari t/m september-  bedraagt dit €879.000,=" zo geeft hij aan.


Paulino Rivero, Juan José Cardona en María del Carmen Hernández Bento gebruiken hun mobiele telefoon.

De mobiele telefoonlijnen heeft men teruggebracht van 3.000 naar 2.800. “Sommige lijnen zijn gereserveerd, zonder te zijn gebruikt, waardoor ze geen kosten hebben veroorzaakt,” zo merkt Moreno op. Van deze apparaten  behoren er 105 toe aan hoge ambtenaren van de Deelstaat en de overige apparaten  worden gebruikt door ambtenaren en personeelsleden, “die dit voor hun werkzaamheden voor de 0verheid nodig hebben.” Zoals daar zijn schooldirecteuren, ziekenhuisdirecteuren, lijkschouwers,  specialisten van ziekenhuizen. Afonso El Jaber is echter van mening, dat de verdeling van  overheidstelefoons, “met veel vreugde gedaan wordt.”

In het parlementaire antwoord, dat de PP-afgevaardigde heeft gekregen, merkt men ook op, dat men in 2011 de mobiele telefonie van diverse nutsbedrijven, stichtingen en instellingen van de Deelstaat Canarias heeft betaald.
Het totaalbedrag voor een twintigtal instellingen bedraagt €563.787,= hoewel  het verschil tussen de ene instelling en de andere, aanzienlijk is:
- €212.715,= Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias
- €  94.175,= Fundación Canaria de Juventud IDEO

- €  39.628,= Canarias Cultura en Red 

- €  38.418,= Publieke Televisie en Radio-omroep van Canarias
- €  38.187.= Gesplan
- €  26.792,= Funcatra
- €  22.863,= Promotur Turismo de Canarias
€  21.475,= ITC  (voor 87 mobiele telefoons),
- €  18.052,= Visocan
- 12.581,= Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea

1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Rivero kondigt harde aanpassingen aan
meteen ‘vreselijke uitwerking’
op de begroting

De Canarische president verzekert dat zich moeilijkheden voordoen, om enkele essentiële diensten
waardig te kunnen garanderen

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 23 oktober 2012 -  De president van de Canarische Eilanden, Paulino Rivero, heeft op dinsdag 23 oktober 2012 “nieuwe en harde aanpassingen” aangekondigd in de Autonome Begroting 2013, als gevolg van de bezuinigingen van de Spaanse Staat; onvoldoende financiering en, de mislukking van het fiscale beleid, “zullen gruwelijke gevolgen hebben.

“Er zijn veel moeilijkheden, om waardige, essentiële diensten te kunnen garanderen, op het gebeid van Gezondheidszorg, Onderwijs en Sociaal Beleid, heeft Rivero in het Parlement gezegd  als antwoord op een vraag van de nationalistische fractieleider José Miguel Barragán (Coalición Canaria - CC).
fotonoticia-20120626154817-500-1_large.jpg
 

 
 
Rivero heeft bevestigd, “dat Canarias instrumenten nodig heeft die het welzijnsbeleid garanderen, voor het bewaren van de sociale samenhang, tegenover het massale aantal mensen dat hier naar toe is gekomen en dat blijft komen en, de uitwerking daarvan op het niveau van werkgelegenheid.”


José Miguel Barragán
.

José Miguel Barragán heeft de bezorgdheid van zijn fractie uitgedrukt over, “hoe de zaken op Canarias zullen gaan in 2013,”  en denkt, “dat het erg moeilijk zal zijn, om de begroting sluitend te krijgen; zonder, dat burgers daardoor getroffen worden;” dit, als gevolg van de reductie in de bijdragen van de Spaanse Staat en het falen van het Régimen Económico Fiscal (REF) (Belastingstelsel).
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Opmaat naar barre winter

SPANJE /CANARISCHE EILANDEN - maandag 22 oktober 2012 - De EU-top in juni 2012 werd gezien als de aanzet naar een ommekeer en de grote winnaar was: minister-president Rajoy. De top van oktober 2012 was een heel ander verhaal, aangezien de aangekondigde bankenunie vooral een plan blijft. Mevrouw Merkel heeft o.a. een heldere boodschap verteld, er komt geen directe geldinjectie uit de Europese fondsen in de Spaanse en Ierse banken. Dit betekent, dat Rajoy zijn ontsnappingsroute kwijt is, waarbij hij door niets te doen het meeste te winnen had.

Spanje verkeert nu in de positie waarin Griekenland zich drie jaar geleden bevond: besparen zal het land in een negatieve spiraal brengen, iets dat zelfs het IMF nu heeft erkend.
Maar wat was nu het belangrijkste verschil tussen de toppen van juni en september? Wel, in juni was Merkel nog niet begonnen aan haar herverkiezingscampagne. Dat is ze nu wel. En nu, in oktober 2012, komen niet alleen de verkiezingen van 2013 in zicht, maar ook heeft oppositiepartij SPD met voormalig minister van Financiën Peter Steinbrück een meer pro-EU standpunt gekozen dan Merkel.

Dus, vanaf nu zal bondskanselier Merkel zichzelf meer EU-sceptisch moeten profileren. Bovendien kan ze niet langer haar achterban negeren, die van meet af aan EU-sceptisch is geweest. Verwacht dus van Merkel weinig EU en ook geen grote compromissen.

En om diverse redenen zal  het dan ook nog wel een hele poos duren, om uiteindelijk tot een fiscale unie te komen.

Pas als politici weten, dat ze verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden zullen ze hun echte gezicht laten zien. U bent gewaarschuwd, de Europese herfst zal overgaan in een barre, wispelturige winter. Een winter waarin, zekere na de verkiezingen van zondag 21 oktober 2012 in Baskenland en Galicië en een voor woensdag 14 november 2012 aangekondigde algemene staking, historisch besef en samenhang kritisch worden. En het wordt tijd ook!
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


 Spaanse Staat draagt 4 miljoen euro bij
voor ontzilting van water op Canarias

€900.000,= minder dan in de Rijksbegroting van 2012

MADRID  - woensdag 17 oktober 2012 - De Spaanse Regering heeft op dinsdag 16 oktober 2012  toegestaan, een amendement te introduceren op de Rijksbegroting 2013, aldus de staatssecretaris van Industrie, Energie en Toerisme, Enrique Hernández Bento. Het bedrag voor de ontzilting van water op de Canarische Eilanden is een reductie van €9000.000,= ten opzichte van de Rijksbegroting van 2012, waardoor deze begrotingspost niet geheel wordt geschrapt, Hernández Bento heeft uitgelegd, dat  er een Europese richtlijn bestaat die bepaalt, dat het communautaire beleid voor wat betreft subsidies op het ontzilten van water, geleidelijk moet worden afgebouwd.

De aanvankelijke afwijzing van de  Spaanse Staat, om het ontzilte water op Canarias te subsidiëren, heeft kritiek opgeroepen bij de politieke partijen - inclusief de Partido Popular (PP) - en bij de voornaamste instanties van de eilanden.

 
De ontziltingsinstallatie van Jinámar (Gran Canaria).

Volgens Hernández Bento is over het resultaat van dinsdag 16 oktober 2012 onderhandeld tussen het  Ministerie van Landbouw en Milieuzaken, dat van Industrie, Energie en Toerisme en het Ministerie van Financiën.

“Het amendement was al gepresenteerd en, in principe, zou het aanvaard worden  bij de parlementaire behandeling,”  zo heeft de staatssecretaris van Industrie, Energie en Toerisme laten weten.

Op dinsdagochtend 16 oktober 2012 heeft de  op Canarias gedelegeerde van de Spaanse Regering, María del Carmen Hernández Bento blijk gegeven van haar overtuiging, dat men een post voor het op de eilanden ontzilten van water zou opnemen in de Rijksbegroting; zonder, dat ze kon zeggen, om welk bedrag het “precies” zou gaan”.

Voor de afgevaardigde, “was het essentieel, dat men het bedrag zou herstellen,” vanaf het moment, dat men wist, dat de fondsen voor de ontzilting van water op de Archipel, geschrapt zou worden in de Rijksbegroting 2013. “omdat men begrijpt, “dat deze post werkelijk gevoelig is voor Canarias.”

Eerder al, heeft de president van het Cabildo (Eilandbestuur) van Fuerteventura, Mario Cabrera (Coalición Canaria = CC), aangegeven, dat de Spaans Regering niet een bedrag van 8 miljoen euro in de Rijksbegroting 2013 kan opnemen voor de ontzilting van water in de autonome steden Ceuta en Melilla en tegelijkertijd geen subsidie voor Canarias op ditzelfde onderwerp.

Ook de PP-senator Pepa Luzardo heeft gewaarschuwd voor de noodzaak het onderwerp te heronderhandelen voor wat betreft de subsidies voor ontzilting van water op de Eilanden en, haar partijgenoot en president van het Cabildo (Eilandbestuur) van Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, heeft op dinsdag 16 oktober laten weten, dat de Canarische leden van de Partido Popular “hemel en aarde  hebben bewogen,” om de Spaanse Regering te bewegen, de subsidie weer op te nemen in de Rijksbegroting.
images274_large.jpg
Op zijn beurt heeft de president van de Canarische Regering, Paulino Rivero, op zondag 14 oktober 2012 laten weten, dat het schrappen van de begrotingspost voor het ontzilten van water, “een ontoelaatbaar gebrek aan respect is,” en hij verzekerde, dat voor de Spaanse Regering geldt: “voor de Canario’s, zelfs geen water.”

Dit heeft Rivero opgemerkt in zijn persoonlijke ‘blog’, waarin hij heeft aangegeven, dat zij die het belang negeren van de Archipel voor het ontzilten van water,  in het geheel niet de geschiedenis van de eilanden kennen, “omdat men zich Canarias niet kan voorstellen, zonder het wonder van het water.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Reddingsoperatie verplicht Canarias tot aangaan nieuwe bezuinigingen in de publieke sector

Toepassingsmechanisme Liquiditeitsfonds voor Deelstaten verplicht tot meer aanpassingen

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - dinsdag 9 oktober 2012 -  De inlijving van Canarias bij het Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) verplicht tot een verdere afslanking van de publieke sector op de Eilanden. Dit is een van de voorwaarden die is opgenomen in het Programma voor de toepassing van het mechanisme ter ondersteuning van de liquiditeit van de Autonome Deelstaten.

In de afgelopen vier boekjaren (2009-2010-2011-2012) heeft de Archipel de kostenbegroting verlaagd met bijna 2 miljard euro en het schuldenplafond wat door de Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) (Raad voor Fiscaal en Financieel Beleid) is vastgesteld in juli 2012, zal nog eens 120 miljoen euro  aan  bezuinigingen met zich meebrengen voor de begroting van  2013.

De komst van 756,8 miljoen euro uit het FLA veronderstelt een nieuwe bezuinigingsronde te zijn in de overheidssector van de  Eilanden.

De minister van Energie, Industrie en Toerisme, José Manuel Soria,  heeft op maandag 8 oktober 2012 bevestigd, dat de kosten van de deelstaten 36% uitmaken van het  Spaanse totaal, terwijl de Centrale Overheid zich houdt aan 22%. Soria heeft toegegeven, dat het gewicht van de openbare basisdiensten -  waartoe men naast Onderwijs en Gezondheid, ook Sociaal Beleid rekent - verantwoordelijk zijn voor deze verdeling van fondsen tussen de diverse lagen van de Overheid. Maar de minister richt het gezicht op “het beheer”, dat in het geval van de Canarische Gezondheidsdienst, naar zijn oordeel, “ in de afgelopen twee jaar verslechterd is met een spectaculaire toename van de wachtlijsten.” Dit wil zeggen, dat de kwaliteit van de dienstverlening is teruggevallen, aldus de minister, die vanuit de Partido Popular (PP) besloten heeft, om in 2010 uit de Canarische Regering te treden.

Dit staat ook in het programma wat de tooepassing van het FLA regelt. De Eilanden moeten in het vierde kwartaal van 2012  het hoofd bieden aan de betaling van  521 miljoen euro  aan verplichtingen voor schulden en leningen. Men is erin geslaagd 195 miljoen euro te herfinancieren, maar heeft geen geld kunnen vinden, om op die wijze de andere 326 miljoen euro te kunnen betalen. Het door de Spaanse Regering ingestelde fonds maakt dit mogelijk, maar in ruil daarvoor moeten de Eilanden toezeggen, “deel te nemen in een werkgroep die zal worden opgericht in het kader van de CPFF voor het overeenkomen van een code van goed gedrag voor het rationaliseren van de kosten en het doen toenemen van de besparingen in de gezondheidszorg, op onderwijs, personeelsbestand, lopende kosten, overheidsbeheer enz.”

De 430,8 miljoen euro  die uit het FLA zullen komen -  voor het volmaken van de 756,8 miljoen euro -   zijn voorzien voor het betalen van het aan de Autonome Deelstaten toegestane tekort van 1,3 % in 2912. Dit wil zeggen, dal men  de betaling van facturen zal garanderen die zijn gepresenteerd door leveranciers voor geleverde diensten en goederen die te maken hebben met de basisdienstverlening.

Met moet de fondsen voor deze twee kwesties besteden. “men kan geen onnodige kosten maken, niet voor propaganda en niet voor het betalen van de ambtenarensalarissen op de Archipel,” zo laat Manuel Soria streng weten en haalt het Koninklijk Besluit aan waarmee het FLA in het leven is geroepen.

De minister laat weten, dat dit de tweede keer is in de afgelopen maanden, “ dat de Spaanse Staat de Canarische Regering te hulp moet schieten,.” De eerste keer was met het fonds voor het betalen van leveranciers waartoe  Eilanden zich hadden gewend,  met een bedrag van ruim 200 miljoen euro.

De eveneens van de Partido Popular zijnde voorzitter op Canarias, heeft verzekerd, “dat het FLA niet gezien moet worden als een instrument van  confrontatie met wie dan ook.”

Zijn reddings-boodschappen zijn echter niet naar de zin van de Canarische Regering. Zo heeft ook de Canarische vicepresident, Jose Miguel Pérez (PSOE), op maandag 8 oktober 2012 tegenover de persmedia  opgemerkt, dat de PP eraan gewend is, “te regeren met het sturen van enkele pseudo autoritaire boodschappen en de indruk geeft, dat men een  bijzondere gunst verleent, terwijl dit geld is van alle Spanjaarden.”

Over de voorwaarden waaraan Canarias zal moeten voldoen om toegang te krijgen tot het FLA, heeft ook de algemene secretaris van de Canarische socialisten  tegenover de persmedia bevestigd, “dat Soria dit recht wil gebruiken, om de Canario’s te kooien, opdat ze geen zelfbestuur hebben en zich niet kunnen  bewegen” en, “dat de Spaanse Regering (lees: Partido Popular)  zo politiek beleid kan afknippen met bezuiniging, op bezuiniging, op bezuiniging, zonder hiervoor de ruil mogelijk te maken van voordelen, niet voor de openbare diensten, niet voor het inkomen uit arbeid.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Bezuinigingen op de Rijksbegroting 2013 Canarias
klaagt stilleggen grote wegenprojecten aan

De Canarische regering zal het 'niet naleven'
van de Wegenconvenant voor de rechter brengen

GRAN CANARIA - zondag 7 oktober 2012 - De minister van Openbare Werken, Transport en Regionaal Beleid, Domingo Berriel, van de Canarische Regering, heeft op maandag 1 oktober 2012, “de ‘stillegging van grote werken voor wegenaanleg op de Eilanden,” aangekondigd,  vanwege de bezuinigingen die Rijksbegroting 2013 bevat welke is opgesteld door de Regering van Mariano Rajoy.

Berriel heeft ook laten weten, dat de Canarische Regering de bezuiniging - voor 74% van de bedragen die zijn bestemd voor  de Wegenconvenant - “voor de rechter te zal brengen”, omdat van de 207 miljoen toegezegde euro’s, er slechts 54,2 zijn voldaan. De  minister heeft uitgelegd, dat wat het verschuldigde in 2012 en het geplande in 2013 nu al 291 miljoen euro bedraagt.


                                            De weg GC-20 van La Aldea
i                   n afwachting van de begroting voor de voltooiing ervan.
Tijdens een persconferentie, welke gehouden is op maandag 1 oktober 2012  in Las Palmas de Gran  Canaria,  heeft Berriel benadrukt, dat men de eis tegen het Ministerie van Fomento, voor het Nationale Gerechtshof zal presenteren, waarmee men erkenning wil verkrijgen, “voor de onbetekenende toezegging waaraan men moet voldoen.” En  dat dit geen belemmering zal vormen, om een onderhandeling aan te gaan met de Spaanse Staat, met het doel, de voor Openbare Werken bestemde bedragen te verbeteren. “Hoewel we voor de rechtbank de poot stijf zullen houden,” zo heeft hij uitgelegd.

Dat was zo tot nu toe, heeft Berriel bevestigd, “of er komen bijeenkomsten, om over deze onderwerpen te onderhandelen , “en dan niet zoals de laatste keer in juli 2012 in Madrid; een ontmoeting, van waaruit ik hoopvol ben vetrokken en, men ons nu confronteert men deze verrassing.”

De Canarische minister beschuldigt Fomento (Ontwikkeling) ervan  hun  criteria te willen opleggen, en zodoende “ komen we tot geen enkel akkoord.” Berriel betreurt het, “dat in een democratie, de Regering denkt te kunnen geven wat ze wil, door niet na te komen waarvoor deze eerder een handtekening heeft gezet.”

Stilgelegde bouwwerken
De minister heeft zich heel pessimistisch getoond over de mogelijkheid, om momenteel door te  kunnen gaan met de 21 ondertekende convenanten voor bouwwerken op Canarias. Zonder aan te geven welke bouwwerken men zal gaan stilleggen, welke vertraging oplopen en welke doorgang vinden, bevestigde Berriel wel, “dat we menig belangrijk bouwwerk zullen moeten  stilleggen.”

De technici van zijn Ministerie beoordelen momenteel elk van de convenanten, voor het stellen van prioriteiten en, of men als zodanig door zal gaan met de autosnelweg Puerto Rico-Mogán, die eind 2012 klaar zou moeten zijn; en  wat er nog rest in de verbinding Pagador-Guía “die we zullen moeten aftoppen, maar ze laten de zo belangrijke aanleg van de Vierde fase van de Rondweg om Las Palmas de Gran Canaria in het ongewisse,” waarvan Berriel bijna met zekerheid heeft verzekerd, dat men niet zal doorgaan met de eerste fase van de autosnelweg La Aldea-Agaete, waarover hij gezegd heeft, “ik ben niet in  staat om te bevestigen, of we daar als zodanig wel, of niet mee doorgaan.”

Ik hoop in de komende weken deze informatie te kunnen verstrekken aan de publieke opinie, na de analyse van de technici en het betreffende overleg met de Fecam (Federación Canaria de Municipios = Vereniging Canarische Gemeenten) en de Fecai (Federación Canaria de Islas = Vereniging Canarische Eilanden)

Werkgelegenheid
Berriel heeft ook het verlies aan werkgelegenheid benadrukt, dat deze bezuiniging op de wegenconvenant inhoudt. Volgens de eerste berekeningen van zijn Departement zal men 4.400 rechtstreekse arbeidsplaatsen verliezen en ongeveer 1.2000 indirecte, welke men mag optellen bij de 3.100 directe en de 9.00 indirecte, “die al verloren zijn gegaan door de bezuinigingen in 2012.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


 Canarische Regering eist van de Spaanse Staat
om “hoe dan ook”
het schrappen van de ontziltingssubsidie
van tafel te halen

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 5 oktober 2012 - Zowel de Canarische Regering, evenals de waterleidingbedrijven eisen, dat “hoe dan ook” de Spaanse Regering het  schrappen van de subsidie op ontzilting uit de Rijksbegroting 2013 moet corrigeren.

De directeur-generaal van Industrie, Juan Antonio León, heeft aangegeven, dat de eilanden die voor 100% afhankelijk zijn van ontzilting van zeewater tot leidingwater, Lanzarote en Fuerteventura, de verhoging 5% kan gaan bedragen, terwijl op de andere eilanden dit minder zal zijn al naar gelang de afhankelijkheid van de ontziltingsinstallaties. In Las Palmas de Gran  Canaria kan de prijsstijging tot 15% gaan oplopen, omdat alleen al door de reductie van de subsidies in 2012 de prijsstijging bij Emalsa 7% heeft bedragen.


De ontziltingsinstallatie van Emalsa Las Palmas-3, naast het strand van La Laja.

De verschillende werkelijkheid op elk eiland is, dat op Lanzarote de burger €2,50 betaalt voor een  kubieke meter leidingwater, terwijl dit op La Gomera €0,30 is. In het geval van het vulkaaneiland, kan de verhoging €1,25 gaan bedragen, waardoor de prijs voor een kubieke meter op zal gaan lopen tot  €3,75.

Progressieve vermindering
Volgens León hebben de waterleidingbedrijven  voor de kosten voor de 103 miljoen kubieke meter welke men jaarlijks op de Canarische Eilanden produceert, 17 miljoen euro nodig, terwijl, daarentegen, de Spaanse Staat de subsidie daarvoor progressief heeft afgebouwd en, dat men er in de Rijksbegroting 2013 geen euro meer voor over heeft. De directeur-generaal van industrie herinnert eraan, dat 70% van de productiekosten voor ontzilt water op de Eilanden energieverbruik is, dit wil zeggen, het verbruik van elektriciteit.

Juan Antonio León  kritiseert, dat de Spaanse Staat de bezuinigingen  op een “ willekeurige” manier aan het doorvoeren is, zonder rekening te houden met dit soort bedragen en de gevolgen die dit kan hebben. Daarom vertrouwt hij erop, dat bij de begrotingsdebatten in het Parlement men de subsidies voor de productie van ontzilt water zal herstellen.

De bedrijven voor ontzilting doen een beroep op de Spaanse Regering en op de fracties in het Parlement, om het schrappen van de subsidies te voorkomen, omdat dit “discriminerend” is, omdat men gelijktijdig deze subsidies handhaaft voor Ceuta en Melilla.

Anderzijds kwalificeert de PSOE-gedeputeerde en gemeenteraadslid in de hoofdstad van Gran Canaria, Sebastián Franquis, de “rechtstreekse agressie” naar Canarias met het schrappen van deze subsidie. “Dit heeft geen enkele zin en het enige, dat de PP bereikt, is, dat men de burgers op kosten jaagt,” zo laat Franquis weten. In  die zin, zulen de Canarische socialisten een amendement in het Parlement presenteren, opdat men de  9,7 miljoen euro van 2011 behoudt.

De ministers van Nueva Canarias in het Eilandbestuur van Gran Canaria beschouwen het schrappen van de subsidie op de  ontzilting in de Rijksbegroting 2013 als, “een opnieuw aandraaien van de duimschroeven door de Partido Popular.”

“Het is opnieuw een minachting van Rajoy jegens Canarias,” zegt Inés Jiménez.

De Partido Popular daarentegen bevestigt, dat de Partido Socialista Canaria (PSC) een rol als ‘hooligan’ speelt, door de burgers te vragen in opstand te komen tegen het wetsvoorstel voor de Rijksbegroting die, naar hun oordeel, “hard en realistisch is, maar noodzakelijk en sociaal.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Canarische Regering becijfert dat het tarief voor leidingwater zou kunnen stijgen met 50%

Vanwege het in de Rijksbegroting 2013 schrappen
van de subsidie op ontzilting

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 5 oktober 2012 - “Deze maatregel zal vooral de sociaal zwakkere gezinnen treffen en de inwoners van de provincie Las Palmas.” De Canarische Regering heeft op donderdag 4 oktober 2012 van de Spaanse Staat geëist, dat men het elimineren van de subsidie voor het ontzilten van water op Canarias in overweging neemt in de Rijksbegroting van 2013, “omdat dit de Canario’s veroordeelt tot een tarief voor leidingwater, dat met 50% kan stijgen. Deze maatregel zal vooral de sociaal zwakkere gezinnen treffen en de inwoners van de provincie Las Palmas.”

Tijdens de persconferentie na de Ministerraad, heeft de woordvoerder van de Canarische Regering, Martín Marrero, gezegd, dat de verdwijning van deze subsidie symbool staat  voor de onrechtvaardigheden de ontkenning· van de Archipel door de Spaanse Regering van de Partido Popular (PP).

Marrero heeft benadrukt, dat de kosten van ontzilting jaarlijks17 miljoen euro bedragen en, dat dat die in 2011 al 9,7 miljoen lager waren en, in 2012 nog eens 4,5 miljoen lager. “Deze maatregel zal vooral de sociaal zwakkere gezinnen treffen en de inwoners van de provincie Las Palmas,” aldus de uitleg van Marrero.

In die lijn, heeft hij aangegeven, “dat water een  ‘basis- en fundamentele’ hulpbron is” en, dat het bedrag wat Canarias nodig heeft “onbetekenend” is binnen de Rijksbegroting. “Dit is een grondwettelijke verplichting voor de Spaanse Staat die tientallen jaren geleden is aangenomen, gebaseerd op de principes van territoriale samenhang,” zo laat Marrero weten.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Waterleidingbedrijven waarschuwen
dat de prijs van water zal kunnen gaan stijgen
tot die van 'goud'

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 5 oktober 2012 - De waterleidingbedrijven op de Canarische Eilanden zijn het er gezamenlijk over eens, als ze opmerken, dat als de Spaanse Staat haar plannen niet wijzigt en bij haar beslissing blijft, om de ontzilting van water op de Eilanden niet langer te subsidiëren, de prijs van leidingwater kan oplopen tot die 'van goud'. Een gelag gaat, volgens Acegua, de consument betalen, omdat deze subsidie niet geboden worden aan de waterleidingbedrijven, maar aan de verbruikers.

De Asociación de Empresas de Gestión Urbana del Agua en Canarias (Acegua) (Vereniging van Gemeentelijke Waterleidingbedrijven op de Canarische Eilanden), die 100% van de sector omvat, merkt op, dat de beslissing van het Regering Rajoy rechtstreeks merkbaar zal zijn aan de waterrekening die de burgers betalen, omdat deze subsidie op leidingwater “niet voor de waterleidingbedrijven is, maar voor de eindverbruiker, dit wil zeggen, de consument.”
foto-acegua_large.jpg
Volgens verwachting van de sector is, “nu de prijs van water momenteel op de Eilanden iets hoger is, dan die op het Península (Schiereiland = vasteland van Spanje), dat het tarief vanaf nu veel hoger zal zijn.” De vereniging beschikt echter nog niet over gegevens, om gedetailleerd de verhoging van de waterrekening te kunnen duiden, omdat, zo geven bronnen binnen Acegua aan, die afhangt van het volume, dat verbruikt wordt.”


                 Luchtopname van de
desalinisadora (ontziltingsinstallatie)
                                       in Las Palmas de Gran Canaria
Momenteel kost een  kubieke meter water in de Deelstaat Canarias ongeveer €2,=, terwijl die in de andere deelstaten  uitkomt op ongeveer €1,20. “Er is geen twijfel,” zo merken de genoemde bronnen op, “dat dit verschil exponentieel zal toenemen," wanneer er in 2013 geen Staatssteun zal zijn voor ontzilting.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


De Spaanse Regering kort de Deelstaat Canarias
met 78 miljoen euro in de Rijksbegroting 2013

MADRID - maandag 1 oktober 2012 - Het wetsvoorstel van de Rijksbegroting 2013, dat het Ministerie van Financiën op zaterdag 30 september 2012 heeft gepresenteerd aan het Parlement bevat een algemene korting van 78 miljoen euro op het financiële begrotingsplaatje van de Canarische Eilanden. Het bedrag, dat de deelstaat ontvangt uit de Rijksbegroting van 2013, bedraagt in totaal 627,9 miljoen euro, tegenover de 706 miljoen euro uit de huidige begroting, wat neer komt op een reductie van 11%.

De grootste vermindering doet zich voor in het hoofdstuk overboekingen en convenanten, waarbij de dotatie voor de Eilanden van 178,4 miljoen euro in 2012 gaat naar 134,6 miljoen euro in 2013, wat neer komt op 24,7% minder.
Dit wordt gevolgd door de rechtstreekse investering van de Staat in de openbare lichamen havens en luchthavens, hier wordt het bedrag teruggebracht tot 269,5 miljoen ten opzichte van de 286,6 miljoen euro in 2012, dit is een beperking van 5,9%.


In het hoofdstuk subsidies wordt het bedrag, om het hoofd te bieden aan het verstrekken van subsidies op vliegtickets voor residenten, verlaagd met 11 miljoen en blijft er 180.8 miljoen euro over, 5,4% minder dan in 2012; en  de transportsubsidie voor vracht die in het lopende jaar al is verlaagd, komt uit op 8 miljoen euro, twee miljoen minder dan in 2012.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Fomento zal maximumbedragen kunnen vaststellen voor de vervoerssubsidie van residenten


Het wetsvoorstel voor de Rijksbegroting bevestigt de
door het Ministerie aangekondigde wijzigingen

MADRID - maandag 1 oktober 2012 - Men zal de verplichting handhaven gebruik te maken van het certificado de residencia (uittreksel uit het gemeentelijke bevolkingsregister) voor het in aanmerking komen van het recht op deze  kortingen.

Het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) komt haar belofte na, om de subsidies voor het passagiersvervoer over zee en door de lucht te herzien voor bewoners van Canarias, de Balearen, Ceuta en Melilla. Voornamelijk opent men de deur naar beperkingen op het toepasbare bedrag van de korting en bovendien blijft men de mogelijkheid open houden te verplichten tot het presenteren van het certificado de residencia (uittreksel uit het bevolkingsregister),om aanspraak te kunnen maken op het recht van deze subsidies.
images253_large.jpg

Deze wijzigingen staan weergegeven in de tiende aanvullende bepaling (pagina’s 312- 314) van het wetsvoorstel voor de Rijksbegroting 2013.

De Rijksbegroting zegt, dat deze kortingen een “onbepaalde” geldigheidsduur hebben en, dat men dezelfde percentages zal aanhouden (50%, behalve voor het maritieme inter-insulaire transport, waar de korting 25% bedraagt). Men stelt echter voor, ”dat de minister van Fomento (Ontwikkeling) via een Ministeriële Order maxima kan vaststellen voor de per traject te subsidiëren bedragen,” en, “dat het part van het tarief wat boven deze maximumbedragen uitgaat geen deel zal uitmaken van de bonificatie.” Als het maximale bonificatie-tarief lager is, “zal men op dit tarief een subsidie toepassen van 50%.”

Om te bepalen wie toegang heeft tot deze subsidies, “zal het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) toegang kunnen krijgen tot consulatie- en verificatie-dienstverlening betreffende identiteit, woonadres, verblijfplaats, nationaliteit en vreemdelingenzaken van het  Bemiddelingsplatform van het Ministerie van Financiën en Openbaar bestuur.” Bovendien zal Fomento elektronisch de toegang kunnen vergemakkelijken voor reisagentschappen, luchtvaartmaatschappijen en rederijen, of hun gedelegeerden, die tickets verkopen met het recht op transportsubsidies en van hen de  bevestiging verlangen, van het naleven van de vereisten, om begunstigde van de subsidie te zijn.” Deze overdracht van gegevens, “vereist geen toestemming van de betrokken persoenen en, men hoeft hen ook niet te informeren over deze handelwijze”

Het wetsvoorstel voor de Rijksbegroting blijft echter wel het gebruik van het certificado de empadronamiento (uittreksel uit het bevolkingsregister) verlangen, “ter voldoening aan de eisen, om begunstigde te zijn van deze subsidies welke niet verkregen kunnen worden via het Bemiddelingsplatform.”
En men stelt, dat het gebruik van het uittreksel, “moet voldoen aan de voorschriften zoals die zijn vastgelegd in de verordeningen betreffende de tenuitvoerlegging van deze subsidies.”

Volgens eerder gedane toelichting door de minister van Fomento, Ana Pastor, is het de bedoeling  van het Ministerie, “te voorkomen, dat een enkele persoon in een kwartaal €8.000,= aan subsidie ontvangt.”
logo-final_large.jpgVerhoging luchthavenbelasting
Naast kritiek op deze beperking van de subsidieregeling voor residenten, is er ook kritiek op de aangekondigde verhoging van de luchthavenbelastingen met 8% (de IPC = inflatie, plus 5%)  in 2013, die komt bovenop de verhoging van 2012.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Bezuinigingen laten wegenaanleg
van La Aldea en de  Rondweg in de lucht hangen

Fomento kort 14  miljoen extra op het wegenconvenant van 2013 dat uitkomt op 54 miljoen euro

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zondag 30 september 2012 - De Canarische Regering ziet zich geplaatst voor de situatie, de aangevangen werkzaamheden voor de aanleg van wegen stil te leggen vanwege de nieuwe bezuiniging welke wordt toegepast door het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling) op de huidige convenant, waaronder die van La Aldea-Agaete en Fase-IV van de Circunvalación (Rondweg) om Las Palmas de Gran Canaria.

De Spaanse minister van Financiën, Javier González Ortiz, heeft op zaterdag 29 september 2012 toegegeven, na kennisname van de voornaamste cijfers uit de Rijksbegroting, “dat het ‘onmogelijk’ is door te gaan in hetzelfde tempo tot nu toe en, dat men investeringen stil zal moeten leggen.”


De bouw van het viaduct over de barranco van Tenoya, onderdeel van de Vierde Fase van de hoofdstedelijke Circunvalación (Rondweg).

De aanhoudende eisen van de Canarische Regering  na de bezuiniging op de wegenconvenant van 2012 hebben tot niets geleid, en ook niet de onlangs aangekondigde aangifte bij het Constitutionele Hof vanwege de sterke val van de investeringen. Het bedrag in de convenant in het wetsvoorstel voor de Rijksbegroting van 2013 laat een bedrag voor wegenaanleg zien van 54,1 miljoen euro, dat is 14,3 euro minder dan de 68.5 miljoen euro in 2012. Globaal komt de terugval neer op ongeveer 3000 miljoen euro, omdat in de oorspronkelijke met de PSOE ondertekende convenant een jaarlijks bedrag was vastgesteld van 207 miljoen euro.

De meest belangrijke wegen die men aan het aanleggen is, lopen serieus gevaar, niet alleen vertraging op te lopen, wat nu al een feit is; maar, dat de bouw ervan moet worden stilgelegd. Op Gran Canaria zijn het meest getroffen de Vierde Fase van de Circunvalación (Rondweg) om Las Palmas de Gran  Canaria en de weg van La Aldea naar El Risco (Agaete). Op Lanzarote is de aanleg de Circunvalación (Rondweg) om Arrecife ook in de lucht komen te hangen na de  flinke korting op de begroting van 2012. Op Fuerteventura zijn de twee belangrijkste wegen die men aan het aanleggen is: die van Corralejo-La Caldereta en die van La Lajita-Costa Calma.

Javier González Ortiz heeft op zaterdag  29 september 2912  bevestigd, dat de val van opdrachten de Regionale Regering ertoe verplicht, infrastructuur die men aan het aanleggen is, stil te leggen, omdat het onmogelijk is het huidige tempo aan te houden, dit betreft ook de herprogrammering die men recentelijk heeft moeten toepassen, om de bezuinigingen op de van kracht zijnde begroting het hoofd te bieden. De minister van Financiën heeft laten weten, dat de aanpassing op de investering een terugval veroorzaakt in de concurrentiepositie van de economie van de Eilanden en  een verhoging van de werkloosheid, omdat men de contracten met de bedrijven zal moeten beëindigen, opnieuw zal moeten onderhandelen over de voorwaarden met anderen en, dat de betrokken bedrijven ontslagvergunningen zullen moeten gaan aanvragen.

De van kracht zijnde wegenconvenant tussen de Spaanse Staat en de Canarische Regering die men heeft heronderhandeld in 2006 en in 2009 is  bepalend voor het beheer van de fondsen, aanbesteding en gunning van de werkzaamheden en inspectie van de uitvoering ervan. De globale begroting bedroeg 2,7 miljard euro tot aan 2017, met jaarlijkse bijdragen van 200 miljoen euro. Op basis van deze programmering is de Canarische Regering overgegaan tot de aanbesteding van het grootste deel van de geplande werkzaamheden in het overeengekomen aanhangsel van de convenant, waarvan nu enkele toezeggingen in het gedrang komen als gevolg van de  zware bezuinigingen.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Spaanse R egeringbespaart 40 miljard euro extra
met nieuwe bezuinigingen

MADRID - zaterdag 29 september 2012 -  De Spaanse Regering heeft een akkoord bereikt over de begroting van 2013. Er komt voor een recordbedrag van 40 miljard euro aan besparingen en extra inkomsten, bovenop de 23,7 miljard euro aan besparingen welke de regering Rajoy eerder al heeft goedgekeurd.

Spanje verkeert nog steeds in een zware economische crisis met een torenhoge werkloosheid. Om het begrotingstekort onder controle te houden heeft de regering van Mariano Rajoy eerder al een besparingspakket van 23,7 euro goedgekeurd.

Spanje moet van de Europese Unie in 2012  het tekort op de begroting terugbrengen tot 8,9% van het Bruto Binnenlands Product (BBP), en  tot 6,3 % in 2013. Maar over de eerste acht maanden van 2012  is het begrotingstekort nog toegenomen. Vandaar het nieuwe pakket maatregelen, goed voor 40 miljard euro. Volgens minister van Economie Luis de Guindos gaat Spanje daarmee verder dan de aanbevelingen van de EU.


Luis de Guindos, minister van Economie.

Details
De details van het plan zijn gepresenteerd tijdens een persconferentie. Vervroegd pensioen wordt bemoeilijkt en de salarissen van overheidspersoneel worden voor het derde jaar op rij bevroren. De vermogensbelasting wordt uitgebreid, en zou 700 miljoen euro moeten opbrengen. Er komt ook een nieuwe belasting op lottowinsten vanaf €2.500;= die aldus meer dan 800 miljoen in het laatje moet brengen.

Opvallend is, dat de pensioenen in 2013 met 1% stijgen. Spanjaarden die hun oude auto inruilen voor een milieuvriendelijk exemplaar, ontvangen een schrootpremie van €2.000,= om zo het brandstofgebruik in Spanje terug te dringen.

De begroting moet nog goedgekeurd worden door het Parlement, maar daar beschikt de regering-Rajoy over een absolute meerderheid. Op donderdag 27 en vrijdag 28 september 2012 hebben in heel het land protestmanifestaties plaatsgevonden tegen de aangekondigde besparingen.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Studentenprotest: Politie grijpt in, acht gewonden

President Canarische Eilanden, Paulino Rivero,
geëscorteerd bij binnengaan Paraninfo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - woensdag 12 september 2012 -  Het protest heeft plaatsgevonden in de hoofdstad van Gran Canaria kort voor aanvang van de officiële opening van het Universitaire Jaar van de Universiteit.

Agenten van het Cuerpo Nacional de Policía (CNP) (Korps Rijkspolitie) hebben met geweld een groep studenten verwijderd die protesteerden tegen de bezuinigingen op de Universiteit van Las Palmas de Gran  Canaria (ULPGC).
00159large.jpgDe politie zegt, “minimaal geweld” ingezet te hebben  tegen een actie van “ongehoorzaamheid” bij de blokkade van  de ingang naar de opening van Het Universitaire Jaar van de ULPGC. Tussen de vijftien en twintig manifestanten vormden een ketting bij de twee toegangen tot de Paraninfo van de ULPGC om zowel autoriteiten, politici en academici te verhinderen het gebouw binnen te gaan.


De studenten hebben zich geposteerd bij het rectoraat, om hun ongenoegen te laten blijken over de bezuinigingen in het openbaar onderwijs en, hoewel ze verstaan hebben gekregen, dat de protestactie niet was toegestaan, hebben ze de genodigden de toegang verhinderd. De president van de Canarische Eilanden, Paulino Rivero, heeft met behulp van veiligheidspersoneel, de barricade die manifestanten vormden moeten passeren. Volgens de studenten zijn er acht gewonden.De agenten zijn overgegaan om, met geweld de studenten die de ingang versperden een voor een te verwijderen, evenals de studenten,  die zich vervolgens verzamelden op de openbare weg, om het verkeer in de Calle Juan de Quesada te blokkeren met een zit-actie. De ingreep van de Policía Nacional, met ondersteuning van de Policía Canaria, mondde uit in geweld in een gespannen situatie.De studenten die hebben deelgenomen aan het protest, hebben geklaagd over de sterkte van, en het doortastende optreden, van de politie; waarbij ze verzekeren, dat vijf tot  acht manifestanten  gewond zijn geraakt en medisch verzorgd moesten worden. De alarmcentrale 1-1-2- heeft bevestigd, dat er twee ambulances naar de locatie  zijn gestuurd, maar om13:45 uur heeft men vastgesteld,  dat dit niet nodig was en,  dat het ambulancepersoneel geen medische assistentie heeft hoeven te verlenenNoch de vertegenwoordiging van de Spaanse Regering op de Canarische Eilanden noch de Politie op Canarias hebben hun versie gegeven van de gebeurtenissen.
De president van de Canarische Eilanden, Paulino Rivero, heeft met behulp van veiligheidspersoneel de barricade die manifestanten vormden, moeten passeren.

De manifestanten die hebben deelgenomen aaa deze protestactie, behoren tot het collectief  ‘Estudiantes Pre-Parados’,  evenals tot het Plataforma en Defensa de la Universidad Pública y la Asamblea Canaria por la Educación (Actiegroep ter Verdediging van de Openbare Universiteit en de Canarische Onderwijsvereniging).
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Brief aan mevrouw Merkel 
‘Eis het einde van de autonome deelstaten’


Roberto Centeno,

Hoogleraar Economie aan de Universidad Politecnica de Madrid

Madrid, 27 juni 2012

Waarde Bondskanselier,

Drie weken geleden heeft de Noord-Amerikaanse professor geschiedenis David Spengler een open brief gepubliceerd in The Asian Times die aan u is gericht, waarin hij u vraagt, “dat u Spanje laat vallen,” en hij geeft redenen, variërend van incompetentie, verkwisting en corruptie veroorzaakt door de Regering en met name de regionale overheden, waar niemand iets controleert en niemand op iets antwoordt, waar men een bulk van openbare middelen aan toekent (45% van het BBP), op een zo absurde en inefficiënte wijze, dat dit alles wat denkbaar is overtreft.

Bovendien, aldus Dr. Spenger, liegt de Regering vooral: over haar financiële toestand, over het bankwezen en het fiscale systeem. Haar schuld en de rentevoeten  zijn niet meer te tellen, en als gevolg daarvan zijn we niet te redden.

Echter - en nog steeds met erkenning van het waarheidsgehalte van hun bevestigingen, dat we momenteel feitelijk een hoger BBP hebben dan in 2007, wat het ongehoorde valse precedent samenvat van de officiële cijfers - is Spanje niet alleen te redden, maar heeft het geen reddingsoperatie nodig, men hoeft alleen maar het systeem van autonomie op te geven, wat neerkomt op een jaarlijkse verspilling van ruim 120 miljard euro, wat overeenkomt met 12% van het BBP.

De politieke oligarchie verzet zich echter radicaal tegen de ontmanteling van deze giganteske structuur die alleen maar heeft geleid tot eigen voordeel en het ontsnappen van de macht uit handen van de Spanjaarden door deze plundering van epische proporties.

Vandaag de dag loopt het tekort van de deelstaten en de gemeenten maandelijks op met ongeveer 5 miljard euro per maand, en dit wordt gedekt door de Regering met veronderstelde “vooruitgeschoven begrotingen”; verondersteld, omdat ze nooit worden terugbetaald, wat het overheidstekort van de Staat tot april heeft doen oplopen met 50%, wat op jaarbasis overeenkomt met 10% van het BBP.

En evenmin kan men voldoen aan de looptijden van de schuld, van ruim 25 miljard euro, waarbij  men verwacht, dat de Regering dit voor hen doet met geld van de Spaanse Centrale Bank.

Met een in 2012 geschatte totale overheidsschuld - niet alleen de berekende - van 118% van het officiële BBP van ruim 110 miljard euro en een rentevoet van 4,5% in de komende 12 maanden, heeft Spanje een onomkeerbaar punt bereikt en het lijkt erop, dat alleen u als Duitse Bondskanselier en meest gewaardeerde leider van het Westen  de macht heeft, een einde te maken aan een ruïneuze situatie, niet alleen in Spanje, maar in de gehele eurozone.

En om deze te voorkomen, is het alleen al voldoende, voorwaarden te stellen voor elke ondersteuning aan hen: zijnde een radicale hervorming van de territoriale instanties die verantwoordelijk zijn voor twee-derde van de overheidsuitgaven.
Het is absoluut onacceptabel, zowel sociaal als economisch, dat de EU en het IMF van Spanje belastingverhogingen en salarisvermindering  eisen, zonder een einde te maken aan de verspillende autonomie.
Hoe kan men de BTW verhogen, de pensioenen korten en 30.000 bestuurders en twee miljoen nutteloze ambtenaren in dienst te houden?
Hoe vernietigt men de economische productiviteit en die van gezinnen en houdt men de improductiviteit in stand?
En vandaar Mevrouw de Bondskanselier is het, dat wij Spanjaarden wanhopig uw hulp nodig hebben.

Zoals u perfect weet, omdat u ze zelf heeft meegemaakt, is Spanje gedurende ruim zeven jaar geregeerd door een weinig gekwalificeerde minister-president en nu, ondanks de volksverwachting gezien de wisseling, ontpopt Mariano Rajoy zich tot een totale mislukking. Hij heeft geen moed; hij heeft geen plan; en geen enkele intentie, om er een te hebben; zijn gehele beleid is uitgelopen op een ware tragedie.
Beide minister-presidenten, samen met het apparaat van hun eigen partijen, functioneren uitsluitend als een oligarchie - Spanje heeft 450.000 politici, vier keer meer per inwoner dan de EU - voor het algemeen belang en nooit als nationale partijen.
Voor hen zijn hun partij- en persoonlijke voordelen veel belangrijker, dan de belangen van de natie, wat hen ertoe brengt, om ten koste van alles, een Staatsmodel te handhaven waarvan het verspillende en corrupte niveau ons tot de ondergang leidt.

We leven in een model, dat de natie in 17 autonome deelstaten verdeelt, die behalve twee, geheel met elkaar in strijd zijn in de Geschiedenis en in de objectieve realiteit van Spanje.
Deze autonome deelstaten, waarvan de bevoegdheden twee keer zo groot zijn als van die in Federale Staten, zijn het vehikel waarmee de politieke oligarchie zijn gezinsleden, vrienden en broeders aan zich gebonden heeft, door voor hen, de equivalent van 17 mini-staatjes te creëren met alle eigen organen van een natie, variërend van 17 Parlementen en 19 televisiezenders (die allemaal verlies lijden), 23 Universiteiten zonder studenten, die 22 luchthavens rechtvaardigen met 300 passagiers/per maand en, met absoluut  ruïnerende infrastructuren.
Daarbij moet men 8.200 gemeentebesturen optellen, terwijl er maar 3.000 gerechtvaardigd zijn en een verspilling zonder precedent.
Alleen al Madrid, de hoofdstad in Europa met de meeste schuld, heeft 1.500 nutteloze adviseurs, 180 dienstauto’s en vijf keer zoveel personeel als de grote wereldsteden en heeft 5 miljard euro uitgegeven aan de meest luxueuze paleis-parlementszetel van het Westen, terwijl 23% van de Madrilenen onder de armoedegrens leeft, van wie 140.000 kinderen. En nu willen ze de Olympische Spelen organiseren!

De belemmering van het ambtenarenbestand
Eerst plaatste men er tienduizenden, vervolgens honderdduizenden en nu zijn er in totaal 2 miljoen ambtenaren die met de  natte vinger zijn benoemd - belangrijkste oorzaak van het ongebreideld hoge niveau van werkloosheid, want in Spanje vernietigt elke ambtenaar 2,8 arbeidsplaatsen in de private sector - en waar men, zonder ook maar aan iemand uitleg te geven, 3.000 nutsbedrijven heeft gecreëerd; de grote dekmantel van de verspilling, een immens spinnenweb van het verbergen van schuld en corruptie, door baantjes te geven aan bevriende personen en met salarissen die 35% boven het gemiddelde liggen van die in de private sector.

Het grootse deel van de bankencrisis komt ook voort uit het Staatsmodel. Van de bankdeposito’s concentreerde 54% zich tot het jaar 2000 op de spaarbanken, die gedurende bijna twee eeuwen het vertrouwen genoten van de lagere klassen in de Spaans samenleving en die zich hebben veranderd in de preferente prooi van de presidenten van de Deelstaten, die aan het hoofd ervan politieke personen aanstelden en geen vakkrachten, met het doel, van een bijna onbegrensde economische macht te genieten voor het financieren van hun faraonische bouwwerken en de meest schandalige onzin.

Twintig “managers” onverantwoordelijk en moreel corrupt, politiek en economisch verweven met 14 presidenten van Deelstaten, die hen eerst het niet ingrijpen van de Banco de España garandeerden en vervolgens het verbergen van de realiteit van hun balansen, hebben de meest verkwistende vastgoedprojecten gefinancierd die, samen met de grote openbare werken, in slechts acht jaar tijd geleid hebben tot het failliet van deze eeuwenoude instellingen.
PP, PSOE en nationalisten  sloten een pact tot stilzwijgen, opdat geen van de verantwoordelijken voor de omvangrijke catastrofe berecht zou worden.
In de recente actie wat dit betreft speelt de Hr. Rajoy een hoofdrol, die in overeenstemming met de PSOE, de Gouverneur van de Banco de España niet vervangen heeft wegens ernstige nalatigheid in het naleven van zijn verplichtingen, in ruil voor diens stilzwijgen.

Over het geheel genomen, heeft deze situatie Spanje geleid tot een niveau van overheids- en private schuld in de orde van grootte van van 400% van het BBP, de hoogste van de planeet, een hoeveelheid die nooit terugbetaald zal kunnen worden. Daarbij houdt de overheidsschuld niet op te groeien, dankzij de absoluut onverantwoordelijke houding van de Centrale Spaanse Bank, wiens leningen zonder enige controle verstrekt worden voor het financieren van  lopende kosten en de bancaire gaten, en waarvan geen euro naar de productieve economie gaat, wat Spanje ruïneert voor diverse generaties.

Deze bancaire redding is opnieuw onvoldoende gebleken, omdat men de achterstallige betalingen heeft onderschat - het dubbele van het officiële – en omdat de woningen nog eens 35% in waarde zijn gedaald en waarmee men geen rekening heeft gehouden.
Bovendien creëert men een vicieuze cirkel van failliete banken, door schuld op te kopen met geld van de Centrale Spaanse Bank, om een evenwichtige Staat te handhaven die zich op haar beurt in de schulden steekt, om deze failliete banken overeind te houden.
Alleen een simultaan optreden in het financieringssysteem, door niet levensvatbare banken te sluiten en het Staasmodel te veranderen, kan ons redden.

Als men echter de onvermijdelijke ingreep doet zonder onderscheid en, daarbij de economische realiteit van de natie negeert, door salarissen en subsidies te reduceren en belastingen te verhogen, zonder de wortel uit te roeien van de verspillende haarden door 450.000 politici op de been te houden, voor het merendeel sociale parasieten, die ons tot de afgrond hebben geleid, zal het resultaat een historische catastrofe zijn en, ellende en armoede betekenen voor miljoenen.

En daarom is het, Mevrouw de Bondskanselier, dat ik me tot u wendt, omdat u als enige persoon in staat bent het Spaanse volk te steunen, om  u te vragen, dat u, in ruil voor de vereiste ingreep, de opheffing eist van de economische waanzin die het tegenwoordige autonome en lokale bestuur is. En het elimineren van onnodige kosten van jaarlijks 120 miljard euro, waardoor het mogelijk zal zijn schulden te beperken en in relatief korte tijd wezenlijke werkgelegenheid te creëren, terwijl het alternatief zal leiden tot een brute interne deflatie met enkele economische en sociale gevolgen die verwoestend zullen zijn: een bijna onvoorstelbaar lijden voor de tegenwoordige en toekomstige Spanjaarden, door het handhaven van privileges van de oligarchische, parasitaire en corrupte  politiek.

Roberto Centeno,
Hoogleraar Ecomomie aan de Universidad Politecnica de Madrid

(Kopieën zijn verstuurd aan: Wolfgang Schäuble, de Duitse minister van Financiën; aan Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds; aan Olli Rehn, verantwoordelijke  in  de Europese Commissie voor Economische Zaken en; aan Mario Draghi, president van de Banco Central de España).

 

1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Rajoy plant om 43 gemeenten op minder dan €50.000,= te zetten voor salariëring gemeentebestuurders

Het Ministerie van Financiën wil de salarissen van burgemeesters en wethouders beperken tot 0,6% van de jaarbegroting

CANARISCHE EILANDEN - zondag 9 september 2012 - Het bezuinigingsbeleid  wat de Spaanse Federale Regering wil toepassen op de gemeenten, legt het accent op de salarissen van burgemeesters en wethouders. De Staat plant, dat de salariëring  van het gemeentebestuur in geen enkel geval hoger mag zijn dan 0,6% van de gemeentelijke jaarbegroting.

Dit initiatief gaat er voor zorgen, dat ten minste 43 van de 88 Canarische gemeenten het zal moeten doen met minder dan €50.000,= voor het betalen van de gemeentebestuurders.

Minder geld voor salariëring burgemeesters en wethouders. Rajoy heeft plannen, om 43 gemeenten op minder dan €50.000,= te zetten voor politici.

 Het rapport van het Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Ministerie van Overheidsfinanciën) , dat geleid wordt door Cristóbal Montoro, stelt een salarisbeperking in voor gemeentebesturen, een maatregel,  die het onmogelijk maakt, dat  kleinere gemeenten een vrijgestelde burgemeester, of wethouders kunnen hebben - dit wil zeggen, zij die een salaris ontvangen omdat ze in een voltijdbaan in dienst zijn van de overheid.

Zodoende zou de bezoldiging van gemeentebestuurders tot een minimum beperkt kunnen worden, of zelfs tot nul gereduceerd.

Tot nu toe maakt de salariëring deel uit van  de  beslissingsbevoegdheid van elke gemeentebestuur. Het verminderen tot 0,6% van de gemeentelijke begroting van salarissen aan gemeentebestuurders treft, vooral, de gemeenten die minder dan 10.000 inwoners hebben. Op de Canarische Eilanden zij 43 gemeenten die op een lager getal uitkomen, dan dit bewonersaantal. Vandaar, dat zij soberdere begrotingen kunnen hanteren, dan daarentegen gemeentebesturen zoals die van La Palmas de Gran Canaria en Santa Cruz de Tenerife, die respectievelijk beschikken over 296,1 en 184 miljoen euro, waardoor zij over ene grotere marge beschikken voor het betalen van hun gemeentebesturen.

Gemeentebesturen  die zich bevinden in een orde van grootte van 5.000 inwoners, zoals die van Agaete (Gran Canaria), Haría y Tinajo (Lanzarote), Breña Baja y Los Silos (Tenerife), Valverde (El Hierro),  met jaarbegrotingen van rond de zes miljoen euro, zullen het in dit geval moeten gaan doen met tussen de €30.000,= en €40.000,= voor kosten van de politieke vertegenwoordiging.

Gemeenten waar iets meer dan 1.000 burgers wonen, zoals El Pinar (El Hierro), Agulo (La Gomera), Vilaflor (Tenerife)  en Artenara (Gran Canaria),  zullen kunnen rekenen op tussen de €10.000,= en €15.000,= voor het betalen van hun burgemeesters en wethouders.

Echter, de gemeente die het meest in haar begroting getroffen  zal worden door deze bezuiniging op salariskosten, zal de gemeente Betancuria op Fuerteventura zijn, die het, met amper 839 inwoners, zal moeten doen met slechts €8.692,= voor al haar gemeentebestuurders.

De bedoeling van de Regering Rajoy staat in een rapport, dat bekend is gemaakt in de Ministerraadsvergadering van 13 juli 2012. Het document bevat een paragraaf waarin staat, dat geen enkele burgemeester, noch president van een eilandbestuur,  meer zou mogen  verdienen dan een minister (€68.981) en, dat de salariëring van het gemeentebestuur niet meer zou mogen  bedragen dan 0,6% van de totale gemeentelijke kostenbegroting.

Deze notitie staat echter in  geen enkel wetsvoorstel van de Staat voor het stroomlijnen en de duurzaamheid van de lokale overheid.

De Federación Canaria de Municipios(Fecam) (Vereniging Canarische Gemeenten) is het eens met de noodzaak de structuur van de gemeentebesturen te hervormen en de salarisposten op de begroting aan te passen op het inwoneraantal van elke gemeente, maar wijst de door de Staat voorgestelde maximum salariëring af. Dit bevestigt de voorzitter van de Fecam, Manuel Placencia, die hoopt, dat Rajoy deze maatregel niet zal toepassen.

De burgemeester van Puerto del Rosario en vicevoorzitter van de Fecam, Marcial Morales, is dezelfde mening toegedaan, maar die geeft wel toe, “dat het overgrote deel van de begroting besteed zal moeten worden voor dienstverlening aan burgers en een veel minder groot deel aan salarissen voor wethouders en burgemeesters.” Morales is ervan overtuigd, “dat het grootste deel van degenen die een overheidsfunctie bekleden, dit niet doet voor het geld.”
000logo-881.jpg


Canarias wijst nieuwe Gemeentewet af

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zaterdag 1 september 2012 - De Canarische Regering zal er op maandag 3 september 2012 op aandringen bij  de Federación de Municipios del Archipiélago (Fecam) (Vereniging Canarische Gemeenten), om een  “gemeenschappelijk overheidsfront” te vormen, om de hervorming van de Ley de Bases de Régimen Local (Wet Vestigingen Lokale Overheid) te voorkomen die momenteel wordt voorbereid door de Regering Rajoy welke “de Gemeentehuizen reduceert tot louter administratieve kantoren.”

De burgemeester van de eilanden hebben op maandag 3 september 2012 een vergadering in de Regeringszetel  van de Deelstaat, in Santa Cruz de Tenerife, waaraan ook  de president van de Autonome Deelstaat,  Paulino Rivero, zal deelnemen, om te bereiken, dat de Gemeenten stelling nemen tegen de Spaanse Regering inzake het voorstel tot wetswijziging.


Mogelijke beperking Locale Overheid op Canarias: minus 421 van 1.404 naar 983 gemeente ambtenaren.
(Las Palmas, minus 179: van 598 naar 419) (SxTfe, minus 322: van 886 naar 564).


De minister van Algemene Zaken en Justitie, Francisco Spínola (PSOE), van de Canarische Regering,  geeft aan, dat het tegenwoordige ontwerp, het wetsvoorstel voor ‘Rationalisering en Duurzaamheid van de Lokale Overheid’ -  de hervorming van de Ley Básica de Régimen Local (Wet Vestigingen Lokale Overheid) - “een frontale aanval veronderstelt te zijn op de autonomie van het gemeentelijke bestuur en duidelijk de privatisering van de openbare diensten nastreeft,” met als resultaat, dat de Gemeentehuizen gereduceerd worden tot  “louter administratieve kantoren”.
De minister is van mening, “dat als we in staat zijn op een ordelijke manier voldoende druk uit te oefenen, we van invloed zouden kunnen zijn, te voorkomen, dat de tegenwoordige wettekst groen licht krijgt, vanwege de absolute meerderheid van de Partido Popular (PP) in de Cortes Generales (het Parlement).
De Canarische Regering begrijpt, dat het wetsvoorstel, zoals dit is uitgewerkt door de minister van Financiën, Cristóbal Montoro, “de overheid vervreemdt van de burgers,  door met een grote beperking van de staatsbijdragen de bevoegdheden van de gemeenten in te perken, de privatisering  openbare diensten te bevorderen en bovendien  de verzorgingsstaat te beperken.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Mogán geeft meer uit aan feesten
dan aan sociale voorzieningen

In 2001 heeft men €276.596,= aan feesten uitgegeven

MOGÁN - maandag 27 augustus 2012 - De PSOE (Socialistische Partij) kritiseert, dat  in 2011 de uitgaven aan sociale voorzieningen, €225.991.= hebben bedragen, wat €50.000.= minder is, dan wat men aan feesten heeft uitgegeven.

Wat de gemeente Mogán in het boekjaar 2011 heeft uitgegeven aan feesten  is meer, dan wat men besteedt heeft aan sociale voorzieningen. De algemene balans van de zuidelijke Gemeente toont aan, dat de kosten voor feestelijkheden gedurende het afgelopen jaar €276.569,= hebben bedragen, waarvan  men  €6,678= heeft besteed aan culturele activiteiten, terwijl de kosten die betrekking hebben op sociale dienstverlening €225.991,=  hebben bedragen, zo verzekert de PSOE van Mógan  in een communiqué.

De totale kosten voor het boekjaar belopen €32.5606.549,= waarvan  ruim 3 miljoen euro nog betaald moet worden.


'Las Tres Palmeras', die horen bij elk beetje traditoneel vuurwerk, dat letterlijk  van de gemeentelijke begrotingen - op heel Gran Canaria  en in sommige gemeenten neervoudig -  de lucht in wordt geschoten, onder het motto: "Geef het stemvee brood en spelen en... win de verkiezingen." Tot nu toe is er geen enkele politieke partij geweest, ook de PSOE niet, die het aangedurfd heeft, om hierop te bezuingen. En dan maar klagen, dat men geen geld heeft voor de broodnodige projecten die -  jarenlang! - op de plank blijven liggen vanwege 'begrotingstekorten'.

Wat betreft het saldo van de baten, bedragen de posten 34 miljoen euro, waarvan de Gemeeente nog in afwachting is van de betaling van 8 miljoen euro. Deze cijfers over 2011 veronderstellen een verhoging te zijn ten oopzichte van 2012 met  ruim 1,5 miljoen euro en een afname van de inkomsten  met 8 miljoen euro.


De PSOE van Mogán is van mening, dat de Gemeentelijke begroting, “er niet is voor het afschieten van vuurpijlen” en , dat het bedrag voor feesten, “veel te veel is, gezien de huidige economische situatie,” en de moeilijkheden welke de inwoners hebben, om het hoofd te bieden aan het betalen van  gemeentelijke belastingen en leges. “Bovendien is dit in strijd met het sobere beleid en de bezuinigingen die de PP-Regering toepast in Spanje, door te korten op diensten, leningen en rechten.”

Men toont tevredenheid over de “rectificatie” van het Gemeentebestuur, door het gratis verstrekken van uittreksels uit het bevolkingsregister, wat zowel voor de aanvragers, als voor de Gemeente tijd en geld bespaart.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Gemeenten mogen nog maar 1/3 van hun begroting
besteden aan personeelskosten

Opgelegde Staatsverplichting zorgt voor aanpassing
salarissen en personeelsbestanden
in bijna de helft van deCanarische gemeenten

CANARISCHE EILANDEN - zondag 26 augustus 2012 - De Canarische gemeenten mogen niet meer dan 1/3 van hun begroting besteden aan salarissen, wat in ongeveer de helft van de eilandgemeenten gaat uitmonden in aanpassingen in salarissen en personeelsbestanden.

De dreiging van expedientes de regulación de empleo (ERE) (arbeidstijdverkorting en/of gedwongen ontslagen), salarisverlagingen en vermindering van uitbesteding - van openbare diensten aan private bedrijven - neemt toe in de komende maanden, vanwege de instelling van de Staat, dat de lokale overheden voldoen aan de  financiële saneringsplannen waartoe het Ministerie van Financiën hen verplicht.


Gemeenten mogen nog maar 1/3 van hun begroting besteden aan salarissen.

De gegevens over de voorlopige beoordeling van de begroting 2011 van het Ministerie van Financiën laat zien, dat de personeelskosten van de Canarische gemeenten hoog blijven en de Spaanse  Staat wil, dat men deze kosten reduceert, om te voldoen aan de criteria voor het terugdringen van het overheidstekort. Hoofdstuk I van de overheidsbegroting veronderstelt ruim 40% uit te maken van de kosten bij de meeste van de 88 Canarische gemeenten, terwijl bij 38 ervan dit de helft bedraagt van de inkomsten. Een situatie, die men zal moeten corrigeren, om de toelagen van de Staat te blijven ontvangen, of om toegang tot kredieten te krijgen.

Vanuit de Federación Canaria de Municipios (Fecam) (Vereniging Canarische Gemeneeten) geeft men toe, dat Gáldar, La Aldea en La Oliva samen met andere gemeenten in de komende maanden expedientes de regulación de empleo (ERE) (arbeidstijdverkorting en/of gedwongen ontslagen) zullen presenteren.
Geen enkele burgemeester geeft toe, tot een dergelijke situatie te zullen geraken.
Maar men laat al weten, dat gemeenten zoals Pájara, Valle Gran Rey, San Bartolomé en Santa Cruz de La Palma het moeilijk hebben en verplicht zullen moeten overgaan tot het reduceren van hun personeelsbestanden door inkrimping en het uitbesteden van dienstverlening, zoals la Oliva dit al gedaan heeft.


Antonio Calcines, burgemeester van Agaete.

Onzekerheid
De tweede vicevoorzitter van de Fecam en burgemeester van  Agaete, Antonio Calcines, erkent, dat de situatie in de Canarische gemeenten “onzeker” is naar wat er gaat komen in het gemeentelijke beheer ten gevolge van de aanpassingen en door de hervorming van de Ley de Bases de Régimen Local (Wet Lokaal Bestuur).  

September 2012 zal beslissend zijn, omdat dan de 88 canarische burgemeesters een ontmoeting hebben met de Canarische Pesident, Paulino Rivero, en voor eind september 2012 zullen de gemeentebesturen hun saneringsplannen moeten presenteren en proberen overeenstemming te bereiken met het Ministerie van Financiën betreffende de voornaamste bepalingen van de nieuwe wet.


Marcial Morales
, burgemeester van Puerto del Rosario.

Op zijn beurt zegt de vierde vicevoorzitter van de Fecan en burgemeester van Puerto del Rosario, Marcial Morales,  dat het voornaamste probleem waar de gemeenten mee te maken hebben, niet de schuld is, maar de vaste kosten - personeel en vlottende activa - die men noodzakelijkerwijze zal moeten reduceren binen de termijn van een jaar als de Staat blijft volharden in haar inspanningen, om de overheidsuitgaven te verminderen.

Een van de zaken waarop Morales de meeste kritiek heeft op de maatregelen van de Staat is, dat de Cabildos (Eilandbesturen) bevoegdheden gaan overnemen van kleine gemeenten. De eerste Majorero burger laat weten, “dat het overnemen  van  nieuwe functies door de Cabildos, niet ten koste mag gaan van die gemeenten die wél deze diensten verlenen.” Naar zijn mening, zijn er nu gemeenten die in afwachting zijn van het in werking treden van de  wet, om sociale dienstverlening over te dragen aan de Cabildos (Eilandbesturen).
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Canarias telt 38 Gemeenten die
meer dan 50% van hun inkomsten
uitgeven aan salarissen

In 2011 hebben de 88 Canarische gemeentebesturen
42% van hun begroting uitgegeven aan personeelskosten

CANARISCHE EILANDEN - zaterdag 25 augustus 2012 - Ongeveer de helft van  de Canarische gemeenten geeft ruim 50% van de inkomsten uit aan salarissen, vooral  die met minder dan 10.000 inwoners. In totaal 38 Gemeentebesturen  geven meer dan de helft van hun inkomsten uit aan personeelskosten; in sommige gevallen zelfs met 70%, het dubbele van deze kostenpost in steden en gemeenten die drukker bevolkt zijn.

Volgens de voorlopige opmaak van de balans over de begrotingen van 2011 door het Ministerie van Financiën hebben in 2011 de Canarische gemeenten 811 miljoen euro uitgegeven aan personeelskosten, wat neerkomt op 42% van de totale kosten van de gemeenten, die 1,9006 miljard euro bedragen.

De strategie van de Spaanse Regering, om expedientes de regulación de empleo (ERE) (werktijdverkorting en gedwongen ontslagen) bij de Overheid goed te keuren, heeft de alarmbellen doen rinkelen bij vakbonden en gemeenteambtenaren.

Het doel is, om - zoveel als mogelijk is - de kosten voor de Staat te verminderen voor het betalen van de ambtenarensalarissen, om de begrotingen sluitend te krijgen in verband met het overheidstekort.

Van de 88 Canarische gemeenten, zijn er 38 die bijdragen  aan de hoge rekening voor personeelskosten, omdat zij ruim de helft van hun inkomsten besteden aan salarissen.

Er is echter een groot aantal  gemeentebesturen, dat tussen de 40 en 59% van hun inkomsten besteedt aan het betalen van  hun personeel.

Een analyse van de gegevens die verzameld zijn door het Ministerie van Financiën over de gemeentelijke begrotingen bewijst, dat het salarisprijskaartje heel hoog

De Gemeente Gáldar heeft in 2011 aangegeven  35,3 miljoen euro aan inkomsten te hebben ontvangen en daarvan 15,9 miljoen euro te hebben uitgegeven aan  personeel, dit wil zeggen 60% van de begroting.

In het geval van La Aldea, heeft men van de 7,4 miljoen euro aan inkomsten, er 4,2 miljoen uitgegeven aan salarissen, iets meer dan de helft. Maar op Gran Canaria zijn meer sprekende voorbeelden van deze situatie  te geven waarmee de schatkisten van sommige gemeenten te kampen hebben. In 2011 telde Agaete (met ongeveer 5.850 inwoners) 6,2 miljoen euro aan inkomsten en, alleen aan al personeel heeft men 3,8 miljoen euro uitgegeven. Met slechts 1.261 inwoners heeft Artenara een begroting van 2,1 miljoen euro en geeft men 1,2 miljoen uit aan salarissen. Een gemeente als Santa María de Guía, met 14,9 miljoen euro aan inkomsten, geeft in Hoofdstuk I, 8,2 miljoen euro uit.

Op Fuerteventura is het meest opvallende voorbeeld, dat van Betancuria, een gemeente met slechts 839 geregistreerde inwoners, die in 2011 met een begroting van 1,2 miljoen euro de helft daarvan - €629.827,82 – heeft uitgegeven aan personeel. De schatkist van Betancuria bevindt zich in een kritische situatie en de aanpassingen zijn dan ook drastisch geweest, in salarissen, evenals in het aantal medewerkers.

Meer op Tenerife
De wildgroei van kleine gemeenten in de provincie Santa Cruz de Tenerife veroorzaakt, dat het aantal gemeenten wat meer aan salarissen uitgeeft, groter is dan in de provincie Las Palmas.

Gemeentebesturen zoals die van  Fasnia, Garachico, La Guancha, El Tanque, Fuencaliente, Los Llanos, Vallehermoso en Frontera hebben een rekening aan personeelskosten die hoger is dan 70%.

Een opvallend voorbeeld is, dat van de Gemeente Fasnia, met 3.015 inwoners, die in 2011 aan inkomsten 2,9 miljoen euro binnenkreeg en 2,2 miljoen euro heeft uitgegeven aan salarissen.

La Palma is het eiland met de meeste gemeente waar de personeelskisten het meeste aan gemeentelijk belastinggeld opslurpen. Van de 14 Gemeentebesturen op La Isla Bonita zijn er tien die een hoge rekening betalen voor deze begrotingspost. De hoofdstad van het Eiland, Santa Cruz de La Palma,  met 16.924 inwoners, betaalt het meeste, men heeft aan het Ministerie van Financiën aangegeven, dat men van de 18,2 miljoen euro aan inkomsten in 2011, er 9,8 heeft uitgegeven aan personeel.

Het gewicht van de loonlijst, al naar gelang de  fondsen die in de gemeentelijke schatkisten vloeien van deze 38 gemeenten botst met wat er gebeurt in de hoofdsteden en de andere hoofdplaatsen van de eilanden, waar de personeelskosten schommelen rond de 30% van de totale kosten.

In 2012 heeft Las Palmas de Gran Canaria  in totaal 133,4 miljoen euro uitgegeven aan personeelskosten, van de 328,2 miljoen euro  aan inkomsten. Terwijl in 2011 Santa Cruz de Tenerife 58,6 miljoen euro heeft betaald aan salarissen van de 201,1 miljoen euro aan inkomsten.

Er zijn momenteel ongeveer 35.000 medewerkers die een salaris ontvangen van de Canarische gemeenten, aldus de gegevens van het Ministerie van Financiën en 45.000 als men hier de medewerkers bij optelt die in dienst zijn van de cabildos insulares (Eilandbesturen).
De Federale Spaanse Regering heeft op de Canarische Eilanden in totaal 26.930 medewerkers in dienst.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Spaanse Regering lanceert wetsvoorstel voor
collectief ontslag overheidspersoneel

Het in voorbereiding zijnde Koninklijk Besluit heeft gevolgen
voor alle overheden en nutsbedrijven

Ongeveer 700.000 overheidsmedewerkers zijn geen ambtenaar

MADRID - woensdag 15 augustus 2012 - De Spaanse Regering legt de laatste hand aan een Koninklijk Besluit wat het de overheden mogelijk zal maken, collectief ontslag door te voeren van personeel in vaste dienst, dit wil zeggen expedientes de regulación (gedwongen ontslagen) (ERE).

Het Ministerie van Werkgelegenheid heeft al een wetsvoorstel uitgewerkt, dat “regulering” door middel van massaontslag mogelijk maakt en, een van de hoofdstukken is in zijn geheel gewijd aan het afslanken van de personeelskosten bij de nutsbedrijven. De directeur-generaal aan Werkgelegenheid, Javier Thibault, heeft op 27 juli 2012 het voorstel  van het Koninklijk Besluit voorgelegd aan de Spaanse Regering, de Deelstaatregeringen, de Gemeentebesturen en de Nutsbedrijven.


Duizenden demonstranten  in juli 2012 in de hoofdstad van Gran Canaria.

Het Ministerie van Werkgelegenheid heeft aan de vakbonden een Ontwerp Koninklijk Besluit toegezonden waarin men het reglement voor collectief ontslag goedkeurt, evenals het opschorten van cao-contracten en arbeidstijdverkorting.

Het gaat om twee verschillende wetsontwerpen die tot in detail de wetswijzigingen uiteenzetten welke het binnenkort  mogelijk zullen gaan maken, arbeidsverhoudingen op te zeggen.

Canarias heeft 62.000 medewerkers die in dienst zijn van de deelstaat, van wie er 4.087 ambtenaar zijn en 7.991 personen medewerker zijn, van wie 4.545 in vaste dienst en 3.446 personen zijn statutair gezien ambulant personeel, te weten: onderwijzend personeel en verpleegkundig/medisch personeel.

Waarschuwing per brief
De vakbondscentrales hebben per brief het wetsontwerp ontvangen en, de termijn voor het indienen van ‘bezwaren’ is inmiddels verstreken. De arbeidshervorming voorzag al in de mogelijkheid ambtenaren te ontslaan vanwege economische, of organisatorische redenen, maar wat de Regering nu doet, is het uitwerken van een Koninklijk Besluit, dat deze mogelijkheid formaliseert.

“Men stuurt u een nieuwe versie van het Koninklijk Besluit,” zo heeft geeft Javier Thibaut in zijn missie aangegeven. “men verzoekt, dat de opmerkingen die kunnen worden gemaakt, zich richten op Hoofdstuk III;” en gaat verder, “dat voorziet in de regeling van collectieve ontslagprocedures op het gebied van openbaar bestuur, die niet zijn opgenomen in het ontwerp van 23 mei van dit jaar,” zo luidt de letterlijke tekst.
“Men heeft ons zes dagen  de tijd gegeven, om dit “schandelijke” voorstel te bestuderen, wat een  aanval is op de rechten van de werknemers,” zo laat een bron binnen de vakbond CSIF  weten, die anoniem wil blijven.

Voor wie geldt het?
De massaontslagen zal men uitvoeren vanwege, “economische, technische, of organisatorische redenen, of vanwege de productiviteit,” en deze zullen worden toegepast op basis van een schaal die de Regering beschrijft in Hoofdstuk II van de nieuwe bepaling. De ERE zal worden toegepast wanneer een overheid met ten minste 100 medewerkers, het met tien medewerkers minder wil doen. “Dit geldt ook voor cao’s waarbij het ontslag geldt voor 10% van het aantal medewerkers,” van een ministerie, adviesbureau, stichting, gemeente, of kleinere instellingen die hiervan afhankelijk zijn.

Overheden die meer dan 300 personeelsleden in  dienst hebben, kunnen zich tot dit programma van collectief ontslag wenden, als men  van het personeelbestand ten minste 30 medewerkers wil ontslaan. Het is de eerste keer in de moderne geschiedenis van Spanje, dat men deze mogelijkheid regelt die gefaciliteerd wordt door zowel de aanpassing van het Werknemersstatuut, evenals door de Arbeidshervorming van de Regering Mariano Rajoy.

Ontslagredenen
De voornaamste reden van dit Ontwerp Koninklijk Besluit is van economische aard. Deze doet zich voor bij alle overheden, en wel op het moment, dat de budgetaire uitgaven de ontvangsten overstijgen, waarbij echter wel tussen de diverse begrotingen geschoven kan worden.

Met en zonder verzet
Op het moment van massaontslag, is het voldoende dat de overheid mensen ontslaat met een “eenvoudige uitleg over de economische oorzaak,” evenals met begrotingen waarmee men de afgelopen twee jaar heeft gewerkt en de relatie met het aantal arbeidsplaatsen die dit heeft op het moment, dat men de ontslagregeling presenteert.

De medewerkers in vaste dienst - geen ambtenaren zijnde - zullen voorrang krijgen, om te mogen blijven, maar zij zullen niet zijn uitgesloten van de ERE.  Het zal in elk geval de Staatssecretaris zijn, die zich de bevoegdheid voorbehoudt, te besluiten wie er wel en wie er niet ontslagen zullen worden in het kader van deze prioriteit binnen de arbeidshervorming.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Canarias geeft 50% minder uit aan Nutsbedrijven

Ontslag voor 300 medewerkers

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zondag 29 juli 2012 - De Nutsbedrijven zijn het doelwit van de bezuinigingen die de Canarische Regering toepast. De reorganisatie van de nutsbedrijven op de Archipel plaatst de medewerkers en de activiteiten van  deze bedrijven voor een ‘verstikkende’ situatie. Feitelijk zijn de kosten voor deze Nutsbedrijven voor de deelstaat tussen 2009 en 2012 afgenomen met  50%, van 411 naar 210 miljoen euro in de Canarische overheidsbegroting voor 2012.
Via de overboekingen en de bijdragen van de Canarische Regering, bedraagt de bezuiniging 55%, van 335 miljoen euro naar 149 miljoen euro in het boekjaar 2012. Terwijl de belastingheffingen zijn afgenomen met 21,5% (van 77 miljoen euro in 2009 tot 60 miljoen euro in 2012), aldus bronnen binnen  de Canarische Regering.

De haalbaarheidsplannen zoals het Ministerie van Financiën die eist, zouden na de opheffing van de drie handelsmaatschappijen:
- Saturno: Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio
- CBB Maspalomas: Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria,
- CBB Tenerife: Canarias Congress Bureau Tenerife Sur,
het ontslag betekenen van 300 van de 1.700 medewerkers van de Nutsbedrijven.
Zodoende is Canarias een van de Spaanse deelstaten met het minste aantal Nutsbedrijven, terwijl er op nationaal niveau 728 van dit soort agentschappen bestaat.

De door de Canarische Regering opgelegde reorganisatie betekent een vermindering te zijn van de structurele kosten, die is vastgesteld op  minimaal 15% in 2011, wat neer komt op een globaal bedrag van 22 miljoen euro minder. Bovendien voorziet men de afname van de financiële schuld met 44 miljoen euro; een bedrag, dat eveneens als minimum geldt. Onder de talrijke maatregelen bevinden zich het afstoten van  activiteiten en de verkoop van de diverse dochterondernemingen.

Het is de bedoeling, dat deze Nutsbedrijven bijdragen aan de verplichting tot het naleven van het terugdringen van de voor Canarias vastgestelde overheidstekort en de gezondmaking van deelstaat-financiering, zo melden dezelfde bronnen. De verplichte kostenbeheersing die wordt opgelegd door de huidige economische conjunctuur, zal gekoppeld worden aan de eis van een betere efficiënte en meer productiviteit van deze bedrijven.
In ieder geval is het versoberingsbeleid in de Deelstaat Canarias toegepast sinds 2009. De begrotingsdiscipline voor de Nutsbedrijven en Stichtingen heeft in de afgelopen jaren hun personeelbestand doen uithollen via de toenemende Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) (Ontslagvergunningen en Arbeidstijdverkorting) en contractbeëindigingen, waarbij  tegelijkertijd de onzekerheid voor de werknemers stijgt.
De onderhandelingen tussen de Ondernemingsraden (OR) en de directies van de diverse Nutsbedrijven staan bol van de wisselvalligheden. Ze trekken allemaal zo hard aan het touw, dat het breekt. In hun strijd, proberen de vakbondsvertegenwoordigers zoveel mogelijk arbeidsplaatsen te redden, terwijl de overheid en de directies laten weten dat, in sommige gevallen de verliezen van de bedrijven het vereisen, drastische maatregelen te nemen.
De oorzakelijke verbanden variëren al naar gelang de bedrijven, maar ze hebben allemaal en gemeenschappelijke noemer: het verlies van banen ten koste van het voortbestaan van het Nutsbedrijf en het in onzekerheid laten van tientallen gezinnen die in onzekere omstandigheden verkeren. De vertegenwoordigers van de werkneners plaatsen vraagtekens bij de criteria die tot deze ontslagen hebben geleid, naar hun mening zijn deze “ongerechtvaardigd”, zij geven de “heksenjacht” aan tegen medewerkers die door het management beschouwd worden als “subversief” en waarschuwen voor het negatieve effect, dat de bezuinigingen hebben op de dienstverlening aan de samenleving.


Gesplan
Het personeelsbestand van Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Management en Planning Ruimtelijke Ordening) bestaat op de eilanden uit 173 medewerkers. Voor hen is een ERE extintivo (ontslagvergunning) verleend voor 34 personeelsleden. Een honderdtal (57 in de provincie  Santa Cruz de Tenerife en 43 in de provincie Las Palmas) heeft te kampen met een ERE suspensivo (Arbeidstijdverkorting ),van minimaal een week, tot maximaal acht maanden.
In Santa Cruz de Tenerife heeft men een akkoord kunnen bereiken en zijn 66 van hun medewerkers ontslagen.
In Las Palmas zijn de werknemersvertegenwoordigers niet bereid toe te geven, omdat ze van mening zijn, dat de door het bedrijf  overlegde de financiële jaarrekening ‘niet kloppen’. De 24 ontslagen medewerkers hebben aangifte gedaan en het proces zal in de loop van september 2012 plaatsvinden. De woordvoerder van de Ondernemingsraad (OR) in de Oostelijke provincie, Antonio Ramon, ontkent de verliezen in de bedrijfsboekhouding van 2011 en kritiseert, dat de directie preventief economische redenen hanteert voor het toepassen van de ontslagvergunning. Voorts waarschuwt hij, dat men computerprogrammeurs, geografen en tekenaars inhuurt, om het werk van de ontslagen medewerkers tekunnen dekken.


Hecansa
Voor de Hoteles Escuela de Canarias (Hotelschool op de Canarische Eilanden) heeft men op vrijdag  27 juli 29012, met instemming van beide partijen, een ERE extintivo (Ontslagvergunning) goedgekeurd voor 46 van de 177 medewerkers. Andere bronnen binnen de vakbonden becijferen het aantal ontslagen op 43. “Dit is het maximale wat men in de onderhandelingen heeft kunnen bereiken,” merkt een OR-voorzitter op, die dit uiteindelijke onderhandelingsresultaat waardeert als “een echte prestatie”, gezien het feit, dat er aanvankelijk 58 ontslagaanvragen op tafel lagen. Hij voegt hier aan toe, dat het werk van de Hotelschool bestaat uit het opleiden van beroepskrachten in de horeca - de belangrijkste motor van de economie op de Archipel - die zich aangetast ziet door het verminderen van het personeelsbestand.


Gestur Tenerife
Gestión Urbanística de Santa Cruz de Tenerife (het Stadsbeleid van Santa Cruz de Tenerife) bereid zich voor op een mogelijke ERE extintivo (Ontslagevergunning) die zal gaan gelden voor 11, of 12 personen op een personeelsbestand van 37 medewerkers. Zolang het Bestuur deze procedure nog niet officieel heeft gepresnteerd aan de OR, wil men het zwaard nog niet trekken. Men is zich bewust van de pessimistische resultaten van de onderneming, “maar men wil het uiterste voorkomen.”
De oprichting van Gestur Tenerife heeft niets te maken met Gestur Las Palmas. Het zijn onafhankelijke maatschappijen met verschillende aandeelhouders; met uitzondering, dat de grootse deelname in de twee, in handen is van de Canarische Regering.
De val van de bouwsector heeft ervoor gezorgd, dat Gestur Tenerife zichzelf niet kan financieren. Vandaar de vermindering van het personeelsbestand, om te kunnen blijven overleven zonder kosten voor de schatkist van de overheid.


Gestur Las Palmas
Ook dit Nutsbedrijf blijft niet verschoond van gedwongen ontslagen. Begin juli 2012 had men 24 medewerkers in dienst, maar na verloop van tijd heeft men met zes van hen een akkoord bereikt, en die zijn vertrokken. Dit, in het kader  van  de criteria die zijn voorzien voor een nabij zijnde, vroegtijdige pensionering. Ter voorkoming van een zevende ontslag, zijn vijf andere medewerkers overeengekomen, dat men hun salaris verlaagd.


Proexca
Bij de Sociedad Canaria de Fomento Económico (Canarische Maatschappij voor Economische Ontwikkeling) omvat het haalbaarheidsplan, op het gebied van de inkomsten voor 2012 -2014,  een vermindering van de bijdragen door de Deelstaatregering van 1,6 miljoen euro ten opzichte van het bedrag, dat men in 2011 heeft ontvangen.
De belangrijkste besparingsmaatregelen richten zich op het bepreken van externe diensten, zoals juridische adviezen en herverdeling van  arbeidskrachten; het opheffen van de interne Juridische Dienst; opheffing van de afdeling Buitendienst van het Nutsbedrijf ten gevolge van het verdwijnen van de kantoren in Senegal en Caracas, de aanpassing van de omvang van de  afdelingen Promotie en Diversifiëring, de sluiting van het kantoor in Senegal, beperkingen van de kosten voor het kantoor in Agadir, beperking van de kosten voor telecommunicatie en kantoorbehoeften en het personeelsbestand gaat van 72 naar 61 medewerkers. Proexca zal in de periode 2012-20143 haar schuld van €419.000,= aflossen.


ITC
De medewerkers van het Instituto Tecnológico de Canarias (ITC)  (Canarische Instituut voor Technologie) zijn momenteel afhankelijk van het feit, of het Ministerie van Economie, hun haalbaarheidsplan goedkeurt, waarin men het vertrek van ongeveer een vijftigtal van de 206 medewerkers voorziet. De directie van het Nutsbedrijf wil ervoor zorgen, dat het aantal ontslagen kleiner zal zijn, dan wat de Canarische regering voor de ITC heeft vastgesteld. Leden van de OR begrijpen, dat men een strategie zoekt voor het herkapitaliseren van het Nutsbedrijf, dat momenteel een tekort aan liquiditeit heeft.
Op de Algemene Begroting 2012 van de Deelstaat heeft men het bedrag gekort voor dit centrum voor onderzoek en ontwikkeling, dat in 2012 haar 20ste verjaardag viert. Het bedrijf verkeert in de rode cijfers. De OR heeft voorgesteld Europese fondsen te verwerven, voor het realiseren van projecten die meer financiering verlangen. Ze staan open voor een moderniseringsplan, waarin men hen niet verplicht, “jaar na jaar” zelf voor financiering te zorgen.

GSC

Bij Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad (Beheer Dienstverlening  voor de Gezondheid en Veiligheid) zijn 301 medewerkers in dienst. Dit Nutsbdrijf wil onder geen enkele omstandigheid een ERE (Arbeidstijdverkorting) presenteren. Wel plant men het ontslag van 26 medewerkers in vaste dienst en het behouden van tijdelijk personeel, aldus de vakbonden, die laten weten, “dat, afhankelijk van de overheersende partij, men mettertijd zal  meedelen, of het Nutbedrijf is, of de Regering, die de beslissing neemt wie er moet verdwijnen en wie er kan blijven.” Dit zorgt ervoor, dat het personeelsbestand “steeds groter wordt zonder reden,” zo geven dezelfde bronnen aan, die beweren, “dat als men aan personeelsbeheer doet, van de helft hun baan niet gerechtvaardigd is.”
De GSC beheert het Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) (de  Alarmcentrale 112) en de Servicio de Urgencias Canario (Canarische Noodhulpdienst), die alle krachten coördineert die moeten worden ingezet bij calamiteiten, en beweert, dat de balans van het bedrijf hun kredietwaardighheid aantoont en zegt, dat ontslagen niet nodig zijn.

Visocan

Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (de Volkshuisvesting van Canarias) is volop in onderhandeling over een ERE extintivo  (Ontslagvergunning)  die nadelig zal zijn voor 37 van de 77 medewerkers op de diverse vestigingen op de Canarische Eilanden. Voor de vakbondsdelegatie is dit initiatief  “volkomen onterecht” en men bestudeert de door de directie aangedragen documentatie. Het uitgangspunt van het Comité is, dat niemand op straat wordt gezet, hoewel men toegeeft dat er ‘overtolligheid’ is in het personeelsbestand, noemt het ontslag van 37 mensen: “barbaars’”. Dit ruim 30 jaar oude Nutsbedrijf - dat zich o.a. richt op het bevorderen van zaken, zoals het bouwen van woningwetwoningen voor gezinnen met weinig inkomen - beschikt over een bestand van 6.000 huurwoningen in de provincie Las Palmas  en 3.000 in de provincie Santa Cruz de Tenerife.

Grecasa
Gestión Recaudatoria de Canarias (Het Nutsbedrijf van de Canarische Belastingdienst voor het innen van belastingen) zal genoegen moeten nemen met een lagere vergoeding voor de structurele kosten, welke voor de periode 2012-2014 is vastgesteld op 1,5 miljoen euro, 19% minder voor dit soort kosten, dan in 2011. Men zal contracten opzeggen voor de huur van kantoorruimte, auto’s, telefooncentrale en hardware. Men zal contracten met externe dienstverleners opzeggen, zoals juridische advieskantoren, welke vervangen zullen worden door de eigen juridische afdeling. Men zal de prijzen heronderhandelen van diverse leverancierscontracten. Men zal een nieuw elektronisch belastingaangifte-systeem introduceren en het personeelsbestand met vijf personen verminderen, van 126 naar 121 medewerkers. Ook wil men de belastinginkomsten verhogen en samenwerken met de rest van de Administración Tributaria Canaria  (Canarische Belastingdienst), om het floreren van belastingfraude tegen te gaan.

Promotur
Het personeelsbestand van het Nutsbedrijf wat zich bezighoudt met de toeristische promotie van de Canarische Eilanden, is teruggebracht van 49 naar 38 medewerkers, na  een ERE extintivo (Ontslagvergunning) voor 11 personen. De directie is niet ingegaan op de voorstellen van de OR. Sinds 12 juli 2012 in de provincie Las Palmas en de dag daarop in de provincie  Santa Cruz de Tenerife, zijn de langst in dienst zijnde medewerkers ontslagen. Men heeft hen een ontslagvergoeding  gegeven van 20 dagen per gewerkt jaar.

Canarias Cultura en Red
De aanpassingen hebben geleid tot het gedwongen ontslag van een persoon en met acht andere is men een vertrekregeling overeengekomen, om het bedrijf van 39 medewerkers te verlaten. Afhankelijk van hoe het economische toneel zich in de komende maanden ontwikkelt, ontkent men niet, dat er voor 2013 een ERE (Werktijdverkorting, of Ontslagvergunning) inzit.

GMR
De 240 mensen die hun salaris ontvangen via het Nutsbedrijf Gestión del Medio Rural (Milieubeheer) hebben ingestemd met een ERE suspensivo (Arbeidstijdverkorting) die in juli 2012 voor hen allen geldt. Zodoende redt men arbeidsplaatsen. De tijdelijke arbeidstijdverkortingen variëren, al naar gelang de categorie, van een tot drie maanden.

Sodecan
De Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias (Maatschappij voor de Economische Ontwikkeling van de Canarische Eilanden) verliest drie arbeidsplaatsen en  gaat van 11 naar 8 medewerkers. Het is de twee de keer, dat men het personeelsbestand inperkt, al in 2012 heeft men dit met de helft verminderd. Men belast zich met de uitvoering van het Jeremie programma (Europese Joint European Resources for Micro to medium Enterprises, zie: http://www.eif.org/what_we_do/jeremie/index.htm ) ter waarde van 23 miljoen euro wat ten goede komt aan de toegang tot zakelijke projecten via het toekennen van micro-kredieten, kredietgaranties en participatie-leningen

Grafcan
Cartográfica de Canarias heeft van de 58 medewerkers er nu nog 54 in dienst.  Dit Nutsbedrijf zoekt via internationaliseren haar weg, om de storm te doorstaan.

Televisión Pública

Het openbare televisie-omroepbedrijf ontdoet zich van een dozijn medewerkers op een personeelsbestand van  66 employees. De  situatie blijft spannend voor omroepmedewerkers en kantoorpersoneel  in tijdelijk dienstverband.

Radio Pública
Elf van de 43 radio-medewerkers (zes op de Gran Canaria en vijf op Tenerife) hebben te maken gekregen met een ERE extintivo (Ontslagvergunning), welke is ingegaan op 14 juli 2012. Er was geen akkoord tussen de OR en het openbare radio-omroepbedrijf, dat het voorstel heeft uitgevoerd wat in eerste instantie is gepresenteerd in het overlevingsplan. De radio-omroep functioneert nu met externe medewerkers. Vanwege de bosbranden op Tenerife en La Palma is er personeel van vakantie teruggeroepen. Men kan in 2013 het voortbestaan van de Publieke Radio-omroep niet garanderen.

Hotel Rural 'Los Camellos'
Het Hotel Rural (Plattelandshotel) ‘Casa de los Camellos’ in Agüimes wordt gered, het heeft de bezuinigingen van de Canarische Regering  overleefd. Aanvankelijk heeft men in het haalbaarheidsplan van de Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), dat  ressorteert onder het Ministerie van Toerisme, de sluiting van het hotel in de zuidoostelijke gemeente van Gran Canaria overwogen. De zes hotelmedewerkers die aanvakelijk in aanmerking zouden komen voor de Expediente de Regulación de Empleo extintivo (Ontslagvergunning) zijn gered.
Ook drie computerprogrammeurs van het Nutsbedrijf, twee technici van horecabedrijven en een chauffeur in Santa Cruz de Tenerife zullen niet worden ontslagen, wat aanvankelijk wel de bedoeling was.
Het idee van Hecansa is, te onderhandelen met de Gemeente Agüimes, of men het beheer van het- verlieslijdende - hotel wil overnemen. Anderzijds verzet het Nutsbedrijf zich tegen de verkoop van onroerend goed. Zo zal men, voorlopig, het Centro de Perfeccionamiento Hostelero de Maspalomas (Centrum voor  Horeca-beroepsopleiding in Maspalomas) behouden, dat sinds september 2011 gesloten is, evenals, dat men de oude vestiging in Tafira wil behouden, die gelegen is op een perceel van 16.600 m² in Monte Coello.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Ryanair gaat 21 routes naar Canarias beëindigen
vanwege stopzetten luchtvaartsubsidies
door de Deelstaat

Versies van 1,1 miljoen passagiers en
vernietiging van1.100 arbeidsplaatsen

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 19 juli 2012 - De luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft op donderdag 19 juli 2012 in een communiqué aangekondigd 21 routes op Canarias te zullen beëindigen en de frequenties op 32 andere luchthavens te zullen verminderen, omdat men van mening is, dat de Canarische Regering  haar toezeggingen niet nakomt in het toekennen van subsidies aan luchtvaartmaatschappijen die hun operaties op de Eilanden verhogen.

Ryanair laat in het communiqué weten, dat het annuleren van deze routes - en de vermindering van de vliegfrequenties -voor de Canarische Eilanden een verlies zal gaan betekenen van 1,1 miljoen passagiers en het verlies van 1.100 rechtstreekse arbeidsplaatsen op de luchthavens van de eilanden waarop  men opereert: Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote en Tenerife.

Gezien het feit, dat de Camarische Regering niet heeft voldaan aan haar belofte, zal de luchtvaartmaatschappij haar luchtvaartverkeer op de Canarische Eilanden met 26% verminderen, wat zich vertaalt in het transport van 3,2 miljoen passagiers per jaar naar de Canarische Eilanden  in plaats van de huidige 4,35 miljoen op de Archipel.

Deze maatregelen gaan in per november 2012, zo heeft de luchtvaartmaatschappij laten weten, die aangeeft, dat  men zeven routes op Gran Canaria opheft en de frequenties op acht andere, met het verlies van wekelijks 38 vluchten. Dit alles zal ervoor zorgen, dat het jaarlijkse aantal passagiers afneemt met 30.000; van 1,1 miljoen, naar 800.00 passagiers per jaar.

Ryanair annuleert vier routes op Fuerteventura en evenzovele frequenties, waardoor het eiland 38 wekelijkse vluchten verliest waardoor  het jaarlijkse passagiersaantal via Ryanair  250.000 minder wordt en van 650.000 passagiers per jaar  teruggaat naar 400.000 per jaar.

Ryanair annuleert zes routes op Lanzarote en evenzovele frequenties, waardoor het eiland 38 wekelijkse vluchten verliest waardoor  het jaarlijkse passagiersaantal via Ryanair  300.000 minder wordt en van 1,1 miljoen per jaar  teruggaat naar 800.000 passagiers per  jaar.

De maatschappij annuleert ook vier vluchten op Tenerife en vermindert  de frequenties van tien vluchten op dit eiland.  Zodoende verliest men 36 wekelijkse vluchten en het jaarlijkse passagiersaantal zal afnemen met 300.000; van 1,5 naar 1,2 miljoen passagiers per jaar.

De vicepresident van Ryanair, Michael Cawley, betreurt de beslissing welke de Canarische Regering genomen heeft, wat gaat betekenen, dat er in plaats van meer dan 4,4 miljoen passagiers per jaar en het creëren van duizenden directe arbeidsplaatsen, vanwege de subsidies, nu vluchten en werkgelegenheid verloren gaan , omdat de maatschappij zich verplicht ziet, haar vluchten met 26% te verminderen, tot jaarlijks 3,2 miljoen passagiers.

Cawley heeft gezegd, “dat de aantallen passagiers en arbeidsplaatsen die men op de Canarisch Eilanden zal gaan verliezen, ten  goede komen aan andere Europese luchthavens met lagere operatiekosten en waar Ryanair zal blijven groeien.”

Cawley heeft ook verzekerd, “dat deze verminderingen herzien en ongedaan gemaakt kunnen worden, uitsluitend als de Canarisch Regering het overeengekomen subsidiesysteem opnieuw voert;” iets, “waarvoor Ryanair zal blijven vechten.”

De routes die Ryanair op Canarias wil annuleren zijn  de volgende:
Gran Canaria (7):

- Bratislava
- Baden Baden
- Liverpool
- Pisa
- Santander
- Shannon
- Zaragoza

Lanzarote (6):
- Eindhoven
- Baden Baden
- Santander
- Valencia
- Valladolid
- Zaragoza

Tenerife (4):
- Doncaster
- Knock
- Oporto
- Zaragoza

Fuerteventura (4):
- Edinburg
- Frankfurt Hahn
- Londen Luton
- Cork

1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Aanbesteding wegenaanleg 2013 wordt afgeremd

Fomento weigert geldbedragen te verhogen

GRAN CANARIA - woensdag 11 juli 2012 - De minister van Openbare Werken, Transport en Regionaal Beleid, Domingo Berriel, van de Canarische Regering, kwalificeert de situatie als een “echt drama” en “zeer ernstig”, na kennis genomen te hebben van de weigering van het Ministerie van Fomento (Ontwikkeling), om de bedragen te verhogen voor de aanleg en voltooiing van de wegen overeenkomstig de Convenant die bestaat tussen de Canarische Regering en de Spaanse Staat.

De weg Arguineguín-Puerto Rico op Gran  Canaria is een van de getroffen projecten en zadelt de Canarische Regering met een schuld op van 111 miljoen euro.

“Dit jaar hebben we alles onder controle; het is in 2013, dat we problemen gaan krijgen,” zo laat Berriel weten. De aanbestedingen voor 2013 en de daaropvolgende jaren ”blijven verlamd”, geeft de minister toe, wat een ‘slag’ is voor de bouwwerkzaamheden die niet zijn aangevangen.


Logo van het Minsterie van Ontwikkeling.

Domingo Berriel vertrouwt erop, “dat men in oktober 2012 een meer gunstige situatie in de schatkist vaststelt,” want, “als dit zich niet oplost zullen we grote problemen gaan krijgen.” Berriel herinnert eraan, dat het oorspronkelijke bedrag voor dit boekjaar 207 miljoen euro bedroeg en, dat dit voor 2012 is teruggeschroefd tot 68,5 miljoen euro en, tot 61.5 miljoen euro voor 2013.

Toch heeft de minister gezegd, “dat er geen enkel bouwerk zal worden stilgelegd, maar dat de bedragen zijn  verlaagd voor de wegen die momenteel worden aangelegd, tegelijkertijd realiseert men een  herverdeling van de bouw-budgetten.”

De al aangevangen aanleg zal men volgens opdracht voltooien, al naar gelang” de veiligheid die dit met zich meebrengt voor het betreffende gebied, voor de dekking van de fundamentele bouwwerkzaamheden en de geschatte tijd voor het voltooien van de werkzaamheden.”

Er zijn drie bouwwerken die hoofzakelijk worden getroffen door deze herverdeling en waarvoor men al overeenstemming bereikt heeft met de aanemers:
1) De weg Arguineguin-Puerto Rico op Gran Canaria, die de Canarische Regering opzadelt met een schuld van  111 miljoen aan leningen,
2) de kustweg van Santa Cruz de Tenerife, waarvoor men voor 41 miljoen euro in het krijt komt te staan,
3) de weg van Icod de Los Vinos en die van El Tanque, waarvoor de schuld 120 miljoen euro bedraagt.

Zoals de minister tijdens een persconferentie heeft aangegeven, was het antwoord van het Ministerie, “dat het Ministerie van Financiën de begroting voor concessies heeft geblokkeerd,” door te herhalen, dat dit kwesties zijn die vallen onder de naleving van het Régimen Económico y Fiscal (REF) (Belastingstelsel) met als consequentie, “dat dit een schuld oplevert van de Staat aan de Canarische Regering, die wordt opgeschort tot de economische situatie verbetert.”
Een schuld, zo heeft minister Berriel gezegd, die nu al zal oplopen tot 370 miljoen euro in 2013. Dit wil zeggen, dat het bedrag voor 2013 zal worden opgeteld bij de hoeveelheden die niet zijn toegekend voor 2012.”

Het tracé van de weg van la Aldea naar Agaete, “zal een prioriteit zijn, met het naleven van de jaartermijn die men heeft vastgesteld,” zo verzekerde de minister, hoewel hij heeft toegegeven, “dat men niet door kan gaan in het tempo wat me tot nu toe heeft gehandhaafd. Omdat de aanlegwerkzaamheden al voor lagen op het geplande bouwschema.”

Berriel heeft uitgelegd, “dat door besparingen op eerdere projecten vanwege vooruitbetaling van machines en, de nu verkregen 5,5 miljoen euro uit het Fondo Europeo de Desarrollo Regional, “wat echter niet betekent, dat de bouwtermijnen gehaald zullen worden in de aanvankelijk geplande jaren.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Stopzetting openbare werken
catastrofe voor Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zondag 8 juli 2012 - De vrije val van de investeringen verplicht tot een vertraging in het uitvoeren van de bouwwerken en in veel gevallen een volledige stopzetting ervan, wat meer werkloosheid en bedrijfssluitingen veroorzaakt.

Canarische bouwbedrijven laten weten, dat de huidige - en de te verwachten - terugval  van de investeringen in openbare werken een “catastrofe is die zijn weerga niet kent” voor de Canarische Eilanden. Zij verzekeren , dat de werkgelegenheid de grootse benadeelde zal zijn, en dat de bedrijven opnieuw zullen moeten gaan herstructureren.


↑ Dit moet het gaan worden in Mogán.

De aanleg van de autosnelweg Puerto Rico-Mogán, gefotografeerd op donderdag 5 juli 2012.

“Deze ernstige vertraging is een ongekende ramp voor de economie van de archipel." Deze woorden zijn gebezigd door  de president van Santana Cazorla-Groep, na te zijn gevraagd naar de gevolgen die dit zal hebben vanwege de Canarische dalende overheidsinvesteringen (de Spaanse Staat gaat alleen al snijden in de wegenconvenant: van 207 naar 85 miljoen euro en voor de drinkwatervoorziening: van 60 naar 16 miljoen euro.) De mening van Sanatana - die met bezorgdheid de ‘schadelijke’ verlamming van de openbare werken tegemoet ziet - is niet exclusief, maar wordt gedeeld door alle bedrijven in de sector, zowel op lokaal als op nationaal niveau.


Dit soort projecten op Gran Canaria is voorlopig even van de baan...

Dit is het geval met Acciona, waarvan de directeur op de Canarische Eilanden, Afonso Henríquez, opmerkt, dat de verlamming van de investering "ernstig schade" zal toebrengen aan bedrijven, vooral lokale, omdat de nationale meer kans hebben om te diversifiëren. "De verlamming is niet alleen van invloed op bouwbedrijven, maar ook op een hele reeks van kleine en middelgrote ondernemingen, die meeprofiteren van de bouwwerkzaamheden,”zo geeft Henríquez aan.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


De 'verkenning' van Martín en Bento in China
heeft de belastingbetaler €54.400,= gekost

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  - woensdag 27 juni 2012- De PP-minister van Toerisme is in 2008 samen met Bento, Olarte en Perdomo naar Peking, Sjanghai en Hong Kong gereisd en ze logeerden in luxe hotels.

Super de luxe hotels, zoals The Península in Hong Kong en, het Gran Hyatta in Shanghai waren gekozen door het nutsbedrijf Promotur voor de minister van Toerisme tijdens het mandaat 2007-2010, Rita Martín, en haar viceminister, María del Carmen Hernández Bento, de huidige gedelegeerde van de Spaanse Regering op de Canarische Eilanden die daar logeerden, in gezelschap van enkel medewerkers, tijdens hun reis naar China in april 2008. Het gezelschap reisde Business Class en heeft in  acht dagen tijd € 54.456,35 uitgegeven aan wat de toenmalige minister kwalificeert als, “een verkenningsreis”.

De ruim €54.400,= zijn in slechts acht dagen tijd uitgeven door het nutsbedrijf  wat ressorteert onder het Ministerie van Toerisme aan  reis- en verblijfskosten van  vijf peresonen en de betaling van het salaris van twee van hen.


(Archieffoto) María del Carmen Hernández Bento en Rita Martín.

Op deze reis, die heeft plaatsgevonden tussen 11 en 19 april 2008 is Rita Martín als minister van Toersime vergezeld door María del Carmen Hernández Bento - de huidige gedelegeerde van de Spaanse Regering op de Canarische Eilanden - in haar toenmalige hoedanigheid van viceminister van Toerisme; de toenmalige manager van Promotur, Yolande Perdomo; de voormalige president van de Canarische Regeing, Lorenzo Olarte, in zijn hoedanigheid van adviseur; en, de van Lanzarote afkomstige journalist  Dailo Alli, die bij deze expeditie fungeerde als “persofficier en vertaler.”

Aan  Dailo Alli  heeft men voor deze achtdaagse reis, als honorarium €4.750.,= betaald en, aan Lorenzo  Olarte, als deskundig adviseur in commerciële betrekkingen met China, €6.000,=.

Alleen aan vliegtickets heeft het Canarische gezelschap €22.284,25 uitgegeven, voor de trajecten Madrid-Pekion; Peking-Shanghai; Shanghai-Hong Kong en de terugreis naar  Madrid.  Alle trajecten zij  afgelegd in de Business Class.

De uitgezochte hotels waren allemaal luxe. En voor deze post heeft het Canarische gezelschap voor slechts acht overnachtingen €15.876,82 uitgegeven, dit wil zeggen gemiddeld  €1.985, = per nacht (gemiddeld €397,= per eenpersoonskamer/per nacht).

Alvorens af te reizen richting China, heeft de expeditie overnacht in Hotel Melía Castilla in Madrid, vervolgens hebben de Canarische reizigers in Peking overnacht in het Traders Beijing, een van de meest luxueze hotels in de Chinese hoofdstad, dat gelegen is in het World Trade Center van Peking. Het Traders Beijing telt 570 gastenkamers met een minimumtarief van €167,= per nacht/per persoon,.

In Shanghai was de luxe een beetje groter, omdat men gekozen heeft voor de wereldwijd prestigieuze hotelketen Hyatt, Het Gran Hyatt Hotel in Shanghai  wordt beschouwd als een van d de voornaamste ter wereld en is van een Aziatische luxe. Het telt prestigieuze restaurante en café-hars, evenals een hoge toegevoegde waarde aan gezondheid en welzijn via een wellness-service een toeristische modaliteit die ook Rita Martín promootte in haar jaren als minister. Geen enkele gastenkamer in Hyatt Shanghai kost minder dan €240,= per persoon/per nacht.

In Hong Kong genoten Rita Martín en haar genodigden van een ander karakteristiek hotel, een mythe in het wereldwijde logeercircuit, het The Peninsula.
Het The Peninsula- hotel, ook wel “The Grand Lady van het Verre Oosten genoemd”, wordt beschouwd  als het beste hotel t r wereld,  waar men geniet van en luxe overnachting en een unieke gastronomie. In het laagseizoen, kost slapen hier niet minder dan 4.080 Hong Kong dollars, dit wil zeggen: ruim €420,=.

Bij de logieskosten moet men de kosten optellen voor representatie-diners tijdens de reis. Het gaat om maaltijd extra’s met extra dienstverlening in de hotelkamers. Hierbij zij dan nog niet reiskosten opgeteld, die de hoge ambtenaren apart vergoed hebben gekregen.

Voor deze kostenpost heeft het comité, dat is aangevoerd door Rita Martín en María del Carmen Hernández Bento,  in  totaal  €2.299,28 uitgegeven.

Vooral opvallend is de kostenpost voor deze China reis die Promotur heeft betaald van €2.700,= welke is opgevoerd als “fotoreportage voor winkels op het Eiland Tenerife.” Bij Promotur is niemand in staat gebleken, de werkelijke reden van deze betaling te verifiëren.

De lijst met kosten voor deze  Canarische expeditie naar China wordt gecompleteerd met een bedrag van €540,”  met als concept: “Geschenken voor de Chinese autoriteiten:”

 In totaal € 54.456,35  voor het doen van een “verkenning”, in de woorden van Rita Martin de voormalige minister van Toerisme.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


De Gedelegeerde op Canarias van de Spaanse Regering spendeert €18.700,=
voor trip naar de Modeweek in New York

De viceminister van Toerisme, María del Carmen Hernández Bento, van de Canarische Regering, heeft in september 2008 in totaal €18.767,21 uitgegeven aan belastinggeld voor het bijwonen van de Fashion Week in New York, in gezelschap van twee medewerksters van het nutsbedrijf Promotur, dat ressorteert onder de Canarische Regering.

De toenmalige viceminister van Toerisme in de Canarische Regering beweert, dat haar reis naar Manhattan als doel had, een overeenkomst te sluiten met de Catalaanse ontwerper Custo Dalmau, voor het promoten van de surfsport op Canarias door middel van een print op T-shirts. De overeenkomst is nooit tot stand gekomen.

Ç
(Archieffoto) María del Carmen Hernández Bento
en Rita Martín.

Samen met María del Carmen Hernández Bento, is de reis naar de Gran Manzana (Big Apple) gemaakt met de manager van Promotur, Yolanda Perdomo, die vervolgen is benoemd tot viceminister, en de directeur communicatie van dit nutsbedrijf, Cristina Fariña.

De reis van de huidige gedelegeerde van de Spaanse Regering op Canarias heeft plaatsgevonden tussen 10 en 13 september 2008. De drie dames reisden Business Class, voor een bedrag van €7.713,= per retourticket, welgeteld  €17.140,38 voor alleen de vliegreis Gran Canaria- New York-Gran Canaria.

Eenmaal in New York hebben Bento, Perdomo en Fariña €1.265,67 voor drie hotelovernachtingen uitgegeven, dit op basis van slechts “logies”.

Het overige belastinggeld, dat via deze reis over de balk is gesmeten, €361,95 is besteed, aan een diner wegens “representatie”, dat Hernández Bento tegenover Promotur verantwoord, door te beweren, dat het ging om een “diner met vertegenwoordigers van het bedrijf XXL Communications,”  dat eigendom is van Custo Diseños.

Een overeenkomst met Custo is nooit tot stand gekomen.

De omstandigheid wil, dat zowel Custo Diseños als XXL Comunicación gevestigd zijn in Barcelona, op slechts drie uur vliegen van Canarias. Toch werd de vergadering, voor een mislukte overeenkomst ter bevordering van het toerisme op de Canarische Eilanden via T-shirts van de Catalaanse ontwerper, in New York belegd, toen de wereldwijde economische crisis al van  start was gegaan en, de toenmalige minister van Financiën, José Manuel Soria, had opgeroepen tot soberheid bij de overheid.

Destijds weigerde het Ministerie van Toerisme verklaringen af te leggen tegenover de persmedia over de bijzonderheden van deze reis, waarvan men sindsdien zegt, dat dit  een hoffelijk gebaar is geweest van de ontwerper voor het verkrijgen van toenadering tot de Canarische Regering, en, om met de ondertekening van  dit reclamecontract, wederzijds voordeel te behalen.

María del Carmen Hernández Bento is een van de engste vertrouwenspersonen van de Canarische voorzitter van de Partido Popular, José Manuel Soria, die haar aanvankelijk benoemde tot viceminister van Toerisme in 2007; de post, waarvan hij haar in december 2009 heeft ontheven vanwege de voortdurende onenigheid die hij had met de minster van Toerisme, Rita Martín.

Van Toerisme, heeft de toenmalige minister van  Economie en Financiën in  de Canarische Regering, Hernández Bento overgeplaatst naar een post dicht bij zijn kantoor, door haar verantwoordelijk te maken voor een Kabinet voor Sociaaleconomische Studies, die op dat moment in het leven werd geroepen. In deze officiële functie was Bento coördinerend tot oktober 2009 toen de PP de Canarische Regering verliet vanwege de autonome verkiezingen van 2011.

De gedelegeerde op Canarias van de Spaanse Regering is recentelijk herkozen als regionaal vicesecretaris van de PP-organisatie tijdens het 13de Partijcongres, waarvan zijn voorzitter was van het organisatiecomité.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Canarische Regering zet het ‘Casa del Presidente’
te koop

SANTA CRUZ DE TENERIFE - maandag 25 juni 2012 - Patrimonio (de Dienst Staatseigendom) rekent het Palacete de Vistabella onder het vastgoed, dat men wil veilen. In de komende maanden hangt men het bordje ‘Te Koop’ op het Palacete de Vistabella;  een pand dat in de jaren 30 van de vorige eeuw is gebouwd en wat de men kent  als  het ‘Casa del Presidente’.

De Canarische Regering heeft het in juli 1987 verworven voor 65 miljoen peseta’s (€391.500,=), om het te verbouwen tot officiële ambtswoning in de hoofdstad van Tenerife voor de president van de Canarische Regering en momenteel bedraagt de vraagprijs bijna een miljoen euro. De crisis en de noodzaak geld vrij te maken, hebben tot het onvermijdelijke geleid.  

Bijna drie decennia na de verwerving die  was gestimuleerd door de toenmalige president, Jerónimo Saavedra, wordt het pand tegenwoordig bijna niet gebruikt. Ondanks de maandelijkse kosten voor onderhoud en bewaking van het Palacete de Vistabella, blijft de hoogste regeringsvertegenwoordiger, Paulino Rivero, als hij op het Eiland verblijft gewoonlijk zijn eigen huis in El Sauzal als  woning gebruiken. Dit alles leidt ertoe, dat de enige regelmatige bewoner van  dit pand de vicepresident, José Miguel Pérez, is, wanneer deze van Gran Canaria naar Santa Cruz reist en op het eiland moet overnachten.


Het Palacete de Vistabella, in Santa Cruz de Tenerife.

Deze omstandigheid heeft het Directoraat-generaal van  Patrimonio (Staatseigendom) doen besluiten het Palacete de Vistabella, op de lijst te doen plaatsen van  panden die, verspreid over de gehele Archipel, en waarvoor de Canarische Regering van plan is deze nog voor het einde van de zomer van 2012 te veilen. Momenteel bestuderen technici, welke gebouwen ter verkoop zullen worden aangeboden, evenals de taxatiewaarde en de mogelijke opbrengsten .

Hoewel de lijst nog steeds niet helemaal is afgerond, heeft de directeur-generaal van Patrimonio y Contratación, Abel Morales, bevestigd dat het pand wat bekend staat als het ‘Casa del Presidente’ naar de mening van Tenerife een van de gebouwen zal zijn die binnenkort verkocht gaan worden.

Het pand telt drie verdiepingen en staat op een perceel van ongeveer 5.000 m², met schitterende tuinen en een buitenzwembad. Volgens de diverse geconsulteerde makelaars, kan het Palacete momenteel getaxeerd worden op rond de 1 miljoen euro, hoewel de vraagprijs bepaald zal worden door de medewerkers van het Directoraat-generaal van Patrimonio.


Het
Palacio de la Carta in Santa Cruz de Tenerife.

Naast het Palacio de Vistabella  zal men ook nog  in de hoofdstad van Tenerife, het Palacio de Carta kunnen verkopen, dat centraal  is gelegen aan het Plaza de La Candelaria  en wat de Regering in 2006 heeft verworven voor 5,6 miljoen euro; hoewel het Patrimonio ook uitgaat van andere opties, zoals een overheidsconcessie op lange termijn voor dit kenmerkende pand wat gebouwd is in het midden van de 18de Eeuw.


Het Palacio de Navas, in La Laguna (Tenerife)

Palacio de Navas
De technici van Patrimonio stellen momenteel een financieel rapport op ver het Palacio de Navas  van La Laguna. Dit document zal de canon (erfpacht) en de exploitatietermijn gaan bepalen met het zicht op een mogelijk toekomstige concessie van het pand, dat is gebouwd in de 16de Eeuw. Diverse horecaondernemingen, dat is namelijk het enige gebruik wat is toegestaan in het Plan Ruimtelijke Ordening van de gemeente La Laguna, hebben al interesse getoond voor een gebouw, dat een grondige verbouwing zal moeten ondergaan, voordat het opnieuw zij  deuren zal kunnen openen.

Net als andere overheden, zoals het Gemeentebestuur van  Madrid, dat vorige week heeft aangekondigd, nog voor eind 2012 zeven panden te willen veilen, probeert de Canarische Regering de terugval van inkomsten ten gevolge van het Bezuinigingsplan van de Spaanse Staat, met de verkoop van bepaalde gebouwen op te vangen; panden, die om de een of andere reden in onbruik zijn geraakt.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Jaarsalaris Paulino Rivero
slechts €700,= lager dan dat van de Spaanse Premier

MADRID / CANARIAS - zondag 24 juni 2012 - Het jaarsalaris (€77.485,=) van de president van de Deelstaat Canarias, Paulino Rivero, ligt boven het nationale gemiddelde (€76.647,=)  en, komt dicht bij  het jaarsalaris  van de Spaanse Minister President, Rajoy: €78.185,=.

Maar het kan nog brutaler, getuige het onderstaande lijstje van opperhoofden.
Het slechte gezelschap van deelstaat-presidenten is goed voor het jaarlijks verdwijnen van een slordige  €1.291.199,= aan belastingeld.
En als men daar de jaarsalarissen van hun ministers en directeuren-generaal bij optelt, komt men aan de lieve som van €3.367.378,= dat in rook opgaat.


Paulino Rivero, op zaterdag 23 juni 2012

     €

122.426  Generalitat de Cataluña, Artur Mas,
  59.534  Cantabrië, Ignacio Diego ,
  63.808  Andalusië, Jose Antonio Griñán,
  63.704  Asturië, Javier Fernández,
  97.519  Lehendakari, Patxi López,
  94.079  Madrid, Esperanza Aguirre,
  81.364  Extremadura, José Antonio Monago,
  80.975  Aragón, Luisa Fernanda Rudí,
  78.185  Spanje, Mariano Rajoy,
  77.485  Canarias, Paulino Rivero,

  71.960  Galicië, Alberto Núñez Feijóo,
  71.886  La Rioja, Pedro Sanz,
  69.354  Navarra, Yolanda Barcina,
  68.981  Castilla y León, Juan Vicente Herrera,
  67.892  Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal,
  67.616  Generalitat Valenciana, Alberto Fabra,
  66.912  Murcia, Ramón Luis Valcárcel,
  65.585  Balearen, José Ramón Bauza.

In het onderstaande overzicht staan de jaarsalarissen van 2012 weergegeven van de presidenten van de Autonome Deelstaten, hun ministers en hun directeuren-generaal:

president    minister   directeur 
         €                   €                 €        Regio

==================================
     63.808         62.800       49.195    Andalusië
     80.975         64.607       63.468    Aragón
     63.704         63.705       54.638    Asturië
     65.704         57.882                -    Balearen
     77.485         62.150        55.560   Canarias
     59.534         58.828        54.718   Cantabrië
     68.981         68.367        52.335   C. y León
     67.892                 -         59.270   C-La Mancha
   122.426         92.290        74.142   Catalonië
     67.616         57.600        55.391   C. Valenciana    
     81.364         70.834        64.212   Extremadura
     71.960         62.805        55.060   Galicië
     94.079         78.696        74.243   Madrid
     66.912                  -                -    Murcia
     69.354          64.543        55.303  Navarra
     97.519          86.930        67.087  Baskenland
     71.886          66.135        60.385  La Rioja
______________________________________
1.291.199    1.181.172     895.007  Totaal
==================================

     76.647         67.745        59.667  Gemiddeld

Hierbij zij opgemerkt, dat ter vergelijking, bijvoorbeeld het bruto jaarsalaris van de Commissaris van de Koningin in de Provincie Zuid-Holland €120.000,= bedraagt.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Overheidstekort Canarias keurt verhoging IGIC goed en ook salaris-korting van 5%

SANTA CRUZ DE TENERIFE - donderdag 21 juni - Het Canarische Parlement heeft op donderdag 21 juni 2012, na het debat over de ingediende amendementen, definitief goedkeuring gehecht aan een bezuiniging van 800 miljoen euro op de begroting van de Deelstaat, om te voldoen aan de doelstellingen het overheidstekort terug te dringen. De bezuiniging bestaat uit een vermindering van de ambtenarensalarissen met 5% en belastingverhogingen, waaronder het algemene IGIC-tarief (Btw) van 5 naar 7% met ingang van 1 juli 2012.

Het wetsvoorstel voor de Wet op de Overheids- en Fiscale maatregelen is tijdens de parlementszitting gesteund door Coalición Canaria en de PSOE en kon rekenen op de tegenstemmen van de PP en Grupo Mixto, terwijl buiten voor het Parlement tientallen manifestanten, die waren opgeroepen door de vakbonden, luidruchtig protesteerden tegen de betuigingen, met fluitconcerten en luidsprekers, wat binnen in de vergaderzaal van het Parlement gehoord kon worden.

De fractiewoordvoerder van de Partido Popular, Jorge Rodríguez, heeft o.a. over deze bezuinigingen gezegd, “dat dit verontwaardiging” oproept bij burgers, werkgevers, zelfstandigen, en ambtenaren, om snel geld van hen te innen, zonder te overwegen wat dit voor gevolgen heeft voor de Canarische economie, die een terugval zal gaan beleven in de economische activiteit en de werkgelegenheid als gevolg van deze maatregelen

Rodríguez heeft gezegd, dat elke Deelstaat zelf beslist hoe men zich aanpast aan het overheidstekort; maar dat de Canarische Regering ervoor gekozen heeft de Archipel te veranderen in de tweede Deelstaat (na Catalonië), voor het betalen van belastingen in plaats van het toepassen van “ een onontkoombare hervorming van het veel te grote en inefficiënte ambtenarenapparaat.”


Men begrijpt niet, dat het de Canarische Regering zelf is, die het differentieel model van het Régimen Económico y Fiscal (REF) (Belastingstelsel) schaadt, door het instellen van belasting van twijfelachtige legaliteit in het kader van de milieu-formule en, dat men de IGIC verhoogt wat direct schade toebrengt aan de toeristische sector, aldus de PP-fractie.


Román Rodríguez, van Nueva Canarias, beschuldigt de Canarische Regering ervan, de gemakkelijkste weg gekozen te hebben, door over de gehele lijn de ambtenarensalarissen te korten, terwijl er andere wegen zijn, door verbetering in de organisatie, beheer en controle van onnodige kosten en, in elk geval, met een afgesproken progressieve salarisvermindering, want een salaris van €60.000, = of een van €20.000,= maakt wel degelijk verschil.

De vertegenwoordiger van Nueva Canarias vraagt zich af, wat de Canarische Regering gaat doen met de ambtenarensalarissen als de Spaanse Regering de extra bezuinigingen gaat toepassen, waarom het IMF heeft gevraagd, en hij waarschuwde, dat het verminderen van de koopkracht van ambtenaren en het verdwijnen van 3.000 overheidsbanen, door het ontslaan van tijdelijk personeel, verder zal drukken op de economie van de Canarische Eilanden, waardoor de beslissing niet allen onrechtvaardig is, maar ook nog eens contraproductief.

Wat betreft de belastingverhogingen, pleitte Román Rodríguez, dat de bezuiniging  aangepast moet worden, door de verhoging van de directe belastingen, men name op het hogere segment van de IRPF (Inkomstenbelasting) en op de vermogensbelasting; iets, “wat half Spanje al heeft gedaan,” terwijl Canarias de meest conservatieve en onrechtvaardige formule toepast door het verhogen van de indirecte belastingen.

“Dit heeft gezorgd voor een boekhouding zonder politieke strategie en zonder  economische analyse,” heeft Román Rodríguez o.a. gezegd.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Canarias verhoogt overheidsschuld
met 61 miljoen euro in eerste kwartaal 2012

CANARISCHE EILANDEN - dinsdag 19 juni 2012 -  De schuld van de Autonome Deelstaat Canarias is toegenomen van 3,718 miljard euro op 31 december 2011 naar 3,779 miljard euro in het eerste kwartaal van 2012, aldus de gegevens die bekend zijn gemaakt door de Banco de España. Dit komt neer op gemiddeld €1750,= per Canari@... Maar de Eilanden hebben met een ratio van 9,1 tekort op het Producto Interior Bruto (PIB) (Bruto Binnenlands Product (BBP), na Madrid (8,7) het laagste tekort van de Spaanse regio’s.

Bij de Canarische overheidsschuld gaat het voor 1,582 miljard om verplichtingen en schulden dien niet onderhandelbaar zijn, voor 2,197 miljard gaat het om leningen, waarvan er 2044 lopen bij financiële instellingen. Van deze laatsten betreft 139 miljoen euro leningen op korte termijn en de rest op middellange-  en lange termijn.

De Canarische nutsbedrijven hebben echter hun schuld weten terug te brengen van 224 naar 219 miljoen euro, hoewel zij een ratio van 0,5 tekort op het BBP houden, wat gelijk is aan dat in het vierde kwartaal van 2011.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


 Het IMF vraagt Spanjede IVA (Btw) te verhogen
en nog meer te korten op ambtenarensalarissen

SPANJE  - vrijdag 15 juni  2012 -  Het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) heeft op vrijdag 15 juni 2012 aan Spanje gevraagd de inkomsten te vermeerderen  door een verhoging van  de IVA (het Btw-tarief) en de impuestos especiales (accijnzen), en “toekomstige salarisverminderingen voor ambtenaren te overwegen.”

Het IMF acht het wenselijk, dat de Spaanse economie de bijdragen voor de sociale zekerheid verlaagt en de belastingaftrek bij de aankoop van een huis afschaft.

Het IMF geeft in haar beschouwing van de Spaanse economie aan, “dat er een marge is, om de indirecte belastingen te verhogen, door het verbreden van de fiscale basis met een verhoging en gelijksschakeling van de tarieven, vooral wat betreft de IVA (Btw) en de impuestos especiales (accijnzen).”

Om garanties te hebben, dat de geplande bezuinigingen ook gerealiseerd zullen worden, “zijn toekomstige kortingen op de ambtenarensalarissen nodig en verhoging van de IVA/accijzen kunnen meteen goedgekeurd worden en kunnen alleen weer ongedaan worden gemaakt, als de doelstellingen zijn behaald,” beveelt het IMF aan als middel, om te voldoen aan de verplichtingen voor de fiscale begrotingsversterking.

In het rapport merkt men op, dat de kostenbesparingen die zijn voorzien, door de Spaanse Regering worden toegepast op de juiste onderdelen, hoewel men erkent, “dat ze moeilijk zijn toe te passen en, dat de resultaten onzeker zijn.”

Eveneens vraagt het IMF aan Spanje meer nadruk te leggen op privatisering, om de perspectieven op de overheidsschuld te verminderen, en men herinnert eraan, dat men verbeteringen kan bereiken op het fiscale vlak, “bijvoorbeeld,  door onmiddellijk enkele regio’s te waarschuwen en snel in te grijpen als men niet op tijd reageert.”

Het IMF is van mening, dat het fiscale kader, vervat in de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Organieke Wet op de Budgettaire Stabiliteit en Fiscale Duurzaamheid), "nog verbetering nodig heeft” en, hoe sterker die is, hoe groter de kans, dat de markten de weg van zachte versterking zullen accepteren.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Canarische Regering bevestigt ERE bij Hecansa

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA /SANTA BRÍGIDA - vrijdag 15 juni 2012 - De Canarische Regering heeft uiteindelijk een Expediente de Regulación de Empleo (ERE) (wettelijke arbeidstijdverkorting/ontslagregeling) goedgekeurd voor Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa) (de Canarische Hotelschool) , die ressorteert onder het Ministerie van Toerisme.

De maatregel betreft 72 van de 177 medewerkers die de onderneming telt, onder wie 14 die met verlof zijn. De Ondernemingsraad (OR) van het bedrijf geeft aan, dat het om een “heksenjacht” gaat, gezien het feit, dat er binnen de ERE geen enkel directielid betrokken is en, dat men de werknemers in dienst houdt, die in de rug gesteund worden door "enchufismo político" ("politieke vriendjespolitiek").De Hotelsschool in Santa Brígida, een markant hotel.

Met deze maatregel eindigt de onzekerheid waarin de  medewerkers van Hecansa de afgelopen dagen verkeerden.

De vakbondsvertegenwoordigers vann de werknemers van Hecansa benadrukken op hun  beurt, “dat  ontslagen niet nodig zijn,” en “dat de Regering kiest voor de snelste weg.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Gesplan betaalt €20.000,= per maand
voor haar kantoor in Triana

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - vrijdag 15 juni 2012 - Het nutsbedrijf Gesplan betaalt €20.000,= per maand voor haar kantoor in Triana, aldus het personeel. De Ondernemingsraad (OR) van het nutsbedrijf stelt voor de kantoren die het bedrijf heeft, te verplaatsen naar het Edificio de Usos Múltiples.

Het personeel van Gesplan - het nutsbedrijf, dat ondergedompeld is in een arbeidstijdverkortingsprocedure die geleid heeft tot het ontslag van 34 van de 100 medewerkers - heeft aan de beheerder, Rafael Castellano, voorgesteld, het personeel te verhuizen naar de eigen kantoren  die naast de  panden liggen van het Edificio  Usos Multiples in  de hoofdstad  van Gran Canaria.

Met deze maatregel, bespaart het nutsbedrijf maandelijks €20.000,= aan huur die men betaalt voor de kantoren in de Calle Mayor de Triana (alleen al €3.000,= per maand aan comunidad = servicekosten), wat het mogelijk maakt, “om minstens ‘acht ontslagen werknemers’ in dienst te nemen”

Tot op dit moment hebben de werknemers geen enkel antwoord ontvangen van het bedrijf, “wat te denken geeft, dat men meer om decorum geeft, dan om een werkelijke  aanpassing van  de begroting en vooral voor het behoud van arbeidsplaatsen ;zodanig, dat men de huidige arbeidsplaatsen kan garanderen, die serieus gevaar lopen zich niet te kunnen ontplooien.”

De werknemers herinneren eraan, dat het nutsbedrijf slechts enkele jaren geleden ruim €600.000.= heeft uitgegeven voor het kopen van nieuw meubilair voor al haar medewerkers. Bovendien voldeden de stoelen niet aan de eisen van de  geldende arbeidswet, waardoor men nog eens €50.000,= extra heeft uitgegeven, om deze aan te passen. De werknemers merken op. “hoe weinig respect men bijvoorbeeld heeft voor het geld van de belastingbetaler”, dat de beheerder in totaal €120.000,= uitgeeft voor het installeren van een vissenkom in het kantoor op Tenerife. “Ook heeft men een fontein geïnstalleerd die nooit heeft gefunctioneerd,” merkt men op.

De werknemers van Gesplan vragen herhaald, dat een vertegenwoordiger van de Canarische Regering “zich hun zaak aantrekt” en de rekeningen controleert van enkele bedrijven, “die altijd voorbeeldig zijn geweest in hun prestaties en, dat tijdens de jaren, dat de huidige manager, Rafael Castellano, aan het bewind is, men met een enorme ERE (wettelijke arbeidstijdverkorting/ontslagregeling) te maken heeft.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Canarische ‘ambassades’ kosten 2 miljoen euro

CANARISCHE EILANDEN - donderdag 14 juni 2012 - De vijf kantoren die door de Canarische Regering zijn geopend in het buitenland, kosten, om ze te onderhouden, 2 miljoen euro. Ruim de helft van het budget gaat op aan salarissen voor het personeel, zowel voor dat van het hoofdkantoor, evenals voor dat in van de filialen van de Deelstaat.

Deze cijfers zijn verkregen uit het schriftelijke antwoord van het Ministerie van Algemene Zaken, Justitie en Gelijkheid, dat is verstuurd aan de PP-fractie in het Parlement en, geformuleerd door Felipe Afonso El Jaber - waarin men opmerkt, dat het gaat om de begroting van 2012 betreffende de geopende kantoren in  Brussel, Caracas, Kaap Verdi, Agadir en Madrid.


Felipe Afonso El Jaber
.

De grootste kostenpost is die voor personeel. Daaraan wordt €1.364.994,= besteed. Van dit bedrag gaat het grootste deel naar het personeelsbestand van het kantoor in Brussel, om precies te zijn €800.000,=. Hiervan betaalt men €557.810,= uit voor salarissen aan personeel van de Deelstaat en de rest is bestemd voor dekking van de salarissen van medewerkers die ter plaatse zijn gecontracteerd.

De delegatie in de hoofdstad van de Europese Unie is het duurst en absorbeert de helft van de begroting die de Deelstaat besteedt aan haar ambassades in het buitenland. Bij de €800.000,= aan personeelskosten komen dan nog eens €143.003,= aan lopende zaken en dienstverlening en €10.136,= aan  investeringskosten. Het totaalbedrag komt daarmee uit op €960.000=.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Canarische Regering kondigt ERE aan
 bij Hecansa en Promotur

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zaterdag 9 juni  2012 -  De Canarische Regering gaat door met de reorganisatie van de Nutsbedrijven,  door te bezuinigen op personeelskosten. Na de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) (Wettelijke Arbeidstijdverkorting / Ontslagregeling) bij het nutsbedrijf Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A. (Gesplan)  (Planning- en Milieubeheer  Ruimtelijke Ordening) is het nu de beurt aan de Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa) (Hotelschool)  en Promotur, die beide ressorteren onder het Ministerie van Toerisme.
Gesplan-medewerkers gaan in  hoger beroep bij de Rechtbank tegen de ontslagen.

Na beëindiging van:
- de Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (Saturno),
- het Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria,
- het Canarias Congress Bureau Tenerife Sur,
telt de Deelstaat 16 Nutsbedrijven. Bijna allemaal hebben ze hun plannen voor levensvatbaarheid gepresenteerd aan het Ministerie van Economie en Financiën, sommige zijn goedgekeurd, andere zijn nog in onderhandeling met de vakbonden, aldus bronnen dicht bij de Regering, die eraan herinneren, dat het bij de nieuwe maatregelen om een verlaging van de schuld  gaat van 40 miljoen euro.


Hecansa
-leerlingen bereiden een gang van het menu voor in de Hotelschool in Santa Brígida.

Op dinsdag 5 juni 2012 heeft de Regering een ERE (Wettelijke Arbeidstijdverkorting / Ontslagregeling ) gepresenteerd bij de Promoción Turística van de Eilanden, waarbij men voorstelt 11 van de 51 werknemers te ontslaan. Aanvankelijk ging het om 20 ontslagen en nu gaat men onderhandelen over de arbeidstijdverkorting, aldus bronnen binnen de vakbonden, die verwachten, “nog minder ontslagen, in de wacht te slepen.”

In het aanvankelijke voorstel van 23 januari 2012 heeft de Regering aangegeven, om de activiteiten van de Nutsbedrijven te stroomlijnen en te voldoen aan de begrotingsdoelstellingen, men plande een hervorming van Promotur, met verlaging van de vaste kosten, inclusief verlaging van de personeelskosten. Bovendien plande men een aanpassing van de emolumenten, het drie jaar bevriezen van de ambtenarensalarissen, beperking van het aantal vrije dagen en gedwongen, vervroegde pensionering.

Zo heeft de directeur van Hecansa, Pedo Calero, de Ondernemingsraden uitgenodigd voor een bijeenkomst op dinsdag 12 juni 2012 in de Hotelschool van Santa Brígida, om te praten over de duur van een ERE. Het alarm is afgegaan op dinsdag 5 juni 2012, toen Calero een korte E-mail naar de vakbondsvertegenwoordigers heeft gestuurd , om hen op de hoogte te stellen van de genoemde ontmoeting. De E-mail arriveerde een half uur voorafgaand aan de manifestatie tegen “het gebrek aan informatie en transparantie” over het levensvatbaarheidsplan van Hecansa, dat 177 personen in dienst heeft.

Sindsdien verspreidt de nervositeit zich onder de medewerkers, die een situatie van ‘onzekerheid’ aangeven, omdat ze nog niet weten op hoeveel personen de ERE van toepassing is en  wat de criteria zijn voor de beëindiging van de contracten.

De werknemers hebben besloten protestbijeenkomsten voor hun centra te houden op dinsdagen en donderdagen van 12.30 tot 12:45 uur. De Ondernemingsraad (OR) stelt het doel van Hecansa voor volgend jaar in kwestie,  omdat men nu al studenten aan het werven is en men niet weet, wat er met hen zal gaan gebeuren.

Het Ministerie van Economie en Financiën heeft voor haar technici een voorstel op tafel liggen, om de eigendommen van dit Nutsbedrijf te verkopen, waaronder de kantoren die zijn gevestigd in het Woermann-gebouw in Las Palmas de Gran Canaria en de oude vestiging aan de Calle Goya in Tafira; een pand, dat gesloten is. Het centrum in Melenara heeft alleen in 2009 gefunctioneerd en, dat in het Zuiden van Gran Canaria is gesloten in juni 2010.

Vertegenwoordigers van de werknemers van Hecansa benadrukken, “dat ontslagen niet nodig zijn,” en kritiseren de Regering, “voor de snelle weg te kiezen.”

Vanuit het Ministerie  benadrukt men, dat de plannen beantwoorden aan het akkoord met de Regering van februari 2012, voor het herstructureren van de nutsbedrijven. “De plannen zijn in behandeling, en nog niet afgerond,” benadrukt  men.

Personeelsbestand
De ontslagen bij de nutsbedrijven betreffen ook het Gestión Recaudatoria de Canarias (Grecasa),  waar men vijf werknemers wil ontslaan en men het personeelsbestand terug wil brengen van 126 naar 121 medewerkers.

Ook het personeel van de Sociedad de Fomento Económico (Proexca) (Maatschappij voor Economische Ontwikkeling)  wordt uitgedund,  en  zal 11 werknemers minder gaan tellen, van 72 naar 61. Terwijl de Sociedad para el Desarrollo Económico drie werknemers minder heeft, en van elf naar acht medewerkers gaat.

Op korte termijn zien de vakbonden een ERE voor 33 van de 77 medewerkers van Viviendas Sociales e Infraestructura de Canaria (Visocan)  (Volkshuisvesting). Ook Radiotelevisión Canaria (RTVC) blijft niet verschoond, daar plant men 11 ontslagen op een totaal van 43 medewerkers. Bij de televisie gaat men tien medewerkers van de 66 verliezen.

Op woensdag 6 juni  2012 hebben een dertigtal door de ERE getroffen werknemers van Gesplan individueel en collectief beroep tegen de maatregel aangetekend bij de Rechtbank. Het INEM (Arbeidsbureau) ontzegt hen het recht op een WW-uitkering, waardoor ze wat werk in het ongewisse verblijven, zonder enigerlei inkomen.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Spaanse Regering hoopt 30 miljard euro
op te halen met privatiseringen

MADRID –dinsdag 5 juni 2012- De Spaanse Regering hoopt nog voor de zomer van 2012 de plannen klaar te hebben om de privatisering van staatsbedrijven goed te gaan keuren. Het Kabinet Rajoy  hoopt daarmee tussen de 20 en 30 miljard euro op te gaan halen, geld wat de Spaanse Regering hard nodig heeft.

Het is niet de eerste keer, dat de overheid bedrijven wil gaan privatiseren. De regering Zapatero heeft dit ook al geprobeerd met de Spaanse vliegdienst AENA en de grootste vliegvelden van Spanje, evenals met de Loterias del Estado (de Staatsloterij). Dut is mislukt vanwege het feit, dat niet iedereen achter de plannen stond en, dat er niet veel gegadigden waren die ook daadwerkelijk de juiste bedragen neer wilden leggen.


   

 

Mariano Rajoy, destijds een felle tegenstander van de plannen van Zapatero, wil nu onder andere Renfe, AENA, Puertos del Estado, Paradores en Loterias gaan privatiseren. Het gaat dus om de Spaanse spoorwegen (Renfe), de Spaanse vliegdienst (AENA), de luxe staatshotels (Paradores) en de staatsloterij (Loterias).

   

Daarnaast zou de Spaanse overheid haar aandelen in de International Consolidated Airlines Group (IAG), voedselproducent Ebro Foods en staats-electriciteitsbedrijf Red Electrica de Espana van de hand willen doen.

Bron: www.spanje.com
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Elektriciteitsmaatschappijen weigeren
extra kosten op zich te nemen
voor het opwekken van energie op de Eilanden

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  - zaterdag  2 juni 2012 - De Spaanse elektriciteitsmaatschappijen tekenen bezwaar aan tegen het op zich moeten nemen van de extra kosten die het opwekken van energie met zich meebrengt in de regio’s buiten het vasteland van Spanje (Canarias, de Balearen, Ceuta en Melilla). Op Canarias komt deze extra kostenpost neer op jaarlijks 1,4 miljard euro.

Alleen Endesa opereert in  gebieden van de Spaanse Staat en de overige maatschappijen vinden het geen goede zaak, dat het tekort op het tarief (de historische berekening van  de productiekosten en de inkomsten) voor hun rekening komt, in plaats van op de Rijksbegroting, zoals was voorzien door de vorige, socialistische, Regering.


Op Canarias komt deze extra kostenpost neer op jaarlijks 1,4 miljard euro. Voor 2012 heeft  de vorige minister van Industrie,  Miguel Sebastián,  becijferd, dat de elektriciteitskosten buiten het vasteland van Spanje 1,944 miljard euro zouden gaan bedragen, waarvan 1,458 miljard  ten laste zouden komen van de Spaanse Staat.

In het plan van Sebastián zette men een progressieve stap voorwaarts in de extra kosten op rekening van de Staat, wat het volgend jaar beëindigd had moeten worden, met het dan betalen van  100%  van de 1,994 miljard euro die ten laste komen van de begroting.

De PP-Regering heeft echter besloten deze hoeveelheid uit de begroting te nemen en bepaald, dat het tarief-tekort verdeeld zal moeten worden over de belastingbetalers en de maatschappijen die in  de sector actief zijn.

Op deze wijze slaagt de Spaanse Regering erin, een ander graantje bij te dragen aan de gevolgen van de Europese doelstelling, maar doet men afbreuk aan de delicate situatie van het tarief-tekort; een van de grootste problemen, die het systeem kent, zo laat het Minuterie van Energie Industrie en Toerisme,  weten sinds José Manuel Soria zijn post als minister heeft aanvaard.

Soria zelf heeft al aangekondigd, dat medio juni 2012 het regulerende kader klaar zal zijn wat betreft energie, waardoor de maatschappijen hun positie kunnen bepalen en hun houding kunnen innemen tegenover de beslissingen welke de Regering binnenkort gaat nemen.

De staatssecretaris van Energie, Fernando Martí, heeft op vrijdag 1 juni 2012 in de Senaat  (Tweede Kamer) bevestigd, dat het probleem van het tarief-tekort ‘ernstig’ is. Tot op heden beloopt dit 24 miljard euro en hij becijfert, dat - als men geen maatregelen neemt - alleen al in 2012 dit kan oplopen met nog eens 4 miljard euro,

Volgens de Wet is in 2012 het plafond voor het tekort 1,5 miljard euro, terwijl voor 2013 wordt aangegeven, dat het systeem niet toereikend is..

Reactie van de bedrijven
Onder de maatregelen om het Overheidstekort terug te dringen, overweegt men een belasting van ongeveer €5,= per geproduceerde Megawatt in te voeren. De reactie van de elektriciteitsmaatschappijen laat niet op zich wachten. Op vrijdag 1 juni 2012 heef Unesa, die de maatschappijen in zich verenigt die twee derde van de Spaanse productie genereren, al in een communiqué laten weten, “dat de beslissing ongerijmd is en discriminerend.”
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Spanje: Plan Regiofinanciering laat op zich wachten

MADRID - vrijdag 1 juni 2012 - De Spaanse Regering heeft haar plan voor de financiering van de zeventien autonome regio's in het land met minstens een week uitgesteld.

Functionarissen hebben op donderdag 31 mei 2012  aangekondigd, dat de Regering op vrijdag 1 juni 2012 haar concept voor de regio's zou ontvouwen. Maar op vrijdagmiddag is gebleken, dat enkele details nog extra aandacht vergen en, dat er enkele dagen zijn uitgetrokken, om deze details verder uit te werken.

Rente
De zeventien autonome gemeenschappen kunnen zelf beslissen over uitgaven als onderwijs en zorg. De helft van alle publieke uitgaven in Spanje wordt gedaan door de regio's.Maar de  regio's kunnen nauwelijks nog geld lenen vanwege de hoge vergoedingen die beleggers vragen. De tienjaarsrente is op vrijdagmiddag 1juni 2012 verder opgeklommen naar 6,56%,  en komt dicht bij de de 7% die Ierland, Griekenland en Portugal heft gedwongen, steun bij het IMF, de ECB en de EU aan te vragen.

De regio's moeten in 2012 nog voor 36 miljard euro herfinancieren. Tegelijkertijd moeten zij 15 miljard euro bezuinigen, om de voor 2012  aangescherpte begrotingsdoelen te halen.

Tekort
Minister-president Mariano Rajoy heeft de regio's met klem verzocht,  hun tekorten dit jaar meer dan te halveren, nadat de doelstellingen in 2011 zijn overschreden.
In 2011 is het  Spaanse overheidstekort uitgekomen op 8,9%, fors boven het nagestreefde maximum van 6% van het Bruto Binnenlands Product (BBP).
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Air Berlin kritiseert verhoging luchthavenbelasting

Rechtmatigheid betwijfeld

SANTA CRUZ DE TENERIFE - dinsdag 29 mei 2012 - De verhoging van de luchthavenbelastingen met gemiddeld 19% waartoe de Spaanse Regering in het kader van de bezuinigingsmaatregelen  besloten heeft, stuit op zware kritiek van de luchtvaartmaatschappijen. Ook de rechtmatigheid van de maatregel wordt in twijfel getrokken, men gaat momenteel na, of dit in overeenstemming is met de Europese Richtlijnen.

Dit heeft de directeur van Air Berlin in Spanje en Portugal,  Álvaro Middelmann, gezegd op mei 2012 tijdens de presentatie van  de nieuwigheden voor de zomer van 2012 op Tenerife.


De Tinerfense eilandminster van Toerisme Carlos Alonso (l.) en Álvaro Middelmann in Santa Cruz de Tenerife.

De belastingverhoging, aldus Middelmann, zal de toeristensector hard treffen, omdat de luchvaartmaatschappijen worden gedwongen de tarieven van de vliegtickets aan te passen. De Spaanse Regering slaat duidelijk de verkeerde weg in, en Regio’s zoals de Canarische Eilanden en de Balearen, waar de belangrijkste bron van inkomsten het Toerisme is en men op het vliegverkeer is aangewezen, zullen daardoor in gevaar komen.

De door de Arabische Lente getroffen bestemmingen herstellen zich momenteel en doen er alles aan, om het verloren toerisme weer terug te winnen, zo heeft de Air Berlin directeur in overweging gegeven. In Griekenland heeft men aangekondigd, tot eind 2012 helemaal af te zien van het heffen van luchthavenbelasting. De verhoging in Spanje komt daarom op een heel onbegrijpelijk moment.

Zelfbestuur van luchthavens
De Balearen en de Canarische Eilanden zouden het beheer van hun Luchthavens in eigen hand moeten nemen en zo over de start- en landingstarieven moeten kunnen beslissen, is het voorstel van Middelmann.

Palma de Mallorca en Tenerife Sur zijn nog steeds de twee meest rendabele luchthavens van Spanje. Dan hoeft men ook niet meer aan andere projecten van de Rijksluchtvaartdienst AENA bij te dragen, zoals aan de ongeveer 80 miljoen euro  kostende baanverbreding in León,  waar amper 100.000 passagiers - van de in theorie mogelijke 12 miljoen - worden afgehandeld.

Ondanks alles, zal Air Berlin het aanbod van vluchten op de Canarische Eilanden met 20% vergroten. Middelmann heeft de voor het toerisme verantwoordelijke autoriteiten op de Eilanden aangeraden, meer reclame te maken voor het zomertoerisme op de Canarische Eilanden, “want Canarias is ‘niet alleen in de winter’ een ideale bestemming, maar ook in de zomer paradijselijk mooi.” Aldus de Air Berlin-directeur.

Tenerife is voor Air Berlin de belangrijkste bestemming op de  Eilanden. Alleen al in de  eerste vier maanden van 2012 heeft de luchtvaartmaatschappij 108.185 passagiers naar het eiland gebracht. Er is geen enkele luchtvaartmaatschappij die meer Duitse toeristen naar Tenerife brengt.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Canarias moet €745 miljoen terugbetalen aan de banken om niet te worden aangepakt

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - maandag 28 mei 2012 - Het Spaanse Ministerie Financiën eist minder schulden en het meer aflossen van leningen. De vervaldata van leningen lopen in het laatste kwartaal van 2012 op tot een bedrag van 518 miljoen euro wat moet worden terugbetaald door de deelstaat Canarias.

De vervaldatums van schulden aan de banken plagen de deelstaten en, Canarias vormt daarop geen uitzondering. Voor eind 2012 zal de Canarische Regering 745 miljoen euro moeten terugbetalen, waarvan 518 miljoen in het vierde kwartaal, wat kan zorgen voor liquiditeitsproblemen aan het einde van het jaar. Het Spaanse Ministerie van Financiën waakt en de schuldige deelstaten riskeren een ingreep, die nu mogelijk is door de Ley de Estabilidad Presupuestaria (Wet Begrotingsstabiliteit).


President Paulino Rivero begroet minister Javier González Ortiz tijdens een Ministerraad.

De eisen van Madrid en de aanpassing van het overheidstekort hebben veroorzaakt, dat men de looptijden verlengt. In de begroting van 2012 staan aflossingen voor dit jaar opgenomen voor een bedrag van 463,3 miljoen euro, en dit bedrag is nu verhoogd met 281,4 miljoen euro. Deze aanzienlijke verhoging en de overheidstekorten hebben de Canarische Regering aangezet tot de grootste belastingverhoging in  de geschiedenis van de zelfstandigheid en de kostenbesparing bedraagt ruim 500 miljoen euro.

De aflossingen waarvoor de  Canarische schatkist zich geplaats ziet, hebben betrekking op zowel langlopende , evenals op kortlopende kredieten, leningen en emissiewaarden. Hierin zijn ook de schulden van de Openbare Universiteiten en de overige nutsbedrijven opgenomen.

340 miljoen december
De Archipel heeft een schuld opgebouwd die gelijk staat aan 8,8% van het Bruto Binnenlands Product, wat in absoute cijfers neerkomt op 3,718 miljard euro van de 41,733 miljard euro die het BBP vormen van de Eilanden. Volgens het Plan de Reequilibrio Financiero ( Plan voor het Opnieuw in Balans brengen van de Financiën), dat gepresenteerd is aan Hacienda (het Ministerie van Financiën) lopen de aflossingen van de schulden in het laatste kwartaal van 2012 op tot een bedrag in oktober  van 128,57 miljoen euro,  in november van 49,49 miljoen euro en in december van 340,38 miljoen euro.

In december vervallen 175 miljoen euro van kortetermijnleningen en 163,3 miljoen euro  van schulden op lange termijn, aldus de informatie van het Ministerie van Economie en belastingen.

Catalonië
In de afgelopen dagen zijn de alarmbellen gaan rinkelen in Catalonië, dat Staatssteun heeft gevraagd, om een gedeelte van de schuld te kunnen betalen en zo het eind van de maand te kunnen halen. Minister Cristóbal Montoro  verzekert, dat de Staat geen enkele deelstaat zal laten vallen, maar de situatie is complex.
Catalonië ziet zich geplaatst voor een schuld van 13,476 miljard euro en Valencia voor een schuld van 8,120 miljard euro die men moet terugbetalen voor het einde van 2012.
Andere deelstaten, zoals Asturië en Andalusië worden door het Ministerie van Financiën onder de loep genomen en de druk, om in te grijpen, wordt steeds groter

Canarias verkeert niet in een dergelijk extreme omstandigheid, maar ziet zich voor moeilijkheden geplaatst ten gevolge van de reductie aan bijdragen uit de Rijksbegroting. Het Kabinet Rivero zoekt opnieuw evenwicht aan te brengen in de begroting via extra aanpassingen en belastingen; waarbij een ding duidelijk is, dat men op 31 december 2012  de  dan vervallende termijnen zal moeten betalen, als men niet terecht wil komen in een soortgelijke situatie welke andere deelstaten nu beleven.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Helft gemeenteambtenaren moet opkomen
voor behoud vaste aanstelling

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - zaterdag 26 mei 2012 - De Gemeente is van plan, om binnen een jaar, met testen te starten; zodra de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) (Functieomschrijving)  is voltooid.

De helft van het gemeentelijke ambtenarenbestand zal enkele hindernissen moeten gaan overwinnen, om zijn/haar baan te verzekeren, als eenmaal de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) (Functieomschrijving) is goedgekeurd welke men heeft laten opstellen door een  extern bedrijf en waarvan verwacht wordt, dat deze binnen  een jaar klaar zal zijn. Deze ongeveer 1.500 gemeenteambtenaren lopen het risico hun baan te verliezen, omdat de sollicitatieprocedure openbaar is, waardoor zij zullen moeten concurreren met alle adspiranten die momenteel op straat staan en die de genoemde arbeidsplaatsen in willen nemen.


Ambtenaren staan burgers te woord in de gemeentekantoren aan de León y Castillo.

Het bericht is bevestigd door de gemeentedirecteur Algemene Zaken en Veiligheid, die tevens verantwoordelijk is voor het personeelsbestand van de Gemeente, Claudio Rivero, die deze hindernissen kwalificeert als “een natuurlijk proces”, om te voldoen aan de Wet.

“Het personeel van de Gemeente is vandaag de dag geen funcionario de carrera (ambtenaar met levenslange aanstelling), noch een vaste baan voor onbepaalde tijd, en alle vaste medewerkers zullen moeten slagen voor een aantal tests willen ze hun plaats consolideren, zoals de Wet bepaalt, om de wettigheid van de baan te garanderen, ”zo legt Claudio Rivero uit.

De verantwoordelijke voor het personeelsbestand van de Gemeente heeft gezegd, dat men deze functie-eisen geleidelijk aan zal invoeren, als de RPT eenmaal voltooid is. “Het eerste wat we zullen moeten hebben is de RPT (Functieomschrijving) want, dat is het instrument wat gaat bepalen welke arbeidsplaatsen er bij de Gemeente ontbreken en hoeveel er bezet zijn door personeel in vaste dienst en hoeveel door tijdelijk personeel, “zegt Rivero “Wat me ongelooflijk lijkt is het enorme aantal  aan tijdelijk personeel in het gemeentelijke ambtenarenbestand, dat wel 60% bedraagt.

De gemeente erkent, dat men bij toekomstige sollicitatieprocedures men de principes van vrije concurrente, openbaarheid en verdiensten van de adspirant zal gaan toepassen, zoals de Wet dit bepaalt. wat deelname mogelijk zal maken van zowel de huidige medewerkers evenals die van adspiranten die op straat staan (externe sollicitanten).

         

Rivero heeft verduidelijkt, dat kandidaten die al in vaste dienst voor de Gemeente hebben gewerkt een aantal punten in de beoordeling extra hebben, maar uitsluitend als de vaste medewerker  in staat is geweest het  eerste onderzoek te overwinnen waaraan alle andere sollicitanten hebben meegedaan. Slaagt de vaste medewerker  niet voor dit eerste onderzoek, dan verliest men alle rechten op de plaats die men nu bezet. “Als een solliciterende werknemer niet in staat is de eerste test te overleven, dan heeft deze laten zien, dat men geen capaciteit heeft, en wordt het dienstverband  tijdelijk, totdat men dit wel kan bewijzen,” zo bevestigt Claudio Rivero.

De Gemeente laat weten, dat tijdelijke werknemers die op last van Justitie voor de Gemeente werken, zich op dezelfde manier zullen moeten bewijzen, net als al het andere personeel.”
“Deze veroordelingen zijn er heel duidelijk in, dat de werknemers die dit verdienen, tijdelijk personeel zijn totdat de Gemeente een baan aanbiedt via procedures die in de Wet zijn vastgelegd en die gebaseerd is op verdienste, openbaarheid en vrije concurrentie,” zo bevestigt Rivero.

De oproep van groepen kandidaten door de algemeen directeur Personeelszaken voor de volgende uitnodiging voor deze functiebeoordelingen, die ook is gepubliceerd op de sociale netwerken, heeft geleid tot aanzienlijke bedenkingen. “Het verbaast me, dat dit gebruikelijk is bij andere overheden en als men dit hier toepast, in de Gemeente,  er altijd tegen wordt opgezien,” zo besluit Rivero.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


De bezem door het Spaanse ambtenaren-bestand?

MADRID - zaterdag 19 mei 2012 - Als het aan de Spaanse staatssecretaris van Belastingzaken, Antonio Beteta, ligt, zouden ambtenaren die niet werken wel eens hun zekere positie kunnen verliezen. Van alle overheidswerknemers op staats-, regionaal- en lokaal niveau is 61% ‘funcionario de carrera’ (ambtenaar) en hen zit 13 % (ongeveer 350.000 werknemers) in de groep die moet worden afgeslankt, zo heeft de staatssecretaris gezegd op woensdag 16 mei 2012.

Als onderdeel van de grootschalige bezuinigingen die de overheid moet doorvoeren om het begrotingstekort terug te dringen, houdt deze ook een grote schoonmaak in eigen gelederen: de overheidsadministratie. Deze uitgavenpost is een van de grootste op de Spaanse Rijksbegroting.


Ambtenaren
Spanje staat bekend om het grote aantal ambtenaren; het zijn er in totaal ruim 2,7 miljoen. Dat wil zeggen, dat één op de 17 Spanjaarden voor de overheid werkt.

De strenge toelatingsexamens zijn elk jaar opnieuw uitzonderlijk druk bezocht, omdat bijzonder veel jongeren in Spanje een baan bij de overheid ambiëren. Zo zijn ze zeker van een levenslange  baan bij een vaste werkgever op de verder vrij onzekere Spaanse arbeidsmarkt. Bovendien ontvangen ze een riant salaris voor relatief korte werkdagen.

Beoordelingsrapport
Maar als het aan Beteta en zijn Ministerie ligt, wordt ook aan die zekerheid getornd in het stevig onder de crisis lijdende Spanje.

Ondanks, dat het ambt heel goed is beschermd volgens het Basisstatuut voor overheidswerknemers, is in dit statuut sinds 2007 een artikel opgenomen, op basis waarvan duizenden ambtenaren hun baan wel eens zouden kunnen verliezen, of een salarisverlaging zouden kunnen krijgen.

Het artikel ‘Evaluación del desempeño’ (‘Evaluatie van de prestatie’ - Beoordelingsrapport) is sinds het in het statuut werd opgenomen, amper toegepast.

Op woensdag 16 mei 2012 heeft  Beteta echter aangegeven,  dat voor ambtenaren eenzelfde evaluatiesysteem moet gelden als voor werknemers in de private sector. Hij wil in het kader van de overheidshervormingen het artikel wél onmiddellijk gaan toepassen.


Uiteindelijk moet elke ambtenaar worden betaald naar mate het werk dat deze verricht. Er zijn ambtenaren die niets te doen hebben, maar ook niet ontslagen kunnen worden en dus gewoon elke maand hun salaris ontvangen. Overheden dienen hun hulpbronnen op de meest efficiënte manier te gebruiken, aldus Beteta.

Die evaluatie kan nog een vrij ingewikkeld en tijdrovend proces worden, gezien het feit, dat elke overheid (Staat, Deelstaat, Eilandbestuur, Gemeentebestuur, Nutsbedrijf, Commissie... ) zijn eigen evaluatiesysteem hanteert.

‘Pagas extras’
Het resultaat van die evaluatie zal variëren van minder ‘pagas extras’ (o.a. kerst gratificatie,. eindejaarsuitkering , onkostenvergoedingen en andere emolumenten; extra betalingen, die een basissalaris voor de ambtenaar tot wel vier keer toe kunnen verhogen) tot het ‘opheffen’ van de betreffende functie.

Van alle overheidswerknemers op staats-, regionaal- en lokaal niveau is 61% ‘funcionario de carrera’ (ambtenaar) en hiervan zit 13% (ongeveer 350.000 werknemers) in de groep die moet worden afgeslankt, zo heeft de staatssecretaris laten weten op woensdag 16 mei 2012.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Rivero:
Economische inspanning is niet het subsidiëren van sportteams en niet voor het subsidiëren van feesten’

CANARISCHE EILANDEN - vrijdag 18 mei 2012 - De president van de Canarische Regering heeft op donderdag 17 mei 2012 gezegd, “dat de economische inspanning er niet is voor het subsidiëren van sportteams en, niet voor het subsidiëren van feesten, of concerten, maar wel voor het in stand houden van gezondheidszorg, onderwijs en sociaal beleid.’

Paulino Rivero heeft aldus gesproken tijdens de opening van een seminar over toersime, dnat is georganiseerd door het dagblad ‘Diario de Avisos’ en aan het eind van zijn toespraak  heeft hij gezegd, dat men de publiciteit-overeenkomst, met de Club Deportivo Tenerife (Segunda B) en de Unión Deportiva Las Palmas (Segunda) met ingang van het volgende seizoen zal stopzetten, vanwege de prioriteit die men moet geven aan gezondheidszorg en onderwijs.


Rivero heeft uitgelegd, dat de Canarische Regering de aan de twee voetbalclubs gedane belofte  zal nakomen, advertentieruimte te kopen, omdat de club kosten gemaakt hebben op basis van het verkrijgen van deze ondersteuning..

Maar voor het seizoen 2012-2013 hoeven ze aanvankelijk niet te rekenen op subsidie, omdat de begrotingen dit niet zullen toelaten, want de economische situatie zal zodanig zijn, “dat we de ambtenarensalarissen verlagen en de belastingen verhogen, om te zorgen voor gezondheidszorg en onderwijs”  die prioriteit hebben, zo benadrukte Paulino Rivero.

Als er meer hulpmiddelen zijn, zal het actieterrein worden uitgebreid, maar momenteel zijn de inspanningen erop gericht, dat kinderen naar een openbare school kunnen gaan en, dat de burgers geholpen kunnen worden in een gezondheidscentrum, zo voegde de Canarische president toe.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Crisis bij Bankia zet sociale hulp aan1.069 gezinnen
op het spel

 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - donderdag 17 mei 2012 - D delicate situatie waarin de Maatschappelijke Diensten van de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) terecht zijn gekomen na de gedeeltelijke overname van de Groep door de Spaanse Staat heeft nu ook slachtoffers van vlees en bloed. De Maatschappelijke Dienst dienst van La Caja de Canarias heeft in het afgelopen jaar hulp verleend aan 1.069 Canarische gezinnen; aan mensen, die zijn getroffen door ‘een of andere situatie van extreme armoede’. Onder 3.200 burgers heeft men €500.000 verdeeld; een bedrag, dat de bankinstelling voor dit doel heeft begroot.

 En het zullen niet de enigen zijn, die merken, dat er nieuwe tijden zijn aangebroken welke men heeft opgelegd aan het financieringssysteem. Armen, uitgestotenen, zieken, ouderen, NGO’s (Goede Doelen-organisaties) en sportclubs zullen ook te lijden krijgen door het gebrek aan middelen waarvoor geleidelijk aan de crisis verantwoordelijk is.

Van het half miljoen euro, dat is verdeeld in de gemeente van de provincie Las Palmas, is bijna de helft (48%)  uitgegeven aan levensmiddelen, wat een idee geeft ,van het urgente karakter van dit soort bedragen. De Sociale Diensten van elke Gemeente verdelen onder hen die niet in staat zijn te voorzien in hun eigen  levensonderhoud, de kredietkaarten waarmee men in supermarkten levensmiddelen en eerste levensbehoeften kan betalen.

De rest is gebruikt, om huurschulden weg te werken, huisuitzettingen te voorkomen en, voor het betalen van water-, gas- en licht-nota’s, schoolmaaltijden en het kopen van kleding.

In het jaar 2008 heeft het Maatschappelijk Werk kunnen rekenen op een begroting van 15,8 miljoen euro, 9,17% meer dan in 2007. Dat was het hoogtepunt. Vanaf 2008 hebben er jaarlijks kortingen plaatsgevonden, van respectievelijk 15,84%, 30,30% en 52,10%,  met een vermindering tot  4,4 miljoen euro in 2011. Voor 2012 heeft de Raad van Bestuur in april 2,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. De Algemene Aandeelhoudersvergadering moet in juni 2012 deze beslissing nog ratificeren, of deze - met het oog op de gebeurtenissen  - zelfs nog meer beperken.

In de loop van 2011heeft Maatschappelijk Werk op het gebied van sociaal werk en gezondheidszorg 1,9 miljoen euro besteed. Onder de 59 verenigingen zonder winstoogmerk heeft men €350.000 verdeeld. Onder hen, de Alzheimer Vereniging Canarias, Vrienden tegen Aids, Wereldartsen en, de Spaanse Commissie voor Vluchtelingenhulp.

Van het totaal aan projecten, dat door deze 59 organisaties is ontwikkeld ten  laste van de begroting van Maatschappelijk Werk, richten  er 27 zich op de problemen van sociale uitsluiting, 23 op behoeftige personen en de negen overige, richten zich op de verzorging van zieken. Hun werk is rechtstreeks ten  goede gekomen aan 23.775 burgers.

Het maatschappelijk werk zal zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Door aftopping van de weg waarlangs het zijn geld verkreeg waarmee de activiteiten in stand konden worden gehouden, is het  omzetten tot een stichting de formule die a priori de beste kansen biedt. Bij de andere, al bestaande, organisatievormen , is het de moeder-instantie die beslist over de begroting. In dit geval, is het vooruitzicht op de resultaten van BFA-Bankia niet bemoedigend..

In het spel worden ook de bedragen betrokken die beschikbaar blijven waarmee het Maatschappelijk Werk van La Caja de Canartias rekent en de bezittigen,  het onroerend goed en de kunstwerken, die eigendom zijn van de instelling die is opgegaan in de BFA. Hierbij moet men bovendien de winsten optellen die de Monte de Piedad (Pandjesbaas) heeft behaald. Dit alles in afwachting van betere tijden.

Bronnen binnen La Caja de Canarias hebben op woensdag 16 mei 2012 laren weten, dat hun Obra Social (Maatschappelijk Werk) kan rekenen op een voorsprong, tegenover die van anderen voor wat betreft “bezittingen en schulden”. In het kort gezegd, komt het erop neer, dat  men  zich zal moeten aanpassen aan een afslanking.

Het huidige personeelsbestand bestaat uit vijf medewerkers. Slechts twee centra bevinden zich in hun handen, het CICCA-theater, waarmee men, door de verhuur ervan inkomsten verwerft; en, de Club Social de Mayores de Las Chumberas (Bejaardensoos), waardoor de lopende kosten en de personeelslasten sterk verlaagd dienen te worden ten opzichte van het verleden.

Meer informatie over Bankia treft u aan op: http://www.bancofinancieroydeahorros.com
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Canarias overtuigt Montero niet

MADRID - donderdag 17 mei 2012 - Het aanpassingsplan van de Canarische Regering heeft de minister van financiën, Cristóbal Montero , niet kunnen overtuigen. Madtrd vindt de bezuinigingen goed,  maar de twijfel over de inkomsten plaatsen Canarias buiten de groep van Deelstaten die de benodigde voorafgaande goedkeuring van  Hacienda (het Ministerie van Financiën) hebben verkregen. Canarias is dus niet geslaagd voor het begrotingsexamen, dat vandaag is beoordeeld door de Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) (Raad voor Fiscaal- en Financieel beleid).

De intensieve uitwisseling van documenten tussen de Canarische Regering en het Ministerie van Financiën in Madrid  is in de afgelopen weken niet voldoende geweest, om de terughoudendheid van het team van Cristóbal Montero te overwinnen. En hoewel sommige deelstaten de officieuze goedkeuring van de CPFF hebben weten te verkrijgen - op de stemming van donderdagmiddag 17 mei 2012 na – zal Canarias nog steeds haar rekeningen moeten verduidelijken, wil men het plan voor financiële haalbaarheid goedgekeurd zien.


Cristóbal Montero samen met de viceminister-president  van de Spaanse Regering, Soraya Sáenz de Santamaría.

Het Ministerie, dat geleid wordt door Montero, heeft op woensdag 16 mei 2012 bevestigd, dat er met de Eilanden “enkele zaken ter discussie over blijven,” omdat er nog steeds cijfers zijn waarover geen duidelijkheid bestaat. De toelichting die Madrid verlangt, richt zich voornamelijk op de becijfering van toekomstige inkomsten.

Het Canarische plan omvat een prognose aan extra inkomsten  door belastingverhoging en de nieuwe leges  van 250 miljoen euro, maar Hacienda plaatst enkele vraagtekens bij de concepten van dit bedrag

Het voorstel van het Ministerie is, om te standaardiseren wat technisch kan worden beschouwd als inkomen, om gaten in de regionale begrotingen te voorkomen, dat het risico inhoudt, dat men het met Brussel overeengekomen overheidstekort  niet kan nakomen.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Verhuizing kantoor Ombudsman in Las Palmas
kost maandelijks €10.886,=

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - woensdag 9 mei 2012 – Het kantoor van de Diputado del Común (Ombudsman) in Las Palmas de Gran Canaria zal in de zomer van 2012 verhuizen van de Calle San Bernardo naar de Calle Cano, naar een pand van de Canarische Regering om, vanwege de crisis, uiteindelijk op jaarbasis €130.756,= te besparen. Zo heeft de Regering aangekondigd op maandag 7 mei 2012.

Dit bedrag, dat is genoemd in een communiqué waarin de verhuizing wordt aangekondigd, heeft betrekking op het huidige huurbedrag  (€10.886,= per maand) voor de vestiging in de Calle San Bernardo. En dit bedrag zal men besparen vanaf het moment, dat de verhuizing een feit is naar het pand in de Calle Cano, dat momenteel gebruikt wordt door het Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (Canarisch Opleidingsinstituut  voor Volksgezondheid en Sociale Diensten), deze overheidsinstantie  zal eveneens op korte termijn verhuizen.


Jeronimo Saavedra, tijdens zijn inhuldigingsrede als Ombudsman.

Vanuit het Diputado del Común (Kantoor van de Ombudsman) benadrukt men, dat naast de genoemde financiële besparing, er andere voordelen zijn, Zo zal het instituut gevestigd zijn in een pand, dat geheel toegankelijk is voor mindervalide personen, dit in tegenstellig tot het huidige pand waarin men is gevestigd en wat niet geschikt is, om aangepast te worden, om het predicaat rolstoel-toegankelijk te verkrijgen.

Men voegt hier aan toe, dat in een akkoord tussen de Ombudsman, Jerónimo Saavedra, en de directeur-generaal van Erfgoed en Contractering, Abel Morales, van de Canarische Regering, deze verhuizing officieel is vastgelegd; waarvan men voorziet, dat deze eind juni, begin juli 2012 zal plaatsvinden.


De hoofdvestiging van de Diputado del Común in Santa Cruz de la Palma.

Meer informatie over de Ombudsman treft u aan op:
http://www.diputadodelcomun.com/v5/eldiputadodelcomun/index.php
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Twintig nieuwe belastingheffingen

CANARISCHE EILANDEN -  woensdag 9 mei 2012- De Canarische Regering wil vanaf nu voor absoluut alles geld incasseren. Dit is af te leiden uit het Anteproyecto de Ley de medidas administrativas y de modificación de normas tributarias" (Wetsvoorstel voor overheidsmaatreghelen  en aanpassing van het belastingreglement). In het document, dat is doorgestuurd naar de Consejo Económico y Social de Canarias (CES) (Sociaal Economische Raad= SER), overweegt de Regering het in het leven roepen van ruim 20 belastingen en heffingen die  van invloed zijn op het dagelijks leven van de burgers. Bovendien creëert men drie nieuwe belastingen, gaat de IGIC (Btw) omhoog en wordt de benzine duurder.

De Canarische Regering wil, koste wat kost, geld incasseren. Zo blijkt uit het wetsvoorstel dat de Regering ter beoordeling heeft voorgelegd aan de CES, alvorens dit wordt goedgekeurd en waarover de CES zich unaniem positief heeft uitgelaten in haar zitting van 12 april 2012.Sebastián Grisaleña (links op de foto), samen met José Cristóbal García.

Het gaat over  belastingmaatregelen, zoals verhoging van leges en accijnzen, Men wil minimaal 20 belastingen en leges verhogen  op de gebruikelijke overheidsdiensten. Zo gaat het aanvragen van een duplicaat van een academische bul, of titel geld kosten (€3,55), evenals de inschrijving in het register als verenging (€21,45); of duurder worden, zoals of de uitgifte van een certificado de profesionalidad (bewijs van beroepserkenning) (van €15,= naar € 22,=) en zelfs op elke bingo-kaart moet €0,006443 aan belasting geheven gaan worden.

Maar de hebzucht van de Regionale Overheid met het innen van belastignen gaat verder, volgens het Wetsontwerp wordt nu €172,= in rekening gebracht voor het afleggen van toelatingsexamens voor het verkrijgen van de bachillerato-titel en €36,= per uur voor elk lid van een noodreddingsdienst, dat deelneemt aan een reddingsoperatie. Gelukkig is het zo, dat als het incident de dood veroorzaakt van de te redden persoon, dan hoeft er niets betaald te worden. Aldus de tekst van het Wetsvoorstel.
En dat is dan toch mooi meegenomen. Nietwaar?


Consejo Económico y Social de Canarias

Plaza de la Feria, 1
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 384 932
Fax: 928 384 897
E-mail: cescanarias.ces@gobiernodecanarias.org

Meer weten over de CES (De SER, het adviesorgaan van de Canarische Regering) kijk dan op:
http://www.cescanarias.org/?q=quienes_somos_ces

1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg


Canarische Regering benadrukt verlaging ambtenarensalarissen alleen in 2012

CANARISCHE EILANDEN -  vrijdag 4 mei 2012 - De Canarische Regering heeft herhaald, “dat het haar ‘vaste overtuiging’ is, dat de salarisverlaging in 2012 voor ambtenaren van  de Autonome Deelstaat, niet geconsolideerd zal worden in 2013, “aldus de regeringswoordvoerder. Martín Marrero, op vrijdag 3 mei 2012.

De woordvoerder heeft eraan herinnerd, dat de overeengekomen salarisvermindering, over het gehele jaar gerekend, 5% is,maar, omdat deze toegepast wordt met ingang van de maand juli, omdat de Rijksbegroting nog niet was goedgekeurd, zal de toegepaste korting in de tweede helft van het jaar 10% bedragen.


Martín Marrero.

Omdat in de korting ook de kerstgratificatie is inbegrepen, zal de korting op de salarissen gedurende deze zes maanden van het jaar minder bedragen dan 10%.

Marrero heeft ook willen verduidelijken, dat de reductie op de extra betaling alleen betrekking heeft op de emolumenten, niet op het basissalaris en niet op het aantal dienstjaren.

Eveneens herinnert  de woordvoerder eraan, dat de salariskorting niet van toepassing zal zijn op de werknemers die minder  verdienen dan 1,5 keer het minimumloon, dit wil zeggen: €13.500,= bruto per jaar.

De woordvoerder legt uit, dat voor die werknemers, van wie het salaris rond dit bedrag uitkomt, de korting zodanig zal worden toegepast, dat geen enkele werknemer van de Autonome Deelstaat minder zal ontvangen dan €13.500,=

Martín Marrero  heeft opnieuw te verstaan gegeven, dat de door de Canarische Regering goedgekeurde salarisvermindering “geen gril” is, maar dat deze luistert naar de verplichting welke is ‘opgelegd’ door de Spaanse Staat, om 800 miljoen euro te bezuinigen op de Autonome Deelstaatbegroting van 2012.

Bovendien heeft hij benadrukt, dat dit een van de vele maatregelen is, die van toepassing is op de aanpassing welke is aangegeven  door de Spaanse Regering en; dat, wat betreft personeelszaken, deze maatregel een besparing mogelijk maakt van 200 miljoen op Canarias.
1-AAAAislas-canarias-kopie-286.jpg